Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
117457: Maas,Jan Christiaan [1916-1993]. - KETTING,JOKE. Ex Libris. Een meisje met een lier zit gehurkt op een grammefoonplaat.
117454: Maas,Jan Christiaan [1916-1993]. - HAAR,J.H.E.v/d. Ex Libris. Een steigerend paar op open boek.
117453: Maas,Jan Christiaan [1916-1993]. - HAAR,FREDDY VON DER. Ex Libris. Twee reeën voor een waterval.
117451: Maas,Jan Christiaan [1916-1993]. - DEENIK,H.J. Ex Libris. Hermesstaf staat op een liggende boeken..
117452: Maas,Jan Christiaan [1916-1993]. - HAAGSMA,F.M.Ex Libris. Boek op een open boek, schaal & slang.
117450: Maas,Jan Christiaan [1916-1993]. - BRILL. Uit de boekenkast van. Boekenkast met daarvoor een open Bijbel & bril.
117449: Maas,Jan Christiaan [1916-1993]. - BILDERBEEK,G.J. Ex Libris. Een smid aan het werk.
117447: Maas,Jan Christiaan [1916-1993]. - BEELEN,H.v. Ex Libris. Open boek met v.B.
117448: Maas,Jan Christiaan [1916-1993]. - BEZEER,P. Ex-Libris. Om een boom slingerend lint & open boek.
117445: Maas,Jan Christiaan [1916-1993]. - BALBI,GIORGION. Ex Libris. Een staande naakte vrouw houdt in haar opgeheven handen een brandend hart.
117444: Maas,Jan Christiaan [1916-1993]. - ASSCHER,L.Jr. Ex Libris. Stierenteken, bloeiende stengel & pauw.
117443: Maas,Jan Christiaan [1916-1993]. - ASSCHER,J.Jr. Ex Libris. Open boek met daarboven een stralende krans.
117441: Maas,Jan Christiaan [1916-1993]. - APOL,JOH.M. Ex Libris. Gemetselde schouw met daarvoor een kat.
117464: Maas,Jan Christiaan [1916-1993]. - LUBBERS. Exlibris. Een open boek voor een bos bloemen.
159563: Maasen,Marie-Jose. - Het groot Vlaamse kookboek. Warnsveld,Terra, 2000. 1007 blz.
144439: Maaskamp,E. - Gezicht van het Diaconie Oude Vrouwenhuys op den Binnen Amstel van Amsterdam / Vue de la Maison des Vieulles Femmes de la Diaconie à Amsterdam.
144438: Maaskamp,E. - Gezicht van het Waale Weeshuis te Amsterdam / Vue de la Mason des Orphelins Walons à Amsterdam
128742: Maaskamp,E. - Een Noordhollandsch Meisje met hare Kaper aan de Zaan.
115461: Maaskamp,E. - Habillemans Noordhollandais.
115460: Maaskamp,E. - Une bourgeoise aves sa fille.
115459: Maaskamp,E. - Habillemens Nordhollandais.
115457: Maaskamp,E. - Eprouse d'une marchand de vin & une prieur de convoi.
115312: Maaskamp,Evert [1769-1834]. - Wel Pernelle! goijje soo uit speelen / Comment Vorsine! vous allez ainsi vous divertir?
115311: Maaskamp,Evert [1769-1834]. - Een Geldersche [Gelderse] boer en eene boerin van 't melken komende / Un paysan et une paysanne de la Gueldre revenant de traire les vaches.
115310: Maaskamp,Evert [1769-1834]. - Koom vrouwrjen spin- het net is vol scheuren / Allons, file, file, ma femme - mes filets sont tous déchirés.
115309: Maaskamp,Evert [1769-1834]. - Et wier kood ine Tjerke Heit! Het was koud in de kerk, Vader! / Mon homme, comme il faisoit froid au Sermon!
115307: Maaskamp,Evert [1769-1834]. - Een Vriesch [Fries] en Groningsch [Gronings] meisje / Une jeune fille Frisonne et un de la Groningue.
34559: Maaskant,Piet. - Wiel aan wiel. De wielersport in vogelvlucht.
100722: MAASSEN,C.G.VON. - 3 Exlibris.
159634: Koninklijke Paketvaart Maatschappij. - Touristenreis naar de Molukken per K.P.M.
159461: Koninklijke Paketvaart Maatschappij. - Verklaring van de namen der schepen.
164014: Koninklijke Paketvaart Maatschappij. - Reglement voor den dienst aan boord der schepen. Hoofdstuk VI. Ciciele dienst.
159722: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. - Menucard 1952 M.M. "Oranjestad" Le 31 Mai. Diner d'adieu. Commandant N.Hazelhoff.
159721: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. - Menucard 1952 M.M. "Oranjestad" Le 31 Mai. Diner d'adieu. Commandant N.Hazelhoff.
159649: Koninklijke Paketvaart Maatschappij. - The Paketvaart. Atlas of the Neth.Indian Archipelago.
159494: Koninklijke Paketvaart Maatschappij. - Touristenreis naar de Moluken per K.P.M.
159489: Koninklijke Paketvaart Maatschappij. - Beknopte alphabetische gids van havenplaatsen en reeden bezocht door de stoomschepen.
159460: Koninklijke Paketvaart Maatschappij. - Verklaring der tafels gebruikt bij de berekening der watergetijden volgens de methode der harmonische analyse (van der Stok) ten dienste van den stuurlieden-curus.. 2e druk.
158899: Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. - Locaalpoor- en tramwegwet [Wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad No. 118), gewijzigd bij de Wet van 15 December 1917 (Staatsblad No. 701)] en Tramwegreglement, vastgesteld bij Koninglijk besluit van 24 Februari 1920 (Staatsblad No. 83), met alphabetisch register. In werking getreden 1 Juni 1920. Ingevoerd met dienstorder No. 7995 Nieuwe Serie.
163082: Maaz,Bernhard. - Die Alte Nationalgalerie, Gerschichte, Bau und Umbau.
137627: Mabé,P[ieter]. - Handboek voor Notarissen, volgens de Nederlandsche wetgeving. Bevattende: Eene behandeling van de overeenkomsten en verbindtenissen in het algemeen en van alle actens en contracten in het bijzonder, opgehelderd door voorbeelden en voorschriften, met eene opgave tevens van die bepalingen, waarin de nieuwe wetgeving van de Fransche verschilt. Deel 1,2 & 3.
5903: Mabelis,A.A. - Wood ant wars. The relationship between aggression and predation in the Red Wood Ant (Formica Polyctena Först.).
71403: Mabey,Richard. - A Victorian flora. The flower paintings of Caroline May.
145238: Mac Leod,Catriona. - Irish Volunteer Glass.
146167: Macartney,Mervyn E. - The Architectural Review. A Magazine of Architecture & the Arts of Design. Vol. XXVII, Jan-June. 1910.
146165: Macartney,Mervyn E. - The Architectural Review. A Magazine of Architecture & the Arts of Design. Vol. XXVI, July-Dec. 1909.
38378: Macbeth,George & M.Booth. - The book of cats.
72894: Maccarthy,Mary. - Sjabloneren in stijl.
126794: MacCulloch,Diarmaid. - De geschiedenis van het Christendom.
164598: Maccullogh,D - De geschiedenis van het Christendom. 1e druk.
162549: Macdonald,Callum & Jan Kaplan. - Prague in the chadow of the Swastika. A history of the German occupation 1939-1945.
102903: Macdonald,David. - The encyclopaedia of Mammals: 1.
101144: MacDonald,Arthur Nelson [1866-1941]. - LIBRARY UNIVERSITY OF NOTREDAME. [Exlibris]. Coat of arms.
101143: MacDonald,Arthur Nelson [1866-1941]. - PRATT,IRENE S. Ex Libris. Open book under town view.
151631: MacGregor,David R. - Schnellsegler 1775-1875. Konstruktion und Geschichte.
156438: MacGregor,David R. - Merchant sailing ships 1850-1875. Heyday of sail.
156100: MacGregor,David R. - The China Bird. The history of captain Killick and the firm he founded Killick Martin & Compagny.
130477: Machiavelli,Niccolò. - De heerser. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
123313: Machielse,Ron e.a. - Blaricum. Een eeuw in beeld 1900-2000.
150739: Maciejewski,Franz. - Freud in Maloja. Die Engadiner Reise mit Minna Bernays.
150233: Maciejewski,Franz. - Psychonalytisches Archiv und jüdisches Gedächtnis. Freud, Beschneidung und Monotheismus.
7805: Mackay,James A. - l'Univers des timbres. La période classique 1840-1870. Traduction francaise par Jules Hagnauer.
143808: Mackay,James. - The Allied Japanese Conspiracy.
139627: Mackay,Charles. - De Kinderen van den dronkaard. Gevolgd naar de 8 teekeningen van G.Cruikshank. Met Bijschriften [is vertaald] door W.Metz.Tzn.
54080: Macke,August. - Macke und die Tradition. Zeichnungen aus den Skizzenbüchern von 1904 bis 1914. Bildheft Nr.11.
145896: Macke,August. - August Macke und die frühe Moderne in Europa.
8944: Mackinnon,John. - Mensaap / Aapmens.
100259: Mackova,Anne [1887-1969]. - KUCHENBECKER,ANNA Ex Libris.
100260: Mackova,Anne [1887-1969]. - Jitcina Knizka [exlibris]. [Flowers & insects].
100263: Mackova,Anne [1887-1969]. - Kniha F.Dvorákové [exlibris]. [Flowers with insect].
100262: Mackova,Anne [1887-1969]. - Ex Libris Josef Novak. [Flowers in vase].
100261: Mackova,Anne [1887-1969]. - Ex Libris Toni u.Karl Andres. [Bird on book].
100257: Mackova,Anne [1887-1969]. - Ex Libris O.Hradecný. [Flowers].
135650: Maclay,J.L.S. - Triump Spitfire. Owner's worksop manual. Spitfire 4 - October 1962 to November 1064. Spitfire Mk.2 - December 1964 to December 1966. Spitfire Mk.3 - January 1967 on.
150700: Maclean,Arthur. - Johnny Santee (Johnny Santee). Vertaling van W.Christiaanse.
144033: Macleod,Joseph. - The new Sovjet Theatre.
158612: Macmillan,Duncan. - Scottish Art 1460-1990.
127256: Macmillan,Duncan. - Painting in Scotland. The golden age.
6684: Macpherson,Hugh Alexander [1858-1901]. - A vertebrate fauna of Lakeland, including Cumberland and Westmoreland with Lancashire north of the sands. Preface by R.S.Ferguson.
114232: Macura,P. - Elseviers's RUSSIAN-ENGLISH dictionary. Part 1-4.
114223: Macura,P. - Elsevier's dictionary of Chemistry RUSSIAN-ENGLISH.
43155: Madách,Imre. - Die Tragödie des Menschen. Ein dramatisches Gedicht. Übertragung aus dem Ungarischen von J.Mohácsi. 9.Aufl.
146179: Maddox,John. - Wat we nog niet weten. Grote vragen in de wetenschap.
164691: Madec,Christian. - Limousin d''Autrefois. Préface de Claude Michelet.
151161: Madeleine=Perdrillat,Alain. - Seurat.
22522: Madge,Steve. - Waarnemen van vogels.
117621: Mado,J.A. - 2 verschillende typografische exlibris.
163391: Madrus,J.C. - Histoire d''Alin Ben-Bekar et de la belle Schamsennahar.
138906: Madsen,Jesper, Gill Cracknell & Tony Fox. - Goose Populations of the Western Palearctic. A review of status and distribution.
133526: Maechler,Louis [1928- ]. - 2 verschiedene Exlibris & 1 Gelegenheirsgrafik.
5252: Maedel,Karl-E. - Weite Welt des Schienenstrangs. Von grossen Bahnen, Kühnen Bauten, schnellen Zügen und Lokomotiven in aller Welt. 2.Auflage.
1187: Maedel,Karl-E. - Geliebte Dampflok. 5.verb.Auflage.
50746: Maegerlein,Heinz. - Olympia 1960. Band XVII. Olympische Sommerspiele in Rom. 4.Aufl.
30400: Maegerlein,Heinz. - Olympia 1960. Band VIII. Olympische Winterspiele Squaw Valley.
12486: Maerth,Osacr K. - Het begin was het einde. Een opzienbarende theorie over de ontikkweling van de mens.
165156: Maes,Bert & Piet Bakker. - Evaluatie beschermingsplan muurplanten. Muurplantenbeleid in de periode 1988-2000.
133532: Maess,Julius - BRAUN,Dr.OTTO München. Ex-Libris. Weibl. Halbakt einem Knaben eben geplückten Apfel reichend.
133533: Maess,Julius - LEININGEN WESTERBURG,MARIE MAGDALE Graefin zu geborenen ROGALLA VON BIEBERSTEIN. Ex-Libris. Lesende Frau.
133531: Maess,Julius - NEUMANN,Dr.H. Ex Libris. Kind auf Buch.
155567: Maess,Julius - LANGENSCHEIDT,CARL G.F. Berlin. Aus der Bibliothek des. Lesende Man und Bienenkorb.
138390: Maess,Julius - HECK,HEINRICH. Ex Libris. Uferlandschaft m.Bäumen, darüber Caduceus u. Hut d.Merkur.
133535: Maess,Julius - RAU,OTTO. Ex Libris. Lesender (Halbfigur).
133534: Maess,Julius - RATAJCZAK,PAUL NICOLAUS. Ex-Libris. Blumen.
133530: Maess,Julius - LANGENSCHEIDT,CARL G.F. Berlin. [Exlibris]. Buch, Eichen- und Lorbeerschössling.
133528: Maess,Julius - BRENDICKE,Dr.HANS. Ex-libris. Kartusche mit Bildnis eines Gelehrten am Schreibtisch.
155311: Magdalena,Carlos. - Heer de planten. Avontuurlijke reizen door ons plantenrijk.
164982: Magee,Bryan. - Bekentenissen van een filosofoof.
126613: Maggi. - Recepten voor fijnproevers.
126601: Maggi. - Maggi's producten besparen u: Tijd, geld en moeite,
82960: Magirius,Heinrich & H.Mai. - Dorfkirchen in Sachsen.
65285: Magirius,Heinrich. - Geschichte der Denkmalpflege: SACHSEN von den Anfängen bis zum Neubeginn 1945. 2.Aufl.
26068: Magirus. - Ersatzteil-Liste für Magirius-Sechszylinder Dieselmotor Typ S 88 D.
26061: Magirus. - Magirus Ersatzteil-Liste für das Magirus-Fahrgestell M 35a mit Perrotbremse.
