Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16 A, 9711 JJ Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)50 313 32 47 | Fax: +31 (0)50 318 00 24            Email: rosaboek@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
15019: ROOY, P. DE. - Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 1917-1940. Landelijk en Amsterdams beleid.
17864: Rooy, H. Van. - Casework en maatschappelijk werk. Sociologische achtergronden
18187: Rooy, H. Van. - Het maatschappelijk onaangepaste gezin. Prae-adviezen voor het congres van 27 november 1953 te 's Gravenhage
5075: ROOYMANS, JOHN. - Het Tonar dossier. Zaanse zwendel in Moskou, of hoe Ahold zaken doet.
8690: ROSCAM ABBING, P. J. (red.). - Conflict en harmonie.
14037: ROSCHAR, FRANS M. - Iran, De ontwikkeling naar een zelfstandige buitenlandse politiek.
1950: ROSE, RICHARD. - Governing without consensus - an Irish perspective.
9794: ROSE, KALIMA. - Where Women Are Leaders: The Sewa Movement in India.
8667: ROSEBURY, THEODOR. - Vrede of verschrikking.
4783: ROSEMANN, HERMANN. - Kinder im Schulstreß. Die Krankheit, die Schule heißt.
4487: ROSENBERG, ETHEL & JULIUS. - Brieven uit het dodenhuis.
17631: ROSENBERG, A. - Demokratie und Sozialismus. Zur Politischen Geschichte der letzten 150 Jahre.
17527: ROSENBERG, ARTHUR. - Geschichte des Bolschewismus.
611: ROSENCOF, MAURICIO & E. FERNANDEZ HUIDOBRO. - Wie Efeu an der Mauer. Erinnerungen aus den Kerkern der Diktatur.
4080: ROSENFELD, GÜNTHER. - Sowjetunion und Deutschland 1922-1933.
8345: ROSENOW, EMIL. - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
12442: ROSENOW, EMIL. - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
4081: ROSENSTONE, ROBERT A. - Romantic Revolutionary. A Biography of John Reed.
7080: ROSENTAL, M.M. - Die dialektische Methode der politischen Ökonomie von Karl Marx.
3918: ROSENTAL, M.M. - Die marxistische dialektische Methode.
11680: ROSENTHAL, CHRISTINE & KURT. - De brug van Ichu-gras
17522: ROSENTHAL (red.). - Geschichte der marxistischen Dialektik. Von der Entstehung des Marxismus bis zur Leninschen Etappe.
294: ROSKAM, KAREL. - ..Gelijken, landgenoten.. Zuid Afrika - anno 19-straks.
295: ROSKAM, K. e.a. - Grenzeloze oorlog. Zuid-Afrika's agressie tegen de buurlanden.
178: ROSKAM, KAREL & NICO KUSSENDRAGER. - Frontlijnstaten.
10844: ROSKAM, KAREL. - Honger. Een zwartboek.
177: ROSKAM, KAREL. - De dekolonisatie van Afrika.
18822: ROSKAM, KAREL. - De dekolonisatie van Afrika.
20286: ROSKAM, KAREL. - Het ANC op weg naar morgen. Zuid-Afrika; een toekomst zonder apartheid.
293: ROSKAM, K.L. - Alleen voor blanken.
296: ROSKAM, KAREL. - Zuid-Afrika: de toekomst begon gisteren.
21346: ROSLYCKY, LADA L. - The soft side of dark power. A study in soft power, national security and the political-criminal nexus.
20875: ROSMER, ALFRED. - Moscou sous Lénine. Les origines du communisme.
12207: ROSSANDA, ROSSANA e.a. - Der lange Marsch durch die Krise.
7197: ROSSANDA, ROSSANA. - Partij en klasse. Van Marx tot Marx. Massa's, spontaneiteit, partij. Een discussie tussen Jean Paul Sartre en ""Il Manifesto"".
19531: ROSSANDA, ROSANNA. - Die Tochter des 20. Jahrhunderts.
2419: ROSSANDA, ROSSANA. - Einmischung. Gespräche mit Frauen über ihr Verhältnis zu Politik, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Demokratie, Faschismus, Widerstand, Staat, Partei, Revolution, Feminismus.
19949: ROSSUM, NINI VAN. (e.a.). - De Iraanse revolutie.
20720: ROST, NICO. - Van het Spaanse vrijheidsfront.
3109: ROST, NICO. - Ook dat is Brussel.
21194: ROSZAK, THEODORE. - Opkomst van een tegencultuur.
20852: ROSZAK, THEODORE. - De informatiecultus. Computerfolklore en de kunst van het denken.
11659: ROSZAK, THEODORE. - Het einde van niemandsland.
11246: ROT, TOM (red.). - Herdenking van in 1940-1945 gevallen socialisten.
19005: Rotes Kollektiv Proletarische Erziehung, Westberlin. - Soll Erziehung politisch sein?
11487: ROTFRONT. - Zur Geschichte der Kommunistischen Partei Deutschlands.
14511: ROTH, KARL HEINZ. - Der Zustand der Welt.
1796: ROTH, JÜRGEN. - 'Es ist halt so…' Reportagen aus dem alltäglichen Elend.
19624: ROTHSCHILD, JOAN. (red.). - Machina ex dea. Feminist perspectives on technology.
4596: STUDIUM GENERALE ROTTERDAM. - Is tante Sjaan nou nog niet klaar? Symposium over veranderende normen bij vrouwen en seksualiteit.
17937: ONS HUIS ROTTERDAM. - Goede buur en verre vriend.
20448: ROTTHOFF, ULRICH. - Zugvögel. Internationale Arbeitsmigration und Entwicklung.
19462: ROTTIER, HERMAN. - De rechter beslist.
18330: Rouleau, Eric. - Israël en de Arabieren. De derde slag
14701: ROUSSEAU, JEAN JAQUES. - Bekentenissen. Vertaling door J. Lopes Cardozo en Sam Goudsmit.
21136: ROUSSEAU, JEAN JAQUES. - Les rêveries du prommeneur solitaire. Édition de H. Roddier.
21137: ROUSSEAU, JEAN JAQUES. - Du contrat social. Avec une introduction, des notes et un commentaire par Maurice Halbwachs, professeur à la Sorbonne.
17713: ROUSSEAU, JEAN JAQUES. - Émile ou de l'éducation, I-III (Deel 1, 2 en 3).
14748: ROUSSINOV, SPASS (red). - George Dimitrov 1882-1949.
11373: GEORGES-ROUX. - De Spaanse Burgeroorlog.
12075: ROVER, C DE & B. BLOKZIJL. - Uw probleem, ons advies.
12258: ROVERS, FRITS. - Voor Recht en Vrijheid.
2427: ROWBOTHAM, SHEILA. - Women, Resistance and Revolution.
2423: ROWBOTHAM, SHEILA. - A new world for women: Stella Browne - Socialist Feminist.
2425: ROWBOTHAM, SHEILA. - Vrouwen in verzet.
2422: ROWBOTHAM, SHEILA e.a. (red.). - Autonomie en eenheid. De vrouwenbeweging en de weg naar het socialisme.
2424: ROWBOTHAM, SHEILA. - Hidden from History: 300 Years of Women's Oppression and the Fight Against it.
4503: ROY, OLIVER. - De globalisering van de islam.
502: ROY, JULES. - Weerzien met Algerije.
5178: ROZENDAAL, SIMON. - Blus de brand. Gesprekken over de Nederlandse aidsbestrijding.
7808: RUBEL, MAXIMILIEN (red.). - Marx-Chronik. Daten zu Leben und Werk.
14977: RUBIN, LILLIAN. - Intimate strangers.
4579: RUBIN, LILLIAN B. - Het erotisch slagveld.
12391: RUBIN, LILLIAN B. - Stille woede.
2432: RUBIN, LILLIAN. - Pijn en moeite. Hoe arbeidersgezinnen leven.
2433: RUBIN, LILLIAN. - Vrouwen van zekere leeftijd.
10986: RUCKER, AUGUST. - Hochschule und Gesellschaft. Zur Demokratisierung der Hochschule.
11967: RÜCKRIEM, G. (red.). - Historischer Materialismus und menschliche Natur.
18335: RUDAS, L. - Der dialektische Materialismus und die Sozialdemokratie.
21196: RUDOLFS, J. Dr. - De gevaren van luchtbescherming.
5504: RUDOLPH, R. J. W. - Het Hedendaagsch Socialisme in zijn Oorsprong en Wezen voor het Volk geschetst.
10470: RUF, CHRISTOPH & OLAF SUNDERMEYER. - In der NPD. Reisen in die National Befreite Zone.
745: RUGE, GERD. - Ontmoeting met China. Een wereldmacht in opkomst.
3698: RUGE, ARNOLD & KARL MARX (red.). - Deutsch-Französische Jahrbücher 1844.
15037: RÜHLE, OTTO. - Illustrierte Kultur- und Sittengeschichte des Proletariats.
17511: RÜHLE, OTTO. - Die Revolutionen Europas 3.
18833: RÜHLE, OTTO. - Die Revolutionen Europas 2.
5904: RÜHLE, OTTO. - 1848 Revolution in Deutschland.
3645: RÜHLE, JÜRGEN. - Die Literatur und Revolution. Die Schriftsteller und der Kommunismus.
3276: RÜHLE, OTTO. - Die Revolutionen Europas 1.
9487: RÜHLE, OTTO. - Illustrierte Kultur- und Sittengeschichte des Proletariats. Band 2.
4359: RUITER, F.G. DE. - In het milieu.
4220: RUIVENKAMP, GUIDO. - De invoering van biotechnologie in de agro-industriële produktieketen. De overgang naar een nieuwe arbeidsorganisatie.
20145: RULOF, BERNARD. - Een leger van priesters voor een heilige zaak. SDAP, politieke manifestaties en massapolitiek 1918-1940. De Natiestaat. Politiek in Nederland sinds 1815.
