Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
142884: - Armamentaria. Aflevering 15.
46425: CATALOGUS 1965. - De eeuw van Rubens.
140104: CATALOGUS 1991. - Tentoonstelling boekmerken.
47085: CATALOGUS 1967-1968. - Italiaanse tekeningen uit het museum te Rijssel.
47089: CATALOGUS 1977. - Kabinet van tekeningen, 16e en 17e eeuwse Hollandse en Vlaamse tekeningen uit een Amsterdamse verzameling.
142881: - Armamentaria. Aflevering 11.
144487: WARHAMMER 40.000. - Codex: Ultramarines - Imperials - Catachans - Imperial Guard - Orks - Tyranids - Assassins - Wargear - Armageddon - Space Marines - Necrons - Chaos Space Marines - Eldar - Space Wolves - Daemonhunters - Blood Angels - Chaoss Space Marines - Tau & Eye of terror.
47146: - Men only. No. 250 (Vol.63).
135437: - Wielersport. Tijdschrift waarin opgenomen de officiële Mededelingen van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie.
47294: CATALOGUE 1961. - Dessins Hollandais du siècle d'or. Choix de dessins provenant de collections publiques et particulières Néerlandaises.
47543: - Major sports techniques illustrated.
48012: - Naamregister van de respective regeeringen der steeden, in de vergadering van haar Ed.Groot Mog. geen sestie hebbende; Als meede van de collegien der balliuq-, Dykgraaf-, hoog heemraadschappen, enz.
159920: - Húns en Leond yn fûgelflecht sa ''t is is sa't it wie en hoe 't sa kommen is.
48266: - Reglement, lyst en taxt voor de postwagen van Groningen op Coeverden en vice versa rydende.
48961: - Indonesian Forestry Abstracts. Dutch literature until about 1960.
134801: - Der Blausee in Kandertale Ct.Bern. Broschure.
148946: - Nederlandse postzegel 1970. Achtergronden vormgeving emissiegegevens.
50106: CONGRESS 1951. - III. Congrès pour l'avancement des études de stratigraphie et de geologie dur Carbonifère, Heerlen 25-30 juin 1951: Compte rendu.
50272: - Souvenir aan het landgoed ,,De Utrecht''.
50941: - Moscow v. Prague 1946. Moscow - Prague chess match. Seventy-two games with score charts, round by round, résumé and indexes of openings and endings.
157132: - Zesdaagse in de Nieuwe Rai te Amsterdam van 12-18 december ''66.
5201: - Wie niet lacht, krijgt een 8. Bundel ter gelegenheid van het poëzieweekeinde dichter aan huis.
151502: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
135885: - Poëzie is een daad. Gedichten voor Remco Campert.
52261: - Architect 2000. Creative works of Dutch architects.
52338: CATALOGUS 1980. - Willink.
54112: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging ,,De Hoop''. Jaarboekje 1921.
153577: - Klooster-Sermoen, alsmede een verhaal wegens den Oorsprong van den Dobbelsteen, volgens een handschrift van de XVe eeuw, berustende in de verzamelig van A.D.Schinkel.
55537: - Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt en West-Vrieslandt, de 1 July 1747: Overgifte van de posteryen te Schiedam.
5566: - Onze onzalige erfenis.
158298: - American Photography 016.
5594: CATALOGUS 1964. - De grafische '64. Vereniging tot bevordering der grafische kunst.
55978: - Rondom de toren. Uitgegeven t.g.v.h. 25-j. bestaan van De Toren, Weekblad voor de Bommelerwaard.
56157: - World Press Photo 1978.
146606: - Handleiding voor het onderwijs aan nijverheidsscholen voor jongens, zich bepalende tot technisch theoretisch onderwijs, aanpassen aan de nieuwe leerplannen: METAALBEWERKING. Eerste halve jaar. Constructieleer. Smeden-Bankwerkers Electriciens Auto- en rijwielherst. 3e herz.druk.
56374: - Typenblätter österreichischer Elektro- und Diesel-Lokomotiven 1912-1980.
56562: - Wegweis zur Freimaurerei.
128943: CATALOGUS 1987. - Meesterwerken uit de Albertina.
56615: - Österreichische Freimaurerlogen Humanität und Toleranz im 18.Jahrhundert.
56616: - Österreichische Freimaurerlogen Humanität und Toleranz im 18.Jahrhundert. 3.erw.Aufl.
56641: - Het meesterboekje. Maconnieke Stichting Ritus en Tempelbouw.
56694: - Een leerlings-instructie. Overzicht van bouwstukken uit De Vrijmetselaar.
56704: KATALOG 1978-1979. - Verbotene Freimaurerei 1848-1918. Katalog zur Sonderausstellung.
56838: KATALOG 1978-1979. - Klevisches Silber 15.-19.Jahrhundert.
143453: - The Superyachts. Volume two 1989. A boat International Publication.
57184: - Jaarboek binnenvaart 1995.
5721: CATALOGUS 1966. - Corneille.
57355: - De schipper. 19e eeuwse handgekleurde litho. 16,4 x 10 cm. Met 1 vlekje.
57356: - De bergman. 19th century handcoloured lithography 16,4 x 10 cm. With 1 spot.
57357: - De herder. 19th century handcoloured lithography 16,4 x 10 cm. With 1 spot.
57358: - De tuinman. 19th century handcoloured lithography 16,4 x 10 cm. With 1 spot.
57427: - De kleine veerman. Uit het Engelsch. 3e druk.
57434: 2 - Stichting oude Gelderse kerken. Deel 1.
57585: - Tarzan's verhalen uit de tropische wildernis. Bewerkt door W.J.A.Roldanus Jr. 2e druk.
57717: - The Gemmologist. Original Journal of Gemmology. Vol. XXVI.
57728: - Dictionnaire géographique de Vosgien.
57733: - Jubileumboek uitgegeven ter herdenking van het 50-jarig bestaan van de Utrechtse Duitse Herdershonden Vereniging .
57815: - Jaarboek van het centraal bureau voor genealogie en het Iconographische bureau. Deel 28, 1974 - 33, 1979 t/m 51,1997 - 53, 1999 & 59, 2005.
57912: GEDENKBOEK 1912-1987. - Koninklijke watersport-vereeniging 'Loosdrecht' 1912-1987. Uitgegeven t.g.v.h. 75-j. bestaan.
143340: - PEDICURE 1,2 & Pedicure praktijk en Pedicure kwaliteit. 3e herz.druk.
143339: - PEDICURE 1,2 & Pedicure praktijk en Pedicure kwaliteit. 2e herz.druk.
143454: - De Blauwe wimpel. Maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw in de lage landen.
160718: - Nederlandsche Leeuw,De. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en Wapenkunde.
58537: CATALOGUS 2000-2001. - Ieder zijn Domela. Dubbel-expositie van 17 december t/m 4 maart 2001 in twee musea.
58594: - Dokhaven van haven tot afvalwaterzuiveringsinrichting.
58972: - Leeuwarder Courant 1833. No. 15 dinsdag den 19 Februarij.
59143: - Buch und Buchhandel in Zahlen. Ausgabe 1954.
59172: CATALOGUS 1940. - De Nederlandsche boekillustratie in de achttiende eeuw.
59232: - Das Gestaltete Sachbuch und seine Problemen. Das geschichtliche und erdlkundliche Jugendbuch, das Tierbuch.
59268: TELOS. KATALOG 859. - Telos Stempelsystem.
59287: - The Netherlands Printing Industry.
59308: - Tien jaar "De Roos" 1945 - 1955.
59322: - Meulenhoff & Co N.V. Een bijna chronologische schets. 1895/1970 75.
59341: - Oxford Publishing since 1478.
160729: - Nederlandsche Leeuw,De. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en Wapenkunde.
59539: CATALOGUS 1970. - Nederlandse ceramiek 1945-1970.
60084: CATALOGUS 1967. - Geld en glorie.
159419: - Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen. Jaargang 2.
148995: - De Best verzorgde boeken / The best book designs 1991.
60630: - Traditional floral designs. Cd-Rom & book. For Macintosh and Windows.
6070: CATALOGO 1962. - Hernandez Delgadillo,Jose.
64666: - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland.
61414: - Het Leidse Prentenkabinet. De geschiedenis van de verzamelingen.
61463: - World Press Photo 1980.
147534: GEDENKBOEK 1869-1994. - Wanneer ijs en weder Haarlem dienen. 1869-1994 125 jaar IJsclub voor Haarlem en omstreken.
62423: - De Zilveren camera. Jaar te kijk 1993. Het beste van de Nederlandse fotojournalisten en van de fotojournalist van het jaar.
62814: CATALOGUS 1993. - Het goede handgebonden boek. 66 handboekbinders uit acht Europese landen.
62875: - Openingen der moderne schaakpartij en overgang tot het middenspel aan de hand van meesterpartijen der laatste jaren.
140312: - Ex Libris Buchkunst und Angewandte Graphik 1920 & Mitteilungen des Exlibris-Vereins zu Berlin.
63930: CATALOGUS 1959-1960. - Deploeg 22 dec. '59 t.m. 10 jan. '60.
63931: CATALOGUS 1956-1957. - Tentoonstelling van werken van leden der groninger kunstkring ,,de ploeg", in pictura, martinikerkhof, groningen 23 december 1956 tot 6 januari 1957.
63933: CATALOGUS 1957-1958. - Ploeg-tentoonstelling in ,,pictura" martinikerkhof groningen, van 21 december 1957 tot en met 5 januari 1958.
151503: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
64124: - World Press Photo '82.
64267: - De kerk te Velzen [velsen] met haer ruime kerkhof en oude poortjens zo als die zich nogh tegenwoordigh vertonen.
64652: - Nederland in vroeger tijd. Deel IX: Utrecht. Vervolg van de beschrijving van de regeringscolleges en gerechtshoven en geïllustreerde beschrijving van de stad Utrecht.
64665: - Officiële gids voor s-Hertogenbosch en Vught.
64711: - Tuney Tunes. No. 102 - Juli 1952. 16 blz. - No.103 augustus 1952 No. 104 september 1952.
64720: - Gids door Walcheren. 2e druk.
157998: - Van Gogh Museum Journal 2003.
158000: CATALOGUS 1995. - De courtisane & de acteur. Ukiyo-e. Japanse prenten van het Rijksmuseum Amsterdam en Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden.
64987: - The artists art of cooking. Favorite recipes from Phonogram artists the world over.
159512: - Souvenir of PANAMA and the Canal Zone. Transiting the Panama Canal.
66142: - Geïllustreerde plaatbeschrijving gemeente Emmen.
66432: - BAV journaal. Bier en verzamelaarsvereniging. Jaargang 1997, Nr. 2,3,4,5 & 6.
160720: - Nederlandsche Leeuw,De. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en Wapenkunde.
66495: - HARD GRAS. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 38.
131655: - Armamentaria. Aflevering 20.
66879: - Het onkruideboek. Herkennen, begrijpen, onder controle houden en gebruiken van onkruid.
67958: CATALOGUS 1993. - Mexicaanse klederdracht.
68726: - Airnieuws Nederland. Jaargang 13 (no's 146-157).
68727: - Airnieuws Nederland. Jaargang 15 (no's 170-181).
132881: - Französisches Theater der Avantgarde. Audiberti - Tardieu - Schehadé - Adamov - Genêt - Ionesco - Vian - Arrabal.
68968: - Das warder alte Bahnhof.
6982: - De huishoudgids. Verschijnt elken zaterdag onder redactie van N.Cariot.
69979: - The Laugh No.I. The butt of the jokers.
69980: - Taking a smash.
70063: [WILLIAMS]. - Universal murderer or domestic happiness or the Fraternel Tyrant.
35780: CATALOGUS 1976-1977. - Armando. Nieuwe schilderijen en tekeningen, literair werk herenleed.
71125: CATALOGUS 1990. - Hendrik Nicolaas Werkman. Notities van het Groningerland.
7122: - De beklimming van de Mount Everest. De hoogste top der aarde bereikt.
140311: - Ex Libris Buchkunst und Angewandte Graphik 1921 & Mitteilungen des Exlibris-Vereins zu Berlin.
71521: - Topografische kaart van Nederland 1 : 50000. Uitgeven door het Departement van Defensie Topografische Dienst, Delft.
71991: - Subvert comics. No. 1.
72620: - Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1993.
72635: GEDENKBOEK 1925-1985. - 60 jaar vrijwillige brandweer Loosdrecht.
156899: KATALOG 2002. - Sehnsucht und Aufbruch. Der russische Symbolismus als historische und aktuelle Dimension.
72868: - Reformatie stemmen.
72887: - Electro kookboek. 6e druk.
72888: - Electro kookboek. 5e druk.
7291: - Homoeopathisch Maandblad. Uitgegeven vanwege de "Vereeniging tot bevordering der Homoeopathie in Nederland".
73035: - HEGEL-Jahrbuch 1986.
73290: - Help Nederhorst uit de brand! 10 januari 1971.
