Scrinium Classical Antiquity
Hollenberg 13, 7121 MC Aalten, The Netherlands. Tel.: +31 (0)543 45 27 57 | Fax: +31 (0)543 45 19 36            Email: sales@scrinium.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7156: WAGENINGEN, J. van, - Gids voor Gymnasiasten. Herzien door H.J.M. Broos.
7159: WAGENINGEN, J. van, and C.A.A.J. GREEBE, - Gids voor gymnasiasten. Bewerkt naar M. Wohlrab's Die altklassischen Realien im Gymnasium. Herzien door H.J.M. Broos.
59116: WAGENINGEN, J. van, - Gids voor gymnasiasten.
56226: WAGENINGEN, J. van, - De Ciceronis libro consolationis.
11326: WAGENINGEN, J. van, - Latijnsch Woordenboek. Bewerkt door F. Muller.
11328: WAGENINGEN, J. van, - Latijnsch Woordenboek. Bewerkt door F. Muller.
7177: WAGENVOORT, H., - Gistende cultuur. Cicero.
4231: WAGENVOORT, H., - De Horatii quae dicuntur odis Romanis.
1947: WAGENVOORT, H., - Augustus: Schets van zijn persoonlijkheid in de omgeving van zijn tijd.
1948: WAGENVOORT, H., - Augustus. Schets van zijn persoonlijkheid in de omgeving van zijn tijd. 002.
18185: WAGENVOORT, H., - Studies in Roman Literature, Culture and Religion. A.o.: Virgil's fourth Eclogue and the Sidus Iulium (pp.1-30); Caerimonia (pp.84-102); Orcus (pp.102-132); The Crime of Fratricide (pp.169-184); The Origin of the Ludi Saeculares (pp.193-233).
9844: WAGENVOORT, H., - Imperium. Studiën over het 'mana'-begrip in zede en taal der Romeinen.
9845: WAGENVOORT, H., - Imperium. Studiën over het 'mana'-begrip in zede en taal der Romeinen.
6315: WAGNER-HEIDENDAL, L., - Het Filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden (1821-1829). Een Bijdrage tot de Studie van de Publieke Opinie in het Begin van de Negentiende Eeuw.
44210: WAGNER, O., (ed.), - Delfi. Tekster og artikler om Apollons helligdom.
30770: WAGNER, R., (ed.), - Mythographi Graeci. Volumen I.: APOLLODORUS, Bibliotheca, PEDIASIMUS, Libellus de duodeceim Herculis laboribus edidit R. Wagner. Adiecta est tabula phototypa.
8287: WAGNER, R., - Grundzüge der griechischen Grammatik.
8688: WÄGNER, W., - Hellas. Het land en volk der oude Grieken. Bewerkt voor alle vrienden der Klassieke Oudheid. Uit het Hoogduitsch door I.C. van Deventer.
6080: WAGSTAFF, J.M., - The Evolution of Middle Eastern Landscapes. An Outline to A.D. 1840.
22523: WAINWRIGHT, F.T., - Archaeology and Place-Names and History. An Essay on Problems of Co-ordination.
22019: WAINWRIGHT, L.D., - Latin Unseens for Middle Forms. Selected by L.D. Wainwright.
49072: WAITE, J., - To Rule Britannia. The Claudian Invasion of Britain AD 43.
20320: WAL. G.A., van der, - Wereldbeschouwelijk denken als filosofische probleem.
13544: WAL, L. van der, - Het Objectiviteitsbeginsel in de oudste Grieksche Ethiek.
4522: WALBANK, F.W., - The Decline of the Roman Empire in the West.
10480: WALCH, J.L., - Karolus Magnus.
59749: WALDE, A., - Lateinisches etymologisches Wörterbuch.
27626: WALDE, A., - Lateinisches etymologisches Wörterbuch.
11289: WALDE, A., - Lateinisches etymologisches Wörterbuch.
1885: WALDMANN, E., W. HEGE und E. SCHAEFFER, - Attische Kultstätten.
7910: WALDMANN, E., - Griechische Originale.
7911: WALDMANN, E., - Griechische Originale.
27848: WALDOCK, A.J.A., - Sophocles the Dramatist.
17824: WALDOCK, A.J.A., - Sophocles the Dramatist.
48553: WALDSTEIN, W., - Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht. Abolitio - Indulgentia - Venia.
3985: WALKER, C.B.F., - Cuneiform.
31615: WALKER, B., - The Annals of Tacitus. A Study in the Writing of History.
27094: WALKER, B., - The Annals of Tacitus. A Study in the Writing of History.
26085: WALKER, R.J., (ed.), - Euripidean Fragments.
25561: WALKER, S.F., - Theocritus.
2391: WALLACE, L., - Ben-Hur. Illustrated by H. King. Historical consultant: D.E. Strong.
58174: WALLACH, L., (ed.), - The Classical Tradition. Literary and Historical Studies in Honor of Harry Caplan.
15315: WALLERIUS, A., - Platon mot Protagoras och Sensualismen. Kritisk studie till den Grekiska Filosofiens Historia.
59544: WALLINGA, H.T., - Der famoseste Kerl. Over Spartacus en zijn opstand. Afscheidscollege 25 januari 1990.
2614: WALLINGA, H.T., - The Boarding-Bridge of the Romans. Its Construction and its Function in the Naval Tactics of the First Punic War.
61200: WALLINGA, H.T., - The Boarding-Bridge of the Romans. Its Construction and its Function in the Naval Tactics of the First Punic War.
59538: WALLIS BUDGE, E.A., - From Fetish to God in Ancient Egypt.
57809: WALLIS BUDGE, E.A., - The Rosetta Stone.
51225: WALLIS BUDGE, E.A., - Cleopatra's Needles and Other Egyptian Obelisks. A series of descriptions of all the important inscribed obelisks, with hieroglyphic texts, translations, etc.
43473: WALLIS BUDGE, E.A., - The Liturgy of Funerary Offerings. The Egyptian Texts with English Translations.
29450: WALLIS BUDGE, E.A., - Easy Lessons in Egyptian Hieroglyphics with Sign List.
57843: WALSER, G., (ed.), - Der Briefwechsel des L. Munatius Plancus mit Cicero. Im Auftrag der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel anläßlich der 2000 Jahrfeier der Stadt Basel mit einleitung, Übersetzung und Kommentar harausgegeben.
56259: WALSER, G., - Römische Inschriftkunst. Römische Inschriften für den akademischen Unterricht und als Einführung in die lateinische Epigraphik. Ausgewählt, photographiert und erläutert.
50530: WALSER, G., - Rom, das Reich und die fremden Völker in der Geschichtsschreibung der frühen Kaiserzeit. Studien zur Glaubwürdigkeit des Tacitus.
10838: WALSER, G. and Th. PEKÁRY, - Die Krise des römischen Reiches. Bericht über die Forschungen zur Geschichte des 3. Jahrhunderts (193 - 284 n. Chr.) von 1939 bis 1959.
47400: WALSH, D., - Distorted Ideals in Greek Vase-Painting: the World of Mythological Burlesque.
31607: WALSH, P.G., - Livy. His Historical Aims and Methods.
25529: WALSH, P.G., (ed.), - Thirty Poems from the Carmina Burana.
57327: WALTER, H., - La sculpture funéraire Gallo-Romaine en Franche-Comté.
53890: WALTER, H., - Bauwerk und Bildwerk. Zur Einheit von griechischer Architektur und bildender Kunst.
7861: WALTER, H., - Das griechische Heiligtum. Heraion von Samos.
47196: WALTER, Hélène, - La colonne ciselée dans la Gaule romaine.
27548: WALTER, H., - Die Leute von Alt-Ägina. 3000-1000 v. Chr.
24760: WALTER, H., - Das griechische Heiligtum dargestellt am Heraion von Samos.
13346: WALTER, G., - Néron.
47711: WALTERS, Vivienne J., - The Cult of Mithras in the Roman Provinces of Gaul.
24758: WALTHER, A., - Die Mythen der Antike in der bildenden Kunst.
28946: WALTON, J.M., - Greek Theatre Practice.
23338: WALTON, J.M., - Found in Translation. Greek Drama in English.
47673: WANKE, Christiane, - Seneca Lucan Corneille. Studien zur Manierismus der römischen Kaiserzeit und der französischen Klassik.
2546: WANNAGAT, D., (ed.), - Der Blick des Dichters. Antike Kunst in der Weltliteratur.
24264: WARD, J., - The Roman Era in Britain.
16026: WARD, A.G. (ed.), - The Quest for Theseus.
51246: WARDE FOWLER, W., - The Religious Experience of the Roman People. From the Earliest Times to the Ages of Augustus. The Gifford Lectures for 1909-10 delivered in Edinburgh University.
51235: WARDE FOWLER, W., - Social Life at Rome in the Age of Cicero.
52578: WARDEN, W., - Brieven geschreven aan boord van zyner Majesteits Schip de Northumberland en van Sint Helena; waarin het gedrag en de gesprekken van Napoleon Buonaparte en zijn gevolg, gedurende zijne reize, en de eerste maanden van zijn verblijf op het eiland, naar waarheid beschreven en verhaald worden door W.W., heelmeester aan boord der Northumberland. Uit het Engelsch vertaald, naar den vierden druk.
16948: WARDMAN, A., - Rome's debt to Greece.
16274: WARDMAN, A., - Religion and Statecraft among the Romans.
31164: WARMINGTON, B.H., - Nero, Reality and Legend.
23582: WARMINGTON, B.H., - Carthage.
10481: WARMINGTON, B.H., - Karthago. Aufstieg und Untergang einer antiken Weltstadt. Mit 14 Abbildungen auf Kunstdrucktafeln und 3 Kartenskizzen. Aus dem Englischen übertragen von P. Baudisch.
12548: WARNER, R., - Men and Gods.
12549: WARNER, R., - Men and Gods.
12550: WARNER, R., - Men of Athens. The Story of fifth century Athens. With photographs by D. Harissiadis.
7766: WARNER, R., - Greeks and Trojans.
30325: WARNERS, J.D.P. en L.Ph. RANK, - Bacchus. Lyrisch leesboek over de god Bacchus, met aantekeningen en vertalingen; tevens een illustratie van het translatio-imitatio-aemulatio-principe. Deel II.
19800: WARNERS, J.D.P., - Het vierregelige gedicht in de Nederlandse letterkunde sinds de Renaissance.
13023: WARNERS, J.D.P., - Mozes-mozaïek.
25321: WARRACK, J., - Greek Sculpture. One hundred illustrations with an introduction.
59218: WARREN, H., and M. MOLEGRAAF, (eds.), - Spiegel van de Griekse poëzie van oudheid tot heden.
