Antiquariaat Schuhmacher
Geldersekade 107, 1011 EM Amsterdam, NH Netherlands Phone: +31206221604, Fax: +31206206620            Email: schuhmacher@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
18017: Hellinga, W.Gs. - Een Schoon LIEDEKENS-BOECK (... naar Uitg., 1855 door Hoffmann von Fallersleben van 't Antwerpsch Liedboek, Antw., Jan Roulans 1544, waarbij 96 Liederen wat) bewerkt (overige 125 conform 1855, met gebruikmaking correctie C. [C.] van de Graft, Uitg. met Inl. & Aant.) door.
16987: Hellinga, W. [-Gs.]/ Tuynman, P. - Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Taalcultuur.
16985: Hellinga, W. Gs. - De Opbouw van de Algemeen Beschaafde Uitspraak van het Nederlands.
16986: Hellinga, W. [-Gs.] - Pétroglyphes Caraïbes: Problème sémiologique.
16983: Hellinga, W. [-Gs.] - Historische Taalkunde en de Taak van de Neofiloloog, Een Syllabus met enkele Inlichtingen.
12253: Hellingrath, N. von - Hölderlin-Vermächtnis. (Hrsg. mit) Einl. von L. PIGENOT.
14684: Hellwig, G. - Die Struktur der Hallfredar Saga.
11143: Helm, Karl : - Erbe der Vergangenheit, Germanistische Beiträge, Festgabe für (...). (Beitr.: J. de VRIES, De BOOR, MITZKA, PANZER, FRINGS, u.A.).
16988: Helm, G.L. van den - Proeven van Woordgronding I, II. [niet verder verschenen].
13494: Helman, Albert [Lichtveld, L.] - Teutonenspiegel, Een Les in Literatuur-Geschiedenis.
14952: Helmeke, Th. - Beteuerungen und Verwünschungen bei Chaucer.
18459: Helmer, G. - Den Gheestelijcken Nachtegael, Een Liedboek uit de zeventiende Eeuw. (Met Teksten: Liederen 121-136 naar Antw., Cnobbert 1634).
19938: Helmer, W. - Die Vertretung hypothetischer Nebensätze durch andere Konstruktionen im Französischen.
12876: Helmers, Jan Frederik - Gedichten.
14216: Helmers, Jan Frederik - Gedichten.
12879: Helmers, Jan Frederik: - Hulde toegebracht aan de Nagedachtenis van (door G.
12877: Helmers, Jan Frederik - Nagelaten Gedichten.
12878: Helmers, Jan Frederik - Socrates in drie Zangen.
11245: Helmich, W. - Wege zur Prosadichtung des 20. Jahrhunderts, Eine didaktische Untersuchung.
16989: Helsen, J. - Toponymie van Noorderwijk.
23300: Helten, W.L. van - Proeven van Woordverklaring.
15589: Helten, W.L. van - Van den VOS REYNAERDE (Critisch) Uitg. (naar het Comburgsche HS., met Inl. & Aant.) door.
16992: Helten, W.L. van - Het Werkwoord in zijne Vervoeging en Afleiding. (Nederlandsche Spraakkunst (...) II: 1 & 2).
16991: Helten, W.L. van - Vondel's Taal, ook: Een Proeve van Onderzoek naar de Grammatica van het Nederlandsch der zeventiende Eeuw (:[I:] Vormleer/[II:] Syntaxis).
16990: Helten, W.L. van - Bijdrage tot een pragmatische Geschiedenis der Vaderlandsche-Taalstudie in Nederland.
23301: Helten, W.L. van - Vondel's Taal, Een Proeve van Onderzoek naar de Grammatica van het Nederlandsch der zeventiende Eeuw [II:] Syntaxis.
13495: Hemeldonck, W. van - Antieke en Bijbelse Metaforiek in de moderne Nederlandse Letteren '(1880-ca.
22921: Hemminck, Gert Jan & Munck, Jan de - Olympische & andere Gedichten.
12880: Hendriks, A. - Willem Hofdijk, de Minstreel van Kennemerland.
16993: Hendriks, J.V. - Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen.
18461: Hendriks, A. - Joost van den Vondel en G.
20455: Henkel, K. - Syntaktische Untersuchungen zu Guillaume Bouchets "Serées".
18463: Hennebo, Robert - Verzamelde Dicht-Werken Op nieuw nagezien, gezuiverd van veele fouten tegen Taal- en Dichtkunde, en met eene Voorreden, waarin 's Dichters Leven, verrijkt.
18462: Hennebo, Robert - De Lof der Jeneever, Gedicht (naar 1718, met de Levenschets naar Verz. Dichtwerken 1736, herdrukt).
11632: Hennig, U. - Untersuchungen zur frühmittelhochdeutschen Metrik am Beispiel der 'Wiener Genesis'.
20456: Henningsen, W. - Das Verhältnis der französischen Plejadendichtung zur älteren französischen Literatur.
13496: Henrard, Roger - Menno ter Braak in het Licht van Friedrich Nietzche.
11633: Henrici, E. - HARTMANN von AUE Iwein der Ritter mit dem Löwen, Hrsg. (mit Einl. &) Anm. von.
20824: Henriot, É. - Courrier littéraire XVIIIe Siècle I: L'Abbé Prévost, Montesquieu, Marivaux, Le Sage, Voltaire (...)/ II: Jean-Jacques Rousseau, Sterne, Carmontelle, Goldoni, Da Ponte, Casanova (...).
24355: Henry, Maurice - A Tort et à Raison.
16186: Henry, A. - CHRESTOMATHIE de la Littérature en ancien Français (: I: TEXTES/ Notes, Glossaire, Tables des Noms propres).
19066: Henry, Fr. - * Les Débuts de la Miniature Irlandaise. Extr. Gazette des Beaux-Arts s.d
24305: Henry, Maurice - A Tort et à Raison.
19939: Henry, P. - Le mauvais Outil, Langue, Sujet et Discours.
14154: Hensen, Herwig [Mielants, F.C.A.] - Gedichten.
13497: Hensen, Herwig - Over de Dichtkunst, Essay.
2657: Hensen, Herwig - Over de Dichtkunst, Essay.
11634: Hensing, D. - Zur Gestaltung der Wiener Genesis, Mit Hinweisen auf Otfrids und die frühe Sequenz.
13498: Henssen, E. - Gerretson en Indië.
10932: Henzen, W. - Die Vokale der Haupttonsilben der deutschen Freiburger Mundart im Sense- und südöstlichen Seebezirk.
19940: Hérault, D. - Éléments de Théorie moderne des Probabilités.
22922: Herbert, George - Good Friday. (Poem). (& Gerard Previn Meyer- For Herbert George, Poem). (Arethusa Pers 41,)
19941: Herbillon, J. - Éléments Espagnol en Wallon et dans le Français des anciens Pays-Bas.
23472: Herckenrath, Adolf - Stille Festijnen.
16189: Herford, H. - Die lateinischen Proparoxytona im Altprovenzalischen.
20953: Hermann, Ed. - Herkunft unsrer Fragefürwörter.
20954: Hermann, Ed. - Sind der Name der Gudden und die Ortsnamen Danzig, Gdingen und Graudenz gotischen Ursprungs?.
16190: Hermann, F. - Schilderung und Beurteilung der gesellschaftlichen Verhältnisse Frankreichs in der Fabliauxdichtung des XII. und XIII. Jahrhunderts (I).
12881: Hermans, W.F. - De raadselachtige Multatuli.
18022: Hermans. C.R. - Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant II: Bijlagen (= TEKSTEN: o.a. Tspel v.d. H. SACR. v.d. NYEUWERVAERT/ Het O.L.V. Beeld te 's Hertogenb. Uitg. naar HSS. [zie Bouwst. 587, 585] met Inl.) door. [niet verder verschenen].
18023: Hermans, J.M.M. - Middeleeuwse Handschriftenkunde in de Nederlanden 1988, Verslag van de Groningse Codicologendagen (...). Uitg. door.
23675: Hermans, W.F. - Open Brief over de Kinderziel (in: Vulpes Officiëel Orgaan van de G.B.Vossius, aangesloten bij de S.P.O. en de N.S.U.).
15591: Hermesdorf, B.H.D. - Recht en Taal te Hoofde, Opstellen over de Ontmoeting tussen Middelnederlandse Letteren (: Veldeke, Reinaert, Roman van Limborch e.a.) en oudvaderlands Recht.
16994: Hermesdorf, B.H.D. - Het Heymael, Aantekeningen bij een oude Dingtaal uit het Amorland.
19942: Hermitte, R. l' - La Linguistique en U.R.S.S.
18464: Hermkens, H.M. - Bijdrage tot een hernieuwde Studie van Constantijn Huygens' Gedichten.
10934: Hermodsson, L. - Reflexive und intransitive Verba im älteren Westgermanischen.
18024: Hermodsson, L. - Dat BOEC van den HOUTE, Eine Mittelniederländische Dichtung von der Herkunft der Kreuzes Christi, mit Einl. (& Anm.) neu Hrsg. von.
20593: Herold, J.C. - Mistress to an Age, A Life of Madame de Staël.
11636: Herold, K. - Der Münchener Tristan, Ein Beitrag zur Überlieferungsgeschichte und Kritik des Tristan Gottfrieds von Strassburg.
13499: Herpen, J.J. van - Al wat in de Boeken steekt, Dertig Jaar Radiowerk van Dr.
13500: Herreman, R. - Zeg mij hoe gij leest, Overwegingen, Critiek, Prepoosten, Aphorismen en Buitelingen bij de dagelijksche Lectuur.
2660: Herreman, R. - Zeg mij hoe gij leest, Overwegingen, Critiek, Prepoosten, Aphorismen en Buitelingen bij de dagelijksche Lectuur.
12255: Herrmann, M. - Albrecht von Eyb, Ein Bild aus der Zeit der deutschen Frührenaissance, '(Erster Teil)'.
16191: Hertel, A. - Verzauberte Örtlichkeiten und Gegenstände in der altfranzösischen erzählenden Dichtung.
12882: Hertog, C.H. den - Potgieter's Poëzie toegelicht (: I: Zangen des Tijds/II: Nalatenschap van den Landjonker).
11246: Hertz, W./ Vollmöller, K. - Aus Dichtung und Sage, Vorträge und Aufsätze.
16192: Hertz, W. - Das ROLANDSLIED (...) Uebersetzt (mit Einl. & Anm.) von.
16193: Hertz, W. - Das ROLANDSLIED (...) Übersetzt (mit Einl.) von.
22396: Hervey, J. - Theron en Aspasio oft Reeks van godvrugtige Gesprekken en Brieven, over de gewigtigste, noodigste, en nuttigste onderwerpen Eerste (-Vierde) deel. [Uit het Engels vertaald door Mart. Schagen].
20457: Hervez, J. - La POLYGAMIE SACRÉE au XVIe Siècle, Première Réédition d'un Pamphlet anonyme de 1581 (...), Préf., Introd., Notes & Appendice par J. HERVEZ.
23721: Herzberg, Judtich - De Val van Icarus.
16194: Herzhoff, R. - Personificationen lebloser Dinge in der altfranzösischen Litteratur des 10. bis 12. Jahrhunderts II: Personificationen von Abstracten. (Mit TEXTPROBEN).
12256: Herzog, W. - Heinrich von Kleist, Sein Leben und sein Werk.
19943: Herzog, E. - Historische Sprachlehre des Neufranzösischen: I: Einleitung, Lautlehre [mehr nicht erschienen].
12257: Heselhaus, C. - Die Lyrik des Expressionismus, Voraussetzungen, Ergebnisse und Grenzen, Nachwirkungen, Hrsg. mit erläuternden Anm. von.
14954: Heseltine, G.C. - Selected Works of Richard ROLLE Hermit, Transcribed, with Introd.
16195: Hess, R. - Der Roman de Fauvel '(Studien zur Handschrift 146 der Nationalbibliothek zu Paris)'.
22928: Hesse, Hermann - Flötentraum. (Arethusa Presse 8,)
22927: Hesse, Hermann - Der Dichter. (Arethusa Presse 7,)
12258: Hesse, H.R. - Gott in Person, Seine Gestalt im modernen deutschen Drama.
14480: Hessels, W. - Con Sordino, Verzamelde Gedichten.
14481: Hessels, W. - Het Randgebied.
14482: Hessels, W. - Windstilte, Verzen.
14483: Hessels, W. - Wit en Rood, Gedichten.
14297: Hessels, W. - Con Sordino, Verzamelde Gedichten.
14298: Hessels, W. - Het Randgebied.
14299: Hessels, W. - Windstilte, Verzen.
14300: Hessels, W. - Wit en Rood, Gedichten.
14155: Hessels, W. - Con Sordino, Verzamelde Gedichten (= Keuze uit de Bundels + Inedita).
14484: Hessen, Mein van - In my eensame Hof, Afrikaanse en Nederlandse Verse.
14301: Hessen, Mein van - In my eensame Hof, Afrikaanse en Nederlandse Verse.
12259: Hessen, J. van - Nicolaus Lenau und das junge Deutschland.
20458: Hester, R.M. - A protestant baroque Poet, Pierre Poupo.
11248: Hettner, H. - Das moderne Drama, Aesthetische Untersuchungen.
11249: Hettner, H. (/ Brandl, A., Morf, H. & Harnack, O.) - (Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts).
20825: Hettner, H. (/ Morf, H.) - Geschichte der französischen Literatur im achtzehnten Jahrhundert. (Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts II).
13501: Heugten, J. van - Met Peillood en Kompas, Schouw van Boeken en Schrijvers.
2661: Heugten, J. van - Met Peillood en Kompas, Schouw van Boeken en Schrijvers.
16998: Heuiter, Pontus de - Nederduitse Orthographie. Uitg. (met Inl. & Toelichting) door G. R. W. DIBBETS.
16999: Heule, Christiaen van - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-Konst. /De Nederduytsche Spraec-Konst ofte Tael-Beschrijvinghe. Uitg. (met Inl. & Toelichting) door W. J. H. CARON.
18025: Heurck, E.H. van/ Truyts, J. - De Vlaamsche Volksboeken.
16196: Heuser, E.W. - Ueber die Theile in welche die Lothringer Geste sich zerlegen lässt I.
11640: Heusler, A. - Die altgermanische Dichtung.
15255: Heusler, A. - Deutscher und antiker Vers, Der falsche Spondeus und angrenzende Fragen.
11250: Heusler, A. - Briefe an William Thalbitzer. (Hrsg. von Th. SALFINGER).
14687: Heusler, A. - Altisländisches Elementarbuch.
14688: Heusler, A. - Altisländisches Elementarbuch.
14689: Heusler, A. - Altisländisches Elementarbuch.
14692: Heusler, A. - Zwei Isländergeschichten, die HØNSNA-BÓRES und die BANDAMANNA Saga, mit Einl.
14693: Heusler, A. - Zwei Isländergeschichten, die HØNSNA-BÓRES und die BANDAMANNA Saga, mit Einl.
20695: Heusler, A. - Nibelungensage und Nibelungenlied, Die Stoffgeschichte des deutschen Heldenepos.
11642: Heusler, A. - Nibelungensage und Nibelungenlied, Die Stoffgeschichte des deutschen Heldenepos.
11641: Heusler, A. - Deutsche Versgeschichte mit Einschluss des altenglischen und altnordischen Stabreimverses II: 3: Der altdeutsche Vers.
19944: Heuvel, P. van den - Parole, Mot, Silence, Pour une Poétique de l'Enonciation.
14485: Heuvel, Martin van den - Nagelaten Gedichten (Keuze).
14302: Heuvel, Martin van den - Nagelaten Gedichten (Keuze).
20826: Heuvel, J. van den - Voltaire dans ses Contes, De "Micromégas" à "L' Ingénu".
17000: Heuven, V. van - Spelling en Lezen, Hoe tragisch zijn de Werkwoordsvormen?
21943: Heyermans, Herman - Kettenglieder, Ein fröhliches Spiel am häuslichen Herd in vier Aufzügen.
16197: Heyl, K. - Die Theorie der Minne in den ältesten Minneromanen Frankreichs.
11643: Heymann, P. - Helwigs Märe vom heiligen Kreuz, '(Einleitung und Kapitel I-II.)'.
10937: Heyne, M. - Deutsches Wörterbuch.
14956: Heyne, M. - BEOWULF, Mit ausführlichem Glossar Hrsg.
21167: Heyne, M. - Deutsches Wörterbuch.
