Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
144891: SLIUZAS,RICARDAS VYTAUTAS. - Managing informal Settlements. A study using geo-information in Dar es Salaam, Tanzania. These.
139284: SLIVE,SEYMOUR. - Frans Hals.
128723: SLIVE,SEYMOER. - Frans Hals.
72896: SLOAN,ANNIE. - Decoratieve houtafwerkingen stap voor stap in beeld.
159772: SLOAN,KIM. - J.M.W.Turner. Watercolours from the R.W.Lloyd Bequest to the British Museum.
13989: SLOB,WOUTER. - Haarlemmermeer in grootvaders tijd.
149809: SLOB,WOUTER. - Het Nederlandse paard. De geschiedenis van de Nederlandse warmbloedfokkerij tot 1950.
1459: SLOB,WOUTER & A.HERENIUS. - Paarden en Oranje-Nassau.
74871: SLOBBE,THOMAS VAN. - Atlas van het Nederlandse weidegevoel.
85907: SLOCUM,FRANK & RED FOLEY. - Topps baseball cards. The complete picture collection. A 40 year history 1951-1990.
142235: SLOET TOT EVERLO,PASCAL & JAN VAN DER ENG. - Carré. Het was mij een bijzonder voorrecht! Dick Stolwijk. 2e druk
139915: SLOET,L.A.J.W.BARON. - De dieren in het Germaansche volksgeloof en volksgebruik.
141075: SLOGTEREN,FRED VAN. - Wielerhelden van Oranje. Een uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de KNWU.
10580: SLOOT,R.B.F.VAN DER. - Middeleeuws wapentuig.
27873: SLOOTEN,A.VAN. - Kleine plantenatlas. Inleiding tot de kennis der flora van Nederland en daarbuiten.
28256: SLOOTEN,J.VAN. - Maan-phase psychologie. Bewerkt door Else Parker.
153468: SLUIJS,ROBBERT VAN. - Variation and change in Virgin Islands Dutch Creole. Tense, Modality and Aspect. These.
147034: SLUIJTER,ERIC JAN. - De Heydensche Fabulen in de Noornederlandse Schilderkunst, circa 1590-1670. Een proeve van beschrijving en interpretatie van schilderijen met verhalende ontderwerpen uit de klassieke mythologie. These.
134756: SLUIS,A.VAN DER. - General Orthogonal Polynomials. These.
152685: KAATJE BIJ DE SLUIS. - Bijzondere recepten van Kaatja bijh de Sluis. 2e druk.
87859: SLUIS,P. - Kanaries. [Album].
124667: SLUISDOM,GLENN. - Gedichten "77 "ZE". 2e druk.
139589: SLUITER,WILLY. - Ansichtkaart gekleurd W S+S B 5: Volendam.
139590: SLUITER,WILLY. - Ansichtkaart gekleurd W S+S B 8: Grootmoeder.
139595: SLUITER,WILLY. - Ansichtkaart gekleurd W S+S B 12: Jong Volendam.
139591: SLUITER,WILLY. - Ansichtkaart gekleurd W S+S B 9: Volendam.
139592: SLUITER,WILLY. - Ansichtkaart gekleurd W S+S B 11: Oud Volendam.
139588: SLUITER,WILLY. - Ansichtkaart gekleurd W S+S B 4: Volendammer.
139596: SLUITER,WILLY. - Ansichtkaart gekleurd W.&S.H: Volendam.
123831: SLUITER,J.W. - Tram en trein luchtig en grondig bekeken.
114751: SLUITER,J.W. & P.F.VAN HEERDT. - Flora en fauna van het gebied van Castert tussen Kanne en Ternaaien.
17594: SLUITER,J.W. - Stoppen op doorreis.
14355: SLUYS,W.G.J.VAN DER. - Het land van de bijbel. Oude kaarten en prenten van Israel.
59393: SLUYTERMAN,K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen. 2e verm.druk.
31817: SLUYTERMAN,KEETIE E.A. - Het coöperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898-1998.
147068: SMEDES,J.J. - Rond Veenborg en Hooghout. Kleine historie van Hoogezand en Sappermeer.
142389: SMEDES,J.J. - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
131099: SMEDING,H.J. - Taco Kuiper. Qui perd gagne. Een poging om een psychologisch beeld van Taco Kuiper te geven.
145064: SMEDT,RAPHAËL DE. - Franz Hellens. Recueil d'études de souvenirs et de témoignages offert a l'écrivain a l'occadion de son 90e anniversaire.
156360: SMEESTERS,HILDE & MIMI VAN MEIR. - Omdat het werkt! WeightWatchers. Wetenschap . recepten . verhalen.
58032: SMEETS,RENÉ. - Ornament, symbool & teken.
154714: SMEETS,HUUB, BRANIMIR MEDIC & PERO PULJIZ. - New Amsterdam de Architekten Cie.
57505: SMELIK,E.L. - Vergelden en vergeven. Een theologisch-ethische studie naar aanleiding van Friedrich Nietzsche's denkbeelden over schuld en straf.
99174: SMET,G.DE. - Studio d'art G.De Smet portraitist.
153659: SMET,PETER DE. - Lodewijk la vie en rose.
40876: SMET,P.A.G.M.DE. - Snuiven en lavementen in Indiaanse rituelen.
151408: SMET,JOHAN DE. - Emile Claus 1849-1923. Avec une introduction de Willy Van Den Bussche.
156198: SMEYERS,MAURITS. - Vlaamse miniaturen van de 8ste eeuw tot het midden van de 16de eeuw. De Middeleeuwse wereld eudop perkament.
81857: SMEYERS,MAURITS. - Dirk Bouts (ca.1410-1475) en Vlaams primitief te Leuven.
124551: SMID,GIOIA. - Voor de vrouw maar voor haar niet alléén... Fiep Westendorp in de krant.
151920: SMID,BOUDEWIJN. - Enclave Volendam. Het verhaal van een dorp.
135292: SMID,GIOIA. - Voor de vrouw maar voor haar niet alléen... Fiep Westendorp in de krant.
16776: SMIDT,J.T.DE. - Elseviers veldgids.
51707: SMIDT,J.TH.DE, CHR.G.V.LEEUWEN & E.E.V.D.VOO. - Twente-natuurhistorisch III: heiden, venen en vennen.
17840: SMIESING,P.K. & J.P.BRINKERINK. - Onder de rook van Utrecht. Twee eeuwen tabakspijpenmakerij in Lauwerecht (1600-1800).
70424: SMILDE,BERNARD. - Hasper en het kerklied. Een onderzoek naar het hymnodische en hymnologische werk van ds.Hendrik Hasper (1886-1944) in verband met de ontwikkeling van het kerklied in Nederland in de twinstige eeuw. These.
159151: SMILES,SAMUEL. - Spaarzaamheid de weg tot welvaart. Bewerkt door M.Buys, Predikant te Noord-Scharwoude.
161630: SMIT,FRANK. - De droom van howard. Verleden en toekomst van de tuindorpen.
155480: SMIT,RUBEN. - De Oostvaardersplassen. Voorbij de horizon van het vertrouwde.
142378: SMIT,ARNOUD. - Conversion to Otganic Agruculture: Opporttunities and Constraints. These.
138661: SMIT,BARRY. - Om het nu. Roman.
136888: SMIT,TIM. - De verloren tuinen van Heligan.
73644: SMIT,SANETTE. - Karate.
4052: SMIT,J.J. & R.J.S.TERLOUW. - Vogels in het Eemland. De ontwikkeling van de vogelstand en het agrarisch gebruik vanaf 1900.
30466: SMIT-KREMER,KITTY DE & A.J.V.D.HORST. - Tuinen in Nederland. [1e druk].
138145: SMIT,G. E.A. - Lustruboek GCHC. Zeventig jaar geschiedenis van een Hockeyclub.
118768: SMIT,F.G.A.M. - De vlooien (suphonaptera) van de Benezlux-landen.
113378: SMIT,MARTHEIN. - De sille ronde. The silent tour.
155261: SMIT,MAXIME. - De Javastraat. Biografie van een volksstraat.
11485: SMIT-KREMER,KITTY DE & A.J.V.D.HORST. - Tuinen in Nederland.
16158: SMIT,PIET WATERSPORTBEDRIJF. - Piet Smit Watersportbedrijf. Catalogus jachtartikelen.
17073: SMIT-KREMER,KITTY DE & A.J.V.D.HORST. - Stadstuinen in Nederland.
144057: SMIT,JACOB. - De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens 1596-1787.
59326: SMIT,GABRIËL. - Sonnetten. [1e druk].
158854: SMITH,J.L.B. - Vis op de loop.
157378: SMITH,SIDNEY. - First campaign of Senna Cherib, king of Assyria, B.C. 705-681. The Assytian Text. Edited with transliteration, translation, and notes.
101170: SMITH,SYDNEY LAWTON [1895-1929]. - DIAMOND,ELIZABETH WATSON. [Exlibris]. Portrait.
159689: SMITH,J.J. - Geïllustreerde Gids voor 's Lands Plantentuin Buitenzorg.
160563: SMITH,JOANNA & RAY ROGERS. - Behind the veneer. The South Shoreditch Furniture Trade and its Buildings.
91150: SMITH,STAN. - Handboek voor de kunstenaar. Gereedschap, materiaal, technieken.
83635: SMITH,JAMES EDWARD. - The English flora. Vol. III.
44410: SMITH,J.L.B. & M.M.SMITH. - Visse van die Tsitsikama-seekus National Park.
3883: SMITH,WHITNEY. - Spectrum vlaggenboek.
101172: SMITH,SYDNEY LAWTON [1895-1929]. - DIAMOND,ELIZABETH WATSON [Bookplate]. [Portrait].
101166: SMITH,SYDNEY LAWTON [1895-1929]. - BANGOR PUBLIC LIBRARY EXTABLISHED A.D. 1883 FROM THE MECHANIC ASSOCIATIN FUND [Exlibris].
160199: SMITH,LAWRENCE, VICTOR HARRIS & TIMOTHY CLARK. - Japanese Art. Masterpieces in the British Museum.
6676: SMITH,WORTHINGTON G. - Synopsis of the British Basidiomycetes. A descriptive catalogue of the drawings and specimens in the department of botany British Museum.
67091: SMITH,CALEB C. (ARTIST AND PHOTOGRAPHER). - Carte de visite. Original Portrait photography a woman, sitting in a chair with a book.
88153: SMITH,HUSTON. - Niet zonder religie. Het belang van religie in de postmoderne maatschappij.
98584: SMITH,RAY. - Teken en schilder wat je ziet.
154121: SMITH,VIVIENNE. - The Birman Cat, The Sacred Cat of Burma. 1st edition.
141328: SMITHSON,ALISON. - Team 10 primer.
156556: SMITHUIS,RENÉE. - D.H.W.Filarski. Zwervend schilder van de Bergense School.
160400: SMITS F.AZN,E. & E.SMITZ AZN. - Dokkum in kadestraal perspectief met huiseigenaren en bewoners en straatsbeelden anno 1945.
150134: SMITS,A. - De scheuring van het Verenigs Koninkrijk en de Houding van het Vlaamse Land in 1830. These.
148522: SMITS,K. - De iconografie van de Nederlandsche Prinitieven.
141125: SMITS,RIK. - La carte. Tafelwoordenboek voor de Franse keuken. 2e druk.
141877: SMITS,J.A.M. & O.J.WTTEWAALL. - Houten. Ontstaan en groei. 2e druk.
159246: SMITS,V. - Maarssen 1940-1945.
36157: SMITS,L.A.H. - Bewustzijnsverruiming. Structuur en beleving. Inzicht en uitzicht.
38062: SMITS,J.P.H.M. - Plutarchus en de Griekse muziek. De mentaliteit van de intellectueel in de tweede eeuw na Christus / Plutarch and Greek music. The mentality of the intellectual in the 2nd century a.d. With summary in English.
37171: SMITT,J.H. - Beknopte handleiding voor de zijdeteelt.
40248: SMITTEN,WILHELM TH.IN DER. - ESRA. Quellen, Überlieferung und Geschichte.
75880: SMOLANA,REINHARD. - Bodybuilding. Training en techniek.
158005: SMOLAR-MEYNART,ARLETTE & JEAN STENGERS. - Het Gewest Brussel. Van de oude dorpen tot de stad van nu.
133610: MARINI & SMOLDEREN. - Gipsy Intégrale 2.
133608: MARINI & SMOLDEREN. - Gipsy Intégrale 1.
102535: SMOUT,HERM. - Het Antwerps dialect. Met een schet van de geschiedenis van dit dialect in de 17de en 18de eeuw.
38945: SMOUT,C.F.V. - The story of the progress of medicine.
34833: SMULDERS,R.M. - Een stem uit het veld. Herinneringen van de ritmeester-adjudant van generaal S.H.Spoor.
18266: SMULDERS,B.J., A.JOOSE & R.J.SMULDERS-DE SMIT. - Avifauna van Walcheren.
150182: SMYTH,JUDITH. - Jan Alkema architect.
65010: SMYTH,JUDITH. - Jen Alkema architect.
160866: SNAARENBERG,R.D.D.PETRI. - Ex Libris R.F.F.Petri Snaarenberg Lugduno Batavi. Typografisch.
101177: SNEIDER,R.JR. NEW YORK. - McGUIRE,ELISHA WHIPPLE. Ex Libris. Cottage + interior.
152607: SNEL,JAN. - Prentenboek van Nederhorst en herinneringen uit grootmoeders tijd.
1318: SNELL,J.B. - Early railways.
141739: SNELLEN,M. & H.EKAMA. - Rapport sur l'Expédition Polaire Néerlandaise qui a hiverné dans le maer de Kara en 1882/83.
91852: SNELLEN,MAURITS. - De Nederlandsche Pool-expeditie 1882-83. Uitgegeven door B.J.G.Volck.
113459: SNETHLAGE,J.L. - Heinrich Heine 1797-1856 voorloper van existentislisme en oecumenisch christendom.
155387: SNIJDER,PHILIP. - Bloed krijg je er nooit meer uit. Roman.
102033: SNIP,DE. - De Snip reeds te Porto Praja geland. Vlot verloop van den tocht.
129184: SNITKER,MICHAÄL. - Trilvensters en onderkasttypograife. Een persoonlijke en onvolledige bibliografie van de andere namen.
79214: SNITKER,WILL. - Méandres
79849: SNITKER,WILLEM. - Spazio & Landmarks.
152480: SNOEP,HUUB & PIETER BULT. - Het complete schaatsboek voor jong en oud.
48450: SNOEP JR.,J. - Dordt voor den prins. Een historisch verhaal uit de dagen van Dordrechts overgang naar de zijde van Oranje 1572.
138692: SNOW,D.W. - Distribution, Ecology and Evolution of the Bellbirds (Procnias, Cotingidae).
21741: SNOW,D.W. - Proceedings of the XIV international Ornithological Congress Oxford 24-30 July 1966.
161637: SNOWDON. - Assignments,
15194: SNYDER,GEORGE S. - Oude hemelkaarten. Hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie.
