Antiquariaat Schuhmacher
Geldersekade 107, 1011 EM Amsterdam, NH Netherlands Phone: +31206221604, Fax: +31206206620            Email: schuhmacher@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19391: _ & _ (/Haupt, M./Müllenhoff, K.) - Iwein, Eine Erzählung von HARTMANN von AUE (Hrsg.
19402: - * _ La Normandie et la Renaissance classique dans la Littérature française du XIIe Siècle, Gron.
19403: - * _ PHILOMENA, Conte raconté d'après Ovide par CHRETIEN de TROYES, Publ.
19724: ( _ ) - De Perchevael en het Haagsche Lancelot-Handschrift.
19723: _ - Maerlants Werken, beschouwd als Spiegel van de dertiende Eeuw.
22003: - Fakkel, De, in Handen van allen, die deel hebben aan het Nederlandsche Cultuur- en Geestesleven. Maandblad Jrg.1 - 2, Batavia (nov.) 1940 - (jan.) 1942 [niet verder verschenen]; in Afl.
19427: _ - Tableau de la Littérature Française médiévale, Idées et Sensibilités.
19426: - * _ MYSTÈRES et MORALITÉS du Manuscrits 617 (Musée Condé) Chantilly, Publ.
19754: Al, B.P.F. - La Notion de Grammaticalité en Grammaire generative-transformationelle, Étude générale et Application à la Syntaxe de l'Interrogation directe en Français parlé.
19602: - * _ 2 Offprints: Origineel, Vertaling, Bewerking: Een Gevecht in Lancelot en Prose, Lancelotcompilatie en Lantsloot vander Haghedochte, 1979 / De Oorspronkelijkheid van de Torec, of: de Vrije Val (…), 1979; with Ann.
19505: - * Hammerich, L.
19612: - * Paton, L.
19610: - * Paris, G.
19611: - * Parry, J.
19438: - * Dickins, B: The Anglo-Saxons, Studies in some Aspects of their History and Culture presented to.
19434: - * _ 2 Offprints: Tristanprobleme I, III, n.
21201: (Hoogstraten, D. van) - Lingua Belgicae Idea Grammatica, Poetica, Rhetorica, deprompta ex Adversariis Anonymi Batavi (...).
18658: [Pluimer, J.] - Krispyn, Starrekyker; Blyspel.
19520: _ - Les Lais de Marie de France.
19521: - * _ : Mélanges de Philologie Romane et de Littérature Médievale offers à (Contr: PONS, LOOMIS, MICHA, FOURQUET, FRAPPIER, IMBS, VINAVER, SPITZER, LANGFORS, WAGNER, COHEN, FLUTRE, FARAL, JEANROY).
22006: - Oriëntatie. Nrs. 1 - 46, Batavia/Bandung (nov.) 1947 - (jan.) 1954 [niet verder verschenen]; Ills; in Afl. (op 2 Nrs. na)
19529: - * Jacobius, H.
24472: - Film Photos Wie Noch Nie.
24236: - Standpunten en Getuigenissen, Nrs. 1-10 [niet verder verschenen].
19560: - * Lejeune, R.
19561: - * Lewis, C.
19563: - * Loke, M.
19562: - * Liestøl, K.
19623: - * Pickford, C.
19625: - * Polak, L.
19626: - * Purgatoria St.
19627: - * Quint, J.
19628: - * Rabe, H.
19630: - * (Ranke, K.
19633: - * Resoort, R.
19639: - * Rompelman, T.
19640: - * Rowe, J.
19641: - * Rubingh-Bosscher, J.
19642: - * Ruelle, P.
19643: - * Salverda de Grave, J.
19644: - * Santillana, G.
19645: - * Sapir, E.
19646: - * Schirmer, W.
19647: - Schmidz, C.
19648: - * Schneider H.
19649: - * Schnetz, J.
19650: - * Schoepperle, G.
19651: - * Schoepperle Loomis, G.
19652: - * Scholte, J.
19653: - * Schroeder, L.
19655: - * Schwarz, W.
19656: - * Sechehaye, A.
19657: - * Séchelles, D.
19659: - Snelleman, W.
19661: - * _ Messire Robert de Borron und der Verfasser des Didot-Perceval, Ein Beitrag zur Kritik der Graal-Romane.
19662: _ - Zur Sprache und Literatur des Mittelalters, Verzamelde Opstellen.
19663: - * _ 11 Offprints & Lectures: Compositie-techniek van den hoofschen Roman, 1924 / Zu Erec-Gereint, [1925]; with some Ann.
19664: _ / (III-V:) _ - Die deutsche Literatur des Mittelalters, Verfasserslexicon Hrsg.
19665: - * Starck, C.
19670: - * Storms, G.
19671: - * Streitberg, W.
19675: - * Tilvis, P.
19676: - * _ Prosa-Lancelot-Studien.
19678: - * Tollenaere, F.
19679: - * Törnquist, N.
19680: - * Traube, L.
19681: - * Uhlenbeck, C.
19685: - * Verwey, Albert Het Lezen en Schatten van Gedichten, Afscheidscollege.
19687: - * _ / Verdam, J.
19688: _ / _ - FERGUUT, opnieuw Uitg.
19691: _ - Die Balen-Dichtungen und ihre Quellen.
19693: _ : - Medieval Miscellany, presented to by Pupils, Colleagues and Friends.
19695: - * Vleeskruyer, R.
19498: - * Gijsen, J.
23414: (V[isscher], R[oemer]) - T'LOFF VANDE MVTSE, | ende van | EEN BLAEV VVE SCHEEN; | Met noch ander | GHENOEGHELICKE BOERTEN ende QVICKEN, | Soo uyt het Grieckx, Latijn, en Franchoys in rijm overgheset, | als selffs Poeetelick ghedicht: | Tot vermaeckelickheyt van alle luyden nieuwelickx | in druck ghebracht. |
19564: - * Loomis, R.
20032: M[ichels], L. - Grammaire élémentaire liégeoise '(française-wallonne)'.
23167: (Schwitters, Kurt) - Een Verhaal. (Vertaald door W. de Graaf).
12566: [Spee, Friedrich] - Güldenes Tugend-buch. (Hrsg.) mit Lesarten & Anm. (von). Th.G.M. van OORSCHOT.
19956: (Imbs. P.) - Lexicologie et Lexicographie françaises et romanes, Orientations et Exigences actuelles. Colloques (& Discussions, Éd. par). (Contr.: K. BALDINGER, R. LAPESA, M. GONON, S. ULLMANN, B. MIGLIORINI, B.E. VIDOS, W. von WARTBURG, e.A.).
23448: - Antiphonen uit de Vespers van Drie Koningen.
19371: (Baist [,G.]) - CHRESTIEN's von TROYES Contes del Graal '(Percevaus li Galois)', Abdruck der HS.
23429: - Die Futuristen: Umberto Boccioni, Carlo Carra, Luigi Russolo, Gino Severini. (Catalogue)
22926: [Heringa, P.M., als] (Liebentrau, Henk) - Quasi una Romanza.
23592: - Binding (6 x 5 cm) made of dark tortoise-shell.
23591: - Allgemeiner Preussischer National-Kalender auf das Jahr 1829, Unterricht und Vergnügen für Geistliche und Weltliche, Lehrer, Beambte, Bürger und Landleute.
13135: (-, m.m.v. A.M. Pols) - Guido Gezelle Bibliographie.
18453: (Heeroma, K.) - PROTESTANTSE POËZIE der 16de en 17de Eeuw (: Bloemlezing in gemoderniseerde Spelling, met Inl. & Aant. door). I (: o.a. REVIUS, pp. 124-201).
24309: - Onze Actrices en Acteurs. Serie 2.
24311: (Rasmussen, Knud) - Laatste Noordpool Expeditie van den Eminenten Noordpoolreiziger Rasmussen.
23931: [Verwey, Albert] - Van het Leven.
22958: (Heemskerk, J. van) - Batavische Arcadia, Waer in, Onder 't Loof-werck van Liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorspronck van 't oudt Batavien, Vryheydt der voorige en volgende Bataviers. Vrye Zee, Zeevonden, Vinders van verborgen Schatten, verbeurten van goederen, uytperssen der waerheydt door pijnigen, onheyl van de lanckweyligheyt der Rechtsplegingen, met de oorsaken van dien, en de behulpmiddelen daer tegen; mitsgaders van andere diergelijcke ernstige saken meer. Den Vierden Druck, Door den Autheur meer als ee
19484: - * _ 19 Offprints: Gheraert Leeu's Historie van Alexander en Handschrift Utrecht, U.
21448: (Petronio, G.) - La Traduzione, Saggi e Studi (, Atti di Cobegno Internazionale ...) (, Ed. par). (Contr.: M. WANDRUSZKA, K.R. BAUSCH, M. JACQMAIN, G. ORELLI, H.D. RAUSCHNER, L. RENZI (, e.a.).
22005: - Litterair Paspoort, Tijdschrift voor Boeken uit de Oude en Nieuwe Wereld. Jrg. 1 - 28, Amsterdam 1946 - 1973. In Afl. (de oorspr. reeks)
22004: - De Groene Linde, Tijdschrift voor fraaie Letteren. Jrg. 1 - 2, Leuven, Bomans & van Brusselen /Brussel, Vlaamsche Boekhandel 1905 - 1906 [niet verder verschenen]; in Afl.
19595: - * Neckel, Gustav Die germanischen Relativpartikeln.
24020: (Jorn, Asger) - Held & Hasard, Dolk & Guitar, 3,
19721: _ - JACOB van MAERLANTs Roman van TOREC, opnieuw naar het HS.
19722: _ - Maerlants Werken, beschouwd als Spiegel van de dertiende Eeuw.
19719: - * Winkel, Jan te De Beoefening der Germanistiek aan de Amsterdamsche Hoogeschool.
19720: _ - GESCHIEDENIS der Nederlandsche Letterkunde I.
19718: - * _ 5 Offprints + Lectures: Gesproken en geschreven Frans in de XVIe Eeuw, 1947 / Nederlands-Franse Taalcontacten, 1960 / Les Versions françaises du Tristan et les Influences contemporaines, 1961 / Les Signes de l'Exception dans l'Histoire du Français, 1961 / Éléments courtois dans Béroul et dans Thomas, 1960 / Faut-il identifier Thomas, Auteur de Tristan, avec Thomas de Kent?, 1962; together 71 pp.
19733: - * _ Zur Mabinogionfrage, Eine Antikritik.
19741: - * Collection of 3 Offprints & small Publications on Frisian 1935-1949; 2 with Ann.
19742: - * Collection of 4 Offprints on Dutch 17th C.
19743: - * Collection of 4 small Publications on Scandinavian Literature & History by A.
19746: - * Collection of 9 Offprints & small Publications on different Subjects by Ebeling, C.
19747: - * Collection of 9 Offprints on Arthurian Literature by R.
19748: - * Collection of 14 Offprints & other Publications on Mediaeval (non Arthurian) Literature & History by F.
19749: - * Collection of 14 small Publications on English Language & Literature by W.
19750: - * Collection of 15 small Publications on French Language & Literature by J.
19751: - * Collection of 17 small Publications & Offprints on mainly Dutch Linguistics & Dialects by C.
23181: S(nijders), P(aul) - A is een Analphabeet. (Gedichten).
19468: _ - KRISTIAN von TROYES Yvain '(der Löwenritter)', Textausgabe mit Variantenauswahl, Einl.
19469: _ - KRISTIAN von TROYES, Yvain '(der Löwenritter)', Textausgabe mit Einl.
19462: _ - Der KARRENRITTER '(Lancelot)' und das WILHELMSLEBEN '(Guillaume d'Angleterre)' von CHRISTIAN von TROYES, Hrsg.
23273: (Wolff, O.L.B.) - Albanesisches Liebeslied aus Premet.
22788: (Blokland, Herber) - Leefregels, Leefregels van een Zestigjarige (, Bijeengebracht uit Gandhi, Hölderlin, Yourcenar & Rilke). (Arethusa Pers 48,)
18454: (Heeroma, K.) - PROTESTANTSE POËZIE der 16de en 17de Eeuw (:Bloemlezing in gemoderniseerde Spelling, met Inl. & Aant. door.).
19618: - * _ 6 Offprints: Van den Vos Reinaerde, Vs.
18539: (Jongh, E. de) - Tot Lering en Vermaak: (Inl. Catalogus Tentoonstelling) Rijksmuseum.
19467: _ - KRISTIAN von TROYES Yvain '(der Löwenritter)', Textausgabe mit Einl.
22879: (Ferenc, Gögös) - Beeldgedichten.
19587: - * Minis, C.
24017: (Jorn, Asger) - Erestica, Bolletina d'Information de Movimento internationale per una Bauhaus immaginista, No. 2 (Luglio)
19608: - * Panzer, Fr.
19614: - * _ Etudes sur la Queste del Saint Graal attribuée à Gautier Map.
23132: (Plantin, Christophe/ Brockway, James) - Le Bonheur de ce Monde.
21998: - Beweging, De, Algemeen Maandschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Staatskunde. Jrg. 1 - 15, Amsterd./Leiden 1905 - 1919, niet verder verschenen; Jrg. 9 geb. in halflinnen, rest in Afl. (Omsl. ontw.: H.P. Berlage).
12946: (Linde, Gerrit van de) - De Gedichten van de Schoolmeester, Uitg.
23401: - DE SCHADT-KISTE | DER | PHILOSOPHEN ENDE POETEN | WAER INNE TE VINDEN SYN | VEEL SCHOONE LEERLYCKE | BLASOENEN, | REFEREYNEN ENDE LIEDEKENS | Gebracht ende gesonden | op de Peoen-Camere binnen Mechelen | van d'omliggende steden in Brabant , | Vlaenderen , Hollandt | ende Zeelandt: | Geprononciert ende gesonghen | op henlieder Feeste den 3. Mey vanden Iaere 1620 | Achteruolghens den eysch der Caerten | te voren by henlieder wt gesonden . |
22997: B[lommaert], Ph. - THEOPHILUS, Gedicht der XIVe Eeuw, gevolgd door drie andere Gedichten van het zelfde Tydvak (: Van der ZIELEN ende van den LICHAME, Van der FEESTEN, De MAGHET van GHEND (van BAUDEWYN van der LOREN), [alle] naar (Afschrift van) [het] Hulthem[sche] HS., met bij Van der Feesten (enige)Varianten [cf. Uitg. 1858] naar HS. [UB. Gent 1374]), Uitg. (met Inl. & Woordenlijst) door.
20926: (Ranke, K.) - Internationaler Kongreß der Volkserzählungsforscher in Kiel und Kopenhagen '(19.8 - 29.8.1959)', Vorträge und Referate (, Hrsg. von).
19519: - * Hoepffner, E.
19517: - * Hirt, H.
19513: - * Hellinga, W.
19514: - * Hertel, A.
19539: - * Kapteyn, J.
19540: - * Karg-Gasterstädt, E.
19538: - * Kantola, M.
19376: _ - WOLFRAM's von ESCHENBACH Parzival und Titurel, Hrsg.(mit Einl. Anm. & Wortregister) von.
19482: - * _ Einleitung zu einer kritischen Ausgabe des altfranzösischen Yderromans.
24425: - Zondagspost. Onafhankelijk Weekblad voor Politiek en Cultuur, met Zondag-Magazine.
22000: - Criterium, Letterkundig Maandblad. Jrg. 1 - 6, Amsterd. 1940 - 1948.[niet verder verschenen]; in Afl.
19577: - * _ Zur Gralsage, Untersuchungen.
19578: - * Marx, J.
23317: [Borsselen, Philibert van] - DEN | BINCKHORST, | OFTE | HET LOF DES GELVC- | SALIGHEN ENDE GHERVST- | moedighen Land-levens. | AEN | Jonck-heer Jacob Snovckaert, Heere van den Binckhorst. |
19412: - * _ La Section d'ancien Français et d'ancien Provencal à l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes.
19698: - * Voigt, M.
19699: - * Vooys, C.
19700: - * Voretzsch, C.
19701: _ - Einführung in das Studium der altfranzösischen Sprache (…).
24321: - Amsterdam between D-Day and Liberation. June 1944-May 1945.
24327: [Groot, Jan H. de] - De Poort.
24328: [Groot, Jan H. de] - De Poort.
