De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2-2051: N.N. - Ritus celebrandi Matrimonii Sacramentum necnon Benedictio Nuptialis infra Missam; Ad usum Diocesium Hollandiae; Nova Editio, ad normam Consitutionis Conc. Vat. II de Sacra Liturgia et motu proprio Sacram Liturgiam accommodata [teksten in Latijn en in het Nederlands].
2-2053: N.N. - Ordinarium Celebrantis [teksten in het Nederlands en in het Latijn].
6-722: N.N. - Hungaria Regia 1000-1800; Schittering en strijd [Europalia 99, Hungaria; Tentoonstellingscatalogus].
6-561: N.N. - In het spoor van de Liefde; Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600 [Tentoonstellingscatalogus].
6-563: N.N. - Paaseiland: een raadsel? {Tentoonstellingscatalogus].
6-909: N.N. - Kleines farbiges Relief-Panorama des Rheines; Mit beschreibendem Text.
6-2556: N.N. - Beeld van genade; Feestgave voor de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch, bij gelegenheid van het 125e herdenkingsjaar van de terugkeer van het genadebeeld.
7-2375: N.N. - Geïllustreerde gids van Ootmarsum en omstreken, Uitgave der Vereniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Ootmarsum.
1-888: N.N. - Liedboek voor de Kerken; Psalmen en Gezangen voor de Eredienst in kerk en huis aangeboden aan de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.
8-5024: N.N. - Kwartierstatenboek; Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
8-5022: N.N. - Louwerzee Verslag 1904 [map met 23 kaarten; complete serie].
8-5023: N.N. - Extract uit de Resolutiën van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.
6-2504: N.N. - Bossche bouwstenen, deel II.
8-1321: N.N. - Om een bokaal vol wijn; Een bundel met 24 verzen van eigentijdse Nederlandse dichters, uitgegeven bij het 125e wijnjaar van Robbers & Van den Hoogen n.v., Arnhem (1842-1967).
8-194: N.N. - Studies voor Damsteegt, aangeboden door bevriende vakgenoten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 16 januari 1981.
7-2704: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg à Maestricht; Tome LXXVIII-LXXXII; Troisième Série, Tome XXII--XXVII, 1942-1946.
1-697: N.N. - Een jongerenkerk zingt.
1-1895: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome; Tweede Reeks, Deel II, Uitgegeven vanwege het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
8-5308: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Dixième.
2-2238: N.N. - Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus, juxta Editionem Typicam.
3-344: N.N. - Christelyke waerheden., Ondermengd met godvruchtige oefeningen voor de zondagen en feestdagen, der misterien van Christus, Van de allerheyligste Maegd Maria en van de voornaemste Heyligen die in het jaer gevierd worden. Nieuwen druk, waerby gevoegd is eene misse op het lyden van Christus, versierd met 35 nieuwe printjens..
1-713: N.N. - Psalmen en gezangen ten dienste van de liturgieviering.
8-415: N.N. - De achterkant van de Ronde Tafel; De anonieme Oudfranse lais uit de 12e en 13e eeuw, Vertaald en toegelicht door Ludo Jongen en Paul Verhuyck; Illustraties Corine Kisling.
2-718: N.N. - Het Misboek volgens de ritus der Carmelieten; Bewerkt naar de nieuwe door de Apostolische Stoel goedgekeurde uitgave.
6-2757: N.N. - De Tongerlose Hoef en Tilburg.
2-2552: N.N. - Kleine Katechismus + Katechismus of Christelijke leer, ten gebruike der Nederlandsche Bisdommen [Bisdom Breda], Voorgeschreven voor het Bisdom Breda door Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. P. Hopmans Bisschop van Breda.
2-2599: N.N. - De Leer der Kerk; Nederlandse vertaling van de officiële Katechismus der Duitse bisdommen.
2-264: N.N. - Het klooster van de Heilige Clara van Montefalco [Enkel ingeplakte foto's/ansichtkaarten, met handgeschreven bijschriften].
1-3846: N.N. - In het spoor van Arminius; Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden, aangeboden aan prof.dr. G.J. Hoenderdaal ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
8-31: N.N. - Repertorium der Verhandelingen en Bijdragen betreffende de geschiedenis des Vaderlands, in tijdschriften en mengelwerken tot op 1939 verschenen; Vijfde Deel, bevattende de literatuur, verschenen van 1930-1939, Verschenen onder auspiciën van de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen.
2-549: N.N. - Necrologium SS.CC. 1800-2004; Editio nr. 9.
2-807: N.N. - Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus, 1891-1991.
2-808: N.N. - Teresa de Jesus, Cataloog tentoonstelling Gent oktober 1982.
2-811: N.N. - Zelo zelatus sum, In honorem rev. adm. P. Silverii a S. Teresia; LXXXI Praepositi Generalis Fratrum Carmelitarum Discalceatorum quinquagesimum ab initio sacerdotio annum feliciter peragentis, 1902-1952.
6-169: N.N. - Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen, bewerkt door het Encyclopedisch Bureau; Aflevering VI: De invloed van den Europeeschen Oorlog op den productenhandel van Nederlandsch-Indië, in het bijzonder op dien van de Buitenbezittingen; 1e Gedeelte: De productenhandel in 1904, 1913 en de 1e helft van 1914 met een beknopt overzicht van enkele voorname importartikelen.
1-641: N.N. - Gesangbuch für die evangelisch-lutherische Landeskirche Sachsens; Herausgegeben von dem evangelisch-lutherischen Landeskonsistorium im Jahre 1883; Mit einem Anhang Deutsche Kirchenlieder zur Erneuerung des Gemeindegesanges.
1-638: N.N. - Gebetsbuch und Gesangbuch für das Erzbistum Köln; Ausgabe I: Schul-Ausgabe mit Noten.
1-635: N.N. - Chants Liturgiques (d'après l'Édition Vaticane); à l'usage des Maisons d'Éducation Religieuse.
3-2106: N.N. - Het millennium van het Heilig Doopsel van Kiëv-Roesj 988-1988.
8-19: N.N. - Art Paper 1 [Art-Papers is de naam van een omvangrijke, internationaal georiënteerde manifestatie waartoe de Jan van Eyck Akademie te Maastricht voor 1987 het initiatief genomen heeft], Expositie van diverse kunstenaars: Sjoerd Buisman, Vito Capone etc..
7-2402: N.N. - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of Geschiedkundige en plaatsbeschrijvende beschouwing van de omstreken der Stad Arnhem; Met eene plaat [facsimile heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1828, vierde verbeterde en vermeerderde druk, te Arnhem, bij Paulus Nijhoff].
7-2420: N.N. - Gedenkboek 200 jaar kerk in Bemmel (1795-1995); Wat daaraan voorafging en.... Hoe gaan we verder?.
6-811: N.N. - Freiheit oder Tod; Bilder des Panagiotis Zografos über den Kampf der Griechen gegen die türkische Fremdherrschaft 1821 bis 1830; Mit Auszügen aus den Memoiren des Generals Makrygiannis.
6-801: N.N. - Der Feldzug von 1866 in Deutschland [portfolio with folding maps / plans of the German Armies.
6-798: N.N. - Bühl und Umgebung; Historische Radierungen [10 Bilder].
7-2705: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel LXXXIII, 1947, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2706: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel LXXXV, 1949, Tweede Stuk, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-1521: N.N. - Nederlandse postzegels 1985; Achtergronden - vormgeving - poststempels / G. A. Glas: Wanneer krijgen we nou eens vlinders?; Een emissieprogramma, van binnenuit beschreven.
7-3007: N.N. - Concorde Cinematheek 1986-1987.
7-3019: N.N. - Spiegels met herinneringen; 101 daguerotypieën van Tajiri [Tentoonstellingscatalogus], Met tekst van Ed van der Elsken: Over Tajiri.
7-3026: N.N. - Een avond met Max Tailleur [Programmaboekje].
7-3050: N.N. - Playboy Playmate Desk Calender 1962 [with 12 photographs of playmates, 1 for each month].
7-3061: N.N. - Playboy Playmate Desk Calender 1978 [with 12 photographs of playmates, 1 for each month].
7-3072: N.N. - Miss Panorama-kalender [gemaakt in samenwerking met Oympus camera's, Daihatsu-automobielen en Neckermann vakantiereizen; jaartal onbekend met zaterdag 1 januari en zondag 2 januari enz., met 12 gefotografeerde pin-up girls].
7-3073: N.N. - Miss Panorama-kalender [met de tekst: De Miss-Panorama verkiezing werd georganiseerd in samenwerking met Alfa Romeo; jaartal onbekend, met zondag 1 januari enz en met de datum 29 februari. (dus een schrikkeljaar), met 12 gefotografeerde pin-up girls].
7-3077: N.N. - Playboy Playmate Calender 1964.
7-3079: N.N. - 1971 Playboy Playmate Calendar.
7-3080: N.N. - 1972 Playboy Playmate Calendar.
7-3081: N.N. - 1973 Playboy Playmate Calendar.
7-3083: N.N. - 1975 Playboy Playmate Calendar.
4-240: N.N. - [convolute] 1. Testament den Vernat Serradell de Vich; Any M.CCCC.XIX / 2. Cobles fetes ara novam?t sobre la justicia y cruel mort d'Antoni Roco, escadalitzador d' total Cathalunya; y la de son companyo Sebastia Cozts [no title page, therefor no bibliographical information; a collection on unbound sheets of pages, glued together in a new cover; probably a facsimile publication].
7-2431: N.N. - Oud Nijmegen, begin deze eeuw [gekleurde prentbriefkaarten met korte toelichting bij elke afbeelding].
7-2435: N.N. - Bankieren in het hoog en het laag; De geschiedenis van Rabobank Ubbergen 1919-1994.
7-2707: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel LXXXV-LXXXVII, 1950-1951, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2452: N.N. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland; Onderdeel van het Eerste Stuk: De monumenten in de Bommeler= en de Tielerwaard; Tweede Aflevering: De Tielerwaard, Met afbeeldingen naar teekeningen en foto's van G. de Hoog Hz., J.D. Meysing, H. van der Wal en J.P.A. Antonietti.
7-2451: N.N. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland; Onderdeel van eht Eerste Stuk: De monumenten in de Bommeler- en de Tielerwaard; Tweede Aflevering, Met afbeeldingen naar teekeningen en foto's van G. de Hoog Hz., J.D. Meysing, H. van der Wal en J.P.A. Antonietti.
7-2450: N.N. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland; Onderdeel van eht Eerste Stuk: De monumenten in de Bommeler- en de Tielerwaard; Tweede Aflevering, Met afbeeldingen naar teekeningen en foto's van G. de Hoog Hz., J.D. Meysing, H. van der Wal en J.P.A. Antonietti.
7-2453: N.N. - Ootmarsum 2000; Een jaar lang een stad in beeld.
7-2709: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel XCVIII-XCIX, 1962-1963, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2708: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Deel XCII-XCIII, 1956-1957, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
2-2402: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Romani, ex decreto Sancti Concilii Tridentini restituti S. PII V. pontificis maximi jussu editi, Clementis VIII. Et Urbani VIII. Auctoriate recogniti.
2-2532: N.N. - La Liturgie des Heures; tome IV: Temps ordinaire, Semaines XXII-XXXIV.
2-2536: N.N. - Documenta pro Congregatione Solesmensi ad Antiphonale et Breviarium accumodandum.
7-2457: N.N. - Water onder ons; NV Waterleiding Maatschappij Gelderland 1938-1988.
7-2711: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CVII-CVIII, 1971-1972, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2710: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CI, 1965, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2713: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CX, 1974, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2712: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CIX, 1973, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2715: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXII, 1976, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2714: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXI, 1975, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2630: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 2: 17 september 705, Bisschop Lambertus in Luik vermoord.
7-2629: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 1: 23 januari 358, Keizer Julianus herovert de vesting Maastricht.
7-2638: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 23: 9 januari 1976, Koningin Juliana opent de Rijksuniversiteit Limburg.
7-2637: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 20: 26 december 1944, het verdriet van Roermond.
7-2636: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 18: 21 oktober 1918, Franse vluchtelingen komen aan in Stamproy en Weert.
7-2635: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 17: 27 mei 1907, Gesticht Sint Servatius in Venray opent zijn deuren.
7-2634: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 12: 17 april 1853, Johannes Augustinus Paredis neemt bezit van de Roermondse bisschopszetel.
7-2632: N.N. - De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen; Dag 5: 1 september 1343, Venlo krijgt stadsrechten.
7-2471: N.N. - Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek; Archief Chr. Stapelkamp, Bewerkt en uitgegeven door dr. T. van Veen, met medewerking van H.J. van Es.
7-2718: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXV, 1979, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2717: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXIV, 1978, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2716: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXIII, 1977, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2484: N.N. - Het Zutphens Liedboek; MS Weimar Oct 146; Uitgegeven door dr. H.J. Lelou; Van een historische achtergrond voorzien door drs. F.W.J. Scholten.
8-53: N.N. - Antiquariaat Forum, Catalogue 105: What a wonderfull world!, Manuscripts - Printed Books - Globes; Travels, voyages, discoveries, altlases, natural history, architecture & gardens, navigation & related fields.
8-5294: N.N. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints dan aanvang der Noord-Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen Staat, tot den tegenwoordigen tyd; Acht en dertigste Deel, Uit de geloofwaardigste schryvers, en egte Gedenkstukken, zamengesteld; Met plaaten; Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche Historie.
7-2721: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXX, 1984, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2719: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXVIII, 1982, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
7-2722: N.N. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg; Tome CXXII, 1986, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.
8-1055: N.N. - Ferguut; A facsimile of the only extant Middle Dutch manuscript (Leiden, University Library, Ms. Letterkunde 191), Edited by M.J.M. de Haan.
8-22: N.N. - Zanders Papier transportiert Zanders.
3-339: N.N. - Devotie tot het Goddelyk Hert van onzen Heere Jesus Christus., Uyt het Italiaensch vertaelt in het Nederduytsch..
6-2005: N.N. - 50 jaar R.K. Basisschool Diessen 1929-1979.
6-2007: N.N. - Terug naar toen; Een bundeling van artikelen uit de Philips Koerier die facetten belichten van het leven uit de negentiger jaren van de vorige eeuw.
8-158: N.N. - Nederlandse strijdzangen (1525-1648), [Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. W.J.C. Buitendijk].
6-2009: N.N. - Omtrent Alleman.
6-201: N.N. - Nieuw Guinea, uw naam is wildernis; Avonturen van J. Verschujeren M.S.C. en C. Meuwese M.S.C., ontdekkers van de Koningin Juliana Rivier.
6-2759: N.N. - Tilburg, moderne industriestad.
8-5314: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Seizième.
8-5313: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Quinzième.
8-5312: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Quatorzième.
8-5311: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Treizième.
8-5310: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Douzième.
6-2014: N.N. - 1939-1989 Voetbalvereniging G.S.B.W..
6-2016: N.N. - Vanaf maat 1839; Gedenkboek bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie Concordia Hilvarenbeek 1839-1989.
9-337: N.N. - Duifke Lacht, en Het Duivensport; Onder leiding van de gebroeders N. & R. De Scheemaecker; Jaargang 1978.
1-4193: N.N. - Munire ecclesiam; Opstellen over 'gewone gelovigen', Aangeboden aan prof.dr. W.A.J. Munier ss.cc. bij zijn zeventigste verjaardag.
8-876: N.N. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1836.
9-825: N.N. - Textilien aus aller Welt; Eine rheinische Privatsammlung, Ausstellung im Deutschen Textilmuseum Krefeld vom 26. Oktober 1986 bis 1. März 1987 und im Städtischen museum Schloß Rheydt, Mönchengladbach vom. 2. November 1986 bis 11. Januar 1987.
2-2477: N.N. - Ritus Sacri ad Sacerdotibus alisque altaris Ministris servandi, defectusque vitandi in Missa privata et solemni.
2-2482: N.N. - Rituale Augustanum Romano Conformatum.
8-4475: N.N. - Technik und Handwerk im Imperium Romanum [Dieser Bildband wurde zusammengestellt and bearbeitet von Dr.-Ing. Kretzscher], .
6-2019: N.N. - Het Liempdse rijk van St. Albertus; Enkele wetenswaardigheden van het Roomsche Liempde, 't klooster, de oorlog, de taal- en kakschool, 't schoolpad en 't schoolplein, de Congregatie van de Zusters van Liefde en de nonnekes van St. Albertus.
6-2018: N.N. - Een schakelend dorp [over Liempde].
8-428: N.N. - Middelnederlandsche epische fragmenten; met aanteekeningen, door Dr. G. Kalff [Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1886].
8-215: N.N. - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw, Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Delen.
7-1524: N.N. - AKI 1999 eindexamens; AKI Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving.
2-2043: N.N. - Werkboek voor een Huwelijksviering [Universitaire Parochie Leuven].
2-420: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart; Jaargang 50 (1932).
3-328: N.N. - Noodighe Antwoordt op der Contra- Remonstranten Tegen- Vertooch., Vervatende eene clare ende grondighe wederlegginghe van t
8-2106: N.N. - Tien jaar De Roos, 1945-1955.
7-1530: N.N. - Maximilian-Gesellschaft, Chronik der dritten 25 Jahre, Hamburg 1961 bis 1986.
6-2023: N.N. - Landjuweel '80 Oirschot.
6-2024: N.N. - De Langeweg naar Oosterhout; De odyssee van een school [Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Sint-Oelbertgymnasium te Oosterhout].
6-2025: N.N. - 150 jaar St. Lambertuskerk te Udenhout.
6-2031: N.N. - Verborgen kunst van een oude Heerlijkheid; 71 Kunstfoto's met begeleidende toelichting van dr. V. J. Roefs O.Carm. En I. Rosier O.Carm..
6-2032: N.N. - Dorpen in Brabant [Tentoonstellingscatalogus].
1-949: N.N. - Psautier de David; Précédés des Prières durant la Messe, suivi des Hymnes qui se chantent dans les différents Temps de l'Année; A l'usage des Écoles Chrétiennes.
8-4636: N.N. - La chanson des Nibelungs [Traduite du moyen age hout allemand, présentée en annotée par Jean Amsler].
4-43: N.N. - Breviarium Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tidentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani Papae VIII. auctoritate recognitum, In quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commodiate; Pars Aestiva.
2-2013: N.N. - Lectionarium voor de weekdagen; Tweede deel: de vierendertig weken door het jaar (Jaar I) [Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Brussel / Nederlandse Commissie voor Liturgie - Nijmegen].
7-1525: N.N. - Kunst- und Buch-Auktionen; Auktion 54 Teil II, 8. Dezember 1989: Architekturzeichnungen.
7-1527: N.N. - Pens and needles; Literary caricatures by David Levine; Selected and Introduction by John Updike.
6-2037: N.N. - Naar gotieken kunstzin'; Kerkelijke kunst en cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw.
6-2038: N.N. - Grote Topografische Atlas van Nederland 1:50.000; Deel 4: Zuid-Nederland.
8-4258: N.N. - The world of the Etruscans.
1-A392: N.N. - Decreta Authentica Congregationis Sacrorum Rituum ex Actis eiusdem collecta, Vol. V; Appendix III-IV continens continuationem decretorum a die 23 Augusti 1856 n. 5231 ad diem 18 Decembris 1877 n. 5715.
7-1389: N.N. - Het Hoogsteschoolwoord; Invallen en ontboezemingen ter gelegenheid van het tiende lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
7-1395: N.N. - Middeleeuwse Miniaturen, van de Librije van Boergondië tot het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België, Commentaar door L.M.J. Delaissé; Ingeleid door H. Liebaers en F. Masai.