7343: - Swedish Air Lines, ABA(erotransport).
7345: - Autopost. In samenwerking met: de B.B.N. de Centrale Bond van Transportarbeiders, de Unie van Chauffeurs, de Nederl. Bond van Christel. Fabrieks- en Transportarbeiders. No. 1 - 24.
7450: - Kwik gaat op stap.
151238: - Pijpelijntjes. Infomatie blad over kleipijpen.
151239: - Pijpelijntjes. Infomatie blad over kleipijpen.
151234: - Pijpelijntjes. Infomatie blad over kleipijpen.
151235: - Pijpelijntjes. Infomatie blad over kleipijpen.
151236: - Pijpelijntjes. Infomatie blad over kleipijpen.
151237: - Pijpelijntjes. Infomatie blad over kleipijpen.
75135: - Encomia. Bibliographical Bulletin of the International Courtly Literature Society. 16.
75139: - Encomia. Bibliographical Bulletin of the International Courtly Literature Society. 24-25.
75140: - Encomia. Bibliographical Bulletin of the International Courtly Literature Society. 26..
149378: - Utrechtse Parentelen vóór 1650. Deel 6.
75304: - De plant-bekleeding. Het plantenrijk van Java uit een physiognomisch en physisch-geographisch oogpunt beschouwd.
75373: - Compact provincie atlas 1:50 000: Limburg.
75456: - Hard gras. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 46.
75540: - Zaanse vogels. Vogelbeschermingswacht ,,Zaanstreek".
75611: - Een klap van de molenwiek. Nieuwe verhalen over Don Quichot uit de Lage Landen.
75907: - De mens zoekt zijn weg. Historisch overzicht van de infrastructuur in het Breukelse gebied.
7599: - Regels van het padvindstersspel in Nederland. In opdracht van het Nederlandse Padvindstersgilde.
76045: - HARD GRAS. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 33.
137414: - Punto Assisi e punto Scritto.
137192: - TETS VAN GOUDRIAAN,V. [Exlibris]. Heraldisch.
76810: - Deutschland vor Ort. Geschichten, Mythen, Erinnerungen.
130603: - Oranje in de Omelet. Gelders stripblad. No.2.
77395: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No. 2: De betoverde-schotel of de nieuwsgierigheid gestraft.
77401: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 19: De ezel de hond, de haan en de kat of de Bremer stads muzikanten.
77406: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 24: De gulden palmtak.
77407: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 29: Raminagrobis en de muizen.
77408: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 30: De drie broeders.
77411: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 37: Roodkapje.
77412: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 39: De kater en de jonge musschen.
77413: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 41: Zachteid is beter dan geweld.
77414: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 42: Zachteid is beter dan geweld.
77416: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 45: De nagemaakte wilden.
77417: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 46: De lotgavallen van Paul, den kleinen matroos.
77419: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 52: Martha, de goede kleine huishoudster.
77420: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 53: De belantijke lotgavellen van mijnheer veelvraat.
77421: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 54: De werkelijke geschiedenis van mijnheer Stamelaar.
77424: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 63: Geschiedenis van een wolf.
77428: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 106: Hond en kat, of de slechte buren.
77429: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 107: Geschiedenis van een muisje.
115680: - AUTO-JAHR 7, 1959-1960.
77482: - Nederlandsch leesboek voor de lagere school. Deeltje 8. Reeks B.
78008: - Bijdragen tot de kennis van den Kokospalm (Cocos nucifera L.).
78029: - Bijdragen tot de Taal-. Land en volkenkunde. Deel 146.
64103: - World Press Photo '81.
78099: - Wer nennt die Länder - kennt die Fahnen? Ein Sammelbuch der Fahnen aller Welt.
143293: - ENCOMIA. Bibliographical Bulletin of the International Courtly Literature Society.
127990: - Bouwkundig Weekblad Architectura.
142799: - De monumenten in de Gemeente Maastricht - Aflevering 5.
78437: - De verloren erfenis. Inzicht in de ontwikkeling van het christendom (met het accent op de eerste vijf eeuwen). 2e druk.
140306: - Ex Libris Buchkunst und Angewandte Graphik. Jahrgang 27 Neu Folge Jahrgang 11, 1917 Heft I, II, III/IV und Mitteilungen des Vereins für Exlibriskuns & Gebrauchsgraphik E.V. zu Berlin Heft 1,2 & 3/4.
78681: KATALOG 1976-1977. - Ein Dokument Deutscher Kunst 1901-1976.
78786: - Iepen Fryske kampioenskippen suûtjesilen 1983.
140082: - Baardmans en de Kale III: Hocus Pocus Pas.
141950: - Teyler 1778-1978. Studies en bijdregen over Teylers Stichting naar aanleiding van het tweede eeuwfeest.
140080: - Baardmans en de Kale tegen de Witte hand.
140079: - Stripschap,Het.
79324: - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-80.
160443: - Grafschriften begraafplaats te Ypecolsga gemeente Wymbritseradiel.
80044: - Gesigt van de kerk tot Noordwyk binnen / Vue de l'église de Noordwyk
140078: - Kuifje en 25 jaar tekenstrip 1946-1971.
80283: - Bibliographie. Bedevaart - Pèlerinage - Wallfahrt Maas-Rijn Rhin-Meeuse Rhein-Maas.
80467: KATALOG 1979. - Kostbarkeiten aus kirchlichen Schatzkammern. Goldschmiedekunst in Bistum Regensburg.
80641: - Factors affecting the general status of wild Geese and wild Duck.
80654: - Kaarslicht verenigt.
80755: - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. 2e druk.
80921: KATALOG 1995. - Klassizismus Romantik Realismus. Malerei und Graphik aus sächsischen Kunstsammlungen.
81080: CATALOGUS 1995. - Vlaanderen en Castilla y Léon. Op de drempel van Europa.
81221: - SULA. Club van zeetrekwaarnemers, sectie der Nederlandse Ornithologische Unie. Volume 1 (1987) - 2 (1988) & 3 (1989).
81585: - Repertorium betreffende Nederlandsche / Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst (voornamelijk van tijdschriftenartikelen). Uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundige Bond.
81823: - Hard gras. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 53.
81824: - Hard gras. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 54.
81834: - Toby en Piggel en Trippel naar de kermis. Strips om te lezen en te kleuren.
82037: - Mededelingenblad 56/57 van de Nederlandse ceramiek: De tegelverzameling Nanne Ottema in het gemeentelijk museum Het Princessehof te Leeuwarden door Dingeman Korf.
82116: - Cavaleristisch Tijdschrift. Jaargang 10.
160768: - Nederlandsche Leeuw,De. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en Wapenkunde.
139391: - Houdt u aan den zomerregel op zomerpost.... zomerzegel.
82446: - Rassa Shastra. The science of life's creative forces.
140069: - De Opstoot. Een satirisch blad. Nummer 3 / 24 maart 1982.
82656: - Regionaal-historische bibliografie van Noord- en Zuid-Holland 1983-1986 (met uitzondering van Amsterdam, Haarlem, 's-Gravenhage en Rotterdam).
82687: - Elfstedentocht 1985. De tocht van 21 februari in woord en beeld.
82688: - Elfstedentocht 1986. De tocht van 26 febrauri in woord en beeld.
82861: - Oranje-Vreugde 1936-1937. Hoe het Nederlandsche volk meeleefde in het geluk van zijn kroonprinses...
82896: - Gemeente Nigtevecht 1907. Arrondisement Loenen. Openbare school Hoofd der school: L.F.N.Giel. Lijst, bedoeld in art. 19, eerste lid, der leerplichtwet, van de kinderen die schoolgingen op bovenvermelde school; met aantekeningen van de toelating en afschrijving hebben geleid; voorts van iedere verzuimde schooltijd met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid. Tijdvak 15 januari 1907, tot en met 14 januari 1908.
82899: - Gemeente Nigtevecht 1911. Arrondisement Loenen. Openbare school Hoofd der school: L.F.N.Giel. Lijst, bedoeld in art. 19, eerste lid, der leerplichtwet, van de kinderen die schoolgingen op bovenvermelde school; met aantekeningen van de toelating en afschrijving hebben geleid; voorts van iedere verzuimde schooltijd met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid. Tijdvak 15 januari 1911, tot en met 14 januari 1912.
82900: - Gemeente Nigtevecht 1916. Arrondisement Loenen. Openbare school Hoofd der school: L.F.N.Giel. Lijst, bedoeld in art. 19, eerste lid, der leerplichtwet, van de kinderen die schoolgingen op bovenvermelde school; met aantekeningen van de toelating en afschrijving hebben geleid; voorts van iedere verzuimde schooltijd met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid. Tijdvak 15 januari 1916, tot en met 14 januari 1917.
82901: - Gemeente Nigtevecht 1918. Arrondisement Loenen. Openbare school Hoofd der school: L.F.N.Giel. Lijst, bedoeld in art. 19, eerste lid, der leerplichtwet, van de kinderen die schoolgingen op bovenvermelde school; met aantekeningen van de toelating en afschrijving hebben geleid; voorts van iedere verzuimde schooltijd met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid. Tijdvak 15 januari 1918, tot en met 14 januari 1919.
82903: - Gemeente Nigtevecht 1912. Arrondisement Loenen. Openbare school Hoofd der school: L.F.N.Giel. Lijst, bedoeld in art. 19, eerste lid, der leerplichtwet, van de kinderen die schoolgingen op bovenvermelde school; met aantekeningen van de toelating en afschrijving hebben geleid; voorts van iedere verzuimde schooltijd met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid. Tijdvak 15 januari 1912, tot en met 14 januari 1913.
82916: KATALOG 1977. - Goldschmiedekunst im Kurkölnischen Sauerland aus 8 Jahrhunderten.
82939: - Europia. Insternaal venster op politiek, cultuur en kunst. Nr.11, oktober 2005.
83341: - Kalender voor het jaar 1900. Herald.
136515: - Te voet van Apeldoorn naar Dieren, Zutphen en Deventer.
150125: - L'Architecture D'Aujourd'Hui. Revue Mensuelle.
83405: - Molens van Friesland. Samengesteld ip opdracht van Gedeputeerde Staten van Friesland.
83588: - Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1971 & Beiheft.
83643: - Tijdschrift voor Indische Taal-, land- en Volkenkunde. Deel LXIII, aflevering 2, October - December 1923.
84343: - Nederlands ontwerp bureaus / Dutch design agencies 1994. Grafisch en ruimtelijk ontwerp / Graphic & 3-demensional design. Beroepsvereniging Nederlandse ontwerpers.
84346: - Kinderboekenweek [poster] 2006. Cadeautje van je bieb. Boeken over dieren, de leeuw is los.
84370: - Miss Blanche Album. Serie 3: K.N.V.B. elfatellen.
160796: - Nederlandsche Leeuw,De. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
161179: KATALOG 1974. - Jugen in Wien. Literatur um 1900.
142151: - De tekst heeft een gezicht.
85320: - 2.Internationale Orgeluge Kobenhavn 1960, 8.-12.August.
85372: - Grapheion 18. Yearbook 2005. International revieuw of contemporary prints, book and paper art.
85381: KATALOG 1987. - Gold und Macht. Spanien in der Neuen Welt. Eine Ausstellung anlässlich des 500.Jahrestages der Entdekung Amerika.
85535: - Mijn sterren.
85873: - De Wandelaar. Geïllustreerd Maandblad gewijd aan natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme.
86009: - Referências O Porto na VIII cimeira Ibero-Americana.
146829: - Anthologie des poètes Francais du XIX ème siècle. Volume II: 1818 à 1841.
107432: - Vry Nederland. Nederland Oranje. Jaargang 3, No. 7.
86298: - Medieval art and architecture at Gloucester and Tewkesbury.
86435: - Sjors. Behoort bij Panorama.
142762: - Watch jaarboek 2009. Het meest complete overzicht in de Benelux! Met de nieuwste horloges, technische specificaties en richtprijzen.
123226: - Le Bulletin Horticole. Bi-Mensuel.
123448: - Bulletin du Cercle Floral d'Anvers.
87636: - Veldgids wilde bloemen bomen vogels.
161028: CATALOGUS 1979. - Wilt Hooren 't Woort. Boekdrukkerij en uitgeverij in Hoorn voor het jaar 1700.
115669: - AUTO JAHR Nr. 37, 1989-90.
140635: CATALOGUS 1995. - Antonius. De kleine en de grote.
88044: - Dominica. Report for the years 1963, 1964 and 1965.
88174: - Penguins.
88493: - Het olijfolie boek. Recepten, gebruik en historie.
136314: - Photography Annual of the Netherlands 2.
89095: CATALOGUS 1998-1999. - Praag Art Nouveau. Metamorfoses van een stijl.
159421: - Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen. Jaargang 4.
89390: - De monumenten van Drenthe I: De bouwgeschiedenis van de kerk te Ruinen - De bouwgeschiedenis van het Huis te Echten. De vernieuwing van de plattegrond van Coevorden van 1609-1617 - De Asser IJzergieterij als producent van funerair gietijzer.
