Antiquariaat Smit & Bos
Haenepolle 48, 8391 KW Noordwolde fr, The Netherlands. Tel.: +31 (0)561 433328 | Mob.: +31 (0)6 52181126            Email: antiquariaatsmit@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1573: SCHURMAYER,BRUNO - Die Bacteriologische Technik.
1431: SCHUSTER,A. - Liber Amicorum voor Opperrabijn A. Schuster ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
3988: SCHUTTE,G.J. - Het calvinistisch Nederland. Mythe en werkelijkheid.
627: SCHUTTE,O. - De Orde van de Unie. ( werken van de Koninklijke Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde nr. 9)
2056: SCHUUR,J.R.G. - Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis.
3153: SCHUURMAN,A.J. - Materiele cultuur en levensstijl. Een ondezoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant. (A.A.G. Bijdragen 30).
1243: SCHUURMAN,A. e.a - Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen van 1550 tot 1850.
720: SCHUYL - LINDEBOOM,G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het Cartesianisme in de geneeskunde.
1195: SCHWANTES,CAROLUS A. - The Pacific Northwest. An Interpretive History
3121: SCHWARZKOPF - SANDERS,A. / STEANE,J.B. - Elisabeth Schwarzkopf. A career on record. Discography with commentary. Elisabeth Schwarzkopf in discussion of her records with J.B.Steane.
3122: SCHWARZKOPF - JEFFERSON,ALAN - Elisabeth Schwarzkopf.
3083: SCHWARZKOPF - LEGGE,WALTER - Elisabeth Schwarzkopf. Gehortes, Ungehortes, Memoiren. (Ubertragen aus dem Englischen von Joachim Kohler)
254: SCHWEITZER,B. - Zur Kunst der Antike. Ausgewahlte schriften.
2949: SCHWENCKE,JOHAN - Het exlibris in Engeland. Een studie voor vrienden van boek en prent.
4556: SCHWITTERS - LACH,FRIEDHELM - Der Merz Kunstler Kurt Schwitters. Eine Monographie.
756: SCHYVE,COR - Uut het land van Kezand. Om voo te lezen of voo te draogen.
5041: SCOTT,L. (general editor) - An index of images in English manuscripts.c.1380-c.1509. The Bodleian Library, Oxford. II: MSSDodsworth - Marshall.
5042: SCOTT,L. (general editor) - An index of images in English manuscripts.c.1380-c.1509. The Bodleian Library, Oxford. III MSS e Musaeo-wood.
850: SCOTT,GEORGE RYLEY - Ten ladies of joy. Queen Elizabeth,Reine Margot, Ninon de Lenclos, Nell Gwynn,Catherine the Great, Du Barry, Hamilton,de Stael,George Sand,Blessington.
5040: SCOTT,L. (general editor) - An index of images in English manuscripts.c.1380-c.1509. The Bodleian Library, Oxford. I: MSS Additional-Digby.
2971: SCOTT,ROBERT GARTH - Into the wilderness with the army of the Potomac.
5013: SCRAGG,D.G. (edited) - The Vercelli Homilies and related texts. (Early English Text Society o.s 300)
3542: SEARLE,RONALD - More Cats.
2837: SEEGER,HORST / VOGLER,MARTIN (herausgegeben) - Jahrbuch der Komischen Oper Berlin VII,Spielzeit 1962/63.
2839: SEEGER,HORST / VOGLER,MARTIN (herausgegeben) - Jahrbuch der Komischen Oper Berlin V,Spielzeit 1964/65.
257: SEFEROV - SANTOVA,MILA - Souli. Samuil Seferov.
3994: SEFFERS,G.H. - Elementarbuch der hebraischen Sprache. Eine Grammatik fur Anfanger.
729: SEGAL,GEORGE - Segal.Tentoonstellingscatalogus Knokke-Heist 1989.
2667: SEGSCHNEIDER,ERNST HELMUT - Das alte Topferhandwerk im Osnabrucker land. Mit einem Worterbuch der Hagener Topfersprache.
422: SEGUR,LA COMTESSE DE.(nee Rostopchine) - Le general Dourakine.
1574: SEIFFERT,MAX - Technische Anleitung zur Mikroskopischen Diagnostik fur den Gebrauch in der arztlichen Praxis. Mit 14 Tafeln Abb. In 16 farbigem Chromodruck
461: SEIFFERT,MAX / C.F. WEITZMANN - Geschiedenis der klaviermuziek. Deel 1. De oudere geschiedenis tot omstreeks 1750
1546: SEIJBEL, MAARTEN - Zes eeuwen Veluwse orgels.
1540: SEIJBEL,M. - Monnickendam deel 1. De orgelpracht van de Nederlandse steden.
740: SELHORST,J.F. - Eene strafvervolging wegens crimineelen abortus en Twee vergaderingen der Nederlandsche Gynaecologische Vereeniging.
323: SELL,HANS JOACHIM - De schlimme Tod bei den Volkern Indonesiens.
2668: SELMAN,FRANCIS JOHN - Saint Thomas Aquinas. Teacher of truth.
177: SELSKIP FRYSKE TAEL(utjown) - Frysk Lieteboekje for eltsenien.
784: SENDAK,M. / MARGOLIS,M. - Wat een hondje! Of Een huisdier: waar begin je aan?
2761: SEPP,JAN CHRISTIAAN - Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak-atlas; vervattende vier en zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende kaarten van de Vereenigde Nederlanden.
5673: SERIS,JEAN PIERRE - La Technique. ( les Grandes Questions de la Philosophie)
5258: SERRA,FRANCESCA - Elle a menti pour les ailes.
1374: SERRES,MARCEL - Essai sur les cavernes a ossemens et sur les causes qui les y ont accumules.(Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.22ste deel)
5848: SETH,VIKRAM - De geschikte jongen. A suitable boy. Vertaald door Christien Jonkheer en Babbet Mossel.
3951: SEUNTJENS,WOLTER - On yawning or the hidden sexuality of the human yawn.
4819: SEUPHOR / ARP / HENKELS - Arp, Sophie Taeuber Arp, Seuphor. Nouvelles Images, 12 nov. '76 - 25 jan. '77
4250: SEUPHOR - HENKELS,HERBERT (samensteller) - Seuphor. Het getijdenboek van Michel Seuphor. Overzichtstentoonstelling in het Haagse gemeentemuseum. Met medewerking van Rik Sauwen, German Viatte en Michel Seuphor.
276: SEVCENKO ) MIJAKOVS'KYJ,V. / SHEVELOV,G.Y. (eds.) - Taras Sevcenko, 1814-1861. A symposium (Slavistic Printings and Reprintings XXXI )
6041: SEVERIN,D.S. - Two Spanish songbooks. The Cancionero Capitular de la Colombina (SV2) and the Cancionero de Egerton (LB3). ( Hispanic StudiesTRAC Volume 11 )
4437: SEVRES - La porcelaine de Sevres.
4948: SEYMOUR,M. (edited) - The Egerton Version of Mandeville's Travels. (Early English Tekst Society o.s 336)
5105: SEYMOUR,WILLIAM - Battles in Britain and their political background. Volume I : 1066 - 1547
5206: SEYMOUR,M.C.(general editor) - English writers of the late Middle Ages. Volume III nos. 7-11. William Caxton. Reginald Pecock. Robert Henryson. Williaa Dunbar. John Capgrave.
262: SEYN,EUG.M.H.DE - Dessinateurs,graveurs et peintres des anciens Pays-Bas. Ecoles Flamande et Hollandaise.(biographies)
5879: SHACKLETON,SIR ERNEST - South. The story of Shackleton's last expedition 1914 - 1917.
3347: SHAHAR,SHULAMITH - Die Frau im Mittelalter. (Ubersetzt von Ruth Achlama)
3976: SHAKESPEARE - LANOYE & PERCEVAL - Ten oorlog naar Shakespeare The War of the Roses. I In de naam van de vader en de zoon, II Zie de dienstmaagd des heren, III En verlos ons van het kwade.
3952: SHAKESPEARE - MARDER,LOUIS (edited) - Speak the speech. The Shakespeare quotation book.
532: SHAKESPEARE /HEGENBARTH - Der Sturm. Mit Illustrationen von Josef Hegenbarth.
4236: SHAKESPEARE - NORWICH,JULES - Shakespeare's kings.
3793: SHAKESPEARE -MEAGHER,JOHN C. - Shakespeare's Shakespeare.
4254: SHAKESPEARE - LEEK,ROBERT H. - Shakespeare in Nederland. Kroniek van vier eeuwen Shakespeare in Nederlandse vertalingen en op het Nederlands toneel.
3473: SHAKESPEARE - ROLING,B.V.A. - Misdaad bij Shakespeare. De criminologische betekenis van Shakespeare's MacBeth.
369: SHAKESPEARE - MUNKELT,M. - Buhnenanweisung und Dramaturgie. Hinweise zu Interpretation und Inszenierung in Shakespeares First Folio und den Quartoversionen.
2526: SHAW,CARLOS MARTINEZ (ed.) - El Pacifico Espanol de Magallanes a Malaspina. Seccion Espanola de la Exposicion Mundial Brisbane Australia 1988.
5231: SHELLEY,PERCY BYSSCHE - HUTCHINSON,THOMAS (ed.) - Poetical Works of Percy Bysshe Shelley. Including materials never before printed In any edition of the poems.
5014: SHEPHERD, STEPHEN H.A. (edited ) - Turpines story a Middle English translation of the Pseudo-Turpin Chronicle. (Early English Text Society o.s 322)
6210: SHEPPARD,WILLIAM ANTHONY - Revealing masks. Exotic influences and ritualized performance in modernist music theater.
87: SHERATON, THOMAS - The cabinet dictionary. I Abacus-Drawer, II Drawing-Zocle. Supplement.
3124: SHERMAN, BERNARD D. - Inside early music. Conversations with performers.
2107: SHIGA -THOMPSON,BOB - Shiga the potter. Intervieuws with Shiga.
2636: SHINN,CHARLES AND DORRIE - The illustrated guide to Victorian and Parian China.
2732: SHOSTAKOVICH - MORTON,BRIAN - Shostakovich , his life and music.
6103: SHOSTAKOVICH - FAY,LAUREL E. - Shostakovich. A life.
537: SHULMAN,SOL - Kings of the Kremlin. Russia and its leaders from Ivan the Terrible to Boris Yeltsin.
1468: SIDERIUS / WOUDSTRA,JOHAN - Siderius. De familie en het handschrift.
5605: SIEMENS,B.W. - Dijkrechten en Zijlvesten.
4177: SIEPMAN - SIZOO,HANS / STRUYCKEN,PETER. - Eja Siepman van den Berg.
4542: SIEVERS,KAI DETLEF ( herausgegeben) - Friedenszeiten und Kriegsjahre im Spiegel zweier lebenserinnerungen. Sophie und Fritz Wiechering berichten. (Beitrage Volkskultur Nordwestdeutschland)
4711: SIJMONS, DIRK - Landschap.
565: SILLERY,A. - Founding a protectorate. History of Bechuanaland 1885-1895.
3626: SILLITOE,ALAN - Three plays. The slot machine. The interview. Pit Strike.
2790: SILVESTER,PETER J. - A left hand like God. A study of Boogie-woogie. With a special contribution by Denis Harbinson.
2176: SIMMONS,MARC - The last conquistador. Juan de Onate and the settling of the Far Southwest
3729: SIMON,NEIL - The play goes on. A memoir.
5934: SIMONIDES,DINA(bisoarge) - De briefwiksel tusken Simke Kloosterman en Douwe Kalma.
16: SIMONS,EP. - Practische en aestetische woninginrichting.
5938: SIMONS - HORST,IRVIN B. - A Bibliography of Menno Simons ca. 1496-1561 Dutch Reformer with a census of known copies. Introduction by Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey.
1075: SIMONS,J - Film, Language, and Conceptual Structures. Thinking Film in the Age of Cognitivism
5133: SIMONS,JOS - Robert Persons S.J. Certamen Ecclesiae Anglicanae. A study of an unpublished manuscript.
5139: SIMONS,JOHN (edited) - From medieval to mediavalism.
386: SINCLAIR,K.V. - Tristan de Nanteuil. Chanson de geste inedite.
5851: SINCLAIR,FIONA - Scotstyle. 150 Years of Scottish architecture.
4013: SINDEREN,W.VAN (eindredaktie) - Vier evangelisten.
165: SINKEVIC,IDA - Knights in shining armor. Myth and reality 1450-1650. Exhibition at Allentown Art Museum.
4541: SINNINGHE DAMSTE,W.A. - Het Noordzeekanaal 1863-1883. De geschiedenis van een concessie.
4390: SIPEK - SIEBERT,ELLEN / WAGT,WIM DE (samenstellers) - Borek Sipek. Architectuur betovering.
1685: SIPEK, BORIS - Borek Sípek. Glas design architectuur.
4980: SISAM,CELIA / SISAM,KENNETH (edited) - The Salisbury psalter. Edited from Salisbury cathedral MS 150. (Early English Text Society 242)
2065: SITTARD - EUSSEN / KREUKELS - Het Stadsarchief van Sittard 1243-1794. Inventaris en regesten.
2045: SJOLIN,B. - Die Fivelgoer Handschrift. I. Einleitung und Text. II. Namenregister, Glossar, Synoptische ubersicht.(Oudfriese Taal-en Rechtsbronnen 12,13 )
4549: SKARSTERLAN - GILDEMACHER,K.F. / VAART,J.H.P.VAN DER - Een rijk bezit. Skarsterlan op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen.
2254: SKRJABIN - GLEICH,C.C.J.VON - Die sinfonischen Werke von Alexander Skrjabin.
2020: SLAGER,C.H. - De Ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw-Vossemeer en het Tiendrecht.
6298: SLAMETMULJANA,R.B - Poezie in Indonesia. Een literaire en taalkundige studie. (Bibliotheque de Museon 36)
550: SLAVISTICS - Dutch contributions to the Fourth International Congress of Slavistics. Moscow, September 1958. ( Slavistic Printings and Reprintings)
660: SLECHTE,C.H. / NIEUWENHUIJZEN,K. - Den Haag en omstreken in 19de-eeuwse foto's.
3185: SLEE,J.C.VAN - De Rijnsburger collegianten. Geschiedkundig onderzoek
1085: SLEEMAN,P. - Licencing Empty Nouns in French.
4873: SLESIN,S. / ROZENSZTROCH,D. / STAFFORD,C. - Le verre.
3115: SLEURINK,HANS / FRIESWIJK,JOHAN - De zaak Hogerhuis. Eene gerechtelijke misdaad.
4651: SLIEDREGT - TOLLENAAR / HUISMAN,FEMKE - Dirk van Sliedregt 1920-2010. Meubelontwerper. Interieurarchitect. Docent.
2782: SLIGGERS,BERT (ed.) - De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869.
2624: SLINGS,HUBERT - Toekomst voor de middeleeuwen. Middelnederlandse literatuur in het voortgezet onderwijs.
737: SLOGTEREN,E.VAN / BRUYN OUBOTER,MARIA DE - Onderzoekingen over virus-ziekten in Bloembolgewassen I. Narcissen. I. (Overdruk uit Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool te Wageningen deel 45, verhandeling 3)
2316: SLONIMSKY,NICHOLAS - Lectionary of music.
2607: SLOOT - HUBER,DIET / MERCUUR,THOM - Jentje van der Sloot. Schilderijen
841: SLOT,ERIC - Vijf gulden eeuwen. Momenten uit 500 jaren gemeentefinancien. 1490-Amsterdam-1990.
1536: SLOT,ERIC - Grond, het schaarse erfgoed. 75 Jaar Grondbedrijf Amsterdam 1921-1996.
117: SLOTERDIJK,PETER - Der Zauberbaum. Die Entstehung der Psychoanalyse im Jahr 1785.
3540: SLUIS,JACOB VAN (redactie) - PBF. De Provinsjale Biblioteek fan Fryslân. 150 Jaar geschiedenis in collecties.
6019: SLUYS,CORN. VAN DER - Machinale textielkunst. De toegepasten Kunsten in Nederland.(een reeks monografieen over hedebdaagsche sier- en nijverheidskunst )
4904: SLUYS - THOKAS,MIENKE SIMON - Corn. Van der Sluys. Binnenhuisarchitect, organisator en publicist 1881 / 1944. (Monografieën Nederlandse interieurarchitecten)
3157: SLUYTERMAN,KEETIE - Dutch enterprise in the twentieth century. Business strategies ina small open economy.
4012: SLUYTERMAN,K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen.
