Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
23987: FLAMEN,ALBERT [BRUGES 1620-??]. - Vanellus / Vanneau. Etching.
23989: FLAMEN,ALBERT [BRUGES 1620-??]. - Carduëlis / Chardonnet. Etching. Thin.
28195: FLANAGAN,GERALDINE L. & S.MORRIS. - Mezennestje voor het raam.
82836: FLANNERY,TIM. - Gooi weg die been. Een avontuur in Niew-Guinea.
77503: FLANNERY,TIM. - Sydney, een geschiedenis.
69425: FLANNERY,TIM. - De weermakers.
156428: FLATISCHLER,REINHARD. - Rhythm for evolution. Das TaKe TiNa Rhytmusbuch.
149303: FLAUBERT,GUSTAVE. - Salommbô. 4e druk.
44575: FLAUBERT,GUSTAVE. - Madame Bovary. Provinciaalse zeden en gewoonten. Vertaling en nawoord Hans van Pinxteren. 20e druk.
144723: FLAUBERT,GUSTAVE. - Cahier intime de jeunesse. Souvenirs, notes et pensée intimes. Introduction, text, présentation et notes de J.P.Germain.
87457: FLAUBERT,GUSTAVE. - Voyages. Présenté par Dominique Barbéris.
144685: FLAUBERT,GUSTAVE. - Le Candidat. Comédie en quatre actes. Édition présentée par Yvan Leclerc.
160043: FLAUBERT,GUSTAVE. - Salammbô. Vertaald door Andries De Rosa.
158018: FLAYHART III,WILLIAM HENRY. - The American Line (1871-1902).
14099: FLEGG,JIM. - De vogelgids van Europa.
146559: FLEISCHER,H. - Schmetterlingsbuch. Anleitung zum Sammeln und Bestimmen der Schetterlinge. 5.umgearbeite Auflage.
131359: FLEISCHMANN,BENNO. - Max Reinhardt. Die Wiedererweckung des Barocktheaters.
21204: FLEMING,THEODORE H. - The Short-tailed Fruit Bat. A study in plant-animal interactions.
159823: FLEMING,ANDREW. - St Kilda and the wider world. Tales of an Iconic Island.
139088: FLEMING,FERGUS. - Het zwaard en het kruis. Twee mannen en een keizerrijk van zand.
152595: FLEMING,ROBERT L. & LAIN SINGH BANGDEL. - Birds of Nepal. With reference to Kashmir and Sikkim. 3rd edition.
121639: FLETCHER,EDWARD. - Non-dating price guide to bottles, pipes and dolls heads.
161733: FLETSCHER,ALAN. - The art of looking sideways
39339: FLEURIOT,ZÉNAÏDE. - Monsieur Nostradamus. 2me éd.
147414: FLIEDL,GOTTFRIED. - Gustav Klimt 1862-1918. De wereld in de gedaante van een vrouw.
156566: FLIEDL,GOTTFRIED. - Gustav Klimt 1862-1918. De wereld in de gedaante van een vrouw.
155638: FLIPJE. - Flipje 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44 7 45.
161651: FLIPPO,WILLEM G. - Lexicon of the Belgian Romantic Painters.
150312: FLOHR,SALO. - Spassky - Weltmeister!
154087: FLOR,JEAN & ESTHER LEKAIN. - Chanson pour Elle.
53232: FLORENTIN,POL. - Contribution à l'anatomie de l'amygdale chez les Mammifères.
103320: FLORIAN,MICHAEL. POPPE,VACLAV. - Michael Florian. En tjekkisk grafiker og hans exlibris.
139129: FLORIS,RIEN. - Broek te boek. Broek in Waterland, Uitdam, Zuiderwoude.
156125: FLORIS,RIEN. - Leven van de wind. Molens in Noord-Holland.
50686: FLORSCHÜTZ,PETER A. - The Mosses of Suriname. Part 1. These.
141060: FLÜCK,MARKUS. - Pilzführer Schweiz. Mit vielen Tipps für das Bestimmen und Verwerten der Pilze und den besten Pilzrezepten.
135217: FLUKS. - De Fluks keuken. Richtlijnen en gebruiksaanwijzing met verschillende recepten. Het besparende stapelkoken.
144293: FLUSSER,VILÉM. - Bodenlos. Eine philosophische Autobiographie. Mit einem Nachwort von Milton Vargas. 1.Auflage.
144219: FLUSSER,VILÉM. - Bodenlos. Eine philosophische Autobiographie. Mit einem Nachwort von Milton Vargas. [1.Auflage].
66078: FOBEL,JIM & JIM BOLEACH. - Sjabloneren. Motieven en methoden.
118810: FOCK,HARALD. - Vom Zerenadler zum roten Stern. Die Geschichte der ruissischen/sowjetischen Marine.
105166: FOCQUET,PATRICK & JACQUELINE ROMAIN. - Fleurs de Provence et des Alpes du Sud. 2me édition.
161727: FOGEDGAARD,HELMER. - Lorentz May en dans grafiker of hans exlibris.
155954: FOGLE,BRUCE. - De nieuwe encyclopedie van de kat.
112309: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - Delfts van binnen na de verwoesting, veroorzaakt door 't springen van den kruidtooren in het jaar 1654.
112318: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - De Munstersche vrede beëedigt, door de Spaansche en Staatsche gevolmagtigden, in 't jaar 1648.
124747: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - Openbaar Gehoor van den Heere Cornelis Hop, Ambassadeur van hunne Hoogmogendheden by den Koning van Frankrijk Lodewyk den XV, in 't jaar 1719
124742: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - Overdragt der Nederlanden, door keizer Karel den V, aan zynen zoon, Filips, in 't jaar 1555.
124743: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - Inhuldiging van den Graave van Holland, tot Heere van Friesland.
124744: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - Doorbraak der groote Zuidhollandsche Waard, in 't Jaar 1421.
124752: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - De Spaansche Gezanten, buiten den Haage, ontvangen, door Prinse Maurits, in 't jaae 1608.
124753: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - Delft van binnen, na de verwoesting veroorzaakt door 't springen van den Kruidtooren, in 't jaar 1654.
124758: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - Aankomst der Batavieren, hier te Lande.
124759: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - Klaudius Civilis bestormt de Romeinsche Legerplaats te Vetera.
112323: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - 's Lands advokaat, Joan van Oldenbarneveld, op 't Hofschavot in den Haage, gereed om onthalst te worden, in 't jaar 1619.
124746: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - Moord van Graave Floris den Vyfden.
124760: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - De Saliërs in Batavia onderwerpen zig aan den Veldheer Juliaan.
97257: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - De vier seizoenen: De lente - De zomer - De herfst - De winter. 4 kopergravures, boek-illustraties.
124587: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - De Raad van Staate, te Brussel, in hegtenis genomen, in 't jaar 1576.
112249: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - Zes galeien overzeild en in den grond geschooten, door de Staatschen, in 't jaar 1602.
112216: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - De groote Kerk te Haarlem, overweldigd, door de Soldaaten, in 't jaar 1578.
112202: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - 's Graavenhage, geplonderd, door Maarten van Rossem, in 't jaar 1528.
124716: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - 't Verzoekschrift der Edelen overgeleverd aan de Landvoogdesse der Nederlanden, in 't jaar 1566.
112200: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - Woede van 't Kaas- en Broods-Volk, te Haarlem in 't jaar 1492.
112219: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - Willem de Eerste, Prins van Oranje, te Delft, doorschoten, in 't jaar 1584.
112226: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - De Overste Maarten Schenk verdrinkt, voor Nieuwmegen, in 't jaar 1589.
112302: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - Onderhandeling tusschentwee afgevaardigden van Amsterdam en Graave Willem Fredrik van Nassau, voor de Hofstede Welna aan den Amstel, in 't jaar 1650.
112326: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - Hugo de Groot zig bereidende tot de vlugt uit de Loevesteinsche gevangenis, in 't jaae 1621.
6887: FOKKE SIMONSZ,AREND. - Verhandeling over de FORTUIN, ter betooginge dat de ouden onderdien naam, gelijk onder den naam van fatum, of noodlot, niets dan de goddelijke voorzienigheid verstaan hebben. In twee afdeelingen voorgeleezen in, en opgedraagen aan de Maatschappije der Verdiensten onder de zinspreuk Felix Meritis & Verhandeling over den oirsprong, gedaante en invloed der NUL. Voorgeleezen in- en opgedraagen aan- de Maatschappij van Verdiensten ten spreuke voerende: Felix Meritis; en de Bataafsche Maatschappij tot Nut van het Algemeen.
112247: FOKKE,S[IMON] [1712-1784]. - Graave belegerd, door Prinse Maurits, in 't jaar 1602.
71795: FOKKEMA,R.L.K. - Varianten bij Achterberg. Deel I & II. 2e druk.
148696: FOKKER. - 6 originele foto's: Fokker D. 21 Jachtvlieguig - Fokker T 8 W. Torpedovliegtuig - Fokke C. 14 E. Zeeverenner - Fokker G 1 Jachtkruiser - Fokke D 23 Jachtvliegtuig & Fokker Y 4 W Torpedovlieguig.
16955: FOKKER,NICOLAS. - Oosterse tapijten. Wegwijzer voor kopers en liefhebbers.
149014: FOKKER,J.P. - Tuinen in Holland.
143831: FOKKER,A.A. - Beknopte Maleide grammatica. 2e druk.
90750: FOKKINGA,ANNO. - Een land vol vee. Landbouwhuisdieren van Nederland.
155746: FOLCO,PHILIPPE DI. - Dictionnaire de la Pornogrephie. Préface de Jean-Claude Carrière.
156023: FÖLDEAK,ARPAD. - Schach-Olympiaden.
148683: FOLDER. - Scandinavian Air Express. K.L.M.Nederland Aerotransport . Zweden.
112196: FOLKEMA,J. - Oproer te Hoorn, over de invoering van nieuwe Exeynzen.
138733: FÖLLMI,OLIVIER. - India. Tekst Radhika Jha.
161573: FOLMER,JOHN J.R. - Waffenbrüder. Ein Niederländer in Russland und Korea.
153030: FÖLSING,ALBRECHT. - Wilhelm Conrad Röntgen. Aufbruch ins Innere der Materie.
160998: FONTAINE VERWEY,H.DE LA. - Uit de wereld van het boek. Deel I,II,III & IV.
142631: FONTAINE,F.J. - Het Geskacht Betula (bijdrage tot een monografie).
93832: FONTAINE VERWEY,H.DE LA. - Laurens Janszoon Coster Prijs 1986 verleend aan Prof.Mr.H.De La Fontaine Verwey.
156531: FONTAINE,DE LA. - Fables de La Fontaine précédées de la vie d'ésope. Acompagnées de note nouvelle par D.S. Nouvelle édition.
129065: FONTAINE VERWEY,H.DE LA. - Uit de Wereld van het boek III: In en om de Vergulde Sonnewyser.
28998: FONTAINE,DE LA. - De fabels van La Fontaine. Vertaald door M.G.L.van Loghem.
15480: FONTAINE,DE LA. - De fabelen van La Fontaine nagevolgd door J.J.L.Ten Kate. 2e druk.
148998: FONTAINE VERWEY,ELEONORE DE LA. - De illustratie van Letterkundige werken in de XVIIIe eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche boek. These.
59317: FONTAINE,DE LA. - 5 fabels van La Fontaine.
69966: FONTANA,DAVID. - De verborgen taal van het symbool. Magie, beeld en betekenis.
158625: FONTANE,THEODOR. - Sämtliche Werke. Band I - XXIV in 30 vols. All published.
142620: FONTANE,TH, - Der Deutsche Krieg von 1866. 2 vols in 3: Der Krieg gegen Frankreich 1870-1871. 2 vols & Der Schleswig-Holsteinische Krieg 1864. Total 6 volumes.
65939: FONTANEL,BÉATRICE. - La vie quotidienne en peinture.
123332: FONTEIN,JAN. - De Boeddha's van Siam. 2e druk.
89216: FORBES,DAVID W. - Hawaiian national bibliography 1780-1900. Volume II: 1831-1850.
8871: FORBES,ROSITA. - Naar Koefara, Het geheim van de Sahara. Vertaald door H.J.Van Balen. 2e druk.
144037: FORBES,R.J. - Bitumen and Petyroleum in An1iquity.
101482: FORD. - Handleiding personen-automobielen (standaard modellen) en bestelwagens 60 PK V8 1939.
101476: FORD. - Ford controle-toestel. Gebruiksaanwijzingen (Type Heyer Products no. 1).
101483: FORD. - Handleiding V8 de luxe 1939 85 PK.
101486: FORD. - Instruktions-Buch Ford 4 Zylinder Type "Rheinland" Personenwagen.
101471: FORD. - Handboek Ford ten gebruike van bestuurders en eigenaars van Fordwagens.
101474: FORD. - Lincoln-Zephyr handleiding. Lincoln Zephyr V-12 1939.
101712: FORD. - Onderdeelen catalogus 1935 Personenwagens en trucks 1 Juni 1935.
101714: FORD. - Lincoln Zephyr. Service instructies 1-5 & Lincoln-Zephyr specificaties, 1935.
101725: FORD. - Ford V8 handleiding. Edition sélecte.
101644: FORD. - Ford V-8 truck en bestelwagens 1940.
101660: FORD. - Fordson Bulletin. Nummer 4 - Maart 1936.
101798: FORD. - Handleiding voor de herstelling van versnellingsbakken, koppelingen, extra-versnellingen en krachtafnemers 1932-1948.
101640: FORD. - Onderdeelen catalogus Ford Model ,,40" en 4-cylinder wagens 1928-1934.
89521: FORD,W.J. - De volkenrechterlijke positie van verzetslieden. (The position of members of resistance movements under international law). With an extensive English summary.
25350: FORD. - Werkstatt-Handbuch für Taunus G 13 A-AL-C-K.
14899: FORD. - De Consul 1700. Folder.
160137: FORD,BARBARA BRENNAN & OLIVER R.IMPEY. - Japanese Art from the Gerry Collection in The Metropolitan Museum of Art.
101739: FORD. - Service Lincoln Bulletin. Lincoln V-12 Lincoln Zephyr V-12.
101724: FORD. - Ford V8 truck handleiding April 1935.
101485: FORD. - Handleiding Ford 4 cylinder 40 rempk. 50 rem-pk. automobielen en Frodson trucks.
101484: FORD. - Handleiding personen-automobielen (standaard modellen) en bestelwagens (2.85 m wielbasis) 60 pk 85 pk 1940.
101473: FORD. - Lincoln-Zephyr handleiding. Lincoln Zephyr V-12 1938.
101472: FORD. - Lincoln-Zephyr handleiding. Lincoln Zephyr V-12 1936.
19740: FORD. - De nieuwe Zephyr 2500. Folder.
19746: FORD. - Ford Versailles - Régence - Marly. Folder.
25360: FORD. - Reparatie-handboek Ford truck achterassen 1939-1945-1947.
26218: FORD. - Industriemotoren en krachtinstallaties.
144156: FORD,EMMA. - Peregrine.
6320: FORD. - Bouw van benzine en petroleum tankauto's 1936-37 onder toezicht van S.Nijman (S.G.N.Nijman Rijswijk Z.H.).
160160: FORMAN,WERNER. - Liebesbriefe aus einer Lackschatulle. Alte japanische Keinkunst.
15557: FORMÁNEK,ED. - Beitrag zur Flora des Mittleren und Südlichen Mährens.