88795: SODE,MARIE-LUISE V.D. - Was mein Pferd mir Sagen will.
36606: SODENKAMP,R. - Tot ondergang gedoemd. Oorzaken en gevolgen van scheepsrampen.
31682: SODENKAMP,R. - Scheepsrampen 1945 tot heden.
100943: SODER,ALFRED [1880-1957]. - EUSCHNER,OSKAR Exlibris. [Bergsteiger].
30108: SODIA,ANTON. - Sodia,Anton u. Sohn Jagdgewehrerzeugung: Ferlacher Jagdwaffen [leaflet].
30106: SODIA,ANTON. - Gewehrfabrik. [Price-list]
116125: SOECHOMLINOW. - Het Soecholinow-proces. De Russische mobilisatie in 1914, bezien in het licht van de officieele documenten en de onthullingen van het proces. 2e druk.
148363: SOEDARMO,R. - In de wereld maar niet van de wereld. Een studie over de grondgedachten van de theologie van Friedrich Gogarten. These.
134200: SOEDARSONO. - Wayang Wong. The State Ritual Dance Drama in The Court of Yogyakarta. 2nd printing.
159637: SOEKARNO C.S. - Atlas Indonesia Untuk Madrasah Permulaan Kelas V-VI-VII.
156942: SOESMAN,ALBERT. - Een speurtocht naar het geniale. Genezende krachten in schilder- en tekenkunst.
159576: SOEST,EMS I.H.VAN. - Het bergkoninginnetje.
83271: SOEST,R.W.M. - De Nederlandse mariene en zoetwatersponzen - Porrifera + bijlage: figyren 1 t/m 24.
154478: SOEST,PIERRE VAN. - Pierre Van Soest.
106828: SOETAERT,EDDY & STEFAN VAN LAERE. - Maertens en van Impe vijf jaar later. Het wielerseizoen 1981 van A tot Z.
106836: SOETAERT,EDDY. - Maertens II. Terug uit de hel.
18104: SOETENDORP,J. - Symboliek der Joodse religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in het Joodse leven.
83299: SOETENDORP,J. - Symboliek van de Joodse religie.
153484: KITAB SOETJI. - Kitab Soetji. Pradjandjian Lawas I: Poerwaning Doemadi-Èstèr. Het Oude Testament in het Javaans. Deel I Genesis-Ester.
42513: SOLÉ,ROBERT. - Dictionnaire amoureaux de l'Égypte.
64804: SOLLE,H.M.R.A. - De geschiedenis van de Rotterdamse elektrische tramlijnen.
62090: SOLMS,AMALIA VAN. - Portrait Amalia van Solms, 19th century lithography.
67503: SOLT,FRITS VAN, NICOLAAS CONIJN & KEES KONING. - Aanspannen voor de koningin.
159316: SOLTYKOFF,ALEXIS. - Souvenirs de l'Inde. 24 sujets.
147640: SUCHARD CACAO SOLUBLE. - Reclame plaatje Suchard Chocolat: Cijfer 3 met jongen met muts.
161390: SOLY,HUGO. - Karel V 1500-1558. De keizer en zijn tijd.
81024: SOMCAG,SELIM. - Türkiye Kuslari.
77089: SOMER,JACK A. - Juliet. The creation of a masterpiece.
51726: SOMEREN,KEES VAN. - Eeuwboek van Woudenberg.
128798: SOMEREN,COR VAN. - Het Hollandsche-IJssel boek.
138455: SOMERSET MAUGHAM,W. - Theater. Vertaald door Gideon den Tex.
105927: SOMMEIJER,J. & AAD DE RUIJTER. - Insect pollination in grenhouses.
158025: SOMMER,KURT ALEXANDER. - Bauernhof-Bibliographie zugleich Schrifttumsverzeichnis sumn Werk Haus und Hof deutscher Bauern.
110059: SOMMER,ERICH. - WüRINGER,ING. R.und A. Ex Libris. Sonne, Frau, Berg und Blumen.
155019: SOMMERFELD,G.VON. - 2 verschiedene Ex Libris.
104379: SOMSEN,BEN. - Om Eibergen. Natuur- en landschapfotografie.
139939: SONDAAR,P.Y. - The Osteology of the Manus of Fossil and Recent Equidae with special reference to phylogeny and function.
68102: STUDIA LEIBNITIANA - SONDERHEFT 5: - Der Wissenschaftsbegriff in den Natur- und in den Geisteswissenschaften. Symposium der Leibnitz-Gesellschaft Hannover, 23. und 24.November 1973.
159517: SONDIJ,P. - Muiden in oude ansichten. 2e druk.
158705: SONIA. - Het kosmisch perspectief van de mens.
158707: SONIA. - Mystiek in hulpvragen en hulpverlenen.
158704: SONIA. - Realaties.
158352: SONIA. - Over dertien chakra's gesproken! De chakra's van de kosmische mens.
13709: SONNEUR. - Paardenpraat en hondenhymnen. Herinneringen aan sportieve zwerftochten.
13711: SONNEUR. - Hippische herfst.
145013: SONNEVELD,WIM. - De Kleine Parade naar het boek van Henriëtte van Eyck. Programma.
87997: SOOTHILL,ERIC & RICHARD. - Wading birds of the world.
22507: SOPER,TONY. - Everyday birds.
154417: SOPHOCLES. - Antigone. Performed and read in Greek by members of Columbia University, with Text. Vinyl Record 33 1/3.
154542: SOPHOCLES. - Antigonê. Performed by students of McGill University, Montreal. Derected by John Sommers. Vinyl record. 33 1/3. FL 9861.
151278: SOPHOKLES. - Zeven tragedies. Vertaald en ingeleid door Jan Pieters.
142543: SORELL,TOM. - Descartes.
156456: SORENSEN,TAGE. - Esbjerg for 1925 i malerkunst og farver. Traek af Esbjergs historie.
158966: SORGEDRAGER,BART. - Temidden der Ajacieden. 2e druk.
152748: SOS,SIEGMUND [1935- ]. - 5 verschiedene Exlibris & 1 Gelegenheits Grafik.
84118: SÖTEMANN,A.L. - Querido van 1915 tot 1990. Een uitgeverij.
152523: SÖTEMANN,SYTSKE JAN SCHMIDT & SANDER DE GROOT. - Reisgenoten & wijn schenkers. Osmaanse poëzie.
88062: SOUBLIN,JEAN. - Histoire de l'Amazonie.
140347: SOUDIJN,KAREL. - Altijd koorts. Beelden - Penningen en exotische stoffen van Jos Reniers.
159161: SOUDIJN,KAREL. - Ethische codes voor psychologen. 3e druk.
159028: SOUMAN,LAMBERTHA & JACOB OOSTWOUD. - Alles KMT samen. 25 jaar Kunst, Media & Technologie in woord en beeld.
158622: SOURGET,LIBRAIRIE. - Catalogue No XXX, 2005: Manuscrits et livres précieux.
158623: SOURGET,LIBRAIRIE. - Catalogue No XXXV, 2007: Manuscrits et livres précieux.
158624: SOURGET,LIBRAIRIE. - Catalogue No XXXVII, 2008: Manuscrits et livres précieux.
158619: SOURGET,LIBRAIRIE. - Catalogue No XXII, 2000: Livres Précieux.
158620: SOURGET,LIBRAIRIE. - Catalogue No XXIII, 2001: Manuscrits et livres précieux.
158621: SOURGET,LIBRAIRIE. - Catalogue No XXIV, 2002: Manuscrits et livres précieux.
126394: SOURGET,PATRICK ET ÉLISABETH. - Manuscrits et livres précieux du treizième siècle à nos jours.
161246: SOURGET,LIBRAIRIE. - Catalogue No XXI, 2000: Manuscruts et livres précieux.
157144: SOURGET,LIBRAIRIE. - Manuscrits Enluminés et Livres Précieux 1480-1913.
159114: SOUSA,FERNANDO. - Banco Borges & Irmao 1884-1984. Uma Instituicao Centenária.
103723: SOWA,MARZENA & SYLVAIN SAVOIA. - Marzi 1984-1987.
21339: SPAAN,GERARD VAN. - Beschryvinge der stad Rotterdam, en eenige omleggende dorpen.
137425: SPAANS-VAN DER BIJL,T. - Utrecht in verzet 1940-1945. 2e herz.druk.
81643: SPAANS,PIET. - Mooi-tooi. Beelden rond de Scheveningse vrouwen in klederdracht. [1e druk].
158974: SPAANS,PIET. - De spreektaal van de Scheveningse kustbewoners.
95321: SPAANS,PIET. - De spreektaal van de Schevingse kustbewoners.
21040: SPAANS,A.L. - Population dynamics of Lari in relation to food resources.
69928: SPAANS,M. - De 'Noord'. De geschiedenis van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij 1924-1990.
161639: SPADE,RUPERT. - Eero Saarinen.
142642: SPADONI,CLAUDIO. - Arte e Artisti nel mondo della Ceramica. La raccolta internazionale d'Arte Ceramica contemporanea / Art and Artists in the world of ceramics. The international collection of contemporary ceramic art.
159748: SPAHR VAN DER HOEK,J.J. & Y.N.YPMA. - Tietjerksteradeel. Bydrage ta de sosiale skiednis fan de Wâlden.
141966: SPAHR VAN DER HOEK,J.J. - Fryske stinzen.
143066: SPALDING,FRANCES. - Ste Smith. A Critical Biogrphy.
158664: SPANIKS,ANGELIQUE & ELSKE VAN DER PUTTEN. - MU10,
154520: SPANNAGEL,FRITZ. - Das Drechlerwerk. Ein Fachbuch für Drechsler, Lehrer und Architeken. Aich ein Beitrag zur Stilgeschichte des Hausrats.
156512: SPAPENS,PAUL E.A. - Diksjenèèr van de Tilbörgse taol. Goedgetòld.
123983: SPARKE,PENNY. - Japanse vormgeving in de twintigste eeuw.
148693: SPARO. - Latécoère 521 ,,Lientenat de Caisseau Paris" van de Fransche Transatlantische Dienst.-
148695: SPARO. - Lockheed ,,14" van de K.L.M.
123769: SPARR,HANS-PETER. - 125 Jahre Kreis Segeberg 1867-1992. Eine Fotoreise... durch die zeiten.
152749: SPATZ,WILLY [1861-1931]. - WINDHORST,LOVIS. Exlibris. Mythologische Darstellung.
155020: SPATZ,W. - 2 verschiedene Ex Libtis.
65953: SPECHT,RUDOLF. - Vogels van maand tot maand. Zang, broedzorg, trek, overwinteringen.
144873: SPECHT,H. - Heimatkunde eines Grenzkreises.
15188: SPEERSTRA,HYLKE. - Bij nacht en ontij. Slepers, bergers, baggeraars.
141553: SPEET,B.M.J. - 500 jaar Hofje van Loo.
157394: SPEET,BEN. - Historische atlas van Haarlem. 1000 jaar Spaarnestad.
154521: SPEISER.E.A. - At the Dawn of Civil;ization. A backgroudn of Biblical History.
126036: SPEK,DICK VAN DER. - NZH-railatlas 1881-1961. In kaart, woord en beeld van Scheveingen tot Volendam en Alkmaar.
157712: SPEK,JOHN. - John Spek sculpturen.
58622: SPEKE,JOHN HANNING. - Journal of the discovery of the source of the Nile.
6516: DOMINO SPEL. - 28 kaartjes.
158977: SPELD,GERARD, BERT KRUIDHOF & FREEK POST. - Dwars in het Winschoterdiep. Scheepswerf Pattje Waterhuizen, 1778-1998.
134318: SPENCE,JONATHAN. - De vraag van Hou. Een Chinees in Europa.
161615: SPENCER,CHARLES. - Erte.
142811: SPENCER,HERBERT. - Pioniers van de moderne typografie.
159582: SPENCER,CHARLES. - Erté.
149050: SPENCER,HERBERT. - Typographica 16 December 1967.
157170: SPENCER,DOROTHY. - Total Design. Objects by Architects.
141162: SPEUR,N.J. - Alkmaar in oude ansichten - deel 2.
33220: SPEUR,N.J. - Speur-tocht door Alkmaar.
139145: SPEYBROECK,DAAN VAN. - Apocalypse een glas-in-loodraam / a glass stained window by Marc Mulders.
153454: SPIEGEL,DE. - De Spiegel. Weekillustratie van het Christelijk Gezin.
155410: SPIEGELMAN,ART. - Maus. Vertalling van een overlevende. Mijn vader bloedt geschiedenis - En hier begon mijn ellende pas. 4e druk van de volledige editie.
154473: SPIELBERGER,WALTER J. - Militärfahrtzeuge von Krauss-Maffei bis 1945.
99832: SPIER,JO [JOSEPH EDUARD ADOLF 1900-1978]. - Goeië reis door 1936 wenscht u Mr.D.Giltay Veth.
121550: SPIER,JO [JOSEPH EDUARD ADOLF 1900-1978]. - Lof van den Bordeaux en de Bourgogne.
89442: SPIER,JO [JOSEPH EDUARD ADOLF 1900-1978]. - Onze schulden zijn hún schuld. Een prenteboekje over annexatie.
152489: SPIER,JO. - Het Reddingwerk van Jo Spier. Een verzameling tekeningen door Jo Spier gemaakt voo de K.N.Z.H.R.M. in de periode 1934-1978.
134810: SPIER,JO [JOSEPH EDUARD ADOLF 1900-1978]. - Een ongeluk ligt in een klein hoekje.
122224: SPIER,JO [JOSEPH EDUARD ADOLF 1900-1978]. - BERGH,HERMAN VAN DEN. Ex Libris. Typografische.
122436: SPIER,JO [JOSEPH EDUARD ADOLF 1900-1978]. - Art and Antique dealers associations in the Netherlands.
134807: SPIER,JO [JOSEPH EDUARD ADOLF 1900-1978]. - Als een hond dit kan leren.....
134809: SPIER,JO [JOSEPH EDUARD ADOLF 1900-1978]. - Dit is een boekje voor de lange avonden. Dit boekje is voor alle menschen van belang behalve voor nachtwakers.
158662: SPIERINGS,THEA. - 100 x curry.
160542: SPIERINGS,KEES. - De kikvorschen 40 jaar. De komische fanfare ,,De Kikvorschen"".
41564: SPIERTZ,M.G. - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Kerkelijke, politieke en sociale verhoudingen 1775-1801. These.
150010: SPIES,PAUL E.A. - Het grachtenboek.
90029: SPIES,WERNER. - Max Ernst in der Sammlung Würth. Graphik, Bücher und Bilder. Mit einer Einführung von Werner Spies.
111969: SPIES,PAUL, KOEN KLEIJ, JOS SMIT & ERNEST KURPERSHOEK. - Het grachtenboek.
84637: SPIES,MARIJKE. - Bij noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
160582: SPIJK,PIET. - De Bergense School en Piet Boendermaker kunstverzamelaar in Amsterdam en Bergen.