3158: SLUYTERMAN,K.E. - Driekwart eeuw C.S.M. Cash flow, strategie en mensen.
2712: SMALLINGERLAND - SCHAIK,P.VAN - Geschiedenis van Smallingerland.
2047: SMEDING,T.U - School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857.
623: SMELIK,A. - And the mirror cracked. A study of rhetoric in feminist cinema.
1009: SMET,R.P. - Voyages aux montagnes Rocheuses chez les tribus indiennes du vaste territoire de l'Oregon dependant des Etats-Unis d'Amerique.
3498: SMEYERS,MAURITS - Naer natueren ghelike. Vlaamse miniaturen voor Van Eyck (Ca. 1350 - ca. 1420).
4200: SMIDT,RUUD - Tussen Schulpengat en Stortemelk Een op ware feiten berustend verslagover belevenissen met het bergingsvaartuig DREG III uit Den Helder, 1986-1988
4119: SMIJERS,A. (uitgegeven) - Van Ockeghem tot Sweelinck. Nederlandse muziekgeschiedenis in voorbeelden. 4de, 5, 6 en 7de aflevering.
4160: SMILDE - BREIMER,JAN / WASSENAAR,JAN DIRK - Dr. Bernard Smilde tuzenpoat en trochsetter.
4584: SMINK,FREARK - Wat soesto.
2481: SMIT,SYTZE - Risico en vertrouwen. Risk and faith. Residentie Orkest 1904-2004.
4350: SMIT,HERMAN - Gezag is gezag. Kanttekeningen bij de houding van de gereformeerden in de Indonesische kwestie.
4189: SMIT,MATHIJS - Filosoof-miljardair. De ongeautoriseerde biografie van Paul Fentener van Vlissingen (1914-2006)
1257: SMIT,H.J. (samenst.) - Doctoraal scripties geschiedenis 1986-1988.
2722: SMIT,J.A. - Van natuurkundig gezelschap tot hoge temperaturen. Rede uitgesproken na de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de R.U. te Utrecht.
1820: SMIT,J.P.W.A. - De legervlaggen uit den aanvang van den 80-jarigen oorlog.
3046: SMIT,H. - Ondernemingsleven in Nederlands-Indie (1929-1942). Als burger door de Japanners geinterneerd (1942-1946). Sentimental journey naar indonesie.(1977).
2: SMIT,J.(ed.) - De volledige briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet. Met een inleiding,aantekeningen en een register.
5264: SMIT,J.C. (eindredactie) / BEUKERS, E (beeldredactie) - Den Haag. Geschiedenis van de stad. 1. Vroegste tijd tot 1574. 2. De tijd van de Republiek.
5057: SMITH,DAVID M. - Studies in Clergy and Ministry in Medieval England. (Borthwick Studies in History)
4972: SMITH,GEORGE - The coronation of Elizabeth Wydeville. Queen consort of Edward IV on may 26th, 1465. A contemporary account now first set forth from a xv century manuscript.
2969: SMITH,ANTHONY - Explorers of the Amazon. Four centuries adventure along the world's greatest river.
330: SMITH,E.K.Jr. - Worldwide occurence of sporadic E (USA department of commerce)
3073: SMITH,LACEY BALDWIN - The Horizon Book of the Elizabethan World.
5245: SMITH,DENIS MACK. - A History of Sicily. Medieval Sicily 800-1713.
510: SNAPP,ROSCOE R. - Beef Cattle. Their feeding and management in the corn belt states.
1736: SNEEK - AKKER,R.(EA.) - Jubileumboek. Vereniging Advendo Korpsen Sneek. 1946-1986.
2023: SNEEK - ZANDSTRA,THOMAS W. - Kent u ze nog...de Snekers.
2035: SNEEK - WESTERHOF,J.J. - Sneek. Veranderend gezicht 1900-1980.
2028: SNEEK - BOOIJ, ALICE - Sneek na 1945.
4718: SNEEK - HOEVE,SYTSE TEN - Sneek gephotographeerd. 1863 - 1900.
4914: SNEEK - RUTGERS,D. - Old Burger Weeshuis te Sneek. Gedenkboek 350- jarig bestaan.
2643: SNEEK - TERPSTRA,PIETER - Bouwen aan zorg. Geschiedenis van het Antonius Ziekenhuis 1903-1994.
3003: SNEEP,J. / TREU,H.A. / TYDEMAN,M. - Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland.
498: SNEEVLIET) BAARS,A./ SNEEVLIET,H. - Het proces Sneevliet. ( socialisme in Indonesie deel 2)
4057: SNEP,JOHAN - BARTELSMAN,NORBERT - Three sonatas for viola da gamba and basso continuo. With an introduction by Rudolf Rasch. ( Exempla musica Zelandica VI )
4760: SNIJDER - MERCUUR,THOM (samenstelling) - Jan Snijder.
1554: SOBOUL,ALBERT - A short history of the French Revolution 1789-1799.
3052: SOCIN,A. - Arabische Grammatik. Paradigmen, Literatur, Ubungsstucke und Glossar. (bearbeitet von Carl Brockelmann)
2727: SOEROTO,NOTO - Nieuwe fluisteringen.
3996: SOEROTO,NOTO - De geur van moeders haarwrong.
158: SOEST - KOHN,GERHARD (herausgegeben) - Soest Stadt - Territorium - Reich. Festschrift zum hundertjahrigen Bestehen des Vereins fur Geschichte und Heimatpflege Soest mit Beitragen zur Stadt-, Landes- und Hansegeschichte. (Soester Beitrage Band 41)
895: SOETHOUT,E.M. - Vele vaders en moeders. Herinneringen aan het Maagdenhuis als weeshuis.
5336: SOHNGEN,N.L. - Verslag over het onderzoek naar de oorzaken van het onstaan van den stank der Haagsche grachten en aanwijzingen ter verbetering.
1070: SOILLE,J - Notes pour servir a l'histoire du Stevenisme. Deuxieme Serie
3248: SOLTI,GEORG - Solti uber Solti. Unter Mitarbeit von Harvey Sachs. ( Aus dem Englischen)
6303: SOMERSET MAUGHAM,W. - The complete short stories. 3 volumes.
2339: SONNECK,OSCAR GEORGE THEODORE SONNECK - Orchestral Music (Class M 1000-1268) Catalogue. Scores.
5152: SONNEMANS,GERARD (redactie) - Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Congres Nijmegen 14 oktober 1994. (Middeleeuwse studies en bronnen)
2913: SOPHOCLES - AULETTA,ROBERT - Ajax. Adapted from Sophocles by R. Auletta. Directed by P. Sellars. Introduction and Dutch and French translation.
4697: SOTHEBY - Fine silver and books. Including the collection of the late Mr. Sebastiaan A.C. Begeer.
4526: SOTHEBY'S CATALOGUE - A Collection of Dada Art. Day of sale. December 4, 1985. Lots 1-261. The property of a swiss collector. Formely the collection of Arturo Schwarz, Milan.
4376: SOTHEBY'S LONDON - Western Manuscripts and miniatures. Book auction sale catalogue. 6 December 2005.
4264: SOTHEBY'S AUCTION CATALOGUE - Musical Instruments. The properity of the late Joseph di Tullio. The late Christopher Monk and various sources. Mainly violins. Day of Sale 6 november 1991.
4262: SOTHEBY'S AUCTION CATALOGUE - Musical Instruments.Various sources. Mainly violins. Day of Sale 26 april 1991.
3346: SOTHEBY auction catalogue - Carpets (June 10, 2009)
4261: SOTHEBY'S AUCTION CATALOGUE - Musical Instruments. Including the Mendelssohn Stradivari. Day of Sale 21 november 1990.
4260: SOTHEBY'S AUCTION CATALOGUE - Musical Instruments. The properity of the late Leon Goossens. Mainly violins and bows. Day of Sale 13 juni 1990.
4259: SOTHEBY'S AUCTION CATALOGUE - Musical Instruments. Violins and bows. Day of Sale 28 march 1990.
4258: SOTHEBY'S AUCTION CATALOGUE - Musical Instruments. Comprising violins,violas,violoncellos, double basses. Bows, and musical miscellanea. Day of Sale 19th march 1986.
4263: SOTHEBY'S AUCTION CATALOGUE - Musical Instruments. The properity of Moray Welsh and various sources. Mainly violins. Day of Sale 1 july 1991.
5080: SOUTHERN,R.W. - Medieval Humanism and other Studies.
2959: SOWARDS,J.KELLEY. - Makers of the western tradition. Portraits from History.
84: SPAHR VAN DER HOEK,J.J. - Samenleven in Friesland. Drie perioden uit de sociale geschiedenis van boeren, burgers en buitenlui.
4361: SPANJAARD,HELENA - Het ideaal van een moderne Indonesische schilderkunst 1900-1995. De creatie van een nationale culturele identiteit.
4749: SPAULDING DEVOE,SHIRLEY - English papier mache of the Georgian and Victorian periods.
811: SPEE ) DIEL,J.B.M. - Friedrich von Spee. Eine biographische und literarhistorische Skizze.
6326: SPEER - SCHONBERGER,ANGELA. - Die Neue Reichskanzlei von Albert Speer. Zum Zusammenhang von nationalsozialistischer Ideologie und Architektur.
5090: SPEIRS,JOHN - Medieval English poetry. The Non-Chaucerian tradition.
4719: SPEK,P. - Rotterdam bouwt een metro. Kwart eeuw metro.
5880: SPEKE,JOHN HANNING - Journal of the discovery of the Source of the Nile.
5972: SPEKSNIJDER,AAD (eindredactie) - Moord in Rotterdam. Diverse photographien 1905-1967. Murder in Rotterdam. ( uit het archief van de Technische Recherche Rotterdam)
4712: SPELLMAN,CATHERINE (ed.) - Re - envisioning. Landscape / architecture.
1376: SPEMANN, ADOLF. - Berufsgeheimnisse und Binsenwahrheiten. Aus den Erfahrungen eines Verlegers.
808: SPICES - Spices. Published by the Department of Agriculture and Commerce. Pepper,nutmeg and mace,cloves,chillies,cinnamon,vanilla.
475: SPIEGEL - DIJK,F.VAN. - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel. Raad en burgemeester van Goes. De leerjaren van een staatsman.
414: SPIEGEL - BUISMAN,J.F. - De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel.
536: SPIELER,SILKE - Autonomie oder Reglementierung. Die russische Univesitat am Vorabend des Ersten Weltkrieges.
2618: SPIERTZ, M.G. / WILLEMS, L.J.J. - Gids voor de studie van reformatie, contra-reformatie en katholieke herleving in Limburg 1520 - 1700. (Rijksarchief Utrecht, kerkhistorisch onderzoek, gids 5 )
5239: SPIEWOK,WOLFGANG (herausgegeben) - Der Fuchs und die Trauben. Deutsche Tierdichtung des Mittelalters.
3983: SPIJKERMAN,PATRICK (eindredactie) - Bouwen aan detentie.
1796: SPINKS,CHARLES NELSON - The ceramic wares of Siam.
5548: SPINOZA - KLUGKIST,A.C. / SLUIS,J.VAN (redactie) - Spinoza: zijn boeken en zijn denken.
5457: SPINOZA - NADLER,STEVEN - De ketterij van Spinoza. Onsterfelijkheid en het joodse denken.
5563: SPINOZA - KLEVER,WIM - Een nieuwe Spinoza in veertig facetten.
5485: SPINOZA - TEX,JAN DEN - Locke en Spinoza over de tolerantie.
2699: SPINOZA - HESSING, SIEGFRIED (ed.) - Spinoza. Dreihundert Jahre Ewigkeit . Spinoza-Festschrift 1632-1932.
5560: SPINOZA - WERF,THEO VAN DER / SIEBRAND.HEINE / WESTERVEEN,COEN - A Spinoza bibliography 1971-1983. (Spinozahuis 46)
5561: SPINOZA - MOREAU,P.F. - Spinoza en het spinozisme. Een inleiding.
5562: SPINOZA,BENEDICTUS - MEIJER,W. (uit het latijn) - Staatkundig vertoog of verhandeling waarin wordt aangetoond hoe een maatschappij ... moet worden ingericht... vrijheid aan alle burgers te waarborgen. + Aantekeningen van Spinoza.
5451: SPINOZA - Ethica. Uit het latijn vertaald en van verklarende aantekeningen voorzien door Nico van Suchtelen.
5743: SPINOZA - COLERUS / LUCAS - Vies de Spinoza.
5455: SPINOZA - Hoofdstukken uit De politieke verhandeling. Ingeleid, vertaald en van commentaar voorzien door W.N.A. Klever.
5453: SPINOZA - MEINSMA,K.O. - Spinoza en zijn kring. Historisch-kritische studien over Hollandsche vrijgeesten.
5429: SPITZBART,G. - Beda der Ehrwurdige. Kirchengeschichte des englischen Volkes.
4336: SPONTINI,GASPARE. - La vestale (1807). Melodranna in tre atti di De Jouy. Tradzione italiana di Giovanni Schmidt. ( Opera completa per canto e pianoforte).
3326: SPRANDEL,ROLF - Ivo von Chartres und seine Stellung in der Kirchengeschichte. (Parisher Historische Studien)
4484: SPRING,CHRISTOPHER - African textiles.
1747: SPRUIT,J.E. - Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw. Curieus verglaasde wandtegels met taferelen uit de Pandecten. Le droit romain, sujet d'une decoration murale du 17e siecle.
4524: SPYKSMA,JOHANNES - Het onvoltooide Friesland. Honderd-en-drie portretten van Friezen die verschil probeerden te maken. (Frija Reeks nummer 9 )
6083: ST.JAMES,JOAN - When i sit down to play. A guid eof fullfilling your dream of playing the piano and keyboard.
1800: STAAL,KOOS(samenstelling) - Groninger kampioenen.
3060: STAAL,GERT - In side Out - On site In. Redesigning the National Museum of Ethnology, Leiden, The Netherlands.
2678: STAAL,G. - Actie Reactie. Ontdekkingsreizen van 12 kunstenaars en vormgevers bij Koninklijke Tichelaar Makkum
3945: STAHLY,FRANÇOIS - François Stahly. Preface de Pierre Descargues. Textes de François Stahly.
238: STALS,JEAN - Le Wilhelmus. Hymne national des Pays Bas.
1921: STAMPERIUS,J. - Tusschen roode en zwarte tonnen.
2454: STANBURY,MYRA - HMS Sirius 1790. An illustrated catalogue of artefacts recovered from the wreck site at Norfolk Island.
3614: STANISLAVSKI - BENEDETTI,JEAN - Stanislavski. A biography.
3689: STANISLAVSKY,KONSTANTIN - My life in art. (translated from the Russian by G.Ivanov-Mumjiev)
3554: STANISLAWSKI,KONSTATIN S. - Die Arbeit des Schauspielers an sich selbst 1, 2. Die Abeit des Schauspielers an der Rolle. Mit eiem essay von Dieter Hofmeier das literarische Spatwerk Stanislawskis.
3553: STANISLAWSKI,KONSTATIN S. - Ausgewahlte Schriften. 1 1885 bis 1924. 2 1924 bis1938.
4555: STANISLAWSKI,RYSZARD - Constructivism in Poland 1923-1936. Blok Praesens a. r.
5870: STANLEY,HENRY M. - How I found Livingstone. Travels, adventures and discoveries in Central Africa. Including four months'residence with Dr. Livingstone.
957: STANOVSKY,VLADISLAV / MANASEK,LUDO - Der Feuervogel.
4448: STAR,RENE (a.o.) / STOKMANS, MICHIEL ELSEVIER (photographed) - Ethnic jewellery. From Africa, Asia and Pacific Islands. The Rene van der Star collection.
18: STARING - BOOGMAN,J.C.(red.) - A.C.W.Staring. Dichter en landman,regionalist en nationalist.
4237: STARING,A.C.W. - Gedichten van A. C. W. Staring met eene inleiding uitgegeven door Nicolaas Beets. Volksuitgave.
303: STARK,FRITZ. - Architectuur perspectief (netvlies-theorie)
5436: STARK,J.A.VON - Triomph der philosophie in de Achttiende eeuw of geschiedenis van de oorzaken der Fransche Omwenteling in 1789. En derzelver voortdurende gevolgen. (uit het hoogduits vertaald door Rudolph Willemsen.
65: STARTER - BROUWER,J.H. / VELDHUYZEN,M. (inleiding,aantekeningen) - Friesche Lust-Hof. Deel 1 - Teksten. Deel 2 - De melodieen. (Zwolse drukken en herdrukken)
2816: STAVELIJ - RIJEN,JEAN PIERRE (hoofdredactie) - De Stavelij. Jaarboek 2013.