19419: RUMJANZEW, A.F. e.a. (red.). - Politische Ökonomie des Sozialismus.
18834: Rümke, A.C. e.a. - Problemen van rijping en aanpassing in deze tijd. Tien voordrachten
20283: RUML, VLADIMÍR. - Der logische Positivismus.
11466: PEKING RUNDSCHAU. - Die zerschlagung der viererbande ein sieg von grosser historischer bedeutung!
13842: RUNGE, ERIKA. - Frauen, Versuche zur Emanzipation.
8641: RUNGE, ERIKA (red.). - Bottroper Protokolle.
5737: RUPPERT, M. - De Nederlandse vakbeweging.
2436: RUSSEL, DIANA E.H. & NICOLE VAN DE VEN. - Misdaden tegen de vrouw. Tribunaal Brussel 1976.
1651: RUSSEL, FRANCIS. - Tragedy in Dedham. The story of the Sacco-Vanzetticase.
13325: RUSSELL, BERTRAND. - The autobiography of Bertrand Russell 1872-1914.
7734: RUSSELL, BERTRAND. - Autobiografie. Deel 1: 1872-1914.
7735: RUSSELL, BERTRAND. - Autobiografie. Deel 2: 1914-1944.
21200: RUSSELL, BERTRAND. - Autobiografie. Deel 2: 1914-1944.
15122: RUSSELL, BERTRAND. - Common sense and nuclear warfare.
858: RUSSELL, BERTRAND. - Oorlogsmisdaden in Vietnam.
14284: RÜTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving.
5738: RÜTER, A.J.C. - De spoorwegstakingen van 1903.
17562: Rüter, Dr. A.J.C. - De Nederlandsche natie en het Nederlandsche volkskarakter
18294: RUTGERS, S.J. - Indonesië. Het koloniale systeem in de periode tussen de eerste en de tweede wereldoorlog.
17553: RUTGERS, J. - De ontwikkelingsgeschiedenis van de zedelijkheid
17554: RUTGERS, J. - De ontwikkelingsgeschiedenis van de menschelijke samenleving. Meer in het bijzonder van matriarchaat en huwelijk.
19699: RUYGERS, GEERT. - Over Straatsburg tot een Verenigd Europa.
5505: RUYGERS, GEERT. - Socialisme, vroeger en nu.
13282: RUYGERS, G (red.). - Socialisme in de branding.
14865: RUYTER, THEO DE. - De koe lacht niet meer. Korte verhalen en essays over ontwikkelingshulp in Afrika.
13284: RUYTER-DE ZEEUW, C.A. - Hendrik Spiekman. De grondvester van de Rotterdamse Sociaal-Democratie.
800: RUYTER, A. DE. - Nehroe.
4111: RUYTER, THEO. - Persburo's in de derde wereld.
2438: RVU. - Vrouwengeschiedenis 1899-1996.
19829: RYAN, CORNELIUS. - Der letzte Kampf.
2439: SAAD1WI, NAWAL EL. - De gesluierde Eva. Vrouwen in de Arabische wereld.
19362: SAADAWI, NAWAL EL. - Mijn reizen rond de wereld.
17543: SAADAWI, NAWAL EL. - My travels around the world.
3646: SAALBORN, DR. ARN. - Het ontwaken van het Sociale Bewustzijn in de Litteratuur (Literatuur).
17660: SAALBORN, DR. ARN. - Het ontwaken van het Sociale Bewustzijn in de Litteratuur (Literatuur).
12529: SAALBORN, A. - Uit de gedenkschriften der beulen van Parijs. Deel 1: 1685-1789.
21246: SABER, MOSTAFA. - Die Situation der Arbeiterklasse im Iran.
249: SABLONIERE, MARGRIT DE. - Angola. Feiten en achtergronden van de opstand.
9808: SACCO, NICOLA & BARTOLOMEO VANZETTI. - Brieven Sacco en Vanzetti.
10765: SACHAROV, ANDREJ D. - Sacharov spreekt.
19599: SACHER, DANUTA e.a. (red.) - Subcomandante Marcos. Geschichten vom Alten Antonio.
940: SACHS, HERBY & DOROTHEA SCHÜTZE. - Ojala. Guatemalas Flüchtlinge kehren zurück.
3079: SAFIEH, AFIF. - One people too many?
17663: Sagan, Françoise. - Des yeux de soie. La diva la mort en espadrilles l' étang de solitude et autres nouvelles.
2982: SAHGAL, NAYANTARA. - Persoonsverwisseling.
20988: SAID, EDWARD W. - Orientalism. Western conceptions of the Orient.
9469: SAKOLSKY, RON & STEPHEN DUNIFER (red.).. - Seizing the Airwaves. A free radio handbook.
5507: SAKS, J. - Socialistische opstellen. Deel 1 en 2.
20434: SAKS, J. - Socialistische opstellen. Deel 2.
3919: SAKS, J. - Kritische herinneringen.
19730: SAKS, J. - Den Boer Op.
19731: SAKS, J. - Een enquête.
19728: SAKS, J. - De minderwaardigheid der Meerwaardetheorie.
19727: SAKS, J. - Over de Koloniale Kwestie.
18525: SAKS, J. - Socialistische opstellen.
18975: SAKS, J. - Socialistische opstellen. Deel 1.
13333: SALEMINK, THEO (red.). - Teksten godsdienstkritiek 1. Marxisten over godsdienst 1844-1914.
21148: SALEMINK, THEO (red.). - Teksten godsdienstkritiek 1, 2, 3. Marxisten over godsdienst 1844-1944.
11696: SALEMINK, THEO (red.). - Teksten godsdienstkritiek 3. Marxisten over godsdienst 1913-1944.
11522: SALEMINK, THEO (red.). - Teksten godsdienstkritiek 2. Christen-socialisten in crisistijd 1903-1941.
5093: SALEMINK, G. e.a. - Ziek in de fabriek. Bedrijfs-gezondheidszorg in Nederland.
20746: SALERT, BARBARA. - Revolutions and revolutionaries. Four theories.
17719: Salomonson, Anna Francis Elizabeth. - Enige sociaal-psychologische aspecten van het lage geboortecijfer in Wenen.
14688: SALTER, ERNEST J. & M. STEIN. - Taschenbuch des Kommunismus.
432: MEDISCH KOMITEE EL SALVADOR. - Kinderen in de oorlog in El Salvador.
5287: SALVANESCH, NINO. - De regenboog boven den afgrond.
13023: SAMARY, CATHERINE. - Die Zerstörung Jugoslawiens. Ein europäischer Krieg.
19934: SAMDERELI, YASEMIN. - Almanya. Willkommen in Deutschland.
12430: SAMPIEMON, J. - De affaire Vietnam toegelicht met de Pentagon Papers
10856: SAMPSON, ANTHONY. - Macht zonder grenzen.
20575: SAMUEL, RAPHAEL (red.). - People's history and socialist theory.
20141: SAMUELS, RICHARD J. - Securing Japan. Tokyo's grand strategy and the future of East Asia.
11923: SAMUELSSON, KURT. - Dat verdomde kapitaal.
5992: San Filippo, Roy. - A new world in our hearts. Eight years of writings from the Love and Rage revolutionary anarchist federation.
21257: SANDBROOK, RICHARD & ROBIN COHEN (red.). - The development of an African working class. Studies in class formation and action.
1799: SANDER, HEINZ (red.). - Landsmannschaftlicher Revanchismus in Westdeutschland. Zu seiner Geschichte und Rolle im imperialistischen Herrschaftssystem.
2441: SANDERS, KARIN. - Vrouwelijke pioniers. Vrouwen en mannen met een 'mannelijke' hogere beroepsopleiding aan het begin van hun loopbaan.
19341: Sanders, Jacob. - Ziekte en sterfte bij joden en niet-joden te Amsterdam.
20844: SANDERSON, STEPHEN K. - Social evolutionism. A critical history.
6889: SANDHAAS, BERND & GABRIELE ZANOLLI (red.). - ..Und ich geh doch zur Bundeswehr!
11414: SANDKÜHLER, HANS JÖRG (red.). - Marxistische Wissenschaftstheorie.
9084: SANDKÜHLER, HANS JÖRG - Praxis und Geschichtsbewusstsein.
9349: SANDKÜHLER, HANS JÖRG (red.). - Marxistische Erkenntnistheorie. Texte zu ihrem Forschungsstand in den sozialistischen Ländern.
9352: SANDKÜHLER, HANS JÖRG & H.H. Holz (red.). - Die Dialektik und die Wissenschaften.
12148: SANDYWELL, BARRY e.a. - Problems of reflexivity and dialectics in social inquiry.
17924: SANNES, G. W. - De Internationale Gedachte en de Oorlog.
11501: SANTEN, SAL. - Poste-restante rood.
10269: SANTEN, J. VAN. - De marxistische accumulatietheorie.
5514: SANTEN, SAL. - Dapper zijn omdat het goed is. Brieven uit de cel.
5515: SANTEN, SAL. - Schimmenspel. Filmdagboek.
12705: SANTILLAN, D.A. DE. - De economische organisatie van de revolutie. Hoe wij leven en hoe wij zouden kunnen leven in Spanje.
21356: SANTILLAN, D.A. DE. - De economische organisatie van de revolutie. Hoe wij leven en hoe wij zouden kunnen leven in Spanje.
18415: Sapir, I. - Kritik an W. Reich. Die kommunistische Diskussion um die Psychoanalyse
4288: SARGANT, WILLIAM. - De worsteling om de menselijke geest. Hersenspoeling voor en achter het Ijzeren Gordijn.
4708: SARGANT, WILLIAM. - De worsteling om de menselijke geest. Hersenspoeling voor en achter het Ijzeren Gordijn.
20236: SARRE, PHILIP & PAUL SMITH (& Eleanor Morris). - One world for one earth. Saving the environment.
20998: SARTI, ROLAND (red.). - The Ax within. Italian fascism in action.