20534: Heyne,M. - Deutsches Wörterbuch.
18466: Heynen, Edg. - Zuster MECHTILDIS van LOM, Annonciate 1600-1653, haar LEVEN en haar DICHTEN Uitg. door.
13506: Heyting, A. - Groninger Dichtkunst en Groninger Krietiek.
13507: Heyting, A. - Willem Kloos in de Lijst van zijn Tijd.
12886: Heyting, Aug. - Albert Verwey en Bilderdijk.
12887: Heyting, Aug. - Bilderdijks Plaats in de Nederlandse en in de Wereldliteratuur, Drie Beschouwingen en een open Brief.
17542: Heyting, August - Het Rondeel, De Roos der Lyriek.
2667: Heyting, A. - Willem Kloos in de Lijst van zijn Tijd.
19515: * Hibbard Loomis, L. - 2 Offprints: Geoffrey of Monmouth and Stonehenge,
14958: Hicketier, F. - Fünf Rätsel des Exeterbuches.
23677: Hiegentlich, Jacob - Schipbreuk te Luik.
22929: Hiegentlich, Jacob - De verheven Debauche spreekt. Gedicht.
23695: Hiegentlich, Jacob - De verheven Debauche spreekt.
24042: Hiegentlich, Jaap - Die Rote Nacht, Spätjahr.
23676: Hiegentlich, Jacob - Het vochtige Park.
13525: Hijmans, P. - J.
21396: Hijmans-Tromp, I. - Vita e Opere di AGNOLO TORINI (: Oeuvres connues, d' après MS. Cod. Laurenz.-Gadd. 75, avec Émendations de Zambrini, Notes & Gloss).
2685: Hijmans, P. - J.W.F. Werumeus Buning, Werk en Leven met Brieven en Documenten
10938: Hildebrandt, B.F.O. - Strukturelemente der deutschen Gegenwartshochsprache, Phone und Phonaden.
16198: Hilgers, H. - Die Wortstellung in Samson von Nanteuils altfranzösischer Bearbeitung der Proverbia Salomonis.
16199: Hilgers, S. - Der Lautstand in den Proverbia Salomonis von Samson von Nantuil.
22931: Hillenius, D. - De Mens is een Ondier.
22932: Hillenius, D. - De Onrust bewaren. (Gedichten).
20955: Hilmer, H. - Schallnachahmung, Wortschöpfung und Bedeutungswandel, Auf Grundlage (...) von Schlag, Fall, Bruch (...) dargest. an einigen Lautwurzeln der dt. & engl. Sprache.
24273: Hinds, René - Quadriga, Ein Bild-Essay zu einer Ausstellung der Maler Heinz Kreutz, Bernard Schultze, Otto Greis, Carl Otto Götz in der Zimmergalerie Franck.
22668: Hinds, René - Quadriga, ein Bild-Essay zu einer Ausstellung
16202: Hinkfoth, O. - Branche IV des Couronnement de Louis.
21325: Hinterhäuser, H. (/ Escobar, J.) - Los "Episodios nacionales" de Benito Pérez Galdós.
10939: Hiorth, F. - Zur formalen Charakterisierung des Satzes.
19067: Hiraethog, G. (= W. Rees) - Weithiau Barddonol, c.
21395: Hirsch, L. - Lautlehre des Dialekts von Siena.
20827: Hirschberg, E. - Die Encyklopädisten und die französische Oper im 18. Jahrhundert.
20956: Hirt, H. - Etymologie der neuhochdeutschen Sprache, Darstellung des deutschen Wortschatzes in seiner geschichtlichen Entwicklung.
20957: Hirt, H. - Vom gestoßenen und schleifenden Ton in den indogermanischen Sprachen.
10940: Hirt, H. - Geschichte der deutschen Sprache.
10942: Hirt, H. - Indogermanische Grammatik II: Der indogermanische Vokalismus.
10943: Hirt, H./ Arntz, H. - Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft.
11251: Hirt, E. - Das Formgesetz der epischen, dramatischen und lyrischen Dichtung.
15593: Historie, De, - van FLORIS en BLANCHEFLEUR ... [naar Amsterd., J. Kannewet 1756] Ge[=her]druckt tot Oud-Hollandt by de Kinderen van Izaak en Johannes ENSCHEDÉ
20905: Arcipreste de Hita (, Juan Ruiz) - LIBRO de BUEN AMOR. Ed. y Notas de J. CEJADOR y FRAUCA.
20958: Hjelmslev, L./ Werner, O. - Die Sprache, Eine Einführung.
14695: Hjort, V.B. - Den gamle EDDA eller OLDEMO'R, Overført paa Nydansk af / Eddasangene, Forklarede som Bidrag til verdensaandens Historie.
375: Freien deutschen Hochstifts, - Jahrbuch des, 1928.(Beitr.:L.Klages,K.J.Obenauer,J.Richter,J.Körner,u.v.A).
11220: Freien deutschen Hochstifts, - Jahrbuch des, 1928. (Beitr.: L. KLAGES, K.J. OBENAUER, J. RICHTER, J. KÖRNER, u.v.A).
11221: Freien deutschen Hochstifts, - Jahrbuch des, 1962. (Beitr.: E. STAIGER, R. ALEWYN, W. REHM, W. MIGGE, u.A.).
11222: Freien deutschen Hochstifts, - Jahrbuch des, 1966. (Beitr.: K.S. GUTHKE, H.R. LIEDKE, H. SCHANZE, D.W. SCHUMANN, u.A.).
376: Freien deutschen Hochstifts, - Jahrbuch des, 1962.(Beitr.:E.Staiger,R.Alewyn,W.Rehm,W.Migge,u.A.).
377: Freien deutschen Hochstifts, - Jahrbuch des, 1966.(Beitr.:K.S.Guthke,H.R.Liedke,H.Schanze,D.W.Schumann,u.A.).
20277: Hochuli, E. - Einige Bezeichnungen für den Begriff Straße, Weg und Kreuzweg im Romanischen.
19518: * Hodgkin, R.H. - A History of the Anglo-Saxons.
10944: Hodler, W. - Grundzüge einer germanischen Artikellehre.
14696: Hødnebø, F. - Utvalg av Norskre DIPLOMER 1350-1550, Utg.
18028: Hoebeke, M. - Het SPEL van de V VROEDE ende van de V DWAEZE MAEGDEN, (Critisch) Uitg. (met Inl. & Aant.) door.
18027: Hoebeke, M. - Het SPEL van de V VROEDE ende van de V DWAEZE MAEGDEN, (Critisch) Uitg. (naar Uitg. Ketele, m.b.v. Uitg. Leendertz, Mnl. Dram. Poëzie & 2 fragm. Afschriften Ketele, met Inl. & Aant.) door.
24211: Hoef, Anton v.d. - Mijn Kamp. Gedichten uit het Concentratiekamp Amersfoort.
15594: Hoek, J.M. - De Middelnederlandse Vertalingen van Boethius' De Consolatione Philosophiae met een Overzicht van de andere Nederlandse en niet-Nederlandse Vertalingen.
2669: Hoekstra, Han G. - Over Jan Campert.
13508: Hoekstra, A. - De Vertaling van Aeschylus' Agamemnon door P.
13509: Hoekstra, Han G. - Over Jan Campert.
14486: Hoekstra, R. & Viljoen, W.J. - Zuidafrikaanse Prozabundel, Stukken van Zuidafrikaanse Schrijvers met Portretten en Levensbeschrijvingen, Verz.
14303: Hoekstra, R. & Viljoen, W.J. - Zuidafrikaanse Prozabundel, Stukken van Zuidafrikaanse Schrijvers met Portretten en Levensbeschrijvingen, Verz.
16204: Hoepffner, E. - Les Lais de Marie de France.
12890: Hofdijk, W.J. - Een Lauwerkrans op des Zwijgers Graf.
12889: Hofdijk, W.J. - Geschiedenis des Nederlandschen Volks.
17543: Hofdijk, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde voor Gymnasiën en Zelf-Onderricht.
12891: Hofdijk, W.J. - Ons Voorgeslacht in zijn dagelyksch Leven geschilderd.
19947: Hofer, K. - Die Stellung des attributiven Adjektivs im Französischen in ihrer geschichtlichen Entwicklung dargestellt.
20828: Höffding, H. - Rousseau und seine Philosophie.
20594: Hoffmann, A. - Edmé Boursault nach seinem Leben und in seinen Werken.
22677: Hoffmann, E.T.A. - Die Königsbraut
15599: Hoffmann, von Fallersleben [, H.] - Floris ende Blancefloer door DIEDERIC van ASSENEDE (nach der HS.) mit Einl., Anm. & Glossar Hrsg. von.
15600: Hoffmann, von Fallersleben, H. - Fragment uit het verloren geraakte Gedeelte der IV Partie van JACOB van MAERLANT's Spiegel Historiael (Uitg. naar HS. [UB.] Breslau [IV, fol. 88e-II] met Inl.) door. Separaat [Nieuwe Werken Mij. I, 2,]
15603: Hoffmann, von Fallersleben [, H.] - (Een Spel van) LANTSLOOT ende die scone SANDRIJN (nach Gouda, G. v. Ghemen [c. 1486])/ RENOUT van MONTALBAEN (5 Bruchstücke nach HS. Pruiss. Saatsbibl. Berlijn germ. f° 751-1]) Hrsg. (mit Anm. & Glossar) von.
15595: Hoffmann, von Fallersleben [, H.] - (Altniederländische Schaubühne: Abele Spelen ende Sotternien: Beghinsel van allen Spelen/ ESMOREIT/ LIPPIJN/ GLORIANT/ BUSKENBLASER/ HEXE/ DRIE DAGE HERE/ TRUWANTEN/ WINTER ende SOMER/ RUBBEN/ Variante der Lansloot (cf. Horae Belg. 5) nach Hulthemsche HS., Hrsg. mit Einl., Anm. & Glossarium von).
15596: Hoffmann, von Fallersleben [, H.] - CAERL ende ELEGAST, critice edidit (...) (Uitg. met Inl. & Aant. door).
15597: Hoffmann, von Fallersleben [, H.] - CAERL ende ELEGAST (Uitg. met Inl. & Aant. door).
15598: Hoffmann, von Fallersleben [, H.] - Floris ende Blancefloer door DIDERIC van ASSENEDE (nach der HS.) mit Einl., Anm. & Glossar, Hrsg. von.
15260: Hoffmann, von Fallersleben [, H.] - (118) Niederländische GEISTLICHE LIEDER des XV.
18033: Hoffmann, von Fallersleben [,H.] - Floris ende Blancefloer door DIEDERIC van ASSENEDE (nach der HS.
12263: Hoffmann, W. - Das Siegfriedbild in der Forschung.
22936: Hoffmann, Jaap - Jadegroen, Een Reisverslag (van een Fietstocht langs de Waddenzee). Paludanus Reeks 3,
7619: Hoffmann, von Fallersleben [,H.] - (Een Spel van) LANTSLOOT ende die scone SANDRIJN (nach Gouda, G.
12262: (Hoffmann, E.T.A - , im persönlichen und brieflichen Verkehr, Sein Briefwechsel und die Erinnerungen seiner Bekannten: I:) Hoffmann und Hippel (/ II: Hoffmanns Briefwechsel '(mit Ausnahme der Briefe an Hippel)', Mit zwei Anhängen). (Gesammelt & erläutert von H. von MÜLLER).
20829: Hoffmann, A. - Voltaires Stellung zu Pope.
11254: Hoffmeister, G. - Die spanische Diana in Deutschland, Vergleichende Untersuchungen zu Stilwandel und Weltbild des Schäferromans im 17. Jahrhundert.
21100: Hoffmeister, J. - Kaspar von Barths Leben, Werke und sein deutscher Phönix (+ dem TEXT in) Manuldruck.
12264: Hoffmeister, J. - Hölderlin und die Philosophie.
15606: Hofker, S. - De Taal van Melis Stoke.
23525: Hofker, Jan - Gedachten en Verbeeldingen.
23493: Hofker, Jan - Gedachten en Verbeeldingen.
23524: Hofker, Jan - Gedachten en Verbeeldingen.
19068: Hofman, R. - * 3 Offprints: Some new Facts concerning the Knowledge of Vergil in early med. Ireland, 1988 / Moines Irlandais et Métrique Latine, 1990 / The linguistic Preoccupations of the Glossators of the St. Gall Priscian,
18467: Hofman, H.A. - Constantijn Huygens '(1596-1687)', Een christelijk-humanistisch Bourgeois-Gentilhomme in Dienst van het Oranjehuis.
20595: Hofmann, E. - François Tristan l'Hermite, Sein Leben und seine Werke I: Tristans Leben.
16206: Hofmann, F. - Avoir und estre in den umschreibenden Zeiten des altfranzösischen intransitiven Zeitworts.
20959: Hofmann, K. - Ueber die Gründung der Wissenschaft altdeutscher Sprache und Literatur.
22938: Hofmannsthal, Hugo von - Ballade des äußeren Lebens.
21099: Hofmannsthal, Hugo von : - (...), Der Dichter im Spiegel der Freunde. Hrsg. von H.A. FIECHTNER. (Beitr.: H. BAHR, St. ZWEIG, L. ANDRIAN, R. BORCHARDT, R.A. SCHRÖDER, H. CAROSSA, K. BURDACH, Th. MANN, F. WERFEL, u.v.A.).
11144: Hofmeister, A - .
20279: Hofmiller, J. - Franzosen
18468: Hogendorp, Gijsbrecht van - De Spelen (: De Inkomste te Vlaardingen (van De Rapenbloem, Delft): Spel: Xerxes en de Grieken + Refereynen etc. naar Vlaerdings Redenrijck-bergh ... Amsterd. 1617/ Truer-Spel van de Moordt, begaen aen Wilhem .... Prince van Oraengien naar Amsterd., C. vander Plasse 1617, met Inl. & Aant.) Uitg. door Fr. KOSSMANN.
15607: Hogenhout, J. - De Geschiedenis van Torec en Miraude, Een Onderzoek naar de Oorsprong en de Ontwikkeling van een Arthurroman.
15609: Hogenhout-Mulder, M.J. - Proeven van Tekstkritiek, Een Onderzoek betreffende de Tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval.
19523: Hogenhout, J. - De Geschiedenis van Torec en Miraude, Een Onderzoek naar de Oorsprong en de Ontwikkeling van een Arthurroman.
17001: Hol, A.R. - Een Tegenstelling: Noord : Zuid in de Praeterita en Participia van de sterke Werkwoorden, Een dialectgeografisch-historisch Onderzoek.
18040: Holder, A. - Dat LYDEN ende die Passie Ons HEREN JHESU CHRISTI, voor het eerst Uitg.(naar HS. [Landesbibl.] Karlsruhe [701]) door.
11651: Holder, A. - NITHARDI Historiarum Libri quattuor. Ed. ab.
22935: Hölderlin, Friedrich/ Freriks, Kester - Vier Gedichten.
22933: Hölderlin, Friedrich/ Freriks, Kester - Buonaparte.
21097: Hölderlin, Friedrich - Lieder und Gesänge. Nach Dichtungen von (...), mit Einl. & Erläut. Hrsg. von K.M. KOMMA.
21098: Hölderlin, Friedrich - Die Maulbronner Gedichte 1786-1788. Faks. des "Marbacher Quartheftes", Hrsg. von W. VOLKE.
21114: Hölderlin, Friedrich - Christus-Hymnen. Text und Auslegung (,Hrsg. von) K. LACHMANN.
21096: Hölderlin, Friedrich - Stutgard. Originalgetreue Wiedergabe der Londoner HS. (Hrsg. mit Erläut.) von C. HAMLIN.
19948: Holec, H. - Structure lexicales et Enseignement du Vocabulaire.
11256: Holl, K. - Geschichte des deutschen Lustspiels.
16207: Holland, W.L. - Die LEGENDE der heiligen MARGARETE, Altfranzösisch und Deutsch, Hrsg. (mit Einl. & Anm.) von.
22269: Hollands Weekblad, (vanaf Nr. 186: Maandblad), Tijdschrift voor Litteratuur en Politiek. Jrg. 1 - 22, Den Haag, Boucher-Trio/Amsterdam, Meulenhoff 1959 - 1981, verschijnt nog steeds; Ills; geb. in linnen.22 Jaargangen -
22268: Hollands Diep. Jrg. 1 - 3, Utrecht/Roosendaal/Haarlem (8 nov.) 1975 - (18 juni) 1977, niet verder verschenen; Ills; in Afl.compleet -
11252: Höllerer, W. - Zwischen Klassik und Moderne, Lachen und Weinen in der Dichtung einer Übergangszeit.
