Scrinium Classical Antiquity
Hollenberg 13, 7121 MC Aalten, The Netherlands. Tel.: +31 (0)543 45 27 57 | Fax: +31 (0)543 45 19 36            Email: sales@scrinium.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7536: - GREECE AND ROME. Second Series, March 1957. Bimillenary number: Julius Caesar 44 B.C. - A.D. 1957.
7503: - GRÈCE ANTIQUE ET MODERNE. Introduction et Légendes de J. Gaitanides. Photographies de P. Koch, C.L. Schmidt et autres.
7488: - EXHIBITIONCATALOGUE: The Great Age of Fresco. Giotto to Pontormo. An Exhibition of Mural Paintings and Monumental Drawings at The Metropolitan Museum of Art.
746: - DAS ALTE ROM. Auswahl aus dem lateinischen Schrifttum. Für den Schulgebrauch herausgegeben und erläutert von H. Schulz.
7400: - EXHIBITIONCATALOGUE: Het Goud der Thraciërs. Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije. Troje - Tracië. Archeologische schatten uit de DDR en Bulgarije.
7391: - DIE GOTISCHE BIBEL. Herausgegeben von W. Streitberg. Erster Teil: Der Gotische Text und seine Griechische Vorlage mit Einleitung, Lesarten und Quellennachweisen sowie den kleinern Denkmälern als Anhang, Zweiter Teil: Gotisch - Griechisch - Deutsches Wörterbuch.
7354: - GOLDHELM, SCHWERT UND SILBERSCHÄTZE. Reichtümer aus 6000 Jahren rumänischer Vergangenheit.
7295: - GOED GEZIEN. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk. Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek te Leiden 30-10-1987 tot 17-1-1988.
7270: - GODS AND HEROES IN THE ATHENIAN AGORA.
7272: - Exhibitioncatalogue: THE GODS DELIGHT. THE HUMAN FIGURE IN CLASSICAL BRONZE. Organized by A.P. Kozloff and D.G. Mitten. Sections by S. Fabing, J.J. Herrmann jr. and M. True.
722: - ALMA-TADEMA.
35092: - BABESCH. Bulletin Antieke Beschaving, 59, Part 2, 1984.
7162: - GIDS VOOR HET RIJKS-MUSEUM VAN OUDHEDEN TE LEIDEN.
7147: - DE GIDS. Themanummer: De Klassieke Oudheid.
7023: - GESCHIEDENIS DER OUDHEID. (Vertaling, bewerking en aanpassing van: Histoire Ancienne, deel 4 van de Bordas-encyclopedie).
6795: - MNEMOSYNE BIBLIOTHECA CLASSICA BATAVA. Series: IV, Volumen XVIII.
6793: - GEMINI ELEMENTORUM ASTRONOMIAE. Capita I, III-VI, VIII-XVI. With a glossary edited by E.J. Dijksterhuis.
6685: - GEDEELTEN VAN DE HANDELINGEN DER APOSTELEN. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door A.F.J. Klijn.
6689: - GEDENKBOEK 1930 - 1955. Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van het 'Genootschap' van leraren aan de Nederlandsche gymnasia en lycea.
6612: - GALLIEN IN DER SPÄTANTIKE. Von kaiser Constantin zu Frankenkönig Childerich. Mit 170 Schwarzweißabbildungen und 42 Farbtafeln. Ausstellungskatalog Römisch-Germanischen Zentralmuseum, Mainz/Palais du Luxembourg 1980-81.
6595: - GABLERs Latijnsch-Hollandsch Woordenboek over de Geneeskunde en de Natuurkundige Wetenschappen, ten dienste van doctoren, studenten, ziekenverpleegsters, apothekers enz. Geheel herzien door B. Eisendrath.
6573: - Führer zu vor- und frühgeschichtlichten Denkmälern. Band 37/2. Köln 1,2. Museen in Köln. Beilagen: Pläne zum vor- und frühgeschichtlichen Köln.
6558: - MUSEUM CATALOGUE: FÜHRER DURCH DAS ANTIQUARIUM. I. BRONZEN.
6543: - AUSSTELLUNGS KATALOG: Frühchristliche Kunst aus Rom. 3.September bis 15.November 1962.
6503: - FRITHEGODI MONACHI BREVILOQUIUM VITAE BAETI WILFREDI ET WULFSTANI CANTORIS NARRATIO METRICA DE SANCTO SWITHUNO. Edidit A. Campbell.
6490: - FRAUEN DES ALTERTUMS. Ein Lateinisches Lesebuch. Zusammengestellt und erläutert von Fr. Loretto. Text und Kommentar.
6450: - FRAGMENTA VATICANA MOSAICARUM ET ROMANORUM LEGUM COLLATIO. Recognovit Th. Mommsen. Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti codices Gregorianus et Hermogenianus alia minora edidit P. Krueger.
6448: - FRAGMENTA POETARUM LATINORUM EPICORUM ET LYRICORUM praeter Ennium et Lucilium. Post Aemilium Baehrens iterum edidit W. Morel.
6380: - EXHIBITION CATALOGUE: De Fonteijn van Pallas. Een geschenk van Amsterdam aan Johan Maurits.
6371: - FLORILEGIUM PATRISTICUM digessit vertit adnotavit G. Rauschen. Fasciculus VI: Tertulliani apologetici recensio nova.
6372: - FLORILEGIUM PATRISTICUM digessit vertit adnotavit G. Rauschen. Fasciculus VI: Tertulliani apologetici recensio nova.
631: - ALEXANDER DER GROSSE.
6156: - DE FABELWERELD. Samengesteld en ingeleid door H.C. Kool.
6155: - FABELTIERE UND DÄMONEN. Die phantastische Welt der Mischwesen.
6124: - EXTRAITS DES ORATEURS ATTIQUES. Texte Grec publié avec une introduction, des éclaircissements historiques et un index et des notes par L. Bodin.
6086: - Ex Horreo. Ed. by B.L. van Beek, R.W. Brandt and W. Groenman-van Wateringe.
61066: - EVERYDAY LIFE IN ANCIENT TIMES. Highlights of the Beginnings of Western Civilization in Mesopotamia, Egypt, Greece, and Rome.
59643: - NOVUM TESTAMENTUM GRAECE. Cum apparatu critico curavit E. Nestle novis curis elaboraverunt E. Nestle et K. Aland.
59612: - BIBLIA SACRA VULGATAE EDITIONIS SIXTI V PONTIFICIS MAXIMI jussu recognita Clementis VIII auctoritate edita. Nova editio accuratissime emendata a DD. Archiepiscop Parisiensi approbata.
59600: - CARMINA BURANA. Lateinisch - deutsch. Gesamtausgabe der mittelalterlichen Melodien mit den dazugehörigen Texten. Übertragen, kommentiert und erprobt von R. Clemencic. Textkommentar von U. Müller. Übersetzung von R. Clemencic und M. Korth. Herausgegeben von M. Korth.
59599: - CARMINA BURANA. Die Lieder der Benediktbeurer Handschrift. Zweisprachige Ausgabe.
59592: - Renaissance & Renaissances. WAU mededelingenblad klassieken aan de Universiteit van Amsterdam, 1e lustrum.
59586: - HET ONGELUKKIGE LEVEN VAN ESOPUS. Vertaling W. Kuiper en R. Resoort.
59545: - RECEPTIE VAN DE KLASSIEKEN II. Vier voordrachten.
59546: - RECEPTIE VAN DE KLASSIEKEN. Vier voordrachten.
59543: - 's-GRAVENHAGE 20 JAAR VRIJ.
60107: - SCHOLEN IN TONEEL. Een brug tussen wetenschap en onderwijs. Themanummer Trojaanse vrouwen.
59282: - OCTAVIA. FABULA PRAETEXTA. Toegeschreven aan L. Annaeus Seneca. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Th.H. Sluiter.
59214: - OXFORD LATIN DICTIONARY. Edited by P.G.W. Glare.
59172: - VAN TRAJANUS TOT TAJIRI. Collectie Museum Het Valkhof.
59115: - FARRAGO. Bloemlezing uit Latijnse dichters. Verzameld en toegelicht door E.J.M. Blankert. Clavis Farraginis.
59106: - FRAGMENTA VATICANA COLLATIO CONSULTATIO SCHOLIA SINAÏTICA PROBUS. Vertaald door J.E. Spruit en K.E.M. Bongenaar.
59104: - GAIUS EN PAULUS. Vertaald door J.E. Spruit en K.E.M. Bongenaar.
59093: - ADDRESSES DELIVERED AT THE CENTER FOR HELLENIC STUDIES.
60829: - DE KLASSIEKE BIBLIOTHEEK. Algemene inleiding door W.E.J. Kuiper.
5899: - ETRUSCHI NEL TEMPO. Arezzo, Cortona, Castiglion Fiorentino: archaeological fiends from the 16th century to the present day.
58988: - HOOGESCHOOL TE LEIDEN. FEESTVIERING 1875. Gathering of ca. 36 plans, programs, articles, lectures, private impressions, programm of the Maskerade (15 June), etc. all about the three-hundredth anniversary of the LEIDSCHE HOOGESCHOOL, 1875.
58965: - GLOSSA ORDINARIA. Pars 22. In Canticum Canticorum. Edidit M. Dove.
58956: - LEBEN UND TATEN ALEXANDERS VON MAKEDONIEN. Der griechische Alexanderroman nach der Handschrift L. Herausgegeben und übersetzt von H. von Thiel.
58947: - RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA.
58938: - LES ROUTES DE LA TREILLE.
58925: - PRIAPEA. Vertaald en toegelicht door H.-J. van Dam. (Latijn-Nederlands).
58923: - FONTES IURIS ROMANI ANTEJUSTINIANI. Pars tertia. Negotia. Edidit V. Arangio-Ruiz.
58864: - DE ZEEREIS VAN DE HEILIGE BRENDAAN. Vertaald door V. Hunink.
5886: - L'ETNA. Poème. Texte établi et traduit par J. Vessereau.
61387: - ROME IN REVOLUTIE. Documenten van Caesar, Cicero en andere ooggetuigen 50-46 v.Chr. Vertaald en toegelicht door H.W.A. van Rooijen-Dijkman met medewerking van A.D. Leeman.
58738: - REMAINS OF OLD LATIN. III: Lucilius. Laws of the XII Tables. Newly edited and translated by E.H. Warmington.
58732: - SINT BERNARDUS. Voordrachten gehouden aan de R.K. Universiteit te Nijmegen bij gelegenheid ban het achtste eeuwfeest van zijn dood.
58724: - LANGENSCHEIDTSCHE BIBLIOTHEK sämtlicher griechischen und römischen Klassiker in neueren deutschen Musterübersetzungen. 77. Band. CÄSAR: Memoiren über den Gallischen Krieg. Memoiren über den Bürgerkrieg. Deutsch von H. Köchly und W. Rüstow.
57558: - SELECTIONS ILLUSTRATING THE HISTORY OF GREEK MATHEMATICS. With an English translation by I. Thomas. In two volumes. I. From Thales to Euclid.
58713: - HYPERBOREUS. Studia Classica. Vol.14, Fasc. 2.
58702: - ELEGY AND IAMBUS. Being the Remains of all the Greek Elegiac and Iambic Poets from Callinus to Crates, excepting the Choliambic Writers. With the Anacreonta. in two volumes. Newly edited and translated by J.M. Edmonds.
5865: - ESTUDIOS CLÁSICOS. Órgano de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Tomo XXXVIII,110.
5863: - ESTUDIOS CLÁSICOS. Órgano de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Tomo XLI,116.
5864: - ESTUDIOS CLÁSICOS. Órgano de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Tomo XXXIX,111.
5862: - ESTUDIOS CLÁSICOS. Órgano de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Tomo XLI,115.
5861: - ESTUDIOS CLÁSICOS. Órgano de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Tomo XL,113.
58568: - HET GILGAMESJ-EPOS. Nationaal Heldendicht van Babylonië. Vertaald en toegelicht door F.M.Th. de Liagre Böhl.
58498: - PRIMA ITALIA. Arts italiques du premier millénaire avant J.C.
60607: - EEN FAMILIE, ACHT TRAGEDIES. AISCHYLOS. Het verhaal van Orestes (Agamemnon, Dodenoffer, Goede Geesten), SOFOKLES, Elektra. EURIPIDES, Ifigeneia in Aulis, Elektra, Orestes, Ifigeneia op de Krim. Vertaald door G. Koolschijn.
61320: - TWEEDE GEDENKBOEK VAN HET SODALICIUM LITERIS SACRUM 1922 - 1947.
58491: - REMAINS OF OLD LATIN. In four volumes. Newly edited and translated by E.H. Warmington. Volume II: Livius Andronicus, Naevius, Pacuvius and Accius.
58433: - OP DE VLEUGELEN DER INSPIRATIE. Uit 1000 toespraken van rector R. Dillemans (1985-1995).
58342: - UNIVERSITAS GRONINGANA. MCMXIV-MCMLXIV. Tweede Deel. De viering van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen.
58333: - SANCTI IULIANI TOLETANAE SEDIS EPISCOPI OPERA. Pars I. Cura et studio J.N. Hillgarth.
5829: - ERZÄHLUNGEN DER ANTIKE. Ausgewählt und großenteils übertragen von H. Gasse. Eingeleitet und erläutert von J. Werner.
58167: - ACTAS DEL II CONGRESSO ESPAÑOL DE ESTUDIOS CLASICOS. (Madrid-Barcelona, 4-10 de abril de 1961).
58068: - ANONYMI AUCTORIS THEOGNOSIAE (saec. IX/X) Dissertatio contra Iudaeos. Cuisi editionem principem curavit M. Hostens.
58032: - PHILOLOGUS. ZEITSCHRIFT FÜR DAS KLASSISCHE ALTERTUM. Band XCII, Heft 2.
58034: - IL PROBLEMA DELL'INTUIZIONE. Tre Studi su Platone. Kant. Husserl.
57986: - ROMA. Parte 2ª. (Leporello).
57936: - ANTHOLOGIA LYRICA GRAECA. Edidit E. Diehl. Fasc.1. Poetae Elegiaci. Fasc.2. Theognis. Ps. Pythagoras. Ps. Phocylides. Chares. Anonymi Aulodia. Fasc.3. Iamborum scriptores.
57910: - CONCILIA AFRICAE. A. 345 - A. 525. Cura et Studio C. Munier.
57886: - ROMEINEN LANGS DE SNELWEG. Bouwstenen voor Vechtens verleden.
57781: - THE PENGUIN BOOK OF GREEK VERSE. Introduced and edited by C.A. Trypanis. With plain prose translations of each poem.
57752: - MINOR ATTIC ORATORS. Vol. I. Antiphon. Andocides. With an English translation by K.J. Maidment.
57588: - (PIMANDER), CORPUS HERMETICUM. Ingeleid, vertaald en toegelicht door R. van den Broek en G. Quispel.
57539: - LIBER SACRAMENTORUM GELLONENSIS. Cura A. Dumas, editus. Introductio, tabulae et indices cura J. Deshusses.
60296: - HET ALBUM AMICORUM VAN JANUS DOUSA.
57524: AL-F?R?B?, - De scientiis secundum versionem Dominici Gundisalvi. Über die Wissenschaften. Die Version des Dominicus Gundissalinus. Lateinisch. Deutsch. Übersetz und eingeleitet von J.H.J. Schneider.
57430: - ORIGO GENTIS ROMANAE. Die Ursprünge des römischen Volkes. Herausgegeben, übersetzt, kommentiert und mit Essays versehen von M. Sehlmeyer.
57426: - DIDACTICA CLASSICA GANDENSIA. Nr. 9.
57425: - DIDACTICA CLASSICA GANDENSIA. Nr. 4 - 11.
57383: - OEVRES DE S. PACHÔME ET DE SES DISCIPLES. Traduites par L.Th. Lefort.
57373: - CORPUS IIURIS CIVILIS. Volumen primum. Institutiones. Recognovit P. Krueger. Digesta. Recognovit Th. Mommsen. Retractavit P. Krueger.
57374: - CORPUS IIURIS CIVILIS. Volumen primum. Institutiones. Recognovit P. Krueger. Digesta. Recognovit Th. Mommsen. Retractavit P. Krueger.
57294: - APPENDIX VERGILIANA. I. Ciris - Culex. Recensuit auctorum imitatorumque notis instruxit A. Salvatore. II. Dirae (Lydia) - Copa - Moretum - Catalepton. Recensuit A. Salvatore.
57292: - RECEPTIE VAN DE KLASSIEKEN. Vier (zes) voordrachten. 5 volumes. I - V.
5718: - ERANOS. Acta Philologica Suecana. Edenda curavit V. Lundström. Vol.XXVI, 1928.
56957: - APPENDIX SALLUSTIANA. Edidit A. Kurfess. Fasc.prior: Epistulae ad Caesarem senem. De Re Publica.
56860: - AESOP'S FABLES. Translated with an Introduction and Notes by L. Gibbs.
56615: - D'ÉRASME A CAMPANELLA. Textes de Roland Crahay. Édités par J. Marx.
56603: - DIE ANFÄNGE DER ABENDLÄNDISCHE PHILOSOPHIE. Fragmente und Lehrberichte der Vorsokratiker. Eingeleitet von E. Howald, übertragen von M. Grünwald.
56532: - HISTORIA COMPOSTELLANA. Cura et studio E. Falque Rey.
56446: - HISTORIA APOLLONII REGIS TYRI. Edidit A. Riese.
56366: - SANCTI LEONIS MAGNI Romani Pontificis Tractatus septem et nonaginta. Recensuit A. Chavasse.
56367: - SANCTI LEONIS MAGNI Romani Pontificis Tractatus septem et nonaginta. Recensuit A. Chavasse.
56337: - LES AUTEURS GRECS Expliqués d'après und méthode nouvelle par deux traductions françaises l'une littérale et juxtalinéaire présentant le mot à mot français en regard des mots grecs correspondants, l'autre correcte et précédée du texte Grec avec des sommaires et des notes par une société de professeurs et d'hellénistes. ÉSOPE. Fables choisies. BABRIUS. Fables.
56332: - SELECT PAPYRI. In five volumes. II: Non-Literary Papyri. Public Documents. With an English translation by A.S. Hunt and C.C. Edgar.
56262: - EPIGRAMMATA BOBIENSIA. Edidit W. Speyer. Adiectae sunt tabulae XXII.
56066: - DIALOGUES MULTIPLES. Hommage à Paul Foriers.
56064: - PORPHYRE. Huit exposés suivis de discussions par H. Dörrie, J.-H. Waszink, W. Theiler, P. Hadot, A.R. Sodano, J. Pépin, R. Walzer.