111789: FORMENTON,FABIO. - Het oosterse tapijt.
125621: FORMENTON,FABIO. - Oriental Rugs and Carpets. 5th impr.
10515: FORMSMA,W.J. - Gids voor de Nederlandse archieven.
100683: FORNARO,OLIVIER. - FORNARO Ex Libris. [Vor Fenster und Bücherregal mit Allianzwappen sitzende Lesender].
100685: FORNARO,OLIVIER. - FORNARO Ex Libris. [Vor Fenster und Bücherregal mit Allianzwappen sitzende Lesender].
127973: FORNEZZA,ANNA & ANDREA GALLO. - Le Christ regards Vénitiens.
160069: FORRRER,MATTHI. - Drawings by Utagawa Kuniyoshi from the collection of the National Museum of Ethnology, Leiden.
51676: FORSHAW,JOSEPH M. - Parrots of the world. 3rd revised edition.
121425: FÖRSTER,EDUARD. - WALLMENICH,VON. Exlibris. Wappen.
132153: FORSTER,HAROLD. - Flowering Lotus. A view of Java in the 1950s.
94116: FORSTER,KARL AUGUST SAMMLUNG. - Sammlung Karl August Forster DIE BIENE. Graphische Blätter aus fünf Jahrhunderten. 2.erw.Aufl.
82032: FORSTNER,DOROTHEA. - Die Welt der chritlichen Symbole. 3.verb.Auflage.
157431: FORT,GERTRD VON LE. - Gertrud von Le Fort Spricht. Eine Lanlauf-Schallplatte 33 UPM. Vinyl record 33 1/3.
142600: FORTGENS,H.W. - Meesters, scholieren en Grammativa uit het Middeleeuwse schoolleven.
152252: FORTIN,MICHEL. - Syria. Land of civilizations.
87778: FORTUIN,SANNY. - Youroscope. Leer de echte waarde van uw sterrenbeeld.
1460: FOSSEY,DIAN. - Gorilla's in de mist.
157185: FOSSO,MARIO & ENRICO MANTERO. - Giuseppe Terragni 1904-1943.
160956: FOSTER,ALASDAIR. - Erwin Olaf.
43517: FOSTER,HAL. - Prince Valiant book 7: Prince Valiant and the three challenges.
123799: FOSTER,FRANK C. - The Decorations, medals, ribbons, badges and insignia of the United states Army World War II to present.
160499: FOSTER,WALTER & THEODOR A.WOHLFAHRT. - Tagflater Diurna (Rhopalocera und Hesperiidae).
160500: FOSTER,WALTER & THEODOR A.WOHLFAHRT. - Euelen (Noctuidae).
136847: FOTHERBY,LESLEY. - Tuinen tekenen en aquarelleren.
160885: GILDE.E.J.DE FOTOGRAAF. - Originele foto: Vader, moeder & kind.
160898: HUIJSEN EN ZOON FOTOGRAAF. - Carte de visite. Oiginele foto met 3 kinderen.
160888: GILDE.E.J.DE FOTOGRAAF. - Carte de visite. Originele portretfoto van een meisje met wagentje.
145594: FOTTRELL,DEIRDRE & BILL BOWRING. - Minority and Group Rights in the new Millennium.
160690: FOUCAULT,MICHEL. - Discipline, toezicht en straf. De geboorte van de gevangenid. 5e druk.
140192: FOUCHÉ,PASCAL. - L'Édition Francaise depuis 1945.
42736: FOUDRAINE,JAN. - Jaren van voorbereiding.
47495: FOUDRAINE,JAN. - Bunkerbouwers. Ontmoetingen met afgelotenen. 5e druk.
87741: FOUILLOUX,DANIELLE A.O. - Dictionnaire culturel de la Bible.
144678: FOULDS,ADAM. - Het gebroken woord. Vertaald door Onno Koster & Han van der Vegt.
144423: FOUQUET,P. - Gezicht van het Latynse School tot Amsterdam / Latijnse School / Vue de l'Ecôle Latine à Amsterdam.
144432: FOUQUET,P. - Gezicht van het Luthersche Weeshys op de Binnen-Plaats te zien, tot Amsterdam / Luters Weeshuis / Vue de la Maison desz Orphelings de la Diaconie Lutherienne, à Amsterdam.
144430: FOUQUET,P. - Gezicht na de Zaag-Moolens Poort / Zaagmolenpoort / Vue de la Porte des Zaag-moolens à Amsterdam.
144369: FOUQUET,P. - Gezicht van het Jongens Burger-Weeshuys, tot Amsterdam / Jongens Burger Weeshuis / Vue de la Maison des Orphelins Bourgeois, à Amsterdam.
144418: FOUQUET,P. - Gezicht van het Nieuwe Zyds Huyszitten Aalmoesniers-Huys, tot Amsterdam / Nieuwe Zijds Huiszittenhuis Aalmoezeniershuis / Vue de la Maison des Pauvres, nommée Huyszitten, à Amsterdam.
144428: FOUQUET,P. - Gezicht van het Latynsche School tot Amsterdam / Latijnse School / Vue de l'ecôle Latine à Amsterdam
144424: FOUQUET,P. - Gezicht na de Zaag-Moolens Poort te Amsterdam / Zaagmolenpoort / Vuie de la porte des Aaag-Moolens à Amsterdam.
144419: FOUQUET,P. - Gezicht van het Oost Indisch Huys, op de Binnen-plaats te zien, tot Amsterdam / Oost Indisch Huis / Vue de la Maison des Indes Orientales, à Amsterdam.
144429: FOUQUET,P. - Gezicht van het Aalmoesseniers-Weeshuys, tot Amsterdam / Aalmoesseniers weeshuis / Vue de la Maison des Orphelins, nommée Aalmoesniers à Amsterdam.
59563: FOURNIER,MARIAN & B.THEUNISSEN. - Het instrument in de wetenschap. Bijdragen tot de instrumentgerichte wetenschapsgeschiedenis.
101253: FOUTS,ROGER & STEPHEN MILLS. - Van mens tot mens, Mijn gesprekken met een chimpansee.
156842: FOWLER,WILL. - Het Oostfront. De geschiedenis van de bloedigste strijd van de Tweede Wereldoorlog.
4202: FOWLER,HENRI W. - A Synopsis of the fishes of China. Reprint.
119667: FOWLER,ALFRED. - The bookplate annual for 1921.
67872: FOWLES,JOHN. - Vergane glorie.
144109: FOX,R. A.O. - The Patronage of Science in the Nineteenth Century. Edited by G.L'E.Turner.
126174: FOX,WILLIAM & JANICE TYRWHITT. - The mill.
159799: FOX,CHARLES. - Glendurgan. A personal Memoir of a Garden in Cornwall.
161852: FRACCAROLI,ALDO. - Italian warships of world war 1.
161853: FRACCAROLI,ALDO. - Italian warships of world war II.
154084: FRAGSON. - Reviens! Valse. Musique de Christiné.
152952: FRAMPTOM,KENNETH - Moderne architectuur. Een kritische geschiedenis. 4e druk.
146939: FRAMPTON,KENNETH & JOSEPH RYKWERT. - Richard Meier Architext 1992-1999.
71793: FRANCE,MARIE DE. - Lais. Twaalf liedessprookjes uit de twaalfde eeuw.
66462: FRANCESCHINI,EZIO. - Scritti di fiologia latina medievale.
143162: FRANCIS,MARK. - Les Années Pop 1956-1968.
4013: FRANCIS,FRANCIS. - A book on angling: being a complete treatise on the art of angling in every branch. 1st edition.
110811: FRANCK,HELMUT. - Jugendstil-Exlibris.
121427: FRANCKE,ERNST. - GOERECKE,f. Ex libris. Stilleben mit Blumen, darhinter Stadt.
153533: FRANCKEN-COSTER,M.J. - Allerlei aardige Figuren met Fröbel's Vlechtlatten ook voor wandversiering.
124053: FRANCKEN,EEP & OLF PRAAMSTRA. - Heerengracht, Zuid-Afrika. Nederlandse literatuur van Zuid-Afrika. Verslagen, verhandelingen, verhalen, gedichten en fragmenten.
149017: FRANCO,EDGAR. - Dictionnaire de termes en usage dans le commerce des livres anciens en francais, anglais, allemand et iytalien.
78478: FRANCOIS,LUC. - De boerenkrijg. Twee eeuwen feiten en fictie. 2e druk.
160082: FRANCOIS,BILL. - De begaafde sardine en andere ongelooflijke verhalen over leven in de zee.
92040: FRANEKER,JAN ANDRIES VAN. - Mirrors in ice. Fulmarine petrels and Antarctic ecosystems. These.
143939: FRÄNGSMYR,TORE, J.L.HEILBRON & ROBIN E.RIDER. - The Quanrifying Spirit in the 18th Century.
99947: FRANK,SEPP [1889-1970]. - PLATZ,DR ALFRED. Ex Libris. Zwischen Bücheregalen Stehender.
14511: FRANK,RENÉ. - Sprookjesrijk opera.
132500: FRANK,HANS [1884-1948]. - BIRNHOLZ,M. Exlibris. Schmetterlinge an Büte.
121182: FRANK,SEPP [1889-1970]. - ANDRES,KARL MARTIN. Exlibris. Graphikbetrachtender Mann in Bibliothek.
121183: FRANK,SEPP [1889-1970]. - BOSCH,VICENTE. Exlibris. Mann in geblümter Robe mit Büchern.
121184: FRANK,SEPP [1889-1970]. - BRINKMANN,ROBERT. Exlibris. Mann in bodenig Gewande.
121185: FRANK,SEPP [1889-1970]. - BRINKMANN,ROBERT. Exlibris. Mann in bodenig Gewande.
121186: FRANK,SEPP [1889-1970]. - DALMAU,ANTONIO. Ex Libris. Sitzender langgewandeler Lesender in Landschaft.
121188: FRANK,SEPP [1889-1970]. - DIETZ,LUCIE. Ex Libris. Birkenwäldschen in Jugendstilmanier.
121189: FRANK,SEPP [1889-1970]. - DIRR,Dr.Med.BRUNO. Ex Libris. Männlicher Halbakt.
121190: FRANK,SEPP [1889-1970]. - DIRR,Dr.Med.MARIA HILDEGARD. Ex Libris. Brustbild einer Nonne.
121194: FRANK,SEPP [1889-1970]. - FEUCHTWANGER,SIGMUND. Ex Libris. Geballte Faust in Felsen.
121195: FRANK,SEPP [1889-1970]. - FRANK,WILHELM. Aus der Bücherei von. Sitzender betrachtet das magische Zahlenquadrat aus Dürers Melancholie.
121197: FRANK,SEPP [1889-1970]. - GRAS,MIGUEL. Ex Libris. Lesender Mann mitteren Alters.
121199: FRANK,SEPP [1889-1970]. - HAUSNER,ERNST. Exlibris. Anbetende Gestalt vor Sonnensymbol.
121203: FRANK,SEPP [1889-1970]. - LIERTZER,LUDWIG. Exlibris. Sitzender Mann mit zwei Kindern.
121204: FRANK,SEPP [1889-1970]. - LOCHNER VON HÜTTENBACH,Dr.OSKAR FREIHERR. [Exlibris]. 3-türmige Dom, Sonne mit Domengeflecht im Zentrum.
121206: FRANK,SEPP [1889-1970]. - MAIENTHAU,A. Bibliothek. Frau und Tod.
121208: FRANK,SEPP [1889-1970]. - MIRACLE-PALMA,CARLOS. Ex Libris. Weiser mann mit Jüngling
121209: FRANK,SEPP [1889-1970]. - NAGEL,OTTO. Exlibris. Einhorn vor Baum mit Wappen.
121210: FRANK,SEPP [1889-1970]. - NAGEL,OTTO. Exlibris. Einhorn vor Baum mit Wappen.
121214: FRANK,SEPP [1889-1970]. - THANNHAUSER,Dr.S.J. Ex Libris. Weibliche Akt auf Hügel sitzend, darunter Schädelhaufen.
104793: FRANK,HANS [1884-1948]. - AeS. Exlibris. [Ornament Motiv].
121181: FRANK,SEPP [1889-1970]. - ADLER,MARGIT und LEO. Bücher aus Deutschland schwertester Zeit Bibliothek. Niederkniender Mann mit abgebrochener Lanze.
121187: FRANK,SEPP [1889-1970]. - DIETZ,E.L. Bibliothek. Auf geometrisch Fussboden kniende Frau, Mann im Hintergrund.
121191: FRANK,SEPP [1889-1970]. - DORSCHFELDT,ERICH. Bibliothek. Mann mit aushereiteten Armen steh auf Schädel mit Radiole.
121192: FRANK,SEPP [1889-1970]. - E.L.D. [=E.L.Dietz]. Bibliothek. Auf schachbreitgemustertem Quadrat Stehender mit leuchendem Herzen.
121193: FRANK,SEPP [1889-1970]. - ERLANGER,ARTHUR. Ex Libris. Kaufman beim Warenabwiegen zuschauend.
121196: FRANK,SEPP [1889-1970]. - GELLING,KURT. Graphische Sammlung. Vor Bücherwand sitzender Lesender Halbfigur.
121198: FRANK,SEPP [1889-1970]. - HAUPT,HEINZ. Bibliothek. Mann im Taler auf Schachbreitt, Hand mit Funkelnder Edelstein.
121200: FRANK,SEPP [1889-1970]. - HORNBOSTEL,R.RITTER v. [Exlibris]. Skelethand hebt Kalotte; in Schädel viele mannl. Vorfahren.
121201: FRANK,SEPP [1889-1970]. - KUCHELBECKER,Dr.A. Biblothek. Stehender, Schale mit floral verästelt aufsteichende Rauch hältend.
121202: FRANK,SEPP [1889-1970]. - LEYDEL,W. Aus der Bücherei. Mann auf Berggipfel mit Bergkristal in Händen.
121205: FRANK,SEPP [1889-1970]. - LÖFFLER,Frau ADELE. Buch der. Meditierende Frau, unten greifende fremde Hand-oben.
121207: FRANK,SEPP [1889-1970]. - MERKE,Dr.F. Ex Libris. Stehender en face, dürres, blühende Zweiglein haltend.
121211: FRANK,SEPP [1889-1970]. - PLATZ,Dr.ALFRED. Ex Libris. Zwischen Bücheregalen Stehender.
121213: FRANK,SEPP [1889-1970]. - SIEGRIST-MÜLLER,Dr.A. Bibliothek. Trauemder niederkniender Mann; verdüsterte Teilsonne.
121215: FRANK,SEPP [1889-1970]. - VOGELSANGER,PAUL Bildhauer. Exlibris. Hand.
121216: FRANK,SEPP [1889-1970]. - Ecce Homo. Ja ich Weiss woher ich Stamme ungesaettigt gleich der Flamme Glühe und Verzehr ich Fasse Kohle. Alles was ich lasse: Flamme bijn ich sicherlich MXMXXI Sepp Frank.
113749: FRANKAU,GILBERT. - One of us. A novel in verse.
18142: FRANKE,S. - Sinterklaas kapoentje. Versjes.
91406: FRANKE,S. - Hans en Jans zijn goede vrienden.
121230: FRANKE,RUDI. - 3 Exlibris, signiert & 13 Gelegenheits Graphiken, 7 signiert.