155272: Magnaguagno,Guido & Giorgio von Arb. - Zurich. Offizin Verlag, 1997. 237 pp. Photographs (partly col.). Hardcover with dustjacket. Fine.
126125: Magnin,J.S. - De voormalige kloosters in Drenthe. Geschiedkundig bewschouwd. 2e druk, verbeterd en vermeerderd.
15733: Magri Macmahon,A.F. - Album for freshwater fish.
165124: Mahadevan,Kumar & Suba. - Uit India. Van geurige curry's tot smaakvolle desserts.
163983: Mahadevan,T.M.P. - Sankara's hymn to siva (sicvanaldalahari). Text in Devanagari and Roman with and English translation and commentary.
163769: Mahapatra,bamadev. - Konark. The black Pagoda. 4th printing.
165633: Maharaj,Shri Nisargadatta. - Ik Ben Shri Nisaragadatta Maharaj. Gesprekken over onze oorspronkelijke natuur. Samengesteld door Maurice Frydman.
103557: Mahieu,Vincent. - Tjies. Een bundel vertellingen. 1e druk.
98245: Mähr,Christian. - Skiclub Arlberg. Ein Jahrhindertbericht.
143250: Mahr,Karl [1890-1944]. - 1 Exlibris und 3 Graphiken.
138415: Mahr,Karl [1890-1944]. - Herzlichen Glückwunsch zum neuen Jahr 1932 Reichspostministerium Berlin.
138414: Mahr,Karl [1890-1944]. - Heinrich von Stephan. Geboren 7.Januar 1831. Porträt.
138411: Mahr,Karl [1890-1944]. - Echtes Schwazwälder Kirschwasser. Schild 1395 Wilh. Gerstung, offenbach a.M.
138413: Mahr,Karl [1890-1944]. - Curacao. Schild 1390. Wilh,Gerstung, Offenbach a.M.
149125: Maier,L.De. - L'Ex-Libris héraldique Grac.
2403: Maigne,P. - Nouveau manuel complet du sommelier et du marchand de vins contenant des notions scuccinctes sur les vins rouges, blancs et mousseux. Nouvelle édition revue, corrigée et considérablement augementée par Raymond Brunet.
143231: Maillart,Ella. - Des mont célestes aux sable rouges.
60647: Maillieux,Eug. - La faune de l'assise de Winenne (Emsien moyen) sur les bordures méridionale et orientale du bassin de Dinant.
145460: Maimon,Salomon. - Mijn levensverhaal. Vertaald en van noten en nawoord voorzien door W.Hansen.
65535: Taunusclub in Frankfurt am Main. - Taunusführer. Mit einer Routenkarte, Plänen von de Saalburg, Homburg, der Feste Königstein und Kärtchen von Königstein, sowie einer Tafel Taunus-Ansichten. 2.Aufl.
154366: Maissan,Daniel. - Sterrenchefs. 103 portretten van de culinaire top van Nederland.
24446: Maitland,Derek. - Setting sails. A tribute to the Chinese junk.
164438: Maizels,Jennie & Kate Petty. - Taalverhaal. Het ontleed-leed geleden. Pop up.
156773: Majakovski,Vladimir. - Luidkeels. Vertaald uit het Russisch door Marko Fondse.
153320: Majorick,B. - Genesis van een compositie. Kwadraatblad / Quadrat-Prints.
164245: Majumdar,R.C., H.C.Raychaudhuri & Kalikinkar Datta. - An advanced history of India. Part I,II & III.
127482: Mak,Geert. - Köprü.
161180: Mak,Geert. - Amsterdam, Biographie einer Stadt.
158077: Mak,Geert. - Hoe God verdween uit Jorwerd. Voorgelezen door Jan Meng. 10 CD-Luiterboek.
155372: Mak,Geert. - De engel van Amsterdam [1e druk].
145058: Mak,Geert. - Niederlande.
17276: Makkink,Adrianus D.J. - Andokides eerste rede met inleiding en commentaar. These.
17278: Makkink,Adrianus D.J. - Andokides eerste rede met inleiding en commentaar. These.
154150: Makkink,Henri Jacob., - Philip Massinger and John Fletcher a comparison. These.
141892: Makkink,Henk & Jan Rossel. - Warnsvelders. Wonen, werken en leven in de twintigste eeuw.
35613: Makkink,G.F. - Het leven van onze wadvogels. 2de, herz.druk.
2882: Makkum,Hein Van. - PH 24 antwoord niet.
19167: Makowski,Henry. - Vogels waarnemen een mooie hobby.
95559: Malacinski,George M. - Developmental genetics of higher organisms. A primer in developmental biology.
95557: Malacinski,Georg M. & Susan V.Bryant. - Pattern formation. A primer in developmental biology.
89089: Malenstein,Domique. - Een leven in een schoenendoos. Arnoldina Tameling 1791-1874.
77274: Malevich,Kazimir. - Kazimir Malevich 1878-1935.
149587: Malga,J.J. - Ter Bezigtiging van J.J.Malga. [Exlibris]. Typografisch.
163269: Malhi,Manju. - India. Koken met passie.
148373: Mali,Bas. - Los van God / Beyond God. Han Perier Kunstschilder te laren / Art painter Laren - The Netherlands.
25488: Maliepaard,C.H.J. - Waar vindt men nog zó'n land... De wilde kinderen van de ,Vale Ouwe'.
66509: Maliepaard,Jan & René Zwaap. - De vader van Pietje Bell. Leven en werk van Chris van Abkoude (1880-1960).
136409: Maljaars,Abraham. - Het Wilhelmus: Auteurschap, datering en strekking. En kritische toetsing en nieuwe interpretatie. These.
67966: Mall,Anco. - Hans Pruyn.
161858: Mallan,F. - Daniël. Samenspraak over het boek Daniël.
101617: Mallon,W. e.a. - Een eeuw Olympia. Een uitgave ter gelegenheid van de viering van het honderd jarig bestaan van de G.C. en F.C. Olympia.
142271: Malmstrom,Margit. - Modelboetseren in klei. Anatomiegids voor beeldhouwers.
156419: Malouf,Greg & Lucy - Arabesque. De moderne keuken van het Midden-Oosten.
166300: Malraux,Andé. - Essais. (Oeuvres complêtes, VI).
142111: Malsen,Willem van. - De vreselijke avonturen van de onverschrokken en ongetrouwde kapitein Player te land en ter zee.
141763: Malsen,Willem van. - Amst., Drukwerkplaats ewald Spiekjer, 1981.
138396: Maltz,Felix [1879-? ] - SINGER,VICTOR. Ex Libris. An Schwenenbassin sitzender weibl. Akt.
138391: Maltz,Felix [1879-? ] - DENEKE,WALTHER. Die Buch Gehört. Sitzender und stehende mit Büchern.
93267: Maly,Jaromír. - Exlibris Ceského hymanisty Jana Hodejovského z hodejova ze XVI. století
55876: Malz,Heinz. - Solnhofener Plattenkalk: Eine Welt in Stein.
60117: Man,M.G.A.De. - Catalogus der numismatische verzameling van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
16336: Man,John. - The day of the Dinosaur.
158590: Man,Herman de. - De kleine wereld. Bedelaarsroman. [1e druk].
162785: Cheng Man Ch'ing. - Dertien geheimen van T'ai Chi Ch'uan.
166216: Manara. - De schakelaar 2.
160832: Mancuso,Stefano & Alessandra Viola. - Briljant groen. De intelligentie van planten.
164978: Mandel,Gabrielle. - Het uurwerk. Tijdmeters door de eeuwen heen.
95099: Manders,Jo. - Samoerai, zwaard des doods. Hoe de mannen desondanks hun identiteit wisten te bewaren.
41010: Manders,Henk. - Het land tussen Maas en Waal.
148060: Manders,Bob. - Ribbon Architecture. Light, Shawow and Reflection.
164547: Mandl,G.T. - Three hundred years in Paper.
149226: Mandos,Frans & Kees. - Gelegenheidsgrafiek van Frans en Kees Mandos
134116: Mandos,H. & A.D.Kakebeeke. - De acht zaligheden. Oude kern van de Kempen.
149244: Manen,K.G.Van. - Lutheranen in Arnhem. Gedenkboek t.g.v.h. 350-jarig bestaan van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Arnehm (1643-1993).
127800: Manganaro,Jean-Paul. - Italo Calvino.
126234: Manger,H.Th. - Zwemmen. Populaire leidraad voor de zwemkunst en -sport.
1764: Mangin,L. & P.Viala. - Phithiriose 2 - Nouvelles recherches sur la Phithiriose de la vigne et sur le Bornetina Corium.
146202: Mango,Cyril. - Byzantinische Architektur.
33580: Manguel,Alberto. - Kunstlezen. Over het kijken naar beeldende kunst.
75983: Manguel,Alberto. - Een geschiedenis van het lezen.
166800: Manheim,Ron. - Paula Modersohn-Becker. Ein Wunderland, ein Götterland. Veenland en bevolking in om Worpswede.
73859: Manke,Elisabeth. - Het nieuwe cactussenboek. De mooiste soorten en hun verzorging.
162139: Mankowitz,Gered. - Satisfaction. The Rolling Stones photographs by Gered Mankowitz.
166050: Mann,Thomas. - De toverberg. Roman. Vertaald door Pé Hawinkels. 10e druk.
162051: Mann,Heinrich. - Sieben Jahre. Chronik der Gedanken und Vorgänge. 1.-5.Tausend.
162045: Mann,Thomas. - Sinn und Form. Beiträge zur Literatur. Sonderheft 1 & 2: Bertolt Brecht.
162044: Mann,Thomas. - Sinn und Form. Beiträge zur Literatur. Sonderheft Arnold Zweig.
162043: Mann,Thomas. - Sinn und Form. Beiträge zur Literatur. Sonderheft Thomas Mann 1965.
127516: Mann,Thomas. - Duitsland heeft me nooit met rust gelaten. Amerikaans dagboek 1940-1948. Gekozen, vertaald en geannoteerd door Payl Beers.
160050: Mann,Thomas. - Bekentnisse des Hochstaplers Felix Krull.
160051: Mann,Thomas. - Der Erwählte. Roman.
154652: Mann,Thomas. - Thomas Mann liest Schwere Stunde & O.E.Hasse liest Felix Krull. 2 vinyl records. 33 1 1/3.
146900: Mann,Thomas. - Koninklijke Hoogheid. Vertaald door Tinke Davids.
145080: Mann,Heinrich. - De jeugd van koning Henri Quatre. Vertaal door José Rijnaarts.
119536: Mann,Golo. - In de schaduw van de tovenaar. Een jeugd in de Duitse storm. Vertaald door Thomas Graftdijk en Paul Beers. [1e druk].
33664: Manners,J.G. - Principles of plant pathology. 2nd ed.
18389: Manning,Aubrey. - An introduction to anial behaviour. 2nd ed.
127272: Manno,Antonio & Umberto Daniele. - Venise. Les plus beaux chefs-d'oeuvre.
166781: Manolson,Frank & David Hardy. - De taal van uw kat.
165642: Mans,Jan e.a. - Pieter Defesche 1921-1998. Het lokkend avontuur.
115471: Mansion,L. - Fancy ball dress No.3: North Holland [Noord-Holland].
163135: Mansuelli,Guido A. - La fine del mondo antico.
165740: Mansur,Jossy M. - Diccionario Avanza. Papiamento-Hulandes Hulandes-Papiamento. Nederlans-Papiaments Papiaments-Nederlands.
157934: Mantel,Hilary. - De tegenwoordige tijd. Een verhaal. Vertaald door Henny Corver.
148904: Manten,Arie A. & Ties Verkuil Sr. - En veelzijdig en buitenissig heer. L.C.Dudok de Wit / Kees de Tippelaar / 1843-1913.
129962: Manten,Arie A. & Marina Laméris. - Breukelen. Geschiedenis en architectuur.
151036: Mantero,Gianni [1897-1085]. - 18 Exlibris.
62520: Manuel,Jean & Jacques Montegut. - Atlas des Champignons.
153213: Hirschfeld.Manus. - Weltreise eines Sexualforschers im Jahre 1931/32,
38590: Maple,Eric. - Magic, medicine & quackery.
147117: Maquet,August. - Die weise Rose. Roman aus der englische Geschichte.
165644: Chagall.Marc. - Marc Chagall oeuvres sur papier.
49919: Marcard,René. - De la pierre philosophale à l'atome.
34375: Marcel,Luc-André. - Johann Sebastian Bach. Vertaald door T.Duquesnoy.
162687: Marck,Marc van der. - Onno Greiner architect.
166645: Marck,E.M.Van der & M.Eisma. - De notaris in woord en beeld. De cultuurhistorische collectie van de Stichting tot Bevordering der Notariële wetenschap.
6775: Marco,Jindrich. - Muntmerken.
150300: Marco,G. & C.Schlechter. - Das Internationale Schachmeisterturnier in Karlsbad 1907. Eine Sammlung der 210 Partien des Turniers mit ausführlichen Erläuterungen und 685 Diagrammen.
150281: Marco,Georg. - Das internationale Gambitturnier im Wiener Schachklub 1903 und in Baden bei Wien 1914. Sammlung aller Partien mit ausführlichen Erläuterungen.
150277: Marco,G., P.Schellberg, J.Schenzel, C.Schlechter und S.Tarrasch. - Der vierzehnte und fünfzehnte Kongress der Deutschen Schachbundes Coburg 1904 / Nürnberg 1906.
148443: Marcuse,Walter D. - Through Western Madagascar. In quest of the golden bean.
155964: Marcusse,Carla. - On Pictures (n=1) and Numbers (n=00). Four Patient Journeys. Book design: Nine Fluitsma.
153317: Mardersteig,Giovanni. - The work of Giovanni Mardensteig with 'Monotype' Faces.
20962: Maréchal,L.Th.A. & W.D.Veenhuizen. - Vogels in het stedelijke milieu. Inventarisatie in Eindhoven.
87843: Marée,Piet. - Hopla. Een doos vol anti-vervelingspillen voor het gehele gezin.
28762: Marek,George R. - De val van de adelaars. De ondergang van het Huis Habsburg.
115542: Marescalchi,Ferdinando Napoleone. Bologna. - Cte. Marescalchi. Heraldic.
9954: Margadant,S.V. - Eine tiefenpsychologische Grundlage zur klages'schen Graphologie.
95891: Margadant,S.W.F. - Twintig duizend citaten.
60247: Margadant,S.W.F. - Twintig duizend citaten.