94421: SPIJKER,IRENE. - Aymijns kinderen hoog te paard. Een studie over Renout van Montalbaen en de Franse Renaut-traditie. These.
140557: SPIJKER KZN,P., P.SPIJKER EZN. & S.SPIJKER. - Het Westfriese geslacht Spijker. 2e druk.
161742: SPIJKER,IWAN VAN 'T. - Look into my eyes baby.
143306: SPIJKERMAN, RENÉ P. - Effects of Peer-Only Rearing in Young Champanzees: a Comparison of Social Behaviour Development in Peer and Family Groups. Effecten van het opgroeien met leeftijdgenoten bij jonge chimpansees: een vergelijking van sociaal gedrag in een groep met leeftijdgenoten en in een semi-natuurlijke groep (met een samenvatting in het Nederlands). These.
67606: SPIJKERS,CAS. - Mijn keuken. Met inleidende teksten van Pierre Huyskens.
124376: SPIJKERS,CAS. - Mijn keuken. 2e druk.
124377: SPIJKERS,CAS. - Cas kookt kunst. De grote chefs.
146408: SPIL,RUUD. - Ruud Spil veeschilder. Op koeien raak je nooit uitgekeken.
143548: SPILLER,BRIAN. - Cardhu. The world of Malt Whisky.
149820: SPILMAN,HENDRIK [1721-1784]. - De markt en 't Stadhuis te 's Hertogenbosch & De Groote of St.Jans Kerk te 's Hertogenbosch 1732.
144661: SPILMAN,HENDRIK [1721-1784]. - De Stad Ysselstein, van den hoogen biezen Dyk te zien &&& De Stad en 't Kasteel Ysselstein, buiten de Yssel te zien, 1744.
139115: SPILMAN,H. [HENRIK SPILMAN 1721-1784]. - 't Huis te Zeist. Naar een tekening van J.de Beyer [Jan de Beyer 1703-1790].
139113: SPILMAN,H. [HENRIK SPILMAN 1721-1784]. - Gezigt op 't Slot en Dorp Abcoude. Naar een tekening van J.de Beyer [Jan de Beyer 1703-1790].
63526: SPILMAN,HENDRIK [1721-1784]. - LOOSDRECHT. Oud Loosdrecht. 1739 & Nieuw Loosdrecht. 1739. Kopergravures.
144667: SPILMAN,HENDRIK [1721-1784]. - De Yssel Poort te Ysseltein, 1744 & De Benskooper Poort te Ysseltein.
157657: SPILMAN,HENDRIK 1721-1784. - De stad Montfoort, van de Willeskopper-Poort te zien.
103899: SPILMAN,HENDRIK [1721-1784]. - Loosdrecht,Oud.
103898: SPILMAN,HENDRIK [1721-1784]. - Loosdrecht,Oud & Nieuw Loosdrecht.
15272: SPINAR,ZDENEK V. - Tertiary frogs from Central Europe.
21594: SPINOZA,BENEDICTUS DE. - Ethica. Uit het latijn vertaald en van verklarende aantekningen voorzien door Nico van Suchtelen.
4804: SPINOZA,BENEDICTUS DE. - Wijsgeerige fragmenten. Een bloemlezing uit zijn geschriften en brieven. Vertaald oor N.Van Suchtelen.
156462: SPITS,ELISABETH E.A. - Nederlandse jachten. Ontwerp en bouw van zeil- en motorjachten 1875-1975.
156451: SPITS,ELISABETH E.A. - Het scheepvaartmuseum. Verhalen over de zee in 100 iconen.
161209: SPITTELER,CARL. - Kritische Schriften. Ausgewählt, eingeleitet und erläuterts von Werner Stauffacher.
18536: SPITZ,JOH.WILH. - Das malerische und romantische Rheinland in Geschichten und Sagen. Band 2.
161688: SPITZEN,WIM & ANTOINE VERSCHUUREN. - ESKAF. Eerste Steenwijker Kunst-Aardewerk Fabriek 1919-1934.
152750: SPITZMANN,HANS [1884-1061]. - 2 Holzschnitten: Bildnis Hanns Heere & Heinz-Joachim Fiedler 4.8.1923.
161292: SPONSELEE,GEORGE & EDYY TAELMAN. - Hulst toen en nu.
21525: SPONSELEE,G.M.P. & M.A.BUISE. - Avifauna van oostelijk Zeeuw-Vlaanderen.
28261: SPOOR,C. - Kroniek van Nootdorp.
70448: SPOOR-DIJKEMA,MANS. - Achteraf kakelen de kippen. Herinneringen aan Generaal KNIL S.H.Spoor, legercommandant in Nederlands-Indië 30 januari 1946 - 25 mei 1949, opgetekend door zijn weduwe.
158913: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Bepaleingen ter uitvoering van de Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 1925.
158914: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Regklement voor het zieken- en ondersteuningsfonds van het personeel in dienst der Nederlandsche Spoorwegen en toelichtende bepalingen op dat reglemen.
158915: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Algemeen Reglement voor den Dienst op de Spoorwegen vastgested bij Koninklijk Besluit d.d. 26 Juni 1913 (Staatsblad No. 315), zooals dit gewijzignd tot 1 Januari 1921.
158898: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Officieele Reisgids Nederlandsche Spoorwegen. Geldig van 4 Mei 1942 af.
158900: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Reglement voor het zieken- en ondersteuningsfonds van het personeel in dienst der Nederlandsche Spoorwegen en toelichtende bepalingen op dat reglement.
158903: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Voorwaarden voor de uitvoering van Onderhoudswerken onder beheer van den Dienst van Weg en Werken. (Verkort te noemen V.O.W.). Vastgesteld Januari 1921.
158904: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Beperkte Dienstregeling ingaande 18 November 1946.
158911: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Reglement voor de Brandweer in de Wekplaatsen, Stapelplaatsen en Magazijnen.
158907: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Beperkte Dienstregeling aanvangende 1 Juli 1946.
158910: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Reglement tot vaststeling van de voorwaarden, waarop personen in dienst worden genomen, waarop zij in die dienst werkzaam zijn en waarop hun dienstbtrekking een einde neemt (1951).
22320: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Zomer 1932. Goedkoope treinen. Goedkoope tarieven.
158908: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Beperkte Dienstregeling aanvangende 3 Juni 1946.
158909: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Beperkte Dienstregeling geldig van 16 September 1946 af.
158912: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 1925.
113834: NEDERLANDSCHE SPOORWGEN. - Dienstregeling Nederlandsche spoorwegen 1937.
149237: SPORK,RENÉ. - Scheepvaart affiches.
147620: SPORTPARK. - Sportpark en vliegveld ,,'T Gooi" Hilversum.Sportpark en Vliegveld ,,'T Gooi" Hilversum.
131916: SPRAGUE,WALTER. - CARLHAM COLLEDGE LIBRAY. Grant from Carnegie Corporation. [Exlibris]. Man & woman, trees.
149812: SPRENGERS,LOTTE., - Kleiland.
154361: SPRENGERS,EUGÈNE. - Ons Leuven.
92166: SPRENKELS-TEN HORN,J. & A.SPRENKELS. - Jonas Zeuner 1727-1814. Zijn wereld weerspiegeld in zilver en goud.
122868: SPRENKLER,HENK. - Louis Nagekerke BERSAMA Maria de Ruiter de Witt.
116075: SPREUKEN. - Spreuken uit alle tijden over papier, druk en boek. Voorafgegaan door een historisch overzicht over de belevenissen en werkzaamheden der vereniging van jonge en aanstaande patroons in de grafische bedrijven ter gelegenheid van haar tien-jarig bestaan.
122597: SPRONK,ANK [1919-2010]. - HOEFNAGELS,LOU. Exlibris. Landschap.
122622: SPRONK,ANK [1919-2010]. - SIGNALES,FRANSICO BERNAT. Exlibris. Landschap.
122621: SPRONK,ANK [1919-2010]. - PATER,CONNY. Exlibris. Poes.
122645: SPRONK,ANK [1919-2010]. - SPRONK,ANK. Ex Libris. Landschap met uitgerold papier.
122668: SPRONK,ANK [1919-2010]. - SPRONK,ANK. Ex Libris. Poes in landschap.
129610: SPRONK,KLAAS E.A. - De Bijbel vertaald. De kunst van het kiezien bij het vertalen van de bijbelse geschriften.
156381: SPROULE,ANNA. - Port Out, Starboard Home. The rise and fall of the ocean passage.
82081: SPRUIJT,C.A.M. - De postduif van A-Z. Theorie en praktijk. 5e druk.
156319: SPRUIJT,A. - Samenstelling en onderhoud van binnenvaartschepen.
10913: SPRUIJT,C.A.M. - De postduif van A-Z. Theorie en praktijk. Handboek voor de postduivenliefhebber. 2e gew.druk.
43978: SPRUIJT,C.A.M. - De postduivenrassen. Volledige beschrijving van alle rassen met uitvoerige standaard. 2e druk.
95108: SPRUIJT,C.A.M. - Raskenmerken van alle in Europa algemeen erkende duizenrassen. Oorsprong, geschiedenis, verwantschap, vorm, houding, grootte, bevedering, tekening, techniek van het tentoonstellen en beoordelen. Handboek voor fokkers en keurmeesters.
86: SPRUIT,RUUD. - Het land van de sultans. Maleisië en het kolonialisme.
152469: SPRUIT,RUUD. - Kolven en knippen. Westfrriese cultuurhistorie uit archieven en verhalen.
146955: SPRUIT,J.E. - De Juridische en Sociale positie van de Romeinse Acterus.
130142: SPRUIT-LEDEBOER,MIEKE G. - Jan Oosterman. Een overzicht van zijn keramisch werk.
15393: SPRUIT-LEDEBOER,MIEKE G. - Nederlandse keramiek 1900-1975.
154135: SPRUIT,W.A. - Over wateren en wegen. Zestig jaar georganiseerd vervoer in en om de Wijk.
47098: SPRUNER,K.VON. - Historisch-Geographischer Schul-Atlas. 10.Aufl.
77859: SPRUYT,PHILIP LAMBERT JOSEPH (1727-1801). - The daughter of Cecrops opening th basket of Etichtonius.
95905: SPUREGEON. - Prins der predikers. Het leven en de arbeid van Ds.Charles Haddon Spurgeon (1834-1892). Samengesteld door zijn echtgenote. 4e druk.
147436: SPURGEON. - Het leven van Charles Haddon Spurgeon. Deel I,II,III,IV in 1 band.
136404: SPURGEON,C.H. - De gelijkenissen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leeredenen. 7e druk.
157715: SPURGEON,C.H. - Gaat in door de enge poort 2e druk - Overeenkomsteg de belofte 3e druk - Zeven wonderen van genade 4e druk - De weg der zaligheid. 2e druk.
114723: SRENGENGE,SITOK. - Nonsens.
110830: SRINIASAN,SHARADA. - Development, discrimination and survival daughter elimination in Tamil Nadu, India. These.
13421: SRONKOVA,OLGA. - Die Mode von der Renaissance bis zum Rokoko.
138532: SRUOGA,A., A.PAULAUSKAS & E.MOZALIENÉ. - Genetic variability of blood proteins in waterfowl from the order Anseriformes.
45780: SSYMANK,PAUL. - Bruder Studio in karikatur und Satire.
158592: ST.PIERRE,ABBÉ DE. - Discours sur la Polysynode où l'on démontre.
37070: ST AUBIN DE TERÁN,LISA. - De aarde, de lucht, het water en het vuur van Italië.
161098: STAAL,GERT & ANNE VAN DER ZWAAG. - PASTOE. 100 jaar vernieuwing in vormgeving.
31824: STAAL,CASPER & M.WINGENS. - Bedevaarten in Nederland.
39894: STAAL,GERT. - Bouw heer & meester. De architectuur van kantoorgebouwern. 2e druk.
64441: STAAL,L.D. - Verhalen en legenden van Israël.
158985: STAANSMA,JETZE. - Eva en het paradijs. Fantastische keramiek van Eva Jorritsma-Thöne.
158919: MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOTATIE VAN STAATSSPOORWEGEN. - Voorschriften voor het Kosteloos Vervoer van Personen en Bagage Ingevoerd bij Dienstorder No. 5459, d.d. 13 december 1917.
158918: MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOTATIE VAN STAATSSPOORWEGEN. - Bepalingen betreffende het personeel van den 1 April 1896..
158917: MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOTATIE VAN STAATSSPOORWEGEN. - Bepalingen betreffende het personeel van den 1 Janurari 1885.
158920: MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOTATIE VAN STAATSSPOORWEGEN. - Reglement tot vaststelling van de Voorwaarden waarop personen in dienst der bovengenoemde Maatschappijen worden genomen, waarop zij in dien dients werkzaam zijn en waarop hunne dienstbestrekking een einde naamt (1919).
158921: MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOTATIE VAN STAATSSPOORWEGEN. - Reglement tot vaststelling van de Voorwaarden waarop personen in dienst der bovengenoemde Maatschappijen worden genomen, waarp zij in dien dients werkzaam zijn en waarop hunne dienstbestrekking een einde naamt (1921).
158916: MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOTATIE VAN STAATSSPOORWEGEN. - Bepalingen betreffende het personeel van den 1 April 1891.
158905: MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOTATIE VAN STAATSSPOORWEGEN. - Bepalingen van orde voor het personeel van de Centrale Werkplaats te Utrecht.
49763: STACE. - Silves. Tome I (Livres I-III) & Tome II (Livres IV-V). Texte établi par Henri Frère et traduit par H.J.Izaac.
28116: STACKPOLE,PETER. - Life in Hollywood, 1936-1952.
154797: STADLER,KLEMENS. - Deutsche Wappen Bundesrepublik Deutschland. Band 3: Die Gemeindewappen des Landes Hessen.
154798: STADLER,KLEMENS. - Deutsche Wappen Bundesrepublik Deutschland. Band 7: Die Gemeindewappen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen.
154795: STADLER,KLEMENS. - Deutsche Wappen Bundesrepublik Deutschland. Band 4: Die Gemeindewappen des Freistaates Bayern. Teil A-L.
154796: STADLER,KLEMENS. - Deutsche Wappen Bundesrepublik Deutschland. Band 1: Die Landkreiswappen.
13387: STADLER,H. & F.ZELLER. - Die Flaschen- und Dosenfüllerei. Ruff-Becker Siebel-Institut Chicago.
154794: STADLER,KLEMENS. - Deutsche Wappen Bundesrepublik Deutschland. Band 5: Die Gemeindewappen der Bundesländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein.
152756: STAEGER,FERDEINAND [1880-1976]. - VOGEL,SONJA. ex libris. Waldblumen, Farne und Grässer mit Schmetterlinge,
152751: STAEGER,FERDINAND [1880-1976]. - BISSANTZ,GEORG. Ex libris. An Bach Wasser schöpfender Ritter, darhinter grasendes Pferd.
152755: STAEGER,FERDINAND [1880-1976]. - BRÄUER,SIGRID. Ex libris. Brennnende Bücher.