58616: WARREN, S.J., - Kort overzicht der voornaamste bijzonderheden van het dialect van Homerus en Herodotus. Uitgave herzien door J. Mehler.
31861: WARREN, H., and M. MOLEGRAAF, (eds.), - Spiegel van de Griekse poëzie van oudheid tot heden.
26291: WARREN, H., - De Olympos. Gedichten.
22197: WARREN, Hans, - Winter in Pompeï.
18746: WARREN, H., - Tijd.
13936: WARREN, H., - De Olympos. Gedichten. Met twaalf tekeningen van R. Hagenaar.
13935: WARREN, H., - De Olympos. Gedichten.
6075: WARRINGTON, J., - Everyman's Classical Dictionary 800 BC-AD 337.
53816: WARRY, J., - Oorlogvoering in de klassieke wereld. Encyclopedie van wapens, wapenrusting en strategie.
25103: WARRY, J.G., - Greek Aesthetic Theory. A Study of Callistic and Aesthetic Concepts in the Works of Plato and Aristotle.
24058: WARRY, J.G., - Greek Aesthetic Theory. A Study of Callistic and Aesthetic Concepts in the Works of Plato and Aristotle.
9969: WARTENA, J.R., - Inleiding op een uitgave der Tabula Peutingeriana.
4691: WAS, H., - De Dichter en zijne Vaderstad. Eene Inleiding tot den Staat van Plato.
60960: WASZINK, J.H., en W.C. van UNNIK, a.o., - Het Oudste Christendom en de Antieke Cultuur. I: De Hellenistische Cultuur; Het Jodendom in het Hellenistisch Tijdvak. II: Leven en Denken van de Oud-Christelijke Kerk tot Irenaeus.
2609: WASZINK, J.H., - Bloesemtij der Letteren. Het Humanisme van Francesco Petrarca.
19707: WASZINK, J.H., - Verzamelde Opstellen.
14549: WASZINK, J.H., en W.C. van UNNIK, a.o., - Het Oudste Christendom en de Antieke Cultuur. I: De Hellenistische Cultuur; Het Jodendom in het Hellenistisch Tijdvak. II: Leven en Denken van de Oud-Christelijke Kerk tot Irenaeus.
32941: WATERFIELD, R., - Why Socrates Died. Dispelling the Myths.
1829: WATERFIELD, R., - Athens. A History. From Ancient Ideal to Modern City.
21754: WATERSCHOOT, W., (ed.), - De 'Poeticsche Werken' van Jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen. I. Analytische Bibliografie. II. Tekstuitgave. (Vol. III. missing).
9970: WATERSCHOOT, W., - Een Inleiding tot de Bibliografie der 'Poeticsche Werken' van Jonker Jan van der Noot.
23349: WATKINS, C., - Indo-European Metrics and Archaic Irish Verse.
34994: WATSON, G.R., - The Roman Soldier.
34752: WATSON, G.R., - The Roman Soldier.
22644: WATSON, G., - The Stoic Theory of Knowledge.
8549: WATTEL, J., - Harem- en Pardah-systeem.
53314: WEBER, Fr.J., - Fragmente der Vorsokratiker.
21741: WEBER, Otto, - Grundlagen der Dogmatik. Erster Band. Zweiter Band. (Complete).
20856: WEBER, W., - Der Prophet und sein Gott. Eine Studie zur vierten Ekloge Vergils.
18912: WEBER, A., - Das Tragische und die Geschichte. (Mit Synchronistische Tabelle).
59954: WEBSTER, T.B.L., - From Mycenae to Homer.
58815: WEBSTER, T.B.L., - Greek Tragedy.
58621: WEBSTER, T.B.L., - An introduction to Menander.
54379: WEBSTER, T.B.L., - Griechische Bühnenaltertümer.
54326: WEBSTER, T.B.L., - An introduction to Menander.
50405: WEBSTER, G., - Boudica. The British Revolt against Rome AD 60.
50117: WEBSTER, G., - Boudica. The British Revolt against Rome AD 60.
49052: WEBSTER, G., - Rome against Caratacus. The Roman Campaigns in Britain AD 48-58.
49021: WEBSTER, G., - The Roman Invasion of Britain.
48277: WEBSTER, T.B.L., - The Greek Chorus.
34996: WEBSTER, G., - The Roman Imperial Army of the First and Second Centuries A.D.
29197: WEBSTER, T.B.L., - Everyday Life in Classical Athens.
26970: WEBSTER, T.B.L., - An introduction to Sophocles.
26721: WEBSTER, T.B.L., - The Tragedies of Euripides.
25821: WEBSTER, T.B.L., - Griechische Bühnenaltertümer.
25761: WEBSTER, T.B.L., - Hellenistic Poetry and Art.
25621: WEBSTER, T.B.L., - Monuments Illustrating New Comedy.
25215: WEBSTER, T.B.L., - Studies in Later Greek Comedy.
23141: WEBSTER, T.B.L., - Studies in Later Greek Comedy.
20029: WEBSTER, T.B.L., - Von Mykene bis Homer. Anfänge griechischer Literatur und Kunst im Lichte von Linear B.
16686: WEBSTER, G., - The Roman Army. An Illustrated Study.
24147: WEDDIGEN, K., - Gustula. Lateinisches Lesebuch.
59728: WEEBER, K.-W., - Alltag im Alten Rom. Das Leben in der Stadt. Ein Lexikon.
60149: WEEBER, K.-W., - Mit dem Latein am Ende. Tradition mit Perspektiven.
60508: WEEBER, K.-W., - Decius war hier ... Das Beste aus der römischen Graffiti-Szene.
21720: WEEBER, K.-W., - Nachtleben im alten Rom.
21291: WEEBER, Karl-Wilhelm, - Flirten wie die alten Römer.
21260: WEEBER, K.-W., - Die Schwelgerei, das süße Gift... Luxus im alten Rom.
34651: WEEMOEDT, L., - Ken uw klassieken!
10526: WEEMOEDT, L., - Ken uw klassieken! (Jaarwisselingsgeschenk 1999).
9972: WEERD, van de H., - Inleiding tot de Gallo-Romeinsche Archeologie der Nederlanden.
15497: WEES, P.G. van, - Poetische Geografie in Vergilius' Aeneis. With summary in English.
58733: WEGMAN, H.A.J., - Geschiedenis van de Christelijke Eredienst in het Westen en Oosten. Een wegwijzer.
30285: WEGMAN, H.A.J., - Riten en Mythen. Liturgie in de geschiedenis van het christendom.
43911: WEGNER, M., - Goethes Anschauung antiker Kunst.
35693: WEGNER, N., - Litterae Latinae. Lateinisches Leseheft. III. Römische Dichtung. Auswahl aus Lukrez, Catull, Vergil, Horaz, Tibull, Properz, Ovid.
35692: WEGNER, N., - Litterae Latinae. Lateinisches Leseheft. II. Römische Prosa. Auswahl aus Cicero, Sallust, Livius, Seneca, Tacitus, Plinius d.J., Augustin.
7637: WEGNER, M., - Greek Masterworks of Art. Originally published in German under the title of Meisterwerke der Griechen. Translated from the German by Ch. La Rue.
24987: WEHRLI, Fr., - Motivstudien zur griechischen Komödie.
9254: WEIDNER, A. (ed.), - Historisches Quellenbuch zur alten Geschichte für obere Gymnasialklassen. II. Abtheilung: Römische Geschichte. I. und II. Heft.
662: WEIGALL, A., - Alexandre le Grand.
9637: WEIGALL, A., - Ichnaton, Pharao van Egypte. Vertaald naar de 7e Engelsche uitgave door A. van der Hoeven. Met inleiding van H.T. Obbink.
33616: WEIGEL, H., - Der Trojanische Krieg. Die Lösung.
11480: WEIJDEN, P. van der, - Laudes Domini. Tekst, vertaling en commentaar. [Avec sommaire en français].
6805: WEIJERMANS, L.H., - De Genitivus Inhaerentiae in het Latijn.
15940: WEIJERS, O., - Pseudo-Boèce, De disciplina scolarium. Introduction, Text and Notes on the Text.
11539: WEIJNEN, A., - Leenwoorden uit de latinitas stratigrafisch beschouwd.
10928: WEIJNEN, A., - De Kunst van het vertalen. Beginselleer.
14053: WEILAND, H.C., - Het Oordeel der Kerkvaders over het Orakel.
33563: WEILER, I., - Griechische Geschichte. Einführung, Quellenkunde, Bibliographie.
17927: WEILER, I., - Der Sport bei den Völkern der alten Welt. Eine Einführung. Mit dem Beitrag 'Sport bei den Naturvölkern' von Chr. Ulf.
7837: WEILER, I., - Griechische Geschichte. Einführung, Quellenkunde, Bibliographie.
12010: WEIMANN, R., - Literaturgeschichte und Mythologie. Methodologische und historische Studien.
17609: WEINBERG, J.R., - A Short History of Medieval Philosophy.
19297: WEINGARTNER, R.H., - The Unity of the Platonic Dialogue. The Cratylus, the Protagoras, the Parmenides.
56638: WEINREICH, O., - Die Distichen des Catull.
32689: WEINREICH, O., - Studien zu Martial. Literarhistorische und religionsgeschichtliche Untersuchungen.
29881: WEINREICH, O., - Der griechische Liebesroman.
16607: WEINREICH, O., (ed.), - Römische Satiren. Ennius. Lucilius. Varro. Horaz. Persius. Juvenal. Seneca. Petronius. Übersetzt von O. Weinreich, Chr.M. Wieland, H. Blümner, A. Maisack. Mit einem Essay 'Zum Verständnis der Werke'.
55169: WEIS, H., - Bella Bulla. Lateinische Sprachspielereien.
3993: WEIS, H., (ed.), - Curiosa. Noch einmal lateinische Sprachspielereien. Gesammelt und erläutert.
30793: WEIS, H., (ed.), - Jocosa. Lateinische Sprachspielereien. Gesammelt und erläutert.
34205: WEISCHE, A., - Cicero und die neue Akademie.
7785: WEISS, W., and K. KERÉNYI, - Griechenland.
26784: WEIßENFELS, O., - Aristoteles' Lehre vom Staat.
34500: WEITZMANN, K., - Geistige Grundlagen und Wesen der Makedonischen Renaissance.
29808: WEITZMANN, K., - Late Antique and early Christian Book Illumination.
58437: WELCH, J.W., (ed.), - Chiasmus in Antiquity. Structures, Analyses, Exegesis.
18173: WELIN, E., - Studien zur Topographie des Forum Romanum.