89504: - Papua-Neuguinea Tachführer.
89560: - Wereldtentoonstelling van de fotografie. 555 foto's van 264 fotografen uit 30 landen over het thema Wat is de mens?
141738: - Luciani samosatensis colloquia selecta, et Timon. Cebetis Thebani Tabula. Meandri Sententiae Morales. Graece et Latine. Colloquia Luciani et Timonem Notis illustrvit Tiberium Hemsterhuis. Editio Quarta.
90101: - Nobel-Reeks 1953-1953.
90114: - 500 fly dressings illustrated in colour.
134647: - Regeerings-Jubileum van H.M. de Koningin 1898 1923. Officieel programma der feesten te Alkmaar 12-13 September 1923.
90352: - Zesaagse in de Nieuwe Rai te Amsterdam van 12-18 december '66.
131083: - Menukaart Holland-America Line. S.S."Ryndam" Tuesay, August 13th 1957. FIRST CLASS.
90994: - Wens Brief aan mijn eerwaarde heer en ? door J.tsk Junnis Dogter, 1788. Houtsnede. Genummerd 13 of 23 recht boven.
90996: - Kransbrief aan mijn.....onleesbaar, door Jany Reitjes 1781.
90999: - Wenskrans. Blanco. Genummerd 60 rechtboven.
91000: - Wenskrans. De twaalf maanden van het jaar. Blanco. Houtsnede 410 x 330 mm. Genummerd rechtonder 89.
91013: - Wenskrans. Blanco. Genummerd rechtonder No.22.
91372: - Litterarura Serpentium. Tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Doelgroep Slangen.
91412: - Scharenslijper / Gagne-petit.
91418: - La fête de St.Cloud.
91441: - Topografische atlas Ede. Schilders uit de gemeente Ede legden plekjes, ambachten en folkloristische gebruiken vast.
136712: - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland.
91744: - Jaarboek Feyenoord seizoen 1993-'94.
91757: - Tentoonsteling van schilder- en andere werken van levende kunstenaars te Amsterdam in den jare 1868.
137190: - Biema-Hymans,Hannah [Dorothea Josephina] van. [Exlibris]. Heraldisch.
137177: - Weteringschans.
137178: - Kerk bij de Haarlemmerweg.
137174: - Westerkerk.
137176: - Stadsschouwburg.
92204: - Der Kelheimer Hexenhammer. Facsimile-Ausgabe der Original-Handschrift aus dem Kelheimer Stadtarchiv.
136683: - Eisenbahn-Jahrbuch 1966. Eine internationale überblick.
132329: - DEG Jahrbuch 1986 Exlibriskunst und Graphik.
132325: - DEG Jahrbuch 1989 Exlibriskunst und Graphik.
132323: - DEG Jahrbuch 1993 Exlibriskunst und Graphik.
132322: - DEG Jahrbuch 1994 Exlibriskunst und Graphik.
149691: - Nieuw Geuzenliebboek.
132307: - Rellotges del Patrimoni Nacional / Clocks of the Patrimoni Nacional.
92799: - Les orgues de Masevaux. Passé et présant 1966-1986.
92816: - Festschrift zur Wiedereinweihung der Philipp-Furstwängler-Orgel in der Ev.luth.St.Petri-Kirche zu Buxtehude erbaut 1859/59 - eingeweiht 30.Oktober 1859 - restauriert 1983/84 - wiedereingeweiht Fpiphanias (6.Januar) 1985.
93497: KATALOG 1986. - Künstler und Kunst im Exlibris. Internationale Exlibris-Ausstellung.
129097: - Almanak voor watertoerisme 1931.
132136: - Bulletin du Bibliophile. Revue fondée en 1834 III.
117031: - World Press Photo 08. 2008.
94095: - Roy,Cornelis Henricus à. Exlibris van: Corn: Henr: À Roy. Medicinae. Doctor. Heraldisch.
94366: - Olympia,A.S.C. (Wielertijdschrift).
94367: - Olympia,A.S.C. (Wielertijdschrift).
94406: - Anglo-Jewish Notabilities. Their arms and testamentary dispositions.
94430: - Mémoire du mal tentation du bien. Enquête sur le siècle.
94485: - Nederlands grafisch ruimtelijk industrieel ontwerp / Dutch graphic 3-dimensional industrial design '96 / 97.
105931: - Basteria. Tijdschrift van de Nederlandse Malacologische Vereninging. Vol. 70, 2006. No 1-6 in 2 parts.
153072: - Kort ende waerachtigh Verhael - Beschrijvinge van de Schipvaerd by de Hollanders. Verhael van vyd Schepen van Roterdam nae de Straet Magalhabes varend - Schipvaerd vy de Hollanders ghedaen de gantsche kloot des Aerdtbodems.
153073: - Historische Journael vande Voyagie ghedaen met ses Schepen. Voyage ghedaen door de Strate Magalklanes naer de Molucques.
94634: CATALOGUE 1900. - Exposition d'ex-libris 27-30 Octobre 1900.
94673: - Otroski ekslibris.
94744: - Saccharometer, Alkoholmeter und sonstige Aräometer für Brauereien, Brennereien, Loköt-, Hese-, Essig-, Stärkefabriken und verwandte Betriebe der Gärungindutrie.
95303: - Leven voor Ritus en Tempelbouw. Feestbundel aangeboden aan Broeder Herman Brouwer bij zijn afscheid als secreatis en penningmeester van de Maconnieke Stichting Ritus en Tempelbouw.
95397: - Genealogie en de Canon. Deel I.
95537: - Handleiding tot de paardenkennis ten behoeve van de onderofficieren en korporaals der bereden wapens.
161954: - Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond.
95951: - Paralleleditie II. Statenvertaling en (Nieuw Bijbelvertaling] voor de bijbelboeken Genesis, 31 Pslamen, Zachaia / Zacharia, Markus / Marcus, 1 Korinthe / 1 Korinthiërs, Openbaring.
115662: - AUTO-JAHR 29, 1981-82. No.29. L'Année automobile - Autompbile Year.
96579: - Sprookjes van de Efteling 11: Assepoester.
115638: - Auto-Jahr Nr. 28, 1980-1981.
115661: - Auto-Jahr Nr. 26, 1978-79.
130615: - Trouwens. No.1 - Apr. 1979.
97307: - Het Leven. Geillustreerd [Tijdschrift] Jaargang 28, 1933.
97315: - Armamentaria. Aflevering 17, 1982.
97316: - Armamentaria. Aflevering 16, 1981.
97675: - Recepten voor de bereiding van cakes - taarten - flenjes - vlaas - puddingen - ijs - enz. met Scholten's zelfrijzend bakmeel - Scholten's custard powder - Scholten diamond ice cream.
97685: - New in chess 1970-1982. B: 1.d4 1.c4 1.horsef3.
97725: KATALOG 1977. - Französische Zeichnungen aus dem Art Institute of Chicago.
97726: CATALOGUE 1982. - De la Place Louis XV a la Place de la Concorde.
160761: - Nederlandsche Leeuw,De. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en Wapenkunde.
98464: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 14 (1988).
98466: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 19 (1993).
98468: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 22 (1996).
98545: - De gestolen prins.
98546: - De leerling van den toovenaar.
98549: - Het bruggenbouwer.
98550: - De prins als bedelaar.
149764: - Het Ochtendblad.
149678: - Brachytron. Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie.
101316: - St.Nicolaas muziekboek.
98887: - Drei Schweizerische Exlibris-Künstler. Den Teilnehmers des XVII. Internationalen Exlibris-Kongresse 1978 in Lugano / Scheiz überrecht vom Schweizerischen Ex Libris Club - To the participants of the XVIIth International Exlibris Congress of 1978 at Luga / Switzerland.
135552: - A Golden Tyme Indeid. 200 years of golf history at Royal Montrose.
98935: - Schweizerische Blätter für Ex Libris-Sammler. Jahrgang III / Feuilles Suisses pour collectionneurs d'exlibris. Année III.
99233: - Österreichisches Jahrbuch für Exlibris und Gebrauchs Graphik. Band 31, 1936.
99730: - CRIGHTON STUART,J.F.D. [Bookplate]. Amorial.
99735: - LAURENCE,RONALD ALEXANDER [Bookplate]. Amorial.
9975: - Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten.
99841: B.N.E.L. - 16 Ex-Libris. Alcuni artisti de la B.N.E.L.
102056: - Piccolo. Weekblad.
99890: CATALOGUS 1988. - Willink natuurlijk. Carel Willinks kijk op de natuur.
99946: - University of Notredame. John Augustine Zahmasa Dante Library.
121939: - Histoire du livre et de l'imprimerie en Belgique des origines a nos jours. Sixième et dernière partie.
121981: - Jubileumnummer Hotelwereld. Uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van ,,Horecaf".
121999: - Hotel-Adresboek tevens toeristengids voor geheel Nederland en Vlaams-België. Bevattende de adressen van hotels, café-restaurants en voornaamsste pensions in Nederland, alsmede plaatbeschrijving van de belangrijkste toerististenplaatsen in Nederland en Vlaams-België. Jaarganf 1952-1953.
122006: - Onthaal met Kaapse Wyne. Keuse Bewaring Bediening Wynkookuns Resepte. 4e uitgave.
122091: CATALOGUS 1968. - Tsjechoslowaakse grafici. Tentoonstelling van boekillustraties, exlibris en postzegels uit Tsjechoslowakij, uit de verzameling van ir.H.G.J.Schelling te Utrecht.
122092: CATALOGUS 1868. - Tentoonstelling van schilder- en andere werken van levende kunstenaars te Amsterdam in den jare 1968.
130604: - De Zinkpot.
1711: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1932.
1863: - Catalogue des ouvrages sur les vignes Américaines le phylloxera et le vin en vente chez Camille Coulet, libraire-éditeur.
1868: - Ex Libris Buchkunst und angewandte Graphik 1910. Jahrgang 20 - Neue. Folge Jahrgang 4, 1910. Heft I, II, III & IV uns Mitteilungen des Wxlibris-Vereins zu Berlin Jahrgang 4, 1910 Heft 1,2,3 & 4.
1873: - Fête des vignerons,Le. Célébrée depuis plusieurs siècles a Vevey, ses origines, son histoire.
2033: - Fête des vignerons: Vevey 1927. Cartes postales officielles. Série de la noce & Série des saisons.
154780: - Nestorkroniekl. De oudste geschiedenis van het Kievse Rijk. Vertaling Hans Thuis.
126785: - Park und Garten im 19.Jahrhundert. Colloquium der Arbeitstelle 18. Jahrhundert Gesamthochschule Wuppertal. Würzburch und Veitshöchheim 26.-20.September 1976.
147056: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147055: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147146: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1902.
147157: - Vry Nederland. Nederland Oranje.
147158: - Vry Nederland. Nederland Oranje.
147155: - Vry Nederland. Nederland Oranje.
147156: - Vry Nederland. Nederland Oranje.
147152: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1909.
147153: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1910.
147154: - Vry Nederland. Nederland Oranje.
147147: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1903.
147148: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1904.
89121: - Nederlandsche schoolplaten.
154805: - Zoete en hartige hapjes. Recepten die je moet hebben.
159445: - Indië. Geïllusteerd Weekbladf voor Nederland en Koloniën.
136505: - Photography Annual of the Netherlands 14.
130209: - Wonen. Woning. Wet. Wij wonen - 100 jaar Woningwet.
147522: - Fliegende Blätter. Band CVI (106) 2684-2709 & CVII (107) No. 2710-2735.
147523: - Fliegende Blätter. Band XCVI (96) 2423-2448 & XCVII (97) No. 2449-2474.
136533: - Opening SCALA Theater Utrecht 30 augustus 1935.
123734: - Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de kerken. 2e druk.
122870: KATALOG 1988. - Judentum in Wien. Sammlung Max Berger. "Heilige Gemeinde Wien".
122875: - Dictionnaire de Microbiologie. Francais-Anglais-Allemand.
122876: - Dictionnaire Commercial. Francais-Anglais-Allemand.
122885: - Dictionnaire de l'environnement avec index anglais-francais. IIIème édition.
122889: GEDENKBOEK 1982. - 25 jaar NCC. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Nederlandse Caracan Club.
122900: - Beschrijving van de provincie Zuid-Holland behorende bij de waterstaatskaart.
126779: - Philobiblon. Eine Vierteljahrsschrift für Buch- und Graphiksammler.
128052: - World Press Photo 08.
45038: - 45 jaar geschiedenis van een stadion. GALGENWAARD.
153239: - In het spoor van de raad. Zeventien dichters over een gedicht.
161823: - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Jaarboek 2011.
141861: GEDENKBOEK 1931-1991. - Zestig jaar S.V.Spakenburg 1931-1991. SVS zestig jaar lief en leed.
160611: - Itinerary,The. Tracing the refugee routes.