3082: Margadant,Wim D. & H.During. - Beknopte flora van Nederlandse blad- en levermossen.
13552: Margadant,S.W.F. - Twintig duizend citaten. [2e druk].
144090: Margetts,Martina. - Tord Boontje.
155831: Margry,Peter Jan, Jenny Reynaerts & Jurjen Vis. - Het verdwenen hofje. Het Henriëtte Hofje, zij stichters en hun erfgoed.
161927: Marién,Marcel E. - Victor Stuyvaert houtsnijder en miniaturist.
71806: Marijnissen,Jan. - Flora van de lage landen. Meer dan 1300 soorten.
163093: Marijnissen,R.H. - Lof der mislukking.
113821: Marijnissen,Peter e.a. - De zichtbaere werelt. Schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad.
165359: Marin,R.P.Michel-Ange. - Théodule, ou l'enfant de bénédiction, modèle pour la Jeunesse.
162121: Marinatos,Spyridon. - Kreta, Thera und das mykenische HellaD.
164112: Marinius Blanke,J. - De Mobilisartie der Kunst / Het geschiderde portret / Schilderijen ophangen.
100747: Marioni,Mario. - PAUL,JEAN Ex-Libris. [Landschaft].
100749: Marioni,Mario. - GROSSI,LUCIANA Exlibris. [Zimmer mit Engel].
166047: Maris,Mari. - Saladebijbel. Van bietenpolonaise tot caesar en van nicoise tot zilte aspergesalade.
109681: Maris,Towie. - Wie ben ik eigenlijk. Over ontstaan en beïnvloeding van het bewustzijn en het levensgevoel.
37590: Mark,R.R.P.Van der. - Sierduiven.
30838: Mark,R.R.P.Van der. - Kippen, krielen en kuikens. 3e oplaag.
26706: Mark,R.R.P.Van der. - Krielkippen.
20561: Mark,R.R.P.Van der. - Sierwatervogels.
20420: Mark,R.R.P.Van der. - Papegaaien. Amazones, edelpapegaaien, grijze roodstaart-, roodstuit-, witbuikpapegaaien en lori's.
159898: Freundenskreis SchLósser und Gärten der Mark. - Burgen, Schlöser und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern. 2 Aufl.
159029: Mark,W.van der & J.M.Valent. - Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit.
137742: Mark,Lia & Rold van der. - De Rietvink gered. Resauratieverslag van een verweesde molen & realisatie van een droom.
11310: Mark,R.R.P.Van der. - Veerwild in Nederland en België.
48020: Markham,Ursula. - Werken met kristallen. Chakra's, genezing, geestveruiming en voorspellen.
155215: Märklin. - Das Gleiplanbuch. Das C-Gleis.
107509: Märklin. - Märklin 125 Jahre.
164505: Marks,Graham. - Thunderbirds. The ultimate pop-up fact book.
161693: Marks,Hans. - Knechten Knechten. De ervaring en verbeelding van soc iale ongelijkheid in de baksteenindustrie, 1920-1970. These.
156688: Marks,P. - A Revision of the Smaller Foraminifera from the Mocene of the Vienna Basin. These.
29824: MARKUS,ANS. - Ans Markus.
162498: MARKUS,ANS. - Ans Markus.
162740: Marle,G.A.J.S.Van. - Parthenogenese. These.
165354: Marlès,M.De. - Histoire de Pologne. Nouvelle édition.
83500: Maron,Monika. - Quer über die Gleise. Essays, Artikel, Zwischrufe.
158609: Maron,Karl. - Von Charkow bis Berlin. Frontberichte aus dem zweiten Weltkrie.
18053: Marquand,Hilary. - Memoirs of a Victorian master mariner. Edited by Eric B.Marquand.
129662: Marrenga-Stapff,A.J. - Verdwenen windmolens in Zuid-Holland. Van Delfshaven tot Leiden langs de Schie en de Vliet.
141562: Marrey,Bernard. - Les grands magasins des origines à 1939.
99099: Mars,Hans de. - Chemical and physdical dynamica of en hydro-ecology. These.
142577: Mars,K.H.M. - Harderwijk in oude prenten.
85114: Marsden,Philip. - De klippen van Cornwall. Vertaald door Paul van der Lecq.
6149: Marsden,Peter. - De laatste reis van de Amsterdam.
163582: Marsden,E. - History of India for senior classe. Party I: The Hindu period.
59329: Marshall,Bruce. - Die Weihnacht des Abbé Gaston.
58020: Marshall,N.B. - Developments in deep-sea biology.
135460: Marshall,Gerry. - Competition driving.
23178: Marshall,Norman B. - Leven in de oceaan.
94777: Marsman,H. - Schrijvers prentenboek H.Marsman. 3e druk.
164620: Marsman,Nico. - Melodie van de tijd. Een studie naar sidcontonuïteit in het tijdsbegrip van Henru Bergson.These.
115544: Marsuzi,Luigi. Roma. - E Bibliotheca Aloisii Marsuzi Jacobi F. Advocati Romani.
89601: Marteleur,Rene. - De memwars van de wieltjeszuiger.
164979: Martens,Nico & Elke Morciniec. - Nederlands - Pools Pools-Nederlands woordenboek. 7e druk.
27109: Martens,Rob & Lieuwe Westra. - Binnenvaart onder stoom. ....met de beste groeten van....
141675: Martens,Dirk. - Schoonheid van toen. Antiek in de lage landen 800-1958.
146853: Märtha Louise,Prinese & Elisabeth Samnoy. - Ontdek je beschermengel.
136477: Marti,Franz & Walter Trüb. - Simplon Lötschberg.
162505: Hoogland.Martien. - Uit het rijks Roomse leven van Hofwoud & Opmeer. 150 jaar arochie Sint Jans Geboorte.
89594: Martin,Valerie. - Mary Reilly. Vertaald door Gerard Verbart.
89376: Martin,Kurt. - Die ottonischen Wandbilder der St.Georgskirche Reichenau-Oberzell.
3621: Martin,Colin. - Het fortuin van de Armada.
67599: Martin,W. & G.A.J.Tops. - van Dale groot woordenboek Nederlands-Engels. 2e druk.
60650: Martin,Francine. - Les acritarches de l'Ordovicien et du Silurien Belges. Détermination et valeur stratigraphique.
47440: Martin,P.O. - Heerendijk. Een bijdrage tot de geschiedenis der evangelische broedergemeente in Nederland ter gelegenheid van den 200-jarigen gedenkdag van de stichting Heerendijk. Bewerkt naar het handschrift van Erich Baron von Ranzau in het kerkarchief der Ev. Broedergemeente te Zeist door P.P.Martin.
164965: Martin,Ricardo. - Lladró. The magic world of porcelain.
28869: Martin,Laura C. - Southern gardens. A gracious history and a traveler's guide.
27866: Martin,Geoffrey. - The story of Colchester from Roman times to the present day.
163468: Martin,Terry. - Open House. A lift the flap book.
165742: Martin,W.G. - Onze beide werelden. Het leven hier en aan gene zijde. 2e druk.
145748: Martin,Alvin. - American Realism From the Glenn C.Janss Collection. Twentieth-Century Drawings and Watercolors.
155417: Martin,John S. - English Romantic Poetry Read by John S.Martin. Wordsworth - Coleridge - Shelley - Keats. Vinyl record. FL 9883.
150804: Martin,Guy. - Cuisine.
144856: Martin,H. Jr. - Nederduitsche Spraakleer, behoorende tot het beredeneerd Nederduitsch woordenboek, in zak-formaat. XX,131 blz. & Beredeneerd Nederduitsch Woordenboek in zak-formaat. 2e druk. 904 blz. & Nederduitsche Synoniemen. Een vervolge van het Bereneerd Nederduitsch Woordenboe, in Zak-Formaat. 44 blz.
138693: Martin,Brian P. - Wildfowl of the British Isles and Nort-West Europe.
13280: Martin,R.M. - Elseviers kooivogelgids. Beschrijving van meer dan 450 soorten.
123033: Martin,Jules, de Montalbo & Raymond Richebé. - Armoiries et décorations.
120443: Martin,H.Bradley. - The Library of H.Bradley Martin. Highly Important French Literature par le ministère de Me M.-Th.Escaut-Marwuet, Huissier à Monaco.
82826: Martindale,Andrew. - The Romanesque church of S.Bénigne at Dijon and MS. 592 in the Bibliothèque Muncicipale.
142935: Martineau,James. - Types of Ethical Theory. Vol. I & II.
23992: Martinet,Francois Nicolas. - Jacamar à longue queue, de Surinam. 18th century hand-coloured copper-engraving.
162111: Martinet,Aaron. - Le double piège. Fillette! garde bien ton argent ton honneur, Car l'un vise à la bourse et l'autre vise au coeur.
157100: Martinet,J.F. - Het Vereenigd Nederland.
133135: Martinet,J.F. - Zeemans Handboek. 2e druk.
162683: Martinez Rius,Adriano. - The Great Habano Factories.
165062: Martínez,Yolanda. - The Apartment book / Apartments. Exklusive Einrichtungsideen. Het Appartementenboek / El gran libro de los apartamentos.
148483: Martinez,Alberto & Jean-Loup Nory. - American automobiles of the 50s and 60s.
150939: Martini,Alberto [1876-1954]. - MANTERO,GIANNI. Ex Libris Eroticis.
151038: Martini,Alberto [1876-1954]. - BALBI,GIORGIO. Ex Libris. Engel, weibl. Akt emporholend.
157888: Martins,Geovani. - De zon op mijn hoofd. Roman.
146530: Martis,Adi & Mieke Rijnders. - Expressionisme en primitivisme in de beelden kunst van de twintigste eeuw. 2e druk.
135559: Martis,Adi & Rik Suermondt. - Paul de Nooijer.
153546: Márton,László. - Die fliehende Minerva oder Die letzten Tage des Verbannten. Eine Erzählung. Herausgegeben von Ludwig Hartinger.
122630: Marty,Daniel. - The illustrated history of phonograhs.
142191: Marvelde,Marie te. - De verborgen stad Utrecht.
26175: Marvello, - Koffiebranden in het washok. De geschiedenis van Marvelo.
163804: Marx,Karl. - Het Kapitaal. Eerste deel (I-III / (IV-V) / (VI-VII]. 3e/2e driuk.
6526: Marxveldt,Cissy Van. - Marijke. 2e druk.
35584: Marxveldt,Cissy Van. - Marijke. 4e druk.
19430: Marxveldt,Cissy Van. - Marijke. 3e druk.
146175: Maryson,W.J. - Meester magiër. Eerste boek Sperling.
156677: Marzio,Peter C. - Chromolithography 1840-1900. The Dromcratic Art. Pictures fot a 19-century America.
153301: Mascotte,De. - De Mascotte. Officieel Orgaan van de gelijknamige verneiging van Rolls-Royce en Bentley eigenaren.
153300: Mascotte,De. - De Mascotte. Officieel Orgaan van de gelijknamige verneiging van Rolls-Royce en Bentley eigenaren.
153299: Mascotte,De. - De Mascotte. Officieel Orgaan van de gelijknamige verneiging van Rolls-Royce en Bentley eigenaren.
153298: Mascotte,De. - De Mascotte. Officieel Orgaan van de gelijknamige verneiging van Rolls-Royce en Bentley eigenaren.
153295: Mascotte,De. - De Mascotte. Officieel Orgaan van de gelijknamige verneiging van Rolls-Royce en Bentley eigenaren.
153294: Mascotte,De. - De Mascotte. Officieel Orgaan van de gelijknamige verneiging van Rolls-Royce en Bentley eigenaren.
157781: Maselis,Marie-Christiane, Arnout Balis & Roger H.Marijnissen. - De albums van Anselmus De Boodt (1550-1632). Geschilderde natuurobservatie aan het Hof van Rudolf II te Praag.
98655: Masereel,Frans. - Boekilustratie (H.Teirlinck - De man zonder lyf). Houtsnede van Frans Masereel.
134295: Mashur,H.Abdullah. - Kamus Lengkap 500'000 kata-kata. Inggris-Indonesia - Indonesia-Inggris
156026: Masljajev,Joeri. - Met volle zeilen over de oceaan.
21031: Maslow,Jonathan E. - The owl papers.
151779: Maso,Benjo. - Nederland heeft de gele trui. Over wielrennen in de Lage Landen.
55121: Mason,Bobbie Ann. - Shiloh en andere verhalen. Vertaald door Mea Flothuis.
140705: Massin. - L'ABC du métier.
162662: Massinelli,Anna Maria. - The Gilbert Collection Hardstones.
36601: Masson,Ph. - Scheepvaart in de twintigste eeuw.
26989: Matanovic,A. - Encyclopaedia of chess opening. Volume C 1.e4e6 1.e4e5.
158725: Matanovic,A. - Ecncyclopaedia of shess openings / Enzyklopädie der Schach-Eröffnungen. Band B: 1.e4.
158728: Matanovic,A. - Ecncyclopaedia of shess openings / Enzyklopädie der Schach-Eröffnungen. Band E: 1.d4 f6 2.c4 e6 / 1d4 f6 2.c4 g6 d7-d5.
154181: Mataré,Ewald. - Ewald Mataré Plastik. Eine rheinische Privatsammlung.
141925: MATCHBOX. - Miss "Matchbox" disco girls, the international set.
90791: Matena,Dick. - Parijs 25/44.
102760: Matena,Dick. - De teloorgang van oude Knudde. Naar de werken van A.den Dooier.
156886: Matena,Dick. - Kruimeltje naar het boek van Chr.van Abkoude.
137396: Mater,Benoît. - Het terracotta leger van XI'AN. Schatten van de eerste keizers van China.
87981: Mathias,F.X. & Jos.Wörsching. - Die Orgelbaur-Familie Silbermann in Strassburg i.E. Aus dem Nachlass der Verfasser herausgegeben von Paul Smets. I. und II. Lieferung.
50311: Mathiesen,Fr.J. - Palaebotanical investigations into some Cormophytic macrofossils from the neogene tertiary lignites of central Jutland. Part II: Gymnosperms.
130610: Mathiot,Ginette. - Je sais cuisiner. Nouvelle édition.
12384: Mathys,F.K. - Spiel und Sport im alten Basel.
60797: MATISSE. - Henri Matisse.
99433: Matsier,Nicolaas. - De bijbel volgens Nicolaas Matsier. 4e druk.
76061: Matsier,Nicolaas. - Het visitekaartje.
161205: Matt,Peter von. - Das Wilde und die Ordnung. Zur deutschen Literatur.