9-447: N.N. - Trois anciens Traités d'alchimie, Calligraphie et Prolégomènes d' Eugène Canseliet.
9-423: N.N. - Sunrise, Theosofische perspectieven, 49e jaargang nr. 5, september/oktober 2000; Speciaal nummer: Gottfried de Purucker 1874-1942.
9-415: N.N. - Grootoosten der Nederlanden [Publicatie van de Orde van Rijmetselaren]; 122e jaargang.
9-331: N.N. - De vogels van België, Deel II / Les oiseaux de Belgique, Tome II [Vogels nr. 177 (Pestvogel) t/m nr. 350 (Boommus x Huismus); tweetalige editie].
9-199: N.N. - Van het Tovervisje; Een oud sprookje opnieuw verteld en berijmd [sprookje van Piggelmee; heruitgave].
9-174: N.N. (GODFRIED) - De Hunnenburcht; Een verhaal uit de tijd van Karel de Grote.
9-168: N.N. - Carl Larsson; Aquarellen en tekeningen [Met een inleiding van Renate Puvogel].
2-2489: N.N. - Manuale Ordinandorum [without title page], Pars Prima + Pars Secunda [1 volume].
2-2491: N.N. - Pontificalis Romani Pars Perutilis; Continens illa quae ad Ordinum collationem spectant, cum caeremoniis degradationis ut appendice; In singulorum tum Saecerdotum, tum aliorum Ecclesiasticorum commodum & utilitatem.
2-2492: N.N. - Ritus Sacri a Sacerdotibus aliisque altaris Ministris servandi, defectusque vitande in Missa Privata et Solemni sub auspiciis; Ad usum Cleri Seminarii Archiepiscopalis totiusque Archidioecesis.
3-2114: N.N. - Gottesdienst zu Ehren Aller Heiligen der Rus'.
9-162: N.N. - Sjors van de Rebellenclub als circusartiest; Nieuwe avonturen van Sjors en zijn vriendje Sjimmie / Sjors van de Rebellenclub bij de Indianen, [Een groot aantal van de tekeningen kunnen naar een voorbeeld worden ingekleurd].
9-298: N.N. - Äpfel und Birnen aus Trentino - Südtirol.
4-154: N.N. - Annales du Très Saint Sacrément; Années 1893 à 1923 [complète, 8 volumes].
9-72: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke jeugd, Jaargang 46 (1930-1931).
7-1943: N.N. - De Ploeg, Geïllustreerd Maandblad van de Wereld-Bibliotheek, onder leiding van L. Simons; Vijfde jaargang (1912-1913), tweede gedeelte.
1-4637: N.N. - Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione Emi. Petri Card. Gasparri et Indici analytico-alphabetico auctus.
7-1354: N.N. - The Anglo-Saxon Chronicles, Translated and collated by Anne Savage.
4-241: N.N. - [convolute of several juridical dissertations] 1. Carolus Fletté de Flettenfeld: Dissertatio Inauguralis Juridica De Hypothecis Conventionalibus / 2. Joannes Franc. Josephus Cambier: Dissertatio Inauguralis Juridica De Paternitate et Filiatone / 3. Augustus Fontane Binchiensis: Dissertatio Inauguralis Juridica / 4. Philippus Emmanuel Vandenhecke: Dissertatio Inauguralis Juridica De Fidejussoribus et Mandatoribus / 5. Carolus Franciscus Petrus Ghislenus Surmont: Dissertatio Inauguralis Juridica De Quibus Modis Ususfructus Constituti Solet / 6. Dissertatio Inauguralis Juridica De Ususfructuarii Juribus / 7. Joannes Truyen: Dissertatio Inauguralis Juridica / 8. Gastonus Carolus Ang. D'Auxy: Dissertatio Juridica Inauguralis De Formulis Donationum Inter-Vivos / 9. Joannes Fidelis Van Huele: Dissertatio Inauguralis Juridica De Patria Potestate / 10. Joannes-Baptista Giet: Dissertatio Inauguralis Juridica / 11. Ludovicus-Paulus Beeckman: Dissertatio Inauguralis Juridica De Morte Civili / 12. Michaelis-Eugenius Van Elewyck: Dissertatio Inauguralis Juridica De Dominii Translatione / 13. Alexius Du Roy: Dissertatio Inauguralis Juridica De Jure Reversionis In Donationibus Inter Vivos / 14. Josephus Conrad: Dissertatio Inauguralis Juridica De Testamentariis Executionibus / 15. Felix-Adolphus Delfosse: Dissertatio Inauguralis Juridica De Quibus Modis Filiatio Liberorum, Legitimorum Probetur / 16. Ludovicus Bourdeau: Dissertatio Inauguralis Juridica De Reversione Legali / 17. Rochus-Josephus-Theodorus Hermans: Dissertatio Inauguralis Juridica De Contractu Societatis / 18. Josephus Prevost: Dissertatio Inauguralis Juridica Ad Legem 617 § I et II, Cod. Civ. Hod. / 19. Henricus Pletain: Dissertatio Inauguralis Juridica De Rescindenda Divisione Haereditatis / 20. Franciscus-Emmanuel Jannes: Dissertatio Inauguralis Juridica De Novatione / 21. Ludovicus Laloux: Dissertatio Inauguralis Juridica De Minoribus Eorumque Privilegiis.
9-339: N.N. - Duifke Lacht, en Het Duivensport; Onder leiding van de gebroeders N. & R. De Scheemaecker; Jaargang 1980.
8-781: N.N. - Visies op Vondel na 300 jaar, Een bundel artikelen verzameld door S.F. Witstein en E.K. Grootes ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Joost van den Vondel.
8-79: N.N. - Inwijding van de Koninklijke Bibliotheek Albert I door Z. M. de Koning, op 17 februari 1969 / Koninklijke Bibliotheek, Liber Memorialis 1559-1969.
1-3277: N.N. - Ecclesia; Een bundel opstellen aangeboden aan prof. dr. J.N. Bakhuizen van den Brink, ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig ambtsjubileum als hoogleraar der Rijksuniversiteit te Leiden.
8-4482: N.N. - Lampas; Tijdschrift voor Nederlandse classici; 6e jaargang (1973).
3-072: N.N. - Roomsch-Catholyke Bibliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden; Eerste Deel.
3-074: N.N. - Leerreden over verschillende onderwerpen; Door eenen Katholijken Priester.
3-075: N.N. - Roomsch-Chatholyke Bilbliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden Tweede Deel.
3-076: N.N. - Mengelingen voor Roomsch- Catholijken Vijfde Deel.
3-077: N.N. - Mengelingen voor Roomsch- Catholijken; Vierde Deel.
3-078: N.N. - Stucken aengaende de Catholycken Onderdanen vande Staten der Ver-eenighde Provincien van Nederlandt. , Overgeset uyt de Fransche Copye. .
3-079: N.N. - Onderrigt Over de Bediening van het H. Sacrament Des Doopsels..
3-080: N.N. - Deux Lettres / Twee Brieven: La première de M. Christophe de Beaumont du Repaire, en reponse au Bref particulier addressé à Lui par Sa Sainteté Clement XIV / La Seconde de M. Jean-Joseph de Saint-Jean de Jumilac à ses Évêques Suffragans sur le Bref de sa Sainteté Clement XIV. Bilingual, French and Dutch.
3-083: N.N. - Christelyke waerheden, Ondermengd met godvruchtige oefeningen voor de zondagen en feestdagen, der misterien van Christus, Van de allerheyligste Maegd Maria en van de voornaemste Heyligen die in het jaer gevierd worden; Nieuwen druk, waerby gevoegd is eene Misse op het Lyden van Christus, versierd met 35 nieuwe printjens.
3-084: N.N. - Dagelyksche oeffeninge van het inwendig gebed, of Meditatie; Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor alle slach van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke; Zeer gedienstig in 't bezonder aen de gene, de geestelyke opvoedinge der Jongheyd, of alle andere zorge der zielen bevolen is; Laetsten Druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd.
3-085: N.N. - Den Christelyken Vader brekende het geestelyk broodt voor de kinderen, ofte Uytleggingen van alle de Evangelien die door het geheel jaer in de Kerke aen de geloovige voor gelezen worden I. + II. + III. + IV. Deel [4 banden, complete set] .
3-088: N.N. - Onderwysinge en Gebeden voor de Geduerige Aenbiddinge van het Alderheyligste Sacrament des Autaers , Opgerecht in verscheyde plaetsen; maer naementlijk in het Bisdom van Luyk etc. Laesten Druk, vermeerdert met de Lijst der Plaetsen en Dagen op de welke de Geduerige Aenbiddinge gehouden word in het Aerts-Bisdom van Mechelen.
3-089: N.N. - Dagelyksche oeffeninge van het inwendig gebed, of Meditatie; Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor alle slach van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke; Zeer dienstig in 't bezonder aen de gene, de geestelyke opvoedinge der Jongheyd, of alle andere zorge der zielen bevolen; Laetsten Druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd / Gemakkelyken middel om onderwezen te worden in de Oeffeninge van het Inwendig Gebed, by maniere van Catechismus, Zeer voordeelig voor die eerst beginnen te Mediteren.
3-090: N.N. - Dagelyksche oeffeninge van het inwendig gebed, of Meditatie; Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor alle slach van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke; Zeer dienstig in 't bezonder aen de gene, de geestelyke opvoedinge der Jongheyd, of alle andere zorge der zielen bevolen; Laetsten Druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd / Gemakkelyken middel om onderwezen te worden in de Oeffeninge van het Inwendig Gebed, by maniere van Catechismus, Zeer voordeelig voor die eerst beginnen te Mediteren.
3-091: N.N. - Dagelyksche oeffeninge van het inwendig gebed, of Meditatie; Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor alle slach van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke; Zeer dienstig in 't bezonder aen de gene, de geestelyke opvoedinge der Jongheyd, of alle andere zorge der zielen bevolen; Laetsten Druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd / Gemakkelyken middel om onderwezen te worden in de Oeffeninge van het Inwendig Gebed, by maniere van Catechismus, Zeer voordeelig voor die eerst beginnen te Mediteren.
3-092: N.N. - Dagelyksche oeffeninge van het inwendig gebed, of Meditatie; Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor alle slach van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke; Zeer dienstig in 't bezonder aen de gene, de geestelyke opvoedinge der Jongheyd, of alle andere zorge der zielen bevolen; Laetsten Druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd.
3-093: N.N. - Dagelyksche oeffeninge van het inwendig gebed, of Meditatie; Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor alle slach van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke; Zeer dienstig in 't bezonder aen de gene, de geestelyke opvoedinge der Jongheyd, of alle andere zorge der zielen bevolen; Laetsten Druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd.
3-094: N.N. - Dagelyksche oeffeninge van het inwendig gebed, of Meditatie; Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor alle slach van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke; Zeer dienstig in 't bezonder aen de gene, de geestelyke opvoedinge der Jongheyd, of alle andere zorge der zielen bevolen; Laetsten Druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd.
3-095: N.N. - Dagelyksche Oeffeninge van het Inwendig Gebed of Meditatie; Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor allen slag van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke. Zeer dienstig in 't bezonder aen de gene, de geestelyke opvoedinge der Jongheyd, of alle andere zorge der zielen bevolen. Laetsten Druk, merkelyk verbeterd ende vermeerderd; Inclusief: Christelyke Overdenkingen ofte Meditatien op de Gewigtigste waerheden raekende onze zaligheyd voor alle Dagen des Maends .
3-096: N.N. - Dagelyksche Oeffeninge van het Inwendig Gebed of Meditatie; Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor allen slag van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke. Zeer dienstig in 't bezonder aen de gene, de geestelyke opvoedinge der Jongheyd, of alle andere zorge der zielen bevolen. Laetsten Druk, merkelyk verbeterd ende vermeerderd; Inclusief: Christelyke Overdenkingen ofte Meditatien op de Gewigtigste waerheden raekende onze zaligheyd voor alle Dagen des Maends .
3-097: N.N. - Epistels en Evangelien; Met de gebeden genaemd Collecta; Die door het geheel jaer, op de zondagen en op de voornaemste Feestdagen der Heyligen gelezen worden onder den Dienst van de Heylige Misse; Getrokken uyt den Roomschen Missael; Nieuwen Druk .
3-098: N.N. - Epistels en Evangelien, Te saemen met de Gebed genoemd Collecta, Secreta en Post-Communio, Gelyk die door het geheel jaer, naementlyk op de Zondagen en op de voornaemste Feestdagen der Heyligen gelezen worden onder den Dienst van de H. Misse; Getrokken uyt het Roomsch Misse-Boek.
3-099: N.N. - Mengelingen voor Roomsch- Catholijken; Derde Deel / idem, Vierde Deel, Tweede Stukje.
3-100: N.N. - Roomsch- Chatholyke Bilbliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden; Eerste Deel.
3-101: N.N. - Roomsch- Chatholyke Bilbliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden; Derde Deel.
3-102: N.N. - Roomsch- Chatholyke Bilbliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden.; Vierde Deel.
3-103: N.N. - Roomsch- Chatholyke Bilbliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden; Zesde Deel.
3-105: N.N. - [Twee Delen in 1 band, met doorlopende paginanummering] 1 . Titel onbekend; titelpagina ontbreekt; Inhoud van het boek: Een verhandeling over Meditatie/Gebed, Eerste tot en met Veertiende Capittel; Morgend-Pligten; Avond-Gebeden; Maniere van Misse te hooren, Door het overleggen van de Mysterien van het Lyden van Christus; Litanie van de alderheyligste Dryvuldigheid voor den zondag; en andere litanieën ... / 2. Christelyke Overdenkingen, ofte Meditatien op de gewigtigste Waerheden raekende onze Zaligheyd, voor alle Dagen des Maends; Waer by gevoegt zyn eenige andere op de bezonderste Mysterien ende Feest-dagen van het Jaer.
3-106: N.N. - Den Kristelyken Vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte Uytleggingen van alle de Epistelen die door het geheel Jaer in de Kerke aen de geloovige voor gelezen worden; Getrokken uyt de H. H. Vaderen, en Kerkelyke Schryvers, en gestelt op Vragen en Antwoorden in vier deelen; III. Deel: Van het h. Hoogtyd van Pinxteren, tot den laetsten Zondag na Pinxteren; Door den Eerw. Heer B. D. L. Priester.
3-110: N.N. - Handboekje voor de Congreganisten van O. L. V., bevattende Regelen, Gebeden en Gezangen.
3-111: N.N. - Godsdienstig Handboekje voor alle Roomsch-Catholijken; Bevattende toepasselijke gebeden ten dienste van hen, die eene novene van de H. Maagd Maria willen houden, om, in allen nood, Haren bijstand af te smeeken, en bijzonder ingerigt bij het dragen der onlangs geslagene Medailje van de Onbevlekte Ontvangenis, algemeen bekend onder den naam van Mirakuleuze Medailje.
3-113: N.N. - Het Open Paradys der godtvruchtige Zielen, Verciert met seer schoone Gebeden, Oeffeningen, en Litanien; Gedeylt op de seven dagen van de weke; Seer nut en profytelyck voor alle de gene die Godt en hunne saligheyt beminnen [groot-letter uitgave, 15 regels tekst per bladzijde, 3 tot 5 woorden per regel; dus heel geschikt voor slechtzienden].
3-114: N.N. - Godvruchtige Leidsman, aanwijzende den weg ten hemel; door Oefeningen en Gebeden; Benevens de kleine getijden van de H. Maagd Maria, met veelvuldige godvruchtige Gebeden en Litanien; byeenvergaderd door een Pater van de Orde der Predikheeren; Waarbij nog gevoegd is de novene van den H. Antonius van Padua, en verscheidene aandachtige devotien.
3-115: N.N. - Den godvrugtigen Lands-Man, ofte Gebede-Boek bezonderlyk ten dienste der Lands-Lieden, Behelzende de voornaemste Litanien, Gebeden, Bemerkingen, Onderwyzingen, om hun op-te-wekken tot een godvrugtig leven, en hunne zaligheud uyt-te-werken ... / Korte Bemerkingen op de Vier Uyterste, afgebeeld door vier Printen, Met hunne Uytlegginge.
3-116: N.N. - Het Leven rnde Deughden vande weerdighe Agnes van Heilsbagh [Titel in de Oorlof; de titelpagina ontbreekt].
3-118: N.N. - Vierde Deel van de Republiek der Hebreen, of Gemeenebest der Joden; Handelende van de Bedieninghe des Tempels; Zoo die was in de daagen van de Zaligmaaker en korts voor de Verstooringe van Jeruzalem; Nieuwlijx agtervolgd op de dry stukjes, tertijds uytgegeeven door W. Goeree [zonder de 11 prenten].
3-119: N.N. - [convoluut: 3 publicaties in 1 band] 1. Oude en Nieuwe Lofzangen, Die gemeenlyk gezongen worden op de Geboorte onzes Heere Jesu Christi, Van Kerstnacht tot Maria Ligtmis toe; By een vergadert uyt alle de beste Lofzangen van deeze en voorgaande tyd; Door J. S. / 2.Passie, Paasch en Pinxter- Gezangen, Nevens de Vyfthien Mysterien van het Roosenkransje; Mitsgaders Stigtelyke Wereldsche Liedekens; By een vergadert uyt Oude en Nieuwe Liede-boeken / 3. Oude ende Nieuwe Geestelyke Liedekens, Op de Heiligen Dagen van het geheele Jaar; By een vergader ende te zamen gebragt , zoo wel uit Oude als Hedendaagsche Liedeboeken.
3-121: N.N. - Epistels en Evangelien, te samen met de Gebeden, genaemd Collecta, Secreta, en Post-communio, Gelyk die door het geheel Jaer, namelyk op de Zondagen en op de voornaemste Feestdagen der Heyligen gelezen worden onder den Dienst van d'H. Misse; Getrokken uut het Roomsch Misse-boek; In dezen nieuwen Druk merkelyk vermeerdert [Vooraf aan de tekst van de Epistels en Evangelien zijn 32 bladzijden opgenomen met losbladige litanieën (gepagineerd 147-180) afgewisseld met steeds een pagina met alleen randen van bladzijden en uitgesneden middelgedeelte (kennelijk: vervangende teksten, of verwijderde prenten); aan het einde van het boek zijn circa 60 lege pagina's ingebonden met daarop in zwarte inkt netjes handgeschreven epistels, evangeliën, en misgebeden als aanvulling op het boek; gedateerd 1778]].
3-127: N.N. - De godts-dienstigheyt der heylige Belyders en Belydsters, Soo Geestelijke als Werelijke, die buyten de Eenigheyt geleeft hebben, met eenige Godtvruchtige Bemerkingen ende Gebeden, in ses Deeltjens voor alle de dagen van het Jaer; Het IV. Deel: voor de twee maenden van Julius en Augustus [titelpagina ontbreekt].
3-129: N.N. (Eerw. Heer B. D. L., Priester) - Den Christelyken Vader brekende het Geestelyk Broodt voor de Kinderen, ofte Uytleggingen van alle de Evangelien die door het geheel Jaer in de Kerke aen de geloovige voor gelezen worden; Getrokken uyt de HH. Vaderen, en kerkelijke Schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden, in vier deeltiens; I. Deel: Van den 1. Sondag des Advents tot aen den vierder Sondag van den Vasten.
