Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
113838: - Mededelingenblad 143 van de Nederlandse ceramiek.
28825: - Ontdek Nederland. De schoonheid van het Nederlandse landschap.
45025: - Padvinders agenda 1924-1925.
45038: - 45 jaar geschiedenis van een stadion. GALGENWAARD.
95397: - Genealogie en de Canon. Deel I.
95303: - Leven voor Ritus en Tempelbouw. Feestbundel aangeboden aan Broeder Herman Brouwer bij zijn afscheid als secreatis en penningmeester van de Maconnieke Stichting Ritus en Tempelbouw.
2324: - Samenspraak tusschen een eedweigerenden Rotterdammer, Amsterdamschen doelist en gezworen wynkooper, der laatsgemelde Stad. Gehouden in de Nagtschuit, varende van den Haag op Amsteldam, en behelzende den staat der zaken van de Wynhandelaren, binnen Amstel- en Rotter-dam; met een Extract uit de Catechismus der Doelisten en derzelver Comedie & vervolg der samenspreek.....
71185: - Grafiek nu 3. Biënnale van Nederlandsche grafische kunst.
95235: - Grootouders bouwkunst in Overijssel.
159635: - Gemeente Bandoeng dienst van het grondbedrijf. Propsectus voot de uitgifte van gronden.
35126: - De tentoonstelling van nijverheid te Delft.
128474: Catalogus 1972. - Vorstenportretten uit de eerste helft van de 16de eeuw. Houtsneden als propaganda.
94779: - Kaart van Terschelling schaal 1:32.000.
94744: - Saccharometer, Alkoholmeter und sonstige Aräometer für Brauereien, Brennereien, Loköt-, Hese-, Essig-, Stärkefabriken und verwandte Betriebe der Gärungindutrie.
165820: - Passing Show 1930.
166612: - IBIS,De. Driemaandelijks tijdschrift van de Egyptologische Vereniging 'Sjemsoethot'.
166611: - IBIS,De. Driemaandelijks tijdschrift van de Egyptologische Vereniging 'Sjemsoethot'.
115638: - Auto-Jahr Nr. 28, 1980-1981.
94491: Katalog 1982. - Von Odysseus bis Felik Krull. Gestalten der Weltliteratur in der Buchillustration des 19. und 20.Jahrhunderts.
94485: - Nederlands grafisch ruimtelijk industrieel ontwerp / Dutch graphic 3-dimensional industrial design '96 / 97.
94430: - Mémoire du mal tentation du bien. Enquête sur le siècle.
94406: - Anglo-Jewish Notabilities. Their arms and testamentary dispositions.
82037: - Mededelingenblad 56/57 van de Nederlandse ceramiek: De tegelverzameling Nanne Ottema in het gemeentelijk museum Het Princessehof te Leeuwarden door Dingeman Korf.
94367: - Olympia,A.S.C. (Wielertijdschrift).
94366: - Olympia,A.S.C. (Wielertijdschrift).
165641: Catalogus 1960-1961. - Beelden wessel couzijn schilderijen ger lataster.
94247: Catalogue 1988. - L'Art de la reliure XVIe-XVIIe siècle. À travers le fonds ancien de la bibliothèque du Conservatoire National des Arts et Métiers.
99890: Catalogus 1988. - Willink natuurlijk. Carel Willinks kijk op de natuur.
64665: - Officiële gids voor s-Hertogenbosch en Vught.
64666: - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland.
123460: - Bestek en voorwaarden, waarnaar door de Vereeniging ,,Wijk IJ" zal worden aanbesteed: Het bouwen van een Evangelisatie-Lokaal benevens 4 winkels en 18 bovenwoningen, op een terrein gelegen aan de Polanenstraat, met bijlevering van alle materialen, arbeidsloonen, transporten, ebz.
94111: - HOVENDEN,ROBERT Exlibris. Amorial.
94095: - Roy,Cornelis Henricus à. Exlibris van: Corn: Henr: À Roy. Medicinae. Doctor. Heraldisch.
24531: - Nederlandse Emblemata. Bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse Emblemata-literatuur van de 16de en 17de eeuw.
82888: - Gemeente Nigtevecht 1921. Inspectie Hilversum. Openbare school Hoofd der school: L.F.N.Giel. Lijst, bedoeld in art. 19, eerste lid, der leerplichtwert, van de kinderen die schoolgingen op bovenvermelde school; met aanteekening van de toelating en afschrijving hebben geleid; voorts van iedere verzuimde schooltijd met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid.
154599: - Mariken van Nieumeghen & Eclkerlyc. Vertaald door Willem Wilming. Met een inleiding en een teksteditie door Bart Ramakers.
9975: - Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten.
99733: - Hall of Otterburn Northhumberland. [Exlibris].
99735: - LAURENCE,RONALD ALEXANDER [Bookplate]. Amorial.
99730: - CRIGHTON STUART,J.F.D. [Bookplate]. Amorial.
99728: - BULLMORE,EDWARD AUGUSTUS [Bookplate]. Amorial.
57717: - The Gemmologist. Original Journal of Gemmology. Vol. XXVI.
99841: B.N.E.L. - 16 Ex-Libris. Alcuni artisti de la B.N.E.L.
93885: - Gelegenheidsdrukwerk ongevraagde ideeën.
123462: - Bestek en voorwaarden, waarnaar door de Vereeniging voor de stichting en instandhouding van scholen met de bijbel te Haarle, zal worden aanbesteed: Het bouwen van een schoolgebouw voor lager onderwijs op een terrein grenzend aan de Hertzogstraat, Benviljoenstraat en Lucas Meyerstraat te Schoten, met bijlevering van alle materialen, arbeidsloonen, transporten, enz.
99585: - BUSCHBY,HENRY NORTH GRANT Exlibris. Amorial.
93647: - Geldersche Volks-Almanak voor het schrikkeljaar 1849. 15de jaargang.
995: - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. Deel 1 & 2.
102452: - Handleiding tot het corrigeren van drukproeven, benevens eenge aanwijzing der meest gebruikelijke lettersoorten, met derzelver Hollandsche benamingen.
93643: - Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1856 - Jaargang 22.
164022: - Asian Music. Journal of the Society for Asian music.
93497: Katalog 1986. - Künstler und Kunst im Exlibris. Internationale Exlibris-Ausstellung.
166617: - Ibis,De. Egyptische vereniging Sjemsoethot.
166618: - Ibis,De. Egyptische vereniging Sjemsoethot.
166619: - Ibis,De. Egyptische vereniging Sjemsoethot.
99235: - Österreichische Exlibris Gesellschaft. Jahrbuch 19, 1920.
93179: - Pijpelijntjes. Nieuwsbulletin Pijpenkamer ICON. Jaargang 2.
93182: - Pijpelijntjes. Nieuwsbulletin Pijpenkamer ICON. Jaargang 3.
93170: - Het Brabants leven van weleer. Deel 1.
99233: - Österreichisches Jahrbuch für Exlibris und Gebrauchs Graphik. Band 31, 1936.
93118: - Het Eilands IJsselmonde zoals het was 1900-1940.
93108: - Kroniek van 60 jaar HDV. [1917-1977].
25433: - De Roos 1966-1970. Vijfentwintig jaar Stichting De Roos catalogus.
25443: - Hepolite service manual. 3rd edition.
93055: - Heemkundige Kring "Onder Baronie en Markiezaat".
82131: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 4,
70062: - La bonne charge!!
31405: - Jaarboekje 1963 van het korps Adelborsten. Jaargang 88.
92796: - Catalogo de partituras para instumentos de tecla. Órgano sin pedal - Clavicordio - Clavicémbalo.
92799: - Les orgues de Masevaux. Passé et présant 1966-1986.
50272: - Souvenir aan het landgoed ,,De Utrecht''.
92757: - Les facteurs d'orgues Francais. Revue technologique de la corporation. Numéro un 1985.
143754: - GRAND PRIX 1988. An autocar & motor special.
123467: - Bestek en voorwaarden, warnaar door de commissie voor de scholen der Ned.Hervormde Gemeente te Amsterdam zal worden aanbesteed: Het bouwen van een schoolgebouwe voor voorbereidend en voor lager onderwijs, op een terrein grenzende aan de Planciusstraat, Houtmanstraat en Zoutkeetgracht te Amsterdam, met bijlevering van alle materialen, betaling van arbeidsloonen, transporten, enz.
68968: - Das warder alte Bahnhof.
98300: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 30.
1711: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1932.
92158: - Die 260. Infanterie-Division 1949-1944.
92119: - Die 35.Infanterie-Division 1939-1945.
82656: - Regionaal-historische bibliografie van Noord- en Zuid-Holland 1983-1986 (met uitzondering van Amsterdam, Haarlem, 's-Gravenhage en Rotterdam).
91834: - Historie Busslose Plas en omgeving. Een fotoboek over de (voormalige) woningen en hun bewoners.
35780: Catalogus 1976-1977. - Armando. Nieuwe schilderijen en tekeningen, literair werk herenleed.
91802: - Bijdrage Felua. Jaarboekje voor de geschiedenis en de archeologie van de Veluwe: V/VI - 1996/97.
90999: - Wenskrans. Blanco. Genummerd 60 rechtboven.
91000: - Wenskrans. De twaalf maanden van het jaar. Blanco. Houtsnede 410 x 330 mm. Genummerd rechtonder 89.
5051: - Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine. Saison d'été 1934 du 25 juin au 25 septembre. Services touristiques.
91757: - Tentoonsteling van schilder- en andere werken van levende kunstenaars te Amsterdam in den jare 1868.
91743: - Jaarboek Feyenoord seizoen '96-'97.
91744: - Jaarboek Feyenoord seizoen 1993-'94.
91475: - Handschriften & incunabelen Rijksmuseum Twenthe Enschede.
166827: - Praemium Erasmianum MCMLXXV.
91418: - La fête de St.Cloud.
91417: - Jeux de petits garcons.
91416: - Vrijheer van Munchhausen / Le chevalier de Munichhausen.
91413: - Rood Kapje / Petit chaperon rouge.
91414: - Klein Duimpje / Petit Poucet.
91415: - Groente en fruit markt / Marche aux fruits et aux herbes.
39539: - HALVERWEGE. Zeven moderne Russen. Vertaald door Charles B.Timmer.
38692: - Nexus. Nr. 6.
91013: - Wenskrans. Blanco. Genummerd rechtonder No.22.
90997: - Wensbrief geliefde ouders door Dienst Willige en OnderdanigeZoon F.H.Van Sloot, Anno 1766.
90998: - Wenskrans. Blanco. Genummerd rechtsonder 87.
90995: - Wenskrans. Blanco. Genummerd 60 rechtboven.
90994: - Wens Brief aan mijn eerwaarde heer en ? door J.tsk Junnis Dogter, 1788. Houtsnede. Genummerd 13 of 23 recht boven.
90993: - Versbrief aan mijn geliefde tante door Cornelis Jebbes.
122749: - Zonneschijn. Tijdschrift voor jong Nederland. Redactie: D.A.Cramer-Schaap.
122750: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
122751: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
2379: - Ordonnantie, volgens welke binnen de stad Schiedam zal worden geheven de stedelijke impost op den Wijn.
162697: - Loodindustrie in de 18e eeuw.
90847: - Wenskrans. Zegen wensch opgedragen aan mijn zeer waarde en veelgeachte grootmoeder door Jan Marsie, 1825. Handgekleurde gravure.
90841: - Wenstkrans. De twaalf maanden van het jaar. Blanco. Houtsnede 328 x 410 mm. Genummerd No.12.
101785: - Tentoonstelling van oude en moderne Nederlandsche en buitenlandsche ex libris met bibliotheekinterieurs en van ouderen datum aangevuld met een verzameling dames ex libris.
90729: Catalogus 1974. - Historische blaasinstrumenten. De ontwikkeling van de blaasinstrumenten vanaf 1600.
90717: Gedenkboek 1879-1979. - Honderd jaar eigenzinnig amateur. Dit jubileumboek is samengesteld t.g.v.h. honderdjarig bestaan van de Koninklijke Haarlemsche Football Club.
111851: - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden 1821.
162557: Catalogue 1990. - L'Île de pâques: une énigme?
90352: - Zesaagse in de Nieuwe Rai te Amsterdam van 12-18 december '66.
90114: - 500 fly dressings illustrated in colour.
45118: - Het kerstgebeuren gezien door: Jan van Eyk, Hugo v.d.Goes, Patinier, breughel, Rembrandt, Correggio, Jan Luiken etc.etc.