19069: Holmer, N.M. - Studies on Argyllshire Gaelic.
2647: (-) & Holst, C. - 40+, Literaire Radio-Portretten, onder Red.
13487: (-) & Holst, C. - 40+, Literaire Radio-Portretten, onder Red.
12268: Holstein, H. - Die Reformation im Spiegelbilde der dramatischen Litteratur des sechzehnten Jahrhunderts.
15262: Holthausen, F. - Altsächsisches Elementarbuch.
14961: Holthausen, F. - HAVELOK, mit Einl.
11257: Holthusen, H.E. - Das Schöne und das Wahre, Neue Studien zur modernen Literatur.
11258: Holtzhausen, P. - Der Urgrossväter Jahrhundertfeier, Eine literar- und kulturhistorische Studie.
10947: Holz, G. - Urgermanisches geschlossenes e und Verwandtes, Beitrag zur Laut- und Flexionslehre des Germanischen.
20699: Holz, G. - Der Sagenkreis der Nibelunge.
11655: Holz, G. - Zum Rosengarten II, Untersuchung des Gedichtes.
12261: Hölzl, N. - ALPENLÄNDISCHE BAROCKDRAMEN, Kampf- und Tendenzstücke der Tiroler Gegenreformation (mit Texten).
21326: Homenaje, - Estudios de Filología e Historia literaria Lusohispanas e Iberoamericanas, Publicados para celebrar (...) de la Universidad estatal de Utrecht. (Contr.: Van den BESSELAAR, CRIADO de VAL, DÍAZ-PLAJA, HATZFELD, Van PRAAG, e.a.).
24246: Homer[us] - Batrachomyomachia (in Griekse letters).
21986: Homer - Six Hymns, The English Translation by Percy Byshe Shelley facing the original Greek.
10948: Homeyer, H. - Von der Sprache zu den Sprachen, Sprachphilosophie, Sprachlehre, Die Sprachen Europas.
10949: Hommer, E. - Studien zur Dialektgeographie des Westwaldes., KROH, W. Beiträge zur Nassauischen Dialektgeographie.
11259: Hommes, T. - Holland im Urteil eines Jungdeutschen, Beitrag zur Kenntnis der geistigen Beziehungen zwischen Holland und Deutschland anläßlich des Wienbargschen Buches: Holland in den Jahren 1831 und 1832.
23343: Hondius, Petrus | Petri Hondii - Dapes inemptæ, Of de | Mouse-schans/ | dat is, | De soeticheydt | DES BVYTEN-LEVENS, | Vergheselschapt met de | Boucken. | AFGEDEELT IN X GANGEN, | Nieuwe editie. | Nu eerst by den Autheur uyt | laeten gaen. T'samen met zijn Hof-wetten. |
23866: Hondt, Gustaaf D' - Van simpele Menschen. (6=8 Verhalen).
24181: Honegger-Lavater, Warja - Wilhelm Tell.
18469: Honoré Naber, S.P. l' - Walvischvaarten, Overwinteringen en Jachtbedrijven in het hooge Noorden, 1633-1635, Zes Teksten, Verzameld (& Uitg. met Inl. &) Aant. door.
18498: Hooft, B.H. van 't - Das holländische Volksbuch vom Doktor Faust. (u.A.: Zur Faustikonographie/ Bibliogr. Beschreibung der Drucke/ Vergleichung von Batens Text mit den Deutschen C-Fassungen).
18481: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) - Gedichten (Uitg.) met ophelderende Aant. (= III) (door) W. BILDERDIJK.
18489: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) - De Psalmberijmingen. Proeven van Tekst en Commentaar voor de Uitgave van Hoofts Lyriek I. (Uitg. naar HSS. & Drukken). Tekst (: Hooft-Comm.) o.l.v. W.Gs. HELLINGA; Commentaar: W.A.P. SMIT m.m.v. F.L. ZWAAN.
18488: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) - Poëzie (Bloemlezing in een gemoderniseerde spelling, met Inl., Uitg. door C. EGGINK, J.C. BLOEM & A.L. SÖTEMANN).
18487: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) - Nederlandsche Historiën in het kort. (Bloemlezing met Inl. & Aant.) door M. NIJHOFF.
18485: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) - Neederlandsche Histoorien, Sedert de ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Karel den Vyfden, op Kooning Philips zynen zoon.
18482: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) - Gedichten voor Huygens. Proeven van Tekst en Commentaar voor de Uitgave van Hoofts Lyriek II. (Uitg. naar HSS. & Drukken). Tekst door P. TUYNMAN; Commentaar: F.L. ZWAAN.
14217: Hooft, Pieter Corneliszoon - Alle de gedrukte Werken 1611-1738.
14218: Hooft, Pieter Corneliszoon - Gedichten, Volledige Uitgave (naar de oudste Uitgaven, met gebruikmaking & Varianten naar de HSS.
18471: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) - Achilles en Polyxena. (Uitg.) met Inl., Aant. & Woordenlijst door Th.H. d' ANGREMOND.
18490: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) - Rampzaeligheden der Verheffinge van den Hujze Medicis. Uitg. (naar het HS., met Inl. & Aant.) door J. de LANGE.
18495: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) : - Essays (door L. STRENGHOLT, H.W. van TRICHT, R. BREUGELMANS, e.a.).
18493: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) - Werken Tweede Deel, Ten Deele nooit te vooren gedrukt: Behelzende Zyne Historien van Henrik de Groote, en van den Huize Medicis; zyne Brieven; Vertaalingen; Leeringen en opmerkingen van Staat: mitsgaders zyn Gedichten, en der zelver Vervolgh.
18491: Hooft (, Pieter Corneliszoon) - Uit (de) Lyriek. Verz. (met Inl. & Aant.) door C.A. ZAALBERG.
18492: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) - Warenar. (Uitg.) met Inl. & Aant. door M. de VRIES.
18472: Hooft, Pieter Corneliszoon - Alle de gedrukte Werken 1611-1738. Onder Red. van W. HELLINGA & P. TUYNMAN (Uitg. in Facs.) (: I: Emblemata amatoria 1611, Verspreide Gedichten/ II: Toneelspelen 1613-1633/ III: Gedichten 1636/ IV: Nederlandsche Historien 1703, Boek 1-13/ V: Nederlandsche Historien 1703/ VI: Mengelwerken 1704/ VII: Tacitus-Vertalingen 1704/ VIII: Brieven 1738/ IX: Aanvullingen).
18474: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) - De Briefwisseling van (...). Uitg. door H.W. van TRICHT.
18475: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) - Brieven 1600-1647. Nieuwe, vermeerderde, en naar den oorspr. Text herziene Uitg. (Uitg.) met Toelichting, Aant. & Bijlagen (door [J. van] V.[LOTEN]).
18476: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) : - Convoluut: 20 kleine Uitg., Ovedrukken e.a. uit het Bezit van, en vaak met Aant. & Onderstr. door F.L. ZWAAN.
18477: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) - Dichtkunstige Werken Eerst verzaamelt en uytgegeven Door Jacob van der Burgh; En nu met verscheyde stukken verrijkt, nooyt voor deezen zoo gedrukt.
18478: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) - Galathea en andere Gedichten. (Bloemlezing (met Inl. &) Aant. door M. NIJHOFF.
18479: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) - Gedichten, Eerste volledige Uitgave, gedeeltelijk naar des Dichters eigen Handschrift(en, en bij ontstentenis van deze, de oudste Uitgaven, Uitg.) met Aant. (door) P. LEENDERTZ Wz.
18480: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) - Gedichten, Volledige Uitgave (naar de oudste Uitgaven, met gebruikmaking van & Varianten naar de HSS., met Aant., Uitg.) door F.A. STOETT.
18497: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) : - Uitlegkundig Woordenboek op de Werken van (door D.J. van LENNEP, M. SIEGENBEEK, J. de VRIES, e.a.).
18496: Hooft, P(ieter) C(orneliszoon) : - P.C. Hooft, Dichter, Dramaturg, Geschiedschrijver en Magistraat, Vijf Redevoeringen (...) door Jos. J. GIELEN, J.M. ROMEIN, Victor E. van VRIESLAND, N.A. DONKERSLOOT & A. de ROOS.
23776: Hooft, P.C. - Twee Deuntjes.
17546: Hoog, W. de - Studiën over de Nederlandsche en Engelsche Taal en Letterkunde en haar wederzijdschen Invloed.
15610: Hoog, G.C. van 't - Anthonis de ROOVERE. (Met Bloemlezing uit de Gedichten).
18042: Hoogenhout, N.M. - Untersuchungen zu Lodewijk van Velthem's Spiegel Historiael.
2670: Hoogerhuis, S. - Werk & Criterium, Bibliografische Beschrijvingen, analytische Inhoudsopgaven, Indices.
13510: Hoogerhuis, S. - Werk & Criterium, Bibliografische Beschrijvingen, analytische Inhoudsopgaven, Indices.
18499: Hoogewerff, G.J. - Joannes STALPART van der WIELEN, Zijn Leven en Keur (= pp. 31-188) uit zijne lyrische Gedichten.
15611: Hoogstra, S.S. - PROZA-Bewerkingen van het LEVEN van ALEXANDER den Groote in het Middelnederlandsch (Tekst I: naar HS. Mij 231, met Varianten, Tekst II: naar HS. KB. den Haag [78D38], met Varianten, Uitg. met Inl., Aant., Bijlagen, Bibliografie) door.
21202: Hoogstraten, D. van - Lyst der gebruikelykste zelfstandige Naemwoorden, betekent door hunne Geslachten. Hier komt by een Brief des Heeren Arnold Moonen, en het Antwoort op den zelven.
12893: Hoogstraten, P.F.Th. van - Da Costa.
17003: Hoogteijling, J. - Taalkunde in Artikelen, Een Verzameling Artikelen over het Nederlands, Bijeengebracht door.
18500: Hoogvliet, Arnold - Abraham, de Aartsvader.
22398: Hoogvliet, Arnold - Abraham, de Aartsvader, in XII boeken De derde Druk Veelszins verbetert. Met Privilegie (…).
22399: Hoogvliet, Arnold - Mengeldichten Met Privilegie (…).
23455: Hoonrik, Ed. - Hebben en Zijn. (Gedicht).
19525: Hoops, R. - Der Begriff 'Romance' in der mittelenglischen und frühneuenglischen Literatur.
2671: Hoornik, Ed. - J.Greshoff, Dichter en Moralist
13511: Hoornik, Ed. - J.
13512: Hoornik, Ed. - Toetssteen.
23456: Hoornik, Ed. - Hebben en Zijn. (Gedicht).
13513: (Hoorweg, C.M. - Stefan George in der Dichtung Albert Verweys).
24043: Hopman, Frits - In het Voorbij Gaan. Novellistische Schetsen
16210: Horan, W.D. - The Poems of BONIFACIO CALVO, A critical Ed. (with Introd., Notes, Variants & Engl. Transl.) by.
13514: Horizon, De, - van de Schrijftafel, Aspecten van Westerse Letterkunde (door J.
16211: Hormel, H. - Untersuchung über die Chronique ascendante und ihren Verfasser.
14963: Horneber, F. - Über King Hart und Testament of the Papyngo.
19377: _ /Horning, A. - La Langue et la Littérature Françaises depuis le IXème Siècle jusqu'au XIVème Siècle, TEXTES & Glossaire/précédés d'une Grammaire de l'ancien Français.
18501: Horst, D.J.H. ter - Daniel Heinsius '(1580-1655)'.
21101: Hotzer, U. - Die Gestalt des Herakles in Hölderlins Dichtung, Freiheit und Bindung.
18502: Houbraken, A. - Stichtelyke Zinnebeelden, gepast op Deugden en Ondeugden, in LVII Tafereelen, en verrykt met de Bygedichten van Juffrouw Gezine Brit.
21607: Housman, Laurence - Van Sint Franciscus, Negen Taferelen uit het Leven van de Poverello, naar het Engels (...) door Wies Moens. (Vols.I-IV)
23344: Hout, Jan van - DER | STADT LEYDEN | DIENST-BOVC, | Innehoudende verclaringhe van tvvezen ende ghe- | legentheyt vande zelve Stadt, gelijck die van outs ghe- | weest,ende verdeelt is:vande vermeerderinghen | ende vergrootinghen van dien: | Mitsgaders vande gestift en tot geestelicken of te godsvruch- | tighen zaecken,aldaer,met namentlicke verclaringe van de | gene die van outs her, in regeeringe zijn geweest. | T'samen gevoucht ende by een getrocken | door | Ian van Hovt Secretariis: |
18503: Houwaert, J.B. - De vier Wterste. Tekstuitg. met Inl., verklarende Aant. & Glossarium door F. van VINCKENROYE. (: I: Inleiding/ II: Tekst/ III: Tekstverklaring).
23346: Houwaert, Jan Baptista 1614 - DE VIER WTERSTE, | Van de doot, | Van het oordeel, | Van d'eevwich leven, | Van de pyne der hellen | Waerinne een jeghelijck (als in eenen claren spieghel) mach sien, ende leeren, | hoe hy wel ende deughdelijck leven, salich sterven, ende in d'eeuwighe glo- | rie comen [...], stichtelyck, ende uyter maten proffijtelijck, | voor alle ster [...] ghelesen. | Schriftuerlijck ghein[vent]eert,ende Rhetorijckelijck ghecomponeert, | by Iehan Bap[tista] Houvvaert Conseillier, ende Meester ordinaris, | v
23345: Houwaert, Jan Baptista - Milenus clachte, | Waer inne de groote tirannye der Romeynen | verhaelt/ ende den handel van desen tegen- | woordighen tyt claerlijck ontdect wordt. | Met ghelijcke Clachte, | Vanden Ambassadeur der Hebreen vermellende hoe | schadelijck, de tirannighe gouverneurs sijn. | d'Antijcke Tafereelen, | Daer in men claerlijck gheschildert ende beschreven siet de | godloose regeringe der tirannen, midsgaders den rechten | middel om dlant in goeden voorspoet te gouverneren. | Ghecomponeert doer Jan Bap
13515: Houwink, Roel - Persoonlijke Herinneringen aan Marsman.
2675: Houwink, Roel - Persoonlijke Herinneringen aan Marsman.
19950: Hovelacque, A. - La Linguistique.
23550: Höweler, Marijke - Tranen van Niemand, en andere Verhalen.
24356: Howell, John (editor) - Live, Perfomance 5.
24306: Howell, John (editor) - Live, Perfomance 5.
16214: Hoyer, R. - Das Auftreten der Geste Garin de Monglane in den Chansons der anderen Gesten.
16215: Hub, H. - La Chanson de Heruis de Mes, Inhaltsangabe und Classification der Handschriften.
16216: Huber, A. (/ &) Breuer, H. - Eine altfranzösische Fassung der JOHANNESLEGENDE (Hrsg. mit Einl. & Anm.) von. /Eine gereimte altfranzösisch-veronesische Fassung der Legende der Heiligen KATHARINA von ALEXANDRIEN, Mit Einl., sprachl. Untersuchung, Namenverz. & Gloss. nach W. Foersters Abschr. der einz. Pariser HS. krit. zum 1. Male Hrsg. von.
16217: Huber, K. - Über die Sprache des Roman du Mont Saint-Michel von Guillaume de Saint-Paier.
16698: Huber, J. - Altportugiesisches Elementarbuch.
19071: Hubert, H. - Les Celtes et l'Expansion Celtique jusqu'à l'Époque de la Tène.
16775: Hubert, H. - Les Celtes et l'Expansion Celtique jusqu'à l'Époque de la Tène.
19070: Hubert, H. - * Les Celtes et l'Expansion Celtique jusqu'à l'Époque de la Tène / Les Celtes depuis l'Époque de La Tène et la Civilisation Celtique.
19952: Hüberts, L. - Beiträge zur Geschichte der französischen Wörter lateinisch-plebejischer Herkunft.
14964: Hübner, W. - Die Frage in einigen mittelenglischen Versromanen.
13516: Hubregtse, S. - Tussen Chaos en Orde, Essays over het Werk van Gerard Reve, Samengest.
19951: Hubschmied, J.U. - Zur Bildung des Imperfekts im Frankoprovenzalischen, Die V-losen Formen, mit Untersuchungen über die Bedeutung der Satzphonetik für die Entwicklung der Verbalformen.