145569: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145570: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145571: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145572: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
157936: KATALOG 1977. - Die Dreissiger Jahre Schaiplatz Deutschland.
143755: - GRAND PRIX Review '90. An autocar & motor special.
145978: - Star Wars Return of the Jedi Calendar 1984.
145979: - Stargate a 16 Month 1995 Calendar.
152741: - New Beetle. De terugkeer van de Kever.'
141079: CATALOGUS 1991. - Uniek en meervoudig - Unique and multiple: Johan van Loon - Piet Stockmans & Jan van der Vaart.
138741: - Rosendaelsche Golf Club 1895-1995.
145558: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
127983: CATALOGUE 1998-1999. - Face à face. Portraits d'artistes dans les collections publiques d'Île-de-France.
126430: - World Press Photo 05. 2005.
127293: - Cahiers du cynema. Numéro spécial: Francois Truffaut.
127500: - Vijftig jaar Erasmusprijs / Fifty years Erasmus prize. 1958-2008.
127509: - Vergeet mij niet. Muzen almanak 1864.
127510: - Vergeet mij niet. Muzen almanak 1863.
127511: - Vergeet mij niet. Muzen almanak 1865.
161108: - Wat ben jij voor portret? Jongerenproject.
141489: GEDENKBOEK 1862-1937. - Rijkskweekschool voor onderwijzers en onverwijzeressen 75 jaar. Haarlem 1862-1937.
126776: - Philobiblon. Eine Vierteljahrsschrift für Buch- und Graphiksammler.
160057: - Bulletin van de Vereeniging voor Japansche Grafiek en Kleinkunst.
160721: - Nederlandsche Leeuw,De. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en Wapenkunde.
144843: - Jan Campert-Stichting Jaarboek 2014.
127054: - Een rappe vlucht in 1961 Jurrien Zaagman.
160126: KATALOG 1983. - Ukiyo-e Bilder einer fliessenden vergängengliche Welt. Japanische Farbholzschnitte des 19.Jahrhunderts Buchillustrationen Handzeichnungen.
160113: CATALOGUS 1962. - Het landschap bij Hokusai.
125705: - Jonge Strijd. Jeugdblad van den Algemeene. Onder redactie van C.W.Jacobsen.
152094: - AMSTERDAM.
152445: - Camina Burana. Kleine bloemlezing uit de Mideleeuwse vagantenpoezie. 2e ver.druk.
125808: - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugdcentrale. [AJC]. Redakteur: Klaas Toornstra.
125809: - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugdcentrale. [AJC]. Redakteur: Klaas Toornstra.
125810: - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugdcentrale. AJC. Redakteur: Koos Vorrink
125812: - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugdcentrale. AJC. Redakteur: Hen van Dijk/
125813: - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugdcentrale. AJC. Redakteur: Hen van Dijk/
125814: - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugdcentrale. AJC. Redakteur: Hen van Dijk/
125815: - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugdcentrale. AJC. Redakteur: Hen van Dijk/
125816: - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugdcentrale. AJC. Redakteur: Hen van Dijk/
125817: - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugdcentrale. AJC. Redakteur: Hen van Dijk/
125819: - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugdcentrale. [AJC]. Redakteur: Klaas Toornstra.
125820: - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugdcentrale. [AJC]. Redakteur: Klaas Toornstra.
125821: - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugdcentrale. [AJC]. Redakteur: Henk van Dijk.
125822: - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugdcentrale. AJC. Redakteur: Koos Vorrink
125823: - Vrijheid Arbeid Brood! Wekelijksch Colportage-Orgaan van N.V.V. en S.D.A.P. Uitgave van het Bureau van Actie en Propaganda tegen Fascisme en Communisme. [Redaktie: Meijer Sluijser].
125824: - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugdcentrale. [AJC]. Redakteur: Koos Vorrink.
125825: - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugdcentrale. [AJC]. Redakteur: Klaas Toornstra.
125827: - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugdcentrale. [AJC]. Redakteur: Koos Vorrink.
125828: - Kweekelingenbode. Orgaan voor Kweekelingen en Oud-Kweekelingen.
125830: - De Kern. Leidersblad der Arbeiders-Jeugd-Centrale. AJC. Onder redactie van Koos Vorrink.
125831: - De Kern. Leidersblad der Arbeiders-Jeugd-Centrale [AJC] en de Jeugdraad van het Nederlandsch Verbond v. Vakvereenigingen. Redactie: Henk van Dijk.
125832: - De Kern. Leidersblad der Arbeiders-Jeugd-Centrale. AJC. Onder redactie van Koos Vorrink.
125834: - De Kern. Leidersblad der Arbeiders-Jeugd-Centrale. AJC. Onder redactie van Wim van Halm, Rein Kruk, Piet Dijkstra & Ber Drukker.
125838: - Jonge Kracht. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale.
127999: - Architectura. Weekblad v.h. Genootschap ,Architectura et Amicitia'.
143174: CATALOGUE 2000-2001. - Méditeranée de Courbet à Matisse.
144665: - Album voor het verzamelen der plaatjes van den geïllustreerden scheurkalender ,,Mooi Nederland" voor het jaar 1916.
125899: - De Wiekslag. Het blad van de Rode Valken. A.J.C. Amsterdam.
125902: - Proces verslag over de strafzaak van het Sowjet-vijandelijke Trotzkistische centrum. Behandeld voor het militaire collecge van het hoge gerechtshof van de U.S.S.R. op 23-30Januari 1937 tegen L.J.Pjatakow, K.B.Radek, G.J.Sokolnikow, L.P.Serebrkakow, N.I.Moeralow, J.A.Liefsjits, J.N.Drobnis, M.S.Bogoeslawski, I.A.Knjazew, S.A.Rataitsjak, B.O.Narkin, A.A.Sjestow, M.S.Stoilow, J.D.Terok, I.J.Hrasje, H.J.Poesjin en V.W.Arnold, aangeklaagd van landsverraad, spionnage, diversie, sabotage en van de voorbereiding van terroristische daden, d.w.z. misdaden volgens artikel 58 van het strafwetboek van de R.S.F.S.R.
125911: A.J.C. - Het prentenboek van de Rode Nederzetting 1938. Tweede week.
125914: A.J.C. - De grote reis naar het Rode Valkennest te Vierhouten in het jaar X (1940) van de rode nederzetting.
125915: - Kampmorgenzang. Een bonte bundel Rode Valkenliederen.
125920: A.J.C. - Het werk met onze Zwaluwen.
125923: - De Ploeg. Geillustreerd Maandblad. Onder leiding van L.Simons.
125924: - De Wiekslag. Het blad van de Rode Valken. [A.J.C.].
125925: - Wording. Maandblad voor volksontwikkeling.
127053: - Puur schoonheid uit 1961 Ineke van Alphen.
126774: - Philobiblon. Eine Vierteljahrsschrift für Buch- und Graphiksammler.
127052: - Edu Novo. Orgel cursus. Organ course.
146604: - Handleiding voor het onderwijs aan nijverheidsscholen voor jongens, zich bepalende tot technisch theoretisch onderwijs, aanpassen aan de nieuwe leerplannen: METAALBEWERKING. Eerste halve jaar. MATERIALENKENNIS. Smeden-Bankwerkers Auto- en rijwieltechn. Instrumentmakers Electriciens. 4e herz.druk.
40074: - World Press Photo 1993.
45112: - World Press Photo 1989.
129466: CATALOGUE 1989. - 1789 Le Patrimoine libéré. 200 trésors entrés à la Bibliothèque Nationale de 1789 à 1799.
147460: - Wetten van het Natuurkundig Leesgezelschap onder de zinspreuk Frui Paratis. 76 artikelen & Wetten van het Natuur en Geneeskundig Lees-gezelschap onder de zinspreuk Frui Paratis. 96 artikelen.
152443: - Camina Burana. Kleine bloemlezing uit de Middeleeuwse vagantenpoesie.
136310: - Photography Annual of the Netherlands 7, 1996/97.
146878: - Het Starnmeerboek 1643-1993.
126597: - Van koken en stoken. "Hou zadel,,
126609: - Rexena Vanille Pudding. 5 losse recepten.
126612: - Quaker Wenken voor de Gezonbdheid.
126614: - Rexena recepten. Rexena Custard.
126644: [GROSMAN,JACOBUS]. - Gijsje Goochem's Guitenstreken. 5 de Boek.
20610: - Levensgemeenschappen. Rijksinstituut voor Natuurbeheer.
26590: - Welkom bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V.
160623: - L'Amour et les Graces & Souvernir des Dames.
50067: - Gelders molenboek. Samengesteld in opdracht van het provinciaal bestuur van Gelderland.
157800: - Hollands kustpad. Lange-afstand wandelpad 5-2/5-3 Hoek van Holland - Den Helder 213 km.
149257: - Tien eeuwen in Rijn en Gouwe.
14165: CATALOGUE 1979. - Paris - Moscou 1900-1930. Arts plastiques. Art appliqués et objets utilitaires. Architecture-urbanisme. Agitprop. Affiche. Théatre-ballet. Littérature. Musique. Cinéma. Photo créative.
140441: CATALOGUS 1998-1999. - Kunst als Passie.
141486: - Surabaya Ludiek H.B.S. en S.S.V.
144113: - Art, Science and Technology., The Genius of Leonardo.
141087: CATALOGUE 1992-1994. - Tracing An-Sky. Jewish Collections from the State Ethnographic Museum in St Petersburg.
157672: CATALOGO 1993. - Festegem Miro.
133132: A.J.C. - A.J.C. Amsterdam 11 mei 1945.
154177: CATALOGUS 1982. - René Magritte en het Surrealisme in België.
136427: - Die Höllentalbahn. Von Freiburg in den Schwarzwald.
145377: - Dutch Interior Collections 2002.
145349: - Inzake Schoonheid / Inspiring Space. Jaargang 2 - Nr. 3: De gulden snede in stad en ommeland.
145345: - Stoelen.
151490: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
148940: - Dienstregeling ingaande 15 Mei 1949 N.B.M. N.V. Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij.
161746: - 35 verschillende 20e eeuwse Nederlandse ex libris met SCHEDELS / 35 different 20th century Dutch bookplates with SKULLS.
154033: CONGRESS 1996. - 28th International Geographical Congress The Hague August 4-10 1996. Abstract Book. Land, Sea and Human Effort.
154034: CATALOGUS 2005. - Xianfëng! Beeldhouwkunst van de Chinese avant-garde / Chinese avant-garde sculpture.
151491: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
145178: CATALOGUS 1976. - Reprospectief.
152731: - Mededelingenblad 106/107 Nederlandse vereniging van vrienden van de ceramiek.
145154: - De mooiste voor vandaag.
146600: - Handleiding voor het onderwijs aan nijverheidsscholen voor jongens, zich bepalende tot technisch theoretisch onderwijs, aanpassen aan de nieuwe leerplannen: METAALBEWERKING. Tweede halve jaar. Smeden-Bankwerkers insrumentmakers electriciens auto- en rijwilherst. 2e herz.druk.
147484: - Mededeelingen van het Museum voor het Gooi en omstreken 1941.
160787: - Nederlandsche Leeuw,De. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en Wapenkunde.
145111: GRAPHIS 300. - November/December 1995.
160734: - Nederlandsche Leeuw,De. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en Wapenkunde.
145053: CATALOGUE 2001. - Le Lion le Lys l'Abeille.
145034: CATALOGUS 1995. - Fiamminghi a Roma 1508 / 1608. Kunstenaars uit de Nederlanden en jet Prinsdom Luik te Rome tijdens de Renaiccance.
144978: - Concordantie op den bijbel in de nieuwe vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
23151: - Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond.
24535: - Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond.
141084: - The Senior Scout Handbook.
161973: GEDENKBOEK 1930-2005. - B.V. zal wezen, B.V. zal zijn. 1930-2005 Best Voortuir 75 jaar.
130240: CATALOGUE 1989. - Eloge de la navigation Hollandsaie au XVIIe siecle. Tableaux, dessins et gravures de la mer et des rivages dans la collection Frits Lugt.
40284: - NEXUS. Nr. 32.
157190: - ANWB Topografische Atlas Noord-Holland 1:25 000.
133216: CATALOGUS 1987. - Acruele kunst in Oostenrijk.
158957: - Wild Birds of Japan.
160728: - Nederlandsche Leeuw,De. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en Wapenkunde.
145573: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145574: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145575: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145576: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145577: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
148356: - Festschrift zur Jahrttausendfeier der Stadt Bautzen 1933.
147541: - Dictionnaire Francais Persan. Sïd Naficy. Tome I & II. 6me edition.
157420: - Package Design in Japan.
77198: A.G.N. - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 6: Nieuwe tijd.
145512: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
146233: - Printen fan âld Driezum, Wâlterswâld eb Damwâld.
146247: - Kookschool II. 588 recepten stap voor stap.
146249: - De grote encyclopedie van de fascinerende KOI.
146289: - De Wandelaar. Geïllustreerd Maandblad gewijd aan natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme.