3-130: N.N. (Eerw. Heer B. D. L., Priester) - Den Christelyken Vader brekende het Geestelyk Broodt voor de Kinderen, ofte Uytleggingen van alle de Evangelien die door het geheel Jaer in de Kerke aen de geloovige voor gelezen worden; Getrokken uyt de HH. Vaderen, en kerkelijke Schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden, in vier deeltiens; III. Deel: Van het H. Hoogtyd van Pinxteren, tot den laetsten Zondag na Pinxteren.
3-137: N.N. - De kloeckmoedigheht der heylige Martelaren en Martelaressen, Met eenige godtvruchtige Bemerckingen en Ghebeden, In dry Deeltjens voor alle dagen van het Iaer; II. Deel: Voor de vier Maenden van May, Junius, Julius ende Augustus.
3-139: N.N. - De kloeckmoedigheht der heylige Martelaren en Martelaressen, Met eenige godtvruchtige Bemerckingen en Ghebeden, In vier Deeltjens voor alle dagen van het Iaer; III. Deel: Voor de dry Maenden van Julius, Augustus en September.
3-141: N.N. - De kloeckmoedigheht der heylige Martelaren en Martelaressen, Met eenige godtvruchtige Bemerckingen en Ghebeden, In dry Deeltjens voor alle dagen van het Iaer; III. Deel: Voor de vier Maenden van September, October, November en December.
8-256: N.N. - Taal- en letterkundig gastenboek voor Prof. Dr. G.A. van Es; Opstellen, de 70-jarige aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
8-451: N.N. - De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp, Uitgegeven door Fr. Kossmann.
6-2363: NAAIJKENS, JAN - Noord-Brabant in grootvaders tijd 1870-1914.
6-2230: NAAIJKENS, JAN - Het spel is nog niet uit; Zijnde enige verspreide geschriften, verzameld bij gelegenheid van de 75ste verjaardag van de schrijver, alsmede een keus uit zijn activiteiten gedurende de voorbije halve eeuw.
6-2234: NAAIJKENS, JAN - Van het treintje dat er vandoor ging.
9-2468: Nadler, Steven - De ketterij van Spinoza; Onsterfelijkheid in het joodse denken.
9-1996: Nadler, Steven - De best mogelijke wereld; Een verhaal over filosofen, God en het kwaad.
8-544: NAEFF, J.P. (SAMENSTELLING) - Bredero en de kritiek; Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero, Ingeleid en samengesteld door J.P. Naeff.
8-4115: NAEREBOUT, F.G. / SINGOR, H.W. - De Oudheid; Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis.
2-2276: Nagel, E. - Dag Gottesdienst-Fürbittenbuch; Lesejahr A.
7-2233: NAGTEGAAL, H.K. (BEWERKING) - Huwelijken te Delft 1812-1842; Alfabetische index op de registers van de burgelijke stand.
7-2234: NAGTEGAAL, H.K. (BEWERKING) - Huwelijken te Delft 1843-1872; Alfabetische index op de registers van de burgelijke stand.
8-5146: NAGTEGAAL, H.K. - Heraldisch vademecum.
3-037: Nakatenus, Willem - Hemelsch Palm-hof, ofte groot Getyde-boek; Beplant met godvruchtige Oeffeningen, kerkelyke Getyden, Litanien, Gebeden en Meditatien; Meestendeel getrokken uyt de H. Schriftuer en de HH. Vaders.
9-1997: Namer, Émile - Machiavel , [Série: Les Grands Penseurs.
9-1490: NAPOLEONI, LORETTA - De terugkeer van het Kalifaat; De stormachtige opkomst van Islamitische Staat en de verwarring in het westen.
9-1272: NAPOLITANI, PIER DANIELE - Archimedes; Voorloper van de moderne wetenschap, Serie: Wetenschappelijke Biografie, Deel 16.
9-1273: NAPOLITANI, PIER DANIELE - Archimedes; Voorloper van de moderne wetenschap, Serie: Wetenschappelijke Biografie, Deel 16.
9-1998: Naranjo, Claudio / Ornstein, Robert E. - Over de psychologie van meditatie; Technieken en implicaties.
1-2902: Narkiss, B. (editor) - Geschichte der Jüdischen Kultur in Bildern.
1-2903: Narkiss, B. (redactie) - Spiegel van de Joodse beschaving.
9-427: NAUDON, PAUL - Les Loges de Saint-Jean et la philosophie ésotérique de la Connaissance.
7-1493: NAUGERII, ANDREAE - Ioachim dv Bellay, Gentilhomme angevin Voevz Rvstiques / Pierre de Ronsard, Gentilhomme Vandomois; Ode.
9-2086: Nauta, L.W. - Jean-Paul Sartre, Reeks: Wijsgerige Monongrafieën.
1-4202: Nauta, D. - Pierre Viret (1511-1571); Medestander van Calvijn, In leven en werken geschetst door dr. D. Nauta.
6-1158: NAVE, FRANCINE DE (REDACTIE) - Liber amoricum Leon Voet, Uitgaven op initiatief van de Vereeniging van Antwerpsche Bibliophielen.
1-2280: Leontios van Neapolis - Leven van Symeon de Dwaas, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 5).
1-2281: Leontios van Neapolis - Leven van Symeon de Dwaas, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 5).
1-2282: Leontios van Neapolis - Leven van Symeon de Dwaas, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 5).
5-1148: Neesen, D. Laurentio - Universa Theologia in Tomos duos divisa ad mentem SS. Augustini et Thomae Exposita; Tomus Primus (Partim Deum Unum / Trinum, & Incarnatum / Partim Actus Humanos, Leges, Christique Gratiam & Virtutes Theologicas, Complectens) + Tomes Secundus (Partim Tractatus tres de Justitia & Jure / Partim Tractatum de Sacramentis Complectens); Haec Editio correcta est à pluribus erroribus, in alia Impressione commissis, & citationes, Maximè S. Scripturae & Concil. Trid. suis locis sunt restitutae.
9-1318: NEFFE, JÜRGEN - Einstein; Een biografie.
2-177: NEFKENS, H. / WILLEMSEM, L. - Weert heeft een missie, Een wereldwijde kijk op het leven en werken van meer dan dertig Weerter missionarissen.
2-262: Nefkens, H. / Willemsem, L. - Weert heeft een missie; Een wereldwijde kijk op het leven en werken van meer dan dertig Weerter missionarissen, Een wereldwijde kijk op het leven en werken van meer dan dertig Weerter missionarissen.
7-2588: NEFKENS, HARRIE / WILLEMSEN, LEO - Weert heeft een missie; Een wereldwijde kijk op het leven en werken van meer dan dertig Weerter missionarissen.
1-145: Negenman, J.H. - De bakermat van de Bijbel; Geschiedenis, cultuur en godsdienst van de wereld waarin de Bijbelse teksten zijn ontstaan, gegroeid en voltooid, Ingeleid door Prof. Dr. A.S. van der Woude; Met een epiloog van Luc. H. Grollenberg.
7-1492: NEIJNENS, SANDER - Rugnummers; Een verkennend onderzoek naar de toepassing en het ontwerp van cijfers op sportshirts.
9-859: Neilen, M. - Japanse kampen.
1-4203: Neirynck, J. - Het raadsel Vassula; In directe verbinding met God?.
1-135: Nelis S.S.S., J.T. / Born, A. van den - Daniël / Ezechiël; Uit de grondtekst vertaald en uitgelegd door J.T. Nelis / A. van den Born, Reeks: De Boeken van het Oude Testament; Uit de grondtekst vertaald en uitgelegd onder redactie van Dr. A. van den Born, Prof. Dr. W. Grossouw, Prof. Mag. Dr. J. van der Ploeg O.P.; Band XI.
9-1276: NEROMAN, D. - Le nombre d'or, clé du monde vivant.
8-545: NERUDA, PABLO - Ik beken ik heb geleefd; Herinneringen [Vertaald en van noten voorzien door Robert Lemm]; Deel I + Deel II, Reeks: Privé-Domein, nr. 28.
8-1219: NERVAL, GÉRARD DE - Poèmes, choisis par Ed. Du Perron.
9-2287: Nestertseva, Olga / Chichlo, Boris - Trans-Siberian Express, Bezoekersgids.
9-1278: NETZ, REVIEL / NOEL, WILLIAM - De Archimedes-codex; De geheimen van een palimpsest ontsluierd.
9-1263: NETZ, REVIEL / NOEL, WILLIAM - De Archimedes-codex; De geheimen van een palimpsest ontsluierd.
9-777: NEUGEBAUER, RUDOLF / ORENDI, JULIUS - Handbuch der Orientalischen Teppichkunde, Mit 153 teilweise ganzseitigen Textabbildungen: 1 Titelbild, 16 mehrfarbigen Tafeln, 12 Movitblättern, 1 Karte.
6-814: NEUMANN, HARTWIG - Festungsbau-Kunst und -Technik; Deutsche Wehrbauarchitektur vom XV. Bis XX. Jahrhundert; Mit einer Bibliographie deutschsprachiger Publikationen über Festungsforschung und Festungsnutzung.
3-3454: Neumayr, Francisci - Christliche Gedanken über das katholische Kirchenjahr; das ist: theils buchstäblich, theils sittliche Erklärungen, und nützliche Anmerkungen auf alle Sonn- und Festtägliche Evangelien des ganzen Kirchenjahres; In zwei Bande getheilt; Zweiter Band, oder Theil der Festtagen.
5-379: Neumayr, Francisco, S.J. - Exterminium acediae fructus exhortationis Domini Nostri Jesu Christi Luc. XIII. Contendite intrare per augustam portam!; Triduo expensae et explicatae a P. Francisco Neumayr S.J..
5-377: Neumayr, Francisco, S.J. (interprete) - Via Compendii pefectionem statui religioso ecmpetentem octiduano itinere Duce S. Ignatio de Loyola: Pars Prima + Pars II.
9-1999: Neurink, Judit - Mijn Iraakse familie; Vrouw in een verloren land.
1-4204: Neven, G.W. - Tijjdgenoot en getuige; Opstellen over de theologie van dr. O. Noordmans.
1-3080: Nevin, Th.R. - Simone Weil; Portrait of a self-exiled Jew.
9-1492: NICHOLSON, REYNOLD A. - The mystics of the islam.
1-4206: Nickell, J. - Looking for a miracle; Weeping icons, relics, stigmata, visions & healing cures.
1-1084: Nicolescu, Corina - Rumänische Ikonen.
5-381: Nicollet, Gabriel-Fr. - Le parfait adorateur du Sacré C?ur de Jesus, ou exercise très-nécessaire pour les associés à la Dévotion du Sacré C?ur de Jesus.
5-380: Nicollet, Gabriel-Fr. - Le parfait adorateur du Sacré C?ur de Jesus, ou exercise très necessaire pour les associés à la Dévotion du Sacré C?ur de Jesus.
9-2000: Nicolson, Harold - Het Congres van Wenen; De samenwerking der geallieerden in de jaren 1812-1822.
8-1220: NIEHOFF, J.S. - Vuurschip.
8-546: NIEKERK, P.K. - L'Expression du futur en français et en néerlandais; Étude synchronique sur les syntagmes verbaux susceptibles d'exprimer la futurite [Thèse de doctorat de l'Université de Paris].
1-4207: Niel, Fernand - Albigenzen en Katharen.
7-1982: NIELSON, A.C. - Latijnse zinspreuken op Nederlandse boekmerken.
6-026: NIEMANN, G.K. - Bloemlezing uit Maleische geschriften; Eerste Stuk.
1-4208: Niemeijer, A.C. - De kruistochten; Fragmenten uit het werk van tijdgenoten; gekozen, vertaald en ingeleid door dr. A.C. Niemeijer.
9-2001: Niemeijer, A.C. - De Kruistochten; Fragmenten uit het werk van tijdgenoten; gekozen, vertaald en ingeleid door dr. A.C. Niemeijer.
8-5027: NIEPOTH, FRANK R. - Wie schrijft die blijft; Vijfenzeventig jaar EDAH.
3-3455: Nieremberg, Giovanni Eusebio - Practica del Cathechismo Romano, e della Dottrina Christiana; Cauata principalemente dalli Cathechismi di Pio V. è Clem. VIII. composi conforme al Decreto del Sacro Conc. Trid. Da legge.. ogni Domenica & ogni giorno di Festa ad -...lo [a few letters unreadeble because of black ink stains].
8-4380: NIESE, BENEDICTUS - Grunriss der römischen Geschichte, nebst Quellenkunde [Fünfte Auflage, neubearbeitet von E. Hohl].
9-2456: Nietzsche, Friedrich - Werke in zwei Bänden; Band I + Band II [2 vols.].
9-2457: Nietzsche - Thus spoke Zarathustra [Translated with an introduction by R.J. Hollingdale], Series: Penguin Classics.
9-2011: Nietzsche, Friedrich / Meysenburg, Malwida von - U heeft nooit een woord van mij begrepen' Briefwisseling [Onder redactie van Max Noordhoek en Paul van Tongeren], Reeks: Filosofie in dialoog.
1-5490: Nieuwbarn O.P., M.C. - Handboek der liturgie van het Kerkelijk Jaar.
7-1714: NIEUWDORP, HANS / DEKEYZER, BRIGITTE - Breviarium Mayer Van den Bergh; Alle miniaturen.
6-2843: Nieuwenhoff, Rein van den - Een stukje geschiedenis van de Sociale Werkvoorziening in en om Tilburg tot 1992.
6-209: NIEUWENHUIS, G.J. - Het Nederlandsch in Indië; Een bronnenboek voor het onderwijs in de nieuwe richting.
1-4209: Nieuwenhuis, JaN - Het laatste uur; Brieven van Johannes voor de gemeente van nu.
9-824: NIEUWHOFF, CONSTANCE / DIEPRAAM, WILLEM / OORTHUYS, CAS - Klederdrachten.
6-2186: NIJDAM, A.B.J.A. - Goirle; Een sociografische studie over de criminaliteit en de moraliteit van een grensgemeente rond de tweede wereldoorlog [Proefschrift].
8-555: NIJHOFF, M. - Het heilige hout; Drie spelen.
9-2017: Nijk, A.J. - De mythe van de zelfontplooiing en andere wijsgerig-andragologische opstellen.
1-4283: Nijsten, J.H.M. - Mgr. J.N. Lemmens; Belevenissen van een Schimmertse Missiebisschop tussen de Indianen.
7-2747: NIJSTEN, M. / MEUWISSEN, J. / FRUSCH, J. - Blaasmuziek in Limburg.
6-038: NIO JOE LAN - Peradaban Tionghoa; Selajang padang.
9-143: NISPEN, FR. VICTOR VAN - De avontuurlijke vaart van Snor en Knor; Een zonderling verhaal , Illustraties van Toom Rammelt.
1-4212: Nissen, Petrus Joh. Andr. - De katholieke polemiek tegen de Dopers; Reacties van katholieke theologen op de Doperse beweging in de Nederlanden (1530-1650) [Proefschrift].
8-5261: NIX, J.C. - Jhr. Mr. D.T. Gevers van Endegeest en de Belgische Opstand; Tekeningen van een Haagse Schutter 1831-1833.
6-276: NOCILSPEYER, MARTHA MARGARETHA - De sociale structuur van een Aloreesche bevolkingsgroep [Proefschrift].
2-2350: Noel, M. - Explication littéraire, dogmatique, morale et mystique des prières et cérémonies de la messe, avec de nombreux traits historiques a la suite de chaque instruction; Tome premier + Tome second.
2-511: Nolet, W. (Samengesteld onder leiding van) - Katholiek Nederland; Encyclopedie; Deel II: Broeder- en Zusterorden en -Congregaties.
2-510: Nolet, W. (Samengesteld onder leiding van) - Katholiek Nederland; Encyclopedie; Deel II: Broeder- en Zusterorden en -Congregaties.
9-891: Nolte, Ernst - Het fascisme van Mussolini tot Hitler.
1-340: Nolthenius, Helene - Muziek tussen hemel en aarde; De wereld van het Gregoriaans [met grammofoonplaatje, ep-formaat].
8-4777: NOLTHENIUS, HELENE - Duocento; Zwerftocht door Italiës late middeleeuwen.
1-4214: Nolthenius, Helene - Een man uit het dal van Spoleto; Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
1-4213: Nolthenius, Helene - Een man uit het dal van Spoleto; Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
8-549: NOLTHENIUS, HELENE - Moord in Toscane; Een monnik als speurder in de middeleeuwen [Bevat twee titels: Geen been om op te staan / Als de wolf de wolf vreet].
8-4778: NOLTHENIUS, HÉLÈNE - Renaissance in mei; Florentijns leven rond Francesco Landini († 1397).
8-4779: NOLTHENIUS, HÉLÈNE - Renaissance in mei; Florentijns leven rond Francesco Landini († 1397).
8-4116: NOLTHENIUS, HELENE (BEZORGD DOOR) - De cicade op het speerpunt; De Griekse oudheid in 160 epigrammen [Gekozen en vertaald door Helene Nolthenius].
8-547: NOLTHENIUS, HELENE - Het vliegend haft.
8-548: NOLTHENIUS, HELENE - Babylon aan de Rhône; Lapo Mosca in ballingschap.
1-5293: Noordenbos, O. / Leeuwen, Truus van (Bezorging) - Erasmus in den spiegel van zijn brieven; Een keuze uit de brieven van Erasmus [Toegelicht en vertaald door dr. O. Noordenbos en Truus van Leeuwen].
8-4781: NOORDMAN, THEODORUS B. J. - Economise en filosofie in de Vroege Middeleeuwen, 750-1250 [Proefschrift].
1-4216: Noordzij, J.C. - Religieus concept en religieuze ervaring in de christelijke traditie; Proeve van een psychologie van de spirituele ontwikkeling [Proefschrift].
8-086: NOOT, JAN VAN DER - Het bosken en het theatre, Inleiding en aantekeningen van Dr. W.A. Smit; Met medewerking van W. Vermeer.
8-085: NOOT, JAN VAN DER - Het bosken en het theatre, Inleiding en aantekeningen van Dr. W.A. Smit; Met medewerking van W. Vermeer.
8-551: NOOT, BRAM - Lezen met een roomse bril; Opvattingen over literatuuronderwijs in katholieke scholen 1868-1924.
6-2388: NOOTEBOOM, URIAS - Journalistieke opstellen [Met illustratiefoto's van Martien Coppens].
8-1221: NOOTEBOOM, CEES - Vuurtijd, ijstijd; Gedichten 1955-1983.
6-2449: NOOTEBOOM, URIAS - Familie - Overwegingen - Gedichten.
12-195: Nooteboom, Cees (Tekst) / Zurbarán (Schilderijen) - Zurbarán & Cees Nooteboom.
6-2292: NOOTEBOOM, URIAS - Vught, het verhaal van een omweg, Foto's van Pieter Timmermans.
6-2483: NOOTENBOOM, URI - Tusschen vrijheid en vrede; Verzamelde opstellen van Uri Nootenboom; Verschenen in De Gelderlander-Pers 23 september 1944 - 10 april 1945.
7-1673: NORDENFALK, CARL - Celtic and Anglo-Saxon painting; Book illumination in the British Isles 600-800.
1-4215: Norris, Kathleen - De kloostergang.
1-2202: Julian van Norwich - Geborgen in plooien van liefde; Teksten voor meditatie en gebed.
1-2200: Julian van Norwich - Geborgen in plooien van liefde; Teksten voor meditatie en gebed.
8-552: NOSEMAN, J. - Hans van Tongeren, Razende-Liefdens-Eynd, en De Wanhébbelijke Liefde, bezorgd door Nil Volentibus Arduum [Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door Arjan van Leuvensteijn].