20721: SARTRE. - Sartre by himself.
18429: SARTRE, JEAN-PAUL. - L' Existentialisme est un humanisme.
19540: SARTRE, JEAN-PAUL. - On genocide.
21333: SARTRE, JEAN-PAUL. - De woorden.
20888: SARTRE, JEAN-PAUL & BERNARD PINGAUD & DIONYS MASCOLO. - Du role de l'intellectuel dans le mouvement revolutionnaire.
7198: SARTRE, JEAN-PAUL. - Marxismus und Existentialismus.
18886: Sartre, Jean-Paul. - Réflexions sur la question juive.
18533: Sartre, Jean-Paul & R. Garaudy e.a. - Marxisme et existentialisme. Controverse sur la dialectique. Tribune libre
9805: SARTRE, J.P. - De wegen der vrijheid. Trilogie. De jaren des onderscheids. Het oponthoud. De dood in het hart.
20762: SARTWELL, CRISPIN. - Obscenity, anarchy, reality.
21067: SARUP, MADAN. - Identity, culture and the postmodern world.
1857: SASSOON, DON (red.). - The Italian communists speak for themselves.
20873: SAUER, ERNST FRIEDRICH. - Staatsphilosophie.
12118: SAUERMANN, EKKEHARD. - Revolutionäre Erziehung und revolutionäre Bewegung.
14998: SAUMONEAU, LOUISE. - Principes et action féministes socialistes.
14022: SAUVY, ALFRED. - Het einde van de rijkdom.
21061: SAVAGE, KATHARINE. - Marxisme & communisme.
20886: SAVINKOV, BORIS. - Souvenirs d'un terroriste.
20920: SAVINKOV, BORIS. - Erinnerungen eines Terroristen.
21201: SAWHNEY, R.G. - Zia's Pakistan.
20841: SAXTON, ALEXANDER. - The rise and fall of the white republic. Class politics and mass culture in nineteenth-century America.
2446: SCARF, MAGGIE. - Unfinished Business. Pressure Points in the Lives of Women.
2980: SCHAAF, JASPER. - De invloed van Joseph Dietzgen in de Nederlandse arbeidersbeweging.
5907: SCHAAF, JASPER. - Marx zó gelezen.
6092: SCHAAF, JASPER. - De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen.
9882: SCHAAF, JASPER. - De toekomst van het individu als sociaal wezen. Een sociale cultuurkritiek.
4930: SCHAAFSMA, H. (red.). - Aspecten van cultuurbeleid. Een verzameling opstellen ter informatie en inspiratie.
17517: SCHAAP, SYBE (lezingen). - De Frankfurter Schule over haar sociologische en filosofische opvattingen.
17658: SCHABAD, B.A. - Die politische Philosophie des gegenwärtigen Imperialismus. Zur Kritik der antikommunistischen Grundkonzeptionen.
9966: Schabedoth, Hans-Joachim & Klaus Jürgen Scherer (red.). - Ende der Wende?
12242: SCHACK, HERBERT. - Volksbefreiung. Sozialrevolutionäre Ideologien der Gegenwart.
20524: SCHAEFFER, FROMBERG SUSAN. - Mainland.
20525: SCHAEFFER, FROMBERG SUSAN. - The injured party.
2448: SCHAEFFER-HEGEL, BARBARA (red.). - Frauen und Macht. Der alltägliche Beitrage der Frauen zur Politik des Patriarchats.
100: SCHAEPMAN, KEES (red.). - Zware shag en gironummers.
12081: SCHÄFER, HEINZ. - Arbeitslose drüben? Das Abenteuer Planwirtschaft.
13968: SCHÄFER, WILHELM. - De levensdag van een menschenvriend.
11170: SCHÄFERS, BERNHARD. - Thesen zur Kritik der Soziologie.?
20568: SCHAFF, ADAM. - Geschichte und Wahrheit.
7201: SCHAFF, ADAM. - Marxisme en het menselijk individu.
10720: SCHAFF, ADAM. - Marxismus und das menschliche Individuum.
4248: SCHAFFELS, CORRIE. - Mondjemaat. Energiebesparing door een ander voedingspatroon.
12577: SCHAFRAT, W.H.A. - Mens en werk. Kijk op personeelsbeleid en personeelswerk.
13507: SCHAGINJAN, MARIETTA. - Weihnachten in Sorrent.
9657: SCHANS, WIL VAN DER & JELLE VAN BUUREN. - Europees asielbeleid in 2000. Dossier Europa.
1827: SCHAPER, J.H. - De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt. / De grondslagen der Sociaal-Demokratie.
19643: SCHAPER, J.H. - Aan hen die van verre staan in de Arbeidersklasse van Nederland.
12593: SCHAPER, J.H. - Onze grondwet en arbeidende klassen.
6608: SCHAPER, B.W. - Vrede in Europa? Een studie over internationale vredespolitiek.
11755: SCHAPER, B.W. - Het trauma van München.
12332: SCHAPER, J.H. - Een halve eeuw van strijd. Herinneringen van J.H. Schaper. Tweede deel.
8328: SCHAPER, J.H. - In den strijd. Handboekje ten dienste van de sociaaldemokratische arbeiderspartij in Nederland.
14018: SCHAPIRO, LEONARD. - The government and politics of the Soviet Union.
11380: SCHAPIRO, ALEXANDER & ALBERT DE JONG. - Waarom verloren wij de revolutie? De nederlaag van het Spaanse anarchosyndicalisme in 1936-1937.
7050: SCHARF, ERWIN. - Ich darf nicht schweigen.
12536: SCHARRER, ADAM. - Vaterlandslose Gesellen.
4082: SCHATTEN, FRITZ. - Het conflict Moskou Peking.
21218: SCHAVEMAKER, COR & HARRY WILLEMSEN (red.). - Over de waardigheid van de mens. Pico/Kant/Nietzsche/Hillesum/Weil/Levinas e.a.
3486: SCHEER, ROBERT. - Het huidige gevaar.
13736: SCHEFFER, H.J. - Het Volksdagblad, arbeidersbeweging en dagbladpers.
18156: SCHEFFER, H.J. - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
58: SCHEFFER, H.J. - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
5198: SCHEFFER, H.J. - De controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken.
18245: Scheler, Hermann (red.). - Historischer Materialismus und Sozialforschung. Ein Sammelband mit Beiträgen von Soziologen aus Japan und der Deutschen Demokratischen Republik. Im Auftrage der Sektion Soziologie der Vereinigung philosophischer Institutionen der DDR
19023: Scheler, Hermann (red.). - Soziologie und Gesellschaft. Beiträge zum IV. Weltkongreß für Soziologie
6342: Schell, Jonathan. - The unfinished twentieth century. The crisis of weapons of mass destruction.
4581: SCHELLEN, TON & ELLY VORSTERMANS. - De vrouw in de middenjaren. Problemen rond de overgang en de behandeling daarvan.
7995: SCHELLENBERG, WALTER. - Wie lese ich 'Das Kapital'?
19021: SCHELSKY, HELMUT. - Soziologie der Sexualität. Über die Beziehungen zwischen Geschlecht, Moral und Gesellschaft.
2450: SCHENK, HERRAD. - Vrouwen en oorlog. Feminisme en pacifisme.
12361: SCHENK, G. - Israël.
665: SCHENK-SANDBERGEN, LOES. - Vuil werk, schone toekomst? Het leven van straatvegers en vuilruimers: een onderzoek in Bulsar, India, verkenningen in Peking, Shanghai, Tientsin en Tangshan.
2449: SCHENK, HERRAD. - Die feministische Herausforderung. 150 Jahre Frauenbewegung in Deutschland.
19738: SCHEP, GERRIT JAN (e.a.). - Local challenges to global change. A global perspective on Muncipal Inter national Cooperation.
14906: SCHEPS, J.H. - Scheps inventariseert deel 2.
5522: SCHEPS, J.H. - Het progressieve als waardeloze pronk. Wacht niet tot het rode licht geheel gedoofd is.
21224: SCHEPS, J.H. - Ons zelf zijn en blijven.
20366: SCHEPS, J.H. (vrienden van). - Afscheid.
8372: SCHEPS, J.H. - Het misverstand der Ned.- Soc.- Werkgemeenschap.
1654: SCHERMERHORN, N.J.C. - Vrijheid en persoonlijkheid.
9229: SCHERMERHORN, N.J.C. - Anti militaristiese teksten.
20115: SCHERPENZEEL, DICK. - Unctad lll. Van politieke naar ekonomische de-kolonosatie. Kosmoschrift Nr. 2.
7798: SCHEUCH, ERWIN K. - Die Wiedertäufer der Wohlstandsgesellschaft. Eine kritische Untersuchung der ""Neuen Linken"" und ihrer Dogmen.
14151: SCHICKEL, JOACHIM. - Im schatten Mao Tse-Tungs. Chinas nahe Geschichte.
7267: SCHICKEL, JOACHIM (red.). - Guerrilleros, Partisanen. Theorie und Praxis.
14153: SCHICKEL, JOACHIM. - Grosse Mauer, grosse Methode. Annäherungen an China.
18947: Schidrowitz, Leo. - Sittengeschichte des Theaters. Eine darstellung des Theaters, seiner Entwicklung und Stellung in zwei Jahrtausenden
7435: SCHIE, TRUDY VAN. - Worden vrouwen die klagen overgeslagen? Over de klachtenregeling inzake seksuele intimidatie in het onderwijs.
7809: LI I-TSJE & HELMUT OPLETAL & PETER SCHIER. - China. Wie tegen wie? Een muurkrant van de oppositie buiten de partij.
4582: SCHIFF, ISAAC & ANN B. PARSON. - Menopauze.
14636: SCHILDER, LIES. - Maatschappelijk werken met vrouwen.
7433: SCHILDERS, NAN e.a. - Seksueel geweld. ""Je hebt haast geen toekomst meer"".