2817: STAVELIJ - RIJEN,JEAN PIERRE (hoofdredactie) - De Stavelij. Jaarboek 2011.
3139: STEANE,J.B. - The Grand Tradition. Seventy years of singing on record.
1621: STECH,V.W. - Die Barockskulptur in Bohmen.
4482: STEELCASE - Steelcase the first 75 years. ( metal office furniture)
2075: STEENBERGEN - BREE,G.W.G. - Inventaris van de Oud-Rechterlijke Archieven en de Weeskamer van Steenbergen c.a. 1431-1811. ( inventarisreeks 13, Rijksarchief in Noord-Brabant)
1105: STEENBERGEN,J. - Sticht elkander. Uren van Verpoozing
3317: STEENDEREN,C.VAN - Moderne vliegtuigen. Overzicht der voornaamste moderne sport-, verkeers- en militaire vliegtuigen. En supplement op moderne vliegtuigen bevattende de nieuwste typen vliegtuigen.
1071: STEENDIJK-KUYPERS,J. - Volksgezondheidszorg in de 16e en 17e eeuw te Hoorn. Een bijdrage tot de beeldvormimg van sociaal-geneeskundige structuren in een stedelijke samenleving
5478: STEENHOF - SMULDERS,ALBERTINE (samenstelling) - Uit het Biënboec. Verzamelde exempelen.
5954: STEENHOFF,SMULDERS - Uit het Biënboec. Verzamelde exempelen.
4728: STEENSBERG,AXEL/ LERCHE,GRITH - Danske bondemobler / Danish peasant furniture. 2 volumes.
6175: STEENSEN,THOMAS - Die friesische Bewegung in Nordfriesland im 19. und 20. Jahrhundert. + Dokumente.
2777: STEENSMA,REGN. - Het Friese kerkinterieur. Geloof, dood en adel in monumentale beeldtaal.
4475: STEENSMA, REGNERUS - Protestantse kerken. Hun pracht en kracht. Bezorgd en ingeleid door Justin E.A.Kroesen.
148: STEENSTRA,H.W. - Geschiedenis van Friesland. Een volksleesboek.
5721: STEFFESWERT - BRINK,P.VAN DEN / POEL,P.TE - Op de drempel van een nieuwe tijd. De Maastrichtse beeldsnijder Jan van Steffeswert (voor 1470 - na 1525). Tentoonstellingscatalogus.
2750: STEGENGA,W. / KUIPER,Y. / DIJKSTRA,F. / BOER,D.DE - The field is very glad sir. 125 Jaar L.A.C. Frisia 1883.
4604: STEHOUWER,KEES - Sporen aan de wand. De speurtocht naar de prehistorische vuursteenmijnbouw in Zuid-Limburg.
3638: STEIN - REWALD,JOHN - Cezanne the Steins and their circle. (Walter Neurath Memorial Lectures)
230: STEIN) BOTZENHART,ERICH (bearbeitet)) - Freiherr vom Stein. Briefwechsel . Denkschriften und Aufzeichnungen. Band 1,2 und 7.
3629: STEIN,GERTUDE -WAGNER MARTIN,LINDA - Favored strangers. Gertrude Stein and her family.
3634: STEIN - WINEAPPLE,BRENDA - Sister and brother. Gertrude and Leo Stein.
3630: STEIN,GERTUDE - NEUMANN,SHIRLEY / NADEL,IRA B, - Gertrude Stein and the making of literature.
3633: STEIN / WILDER - BURNS,EDWARD / DYDO ULLA E. (ed.) - The letters of Gertrude Stein and Thornton Wilder,
3631: STEIN,GERTRUDE -SIMON,LINDA - Gertrude Stein remembered.
3632: STEIN,GERTRUDE -BRINNIN,JOHN MALCOL - The third rose. Gertrude Stein and her world.
859: STEINBACH,F. - Studien zur westdeutschen Stammes- und Volksgeschichte. Im Anhang. Deutsche Sprache und deutsche Geschichte.
2379: STEINDORF, EBERHART - Die sachsische Staatskapelle Dresden.
6011: STEINGRABER,ERICH / LENZ,CHRISTIAN - Alte Pinakothek und Neue Pinakothek in München.
6081: STEINHARDT,ARNOLD - Violin dreams.
380: STEINHEIM) SCHOEPS,H.J.(herausgegeben) - Salomon Ludwig Steinheim. Zum Gedenken. Ein Sammelband.
3197: STEINMETZ,F. (bewerkt) - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr. Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824.
1370: STEINMETZ,RUDOLF - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
355: STEKELENBURG,H.VAN - Landverhuizing als regionaal verschijnsel. Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820-1880.
3502: STEL,KOOS / STEL,ADA - Liselde, la Reine de'Eglise Monticule. Une Histoire de madame Alouette Tatuffe.
1150: STELLINGWERFF,J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873.
6320: STENDAHL - La Chartreuse de Parme. Chronologie et preface par Michel Crouzet.
6321: STENDAHL - Le rouge et le noir. Chronologie et preface par Michel Crouzet.
5522: STENDAHL - Lamiël. Vertaling, noten, nawoord Pieter van de Sterre.
621: STENGEL,E. - Chronologisches Verzeichnis franzoesischer Grammatiken vom Ende des 14. bis zum Ausgange des 18. Jahrhunderts.
5379: STENVERT,RONALD (e.a.) - Monumenten in Nederland. Fryslan / Friesland.
4166: STERCKSHOF MUSEUM - Finland. Kunstambacht en vormgeving. Tentoonstelling Proviniciaal Museum Sterckshof Deurne Antwerpen 26 juni - 12 september 1976
2310: STERKENBURG,P.G.J. - Het glossarium Harlemense. Een lexicologische bijdrage tot de studie van de Nederlandse lexicografie.
1427: STERLING,ELEONORE - Er ist wie du. Aus der Fruhgeschichte des Antisemitismus in Deutschland (1815-1850).
4410: STERN,LEO(herausgegeben, eingeleitet) - Despotie in der Karikatur. Die russische Revolution 1905 bis 1907 im Spiegel der deutschen politischen Karikatur.
606: STERN,A. - Philosophy of history and the problem of values.
1247: STERN,CAROLA - Auf den Wassern des Lebens. Gustaf Grundgens und Marianne Hoppe.
5205: STERN,ALFRED - Geschichtsphilosophie und Wertproblem.
4385: STERREN,JILL VAN DER / HALBERTSMA,RUUD BINNERT - Glas in het Rijksmuseum van Oudheden.
2708: STETTNER - Schiffe und Kusten auf Fliesen und Grafik. Ausstellungskatalog. Sammlung Stettner. Ausstellung im Rahmen des deutsch-niederlandischen. Grenzlandfestivals 1974.
31: STEUR,J.J. - Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795.
4764: STEVENSON,JOHN / GUY,JOHN - Vietnamese ceramics. A separate tradition.
367: STEWART,BASIL - The mystery of the Great Pyramid. Traditions concerning it and its connection with the Egyptian Book of the Dead.
5135: STICCA,SANDRO - The Planctus Mariae in the Dramatic Tradition of the Middle Ages (English and Italian Edition).
371: STIERLIN,HENRI. - Encyclopedia of world architecture - Enzyklopadie der Weltarchitektur - Comprendre l' architecture universelle.
2542: STIERLIN,HENRI - Islam van Bagdad tot Cordoba. Vroege architectuur van de 7de tot de 13e eeuw. ( Wereldgeschiedenis van de architectuur)
4518: STIEVE,FRIEDRICH - Neues Deutschland. Ein Bilderbuch fur die Jugend in der Heimat und im Ausland.
984: STIKKER ) WESTERS,M.F. - Mr. D.U. Stikker en de naoorlogse reconstructie van het liberalisme in Nederland. Een zakenman in de politieke arena.
6053: STILL - SMITH,CATHERINE PARSONS - William Grant Still. A study in contradictions.
5735: STIRNER,MAX - De eenige en zijn eigendom. De eenige en zijn eigendom. In t Nederlandsch bewerkt, en van een voorwoord voorzien door JAC. C. Lansen. Eerste deel.
649: STOBBE,H. - Hamatologischer Atlas.Morphologie der Zellen von Blut und Knochenmark.
681: STOELINGA,TH.H.J. - Russische revolutie en vredesverwachtingen, maart 1917-maart 1918, in de Nederlandse pers.
801: STOKE,MELIS / KAPITEIN NEMO - De schat op Robinson's eiland of het geld der wijzen.
2584: STOKOWSKI - OPPERBY,P. - Leopold Stokowski.
5364: STOKVIS,PIETER - Het intieme burgerleven. Huishouden, huwelijk, en gezin in de lange 19de eeuw.
1162: STOLPER,TONI - Ein Leben in Brennpunkten unserer Zeit. Wien, Berlin, New York. Gustav Stolper 1888-1947
2595: STOLS,A.A.M. - Het schoone boek. ( De toegepaste kunsten in Nederland, een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst)
3791: STOPPARD - NADEL,IRA - Double Act. A life of Tom Stoppard.
1538: STOPPELAAR / STRIJBOS / WIGMAN. - Een jaar natuurleven. Lente. Zomer. Herfst. Winter.
4709: STOREY,JOYCE - The Thames and Hudson manual of textile printing.
6056: STORY,R.M. - And so I sing. African-American divas of opera and concert.
4450: STOTER,MARLIES / LANGE,JUSTUS (redactie) - Rembrandt en Saskia. Liefde in de gouden eeuw.
3324: STOTT, A. - Hollandgekte. De onbekende Nederlandse periode in de Amerikaanse kunst en cultuur.
3843: STOVALL,TYLER - Paris Noir. African Americans in the City of Light.
762: STOWERS,CARLTON, - Innocence Lost. The true story of a quiet Texas town and the cold-blooded murder of an under cover police office committed by its kids
3188: STRAALEN,B.VAN / OYEN,B.VAN (eindredactie) - Holland rond 1840. Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland
2714: STRAATEN,L.M.J.U. - De shelf. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de mariene geologie en de petrologie aan de R.U. te Groningen.
949: STRAATEN,EVERT VAN - Koud tot op het bod. De verbeelding van de winter in de zestiende en zeventiende eeuw in de Nederlanden.
5148: STRABO.WALAFRID - STOFFLER,H.D. - Der Hortulus des Wahlafrid Strabo. Aus dem Krautergarten des Klosters Reichenau.
6254: STRACHEY - HOLROYD,MICHAEL - Lytton Strachey. A Critical Biography. 1 The unknown years 1880-1910. 2 The years of achievement 1910-1932.
6218: STRACHEY,J.ST.LOE (ed. introdution,notes) - Beamont & Fletcher I and II.( The Mermaid Series. The best plays of the old dramatists )
3294: STRANG,PAUL - Palmeneiland. Avonturen van Hendrik Brent met Willem Haspel achtergelaten op een eiland in het zuidelijk halfrond
1790: STRANTZ / STAUCH - Der grosse Opernfuhrer. Uber 420 ausfuhrliche Textangaben von den Anfangen der Oper bis zur Gegenwart
4503: STRASSER,GREGOR - Kampf um Deutschland.
4458: STRASSER,EDITH (compiled) - Ex Oriente Lux . European and oriental lacquer. Basf Lacquer Museum Cologne.
1815: STRATENUS,R.J. - Een voorlopig onderzoek naar de economische vooruitzichten in Nederlands NIeuw Guinea.
748: STRAUSS - ERHARDT,OTTO - Richard Strauss. Leben - Wirken - Schaffen.
2302: STRAUSS - KENNEDY,MICHAEL - Richard Strauss. (Master Musicians Series).
6058: STRAUSS - BOYDEN,MATTHEW - Richard Strauss.
3140: STRAUSS,RICHARD - SCHUH,WILLI (herausgegeben) - Richard Strauss. Betrachtungen und Erinnerungen.
803: STRAUSS,R. - Till Eulenspiegels lustige Streiche.Op. 28. Klavier zu 2 Handen uebertragen von Otto Singer.(edition Peters 4193c)
2842: STRAUSS,RICHARD - Die Frau ohne Schatten. Oper in drei Akten von Hugo Hofmannsthal. Op 65. Vollstandiger Klavierauszug mit Text von Otto Singer.
2291: STRAUSS - SCHUH,WILLI - Richard Strauss. Jugend und fruhe Meisterjahre. Lebenschronik 1864-1898.
2905: STRAUSS,RICHARD - Intermezzo. Eine burgerliche Komodie mit sinfonischen Zwischenspielen in zwei Aufzugen. Op. 72. Vollstandiger Klavierauszug mit Text von Otto Singer.
2904: STRAUSS,RICHARD - Die Agyptische Helena. Oper in zwei Aufzugen von Hugo von Hofmannsthal. Op. 75. Vollstandiger Klavierauszug mit Text von Otto Singer. A-7903 F.
2841: STRAUSS,RICHARD - Elektra. Tragodie in einem Aufzuge von Hugo von Hofmannsthal. Musik von Richard Strauss. Opus LVIII. Klavier-Auszug mit Text von Otto Singer.
3191: STRAUSS,RICHARD / KRAUSS,CLEMENS - Briefwechsel Ausgewahlt und herausgegeben von Gotz Klaus Kende und Willi Schuh.
2328: STRAUSS - ENDLER,FRANZ - Das Walzer-Buch. Johann Strauss. Die Wiener Aufforderung zum Tanz
3: STRAUSS - HARTMANN,R. - Richard Strauss. Die Buhnenwerke von der Urauffuhrung bis heute.
2331: STRAVINSKY - VLAD,ROMAN - Stravinsky. (translated by Frederick and Ann Fuller)
3562: STRAVINSKY - WALSH,STEPHEN - A creative spring. Russia and France 1882-1934.
6304: STRAVINSKY - CRAFT,ROBERT - Memories and commentaries.
6067: STRAVINSKY - WALSH,STEPHEN - Stravinsky. The second exile. France and America, 1934-1971.
6129: STRAVINSKY - WALSH,STEPHEN - Stravinsky. The second exile. France and America, 1934-1971.
2466: STRAWINSKY - LINDLAR,HEINRICH - Lubbes Strawinsky-Lexikon.
2352: STRAWINSKY - HIRSBRUNNER,THEO - Igor Strawinsky in Paris.
2312: STRAWINSKY - LINDLAR,HEINRICH - Igor Strawinsky. Lebenswege / Buhnewerke.
3311: STRAYER - JORDAN,W.C. / McNAB,BRUCE / RUIZ,TEOFILO F. (edited) - Order and innovation in the middle ages. Essays in honor of J.R.Strayer.
1300: STRESEMANN ) OLDEN,R. - Stresemann.
2226: STRIEN,P.J.VAN - Nederlandse psychologen en hun publiek.
2520: STRIKWERDA,R. - Een eeuw Fries stamboekvee.
719: STRINDBERG - AHLSTRoM,STELLAN(redigering) - August Strindberg. Ungdom och mannaar.
3623: STRINDBERG,FRIDA - STRAUSS,MONICA - Cruel banquet. The life and loves of Frida Strindberg.
5804: STRINDBERG,AUGUST - De indringer. Roman. (Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling serie XIII no 10 ). Uit het Zweeds vertaald door J.Mulder.
3283: STROBER,EVA - Ming! Porcelain for a globalised trade.
4152: STROHM,REINHART - Guillaume du Fay, Martin le Franc und die humanistische Legende der Musik. Hundertzweiundneunzigstes Neujahrsblatt der Allgemeinen Musigesellschaft Zurich, auf des Jahr 2008.
3369: STROINK,A.F. - Groninger Maatschappij van Landbouw 1937 - 1987. Kroniek over 50 jaar.
1642: STROOSMA - SCHAAFSMA,JOH. - Jan Stroosma zag Leeuwarden. Tekeningen, etsen en olieverven van de hand van de Leeuwarder beeldend kunstenaar Jan Stroosma uit de jaren 1948-1965 (1978).
4652: STRUIJS,MAARTEN - Rotterdam doorgronden / Understanding Rotterdam. Infrastructuur en architectuur.
774: STRUIJS,W. - Voetenwerk. Problematiek en begeleiding van de groei van kindervoeten en de rol van verantwoorde jeugdschoenen daarin.
1495: STRUYK,H.J. - Landmeten en Waterpassen. Studieboek voor het Middelbaar Technisch Onderwijs en voor de practijk.
2195: STRUZIK,EDWARD - Northwest Passage. The quest for an arctic route to the east.
