Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
147703: Pöppel,Max. - HILDMANN,OTTO. Ex Libris. Sämann, nach rechts.
147706: Poppelreuther,Hans Otto [1885- ?]. - POPPELREUTER,LISE. Ex Libris. Eihnerinitiale "L"und Schiff.
147767: Poppelreuther,Hans Otto [1885- ?]. - POPPELREUTHER. Ex Libris. Auf Buch sitzende Siamkatze.
147704: Poppelreuther,Hans Otto [1885- ?]. - POPPELREUTER,HANNA. Ex Libris. Eignerinitiale "H" Seeuferlandschaft.
145324: Poppema,S.H. e.a. - Water ter verdediging. Vestingbouwkundige bijdragen 1993.
153195: Porcel,Baltasar - Méditerranée. Tumultes de la houle.
83165: PORSCHE. - Porsche-parts from USA.
110022: PORSCHE. - Porsche Jaarboek 2007 techniek.
165860: Porschen,Peggy. - Hoe versier ik lekkere taarten, cakejes & koekjes? Peggy's favoriete recepten.
163736: Porscher,Jean. - Les Très Riches Heures du Duc de Berry.
57490: Porter,John R. - Living in style. Fine furniture in Victorian Quebec.
5256: Porter,R.F. a.o. - Vliegbeelden van Europese roofvogels.
165134: Porter,Michael & Nichael Foley. - Violas of Briain and Ireland.
25716: Porter,Lindsay. - VW Beetle & Transporter. Guide to purchase & D.I.Y. Restoration.
20550: Porter,R.F. a.o. - Flight identification of European Raptors.
51451: Portielje,A.F.J. - Dierenleven in Artis.
21175: Portmann,Adolf & E.Sutter. - Acta XI congressus Internationalis Ornithologici Basel 1954.
6031: Pörtner,Rudolf & B.Tadema Sporry. - De Romeinen op hun weg naar de lage landen. Resultaten van archeologisch onderzoek.
16578: Pörtner,Rudolf. - De strijd om het heilige graf. Waarheid en legende van de kruistochten.
146098: Pörtner,Rudolf. - Oude beschavingen in nieuw licht. Nieuwe inzichten van de moderne archeologie.
166573: Pörtzgen,J. - Carte de visite. Originele portretfoto van een man.,
25094: Poruba,M. a.o. - Thieme's bossengids. Planten en dieren van de Europese bossen in kleur.
74896: Pos,Gert Jan. - De grootste Nederlander.
147765: Pösch,Christian. - 2 Ex Libris für Heinz Haffki. Ex Libris Computerologicis.
136259: Post,F., A.C.van Oorschot & J.J.v.d.Heide. - De Geschiedenis van Westerwolde 3: De middelen van bestaan.
81695: Post,Frans. - Natuur in Noord-Brabant. Twee eeuwen plant en dier.
164135: Post,Wim, Gert Jan van Setten & Hans Scheffer. - Bloemenheuvel. Een nieuw gemeentehuis voor bLoemendaal. Van rechthuys tot gemeentehuis.
163824: Postal,J.C.Van. - Het dagboek of de kroniek.
133516: Picture Postcard. - Semarang Heerenstraat.
133515: Picture Postcard. - Groete uit Malang - Java. Protestantsche Kerk.
133514: Picture Postcard. - Batavia (Weltevreden). IV. 1183. Planten en Dierentuin.
133513: Picture Postcard. - Groet uit Batavia No.21. Broederschool.
133511: Picture Postcard. - Cheribon (Java) Prauwenhaven.
20003: Poster. - Kristal Pilsener. Bierbrouwerij "De Driekleur" Den Haag - Gemert N.V.
16439: Film Poster. - Variété "Artistenblut". Regie Wolfgang Wegrum. Hans Richter, Dorit Kreysler, Grethe Weiser. Frits Odemar, Karin Jacobsen H.v.Meyerinck. Muziek Lotar Olias. Melchior film.
145947: Poster. - Poster selected from the Graphis Annuals.
153875: Poster. - Verkiezing Miss Walletje Amsterdam woensdag 19 juni, 20 uur 1968.
140094: Poster. - Hedendaagsche Kunst. Tentoonstelling van Kunstwerken aangekocht door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten van 25 Juli tot en met 19 September 1943 in het Frans Hals Museum Haarlem dagelijks van 10 tot 5 uur . Entree 25 cent. Ingang Klein Heiligland 62 Rood.
140090: Poster. - Taalcursus Voorhen, die de Duitsche taal niet of niet voldoende machtig zijn, organiseert de Nederl. Duitsche Kultuurgemeenschap op prittige en boeiende wijze Duitsche Taalcursussen voor beginnen en meergevorderden. Aanvang: October. 2 lesuren per week. Inlichtingen en aanmeldingen bij het Secretariaat der N.D.K. Den Haag Buitenhof 21 Telefoon 112178.
140045: Poster. - Steunt Het Nederlandsche Roode Kruis Collecte 25 October.
140046: Poster. - Voorjaarsbeurs te Keulen 1941. 30 en 31 Maart en 1 April.
140044: Poster. - Geen kind zonder leidsman. Bestel nog heden een legimatiekaartje voor uw kinderen. Prijs 10 cent. Minvermogenden kosteloos. Aanvraagformulieren verkrijgbaar bij: Hoofden van scholen . Gemeente secretarieën (afd. bevolking) . Afdeelingsbesturen van het Nederlandsche Roode kruis.
140041: Poster. - Praktijkdiploma Boekhouden Handelscorrespondentie N.F.D. en E. Middenstadsdiploma M.U.L.O.-Diploma Staatexamens A en B-H.B.S. AenB. Geslaagd! dank zij RESA Arnhem Bekende Schriftelijke Cursus.
140038: Poster. - Najaarsbeurs te Keulen 1941 14-16 September.
87471: Posthuma de Boer,Eddy. - Gezichten van de wereld. Met een voorwoord van Cees Nooteboom.
56045: Posthuma de Boer,Eddy. - Foreign Affairs. With an introduction by Ken Wilkie.
54143: Posthuma De Boer,Eddy & M.Dijkgraaf. - De atlas van Nooteboom.
42139: Posthuma de Boer,Eddy. - Beeld in zicht. Tekst Simon Vinkenoog.
156756: Posthuma de Boer,Eddy. - Voor het oog van de wereld. Met een voorwoord van Cees Nooteboom & bijdragen van Hugo Camps, Johan van der Keuken & Cees Nooteboom.
156538: Posthuma De Boer,Eddy & Margot Dijkgraaf. - De atlas van Nooteboom.
149891: Posthuma,Hessel. - Vrees niet. Een brug tussen Boeddhisme en Christendom.
56315: Posthuma de Boer,Eddy. - Impossible flights, with an introduction by Ken Wilkie.
157817: Posthumus,Roelke. - Heibel in de polder. Natuur in Nederland.
110949: Posthumus Meyjes,H.C. [Message]. - Mr.Johannis de Rijke.
166687: Carte Postale / Postkaart. - Panne,La. La digus.
166688: Carte Postale / Postkaart. - Wenduyne - Marée basse.
166689: Carte Postale / Postkaart. - Namur: Place de la gare / Vue prise à la Citadelle / La Marché / Starus baron / Rue Borgniet / Pont de Jambes / Panorama.
165691: Postma,Hannes. - Hannes Postma.
166295: Postma,Reinder H. & Yvonne te Nijenhuis. - De oorlog een gezicht geven. Kollumerland in de periode '40 - '45. Deel 2.
166296: Postma,Reinder H. & Yvonne te Nijenhuis. - De oorlog een gezicht geven. Kollumerland in de periode '40 - '45. Deel 2.
163319: Postma.C. - Holland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijvingen van steden en dorpen in Noord-, en Zuid-Holland.
153733: Postma,J. - St.Jan.
14222: Postma,Thijs. - Fokker bouwer aan de wereldluchtvaart.
159740: Postma,J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiëteit.
149424: Postma,Thijs. - Het jaarboek van de luchtvaart. Derde editie.
149423: Postma,Thijs. - Het jaarboek van de luchtvaart. Tweede editie.
149422: Postma,Thijs. - Het jaarboek van de luchtvaart. Eerste editie.
143986: Postma,H.W.P. & Roovers. - Calligrafische Lettervormen en hunne Toepassingen ten dienste van Candidaten voor de acte Schoonschrijven Middelbaar Onderwijs. 3e druk.
127029: Postma,Rienold & Bas Roodnat - Rienold Postma.
126767: Postma-Nelemans,J.M.J. - Marsmans Verzen. Toetsing van een ergocentrisch interpretatiemodel. These.
165528: Potgieter,E.J. - Afred ter vlaknejacht en het Rijksmuseum te Amsterdam. Met inleiding en aantekeningen van Dr Geertruida M.J.Duyfhuizen.
152606: Potjer,Menno. - Terugblik. Aap Noot Betuwe. Vier eeuwen onderwijs tussen Gendt en Gorcum.
166854: Potjewijd,Klaas. - Zo ontstond De Lof Der Zotheid van Eramus van Rotterdam, Een wordingsgeschiedenis. Hypothesen.
165212: Poto,Cha - Isaac Stern mijn eerste 79 jaar.
65628: Pott-Buter,Hettie A. - Facs and fairy tales about female labor, family and fertility. A seven-country comparison 1850-1990.
163673: Potter,Beatrix. - The Tale of the Faithful Dove.
164521: Potter,Beatrix. - The Tale of Jemima Puddle-Duck. A pop-up book.
164514: Potter,Beatrix. - The tale of Peter Rabbit. A pop-up book.
164482: Potter,Beatrix. - The two bad mice pop-up book.
164332: Potter,Beatrix. - The tale of the Pie and the Patty-pan.
163672: Potter,Beatrix. - The Sly Old Cat.
163525: Potter,Beatrix. - The tailor of Gloucester.
163524: Potter,Beatrix. - Cecily Parsley's nursery rhymes.
163523: Potter,Beatrix. - Appley Dapply's nursery rhymes.
163522: Potter,Beatrix. - The Tale of Ginger & Pickles.
140110: Potvin,Jules. - Lex Ex-Libristes Belges.
166175: Pötz,Hiltrud & Pierre Bleuzé. - Groenblauwe netwerken voor duurzame en dynamische steden / Urban green-blue grids for sustainable and dynamic cities.
62777: Pötzsch,Regine. - Die Apotheke. Historische Streiflichter.
50212: Pough,Frédéric H. - Guides des roches et minéraux. Traduit et adapté par J.Pinet-Vigot.
21634: Pough,Richard H. - Audobon bird guide. Eastern land birds.
95529: Poulet,W. - Kunst und Brille durch fünf Jahrhunderte.
53416: Poulsen,Frederik. - Glimpses of Roman culture. Translated from the Danish by J.Dahlmann-Hansen.
24971: Poulsen,Svend. - Poulsen on the rose. Translated by C.Campbell McCallum.
163819: Poutasuo,Tuula. - Finnish silver.
86004: Pouw,Theo. - Kistje tijd.
158451: Pouw,F. - Onze familie. Clemens van der Linden - Harlé - Huinck - Tersteeg - Bouhuijzen.
160982: Pouw,F. - Familie Van Rooijen te Jutphaas (een oud geslacht).
102491: Pouw,F. - Vreeswijkers in de groep.
71208: Povée,Henk. - De gulden. Geschiedenis van Nederands nationale munt.
104014: Povel,Wim. - Het prinsesje dat zich niet wilde wassen.
99668: Powis,Jacques Benoit [1705-1764]. - Ex Libris Bibliotecae Domini J.B.Powis. [Heraldic].
99666: Powis,Jacques Benoit [1705-1764]. - Ex Libris Bibliotecae Domini J.B.Powis. [Heraldic].
104356: Praag,Ph.van. - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
163178: Praamsma,R.F.H. - Zacharias Wbber (1644-1696) irenisch lutheraan - verlicht protestant. Kerk en theologie in het denken van een zeventiende-eeuwse kunstschilder. These.
12726: Praamstra,Olf. - Conrad Busken Huet.
124610: Praas,Jan. - Utrechtse sonnetten van weleer.
83815: Pradel,P. - La sculpture Belge de la fin du moyen-age au Musée du Louvre.
165870: Prado Valladares,Clarrival & Luiz Emygio de Mello Filho. - Albert Eckhout. A presenca da Holanda no Brasil - Século XVII.
145375: Prak,N.L. - De visuele waarneming van de gebouwde omgeving.
59251: Prakke,H.J. - Herleving der Koppermaandagviering? Eerherstel voor oud Drukkersfestijn!
129666: Prakke,Hans. - De Kneetstory. Over de dood en de gladiolen van een Amsterdamse professional.
5450: Prampolini,Giacomo. - Mensen, oorlogshooi.
153085: Prange,Richard E. & Steven M.Girvin. - The Quantum Hall Effect.
163526: Prasad,Rama. - Nature's finer forces. 3rd edition.
21186: Prater,A.J. - Estuary birds of Britain and Ireland.
87995: Pratt,H.Douglas, P.L.Bruner & D.G.Berrett. - A field guide to the birds of Hawaii and the Tropical Pacific.
77715: Pratt,H.Douglas, P.L.Bruner & D.H.Berrett. - The birds of Hawaii and the tropicl pacific.
166218: Manara / Pratt. - El Gaucho.
163401: Pratyagatmanansa Saraswati,Swami. - Japasutram. The science of creative sound.
30404: Praz,Mario. - Het Europese binnenhuis. De stijlveranderingen in de interieurkunst van het Romeinse Rijk tot he begin van de twintigste eeuw. Nederlandse vertaling Elka Schrijver.
111776: Praz,Mario. - Huis van het leven. [1e druk].
166416: Preiss,E.J. - Gastronomisch woordenboek. Hollandsch-Spaansch - Spaansch-Hollandsch.
147768: Preisser,Walter. - KIEBOOM,B.v.d. Exlibris. Tanzender weibl. Akt neben sitz. Flötendem unter Baum.,
144637: Prelleur,Peter. - The modern Musick-Master or the Universal Musician 1731. Faksimile-Nachdruck.
163894: Prem,Sri Krishna. - The Yoga of the Bhagavat Gita. 3rd impression.
163814: Prem,Sri Krishna & Sri Madhava Ashish. - Man, the measure of all things. In the Stanzas of Dzyan.