55995: - GENS CORNELIA. Römer des 3. und 2. Jahrhunderts. Herausgegeben von B. Prehn und M. Krüger. Teil I: Texte und Schülerkommentar.
55986: - ERANION. FESTSCHRIFT FÜR H. HOMMEL. Dargebracht von seinen Tübinger Freunden und Kollegen.
5597: - ÉPICURE ET LES ÉPICURIENS. Textes choisies par J. Brun.
55946: - TEXTES MÉDIÉVAUX DE SCAPULOMANCIE. Édition de St. Rapisarda, avec la collaboration de ch. Burnett pour l'edition des textes latins. Traduction de B. Grévin, M. Miano et St. Vlavianos.
55746: - VITAE DUAE ANTIQUAE SANCTI ATHANASII ATHONITAE. Editae a J. Noret.
55686: - DE REGEL VAN AUGUSTINUS. Ingeleid door K. Fens. Vertaald door V. Hunink.
61324: - MEMORABILIA 1938 - 1 september - 1948. Nederlandsch Klassiek Verbond.
60448: - EURIPIDES' TRAGEDIE ION. Programmaboekje.
55637: - SCRIPTORES 'ILLYRICI' MINORES. Asterius. (Cura et studio S. Gennaro) Dionisius Exiguus. 'Exempla Sanctorum Patrum'. Trifolius. 'Confessio' sive 'Formula libelli fidei'. (Cura et studio Fr. Glorie).
55640: - S. HIERONYMI PRESBYTERI OPERA. Pars III. Opera Polemica, 4. Altercatio Luciferiani et Orthodoxi. Edidit A. Canellis.
55635: - FLORILEGIA BIBLICA AFRICANA SAEC. V. Contra Varimadum. Cura et studio B. Schwank. Solutiones. Cura et studio B. Schwank. Testimonia. Cura et studio D. De Bruyne. De Trinitate. Cura et studio J. Fraipont.
55617: - BIBLIA SACRA. Iuxta Vulgatam Clementinam. Divisionibus, summariis et concordantiis ornata. Denuo ediderunt complures Scripturae Sacrae Professores theologicae Parisiensis et Seminarii Sancti Sulpitii.
55585: - OPUS IMPERFECTUM IN MATTHAEUM. Praefatio. Cura et studio J. van Banning.
55471: - LYRA GRAECA. Being the remains of all the Greek Lyric poets from Eumelus to Timotheus excepting Pindar. Newly edited and translated by J.M. Edmonds. In three volumes. Volume II. Volume III.
55367: - THE SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE. In three volumes. With an English translation by D. Magie. Vol. I. Vol. II.
55358: - ARMA VIRUMQUE CANO... L'Epica dei Greci e dei Romani. Atti del Convegno Nazionale di Studi, Torino, 23-24 aprile 2007.
55338: - TUSCULUM-LEXIKON griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters. Auflage neu bearbeitet und erweitert von W. Buchwald, A. Hohlweg und O. Prinz.
55207: - ELEGY AND IAMBUS. Being the Remains of all the Greek Elegiac and Iambic Poets from Callinus to Crates, excepting the Choliambic Writers. With the Anacreonta. in two volumes. Newly edited and translated by J.M. Edmonds.
55034: - REGELS VAN DE HEILIGE PACHOMIUS. Uit het Latijn vertaald, ingeleid, van voetnoten en register voorzien door Chr. Wagenaar. HET BOEK VAN ORSIESIUS. Uit het Latijn vertaald door P.J. Berkhout en ingeleid door Chr. Wagenaar.
55004: - PASSIO SANCTARUM PERPETUAE ET FELICITATIS. Volumen I. Textum Graecum et Latinum ad fidem codicum mss. Edidit C.J.M.J. van Beek. Accedunt Acta Brevia SS. Perpetuae et Felicitatis. Tabulae phototypicae.
54997: - INTRODUCING CICERO. A Selection of passages from the writings of Marcus Tullius Cicero. With notes on his life and times. Prepared by the Scottish Classics Group.
54912: - QUADERNI URBINATI di cultura classica, 1975, N.21.
54909: - QUADERNI URBINATI di cultura classica, 1972, N.14.
54790: - TROIA, TRAUM UND WIRKLICHKEIT. Begelitband zur Ausstellung 17. Marz - 17. Juni 2001.
54766: - AUNTRAN BLADS. An Outwail o Verses by Douglas Young.
54654: - LETTERE DI EPICURO E DEI SUOI. Novamente o per la prima volta edite da C. Diano.
54651: - ARMEENSE BOUWKUNST. 4e - 18de eeuw.
54548: - NOVUM TESTAMENTUM GRAECE ET LATINE. Utrumque textum cum apparatu critico imprimendo curavit D. Eberhard Nestle. Novis curis elaboraverunt Erwin Nestle et Kurt Aland.
60905: - DIE ANFÄNGE DER ABENDLÄNDISCHEN PHILOSOPHIE. Fragmente und Lehrberichte der Vorsokratiker. Eingeleitet von Ernst Howald. Übertragen von Michael Grünwald.
54381: - SELECT PAPYRI. In five volumes. I. Private Affairs. II: Non-Literary Papyri. Public Documents. With an English translation by A.S. Hunt and C.C. Edgar. III. Poetry. Text, Translations, and Notes by D.L. Page.
5428: - THE ELEMENTS OF ROMAN LAW. With a translation of the Institutes of Justinian by R.W. Lee.
54103: - L'INSTRUMENTUM DOMESTICUM DI ERCOLANO E POMPEI nella prima età imperiale.
54063: - SELECTIONS FROM THE ATTIC ORATORS. Antiphon. Andocides. Lysias. Isocrates. Isaeus. Being a companion volume to 'The Attic Orators from Antiphon to Isaeus'. Edited with notes by R.C. Jebb.
54009: - REMAINS OF OLD LATIN. Edited and translated by E.H. Warmington. IV: Archaic Inscriptions.
53984: - LONDON IN ROMAN TIMES.
53729: - IL TERRITORIO VERONESE IN ETÀ ROMANA. ATTI.
53693: - THE LETTERS OF ALCIPHRON, AELIAN AND PHILOSTRATUS. With an English translation by A.R. Benner and F.H. Fobes.
53688: - JAARBERICHT Ex Oriente Lux, nr. 9.
53689: - JAARBERICHT Ex Oriente Lux, Volume II (nrs. 6, 7,8). Supplement deel II ( 6-8) + Addenda.
53653: - JOURNAL OF ROMAN MILITARY EQUIPMENT STUDIES. Dedicated to the Study of Weapons, Armour, and Military Fittings of the Armies and Enemies of Rome and Byzantium. Volume 4 (1993).
53654: - JOURNAL OF ROMAN MILITARY EQUIPMENT STUDIES. Dedicated to the Study of Weapons, Armour, and Military Fittings of the Armies and Enemies of Rome and Byzantium. Volume 3 (1992).
53612: - DIE NACHSOKRATIKER. In Auswahl übersetzt und herausgegeben von W. Nestle.
53528: (ABAELARD), - PETRI ABAELARDI OPERA THEOLOGICA. V. EXPOSITIO IN HEXAMERON edita a M. Romig auxilium praestante D. Luscombe. ABBREVIATIO PETRI ABAELARDI EXPOSTIONIS IN HEXAMERON edidit a Ch. Burnett auxilium praestante D. Luscombe.
59963: - EEN PIONIER AAN DE BOSPORUS. Het leven van de monniksvader Hypatius (ca. 450 na Chr.). Uit het Grieks vertaald en toegelicht door G. Bartelink.
53448: - DIE GRIECHISCHE ANTHOLOGIE. In drei Bänden. Aus dem Griechischen übertragen von D. Ebener. Mit Einleitung, Anmerkungen und Anhang.
53422: (BERNARDUS), - SANCTI BERNARDI, abbatis primi Claraevallensis, OPERA GENUINA, juxta editionem monachorum Sancti Benedicti. Tomus primus, Epistolas CCCCCXLIV, et VII opuscula complectens. Tomus secundus, complectens VI opuscula, et sermones de tempore et de Sanctis. Tomus tertius, sermones de diversis et in cantica complectens.
53337: - Woordenboek der Nederlandsche Taal. (WNT). (Complete Set van A-Z, 39 delen + Supplement 1 + Bronnenlijst). Together with: C.H.A. KRUYSKAMP: Bronnenlijst, incl.two 'Aanvullingen', as well as: A. MOERDIJK: Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT).
53315: - VORSOKRATISCHE DENKER. Auswahl aus dem Überlieferten. Griechisch und Deutsch von W. Kranz.
60507: - Motivi e forme della poesia cristiana antica tra Scrittura e Tradizione classica. XXXVI Incontro di studiosi dell'antichità cristiana. Roma, 3-5 maggio 2007. Parte prima. Parte seconda. (Complete).
52826: - FRAGMENTA HESIODEA. Ediderunt R. Merkelbach et M.L. West.
52695: - DER STREIT UM DEN VICTORIAALTAR. Die dritte Relatio des Symmachus und die Briefe 17, 18 und 57 des Mailänder Bischofs Ambrosius. Einführung, Text, Übersetzung und Erläuterungen von R. Klein.
52615: - THE LETTERS OF ALCIPHRON, AELIAN AND PHILOSTRATUS. With an English translation by A.R. Benner and F.H. Fobes.
61323: - LUSTRUMPOCKET NEDERLANDSCHE ECONOMISCHE HOOGESCHOOL 1913 - 1963.
5182: - EEN KWART EEUW OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK IN NEDERLAND. Gedenkboek A.E. van Giffen.
51383: - EUROPESE CULTUREN. Perzië. Het Heilig Land. Hellas. Rome. Byzantium. Het Moorse Spanje. Venetië. Vertaling E. Van den Bogaerde.
51377: - LIBER ALUMNORUM PROF. DR. E. ROMBAUTS. Aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardaag en zijn dertigjarig hoogleraarschap.
51345: - STUDI DI POESIA LATINA IN ONORE DI ANTONIO TRAGLIA.
51334: - CATILINA. Ex C. Sallustii de Coniuratione Catilinae libro et M. Tulii Ciceronis Orationibus in Catilinam.
60299: - SPECULUM VIRGINUM. Primitus edidit J. Seyffarth.
5097: - EARLY CHRISTIAN WRITINGS. The Apostolic Fathers. Translated by M. Staniforth.
50932: - DIONISO. Annale della Fondazione INDA. Rivista annuale, numero 4, 2005.
50931: - DIONISO. Annale della Fondazione INDA. Rivista annuale, numero 3, 2004.
50930: - DIONISO. Annale della Fondazione INDA. Rivista annuale, numero 2, 2003.
5093: - EARLY BURIALS FROM THE AGORA CEMETERIES. Prepared by Sara Anderson Immerwahr.
50906: - RECHERCHES DE LINGUISTIQUE. HOMMAGES À MAURICE LEROY.
50697: - SPÄTANTIKE UND FRÜHES CHRISTENTUM. Ausstellung im Liebighaus, 16. Dezember 1983 bis 11. März 1984.
50670: - IL LIBRO DELLA BIBBIA. Espozione di manoscritti e di edizioni a stampa della Biblioteca Apostolica Vaticana dal secolo III al secolo XVI.
5056: (PSEUDO-LONGINUS), - Du sublime. Texte établi et traduit par H. Lebègue.
5054: - DTV-LEXIKON DER ANTIKE. Kulturgeschichte. Band 1 und 2.
5053: - DTV-LEXIKON DER ANTIKE, Religion, Mythologie. Band 1 und 2.
50523: - ORACLES CHALDAÏQUES. Avec un choix de commentaires anciens. Texte établi et traduit par E. Des Places.
5052: - DTV-LEXIKON DER ANTIKE, Philosophie, Literatur, Wissenschaft. Band 1 - 4.
5051: - DTV-LEXIKON DER ANTIKE, Kunst. Band 1 und 2.
5050: - DTV-LEXIKON DER ANTIKE, Geschichte. Band 1,2,3.
50421: - SELECT PAPYRI. In five volumes. I. Non Literary Papyri. Private Affairs. II: Non-Literary Papyri. Public Documents. With an English translation by A.S. Hunt and C.C. Edgar.
59913: - De TRES RICHES HEURES van Jean, duc de Berry. Voorwoord door Millard Meiss. Inleiding en toelichting door J. Longnon en Raymond Cazelles.
5028: - DRIE STUDENTENLIEDEREN. Toegelicht door A. Rutgers van der Loeff.
49767: - MAP OF ROMAN BRITAIN. Scale sixteen miles to one inch.
49746: - ATLAS OF ANCIENT AND CLASSICAL GEOGRAPHY. With full index.
49089: - THE WEST INDIES YEAR BOOK. Including also the Bermudas, the Bahamas, British Guiana and British Honduras. 1945. With Illustrations, Gazetteer and Maps in Line and Colours.
60433: - VEREIN ZUR ERHALTUNG DES XANTENER DOMES E.V.
61136: - LA NARRATIVA CRISTIANA ANTICA. Codici narrativi, strutture formali, schemi retorici. XXIII Incontro di studiosi dell' anichità cristiana. Roma, 5-7 maggio 1994.
49017: - SCRINIUM LOVANIENSE. Mélanges historiques. Historische opstellen Étienne van Cauwenbergh.
48966: - POESIA LATINA IN FRAMMENTI. Miscellanea filologica.
48765: - REVISTA DE ESTUDIOS CLASICOS, TOMO XIII.
48645: - RICERCHE SULL'ARCHITETTURA DI VILLA ADRIANA.
48624: - DIE LATEINISCHE ÜBERSETZUNG DER HISTORIA LAUSIACA DES PALLADIUS. Textausgabe mit Einleitung von A. Wellhausen.
48503: - TUSCULUM-LEXIKON griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters. Auflage neu bearbeitet und erweitert von W. Buchwald, A. Hohlweg und O. Prinz.
48501: - ACTES DE LA XIIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE D'ÉTUDES CLASSIQUES EIRENE, Cluj-Napoca 2-7 octobre 1972.
48499: - PROBLÈMES ET MÉTHODES D'HISTOIRE DES RELIGIONS. Mélanges publiés par la Section des Sciences religieuses à l'occasion du centenaire de l'École pratique des Hautes Études.
48265: - PHILOSOPHIE DU LANGAGE ET GRAMMAIRE DANS L'ANTIQUITÉ.
48232: - ANNALES DU CERCLE ROYAL D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE D'ATH ET DE LA REGION ET MUSEES ATHOIS. 1911-2011. Centième Anniversaire. Tome LXIII. .
48210: - ANNALES DU CERCLE ROYAL D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE D'ATH ET DE LA REGION ET MUSEES ATHOIS. Tome LI, 1987-1989.
48152: - ALTGRIECHISCHE LIEBESGESCHICHTEN, HISTORIEN UND SCHWÄNKE. Griechisch und deutsch von L. Radermacher. Bearbeitung und Ergänzungen von F. John.
4805: - DIS MANIBUS. GRAFSCHRIFTEN UIT HET OUDE ROME. Romeinse grafschriften verzameld, ingeleid en vertaald door I. Gay.
48033: - SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE. Edidit E. Hohl. Volumen I. Volumen II. Editio stereotypa correctior addenda et corrigenda adiecerunt Ch. Samberger et W. Seyfarth.
48018: - PLATO, SCHRIJVER. I. Liefde, II. Onzekerheid, III. Rechtvaardiging, IV. Verstarring. Teksten gekozen en vertaald door Gerard Koolschijn.
47995: - VESTIGIA ANTIQUITATIS. Escritos de epigrafía y literatura romanas scripta a sodalibus collecta in honorem Carmen Castillo.
4776: - LES DIEUX GRECS. Collection Prière de l'Art.
47746: - GRANDS RHÉTORIQUEURS.
47742: - L'ANTICA TREBULA MUTUESCA E IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI MONTELEONE SABINO. Arte storia, tradizioni. Die A. Camilli, M.G. Ercolino,m. Salviati, G. Corazzi, E. Rossi.
47688: - DIE BEKENNTNISSCHRIFTEN DER EVANGELISCH-LUTHERISCHEN KIRCHE. Herausgegeben im Gedenkjahr der Augsburger Konfession 1930.
60501: - ANTHOLOGIA LYRICA GRAECA. Edidit E. Diehl. Fasc.1. Poetae Elegiaci. Fasc.2. Theognis. Ps. Pythagoras. Ps. Phocylides.
47542: - CONTRIBUTION À L'ÉTUDE DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA COLONISATION EUBÉENNES.
47501: - PLATO. GEDICHTEN. Epigrammen van en over Plato uit de Anthologia Graeca. Vertaling Patrick Lateur.
47465: - GRIECHISCHE LYRIKER in Auswahl. Für den Schulgebrauch herausgegeben von A. Biese. Erster Teil: Text. Zweiter Teil: Einleitung und Erläuterungen.
47401: - ANNALES DU CERCLE ROYAL D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE D'ATH ET DE LA REGION ET MUSEES ATHOIS. Tome XLVI, 1976-1977.
47186: - SWEDISH - ENGLISH AND ENGLISH - SWEDISH DICTIONARY.
47128: - LES ÉTUDES CLASSIQUES. Revue Trimestrielle, Tome XXVII, no.3, Juillet 1959.
47121: - VONDSTEN UIT HET VERLEDEN. Oudheidkundig Bodemonderzoek. Archeologisch Jaarboek 1986.
47086: - FESTSCHRIFT 75 JAHRE NEUES GYMNASIUM NÜRNBERG.
47067: - LÄNDER DER BIBEL. Archäologische Funde aus dem Vorderen Orient.
46985: - Anthologio thematon tes Solomikes poieses.Eisagogi scholia Eratosthenes G. Kapsomenos. Anthologogeze E.G. Kapsomenos, K. Chaliasou, A. Zeses.
4650: - DIALOGHI DI ARCHEOLOGIA, NUOVA SERIE, ANNO 1, 1979.
460: - AETNA. Erklärt von S. Sudhaus.
44750: - GRIECHISCHE GRABGEDICHTE. Griechisch und Deutsch von W. Peek. Mit 1 Tafel.
44734: - DICTIONNAIRE ARCHÉOLOGIQUE DES TECHNIQUES. I. A-G.
44728: - NOVUM TESTAMENTUM GRAECE ET LATINE. Utrumque textum cum apparatu critico imprimendo curavit D. Eberhard Nestle. Novis curis elaboraverunt Erwin Nestle et Kurt Aland.