57640: - Opstand en pacificatie in de lage landen. Bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent.
35744: - Leben mit Brieftauben.
90101: - Nobel-Reeks 1953-1953.
82536: - Schrifttum zur Rheinischen Kunst von den Anfängen bis 1935.
89562: - Woningen - Logements - Wohnungen - Homes - Casas 1946-1952 Nederland - Les Pays-Bas - Die Niederlande - The Netherlands - Los Paises Bajor.
89560: - Wereldtentoonstelling van de fotografie. 555 foto's van 264 fotografen uit 30 landen over het thema Wat is de mens?
89516: - Das war der alte Bahnhof...
89504: - Papua-Neuguinea Tachführer.
134282: Tun Li-Ch'En. - Annual customs and festivals in Peking as recorded in the Yen-ching Sui-shih-chi. 2nd rev.edition.
89396: - Naar de Jeugd-Werkgemeenschap Drakenburg (te Baarn).
89197: - Paul Modersohn-Becker in Briefen und Tagebüchern.
89121: - Nederlandsche schoolplaten.
52165: - Het jaar van de draf- en rensport 1999-2001 / l'Année du trot et du galop 1994-1997.
88989: - Madagascar. Les guides bleus.
88493: - Het olijfolie boek. Recepten, gebruik en historie.
88202: Catalogue 1978-1979. - Le temps des gares.
88174: - Penguins.
160860: - Beneficiaal-Boeken van Friesland. Opgemaakt ter voldoening aan het bevel, gegeven door de vrouwe gouvernante Maria van Hongarije, te Brussel, den 1 Augustus 1542; uitgevaardigd, in name van keizer Karel V.
89389: Katalog 1983. - Ober-österreich Tausend Jahre. Das Werden eines Landes.
141168: - Programma der feestelijkheden ter viering van het 75-jarig bestaan der 1e H.B.S. B te Haarlem 21, 22, 23 september 1939.
88044: - Dominica. Report for the years 1963, 1964 and 1965.
166395: - Moderne Kunst. Illustrierte Zeitschrift.
16715: - De Vrije Vries. Mengelingen, uitgegeven door het Friesch Genootschap. 7e deel. Nieuwe serie. Deel 1, 1e & 2e stuk.
164064: - De Tegenovergestelden. Pop-Ups.
87636: - Veldgids wilde bloemen bomen vogels.
76726: - Verbeelding van verlangen I.
87076: - Verzameling kostbare werken. Ontstaan en ontwikkeling van een afdeling van de Koninklijke Bibliotheek.
86814: - Die Orgeln in der Klosterkirche Muri. Festschrift zur Einweihung der Grossen Orgel 25.Oktober 1970.
107432: - Vry Nederland. Nederland Oranje. Jaargang 3, No. 7.
139380: - BEYERS,J.L.B. [Exlibris]. Stapel boeken, bijenkorf, engel, putto.
86463: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86462: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86461: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86459: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86460: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86454: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86453: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86452: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86451: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86450: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86448: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86445: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86447: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86444: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86441: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86442: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86443: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86440: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86435: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86439: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86438: - Sjors. Behoort bij Panorama.
61462: - World Press Photo 1979.
153714: - STUDIA ROSENTHALIANA. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands / Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland.
86382: - Österreichische Touristen-Zeitung. Herausgegeben vom Österreichischen Touristen-Klub. Band XXIV & XXV,
58972: - Leeuwarder Courant 1833. No. 15 dinsdag den 19 Februarij.
99239: - Österreichische Exlibris Gesellschaft. Jahrbuch 17, 1919.
86302: - Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft. Band 16.
86298: - Medieval art and architecture at Gloucester and Tewkesbury.
86251: Catalogo 1984. - Quando spoleto era romanica. Una mostra nella rocca.
86229: Katalog 1980-1981. - Köln Westfalen 1180-1980. Landesgeschichte zwischen Rhein und Weser. Band I: Beiträge. Band II. Katalog.
143504: - Luid en Duidelijk. Utrechts Klokkenluiders Gilde.
101414: - Exlibris-Almanach 1983.
86009: - Referências O Porto na VIII cimeira Ibero-Americana.
85873: - De Wandelaar. Geïllustreerd Maandblad gewijd aan natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme.
85870: - De Wandelaar. Geïllustreerd Maandblad gewijd aan natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme.
85535: - Mijn sterren.
33692: - Bibliografie van Suriname.
85381: Katalog 1987. - Gold und Macht. Spanien in der Neuen Welt. Eine Ausstellung anlässlich des 500.Jahrestages der Entdekung Amerika.
85372: - Grapheion 18. Yearbook 2005. International revieuw of contemporary prints, book and paper art.
85323: - Ninth letter. Vol. 3, No.1.
100147: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5915.
85321: - L'Art Flamand & Hollandais. Revue mensuelle illustré. Année 7 No.5.
85255: Catalogue 1997. - Amours.
85250: Katalog 1986. - Europa / Amerika. Die Geschichte einer künstlerischen Faszination seit 1940.
85132: - Wilde planten in Noord-Holland.
159631: - Holland-Amerika lijn. Register 1873-1954.
166448: - Moderne Kunst. Ilustrierte Zeitschrift. Jahrgang XVII - 1903 - Heft 11.
68289: Catalogus 1977. - Co Westerink.
63131: - Provincie-spelen. 12 provinciën, dus ,,Mooi Nederland in Beeld''. T.P.S. twaalf-provinciën-spel.
84377: - Tussen Waterweg en Haringvliet 1953-1978.
84370: - Miss Blanche Album. Serie 3: K.N.V.B. elfatellen.
84346: - Kinderboekenweek [poster] 2006. Cadeautje van je bieb. Boeken over dieren, de leeuw is los.
84005: Catalogus 1948. - Belgische kant van de 16e eeuw tot heden.
165939: - West-Friesland Oud & Nieuw 65e bundel.
83957: Catalogus 1976. - De achtergrond belicht. Ontwerpen voor het theater, 1580-1850.
98471: - Textielhistorische Bijdragen Nr. 15. Jaarverslag over 1973.
83941: - Gegegens betreffende de Vrije Universiteit in de periode 1955-1980. Verzameld t.g.v. haar honderjatig bestaan op 20 oktober 1980 in opdracht van het college van dekanen.
83835: Gedenkboek 1884-1984. - Een eeuw loodsen op en om de Schelde. Het leven en werken van de loodsen in de Scheldemonden.
83643: - Tijdschrift voor Indische Taal-, land- en Volkenkunde. Deel LXIII, aflevering 2, October - December 1923.
166003: - Cursus in wonderen,Een. Volume I Tekst.
83588: - Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1971 & Beiheft.
83403: Katalog 1952. - Westdeutsche Grafik. Ausstellung in der Städtischen Kunsthalle Recklinhausen vom 8. bis 30 November 1952.
20456: - Vogels in Friesland. Avifaunistisch overzicht van de op het vasteland van Friesland voorkomende vogelsoorten. Samengesteld onder redactie van de Stichting Avifauna van Friesland.
166396: - Moderne Kunst. Illustrierte Zeitschrift.
36649: - Die Schweizerische Grenzbesetzung 1914.
166615: - IBIS,De. Driemaandelijks tijdschrift van de Egyptologische Vereniging 'Sjemsoethot'.
83341: - Kalender voor het jaar 1900. Herald.
142888: - Armamentaria. Aflevering 22.
165077: Catalogue 2005. - Made in China. Paintings by Feng Zhengjie & Feng Zhengquan.
166835: Catalogus 2014. - De romantische ziel. Schilderkunst uit de Nederlandse en Russische romantiek.
5591: Catalogus 1977. - Poolse affiches uit eigen kollektie.
152218: Catalogue 1996. - Cycles d'art.
82939: - Eutopia. Internationaal venster op politiek, cultuur en kunst. Nr.11, oktober 2005.
82932: Catalogo 1969. - Le porte bizantine di San Marco.
82921: - Lotscher Codex. Deutsch. Urkundenbuch der ehemaligen Fürstabtei Lorsch. Nach dem lateinischen Text der Urschrift, wiedergegebm von Lamey (1768-1770) und Glöckner (1929-1936), ind Deutsche übertragen von Karl Josef Minst. 2.Aufl.
82916: Katalog 1977. - Goldschmiedekunst im Kurkölnischen Sauerland aus 8 Jahrhunderten.
82903: - Gemeente Nigtevecht 1912. Arrondisement Loenen. Openbare school Hoofd der school: L.F.N.Giel. Lijst, bedoeld in art. 19, eerste lid, der leerplichtwet, van de kinderen die schoolgingen op bovenvermelde school; met aantekeningen van de toelating en afschrijving hebben geleid; voorts van iedere verzuimde schooltijd met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid. Tijdvak 15 januari 1912, tot en met 14 januari 1913.
94673: - Otroski ekslibris.
82901: - Gemeente Nigtevecht 1918. Arrondisement Loenen. Openbare school Hoofd der school: L.F.N.Giel. Lijst, bedoeld in art. 19, eerste lid, der leerplichtwet, van de kinderen die schoolgingen op bovenvermelde school; met aantekeningen van de toelating en afschrijving hebben geleid; voorts van iedere verzuimde schooltijd met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid. Tijdvak 15 januari 1918, tot en met 14 januari 1919.
82900: - Gemeente Nigtevecht 1916. Arrondisement Loenen. Openbare school Hoofd der school: L.F.N.Giel. Lijst, bedoeld in art. 19, eerste lid, der leerplichtwet, van de kinderen die schoolgingen op bovenvermelde school; met aantekeningen van de toelating en afschrijving hebben geleid; voorts van iedere verzuimde schooltijd met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid. Tijdvak 15 januari 1916, tot en met 14 januari 1917.
82899: - Gemeente Nigtevecht 1911. Arrondisement Loenen. Openbare school Hoofd der school: L.F.N.Giel. Lijst, bedoeld in art. 19, eerste lid, der leerplichtwet, van de kinderen die schoolgingen op bovenvermelde school; met aantekeningen van de toelating en afschrijving hebben geleid; voorts van iedere verzuimde schooltijd met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid. Tijdvak 15 januari 1911, tot en met 14 januari 1912.
82861: - Oranje-Vreugde 1936-1937. Hoe het Nederlandsche volk meeleefde in het geluk van zijn kroonprinses...
139877: - Eindstation - Endstation Haltern 1945.
56838: Katalog 1978-1979. - Klevisches Silber 15.-19.Jahrhundert.
36121: - West Frieslands oud en nieuw. Bundel 61.
36122: - West Frieslands oud en nieuw. Bundel 62.
36123: - West Frieslands oud en nieuw. Bundel 63.
82446: - Rassa Shastra. The science of life's creative forces.
47994: - De bodem van Nederland. Toelichting bij de bodemkaart van Nederland schaal 1 : 200 000 samengesteld door de stichting voor bodemkartering.
82361: Catalogue 1989. - La mémoire des siècles. 2000 ans d'écrits en Alsace.
18342: - Reglement voor de verveening van den Akerpolder, onder Sloten c.a.
98456: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 3 (1977).
82142: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 25, No 1 t/m 43, october 1876.
82141: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 24.
82140: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 21.
82138: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 14.
82139: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 19
82137: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 13.
82136: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 11.
82135: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 10.
82134: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 9.
82133: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 6.
82132: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 5,
82116: - Cavaleristisch Tijdschrift. Jaargang 10.
82104: - De cicade op de speerpunt. De Grieke oudheid in 160 epigrammen. Gekozen en vertaald door Helene Nolthenius.
82038: - Mededelingenblad 51 van de Nederlandse ceramiek.
36109: - Gens Nostra. Ons geslacht. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging. Jaargang 20.
153642: - Programma van de Gala-Avond op vrijdag 38 fabruari 1964 aanvang 20.15 uur in het Concertgebouw te Amsterdam ter opening van de SCHRIKKELBOEKENWEEK.
81834: - Toby en Piggel en Trippel naar de kermis. Strips om te lezen en te kleuren.
81823: - Hard gras. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 53.
104016: - Mededelingenblad 2 van de Nederlandse ceramiek.
81821: - Hard gras. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 20.
81681: - NEXUS. Nr. 45.
81585: - Repertorium betreffende Nederlandsche / Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst (voornamelijk van tijdschriftenartikelen). Uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundige Bond.
36124: - West Frieslands oud en nieuw. Bundel 64.
36125: - West-Frieslands oud en nieuw. Bundel 31 t/m 58.
97315: - Armamentaria. Aflevering 17, 1982.