141923: Mattel. - De wondere wereld van Barbie / De avonturen- en sportfiguur voor echte jongens Big Jim.
141933: Mattel. - Exclusive fashions by Mattel Book 2.
141932: Mattel. - Exclusive Fashions by Mattel. Book 4.
141931: Mattel. - Living Barbie and Liging Skipper. Join the new Barbie Fan Club today.
141927: Mattel. - Living Barbie As full of life as you are.
141930: Mattel. - Barbie la tua migliore amica. Collezione 1974.
141926: Mattel. - Barbie's World: brighy, swinging, now.
164958: Matter,Fred. - Herschapen schoonheid. Het Bader-orgel in de St.Walburggiskerk te Zutphen.
164961: Mattheon. - Der Vollkommene Kapelmeister das ist Gründliche Anzeige aller derjenigen Sachen, die einer wissen, können, und vollkommen inne haben musz, der eine Kapelle.2.Auflage.
92551: Matthews,Caitlin & John. - Das grosse Handbuch der keltische Weisheit. Aus dem Englischen von A.Charpentier.
43011: Matthews,Anne. - Wild nights. Nature return in the city.
153209: Matthiessen,Peter. - Tijgers in de sneeuw.
148295: Matthiessen,Peter & Eliot Porter - The tree where man was born & The African experience.
91644: Matthieu,J.D. - 2 verschillende Carte de visite. Originele portretfoto's.
150752: Matthis,Iréne. - Dialogues on Sexuality, Gender, and Psychoanalysis.
3617: Mattingly,Garrett. - De Spaanse armada. Zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten.
165624: Mattison,Steve. - Potttenbakken compleet. De complete handleiding met alles over gereedschappen, materialen en technieken.
160989: Mattison,Chris. - Rattler! A natural History of Rattlesnakes.
3358: Matz,G. & M.Vanderhaeghe. - Thieme's terrariumgids. Handboek der herpetologie voor natuurvrienden en terrariumhouders. Techniek - Amfibieën - Reptielen.
153583: Maulana Muhammad,Ali. - De religie van de Islam. Een uitvoerige verhandeling van de bronnen, beginselen, wetten en voorschriften van de Islam.
163463: Maurer,Jörg-Peter & Gisela Maurer. - Bali. Lebendiger Hinduismus.
154430: Mauriac,Francois. - Auteurs du 20 siècle. Vinyl Record 33 1/3.
96773: Maurice,Peter. - The Peter Maurice song and dance album. No.15.
96777: Maurice,Peter. - The Peter Maurice popular song-album No.13.
91295: MAURITS,PRINS. - Portret van Mauritz Prince van Orangien, Grave van Nassau, Catsellenboge Vianden Dietz. Meurs, Maequis van der Vere ende Vlissingen, Baron van Cuijck Lecke en Polanen etc. Heer van de stadt Grave etc. Gouverneur Generaal van geunniceerde Provincien, ende Admiraal.
123064: Mauritz,J.H. e.a. - Bethlehem in het Oude Landt. 75 jaar Gereformeerde Gemeente Woerden.
50206: Maurras,Charles. - Anatole France. Politique et poète. (A propos d'un jubilé).
110301: Mautner,Conrad [1880-1924]. - WINTER,Dr.JOS. Ex Libris. Reiter, Baume und Dorf.
131633: Mauve,Thijs [1915-1996]. - COOLEN,ANTOON. [Exlibris]. Open boek, landschapo.
131630: Mauve,Thijs [1915-1996]. - 24 gelegenheidsgrafieken, 3 gesigneerd.
121573: Mauve,Th. - De letter behoedt papier. Littera Eget Scheda.
161350: Mavropoulou-Tsioumi,Chrysanthi. - Byzantine and Postbyzantine Icons of Veria.
71249: Max,Frédéric. - Gevangenen van de inquisitie. Het relaas van slachtoffer van de Spaanse, Portugese en Romeinse inquisities, geannoteerd en voorafgegaan door een historisch overzicht.
107014: Maxwell,Amanda. - Maybe JD / JD, of niet. Vertaald door Boukje Verheij.
91749: May,Karl. - De Llano Estacado. 5e druk.
91752: May,Karl. - Het testament van de Inca. 6e druk.
89896: May,Karl. - Het testament van den Inca. 5e druk.
89846: May,Karl. - De pelsjagers van den Rio Pecos. Naar het 43ste duizendtal van de Duitsche uitgave. 7e druk.
89844: May,Karl. - Winnetou's testament. Naar het 60ste duizendtal van de Duitsche uitgave. 4e druk.
71218: May,Karl. - Het goud van Winnetou. Vertaald door C.v.d.Tonge-Koster. 2e druk.
78685: May,Karl. - Die Juweleninsel. Roman. Herausgegeben von Dr.E.M.Schmid.
75233: May,Karl. - Winnetou het opperhoofd der Apachen. 8e druk.
75232: May,Karl. - De duivelskop in het rotshebergte. 5e druk.
74371: May,Karl. - De Llano Estacado. 6e druk.
40637: May,Karl. - Der Weg nach Waterloo. Roman. 54.bis.66.Tausend.
71411: May,Karl. - De slaaf van Harar. Naar het 340 duizendtal der Duitsche uitgave door C.Van Der Tonge-Koster.
71407: May,Karl. - De Hacienda Del Erina. Naar het 250ste duizendtal der Duitsche uitgave door C.Van der Tonge-Koster.
115977: May,Karl. - De slaaf van Harar. Naar het 240ste duizendtal der duitsche uitgave.
66135: May,Karl. - De schat in het zilvermeer (Der Schatz im Silbersee). Bewerk naar het 118e duizendtal der Duitsche uitgave.
59057: May,Karl. - 1913-1963. 50 jahre Karl-May-Verlag. 50 Jahre Verlagsarbeit für Karl May und sein Werk.
59052: May,Karl. - 1913-1938. 25 Jahre Karl-May-Verlag Radebeul bei Dresden. 25 Jahre Schaffen am Werke Karl May's.
34645: May,Karl. - De petroleumkoning. 5e druk.
4376: May,Karl. - De valse derwisj.
15096: May,Karl. - De duivelskop in het rotsgebergte. Vrij naar het Duitsch door D.Stemmer.
40654: May,Karl. - Im Reiche des Silbernen löwen. 270.Tausend.
40632: May,Karl. - Ich. Aus Karl May's Nachlass. Herausgegeben von Dr.E.A.Schmid. 5.Aufl. 21.-25.Tausend.
40631: May,Karl. - Das Buschgespenst. Erzählung. Bearbeietet von Dr.A.A.Schmid & O.Eicke. 21.-40.Tausend.
40624: May,Karl. - Unter Geiern. Erzählung aus dem Wilden Westen. 226-245.Tausend.
38797: May,Karl. - Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1974.
38795: May,Karl. - Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1972/73.
38287: May,Karl. - Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1980.
26699: May,Karl. - Het geheim van den witten bison (unter Geiern).
22547: May,Karl. - De zonen der mimbrenjo's. Naar het Duitsch door G.De Vries. 4e druk.
22262: May,Karl. - Het testament van den Inca. 5e druk.
161676: May,Lorentz [1922- ] - ANDERSEN,FINN. Exlibris.
161674: May,Lorentz [1922- ] - SKOV,RICO. Exlibris. Trees.
161675: May,Lorentz [1922- ] - RASDOSKY. Exlibris. Flower.
161673: May,Lorentz [1922- ] - LERSCHE NIELSEN,BIRGIT. Exlibris. Music instruments.
161671: May,Lorentz [1922- ] - MAY,L. Exlibris. Tree.
161672: May,Lorentz [1922- ] - OLSEN,MARTIN RICH. Exlibris.
161670: May,Lorentz [1922- ] - FODEGAARD,HELMER. Exlibris.
161669: May,Lorentz [1922- ] - RASDOLSKY.JACQUES. Exlibris. WomaN.
161668: May,Lorentz [1922- ] - NIELSEN,HENNING. Exlibris. Bird on pil.
160502: May,Eduard. - Libellen oder Wasserjungfern (Odonata).
159525: May,Karl. - Dr.Karl May's Reisavonten. 13 delen.
153022: May,Charles Paul. - James Clerk Maxwell and electromagnetism.
149446: May,Derwent. - Critical Times. The History of the Times Literary Supplement.
146824: May,Karl. - De pelsjagers van den Rio Pecos. 6e druk.
138397: May,Anna [1870- ?]. - DIEFENTHÄLER,MARIE. Ex-Libris Musicalibusque. Frau mit Musikinstrument.
96531: May,Karl. - De pelsjagers van den Rio Pecos. 7e druk.
160216: Mayer Thurman,Christa C. - European Textiles in the Robert Lehman Collection
161207: Mayer,Hans. - Erinnerung an Brecht.
145803: Mayer,Horst F. & Dieter Winkler. - In allen Häfen war österreich. Die Österreichisch-Ungarische Handelsmarine.
100743: Mayer,Willy. - HAAS,P.HIERONYMUS OSB Ex Libris. [Schreibende und Löwe].
121534: Mayet,Charles. - Le vin de France. 2me édition.
159241: Mayhew,Debra. - De soepbijbel. Meer dan 200 recepten uit de hele wereld. Een inspirerende verzameling soepen om zelf te maken. 3e druk.
77538: Mayland,Hans J. - Der Malawi-See und seine Fische.
157187: Mayot,Jean-Claude. - Genève passé et présent sous le même angle.
82964: Mayr-Harting,Henry. - Ottonische Buchmalerei. Liturgische Kunst im Reich der Kaiser, Bischöfe und Äbte.
138405: Mayr,George [1896- ]. - GRAF,LUDWIG. (Exlibris). Blumenstrauss, weibl. Akstatuette.
138408: Mayr,George [1896- ]. - MAYR,AUGUST. Ex-Libris. An Quelle trinkender mänl. Akt.
138404: Mayr,George [1896- ]. - GRAF,LUDWIG. (Exlibris). Blumenstrauss, weibl. Akstatuette.
138403: Mayr,George [1896- ]. - GRAF,LUDW. Ex Libris. Gepanzerter Tod.
138402: Mayr,George [1896- ]. - GRAF,HEINRICH. Ex Libris. In Pavillon stehender lesender.
138401: Mayr,George [1896- ]. - GRAF,HEINRICH. Exlibris. Faun und Nymphe.
138399: Mayr,George [1896- ]. - GRAF,HEINRICH. Exlibris. Mädschen mit Korb.
44152: Mazorlig,Tom. - Bearded dragon. Everything important and fun about bearded dragons. Best methods of care and breeding. Can a bearded dragon make money?
161605: Mazower,Mark. - Hitlers wereldrijk. De overheersing van Europa door de nazi's.
4938: Mc.Nally,Rand. - Pocket map of United States for tourists, travelers, shippers, general commercial and businees reference.
160215: McAleer,J.Philip. - Rochester Cathedral, 604-1540. An Architectural History.
166078: Mccarthy,Mary. - A bolt from the blue and other essays. Edited and with an introduction by A.O.Scott.
164725: McCheune,Robert Murray. - De zendingsreis van Robert Murray McCheyne. 2e druk.
166013: McClatchy,J.D. - Seven Mozart librettos. A verse translation.
15966: McClinton,Katharine Morrison. - Antiques of American childhood.
156995: McCloud,Scott. - De beeldhouwer.
44622: McCracken,Elizabeth, - Het huis van de reus. Vertaald door Marijke Versluys.
71923: McCulley,Johnston. - Het teken van zoro. Vertaald door Tinke Davids.
154558: McCullough,David. - John Adam, Founding father van de Verenigde Staten.
164405: McDowell,Colin. - Hats. Status, style and glamour.
118853: McElhaney,Mark. - Clinical Psychological Assessment of the Human Figure Drawing.
156239: McElroy,Guy. - Facing History. The Black Image in American Art 1710-1940. Wiyj an essay by Henry Louis Gates Jr.
164415: Mcfadden,Tara Ann. - Angels. A celestial celebration. A pop-up book.
37552: McGinnis,Terri. - De hondendokter. De dierenarts over gezondheid en ziekte, verzorging en verpleging, geboorte en dood van uw hond.
164523: McGuire,Leslie. - The Flinstones. Dino's lost bone. A pop-up fun boek.
164520: McGuire,Leslie. - Scooby-Doo. Picnic Panic. A pop-up fun book.
164314: McGuire,Leslie. - Bobby's World. Things that go bump! A pul-n-pek book.
164226: McGuire,Leslie. - Het kerstvehaal. Pop-up.
16152: McHargue,Georgess. - Mummies stille getuigen uit het verleden.
1172: McHoy,Peter. - Encyclopedie van Modeltreinen. Een complete gids van internationale spoorwegen en modellen.
31979: McIntyre,Judith W. - The Common Loon. Spirit of Northen Lakes. 2nd printing.
160097: McKay,Sinclair. - Vuur en duisternis. Het bombardement op Dresden.
3619: McKee,Alexander. - De Spaanse armada. De Nederlaag van de Spaanse armada, 1588.
154052: McKelvie,Roy. - The Queen's Club Story 1886-1985.
140618: McKitterick,David. - Four hunderd years of University Printing and Publishing in Cambridage 1584-1984. Catalogue of the exhibition in The University Library Cambridge.
165249: McMeekin,Sean. - July 1914. Contdown to war.
75684: McMillan,Dougald. - Transition. The history of a literary era 1927-1938.
84570: McMorris,Neville. - The natures of science.
59245: McMurtrie,Douglas C. - Over de uitvinding van de boekdrukkunst waarvan de herdenking na vijfhonderd jaren in 1940 plaats vindt volgens hier uit Douglas C.McMurtrie's The Book te New York in 1937 verschenen wegens de daarin gegeven objectieve beoordeeling van de bekende feiten de hoofdstukken X en XI in Nederlandsche vertaling.
156341: McMurtrie,Francis E. - The world's Warships 1942.
156086: McNarry,Donald. - Ship models in miniature.
3665: McNeillie,Andrew. - Elseviers duivengids. 179 duivenrassen.
165324: Mcternan,Cinead. - De mini moestuin. Originele ieeën om gewassen samen te telen en samen te bereiden.
16045: McVaugh,Rogers, S.A.Cain & D.J.Hagenah. - Farwelliana: an account of the life and botanical work of Oliver Atkins Farwell, 1867-1944.
21545: Mebs,Theodor. - Roofvogels van Europa, Biologie - Verspreiding - Bedreiging.
154005: Mebs,Theodor. - Uilen van Europa. 2e druk.
116626: Mebs,Theodor. - Greifvögel Europas. Biologie - Bestandsverhältnisse - Bestandsgefährdung. 3.Aufl.
