De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4-102: Water, Johan vande (samenstelling) - Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonnantien en Edicten der Edele Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht; Mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren Borgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht; tot het jaar 1728 ingesloten; Verrykt met allerhande Edicten van Keyzer Karel en Philips den tweeden, Handvesten, Privilegien, Octroyen, Instructien, Reglementen, Resolutien, en andere aanmerkelyke stukken; Alle in eene natuurlyke ordre met de vereyschte naeuwkeurigheyt by een gebragt, door Johan vande Water, Rechtsgeleerde; Eerste Deel.
4-103: Water, Johan vande (samenstelling) - Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonnantien en Edicten der Edele Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht; Mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren Borgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht; tot het jaar 1728 ingesloten; Verrykt met allerhande Edicten van Keyzer Karel en Philips den tweeden, Handvesten, Privilegien, Octroyen, Instructien, Reglementen, Resolutien, en andere aanmerkelyke stukken; Alle in eene natuurlyke ordre met de vereyschte naeuwkeurigheyt by een gebragt en met de nodige Registers voorzien, door Johan vande Water, Rechtsgeleerde; Derde Deel.
8-5222: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen; Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
1-4703: Waterink, J. - Keur uit de verspreide geschriften van prof.dr. J. Waterink.
9-2225: Watson, Peter - Wijsheid en kracht; De biografie van een renaissance-meesterwerk.
12-237: Watté, Marcel (Redactie) - Ontmoeting met hedendaagse ikonen [Tentoonstellingscatalogus].
9-1188: Waugh, Charles / Greenberg, Martin Harry / Olander, Joseph (Samenstelling) - Spannende Sciene Fiction.
1-4705: Wauters, A. - Het engelencalendarium; Gebeden en meditaties met engelen.
1-4704: Wauters, A. - Het engelencalendarium; Gebeden en meditaties met engelen.
1-2020: Wauters, J. - Jan Ruusbroec benaderd door een leek [De Brabantse folklore; driemaandelijks tijdschrift van de dienst voor geschiedkundige en folkloristische opzoekingen van de provincie Brabant, maart 1981, nr. 229].
1-2019: Wauters, J. - Jan Ruusbroec benaderd door een leek [De Brabantse folklore; driemaandelijks tijdschrift van de dienst voor geschiedkundige en folkloristische opzoekingen van de provincie Brabant, maart 1981, nr. 229].
1-4707: Weber, Eugen - De Apocalyps; Het einde der tijden door de eeuwen heen.
1-903: Weber, Roberti - Psalterii secundum Vulgatam Bibliorum Versionem; Nova Recensio, iuxta votum Synodi Generalis Abbatum Ordinis S. Benedicti; Cura et studio Roberti Weber monachi Claravallensis edita.
8-4165: WEBER, CARL WILHELM - Perikles; Das Goldene Zeitalter von Athen.
1-1254: Weber, S. - La pieva di Denno.
9-2226: Weber, W.M. - Schoonheid en betrokkenheid; Kort begrip van de theorie van de vier niveaus in de esthetische waardering.
8-5223: WEDGWOOD, C.V. - Willem de Zwijger, Vader des Vaderlands.
8-5224: WEDGWOOD, C.V. - Willem de Zwijger, Vader des Vaderlands.
12-355: Wee, H. van der (redactie) - De bank in Europa; 25 eeuwen bankgeschiedenis.
6-791: WEE, H. VAN DE / AERTS, E. - De economische ontwikkeling van Europa 950-1950.
1-306: Weel, Heleen van der - Alle klokken luiden; Over carillions en klokkenspelen.
8-1291: WEEVERS, THEODOOR - Droom en beeld; De poëzie van Albert Verwey.
1-4710: Wegman, H.A.J. - Riten en mythen; Liturgie in de geschiedenis van het christendom.
1-4712: Wegman, H. (1930-1996) - Voor de lange duur; Bijdragen over liturgie en spiritualiteit.
1-4711: Wegman, H. (1930-1996) - Voor de lange duur; Bijdragen over liturgie en spiritualiteit.
1-4709: Wegman, H.A.J. - Riten en mythen; Liturgie in de geschiedenis van het christendom.
1-4708: Wegman, H.A.J. - Geschiedenis van de christelijke eredienst in het westen en in het oosten; Een wegwijzer.
7-1443: WEGNER, MATTHIAS (HERAUSGEGEBEN VON) - Mein Herz in seinen armen schlafend lag; Liebespaare der Weltliteratur versammelt in verschiedenen Schriften, Schrift-Figuren un Bildern van Roswitha Quadflieg; Im Anhang mit einer kleinen Schriftgeschichte van Eckehart SchumacherGebler.
9-438: WEHR, GERHARD - Esoterisches Christentum; Aspekte - Impulse - Konsequenzen.
9-90: WEHS, REV. JOHN A. - Ned Rieder, 'n Amerikaansche schoolhistorie, Naar de Amerikaanse uitgave voor de Hollandsche jeugd bewerkt door M.G. Andriessen; Serie: Roomsche Reeks XIX.
8-1299: WEIDEN, G. VAN DER / BOSCH, PETRA TEN - Vers warm brood; Gedichten.
1-4714: Weidinger, Erich - Die Apokryphen; Verborgene Bücher der Bibel.
6-2910: Weijer O.F.M. Cap., A. van de - De religieuse practijk in een Brabantse industriestad; Godsdienst-sociografische verkenningen in Tilburg.
8-4461: WEIJERMANS, L.H. - De genitivus inhaerentiae in het Latijn [Proefschrift].
8-803: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen; De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
8-890: WEIJTERS, TON - Positiewoordenboek van de Nederlandse taal.
1-4715: Weiler, A.G. - Willibrords missie; Christendom en cultuur in de zevende en achtste eeuw.
1-4716: Weiler, A.G. - Getijden van de eeuwige wijsheid, naar de vertaling van Geert Grote [Uitgegeven en ingeleid door Anton G. Weiler].
1-4717: Weima, J. - Psychologie van het antipapisme.
1-312: Weinmann, Karl (herausgegeben von) - Kleines Vesperbuch; Auszug aus der Editio Vaticana; Mit Choralnoten, Violinschlüssel, geeigneter Transposition, Übersetzung der Texte und Rubriken und skizzierter Orgelbegleitung der Hymnen.
1-2992: Weinreb, friedrich - De astrologie in de joodse mystiek.
12-263: Weintraub, Stanley - Whistler; A Biography.
1-1223: Weisbach, Werner - El Barocco; Arte de la Contrarreforma, [con 117 ilustaciones].
1-1151: Weisbach, W. - Religiöse Reform und mittelalterliche Kunst, Mit 48 Bildern auf 17 Tafeln.
1-4719: Weiser - von Inffeld, J. - Das Buch um Ghirlandaio; Eine Florentiner Chronik.
7-1278: WEISMANTEL, LEO - Fürstbischof Hermanns Zug in die Rhön; Eine Legende .
9-572: WEISS, AUG. / ANDREAE, J.C. - Een alleen...; Een nieuwe zangbundel, Met medewerking van Ferd. Timmermans.
9-1572: WEISZ, GUSTAV - Het porceleinboek; De geschiedenis van stijlen en technieken, met een uitvoerig merkenregister [Voor Nederland ingeleid, vertaald en bewerkt door R. W. Haentjes Dekker; Ruim 150 afbeeldingen o.m. in kleuren en 2500 merken en signaturen van kunstenaars].