81080: Catalogus 1995. - Vlaanderen en Castilla y Léon. Op de drempel van Europa.
56712: - Vrijmetselarij. Ca. 100 tijdschriftnummers en kleine publikaties betreffenden vrijmetselarij
80868: Catalogus 1997. - Art nouveau in Polen.
80799: - Unlocked No (1). Collectie Rabobank Nederland.
80755: - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. 2e druk.
80654: - Kaarslicht verenigt.
80641: - Factors affecting the general status of wild Geese and wild Duck.
80567: - Zoologische Mededelingen 69: 15-29.
80555: - Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte. Band 16, 1977.
80467: Katalog 1979. - Kostbarkeiten aus kirchlichen Schatzkammern. Goldschmiedekunst in Bistum Regensburg.
80283: - Bibliographie. Bedevaart - Pèlerinage - Wallfahrt Maas-Rijn Rhin-Meeuse Rhein-Maas.
68685: - Exlibris 64. Jaarboek van de Nederlandsche exlibris-kring.
80121: - Het jaar 2004.
21057: - VII Bulletin of the international committee for bird preservation / VII bulletin du comité International pour la préservation des oiseaux.
8006: - De monumenten in de gemeente Maastricht. Afl. 1.
80047: - Gesigt van de kerk tot Noordwyk op Zee / Vue de l'église de Noordwyk sur Mer.
80044: - Gesigt van de kerk tot Noordwyk binnen / Vue de l'église de Noordwyk
79776: - Nederlandse klederdrachten / National costumes in the Netherlands / Les costumes nationaux de Hollande.
79324: - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-80.
79294: - Inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland. 2e druk.
79190: - Wandlungen Christlicher Kunst im Mittelalter.
78786: - Iepen Fryske kampioenskippen suûtjesilen 1983.
78681: Katalog 1976-1977. - Ein Dokument Deutscher Kunst 1901-1976.
102855: - Boswell en Holland. Vertaald, bewerkt en ingeleid door Jan Pieter van der Sterre.
78437: - De verloren erfenis. Inzicht in de ontwikkeling van het christendom (met het accent op de eerste vijf eeuwen). 2e druk.
78099: - Wer nennt die Länder - kennt die Fahnen? Ein Sammelbuch der Fahnen aller Welt.
78049: - De Tropische Natuur. Orgaan van de Nederlandsch-Indische Natuurhistorische Vereeniging. Jaargang 9.
30872: - Form neuer Ausschnitt Dekor Zwiebelmuster Nr. 800101.
78029: - Bijdragen tot de Taal-. Land en volkenkunde. Deel 146.
77994: - World Press Photo '63. Een keuze uit de foto's, ingezonden voor de internationale tentoonstelling World Press Photo '63 in het Gemeentemuseum te Den Haag.
77482: - Nederlandsch leesboek voor de lagere school. Deeltje 8. Reeks B.
77438: Catalogue 1987-1988. - Mondriaan from figuration to abstraction.
77430: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 109: De draagkorf van den bullebak.
77431: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 110: De gedaanteverwisseling van Polichinel.
77429: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 107: Geschiedenis van een muisje.
77428: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 106: Hond en kat, of de slechte buren.
77427: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 105: De Japansche hond.
77426: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 82: Het kermstmis schoentje.
77424: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 63: Geschiedenis van een wolf.
77423: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 56: De in het bosch slapende deerne.
77421: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 54: De werkelijke geschiedenis van mijnheer Stamelaar.
77420: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 53: De belantijke lotgavellen van mijnheer veelvraat.
77419: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 52: Martha, de goede kleine huishoudster.
77418: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 47: Geschiedenis van een koopman in kramereijen.
77417: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 46: De lotgavallen van Paul, den kleinen matroos.
77416: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 45: De nagemaakte wilden.
77415: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 43: De duivel in de flesch.
77414: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 42: Zachteid is beter dan geweld.
77413: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 41: Zachteid is beter dan geweld.
77411: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 37: Roodkapje.
77412: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 39: De kater en de jonge musschen.
77410: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 33: Rup en de boer (Rup het berggenie).
77409: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 32: Geschiedenis van den verloren zoon.
77408: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 30: De drie broeders.
77407: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 29: Raminagrobis en de muizen.
77406: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 24: De gulden palmtak.
77404: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 22: Geschiedenis van ezelshuid.
77403: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 21: Geschiedenis van den kleermaker en den bult.
77402: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 20: De kermismarkt in Nederland.
77401: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 19: De ezel de hond, de haan en de kat of de Bremer stads muzikanten.
77400: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 18: De drie bruidegoms.
77398: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No. 16: De sprekende doode.
77395: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No. 2: De betoverde-schotel of de nieuwsgierigheid gestraft.
77207: - Lijndiessellocs in West-Europa 1945-heden. 2e bijgew.druk.
77201: A.G.N. - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 11: Nieuwste tijd
77198: A.G.N. - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 6: Nieuwe tijd.
145653: - Topografische inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland.
5445: - Das Tor. Die Geschichte eines Lebens. Band III: Zwölf Kupfertiefdrucktafeln. 3.Auflage.
77180: - Glimpses of Indonesia / Indonesia Selayang Pandang.
77177: - World Press Photo 04. 2004.
7697: Gedenkboek 1902-1952. - Gedenkboek ons aller belang 1902-1952.
166024: - Burggravin van Vergi,De. Een middeleeuwse novelle. Vertaald door Willem Wilmink.
76949: - Houten meubels accessoires. Technieken en modellen uit de hele wereld.
90996: - Kransbrief aan mijn.....onleesbaar, door Jany Reitjes 1781.
93442: Catalogue 1981. - Ile Saint-Louis. Exposition.
76810: - Deutschland vor Ort. Geschichten, Mythen, Erinnerungen.
101787: - Voor de blijmoedige is het altijd feest.
2935: - FLORA NEERLANDICA. Flora van Nederland. Deel IV, afl. 1 & 2: 87. PLUMBAGINACEAE - 98. BORAGINACEAE - 99. SOLANACEAE - 101. OROBANCHACEAE.
76062: - Zelfs een wolk. Drie jiddische gedichten. Vertaald door Willy Brill.
76045: - HARD GRAS. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 33.
16767: - Beitrag zur Geschichte und Kritik des Lamarckismus in der Botanik. These.
7599: - Regels van het padvindstersspel in Nederland. In opdracht van het Nederlandse Padvindstersgilde.
75907: - De mens zoekt zijn weg. Historisch overzicht van de infrastructuur in het Breukelse gebied.
75611: - Een klap van de molenwiek. Nieuwe verhalen over Don Quichot uit de Lage Landen.
130458: - Jaarzang aan de Broederschap van de aloude thetorijkkamer te Haarlem bekend onder de zinspreuk Trou Moet Blijcken 1980.
130459: - Jaarzang aan de Broederschap van de aloude thetorijkkamer te Haarlem bekend onder de zinspreuk Trou Moet Blijcken 1979.
166412: - Mededeelingen van het Museum voor het Gooi en omstreken 1944.
75540: - Zaanse vogels. Vogelbeschermingswacht ,,Zaanstreek".
75456: - Hard gras. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 46.
75373: - Compact provincie atlas 1:50 000: Limburg.
75304: - De plant-bekleeding. Het plantenrijk van Java uit een physiognomisch en physisch-geographisch oogpunt beschouwd.
165445: - Nouveau regard sur l'ile de Pâques Rapa Nui.
75139: - Encomia. Bibliographical Bulletin of the International Courtly Literature Society. 24-25.
75135: - Encomia. Bibliographical Bulletin of the International Courtly Literature Society. 16.
75130: - Vigiliae Christianae. A review of early Christian life and language.
75129: - Vigiliae Christianae. A review of early Christian life and language.
75128: - Analecta Bollandiana. Revue critique d'Hagiographie / A journal of critical Hagiography. 121.
7508: Gedenkboek 1906-1946. - Veertig jaren onderzeedienst 1906-1946. Uitgegeven t.g.v.h. 40-jarig bestaan van Hr Ms Onderzeedienst.
140313: - Ex Libris Buchkunst und Angewandte Graphik 1919 & Mitteilungen des Exlibris-Vereins zu Berlin.
144160: Catalogus 1995. - Katwijk im de schilderkunst.
74959: Gedenkboek 1915-1990. - 1915-1990 Ierse Setter Club 75 jaar.
166487: - Moderne Kunst. Ilustrierte Zeitschrift. Jahrgang X - 1896 - Heft 12.
7453: - Das Jahrbuch des Jägers.
7450: - Kwik gaat op stap.
74348: - Ard, die heeft de wereldcup & Heya Ard Schenk, door Kees Korbijn. Koor en orkest 'De Goldstars'. Grammefoonplaat 45 rpm.
162227: Catalogus 1950. - 19 schilders uit Haïti.
73888: Catalogus 1987. - Budaya Indonesia. Kunst en cultuur in Indonesië / Arts and crafts in Inonesia.
160168: Sotheby Auction 1990. - Japanese Works of Art, screens and Peintings.
160172: Sotheby Auction 1991. - Japanese Works of Art.
7345: - Autopost. In samenwerking met: de B.B.N. de Centrale Bond van Transportarbeiders, de Unie van Chauffeurs, de Nederl. Bond van Christel. Fabrieks- en Transportarbeiders. No. 1 - 24.
73290: - Help Nederhorst uit de brand! 10 januari 1971.
166399: - Te voet door Noord-Brabant.
91432: - The wine book of South Africa. The western province of the Cape and its wine industry.
73037: - HEGEL-Studien. Band 12. Herausg.von F.Nicolin & O.Pöggeler.
73035: - HEGEL-Jahrbuch 1986.
50542: - La patrie Belge. Pour la commémoration du centenaire de notre indépendance 1830-1930.
7291: - Homoeopathisch Maandblad. Uitgegeven vanwege de "Vereeniging tot bevordering der Homoeopathie in Nederland".
72888: - Electro kookboek. 5e druk.
72868: - Reformatie stemmen.
97305: - Het Leven. Geillustreerd [Tijdschrift] Jaargang 25, 1930.
72650: - Max-Planck-Gesellschaft. Jahrbuch 2000.
72620: - Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1993.
72635: Gedenkboek 1925-1985. - 60 jaar vrijwillige brandweer Loosdrecht.
72594: - De gans. Geschiedenis - folklore - oude recepten. 34 recepten van Hermano Pontoni. 41 recepten van de beroemdste koks van Italië.
72589: - Dictionary of British scientific instruments.
98458: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 5 (1979).
98460: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 8 (1982).
71988: - Seed. Chicago. Vol.6, No.8.
71991: - Subvert comics. No. 1.
71985: - Hotseshit. The offensive review. Number 1,2,3 & 4.
71980: - Spruit. Onafhankelijk mannekens maandblad. No 1.
162258: - Boek,Het. Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen. Jaargang 15.
71521: - Topografische kaart van Nederland 1 : 50000. Uitgeven door het Departement van Defensie Topografische Dienst, Delft.
164303: - Etmomusicologen Nieuwsbrief.
164304: - Bulletin of the International Council for traditional music.
71489: Katalog 1979. - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen 1604-1679.
146736: Gedenkboek 1971-2011. - 40 jaar Tennisvereniging Bosch en Duin.
71215: - Het complete handboek van de wonderbaarlijke Koi.
71187: - Grafiek nu 5. Biënnale van Nederlandsche grafische kunst.
71125: Catalogus 1990. - Hendrik Nicolaas Werkman. Notities van het Groningerland.
71025: Katalog 1987. - Der Deutsche Werkbund - 1907, 1947, 1987...
70918: Catalogus 1969. - Beeldende kunstenaars in Bussum.
165818: - Passing Show 1930.
98475: - Textielhistorische Bijdragen Nr. 26. Jaarverslag over 1986.
70075: - Military leap frog - or hints to young gentlemen. by Neff's Blackwood & Co.
70063: [Williams]. - Universal murderer or domestic happiness or the Fraternel Tyrant.
86455: - Sjors. Behoort bij Panorama.
69984: [Gillray]. - Charming well again.
69980: - Taking a smash.
69979: - The Laugh No.I. The butt of the jokers.
69956: Eutopia 11. - Moslim in Europa.
6982: - De huishoudgids. Verschijnt elken zaterdag onder redactie van N.Cariot.
6981: - De huishoudgids. Verschijnt elken zaterdag onder redactie van N.Cariot.
69629: - Wapens der Edele en Ridderschappe van Zeelandt.
121903: - Mitteilungen über Weibau und Kellerwirtschaft.