163948: Premacharya,Yograj. - Het Yogische Pad.
33037: Prêmchand. - De zeven lotusbloemen. Uit het Hindoestaans vertaald door Dr.J.Ph.Vogel.
164601: Premdani,Etienne. - Ayurveda, het juweel der geneesdwijzen. Hoe voeding, leefwijze en geest onze gezondheid bepalen.
103315: Premstaller,Otto. - Toni Hofer.
164495: Presener,Alain & Ron van der Meer. - Beyond belief. Enter the mysterious world of ghosts, vampires, and strange creatures in this fantastic pop-up.
91152: Press,Bob. - De bomengids van Europa.
146626: Presser,Jacques. - Napoleon. Historie en legende. 5e druk.
135276: Presser,Jacques. - Louter verwachting. Autobiografische schets 1899-1919.
159248: Preston,Rupert. - The seventeenth century Marine Painters of the Netherlands.
154092: Prete,Vittorio Del. - Il profumo di stresa. Fox-Trot. Seconda Edizione.
166233: Prettejohn,Elizabeth & Peter Trippi. - Lawrence Alma-Tadema. At home in antiquity.
153891: Preus,Anthony & John P.Anton. - Essays in Ancient Greek Philosophy V Aristotle's Ontology.
24318: Preuss,Walter. - Die jüdische Arbeitsbewegung in Palästina. Neue, völlig umgearb. Aufl.
147707: Preusse,Richard [1888-1972]. - 9 Ex Libris und 1 Neujahr Wunsch.
147709: Preusse,Richard [1888-1972]. - ULTSCH,PAUL. Exlibris. Vier Tondi mit vier weibl. Porträtköpfen.
147710: Preusse,Richard [1888-1972]. - HEEREN,AGNES. Ex Libris. Eigner Name und Oranament.
147711: Preusse,Richard [1888-1972]. - HEEREN,HANNS. Ex Musicis. "Von Seefahrt und Liebe" - Das Löns Liederbuch - Nuer Liederhorn.
147712: Preusse,Richard [1888-1972]. - INGE. Exlibris. Frauen Kopf.
147713: Preusse,Richard [1888-1972]. - OPITZ,JULIUS. Ex Libris. Ornament.
147714: Preusse,Richard [1888-1972]. - PFISTER,PAUL. Ex Libris. Eule.
147715: Preusse,Richard [1888-1972]. - QUARG,HERBERT. [Exlibris]. "Tempera Farbe".
147716: Preusse,Richard [1888-1972]. - QUARG,HERBERT. Exlibris. Komposition.
147721: Preusse,Richard [1888-1972]. - 4 Gelegenheits Graphiken.
147720: Preusse,Richard [1888-1972]. - VOGT,RUDOLF. Sammlüng. Briefmark.
147719: Preusse,Richard [1888-1972]. - VOGT,RENATE. Exlibris. "Suum Cuique".
147718: Preusse,Richard [1888-1972]. - ROCHLER,KLAUS. Exlibris. Insekt.
147717: Preusse,Richard [1888-1972]. - RHEBERGEN,JAN. Exlibris. Lesende Fau und Mühle.
87439: Price,Arnold H. - Missionary to the Malagasy. The Madagascar diary of the Rev.Charles T.Price 1875-1877.
130920: Price,Alfred. - Aircraft Profile 234: Heinkel He 177.
74974: Prick van Wely,M.A. - Het orgel en zijn meesters. 2e geheel herz.druk.
25905: Prick van Wely,M.A. - Het orgel en zijn meesters. 3e geheel herz.druk.
158044: Prideaux,S.P. - Aquatint engraving. A chapter in the history of book illustration.
23914: Priesner,H. - Die Thysanopteren Europas.
5571: Priestley,J.B. - Albert goes through. 1st edition.
143929: Priestley,Joseph. - Autobiography of Joseph Priestley. Memoirs written by Himself. An Account of Further Discoveries in Air.
5266: Proost Prikkels - 272: Zelfs vormgevers slapen in hemelbedden.. geschreven door Boris Küllmann.
140067: Prinet,Jean & Antoine Dilasser. - Nadar.
162747: Pringiers,Baudhuin. - Faïence et Porcelaine en Belgique - Faience en Porselein in België - Earthenware and Porcelain in Belgium.
111540: Pringle,John Douglas. - The Shorebirds of Australia.
16773: Pringsheim,Ernst G. - Julius Sachs der Begründer der neueren Pflanzenphysiologie 1832-1897.
81047: Prins,A.H.J. - Groningen middeleeuse hanzestad vanaf de waterkant.
50970: Prins,L. - Combinaties uit de schaakpartij.
165993: Prins,Peter. - Werf 't Kromhout.
155760: Prins,DE Atelier. - Carte de Visite: Staande Jonge vrouw in een lange jurk, in een tuin leunend op een stoel.
147974: Prins,T.G. a.o. - Checklist of the birds of Aruba, Curacao and Bonaire, South Caribbean.
127523: Prins,Dirk De & Nest Mertens. - De Belgische keuken. De klassieke gerechten en de petite histoire van de Belgische gastronomie.
132099: Prins,Abraham Liepman. - Ueber den Einfluss des Jodes auf die Schilddrüse in Verband mit der Injectionstherapie des Kropfes. These.
166650: Prins,Louise. - Mijdrecht veranderingen in de 20e eeuw.
93922: Prinsen,Joost. - Een goede speler is niet eerlijk. 2e druk.
23161: Prinsen Geerlings,H.C. - Twaalf eeuwen Kennemer historiën.
137136: Prinses,Fotografisch Atelier. - 2 verschillende Carte de visite. Originele portretfoto's.
18880: Print, 19th century steel engraving: - The lawsuit / Die Rechtsverhandlung / [De rechtzaak].
18893: Print, 19th century steel engraving: - A Dutch Alehouse / Holländische Wirtshaus / Hollandse kroeg.
18889: Print, 19th century steel engraving: - The peasant's wedding / Niederländische Bauernhochzeit / [Nederlandse boerenbruiloft]
18892: Print, 19th century steel engraving: - The musical rehearsal / Die Musikprobe / [De muziekles].
18887: Print, 19th century steel engraving: - Dutch winter scene / Holländische Winter Landschaft / [Hollands winter landschap].
18883: Print, 19th century steel engraving: - The Lacemaker / Die spitzenklöpperin / [De kantwerkster].
18875: Print, 19th century steel engraving: - Adrian van Ostade.
18874: Print, 19th century steel engraving: - A lady singing / Die Singerin / [De zangeres).
18862: Print, 19th century steel engraving: - Gerhard Dou.
18863: Print, 19th century steel engraving: - Dutch winter scene / Holländische Winter Landschaft / [Hollands winter landschap].
18858: Print, 19th century steel engraving: - The fortuneteller / Die Wahrsagerin / [De waarzegster].
18856: Print, 19th century steel engraving: - The Needlewoman / Die Näherin / [De naaister].
18850: Print, 19th century steel engraving: - Metzu and his wife / Metzu und seine Frai / [Metsu en zijn vrouw].
18849: Print, 19th century steel engraving: - The gamesters / Die Spieler / [De kaartspelers].
18848: Print, 19th century steel engraving: - Dutch boords dinking / Holländische Bauernschenke / [Nederlandse boeren café].
18845: Print, 19th century steel engraving: - The writing master / Der Schreibmeister / [De schrijf meester].
18843: Print, 19th century steel engraving: - The village ale house / Niederländische Dorfschenke / [Nederlandse dorpskroeg].
18837: Print, 19th century steel engraving: - Verona.
18839: Print, 19th century steel engraving: - Dresden.
18826: Print, 19th century steel engraving: - Venice / Venedig / [Venetië].
18823: Print, 19th century steel engraving: - The tinker / Der Kesselflicker / [De ketellapper].
18817: Print, 19th century steel engraving: - The scholar / Der Gelehrte / [De geleerde].
18822: Print, 19th century steel engraving: - The poulterei / Der Geflügelhändler / [De poulier].
18810: Print, 19th century steel engraving: - The stall / Der Pferdestal / [De paardenstal].
18809: Print, 19th century steel engraving: - The game dealer / Der Wildprethändlerin / [De poulierster].
18806: Print, 19th century steel engraving: - The fishery / Der Fischfang / [Visserij].
18803: Print, 19th century steel engraving: - The game dealer / Der Wildprethändler / [De poulier].
18797: Print, 19th century steel engraving: - The spinner / Die Spinnerin / [De spinster].
18793: Print, 19th century steel engraving: - The toothdrawer / Der Zahnbrecher / [De tandentrekker].
18787: Print, 19th century steel engraving: - The lute player / Die Lautenspielerin / [De luitspeelster].
18783: Print, 19th century steel engraving: - Gerhard Dou.
16490: Print. - De liefhebber [The lover].
18871: Print, 19th century steel engraving: - The fishdealer / Die Fischhändlerin / [De visverkoopster].
18830: Print, 19th century steel engraving: - Portrait of Salvator Rosa.
18866: Print, 19th century steel engraving: - The inn / Eine Dorfschen / [Een dorpskroeg].
18879: Print, 19th century steel engraving: - The lute player / Die Lautenspielerin / [De luitspeelster].
160984: Pritchard,Anthony. - Maserati: A History/.
160948: Pritzel,G.A. - Thesaurus Literaturae Botanicae.
72318: Privat,Maurice. - Handboek der practische astrologie voor alle beoefenaars der astrologie. Vertaald door M.Hoeks.
147772: Probst,Hans. - KlÜBER,J. Dr.Med. Ex-Libr. Auf Sockel mit Eigername liegendes Buch, Notenblatt, Schädel u. Maske.
144704: Probst,Georg Balthasar [1673-1750]. - Gesigt, van het Ammunitie Magazijn binnen de Stadt Delft / Vuë du Magazin de Munition, dedans de la Ville de Delft / Veduta del Magazzeno di Munizione, dentro della Citta di Daelft / Prospect des Zeug-Hauses, innerhalb der Stadt Delft.
116270: Pröbstl,Max. - Der Samerberg im Eiszeitalter. Hunderttausend Jahre auf einen Blick.
127786: Proctor,Michael & Peter Yeo. - The Pollination of Flowers. 1st edition.
166770: Procurator,Willem. - Kroniek. Editie en vertaling van het Chronicon van Wilhelmus Procurator door Marijke Gumbert-Hepp.
75882: Prohaska,Ray. - Eigen stijl in tekenen en schilderen.
156802: Prokofieff,Sergei O. - The Esotic Significance of Spiritual Work in Antroposophical Groups and the Future of the Anthroposophical Society.
156246: Prokofiev's,Sergei. - Peter & Wolf.
28772: Prokop,Rudolf. - Fossielen.
103783: Prokosch,Frederic. - Storm en echo. Roman. Vertaald door Martha Heesen.
133265: Pronk,B. - Verkenningen op het gebied van de criminialiteit in Suriname.
112198: Pronk,C. - De zel-neering of het darink-delven, zoo als het oudtyds, in Zeeland, geoefend werdt. Gesigt van het Eiland Schouwen en de stad Zierikzee.
153001: Prooije,L.A.van. - De vakleu en et vak. Boerderijbouw in Oost-Gelderland vanaf de eeuwwsisseling tot ca. 1940. Vaktermen en werkwijze. 2e druk,
59756: Prop,G. - De historie van het oude Gelre onder eigen vorsten (tot 1543).
154025: Propelier,Bert & M.F.Van Bommel. - De kracht van Cobra. Een verzameling.
45937: Propyläen. - Propylän Geschichte Europas.
97481: Prose,Francine. - Het einde van de zomer. Vertaald door Inge Kok.
164096: Proskauer,H.O. - Zum Studiun von Goethes Farbenlehre. 2.erw.Aufl.
162652: Proskauer,H.O. - Zum Studium von Goethes Farbenlehre.
83428: VOLKSWAGEN. Prospectus. - Warum ist der Volkswagen so beliebt in 126 Ländern? Weil...
78887: Proulx,E.Annie. - Scheepsberichten. Vertaald door Regina Willemse. 8e druk.
58279: Proust,Marcel. - Op zoek naar de verloren tijd. De kant van Swann. Vertaald door C.N.Lijsen, M.E.Veenis-Pieters & Thérèse Cornips.
130581: Proust,Marcel. - Tegen Sainte-Beuve. Relaas van een ochtend. Samengesteld en vertaald door Marjan Hof.
151539: Proust,Marcel. - Op zoek naar de verloren tijd: De kant van Swann. 7e druk.
160454: Proust,Marcel. - A la recherche du temps perdu Tome I.
166315: Proust,Marcel. - À la recherche du temps perdu. Vols I,II & III.
152973: Proust,Marcel. - Op zoek naar de verloren tijd. Proust 1,2,3 & 4. Script & werkboek.
152296: Proust,Marcel. - Op zoek naar de verloren tijd: De kant van Guermantes I. Vertaling Thérèse Cornips. 2e druk.
152275: Proust,Marcel. - Op zoek naar de verloren tijd: Sodom en Gomorra I. Vertaling Thérèse Cornips.
152273: Proust,Marcel. - Op zoek naar de verloren tijd: De gevangene I. Vertaald door Thérèse Cornips.
8022: Prud'homme van Reine,W.J. - Wat vind ik in de duinen? Excursieboekje voor de Nederlandse duinterreinen langs de Noordzee. 3e druk.
80351: Prümmer,Hermann. - Das Monschauer Land historisch und geographisch gesehen.
107081: Prunières,Henry. - La vie illustré et libertine de Jean-Baptiste Lully.
144387: Pryce-Jones,David. - Evelin Waugh and his World.
100281: Przeorska,Edwarda [1900-1965] - HEINICKE,KARL Mein buch.
58762: Puccini,Giacomo. - Il Trittico in full score. Il Tabarro. Suor Angelica. Gianni Schichhi.
158703: PUch. - Onderdelen dokumentatie voor Puch- 2 en 3 versnellingen Skyrider 2 en 3 V - Skyway 2 V - Standaars 2 en 3 V.
158766: PUch. - Bromfiets onderdelen prijzen. Puch.
165092: Puchinger,G. - Landvoogd en minister.
160158: Pückler,Herman Fürst v. & Ada v.Treskow - Gelibter Pascha! Feurigste Gnomin! Hermann Fúrst v. Pückler und Ada v.Treskow in ihren Lievesbriefen.