9-2015: Nota, J.H. - Gabriel Marcel, Reeks: Wijsgerige Monografieën.
2-553: Nota, H. - De kloosters en communiteiten in Friesland vanaf 1580, (toelichting op de kloosterkaart).
8-553: NOTERMANS, JEF - Kultuur en literatuur in de Maasgouw vóór 1200; Bijdrage tot de geschiedenis der oud-nederlandse letterkunde.
1-4892: Nouwen, Henri - Eindelijk thuis; Gedachten bij Rembrandts 'De Terugkeer van de Verloren Zoon' [met uitklapbare plaat van het schilderij].
1-4891: Nouwen, Henri - Eindelijk thuis; Gedachten bij Rembrandts 'De Terugkeer van de Verloren Zoon'.
1-4275: Nouwen, Henri - Moeder; Een In Memoriam.
1-4276: Nouwen, Henri - Maria, de betrouwbare gids.
1-4279: Nouwen, Henri J.M. - With open hands, Photography by Ron P. van den Bosch and Theo Robert.
1-4269: Nouwen, Henri - Met open handen; Notities over het gebed.
1-4270: Nouwen, Harrie - Bidden om het leven; Het contemplatief engagement van Thomas Merton.
1-4248: Nouwen, Henri - Hier en nu; Leven in de geest.
1-5334: Nouwen, Henri - Met de dood voor ogen.
1-5336: Nouwen, Henri - Over spiritueel leven [Een bloemlezing; Samengesteld en ingeleid door Michael Ford].
1-5337: Nouwen, Henri - Over spiritueel leven [Een bloemlezing; Samengesteld en ingeleid door Michael Ford].
1-4262: Nouwen, Henri - In de naam van Jezus; Over pastoraat in de toekomst.
1-4218: Nouwen, Henri - In het huis van de Heer; Bidden met ikonen.
1-4220: Nouwen, Henri - In het huis van de Heer; Bidden met ikonen.
1-4219: Nouwen, Henri - In het huis van de Heer; Bidden met ikonen.
1-4271: Nouwen, Harrie - Bidden om het leven; Het contemplatief engagement van Thomas Merton.
1-5332: Nouwen, Henri - Bevrijd je verdriet; Troost voor tijden van pijn en rouw.
1-4273: Nouwen, Henri - Open uw hart; De weg naar onszelf, de ander en God, Reeks: Oase.
1-4268: Nouwen, Henri - Met open handen; Notities over het gebed.
1-4260: Nouwen, Henri - De taal van het hart; drie gebeden.
1-4257: Nouwen, Henri - Levensloop en vervulling.
1-4280: Nouwen, Henri J.M. - Im Haus des Lebens; Von der Angst zur Liebe.
1-5331: Nouwen, Henri - Bevrijd je verdriet; Troost voor tijden van pijn en rouw.
1-4252: Nouwen, Henri - Open uw hart; De weg naar onzelf, de ander en God.
1-4253: Nouwen, Henri - Open uw hart; De weg naar onzelf, de ander en God.
1-4250: Nouwen, Henri - Kun je de beker drinken?; De uitdaging van het geestelijk leven.
1-4247: Nouwen, Henri - Hier en nu; Leven in de geest.
1-4244: Nouwen, Henri - Brieven aan Marc; Over Jezus en de zin van het leven.
1-4239: Nouwen, Henri - Een parel in Gods ogen; Gedachten over de betekenis van een mensenleven.
1-5324: Nouwen, Henri - Thuiskomen; Verdere gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'.
1-5325: Nouwen, Henri - Thuiskomen; Verdere gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'.
1-5326: Nouwen, Henri - Eindelijk thuis; Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'.
1-5327: Nouwen, Henri - De taal van het hart; Drie gebeden.
1-5328: Nouwen, Henri - De taal van het hart; Drie gebeden.
1-5329: Nouwen, Henri - Nederigheid en dienstbaarheid; Het neerwaartse pad van Christus.
1-5330: Nouwen, Henri - Nederigheid en dienstbaarheid; Het neerwaartse pad van Christus.
1-4230: Nouwen, Henri - Brood voor onderweg; Een dagboek van wijsheid en geloof.
1-4227: Nouwen, Henri - Keerpunt; Dagboeknotities 1985-1986 [Op weg naar de Ark].
1-4228: Nouwen, Henri - Op weg naar huis; Het laatste dagboek.
1-5323: Nouwen, Henri - Een parel in Gods ogen; Gedachten over de betekenis van een mensenleven.
1-4225: Nouwen, Henri - Keerpunt; Dagboeknotities 1985-1986 [Op weg naar de Ark].
1-4224: Nouwen, Henri - Eindelijk thuis; Gedachten bij Rembrandts 'De Terugkeer van de Verloren Zoon'.
1-5338: Nouwen, Henri - Over spiritueel leven [Een bloemlezing; Samengesteld en ingeleid door Michael Ford].
1-5318: Nouwen, Henri - Gebeden uit de stilte, [Met een inleiding van Anselm Grün].
1-5319: Nouwen, Henri - Binnen geroepen .
1-5320: Nouwen, Henri - Binnen geroepen .
1-5321: Nouwen, Henri - Binnen geroepen .
1-5322: Nouwen, Henri - Pelgrimage; Zoektocht naar een spirituele manier van leven.
1-5316: Nouwen, Henri - Gebeden uit de stilte, [Met een inleiding van Anselm Grün].
1-5317: Nouwen, Henri - Gebeden uit de stilte, [Met een inleiding van Anselm Grün].
1-4278: Nouwen, Henri J.M. - With open hands, Photography by Ron P. van den Bosch and Theo Robert.
1-5310: Nouwen, Henri - Hier en nu; Leven in de geest.
1-5311: Nouwen, Henri - Hier en nu; Leven in de geest.
1-5312: Nouwen, Henri - Hier en nu; Leven in de geest.
1-5313: Nouwen, Henri - Hier en nu; Leven in de geest.
1-5309: Nouwen, Henri - Hier en nu; Leven in de geest.
1-5315: Nouwen, Henri - Gebeden uit de stilte, [Met een inleiding van Anselm Grün].
1-5308: Nouwen, Henri - Een parel in Gods ogen; Gedachten over de betekenis van een mensenleven.
1-5307: Nouwen, Henri - Een parel in Gods ogen; Gedachten over de betekenis van een mensenleven.
1-4237: Nouwen, Henri - Even alleen; Meditaties over christelijk leven in een competitieve wereld, Met een uitleiding van Louis ter Steeg over de spiritualiteit van Henri Nouwen.
1-5302: Nouwen, Henri - Een jaar met Henri Nouwen; Wijsheid en geloof voor elke dag.
1-5304: Nouwen, Henri - Over spiritueel leven [Een bloemlezing; Samengesteld en ingeleid door Michael Ford].
1-5296: Nouwen, Henri - Pastoraal en spiritualiteit; Het verzameld werk; Nabij zijn / Delen / Helen / In de naam van Jezus.
1-5297: Nouwen, Henri - Keerpunt; Op weg naar de Ark; Dagboeknotities.
1-5298: Nouwen, Henri - Wie ben ik? Drie onvergetelijke preken; Nieuwe teksten.
1-5299: Nouwen, Henri - Eindelijk thuis; Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'.
1-5300: Nouwen, Henri - Thuiskomen; Verdere gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'.
1-5301: Nouwen, Henri - Een jaar met Henri Nouwen; Wijsheid en geloof voor elke dag.
1-5306: Nouwen, Henri - Over spiritueel leven [Een bloemlezing; Samengesteld en ingeleid door Michael Ford].
1-5295: Nouwen, Henri - Spiritueel begeleiden; Gids voor de lange weg van het geloof.
1-4263: Nouwen, Henri - Tekens van leven; Intimiteit, vruchtbaarheid en extase.
1-5665: Nouwen, Henri - Eindelijk thuis; Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'.
1-5666: Nouwen, Henri - Jezus; Gedachten bij het evangelie [Met tekeningen van Rembrandt].
1-4255: Nouwen, Henri - Met open handen; Notities over het gebed.
1-4223: Nouwen, Henri - In het huis van de Heer; Bidden met ikonen.
1-4217: Nouwen, Henri - In het huis van de Heer; Bidden met ikonen.
1-4222: Nouwen, Henri - In het huis van de Heer; Bidden met ikonen.
1-5305: Nouwen, Henri - Over spiritueel leven [Een bloemlezing; Samengesteld en ingeleid door Michael Ford].
1-5333: Nouwen, Henri - Ons dagelijks brood; Een overweging over het Eucharistisch leven.
1-5664: Nouwen, Henri - Eindelijk thuis; Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'.
1-4251: Nouwen, Henri - Kun je de beker drinken?; De uitdaging van het geestelijk leven.
1-4229: Nouwen, Henri (met medewerking van Michael J. Christensen en Rebecca J. Laird) - Spiritueel begeleiden; Gids voor de lange weg van het geloof.
1-4231: Nouwen, Henri - Bevrijd je verdriet; Troost voor tijden van pijn en rouw.
1-4233: Nouwen, Henri - Adam; Een vriendschap.
1-4241: Nouwen, Henri - Een parel in Gods ogen; Gedachten over de betekenis van een mensenleven.
1-4243: Nouwen, Henri - Brieven aan Marc; Over Jezus en de zin van het leven.
1-4245: Nouwen, Henri - Vreemdeling in het paradijs; Zeven maanden in een trappistenklooster.
1-4246: Nouwen, Henri - Vreemdeling in het paradijs; Zeven maanden in een trappistenklooster.
1-4274: Nouwen, Henri - Gracias; Dagboek uit Latijns-Amerika, Reeks: Oase.
1-5342: Nouwen, Henri / Gogh, Vincent van - Vuur in mijn hart; De kracht van medemenselijkheid, troost en bemoediging.
1-4277: Nouwen, Henri - Thuis; Cd-boek met teksten en muziek [compleet, met cd].
1-5339: Nouwen, Henri - Over spiritueel leven [Een bloemlezing; Samengesteld en ingeleid door Michael Ford].
1-5340: Nouwen, Henri - Over spiritueel leven [Een bloemlezing; Samengesteld en ingeleid door Michael Ford].
1-4267: Nouwen, Henri - Levende heenwijzing; Dienst en gebed in aandenken aan Jezus Christus.
1-4254: Nouwen, Henri - Met open handen; Notities over het gebed.
1-4258: Nouwen, Henri - Ons dagelijks brood; Een overweging over het Eucharistisch leven.
1-4259: Nouwen, Henri - De taal van het hart; drie gebeden.
1-4261: Nouwen, Henri - Een glimp van de overkant; Bespiegelingen over leven en dood.
1-4264: Nouwen, Henri - Tekens van leven; Intimiteit, vruchtbaarheid en extase.
1-4266: Nouwen, Henri - Levende heenwijzing; Dienst en gebed in aandenken aan Jezus Christus.
1-4256: Nouwen, Henri - Met open handen; Notities over het gebed.
1-4235: Nouwen, Henri - De woestijn zal bloeien; Gids voor hedendaags spiritueel pastoraat.
1-4236: Nouwen, Henri - Clown in Rome; Over afzondering, celibaat, gebed en contemplatie.
1-4281: Nouwens M.S.C., Jac. - De veelvuldige H. Communie in de geestelijke literatuur der Nederlanden vanaf het midden van de 16e eeuw tot in de eerste helft van de 18e eeuw.
2-1921: Nouwens, Jac. M.S.C. - De veelvuldige H. Communie, in de geestelijke literatuur der Nederlanden vanaf het midden van de 16e eeuw tot in de eerste helft van de 19e eeuw.
1-1417: Nouwens, J. - Ik was de laatste ... ; Adriaen Floriszoon Boeyens lucht zijn gemoed bij Albino Luciani.
1-4282: Nouzille, Philippe - Expérience de Dieu et théologie monastique au XIIe siècle; Étude sur les sermons d'Aelred de Rievaulx , Préface d'Olivier Boulnois.
5-1149: Novarini Veronensis, Alouisii - Electa Sacra, in quibus qua ex Latino, Graeco, Hebraico, et Chaldaico Fonte, qua ex antiquis Hebraeorum, Persarum, Graecorum, Romanorum, aliarúmque Gentium ritibus quaedam divinae Scriturae loca noviter explicantur, & illustrantur; Antiquitates plurimae in lucem eruuntur; Omnia monitis sacris adspersa, et excursibus Moralilbus locupletata.
8-4782: NOWÉ, JOHN - Nu hoort wat men u spelen zal; Theater in de Middeleeuwen.
9-2207: Noyes, Alfred - Voltaire.
9-1859: Nuchelmans, Gabriël - David Hume, Reeks: Wijsgerige Monografieën.
9-1862: Nuchelmans, Gabriël - David Hume , Reeks: Wijsgerige Monografieën.
5-1149b: Nugno Cabezudo, P. F. Didaci - Commentarium Scholasticorum in Tertiam Partem S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Tomus Secundus De Sacramentis Ecclesiae in communi et in speciali, in quo e a quae inter Catholicos & Haereticos, nec non Doctores Scholasticos in dubium vocata suereunt ...; Accesserunt Qautuor Alii Insignes Eisudem Tractatus I. De Authoritate Summi Pontificis, & Conciliorum, II. De Indulgentia, III. De Auxilia divinae gratiae, IV. de Bullis Pontificis quas Cruciatas vocant.
1-857: NUIJEN, C. - Kerkelijk hymne-boek.
8-554: NUIJTENS, E.TH.G. - De tweetalige mens; Een taalsociologisch onderzoek naar het gebruik van dialect en cultuurtaal in Borne [Proefschrift].
3-038: Nüse, H. - Sleutel van de verborgenheid der laatste tyden; Derde Deel.
8-4117: NUSSBAUM, MARTHA C. - A fragilidade da bondade; Fortuna e ética tragédia e na filosofia grega.
7-2691: NUYENS, E.M.TH.W. - Inventaris der archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913.
3-3549: N.N. (Nuza, Hieron. Bapt. De la - no title [title page is missing]; Content: Quadragesima Prima: Homilia XLI, De Ingressu Christi in Hierusalem; Dominica Palmarum / Quadragesima Secunda: Homilia XLII, De Oratione in Horto; Feria secunda Hebdomadae Sancta / Homilia XLIII, De Negatione & Lacrymis D. Petri; Feria tertia Hebdomadae Sanctae / Homilia XLIV, De Conversione boni Latronis; Feria quarta Hebdomadae Sanctae / Homilia XLV, De Lotione pedum, et Institutione V. Sacramenti; Feria quinta in die Coenae Domini / Homilia XLVI, De Passione et Morte Domini; Feria sexta in die Parasceves / Homilia XLVII, De Martyrio et Doloribus SS. Virginis et Matris Mariae; Sabbato Sancto / Homilia XLVIII, De gloriosa resurrectione Domini; Dominica Paschatis / Homilia XLIX, De Resurrectione Domini; Feria secunda Paschatis / Homilia L, In Festo Inventionis; Sancta Crucis / Index Marteriarum / Index Locorum S. Scripturae / Index Adagiorum et Formularum loquendi Hispanicarum.
5-383: Nuza, Hieronymi Baptistae de la - Homiliae Quadragesimales Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus (in two volumes), Cum quadruplici indice: Primo, Sacrae Scripturae; Secundo, Rerum praecipurarum; Tertio, In Evangelia Dominicalia & Festa totius Anni Quadragesimalia; Quarto: Paraemiarum Hispanicarum.
1-4285: Nyssa, Gregorius van - Het leven van de heilige Macrina [Vertaald en ingeleid door F. van der Meer en G. Bartelink].
1-4291: O'Grady, Desmond - Alle Jubeljahre; Die Heiligen Jahre in Rom von 1300 bis 2000.
1-4238: O'Laughlin, Michael - Gods beminde; Een spirituele biografie van Henri Nouwen.
8-556: OATES, JOYCE CAROL - Het onschendbare huwelijk en andere verhalen.
7-1846: OBBENS, CARLA - Bibliotheken en Leeszalen in beeld [Uitgegeven in het kader van het 20-jarig jubileum van de Stichting Nederlandse Bibliotheek Dienst te Leidschendam].
8-64: OBBENS, CARLA - Bibliotheken en Leeszalen in beeld, Uitgegeven in het kader van het 20-jarig jubileum van de Stichting Nederlandse Bibliotheek Dienst te Leidschendam.
1-4286: Oberman, Heiko A. - Luther; Mens tussen God en duivel.
1-4287: Ochoa, X. (paravit ac digessit) - Index verborum ac locutionum Codicis Iuris Canonici.
1-4356: OCHSE, W. - Kirchliche Heimatkunde, Plaudereien mit Jung und Alt im Siegerland.
1-4289: Ockham, Willem van - Evidente kennis en theologische waarheden (Proloog van de Commentaar op de Sententiën, Quaestio I) [Ingeleid, vertaald en geannoteerd door dr. E.P. Bos], Reeks: Dixit.
1-058: Odelain, O. / Séguineau, R. - Lexicon der biblischen Eigennamen; Übersetzt und für die Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift bearbeitet von Franz Joseph Schierse.
7-939: Odolant-Desnos, M. (éditeur) - Le Littératureur des Collèges, ou Morceaux choisis de littérature contemporaine en prose et en vers; Extraits e MM. de Barante, de Chateaubriand, C. Delavigne, Guizot, Lamartine, Thiers, Villemain, et autres écrivains du dix-neuvième siècle; avec des observations critiques; Tome Premier + Tome Second.
1-4290: Oegema, Gerben S. - De messiaanse verwachtingen ten tijde van Jezus; Een inleiding in de messiaanse verwachtingen en bewegingen gedurende de hellenistisch-romeinse tijd.
1-2358: Oehmen, Nicolas - Ruth de moabitische; Een bijbelse bezinning op het Mysterie van Christus en zijn Kerk, (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 10).
1-2359: Oehmen, Nicolas - Ruth de moabitische; Een bijbelse bezinning op het Mysterie van Christus en zijn Kerk, (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 10).
6-2141: OERS, BERRY VAN - 100 jaar Harmonie Sancta-Caecilia Chaam, 1893-1993; Uit de kronieken van een Harmonie.
8-557: OEVER, KAREL VAN DEN - De Geuzenstad; Historische verbeeldingen uit de XVIde eeuw.
7-2434: OEVER, NEEL VAN DEN - Van Boldershof tot nu: Al 100 jaar een goede buur 1907-2007, [Tweestromenlandreeks nummer 28].
7-2469: OFFERMANS, P.H.M.G. - Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de Reductie (1550-1600).
7-2639: OFFERMANS, JOEP - De abdij Kloosterrade - Rolduc (1104-1830).
6-2357: OIRSCHOT, ANTON VAN - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant; Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
6-2377: OIRSCHOT, ANTON VAN / GENNIP, PIETER ANTON VAN (SAMENSTELLING) - Optocht in Brabant; Over optochten, stoeten en processies in het algemeen en de Brabantse Dag in het bijzonder.
6-2412: OIRSCHOT, ANTON VAN / AKERBOOM, JACQUES - Merkwaardigheden in Brabant.
6-2160: OIRSCHOT, J.M.P. VAN - Eindhoven, een samenleving in verandering; Deel 1: 1810-1920 / Deel 2: 1920-1960 [2 banden].
6-2473: OIRSCHOT, ANTON VAN (EINDREDACTIE) - Vreemd volk in Brabant.
1-2268: Oisterwijk, Maria van - Dat Paradijs der lieffhebbender sielen [typoscript-tekst van de oorspronkelijke uitgave uit 1535, Shertogenbossche bij Geraert van der Hatart].