69554: - The overland trail. A scenic guide book "through the heart of the Sierras" on the line of the Southern Pacific.
69553: - The overland trail. A scenic guide book "through the heart of the Sierras" on the line of the Southern Pacific.
69208: - Schrijfwijze van buitenlandse namen. 2e druk.
104731: - Mededelingenblad 52 van de Nederlandse ceramiek: De Chinese porseleinkast. Reizen tentoonstelling van Chinees porselien dat in de 17e en 18e eeuw door Nederland werd geïmporteerd. Inleiding van D.F.Lunsingh Scheurleer.
35127: - Het burgerweeshuis te Amsterdam
68726: - Airnieuws Nederland. Jaargang 13 (no's 146-157).
68727: - Airnieuws Nederland. Jaargang 15 (no's 170-181).
68714: - Adresboek van Alkmaar verdeeld in 18 afdeelingen volgens bijgevoegde inhoudsopgave. 18e uitgave.
98545: - De gestolen prins.
98546: - De leerling van den toovenaar.
98548: - Het vreemde geneesmiddel.
98549: - Het bruggenbouwer.
98550: - De prins als bedelaar.
99240: - Österreichische Exlibris Gesellschaft. Jahrbuch 14, 1916.
99247: - Michael Florian. En tjekkist grafiker og hans exlibris.
99251: - Ex-libris. Revue internationale. Année 2, 1930. 4e trimestre.
141141: - Voormalig Verzet Nederland - Jaargang 10, No.8: 5 juli 1958: Luchtvaartnummer. Tevens bevattende het officiële rogramma internationaal vliegfeest Soesterberg 5 juli 1958.
166614: - IBIS,De. Driemaandelijks tijdschrift van de Egyptologische Vereniging 'Sjemsoethot'.
65220: - Kasteelenboek provincie Utrecht. Samengesteld door den Provincialen Utrechtschen Bond voor Vreemdelingenverkeer.
115641: - Auto-Jahr Nr. 41, 1993-1994.
122755: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
122756: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
97378: Catalogus 1971. - Rubens en zijn tijd. Tekeningen uit Belgische verzamelingen.
67958: Catalogus 1993. - Mexicaanse klederdracht.
164090: - Hindi English Anuvadamals. Part I & Part II with notes.
85320: - 2.Internationale Orgeluge Kobenhavn 1960, 8.-12.August.
67854: - Nederlandsche Muzen-Almanak 1827, 9e jaar & 10e jaar.
6772: - Carte ov liste Contenant le prix de chacun marcq, once, estrelin & as, poids de Troyes de routes les especes d'or & d'argent deffendues,.....
145586: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145587: - Miroir du Cyclisme.
166400: - Flora 1953 14 maart-14 mei te Heemstede bij Haarlem in het wandelbos Groenendaal. Officiële catalogus.
66879: - Het onkruideboek. Herkennen, begrijpen, onder controle houden en gebruiken van onkruid.
98816: - De Twentse stoomtrein. Gids voor de stichting Museum Buurtspooeweg.
43656: - De grote Larousse van de gastronomie. Encyclopedie van de culinaire wereld, de ingrediënten en de bereidingen. 2e druk.
97306: - Het Leven. Geillustreerd [Tijdschrift] Jaargang 25, 1930.
166401: - Volkskunde. Driemaandelijksch Tijdschrift voor de studie van het volksleven.
66495: - HARD GRAS. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 38.
66432: - BAV journaal. Bier en verzamelaarsvereniging. Jaargang 1997, Nr. 2,3,4,5 & 6.
66433: - BAV journaal. Bier en verzamelaarsvereniging. Jaargang 1998.
66431: - BAV journaal. Bier en verzamelaarsvereniging. Jaargang 1996.
66430: - BAV journaal. Bier en verzamelaarsvereniging. Jaargang 1995.
66429: - BAV journaal. Brouwerij-artikelen verzalelaars. 1994 Nr.5 & 6.
64652: - Nederland in vroeger tijd. Deel IX: Utrecht. Vervolg van de beschrijving van de regeringscolleges en gerechtshoven en geïllustreerde beschrijving van de stad Utrecht.
153250: - Les Amis de George Sand. George Sant et Paris.
162094: Katalog 1976. - Die Welt des Hans Sachs. 400 Holzschnitte des 16. Jahrhunderts. Herausgegeben von den Stadtgeschichlichen Museen.
65976: - Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het liedboek voor de kerken.
65969: Gedenkboek 1953-1978. - Vrienden van de vesting Naarden 1953-1978. 25 jaar vrienden van de vesting Naarden 1953-1978.
164398: Sotheby Auction 2001. - Comtemporary Art, inlcuding the Douglas S.Cramer Collection.
166434: - Illustrirte Zeitung. Nr. 4211. 26.November 1925. Zur Deutschen Automobil-Ausstellunng 1925.
26308: - Picturesque view in Japan.
64720: - Gids door Walcheren. 2e druk.
166402: - Volkskunde. Driemaandelijksch Tijdschrift voor de studie van het volksleven.
6447: - Geschiedenis van de groene buffer. Artikelen over Haarlemmerliede en Spaanwoude en zijn bewoners.
159677: - De Zee. Zeevaartkundig tijdschrift.
159678: - Cinema Theater. Redactie Pier Westerbaan.
64267: - De kerk te Velzen [velsen] met haer ruime kerkhof en oude poortjens zo als die zich nogh tegenwoordigh vertonen.
64124: - World Press Photo '82.
81824: - Hard gras. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 54.
63930: Catalogus 1959-1960. - Deploeg 22 dec. '59 t.m. 10 jan. '60.
63931: Catalogus 1956-1957. - Tentoonstelling van werken van leden der groninger kunstkring ,,de ploeg", in pictura, martinikerkhof, groningen 23 december 1956 tot 6 januari 1957.
63933: Catalogus 1957-1958. - Ploeg-tentoonstelling in ,,pictura" martinikerkhof groningen, van 21 december 1957 tot en met 5 januari 1958.
63575: - Huizen hoo 't vroger was.
98464: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 14 (1988).
98466: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 19 (1993).
98468: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 22 (1996).
62837: - Neues Deutsch-Holländisches und Holländisch-Deutsches Handwörterbuch. Ganz neu bearbeitet von zwei in beiden Sprachen erfahrenen Männern, mit einigen tausend neuen Wörtern vermehrt, und mit einem fünffachen Anhang versehen. 3., gänzlich umgearbeite und verbesserte Auflage.
62875: - Openingen der moderne schaakpartij en overgang tot het middenspel aan de hand van meesterpartijen der laatste jaren.
62710: - Hobbies handbook for 1935. Supplementary edition.
166114: - Ach lieve tijd. Zeven eeuwen Amsterdam en de Amsterdammers.
89395: Katalog 1980. - Goya. Das Zeitalter der Revolutionen 1789-1830.
165601: Catalogus 1979. - Aalders Daniels Van Nunen Terwindt. Een visueel overzicht van drie jaar relatie.
165605: - Balleroy,M.le M.de, Ex, Bib. (Exlibris). Helraldic. "Honeur y Gist".
165606: - Beauchamp,Pierre Robert De. Ex libris. Amorial. "Ce que Dieu Veult".
165607: - Benaist,Camilles de. Ex Libris. Amorial.
165608: - Benaist,Camilles de. Ex Libris. Amorial.
165609: - Béost,De. Ex Libris. Amorial.
165611: - Béraudierre,De la. Ex Libris. Amorial.
165612: - Berenger,M.de. Bibliothéque de. (Ex Libris). Amorial.
166853: Gedenkboek 1921-2021. - S.V.'s-Graveland. 100 jaar blauw-wit.
122885: - Dictionnaire de l'environnement avec index anglais-francais. IIIème édition.
62446: - Nijmegen zooals het was - Nijmegen zal herrijzen.
62432: - World Press Photo 1990.
62423: - De Zilveren camera. Jaar te kijk 1993. Het beste van de Nederlandse fotojournalisten en van de fotojournalist van het jaar.
2033: - Fête des vignerons: Vevey 1927. Cartes postales officielles. Série de la noce & Série des saisons.
107572: - Oranje-Bulletin No.65.
13169: - Vak fotografie 1950. Internationale tentoonstelling.
6186: - Favoriete filmsterren. Deel 1 t/m 4. Jena Kent - Lana Turner - Veronica Lake & Ginger Rogers.
61718: - Die Olympischen Spiele 1960 Rom . Squaw Valley. Das offizielle Standardwerk des Nationalen Olympischen Komitees. 2.Auflage.
98297: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 24.
61463: - World Press Photo 1980.
61414: - Het Leidse Prentenkabinet. De geschiedenis van de verzamelingen.
61186: Gedenkboek 1912-1937. - Nederlandsch Olympisch Comité Federatie voor Lichaamsvaardigheid. Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan 1912-1917.
165700: - Unie,De. Orgaan van de Nederlandsche Unie.
71014: - Lelie in zilver. Van der Lely, meesterzilvermeden te Leeuwarden 1574-1788.
60792: Katalog 1967. - Italienische Zeichnungen 15.-18.Jahrhundert.
60766: Katalog 1969. - Französische Einbandkunst / La reliure originale Paris.
60727: Katalog 1981. - Berlin zwischen 1789 und 1848. Facetten einer Epoche.
6070: Catalogo 1962. - Hernandez Delgadillo,Jose.
60630: - Traditional floral designs. Cd-Rom & book. For Macintosh and Windows.
166610: - IBIS,De. Uitgave van de egyptische vereniging 'Sjemsoethot' te Amsterdam.
60450: - Tien eeuwen in Rijn en Gouwe.
6015: - Nederland op de Wereldtentoonstelling Brussel 1958.
59871: - Handleiding voor 'monotype' toetsenbordbewerkers.
59864: - De monotype gietmachine handleiding.
59539: Catalogus 1970. - Nederlandse ceramiek 1945-1970.
59441: Gedenkboek 1665-1965. - Korps Mariniers 1665 - 1965. 10 december driehonderd jaar Korps Mariniers. Een verslag in woord en beeld van de viering van het driehonderdjarig bestaan.
59341: - Oxford Publishing since 1478.
59325: - Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarig bestaan van de philosophische bibliotheek 1927-1952.
59322: - Meulenhoff & Co N.V. Een bijna chronologische schets. 1895/1970 75.
59315: - Catalogus der Genealogisch-Heraldische tentoonstelling in het raadsgebouw der gemeente 's-Gravenhage mei 1933. Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en Wapenkunde.
59312: - Catalogus van Genealogieën in handschrift, berustende in het Genealogische en Heraldisch Archief te Rijswijk.
59311: - Catalogus en prospectus van het Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek gevestigd te 's-Gravenhage.
59287: - The Netherlands Printing Industry.
59288: - Keuze katalogus St.Jan.
59268: Telos. Katalog 859. - Telos Stempelsystem.
59236: - Deutsche Bibliographie. Das Deutsche Buch. Auswahl wichtiger Neuerscheinungen. Bearbeitet von der Deutschen Bibliothek. Heft 1 / 1961.
59232: - Das Gestaltete Sachbuch und seine Problemen. Das geschichtliche und erdlkundliche Jugendbuch, das Tierbuch.
59172: Catalogus 1940. - De Nederlandsche boekillustratie in de achttiende eeuw.
59144: - Buch und Buchhandel in Zahlen. Ausgabe 1960.
59143: - Buch und Buchhandel in Zahlen. Ausgabe 1954.
35779: - Jaarboek industrieel ontwerpen Nederland 1990 / Annual industrial design the Netherlands 1990.
25595: - Renold aandrijvingen diagrammen en techniek.
90959: - De Muur. Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. No. 21.
96578: - Sprookjes van de Efteling 12: Klein duimpje.
58594: - Dokhaven van haven tot afvalwaterzuiveringsinrichting.
96807: - Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad.
96801: - Eet Neerlands fruit, dag in dag uit!! 1928-1953. Appel, peer, druif, perzik, pruim uit de Nederlandse tuin.
96802: - Zak-Atlas voor den reiziger, den koop-, den krijgs-, den zeeman, tevens en ten meer duidlijken verstande der nieuwspapieren.
58556: - De Architekten Cie. Ir P.B.de Bruijn, ir.F.J.van Dongen, ir J.D.Peereboom Voller, Prof.Ir C.Weeber.
58537: Catalogus 2000-2001. - Ieder zijn Domela. Dubbel-expositie van 17 december t/m 4 maart 2001 in twee musea.