16218: Hüdepohl, E. - Weitere Studien zur Chanson de Lion de Bourges, Analyse des Schlussteiles, TEXT der JOIEUSE-TRISTOUCE-EPISODE '(Sage vom Mädchen mit der abgehauenen Hand)'.
12271: Hudgins, E. - Nicht-epische Strukturen des romantischen Romans.
12895: Huebner, F.M./Koster, S. - Niets is geheel waar, Toneelspel.
14488: Huet, P.[ierre Dammes Marie] - Paarlsche Gedichtjens.
14487: Huet, P.[ierre Dammes Marie] - Afrikaansche Gedichten.
17548: Huet, G. - Catalogue des Manuscrits Neerlandais de le Bibliothèque Nationale.
14305: Huet, P.[ierre Dammes Marie] - Paarlsche Gedichtjens.
14304: Huet, P.[ierre Dammes Marie] - Afrikaansche Gedichten.
19526: Huffel, A.J. van - Nederlandsche Schrijvers in Vertaling '(van Marcellus Emants tot Jan Eekhout)', Proeve van eene Bibliographie. Inl.: L. BRUMMEL.
13517: Hugenholtz, R.A. - Gorter's Mei.
19072: Hughes, J.C. - Y Bardd a'r Cerddor: gyda Hen Ystraeon am Danynt Llyfr IV.
23432: Hugnet, Georges - Non Vouloir, illustré de quatre gravures par Pablo Picasso.
14489: Hugo, Daniel - Breekware vir die Revolusie.
14306: Hugo, Daniel - Breekware vir die Revolusie.
11660: Huisman, J.A. - Neue Wege zur dichterischen und musikalischen Technik Walthers von der Vogelweide, mit einem Exkurs über die symmetrische Zahlenkomposition im Mittelalter.
24212: Huizinga, J.H. - Tom, Dick en Harry.
17562: Huizinga, J. - Patriotisme en Nationalisme in de Europeesche Geschiedenis tot het Einde der 19e Eeuw.
17563: Huizinga, J. - Rede bij de Onthulling van een Gedenkteeken voor Sir Philip Sidney te Zutphen op 2 Juli 1913 uitgesproken.
17564: Huizinga, J. - Tien Studiën.
17565: Huizinga, J. - De Wetenschap der Geschiedenis.
17556: Huizinga, J. - Holländische Kultur des siebzehnten Jahrhunderts, Ihre sozialen Grundlagen und nationale Eigenart (, Vorträge).
17559: Huizinga, J. - Nederland's Beschaving in de Zeventiende Eeuw.
17560: Huizinga, J. - Nederland's Geestesmerk.
17561: Huizinga, J. - De Nederlandse Natie, Vijf Opstellen.
17553: Huizinga, J. - Geschonden Wereld, Een Beschouwing over de Kansen op herstel van onze Beschaving.
17554: Huizinga, J. - Herfsttij der Middeleeuwen, Studie over Levens- en Gedachtenvormen der 14de en 15de Eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
17552: Huizinga, J. - Erasmus.
17549: Huizinga, J. - (6) Cultuurhistorische Verkenningen.
17550: Huizinga, J. - Erasmus.
18504: Huizinga, J. - Nederland's Beschaving in de zeventiende Eeuw.
21223: Huizinga, J. - Erasmus.
21944: Huizinga, J. - De Vidûsaka in het Indisch Tooneel .
19073: Hull, V. - * The middle Irish Version of Bede's De Locis Sanctis (Ed. with Transl. by), [1927] / The Cause of the Exile of Fergus Mac Roig (Ed. with Transl. by),
13519: Hulleman, F. - Heyermans-Herinneringen.
24476: Hulleman, Frans - Heyermans-Herinneringen.
24475: Hulleman, Frans - Heyermans-Herinneringen.
2679: Hulleman, F. - Heyermans-Herinneringen.
13520: Hulpiau, K. - René de Clercq '(1877-1932)', Een Monografie.
17007: Hulshof, H. - Transformationeel-generatieve Grammatica in Artikelen (…), (Verz. door).
17005: Hulshof, H. - C. H. den Hertog als Grammaticus, Een Hoofdstuk uit de Geschiedenis van de Nederlandse Taalkunde, in het bijzonder op het Gebied van de Schoolgrammatica in de laatste Decennia van de negentiende Eeuw.
13521: Hulsker, J. - Aart van der Leeuw, Leven en Werk.
2681: Hulsker, J. - Aart van der Leeuw, Leven en Werk.
12896: Hulsman, G. - In Memoriam Ds.
24274: Hulten, C.O. - Catalogue Exhibition at Galerie Leger, Malmö 20 Oktober - 8 November 1962.
19953: Hultenberg, H. - Le Renforcement du Sens des Adjectifs et des Adverbes dans les Langues Romanes.
17566: Hulthem, Karel van : - 1764-1832 (Catalogus van de Tentoonstelling (...) ter Gelegenheid van de tweehonderdte Verjaardag van (...) Geboorte. Bijdr.: F. LELEUX, P. BECQUART, J. BALIS).
19954: Humbert, C. - Nochmals das e muet und der Vortrag französischen Verse. Zur Vervollständigung, zur Aufklärung und zur Abwehr.
20960: Humboldt, Wilhelm von - Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. Mit einem Nachwort Hrsg. von H. NETTE.
18043: Hummelen, W.M.H. - Repertorium van het Rederijkersdrama, 1500-ca. 1620.
18506: Hummelen, W.M.H. - De Sinnekens in het Rederijkersdrama.
18505: Hummelen, W.M.H. - Repertorium van het Rederijkersdrama, 1500-ca. 1620.
13522: Hunningher, B. - De Opkomst van modern Theater, Van Traditie tot Experiment.
13523: Hunningher, B. - Toneel en Werkelijkheid.
17567: Hunningher, B. - 15 Publicaties & Overdrukken uit het bezit van, en vaak met opdracht aan D.A.M. Binnendijk.
12897: Hunningher, B. - Het dramatische Werk van Schimmel in Verband met het Amsterdamsche Toneelleven in de negentiende Eeuw.
2683: Hunningher, B. - Toneel en Werkelijkheid.
16220: Hüppe, W. - Der Sprachstil Gautiers von Arras.
12272: Huppelsberg, J. - Rainer Maria Rilke, Biographie.
21102: Husen, Erasmus - Inventar der Berger Klosterurkunden vom Jahre 1551. Hrsg. (mit Einl. & Reg.) von A. HAAS.
21327: Hüsges, H. - Der Schriftsteller Benito Pérez Galdós '(1843-1920)' als Vorkämpfer des Liberalismus in Spanien.
23551: Hussem, W. - De Kustlijn.
14966: Hussey, S.S. - Chaucer, An Introduction.
19527: * Hutchings, G. - Le ROMAN en PROSE de LANCELOT du LAC: Le CONTE de la CHARRETTE (d'après MS. Corpus Christi Coll. Cambridge 45, avec Part d'une Version divergente d'après MS. Bodl. Libr. Oxford Rawlinson Qb6, avec Introd., Notes & Glossaire) Éd. par.
18507: Huydecoper, B. - Proeve van Taal- en Dichtkunde, in vrymoedige Aanmerkingen op Vondels vertaalde Herscheppingen van Ovidius, Tweede Uitgave door F. van LELYVELD.
18526: Huygens, Constantijn - Voet-maet, Rijm en Reden, Bloemlezing (met Inl. & Aant.) door F.L. ZWAAN.
18527: Huygens, Constantijn - Zede-printen. (Naar Korenbloemen 1672?, met Varianten naar Otia 1625?) vermeerderd met de tot dusver onuitg. Print van "Een Professor" (Uitg. met) Inl. & Aant. door H.J. EIJMAEL.
18523: Huygens, Constantijn - Ooghen-troost. Uitg. naar de Autograaf en de Drukken (met Inl. & Toelichting) door F.L. ZWAAN.
18522: Huygens, Constantijn - Momenta desultoria; poëmatum Libri XIV.
18520: Huygens, Constantijn - Koren-bloemen, Nederlandsche Gedichten ([naar 1672] Uitg.) met ophelderende Aant. (= V & VI) (door) W. BILDERDIJK.
18519: Huygens, Constantijn - De Jeugd van - -, door hemzelf beschreven. (Uit het Latijn) Vert. (met Inl. &) Aant. door A.H. KAN (, met Bijdr. van G. KAMPHUIS).
18518: Huygens, Constantijn - Hofwyck. Uitg. (naar het HS., met Inl. & Aant.) door F.L. ZWAAN.
18517: Huygens, Constantijn - Hofwyck.
18516: Huygens, Constantijn - Hofwijck '(Vitauliam)'. (Naar Korenbloemen 1672, Uitg. met Inl. & Aant.) door H.J. EYMAEL.
18515: Huygens, Constantijn - Hofwijck. (Naar Korenbloemen 1672, Uitg. met Inl. & Aant.) door H.J. EYMAEL.
18513: Huygens, Constantijn - De Gedichten, naar zijn Handschrift
7631: Huygens, R.B.C. - REYNARDUS VULPES, De Latijnse Reinaert-Vertaling van BALDUINUS IUVENIS (naar Utr.
18564: Huygens, Constantijn - Oogentroost. Een interpretatieve Studie (met de Tekst naar [Korenbloemen] 1672 in Facsimile) door C.W. de KRUYTER.
18509: Huygens, Constantijn - Batava Tempe, 't Voor-Hout van 's-Gravenhage. (Uitg.) Met eene Omschrijving (...) en met (...) Aanteekeningen door de Leden v.h. Genootsch. Constanter.
18508: Huygens, Constantijn - Avondmaalsgedichten en heilige Dagen. Uitg. (met Inl. & Aant.) door F.L. ZWAAN.
17568: Huygens, G.W. - De Nederlandse Auteur en zijn Publiek, een sociologisch-litteraire Studie over de Ontwikkeling van het letterkundig Leven in Nederland sedert de 18de Eeuw.
14219: Huygens, Constantijn - De Gedichten, naar zijn Handschrift (=HSS.
14220: Huygens, Constantijn - De Gedichten, naar zijn Handschrift etc.
18514: Huygens, Constantijn - Heilighe Daghen. Uitg. naar de 1ste Ed. van 1645 (met Inl. & Aant.) door L. STRENGHOLT.
18525: Huygens, Constantijn - Trijntje Cornelis I. (:1: Inl., Tekstuitgave naar de Autograaf met manuscriptologische Aant. & Variantenapparaat, Bijschriften met idem Aant. & idem Apparaat / 2: Autograaf (in) Facs., Apograaf. (in) Facs.) Uitg. door H.M. Hermkens.
18524: Huygens, Constantijn - Tien Gedichten. (Uitg. met Inl. & Aant. door) F.L. ZWAAN.
18529: Huygens, Constantijn : - Catalogus van de Tentoonstelling ter Herinnering aan den 300jarigen Geboortedag van (...).
18528: Huygens, Constantyn - De Zeestraat van 's Hage naar Scheveningen. Opn. Uitg. met de hedendaagsche Taal & Spelling gewijz. & met eenige Aant. voorzien door J.G. la LAU.
24376: Huygens, Constantin - Nieuw Jaer.
23302: Huygens, C(onstantijn) - Trijntje Cornelisdr., Klucht (naar Worp V & VI) Uitg. (met) Inl. & Aant. door H.J. EYMAEL.
18494: Hooft [, Pieter Corneliszoon] & Huygens [,C.] - Keur uit beider Werken. Met Levensschets & Aant. (Verz.) door P.H. van MOERKERKEN [Sr].
5065: Huygens, R.B.C. - REYNARDUS VULPES, De Latijnse Reinaert-Vertaling van BALDUINUS IUVENIS (naar Utr.
18512: Huygens, Constantijn - Dagh-Werck. (Naar de Autograaf, Kon. Acad. XCLB, bruikleen KB. den Haag, met Varianten naar andere HSS., en de Drukken, Uitg. met Inl., Aant. & Commentaar door) F.L. ZWAAN.
18511: Huygens, Constantijn - Cluijs-werck. Uitg. (naar het HS., met Inl. & Aant.) door F.L. ZWAAN.
18510: Huygens, Constantijn - Cluys-werck, Dichtstuk. Voor het eerste Uitg. (naar het HS., met Inl.) door W.J.A. JONCKBLOET.
21253: Huygens, Constantijn - Trijntje Cornelis, Klucht. (Uitg. met Inl. & Aant.) door A. BOLCKMANS.
21254: Huygens, Constantijn - Voet-maet, Rijm en Reden, Bloemlezing (met Inl. & Aant.) door F.L. ZWAAN.
16222: Huysman, A.E. - Remarques sur l'Emploi du Subjonctif dans "Flamenca" Roman provençal du XIIIe Siècle.
19074: Hyde, D. - * Abhráin Grádh çhúice Connacht, or Love Songs of Connacht '(Being the fourth Chapter of the "Songs of Connacht")', now for the first time Coll., Ed. and (with parallel:) Transl. by.
23777: Hynckes, Raoul - (illustratie naar tekening) op: programmablad Kommissie ter Bevordering van de Danskunst, Volksdansavond der Arbeiders-Jeugd-Centrale.
20280: Hytier, J. - Questions de Littérature, Études valéryennes et autres.
18045: Iansen, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
18531: Iansen, S.A.P.J.H. - Iets over de notariële Werkzaamheden van Matthijs Castelein.
16223: Iburg, C. - Über Metrum und Sprache der Dichtungen NICOLE de MARGIVALs nebst einer kritischen Ausgabe des Ordre d'Amour (...).
20281: Ideler, L. & Nolte, H. - Handbuch der französischen Sprache und Literatur, oder AUSWAHL (...) (I: Prosaischer Theil/ II: Poetischer Theil).
24329: Iependaal, Willem van - Holland is weer Vrij.
24330: Iependaal, Willem van - Holland is weer Vrij.
19343: Ifor, Williams/ Williams, J. - E.C. The Poems of TALIESIN, Ed. & Ann. (with Introd. & Vocabulary) by. Dublin
12276: Iggers, W. Abeles - Karl Kraus, A. Viennese Critic of the twentieth Century.
11260: Ihwe, J. - Literaturwissenschaft und Linguistik, Eine Auswahl Texte zur Theorie der Literaturwissenschaft, Hrsg. von.
18021: (Heremans, J.F.J. & Ledeganck, C.J.K.,) II & III: VERCOULLIE, J. - Werken van Zuster HADEWIJCH (Uitg. door) (: I: GEDICHTEN, diplomatisch (zonder interpunctie HS.) naar 2 HSS. KB. Brussel (i.e. naar KB. Brussel [2879-'80] met Varianten naar [2877-'78]/ II: PROZA, naar de 3 bekende HSS. (i.e. naar KB. Brussel [2879-'80] met Varianten naar ib. [2877-'78] & UB. Gent 941) diplomatisch (met toegevoegde interpunctie/ III: Inl., Varianten (der Gedichten naar HS. UB. Gent 941), Errata)/ RUELENS, K. - Jan van Ruysbroek en Blommardine.
11389: Studia Germanica Gandensia III - (: Bijdr.: GYSSELING, BREUGELMANS, GILLAM, SCHRICKX, FLANAGAN, SCHIEB & De WINTER).
12898: Ikkink, C.A. - De Wouter-Multatuli-Ziel.
19955: Illing, E. - Über die Sprache der altfranzösischen Handschrift Franç. 1070 der Nationalbibliothek zu Paris.
20597: Ilsley, M.H. - A Daughter of the Renaissance: Marie le Jars de Gournay, Her Life and Works.
18046: Immink, M.W. - De SPIEGEL der MINNEN door COLIJN van RIJSSELE (naar Haerlem, Jan van Zuren 1561) met Inl., Aant. & Woordenlijst (Uitg.) door.
13526: Impe, A. van - Over Toneel, Vlaamse Kroniek van het Komediantendom.
24138: Heeresma Inc. - Zu Guter Letzt in Dublin.
18049: Indestege, L. - Die PASSIE JHESU, naar een 16de-eeuws HS. Prov. Mus. Hasselt, Uitg. (met Inl. & Aant.) door.
18048: Indestege, L. - Middelnederlandse GEESTELIJKE GEDICHTEN, LIEDEREN, RIJMSPREUKEN en EXEMPELEN, Uitg. naar een pas ontdekt HS. van het Einde der 15de Eeuw, afkomstig uit het Windesheimer Klooster 'Ter Noot Gods', te Tongeren (met Inl. & Aant.) door.