152753: STAEGER,FERDINAND [1880-1976]. - BRÄUER,SIGRID. (Exlibris). Vor Landschaft mit Ruine und Badesee sitzend Lesender.
138536: STAFFELEU,P. - Surinaamse zoogdiernamen (Surinam vernacular names of Mammals).
84773: STÄGER,ROBERT. - Die Baukunst der Insekten.
151431: STALPART VAN DER WIELE,JAN BAPTIST. - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesv Christi op alle de zonnen-dagen des Iaers.
158408: STAM,J.W.E. & J.VAN DER SLUIS. - Het handboek voor de duivensport.
122270: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - WIERENGA,R.E. [Exlibris]. Slang die gif laat vallen in een bokaal.
122271: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - WIERENGA,R.E. [Exlibris]. Slang die gif laat vallen in een bokaal.
6823: STAM,J.W.E. - Moderne inzichten in de duivensport.
104509: STAM,COR VAN. - Wacht binnen de dijken. Verzet in om de Haarlemmermee. 2e druk.
128717: STAM,ANNEBET. - Geen kunst aan. Voor kladderaars, kralenrijsters, knippers, knutselaars, kleermakers.
122252: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - CRAMER,P. [Exlibris]. Een stef met gevleugelde helm en onder ook vleugels.
122249: STAM-SEMMELINK,GO [MARGOT GERARDINA 1888-1960]. - COURBOIS,GERARDINE. [Exlibris]. Een bloem met twee twijgen met bladeren.
77485: STAMPERIUS,J. - Nieuw leesboek voor de lagere klassen der volksschool (2e en 3e leerjaar). 1e stukje. 7e druk.
101982: STANEK,V.J. - Vlinders in woord en beeld.
15680: STANEK,V.J. - De grote encyclopedie der insekten.
159811: STANFORD,DAVID. - Suffolk churches.
158274: STANISLASKI,KONSTANTIN - Lessen voor acteurs. Deel 1. 5e druk.
145427: STANLEY. - Stanley's reizen ontdekkingen en lotgevallen in Midden-Afrika. Zes jaren aan den Congo en de stichting van een nieuwen vrijen staat. Deel 1 & 2.
45019: STANLEY,STEVEN M. - Eart and life through time. 2nd edition.
6247: STANTS,C.W. - Dieselmotoren voor automobielen. Een handboek voor chauffeurs, monteurs, reparateurs en allen die in de automobieldieselmotor belangstellen. [1e druk].
69179: STAP,DON. - Vogelzang. Vertaald door Gert Jan Zwier.
84921: STAPE,JOHN. - De vele levens van Joseph Conrad. Een biografie.
158419: STAPEL,F.W. - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
5379: STAPEL,C. - Postmerken '86. Een bundel filatelistische studies, uitgegeven t.g.v.h. veertigjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars.
157181: STAPELKAMP,HERMAN. - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine.
161988: STAPP,WILLIIAM F. - Portrait of the art world. A century of Artnews photogrraphs.
92402: STAPPER,LÉON, P.ALTENA & M.UYEN. - Van Abélard tot Zoroaster. Literaire en historische figyren vanaf de renaissance in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
66909: STARA,DAGMAR. - Tinmerken.
152757: STARKE,C.A. - SIMON,OTTO. Ex Libris. Porträt und Mauer.
152758: STARKE,C.A. - STARKE,HILDEGARD Frau. Ex libris. Landschaft.
154580: STARRE,EVERT VAN DER. - Chamfort, de lachende mensenhater. Misantropie in de achttiende eeuw.
15940: STARY,FR. & V.JIRÁSEK. - Geneeskruiden.
161751: STASIO,VALENTINA DI. - Why education matters to employers. A vignette study in Italy, England and the Netherlands. These.
152760: STASSEN,FRANZ [1869-1949]. - SCHAAD,HEDWIG. Mein Buch.
152759: STASSEN,FRANZ [1869-1949]. - MUSEUM MAGDEBURG. Ex Libris. Antikes männl. Haupt zwischen zwei weibl. Allegorien.
155021: STASSEN,FRANZ [1869-1949]. - 2 verschiedene Ex Libris.
45896: STASSIJN,KOEN. - Zwijghout. Gedichten. 1e druk.
127443: STASSIJNS,KOEN & IVO VAN STRIJTEM. - De mooiste van altijd. 40 eeuwen wereldpoëzie in 300 gedichten.
38780: STASTNY,KAREL. - Watervogels.
14126: STASTNY,KAREL. - Watervogels.
14141: STASTNY,KAREL. - Zangvogels.
152763: STAUF,GERHARD [1924-1996]. - LAUT,HANS u. LIESEL. Aus den Búchern von. Lesende Par.
152764: STAUF,GERHARD [1924-1996]. - BANDILLA,ILSE. Exlibris. Blumen. Nach einem Gemälde von Justus von Huysum.
152762: STAUF,GERHARD [1924-1996]. - HILDEGARD. Ex libris. Tanzpaar.
152767: STAUF,GERHARD [1924-1996]. - RHEBERGEN,G.J. Jr. Exlibris. Vanitasmotiv.
152765: STAUF,GERHARD [1924-1996]. - BARTRAM-HENSEN,HAAGEN. Ex Libris. Gärtner.
152766: STAUF,GERHARD [1924-1996]. - HEEREN,HANS. Aus der Bücherei. Lautespieler.
99083: STAUF,GERHARD [1924-1996]. - Exlibris G.J.Rhebergen Jr.
152768: STAUF,GERHARD [1924-1996]. - 3 verschiedene Exlibris.
78540: STAVEREN,J.J.W.VAN. - Twaalftal nagelaten leerredenen.
139943: STAWA,GEORG.V. - Alte Exlibris aus Tirol.
40485: STEBBINS,ROBERT C. - A field guide to Western reptiles and amphibians.
147236: STECHL,HANS-ALBERT, BARBARA SCHWEIGHOFER & LUDWIG RIEPL. - The Culinary Chronicle. The best of Hong Kong Marocco/Marokko London.
89490: STECK,H. - Aloyse.
159162: STEDE,RONALD VAN & ROBERT VAN PUTTEN. - Pragmatisch verzet tegen cultuurpessimisme. In gesprek met het oeuvre van Hans Boutellier.
16944: STEEHOUWERS,HEIN. - Zeven meta-realisten. Symboliek bij Nederlandse hedendaagse schilders.
107240: STEEMERS,NICOLET. - Lichtval. Literaire thriller.
126488: STEEMERS,NICOLET. - Overspel. Literaire thriller.
7783: STEEN,J.H.VAN DER. - De padvinderij in oude ansichten. 4e druk.
104822: STEEN,JEF VAN DEN. - Trappist. Het bier en de monniken.
130709: STEEN,MARGIT VAN DER. - Drift en koers. De levens van Hilda Verwey-Jonker (1908-2004).
136332: STEEN,J.H.VAN DER. - Scouting internationaal in oude ansichten.
31745: STEEN,J.H.VAN DER. - De padvinderij in oude ansichten.
146945: STEENBEEK,GERDIEN. - Vrouwen op de drempel. Gender en moraliteit in een Mexicaanse provinciestad.
111419: STEENBEEK,ROMY. - Female choice and male coercion in wild Thomas's langurs. These.
148611: STEENBEEK,ANNE. - Hermannus Muntinghe. These.
122345: STEENBERGEN,RIE. - Over cacao gesproken...
129631: STEENBRINK,KAREL. - Adam Redivivus. Muslim Elaborations of the Adam Saga with special reference to the Indonesian Literary Traditions.
148190: STEENBRUGGEN,HAN. - Ruud van Empel Photo-Album # 1. Photoseries 1996-2001.
161191: STEENDEREN,C.VAN. - Mijlpalen.
122733: STEENE,REINALD [1937- ]. - Gelukkig 1960 L & K Asselbergs.
160932: STEENHAUER,C. - E Bibliotheca C.Steenhauer V.D.N. Ex libris. Typografisch.
34212: STEENHOVEN,RUTH VAN DER. - ... Mogen we met de poppenkast?
22410: STEENHOVEN,H.VAN DEN. - Dardomo (een bijensprookje).
149216: STEENHUIS,PAUL. - Jan Wolkers gefotografeerd door Koos Breukel Texel 3.9.2007.
156240: STEENHUIS,PAUL, MURK SALVERSA & ERNA STAAL. - Jan Wolkers.
124088: STEENHUIS,MARINKE. - Jan Kalf. Landschapsarchitect in de naoorlogse stedenbouw.
78044: STEENIS,C.G.G.J.VAN. - Maleische vegetatieschetsen. Toelichting bij de plantengeographische kaart van Nederlandsch Oost-Indië.
78138: STEENIS,C.G.G.J.VAN. - The land-bridge theory in botany with particular reference to tropical plants.
18685: STEENKAMP,J.C.P.W.A. - Heraldisch vademecum. Wapenkundig register van de meest voorkomende heraldische benamingen, termen, figuren, enz. Deel 1 & 2.
122778: STEENKAMP,J. [JOHAN CHRISTOFFEL PIETER WILLEM APOLLO 1865-1955]. - 2 verschillende exlibris, heraldisch.
123823: STEENKAMP,NICK. - Doe wel en zie niet om. Ridderorden en onderscheidingen in de Nederlanden.
145024: STEENKIST,ERIK. - Herman Hertzberger "Het Openbare Rijk". 2e gewijzigde druk.
139901: STEENMEIJER-WIELENGA,TINEKE. - Eigen waarde. Herinneringen van Nyke van Hichtum. Roman. 2e druk.
130580: STEENMEIJER,A. - De Zeister tram. De elektrische tram Utrecht-Zeist 1909-1949. 2e druk.
23145: STEENMEIJER,A. - De gemeente tram Utrecht. De paardestram en elektrische tram in Utrecht, 1889-1939.
160253: STEENSMA,REGNERUS. - De Sint-Gertrudiskerk in Workum.
125312: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - B[lokhuis],H. Exlibris. Berglandschap.
125331: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - Een vredig thuis voor alle mensen. Beste wensen voor 1993. Rie en Philip van Praag.
125330: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - Man met muts.
125314: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - BLOKHUIS,HENK. Exlibris. Man op fiet in berglandschap.
125315: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - BRUYN,FREDDY DE. Exlibris. Naakt, kreeft & schelpen.
125316: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - BRUYN,WIM DE. Exlibris. Kreeft.
125319: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - RHEBERGEN,G.J. Exlibris. 2 naakte vrouwen.
125320: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - RHEBERGEN,JAN. Exlibris. Bloemen & zeedieren.
125322: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - SOUVEREIN,JOHAN. Ex Libris. Leeuw & halfnaakte vrouw.
125325: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - WATERSCHOOT,JOS en AGAATH VAN. Exlibris. Hand, kind in foetus houding.
125326: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - WEERD,NELY v.d. Ex Libris. Dieren.
125328: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - ZWIERS,PIM. Exlibris. Vis.
108123: STEENVOORDEN,AB & JACQUES HAMELINK. - Echo in blauw-zwart van zes fragmenten door Jacques Hamelink.
125321: STEENVOORDEN,AB [ABRAHAM 1933-2010]. - SCHALKWIJK,M.J.A.M. Exlibris. Mannenkop, naakte vrouw & net.
127782: STEERS,J.A. - The sea coast.
136863: STEEVAST. - Steevast 2013. Jaaruitgave van de Verniging Oud Enkhuizen.
153906: STEEVAST. - Steevast 2005. Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen.
153909: STEEVAST. - Steevast 2008. Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen.
153910: STEEVAST. - Steevast 2011. Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen.
153911: STEEVAST. - Steevast 2009. Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen.
153912: STEEVAST. - Steevast 2010. Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen.
153913: STEEVAST. - Steevast 2012. Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen.
153908: STEEVAST. - Steevast 2007. Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen.
153907: STEEVAST. - Steevast 2006. Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen.
108204: STEFAN,VERENA. - Fremdschläfer. Roman.
54156: STEFFEN,ALEXANDER. - Unsere Lilien im Garten. 2.neubearb.Aufl.
156948: STEFFEN,ALBERT. - Begegnungen mit Rudolf Steiner. 3.Aufl.
145218: STEGENGA AZN,P. - Oude landen en steden. Reisindrukken uit Egypte, Palestina, Syrië, Constantinopel, Athene, Napels, Rome.
131336: STEGERHOEK,RENÉ. - Juist! IJmond.
60100: STEGUWEIT,WOLFGANG. - Das Münzkabinett der Königlichen Museen zu Berlin und die Förderung der Medaillenkunst. Künstlerbriefe von der Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg.
60088: STEGUWEIT,WOLFGANG & I.S.WEBER. - Aufbruch - Durchbruch. Zeitzeichen in der deutschen Medaillenkunst. Medaillen - Reliefs - Kleinplastik.
30674: STEHLI,GEORG & W.J.FISCHER. - Planten verzamelen maar juist! Een handleiding voor het verzamelen van hogere en lagere planten, alsmede het aanleggen van herbaria en andere botanische verzamelingen.
62712: STEIFF. - Steiff OH 58, Prospect.
83787: STEIMER,BRUNO. - Lexikon der Kirchengeschichte.
98606: STEIN,B. - Internationale Modell-Eisenbahn-Katalog / International Model Railways Guide / Guide international des chemins de fer de modèle réduit.
1242: STEIN,RALPH. - Het grote autoboek van koets tot stroomlijn. Vertaling en bewerking J.Joppe.
151269: STEIN,RICK. - Van kust tot kust. Vlees- en visgerechten van wereldse kustgebieden.
154595: STEIN,RICK. - Verse vis. 3e druk.
152769: STEIN,MORITZ. - PÖNSGEN,MARIA. Ex Libris. Zwei männl. Porträtköpfe in Jugendstil Blattwerkrahmung.
141847: STEINBART,HILTRUD. - Arzt und Patient in der Geschichte, in der Anekdote , im Volksmund. Ein sittengeschichtliche Studie.
135538: STEINBÖCK,WILHELM. - Oskar Höfinger. Ein österreichischer Bildhauher aus der Schule Wotruba.
156917: STEINER,RUDOLF. - Das Osterfest als ein Stück Mysteriengeschichte der Menschheit. Vier Vorträge.
157038: STEINER,RUDOLF. - De spirituele bronnen van de kunst.
156679: STEINER,RUDOLF. - Die Entstehung und Entwicklung der Eurythmie. 3.Auflage.
158577: STEINER,RUDOLF. - De bovenzinnelijke mens. Het leven na de dood.
156914: STEINER,RUDOLF. - Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur Zeitlage 1915-1921.
100952: STEINER,HANS. - BLANKE,JOHANNES Exlibris.
157853: STEINER,RUDOLF. - Het evangelie naar Marcus. Esoterische achtergronden.
156910: STEINER,RUDOLF. - De antroposofische beweging II: Toekomstimpulsen.
156909: STEINER,RUDOLF. - Anweisungen für ein esoterische Schuling. Aus den Inhalten der Esoteschen Schule.