20991: WELLERSHOF, Maria, (ed.), - Kölner Römer-Illustrierte, 1974-1.
43830: WELLING, W., (ed.), - Dangerous and Divine. The secret of the serpent.
18606: WELLMAN, P.I., - Theodora van Byzantium. Keizerin-maîtresse.
34474: WELSKOPF, E.Ch., - Probleme der Musse im alten Hellas.
32674: WELTE, B., - Die postbaptismale Salbung. Ihre symbolischer Gehalt und ihre sakramentale Zugehörigkeit nach den Zeugnissen der altne Kirche.
47421: WELWEI, K.-W., - Römisches Geschichtsdenken in spätrepublikanischer und augusteischer Zeit. Eine Textauswahl mit Einleitung, Literaturhinweisen und erklärendem Namensverzeichnis.
35410: WELWEI, K.-W., - Unfreie im antiken Kriegsdienst. Erster Teil: Athen und Sparta.
1847: WENCKER-WILDBERG, F., - Atlantis. Uit het Duitsch bewerkt door J. Haus.
34624: WENDEL, C., (ed.), - Scholia in Theocritum vetera. Adiecta sunt Scholia in Technopaegnia scripta.
23991: WENDEL, C., - Die griechisch-römische Buchbeschreibung verglichen mit der des vorderen Orients.
8770: WENDLAND, P., - Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum.
8771: WENDLAND, P., - Die Hellenistisch-Römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum. Die urchristlichen Literaturformen.
32296: WENDT, H., - Ik zocht Adam. In het voetspoor van de eerste mens. Met een voorwoord van G.H.R. von Koenigswald. Nederlandse bewerking van J. Vrijman.
17346: WENGST, K., (ed.), - Schriften des Urchristentums. Zweiter Teil: Didache (Apostellehre), Barnabasbrief, Zweiter Klemensbrief, Schrift an Diognet. Eingeleitet, herausgegeben, übertragen und erläutert.
20928: WENIGER, L.,, - Altgriechischer Baumkultus. Untersuchungen.
759: WENIGER, L.,, - Altgriechischer Baumkultus. Untersuchungen.
30363: WENSKUS, Otta, - Umwege in die Vergangenheit. Star Trek und die griechisch-römische Antike.
1911: WENZEL, A., - Auflösungen Lateinischer Legenden auf Münzen und Medaillen.
30523: WERNER, A., - Structure and Relationship of African Languages. With Preface by H. Vischer.
30522: WERNER, A., - The Language-Families of Africa. With a Preface by E. Denison Ross.
30154: WERNER, A., - Introductory Sketch of the Bantu Languages.
12730: WERNER, J., - Methodik des altsprachlichen Unterrichts.
10847: WERNSDORF, G.G., - Kritischer Versuch über einige im Platon aus dem Eusebius zu ergänzende Lükken.
436: WERRE-de HAAS, M., - Aeschylus' Dictyulci. An Attempt at Reconstruction of a Satyric Drama.
49791: WERSINGER, A.G., - La sphère et l'intervalle. Le schème de l'Harmonie dans la pensée des anciens Grecs d'Homère à Platon.
18272: WERTHEIM AYMÈS, C.A., and P. van SCHILFGAARDE, - De Symboliek van Haas en Anjer. Vanaf de oudste beschavingen tot op heden.
19488: WERZEL, Chr., (ed.), - Das Vaterunser. Dargestellt in Bildern aus der Biblioteca Apostolica Vaticana.
5500: WES, M.A., - Das Ende des Kaisertums im Westen des Römischen Reichs.
5499: WES, M.A., - Das Ende des Kaisertums im Westen des Römischen Reichs.
4895: WES, M.A., - Diva Cleopatra. Historische en onhistorische verhalen.
2994: WES, M.A., - Caesar in Gallië. God in Frankrijk. Toeristische notities.
19660: WES, M.A., - Verslagen verleden. Over geschiedenis en oudheid. Inhoud: Kleine cultuurhistorische verkenning. Zicht op het verleden of het verleden op zicht? Over Olympische en andere idealen: het spel of de knikkers? Pax Augusta: in de mensen een onbehagen. Tussen Hermann en Hitler.
19448: WES, M.A., e.a., - Van Parthenon tot Maagdenhuis. Moet het Gymnasium Blijven?
19130: WES, M.A., - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland, 1700-1855.
3415: WESSEL, K., (ed.), - Christentum am Nil. (Internationale Arbeitstagung zur Ausstellung 'Koptische Kunst', Essen, Villa Hügel, 23-25. Juli 1963).
10779: WESSEL, K., - Koptische Kunst. Die Spätantike in Ägypten.
11718: WESSELING, B., - Leven, Liefde en Dood: motieven in antieke romans. Zelfmoord, vermeende dood, huwelijk en dood: motieven in antieke romans.
61355: WESSELIUS, J.W., - Korte grammatica van het Bijbels Hebreeuws.
61138: WESSELS, L.H.M., - Bron, waarheid en de verandering der tijden. Jan Wagenaar (1709-1773), een historiografische studie.
34702: WEST, St., (ed.), - The Ptolemaic Papyri of Homer.
32219: WEST, D.J., - Homosexuality re-examined.
26829: WEST, Fr. - Gilbert Murray. A Life.
26567: WEST, L.C., - Roman Britain. The Objects of Trade.
30530: WESTENDORP BOERMA, R.E.H., - P. Vergili Maronis libellum qui inscribitur Catalepton conspectu librorum, prolegomenis, notis criticis, commentario exegetico instructus. Pars prior.
24054: WESTENDORP BOERMA, R.E.H., - Kômôidotragêmata. Studia Aristophanea viri Aristophanei W.J.W. Koster in honorem.
14686: WESTENDORP BOERMA, R.E.H., - P. Vergili Maronis libellum qui inscribitur Catalepton conspectu librorum, prolegomenis, notis criticis, commentario exegetico instructus. Pars prior.
14687: WESTENDORP BOERMA, R.E.H., - P. Vergili Maronis libellus qui inscribitur Catalepton conspectu librorum, prolegomenis, notis criticis, commentario exegetico instructus. Pars prior.
14449: WESTERHUIS, D.J.A., - Origo Constatini Imperatoris sive Anonymi Valesiani Pars Prior.
30346: WESTERMANN, A., - Untersuchungen über die in die attischen Redner eingelegten Urkunden. Erste Abhandlung: Die Modalität der Athenischen gegen Timokrates §§. 20-23. 27. 33. 39. 40. 59. Eingelegten Urkunden.
47620: WESTMAN, R., - Das Futurpartizip als Ausdrucksmittel bei Seneca.
3285: WESTPHAL, R., - Catull's Gedichte in ihrem geschichtlichen Zusammenhange übersetzt und erläutert.
29237: WESTPHÄLING, G., (ed.), - Römische Satiren. Ausgewählt und erläutert.
47831: WETMORE, M.N., - Index verborum Vergilianus.
34993: WETMORE, M.N., - Index Verborum Catullianus.
27314: WETMORE, M.N., - Index Verborum Catullianus.
11518: WETZEL, Chr., (ed.) - Das Leben Jesu Christi. Nacherzählt in Bildern aus der Biblioteca Apostolica Vaticana.
20000: WEULE, K., - Vom Kerbstock zum Alphabet. Urformen der Schrift. Mit zahlreichen Abbildungen nach Originalaufnahmen und Originalzeichnungen von P. Lindner.
43756: WHALLON, W., - Formula, Character, and context. Studies in Homeric, Old English, and Old Testament Poetry.
26206: WHALLON, W., - Problem and Spectacle. Studies in the Oresteia.
23592: WHALLON, W., - Formula, Character, and Context. Studies in Homeric, Old English, and Old Testament Poetry.
23408: WHALLON, W., - Problem and Spectacle. Studies in the Oresteia.
17120: WHARTON, H.T., - Sappho. Memoir, text, selected renderings, and literal translation.
6356: WHEELER, M., - Flammen über Persepolis. Alexander der Grosse und Asien.
32908: WHEELER ROBINSON, H., - Inspiration and Revelation in the Old Testament.
18054: WHEELER, M., - Still Digging. Interleaves from an Antiquary's Notebook.
11440: WHEELOCK, F.M.(ed.), - Latin Literature. A Book of Readings (from Cicero, Livy, Ovid, Pliny, The Vulgate, Bede, Caedmon, Medieval Poetry).
3764: WHIBLEY, L., (ed.), - A Companion to Greek Studies.
59591: WHITE, L., (ed.), - The Transformation of the Roman World. Gibbon's Problem after Two Centuries.
58028: WHITE, N.P., - A Companion to Plato's Republic.
57679: WHITE, H., - Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe.
57492: WHITE, H.V., - The Greco-Roman Tradition.
51438: WHITE, K.D., - Roman Farming.
25757: WHITE, Heather, - Essays in Hellenistic Poetry.
23335: WHITE, J.W., (ed.), - The Scholia on the Aves of Aristophanes.
7191: WHITEHOUSE, D., - Glass of the Roman empire.
6341: WHITEHOUSE, R., - The First Cities.
1505: WHITEHOUSE, D., and R., - Archaeological Atlas of the World. With 103 maps drwan by John Woodcock and Shalom Schotten.
5993: WHITMAN, C.H., - Euripides and the Full Circle of Myth.
56896: WHITMAN, L.Y., (ed.), - The Octavia. Introduction, Text, and Commentary.
50708: WHITMAN, C.H., - Homer and the Heroic Tradition.
44785: WHITMARSH, T., - Hemelbestormers. Atheïsme in de Klassieke Oudheid.
51258: WHITTAKER, J., - Studies in Platonism and Patristic Thought.
60570: WHITTAKER, C.R., - Rome and its Frontiers. The Dynamics of Empire.
2919: WHITTING, P.D., - Byzantine coins.
24888: WHITWORTH, J., (ed.), - The Faber Book of Blue Verse.
58705: WICHMANN, O., - Platon. Ideelle Gesamtdarstellung und Studienwerk.
7951: WIDE, S., and M.P. NILSSON, - Griechische und römische Religion.
58977: WIDMANN, H., - Beiträge zur Syntax Epikurs.
34905: WIDOGER, G., - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei. een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling. Vertaling door Tinke Davids.
442: WIECHERS, A., - Aesop in Delphi. Inhalt: Aesop und der heilige Krieg. Aesop als Pharmakos. Aesop und Neoptolemos. Mit Stellenregister und Literaturverzeichnis.
27986: WIEDEMANN, T.E.J., - Slavery.
24410: WIEDEMANN, Th., - Thucydides The Peloponnesian War Book I - Book II, Ch. 65. A Companion to the English translation by Rex Warner with introduction and commentary.