18047: Indestege, L. - Een KEUR uit JAN van STIJEVOORTs Refereinenbundel A° 1524, (Uitg.) met Inl. & Aant. door.
23303: Indestege, L. - Een DIETS GEBEDENBOEK uit het Begin der zestiende Eeuw, herkomstig uit het voormalig Klooster Sint-Hieronymusdal te Sint-Truiden, Uitg. (met Inl., Aant. & Register) door.
21038: Ingen, F. van, Kunne-Ibsch, E., Maatje, F.C., u.A. - Dichter und Leser, Studien zur Literatur, Hrsg. von. (Beitr.: G. WUNBERG, K. MOMMSEN, A.L. SÖTEMANN, J.J.A. MOOIJ, E.L. KERKHOFF, J.C. BRANDT CORSTIUS, u.A.).
12278: Ingen, F. van - Vanitas und Memento Mori in der deutschen Barocklyrik.
20961: Ingendahl, W. - Der metaphorische Prozeß, Methodologie zu einer Erforschung und Systematisierung.
11264: Intze, O. - Tamerlan und Bajazet in den Literaturen des Abendlandes.
23626: Ionesco, Eugène - De Rinoceros. Toneelstuk in drie bedrijven en vier taferelen. Vertaling: Remco Campert.
11265: Ipsen, G. - Sprachphilosophie der Gegenwart.
14702: Íslendinga sögur, Reykjavik - - 3 : Jónsson, G.
13527: Israël, Eddy-Lex - Jacob Israël de Haan, de Dichter van het Joodsche Lied.
23304: Iterson, F.H.G. - Stemmen uit den Voortijd, die wel verdienen nog eens gehoord te worden (: Uittreksels [o.a. naar HS. KB. Den Haag 73G25] met Inl. & Bijlage: Inhoudsopgave der HSS.) Verz. uit een viertal HSS. der XIVe en XVe Eeuw, door.
11266: Ivanoff, Th. - Die Abweichungen Steinthals von Herbart auf dem Gebiete der ethischen Elementarlehre.
21328: Ivask, I. - The perpetual Present: The Poetry and Prose of Octavio Paz, Ed. (with Introd.) by. (Contr.: O. PAZ, E.R. MONEGAL, A.W. PHILLIPS, M. DURÀN, R. GULLÒN, E. DEHENNIN, a.o.).
19528: Ivy, R.H. - The Manuscript Relations of Manessier's Continuation of the Old French PERCEVAL (with Texts).
16225: Ivy, R.H. - The Manuscript Relations of Manessier's Continuation of the Old French Perceval (with Texts).
22337: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Jrg. 1920 - 1929; wat besch; in Afl. 10 Jaargangen -
13529: Jaarsma, D.Th. - Karakteristieken.
19076: Jackson, Kenneth H. - * Early WELSH GNOMIC POEMS, Ed.
16776: Jackson, K. - Early WELSH GNOMIC POEMS, Ed.
12279: Jacobi, Friedrich Heinrich - "Allwill". Textkritisch Hrsg. (mit Einl. & Kommentar) von J.U. TERPSTRA.
16226: Jacobmühlen, H. zur - Zur Charakteristik des König Artus im altfranzösischen Kunstepos.
13530: Jacobs, M.-A. - Carry van Bruggen, Haar Leven en literair Werk.
15616: Jacobs, J.H. - JAN de WEERT's NIEUWE DOCTRINAEL of Spieghel van Sonden. (Critisch) Uitg. (naar HS. KB. Brussel [15642-'51] met enkele Fragm. van HS. Mij [194], met Inl. & Aant.) door.
14967: Jacobs, J. - Vormleer van het Oudfriesch Werkwoord.
17010: Jacobs, J. - Het Westvlaamsch van de oudste Tijden tot Heden. (Bloemlezing met Inl., Aant., Taalschets etc.).
17009: Jacobs, J. - Vergelijkende Klank- en Vormleer der Middelvlaamsche Dialecten I: Klankleer [niet verder verschenen].
23473: Jacobs, Muus [= Klaas Hanzen Heeroma] - Programma. Gedichten
17537: [Heeroma, K.H., als] Jacobse, Muus - Kan er een nieuwe Psalmberijming komen?, Gevolgd door een kritische Vergelijking van een Aantal Vertalingen en Bewerkingen van Psalm 23.
14703: Jacobsen, L. & Brøndal, V. - Runekammen fra Setre.
18532: Jacobsen, R. - Carel van Mander '(1548-1606)', Dichter en Prozaschrijver.
18533: Jacobsen, R. - Carel van Mander '(1548-1606)', Dichter en Prozaschrijver.
19530: Jacobsmühlen, H. - zur Zur Charakteristik des König Artus im altfranzösischen Kunstepos.
14969: Jacoby, M. - Vier mittelenglische geistliche Gedichte aus dem 13.
22694: Jaeckel, Willi - Das Buch Hiob.
18534: Jager, Th. de - Vondel of de Majesteit. "Roeping" Jrg. 16 [: Nr. 2/3],
17016: Jager, A. de - Woordenboek der Frequentatieven in het Nederlandsch (*/Schijnbare Frequentatieven in het Nederlandsch '(Aanhangsel op het Woordenboek der Frequentatieven ...)' ).
17015: Jager, A. de - Verscheidenheden uit het Gebied der Nederduitsche Taalkunde.
17013: Jager, A. de - Proeve over den Invloed van Bilderdijks Dichtwerken op onze Taal, ten Aanzien van het Vormen van nieuwe en het Terugroepen van oude Woorden en Spreekwijzen.
17011: Jager, A. de - Alphabetische Lijst van Woorden en Spreekwijzen, taalkundig opgehelderd in de Werken van Mr. Willem Bilderdijk.
11267: Jahn, U. - Die abwehrenden und die Sühnopfer der Deutschen.
16227: Jahn, K. - Philipp de Vigneulle's Yonnet de Mes und sein Verhältnis zur Redaktion N des Romans Anseïs de Mes. (Mit TEXTEN).
12281: Jaime, E. - Stefan George und die Weltliteratur.
16699: Jakubczyk, K. - Dante, Sein Leben und seine Werke.
21399: Jakubczyk, K. - Dante, Sein Leben und seine Werke.
13531: Jalink, J.M. - J.
12282: Jaloux, E. - Rainer Maria Rilke.
19958: Janicke, H. - Der Infinitiv nach Präpositionen '(ausgenommen de und a)' im Französischen.
13532: Jans, R. - Tolstoj in Nederland.
17569: Jans, R. - Tolstoj in Nederland.
11666: Jansen, B. - Tristan und Parzival, Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Mittelalters.
15617: Jansen-Sieben, R. - De BORCHGRAVINNE van VERGI, Uitg. (met Aant.) door.
2693: Jansonius, F. - Lodewijk van Deijssel.
2694: Jansonius, F. - Over Woord en Zin in het Proza van L.
13533: Jansonius, F. - Lodewijk van Deijssel.
13534: Jansonius, F. - Over Woord en Zin in het Proza van L.
13537: Janssen, F.A. & Delvigne, R. - Bibliografie van de verspreide Publicaties van Willem Frederik Hermans.
22949: Janssen, Frans A. - Boeken maken in het Klein.
22950: Janssen, Frans [A.] - Goya, Twee Gedichten.
17017: Janssen, W.A.F. - De Verbreiding van de UU-Uitspraak voor Westgermaansch û in Zuid-Oost Nederland.
2695: Janssen, E. - Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard, Essay over zijn eerste Productie tot aan het Meesterwerk '(1894-1907)'.
2697: Janssen, F.A. & Delvigne, R. - Bibliografie van de verspreide Publicaties van Willem Frederik Hermans.
20459: Janssen, H.J.J. - Montaigne fidéiste.
13535: Janssen, E. - Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard, Essay over zijn eerste Productie tot aan het Meesterwerk '(1894-1907)'.
13536: Janssen, F.A. - Bedriegers en Bedrogenen, Opstellen over het Werk van Willem Frederik Hermans.
12283: Janssen, E.M. - Jacob Burckhardt und die Renaissance. Jacob Burckhardt-Studien I.
15618: Janssens, J. - RIDDERVERHALEN uit de Middeleeuwen (Bloemlezing met Inl. & Aant.) door
12899: Janssens, M. - Max Havelaar, de Held van Lebak.
14704: Jansson, S.B.F. - Närkes RUNINSKRIFTER, Granskade och tolkade.
12284: Janz, M. - Vom Engagement absoluter Poesie, Zur Lyrik und Ästhetik Paul Celans.
21039: Jappe, G. - Über Wort und Sprache in der Psychoanalyse.
19080: Jarman, A.O.H. - * Y Delfryd Arwrol yn Yr hen Ganu.
19082: Jarman, A.O.H. & Hughes, G.R. - A Guide to Welsh Literature: I, Ed. by.
19081: Jarman, A.O.H. - * Ymddiddan myrddin a THALIESIN '(O Lyfr Du Caerfyrddin)' (Ed.
19959: Jarník, J.U. - Neuer vollständiger Index zu DIEZ' Etymologischem Wörterbuche der romanischen Sprachen, mit Berücksichtigung von Schelers Anhang zur 5. Ausg.
11669: Jaspers, G.J. - STEPHAN von LANDSKRON Die Hymelstrasz, Mit Einl. (& Anm. Hrsg. nach Augsburg 1848, Ex. UB. Frankf. von).
11268: Jauss, H.R. - Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik I: Versuche im Feld der ästhetischen Erfahrung.
16233: Jeanroy, A. & Vignaux, A. - Voyage au PURGATOIRE de St.
14971: Jefferson, B.L. - Chaucer and the Consolation of Philosophy of Boethius.
23697: Jellema, C.O. - Ode
23696: Jellema, C.O. - Doornbosheert, Gedichten.
22952: Jellema, C.O. - Ode. (Gedicht). (Eenheden-Reeks 5,
22953: Jellema, C.O. - Saaksum. (Gedichten).
21400: Jenrich, C. - Die Mundart des Münchener Brut.
16234: Jensen, T. - The Syntax of the Old French Subjunctive.
16235: Jensen, H.C. - Die "Miracles de Nostre Dame par Personnages" untersucht in ihrem Verhälnis zu Gautier de Coincy. (Mit TEXTEN).
23678: Jespers pp, Henri-Floris - Toekomstig en Onafwendbaar Herdenkingsceremonieel.
24068: Jespers, Henri-Floris pp - De Tijd van een Vreemdeling.
24024: Jespersen, Gunnar - Fantasiens Slot.
10951: Jespersen, O. - Lehrbuch der Phonetik.
24258: (Appel, Karel) Jesperson, Gunnar - Musik er min Inspiration, siger K. Appel.
12287: Jess, H. - August Friedrich Ernst Langbein und seine Verserzählungen.
16236: Jessel, M. - Strophenbau und Liedbildung in der altfranzösischen Kunstlyrik des 12. und 13. Jahrhunderts.
13539: Jesserun d'Oliveira, H.U. - Vondsten en Bevindingen, Essays over Nederlandse Poëzie.
13538: Jesserun d'Oliveira, H.U. - Scheppen riep hij, gaat van Au, 10 Interviews met HERMANS, ACHTERBERG, LUCEBERT, WOLKERS, REVE, VROMAN, e.
17616: Le Jeune, J.C.W. - Letterkundig Overzigt en Proeven (=Bloemlezing: pp. 85-318) van de Nederlandsche Volkszangen sedert de XVde Eeuw.
11672: Jiriczek, O.L. - Deutsche Heldensagen I [mehr nicht erschienen].
20700: Joachim, J. - Zur altdeutschen Genesis, Ein Beitrag zu einer Poetik der frühmittelhochdeutschen Dichtung, Einleitung.
23249: (Wal, Ingrid) Joanita (van der) - Joanita's Kookboek, Vijftien favoriete Recepten.
17019: Jobse - van Putten, J. - "'n Brood is ginnen Stoeten", Taalgeografisch Onderzoek naar Broodnamen in Nederland.
17571: Jochems, M.J. - De Missie in de Litteratuur I: Van de Middeleeuwen tot de Franse Revolutie [niet verder verschenen?].
24044: Joekes, Theo - De Eenzamen en andere Gedichten. Verzen.
14972: Joerden, O. - Das Verhältnis von Wort-, Satz- und Versakzent in Chaucers Canterbury Tales.
14705: Jóhannesson, A. - Isländisches etymologisches Wörterbuch Lieferung I, IV-VII.
14706: Jóhannesson, A. - Menningarsamband Frakka og Islendinga.
19083: * John, E.T. - Inaugural Address by the President.
21040: Jolles, A./ Schossig, A. - Einfache Formen: Legende/ Sage/ Mythe/ Rätsel (...).
17572: Jolles, André - Bezieling en Vorm, Essays over Letterkunde.
21401: Jonard, N. - Giacomo Leopardi, Essai de Biographie intellectuelle.
2026: [Hasebroek, J.P., als] Jonathan - Waarheid en Droomen.
12866: [Hasebroek, J.P., als] Jonathan - Waarheid en Droomen.
2028: [Hasebroek, J.P. als] Jonathan - Waarheid en Droomen.
12867: [Hasebroek, J.P., als] Jonathan - Waarheid en Droomen.
12868: [Hasebroek, J.P., als] Jonathan - Waarheid en Droomen.
12865: [Hasebroek, J.P., als] Jonathan - Waarheid en Droomen.
2027: [Hasebroek, J.P., als] Jonathan - Waarheid en Droomen.
13541: Jonckbloet, G. - Uit Nederland en Insulinde, Letterkundige Causerieën, 2e Bundel.
17573: Jonckbloet, W.J.A. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
17574: Jonckbloet, W.J.A./ Penon, G. - Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
15627: Jonckbloet, W.J.A. - Vanden VOS REINAERDE (naar het Comburgsche HS.) Uitg. (met Inl. & Woordenlijst) door.
15623: Jonckbloet, W.J.A. - Roman van KAREL den GROOTEN en zijne XII PAIRS (: 5 Fragmenten: I & II naar HS. [UB.] Giessen, III-V naar Uitg. Meijer, 1838 van Uitg. Massmann, 1828 [van HS. UB. Greifswald]) Uitg. (met Inl., Aant. & Woordenlijst) door.
15625: Jonckbloet, W.J.A. - Roman van WALEWEIN door PENNINC en PIETER VOSTAERT, Uitg. door. (: I: Tekst naar HS. Mij [195 II]; II: Inleiding & Aant., waarin versch. Gedichten waarvan Walewein de Held is).
15626: Jonckbloet, W.J.A. - Specimen e Literis Neerlandicis, exhibens LUDOVICI de VELTHEM Chronici (..:) SPECULUM HISTORIALE Librum III (= Spiegel Historiael Vde Partie: Boek 3, naar het HS. UB. Leiden [BPL 14E] met Inl. & Aant., Uitg. door).
15619: Jonckbloet, W.J.A. - BEATRIJS, Eene Sproke uit de XIII Eeuw (naar het HS.) Uitg. (met Inl., Aant. & Woordenlijst) door.
15620: Jonckbloet, W.J.A. - BEATRIJS (critisch naar het HS.) en CAREL ende ELEGAST (naar Uitg. Hoffmann v. Fallersl., 1836 met Varianten, Inl., Aant. & Woordenlijst) Uitg. door.
15621: Jonckbloet, W.J.A. - Die DIETSCHE DOCTRINALE, Leerdicht van den Jare 1345, toegekend aan Jan DECKERS, Uitg. (met Inl., Varianten & Woordenlijst) door.
15622: Jonckbloet, W.J.A. - Geschiedenis der Middennederlandsche Dichtkunst. (Met Bijlagen: Uittreksels uit de MS. Rekeningen der Graven van Holland en van Bloys, Rijksarch. den Haag).
18052: Jonckbloet, W.J.A. & Helten, W.L. van - Nieuwe Refereinen van ANNA BIJNS [e.a.?] Uitg. door. I (: Refereynen naar het Brugse [thans Gentse] HS., met Varianten naar HS. Bourg. Bibl. [Brussel], Nr. 1-56) [niet verder verschenen].
19532: Jonckbloet, W.J.A. - Roman van WALEWEIN door PENNINC en PIETER VOSTAERT, Uitg.
13540: Jonckbloet, G. - Jonkvrouwe Anna de Savorin Lohman in en uit hare Werken.