160416: Pühl,Eberhard. - Alte Backsteinhäuser in Ostdiesland und im Jeverland. Backsteinbauten des 15. bis 19.Jahrhunderts.
166524: Puik,E.A. - Regiment Huzaren van Sytzama 1814 - 2014 en daarvoor.
47544: Pulle,A. - Flora of Suriname (Netherlands Guyana). Vol. I, part 1: Lycopodinae, Gnetales, Monocotyledonae, Monochlamydeae.
156674: Pulle,A. - Zakflora voor Suriname. Deel I.
24466: Pulles,Tiny. - Als een bont mozaïek.
14484: Pulles,Tiny. - Sta-pal. [1e druk].
118318: Punt,Jannes. - Meppel toen en nu.
142426: Puranen,Jorma. - Alfa & Omega. Opus 12.
91308: Purchell,Rich.d. - Night. Boy blowing charcoal by Richard Purcell after Godf.Schalken.
159600: Purdy,Ken. - 1904 handbook of gasoline automobiles.
137905: Purdy,James. - Are you in the Wintertree.
137721: Purdy,James. - In een ondiep graf. Vertaald door Graa Boomsma. 2e druk.
159764: Purinton,Darcy & Dale F.Cahill. - Tobacco Sheds of the Connecticut River Valley.
40084: Purschke,Hans R. - Puppenspiel in Deutschland.
161314: Purviance,Jamie. - Weber. Het grote barcecueboek.
49485: Put,Carolus A.M.M.van de. - Volksleven in Tilburg rond 1900. Sociaal-historische hoofdstukken. These.
149144: Put,Paul van der. - Het boek der Indo's. Kroniek. 2e druk.
131972: Putman,J.H.M. & H.A.Burgman-Feenstra. - Eemlandse Klappers Deel 21: Kerkelijke huwelijken Amersfoort tot 1812 (Ecl. Geref. Gem.).
66501: Putten,Peter van - Gouden pijl. 1976-2000. 25 jaar de gouden pijl.
159181: Putten,Rob van, Petra Robben & Pieter Siebers. - Historische atlas van Tilburg. De transformatie van een textielstad.
47485: Putter,Harry. - Van Langstraat tot Nieuwegein. Uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Schoenencentrum Nederland Nieuwegein in augustus 1984.
154925: Putter,A. - Vieur eeuwen Holster.
119058: Püttmann,Emile [Emile Hendricus Franciscus 1921-1987]. - P.F. 1943 Maria, Phons en Carla Schellaty.
119061: Püttmann,Emile [Emile Hendricus Franciscus 1921-1987]. - JCW[interink] 50 WB.
119063: Püttmann,Emile [Emile Hendricus Franciscus 1921-1987]. - Lidkaart 1960 Exlibriskring W.B. Vereninging.
151009: Püttmann,Emile [Emile Hendricus Franciscus 1921-1987]. - Exlibriskring W.B.Vereniging Lidkaart 1960.
151008: Püttmann,Emile [Emile Hendricus Franciscus 1921-1987]. - P.f. 1943 Marja, Phons en Carla Schellart.
151007: Püttmann,Emile [Emile Hendricus Franciscus 1921-1987]. - HAANS,FRITS. Exlibris. Typografisch.
119042: Püttmann,Emile [Emile Hendricus Franciscus 1921-1987]. - PLEITER,H.W. [Exlibris]. Krab.
119052: Püttmann,Emile [Emile Hendricus Franciscus 1921-1987]. - VISSER,F.J.DE. Exlibris. Typografisch.
119054: Püttmann,Emile [Emile Hendricus Franciscus 1921-1987]. - WEES,G.M.VAN & R.N.HOEKSTRA. Exlibris. Figuratief.
119049: Püttmann,Emile [Emile Hendricus Franciscus 1921-1987]. - SCHOPPERT,G. Exlibris. Typografisch.
119046: Püttmann,Emile [Emile Hendricus Franciscus 1921-1987]. - RHEBERGEN,JAN [Exlibris]. Figuratief.
119045: Püttmann,Emile [Emile Hendricus Franciscus 1921-1987]. - PLEITER,H.W. [Exlibris]. Krab.
119044: Püttmann,Emile [Emile Hendricus Franciscus 1921-1987]. - PLEITER,H.W. [Exlibris]. Krab.
119043: Püttmann,Emile [Emile Hendricus Franciscus 1921-1987]. - PLEITER,H.W. [Exlibris]. Krab.
119039: Püttmann,Emile [Emile Hendricus Franciscus 1921-1987]. - HANRATH,RUUD. [Exlibris]. Typografisch.
119040: Püttmann,Emile [Emile Hendricus Franciscus 1921-1987]. - BOER,MARGARETHA DE. Exlibris. Masker.
71262: Puupsepp,O. - Kabe loppmäng.
154547: Puzzel. - RANDFONTEIN.
154546: Puzzel. - Ver. Ned. Scheepvaartmij Holland-Afrika Lijn. ZONNEKERK.
155663: Pyle,Luella. - The Mileston of 1947. The Class of 1947 presents.
152924: Pythons,The. - The Pythons. Autobiography.
165972: Quammen,David. - Buiten adem. De wetenschappelijke race om het coronavirus te verslaan.
15534: Quarles van Ufford,L.H. - Étude écologique de la flore des Pierriers. These.
155388: Quatro,Jamie. - Vuurrede. Roman. Vertaald door Nicolette Hoekmeijer.
142805: Bell.Quentin. - Bloomsbury. 2nd impression.
166107: Quevedo,Frncisco de. - Dromen. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Barber van de Pol.
148034: Quik,A.A.M. - Boerenbont. Honderd jaar Maastrichts aardewerk.
117967: Quik,H.G. - Thuisgekomen in Nederland. Indische Nederlanders en gerepatrieerden in de wetten voor oorlogsgetroffenen.
161299: Quik,Dorien. - Hand in hand met Boeddha. Inzicht in de grondgedachten van het boedhisme in het gagelijks leven.
164170: Quillin,Viv. - Het Kutjes-boek. 2e druk.
73585: Quindlen,Anna. - Een nieuwe dag. Vertaald door Inge Kok.
113319: Quindlen,Anna. - Alles en iedereen. Vertaald door Sandra van de Ven.
156096: Quinger,Wolfgang. - Wappen von Hamburg I. Ein Konvoischiff des 17.Jahrhunderts.
40118: Quint,Emanuel B. N.S.Hecht. - Jewish jurisprudence. Its sources and modern applications. Vol. 1.
142395: Quintiliani,M.Fabi. - Institutionis Oratoriae. Libris XII. Pars Prior & Secunda. Editit Ludfwig Radermacher.
46393: Quintus,R.A. - Wat een goede couragie vermach. Beschrijvinghe, soo veel die aengaet onse loffelycke Zee-vaert opte Oost-indien, etc.
91484: Quoika,Rudolf. - Die Altösterreichische Orgel der späten Gotik, der Renaissance und des Barock.
108198: Raabe,Katharina & Monika Sznajderman. - Odessa Transfer. Nachrichten vom Schwarzn Meer.
90421: Raad,Kacqueline de & Trudy van Zadelhoff. - Een kunstenaarsfamilie Maris.
160251: Raad,H.de & A.Augustijn. - Zee- en IJsselmeerwerende waterschappen in Friesland. Verzamelinventaris van gedeponeerde archieven van het waterschap Fryslân [ca.1619] - 1979(1980).
152926: Raadgeep,Marcel. - Annie M.G.Schmidt uitgelicht. Een bibliografie.
166503: Raadt,Kees de. - 1895 selectie en bewerking Kees de Raadt.
159323: Raaimakers,Johan. - Wat Tantra voor jou kan betekenden.
164948: Raas,Jan. - De kroon op het werk. Het orgel van de Mozes en Aäronkerk.
165874: Raat,Jaap. - De zeis aan de wilgen. Kathel en Spaland.
165875: Raat,Jaap. - Een dorp dat driemaal onderging. Kathel en Spaland.
162739: Raats,Koen. - De herbestemming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe collexctieve actie werd bereikt in een geschakeerd landschap. These.
87297: Raban,Jonathan. - Op jacht naar meneer Hartzeer. Vertaald door Nicky de Swaan.
155278: Rabearivelo,Jean-Joseph. - Océan Indien Madagascar La Réunion Maurice.
13635: Rabelais,Francois. - Gargantua en Pantaguel. Uit het Frans vertaald door J.A.Sandfort. 3e druk.
25331: Rabelais,Francois. - Gargantua en Pantagrue. Vertaald en ingeleid door J.M.Vermeer-Pardoen. 2e druk.
52161: Rabier,Benjamin. - Gideon in Afrika.
35283: Rabuse,Georg. - Der kosmische Aufbau der Jenseitreiche Dantes. Ein Schlüzzel zur Göttlichen Komödie.
155301: Raby,Peter. - Fair Ophelia: A life of Harriet Smithson Berlioz.
141938: Racke,Stanisla. - CREDO. Achtzehn Vierfarbendrucke nach Wandgemälden im Kloster Nonnenwerth von Schwester Elma Koenig. Gedichte von Schwester Stanisla Racke.
166151: Raczymow,Henri. - Pauvre bouilhet.
160144: Raddatz,Fritz J. - Tagebücher. Jahre 1982-2001. 3.Aufl.
54046: Rademaker,Abraham. - MEDERHORST DEN BERG. Den Bergh / Nederhorst den Berg aan de Vecht.
51934: Rademaker,Abraham. - UTRECHT. Agter St.Maria tot Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51932: Rademaker,Abraham. - MUIDERBERG. De Oude kerk te Muiderberg. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51930: Rademaker,Abraham. - MUIDERBERG. Te Muiderberg / Muiderberg. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51927: Rademaker,Abraham. - ABKOUDE. Int Slot te Abkou / Abcoude. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51929: Rademaker,Abraham. - ABKOUDE. Onderste gewelve int slot te Abkou / Abcoude van binnen. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51926: Rademaker,Abraham. - ABCOUDE. t Slot te Abkou / Abcoude van binnen. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51924: Rademaker,Abraham. - ABCOIUDE. t Slot te Abkou / Abcoude. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51921: Rademaker,Abraham. - BAAMBRUGGE. Baembrug / Baambrugge komende van Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51919: Rademaker,Abraham. - NEDERHORST DEN BERG. Den Bergh / Nederhorst den Berg aan de Vecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51918: Rademaker,Abraham. - LOENEN. De Kerk te Loenen. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51916: Rademaker,Abraham. - LOENEN. 't Kronenburg en Loenen. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51912: Rademaker,Abraham. - Het Huis te Kronenburg in welstant. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51911: Rademaker,Abraham. - NIEUWERSLUIS. Nieuwersluis komende van Loenen. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51909: Rademaker,Abraham. - NIEUWERSLUIS. Nieuwersluis komende vam Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51908: Rademaker,Abraham. - BREUKELEN. Out-Gunterstein. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51906: Rademaker,Abraham. - BREUKELEN. De Breukelse-Brug en Out Gunsterstein. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51904: Rademaker,Abraham. - T Huis Oudaen. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51900: Rademaker,Abraham. - ZUILEN. Oude kerk te Zuylen / Zuilen. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51898: Rademaker,Abraham. - BILT,DE. St.Petronella Kapel op de Bilt. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51897: Rademaker,Abraham. - BILT,DE. St.Petronella Kapel op de Bilt. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51894: Rademaker,Abraham. - UTRECHT. St.Agnite te Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51887: Rademaker,Abraham. - UTRECHT. Bylhouders-Toren tot Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51893: Rademaker,Abraham. - UTRECHT. Wittevrouwe-Kerk tot Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51886: Rademaker,Abraham. - UTRECHT. Plompe-Toren tot Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51883: Rademaker,Abraham. - UTRECHT. Wittevrouwe-Poort tot Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
51879: Rademaker,Abraham. - UTRECHT. By St.Agnite tot Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
155973: Rademaker,Abraham [1675-1735]. - SCHOONHOVEN 1630.
155974: Rademaker,Abraham [1675-1735]. - IJSSELMONDE [Ysselmonde] 1633.
155975: Rademaker,Abraham [1675-1735]. - DORDRECHT. Het huis te Merwe 1656.
156001: Rademaker,Abraham [1675-1735]. - LOEVESTEIN. Het Huis te Loevestein 1621 & Het Huis te Loevestein 1636.
51896: Rademaker,Abraham. - B ILT,DE. De Bilt buyten Utrecht. Met 3 talige tekst (Nederlands, frans & engels) onder de prent.
144465: Rademaker,Abraham. - Het Admiraalschap zeylen van de Jagten op den Amstel / Naumachiae sumulacra in Amstela fluvio.
160640: Rademaker,A.J. & Karin Rademaker. - Familie Rademaker - Hotel Central - 's-Hertogenbosch 100 jaar bijzondere gastvrijheid.
144464: Rademaker,Abraham. - Honderd Gesigten van de vermaarde Rivier de buyten Amstel van de Stadt Amsterdam tot het Slot Loenersloot na 't leven getekend en in het koper gebragt door Abraham Rademaker.
156000: Rademaker,Abraham [1675-1735]. - WORKUM. Workum van de Waterzy & Workum van de Lantzy.
155972: Rademaker,Abraham [1675-1735]. - LIESVELT (Groot Ammers). Kasteel van Liesvelt 1631.
155246: Rademaker,Abraham [1675-1735]. - ROTTERDAM. Het Huis te Spangen van Vooren (1573) & Spangen (1573).
144468: Rademaker,Abraham. - Hofwerk; de plaets van Mevrouw de Wed. van de Hr.Pieter van Veen; op (1) Vijverhof siende / Hofwerk La place de Madame la Veuve du Sr. Pierre van Veen, régardant vers (1) Vyverhof.
144467: Rademaker,Abraham. - De Catoen Drukkery met het Torentje van Achteren te zien / L'imprimerie de Coton avec le Paliljon regadant de Dereiere.
144466: Rademaker,Abraham. - Het Hoff van Holland met het Leydse veerhuys voor de Overhaak / La Cour d'Hollande, avec le Maison des voitures, sur Leyden, devant La Chaussée.
144463: Rademaker,Abraham. - Gezicht van de Herberg het Moolentje / Vuë de Cabaret-Moulin.