33650: WIEGAND, Th., - Halbmond im letzten Viertel. Archäologische Reiseberichte. Herausgegeben von G. Wiegand.
3677: WIELAND, Chr.M., - Comische Erzählungen. Combabus. Der verklagte Amor.
1358: WIELAND, C.M., - Der Anti-Ovid. [Sämmtliche Werke, LXXII.Band].
21639: WIENER, R., - Der lachende Schopenahuer. Eine Blütenlese.
58086: WIENTJES, A.G., - De Jacobo Geelio philologo classico.
20408: WIERSMA, W., - Wijsbegeerte, Wetenschap en Wereldbeschouwing. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon Hoogleraar in de Wijsbegeerte van de Klassieke Oudheid en Inleiding in de Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam op 29 september 1958.
8101: WIERSMA, S., - Griekse auditieve uitdrukkingen. Het gebruik der termen met suffix -bo-. Ancient Greek Terms for Sounds. The use of the words ending in -bo- (with a summary in English).
20066: WIESNER, J., - Vor- und Frühzeit der Mittelmeerländer. I. Das Östliche Mittelmeer. II. Das westliche Mittelmeer.
13937: WIESNER, J., - Olympos. Götter, Mythen und Stätten von Hellas. topographisch-mythologischer Führer durch das klassische Griechenland.
55458: WIJK, N. van, - Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. Met registers der Nieuwhoogduitsche woorden, enz. Bound together with: FRANCK-VAN WIJK, Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. Supplement door C.B. van Haeringen.
47983: WIJK, A. van, - Beknopte Spraakleer van het Kerklatijn met Oefeningen en Woordenlijst.
10788: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J., - Kort Woordenboek van historische en mythologische personen uit de Grieksch-Romeinsche Oudheid.
50334: WIJNBERG, R., - En mijn tafelheer is Plato. Een filosofische kijk op de actualiteit.
27852: WIJNBERG, S., (ed.), - De Griekse en Latijnse opgaven voorgelegd bij de examens, bedoeld in art.12 van de Hogeronderwijs in de jaren na 1943.
58875: WIJNGAARDEN, W.D. van, - De Grieks-Egyptische terracotta's in het Rijksmuseum van Oudheden.
32181: WIJNNE, J.A., - Geschiedenis der Oudheid. De Oostersche Volken en Griekenland in hoofdtrekken, met gestadige verwijzing naar de bronnen.
18497: WIJNPERSSE, W.M.A. van de, - De terminologie van het jachtwezen bij Sophocles.
18401: WIJSMAN, H.J.W., - Talis Colchis erat. Valerius Flaccus Argonautica, Book V. A Commentary. Met samenvatting in het Nederlands.
33495: WIKENHAUSER, A., - Das Evangelium nach Johannes. Übersetzt und erklärt von A. Wikenhauser.
5997: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. von, - Euripides Herakles. Erster Band: Einleitung in die Griechische Tragödie. Zweiter Band: Der Herakles der Sage. Der Herakles des Euripides. (...). Text, griechisch und deutsch. Dritter Band: Kommentar.
59051: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. von, - Aischylos Interpretationen.
58507: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. von, - Griechische Verskunst.
56619: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. von, - Die griechische Literatur des Altertums. Mit einer Einleitung von E.-R. Schwinge.
56162: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. von, - Platon. Erster Band: Leben und Werke. Zweiter Band: Beilagen und Textkritik.
55299: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. v., - Hellenistische Dichtung in der Zeit des Kallimachos. Erster Band. Zweiter Band.
50960: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. von, - In wieweit befriedigen die Schlüsse der erhaltenen griechischen Trauerspiele. Ein ästhetischer Versuch. Edited with Introduction and Notes by William M. Calder III.
30391: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. von, a.o., - Die Griechische und Lateinische Literatur und Sprache.
26941: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. von, - Kronos und die Titanen. Zeus.
26047: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. von, a.o., - Die Griechische und Lateinische Literatur und Sprache.
24215: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. von, - Einleitung in die Griechische Tragödie. Unveränderter Abdruck aus der ersten Auflage von Euripides Herakles I, Kapitel I-IV.
17987: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. von, and B. NIESE, - Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer.
7948: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. von, a.o., - Die Griechische und Lateinische Literatur und Sprache.
7961: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. von, - Griechische Verskunst.
7846: WILCKEN, U., - Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte.
7847: WILCKEN, U., - Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte.
4153: WILDE, C.G.I., - De C. Plinii Caecilii Secundi et Imperatoris Trajani Epistulis Mutuis Disputatio.
9659: WILDER, Th., - The Ides of March.
19987: WILDERODE, A. van, - Voltooid mijn monument. De Oden van Horatius. (Met inleiding: Horatius: leven, werk, persoonlijkheid. Vertaling van de oden. Toelichtingen. Verklarend register).
18487: WILDERODE, A. van, - Een Tent van Tamarinde. Gedichten uit Griekenland.
303: WILDUNG, D., - Ägypten for den Pyramiden. Münchner Ausgrabungen in Ägypten.
24949: WILES, D., - The Masks of Menander. Sign and meaning in Greek and Roman Performance.
21189: WILES, D., - Tragedy in Athens. Performance space and theatrical meaning.
59178: WILHELM, R., - Die Seele Chinas.
20826: WILHELM, G., (ed.), - Zwischen Tigris und Nil. 100 Jahre Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Vorderasien und Ägypten.
57575: WILI, W., - Horaz und die augusteische Kultur.
26886: WILI, W., - Horaz und die augusteische Kultur.
19559: WILI, W., - Vergil.
3426: WILKEN, R.L., - The Christians as the Romans saw them.
52713: WILKES, J.J., - Dalmatia.
59175: WILKINS, A., - Roman Artillery.
16711: WILKINS, A.S., - Roman Education.
8997: WILKINS, W.J., - Hindu Mythology. Vedic and Puranic.
6822: WILKINSON, L.P., - The Georgics of Virgil. A critical survey.
59045: WILKINSON, L.P., - Rom und die Römer. Übersetzung und deutsche Bearbeitung von E. Pack.
55462: WILKINSON, A., - Ancient Egyptian Jewellery.
60052: WILKINSON, L.P., - Letters of Cicero.
31176: WILKINSON, L.P., - Letters of Cicero.
22241: WILKINSON, P., - Pompeji. Der letzte Tag.
16718: WILKINSON, L.P., - The Roman Experience.
9505: WILKINSON, L.P., - Horace and his Lyric Poetry.
8953: WILL, Fr., - Herondas.
26294: WILLE, G., - Einführung in das römische Musikleben.
4997: WILLEM, A., - Le drame antique et ses auteurs.
55344: WILLEMS, W.J.H., H. KARS, and D.P. HALLEWAS, (eds.), - Archaeological Heritage Management in the Netherlands. Fifty Years State Service for Archaeological Investigations.
33566: WILLEMS, W.J.H., - Romeins Nijmegen. Vier eeuwen stad en centrum aan de Waal.
2490: WILLEMS, W.J.A., - Een Bijdrage tot de Kennis der vóór-Romeinsche Urnenvelden in Nederland.
16892: WILLEMS, W.J.H., - Romeins Nijmegen. Vier eeuwen stad en centrum aan de Waal.
34468: WILLETTS, R.F., - Everyday Life in Ancient Crete.
33670: WILLETTS, R.F., - Aristocratic Society in Ancient Crete.
7144: WILLIAMS, R., (ed.), - Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire abridged and illustrated.
59446: WILLIAMS, C.A., - Roman Homosexuality. Ideologies of Masculinity in Classical Antiquity.
56186: WILLIAMS WHITE, J., - The Verse of Greek Comedy.
53749: WILLIAMS, R.D., and T.S. PATTIE, - Virgil. His Poetry through the Ages.
50672: WILLIAMS, G., - The Nature of Roman Poetry.
48034: WILLIAMS, G., - Change and Decline. Roman Literature in the Early Empire.
44726: WILLIAMS, St., and G. FRIELL, - Theodosius. The Empire at Bay.
27593: WILLIAMS, R.D., - Virgil.
24076: WILLIAMS, G., - Change and Decline. Roman Literature in the Early Empire.
23071: WILLIAMS, G., - The Nature of Roman Poetry.
21676: WILLIAMS, Harold S., - Tales of the Foreign Settlements in Japan. Decorations by Jean Williams.
56935: WILLIAMSON, Chr.G., - City and Sanctuary in Hellenistic Asia Minor. Constructing civic identity in the sacred landscape of Mylasa and Stratonikeia in Karia.
60045: WILLIAMSON, I., - The Friday Afternoon Latin Book.
11620: WILLIMCZIK, K., (ed.), - Leibesübungen bei Homer. Quellen zur Geschichte der Leibesübungen in der Antike.
51252: WILLIS, J., - Latin Textual Criticism.
15177: WILLMANN, O., (ed.), - Philosophische Propädeutik für Gymnasialunterricht und das Selbststudium.
12088: WILLMANN, O., - Logica. Een inleiding in de Denkleer vooral voor opvoeders. Nederlandsche bewerking [van Philosophische Propaedeutik] door K. Léonard.
12058: WILLRICH, H., - Livia. Mit einem Titelbild.
58093: WILLS, W., (ed.), - Übersetzungswissenschaft.
50904: WILMET, M., - Grammaire critique du Français.
17021: WILPERT, G. von, - Sachwörterbuch der Literatur.
15682: WILSING, N., - Die Praxis des lateinunterrichts. Teil I: Probleme des Sprachunterrichts. Teil II: Probleme der Lektüre.
15681: WILSING, N., - Die Praxis des Lateinunterrichts II. Probleme der Lektüre.
49717: WILSON, B., - Guillaume de Conches 'Glosae in Iuvenalem. Edited, with introduction and notes.
47347: WILSON, M., - Structure and Method in Aristotle's 'Meteorologica'. A More Disorderly Nature.
32239: WILSON, J.R., (ed.), - Twentieth Century Interpretations of Euripides' Alcestis. A Collection of Critical Essays.
21678: WILSON, C., - De filosoof der vrijheid. Steiner en de twintigste eeuw.Vertaald uit het Engels door K. en M. Beks.
19181: WILSON, J.R., - Twentieth Century Interpretations of Euripides' Alcestis. A Collection of Critical Essays.
61356: WILSON, W.M., - Greek Test Papers. For Ordinary and Higher Level.
17402: WILSON, E., - The Scrolls from the Dead Sea.
15837: WILSON, W.M., - Progressive Latin Comprehensions.
11959: WILSON, I., - De lijkwade van Turijn.