63: STUERS,VICTOR DE - Holland op zijn smalst.(herdruk in facsimile van het artikel in de Gids 1873)
450: STUIJVENBERG ) EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN / KLEIN,P.W. / VOORT,R.C.W.VAN DER(red.) - Verstuivingen in de economische en sociale geschiedenis. Bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.H. van Stuijvenberg.
815: STUIJVENBERG,P.VAN - Heden en verleden in de moderne economische geschiedenis.
1600: STUIP,R.E.V. - Franse teksten uit de middeleeuwen.
5633: STUIP,R.E.V. - Oraliteit en schriftcultuur. Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek 12.
2579: STUIVELING,GARMT ( inleiding, toegelicht ) - Esopet. Facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift.
1909: STUMPE,JOS - Waterbeleid voor de 21e eeuw. Advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw
612: STUMPF,J.EDUARD. - Voorlezingen over ziekenverpleging.
4692: STUTTGART - Neue Staatsgalerie und Kammertheater Stuttgart.
3539: STUURMAN,SIEP - Het tragische lot van de gravin van Isenburg. Een zeventiende-eeuwse geschiedenis.
2421: STUURMAN AALBERS / STUURMAN / BLAAUW MALLON / VAN HOUTEN - 10.000 Schilderijen, tekeningen en aquarellen. 2 delen, A-L, M-Z. Opbrengstprijzen van Nederlandse en Belgische kunstenaars van de vroege middeleeuwen tot heden.
1196: STUYT,J.C.L.M. - Examen medical de Naundorff.
5225: SUCHON,GABRIELLE - A Woman who defends all the persons of her sex. Selected philosophical and moral writings. (Edited and translated by Donna C. Stanton and R.M. Wilkin)
4649: SUDJIC, DEYAN - The 100 mile city.
4733: SUDJIC,DEYAN - The Lighting book. A complete guide to lighting your home.
5909: SUEZKANAAL - Verslag over de vermoedlijke gevolgen der doorgraving van de Landengte van Suez voor den handel en de reederijen van Nederland (1859).
5988: SULLIVAN,KAY - Needlework Tools and Accessories. A Dutch tradition.
777: SULZBERGER,C.L., - A long row of candles. Memoires and diaries 1934-1954.
2426: SUMMERS,JOSEPH H. - The heirs of Donne and Jonson.
832: SUNOO,H.H. - Japanese militarism. Past and present.
443: SUTCLIFFE,TOM - The Faber Book of Opera.
1803: SUTHERLAND,M.A. / LOMMER,H.M. - 1234 Modern end-game studies, with appendix containing 24 additional studies.
5104: SUTHERLAND,JAMES - The Oxford book of English talk.
4244: SUTHERLAND,JAMES - English literature of the late seventeenth century . (The Oxford History of English Literature)
2902: SUTORIUS,ANNA - Een Muizenbruiloft. Versjes.
5253: SUTTON,ANNE F. - I sing of a maiden. The story of the maiden of the Mercers' Company.
4960: SUTTON,ANNE F. / VISSER FUCHS,LIVIA - The Book of Privileges of the Merchant Adventurers of England 1296 - 1483. (Records of Social and Economic History 42)
183: SUTTON, PETER C. - Masters of 17th-century Dutch landscape painting.
5129: SUTTON,ANNE R. - A merchant family of Coventry, London and Calais, The Tates c.1450-1616.
6075: SVENDSEN - BENESTAD,FINN / SCHJELDERUP EBBE,DAG - Johan Svendsen. The man, the maestro, the music.
4785: SWANK,SCOTT T. - Shaker life, art, and architecture. Hands to work, hearts to God.
5808: SWANN,PETER C. - Chinese painting.
2488: SWANTON,JOHN R. - Final Report of the United States De Soto Expedition Commission. ( Classics of Smitsonian Anthropology)
2874: SWART,JACOB (redactie) - Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen, de zeevaartkunde en de daarmede in verband staande wetenschappen. Jaargang 1855. 48 artikelen. Staat der kustlichten. De Engelse passagierswet. Ondiepte bij Natuna. Oost-Indische zeekaarten. Etc,etc.
1900: SWART,SIEBE(ea.) - Museumplein. (Werk in uitvoering / work in progress)
441: SWEDENBORG,EMANUEL - De Nova Hierosolyma et ejus Doctrina Coelesti: ex Auditis e Coelo. Quibus praemittitur aliquid deNovo Coelo & nova Terra.
5555: SWEDENBORG,EMANUEL - Het huwelijk. (de conjugio). Een posthume schets. ( eerste Nederlandsche vertaling.
5186: SWEDENBORG,EMMANUEL - Himmel, Holle, Geisterwelt. Eine Auswahl aus dem lateinischen Text in deutscher Nachdichtung von Walter Hasenclever
4117: SWEELINCK,J.P. - Jan Pz.Sweelinck 1560-1621. Opera organis concinenda I en II. Musica Antiqua Batava. ( Editio Musico 700 en 701)
4139: SWEELINCK,JAN P. - Psalmus 9. 20. 44. 114. 127 (versus 1 - 5). 4 vocum inaequalium. ( Musica Antiqua Batavia. Editio Musico G. 532,530,528,527,529)
4165: SWEELINCK,J.P. - Fantasie op de manier van een echo voor piano of orgel. EN Kleine toccata voor piano en orgel.
4360: SWEERTS,H. - Koddige en ernstige opschriften, op luyffens, wagens, glazen, uithangborden, en andere taferelen. Van langerhand by een gezamelt en uitgeschreven, door een liefhebber der zelve.
1047: SWENSON,Peter - Fair shares. Unions, pay and politics in Sweden and West Germany
4241: SWIFT - GLENDINNING,VICTORIA - Jonathan Swift.
483: SWINDEREN - PATHUIS,A. - Inventaris van archieven van leden der geslachten De Marees van Swinderen en Van Swinderen.
540: SYLVESTER,DOROTHY - Map and landscape.
6216: SYMONDS,JOHN ADDINGTON (ed.introduction,notes) - Webster & Tourneur. ( The Mermaid Series. The best plays of the old dramatists )
6220: SYMONS,ARTHUR (ed. introdution,notes) - Philip Massinger I and II.( The Mermaid Series. The best plays of the old dramatists )
3787: SYNGE - McCORMACK,W.J. - Fool of the family. A life of J.M. Synge.
2623: SYNGE,LANTO - A noble art. historic needlework. ( Cataloque Mallett , established 1865)
4096: SYSTEMATISCHE MUSIKWISSENSCHAFT - Systematic Musicology II/1 Forschungsbereich. II/2 Klanganalyse / sound analysis.
4097: SYSTEMATISCHE MUSIKWISSENSCHAFT - Systematic Musicology IIII/1 Musiktheorie und Psychoakustik.
382: SZABOLCSI,B. - Bausteine zu einer Geschichte der Melodie.
2309: SZABOLCSI,BENCE - Aufstieg der klassischen Musik von Vivaldi bis Mozart.
1360: SZEKERES,A. - De structuur van de filosofische theologie.
3287: SZENASSY, ISTVAN (voorwoord) - Maastrichts aardewerk en porselein. Deel 3. Sphinx, Ceramique Mosa 1947-1969.
2334: SZENDREI,ALFRED - Dirigierkunde.
5344: TACITUS,C.CORNELIUS - HOOFT,P.C. (vertaalt) - Alle de werken van Tacitus. Jaarboeken en Historien, ook zyn Germanië, en 't leeven van J. Agricola, In 't Hollandtsch vertaalt door den Heer Pieter Corneliszoon Hooft.
5360: TAHARA,KEIICHI - Architectures 1880-1920. Images Fin de Siecle.
697: TAIMANOW,M. - Damengambit bis Hollandisch.Moderne Theorie der Schach-Eroffnungen.
5601: TAINE.H. - Notes sur Angleterre.
5669: TAINE - GIRAUD,VICTOR - Essai sur Taine son oeuvre et son influence d'apres des documents inedits.
5602: TAINE,H. - Philosphie de l'art.
6255: TAINE,H. - Voyage aux Pyrénées.
5542: TAINE - NORDMANN,JEAN THOMAS - Taine et la critique scientifique.
5541: TAINE - SEYS,PASCALE - Hippolyte Taine et l'avenement du naturalisme. Un intelectuel sous le Second Empire. (ouverture philosophique)
5603: TAINE,H. - Notes sur Paris. Vie et opinions de M.Frederic-Thomas Graindorge, recueillies et publiees par H. Taine
5586: TAINE.H. - Sa vie et sa correspondance. (4 volumes complete)
5587: TAINE.H. - Carnets de voyage. Notes su la Province 1863-1865.
5588: TAINE.H. - Nouveaux essais de critique et d'histoire.
5589: TAINE.H. - Derniers essais de critique et d'histoire.
5590: TAINE.H. - Voyage en Italie . Tome I, Naples et Rome. Tome II, Florence et Venise.
584: TAK - BORRIE,G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus. (Sociaal Historische Studiën)
4132: TALASKE / WETHERILL / CAVANAUGH (ed.) - Halls for music performance. Two decades of experience: 1962-1982. ( presented at the 103rd meeting of the Acoustical Society of America)
4056: TALASKE,R.H. / BONER,R.E. (edited) - Theatres for drama performance: Recent experiences in acoustical design. Presented at the 109th meeting of the Acoustical Society of America. Austin- Texas 1985.
4270: TALLIS - DOE,PAUL - Tallis. ( Oxford Studies of Composers)
3280: TALMA - HOOP,LAMMERT DE / BORNEBROEK,ARNO - De rode dominee. A.S.Talma.
215: TALMEYR,MAURICE / ALBUM FORAIN - Album forain.
3125: TALSMA,WILLEM RETZE - Wiedergeburt der Klassiker. Band I, Anleitung zur Entmechanisierung der Musik
872: TAMAS - HEYGI / ACHILLE / PASSUTH - Soos Tamas. Melankolia / melancholy.
3840: TAMAYO - PAZ,OCTAVIO / LASSAIGNE,JACQUES - Rufino Tamayo.
2072: TAMINAU - MIJLAND,H.J.M. - Inventaris van het archief van Taminiau`s Conservenfabrieken N.V. 1848-1958.
4552: TAMMINGA,D.A. - De citadel. Keur uit zijn gedichten. Samenstelling, vertaling en nawoord: Jabik Veenbaas. Fries / Nederlands
1531: TAMMS,F. / BEYER,E. - Kniebrücke Dusseldorf. Ein neuer Weg uber den Rhein.
1251: TAMSE,C.A - Koningin Emma. Opstellen over haar regentschap en voogdij.
670: TANIS,JAMES / HORST,DANIEL - Images of Discord / De Tweedracht Verbeeld. A graphic interpretation of the opening decades of the Eighty Years' War.
4848: TANNER,J.R. / PREVITE ORTON,C.W. / BROOKE,Z.N. (edited) - Victory of the Papacy. The Cambridge Medieval History Volume VI.
2966: TASCHEN,ANGELIKA / PHILIPS,IAN - New Paris interiors.
4675: TAVERNE,ED (ea. red.) - Nederland stedenland. Continuïteit en vernieuwing.
2227: TAVERNE,ED / WAGENAAR,COR ( eds.) - The colour of the city.
6080: TCHAIKOVSKY,piotr ilyich - An autobiography. Letters to his family. (tranlated by Galina von Meck, with additional annotations by Percy M, Young)
6043: TCHAIKOVSKY - BROWN,DAVID - Tchaikovsky, The man and his music.
778: TEFAF - The European Fine Art Fair. Maastricht 1993
4630: TEFAF - The European Fine Art Fair. Maastricht 2018.
2813: TEFAF - The European Fine Art Fair. Maastricht 2014.
2251: TEFAF - The European Fine Art Fair. Maastricht 1998.
705: TEFAF - The European Fine Art Fair. Maastricht 2002
788: TEFAF - The European Fine Art Fair. Maastricht 2005
2250: TEFAF - The European Fine Art Fair. Maastricht 2001.
2245: TEFAF - The European Fine Art Fair. Maastricht 2011.
1362: TEITLER,G. - Dagboekaantekeningen van Vice-Admiraal F. Pinke Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië 1914-1916. ( RGP Kleine Serie nr. 60 )
4158: TELEMANN,GEORG PHILLIP - Singe -, Spiel- und Generalbassubungen 1733-1734. Herausgegeben von Max Seiffert.
5498: TENGNAGEL,MATTHEUS GANSNEB - Alle Werken. Waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.J.Oversteegen.
1987: TENHAEFF,N.B. - Verspreide geschriften. Aangevuld met een schets van zijn leven en werk, een lijst van zijn geschriften en een bladwijzer. (uitgegeven door Jan Romein)
3598: TENNESSEE WILLIAMS - DOTSON,RADER - Tennessee Williams. An intimate memoir.
3597: TENNESSEE WILLIAMS - Collected stories. (introduction by Gore Vidal).
3596: TENNESSEE WILLIAMS - LEVERICH,LYLE - Tom. The unknown Tennessee Williams.
3690: TENNESSEE WILLIAMS - ARNOTT, CATHERINE M. - Tennessee Williams on file.
2676: TENTOONSTELLING CATALOGUS - Catalogus van noord- en zuidnederlands glas.
2675: TENTOONSTELLING CATALOGUS - Keur van tin uit de havensteden Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam.
2776: TENTOONSTELLINGSCATALOGUS. - Schatten van de Koninklijke Biliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften. Tentoonstelling december 1980-maart 1981.
3342: TERLOUW,WILLEM J. - De hand van Fatima. Marrokaanse keramiek.
490: TERLOUW,TH.J.A. - De opkomst van het heilgymnastisch beroep in Nederland in de 19de eeuw. Over zeldzame amfibieën in een kikkerland.
1703: TERLOUW,WILLEM J. - Japonisme - Art Nouveau. Hoogtepunten uit de collectie Bambus & Facher. Highlights from the Bamboo & Fan collection.
365: TERPSTRA.J.U. - Friedrich Heinrich Jacobis ,,Allwill''. Textkritisch herausgegeben,eingeleitet und bekommentiert.
2420: TERPSTRA,R. (projectleider) - Boarnsterhim. Monumenten inventarisatie project. Regio Noord. Hoofdgroep ro november 1990.
2419: TERPSTRA,R. (projectleider) - Terschelling. Monumenten inventarisatie project. Regio Noord. Hoofdgroep ro november 1990.
2168: TERRELL,JOHN UPTON - Journey into darkness. Cabeza de Vaca's expedition across North America, 1528-36.
3009: TERSCHELLING - DIJK,OENE VAN / HOEK,HANS VAN - Van benenwagen tot Koegelwieck. Kroniek over Terschellinger postbodes.
1877: TERSCHELLING - HARLAAR,MARTIN - Terschelling kijkt naar u uit! Dertig jaar eilandgeschiedenis fotografisch vastgelegd door Cor Swart, 1930 - 1960.
1878: TERSCHELLING - HARLAAR,MARTIN - Terschelling 2000. De laatste jaren van de twintigste eeuw gefotografeerd door Ed Overdijk en Ferry Andre de la Porte.
1937: TERSCHELLING - HARLAAR,MARTIN - Terschelling vooruit. De overgang naar de moderne tijd fotografisch vastgelegd door Hendrik en Jan Duijf, 1900-1940.
3254: TERSCHELLING - KNOP,GERRIT - Schylgeralan. Een beschrijving van land en volk van het eiland Ter-Schelling
3298: TERSCHELLING -SCHROOR,MEINDERT - Op de loggers. Terschelling en de visserij rond de eeuwwisseling.
4279: TERWEN,JAN WILLEM - Gamelan in the 19th century Netherlands. An encounter between east and west.
2976: TETMAN - Sa song Tetman. 25 Fan de beste sangen mei folsleine tekst en muzyk foar piano en akkordeon ut underskater programm's ut e jierren 1944-1954.
3078: TETRAZINNI - GATTEY,CHARLES NEILSON. - Luise Tetrazzini. The Florentine nightingale.
4485: TETTONI,LUCA INVERNIZZI (fotograaf) - Tropische interieurs. Vorm en kleurenspel van het Aziatische binnenhuis.
3521: TETTONI,LUCA INVERNIZZI / ONG,EDRIC - Living in Sarawak.
3357: TEUNIS,H.B. - Anjou, 1050-1125. Heersers en Heiligen in de Middeleeuwen.
3435: TEUNIS,HENK - The appeal to the original status. Social justice in Anjou in the eleventh century.