23411: [Spieghel, Hendrick Laurensz, m.m.v. D.V. Coornhert, Roemer Visscher en G. Fallet] - Twe-spraack | vande | Nederduitsche | Letterkunst/ | ofte | Uant spellen ende eyghenscap | des Nederduitschen taals; | uytghegheven by de Kamer | IN LIEFD BLOEYENDE, | t'Amstelredam. |
23387: [Marnix heer van Sint Aldegonde, Philips van] - DE BYEN-CORF, | der H. Roomscher Kercke. | Voorstellende een clare ende grondelicke | uytlegginge des Sendt-briefs van Meester Gen- | tianus Hervet , uytghegheven in Fransoys | ende Duyts/ aen den afgedwaelfden | van het Christen Geloove. | By den Autheur selve vergroot, ende verrijckt, nae den | Fransoyschen Bijen-corf, ofte Tableau, &c. by | hem int Licht ghebracht,int Iaer 1599. |
24422: (Vondel, Joost van den) - Rey van Klaerissen.
19550: - * Krabben, H.
23447: - Antiphonen uit de Vespers van Drie Koningen.
23859: [Gossaert, Geerten] - Platons Charmides, Bewerkt naar het Grieksch [door].
19495: _ - Grundriss der romanischen Philologie, Hrsg.
24215: - Kalender (19)44.
24216: [Keuls, H.W.J.M.] - Doortocht Gedichten. 1883-1943.
13007: (Perron, E. du) - Multatuli, Tweede Pleidooi, Beschouwingen en nieuwe Dokumenten.
19395: - * _ 2 Offprints on Arthurian Literature (in Dutch) 1982,1991; together 15 pp; both with dedication to MD.
19598: - * Nutt, A.
19536: - * Junk, V.
19537: - * Kaluza, M.
2841: (Moltzer, H.E.) - Het Kunstbegrip der Nieuwe-Gids-school.
19488: _ - Die deutsche Dichtung im Mittelalter: 800 bis 1500.
19489: _ - Die deutsche Dichtung im Mittelalter: 800 bis 1500.
19490: _ - Parzival in der deutschen Literatur.
19491: - * _ Tristan und Isolde in den Dichtungen des Mittelalters und der neuen Zeit.
13543: (Jonckheere, Karel) - Boeketje Buysse, Een Levensschets en een bibliografisch Overzicht, gevolgd door Getuigenissen (…) (, Onder Red.
13544: (Jonckheere, Karel) - De Poëziemuur doorbreken (, Essay).
13545: (Jonckheere, Karel) - De Vogels hebben het gezien.
23395: - REFEREYNEN Ghepronunchieert opte | Intreden binnen der Stede van Delft byde | thien naervolghende Cameren van Rhetorijcke in | Hollandt ghedaen: den XXen. Junij/ | Anno xvc. lxxxj. | Mitsgaders de Refereynen ghepronunnchieert op de Vraghe: | VVat het svvaerste is en t'beste binnen svverelts Ronden, | Dat deur smenschen verstant oyt is gheuonden? | Noch insghelijcx de Refereyneen op den Reghel: | VVant Godt haet den menschen die booslick leuen. | Met de Liedekens, die op den seluen sin/tussch
22886: (Foppema, Yge) - Kerstfeest 1945. (Gedicht).
19597: - * Nolte, A.
19596: - * Nitze, W.
24350: [Dijk, Geurt van] - Wovon Man Nicht Sprechen Kann.
22008: - Witte Mier, De, Een klein Maandschrift voor de Vrienden van het Boek (..). Jrg. 1-2 + (Nieuwe Reeks:) Maandschrift voor de Vrienden van Boek en Prent. Jrg. 1-3, Apeldoorn 1912/'13 - 1913, Maastr. 1924-1926 [niet verder verschenen]; Ills; Jrg.1-2: linn., rest in Afl.
12873: (-, als) - Nagelaten Snikken, Poëzie en Proza, Tekeningen en Curiosa uit de Nalatenschap.
19605: _ - De Vormen van het aortistisch Praeterium in de Middelnederlandsche epische Poëzie.
19494: _ - Grundriss der romanischen Philologie, Hrsg.
23039: (Laat, Ton de) - Klein Breviarium der ongewervelde Dieren,
17787: [ _ , als] V. - Nederlandsche GESCHIEDZANGEN, naar Tijdsorde gerangschikt en toegelicht, 863-(1609) (Uitg.
14580: [- , als] (M.E.R.) - Ons Saamreis, Feestuitgawe van die A.
13603: (Kuitert, R.) - Willem de Mérode.
13612: [Laar, J.J.E. van] - Physiologie van De Nieuwe Gids, Twee-maandelijksch Tijdschrift voor Letteren, Kunst, Politiek en Wetenschap (…).
14425: (Bosman, D.B., Louw, N.P. van Wyk & W.E.G.) - Tussen die Engtes, 'n Afrikaanse Versameling ten Behoewe van Nederlandse Skrywers (onder Red.
14397: [- , als] (M.E.R.) - Ons Saamreis, Feestuitgawe van die A.
14420: (Bax-Botha, M.A. & Bax, D.) - Afrikaans verhalend Proza.
17505: (Fontyn, J., e.a.) - Populaire literatuur (Onder Red. van).
17461: (Catalogus/ Catalogue) - Opkomst en Bloei van het Noordnederlandse Stadsgezicht in de 17e Eeuw/ The Dutch Cityscape in the 17th Century and its Sources.
15709: (-) - Morant und Galie, Een Middelnederlands Epos.
15721: (Neuhuys, C.) - Jacob van Maerlant Werken, Bibliographische Samenvatting.
15644: (Knuttel, J.A.N. m.m.v. J.W. Verkruisen) - RIDDERVERHALEN uit de Middeleeuwen I: Frankische [sic] Romans [niet verder verschenen]. (Bloemlezing in gemoderniseerde Spelling, met Inl. & Aant.) door.
15645: (Knuttel, J.A.N. m.m.v. J.W. Verkruisen) - RIDDERVERHALEN uit de Middeleeuwen I: Frankische, Klassieke en Oosterse Romans [niet verder verschenen]. (Bloemlezing in gemoderniseerde Spelling, met Inl. & Aant.) door.
15590: [Heremans, J.F.J. & Ledeganck, C.J.K.] - Werken van Zuster HADEWIJCH I: GEDICHTEN (: 1ste Stuk: Liederen; 2de Stuk: Mengeldichten), diplomatisch (...) Uitg. naar 2 HSS. Brussel .... [door].
15559: (Gailliard, E. & Vreese, Willem de) - DIETSCHE KALENDERS (: Nr. 1-30, Uitg. naar de HSS. met Inl. & Commentaar door). Overdrukken ("Jaarboek Kon. Vl. Acad. voor Taal- & Letterk." [Jrg. 21-28, 1907-1914]) [in Jrg. 29, 1919/'20 verscheen nog Nr. 31 & 32, Uitg. door Gailliard & R.A. Parmentier]
15539: (Endepols, H.J.E.) - Vijf GEESTELIJKE TONEELSPELEN der Middeleeuwen (: STELLA / Die EERSTE BLIJSCHAP / Die ZEVENSTE BLIJSCHAP / MARIEKEN van NIEUMEGEN / ELKERLIJK, naar diverse Uitg. in een gemoderniseerde Spelling, met Inl. & Aant., Uitg. door).
15517: [David, J./ Snellaert, F.A.] - Die CHIERKEIT der GHEESTELEKER BRULOCHT/ Dat HANTVINGHERLIJN oft Vanden BLINCKENDEN STEENE/ Dat BOEC der HOECHSTER WAERHEIT, door JAN van RUUSBROEC (... [Uitg. op basis van HS. KB. Brussel 3416-'24 door]). [Werken van Jan van Ruusbroec VI].
15516: (David, J.) - Dat BOEC vanden TWAELF BEGHINEN door JAN van RUUSBROEC '(XIVe Eeuw)', Met Aant. & Glossarium, Uitg. door)./ (David, J.) [/Snellaert, F.A.] - Die CHIERHEIT der GHEESTELEKER BRULOCHT/ Dat Hantvingherlijn oft vanden BLINCKENDEN STEENE/ Dat BOEC der HOECHSTER WAERHEIT door JAN van RUUSBROEC '(XIVe Eeuw)', Met Aant. & Varianten Uitg. door.
11230: (Galinksy, H.) - Naturae Cursus, Der Weg einer antiken kosmologischen Metapher von der alten in die neue Welt, Ein Beitrag zu einer historischen Metaphorik der Weltliteratur.
15979: (Bédier, J.) - Le Roman de TRISTAN et ISEUT, Renouvelé par.
15981: (Bédier, J.) - Les Légendes épiques, Recherches sur la Formation des Chansons de Geste.
16065: (Delisle, L.) - Le Triomphe et les Gestes de Mgr. Anne de Montmorency, Connétable, Grand Maître et premier Baron de France, Poème de JEAN de LUXEMBOURG, Publ. d' après le MS. orig. de l' ancienne Libr. de Chantilly (... avec Introd. & Notes par).
15951: (Baist, G.) - CHRESTIEN's von TROYES Contes del Graal '(Percevaus li Galois)', Abdruck der HS.
15913: (Willems [, J.F.]/ Snellaert, F.A.) - (258) Oude VLAEMSCHE LIEDEREN, ten Deele met de Melodiën (Uitg./ met Inl., waarin Naemlyst van (415) gedrukte Liederenverzamelingen, door).
15927: (-) - De Perchevael en het Haagsche Lancelot-Handschrift.
11286: (Kunne-Ibsch, E., Steinmetz, H., Ingen, F. von, u.A.) - Rezeption-Interpretation, Beiträge zur Methodendiskussion.
15904: [Vries, M. de] - KLOOSTER-SERMOEN, alsmede een Verhaal wegens den OORSPRONG van den DOBBELSTEEN vlgs. een HS. van de XVe Eeuw (...) in de Verzameling van A.D. Schinkel [d.w.z. naar een Afschr. door Schinkel van dit HS. nu: zoek, Uitg. door].
15888: (V.[loten, J. van]) - Verzameling van Nederlandsche PROZASTUKKEN van 1229-1476, naar Tijdsorde gerangschikt (& Uitg. naar HSS. en Uitg. van HSS., met Voorrede door). (Nederlandsch Proza van de XIIIde tot de XVIIIde Eeuw I [niet verder verschenen]).
18366: Chonia '(Kindermann, J.C.)' - Het Beeld van Dirk Rafelsz.
14236: (Bax-Botha, M.A. & Bax, D.) - Afrikaans verhalend Proza.
14241: (Bosman, D.B., Louw, N.P. van Wyk & W.E.G.) - Tussen die Engtes, 'n Afrikaanse Versameling ten Behoewe van Nederlandse Skrywers (onder Red.
14667: [- & Jónsson, E.] - NJÁLA [Ed.
14758: (Meissner, R.) - Die Geschichte von den LEUTEN aus dem LACHWASSERTAL, Übertr.
17940: (Deschamps, J., Cockx-Indestege, E., e.a.) - Jan van Ruusbroec, 1293 - 1381, Tentoonstellings-catalogus, Met als Bijlage een chronologische Tabel en drie Kaarten.
17928: (David, J.) - Dat BOEC van den GHEESTELEKEN TABERNACULE door JAN van RUUSBROEC ( .... [in een genormaliseerde spelling Uitg. naar het standaard MS. van Groenendaal met enkele lezingen naar andere HSS., met Inl. & Glossarium door). [Werken I, II].
13988: [Verschaeve, Cyriel, als:] (Oorda, I.) - De Dichter Albrecht Rodenbach.
13937: (Stutterheim, C.F.P.) - Gezelle als Prokustes, Woordvorm en Versvorm.
13896: (Smet, R. de) - Teken-Taal, Plastische Expressie van Schrijvers uit Noord en Zuid, 20 November-6 December 1975, Tentoonstelling (catalogus, Samengesteld door).
13862: (Schagen, J.C. van) - Het korte Gedicht (, Bloemlezing, Met Inl.
13641: [Looy-Van Gelder, Titia van] - Tot het Lezen in Jacobus van LOOY, door zijn Vrouw ([I/] II).
13681: (Moltzer, H.E.) - Het Kunstbegrip der Nieuwe-Gids-school.
13710: [Oude, J. van den] - Uit de Poppenkraam onzer Romantiek.
13767: (Prins, J.C., m.m.v. anderen) - Kwantitatieve Inhoudsanalyse van literaire Recensies in zeven landelijke Dagbladen, Peiljaar 1968.
13803: R.K.Pr(iester) - Decadenten-Kunst.
11167: (Zeller, B.) : - Zeit der Moderne, Zur deutschen Literatur von der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart (... zum 65. Geburtstag), Hrsg. von H.-H. KRUMMACHER, F. MARTINI & W. MÜLLER-SEIDEL.
18252: [Vloten, J. van, als] V. - Het Nederlandsche KLUCHTSPEL van de 14e tot de 18e Eeuw, (Uitg.
18251: (V.[loten, J. van]) - MARIEKEN van NIJMEGEN, Eene Nederlandsche Volkslegende uit de 16e Eeuw. (Uitg. naar Nederlandsche Uitg. Saint-Genois, 1853 van Antw. 1615 & naar Utr., Harmen v. Borculo 1608,) met Inl., Woordverklaring en Aant. (door).
14081: (Wolthers, D.) - Vestdijk in Kaart.
14101: (Eeden, P. van & Simons, W.J.) - Van Eeden! Van Eeden! Daar komt hij aangetreden! Amsterd.
18159: (Petri, M.L.) - JACOB van MAERLANT, und der NATUREN BLOEME, Ein Manuscript der öffentlichen Bibliothek in Detmold (mit Einl. Hrsg. von).
18075: (Laan, N. van der) - Noordnederlandse REDERIJKERSSPELEN (Uitg. in een gemoderniseerde Spelling, met Inl. door).
18145: (Neuhuys, C.) - Jacob Van Maerlant, Oeuvres, Résumé bibliographique.
18144: (Muller Hzn., S.) - De BORCHGRAUINNE van VERGI, Middelnederlandsch Gedicht uit het Begin der 14de Eeuw, op nieuw (diplomatisch) naar het (Hulthemsche) HS. Uitg. (door).
18061: K[etele], J. - Het SPEL van de V VROEDE ende van de V DWAEZE MAEGDEN, Naer een HS. van het Begin der XVIe Eeuw [nu zoek], (Uitg. met Inl. & Aant. door).
15064: (Prins, A.A.) - Notes on some Middle English Texts.
15065: ( - Notes on the Canterbury Tales).
14907: (Dorsten, J.A. van) - The Leyden "Lydgate Manuscript".
16816: [Anonym] - De Nederlandsche Taal, ingerigt tot Zelfsoefening.
19575: _ - WOLFRAMs von ESCHENBACH, Parzival und Titurel, Hrsg.
19533: - * Jong, C.
19531: - * Janssens, J.
22821: - Christus Legende.
22960: [Snakenburg, Th. van & J. Elias Mzn., als] A.L.F. en A.P.S. - Proeve van Dichtoeffening, bestaende in Herderszangen, Brieven, Klink- en Mengeldichten. Met Printverbeeldingen.
19353: (Williams, W., Lewis, I., a.O.) - * (Bibliotheca Celtica, A Register of Publications relating to Wales and the Celtic Peoples & Languages: New Series I & II: 1929-1933 & 1934-1938, Third Series I & II: 1953 & 1954 + [Ser.?] 1958.
19465: _ - KRISTIAN von TROYES, Erec und Enide, Textausgabe mit Variantenauswahl, Einl.
19466: _ - KRISTIAN von TROYES, Yvain '(der Löwenritter)', Textausgabe mit Einl.
19571: - * Malone, Kemp 21 Offprints: The Historicity of Arthur, 1924 / Artorius, 1925; with Ann.
19570: - * Lukman, N.
19568: - * _ Contributions à l'Étude des Romans de la Table Ronde.
19566: - * Lot, F.
19567: - * (Loth, J.
19565: - * Los, F.
18589: ( Luiken, Jan) - Vonken der Liefde Jezus (…).
19604: _ - Fragmenten van den Roman van WALEWEIN, naar het HS.
13055: (S[chröter], J.J.E.F.) - Gedachten over de Bezwaren tegen den Geest der Eeuw van Mr.
18460: (Helmichius, Wernerus) - Brieven (aan Arnoldus Cornelii) uit onderscheidene kerkelijke Archieven. Verz. & Uitg. door H.Q. JANSSEN & J.J. van TOORENEN-BERGEN.
19734: - * Zeydel, E.
19725: _ - Roman van MORIAEN, opnieuw naar het HS.
19740: - * Collection of 3 Lectures on Romance (non French) Literature by Fermin, Álvarez & Houwens Post, 1956, 1955, 1948; together 75 pp.