14916: SCHILFGAARDE, P. VAN. - Arbeid.
9539: SCHILP, DIRK. - Dromen van de revolutie. Gesprekken met Joop van Tijn over stakingen, aardappeloproer, domela nieuwenhuis, troelstra en kloos, provo's van tien tot veertig jaar geleden.
2454: SCHILSTRA, W.N. - Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland in de tweede helft der negentiende eeuw.
10217: SCHIPPER, ALBERT. - Het verhaal van Albert Luthuli.
20386: SCHIPPER, ALDERT. - Ho Tsji Minh. Het verhaal van een ambachtelijk oproerkraaier. Kosmo-story nr. 4.
19782: SCHIPPER, JAN. - Voortrekkers achterblijvers. Zuid Afrika gisteren en morgen.
11566: SCHIPPERS, B.W. - Herman Gorter.
14827: SCHLAMAN, MARIANNE e.a. (red.). - Spaanse Burgeroorlog. Een toneelcollage.
11823: SCHLAMM, WILLI. - Diktatuur der leugen.
8771: SCHLETTE, HEINZ ROBERT. - Sowjet-Humanismus. Prämissen und Maximen kommunistischer Pädagogik.
8260: SCHLOSSER, ERIC. - Fast Food Nation. What the all-American meal is doing to the world.
14652: SCHLUMBERGER, HELLA (red.). - Bundeswehr im Zwielicht.
7290: SCHMEDA, ASTRID. - Wenn die Schluchten weichen. Eine Frauenreise.
8264: SCHMID, BERNHARD. - Der Krieg und die Kritiker. Die Realität im Nahe Osten als Projektionsfläche. Für Antideutsche, Antiimperialisten, Antisemiten und andere.
8832: SCHMID, J.J. VON. - Grote denkers over staat en recht II. 19e eeuw.
21144: SCHMIDT, GISELHER. - Spartakus. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.
4583: SCHMIDT, WOLFGANG JOHANN (red.). - Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen dl. & 2.
21071: SCHMIDT, JOHAN (red.). - Levensrecht.
12746: SCHMIDT, U. & T. FICHTER. - Der erzwungene Kapitalismus. KlassenkÄmpfe in den Westzone 1945-48.
11977: SCHMIDT, B. & J. DE VRIES (red.). - Stop de neutronenbom. De oproep van Amsterdam.
5166: SCHMIDT, REGINA & EGON BECKER. - Reaktionen auf politische Vorgänge. Drei Meinungsstudien aus der Bundesrepublik. Frankfurter Beiträge zur Soziologie 19, herausgegeben von Theodor W. Adorno und Ludwig von Friedeburg.
3519: SCHMIDT-EENBOOM, ERICH. - Schnüffler ohne Nase. Der BND. Die unheimliche Macht im Staate.
13082: SCHMIDT, HEINZ H. - Die berufstätige Mutter.
14308: SCHMIDT, M.G. - Geschichte des Welthandels.
17376: Schmidt, Wera & Klein & Ferenczi - Antiautoritäre Erziehung I.
17377: Schmidt, Wera & Klein & Freud e.a. - Antiautoritäre Erziehung und Kinderanalyse.
3921: SCHMIDT, ALFRED (red.). - Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie.
8381: SCHMIDT, F.U. - Zijne Majesteit het kind.
9308: SCHMIDT, ALFRED (red.). - Geschichte und Natur im dialektischen Materialismus.
8853: SCHMIEDERER, URSULA. - Die sowjetische Theorie der friedlichen Koexistenz.
5041: SCHMIERER, JOSCHA & GEORG LUKACS. - Analyse van de studentenbeweging / De organisatie van intellektuelen. Sunschrift 12.
9188: SCHMIERER, JOSCHA. - Analyse van de studentenbeweging.
13698: SCHMITT, HANS-JÜRGEN. - Die Expressionismusdebatte. Materialen zu einer marxistischen Realismuskonzeption.
4584: SCHMITZ, LUCY (red.). - Geboortenregeling en Turkse, Marokkaanse en Surinaamse vrouwen in Nederland.
18427: Schnauss, Gerda (red.). - Kybernetik und Praxis. Neue Beiträge
4983: SCHNEIDER, MICHAEL. - Neurose und Klassenkampf. Materialistische Kritik und Versuch einer emanzipativen Neubegründung der Psychoanalyse.
4128: SCHNEIDER, JOHANNES. - KP im Untergrund. Kommunistische Untergrundarbeit in der Bundesrepublik Deutschland.
20696: SCHNEIDER, JOHANNES. - KP im Untergrund. Kommunistische Untergrundarbeit in der Bundesrepublik Deutschland.
21223: SCHNEIDER, DIETER MARC (red.). - Pariser Kommunen 1871. Texte von Bakunin, Kropotkin und Lavrov. Klassiker: Texte des Sozialismus und Anarchismus.
11902: SCHNEIDER, EBERHARD. - Das Wirtschaftsrecht im kommunistischen Rechtsdenken.
20697: SCHNEIDER, DOROTHY & CARL. J. - Sound off! American military women speak out.
20365: SCHNEIDER, CHRISTINE. - Kloster als Lebensform. Der Wiener Ursulinenconvent in der zweiten Hälfte des 18. Jahrunderts (1740-1790). L'Homme Schriften 11.
9750: SCHNEIDER, PETER. - Een staatsvijand als jij en ik.
19607: SCHNEIDERS, PAUL & MARIA ENDENBURG. - Fascisme en nationaal-socialisme.
20519: SCHNEIR, MIRIAM (red.). - The Vintage book of historical feminism.
4322: SCHNICKE, FALKO. - Die männliche Disziplin. Zur Vergeschlechtlichung der deutschen Geschichtswissenschaft 1780-1900.
5152: SCHÖCK-QUINTEROS, EVA (red.). - Was verstehen wir Frauen auch von Politik? Entnazifizierung ganz normaler Frauen in Bremen (1945-1952).
6175: SCHOENMAKERS, J.H. - Het gildewezen en de coöperatie.
61: SCHÖFFER, I. - Revolutie als historisch verschijnsel.Overdruk uit de bundel Zeven Revoluties.
19129: Schofield, Michael. - The sexual behaviour of young people,
15289: TIJDSCHRIFT VOOR ANTI-IMPERIALISME SCHOLING. - 1 Nederlandse ontwikkelingshulp in dienst van kapitaalsbelangen. 2 Multinationale ondernemingen en imperialisme. 3 Oliekocerns en krisis. 4 NL invest in Indonesië. 6 Konfektie in NL.
9090: TIJDSCHRIFT VOOR ANTI-IMPERIALISME SCHOLING. - Multinationale ondernemingen en imperialisme.
1859: SCHOLTEN, YVONNE (red.). - De sociale strijd in Italië. Teksten uit Il Manifesto en Lotta Continua.
12662: SCHOMAEKERS, G. - De Russische revolutie.
19562: SCHÖNBERGER, KLAUS & CLAUS KÖSTLER - Der ""freie"" Westen, der ""vernünftige"" Krieg, seine ""linken"" Liebhaber und ihr okzidentaler Rassismus. Oder wie hierzulande die Herrschaft der ""neuen"" Weltordnung als ""Krieg in den Köpfen"" begonnen hat.
11050: SCHÖNING, S. - Het geheim van de kabouterkeuken.
1836: SCHÖNINGH (red.). - Prosa aus der DDR.Seghers, Heym e.a.
12549: SCHÖNSTEDT, WALTER. - Kämpfende Jugend.
20686: SCHOORMANS, JO. - De rooie reus. Dirk de Vroome, strijder tegen onrecht 1925-1986.
20843: SCHOOYANS, MICHEL. - La dérive totalitaire du libéralisme.
21328: SCHOPENHAUER, ARTHUR (STENZEL red.). - Urwille und Welterlösung. Ausgewählte Schrifrten.
14830: SCHOROCHOWA, J.W. - Die bedeutung der Lehre Pawlows für die atheistische Weltanschauung.
6736: SCHOTANUS, BOUKE (red.). - Met / Zonder alle geweld. Inleiding tot sociale verdediging.
8566: SCHOUTEN, J.H. - Das zwanstigste Jahrhundert.
9444: SCHOUTEN, MARTIN. - De socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
11411: SCHRADER-KLEBER, KARIN. - De kulturele revolutie van de vrouw.
8872: SCHRAM, STUART R. - Die permanente Revolution in China. Dokumente und Kommentar.
19211: Schreiber, Hermann. - Van karavaanpad tot autoweg. De symfonie van de weg
5739: SCHREVEL, MARGREET (red.). - Ongehoord. Brieven van C.F. Thomas en andere arbeiders.
19920: SCHREVEL, MARGREET EN GERRIT VOERMAN (red.). - De communistische erfenis. Bibliografie en bronnen betreffende de CPN.
13646: STELLINGWARVER SCHRIEVERSRONTE. - Sociale strijd in Appelscha.
3070: SCHRIJVER, G. - Het eenzame pad.
8041: SCHRIJVERS, JOKE. - De boodschap van het vijfde ontwikkelingsdecennium.
17739: Schröder, Kurt (red.). - Fragen der marxistischen Soziologie. Teil I: Soziologie und Jugend. Methodische und praktische Probleme Teil II: Ökonomie und Gesellschaft in der deutschen bürgerlichen Soziologie. Wissenschaftgeschichtliche Studie
7727: SCHUHLER, CONRAD. - Zur politischen Ökonomie der Armen Welt.
13072: SCHUITEMAKER, LIDWIEN. - Wereld zonder arm en rijk.
6463: Schulenburg, Lutz (red.). - Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche!. Rebellische Widerworte.
17463: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - In de schaduw van een groot licht. De negerrevolutie in Amerika.
4808: SCHULZE-MARMELING, DIETRICH e.a. - Der lange Krieg. Macht und Menschen in Nordirland.