3336: TEUNIS,H.B. - Crisis. Studie over een structuur- en normverandering in het Frankrijk van ca 1150 - 1250. (summaries English/Francais)
698: TEX,J. DEN - Onder vreemde heren. De Republiek der Nederlanden 1672-1674.
4724: TEXEL - BOOT,W.J.J. - Texelstoom. Geschiedenis en techniek van de stoomvaart op Texel.
5533: THACKERAY,W.M. - De Newcomes. Vertaling van M.P.Lindo. 2 delen.(Thackerays werken)
5532: THACKERAY,W.M. - De Virginiers. Vertaling van M.P.Lindo. 2 delen. (Thackerays werken)
5516: THACKERAY - RAY,GORDON N. (edited) - The Letters and Private Papers of William Makepeace Thackeray.
5536: THACKERAY,W.M. - Het ploertenboek en andere schetsen. Vertaling van J.C. van Deventer.(Thackerays werken)
5535: THACKERAY,W.M. - Henri Esmond. Vertaling van M.P.Lindo.(Thackerays werken)
5534: THACKERAY,W.M. - De lotgevallen van Filips op zijn weg door de wereld aanwijzende wie hem bestal, wie hem bijstond en wie zich niet om hem bekommerde.Vertaling herzien door M.P.Lindo. 2 delen. (Thackerays werken)
5540: THACKERAY,W.M. - Book of snobs. By one of themselves. With illustrations by the author.
285: THE CAMERA SERIES / ALBUM OF VIEWS - Stirling.
4699: THEMANS,MINKE - New notational systems for urban situations.
2475: THEMELIS,DIMITRIS - Etude ou caprice. Die Enstehungsgeschichte der Violinetude.
5969: THEMERSON,Stephan - Avonturen van Aardje Stapper. (vertaling Nicolaas Matsier)
1323: THEUNISSE,J.G.L - Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven
1772: THEUNISSEN,H.(ea.) - Topkapi & Turkomanie. Turks-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
3365: THIEL,ALBERT W.D. - Chinese pottery and stoneware.
4305: THIEL,ERIKA - Geschichte des Kostums. Die europaische Mode von den Anfangen bis zur Gegenwart.
1372: THIERRY,AUGUSTIN - Recits des temps Merovingiens.
1134: THIERRY,M.A - Recits de l'histoire romaine au Ve siecle.
4148: THIJE,M.TEN / JANSEN,A. - Orgelgeschiedenis van de oude Blasiuskerk te Delden vanaf de zestiende eeuw tot heden.
1109: THIJMGENOOTSCHAP - De ontwikkeling der wetenschappen in de laatste halve eeuw. Gedenkboek van het Thijmgenootschap bij het 50 jarig bestaan
6143: THIJSSE,JAC P. - IJsel. Te illustreeren met Verkade's plaatjes naar aquarellen van L.W.R. Wenckebach, Edzard Koning en Jan Voerman Jr.
5472: THISEN,SIEBE - De spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland (1850-1907). ( Nederlandse Cultuur in Europese Context)
1000: THOMA,HANS - Festkalender.
2781: THOMAS,EDWARD / FULLEYLOVE,J. - Oxford painted by J.Fulleylove. Described by Edward Thomas.
152: THOMAS,DYLAN - McKENNA,R. - A portrait of Dylan. A photographer's memoir by Rollie McKenna.
1485: THOMAS, CAPTAIN R.E. & THOMAS, CAPTAIN O.O. - Stowage. The Properties and Stowage of Cargoes.
1678: THOMAS,WERNER (ea.) - Vlaanderen en Castilla y Leon. Op de drempel van Europa. ( tentoostellingscatalogus)
3364: THOMAS,MARCEL - Franse miniaturen uit de tijd van Jean de Berry.
3602: THOMAS,DYLAN - LYCETT,ANDREW - Dylan Thomas. A new life.
3603: THOMAS,DYLAN - SINCLAIR,ANDREW - Dylan the bard . A life of Dylan Thomas.
3605: THOMAS,DYLAN - The love letters of Dylan Thomas.
3604: THOMAS,DYLAN - SINCLAIR,ANDREW - Dylan Thomas no man more magical
6107: THOMAS - SCHABAS,EZRA - Theodore Thomas. America's conductor and builder of orchestras 1835-1905.
1420: THOMPSON, E - Tricia Guild in de stad. Een nieuwe kijk op stedelijk wonen. Fotografie Gilles de Chabaneix.
5209: THOMPSON,J.M. - Synoptic Gospels. Arranged in parallel columns.
3546: THOMSON - TOMMASINI,ANTHONY - Virgil Thomson. Composer on the Aisle.
5805: THOMSON,JAMES. - The City of Dreadful Night and Other Poems. With an introduction by Edmund Blunden.
5095: THOMSON,JOHN A.F. - The Transformation of Medieval England 1370-1529.
4384: THONET - GLEINIGER,ANDREA - The Chair no. 14 by Michael Thonet.
3250: THOR,WALTHER - Flugmotorenkunde. (Luftfahhrtlehrbucherei Band 15 )
2548: THORBECKE - POVEE,H. - De gemeente als weldaad. Thorbecke en zijn slijtvaste staatsinrichting.
5543: THOREAU,HENRY DAVID / DEAN,BRADLEY P. (edited,intoduced) - Wild Fruits. Thoreau's rediscovered last manuscript.
1286: THULIN,OSKAR - Reformation in Europa
474: THURLINGS,Th.L.M. / HEERE,W.R. / OLDENDORFF,A. - Schets van de sociaal-economische structuur van Noord-Limburg.
2123: THYSSEN BORNEMISZA - Thyssen Bornemisza Collection. Catalogue Raisonnee of the exhibited works of art. Silver,jewelry,suff boxes and neccesaires.
6086: TIBBETT - WEINSTAT,H. / WECHSLER,B. - Dear Rogue. A biography of the American baritone, Lawrence Tibbett. (opera biography series, 6)
4033: TIBIA - Magazin fur Holzblaser. Eine Vierteljahresschrift. Jahrgang 19 und 20.
4034: TIBIA - Magazin fur Holzblaser. Eine Vierteljahresschrift. Jahrgang 21 und 22.
4035: TIBIA - Magazin fur Holzblaser. Eine Vierteljahresschrift. Jahrgang 23 und 24.
4036: TIBIA - Magazin fur Holzblaser. Eine Vierteljahresschrift. Jahrgang 25 und 26.
4037: TIBIA - Magazin fur Holzblaser. Eine Vierteljahresschrift. Jahrgang 27 und 28.
4038: TIBIA - Magazin fur Holzblaser. Eine Vierteljahresschrift. Jahrgang 29 und 30.
4039: TIBIA - Magazin fur Holzblaser. Eine Vierteljahresschrift. Jahrgang 31 und 32.
2553: TICHELAAR,PIETER J. - Friese platen. Schilderijen in faience.
3276: TICHELAAR, PIETER JAN / STOTER,MARLIES - 400 Jaar Fries aardewerk. Steengoed !
2560: TICHELAAR MAKKUM - Willem van der Kloet en het tableau met een hertejacht.
2611: TICHELAAR,P.J. - Fries Aardewerk. Een studie in delen.
3113: TIEDEMA,J.J. / BUIKSTRA,J.J. - Friesland rond per tram. De geschiedenis van het trambedrijf van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij 1840-1948.
3038: TIEL - SMIT,E.JTH.A.M.A. (red.) - Tussen toverlantaarn en teletekst. Aspecten van Tiel en Omstreken in de twintigste eeuw.
1774: TIESKENS,R.W. - Het kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes in Nederland.
2780: TIETJERKSTERADEEL - JAARSMA,A.A. - Uit het album van Tietjerksteradeel.
85: TIETJERKSTERADEEL - SPAHR VAN DER HOEK,J.J. / YPMA,Y.N. - Tietjerksteradeel. Bydrage ta de sosiale skiednis fan de Wâlden.
4091: TIJDSCHRIFT VAN DE WERKGROEP ZEVENTIENDE EEUW - De Zeventiende Eeuw. Jaargang 24-08 / 25-09 / 26-2010. verschijnt tweemaal per jaar.
4092: TIJDSCHRIFT VOOR MUZIEKTHEORIE - Dutch Journal of Music Theory. Volume 12-2007 / 13-08/ 14-09 / 15-10 / 16-2011. 3 numbers a year.
5767: TIJL REEKS - Tijl-reeks. Verschijnt elke donderdag. Ele week een volledig verhaal. Nummers 1,2,3,4,5,6,7,8,11.
1387: TILLEMA,J.A.C. - Schetsen uit de geschiedenis van de Monumentenzorg in Nederland. Ter herdenking van een eeuw regeringsbeleid 1875-1975. Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
1423: TILLETT,PAUL (ed.) - The political vocation. Weber,Aristotle,Maritain,Niebuhr,Durkheim,Franklin D. Roosevelt,Machiavell and many others
1544: TIMMERMAN.HENRI TH. - Roem van een barokorgel. Geschiedenis en blijvende waarde van het Arp Schnitger-orgel in de Grote of St.Michaelskerk te Zwolle.
3769: TIMMERMANN,BRIGITTE / BAKER,FREDRICK - Der dritte Mann. Auf den Spuren eines Filmklassikers.
4571: TIMMERS,J.J.M. - Houten beelden. De houtsculptuur in de noordelijke Nederlanden tijdens de late middeleeuwen. ( De schoonheid van ons land, beeldhouwkunst )
343: TINDALL,G.B. - The emergence of the New South, 1913-1945. ( History of the South, X )
6037: TIPPETT - CLARKE,DAVID - The music and thought of Michael Tippett. Modern times and metaphysics.
519: TIPPETT - BOWEN,MEIRION - Michael Tippett.(thew contemporary composers)
944: TIPTON,FRANK B. / ALDRICH,ROBERT - An economic and social history of Europe from 1939 to the present.
4540: TISSIER,TONY LE - The Third Reich. Then and now.
1261: TJEERDSMA,R.S. en M.B. STUIJT (ed.) - Bilingualism and Education. A Bibliography on European regional or minority languages
511: TJEPKEMA,K. - Hoe boeren het bolwerken. De Friese landbouwcooperatie 1945-1985.
1252: TJOENE - Markeregt van Tjoene. (Overijsselsche stad-, dijk- en markeregten, 3e deel, 23ste stuk)
5757: TOCQUEVILLE,ALEXIS DE - Sur le pauperisme.
5583: TOERGENJEW,I.S. - Verzamelde werken. 5 delen compleet. deel 1 Roedin. Het Adelsnest. Aan de vooravond. Vaders en zonen. 2. Jagersverhalen en andere verhalen. 3. Verhalen. 4. Rook. Een maand op het land. Nieuwe Gronden. Deel 5 brieven (veel later uitgegeven)
3636: TOKLAS - FRIEDRICH,OTTO - The grave of Alice B. Toklas and other reports from the past.
3635: TOKLAS - SIMON,LINDA - The biography of Alice B. Toklas.
4047: TOLLEFSEN,RANDALL H. - Catalogue of the music collection of the Moravian congregation at Zeist. (Inventaris 47 I,II)
4003: TOLLENS, H. CZ. - Verstrooide gedichten. Gelegenheids en mengeldichten, zangstukken, twaalftal minneliedjes en stukjes,tot den afval van Belgie betrekkelijk.
3903: TOLLER,ERNST - Briefe aus dem Gefangnis.
2532: TOLLEY,KEMP - Cruise of the Lanikai. Incitement to war.
4353: TOLSTOI,LEO N. - Anna Karenina. Roman. ( mit einem Nachwort von Thomas Mann )
615: TOLSTOI - GILLES,D. - Vie et images de Leon Tolstoi. Documentation reunie et presentee par Gilles.
831: TOLSTOI - TOLSTOI,SERGE. - Tolstoi et les Tolstoi.
106: TOLSTOJ,L.N. - Verzamelde werken. 8 delen compleet.
571: TOLSTOY - BULGAKOV,V.F. - The last year of Leo Tolstoy.(with an introduction by George Steiner)
2043: TOMBROCK,W - Uit de Friesche middeleeuwen.
4590: TOORN - ANTHONISSEN,ANTO / STRAATEN,EVRT VAN - Joost van den Toorn. Het moet gewoon kloppen.
4265: TOPOGRAFISCHE DIENST - Grote Provincie Atlas 1:25 000. Noord-Holland.
3798: TOPOR,ROLAND - Les combles Parisiens. A Paris, au printemps, ca sent la merde et les lilas. Oubliez les lilas.
3058: TOPPENHUZUN / TWELLEGA - BIJ,JABIK VAN DER - Pastoars, dumnys en tsjerkefolk yn Top & Twel.
4059: TORCHI,LUIGI - L`arte musicale in Italia. Vol. 7: La musica instrumentale Secolo XVII. La composizione a piu istrumenti.
2527: TORENBEEK,C. - Vijf directeuren voor een baan ! Honderdvijftig jaar IJsvereniging Harlingen.
898: TOSCANINI - SACHS,HARVEY - Reflections on Toscanini.
3565: TOSCANINI - HAGGIN,B.H. - The Toscanini musicians knew.
3564: TOSCANINI - HAGGIN,B.H. - Conversations with Toscanini.
2583: TOSCANINI - The Toscanini legacy. A critical study of Arturo Toscanini's performances of Beethoven, Verdi and other composers.
1408: TOSCANINI ) HOROWITZ,JOSEPH - Understanding Toscanini.
3786: TOTH VAN ROOIJ,GERHILD - Visie en visioen van Rein de Vries. Op naar een andere wereld.
5259: TOTH,FERENCE AND CHRISTEL - Russian metal Icons. Toth ikonen.
5656: TOURGUÉNEV,IVAN - ZVIGUILSKY,LAEXANDRE ( introduction et notes) - Nouvelle correspondance inedite. Tome I et II. (Les inedits Russies V,VI )
5529: TOURGUENEV - GRANJARD / ZVIGUILSKY(eds.) - Lettres inedites de Tourguenev a Pauline Viardot et a sa famille.
494: TOUWEN,JEROEN - Extremes in the archipelago. Trade and economic development in teh outer islands of Indonesia,1900-1942.
2483: TOVEY, DONALD FRANCIS - Essays in musical analysis. Volume III: Concertos.
5277: TOYNBEE, A.J. - Experiences.
3379: TRAKL - SHARP, FRANCIS MICHAEL - The poet's madness. A reading of Georg Trakl.
454: TRALBAUT,MARK EDO. - Michel van der Voort den oude als dierenbeeldhouwer. (Maerlantbibliotheek)
1599: TRASKEY,J.P. - Milton Abbey. A Dorset monastery in the Middle Ages.
4290: TREHUB,ANDREW - The cognitive brain.
2563: TREML,MANFRED (herausgegeben) - Salz, Macht, Geschichte. Katalog.
879: TREUGOLD,FRITZ - Sadrach A. B. Dnego. Een oud-Babylonies onderwijzer. 120 Inschriften ontcijferd en omgedicht.
2169: TREUTLEIN,THEODORE E. - San Francisco Bay. Discovery and colonization 1769 - 1776.
1067: TREVELYAN,G.M - Illustrated English Social History. 4 vols
913: TRIEB,MICHAEL - Stadtgestaltung. Theorie und Praxis.(Bauwelt Fundamente 43)
5020: TRIGG,STHEPHANIE (edited) - Wynnere and Wastoure. (Early English Text Society o.s 297)
3820: TRIOLET - MACKINNON,LACHLAN - The lives of Elsa Triolet.
3267: TROELSTRA,P. / GROOT,P.DE - Ny Frysk Lieteboek.
61: TROELSTRA, PITER JELLES - Samle fersen.
4316: TROMP,CORNELIS - NN - Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz.Tromp.
4792: TROMP,HEIMERICK (compiled) - Private country houses in the Netherlands.
3858: TROOST - BUIJSEN,EDWIN / NIEMEIJER,J.W. - Cornelis Troost en het theater, tonelen van de 18e eeuw. Cornelis Troost and the theater of his time, Plays of the 18th century.
5110: TROYES - KELLY,DOUGLAS - Chretien de Troyes. Supplement I. ( Research Bibliographies and Checklist. New Series 3 )
3742: TRUFFAUT,FRANCOIS - JACOB,GILLES / GIVRAY,CLAUDE DE (eds.) - Letters. Translated and edited by Gilbert Adair. Foreword by Jean Luc Godard)
3741: TRUFFAUT - BAECQUE,A.DE / TOUBIANA,S. - Truffaut. A biography.