1-2269: Oisterwijk, Maria van - Dat Paradijs der lieffhebbender sielen [typoscript-tekst van de oorspronkelijke uitgave uit 1535, Shertogenbossche bij Geraert van der Hatart].
1-2270: Oisterwijk, Maria van - Dat Paradijs der lieffhebbender sielen [typoscript-tekst van de oorspronkelijke uitgave uit 1535, Shertogenbossche bij Geraert van der Hatart].
8-4382: OLDEKALTER, JOS (SAMENSTELLING) - Ad fundum; Latijnse spreekwoorden, gezegden en citaten ...en hun betekenis.
4-209: Oldendorpium, D. Ioan. - Eisatoth, sev Elementaria introductio ad Studium Iuris et Aequitatis [iterum edidit et praefatus est Carolus Antonius Martini Ictus].
2-841: Oldenhof, H.J. - Karmel Drachten, 1935-1985.
2-630: Oldenhof, H.J. - Karmel Drachten, 1935-1985.
9-2018: Oldewelt, H. - Leven en spreken; Over de opkomst der woorden tijdens het spreken.
1-4903: Oldstone-Moore, Jennifer - Confucianisme; Oorsprong, geloof, gebruiken, heilige teksten, gewijde plaatsen.
1-4902: Oldstone-Moore, Jennifer - Taoïsme; Oorsprong, geloof, gebruiken, heilige teksten, gewijde plaatsen.
3-3967: Olivar, Alexandri (cura et studio) / Tombeur, Paul (digessit) - Corpus Christianorum, Series Latina XXIV-XXIVA-XXIVB; Instrumenta Lexicologica Latina; Sanctus Petrus Chrysologus: Collectio Sermonum;Series B: Lemmata [with 10 microfiches].
3-3966: Olivar, Alexandri (cura et studio) - Corpus Christianorum, Series Latina XXIV-XXIVA-XXIVB; Instrumenta Lexicologica Latina; Sanctus Petrus Chrysologus: Collectio Sermonum; Series A: Formae [with 15 microfiches].
8-5250: OLLEFEN. L. VAN EN BAKKER, R. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver, in 204 gravures en 7 kaarten [facsimile uitgave].
8-5251: OLLEFEN. L. VAN EN BAKKER, R. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver, in 204 gravures en 7 kaarten [facsimile uitgave].
8-5249: OLLEFEN. L. VAN EN BAKKER, R. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver, in 204 gravures en 7 kaarten [facsimile uitgave].
3-201: Olmen, J. van - Zevental Leerredenen uit het boek Tobias.
9-2019: Olsen, Donald - De stad als kunstwerk; Londen, Parijs, Wenen, 1814-1914.
9-1084: Olthuis, Marty - Even ogen dicht, en andere kalme gruwel.
7-1156: OMAR KHAYYÁM - Rubáiyát; Rendered into English verse by Edward Fitzgerald; Fifth and first versions, With illustrations by Georges Popoff.
1-1073: Onasch, Konrad / Schnieper, Annemarie - Iconen; Fascinatie & Werkelijkheid.
7-2344: ONSTENK, JAN - Zes eeuwn in 't Ghesthuus; Een historie van mensen rond Sint Jan.
6-2100: OOMEN, J.A.A.M. - Alphen en Riel ein oude ansichten.
6-2248: OORD, AD VAN DEN - Brandpunt voor socialisme; Volksgebouw De Schuur te Oisterwijk, 1933 - 1999, Oisterwijkse Historische Reeks, Deel 6.
6-095: OORSCHOT, H.J. VAN - De ontwikkeling van de nijverheid in Indonesië [Proefschrift].
1-4297: Oort, J. van - Jeruzalem en Babylon; Een onderzoek van Augustinus' De Stad van God en de bronnen van zijn leer der twee steden (rijken) [handelseditie van dissertatie].
1-5511: Oort, Johannes van - Jeruzalem en Babylon; Een onderzoek van Augustinus' 'De stad van God' en de bronnen van zijn leer der twee steden (rijken) [Proefschrift].
1-026: Oort, Hans van - Het Evangelie van Judas; Nieuwe beknopte editie uit Codex Tchacos, Met een nawoord door prof. dr. A.F.J. Klijn.
1-034: Oort, J. van - Het Evangelie van Judas; Inleiding, vertaling, toelichting.
1-3045: Oort, H. - De laatste eeuwen van Israëls volksbestaan; eerste deel + tweede deel.
8-5360: OOST, GERT / WISGERHOF, BERT / HARTEMINK, PIET - Er staat een orgel in...; 60 belangrijke orgels uit alle provincies van Nederland.
1-4298: Oosterbaan, D.P. - De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen.
1-4301: Oosterhuis, Huub - Een huis waar alles woont.
1-4299: Oosterhuis, Huub - Van U is de toekomst - kome wat komt.
1-5344: Oosterhuis, Huub - Deze geboren vreemdeling; Preken - beschouwingen - brieven.
1-4300: Oosterhuis, Huub - Weg en omweg; Gedichten 1950-1995.
1-941: Oosterhuis, Huub - Gebeden en psalmen.
2-2067: Oosterhuis, Huub - Op dood en leven, Met illustraties van Geertrui Charpentier.
8-558: OOSTERMAN, J.B. - De gratie van het gebed; Middelnederlandse gebeden: overlevering en functie, met bijzondere aandacht voor produktie en receptie in Brugge (1389-1450); Deel 1: Studie / Deel 2: Repertorium.
7-1652: OOSTERMAN, JOHAN E.A. - Ik, Maria van Gelre; De hertogin en haar uitzonderlijk gebedenboek (1380-1429).
7-2366: OOSTERWIJK, T.H. - Notities uit de geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen.
3-039: Oosterzee, J.J. van. - Nieuwe Leerredenen [titelpagina ontbreekt, handgeschreven titel + auteur op schutblad].
8-563: OOSTROM, FRITS VAN - Wereld in woorden; Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400.
8-559: OOSTROM, F.P. VAN (SAMENSTELLING) - Arturistiek in artikelen; Een bundel fotomechanisch herdrukte studies over Middelnederlandse Arturromans, Met een bibliografie van de Middelnederlandse Arturistiek sinds 1945.
8-560: OOSTROM, F.P. VAN (SAMENSTELLING) - Arturistiek in artikelen; Een bundel fotomechanisch herdrukte studies over Middelnederlandse Arturromans, Met een bibliografie van de Middelnederlandse Arturistiek sinds 1945.
8-564: OOSTROM, FRITS VAN - Wereld in woorden; Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400.
8-565: OOSTROM, FRITS VAN - Maerlants wereld.
8-566: OOSTROM, FRITS VAN - Maerlants wereld.
8-567: OOSTROM, F.P. VAN E.A. - Misselike tonghe; De Middelnederlandse letterkunde in interdisciplinair verband.
8-568: OOSTROM, F.P. VAN - Het woord van eer; Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
8-5155: OOSTROM, FRITS VAN - Nobel streven; Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode.
8-4784: OOSTROM, F.P. VAN - Het woord van eer; Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
8-4383: OOTEGHEM, J. VAN - Bibliotheca Graeca et Latina, à l'usage des professeurs des Humanités gréco-latines.
1-2921: Oppenheimer, J.F. (Chefredakteur) - Lexikon des Judentums.
2-2454: Oppenraaij, Th.H. van - De Recitatione Privata Officii Divini juxta Rubricas a Pio X reformatas.
2-363: Optatus, P., O.F.M. Cap. - De geest van Clara.
1-5487: Orbaan,J.A.F. - Rome onder Clemens VIII (Aldobrandini) 1592-1605.
3-3968: Orbán, A.P. (edidit) - Corpus Christianorum, Continuatio Medieaeualis LV; Instrumenta Lexicologica Latina; Rudolfus de Liebegg: Pastorale Novellum [with 6 microfiches].
5-1040: Origenis - Hexemplorum Origenis quae supersunt, multis partibus auctiora, quam a Flaminio Nobilio & Joanne Drusio edita suerint; ex Manuscriptis & ex Libris editis eruit & Notis illustravit D. Bernardus de Montfaucon, Monachus Benedictus è Congregatione S. Mauri, Accedunt Opuscula quaedam Origenis Anecdota, & ad calcem Lexicon Hebraïcum ex Vererum Interpretationibus concinnatum, itemque Lexicon Graecum, & alia quae praemissus initio laterculus indicabit; Tomus Primus + Tomus Secundus.
5-1041: Origenis - Opera omnia, et quae ejus nomine circumferuntur Latine versa; Et ex variis Editionibus & Codicibus, manu exaratis Gallicis Italicis Germanicis & Anglicis collecta, recensita, atque annotationibus illustrata, cum copiosis Indicibus, vita Auctoris, & multis dissertationibus [3 vols.], Ex recentissima editione Parisiensi Domni Caroli Delarue, Presbyteri & Monachi Benedictini e Congregatione S. Mauri; Tomus Primus + Tomus + Tomus Secundus + Tomus Tertius.
1-4027: Origin - The Song of Songs; Commentary and homilies; Translated and annotated by R. P. Lawson.
9-2021: Origo, Iris - De koopman van Prato.
8-1224: ORLÉANS, CHARLES D' - Vijftig liederen en rondelen [Vertaald, ingeleid en van commentaar voorzien door Ernst van Altena; tweetalige editie].
8-569: ORNÉE, W.A. - De zin in het Nederlands proza en de poëzie van Philips van Marnix Heer van St. Aldegonde; Een syntactisch-stilistische analyse [Proefschrift].
8-043: ORNÉE, W.A. (REDACTIE) - Van Bredero tot Langendyk; Een bloemlezing uit de Nederlandse kluchten van het begin van de zeventiende eeuw tot 1730.
7-992: Orsenna, Erik - La grammaire est une chanson douce.
1-1542: Orsini, M. l'abbé - La Vierge; Histoire de la Mère de Dieu en de son culte, complétée par les traditions d'Orient, les écrits des Saint Pères et l'histoire privée des Hébreux, Nouvelle édition.
1-1543: Orsini, M. l'abbé - La Vierge; Histoire de la Mère de Dieu en de son culte, complétée par les traditions d'Orient, les écrits des Saint Pères et l'histoire privée des Hébreux, Nouvelle édition.
1-1545: Orsini, M. l'abbé - La Vierge; Histoire de la Mère de Dieu en de son culte, complétée par les traditions d'Orient, les écrits des Saint Pères et les mœurs des Hébreux; Quatrième édition; revue, corrigée et annotée.
1-5675: Os, Henk van - Gebed in schoonheid; Schatten van privé-devotie in Europa, 1300-1500.
12-320: Os, Henk van - De vreugden van de kunst(geschiedenis).
1-5676: Os, Henk van - Gebed in schoonheid; Schatten van privé-devotie in Europa, 1300-1500.
1-1218: Os, Henk van - Gebed in schoonheid; Schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500.
1-1220: Os, Henk van - Gebed in schoonheid; Schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500.
1-1208: Os, Henk van - The Way to Heaven; Relic veneration in the Middle Ages.
1-1118: Os, H.W. van - Vecchietta and the sacristy of the Sienna hospital church; A study in Renaissance religious symbolism.
7-2425: OS, JOHAN VAN - Leeuwen en Elisabeth; De parochiële voorgeschiedenis en de ontwikkeling van de Stichting 'St. Elisabeth' 1932-1982.
3-040: Os, W. van - Vredelievende Gedagten over 't verkiezen van een Bisschop; Waar in voornamelijk word aangetoond, dat menig Katholijk, zo Geestelijk als Leek, van 't Vereenigd Nederland in zijne Dierbaarste Kerk-regten bij den aanvang dezer Eeuwe zwaar verkort is .
1-4303: Osborn, E. - Anfänge christlichen Denkens; Justin, Irenäus, Tertullian, Klemens, Übersetzt, bearbeitet und herausgegeben von Johannes Bernard.
6-836: OSTA, JAAP VAN - Geschiedenis van het moderne Italië; Tussen liberalisme en fascisme.
7-1260: OSWALD (HERAUSGEGEBEN VON) - Bruchstücke aus Karl Bertold's Tagebuch.
1-378: Otto, Theodor (bearbeitet von) - Perlen alter Tonkunst; Eine Auslehse der schönsten Volkslieder und Kunstgesänge des A-capella-Stils aus dem 13. bis 19. Jahrhundert; Für drei- bis vierstimmigen Frauenchor; Erster Band (Heft 1 bis 12).
7-2395: OUDEN HENGEL, GERARD - Tien jaar sprokkelingen onder de toren.
1-1255: Oudendijk Pieterse, Frances Henriëtte Annemie van den - Dürers Rosenkranzfest en de iconografie der Duitse Rozenkransgroepen van de XVe en het begin der XVIe eeuw [Proefschrift].
6-2513: OUDHEUSDEN, JAN VAN - De Sint Jan van 's-Hertogenbosch [Met foto's van Ernst van Mackelenbergh].
6-2907: Oudheusden, Berry van / Peeters, Ronald / Spapens, Paul / Stads, Jan - Encyclopedie van Tilburg.
6-2907A: Oudheusden, Berry van / Peeters, Ronald / Spapens, Paul / Stads, Jan - Encyclopedie van Tilburg.
6-2583: OUDHEUSDEN, J.L.G. VAN / VERBOOM, J.A.M. - Herstel- en Vernieuwingsbeweging in het bevrijde zuiden; Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945, [Reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XXXVIII].
6-2145: OUWERLING, H.N. - Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden [Heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1933, met een Ten geleide van W.A.M. van Heugten].
1-4306: Ouytsel, Rufien van - De drie rovers, en andere Franciscaanse novellen.
1-4305: Ouytsel, Minderbroeder, Rufien van - De tedere viool van Sinte Clara.
3-3461: Overberg, Bernard - Schriftkatholisches Religions-Handbuch um sich un andere zu belehren; Erster Band.
2-2611: Overberg, Bernard - Catechismus der Christelijke Katholijke Leere; Tot gebruik diergener, welke den Kleinen Catechismus hebben geleerd.
8-5157: OVERZEE, P. VAN - Het humanisme als levensbeschouwing in de Nederlanden; Deel I: Moderne Devotie - Bijbels humanisme - Humanistisch christendom.
9-2023: Overzee, P. van - Het moderne humanisme in Nederland.
8-4387: OVIDE - Morceaux choisis des Métamorphosen d'Ovide; avec une Introduction et des Notes par Paul Lejay.
8-4386: OVIDIUS - Bloemlezing uit de werken van Publius Ovidius Naso, in nieuwe vertaling [Met inleidingen, verbindenden tekst en aantekeningen door Dr. Jan van Gelder en Dra. A.F. Ruitenberg-De Wit.
8-4384: OVIDIUS - Amores [Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door John Nagelkerken], Reeks: Ambo-Klassiek.
8-4118: OVINK, B.J.H. - Philosophische Erklärung der Platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor.
7-1632: OWEN, D.D.R. - Ridder Roelan, Paladijn van Karel de Grote.
7-1976: OWENS, L.T. - J. H. Mason 1985-1951, Scholar-Printer.
6-2881: Özen, Halima / Kerkhof, Theo van de (redactie) - Eenvoudige woorden, simpele gebaren; 100 Tilburgers over liefde van alle dagen.
9-2024: Ozouf, Mona - Het feest van de Revolutie; De Franse Revolutie, de vernieuwing van het openbare leven en het ontstaan van de moderne maatschappelijke waarden 1789-1799.
1-A446: P. THEODOOR VAN SINT JOSEPH, O. K. - Iconologisch leven van de Heilige Theresia, mystiek kerkleeraar.
8-4119: PAASSEN, G.R. VAN - Inleiding tot het Griekse denken.
9-1319: PAASSEN, W.J.C. VAN / RUYGROK, J.H. - Textielwaren; Ten dienste van vakscholen en van hen, die zich voor het Brevet voor de textielhandel, de akten N a, N VII en de aantekening Theorie van huishoudelijk werk en wasbehandeling op de akten N VII en N XIX voorbereiden.
9-1181: Pachter, Josh (samenstelling) - De beste misdaadverhalen; Gekozen en ingeleid door de auteurs.
2-70: PACI, CARMELO - Monreale. The Benedictine Cloister, A guide tot the visit and interpretation of its symbols.
1-2001: Paepe, N. de - Hadewijch: Strofische gedichten; Een grondige studie van een middelnederlandse auteur.
1-2000: Paepe, N. de - Hadewijch: Strofische gedichten; Een grondige studie van een middelnederlandse auteur.
1-2005: Paepe, N. de - Hadewijch: Strofische gedichten; Een grondige studie van een middelnederlandse auteur + Hadewijch: Strofische gedichten; een keuze.
1-2004: Paepe, N. de - Hadewijch: Strofische gedichten; een keuze.
1-2003: Paepe, N. de - Hadewijch: Strofische gedichten; een keuze.
1-2002: Paepe, N. de - Hadewijch: Strofische gedichten; Een grondige studie van een middelnederlandse auteur.
7-1191: PAINTER, GEORGE D. - Marcel Proust; A biography [2 volumes].
9-1281: PAIS, ABRAHAM - Einstein woonde hier.
9-1545: PALACIOS, MIGUEL ASÍN - Islam christianisé; Étude sur le soufisme à travers les oeuves d'Ibn 'Arabî de Murcie.
3-042: Palafox y Mendoza, Juan / Bodtschap, Petrus vande (bezorgd door) - Brieven vande H. Moeder Theresia van Jesus, Fondatersse vande Herstelde Order van onse L. Vrouwe des Berghs Carmeli, met de Bemerckinghen vanden Hooghweerdighen Heere Don Juan de Palafox y Mendoza, Bisschop van Osma, vanden Raedt van Syne Conincklijcke Mejesteyt; By-een vergadert door de sorghe vanden seer Erw. P. Didacus van de Presentatie, Generael vande Ongeschoende Carmeliten vande Vergaaderinghe van Spanien; Eersten Boeck / Brieven vande H. Moeder Theresia van Jesus, Fondatersse vande Herstelde Order van onse L. Vrouwe des Berghs Carmeli, met de Bemerckinghen vanden Eerw. P. Petrus vande Bodtschap, Lees-meester in de Godts-gheleertheyt in het Klooster der Ongeschoende Carmeliten binnen Pampelona; By-een vergadert door het bevel vanden seer Eerw. P. Didacus vande Presentatie, eertydts Generael van't selve Order; Tweeden Boeck.
7-935: Brueys / Palaprat - Oeuvres choisies de Brueys et Palaprat, avec une notice sur l'un et l'autre auteur.
9-466: PALLIS, MARCO - Sikkim.
8-4255: PALLOTTINO, MASSIMO - Les grands sciècles de la peinture; La peinture Étrusque.
3-043: Palm, van der - Oratorische Werken IV-V: Redevoeringen Verhandelingen en Losse Geschriften; Vierde Deel + Vijfde Deel [in 1 band].
9-744: PALMER, J.P. - Jade, Series: Spring Art Books.
6-556: PALMER, MARTIN - De tao van Christus; De ontdekking van een christelijke beschaving in het oude China; Met de 'Jezussoetra's', Chinees-christelijke teksten uit de 7e tot de 11e eeuw.
3-809: Paludanum, F. Michaelem. - Apologia Constitutionis Urbanianae. , Quae incipit in eminenti ecclesiae, divisa in duas partes (bound together). Bound with: R.P. Aegidii Gabrielis moralis doctrinae reiteratum examen ejusque Catholica Repetita Castigatio (Leodii, Petri Danthez, 1683). .