146320: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146321: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146322: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146323: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146324: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146326: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146327: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146328: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146329: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146330: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146331: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146332: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146333: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146336: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146337: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146338: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146339: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146340: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146341: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146342: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146343: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146344: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146345: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146346: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146347: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146348: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146349: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146351: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146352: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146353: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146354: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146355: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146375: - Quaestiones Annui Concursus Mechliniensis una cum responsionibus, an anno 1745 usque ad annum 1782 inclusivé. Editio Nova.
146387: GEDENKBOEK 1902-1927. - Gedenkboek U.V.V. 1902-10 September 1927. Utrechtse Voetbal Vereeniging.
146389: GEDENKBOEK 1919-1949. - Dertig jaren Elinkwijk.
158270: - Forward. Een eeuw geboekt 1903-2003. Deel 1 & 2.
146479: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146480: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146481: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146482: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146484: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146485: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146486: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146488: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146489: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146490: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146491: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146492: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146493: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146494: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146495: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146496: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146497: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
146498: - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst.
15591: GEDENKBOEK 1924-1974. - 50 jaar vrijwillige brandweer Huizen N-H.
39911: - Huizen in oude ansichten.
61186: GEDENKBOEK 1912-1937. - Nederlandsch Olympisch Comité Federatie voor Lichaamsvaardigheid. Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan 1912-1917.
62837: - Neues Deutsch-Holländisches und Holländisch-Deutsches Handwörterbuch. Ganz neu bearbeitet von zwei in beiden Sprachen erfahrenen Männern, mit einigen tausend neuen Wörtern vermehrt, und mit einem fünffachen Anhang versehen. 3., gänzlich umgearbeite und verbesserte Auflage.
72594: - De gans. Geschiedenis - folklore - oude recepten. 34 recepten van Hermano Pontoni. 41 recepten van de beroemdste koks van Italië.
80555: - Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte. Band 16, 1977.
85870: - De Wandelaar. Geïllustreerd Maandblad gewijd aan natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme.
158293: - American Photograhy 14.
93179: - Pijpelijntjes. Nieuwsbulletin Pijpenkamer ICON. Jaargang 2.
93182: - Pijpelijntjes. Nieuwsbulletin Pijpenkamer ICON. Jaargang 3.
158073: [LACOMBE,JACQUE 1729-1811]. - Recueil des Planches du Dictionnaire Encyclopedique des Amusements des Sciences Mathématiques et Physiques.
12854: - Jongens en meisjes spelen.
45958: - De Amsterdamse School, 1910-1930. 2e druk.
161000: CATALOGUS 1992. - America. Bruid van de zon. 500 jaar Latijns-Amerika en de Lage Landen.
18342: - Reglement voor de verveening van den Akerpolder, onder Sloten c.a.
151893: CATALOGUE 2005. - La Collection Brasiliana. Les peintres voyageurs romantiques au Brësel (1820-1870).
151888: CATALOGUE 1997. - L'Impératrice Joséphine et les Sciences Naturrelles.
125906: A.J.C. - Koekoek. Cuckoo. Kukker. Coucou. Kuckuck. 25 liederen voor de Internationale Rode Nederzetting.
125909: A.J.C. - In de storm van de tijd. De jeugd en de krisis.
160000: - Candy. The first Transversal Style Magazine. Special edition 4th issue - Summer 2012: Tilda Swinton. The extra extravafance issue.
23097: - RICHTING. Maandblad voor lichamelijke opvoeding en sport.
155130: - Raster 74. Tijdschrift in boekvorm.
86443: - Sjors. Behoort bij Panorama.
158672: ARCHIPRIX 2010. - De beste Nederlandse afstudeerplanen architectuur/stedenbouw, landschapsarchitectuur / The best Dutch graduation projects architecture, urban desig, landscape architetcture.
158006: - Nederland in oorlogstijs. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
7508: GEDENKBOEK 1906-1946. - Veertig jaren onderzeedienst 1906-1946. Uitgegeven t.g.v.h. 40-jarig bestaan van Hr Ms Onderzeedienst.
161030: - Mechelen Antiquarenbeurs / Foire du Livre Ancien Malines. 24 jaar 25 années 1992-1016. Herinneringen Souvenirs 2016.
116807: DIDEROT & D'ALEMBERT. - L'Encyclopedie: SERRURIER.
159739: AA,A.J.VAN DER. - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. 14 delen (inclusief supplement deel).
113814: AA,A.J.VAN DER. - Nederlands Oost-Indië, of beschrijving der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië. Deel 4.
113741: AA,A.J.VAN DER. - Nederlands Oost-Indië, of beschrijving der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië. Deel 1.
113772: AA,A.J.VAN DER. - Nederlands Oost-Indië, of beschrijving der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië. Deel 3.
141691: AA,A.J.VAN DER. & WATTS,DAVID. - Beschrijving van den Krimpenrewaard en den Lopikerwaard.
106288: AABER,GEERT. - Schepen op rivier en zee met de etsnaald vastgelegt door Rudolf Schönberg. Ingeleid door Geert Aaber.
64120: AALBERS,C. - Hoenders. Een hobby bij huis.
20786: AALBERS,C. - Encyclopedie voor de (dwerg)hoenderliefhebber.
136345: AALBERSBERG,H.C.F.L. - Eerste hulp bij plotseling voorkomende ziektetoestanden.
7177: AANDEEL. - Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij Magalhaensplein gevestigd te Amsterdam. Bewijs van aandeel groot vijf honderd gulden aan toonder.
98479: AANDEEL. - KNTU. Koninklijke Nederlandse Textiel-Unie N.V. gevestig te Enschede. Certificaat aan toonder tot een nominaal bedrag van eenduizend gulde aan gewone aandelen in bovenvermelde vennootschat.
137373: SHARE / AANDEEL. - Administratiekantoor van aandeelen der Wabash Railway Company, N.V. gevestigd te Amsterdam. Certificaat van $1000.- Gewone Aandeelen Wabash Railway Company.
137375: SHARE / AANDEEL. - OOst-Java Stoomtram-Maatschappij N.V. gevestigd te 's-Gravenhage. Geoon Aandeel Een Honderd Gulden aan Toonder.
98480: AANDEEL. - KNTU. Koninklijke Nederlandse Textiel-Unie N.V. gevestig te Enschede. Certificaat aan toonder tot een nominaal bedrag van eenduizend gulde aan gewone aandelen in bovenvermelde vennootschap.
160938: AANGEENBRUG,D.L. - De profeet Elísa. Meditatie over de profeet E'lisa, geschreven door: Ds.D.l.Aangeenbrug in "De Wachter Sions" van: 1962-1968.
160667: AANGEENBRUG,D.L. - De profeet Elía. Meditaties over de profeel Elía, geschreven door: ds D.Al.Aangeenbrug in "De wachter Sions"" van: 1954-1952.
160740: AANGEENBRUG,D.L. - De Heidelbergse catechismus in 53 predikaties.
62912: AAR,J.VAN DER & M.N.J.LUCASSEN. - Driehuis, Velserbroek en de Zuid- en Noord-Spaandammerpolder.
148458: AARSEN,H.VAN. - AARSEN,DR.H.VAN. Ex Libris. Zittende man in bibliotheek.
157706: AART,DICK VAN DER. - Spionage vanuit de lucht. Geheime verkenningsvluchten van oost en west.
108061: AARTS,JOHANNES JOSEPHUS [1871-1934]. - Zonder Naam [=G.H.'s-Gravesande Pannekoek Ex Libris]. Skelet met stapel boeken
121642: AARTS,JOHANNES JOSEPHUS [1871-1934]. - De dood met stapel boeken.
108060: AARTS,JOHANNES JOSEPHUS [1871-1934]. - SCHOLTEN,Mr Gerbert. Exlibris. Heraldisch.
108058: AARTS,JOHANNES JOSEPHUS [1871-1934]. - SCHOLTEN,Mr GERBERT. Exlibris. Heraldisch.
130945: AARTSE,EES. - Flora van de duin- en bollenstreek.
108063: ABBELEVEN,WILLEM ALBERT [1903-1967]. - Vrijheid. Vogel op tak met zon en vogelhuis.
148460: ABBELEVEN,WILLEM ALBERT [1903-1967]. - Vrij...! Vogel zittend op een tak, opkomende zon & openstaande vogelkooi.
142650: ABBING,C.A. - Beknopte geschiedenis der stad Hoorn, en verhaal van de stichting, voltooijing en verfraaijing van de Groote Kerk, tot op den brand, die haar vernielde op den 3den Augustus 1838.
48049: ABBINK,A.L. & W.E.L.TE MEIJ. - Menus historiques.
46322: ABDUKL-WAHHAB,MUHAMMAD BIN. - Kitab At-Tauhid. The book of Monotheism.
103429: ABEL,GERRIE E.A. - Broedvogels in Nieuwegein. Waar, hoeveel en trends.
20325: ABEL,GERRIE A.O. - De vogels van Nieuwegein. Vogels in een veranderend landschap.
138856: ABELS,PAUL - Coltrane's stilte. 7 Herinneringen.
158933: ABELS,MARIEKE. - Tussen sloer en heilige. Beeld en zelfbeeld van Goudse en Haarlemse kloppen in de Zeventiende eeuw.
156305: ABELS,PAUL - Motorrrrrarira. Vrouwen mannen motorfietsen. 2e druk.
144909: ABELS,HERMANN. - Beiträge zu Heeder Ortsgeschichte.
82717: ABERSON,G.J. & A.J.J.STEGEMAN. - Olst. Een wandeling door het verleden.
159831: ABMA,G. - Ljouweteradiel. De voortrefffelijckste voorstemmende ende meest contibuerende grieterij van Oostergoo.
100357: ABRAHAM,JEAN-FRANZ E.A. - Natuursteen in het werk van Victor Horta.
154220: ABRAHAMS,J.A. - De Rabobank Hilvarenbeek in vogelvlucht. De geschiedenis van de Beekse Boerenleenbank gedurende de periode 1916-1983.
7641: ABRAHAMSE,JAN, W.JOENJE & N.V.LEEUWEN-SEELT. - Waddenzee. Natuurgbied van Nederland, Duitsland en Denemarken.
28244: ABRAHAMSE,J. E.A. - Het Drentse landschap. 2e druk.
149342: ABRAHAMSE,JAN, MARIEKE BEMELMAN & MARTIN HILLENGA. - Wadden verhalend landschap. Cultuurhistorische reis langs de waddenkunst van Denemarken, Duitsland en Nederland.
4053: ABRAMSZ,S. - Van Sinterklaas en Oieterbaas. 4e druk.
64404: ABRAMSZ,S. E.V.A. - Wie leest er mee? Geïllustreerde vertellingen voor jongens en meisjes.
57795: ABRANSON,ERIK. - Beroemde schepen.
115981: ABRANTÈS,DUCHESS OF. - The memoirs of the Duchess of Abrantès 1830. With an introduction by Louis Loviot. Translated by Gearard Shelley.
159011: ABREU MOUSINHO,MANUEL DE. - Breve discurso em que se conta a conquista do Reino Do Pegu na India oriental.
49776: ACATOS,SYLVIO. - Parsc nationaux des Etats-Unis.
149036: ACHDJIAN,ALBERT. - Un Art fondamental LE TAPIS / A fundamental art THE RUG.
111686: ACHTELSTETTER,GEORG [1883-1973]. - RENGLY,AUGUST. Ex Libris. Münchner Kindl.
124975: ACHTEN,ANTOINE, HANS VAN DER MARKT & TIMO DE RIJK. - Dutch Design Jaarboek 2011 / Dutch Design Yearbook 2011.
127163: ACHTERBERG,GERRIT. - Achtergebleven gedichten.
56047: ACHTERBERG,GERRIT. - Kleine kaballistiek voor kinderen.
142796: ACHTERBERG,GERRIT. - Osmose. Een bundel gedichten. [1e druk].
111495: ACHTERBERGH,VAN E.A. - Jan De Rooden keramisch kunstenaar / Ceramic artist.
146028: ACKERMAN,LOWELL. - The Biology, Husbandry and health care of Reptiles. Volume I,II & III.
123208: ACKET,DÉSIRÉ [1905-1987]. - 25 verschillende gelegenheidsgrafieken.
159850: ADAM,WILLIAM. - Architectural Heritage I: William Adam.
122728: ADAM,IVOR - SG. Exlibris. Erotisch.
122730: ADAM,IVOR - Zonder naam. Exlibris? Erotisch.,
160473: ADAM,HANS & GERHARD CZIHAK. - Arbeitsmethoden der makrokopischen en mikroskopischen Anatomie. Ein Laborarotiumshandbuch für Biologen, Mediziner und technische Hilfkräfte.
63940: ADAMA VAN SCHELTEMA,F. - Über die Entwicklung der Abendmahlsdarstellung von der byzantinischen Mosaikkunst bis zur niederländischen Malerei des 17.Jahrhunderts.