97263: - Publieke verkooping vn eene zeer uitmuntende Zathe [nijdamstra] en landen, onder Grouw. Mr.C.Wiersma, openbaar notaris, residerende in deSchrans onder Huizum, zal, op zaterdag den 17 november 1838 's namiddags te 3 uur, in de herberg bij A.S.Terpstra te Wijtgaard, verkoopen.
58172: Gedenkboek 1924-1999. - V.V.Helpman 75 jaar. Club voor het leven.
95865: Catalogue 1993. - Gianpietro Carlesso sculpture - Markus Klammrer -Piero Casadei Fotografie.
57912: Gedenkboek 1912-1987. - Koninklijke watersport-vereeniging 'Loosdrecht' 1912-1987. Uitgegeven t.g.v.h. 75-j. bestaan.
57733: - Jubileumboek uitgegeven ter herdenking van het 50-jarig bestaan van de Utrechtse Duitse Herdershonden Vereniging .
57728: - Dictionnaire géographique de Vosgien.
57585: - Tarzan's verhalen uit de tropische wildernis. Bewerkt door W.J.A.Roldanus Jr. 2e druk.
57434: 2 - Stichting oude Gelderse kerken. Deel 1.
57427: - De kleine veerman. Uit het Engelsch. 3e druk.
57358: - De tuinman. 19th century handcoloured lithography 16,4 x 10 cm. With 1 spot.
57357: - De herder. 19th century handcoloured lithography 16,4 x 10 cm. With 1 spot.
57356: - De bergman. 19th century handcoloured lithography 16,4 x 10 cm. With 1 spot.
57355: - De schipper. 19e eeuwse handgekleurde litho. 16,4 x 10 cm. Met 1 vlekje.
57352: - Een gouden bruiloft op het dorp. Om te kleuren, te knippen en op te zetten.
5721: Catalogus 1966. - Corneille.
57184: - Jaarboek binnenvaart 1995.
166421: Catalogus 1927. - Catalogus der tentoonstelling van antieke goud- en zilverwerken in het Friesch Museum te Leeuwarden 15 augustus - 15 september 1927.
57162: - Field guide to the birds of North America. 2nd edition.
92816: - Festschrift zur Wiedereinweihung der Philipp-Furstwängler-Orgel in der Ev.luth.St.Petri-Kirche zu Buxtehude erbaut 1859/59 - eingeweiht 30.Oktober 1859 - restauriert 1983/84 - wiedereingeweiht Fpiphanias (6.Januar) 1985.
13179: - Luilekkerland bij de hand. Met 150 verhalen.
56841: - Le Louvre. 7 visages d'un musée.
56704: Katalog 1978-1979. - Verbotene Freimaurerei 1848-1918. Katalog zur Sonderausstellung.
56694: - Een leerlings-instructie. Overzicht van bouwstukken uit De Vrijmetselaar.
56641: - Het meesterboekje. Maconnieke Stichting Ritus en Tempelbouw.
56665: - Kalender 1986 & 1987 (der vrijmetselaren).
56639: - Het meesterboekje. Maconnieke Stichting Ritus en Tempelbouw. 4e druk.
56629: - Omnibus voor de Orde van Vrijmetselaren van het Heilig Koningrijk Gewelf onder Grootkapittel der Nederlanden.. Een serie studies voor diegene die zich wil verdiepen in de werkwijze van de Vrijmetselarij van het H.K.G.
56616: - Österreichische Freimaurerlogen Humanität und Toleranz im 18.Jahrhundert. 3.erw.Aufl.
56615: - Österreichische Freimaurerlogen Humanität und Toleranz im 18.Jahrhundert.
56562: - Wegweis zur Freimaurerei.
56599: - Het Leerlingboekje. Beschouwingen over de leerlinginwijding. Maconnieke Stichting Ritus en Tempelbouw.
56561: - Die Alten pflichten von 1723. In neuer Übersetzung herausgegeben von der Grossloge A.F.u.M.v.D. 6.Aufl.
5646: Catalogus 1958-1959. - Kinderen lazen kinderen lezen.
56374: - Typenblätter österreichischer Elektro- und Diesel-Lokomotiven 1912-1980.
56157: - World Press Photo 1978.
5617: Catalogus 1951. - Hendrik Chabot.
56069: - Fotoboek Oud Enschede. Verzameling van foto's, tekeningen, reprodukties enz. uit het verlenden van de stad geplaats in het Dagblad Tubantia in de jaren 1953-1954. 3e druk.
55978: - Rondom de toren. Uitgegeven t.g.v.h. 25-j. bestaan van De Toren, Weekblad voor de Bommelerwaard.
5594: Catalogus 1964. - De grafische '64. Vereniging tot bevordering der grafische kunst.
5566: - Onze onzalige erfenis.
55537: - Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt en West-Vrieslandt, de 1 July 1747: Overgifte van de posteryen te Schiedam.
165339: - Costuumnaaien. Eenvoudige methode bij de eerste lessen. 5e herziene druk.
165340: - Lingerie-naaien. Eenvoudige methode bij de eerste lessen volgens leerplan. 9e herziene druk.
141791: - Midwoud Oostwoud Combinatie. MOC 1933-2008. Een voetbaldocument.
5454: - Publishing and printing in The Netherlands.
160671: - Handboek worst en vleeswaren. Vademecum met beschrijvingen, samenstelling en bereidingswijze van ruim 500 producten.
35094: - Moderne encyclopedie van de wereldliteratuur. 2nd rev.edition.
131306: - Honderd jaar Cricketclub Haarlem / Bloemendaal 1910-2010.
54191: - Nederlandsch Museum. Geschied- en letterkundige merkwaardigheden. Natuurbeschrijvingen, aardrijkskundige bijzonderheden, historische en romantische verhalen. Deel 5.
54130: - Vogels nieuw in Nederland. Waarnemingen van zeldzame vogels in ons land.
54113: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Jaarboekje 1949-1954, 39e jaargang.
54112: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging ,,De Hoop''. Jaarboekje 1921.
162570: Katalog 2006-2007. - Transit zwischen Okzident und Orient.
53358: - Woordelijst Nederlandse taal. Samengesteld door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in opdracht van de Nederlandse Taalunie.
53289: Gedenkboek 1923-1973. - Een halve eeuw 'Laren'. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Larensche Mixed Hockey Club 15 november 1923 - 15 november 1973.
5306: - De Tielerwaard.
52261: - Architect 2000. Creative works of Dutch architects.
52338: Catalogus 1980. - Willink.
52324: Catalogus 1977. - J.Diederen.
52164: - Het jaar van de draf- en rensport 1994-1997 / l'Année du trot et du galop 1994-1997.
97685: - New in chess 1970-1982. B: 1.d4 1.c4 1.horsef3.
50792: Catalogue 1970. - Le portrait Espagnol du XIV au XIX siècle.
8008: - De monumenten in de gemeente Maastricht. Afl. 2.
103420: - De Haarlemse Oude Gracht. Van water tot weg, over wonen en werken.
114554: - Biblia Sacra. Vulgatae editiones juxta exemplar Vaticanum. Tomus 2, veteris Testamanti pars altera.
91372: - Litterarura Serpentium. Tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Doelgroep Slangen.
50106: Congress 1951. - III. Congrès pour l'avancement des études de stratigraphie et de geologie dur Carbonifère, Heerlen 25-30 juin 1951: Compte rendu.
50067: - Gelders molenboek. Samengesteld in opdracht van het provinciaal bestuur van Gelderland.
49908: - 1909-1934. L'université de Bruxelles. Tome I.
98461: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 9 (1983).
4860: Gedenkboek 1756-1956. - Vrijmetselarij. Uitgegeven in opdracht van het hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden t.g.v.h. 200-jarig bestaan dier orde op 26 december 1956.
48266: - Reglement, lyst en taxt voor de postwagen van Groningen op Coeverden en vice versa rydende.
48012: - Naamregister van de respective regeeringen der steeden, in de vergadering van haar Ed.Groot Mog. geen sestie hebbende; Als meede van de collegien der balliuq-, Dykgraaf-, hoog heemraadschappen, enz.
75138: - Encomia. Bibliographical Bulletin of the International Courtly Literature Society. 22-23.
47543: - Major sports techniques illustrated.
166514: - Feldkochbuch Vom 4. August 1938. H.Dv.86 - M.Dv.894 - L.Dv 86. Unveränderte Nachdruck.
165586: - Aster,Vicomte De Gramont D'. (Exlibris). Heraldic.
165587: - Auch,Ville D', Bibliothèque De. (Exlibris). Heraldic.
47146: - Men only. No. 250 (Vol.63).
47089: Catalogus 1977. - Kabinet van tekeningen, 16e en 17e eeuwse Hollandse en Vlaamse tekeningen uit een Amsterdamse verzameling.
47085: Catalogus 1967-1968. - Italiaanse tekeningen uit het museum te Rijssel.
47086: Catalogus 1965. - De Engelse aquarel uit de 18de eeuw van Cozens tot Turner.
165244: - Postzak,De. Uitgave vn de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars. No's 210, 211, 212 , 213 & 228.
46906: Catalogus 1971-1972. - Ontmoetingen met Italië. Tekenaars uit Scandinavië / Duitsland / Nederland in Italië 1770-1840.
142411: - BHAGAVADGITA. Het klassieke boek van yoga en bezinning. Metrische vertaling van Guus Nootebomm.
46809: - Continuity and discontinuity in the Inuit culture of Greenland November 1976. Danish-Netherlands Sympoium on developments in Greenlandic Arctic culture.
165685: Catalogus 1982. - De stijl 1917-1931. Catalofuslijst van den tentoonstelling.
46654: - Tuinkunst. Nederlands jaarboek voor de geschiedenis van tuin- en landschapsarchitectuur. Deel 1, 1995.
46425: Catalogus 1965. - De eeuw van Rubens.
71470: - Grote topografische atlas van Nederland 1:50 000. 4 delen.
143544: - De Blauwe Wimpel. Maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw in de lage landen. Jaargang 48,
98935: - Schweizerische Blätter für Ex Libris-Sammler. Jahrgang III / Feuilles Suisses pour collectionneurs d'exlibris. Année III.
98934: - Schweizerische Blätter für Ex Libris-Sammler. Jahrgang I / Feuilles Suisse pour collectionneurs d'ex libris Année I. Herausgegeben von Eamual Stickelberger.
45915: - De beoefening der koninklijke kunst in Nederland. Een cultuurgeschiedkundige platenatlas der vrijmetselarij in Nederland.
45873: - Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam. 9de jaarverslag 1925.
45837: - 'T is vol van schatten hier...
45832: Catalogue 1972-1973. - Appel's appels.
45586: - De ingewijde. Enkele indrukken van een groote ziel door zijn leerling. Uit het Engelsch vertaald door A.Van de Linde.
45292: - Tussen Vecht en Eem, 6e jaagang, nr.2: Loosdrecht.
45332: - Nederlands Theaterjaarboek 1994-1995.
95951: - Paralleleditie II. Statenvertaling en (Nieuw Bijbelvertaling] voor de bijbelboeken Genesis, 31 Pslamen, Zachaia / Zacharia, Markus / Marcus, 1 Korinthe / 1 Korinthiërs, Openbaring.
45112: - World Press Photo 1989.
44791: Catalogus 1980-1981. - Crêpe en kralen. Kledingstukken uit de jaren 1920 uit de verzameling van Hans van Emmerik te Utrecht.
166492: - Moderne Kunst. Ilustrierte Zeitschrift. Jahrgang XI - 1897 - Heft 25.
44636: - Grenzeloos. Verhalen over vele culturen.
4458: - Amsterdam toen en nu / then and now / tel qu'il fur - tel qu'il est / Damals und Jetzt.
44541: - Madame, c'est servi! Livre de cuisine et d'alimentation.
44520: - De flora van Noordwijk.
36072: - Gedenkbouk bie 't Honderjoarig bestoan van 't Genootschap Omlandia 1837-1937.
4443: Catalogus 1961. - Karel Appel.
52878: - Reglement op de beurtveren tusschen Leeuwarden en de dorpen Wommels, Oosterend en Rien.
44036: - Reader's Digest gezinsgids voor de natuur.
34797: - In weer en wind. Geïllustreerd maandschrift gewijd aan natuurleven, reizen, volkskunde en buitensport. Onder redactie van R.Tolman, J.I.van Schaick & J.P.Strijbos.
43624: Catalogus 1958 - 1959. - 1918 1958 tentoonstelling van schilderijen zwart-wit van oudleden en leden van DE PLOEG in de zalen van Pictura, Martinikerkhof van 20 december 1958 tot 10 januari 1959.