144461: Rademaker,Abraham. - Gezicht van de Hofstede Brantwyk toebehoorende den Heer Daniel Massenier / Veuë de Maison de Brantwyk apartement a Mr.Daniel Massenier.
144460: Rademaker,Abraham. - Veld-gezigt langs de Tuinen van het Olyfants Pad / Vuë des prairies le long des Jardins de l'Elephant.
144456: Rademaker,Abraham. - Gezigt van den Lootwit-moolen aan de Wetering van de land-zyde te zien / Vuë du Lootwit-moolen, sur le Wetering comme on le voit deu coté de la campagne,
144457: Rademaker,Abraham. - Gezicht van het Weesper, Muyder, en Naarder Veer / Vuë du lieu ou lon s'Embarque pour Wezep Muiden et autres lieux.
144459: Rademaker,Abraham. - GRAVELAND. De Hofstede Trompenburg, toe behoorende den Heer Jan Peterse . Trompenberg, maison de campagne aparten a Mr. Jean Peterse.
144455: Rademaker,Abraham. - Het Hoff van Holland met het Leydse veerhuys voor de Overhaak / La Cour d'Hollande, avec le Maison des voitures, sur Leyden, devant La Chaussée.
128741: Rademaker,Abraham. - Vuë de Stadlander-brug, le long du Wetering, vers la Ville - Gezigt van de Stadlander-brug langs de Wetering naar de stad.
128739: Rademaker,Abraham. - Vuë de Stadlander, le long du Wetering, du coté du Rustenwerker-pad - Gezigt van Stadlander langs de Wetering, naar het Rustenwerker-pad.
101779: Radevsky,Anton. - Verken de ruimte. Het pop-up boek van de ruimtevaaer.
163961: Radhakrishnan,Sarvepalli. - Leven en levenswijdheid van Sr Sarvepalli Radhakrishnan.
163532: Radhakrishnan,S. - The Bhagavadgita. With an introductory essay Sanskrit text, English translations and notes. 7th impression.
110320: Rädler,Carl [1881- ?]. - LAMBART,AUGUST. Ex Libris. Mänliche Akt von Hinten auf Büchern.
110324: Rädler,Carl [1881- ?]. - 5 Exlibris.
147775: Rädler,Carl [1881- ?]. - 5 Ex Libris.
22654: Radtke,A. - Handboek voor de grasparkietenliefhebber. Verzorging, fok en kleurenspel.
20625: Radtke,Georg A. - Handbuch für Wellensittich-freunde. Pflege, Zucht und Farbspielarten. [1.Aufl.].
20622: Radtke,Georg A. - Handbuch für Wellensittich-freunde. Farbe, Zucht und Farbspielarten. 4.Aufl.
83222: Raeburn,J.R. - Agriculture: Foundations principles and development.
52255: Raeburn,Michael & A.Kendall. - Heritage of musici.
86760: Raedecker,John. - John Raedecker 1885-1956.
125210: Raedecker,John. - John Rädecker 1885-1956. Beeldhouwwerken, schilderijen en tekeningen.
119674: Raemdonck,M. - 3 verschillende exlibris.
155378: Raes,Hugo. - Jagen en gejaagd worden
137585: Raes,Hugo. - Afro-europees. [1e druk].
85675: Raffaelle,Herbert A. - A guide to the birds of Puerto Rico and the Virgin Islands. Revised edition.
144411: Ragan,Robert Allison. - The History of Gastonia and Gaston County North Carolina. A Vision of America at ist Best.
73255: Raguin,Virginia C. - Gebrandschilderd glas van middeleeuwse vensters tot moderne kunst.
163540: Rahmatullah,Shahabuddin. - Art in Urdu poetry.
151467: Raichlen,Steven. - Culinair Barbecueën.
162564: Canadian National Railways. - Smart new comfort wherever you go by CNR.
119463: Rainger,Philip. - STRENS,EUGÈNE. [Exlibris]. Amorial.
164092: Rajagopala Mudaliyar,P.S. - The Anglo-Tamil primer. For the use of the students of the Civil Engineering College. Reprint of the third edition.
92537: Rajagopalachari,C. - Mahabharata. Bloemlezing uit het klassieke Indiase epos.
163890: Rama Kuruo,P. - The Snake-poison & various other poisons how treated.
163557: Ramachandra Dikshitar,V.R. - The Lalita Cult.
151051: Ramaer,J.C. - Het koninkrijk der Nederlanden 1831-1931.
165989: Ramaker,J.G. - Vervoer en verkeer in de Nederlandsche stad. Een economisch-stedebouwkundige studie.
141890: Rambonnet,H.G. - Het wezen van de straf.
65631: Ramellis,Augustini de. - Schatzkammer Mechanischer Künste. 4.Auflage.
15530: Ramis,Aly I. - Bestimmungstabellen zur Flora von Aegypten.
131667: Ramm,Heinrich J. - Fluid dynamics for the study of trnsonic flow.
156054: Ramper,Ad & Wikky Plas-van Rijsoort. - Zeven eeuwen Sint Jacobskerk, geschiedenis en ratauratie.
163115: Ramsay,Gordon. - Gordon's great escape Zuidoost-Azië.
165858: Ramsay,Gordon. - Keukengeluk. Meer dan 100 geheel nieuwe recepten.
165422: Ramsay,Gordon. - Gordon Ramsay *** chef.
165892: Ramsell-Howard,Judy. - Opgroeien met Bach-Bloesemremedies.
150599: Ramson,Sidsel & Leo Duppen. - Carl-Henning Pedersen of het juiste Gebruik van het Wonderbaarlijke / or the Good Use of the Marvellous.
20374: Rand,Austin L. - Die Vögel. Ornithologie populär. Übersetzt und bearbeitet von G.Steinbacher.
163456: Randhawa,M.S. - Basohli painting.
23101: Randier,Jean. - Nautische instrumenten.
161508: Ranitz,Ariane de. - Louis Raemaekers. Met pen en potlood als wapen. Politiek tekenaar van wereldfaam inde Eerste Wereldoorlog.
108140: Rannit,Aleksis. - V.K.Jonynas un xylographe Lithuanien - A Lithuanian wood-engraver - Ein litauischer Holzschneider.
18123: Ransford,Oliver. - Rhodesian tapestry. A history in needlework. Embroidered by women's institutes of Rhodesia.
132501: Ranzenhofer,Emil [1864-1930]. - BACHER,FRIDA. Ex Libris. Vor Vila auf Wiese sitzende, lesende Kinder in Rokoko-Kartusche.
109953: Ranzenhofer,Emil [1864-1930]. - MAXWELL,NINA. Ex Libris. J.Hayden vor Orgel.
109955: Ranzenhofer,Emil [1864-1930]. - RANZENHOFER,HEINZ. Ex Libris. Männliche Akt-Rückenfigur.
109967: Ranzoni,Hans D.J. [1896-1991]. - SOUVEREIN,JOHANNES. Exlibris. Schmetterling auf Distel.
109965: Ranzoni,Hans D.J. [1896-1991]. - PIJNENBORG,TREES en GERARD. Exlibris. Monte Cassino, schwarze Schrift auf weisser Tafel.
109966: Ranzoni,Hans D.J. [1896-1991]. - Neujahrskarte Rudolf Lautenbach, kleines Wiesenstück.
109963: Ranzoni,Hans D.J. [1896-1991]. - LEITNER,HANSI. [Exlibris]. Monogramm HL, zwei Sittiche.
109962: Ranzoni,Hans D.J. [1896-1991]. - RUPP,MARIA. Ex Musicis. Windmühle in Retz.
109961: Ranzoni,Hans D.J. [1896-1991]. - VOGT,DORA. [Exlibris]. Sternbild "Schütze, Initialen DV.
109960: Ranzoni,Hans D.J. [1896-1991]. - LUX,LINA. Exlibris. Initialen LL Veilchen.
109959: Ranzoni,Hans D.J. [1896-1991]. - STOSIUS,DOCTORIS KARL. Exlibris. Reiher.
109957: Ranzoni,Hans D.J. [1896-1991]. - PALME,MELANIE. Exlibris. Goethe-Vers und Rhododendronblüten.
46751: Rap,Thomas. - Woordenboek der natuur. Met een voorwoord van Dr.D.Hillenius.
111889: Rap,Edwin. - The success of a Policy Model. Intrigation management transfer in Mexico. These.
164609: Raposo,Maria & Pilar Saldanha. - Há outras realidades / There are other realities
64940: Rapp,Ph.G. - Naamlijst van Nederlandsche gemeenten en plaatsen. 2e druk herzien en bijgewerkt door C.W.Treiture.
32215: Rappard-Boon,Ch.van a.o. - Imitatie en inspiratie van 1650 tot heden. Japanse invloed op Nederlandse kunst.
128042: Rappole,John H. - The eology of Migrant Birds. A Neotropical perspective.
156327: Rapport. - Rapport van het onderzoek naar de mogelijkheden van berging, transport, conservering en expositie van het VOC-schip "Amsterdam" uitgebracht door he Bestuur van de Stichting VOC-schip "Amsterdam".
163841: Rasch,Elisabet Dueholm. - Epresenting Mayas. Indigenous authorities and the local politics of identity in Guatemala. These.
166381: Rasenberg,Rinus. - Biesbosch onder vuur. Oorlogsavonturen.
166369: Rasenberg,Rinus. - Het spookt in de Biesbosch.
163544: Rashakrishnan,S. & J.H.Muirhead. - Contemporary Indian Philosophy.
97442: Rashid,Ahmed. - De dreiging van chaos. De crisis in Pakistan, Afghanistan en Centraak-Azië.
138453: Rashid,Ahmed. - Pakistan aan de rand van de afgrond. De toekomst van Amerika, Pakistan en Afghanistan.
90346: Rasmo,Nicolò. - L'Eta cavalleresca in Val D'Afige.
147722: Rasmus,Friedrich [1903-1987]. - 9 Gelegenheits Graphiken.
159220: Rassow,Walter. - Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Heiligenstadt. 2.Reprint-Auflage..
161288: Ratcliff,Carter. - Jorge Castill. Zeichnungen - Gemälde - Skulpturen.
21669: Ratcliffe,Jane. - Fly high, run free.
161696: Ratcliffe,D.A. - Bird life of mountain and upland.
90842: Ratelband,Erve de Wed J. & J.Bouwer. - Wenskrans No. 21. Blanco. Handgekleurde gravure 340 x 415 mm.
90787: Ratelband,Wed.J. & J.Bouwer. - Wenskrans No. 2. Blanco, Gravure, 340 x 425 mm.
90785: Ratelband,Wed.J. & J.Bouwer. - Wenskrans No. 2. Blanco. Hangekleurde gravure, 340 x 425 mm.
90846: Ratelband,Erve de Wed J. & J.Bouwer. - Wenskrans No. 30. Blanco. Handgekleurde gravure 340 x 415 mm.
23657: Rather,L.J. - Addison and the white corpuscles: an aspect of nineteenth-century biology.
163689: Ratnakar,Pramesh & Krishna Deo. - Banaras. Shiva's eternal city.
8153: Ratoe,Inah (=Nel Caesar). - Hariati.
164736: Ratti,Fabio & Riccardo Vllarosa. - America's Cup 1951-1983.
165985: Rau,Hugo, Willem Elias & Els Stubbe. - Van Brakke Grond tot Vlaams Cultureel Centrum. Zes eeuwen geschiedenis van een gebouw aan de Amsterdamse Nes (1406-1992).
158057: Rauch,Siegdried. - Beroemde racemotoren. 150 oude en nieuwe racers voor Grand Prix-gebruik.
163101: Raue,J.J. - Delft binnen de veste struktuurstudie. Richtlijnen voor de stadebouwkundige ontwikkeling.
79264: Rauh,Werner & Heinz Falk. - Stylites E.Amstrutz, eine neue Isoëtacee aus den Hochanden Perus. Teil 2: Zur Anatomie des Stammes mit besonderer Berücksichtigung der Verdickungsprozessen.
34621: Rauh,Werner. - Alpenpflanzen. 2.völlig umgearb.Auflage.
127: Rauh,Werner. - Wondere wereld van cactussen en vetplanten.
166752: Rauschning,Hermann. - Gespräche mit Hitler. 1.Auflage.
73544: Raussmüller,Urs & C.Sauer. - Luxe, calme et volupte. Regards sur le post-impressionisme. Collectionneurs à Winterthur et Baden au début du XXe siècle.
162636: Rauwerda,A. - De machinale houtbewerking. Leerboek voor de machinale houtbewerking.
150582: Raveel,Roger. - Roger Raveel. De taal der Dingen, tekeningen en keramieken.
83301: Raven,Peter H. & G.B.Johnson. - Biology. 3th edition.
60198: Raven,Maarten J. - Mummies onder het mes.
152502: Raven,Sarah. - Eten met familie en vrienden. Elk seizoen vers eten.
152208: Ravenswaay,Charles van. - Drawn from Nature. The Botanical Art of Joseph Prestele and His Sons.
42735: Ravesteijn,P.J.Van, Jan Boerhout & C.L.Heek. - Gedenkboek 1424 - Hilversum - 1924. Uitgegeven bij gelegenheid van het vijfhonderd-jarig bestaan als zelfstandige gemeente.
160014: Ravesteijn,Wim & Jan Kop. - Foor Profit and Prosperity. The Contribution made by Dutch Engineers to Public Works in Indonesia 1800-2000.
130891: Ravestein,Albert. - Jo Coenen en de Vaillantlaan. Een nieuwe visie op stedebouw en stadsverniewing.
143552: Rawie,Jean Pierre. - Geleende tijd. 2e druk.
130776: Rawie,Jean Pierre. - Geleende tijd. 6e druk.
163765: Rawson,Philip. - Oriental Erotic Art.
163914: Ray,Tridibnath. - Kalyananamalla's ananga ranga. Indian art of love.
163741: Ray,Benegal On. - Satyajit Ray. A film by Shyam Benegal.
163691: Ray,Ranesh & Jan Van Slphen. - Tejas. Eternal Energy. 1500 years of Indian art.
159826: Ray,Nicholas. - Cambridge architecture.
151703: Ray,Man. - Belicht geheugen. Vertaald door Erica Stifter.
144592: Ray,Sheri Graner. - Gender inclusive game design. Expandint the Market.