36288: ADAMA VAN SCHELTEM,C.A. - Charles Haddon Spurgeon. 1e druk.
120359: ADAMI,JOHANN SAMUELIS [ALIAS MISANDERS]. - Tractat von der Polygamiâ, oder Vielweibery.....
160677: ADAMO,PETER D' & CATHERIBE WHITNEY. - Het bloedgroepdieet kookboek. 4e druk.
87858: ADAMOVA,A. & T.GRECK. - Miniatures from Kashmirian manuscripts.
140610: ADAMS,HENRY, MARGARET C.COMRADS & ANNEGRET HOBERG. - Albert Bloch the American Blue Rider.
136474: ADAMS,PAUL & STEPHAN UNSER. - Märklin. Jaarboek 205 De grote kleine wereld van märklin HO. Tot in de kleinste details: Märklin Z. Echt groot met Märklin 1.
90427: ADDINK-SAMPLONIUS,MARIANNE. - Urnen delven. Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken.
100457: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - SCHREIBER,WALTHER Aus der Bibliothek von. Mädschenreigen um Venus von Milo.
100437: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - EDELMANN,DR.MAX. Ex-libris. Edelmann und Diener zu Pferde.
100438: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - ENGELS,EDWIN. Ex-Libris. Literat betrachtet Bild, weibliche Akt von Hinten.
100445: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - KLÜBER,DR.J. Ex libris 1915. Mutter mit Kind am Wegkreuz vor brennendem Dorf.
100449: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - KOCHENBURGER,KÄTE Ex libris. Geschenken austtellende Frau in mitten von Kinder.
100451: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - NATHANSOHN,JULIUS. Weibliche Faun auf Panter.
100453: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - ROESSLER,ARTHUR Aus der Bücherei des. Paar auf von Tieren bevölterten Wiese.
100456: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - SCHÖNEBORN,UTTA Ex libris. Auf Wiese sitzendes Mädschen, von Taube Brief empangend.
100460: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - TUSCH,PAUL. Ex-libris. Sitzende Jäger mit Kind auf Büchern.
100462: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - VIDENZ,PAUL Ex-Libris. Krieger im Spielschiff.
100464: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - Wir ziehen Um! Wir Wohnen jetzt Editharing Nr. 37 Curt Ramdohr mit Weib, Bub, Mädel und Hund Magdeburg April 1911.
100463: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - WILD,O. Ex-Libris. Stakender Kahnfahrer.
100459: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - STRASSER,DR.AUGUST Ex-Libris. Hanen Justitia.
100458: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - SCHULZ-EULER,CARL FR. Ex-Libris. Vor Sphinx Knieder.
100454: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - ROZSNYAYMÉ-PRIELLE,CORNELIA. Ex-Libris. Biedermaier Paar in Garten mit Bank und Sphinx.
100452: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - PRETTNER,DR.AUGUST Ex Libris. Trauernde Engel über verbranntem Land.
100448: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - KOCHENBURGER,KÄTE Ex libris. Geschenken austtellende Frau in Mitten von Kinder.
100446: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - KLÜBER,DR.J. Kriegliteratur. Weinende Frau am Wegkreuz.
100447: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - KLÜBER,DR.JOSEPH. Aus den Büchern von. Geist Übergschnappt No. 6.
100444: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - KLÜBER,DR.J. Ex libris. Faschngsgast cor Gittertor maskenball-Gesellschaft.
100443: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - HOSCHEK,RUDOLF VON Ex-libris. Märchenfiguren an Quelle.
100439: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - FRANSEL,OTTO. Ex-libris. Der Verteidiger.
100436: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - DROBNER,GUSTL. Kind und Vögel mit Kirschen.
100434: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - BURKHARDT,MARTHA. Lesende Malerin auf Schnecke.
100380: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - BIERBAUM,OTTO JULIUS und GEMMA. Ex-Libris. Handkuss.
111678: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - KREHL,De.ANT. Ex Libris. Frau führ Mann am Zügel.
99748: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - NEUMEIER,HEDY Ex Libris. Von Kinder umringt Spielzeug austellende Frau.
99750: ADE,MATHILDE [1877-1953]. - NEUMEIER,HEDY Ex Libris. Von Kinder umringt Spielzeug austellende Frau.
161505: ADELAAR,DICK E.A. - Frank Dekkers oorverdovend stil.
153787: JAARBOEKJE ADELBORSTEN., - Jaarboekje der Adelborsten en adspirant-administrateurs. Jaargang 43, 1914.
24028: ADELS,WIERD. HODGES,CHARLES HOWARD [LONDON 1764 - 1837 AMSTERDAM] AFTER JACOBUS PERKOIS [MIDDELBURG 1756-1804]. - Portrait (mezzotint) of Wierd Adels. Stuurman op het Hollandsch Kof Schip De Bloeyende Blom, die zig van dezen bodem, na dat dezelve door de Franschen genomen, met veel bravoure meester gemaakt en den 6 Augustus te Hellervoer opgebracht heeft.
98011: ADELY,EMMANUEL. - Genèse. Plateaux & Chronologie.
71199: ADITIRTO,J., H.J.BOUKEMA & P.A.STELDER. - Buku Bacaan Bahasa Belanda. Jilid I & II.
58149: ADKINS,DIANA. - Introduction confrontation. Part I.
151114: ADLARD COLES,K. - Mijn zeilersleven.
131776: ADLER,LETA. - A.F.[=Frans Adler]. Ex libris. Writing.
141971: ADLER,LAURE - Dans les pas de Hannah Arendt.
117979: ADOLF,R. - Handleiding voor decoratief teekenen. Methodisch ontwerpen van vlak-ornament naar plant- en bloemvormen.
160577: ADRIAANS. - Adriaans zonder land.
29312: ADRIAANSEN,W. - De sport in de luchtvaart.
161897: ADRIAENSSEN,LEO. - Staatsvormend geweld. Overleven aan de frontlinies in de meierij van Den Bosch, 1571-1629,
89776: ADRIAENSSENS,IVO. - Gebouwen om naar te luisteren. Veertig Vlaamse monumenten met muziekgeschiedenis.
161437: ADRIANI,M.J. & E.VAN DER MAAREL. - Voorne in de branding. Een beschouwing over de natuurwetenschappelijke betekenis van het kustgebied van Voorne in verband met mogelijke technische erken in dit gebied.
148392: ADRIANI,GÖTZ. - Edgar Degas. Pastelle, Ölskizzen, Zeichnungen.
28332: ADRIANI,MARCUS J. - Sur la phytosociologie, la synécologie et le bilan d'eau de Halophytes.
6011: ADRIANI ENGELS,M.J. - Zeventien olympische dagen. Nederlandsers in de strijd om de olympische titels 1948.
142417: AEC - Service Manual for "Regel" Mark IV Passenger Chassis.
157673: AERSCHOT,SUZANNE VAN & MICHIEL HEIRMAN. - Vlaamse begijnhoven werelderfgoed.
40491: AERTS,J. - Moderne encyclopedie der wereldliteraruur.
94239: AFFLERBACH,HOLGER. - Das entfesselte Meer. Die Geschichte des Atlantik.
124079: AFKARI,AFSHIN. - Nederlands-Perzisch. Idioomwoordenboek.
33986: AGARDH,C.A. - Species Algarum.
29249: AGASSIZ,ELIZABETH C. - Louis Agassiz sa vie et sa correspondance. Traduit de l'Anglais par Auguste Mayor.
105559: AGELINK,MATH, KAREL VAN DEN HURK & ANKA DEN HOLLANDER. - MG Car Club Holland 1955-2005.
152300: AGRICOLA,RUDOLF. - Brieven, levens en lof. Van Petrarca tot Erasmus.
5311: AGT,J.J.F.W.VAN. - Waterland en omgeving.
123852: AGTERBERG,M. - De bodebus in Gelderland Utrecht en Overijssel. Inventarisatie van bodebussen van gemeenten, waterschappen en ambachtsgilden in Gelderland, Utrecht en Overijssel.
123855: AGTERBERG,M. - De bodebus in het Zuiden. Inventarisatie van bodebussen van gemeenten, waterschappen en ambachtsgilden in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en België.
123854: AGTERBERG,M. - De Hollandsche bodebus. Inventarisatie van bodebussen van gemeenten en waterschappen in Noord- en Zuid-Holland.
161111: AGTERBERG,BAS E.A. - Sensationele voorstellingen en passend vermaak. Film en bioscoop in Utrecht.
154862: AGTERBERG,M. - De Hollandsche Bodebus. Inventarisatie van bodebussen van gemeenten en waterschappen en ambachtsilden in Noord- en Zuid-Holland / Zeeland, Noord-Brabant. Limburg en België etc.
156408: AGTERHOF,HENK. - Jubileumboek SV Dinxperlo 75 jaar 1922-1997.
153798: AHLERS. - Expressionistische Bilder. Sammlung Firmengruppe Ahlers. 2.Auflage.
158605: AICHELBURG,WLADIMIR. - Das Wiener Künstlerhaus 1861-1986. 125 Jahre in Bilddokumenten.
149897: AICHELE,D. - Wat bloeity daar? 6e druk.
5392: AICHELE,DIETMAR & H.W.SCHWEGLER. - Thieme's plantengids. Zaadplanten, varens, mossen, korstmossen, paddestoelen en wieren van Nederland en Midden-Europa.
33125: AIKEMA,BERNARD & B.BAKKER. - Schilders van Venetië. Oorsprong en bloek van de Venetiaanse vedute.
153852: AIKENS,TOM. - Zilt. Het ultieme viskookboek.
149520: AINSWORTH,WILLIAM HARRISON. - The Tower of London. A historical Romance.
12088: AKEN,LUCIE N.K.VAN. - De remonstrantsche broederschap in verleden en heden. Historische schets.
159060: AKIHART - Architetuur & stedebouw in Indonesies 1870/1970.
143461: AKIHARY,H. - Ir. F.J.L. Ghijsels Architect in Indonesia (1910-1929).
160687: AKIHARY,HUIB. - Architectuur & stedebouw in Indonesië 1870/1970.
118617: AKKERMAN,BEN. - Ben Akkerman PC Kunstprijs 1994 Stedelijk Museum Amsterdam 10.2 - 2.4.1995.
158517: AKKERMANS,R.W., R.A.J.PAHLPLATZ & K.VELING. - Dagvlinders in Limburg. Verspreiding en cologie 1990-1999.
86428: AKVELD,LEO & JACOBS,ELS M. - De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal jubileumboek VOC 1602-2002.
148231: AKVELD,L.M. E.A. - Vier eeuwen varen. Kapiteins kapers kooplieden en geleerden.
122013: ALANNE,EERO. - Die deutsche Weinbauterminologie in althochdeutscher und mittel hochdeutscher Zeit.
83377: ALAUX,JANINE, F.BAUDOT, S.DE CHIRÉE & P.MAURIÈS. - Jeanne Lanvin.
64973: ALBACH,BEN. - Langs kermissen en hoven. Onstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17de eeuw.
160373: ALBADA,SICCO VAN. - De helling onder Heeg. Het verhaal van de scheepsbouwers 1699-1999 of hoe het scheepswerven in Heeg verging de afgelopen driehonderd jaar met de werf aan de Syl als middelunt.
140455: ALBAHARI,DAVID A.O. - Drugon Stranom. Almanach novog talasa u SFRJ.
16109: ALBARDA,J.W. - Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse Volksgemeenschap.
137861: ALBERDA-ZONDERVAN,R.A. - 50 Schippers in de Orde van de Sneker Pan.
157445: ALBERDINGK THIJM,J.A. - Geertruide van Oosten. Geschiedenis van een Delftsch Begijntjen uit de XIVe eeuw - Magdalena van Vaerwyck, eene ware geschiedenis - Mejuffrouw Leclec.`
139870: ALBERDINGK THIJM,J.A. E.A. - De wapens der choorbanken in de Groote of St. Bavokerk te Haarlem. Beschreven en verklaard.
139376: ALBERDINGK THIJM,J.A. - ALBERDINGK THIJM,JOSEPHUS ALBERTUS. Ex libris. Monogram & Heraldisch.
138818: ALBERGOTTI,REED & VANESSA O'CONNELL, - Raddraaiers. De grootste samenzwering in de sportgeschiedenis.
107823: ALBERIGS,LEI. - Alphons Winters.
105250: ALBERIGS,L.M. - Harr Scheffer.
159398: ALBERS,LEX, PETER DE JEU & FEDOR KOOIJMAN. - Woerden binnen de stadsgracht. 100 jar verandering in beeld.
158668: ALBERS,TON. - Ton Albers aquarellen. Met een inleiding van Raymond Baan.
86751: ALBERS,TON. - Ton Albers aquarellen. Met een inleiding van Raymond Baan. [1e druk].
145301: ALBERS,HERMAN. - Mag het 'n beetje scherper alstublieft? Beelden van Bouwkunde Delft.
1330: ALBERS,L.J.P. - De Blauwe Tram van 1924-1961.