156806: STEINER,RUDOLF. - Karma 8: De karmische achtergronden van de anthropofosiesche beweging e.a.
64010: STEINER,RUDOLF. - Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes. Acht Vorträge.
64007: STEINER,RUDOLF. - Anthroposophie. Eine Einführung in die anthroposophische Weltanschauung. 9./12.Tausend.
156799: STEINER,RUDOLF. - Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Berwusstseins. Sieben Vorträge. 2.Aufl.
156800: STEINER,RUDOLF. - Glaube, Liebe, Hoffnung. Drei Stufen des menschheitlichen Lebens. Zwie Vorträge. 2.Auflage.
115717: STEINER,RUDOLF. - Menschenerkenntnis und Unterrichsgestaltung. Acht Vorträge für die Lehrer der Freien Waldorfschule in Stuttgart vom 12. bis 19. Juni 1921. 3.Auflage.
157854: STEINER,RUDOLF. - Het evangelie naar Johannes. Esoterische achtergronden.
110970: STEINER-PRAG,HUGO [1880-1945]. - EPSTEIN,OTTO ERICH. Ex libris. Blüte vor geöffnetem Fenster.
110972: STEINER-PRAG,HUGO [1880-1945]. - EPSTEIN,OTTO ERICH. Ex libris. Blüte vor geöffnetem Fenster.
20077: STEINER,RUDOLF. - Die geheimwissenschaft im Umriss. 32.-35.Tausend.
36559: STEINER,RUDOLF. - Pfade der Seelenberlebnisse. 1.Auflage.
156787: STEINER,RUDOLF. - Der Christus-Ilpuls und die Entwickelung des Ich-Bewesstseins. Sieben Vorträge. 3.Aufl.
64012: STEINER,RUDOLF. - Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung. 29.-33.Tausend.
156793: STEINER,RUDOLF. - Over kunst. Voordrachten en essays.
157862: STEINER,RUDOLF. - De antroposogische beweging I: Ontstaangeschiedenis.
157857: STEINER,RUDOLF. - Ovoeding en onderwijs. Spirituele grondslagen.
47292: STEINER,RUDOLF. - Genezend opvoeden. Over kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Vertaald door Fritz Wilmar.
152770: STEINIGER,FERDINAND [1882-1959]. - ARNHOLD,KURT u.ELSE. Ex Libris. Verschneiter Waldrank mit Bank u. Bach.
152666: STEINIGER,FERDINAND [1882-1959]. - CALLE,HÉLÈNE DE LA. [Birken].
152771: STEINIGER,FERDINAND [1882-1959]. - BUSER,IDA. Ex Libris. Bergkipfel.
152772: STEINIGER,FERDINAND [1882-1959]. - Glück u. Segenwünsche.
99949: STEINIGER,FERDINAND [1882-1959]. - CALLE,HÉLÈNE DE LA. [Birken].
150358: STEINITZ,WILHELM. - The book of the Sixth American Chess Congress. Containing the Games of the International Chess Tournament held at New York in 1889.
159738: STEINLEN,THÉOPHILE-ALEANDR. - Théophile-Alexandre Steinlen meester Montmartre.
103014: STEINMETZ,F. - Wij brasten vol en stuurden west. De geheime missie van Zr.Ms.Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824. Bewerkt door F.Steinmetz.
148865: SCHUURMANS STEKHOVEN. - Groot Polutechnosch Woordenboek Nederlands-Engels & Engels-Nederlands - Universal Dictionary of Science and Technology Dutch-English & English-Dutch.
62902: STELLINGA,G. - Zinsvormen en zinsfuncties in de Abele spelen. These.
42910: STELLINGWERFF,J. - Werkelijkheid en grondmotief bij Vincent Willem van Gogh.
46768: STELLWEG,CRI. - Twee vrouwen over katten.
84851: STENDAHL. - Lucien Leuwen. Vertaald en van aantekeningen en een naqoord voorzien door Leo van Maris. 2e druk.
147274: STENDER-PETERSEN,AD. - Varangica. Added: A bibliography. Published as an supplement to Varangica In honour of the author's 60. birthday 21. July 1953.
151614: STENDHAL. - De Kartuize van Parma. Vertaald door Theo Kars.
143550: STENEKER,FRED. - Whisky. Het complete whiskyboek met o.a. tips, recepten, longdrinks en cocktails.
159351: STENSAGER,ANDERS OTTE. - Zijn leven en misdaden. 2e druk.
6732: STENSEN,NIELS. VUGS,J.G. - Leven en werk van Niels Stensen (1638-1686) onderzoeker van het zenuwstelsel. These.
25825: STENSIÖ,ERIK A:SON. - Sinamia Zdanskyi, a new amiid from the lower cretaceous of Shantung, China.
160364: STENVERT,RONALD, SASKIA VAN GINKEL-MEESTER, ELISABETH STADES-VISCHER, CHRIS KOLMAN, BAN OLDE MEIERINK, MARGREET THOLENS & SABINE BROEKHOVEN. - Monumenten in Nederland. 12 delen.
157937: STEPAHN,ALEXANDER. - Die deutsche Exilliteratur 1933-1945. Eine Einführung.
107138: STERCHI,BEAT. - Blösch. Vertaald door W.Hansen. 2e druk
38975: STERK,A.A. - Een studie van de variabiliteit van Spergularia Media en Spergularia Marina van Nederland / A study of the variability of Spergularia Media and Spergularia Marina of the Netherland. With summary in English. These.
161349: STERK,GABRIEL. - Gabriel Sterk Sculptures.
134140: STERKENBURG,P.G.J.VAN. - Van woordenlijst tot woordenboek. Ineiding tot de geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands.
158236: STERN,FRITZ. - Goud en ijzer. Bismarck, Bleischröder en het ontstaan van het Duitse Wijk.
14412: STERN,ALFRED. - Philosophy of history and the problem of values.
159408: STERN,RUDI. - Let there be Neon.
92213: STERN,BOLKO V. - Ägyptische Kulturgeschichte. Reprint.
82922: STERNBERG,THOMAS. - Der Paulus-Dom zu Münster. Eine Dokumentation zum Stand der neuen Grabungen und Forschungen. 2.Aufl.
82405: STERNBERG,LEO. - Der Dom zu Limburg in der Entwicklungsgeschichte der rheinischen Kunst.
81404: STERNBERG,THOMAS. - Neue Liturgie in alten Räumen. Zum Liturgiegerechten Umbau gottesdientlicher Räume. Ergebnisse einer Akademietagung vom 12./13.4. 1991.
148800: STERNE,LAURENCE. - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië. Vertaald door Frans Kellendonk.
119531: STERNE,LAURENCE. - Het leven en de opvattingen van de Heer Tristram Shandy. Vertaald door Jan & Gertrude Starink.
161789: STERNER,GABRIELE - Nieuwe kunst / Art Nouveau / Jugendstil / Modern Style.
97686: SOSONKO.GENNA & PAUL VAN DER STERREN. - New in chess. Featuring databaser survey & theoretical articles. Yearbook 18.
46509: STETTNER,HEINRICH. - Schiffe auf Fliesen.
151064: STEUNEBRINK,GERRIT. - Kunst, utopie en werkelijkheid. Adorno's esthetica en metafysica tegen de achtergrond van Kant en Hegel.
80635: STEVEN (=STEFAN LAURENS WILSENS). - Kastelen in Brabant / Chateaux du Brabant.
80634: STEVEN (=STEFAN LAURENS WILSENS). - Kastelen in Antwerpen.
60522: STEVEN (=STEFAN LAURENS WILSENS). - Kastelen in Limburg [België].
80636: STEVEN (=STEFAN LAURENS WILSENS). - Kastelen in West-Vlaanderen.
147544: STEVENS,J.A. - Vrij. Een verzameling foto's uit Indië van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. ter zee 3 kl. J.A.Stevens met brieven van Ben Grevedamme.
158848: STEVENS,JOHN D. - Haaien. Fascinerend dierenrijk.
46135: STEVENS,HANS. - Hergebruik van oude gebouwen.
19428: STEVENS,FRANK. - Avonturen in het bijenland. Vertaald door Christine Doorman.
115296: STEVENS,MARYANNE & ROBERT HOOZEE. - Du Réalisme au Symbolisme. L'avant-garde belge 1880-1900.
127276: STEVENS,MARY ANNE. - The Orientalists: Delacroix to Matisse. European painters in North Africa and the Near East.
156539: STEVENSON,R. - L'Ille au trésor / Het schat eiland. D'Après / naar R.Stevenson. 6eme album.
158954: STEVENSON,ROBERT LOUIS. - In de Stille Zuidzee. Mijn reizen naar de Marquises, Paumotus en Gilbert Eiland. Inleiding door Boudewijn Büch.
142035: STEVENSON,ROBERT LOUIS. - Treasure Island.
161584: STEVENSON,DAVID. - With our backs to the wall. Victory and dedeat in 1918.
39114: STEVENSON,SCOTT R. - Famous illnesses in history.
52599: STEWART,STANLEY. - In het rijk van Dzjengis Khan. Een reis onder nomaden. Vertaald door Annet Mons.
84850: STEWART,STANLEY. - De grenzen van de hemel. En reis voorbij de groote muur.
142961: STEWART,IAN & JUDITH SHAW. - Indonesians. Portraits from an Archipelago. 3rd printing.
98756: STIBANS. - 10 jaar Stibans.
148672: STIBBE,D.G. - Neerlands Indië. Land en volk. Geschiedenis en bestuut. Bedrijf en samenleving. Deel 1 & 2. 3e geh.herz.druk.
13242: STIBBE,F.M. - Cosmische grondslagen der geneeskunde.
2338: STIBBE-LIENEMAN,A.J. - 2 verschillende exlibris.
150052: STICHMANN,WILFRIED & ERICH KRETZSCHMAR. - Nieuwe dierengids.
146186: STIEBNER,ERHADRT & WALTER LEONHARD. - Bruckmann's Handbuch der Schrift. 2.erw.Auflage.
99745: STIEF,R. - NEUMEIER,HEDY. Ex Libris. Temple.
99747: STIEF,R. - NEUMEIER,HEDY. Ex Liibris. Temple.
75004: STIELER. - Schul-Atlas. Vollständig neu bearbeitet von Dr.Hermann Berghaus. 62.Auflage.
28625: STIELER,KARL, H.WACHENHUSEN & F.W.HACKLÄNDER. - De Rijn. Van zijn oorsprong tot aan zee.
128921: STIEN,WILLY VAN. - Het penisduel en ander strategisch seksueel gedrag van dieren.
136015: STIENSTRA,H. - Hoe teel ik met voordeel Roode, Witte, Zwarte en Kruisbessen?
136012: STIENSTRA,H. - Onze schoone heesters.
136014: STIENSTRA,H. - Vaste planten als: Snijbloemen, voor perken, boorrdbed, rots- en muurtuin.
110071: STIERSCHNEIDER,EDMUND [1911-1968]. - SACKL,AGNES. Sackl's Buch. Lesende in Sonne.
110066: STIERSCHNEIDER,EDMUND [1911-1968]. - WAGNER,FRANZ. Buch des.
110070: STIERSCHNEIDER,EDMUND [1911-1968]. - STREIF,Dr.ALOIS. Ex Libris. Lesende vor Bücherschrank.
110069: STIERSCHNEIDER,EDMUND [1911-1968]. - KREUSZBERG,HARALD. Ex Libris.
110067: STIERSCHNEIDER,EDMUND [1911-1968]. - BERGER,Dr,HERMANN. Ex Libris. Buch und H.B.
110063: STIERSCHNEIDER,EDMUND [1911-1968]. - JESCHINA,ARCH.B. Exlib(ris). Wohnungen.
110065: STIERSCHNEIDER,EDMUND [1911-1968]. - STADLER,CHRISTA. Ex Lib(ris). Blumen und Kind.
110068: STIERSCHNEIDER,EDMUND [1911-1968]. - STERN,ANNEMARIE. [Exlibris]. Sternen und Buch.
161025: STIJMAN,AD. - Om buckj te prenten op papir. Het boekdrukprocédé in Europa tussen 1550 en 1800.
156380: STIKSMA,KEES. - Bewoonbaar voor de mens. 150 jaar Van Hattum en Blankevoort in natte en droge aannemerij.
154665: STILES,MUKUNDA. - Yogatherapie voor lichaam en geest.
87307: STILLE,ALEXANDER. - Silvio Berlusconi. De inname van Rome.
144049: STILLER,WOLFGANG. - Ludwig Boltzmann. Altmeister der klassischen Physik, Wegbereiter der Quantenphysik und Evolutionstheorie.
147109: STILLMARCK,ANNIE VON. - Die armen Fräulein von Riedenperg. Familien-Roman.
160495: STINZ,HERMANN. - Hautflügler oder Hymenoptera I: Ameisen oder Formicidae.
156326: STIP,KEES. - De mens in het beest (of omgekeerd).
75525: STIPRIAAN,RENÉ VAN. - Ooggetuigen van de rock 'n 'roll in meer dan honderd reportages.
149799: STIPS,WOUTER. - Lief Kind in Mens.
147227: STIPS,WOUTER. - Gentle Child Inside.
150032: STIRK,DAVID. - Golf. The History of an Obsession.
141613: STIRLING,M.W. - Three Pictographic Autobiographies of Sitting Bull.
157931: STIRLING,IAN. - Polar Bears.
12793: STOCHL,SLÁVA. - Jachttaferelen. Drama en poëzie in de wildbaan.
159961: STOCKER,DAVID. - England's Landscape The east Midlands.
152774: STOCKMANN,HANS. - KUNSTGESCH. MUSEUM DER KGL. UNIVERSITÄT WÜRZBURG. Ex Libris. Zwei Jünglingsakte mit Schale bsw. Schreibstift unbd Büchlein.
149023: STOCKMANS,PIET. - Piet Stockmans.
85646: STOCKTON DE DOD,ANNABELLE. - Aves de la republica Dominicana.
98882: STOCKY,JOSEF. - Novorocenky 1938.
145641: STOEDER,W. - Geschiedenis der pharmacie.
155024: STOEHR,AUGUST [1869-1920]. - 7 Verrschiedene Ex Libris.
119330: STOEHR,AUGUST. - STOEHR,AUGUST Würzburg Architect. Ex Libris. 2 Männer und Engel.
135295: STOELHORST,D. & G.P.L.DEN BOER. - Challenges for Concrete in the Next Millennium. Volume 1 & 2.
98719: STOER,GERARD. - Museumlijnen in Europa.
158113: STOFFELS,VEERLE. - Puur Thee. Telen - zetten - drinken.
110072: STÖGER,MICHAEL. - 2 Exlibris & 1 Nuejahrwünsch.
158642: STOK,BARBARA. - Lang zal ze leven!
118170: STOK,ANT.J.V.D. - Carte de visite. Originele Portretfoto van een vrouw.
118220: STOK,ANT.J.V.D. - Carte de visite. Originele Portretfoto van een vrouw naar links kijkend.