162515: Raynal,Maurice a.o. - Histoire de la peinture moderne. De Picasso au surréalinse.
95423: Razoux,W.P. & Heinrich Hoffmann. - Een nieuw aardig prentenboek. Als vervolg op het beroemde Hoogduitsche kinderwerk: ,,Der Struwwelpeter'' voor Nederlandsche jongens en meisjes berwerkt door W.P.Razoux.
95403: Razoux,W.P. & Heinrich Hoffmann. - Een aardig prentenboek met leerzame vertellingen, naar het beroemde hoogduische kinderwerk: "Der Struwwelpeter", voor Nederlandsche jongens en meisjes bewerkt door W.P.Razoux.
4047: Razoux,W.P. & Heinrich Hoffmann. - Een aardig prentenboek met leerzame vertellingen, naar het beroemde hoogduische kinderwerk: "Der Struwwelpeter", voor Nederlandsche jongens en meisjes bewerkt door W.P.Razoux.
13058: Razoux,W.P. & Heinrich Hoffmann. - Een nieuw aardig prentenboek. Als vervolg op het beroemde Hoogduitsche kinderwerk: ,,Der Struwwelpeter'' voor Nederlandsche jongens en meisjes berwerkt door W.P.Razoux.
131999: Read,Joan R. - The Nordolk Terrier. Editor: Nat R.LaMar. 2nd ed.
62699: Reader,W.J. - Metal box. A history.
15238: Reader,John. - Die Jagd nach den ersten Menschen. Eine Geschichte der Paläanthropologie von 1857-1980. Aus dem Englischen übersetzt von Helga Holtkamp.
33248: Reader's digest. - Exploring the secrets of nature.
97737: Charyn-Rébéna. - Marilyn la dingue.
85137: Reber,A.S. - Woordenboek van de psychologie. Termen, theorieën en verschijnselen.
154093: Rebner,Artur. - Salome. Orientalisches Lied und Foxtrot. Music von Robert Stolz.
5895: Reclaire,A. - Naamlijst der in Nederland en het omliggend gebied waargenomen Wantsen (Hemiptera-Heteroptera) met aanteekeningen omtrent de voesel- of verblijfplant en de levenswijze & vervolg 1 t/m 6 op de naamlijst.
7293: POP-UP record. - Heino. Deutsche Weihnacht... und festliche Lieder.
4447: POP-UP record. - Ronco presents a christmas gift.
164182: Redditt,Jo Ann. - Understanding the Chinese Shar-Pei.
14149: Redeke,H.C. - De visschen van Nederland.
37936: Redeker,Hans. - Otto B.De Kat.
154234: Redeker,Hans. - Molenkamp.
4332: Redeker,Hans. - Bram Doorgeest.
140230: Redouté,Pierre-Joseph. - Pierre-Joseph Redouté. Botanisch tekenaar van het Franse hof.
4150: Redtenbacher,Ludwig. - Coleopteren. Novara-Expedition.
152615: Redzepi,René. - Tijd en plaats in de Nordic keuken.
166350: Reed,Langford. - The limnerick calendar booklet. Inamuch that is composed of a calendar & some well chosen limericks.
158049: Reed,Cleota. - Henry Keck stained glass studio 1913-1974.
69012: Reede,Luit.-Kolonel b.d. - Rijden en africhten. Een methode voor de opleiding van den ruiter en voor de africhting van het paard met een beschouwing over de Hooge School.
93096: Reedijk,Jaap. - Sommelsdijk in vroeger tijden.
162827: Reemer,Manno. - Zweefvliegen veldgds (Diptera, Syrphidae).
60381: Reems,B.A.Van. - Lijndiesellocs in West-Europa 1945-heden.
104370: Reemtsma,H.F. & Ph.F. - Tabago. Ein Bilderbuch vom Tabak un den Freuden des Reauchens.
29710: Reenen-Völter,M.Van. - De heerlijkheid Bergen in woord en beeld. 2e uitgebr.druk.
141241: Reenen,Michiel van. - Portretten van Haarlemmers.
141285: Reep,J.van der. - Johanna (Anna) Bonte (1721-1771) dochter van Margaretha (Grietje) van der Rijp (1688-1737). Een Haarlemse geschiedenis in de jaren 1700.
25719: Rees,Laurence. - Verschrikkingen in het verre oosten. Japanse wreedheden voor en tijdens de tweede wereldoorlog.
64963: Reeser,Hans. - Andersen op reis door Nederland.
149140: Reeser,H. - De huwelijksjaren van A.L.G.Bosboom-Toussaint 1851-1886.
96162: Reesinck,J.C. - Originele portretfoto van een katholiek geestelijke.
166860: Reesinck,Bert. - Schilders van de Nieuwkoopse Plassen.
101249: Reeskamp,J.H.E. - De Nederlandse paardentram in oude ansichten.
145958: Reeskamp,Jan. - De Nederlandse Stoomtram in oude ansichten. 7e druk.
103114: Reeskamp,J.H.E. - De Nederlandse paardetram in oude ansichten.
160452: Reeuwijk,Alexander. - Voyage of Discovery. Exploring the collections of the Asian Library at Leiden University.
131670: Reeuwijk,G.F.Van. - De breedspoorlokomotieven van de H.IJ.S.M.
163373: Reeve,Tim. - Een pop-up boek machines & apparaten over techniek.
166722: Reeve,W.Paul & Ardis E.Parshall. - Mormonism. A historical encyclopedia.
164209: Regan,Dana. - Mijn eerste Pop-up boekje: Verstoppertje spelen.
164208: Regan,Dana. - Mijn eerste Pop-up boekje: Drie kleine poesjes.
164207: Regan,Dana. - Mijn eerste Pop-up boekje: Wie speel mee?
162138: Regan,Marilou & Hans Oosterbaan. - Love you live, Rolling Stones. Fanfare from the common fan.
41493: Regeling,Henry. - Service stamps of Denmark 1871-1923. Danmarks tjenestemoerker.
162986: Regenhardt,Jan Willem. - Louis van Gasteren. Sismograaf van onze tijd.
26726: Regin,Deric. - Traders artists burghers. A cultural history of Amsterdam in the 17th century.
25585: Regis,Ed. - Wie zit er op Einsteins stoel? Over genieën en zonderlingen in een ivoren toren.
118619: Reglement. - Reglement van de ring Mijdrecht.
146382: Regnard. - Oeuvres de Regnard, Édition stéréorype. Tome 5.
146381: Regnard. - Oeuvres de Regnard, Édition stéréorype. Tome 3.
146380: Regnard. - Oeuvres de Regnard, Édition stéréorype. Tome 2.
146378: Regnard. - Oeuvres de Regnard, Édition stéréorype. Tome 1.
165791: Regnerus,Jannie. - Het wolkenpaviljoen.
144808: Regnerus,Jannie. - Het Lam. Roman. 2e druk.
107857: Regout & Co,Petrus. - Fabrieken van kristal-, glas- & aardewerk van Petrus Regout & Co. Maastricht. Album van fijn aardewerk 1 april 1885.
166777: Regt,Herman de & Hans Dooremalen. - Wat een onzin! Wetenschap en het paranormale. 4e oplaag.
85435: Regteren Altena,J.Q.Van & Theun De Vries. - Henriët.
121060: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - H.N.Bierman en H.F.Bierman-de Bruyn wensen een gelukkig 1951. Landschap.
121061: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - B. PROFICIAT. DGHJ. N. E. K. LMQ SUW. XXV. Y & Z.
121062: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - Het bestuur van de NEK zegt u hartelijk dank.
121064: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - Terrarum simili mortales orbe ligari Nos meminisse iuvat his monitos folüs.
121016: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - GROENEMAN,A.P. Ex Libris. Ontrold papier waaromheen een slingerend lint.
121027: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - JÜRGENS,JACQUELINE. [Exlibris]. Weiland, met bloemen & dieren.
151048: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - 5 verschillende gelegenheidsgrafieken.
121052: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - VEEN,LIDA VAN. [Exlibris]. Medicinale planten.
121054: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - VIS,DIRK. Ex Libris. Wapenschild.
121045: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - SLUYTER,N.M.M. Ex Libris. Bloeiende roos op rotsen.
121046: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - SLUYTER,N.M.M. Ex Libris. Bloeiende roos op rotsen.
121044: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - SINNIGE,Dr.J.L.M. Ex Libris. Grote T waaromheen gekronkelde slang.
121041: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - RUYGROK,TH.M. [Exlibris]. Vos met wijde mantel.
121038: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - REGTEREN ALTENA,G.M.VAN. [Exlibris]. Paardschip.
121033: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - LENTE,J.A. [Exlibris]. Wapenschild.
121028: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - JÜRGENS,JACQUELINE. [Exlibris]. Weiland, met bloemen & dieren.
121013: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - FRANCKEN,MARIA J. Ex Libris. Wapenschild met 3 hondenkoppen.
121009: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - ESCHAUZIER,Ir.W.A. [Exlibris]. Twee gekruiste takken raaigras.
121000: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - BIERMAN,H.G. Ex Libris. Landschap.
120960: Regteren Altena,J.M.Van. [Gerardina Maria Pot-van Regteren Altena 1914-2009]. - 47 verschillende exlibris.
24134: Rehder,Anita & J.Kürtz. - Das Kochbuch aus Kombüse und Pantry.
155110: Rehn,Walter 1884-1959. - FINDEISEN,KURT-ARNOLD. [Exlibris]). Beleuchtener Akt.
147747: Rehn,Walter [1884-1959]. - VOGEL,ALF. Ex Libris. Weibl. Akt.
147746: Rehn,Walter [1884-1959]. - TROPP,WILLY DR. Ex Libris.
147745: Rehn,Walter [1884-1959]. - TROPP,WILLY DR. Ex Libris. Mensch in Reagenzglas.
147744: Rehn,Walter [1884-1959]. - TROPP,WILLY DR. Ex Libris. Chemiker.
147743: Rehn,Walter [1884-1959]. - RÜTER,WOLF. Ex Libris. Akt-Paar auf Blütenkelchen.
147741: Rehn,Walter [1884-1959]. - RÜTER,WOLF. Ex Libris. Lesende Man.
147742: Rehn,Walter [1884-1959]. - MONSALVATJE,RAMONA. Ex Musicus. Klaviatur mit Akten und H:anden des Todes.
147739: Rehn,Walter [1884-1959]. - KRONGOLD,E. Ex Libris. Trapeze.
147740: Rehn,Walter [1884-1959]. - LENZE,GRETE. [Ex Libris]. Lichter und Bänder emporthaltender Akt, ringsum tanzender Frauenreigen.
147738: Rehn,Walter [1884-1959]. - HEEREN,H. [Ex libris]. Sonderling, auf Schaukel sitzend riesige Grafik mit wibl. Akten bertrachtend.
147737: Rehn,Walter [1884-1959]. - HANTZSCH,AGNES. Ex Libris. Balkon mit ledenser an Rundtisch.
147736: Rehn,Walter [1884-1959]. - GRAVE,A.b.c.d. Ex Libris. Erläuterung.
147735: Rehn,Walter [1884-1959]. - KRONGOLD,E. Ex Libris. Wettlauf (zwischenweibl. Akt auf Kanonenkugel und mänl. Akt auf Schwin,
147734: Rehn,Walter [1884-1959]. - FISCHER,ERHARDT. Ex Libris. Vorm Tierzrtz flüchtende Tiere.
147733: Rehn,Walter [1884-1959]. - ELISABETH [=E.TROPP]. [Exlibris]. Traum des Ritters.
147732: Rehn,Walter [1884-1959]. - CLAUSS,F.u.M. [Exlibris]. Quellgruppe (Akte).
147731: Rehn,Walter [1884-1959]. - BAUMGÄRTEL,C. Ex Libris. Radreparatur.
147730: Rehn,Walter [1884-1959]. - BACH,FRITZ u. SUSANNE. [Ex Libris]. Adlerlandschaft.
147728: Rehn,Walter [1884-1959]. - BAAR,C. [Ex Libris]. Merkur.
115993: Reich,Zygmunt. - Het Joodse volk. Geschiedenis, godsdienst en levenswijze.
94100: Reiche,J.A.Von. - Exlibris J.A.v.Reiche. [Hannover].
147776: Reichert,Otto [1883-1956]. - 4 Ex Libris. 2 Klischees & 2 Holzschnitten.
62158: Reichholf-Riehm,H., G.Steinbach & J.Reichholf. - Europese vlinders.
16653: Reichholf,J., G.Steinbach & H.Reichholf-Riehm. - Europese zoogdieren.
85099: Reichling,Alfred. - Orgel.
86663: Reichmann,Eva G. - Worte des Gedenkens für Leo Baeck. Im Auftrag des councils of Jews from Germany - London.
80629: Reid,Charles. - Bloemen in aquarel. [1e druk].
163133: Reid,Daniel. - De Tao van het lichaam. Een modene, praktische benadering van eeuwenoude levenswijze. 2e druk.
62112: REIGERSBERCH,MARIA. - Portret van Maria Reigersbergen, 19e eeuwse litho.
95737: Reijen,Willem van. - Filosofie als kritiek. Inleiding in de kritische theorie.
160573: Reijntjes,E.T. - Schraad rehabilitatie van een dorpkern. Voorstel tot integraal dorpsherstel alsmede het daanaan voorafgaande onderzoek beteffende de bebouwde kom vn Schraad (Wanderadeel).
152241: Reijt,Vic van de. - Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder. 3e druk.
157415: Reilly,Valerie. - Paisley Patterns. A design source bookj.
126186: Reimerink,Letty. - Pampus ruwe diamant van steen.
63782: Reinders,Henk. - Een eeuw verenigd bouwen in Nederland. NVON 100 jaar, 1895-1995.
100919: Reinhart,Fritz [1897- ]. - STOECKLIN,GERHARD ex libris. [Mönch].
100918: Reinhart,Fritz [1897- ]. - REINHARDT,E. [Kopf mit Schreibfeder].
100917: Reinhart,Fritz [1897- ]. - REINHARDT,FRIEDRICH Ex-Libris. [Plüg].
100915: Reinhart,Fritz [1897- ]. - LABHARDT,ALFRED Ex Libris. [Adler auf Totenschädel].
100914: Reinhart,Fritz [1897- ]. - HEEREN,HANNS ExLibris. [Landschaft mit Gebüsch an Wiesensaum].