9-1573: WEISZ, GUSTAV - Het porceleinboek; De geschiedenis van stijlen en technieken, met een uitvoerig merkenregister [Voor Nederland ingeleid, vertaald en bewerkt door R. W. Haentjes Dekker; Ruim 150 afbeeldingen o.m. in kleuren en 2500 merken en signaturen van kunstenaars].
7-1751: WEITENBERG, J.J.S. / LINT, TH.M. VAN / DEFOER, H.L.M. / WÜSTEFELD, W.C.M. - Armenië; Middeleeuwse miniaturen uit het christelijke Oosten [Ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling].
1-1075: Weitzmann, Kurt / Alibegašvili, Gaiané / Volskaja, Aneli et al. - The Icon.
1-1074: Weitzmann, Kurt / Alibegašvili, Gaiané / Volskaja, Aneli et al. - The Icon.
1-2912: Weizmann, Ch. - In dienst van mijn volk, Autobiografie van Chaim Weizmann, eerste president van Israël.
1-1050: Weizsäcker, H. (bearbeitung) - Die Kunstschätze des ehemaligen Dominikanerklosters in Frankfurt am Main [Portfolio with separate plates; incomplete: plates 10-12 and 37 are missing], Nach den archivalischen Quellen bearbeitet un herausgegeben.
7-1685: WELCH, STUART CARY - Perzische miniaturen; Vijf handschriften uit de tijd der Sefeviden.
7-1726: WELCH, STUART CARY - Wonders of the age; Masterpieces of early Safavid Painting, 1501-1576.
2-87: WELL, E. VAN (1827-1895) - De Achelse kluis, Geschiedenis van O.L.V. van La Trappe te Achel.
2-203: Well, Edmundus van (cisterciensermonnik) - De Achelsde Kluis; Geschiedenis der Abdij van O.L.V. van La Trappe te Achel, Ingeleid en uitgegeven door Domien de Jong, Archivaris van de Abdij.
1-4720: Wellen, G.A. - Theotokos; Eine ikonographische Abhandlung über das Gottesmutterbild in frühchristlicher Zeit [Proefschrift / Dissertation].
1-1114: Wellen, Gerard // Dael, Peter van - De verbeelding van het Woord; 1: De oudchristelijke wereld (200-600); Een iconografische studie / 2: De Middeleeuwen (600-1500); Een iconografische studie.
3-948: Wellens, Jacobi Thomae Josephi. - Exhortationes Familiares de Vocatione Sacrorum Ministrorum et variis eorum officiis. , Dictae ad Alumnos Collegii Pulcheriani (vulgo) Hollandici, et nunc in gratiam eorundem editae. .
9-1184: Wells, H.G. / Jacobs, W.W. / Benson, E.F. / Stoker, Bram / Nesbit, E. / Wilde, Oscar, e.a. - 13 spookverhalen.
9-1133: Wells, H.G. - De onzichtbare man, Reeks: Salamander nr. 426.
9-2302: Wells, H.G. / Wells, G.P. / Huxley, Julian - De wetenschap van het leven; Deel I + II + III + IV [compleet].
9-1132: Wells, H.G. - De tijdmachine, en andere verhalen, Reeks: Prisma-boeken nr. 1848.
2-256: Wely O.F.M., Daniël van - Het kransje der twaalf sterren in de geschiedenis van de rozenkrans, Reeks: Collectanea Franciscana Neerlandica, VI - 1.
2-533: Welzenberg, Schwester Angelika - Die Westfälische Provinz der Ordengemeinschaft der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung; Erster Band: 1842 bis 1970.
2-829: Weniger, Redemptus vom Kreuz - Auf Karmels Höhen, Gedenktage und Lebensskizzen hervorragender Mitglieder der Karmelitenordens.
7-1269: WERFEL, FRANZ - Das Lied von Bernadette; Roman.
7-1301: WERFEL, FRANZ - Der Gerichtstag, in fünf Büchern.
8-796: WERINGH, JAC. VAN - De ontwikkeling, [Bevat vijf columns die eerder zijn verschenen in het dagblad Trouw (1983-1984); Ter gelegenheid van het afscheid van de schrijver als hoogleraar in de criminologie aan de Universiteit van Amsterdam op 21 november 1986].
2-1920: Werkgroep Sacerdos - Dichtbij is Uw woord: Exegetisch commentaar bij Brief aan de Korintiërs (2), Brief aan de Efeziërs, Brief aan de Filippenzen, Brief aan de Kolossenzen, Brief aan de Tessalonicenzen (1 en 2); Brieven van Paulus, II.
2-1917: Werkgroep Sacerdos - Dichtbij is Uw woord: Exegetisch commentaar bij de evangelieperikopen van jaarcyclus A, Mattheüsevangelie.
2-1918: Werkgroep Sacerdos - Dichtbij is Uw woord: Exegetisch commentaar bij de evangelieperikopen van jaarcyclus C, Lucasevangelie.
2-1919: Werkgroep Sacerdos - Dichtbij is Uw woord: Exegetisch commentaar bij de Liturgische Bijbellezingen uit de Johanneïsche literatuur.
2-1905: Werkgroep voor Liturgie Heeswijk - Schaduwen van aanwezigheid; Meditaties over symbolen in de liturgie.
8-795: WERKMAN, HANS - De wereld van Willem de Mérode, Reeks: Open domein, nr. 6.
7-1693: WERNER, JAN - Abraham Ortelius (1527-1598); Aartsvader van onze atlas [Tentoonstellings-Catalogus].
7-2702: WERSCH, JOS VAN / WILMS, BEN (SAMENSTELLING) - Jan Hoen, Wethouder van Maastricht 1978-1994 / Jan Hoen, gedragen door het volk.
8-797: WERUMENUS BUNING, J.W.F. - Stukgoed; Een bundel gedichten, verhalen, proeve van vertaling, reportage, etcaetera, uit het werk van J.W.F. Werumeus Buning, Verzameld en ingeleid door A.C. van Kampen; Met bandteekening en illustraties van J.B. Lambert Simon.
8-798: WERUMENUS BUNING, J.W.F. - Wandelingen met Mars, Voorzien van vele vestingbouwkundige aanteekeningen en beschouwingen door W.H. Schukking, Luitenant-Kolonel de Genie N.A..
8-1300: WERUMEUS BUNING, J.W.F. (SAMENSTELLING) - Lof van Nederland, zijnde een verzameling zoowel van ouds beproefde als kortelings geschreven Gedichten Verzen en Rijmen waarin de schoolheid des Vaderlands te water en te land wordt zichtbaar gemaakt ....
8-1301: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Hemel en aarde.
9-2228: Wes, M.A. - Caesar in Gallië, God in Frankrijk; Toeristische notites.
9-1478: WESSEL, ANTON - De Koran verstaan; Een kennismakking met het boek van de Islam.
9-1479: WESSEL, ANTON - De Koran verstaan; Een kennismakking met het boek van de Islam.
7-2399: WESSELINK, J. - Reisboek voor de Provincie Gelderland, Uitgegeven op initiatief van de Provinciale Geldersche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer.
2-812: Wessely, Fr. et al. - Giovanna Della Croce O.C.D., Der Karmel und seine Mystische Schule.
12-317: West, James - Russian Symbolism; A study of Vyacheslav Ivanov and the Russian, symbolist aesthetic.
6-448: WEST, JOHN A. - De tempel van de mens; Visie op de wijsheid van het Oude Egypte.