150208: STOKER,JAN E.A. - Wil Stoker.
156796: STOKER,WESSEL & OANE REITSMA. - Kunst en religie. Essays.
84639: STOKRAM,ANDRIES. - Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Arhem. In 1663 door Andries Stokram beschreven. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door Vibekje Roeper & Ludian Schaling. 4e druk.
158614: STOKVIS,WILLEMIJN. - Cobra. De weg naar spontaniteit.
4413: STOKVIS,WILLEM & F.DUISTER. - Jan Sierhuis tekeningen.
146910: STOKVIS,WILLEMIJN. - Cobra de Internationale van Experimentele Kunstenaars.
14200: STOKVIS,BENNO. - Man en paard.
110923: STOKVIS,WILLEM & FRANS DUISTER. - Jan Sierhuis tekeningen.
101387: STOKVIS & ZONEN,R.S. - Geïllustreerde prijscourant van diverse ijzerwaren-artikelen, gereedschappen, stoom-appendages enz.
101385: STOKVIS & ZONEN,R.S. - Brunner luchtcompressoren, luchtcompressorinstallaties, luchtbascules, luchttoren, auto-waschmachines, verfspuit-installatie en onderdeelen.
101384: STOKVIS & ZONEN,R.S. - Onderdeelen toebehooren voor automobielen en motorrijwielen. Garagewerktuigen en gereedschappen.
134312: STOKVIS,BERTHOLD. - Hypnose in de geneeskundige practijk. Een handleiding voor studenten en artsen, voorzien van een twintigtal voorbeelden.
151595: STOKVIS,WILLEMIJN. - 3 dimensionaal Cobra. Werk in hout, klei, metaal, steen, gips, afval, polyester, brood, keramiek...
14254: STOKVIS,BENNO. - Het paard in de literatuur.
160632: STOKVIS,WILLEMIJN. - De taal van cobra. Met een inleiding van Willemijn Stokvis. 2e druk.
18932: STOLK,ANTHONIE. - Vogels natuurlijk. Geschilderde miniaturen van Ari Stolk.
92474: STOLLENWERK,L. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jonge man met snor.
161902: STOLP,HANS. - Johannes de ingewijde. Esoterisch bijbellezen.
149986: STOLS,EDDY & RUDI BLEYS. - Vlaanderen en Latijns-Amerika. 500 jaar confrontatie en métissage.
140933: STOLS,A.A.M. - John Buckland Wright illustrator.
152776: STOLTENBURG,R. - NIEMOLLER,KLAUS W. Exlibris. Musik.
152775: STOLTENBURG,R. - KASTEN,LOTTE. Ex Libris. Musik.
32463: STOLZ,E., J.V.D.STEK & V.D.VUZEVSKI. - Tatoeage. 2e druk.
155001: STONE,MICHAEL E. - Jewish Writings of the Second Temple Period. Apocrypha, Pseudepigrapha, Qumran Sectarian Writings, Philo, Josephus.
119640: STONE,REYNOLDS [1909-1979]. - BRITISH COUNCIL,THE. [Exlibris]. Open book & leon head.
119643: STONE,REYNOLDS [1909-1979]. - SCHOETERS,HUNFRED. [Exlibris]. Typographical.
119644: STONE,REYNOLDS [1909-1979]. - SCHOETERS,HUNFRED. [Exlibris]. Typographical.
98503: STONE,SERGE. - Squadron. De Jachtvliegerij in de naoorlogse jaren.
80628: STONEHOUSE,BERNARD. - Zeezoogdieren.
24851: STOOP,CHRIS DE. - Ex-reporter. Spraakmakende reportages.
78905: STOOP,CHRIS DE. - Haal de was maar binnen. Aziza of een verhaal van deportatie in Europa.
24653: STOOP,ELISABETH & H.V.D.HOOP. - E.Viollet-le Duc. Geschiedenis van een teekenaar. Met een voorwoord van S.Jessurun de Mesquita.
159491: STOOVAART - Passagierslijst van het S.S. ,,Prins der Nederlanden"" van Batavia via Singapore, Belwand-Deli, Sabang, Colombo, Suez en Genua naar Amsterdam dd. 1 Juli 1922 's middags 12 uur.
4843: STOPPELAAR,R.J.DE. - Als het voorjaar komt.
30646: STOPPELAAR,R.J.DE, JAN P.STRIJBOS & A.B.WIGMAN. - Een jaar natuurleven: Herfst. 2e herz.druk.
102015: STOPPELAAR,R.J.DE. - Wind en water, klank en kleur. [1e druk].
110074: STORCH,ANTON [1892-1979]. - A.S.[=A.Storch]. Exlibris. Stehender weibliche Akt mit Umhang.
110076: STORCH,ANTON [1892-1979]. - BABO,THEA. Ex-Libris. Skis und Berglandschaft.
110083: STORCH,ANTON [1892-1979]. - Annum Novum Paustum Feilichem Tibi. Blumen Ast.
110082: STORCH,ANTON [1892-1979]. - Frohe Ostern wünscht Anton Storch. Storch mit Blumen.
110080: STORCH,ANTON [1892-1979]. - VOGT,DORA. Ex Libris. Segel-Gondel liegender weibliche Akt darüber fliegender Kranich, am Himmel vier italienische Türme.
110079: STORCH,ANTON [1892-1979]. - RAUCHBERG,HELENE. Ex Libris. Sonne und Man in Landschaft
110078: STORCH,ANTON [1892-1979]. - GAUSE,Dr.EUGENIA. Ex-Libris. Skifahrerin.
110077: STORCH,ANTON [1892-1979]. - BIRNHOLZ,MARCO. Ex Libris. Von Schlange umwundene Hand, Medizin in Wasserglas neben züngelnder Echse träufelnd.
110081: STORCH,ANTON [1892-1979]. - WEISS,Dr.GUSTAV. Ex Libris. Eule am Erdkügel.
110084: STORCH,ANTON [1892-1979]. - 1941 / 1940. Friedestaube und Blitze.
28298: STORER,DAVID H. - A synopsis of the fishes of North America.
156338: STORK,PETER E.A. - Ons agrarisch en industrieel verleden. Inrichting van het landschap, de samenleving en het bestuur van Emst, Epe, Oene en Vaassen rondom 1800.
151520: STOTT,GERALDINE & BRIDGET M.COOK. - 100 traditional Bobben Lace Patterns.
155874: STOTT,ANNETTE. - Dutch Utopia. Amerikaanse kunstenaars in Nederland 1880-1914.
152777: STOTZ,GUSTAF. - 7 verschiedene Exlibris.
155199: STOUT,MARGARET B. - The Shetland Cookery Book.
155131: STOUTE,RENÉ. - Dagboek. [1e druk].
99430: STOUTENBEEK,JAN & PAUL VIGEVENO. - Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids.
139975: STOUTENBURG,V. - Steunt onze actie zaterdag andere dagen winkelsluiting.
140083: STOUTENBURG,V. - Nu in het R.K.Werkliedenverbond.
160369: STÖVER,JOS. - Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland.
11451: STÖVER,HANS D. - De Romeinen. Meesters in het machtsspel. 2e druk.
158322: STRAATEN,FRANS VAN. - Frans van Straaten. Een kwart eeuw in brons.
161296: STRAATEN,EVERT VAN. - Theo van Doesburg. Schilder en architect.
160067: STRAATEN,PETER VAN. - Portret van Simon Carmiggelt.
36106: STRAATEN,A.G.J.VAN. - Esperanto-Woordenboek. Esperanto - Nederlandsch & Nederlandsch-Esperanto.
32261: STRAATEN,JAN VAN DER, P.V.MEIJENFELDT & H.MOLLER-PILLOT. - Beken in Brabant. Hoe houden wij dit bezit?
4817: STRAATEN,EVERT VAN. - Koud tot op het bot. De verbeelding van de winter in de zestiende en zeventiende eeuw in de Nederlanden.
160960: STRAATMAN,AB. - Het pad van zelfgenezing. Jezelf helen met je hart.
96513: STRAATSMA,MENNO. - Hydrodynamic roughness of floodplain vegetation. Airborne paramaterization and field validation. These.
157438: STRADA,P.FAMIANUS. - De Thien eerste Boecken Der Nederlandsche Oorloge. Verduytscht door Guilliam van Aelst.
23053: STRADANUS,IOAN= JAN VAN DE STRAET [1536?-1605] - Incautas Anglus tenebrosa nocte Volucres Exturbet midis Auceps: consisterre ramis. Ne possint, baculis abigit, flammisqúe fatigat; Lassatâ donec potiatur denique praeda.
36175: STRAITON,E.C. - Hondeziekten in woord en beeld. Herkenning en behandeling van veel voorkomende aandoeningen bij de hond.
156728: STRAMROOD,A.W. - Van Stramproij naar Stramrood. 400 jaar familiegeschiedenis.
4196: STRAND,EMBRINK. - Beiträge zur Spinnenfauna Madagaskars.
156681: STRANG,HERBERT. - Samba. Een verhaal van de rubberslaven in de Congo. Vertaling A.De Graaff-Wüppermann.
157839: STRANGE,IAN J. - The Falkland Islands and their nature history.
39310: STRANGE,RICHARD LE. - Kroniek der geneeskruiden.
100948: STRASSER,CONRAD [1878-1954]. - KIESER,ALFRED M. ex libris. [Ruinen in arteckigem Bildfeld].
134228: STRATEN,ROELOF VAN. - Rembrandts Leidse Tijd 1606-1632.
116965: STRATEN,HANS VAN. - Hermans. Zijn tijd - zijn werk - zijn leven.
32222: STRATEN,HANS VAN. - Razernij der liefde. Ontuchtige poëzie in de Nederlanden van Middeleeuwen tot Franse tijd.
111955: STRATEN,HANS VAN. - Multatuli vn blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
159838: STRATINGH,JAN. - J.J.de Stomme, een 17e-eeuws schilder in Groningen.
161677: STRAUS,CEES. - Ido Vunderink.
97946: STRAUS,CEES. - Anneke Schat. Enteren op de wind / Bridging the wind.
136361: STRAUSS,WALTER. - Von Eisernen Pferden und Pfaden. Lebensbilder aus em Reiche der Lokomotive.
91632: STRAUSS. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jonge vrouw.
6076: STRAUSS,HEINRICH. - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt. Das Judenproblem im Spiegel der Kunst.
158523: STRAWSON,P.F. - Introduction to logical theory.
126796: STREBEL,RICHARD. - Die Deutschen Hunde und ihre Abstammung mit hinzuziehung und Besprechung sämltlicher Hunderassen. 2 vols in 1 & Tierärzlicher Teil.
158671: STREEFLAND,ABEL. - Hendrik Antoon Lorentz. De Haarlemse jaren van een wereldberoemd wetenschapper 1909-1928.
19633: STREET,PHILIP. - Animal weapons.
101270: STRELLER,CARL [1889-1967]. - ROSEN,MARIA Ex Libris. Weibliche Akt mit mänliche Akt oben Rose.
101271: STRELLER,CARL [1889-1967]. - WERNER,DR.FRITZ Ex Libris. [Sitzende weibliche Akt mit Puto's].
101274: STRELLER,CARL [1889-1967]. - WAPPLER,HANS Exlibris. [Waage mit Teufel und weibloche Akt].
101275: STRELLER,CARL [1889-1967]. - WEIDE,ALFRED Exlibris. [Weiblicht Akt mit Musiknoten].
101276: STRELLER,CARL [1889-1967]. - PREUSSE,RICHARD Ex Libris. [Zeichner und Muse]
152780: STRELLER,CARL [1889-1967]. - WOLFF,RAHEL. Ex-libris. Weibl. Akt an Wildbach.
152778: STRELLER,CARL [1889-1967]. - LEUSCHNER,LISI. Ex Libris. Triangel schlagender weibl. Akt mit Draperie, davor männl. Kopf.
101269: STRELLER,CARL [1889-1967]. - ROSEN,MARIA Ex Libris. [Weibliche Akt oben Rose].
101278: STRELLER,CARL [1889-1967]. - STRELLER,CARL Ex Libris. [Frau mit Spiegel darin Männerkopf].
101277: STRELLER,CARL [1889-1967]. - BOSER,SEB. Ex Libris. [Mänliche Akt mit Aesculaap und frauliche Akt mit Blumen].
101273: STRELLER,CARL [1889-1967]. - LICHT,DR. Ex Libris. [Stürmisches Paar (Akte) auf zweiarmigem Leuchter[.
101272: STRELLER,CARL [1889-1967]. - FEIN,LEO. Ex Libris. [Mänliche und weibliche Akt Tanzend].
98844: STRELLER,CARL [1889-1967]. - Exlibris. Ausgabe B.
98936: STRENS,EUGÈNE. - Exlibris en gelegenheidsgrafiek ir.Eugène Strens Van Zaerckstraat 13 's-Gravenhage (Holland) 1929-1940.
149293: STREUVELS,STIJN. - Onze streek.
4786: STREUVELS,STIJN. - De boomen.
153610: STRIJARDS,G.A.M. - Woensel een kerkgeschiedenis van middeleeuws bestuurscentrum tot hedendaagse geloofsgemeenschap, voortgestuurd door vijftien eeuwen.
12762: STRIJBOS,JAN P. - De blauwe reiger. 2e druk.
22601: STRIJBOS,JAN P. - Nieuw-Zeeland. Het land van lange witte wolken.
22427: STRIJBOS,JAN P. - De vogels rondom ons huis. 2e druk.
13934: STRIJBOS,JAN P. - De vogels rondom ons huis. 5e uitgebreide en herz.druk.
22428: STRIJBOS,JAN P. - De vogels van zee en strand. [1e druk].
22429: STRIJBOS,JAN P. - De vogels rondom ons huis. 2e druk.
14062: STRIJBOS,JAN P. - Al zwervende vergaar ik.
17563: STRIJBOSCH,HENRICUS. - Een vergelijkend syntaxonomische en synoecologische studie in de Overasseltse en Hatertse vennen bij Nijmegen. Thesis.
126257: STRIJTEM,IVO VAN. - Het tegenbezoek. Gedichten.
45884: STRIJTEM,IVO VAN. - Een rode sjaal. Gedichten. 2e druk.
154662: STRIK,LOU LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002. - Opus 123: Strik,Lou. Ex Libris. Science fiction.
154654: STRIK,LOU LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002. - Pan en Syrinx.
154734: STRIK,LOU LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002. - Opus 351: P.F. 1982 Myra en Jan Rhebergen. Mannetje op groonde pauw, met een groot vraakteken in de hand.
154728: STRIK,LOU LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002. - Opus 330: Uitnodigingskaart tentoonstelling Grafiek van Lou Strik, Amstelveen Gemeentelijk Expositiecentrum 'aemstelle'', 19 juni 1965. Nar plukt boemen onder een vrolijke zon.
154740: STRIK,LOU LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002. - Op school stonden ze op het bord geschreven, uit de bundel Het Menselijk Bestaan van Ed.Hoornik.