133378: ALBERT,LOTHAR. - SCHMID,Dr.HANS. Ex Libris. Berufsexlibris (Chemiker).
158146: ALBERTI,RAFAEL. - Picasso Alberti La Última Tertulia.
158521: ALBERTIS,ANTONIS. - Healing, aromatic and edible plants of Crete.
97669: ALBERTS,A. - Per mailboot naar de oost. Reizen met de Lloyd en de Nederland tussen 1920 en 1940.
67640: ALBERTS,A.A. - Leven op de rand. Uit de geschiedenis van Apeldoorn.
146781: ALBIS,JEAN D' & CÉLESTE ROMANET. - Porzellan aus Limoges.
150020: ALBRECHT,HEINRICH & ANTON GHON. - Über die Beulenpest in Bombay im Jahre 1897. II. Wissenschaftlicher Theil des Berichtes. C. Bacteriologische Untersuchungen über den Pestbacillus.
156038: ALBRECHT,GERHARD. - Weyers Flottentaschenbuch. 53. Jahrgang 1975/76.
100476: ALBRECHT,EDUARD [1954- ]. - 11 verschiedene Exlibris und 1 Gelegenheits Graphik. 6
141055: VERKADE PLAATJES ALBUM 2. - Serie 41. Pruissische Uniformen.
141056: VERKADE PLAATJES ALBUM 2. - Serie 42. Typen van Schepen.
141057: VERKADE PLAATJES ALBUM 2. - Serie 43. In Zuid-Afrika.
141051: VERKADE PLAATJES ALBUM 2. - Serie 34. Roofdieren.
141052: VERKADE PLAATJES ALBUM 2. - Serie 36. Zeevogels.
141053: VERKADE PLAATJES ALBUM 2. - Serie 38. De Harz.
141048: VERKADE PLAATJES ALBUM 2. - Serie 30. Paardenrassen.
141049: VERKADE PLAATJES ALBUM 2. - Serie 31. Alpenklimmen.
141050: VERKADE PLAATJES ALBUM 2. - Serie 32. Landsknechte.
141044: VERKADE PLAATJES ALBUM 2. - Serie 25. Huisdieren (Vogels).
151335: VERKADE PLAATJES ALBUM 3. - Verkade's Plaatjes Album 3 - Serie 58: Tafeltje dek je.
156546: ALBUM. - Inundaciones Agosto 1983
22676: ALBUM. - Foto-album met 104 foto's. 91 foto's: 8 x 8 cm & 13 foto's: 12 x 17 cm. 64 foto's met verschillende schepen & schepen met mensen er op.
151323: VERKADE PLAATJES ALBUM 2. - Verkade's Plaatjes Album 2 - Serie 46: Scheepsbouw.
151324: VERKADE PLAATJES ALBUM 3. - Verkade's Plaatjes Album 3 - Serie 49: Zeedieren
151321: VERKADE PLAATJES ALBUM 2. - Verkade's Plaatjes Album 2 - Serie 43: In Zuid-Afrika.
151342: VERKADE PLAATJES ALBUM 3. - Verkade's Plaatjes Album 3 - Serie 67: Nansen's Poolreis.
141059: VERKADE PLAATJES ALBUM 2. - Serie 46. Scheepsabouw.
141058: VERKADE PLAATJES ALBUM 2. - Serie 45. Wintersport.
100343: POESIE ALBUM. - Poesie almum van Mia van de Seijs Utrecht.
151334: VERKADE PLAATJES ALBUM 3. - Verkade's Plaatjes Album 3 - Serie 57: Visschen.
151327: VERKADE PLAATJES ALBUM 3. - Verkade's Plaatjes Album 3 - Serie 51: Roofdieren.
141658: ALBUM. - Album behoorende bij den toneelkalender.
151347: VERKADE PLAATJES ALBUM 3. - Verkade's Plaatjes Album 3 - Serie 72: Mexico.
137435: ALBUM. - De Rijnkade in beeld. Fotoalbum.
3860: ALBUM. - Album met 48 originele foto's van een vakantie reis met een boot in Nederland.
151329: VERKADE PLAATJES ALBUM 3. - Verkade's Plaatjes Album 3 - Serie 53: Baron van Munchhausen.
151330: VERKADE PLAATJES ALBUM 3. - Verkade's Plaatjes Album 3 - Serie 54: Duimelijntje.
113940: POESIE ALBUM. - Jo, Wilhelminadorp (Zeeland).
151326: VERKADE PLAATJES ALBUM 3. - Verkade's Plaatjes Album 3 - Serie 50: Kruistochten.
151341: VERKADE PLAATJES ALBUM 3. - Verkade's Plaatjes Album 3 - Serie 65: Jachttafreelen.
113933: POESIE ALBUM. - Kolkman,Wlllemina "Nina" "Nientje" "Nien".
113936: POESIE ALBUM. - Nein Neintje te Kimswerd (Friesland).
151339: VERKADE PLAATJES ALBUM 3. - Verkade's Plaatjes Album 3 - Serie 63: Visschen.
151340: VERKADE PLAATJES ALBUM 3. - Verkade's Plaatjes Album 3 - Serie 64: Jachttafreelen.
151343: VERKADE PLAATJES ALBUM 3. - Verkade's Plaatjes Album 3 - Serie 68: Tyl Uilenspiegel.
151344: VERKADE PLAATJES ALBUM 3. - Verkade's Plaatjes Album 3 - Serie 69: Columbus.
151345: VERKADE PLAATJES ALBUM 3. - Verkade's Plaatjes Album 3 - Serie 70: Sneeuwkoningin.
14426: ALBUM. - 57 pages with 292 examples of original (flemish) lace.
15366: ALBUM. - Amsterdam Volendam Marken.
151328: VERKADE PLAATJES ALBUM 3. - Verkade's Plaatjes Album 3 - Serie 52: Klein Duimpje.
151320: VERKADE PLAATJES ALBUM 2. - Verkade's Plaatjes Album 2 - Serie 42: Typen van Schepen.
151338: VERKADE PLAATJES ALBUM 3. - Verkade's Plaatjes Album 3 - Serie 61: Het leelijke jonge Eendje.
123804: ALDEBOL,ANTHONY. - Decorations, medals, ribbons, badges and insignia of the Unted States Air Force. World War II to Present. 2nd edition.
28227: ALDERS,J.C. - Zelf aan de sterrekijker. 2e verm.druk.
50965: ALDIS,R.L., B.REILLY & B.H.WOOD. - Nothingham 1946. The book of the British Chess Federation's Congress, held at the University College, Nottingham, August 12th-24th, 1946.
73190: ALDRICH,ROBERT. - Van alle tijden, in alle culturen. Wereldgeschiedenis van de homoseksualiteit.
131952: ALECHINSKY. - Alechinsky. À l'occasion de l'exposition des peintures et encres de Pierre Alechinsky (2-28 mai 1962).
92733: ALES,MIKOLÁS. RYTÍR,VÁCLAV. - Mikolás Ales. Popisný seznam jeho ex libris 1878-1913. Se dvemi ex libris a jedanácti zmendenými ukámi.
153822: ALETRINO,A. - Napoleons laatste levensjaren.
140911: ALEXANDER,DAVID. - The Art of War. Arms and Amour of the 7th to 19th cnturies.
155493: ALEXY,ZDENKO G. - 4 coloured heraldic ex libris.
93435: ALGRA,A. & H. - Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden. Deel 1 t/m 5. 9e druk.
114006: ALGRA,H. - Franeker stad met historie.
81095: ALI,SÁLIM. - The book of Indian birds. 9th rev.ed.
156686: ALI,SÁLIM. - Field guide tot the birds of the Eastern Himalayas.
140315: DANTE ALIGHIERI. - Divina Commedia. Deel I,II & III. Met een Nederlandse vertaling door Frederica Bremer. 5e druk.
47102: ALINGS,WIM. - De eenzame schetser. Een wintervertelling.
150466: ALJECHIN,A., H.KMOCH, G.MARÓCZY & A.NIMZOWITCH. - Das erste internationale Schachmeisterturnier in Kecskemét 1927.
4836: ALJECHIN,A.A. - Mijn beste schaakpartijen 1924-1937. Vertaling van G.C.A.Oskam.
150306: ALJECHIN,A. - Das Grossmeister Turnier New York 1924.
150308: ALJECHIN,A. - Das New Yorker Schach Turnier 1927. Ein Vorspiel zum Weltmeisterschaftskampf in Buenos Aires.
150357: ALJECHIN,A. & M.EUWE. - Der Schachwettkampf Aljechin - Euwe um die Weltmeisterschaft 1935. Zwei Beiträge in einem Band: 1 Aljechin/Euwe, Aljegin - Euwe 1935. Der Kampf um ie Schachweltmeisterschaft, gespielt in Holland... 2. Hans Kmoch, Tagebich von Wettkampf Aljechin-Euwe.
139908: ALKEMADE,W.R.C. & L.CL.M.PETERS. - De straatnamen van Woerden. Verklaring van alle bestaande straatnamen In Woerden, Kamerik en Zegveld.
154858: ALKEMADE,ROB & ERIK STOOP. - De Middelste Molen bij Cabauw. Vijfhonderdvijftig jaar molens in het waterschap Lopik, Lopikerkapel en Zevenhoven.
143472: ALKUNDI,FREDI. - Portret van de Zee. 6 gedichten.
144539: ALLARD,CAREL [UITGEVER]. - De Seven Bischoppen naar den Tour gevangen gebragt den 8/18 vry gelaaten den 15/25 Juny 1688 / De zeven gevangengenomen bisschoppen worden naar de Tower gebracht, 1688.
102846: ALLCHIN,RICHARD & ADRIAN BELL. - Golden stages of the Tour de France.
98317: ALLDERIDGE,PATRICIA. - I gatti di Louis Wain - Los gatos de Louis Wain - De katten van Louis Wain.
73861: ALLEMANN,BRUCE. - Aikido. Essentiële informatie over training en technieken.
66334: ALLEMANN,BRUCE. - Aikido. The essential guide to mastering the art.
37188: ALLEN,PHILLIP. - Atlas der atlassen. De kaartenmakers en hun wereldbeeld.
69190: ALLEN,BENEDICT. - De laatste medicijnmannen.
23224: ALLENT,B. - Les animaux industrieux, ou description des ruses qu'ils mettent en oeuvre pour saisir leur proie et fuir leurs ennemis.... 2me édition.
13065: ALLEYN,W.F. A.O. - Avifauna van Midden-Nederland.
159553: ALLNER,W.H. - International Poster Annual '51.
21603: ALLOUSE,BASHIR E. - Birds of Iraq. Vol. II: Galliformes - Piciformes.
159855: ALMA,R.H. & W.G.DOORNBOS. - Zestiende-eeuwse bevolkingslijsten van de stad Groningen 1535-1542.
160616: ALMA,R.H. E.A. - Het Hinckaertshuis. Zeven eeuwen bouwhistorie en bewoners.
160387: ALMA,R.H. & F.J.EBBENS. - Groninger kwartierstatenboek. Deel 1.
148367: ALMA,R.H. E.A. - Groninger Kwartierstatenbboek 2.
94643: ALMACK,EDWARD. - Bookplates.
46247: ALMANACH. - Almanach de cocagne pour l'an 1921. Dédié aux vrais gourmands et aux francs buveurs.
12752: ALMANAJ - Almanak van het Wageningsch studentencorps voor het jaar 1934. Jaargang 30.
154046: ALMANAK. - Almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden. 1961, 36e jaargang.
154047: ALMANAK. - Almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden. 1964, 39e jaargang.
100831: ALMANAK. - Surinaamsche Almanak voor het jaar 1895.
131257: ALMANAK. - Weezen-Almanak ten voordeele der weesinrichting te Neerbosch. Jaargang 57.
159157: ALMANAK. - Studenten Almanak 1874..
159063: ALMANAK. - Almanak voor de Provincie Noord-Braband, voor het jaar 1838. (24ste jaargang).
158010: ALMANAK. - Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1933.
12747: ALMANAK. - Almanak van het Wageningsch studentencorps voor het jaar 1932. Jaargang 28.
12751: ALMANAK. - Almanak van het Wageningsch studentencorps voor het jaar 1933. Jaargang 29.
12753: ALMANAK. - Almanak van het Wageningsch studentencorps voor het jaar 1935. Jaargang 31.
13329: ALMANAK. - Almanak van het Wageningsch studentencorps voor het jaar 1937. Jaargang 33.
125109: ALMANAK. - Almanak voor de Provincie Noord-Braband, voor het jaar 1835.
125110: ALMANAK. - Almanak voor de Provincie Noord-Braband, voor het jaar 1836.
125111: ALMANAK. - Almanak voor de Provincie Noordbraband, voor het jaar 1863.
154045: ALMANAK. - Almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden. 1963, 38e jaargang.
155464: ALMEIDA,GUIDO ANTONIO DE. - Sinn und Inhalt in der Genetischen Phänomenologie E.Husserls.