10069: WILSON WILSON, Th., - Into the Arena. Stories about the Early Christians. Illustrated by H.M. Brock, J.B. Ayto and Norman James.
55826: WIMMEL, W., - Tibull und Delia. Erster Teil. Tibulls Elegie 1,1. Zweiter Teil. Tibulls Elegie 1,2.
34723: WIMMEL, W., - Die technische Seite von Caesars Unternehmen gegen Avaricum.
2118: WINCKLER, H., - Die babylonische Geisteskultur in ihren Beziehungen zur Kulturentwicklung der Menschheit.
43511: WIND, E., - Heidnische Mysterien in der Renaissance. Mit einem Nachwort von B. Buschendorf. Übersetzt von Chr. Münstermann unter Mitarbeit von B. Buschendorf und G. Heinrichs.
6890: WINDELBAND, W., - Geschichte der abendländischen Philosophie im Altertum. Bearbeitet von A. Goedeckemeyer.
6892: WINDELBAND, W., - Geschichte der alten Philosophie. Nebst einem Anhang: Abriss der Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften im Altertum von S. Günther.
6896: WINDELBAND, W., - Geschichte der antiken Philosophie. Bearbeitet von A. Bonhöffer.
44237: WINDELBAND, W., - Geschichte der abendländischen Philosophie im Altertum. Bearbeitet von A. Goedeckemeyer.
35840: WINDELBAND, W., - Geschichte der abendländischen Philosophie im Altertum. Bearbeitet von A. Goedeckemeyer.
21841: WINDELBAND, W., - Geschichte der antiken Philosophie. Bearbeitet von A. Bonhöffer.
15305: WINDELBAND, W., - Platon.
11602: WINDELBAND, W., - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Besorgt von E. Rothacker.
5096: WINDEN, J.C.M. van, - An Early Christian Philosopher. Justin Martyr's Dialogue with Trypho Chapters one to nine. Introduction, Text and Commentary. With extra copy of the Greek Text (provided for the reader's convenience).
34093: WINDEN, J.C.M. van, - Calcidius on Matter. His doctrine and sources. A chapter in the history of Platonism.
20210: WINDEN, J.C.M. van, - De ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken.
6542: WINKELMANN, F., and G. GOMOLKA-FUCHS, - Frühbyzantinische Kultur.
32742: WINKLER, P., - Denken zonder woorden. Een vergelijkend overzicht van de wereldgodsdiensten.
26356: WINKLER, J.J., and G. WILLIAMS, (eds.), - Later Greek Literature.
1641: WINN, C., and M. JACKS, - Aristotle. His thought and its relevance today.
10103: WINN HASWELL, J.H., - An Introduction to the Holy Land. Based on modern tour routes.
31326: WINNINGTON-INGRAM, R.P., - Sophocles. An Interpretation.
33928: WINTER, J.M. van, - Van Soeter Cokene. Recepten uit de oudheid en middeleeuwen.
30047: WINTER, J.M. van, - Ridderschap. Ideaal en werkelijkheid.
19457: WINTER, J.M. van, - Van Soeter Cokene. 52 recepten uit de Romeinse en Middeleeuwse keuken.
3020: WINTERFELD, H., - Caius, der Lausbub aus dem alten Rom. Alle Abenteuer in einem Band. (Jugendbuch).
61410: WINTERLING, A., - Caligula. Een biografie. Vertaald uit het Duits door J. Godfried.
24434: WIPPERN, J., (ed.), - Das Problem der ungeschriebenen Lehre Platons. Beiträge zum Verständnis der platonischen Prinzipienphilosophie.
50364: WIRTH, P., - Grundzüge der Byzantinischen Geschichte.
12481: WISE, T., - Medieval Warfare.
7545: WISEMAN, G., - Greece. Volume two in the 'Four-in-hand' educational series edited by G.C. Greenfield in conjunction with H.M. Madeley.
34817: WISEMAN, D.J., (ed.), - Peoples of Old Testament Times.
26949: WISSA WASSEF, C., - Egypt. Photographs by A. Guatti.
44656: WISTRAND, E., - Miscellanea Propertiana.
32686: WIT-TAK, Th. de, - De oorsprong van de Griekse Bijbel. De brief van Aristeas over het ontstaan van de Septuagint. Ingeleid, vertaald en toegelicht.
12200: WIT-TAK, T.M. de, - Lysistrata. Vrede, vrouw en obsceniteit bij Aristophanes. With a Summary in English.
35600: WITEK, Fr., - Die 'Bühne des Schicksals'. Demetrios von Makedonien in Historiographie und Drama.
30308: WITKAMP, L.Th., - Jezus van Nazareth in de gemeente van Johannes. Over de interaktie van traditie en ervaring.
33636: WITKE, Ch., - Enarratio Catulliana. Carmina L, XXX, LXV, LXVIII.
5662: WITKOWSKI, St. (ed.), - Epistulae privatae graecae quae in papyris aetatis lagidarum servantur. Adiecta est tabula phototypica. Cum indices.
24600: WITKOWSKI, St., (ed.), - Epistulae privatae graecae quae in papyris aetatis lagidarum servantur edidit St. Witkowski. Adiecta est tabula phototypica.
6590: WITSTEIN, S.F., - Funeraire poëzie in de Nederlandse Renaissance. Enkele funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel bezien tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre.
53248: WITSTEIN, S.F., - Funeraire poëzie in de Nederlandse Renaissance. Enkele funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel bezien tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre. With a summary in English.
19861: WITSTEIN, S., and E.K. GROOTES, - Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Joost van den Vondel.
53555: WITTE, K., - Über die Form der Darstellung in Livius' Geschichtswerk.
10731: WITTE, J., - Der Kommentar des Aponius zum Hohenliede. Untersuchung über die Zeit und den Ort seiner Abfassung, über die Persoönlichkeit des Verfassers und über die Stellung des Kommentars in der Geschichte der Auslegung des Hohenliedes, unter Zugrundelegung der ersten Ausgabe des ganzen Kommentars vom Jahre 1843.
60094: WITTENBOLS, P., - Atalanta. Eenakter voor vier personen voor kijkers van 13 jaar en ouder.
47073: WITTGENSTEIN, L., - Knipsels. Vertaling W. Oranje.
8206: WITTKOWER, R., - Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme. Met een nawoord van H.A. Millon. Translated from the English edition from 1988.
57485: WITTSTOCK, O., and J. KAUCZOR, (eds.), - Latein und Griechisch im deutschen Wortschatz. Lehn- und Fremdwörter altsprachlicher Herkunft.
24928: WOCKART, N., - Die Welt im Kopf. Ein Kursbuch des Denkens.
21383: WODEHOUSE, P.G., - The inimitable Jeeves.
57104: WOERNER, G., (ed.)., - Kindlers Literatur Lexikon. Mit einem Vorwort von Helmut Kindler. Wissenschaftliche Vorbereitung: Wolfgang von Einsiedel unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter. Mit jedem Band beigelegten gehefteten Registern.
48823: WOESTIJNE, P. van de, - Index verborum in Quinti Sereni Librum Medicinalem.
13419: WOESTIJNE, K. van de, - De Nieuwe Esopet. Met zestien teekeningen van Jozef Cantré.
9941: WOESTIJNE, P. van de, - Index verborum in Quinti Sereni Librum Medicinalem.
10067: WOHL, V., - Intimate Commerce. Exchange, Gender, and Subjectivity in Greek Tragedy.
58250: WOHLMAYR, W., - Die römische Kunst. Ein Handbuch.
31300: WOJACZEK, G., - Daphnis. Untersuchungen zur griechischen Bukolik.
55822: WOLF, H., - Krypta. Unterdrückte Traditionen der Kirchengeschichte.
50619: WOLF, G., (ed.), - Luther und die Obrigkeit.
47510: WOLF, Sonja, - Die Augustusrede in Senecas Apocolocyntosis. Ein Beitrag zum Augustusbild der frühen Kaiserzeit.
47135: WOLF, Chr., - Medea. Stimmen. Roman.
34553: WOLF, Christa, - Voraussetzungen einer Erzählung. Frankfurter Poetik-Vorlesungen.
34552: WOLF, Chr., - Kassandra. Erzählung.
241: WOLF, A.G., - Ad jus Italicum.
10484: WOLF, C., - Kassandra. Verhaal. Vertaald door T. Davids, met een nawoord van M. Brügmann.
49091: WOLFF, É., - Initiation à la littérature Latine. Préface de S. Deléani.
10630: WÖLFFLIN, H., - Die Klassische Kunst: eine Einführung in die Italienische Renaissance.
60766: WOLKENHAUER, A., - Sonne und Mond, Kalender und Uhr. Studien zur Darstellung und poetischen Reflexion der Zeitordnung in der römischen Literatur.
15406: WOLMAN, H.B., - Plutarchean Views in the Roman Lives.
47494: WOLTERS, X.F.M.G., - Notes on Antique Folklore on the basis of Pliny's Natural History Bk.XXVIII 22-29.
13482: WOLTERS, X.F.M.G., - Notes on Antique Folklore on the basis of Pliny's Natural History Bk.XXVIII 22-29.
58338: WOLTJER, J.J., - De Leidse Universiteit in verleden en heden.
53869: WOLTJER, J., - Latijnsche Grammatica voor Gymnasiën.
52738: WOLTJER, J., - Grieksche Grammatica voor Gymnasiën.
50570: WOLTJER, R.H., - De Platone prae-socraticorum philosophorum existimatore et iudice.
50321: WOLTJER, J., - Lucretii philosophia cum fontibus comparata.
35837: WOLTJER, J., - Latijnsche Grammatica voor Gymnasiën.
17571: WOLTJER, J., - Serta Romana. Carmina latina selecta et notis instruxit. Editionem .. curavit R.H. Woltjer.
59019: WOOD, J., - The Nativity.
506: WOOD, Ch.T., - The Age of Chivalry. Manners and Morals. 100-1450.
3643: WOOD, E.S., - Collins Field Guide to Archaeology. With an Introduction by Mortimer Wheeler.
21542: WOOD, M., - Op zoek naar de Trojaanse oorlog.
9834: WOOD, S.E., - Imperial Women. A Study in Public Images, 40 BC-AD 68.
9886: WOOD, M., - In het voetspoor van Alexander de Grote. Een reis van Griekenland naar Azië.
9916: WOOD, M., - In the Footsteps of Alexander the Great. [Accompanies the Major Television Series].
10564: WOODFORD, S., - Kijk op Schilderkunst. Vertaald uit het Engels door Fr. van Gool.
18105: WOODFORDE, J., - The strange story of False Hair. A.o.: Chapter two: Ancient Egyptian and Roman wigs.