43566: - Grafiek van nu. Kunstenaarsgroep.
160823: - Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-vriesland, in haar Edele Groot Mog. Vergadering genomen op Saturdag den 31 Auguty 1748: Overgifte van de Posteryen te Amsterdam, en te examineeren wat gebruik te maken van alle de overgegeeven Posteryen ten beste van de Financien.
160824: - Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-vriesland, in haar Edele Groot Mog. Vergadering genomen op Vrydag den 18 Juny 1748"Cpmmunicatie van de vacature van een halve Posterye te Dordregt en van een halve Posterye in den Hage. En Resolutie hoe by ptovisie met die en andere vacante Posteryen te handelen.
43350: - Neerlandia elf provinciën.
43293: - Faber vlaggen - tenten - dekkleeden.
42926: - Bhagwan Shree Rajneesh. Een introductie.
166413: - Mededelingen van het Museum voor het Gooi en omstreken 1955: Gulden boek der geemeente Hilversum.
166414: - Mededelingen van het Muserum voor het Gooi en omstreken Nr. VII 1961.
166415: - Mededelingen van het Museum voor Gooi en omstreken Nr. IX 1967/1968.
166417: - Voorloopige lijst van Nederlandsche volksnamen van planten.
166419: - West Zeeuws-Vlaanderen in beeld.
42723: - ORCHIDEEËN. Tweemaandelijks tijdschrift van de Ned. Orchideeën Vereniging.
42722: - ORCHIDEEËN. Tweemaandelijks tijdschrift van de Ned. Orchideeën Vereniging.
42720: - ORCHIDEEËN. Tweemaandelijks tijdschrift van de Ned. Orchideeën Vereniging.
42719: - ORCHIDEEËN. Tweemaandelijks tijdschrift van de Ned. Orchideeën Vereniging.
42718: - ORCHIDEEËN. Tweemaandelijks tijdschrift van de Ned. Orchideeën Vereniging.
42717: - ORCHIDEEËN. Tweemaandelijks tijdschrift van de Ned. Orchideeën Vereniging.
42611: Katalog 1999. - Europe in the box.
42600: - El Escorial. Oitava maravilha do Mundo. Património nacional.
42532: - Land en volk van Bangkalis.
42507: - Secular reading book for adults.
42489: - Walacria. Een kroniek van Walcheren. Deel 4.
42488: - Walacria. Een kroniek van Walcheren. Deel 2.
42148: - HARD GRAS. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 27.
42131: - Onze waterhuishouding. De strijd vóór het water..., de strijd tegen het water. Deel I,II,III & IV.
42076: - HARD GRAS. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 24.
14165: Catalogue 1979. - Paris - Moscou 1900-1930. Arts plastiques. Art appliqués et objets utilitaires. Architecture-urbanisme. Agitprop. Affiche.
41931: - Das Grosse Gartenhandbuch. Royal Horticultural Society. 2.Aufl.
41810: - Rotterdam. 12 foto's aangeboden door de firma De Erven de Wed.J.van Nelle Rotterdam t.g.v. haar honderdjarig bestaan 1806-1906.
41657: - Lao-Tse. Leben und Wirken des Wegbereiters in China. Aufgenommen in der Nähe Abd-ru-shins durch besondere Begabung eines dazu Berufenen.
40931: - Lurchis Abenteuer, das lustige Salamanderbuch. 15.Teil.
4073: - The General Motors exhibit at a century of progress 1934.
165693: Catalogue 1977. - La Rencontre Sonia Dellaunay - Tristan Tzara.
158153: Gedenkboek 1913-1963. - P.S.V. 1913-1963.
40474: - Er wach eens... Jubileumuitgave Nederlandse Vereniging van Wassserijen 1973-1983.
40363: - State pharmacoeia of the Union of Soviet socialist republics. Tranlated drom Russion.
40284: - NEXUS. Nr. 32.
40283: - NEXUS. Nr. 30-31.
40282: - NEXUS. Nr. 29.
40279: - NEXUS. Nr. 26.
40281: - NEXUS. Nr. 28.
40246: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Deel 9 /2002.
40074: - World Press Photo 1993.
166609: - IBIS,De. Uitgave van de egyptische vereniging 'Sjemsoethot' te Amsterdam.
39965: - Ali Baba und die vierzig Räuber. 2.Aufl.
39911: - Huizen in oude ansichten.
39612: Catalogus 1977. - De fiets.
3935: - Spaarspel.
39283: - Fifty years of medicine. A symposium from the "British Medical Journal".
3913: - Op weg naar derde klas. De avonturen van een padvinster op het 3e klasse-spoor.
38996: - ACTA BOTANICA NEERLANDICA. Published by the Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (Royal Botanical Society of the Netherlands).
38974: - Jaarboek verslagen en mededelingen der Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging.
38969: - SEAP Indonesia 65, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38968: - SEAP Indonesia 64, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38967: - SEAP Indonesia 63, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38966: - SEAP Indonesia 62, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38965: - SEAP Indonesia 61, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38964: - SEAP Indonesia 60, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38963: - SEAP Indonesia 59, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38962: - SEAP Indonesia 58, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38961: - SEAP Indonesia 56, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38960: - SEAP Indonesia 55, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38959: - SEAP Indonesia 54, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38958: - SEAP Indonesia 53, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38957: - SEAP Indonesia 47, a semiannual journal, devoted to Indonesia's culture, history, and social and political problems.
38955: - WENTIA. I - 17. Published by the Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (Royal Botanical Society of the Netherlands). * 1: The epilithic algal communities occuring along the coast of the Netherlands by C.Den Hartog. 141 pp. 2: Heaths and inland dunes of the Veluwe by Ph.Soutjesdijk. 96 pp. 3: On the abscission of debladed petioles in Coleus Rhenaltianus, especially in relation to the effect of gravity by J.C.Vendrig. 96 pp. 4: On the lateglacial and postglacial vegetation of South Limburg (Netherlands) by C.R.Janssen. 112 pp. 5: On the ecology of plant species and plat communities in former river beds by J.Van Donselaar a.o. 258 pp. 6: A revision of Dendrophthora (Loranthaceae) by Job Kuijt. 145 pp. 7: Pollen morphology of the Euphorbiaceae with special reference to taxonomy by W.Punt. 116 pp. 8: Systematische Ordnung und floristische Zusammensetzung niederkändischer Wald- und Gebüschgesellschaften by H.Doing. 85 pp. 9: A revision of Gypsophila, Bolanthus Ankyropetalum and Phryna by Y.I.Barkoudah. 203 pp. 10: Taraxacum species from India, Pakistan and neighbouring countries by J.L.van Soest. 91 pp. 11: Cytotaxonomic studies in the Genus Campanula by Th.W.J.Gadella. 104 pp. 12: The vegetation of the dunes near Oostvoorne (The Netherlands) by E.v.d.Maarel. 61 pp. 13: Morphogenesis and biochemical processes in Schizophyllum Commune Fr by J.G.H.Wessels. 113 pp. 14: An ecological and phytogeographic study of Northern Surinam savannas by J.van Donselaar. 163 pp. 15: Current plant ecological research in the Netherland by D.Bakker a.o. 202 pp. 16: F.A.W.Miquel, Netherlands botanist by F.A.Stafleu. 95 pp. 17: Structure, root systems and periodicity of savanna plants and vegetations in Northern Sutinam by W.A.E.Van Donselaar-Ten Bokkel Huinink. 162 pp.
38792: - Journal der Magdeburger Feuer versicherungs-Gesellschaft c.1874-1914. 44 x 29 cm.
15603: - Olympisk revy. En bildereportasje fra de VI. Olympiske Vinterleker Oslo 1952.
38632: - Encyclopedia of textiles,The AF. 2nd edition.
38588: - BIJBEL dat is de gansche heilige schrift, bevattende alle de cononieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments.
3852: - Österreichisches Jahrbuch für Exlibris und Gebrauchsgrafik. Band 30, 1935.
3851: - Ex Libris Buchkunst und angewandte Graphik 1921. Jahrgang 31 - Neue Folge Jahrgang 15, 1921.
3847: - Nieuw Prenteboekje voor de lieve kleinen. Met bijgevoegde leeslesjes naar hunne vatbaarheid. 2e stukje.
38273: Katalog 1986. - Die Kunst vom Stein. Künstlerlithographien von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Eine Ausstellung der Graphischen Sammlung Albertina Wien.
3825: - Roseboek van de muiterij. Samengesteld uit de bladen der N.V. De Arbeiderspers door den persdienst van het nationaal jongeren verbond.
38127: - Prenten-Magazijn voor de jeugd. No. 120: Natuurlijke geschiedenis: Vogelen. De pauw - De Kalkoen - Het Hoen - De Fazant - De duif - De kemphaan.
38076: - Diamant. Mythe, magie en werkelijkheid.
37737: - Vetus Testamentum. A quartely published by the International Organization for the Study of the Old Testament.
37736: - Vetus Testamentum. A quartely published by the International Organization for the Study of the Old Testament.
37735: - Vetus Testamentum. A quartely published by the International Organization for the Study of the Old Testament.
37734: - Vetus Testamentum. A quartely published by the International Organization for the Study of the Old Testament.
37733: - Vetus Testamentum. A quartely published by the International Organization for the Study of the Old Testament.
37732: - Vetus Testamentum. A quartely published by the International Organization for the Study of the Old Testament.
37516: - Ons wapen. Twemaandelijks tjdschrift voor de Koninklijke marechaussee.
37257: - Zeitschrift für Jagdwissenschaft. Herausgegeben von F.Nüsslein.
37242: - Koken met passie.
37041: - Het ABC van de relativiteit. Vertaald door J.Groot & G.Blok.
166602: - IBIS,De. Uitgave van de egyptische vereniging 'Sjemsoethot' te Amsterdam.
36749: - The Graphic designers index 12.
36678: - Gold rush ,,Leven'' spel 1934.
36665: - Catalogus van de bibliotheek van het gemeentearchief Zeist & Bijlagen behorende bij de catalogus.
36651: - Duizend-bommenjaar agenda 1992.
36650: - Der Winter 1914/15 an der Grenze.
56710: - Emanualiton ritual. 8th rev.ed.
36113: - Gens Nostra. Ons geslacht. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging. Jaargang 30.
36096: - Genealogisches Jahrbuch. Herausg. von der Zentralstelle für Personen- und Familiengeschichte. Band 21.
36043: Katalog 1989 & Catalogue 1989-1990. - Begegnungen. Meisterwerke der Zeichnung und Druckgrapik aus dem Rijksprentenkabinet in Amsterdam und der Albertina in Wien / Ontmoetingen. Meesterwerken van teken- en prentkunst uit de Albertina in Wenen en het Rijksprentenkabinet in Amsterdam.
35976: Catalogus 1972. - Een galajapon omstreeks 1760 / A galadress about 1760.
16138: - Festschrift zur Eröffnung des Mainhafen der Stadt Hanau 25.Oktober 1924.
35799: - Zeilvereniging het Y, Amsterdam 1885-1985.
35594: Catalogus 1983. - Keramiekkollektie.
35285: - Collins mondadori. Nuovo dizionario inglese. Inglese - Italano. Italiano - Inglese.
35125: - Een Ramboc te Solo op Java.
34861: - Vogels van de Ooypolder. 2e druk.
3485: - Die Alpen - Les Alpes - Le Alpi. Monatsschrift der Schweizer Alpenclub. Revue de club alpin Suisse.
135600: - Nieuw Burger Keukenboek; Behelzende voorschriften tot gereedmaking van soepen, vleesch, visch, groenten, gebakken, konfituren, melk-spijzen, enz. 6e druk.
34811: - Dansjaarboek 90/91.
34795: - In weer en wind. Geïllustreerd maandschrift gewijd aan natuurleven, reizen, volkskunde en buitensport. Onder redactie van R.Tolman, J.I.van Schaick & J.P.Strijbos.
20564: - Bevers in Nederland? Een onderzoek naar de mogelijkheden tot herintroductie van de bever in Nederland.
34622: - Gott ist mein Lied. Kirchenlieder und ihre Geschichte.
34610: - Studia memoriae belae Bartók sacra. 2nd ed.
34231: - Het leven van Jesus. Naar het middellimburgsche handschrift van Sint Truyen uit de 14e eeuw. Vertaald door T.Van Kersbergen. Met een inleiding van Prof.Jac.van Ginneken S.J.
33700: Catalogus 1986. - Zilver. Gelderland in beeld, schilderijen en tekeningen 17de - 19de eeuw. Magisch realisme en tijdgenoten.