6-155: WESTENENK, L.C. - Waar mensch en tijger buren zijn.
7-3039: WESTENHOLZ, CAROLINE DE - Albert Vogel; Voordrachtskunstenaar (1874-1933) [compleet met bijbehorende compact disc aan binnenzijde van achterkaft].
8-799: WESTERBEEK, RONALD - Kaj; Novelle.
8-4497: WESTERHOVII, ARN. HENR. - Lexicon Latino-Belgicum novum, post multiplices variorum labores auctius & exactius proditum a Samuele Pistisco: Tertia Editione a variis mendig purgatum & plus quam sex mille vocabulis & locutionibus ditatum, Cura & studio Arn. Henr. Westerhovii; Pars Prima + Pars Secunda [in 1 band].
8-4500: WESTERHOVII, ARN. HENR. - Lexicon Latino-Belgicum novum, post multiplices variorum labores auctius & exactius proditum a Samuele Pistisco: Tertia Editione a variis mendig purgatum & plus quam sex mille vocabulis & locutionibus ditatum, Cura & studio Arn. Henr. Westerhovii; Editio Quarta; Ab innumeris mendis denuo diligenter repurgata; Pars Prima + Pars Secunda [in 1 volume].
8-4498: WESTERHOVII, ARN. HENR. - Lexicon Latino-Belgicum novum, post multiplices variorum labores auctius & exactius proditum a Samuele Pistisco: Tertia Editione a variis mendig purgatum & plus quam sex mille vocabulis & locutionibus ditatum, Cura & studio Arn. Henr. Westerhovii; Editio Quarta, Ab innumeris mendis denuo diligenter repurgata; Pars Prima + Pars Secunda [in 1 band].
7-1475: WESTFEHLING UWE - Zeichnen in der Renaissance; Entwicklung, Techniken, Formen,Themen.
1-4723: Westhof, H. - Geestelijke bevrijders; Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw.
1-4722: Westhof, H. - Geestelijke bevrijders; Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw.
9-256: WESTHOFF, V. / BAKKER, P.A. / LEEUWEN, C.G. VAN / VOO, E.E. VAN DER - Wilde planten, flora en vegetatie in onze natuurgebieden; Deel 1: Algemene inleiding, duinen, zilte gronden / Deel 2: Het lage land / Deel 3: De hogere gronden, Illustraties [aquarellen] R. Westra.
8-4166: WESTLAKE, H.D. - Thessaly in the fourth century B.C..
9-1134: Wetering, Janwillem van de (Samenstelling) - Een Oosterse huivering; Spannende en griezelige verhalen.
9-1135: Wetering, Janwillem van de (Samenstelling) - Een Oosterse huivering; Spannende en griezelige verhalen, Reeks: Zwarte Beertjes nr. 1999.
9-1136: Wetering, Janwillem van de e.a. - Misdaad in de Lage Landen.
1-4724: Wethmar, C.J. - Dogma en verstaanshorison; 'n Histories-sistematiese ondersoek in verband met die hermeneutiese funksie van die kerklike dogma met besondere verwysing na die teologie van Gerhard Ebeling [Dissertatie, tekst in het Zuidafrikaans].
12-336: Wetzel, Christoph et al. - Belser Stilgeschichte; Band I: Frühgeschichte und Frühe Hochkulturen / Band II: Griechische und römische Antike / Band III: Kunst der Frühen Mittelalters / Band IV: Romanik, Gotik, Byzanz / Band V: Renaissance und Manierismus, Barock und Rokoko / Band VI: Vom Klassizismus bis zur Gegenwart.
1-5432: Weusten, Brigitte - Ontsloten stilte; Nederlandse clarissen over roeping, verlangen en kloosterleven in de twintigste eeuw.
12-107b: White, Christopher / Buvelot, Quentin (redactie) - Rembrandt zelf [Tentoonstellingscatalogus; Tentoonstelling over Rembrandts zelfportretten].
12-114: Wichmann, Siegfried - Carl Spitzweg und die französischen Zeichner Daumer, Grandville, Gavarni, Doré [Ausstellungskatalog].
5-507: Widernhofer, Francisco Xaverio - Sacrae Scripturae dogmatice & polemice explicatae; Pars Prima siver Testamentum Vetus, in quo et apparentes antilogiae explicantur, et praecipui religionis orthodoxae articuli nova methodo ex incorrupto Dei Verbo dedactice demonstratur; Et heterodoxorum, maxime recentriorum, Graves contra S. Scripturam errores, ac corruptae Ss. Bibliorum versiones ex receptis pricipiis hermeneuticis, atque è textu originali solidè confutantur, Partis Primae Tomus Posterior, Continet Lib. Job, Psalmos, Proverbia, Ecclesiasten, Canticum ... Zachariae, Malachiae, Lib. I & II machabaeorum.
12-229: Wieczorek, Alfried / Hinz, Hans-Martin (herausgegeben von) - Europas Mitte um 1000; Band 1+2: Beiträge zur Geschichte und Archäologie / Band 3: Katalog [3 volumes], [Katalog zum 27. Europaratsausstellung].
7-3015: WIEDEMANN, JULIUS - Digital beauties; 2D & 3D computer generated digital models, virtual idols and characters [Text in English, French and German].
9-1833: Wiedmann, Franz - Hegel.
6-2004: WIEGERSMA, P. - Gouaches, tekeningen, wandtapijten, 1980-1981.
6-2242: WIEL, KEES VAN DE (SAMENSTELLING TEKST) - Adam Antoon Frans Baptist (1885-1969); 45 jaar 'den Megensche dokter 1911-1956.
1-337: Wiel, J.C.W. van de - Leergang in den Gregoriaanschen zang, voor seminaria en opleiding van directeuren en organisten.
7-1275: WIELAND, CHRISTOPH MARTIN - Die Wasserkufe, oder Der Einsiedler und die Seneschallin von Aquilegia, Met Federzeichnungen von Fritz Kredel.
6-268: WIELENGA, D.K. - Oemboe Dongga, het kampong-hoofd op Soemba; Een verhaal uit het leven van een heiden.
1-3058: Wiesel, Elie - Vuur in de duisternis; chassidische portretten en legenden.
1-2960: Wiesel, Elie - Een generatie later; teksten.
5-1070: Wiggers, Ioannis - Commentaria de Iure et Iustitia caeterisque virtutibus cardinalibus, cum annexis De quibus Virtutibus tractat Diuus Thomas in 2.2. à quaest. 47 usque ad quaest. 171.
2-2592: Wijck, J. van - Handleiding voor het klassikaal Katechismus-onderwijs; 80 Onderrichtingen voor het Zesde Leerjaar.
8-1052: WIJDEVELD, GERARD - Het voorschot.
8-1054: WIJDEVELD, GERARD - Zomerwolk.
8-1053: WIJDEVELD, GERARD - Het voorschot.
6-2790: Wijffels, Lauran - Draaiboek van een kermisgek; De Tilburgs kermis in de jaren zestig.
8-829: WIJK, N. VAN - Phonologie; Een hoofdstuk uit de structurele taalwetenschap.
9-2243: Wijk, C.G. van - Genesis en de zintuiglijke waarneming.
2-943: Wijmen, L. van O.Carm. - La Congregation d'Albi (1499-1602).
7-2693: WIJNANDS, JAC - De gemeente Horn 1800-1990.