5533: WOODHOUSE, S.C., - The Englishman's Pocket Latin-English and English-Latin Dictionary.
53805: WOODMAN, T., and D. WEST, (eds.), - Quality and Pleasure in Latin Poetry.
53384: WOODMAN, A.J., - Tacitus Reviewed.
60382: WOOLF, G., - Becoming Roman. The Origins of Provincial Civilization in Gaul.
33780: WOOLLEY, L., - Excavations at Ur. A Record of Twelve Years' Work.
9331: WOOLLEY, L., - History Unearthed.
54929: WOOLLISCROFT, D.I., - Roman Military Signalling.
26679: WORDSWORTH, J., - Fragments and Specimens of Early Latin. With Introductions and notes.
48634: WORMALD, R.D., - Sensim. A Systematic Course in Latin Unseen Translation. Book I. Book II. Book III.
25031: WORMALD, R.D., - Sensim. A Systematic Course in Latin Unseen Translation. Book III.
24372: WORMALD, R.D., - Sensim. A Systematic Course in Latin Unseen Translation. Book II.
6576: WORP, K.A., - Fünfzehn wiener Papyri.
56489: WORP, J.A, - De Invloed van Seneca's Treurspelen op ons Tooneel.
34149: WORSTBROCK, F.J., - Elemente einer Poetik der Aeneis. Untersuchungen zum Gattungsstil vergilianischer Epik.
9178: WORTHINGTON, I., - A Historical Commentary on Dinarchus. Rhetoric and Conspiracy in Later Fourth-Century Athens.
32208: WOS, J.W., - Alessandro di Masovia vescovo di Trento (1423-1444). Un profilo introduttivo.
12244: WOSIEN, M-G., - De Magische Dans. Ontmoeting met de goden. (Vertaald uit het Engels).
59567: WOUDE, A.M. van der, - Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. Deel I. Deel II. Deel III.
59845: WOYTEK, E., - Die Ciris im Kontext der Augusteischen Dichtung.
24883: WOYTEK, E., (ed.), - T. Maccius Plautus Persa. Einleitung, Text und Kommentar. Together with: Offprint Antidosis. Festschrift für Walther Kraus zum 70. Geburtstag, pp.477-486: E. WOYTEK, Plautus, Persa 228-232 (Zur Verteilung der Verse).
30152: WRAY, J.A., - An Elementary Introduction to the Taita Language. Eastern Equatorial Africa.
972: WREN, M.C., - Ancient Russia. Drawings by E. Hammond.
3592: WRIGHT, L., - Clean and Decent. The Fascinating history of the Bathroom and the Water Closet and of sundry habits, Fashions and Accessories of the Toilet principally in Great Britain, France and America.
29407: WRIGHT, J., - Dancing in Chains: The Stylistic Unity of the Comoedia Palliata.
22732: WRIGHT, J.E., - The Early History of Heaven.
1722: WRIGHT, F.A., - The Arts in Greece. Three Essays. The Dance. Music. Painting.
16815: WUEST, K.S., - Romans in the Greek New Testament. For the English Reader.
10308: WULMS, G., - Jean Anouilh.
26894: WUNDERLICH, D., - Foundations of Linguistics. Translated from the German by R. Lass.
9549: WYCHERLEY, R.E., - How the Greeks Built Cities.
23080: WYTTENBACH, Daniel, - Disputatio (quae premium portavit anno 1783) De quaestione publice proposita 'Quae fuerit veterum philosophorum inde a Thalete et Pythagora usque ad Senecam sententia de vita et statu animorum post mortem corporis.' In: Verhandelingen raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst uitgegeeven door Teylers Godgeleerd Genootschap. IV. Deel.
19519: WYTZES, J., - Verbarium Vergilianum.
11534: WYTZES, J., - De lectuur van Plato.
6707: XENOPHON, - Gedenkwaardigheden van Socrates. Uit het Grieksch vertaald door Jan ten Brink.
60108: XENOPHON, - Tocht van de Tienduizend. Vertaling Marc Moonen. Met verklarende noten.
6638: XENOPHON, - Het Gastmaal. Vertaling H. H. J. Brouwer.
6123: XENOPHON, - Extraits des Mémorables. Texte Grec accompagné d'une introduction, d'une analyse de l'ouvrage complet et de notes en français par A. Jacob.
59859: XENOPHON, - Cyropädie. Erklärt von F.K. Hertlein. Erstes Bändchen: Buch I-IV. Zweites Bändchen: Buch V-VIII. Auflage teilweise besorgt von W. Nitsche.
60357: XENOPHON, - Scripta Minora, by E.C. Marchant. PSEUDO-XENOPHON, Constitution of the Athenians by G.W. Bowersock.
61071: XENOPHON, - De tocht van de tienduizend. Anabasis. Ingeleid en vertaald door G. Koolschijn en N. Matsier.
58769: XENOPHON, - KYROU ANABASIS. Expeditio Cyri. In usum scholarum iuventutis. Textum constituit C.G. Cobet. Editio septima quam curavit S.J. Warren.
61326: XENOPHON, - Griekse oorlogen. Ingeleid, vertaald en van noten voorzien door G. Koolschijn.
58528: XENOPHON, - Griekse oorlogen. Ingeleid, vertaald en van noten voorzien door G. Koolschijn.
58424: XENOPHON, - Memorabilia. Rec. W. Gilbert.
58425: XENOPHON, - Commentarii (i.e. Memorabilia). Recognovit W. Gilbert.
58193: XENOPHON, - Hieroon è Tyrannikos. The Hieron. With Introduction, Notes and Critical Appendix by H.A. Holden.
58192: XENOPHON, - Anabasis, Book I. Edited by A.H. Allcroft and F.L.D. Richardson.
57500: XENOPHON, - Vorschläge zur Beschaffung von Geldmitteln oder über die Staatseinkünfte. Eingeleitet, herausgegeben und übersetzt von E. Schütrumpf.
57495: XENOPHON, - Institutio Cyri. Edidit W. Gemoll. Editionem correctiorem curavit J. Peters.
56483: XENOPHON, - De postremis Belli Peloponnesiaci annis libri Duo sive Hellenicorum Libri I et II. Hellenica sive Hellenicorum quae vulgo feruntur libri III-VII recognovit et interpretatus est L. Breitenbach. (Complete).
56392: XÉNOPHON, - Cyropédie. Tome I. Livres I et II. Tome II. Livres III-V. Texte établie et traduit par M. Bizos. Tome III. Livres VI-VIII. Texte établi et traduit par É. Delebecque.
56228: XENOPHON, - Anabasis. Book I. Book II. Edited for the Use of Schools, with Introduction, Notes, and Vocabulary, by A.S. Walpole. Book III. Book V. Ibidem. Edited by G.H. Nall. Book IV. Ibidem. Edited by E.D. Stone.
55942: XENOPHON, - Institutio Cyri. Recensuit A. Hug.
55943: XENOPHON, - Institutio Cyri. Recensuit et praefatus est L. Dindorfius.
55904: XENOPHON, - Griechische Geschichte. Für den Schulgebrauch. Erklärt von B. Büchsenschütz. Buch I-IV.
5586: XENOPHON, - Ephesiaka - Efeske price. Incerti Auctoris: Historia Apollonii regis Tyri - Pripovijest o Apoloiju, kralju tirskome. Latina et Graeca, translated in Kroatian language.
55803: XENOPHON, - Vorschläge zur Beschaffung von Geldmitteln oder über die Staatseinkünfte. Eingeleitet, herausgegeben und übersetzt von E. Schütrumpf.
55355: XENOPHON, - Scripta minora. Fasciculus posterior. Opuscula Politica equestria venatica continens. Post L. Dindorf edidit Fr. Ruehl. Accedunt Simonis De Re Equestri quae supersunt.
55226: XENOPHON, - De re equestri. Peri hippikes. Edidit K. Widdra. Adiectae sunt duae tabulae.
8817: XENOPHON, - Herinneringen aan Sokrates. Bloemlezing samengesteld door A.A. Buriks en W. Wiersma. Deel I: Text. Deel II: Commentaar.
841: XENOPHON, - Anabase.
60386: XENOPHON, - Atheense en Aziatische herinneringen. Met woordenlijst.
51467: XENOPHON, - The Art of Horsemanship. Translated, with chapters on the Greek riding-horse and with notes by M.H. Morgan. Contents: Xenophon on Horsemanship. The Greek Riding-Horse. Points of the Horse. Notes. On the illustrations. Index.
61273: XENOPHON, - Cyropaedia. Editit Gustav Sauppe.
51018: XENOPHON, - Die Verfassung der Spartaner. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von St. Rebenich.
50433: XENOPHON, - Abrokomes und Anthia. Die Liebenden von Ephesos. Aus dem Griechischen, Übersetzung und Anmerkungen von B. Kitzler. Nachwort von W. Kirsch. Mit acht Radierungen von Fr. Cremer.
49923: XENOPHON, - Paardrijden. Eene handleiding voor den ruiter. Naar het grieksch door C.A. van Woelderen.
61434: XENOPHON, - Anabasis. Auswahl. Text herausgegeben u A. Linnenkugel. Erläuterungen von J. Feix.
47640: PS. XENOPHON, - Athenaion politeia. In usum scholarum academicarum edidit E. Kalinka.
35584: XENOPHON, - Kyrupädie. Die Erziehung des Kyros. Herausgegeben und übersetzt von R. Nickel.
35522: XENOPHON, - Kyrou anabasis. Recognovit et illustravit C.G. Krüger.
35287: XENOPHON, - Erinnerungen an Sokrates. Herausgegeben von P. Jaerisch.
34926: XENOPHON, - Cyropädie. Aufs neue übersetzt und durch Anmerkungen erläutert von Chr.H. Dörner. Bound together with: Hellenische Geschichte. Übersetzt von J. Rieckher.
34450: XENOPHON, - Reitkunst. Griechisch und Deutsch von K. Widdra.
34405: XENOPHON, - Hellenika. Griechisch-deutsch ed. G. Strasburger.
34339: XENOPHON, - Poroi cum prolegomenis et commentariis edidit J.H. Thiel.
33852: XENOPHON, - Hellenika. Griechisch-deutsch ed. G. Strasburger.
30789: XENOPHON, - Griechische Geschichte. Für den Schulgebrauch erklärt von B. Büchsenschütz. Erstes Heft. Buch I-IV. Zweites Heft. Buch V-VII.
27516: XENOPHON, - Kyropaedie. Für den Schulgebrauch erklärt von L. Breitenbach. Erstes Heft. Zweites Heft.