81793: - Vissen en andere waterdieren van West- en Middel-Europa.
33552: - Kampongboom '82. Over takken, stick en ballen. S.V.Kamponmg Utrecht 1902-1982.
33517: - Histoire de l'Amazonie.
104043: - Mededelingenblad 40 van de Nederlandse ceramiek.
104044: - Mededelingenblad 41 van de Nederlandse ceramiek.
104045: - Mededelingenblad 42 van de Nederlandse ceramiek: Holland en Duits porselein in kasteel Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht.
104046: - Mededelingenblad 43 van de Nederlandse ceramiek: Een 17e eeuwse Hollandse tegelvloer in het kasteel Beauregard bij Blois.
104047: - Mededelingenblad 45 van de Nederlandse ceramiek.
104049: - Mededelingenblad 47 van de Nederlandse ceramiek.
98455: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 2 (1976).
146878: - Het Starnmeerboek 1643-1993.
83405: - Molens van Friesland. Samengesteld ip opdracht van Gedeputeerde Staten van Friesland.
32415: - Le coucher du petit frère / Gute Nach liebes Brüderchen / Good night dear bother.
32414: - Gare aux oiseaux / Habt Acht auf die Voegel / Care of the birds.
55436: - Naamlijst voor den telefoondienst. Uitgegeven door het hoofdbestuur der Posterij en Telegrafie. Januari 1915.
123226: - Le Bulletin Horticole. Bi-Mensuel.
32195: - Nostradamus. Voorspellingen voor de jaren 1992-2001.
64756: - Uit de geschiedenis van Apeldoorn. Leven op de rand.
29260: - Handboek gids van de natuurgebieden in Noord-Brabant. Brabants landschap.
69189: Catalogus 1993. - Maya Metropolen
31798: - Aan de vergetelheid ontrukt. Leuke belevenissen in lief en leed van Rijn en Lek.
31680: - De wonderbaarlijke avonturen van Baron von Müchhausen. Vertaald en ingeleid door Godfried Bomans.
31522: - Kennisgeving. Omtrent de heffing van eene Plaatselijke Belasting op het Gemaal. Burgemeester en Asessoren der Gemeente Watergraafs-Meer: Heffen van opcenten op de hoofdsom van den Rijks Accijs en van een eigene plaatselijke belasting op het gemaal.
31177: Catalogue 1979. - William & Mary and their house.
136427: - Die Höllentalbahn. Von Freiburg in den Schwarzwald.
31123: - In quest of the sacred Baboon. A scientist's journey. Translated by M.A.Biederman-Thorson.
30834: - Tijl Uilenspiegel. Opnieuw verteld door Henriëtte Blaauw.
30780: - Gerolstein und seine Umgebung.
30777: Catalogus 1969. - Schönberg / Webern / Berg. Portretten - partituren - documenten.
30547: - Tibet and the Chinese People's Republic. A report to the International Commission of juristts by its legal inquiry committee on Tibet.
30513: Katalog 1994. - Salz.
30435: - World Press Photo 1998.
30421: - De Nederlandse roeisport. Haar geschiedenis, haar steunpilaren, haar facetten en wetten, haar structuur en haar verrichtingen. T.g.v.h. 50-jarig bestaan van de Nederlandsche Roeibond.
166679: Catalogus 2022-2023. - Klokken vertellen. Ee tentoonstellling van bijzondere klokken in het Museum Heereveen 14 oktober 2022 - 8 januarie 2023.
30263: - Electro-galvanische heelkunde. Een handboek voor zelfbehandeling ten behoeve van ziekten en gezonden. 7e verb. en verm. druk.
24217: - Dreissig Jahre Aktiengesellschaft der Eisen- und Stahwerke vormals Georg Fischer Schaffhausen 1896-1926.
30175: - The olympic games Melbourne 1956.
147146: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1902.
147147: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1903.
147148: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1904.
29987: - Het jaar 1998. Emotie en nieuws en sport. De Telegraaf.
29979: Gedenkboek 1901-1951.. - 50 jaar Kon. Ned. Voetbalbond afd. Utrecht 1901 5 juli 1951. K.N.V.B. Afdeling Utrecht.
80921: Katalog 1995. - Klassizismus Romantik Realismus. Malerei und Graphik aus sächsischen Kunstsammlungen.
36411: - Art view creative red book. Oriëntatie voor visuele communicatie.
165978: Armanda Tijdschrift nr. 30. - Darwin & Co. Over taal, evolutie en literatuur
144080: [Steenbergen van Goor,Jan Willem] - Een Beestenspel. Naar de laatste Hoogduitsche uitgave Door de Gebroeders Spiritus Lenis en Spiritus Asper.
166447: - Moderne Kunst. Ilustrierte Zeitschrift. Jahrgang X - 1896 - Heft 17: Frühlings-Nummer.
29811: - Montreal 1976. XXI. Olympische Spiele.
29797: - The a-z of Asian Football 98-99.
29608: - Oude en nieuwe notarishuizen in Friesland.
29436: - Motor. Verzamelalbum voor 210 fascineren kleurenfotkaartjes van motoren en motorraces.
29417: Gedenkboek 1894-1994. - 100 jaar golf in Nederland. Een uitgave t.g.v.h. 100 jarig bestaan van de Utrechtse Golfclub De Pan.
29338: - München72. Das Olympiawerk der Stiftung Deutsche Sporthilfe.
2934: - FLORA NEERLANDICA. Flora van Nederland. Deel I, afl. 6: 1. ALISNATACEA - 15. TYPHACEAE.
29309: - Cierlycke,De voorsnydinge aller tafel-gerechten.
29043: - The new brewery malt and soft drinks plant at Vialonga. An investment for the future made by the sociedade central de cervejas as their contribuition to the development of the national economy.
133574: - Auto-Album. 100 afbeeldingen van de nieuwste persibebauto's.
28875: Katalog 1980. - Bilder vom Menschen in der Kunst des Abendlandes.
28833: - Achter Kawat en Gedek.
166031: Katalog 1993-1994. - Monet bis Picasso. 120 Meisterwerke aus der Eremitage, St.Petersburg, und Puschkin-Museum, Moskau. Norpspw die Sammeler Schtsschukin.
166449: - Moderne Kunst. Ilustrierte Zeitschrift. Jahrgang XVII - 1903 - Heft 13: Faschings-Nummer.
166450: - Moderne Kunst. Ilustrierte Zeitschrift. Jahrgang XVII - 1903 - Heft 24.
166451: - Moderne Kunst. Ilustrierte Zeitschrift. Jahrgang XVII - 1903 - Heft 25.
166452: - Moderne Kunst. Ilustrierte Zeitschrift. Jahrgang XVII - 1903 - Heft 19.
166453: - Moderne Kunst. Ilustrierte Zeitschrift. Jahrgang VIII - 1894- Heft 2.
166454: - Moderne Kunst. Ilustrierte Zeitschrift. Jahrgang XVII - 1903 - Heft 21.
166455: - Lauterbrunnen mit Staubbach [Switzerland]. Original wood-engraving 30,5 x 45 - Paper 42,5 x 49 cm
166466: - Groenten uit een Italiaanse tuin. Seizoensrecepten.
166472: - Moderne Kunst. Ilustrierte Zeitschrift. Jahrgang X - 1896 - Heft 23.
28288: - Paddenstoelen.
2796: - Ex-libris. Revue internationale. Année 2 - 1e trimestre.
27950: - International School Hilversum Alberdingk Thijm. Yearbook 1997-1998.
27941: - Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten. Jaargang 48, 1969 - 70, 1991. 23 vols.
27926: - XXe siècle. Nouvelle série - XXXVIIIe année - No 47 - Décembre 1976.
27901: - Innsbruck Montreal. Olympoische Spiele 1976.
27651: Catalogus 1981. - Jan Ensing 1819-1894 tekenaar, schilder en onderwijzer te Groningen.
27533: - Een kijkje in een interessant bedrijf. Souvenir aamgeboden door de Uitgevers van ,,Het Nieuw van den Dag voor Ned.Indië'' en Albrecht & Co., drukkers, uitgevers.
27532: - Auto-lijn. 4e jaargang - Tentoonstellingsnummer voorjaar 1949.
135659: - Fiat 600D. Handleiding. 5e herz.druk.
119900: - BRADSHAW,A.CAVENDISH. [Exlibris]. Armorial.
119901: - BRANDRETH,HENRY ROWLAND. [Exlibris]. Armorial.
98295: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 27.
27265: Catalogus 1963-1964. - Betoverend steekspel. Borduurwerk in Engeland ten tijde van koningin Elizabeth I.
31521: - De troostende Schreijers-Toren, te Amsterdam, Bij het wegvallen van zijnen getrouwen medebroeder De Haringpakkers-Toren, September 1829. De Schreijers Toren spreekt.
81819: - Hard gras. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 11.
24320: - Reports for the period january 1956 - March 1960 submitted tot he twenty-fifth zionist congress in Jerusalem tevet 5721 / december 1960.
60408: Gedenkboek 1888-1989. - Sparta 1888-1988. Jubileimboek t.g.v.h. 100-jarig bestaan van R.V. & A.V.Sparta te Rotterdam.
27034: Catalogus 1948-1949. - 50 jaar Rotterdamse zeescheepvaart.
26956: - Aap noot mies. Hoogeveens leesplankje.
26594: - De volkerenstrijd van 1914-15. Een overzicht uit tal van bronnen bijeengegaard voor de Navorslezers. Aflevering I.
165877: - Royal Glass. An exhibition of four centuries of table glass, glass services, and goblets / Kongelige Glas. Udstilling af drikkeglas, glaservicer og pokaler gennem 400 ar.
26590: - Welkom bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V.
26362: Gedenkschrift 1864-1964. - Honderd jaar A.IJ.C. gedenkschrift bij het jublieium van de Amsterdamsche IJsclub 1864-1964.,
26364: Gedenkboek 1902-2002. - W.F.C. Rapiditas te Weest opgericht op 4 januari 1902.
26233: - BUSSES. 18 original photographs. 3, 13 x 17 cm (M.A.N. Sauner Wagen - Rheinische Eisenbahn - Verkehrsmittel - Akt.-Ges. & 1 other) / 2, 15 x 20 cm (Vulcan Blackpool type 20 seater & 1 other) / 8, 20 x 29 (Allan Rotterdam for Maas-Buurtspoorweg - R.T.M. - Tramwegmaatschappij ,,De Graafschap'' - Geldersche Tramwegmaatschappij [all with 2 perforation holes] / 5, 23 x 29 cm (Bangor Queen [damaged] - Southport corporation - Vulcan [with 2 perforation holes] - The Blue Bus & 1 other).
26229: - Hepolite. Hepworth & Grandage Limited.
26211: - AEC service manual Type A1100 engine.
107746: - Guía de coleccionistas de Espana y Portugal.
26209: - Arbeit am Grenzen. 50 Jahre Mahle.
26132: Katalog 1980. - Emancipatie / Emancipation / Emanzipation. Populärgraphik aus vier Jahrhunderten Sammlung Güther Böhmer.
26073: - Hanomag Typ 3t - L 28. Beschreibung der Bremsanlage mit Einkammer-Bremsverstärker.
26071: - Krupp Schnellastwagen-Fahrgestelle L3, 5M242, LD3, 5M222. Ersatzteilliste für Fahrgestell Nr. 51 128, 51 131 und aufwärts (Ab Serie 30 935).
149753: - Libelletabel voor België.
25920: - 80 jaar Elinkwijk in een hink-stap-sprong.
162717: A.N.W.B. - Kaart van Twenthe voor wieltijders wandelaars en ruiters. Schaal 1 : 50 000.
62814: Catalogus 1993. - Het goede handgebonden boek. 66 handboekbinders uit acht Europese landen.
100145: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5913.
100146: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5914.
137198: - LONCQ,GOSUINUS JANUS. CORN.JAN.FILIUS. Medicinae Professor Ultraiectinus. [Exlibris]. Heraldisch.
107718: - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. Jaargang 4 No.14 (54)
162198: - Persische Märchen. 5. bis 9.Tausend.
162199: - Italienische Märchen. 4. bis 10.Tausend.
25458: - Poster: Frühling auf dem Eis. Ein show in een weergaloze kleurenrijkdom door de Weense ijsrevue met Eva Pawlik, Hans Holt, Oscar Sima - regie: Georg Jacoby.. Melodieën van Nico Dostal. Uitgevoerd door het Weens Symphonieorkest. Lithography in 6 colours.