100912: Reinhart,Fritz [1897- ]. - HANSLOW Ex Libris. [Männerbuste].
110654: Reinhold,Rose [1894-1959]. - MAYER,Ing.EDUARD. Mein Buch.
110687: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Blumen.
110653: Reinhold,Rose [1894-1959]. - MAYER,Ing.EDUARD. Mein Buch.
110670: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Ein Gutes Neujahr wünscht Buchbindermeister Hannes Joos 1951.
110613: Reinhold,Rose [1894-1959]. - KUYLEN,WIM VAN DER. [Exlibris]. Kalligrafisch.
110615: Reinhold,Rose [1894-1959]. - LERPERGER,Dr.ANNA. Exlibris. Blumen und Buch.
110617: Reinhold,Rose [1894-1959]. - LUGT,W.M.A.M.VAN DER. Exlibris. Ritter.
110706: Reinhold,Rose [1894-1959]. - SPINDERLBERGER,LUDWIG. Exlibris.
110620: Reinhold,Rose [1894-1959]. - LUGT,W.M.A.M.VAN DER. Exlibris. Ritter.
110621: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Zalig kerstmis en nieuwjaar W.Van Der Lugt Jr. 1936.
110595: Reinhold,Rose [1894-1959]. - EIGNER,LOTTE. Mein Buch.
110596: Reinhold,Rose [1894-1959]. - GILTAY VETH,Mr.D. Exlibris.
110602: Reinhold,Rose [1894-1959]. - HIRSCH,HANNS M. [Exlibris]. Hirsch.
110604: Reinhold,Rose [1894-1959]. - HOFER,FANNI und TONI. Exlibris.
110606: Reinhold,Rose [1894-1959]. - KINZER,KARL. Mein eigen.
110705: Reinhold,Rose [1894-1959]. - SLATNER,FRANZ. Mein eigen.
110676: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Prosit Neuhjahr wünscht Hausverwalter Karl Bock.
110677: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Frohe Weihnacht und ein gesegtes neues Jahr 1937 Verlag Anton Pustet Salzburg, Otto Müller Verlägsdirektor.
110678: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Gesegnete Festage [wünsch Rose Reinhold].
110679: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Glücklich Neujahr! Max u. Wiki Kislinger.
110682: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Gute Wünsche zur Fahrt in die nächsten fünf Jahre vom Rose.
110655: Reinhold,Rose [1894-1959]. - NERVEKLONOSTKY,Dr.MAX. Mein eigen.
110713: Reinhold,Rose [1894-1959]. - SMITS VAN WAESBERGHE,CECILI. Exlibris.
110723: Reinhold,Rose [1894-1959]. - LUDWIG,V.O. Ex Libris. Monogramm.
110718: Reinhold,Rose [1894-1959]. - WEES,B.N.VAN. Exlibris. Puppentheater.
110720: Reinhold,Rose [1894-1959]. - WEISSENHOFER,Dr.ANSELM. Exlibris.
110715: Reinhold,Rose [1894-1959]. - SMITS VAN WAESBERGHE,CECILI. Exlibris.
110716: Reinhold,Rose [1894-1959]. - WEES,G.M.VAN. [Exlibris].
110714: Reinhold,Rose [1894-1959]. - SMITS VAN WAESBERGHE,CECILI. Exlibris.
110712: Reinhold,Rose [1894-1959]. - SMITS VAN WAESBERGHE,CECILI. Exlibris.
110711: Reinhold,Rose [1894-1959]. - SMITS VAN WAESBERGHE,CECILI. Exlibris.
110707: Reinhold,Rose [1894-1959]. - STRENS,EUGÈNE. Boek over fotografie van.
110709: Reinhold,Rose [1894-1959]. - STRENS,EUGÈNE. Exlibris. Büchern, Man & Lampion.
110702: Reinhold,Rose [1894-1959]. - SCHÖNER,ERICH. Exlibris. Maria mit Kind.
110701: Reinhold,Rose [1894-1959]. - SCHMIDT,ANTON. Exlibris. Man, Bücher & Schaukelpferd.
110700: Reinhold,Rose [1894-1959]. - SCHMIDT,ANTON. Exlibris. Bücher & Dorf.
110699: Reinhold,Rose [1894-1959]. - SCHLOEMER,Dr.M. Ex-Libris.
110698: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Gute Fahrt ins neue Jahr [1936, in Handschrift].
110696: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Ans und Wim van der Kuylen laden ein.
110697: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Gesegnete Feiertage.
110694: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Willkommen. [Menu].
110693: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Ein Frohes Neujahr [1936 RR, in Handschrift].
110692: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Wir bringern Glück [für 1939 Rose Reinhold, in Handschrift].
110691: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Liesel u. Hans Laut wünschen alles Gute.
110690: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Ein friedlich Neujahr [wünscht Rose Reinhold, in Handschrift] 1947.
110689: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Einen Frohe Ostergruss und herzlichen Wuesche!
110688: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Gesegnete Weihnacht [wünscht Rose Reinhold, in Handschrift].
110686: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Inri.
110685: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Frohe Weihnacht.
110684: Reinhold,Rose [1894-1959]. - WIEN: Minoritenkirche.
110683: Reinhold,Rose [1894-1959]. - WIEN: Heurigenschenke in Nussdorf.
110674: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Een vroolijk paaschfeest wenscht u Eugène Strens.
110675: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Rose Reinhold Graphikerin Wien14. Graumanngasse 9.
110672: Reinhold,Rose [1894-1959]. - 1934. [Geburts Ankundigung].
110671: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Deugd en vreugd in bonte rij wenschen u Mr.D.Giltay Veth en L.M.Giltay Verth Pliester.
110668: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Gelukkig paaschfeest A.A.W.Santing.
110667: Reinhold,Rose [1894-1959]. - SAUER,W. Ex Libris.
110664: Reinhold,Rose [1894-1959]. - PREMSTALLER,OTTMAR. Exlibris. "Tierartz".
110660: Reinhold,Rose [1894-1959]. - OTTEVANGER,B.W. Exlibris. Mühle.
110652: Reinhold,Rose [1894-1959]. - MAYER,ERICH. Exlibris.
110651: Reinhold,Rose [1894-1959]. - LUSTIG,Dr.ISTVAN. Exlibris.
110622: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Zalig kerstmis en nieuwjaar W.Van Der Lugt Jr. 1936.
110619: Reinhold,Rose [1894-1959]. - LUGT,W.M.A.M.VAN DER. Exlibris. Ritter.
110618: Reinhold,Rose [1894-1959]. - LUGT,W.M.A.M.VAN DER. Exlibris. Man auf Pferd mit Kerse.
110611: Reinhold,Rose [1894-1959]. - KUYLEN,WIM VAN DER. Exlibris.
110612: Reinhold,Rose [1894-1959]. - KUYLEN,WIM VAN DER. Exlibris.
110607: Reinhold,Rose [1894-1959]. - KOLLMAYR,Dr.REINHOLD. Exlibris.
110609: Reinhold,Rose [1894-1959]. - KUYLEN,ANS VAN DER. Exlibris. Galge.
110593: Reinhold,Rose [1894-1959]. - DÉRY,JLONKA. Exlibris.
110592: Reinhold,Rose [1894-1959]. - DEMMERS,TONA. Exlibris.
110590: Reinhold,Rose [1894-1959]. - BLÖCHLINGER,ANTON u. TRUDL. Ex Libris.
110587: Reinhold,Rose [1894-1959]. - BERGMANN,ERIKA. Ex-Libris.
110583: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Aus Gottes Reich.
110584: Reinhold,Rose [1894-1959]. - Maria Hilf.
110581: Reinhold,Rose [1894-1959]. - 44 Exlibris, 15 Handsigniert.
104127: REINHOLD,ROSE. Vitzthum,Elisabeth Gräfin. - Kinder Psalmen. Text der biblischen Psalmen für das Kind in Verse gebracht.
100920: Reinhold,M. - SCHÄFER,ALICE Ex Libris. [Dame mit Geige über Buchern].
35269: Reinink,A.W. a.m.o. - Bouwen voor Utrechts universiteit. Architectuur en stedebouw binnen de stad.
148518: Reinink,Gerrit Jan. - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangelienkommentars der Gannat Bussame. These.
147822: Reinitz,Max. - MENZLER,SOPHIE. Ex-Libris. Weibl. Porträtkopf nach rechts. Remarque.
58966: Reinking,Wilhelm. - Spiel und Form. Werkstattberich eines Bühnenbildners zum Gestaltwandel der Szene in den zwanziger und dreissiger Jahren.
149346: Reintjes,H.J. - Gemeente Broekhuizen in de loop der jaren 1840-1940.
24612: Reisel,Max. - Het jodendom in de moderne samenleving. Enige feiten typerend voor het jodendom in het licht van de herrezen staat Israël.
116961: Reisel,Jacob H. - Isaac Israels. Portret van een Hollandse impressionist.
136460: Reisel,Jacob H. - Isaac Israels. Portret van een Hollandse Impressionist.
166798: Reisel,Wanda. - Tien stuks. Alle toneel.
164227: Reiser. - Je vour aime. 2nd printing.
159503: Griebens Reisführer. - Die Schweiz. Praktischer Reiseführer. 25.Auflage.
80510: Reisinger,Josef. - Die Kupferstecher der Cossmannschule.
156900: Reiter,Cornelia. - Suche nach dem Unedlichen. Aquarelle und Zeichnungen der deutschen unbd österreichischen Romantik.
119744: Reitsema-Valenca,E. [Engelina 1889-1981]. - SCHELLING-KUILER,C.B. Muziekboek van. Een merel zit te zingen op een bloeiende tak.
121564: Reitsema-Valenca,E. [Engelina 1889-1981]. - Wilhelmina Helena Paulina Maria Koningin der Nederlanden 1947.
93166: Reitsma-Vrijling,Marja. - Henk Visch Boxtel 1974-1981.
81634: Reitsma,Ella. - Jan Beutener.
142868: Reitsma,Ella. - Het huis van de kunstenaar. Herinneringen aan een leven.
153348: Reitsma,Wobbe. - Terberg Benschop fabrikant van speciale voertuigen.
119734: Reitsma-Valenca,Engelien [1889-1981]. - BEELS,C.H. Ex Libris. Dansende arabische vrouw.
119739: Reitsma-Valenca,Engelien [1889-1981]. - KNOL,JAC.B. Ex Libris. 2 reigers met op de achtergrond de IJsselkade van Zutphen.
119745: Reitsma-Valenca,Engelien [1889-1981]. - SCHOLTE,A.S. Ex Libris. Twee halve cirkels kruisen elkaar, vogel & boom.
119750: Reitsma-Valenca,Engelien [1889-1981]. - 1939: Phons en Mária Schellart wenschen een goed 1939.
119751: Reitsma-Valenca,Engelien [1889-1981]. - 1940: Vang het geluk in 1940 E.Reitsma Valenca.
119752: Reitsma-Valenca,Engelien [1889-1981]. - 1946: Mogen wij ons de herwonnen vrijheid waard toonen Dr.G.Stoel.
119755: Reitsma-Valenca,Engelien [1889-1981]. - In 1936 veel goeds te geven en ontvangen west u Evelien Reitsma Valenca.
119766: Reitsma-Valenca,Engelien [1889-1981]. - Kerk.
109994: Reitter,Georg [1898-1944]. - REITTER,GEORG. Mein Eigen Welsberg.
109995: Reitter,Jörg [1922- ]. - LEITTNER,Dr.IRMBERTA. [Exlibris]. Schrift.
109992: Reitter,Georg [1898-1944]. - REITTER,GEORG. Ex Libris. Ansicht von Steyer über den Fluss 1923.
102518: Reitzel,Poul. - Danske heraldiske exlibris.
26960: Rek,J.De. - Van Boergondië tot barok. 3e druk.
166747: Reker,Siemon. - Biografie van het Gronings. De taal van Groningen in 1001 stukken 1200-2000.
90686: Relandus,Adrianus. - Portret van Adianus Relandus.
163922: Rele,V.G. - Yogic Asanas for health and vigour (A Physiological exposition).
94391: Rellstab,L. - 1812. Ein historischer Roman.
93891: Rels,Arm(and). - Ex-Libris composés par Arm.Rels. A propos de M.Robert.
144213: Remise,Jac. - L'Argus des Jouets Anciens 1850-1918.
157366: Renard,Jean-Claude. - L'Âge de la fonte un art, une industrie 1800-1914, suivi d'un dictionnaire des artistes.
156324: Renaud,J.G.N. - Rhodesteyn, schatkamer der middeleeuwse ceramiek.
142581: RENAULT. - Renault R.1130 régie nationale. Instructieboekje Voorlopige uitgave N.E. 900 ENL.
101707: RENAULT. - Notice d'entretien voiture vivaquatre type KZ 7 (direction sans manettes}.
110785: RENAULT. - Honderd jaar in de topklasse. Hulde aan de Safrane.
63963: Rendall,Ivan. - De race naar roem. Eeu eeuw autorensport.
42998: Renders,Hans. - Verijdelde dromen. Een surrealistisch avontuur tussen De Stijl en Cobra.
144320: Renders,Hans. - Gevaarlijk drukwerk. Een vrije uitgeverij in oorlogstijd.
6639: Rendle,A.B. a.o. - Catalogue of the plants collected by Mr. & Mrs.P.A.Talbot in the Orban district South Nigeria.
82682: Renes,Hans. - Historische atlas van de stad Utrecht. Twintig eeuwen ontwikkeling in kaart gebracht.
140345: Reniers,Jos. - Leef Live.
147778: Renner,Ludwig. - Einen guten Anfang 1921 wünscht Dr.Josef Klüber Erlengane.
83623: Rennes,Catharina van. - Een wonderlijke nacht. Klaviervertelling (vrij naar Andersen).
3331: Rennes,Catharina van. - Minatuurtjes. Zes liedekes voor meisjesstemmen naar gedichtjes van Kate Greenaway door C.Van Rennes. 15de druk.
123062: Rennes,Catharina van & Hilda Ran. - Heidekoninginnetje. En klaviersprookjes. Woorden van Hilda [Ran].
1737: Renouil,Yves & P.De Traversay. - Dictionaire du vin.
107516: Rens,Arie. - Het regiment huzaren Prins Alexander. De geschiedenis van het "Hofregiment" 1672-1994.