6-2314: WIJNEN-SPONSELEE, RIA - Het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant 1916-1974, Intermediair tussen medische verworvenheid en sociale acceptatie.
6-2434: WIJNEN, JO / COLLIN, MARTIN - Tussen Maas en Kempen; Zuid-Oost Nederland nader bekeken.
7-2623: WIJNEN, JO - Bestaat Limburg echt?.
8-830: WIJNGAARD, H.H.A. VAN DE / BELEMANS, R. (REDACTIE) - Het Dialectenboek 4: Nooit verloren werk; Terugblik op de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (1925-1982).
1-4056: Wijngaards, N.C.H. - Mechtildis van Lom 1600-1653; Dichteres en Annuntiate van Venlo.
1-3142: WIJNGAARDS, DR. N.C.H. - Mechtildis van Lom, 1600-1653. , Dichteres en Annuntiate van Venlo. .
7-2337: WIJNMAN, H.F. - Historische Gids van Amsterdam; Opnieuw bewerkt door Mr. H.E. Wijnman, Met een voorwoord van Evert Werkman; Drie historische inleidingen van Mr. J.H. van den Hoek Ostende; Kerkbeschrijving van Mej. B.M. Buitelaar.
6-2847: Wijs, Lamb. G. de - De geschiedenis van den toren van Enschot.
9-2230: Wilber, Ken - De integratie van wetenschap en religie.
7-1424: WILBERG, HANS PETER - Buchkunst im Wandel; Die Entwicklung der Buchgestaltung in der Bundesrepublik Deutschland.
1-2131: Wilbrink, Hans - Ootmoed; Leven en werk van Hildegard van Bingen.
8-805: WILDE, OSCAR - De profundis [Vertaald door Gerrit Komrij], Meulenhoffreeks.
8-806: WILDE, OSCAR - Brieven [Geselecteerd en vertaald door Gerlof Janzen].
1-4726: Wilderode, Anton van - Apostel na de twaalf.
1-4727: Wilderode, Anton van (samenstelling) - Het groot jaargetijdenboek; Gedichten voor elke dag.
8-1307: WILDERODE, ANTON VAN - Stad / Ville [tweetalige editie: Nederlands - Frans; Fototgrafie Lieven Nollet].
8-1049: WILDERODE, ANTON VAN - Buitengaats; Gedichten, Tekeningen van Dries Vanwijnsberghe.
8-1302: WILDERODE, ANTON VAN (SAMENSTELLING) - En het woord was bij God; Vijfhonderd religieuze gedichten uit de Nederlandse letterkunde.
8-1304: WILDERODE, ANTON VAN - Dienstbaar het woord; Toespraken en teksten samengesteld en ingeleid door Rudolf van de Perre.
8-1305: WILDERODE, ANTON VAN - Apostel na de Twaalf.
8-1050: WILDERODE, ANTON VAN - Voltooid mijn monument; de Oden van Horatius.
1-4728: Wildiers, M. - De eeuw der onwetendheid.
9-2483: Wildiers, Max - Kosmologie in de westerse cultuur.
6-2549: WILGEN, JEROEN VAN (VERZONNEN EN VERZAMELD DOOR) - De vergulde trom; roerende velerlei liederen en anderssoortige verzen in het sotte, het amoureuse en het vroede.
6-2819: Wilk, Emile van der - Ed. De Nève; schrijver, journalist, verzetsman, 1889-1961.
6-1086: WILLAERT, CARINE (RED.) - Lanck sieck en sibillijck genesen; Bijdragen tot de geschiedenis van IJse-, Lane- en Dijleland, deel XVII.
8-066: WILLE, J. - Taalbederf door de school van Kollewijn.
8-807: WILLE, J. - Literair-historische opstellen.
6-2854: Willemen, Ad C. - Constant Huijsmans' laatste reis; Schier ultieme exercities in voyeurisme.
1-4358: WILLEMS, F. - Het Kruis en Christus in de munten van Rome, Byzantium en de Kruistochten, Numismatisch gedeelte van de tentoonstelling Ars sacra - Christus in de kunst, Abdijschool Dendermonde juli-augustus 1997.
8-4278: WILLEMSEN, ANNEMARIEKE - Romeins speelgoed; Kindertijd in een wereldrijk.
8-808: WILLEMSEN, AUGUST - Braziliaanse brieven, Reeks: Privé-Domein nr. 109.
9-2485: Willemsen, Harry (Red.) - Woordenboek Filosofie.
1-4729: Willeumier-Schalij, J.M. - De brieven uit 'Der rechte wegh' van de Oisterwijkse begijn en mystica Maria van Hout (overleden te Keulen, 1547) [Toegelicht, uitgegeven en vertaald door J.M. Willeumier-Schalij).
1-1410: Willey, David - Politicus namens God.
2-849: Williams, Sister Joan, O.C.D. - Growing Free, a carmelite remembers.
7-1674: WILLIAMS, JOHN - Early Spanish manuscript illumination.
9-716: WILLIAMSON, PAUL - Elfenbeinschnitzereien aus dem Mittelalter.
9-1172: Williamson, Jack - Zwarter dan u denkt, Reeks: FeH Bruna fantasy & horror nr. 20.
1-1408: Wills, Garry - Pauselijke zonde; Geconstrueerd bedrog.
1-1028: Wills, G. - Augustinus, Reeks: Balans Biografie.
1-1027: Wills, G. - Augustinus, Reeks: Balans Biografie.
9-2232: Wills, John E. - 1688; Een jaar in de wereldgeschiedenis.
1-4733: Wilson, A.N. - Paulus; De geest van de apostel .
1-4732: Wilson, Ian - Het bloed en de Lijkwade.
1-4730: Wilson, A.N. - De begrafenis van God; De ondergang van het geloof in de westerse beschaving.
7-1132: WILSON, EDMUND - Letters on literature and politics 1912-1972, Edited by Elena Wilson, Introduction by Daniel Aaron.
1-154: Wilson, Colin - Atlas van Heilige Plaatsen.
7-1799: WILSON, ADRIAN / WILSON, JOYCE LANCASTER - a Medieval mirror; Speculum humanae salvationis, 1324-1500.
9-1137: Wilson, Laura - De minnaar.
8-809: WILSON, EDMUND - Axels burcht; Creatieve literatuur van 1870-1930.
1-1351: Wiltgen, R.M., s.v.d. - Le Rhin se jette dans le Tibre.
1-4735: Winden, J.C.M van - De ware wijsheid; Wegen van vroeg-christelijk denken.
1-4734: Winden, J.C.M van - De ware wijsheid; Wegen van vroeg-christelijk denken.
1-4737: Wingens, Marc - Over de grens; De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw.
8-812: WINKEL, JAN TE - Maerlant's Werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw [facsimile uitgave van de tweede druk uit 1891].
8-813: WINKEL, JAN TE - Maerlant's Werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw [facsimile uitgave van de tweede druk uit 1891].
1-4739: Winkelman, P.H. - Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot.
6-2140: WINKELMOLEN, S.H. - Budel en Cranendonk, voorheen en thans; Bijdrage tot de kennis van onze plaatselijke en streekgeschiedenis, geplaatst in het raam van de Vaderlandse en gewestelijke historie.
1-4740: Winsen, G.A.Chr. Van - Meelevend begrijpen; Een studie over het verband tussen de godsdienstwetenschap en de missiologie [Proefschrift].