19735: - * _ RUODLIEB, The earliest courtly Novel '(after 1050)', Introd.
24087: M[erwe] v[an] [Clootwyck], M[atthys] - Uyt-heemsen Oorlog, ofte Roomse Min-triomfen. Voor-gevallen en beschreven in 't Jaer 1647. 48. 49. en 50.
19586: - * Minderaa, P.
22001: - Criterium, Letterkundig Maandblad. Jrg. 4 - 6, 1945/'46 - 1948; [niet verder verschenen]; in Afl. de 3 (na-oorlogse) Jaargangen
22002: - Dialoog, Tijdschrift voor Homofilie en Maatschappij. Jrg. 1 - 3, Amsterdam (1965 - 1967) + Extra Van het Reve nummer 1969, niet verder verschenen; Ills; in Afl.
23332: (C[oornhert], D[irck] V[olkertszoon]) - M T CICERONIS | Vande onderlinghe plichten/drie Boec- | ken/ streckende tot eenen eerlijcken | handel en wandel. | Noch Cato Maior, hoemen d'Ouderdom | geduldigh dragen, en sijne Lælius hoemen | de vriendschap onderhouden sal : | Neffens zijne Paradoxa of wonder-redenen aen | Brutum en de droom van Scipio. | Noyt aldus in duyts by een ghevoeght.
23330: [Coornhert, Dirck Volckertszoon] - recht Ghebruyck | Ende | Misbruyck/van | tydlycke Have. | Van Rijckdom/ Nodruft en ghebreck ick beluyck | T'onzaligh misbruyck/ mettet zaligh ghebruyck.
23418: (Wael, J[ob] v[an der]) - SCHIEDAMS | Rood Roosjens | SPEL, Van | David ende Goliath, | Op de Uraghe; | VVat eer den PRINS behoort, die syn vyandt bestrede, | met Waep'nen overwon', en braght 'tghemeent' tot vrede? |
19463: _ - KRISTIAN von TROYES, Cligés, Textausgabe mit Variantenauswahl, Einl.
19464: _ - KRISTIAN von TROYES, Erec und Enide, Neue verbess.
18898: - Taal en Leven.
22989: (Hagen, [Friedrich Heinrich] von der & Cornelius, W.) - das LALENBUCH, Wunderseltsame, abenteuerliche, unerhörte und bisher unbeschriebene Geschichten und Thaten der Lalen zu Lalenburg in Misnopotamia hinter Utopia gelegen (...) aufs neue gemehrt und gebessert durch M. Aleph, Beth, Gimel, der Festung Ypsilon Bürger Amtmann.
19471: - * _ & Breuer, H.
19615: - * _ La QUESTE del SAINT GRAAL, Roman du XIIIe Siècle, Ed.
12894: (Horsman, A.) - Anekdoten over Multatuli, Uit authentieke Bronnen bijeengebracht (door).
24175: - Elf Impromptu's van den Heer Gullus Minor.
24006: (Alechinsky) - Alechinsky à la Ligne (avec Predelle de Joyce Mansour et huit Photographies-témoins produites par Folon).
22405: [Richardson, S.] - Historie van den Ridder-baronet Karel Grandison in een reeks van Gemeenzaame Brieven, uit de Oorsprongkelyken in 't licht gebragt, door den Uitgeever van Pamela en Clarissa. En nu naar den derden Druk, uit het Engelsch overgezet [door J. Stinstra? e.a.?]. Eerste (-Zevende en laatste) Deel.
22937: (Hoffmann, Jaap) - Ter Herinnering (aan ... Ouders, Uit het Familieregister der Gemeente Bussum).
19697: - * Vogt, Fr.
19711: - * Warren, S.
19715: - * Weston, J.
23316: - Antwoort | Op de | Uraghe/uytghegeven | by de Brabandsche Reden-rijck | Camer 'tWit Lavender, Uyt Leven- | der Ionst tot Amsterdam. | Vrage. | Wat's d'Oorsaeck meest,waerom'tverkeerde Werelts Rond, | Sich Waenwijs so bedrieght,en bloeyd in alle sond? | Ende op den Reghel: | De sulcke die zijn dwaes,en d'Werelt achtse wijs. |
23449: - (Een voer beredinge ende eene devoet ghebet) Wt Susters Bertkens boeck dat sy selver gemaect ende bescreven heeft.
19415: - * _ JAUFRE, Ein altprovenzalischer Abenteuerroman des XIII.
12937: (Lennep, Jacob van) - De vermakelijke Latijnsche Spraakkunst, ten Nutte der Jeugd samengesteld door een Liefhebber der Latijnsche Tale.
12291: (K., Dr. - Spielhagen/ O. KRAUS- Realistenführer. (M.G. CONRAD)/ E. SCHALDEN- Bleibtreu./ E.F. WYNEKEN- Bebel./ E. SCHILLl- Lindau./ O. KRAUS- Heyse. Die deutsche Litteratur & die Unsittlichkeit 1 - 6./ K.F. JORDAN- Die moderne Bühne und die Sittlichkeit).
21019: (Ammann, H.) - (Die menschliche Rede: I: Die Idee der Sprache und das Wesen der Wortbedeutung/ II: Der Satz, Lebensformen und Lebensfunktionen der Rede, das Wesen der Satzform, Satz und Urteil).
18786: (Vechter, Ioannes Pietrszoon, als) I.P.V. - Goliath, Treurspel op het Veroveren van 's-Hertoghenbossche, ghespeeld op den Nederduydtsche Academie. (Amstelredam, Ian Benningh 1629, in FACS.) met Inl. & Aant. door P. MINDERAA.
19600: - * Olsen M.
23350: (Koning, Abraham de) - SIMSONS | Treur-spel. | Op de Reghel : | Wie zyn leet met leet wil wreken/ | Simsons kracht al hem ghebreken. | Ieremia Cap.9. ver 22. | Een stercke en beroeme hem niet zijner | sterckheyt. | Micha. Cap. 7. vers. 5. | Bewaert de deure uws monts voor die in | uwen arm slaept.
19555: - * Lambrechts, P.
18768: [Tengnagel, M.G.] - Amsterdamsche Sonne-Schijn z.
24097: (Kloos, W.J.Th.) - Rhodopis. Lyrisch-Dramatisch Fragment.
23393: [Pers, Dirck Pietersz.] - Bellerophon, | OF | LVST TOT VVYSHEYD. | Begrijpende | Veel zeedighe, stichtlijcke en leerlijcke | Sinne-beelden met haere ver- | klaringhen. | (emblematische illustratie: gravure)
23412: [Spieghel, Hendrick Laurensz, m.m.v. D.V. Coornhert, Roemer Visscher en G. Fallet] - Twe-spraack | vande | Nederduitsche | Letterkunst/ | ofte/ | Uant spellen ende eyghenscap | des Nederduitschen taals; | uytghegheven by de Kamer | IN LIEFD BLOEYENDE, | t'Amstelredam. |
19714: - * Wechssler, E.
19549: - * Kok, B.
19732: - * _ Ueber die Echtheit zweier dem Raoul von Houdenc zugeschriebener Werke.
19731: - * _ Forschungen zur Artusepik I: Ivainstudien [mehr nicht erschienen].
19443: _ - De REIS van Sinte BRANDAAN Uitg.
18796: (Verkuyl, P.E.L.) - Studies over Hooft, Uyt Liefde geschreven, 1581-16 maart-1981 (, Onder Red. van).
19509: - * Heeroma, K.
23070: - Reineke de Voß. Dat ys: Ein schöne unde nütte Gedichte/ vull Wyßheit/ guder Leren/ unde lustiger Exempele: in welckerem fast aller Minschen wesent/ Handel/ Untrüwe/ List unde geschwindicheit affgemahlet werdt/ Beneuenst dem sittliken vorstande unde/ gebruke disses Bokes. Allen Minschen inn dissen gefahrliken tyden tho wetende gantz deenstlick unde nötich/ etc.
23327: - CONST-THOONENDE | IVWEEL, | By de loflijcke stadt Haerlem/ ten ver- | soecke van Trou moet blijcken, in't licht gebracht. | Waer inne duydelick verclaert ende | verthoont wordt alles wat den Mensche mach | wecken om den Armen te troosten/ | ende zijnen Naesten by te staen. | In twaelf Spelen van Sinne / soo veel Intreden/ | Refereynen ende Liedekens ghestelt in Leden- | rijck naerde volgende voorgegevene Caer- | te van 't Speel-korenken.
19712: - * Watenphul, H.
24080: - Vijftigers. - 3 uitgaafjes.
23400: - DE SCHADT-KISTE | DER | PHILOSOPHEN ENDE POETEN | WAER INNE TE VINDEN SYN | VEEL SCHOONE LEERLYCKE | BLASOENEN, | REFEREYNEN ENDE LIEDEKENS | Gebracht ende gesonden | op de Peoen-Camere binnen Mechelen | van d'omliggende steden in Brabant , | Vlaenderen , Hollandt | ende Zeelandt: | Geprononciert ende gesonghen | op henlieder Feeste den 3. Mey vanden Iaere 1620 | Achteruolghens den eysch der Caerten | te voren by henlieder wt gesonden . |
3241: (Wolthers, D.) - Vestdijk in Kaart.
23333: [Coster, Samuel] - Hollandtsche Kamers tot | Amsterdam/ | IN LIEFD' BLOEYENDE, | ITYS | TREVRSPEL
19524: - * Hooft, B.
19522: - * Hofman, R.
19510: - * _ Maerlants Torec als "Sleutelroman".
19584: - * Meyboom, A.
23961: (Doolaard A. den) - Liber Amicorum voor A. den Doolaard.
12948: (Linde, Gerrit van de) - Gedichten van den Schoolmeester.
12949: (Linde, Gerrit van de ) : - Bzzlletin 64: De Schoolmeester (Bijdr.
23795: (Xanrof, Leon) - Het Winterkoninkje. Vertaald door Martinus Nijhoff. Met een ets van Ludmila Jirincova.
24061: - Albanesisches Liebeslied aus Premet.
23390: - Nootwendich Vertoogh, | Der alleen-suyverende | Spring-Ader | Aller kinderen Gods: Vervaet in verscheyden Antwoor- | den der Reden-rijcke tonghen / op de uytghegheven Caerte der | Wijngaertrancxkens, onder 'twoort Liefd' boven al. Bin- | nen de loffelijcke Stadt Haerlem/ Anno 1613. | VVelcke haer Caert hebben uytghesonden aen alle vrye Kamers, en konst-lievende Ghee- | sten int Nederlant , waer van sy teghen den bestemden dach dese naervolghende | wercken hebben ontfanghen,uyt Hollant,Zeelant,B
23679: [Loon, Willem Karel van] - Maecenas. Communicatiemiddel onder redactie van Peter de Raedt (=Willem Karel van Loon).
22872: (Fagel, Tessa) - Zomerimpressies. (3 Haiku's).
20057: (Pichon, R.) - (La Littérature gallo-romaine et les Origines de l'Esprit français).
23105: (Mouw, Johannes Andreas Dèr) - (3) Gedichten.
19300: - * _ /Bergin, O.
24275: (Jorn, Asger) - Hvedekorn. Nr. 2, Februar 1954.
24283: - Le Petit Cobra. Bulletin d'Informations Artistiques.
24284: - Reflex, Orgaan van de Experimentele Groep in Holland.
24286: - Le Surrealisme Revolutionnaire, Revue bimestrielle publiée par le Bureau international du Surréalisme Revolutionnaire.
24009: (Alechinsky) - Mapje met 5 uitnodigingen/catalogi:
23536: - Psalm CXXX. Naar tekst van Vulgata en Statenvertaling. Berijmingen van Maarten Luther, Philips van Marnix van Sint Aldegonde, Jacobus Revius, Joost van den Vondel en Totius.
22918: (Heide, Albert van der) - Straatjes (, Een Sterrebeeld & acht Straatjes, Ornaprenten).
18809: (Vloten, J. van) - PASCHIER de FYNE, naar zijn Leven en Schriften '(uit (& met) gedrukte en ongedrukte STUKKEN)'.
19363: - * 25 small articles: Offprints on the Celtic Languages & Literatures, by various authors; together over 450 pp.
22981: B[lommaert], Ph. - THEOPHILUS, Gedicht der XIVe Eeuw, gevolgd door drie andere Gedichten van het zelfde Tydvak (: Van der ZIELEN ende van den LICHAME, Van der FEESTEN, De MAGHET van GHEND (van BAUDEWYN van der LOREN), [alle] naar (Afschr. van) [het] Hulthem[sche] HS., met bij Van der Feesten (enige) Varianten [cf. Uitg. 1858] naar HS. [UB. Gent 1374], Uitg. (met Inl. & Woordenlijst) door.
19381: (1875-1877/ - (1875-1877/
19380: _ - GOTTFRIED's von STRASSBURG Tristan, Hrsg.
23417: - Vlaerdings | Redenrijcs'-bergh. | met middelen beplant, | Die noodigh sijn 'tGemeen,en voorderlijck het Lands |
19386: - * _ JACOB van MAERLANT, Roman van TOREC (enigszins bekort naar Uitg.
19474: - * _ La MORT le Roi ARTU, Roman du XIIIe Siècle, Ed.
19111: * (Lamprechts, P.) - De Keltische Literatuur der vroege Middeleeuwen.
23688: (Timmer, Charles B.) - Hommage aan Charles B. Timmer.
18552: [Kersteman, F.L.] - De Goudmyn van Doctor Ludeman; of, Bloemhof van Astrologische Geheimen; Raakende den driejaarigen Oranje-oorlog, van 1785, 1786, en 1787: by wyze van Voorzeggingen, geschreeven aan Meester Franciscus; Om na den Grooten Zegepraal waereldkundig gemaakt te worden.
22819: Charles d'Orleans 1391 - 1465 - Vijf en twintig Rondelen. (Parallel) vertaald (door) Frank Valkenier. (Brandon-Reeks 15,
19535: - * Jónsson, F.
23351: - DEN | LVST-HOF | VAN | Rethorica | Waer inne verhael gedaen wordt/ | vande beschrijvingen ende t'samen-comsten der | Hollantscher Cameren vande Reden-rijc- | kers, binnen Leyden geschiedt/ den 26. Mey / des | Jaers 1596. ende de volgende dagen/ met het ge- | ne aldaer gedaen/ ende verhandelt is.
18811: (V[loten, J. van]) - Tesselschade Roemers (VISSCHER) en hare Vrienden in 1632-1649, '(Onuitgegeven Brieven en Dichtjens van TESSELSCHADE, HUYGENS, Van BAERLE, en Anderen)', (Uitg. door).
12853: (G.) [= Glinderman, E.L.] - Lijst der Werken, uitgegeven door, of met Bijdragen voorzien van wijlen Mr.
24483: (Prop, Ser) - Ser 50.
23116: (Nord, Max) - Carillon. (Gedichten, Bijeengebracht door, n.a.v. de plaatsing van tien nieuwe Klokken in het Rijksmuseum te Amsterdam. Bijdragen: Marnix van St. Aldegonde, Herman Gorter, M. Nijhoff, Lucebert, e.a.).)
23768: - Solomon Grundy. (uit: Nursery Rhymes, ed. J.O. Halliwel, 1842).
23396: [Rodenburgh, Th.] - WRAECK- | GIERIGERS | Treur-spel. | [naar Cyril Tourneur]. Op de Reghel. | De dulle woeste mensch, die al zijn leet wil wreken, | Blijft inde nickers wensch,, ellendelijcke steken. |
19704: - * Vries, W.
19705: - * Waard, R.
19706: - * Wadstein, E.
19708: - * Wagner, H.
24067: - Holland Festival 1958.
23457: - Uit den Wortele Jesse.
19581: - * Meertens, P.
19583: _ - Tristan und Isolde, Ursprung und Entwicklung der Tristansage des Mittelalters.
24201: W.(iener), Ed. - "Wiener Mélange".
24202: (Zwart, Piet) - Monografieën Over Filmkunst, onder redactie van C.J. Graadt van Roggen.
19396: - * _ & Brandsma, F.
12874: (-, als) - (): - Bzzlletin 84: François Haverschmidt (Bijdr.
19444: _ (m.m.v. W.Gs. Hellinga) - De Middelnederlandse Vertalingen van de Proza-Lancelot.
19445: - * _ De Nederlandsche Ferguut-Uitgaven en de Variantenlijst van Martin.
24359: - Onze Actrices en Acteurs. Serie 2.
24361: (Rasmussen, Knud) - Laatste Noordpool Expeditie van den Eminenten Noordpoolreiziger Rasmussen.