154742: STRIK,LOU LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002. - Opus 354: Een dik tevreden 1985 wordt U toegewenst door Myra en Jan Rhebergen. Dikke pater achter een tafel.
125423: STRIK,LOU [LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002]. - Opus 40: BLOKLAND,HERBER. Exlibris. A.Roland Holst.
125425: STRIK,LOU [LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002]. - Opus 19: GILTAY VETH,Mr.D. [Exlibris]. Naakte vrouw.
125426: STRIK,LOU [LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002]. - Opus 26: GJR. Ex Erotica.
154731: STRIK,LOU LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002. - Opus 337: Beste Wünsche für 1968 DR. Arhur Bräuer und Frau. Landschap net twee elkaar vastgrijpende handen op de voorgrond.
154743: STRIK,LOU LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002. - Opus 367. Myra en Jan Rhebergen wensen u een gelukkig 1990. Twee reën in landschap.
154732: STRIK,LOU LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002. - Opus 340: Helga en Wim Wiertz zeggen U hartelijk dank. Hand met een roos en een vrolijke gevleugelde zon.
119327: STRIK,LOU [LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002]. - Vrouwengezicht, vissen & vogel.
154658: STRIK,LOU LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002. - Opus 91: Wreesmann,B.W. [Ex libris]. Boom in aanbouw.
154729: STRIK,LOU LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002. - Opus 333: Nieuwjaarwens familie Lou Strik 1967.
154738: STRIK,LOU LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002. - Opus 317: Lidkaart Exlibris-kring der W.B.-vereniging 1962. Letters wbv in de vorm van een boomstonkjes waaraan een ex-libris groeien & Atributen en` symbolen van de hoogdruk.
154737: STRIK,LOU LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002. - Opus 317: Lidkaart Exlibris-kring der W.B.-vereniging 1962. Letters wbv in de vorm van een boomstonkjes waaraan een ex-libris groeien & Atributen e symbolen van de hoogdruk.
154736: STRIK,LOU LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002. - Opus 320: Gelukkig 1963 Flits. Middeleeuwse troubadour in landschap.
154735: STRIK,LOU LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002. - Opus 352: Jouke Bongers en Pim Zwiers Harry Koningsbergerstraat 232 1063 AK Amsterdam - Nederland. Zeemannetje met wier op het hoofd.
154730: STRIK,LOU LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002. - Opus 335: Geboortekaart Mark Johan van Waterschoot, 6 juni 1967. Spelend kind in landschap.
154657: STRIK,LOU LUDOVICUS ARNOLDUS 1921-2002. - Opus 89. Visser,F.J.De. [Ex libris]. Surrealistisch: hand die meermin uitschept.
156931: STRINDBERG,AUGUST. - Sagor.
87295: STRINDBERG,AUGUST. - De zondebok.
74866: STRINDBERG,AUGUST. - Een leesboek voor de lagere standen. Vertaald door R.Törnqvist-Verschuur.
123668: STRINDBERG,AUGUST. - Verslag van twee huwelijken. Brieven aan Siri von Essen en Harriet Bosse.
135273: STRINDBERG,AUGUST. - Eenzaam. Vertaald door Cora Polet.
149460: STRIPHAS,TED. - The Late Age of Print. Everyday book culture from consumerism to control.
150713: STROEKEN,HARRY. - Freud und seine Patienten. 2.überarbeitete Aufl.
62244: STRÖHER,KARL SAMMLUNG. - Bildnerische Ausdrucksformen 1960-1970. Sammlung Karl Ströher im Hessischen Landesmuseum Darmstadt.
110087: STRÖHL,H. - PRAEPOSITI,CLAUSTRONB. Ex Libris. Wappen.
110085: STRÖHL,H. - STRONEOBURG.CANONIAE CLAU. Ex Libris. Schloss Stroneoburg & Wappen.
110343: STRÖHL,HUGO GERARD. - STRASSER,PHILIPP. Ex Libris. Bücher und Schloss.
158599: STROINK,L.A. & G.JONKERS-STROINK. - Kroniek der familie Striink.
131711: STROINK,RUDY. - Ir J.H.Van den Broek. Projekten uit de periode 1928-1948.
146290: STRONKS,ELS & PETER BOOT. - Learned Love. Proceedings of the Emblem Project Utrecht Conferrence on Dutch Love Emblems and the Internet (November 2006).
133587: STROOP,JAN - Molenaarstermen en molengeschiedenis. Een onderzoek naar herkomst, ouderdom en verbreiding van de benamingen van enkele molenonderdelen in verband met de geschiedenis van de water- en windmolen in de Nederlanden.
148902: STROUKEN,INEKE. - Allemaal te water! 120 jaar KNZB.
110928: STROUS,WILLEM H. - Joods Rhenen. Verdwenen maar niet vergeten (1634-1916].
100954: STRUB,HEINRI. - SCHÖNECK,G. und G. Ex Libris. [Vogel unter Blümen].
12482: STRUICK,J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen.
119492: STRUIJS,MAARTEN & RON WEERHEIJM. - Erasmiaans Urbanisme. I,II & III.
118595: STRUWELPETER - Piet de smeerpoets. Vroolijke verhaaltjes en grappige prentjes naar Struwelpeter, door Oom Gus.
126039: STRUYE,JOHAN & KAREL VAN DEUREN. - De reizigers worden verzocht van in te stappen.
22029: STUART BAKER,E.C. - Indian pigeons and doves.
49477: STUDDY,G. - Coloured picture postcard: "I'm still at the old adress!"
101317: STUDEBAKER. - Information on the care and operation of the 1918 series 19 Studebaker Light Four Light Six and Big Six. English export edition.
26239: STUDEBAKER. - Owner's manual Speedway President, President, Commander and Studebaker Six.
68877: STUDER,BERNHARD. - Schweizer Bahnen - Schweizer Landschaften. 2.Aufl.
100682: STUDIO. - Modern Book-Bindings and their designers.
143910: STUEWER,ROGER H. - Nuclear Physics in Retrospect. Proceedings of a Symposium on the 1930s.
116532: STUFKENS,ANDRÉ, JAN DE VAAL & TINEKE DE VAAL. - Rondom Joris Ivens wereldcineast. Het begin, 1898-1934.
31625: STUIJVENBERG,J.H.VAN. - De bloemisterij in Nederland. Uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging "De Nederlandse Bloemisterij".
103387: STUIT,MARIANNE & HUBRECHT DUIJKER. - Gastronomisch Bommelboek. Een praktisch kookboek met drinkadviezen. 2e druk.
117524: STUIT,MARIANNE & HUBRECHT DUIJKER. - Gastronomisch Bommelboek. Een praktisch kookboek met drinkadviezen. Samengestel door Joost. 4e druk.
159295: STUIVELING,G. - Versbouw en ritme in de tijd van '80.
110088: STUKHARD,WILLY [1906-2001]. - GRÖM,KARL. Ex Libris. Monogramm.
110090: STUMVOLL,FRANZ [1921- ]. - 13 Exlibris, 4 Handsigniert & 6 Gelegenheits Graphiken.
24031: STURM,K.F. - Erziehungswissenschaft der Gegenwart.
86277: STÜRNER,WOLFGANG. - Friedrich II. Teil 1: Die Königsherrschaft in Sizilien und Deutschland 1194-1220.
33044: STÜRZBECHER,URSULA. - Komponisten in der DDR. 17 gespräche. Mit Werk- und Schallplattenverzeichnissen.
155026: STURZKOPF,RICHARD [1873- ]. - 2 verschiedene Ex Libris.
96151: STUTZ,P. - Carte de visite. Originele Portretfoto van een katholiek geestelijke.
138965: STUTZENBAKER,CHARLES D. - The Mottled Duck. Its life history, ecology and management.
152979: STUURMAN,REINOLD. - Wat zijn antieke klokken en barometeres waard.
30664: ZWEERES.KO & R.STUURMAN. - Vogel, wie ben je? Vogelboek voor de jeugd. 2e druk.
77220: STUURMAN-AALBERS,JANNY E.A. - Kunst- en antiekveiling 1991. Deel 16 / Art and antiques auction 1991. Volume 16. Overzicht 1990 / Review 1990.
77222: STUURMAN-AALBERS,JANNY E.A. - Kunst- en antiekveiling 1992. Deel 17 / Art and antiques auction 1992. Volume 17. Overzicht 1991 / Review 1991.
147669: STUVÉ, H.S. NOUGAT. - Reclame plaatje H.S.Studé's Nougat: Rode bloem.
147673: STUVÉ, H.S. NOUGAT. - heclame plaatje H.S.Studé's Nougat: Rode bloem.
37365: STUYCK,R. - De grote scheepsrampen van de zeilvaart en stoomvaart.
98878: STUYVAERT,VICTOR. WIJNGAERT,FRANK VAN DEN. - Jubileummap 1937-1957 Victor Stuyvaert.
105540: STUYVAERT,VICTOR. MARIËN,MARCEL. - Victor Stuyvaert houtsnijder en miniaturist.
92301: STUYVAERT,VICTOR. - Twintig perkamenttekeningen bij de roman van Tristan en Isolde gerproduceerd in vierkleurenduk.
94408: STUYVAERT,VICTOR. ROOSE,ALEXIS C. - Victor Stuyvaert. Inleiding door Louis Lebeer.
98497: STYNEN,HERMAN. - Omtrent het Onze-Lieve-Vrouwvoorplein in Laken. Monumenten be, leven.
13465: SUBIK,RUDOLF. - Cacti and succulents. A concise guide in colour.
160950: SUBWALK,ROOS VAN & ALISHA READ. - Hello our name is lastpak and we love to paint. The work of Dutch street art collective from 2001 tot 2011.
154669: SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN,L.VAN. - Het Apenboekje. Drie stoute aapjes.
154671: SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN,L.VAN. - Het Olifantenboekje. Het eigenwijze Fantje.
105884: SUCHTELEN,ARIANE VAN. - Winters van weleer. Het Hollandse winterlandschap in de Gouden Eeeuw. 3 druk.
161741: SUERMONDT,RIK. - Frits Weeda. In de schaduw van de welvaart Amsterdam 1958-1965.
152785: SUESS,PAUL. - HIRSCHLER,E.L. Exlibris. Mäher.
152783: SUESS,PAUL. - HIRSCHLER,ELISABETH. Ex Libris. Zwei Orchideenblüten.
152782: SUESS,PAUL. - HIRSCHLER,ELISABETH. Ex Libris. Zwei Orchideenblüten.
150507: SUETIN,ALEKSEI. - Typische Fehler.
97084: SUETIN,ALEKSEI. - Grünfeld-Indich. Hauptsystem bis Schlechter-System.
97081: SUETIN,ALEKSEI. - Spanisch. Rubinstein-Aufbau bis Breyer-System.
57854: SUETIN,A. - Schachstrategie der Weltmeister.
111513: SUETIN,ALEKSEI. - Spanisch. Rubinstein-Aufbau bis Breyer-System. 2.erw.Auflage.
140998: SUGAHARA,HISAO. - Japanese Ink Painting and Calligraphy from the collection of the Tokiwayama Bunko Kamakura, Japan.
54065: SUGARDJITO. - Ecological constraints on the behaviour of Sumatran Orang-utans (Pongo pygmaeus abelii) in The Gunung Leuser National park, Indonesian. Thesis.
46316: SUGIMOTO,KENJI. - Albert Einstein. Die kommentierte Bilddokumentation.
157228: SUH,H.ANNA. - Leonardo da Vinci Notities.
148396: SUHRKAMP. - 50 Jahre Suhrkamp.
109298: SUKONO E.A. - Dan toch maar...! Herinneringen, ervaringen en overpeinzingen van Indonesische adelborsten tijdens en na hun opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder 1949-2009.
143849: SULLIVAN,CAROLINE. - In a different Light 1992.
4809: SULLIVAN,MICHAEL. - Ontmoetingen van oosterse en westerse kunst van de zestiende eeuw tot heden. Vertaald door N.Fuchs-van Waaren.
84403: SULSER,WALTHER. - Die karolingischen Marmorskulpturen von Chur.
74304: SUMMERS,GERALD. - Owned by an Eagle.
25091: SUNIER,A.L.J. - Roofdieren in Artis.
102883: SUNSTEIN,CASS R. - Geruchten. Hoe ze zich verspreiden en waarom we ze geloven.
157427: SUPERVIELLE,JULES. - Poème dits et revécus par l'auteur. La Fable du Mond. Suite de poèmes extraits des volumes 'Choix de poèmes' et Le Corps Tragique. Vinyl Record 33 13. CEP 354.
157428: SUPERVIELLE,JULES. - Poème dits et revécus par l'auteur. Sausir. Suite de poèmes extraits du Forcat Innodent choix de poèmes. Vinyl Record 33 1/3. CEP 353.
154717: SUPRATILAH,BONDAN & BUDI SURADJI. - Pengaruh perbedaan sosio ekonomi terhadap fertilitas dan mortalitas masa kanak-kanak di Indonesia.
143595: SURJOMIHARDJO,ABDURRACHMAN. - Pemekaran Kota - The growth of Jakarte.
83535: SÜSSENBERGER,CLAUS. - Die klaviere des Henkers. Lebenswege zwischen Bastille und Guillotine.
25780: SUTHERLAND,J.A. - Fiction and the Fiction Industry
122639: SUTORIUS,ANNA. - Klein en knuns voor broer en zus. Onder moeders paraplu.
145654: SUTORIUS,ANNA. - Stoute poppenkinderen. Versjes. 1e druk.
32248: SUTORIUS,ANNA. - Feest in 't bosch. Versjes.
159916: SUTTON,JOHN. - Salvia's. Gids voor liefhebbers en vakmensen.
154387: SUEZ-CANAL / SUEZ-KANAAL / QANA EL SUWEIS. - Original lithography: Suez Canal (station near El-Guisr) / SUEZ-KANAAL (station bij El-Guisr).
45956: SUYK,K. - Dwarsgetuigd. Herinneringen van Koop Hoorn-vaarders.
87847: SUYS-REITSMA,S.J. - Het Homerisch epos als orale schepping van een dichter-hetairie.
160071: SUZUKI,TOMOYA. - Decorative arts of Japan / Ard Mhusae na hiérremann
75005: SVENEK,JAROSLAV. - Mineralen.
156524: SVETONIUS,CAIUS. - Tranquillus cum annot. diverforum.
142012: SVEVO,ITALO. - A Life. Translated from the Italin.
87645: SVEVO,ITALO. - Memoir of Italo Svevo. Translated by Isabel Quigly.
76055: SVEVO,ITALO. - De moord in de via Belpoggio en andere verhalen. Vertaald door F.v.d.Velde.
76054: SVEVO,ITALO. - Een geslaagde grap. Vertaald door F.van der Velde.
85100: SVEVO,ITALO. - Dagboek voor mijn verloofde. Vertaald door Jenny Tuin.
87272: SVEVO,ITALO. - Umbertino. Vertaald door F.v.d.Velde.
17425: SVRCEK,M. A.O. - Thieme's paddestoelengids. Nederlands vertaling en bewerking van W.van Katwijk.