4430: - SANCTORUM PATRUM De Sacramantis opuscula selecta, XXXVII. (Ambrosius, Augustinus, Pacianus).
44256: - EDISTON LOGODIEPNON. Logopédies. Mélanges de Philologie et de Linguistique grecques offerts à Jean Taillardat.
44244: - ÉCONOMIE ET RELIGION DANS L'ANTIQUITÉ TARDIVE.
44111: - LE DIABLE DANS LE FOLKLORE DE WALLONIE.
44072: - ORFISMO IN MAGNA GRECIA. Atti del Quattordicesimo Convegno di Studi sulla Magna Grecia. Taranto, 6-10 ottobre 1974.
43938: - STOLA S. GODELEVAE 1070-1970.
43894: - IL VIAGGIO DELL' ANIMA. Introduzione generale di P. Boitani. Introduzioni parziali, testi, traduzioni, note di commento e indici a cura di M. Simonetti. con un saggio di G. Bonfrate.
43807: - GRIECHISCHE LYRIK. In einem Band. Aus dem Griechischen übertragen von D. Ebener. Mit Einleitung und Anhang.
43742: - ALCC Journal. Association for Literary and Linguistic Computing. Association de Littérature et de Linguistique Computationelles.
43508: - Il romanzo di Alessandro. Volume I. A cura di R. Stoneman. Traduzione di Tr. Gargiulo.
43510: - DUO ELVETOI ARCHAIOLOGOI PHOTOGRAPHIDZOUN TIN ELLADA. Waldemar Deonna kai Paul Collart 1904-1939.
43329: - ANNALI DI STORIA PAVESE. 14-15/87. Editi a cura dell' Amministrazione provinciale di Pavia.
43325: - LATIN CHRESTOMATHIA. Latin nyelvi olvasmányok. A gimn'`zium és leangimnázium V-VIII. Osztálya Számára összeállitotta H. József.
43125: - A GUIDE TO THE EXHIBITION OF ROMAN COINS IN THE BRITISH MUSEUM.
43074: - BULLETIN Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke Beschaving, Jaargang XLII, 1967.
4065: - DANTES GÖTTLICHE KOMÖDIE in deutschen Stanzen frei bearbeitet von P. Pochhammer. Buchschmuck von H. Vogeler-Worpswede und zehn Skizzen.
4047: - DANCES FOR FLUTE AND THUNDER. Praises, prayers and insults. Poems from the Ancient Greek. Translated by Brooks Haxton.
3884: - COPPER THROUGH THE AGES.
3879: - CONVIVIUM. Aangeboden aan prof.jkvr.dr. J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
3810: - CONCORDANTIA IN MAXIMIANUM. Concordanza ad Elegiae e Appendix Maximiani. Edita con apparato di referenze intertestuali da P. Mastandrea (...). Appendice bibliografica a cura di Ch. Sequi.
3740: - COMMISSIE MODERNISERING LEERPLAN KLASSIEKE TALEN. Verslag van de experimenten met een nieuwe vorm van eindexamen voor de klassieke talen in de jaren 1968 tot en met 1971 en informatie betreffende het eindexamen in 1974.
3676: - COMICORUM ROMANORUM. Praeter Plautum et Syri quae feruntur sententias Fragmenta. Tertiis curis recognovit Otto Ribbeck.
3673: - THE COMIC LATIN GRAMMAR; A new and facetious introduction to the Latin Tongue. With numerous illustrations. [in the text, and with 8 etchings - complete].
3652: - COLLOQUIUM ON THE CLASSICS IN EDUCATION. (1965).
3624: - CODEX IURIS CANONICI Pii X Pont. Max. iussu digestus. Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus praefatione P. Card. Gasparri et indice analytico-alphabetico auctus.
35797: - MANICHAICA LATINA. Band 3,1: Codex Thevestinus. Text, Übersetzung, Erläuterungen von M. Stein.
3574: - CLASSICS IN THE USA. Lact pamphlet/3.
35549: - GRÄZER BEITRÄGE. ZEITSCHRIFT FÜR DIE KLASSISCHE ALTERTUMSWISSENSCHAFT. Band 26 - 2008.
35472: - EROTICI SCRIPTORES GRAECI. Recognovit R. Hercher. Tomus prior. Tomus alter.
35429: - PROSIMETRUM E SPOUDOGELOION. Provido Genuensium magistro decima annorum hebdomade peracta conlegae discipuli.
3532: - CLASSICA ET MEDIAEVALIA. Vol.VIII, fasc.1. Revue Danoise de philologie et d'histoire. Publié (...) par Fr. Blatt.
35295: - RHEINISCH-WESTFÄLISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. Geisteswissenschaften. Band 39.
35238: - HYPERBOREUS. Studia Classica. Vol.18, Fasc. 2.
35237: - HYPERBOREUS. Studia Classica. Vol.18, Fasc. 1.
35217: - RÖMISCHE GRABINSCHRIFTEN. Gesammelt und ins Deutsche übertragen von H. Geist. Betreut von G. Pfohl.
3519: - LA CIVILISATION GALLO-ROMAINE DANS LA CITÉ DES MÉDIOMATRIQUES. Première partie: Monuments et sanctuaires de l'eau, la vie à la maison, le commerce, les cultes.
35146: - AEVUM ANTIQUUM, 7 - 1994. Direttore G. Tarditi. Segretari di redazione A. Porro, G. Milanese.
35145: - AEVUM ANTIQUUM, 6 - 1993. Direttore G. Tarditi. Segretari di redazione A. Porro, G. Milanese.
35130: - Convegno sul tema: THEODOR MOMMSEN E L'ITALIA (Roma, 3-4 novembre 2003).
35096: - Omeros kai Europaiki philologia. Homer and European Literature. Chios 28 augustou - 1 septembriou 1997.
35072: - VARIATIES OP EEN OIDIPOUS-COMPLEX. Een idee voor een theaterwerkstuk op een thema van Jean Cocteau's 'La Machine Infernale' door Cor Stedelinck. Gespeeld door de Nieuwe Komedie.
35011: - THE AGE OF NEO-CLASSICISM. The Fourteenth Exhibition of the Council of Europe. The Royal Academy and the Vicotria & Albert Museum London 9 September - 19 November 1972.
60576: - L'ARCHÉOLOGIE EN HAINAUT OCCIDENTAL (1978-1983). Catalogue de l'exposition organisée à Antoing du 10 septembre au 2 octobre 1983.
34955: - SEMIOTICA DELLA NOVELLA LATINA. Atti del seminario interdisciplinare 'La novella latina' Perugia 11-13 aprile 1985.
34943: - SEPTUAGINTA. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred Rahlfs. Vol. I. Leges et historiae. Vol. II. Libri poetici et prophetici.
34939: - RÖMISCHES PRIVATRECHT. Ausgewählt , übertragen, erklärt und eingeleitet von E. Scharr.
34856: - L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE, Revue semestrielle - Zesmaandelijks tijdschrift XXXVI, 1967, 2er fasc.
34855: - L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE, Revue semestrielle - Zesmaandelijks tijdschrift XL, 1971.
34716: - TOPOS KAI EIKONA. Charaktika Xenon periigiton jia tin Elláda. Tomos Z - 19os ai.
34713: - PHILOGELOS oder Lachen in der Antike von Hierokles und Philagrios. Herausgegeben und übersetzt von G. Löwe illustriert von W. Würfel.
34679: - CARMINA BURANA. Kleine bloemlezing uit de Middeleeuwse vagantenpoëzie. Nederlandse vertalingen van W. van Elden.
34600: - REPUBLIK ZYPERN. 30 JAHRE. 1960 - 1990.
34475: - LATIN LOVE ELEGY. Selected and edited with introduction and notes by R. Maltby.
34421: - L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE, Revue semestrielle - Zesmaandelijks tijdschrift XXXIX, 1968.
34386: - MANICHAICA LATINA. Band 1: Epistula ad Menoch. Text, Übersetzung, Erläuterungen von M. Stein.
34350: - DER STREIT UM DEN VICTORIAALTAR. Die dritte Relatio des Symmachus und die Briefe 17, 18 und 57 des Mailänder Bischofs Ambrosius. Einführung, Text, Übersetzung und Erläuterungen von R. Klein.
34303: - ACTA PHILOLOGORUM MONACENSIUM Auctoritate regia edidit Fr. Thiersch. Tom. I., Fasc. III. Tom. I, Fasc. IV.
34305: - L'ETNA. Poème. Texte établi et traduit par J. Vessereau.
34263: - FRESQUES DE POMPÉI. Introduction de A. Maiuri. Traduction de E. Bestaux.
34242: - THE LIMERICK. 1700 Examples, with notes, variants and index. (Edited by G. Legman).
60044: - A BASIC LATIN VOCABULARY.
34175: - CARMINA PRIAPEA. GEDICHTE AND DEN GARTENGOTT. Ausgewählt und erláutert von B. Kytzler. Übersetzt von C. Fischer. Griechisch. Lateinisch. Deutsch.
34131: - DER KÖNIGSWEG. 9000 Jahre Kunst und Kultur in Jordanien und Plästina.
60577: - ROME, SES ORIGINES ET SON EMPIRE.
34109: - TRIER, AUGUSTUSSTADT DER TREVERER. Stadt und Land in vor- und frührömischer Zeit. TRIER, KAISERRESIDENZ UND BISCHOFSSITZ. Die Stadt in spätantiker und frühchristlicher Zeit.
34075: - A GUIDE TO THE ANTIQUITIES OF THE BRONZE AGE in the Department of British and Mediaeval Antiquities.
33977: - GRIEKENLAND WORDT ONTDEKT (150 - 1850). Tentoonstelling van boeken uit het bezit van Boekhandel en Antiquariaat J.L. Beijers / Utrecht bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan der firma. 15 tot en met 25 maart 1965.
33970: - OI ARCHAIOLOGOI MILOUSI GIA TIN PIERIA. ARCHEOLOGISTS SPEAK ABOUT PIERIA. DIE ARCHÄOLOGEN SPRECHEN ÜBER DIE PIERIA. Kalokair 1986.
33896: - DE VERMAKELIJKE SPRAAKKUNST, bevattende de meest noodige regels en voorschriften om de Nederduitsche taal, gelijk die uit den mond van beschaafde lieden gehoord wordt, te leeren spreken en schrijven, en zelfs om daarin te dichten. Samengesteld ten gevalle van oud en jong, zonder geleerde verwijzingen naar het Sanskriet, Hebreeuwsch, Grieksch, Latijn, Ijslandsch, Mesogotisch, Angelsaksisch, Arabisch en Perzisch, door een lid van de Akademie, opgehelderd door een aantal illustraties naar teekeningen van A. Ronner,
33848: - HYPERBOREUS. Studia Classica. Vol.13, Fasc. 1-2.
33815: - KRETA. KLEINER KULTUR- UND MILITÄRGESCHICHTLICHER WEGWEISER.
33640: - ROMEINSE MOZAÏEKEN UIT TUNESIË.
33618: - JOANNIS CAROLI NABERI OPUSCULORUM INDEX discipulorum iussu factus.
33596: - THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY. Plates to Volumes I and II. New Edition. Edited by I.E.S. Edwards, C.J. Gadd, N.G.L. Hammond, E. Sollberger.
33591: - THE ACROPOLIS AT ATHENS. Conservation Restoration and Research 1975 - 1983.
33589: - CAHIERS DE CIVILISATION MÉDIÉVALE. Xe - XIIe siècles.
33586: - A collection of 9 articles (published and unpublished, offprints, etc.) on the comedy 'Hecyra'.
33548: - EXERCITIA Sanctae Gertrudis Magnae.
33527: - LE CORPS ET L'ESPRIT.
33516: - MEDEDELINGEN VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT TE ROME. Deel XLII.
33491: - PADUA VOR DEN RÖMERN. Venetien und die Veneter in der Vorzeit. (Tirols Südkontakte im 1. Jahrtausend v. Chr.).
33407: - PLINY THE YOUNGER IN LATE ANTIQUITY. Arethusa 46, 2013.
33383: - AUSGRABUNGEN IN DEUTSCHLAND. Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1950 -1975. Teil 1. vorgeschichte. Römerzeit. Teil 2. Römische Kaiserzeit im freien Germanien. Frühmittelalter I. Teil 3. Frühmittelalter II. Archäologie und Naturwissenschaften. Katalog. Karten und Modelle. Teil 4. Beilagen 1 - 50.
33253: - OIA. PORTRAIT OF A VILLAGE 1977 - 1979. Photographs by Pamela Browne. Texte Jaime Robles. Matáphrasi Loukas Theodorakópoulos.
33251: - DIONISO. Rivista di studi sul teatro antico. Atti dell' XI Congresso Internazionale di Studi sul Teatro Antico sul Tema: Il coro della tragedia greca: struttura e funzione.
33247: - NEDERLANDS, EEN EN VEELZIJDIG. Een selectie artikelen van Guido Geerts, hem aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat.
33223: - ANTHOLOGIA GRAECA. Buch I-XVI. Mit Namen- und Sachverzeichnis und anderen vollständigen Registern. Griechisch-Deutsch ed. H. Beckby.
33128: - CHAPMAN'S HOMER. The Iliad. The Odyssey and the lesser Homerica. Edited, with Introductions, Textual Notes, Commentaries and Glossaries, by A. Nicoll.
33084: - UHORO WA NGOMA IRIA NJURU NA MUGATE. ('The Imp and the Crust,' and other stories in Kikuyu). (Translated in Kikuyu by J.M. Kelsall).
33060: - NAVIGATIO SANCTI BRENDANI ABBATIS from Early Latin Manuscripts. Edited with Introduction and Notes by C. Selmer.
32933: (VERENIGING VOOR LATIJNSE LITURGIE), - NOVA ET VETERA. 25 jaar Vereniging voor Latijnse Liturgie.
32847: - THE JOURNAL OF MEDIEVAL LATIN, 11, 2001.
32841: - L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE, Revue semestrielle - Zesmaandelijks tijdschrift XXXVIII, 1969.
32840: - L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE, Revue publiée avec l'appui du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Culture et de la Fondation Universitaire. Tome LVIII, 1989.
3282: - CATULLI ET TIBULLI CARMINA NONNULLA. Een bloemlezing met korte inleiding en verklarende noten door H.W. Fortgens.
32773: - LA VEILLÉE DE VÉNUS. Pervigilium Veneris. Texte établi et traduit par R. Schilling.
32765: - APOCRYPHA, 14, 2003. Revue internationale des littératures apocryphes. International Journal of Apocryphal Literatures.
32757: - L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE, Revue semestrielle - Zesmaandelijks tijdschrift XXXVI, 1967, 1er fasc.
32712: - L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE, Revue semestrielle - Zesmaandelijks tijdschrift XXXIX, 1968.
32711: - EXEMPLARIA CLASSICA, Vol. 12.
32692: - SUPPLEMENTA, FASCICULUS III.
32691: - SUPPLEMENTA, FASCICULUS I.
32678: - BULLETIN DU CANGE. ARCHIVUM LATINITATIS MEDII AEVI. Tome XLIV-XLV. (Fascicule double).
32677: - BULLETIN DU CANGE. ARCHIVUM LATINITATIS MEDII AEVI. Tome XLIII. (Fascicule unique).
32676: - BULLETIN DU CANGE. ARCHIVUM LATINITATIS MEDII AEVI. Tome XLII. (Fascicule unique).
32675: - BULLETIN DU CANGE. ARCHIVUM LATINITATIS MEDII AEVI. Tome XLI. (Fascicule unique).
32672: - L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE, Revue semestrielle.
32580: - DE PRAKTISCHE THOMAS. Thomas van Aquino: de consequenties van zijn theologie voor hedendaags gedrag.
32567: - IKONEN VERHALEN DE BIJBEL.
32477: - DIE VORSOKRATIKER. Griechisch-deutsch. Auswahl und Übersetzung mit sprachlichen, inhaltlichen und sachlichen Erläuterungen von E. Bergs.
32374: - REVISTA DE ESTUDIOS LATINOS, Numéro 8, 2008.
32370: - L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE, Revue semestrielle - Zesmaandelijks tijdschrift XXXIX, 1970.
32348: - REVUE BELGE DE PHILOLOGIE ET D'HISTOIRE, 86, 2008. Fasc.1: Antiquité.
32331: - RHEINISCHES MUSEUM FÜR PHILOLOGIE, 1955, 98, Heft 4.
32330: - RHEINISCHES MUSEUM FÜR PHILOLOGIE, 1965, 108, Heft 3.
32329: - RHEINISCHES MUSEUM FÜR PHILOLOGIE, 1965, 108, Heft 4.
32311: - RECHERCHES DE THÉOLOGIE ET PHILOSOPHIE MÉDIÉVALES, 1999, LXVI,1.
32292: - L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE, Revue semestrielle - Zesmaandelijks tijdschrift XLI, 1972, 1er fasc.
32284: - THE JOURNAL OF MEDIEVAL LATIN, 6, 1996.
32276: - HERMATHENA, 160, 1996.
32275: - HERMATHENA, 161, 1996.
32265: - DIE VERFOLGUNG DER JUDEN IN RUßLAND. Nebst Anhang: !. Zusammenstellung sämmtlicher die Juden in Rußland betrefenden Special- und Ausnahme- Gesetze. II. Das Guildhall-Meeting zu Gunsten der russischen Juden (Stenographischer Bericht).
32214: - LITURGISCHE TROPEN. Referate zweier Colloquien des 'Corpus Troporum' in München (1983) und Canterbury (1984).
32218: - SUPPLEMENTA, FASCICULUS III.
3221: - CASTRUM PEREGRINI CLXX.
3220: - CASTRUM PEREGRINI, Neunzehntes Heft.
32147: - CARMINA BURANA. Drinkers Dobbelaars Dichters. Een selectie zoals gemaakt door Carl Orff voor zijn gelijknamige compositie vertaald door Nico van Loenen.
32071: - HYPERBOREUS. Studia Classica. Vol.11, Fasc. 2.
32070: - HYPERBOREUS. Studia Classica. Vol.11, Fasc. 1.
32067: - DIONISO. Trimestrale di studi sul teatro antico. Anno XXXVIII, N.1-2.
32066: - FILOLOGIA E CRITICA LETTERARIA DELLA GRECITÀ.
32025: - CARMINA BURANA. Benediktbeurer Lieder. Lateinisch und deutsch. Ausgewählt und übertragen von E. Buschor.
31991: - SELECT PAPYRI (in five volumes). III: Literary Papyri. Poetry. Texts, translations and notes by D.L. Page.
31826: - DIE SOKRATIKER. Deutsch in Auswahl mit Einleitungen von W. Nestle.