2-1455: Winstone, H. (editor) - The Sunday Missal; Sunday Masses for the entire three-year cylcle complete in one volume, Text approved for use in England & Wales, Scotland, Ireland , Africa.
2-1456: Winstone, H. (editor) - The Sunday Missal; a new edition; Sunday Masses for the entire three-year cylcle complete in one volume, together with extracts from the Sacramental Rites and from The Devine Office, Text approved for use in England & Wales, Scotland, Ireland , Africa.
9-1217: Winter, Thomas (Verzameld door) - Bizarre verhalen.
9-1138: Winter, Douglas E. - Meesters van het kwaad; Horrorverhalen.
8-4871: WINTER, J.M. VAN - Ridderschap; Ideaal en werkelijkheid.
8-814: WINTER, LEON DE - Zionoco / De hemel van Hollywood; Romans.
8-815: WINTER, LEON DE - Het recht op terugkeer.
1-5433: Wintermans, Vincent - Een Rooms Psalmenoproer.
8-817: WINTERMANS, CASPAR - Alfred Douglas; De boezemvriend van Oscar Wilde [Met een voorwoord van Gerrit Komrij en een keuze uit de poëzie van Alfred Douglas, Reeks: Open domein, nr. 36.
1-4741: Wise, Michael / Abegg Jr., Martin / Cook, Edward - The Dead Sea Scrolls; A new translation.
3-3546: Wiseman, Nocolas - Discours sur les rapports entre la science et la religion révélée, prononcés a Rome; Tome Premier + Tome Second.
1-4742: Wissink, J.B.M. / Zweerman, Th.H. (redactie) - Ruimte van de geest; Over ascese, spiritualiteit en geestelijk leiderschap.
1-4581: Wissink, Jozes - Thomas van Aquino; De actuele betekenis van zijn theologie; Een inleiding.
8-5226: WIT, C.H.E. DE / THORBECKE, J.R. - Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie; Dr. C.H.E. de Wit: Thorbecke, staatsman en historicus / Mr. J. R. Thorbecke: Historische schetsen, Reeks: SUNschrift 153.
1-323: Wit, J. / Smilde, B. / Sturm, A. / Ypma, A. en anderen - Het lied en de kerk; Hymnologische opstellen, Reeks: Studies van het Instituut voor Liturgiewetenschap, nr. 3.
6-2545: WIT, P.P.M.J. DE - Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk / Overzicht afgestudeerden 1895-1995 [2 banden]; 100 jaar katholiek opleidingsonderwijs in 's-Hertogenbosch, 1895-1995.
1-4743: Witham, L.A. - Where Darwin meets the bible; Creationists and evolutionists in America.
1-4745: Witkam, J. - Gods Heilige Geest; Stuwkracht tot menswording.
1-4744: Witkam, Jeroen - In een kring van licht; De bergrede gelezen als een meditatiegids.
1-901: Witkam, Jeroen - God in psalmen veelvormig weerspiegeld [commentaar, ontstaan uit conferenties die van de band zijn opgenomen].
1-2223: Witkam, Jeroen - Het Woord dat mij liefheeft; De mystiek van Bernardus van Clairvaux.
1-2224: Witkam, Jeroen - Het Woord dat mij liefheeft; De mystiek van Bernardus van Clairvaux.
1-2222: Witkam, Jeroen - Het Woord dat mij liefheeft; De mystiek van Bernardus van Clairvaux.
1-2221: Witkam, Jeroen - Het Woord dat mij liefheeft; De mystiek van Bernardus van Clairvaux.
1-2199: Witkam, Jeroen - Het Woord dat mij liefheeft; De mystiek van Bernardus van Clairvaux.
7-2154: WITKAMP, P.H. - Geschiedenis der Zeventien Nederlanden; Eerste Deel + Tweede Deel, Eerste Gedeelte [Tweede Gedeelte ontbreekt].
6-2435: WITS, JAN-WILLEM (TEKST) / BOER, PETER (FOTOGRAFIE) - Stil leven; Abdij van Koningshoeven [Brochure over het leven en de werkzaamheden en de bierbrouwerij van de trappisten in de Abdij van Koningshoeven te Berkel-Enschot/Tilburg].
8-818: WITSTEIN, S.F. - De verzencommentaar in Het Theatre van Jan van der Noot; Bronnen en bewerkingswijze, Reeks: Utrechtse publicaties voor algemene literatuurwetenschap, No. 8.
9-2235: Wittgenstein, Ludwig - Brieven [Samengesteld en bezorgd door Joachim Leilich].
9-1330: WITTKOWER, RUDOLF - Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme.
9-679: WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse vijzels [Speciaal uitgegeven ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van de Coöperatieve Apothekers Vereniging OPG u.a., 9 februari 1899 - 9 februari 1989].
9-1556: WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse Apothekerspotten.
6-2450: WOENSEL, LODEWIJK VAN - De kneuter, Tekeningen van Jac. Van Luyt.
6-2451: WOENSEL, LODEWIJK VAN - Meziek uit èige land.
6-2026: WOENSEL, A. VAN - Vught in tekeningen.
8-1310: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verzamelde gedichten, Keuze samengesteld en ingeleid door Prof. Dr. P. Minderaa.
8-1311: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verzamelde gedichten, Keuze samengesteld en ingeleid door Prof. Dr. P. Minderaa.
8-1051: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De nieuwe Esopet, Met zestien teekeningen van Jozef Cantré.
1-4747: Wolde, Ellen van - Verhalen over het begin; Genesis 1-11 en andere scheppingsverhalen.
9-2238: Woldring, H.E.S. - Vriendschap door de eeuwen heen; Wijsgerige beschouwingen over vriendschap als gave en opgave.
1-4748: Wolf, Notker (Abtprimaat van de benedictijnen) - Kleine geloofsbeleidenis van een abt; In 81 invallen en ingevingen voor het leven hier beneden.
1-5437: Wolf, Notker (Abtprimaat van de benedictijnen) - Wat we van monniken kunnen leren; Levenslessen van Benedictus.
1-5434: Wolf, Notker (Abtprimaat van de benedictijnen) - Gun jezelf de tijd om echt te leven; Notker Wolfs persoonlijke boek van de levenskunst.
1-5436: Wolf, Notker (Abtprimaat van de benedictijnen) - Gun jezelf de tijd om echt te leven; Notker Wolfs persoonlijke boek van de levenskunst.
1-5435: Wolf, Notker (Abtprimaat van de benedictijnen) - Gun jezelf de tijd om echt te leven; Notker Wolfs persoonlijke boek van de levenskunst.
2-568: Wolf, Notker / Kaufmann, Hans-Günter / Derkse, Wil - De Regel van Benedictus; Ora en labora; Met verdiepende teksten van Wil Derkse over de Regel van Benedictus [Fotoboek met enige korte teksten].
8-5010: WOLF-CATZ, HELMA - Kleine geschiedenissen van grote kastelen; Hun ridders, hun vrouwen, hun schatten.
1-4749: Wolfaardt, J.A. - Kerklike konfrontasie - Oorde; 'n Deskriptieve analitiese studie met die evageliese akademies as model [Proefschrift, in het Zuidafrikaans].
6-2088: WOLFERINK - VAN DER HEYDEN, ELKE (TEKST) - Aan de keukentafel; 80 portretten uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.
8-821: WOLFF, A. / DEKEN, A. - Economische liedjes; Tweede Deel.
7-2178: WOLFF, K. DE / BERG, L.TH. - Den Helder in oude ansichten.