10334: SCHUMACHER, PETER. - De minderheden. 700.000 migranten minder gelijk
19522: SCHUMANN, HARALD. - Futtermittel und Welthunger. Agrargrossmacht Europa - Mastkuh der Dritten Welt.
19095: Schur, Edwin M. (red.). - The family and the sexual revolution.
8787: SCHUSTER, FRIEDEMAN. - Die September-Streiks. Auf den Arbeiter kommt es an!
694: SCHÜTT, PETER. - ..wenn fern hinter der Türkei die Völker aufeinander Schlagen. Bericht einer Reise in den Iran.
7842: SCHÜTZ, EGON. - Autorität. Ein Traktat.
21065: SCHUUR, H. VAN. - Structure in polical beliefs. A new model for stochastic unfolding with application to European party activists.
15159: SCHUURMAN, FRANS J. - Van Andes naar Oriente. Agrarische Kolonisatie in Amazonia en de rol van de Staat.
7232: SCHUYF, JAN P. - Tsjechoslowakije en de wereld van overmorgen.
9626: SCHWAN, GESINE. - Die Gesellschaftskritik von Karl Marx. Poliökonomische und philosophische Voraussetzungen.
20015: SCHWARTZ, HERMAN M. - States versus markets, history, geography, and the development of the international political economy.
20890: SCHWARZBARD, SAMUEL. - Mémoires d'un anarchiste juif.
4585: SCHWARZER, ALICE. - Het kleine verschil en de grote gevolgen. Vrouwen over zichzelf, begin van een bevrijding.
14269: SCHWEGMAN, MARJAN e.a. (red.). - Op het strijdtoneel van de politiek. Twaalfde jaarboek voor vrouwengeschiedenis.
7176: SCHWENDTER, ROLF. - Modellen voor radikale demokratisering.
11150: SCHWERBROCK, WOLFGANG.? - Karl Marx Privat.
478: SCORZA, MANUEL. - Garabombo de onzichtbare.
5127: SCRUTON, ROGER. - Het Westen en de islam. Over globalisering en terrorisme.
7468: SDAP. - Het staatkundig stelsel der Sociaal-Democratie. Rapport uitgebracht door de Commissie tot Vergelijkend Onderzoek van Politieke Systemen, ingesteld door het Partijbestuur der S.D.A.P.
18869: SDAP. - Rapport van de 'Herzieningscommissie' der S.D.A.P.
17336: SDAP. - 25 jaar in het parlement. Een gedenkwoord van het partijbestuur der S.D.A.P.
9766: S.D.A.P. RAPPORT EENER COMMISSIE BENOEMD DOOR HET PARTIJBESTUUR DER SDAP. - Het landbouw vraagstuk.
6212: Seabrook, Jeremy. - Children of other worlds. Exploitation in the global market.
5912: Seabrook, Jeremy. - No nonsense guide to world poverty.
5911: Seabrook, Jeremy. - No Nonsense Guide to Class, Caste & Hierarchies.
7067: SEAGER, JONI & ANN OLSON. - Vrouwen in de wereld. Een internationale atlas.
12592: SEALE, PATRICK & MAUREEN McCONVILLE. - De nieuwe Franse revolutie. Documentaire over de gebeurtenissen in en om Parijs in de maanden mei en juni 1968.
8123: SEALE, PATRICK. - Met bloed geschreven. De geschiedenis van Abu Nidal.
3197: SEBASTIÁN, ANA. - Dieven van de tijd.
12566: SECRETA, MONITA. - Geheime orders voor het gezelschap van Jezus.
15009: SECRÈVE, ANNIE. - Korte handleiding voor de vrouwen bij de propaganda.
11222: PARTEIHOCHSCHULE KARL MAX BEIM ZK DER SED. - Der Marxismus-Leninismus, die Wahrheit unserer Zeit. Zum 100. Jahrestag des ersten Bandes des ''Kapitals'' von Karl Marx und zum 50. Jahrestag des Erscheinens der Arbeid von W.I. Lenin ''Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalsmus.
4116: INSTITUT FUR MARXISMUS-LENINISMUS BEIM ZK DER SED. - Der Bund der Kommunisten Band 1 1836-1849.
12870: SED. - International conference of the SED Central Committe to mark the 100th anniversary of the publication of August Bebel's book Women and Socialism.
11727: INSTITUT FUR GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN BEIM ZK DER SED. - Demokratischer Sozialismus - Schein und Wirklichkeit.
14690: SED. - Agitation und Propaganda nach dem VIII. (8.) Parteitag der SED.
12459: SÉE, HENRI. - L'Evolution de la pensée politique en France au XVIIIe siècle.?
18484: SÉE, HENRI. - Les origines du capitalisme moderne (Esquisse historique).
20388: SEEBOHM ROWNTREE, B. - Poverty and progress. A second social survey of York.
8155: A SEED. - Free way for the free Market? MATE: Map of Activities on Transport in Europe. With MATE Map.
7223: A SEED. - Enough is Enough! The A Seed guide to Action for solidarity, equality, environment and development.
4254: A SEED. - Official Register of GE-Resistance. A Directory of Campaigning, Activism and Critical Analysis of Genetic Engeneering.
4489: SEGAL, RONALD. - De Amerikanen.
7483: SEGAL, RONALD. - De rassenoorlog.
4933: SEGAL, RONALD. - De worsteling met het verleden.
9710: SEGALL, MARSHALL H. - Human behavior and public policy.
19473: SEGHERS, ANNA. - Het oproer der visschers van St. Barbara.
1603: SEIDEL, GILL. - The nature of the right. A feminist analysis of order patterns.
10748: SEIDMAN, ANN & NEVA SEIDMAN MAKGETLAa. - Outposts of monopoly capitalism.
3924: SEIFFERT, HELMUT. - Marxismus und bürgerliche Wissenschaft.
18620: SEL, ZDENEK. - Klement Gottwald im Februar 1948.
6289: Selman, Ibrahim. - Ik dacht aan kokosnoot.
19015: Selsam, Howard. - Sozialismus und Ethik.
2463: SEN, GITA & CAREN GROWN. - Development, Crises and Alternative Visions: Third World Women's Perspectives.
7558: SEN, FARUK & GERHARD JAHN. - Wahlrecht fuer Ausländer.
19864: YAP HONG SENG. - Stad, wie doet je wat? Beschouwingen over buurt- en stadsvernieuwing.
18328: Sengers, W.J. (red.). - Is er een seksuele revolutie? Studium Generale 4
13696: SENGHAAS, DIETER. - Peripherer Kapitalismus.
8967: SENGHAAS, DIETER - Rüstung und Militarismus
13337: SENIN, M. - Socialist integration.
2464: SENNEMA, JITSKE (red.). - Vrouwen op de grens. Verhalen, ervaringen en foto's van Nicaraguaanse vrouwen.
19843: SENNETT, RICHARD. - Wonen of leven. De stad van morgen.
20943: SERGE, VICTOR. - Carnets. Préface de Régis Debray.
20833: SERGE, VICTOR. - Les années sans pardon.
20834: SERGE, VICTOR. - Le Tropique et le Nord. L'hôpital de Léningrad et autres nouvelles.
20858: SERGE, VICTOR. - Retour à l'Ouest. Chroniques (juin 1936-mai 1940).
13803: SERGE, VICTOR. - Birth of our power.
20781: SERGE, VICTOR. - Destin d'une révolution. URSS 1917-1937.
20941: SERGE, VICTOR. - Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression.
9441: SERGE, VICTOR. - Mémoires d'un révolutionnaire et autres écrits politiques 1908-1947.
20776: SERGE, VICTOR. - Lesderniers temps.
19083: SERGE, VICTOR. - Les révolutionnaires. Romans.
20950: SERGENT, ALAIN & CLAUDE HARMEL. - Histoire de l'anarchie.
20480: SERRE. - L'Automobile.
928: STATE INFORMATION SERVICE. - Egyptian Woman. Progress in the balance.
20609: SEVENSTER, J.N. - Gandhi en het Christendom.
10230: SEWIN, W. & G. GOLIKOW. - Lenin. Leben und Wirken.
19516: SEYDEWITZ, RUTH. - Der Klasse treuer Kämpfer. Aus dem Leben von Otto Buchwitz.
7387: SHAFIQ, QADER. - Veelzeggende cijfers - verhalen en gedichten van vluchtelingen in NL.
21175: SHALAYEV, STEPAN. - Soviet Trade Unions - an influential force in society.
13474: SHARP, GENE. - Progressieve politiek en geweldloze politieke techniek.
15105: SHARPE, SUE. - Just like a girl. How girls learn to be women.
20684: SHATZ, MARSHALL S. (red.). - The essential works of anarchism.
13491: SHCHEDROV, IVAN. - The Vietnam Story.
4363: SHEBECOFF, PHILIP. - A New Name for Peace. International Environmentalism, Sustainable Development, and Democracy.
15002: SHEEN, FULTON J. - De vrouw naast haar voetstuk.
9928: SHEHU, MEHMET. - Report on the Directives of the 6th Congress of the Party of Labor of Albania for the 5th Five-Year Plan (1971-1975) of Economic and Cultural Development of the People's Republic of Albania.
1596: SHELDON, ELEANOR BERNERT & WILBERT E. MOORE (red.). - Indicators of Social Change. Concepts and Measurements.
20880: SHELLEY, PERCY B. - La Mascarade de l'Anarchie. Suivi de cinq poèmes de 1819.
13104: SHEPHARD, BEN. - Na zonsopgang. De bevrijding van kamp Bergen-Belsen, 1945.
15293: SHILIN, J. - Probleme der kommunistischen Bewegung in der gegenwärtige Etappe.
229: SHILLINGTON, KEVIN. - History of Southern Africa.
15034: SHIPLEY, PETER. - Revolutionaries in Modern Britain.
12084: SHISHKOV, YURI. - EEC: Ambitions vs. Reality.
6403: Shnookal, Deborah (red.). - One Hundred Red Hot Years. Big Moments of the 20th Century. Preface by Eduardo Galeano.