158840: Meccano. - Hanleiding voor uitrustingen No. 00 tot 3.
141532: Meccano. - Meccano Manuel d'instructions 3.
141418: Meccano. - Meccano. The International Meccanoman. No.39.
141417: Meccano. - Meccano. The International Meccanoman. No.40..
141416: Meccano. - Meccano. The International Meccanoman. No.38.
141415: Meccano. - Meccano. The International Meccanoman. No.24.
141414: Meccano. - Leaflet No. 1 - 30. Can be built with Meccano Set No.10.
130055: Meccano. - Manuel d'instructions. Boîte 7.
130054: Meccano. - Meccano Book of models / Voorbeeldenboek 7.
130053: Meccano. - Maccano Book of models / Voorbeeldenboek 8.
130052: Meccano. - Meccano Book of models / Voorbeeldenboek 5.
129791: Meccano. - Meccano. No.2/3: Monoplane / Avion / Eendekker / Eindecker / Monoplano etc.
129790: Meccano. - Meccano. No.1: Acrobat / Acrobate / Acrobaat / Akrobat / Acrobata etc.
14804: Mechanicus,Philip. - Kookkunst in Nederland. Unieke recepten met Nederlandse produkten.
76934: Mechelen,C.Van. - 1900-1970. 70 jaar elektrische tram in Amsterdam.
82222: Medding-Alp,Emma. - Rheinische Goldschmiedekunst in Ottonischer Zeit.
138416: Meder,Paul. - KOCH,W. Exlibris Lux. Tondo mit Knabenporträt hinter Tisch mit Globus.
72893: Mee,Walter. - Strengers in concert. Liber Americom Theodori.
160530: Meech,Peter. - Het geheim van Chi. Lessen van een Chi Kung meester.
165140: Meegeren,Han van. - Van Acacia tot Zilverlinde. De mooiste bomen van Tilburg.
81789: Meekeren,Job van. - Heel- en geneeskonstige aenmerkingen.
99132: Meene,J.W.H.van de. - The shoreface-connected ridges along the central Dutch coast. These.
156888: Meens,Rob & Carine van Rhijn. - Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen. Beeldvorming en perspectieven.
9509: Meer,Frits van der. - Imago Christi. Christusbeeltenissen in de sculptuur benoorden Alpen en Pyreneeën.
157945: Meer,Vonne van der. - Winter in Gloster Huis.
163046: Meer,Peter van der & Marcel van Ee. - Spoor editie 30. Actualiteiten en achtergronden spoorwegen Nederland.
85485: Meer,Vonne van der. - De avondboot. 5e druk.
48150: Meer,F.Van der. - Geschiedenis van een kathedraal.
164532: Meer,Ron & Atie van der. - Funny Hats. A lift-the-flap counting book with a sur[rise gift.
164431: Meer,Ron Van der & Ad Duduink. - Het Hersen pakket. Een driedimensionale reis door anderhalf kilo grijs-roze massa.
164329: Meer,Ron Van der & Bob Gardner. - Rekenmeester 3 +. Pop-up.
164330: Meer,Ron Van der & Bob Gardner. - Rekenmeester 5 +. Pop-up.
164037: Meer,Ron & Atie van der. - Wat kan een dier wat jij niet kan. Een doe-boek dat laat zien hoe dieren hun bijzondere zintuigen gebruiken om te overleven.
163488: Meer,Ron Van der & Bob Gardner. - Het Wiskunde Pakket. Fascinerende mathematische principes worden begrijhpelijk met behulp van bijzondere pop-ups.
165713: Meer,Jacq. van der. - De Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.
163111: Meer,Peter van der & Marcel van Ee. - Spoor editie 29. Actualiteiten en achterdronden spoorweg Nederland 2017.
163050: Meer,Peter van der & Marcel van Ee. - Spoor editie 25. Actualiteiten en achtergronden spoorwegen Nederland.
163049: Meer,Peter van der & Marcel van Ee. - Spoor editie 26. Actualiteiten en achtergronden spoorwegen Nederland.
163047: Meer,Peter van der & Marcel van Ee. - Spoor editie 28. Actualiteiten en achtergronden spoorwegen Nederland.
163048: Meer,Peter van der & Marcel van Ee. - Spoor editie 27. Actualiteiten en achtergronden spoorwegen Nederland.
149692: Meer Mohr,Jim van der & Jeroen Jekel. - Het beste jaar! Het rijke Utrechtsche studentenleven. Een overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van 25 jaar Stichting Corpsmuseum & Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps.
160414: Meer,D.J.Van der. - Friens en de Van Sytzama's
160286: Meer-Douma,Gepke van der. - Douma's van Burgum. Voor- en nageslacht van Douwe Douwes en Baukje Hedsers.
141573: Meer,Vonne van der. - Het smalle pad van de liefde. Roman. [1e druk].
159845: Meer,D.J.Van der. - Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwens IV: Menaldumadeel.
101242: Meer,Ron Van der & Bob Gardner. - A three-dimensional tour through mathematics.
156117: Meer,Sjoerd de & Joost Schokkenbroek. - Hoogtij. Martieme identireit in feesten, tradities en vermaak.
154703: Meer,Anneke van der. - Geef je woorden vleugels. Verhalen die kinderen kunnen helpen.
42501: Meerdink,Jorien, A.Jansen ^T.Poot. - Bollenpelsters gevraagd. Seizoenarbeid van vrouwen in de zuidhollandse bloembollenstreek tussen 1900 en 1960.
148200: Meere,Hans van der, Jan Mulder & Jan Plekker. - Keepers.
122909: Meerman,Jan C. - De Nederlandse Pijlstaartvlinders.
59879: Meertens,Phileen. - Maatwerk per kavel. Dertig jaar provinciale agrarische structuurverbetering in Noord-Holland 1962-1992.
1864: Meertens,P.J. - Nederlandse Emblemata. Bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse Emblemata-literatuur van de 16de en 17de eeuw.
162621: Meertens,P.J. e.a. - Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. Deel 1 tm 9.
131989: Meertens,P.J. & W.Moll. - Middeleeuwse en moderne straatnaamgeving. Lezingen.
79275: Mees R.Az.,E.P. - De mechanische verklaring der levensverschijnselen.
18493: Mees,J.M. - Filosofie der geneeskunst: Medicosofie. Een theoretisch onderzoek naar de betekenis van het begrip geneeskunst. Een wijsgerige begripsontwikkeling in de trant van Hegels dialectiek. These.
156844: Mees,L.F.C. - Dieren zijn wat mensen hebben. Schepping en evolutie.
138517: Mees,G.F. - Verspreiding en getalssterkte van de Witwangstern, Chlidonias Hybridus (Pallas) in Europa en Noord-Afrika.
138516: Mees,G.F. - The Subspecies of CHLIDONIAS HYBRIDUS (Pallas). Their breeding distribution and migrations (Aves, Laridae, Sterninae).
39733: Meesters,Jan H. - Op zoek naar de oorsprong van de Sabbat. These.
88584: Meeuse,Bastiaan & S.Morris. - The sex life of flowers.
154955: Meeuse,W.C. - De kerk bij Kohlbrugge.
13469: Meeuse,Bastiaan & S.Morris. - De voortplanting van bloemen.
160343: Meeuwissen,W.J. - Invantaris van het familiearchief HEERKENS (1371) 1614-1908.
137740: Megers,Nette, Sebastian Kuhn & Errol Manners. - Meissen So-Il.
34535: Meggendorfer,Lothar. - The genius of Lothar Meggendorfer. With an appreciation by Maurice Sendak.
158741: Meggendorfer,Lothar. - Nur für brave Kinder. Ein Verwandlungsbuch.
164456: Meggern - Das Puppenhaus. Eine Festgabe für brave Mädchen. Pop-up.
150837: Meghnagi,David. - Freud and Jusaism. Including Death and Us by Sigmund Freud.
141073: Mehaffey,Louise. - Glass Beads. Tip, tools, and techniques for learning the craft.
77175: Mehling,Marianne. - Het heilige land. Agon cultuur reisgiden in kleur.
163553: Mehta,Rohit. - Yoga: The Art of Integration. (A commentary on the Yoga Sutras of Patanjali).
163994: Mehta,Rohit. - Seek out the way (studies in light on the path). 2nd edition.
161058: Keuken-Meid. - De Nieuw, Welervarene Utrechtsche Keuken-Meid. 2e druk.
65909: Meiden,G.W.van der. - Raspoetin en de val van het tsarenrijk.
162025: Meier,Harri. - Spanische und portugiesische Märchen. 1.Auflage.
165854: Meier,Richard. - Rochard Meiers Architect.
131890: MEIER,F. - BOSTWICK DAY,MARY. -Ex-Libris. Pyremides.
97721: Meij,W.E.L. - Handboek voor de koude keuken. Aanwijzingen voor bewerking en verwerking van vlees, vis, wild en gevogelte, voorgerechten, pasteinen en alles wat verder in de koude keuken voorkomt.
99180: Meij,J.N.J.Van der. - Op erewoord... Oorlogsherinneringen van een marineman.
147595: Meij,W.E.L.Te. - Carte Menu - Menu cards - Menükarten - Menuskaarten.
133901: Meij,Ietse. - Haute Couture & Prêt-à-Porter. Mode 1750-2000. Een keuze uit de kostuumcollectie Gemeentemuseum Den Haag.
7161: Heukels & Van der Meijden. - Flora van Nederland. 20e druk.
71414: Meijden,R.Van der. - Heukels flora van Nederland. 22e druk.
28152: Meijer,A.H. - Straatnamenboek van Hilversum. Hilversums historie vanuit de straatnaam.
92785: Meijer,S. - De nagelaten geschriften van de orgelmaker Arp Schnitzer (1648-1719). Met inleiding en commentaar van C.D.Edskes.
78690: Meijer,Roelie e.a. - De Jordaan gaat nooit verloren.
75150: Meijer,M.L.J. - Onderwijs in Amersfoort 1850-1920. Een voorwerp van aanhoudende zorg.
135077: Meijer,Jaap. - Waar wij ballingen zijn. Essays over joodse letterkundigen in Nederland.
73225: Meijer,Ischa. - Ischa Meijer's magazine. No. I, Juli 1979.
7187: Meijer,W. & R.J.De Wit. - Kortenhoef. Een veldbiologische studie van een Hollands verlandingsgebied.
36090: Meijer,Bert W. - Rondom Rembrandt en Titiaan. Artistiek relaties tussen Amsterdam en Venetië in prent en tekening.
36627: Meijer,Roelie e.a. - De Jordaan gaat nooit verloren.
35631: Meijer,G.A. - De Sint-Janskerk te Schiedam 1824-1924.
67170: Meijer,L.S. - Het menschelijk lichaam. Atlas der ontleedkunde van den mensch bewerkt naar Frey's atlas der anatomie des menschen. 4e druk.
25366: Meijer,Hans. - Das Deutsche Volkstum. 2.neubearb. und verm.Aufl.
147173: Meijer,Alex. - Reclame plaatje: Zonnebloem. Klipkunst.
14681: Meijer,Jaap. - Het Jonas Daniël Meijerplein. Bezinning op drie eeuwen Amsterdams jodendom.
153763: Meijer,J. - M.J.Lewenstein's opperrabbinaat te Paramaribo (1857/8-1864). Analyse van het Surinaamse Jodendom in zijn crisisperiode.
153639: Meijer,Jaap. - Soo wort men van dromen wacker. Nederlandse bijdrage tot de geschiedenis van Sabbatai Tswi - drie eeuwen na diens optreden 1666-1966.
146181: Meijer,Emile & Joop Swart. - Het fotografische geheugen. Twaalf kenners over persfotografie.
140423: Meijer zu Schlochtern,Thomas. - Yubi Kirindongo. Rebel in de kunst.
117723: Meijer,Agatha Johanna [1908-1944]. - Een mooi voorjaar wenscht u Johan Schwencke.
117722: Meijer,Agatha Johanna [1908-1944]. - Goede kerstmis toegewenscht door Tine en Johan Schwencke.
117719: Meijer,Agatha Johanna [1908-1944]. - Buone Feste Acta Ines Mario Trojan.
117720: Meijer,Agatha Johanna [1908-1944]. - Buone Natale Agta e Mario Trojan-Meijer.
117707: Meijer,Agatha Johanna [1908-1944]. - SCHWENCKE,J.J. Ex Libris. Grote paddestoel.
117709: Meijer,Agatha Johanna [1908-1944]. - SCHWENCKE-SEGERS,TINE. Boek van. Zonnebloemen.
117713: Meijer,Agatha Johanna [1908-1944]. - Mooie Paaschdagen wenscht Ir.C.J.Asselbergs 1934.
117715: Meijer,Agatha Johanna [1908-1944]. - Geboren Inke Asselbergs 4 Dec. Breda 1935.
117716: Meijer,Agatha Johanna [1908-1944]. - È nata Ines Giuseppina Trojan 21 Marzo 1939 Firenze, Via Paolo Mascagni 1.
117703: Meijer,Agatha Johanna [1908-1944]. - SASSEN,P.M.H. & C.J.A.M.JURGENS. Exlibris. Rij boeken op een tafelblad, potplant & bloemen.
164726: Meijering,E.P. - Inspiratie uit de traditie. Gegrond geloof.
44148: Meijerink,J.H. - Handboek boekbinden. Bind- en kartonneertechnieken.
160081: Meijerink,Marianne. - Buurtsuper kookboek. Wegwijs in Turkse en Marokaanse winkels.
117732: Meijerink,Johan [1940- ]. - PF 1966 Joke en Johan Meijerink.
117724: Meijerink,Johan [1940- ]. - 7 verschillende exlibris & 1 gelegenheidsgrafiek.
104316: Meijerink,Martin. - Het groot klootschietersboek. Een middeleeuws volksspel wordt volwaardige wedstrijdsport.
16581: Meijerman,A.M. - Hollandse winters.
107893: Meijers,J.A. - Land zonder volk? Een bijdrage tot de discussie over het annexatieprobleem.
79824: Meijers,Dulcia. - De gouden schemer van Venetië. Een portret van de Venetiaanse adel in de achttiende eeuw.
37229: Meijers,J.A. - Taal en leven. Een populaire uiteenzetting van enkele taalverschijnselen. 2e herz.druk.
162274: Meijers,Cees. - Boerenerfgoede in Kamerik [Deel 2]. Boerderijen met een naam in Kamerik in woord en beeld.
47625: Meijknecht,J.G. - Gregor Mendel. De ontdekker der erfelijkheidswetten.