24300: [Dijk, Geurt van] - Wovon Man Nicht Sprechen Kann.
22338: Verslag van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1929 - 1967. -
23324: (Colm, Ian Sievertsen) - BATTAEFSCHE: | Vrienden-Spieghel: | WT LEVENDER IONSTE. | (blazoen Brabandse kamer 't Wit Lavendel)
23325: - Const-Riick Beroep | Ofte | Antwoort/ op de Kaer- | te uyt-gesonden by de Hollantsche | camer binnen Leyden, onder t'woort Liefd'| Es t'Fòndament, aen alle nabuerighe | Reden-rijcke vrye cameren in Nederlant/ | tegens den 6. Octob. Anno 1613. | Op de Vraghe ende Regels | als volght. | Vraghe. | Waer door ter Werelt meest, en alder stercxt Godt s Wet, | Van waerheyt ende Vree, den voortgang wert belet. | Reghel. | Door yver blint,. veel twist men vint,,in plaets van vreden. | Regel op t'Lied
23326: - CONST-THOONENDE | IVWEEL, | By de loflijcke stadt Haerlem/ ten ver- | soecke van Trou moet blijcken, in't licht gebracht. | Waer inne duydelick verclaert ende | verthoont wordt alles wat den Mensche mach | wecken om den Armen te troosten/ | ende zijnen Naesten by te staen. | In twaelf Spelen van Sinne / soo veel Intreden/ | Refereynen ende Liedekens ghestelt in Leden- | rijck naerde volgende voorgegevene Caer- | te van 't Speel-korenken.
22907: (Halliwell, J.O.) - Solomon Grundy (, Nursery Rhyme, Edited by).
22908: (Hamelink, Jacques) - Als een Boom die bloeit en overwintert. (Bloemlezing uit Gedichten van Hans Lodeizen, J.H. Leopold, Guido Gezelle, Martinus Nijhoff, e.a. door ...). (Atalanta Pers 10,
22861: - Egidius, Aloeette, Violette (, Middelnederlandse Gedichten).
21360: (Bottiglioni, G.) - Saggi Linguistici dell' Istituto di Glottologia I (, Éd. par). (Contr.: L. HEILMANN, M.L. de PEPPO, F. COCO, A. GHISELLI).
21231: (Baekelmans, L.) - Een schoone ende gheneuchlicke Historie of Cluchte van HEYNKEN de LUYERE (...) deur Cornelis CRULs (naar) Antw., Jan van Ghelen 1582 (met Aant., Uitg. door).
22813: - Canzoni Veneziane/ Venetiaanse Volksliedjes. Vertaald door Julia Constance Blauwkuip.
11996: [Taylor, E. & Austin, S.] - Lays of the MINNESINGERS or German Troubadours of the 12th and 13th Centuries, Illustrated by Specimens of the co[n]temporary lyric Poetry of Provence and other Parts of Europe, With historical and critical Notes.
23341: [Haecht Goidtsenhoven, Laurens van] - (Microcosmos) | PARVVS MVNDVS
1266: [Blei, Franz] - (Unsittliche Literatur und deutsche Republik § 184).
24412: (Roy, Alfons van?) - Hoop en Liefde.
24406: (Harmsen van Beek, F.) - Een Dichteres: F. Harmsen van Beek. Tentoonstellingsaffiche. Zeven creatieve vrouwen, een serie tentoonstellingen.
12331: Kraus - Hefte: 1- 20 - (Hrsg. von S. P. SCHEICHL & Chr. WAGENKNECHT).
23117: (Nijlen, Jan van) - E Cinere Phoenix. (Gedicht). (Met parallel: Engelse Vertaling door [P.M. Heringa, als] H.G. Liebentrau).
20671: [Blei, Franz] - (Unsittliche Literatur und deutsche Republik § 184).
20673: Neudrucke deutscher Literaturwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts.- 55 & 56: (Knust, H.) - Till Eulenspiegel, Abdruck der Ausgabe vom Jahre 1515 (, Hrsg. von).
19183: * O'Fiannachta, P. - TAÍN BÓ CUAILNGE, Ed. (with Introd. & Notes) by.
19185: * O'Keeffe, J.G. - 4 Offprints Ériu I, III, all Ed. with Transl. by: COLMAN mac DUACH and GUAIRE / The RULE of PATRICK / A Poem on the Day of Judgment / Poem on the Observance of Sunday;
19188: * O'Rahilly, T.F. - Dánta Grádha, An Anthology of Irish Love Poetry '(A.D. 1350-1750)', I: Text [all publ.], Coll. & Ed. by, with an Introd. by Robin FLOWER.
19190: *O'Rahilly, T.F. - The Goidels and their Predecessors.
13116: Aafjes, Bertus - De Dichter van de Sarcophaag, en andere Opstellen.
14123: Aafjes, Bertus - Gedichten.
22761: Aafjes, Bertus - Drie Gedichten over Amsterdam. (Arethusa Pers 30,)
24320: Aafjes, Bertus - Dichters van Later Tijd.
21217: Aalbers, J. - Rijcklof van Goens, Commissaris en Veld-Overste der Oost-Indische Compagnie, en zijn Arbeidsveld, 1653/54 en 1657/58.
15441: Aalders, W.J. - Ruusbroec.
14848: Aarts, F.G.A.M. - The PATER NOSTER of RICHARD ERMYTE, A Late Middle English Exposition of the Lord's Prayer, Ed.
14849: Abbey, J.R. : - The celebrated Library, The Property of the lat J.
15938: Abée, F. - Laut- und Formenlehre zu den Werken des Adenet le Roi.
10847: Abegg, E. - Die Mundart von Urseren.
10848: Abel, P. - Veraltende Bestandteile des mittelhochdeutschen Wortschatzes.
12693: Abell-van Soest, L.G. & Abell, L.F. - Multatuli's Minnebrieven na 130 Jaar.
11168: Abma, E. - Sokrates in der deutschen Literatur.
15939: Abraham, F. - Über Quellen und Mundart des delphinatischen Mysteriums: Istoria Petri et Pauli.
23803: Achterberg, Gerrit - Reiziger "doet" Golgotha, Een Gedicht met (3 Illustraties naar) Teekeningen van C.A.B. Bantzinger,
23800: Achterberg, Gerrit - Afvaart. (50 Gedichten).
24371: Achterberg, Gerrit - Radar.
13118: Achterberg, Gerrit - : Gerrit Achterberg 20 mei 1905/17 januari 1962 (door CHARLES, FOKKEMA, e.
13119: Achterberg, Gerrit - : In Memoriam Gerrit Achterberg 1905-1962 (door CALIS, MOK, DEKKER, HOUWINK, Van VRIESLAND, e.
13120: Achterberg, Gerrit - : Nieuw Kommentaar op Achterberg (: RODENKO, DRESDEN, P.
13117: Achterberg, Gerrit - : Achterberg in Kaart (/Achterberg in Beeld).
2277: Achterberg, Gerrit - : Achterberg in Kaart (/Achterberg in Beeld).
2278: Achterberg, Gerrit - : Gerrit Achterberg 20 mei 1905/17 januari 1962 (door CHARLES, FOKKEMA, e.
23801: Achterberg, Gerrit - Afvaart. (50 Gedichten).
23802: Achterberg, Gerrit - Huis, Ode. (Met 2 illustraties naar) Teekeningen van C.A.B. Bantzinger.
19364: * Ackerman, R.W. - The knighting Ceremonies in the middle English Romances.
13121: Acket, J.M. - Lodewijk van Deyssel Amsterd.
2281: Acket, J.M. - Lodewijk van Deyssel Amsterd.
15442: Acquoy, J.G.R. - Hier beghinnen de SERMONEN oft WTLEGGHINGEN op alle de EUANGELIEN vander Vasten, metter Passien, alsomen die inder Kercken houdt zeer costelijck wtgheleyt, Naar den oorspr. Druk opn. Uitg. door.
20535: Monumenta Germanica Acustica: - Katalog 1965 (:Aufnahmen des Deutschen Spracharchivs).
20546: Adam, A./ Tint, H. - Grandeur and Illusion, French Literature and Society 1600-1715.
13123: Adama van Scheltema, C.S. - Over Idealisme, Een Narede tot de Grondslagen eener nieuwe Poëzie.
13124: Adama van Scheltema, C.S. - : In Memoriam Carel Steven Adama van Scheltema (door: A.
13122: Adama van Scheltema, C.S. - De Grondslagen eener nieuwe Poëzie, Proeve tot een maatschappelijke Kunstleer tegenover het Naturalisme en Anarchisme, de Tachtigers en hun Decadenten.
10833: Adama van Scheltema, C.S. - De sociale positie van den Kunstenaar
22762: Adama van Scheltema, C.S. - Mijn Hospita (, Gedicht).
2282: Adama van Scheltema, C.S. - De Grondslagen eener nieuwe Poëzie, Proeve tot een maatschappelijke Kunstleer tegenover het Naturalisme en Anarchisme, de Tachtigers en hun Decadenten.
13125: Adams, W. & Breugelmans, R. - Reizende Bladen, Literaire Tijdschriften van Noord en Zuid na 1945, (Tentoontstellings)catalogus, Samengest.
10849: Adelberg, E. - Die Sätze des Typus "Ih bin ez Ioseph" im Mittelhochdeutschen.
20547: Adler, F. - Racine als Mensch und Künstler.
13126: Aerts, J. - Stijlgeheimen van Karel van de Woestijne Een stijlkundig Onderzoek.
17517: Aerts, R., Calis, P. (e.a.) - De Gids sinds 1837.
20779: Affolter, H. - Un Jurisconsulte Bernois et Poète Français, S.-L. de Lerber 1723-1783.
16038: Classiques français du Moyen-Age - - 1: Raynaud, G./ Foulet, L. La CHASTELEINE de VERGI, Éd. par.
19753: Agnel, E. - De l'Influence du Langage populaire sur la Forme de certains Mots de la Langue française.
11426: Ahlgrimm, F. - Untersuchungen über die Gothaer Handschrift des "Herzog Ernst".
15940: Ahsmann, H.P.J.M. - La Culte de la Sainte Vierge et la Littérature française profane du Moyen Age.
19365: Ahsmann, H.P.J.M. - Le Culte de la Sainte Vierge et la Littérature française profane du Moyen Age.
17408: Aken, L.J.N.K. van - De Remonstrantsche Broederschap in Verleden en Heden, Historische Schets.
20918: Alanore, Cristiane: Queneau, Raymond - Raymond Le Cheval Troyen. Pointes sèches de Christiane Alanore.
20890: Alatorre, M.F. - Estudios sobre Lírica antigua.
17410: Albach, Ben - Langs Kermissen en Hoven, Ontstaan en Kroniek van een Nederlands Toneelgezelschap in de 17de Eeuw.
17409: Albach, Ben - Helden, Draken en Comedianten, Het Nederlandse Toneelleven voor, in en na de Franse Tijd.
21244: Albach, Ben - Jan Punt en Marten Corver, Nederlandsch Tooneelleven in de 18e Eeuw.
23462: Albach, Hester - Het Debuut
13127: Alberdingk Thijm, J.A. - De "Lilith" van den Heer Marcellus Emants, Eene Beoordeling.
12701: Alberdingk Thijm, J.A. - Legenden en Fantaiziën.
12702: Alberdingk Thijm, J.A. - Verspreide Gedichten.
12703: Alberdingk Thijm, J.A. - Verspreide Verhalen in Proza.
18284: Alberdingk Thijm, J.A. - Portretten van Joost van den Vondel.
18283: Alberdingk Thijm, J.A. - Portretten van Joost van den Vondel. (Uitg. met Inl. & Aant. door) J.F.M. STERCK. Werken IX.
15444: Alberdingk Thijm, P. - KALENDER en GEZONDHEIDSREGELS (naar [verloren gegaan] HS. UB.) Leuven getiteld "Liber Orat. fland. M.S." Uitg. (met Inl., Commentaar & Woordenlijst) door.
12694: Alberdingk Thijm, Catharina - Keizerin.
12695: Alberdingk Thijm, Catharina - Wankelende Tronen, Japans-Russisch Verhaal uit onze Dagen 1903-1905.
12704: Alberdingk Thijm, J.A. (als) Foreestier, Pauwels - Magdalena van Vaarnewijck, Een ware Geschiedenis.
12705: Alberdingk Thijm, J.A. (als) Foreestier, Pauwels : - Gedenkboek der Hulde aan de Nagedachtenis van -, en der Onthulling van den Gedenksteen in zijn Sterfhuis (met de Rede van J.
12700: Alberdingk Thijm, J.A. - Keurbladzijden.
12698: Alberdingk Thijm, J.A. - Gedichten uit de verschillende Tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche Literatuur Verz.
12706: Alberdingk Thijm, J.A. (als) Foreestier, Pauwels : & C. - Bundel Gedichten, Schetsen en Novellen.
22763: Alberdingk Thijm, J.A. - Wandspreuken voor de Restauraties en de Drankwinkels der Fancy Fair van de Vakantie Kolonies. (Uitg. door Leo Vos).
12696: Alberdingk Thijm, J.A. - CAREL en ELEGAST/De Vier HEEMSKINDEREN/WILLEM van ORANJE/FLORIS en BLANCEFLOER, Oud-Nederlandsche (Karolingische) Verhalen (…) in nieuwer Form (met Inleidingen) overgebracht door.
12697: Alberdingk Thijm, J.A. - Drie Gedichten: Bij het Borstbeeld van Bilderdijk, Ermingard van Voorne, De Geboorte der Kunst.
15445: Albering, L.A.H. - Vergelijkend-syntactische Studie van den Renout en het Volksboek der Heemskinderen.
21061: Albert-Lasard, L. - Wege mit Rilke.
15941: Albert, A.C. - Die Sprache Philippes de Beaumanoir in seinen poetischen Werken, Eine Lautuntersuchung.
21972: Verwey Albert - Uit de Lage Landen bij de Zee.
17838: Alberts, W.J. - Dit sijn die WONDERLIJCKE OORLOGHEN van den doorluchtigen hoochgheboren Prince, KEYSER MAXIMILIAEN, (...), Uitg. (naar Antw., Vorsterman c. 1531 Ex. KB. Den Haag, aangevuld naar Ex. KB. Brussel, met Inl. door) D.Th. ENKLAAR & met Toelichting op de Houtsneden door J.M. van WINTER, door.
15168: Alberts, W. Jappe - Zur Historiographie der Devotio Moderna und ihrer Erforschung.
18285: Alblas, J. - Bibliographie der Werken van Theodoor Rodenburgh.
20892: Albornoz, A. de - La Presencia de Miguel de Unamuno en Antonio Machado.
13128: Album - behoorende bij den Letterkundigen-Kalender voor 1917 (: 53 PORTRETTEN met Bijschrift).
23315: Alciati, Andreus - OMNIA | ANDREÆ | ALCIATIV.C. | EMBLEMATA. | Adiectis commentariis | & scholiis, in quibus Emblematum | fermè omnium aperta origine, mens | auctoris explicatur,& obscura omnia, | dubiaque illustrantur; | Per Clavdivm minoem | Diuionensem. |
23314: Alciati, Andreus - EMBLEMATVM | CLARISSIMI VIRI D. | ANDREÆ ALCIATI | LIBRI II. | In eadem succincta commentariola,nunc | multo,quàm antea,castigatiora & longe | locupletiora , Sebastiano Stockhamero Germano, auctore. |
24256: Alechinsky -
24004: Alechinsky - Invitation for first exposition in New York.
24000: Alechinsky - Poster
24001: Alechinsky - Catalogue.
24003: Alechinsky, Pierre - Aquarelle und Tuschzeichnungen.
24005: Alechinsky, Pierre - Les Estampes de 1946 à 1972.
12067: Aler, J.M.M. - Im Spiegel der Form, Stilkritische Wege zur Deutung von Stefan Georges Maximindichtung.
23806: Aletrino, A. - Uit 't Leven.
23805: Aletrino, A. - Uit den Dood en andere Schetsen.
21335: Alfieri, Vittorio - Tragedie: I (: Filippo, Polinice, Antigone)/ II (: Virginia, Agamemnone, Oreste, Rosmunda)/ III (: Ottavia, Timoleone, Merope)/ IV (: Maria Stuarda, La Congiura de' Pazzi, Don Garzia)/ V (: Saul, Agide, Sofonisba)/ VI (: Bruto Primo, Mirra, Bruto Seconda).
22837: Dante Alighieri - 12 Sonetti. Con Traduzione di Herman van den Bergh (& Introduzzione di E. Morpurgo).