20501: SHULMAN, ALIX KATES. - Burning questions. The portrait of a modern woman.
3866: SHUTTLE, PENELOPE & PETER REDGROVE. - Het vrouwengeheim menstruatie tussen moderne wetenschap en oud mysterie.
14186: SIBBING, HUBB & TRUDIE KNIJN e.a. - Het Imperialisties Karakter van de Amerikaanse Massamedia.
14595: SICCAMA, J.G. - Roepnaam: Airland Battle. Een nieuwe militaire aanpak voor de NAVO.
747: SIDEL, RUTH. - Vrouwenemancipatie en kinderzorg in China.
9177: SIDOROW, S. - Wir lassen uns nicht unterkriegen!
2983: SIEBERT, RÜDIGER. - Thong, een verkochte jeugd in Thailand.
20611: SIEDENTOP, LARRY. - Democracy in Europe.
18259: Siemens, Hermann Werner. - Hoofdlijnen der erfelijkheidsleer. Rashygiëne en bevolkingspolitiek
19851: SIEMSEN, ANNA. - Partij-discipline en socialistische overtuiging.
4935: SIERCK, UDO. - Normalisierung von Rechts. Biopolitik und 'Neue Rechte'.
10539: SIERKSMA, R. - Plan, partijdigheid en politiemoraal. Over politiek, filosofie, onderwijs en wetenschap.
14891: SIERKSMA, FOKKE. - Testbeeld.
5842: SIERKSMA, FOKKE. - Religie, sexualiteit & agressie. Een cultuurpsychologische bijdrage tot de verklaring van de spanning tussen de sexen.
10508: SIERKSMA. - Ongekorrigeerd materiaal. Klassenstrijd; ideologie; materialisme.
19764: SIERKSMA, F. - De roof van het vrouwengeheim. De mythe van de dictatuur der vrouwen en het ontstaan der geheime mannengenootschappen.
18724: SIERKSMA, R. - Toezicht en taak. Arbeidsbeheer tussen utilitarisme en pragmatisme.
8933: SIERKSMA, FOKKE. - Een nieuwe hemel & een nieuwe aarde.
7202: SIERSEMA, JOSÉ. - Vrouwenarbeid - nachtwerk?
9938: SIJDE, BART VAN DER. - Kernwapens op hun retour? Met bijdragen van Jan Hoekema en Jan van Houwelingen.
10192: SIJES, B.A. - De februari-staking.
11892: SIK, OTA. - Fakten der Tschechoslowakischen Wirtschaft.
3480: SIK, OTA. - Der Strukturwandel der Wirtschaftssysteme in den osteuropäischen Ländern.
1656: SIKKEL, J.C. - Vrijmaking van den arbeid.
21018: SIKKES, J.W.T.E. - Spinoza.
21019: SIKKES, J.W.T.E. - Spinoza.
4786: SILBERMAN, CHARLES E. - Crisis in the classroom. The remaking of American education.
6885: SILBERNER, EDMUND. - Sozialisten zur Judenfrage. Ein Beitrag zur Geschichte des Sozialismus vom Anfang des 19e Jahrhunderts bis 1914.
18322: SILONE. - Simplicio.
4494: SILVER, JAMES. - Mississippi: The Closed Society.
11589: SILVERMAN, ROGER & TED GRAND. - Bureaucratism or workers power?
19011: Simirenko, Alex (red.). - Soviet sociology. Historical antecedents and current appraisals.
5523: SIMONS, WIM J. - Henriëtte Roland Holst. Ontmoetingen.
10347: SIMONS, HANNEKE. - Allemaal sprookjes?
14122: SIMONSE, J. - Revolutie, daar, hier, overal?
5889: SIMONSE, J. - Meer kansen voor de buurt.
19320: Simpson, George. - What we still owe to August Comte.
21035: SIMSON, WERNER VON. - Kritik der politischen Vernunft.
14568: SINCLAIR, UPTON. - Ford.
12710: SINCLAIR, UPTON. - Geld.
13096: SINCLAIR, UPTON. - De voordeelen van den godsdienst.
10747: SINCLAIR, UPTON. - Het gezond verstand ben IK.
12964: SINCLAIR, UPTON. - De voordeelen van den godsdienst.
13678: SINCLAIR, UPTON. - De martelaren van Boston.
10705: SINCLAIR, UPTON. - Paniek in Wall street.
10706: SINCLAIR, UPTON. - Geheim agent Nr. 103.
13280: SINCLAIR, ANDREW. - Era of excess. A social history of the Prohibition Movement.
10176: SINCLAIR, UPTON. - Wijd is de poort.
3261: SINCLAIR, UPTON. - The journal of Arthur Stirling.
3075: SINCLAIR, UPTON. - A world to win 1940-1942.
3082: SINCLAIR, UPTON. - Petroleum.
3084: SINCLAIR, UPTON. - The spy.
3080: SINCLAIR, UPTON. - Einde van een wereld.
9336: SINCLAIR, UPTON. - Lanny Budd achter het ijzeren gordijn.
9377: SINCLAIR, ANDREW. - Che Guevara.
9962: SINCLAIR, UPTON. - Lanny Budd band 4: Om een nieuwe wereld. Met geheime zending
3925: SINGER, LADISLAUS. - Marxisten im Widerstreit. Sechs Porträts.
4848: SINGER, PETER & DEANE WELLS. - Het nieuwe nageslacht. Een ethische afweging bij revolutionaire voortplantingstechnieken.
18841: Sinner, Louis. - Provo's en justitie. KP31.
19367: SINOUE, GILBERT. - Dochter van Egypte.
13141: SINT, MARJANNE e.a. - Joop de Uyl. 9 augustus 1919 - 24 december 1987.
14023: SIPRI. - Arms watch, SIPRI report on the first year of the UN register of conventional arms.
6804: SIPRI. - Armaments and Disarmament in the Nuclear Age.
11968: SIROVEC, STJEPAN. - Ethik und Metaethik im jugoslawischen Marxismus.
21231: SITES, PAUL. - Control. The basis of social order.
10025: SJAHRIR, SOETAN. - Onze strijd.
20387: WERKPLAATS SJALOOM. - Werkplaats Sjaloom.
3214: SJAMMAS, ANTON. - Arabesken.
2986: SJUUN, LOE. - Te wapen!
12469: SKELTON, O.D. - Het socialisme. Een critische ontleding.
5129: SKILLEN, ANTHONY. - Ruling illusions.
13819: SKOWRONSKI, MARJORY. - Overtijd… en dan? Informatie voor vrouwen die een abortus overwegen.
1739: SKRIVER, ANSGAR. - Soldaten tegen democraten. April 1967: Griekenland, mei 1968: Parijs, augustus 1968: Tsjechoslowakije, oktober 1968: Mexico. Een model.
3789: SKRZYPCZAK, HENRYK. - Marx, Engels, Revolution. Standortbestimmung des marxismus der Gegenwart.
666: SLAGEREN, STEVEN VAN. - Het domein van de draak. Philips in Azië. SOBE dossier 2.
13425: SLAGEREN, STEVEN VAN. - Het domein van de draak. Philips in Azië.
801: SLAGEREN, STEVEN VAN. - Mazdoor Zindabad. De vakbeweging in India.
7530: SLAGERZICHT. - Anti-racisme nummer. Chaque homme est un oeuvre d'art!
9261: SLANGEN, JAAK. - Dirk Antonie van Eck (1967 - 1948). De peetvader van de Leidse Sociaal-Democratie.
21260: SLATER,M PHIL. - Origin and significance of the Frankfurt School. A marxist perspective.
703: SLEKOW, RIA. - Flammen in Palästina. Eine Urenkelin der Katharina von Bora zwischen Arabern und Juden.
19717: SLENGARD, DRS. H. CH. - Ontmoetingen met Surinamers.
9032: SLEURINK, HANS & JOHAN FRIESWIJK. - De Zaak Hogerhuis. Eene gerechtelijke misdaad.
5265: SLOTEMAEKER DE BRUINE, G. H. - Het signaal van 1848. Betekenis en invloed van het communistisch manifest.
11015: SLUIS, W. VAN DER. - De sociaal democratie en de boeren bonden. Door W. van der Sluis, lid van de tweede kamer.
10908: SLUITER, LIESBETH. - Clean clothes. A global movement to end Sweatshops.
5529: SLUYSER, MEYER. - Voordat ik het vergeet.
5528: SLUYSER, MEYER. - Voordat hij het vergat.
5527: SLUYSER, MEYER. - Tussen speurders en spionnen. Avonturen van Dirk Poldervaart.
5526: SLUYSER, MEYER. - Land van de toekomst. Zo groeit de wereld van morgen. Het Plan van de Partij van de Arbeid.
5525: SLUYSER, MEYER. - Hun lach klinkt van zo ver...
2292: SMEDLEY, AGNES. - Lebenswege in China. Begegnungen.
5204: SMEENK, C. e.a. - Doorzetten tot het eind. Drie radio-voordrachten over plaatselijke keuze.
20737: SMEETS, JOS. - De geschiedenis van de Nederlandse politie. Verdeeldheid en eenheid in het rijkspolitieapparaat.
19654: SMEETS, H.M.A.G. e.a. - Jaarboek minderheden 1995. Beleidsontwikkelingen, feiten & cijfers, feestdagen, adressen.
13619: BOSSUYT & DE SMET. - Kernwapenvrije zones.
14915: SMIERS, JOOST. - De overheid & co, in geluk.
20967: SMINK, MAGDA. - Incumbents and institutions in sustainability transitions.
5740: SMIT, G.J.A. Jr. - Medezeggenschap en Bedrijfsorganisatie.
13342: SMIT, C. - Tien studiën betreffende Nederland in de eerste wereldoorlog.
157: SMIT, MARIJKE & LORETTE JONGEJANS. - C&A, de stille gigant. Van kledingmultinational tot thuiswerkster.