39007: Meijler,F.L. - Waarom van een walvis? Why a whale? summary in English. Verlag van de walvis-ECG expeditie van 8-128 februari 1989 naar Baja Calififornia, Mexico-Sur.
136540: Meijsing,Doeschka & Joost Swarte. - Ik ben niet in Haarlem geboren.
14780: Meilink-Roelofsz,M.A.P. - De VOC in Azië.
47210: Meilink,Wim. - Bibliografie van in Nederland en België verschenen werken op het gebied van het poppenspel.
165222: Meillands,Robin. - Attrition. The great war on the western front, 1916.
128034: Meilof,Jan. - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918-1959.
46661: Meima,H. - Heren- en jongensbovenkleding. 2e druk.
127161: Meima,Herman. - Vier Partita's. Voor alle heiligen.
161121: Mein,Annemieke. - The Art of Annemieke Mein. Wildlife Artist in Textiles.
162766: Meinhof,Carl. - Afrikanische Märchen. 6. bis 15.Tausend.
20323: Meininger,Peter L., C.M.Berrevoets & R.C.W.Strucker. - Watervogeltellingen het Zuidelijk Deltagebied 1987-91.
166060: Meinster,Theo. - Alfa Romeo's design by Giugiaro.
161152: Meischke,R., H.J.Zantkuijl & P.T.E.E.Rosenberg, - Huizen in Nederland. Zeeland en Zuid-Holland. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser.
55986: Meischke,R. - De gothische bouwtraditie. Studies over opdrachtgevers en bouwmeesters in de Nederlanden.
5315: Meischke,R. - Het Nederlandse woonhuis van 1300-1800. Vijftig jaar vereniging "Hendrick De Keyser". Met reconstructietekingen van H.J.Zantkuijl.
143941: Meisen,V. - Prominent Danish Scientist throught the Ages.
146813: Meisner,Annelein. - Newcomers in plant communities. Interactions with soil and climata changen. These.
108556: Meiss,Millard & Elizabeth H.Beatson. - De Belles Heures van Jean, duc de Berry. Inleiding en toelichting van Millard Meiss & Elisabeth H.Beatson.
166704: Meissen. - Limitierte Kunstwerke / Limited-Edition art works. Edition 2016.
87583: Meissner,Hans-Otto. - La Pérouse. Le gentilhomme des mers.
150258: Meissner,W.W. - Annotated Bibliography in Religion and Psychology.
121553: Meissner,Richard. - Technische Betriebskontrolle im Weinfach. Handbuch für Betriebsleiter im Weinfach, Weinhändler, Küfermeister, Weingutsbezitzer und sontige Interessenten.
142501: Meister,Ernst. - Es kam die Nachricht. Gedichte. 1.Auflage.
40957: Mekes,Joop. - Wijs mij de plaats waar ik woonde. Deel 1 & 2.
90784: Mekkink,Johan. - Ooggetuige. De schilder johan mekkink vertelt over de schilder dick ket. Ingeleid en opgetekend door Pierre Janssen.
147024: Melantjong. - Njaï Blanda.
38926: Melcher,I.M. - Amino acid interconversions in relation to homoserine synthesis in germinating Pea seeds. These.
161999: Melcher,Ralph. - Die Brücke in der Südsee - Exotik der Farbe.
165967: Melchers,Martin. - Geluksvogel. Een kleine biografie van de Amsterdamse natuur.
81417: Melchers,Erna. - Das Jahr der Heiligen. Geschichte und Legende.
73098: Melchers,Martin, M.Soesbergen & G.Timmermans. - Paardenbijters en mensentreiters. De veelpoters van Amterdam.
50260: Melchers,Martin & R.Daalder. - Sijsjes en drijfsijsjes. De vogels van Amsterdam. 2e druk.
151177: Melchers,Maria. - Ursula.
126311: Melchior,Willem. - Lichaam der smarten.
139926: Mele,Pietro Francesco. - Moët & Chandon.
131613: Melet,Ed. - Het architectonische detail. Nederlandse architecten verbeelden hun concepten. Wiel Arents - Benthem Crouwel - Erick van Egeraat - Herman Hertzberger - Hans Ruijssenaars - Rudy Uytenhaak & Koen van Velsen.
153467: Melick,Ben van. - Werktitel / Working title: Piet Gerards, grafisch ontwerper graphic designer.
99134: Melis,Dorothea. - Sibylle. Modefotografie aus drei Jahrzehnten DDR.
152509: Melle,Gerbrand. - Almost two decades of pop design for Tivoli.
117909: Melle[=Melle Johannes Oldeboerigter] [1908-1976]. - LICHTVELD,LOU. Ex Libris. Schip, landschap, sprinkhaan.
117905: Melle[=Melle Johannes Oldeboerigter] [1908-1976]. - BRUINS,F. Exlibris. konijn & 2 kinderen.
162105: Mellema,R.L. - Wayang puppets. Carving colouring symbolism.
56525: Mellor,Alec. - Logen Rituale Hochgrade. Handbuch der Freimaurerei.
155633: Melse,Johan 1887-1968. - SLIGGRS,B.C. Ex-Libris. Bijbel op een tafelblad. "Het woord des Heeren blijft"".
155634: Melse,Johan 1887-1968. - WIJK,J.VAN. Exlibris. Palmboom achter een vlammend hart.
155608: Melse,Johan 1887-1968. - MELSE,JOHAN. Ex-Libris. Een duif hudt een lint in de snavel.
155609: Melse,Johan 1887-1968. - MELSE,JOHAN. Ex-Libris. Een duif hudt een lint in de snavel.
155610: Melse,Johan 1887-1968. - MELSE,JOH. Ex Libris. Twee staande boeken en een pot met rietsigaren.
155611: Melse,Johan 1887-1968. - MELSE,J. Ex Libris. Een kruis geplaatst voor een palet.
155612: Melse,Johan 1887-1968. - MELSE,J. Ex Libris. Een kruis geplaatst voor een palet.
155613: Melse,Johan 1887-1968. - MELSE,JOHAN. Boek Merk. Omgekeerde pyramine van 6 open boeken..
155614: Melse,Johan 1887-1968. - MELSE,JOHAN. Ex Libris. Een lichtbaken in een rivier.
155616: Melse,Johan 1887-1968. - MELSE,JOHAN. Exlibris. Een bril ligt op een open boek.
155623: Melse,Johan 1887-1968. - POLEY. Dit boek is van mij. Staand deels open boek.
155632: Melse,Johan 1887-1968. - SLIGGERS,B.C. Ex-Libris. Bijbel op een tafelblad. "Het woord des Heeren blijft"".
155631: Melse,Johan 1887-1968. - SLIGGRS,B.C. Ex-Libris. Bijbel op een tafelblad. "Het woord des Heeren blijft"".
155630: MELSE,JOHANNES - POLEY,J.J.A. / F.POLEY-SCHEELE. Exlibris. Een open boek ligt voor een stralende zon.
155626: Melse,Johan 1887-1968. - POLEY. Dit boek is van mij. Staand deels open boek..
155624: Melse,Johan 1887-1968. - POLEY. Dit boek is van mij. Staand deels open boek.
155621: Melse,Johan 1887-1968. - OSSEWAARDE,D. Ex-Libris. Een grote bloem met omhoog krullende bladen
155622: Melse,Johan 1887-1968. - OSSEWAARDE,D. Ex-Libris. Een grote bloem met omhoog krullende bladen
155620: Melse,Johan 1887-1968. - OSSEWAARDE,D. Ex-Libris. Een grote bloem met omhoog krullende bladen
155618: Melse,Johan 1887-1968. - MELSE,JOHANNES. Exlibris. Staande open boek.
155619: Melse,Johan 1887-1968. - NOORHOFF,L.J. Ex-Libris. Tafelblad met een schemerlamp.
150544: Melse,Johan [1887-1968]. - LEYS,M.N.H. Exlibris. Een kruis waaromheen een vraagteken.
150543: Melse,Johan [1887-1968]. - LEYS,M.N.H. Exlibris. Een kruis waaromheen een vraagteken.
150197: Melse,Johan [1887-1968]. - HANSEN,M. Exlibris. Voor een neervallende lichtstraal staat een kruis.
150196: Melse,Johan [1887-1968]. - HANSEN,M. Exlibris. Voor een neervallende lichtstraal staat een kruis.
154540: Melville,Herman. - Moby Dick or The Whale, Selections read by Louis Zorich. With an introduction by Ann Charters. Vinyl record. 33 1/3. FL 9775.
67193: Melyan,Gary G. & Wen-kuang Chu. - Uw toekomst volgens de i-tjing. Praktisch, simpel en effectief.
164454: Menagier,Grosse. - Grosse Menagerie.
157952: Menasse,Eva. - Dieren voor gevorderden.
115849: Mendel,P.J. & H.Reding. - Gezigt op de Fluweelen Burgwal, departement der Hervormde Eeredienst, algemeene Lands drukkerij, Garnizoens ziekenzaal en apotheek ['s-Gravenhage] / Vue du Fluwelen Burgwal, département du Culte Reformé, de l'impremerie de l'état, de l'infermerie et pharmacie militaire ['Gravenhage].
115723: Mendel,P.J. & H.Reding. - De 1e Kamer der Staten-Generaal (van binnen) ['s-Gravenhage] / Les Etats-Generaux 1ère chambre (Vue Intérieure) ['s-Gravenhage].
115923: Mendel,P.J. & H.Reding. - Gezigt op het Standbeeld van Z.M. Willem II op het Buitenhof ['s-Gravenhage] / Vue à la statue de S.M. Guillaume II. an Buitenhof ['s-Gravenhage].
115873: Mendel,P.J. & H.Reding. - Gezigt op het standbeeld van Willem de Zwijger op het Plein ['s-Gravenhage] / Vue à la stature de Guillaume le Taciturne au Plein ['s-Gravenhage].
115724: Mendel,P.J. & H.Reding. - De Hoofdwacht. (Gezigt op het Buitenhof) / Le Corps de Carde (Vue de la Cour Exterieure). ['s-Gravenhage].
115760: Mendel,P.J. & H.Reding. - H.Willibrordus-Kerk ['s-Gravenhage] / L'Eglise du St.Willibrord ['s-Gravenhage].
115742: Mendel,P.J. & H.Reding. - Gezigt op de Zuid-Oost-Buitenzungen en Waalsch Weeshuis ['s-Gravenhage] / Vue de Zuid-Oost-Buitensingel et de l'hospice des Orphelins Wallons ['s-Gravenhage].
115614: Mendel,P.J. & H.Reding. - Gezigt op de groote vijvers en Zwitsersche-brug ('s-Gravenhage) / Vue aux grands vivres et an Pont-Suisse ('s-Gravenhage).
46402: Mendels,Josepha. - Alles even gezond bij jou. Roman. 3e druk.
46219: Mendels,Josepha. - Welkom in dit leven. Verhalen.
155551: Mendelson,Anne. - Milk. The surprising story of milk through the ages.
161210: Mendelssohn,Peter De. - Der Aubererer. Das Leben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann. Teil 1: 1875-1918.
153058: Mendelssohn,Kurt. - Walther Nerst und seine Zeit. Aufstieg und Niedergang der deutschen Naturwissenschaften.
153047: Mendelssohn,Kurt. - Science and Western Domination.
141386: Mendola,Dominick. - The Importance of Water Flow for Culture of Dysidea avara Sponges. These.
159818: Mendonides,H.M. - Grafschriften en andere genealogische en herldieke merkwaardighenden in en om de kerkerk III: Leeuwarden (eerste aflevering).
162752: Menijn,Noey. - Mike. Een botanisch beeld in leed & liefde.
165095: Menkveld,H. - Theorie en practijk voor de banketbakker. Deel II.
27195: Mennema,J., A.J.Quené-Boterenbrood & C.L.Plate. - Atlas van de Nederlandse flora. 1: Uitgestorven en zeer zeldzame planten.
126137: Mennema,J., A.J.Quené-Boterenbrood & C.L.Plate. - Atlas van de Nederlandse flora. Deel 1,2 & 3.
83395: Menninger,Hanns. - Volker Kühn. Die Objekte.
165026: Menpes,Mortimer. - Whistler as I knew him.
159090: Mens,Noor & Cor Wagenaar. - Architectuur voor de gezondsheidszorg in Nederland.
163680: Mensink,Onno. - Muziek in de Filippijnen. Instrumentale muziek van etnische minderheden in de Filippijnen.
165678: Mentink,Erik. - Groenlose hengelsportvereniging 65 jaar 1938-2003.
128064: Mentink-Heshusius,Mimi. - Bondgenoten door dik en dun. 100 jaar belangenbehartiging voor de groothandel in bloembollen en boomkwekerijproducten.
92176: Menzel,Adolph. - Die Armee Friedrichs des Grossen in ihrer Uniformierung gezeichnet und erläutert. Eine Auswahl von 100 Tafeln in mehrfarbigen Faksimile-Reproduktionen.
30488: Menzel,D.H. - Het heelal.
138420: Menzler,Wilhelm [1846-1926]. - GRAD,LUIS, Ex Libris. Sitzende mit Buch.
25064: MERCEDES. - Zusatzliste für Mercedes-Benz-Motoren OM 67/3 und GM 67/3. Zu der Ersatzteilliste OM 67J
36283: MERCER,JOHNNY. - Too marvelous for words. The magic of Johnny Mercer.
139032: Mercier [=Lous-Sébastien Mercier 1740-1814]. - Theatre Complet. Volume 1,2,3 & 4. Nouvelle Edition.
148375: Mercier,Jacques. - De verleiding van chocolade.
146916: Mercier,Jacques. - Magische miniaturen uit Ethiopië.
157742: Meredith,Laurence. - De originelel VW kever. 2e druk.
162748: Merens,Allard. - De geschiedenis van een Westfriese regentenfamilie. Het geslacht Merens.
25469: Merian,Maria Sibylla. - Metamorphosis Insectorum Surinamensium of te verandering der Surinaamsche Insecten.
67544: Merian. - Arnhem. Arnhemium Gelriae in Ripa Rheni Opp.
132263: Merian,Matthaeus [1593-1650]. - Cassellae / Cassel / Kassel. Ansicht aus der Vogelschau.
128744: Merian,Matthaeus. - Enckhuysen / Enkhuizen. Plattegrond.
21589: Merikallio,Einari. - Finnish birds. Their distribution and numbers.
117660: Merkens,Willem Jacob. - PERELAER,AUG. Ex Libris. Meisje op een boek voor een boekenkast.