31748: - AUSTER. Revista del Centro de Estudios Latinos, No. 4.
31667: - THE SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE. In three volumes. With an English translation by D. Magie. Vol. I. Vol. II. Vol. III.
3163: - CARMINA MEDIAEVALIA. Notis instructa edidit J.M. van Buijtenen.
31593: - LAROUSSE ENCYCLOPEDIA OF MYTHOLOGY. Introduction by Robert Graves.
31577: - AION. Annali dell'Università degli studi di Napoli 'l'Orientale'. XXVIII. 2006.
31544: - TENTOONSTELLINGSCATALOGUS. Romeins Nederland. (3 juli - 3 okt. 1948 Centraal Museum Utrecht).
31520: - PLAYS OF ARISTOPHANES, SOPHOCLES AND EURIPIDES. Translated by J. Hookham Frere, Th. Francklin and M. Wodhull.
31477: - FRAGMENTA POETARUM LATINORUM EPICORUM ET LYRICORUM. Praeter Ennium et Lucilium. Iterum edidit W. Morel.
31315: - SELECT PAPYRI. In five volumes. III: Literary Papyri. Poetry. Texts, translations and notes by D.L. Page.
31314: - SELECT PAPYRI. In five volumes. II: Non-Literary Papyri. Public Documents. With an English translation by A.S. Hunt and C.C. Edgar.
3130: - CARMINA BURANA. The poems from the 13th century Carmina Burana manuscript which are found in other contemporary sources with decipherable musical notation. Translation by C. Russell. Introduction by Ph. Picket. With annotations and select bibliography.
3122: - CARMINA BURANA. Kleine bloemlezing uit de middeleeuwse vagantenpoesie. Nederlandse vertalingen van W. van Elden.
31122: - L'ETNA. Poème. Texte établi et traduit par J. Vessereau.
31082: - HORATIUS. Opstellen ontleend aan de conferentie op Oudpoelgeest 1963.
31047: - HORATIUS 2000. Vier voordrachten.
30964: - RÖMISCHE GRABINSCHRIFTEN. Gesammelt und ins Deutsche übertragen von H. Geist. Betreut von G. Pfohl.
30953: - FIFTY YEARS (AND TWELVE) OF CLASSICAL SCHOLARSHIP. Being Fifty Years of Classical Scholarship. Revised with Appendices.
30951: - DIE VORSOKRATIKER. Deutsch in Auswahl mit Einleitungen von W. Nestle.
30922: - QUADERNI URBINATI di cultura classica, Nuova Serie 2, 1979, (vol. 31 della serie continua) direttore B. Gentili.
30900: - RIVISTA DI CULTURA CLASSICA E MEDIOEVALE. Anno I, numero 3.
30843: - SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE. Edidit E. Hohl. Volumen I. Editio stereotypa editionis prioris (1927) cum addendis ad Vol.I et II.
30810: - POETARUM SCENICORUM GRAECORUM, Aeschyli, Sophoclis, Euripidis et Aristophanis, fabulae superstites et perdita fragmenta ex recognitione G. Dindorfii.
30785: - DIE GEDICHTE DES ARCHIPOETA. Lateinisch und deutsch übertragen von J. Eberle.
30774: - CRITICAL ESSAYS ON ROMAN LITERATURE. ELEGY AND LYRIC. Edited and with an Introduction by J.P. Sullivan.
30729: - JOURNAL OF THE HELLENIC DIASPORA.
30719: - THE OXFORD BOOK OF LATIN VERSE. From the earliest fragments to the end of the Vth Century A.D. Chosen by H.W. Garrod.
30716: - FORME DI RELIGIOSITÀ E TRADUZIONE SAPIENZIALI IN MAGNA GRECIA. Atti del Convegno, Napoli 14-14 dicembre 1993. A cura di A.C. Cassio e P. Poccetti.
30709: - HERRSCHER, KRIEGER UND GELIEBTE. Antike Götter und ihr Himmel. Katalog zu einer Ausstellung von L. Zemmer-Plank. Sonderausstellung Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, 30. Mai bis 27. August 1989.
30647: - MENS EN DIER. Een bundel opstellen door leerlingen en vrienden aangeboden aan F.L.R. Sassen bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
3059: - THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY. Plates to Volumes I and II. New Edition. Edited by I.E.S. Edwards, C.J. Gadd, N.G.L. Hammond, E. Sollberger.
30579: - REMAINS OF OLD LATIN. III: Lucilius. Laws of the XII Tables. Newly edited and translated by E.H. Warmington.
30483: - FORMS OF PRAYER FOR JEWISH WORSHIP. Edited for the use of their own and allied congregations by the Ministers of the West London Synagogue of British Jews. Volume I. Daily, Sabbath, and Occasional Prayers.
30471: - SCENES FROM EURIPIDES' RHESUS AND HELEN. Edited with an introduction, notes and a vocabulary by E.C. Kennedy and A.R. Davis.
30406: - PLAUTO E IL TEATRO. Atti del V Congresso Internazionale di studi sul dramma antico. 15 - 18 maggio 1975.
3039: - THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY, VOL. II. Part 1: History of the Middle East and the Aegean Region c. 1800 - 1380 B.C. Edited by I.E.S. Edwards, C.J. Gadd, N.G.L. Hammond, E. Sollberger.
30379: - DE JEZUSLEZINGEN.
3037: - THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY, VOL. I. Part 2: Early History of the Middle-East. Edited by I.E.S. Edwards, C.J. Gadd, N.G.L. Hammond.
30373: - VERWIJS' BLOEMLEZING UIT DE MIDDELNEDERLANDSE DICHTKUNST. Herzien door C.C. de Bruijn. Tijd tot ± 1300. Eerste Deel. Tweede deel. Derde deel.
30365: - HYPERBOREUS. Studia Classica. Vol.8, Fasc. 2.
30353: - DIONISO. Rivista di studi sul teatro antico. Volume LX, 1990, fasciculo I.
30350: - THE GREEK TRAGIC THEATRE: Containing Euripides by M. Wodhull. A new edition revised and corrected by the Translator with a dissertation on Ancient Tragedy by Th. Francklin.
30312: - DIE GEDICHTE HOMERS. Dritter Teil: Hilfsbuch. Bearbeitet von O. Henke. Erster Band: Metrik. Grammatik. Zweiter Band: Die Entstehung der homerischen Gedichte.
30268: - ANTICHTHON. Journal of the Australian Society for Classical Studies. Volume One, 1967.
30181: - ARETHUSA, volume seventeen, number two. Under the Text.
30176: - PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOLOGICAL SOCIETY, 40 - 1994.
30150: - A MALAY MANUAL. With Grammar, Reading Exercises, and Vocabularies.
30139: - PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME. Volume XI.
30104: - PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOLOGICAL SOCIETY, 37 - 1991.
30087: - ACTA CLASSICA, Verhandelinge van die Klassieke Vereniging van Suid-Afrika - Proceedings of the Classical Association of South Africa, Volume XLV.
30050: - A.I.O.N. Annali dell'istituto universitario orientale di Napoli. XVII, 1995.
30036: - DAS VORDERASIATISCHE MUSEUM.
30015: - ATTI DEL IV CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL DRAMMA ANTICO. Il problema del dramma antico oggi. Teatro antico ed arti figurative. 20-23 maggio 1971.
29965: - ARETHUSA, volume 4, number 2.
29964: - ARETHUSA, volume 4, number 1.
29963: - POLITICS AND ART IN AUGUSTAN LITERATURE. ARETHUSA, volume 5, number one.
29945: - THE ANNUAL OF THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS. No. XII. Session 1905-1906.
61088: - INZAKE SPINOZA. Enkele opstellen bij de herdenking van de 300e sterfdag van Spinoza.
29909: - GRIECHISCH-RÖMISCHE KOMÖDIEN. Menander. Herondas. Plautus. Terenz. Übersetzt von A. Körte, L. Gurlitt, E. Lehmann, J. Herbst.
29882: - ANACREONTIS CARMINA CUM SAPPHUS ALIORUMQUE RELIQUIIS. Adiectae sunt integrae Brunckii notae. Editio curante C.H. Weise.
29742: - A.I.O.N. Annali dell'istituto universitatrio orientale di Napoli. XXIII, 2001.
29733: - LA VEILLÉE DE VÉNUS. Pervigilium Veneris. Texte établi et traduit par R. Schilling.
29716: - DIE PSEUDO-VIRGILISCHE CIRIS. Herausgegeben und erklärt von R. Helm.
29696: - ALÉSIA. Textes littéraires antiques par J. Le Gall, E. De Saint-Denis et R. Weil. Textes mëdiévaux par J. Marillier.
2967: - MUSEUM CATALOGUE: Cabinet des Médailles et Antiques - Les Monnaies. Guide du Visiteur.
29539: - BELLUM ALEXANDRINUM. Erklärt von R. Schneider.
29540: - BELLUM AFRICANUM. Herausgegeben und erklärt von R. Schneider.
29471: - ARION. A Journal of Humanities and the Classics. Vol.9, nos.2 & 3.
29459: - ANTHROPOS. Revue Internationale d'Ethnologie et de Linguistique. Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde (...). Miscellaneous Reprints.
29458: - ANTHROPOS. Revue Internationale d'Ethnologie et de Linguistique. Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde (...). Tom.IX,1914.
29428: - TRANSACTIONS OF THE AMERICAN PHILOLOGICAL ASSOCIATION 1894. Vol. XXV.
29421: - ARION. A Journal of Humanities and the Classics. Vol.III, no.2.
29420: - ARION. A Journal of Humanities and the Classics. Vol.VI, no.3.
29408: - AEVUM ANTIQUUM, 4 - 1991. A cura di G. Tarditi.
29361: - A.I.O.N. Annali dell'istituto universitatrio orientale di Napoli. XXV, 2003.
29360: - LIRICA GRECA E LATINA. ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI POLACCO-ITALIANO. Poznan 2-5 maggio 1990.
29303: - RES GESTAE DIVI AUGUSTI. Ex monumentis Ancyrano et Antiocheno Latinis Ancyrano et Apolloniensi Graecis. Texte établi et commenté par J. Gagé.
29284: - GREECE & ROME, 1973. Vol. XX, No.2.
29236: - GENS CORNELIA. Römer des 3. und 2. Jahrhunderts. Herausgegeben von in Gemeinschaft mit B. Prehn von M. Krüger. Teil I: Texte und Schülerkommentar. Teil II: Lehrerkommentar. Herausgegeben von M. Krüger. Bearbeitet von B. Prehn.
29211: - AEVUM ANTIQUUM, 6 - 1993. Direttore G. Tarditi. Segretari di redazione A. Porro, G. Milanese.
29210: - AEVUM ANTIQUUM, 3 - 1990. A cura di G. Tarditi.
29124: - ARETHUSA, volume 3, number 2.
29123: - ARETHUSA, volume 2, number 2.
29097: - A.I.O.N. Annali dell'istituto universitatrio orientale di Napoli. XX, 1998.
29096: - A.I.O.N. Annali dell'istituto universitatrio orientale di Napoli. XV, 1993.
29095: - ACTA CLASSICA. Verhandelinge van die Klassieke Vereniging van Suid-Afrika. Proceedings of the Classical Association of South Africa, volume XLIV.
29070: - THE OXFORD BOOK OF LATIN VERSE. From the earliest fragments to the end of the Vth Century A.D. Chosen by H.W. Garrod.
29038: - POETARUM COMICORUM GRAECORUM FRAGMENTA. Post A. Meineke recognovit et latine transtullit F.H. Bothe. Accessit index nominum et rerum quem construxit I. Hunzicker.
29032: - THE OXFORD BOOK OF GREEK VERSE. Chosen by G. Murray, C. Bailey, E.A. Barber, T.F. Higham and C.M. Bowra. With an Introduction by C.M. Bowra.
2895: - BULLETIN van de KONINKLIJKE MUSEA voor KUNST EN GESCHIEDENIS, 58,2 - 1987.
2893: - BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ. Supplément LETTRES D'HUMANITÉ IX.
2892: - BULLETIN Vereeniging Antieke Beschaving, jaargang L, no.1.
28915: - ARETHUSA, volume 1, number 1.
28914: - ARETHUSA, volume 2, number 1.
28913: - ACTA CLASSICA, Verhandelinge van die Klassieke Vereniging van Suid-Afrika - Proceedings of the Classical Association of South Africa, Volume XXXIV.
2890: - BULLETIN Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke Beschaving, Jaargang XXXVII, 1962.
2888: - BULLETIN Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke Beschaving, Jaargang XXXV, 1960.
2887: - BULLETIN Vereeniging to Bevordering der Kennis van de Antieke Beschaving , Jaargang XXXIX, 1964.
2886: - BULLETIN Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke Beschaving , Jaargang XXXIV, 1959.
2882: - BULLETIN Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke Beschaving, Jaargang XLVII, 1972.
2885: - BULLETIN Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke Beschaving, Jaargang XXXIII, 1958.
2876: - BULLETIN Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke Beschaving, Jaargang XLI, 1966.
2875: - BULLETIN Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke Beschaving, Jaargang XL, 1965.
2846: - BUCOLICORUM GRAECORUM RELIQUIAE: Theocritus, Bion, Moschus. Accedentibus incertorum Idylliis. Recensuit H.L. Ahrens.
27994: - MISCELLANEA DI STUDI IN MEMORIA DI MARINO BARCHIESI.
27979: - AION. Annali dell'Università degli studi di Napoli 'l'Orientale'. XXX. 2008.
2798: - BRONZES FIGURÉS DE L'ÉPOQUE ROMAINE. Introduction de E. Wilhelm.
27943: - DA AION A EIKASMOS. Atti della giornata di studio sulla figura e l'opera di Enzo Degani.
27895: - RUDIAE, RICERCHE SUL MONDO CLASSICO, 7.
27886: - DER ALTE ORIENT. Gemeinsverständliche Darstellungen herausgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1.-16. Jahrgang.
27769: - MUSEUM TUSCULANUM 20.
27763: - INCERTI SCRIPTORIS BYZANTINI SAECULI X, Liber de re militari. Recensuit R. Vári.
27755: - HOMMAGE A ANDRE RIVIER.
27665: - THE JOURNAL OF PSYCHOHISTORY. Special Issue: The Psychohistory of Sex.
27641: - RES GESTAE DIVI AUGUSTI. Kritische Textausgabe von H. Volkmann.
27638: - THE MOST PLEASANT AND DELECTABLE TALE OF THE MARRIAGE OF CUPID AND PSYCHE. Done into English by W. Adlington (...). With a Discourse on the Fable by A. Lang.
27581: - TETRADIO. Jaarboek van het Griekenlandcentrum van de UGent. 1 (1992) - 11 (2002).
27576: - AEVUM ANTIQUUM, 1 - 1988. A cura di G. Tarditi.
27571: - ENNIO TRA RUDIAE E ROMA. (Atti del Convegno Nazionale A.I.C.C. Lecce, 12-13 Novembre 1994).
27507: - PROMETHEUS. Rivista quadrimestale di studi classici. Anno XXXIII, fasciculo 3.
27484: - RIVISTA DI CULTURA CLASSICA E MEDIOEVALE. Anno III, numero 1.
27486: - AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY. Volume 79, no. 3.
27430: - LAMELLAE AUREAE ORPHICAE. Edidit commentario instruxit A. Olivieri.
27421: - GERMANIA ANTIQUA. Cornelii Taciti libellum. Post M. Hauptium cum aliorum veterum auctorum locis de Germania praecipuis edidit K. Muellenhoffius.
27419: - CARMINA BURANA. Lieder der Vaganten. Lateinisch und Deutsch nach L. Laistner herausgegeben von E. Brost.
27411: - GRIECHISCHE TRAGÖDIEN. Herausgegeben und erläutert von H.J. Meinerts.
27392: - METZLER LEXIKON ANTIKER BILDMOTIVE. Von P. Preston. Übersetz und überatbeitet von S. Bugotovac und K. Broderson. Mit Abbildungen von Abgüssen aus der Mannheimer Antikensaalgalerie von St. Eichler.
27362: - RUDIAE, RICERCHE SUL MONDO CLASSICO, 5.
27324: - ANTHOLOGIA LYRICA GRAECA. Edidit E. Diehl. Fasc.3. Iamborum Scriptores.
27277: - KAIRÓS. Studi di letteratura cristiana antica per l'anno 2000.
27256: - ACTA CLASSICA, Verhandelinge van die Klassieke Vereniging van Suid-Afrika - Proceedings of the Classical Association of South Africa, Volume XXXI.
27255: - QUADERNI URBINATI di cultura classica, 2002, Nuova Serie 72, N. 3. (Commedia Greca).
27214: - ESTUDIOS SOBRE LA TRAGEDIA GRIEGA. Cuadernos de la 'Fundación Pastor', 13.
27181: - RUDIAE, RICERCHE SUL MONDO CLASSICO, 3.
27180: - RUDIAE, RICERCHE SUL MONDO CLASSICO, 2.
27179: - RUDIAE, RICERCHE SUL MONDO CLASSICO, 1.
27155: - THE STUDENT'S GIBBON. History of the Decline and Fall of the Roman Empire by E. Gibbon. Abridged, incorporating the researches of recent commentators by W. Smith.
27140: - THRACIAN TREASURES FROM BULGARIA. A special exhibition held at the British Museum January - March 1996.
27134: - MENANDREA. Miscellanea philologica.
27138: - THE ILLUSTRATED ODYSSEY. Translated from Homer by E.V. Rieu. Introduction by J. Hawkes.
27035: - WALTER HEADLAM. His Letters and Poems. With a Memoir by Cecil Headlam and a Bibliography by L. Haward.
26991: - STUDIA MENANDREA AD DYSCOLUM PERTINENTIA.
26942: - EPIGRAPHISCHE STUDIEN. SAMMELBAND.
26874: - FILOLOGIA E CRITICA LETTERARIA DELLA GRECITÀ.
26858: - A GUIDE TO THE SCULPTURES OF THE PARTHENON in the British Museum.
26851: - A GUIDE TO THE DEPARTMENT OF GREEK AND ROMAN ANTIQUITIES IN THE BRITISH MUSEUM.
26762: - AION. Annali dell'Università degli studi di Napoli 'l'Orientale'. XXIX. 2007.
26676: - ACTA CLASSICA. Verhandelinge van die Klassieke Vereniging van Suid-Afrika. Proceedings of the Classical Association of South Africa, volume XXXVI.
2663: - A BOOK OF LATIN POETRY from Ennius to Hadrian. Chosen and annotated by E.V. Rieu.