6319: Smit, Jan Paul e.a. - De heimelijke wraak van Idyllis. 2001/2014.
7283: SMIT, G.J.A. Jr. - Een kwart eeuw in en met De Algemeene.
2475: SMIT, JOKE (KOOL-). - He zus, ze houden ons eronder. Een boek voor vouwen en oudere meisjes.
8110: SMIT, JOKE. - De moeder van Marie kan méér. Gebundelde artikelen 1971/1975.
298: SMIT, MARIJKE. - Zwart-wit onderwijs in Zuid-Afrika. Apartheidsonderwijs en verzet.
14679: SMITH, GREG. - Why I left Goldman Sachs. A Wall Street story.
21248: SMITH, DAN & RON SMITH. - The economics of militarism.
14150: SMITH, DAN (red.). - European security in the 1990's.
20578: SMITH, HEDRICK. - De Russen. Dagelijks leven in de Sovjet-Unie.
20139: SMITH, DAN. - The state of war and peace atlas. New edition.
9728: SMITH, MARTIN. - Burma (Myanmar): The time for change.
18698: Smits, P. - Op zoek naar nihilisme
18650: Smits, P. - Non-conformisten
18216: Smits, P e.a. - Non-conformisten.
11949: SMITS, HANS. - Crimineel? Meedenken over misdaad en straf.
17521: Smits, P. - De generatiestrijd in onze westerse maatshappij.
7256: SMOYDZIN, WERNER. - NPD. Neo-nazistische partijvorming in de Bondsrepubliek.
11409: SMUTS, ROBERT W. - Women and work in America.
17356: SMUUL, JUHAN. - Naar de Antarctis.
19709: SNEL, ERIK. - Gekleurde armoede. Armoede en bestedingspatronen onder etnische minderheden.
6675: SNELLEN, JAN. - De Erfvijand. Een eeuw gevaar uit het Oosten.
17769: Sneller, Z.W. (red.). - Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940.
2477: SNETHLAGE, KNUP FUHRI. - Fatsoenlijk en goedkoop. Geschiedenis van vrouwenarbeid.
14343: SNETHLAGE, J.L. - Sowjet-Rusland zegt mij iets.
12042: SNETHLAGE, J.L. - Naar een nieuwe wereld. Wordt de democratie niet absurd doorgevoerd als zij ertoe leidt dat de incompetente grote massa beslist?
12043: SNETHLAGE, J.L. - VREDE versus NAVO. Een pleidooi voor snelle ontwapening.
13721: SNETHLAGE, J.L. - De Politiek in ethische, psychologische en filosofische belichting.
5236: SNETHLAGE, J.L. - Democratie en dictatuur.
7393: SNETHLAGE, MARIA C.J. - Ernesto Che Guevara 1928-1967.
14532: SNETHLAGE, J.L. - Meer begrip voor Zuid Afrika.
9402: SNETHLAGE, J.L. - De religie van het bolschewisme.
11631: SNIPPE, MARJOLEIN C. - Het VN decennium voor internationaal recht. ''Op zoek naar gerechtigheid''.
5530: SNOWDEN, P.H. - Arbeid en nieuwe wereld.
18874: Snyder, Louis L. - Rassen. Werkelijkheid en waan.
10091: AK & ARRANCA 7 SOS ODER SO. - G8: Die Deutung der Welt. Kritik, Protest, Widerstand.
19941: SOBOL, ROSE. - Woman Chief. Es gab eine Frau die Häuptling war.
10799: SOBOLJEW, A.I. - Tegen het verwringen van de historische feiten in de werken van P. de Groot.
11453: SOBOROV, BORIS. - Steering a contrary course.
20393: SOBOUL, ALBERT. - Histoire de la révolution française. De la Montagne à Brumaire.
20394: SOBOUL, ALBERT. - Histoire de la révolution française. De la Bastille à la Gironde.
574: EDITORIAL DE CIENCAS SOCIALES. - Grenade. Le monde contre le crime.
13576: JAARBOEK VOOR HET DEMOCRATISCH SOCIALISME. - Van Troelstra tot Den Uyl. #15 vijftiende.
18017: JAARBOEK VOOR HET DEMOCRATISCH SOCIALISME. - Politieke partijen op drift. #24 vierentwintigste.
17917: JAARBOEK VOOR HET DEMOCRATISCH SOCIALISME. - Hedendaags kapitalisme. #20 twintigste.
17903: JAARBOEK VOOR HET DEMOCRATISCH SOCIALISME. - De inrichting van Nederland. #18 achttiende.
8028: JAARBOEK VOOR HET DEMOCRATISCH SOCIALISME. - Inzake beginselen. #17 zeventiende.
4879: JAARBOEK VOOR HET DEMOCRATISCH SOCIALISME. - Om de kwaliteit van het onderwijs. #19 negentiende.
17914: JAARBOEK VOOR HET DEMOCRATISCH SOCIALISME. - De toekomst van de democratie. #21 eenentwintigste.
1735: JAARBOEK VOOR HET DEMOCRATISCH SOCIALISME. - Oost Europa en de sociaaldemocratie. #13 dertiende.
18654: JAARBOEK VOOR HET DEMOCRATISCH SOCIALISME. - De toekomst van de vakbeweging. #14 veertiende.
20197: JAARBOEK VOOR HET DEMOCRATISCH SOCIALISME. - Rotterdam. #25 vijfentwintigste.
20195: JAARBOEK VOOR HET DEMOCRATISCH SOCIALISME. - 3e t/m 22ste jaarboek. #3, 4,5,6, 7,8,9, 10,11,12, 13,14,15,16, 17,18,19, 20,21,22.
1661: STICHTING DOCUMENTATIECENTRUM VRIJ SOCIALISME. - Albert de Jong studiedag.
1662: STICHTING DOCUMENTATIECENTRUM VRIJ SOCIALISME. - Albert de Jong.
12719: DE VRIJE SOCIALIST. - Zullen we dan maar…
11992: De Vrije Socialist. - Vrijheid komt niet aangewaaid.
5802: SOCIUS. - Brieven over den klassenstrijd.
5283: SOECHODEJEV, W. & W. IWANOV. - Sowjetdemocratie.
4632: SOEST, MARJO VAN & ANJA MEULENBELT. - Mannen, wat is er met jullie gebeurd?
15064: Vrouwenvredeskamp Soesterberg. - Ontmantel de basis.
9886: SOETERIK, ROBERT (red.). - De verwoesting van Palestina.
13398: SOETERIK, ROBERT e.a. - Turkije & Koerdistan.
7381: SOFSKY, WOLFGANG. - Revolution und Utopie.
1919: SOLE-TURA, JORGE. - Introduccion al regimen politico Español.
561: SOLIDARIDAD. - Hun schuld, onze schuld. Het hoe en waarom van de Latijnsamerikaanse schuldenkrisis en de Nederlandse betrokkenheid daarbij.
509: SOLIDARIDAD. - Waar de os verschijnt, vedwijnt de mens... Hoe Braziliaanse boeren strijden tegen modern grootgrondbezit.
560: SOLIDARIDAD. - Belastend bankieren. De Latijnsamerikaanse schuldencrisis: economisch, sociaal en theologisch belicht, met voorstellen tot actie.
9947: SOLIDARIDAD. - Koffie, een verkwikking voor wie? Over koffiehandel en de gevolgen voor de derde wereld.
6842: WERKGROEP SOLIDARITEIT. - Wegwijzer door de regio Rotterdam. Een speurtocht naar de keerzijde van de haven.
460: SÖLLE, DOROTHEE & PETER FREY. - Wie met tranen zaaien.. Gedachten en gedichten over Nicaragua.
10232: SÖLLE, DOROTHEE e.a. (red.). - Politisches Nachtgebet in Köln.
13287: SOLONEWITSJ, I.L. - Het proletarische paradijs. Rusland één concentratiekamp.
20285: SOMBART, WERNER. - Het proletariaat. Bewerkt door M. Hugenholtz-Zeeven. De groote maatschappelijke verschijnselen.
5533: SOMBART, WERNER. - Grundlagen und Kritik des Sozialismus.
19016: SOMBART, WERNER. - Sozialismus und soziale Bewegung.
5534: SOMBART, WERNER. - Sozialismus und Soziale Bewegung.
20485: SOMBART, WERNER. - Socialisme en sociale beweging.
14909: SOMMER, NORBERT (red.). - Der Traum aber bleibt.
14951: SOMO. - Vrouwenarbeid in de Costaricaanse kledingindustrie.
14950: SOMO. - Reis naar de zon. Economische effecten van toerisme, voorbeeld Indonesië
14948: SOMO. - Het GATT systeem en de Uruguay ronde.
14949: SOMO. - Op zoek naar schone kleren. Strategieën voor het verbeteren van de arbeidssituatie in de confectie-industrie.
2480: SONTAG, SUSAN. - Bijgedachten over de bevrijding van de vrouw.
12030: SORG, RICHARD. - Ideologietheorien. Zum Verhältnis von gesellschaftlichem Bewußtsein und sozialer Realität.?
11021: SOROKIN, G.M. e.a. (red.). - Sozialistisches Weltwirtschaftssystem in vier Bänden. - (nur) Bd. 1: Die Entstehung des sozialistischen Weltwirtschaftssystems.?
11193: SOROPTIMIST. - 65 jaar Soroptimisme in Nederland 1928-1993.
18049: Soudek, Josef. - Die sozialen Auswirkungen der Konjunkturschwankungen
20944: SOUVARINE, BORIS. - Controverse avec Soljenitsyne.
18857: SPAANDER, JAN. - Rusland technisch bekeken.
20294: SPAEMANN, ROBERT. - Zur Kritik der politischen Utopie. Zehn Kapitel politischer Philosophie.
20576: SPAHR, MARGARET (red.). - Readings in recent political philosophy.
9010: SPAINK, KARIN. - Het strafbare lichaam. De orenmaffia, kwakdenken en het placebo-effect.