108741: Rens,A. - SROC De school reserve officieren cavalerie. Terugblik op de periode 1918-1995.
84681: Rentes De Carvalho,J. - Het miljoen. Herinneringen & andere verzinsels. Vertaald door Harrie Lemmers.
84675: Rentes De Carvalho,J. - Waar die andere god woont. Vertaald door A.Willemsen. 3e verm.druk.
69211: Rentes De Carvalho,J. - Mazagran. Vertaald door Harrie Lemmers.
45758: Rentes De Carvalho,J. - La coca. Vertaald door Harry Lemmens.
166289: Rentes De Carvalho,J. - A coca.
113287: Rentes De Carvalho,J. - Er is hier niemand. Dagboek mei 1999 tot meu 2000. Vertaald door Maartje de Kort.
85408: Renting,R.A.D. - Oranje & Rotterdam.
147824: Ressel,Maria [1877-1945]. - BRAUNGART,RICH. Ex-Musicus, Sitzend flötender Kinderakt. nach links.
120343: Restany,Pierre. - Farhi.
128036: Retèl,J - Jubileumuitgave 10 jaar S.M.V. Stichting Samenwerkende Militaria Verzamelaars.
163031: Rettenwander,Matthias a.o., - z' Nuarach dahoan, Heimatbuch St. Ulrich am Pillersee.
64402: Retzsch,Moritz. - Umrisse zu Schiller's Lied von der Glocke, nebst Andeutungen.
146744: Reuchlin. - Prijscourant 93-94 wijnhandel Reuchlin.
119772: REUDER,STAN DE. - MOEDERHUIS FRATERS-TILBURG. Ex Libris. Schrijvende geeestelijke.
129504: Reule Nz.,Antie S. - Er was eens. Groot sprookjes- en vertelselboek met meer dan honderd plaatjes. Voor onze knapen en meisjes bewerkt en bijeengegaard. [1e druk].
60855: Reumer,Jelle W.F. - Ruscinian and early Pleistocene Soricidae (Insectivora, Mammalia) from Tegelen (The Netherlands) and Hungary.
138708: Reumer,Jelle W.F., John de Vos & Dick Mol. - Advances in Mammoth Research. Proceedings of the Second International Mammoth Conference Rotterdam, 16-20 May 1999.
143420: Reumer,Jelle W.F. & Martin J.Epe. - Biotope Mapping in the Urban Environment. Proceedings of a symposium held on 9 october 1998 in Rotterdam.
138682: Reumer,Jelle W.F. & Wilma Wessels. - Distribution and Migration of Tertiary Mammals in Eurasia. A volume in honour of Hans de Bruijn.
162070: Reuter,Christian. - Schelmuffskys Wahrhafige Kuriöse und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und Lande.
151424: Reuter,Raymond. - Cinquantenaire de l'Union Syndicale des Industries Aéronautiques 1908-1958.
20383: Reuther,Claus & A.Festetics. - Der Fischotter in Europa. Verbreitung, Bedrohung, Erhaltung. Ergebnisse des I.Internationalen Fischotter-Kolloquiums vom 28. bis 31 Oktober 1979 in Göttingen.
121539: Reutty,X. - Der Kork als Verschlussmaterial mit specieller Berücksichtigung seiner Permeabilität f|ur Mokroben. These.
155912: Reuver,R.de. - Eén kerk in meervoud. Een theologisch onderzoek naar de ecclesiologische waarde van pluraliteit.
165623: Reuzenaar,Anne Marie. - Natuurlijk! Langer gezond. Voeding voor een lang en energiek leven. Informatief kookboek.
114526: Reve,Gerard. - Opstellen Nederlands. Facsimileuitgave.
121578: Reve,Gerard Kornelis van het. - Vier wintervertellingen. Vertaald door Hanny Michaelis.
106941: Reve,Gerard. - Brieven van een aardappeleter. 3e druk.
106569: Reve,Gerard & Dick Matena. - De avonden. Een beeldverhaal. Deel 4.
106942: Reve,Gerard & Dick Matena. - De avonden. Een beeldverhaal. Deel 2.
78350: Reve,Gerard Kornelis van het. - Op weg naar het einde.
39926: Reve,Gerard. - Ik had hem lief. 1e druk.
39907: Reve,Gerard. - Een circusjongen.
25534: Reve,Gerard Kornelis van het. - Extra Van het Reve-nummer. Dialoog tijdschrift voor homofilie en maatschappij.
25531: Reve,Gerard Kornelis van het. - Reve jaarboek 1.
98608: Reve,Gerard. - Album Gerard Reve. [1e druk].
153633: Reve,G.K.van het. - Zes gedichten. [1e druk].
146455: Reve,Simon van het. - De Avonden. Een winterverhaal. 3e druk.
144187: Reve,Gerard. - Enveloppe: Aan de Heer Albert Voster Directeur Uitgeverij De Bezige Bij Van Mierenveldstraat 1 1071 DW Amsterdam Nederland.
139548: Reve,Gerard. - Enveloppe met op de achterzijde in handschrift: p.a. J.Schafthuizen Nassaulaan 36, 3116 E.W. Schiedam.
139547: Reve,Gerard. - Enveloppe met op de achterzijde in handschrift: Afz. G.Reve, Posthoornstraat 11 9870 Machelen aan Leie België.
129165: Reve,K.van het. - Sowjet-annexatie der klassieken. Bijdrage tot de geschiedenis der Marxistische cultuurbeschouwing.
114426: Reve,Gerard. - Het hijgend hert. [1e druk].
156212: Reveriego,Miguel. - Magazine Antidote. The Night Isue viewed by Miguel Reveriego.
161817: Revesz-Alexander,Magda. - Die alten Lagerhäuser Amsterdams. Eine kunstgeschichtliche Studie. 2.ergänzte Auflage.
155333: Revesz-Alexander,Magda. - Die alten Lagerhäuser Amsterdams. Eine kunstgeschichtliche Studie. 2.ergänzte Auflage.
14103: Révész,G. - Inleiding tot de muziekpsychologie. 2e herz.druk.
134077: Révész,G. - Die Formenwelt des Tastsinnes. Band I & II.
114845: Réville,A. - Prolégomènes de l'histoire des religions. 4me édition.
152262: Reynard,Nicolas & Jean-Louis Marzorati. - Nids ethniques.
162894: Reynaud,Henry J. - Faïences anciennes de Moustiers.
157795: Reynaud,O., Ph.Wurm & Georges Simenon. - Maigret et son mort.
154579: Reynaud,Stéphane. - 365 goede rederen om aan tafel te gaan.
88247: Reynders,Ben. - Je ogen spreken. Gedichten van kinderen, tieners en jonge volwassenen over verdraagzaamheid.
140215: Reyneke van Stuwe,Jeanne. - Een kippen-praatje. Envoudige handleiding voor het houden van kippen.
91953: Reynet de la Rue,P.H.J. - Originele foto: Theater met brug (Leidschepoort).
91947: Reynet de la Rue,P.H.J. - Originele foto: O.Z.Heerenlogement (thans Binnengasthuis).
162184: Reynolds,Graham. - Nicholas Hilliard & Isaac Oliver.
96645: Reys,Rita. - Bluesette. Ned.tekst: Ted Powder & Ad Remy. Orig.Tekst: Normal Gimbel.
77012: Reyt,Daniel. - Crêpes et galettes. 150 recettes.
153486: Rezvani,Rahi. - Bibimichèle. Confronting time.
139095: Rezzzori,Gregor von. - Ein SHermelin in Tschernopol. Ein maghrebinischer Roman.
102333: Rhaue,Hans. - Das Exlibris. Ein Handbuch zum Nachslagen von.
135992: Rhebergen,Jan G. - Lou Strik - Houtgraveur.
107698: Rhee,G. & Zn. - Die goede oude tijd. Een korte ,,wasgeschiedenis" in acht taferlen.
40095: Rheenen,Jan van. - Encyclopedie voor de hondenliefhebber. 5e druk.
108952: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - TREIER,ALBERT. Ex-libris. Eignerwappen.
108953: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - TREIER,ALBERT. Ex-libris. Eignerwappen.
108954: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - TREIER,ALBERT. Ex-libris. Eignerwappen.
108935: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - DILLMANN [Eduard]. Bücherey. Eignerwappen.
108946: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - LEININGEN WESTENBURG-NEU-LEININGEN,KARL GRAF ZU. Ex Libris. Eignerwappen.
108950: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - ROBERT,EDMOND DES. [Exlibris]. Eignerwappen
108951: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - SCHNEIDER,WALTER. Ex-libris.
147782: Rheude,Lorenz Max [1863-1939]. - 56 verschiedene heraldische Ex Libris.
147780: Rheude,Lorenz Max [1863-1939]. - BORCK,LOUISE VON. Ex Libris. Eignerwappen.
108976: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - TREIER,ALBERT. [Ex Libris].
108975: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - TREIER,ALBERT. Eigentim von. Harfe.
108974: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - TREIER,PHIL. Ex Libris. Eignerwappen.
108973: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - TREIER,PHILIPP. Aus den Büchern des. Eignerwappen.
108972: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - TREIER,PHILIPP. Aus den Büchern des. Eignerwappen.
108971: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - VOGEL,DR.WALTER. Aus der Bücherei. Eignerwappen.
108970: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - WELLERS VERLAG KAHLA. [Ex Libris]. Wappenschild.
108969: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - Ohne Text. Ex Libris. Eignerwappen.
108968: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - Ohne Text [Exlibrisklub Basilea]. Wappenschild.
108967: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - TREIER,ALBERT. Ex Libris. Eignerwappen.
108966: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - TREIER,DR.ALBERT. Aus der Bücherei. Schwert und Wage.
108965: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - TREIER,ALBERT. Aus der Bücherei. Eignerwappen.
108955: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - TREIER,ALBERT. Ex-libris. Eignerwappen.
108964: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - LEININGEN WESTERBURG,KARL EMICH GRAF ZU. Ex Lib. Eignerwappen.
108948: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - ROBERT,EDMOND DES. Ex Libris. Aufgeslagenes Buch mit Wignerswappen.
108949: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - RATAJCZAK,PAUL NICOLAS. Ex Libris. Eignerwappen
108945: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - Ohne Text[=Lor.M.Rheude]. [Exlibris]. Monogramm.
108944: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - JUNGE,JOHANNES. Ex Libris. Eignerwappen.
108943: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - HAAK,OTTO. Ex Libris. Eignerwappen.
108937: Rheude,Lorenz Max [1863-1939]. - GELDER,HERMANN Apotheker. Gehört dies Buch. Apothek Interieur.
108934: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - DILLMANN [Eduard]. Bücherey. Eignerwappen.
108933: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - DILLMANN [Eduard]. Bücherey. Eignerwappen.
108931: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - DEUERLEIN,ERNST Dr.phil. Aus der Bücherei. Eignerwappen.
108930: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - BÜRGERSCHULE MARLNEUKIRCHEN. Exlibris. Löwenwappen und Schulgebäude.
108929: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - BORCK,LOUISE VON. Ex Libris. Eignerwappen.
108928: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - BAYER VERKEHRS-BEAMTEN-VEREINS IN MÜNCHEN. Bibliothek des. Heraldisch.
108927: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - AMMANN,AUG.F. Ex Libris. Eignerwappen.
108926: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - AMMANN-VOLKART. Bibliothek-Zeichen. Eignerwappen.
108925: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - AMMMANN,AUG.Fs. Bücherei. Eignerwappen.
108923: Rheude,Lorenz Max 1863-1939. - AMBERGER,FRITZ zu Zürich. Aus der Bücherei des. Eignerwappen.
41045: Rhijn,J.Van. - Rotterdam van a tot z. Over personen, gebeurtenissen en instellingen van toen en nu in woord en beeld.
163390: Rhys,Ernest. - Rabindranath Tagore. A biographical study.
165235: Rib,Rob, Eildert Stuur & Bert Vermeer. - Koninklijk HFC 125 jaar 1879-2004. Good old, maar om de donder niet oud...
102338: Riba,Enric Adserà. - Tien litho's exlibris van de steen gedrukt.
50638: Ribbens,Kees. - Historisch album Overijssel.
114076: Ribbers,G., P.D.Keijmel & H.J.A.H.G.Metselaars. - Inventaris van de verzameling Tiendarchivalia 1643-1915. Inleiding, inventaris en kaartenlijst.
89163: Ribéreau-Gayon,Pascal. - Atlas Hachette les vins de France.
155817: Ricardo. - Ricardo 1915-2015. 100 Yeard of Innovation & Technology.
81031: Rice,David Talbot. - Art Byzantin.
32689: Rice,Prudence M. - Macaché Island, El Petén, Guatemal: Excavations, pottery, and artifacs.
150653: Rice,Cecil A. & J.Scott Rutan. - Inpatient Group Psychotherapy. A Psychodynamic Perspective.
145211: Richard,Francis. - Splendeurs persanes. Manuscrits du XIIe au XVIIe siècle.
88176: Richards,Dave. - Birds of Kenya. A celebration.
159807: Richards,Paul. - King's Lynn.
130918: Richards,M.C. & Donald S.Smith. - Aircraft profile 241: Aichi D3A ('Val') & Yokosuka D4Y ('Judy') Carrier Bombers of the IJNAF.
29238: Richardson,John. - Report on the Ichthyology of the seas of China and Japan, with an new index to names by P.J.Whitehead.
160195: Richardson,Tim. - English Gardens in the Twentieth Century. From the Archieves of Country Life.
161228: Richarz,Monika. - Bürger auf Widerruf. Lebenszeugnisse deutsche Juden 1780-1945.
103611: Richarz,Klaus. - Zoogdieren herkennen en benoemen.
21617: Richmond,Kenneth. - The Heron Garth.
20702: Richter,Rud., H.Th.Reuling & J.Steinbacher. - Gesamt-Verzeichnis der Senckenberg-Schriften 1817-1935 / 1936-1940 / 1941-1952 / 1953-1960 / 1961-1966 & 1967-1972.
78034: Richter,Konrad. - Die Eiszeit in Norddeutschland.
142491: Richter,Karl. - Resignation. Eine Studie zum Werk Theodor Fontanes.
147783: Richter,Fritz [1904-1981]. - 6 verschiedene Ex Libris.