27011: XENOPHON, - Scripta minora. Recognovit L. Dindorfius. Fasciculus posterior Rempublicam Lacedaemoniorum, Rempublicam Athenienium, De vectigalibus librum, Hipparchicum, De re equestri librum, Cynegeticum continens.
26656: XENOPHON, - Griechische Geschichte. Zum Schulgebrauch mit erklärenden Anmerkungen versehen von E. Kurz. Heft I. Buch I-III. Heft II. Buch IV-VII.
26148: XENOPHON, - Memorabilien. Für den Schulgebrauch erklärt von Raphael Kühner.
25975: XENOPHON, - The Anabasis. Book II. Edited with Introduction, Notes and Vocabulary by G.M. Edwards.
25974: XENOPHON, - The Anabasis. Book III. Edited with Introduction, Notes and Vocabulary by G.M. Edwards.
25973: XENOPHON, - The Anabasis. Book IV. Edited with Introduction, Notes and Vocabulary by G.M. Edwards.
25972: XENOPHON, - The Anabasis. Book IV. Edited with Introduction, Notes and Vocabulary by G.M. Edwards.
25549: XENOPHON, - Banquet. Apologie de Socrate. Texte établi et traduit par F. Ollier.
21734: XENOPHON, - Anabasis. (Nach Text und Kommentar getrennte Ausgabe) für den Schulgebrauch von Reimer Hansen. I. Bändchen. Buch I und II. Erste Abteilung: Text.Zweite Abteilung: Kommentar. II. Bändchen. Buch III-V. Erste Abteilung: Text. Zweite Abteilung: Kommentar. III. Bändchen: Buch VI und VII (mit erkärenden Anmerkungen).
17761: PLATO & XENOPHON, - Socratic Discourses. Introduction by A.D. Lindsay. [Translation].
17760: PLATO & XENOPHON, - Socratic Discourses. Introduction by A.D. Lindsay.
17392: XENOPHON, - Scripta Minora. Recognovit L. Dindorfius. Editio Emendatior.
14170: XENOPHON, - Opera omnia. Recognovit brevique adnotatione critica insturxit E.C. Marchant. Tomus I: Historia Graeca.
13871: XENOPHON, - Oeuvres. Traduites en Français. Sur les Textes imprimés et sur quatre Manuscrits de la Bibliothèque nationale, par le citoyen Gail.
12559: XENOPHON, - Un Ménage Athénien au IVe siècle avant notre ère. Extraits de L'Économique. Présentés et commentés par P. Henen.
12544: XENOPHON, - Mémorables (1ième livre). Texte Grec etc. par H. Lebègue.
12540: XENOPHON, - Memorabilien. Für den Schulgebrauch erklärt von Raphael Kühner.
11112: XENOPHON, - L'Anabase. Présentée par R.M. Guastalla et G. Michaud.
10017: XENOPHON, - Institutio Cyri. Recensuit G. Gemoll. (editio minor).
7841: XENOPHON, - Griechische Geschichte. Für den Schulgebrauch erklärt von B. Büchsenschütz. Erstes Heft Buch I-IV. Zweites Heft Buch V-VII.
7842: XENOPHON, - Griechische Geschichte. Für den Schulgebrauch erklärt von B. Büchsenschütz. Erstes Heft Buch I-IV. Zweites Heft Buch V-VII.
842: XENOPHON, - Anabase. Texte établi et traduit par P. Masqueray.
845: XENOPHON, - Anabase. Texte grec etc. par P. Couvreur.
870: XENOPHON, - Anabasis. Erklärt von C. Rehdantz. Mit einer Karte von H. Kiepert und 2 Tafeln Abbildungen. Erster Band: Buch I-III. Zweiter Band: Buch IV-VII.
8708: XENOPHON, - Hellenica. In usum scholarum edidit C.G. Cobet. Bloemlezing met commentaar bewerkt door J. Janssen. Deel I: Tekst. Deel II: Commentaar (met 1 plaat en 1 kaart).
8709: XENOPHON, - Hellenica. In usum scholarum edidit C.G. Cobet. Editio quinta quam curavit L. Punt.
8714: XENOPHON, - Hellenika. Ausgewählte geschichtliche Gruppen und Einzelbilder. Für den Schulgebrauch herausgegeben von K. Roßberg. Ausgabe A. I. Teil: Text. II. Teil: Kommentar.
8719: XENOPHON, - Hellenika. (Historia Graeca). In usum scholarum emendavit C.G. Cobet.
872: XENOPHON, - Anabasis. Erklärt von C. Rehdantz. Zweiter Band: Buch IV-VII.
8720: XENOPHON, - Hellenika. Historia Graeca. Recensuit O. Keller.
8737: XENOPHON, - Helléniques. Tome I. (Livres I-III). Texte établi et traduit par J. Hatzfeld.
878: XENOPHON, - Anabasis I. Met aantekeningen door Y.H. Rogge.
879: XENOPHON, - Anabasis. In usum scholarum edidit C.G. Cobet. Editio duodecima quam curavit J. Janssen. Accedit tabula geographica.
880: XENOPHON, - Anabasis. In usum scholarum edidit C.G. Cobet. Editio octava quam curavit M. Boas. Accedit tabula geographica.
882: XENOPHON, - Anabasis of tocht van Cyrus. Uit het Grieksch, met inleiding en korte aanteekeningen door H.C. Muller.
884: XENOPHON, - Anabasis of tocht van Cyrus. Uit het Grieksch, met inleiding en korte aanteekeningen door H.C. Muller.
886: XENOPHON, - Anabasis sive de expeditione cyri minoris. Versio Leunclavio-Welsiana. Passim emendata et ad optimas editiones reficta.
12603: YALICHEV, S., - Mercenaries of the Ancient World.
34328: YALOURIS, N., - Pegasus. Ein Mythos in der Kunst.
2244: YALOURIS, N., - De Beeldhouwkunst van het Oude Griekenland. De sculptuur van het Parthenon. Fotografie: F.L. Kennett. Voor Nederland bewerkt door Fr.W.S. van Thienen.
14850: YALOURIS, N., - Pegasus: The Art of the Legend. Translation in English by Helen Zigada.
29663: YELLIN, D., and I. ABRAHAMS, - Maimonides.
11204: YETKIN, S.K., - L'Architecture Turque en Turquie.
32647: YOUNG, Frances, L. AYRES, and A. LOUTH, (eds.), - The Cambridge History of Early Christian Literature.
23970: YOUNG, Douglas, - The Puddocks. A verse play in Scots. From the Greek of Aristophanes.
50502: YOURCENAR, M., - Het hermetisch zwart. Vertaald door J. Tuin.
61268: YOURCENAR, M., - Hadrianus' Gedenkschriften. Vertaald door J.A. Sandfort.
52762: YPES, C., - Petrarca in de Nederlandse Letterkunde.
13909: YPES, C., (ed. and transl.), - Olijven en Zilveren Populieren. Moderne Italiaanse lyriek met Nederlandse vertaling. Ingeleid door G. Prampolini.
15286: YSEBAERT, J., - Plato CE '93.
18404: YUNIS, H., - Taming Democracy. Models of Political Rhetoric in Classical Athens.
2823: ZAALBERG, C.A., - Das Buch Extasis van Jan van der Noot. With a Summary in English.
53002: ZACHER, K.-D., - Plutarchs Kritik an der Lustlehre Epikurs. Ein Kommentar zu Non posse suaviter vivi secundum Epicurum: Kap. 1-8.
27503: ZACZEK, I., - The Art of the Celts. Origins. History. Culture.
34121: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N., W.J.T. PETERS, and A.M. WITTEVEEN, - The Figural Bronzes. The Figural Bronzes, Supplement 1983.
16693: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N., W.J.T. PETERS and W.A. van ES. - Roman Bronze Statuettes from the Netherlands I: Statuettes Found North of the Limes, en II: Statuettes Found South of the Limes.
13202: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N., - Het Nabije Oosten. Antieke Kunst.
13034: ZADOKS, A.N. en ES, W.A. van, - Muntwijzer voor de Romeinse Tijd.
1150: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N., - Antieke Cultuur in Beeld.
1149: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N., and J.S. BOERSMA, - Antieke Cultuur in Beeld.
902: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N., - Ancestral Portraiture in Rome and the Art of the Last Century of the Republic.
43077: ZAFEIROPOULOU, Diana, - The National Archaeological Museum.
35876: ZAGAGI, Netta, - The Comedy of Menander. Convention, Variation and Originality.
35350: ZAMBELLI, P., - Une réincarnation de Jean Pic à l'époque de Pomponazzi. Les thèses magiques et hérétiques d'un aristotélicien oublié, Tiberio Russiliano Sesto Calabrese (1519).
43969: ZAMBON, Fr., (ed.), - Trattati d'amore cristiani del XII secolo. Volume I.
19729: ZAMPIERI, G., - Vetri antichi del Museo Civico Archaelogico di Padova.
50628: ZANANIRI, G., - Histoire de l'église Byzantine. Préface de S.E. Tisserant.
52837: ZANKER, G., - Realism in Alexandrian Poetry: A Literature and its Audience.
20308: ZANOT, M., - De wereld ging driemaal onder (=Dopo il diluvio).
16805: ZAUNER, A., - Romanische Sprachwissenschaft. Vol.1: Lautlehre und Wortlehre I; Vol.2: Wortlehre II und Syntax.
34110: ZAUZICH, K.-Th., - Hieroglyphen ohne Geheimnis. Eine Einführung in die Altägyptische Schrift für Museumsbesucher und Ägyptentouristen.
25693: ZECHLIN, E., - Maritime Weltgeschichte. Altertum und Mittelalter.
14074: ZEELEN, F.J., - Een Oosters museum voor een kwartje klei.
12027: ZEHNACKER, H., and J.-C. FREDOUILLE, - Littérature latine.
48127: ZELLE, M., (ed.), - Tatort CUT. Die Spur führt nach Xanten.
60673: ZELLER, E., - Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Drei Teile. Jeder Teil in zwei Abteilungen.
23931: ZELLER, Fr., - Die apostolischen Väter. Aus dem Griechischen übersetzt.
8271: ZELLER, E., - Grundriss der Geschichte der Griechischen Philosophie.
8272: ZELLER, E., - Grundriß der Geschichte der Griechischen Philosophie. In neuer Bearbeitung von W. Nestle.
19062: ZELLWEKER, E., - Troia. Drei Jahrtausende des Ruhms.
56077: ZENONE, (ZENON), - Testimonianze e frammenti. Introduzione, traduzione e commenta a cura di M. Untersteiner.
18458: ZEVENBERGEN, Chr., (ed.), - Teksten ten gebuike bij de studie van het Romeinse Recht. Deel 1: Inleiding, algemeen deel, burgerelijk procesrecht en zakenrecht.