4212: TRUMPIE,ANK (concept) - Decadent. Lekker decadent. Serviesgoed uit de 20ste en 2ste eeuw. / Deliciously decadent. Tableware of the 20th and 21st centuries.
5026: TSCHANN,JUDITH / BARKES,M.B. (introduction) - Facsimile of Oxford, Bodleian Library, MS Digby 86 (Early English Text Society Supplementary Series)
4757: TSI,LEE KING / HU,SHIH CHANG - Drache und Phoenix. Lackarbeiten aus China. Sammlung der Familie Lee, Tokyo / Dragon and Phoenix. Chinese Lacquer Ware, The Lee Family Collection, Tokyo.
4583: TSJECHOW,ANTON P. - Verhalen 1887 - 1891. (Russische Bibliotheek, verzamelde werken 3)
4582: TSJECHOW,ANTON P. - Verhalen 1882 - 1886. (Russische Bibliotheek, verzamelde werken 1)
2209: TUCHMAN,B.W. - Practicing history. Selected essays.
2133: TUGGLE,ROBERT - The golden age of opera.
6027: TUIJL,LEONARD (inleiding,vertaling. - Poe - Lacan - Derrida. De gestolen brief.
5167: TUINEN,REIMER VAN - Efter it tried. Kampsketsen ut Amersfoort. Haftling nu 10039.
3044: TUINSTRA,UILKE - Bijdrage tot de kennis van Holocene landschapsontwikkeling in het Noordwesten van Brabant. Thesis.
200: TULP,NICOLAES - Geneesinsighten van Dr. Nicolaes Tulp etc. In 't Duijts. + Geneesinzichten van Dr.Nicolaes Tulp etc. Transcriptie door C.G.L.Apeldoorn en T.Beijer. + Nicolaes Tulp. Leven en werk van een Amsterdams geneesheer en magistraat.( door T.Beijer(e.a.))
4416: TUMMERS,ANNA (redactie) - De Gouden Eeuw viert feest.
3893: TUMPEL,CHRISTIAN - Het Oude Testament in de schilderkunst van de Gouden Eeuw.
3218: TURKSMA,L. - Admiraal van Napoleon. Het leven van Carel Hendrik Graaf Verhuell, 1764-1845.
270: TURNER,J.M.W. / LIEZ,N. / FRESEZ,J.B. / ENGELS,M. / WEIS,S. - Album Pittoresque du Grand-Duche de Luxembourg.(text francais, english)
4734: TURNER,JANET - Lighting. An introduction to light, lighting and light use.
4209: TURNER,GERARD - Historische microscopen. ( Christie's Collectionneurs Serie )
758: TURNER,ANN / DESIMINI,LISA - Heron Street.
677: TUROS,E. / TUROS,L. - So kocht man in Ungarn.
4979: TURVILLE PETRE,THORLAC. (edited) - Poems from BL MS Harley 1913. The Kildare manuscript. (Early English Text Society o.s 345)
5369: TUSSENBROEK,OTTO - Gebruiks- en siervoorwerpen in het binnenhuis.
5377: TUSSENBROEK,OTTO VAN - Moderne woninginrichting en meubileering. (Kleine Cultuurbibliotheek).
3641: TWAIN - SHILLINGSBURG,MIRIAM JONES - At home abroad. Mark Twain in Australia.
3642: TWAIN - LAUBER,JOHN - The inventions of Mark Twain. A biography.
3677: TWAIN - LAUBER,JOHN - The making of Mark Twain. A Biography.
3676: TWAIN - NEIDER,CHARLES (ed.) - The selected letters of Mark Twain. Introduction and Commentary by Charles Neider.
3610: TWAIN - HOFFMAN,ANDREW - Inventing Mark Twain. The Lives of Samuel Langhorne Clemens.
5068: TWYSDEN - JESSUP,FRANK W. - Sir Roger Twysden. 1597-1672.
2768: TYNDALE,WILLIAM - A medieval Christmas. This version of Tyndale,s translation is taken from the modern spelling edition,1989 )
2529: TYRRELL,JOHN (ao.) - The New Grove. Turn of the century masters. Janacek, Mahler, Strauss, Sibelius
83: TYTSJERKSTERADIEL - GROOT,T.DE (ea) - Karakteristyk Tytsjerksteradiel.
4: TZONIS,A. / LEFAIVRE,L. - Het architectonisch denken en andere architectuur-theoretische studies.
4364: UAM - Les Annees UAM 1929 - 1958. Catalogue d'exposition.
905: UDEN MASMAN,H. - De Vechtstreek. Van Utrecht tot Muiden en het Loosdrechtse plassengebied.
5297: UGINET,F.C. (CATALOGUE) - Roma Antiqua. Envois des architectes francais (1788-1924). Forum, Colisee, Palatin.
4393: UHLENBECK,CHRIS / KRAMER,TEATSKE - Netsuke. Dutchman in miniature from the Coen Hille Collection.
4812: UILDRIKS - BOSCH,MINEKE (ed.) - De liefde en de vrijheid, natuurlijk ! Dagboek van Frederike van Uildriks (1854-1919).
3912: UILKEMA,KLAAS - Bylden fan it greidebedriuw yn Fryslan om 1918 hinne. Besoarge fan Gosse Blom, Johan Frieswijk en Richolt Uilkema.
3207: UITTERHOEVE,WILFRED - Koning, keizer, admiraal, 1810. De ondergang van het Koninkrijk Holland
5065: UITZ,ERIKA - Die Frau in der mittelalterlichen Stadt.
2348: ULDALL,HANS - Das Klavierkonzert der Berliner Schule mit kurzem Uberblick uber seine allgemeine Enstehungsgeschichte und spatere Entwicklung. (Sammlung musikwissenschaftlicheer Einzeldarstellungen,Heft 10)
2663: ULDALL, KAI. - Gammel Dansk fajence. Fra fabriker i Kongeriget og Hertudommerne.
5116: ULLMANN,WALTER (introduction,notes) - Liber Regie Capelle. A Manuscript in the Biblioteca, Evora. With a note of the music by D.H. Turner. (Henry Bradshaw Society, 92)
925: ULN,F - Horaz. Sein Leben und seine Werke.(Gymnasial-Bibliothek, 15 )
1157: UNDRONILOW,WLADIMIR - Margarethe von Wrangell. Das Leben einer Frau 1876- 1932. Aus Tagebuchern, Briefen und Erinnerungen
848: UNGER) OORD,AD VAN DEN. - W.S. Unger 1889-1963. Een eigengereid economisch historicus.
75: UNGER,W.S. - De monumenten van Middelburg.
370: URIBE,C.A. - Brown Gold. The amazing story of coffee.
4889: URK - GEURTS,ANDRE - Urk. De geschiedenis van een eiland.
908: USPENSKY) VASLEF,N.P. - Gleb Uspensky.
1986: UTRECHT - HAZEWINKEL, MR. H. C./BRINKHUIS,G./ GRAAFHUIS,A. - Inventaris van het archief van het Gereformeerd Burgerweeshuis (sedert 1954 Evert Zoudenbalch Huis).
154: UTRECHT - NIEUWENHUIJZEN,KEES - Utrecht en omstreken in 19de-eeuwse foto's.
3431: UTRECHTSE NEERLANDICI (samenstellers) - Vensters naar vroeger. Eenentwintig schoolvakken in middeleeuws perspectief.
4367: UYTVEN,RAYMOND VAN - De zinnelijke middeleeuwen.
5359: V.A.N.K. GOUWE,W.F. - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1931. Vorm.
5358: V.A.N.K. - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1928. Uitzichten en stroomingen in de Kunstnijverheid.
5353: V.A.N.K. - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1921.
5354: V.A.N.K. - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1922. Medewerking van Lauweriks, Wijdeveld, Lebeau, Plasschaert, Wichman etc.
5355: V.A.N.K. - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1923 - 1924.
5356: V.A.N.K. - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1925 - 1926. o.a. Gispen; kunst als noodzaak en als spel.
5357: V.A.N.K. - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1927. Samengesteld, typografische verzorging, versiering en ontwerp door door J.B.Heukelom
5352: V.A.N.K. - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1920.
5351: V.A.N.K. - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1919.
2509: VAART,J.H.P.VAN DER / VRIES,D.DE - Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 11,1. De elf steden van Friesland. Het eerste deel: Dokkum, Harlingen, Hindeloopen, Stavoren en Workum. Beschreven door Blom, Dragt, Haersma Buma, Karstkarel, Rijke, Schroor en van der Vaart.
3171: VALCOOCH,D.A. - Chronycke van Leeuwenhorn, voortyden ontrent der Sypen. Gelegen in West-Vrieslandt, over veel hondert jaeren verdroncken. In ryme gestelt. Gevolgt naar den druk van 1599 en vermeerdert met een kaart en een historie van Vroonen.
3726: VALENCY,MAURICE - The End of the World. An introduction to contemporary drama.
5789: VALENTIN,FRANCOIS - Abrege de l'histoire des croisades 1095 - 1291. (de la bibliotheque des familles )
2115: VALENTYN,FRANCOIS - Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyt in die Gewesten, benevens eene wydluftige Beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor en Solor, Java en alle eylanden etc.
1606: VALERIUS,ADRIANUS - Neder-Landtsche Gedenck-Clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 't sedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Iare 1625
5678: VALERY,PAUL - Oeuvres I et II. Edition etablie et annotee par Jean Hytier. (Bibliotheque de la Pleiade)
3862: VALERY - MACKAY,AGNES ETHEL - The universal self. A study of Paul Valery.
4558: VALJAVEC,FRITZ - Geschichte der abendlandischen Aufklarung.
3970: VANDENHOVE - BEKAERT,GEERT / ZWARTS,KIM - Charles Vandenhove 1985 - 1995.
4413: VANDENHOVE - MEZIL,ERIC - Charles Vandenhove. Art and architecture. / Art et architecture. / Kunst en architectuur.
3034: VANDEWIELE,APR.L.J. - Geschiedenis van de Farmacie in Belgie met een inleiding tot de algemene geschiedenis van de Farmacie.
4010: VANDEWIELE,L.J. (introduction) - Pharmacia Antverpiensis 1661. ( Opera Pharmaceutica Rariora 11 )
2788: VANTHOOR,WIM - De Nederlandsche Bank 1814-1998. Van Amsterdamse kredietinstelling naar Europese stelselbank.
2930: VANVINCKENROYE,W. - Tongeren. Romeinse stad.
3691: VARGAS LLOSA,MARIO - Three plays: The young lady from Tacna. Kathie and the hippopotamus. La Chunga. (translation by David Graham-Young)
3079: VARNAY,ASTRID - Hab mir's gelobt. 55 Jahre in funf Akten und einem Prolog. Memoiren einer Opernkarriere.
3776: VAUTIER,BEN - Ben Vautier. Schetsboek.
2787: VEECKMAN,JOHAN (red.) - Blik in de bodem. Recent stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen.
1007: VEELENTURF,KEES - Dia Bratha. Eschatological theophanies and Irish high crosses.
1942: VEEMAN,JELLE - Meester Wau. Verhalen. Deel 1 + 2.
342: VEEN,H.TH.VAN - Letteratura artistica e arte di corte nella Firenzi granducale. Studi vari.
493: VEEN,W. - Collaboratie en onderwerping. Het Duitse protestantisme in1933.
3980: VEEN,HENK VAN - Cosimo I de' Medici, Vorst en republikein; Een studie naar het heersersimago van de eerste groothertog van Toscane (1537-1574).
2131: VEEN,H.G.VAN DER - Nije mearstimmige, greatliks oirsprunklike sangen.
3210: VEEN,E. - De Zaansche handel en nijverheid.
2237: VEEN,A.J.VAN DER - Handboek over de feeststoffen en andere gelegenheids-leerredenen ten dienste van jonge predikanten.
2799: VEENDRICK,LAURENZ / ZEELEN,JACQUES (red.) - De toekomst van de sociale interventie.
1777: VEENENDAAL-BARTH,J.W. (bewerkt) - Particuliere Notulen van de Vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot. Deel II september 1623 - mei 1625. (RGP grote serie 200)
3216: VEENWOUDEN - WIELINGA,KLAAS ( eindredasje) - Skiedenis fan feanwalden, de wal en kukherne.
4349: VEER,GERRIT - Waerachtige beschryvinghe van drie seylagien ter werelt noyt soo vreemt ghehoort drie jaren achter malcanderen deur de Hollandtsche ende Zeelandtsche schepen by noorden Noorweghen, Moscovia ende Tartaria, Catthay ende China,so mede Weygats, Nova Zembla --
1051: VEGILIN VAN CLAERBERGEN,HESSEL - Memoires. Texte etabli et annote par Jacob van Sluis
2859: VEKEMAN,H.W.J. - Eerherstel voor een mystieke amazone. Het twee-vormich tractaetken. Middelnederlandse tekst met herhaling en commentaar
4537: VELDE - SLAGTER,ERIK - Bram van Velde / Geer van Velde.
3763: VELDE, RINK VAN DER - De oarloch fan Rink van der Velde. Beafeart nei Saint-Martin - De Ofrekken - Alde Maaie.
4357: VELDE,PAUL VAN DER - Een Indische liefde. P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-Indie.
2802: VELDEN,BASTIAAN D.VAN DER - Waar gaan wij heen met het Fries? Het gebruik van de Friese taal in het juridische en in het bestuurlijke verkeer in de laatste twee eeuwen.
520: VELDEN,DORA VAN (ed. en aantekeningen) - Journaal van W.H.J. Baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835.
4048: VELDMAN, ILJA. - Leerrijke reeksen van Maarten van Heemskerck. ( De eeuw van de beeldenstorm)
1973: VELEMA,W. / DREIJKLUFFT,J. - Sporen en stippellijntjes. De Avero Centraal Beheer Groep in perspectief.
3242: VEN,D.J.VAN DER - Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore.
3760: VENEMA, ADRIAAN - Tentoonstelling Joh. E. Elsinga (1893 - 1969) 3-31 mei 1980.
800: VENEMA,ADRIAAN. - Vanuit het duister. Schetsen van honderd jaar epilepsie bestrijding.
5793: VENEMA,J.C. - Godvruchtige brieven, behelsende waarachtige bekeeringen van onderscheiden personen en vele weldadige blijken van Gods aanbiddelijke voorzienigheid als mede ontzettende gevallen bijeen verzameld en uitgegeven door J.C. Venema predikant te Rinsumageest.
4400: VENET,BERNAR - Bernar Venet. Mobilier 1970 - 1990. Furniture 1970 - 1990. Exhibition catalogue.
692: VENTE,M.A. - Vijf eeuwen Zwolse orgels. 1441-1971. Een terugblik n.a.v. het 250jarig bestaan van het Schnitgerorgel in de St.Michaels-of Grote Kerk te Zwolle 1721-1971.
4548: VERBAND DEUTSCHER VEREINE IM AUSLAND (herausgegeben) - Wir Deutsche in der Welt.
5847: VERBEEK,J. - Johannes Schiotling. Een Amsterdamse Zilversmid (1730-1799).
1633: VERBEEK,M.C. - Feike Asma. Organist.
1039: VERBERNE,L.G.J. (red.) - Geschiedenis der Nederlanden.
4648: VERBIJ SCHILLINGS,JEANNE - Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400. (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen XIII)
3195: VERBONG,G.P.J. - Technische innovaties in de katoendrukkerij en - ververij in Nederland. 1835-1920.
4833: VERBRAKEN,PATRICK - De eerste eeuwen van het christendom, van de apostelen tot Karel de Grote.
4185: VERBURG,W.H.(samensteller) - Verdiepingbouw met staal. Ontwerpboek voor architecten.
3041: VERBURG,M.E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. 2 delen; 1798-1898 en 1898-1940.
2459: VERDAM,P.J. (red.) - Van standen tot staten 600 jaar Staten van Utrecht 1375-1975.
818: VERDENIUS,A.A. - Studies over zeventiende eeuws. Verspreide opstellen en aantekeningen.
38: VERDI - SADIE,S. (ed.) - Verdi and his operas.(the New Grove Composers series)
4324: VERDI,GIUSEPPE - La forza del destino (1862). Melodramma in quattro atti di Francesco Maria Piave. ( Opera completa per canto e pianoforte). A cura di Mario Parenti (1963).
4325: VERDI,GIUSEPPE - Il trovatore (1853). Dramma lirico in quattro parti di Salvatore Cammarano. ( Opera completa per canto e pianoforte). A cura di Mario Parenti (1963).