20893: Alin, J.M. - El Cancionero Español de Tipo tradicional. (Avec Anthologie).
15446: Allard, E. - Een grammaticaal Onderzoek van het Proza van Hadewych.
24473: Ginsberg Allen - Plutonian Ode / Plutonische Ode. Vertaling Simon Vinkenoog.
20676: Alllltdeutsche Textbibliothek 4: Behaghel, O. - HELIAND und GENESIS, Hrsg. (mit Einl. & Wörterbuch) von.
18890: Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel-Almanak - voor 1875 (- 1879).
14606: Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel-Almanak - voor 1875 (- 1879).
20894: Alonso, A. - Materia y Forma en Poesía.
20900: Alonso, D. (/ Damasceno, D.) - Poesia Espanhola, Ensaio de Métodos e Limites estilísticos.
20896: Alonso, D. - La Lengua poética de Góngora '(Parte Primera)' [tout ce qui a paru].
20898: Alonso, D. - Poetas españoles contemporaneos (A. & M. Machado, V. Aleixandre, Bécquer, García Lorca, Góngora, e.A.).
20899: Alonso, D. - Poesía Española, Ensayo de Métodos y Límites estilísticos: Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Góngora, Lope de Vega, Quevedo.
20895: Alonso, D. - Estudios y Ensayos Góngorinos.
18286: Alphen, J. van - Willem van SWAANENBURG, Achttiende-eeuwer en Tijdgenoot (met Bloemlezing: pp. 257-325).
19755: Alsdorf-Bollée, A. & Burr, I. - Rückläufiger Stichwortindex zum romanischen etymologischen Wörterbuch.
20492: Altdeutsche Textbibliothek. Halle (Tübingen), Niemeyer: 2: Paul, H. - GREGORIUS von Hartmann von Aue, Hrsg. (mit Einl.) von.
11428: Altdeutsche Textbibliothek. Halle (/Tübingen), Niemeyer. - 2: Paul,H. Gregorius von HARTMANN von AUE, Hrsg. (mit Einl.) von.
20616: Altdeutsche Textbibliothek. Halle (/Tübingen), Niemeyer. 5; Symons, B./ Boesch, B. - KUDRUN, Hrsg. (mit Einl., Anm.& Namenregister) von.
17411: Altmeyer, J.J. - Les Précurseurs de la Réforme aux Pays-Bas.
15942: Altner, E. - Über die Chastïements in den altfranzösischen Chansons de Geste.
19366: * Alton, J. - Einiges zu den Characteren der Artussage.
18911: Alun, G. - Ehediadau Byrion; sef, Casgliad o Gyfansoddiadan Barddonol.
20902: Alvar, M. - CANTARES de GESTA medievales (Ed. with Transl., Introd. & Notes by).
20901: Alvar, M. - Antigua Poesía Española Lírica y Narrativa: Jarchas, Libro de la Infancia y Muerte de Jesus, Vida de Santa María Egipcíaca (...) Historia Troyana en Prosa y Verso '(Siglos XI-XIII)'. Sel., Pról. & Estud. críticos de.
16675: Alvar, M. - CANTARES de GESTA medievales (Ed.
23564: Ameide, Th. van - Lof der Wijsheid.
20677: Amelung, A. & Jänicke, O. - ORTNIT und die WOLFDIETRICHE I, Nach Müllenhoffs Vorarbeiten Hrsg. (mit Einl. & Anm.) von.
22764: AMO : - Prospectus voor: Geplette Gedaanten van Hugo CLAUS & REINHOUD (10 Gedichten en tien Etsen), te verschijnen in het Najaar van 1992: Letter: Bembo; Druk: Hans van Eijk, In de Bonnefant; op BFK Rives;
14851: Amours, F.J. - Scottish alliterative Poems in riming Stanzas, Ed.
19756: Ampère, J.J. - Histoire de la Formation de la Langue française (...).
22227: Amsterdams Tijdschrift voor Letterkunde. Jrg. 1 - 2, Amsterd.1953 - 1954, niet verder verschenen; in Afl. compleet -
13129: Anbeek, Ton - De Schrijver tussen de Coulissen.
13130: Anbeek, Ton & Kloek, J.J. - Literatuur in Verandering, Voorbeelden van de Vernieuwing in het Proza tussen 1879 en 1887.
19367: * Andel, G.G. van den - Die Margaretalegende in ihren mittelalterlichen Versionen, Eine vergleichende Studie (mit TEXTE: Fassung der Cod. Helmstedt 1231 & WETZELs Margareta).
11431: Andel, G.G. van den - Die Margaretalegende in ihren mittelalterlichen Versionen, Eine vergleichende Studie (mit TEXTEN: Fassung der Cod. Helmstedt 1231 & WETZELs Margareta).
24464: Andersen, H.-C. - Histoires et Aventures.
19757: Anderson, J.M. & Creore, J.A. - Readings in Romance Linguistics, Ed. by. (Contr.: Y. MALKIEL, R. POSNER, J. FOLEY, A. MARTINET, E. VASILIU, E. COSERIU, a.O.).
12709: Anderson, Marie [als:] Veritas - Multatuli-Wespen.
12707: Anderson, Marie - Uit Multatuli's Leven, Bijdrage tot de Kennis van zijn Karakter.
12708: Anderson, Marie - Uit Multatuli's Leven.
19758: Anderten, Fr. - Der verkürzte Hauptsatz im Französischen.
10850: Andresen, K.G./ Söhns, Fr. - Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit im Deutschen.
23666: Andreus, Hans - De Sonnetten van de kleine Waanzin.
23622: Andreus, Hans - Campert, Remco - Claus, Hugo - Vinkenoog, Simon - Vieren delen.
23422: Andreus, Hans & Campert, Remco & Claus, Hugo & Vinkenoog, Simon - Vieren-delen, Gedichten.
21911: Andreus, Hans - Symbiosion
14616: Andrews, A Le Roy - HÁLFS Saga ok HÁLFSREKKA, Hrsg.
22765: Andrian, Leopold - (Gedicht: Es phantasiert in grauer Pracht ...).
22766: Andrian, Leopold - De Tuin der Openbaring. Vertaald door Albert VERWEY & Stefan GEORGE. (Tekst verzorgd door Marijke STAPERT-EGGEN & Frank LIGTVOET). (Astèr 2)
22768: Andriessen, Mari - De Dokwerker (, Brief). (Met Inleiding van Jaap Meijer).
22767: Andriessen, Cees - De Jubel van de rooie Oortjes.
16748: Anecdota - from Irish Manuscripts V (: Ed.
12710: Anema, S. - Eerherstel voor Schaepmans Aya Sofia.
23290: Anema, S. - Een vergeten Dichteres uit de achttiende Eeuw, '(Clara Feyona van Sytzama)'.
19761: Anglade, J. - Pour Étudier les Patois méridionaux, Notice bibliographique.
19760: Anglade, J. - Grammaire de l'ancien Provençal ou ancienne Langue d'Oc: Phonétique & Morphologie:
15944: Anglade, J. - Les Troubadours, Leurs Vies, leurs Oeuvres, leur Influence.
11432: Anholt, S. - Die sogenannten Spervogelsprüche und ihre Stellung in der älteren Spruchdichtung.
18606: Mechteldis van Lom & andere Annuntiaten - Liederen voorafgegaan door de Transcedronkroniek van BARBARA de PUT. (Met Inl. &) Aant. (Uitg.) door N. WIJNGAARDS.
18287: Anslo, Reyer - Parysche Bruiloft, Treurspel. (Uitg., met Inl. &) Aant. door H.H. KNIPPENBERG.
13131: Anten, H. - Van Realisme naar Zakelijkheid, Proza-Opvattingen tussen 1916 en 1932.
22675: Antes, Horst & Andreus, Hans - Symbiosion.
22228: Antilliaanse Cahiers, Driemaandelijks Tijdschrift. Jrg. 1 - 5, Amsterd. 1955/'57 - 1962/'67, niet verder verschenen; in Afl. compleet -
21336: Antoniade, C. - Trois Figures de la Renaissance: Pierre Arétin, Guichardin, Benvenuto Cellini.
18289: Antonides vander Goes, J. - Gedichten, Tweeden Druk.
18288: Antonides vander Goes, J. - Alle de Gedichten Hier by komt het Leven des Dichters.
13132: Antonissen, R. - Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst Utr.
14418: Antonissen, Rob. - Schets van den Ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche Letterkunde.
14419: Antonissen, Rob. - Zuidafrikaansche Poëzie (: Bloemlezing), bezorgd en ingeleid door.
14234: Antonissen, Rob. - Schets van den Ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche Letterkunde.
14235: Antonissen, Rob. - Zuidafrikaansche Poëzie (: Bloemlezing), bezorgd en ingeleid door.
2292: Antonissen, R. - Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst Utr.
12711: Apeldoorn, C.G.L. - Dr.
22769: Apollinaire, Guillaume - Zõne (Gedichten). (Parallel) Vertaald (met) Inleiding door Aldert WALRECHT.
22229: Apollo, Maandschrift voor Literatuur en Beeldende Kunsten. Jrg. 1 - 3, Den Haag 1945/'46 - 1948, niet verder verschenen; Ills; Jrg. 1 & 3 in oorspr. linnen banden; Jrg. 2 in Afl.compleet -
24257: Appel, Karel & Schierbeek, Bert - Het Bloed stroomt door.
24259: Appel, Karel - Over Karel Appel.
24260: Appel, Karel - Fifteen Reproductions in colour.
24014: Appel, Karel - 20 uitnodigingen en krantenknipsels:
24010: Appel, Karel & Looten, Emmanuel - Haine.
24011: Appel, C.K. & Claus, Hugo - De blijde en onvoorziene Week, Bestelbiljet.
24012: Appel, Karel & Schierbeek, Bert - Programmaboekje voor het Holland Festival 1963: Bert Schierbeeks 'Een groot dood Dier'.
24013: Appel, Karel - Appel Superpositions Juin 1971.
16676: Aramon I Serra, R. - Algunes POESIES Bilingües en CANÇONERS CATALANS (Publ.
20903: Arbó, S.J./ Mohr-Horsman, G.C. - Cervantes.
18980: D'Arbois de Jubainville, H. - * Les Celtes et les Langues Celtiques, Leçon d'Ouverture (…).
18982: D'Arbois de Jubainville, H. - * Le Cycle mythologique Irlandais et la Mythologie Celtique. (Cours de Littérature celtique II).
18984: D'Arbois de Jubainville, H. - * Introduction à l'Étude de la Littérature Celtique.
20904: Arce de Vázquez, M. - Garcilaso de la Vega, Contribución al Estudio de la Lírica española del Siglo XVI.
17839: Arendt, G.H. - Die Satirische Struktur des mittelniederländischen Tierepos "Van den Vos Reynaerde".
13133: Arents, P. - Guido Gezelle in Vertaling, Proeve van Bibliografie.
13134: Arents, P. - (Werk van Lode Baekelmans, Bibliografie, pp.
10835: Arents, P. mmv A.M. Pols - Guido Gezelle Bibliographie
17412: Arents, P. - Cervantes in het Nederlands, Bibliografie.
15447: Arents, Am. - Jacob van Maerlant, Proeve van Bibliografie.
20780: Argental, R. d' - Histoire complète de la Vie de Voltaire (...).
14617: Arkel-de Leeuw van Weenen, A. van - The MANUSCRIPT Sthm.
22101: Arland, Marcel: Illustrated by Marc Chagall - Maternité. Récit orné de cinq gravures hors texte de Marc Chagall.
23747: Armando / Duyns, Cherry - Wat zegt? Wat doet? Verzameld Herenleed.
19762: Armbruster, K. - Geschlechtswandel im Französischen.
20406: Armstrong, E. - Ronsard and the Age of Gold.
20781: Arndt, R. - Zur Entstehung von Voltaire's "Zaïre".
23543: Arne, Ans - Parabool, Twee Gedichten.
15948: Arnold, I. - L'Apparicion Maistre JEHAN de MEUN et le Somnium super Materia Scismatis d'HONORÉ BONET (Publ., avec Introd., Glossaire etc. par).
11170: Arnold, R.F., Bab, J., Ludwig,A., u.A. - Das deutsche Drama.
19763: Arnold, G.F. - A phonological Approach to Vowel, Consonant and Syllable in modern French.
24322: Arntz, Gerd - Politieke Prenten tussen twee Oorlogen.
20782: Arntzenius, A.R. - De Staatsleer van J.J. Rousseau.
23565: Arondéus, Willem - Het Uilenhuis. Boek-versieringen van den schrijver.
23423: Arp (, Hans) - Rire De Coquille.
23424: Arp, H. & Lissitzky - Die Kunstismen / Les Ismes de l'Art / The Isms of Art 1914-1924.
23063: Arp, Hans & Lissitzky, El - Die Kunstismen / Les Ismes de l'Art / The Isms of Art 1914-1924.
17927: D'Asbeck, M. - La Mystique de Ruysbroeck l'Admirable, Un Echo du Neoplatonisme au XIVe Siècle.
19764: Asbeck, K.W. - Das unpersönliche Medium im Französischen.
21337: Ascoli, F. d' - Lingua spagnuola e Dialetto napolitana. Introd.: A. ALTAMURA.
15949: Aspland, A. - The Four Evangelists, Arabic and Latin, with Woodcuts (...) by Antonio TEMPESTA (Rome 1591; the Woodcuts) Ed. (with Introd., Cat. of Engr. Works by Tempesta etc.) by.
19369: * Asselbergs, W.J.M.A. - Het Landschap van de vierde Martijn,
17486: [Duinkerken, A. van,] Asselbergs, W.J.M.A. - Nijmeegse Colleges.
17840: Asselbergs, W. J.M.A. - Het Landschap van de vierde Martijn.
17841: Asselbergs, W. J.M.A. & Huysmans, A.P. - Het Spel vanden Heilighen SACRAMENTE vander NYEUWERVAERT (diplomatisch Uitg. naar HS. Arch. St. Barbarakerk, Breda 1, met Inl., Aant. & Bijlagen) door.
12712: Asselbergs, W.J.M.A. - Tweemaal Dante.
18291: Asselijn, Thomas - Jan Klaaz., of Gewaande Dienstmaagt. (Met Inl., Aant. & Glossarium) Uitg. door J.B. SCHEPERS & F. BUITENRUST HETTEMA.
20906: Astrana Marín, L. - Vida azarosa de Lope de Vega.
23580: [Ritter, P.H. jr. als] Atele, Rudolf - Kleine Prozastukken.
23581: [Ritter, P.H. jr. als] Atele, Rudolf - Kleine Prozastukken.
18917: Atkinson, R - * _ 3 Papers read before the Roy.
18916: * Atkinson, R. - On Irish Metric, An inaugural Lecture on Celtic Philology, delivered March 11th, 1884, in Trinity College, Dublin.
20783: Atkinson, G. - The Extraordinary Voyage in French Literature from 1700 to 1720.
21338: Atzori, M.T. - Il Lessico medico nel Dialetto di Tempio.
15950: Aubé, E. - La CHANSON de ROLAND, Texte (modernisé avec Introd. & Notes par).
11172: Aubin, H., Frings, Th. & Müller, J. - Kulturströmungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden, Geschichte, Sprache, Volkskunde.
20550: Aubineau, L. - Notices littéraires sur le dix-septième Siècle.
22771: Auden, W.H. - Drie Gedichten. (Vertaald door Hugo ROEFFAERS). (Arethusa Pers 45,)
22770: Auden, W.H. - Die Avond dat ik de Stad inliep (, Gedichten). Vertaald (met) Nawoord (door) Peter VERSTEGEN.
20552: Audibert, R. & Bouvier, R. - Saint-Amant, Capitaine du Parnasse.
20193: Audiberti, J. : - Hommage à (...) 1899-1965, Textes inédites: Témoignages-Hommages-Études. (Contr.: P. MORAND, A.P. de MANDIARGUES, F. HELLENS, ETIEMBLE, e.a.).
17842: Auger, A. - De Doctrina et Meritis Joannis van Ruysbroeck.
20784: Aurence, L. - Jean-Jacques Rousseau chez Monsieur de Mably.
12075: Ausdermassen, - Eine, schöne, auch liebliche HISTORIA vonn (...) Herr CHRISTOFFEL (von Mümppelgart) (...) (und) FERONICA (...) durch Valentin SCHUMANN (...) beschrieben. (Nach der Ausg. Bolte erneuert).