111258: FRANKEN,JOANNES PETRUS JOSEPHUS (PZN) [1896-1977]. - MONTESSORISCHOOL BILTHOVEN. Dit boek is van de. Jongen en meisje zitten op de grond te lezen tegen de stengel van een zonnebloem.
94402: FRANKEN,JOANNES PETRUS JOSEPHUS (PZN) [1896-1977] & FRANS J.WAHLEN. - Augustins op zoek naar de waarheid.
111228: FRANKEN,JOANNES PETRUS JOSEPHUS (PZN) [1896-1977]. - FRANKEN,BEP. Exlibris. Jonge geit, zonnebloem.
111270: FRANKEN,JOANNES PETRUS JOSEPHUS (PZN) [1896-1977]. - VOS,S.DE. [Exlibris]. Twee zuigelingen zitten half ruggelings naast elkaar.
23254: FRANKEN,TJEBBO. - Het bloembollenboek. Een ,,roman''van kleuren en geuren.
111274: FRANKEN,JOANNES PETRUS JOSEPHUS (PZN) [1896-1977]. - Prospectus: C.S.Adema van Schelte - Verzamelde gedichten. Met een portret in hout gesneden door J.Franken Pzn.
126185: FRANKEN,TJEBBO. - Het bloembollenboek. Een ,,Roman'' van kleuren en geuren.
111276: FRANKEN,JOANNES PETRUS JOSEPHUS (PZN) [1896-1977]. - Prospectus: Vincent Cleerdin - Sagen van Brabant. Met 1 houtsnede van J.Franken Pzn.
46740: FRANKENHUIS,M.TH. - Huisdierrassen in Nederland.
149362: FRANKENHUYSEN,A.VAN. - Schadelijke en nuttige insekten en mijten in fruitgewassen. 1e druk.
137408: FRANKENSTEIN,ALFRED. - Karel Appel.
86287: FRANKL,PAUL. - Die Frühmittelalterliche und romanische Baukunst. Baukunst des Mittelalters.
87498: FRANKLIN,JAMES. - The present state of Hayti (Saint Domingo). With remarks on its agriculture, commerce, laws, religion, finances and population, etc.etc.
158180: FRANQUIN. - Zwartkijken integraal.
134247: FRANQUINET,E. - Jules Verne zijn persoon en zijn werk.
152160: UDEN FRANS VAN. - 2 verschillende exlibris,
60287: FRANS 1. - Portrait Frans 1, 19th century lithography.
141336: FRANSEN,J. - Les Comédiens Francais en Hollande au XVIIe et au XVIIIe siècles.
88631: FRANSEN,FRANS. - Puk en Muk naar de maan.
88632: FRANSEN,FRANS. - Puk de drakendoder.
81076: FRANZ,ECKHART G. - Einführung in die Archivkunde.4.überarb.Aufl.
28565: FRANZEN,D. - Kent u ze nog... de Naarders.
86745: FRANZKE,JÜRGEN. - Zauberstoff Papier. Sechs Jahrhunderte Papier in Deutschland. 2.Aufl.
154904: FRASCHKE,BETTINA & THOMAASD WESSEL. - Mensch Kassel. Fotoporträts von Thomas Rosenthal.
21202: FRASER DARLING,F. - Natural history in the Highland & Islands.
38941: FRASER BROCKINGTON,C. - Public health in the nineteenth century.
136835: FRATTINI,SYLVIA E.A. - De verborgen wereld in aquarel.
81684: FRAYLING,CHRISTOPHER. - Op zoek naar Toetanchamon. 2e druk.
83767: FRAZIER,IAN. - Great Plains. Reizen door de Amerikaanse Midwest.
150564: FRÈCHES,JOSÉ. - Zao Wou-Ki Works / Writings / Interveuws.
140682: FRÉDÉRIC,LOUIS. - Inde. Vision de Lumière.
144630: FRÉDÉRIC,LOUIS. - A Dictionary of the Martial Arts.
67868: FREDERIKS,GEP. - De Ideaal. De geschiedenis van een binnenschip.
149146: FREDERIKS,KESTER. - Geheim Indië. Het leven van Maria Dermoût 1888-1962. 2e druk.
56297: FREDRIKSSON,MARIANNE. - Anna, Hanna en Johanna. Uit het Zweeds vertaald door J.Middelbeek-Oortgiesen. 65e druk.
132026: FREED,RITA E., Y.J.MARKOWITZ & S.H.D'AURIA. - Farao's van de Zon. Achnaton - Nefertiti - Toetanchamon.
38668: FREEDMAN,MAURICE. - A minority in Britain. Social studies of the Anglo-Jewish community.
46856: FREEKE,JAN. - De kunst van het vervoer.
69167: FREELY,JOHN. - De verdwenen messias. Het verbijsterende verhaal van Sabbatai Sevi, wiens messianistiche beweging voortkam uit de mystiek van de kabbala.
106806: FREEMAN,JOHN. - De terreur van e-mail. Een reis van 4000 jaar naar de inbox.
121228: FREESE,HANS [1889-1953]. - LENZE,Dr.J. Ex Libris. Lobeerbekräntztes Haupt im Profil.
68879: FREESE,JENS & A.B.GOTTWALDT. - 100 Jahre Höllentalbahn. Eine berühmte Bahnstrecke. Locomotiven, Technik und Betrieb.
81229: FREETHY,RON. - Auks. An Ornithologist's guide.
121431: FREIDHOF,M. - BURCKHARD,Dr GEORG. Ex Libris. Hl. Georg al Drachentotter zu Pferde.
121429: FREIDHOF,M. - BURCKHARD,Dr GEORG. Ex Libris. Hl. Georg al Drachentotter zu Pferde.
87785: FREKE,TIMOTHY. - Het grote boek van de spiritualiteit. Inspiratie voor spirituele transformatie.
154068: FREMAUX,LOUIS. - Toboccan. Celebre-Intermezzo.
98869: FRENCH,EDWIN DAVIS [1851-1906]. - JOHN CRERAR LIBARYy CHICAGO,THE. [Exlibris]. Portrait.
101092: FRENCH,EDWIN DAVIS [1851-1906]. - YALE CLUB OF NEW YOTK CITY,THE. [Exlibris]. Woman.
101093: FRENCH,EDWIN DAVIS [1851-1906]. - JOHN CRERAR LIBRARY CHICAGO,THE. [Exlibris]. Portrait.
124284: FRENCH,PATRICK. - Naar Tibet.
47456: FRENCH,MARILYN. - Macht als onmacht. Vrouwen, mannen, moraal. I & II.
97925: FRENKEL FRANK,GREGOR. - Het huis Hajenius. P.G.C.Hajenius Amsterdam.
125136: FRENKEN,A.M. - Helmond in het verleden. Deel I & II.
121432: FRENSDORF,EMMY. - JOHNS,RUTH und OTTO. Diese Buch gehört. Puppentheatre.
99910: FRENTROP,PAUL. - Tegen het idealisme. Een biografie van Pierre Vinken.
121435: FRENZ,ALEXANDER [1861-1941]. - POENSGEN,MARTHA. Ex Libris. Weibliche Gestalt (Brustbild).
36477: FREQUIN,LOUIS, H.A.A.R.KNAP & W.H.KRUIDENRINK. - Arnhems kruisweg.
156187: FRERE-COOK,GERVIS. - The decorative arts of the Mariner.
96155: THIEL FRÈRES. - Original photograph of a gentleman.
87869: KASAN FRÈRES. - Cigaresttes Egyptiennes. 25 pièces 25 cents.
87871: KASAN FRÈRES. - Cigaresttes Egyptiennes. 20 pièces 20 cents.
155699: FRERIKD,KESTER. - Verborgen wildernis. Ruige natuur & kaarten in Nederland.
144618: FRERIKS,KESTER. - Geheim Indië. Het leven van Maria Dermoût 1888-1962.
159132: FRERIKS,V.M.E.A. - Oorlog aan de Maas. De gemeente Boxmeer in de Tweede Wereldoorlog.
147102: FRERIKS,PHILIP. - Kees Scherer. Het Parijs van de vijftiger jaren.
124094: FRETZ,MARGOT E.A. - Gea Karhof. Etsen als ontdekkingsreis.
111862: FRETZ,MARGOT E.A. - Joop Willems. Een keuze uit zijn werk.
150620: FREUD,SIGMUND. - Inleiding tot de Psychoanalyse 1/2: Colleges inleiding tot de psychoanalyse.
150618: FREUD,SIGMUND. - Ziektegeschiedenissen. Deel 1 t/m 5.
150652: FREUD,SIGMUND. - A Young Girl's Diary. Prefaced with a Letter by Siegmund Freud. Translated from the German by Eden & Cedar Paul.
160704: FREUD,SIGMUND. - De toekomstkansen van de psychoanalytische therapie - Het belang bij de psychoanalyse - Over de geschiedenis van de psychoanalytische beweging - En moeilikheid in de psychoanalyse.
150622: FREUD,SIGMUND. - Psdychoanalytische duingen. Deel 1, 2/3,4 &5.
154513: FREUD,SIGMUND. - Briefe und Selbstzeugnisse. Es spricht Paul Hoffmann. 2 records Vinyl 33 1/3. SPRR 3248.
134269: FREUD,ANNA. - Das Ich und die Abwehrmechanismen.
71198: FREUD,SIGMUND. - Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen ['De kleine Hans']. Postscriptum bij de analyse van de kleine Hans. Vertaling Adriaan Morriën & H.Mulder.
63614: FREUD,SIGMUND. - Het levensmysterie en de psycho-analyse. 10e druk.
58885: FREUD,SIGMUND. - Uit de geschiedenis van een kinderneurose [De wolvenman]. Vertaling van Adriaan Morriën & H.Mulder.
41800: FREUD,SIGMUND. - Inleiding tot de studie der Psycho-analyse. Vertaald door A.W.van Renterghem. 10e druk.
34474: FREUD,SIGMUND. - Inleiding tot de studie der Psycho-analyse. Vertaald door A.W.van Renterghem. 14e druk.
150621: FREUD,SIGMUND. - Inleiding tot de Psychoanalyse 3: Colleges inleiding tot de psychoanalyse. Nieuwe reeks.
160475: FREUD,SIGMUND. - Totem en taboe. Enige paralellen tussn het zieleven der wilden en der naurotici. 2e druk.
17104: FREUD,SIGMUND. - Inleiding tot de studie der Psycho-analyse. Vertaald door A.W.van Renterghem. 13e druk.
42552: FREUD,SIGMUND. - Het levensmysterie en de psycho-analyse. Vertaald door A.Querido.
160705: FREUD,SIGMUND. - Zelfportret - De weerstanden tegen de psychoanalyse - Het vraagstik van de lekenanalyse.
150623: FREUD,SIGMUND. - Klinische beschouwingen. Deel 1,2 & 3.
60282: FREUD,SIGMUND. - Psychopathologie van het dagelijks leven. Over vergeten, versprekingen, migrepen, bijgeloog en vergissingen. Psychoanalytische duiding I. Vertaling van Thomas Graftdijk. 2e druk.
160488: FREUDE,HEINZ, KARL WILHELM HARDE & GUSTAV ADOLF LOHSE. - Die Käfer Mitteleuropas. Band 11.
160485: FREUDE,HEINZ, KARL WILHELM HARDE & GUSTAV ADOLF LOHSE. - Die Käfer Mitteleuropas. Band 8: Teredilia - Heteromera - Lamillicornisa.
160479: FREUDE,HEINZ, KARL WILHELM HARDE & GUSTAV ADOLF LOHSE. - Die Käfer Mitteleuropas. Band 1: Einführung in die Käferkunde.
91357: FREUDENBERG,F. - Der Blick in die Zukunft. Die Wahrsagekunst im Spiegel der Zeit und der Völkergeschichte.
58006: FREY,HELLMUTH. - Das Buch des Werbens Gottes um seine Kirche. Der prophet Hosea.
58005: FREY,HELLMUTH. - Das Buch des Ringens Gottes um seine Kirche. Der Prophet Amos.
58011: FREY,HELLMUTH. - Das Buch der Kirche in der Weltwende. Die kleinen Nachexilischen Propheten.
33807: FRICO - Frico Sportwaffen Cal. 22 l.f.B.
33809: FRICO - Frico .22 Hornet .222 Remington. Prospect.
128475: FRIDERICH,JOSEPH FERDINAND. - Das Pollinische Decoct, und die reinigende Wirkungen der welschen Ruszschalen und meherere schwere Krankheiten.
152995: FRIEDEL,HELMUT. - Hans Hofmann, Wunder des Rhytmus und Schönheit des Raumes.
140416: FRIEDERICH,F.H.W. - Offsetperikelen. Gestreken papieren in offset bedrukken.
121405: FRIEDLÄNDER,HENRI [1904-1996]. - WEES,G.M.VAN. Ex Libris. Typografisch.
121403: FRIEDLÄNDER,HENRI [1904-1996]. - WEES,G.M.v. Uit de boeken. Typografisch.
121404: FRIEDLÄNDER,HENRI [1904-1996]. - WEES,G.M.VAN. Ex Libris. Typografisch.
161979: FRIEDLÄNDER,MAX J. - Die Altniederländische Malerei - Band 1: Die Van Eyck - Petrus Christus.
121397: FRIEDLÄNDER,HENRI [1904-1996]. - HOELEN,ED. Ex Libris. Typografisch.
121400: FRIEDLÄNDER,HENRI [1904-1996]. - SCHELLING,H.G.S. Ex Libris. Typografisch.
121401: FRIEDLÄNDER,HENRI [1904-1996]. - SCHELLING,H.G.S. Ex Libris. Typografisch.
121402: FRIEDLÄNDER,HENRI [1904-1996]. - WEES,G.M.v. Uit de boeken. Typografisch.
121221: FRIEDLÄNDER,ERNA. - G.M.[=Gianni Mantero]. Wasserträgerin.
121222: FRIEDLÄNDER,ERNA. - G.M.[=Gianni Mantero]. Wasserträgerin.
121219: FRIEDLÄNDER,ERNA. - G.M.[=Gianni Mantero]. Frau mit Kind.
121223: FRIEDLÄNDER,ERNA. - G.M.[=Gianni Mantero]. Frauliche Akt.
121224: FRIEDLÄNDER,ERNA. - MANTERO. Ex Libris. Maurer.
121225: FRIEDLÄNDER,ERNA. - MANTERO. Ex LibriS. Mannenkopf.
121226: FRIEDLÄNDER,ERNA. - MANTERO. Ex Libris. Maurer.
158674: FRIEDMAN,ROGER. - Aan de zijde van Nelson Mandela. From black and white tot full colour.
77473: FRIEDMAN,MILDRED (REDACTIE). - De Stijl: 1917-1931.
104697: FRIEDRICH,OTTO [1862-1937]. - FRIEDMANN,ARTHUR STERNBERG. Ex Libris.
155710: FRIEDRICH,GASPAR DAVID. - Gaspar David Friedrich & het Duitse romantische landschap.
111511: FRIEDSTEIN,G. - Pirc-Ufimzew-Verteidigung. 2.überarb.Auflage.
156815: FRIELING,RUDOLF. - Die sieben Sakramente.
119646: FRIEND,GEORGE TAYLOR. - Mc.LINTOCK BT,SIR WILLIAM. Ex Libris. Heraldic.
161869: KAART FRIESLAND. - 18e eeuwse handingekleurde kaart van Friesland.
155866: FRIESWIJK,J. E.A. - Fryslân, staat en macht 1450-1650. Bijdragen aan het historisch congres te Leeuwarden van 3 tot 5 juni 1998.