130367: SWAGEMAKERS,THEO. - Ere-tentoonstelling Theo Swagemakers 17 oktober - 8 november 1959.
134142: SWAGEMAKERS,PAUL. - Ecologisch kapitaal. Over het belang van aanpassingsvermogen, flexibiliteit en oordeelkundigheid. These.
97757: SWAGEMAKERS,THEO. - 100 jaar Theo Swagemakers. Zoeken naar de waarheid.
137173: SWAIN,HARRIET. - Grote vragen in de wetenschap?
112825: SWANENBURG DE VEYE,G.D. - Paddestoelen.
16971: SWANENBURG DE VEYE,G.D. - Paddenstoelen.
35548: SWAROVSKY, OTT & WUNDERLICH. - De opvoeding, opleiding en africhting van de hond.
153589: SWART,WIL. - Amsterdam-Noord 1850-1930. De geschiedenis achter de feiten.
148608: SWARTE,JOOST. - Talking piatures.
161080: SWARTE,JOOST. - Verjaardagskalender met 12 postkaarten "Lezen brengt u en andere rondom u ernstige schade toe"".
134753: SWARTE,JOOST. - Te Wapen. Met een nawoord van Louise te Pas duBourgh.
161919: SWARTE,JOOST. - Moderne kunst.
53425: SWARTENBROEKX,JOS M.L. - De jacht in België. Gids voor jagers en jachtopzieners.
79314: SWELLENGREBEL,J.L. - In Leijdeckers voetspoor. Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen. Deel I: 1820-1900.
90748: SWIFT,JONATHAN. - Voyages de Gullliver.
62086: SWINDEN,VAN. - Portret van Van Swinden, 19e eeuwse litho.
113001: SWITZAR,SIMON. - With Bauer in the east.
152960: SY-QUIA,NOEL. - Nescafé, Over a cup of coffee. The passion, the stories, the brand. 75 Nescafé.
119183: SYLVA,CARMEN. E.DOEPLER D.J. - Mein Rhein! Dichtungen von Carmen Sylva.
83417: SYLVESTER,DAVID. - Magritte.
153361: SYMPOSION. - De dans van het al. Gnosis in de oudheid. Licht op Nag Hammadj nu.
153362: SYMPOSION. - Geroepen door het wereldhart gehouden op het conferentieoord Renova op 23 mei 2009.
154816: SYMPOSION. - Brahma-Vishnoe-Shiva. De herschepping van de mens.
153278: SYMPOSION. - Het verborgen woord in Islam - Christendom - Jodendom.
1770: UNION GÉNÉRALE DES DISTILLATEURS AGRICOLES. CHAMBRE SYNDICALE. - Mémoire sur le vinage des vins.
132135: SYNGE,THE. - The Synge manuscripts in the Library Trinity College Dublin. A catalogue prepared on the occasion of the Synge centenary exhibition 1971.
145906: SYNGE,J.N. - De Aran-eilanden.
148516: SYPERDA,E. - Tjamsweer en zijn kerkelijk verleden.
148514: SYPERDA,E. - Sibylle van Griethuysen en haar Damster jaren 1644-1654. Een greep uit de geschiedenis van Appingedam.
161148: SYPKENS SMIT,JAN HENDRIK. - Leven en werken van Matthias van Geuns M.D. 1735-1817. These.
151726: SZABLOWSKI,WITOLD. - De moordenaar uit de abrikozenbstad. Een verslag uit Turkije.
79271: SZABLOWSKI,JERZY. - The Flemish tapestries at Wawel Castle in Cracow. Treasures of King Sigismund Augustus Jagiello.
129770: SZARKOWSKI,JOHN. - A maritime album. 100 photographs and their stories. Essays by Richard Benson.
89446: SZÉKELY-LULOFS,MADELON. - Doekoen. Bezorgd en ingeleid door Olf Praamstra & Gerard Termorshuizen.
157172: SZIRMAI,J.A. - Boek Band Kunst. Catalogus van boekbanden door J.A.Szirmai.
82441: SZÖVÉRFFY,JOSEF. - Weltliche Dichtungen des lateinischen Mittelalters. Ein Handbuch. I. Von den Anfängen bis zum Ende der Karolingerzeit.
128205: SZYSZLO,FERNANDO DE. - Fernando De Szyszlo.
20119: TAAL,JOHANNES. - De Goudse kloosters in de middeleeuwem. These.
155481: TABAK,KEES. - No more heroes.
28222: TABAK,WIEBREN & HANS VAN ZWET. - In vredesNaam. De wereldwijde inzet van Nederlandse blauwhelmen.
70894: JANSOMA TABAK. - 'n Goede pijp stoppen? Tabak Jansoma. Advertising cardboard 29 x 21 cm in yellow, green & blue. Designed by R.P.
153614: TABEL,CARL. - Der Jahdgebrauchshund. Erziehen, Abrichten und Führen. 11.Aufl.
36792: TABEL,CARL. - Der Jagd-gebrauchshund seine Erziehung, Abrichtung unf Führung. 5.neubearb.Aufl.
142280: TACITUS,P.CORNELIUS. - Historiae I: Tekst. Vertaald door Dr G.J.D.Aalders.
152786: TACKE,EBERHARD [1903-1989]. - BANDILLA,Dr.H.J. Ex Libris. Drei Frauen.
122701: TACONIS,W.H. & H.JALVING. - Handleiding voor het hardrijden op de schaats.
29258: TADEMA SPORRY,BOB & A.A.TADEMA. - Betoverend Bali.
99588: TAELEN,FELIX JEAN JOSEPH VAN DER [1810-1881]. - Exlibris Van Der Taelen. [Heraldic].
156521: TAFEL. - Tafel der Hooge en Lage Watergetijden, voor iederen dag van het jaar 1863. Uitgerekend in uren en minuten, voor de steden Rotterdam, de Oostzee, Dodrecht, Vlissingen, Brussel, Brielle, Goeree, Zierikzee, Goes, Middelburg, Veere, enz.
152792: TAG,GERHARD [1921-1997]. - TAG,GERHARD. (Exlibris). Schädel.
141647: TAGORE,RABINDRANATH. - Wij-zangen. Gitanjali. Vertaald door Frederik van Eeden. 6e druk.
25541: TAGORE,RABINDRANATH. - De brief van den koning (,,The Post Office''). Spel in twee bedrijven. Vertaald door Henri Borel.
141747: TAILHADE,LAURENT. - Au pays du mufle. Edition définitive.
32654: TAIMANOW,MARK. - Modernes Benoni bis Wolfa-Gambit.
32655: TAIMANOW,MARK. - Nimzowitsch-Indisch. Rubinstein-System bis seltene Fortsetzungen.
31168: TAIMANOW,MARK. - Holländisch bis Bird-Eröffnung.
32656: TAIMANOW,MARK. - Nimzowitsch-Indisch. Sämisch-System bis Leningrader System.
97091: TAIMANOW,MARK. - Königsindisch bis Altindisch.
48364: TAKATORI,JISUKE. - Color atlas of medicinal plants of Japan.
128062: TAKS,AD E.A. - NHDB. 40 jaar NHDB 1968-2008.
71387: TALANOW,JÖRG. - Kiel so wie es war 2.
156103: TALLMAN,KOBUS DE. - Haventerminologie en verdere wetenswaardigheden uit de Rotterdamse haven,
160092: TALLYMAN,KOBUS DE. - Haventermonologie en verdere wetenswaardigheden uit de Rotterdamse haven.
127112: TAMIS,W.L.M. - Changes in the flora of the Netherlands in the 20th century. These.
119650: TAMPON,DE - De Tampon. Kerstnummer 1933.
153074: TAMPON,DE - De Tampon 18. Orgaan voor de leerlingen en oud-leerlingen der School voor de grafische Vakken te Utrecht.
140053: TAMPON,DE - De Tampon. Kerstnummer 1934. Maandblad voor de leerlingen en oud-leerlingen der school voor grafische vakken - Utrecht.
154744: TAMPON,DE - De Tampon. Kerstnummer 1943. Maanfblad voor de leerlingen en oud-leerlingen der School voor de Grafische Vakken.
134239: TAMPON,DE - De Tampon. Kerstnummer 1941. Maandblad voor de Leerlingen en Oud-leerlingen der School voor de Grafische Vakken.
134240: TAMPON,DE - De Tampon. Kerstnummer 1942. Maandblad voor de Leerlingen en Oud-leerlingen der School voor de Grafische Vakken.
18705: TAMSE,C.A. - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
158154: TANG,DIRK J. - Slavernij. Een geschiedenis.
158945: TANGE,GIEL. - Memory Items Completed. Fifteen years of classic photography.
144437: TANJÉ,PIETER (1706-1761) AFTER C.TROOST. - De Wiskonstenaars of het Gevluchte Juffertje / Les Philosophes ou la Fille Echappée.
160210: TANKARD,JUDIRH B. - Gertrude Jekyll and the Country House Garden. From the archieves of County Life.
159391: TANKE,TON. - Wateringen en Kwintheul toen en nu.
142532: TANNER,MICHAEL. - Nietzsche.
156012: TAPIÉ,ALAIN. - Peindre en Normandie, XIXe et XXe siècles.
121874: TÀPIES,ANTONI. - Tàpies. Antoni Tàpies 31 Gemälde und 4 Skulpturen / 31 schilderijen en 4 beelden 1986 Kunstlerhaus Wien Van Abbemuseum Eindhoven.
15428: TAPPAN,E.M. - De geschiedenis van het Grieksche volk. Bewerkt door B.C.Goudsmit.
152793: TAPPERT,FELIX [1880-1957]. - GRABE,FELIX. (Exlibris). Männl. Akt mit Buch.
155652: TARASCOPEDREAM. - Tarascope. Maak je droom waar.
156715: MANCHETTE & TARDI. - De sluipschutters,
97611: DAENINCKX & TARDI. - Le der des ders.
161236: TARRANT,V.E. - Jutland. The German Perspective. A new view of the great battle, 31 m1y 1916.
150460: TARRASCH,SIEGBERT. - Die Schachwettkämpfe Marshall-Tarrsch 1905 - Schlechter- Tarrasch 1911 - Tarrasch-Mieses 1916.
13267: TARRASCH. - Dreihundert Schachpartien. Ein unsystematisches Lehrbuch des Schachspiels für geübte Spieler. 2. gekürzte und durch neue Partien ergänzte Auflage.
150279: TARRASCH,SIEGBERT & CHRISTOPH SCHRÖDER. - Das internationale Schachturnier des Schachclubs Nürnberg im Juli-August 1896. Sammlung sämtlicher Partien.
93528: TAUBER,HENRY. - Max Klingers Exlibriswerk.
140580: TAUBER,HENRY. - Der Deutsche Exlibris-Verein 1891 bis 1943. Seine Geschichte im Kontext von Exlibrisbewegung und Exlibriskunst vornehmlich in Deutschland.
152447: TAUSCHEK,OTTO [1881-1971]. - OSTERTAG-SIEGLE,KARL VON. Ex Libris. Lesender (Halbfigur) in querovalem, girlandegerahmtem Bildfeld.
161769: TAUTZ,JÜRGEN. - Honingbijen. 4e druk.
35258: TAX,M.H. - Atlas van de Nederlandse dagvlinders.
140351: TAYLOR,RICHARD - Symboliek in Kerken en Kathedralen. Oorsprong en betekenis.
76710: TAYLOR,DAVID. - U en uw kat.
160554: TAYLOR,SIMON & DAVID N.LOVIE. - Gateshead. Architecture in a Changing English Urban Landscape.
28324: TAYLOR,HENRY OSBORN. - Thought and expression in the sixteenth century. [1st ediditon].
160556: TAYLOR,SIMON, MALCOLM COOPER & P.S.BARNWELL. - Manchester: The Warehouce Legacy. An introduction and guide.
155559: TAYLOR,RONALD. - Robert Schumann. His Life and Work.
95937: TCHÉKHOV,ANTON. - Oeuvres Tome I: Théâtre complet récits (1882-1886).
77021: TCHÉLÉBI,EVLIYÂ. - La Guerre des Turcs. Récits de batailles.
15666: TEALE,SARAH. - De reuzen. Naar een idee van David Larkin.
151202: TEBBE,F.J.J. E.A. - Encyclopedie van het Koninklijk Huis.
154747: TEEFAF. - Teefaf Maastricht 1998. Handboek 1998 MECC Maastricht The Netherlands 7-15 March 1998.
154748: TEELING,PIET & SJORS FRÖHLICH. - Hallo, met Erik Dekker. Het laatste jaar van een profwielrenner.
159964: TEENINGA,R. - Teeninga. Geschiedenis van een familie uit het Groninger Westerkwartier.
13353: TEENSTRA,ANNO. - De clippers. Een nieuwe geschiedenis van de snelste Nederlandsche zeilschepen uit de tweede helft der 19e eeuw. [1e druk].
77083: TEENSTRA,ANNO. - Nederlandsche volkskunst. Ingeleid door J.De Vries.
7725: TEENSTRA,ANNO. - De clippers. Een nieuwe geschiedenis van de snelste Nederlandsche zeilschepen uit de tweede helft der 19e eeuw. 2e druk.
156321: TEEUW,A. - Kamus Indonesias-Belanda. Indonesisch-Nederlands woordenboek.
134184: TEEUW,A. - Indonesisch-Nederlands woordenboek.
156680: TEEUW,A. - Indonesisch-Nederlands Woordenboek. 4e herz. en uitgebreide druk.
160166: TEEUWISSE,NICOLAAS. - Vom Salon zur Secession. Berliner Kunstleben zwischen Tradition und Aufbruch zur Moderne 1871-1900.
17304: TEEUWISSE,JAN, T.SLAGTER & M.BEERMAND. - Beeldhouwer Pieter d'Hont.
148815: TEGENBOSCH,LAMBERT. - Charlotte van Pallandt. Beelden & tekeningen.
110794: TEGENBOSCH,LAMBERT. - Het waterschap van Kees Bol.
147115: TEGNER,ESAIAS. - Die Frithjofs-Sage. 3.verb.Auflage.
13576: TEIRLINCK,HERMAN. - The man in the mirror.
5448: TEIRLINCK,HERMAN. - De fluitketel. Satyre in twee delen.
25302: TEIXEIRA DE MATTOS,JOSEPH. - Tekeningen van Joseph Teixeira de Mattos.
14476: TEIXEIRA,R.M. - Atlas van de Nederlandse broedvogels.
149740: TEIXEIRA,R.M. - In vogelvlucht. Een selectie van vogels op en rond de boerderij.
113640: TEIXEIRA,LUIS CALVO. - Universal Exhibitions. The World in Seville.
92987: TEKIELA,STAN. - Birds of New York.
146441: TELDERS,C.S. E.A. - Levensbeschrijving van Prof.Mr.B.M.Telders.
131918: TELEKI,ARVED. - TELEKI,MARGOT. Ex Libris. Bird of prey.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints[an error occurred while processing this directive]

9/14