1235: Aussdermassen, Eine, schöne, auch liebliche HISTORIA - vonn (...) Herr CHRISTOFFEL (von Mümppelgart) (...) (und) FERONICA (...) durch Valentin Schumann (...) beschrieben. (Nach der Ausg. Bolte erneuert). (Leipziger-Bibliophilen-Abend
17844: Autenboer, E. van - Volksfeesten en Rederijkers te Mechelen (1400-1600, met Teksten).
17843: Autenboer, E. van - Het Brabants Landjuweel der Rederijkers '(1515-1561)'.
21062: Autenrieth, J. & Kelletat, A. - Katalog der Hölderlin-Handschriften, auf Grund der Vorarbeiten von Irene Koschlig-Wien, Bearb. von.
13136: Auwera, Fernand - Geen Daden maar Woorden, (26) Interviews (met BLOKKER, CARMIGGELT, Annie M.
13137: Auwera, Fernand - Schrijven of schieten, (30) Interviews (met BERNLEF, BREYTENBACH, CLAUS, GEERAERTS, KOUWENAAR, PERNATH, RAES, De WISPELAERE, e.
2296: Auwera, Fernand - Geen Daden maar Woorden, (26) Interviews (met BLOKKER, CARMIGGELT, Annie M.
20907: Avalle-Arce, J.B. - La Novela Pastoril Española.
20194: Avalle, A.S. d', Ihwe, J., Dijk, T.A. van, e.a. - Essais de la Théorie du Texte.
24393: Avermaete, Roger - Quand les Enfants se Battent..
23949: Avermaete, Roger - Een Voorbeeldige Vrouw. Met 9 Houtsneden van Joris Minne.
11173: Avni, A.A. - The Bible and Romanticism, The Old Testament in German and French romantic Poetry.
17413: Axters, S. - Scholastiek Lexicon, Latijn-Nederlandsch.
17848: Axters, S. - Nederlandse Mystieken in het Buitenland, Van Rupert van Deutz tot Ruusbroec I: De historische Schets.
17847: Axters, S. - Het Nederlandsche MYSTIEKE PROZA (I)./ De Nederlandsche MYSTIEKE POëZIE (I). (Mystiek Brevier I & III). Verz. (& naar HSS. & Uitg., met Inl., Uitg.) door.
17846: Axters, S. - Het Nederlandsche MYSTIEKE PROZA (I). (Mystiek Brevier I). Verz. (& met Inl., Uitg.) door.
17845: Axters, S. - JAN van LEEUWEN, Een Bloemlezing uit zijn Werken (naar HSS. Uitg. met Inl. & Woordenlijst) door.
12076: Ayrault, R. - Heinrich von Kleist.
14854: Ayto, J. & Barratt, A. - Aelred of Rievaulx's De Institutione Inclusarum, Two English Versions, Ed.
21339: Azzolini, M. - Giosuè Carducci und die deutsche Literatur.
11132: Baader, Th. - : Album Philologum voor, door: W.
16818: Baader, Th., Gosses, G. & Ginneken, Jac. van - Accentwisselingen in de Diphthongen, Lezingen.
20758: Baader, Th. - Die identifizierende Funktion der Ich-Deixis im Indoeuropäischen.
15448: Baaij, A.M. - JHESUS COLLACIEN, Een laatmiddeleeuwse Prekenbundel uit de Kringen der Tertiarissen (Uitg. naar HS. Mij. 330, met ingevoegde Preken naar HS. KB. Brussel 2402, & Varianten naar andere HSS., met Inl.) door.
20195: Baale-Uittenbosch, A.E.M. - Les Poétesses dolentes du Romantisme.
19370: * Baaren, Th.P. van - Geruststellingsriten, Een Bijdrage tot de Critiek op de gangbare Opvattingen over Magie.
11133: Bach, H. : - Sandbjerg 85, Dem Andenken von (...) gewidmet. Hrsg. von F. DEBUS & E. DITTMER. (Beitr.: GOLTZ, SCHIRMER, BAERENTZEN, BLOSEN, DEBUS, DITTMER, u.A.).
20759: Bach, A. - Geschichte der deutschen Sprache.
16749: Bachellery, E. - L'Œuvre poétique de GUTUN OWAIN, Barde Gallois de la Deuxième Motié du XVe Siècle, Edition critique du Texte avec Traduction et Notes (publ.
20407: Bachmann, A. - Die Sprache des François de La Noue.
18292: Bachrach, A.G.H. - Sir Constantine Huygens and Britain: 1596-1687, A Pattern of cultural Exchange I: 1596-1619.
20785: Backhaus, J. - Alexis Prions Jahrmarktsspiele.
12078: Baechtold, J. - Gottfried Keller-Bibliographie, Verzeichnis der sämtlichen gedruckten Werke, '(Nachtrag zur Biographie)'.
11437: Baechtold, J. - Die STRETLINGER CHRONIK, Ein Beitrag zur Sagen- und Legendengeschichte der Schweiz aus dem XV. Jahrhundert/ Vom Herkommen der Schwyzer und Oberhasler, (mit Einl.) Hrsg. von.
24063: Baekelmans, Lode - Wat Moeder zong in Herfstavonden. Zes Kindervertellingen met Penteekeningen van Karel Doudelet.
20760: Baesecke, G. - Einführung in das Althochdeutsche: Laut- und Flexionslehre.
11440: Bahder, Karl von - Über ein vokalisches Problem des Mitteldeutschen.
20909: Bahner, W. - Beitrag zum Sprachbewußtsein in der spanischen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts.
21340: Baiardi, G.C. - La Lirica di Bernardo Tasso.
20408: Bailbé, J. - Agrippa d'Aubigné, Poète des Tragiques.
20551: Bailly, A. - Madame de Sévigné.
20196: Bainville, J. - Le vieil Utopiste (/ Carnet critique).
23950: Bakels, Henri - Spiegelingen.
23807: Bakels, Henri - Liefde, Mystiek Spel in vijf Bedrijven.
15952: Baker, A.T. - Die versifizierte Übersetzung der französischen Bibel in HS. Egerton 2710 des Brit. Mus., Eine Untersuchung des Inhalts und der Sprache.
18293: Bakhuizen van den Brink, R.C. - Vondel met Roskam en Rommelpot.
13138: Bakker, Kees de - ((Over) Terugkeer van Gerard Reve.
17415: Bakker, J.J.M., Mak, J.J. e.a. (Red.) - Winkler Prins Woordenboek met encyclopedische Informatie.
16821: Bakker, N. - Reclames en Advertenties in Noord- en Zuidnederland, Een Bijdrage tot de vergelijkende Studie van de Noord- en Zuidnederlandse Woordenschat.
16820: Bakker, J.J.M. - Constant en variabel, De fonematische Structuur van de Nederlandse Woordvorm.
16819: Bakker, D.M. - Samentrekking in Nederlandse syntactische Groepen.
19372: * Bakker, J.A. - Lucas de Heere's Stonehenge. Offprint Antiquity LIII,
20910: Bal, W. - Trabajos de Filología románica y Temas de Investigaciones lingüísticas relacionados con el Africa negra.
19766: Bal, W. - Introduction aux Études de Linguistique romane, avec Considération spéciale de la Linguistique française.
19767: Balcke, C. - Der anorganische Nasallaut im Französischen vom lautphysiologischen Standpunkte betrachtet.
20197: Baldensperger, F. - La Littérature, Création, Succès, Durée.
11175: Balet, L., u.M.v. E. Gerhard - Die Verbürgerlichung der deutschen Kunst, Literatur und Musik im 18. Jahrhundert.
16822: Balk-Smit Duyzentkunst, F. - De grammatische Functie, Methode van grammaticale Analyse, aan het Nederlands gedemonstreerd.
12080: Ball-Hennings, E. - Ruf und Echo, Mein Leben mit Hugo Ball.
20911: Bally, Ch., Richter, E., Alonso, A. & Lida, R. - El Impresionismo en el Lenguaje.
19770: Bally, Ch. - Traité de Stylistique Française.
19768: Bally, Ch. - Linguistique générale et Linguistique française.
19769: Bally, Ch. - Linguistique générale et Linguistique Française.
14855: Bälz, M. - Die ME.BRENDANlegende des Gloucesterlegendars, kritisch Hrsg. mit Einleitung (von).
15953: Bancel, F.-D. - Histoire des Révolutions de l'Esprit français de la Langue et de la Littérature française au Moyen Age.
24062: Bang, Herman - Exzentrische Novellen. Fratelli Bedini, Franz Pander, Die vier Teufel, Otto Heinrich, Ihre Hoheit, Charlot Dupont.
24466: Barbarossa - Journalistieke Rolmops.
19772: Barbier, P. - Miscellanea Lexicographica, Etymological and lexicographical Notes on the French Language and on the Romance Dialects of France 4, 7-9, 13, 14, 16, 18 & 19.
19771: Barbier, P. - Miscellanea Lexicographica I (-XXX), Etymological and lexicographical Notes on the French Language and on the Romance Dialects of France.
15955: Bardenwerper, K. - Die Anwendung fremder Sprachen und Mundarten in den französischen Mysterien des Mittelalters.
15956: Bargmann, Fr. - Die CLARESMEepisode des GAYDONepos, Textkritische Bearbeitung (Hrsg. mit Einl. & Lesarten) von.
20198: Barine, A. - Portraits de Femmes: Madame Carlyle, George Eliot, Un Couvent de Femmes en Italie au XVIe Siècle, Psychologie d'une Sainte, Sophie Kovalewski.
20912: Barja, C. - Libros y Autores contemporáneos, Ganivet - Unamuno - Ortega y Gasset (...).
13139: Barnard, Benno - Tijdverdrijf voor enkle fijne Luiden, Over Poëzie.
18295: Barnouw, A.J. - Vondel.
17417: Barnouw, A.J. - Monthly Letters on the Culture and History of the Netherlands.
17849: Barnouw, A.J. - BEATRIJS, a middle Dutch Legend, Ed. from the only existing MS. (...) with a grammatical Introd., Notes & Glossary by.
14856: Barnouw, A.J. - Schriftuurlijke Poëzie der Angelsaksen.
14857: Barnouw, A.J. - Textkritische Untersuchungen nach dem Gebrauch des bestimmten Artikels und des schwachen Adjectivs in der altenglischen Poesie.
17850: Bart, J.W. van - Een Comedia ofte Spel van HOMULUS, herdrukt naar Uitgave van Harmen van Borculo (Utr. c. 1608) met Inl. door.
17418: Barth, E.M. - De Logica van de Lidwoorden in de traditionele Filosofie.
19373: * Barth, B. - Liebe und Ehe im altfranzösischen Fabel und in der mittelhochdeutschen Novelle.
18918: Bartlett, W.H. - Scenery and Antiquities of Ireland.
17419: Bartling, D. - De Structuur van het Kunstwerk, Prolegomena tot de Kunstwaardeering.
19374: * Bartoli, M. - 14 Offprints: Arch.Glottol.It: Di una Metatonia antichissima dell'ario-europeo, XXI / Le Sonore aspirate e le Sonore assordite dell'ario-europeo e l'Accordo loro col Ritmo, XXII / Greco "agathos" e Gotico gods "buono" e la Questione delle medie aspirate, 1940 / + "Prefazione" & Review / Di una Legge affine alla Legge Verner, 1925 / La Monogenesi di 'Theos' e Deus, 1929 / Accordi antichi fra l'Albanese e le Lingue sorelle, 1932 / La Spiccata individualita' della Lingua Romena, 1927 / La Sorde asp
21342: Bartoli, M. - Saggi di Linguistica spaziale.
22984: Bartsch, K. - DIU KLAGE mit den Lesarten sämmtlicher Handschriften, Hrsg. (mit Einl. & Anm.) von.
19375: * Bartsch, K. - HERZOG ERNST (in 4 Fassungen, mit Einl. & Anm.) Hrsg. von.
11449: Bartsch, K./ Golther,W. - Deutsche LIEDERDICHTER des zwölften bis vierzehnten Jahrhunderts, Eine Auswahl (Hrsg. mit Einl., Anm. & Glossar) von.
16071: Bartsch, K. - Leben und Werke der Troubadours, Ein Beitrag zur nähern Kenntniss des Mittelalters.
15961: Bartsch, K. - Chrestomathie de l'ancien Français '(VIIIe-XVe Siècles)', accompagnée d'une Grammaire et d'un Glossaire.
15962: Bartsch, K./ Horning, A. - La Langue et la Littérature Françaises depuis le IXème Siècle jusqu'au XIVème Siècle, TEXTES & Glossaire/ précédés d'une Grammaire de l'ancien Français.
15172: Bartsch, K. - KUDRUN, Hrsg.
15173: Bartsch, K. - KUDRUN, Hrsg.
15174: Bartsch, K. - KUDRUN, Hrsg.
15176: Bartsch, K. - WOLFRAM's von ESCHENBACH Parzival und Titurel, Hrsg. (mit Einl., Anm. & Wortregister) von.
15171: Bartsch, K. - Deutsche LIEDERDICHTER des ZWÖLFTEN bis VIERZEHNTEN Jahrhunderts, Eine Auswahl (mit Einl., Anm. & Glossar, Hrsg.) von.
11442: Bartsch, K. - KUDRUN, Hrsg. (mit Einl., Anm. & Glossar) von.
20919: Bartsch, K. - HERZOG ERNST (in 4 Fassungen, mit Einl. & Anm.) Hrsg. von.
11444: Bartsch, K. - KUDRUN, Hrsg. (mit Einl., Anm.& Glossar) von.
11448: Bartsch, K. - WOLFRAM's von ESCHENBACH Parzival und Titurel, Hrsg.
20678: Bartsch, K. - BERTHOLD von HOLLE (: Demantin/Crane/Darifont), Hrsg. (mit Einl. & Anm.) von.
13140: Baschwitz, K. - De Intelligentie van het krantenlezend Publiek.
22773: Basjõ, Matsoe'o - Haikoe. Vertaald door Frans A. JANSSEN.
23548: [Goede, Barend de als] Basschaerde, Camp de - Verhindering.
20409: Bassecourt, Claude de - Tragi-Comédie Pastoralle '(1594)'. Publ. avec Introd., Notes (& Gloss.) par G. CHARLIER.
12081: Bassermann, D. - Der späte Rilke.
12716: Bastet, F.L. - Mr.
22774: Bastet, Frédéric - Aan Kroisos, Klein Dodenboek voor gestorven Vrienden (, Gedichten).
22775: Bastet, Frédéric - Aan Kroisos, Een Gedicht.
22776: Bastet, Frédéric - Aegyptiaca (, Gedichten).
13141: Bastiaanse, Frans - De Techniek der Poëzie, Voordracht.
2301: Bastiaanse, Frans - De Techniek der Poëzie, Voordracht.
14124: Bastiaanse, Frans - Verzamelde Gedichten I: 1890-1913 [niet verder verschenen; Keuze].
19773: Bastiaensen, A.A.R. - Observations sur le Vocabulaire liturgique dans l'Itinéraire d'Egérie.
19774: Bastin, J. - Précis de Phonétique et Rôle de l'Accent latin dans les Verbes français.
2303: Batten, F. & Stols, A.A.M. - Bibliographie van de Werken van Charles Edgar du Perron.
13143: Batten, F. & Stols, A.A.M. - Bibliographie van de Werken van Charles Edgar du Perron.
21615: Baudelaire, Charles - Le Vin, Cinq Poèmes choisis dans Les Fleurs Du Mal. Avec des Compositions en taille - douce par Jeanne Bieruma Oosting.
22777: Baudelaire, Charles - Les Chats, De Katten (3 Gedichten). (Parallel vertaald door Arjaan van Nimwegen + 1 Gedicht door de Vertaler). ("De Utrechtsche" 2,)
17851: Baudet, E.H.P. - Onderzoekingen over het Systeem der middeleeuwsche Geschiedbeschouwing, een Studie over Ernst Bernheim's "Mittelalterliche Zeitanschauungen".
15964: Baudler, A. - GUIOT von PROVINS, seine Gönner, die "Suite de la Bible" und seine lyrischen Dichtungen. (Mit TEXTEN).
15965: Bauer, A. - Der Fall der Pänultima und seine Beziehungen zur Erweichung der intervocalen Tenuis zur Media und zur Vocalveränderung in betonter freier Silbe, '(Ein Beitrag zur Chronologie altfranzösischer Lautgesetze)'.
15966: Bauer, F. - Das Personalpronomen in Le Pelegrinage de Vie humaine von Guillaume de Deguileville.
20410: Bauer, C. - Die Elegien Pierre de Ronsarts.
12082: Bauer, M./ Morgenstern, M. & Meyer, R. - Christian Morgensterns Leben und Werk.