138135: FRIESWIJK,JOHAN E.A. - Geschiedenis van Friesland 1750-1995.
25566: FRIJLING-SCHREUDER,BETS A.O. - Psychoanalytici aan het woord.
114256: FRIJLINK,H. - De Haarlemmer Meer met hare vergrootingen sedert 1531, en voorts met hare tegenwoordige omdijking en de plaatsing der werktuigen tot hare droogmaking.
160581: FRIK,GEERT E.A. - Het vrije leven op zee,,,,, Visserijh rond Harlingfen, 80 jaar 'Ons Belang'.
104797: FRINZEL,RUDOLF. - 3 Exlibris.
97613: FRISANO,PIERRE & RAYMOND MARIC. - Aïda de Giuseppe Verdi.
56151: FRISCH,KARL VON. - Tiere als Baumeister.
140797: FRISCH,MAX. - Max Frisch.
7938: FRISON,ED. - Henri Ferdinand van Heurck 1838-1909, sa vie, son oeuvre.
157699: FRISTOT,MARCEL. - Les Pontons de Rochefort. Jacques-Pierre Poitevin 1744-1794 confesseur de la foi.
99545: FRITSCHY,WANTJE. - Fragmenten vrouwengeschiedenis I & II.
130550: FRITZ,GEORG. - MEISSEL,S.F. Exlibris. In Kristallformation fahrende Stahl.
131717: BEHRENDT.FRITZ. - F.Behrendt. Een Europees tekenaar.
130548: FRITZ,GEORG. - MEISSEL,FRANZISKA. Exlibris. Amphore ubter Baum.
153032: FRITZSCH,HARALD. - Eine Formel verändert die Welt. Newton, Einstein und die Relativitätstheorie.
19638: FRITZSCHE,HELGA. - Dieren in de tuin. Huisvesten - Verzorgen.
39883: FROE,A.DE. - Het waarmerk van de mens. Essays over wetenschap en wijsbegeerte.
135598: FROGER,MICHEL & MICHEL PRESSENSÉ. - Armorial des commudes du Finistère.
143294: FRONCZEK,ROLF. - Hypocretin Deficiency. Neuronal Loss and Functional Consequences. These.
152359: FRONING,HEIDE. - Katalog der griechischen und italischen Vasen.
140865: FRONTIN,FRANCOIS. - Handboek ingrediënten uit de hele wereld.
89227: FROST,ALAN. - Arthur Phillipp 1738-1814. His voyaging.
18036: FROUD,BRIAN & A.LEE. - De elfen. [1e druk].
25077: FROWEIN,F.J. - Het volbloed fokwezen.
144232: FRUIN,R. - Het Recht der stad Reimerswaal.
136044: FRUIN-MEES,W. - Geschiedenis van Java. Deel I & II. 2e herz.druk.
21173: FRY,C.H. - The Bee-eaters.
73527: FUCHS,R.H. - Karel Appel. Ik wou dat ik een vogels was. Berichten uit het atelier & Karel Appel 1988-1990.
4231: FUCHS,R.H. - Karel Appel. Ik wou dat ik een vogel was. Berichten uit het atelier. Samengesteld door R.H.Fuchs.
35046: FUCHS,PETER. - Die Völker der Südost-Sahara. Tibesti, Borku, Ennedi.
130552: FUCHS,ROSA. - MICHEL,FRITZ und LO Koblenz. Aus der Bücherei von.
142431: NEDERLANDSE KRING VAN FUCHSIAVRIENDEN. - Het nieuwe Fuchsia handboek.
77667: FUENTES,CARLOS. - De spaanse erfenis. Vijf eeuwen Spaanse invloeden in Latijns Amerika.
150480: FÜERST,MARGOT U.A. - Hendrik Nicolaas Werkman.
88997: FUGLESTAD,FINN & JARLE SIMENSEN. - Norwegian missions in African history. Vol. 2: Madagascar.
147507: FÜHMANN,FRANZ. - Kirke und Odysseus. Ein Ballett.
153344: FUHRING,PETER & RUDOLPHINE EGGINK. - Binnenhuisarchitektuur in Nederland 1900-1981. Een geschiedenis van de interieurarchitekt(uur).
156817: FÜHRKÖTTER,ADELGUNDIS. - De miniaturen van het boek Scivias. Ken de wegen van de heilige Hildegard van Bingen uit de verluchte prachtkodex van de Rupertsberg.
31765: FUKSAS,ANATOL P. - Bad Gleichenberg. Geschichte eines steirischen Heilbades.
151872: FULIGNI,BRUNO. - Your du monde des terres Francaises oubliée. Édition revue et augmentée.
161493: FULLER,BRYONY. - Tom Dreaer & his horses.
143933: FULLMER,JUNE Z. - Sir Humphry Davy's Published Works.
90945: FULPEN,HAR VAN. - John Lennon 1940-1980.
12426: FULPEN,HAR VAN. - Beatles dagboek.
31000: FUMAGALLI,VITO. - Als de hemel zich verduistert. De geschiedenis van het middeleeuwse levensgevoel. Inleiding door J.Le Goff.
27492: FUMAGALLI,ALBERTO. - La seta. Storia di una fatica contadina / Silk. A story of a peasant's toil.
79292: FUNDER,SIGURD. - Practical Mycology. Manual for identification of Fungi.
86974: FUNKE,BEATE. - Zauberpflanzen - Pflanzenzauber. Hexenkräuter, Zaubertränke und Liebeseliciexe.
82930: FURLAN,ITALO A.O. - Venezia e Bisanzio.
156084: FURRER,HANS JÖRG. - Die Vier- und Fünfmast-Rahsegeler der Wlt.
87508: FUSCO,MARIO. - Italo Svevo conscience et réalité.
90933: FUSON,ROBERT H. - Het scheepsdagboek van Christoffel Columbus.
149625: FUSTIER-DAUTIER,NERTE. - Les Bastides de Provence et leurs jardins.
11264: GAAL,ROB VAN. - Een bolwerk voor de muzen. 50 jaar stadsschouwburg Utrecht 1941-1991.
34264: GAALEN,AD VAN. - Stadsplat. De dialecten van de zes grote steden.
148542: GAASBEEK,DICK. - 7 (+1) ontwerpers en een drukker.
132300: GAASBEEK,FRED. - Maarssen geschiedenis en architectuur.
85047: GAASTRA,FEMME S. - De geschiedenis van de VOC. 2e druk.
158543: GAASTRA-LEVIN,GEBRIELLE & REINT. - Het ontwaken van je dertien hartskwaliteiten.
158541: GAASTRA-LEVIN,GEBRIELLE & REINT. - Het activeren van je aards goddelijkheid.
158540: GAASTRA-LEVIN,GEBRIELLE & REINT. - Het nieuwe evangelie van Maria Magdalena. 2e druk.
2978: GAASTRA,FEMME S. - De geschiedenis van de VOC.
99853: GAASTRA,FEMME S. - De geschiedenis van de VOC. 7e druk.
1944: GABER,AUGUST. - Die Fabrikation von Rum, Arrak, Cognac und allen Arten von Obst- und Früchtenbranntweinen sowie die Darstellungen der besten Nachahmungen von Ruim, Arrak, Cognac, Pflaumenbranntwein (Slidowitz), Kirchwasser u.s.w.
98758: GÄBLER,K.U. - H.M.KUITERS. - Geloof dat te denken geeft. Opstellen aangeboden aan Prof.dr.H.M.Kuitert.
155544: GABOR,MARK. - The pin-up. A modest history.
73670: GABRA-LIDDELL,MERET, ANDREA BETELLA & NICOLA HODGES. - Alessi ontwerpers, design en produktie.
157609: GABRIEL,JEAN-PIERRE. - Aan tafel bij Alain Coumont. Verhalen en recepten.
81406: GABRIELI,FRANCESO A.O. - Mohammed und Karl der Grosse. Die Geburt des Abendlandes. 2.Aufl.
78776: GABRIELLI,ALEXANDRA. - Het fantastische in de kunst. Compendium.
26691: GABRIËLS,R. - Van het groot spel naar de série-Américaine & Atlas.
17332: GABRIËLS,R. - Van het groot spel naar de série-Américaine & Atlas bij Van het grootspel naar de serie Americaine.
94913: GABRIËLSE. - Uit het schetsboek van Gabriëlse.
129776: GADOUREK,CARINA. - William Faulkner and the American dilemma. Seven novels retold.
126866: GAEFFKE,P. - Grundbegriffe moderner indischer Erzählkunst aufgezeigt am Werke JAYASANKARE PRASADAS (1889-1937).
80802: GAEHTGENS,THOMAS W. - Staatliches Museum Schwerin. Kunstsammlungen, Schlözzer und Gärten.
151090: GAEMERS,CARIN. - Nalatenschap als toekomst. De Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude 1754-1810.
11971: GAERTNER,J. & C.FR.GAERTNER. - De fructibus et seminibus plantarum & supplementum carpologiae. New introduction by F.A.Stafleu.
4122: GAERTNER,CARL FRIEDRICH. - Verhandeling ter beantwoording der vraag: Wat leert de ondervinding aangaande het ontstaan van nieuwe soorten of bijsoorten van planten door kunstige bevruchting van bloemen van de eene met het bloemstof van andere soorten? En welke nieuwe, nuttige of fraaije plantgewassen kunnen op die wijze worden voortgebragt en vermenigvuldigd?
131810: GAGE,HARRY L. - STELLA MAREK CUSHING Memorial Collection Montclair Public Library. [Exlibris].
151026: GAGLIARDO,ALBERTO HELIOS [1893-1987]. - BALBI,GIORGIO. Ex Libris. Frau.
151027: GAGLIARDO,ALBERTO HELIOS [1893-1987]. - BALBI,GIORGIO. Ex L. Man und Frau, Stadt.
151032: GAGLIARDO,ALBERTO HELIOS [1893-1987]. - SABASTTINI,GINOS. Ex-Libris. Mutter mit Kind.
151028: GAGLIARDO,ALBERTO HELIOS [1893-1987]. - MEDEGHINI,GIOVANNI. Ex Libris. Schwarz gekleidete Gestalt, hinter stöhnendem Kranken stehend.
151021: GAGLIARDO,ALBERTO HELIOS [1893-1987]. - BALBI,ANGELO genoya - 31 - Dic - 1939. Ex-L.
151025: GAGLIARDO,ALBERTO HELIOS [1893-1987]. - BALBI,GIORGIO. Ex Libris. Portrait.
151019: GAGLIARDO,ALBERTO HELIOS [1893-1987]. - BALBI,GIORGION. Ex-Libris. Experimentierender Alchimist (brustbild).
151030: GAGLIARDO,ALBERTO HELIOS [1893-1987]. - ERCOLINI,MARY ALICE. Ex Libris. Astronomie.
151031: GAGLIARDO,ALBERTO HELIOS [1893-1987]. - SABASTTINI,GINO. Ex Libris. Männl. Gestalt mit Umhang, Larve und Stab.
161684: GAILLAR,KARIN. - Gouds plateel. Gouds sier-aardewerk 1898-1928 uit de collectie van de Stedelijke Musea Gouda. 3e druk.
136893: GAILLARD,KARIN & BETSY DOKTER. - Berlage en Amsterdam Zuid.
117151: GALAN,GERDIEN DE, JANNEKE GROOT & BOUDEWIJN VAN LANGEN. - Het VOC-pakhuis te Hoorn. Onder de Boompjes 22 Van peperbaal tot tandartsstoel.
111927: GALBREATH,D.L. - Handbüchlein der Heraldik. 2.Auflage.
145432: GALDOS,BENITO PÉREZ. - Marianela. Roman. Vertaald door Elly Bovée.
133146: GALDOS,BENITO PÉREZ. - Fortunata en Jacinta. Deel 2. Het verhaal van twee echtgenotes. Uit het Spaans vertaald door Adri Boon.
157078: GALEMA,WIJNAND & ANNET TIJHUIS. - Marten Struijs. Vijfentwintih jaar architect van Gemeentewerken Rotterdam.
56546: GALESTIN,A.A. - Mijn maconnieke geloofsbelijdenis. 3e verm.druk.
123686: GALINDO,MARCOS & JOSÉ LUIZ MORA MENEZES. - Desenthos da Terra Atlas Vingboons.
66244: GALJAARD,BRAM & HEIN KONINGEN. - Amstelveen in het groen. 75 jaar Amstelveende parken en plantsoenen.
81205: GALL,ERNST. - Dome und Klosterkirchen am Rhein.
1483: GALLACHER,HUGH. - De spreeuw.
161647: GALLAGHER,STUART & HELEN SMITH. - Het ultieme verhaal van Porsche.
157834: GALLAGHER,ROBERT E. - Byron's Journal of his Circumnavigation 1764-1766.Cambridge, University Press, 1964. LXXXII,230 pp. Frontispiece,17 plts & 2 maps. Hardcover.
146578: GALLE,FRIEDRICH. - Versuch einer Charakteristik Melanchthons als Theologen une einer Entwicklung seines Lehrbegriffs.
98020: GÁLLEGO,JULIÁN & JOSÉ GUDIOL. - Zurbarán 1598-1664. Traduit de l'espagnol par Robert Marrast.
157930: GALLI,H. - La guerrre a Madagascar. Histoire anecdotique des expéditions Francaises de 1885 à 1895.
149513: GALLIMARD. - Catalogue NRF Gallimard Mai 1911 - Décembre 1990.
78321: GALLMANN,KUKI. - Olifanten in mijn boomgaard. Vertaald door Minne G.de Boer.
10216: GALLO,MAX. - Affiches de tijd in beeld. Met een artikel over de ontwikkeling van de affichekunst door Carl Arturo Quintavalle.
159314: GALLO,CLAUDE LE. - De wereld van Edgar P.Jacobs. Met een volledig dossier over het gele teken door D.Van Kertckhoge.
136390: GALTON,JEREMY. - Olieverftechnieken. Een geïllustreerde handleiding voor de traditionele en eigentijdse technieken.
136097: GALTON,JEMERY. - Olieverftechnieken.
115536: GALVANO,DOMINICI. - Ex Libris Fominici Galvano Episcopi Niciensis. Typographical.
150925: GAMBA,FRANCESO. - 13 verschieden Exlibris.
150935: GAMBINI,JÖRG - 46 verschiedene Exlibris.
136789: GAMBLE,CLIVE. - The Palaeolithic Settlement of Europe.
124302: GAMS,HELMUT. - Flechten (Lichenes).
52043: GAMS,HELMUT. - Fleurs des Alpages. I & II.
151084: CARELS FRÈRES SOCIÉTÉ ANONYME GAND. - Usines Carrls Frères Gand (Belgique). Moteurs Diesel Carels.
42951: GANS,MOZES H. - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940. 4e druk.
17271: GANS,M.H. - De oude Amsterdamse jodenhoek nu.
145396: GANS,L.B. - Goud- en zilvermerken van Voet.
6166: GANS,M.H. - De Amsterdamse jodenhoek in foto's 1900-1940. 3e druk.
37332: GANTIEZ,AIMÉ. - Grands Vins Aimé Gantiez Maison fondée en 1842 La Louvière.
115469: GANTINE. - Jeune Dame de la Nord-hollande [Noord-Holland].
18672: GANTNER,JOSEPH. - Rembrandt und die Verwandlung klassischer Formen.