147826: Richter,Willi [Wilhelm 1916-1996]. - 4 Ex Libris. Linos. Handsigniert.
145030: Richter,Dieter. - Der Süden. Geschichte einer Himmelsrichtung. 2.Aufl.
124051: Richter,Joachim F. - Künstlerpuppen 1, 2 & 3. Werkbuch und Dokumentation zeitgenössischer Puppenmacher / Jahrbuch zeitgenössischer Puppenmacher.
162093: Ricke,Helmut. - Neues Glas in Japan / New glass in Japan.
148851: Ricke,Helmut. - Neues Glas in Deutschland - New Glass in Germany.
107808: Ricke,Helmut. - Leerdam unica. Nederlands aandeel in de glaskunst van de twintigste eeuw.
71266: Ridala,Esmo. - Keres vinner. Biografi över stormästaren Paul Keres.
64814: Ridder,J.G.de. - Oud-Loosduinen. De geschiedenis van een Haagse woonwijk.
64674: Ridder,J.G.de. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Naaldwijk.
164101: Ridder,André De. - Jan Sluyters,
161330: Ridder,Tom de. - De geest van het verzet. Ex-politieke gevangenen uit '40-'45.
153868: Ridder,Matthijs De. - De eeuw van Charlie Chaplin.
156168: Ridderbos,Jan. - Strijd op twee fronten. Schilder en de gereformeerde elite in de jaren 1933-1945 tussen aanpassing, collaboratie en verzet op kerkelijk en politiekterrein. Deel 1 & 2. Theses.
119775: RIDDERHOF,W.C.A. - RIDDERHOF-PARRÉE,W.C.A. & B.S. Exlibris. De berkjes.
67302: Ridderikhoff,Joh.M. - Kent u ze nog... de Hoornsen.
75934: Ridgely,Robert S. & Guy Tudor. - The birds of South America.
159889: Ridgway,Cheistopher & Robert Williams. - Sir John Van Brugh and landscape Architecture in Baroque England 1690-1730.
82976: Rieckenberg,Hans J. - Königsstrasse und Königsgut in liudolfingischer und frühsalischer Zeit (919-1056).
156310: Ried,Walter. - Deutsche Segelschiffahrt seit 1470.
91034: Riedel,Friedrich W. - Die Orgel als Sakrales Kunstwerk. Katalog der Sonderausstellung des Bischöftlichen Dom- und Diözesanmuseums Mainz 9.Oktober 1992 bis 31.Oktober 1993.
153816: Riediger,Carsten. - Paul Wunderlich. Werkverzeichnis der Druckgraphik 1948 bis 1982. Catalogue raisonné.
157838: Riedl-Dorn,Christa. - Die Grüne Welt der Habsburger.
108214: Riedle,Gabriele. - Versuch über das wüste Leben. Roman.
154530: Riem,Ineke. - Zeven pogingen om een geliefde te wekken. Roman. 2e druk.
166446: Riemdsijk,J.G.Van. - Veluwsche boerenliederen. Muziek van Fr.V. 2e druk.
53435: Riemens-Reurslag,J. - Het jeugdboek in de loop der eeuwen.
29314: Riemens-Reurslag,J. & R.Yzer. - Groei. De ontwikkeling der opvoedkundige denkbeelden.
67617: Riemersma,Trienus. - Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in de grotere Friese proza van 1855-1945. These.
14944: Rienits,Thea & Rex. - Les voyages du Capitaine Cook. Traduit de l'anglais par G.Artur.
118123: Rienks,F. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jonge man.
121164: Rienstra,Mart. - Gerhard Lentink's The Circassian Woman. De Circassische.
155712: Riepma,John. - Honderd jaar Christelijk Onderwijs te Halle 1873 - 1973. Stippellijnern naar het verleden.
136018: Riesen,G.N.H.Van. - Geïllustreerd handboek over Paardenkennis. Fokkerij - Dressuur - Hoefbeslag - Het Paardrijden en Rijden van den Bok - Ziekten - Paardenhandel, enz.
147828: Riesz,Rudolf [1935- ]. - 5 Gelegenheits Graphiken.
72867: Riet,B.Van. - Het geluid van de gouden belletjes.
72865: Riet,B.Van. - De schat in aarden vaten,
159315: Riet,Arjan van 't & Kees Vork. - Boven water. De geschiedenis van de Noordse buurt.
13655: Riet,A.Van 't. - August Bier en de homoepathie.
66456: Rieth,Otto. - Die Kunst Menanders in den ,,Adelphen,, des Terenz. Mit einem Nachwort Herausgegeben von K.Gaiser.
38990: Rietschoten,Cornelis van & B.Pickthall. - Flyer. De strijd om de Round the World Race.
67715: Rietveld,Ad. - Achteraf bekeken. Wageningen, brandende wielen en hete hangijzers.
43713: Rietveld,Gerrit. - Gerrit Rietveld.
155543: Riger,Dick & George Allen. - The complete guide tot Bowling Spares (The Encyclopedia of Spares).
142438: Rigert,Stephan. - Westafrikanische Djembergythmen. 12 sechsstimmige Arrangements.
79139: Rijckenborgh,J.Van. - De belijdenis der Rozenkruises Broederschap. (Esoterische analyse van de Confessio Fraterniatis A.D.1614).
161962: Rijckenborgh,J.Van. - Elementaire wijsbegeerte van het moderne rozekruis.
142702: Rijckenborgh,J.Van. - De Egyptische Oergnosis en haar roep in het eeuwige Nu. Deel 3. 2e herz.druk.
157752: Rijdt,R.J.A.te. - Een generaal tekent Nederland. Biografie en catalogus van het Nederlandse werk van Otto Howen 1774-1848.
154203: Rijen,Henk van. - Mèn Tilbörgs Wôordeboek. 3e druk.
17128: RIJGERSMA,HENDRIK VAN. Coomans,H.E. & M.Coomans-Eustatia. - Flowers from St.Martin. The 19th century watercolours of westindian plants painted by Hendrik van Rijgersma.
141435: Rijk,L.M. - Religie, normen, waarden. Een kritische blik op een maatschappelijk debat.
159670: Rijk,J.A. - Wandelingen door Gooi- en Eemland en omstreken.
145078: Rijk,Martijn De. - De nieuwe moskee. Politiek en geloof in een provinciestad.
141815: Rijk,Jan de. - 1980-1981 IJsselmeervogels.
139922: Rijk,J.A. - Wandelingen door Gooi- en Eemland en omstreken.
158808: Rijkse,Ronald & Lydia Wolterbeek. - Hans Warren 75.
161762: Rijksen,Ronald. - Energie à la carte. Tradiotionele Chinese voedingsleer. Supplement shiastsu kosmetiek.
162153: Rijkswaterstaat. - Geologische opbouw vaarweg Eemshaven-Noordzee.
91660: Rijn,Joh.van. - Originele portretfoto van een eem jonge man in uniform.
91636: Rijn,Joh.van. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jonge vrouw.
162649: Rijn,M.E.Van. - Brand! De brandweer in en om Dordrecht.
165929: Rijn,Stef van, Michiel Der Weide & Hans van Hoorn. - Broedvogels van Hackfort en 't Suideras en omgeving.
129498: Rijn,L.V.van, B.G.Ruessink & J.P.M.Mulder. - Coast2d-Egmond. The behaviour of a straight sandy coast on the time scale of storms and seasons. Process knowledge and guidelines for coastal management.
119711: Rijn,W.A.Van. - HARTMANS,KEES. Ex-Libris. Viool & boeken.
156233: Rijnberk,R.N.van. - 600 jaar stad in het land van Buren. Zeven volksstammen met elk zijn totempaal.
71142: Rijnders,Mieke. - Willem van Konijnenburg 1868-1943.
68304: Rijnenberg,L.J.M. - Leerboek over paardenkennis ten dienste van het militair onderwijs.
66088: Rijnhout,Bart M. - Het mysterie van de L 7788. De lotgevallen van een Engelse bommenwerper en zijn Tsechische bemanning 1940/1944.
13671: Rijnkerke-Olthuis,Van. - De vrouw in haar huis en daar buiten.
156420: Rijnsburger,Erica & Dolly Heuveling van Beek. - Verborgen wijshied. Leert de taal; van je onbewuste.
115063: Rijntjes,Gerard J.P. - Sijbe Budde. Fotograaf Typograaf.
30036: Rijsdorp,K. - Over training. Het oefenmoment in de sport.
155786: Rijsterborgh,L. - Legaat van L.Rijsterborgh. [Exlibris],
46753: Rik,Neirynck. - Orchideeën. Handleiding en overzicht voor de liefhebber orchideeënkweker.
127121: Rikli,M. - Botanische Reisestudien auf einer Frühlingsfahrt durch Korsika.
157106: Riksen,Ronald. - Heel de huid. Chinese voedingsleer.
164780: Riksen,Ronald. - Shiatsu kosmetiek.
154042: Riley,Gillian. - A Feast for the Eyes. Evocative recipes & surprising tales inspired by paintings in the National Gallery.
153514: Riley,Gillian. - Kunst en koken. Favoriete recepten van de Impressionisten.
90303: Rilke,Rainer Maria. - De elegieën van Duino & De sonetten aan Orpheus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.Blok, W.Bronzwaer en C.O.Jellema.
154515: Rilke,Rainer Maria. - Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Eine Auswahl gelesen von Michael Heltau. Record Vinyl. 33 1/3. 2570 007.
162823: Rilke,Rainer Maria. - Sonnets to Orpheus. Written as a monumental for Wera Ouckama Knoop. English translation by J.B.Leishan.
149165: Rilke,Rainer Maria. - Vertellingen over Onze Lieve Heer. 2e druk.
157426: Rilke,Rainer Maria. - Wort und Stimme. Aus dem Stundenbuch - Herbstgedichte - Liebesgedichte - Sonette an Orpheus. Vinyl Record 33 1/3. PLB 6117.
155981: Rilke, Rainer Maria & Georg Trakl. - Deutsche Dichting. Eine klingende Anthologie. Vinyl record. 33 1/3. CLX 75 462.
155978: Rilke,Rainer Maria. - Briefe einer Nonne. Maria Becker Liest Rainer Maria Rilke: Briefe einer Nonne. Vinyl Record 33 1/3.
154526: Rilke,Rainer Maria. - Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke & Friedrich Hölderlin Gedichte. Will Quadflieg spricht. Vinyl Record 33/13. 2571002.
154435: Rilke,Rainer Maria. - Wort und Stimme. Aus dem Stundenbuch - Herbstgedichjte - Liebesgedichte - Sonette an Orpheus. Sprecher: Will Quadflieg. Vinyl Record 33 1/3. PLB 6117.
154374: Rilke,Rainer Maria. - Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke - Frühe Gedichte - Christus Visionen. Es Sprechen Will Quadflieg und Oskar Werner. Vinyl Record 43080.
154371: Rilke,Rainer Maria. - Geschichten vom lieben Gott. Das Märchen von den Händen Gottes - Der fremde Mann. Erste Gedichte Träumen 15 Gedichten - Lieben 3 Gedichte. Neue Gedchte. Geburt der Venus - Orpheus - Eurydike - Hermes. Sprecher: Karlheinz Böhm.
159223: Rimbaud,Arthur. - Les Illumanations - Une Saison en enfer - Poésie. Pual-Emile Deiber - Jean Deschamps - Robert Etcheverry - Jean Marais - Jacques Toja - Jean Topart. Vinyl record. 33 1/3. ES 320 E 940.
165005: Ringeling,J.C.T. - Zakelijk schrijven in het Engels. Handboek voor de beroepspaktijk.
153761: Ringgren,Helmer. - Israelitische Religion.
18976: Ringh,Chr.De. - Vademecum bij het verzamelen en kweeken van cactussen en overige vetplanten.
165143: Ringhini,Bert Scova. - De dagloner in de Achterhoek. Vergeten en verdwenen in de agrarische geschiedschrijving.
17506: Ringström,Torsten. - Nashörner der Hipparion-Fauna Nord-Chinas.
147487: Rinke,Jan. - Hier heb je 't leven en bedrijf, Van Jan de Wasscher en zijn Wijf.
148583: Rinkel,Andreas. - Adjutorio Redemptoris.
159657: Rinkes,D.A., N.Van Zalinge & J.W.De Roever. - Het Indische boek der zee. 2e verm. en erb.druk.
162793: Rinpoche,Sogyal. - Het Tibetaanse boek van leven en sterven. 13e druk.
153751: Rinsema,Thijs. - De joodse inwoners van Dwingeloo 1754-1942.
164902: Rintjema,Sieske e.a. - De Alde Feanen. Schets van een laagveenmoeras.
121163: Risler,H. - Zucht- und Rassekundlicher Bilder Atlas des Geflügels.
155802: Riso,Don Richard & Russ Hudson. - De wisjheid van het enneagram. 8e druk.
145297: Risselada,M. & H.Tilman. - Aktie onder architektuur. Het ontwerp van 4 architekten.
144098: Ritchie,Arthur David. - Studies in the History and Methods of the Sciences.
162969: Ritkjes,Rients. - Zen en onzin van het leven. Een verzameling klassieke en moderne koans.
94559: Ritschard,Gustav, Heinz Buri & Emil Schmocker. - Ringgenberg + Goldswil. Geschichte + Volkskunde.
142477: Ritscher,Helga. - Fontane. Seine politische Gedankenwelt.
131913: Ritschie,Ward. - BREWER,AUGUSTA LA M. Ex Libris. Rose.
99737: Ritter,Karl [1888-1977]. - BALMER,DR.HANS Exlibris. Schiffen.
99742: Ritter,Karl [1888-1977]. - BAUER,VEIT Exlibris. Menschliche Figur Modellierender.
99732: Ritter,Karl [1888-1977]. - BALMER,DR.HANS Exlibris. Schiffen.
22417: Ritter,P.H.Jr. - Sentimentele aardrijkskunde Zeeland.
100001: Ritter,Karl [1888-1977]. - FRIEDRICHSMEIER,HCH. Exlirbis. Weiblicher Akt.
40900: Ritter Jr.,P.H. - Zeeuwsche mijmeringen. 2e druk.
100008: Ritter,Karl [1888-1977]. - HEEREN,HANNS Ex Libris. Laut spielender Man.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints[an error occurred while processing this directive]

6/8