20556: Baumal, F. - Molière, Auteur précieux.
15967: Baumann, Fr. - Livius, Bersuire und Bellenden, Vergleichende Studien zu Bellenden's Liviusübersetzung.
12079: Bäumer, G. - "Ich kreise um Gott", Der Beter Rainer Maria Rilke.
12084: Baumgarten, (B.) - Der Einzelne und die Masse bei Schiller.
18296: Baumgartner, A./ H[oos], A.Th. - Joost van den Vondel, Zijn Leven en zijne Werken.
11176: Baumgärtner, A.C. u.M.v. A. Beinlich, u.A. - Lesen - Ein Handbuch, Lesestoff, Leser und Leseverhalten, Lesewirkungen, Leseerziehung, Lesekultur.
11134: Baur, F. - : Album (.
17420: Baur, F. - Scripta Minora uit het Werk.
17421: Baur, F. (Red.) - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden I-V, VII & IX.
17342: Baur, F. : - Album (...) aangeboden (aan. Bijdr.: AERTS, AXTERS, BROM, DEGROOTE, GROOTAERS, De KEYSER, Van LOEY, MAK, MINIS, PAUWELS, ROMBAUTS, UYTTERSPROT, e.v.a.).
2302: Baur, Fr. - Uit Gezelle's Leven en Werk.
13142: Baur, Fr. - Uit Gezelle's Leven en Werk.
11177: Bausinger, H., Jeggle, U., Korff, G. & Scharfe, M. - Grundzüge der Volkskunde.
17422: Bauwens, J. - (LaTragédie française et la Théâtre hollandais au dix-septième Siècle: I:) L'Influence de Corneille (en Hollande) [tout ce qui paru].
12717: Bavinck, H. - Bilderdijk als Denker en Dichter.
17424: Bax, J. - Prins Maurits in de Volksmeening der 16e en 17e Eeuw.
13144: Bax, D. - Nieuwe Afrikaanse Poëzie, Een Overzicht van de Afrikaanse Dichtkunst van 1940 tot 1947.
13145: Baxter, B.M. - Albert Verwey's Translations from Shelley's poetical Works, A Study of their Style and Rhythm and a Consideration of their Value as Translations.
15968: Bayot, A. - GORMOND et ISEMBART, Reproduction photocollographique du MS. unique II. 181 Bibl. royale de Belg. (Publ.) avec Transcr. littérale (& Introd.) par.
15969: Bayot, A. - Le POÈME MORAL, Traité de Vie chrétienne écrit dans la Région wallonne vers l'An 1200, Éd. complète (avec Introd., Variantes & Gloss.) par.
12718: Beaufort, C.M. de - De historische Romans en Novellen van H.
22684: Beaumarchais - Le Barbier de Seville
20794: Beaumarchais : - (..., Exposition).
18297: Beaumont, Simon van - Gedichten. (Naar Horae Succisivae 1640, aangevuld & met Varianten naar de Zeeusche Nachtegael, Middelburg 1623, Verscheyde Nederduytsche Gedichten II, 1653 & Bloemkrans van verscheiden Gedichten, 1659) met Inl. & Aant. (+ Bijlagen, waarin Kusjes, 13 Gedichten naar HS. coll. Jacob, 's Gravenh., toegeschreven aan Van Beaumont, & Registers) Uitg. door J. TIDEMAN.
21063: Bebel, Heinrich - Proverbia Germanica. Bearb. von W.H.D. SURINGAR.
11455: Bech, F. - HARTMANN von AUE III: Iwein, oder der Ritter mit dem Löwen, Hrsg. (mit Einl., Anm. & Wortregister) von.
10855: Bech, G. - Studien über das deutsche Verbum Infinitum.
15179: Bech, F. - HARTMANN von AUE (Werke), Hrsg.
11178: Becher, J.R. - Macht der Poesie. Poetische Konfessionen II.
12086: Becher, J.R. - Verteidigung der Poesie, vom Neuen in der Literatur.
11456: Bechstein, R. - GOTTFRIED's von STRASSBURG Tristan (mit Einl., Lesarten, Wortregister & Nacherzählung der Fortsetzungen ULRICH's von TURNHEIM und HEINRICH's von FREIBERG,) Hrsg. von.
11457: Bechstein, R. - GOTTFRIED's von STRASSBURG Tristan, Hrsg. (mit Einl., Lesarten, Wortregister & Nacherzählung etc.) von.
20761: Bechstein, R. - Die Alterthümlichkeiten in unserer heutigen Schriftsprache.
20762: Bechtel, Fr. - Die Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre seit Schleicher.
21064: Beck, A. & Raabe, P. - Hölderlin, Eine Chronik in Text und Bild, Hrsg. von.
15970: Becker, A. - Die CHANSON "ENFANCES GUILLAUME", Teil II: TEXT mit Variantenapparat, Einleitung und Inhaltsanalyse.
15971: Becker, H. - Der altfranzösische Prosaroman von LANCELOT del LAC, II. Branche, 1. Teil: Les Enfances Lancelot, Versuch einer kritischen Ausgabe nach allen bekannten HSS.
15974: Becker, R. - Das "La GENESI de Nostre Dame SEINTE MARIE" betitelte Gedicht des Britischen Museums der HS. Cotton Domitian XI, fol. 43b-80a (mit Einl., Hrsg.von).
15975: Becker, W. - Die Sage von der Höllenfahrt Christi in der altfranzösischen Literatur.
17853: (Becker, V. - Eenige oude Dietsche VERSJES, Uitg. door).
17852: Becker, V. - L'Auteur de l'Imitation et les Documents Néerlandais.
19382: Becker, H. - Der altfranzösische Prosaroman von LANCELOT del LAC, II.
20763: Becker, H. - Sieben Sprachbriefe zur Gegenwart, Eine gesellschaftliche Sprach- und Denklehre.
20411: Beckherrn, R. - M.Opitz, P. Ronsard und D. Heinsius.
20199: Beckmann, P. - Forschungen über die Quellen zur Geschichte der Jungfrau von Orléans.
15976: Bédier, J. - La CHANSON de ROLAND, Publ. d'après le MS. d'Oxford & Trad. par.
15977: Bédier, J. - La CHANSON de ROLAND, Publ. d'après le MS. d'Oxford & Trad. par.
19383: * Bédier, J. - Les Légendes epiques, Recherches sur la Formation des Chansons de Geste.
17854: Beek, H.H. - Waanzin in de Middeleeuwen, Beeld van de Gestoorden en Bemoeienis met de Zieke.
2306: Beekman, K. & Meijer, M. - Kort Revier, Gerard Reve en het Oordeel van zijn Medeburgers, Samengest.
18298: Beekman, A. - Influence de Du Bartas sur la Litérature Néerlandaise.
13146: Beekman, K. & Meijer, M. - Kort Revier, Gerard Reve en het Oordeel van zijn Medeburgers, Samengest.
13147: Beekman, K.D. - De Reportage als literair en avantgardistisch Genre, Een kritisch-empirisch Onderzoek naar de Classificatie van een Tekstsoort.
12719: Beer, Taco H. de - Na eene halve Eeuw, Aanteekeningen, Opmerkingen en Verklaringen bij 'Waarheid en Droomen'.
12720: Beets, Nicolaas - Dichtwerken, 1830-1884, Volledige Uitgave (…).
12722: Beets, Nicolaas - Guy de Vlaming.
12723: Beets, Nicolaas - Verpoozingen op letterkundig Gebied.
12724: Beets, Nicolaas [als:] Hildebrand - Camera Obscura.
15449: Beets, A. - De "DISTICHA CATONIS" in het Middelnederlandsch ('iedere Spreuk naar de beste lezing' naar de HSS., met Varianten, Inl., Aant. & Bijlagen, Uitg.) door.
14202: Beets, Nicolaas - Dichtwerken, 1830 (- 1900), Volledige Uitgave.
14203: Beets, Nicolaas - Dichtwerken, 1830-1884, Volledige Uitg (…).
12725: Beets, Nicolaas [als:] Hildebrand - Na vijftig Jaar, Noodige en overbodige Opheldering van de Camera Obscura.
12726: Beets, Nicolaas [als:] Hildebrand - Proza en Poezy, Verzameling van verspreide Opstellen en Verzen.
12721: Beets, Nicolaas - Everhardus Johannes Potgieter, Persoonlijke Herinneringen.
20764: Behaghel, O. - Geschichte der deutschen Sprache.
12087: Behme, H. - Heinrich von Kleist und C.M. Wieland.
21020: Behn, S. - Rhythmus und Ausdruck in deutscher Kunstsprache.
19776: Behrens, D. - Über reciproke Metathese im Romanischen.
15983: Behrens, A. - Die Endung der zweiten Person Pluralis des altfranzösischen Verbums.
12089: Beissner, F. - Hölderlin, Reden und Aufsätze.
11131: Giessener Beiträge - zur deutschen Philologie. Nrn. 1 - 89,
23474: [Kelk, C.J. als] Beker, Thomas - De Zonde van Pierrot, Arlequinade in Drie Bedrijven en een Epiloog.
14093: Bekkering, H. - Veroverde Traditie, De poëticale Opvattingen van S.
22778: Beks, Maarten - Gesprekken met Goethe tijdens diens Reis naar Italië, Verslag van een sentimentele Bedevaart.
24240: Bellay, Joachim du - Les Regrets.
20441: Du Bellay, Joachim - Poésies. Publ. avec Introd. par H. LONGNON.
20440: Du Bellay, Ioachim - La Deffence et Illustration de la Langue francoyse. (Éd.) conformément au Texte de l'Éd. orig. (1549) avec Introd., Notes & Glossaire, suivie du Quintil Horatian '(de Charles FONTAINE)', par E. PERSON.
21200: Du Bellay, Joachim - La Défense et Illustration de la Langue Française, Avec Notice biogr. & Comm. hist. & crit. par L. SÉCHÉ.
19867: Bellay, Joacim de - La Défense et Illustration de la Langue Française, Avec Not. biogr. & Comm. hist. & crit. par L. Séché.
19866: Du Bellay, Joachim - La Deffence et Illustration de la Langue francoyse. Reprod. conformément au Texte de l'Édition orig. (1549) avec Introd., Notes & Gloss. & Charles FONTAINE - Quintil Horatian (ou la Critique de la Deffence de J. du Bellay. Reprod. conformément au Texte Paris 1555) par E. PERSON.
21978: Bellay, Joachim du - Les Regrets
20526: Du Bellay, Joachim - Divers Jeux Rustiques. Éd. (avec Introd., Notes & Gloss.) par V.L. SAULNIER.
20527: Du Bellay, Joachim - Les Regrets et autres Oeuvres Poëtiques (...). Texte établi par J. JOLLIFFE & M.A. SCREECH.
20528: Belleau, R. - Les Amours et Nouveaux Eschanges des Pierres Précieuses. Éd. crit. & comm. par H.F. VERDIER.
15450: Bellemans, A.T.W. - Dat scone Bediet van MORIANE (Uitg.) met Inl. & Aant. door.
19385: Bellemans, A.T.W. - Dat scone Bediet van MORIANE (Enigszins bekort naar Uitg.
20200: Bellen, E.C. van - Les Origines du Mélodrame.
16677: Bellermann, C.F. - Die alten Liederbücher der Portugiesen oder Beiträge zur Geschichte der portugiesischen Poesie vom dreizehnten bis zum Anfang des sechzehnten Jahrhunderts, Nebst PROBEN aus Handschriften und alten Drucken, Hrsg.
18299: Bemmel, H.C. van - Bibliografie van de Werken van Jan Hermans Krul.
15453: Bemolt van Loghum Slaterus, A.J. - Het Klooster Frenswegen. (met Bijlage: Tekst, naar HS. UB. Utr. 8 L16: bladen 106-130).
19777: Benac, H. - Dictionnaire des Synonymes conforme au Dictionnaire de l'Académie Française.
19778: Benary, W. - Zur Geschichte des konsonantischen Auslauts der Nomina im Alt- und Neufranzösischen.
15985: Benary, W. - Das französische Heldenepos AUBERI le BORGIGNON, zweiter Teil, Kritischer Text in Auszügen (Hrsg. mit) Beschreibung der HSS. & deren Beurteilung von.
24394: Benavente, Jacinto - Een Uur van Betoovering. Uit het Spaansch vertaald toneelstuk door N. Smidt - Reineke. Typoscript van de vertaling.
19388: Benecke, G. Fr. - Wörterbuch zu Hartmannes Iwein.
15183: Benecke, G. Fr. & Lachmann, K. (/ Haupt, M./ Müllenhoff, K.) - Iwein, Eine Erzählung von HARTMANN von AUE (Hrsg.
11461: Benecke, G. Fr. - Wörterbuch zu Hartmannes Iwein.
11464: Benecke, G. Fr. & Lachmann, K. (/ Haupt, M./ Müllenhoff, K.) - Iwein, Eine Erzählung von HARTMANN von AUE (Hrsg.) mit Anm. von.
24295: Bennekom, Kors van / Keuken, Joan van der / Klein, Aart e.a. (foto's in) - Pluto. Uitgave voor en door het personeel van de Benzine en Petroleum Handel Maatschappij N.V
11180: Bennett, W. - German Verse in classical Metres.
12727: Bennink, W.C. - (J.
22780: Benoit, Jacques - Voorkeur, Verzen.
22779: Benoit, Jacques - Nader dan mijn Hart. (Oorspronkelijke en vertaalde Gedichten).
22782: Benoit, Jacques - Zo gelaten Arm, Verzen.
22781: Benoit, Jacques - Woord en Tegenwoord. (Verzen). De Gaillarde Pers (4,)
12092: Bense, Max - Plakatwelt, Vier Essays.
12093: Bensel, P. - Niederrheinisches Geistesleben im Spiegel Klevischer Zeitschriften des achtzehnten Jahrhunderts.
11135: Benz, R. - : Gegenwart im Geiste, Festschrift für.
14859: Berendsohn, W.A. - Zur Vorgeschichte des "Beowulf".
12095: Berent, E. - Die Auffassung der Liebe bei Opitz und Weckherlin und ihre geschichtlichen Vorstufen.
17855: Berents, D.A. - Het Werk van de Vos, Samenleving en Criminaliteit in de late Middeleeuwen.
23773: Berg, Arie van den / Geel, Chr.J. van / Gregoor, Nol / Hart, Maarten 't / Kotte, Wouter / Oerlemans, J.W. - Avondretour Utrecht 20 april 1978. Uitgegeven ter gelegenheid van een poëzie-avond van Salix Alba.
17425: Berg, W.A.L.M. van den - Van de Lach tot de Traan, Het Cabaret sociologisch bekeken.
17343: Berg, B. van den : - Nieuwe Tegenstellingen op Nederlands Taalgebied (Bundel voor). Red.: P. C. A. van PUTTE & H. J. VERKUYL.
16825: Berg, B. van den - Oude Tegenstellingen op Nederlands Taalgebied, Een dialektgeographisch Onderzoek.
23291: Berg, B. van den - Het Dialect van Zandvoort en zijn Plaats in de Hollandse Dialecten, Lezing.
23292: Berg, W. van den - De Ontwikkeling van de Term 'Romantisch' en zijn Varianten in Nederland tot 1840. With a Summary in English.
22783: Berg, Arie van den - Een absoluut Muizegat.
22944: Berge, H.C. ten - Convoluut van 13 titels: De Beren van Churchill, Canaletto en andere Verhalen, De Dood is de Jager, Het Geheim van een opgewekt Humeur, Een Italiaan in Zutphen, De Jaren in Zeedorp, Levenstekens & Doodssignalen, Het Meisje met de korte Vlechten, Personages, Vrouwen, Jalouzie en andere Ongemakken, Zelfportret met witte Muts gevolgd door Matglas en twee Vertalingen uit het Japans: Kawabata, Yasunari- De Danseres uit Izu en Yugao en vijf No-Spelen .
22784: Berge, H.C. ten - Tramontane, Vijf Triptieken en een Liefdesverklaring. (Gedichten). Inleideing: Wiel Kusters. (Zeven Zestigers, 1) Atalanta Pers (13,)
13148: Berge, H.C. ten - Een Schrijver als Grenskozak, F.
21021: Berger, E. - Randbemerkungen zu Nietzsche, George und Dante.
20557: Bergerac, Cyrano de - L'autre Monde ou les États et Empires de la Lune. Éd. crit. par M. ALCOVER.
23544: Bergh, Herman van den - De Boog, Verzen
24346: Bergh, Herm. van den - Nocturne. Voor gemengd koor gecomponeerd door Jac. Bonset. Op. 104.