2662: - A BOOK OF LATIN LETTERS chosen and annotated by R.G.C. Levens.
26608: - STUDI TARDOANTICHI, IX, 1990.
26499: - QUADERNI DI STORIA. Anno III, numero 6.
26429: - STUDI IN ONORE DI GENNARO PERROTTA.
26400: - FLORILEGIUM PATRISTICUM digessit vertit adnotavit G. Rauschen. Fasciculus VI: Tertulliani apologetici recensio nova.
26259: - PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME. Volume XXXVII.
26121: - MINOR ATTIC ORATORS. Vol. I. Antiphon. Andocides. With an English translation by K.J. Maidment. Vol. II. Lycurgus. Demades. Dinarchus. Hyperides. With an English translation by J.O. Burtt.
26112: - SODALITAS FLORHOFIANA. Festgabe für Professor Heins Haffter zum fünfundsechzichsten Geburtstag am 1. Juni 1970.
26111: - OCTAVIA PRAETEXTA. Cum prolegomenis annotatione critica notis exegeticis edidit I. Vürtheim.
26087: - OCTAVIA PRAETEXTA. Cum prolegomenis annotatione critica notis exegeticis edidit I. Vürtheim.
26008: - FIFTY YEARS (AND TWELVE) OF CLASSICAL SCHOLARSHIP. Being Fifty Years of Classical Scholarship. Revised with Appendices.
25904: - FRAGMENTS OF THE GREEK COMIC POETS. With Renderings in English Verse by F.A. Paley.
2580: - BLOEMLEZING UIT DE OUDSTE GRIEKSE LYRIEK. Bewerkt door J.C. Kamerbeek en W.J. Verdenius.
25783: - THE SERPENT SON. Aeschylus: Oresteia. Translated by F. Raphael and K. McLeish.
25697: - ATTI E MEMORIE. Serie 3a. Volume VII. Fasciculo 4.
25673: - THE EPITOME MARGARITAE ELOQUENTIAE OF LAURENTIUS GULIELMUS DE SAONA. By R.H. Martin, with a section by J.E. Mortimer.
25663: - SCENES FROM EURIPIDES' RHESUS AND HELEN. Edited with an introduction, notes and a vocabulary by E.C. Kennedy and A.R. Davis.
25658: - PERVIGILIUM VENERIS (The eve of St. Venus) and other Latin poems. Translated by L. Chalmers-Hunt.
25627: - EPICORUM GRAECORUM FRAGMENTA. Collegit disposuit commentarium criticum adiecit G. Kinkel. Vol. I.
25625: - DIE GRIECHISCHE ANTHOLOGIE. In drei Bänden. Erster Band: Buch I-VI. Zweiter Band: Buch VII-X. Dritter Band: Buch XI-XVI. Aus dem Griecheschem übertragen von D. Ebener.
25620: - RHESOS. Tragödie eines unbekannten Dichters. Griechisch und deutsch von D. Ebener.
25501: - ARETHUSA, volume 1, number 1.
25455: - THE CATACOMBS. PICTURES FROM THE LIFE OF EARLY CHRISTIANITY. Edited and enlarged by A. Heidenreich. From 'Die Katakomben' by E. Bock and R. Goebel.
25436: - CARMINA PRIAPEIA. Gedichte an den Gartengott. Ausgeählt und erläutert von B. Kytzler. Übersetzt von C. Fischer.
25296: - EARLY CHRISTIAN WRITINGS. The Apostolic Fathers. Translated by M. Staniforth. Revised translation, Introductions and new editorial material by A. Louth.
25259: - ESSAYS ON CLASSICAL LITERATURE. Selected from Arion and introduced by N. Rudd.
25167: - MENANDREA. Ex papyris et membranis vetustissimis. Iterum edidit A. Koerte. Accedunt duae tabulae phototypicae. Editio maior.
25154: - SELECT EPIGRAMS FROM THE GREEK ANTHOLOGY. Edited with Revised Text, Translation, Introduction and Notes by J.W. Mackail.
24984: - HYMENAEUS. Abraham Fraunce VICTORIA. LAELIA. Prepared with an Introduction by H.-D. Blume.
24798: (PSEUDO-LONGINUS), - Du sublime. Texte établi et traduit par H. Lebègue.
24762: - ARBEONIS EPISCOPI FRISINGENSIS Vitae sanctorum Haimhrammi et Corbiniani. Recognovit B. Krusch.
24721: - ANTHOLOGIE AUS DEN LYRIKERN DER GRIECHEN. Für den Schul- und Privatgebrauch erklaert und mit litterarhistorischen Einleitungen versehen von E. Buchholz. Erstes Bändchen. Zweites Bändchen.
24674: - PAN. Studi dell'Istituto di Filologia Latina 4.
24673: - PAN. Studi dell'Istituto di Filologia Latina 3.
24604: - STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA. Terza Serie. LXXVI Annata, Volume I, Fascicoli 1-2. LXXVII Annata. Volume II, Fascicolo 1, Fascicolo 2. LXXVIII Annata, Volume III, Fasciculo I.
24581: - COPPER THROUGH THE AGES.
24556: - ARCHILOQUE. Sept exposés et discussions.
2453: - BIBLIA SACRA VULGATAE EDITIONIS. Juxta exemplaria ex typographia apostolica vaticana Romae 1592 et 1593 inter se collata et ad normam correctionum romanorum exacta auctoritate summi pontificis PII IX edidit V. Loch. Tomus I-IV. [Cum Index biblicus].
24359: - TEXTES RELATIFS À L'HISTOIRE DE L'AFRIQUE DU NORD. Fascicule I. Hérodote par St. Gsell.
24357: - NOVUM TESTAMENTUM GRAECE. Ad fidem potissimum codicis vaticani B recensuit, varias lectiones codices B, textus recepti, editionum Griesbachii Lachmanni Tischendorfii integras adiecit Ph. Buttmann.
24349: - (NARRATIONS ET DISCOURS TIRÉS DES GRANDS HISTORIENS LATINS: Title-Live, Salluste et Tacite).
24289: - THE WORLD OF ATHENS. An introduction to classical Athenian culture.
24222: - CLASSICA Boletim de Paedagogia e Cultura no. 20. Cológuio Internacional sobre o ensino do Latim.
2418: - BESCHREIBUNG DER PERGAMENISCHEN BILDWERKE.
24175: - ESTUDIOS DE HISTORIA ANTIGUA.
2417: - BESCHREIBUNG DER GIGANTENFRIESE AUS PERGAMON. Mit Abbildungen.
24137: - THE SERPENT SON. Aeschylus: Oresteia. Translated by F. Raphael and K. McLeish.
24098: - MAIA. Rivista di letterature classiche. Nuova Serie. Fasciculo III. Anno IX.
24081: - POETAE ELEGIACI ET IAMBOGRAPHI. Editionis A 1882 exemplar iteratum indicibus ab Ioanne Rubenbauer confectis auctum.
24051: - VERGILIUS 4e ECLOGA. Gesproken door H. Wagenvoort en in de vertaling van H. Wagenvoort voorgedragen door Han Bentz van den Berg.
23999: - LA DIDATTICA, LA RICERCA, LE STUTTURE E LE PROSPETTIVE PROFESSIONALI. Conferenz di Facolta, Roma, 10-12 novembre 1988.
23994: - CHRESTOMATHIA PLINIANA. Herausgegeben und erklärt von L. Urlichs.
23872: - HESPERIAM 1 - 6.
23642: - ILLINOIS CLASSICAL STUDIES. Volume XIX.
23641: - ILLINOIS CLASSICAL STUDIES. Volume XVI. 1 & 2.
23633: - MAIA. Rivista di letterature classiche. Nuova Serie. Fasciculo I. Anno X.
23588: - L'ÉPIGRAMME GRECQUE. Sept exposés suivis de discussions.
23555: - HYPERBOREUS. Studia Classica. Vol.14, Fasc. 1.
23498: - ELENCHOS, Rivista di studi sul pensiero antico. Anno I, 1980, Fasciculo 1.
23486: - HOW TO OBSERVE IN ARCHAEOLOGY. Suggestions for travellers in the Near and Middle East.
23484: - MANUSCRITS DEL DUC DE CALÀBRIA. Còdexs de la Universitat de València.
23482: - RESUMES DES RAPPORTS (...). Sixième congres international des études classiques, Madrid 2 - 6 Septembre 1974. (...).
23465: - COMPUTERS AND THE HUMANITIES. Vol. I, number five (1966-1967). Vol. II, number five (1967-1968).
23371: - ESTUDIOS CLÁSICOS. Órgano de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Tomo XXI, 80: Homenaje a Platon. And: PUBLIO OVIDIO NASÓN: Cosméticos para el rostro femenino. Introducción, revisión del texto, traducción y notas de A. Pucina y A. López.
23367: - HARVARD STUDIES IN CLASSIAL PHILOLOGY. Volume 71.
23364: - JOURNAL OF LINGUISTICS. Vol. 1,1 - 46,1.
23353: - QUADERNI URBINATI di cultura classica, 1967, N. 4.
23352: - STUDI URBINATI di storia, filosofia e letteratura, 1965, B 1.
23340: - MATERIALI E DISCUSSIONI PER L'ANALISI DEI TESTI CLASSICI. 1.
23302: - LIRICI GRECI. A cura di Umberto Albini. Traduzione di Gennaro Perrotta. Con testo a fronte.
23297: - EUROPEAN REVIEW. Interdisciplinary Journal of the Humanities and Sciences of the Academia Europaea. Volume 15, no. 2.
23285: - DAEDALUS. Journal of the American Academy of Arts & Sciences, Winter 2009: Reflecting on the humanities.
23286: - DAEDALUS. Journal of the American Academy of Arts & Sciences, Spring 2005: On imperialism.
23283: - DAEDALUS. Journal of the American Academy of Arts & Sciences, Fall 2007: On the public interest.
23243: - PORTRAIT OF SOCRATES. Being The Apology, Crito, and Phaedo of PLATO in an English translation with introductions and notes by R.W. Livingstone.
23229: - J.T. CHRISTIE. A GREAT TEACHER. A selection of his own writings with introductory memoirs by D. Lindsay, R. Young and H. Lloyd-Jones.
23160: - ACTES DU CONGRES ERASME. Rotterdam 27-29 octobre 1969.
23117: - MENANDREA. Ex papyris et membranis vetustissimis. Iterum edidit A. Koerte. Editio maior.
23060: - ECHOS DU MONDE CLASSIQUE, CLASSICAL VIEWS. Special Issue: Studies in Roman Society.
23034: - JACT Review / The Journal of Classics Teaching.
23026: - FONTES IURIS ROMANI ANTIQUI. Edidit C.G. Bruns. Leges. Negotia. Scriptores. Editio altera aucta emendata.
22974: - TO ERGON TIS ARCHAIOLOGIKIS ETAIREIAZ. Tomos 36-44.
22934: - ARION. A Journal of Humanities and the Classics. Third series, vol.1, no.1.
2283: - BEITRÄGE ZUR ARCHÄOLOGIE DES RÖMISCHEN RHEINLANDS. Mit Beiträgen von L.H. Barfield u.a.
22779: - TRANSACTIONS OF THE PHILOLOGICAL SOCIETY 1981.
22707: - CLASSICAL PHILOLOGY, Vol.82, number 4.
22699: - LIRICI GRECI. Introduzione di Umberto Albini. Scelta dei testi, traduzione, note e commenti di Francesco Sisti.
22646: - ARCHEOLOGICAL REPORTS FOR 2002-2003.
22647: - ARCHEOLOGICAL REPORTS FOR 2001-2002.
22594: - SYMPOSIUM ON 'LINGUISTIC PROBLEMS OF GREEK AND LATIN POETRY.' (Japanese).
22530: - EXCERPTS: The Scuola Normale Superiori di Pisa. D. CANTIMORI and G. BERNARDINI: Lectures. Documents. Translated by: A.L. Johnson and A.J. Freer.
22437: - OLYMPIODORI PHILOSOPHI in Platonis Phaedonem Commentaria. Edidit W. Norvin. Accedit tabula lucis ope expressa.
22370: - IN D. IUNII IUVENALIS SATIRAS COMMENTARII VETUSTI. Post P. Pithoei curas auxit virorum doctorum suisque notis instruxit D.A.G. Cramer.
2236: - BEELD & TEKST IN HET MODERNE WETENSCHAPPELIJKE BOEK. Catalogus van een tentoonstelling ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek Leiden, 31 oktober 1987 - 17 januari 1988.
22240: - A GUIDE TO THE EXHIBITION ILLUSTRATING GREEK AND ROMAN LIFE. British Museum. Department of Greek and Roman antiquities.
22058: - CICEROS WERKE. Zum Gebrauch für die Schule und den Privatunterricht erklärt und übersetzt. Erste catilinarische Rede.
22050: - VERGILS WERKE: GEORGICA. Zum Gebrauch für die Schule und den Privat-Unterricht.
22049: - TACITUS' GERMANIA. Zum Gebrauch für die Schule und den Privat-Unterricht erklärt und übersetzt.
22048: - TACITUS' WERKE. Zum Gebrauch für die Schule und den Privat-Unterricht. I. Hälfte: Germania, Kapitel 1-22.
22041: - ST. MATTHEW'S GOSPEL. With a Vocabulary by John T. White.
22005: - GODEN EN FARAO'S.
21995: - PRÄPARATION ZU HOMERS ODYSSEE. Zum Gebrauch für die Schule und den Privatunterricht. Zweiter Band. Gesang XIII-XXIV.
21992: - PRÄPARATION ZU HORAZ' WERKEN. Zum Gebrauch für die Schule und den Privat-Unterricht. III. Episteln.
21990: - PRÄPARATION ZU EURIPIDES' WERKEN. Zum Gebrauch für die Schule und den Privat-Unterricht. I. Iphigenia in Tauris. II. Medea.
21989: - PRÄPARATION ZU HORAZ' WERKEN. Zum Gebrauch für die Schule und den Privat-Unterricht. III. Episteln. Dichtkunst.
21986: - PRÄPARATION ZU SOPHOKLES' WERKE. Zum Gebrauch für die Schule und den Privat-Unterricht. I. Antigone. II. Electra.
21977: - PRÄPARATION ZU OVID'S METAMORPHOSEN. Zum Gebrauch für die Schule und den Privat-Unterricht.
21954: - A GUIDE TO THE EGYPTIAN COLLECTIONS IN THE BRITISH MUSEUM.
21921: - DIATESSARON THEODISCUM. Das Leben Jhesu. Herausgegeben von Chr. Gerhardt.
21916: - SCHATTEN UIT TURKIJE. TREASURES FROM TURKEY. (Nederlands - Turks - Engels).
21813: - NOVUM TESTAMENTUM GRAECE. Textum recensuit, breves capitulorum inscriptiones et locos parallelos uberiores addidit Fr. Brandscheid.
21411: - CLASSICAL PHILOLOGY. A Journal Devoted to Research in Classical Antiquity. Vol. 104, number 2. (April 2009).
21339: - OP REIS MET ODYSSEUS. Leesbevorderingsproject 12-18 jarigen HAVO/VWO. Leeskatern. Didactische handleiding. Boekenlijsten.
21315: - STUTTGARTER BIBLISCHES NACHSCHLAGEWERK. Anhang zur Stuttgarter Jubiläumsbibel miet erklärenden Anmerkungen.
21301: - CONSUETUDINES CANONICORUM REGULARIUM RODENSES. Die Lebensordnung des Regularkanonikerstiftes Klosterrath. Lateinisch-Deutsch. Text erstellt von Stefan Weinfurter. Übersetzt und eingeleitet von Helmut Deutz.
21252: - CODEX IURIS CANONICI Pii X Pont. Max. iussu digestus. Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus praefatione P. Card. Gasparri et indice analytico-alphabetico auctus.
21181: - IMPERIUM ROMANUM. Römer, Christen, Alamannen - Die Spätantike am Oberrhein. Roms Provinzen an Neckar, Rhein und Donau. Begleitbände zur grossen Landesausstellung Baden-Württemberg im Badischen Lansesmuseum Karlsruhe.
21148: - HET VADERLANDSCH GEVOEL. Vergeten negentiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis. Exhibitioncatalogue Rijksmuseum Amsterdam 24 maart - 25 juni 1978.
21146: - TOT LERING EN VERMAAK. Betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw. Exhibitioncatalogue Rijksmuseum Amsterdam, 16 september t/m 5 december 1975.
21032: - ATTI Del II Congresso Nazionale Di Archeologia Cristiana 25-31 Maggio 1969.
20997: - Du, Kulturelle Monatsschrift: Die Aegineten. (Du, nr. 215). A.o.: R. LULLIES: Zu den Skulpturen des sogenannten Aphaiatempels aus Aegina (pp.19-24); L. von MATT: Neuaufnahemen der Aegineten (pp.25-58); E. RODOITI: Über Konstandinos Kavafis (pp.64-68).
55589: - NOVUM TESTAMENTUM. Graece et Latine. Utrumque textum cum apparatu critico imprimendum curavit E. Nestle, novis curis elaboraverunt E. Nestle et K. Aland.
20857: - Catalogus Codicum Hagiographicorum Latinorum Bibliothecae Regiae Bruxellensis. Pars I: Codices Latini membranei. Tomus I. Tomus II. Ediderunt Hagiographi Bollandiani. (complete).
20829: - DAS ZWÖLFTAFELGESETZ. Texte, Übersetzungen und Erläuterungen von R. Düll.
20720: - ZEVEN GRIEKSE TRAGEDIES. Bewerkt door J. van der Woude en H.J. Kruizinga.
20623: - DAS WUNDER AUS FARAS. Wandgemälde und Altertümer aus polnischen Ausgrabungen im Rahmen der Unesco-Aktion 'Rettet die Alterthümer Nubiens' (1969-70).
20627: - X. BERICHT DER RÖMISCH-GERMANISCHEN KOMMISSION 1917. A.o.: K. SCHUMACHER: Stand und Aufgaben der bronzezeitlichen Forschung in Deutschland (pp.7-86); E. ANTHES: Spätrömische Kastelle und feste Städte im Rhein- und Donaugebiet.
20523: - DE WONDERBAARLIJKE GESCHIEDENIS VAN APOLLONIUS. Koning van Tyrus. Vertaald door G. Kortekaas.
20401: - THE WIFE OF HERACLES. Being Sophocles' Play The Trachinian Women. Translated into English Verse with explanatory notes by Gilbert Murray.
20405: - WIJ PREDIKEN U CHRISTUS. Cisterciënser monniken van de XIIe eeuw beschouwen de liturgische jaarkring.