154995: GANZ,NICHOLAS & TRISTAN MANCO. - Graffiti. Arte urbano de los conco continentes.
13272: GANZEVOORT,A.W. - De auto en zijn baas. 2e druk.
158363: GARCIA,ANDRÉS HURTADO. - Trekking Colombia.
139621: GARDAZ,EMILE A.O. - Le vin Vaudois.
157376: GARDEN,ERWIN C.D. - Vrijmetselarij in woord en beeld.
16873: GARDI,RENÉ. - Sepik. Fotodocumenten van een stervende cultuur.
77276: GARDI,RENÉ. - Sepik. Fotodocumenten van een stervende cultuur.
149476: GARDINER,JULIET. - The animals war. Animals in wartime from the First World War to the present dat.
147642: HET ROODE KRUIS GAREN. - Reclame plaatje Het Roode Kruis Garen: Vogels in een landschap & gele rozen.
42521: GARJEANNE,A.J.M. - Mosflora van Nederland.
15369: GARNER,PHILIPPE. - The world of Edwardiana.
78039: GARRATT,COLIN. - Trams of Southern Britain.
25619: GARVICE,CHARLES. - De verdwenen robijn.
141396: DORDRECHT GASFORNUIS. - Besschrijving en toepassing van het Dordrechts gasfornuis met heeteluchtoven Serie 135,136 en 139 en van het Dordrecht gasfornuis Serie 137,138,141,142,143,144,145,146 en 147.
29192: GÁSPÁR,OLIVÉR & A.FUNYIK. - Wereld voetbal sterren.
161783: GASSER,MANUEL. - Pablo Picasso der Maler und sein Modell. Voroweort von Manuel Gasser.
69115: GAST,JO DE. - Leven met engelen. Merkwaardige mystieke mémoires beleefd en opgetekend.
131401: GAST,ARBO & HANNIE STEGMÜLLER. - Werken met volksschilderkunst.
79885: GASTEREN,L.A.VAN E.A. - In een Japanse stroomversnelling. Berichten van Nederlandse watermannen, rijswerkers, ingenieurs, werkbazen, 1872-1903.
128437: GASTMANS,ANDRÉ [1934- ]. - DEBELDER,JOZEF. Exlibris. Hoofd met bloemen.
128439: GASTMANS,ANDRÉ [1934- ]. - DEBELDER,JOZEF. Exlibris. Hoofd met bloemen.
9358: GASTON,A.J. & D.N.NETTLESHIP. - The Thick-billed Murres of Prince Leopold Island. A study of the breeding ecology of a colonial high arctic seabird.
22205: GÄTKE,HEINRICH [1813-1897]. - Die Vogelwarte Helgoland. Herausgegeben von Prof.Dr.Rudolf Blasius. 2.verm.Auflage.
161844: GATSONIDES,H.Y. & P.LABRIJN. - De Gids voor Locomotief-Machinisten en Stokers. Eene handleiding voor machinisten en stokers bij spoor- en tramwegen.
155555: GATTEY,CHARLES NEILSON. - Luise Tetrazzini. The Florewntine nightingale.
133707: GAUDAEN,GERARD [1927-2003]. - PESKENS,J.TH.A. Ex Libris. Zeemeermin & schelp.
127937: GAUDECK,HANS-JÜRGEN. - Poesie des Augenblicks. Reiseimpressionen eines Aquarellisten Vietnam Sri Lanka Oman Ägypten Bangkok Istanbul Havanna.
22903: GAUDECKER,HANS VON. - Geheimen vam de wildbaan.
157917: GAUDI,ANTONI., - Antoni Gaudi (1852-1926).
142252: GAUGH,HARRY F. - Willem de Kooning.
45656: GAULD,IAN D. - A survey of the Ophioninae (Hymenoptera: Ichneymonidae) of tropical Mesoamerica with special reference to the fauna of Costa Rica.
47221: GAUNT,WILLIAM. - Marine painting. An historical survey.
47894: GAUS,MARTIN. - Uw hond gehoorzaam in 10 lessen. 7e druk.
75224: GAUS,MARTIN. - Uw hond gehoorzaam in 10 lessen. 3e druk.
77702: GAUS,MARTIN. - Honden top-tien. De tien populairste rassen voor het hele gezin.
136711: GAUS,MARTIN. - Uw hond gehoorzaam in 10 lessen. 3e druk.
129202: GAUSS,KARL-MARKUS. - Im Wald der Metropolen.
129201: GAUSS,KARL-MARKUS. - Die fröhlichen Untergeher von Roana. Unterwegs zu den Assyrern, Zimbern und Karaimen.
23512: GAUTHIER,J.G. - Les Fali Hou et Tsalo. Montagnards dur Nord-Cameroun. Vie matérielle, sociale et éléments culturels.
28803: GAWAIN,SHAKTI & L.KING. - Leven in het licht. Een leidraad naar persoonlijke en planetaire transformatie. 4e druk.
142934: GAY,PETER. - The Bourgeois Experiende Victoria to Freud. Volume I: Education of the Senses.
61209: GAY,PETER. - Freud. Pionier van het moderne leven. Biografie. Vertaling Bert van Rijswijk. 4e druk.
143118: GAY,PETER. - Schnitzler's Century. The Making of Middle-Class Culture 1815-1914.
2341: GAYON,U. & J.LABORDE. - Vins. Vins ordinaires, vins mousseux, vins liquoreux et vins de liquer.
158028: GAZENBEEK,JAC. - J.BEZAAN. - Fluiteringen van het verleden. Veluwsche sagen.
23417: GAZENBEEK,JAC. - Langs heidezoom en hessenspoor. Natuur en leven van de Veluwe. [1e druk].
135291: GAZENBEEK,JAC. & J.VERSTEEG. - Snelle wieken boven wijde verten. 2e druk.
159669: K.P.M. GAZETTE. - Vol.I, Number 11:Supplement of the K.P.M. Gazette: Volcanoies in the Netherlands Indies.
88599: GEARY,MICHAEL. - Maan astrologie toepassen in liefde en relaties.
160717: NEDERLANDS GEBARENCENTRUM. - Mijn eerste 1500 gebaren. Thema-Gebarenwoordenboek voor jonge kinderen.
21821: GEBAUER,AXEL. - Verhaltensbiologie der Antarktisseeschwalbe.
130722: GEBHARDT,EDUARD VON [1838-1925]. - POENSGEN,CALRA. Ex Libris. Auf erscglagenem Drachen stehend lauschender Held mit Schwert.
130724: GEBHARDT,EDUARD VON [1838-1925]. - POENSGEN,CALRA. Ex Libris. Auf erscglagenem Drachen stehend lauschender Held mit Schwert.
130725: GEBHARDT,EDUARD VON [1838-1925]. - SCHÜERMANN,LOUISE. Ex-Libris. Fischer und kl. Mädschen in wellenumtostem Boot.
61429: GEBUIS,HANS A.O. - De avifauna van het eiland van Dordrecht. Samengesteld en uitgegeven door: St.Natuur- & Vogelwacht Dordrecht.
123992: GEDDES,ANNE. - Anne Geddes een autobiografie. De wereld van Anne Geddes.
30501: GEDDES,ANNE. PHOTOFOLIO. - Zwart = wit.
75693: GEDDES,PATRICK. - Leben und Werk von Sir Jagadis C.Bose.
105005: GEDENKBOEK. - Oost-Java. Gedenkboek der 4e Infanterie-brigade.
161124: GEEL,CHR.J.VAN. - Over de grenzen van de zee.
161122: GEEL,CHR.J.VAN. - Zwanen. [1e druk].
5529: GEEL,CHR.J.VAN. - Het zinrijk. 1e druk.
161123: GEEL,CHR.J.VAN. - Begraafplaats De Geest. Vier gedichten. [1e druk].
161604: GEELEN-VAN DE GRAAF,PURUSHA. - Paden van licht. Als de innerlijke zon gaar schijnen, dan schijnt deze overal.
102924: GEELEN,JEAN-PIERRE. - Blinde vink. Hoe ik leerde vogels kijken. 2e druk.
145074: GEELEN,JEAN-PIERRE. - Zelf tv-kijken.
20980: GEELHOED,STEVE A.O. - Vogels in het landschap van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer.
161256: GEELKERKEN,C.VAN. - Voor volk en vaderland. De strijd der nationaal socialistische beweging 14 december 1931 mei 1941.
153888: GEELKERKEN,C.VAN. - Tien jaren strijd van de Nationaal-Socialistissche Beweging der Nederlanden 1931 - 14 December - 1941. 2e uitgebreide druk.
104005: GEEMERT,KO VAN E.A. - Wandelen door Artis. Natura Artis Magistra. Natuur - Architectuur - Beeldende kunst - Geschiedenis - Literatuur.
161491: GEENE,P.A., J.A.GOEDBLOED & CH.JACOBUSSE. - Libellen in Zeeland. Libellenfauna van 1889-2006.
149750: GEENE,RIENK & HUIBERT BARENDREGT. - Waterbeestjes tabel.
143076: GEER VAN JUTPHAAS, B.J.BARON DE - De Saksenspiegel in Nederland. Eerste stuk: Oudere tekst.
57180: GEER,MARTIN VAN DE. - Nederlandse Rijn- en binnensleepvaart toen en nu. 2e bijgew.druk.
156272: GEER,MARTIN VAN DE. - Nederlandse Rijn- en binnensleepvaart toen en nu.
4368: GEERARS,C.H. - Hubert Korneliszoon Poot.
15326: GEERKE,H.P. - Wij vliegen om de wereld. De Melbourne-race. De grootste vliegwedstrijd.
80214: GEERLIGS,TITUS & T.V.D.VEEN. - Lesgeven en zelfstandig leren. 10e druk.
159518: GEERTS,W.J.J. - De scgeepvaart in Nederland in oude ansichten.
97385: GEERTS,PAUL. - De beste tips van gezondheid.be. Voor een stralende tweede jeugd.
127120: GEERTS,GUIDO & TON DEN BOON. - Groot Woordenboek der Nederlandse taal. Deel I, II & III. 13e herz.uitgave.
128696: GEERTS,G.A. - Gids voor het Museum van het Koninklijk tehuis voor oud-militairen "Bronbeek" te Arnhem.
146777: GEERTS,G.J. - Sprokkelen in Goors verleden.
40916: GEESINK,J. - Uit Zwolle's verleden. Schetsen van stad en omgeving.
156925: GEEST,JAN VAN. - Wim Schuhmacher. De Meester van het Grijs. 2e aangevulde en iets herz.druk
155434: GEEST,JOOST DE E.A. - Willy Peeters.
157713: GEEST,J.DE E.A. - Keizer Karel. Wandtapijten en wapenrustingen uit de Spaanse Koninklijke verzamelingen.
130726: GEHRING,KARL HANS [1928- ]. - 3 verschiedene Exlibris.
94221: GEIGER,WILLI [1878-1971]. - Exlibris Paul Bacher [Verlagsbuchhändler und Kritiker, Wien].
94228: GEIGER,WILLI [1878-1971]. - Exlibris Joseph Monsalvatje [Bankdirektor. Figueras].
94230: GEIGER,WILLI [1878-1971]. - GRAF,HEINRICH. Exlibris.
139429: GEIGER,WILLI [1878-1971]. - STRENS,EUGENE. [Exlibris]. Bücher, Musik.
139428: GEIGER,WILLI [1878-1971]. - STRENS,EUGENE. Dieses Buch gehört Mir. Hand und Buch.
94180: GEIGER,WILLI [1878-1971]. - 10 Exlibris: 1. Pilar, prinzessin von Baiern. Schreyl: 250 - 2. Alfonso Galan y Ruiz. Schreyl: 251 - 3. Klara Geiger. Schreyl: 252 - 4. Enrique Echevarria. Schreyl: 253 - 5. Richard Strauss. Schreyl: 254 - 6. Möller. Schreyl: 255 - 7. José Triado. Schreyk. 256 - 8. Ricardo Torres (Bombita). Schreyl 257 - 9. Contessa Gravina dei Principi di Ramacca. Schreyl: 258 - 10. Martinez de Hoz. Schreyl: 259.
94220: GEIGER,WILLI [1878-1971]. - VII.Europaischer Exlibris Kongress Leipzig 6.-9.VII 1961.
94229: GEIGER,WILLI [1878-1971]. - MIDLO,CHARLES. Exlibris.
95835: GEIGER,MICHAEL, GÜNTHER PREUSS & KARL-HEINZ ROTHENBERGER. - Der Pfälzerwald. Portrait einer Landschaft.
143466: GEIJN-VERHOEVEN,MONIQUE VAN DE E.A. - Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795.
40177: GEIJTENBEEK,J.H.VAN. - Tussen paardetram en sneltram.
144989: GEISLER-PLAT,M. - Op den Berkenhof. 14 blz.
131079: GEISSLER,WILHELM [1895-1977]. - 2 Neujahrwünschen. 1 Handkoloriert.
130728: GEISSLER,WILHELM [1895-1977]. - 2 Exlibris & 2 Neujahrwünschen.
44516: GEISSLER,J.E.CHR. - Het karakter van Johann Heinrich Pestalozzi.
119658: GEISSLER,WILLI. - Leo Tilgner. Schnitte und Zeichnungen.
131078: GEISSLER,WILHELM [1895-1977]. - WENZEL,KÄTHE. Ex Libris. 2 Hande.
131077: GEISSLER,WILHELM [1895-1977]. - VOGEL,WALTER u.MARC. (Exlibris). Blumen.
145170: GEIST,J.F. - Passagen. Ein Bautyp des 19.Jahrhuinderts. 3.ergänzte Aufl.
153774: GELDART,WILLIAM. - Geldarts's Cheshire.
161792: GELDER,J.VAN, A.HAMMACHER & A.B.NEUJEAN. - St.Lucas van moderne Nederlandsche kunstenaar: J.Andrea - Jan van Heel - Leo Gestel Ina Hooft.
111613: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - SCHELLING,Ir,H.G.J ARCHITECT. [Exlibris]. Schelp.
111614: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - SCHELLING,Ir,H.G.J ARCHITECT. [Exlibris]. Schelp.
111594: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - GILTAY VETH,Mr.D. Uit de Boeken van Mr.D.Giltay Weth over Goethe en zijn tijd. Portret van Goethe.
111622: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - SOUVEREIN,J. Prentverzameling In de Roosetak.
111627: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - VERWEY,H.E. & M.E. [Exlibris]. Weg in bos.
111628: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - WILLIGEN,G.C.VAN DER. Uit de boekerij van. Open boek en landschap.
111606: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - NEDERL. TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE AMSTERDAM. [Exlibris]. Planten & aeaculaap.
111607: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - NEDERL. TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE AMSTERDAM. [Exlibris]. Planten & aeaculaap.
111609: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - OUWEJAN KZ,REMMET. Uit de Boekerij van. Schrift.
111615: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - SCHELLING,Ir,H.G.J ARCHITECT. [Exlibris]. Schelp.
111616: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - SCHELLING,Ir,H.G.J ARCHITECT. [Exlibris]. Schelp.
111601: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - LEEWENS,S.P. [Exlibris]. Tak met slang en monogram.
157746: GELDER,HENK VAN. - Brel in Nederland. Met bijdragen van Vic van Reijt.
111584: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - GELDER,VAN. [Exlibris]. Open boek en bloemen.
161342: GELDER,ESTHER VAN. - Bloeiende kennis. Groene ontdekkingen in de Gouden Eeuw.