9-682: PAMELEN-HAGENAARS, JOSÉ VAN - Duchesse; 20 Kantklospatronen.
7-2592: PANHUYSEN, TITUS A.S.M. - Maastricht staat op zijn verleden.
7-2668: PANHUYSEN, TITUS A.S.M. - Romeins Maastricht en zijn beelden.
8-570: PANNWITZ, RUDOLF - Albert Verwey und Stefn George; Zu Verwey's hundertstem Geburtstag.
2-969: Panzer, St. - Observanz und Reform in der Belgischen Karmelitenprovinz 1623-1649.
8-4388: PAOLI, UGO ENRICO - Vita Romana; Het leven in het oude Rome.
1-1112: Paolucci, Antonio - Het ontluiken van de renaissancekunst; De deuren van de Doopkapel te Florence.
5-1082: Benedicti Papae - Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae Bullarium; Tomus Primus + Secundus + Tertius + Quartus, In quo continentur Constitiones, Epistolae aliaque edita [1 vol.], Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius + Tomus Quartus [in one volume]; Editio Quarta emendatior & auctior.
2-842: Papàsogli, G. - Teresa Margherita Redi.
1-1006: Papini, G - Sint Augustinus; De geschiedenis eener ziel, Geautoriseerde vertaling uit het Italiaansch door Ellen Russe.
9-2026: Papini, Giovanni - Het avondrood der filosofen.
1-3018: Parfitt, W. - The elements of the Qabalah.
8-5189: PARKER, GEOFFREY / SMITH, LESLEY M. (RED.) - De algemene crisis van de zeventiende eeuw.
3-810: Parocchi, S.É. Le Cardinal. - Oeuvres Pastorales de S.É. De Cardinal Parocchi. , Successivement Évêque de Pavie et Archevêque de Bologne, présentement Vicaire-Général de Sa Sainteté Léon XIII. Trauites de l'italien avec l'autorisation de l'auteur, par l'Abbé Joseph Bonnet. .
1-1021: Paronetto, Vera - Augustinus; De boodschap van een leven.
1-4961: Parrinder, Geoffrey - De godsdiensten van de wereld; Historisch en actueel.
1-1001: Parrot, A. - Abraham en zijn tijd, Deel XII in de serie Bijbel en archeologie.
12-322: Parys, Joris van - Masereel; Een biografie.
1-2345: Parys, Michel van - Verzegelde bronnen borrelen weer; Over monastieke spiritualiteit en oecumene, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 46).
1-2313: Parys, Michel van - De heilige Benedictus, geestelijke vader, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 20).
1-2310: Parys, Michel van - De heilige Benedictus, geestelijke vader, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 20).
1-2311: Parys, Michel van - De heilige Benedictus, geestelijke vader, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 20).
1-2312: Parys, Michel van - De heilige Benedictus, geestelijke vader, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 20).
1-2308: Parys, Michel van - De heilige Benedictus, geestelijke vader, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 20).
1-2309: Parys, Michel van - De heilige Benedictus, geestelijke vader, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 20).
7-942: Pascal, Blaise - Les provinciales.
9-2027: Pascal - Oeuvres complètes, Préface d'Henri Gouhier; Présentation et notes de Louis Lafuma.
9-2030: Pascal, Blaise - Pensées / Les Provinciales.
8-571: PASCOAES, TEIXEIRA DE - Verbum obscurum; Aphorismen.
12-064: Passeron, Roger - Daumier [text in English].
7-1265: PASTERNAK, BORIS - Doktor Schiwago; Roman.
1-4317: Pater, Walter - The Renaissance; Studies in art and poetry.
1-4318: Pater, Walter - Imaginary portraits.
8-572: PATER, J.C.H. DE - Jan van Hout (1542-1609); Een levensbeeld uit de 16e eeuw.
2-909: Pater Andreas van de H. Maria, O.C.D. - De Orde van Onze Lievevrouw van den Berg Karmel, Een geschiedkundige bijdrage.
2-276: Pater Marcus, minderbroeder - capucijn - Echte kinderen van St. Franciscus; Schetsen uit het leven der heiligen zaligen en eerbiedwaardigen van de Orde der Minderbroeders-Capucijnen.
5-393: Patritii, Francici Xavierii - De Evangeliis; Libri Tres (Liber I + II + III, in two volumes).
1-4319: Pattist, M.J. - Ausonius als christen [Proefschrift].
9-753: PAUL, TESSY - Tiffany [Over leven en werk van ontwerper van glaswerk etc. Louis C. Tiffany].
1-4321: Paulissen, J.H.J., O.F.M. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M. [Proefschrift].
1-4609: Paus Franciscus - De naam van God is genade; Een gesprek met Andrea Tornielli.
8-634: PAUVERT, JEAN-JACQUES - Markies de Sade in levende lijve; Een onnatuurlijke onschuld, 1740-1783.
8-635: PAUVERT, JEAN-JACQUES - Markies de Sade in levende lijve; Een onnatuurlijke onschuld, 1740-1783.
8-637: PAUVERT, JEAN-JACQUES - Markies de Sade in levende lijve; Pornograaf en stilist, 1783-1814.
8-573: PAUWELS, J.L. - Verzamelde opstellen; Aangeboden aan de auteur ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
8-574: PAUWELS, J.L. - Het Onze-Lieve-Heersbeestje in de dialecten en in de folklore; Een taalkundige en folkloristische studie.
7-1633: PAVORD, ANNA - Namen noemen; Over het scheppen van orde in het plantenrijk.
8-575: PAWEL, ERNST - Het leven van Franz Kafka.
9-1529: PAYNE, ROBERT - The history of islam.
9-768: PAZAUREK, GUSTAV E. - Gläser der Empire- und Biedermeierzeit [Mit 6 Farbentafeln und 32 Textabbildungen].
1-2958: Pearl, Ch. - Rasji; een middeleeuws joods denker.
1-2919: Pearlman, M. - De Makkabeeën.
1-036: Peelen, Gert J. - De Statenvertaling van 1637; De nieuwe Bijbel van een vrij volk.
1-4322: Peerlinck, Fr. - In de schaduw van de kathedraal; 25 years Holy Family Parish in Antwerp / Belgium 1972-1997.
9-2307: Peet, Jan - Het uur van de arbeidersjeugd; De Katholieke Arbeidersjeugd, de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd en de emancipatie van de werkende jongeren in Nederland 1944-1969.
6-2724: Peeters, Ronald / Schilders, Ed - Katholiek Tilburg in beeld.
7-1270: PEETERS, L. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos.
6-2073: PEETERS, C. - De Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, Reeks: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
8-5159: PEETERS, HARRY / DRESEN-COENDERS, LÈNE / BRANDENBARG, TON (REDACTIE) - Vijf eeuwen gezinsleven; Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland.
6-2520: PEETERS, C. - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, Serie: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, geïllustreerde beschrijving.
2-1601: Peeters en Van Couwenberg, EE. HH. En J.D. O'Connor C.ss.R. - Volledig dagelijks Missaal en Vesperale; Bevattend al de missen van het Romeins Missaal, de Vespers voor alle zon- en feestdagen, het feesteigen van de bisdommen, het Kyriale, benevens een keur van gebeden en oefeningen, alles volgens de laatste pauselijke decreten.
6-2801: Peeters. Ronald / Schilders, Ed (samenstelling) - De kapel op de Hasselt; Een bloemlezing uit het geschreven en beeldend werk van 40 Tilburgse auteurs, Reeks: In Tilburg.
6-2722: Peeters, Ronald - Tilburg in beeld 1865-1945.
6-2721: Peeters, Ronald - Tilburg in beeld 1865-1945.
6-2521: PEETERS, C. - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, Serie: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, geïllustreerde beschrijving.
9-2262: Peeters, H.F.M. / Mönks, F.J. (redactie) - De menselijke levensloop in historisch perspectief.
6-2786A: Peeters, Ronald - De Paap van Gramschap; Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg.
6-2786: Peeters, Ronald - De Paap van Gramschap; Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg.
6-2751: Peeters, Ronald / Schilders, Ed / Spapens, Paul / Wagemakers, Ton - Tilburg verzamelt!.
1-5707: Péguy, Charles (poèmes) / Belzeaux, Pierre (photographies) - Le monde de Chartres.
6-2560: PEIJNENBURG, J.W.M. - Kerk in verdrukking [Brabantse katholieken onder reformatorisch gezag].
6-2740: Peijnenburg, J.W.M. - Joannes Zwijsen, bisschop, 1794-1877.
6-2465: PEIJNENBURG, J.W.M. - Judocus Smits en zijn TIJD [Proefschrift].
6-2124: PEL, J.A. - Economische bedrijvigheid in transitie; Boxtel in de negentiende en twintigste eeuw, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XCVIII.
6-2207: PEL, HANS - Een onmiskenbaar kloosterlijk huis; Verpleeghuis Cunera in Heeswijk 1967-2007.
9-2032: Pelckmans, Paul - De ambitie van Werther; Een wandeling langs de tederheidscultuur.
1-3002: Peli, P.H. - De Tora vandaag; 54 korte essays.
1-4324: Pelikan, Jaroslav - Een geschiedenis van Maria.
9-436: PELLEGRINI, FABIO - Guida alla valdorcia nascosta esoterica naturale; Guida per Viaggiatori sentimentali.
5-1044: Pellizzarii Placentini, Francisci - Manuale Regularium, Constans ex decem Tractatibus, & in duos Tomos distributum: In Quorum Priori, Agitur de statu Religioso in communi, Regularium Novitiatu, Professione, Votis t um communibus, tum propriis aliquorum Ordinum, Religiosorum Obligationibus, ac Prohibitionibus; In Posteriori, Eoque Bipartito, Agitur de praecipuis Religiosorum poenis, Privilegiis, Gubernatione, ac de Monialibus..., Tomus Prior [contains: Tractatio I (De Statu Religioso) till Tractatio VI (De Praecipuis Regularium)]; Editio secunda ab ipsomet Authore recognita, pluribus, iisque utilissimis Additionibus in proprio loco positis aucta, ac expurgata ab erroribus in priori editione Veneta commissis, .
2-575: Penning de Vries, P. SJ - Zusters van Liefde.
1-4327: Penning de Vries, P. - Geestelijke lezing uit de Sociëteit van Jezus.
1-5346: Penning de Vries SJ, Piet - Van Hart tot hart [217 zondagspreken en voorbereidende inleidingen voor de jaren A, B en C vanuit en voor studie, overweging en begeleidingswerk].
2-540: Penning de Vries, P. SJ - De Zusters van Jezus' Barmhartigheid, Met de regel van de heilige Augustinus.
9-416: PENZIG, RUDOLPH - Logengespräche über Politik und Religion [Faksimile].
9-2033: Pepys, Samuel - Dagboek 1660-1669; Een selectie uit het volledige Dagboek.
1-2979: Perath, M.J. - Tussen Jeruzalem en Amsterdam.
3-3468: Perin, D. - Tractatus de Peccatis.
8-4788: PERNOUD, RÉGINE - Afrekenen met de middeleeuwen.
8-4789: PERNOUD, RÉGINE - De vrouw ten tijde van de Kruistochten.
8-4786: PERNOUD, RÉGINE - De middeleeuwen; Een herwaardering [heruitgave; in 1981 verschenen onder de titel Afrekenen met de Middeleeuwen].
7-1860: PERNOUD, RÉGINE - Héloïse et Abélard, Bibliothèque de Culture Historique.
8-4787: PERNOUD, RÉGINE - Afrekenen met de Middeleeuwen.
8-4791: PERNOUD, RÉGINE - Christine de Pisan.
1-2133: Pernoud, R. - Hildegard van Bingen.
1-2134: Pernoud, R. - Hildegard van Bingen.
1-2132: Pernoud, R. - Hildegard van Bingen.
6-799: PÉROUSE DE MONTCLOS, JEAN-MARIE (TEKST) / POLIDORI, ROBERT (FOTOGRAFIE) - Kastelen langs de Loire.
4-250: Perrault, Claude - Ordonnance des cinq especes de Colonnes selon la Methode des Anciens; Premiere Partie (Des choses communes à tous les Ordres) et Seconde Partie (Des choses appartenantes à chaque Ordre) [sans page de titre].
8-065: PERRE, RUDOLF VAN DE - Anton van Wilderode; Een monografie.
12-109: Van de Perre, Harold - Pietro Pauolo Rubens begrijpen, zien, beleven.
8-577: PERRON, E. DU - Brieven [9 vol., compleet, Met Bijlagen en Registers in Deel 9].
9-2299: Perrot, Michelle (redactie) - Geschiedenis van het persoonlijk leven [onder redactie van Philippe Arrès en Georges Duby]; Van de Franse Revolutie tot de Eerste Wereldoorlog.
8-5259: PERRY, J. / KNEGTMANS, P.J. / BOSSCHER, D.F.J. / BECKER, F. / KALMA, P. - Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland 1894-1994 .
7-921: Perse, Saint-John - Chronique, Série: Oeuvres de Saint-John Perse.
7-920: Perse, Saint-John - Amers, Série: Oeuvres de Saint-John Perse.
8-1308: PERSOON, WILLEM - Anton van Wilderode.
6-1190: PERSOONS, E. / KOK, H. DE / FORNOVILLE, L. / PEETERS, R. - Korsendonk.
2-528: Persoons, E., m.m.v. Leyder, D. en Nijssen, R. - Tijdschriften i.v.m. kloostergeschiedenis.
8-4120: PESCH, H.W. VAN - De idee van de menselijke beperktheid bij Sophocles [Proefschrift].
9-2034: Pesic, Peter - Labyrinth; A search for the hidden meaning of science.
5-1150: Petavii Aurelianensis, Dionysii - Theollogicorum Dogmaticum; Tomus Primus (in quo de Deo Uno, Deique proprietatibus agitur) + Tomus Secundus (in quo de Sanctissima Trinitate agitur) + Tomus Tertius (in quo ce Angelis, ac Mundi Opificio, & Ecclesiasticâ Hierarchiâ disseritur) + Tomus Quartus + Tomus Qartus Pars Altera (in quo de Incarnatione Verbi agitur) [5 vols.].
5-1045: Petavii Aurelianensis, Dionisii - Opus de Theologicis Dogmatibus, auctius in hac Novissima Editione; Tomus Secundus, In quo de Sanctissima Trinitate agitur [Tomus Primus is missing].
5-1046: Petavius, Dionisius - Opus de Doctrina Temporum, in tres Tomos distributem, Cum multis Additionibus ispus Auctoris; auctius in hac Nova Editione Notis & Emendationibus quamplurimis, quas manu sua Codici adscripserat Dionysius Petavius; Tomus Primus + Tomus Secundus + Tomus Tertius [3 vols.], Tomus I: Cum Prefatione & Dissertatione de LXX. Hebdomadibus Joannis Harduini, S. J. P. / Tomus II: Temporum ... disputantur, tum doctrinae usus atque fructus Chronico Libro traditur / Tomus III: Uranologium sive systema variorum auctorum, qui de Sphaera ac Siderius eorúmque motibus Graecè commentati sunt, quorum nomina post Praefationem leguntur; item variarum dissertationum libri VIII. Accesserunt Nova Editione ejusdem Patavii et Jac. Sirmondi Dissertationes de Anno Synodi Sirmiensis & Fidei formulis in eo editis.
9-1085: Peters, Ellis - Het laatste lijk, Reeks: Broeder Cadfael-mysteries.
1-5616: Peters O.C.D., Pieter Augustin - Geloof en mystiek; Een theologische bezinning op de geestelijke leer van Sint-Jan van het Kruis [Proefschrift].
1-2435: Peters, Gerlach - Brandende alleenspraak met God, (Reeks: Mystieke Teksten met Commentaar, nr. 5).
1-2436: Peters, Gerlach - Brandende alleenspraak met God, (Reeks: Mystieke Teksten met Commentaar, nr. 5).
1-5677: Peters, Fons - Bedevaarten in Europa [Fotografie Willem Mes].
9-158: PETERS, CESARE - Jonge wolven sluipen door de rimboe, Engelbewaarder-Reeks, No. 3; Met illustraties van Jan Lutz.
1-1238: Peters, Jan Hendrik - Hoogtepunten van romaanse glasschilderkunst.
6-2286: PETERS, COR (SAMENSTELLING) - Venhorst en de Peel.
1-2088: Peters, J.P.A. ocd - Leven met een melodie; Meditaties over Het Geestelijk Hooglied van Sint-Jan van het Kruis.
8-4192: PETISCUS - Mythologie der Grieken en Romeinen; Vrij bewerkt naar den 20en Hoogd. Druk, Met een voorwoord van dr. A.E.J. Holwerda.
8-32: PETIT, LOUIS D. (BEWERKING) - Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; Derde Deel: Alphabetische catalogus.
7-1549: PETIT MOUNE (S. VESTDIJK) - Droom.
7-1828: PETIT, LOUIS D. (BEWERKING) - Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; Derde Deel: Alphabetische catalogus.
2-1717: Petit, P. Adulpho, S.J. - Sacerdos Rite Institutus Piis Exercitationibus Menstruae Recollectionis.
8-579: PETRARCA - Lauweringsrede, Vertaald en toegelicht door Chris Tazelaar.
8-4792: PETRARCA - Lauweringsrede [Vertaald en toegelicht door Chris Tazelaar], Reeks: Ambo-Klassiek.
7-1272: PETRI, WALTER - Humbug ist eine Bahnstation; Gedichte an Kinder, Illustrationen von Gisela Neumann.
9-2035: Petrie, J.H. - Lodewijk XVII - Naundorff; Een mysterie ontraadseld.
6-2201: PETROVITS, EVELINE - Trouwe liefde [Met Thomas van Diessen, Goirle gedrukt op de voorkaft van het boek].
8-4469: PETSCHENIG, MICHAEL (BEARBEITET VON) - Der kleine Stowasser; Lateinisch-Deutsch Schulwörterbuch.
1-4329: Pettegree, Andrew - Het merk Luther; Hoe een monnik vanuit het niets zijn stadje tot het centrum van de boekdrukkunst maakte en zichzelf tot de beroemdste man van Europa - en de Reformatie aanzwengelde.
1-1180: Petzold, A. - Romanesque Art, Series: The Everyman Art Library.
9-2234: Peursen, C.A. van - Ludwig Wittgenstein , Reeks: Wijsgerige Monongrafieën.
3-822: Pey, M. L'Abbé. - Le Philosophe Chrétien, considérant les grandeurs de Dieu. , Dans ses attributs et dans les mystères de la religion. Ouvrage où l'on se propose d'éclairer & de nourrir la piété des fidèles. .
3-823: Pey, M. L'Abbé. - Le Philosophe Chrétien, considérant les grandeurs de Dieu. , Dans ses attributs et dans les mystères de la religion. Ouvrage où l'on se propose d'éclairer & de nourrir la piété des fidèles. .
2-1955: Peyton, Reverend Patrick J., C.S.C. - Over de Rozenkrans; belangstellingscentrum; Eerste Graad.
2-1956: Peyton, Reverend Patrick J., C.S.C. - Over de Rozenkrans; koncentratiepunt; Derde Graad.
1-4330: Pezeril, Daniël - De pastoor van Ars.
9-2037: Pfaff, A.A.J. - Hendrik de Man; Zijn wijsgerige fundering van het moderne socialisme.
8-5160: PFAFF, A.A.J. - De wijsgerige grondslag van het socialisme bij Hendrik de Man; Een fundering van het moderne socialisme [Dissertatie].