2530: Catalogue 1976. - Ramsès le grand.
25208: - Atlas van grondstoffen voedsel en energie voor nu en voor de toekomst. Rijk geïllustreerd overzicht van de hulpbronnen en technische ontwikkelingen voor een groeiende wereldbevolking.
143419: - Deinse. Jaarbericht van hetr Natuurmuseum Rotterdam.
25022: - Spare parts list for Crossley short wheelbase omnibus chassis type P.T.42/1 six cylinder direct injection heavy oil engine type 7/2. List No. 176. Chassis Nos. 96501 tot 96750.
25019: - Maintenance instructions for Crossley diesel-engined chassis.
24920: - Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond.
24860: - Rosenjahrbuch 1991.
115669: - AUTO JAHR Nr. 37, 1989-90.
24711: - Van monochord tot moderne vleugel. De geschiedenis van de piano.
24710: - Het land van Bosch, Bruegel en Van Gogh.
24692: - Das Geheimnis der Liechtensteinklamm St.Johann im Pondau.
24703: - Of Pride and Spirit. North American Indian Art from a Private Collection in Hwaii.
24690: - De padvinderij in oude ansichten. 4e druk.
24688: - Liechtenstein Museum Vienna Baroque Luxury Porcelain. The manufactories of Du aquier in Vienna and of Carlo Ginori in Florence.
24685: - Glorie en calvarie. Twintig kampioenen vertellen.
24655: - 1233 over stad en schoolambt Lochem 1983. Een beschrijving na 750 jaar.
24533: - Italienische Majolika. Katalog der Sammlung Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig.
24530: - Lokomotiv-Versuchsamt Grunewald. Die Geschichte des berühmten Lok-Labors.
97725: Katalog 1977. - Französische Zeichnungen aus dem Art Institute of Chicago.
98704: - Association Belge des Collectionneurs et Dessinateurs d' Libris. Exercice 1951.
98741: - Vleuten-De Meern in 1832. Grondgebruik en eigendom. Tekst & kaarten. Haarzuilens - Oudenrijn - Veldhuizen - Vleuten.
2441: - Wine trade loan exhibition of drinking vessels, books, documents, etc. etc. etc.
2439: - De herleving van het wijngebruik. Overdruk van een serie artikelen met welwillende toestemming van Harper's wine and spirit gazette uit het Engelsch vertaald door A.Filvin.
166422: - Sjors van de Rebellenclub.
24373: P.F. - Wlespiegle entreprend de guerir, et fait sortir en un jour tous les malades de l'hospital de Nurenberg
164662: Catalogue 1992. - Xacier Miserachs. 1 segon i 25 sentèsimes / 1 segundo y 25 centésimas.
2423: - Carta dei vini. Enoteca Italica Permanente.
24171: Catalogus 1967. - Europa 1900 van 3 juni tot 30 september 1967.
24053: - Wenskrans. Handgekleurde gravure 420 x 320 mm. Aan mijn eerwaarde voogdt [door] uw dienaar Hendrik Schaap.
24025: - KERRY,EMMA. Ex Libris. [Frau und Mädschen, lesen auf Bank; Jugendstil-Riisenrahmung].
23963: - Le jardinier et la paysanne. Copper-engraving.
23910: - Der Diamant. Myhtos, Magie und Wirklichkeit.
23714: - Spectrum boek van de natuur.
166423: - Kris Kras. Verschijnt om de 14 dagen.
166424: - Noord-West Veluwe. Nummer 4 & 5.
75131: - Vigiliae Christianae. A review of early Christian life and language.
23470: - Bevelschriften van betaling [1862 (3x) & tussen 1915 en 1944 (208x)]. De penningmeester van den Inlaagpolder onder Haarlemmerlied en Spaarnwoude, zal betalen aan..........(o.a.) T.van Lieshout, bezoldiging als molenaar van den polder over 1862 - P.van Duijnhoven, Haarlemmerliede - H.van Geldrop schilder Haarlemmerliede - Dyserinck Zonen, Oliehandel te Haarlem - P.van der Kwast, Spaandam - Ijsbr.Inpijn, Smederij - J.A.H.De Haas, Overveen, Stalhouderij - N.V. v.h. K.Max. aannemersbenoodighedem Amsterdam en Volendam - Gebrs. Nobels & Jansen, Drukkerij, Haarlem - Hotel De Leeuwerik, Haarlem - G.Vries & Zoon, Automobielem, Overveen - American Petroleum Company, Haarlem - G.De Vries, Transporten, Haarlemmerliede - A.van Opzeeland, Herstelwerkplaats, Spaarndam - De Beer & Co., Kantoorbenoodigheden, Amsterdam - N.V.Betonindustrie V.O.B.I., Vinkenveen - Machinefabriek J.H.Keller, Rotterdam - Halfwegsche Courant, Halfweg - Autotransport, M.B.Wempe, Haarlemmerliede - Vermande Zonen, IJmuiden - Chr.P.Hartog, Constructeur, Spaarndam - A.Van Opzeeland, Herstelplaats, Spaarndam - Ver Vooruit, Spaandam - Gebr.W. en Jb.Verhagen, Loodgieters, Halfweg - Drukkerij en Kantoorboekhandel P.Prins, Haarlem etc.etc.
23423: - Het Machtige eyland. Ceylon en de V.O.C.
23418: Catalogue 1977-1978. - Rembrandt et ses contemporains. Dessins Hollandais du dix-septieme siecle. Collection Fritz Lugt Institut Néerlandais Paris.
115670: - AUTO-JAHR 38, 1990-91.
23387: BIJBEL 1686 - BIBLE 1686 - BIBLIA 1686. - Biblia dat is De gantsche H.Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments.
23317: - De toverfluit. Een uitgelezen verzameling verhalen die nooit vervelen.
23290: - Photography annual of the Netherlands 1 / Nederlands jaarboek vakfotografie .
23258: - Recuerdo de La Habana Cuba.
159645: - Amis du Musée de Marine. Année 9e - Numéro 33:
23151: - Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond.
23099: - RICHTING. Maandblad voor lichamelijke opvoeding en sport.
23100: - RICHTING. Maandblad voor lichamelijke opvoeding en sport.
23098: - RICHTING. Maandblad voor lichamelijke opvoeding en sport.
23097: - RICHTING. Maandblad voor lichamelijke opvoeding en sport.
23036: Catalogus 1961. - Kant. De kant-collectie van het Museum Boymans-van Beuningen.
99238: - Österreichische Exlibris Gesellschaft. Jahrbuch 13, 1915.
166435: - Illustrirte Zeitung. Nr. 4213. 10 Dezember 1923.
166436: - Illustrirte Zeitung. Nr. 4410. 19 Sept. 1929.
22755: - Le Simplon et l'Italie septentrionale. Promenades et pèlerinages.
18614: - Vogels van Drenthe.
1863: - Catalogue des ouvrages sur les vignes Américaines le phylloxera et le vin en vente chez Camille Coulet, libraire-éditeur.
22691: - Les mille et une nuits. Contes Arabed trdeuits par Galland. Npouvelle édition de L'Abbé Lejeune.
22674: - Noordzeekust. [Folder].
22670: - Les folies dansantes et chantantes. Dedres aux belles.
22668: - Gothaischer genealogischer Hof-Kalender auf das Jahr 1847. Jahrgang 84.
22616: - Elseviers vogelatlas.
23641: - Aan den Manhafte Schuttery van Amsterdam.
29404: - Ik wou maar zeggen. Spiedende ogen en luisterende oren rond gebeurtenissen in driekwart eeuw Edah.
22356: - Bonkaarten distributie 2e wereldoorlog. Eveloppe met 3 volledige kaarten, boter en olie, vaste brandstoffen, brood, melk, aardappelen, boter, vleesch, kunstmest, & textiel.
22179: Catalogus 1963. - van Soest.
142151: - De tekst heeft een gezicht.
142162: - De skiterreinen in Polen. Folder.
82896: - Gemeente Nigtevecht 1907. Arrondisement Loenen. Openbare school Hoofd der school: L.F.N.Giel. Lijst, bedoeld in art. 19, eerste lid, der leerplichtwet, van de kinderen die schoolgingen op bovenvermelde school; met aantekeningen van de toelating en afschrijving hebben geleid; voorts van iedere verzuimde schooltijd met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid. Tijdvak 15 januari 1907, tot en met 14 januari 1908.
153712: - STUDIA ROSENTHALIANA. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands / Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland.
21742: - Proceedings XIII international Ornithological Congress Ithaca 17-24 June 1962.
149403: - Ceramics. The International Journal of Ceramics and Glass.
149404: Sotheby Auction 2000. - The Magnificent Jewels of Marie Vergottis.
21668: - Ornitoloogiline kogumik.
21606: - Latvijas Putnu Dzive. Ornitologiski petijumi, 2 Instituta Raksti XIV.
21629: - Weidevogels in Noordhollands noorderkwartier.
34796: - In weer en wind. Geïllustreerd maandschrift gewijd aan natuurleven, reizen, volkskunde en buitensport.
21178: - VIII International Congres of Game Biologists / VIII Internationaler Kongress der Wildbiologen, 1967 Helsinki Finland.
21075: - An Index of Australian birds names. Compiled by CSIRO division of wildlife reserch.
20833: - Elseviers groot sprookjesboek. Sprookjes van Grimm, Perrault en Andersen bewerkt door Jane Carruth.
20800: - Jaarboek Natuur 1997. De winst- en verliesrekening van de Nederlandse natuur. Vereniging Onderzoek Flora en Fauna.
67243: - De vliegende Hollander. Samengesteld met medewerking van vele vooraanstaande deskundigen op luchtvaart-gebied.
20611: - Acta Zoologica Cracoviensia. Vo. XXVII, Nr. 1-11.
20610: - Levensgemeenschappen. Rijksinstituut voor Natuurbeheer.
164089: - Ramulu's new method Hindi first & seconf reader.
99946: - University of Notredame. John Augustine Zahmasa Dante Library.
20474: - Station biologique de la Tour du Valat. 19me et 20me comptes rendus d'activité 1972 et 1973.
2035: - Fête des vignerons Vevey 1955.
85322: - L'Art Flamand & Hollandais. Revue mensuelle illustré. Année 7 No.6.
2031: - Livret officiel de la fête des vignerons se célébrant à Vevey les 1,2,4,5,8 et 9 Août 1927.
20166: Katalog 1991. - Wasserlust. Mineralquellen und Heilbäder im Rheinland.
20071: - Wilde planten van West- en Midden-Europa.
20016: Catalogus 1946. - Catalogus van de numismatische tentoonstelling ter herdenking van het 50-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkundem gevestigd te Amsterdam.
19927: - Inventarisatie mijnmonumenten.
19924: - Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond.
19925: - Ons nieuwe prentenboek.
166479: - Moderne Kunst. Ilustrierte Zeitschrift. Jahrgang X - 1896 - Heft 9
19626: - Spoor-kleurboek.
1927: - Notice pour la Guérison promte et radicale des maladies de la vigne. (Institut hydrothérapique pour la régénération des vignobles de France - A la fabrique du parasiticide Caladois).
19036: - Sit Modrych benzinovyck pump.
144000: - Album-Événement. 300 Dessins par Bocourt, Couverchel, Decamps, A.Deroy, Durand-Brager, Godefroy-Durand, Gustave Doré etc.
18860: - Souvenir folder of Coney Island New York by day and by night.
1878: - La Maglia Rosa. Het verhaal van de Giro en de Belgen 1909-2011.
1873: - Fête des vignerons,Le. Célébrée depuis plusieurs siècles a Vevey, ses origines, son histoire.
18725: - Herinnering Bindt Samen. Bond v. oud-leerlingen der Chr. 5-j. H.B.S. te Amsterdam.
18700: - Tijdschrift voor zeewezen en watersport ,,Het Nederlandsche Zeewezen'' waarin opgenomen de 24ste jaargang van "Het Nederlandsche Zeewezen" de 6de jaargang van ,,Ons Element''.
18699: - Nederlandsche Zeewezen,Het. Officieel orgaan van de Vereeniging ,,Het Nederlandsche Zeewezen". [Weekblad].
1868: - Ex Libris Buchkunst und angewandte Graphik 1910. Jahrgang 20 - Neue. Folge Jahrgang 4, 1910. Heft I, II, III & IV uns Mitteilungen des Wxlibris-Vereins zu Berlin Jahrgang 4, 1910 Heft 1,2,3 & 4.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints[an error occurred while processing this directive]

6/8