7-1503: WOLFF, ANDREAS - Een boekverkoper in St.-Petersburg omstreeks 1800 - Over mijn grootvader; Ingeleid en vertaald door W. A. Meeuws.
8-822: WOLFF, BETJE / DEKEN, AAGJE - Critisch commentaar, Kerstuitgave voor de leden van de Vereniging Amsterdamse Grafische School.
1-004: Wolffenbuttel-van Rooyen, H. - Geschiedenis van het Oude Testament; Geïllustreerd met 80 gravures van Gustave Doré, Met wetenschappelijke medewerking van dr. A. van der Weijden O.E.S.A..
9-2413: De Wolfman - De Wolfman [Met: Uit de geschiedenis van een kinderneurose (de Wolfman) door Sigmund Freud / Supplement door Ruth Mack Brunswick / Voorwoord door Anna Freud / Voor uitgave gereedgemaakt en van aanvullende hoofdstukken en aantekeningen voorzien door Muriel Gardiner].
12-027: Wolk, Johannes van der e.a. (Deel 1) / Uitert, Evert van e.a. (Deel 2) - Vincent van Gogh; Tekeningen [Deel 1] + Schilderijen [Deel 2] [Tentoonstellingscatalogus].
9-2239: Wolk, E. van der (redactie) - Het naderend einde.
8-824: WOLKERS, JAN - De doodshoofdvlinder.
8-823: WOLKERS, JAN - De onverbiddelijke tijd.
6-2202: WOLS, R.J. - Haaren en oorlogstijd.
1-909: Wolter O.S.B., Maurus - Psallite sapierter, Psalliret weise; Erklärung der Psalmen in Geiste des betrachtenden Gebets und der Liturgie; Dem Clerus und Volk gewidmet; Fünfter (Schluss-) Band, Psalm CXXI-CL.
1-908: Wolter O.S.B., Maurus - Psallite sapierter, Psalliret weise; Erklärung der Psalmen in Geiste des betrachtenden Gebets und der Liturgie; Dem Clerus und Volk gewidmet; Erster Band, Psalm I-XXXV.
8-826: WOLTHUIS, G.W. - Duivelskunsten en sprookjesgestalten; Studiën over literatuur en folklore; Mariken van Nieumeghen.
8-5229: WOLTJER, J.J. - Tussen vrijheidsoorlog en burgeroorlog; Over de Nederlandse Opstand 1555-1580.
8-4167: WOOD, MICHAEL - Op zoek naar de Trojaanse Oorlog.
1-4751: Woodfolk Cross, Donna - Pausin Johanna [Vertaald uit het Engels dor André Haacke].
7-2458: WOOLDERINK, HENK - De Hof te Borne, 800 jaar geschiedenis van De Hof, de kerk en het dorp Borne 1206-2006.
1-5646: Worm, Piet - De Heilige Schrift, voor kinderen verteld.
6-133: WORMSER, C.W. - Frans Junghuhn, Reeks: Bouwers van Indië; Een serie levensbeschrijvingen in opdracht van het Koloniaal Instituut.
8-722: WORP, J.A. (BEZORGING) - Een onwaerdeerlycke Vrouw; Brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade [Uitgegeven door dr. J.A. Worp; ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1918].
7-2172: WORTEL, TH.P.H. - Alkmaar in oude ansichten.
7-2427: WOUDENBERG, H.M. VAN - De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel.
8-4168: WOUT, P.E. VAN 'T (SAMENSTELLING) - Een wereld vol goden; Ooggetuigen van het Klassieke Griekenland.
1-4752: Wouters, Marie-José - Sinterklaas Lexicon; Sinterklaas van A tot Z.
5-508: Wouters, Martino - Dilucidationis selectarum S. Scripturae quaestionum , In qua dilucidantur Quaestiones in: Pars Prima (in Librum Genesis), Pars Secunda (in Exodum, Liviticum, Numeros, & Deuteronomium), Pars Tertia (in Josuë, Judicis, Ruth, & quatuor Libros Regum), Pars Quarta (in Libros Paralipomenon, Esdrü, Judith, Esther, & Machabaeorum), Pars Quinta (in Historiam & Concordiam Evangelicam), Pars Sexta (in Acta Apostolorum: Item in D. Pauli, & Catholicas Epistolas).
6-2567: WOUTERS, TH.A. - Van verheffing naar begeleiding; Verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's-Hertogenbosch 1912-1965, Reeks: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Deel XII.
9-823: WROBLEWSKI, CHRIS - Skin shows; The art of tattoo.
1-4753: Wroe, Ann - Pilatus; De biografie van een verzonnen man.
8-4873: WROE, ANN - De gek en zijn geld; Een kroniek uit de veertiende eeuw.
2-929: Wu, J.C.H. - Inwendige Karmel, Wegen van de liefde.
6-2252: WUISMANN. P.J.M. - Oisterwijk in oude ansichten.
8-4874: WULF, M. DE - Wijsbegeerte en beschaving in de Middeleeuwen.
8-4875: WULF, M. DE - Wijsbegeerte en beschaving in de Middeleeuwen.
8-4876: WULF, M. DE - Philolophie médiévale; Tome Deuxième: Le treizième siècle.
1-2917: Wurmbrand, M. in Zusammenarbeit met Cecil Roth - , (600 Abbildungen).
6-1410: WÜRSTENFELD, H. / HAESELER, G. - Trinkbantntweine und Liköre; Herstellung, Untersuchung und Beschaffenheit, Mit 159 Textabbildungen und 2 Faltblättern.
1-1129: Wüstefeld, W.C.M. / Koers, N.H. / Caron, M.L. - Rondom Kerst; Prentkunst uit eigen bezit (1475-1750).
7-2650: WYNANTS, PAUL - Autres cultes (1598-1985); Tome I: France - Belgique - Grand-Duché, [Répertoires Meuse-Moselle XIII].
7-2651: WYNANTS, PAUL - Autres cultes (1598-1985); Tome II: Deutschland - Nederlands Limburg, [Répertoires Meuse-Moselle XV].
7-1602: WYSS, URBAN - Ein schön Cantzleysch Tittelbuch inn Reden und Schreybenn nach rettorischer Ardt, 1553 [facsimile].
7-1958: WYTYNCK, WOUTER - Ballade van Pier Haesbeek.
6-2259: XANTEN, H.J. VAN - Wat hen bewoog! Osse bouwvakarbeiders en hun vakbond 1917-1992.
8-4169: XENOPHON - Anabasis [bezorgd door en met aantekeningen door P.K. Huibregtse; Met illustraties van A. A. Tadema.
8-4172: XENOPHONTIS - Opera; Vol. I: Cyropaedia [Greek text; Edidit Gustavus Sauppe; Editio stereotypa iterum impressa].
8-4174: XENOPHONTIS - Opera Omnia; Tomus V: Opuscula [Recognivit brevique adnotatione critica instruxit E.C. Marchant ].
3-3228: Benedicti XIV - Ad Casus Conscientiae, de mandato olim Eminentissimi et Reverendissimi Domini, Domini Prosperi Lambertini ..., deinde Sanctissimi D. N. Papae Benedicti XIV.; Appendix Terti, continens Casus Resolutos ab anno MDCCLXII. ad annum MDCCLXV inclusive + Appendix Quarta, continens Casus Resulutos ab anno MDXXLXV. ad annum MDCCLXIX inclusive; Opus Clonfessariis, Atque Animarum Curam Cerentibus Perutile ac Necessarium; Editio in Germania Secunda.