158243: ALMODÓVAR,PEDRO. - Patty Diphusa en andere ontboezingen.
139081: ALMON,BERT. - Calling Texas.
144889: ALMSICK,MARKUS VAN. - Contaxt Models of Lines and Contours. These.
131697: ALOFSEN,S. - ALOFSEN,S. [Exlibris]. Heraldisch.
19137: ALON,AZARIA. - Flora en fauna in het land van de bijbel.
92582: ALPERS,SVETLANA. - De firma Rembrandt. Schilderen tussen handel en kunst.
147471: ALPHEN,HIERONYMUS VAN. - Kleine gedichten voor kinderen. 12e druk.
18575: ALPHEN,J.VAN. - Overzicht van de geschiedenis der organische chemie voor 1870.
146846: ALPHEN,HIERONYMUS VAN. - De gronden mijner geloofsbelijdenis, opengelegd voor mijne kinderen.
15527: ALSCHINGER,ANDREAS [1791-1864]. - Flora Jadrensis. Complectens plantas phaenogamas hucusque in agro jadertino detectas et secundum systema Linnaeano - Sprengelianum redactas.
142864: ALSCHULER,ROSE H. & LA BERTA WEISS HATTWICK. - Painting and Personality. A study of young children. Volume I & II.
58881: ALT,OTMAR. - Otmar Alt.
15722: ALT,LEONIE. - Speksteen. Technieken en ideeën. 3e druk.
157141: ALTA,HAN. - De plant in het volksgeloof.
20425: ALTA,HAN. - De vogel in het volksgeloof.
22585: ALTA,HAN & W.M.DOCTERS VAN LEEUWEN. - Gallenboek. Nederlandse zoöcediën door dieren veroorzaakte gallen. [1e druk].
138534: ALTENBURG,WIBE, EDDY WYMENGA & LEO ZWARTS. - Ornithological importance of the coastal wetlands of Guinea-Bissau.
29944: ALTER,JUDY. - Strek je fit. Een veilig en compleet oefenprogramma.
151311: ALTMAN,LEON L. - The Dream in Psychoanalysis. Revised edition.
104596: AMADEUS-DIER,ERHARD [1893-1969]. - HIRSCH,PAULA. [Exlibris]. Frauliche Akt mit Pfauen am Wasserrand.
104594: AMADEUS-DIER,ERHARD [1893-1969]. - LENZE,Dr JOSEF. [Exlibris]. Oben kniede mänliche Aktrückenfigur mit gespregten Fesseln, unten fünf Akte mit Pegasus, Harfe, Papier u.a.
150812: AMADO LÉVY-VALENSI,ÉLIANE. - Le dialogue psychanalytique. Les rapports intersubjectif en psychanalyse la vocation du sujet.
148862: AMATEUR. - Amateur. Wendelien Van Oldenborgh.
101427: AMBI. - Catalogus '33. Enkele door ons geïmporteerde artikelen.
111688: AMBROS,W. - WALKER,GUSTAV. Ex Libris. Juristische Bücher und Waage, darunter Landschaft.
105546: AMBROZOVÁ,VLASTA J. - Soubor knznich znacek a monogramu.
155494: AMBROZOVÁ,VLASTA J. - 2 ex libris. Woodcuts.
93498: AMBUR,PAUL. - Anatoli Kalaschnikow en Russisk exlibriskunstner.
16692: AMELING,A.D. - De adder.
151760: AMELS,WIM. - De geschiedenis van de Tour de France 1903-1984.
2767: AMELS,WIM. - Hollands glorie in de Tour de France.
90442: AMELS,WIM. - Het wielerleven van Joop Zoetemelk. 2e herz.druk.
139924: AMERINE,M.A. & W.V.CRUESS. - The Technology of Wine Making.
148911: AMERONGEN,TH.V. - Hilversum zo was het. Met foto's uit de ansichtkaartenverzameling van Th.v.Amerongen.
146003: AMERONGEN,TH.V. - Oud-Hilversum in ansichtkaarten. Met foto's uit de ansichtkaartenverzameling vanb Th.v.Amerongen.
159365: AMERONGEN,WIM VAN. - Het buiten van Wijk.
158068: AMHOFF-WINDELER,TAMARA. - Two by two.
7495: AMMANN,PH.X. - Het rijk van de jacht. Nederlandse bewerker C.Maliepaard.
121113: AMMERLAAN,T. - You get a bit wobbly.. Exploring Bilingual Lexical Retrieval Processes in the Context of First Language Attrition. These.
147026: AMMERS-KÜLLER,JO VAN. - Wat ik zag in Indië.
121734: AMORETTI,MARIA FONTANA & MICHIEL PLOMP. - Repertory of Dutch and Flemish Paintings in Italian Public Collections. Vol. I: LIGURIA. Edited by Bert W.Meijer.
161923: AMORT,CLEVELAND & FREDERIC BRADLEE. - Cavalcade of the 1920s and 1930s. Selections from America's most memorable magazine Vanity Fair.
157504: AMPZING,SAMUEL. - Beschryvinge ende lof der stad Haerlem In Holland.
159232: AMSLER,KURT. - Kurts fototips. Onderwaterfotografie in de praktijk.
119192: AMSTEL,HENRY VAN. - Hogesnelheidslijnen.
157414: GEMEENTE AMSTELVEEN. - Zorgvlied. Kwaliteitsplan groen, terrei en zonering.
147164: A.W.PEUCHEN AMSTERDAM. - Reclame plaatje: Vogel op de grond en 4 vogels op een hek.
147168: A.W.PEUCHEN AMSTERDAM. - Reclame plaatje: Bloemen in omlijsting.
161886: AMSTERDAM,HERMAN VAN & PIETER VAN DER VOORT. - Zo was het... in de bollen.
147166: A.W.PEUCHEN AMSTERDAM. - Reclame plaatje: Witte rozen.
147167: A.W.PEUCHEN AMSTERDAM. - Reclame plaatje: Rode rozen in omlijsting.
147169: A.W.PEUCHEN AMSTERDAM. - Reclame plaatje: Zwaluwen.
147648: HOLLANDSCHE CACAOFABRIEK AMSTERDAM. - Reclame plaatje Hollandsche Cacaofabriek te Amsterdam: meisje met een kop en schotel in haar handen.
161887: AMSTERDAM,HERMAN VAN & PIETER VAN DER VOORT. - Bazen & knechten. Bouwers van de Bollenstreek.
161888: AMSTERDAM,HERMAN VAN & PIETER VAN DER VOORT. - Bollenstreek in oorlogstijd 1940-1945.
161884: AMSTERDAM,HERMAN VAN. - Hillegom de jaren vijftig.
139953: BLOOKER'S CACAO AMSTERDAM (HOLLAND). - 3 verschillende reclame plaatjes.
147644: HOLLANDSCHE CACAOFABRIEK AMSTERDAM. - Reclame plaatje Hollandsche Cacaofabriek te Amsterdam: 3 hondjes in een autoband.
147646: HOLLANDSCHE CACAOFABRIEK AMSTERDAM. - Reclame plaatje Hollandsche Cacaofabriek te Amsterdam: Jongetje trekt een kar.
147647: HOLLANDSCHE CACAOFABRIEK AMSTERDAM. - Reclame plaatje Hollandsche Cacaofabriek te Amsterdam: 2 honden en een poes.
136832: AMSTERDAM,HERMAN VAN. - Rond de bollen. Een terugblik op...
138481: AMSTERDAM,HERMAN VAN. - Bollenschuren. Verhalen - Anekdotes - Feiten.
161883: AMSTERDAM,HERMAN VAN. - Hillegom de jaren zestig.
157629: AMSTERDAMSE. - Amsterdamse Kwartierstaten en Genealogieën - Deel 5.
17779: AMUNDSEN,ROALD. - Mijn Noordpoolvlucht. Uit het noorsch vertaald door Remko ter Laan.
154094: AMY,ROMSE. - Lison-Lisette. Chanson populaire Franco-Belge. Paroles de Albert Willemetz et Ch.L.Pothier. Musique de Ch.Borel-Clerc.
90546: ANAPOL,FRED, REBECCA Z.GERMAN & NINA G.JABLONSKI. - Shaping Primate Evolution. Form, function, and behavior.
158369: ANAR,H.ROSIHAN. - Sutan Sjahrir. Demokrat Sejati Pejuang Kemanusiaan. True Democrat Fighter for Humanity 1909-1966.
159080: ANCONA,HEDDY D'. - Nederlandse architectuur en stedebouw '45-'80.
97126: ANDEL,CLAARTJE VAN. - Onbeteugeld. De ambitie, het doorzettingsvermogen en het talent van Anky van Grunsven. 2e druk.
97128: ANDEL,CLAARTJE VAN. - De dressuurproef van groen tot grand prix.
25712: ANDEL,CLAARTJE VAN & ANDRIES VAN DEN BERG. - Beugel aan beugel. 60 jaar Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen.
78652: ANDEL,J.J.VAN. - Hoeve Mentz. Van verleden tot heden.
104524: ANDEL,JOS VAN. - De Meer van weleer.
14125: ANDERIESEN,WIM. - Voetbal herinneringen. Voor- & na-woord Karel Lotsy.
35281: ANDERLE,OTHMAR. - Das universalhistorische System Arnold Joseph Toynbees.
120390: ANDERS,TEUN. - Dutch illustration 1.
5899: ANDERS,JOSEF. - Die Strauch- und Laubflechten Mitteleuropas. Anleitung zum Bestimmen der in Mitteleuropa vorkommenden Strauch- und Laubflechten.
151643: ANDERSEN,H.C. - Sprookjes en verhalen.
120345: ANDERSEN,ELLEN, GERTIE WANDEL & Y.VOGEL JORGENSEN. - Berlingske haandarbejds-bog. Naal og Vaev i Leksikon. I, II & III.
56384: ANDERSEN,H.C. - Märchen von Hans Christian Andersen.
36633: ANDERSEN,H.C. - Sprookjes en vertellingen. Deel 1. Volledige uitgave naar het Deensch door W.Van Eeden. 5e druk.
161819: ANDERSEN,H.C. - Sprookjes. Werelduitgave. Uit het Deensch vertaald door M.Van Eeden-Van Vloten. 2e druk.
3022: ANDERSEN,H.C. - Sprookjes. Uit het deens vertaald door C.Doorman. 7e druk.
17335: ANDERSEN,H.C. - Sprookjes [deel 1]. Uit het Deensch vertaald door Christine Doorman. 5e druk.
15406: ANDERSEN,H.C. - Gesammelte Märchen.
14143: ANDERSEN,H.C. - Sprookjes. Uit het Deensch vertaald door Christine Doorman. 4e druk.
139079: ANDERSEN,SALLY. - Skin & Bones. Ornamented with hard-rock semi-verbals by Ann Tyler.
69393: ANDERSEN,HANS CHRISTIAN. - Le livre des oiseaux.
150366: ANDERSEN,TROELS, GRAHAM BIRTWISTLE & JOHANNES GACHNANG. - Asger Jorn 1914 / 1973.
159796: ANDERSON,VERILY. - The De Veres of Castle Hedingham.
156378: ANDERSON,R.C. - Oared Fighting Ships. From slassical times tot the coming of steam
131778: ANDERSON,ALEXANDER. - DAVIDSON,DLORA NEIL. [Exlibris]. Waterfall.
117929: ANDERSON WILTNER,WILHELMINA JOHANNA REINEIRA [1867-1946]. - SCHELTEMA,HERMAN. Ex Libris. Wereldbol.
117927: ANDERSON WILTNER,WILHELMINA JOHANNA REINEIRA [1867-1946]. - PORTIELJE,G.J. Ex Libris. Stadspoort.
157876: ANDERSON,SARAH. - Anderson's travel companion. A guide to the best non-fiction and fiction for travelling.
25851: ANDERSSON,J.G. - The cave-deposit at Sha Kuo T'Un in Fengtien.
123092: ANDINE. - Drie vroolijke nichtjes.
143046: ANDONIAN,CATHLEEN CULOTTA. - Samuel Beckett. A reference guide.
91447: ANDREA,JOH.VAL. - Chymische Hochzeit: Christiani Rosencreutz anno 1459. Eingeleitet Herausgegeben von Dr.Ferdinand Maack.
159842: ANDREAE,A.J. - Kollumerland en Nieuw Kruisland. Geschiednundig beschreven met oudheidkundige plaatsbeschrijving.
109304: ANDREASEN,NANCT. - Schitterend nieuw brein. Psychiatrie in het tijdperk van het genoom.
161878: ANDREASSEN HJELMAS,HANNE & TORUNN STEINSLAND. - Klompelompe. Breien voor baby's en kinderen.
82063: ANDREES,RICHARD. - Dr.Richard Andrees allgemeiner Schul-Atlas. 34 Auflage. Aushabe A. Herausgegeben von Dr.R.Schillmann.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints[an error occurred while processing this directive]

9/14