2700: Jonckbloet, G. - Jonkvrouwe Anna de Savorin Lohman in en uit hare Werken.
12900: Jonckbloet, G. - Multatuli.
10839: Jonckheer, K. - De vogels hebben het gezien (Autobiografie)
13542: Jonckheere, Karel - Bertus Aafjes, De Dichter van de Poëzie.
10838: Jonckheere, Karel - De poeziemuur doorbreken. Essay
14157: Jonckheere, Karel - Verzamelde Gedichten [= Bloemlezing].
24153: Jonckheere, Karel - Losse notities, z.p., z.d.
2702: Jonckheere, Karel - Bertus Aafjes, De Dichter van de Poëzie.
18535: Jonctys, Dan: - Roozelyns Oogjes, ontleed.
19095: * Jones, W.L. - CANIADAU Cymru
19091: Jones, J. Morris & Parry-Williams, T.H. - LLAWYSGRIF HENDREGADREDD (Transcr.by R. MORRIS JONES & Ed. with Notes by).
19092: Jones, R. - GORCHESTION BEIRDD Cymru (…) (Ed.
19093: Jones, T. - The Black Book of Carmarthen "Stanzas of the Graves". London
19094: * Jones, T.G. - LLENYDDIAETH y Cymry,
19086: Jones, G. - Welsh Legends and Folk-tales, Retold by.
19087: * Jones, G.P. - 3 Offprints:
21330: Jones, R.O. - The Golden Age: Prose and Poetry, The sixteenth and seventeenth Centuries.
16778: Jones, T. - BRUT Y TYWYSOGYON or The Chronicle of the Princes, Red Book of HERGEST Version (, Critical Text, Transl.
16777: (Jones, O., Williams, E. & Owen, W. - The Myvyrian Archaiology of Wales: POETRY Earliest Times - 14th Cent.
19090: Jones, J. Morris - Welsh Syntax, An unfinished Draft.
19089: Jones, J. Morris - Cerdd Dafod (Welsh Poetic Art), sef Celfyddyd Barddoniaeth Gymraeg.
19088: Jones, J. Lloyd - Geifra Barddoniaeth Gynnar Gymraeg (I: A-Enrydedd / II: Enryvedd-Heilic).
18536: Jong, H.M.E. de - Michael Maier's Atalanta Fugiens, Bronnen van een alchemistisch Emblemenboek.
2716: Jong, M.J.G. de - Flierefluiters Apostel, Meningen en Meningsverschillen.
2718: Jong, M.J.G. de - Maurice Gilliams, Een Essay.
13550: Jong, A.M. de - Israël Querido, De Mens en de Kunstenaar.
13554: Jong, F. de - J.
13557: Jong, M.J.G. de - Leopolds 'Cheops', Een interpreterend Essay.
13558: Jong, M.J.G. de - Maurice Gilliams, Een Essay.
13555: Jong, M.J.G. de - Bewijzen uit het Ongerijmde, Het Probleem Achterberg.
13559: Jong, M.J.G. de - Over Kritiek en Critici, Facetten van de Nederlandstalige Literatuur-Beschouwing in de twintigste Eeuw.
13551: Jong, David de - Maurits Dekker, Zijn Persoon en zijn Werk.
13556: Jong, M.J.G. de - Flierefluiters Apostel, Meningen en Meningsverschillen.
13549: Jong, A.J. de - Maurits Sabbe en zijn Mei van Vroomheid.
14490: Jong, Cees de - Slegs vir Blankes.
14307: Jong, Cees de - Slegs vir Blankes.
18053: Jong, M. de - Drie Zestiende-Eeuwse ESBATEMENTEN: TIELEBUIJS (naar HS. Mij 1033, met Varianten naar HSS. KB. Brussel 21658 & TMB. Haarlem G)/ De BLINDE die TGELT begroef/ De LUIJSTERVINCK (naar HS. TMB. Haarlem G, met Inl., Aant. & Woordenlijst) Uitg. door.
13553: Jong, E. de - Herman Heijermans en de Vernieuwing van het Europese Drama.
23778: Jong, Jacqueline de - A Table.
2713: Jong, E. de - Herman Heijermans en de Vernieuwing van het Europese Drama.
2714: Jong, F. de - J.
2709: Jong, A.J. de - Maurits Sabbe en zijn Mei van Vroomheid.
2711: Jong, David de - Maurits Dekker, Zijn Persoon en zijn Werk.
2712: Jong, Dirk de - Bibliographie des Éditions françaises clandestines imprimées aux Pays-Bas pendant l'Occupation Allemande 1940-1945.
24182: Jong, Eelke de - Ginds. Hollandse schetsen.
22955: Jong, Max de - Aan Zee. (Gedicht).
11674: Jong, C.M. de - GOTTFRIED von NEIFEN, Neuausgabe seiner Lieder und literarhistorische Abhandlung über seine Stellung in der mittelhochdeutschen Literatur.
12901: Jong (Edz.), Fr. de - J.
11675: Jong, J.C.W.C. de - Hartmann von Aue als Moralist in seinen Artusepen.
12902: Jonge, J.C. de - Henrik van Wyn als Geleerde en staatsman geschetst.
18538: Jonge van Ellemeet, W.C.M. de - Museum Catsianum (: Catalogus der Verzameling van - ), 1837-1887.
17575: Jongejan, E. - De humor-"Cultus" der Romantiek in Nederland.
12903: Jongejan, E. - De Humor-"Cultus" der Romantiek in Nederland.
19500: _ , Jongen, L., (e.a.) - Roman van den RIDDERE metter MOUWEN, opnieuw naar de bewaarde Bronnen (KB.
15628: Jongen, L. & Schotel, C. m.m.v. J. Franken - Het LEVEN van LIEDEWIJ, de Maagd van Schiedam, Uitg. (met Vert. &) Commentaar door.
10953: Jongen, R. - Phonologie der Moresneter Mundart, Eine Beschreibung der segmentalen und prosodischen Wortformdiakrise.
18054: Jongen, L. (E.I.M.) - Van Achilles tellen langhe, Onderzoekingen over Maerlants Bewerking van Statius' Achilleis in de Historie van Troyen.
18540: Jonghe, Domien de - Rijmwerken (...,) Heelmeester te Duinkerke 1654-1727. Met Levensbericht & Aant., Uitg. door K. de GHELDERE.
17364: Jongkees, A.G. : - Excursiones Mediaevales, Opstellen aangeboden aan. (met Inl. door) H. SCHULTE NORDHOLT. (Bijdr.: HABETS, HIDDEMA, Van HOUTS, VANDERJAGT, e.a.).
16238: Jonin, P. - Prolégomènes à une Édition d'Yvain.
19534: Jonin, P. - Prolégomènes à une Édition d'Yvain.
20460: Jonker, G.D. - Le Protestantisme et le Théâtre de Langue française au XVIe Siècle.
20461: Jonker, G.D. - De Tolerantie-Gedachte in L'Inquisiteur van Marguerite de Navarre.
22956: Jonson, Ben - Some Poems.
14718: Jónsson, Finnur - KONGESPEJLET, Konungs Skuggsjá i Dansk oversættelse ved.
14720: Jónsson, Finnur - Norsk-islandske Kultur- og Sprogforhold i 9.
14721: Jónsson, Finnur - Ordbog.
14723: Jónsson, Finnur - SNORRI STURLUSON, HEIMSKRINGLA, Nóregs Konunga Sogur, Udg.
14725: Jónsson, Finnur - VATSDAELAsaga, Udg.
14726: Jónsson, G. - GUNNLAUGSSaga ORMSTUNGU (Ed.
14727: Jónsson, G. - STURLUNGA Saga I (, with Introd.
14708: Jónsson, Finnur - BANDAMANNASaga med ODDSBÁTTR/OLKOFRA BÁTTR, Udg.
14709: Jónsson, Finnur - BRENNU-NJÁLSSaga '(Njála)', Hrsg.
14710: Jónsson, Finnur - EDDALieder, (…) I: Gedichte mythologischen Inhalts, (mit Einl.
14711: Jónsson, Finnur - EGILS Saga SKALLAGRÍMSSONAR, nebst den grösseren Gedichten EGILS, Hrsg.
14712: Jónsson, Finnur - EGILS Saga SKALLAGRÍMSSONAR, nebst den grösseren Gedichten EGILS, Hrsg.
14713: Jónsson, Finnur - FLÓAMANNASaga, Udg.
14714: Jónsson, Finnur - GÍSLA Saga SÚRSSONAR, Hrsg.
14715: Jónsson, Finnur - GUNNLAUGS Saga ORMSTUNGU, Udg.
14716: Jónsson, Finnur - HEIMSKRINGLA, Nóregs Konunga Sogur af SNORRI STURLUSON, Udg.
14717: Jónsson, Finnur - HRÓLFS Saga KRAKA og BJARKARÍMUR, Udg.
21331: Jonxis-Henkemans, W.L. - Bijdrage tot de Bronnenstudie der Primera Crónica general.
16700: Jonxis-Henkemans, W.L. - Bijdrage tot de Bronnenstudie der Primera Crónica general.
16239: Jordan, L. - Über Boeve de Hanstone.
14976: Jordan, R. / Matthes, H.Ch. - Handbuch der mittelenglischen Grammatik I: Lautlehre.
10954: Jordens, P. - Das deutsche Kasussystem im Fremdspracherwerb.
18541: Jorissen, Theod. - Constantin Huygens, Studiën I [niet verder verschenen].
24018: Jorn, Asger - Toiles-Lithographies-Dessins.
23433: Jorn, Asger - Abstrakt Kunst i Danmark, Udstillingen (catalogue).
24276: Jorn, Asger - Guldhorn og Lykkehjuyl.
16241: Jorns, F. - Die Sprache des altfranzösischen Sachsenliedes.
1450: Jost, D. - Stefan George und seine Elite, Eine Studie zur Geschichte der Eliten.
12290: Jost, D. - Stefan George und seine Elite, Eine Studie zur Geschichte der Eliten.
22693: Jouglet, René - Lille.
22272: Journaal van den Nieuwen Kring, Het. (Tijdschrift voor moderne Kunst). [Jrg. 1 =] Nrs. 1 - 24, Bergen 1916 - 1917; [verschenen t/m Nr. 31/32]; in Afl. 1 jaargang -
20598: Jouvet, Louis - Molière et la Comédie classique, Extraits des Cours au Conservatoire '(1939-1940)'.
21332: Jovellanos (, Gaspar Melchior de) - (...) en la Real Academia de la Historia.
21496: Jovellanos (, Gaspar Melchior de) - Obras escogidas. Prol.: F. SOLDEVILLA.
20701: Jungandreas, W. - Die Gudrunsage in den Ober- und Niederlanden, Eine Vorgeschichte des Epos.
20830: Junge, E. - Charles François Panard.
23347: Junius, Hadrianus - HADRIANI | IVNII MEDICI | EMBLEMATA, | AD D. ARNOLDVM COBELIVM. | EIVSDEM | ÆNIGMATVM LIBELLVS, | AD | D. AARNOLDVM ROSENBERGVM.
23348: Junius, Hadrianus - HADRIANI IVNII | HORNANI, MEDICI, | BATAVIA. | In qua præter gentis & insulæ antiquitatem, origi- | nem,decora,mores, aliaque ad eam historiam per- | tinentia,declaratur quæ fuerit vetus Batauia, quæ | Plinio , Tacito, & Ptolemæo cognita : quæ item | genuina inclytæ Francorum nationis fuerit fedes.
11271: Junker, H. - Sprachphilosophisches Lesebuch, Zusammengest. von.
17576: Junkers, H. - Niederländische Schauspieler und niederländisches Schauspiel im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland.
19961: Juret, C. - Glossaire du Patois de Pierrecourt '(Haute-Saône)'.
14977: Jusserand, J.J. - Histoire littéraire du Peuple anglais (: I: Des Origines à la Renaissance / II: De la Renaissance à la Guerre civile).
23552: Juta, Betsy - Jonge Ranken. Sonnetten en Verzen.
23553: Juta, Betsy - Jonge Ranken, Sonnetten en Verzen.
11273: Kaakebeen, C.G. - De Invloed der Duitsche Letteren op de Nederlandsche.
2720: Kaas Albarda, Meia - Inleiding tot de Poëzie van Henriëtte Roland Holst.
13560: Kaas Albarda, Meia - Inleiding tot de Poëzie van Henriëtte Roland Holst.
24070: Kabanyi, Irene - Abläufe.
22999: Kabanyi, Irene - Abläufe. (Gedichte).
16242: Kaden, P. - Die Sprache des Saint François de Sales.
2721: Kadt, J. de - Herman Gorter: Neen en Ja.
13561: Kadt, J. de - Herman Gorter: Neen en Ja.
21041: Kaegi, W. - Historische Meditationen.
21404: Kaemper, K. - Piero Jahier '(1884-1966)', Ein patriarchalischer Avantgardist.
16702: Kaempf, S.I. - Nichtandalusische POESIE andalusischer Dichter aus dem elften, zwölften und dreizehnten Jahrhundert, Ein Beitrag zur Geschichte der Poesie des Mittelalters (mit Übersetzungen).
23435: Kafka, Franz - Das Stadtwappen / Kleine / Fabel / Heimkehr / Der Aufbruch / Eine alltagliche Verwirrung / Er Der Schlag ans Hoftor. Met zeven litho's in origineel door Jan Bons.
24071: Kagie, Rudie - Achter de Waaier. Haikoes.
23000: Kagie, Rudie - Achter de Waaier, Haikoes.
14728: Kahle, B. - Altisländisches Elementarbuch.
11274: Kahn, L.W. - Literatur und Glaubenskrise.
10955: Kainz, F. - Psychologie der Sprache I, II (: Grundlagen der algem. Sprachpsychologie/ Vergl.-genetische Sprachpsychologie).
10956: Kainz, F. - Psychologie der Sprache I: Grundlagen der allgemeinen Sprachpsychologie.
17365: Kaiser, Louise : - Album Dr. Louise Kaiser (door BLANCQUAERT, GREWEL, HEEROMA, SCHÖNFELD, STUTTERHEIM, e.a.).
17025: Kaiser, L., m.m.v. G.L. Meinsma & G. van Gelder - Edam, Verschijning, Verrichtingen en Spraak van honderd Inwoners.
17024: Kaiser, L. - Fysiologische en pathologische Vormen van Kinderspraak.
12294: Kaiser, G. - Von der Aufklärung bis zum Sturm und Drang 1730-1785.
13562: Kaleis, H. - Mulisch' Verhouding tot de Vernietiging.
2723: Kalff, G. - Soera Rana '(Isaäc Esser Jr.
18546: Kalff, G. - Vondels Leven.
13564: Kalff Jr., G. - Frederik van Eeden, Psychologie van den Tachtiger.
10840: Kalff, G. - Een levensbeschouwing: P.H. van Moerkerken in zijn werk
17580: Kalff, G. - Westeuropeesche Letterkunde (: I: 15de-16de Eeuw/ II: Hervorming en Renaissance [niet verder verschenen]. + Levensbericht & Bibliographie door G. KALFF Jr.).
17582: Kalff Jr., G. - De Sage van den vliegenden Hollander, naar Behandeling, Oorsprong en Zin onderzocht.
17579: Kalff, G. - Van Zeevarende Luyden en Zee-Poëten, Een Inleiding tot Scheurleer's "Mannen ter Zee" en "Van Varen en Vechten".
17578: Kalff, G. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de 16de Eeuw.
15630: Kalff, G. - Het Lied in de Middeleeuwen.
15631: Kalff, G. - Het Lied in de Middeleeuwen.
18057: Kalff, G. - Trou moet Blijcken, (6) Tooneelstukken der zestiende Eeuw (: ESBATEMENT vanden SCHUYFMAN/ HISTORIE van PIRAMUS en THISBE/ ESBATEMENT van HANNEKEN LECKERTANT/ SPEL van TCOREN/ BATEMENT vanden KATMAECKER naar HSS. TMB. Haarlem G, B, G, F, A/ TSPEL van Sinte TRUDO naar HS. UB. Luik [247], met Inl. & Bijlage) Uitg. door.
18056: Kalff, G. - Middelnederlandsche epische Fragmenten (: NEVELINGEN-Lied/ Van den BERE WISSELAU/ ROELANDSLIED/ WILLEM van ORINGEN/ LORREINEN/ GERAERT van VIANE/ GWIDEKIJN van SASSEN/ DOON de MAYENCE/ FLOVENT/ VALENTIJN en NAMELOOS/ HUGE van BORDEEUS/ de RIDDER metten ZWANE, naar vroegere Uitg. opnieuw) Uitg. met Inl. &) Aant. door.