111591: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - GILTAY VETH,Mr.D. Ex Libris. Slot met brug.
111582: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - FOLKERSMA,ARJEN FRANS. Ex Libris. Zeilschip.
151116: GELDER KUNZ,DORA VAN. - Aura en persoonlijkheid. Aura's zien en begrijpen.
148831: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - De vijfde dag.
99425: GELDER,HENK VAN. - Een rondje voor de muziek.
82065: GELDER,ED VAN. - Papier... om te roulleren voor en in stede van contant geld.
111675: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - X Xylografie.
111671: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - NEK 1940.
111667: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - Kerstgroet. Voor het kind. "Pax Vobiscum".
111664: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - Duurt lang, o zoete Vreed! dat eeuwig voor dij buig, den dullen God des krijgs................ Vondel.
111661: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - Alle dinc heeft synen tyd. G.M.Van Wees zendt u bijdeez' met 't jaargeboort dit oude woord. 1 Januari 1941.
111581: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - ESCHAUZIER,Ir.W.A. [Exlibris].
111583: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - GELDER,VAN. [Exlibris]. Open boek en bloemen.
111589: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - GILTAY VETH,Mr.D. Ex Libris. Slot met brug.
111590: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - GILTAY VETH,Mr.D. Ex Libris. Slot met brug.
111595: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - GILTAY VETH,Mr.D. Uit de Boeken van Mr.D.Giltay Weth over Goethe en zijn tijd. Portret van Goethe.
111596: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - GROENEVELD,Dr.F.Pn. Ex Libris. Open boek.
111600: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - KLOKKE,A.H. Ex Libris. Druiventak.
111617: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - SOUVEREIN,J. Prentverzemeling In de Roosetak.
111619: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - SCHWENCKE,J.J. Boek van. Kever tussen planten.
111620: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - SCHWENCKE,J.J. Boek van. Kever tussen planten.
111624: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - SPRANGERS,Ir,G.A.M. Ex Libris. Bloemen en insekt.
111626: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - VERWEY,H.R. & M.E. [Exlibris]. Weg in bos.
111630: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - BERG,Dr.J.A.G.TEN. Dit boek behoort: Bloemen, zon en landschap.
111669: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - Littera Eget Scheda. De letter behoeft papier.
111670: GELDER,DIRK VAN [1907-1990]. - L.J.Van der Haer verhuist 1 Maart 1940 naar 's Gravenhage Lange Vijverberg 14 (Tel: 111605).
32759: GELDER,H.E.VAN A.O. - Het tijdperk van de Camera Obscura. Kunst en leven van 1800-1850.
101839: GELDERBLOM,A.J. - De electrotechniek van den automobiel.
63593: GELDEREN,JAAP VAN & H.REENDERS. - De briefbezorger. Een keuze uit het werk van Auke Jelsma met commentaar bij zijn afscheid als hoogleraar kerkgeschiedenis van de Theologische Universiteit Kampen.
33618: GELDEREN,JAN VAN. - De horizon is verder.
21486: GELDEREN,JAN VAN. - Vogels kijken een sport.
12374: GELDEREN,JAN VAN. - De wereld van de Zwarte Stern.
107552: GELDEREN,J.VAN - De totalitaire staten contra de wereldhuishouding.
83763: GELDEREN,JAN VAN. - Het groene kleed. Toekomst voor de Nederlandse natuur.
130153: GELDROP,FRANS VAN. - Santpoort 't playsante buyten. Een aantal bijdragen tot de geschiedenis van het dorp Santpoort.
93433: GÉLIS,JACQUES. - De boom en de vrucht. Zwangerschap en bevalling voor de medicalisering.
156520: GELLII,AULI / AULUS GELLIUS. - Noctium Atticarum Libri XX prout supersunt quos ad libros M S Stos.
86999: GELLINGS,PAUL. - De maanden. Gedichten.
83773: GELLMAN,MARC & T.HARTMAN. - Hoe spel je God> De grote levensvragen en de antwoorden van de godsdiensten.
71776: GELRE. - Bijdragen en mededelingen GELRE. Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht.
140703: GELUCK,PHILIPPE. - Le chat s'expose. Catalogue de l'expostion.
159152: GELUK,J. - Fransche spreekoefeningen, met woordenlijsten naar die oeffeningen gerangschikt. Een werkje, dienende ter vervanging der zoogenaamde ,,Méthodes famlières". Naar het Hoogduitsch. 3e druk.
156202: GEMEREN,ARNOUD VAN. - Boskoop toen en nu.
148318: GEMERT,GUILLAUME VAN. - Die Werke des Aegidius Alkbertinus (1560-1620). Ein Beitrag zur Erforschung des deutschsprachigen Schrifttums des katholisscvhen Reformbewegung in Bayern um 1600 und seiner Quellen.
139420: GENDEREN,J.VAN & W.H.VELEMA. - Beknopte Gereformeerde Dogmatiek. 3e druk.
25115: GENDERS,ROY. - Die Rose. Ein vollständiges Handbuch. 2.Aufl.
142857: SIMONS GENEALOGIE. - Map met: Extract 1806 Handschrift - Notice van de kinderen 1622 Handschrift - Brief 1914 van Carl A.Simons, 2 x - 7 briefkaarten ca. 1890 - 3 huwelyks aankondigingen - 2 overlijdings kaarten & c.20 briefjes e.a. betreffende Simons.
127790: GENESTE,WILLEM. - 75 jaar Vliegende Marine. Never a dull moment.
154363: GENET,JEAN. - Scenes from: The Blacks, The Maids, The Balcony, The Screens. Readings from: Our Lady of the Flowers, The Miracle of the Rose. Including a selection rom The Thief's Journal read by the author in French. Venyl Record 33 1/3 tours.
130732: GENGNAGEL,THEODOR [1880-1940]. - SAENG,LUDWIG. Aus der Bücherei. Auf Wolkenband stehender männl. Akt nit Dackel.
141643: GENLIS,MADAME DE. - Les Petits Émigrés, ou correspondance de quelques enfans. Ouvrage fait pour servir à l'éducation de la jeunesse. Tome I-IV in 2.
77863: GENOELS,A. (1640-1723). - Vieuw of a garden: the bassin.
22623: GÉNSBOL,BENNY. - Rovfuglene i Europa, Nordafrika og Mellemosten.
161949: GENTENAAR,PETER. - Papier op de vlucht / Paper takes flifght.
115467: GEOFFROY. - Paysan de l'ile de Walcheren (Prov. de Zéeland).
143740: GEORGE,JAMES. - Lieutenant James George (1782-1828) in Java.
156059: GERADTS,JAAP. - Jachtontwerpen. Ontwerpen met je eigen PC Romp en voorstuwing.
3762: GERAEDTS,W.H.J.M. - Voorlopige atlas van de Nederlandse dagvlinders (Rhopalocera).
42517: GERAEDTS,FRANS & L.DE JONG. - Ergo Cogito II. Een nieuwe stijl van denken.
158505: PANNEKOEK.GERARD J. - Geïllustreerde handboek voor den bloementuin. Practische handleiding voor liefhebber en vakman, zoowel als voor inrichtingen van tuinbouwonderwijs.
150042: GERARDS-NELISSEN,INEMIE. - Gerard van Rooy Etser 1938-2006.
130734: GERBER,HEDWIG. - 3 verschiedene Exlibris.
148969: GERBRANDY,P.S. - Het vraagstuk van den radio-omroep.
130719: GERGELY,ALEXANDER [1889-1932]. - KOLOZ,LAJOS. Ex Libris. Zwei Männer mit Spaten.
130715: GERGELY,ALEXANDER [1889-1932]. - FISCHER,Dr.MARCELL. Ex Libris. Oben kuernde Gestalt nach links.
95441: GERHARD,H.P. - Welt der Ikonen.
154970: GERHARDT,IDA. - Verzamelde gedichten I & II.
153242: GERHARDT,IDA. - Anamnèsis.
128333: GERHARDT,IDA. - Dolen en dromen. 2e druk.
158951: GERITS,ANTON. - Books, Friends and Bibliophilia. Reminiscenses of an Antiquarin Bookseller.
153240: GERLACH,EVA. - 2 gedichten.
55111: GERLACH,EVA. - Verder geen leed. Gedichten. [1e druk].
159273: GERLACH,HANS. - Kruiden & specerijen. Pittig / Mild / Fris / Geurig / Zoet / Zuur.
2118: GERLACH,KLAUS. - Dampflok-Archiv. Deutsche Dampflokomotiven in Wort und Bild.
154983: GERLACH,EVA & MARIANNE AARTSEN. - Solstitium
157735: GERLIJNS,HELENA & FRED VAN OSS. - Eeuwen van weven bij de Hopi- en Navajo-indianen.
161967: GERLINGS,JAN-HENDRIK. - Nenad V.Karpov. Aquarellen Crayons Tekeningen.
138123: GERMAIN,JULIAN. - The face of the century. Photographs by Julian Germain.
130783: GERMANN,K. - BRETSCHNEIDER,ERICH. Ex Libris. Wappen.
115509: GERNHARDT,ROBERT. - Innen und Aussen. Bilder Zeichnungen über Malerei.
83495: GERNHARDT,ROBERT. - Robert Gernhardt entdeckt Heinrich Heine.
99073: GEROSA,O.L. & E.NAVARRA. - Ex Libris, 11 artisti Italiani. XXI congresso Internazionale dell'Ex Libris Utrecht 1986.
93506: GEROSA,PIER LUGI. TICINESI,APPUNTI. - Ex libris du Pier Lugi Gerosa.
21636: GÉROUDET,PAUL. - Water-birds with webbed feet. Translated by P.Barclay-Smith.
9739: GERRETSON,C. - Verzamelde werken. Deel I t.m. VI.
124659: GERRIS,J.R.M. - Dynamics of Parenting.
144885: GERRITS,LASSE-MARTIJN. - The Gentle Art of Coevolution. A complexity theory perspective on desicion making over estuaries in Germany, Belgium and the Netherlands. These.
152983: GERRITSEN,G.J. E.A. - Flora en fauna van de IJsseluiterwaarden. Baisrapport.
157233: GERRITSEN,WILLEM & PIETER SINGELENBERG. - Vier & Vuur / Vier kunstenaars en de keramiek: Anco van der Haar - Henk van der Haar - Gerard van Rooy & Gert De rijk.
159123: GERRITSEN,D.J. & W.F.BOSCH. - Zóó leer je schoonspringen. Een handleiding bij de beoefening van de grondbegindselen van het schoonspringen.
63279: GERRITSEN,W.P. - Het zoutvat, alledaags en bijzonder. Een kleine cultuurgeschiedenis van zout en zoutvat, met een hoofdstuk over moderne keramische zoutvaten.
21651: GERRITSEN,GERRIT J. & J.LOK. - Vogels in de IJsseldelta.
141105: GERRITSEN,JOKE & MARTIN MOOIJ. - En wie bent u? Zeven kunstenaars ontmoeten vijf Nederlandse en Vlaamse dichters / And Who Are You. Seven artists meet five poets fromn The Netherlands and Flanders.
108466: GERRITSEN,GERRIT J. & HERMAN HAZELHORST. - Ganzen en zwanen in Overijssel. Aantallen en verspreiding in 1982-1996.
142005: GERRITSMA,GERRIT E.A. - Heech en de Hegeners.
155824: GERSIE,JAAP E.A. - Fritz Ten Hagen kunstschilder en portrtminiaturist.
104249: GERSON,H. - Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17.Jahrhundert. Eingeleitet und ergänzt mit 90 neuen Abbildungen von B.W.Meijer. 2.Aufl.
110305: GERSTER,E. - GERSTER,LUDOVICI. Ex Libris. Wappen.
158194: GERSTMEIER,ROLAND & THOMAS ROMGIG. - Zoewatervissen van Europe. Beschrijving van 175 soorten.
138778: GERTEINY,ALFRED G. - Mauritania.
152690: GERUNGAN,LONNY. - Wokken met Lonny. De lekkerste gerichten uit de Aziatische keuken. 2e druk.
161691: GERUNGAN,LONNY. - De stille kracht van de Indonesische keuken. 2e druk.
152439: GERUNGAN,LONNY. - De Authentiek Indische keuken. Originele recepten uit Nederlandsch-Indië. 3e druk.
158759: GERUNGAN,LONNY. - De Complete Indonesische keuken. 785 authentieke recepten van de verschillende eilanden.
149207: GERVAIS,FRANCOIS. - La DéGustation.
1820: GERVAIS,ELISABETH. - Le guide indispensable aux propriétaires-vignerons, brasseurs, fabricans de cidre, distillateurs d'eaux-de-vie de grains, de fécules et autres matières fermentecibles, pour faire avec succès l'application de l'appareil vinificateur, inventé par Elisabeth Gervais.
1759: GERVAIS,PROSPER. - Role de l'hybridation dans la reconstitution des vignobles.
1762: GERVAIS,PROSPER. - Une solution a la crise viticole.
1780: GERVAIS,PROSPER. - La situation présente de l'avenir de la viticulture méridionale.
1934: GERVAIS,PROSPER. - Études pratiques sur la reconstitution du vignoble.
109813: GERWEN,F.VAN & H.VAN STRIEN. - Raamsdonkveer in vertellingen.
78316: LEEUWARDER GESCHIEDENISCOMMISSIE. - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland.
126404: MAXIMILIAN-GESELLSCHAFT. - 60 Jahre Maximilian-Gesellschaft 1911-1971. Eine Auswahl aus den von der Gesellschaft in den Jahren 1911 bis 1971 veröffentlichten Büchern.
155851: GESENIUS,WILHELM. - Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Bearbeitet von Dr.Frantz Buhl. Unveränderter Neudruck der 1915 erschiedenen 17.Auflage.
152982: GESTEL,CAREL VAN. - Luiterrijk. Nederlandse kerkorgels in beeld.
136024: GESTEL,CAREL VAN. - Spoor & Trein editie 7.
136025: GESTEL,CAREL VAN. - Spoor & Trein editie 8.
28411: GETTINGS,FRED. - Astrologie en handleeskunde.
141530: GETTY,HARRY R. - The San Carlos Indian cattle industry.
113924: GETUIGENSCHRIFT. - De ondergetekende verklaard bij zeze dat B.Jansen bij hem in dienst is geweest als tuinknecht gedurende twee jaar en zeer bekwaam is voor zijn vak en alle reden van tevredenheid gegeven heeft.
113930: GETUIGSCHRIFT. - Getuigschrift uitgereikt aan Siebrigje Jansen oud twaalf jaren, leerling der vervolgklasse (9de Klasse) aan de school aan de Roggeveen straat te 's-Gravenhage en uit die klasse onslagen 29 Juni 1911 met de volgende aanteekeingen. Schoolbezoek Uitmuntend. Gedrag Zeer Goed. Vlijt Zeer Goed. Vorderingen Zeer Goed, Het Hoofd der School, L.de Vries.
44657: GEUDEKER,C.H. - Beet! 7e druk.
2733: GEUDEKER,C.H. - Het vreselijke visavontuur van professor Hubbel.
6084: GEUDEKER,C.H. - Het vreselijke visavontuur van professor Hubbel.
130785: GEULING,REMIGIUS. - RÖTTINGER,HEINRICH. Ex.Libris. Frauenkopf.
157387: GEUNS,BEN VAN. - Van oud naar nieuw. Restauratie van 10 schapenboeten.