117912: Merkens,Willem Jacob. - PERELAER,AUG. Ex Libris. Meisje op een boek voor een boekenkast.
117913: Merkens,Willem Jacob. - PERELAER,AUG. Ex Libris. Meisje op een boek voor een boekenkast.
164706: Merkert,Jörn & Peter Pachnicke. - Bernhard Heisig Retrospektive.
32642: Mermoz,Galerie. - Art Précolombien.
94381: Mérode,Willem de. - Willem de Mérode.
75221: Merrill,Elmer D. - Merrilleana. A seclection from the general writings of Elmer Drew Merrill.
138429: Merseburger,Karl Erich [1890-1968]. - F. (Exlibris). Haupt der Athene.
138431: Merseburger,Karl Erich [1890-1968]. - Merseburger,Hella. Mein Buch. Büchertreppe.
145194: Merson,John. - Road to Xanadu. East and West in the Making of the Modern World./
153522: Mertens,Arno. - Arno Mertens.
26902: Merwe,Jaap van de. - Groot geïllustreerd keukenmeiden zangboek. Oude liedjes verzameld.
124944: Merwe,Paul van der. - Otjiwarongo 1906-1981.
165374: Merwijk,Jan van. - Jan van Merwijk overzichtstentoonstelling.
99942: Merz,Philipp. - ROCHESTER ACADEMY OF SCIECE INCOPORATED 1881. Permanently deposited in the Library of the University of Rochester. [Exlibris] Typographical.
131892: Merz,Philip. - Library of School of Medicine and Dentestry. [Exlibris]. Typographical.
165619: Mes,Ulco. - Jef Diederen. Een overzicht van het werk op papier van 1961 tot 1997.
27520: Mes,Gomarius. - De katholieke pers van Nederland 1853-1887. Alphabetische verzameling der titels van boeken, brochures, tijdschriften, vervolgwerken, dag en weekbladen door Katholike Nederlands geschreven en ter perse gelegd van 1853, de invoering der bisschoppelijke kerkregeling in Nederland, tot 1887.
103133: Mes,W.A.A. - Gebeiteld & verguld. Gevelsteinen in Maastricht.
134152: Mes,Ulco. - Armando.
1890: Mesl,P.M.Le. - Mémoire sur la question vinicole et sur l'impot des boissons considérés sour le rapport moral.
160262: Messchaert-Heering,S. - De familie Goos.
160087: Messchert,Willem. - De gouden bruiloft. Met een voorberigt van H.Tollens, Cz.
145795: Messer,Thomas M. - Edvard Munch.
82217: Messerer,Rosmarie. - Ottonische Goldschmiedewerke im Essener Münsterschatz. These.
126140: Messerschmidt,Wolfgang. - Zahnradbahnen gestern - heute - in aller Welt. Die Geschichte der Zahnradbahnen.
161141: Messing,Marcel. - Worden wij wakker? Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel.
15402: Messing,F.A.M. - Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructuering, 1955-1975. Een studie.
127291: Métalsi,Mohamed, Cécile Tréal & Jean-Michel Ruiz. - Les villes impériales du Maroc.
156658: Metro,Judith. - Jasper Johns. An allegory of painting, 1955-1965. German text.
158673: Mettrop,Embèrt e.a. - Jubileum uitgave Orang Peldang 100 jaar 1913-2013.
88221: Metz,Wolfgang. - Das Servitium Regis. Zur Erforschung der wirtschaftlichen Grundlagen des hochmittelalterlichen deutschen Königtums.
25863: Metz,K. - De Sint Maarten te Zaltbommel exponent der Nederrijnse of Gelderse gotiek.
16018: Metz,Rudolf. - Edele stenen.
41665: Metz,Louis. - De kunst van het vioolonderwijs. Een leidraad bij het onderwijs en de vioolstudie. Deel 2.
151664: Metz,Tracy & Maartje van den Heuvel. - Zoet & zout.
116553: Metzelaar,W. - Zeeland in bewogen dagen 1940-1945. Deel 4: De droogmaking van Walcheren.
126406: Metzler,J.B. - Dreihundert Jahre J.B.Metzler Stuttgart. Ein Verlag und seine Autoren.
93909: Meuer,Rudolf. - Rudolf Meyer (1605-1638).
155955: Meulemans,Désirée. - Utrecht in de vroegte. De schoonheid van het alledaagse.
90895: Meulen,Jan Sijbrand van der. - De verbeelding van de soldaat. Moderne oorlog en klassieke militaire cultuur. These.
82830: Meulen,Jan van der & A.Speer. - Die Fränkische Königsabtei Saint-Denis. Ostanlage und Kulturgeschichte.
67680: Meulen,Cees van der. - Varend vissen. Portret van 40 jaar visserij.
66336: Meulen,Hans van der & W.van Rooijen. - Puur presteren. Het ijzingwekkende verhaal van de eerste Nederlandse beklimming naar de top van de Mount Everest zonder hulp van extra zuurstof.
40817: Meulen,Cees van der. - Met het oog op zee. De Nederlandse reddingmaatschappijen in beeld. Met tekst van Siep Zeeman.
31156: Meulen-Nulle,L.W.van der. - Kant. Met een voorwoord van A.Pierson-Muysken.
142358: Meulen,Talitha van der. - Epigenetics of the Locomotory System in Zebrafish. These.
159952: Meulen,B.D.Van der & R.J.Steensma. - Steensma uit Friesland. Deel 1: Nakomelingen van Lolle Wybes, tichalaar te Midlum en Antje Jans.
151517: Meulen-Nulle,L.W.van der. - Handleiding tot het vervaardigen van Duchessekant.
135787: Meulen,Dik van der. - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker. Deel I, II & III.
128169: Meulen,Wim van de & Hilde van der Sluis. - Uit water gewonnen. De geschiedenis van Haarlemmermeer.
124612: Meulen,Dik van der & Marta Durán de Huerta. - Oude & nieuwe maya's. Een reisverslag.
143158: Meulenaere,Herman De. - L'Egypte Ancienne dans la Peinture du XUXe siècle.
125590: Meulenbeld,G.Jan. - Proceedings of the International Workshop on Priotiries in the Study of Indian Medicine held at the State University of Groningen 23-27 October 1983.
64284: Meulenbelt-Nieuwburg,Albarta. - Merklapmotieven en hun symboliek. 9e druk.
22771: Meulenbelt-Nieuwburg,Albarta. - Merklapmotieven en hun symboliek. 5e druk.
154394: Meulenbelt-Nieuwburg,Albarta. - Merklapmotieven en hun symboliek. 10e druk.
146370: Meulendijks,P.A.J. - Verschuivende beelden van de Dien Bien Phoe-crisis van 1954.
159918: Meulenhoff,Jurrie & Sophieke Nijhuis. - Planten en hun legenden. Een tuin vol verhalen.
145268: Meulenkamp,Wim. - Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek. Overvloed & welbehagen.
160877: Meulman,J. - J.M.[Meulman]. Ex Libris. "Grypt als 't Rypt"".
118756: Meulstee,J., A.G.van Solinge & B.van Tol-Burgers. - Anders nog iets? Portretten van de verdwenen middenstad in De Ronde Venen.
26360: Meurs,Inez. - John Louis Torenbeek.
163678: Meurs,B.Van. - De Slaap. Lezing.
92319: Meurs,Josine. - Wagner in Nederland 1843-1914.
164776: Meyboden,Hans. - Hans Meyboden 1901-1965. Malerei und Zeichnung.
155903: Meyer,Heinrich August Wilhelm. - Kririsch-exegetischer Kommentar über das Neuwe Testament. 16 Vols & Ergänzungsheft.
62269: Meyer-Camberg,Ernst. - Lexicon der natuurgeneeskunde. Vraagbaak voor het moderne gezin.
47672: Meyer,Maurits De. - Volksprenten in de Nederlanden 1400-1900. Religieuze, allegorische, satirische en verhalende prenten, speelkaarten, ganzen- en uilenborden, driekoningenbriefjes, nieuwjaarsprenten.
30275: Meyer,Peter. - Das grosse Luftschiffbuch.
146965: Meyer,Jan De. - Gewijde kunst.
21365: Meyer,Jürgen. - Segelschiffe auf alter Postkarten. 610 Ansichten europaïscher Häfen un Schiffe.
117916: Meyer,H.C. - 2 verschillende exlibris voor Eugène Strans.
159120: Meyer,Rudolf. - Het mysterie van de graal. Een verborgen stroming in het christendom. 5e geheel herz.druk.
157084: Meertens.P.J. & Maurits De Meyer. - Volskunde-Atlas.
156932: Meyer-Büser,Susanne. - Bubikopf und Grechenzopf. Die Frau der zwaniger Jahre.
156184: Meyer,Jürgen. - Hamburgs Segelschife 1795-1945. 2.Auflage.
150750: Meyer-Palmedo,Ingeborg. - Sigmund Freud-Konkordanz und Gesamtbibliographie. 3.korrigierte Aufl.
144962: Meyer,K.D. - Handbuch für den Wiederlader.
142655: Meyer,C.F. - Sämtliche Werke. Historisch-Kritische Ausgabe. Band I - 15.
138428: Meyer,Eduard Lorenz [1856-1926]. - MADER,GEORG. Ex Ls. Glockenblumen.
138427: Meyer,Eduard Lorenz [1856-1926]. - JAUCH,EMILY. (Exlibris). Eingrolltes Blatt m. Eigename.
138425: Meyer,Eduard Lorenz [1856-1926]. - JAUCH,ADOLF. (Exlibris).
138426: Meyer,Eduard Lorenz [1856-1926]. - JAUCH,ADOLF & EMILY geb. RIEDEMANN. (Exlibris). Blumen und Wappen.
138424: Meyer,Eduard Lorenz [1856-1926]. - 2 Exlibris: Conte Budan & Magda Gräfin zu Leiningen Westenburg.
138422: Meyer,Eduard Lorenz [1856-1926]. - BAUR,META. (Exlibris). Falter bei Zweig mit Früchten, oben Notenzeile, unter Wappen.
100745: Meyer,Carl Theodor [1860-1932]. - BOLLINGER,LYDIE. Ex-Libris. Dorf im Landschaft.
99526: Meyere,Jos de. - Utrechtse schilderkunst in de Gouden Eeuw. Honderd schilderijen uit de collectie van het Centraal Museum te Utrecht.
65367: Meyere,J.A.L.De. - Met de beste wensen voor het nieuwe jaar.
57684: Meyere,J.A.L.de & J.M.M.Ruijter. - In en uit het stadhuis van Vianen.
32855: Meyere,Jos de. - Utrecht op schilderijen. Zes eeuwen topografische voorstellingen van de stad Utrecht.
161328: Meyere,Coco De. - De zon in mijn gezicht. Zinnenprikkels van Coco de Meyere.
152185: Meyier,K.A.De. - Codices Vossiano Latini. Pars I: Codices in folio.
34214: Meylan,Raymond. - Die Flöte. Grundzüge ihrer Entwicklung von der Urgeschichte bis zur Gegenwart.
25937: Meylan,Raymond. - De fluit. Haar ontwikkeling vanaf de oertijd tot heden in grote lijnen.
31294: Meyn,R., R.Bouwmeester & H.L.Groels. - Daar reed toen de Gooische een historische tramrit van Amsterdam naar het Gooi.
162049: Meyrink,Gustav. - Des deutsche Spiessers Wunderhorn. Gesammelte Novellen. band I,Ii & III. 9.-12.Tausend.
83427: MG. - MC Parts list MG, TA TB TC TD Tf.
136926: Michaëlis,Karin. - Bibi's groote reis. Vertaald door G.W.Elberts.
99163: Michalowski,Przemyslaw. - Ekslibrisy Wielkopolskie. Muzeum Narodowe.
99165: Michalowski,Przemyslaw. - Ekslibrisy Zwidokami Wielkopolski.
146799: Michalski,Martin. - Das grosse Buch vom Zaubern. Spiel der Illusionen.
159204: Michaux,Henri. - Pòemes d'Henri Michaux interprétés par Fabrice Dague. Vinyl Record 33 1/3. C 115.
165724: Micheels,Pauline. - The drum merchant. Bernard Van Leer: 1883-1958.
99799: Michel,Karl [1885-1966]. - VOGEL,WALTER u.MARGARETE Ex Libris. [Sitzende weiblichen Gestalt, zu ihrer Füssen Ligender, dahinter Pflanze.
108867: Michel,Karl [1885-1966]. - WESTEN,MARIANNE ZUR. Ex Libris. Singvögel, Blumen, Sonne und Mondsichel.
108869: Michel,Karl [1885-1966]. - WESTEN,WALTER VON. Ex Libris. Justitia, Rücken an Rücken mit einer Lesenen, Wappen, Buch und drei Engelschen.
164429: Michel,Francois & Philippe Mignon. - De pop-up atlas.
164508: Michel,Francois. - Water. An amazing pop-up, pull-tab, lift-the-flap guide to our most valuable natural resource.
108870: Michel,Karl [1885-1966]. - WESTEN,VON ZUR. Ex Libris. Im Wasser stehende w.Akt-Rückenfigur.
111008: Michel,Karl [1885-1966]. - VIEBIG,CL. Ex Libris. Bibliothek, Halbfigur einer Lesenden, daneben Blumenvase.
108851: Michel,Karl [1885-1966]. - Ausstellung Karl Michel Deutscher Buchmusum Leipzig / Zeitzerstrasse. 12 Berlin S.W.61 Teltowestr. 33. Buchschmuck / Plakate / Anzeige / Schutzmarke / Illustration / Exlibris.
108857: Michel,Karl [1885-1966]. - STRENS,EUGENE. [Exlibris]. Initialen Tondo, umlaudender Eigenername.
112674: Michel,Karl [1885-1966]. - Viel Glück wünscht Hanns Hirsch 1935.
108866: Michel,Karl [1885-1966]. - MICHEL,ELISE. Ex Libris. Paar betrachtet Singvogel auf Zimmerpflanze.
108865: Michel,Karl [1885-1966]. - VOGEL,WALTER U. MARGARETE. Ex Libris. Paar mit Hyazinthe.
108864: Michel,Karl [1885-1966]. - SCHWARZER,JULIUS. Ex Libris. Knieder, Edelstein w.Akt zwischen Buch und Blumenvase.
108861: Michel,Karl [1885-1966]. - MÜLLER,Dr.SIEGFRIED. Ex Libris. W.Akt, darunter grosse Hände, Nachthimmel mit Sichelmond und Sternen.
108860: Michel,Karl [1885-1966]. - MICHEL,KARL. [Exlibris]. Eigenkarikatur Stehender Maler mit Palette und Pinsel; Kaffeetasse.