3-3470: Pfalzer, Marcellino - Schrift-Katholische Glaubens-Lehr, das ist: Kurze, klare, und gründliche Auslegung des kleinen in fünff Haupt-Stuck eingetheilten Catechismi, der Ordnung nach in ein und neuntzig Schriften-Lehren verfasset aus göttlich-heiliger Schrift, und H.H. Vätteren durchaus bestättiget, Mit sehr vilen herllichen so wohl Trost- als Schröckvollen Exempelen, besonders zum Beschluss einer jeden Christen-Lehr ausführlich erkläret, und anvor mündlich dem gemeinen Volk vorgetragen, Nunmehr aber zu einem anständig und nutzlichen Gebrauch denen Herren Pfaffer, und Christen-Lehrer zu einem helpsam und auferbaulichen Les- Lehr- und Exempl-Buch, denen Haus-Vätteren, und Mütteren &c. zu allgemenen Unterricht der kleinen Jugend sowohl als der Erwachsenen in offentlichten Druck hervorgegeben.
1-A330: PFEIFFER-BELLI, W. (HERAUSGEGEBEN VON) - Thomas Murner in Schweizer Glaubenskampf, Ein Brief und zwei Brochuren; Series: Corpus Catholicorum; Werke katholischer Schrifsteller im Zeitalter der Glaubensspaltung, Nr. 22.
8-5356: PHAFF, H.E. - Raadhuis-spreuken; Spreuken en bouwopschriften van Nederlandse raadhuizen.
2-2366: PHILIPON, M.M., O.P. - Les sacréments dans la vie chrétienne.
2-2317: Philipon, M.M., O.P. - Les sacréments dans la vie chrétienne.
1-2048: Philipon O.P., M.M. - Orkaan van glorie; Hoe Theresia van Lisieux heilig werd.
1-1226: Philippen, Jos - Kerstmis en Driekoningen in de beeldende kunsten.
8-4793: PHILIPS, MARK - In de schaduw van de Medici; Uit de memoires van Marco Parenti.
1-3158: PHILON D'ALEXANDRIE - OEuvres no. 14: De migratione Abrahami, Introduction, traduction et notes par Jacques Cazeaux, s.j..
1-3213: Philon d'Alexandrie - OEuvres no. 1: De Opificio Mundi, Introduction, traduction et notes par R. Arnaldez.
1-3159: PHILON D'ALEXANDRIE - OEuvres no. 1: De Opificio Mundi, Introduction, traduction et notes par R. Arnaldez.
8-110: PICHOIS, CLAUDE / ZIEGLER, JEAN - Baudelaire; Een biografie.
12-006: Pichon, Yann le - De schilders van het geluk [1848-1918; Barbizon, Honfleur, Montmartre, Langs de Seine, Pont-Aven, Montparnasse].
9-2314: Pichot, Amadée - Revue Britannique, recueil international; 1859: Tome Premier + Tome Deuxième + Tome Troisième + Tome Quatrième / 1860: Tome Premier + Tome Deuxième + Tome Troisième, Edition Franco-Belge - Nouvelle série.
1-056: Piconio, Bernardini a - Epistolarum B. Pauli Apostoli, triplex expositio: Analysi ..., Paraphrasi ..., Commentario ...; Tomus I + II + III.
1-051: Piconio, Bernardini a - Opera Omnia Bernardini a Piconio; una primum in lucem edita, recognita diligenter, cum dissertatione praevia, cura et studip H. Dunand; Tomes I (Sanctus Matthaeus et Sanctus Marcus) + Tomus II (Sanctus Luca et Sanctus Joannes) + Tomus III (Sanctus Jesu Christi Evangelium secundum Joannem + La vraie manière de sanctifier sa vie par la préparation à la mort).
1-130: Piconio, Bernardini a - Epistolarum B. Pauli Apostoli; Triplex expositio: Analysi ..., Paraphrasi ..., Commentario ...; Tomus Tertius (Secundae Epist. Ad Thessalonicensis till Epistolae ad Hebraeos) [Tomus I + Tomus II are missing].
1-052: Piconio, Bernardini a - Epistolarum B. Pauli Apostoli, triplex expositio: Analysi ..., Paraphrasi ..., Commentario ...; Tomus 1 + 2 + 3.
3-203: Pierik S.J., R.J. - Philagia; Catechismus der volmaaktheid.
1-906: Pierik S.J., R. J. - God in de Gewijde Zangen der Heilige Schrift.
2-4099: PIERSON, A. - Geschiedenis van het Roomsch-Katholicisme tot op het Concilie van Trente; Derde Deel.
8-4121: PIERSON, A. / KUIPER, K. - Geestelijke voorouders - Studiën over onze beschaving; Het Hellenisme; Eerste Gedeelte: Athene - Alexandrië - Antiochië / Tweede Gedeelte: Pergamum - Rome [2 banden].
3-252: PIERSON, A. - Geschiedenis van het Roomsch-Katholicisme. , Tot op het concilie van Trente. Eerste, tweede, derde en vierde deel. .
3-3473: Piette, Aurelio - Elucidationis difficiliorum Theologiae Quaestionum; Pars Prima.
1-4951: Pijfers, Herman / Roes, Jan - Memoriale; Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw.
1-A422: PIJFERS, HERMAN / ROES, JAN (SAMENSTELLING) - Memoriale; Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw.
6-2068: PIJNENBURG, CEES - Wij maakten het zelf mee; Herinneringen van Loonse mensen aan bezetting en bevrijding; Jaarboek Straet & Vaart 1994.
3-2154: PIMEN, PATRIARCH VON MOSKAU - Zur Situation des Glaubens in Rußland, Ein interview von Alceste Santini.
3-204: Pinamonti, P. Joannes Petrus - De Religieuse in de Eenzaemheid onderwezen, Hoe dat zy den tyd van het Geestelyk Vertrek met groote vrugt der ziele kan besteden, en te samen voorsien van de noodige Meditatien, Ondersoekingen en Geestelyke Lessen voor ider dag ...; Een werk, het geen ook grootelyks kan dienstig zyn voor alle andere, besonderlyk Geestelyken, soo Mans als Vrouws-persoonen / Geestelyke Lessen voor ider dag der Geestelyke Oeffeningen, seer dienstig voor alle Religieusen, En voor alle andere bysonderlyk Geestelyke soo Mans als Vrouws-persoonen, Ook buiten den tyd der selve Oeffeningen, Indien sy die met aendagt maer sullen willen lesen, [Uit het Italiaensch vertaeld door P. Joannes Baptista Holvoet].
2-970: Pinna, G. - L'Opera di Mons. Giuseppe Maria Pilo nella Diocesi di Ales (1761-1786), Un vescovo carmelitano del XVIII secolo.
7-2697: PINXTEREN, A.A.J.J. VAN ET AL. (REDACTIE) - Pronkstukken Venlo 650 jaar stad.
7-1606: PIRANI, EMMA - Gothic illuminated manuscripts.
6-2510: PIRENNE, L.P.L. E.A. - s-Hertogenbosch, opmerkelijke stad.
6-2401: PIRENNE, LOUIS - De archivaris vertelt; Tilburgse en Bossche herinneringen.
6-2555: PIRENNE, L.P.L. - s-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht; Staatkundige geschiedenis 1576-1579.
6-2525: PIRENNTE, LOUIS P.L. - s-Hertogenbosch en de Blijde Inkomste [Overdruk uit: Anciens Pays et Assemblées d'États / Standen en Landen; Wetenschappelijke bijdragen uitgegeven door de Belgische afdeling van de Internationale Commissie voor de Geschiedenis van Standen en Landen].
1-4335: Piryns, E. - Japan en het christendom; naar de overstijging van een dilemma, deel I + II (compleet).
5-402: Pitra, J.B. - Spicilegium Solesmense complectens Sanctorum Patrum Scriptorumque Ecclesiasticorum anecdota hactenus opera, selecta e graecis orientalibusque et latinis codicibus, publci juris facta curante Domno j. B. Pitra, Tomus Primus, in quo praecipue auctores saeculo v antiquores proferuntur et illustrantur.
1-5347: Pius O. Carm., P. - Moeder Josephine, Carmelites (1863-1931).
2-98: PIUS PP XII, CAPELLE, D.B. O.S.B. ET AL. - zonder titel (bundel artikelen ter gelegenheid van het feest van Sint Benedictus in het jaar 1947).
1-2440: Plancke, Chantal van der /Knockaert, André - Vijftien dagen bidden met Catharina van Siena, (Reeks: Mystieke Teksten met Commentaar, nr. 8).
8-580: PLANK, P.H. VAN DER - Taalsociologie; Een inleiding tot de rol van taal in het maatschappelijk verkeer.
7-2460: PLANTEMA, GERARD - Nijmegen '40'45.
1-A464: PLANTENGA, J.H. - L'Architecture religieuse dans l'ancien Duché de Brabant depuis las Règne des Archiducs jusqu'au Gouvernement Autrichien (1598-1713).
1-4339: Plas, Michel van der - De klokkenluiders; Hervormingsbewegingen in de katholieke kerk.
1-4336: Plas, D. van der / Becking, B. / Meijer, D. (redactie) - De schepping van de wereld; Mythische voorstellingen in het oude Nabije Oosten.
1-5348: Plas, Michel van der - Mijnheer Gezelle; Biografie van een priester-dichter (1830-1899).
1-5349: Plas, Michel van der - Mijnheer Gezelle; Biografie van een priester-dichter (1830-1899).
8-724: PLAS, MICHEL VAN DER - Vader Thijm; Biografie van een koopman-schrijver.
1-A332: PLAS, MICHELS VAN DER / ROES, JAN (SAMENSTELLING) - De kerk gaat uit; Familiealbum van een halve eeuw katholiek leven in Nederland.
2-506: Plas, M. van der - Abdijen in de Lage Landen, en de mensen die er wonen.
2-507: Plas, M. van der - Abdijen in de Lage Landen, en de mensen die er wonen.
1-1414: Plas, Michel van der - Brieven aan Paus Johannes.
8-581: PLAS, MICHEL VAN DER - Juliette [De liefde van Juliette Drouet en Victor Hugo].
1-4337: Plas, Michel van der - De man van Nazareth; Teksten bij de evangeliën.
1-4338: Plas, Michel van der (samenstelling) - Uit het rijke Roomsche Leven; Een documentaire over de jaren 1925-1935; Nawoord van Kees Fens.
6-103: PLAS, CH. O. VAN DER - Bra Widjaja [Nederlandstalige].
8-4126: PLATO - Plato, schrijver: 1. Liefde, 2. Onzekerheid, 3. Rechtvaardiging, 4. Verstarring; Teksten gekozen en vertaald door Gerard Koolschijn.
8-4129: PLATO - Keur uit zijn werken; Samengesteld door G.J.D. Aalders etc. [Griekse tekst].
8-4133: PLATO - Platonis Opera [Recognivit brevique adnotatione critica instruxit]; Tomus III: Tetralogias V-VII continens [Greek text], Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Joannes Burnet.
8-4125: PLATO - Plato, schrijver: 1. Liefde, 2. Onzekerheid, 3. Rechtvaardiging, 4. Verstarring; Teksten gekozen en vertaald door Gerard Koolschijn.
8-4131: PLATOON - Gorgias [Vertaald, ingeleid en verklaard door prof. dr. R. van Pottelbergh].
8-4609: PLATT, COLIN - The atlas of Medieval man.
8-4608: PLATT, COLIN - Panorama van de middeleeuwen.
2-671: Plattig O.Carm., Michael - Gebet als Lebenshaltung; Die spirituelle Gestalt der Reform von Touraine in der Obendeutschen Karmelitenprovinz.
2-961: Plattig, M., Ocarm. - Gebet als Lebenshaltung, Die spirituelle Gestalt der Reform von Touraine in der Obendeutschen Karmelitenprovinz.
6-810: PLATTS, BERYL - Scotish Hazard; Volume II: The Flemish heritage.
8-4391: PLAUTUS, T. MACCIUS - Het kabeltouw / De geboorte van Hercules [Vertaald door J. Hemelrijk Sr.].
8-4794: PLEIJ, HERMAN - De eeuw van de zotheid; Over de nar als maatschappelijk houvast in de vroegmoderne tijd.
8-582: PLEIJ, HERMAN - Nederlandse literatuur van de late middeleeuwen.
8-4796: PLEIJ, HERMAN - Komt een vrouwtje bij de drukker...; Over gezichtsveranderingen van de literatuur uit de late Middeleeuwen.
8-4797: PLEIJ, HERMAN - Dromen van Cocagne; Middeleeuwse fantasieën over het volwmaakte leven.
8-4798: PLEIJ, HERMAN - Dromen van Cocagne; Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven.
4-251: Plinius, C. - L'Histoire du Monde; Tome Premier + Tome Second [les deux Tomes en 1 volume; il manque page de titre de Tome Premier, mais avec page de titre de Tome Second].
1-4340: Ploeg O.P., J. van der - Oud-Syrisch monniksleven.
1-952: Ploeg, J. van der - De psalmen, uit de grondtekst vertaald en van korte inleidingen en aantekeningen voorzien, Onder auspiciëen van de Katholieke Bijbelstichting uitgegeven.
1-4341: Plooij, J. - De mysterie-leer van Odo Casel; Een bijdrage tot het oecumenisch gesprek der Kerken.
12-266: Ploos van Amstel, Jaap (samenstelling en inleiding) - Jan Sanders' schetsboek.
8-4135: PLOTINOS - Over schouwing, en tegen de gnostici [Ingeleid, vertaald en geannoteerd door dr. Th.G. Sinnige], Reeks: Dixit.
1-1230: Pluijmakers, Frans / Verspaandonk, Susan / Spauwen, Victor - Prentjes uit de rijke Rooms Katholieke cultuur; Tastbare tekens van heilbrengende symbolen en rituelen, in het bijzonder de sacramenten.
8-4394: PLUTARCH - Makers of Rome; Nine Lives by Plutarch: Coriolanus / Fabius Maximus / Marcellus / Cato the Elder / Tiberius Gracchus / Gaius Gracchus / Sertorius / Brutus / Mark Antony [Translated with an Introduction by Ian Scott-Kilvert].
8-4138: PLUTARCHUS - Demetrius / Antonius [Vertaling prof. dr. G.J. de Vries].
8-4393: PLUTARCHUS - Een bloemlezing uit zijn geschriften [Vertaald en ingeleid door dr. W.P. Theunissen].
7-1811: PLUVINEL, ANTONIJ DE - Reitkunst; darinnen ... die jetzo Regirende Kön. Mayst. In Franckreich Ludouicum XIII. Underwiesen; Lehrend Wie ein Reutersmann sich zu allen Ritterlichen Ubungen bequemen und instellen, wie ein Pferd zum Gehorsam zubringen und in allerley schönen Schulen / Stücken und Maneigen leichtlich und volkommentlich abgerichtet werden soll; In Französischer ung Teutscher Sprach an den Tag gegeben, und mit sechzig schönen Kupfferstücken gezieret [facsimile uitgave, naar de originele uitgave uit 1628, Frankfurt am Mayn, bey Erasmo Kempffern, in Verlegung Matthaei Merian]; Met los bandje met Inleiding en Nederlandstalige bewerking van de oorspronkelijke tekst; door Ad. Klebe te Rotterdam.
9-2306: Po-chia Hsia, R. - Gesellschaft und Religion in Münster 1535-1618, [Bearbeitet und herausgegeben von Franz-Josef Jacobi].
8-4256: POBÉ, MARCEL / ROUBIER, JEAN - Kelten - Römer; 1000 Jahre Kunst und Kultur in Gallien.
8-4257: POBÉ, MARCEL / ROUBIER, JEAN - Kelten - Römer; 1000 Jahre Kunst und Kultur in Gallien.
8-047: POE, EDGAR ALLEN - 26 Griezelverhalen [Met illustraties van Arthur Rackham].
9-1233: Poe, edgar Allen e.a. - Veertien vreemde verhalen van vroeger.
9-1088: Poe, Edgar Allen - Een tiental verhalen, Met een Inleiding van Henri van Booven.
9-1086: Poe, E.A. - Edgar Allan Poe Omnibus.
9-1087: Poe, Edgar Allen - De blinde passagier [Vertaald door Bas van Deilen], Reeks: Het Nederlandsche Boekengilde nr. 66.
9-1089: Poe, Edgar Allen - Fantastische vertellingen, Reeks: Prisma-boeken .
9-1090: Poe, Edgar Allen - De zwarte kat, en andere griezelverhalen, Reeks: Meesters der fantastische vertelkunst nr. 1.
8-1228: POELHEKKE, F.J. - Kerstgave; Dichtjes.
8-048: POELHEKKE, M.A.P.C. / VOOYS, C.G.N. DE - Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis.
8-5162: POELHEKKE, J.J. - Geen blijder maer in tachtigh jaer; Verspreide studiën over de crisisperiode 1648-1651.
8-5319: POELMAN, H.A. ET AL. - Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders, 1904-1929.
8-5320: POELMAN, H.A. ET AL. - Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders, 1904-1929.
6-086: POERWADARMINTA, W.J.S. - Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bagian kedua Huruf P s/d Z.
2-825: Poinsenet, M.-D. o.p. - Thérèse de Lisieux, témoin de la foi.
1-3061: Polak, G.I. en Ameringen, M.L. van (bewerking) - Gebeden der Nederlandsche Israëlieten, voor den eersten en tweeden dag van het Paasch-feest; Hebreeuws en Nederduitsch, met een historisch overzicht.
8-5164: POLAK, INGE (SAMENSTELLING) - Geloof mij vrij, mevrouw; Een bloemlezing uit vrouwentijdschriften tussen 1870 en 1920.
8-5163: POLAK, NICO (IJEENGEBRACHT DOOR) - Het was vréésselijk; Onsterfelijke pagina's uit de roemruchte jaargangen van het Geïllustreerd Politienieuws.
9-2038: Polak, Siegfr. - Beknopte geschiedenis der staathuishoudkunde in theorie en praktijk.
8-586: POLDERS, LOEK (SAMENGESTELD DOOR) - Erotische verhalen [verhalen uit de diverse werelddelen, uit Europa, uit Nederland en België].
6-058: POLL, MAX VAN - Indië en wij, Reeks: De Gulden Passer Serie; Studiën voor Onzen Tijd.
6-365: POLL, WILLEM VAN DE - De Nederlandse Antillen; Een fotoreportage van land en volk door Willem van de Poll.
6-1134: POLLET, J. / HELSEN, J. - Toponymie van Varsenare, [Serie: Nomina Geographica Flandria, Monographieën II].
8-589: POLLMAN, MARIËLLE (RED.) - Anton van Duinkerken; Een veelomvattend mens.
8-588: POLLMANN, M.M.W. - Oorzaak en handelende persoon; De beschrijving van passieve zinnen in de Nederlandse grammatica [Proefschrift].
1-1910: Polman O.F.M., P. (uitgegeven door) - Romeinse Bescheiden voor de Geschiedenis der Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, 1727-1853; Deel I: 1727-1754, Reeks: Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie nr. 103.
1-1909: Polman O.F.M., P. (uitgegeven door) - Romeinse bronnen voor de Kerkelijke Toestand der Nederlanden onder de Apostolische Vicarissen 1592-1727; Deel IV: 1706-1727, Reeks: Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie nr. 97.
8-587: POLMAN, MARIËLLE - De keerzijde van het leven; Anton van Duinkerken als literatuurcriticus bij De Tijd.