4326: VERDI,GIUSEPPE - Rigoletto (1851). Melodramma in tre atti di Francesco Maria Piave. ( Opera completa per canto e pianoforte). Riduzione di Luigi Truzzi.
4327: VERDI,GIUSEPPE - Messa di requiem (1874). Per soli, coro e orchestra. ( Opera completa per canto e pianoforte). A cura di Mario Parenti (1963).
4328: VERDI,GIUSEPPE - La traviata (1853). Opera in tre atti di Francesco Maria Piave. ( Opera completa per canto e pianoforte). A cura di Mario Parenti (1964).
4323: VERDI,GIUSEPPE - Macbeth (1863). Melodramma in quattro atti di Francesco Maria Piave. ( Opera completa per canto e pianoforte). A cura di Mario Parenti (1960).
4319: VERDI,GIUSEPPE - Un ballo in maschera (1859). Melodramma in tre atti di Antonia Somma. ( Opera completa per canto e pianoforte). Riduzione di Truzzi.
4116: VERDI - Studi Verdiani 8.
6036: VERDI - BUSCH,HANS (edited,translated) - Verdi's Falstaff in letters and contemporary reviews.
353: VERDI - PARKER,R. - Leonora's last act. Essays in Verdian discourse.
599: VERDI - BAERWALD,VIKTOR - Giuseppe Verdi. Sein Leben. Sein Werk. Eine Biographie.
4322: VERDI,GIUSEPPE - Otello(1887). Dramma lirico in quattro atti di Arrigo Boito.( Opera completa per canto e pianoforte). A cura di Mario Parenti (1964).
4318: VERDI,GIUSEPPE - Ernani (1844). Dramma lirico in quattro parti di Francesco Maria Piave. ( Opera completa per canto e pianoforte)
4321: VERDI,GIUSEPPE - Don Carlo (1867 1884). Dramma lirico in quattro atti di Joseph Mery e Camille du Locle. ( Opera completa per canto e pianoforte), A cura di Mario Parenti (1964).
4115: VERDI - Studi Verdiani 7.
2355: VERDI - HOLL,KARL - Verdi.
2356: VERDI - VERHOEVEN-KOOIJ,A.J. - De gezelschapsdans in de opera´s van Giuseppe Verdi.
523: VERDI - CONATI,M.(ed. intro. and annotated) - Encounters with Verdi.
1470: VERDONK / VERDONCK - Jubileumuitgave. 20 Jaar stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k.
1602: VERDOORN,J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw.
1349: VERENIGING GELRE - Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre. Jaargangen LI-1951, LIII, LIV, LIX-1960, LXI-1962-64, LXII-1965-67, LXIV-1970,LXV, LXVI - 1972.
2640: VERENIGING HENDRICK DE KEYSER - Vereniging Hendrick de Keyser. Tot behoud van architectonisch of historisch belang opgericht 3 Januari 1918. Jaarverslag 1943-44.
930: VERGER,. - Universiteiten in de middeleeuwen.
1097: VERHAAR,C.H.A. / L.G. JANSMA (ed.) - On the Mysteries of Unemployment: Causes, Consequences and Policies.
1113: VERHAAR,C.H.A. e.a. (ed.) - On the Challenges of Unemployment in a Regional Europe.
4294: VERHAGEN,HANS - Rozen en Motoren, zeven cyclussen, 1958-1963. Sterren Cirkels Bellen, gedichten 1964-1967. Duizenden zonsondergangen, gedichten 1968-1972.
333: VERHEUS,SIMON L. - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Dr. Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties.
4890: VERHOEVEN,DOLLY / WINGENS,MARC (redactie) - Geschiedenis van Gelderland. De canon van het Gelders verleden in vijftig vensters.
6215: VERITY,WILSON (edited) - Thomas Heywood. Introduction by Addington Symonds. ( The Mermaid Series. The best plays of the old dramatists )
5520: VERLAINE - HEIJBROEK,J.F. / VIS,A.A.M. - Verlaine in Nederland. Het bezoek van 1892 in woord en beeld.
5489: VERLAINE,PAUL - Vers. Poemes Saturniens. edite par Georges A.Tournoux.
2810: VERMEER,J. - Het Friese jacht
1487: VERMEEREN,P.J.H. - Rondom de meester van Catharina van Cleef. Tentoonstelling van handschriften.
3750: VERMEULEN - Leven in letters. Over Jan Vermeulen. Met tekst van Jan Wolkers, Hans van Straten, Jan Vermeulen, Reinold Kuipers
3090: VERMEULEN,M. - De stem van levenden. Een verzameling artikelen.
2256: VERMEULEN,ERNST - Vanuit Webern.
917: VERMEULEN,MATTHIJS - Het enige hart. Dagboek 1 september 1944 - 1 september 1945.
2357: VERMEULEN - BRAAS,TON - De Symfonieën en de kamermuziek van Matthijs Vermeulen. 2 Delen, Poëtica en compositie. Notenvoorbeelden en bijlagen
1407: VERMEULEN,MATTHIJS - Princiepen der Europese muziek.
2147: VERNE,JULES - Les voyages du capitaine Cook. ( presentation de Michele Certeau )
426: VERONA,SERGIU - Military occupation and diplomacy. Soviet troops in Romania,1944-1958.
6201: VERORDNUNGSBLATT - Verordnungsblatt fur die besetzten niederlandischen Gebiete Stuck 1. 29 Januar bis 16. 21 dezember 1944. / Verordeningsblad voor het bezette Nederlandsche gebied.
6200: VERORDNUNGSBLATT - Verordnungsblatt fur die besetzten niederlandischen Gebiete Stuck 1. 9 Januar bis 30. 23 dezember 1943. / Verordeningsblad voor het bezette Nederlandsche gebied.
1128: VERRIPS,MAAIKE - Potatoes must peel. The acquisition of the Dutch passive.
3109: VERROCCHIO - SEYMOUR,CHARLES - The sculpture of Verrocchio.
5919: VERSCHAEVE,CYRIEL - Elijah.
4716: VERSFELT,H.J. / SCHROOR,M. - De atlas van Huguenin. Militair - topografische kaarten van Noord - Nederland 1819-1829.
4869: VERSTEEG,H.J. - Van schout tot hoofdcommissaris. De Politie voorheen en thans.
228: VERSTEEG,N. - Onderzoekingen over de reuk.
4887: VERSTEGEN,S.W. - Gegoede ingezetenen. Jonkers en geërfden op de Veluwe 1650-1830.
2032: VERSTER,A.J.G. - Tin door de eeuwen.
1290: VERWEY-JONKER,H - Lage inkomens. Een statistisch onderzoek naar de verdeling der inkomens beneden de belastinggrens in de gemeente Eindhoven
1748: VERWEY - SCHENKEVELD,M.H. / WIEL,REIN VAN DER - Albert Verwey, briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. bezorgd ingeleid en van aantekeningen voorzien.
5733: VERWEY,ALBERT - Dichtspel. Oorspronkelijke en vertaalde gedichten. Bezorgd, ingeleid en van commentaar voorzien door Mea Nijland-Verwey.
5732: VERWEY - KEIZER,MADELON - Als een meeuw op de golven. Albert Verwey en zijn tijd.
5473: VERWEY,ALBERT - De nieuwe tuin.
2632: VESNIN - KHAN MAGOMEDOV, SELIM OMAROVICH - Alexandr Vesnin and Russian constructivism.
437: VESSEM, H.A.V. - De engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de honderjarige oorlog. Verraad en collaboratie in de late middeleeuwen.
2445: VESTDIJK - BEEKMAN,E.M. - The verbal empires of Simon Vestdijk and James Joyce.
2424: VESTDIJK,SIMON - Betrugst du mich.. Eine Eheroman. ( Duitse vertaling van Op afbetaling door Norbert Stopl )
3541: VESTDIJK - KRALT,P. - Paradoxaal is het gehele leven. Essays over het werk van Vestdijk.
433: VESTDIJK,SIMON - De dubbele weegschaal. Methoden en toepassingen ener praktische muziekesthethiek.
3402: VESTDIJK - MARRES,R. - De vertelsituatie en de hoofdmotieven in de Anton Wachter cyclus van S. Vestdijk.
11: VESTDIJK,SIMON - Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziekesthetiek.
2444: VESTDIJK - BRULL,JEAN (ed.) - Overzicht van de bijdragen van en over S. Vestdijk in letterkundige- en algemene kulturele tijdschriften uit de jaren 1930-1972. Deel 1,2,en 3.
4366: VESTKA,JIRI / VLCEK,TOMAS - 1909 - 1925. Kubismus in Prag. Malerei - Skulptur - Kunstgewerbe - Architektur.
90: VETH ) VELDE, P.VAN DER - Een Indische liefde. P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-Indië.
5965: VIAN - BOGGIO - Boris Vian. Biografie.
6318: VIATOR - Geteisterd volk. Gedichten uit de oorlogsjaren 1940-1943.
4159: VIERLING,GEORG - Alarich von Arthur Fitger. Fur Chor, Soli und Orchester. Op. 58. (Schott 23260)
1298: VIET,JEAN - Les Methodes Structuralistes dans les Sciences Sociales
1816: VIGLIUS - POSTMA,F. - Viglius van Aytta als humanist en diplomaat (1507-1549).
2453: VIGNELLI / CELANT,GERMAN (essays) - Design: Vignelli.
2511: VIJFVINKEL / COMPANJE / GEUS / HEGENER - 's Haags werken en werkers. 350 jaar gemeentewerken (1636-1986).
2024: VIJLBRIEF,IZAAK - Van anti-aristocratie tot democratie. Een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht.
349: VILKOVA,V. - The struggle for power. Russia in 1923.
132: VILLON,FRANCOIS - Het grote testament. In Nederlandse verzen overgebracht door K.J.A. Janson.
4472: VILSTEREN,V.T.VAN (redactie) - The Great Liao. Nomadendynastie uit Binnen-Mongolie (907-1125).
4871: VINAGE,RENATE DU - Ein vortreffliches Frauenzimmer. Das Schicksal von Eleonore d'Olbreuse, der letzten Herzogin von Braunschweig-Luneburg-Celle.
1615: VINCENT, ERIK, HAVERKATE,JAN / NUS,JAN VAN - Zestig jaar Krekel 1928-1988.
4074: VINDERS - ELDERS,WILLEM (uitgegeven en ingeleid) - Jheronimus Vinders. Missa stabat mater. 5 - 6 vocum. ( Exempla Musica Neerlandica VII )
3305: VINK,G.J. / SCHELTEMA,A.M.P.A. - Overzicht van de produktivitit der sawahs voor padi in de residentie Semarang. ( Overdruk Tijdschrift landbouwconsulenten Ned. Indie, 1e jaargang nummer 3 ))
3031: VINKEN - FRENTROP,PAUL - Tegen het idealisme. Een biografie van Pierre Vinken.
6031: VIOTTI - LISTER,WARWICK - Amico. The Life of Giovanni Battista Viotti.
3306: VIRULY,A. (samengesteld) - Alles O.K. Draaien!
223: VIS,DIRK - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht.
14: VIS,D. - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche volksleven in zijn historische ontwikkeling.
1103: VISKIL,E - Definiëren. Een bijdrage tot de theorievorming over het opstellen van definities
5806: VISSCHER,L.G. - Bijdragen tot de oude letterkunde der Nederlanden. Gothische bijbel vertaling Ulphilas. Frankische kerkliederen. Regner Lodbrog.Angelsaksische runen. Lied op den Hanno.Van Velthem Spiegel historiael. St.Bernardus Souter. Meynert. A.de Rovere. Etc..
6245: VISSER,J.C. (samengesteld,ingeleid) - Door Jacob van Deventer in kaart gebracht. Kleine atlas van de Nederlandse steden in de zestiende eeuw.
4398: VISSER - BLOTKAMP, CAREL - Carel Visser. Genesis.
2989: VISSER FUCHS,LIVIA - History as pastime. Jean de Wavrin and his collection of chronicles of England.
5968: VISSER,J. - De plaatselijke verspreiding der Katholieken in Friesland tot het begin der 19e eeuw.
3477: VISSER,A. - Zestalig Technisch Woordenboek. In hoofdzaak betreffende de verre berichtgeving. Nederlands. Frans. Engels. Duits. Spaans. Italiaans
3486: VISSER,SJOUKJE (redactie, samenstelling) - Friese expressionisten. Werken na 1945.
2821: VISSER,W. - Van schepvorm tot papiermachine. Overzicht der witte kunst in Nederland. ( 50 jaar bestaan Nederlandsche Papierfabrikanten)
4961: VISSER FUCHS,LIVIA (edited) - The Ricardian. Journal of the Richard III Society. Volume XIII. Tant d'emprises / So many undertakings. Essays in honour of Anne F. Sutton.
1783: VISSER,FRIGGO - Werkplaats tot herstel van antiek textiel.
5642: VISSER,AD DE - Uit de eerste hand 3 en 4. De Middeleeuwen I en II.
1725: VISSER, J.A. - Bagger- en grondwerken
1340: VITERBIENSIS,AEGIDII - MEIJER,ALBERICUS (ed.) - Aegidii Viterbiensis O.S.A. Registrum Generalatus 1514-1518.( Fontes Historiae Ordinis Sancti Augustini, Prima Series. Registra Priorum Generalium !* )
4454: VITRA - Eames collection 1996.
3005: VITRUVIUS / HICKY MORGAN,MORRIS - Vitruvius. The ten books on Architecture. Translated by Morris Hicky Morgan. With illustrations and original designs.
1450: VLAGSMA, AUKE H, - De Friese orgels tussen 1500 en 1750. Een onderzoek naar de geschiedenis en de bouw van de orgels, de kasarchitectuur, de orgelmakers en de organisten.
2016: VLAS,C. - Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980.
1014: VLASKAMP,J - De besmettelijke veeziekten, hare oorzaken, wijze van ontstaan, voorkomen, de schade die zij aan den landbouw em aam den exporthandel veroorzaken en de wijze waarop zij worden voorkomen en bestreden
4807: VLEER,W.T. (samensteller) - Rond terpen en brinken. Uit de historie van Westerkwartier en Noordenveld.
1165: VLEESENBEEK,H.H. - De eerste grote industriële fusie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Het onstaan van Nijverdal-ten Cate : een bedrijfshistorische analyse.
817: VLETTER,A.de - De Revue. Lyceumfeesten 1912.
3810: VLEUGEL,GUUS / BLOM,PAUL (redactie) - Na de seksuele revolutie. ( Pluche, bibliotheek van Nederlandse chansons en cabaretliederen)
496: VLEUTEN - GRAAFF,L.P.W. DE - Inventarissen van de archieven van de Rooms-Katholieke parochies Vleuten 1667-1980, De Meern 1798-1980.(Inventaris 77)
1896: VLIERDEN,MARIEKE VAN - Utrecht een hemel op aarde. ( Clavis kunsthistorische monografieën )
3504: VLIET - EEDEN,ED VAN - Paul van Vliet in de optocht door de tijd.
1889: VLIET,P.VAN DER - Wolff en Deken's Brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de reformatorische Verlichting.
5638: VLIET,HINDRIK VAN DER - Burgum, wâld- en wetterdoarp op 'e nij besjoen en beskreaun.
4911: VLIS,INGRID VAN DER - Weeshuizen in Nederland. De wisselende gestalten van een weldadig instituut.
1833: VLOTEN, FRANCISCA VAN. - Veelzeggend. Johannes van Vloten aan het woord.
6207: VOC - MILL,PATRICK VAN (e.a.) - De VOC in de kaart gekeken. Cartografie en navigatie van de Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1799.
47: VOC - JORG,C.J.A. - Porcelain and the Dutch China trade.
4863: VOC - KROMHOUT,R. (eindredactie) - Het machtige eyland. Ceylon en de V.O.C.
3471: VOC - PETERS,MARION - In steen geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren op de kust van Coromandel in India.
2586: VOC - JORG.C.J.A. - The Geldermalsen. History and porcelain.
3834: VOC - GOENS, RIJCKLOF VOLCKERTSZ. VAN - Javaense Reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram 1648-1654. Ingeleid en van commentaar voorzien door Darja de Wever.
3235: VOC - BEERS,JAN KEES / BAKKER,CEES - Westfriezen naar de Oost. De Kamers der VOC te Hoorn en Enkhuizen en hun recruteringsgebied, 1700-1800.
6275: VOC - KOOLBERGEN,M. - Een Hollandse Robinson Crusoe. Dagboek van de verbanen VOC-dienaar Leendert Hasenboschop het onbewoonde eiland Ascension A.D. 1725
1266: VOC - GAASTRA,F.S. - De geschiedenis van de VOC.