1-5235: Johannes XXIII - Het dagboek van mijn ziel; Een bloemlezing, Arco Reeks, deel 19.
9-2244: Yates, Frances A. - De geheugenkunst.
1-4755: Young, Dudley - Origins of the sacred; The ecstasies of love and war.
9-713: YOUNG, DENNIS - Antiek onderhouden en repareren.
7-3017: YOUNG, RICHARD / WILSON, CHRISTOPHER - By invitation only.
7-997: Yourcenar, Marguerite - Discours de réception de Mme Marguerite Yourcenar à l'Académie française et réponse de M. Jean d'Ormesson.
7-985: Yourcenar, Marguerite - Le labyrinthe du monde III; Quoi? l'Éternité.
7-986: Yourcenar, Marguerite - Le temps, ce grand sculpeur; Essais.
9-272: YSABEAU, A. - Le jardinier de tout le monde; Traité complet de toutes les branches de l'horticulture, Ouvrage nécessaire aux jardiniers et au amateurs de jardinage, contenant tous les détails relatifs au jardin potager, fruitier et fleuriste; Orné de plus de 100 figures intercalées dans le texte.
8-1313: YSSELING, ANTON J.C. - Primula; Een bundel verzen.
1-4756: Zaal, J.W.B. - A Lei Francesca (Sainte Foy, v. 20); Étude sur les chanssons de saints Gallo-Romanes du XIe sciècle [Proefschrift / Dissertation].
1-5439: Zaal, Wim - Alle heiligen; Heiligenkalender voor Nederland en Vlaanderen.
8-832: ZAALBERG, C.A. - Das Buch Extasis van Jan van der Noot [Proefdschrift].
2-2469: Zallinger, Jac. Ant. - Institutionum Juris Ecclesiastici, Publici et Private; Liber Subsidiarius I. quo est Isagogicus et Principia ac Fontes Juris Ecclesiastici exhibit / Liber Subsidiarus II. qui est Chronographicus, et Descriptionem Temporum, Cyclos Epactales et Periodos Exponit [both Books in 1 volume].
7-2138: ZANDSTRA, EVERT (SAMENSTELLING) - Het Princehof, Met foto's van G.A. Brouwer, Jan P. Strijbos, Han de Vries en de Kon. Luchtvaart Mij.
9-2246: Zandvliet, Kees (in samenwerking met Leonard Blussé e.a.) - De Nederlandse ontmoeting met Azië 1600-1950 [Boek bij tentoonstelling in het Rijksmuseum Amsterdam].
7-2141: ZANTEN, GERTH VAN (SAMENSTELLING) - Opname van een eeuw; Honderd jaar ziekenhuis aan het Westeinde.
6-320: ZANTWIJK, RODOLF VAN - De zon en de arend; Duizend jaar Azteekse vertelkunst [Uit het Nahutatl vertaald en toegelicht door Rudolf van Zantwijk].
7-1462: ZAUGG, REMY - Reflexions sur et d'une feuille de papier / Reflexionen auf und über ein Blatt Papier / Reflexions on and onto a sheet of paper / Reflecties op en over een blad papier.
1-1162: Zauner, Fr. - Das Hierarchienbild der Gotik; Thomas von Villachs Fresko in Thörl.
6-454: ZAUZICH, KARL-TH. - Hiërogliefen lezen; Een handleiding voor museumbezoekers en Egypte-reizigers.
9-856: Zeck, Hans F. - Nordsee, Raum der Entscheidung.
8-5230: ZEE, HENRI VAN DER - s Heeren slaaf; Het dramatrische leven van Jacobus Capitein.
6-609: ZEEBOUT, AMBROSIUS - Tvoyage van Mher Joos van Ghistele [Uitgegeven met inleiding, aantekeningen en een onderzoek naar de bronnen door R.J.G.A.A. Gaspar].
6-2381: ZEEGERS, JOS - Overpeinzingen bij 75 jaar rijk en gelukkig leven.
3-229: Zeelander, L. - Vervolg der Vaste Gronden van het Catholyk Geloove wegens het H. Sacrament des Auteurs, Tegen het Antwoord van hen Heer Joan vanden Honert ... Predicant te Leiden; Eerste Deel, I. Stukje (Wegens de Latynsche of Westersche Kerk) + II. Stukje (Wegens de Grieksche en andere Oostersche Kerken) / Tweede Deel, I. Stukje (Zig uitstrekkende tot aen het 8 Bewys, bl. 489) / Tweede Deel, II. Stukje (Beginnende aen het Bewys bl. 490) / Derde Deel, I. Stukje (Wegens de Texten der Heilige Schrift) [4 banden].
1-4759: Zeeman, D.J.G. - Stilistische Untersuchungen über Rudolf von Ems' Weltchronik und seine beiden Meister Gottfried und Wolfram [Proefschrift / Dissertation].
8-833: ZEEUW, R.C. DE - De zwarte Lady Macbeth; Moord in Amsterdam-West.
9-1139: Zeeuw, R.C. de - De zwarte Lady Macbeth; Moord in Amsterdam-West.
1-2029: Zegerius, Ruth - Voorbij de woorden ... [met citaten uit het werk van Jan van Ruusbroec].
1-2030: Zegerius, Ruth - Voorbij de woorden ... [met citaten uit het werk van Jan van Ruusbroec].
1-4760: Zegveld, André - Tot vrijheid bestemd; Spiritualiteit en geloofsbelijdenis.
1-4761: Zegveld, André - Tot vrijheid bestemd; Spiritualiteit en geloofsbelijdenis.
1-4762: Zegveld, André - Een plaats om te wonen; Over spiritualiteit en menswording.
8-1047: ZEIJ S.J., JAC. - Vondel's Altaargeheimenissen; In dertien lezingen uitgelegd door Jac. J. Zeij S.J., Met reproducties van oude platen, schilderijen en beeldhouwwerk.
8-5012: ZELM VAN ELDIK, J.A. VAN - Moed en deugd; Ridderorden in Nederland; Deel I + Deel II; De ontwikkeling van een eigen wereld binnen de Nederlandse samenleving.
8-4893: ZEMON DAVIS, NATALIE - De terugkeer van Martin Guerre; Historische reconstructie van een legende, 1548-1560.
1-4763: Zeno, P.Dr., O.Cap. - Newman's leer over het menselijk denken, Inleiding op Newman's Grammer of Assent en zijn psychologische ontdekking: de illatieve zin.
12-077: Zerbst, Rainer - Gaudi, 1852-1926; Antoni Gaudi I Cornet - een leven in de architectuur.
1-1167: Zermatten, M. - Chapelles Valaisannes; Le visage pittoresque et religieux du Valais.
3-3809: Zerrener, Heinrich Gottlieb - Volksbuch; Ein faszlicher Unterricht in nützlichen Erkenntmissen und Sachen mittelst einer zusammenhängenden Erzählung für Landleute um sie verständig, gut, wohlhabend, zufriedener und für die Gesellschaft brauchbarer zu machen; Zweiter Theil [Ersten Theil is missing], Erste Abtheilung + Zweyte Abtheilung.
8-1314: ZEVECOTE, JACOB VAN - Nederduytsche dichten (1626-1638), Ingeleid, gerangschikt en toegelicht door Dr. O. Dambre; Voor De Seven Sinjoren uitgegeven.