55469: ZIBAWI, M., - Die Ikone. Bedeutung und Geschichte.
30916: ZIEBARTH, E., - Eine Handelsrede aus der Zeit des Demosthenes. Die Rede XXXIV gegen Phormion. Mit Einleitung und Sachkommentar.
10871: ZIEBARTH, E., - Kulturbilder aus griechischen Städten.
7869: ZIEBARTH, E., - Der griechische Kaufmann im Altertum.
56033: ZIEGLER, K., and W. SONTHEIMER, - Der Kleine Pauly. Lexicon der Antike. Auf der Grundlage Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter.
49798: ZIEGLER, K., and W. SONTHEIMER, - Der Kleine Pauly. Lexicon der Antike. Auf der Grundlage Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter.
44508: ZIEGLER, K., and W. SONTHEIMER, - Der Kleine Pauly. Lexicon der Antike. Auf der Grundlage Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter.
33842: ZIEGLER, K., and W. SONTHEIMER, - Der Kleine Pauly. Lexicon der Antike. Auf der Grundlage Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter.
10662: ZIEGLER, K., and W. SONTHEIMER, - Der Kleine Pauly. Lexicon der Antike. Auf der Grundlage Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter.
58271: ZIELINSKI, Th., - Das Clauselgesetz in Ciceros Reden. Grundzüge einer oratorischen Rhytmik. Der constructive Rhythmus in Ciceros Reden. Der oratorischen Rhytmik. Zweiter Teil.
3463: ZIELINSKI, T., - Cicero im Wandel der Jahrhunderte.
27884: ZIELINSKI, T., - Cicero im Wandel der Jahrhunderte.
26897: ZIELINSKI, T., - Horace et la Société Romaine du temps d'Auguste.
54653: ZIERL, A., - Affekte in der Tragödie. Orestie, Oidipous Tyrannos und die Poetik des Aristoteles.
18465: ZIJDERVELD, C., - Teletè. Bijdrage tot de kennis der religieuze terminologie in het Grieksch. With an English summary.
4535: ZIJLSTRA, J.S.A., - De delatores te Rome tot aan Tiberius' regering.
21763: ZIMMER, F., (ed.), - Die griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeit. (Buch bei der Ausstellung im Martin-Gropius-Bau/Kunst und Ausstellungshalle der Bunedesrepublik Deutschalnd, Bonn).
4714: ZIMMERMAN, J.E., - Dictionary of Classical Mythology.
43454: ZIMMERMAN, M, and R. VAN DER PAARDT, (eds.), - Metamorphic Reflections. Essays presented to Ben Hijmans at his 75th birthday.
35802: ZIMMERMAN, M., G. SCHMELING, H. HOFMAN, a.o., (eds.), - Ancient Narrative. Volume 6.
35801: ZIMMERMAN, M., G. SCHMELING, H. HOFMAN, a.o., (eds.), - Ancient Narrative. Volume 5.
35746: ZIMMERMAN-de GRAAF, M., - Apuleius Madaurensis: Metamorphosen X, 1-22. Tekst, Inleiding, Commentaar.
35724: ZIMMERMAN, M., G. SCHMELING, H. HOFMAN, a.o., (eds.), - Ancient Narrative. Volume 4 (2005).
35701: ZIMMERMAN, M., G. SCHMELING, H. HOFMAN, a.o., (eds.), - Ancient Narrative. Volume 3 (2003).
35700: ZIMMERMAN, M., G. SCHMELING, H. HOFMAN, a.o., (eds.), - Ancient Narrative. Volume 2 (2002).
35455: ZIMMERMAN, M., G. SCHMELING, H. HOFMAN, a.o., (eds.), - Ancient Narrative. Volume 1 (2000-2001).
1481: ZIMMERMAN-de GRAAF, M., - Apuleius Madaurensis: Metamorphosen X, 1-22. Tekst, Inleiding, Commentaar.
54377: ZIMMERMANN, - Die griechische Komödie.
33638: ZIMMERMANN, H.-J., - Alexander Popes Noten zu Homer. Eine Manuskript- und Quellenstudie.
30183: ZIMMERMANN, B., - Untersuchungen zur Form und dramatischen Technik der Aristophanischen Komödien. Band 1: Parodos und Amoibaion.
26508: ZIMMERMANN, B., (ed.), - Griechisch-römische Komödie II.
26442: ZIMMERMANN, B., - Greek Tragedy. An Introduction. Translated by Thomas Marier.
26181: ZIMMERMANN, B., (ed.), - Antike Dramentheorien und ihre Rezeption.
22675: ZIMMERMANN, B., - Greek Tragedy. An Introduction. Translated by Thomas Marier.
13355: ZIMMERMANN, A., - Neue kritische Beiträge zu den Posthomerica des Quintus Smyrnaeus. Zweite Folge.
32837: ZIMMERN, A.E., - The Greek Commonwealth. Politics and Economics in Fifth-Century Athens.
30006: ZIMMERN, A.E., - The Greek Commonwealth. Politics and Economics in Fifth-Century Athens.
55504: ZINGERLE, A., - Ovidius und sein Verhältnis zu den Vorgängern und gleichzeitigen Römischen Dichtern. I. Ovid. Catull. Tibull. Properz. II. Ovid. Ennius. Lukrez. Vergil. III. Ovid. Horaz. Stellenregister.
33078: ZINK, N., - Sophokles: König Ödipus.
17831: ZINK, N., - Sophokles, Antigone: Grundlagen und Gedanken zum Verständnis des Dramas.
29812: ZINSERLING, V., - La femme en Grèce et a Rome.
20516: ZINSERLING, V., - Women in Greece and Rome.
34909: ZINTZEN, C., - Grundlagen und Eigenarten des Florentiner Humanismus.
29647: ZMEGAC, V., and Z. SKREB, (eds.), - Zur Kritik literaturwissenschaftlicher Methodologie.
16611: ZOELLER, M., - Römische Staats- und Rechtsaltertümer. Ein Kompendium für das Studium und die Praxis.
12333: ZOGGEL, K.H. van, - Maria Callas. Een leven als een Griekse tragedie.
54117: ZONJEE, W., - Anton Heyboer. De filosofie van een oorspronkelijke geest. Leven, kunst en gedachtewereld van Anton Heyboer in woord en beeld.
1038: ZONNEVELD, J.J.M., - Angore Metuque. Woordstudie over de Angst in de Rerum Natura van Lucretius. Une Étude verbale sur le phénomène de l'angoisse dans le Rerum Natura de Lucrèce. (Avec résumé en français).
10934: ZSCHIETZSCHMANN, W., - Kunstgeschichte der Griechen und Römer.
8695: ZSCHIETZSCHMANN, W., - Hellas und Rom. Eine Kulturgeschichte des Altertums in Bildern.
50559: ZUCCARELLI, U., - Lessico di Reposiano.
32255: ZUIDEMA, S.U., - De philosophie van Occam in zijn commentaar of de Sententiën.
27841: ZUIDEMA, W., - De vergeten taal van het verhaal.
35380: ZUIDINGA, H., - Kleine Vertaalgids voor het Latijn.
10673: ZUIDINGA, H., - Kleine Vertaalgids voor het Latijn.
52766: ZUNDEL, E., - Clavis Quintilianea. Quintilians Institutio oratoria (Ausbildung des Redners), aufgeschlüsselt nach rhetorischen Begriffen.
27443: ZUNTZ, G., - An Inquiry into the Transmission of the Plays of Euripides.
22803: ZUNTZ, G., - Opuscula selecta. Classica. Hellenistica. Christiana.
7949: ZUSCHLAG, H., - Griechische und römische Geschichte.
19241: ZWAAN, F.L., - Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Spraakkunst. Grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en Reviseurs, en Hooft, uitgegeven, samengevat en toegelicht.
18333: ZWAAN, J. de, (ed.), - Syntaxis der Wijzen en Tijden in het Grieksche Nieuwe Testament. E.W. Burton's Syntax of New Testament Moods and Tenses voor het Nederlandsch taaleigen bewerkt.
14822: ZWAAN, J. de, (ed.), - Paulou: Pros Philippesious, Pros Kolossaeis; Pros Galatas, Pros Ephesious. Dictaatuitgave. Met exegetische interpolaties, etc. ontleend aan de Patres.
10324: ZWAAN, J. de, - Jezus, Paulus en Rome.
8176: ZWAAN, J. de, (ed.), - Griekse Papyri. Ten dienste van het onderwijs in het Nieuwtestamentisch Grieks.
8200: ZWAAN, J., - Groen van Prinsterer en de Klassieke Oudheid. (Groen van Prinsterer and Classical Antiquity).
58384: ZWALVE, W.J., - Keizers, soldaten en juristen. Vijf Romeinse juridische biografieën.
33071: ZWALVE, W.J., - Proeve ener theorie der denegatio actionis. Een onderzoek naar de positie van de magistraat in het Romeinse burgerlijke procesrecht.
55754: ZWIERLEIN, O., - Antike Revisionen des Vergil und Ovid.
44743: ZWIERLEIN, O., - Hippolytos und Phaidra: Von Euripides bis D'Annunzio. Mit einem Anhang zum Jansenismus.
35795: ZWIERLEIN, O., - Zur Kritik und Exegese des Plautus. I. Poenulus und Curcilio.
35792: ZWIERLEIN, O., - Zur Kritik und Exegese des Plautus. IV. Bacchides.
35793: ZWIERLEIN, O., - Zur Kritik und Exegese des Plautus. III. Pseudolus.
35794: ZWIERLEIN, O., - Zur Kritik und Exegese des Plautus. II. Miles gloriosus.
34831: ZWIERLEIN, O., - Senecas Phaedra und ihre Vorbilder.
34671: ZWIERLEIN, O., - Prolegomena zu einer kritischen Ausgabe der Tragödien Senecas.
34495: ZWIERLEIN-DIEHL, Erika, - Magische Amulette und andere Gemmen des Instituts für Altertumskunde der Universität zu Köln. Photographiert von I. Luckert.
29108: ZWIERLEIN, O., - Zur Kritik und Exegese des Plautus. IV. Bacchides.
29107: ZWIERLEIN, O., - Zur Kritik und Exegese des Plautus. III. Pseudolus.
29106: ZWIERLEIN, O., - Zur Kritik und Exegese des Plautus. II. Miles gloriosus.
29105: ZWIERLEIN, O., - Zur Kritik und Exegese des Plautus. I. Poenulus und Curcilio.
8660: ZWIERLEIN-DIEHL, E., - Helena und Xenophon. Ein archäologisches Kinderbuch.
[an error occurred while processing this directive]

6/8