25910: GEURSEN,WILLEM. - Kijken zingen doen. 38 oude en nieuwe kleuterliedjes, leeftijd 4 tot 7 jaar, voor de kleuterklas en het gezin.
11848: GEURTJENS,H. - Over de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea.
153646: GEURTS,PIET. - Tekeningen Piet Geurts. Werk van 1955-1988.
142372: GEURTS,JEROEN J.M. - Restoration of fens and peat lakes: a biogeochemical approach. These.
72871: GEURTS,H.M.L. - Herman Derk Louwes (1893-1960). Burgemeester van de Nederlandse landbouw.
154111: GEURTS,A.J. - Middeleuwse boeken en teksten uit Oost-Nederland. Een bundel studies.
154110: GEURTS,A.J. - Ontsluiting van middeleeuwse handschriften in de Nederland. Verslag van studiedagen gehouden te Nijmegen, 30-31 maart 1984.
137581: GEURTSEN,REIN & MAX VAN ROOY. - Een gat in de ruimte. Berlage's Mercatorplein en de reconstructie van een toren.
149685: GEUS,PETER DE. - Oranje is er weer. Vrijheid erscheen vandaag! Voorloopig verschenen vrijheidszangen.
17105: GEUS,C.DE. - Oud-Nederlandsche tegels. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandsche ceramiek. 2e druk.
76688: GEUS,C.DE. - Oud-Nederlandsche tegels. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandsche ceramiek. 2e druk.
63200: GEUZE,J.J. - Wilde planten in het veengeboed rond Kockengen.
146510: GEUZE,HANS J, - Moerasvogels, Aquarellen uit het Groene Hart.
158346: GEVAERT. - Album met 24 originele foto's.
137154: GEVEKE,F. - Originele portretfoto van een meisje staand op een bankje.
159368: GEVEN,ERIK. - Wonen en leven in de gemeente Voorst.
143184: GEVERS,MARIE. - Des mille collines aux neuf volcand (Ruanda).
155328: GEVERS,MARIE. - De dijkgravin. Verttaalkd door Stefaan van den Bremt.
155738: GEVERS,MARIE. - Plaisir des Parallèles. Essai sur un voyage.
147968: GEVERS,MARIE. - Ons wonderschoon Belgie.
155176: GEVERS,MARIE. - Le voyage sur l'Escaut.
161233: GEYGER-KLEIN,BERTRINA. - E-hon. Japanische Bücher mit Holzschittillustrationen.
141568: GEYL,P. - Napoleon voor en tegen in de Franse geschiedenis.
160221: GEYSEN,COIS. - Krachtplaatsen en Leylijnen in Vlaanderen.
159131: GEZELLE,GUIDO. - Volledig dichtwerk. Redactie Jozef Boets. 2e druk.
137157: PHOTOGRAPHISCH GEZELSCHAP. - Originele portretfoto van een heer met baard.
91673: PHOTOGRAPHISCH GEZELSCHAP. - 4 verschillende Carte de viste. Originele portretfoto's.
91674: PHOTOGRAPHISCH GEZELSCHAP. - Originele portretfoto van een vrouw.
145422: GHEUN,JAXQUES DE. - Jacques de Gheyn II als tekenaar 1565-1629.
138814: GHORASHI,HALLEH & CHRISTIEN BRINKGREVE. - Licht en schaduw. Vijftien vrouwen over leven en overleven.
134903: GHYSSAERT,PETER. - Ezelskaakbeen. Gedichten.
159006: GIANCOLI,DOUGLAS C. - Natuurkunde voor wetenshapen en techniek. Elektrostatica en magnetisme.
160132: MORRA LELLA & GIANNI. - Stampe e libri illustrati giapponesi.
106926: GIANOLI,LUIGI & RINO NEGRI. - Moser. Un uomo, un campione.
153089: GIBBON,EDWARD. - The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Vols 1 - 8.
76566: GIBRAN,KAHLIL. - Mijn wereld en de jouwe.
145908: GIBSON,WALTER S. - Hieronymus Bosch.
113774: GIDAL,NACHUM T. - De Joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar republiek.
157631: GIDS. - Gids voor IJsselstein. De Stichtsche kersenstad.
142129: STANDAARD GIDSEN. - Brussel en Wallonië.
25383: GIDSTAM,BJÖRN & B.WAHLIN. - Vogels. 341 Europese vogels.
56385: GIEGERICH,WILLI. - Bad Vilbel. Landschaft, Geschichte, Kunstdenkmäler und Kultur.
154646: GIELGUD,SIR JOHN. - Sir John Gielgud in his greatest rôles. Introduced by Sir Ralph Richardson. Vinyl Record 33 1/3.
148808: GIELING,MARCEL. - Jan Rodrigo. Schider met hart en ziel.
160968: GIELING,MARCEL. - Jan Rodrigo. Schider met hart en ziel.
126904: GIELKE,DIETER. - Meissener Porzellan des 18. und 19.Jahrhunderts. Betandskatalog der Sammlung des Grassimuseums Leipzig / Museum für Kunsthandwerk.
136278: GIER,J.DE. - Het Wilhelmus in artikelen. Een bundel herdrukte studies over het Wilhelmus.
135561: GIERTSBERG,FRITS. - Oscar van Alphen.
161590: GIESE,FRITZ. - Körperseele. Gedanken über persönliche Gestaltung. 2.Auflage.
134541: GIESEN-GEURTS,BRIGITTE, RENATA MIMPEN & ALFONS VERNOOIJ. - IJsselstein. Geschiedenis en architectuur.
137837: GIESKES,METTE & TAMARA MULLER. - Tamara Muller.
141543: DEMKA GIETSTAAL. - 7 folders.
132061: GIEZEN,J.S. - De geschiedenis van de N.V.Stoomtramwegmaatschappij ,,Oldambt-Pekela".
10823: GIEZEN-NIEUWENHUYS,H.W.M. & C.C.S.WILMER. - Nederlandse duiventillen. Historische duifhuizen geschilderd en beschreven.
157938: GIFFIG,HEINZ. - Illegale antifaschistische Tanschriften 1933 bis 1945.
129301: GIJS,LUK. - De illusie van Eenheid. Een Kuhniaanse analyse van de seksuologie van John Money. These.
149334: GIJSBERTSEN,BART & JAN WILLEM KIRPESTEIN. - De terugkeer van de mens uit de ban van het cartesiaanse denken. Essays over waarden en normen.
27332: GILBERT,HENRY. - Het boek der zeeroovers.
153579: GILBERT,G. - Een en ander over de Negroide muziek van Suriname.
95892: GILBERT,MARTIN. - Sjtsjaranski. Strijder voor vrijheid.
154096: GILBERT. - Maria, o Marie. Serenade aus der Operette,,Das Fräulein vom Amt".
160031: GILCHRIST,ROBERTA. - Norwich Cathedral Close. The Evolution of the English Cathedral Landscape.
59491: GILCRAFT (R.W.BRYAN). - Wolf cubs. 1st edition.
151379: GILDEMACHER,KAREL FERDINAND. - Skipperstaal. Lexicon van de Friese schipperij 1850-2000.
160602: GILDEMACHER,KAREL E. - Terpen en terpnamen. Een naamkundig en historisch-geografisch onderzoek naar vijf naamtypen in Fryslân.
160302: GILDEMACHER,KAREL F. - Hindeloopen. Stad van levende herinneringen.
160557: GILES,COLUM. - Builkding better society. Liverpool's historic institional buildings.
160553: GILES,COLUM. - Stourport-On-Severn. Pioneer town of the canal age.
160818: GILES,COLUM & BOB HAWKINS. - Storehouses of Empire. Liverpool's historic warehouses.
160010: GILL,GEORGE. - The student's Geography. Section V: America.
131808: GILL,J. - BUCK,JOHN H. Ex Libris. Building.
146837: GILL,BOB. - Bob Gill's portfolio.
141419: GILL,CRAEME. - The Dynamics of Democratization. Elites, Civil Society and the Transityion Process.
160008: GILL,GEORGE. - The Student's Geography. Section Ia: British Isles.
160009: GILL,GEORGE. - The Student's Geography. Section II.
139903: GILLE,KLAUS F. - Wilhelm Meister im Urteil der Zeitgenossen. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte Goethes. These.
161400: GILLE,P.W. - Kent u ze nog... de Mijdrechtenaren.
35534: GILLE HERINGA,S. - Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland. 3e druk.
33556: GILLEN,ECKHART U.A. - Kunst in Berlin von 1870 bis heute. Sammlung Berlinsche Galerie.
37106: GRILHÉ.GILLETTE. - Le chat et l'homme.
37803: GRILHÉ.GILLETTE. - Le chat et l'homme.
95600: GILLIAMS,MAURICE. - Gregoria of een huwelijk op Elseneur. Esoterische memorablia 1938 [1982]. 2e druk.
156443: GILLMER,THOMAS C. - Working watercraft. A survey of the surviving local boats of Europe and America.
146439: GILPIN,DANIEL. - Pinguïns. Leefgebied - Gedrag - Voeding.
154244: GILS,JEF VAN & RONALD PEETERS. - Hilvarenbeek en zijn kerkdorpen.
155961: GILS,SANDRA & JOS VAN. - The Body. The finest collection of aesthetic nude art photography.
158999: GILS,MARIANNE VAN E.A. - De graficus en de dichter. Een historische ontmoeting. Grafiekgroep Bergen (voorheen Drukkerstrost) bestaat 40 jaar em herdenky Adriaan Roland Holst 1976-2016.
157435: GILSE,JAN VAN. - Funeral music to Uilenspiegels Death. The Utrecht Philharmonic Orchestra cond. Paul Huppers & 3 songs from ,,Gitanjali"". The Amsterdam Concergebouw Orchestra Elisabeth Lugt, soprano cond. Bernard Haitink. Vinyl record. 33 1/3. DAVS 6405.
156466: GILTAIJ,JEROEN & JAN KELCH. - Lof der Zeevaart. De Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw.
160432: GILTAIJ,JEROEN & GUIDO JANSEN. - Perspectiven: Saenredam en de architectuurschilders van de 17de eeuw.
101980: GILTAY VETH,D. - 10.000 ex-libris et estampes formant la collection de M.- D.Giltay Veth, Amsterdam.
36552: GINESTET,BERNARD. - Côtes de Bourg.
39325: GINESTET,BERNARD. - Saint-Estèphe.
80753: GINHART,KARL. - Die frühmittelalterliche Martinskirche auf dem Römerberg in Linz.
154704: GINK,C.S.TH.VAN. - Natuurlijk broeden en opfokken van kuikens.
61261: GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT. - Onze duiven in woord en beeld. Pleines albums 1 t/m 6.
111453: GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT. - Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 8.
111451: GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT. - Onze duiven in woord en beeld. Pleines albums 1 t/m 6.
111452: GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT. - Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 7.
111454: GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT. - Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 10.
11698: GINK-VAN ES,G.F.VAN. - Bouvier Belge des Flandres. 6e herz.druk.
27994: GINK-VAN ES,G.F.VAN. - Bouvier Belge des Flandres. 4e herz.druk.
151945: GINK,C.S.TH.VAN. - Officiele standaards der erkende pluimveerassen. Deel II: Nederlandse Hoenderrassen.
160620: GINKEL,HENK VAN. - Het rijke verleden van Vestingstad Muizen.
6226: GINKEL,ANT.J.VAN & T.VAN BUUL. - Het luchtvaartboek voor de jeugd. Een leesboek over de luchtvaart voor het gezin, de hoogste klassen van de lagere scholen en voor het voortgezet onderwijs.
125069: GINNEKEN,JAC.VAN. - De navolging van Christus naar de oudste teksten in de authentieke volgorde bewerkt.
138079: GINNEKEN,LILY VAN E.A. - Het ondergewone. 55 kunstenaars uit Den Haag.
154240: GINSBERG,KATRIN M. - Jaargids '93 / Living Art. 100 jonge Nederlande schilders.
56844: GIOBERTI,VINCENZO. - De geheime bedoelingen van de tegenwoordige Jezuiten, volgens de mededeelingen van den abt Vincenzo Gioberti. Naar de Hoogduitsche vertaling van diens geschrift door Bertholdi, met de meest mogelijke bekorting bewerkt door J.P.van der Meer de Wijs.
156194: GIORDANI ARAGNO,BONIZZA. - Callaghan 1966. The birth of Italian pret-a-porter.
154481: GIORELLO,GIULIO & CORRADO SINIGAGLIA. - Fermat. De meester van de mordern mathematica.
136283: GIORELLO,GIULIO & CORRADO SINIGAGLIA. - Fermat. De meester van de mordern mathematica.
150937: GIORGI,CESARE. - 2 Exlibris.
97510: GIPHART,RONALD. - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001. 1e druk.
98109: GIPHART,RONALD & ERIC VAN DEN ELSEN. - Heldinnen. 3e druk.
49899: GIRARD,GEORGES. - La vie et les souvenirs du général Castelnau 1814-1890.
93504: GIRARDI,MARGARETE. - Exlibrisbesitzer und ihre Namen im Wiener Strassenbild.
85593: GIRARDIN,DELPHINE DE. - Chroniques Parisiennes 1836-1848. Une édition de Jean-Louis Vissière.
49804: GIRAUD,VICTOR. - Anatole France.
147416: GIRAUDOUX,JEAN - ALEXANDER ALEXEIFF. - Siegfried et le Limousin.
161774: GISALON,OLAFUR. - Kristján Gudmundsson.
143382: GISBERT,TERESE, SILVIA ARZE & MARTHA CAJIAS. - Textiles en los Andes Bolivianon.
160493: GISIN,HERMANN. - Collembolenfauna Europas.
86377: GISPEN,W.H. & H.N.RIDDERBOS. - Concordantie op den bijbel in de nieuwe vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. Nieuwe Testament.
138052: GISPEN,WILLEM HENDRIK. - Ik beleef u nerf voor nerf. Ontmoeting met Achterberg.
131268: GISPEN,WILLEM HENDRIK. - Hoogmoed en zijn Val.
154083: GITRAL,E. & J.BERTET. - J'adore les Brunes. Musique de Vincent Scotto.
18513: GITTENBERGER,E., W.BACKHUYS & TH.E.J.RIPKEN. - De landslakken van Nederland.
6395: GIZYCKI,JERZY & A.GORNY. - Glück im Spiel zu allen Zeiten.
65620: GJUZELEV,VASSIL. - Bulgarien zwischen Orient und Okzident. Die Grundlagen seiner geitigen Kultur vom 13. bis zum 15.Jahrhundert. Aus dem Bulgarischen übersetzt von C.Belceva.
26975: GLAHN,A.FRANK. - Das Deutsche Tarotbuch. Die Lehre von Weisagung und Wesenheit. Drei Stufen der Einweihung. 3.Aufl.
159543: GLANTZ,DAVID M. & JONATHAN M.HOUSE. - The Battle of Kursk.
160962: GLAS,H. - Onruiden herkennen. Determineren van planten canaf hun vrogeste kiemvorm.
158940: GLASER,MILTON. - Art is Work. Graphic Design, Interiors, Objects and Illustration.
81767: GLASER,RÜDIGER, H.GEBHARDT & W.SCHENK. - Geographie Deutschlands.
80522: GLAUSER,FRIEDRICH. - Morphium. Erzählungen und Erinnerungen. 2.Aufl.
129459: GLAVIANO,MARCO. - De mooiste meisjes van de wereld.