108858: Michel,Karl [1885-1966]. - STRENS,EUGENES. Initialen ES.
108856: Michel,Karl [1885-1966]. - WESTEN,WALTER VON ZUR. Ex Libris.
108855: Michel,Karl [1885-1966]. - WESTEN,VON ZUR. Ex Libris. Engelchen umschirren Paragraphenzeichen sitzende lesende Akt.
108854: Michel,Karl [1885-1966]. - Ohne Name. Ex Libris. Knieder w. Halbakt, Statuette haltend.
108853: Michel,Karl [1885-1966]. - Dr.Jur.Walter Vogel Frankfurt A.D. Oder. Vignette.
108848: Michel,Karl [1885-1966]. - Papierverarbeitungswerk Vogel & Neuber Frankfurt/Oder,
108847: Michel,Karl [1885-1966]. - Gute Kritik für 1937 wünscht Dr.Hölscher.
108846: Michel,Karl [1885-1966]. - Eindladung, 12.Nov. 8 Uhr Flugverbandhaus Blumeshof 17. Vorlage von Ex Libris bekannter Persönlichketen aus Literatur und Kunst verschiedenes. Deutscher Verein für Exlibris Kunst. u. Gebrauchsgraphik Berlin W, 35. 5 XI 1934 Walter von Zur Westen.
108843: Michel,Karl [1885-1966]. - Glück und Freude wunsch Hanns M.Hirsch.
108842: Michel,Karl [1885-1966]. - Viel Gluck wunscht Karl u. Fam. Cauerstr. 32 Berlin-Charl.1. Neujahr.
108840: Michel,Karl [1885-1966]. - Die Werkstatt und ich wünschen Glück XXV.Mai 1941 Karl Michel.
108837: Michel,Karl [1885-1966]. - HEEREN,HANS HERTA. Ex Libris. Sechseckige Schrift-Exlibris.
108836: Michel,Karl [1885-1966]. - HEEREN,HANS HERTA. Ex Libris. Sechseckige Schrift-Exlibris.
108834: Michel,Karl [1885-1966]. - HEEREN,HANS. Ex Libris. In Sonnenschein lagerndes Aktpaar.
108833: Michel,Karl [1885-1966]. - ERESCH,JOSIE. Ex Libris. Weibliche Akt mit Pferd.
108831: Michel,Karl [1885-1966]. - ANDRES,K. Ex Libris. Weibliche Halbakt mit Reh.
10781: Sanouillet.Michel. - Dada à Paris.
23875: Michele,Vincenzo De. - Mineralen.
24991: Micheli,Mario De. - Siqueiros.
130164: Michels,Han. - Uiterlijk schoon. Haardracht en opsmuk door de eeuwen heen.
16283: Michiels,Frans. - Ammonieten hun leven hun struktuur.
153420: Michiels,Toon. - Zeldzame mensen / Rare people. [2e druk].
155317: Michiels,Toomn - Reisfoto's. Voorwoord Cees Nootebom.
138047: Michiels,Marlie & Hetty Dekkers. - Leven met leer, Persoonlijke verhalen uit de Langstraatse schoenen- en lederindustrie.
20151: Michielsen,Nora Croin. - Meijendel. Duin - water - leven.
140918: Michon,Laure. - Ethnic Minorities in Local Politics. Comparing Amsterdam and Paris. These.
151606: Micinska,Anna. - Witkacy. Life and Work. Stanislaw Ignacy Witkiewics Life and Work.
165089: Micklinghoff,Frans. - Het dorpscentrum van Wassenaar.
140320: Micklinghoff,Frans. - Kastelen, buytenplaetsen en landgoederen in Wassenaar.
165991: Middelkoop,Teo van. - Genraal H.G.Winkelman standvastig strijder (1876-1952).
165345: Middelkoop,Norbert. - Amsterdammers geportretteerd. Kopstukken 1600 / 1800.
166569: Middendorp,G. - Carte de visite. Originele portretfoto van een meisje in bruidsjurk staand naast en tafeltje met boek in haar linker hand.
166563: Middendorp,G. - Carte de visite. Originele portretfoto met 3 kinderen, 2 meisjes & 1 jongen.
166565: Middendorp,G. - Carte de visite. Originele portretfoto van een jongen vrouw.
166566: Middendorp,G. - Carte de visite. Originele portretfoto van een meisje in bruidsjurk staand naast en tafeltje met boek in haar rechter hand.
166567: Middendorp,G. - Carte de visite. Originele portretfoto van een meisje in bruidsjurk leunend op een tafeltje.
26478: Midderigh-Bokhorst,B. - Wortelmannetje gaat naar elfenland.
128197: Midderigh-Bokhorst,B. - Met Elfje Krulkuif het hele jaar door.
153605: Midderigh-Bokhorst,B. - Hoe wortelmannetje de wereld zag.
165400: Middlebrook,Martin. - The first day on the Somme 1 July 1916.
166115: Middleton,Bernard C. - The restoration of leather bindings.
27488: Middleton Murray,John. - Studies in Keats new and old. 2nd ed.
161510: Middleton,Christopher. - Parabels en grotesken. in de vertaling van H.C.ten Berge.
154917: Middleton,Edgar. - The Great War in the Air. Vols 1,2,3 & 4.
146192: Middleton,Robin & David J.Wakin. - Architektur der Neuzeit.
153309: Miedema,Hessel, - Kunst historisch. [1e druk].
160290: Miedema,Jelle. - Buma Miedema Genealogie 1670-1990. Stamreeks en Stamboom van Pieter Jelles (Nijland 1729 - Hartwerder Mieden 1796).
137636: Mieden,Bert-Jan van der. - De mens in de 21e eeuw. Bewust worden, bewust zijn, bewust doen.
153145: Mielen,Eddy. - C.C.S.Crone. Kroniek van een Utrechtse schrijver.
99901: Mieling,C.W. - Hellevoetsluis.
163023: Mielke,Friedrich. - Die Geschichte der Deutschen Treppen.
163693: Mieremet,J.G. - Aardstralen wichelroede en onze gezondheid. Mijn ervaringen vanaf september 935.
166085: Mierlo,Hans van. - Een krankzinnig avontuur. Politieke, culturele en literaire beschouwingen,
165483: Mierlo,Henk van. - Tabakswerkers, landbouwers en patroons. Ondernemersmacht en arbeiderskracht in een industrialiserende gemeenschap Valkenswaard 1850-1920. These.
143582: Miert,Hans van. - Bevlogenheid en onvermoegen. Mr. J.H. Abendanon en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
164783: Miert,Jan van. - Wars van clubgeest & partijzucht. Liberalen, natie en verzuiling, Tiel en Winschoten 1850-1920. These.
35604: Miethe,A. - Unter der Sonne Oberägyptens neben den Pfaden der Wissenschaft. 2.Aufl.
161363: Miets,Thomasina. - `Mexicaans! Het kookboek. 100 rcepten uit echte Mexico. 2e druk.
153553: Mignot,Dorine. - Janis Kounellis. Via del Mare.
37059: Miguel,F.A.Guil. - Systema Piperacearum.
25127: Mijer,Ruud. - Parijs verplicht. Nederlandse schrijvers en kunstenaars in Parijs (1945-1970).
46879: Mijksenaar,P.J. - Amsterdam verleden 1275-1900 heden 1900-1950 toekomst 1950-2000.
11132: Mijksenaar,P.J. - "Wij" in de Melbourne-race. Spannende octoberdagen van 1934.
143314: Mijnssen-Dutilh,M. - De Eemlandtsche leege landen. Ontginningen rond de mond van de Eem in de 12e en 13e eeuw.
163865: Ambroisius van Milaan. - Zingen met mijn geest en ook met mijn verstand [Expositio evangelii secundum Lucam].
6184: Mildner,Friedrich. - Olympia 1936 und die Leibesübungen in Nationalsozialistischen Staat.
156875: Miles,Jack. - God. Een biografie. 2e druk.
164690: Milger,Peter. - Die Kreuzzüge. Krieg in namen Gottes.
37785: Milhofer,Stefan A. - Oosterse tapijtkunst. Karakteristiek, techniek, geschiedenis en stilistiek.
144114: Millburgn,John R. - Retailer of the Sciences. Benjamin Martin's Scientific Instrument Catalogues, 1756-1782.
143976: Millburn,John R. - Benjamin Martin author, instrument-maker, and country showman & Supplement.
166212: Millekamp,Jan. - Hans Christian Orsted natuurwetenschapper als ethericus.
159618: Miller,Frank. - MGM Posters. The goden years.
85895: Miller,Glenn. - Hit songs from "Glenn Miller story". Starring: James Stewart & June Allyson. With famous guest star Francis Langford, Louis Armstron, Gene Krupa, Ben Pollack, The Modernaires, etc.
166079: Miller,Arthur. - After the Fall. A play in two acts.
160243: Miller,Judith. - Metalen speelgoed.
53709: Miller,Robert R. - The Cyprinodont Fishes of the Death Valley system of eastern California and southwestern Nevada.
37054: Miller,Jonathan & David Pelham. - The facs of life. A three-dimensional study.
165221: Miller,Edward S. - War plan oranje. The U.S. Strategy to defeat Japan, 1897-1945.
164631: Miller,Keith. - Architecture & Design in Barbados.
160241: Miller,Garry - Historic Houses in Lancashire. The Douglas Valley 1300-1770.
159792: Miller,James. - Fertile fortune. The story of Tyntesfield.
157362: Miller,William H. - Going Dutch. The Holland America Line Story.
153322: Miller,Henry. - Extra zending Schrijftaal / Extra mailing Written lanhuage,
151977: Miller,Judith. - Meubelen.
131894: Miller,Marjorie. - PALMER LIBRARY CONNECTICUT COLLEGE,THE. [Exlibris]. Building.
160965: Milllman,Dan. - De spirituele reis van de vreedzame krijger. 2e druk.
157837: Millon,Henry A. - The Triumph of the Baroque. Architecture in Europe 1600-1750.
153000: Mills,Ella. - Deliciously Ella elke dag. Makkelijk en snel superlekker eten. 2e druk.
164364: Milne,A.A. - Pooh Invents a New Game. Pop-up storybook.
156657: Milner,John. - Mondrian.
127305: Milner,Joseph. - Geschiedenis der Kerk van Christus. Deel 1 t/m 10. Uit het Engelsch vertaald door M,J.Chevallier.
13305: Milo,T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van schout bij nach E.Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
154902: Milorad. - Les Aventures de Pygmalion. Roman. [1st edition].
115591: Milotová,Jaroslave, Ulf Rathgeber & Gabriela Kalinová. - Theresienständter Studien und Dokumente 2002.
115593: Milotová,Jaroslave, Ulf Rathgeber & Michael Wögerbauer. - Theresienständter Studien und Dokumente 2003.
139507: Milsw,J.C. - GROSCHE,ADOLF. Ex Libris. Ratskeller Lübeck.
77552: Milton,John. - Paradise regain'd. A poem in four books. To which is added Samson Ahonistes; and poems upon several occasions: With a tractate of education.
87004: Minco,Marga. - December blues.
4263: Minco,Marga. - The fall. Translated by Jeanette Kalker Ringold. 1st english edition.
4259: Minco,Marga. - An empty house. Translated by Margaret Clegg. 1st english edition.
164987: Mincoff-Marriage,Elizabeth. - Souterliedekens. Een Nederlandsch Psalboek van 1540 met de oorspronkelijke volksliederen die bij de melodieën behooren.
6316: Minderhoud,H. e.o. - Veenman's agrarische Winkler Prins.
144739: Minet,Paul. - Late Booking. My first twenty-fice years in the secondhand book trade.
136399: Mingoen,U. e.a. - Het visioen van Herrnhut de wereld in. Overwegingen bij de viering in Suriname van Zinzendorfs 300e geboortedag.
163263: Minke,Gisela. - Himalayan pilgrimage.
156217: Minkema,Jouke. - Simon Gutker, de strandvonder. Een leven lng tussen eb en vloed. 3e druk.
152230: Minne,Richard. - Heinke vos en zijn biograaf.
160569: Minnis,John & Trevor Mitchell. - Religion and Place in Leeds.
51490: Miquel,F.A.Guil. - Systema Piperacearum.
15550: Miquel,F.A.Guil. - Stirpes Surinamenses selectae.
81806: Miranda,F.De. - Mendes Da Costa / Jessurun de Mesquita. Nederlandse beeldende kunstenaars - joden in de verstrooiing.
27271: Miranda,F.De. - Het heilige en de mens. Religieuze en priesterlijke werkelijkheidsbenadering. Religie als richtingbepaling.
75119: Mirel. - l'Accordé de village.
159084: Mirkine,Léo. - Festival de Cannes. 30 ans de photographie. Préface de Francois Chalais.
164363: Mirocha,Paul. - Incredible Inseckt Instincts. An amazing pop-up book.
164362: Mirocha,Paul. - Baffling Bird Behavior.. An amazing pop-up book.
164298: Mirocha,Paul. - Awesome Animal Actions. An amazing pop-up book.
164297: Mirocha,Paul. - Freaky Fish Facts. An amazing pop-up book.
61091: Miskotte,H.H. - Sensus Spititualis. De verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in de Rooms-Katholieke Hermeneutiek sinds het verschijnen van de encycliek 'Divino Afflante Spiritu' in 1943. Thesis.
33000: Miskotte,K.H. - In de gecroonde allemansgading. Keur uit het verspreide werk van Prof.Dr K.H.Miskotte. Bijeengebracht door W.C.Snethlage & E.A.J.Plug. 2e druk.
28695: Miskotte,K.H. - Om de waarheid te zeggen. Opstellen over het kerkelijk belijden.
117737: Misset,Pieter Nicolaas [1886- ]. - WEEL,C.J.VAN. Ex Libris. Bloem.
117733: Misset,Pieter Nicolaas [1886- ]. - GEERS,GERT. Ex Libris. Microscoop.
117735: Misset,Pieter Nicolaas [1886- ]. - MISSET,P.N. [Exlibris]. Tekenhaak.
117736: Misset,Pieter Nicolaas [1886- ]. - PETRI,J.B.F. Ex Libris. Typografisch.
144211: Mistral,Frédéric. - Mireille.
151260: Mitchell,Donald. - Gustav Mahler ther world listens.
3487: Mitchell,David. - Piraten.
164806: Mitchell,Keith. - De spirituele tuin. Uw groene buitenruimte gericht op innerlijke rust.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints[an error occurred while processing this directive]

6/8