20283: - DIE WELT ALS GESCHICHTE. Zeitschrift für universalgeschichtliche Forschung. I. Jahrgang, 1935-6. A.o.: Fr. ALTHEIM: Altrömisches Königtum (pp.413-435): W. ZSCHIETZSCHMANN: Der Amazonenfries des Mausoleums von Halikarnass (pp.435-446); E. BURCK: Livius als Augusteischer Historiker (pp.446-488); E. BENZ: Ost und West in der christlichen Geschichtsanschauung (pp.488-514).
20270: - WEGE ZUR KLASSIK. Führer durch die Antikenabteilung des Badischen Landesmuseums mit einem Essay über die Klassik von M. Maaß.
20080: - DIE VORSOKRATIKER. Griechisch-deutsch. Auswahl und Übersetzung mit sprachlichen, inhaltlichen und sachlichen Erläuterungen von E. Bergs.
20048: - HET VOORBEELD VAN DE KLASSIEKEN. VORM EN BETEKENIS. Thematische onderwerp centraal schriftelijk eindexamen VWO 1984.
20076: - DIE VORSOKRATIKER. Deutsch in Auswahl mit Einleitungen von W. Nestlé.
19914: - VIVA CAMENA. Latina huius aetatis carmina collecta et edita ab JOSEPHO EBERLE. Cum commentariolo Iosephi et Linae IJsewijn-Jacobs De litteris Latinis recentioribus.
19915: - VIVARIUM. A Journal for Mediaeval Philosophy and the Intellectual Life of the Middle Ages. Vol.II, no 1 - Vol.VIII, no.2.
1869: - ATLAS ZUR ARCHÄOLOGIE DER KUNST. Textheft und 64 Tafeln mit 1000 Abbildungen. Nebst Inhaltsverzeichnis und alphabetischem Register.
19844: - VIRGILIUS. VAN ZIJN LEVEN, DOOT, ENDE VANDEN WONDERLIJCKEN WERCKEN DIE HI DEDE BY NIGROMANCIEN, ENDE BY DAT BEHULPE DES DUVELS. Facsimile (naar het enig exemplaar in het Brtish Museum te London) van de oudste druk van het Vlaamse volksboek ingeleid door J. Gessler (...). Met kanttekeningen bij de illustratie van de Nederlandse uitgaven door Fr. vanden Wijngaert.
19811: - VIGILIAE CHRISTIANAE. A REVIEW OF EARLY CHRISTIAN LIFE AND LANGUAGE. Ed. a.o. Chr. Mohrmann, W.C. v. Unnik and G. Quispel.
19757: - LA VIE ET L'OEUVRE DE GROTIUS (1583-1645). EXPOSITION.
19730: - VETUS TESTAMENTUM SYRIACE. IUXTA SIMPILICEM SYRORUM VERSIONEM. Ex auctoritate societas ad studia librorum veteris testamenti promovenda edidit Pershittonianum Universitatis Lugduni Batavorum. Specimen editionis: Canticum Canticorum. Tobit. IV Esra. (The Old Testament in Syriac according to the Peshitta Version).
19719: M.S.F., (ed.), - Verzameling van Vreemde Woorden in de Nederlandse Taal gebruikelijk en aan het Grieks ontleend.
19564: - VERGILIUS 4E ECLOGA. Gesproken door prof. D.H. Wagenvoort en in de vertaling van Porf.Dr. H. Wagenvoort voorgedragen door Han Bentz van den Berg. 45-toeren plaat.
19497: - LA VEILLÉE DE VÉNUS. Pervigilium Veneris. Texte établi et traduit par R. Schilling.
19491: - VAZEN UIT DE SCHENKING SIX.
19496: - LA VEILLÉE DE VÉNUS. Pervigilium Veneris. Texte établi et traduit par R. Schilling.
19465: - VAN ZORG EN ZEGEN. Gedenkboek van de Vereeniging voor Middelbaar Onderwijs, Handels-Onderwijs en Voorbereidend Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van de eerste Christelijke Hoogere Burgerschool, te Rotterdam.
19464: - MUSEUM CATALOGUE, VAN VUISTBIJL TOT VEENLIJK. Inleiding in de prehistorie van Drente.
19456: - VAN SOEMER TOT BABYLONIE. Red. Khosro Khazai.
19388: - VAKGROEP DIDACTIEK GRIEKSE EN LATIJNSE TAAL EN CULTUUR. DIDACTISCH SUPPLEMENT.
19381: - VADEMECUM FÜR DEN KLASSISCHEN PHILOLOGEN. [von einem Hochschullehrer].
19350: - URBS ROMA. Lateinische Quellentexte zur Geschichte der Stadt und zu ihren Bauwerken. Ausgewählt und erläutert von E. Bury.
19186: - TWO HUNDRED POEMS FROM THE GREEK ANTHOLOGY. Selected and translated by R. Skelton. With introduction.
19169: - DE TWEELING VAN PLAUTUS. Twee zeventiende-eeuwse Plautus-bewerkingen, uitgegeven door B.F.W. Beenen en A.J.E. Harmsen met een inleiding van A.J.E. Harmsen en met taalkundige medewerking van B.C. Damsteegt.
19167: - TWEEËNDERTIG GRIEKSE VERZEN. Gedichten uit het oude Griekenland.
60111: - SCHOLIA IN SOPHOCLIS TRAGOEDIAS VETERA. E codice laurentiano denuo collato edidit commentario critico instruxit indices adiecit P.N. Papageorgius.
61269: - HOMERISCHE HYMNEN. Griechisch und deutsch von A. Weiher.
18602: - THEOCRITUS, BION and MOSCHUS. Rendered into English prose with an introductory essay by A. Lang.
18519: - TERUGSTREVEND NAAR GINDS. De Wereld van Helene Noltenius. Samenstelling E. Mulder en P.-J. Mol.
18434: - THE TEACHING OF CLASSICS. Issued by the Incorporated Association of Assistant Masters in Secondary Schools.
18427: V.L.V.T., H.B., (= Hendrik Boudewijn Ver Loren van Themaat), - Te Rome anno XVII. Uitgave ter gelegenheid van de Utrechtse Maskerade (triomftocht) 1906 in het kader van het 54e lustrum van de Rijksuniversiteit Utrecht. I. De Romeinsche Triumph. Germanicus' Triumphtocht. De keizerlijke familie. Godsdienst en priesterschappen. II. De Circensische Spelen. De Circus. Een wagenwedstrijd in den Circus Maximus. Circensia.
18335: - SYNUSIA. Festgabe für Wolfgang Schadewaldt zum 15. März 1965.
18302: - SYNAGOGA. Jüdische Altertümer, Handschriften und Kultgeräte.
18276: - TENTOONSTELLINGSCATALOGUS: Het Symbolisme in Europa. Rotterdam nov.75 - jan.76 (Brussel, Baden-Baden, Parijs).
18222: - EXHIBITION CATALOGUE Römer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim, Sumer, Assur, Babylon. 7000 Jahre Kunst und Kultur zwischen Euphrat und Tigris.
18193: - STUDIES OVER HOOFT UYT LIEFDE GESCHREVEN 1581-16 MAART 1981.
18094: - THE STORY OF CAMILLA. Edited [with notes and vocabulary] by B. Tilly. From Aeneid, Books VII and XI.
18067: - THE STOIC PHILOSOPHY OF SENECA. Essays and Letters of Seneca. Translated and with an Introduction by M. Hadas.
18071: - STOICISME EN STOICI. Een verzameling stoische teksten, samengesteld en van een inleiding voorzien door M. van Straaten.
17969: - SPRÜCHE DER VÄTER. Mishnah. Von M. Lehmann. Erster und zweiter Band.
17931: - TENTOONSTELLINGSCATALOGUS: SPORT EN SPEL IN DE OUDHEID. With introduction by J. Charbonneaux (?). [Exhibition from 'Musée du Louvre, Paris].
17880: - SPECULUM. A JOURNAL OF MEDIEVAL STUDIES. Vol. XLIV, Number 1, Jan.1969.
17602: - A SHORT GUIDE TO THE SCULPTURES OF THE PARTHENON IN THE BRITISCH MUSEUM. Elgin collection.
17542: - SÉNÈQUE, LE PHILOSOPHE. Présenté par A. Bourgery.
17501: - SELECTIONS FROM TIBULLUS AND OTHERS. Edited by J.P. Postgate.
60121: - Orator Perfectus. Ciceros Reden Pro Archia und Pro Ligario und die rhetorische Theorie. Zusammengestellt und erläutert von N. Zink. Text. Schülerkommentar.
17461: - SELECT PAPYRI (in five volumes). III: Literary Papyri. Poetry. Texts, translations and notes by D.L. Page.
17344: - HET SCHRIFT. DE GEDACHTEN VAN DE MENS GEVANGEN. De geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van het schrift.
17342: - De Schoone Historie van Peter van Provence en Magelone van Napels. Naar het oude volksboek opnieuw verteld door J. Vorrink, verlucht door N.J.B. Bulder.
17261: - EXHIBITION CATALOGUE: Schatten van de Koninklijke Biliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften. Tentoonstelling december 1980-maart 1981.
17260: - TENTOONSTELLINGSCATALOGUS. De Schatkamer van San Marco Venetië. Red. J. Vrieze.
1711: - L'ARTE NEL MEDIOEVO. Parte I: Dalle Catacombe alle Cattedrali Romaniche. Parte II: Il Duecento e il Trecento.
16909: - De Romeinsche Katakomben te Valkenburg. Een nieuw monument van Christelijke oudheid.
16885: - EEN ROMEINS HUIS IN AMSTERDAM. (Met tekst van een werkgroep bestaande uit studenten in de kunstgescheidenis en archeologie van de Universiteit van Amsterdam).
16758: - ROMAN POETRY AND PROSE. Selections from Caesar, Virgil, Livy and Ovid. Edited with introductions, notes and a vocabulary by E.C. Kennedy.
16731: - ROMAN HOME LIFE.
16701: - A GUIDE TO THE EXHIBITION OF ROMAN COINS IN THE BRITISH MUSEUM,
16608: - RÖMISCHE SATIREN in einem Band. Ennius. Lucilius. Varro. Horaz. Persius. Seneca. Petron. Juvenal. Sulpicia. Aus dem Lateinischen übersetzt von W. Binder, H. Düntzer, W. Krenkel, J. v. Siebold und Ch.M. Wieland.
16521: - RÖMISCHE DICHTUNG. Auswahl für die Mittelstufe. Herausgegeben von R. Schäffer. Text. Mit Einleitungen und einem Anhang: Deutsche/Griechische und Französche Fabeln, sowie drei Tafeln. Kommentar I-III. Wörterbuch.
16488: - Römer am Rhein. Ausstellung des Römisch-Germanischen Museums Köln. April - Juni 1967.
16383: - RES GESTAE DIVI AUGUSTI. Latijnse en Griekse tekst met aantekeningen. Verzorgd door R.B.C. Huygens.
16382: - RES GESTAE DIVI AUGUSTI. Ex monumentis Ancyrano et Apolloniensi. In usum scholarum edidit Th. Mommsen. Latine et graece, cum apparatu critico.
16379: - RES GESTAE DIVI AUGUSTI. DAS MONUMENTUM ANCYRANUM. Herausgegeben und erklärt von H. Volkmann.
16381: - RES GESTAE DIVI AUGUSTI. Ex monumentis Ancyrano et Antiocheno Latinis Ancyrano et Apolloniensi Graecis. Texte établi et commenté par J. Gagé.
16377: - RES GESTAE DIVI AUGUSTI. DAS MONUMENTUM ANCYRANUM. Herausgegeben und erklärt von E. Diehl.
16378: - RES GESTAE DIVI AUGUSTI. DAS MONUMENTUM ANCYRANUM. Herausgegeben und erklärt von E. Diehl.
16376: - RES GESTAE DIVI AUGUSTI. DAS MONUMENTUM ANCYRANUM. Herausgegeben und erklärt von E. Diehl.
16327: - Renaissance & Renaissances. WAU mededelingenblad klassieken aan de Universiteit van Amsterdam, 1e lustrum.
16305: - REMAINS OF OLD LATIN. III: Lucilius. Laws of the XII Tables. Newly edited and translated by E.H. Warmington.
16306: - REMAINS OF OLD LATIN. Newly edited and translated by E.H. Warmington. (In three volumes): I. Ennius and Caecilius.
16118: - RECEPTIE VAN DE KLASSIEKEN III. Vier voordrachten.
16126: - RECEPTIE VAN DE KLASSIEKEN VIII. Vijf voordrachten.
16107: - RE-APPRAISAL. Some new thoughts on the teaching of Classics. supplement to Greece & Rome, Vol.IX, no.1, March 1962.
16025: - GRISGRAM ODER DIE GESCHICHTE VOM TOPF. QUEROLUS SIVE AULULARIA. Lateinisch und Deutsch von W. Emrich.
16016: - QUEESTE, Themanummer: Tweespraak (15-2008,1).
16012: - QUATTRO POETI ITALIANI. Edizione fatta su quella di A. Buttera del 1833. Dante: La Divina Commedia - Inferno. Purgatorio. Paradiso. Petrarca: Le Rime - In vita di Laura. In morte di Laura. Trionfo d'Amore. Trionfo della Castita. Trionfo della Morte. Trionfo della Fama. Trionfo della Tempo. Trionfo della Divinita. Ariosto: Orlando Furioso. Satire. Sonetti. Torquato Tasso: La Gerusalemme Liberata. Aminta. Intermedi. Amore fuggitivo. Lodi di Amore. L'Amore e il Tempo.
15937: - De Pseudepigrafen 3. De spreuken van Pseudo-Phocylides. Vertaald en toegelicht door P.W. van der Horst. De spreuken van Pseudo-Menander. Vertaald en toegelicht door T. Baarda.
15834: - PROGRAMM womit den öffentlichen Prüfungen und dem Rede-Actus des GYMNASIUMS ZU HIRSCHBERG ehrerbietigst einladet der Direktor Professor Dr. Otto Heine. Ostern 1870. Inhalt: Quaestionum Petronianarum specimen tertium.
15833: - PROGRAMM des LESSING-GYMNASIUMS zu Frankfurt a.M. Ostern 1899.
15804: - PROCEEDINGS OF THE CLASSICAL ASSOCIATION 1972. Volume LXIX. Ed. by J.G. Landels.
15728: - PRIMO LECTIO. ERSTE LATEINISCHE LESESTUECKE. Auswahl und Übersetzung von Fr.P. Weiblinger. Illustrationen von P. Wiegand. (Latin - German).
15714: - PRÉSENCE DU THÉÂTRE ANTIQUE. [Essays on antique Theatre in Antiquity and Today].
15648: - PRÄPARATION ZU CÄSARS GALLISCHEM KRIEGE. Buch II-IV, V-VII.
15649: - PRÄPARATION ZU CÄSARS GALLISCHEM KRIEGE. Buch V-VII.
15585: - EXHIBITION CATALOGUE Pompeji. Leben und Kunst in den Vesuvstädten. Essen, 19 April - 19 August 1973.
15561: - POMPEII.
15471: - POETARUM SCENICORUM GRAECORUM AESCHYLI SOPHOCLIS EURIPIDIS ET ARISTOPHANIS. Fabulae superstites et perditarum fragmenta ex recensione et cum prolegomenis G. Dindorfii.
15326: - PLATONIS CONVIVIUM, e versione Latina Fr. Astii.
15281: - PLATO, SCHRIJVER. I. Liefde, II. Onzekerheid, III. Rechtvaardiging, IV. Verstarring. Teksten gekozen en vertaald door Gerard Koolschijn.
15196: - PHOENIX. Bulletin uitgegeven door Ex Oriente Lux. Jaargang 2-24 (incompleet).
15005: - DIE PFERDE VON SAN MARCO. Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz präsentiert von Olivetti im Martin-Gropius-Bau 8.März bis 25.April 1982.
14973: - PERVIGILIUM VENERIS (The eve of St. Venus) and other Latin poems. Translated by L. Chalmers-Hunt.
14936: - PERMANENCE DE LA GRÈCE. Essais generaux réunis par P. Lemerle.
14883: - THE PENGUIN BOOK OF LATIN VERSE. Intr. and ed. by F. Brittain. With plain prose translations of each poem.
14851: - LA PEINTURE DE POMPÉI. Témoignages de l'art romain dans la zone ensevelie par Vésuve en 79 ap. J.-C. Textes de Alfonso De Franciscis, Karl Schefold, Anne Laidlaw, Volker Michael Strocka, Umberto Pappalardo, Giuseppina Cerulli Irelli, Erika Simon, Willem J.Th. Peters, Stefano De Caro, Fausto Zevi, Masanori Aoyagi; Giuseppina Cerulli Irelli, Masonari Aoyagi, Stefano De Caro, Umberto Pappalardo.
14806: - Il Pastor Fido in de Nederlandse dramatische literatuur.
60755: - THE CLASSICAL QUARTERLY. Set. Volume 1. Vols. 1938-2009.
14758: - PANTHEION. Religiose Texte des Griechentums. In Verbindung mit G. Kittel und O. Weinreich herausgegeben von H. Kleinknecht. Verkürzter Neudruck besorgt von W. Hausmann.
61321: - DERDE GEDENKBOEK VAN HET SODALICIUM LITERIS SACRUM. 1872 - 1972.
1463: - APOSTOLIC FATHERS. With an English translation by K. Lake. In two volumes. Volume II: The Sherperd of Hermas. The Martyrdom of Polycarp. The Epistle to Diognetus.
14599: - OVER HET LEVEN EN DE GEDICHTEN VAN HOMERUS. Eerste Stukje: Homerus en de Ilias. Uit het hoogduitsch van J.H.J. Köppen door J.T. Bergman. Tweede Stukje: J.T. Bergman: De Odyssea van Homerus. Met een Homerische Wereldkaart.
14473: N.N., - Ossa Syntactica Latina in usum laborantium descripta.
14382: - ORATORES ATTICI. Andocides, Lysias, Isocrates, Isaeus, Lycurgus, Aeschines, Dinarchus, Demades, Declamationes Gorgiae et aliorum. Grece. Cum translatione reficta a C. Mullero. Accedunt Scholia, Ulpiani commentarii in Demosthenem et index nominum et rerum absolutissimus. Volumen primum. Volumen secundum.
14276: - Or des Scythes. Trésors des musées soviétiques (catalogue).
14082: - OP DE MUREN VAN POMPEJI. 123 op stenen en muren aangebrachte opschriften geselecteerd door Ph. Moreau, uit het Latijn vertaald door I. Gay.