92412: GLEICH,SIGISMUND VON. - Geisteswissenschaft Kunstoffenbarung und religiöse Lebensanschaung in ihrer Dreieinheit philosophisch-anthroposophisch entwickelt aus dem Menschenwesen und Iddenkosmos.
153561: GLEUNS,W. - Beschouwing van het Heelal, een algemeen bevattelijk leesboek over Sterrekunde. 2e, geheel omgewerkte en vermeerderde uitgave,
160958: GLINES,CARROLL V. - The amazing Gooney Bird. The saga of the legendary DC-3 / C-47.
3156: GLOB,P.V. - Mummies uit het veen. IJzertijdmensen tweeduizend jaar bewaard.
51678: GLUTZ VON BLOTZHEIM,URS N. - Handbuch der Vögel Mitteleuropas.
25017: GMC - The GMC model K-17 one and one-half ton truck with four-wheel brakes / Model K-32 two-ton GMC truck fourwheel brakes / GMC truck models K-52, K-72 and K-102.
123031: GMELICH MEIJLING-VAN HEMERT,CEES E. - Vissen op een zoete zee. Het verhaal van de Ijsselmeervissers.
150747: GMELICH MEIJLING-VAN HEMERT,CEES E. - Vissen op een zoete zee. Het verhaal van de IJsselmeerwissers. 2e herz.druk.
138828: GMELIN,JOHANN GEORG. - Expedition ins unbekannte Sibirien.
142314: GNAPHEUS,GULIELMUS. - Acolastus. Latijnse tekst met Nederlandse vertaling. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door Dr.P.Minderaa.
157399: GOAD,PHILIP. - Judging Architecture. Issues Divisions Triumphs Victoriran Architecture Awards 1929-2003.
158219: GOADBY,PETER. - Saltwater gamefishing offshore and onshore.
99678: GOBART,LOUIS FRANCOIS MARIE [17..-1832]. - Ex Bibliot. Lud: Gobart. j: u. L. [Heraldic].
113751: GOBIUS,W.F. - Uit vaders prullemand. Berijmde in- en uitvallen. Herziene uitgave.
132017: GOBLET D'ALVIELLA,E. - De wereldreis der symbolen.
96515: GODDEN,GEOFFREY A. - British pottery. An illustrated guide.
128885: GODÉE MOLSBERGEN,E.C. - Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel 1,2 & 3.
64624: GODET,JEAN-DENIS. - Bäume und Sträucher. Einheimische und eingeführte Baum- und Stracharten.
160597: GOEDE,FLOOR DE. - Dansen op de vulkaan.
134659: GOEDE,JULIUD DE & HERMAN BOON. - Plompetorengracht Westzijde. Over de huizen en hun bewoners van 1300 tot 2000.
130441: GOEDE,JANNET DE. - Feest der herkenning! Internationaal reslisme.
69113: GOEDE,JULIUS DE. - Kalligraferen. 2e herz.druk.
74848: GOEDE,JULIUS DE. - Het nieuwe kalligraferen. 3e druk.
154351: GOEDEGEBUURE,ESTHER. - Jan geen vlees. 129 seuccesrecepten zonder vlees.
161012: GOEDEKE,KARL. - Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dichting. Band 12: Vom Weltfrieden bis zur französischen Revolutien 1830 Achtes Buch Fünfte Abteiling. 2.neu bearb,.Auflage.
117331: GOEDELJEE,JAN [1824-1905]. - 6 verschillende carte de visite. Portretfoto's.
84334: GOEDEREN,G.DE COLLECTIE. - Geleend goed. Tegelcollectie G.De Goederen.
13400: GOEDKOOP,L.J.W.H. - Lekko...! Geschiedenis der sleepvaart. [1e druk].
159198: GOEIJ,JASPER MERIJN DE. - Element Cycling on tropical col reefs: The cryptic carbon shunt revealed. These.
143019: GOENS,RIJKLOF MICHAËL VAN. - Politiek Vertoog over het waar sistema van de stad van Amsterdam, met relatie tot de algemeene belangens der Republiek, zo als hetzelve uit 's lands historien kan worden opgemaakt. Benevens consideratien over den tegenwoordigen oorlog en het voorgevallene in de jaaren 1777-1780. Mitsgaders, deductie over de geheime onderhandelingen tusschen den heer Van Berckel, en de Engelsche Colonien in America, en het tractaat met derzelve geslooten te Aken 4 Sept. 1778. Uit de papieren van een regent van een voornaame stad, in eene der land-rovintien.
83162: GOEREE,JAN. - Portret van Jan Goeree door J.Houbraken naar Valkenburg.
153793: GOERITZ,PETER & MARION LEUBA. - Friedrich Karl Gotsch 1900-1984. Werkverxeichnis der Gemälde.
154077: GOET,E.RAY. - Take me back to the Garden of Love. Music by Nat Osborne. Sung by Miss Florrie Fordie.
154370: GOETHE,JOHANN WOLFGANG VON. - Iphigenie auf Tauris. Ein Schauspiel. Gesamtaufnahme. 3 vibyl LPS. 2760102.
6483: GOETHE,J.W.VON. - Faust. Een en twee. Voorwoord Herman Meyer.
156927: GOETHE,J.W. - Goethe sprookjes van de groene slang - Goethes Märchen von der grünen Schalnge und der Lilie - Goethes Fairy Tale of the green snake and the beautiul Lily.
139131: GOETHE. - Goethe's sämmtliche Werke in fünf Bänden.
154514: GOETHE,JOHANN WOLFGANG VON. - Faust. Der Tragödie I. und II. Teil. Inszenierung Gründgens. 6 vinyl records. 33 1/3. 2755 006.
30885: GOEVERNEUR,J.J.A. - Oom Willem en zijne buurkindertjes. Een schoolboekje. Herzien door J.A.Van Dijk. 7e druk.
94903: GOFF,JACQUES LE. - De cultuur van middeleeuws Europe. 4e druk.
142788: GOHEEN,ELLEN R. - The collections of The Nelson-Atkins Museum of Art.
68910: GOHL,RONALD. - Eisenbahn Jahrbuch 1993.
100826: GOÏNGA,KLAAS. - Ton Schulten schilder van het landschapsmizaïek. Ontmoeting met een bevlogen colorist.
67108: GOLD,MANFRED. - Der Pferdewirt. Reiten, Zucht und Haltung, Rennreiten, Trabrennfahren. 6.überarbeitete Aufl.
8030: GOLDBACH,ROB & K.HANSEN. - De zilvermeeuw.
149925: GOLDENWEISER,ALEXANDER A. - Early Civilization. An introduction to Anthropology.
156729: GOLDERAKE. - Boerderijen in Gouderak met de bewoners en hun werk. Toen en nu. 2e druk.
136979: GOLDHAGEN,DANIEL JONAH. - Een morele afrekening. De rol van de katholiek Kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel.
130157: GOLDHOORN,LUUK. - Die Österreichische Spielwerkemanufaktur im 19.Jahrhundert. Ein fast vergessener Zweig des Kunsthandwerks.
51836: GOLDIN,ALLA & ANGELA. - Store apne oyne. Det Internasjonale Barnekunstmuseum, Oslo, Norge.
161496: GOLDMAN,NOÉMIE. - Claude Monet. A Museum for Monet.
120752: GOLDMAN,PAUL. - Victorian illustrated books 1850-1870. The heyday of wood-engraving. The Robin de Beaumont collection.
151291: GOLDMAN,RONALD. - Circumcision. The Hidden Trauma. How an American Cultural Practice Affects Infants and Ultimately Us All.
139002: GOLDNER,GEORGE R. - European Drawings 1: Catalogue of the collections.
88085: GOLDONI,M. - Mémoires de M.Goldoni pour servir à l'histoire de sa vie et à celle de son Thétre. Édition présentée et annotée par Paul De Roux.
36673: GOLDSCHEIDER,LUDWIG. - De schilderijen van Vermeer. Complete editie.
155541: GOLDSCHMEDING. - Harmoniusschool uitgegeven door Goldschmeding's Piano- en Orgelhanden Warmoesstraat 141 - Keizersgracht 305 Amsterdam. 3e en 4e druizendtal.
109327: GOLDSCHMIDT,ELLA [GAMS-GOLDSCHMIDT] [1911- ] - GOLDSCHMIDT,FRICH. Ex Libris. Pickel und Seil vor Bergspitze.
2000: GOLDSCHMIDT,FRITZ. - Der Wein von der Rebe bis zum Konsum nebst einer Beschreibung der Weine aller Länder. 6.Aufl.
109259: GOLDSCHMIDT,ELLA [GAMS-GOLDSCHMIDT] [1911- ] - GOLDSCHMIDT,FRICH. Ex Libris. Bergspitze.
143170: GOLDSCHMIDT,ALLA & BÉNÉDICT COLLECTION. - Collection Alla et Bénédict Goldschmidt.
74924: GOLDSCHNEIDER,GARY. - Astrologie voor de 4 seizoenen. Ontdek wat iedere week voor je betekent.
156553: GOLDSWORTHY,ADRIAN. - Pax Romana. Oorlog en vrede in de Romeinse tijd.
91304: GOLE,JACOB. - Portrait of Henricus Casimirus Nassov. Princeps Fris. et Groning. Gubernator Patrum meritis Patraiae delicium by JACOB GOLE.
90899: GOLE,JACOB AFTER AERT DE GELDER. - Portrait of Hendrik Noteman. MEZZOTINT. 228 X 310 mm. Paper 339x 248 mm.
91289: GOLE,JACOBUS. - Portret van Jacobus Gole, door hemzelf vervaardigd naar David van der Plaes.
88067: GOLL,CLAIRE. - Arsenik. Eine Deutsche in Paris. Romane.
44408: GOLLEY,MARK. - Birdwatcher's pocket field guide.
130789: GOLLWITZER,GERTHARD [1906-1973]. - HILDMANN,OTTO. Ex-Libris. Kreuz, darunter Blumen und Kakteen.
91063: GOLOS,JERZY. - Zarys historii Budowy organow.
22597: GOLS,ALBERT. - De Boschplaat.
104706: GOLTZ,ALEXANDER D. [1857-1944]. - Bramberger,Joh. Ex Libris. [Greis und Knabe, gemeinsam sitzend lesend].
104705: GOLTZ,ALEXANDER D. [1857-1944]. - Bramberger,Joh. Ex Libris. [Greis und Knabe, gemeinsam sitzend lesend].
104703: GOLTZ,ALEXANDER D. [1857-1944]. - Bramberger,Joh. Ex Libris. [Greis und Knabe, gemeinsam sitzend lesend].
111322: GOLTZIUS (NAAR GOLTZIUS]. - 4 exelibris naar Goltzius.
77853: GOLTZIUS,HENDRIK (1558-1616). - The sleepless night.
138784: GÓMEZ,BRUNO. - Cabinete de Letras. Estudio por Consolcación Morales Borrero.
143495: GÓMEZ DE LA SERNA,RAMÓN. - Dalí.
87878: GOMEZ DE MELLO,JORGE. - Iconografia Maximo Gomez.
148187: GOMNTARSKI,S.E. - The Grover Press Reader 1951-2001.
161804: GOMPEL,FERNAND VAN & ACHIEL ANTHONIS. - Jakob Smits een dokumentatieboek.
149297: GONCOURT,EDMOND & JULED DE. - God, geld en seks. [1e druk].
138749: GONCOURT,EDMOND DE & HENRY CÉARD. - Corresponcande inédite (1876-1896) suivie de coups d'oeil et clins d'yeaux (hournal inédit, 1874-1895 de Henry Céard.
157117: GONCOURT,EDMOND ET JULES DE & WILLEM FREDERIK HERMANS. - La Lorette. Avec un dessin de Gavarni gravé par Jule De Goncourt.
16094: GONCOURT,EDMOND & JULES DE. - Histoire de la Société Francaise pendant le Directoire.
37554: GONDREXON,A. & I.BROWNE. - Elseviers hondengids met beschrijving van 340 rassen. 3e druk.
76672: GONNERT,NILS. - De wonderbaarlijke bijenstaat. 2e druk.
34812: GONNERT,NILS. - De wonderbaarlijke bijenstaat.
21514: GONNISSEN,LOUIS & G.MORNIE. - Europese vogels in een oogopslag.
150459: GONTSJAROW,I.A.. - Oblomow. Roman in vier delen. Vertaald door Wils Huismans.
150062: GONTSJAROW,I.A.. - Oblomow. Roman in vier delen. Vertaald door Wils Huismans.
10358: GOOCH,BERNARD. - Het onbekende in de natuur.
119425: GOODEN,STEPEH [1882-1955]. - CITY OF LIVERPOOL PUBLIC LIBRARIES. [Exlibris]. Heraldic.
138626: GOODERS,JOHN & TREVOR BOYER. - Enten Europas und der nördlichen Hemisphäre.
80675: GOODERS,J. & A.V.D.BERG. - De belangrijkste vogelgebieden in Europa.
33721: GOODERS,JOHN. - Vogels dichterbij.
119575: GOODWIN,E. - GOODWIN,NORRIS and ELIZABETH. [Exlibris]. Elephant.
119577: GOODWIN,E. - MOULTRIE GOODWIN,ELIZABETH. Books of. Ornamental.
119572: GOODWIN,E. - CORY,SUSAN and BENJAMIN. [Exlibris]. Palms.
21779: GOODWIN,DEREK. - Birds of man's world.
119574: GOODWIN,E. - GOODWIN,NORRIS. [Exlibris]. Fabric.
119576: GOODWIN,E. - LLOYD WALKER,MOULTRY. [Exlibris]. House with gate.
29246: GOODWIN,DEREK. - Crows of the world. 2nd edition.
33370: GOODWIN,T.W. - Aspects of insect biochemistry.
133220: GOOIJER,THIJS DE. - Molens langs de Zaan.
148664: GOOIJER,MELS DE. - Goed geschoten in De Rijp. Een dorp gezien door het vizieer van de schietsalon.
121746: GOOL,JOEP VAN. - Gedrukte tijd. De communicatiekracht van kalenders.
146613: GOOL,AD VAN. - Van billen en kruien. Windmolens in de Kempen.
141620: GOOR,J.VAN. - Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Deel IX: 1729-1737.
85288: GOOR,CÉCILE. - Facades de Bruxelles. Le visage changeant de Bruxelles.
72581: GOOR,J.VAN. - Trading companies in Asia 1600-1830.
134101: GOOR,REINIE VAN. - Kuiven & kraplappen. Vrouwen van Spakenburg.
143630: GOOR,J.VAN. - De Nederlandse Koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
67149: GOORHUIS-WIJMANS,ASTRID E.A. - De Jacobskerk. Winterwijks mooiste erfstuk.
92540: GOOSEN,LOUIS. - Van Andreas tot Zacheüs. Thema's uit het Nieuwe Testament en de Apocriefe literatuur in religie en kunsten.
160840: GOOSEN,CARLA. - In vertrouwen... Een onderzoek naar de professionaliteit van de vetrouwenspersoon seksuele itimidatie. These.
92482: GOOSEN,LOUIS. - Van Abraham tot Zacharia. Thema's uit het Oude Testament in religie, beeldende kunst, literatuur, muziek en theater. 2e druk.
151749: GOOSSENS,EYMERT-JAN. - Schat van beitel en penseel. Het Amsterdamse stadhuis uit de Gouden Eeuw.
158291: GOOSSENS,JESSE. - Dit is theater.
139261: GOOT,J.VAN. - De Nederlandse koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints[an error occurred while processing this directive]

9/14