2-1713: Polmano Tubiziano, Joanne - Breviarium Theologicum; Continens definitiones, descriptiones, et explicationes terminorum theologicorum.
8-4799: POLO, MARCO - Het boek van Marco Polo, of De wonderen van een wereldreis.
9-2039: Polo, Marco - De wonderen van de Oriënt [Il Milione].
4-246: Pomey, le P. François - Le Dictionnaire Royal, augmentée de nouveau, et enrichi d'un grand nombre d'expressions elegantes, de quantité de mots François nouvellement introduits; ... ; Derniere Edition, Nouvellement augmentée de la plus grande partie des Termes de tous les Arts, que l ón a marquez d'un Afterique.
8-4489: POMEY, F. - Nieuw Nederdytsch - Latynsch woorden-boek; Nieuwen druk, vermeerderd met aentallyke schoone spreuken en eenige duyzende woorden, de welke men met de grootste zorg en neerstigheyd heeft byeen verzameld uyt de taalkundigste en beste schryvers, ende voornamentlyk uyt S. Pitiscus en D. Van Hoogstraeten.
1-3065: Poncé, Ch. - Kabbalah; achtergrond en essentie.
6-142: PONDER, H.W. - Java's pracht en praal [Voor Nederland bewerkt door Dr. C.P. Gunning; Ingeleid door Z. Exc. Dr. H. Colijn].
9-2040: Ponsioen, J.A. - Symboliek in de samenleving; Een sociologie van de symbolen en van het symboliek denken.
5-1047: Ponsonailhe, Charles - Les cent chefs-d'oeuvre de l'art religieux; Les peintres interprétant l'Évangile.
3-3316: Du Pont, P. - Nouvel abrégé des Meditations du P. Du Pont [Il manque page de titre].
3-206: Ponte, Ludovicus de - Overwegingen van de voornaamste waarheden van ons H. Geloof en van het leven onzes Heeren Jesus Christus; Eerste t/m Zesde Deel [6 banden, complete set].
3-207: Ponte, Ludovicus de - Meditatien op de mysterien vande Passie onses Heeren Iesu Christi, Over-gheset in onse Neder-lantsche tale door P. Iacobus Suivius.
9-2260: Poorthuis, Marcel / Salemink, Theo - Lotus in de Lage Landen; De geschiedenis van het boeddhisme in Nederland; Beeldvorming van 1840 tot heden.
1-5350: Poorthuis, Marcel / Salemink, Theo - Op zoek naar de blauwe ruiter; Sophie van Leer, een leven tussen avant-garde, jodendom en christendom (1892-1953).
12-280: Poorthuis, Marcel / Salemink, Theo - Op zoek naar de blauwe ruiter; Sophie van Leer, een leven tussen avant-garde, jodendom en christendom (1892-1953).
9-2041: Poortman, J.J. - Raakvlakken tussen oosterse en westerse filosofie, Een bundel wijsgerige opstellen, bijeengebracht door ir. F.R. den Outer.
1-1163: Poortvliet, Rien - Hij was een van ons.
7-1672: POPOVA, OLGA - Russian illuminated manuscripts [with 69 illustrations, 48 in colour].
7-1355: PORCHER, JEAN - Französische Buchmalerei, Autorisierte Übertragung aus dem Französischen von Peter Ronge.
8-89: PORCHER, JEAN - Französische Buchmalerei, Autorisierte Übertragung aus dem Französischen von Peter Ronge.
8-4140: PORPHYRIUS - De grot van de nimfen; Over een passage uit de Odyssee van Homerus [Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Cornelis Verhoeven e.a.].
8-4395: PORPHYRIUS - De grot van de nymphen; Over een passage uit de Odyssee van Homerus [Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Cornelis Verhoeven e.a.].
1-4949: Porter, J.R. - De bronnen van het geloof; Geïllustreerde gids voor de bijbel.
8-4001: PORTER, ELIOT [PHOTOGRAPHS] / LEVI, PETER [TEXT] - The Greek world.
1-4893: Porter, J.R. - Het Geïllustreerde Handboek van de Bijbel.
1-3079: Pörtner, R. - De strijd om het heilige graf, Waarheid en legende van de Kruistochten.
8-4396: PÖRTNER, R. - Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit; Städte und Stätten Deutscher Frügeschichte.
9-2043: Pörtner, Rudolf - De strijd om het Heilige Graf; Waarheid en legende van de Kruistochten.
1-2146: Posch, Helmut - Was ist Hildegard-Medizin?.
1-2904: Posner, R. and TaShema, I. (edited by) - The Hebrew book; an historical survey.
2-946: Possanzini, S., O.Carm. - Serafina di Dio; mistica carmelitana.
1-4350: Post, R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie, van circa 1500 tot circa 1580.
1-4349: Post, R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie, van circa 1500 tot circa 1580.
1-4344: Post, Herman - De hemel is om de hoek; Een keuze uit tien jaar colums in KRO-gids Studio.
12-241: Post, P.G.J. - De haanscène in de vroeg-christelijke kunst; Een iconografische en iconologische analyse [Proefschrift].
1-1420: Post, R.R. en Smit, J.O. - Het Vaticaan .
1-4345: Post, Herman - Tenzij ik mij vergis; Pogingen tot afstand nemen.
1-4346: Post, Herman - Tenzij ik mij vergis; Pogingen tot afstand nemen.
1-4348: Post, R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen. Eerste Deel + Tweede Deel.
9-883: Post, Herman - Ik ben volkomen rustig; Verzetsbrieven uit de dodencel.
1-4907: Post, P.G.J. // Koekkoek, Roland // Kooger, Hans - [convoluut] 1. P.G.J. Post (redactie): Verbeelding van vroomheid; De devotieprent als cultuurwetenschappelijke bron // 2. Roland Koekkoek: Gotische ivoren in het Catharijneconvent // Hans Kooger: Kruisen en kruisbeelden in Gelderland, Overijssel en Noordrijn-Westfalen [3 titels in 1 band].
6-2719: Post, M.J.H. - 66-'91 Maria Ziekenhuis Tilburg [Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Maria Ziekenhuis te Tilburg].
8-590: POST, HERMAN - Opa in de bocht.
1-4347: Post, Herman - Te voet naar Rome; In het spoor van Bertus Aafjes.
8-5165: POST, R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie, van ± 1500 tot ± 1580.
12-240: Post, P.G.J. - De haanscène in de vroeg-christelijke kunst; Een iconografische en iconologische analyse [Proefschrift].
7-2243: POSTEL, WILLEM (TEKST) / KLEIBRINK, HERMAN (BEZORGD DOOR) - Groet uit Leiden; Oude prentbriefkaarten uit de verzameling van Adriaan Landman te Leiden.
8-5166: POSTEMA, KOOS - terug in de tijd; Vaderlandse geschiedenis in schetsen en portretten.
8-5042: POSTHUMUS, N.W. - Documenten betreffende Buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw; Eerste Deel + Tweede Deel + Derde Deel + Vierde Deel + Vijfde Deel + Zesde Deel [6 banden].
1-4357: Pot, Mieke - De grote stilte.
1-4355: Pot, Mieke - Naar het hart van mijn ziel; 12 jaar in een kluizenaarsklooster.
1-4354: Pot, Miek - Hildegard als godin; De wilde en wijze vrouw in ons.
8-1031: POT, C.W. VAN DER - Julianus de Afvallige, of De strijd tegen het christendom; In drie zangen, Met houtgravures, naar teekeningen van C. Rochdussen, door Best, Vermorcken en Verveer.
8-874: POTGIETER, EVERHARDUS J. - Liedekens van Bontekoe, Ingeleid door Marc van der Plassche.
1-305: Potiron, Henri - Graduel Paroissial contenant l'accompagnement du chant Grégorien, pour les Messes des dimanches et principales fêtes; Troisième Partie: Propre et commun des Saints [Réproduction photographique par l'Imprimerie Française de Musique, Paris, 1952].
8-4141: POTT, HELEEN - De liefde van Alcibiades; Over de rationaliteit van emoties.
1-4918: Potterie, I. de la // Balthasar, Kardinaal H.U. von - [convoluut] 1. Maria in het mysterie van het Verbond (Tweede herwerkte en aangevulde uitgave) // 2. Kardinaal H.U. von Balthasar: Maria nu [2 titels in 1 band], Reeks: Schrift en Liturgie, nrs. 8/13.
1-2360: Potterie, I. de la - Het gebed van Jezus; De Messias - De Dienaar van God - De Zoon van de Vader; Een benadering vanuit de Evangeliën, (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 11).
1-2361: Potterie, I. de la - Het gebed van Jezus; De Messias - De Dienaar van God - De Zoon van de Vader; Een benadering vanuit de Evangeliën, (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 11).
1-2362: Potterie, I. de la - Het gebed van Jezus; De Messias - De Dienaar van God - De Zoon van de Vader; Een benadering vanuit de Evangeliën, (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 11).
1-2363: Potterie, I. de la - Het gebed van Jezus; De Messias - De Dienaar van God - De Zoon van de Vader; Een benadering vanuit de Evangeliën, (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 11).
1-2364: Potterie, I. de la - Het gebed van Jezus; De Messias - De Dienaar van God - De Zoon van de Vader; Een benadering vanuit de Evangeliën, (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 11).
1-2414: Potterie, I. de la - Wording en groei van het paasgeloof; Johannes 20, (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 7).
1-2437: Potterie, I. de la - Het Mariamysterie in het Nieuwe Testamant, (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 8).
1-2438: Potterie, I. de la - Het Mariamysterie in het Nieuwe Testamant, (Reeks: Schift en Liturgie, nr. 8).
6-2987: Potters, Ernest / Spapens, Paul / Wijffels, Lauran - Hoog-gaat-ie; Een fotoboek van de Tilburgse kermis.
7-1001: Pourrat, Henri - La fontaine au bois dormant.
7-1985: POURTALÈS, GUY DE - Marins d'Eau Douce, Avec 100 illustrations de René Guinand, colorées a la main.
8-4801: POWELL, JAMES M. (EDITOR) - Medieval studies; An introduction.
8-4802: POWER, EILEEN - De vrouw in de middeleeuwen.
3-839: Poype de Vertrieu, DD. Joannis-Claudii de la. - Compendiosae Institutiones Theologicae. , Ad usum seminarii pictaviensis. Tomus I-VI. .
9-402: POZARNIK, ALAIN - Mystères et actions du rituel d'ouverture en loge maçonique.
1-5618: Praag, H. van - De acht wegen der mystiek.
8-592: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN - La Judith; Roman.
7-1936: PRAAG, PH. VAN - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
7-1694: PRAAG, PH. VAN - Sociale symblolie op Nederlandse exlibris.
9-1091: Praag, André van - Gebarsten dromen; Acht zonderlinge verhalen.
1-1153: Pradel, P. - La sculpture belge de la fin du Moyen-Age au Musée du Louvrer.
9-176: PRADEL, HENRI - Maak er mannen van [Met een voorwoord van Pater Dr. Joannes O.M.Cap.], Serie: Opvoedkundige Brochurenreeks, Nummer 121.
1-5619: Prajnanananda, Paramahamsa - The Torah, the Bible and Kriya Yoga; Metaphorical and meditative explanations of the Torah and the New Testament in de Light of Kriya Yoga.
1-4359: Pranger, Burcht - God (1000-1300) en andere essays over literaire aspecten van het christendom.
1-3052: Prause, G. - Herodes de Grote; Koning der Joden; Moordenaar of politiek genie?.
9-2044: Praz, Mario - Huis van het leven.
6-886: PRÉGENT, PAUL (REVISÉE PAR) - Pyrénées, Serie: Les Guides Bleus.
7-1133: PREMINGER, ALEX (EDITOR) - Princeton Encyclopedia of poetry and poetics; Enlarged edition.
8-1229: PRENEN, H.L. - Tafelrede en andere gedichten.
9-1019: Hitchcock presenteert - Volmaakte moord [20 verhalen van verschillende auteurs], Aartselaar / Harderwijk.
12-358: Prevenier, Walter / Blockmans, Wim - De Bourgondische Nederlanden.
7-923: Prévost, L'Abbé - Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux, Préface de Guy de Maupassant; Illustrations de Maurice Leloir.
2-290: Prevost O.S.A., F. - The office and authority of the local prior in the Order of Saint Augustine [Dissertation].
9-2045: Price, Bill - De grootste mysteries aller tijden; Intrigerende raadselen uit de wereldgeschiedenis.
8-5167: PRICE, J.L. - Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw, Reeks: Aula, Het wetenschappelijke boek.
9-625: PRICK VAN WELY, MAX - De bloeitijd van het Nederlandse volkslied, vanaf het ontstaan tot aan de tweede helft van de zeventiede eeuw; met 25 meest onbekende liederen.
8-5168: PRICK VAN WELY, MAX - De bloeitijd van het Nederlandse volkslied, vanaf het ontstaan tot aan de tweede helft van de zeventiende eeuw; Met 25 meest onbekende liederen.
3-032: Priester, R.C. - Korte levensbeschrijvingen van eenige heiligen; Uit alle eeuwen des Christendoms; Tweede Deel [bevat levensbeschrijvingen van heiligen uit de tweede tot en met de vijfde eeuw na Chr.].
7-1138: PRIESTLEY, J.B. - Bright day.
3-3938: Prigelius, A. R. P. Conradus - Centifolium vernans flore, et fragrans odore Rosae Mysticae, sue Centum Sermones de Dignitate, Fructu ac Merito Sacratissimi Mariani Rosarii, Quos Variis Conceptibûs Sacrae Scripturae, Sententiis Sanctorum Patrum, doctrina morali. & Historiis exornavit, & ad singulas Dominicas totius anni ...; Pars Prima Dominicalis.
3-841: Prileszky, R.P. Joanne Baptista. - Tractatus Theologicus de Sacramentis in Genere et in Specie, de Baptismo, Confirmatione Eucharistia. , In usum scholae conscriptus.Et Cancellario emerito, editio altra. .
6-1062: PRIMO, FRANS - Langs de wegen van gewond Vlaanderen; Een oorlogsdocument.
9-1093: Prins, Aart C. (Samenstelling) - De bewoner van het meeer, en andere griezelverhalen [Bijeengebracht door Aart C. Prins], Reeks: Zwarte Beertjes nr. 1225.
6-1147: PRINS, FLORIS - Geschiedenis van Merksem.
8-593: PRITSCHETT, V.S. - Het skelet en andere verhalen.
4-245: Privat-Deschanel / Focillon, Ad. - Dictionnaire Général des Sciences Théoriques et Appliquées; Ie Partie + IIe Partie [complete set, 2 vols.].
5-1048: Procopius, O.F.M. Cap. - Triennale dominicale [3 sermons for each day, German language; title page is missing].
8-5169: PROOST, K.F. - Weg en werk; Een eeuw drankbestrijding; Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Verenniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, geschetst ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan.
6-163: PROP, G. - Atlas van Nederland, De West en Indonesië voor de lagere school.
7-2269: PROSÉ, TOM - Gouda en midden-Holland, Fotoboek van een echte oude Hollandse stad; met korte teksten bij de foto's en een beschrijving van de stadswandeling langs alle mooie plekjes [randschriften ook in Engels, Frans en Duits].
9-2300: Prost, Antoine / Vincent, Gérard - Geschiedenis van het persoonlijk leven [onder redactie van Philippe Arrès en Georges Duby]; Van de Eerste Wereldoorlog tot onze tijd.
9-2301: Prost, Antoine / Vincent, Gérard - Geschiedenis van het persoonlijk leven [onder redactie van Philippe Arrès en Georges Duby]; Van de Eerste Wereldoorlog tot onze tijd.
3-2121: PROTOPAPADAKIS-PAPACONSTANTINOU, H. - Le Disciple Bien-Aimé; Textes et icônes / The Beloved Disciple; texts and icons, Traduit du grec en français par Elisabeth Koskina / Translated from Greek into English bij Geoffrey Cox .
3-2122: PROTOPAPADAKIS-PAPACONSTANTINOU, H. - L'Apôtre Pierre; Textes et icônes / The Apostle Peter; Texts and icons, Traduit du grec en français par Elisabeth Koskina / Translated from Greek into English bij Geoffrey Cox .
3-2129: PROTOPAPADAKIS-PAPACONSTANTINOU, H. - Parables of the Lord; some divine calls, Translated from Greek into English bij Geoffrey Cox.
1-1236: Provoost, Arnold / Vaes, Jan / Pelsmaekers, Johnny (Redactie) - De materiële cultuur van de eerste christenen [Boek bij tentoonstelling].
9-2046: Provoost, Arnold (redactionele leiding) - Évora; Schone slaapster van Portugal, [Publicatie naar aanleiding van de tentoonstelling Évora; een stad van heren en landlieden, een universiteitsstad, Leuven, Cultureel Centrum Romaanse Poort, 22 oktober - 22 december] 1991.
3-3926: Proyart, M. l - Vie de Madam Louise de France, Religieuse Carmélite.
4-205: Proyart, l'Abbé - Louis XVI et ses vertus aus prises avec la perversité de son sciècle; Nouvelle Édition, parfaitement conforme à l'Original, et augmentée d'une Notice sur la vie de l'Auteur; Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième + Tome Quatrième [4 vols.].
8-4400: PRUDENTIUS - Getijden [Ingeleid en vertaald door Louis van de Laar], Reeks: Ambo-Klassiek.
8-594: PRUDHON, H. - G.A. Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo.
8-595: PRUIS, MARJA - De Nijhoffs, of de gevolgen van een huwelijk.
1-4360: Prümm, Karl S.J. - Religionsgeschichtliches Handbuch für den Ram der altchristlichen Umwelt, Hellenistisch-Römische Geistesströmungen und Kulte mit betrachtung des Eigenlebens der Provinzen.
9-2047: Pruner, Francis - Les sens caché des contemplations de Victor Hugo.
9-04: PSCHYREMBEL, WILLIBALD - Klinisches Wörterbuch mit klinischen Syndromen.
2-18: PUE, JORDANUS PIET DE - Het oud-Dominicanenklooster te Tongeren 1634-1796.
2-378: Pue, Jordanus Piet de - Het oud-Dominicanenklooster te Tongeren 1634-1796.
2-19: PUE, JORDANUS PIET DE - Geschiedenis van het oud Dominikanenklooster te Ieper (1263-1797).
7-944: Puget, Claude-André - Matin aux Oliviers.
3-2169: PUHALO, LEV & NOVAKSHONOFF, VASILI - La vie des Fols-en-Christ; Folie du monde & Sagesse de Dieu.
6-2769: Puijenbroek, Frans van - Tilburgse toonzettingen; 125 jaar gesubsidieerd muziekonderwijs, een sociaal-culturele verkenning, Tilburgse Historische Reeks 4.
6-2770: Puijenbroek, F.J.M. van (redactie) - Eeuwen en uren in de Hasseltse kapel.
6-2576: PUIJENBROEK, F.J.M. VAN - Onder de voet gelopen; Het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800; De Brabantse klompenmakerij, [Reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel XVI].
8-596: PULLES, J.A.M. - Struktuurschema's van de zin in Middelnederlands geestelijk proza [Proefschrift].
3-2171: PURMONEN, V. - Orthodoxy in Finland; Past en present.
9-2459: Purucker, G. de - Occulte Woordentolk; Een handboek van oosterse en theosofische termen.
6-014: PUSAKA - Indonesische kunstschatten.
6-2873: Put, C.A.M.M. van de - Volksleven in Tilburg rond 1900; Sociaal-historische hoofdstukken.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)[an error occurred while processing this directive]

6/8