14014: - ONRUST IN ROME. Plutarchus verhaal over Gaius Gracchus. Vertaald door F.J.A.M. Meijer en J.A. van Rossum. Plus catalogus Ambo-Klassiek.
13519: - NOVUM TESTEMANTUM GRAECE. Textum recensuit, apparatum criticum ex editionibus et codicibus manuscriptis collectum addidit Henr.Jos. Vogels. Editio altera.
13514: - NOVUM TESTAMENTUM GRAECE. Cum apparatu critico curavit D. Eberhard Nestle. Novis curis elaboravit D. Erwin Nestle. (Großdruck-Ausgabe).
13509: - NOVIOMAGUS. Op het spoor der Romeinen in Nijmegen. Rijksmuseum G.M. Kam, Nijmegen 12 januari-22 april 1979.
13510: - NOVUM TESTAMENTUM GRAECE. Cum apparatu critico curavit E. Nestle (...).
13383: - NEW LAROUSSE ENCYCLOPEDIA OF MYTHOLOGY. Introduction by Robert Graves.
1338: - ANTIKE WELT AUF DER MUSEUMSINSEL: Bodemuseum - Ägyptisches Museum. Papyrussammlung. Frühchristlich-Byzantinische Sammlung. Pergamonmuseum - Vorderaziatisches Museum. Antikensammlung.
13352: - NEUE DEUTSCHE AUSGRABUNGEN IM MITTELMEERGEBIET UND IM VORDEREN ORIENT.
13286: - Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie, deel XLVIII, afl.1.
13240: - NARRATIONES LATINAE. Collegit et imperitorum in usum notis instruxit J. van IJzeren.
13224: - NAISSANCE D'UNE VILLE: MARSEILLE. Préface de M. Escalon de Fonton.
13149: C.D., - Mythologia Graecorum et Romanorum in Synopsin Redacta in gratiam alumnorum seminarii.
13055: - Museum. Maandblad voor Philologie en Geschiedenis. Onder redactie van J.J. Salverda de Grave, J. Heinsius, e.a 30e Jaargang (1923) tot en met de 64e Jaargang (1959). [Jaargang 1945 en 1946 niet verschenen].
13054: - MUSEUM HELVETICUM. Schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft (...), Jahrgang 6, 1949.
13013: - THE MOUNT SINAI MANUSCRIPT OF THE BIBLE.
13017: - MOZAIEK. Mythen, Sagen en Legenden naverteld door J.L. Walch.
12953: - MORCEAUX CHOISIES A L'USAGE DE LA TROISIÈME ET DE LA SECONDE. Auteurs chrétiens et paiens. Publiée sous la direction de M. l'Abbé Guillaume.
12892: - MNEMOSYNE. BIBLIOTHECA CLASSICA BATAVA. Series IV, Vol. XXVI, Fasc. 4.
12891: - MNEMOSYNE. BIBLIOTHECA CLASSICA BATAVA. Series IV, Vol. XXVI, Fasc. 2.
12890: - MNEMOSYNE. BIBLIOTHECA CLASSICA BATAVA. Series IV, Vol. XXVI, Fasc. 1.
12889: - MNEMOSYNE. BIBLIOTHECA CLASSICA BATAVA. Series IV, Vol. XXV, Fasc. 4.
12878: - MNEMOSYNE. BIBLIOTHECA CLASSICA BATAVA. Series III, Vol.V.
12881: - MNEMOSYNE. BIBLIOTHECA CLASSICA BATAVA. Series IV, Vol. XXIII, Fasc. 3.
12877: - MNEMOSYNE. A Journal of Classical Studies. Series IV. Vol.LVIII, fasc.4.
12876: - MNEMOSYNE. A Journal of Classical Studies. Series IV. Vol.LVIII, fasc.3.
12871: - MNEMOSYNE. A Journal of Classical Studies. Series IV. Vol.LIX, fasc.2.
12870: - MNEMOSYNE. A Journal of Classical Studies. Series IV. Vol.LIX, fasc.1.
1286: - ANTIKE KOMÖDIEN.Aus dem Griechischen und Lateinischen übersetzt von W. Hofmann, R. Schottlaender und L. Seeger. Mit einen Nachwort von J. Werner, Anmerkungen und Verzeichnis antiker Namen.
12835: - MISCELLANEA TRAGICA. In honorem J.C. Kamerbeek collegerunt J.M. Bremer, S.L. Radt, C.J. Ruijgh.
1274: - ANTIKE FABELN. Griechische Anfänge. Äsop. Fabeln in römischer Literatur. Phaedrus. Babrios. Romulus. Avian. Ignatios Diakonos. Aus dem Griechischen und Lateinischen übersetzt von J. Irmscher. Mit Einleitung, Anmerkungen und Anhang.
12585: - DE MENS - MAAT VAN ALLE DINGEN. Fragmenten uit de Griekse Sofistiek, ingeleid, geannoteerd en vertaald door R. Bakker.
12478: - MEDIEVAL STUDIES. Vol.XXXII, 1970.
12447: - MEDEELINGEN DER KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, afd. Letterkunde, deel 59, serie A.
12448: - MEDEELINGEN DER KONINLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. Afdeeling Letterkunde, deel 61, serie A.
12437: - MEDEDELINGEN VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT TE ROME. Deel XL.
11893: - LIEBESDICHTUNG DER GRIECHEN UND RÖMER. Zweisprachig. Ausgewählt und zum Teil neu übertragen von H. Gasse.
11858: - LIBERTAS. DER KAMPF DER PLEBS UM SOZIALE GERECHTIGHKEIT. Textauswahl aus Livius, ab urbe condita 1. Dekade. Mit Begleittexten. Ausgewählt und kommentiert von M. Schulz.
1170: - ANTIEKE PLEIDOOIEN, I,II: Gorgias, Antiphoon, Lysias, Isaios, Isokrates, Demosthenes; Demosthenes versus Aischines. Vertaald en toegelicht door C.M.J. Sicking.
11660: - LESSINGS WERKE. Herausgegeben von K. Wölfel. Erster Band: Gedichte. Fabeln. Dramen. Zweiter Band: Schriften zur Poetik. Dramaturgie. Literaturkritik. Dritter Band: Antiquarische Schriften. Theologische und philosophische Schriften. Eingeleitet von K. Beyschlag.
60203: - DIVERSORUM POSTCHALCEDONENSIUM AUCTORUM COLLECTANEA. I. Pamphili Theologi opus edidit J.H. Declerck. Eustathii Monachi opus edidit P. Allen.
60205: - ASPECTS OF GREEK LIFE. Edited by K. and V. McLeish. Volumes: The Greek Theatre. Greek Exploration and Seafaring. Mycenae. Greek Art and Architecture. Greek Athletics. Minoan Crete. Greek Every day Life.
60206: - ASPECTS OF ROMAN LIFE. Volumes: The Roman House. Roman Family Life. Roman Towns. Roman Sport and Entertainment. Roman Trade and Travel. The Roman Army. Roman Religion. Roman Technology and Crafts.
60209: - VÉRITÉ ET LITTÉRATURE AU XVIIIe SIÈCLE. Mélanges rassemblés en l'honneur de Raymond Trousson. Par P. Aron, S. Basch, M. Couvreur, J. Marx, É. Van der Schueren, V. van Crugten-André.
11523: - LEBEN UND TATEN DES HERKULES. In Reime gebracht von Miris. Mit Illustrationen von Fritz Steub. Mit einem Nachwort herausgegeben von Karl Riha.
61359: - LYRICA GRAECA SELECTA. Edidit brevique adnotatione critica instruxit D.L. Page.
11473: - LATINITAS. Commentarii linguae Latinae excolendae.
11435: - LATIN HYMNS. Selected and annotated by W.A. Merrill.
11330: - LATIJNSCHE CHRISTELIJKE GEDICHTEN. Uitgegeven en van verklarende noten voorzien door A. Slijpen en M. van Everdingen.
1123: - ANTHOLOGIE AUS DEN LYRIKERN DER GRIECHEN. Für den Schulgebrauch erklärt und mit litterarhistorischen Einleitungen versehen von E. Buchholz. Erstes Bändchen. Zweites Bändchen.
1121: - ANTHOLOGIE AUS DEN LYRIKERN DER GRIECHEN. Für den Schul- und Privatgebrauch erklärt und mit literarhistorischen Einleitungen versehen von E. Buchholz. Erstes Bändchen. Zweites Bändchen.
1122: - ANTHOLOGIE AUS DEN LYRIKERN DER GRIECHEN. Für den Schul- und Privatgebrauch erklaert und mit litterarhistorischen Einleitungen versehen von E. Buchholz. Erstes Bändchen. Zweites Bändchen.
11177: - LANGENSCHEIDTSCHE BIBLIOTHEK sämtlicher griechischen und römischen Klassiker in neueren deutschen Musterübersetzungen. 104.-105.Band: SENECA. Inhalt: Vorwort, Einleitung und Briefe an den Lucilius. Trostschrift an Marcia, an Helvia, an Polybios. Vom glückseligen Leben. Von der Gemütsruhe. Von der Kürze des Lebens. Deutsch von A. Forbiger.
1120: - ANTHOLOGIE AUS DEN GRIECHISCHEN LYRIKERN. Für den Schulgebrauch erklärt von Fr. Bucherer.
11175: - LANGENSCHEIDTSCHE BIBLIOTHEK sämtlicher griechischen und römischen Klassiker in neueren deutschen Musterübersetzungen. 102. Band: Des C. PLINIUS CÄCILIUS SECUNDUS Briefe. Übersetzt von E. Klußmann und W. Binder. Erstes Bändchen: 1.bis 3.Buch. Zweites Bändchen: 4.bis 7.Buch. Drittes Bändchen: 8.bis 10.Buch.
11168: - LANGENSCHEIDTSCHE BIBLIOTHEK sämtlicher griechischen und römischen Klassiker in neueren deutschen Musterübersetzungen. 75. Band: TERENZ. Deutsch von J. Herbst. Inhalt: Das Mädchen von Andros. Der Kastrat. Die Brüder. Phormio. Der Selbstpeiniger. Die Schwiegermutter.
11157: - LANGENSCHEIDTSCHE BIBLIOTHEK sämtlicher griechischen und römischen Klassiker in neueren deutschen Musterübersetzungen. 35. Band: LUCIAN. 36. Band: LUCIAN II. Deutsch von Th. Fischer. U.a.: Göttergespräche, Totengespräche, Das Gastmahl oder die Lapithen, Die wahren Geschichten, Alexander oder Der Lügenprophet, Wie man Geschichte schreiben muß.
11161: - LANGENSCHEIDTSCHE BIBLIOTHEK sämtlicher griechischen und römischen Klassiker in neueren deutschen Musterübersetzungen. 62. Band: CATULL: Gedichte. HORAZ: Einleitung, Oden, Epoden, Säkularischer Festgesang, Satiren, Episteln. Übersetzungen von Fr. Pressel und W. Binder.
11142: - LANGENSCHEIDTSCHE BIBLIOTHEK sämtlicher griechischen und römischen Klassiker in neueren deutschen Musterübersetzungen. 1. Band: ÄSCHYLOS. Inhalt: Agamemnon. Das Totenopfer. Die Eumeniden. Der gefesselte Prometheus. Die Sieben von Theben. Die Perser. Die Schutzfleheneden. In den Versmaßen der Urschrift von J.J.C. Donner.
1112: - ANTHOLOGIA LYRICA GRAECA. Edidit E. Diehl. Fasc.I. Poetae Elegiaci.
11119: - LAND DES BAAL. Syrien - Forum der Völer und Kulturen. (Ausstellungskatalog 1982-83).
11009: - L'AFFAIRE DU LATIN. Réquisitoire et plaidoiries: J.-L. Nicolet: Le latin, langue morte et faux savoir (pp.11-27); P. Chessex: Le latin et la réforme de l'enseignement secondaire (pp.31-68); P. Schmid: Le latin et nous (pp.71-90).
10940: - MUSEUM CATALOGUE: KURZE BESCHREIBUNG DER ANTIKEN SKULPTUREN IM ALTEN MUSEUM.
10914: - EXHIBITION CATALOGUE: Kunst und Kultur der Hethiter.
10806: - KRAMERS' WOORDENBOEK. Latijn-Nederlands door J.W. Fuchs. Met medewerking voor het Chr. Latijn door E. Michiels.
10778: - EXHIBITIONCATALOGUE: KOPTISCHE KUNST. CHRISTENTUM AM NIL. 3. Mai bis 15. August 1963 in Villa Hügel, Essen.
10768: - KONKORDANZ ZUM NOVUM TESTAMENTUM GRAECE. Von Nestle-Aland, 26. Auflage und zum Greek New Testament, 3rd Edition. Herausgegeben vom Institut für neutestamentliche Textforschung und vom Rechenzentrum der Universität Münster. Unter besonderer Mitwirkung von H. Bachmann und W.A. Slaby.
10655: - KLEINE HEILIGDOMMEN. Funktie en doel van de synagoge.
10548: - KERNMOMENTEN DER ANTIEKE BESCHAVING EN HAAR MODERNE BELEVING. Bundel historische opstellen uitgegeven naar aanleiding van het tweede lustrum van Ex Oriente Lux.
10417: - JUVENAL'S SATIRES. WITH THE SATIRES OF PERSIUS. William Gifford Translation, revised and annotated by John Warrington. Introduction by H.J. Rose.
10365: - JOURNAL OF THE WARBURG AND COURTAULD INSTITUTES. Vol.XXXI.
10357: - JOURNAL DE BORD DE MAARKOS SESTIOS. Présenté et commenté par F. Lallemand.
10359: - JOURNAL DE BORD DE PYTHÉAS. Présenté et commenté par F. Lallemand.
10280: - JAARBERICHT Ex Oriente Lux, nr. 13.
10281: - JAARBERICHT Ex Oriente Lux, nr. 14.
10282: - JAARBERICHT Ex Oriente Lux, nr. 15.
10273: - TENTOONSTELLINGSCATALOGUS, 7000 Jaar Perzische kunst.
10275: - JAARBERICHT Ex Oriente Lux, nr. 8.
10276: - JAARBERICHT Ex Oriente Lux, nr. 9.
10277: - JAARBERICHT Ex Oriente Lux, nr. 10.
10278: - JAARBERICHT Ex Oriente Lux, nr. 11.
10279: - JAARBERICHT Ex Oriente Lux, nr. 12.
10270: - THE J. PAUL GETTY MUSEUM. HANDBOOK TO THE COLLECTIONS.
10058: - INTERPRETATIONEN. Herausgegeben vom Landesinstitut für den altsprachlichen Unterricht Nordrhein-Westfalen.
7575: - GREEK ART OF THE AEGEAN ISLANDS.
7652: - GREEK ORATORS - I. Antiphon and Lysias. Translated with Commentary and Notes by M. Edwards and S. Usher. (With Greek text).
7661: - GREEK PASTORAL POETRY. Theocritus. Bion. Moschus. The pattern poems. Translated with an introduction and notes by A. Holden.
7671: - GREEK POLITICAL ORATORY. Selected and translated with an introduction by A.N.W. Saunders.
774: - DER ALTSPRACHLICHE UNTERRICHT. Jahrgang XI-XXX. With: Gesammtregister I-XV, ZVI-XXX. Missing: XI, 2 and XVIII, 5.
7750: - A GREEK-ENGLISH LEXICON OF THE NEW TESTAMENT. Being Grimm's Wilke's Clavis Novi Testamenti. Translated revised and enlarged by J.H. Thayer.
8009: - GRIEKENLAND EN DE ZEE. Catalogus tentoonstelling Amsterdam Culturele hoofdstad Europa, 1987.
8162: - EXHIBITION CATALOGUE Griekse meubelkunst. Documenten uit het klassieke tijdperk en moderne reconstructies.
8212: - GRONIEK. Themanummer: Hellenisme. Identiteit en ideologie van een imperium. (177).
8214: - GRONIEK. Themanummer: Risorgimento. (166).
8230: - Das große Buch der Münzen und Medaillen. Mit Münzkatalog Europa von 1900 bis heute.
8239: - GROSSER HISTORISCHER WELTATLAS. 1.Teil: Vorgeschichte und Altertum. Register.
8240: - GROSSER HISTORISCHER WELTATLAS. I.Teil: Vorgeschichte und Altertum. Mit Erläuterungen von H. Bengtson und Vl. Milojcic.
8336: - GUIDE TO THE ANTIQUITIES OF ROMAIN BRITAIN.
8340: - A GUIDE TO THE DEPARTMENT OF COINS AND METALS IN THE BRITISH MUSEUM.
8343: - A GUIDE TO THE EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ANTIQUITIES in the Department of British and Medieval Antiquities. With fifteen plates, a sketch map, and a hundred and five illustrations.
8352: - A GUIDE TO THE SCULPTURES OF THE PARTHENON in the British Museum.
8367: - GUIDES OF GREECE. Knossos. The palace of Minos. A survey of the Minoan civilization. By S. Logiadou-Platonos.
8483: - HANDELINGEN VAN HET DERTIGSTE NEDERLANDSE PHILOLOGEN-CONGRES gehouden te Leiden 10-11 april 1968.
8484: - HANDELINGEN VAN HET TWEE EN TWINTIGSTE NEDERLANDSE PHILOLOGEN-CONGRES gehouden te Utrecht 17-18 april 1952.
8513: - HANDREICHUNG ZUR FORTBILDUNG FÜR DEN ALTSPRACHLICHEN UNTERRICHT. Vol.1: Unterstufe, Mittelstufe, Lektüre; vol.2: Fundstelle; vol.3: Übersetzung, Wortkunde, Korrektur.
8603: - DER HEIL. BENEDIKT IN DER MALEREI. Mit 50 Illustrationen nach berühmten Meisterwerken in Lichtdruck. Veröffentlicht von der Abtei Sankt Mauritius, Clerf (Luxemburg).
8666: - HELICON. Bloemlezing uit Griekse en Latijnse schrijvers. Uitgegeven onder leiding van E. de Waele.
8667: - HELICON. Bloemlezing uit Griekse en Latijnse schrijvers. Uitgegeven onder leiding van E. de Waele.
889: - THE ANACREONTA. Translated into English verse by P.M. Pope.
9034: - DER HIRT DES HERMAS. Erklärt von M. Dibelius.
911: - ANCIENT CIVILIZATIONS FROM SCYTHIA TO SIBERIA. An International Journal of Comparative Studies in History and Archaeology, vol.5 no.4.
9125: - HISTORIA. Zeitschrift für Alte Geschichte. BAND XXVII Heft 1.