17428: Bergh, L. Ph. C. van den - De Nederlandsche Volksromans, Eene Bijdrage tot de Geschiedenis onzer Letterkunde.
17427: Bergh, L. Ph. C. van den - De Nederlandsche Volksromans, (Eene Bijdrage tot de Geschiedenis onzer Letterkunde).
17426: Bergh, L. Ph. C. van den - Nederlandsche Volksoverleveringen en Godenleer.
15457: Bergh, L.Ph.C. van den - De Nederlandsche Volksromans, Eene Bijdrage tot de Geschiedenis onzer Letterkunde.
15458: Bergh, L.Ph.C. van den - ROMAN van HEINRIC en MARGRIETE van LIMBORCH, Gedicht door HEINRIC, Uitg.
17861: Bergh, L.Ph.C. van den - ROMAN van HEINRIC en MARGRIETE van LIMBORCH, Gedicht door HEINRIC, Uitg. (naar HS. UB. Leiden Mij [195] als grondslag, verbeterd & met Varianten naar HSS. [KB.] Brussel [18231], UB. Leiden Mij. [196] & ? Heidelberg [Cod. Pal. germ.] 87, met Inl., Aant. & Woordenlijst) door.
17860: Bergh, L.Ph.C. van den - De Nederlandsche Volksromans, Eene Bijdrage tot de Geschiedenis onzer Letterkunde.
17859: Bergh, L.Ph.C. van den - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie, naar de Bronnen bewerkt.
17858: Bergh, L.Ph.C. van den - Geestelijke Gedichten van JACOB van MAERLANT (naar het Zutphensche HS. [UB. Gron. 405]) en anderen uit de 13de en 14de Eeuw. [naar HSS. Bibl. de l'Arsenal, Paris 8219, KB. den Haag 133D21 & 128E2, KB. Brussel 19550], (Uitg.) met Inl. & Aant. door.
13149: Bergh, Herman van den - Nieuwe Tucht, Studiën.
13150: Bergh, Herman van den - Schip achter het Boegbeeld, Over het Werk van J.
7371: Bergh, L.Ph.C. van den - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie, naar de Bronnen bewerkt.
24296: Bergh, Herm. van den - Nocturne. Voor gemengd koor gecomponeerd door Jac. Bonset. Op. 104.
12728: Bergh van Eysinga (-Elias), J. van den - Multatuli.
19392: Bergh, L.Ph.C. van den - De Nederlandsche Volksromans, Eene Bijdrage tot de Geschiedenis onzer Letterkunde.
23515: Berghen, René - De Overjas.
21344: Bergin, Th.G. : - Italian Literature, Roots and Branches, Essays in Honor of (...). Ed. by G. RIMANELLI & K.J. ATCHITY. (Contr.: E. KÖHLER, K.J. ATCHITY, Mary T. REYNOLDS, G. RIMANELLI, a.O.).
15460: Bergkvist, E. - Dat BOEC van der IONCFROUSCAP (HS. Stolb. Bibl. Wernigerode Zb 18) '(sprachlich untersucht und lokalisiert)' (& diplomatisch Hrsg.) von.
23293: Bergsma, J. - Bijdrage tot de Tekstcritiek van den Karel ende Elegast.
22785: Bergveld, H.J. - Zol Nederlaand nog weten? (Gedicht).
15864: Verslagen en Berigten - Uitg. door de VEREENIGING ter Bevordering der OUD NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE. Jrg. 1 - 5,
14614: Verslagen en Berigten - Uitg.
15462: Berkum, A. van - De Middelnederlandsche Bewerking van den Parthonopeus-Roman en hare Verhouding tot het Oudfransche Origineel.
17864: Berkum, A. van - De Middelnederlandsche Bewerking van den Parthonopeus-Roman en hare Verhouding tot het Oudfransche Origineel.
17863: Berkum, A. van - PARTHONOPEUS van BLOYS [Afl. 1, 2: niet verder verschenen = Vs. 1-691 vlg. Uitg. Bormans, 1871] (diplomatisch naar de HSS.: KB. Brussel II, 572: Blad I-V, UB. Jena [fol. 155(a)]: Blad I: gedeeltelijk nl. Vs. 985-1062, met Inl.) opnieuw Uitg. door.
11182: Bernhart, J. - Die philosophische Mystik des Mittelalters von ihren antiken Ursprüngen bis zur Renaissance.
19779: Bernitt, P.- Fr. - Lat. Caput und *Capum nebst ihren Wortsippen im Französischen, Ein Beitrag zur französischen bzw. romanischen Wortgeschichte.
13151: Bernlef, J. & Schippers, K. - Wat zij bedoelen (, Gesprekken met CARMIGGELT, HANLO, GILLIAMS, CAMPERT, VROMAN, e.
18301: Beronici[us], P.J. - Georgarchontomachia, caeterorumque ejus Carminum Sylvula (…) / Boeren- en Overheids-stryd; en de overige Gedichten; Welkers eerste in Nederduitsche Vaarzen is nagevolgd door J.
12097: Bertaux, P. - Hölderlin, Essai de Biographie intérieure.
21349: Bertoldi, V. - Questioni di Metodo nella Linguistica storica con Esempi presi sopratutto dal Dominio latino e neolatino.
21345: Bertoldi, V. - L' Arte dell' Etimologia (I: Progressi di Metodo nella Ricerca etimologica con particolare Riguardo ai Mediterraneismi attestati dal Greco e dal Latino).
21348: Bertoldi, V, - Il Linguaggio umano nella sua Essenza universale e nella Storicità dei suoi Aspetti: Glottologia, Parte generale.
19780: Bertoldi, V. - 3 Offprints o.a.: À propos du Suffixe -tino en Gaulois.
19393: * Bertoldi, V. - 3 Offprints o.a: A propos du Suffixe -tino en Gaulois,
19781: Bertoni, G. - Testi antichi francesi.
15988: Bertrandy, M. - Étude sur les Chroniques de Froissart, Guerre de Guienne 1345-1346, Lettres adressées a M. Léon Lacabane.
19394: * Besamusca, B. - Walewein, Moriaen en de Ridder metter Mouwen, Intertekstualiteit in drie Middelnederlandse Arturromans.
14860: Beschorner, F. - Verbale Reime bei Chaucer.
13152: Besselaar, G. - Zuid-Afrika in de Letterkunde.
13154: Besten, Ad den - Stroomgebied (Een Inleiding tot de Poëzie van de na-oorlogse Dichtergeneratie/Een Bloemlezing uit de Poëzie van de na-oorlogse Dichtergeneratie, Samengest.
13155: Besten, Ad den - Stroomgebied (Een Inleiding tot de Poëzie van de na-oorlogse Dichtergeneratie/Een Bloemlezing uit de Poëzie van de na-oorlogse Dichtergeneratie, /Samengest.
13153: Besten, Ad den - Ik uw Dichter, Een Hoofd-Stuk uit de immanente Poetica van de Dichters van '50.
19782: Bestmann, F. - Die lautliche Gestaltung englischer Ortsnamen im Altfranzösischen und Anglonormannischen.
11472: Beta, H. - Das NIBELUNGENLIED als Volksbuch, in neuer Verdeutschung von.
16827: Bethlehem, J. - Voegwoorden in zestiende-eeuws Proza, Jan Goverts' Reise naar Jerusalem en de Jordaan '('1525')', Ms. Hist. 823i van de Staats- & Univ. Bibl. Göttingen.
12099: Betz, M. - Rilke vivant, Souvenirs, Lettres, Entretiens.
20786: Betz, P.L. - Bibliographie der Werke Jacob Heinrich Meisters.
21066: Betzendörfer, W. - Hölderlins Studienjahre im Tübinger Stift.
16828: Beughem, A.E. van - Bijdrage tot de Studie van het Geslacht der zelfstandige Naamwoorden in de Zuidnederlandsche Dialecten.
12729: Beughem, A.E. van - Johan Michel Dautzenberg, 1808-1869, Schets van zijn Strijd op taal- en letterkundig Gebied.
15464: Beuken, W.H. - Ruusbroec en de middeleeuwse Mystiek.
15465: Beuken, W.H. - Vanden LEVENE ONS HEREN: Inleiding met kritiese Kommentaar en Uitgave van alle Teksten (: diplomatisch, naar HSS.
15466: Beuken, W.H. - Vanden LEVENE ONS HEREN (: Teksten/(Inl.
15467: Beuken, W.H. (/Webber, Ph.E.) (&) Marrow, James H. - SPIEGEL van den LEVEN ons HEREN '(Mirror of the Life of Our Lord)', Diplomatic Edition of the Text & Fascimile of the 42 Miniatures of a 15th Century Typological Life of Christ Pierpoint Morgan Libr. New York, with historical & philological Introd. (&) Essay on the Miniatures, by.
17869: Beuken, W.H. (/Webber, Ph.E.) (&) Marrow, James H. - SPIEGEL van den LEVEN ons HEREN '(Mirror of the Life of Our Lord)', Diplomatic Edition of the Text & Fascimile of the 42 Miniatures of a 15th Century Typological Life of Christ Pierpoint Morgan Libr.
17868: Beuken, W.H. - Vanden LEVENE ONS HEREN (: Teksten/ (Inl. & Toelichting)), Uitg. door.
17867: Beuken, W.H. - Vanden LEVENE ONS HEREN: Inleiding met kritiese Kommentaar en Uitgave van alle Teksten (: diplomatisch, naar HS. UB. Utr. 1329 (Eccl. 507), met parallel de Fragm. naar HSS. KB. den Haag 71K37 & 133D21, KB. Brussel D 19572 & DII 5580, UB. Gron. 405, Stadsbibl. (Oudenaarde) (aangevuld naar Uitg. De Pauw, Mnl. Ged. & Fragm. I [1893-1897]) & de coll. De Vreese, Rotterd.) door.
17866: Beuken, W.H. - Ruusbroec en de middeleeuwse Mystiek.
19397: * Beukers, C. - Heilig Koningschap. Offprint Bijdr.,
21022: Beutin, W. - Literatur und Psychoanalyse, Ansätze zu einer psychoanalytischen Textinterpretation, Dreizehn Aufsätze, Hrsg. von. (Beitr. C.G. JUNG, S. FREUD, u.A.).
18930: Bevan, H - * Morgan Llwyd y Llenor.
23951: Beversluis, Martien - De Cracht van 't Landt bestaedt.
22233: Beweging, De, Algemeen Maandschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Staatskunde. Jrg. 1 - 15, Amsterd./Leiden 1905 - 1919, niet verder verschenen; Jrg. 9 geb. in halflinnen, rest in Afl. (Omsl. ontw.: H.P. Berlage). compleet -
13156: Beweging, De, van Tachtig - : Redevoeringen (door A.
18694: Ruygh-Bewerp : 3 : (Velden, M. van?) - De Roemster van den Aemstel (...).
15784: Ruygh-Bewerp 5: - TRUWANTEN, Een Toneeltekst uit HS.-Van Hulthem (met de Tekst: dipl. & krit.).
11474: Beyschlag, S. - Die Wiener Genesis, Idee, Stoff und Form.
15187: Beyschlag, S. - Die Wiener Genesis, Idee, Stoff und Form.
20915: Beysterveldt, A.A. van - Répercussions du Souci de la Pureté de Sang sur la Conception de l'Honneur dans la "Comedia Nueva" espagnole.
16832: Bezoen, H.L. - Taal en Volk van Twente (.....).
16831: Bezoen, H.L. - Klank- en Vormleer van het Dialect der Gemeente Enschede.
16830: Bezoen, H.L. - Het Dumbar Handschrift, Idioticon van het Overijsels in het Einde der 18de Eeuw, samengesteld door Gerhard DUMBAR, Herman SCHOLTEN & Jan Arend de VOS van STEENWIJK, Uitg. (met Inl. & Register) door.
23952: Bibeb - Niemand Zeggen.
18931: Bibliography, A, - * of the History of Wales, prepared by the History and Law Committee of the Board of Celtic Studies of the University of Wales.
17462: Catalogus der Bibliotheek van de - Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (: HSS./ Drukwerken 1, 2/ Ned. Tooneel/ Alphabetische Catalogus door H.C. ROGGE, S.G. de VRIES, L.D. PETIT & Th.J.I. ARNOLD).
18870: Bibliotheek - der Nederlandse Letteren, Samengesteld door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en de Koninklijke Vlaamsche Akademie te Gent: Deel (I) - XXIV.
20413: Bichlmaier, K. - Die Preziosität der sentimentalen Romane des Sieur des Escuteaux.
21067: Bie, R. - Stefan George, Richter der Zeit - Künder des Reichs.
18935: Bieler, L. - * _ 6 Offprints 1952-1957: The Place of St.
18933: Bieler, L. - Irrland, Wegbereiter des Mittelalters.
18934: *Bieler, L. - LIBRI EPISTOLARUM Sancti PATRICII Episcopi (Ed.
19216: Bieler, L. - The Hymn of the St. Secundinus (with the Text Milan MS.).
19217: Bieler, L - * _ LII:5: _ Studies on the Text of MUIRCHÚ (with the Text: MS.
12730: Bientjes, J.A. - Dr.J.van Vloten herdacht als goed Vaderlander en geschetst in zijn temperamentvollen en invloedrijken Arbeid op publicistisch Gebied in de tweede Helft der negentiende Eeuw.
17431: Bierens de Haan, J.D. - De Zin van het Komische.
17430: Bierens de Haan, J.D. - Het Tragische, Schuld, Noodlot en Bevrijding.
11183: Biese, A. - Deutsche Literaturgeschichte.
11184: Biese, A. - Pädagogik und Poesie, Vermischte Aufsätze.
20615: Biese,A. - Deutsche Literaturgeschichte.
14611: Taalkundige Bijdragen. - Delen I - II, 1877, 1879, niet verder verschenen; geb.
22238: Bijster. Jrg. 1: Nrs 1 - 6, Amsterd., De Bezige Bij 1969/'70, niet verder verschenen; Ills; in Afl. compleet -
12733: Bilderdijk, Willem - Brieven.
12734: Bilderdijk, Willem - Bydragen tot de Tooneelpoëzy.
12738: Bilderdijk, Willem - De Ondergang der eerste Wareld.
12737: Bilderdijk, Willem - De Dichtwerken.
1901: Bilderdijk, Willem - Mijn Verlustiging.
17344: Bilderdijk, Willem : - (Gedenkboek) Mr. Willem Bilderdijk (Bijdr.: J. te WINKEL, J. C. BREEN, H. W. E. MOLLER, J. C. NABER, A. S. KOK, R. W. P. de VRIES, K. H. E. de JONG, J. F. M. STERCK, e.a.).
14204: Bilderdijk, Willem - De Dichtwerken.
16840: Bilderdijk, W. - Voorlezingen over de Hollandsche Taal. Uitg. door A. de JAGER.
16839: Bilderdijk, W. - Verklarende Geslachtlijst der Nederduitsche Naamwoorden, op stellige Taalkunde gevestigd.
16835: Bilderdijk, W. - Korte Aanmerkingen op Huydecopers Proeve van Taal- en Dichtkunde.
12739: Bilderdijk, Willem - Van het Letterschrift.
12740: Bilderdijk, Willem - Verhandelingen, Ziel-, Zede-, en Rechtsleer betreffende.
12735: Bilderdijk, Willem - Dichterlijke Zelfbeschrijving: een Keuze uit zijn korte Gedichten.
12736: Bilderdijk, Willem - De Dichtwerken, Uitg.
12741: Bilderdijk, Willem - Mijn Verlustiging.
12742: Bilderdijk, Willem : - (Gedenkboek) Mr.
12732: Bilderdijk, Willem - Bloemlezing uit de Dichtwerken.
1902: Bilderijk, Willem : - (Gedenkboek) Mr.
20202: Bilen, M. - Dialectique créatrice et Structure de l'Oeuvre littéraire,
16841: Billiet, R. - Toponymie van Herne.
20787: Billy, A. - Vie de Diderot.
17432: Binger, J.A. - Albrecht Beylinc in de Geschiedenis en in de Litteratuur.
2319: Binnendijk, D.A.M. - Een Protest tegen den Tijd, Inleiding tot de Poëzie van P.
23808: Binnendijk, D.A.M. - Het andere Land.
13157: Binnendijk, D.A.M. - Commentaar.
13158: Binnendijk, D.A.M. - Gewikt, Gewogen, (31) Beschouwingen en Critieken over moderne Nederlandsche Poëzie.

Next 1000 books from Antiquariaat Schuhmacher[an error occurred while processing this directive]

6/8