3226: VOC - MEILINK-ROELOFSZ,M.A.P. - De V.O.C. in Azie.
6265: VOC - GAWRONSKI,JERZY - De Equipage van de Hollandia en de Amsterdam. Bedrijvigheid van de VOC in 18e-eeuws Amsterdam.
3864: VOC - BONTEKOE,WILLEM YSBRANTSZ - Iournael ofte Gedenckwaerdighe beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn, ghevaerlijcke saecken hem daer in wedervaren 1618-1625. Waer by ghevoeght is het Iournael van Dirck Albertsz.Raven
3543: VOERMAN,EDWIN / KAMP,ROELOF VAN DER (coordinatie) - Contactgroep Fankrijk Verzamelaars 1967-2017.
3807: VOET,ELIAS / VOET,P.W. (bewerkt) - Nederlandse goud- en zilvermerken.
5715: VOET,ELIAS - Merken van Friesche goud- en zilversmeden. Voorafgegaan door de Leeuwarder goud- en zilversmeden uit de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw door R. Visscher.
5310: VOGE,PETER - Werkstoelen.
501: VOGELZANG,J. / VOGELENZANG,J.G. - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht.
2501: VOGG,HERBERT - 100 Jahre Musikverlag Doblinger. 1876-1976.
2669: VOGT,GEORGES - La Porcelaine. ( Bibliotheque de l'Enseignement des Beaux-Arts )
1716: VOLLERS, KAREL - Twist & Build. Creating non-orthogonal architecture.
440: VOLLMER,M. (red.) - Architekturwettbewerb Staatsbibliothek zu Berlin. Ein neuer Lesesaal fur das Haus Unter den Linden.
5660: VOLPI,FRANCO / NIDA RUMELIN,JULIAN (herausgegeben) - Lexikon der Philosophischen Werke. (Kroners Taschenausgabe, Band 486)
4473: VOLPRECHT,KLAUS - Afrika. Sammlung Doetsch.
5518: VOLTAIRE - Romans et Contes de Voltaire. Publies avec des notices par Jacques Bainville. Complet en 4 volumes.
5647: VOLTAIRE - Dictionnaire philosophique. Presaentation, notes et annexes Beatrice Didier.
5491: VOLTAIRE - Oeuvres historiques. Texte etabli par Rene Pomeau. ( Bibliotheque de la Pleiade)
5619: VOLTAIRE - Correspondance I ( 1704 - 1738). Edition Theodore Besterman. ( Bibliotheque de la Pleiade)
5620: VOLTAIRE - Correspondance II (1739 - 1748). Edition Theodore Besterman. ( Bibliotheque de la Pleiade)
5621: VOLTAIRE - Correspondance III (1749 - 1753). Edition Theodore Besterman. ( Bibliotheque de la Pleiade)
5622: VOLTAIRE - Correspondance V (1758 - 1760). Edition Theodore Besterman. ( Bibliotheque de la Pleiade)
5623: VOLTAIRE - Correspondance VI (1760 - 1762). Edition Theodore Besterman. ( Bibliotheque de la Pleiade)
5640: VOLTAIRE - Essai sur les moeurs et l'esprit des nations et sur les principaux faits de l'histoire depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIII. Edition de R.Pomeau.
436: VONDEL - LEENDERTZ,P. - Het leven van Vondel. (Nederlandsche Historische Bibliotheek)
2221: VONDEL - MAXIMILIANUS - Vondelstudies. Overzien en ingeleid door prof.Dr. L.C. Michels.
5362: VONK,HENK - Drenthe. Het leven rond negetienhonderd.
1033: VOORBEIJTEL CANNENBURG,W. (ed.) - De reis om de wereld van de Nassausche Vloot 1623-1626. ( Werken uitgegeven door De Linschoten-Vereeniging LXV )
2599: VOORDA,JACOBUS - HEWETTMARGARET - Jacobus Voorda . Dictata ad ius hodiernum. Lectures on the contemporary law given by Jacobus Voorda 1698-1768 at the University of Utrecht. ( transcribed, edited and translated into English by Margaret Hewett.
25: VOORST TOT VOORST,J.M.W.VAN. - Tussen Biedermeier en Berlage. Meubel en interieur in Nederland 1835-1895.
2877: VOORST TOT VOORST,J.M.W. - Meubels in Nederland 1840-1900.
1301: VOORTMAN,AREND J. - Strijd en overleg. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de agrarische sectoren 1945-1995
4715: VOOUS,K.H. - In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw, tevens ornithologisch biografisch woordenboek.
4392: VORAGINE,JACOBUS DE - The Golden Legend - Volume I. Readings on the Saints.
5692: VORMEN UIT VUUR 223/224 - Hollants Porceleyn en Straetwerck. De voorgeschiedenis van Delft als centrum van de Nederlandse productie van faience en het ontstaan van Delfts wit.
2941: VOS,RIK / LEEMAN,FRED - Het nieuwe ornament. Gids voor de renaissance-architectuur en -decoratie in Nederland in de 16e eeuw.
4466: VOS,RIK / OS,HENK VAN - Aan de oorsprong van de schilderkunst. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit / The Birth of Panel Painting. Early Italian Paintings in Dutch Collections.
5818: VOSKUIL,J.J. - Het bureau. 7 delen compleet.
2658: VOSKUIL GROENEWEGEN,S.M. - Doorniks en Haags porselein. hun onderlinge relatie.
849: VOSMAER). MAAS,NOP - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire. (tentoonstellingscatalogus)
1060: VOSSEN,P. - Grammatical and Conceptual Individuation in the Lexicon
406: VOSSEN,A.F. - Two Bokes on the Histories of England. Compiled by Edmunde Campion. (Edited from manuscript MS Jones 6, Bodleian Library, Oxford)
472: VRANKRIJKER,A.C.J. - Nieuwste geschiedenis van Gooiland 1925-1975.
1135: VRANKRIJKER,A.C.J. DE - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenooten.
4547: VRANKRIJKER,A.C.J. DE - Onze anarchisten en utopisten rond 1900.
6334: VRANKRIJKER,A.C.J. - Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven.
3385: VREDENBERG-ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864.
646: VREEDE-DE STUERS,C. - L'emancipation de la femme indonesienne.(ecole practique des hautes etudes,Sorbonne)
4052: VREEKEN,H. - Goud-en zilver met Amsterdamse Keuren. De verzameling van het Amsterdams Historisch Museum.
1492: VRIEND,J.J. - De praktijk van het bouwen. Wonen in de lage landen.
1316: VRIES,C.W. DE - Het grondwettig koningschap onder koning Willem III 1849-1870
3282: VRIES,OEBELE - Asega, is het dingtijd. De hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering. ( met medewerking van Dieneke Hempenius - van Dijk).
4742: VRIES,O. / HEMPENIUS VAN DIJK,B.S. / NIEUWLAND,P. / BAKS,P. - De Heeren van den Raede. Biografieen en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811.
5956: VRIES - HATTEM,JVAN / ZANDBERGEN,D. - Theun de Vries. Bibliografie.
3063: VRIES,DE LOUIS / HERRMANN,THEO M. - English-German technical and engineering dictionary.
2044: VRIES,O. / OOSTERHOUT,M.G. - De Leeuwarder stedstiole. 1502-1504.
3942: VRIES,DOUWE DE - OTT,ANTOON (samenstelling,redactie) - Wat niet weet , wat niet deert. Liber Amicorum Douwe De Vries.
1867: VRIES - MERCUUR, THOM ( samensteller) - In opdracht, portretten van Sjoerd de Vries.
1739: VRIES, LYCKLE DE - Wybrand de Geest. De Friesche adelaar, portretschilder in Leeuwarden 1592- ca.1661, met een catalogus van zijn werk in het Fries Museum. ( Fries Museum Reeks, deel 1 )
4809: VRIES,JOSEPH DE - De Utrechtse Fundatie van Renswoude. Het gebouw de inrichting en de inventaris.
3008: VRIES,J.DE - Sporen van geluk. Aantekeningen van een Duitse soldaat in de winter van 1943/1944. ( Terhorne en Akkrum)
3505: VRIES - MERCUUR,THOM / VRIES,SJOERD DE - Sjoerd de Vries.
22: VRIES,HILLE DE - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895)
2814: VRIES,MARIETTA DE - Represent Koninklijke Tichelaar Makkum.
3938: VRIES - KARSTKAREL,P. - Sjoerd de Vries. Catalogus P.B. van Voorst van Beest Gallery.
5831: VRIES,PIETER DE - Het huisje op de begraafplaats. Lijkenhuisjes in Groningen.
4196: VRIEZE,JOHN (ea) - Cobra. Terug uit de Hermitage. Back home from the Hermitage.
665: VRIJBERGHE DE CONINGH,EMMY VAN(inl.) - Vijf Lutherse huizen en hun bouwkundige aspecten. Luthers verpleeghuis,Maarten Lutherhuis,Egbert Duin,Van Brants Rushofje, Anna Maria Stichting.
6276: VRIJMAN,L.C. - Kaapvaart en zeeroverij. Uit de geschiedenis der vrije nering in de Lage Landen.
4310: VROOM,N.R.A. - A modest message as intimated by the painters of the Monochrome Banketje.
2037: VROOM,U.E.E. - Vracht- en vissersschepen van Eeltjesbaas en Aukebaas.
4939: VSETECKA,JIRI / BERKOVEC,JIRI - Praga Musicopolis Europae. Prague - city of music.
1399: VUKOVIC,VLADIMIR - Das Buch vom Opfer. Technik, Kunst und Wagnis im Opferschach.
3447: VUYK,SIMON - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de Verlichting 1720-1820.
3341: VUYK,SIMON - De dronken Arminiaanse dominee. Over de schaduwzijde der verlichte remonstranten.
2619: WAAL HONSWIJK - STUDENTEN UVA - Inventarissen van de Archieven van de Hervormde Gemeente 't Waal en Honswijk 1635 - 1983 en Vreeland 1619 - 1978.
3624: WAAL,C. - Harriet Bosse. Strindberg's muse and interpreter.
2076: WAALWIJK - GRAAFF,A.L.DE - Inventaris van de het Oud-Rechterlijke Archief van Waalwijk 1531-1811. ( inventarisreeks 7, Rijksarchief in Noord-Brabant)
2903: WAALWIJK,HANS / WETERINGS,JORIEN (redactie) - Spreken is goud. Oraties en colleges van hoogleraren en de de archivistiek. Jaarboek 2008.
466: WACKENHEIM,CHARLES - La faillite de la religion d'apres Karl Marx.
3406: WADDELL,HELEN - Vaganten in de middeleeuwen. (Aula)
3827: WADDENZEE - MOLEN,S.J. - O, welk een ontzettende waterplas. Vergeten epistels over de Waddenzee.
5161: WADE,FRANCESCA - Square Haunting. Five women, freedom and London between the Wars. H.D., Dorothy Sayers, Jane Ellen Harrison, Eileen Power, Virginia Woolf.
6238: WAEGEMANS,EMMANUEL / WILLEMSEN,CEES - Bibliografie van Russiche Literatuur in Nederlandse Vertaling 1789 - 1985.
6233: WAERSEGGHERS - Die waersegghers. Dat schoenste exempel uyt die historie van die seuen wijze mannen van rome. Naar een herdruk ( 1479 ) van het eenig bekende exemplaar , dat te Gottingen berust en gedrukt werd door Gerard Leeu te Gouda.
4082: WAGENSEIL,GEORG CHRISTOPH - SCHENK,ERICH (ed.) - Sonata a tre. Per 2 violini e basso continuo. Op. 1/3 B-Dur( Diletto Musicale, Doblingers Reihe alter Musik Nr. 443 )
5643: WAGENVOORT,MAURITS - Nederlandsch-Indische menschen en dingen. 8 essays; De inlanders. De vreemde oosterlingen. De Indo's. De ambtenaars B. B. De militairen. De particulier-sadja. Het leven in Nederlandsch Indie. De Indische dagbladpers.
1011: WAGHENAER,LUCAS JANSZOON - Spieghel der Zeevaerdt.
6030: WAGNER,RICHARD - Art and politics.(translated by W. Ashton Ellis)
1920: WAGNER - OSBORNE,CHARLES - The world theatre of Wagner. A celebration of 150 years Wagner Productions. Preface by Sir Colin Davis.
6162: WAGNER,ARLENE - The art and character of nutcrackers.
207: WAGNER - LUTHER,EINHARD - Biographie eines Stimmfaches. Teil 1: So singe, Held! Wagnertenöre der Wagnerzeit (1842 - 1883). Teil 2: Helden an geweihtem Ort. Wagnertenöre in Bayreuth (1884 - 1914)
3239: WAGNER - KAISER,JOACHIM - Leben mit Wagner.
3240: WAGNER - WAPNEWSKI,PETER - Der traurige Gott. Richard Wagner und seinen Helden.
745: WAGNER - HOROWITZ,JOSEPH - Wagner nights. An American history. ( about Anton Seidl the chief Wagnerian conductor)
743: WAGNER - KAPP,JULIUS. - Richard Wagner. Eine Biographie.
3247: WAGNER,WOLFGANG - Lebens-akte. Autobiographie.
3246: WAGNER,RICHARD / BUCKEN,ERNST (herausgegeben) - Die Hauptschriften.
3563: WAGNER - KOMRIJ,GERRIT - Wagner en ik.
3094: WAGNER - GREGOR DELLIN,MARTIN - Richard Wagner. Eine Biographie in Bildern.
3093: WAGNER - BARTH,H. / MACK,D. / VOSS,E. - Wagner. Sein leben, sein Werk und seine Welt in zeitgenossischen Bildern und Texten. Dokumentarbiographie. Vorwort von Pierre Boulez.
3099: WAGNER,GOTTFRIED - Wer nicht mit dem Wolf heult. Autobiographische Aufzeichnungen eines Wagner - Urenkels.
6252: WAGNER - VELTZKE,VEIT - Der Mythos des Erlösers. Richard Wagners Traumwelten und die deutsche Gesellschaft 1871 - 1918.
3138: WAGNER - MEURS,JOSINE - Wagner in Nederland, 1843-1914.
282: WAGNER,C.W. - Sur les ostracodes du quartenaire recent de Pays-Bas et leur utilisation dans l'etude geologique des depots holocenes.
40: WAGNER - SUER,H. / MEURS,J. - Geheel in de geest van Wagner. De Wagnervereniging in Nederland 1883-1959.
50: WAGNER,RICHARD - Actors and singers. (translated by W.Ashton Ellis)
3100: WAGNER - SCHREIBER,H. / MANGOLD,G. - Werkstatt Bayreuth.
2840: WAGNER,WIELAND - PANOFSKY,WALTER - Wieland Wagner. ( Bayreuth)
39: WAGNER - GREY,T. - Richard Wagner. Der fliegende Hollander.(Cambridge Opera Handbooks)
3095: WAGNER - WESTERNHAGEN,CURT VON - Wagner.
703: WAGNER,RICHARD - Jesus of Nazareth and other writings(translated by W. Ashton Ellis)
2723: WAGNER,ANTON JOHAN - De structuur van N4 P4 CI8 (T vorm) en van N6 P6 ( NMe2) 12.
3192: WAGNER - DONINGTON,ROBERT - Richard Wagners Ring des Nibelungen und seine Symbole. Musik und Mythos. ( aus dem Englischen ubersetzt)
3101: WAGNER,RICHARD - Briefe. ( ausgewahlt, eingeleitet und kommentiert von Hanjo Kesting.
2581: WAGNER,COSIMA - MAREK,GEORGE - Cosima Wagner.
3241: WAGNER - MAYER,H. - Richard Wagner in Bayreuth 1876-1976.
1233: WAL,S.L. VAN DER - Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap.
3048: WAL,T.VAN DER - Op zoek naar een nieuwe vrijheid. Een kwart eeuw arbeidersbeweging in Friesland (1870-1895).
278: WAL,S.L. VAN DER (ed.) - De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands- Indie. Een bronnenpublikatie.(uitgave bronnenpublicatie geschiedenis Nederlandsch Indie 1900-1942)
1264: WAL,S.L. VAN DER (ED.) - Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië.
4054: WAL,M.J.VAN DER - De moedertaal centraal. Standaardisatie-aspecten in de Nederlanden omstreeks 1650.
6323: WALCOTT,DEREK - Omeros. Vertaald door Jan Eijkelboom.

Next 1000 books from Antiquariaat Smit & Bos[an error occurred while processing this directive]

5/9