9438: - HOMERS ODYSSEE. Kommentar. I. Band. Buch 1-12. II. Heft: Buch XIII-XXIV. Bearbeitet von O. Henke. Auflage besorgt von G. Siefert.
9455: - HOMMAGES À MAX NIEDERMANN.
9456: - (Exhibition catalogue:) HOMMES ET DIEUX DE LA GRÈCE ANTIQUE.
9604: J.H.N. (ed.), [= NEWMAN, JOHN HENRY], - Hymni ecclesiae. Pars I. E Breviario Parisiensi. Pars II. E Breviariis Romano, Sarisburiensi, Eboracensi et aliunde.
9624: - I kaini Diathiki tou Kyriou kai Sootiros Imoon Iisou Christou digloottos, tout esti, to Theion archetypon kai i autou Metaphrasis eis koinin dialekton. Meta pollis epimeleias diorthootheita, kai neoosti metatupoothenta.
9640: - ICONES LEIDENSES. De portretverzameling van de Rijksuniversiteit te Leiden. Samengesteld in opdracht van de Stichting Historische Commissie voor de Leidse Universiteit.
60725: - CLASSICAL MEMORIES IN MODERN GREEK ART. With an introduction by M. Lambraki Plaka.
9810: - THE ILLUSTRATED ODYSSEY. Translated from Homer by E.V. Rieu. Introduction by J. Hawkes.
9812: - ILLUSTRATIONS OF SCHOOL CLASSICS. Arranged and described by G.F. Hill (British Museum).
9817: - THE IMAGE IN THE ANCIENT AND EARLY CHRISTIAN WORLDS.
7088: AALDERS, G.J.D., - De geschiedenis van koning Croesus. Samengelezen uit Herodotus en van aantekeningen voorzien.
4597: AALDERS, G.J.D., - Het Derde Boek van Plato's Leges. Deel I - Prolegomena.
33922: AALDERS, G.J.D., - Julianus de Afvallige. Het leven van een verbitterde keizer.
31232: AALDERS, G.J.D., - Die Theorie der gemischten Verfassung im Altertum.
31215: AALDERS, G.J.D., - Het Derde Boek van Plato's Leges. Deel I - Prolegomena. (All published).
22465: AALDERS, G.J.D., - Plutarch's Political Thought.
15408: AALDERS, G.J.D., - Plutarch's Political Thought.
3430: AALST, P. van der, - Christus Basileus bij Johannes Chrysostomus.
26747: AALST, V. van, (ed.), - Ovidius 2000 jaar, Valiulin. Over liefde. Amores. Ars Amatoria.
48724: AALTO, P., - Classical Studies in Finland 1828-1918.
23812: AALTO, P., - Studien zur Geschichte des Infinitivs im Griechischen.
57659: ABAELARDUS, PETRUS, - Opera Theologica. I. Commentaria in Epistolam Pauli ad Romanos. Apologia contra Bernardum. Cura et studio E.M. Buytaert.
60675: PETRUS CLUNIACENSIS ABBATIS, - De Miraculis libri duo. Cura et studio D. Bouthillier.
54327: ABBENES, J. H. van DOLEN, a.o., - Grenzeloze ambitie. Herodotus over het Perzische koningshuis. Pensum Grieks. Docentenhandleiding.
32592: ABBOTT-SMITH, G., - A Manual Greek Lexicon of the New Testament.
29583: ABBOTT, E. and E.D. MANSFIELD, - A Primer of Greek Grammar. Accidence. Syntax. With a Preface by J. Percival.
27823: ABBOTT À BECKETT, G., - The Comic History of Rome. From the Founding of the City to the End of the Commonwealth.
25702: ABBOTT, E. and E.D. MANSFIELD, - A Primer of Greek Grammar. Accidence. Syntax. With a preface by J. Percival.
47556: ABEL, Fr., - L'adjectif démonstratif dans la langue de la Bible latine.
11261: ABEL, O., - Lateinische Rekrutenschule. Ein Lernbuch auf entwickelnder Grundlage, besonders für die Hand mithelfender Freunde der kleinen Lateiner. Mit Beilage.
19224: ABICHT, K., - Übersicht über den Herodotischen Dialect. Unter Beifügung der Einleitung aus dem I. Heft der Schulausgabe von Herodot besonders abgedrückt.
17769: ABMA, E., - Sokrates in der Deutschen Literatur.
53542: ACHARD, G., - La communication à Rome.
48256: ACKERMANN, E., - Lukrez und der Mythos.
54846: ACKRILL, J.L., - Aristoteles. Nederlandse vertaling F. van der Blij en Ph. van der Eijk.
13377: ACKRILL, J.L., (ed.), - A New Aristotle Reader. Texts: Logic. Natural Philosophy. Metaphysics. Practical Philosophy.
27580: D'ACUNTO, M. , and R. PALMISCIANO, (eds.), - Lo scudo di Achille nell'Iliade. Esperienze ermeneutiche a confronto. Atti della giornata di studi Napoli 12 maggio 2008.
11371: ADAGIARIUS, - Latijnse citaten in het dagelijks leven. Bijeengebracht, vertaald - met opgave der bronnen. Druk herzien en uitgebreid door D. Bruins.
11363: ADAGIARIUS, (ed.), - Latijnsche termen in het dagelijksch leven. Bijeengebracht, verklaard en met opgave van bronnen voorzien.
51211: ADAM, A., - Du mysticisme à la révolte. Les jansénistes du XVIIe siècle.
25068: ADAM, J., (ed.), - Texts to illustrate a Course of Elementary Lectures on Greek Philosophy after Aristotle.
16682: ADAM, A., - Roman Antiquities: or, an Account of the Manners and Customs of the Romans.
1367: ADAM, A., - Antiquités Romaines, ou Tableau des Moeurs, Usages et Institutions des Romains dans lequel on expose tout ce qui a rapport a leurs religion, gouvernement, lois, magistratures, procédures judicaires, tactique et discipline militaires, marine, fêtes, jeux publics et particuliers, repas, spectacles, exercices, mariages, funérailles, habillements, poids et mesures, monnaies, édifices publics, maisons, jardins, agriculutre, etc. etc. Tome second. (With copious references to ancient texts).
1342: ADAMA VAN SCHELTEMA, F., - Antike-Abendland. Parallelen und Gegensätze. Mit 16 Bildtafeln.
6816: ADAMS, G., - Geometrische und graphische Versuche oder Beschreibung der mathemathischen Instrumente, deren man sich in der Geometrie, der Zivil- und Militär-Vermessung, beim Nivellieren und in der Perspektive bedient. Nach der deutschen Ausgabe [von J. G. Geißler]. Ausgewählt, bearbeitet und erläutert von P. Damerow und W. Lefèvre.
56181: ADAMS, A.W., (ed.), - Primasius episcopus Hadrumetinus Commentarius in Apocalyspin.
49774: ADAMS HOLLAND, Louise, - Lucretius and the Transpadanes.
3368: ADAMS, J.Q., (ed.), - Chief Pre-Shakespearean Dramas. A Selection of Plays Illustrating the History of the English Drama from its Origin down to Shakespeare.
30629: ADAMS, R.H., (ed.), - The College Graces of Oxford and Cambridge.
26196: ADAMS, S.M., - Sophocles, the Playwright.
16788: ADAMS, R.M., - The Roman Stamp. Frame and Facade in Some Forms of Neo-Classicism.
58069: ADCOCK, F.E., - The Greek and Macedonian Art of War.
54903: ADCOCK, F.E., - The Roman Art of War Under the Republic.
2978: ADCOCK, F.E., - Caesar als Schriftsteller.
22607: ADCOCK, F.E., - Thucydides and his History.
33932: ADDINK-SAMPLONIUS, Marianne, (ed.), - Urnen delven. Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken.
32442: ADE, D., and A. WILLMEY, - Die Kelten.
5308: ADHÉMAR, H., - Die Einschiffung nach Kythera. Watteau.
55586: IULIANUS AECLANENSIS, - Expositio libri Iob. Tractatus prophetarum Osee, Iohel et Amos. Accedunt operum deperditorum fragmenta post Albertum Bruckner denu collecta aucta ordinata auxiliante M.J. d'Hondt edidit L. De Coninck.
27668: IULIANIS AECLANENSIS, - Expositio Libri Iob. Tractatus prophetarum Osee, Iohel et Amos. Accedunt operum deperditorum fragmenta post Albertum Bruckner denuo collecta aucta ordinata auxiliante M.J. D'Hondt edidit L. De Coninck.
50721: CLAUDIUS AELIANUS, - Varia Historia. Ex recognitione R. Hercheri. Cum indice nominum locorum et rerum memorabilium.
18412: CLAUDIUS AELIANUS, - Die tanzenden Pferde von Sybaris. Tiergeschichten. Aus dem Griechischen. Auswahl, Übersetzung und Nachwort von U. und K. Treu. Mit 40 Abbildungen von Tierdarstellungen aus den Staatlichen Museen zu Berlin.
13973: AENEAS TACTICUS, ASCLEPIODOTUS, ONASANDER, - On the defence of fortified positions. Tactics. The general. Translated by The Illinois Greek Club.
27199: AERISTAENETOS, - Epistularum libri II. Edidit O. Mazal.
649: AERTS, W.J., a.o., (ed.), - ALEXANDER THE GREAT IN THE MIDDLE AGES. Ten Studies on the Last Days of Alexander in Literary and Historical Writing. A.o.: E. VISSER: Alexander's Last Days in Hellenistic and Roman Tradition (pp.1-21); W.J. AERTS: The Last Days of Alexander the Great according to the Byzantine Alexanderpoem (pp.21-56); A.N. CIZEK: Alexander's Last Days in the Romanian Alexander Romance (Istoria despre Marele Alexandru Imparat) in relation to its Middle Greek and Slavonian antecedents (pp.56-86).
59121: AERTS, J., - Griekse oefeningen voor vierde en derde.
60722: AERTS, J.F. en K. VANGENECHTEN, - Nederlands-Latijns Lexicon.
11803: AERTS, W., and H. HOKWERDA, - Lexicon on The Chronicle of Morea.
10489: AERTS, J.F., - De katakomben van Rome.
8930: AERTS, W.J., - Herodotus als verteller.
27765: AESCHINES, - Orationes. Post Fr. Frankium curavit Fr. Blass.
27432: AESCHINES, - Rede gegen Ktesiphon. Erklärt von A. Weidner.
26562: AESCHINES, - Orationes. Post Fr. Frankium curavit Fr. Blass.
25494: AESCHINES, - The Speeches. With an English Translation by Ch.D. Adams. Against Timarchus, On the Embassy, Against Ctesiphon.
17890: AESCHINES, - The Speeches. With an English Translation by Ch.D. Adams. Against Timarchus, On the Embassy, Against Ctesiphon.
14327: AESCHINES, - Orationes. Iterum edidit Fr. Franke.
33547: AESCHYLOS, - Choephoroi. Ad fidem manuscriptorum emendavit notas et glossarium adjecit C.J. Blomfield.
6757: AESCHYLUS, - Der Gefesselte Prometheus. Im anhang die Prometheus-sage bei Hesiod. Herausgegeben und erklärt von W. Buchwald. Mit Vorbereitungsheft.
6662: AESCHYLUS, - De Geboeide Prometheus. Uit het Grieks vertaald door H.J. Drossaart Lulofs.
6198: AESCHYLUS, SOPHOCLES, EURIPIDES, - Fabulae superstites et perditarum fragmenta ex recensione G. Dindorfii. Together with: SOPHOCLES: Tragoediae superstites et perditarum fragmenta ex recensione G. Dindorfii, and: EURIPIDES: Fabuale superstites et perditarum fragmenta ex recensione G. Dindorfii.
61237: AESCHYLUS, - Eumeniden. Met inleiding, critische noten en commentaar. Uitgegeven door P. Groeneboom.
59284: AESCHYLUS, (AISCHYLOS), - Oresteia. Nederlandse versie H. v.d. Horst, E. Vos en I. v. Dullemen.
54249: AESCHYLUS, - Agamemnon. Libation-Bearers. Eumenides. Fragments. With an English Translation by H.W. Smyth. The Appendix containing the more considerable fragments publishes since 1930 and a new text of Fr. 50 is edited by H. Lloyd-Jones.
61152: AESCHYLUS, - Suppliant Maidens. Persians. Prometheus. Seven against Thebes. With an English translation by H.W. Smyth.
58562: AESCHYLUS, - Septem quae supersunt Tragoediae. Recensuit G. Murray. Accedunt tetralogiarum ad has fabulas pertinentium fragmenta elegiae, poetae vita, operum catalogus suidae et marmoris parii testimonia.
58561: AESCHYLUS, - Septem quae supersunt Tragoediae. Recensuit G. Murray. Accedunt tetralogiarum ad has fabulas pertinentium fragmenta elegiae, poetae vita, operum catalogus suidae et marmoris parii testimonia.
58189: AESCHYLUS, - De Perzen. Vertaald en ingeleid door E. Straat.
57204: AESCHYLUS, - Oresteia. Translated by H. Lloyd-Jones.
56254: AESCHYLUS, - The Suppliants. Volume I. The Text with Introduction, Critical Apparatus and Translation by H. Friis Johansen. The Scholia with Introduction and Critical Apparatus by O. Smith.
61076: AESCHYLUS, - Oresteia. Vertaald door P.C. Boutens.
56190: AESCHYLUS, - The Seven Against Thebes. With Introduction, Critical Notes, Commentary, Translation and a Recension of the Medicean Scholia by T.G. Tucker.
56172: AESCHYLUS, - Persae. Met inleiding, critische noten en commentaar. Uitgegeven door P. Groeneboom.
55905: AESCHYLUS, - Persae. Edidit M.L. West.
55896: AESCHYLUS, - Agamemnon. With Verse Translation, Introduction, and Notes by W. Headlam. Edited by A.C. Pearson.
54484: AESCHYLUS, - Agamemnon. Edited by the late J.D. Denniston and D. Page.
53954: AESCHYLUS, - Choephori. With an introduction and commentary by A.F. Garvie.
52750: AESCHYLUS, - Persae. Met inleiding, critische noten en commentaar. Uitgegeven door P. Groeneboom.
52752: AESCHYLUS, - Choephoroi. Met inleiding, critische noten en commentaar. Uitgegeven door P. Groeneboom.
60998: AESCHYLUS, - De Perzen. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Altena. Met een bijdrage van P. Koek.
50578: AESCHYLUS, - Smeekelingen. Drama, naar het Grieksch. In Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
50332: AESCHYLUS, - De Perzen. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Altena. Met een bijdrage van P. Koek.
50184: AESCHYLUS, - Choephoroi. Met inleiding, critische noten en commentaar. Uitgegeven door P. Groeneboom.
501: AESCHYLUS, - Agamemnoon. Nederlandse versie van H. v.d. Horst en E. Vos. Met foto's van de voorstelling in Scheveningen.
492: AESCHYLUS, - The Agamemnon. Translated into English rhyming verse with explanatory notes by Gilbert Murray.
490: AESCHYLUS, - Agamemnon. Text with verse translation, introduction and notes by W. Haedlam. Edited by A.C. Pierson.
489: AESCHYLUS, - Agamemnon. Recensuit emendavit annotationem et commentarium criticum adjecit S. Karsten.
488: AESCHYLUS, - Agamemnon. Mit erläuternden Anmerkungen herausgegeben von R. Enger. Auflage nach der zweiten, von W. Gilbert umgearbetiteten, neu bearbeitet von Th. Plüss.
487: AESCHYLUS, - Agamemnon. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. Groeneboom.
478: AESCHYLUS, - Agamemnon. Erklärt von F.W. Schneidewin. Zweite Auflage besorgt von A. Hense.
47799: AESCHYLUS, - Perzen. Met inleiding en aantekeningen door G. Italie.
476: AESCHYLUS, - Agamemnon. Edited by the late J.D. Denniston and D. Page.
469: AESCHYLUS, - Agamemnon. A Translation with Commentary by H. Lloyd-Jones.
44154: AESCHYLUS, - Die Perser. Einführung und Anmerkungen von K. Schneider. Die Perser. Erläuterungen. Metrische Analyse.
60056: AESCHYLUS, - Prometheus. Vertaald en ingeleid door Gerrit Komrij.
4044: AESCHYLUS, - Die Danaostöchter. Prometheus. Thebanische Trilogie. Drei Tragödien übertragen und erläutert von Ernst Buschor.
3787: AESCHYLUS, - The Complete Plays. Translated into English Rhyming Verse with Commentary and Notes by Gilbert Murray.
3382: AESCHYLUS, - Choephoroi. With introduction and notes by A. Sidgwick.
3379: AESCHYLUS, - The 'Choephori'. With an Introduction, Commentary and Translation by A.W. Verrall.
33626: AESCHYLUS, - Persae. Ad fidem manuscriptorum emendavit notas et glossarium adjecit C.J. Blomfield.
32862: AESCHYLUS, - Die Schutzflehenden. Mit Einleitung und Anmerkungen von N. Wecklein.
32393: AESCHYLUS, - Orestie. Mit erklärenden Anmerkungen von N. Wecklein. Zweiter Teil: Die Choephoren.
32328: AESCHYLUS, - The Oresteia. Translated by R. Lowell.
32321: AESCHYLUS, - Choephoroi. With introduction and notes by A. Sidgwick.
32161: AESCHYLUS, - Perser. Erklärt von W.S. Teuffel. Auflage bearbeitet von N. Wecklein. Together with: AESCHYLUS, Prometheus. Nebst den Bruchstücken des 'Prometheus Lyomenos'. Für den Schulgebrauch erklärt von N. Wecklein.
31552: AESCHYLUS, - Agamemnon. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. Groeneboom.
31473: AESCHYLUS, - Die Schutzflehenden. Mit Einleitung und Anmerkungen von N. Wecklein.
30840: AESCHYLUS, - Prometheus. Met inleiding, critische noten en commentaar. Uitgegeven door P. Groeneboom.
30596: AESCHYLUS, - Prometheus. Nebst den Bruchstücken des Prometheus Lyomenos für den Schulgebrauch erklärt von N. Wecklein.
30586: AESCHYLUS, - Prometheus. Nebst den Bruchstücken des Prometheus Lyomenos für den Schulgebrauch erklärt von N. Wecklein.
28004: AESCHYLUS, - The Prometheus bound. Edited by H. Rackham.
28002: AESCHYLUS, - Persae. With introduction and notes by A. Sidgwick.

Next 1000 books from Scrinium Classical Antiquity[an error occurred while processing this directive]

6/8