18542: Kalff, G. - De Letterkunde en het Tooneel (te Amsterdam in de 17e Eeuw). [Afl. van "Amsterdam in de 17e Eeuw",
18543: Kalff, G. - Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de zeventiende Eeuw.
18544: Kalff, G. - Studiën over Nederlandsche Dichters der zeventiende Eeuw. (: Vondel, Cats/ Huygens, Hooft, Camphuysen).
18545: Kalff, G. - Studiën over Nederlandsche Dichters der zeventiende Eeuw: Vondel, Cats, Huygens, Hooft, Camphuysen.
13563: Kalff, G. - Soera Rana '(Isaäc Esser Jr.
12904: Kalff, S. - Multatuli-Opstellen.
19962: Kallin, H. - Étude sur l'Expression syntactique du Rapport d'Agent dans les Langues romanes.
14730: Kalund, Kr. - LAXDOELA Saga, Hrsg.
16245: Kaluza, M. - Über den Anteil des Raoul de Houdenc an der Verfasserschaft der Vengeance Raguidel.
14978: Kaluza, M. - Historische Grammatik der englischen Sprache (: I: Geschichte der englischen Sprache, Grundzüge der Phonetik, Laut- und Formenlehre des Altenglischen / II: Laut- und Formenlehre des Mittel- und Neuenglishen).
14980: Kaluza, M. - The ROMAUNT of the ROSE, from the unique Glasgow MS.
20282: Kaluzniacki, E. - Zur älteren Paraskevalliteratur der Griechen, Slaven und Rumänen.
13567: Kamerbeek Jr., J. - Van Deyssels "Verbeelding" Een Bezoek als Document Humain.
2725: Kamerbeek Jr., J. - Albert Verwey en het nieuwe Classicisme, De Richting van de hedendaagsche Poëzie '(1913)' in zijn internationale Context (…).
2726: Kamerbeek Jr., J. - De Poëzie van J.C. Bloem in Europees Perspectief
2727: Kamerbeek Jr., J. - Van Deyssels "Verbeelding" Een Bezoek als Document Humain.
13565: Kamerbeek Jr., J. - Albert Verwey en het nieuwe Classicisme, De Richting van de hedendaagsche Poëzie '(1913)' in zijn internationale Context (…).
13566: Kamerbeek Jr., J. - De Poëzie van J.
17583: Kamerbeek Jr., J. - Teneants et Aboutissants de la Notion "Couleur Locale".
17366: Kamerbeek Jr., J.: - Comparative Poetics, Poétique comparative, Vergleichende Poetik, in Honour of. Ed. by D.W. FOKKEMA, E. KUNNE-IBSCH & A.J.A. van ZOEST.
18058: Kammen, L. van - De Abele Spelen (:ESMOREIT/ LIPPIJN/ GLORIANT/ BUSKENBLASER/ LANSELOET/ HEXE/ Vanden WINTER ende vanden SOMER/ RUBBEN) naar het Hulthemse HS. (Uitg. met Inl. & Aant.) door.
12295: Kamp, A. - Die Psalmendichtung des Jakob Dachser.
18059: Kampen, H. van, Pley, H. e.a. - Het zal KOUD zijn in 't WATER als 't VRIEST, Zestiende-eeuwse Parodieën op gedrukte Jaarvoorspellingen (Uitg. met Inl. & Comm. door).
11679: Kämpfer, W. - Studien zu den gedruckten mittelniederdeutschen Plenarien, Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte spätmittelalterlicher Erbauungsliteratur.
23436: Kandinsky [,W.] - 11 Tableaux et 7 Poèmes.
18547: Kannemeyer, J.C. - Nederduitse Digkuns, 'n Inleiding, met Tekste en Aantekeninge, tot die sewentiende-eeuse Nederlandse Poësie.
14492: Kannemeyer, J.C. - Die Stem in die Literêre Kunswerk, 'n Ondersoek na die Aanbiedingswyse in die liriese en epiese Poësie, verhalende Prosa en Drama.
14309: Kannemeyer, J.C. - Die Stem in die Literêre Kunswerk, 'n Ondersoek na die Aanbiedingswyse in die liriese en epiese Poësie, verhalende Prosa en Drama.
17026: Kaper, W. - (Kindersprachforschung mit Hilfe des Kindes,) Einige Erscheinungen der kindlichen Spracherwerbung erläutert im Lichte des vom Kinde gezeigten Interesses für Sprachliches.
16246: Kaphengst, A. - Quellenuntersuchung, Inhaltsanalyse und TEXTPROBE aus CIPERIS de VIGNEVAUX.
20599: Kapp, M. - Die Frauengestalten in Molières Werken, Molières Frauenkategorien und Frauentypen.
2729: Kapteijns, H. - Het Maandblad De Gemeenschap, Intenties en Aspecten.
13568: Kapteijns, H.M. - Autonome Dichters, Typen van "Poètes Maudits".
13569: Kapteijns, H. - Het Maandblad De Gemeenschap, Intenties en Aspecten.
15274: Karg-Gasterstädt, E. : - (…) zum 75.
14731: Karg-Gasterstädt, E. - Ausgewählte Stücke aus der EGILSSaga SKALLAGRÍMSSONAR, Hrsg.
11145: Karg-Gasterstädt, E. : - (...) zum 75. Geburtstag (...). (Hrsg. von G. MÜLLER & B. GROSSE). (Beitr.: H. MOSER, H. EGGERS, G. SCHIEB, Th. FRINGS, J. ERBEN, u.A.).
16248: Karsch, B. - Untersuchungen über das Handschriftenverhältnis und textkritische Bearbeitung des assonierenden Teils der "CHANSON de GAYDON".
18548: Karsemeijer, J. - De Dichter Jeremias de Decker. Met Bibliografie).
21592: Karsemeijer, J. - De Dichter Jeremias de Decker. Met Bibliografie).
21497: Karsen, S. - Jaime Torres Bodet.
2730: Karsten, G. - (Aantekeningen bij de Lectuur van Heijermans).
13570: Karsten, G. - (Aantekeningen bij de Lectuur van Heijermans).
13571: Karsten, G. - Levensbericht van Eliza Johan de Meester.
17584: Karsten, G. - 100 Jaar Nederlandse Philologie: M. de Vries en zijn School.
17027: Karsten, G. - Het Dialect van Drechterland (:Klank- & Vormleer + Woordenlijst).
12296: Kasack, H. - Oskar Loerke, Charakterbild eines Dichters.
24331: Kassies, Jan - Herdenking en Bevrijding.Toespraak voor de leerlingen van de Arnhemse Toneelschool op 4 mei 1960.
21103: Kassner, R. - Das neunzehnte Jahrhundert, Ausdruck und Größe.
12297: Kassner, R. - Zum Briefwechsel zwischen Rainer Maria Rilke und der Fürstin Maria von Thurn und Taxis-Hohenlohe.
23001: Kasteele, Cornelis van den - Zwaluwen, aangevlogen onder de Balken van het Huis, Verzen.
17585: Kat, J.F.M. - De Verloren Zoon als letterkundig Motief.
12905: Kate, J.J.L. ten - Bilderdijk en Da Costa, Eene Studie.
14221: Kate, J.J.L. ten - De Dichtwerken.
17028: Kate, Lambert ten - Aenleiding tot de Kennisse van het verhevene Deel der Nederduitsche Sprake (...).
17029: Katwijk, A. van - Accentuation in Dutch, An experimental linguistic Study.
11275: Kauffmann, Fr. - Deutsche Altertumskunde I: Von der Urzeit bis zur Völkerwanderung.
11276: Kauffmann, Fr. - Deutsche Metrik nach ihrer geschichtlichen Entwicklung. (Neue Bearbeitung: Vilmar/Grein "Deutsche Verskunst").
12298: Kaufmann, E. - Burkhard Hartwig Freudenfeld, Romantiker und Jesuit.
15632: Kausler, E. - Altniederländische Gedichte vom Schlusse des XIII. bis Anfang des XV. Jahrhunderts I (: Die ROSE/ HEYMELICHEDE der HEYMELICHEIT/ O INTEMERATA!/ De BOUC van SEDEN/ CATOEN's LEEREN/ WAPHENE MARTIN/ Een DISPUTACIE tuschen S. MARIEN enten CRUCE) nach einer altniederländischen (: Comburger) HS. mit (Einl. &) Anm., Hrsg. von. (Denkmäler altniederl. Spr. & Litt. II).
15634: Kausler, E. - REIMCHRONIK von FLANDERN, nach einer altniederländischen (: Comburger) HS. mit (Einl., pp. XXX-LIII: Beschreibung der HS. &) Anm., Hrsg. von. (Denkmäler altniederl. Spr. & Litt. I).
20600: Kay, B. - The Theatre of Jean Mairet, The Metamorphosis of Sensuality.
21104: Kayser, J. - Parnassus Clivensis oder Clevischer Musen-Berg und seine darauff gewachsene poetische Früchte, nemblich hundert Anagrammata und zwey-hundert Epigrammata (...), Sampt einem Anhang Lateinischer Inscriptionum (...). (Und: Des Parnassi Clivensis ... Dritter Theil ... 1704).
21105: Kayser, W. - Entstehung und Krise des modernen Romans.
11277: Kayser, W. - Das sprachliche Kunstwerk, Eine Einführung in die Literaturwissenschaft.
11278: Kayser, W. - Das sprachliche Kunstwerk, Eine Einführung in die Literaturwissenschaft.
17586: Kazemier, G. - In de Voorhof der Poëzie, Inleiding tot het Nederlandse Vers.
17587: Kazemier, G. - Keuze uit het Werk.
17588: Kazemier, G. - Literatuurbeschouwing in meervoud, Herdruk van enige Artikelen uit het ("TNTL"), (Verz.) door.
18549: Kazemier, G. - Het Vers van Hooft.
23045: Keats, John - Odes. (The Halcyon Press,
20463: Keeler, M.J. - Étude sur la Poésie et sur le Vocabulaire de Loys Papon, Poète forézien du XVIe Siècle.
18550: Keersmaekers, A.A. - De Dichter Guilliam van Nieuwelandt en de Senecaans-classieke Tragedie in de Zuidelijke Nederlanden.
18551: Keesing, E. - Constantijn en Christiaan, Verhaal van een Vriendschap.
14493: Keet, A.D. - Gedigte.
14494: Keet, A.D. - Gedigte.
14310: Keet, A.D. - Gedigte.
14311: Keet, A.D. - Gedigte.
19541: Keferstein, G. - Parzivals ethischer Weg, Ritterlicher Lebensstil im deutschen Hochmittelalter.
15275: Keferstein, G. - Parzivals ethischer Weg, Ritterlicher Lebensstil im deutschen Hochmittelalter.
17592: Keijzer, W.P. - Vinet en Hollande.
15276: Kelemina, J. - Geschichte der Tristansage nach den Dichtungen des Mittelalters.
19542: Kelemina, J. - Geschichte der Tristansage nach den Dichtungen des Mittelalters.
13574: Kelk, C.J. - Leven van Slauerhoff.
23540: Kelk, C.J. (met medewerking van F. Chasalle) - Een Huwelijk dat af- en aanging. Burgermans-blijspel in Acht Tooneelen.
23541: Kelk, C.J. (met medewerking van F. Chasalle) - Een Huwelijk dat af- en aanging. Burgermans-blijspel in Acht Tooneelen.
13572: Kelk, C.J. - Ik keek alleen.
13573: Kelk, C.J. - Leven van Slauerhoff.
13575: Kelk, C.J. - De Nederlandse Poëzie van haar Oorsprong tot Heden, Gekeurd en gekenschetst (Met Bloemlezing) (II:) Sinds 1880.
17589: Kelk, C.J. - De Nederlandse Poëzie, van haar Oorsprong tot Heden, gekeurd en gekenschetst. (Met Bloemlezing).
2735: Kelk, C.J. - De Nederlandse Poëzie van haar Oorsprong tot Heden, Gekeurd en gekenschetst (Met Bloemlezing) (II:) Sinds 1880.
2732: Kelk, C.J. - Ik keek alleen.
2733: Kelk, C.J. - Leven van Slauerhoff.
22945: Kellendonk, Frans - Convoluut van 6 titels: Bouwval, Geschilderd Eten, De halve Wereld, Namen en Gezichten, De Nietsnut, De Veren van de Zwaan.
20601: Keller, A. - Die Unterbrechung im Lustspieldialog Molière's.
21406: Keller, E. - Zur italienischen Syntax.
21407: Keller, O. - Dialekttexte aus dem Sopraceneri '(Tessin)'.
16250: Keller, A. von - Altfranzösische SAGEN, Gesammelt (& bearbeitet) von.
16249: Keller, A [von] - Altfranzösische SAGEN, Gesammelt (& bearbeitet) von.
14981: Keller, C. - Einleitung zu einer kritischen Ausgabe der mittelenglischen Gregoriuslegende.
23002: Keller, Gerard - Geillustreerd Uitspanningsboek voor Jongens, Naar het Hoogduitsch.
19963: Keller, H.E. - L'Influence germanique sur les Parlers français.
19543: Keller, H.-E. - Étude descriptive sur le Vocabulaire de Wace.
11686: Keller, A. [von] - GUDRUN, Aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt von.
12299: Kelletat, A. - Hölderlin, Beiträge zu seinem Verständnis in unserm Jahrhundert, Hrsg. von. (Beitr. St. GEORGE, F. GUNDOLF, R.M. RILKE, W. BENJAMIN, K. VIëTOR, R. PANNWITZ, K. KERéNYI, E. STAIGER, W. BINDER, u.A.).
20283: Kelling, K. - Das Bürgschaftsmotiv in der französischen Literatur.
23869: Kemp, Pierre - Ballet de Coeur, Proeve van een Suite voor Lily Maessen en Harry G.M. Prick.
23003: Kemp, Pierre - Een Ding beseffen. (15 Gedichten). (Bijeengebracht door Pim de Vroomen).
23004: Kemp, Pierre - Suite voor een Fan, '(Negen Badineries voor één Mezzo-Sopraan)'.
14158: Kemp, Pierre - Verzameld Werk.
23006: Kemp, Pierre - Een verstilde Zucht. (Gedichten).
23868: Kemp, Pierre - Maastricht en Ik, Een Polyptiek.
23867: Kemp, Pierre - Een Bloemlezing uit zijn kleine Liederen.
21945: Kemp, Pierre - Schets voor een Roodkapje. (Uit de Paleiscahiers I).
23005: Kemp, Pierre - Ik ruik het Heden. (15 Gedichten). (Bijeengebracht uit de literaire Nalatenschap door Pim de Vroomen).
16255: Kempel, E. - Das Handschriftenverhältnis und die Sprache des altfranzösischen Heldengedichtes Maugis d'Aigremont.
13576: Kempen, Y. van, Mertens, A., Offermans, C. & Prior, F. - Materialistische Literatuurtheorie, De literair-theoretische Opvattingen van Frank van der Goes, Herman Gorter, Franz Mehring, Henriëtte Roland Holst en C.
13577: Kempen, Y. van, Mertens, A., Offermans, C., Prior, F., , - Materialistiese Literatuurteorie, De literatuurteoretiese Opvattingen van Herman Gorter, Franz Mehring, Henriëtte Roland Holst, Th.
14495: Kempen, W. - Woordvorming en Funksiewisseling in Afrikaans.
14312: Kempen, W. - Woordvorming en Funksiewisseling in Afrikaans.
2737: Kempen, Y. van, Mertens, A., Offermans, C., Prior, F., , - Materialistiese Literatuurteorie, De literatuurteoretiese Opvattingen van Herman Gorter, Franz Mehring, Henriëtte Roland Holst, Th.
17590: Kempenaer, A. de - Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche Schrijvers, Vervolg op Mr. J.I. van Doorninck's vermomde en naamloze Schrijvers, opgespoord op het Gebied der Nederlandsche en Vlaamsche Letteren.
20832: Kempf, R. - Diderot et le Roman ou le Démon de la Présence.
21106: Kempter, L. - Hölderlin in Hauptwil.
12300: Kempter, L. - Hölderlin und die Mythologie.
13578: Kenis, P. - Een Overzicht van de Vlaamsche Letterkunde na "Van Nu en Straks".
14983: Ker, W.P. - The Dark Ages.