1-5440: Zeyde, M.H. van der - Vreugde van de psalmen.
1-4765: Ziegler, Herbert / Gruber, Elmar R. - Het Oerevangelie.
1-048: Ziegler, Herbert / Gruber, Elmar R. - Het Oerevangelie.
1-4947: Ziehr, Wilhelm (redactie) - Jezus; 2000 jaar geloofs- en cultuurgeschiedenis.
6-833: ZIER, H.G. (HERAUSGEGEBEN / BEARBEITET VON) - Wappenbuch des Landkreises Bühl.
1-3163: ZIESCHE, M.C. - Die letzte Freiheit, Hermann von Althausen, Mönch der Reichenau, Verfasser des Salve Regina.
1-3217: Ziesche, M.C. - Die letzte Freiheit [Hermann von Althausen, Mönch der Reichenau, Verfasser des Salve Regina].
8-1317: ZIJL, HANS VAN - Zintuigelijk.
1-5459: Zijlstra, Jaap / Timmer, Kees - Honderd en éen heiligen.
1-1260: Zink, Jörg - DiaBücherei Christliche Kunst; Betrachtung und Deutung, Band 17: Advent und Weihnachten III; 17: Text / 17: Dias.
12-177: Zink, Jörg - DiaBücherei Christliche Kunst; Betrachtung und Deutung [2 vols., Vol. 1 with tekst and Vol. 2 with 60 dia's], Band 17: Advent und Weihnachten III; 17: Text / 17: Dias.
1-1259: Zink, Jörg - DiaBücherei Christliche Kunst; Betrachtung und Deutung, Band 1: Advent und Weihnachten I; 1: Text / 1: Dias.
9-2248: Zitman, Wim - Het Horus enigma; Ontdekking van de tijd in het oude Egypte.
7-1416: ZOETE, JOHAN DE / VERSTEEG, MARTIEN - Koppermaandagprenten; Verkenning van een Nederlandse grafische traditie / Copper Monady prints; Observations on a Dutch printing tradition [tweetalige uitgave, met tekst in Nederlands en Engels naast elkaar in twee kolommen].
6-2098: ZOETMULDER, S.H.A.M. - Aalst en Waalre in oude ansichten.
6-2393: ZOMERDIJK, H.J. - Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 [Proefschrift].
6-2586: ZOMERDIJK, H.J. - Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850, [Reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland; Deel LI].
7-2176: ZON, H. VAN - s-Gravenhage in oude ansichten deel 2.
8-1315: ZONDERLAND, DAAN - Redeloze rijmen.
2-480: Zr. M. Gerardina - De Congregatie der Arme Zusters van het Goddelijk Kind en het Gesticht De Voorzienigheid 1852-1927.
1-5462: Zuffi, Stefano - Het Nieuwe Testament [Kunstboek met afbeeldingen van nieuwtestamentische taferelen en uitleg in bijschriften bij elke afbeelding], Reeks: Kunstbibliotheek.
9-2249: Zuffi, Stefano - De zesiende eeuw [Boek over kunst], Reeks: Kunstencyclopedie.
1-2961: Zuidema, W. - Gods partner; ontmoetingen met het jodendom.
7-1293: ZUIDEN, JOZEF VAN - Die Verba auf -igen im Deutschen [Proefschrift, Dissertation].
8-1316: ZUIDERENT, AD - Cycling, Recycling; Poems in Dutch; With translations into English, German, Czech & Serbo-Croation; A One World Poetry Project.
9-1208: Zuidinga, Robert-Henk (Bijeengebracht door) - Boosaardig; Oorspronkelijke griezelverhalen door Renate Dorrestein, Heere Heeresma, Hans Plomp, Bas Heijne, Jan Siebelink, Astrid Roemer, Jef Geeraeerts e.a..
9-1237: Zuidinga, Robert-Henk (Bijeengebracht door) - Uit den boze; Oorspronkelijke griezelverhalen door Tim Krabbé, Henk Romijn Meijer, Jan Siebelink e.a..
9-1239: Zuidinga, Robert-Henk (Samengesteld door) - Horror Factor 7 [Robert McCammon, Stephen King, Clive Barker, e.a.].
1-4935: Zuidweg, Jacobus Jan Agathus - De werkwijze van Jacobus de Voragine in de Legenda Aurea [Proefschrift].
1-A430: ZUIDWEG, JACOBUS JAN AGATHUS - De werkwijze van Jacobus de Voragine in de Legenda Aurea [Proefschrift].
8-5231: ZUIJDERHOUDT-HULST, W.A. - Geschiedenis van de Goudse Librije gedurende het verblijf in de St. Janskerk [Proefschrift].
1-4768: Zuring, J. - De heilige genezers Cosmas en Damianus in Nederland.
8-837: ZUYLEN, BELLE VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE) - Een keuze uit haar werk: Brieven aan Constant d'Hermenches / Welgeboren / Aanklacht en verdediging van Therese Levasseur / IJdelheid en liefde / Drie vrouwen.
8-836: ZUYLEN, BELLE VAN - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas; Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant [Vertaling en voorwoord Greetje van den Bergh].
8-838: ZWAAN, F.L. - Tien gedichten van Constantijn Huygens.
8-5232: ZWAGER, H.H. - Nederland en de Verlichting.
8-839: ZWAGERMAN, JOOST (SAMENSTELLING) - De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 60 lange verhalen.
1-A485: ZWART, ARIE / BRAUN, KAREL - Heksen, ketters en inquisiteurs.
1-4769: Zweerman, Theo - Wondbaar en vrijmoedig; Verkenningen in het licht van de spiritualiteit van Franciscus van Assisi, Reeks: Annalen van het Thijmgenootschap, Jaargang 89 (2001), Aflevering 2.
9-2323: Zweerman, Th.H. - Spinoza's Inleiding tot de Filosofie ; Een vertaling en structuuranalyse van de Inleiding der Tractatus De Intellectus Emendatione; benevens een commentaar bij deze tekst [Proefschrift; paperback + losse brochure].
1-1119: Zweers, Dick / Beijers, Henk - De Servatiuskerk te Schijndel; Verborgen middeleeuwse resten in historisch perspectief.
9-868: Zweiniger, Arthur - Spengler im Dritten Reich; Eine Antwort auf Oswald Spenglers Jahre der Entscheidung.
3-230: Zwickenpflug, K. - Volledig praktisch onderrigt over de Katholieke Godsdienstleer, Ten gebruike bij de Openbare Godsdienstoefeningen; Achtste Deel (Vierde Hoofdstuk: Over de Heilige Sakramenten, tot en met het derde heilig Sakrament, als Sakrament beschouwd) + Tiende Deel (Vervolg van het vierde hoofdstuk: Over de heilige Sakramenten, Aanhangsel tot het onderrigt over het vierde heilig Sakrament, en over het vijfde tot en met het zevende en laatste heilig Sakrament) + Elfde Deel (Over de Christelijke Regtvaardigheid, Eerste gedeelte: Vlugt het kwaad) + Twaalfde Deel (Vijfde hoofdstuk: Over de Christelijke Regtvaardigheid, Tweede gedeelte: Doe het goede, tot aan de acht zaligheden) + Dertiende Deel (Vervolg van het vijfde hoofdstuk: Over de Christelijke Regtvaardigheid; Tweede Afdeling: Doe het goede; Over de acht zaligheden en de vier uitersten van den mensch) [3 banden].
[an error occurred while processing this directive]

6/8