13579: Kerckhoffs. H. - '"Eenzaam Avontuur: Een Dubbelroman van Anna Blaman"'.
24477: Kerckhove, R.C. van de - Gebed voor de Kraaien, Gedichten.
23779: Kerckhove, Remy C. van de - Brief aan een Uitgever. Gevolgd door een Herinnering aan de Dichter door Hugo Claus.
14984: Kerkhof, J. - Studies in the Language of Geoffrey Chaucer.
12302: Kerkhoff, E.L. - Ausdrucksmöglichkeiten neuhochdeutschen Prosastils, Ein kritischer Versuch an Friedrich Grieses Roman "Die Weissköpfe".
12303: Kerkhoff, E.L. - (Friedrich Hölderlins "Hälfte des Lebens"). S.A. Neophilologus [XXXV,
17591: Kerkhoff, E. - Wegen naar het Taalkunstwerk, Rede.
19098: * Kern, H. - Over Bilderdijks Darthula in verband met de oude Iersche Sage van Derdriu en de Zonen van Usnechs.
15636: Kern, J.H. - De LIMBURGSCHE SERMOENEN, Uitg. (naar HS. KB. den Haag [70E5] met Lezingen naar andere HSS. met Inl. (: o.a. Klankleer/ Verbuiging/ Vervoeging ... = pp. 1-171), Aant. & Woordenlijst door.
15635: Kern, J.H. - Klankleer der Limburgsche Sermoenen.
11146: Kern, H. - : Album-Kern, Opstellen geschreven ter Eere van.
17032: Kern, J.H. - De met het Participium Praeteriti omschreven Werkwoordsvormen in 't Nederlands.
17031: Kern, J.H. - Idealen en Grenzen.
17030: Kern, H. - Over de Schrijfwijze van eenige Zamenstellingen in het Nederlandsch.
16704: Kern, F. - Dante, Vier Vorträge zur Einführung in die Göttliche Komödie.
15638: Kersbergen, T. van - Het LEVEN van JESUS naar het Middellimburgsche HS. van Sint Truyen uit de 14e Eeuw, Vert. door.
15639: Kessen, A. - Het CANCELLIERBOECK (naar HS. KB. den Haag 73H16 met enkele Varianten naar HSS. KB. Brussel II: 2047 & 2252, 3026-'30, met Inl. Uitg.) door.
23007: Kessler, J.B. Aug. - Gedichten.
15279: Kesting, P. - Maria-Frouwe, Über den Einfluss der Marienverehrung auf den Minnesang bis Walther von der Vogelweide.
11688: Kesting, P. - Maria-Frouwe, Über den Einfluss der Marienverehrung auf den Minnesang bis Walther von der Vogelweide.
10965: Ketteren, K. - Psychologisches Moment und Vokalquantität in der alemannischen Mundart von Lenzkirch im Schwarzwald.
10966: Ketteren, K. - Experimentelle Dialektgeographie des Alemannischen in Baden I: Die Konsonanten.
20964: Kettunen, L. - Lautgeschichtliche Untersuchung über den Kodaferschen Dialekt II: Vokalismus [nicht weiter erschienen].
14159: Keuls, H.W.J.M. - (Verzamelde Gedichten).
19965: Keyl, H. - Zweigliedrige praedikative Nominalsätze im Französischen '(Ma Soeur esclave!)', Ein Beitrag zur französischen Syntax und Stilistik.
11689: Keyman, J.M. - Kudrun en Biterolf, Bijdrage tot de Bepaling van hun onderlinge Verhouding.
12909: Keyser, J.P. de - Neerland's Letterkunde in de NEGENTIENDE Eeuw, Bloemlezing (I:] Proza/[II:] Poëzie) door (& met Inleidingen van).
18066: Keyser, P. de - Van den VOS REYNAERDE, Uitg. (met Inl. & Aant.) door.
18065: Keyser, P. de - Salighe Meditacie des Lijdens Ons Liefs Heeren op die seuen Ghetiden '(Antw., Thomas vander Noot, c. 1505)' : Litt.-hist. & bibliogr. Inl.
18064: Keyser, P. de - JACOB van MAERLANT, Keurgedichten uit zijn godsdienstige Lyriek (Uitg., met Inl. & Aant.) door.
18063: Keyser, P. de - HEIN van AKEN, Van den Coninc SALADIJN ende van HUGHEN van Tabaryen (naar het Comburgse HS. met Varianten naar HSS. KB. Brussel 15642-'51 & Bodl. Libr. Oxford Marsh. 29, met Inl. Uitg.) door.
18062: Keyser, P. de - COLIJN CAILLEU's DAL sonder WEDERKEEREN of Pas der Doot (met Inl. & Aant., Uitg.) door.
11690: Khull, F. - Geschichte der altdeutschen Dichtung.
20284: Kibédi Varga, A. - Les Constantes du Poème, à la Recherche d'une Poétique dialectique.
20285: Kibédi Varga, A. - De Dichter en de Dingen.
10967: Kieckers, E. - Die Sprachstämme der Erde, mit einer Anzahl grammatischer Skizzen.
20965: Kieckers, E. - Einführung in die indogermanische Sprachwissenschaft I: Lautlehre.
12305: Kieft, P. - Heinrich Heine in Westeuropäischer Beurteilung, Seine Kritiker in Frankreich, England und Holland.
17034: Kieft, A.P. - Homonymie en haar Invloed op de Taalontwikkeling.
12306: Kiel, A.H. - Jesaias ROMPLER von LÖWENHALT, Ein Dichter des Frühbarock (mit Auswahl: pp. 97 - 220).
2771: Kijzer, Max - Willem Kloos zijn Binnengedachten.
13611: Kijzer, Max - Willem Kloos zijn Binnengedachten.
20286: Killen, A.M. - Le Roman "terrifiant" ou Roman "Noir" de Walpole à Anne Radcliffe et son Influence sur la Littérature Française jusqu'en 1840.
22273: Kim, De, Litterair Pamflet. (Jrg. 1:) Nrs. 1 - 6/7, Amsterd. [1950] - 1956 [niet verder verschenen]; in Afl.compleet -
12307: Kindermann, H. - Das literarische Antlitz der Gegenwart.
19966: Kindermann, H. - ' "Schiff" ' im Arabischen, Untersuchung über Vorkommen und Bedeutung der Termini.
18553: King, P.K. - Complete Word-Indexes to J.
12910: King, P. - Multatuli.
17035: Kinker, J. - Beoordeeling van Mr. W. Bilderdijks Nederlandsche Spraakleer (...) gevolgd van eenen Brief (door) Matth. SIEGENBEEK aan den Schrijver (...).
19099: Kinsella, Thomas - The TAIN, Transl.
11692: Kinzel, K. - LAMPRECHTs Alexander, Nach den drei Texten mit dem Fragment des ALBERIC von BESANÇON und den lateinischen Quellen, Hrsg. & erklärt (mit Einl., Anm. & Register) von.
20500: Kippenberg, K. - Rainer Maria Rilke, Ein Beitrag.
12311: Kippenberg, K. /Briod, B. - Rainer Maria Rilke, Un Témoignage.
12310: Kippenberg, K. - Rainer Maria Rilke, Ein Beitrag.
12309: Kippenberg, K. - Rainer Maria Rilke, Ein Beitrag.
12308: Kippenberg, K. - Rainer Maria Rilkes Duineser Elegien und Sonette an Orpheus.
23067: Kirchner, E.L.: Grohmann, W. - Kirchner-Zeichnungen, 100 Tafeln und zahlreiche Holzschnitte im Text.
23068: Kirchner, E. L.: Grohmann, W. - Das Werk Ernst Ludwig Kirchners.
11695: Kirn, P. - Das Urkundenwesen und die Kanzlei der Mainzer Erzbischöfe im fünfzehnten Jahrhundert.
14496: Kirsch, Olga - Afskeide.
14497: Kirsch, Olga - Die Soeklig, Gedigte.
14313: Kirsch, Olga - Afskeide.
11696: Kirschner, H. - Beiträge zum deutschen Volksliedstil um 1500.
20833: Kissenberth, W. - Antoine d' Hamilton, Sein Leben und seine Werke.
12911: Kist, E. - Verhandelingen en Redevoeringen over verschillende Onderwerpen, uit het Vak der fraaije Letteren, en der Zedekunde.
19544: * Kittelmann, F. - Einige Mischhandschriften von Wolframs Parzival.
21610: Klaarhamer, P.J. - Het Hooglied van Salomo
19967: Klahn, W. - Ueber die Entwicklung des lateinischen primären u. secundären MN im Französischen.
12312: Klaj, Johann - (Gesammelte Schriften [I:]) Friedensdichtungen und kleinere poetische Schriften/ [II:] Redeoratorien und "Lobrede der Teutschen Poetery". Hrsg. (mit Nachwort) von C. WIEDEMANN.
16257: Klapötke, A. - Das Verhältnis von Aliscans zur Chanson de Guillaume.
10970: Klatt, B. (: I) & Baumann, H. (: II) - MURET- SANDERS enzyklopädisches englisch-deutsches und deutsch-englisches Wörterbuch (...) Hand- und Schulausgabe.
19968: Klausing, G. - Die lautliche Entwicklung der lateinischen Proparoxytona im Französischen.
18554: Kleerkooper, M.M. - Bibliographie van Starter's Werken, Met (...) Levensschets (...).
21107: Klein, C.A. - Die Sendung Stefan Georges, Erinnerungen.
16258: Klein, A. - Die altfranzösische MINNEFRAGEN, Ein Beitrag zur Geschichte des Streitgedichtes und der Minnehöfe (: I: AUSGABE & Abhandlung).
19545: Kleinschmidt, W. - Das Verhältnis des "Bauduin de Sebourc" zu dem "Chevalier au Cygne","Marco Polo", "Brandan", "Barlaam et Josaphat" und den Fabliaux.
16259: Kleinschmidt, W. - Das Verhältnis des "Bauduin de Sebourc" zu dem "Chevalier au Cygne", "Marco Polo", "Brandan", "Barlaam et Josaphat" und den Fabliaux.
12314: Kleinschmidt, K. - Kurt Tucholsky, Sein Leben in Bildern.
23008: Kleis, Gerrit : - In Memoriam Gerrit Kleis 1912-1986 (: Giuseppe Ungaretti- Non gridate più, met parallel: Vertaling door P.M.H[eringa]).
23009: Kleist, Heinrich von - Haydns Tod.
24072: Kleist, Heinrich von - Haydns Tod.
12318: Kleist Heinrich von -, Gesellschaft : Jahresgabe 1969/1970: Sembdner, H. - Johann Daniel FALKs Bearbeitung des Amphitryon-Stoffes, Ein Beitrag zur Kleistforschung (mit dem Text).
12317: Kleist, Heinrich von -, Gesellschaft : Jahresgabe 1968: - Kleist in Frankreich (Hrsg. von W. MÜLLER-SEIDEL).
12316: Kleist, Heinrich von -, Gesellschaft : Jahresgabe 1962: Emrich, W., Schneider, K.L., Staiger, E. & Wiese, B. von - Vier Reden zu seinem Gedächtnis.
12315: Kleist [, Heinrich von] - Novellen: Michael Kohlhaas und Die heilige Cäcilie. Im Wortlaut der 1. Fassung besorgt von H. MEYER-BENFEY.
14734: Klemming, G.E. - Legenden om GREGORIUS af ARMENIEN, efter gamla HSS.
14735: Klemming, G.E. - NAMNLÖS och VALENTIN, En Medeltids-Roman, Efter gamla HSS.
20287: Klemperer, V., Hatzfeld, H. & Neubert, F - Die romanischen Literaturen von der Renaissance bis zur französischen Revolution.
19969: Klemperer, V. : - Im Dienste der Sprache, Festschrift für (...) zum 75. Geburtstag. Hrsg. von H. HEINTZE & E. SILZER. (Beitr.: H. KUNZE, GAMILLSCHEG, I. SEIDEL, u.A.).
20967: Klenz, H. - Schelten-Wörterbuch, Die Berufs-, besonders Handwerkerschelten und Verwandtes.
20834: Kling, J.O. - Nichtakademische Syntax bei Voltaire.
14498: Kloeke, G.G. - Herkomst en Groei van het Afrikaans.
14315: Kloeke, G.G. - Herkomst en Groei van het Afrikaans.
10971: Kloeke G. [G.] - Der Vokalismus der Mundart von Finkenwärder bei Hamburg.
17041: Kloeke, G.G. - De UU-Expansie nogmaals aan de Feiten getoetst. Overdrk. "Leuvensche Bijdr." XX,
17042: Kloeke, G.G. - Verzamelde Opstellen.
17043: Kloeke, G.G. - Der Vokalismus der Mundart von Finkenwärder bei Hamburg.
17040: Kloeke, G.G. - Het Taallandschap van onze noordoostelijke Provinciën.
17039: Kloeke, G.G. - Reflexen van Hollandsche Expansie in de huidige Nederlandsche Dialecten.
17038: Kloeke, G.G. - De Hollandsche Expansie in de zestiende en zeventiende Eeuw en haar Weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche Dialecten, Proeve eener historisch-dialect-geographische Synthese.
17037: Kloeke, G.G. - De beleefde Friese Uitspraak met "jou", Een Hoofdstuk uit de Geschiedenis der Betrekkingen tussen Fries, Gronings, Hollands en Nederlands.
20288: Kloepfer, R. - Die Theorie der literarischen Übersetzung, Romanisch-deutscher Sprachbereich.
23870: Kloos, Willem - Verzen.
21946: Kloos, Willem - Verzen (I).
21947: Kloos, Willem - Verzen uit de jaren 1880-1890
23010: Kloos, Willem & Wakker, J.H. - Sonetten (Parallel). (Met Inleiding van Ger Kleis).
13588: Kloos, Willem : : - Rouw-nummer (…) "De Nieuwe Gids".
13587: Kloos, Willem : - Kroonjaar Willem Kloos, 1859/6 Mei/1929 (door Van DEYSSEL, BOEKEN, F.
13586: Kloos, Willem & Verwey, Albert - De Onbevoegdheid der Hollandse literaire Kritiek.
2749: Kloos-Reyneke van Stuwe, J., (m.m.v.) Julius de Boer - Het menschelijke Beeld van Willem Kloos.
2741: Kloos, Willem - Jacques Perk en zijn Beteekenis in de Historie der Nederlandsche Literatuur, Een Studie.
2742: Kloos, Willem - Nieuwere Literatuur-Geschiedenis I-V.
2743: Kloos, Willem - Veertien Jaar Literatuur-Geschiedenis, 1880-1893.
2745: Kloos, Willem - Veertien Jaar Literatuur-Geschiedenis.
2746: Kloos, Willem & Verwey, Albert - De Onbevoegdheid der Hollandse literaire Kritiek.
13582: Kloos, Willem - Nieuwere Literatuur-Geschiedenis I-V.
13581: Kloos, Willem - Jacques Perk en zijn Beteekenis in de Historie der Nederlandsche Literatuur, Een Studie.
23722: Kloos, Willem & Wakker, J.H. - Sonnetten. (Parallel). (Met een inleiding van Ger Kleis).
13584: Kloos, Willem - Veertien Jaar Literatuur-geschiedenis, 1880-1893.
13585: Kloos, Willem - Veertien Jaar Literatuur-Geschiedenis.
13589: Kloos-Reyneke van Stuwe, J., (m.m.v.) Julius de Boer - Het menschelijke Beeld van Willem Kloos.
13583: Kloos, Willem - Veertien Jaar Literatuur-Geschiedenis, 1880-1893.
18555: Kloos, Willem - Een Daad van eenvoudige Rechtvaardigheid, Studies over onze 18e eeuwsche Dichters met Bloemlezing uit hun Werken.
24100: Kloos, Willem - Gedichten.
17044: Klooster, W.G. - The Structure underlying Measure Phrase Sentences.
19546: Klose, M. - Der Roman von Claris und Laris in seinen Beziehungen zur altfranzösischen Artusepik des XII.
16260: Klose, M. - Der Roman von Claris und Laris in seinen Beziehungen zur altfranzösischen Artusepik des XII.
12320: Kluckhohn, P. - Hölderlin, Gedenkschrift zu seinem 100. Todestag 7. Juni 1943 (...), Hrsg. von. (Beitr.: WEINHEBER, HILDEBRANDT,BEISSNER, HEIDEGGER, u.A.).

Next 1000 books from Antiquariaat Schuhmacher[an error occurred while processing this directive]

5/9