19606: SPALLONE, PATRICIA. - Beyond conception. The new politics of reproduction.
7328: SPALT, KARL HEINZ. - Der weite Weg. Ein Handbuch über den Pazifismus.
14823: STICHTING SPANJEMONUMENT. - Nederlandse vrijwilligers in dienst van de Spaanse Republiek 1936-1939.
15209: SPANJER, A. - Kapitalisme, Marxisme Of……!
7206: SPARTACUS. - De economische grondslagen van de radenmaatschappij.
14962: SPEENHOFF, J.H. - De zeteljacht.
101: SPENGEN, W. VAN. (red.). - Van kolonialisme tot zelfontwikkeling.
17472: SPERL, RICHARD & GÜNTER WISOTZKI (red.). - Karl Marx und die Gründung der 1. Internationale.
5535: SPIEGEL. - Rooie Praat.
19718: SPIEKMAN, H. - Doel, streven en grenzen der vakbeweging van onzen tijd.
19687: SPIEL, JO. - The Marshall-plan and you.
21060: SPIGT, P. - De ballingschap van Multatuli (1865-1868).
15205: SPIGT, P. - In staat van besef.
3650: SPIGT, P. - De ballingschap van Multatuli (1865-1868).
5130: SPIGT, P. (red.). - Leo Polak, een erflater van onze beschaving.
9912: SPIGT, P. - Multatuli, minister in spe.
14512: SPIJKERBOER, T.P. & B.P. VERMEULEN. - Vluchtelingenrecht.
11177: MAGER/SPINNARKE. - Was wollen die studenten?
18702: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Opera QuotQuot Reperta Sunt. I-II en III-IV. Redactie Vloten & Land.
18703: Spinoza, Baruch. - Ethik.
12783: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Brieven van en aan Benedictus de Spinoza benevens des schrijvers vertoog over Het Zuivere Denken. Spinoza's Werken.
1977: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Wijsgeerige Fragmenten. Een bloemlezing uit zijn geschriften en brieven. Uit het latijn vertaald en toegelicht door Dr. N. van Suchtelen.
5501: SPIRKIN, ALEXANDER. - Lenin über Staat und Demokratie.
861: SPOCK, BENJAMIN & MITCHELL ZIMMERMAN. - Dr. Spock over Vietnam.
15167: SPORKEN, PAUL. - De arts in dienst van patient en/of van bedrijf, sport, justitie, leger.
2484: SPOTO, DONALD. - Lenya. A Life.
13953: SPRANG, UDO. - Van Thaise cassave tot Europees veevoer. Balans van een bedreigde handelsstroom.
10972: SPRANG, UDO. - Sri Lanka.
20261: SPRANGERS, DRÉ. - Onbekende Bekenden. Zigeuners, Gypsies, Gitanos, Egyptiërs, Heidens, Tsiganes.
5719: SPRENGER, W.H. - Een alternatieve pedagogische akademie.
17696: Sprenger, W.H. - Een alternatieve pedagogische akademie. Pleidooi voor een fundamenteel nieuwe onderwijsopleiding
3490: ST JOHN, MADELEINE. - Waar het om gaat.
14409: STAAL, JONAS. - Lost. In Between. Together. Collective struggle of refugees.
13278: STAARGAARD, W.F. - Fascisme en marxisme, getoetst aan de staats-idee.
14357: VAK-STABIEL - Zoekplaatje: waar is de kriminele organisatie?
5079: STAD, KEES (red.). - Geld of je leven. Over de vrije markt en andere sprookjes. Met o.a. Chomsky, Galeano, Shiva.
7827: STAFFORD-CLARK, DAVID. - What Freud really said.
11828: STAGL, JUSTIN. - Kulturanthropologie und Geselschaft. Wege zu einer Wissenschaft.
19756: STALIN, J. - Anarchismus oder Sozialismus?
14289: STALIN, J. - Marxismus und nationale Frage.
17948: STALIN, J.W. - De octoberrevolutie en de taktiek der Russische communisten. Voorwoord bij het boek ""Op weg naar october"". Marxistische bibliotheek 19.
19757: STALIN, JOZEF W. - Gesammelte Werke.
9875: STALIN, J. - Schriften zum Parteiaufbau.
7861: STALKER, JOHN. - Stalker.
6291: Stalker, Peter. - No Nonsense Guide to international migration.
4132: STAM, ARTHUR. - Opkomst en ontbinding van het wereldcommunisme.
17502: Stam, W. - De Boerenpartij. Een politieke verkenning.
9859: STAM, A. - Van Marx tot Mao. De communistische herziening van de marxistische ideologie. Historische studies.
11291: STAMPERIUS, HANNEMIEKE (red.). - Onder twee ogen. Notities van vrouwen over zichzelf. Samengesteld door Hannemieke Stamperius.
17700: Stampfli, Lucie. - Die unvollständige Familie.
11407: STANWORTH, MICHELLE. - Explorations in Feminism. Gender and Schooling. A study of sexual divisions in the classroom.
20305: STAPEL, F.W. & HANS MARTIN & H. HOOGENBERK (red.). - Indië schrijft zijn eigen geschiedenis.
12264: STAPELKAMP, A & J. SCHIPPER. - De banier opnieuw geheven.
1931: STAREK, JIRI. - Brieven uit Tsjechoslowakije. Bericht uit de illegaliteit.
19290: STASSE, HANNEKE e.a. - Staat en Seksenstrijd. Naar een feministische staatstheorie.
2489: STASSE, HANNEKE e.a. - Staat en Seksenstrijd. Naar een feministische staatstheorie.
2490: STASSINOPOULOS, ARIANNA. - De vrouw als vrouw.
20583: STATERA, GIANNI. - Death of a utopia. The development and decline of student movements in Europe.
3302: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (CBS). - Overzicht van den omvang der vakbeweging. 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940.
3317: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (CBS). - Overzicht van den omvang der vakbeweging. 1923, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931.
3298: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (CBS). - Overzicht van den omvang der vakbeweging. 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953.
3290: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (CBS). - Overzicht van den omvang der vakbeweging. 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960.
8709: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (CBS). - Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Overzicht van den omvang der vakbeweging. 1910, 1911, 1912, 1913, 1917, 1918 ,1920
9722: STAUD, TORALF. - Moderne Nazis. Die neuen Rechten und der Aufstieg der NPD.
17447: Staverman, M. - Buitenkerkelijkheid in Friesland.
9429: STAVRIANOS, L.S. - The Promise of the Coming Dark Age.
11198: STEAD, JEAN & DANIELLE GRÜNBERG. - Moscow independent peace group. END special report.
14267: STEENIS, JOOST VAN. - De macht van de autonome mens. Theorie en praktijk van het aanvallen van personen.
12755: STEGEMAN, JANNIE. - In het gareel. Zoetwarenindustrie in West-Brabant, 1900-1986.
14887: STEIGERWALD, ROBERT. - Marxistische Philosophie. Einführung für die Jugend.
10712: STEIGERWALD, ROBERT. - Herbert Marcuses dritter Weg.
11083: STEIJGER, C.J.P. (red.). - Over helpen gesproken: De ontwikkeling van de maatschappelijke dienstverlening als onderdeel van welzijnswerk
20637: STEILA, DANIELA. - Genesis and development of Plekhanov's theory of knowledge. A marxist between anthropological materialims and physiology. Sovietica volume 55.
20499: STEIN, GERTRUDE. - Three Lives.
21015: STEIN, SYGMUNT. - Ma guerre d'Espagne. Brigades Internationales: la fin d'un mythe.
19004: Stein, Maurice (red.). - Sociology on trial.
11330: STEINER-MACCIA, ELIZABETH e.a. - Women & education.
11647: STEINHAUS, KURT. - Zur Theorie des internationalen Klassenkampfes.
18136: Steinmetz, S.R. - Handelingen van de ""Nederlandsche Sociologische Vereeniging"". Het sociale voorspellen
17965: Steinmetz, S.R. - De rassen der menschheid. Wording, strijd en toekomst
18423: Steinmetz, S.R. - Kultuurwaarde en toekomst der joden.
18412: Steinmetz, S.R. - Kritiek op de proletarische moraal van mevrouw Roland Holst.
6404: Steinweg, Reiner. (red.). - Militärregime und Entwicklungspolitik.
19755: STEKEL, WILHELM. - Sexuele zelf-belevenissen. Een psychiatrische verhandeling over de oorzaken en gevolgen van zelfbevrediging bij mannen en vrouwen.
13424: STEKELENBUR, BERT. - In alle staten. Philips in de Verenigde Staten.
14635: STELLMAN, JEANNE MAGER. - Women's work, women's health. Myths and realities.
1962: TIJDSCHRIFT DE NIEUWE STEM. - Jaargang 14 1959 #2/3. Afrika.
10853: TIJDSCHRIFT DE NIEUWE STEM. - Jaargang 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
15079: TIJDSCHRIFT DE NIEUWE STEM. - Max Havelaar. Batavus Droogstoppel.
3902: STEMERDINK, BRAM. - Tussen dromen, daden en twijfels.
18705: Stenhuis, R. - Opstellen over Vakbeweging. Jeugdbibliotheek No. 2
20242: STENVERT, TRUUS. - Zwarte kunst. 100 jaar Grafische Vakbeweging Groningen 1892-1992.
9929: STEPANOVA, J. - Marx. Biografische schets.
14537: STEPHEN, WENDY e.a. (red.). - Het grote vegetarische kookboek.
19974: STEPHENSON, JOHN. - George Orwell's Animal Farm.
12953: STERMER, DUGALD & SUSAN SONTAG - De kunst van de revolutie.
20035: STERN, FRITZ (red.). - The Varieties of History From Voltaire to the Present.
15043: STERN, HEINZ & DIETER WOLF. - Das grosse Erbe.
3839: STERNBERG, FRITZ. - De machten van morgen.
5536: STERNHEIM, ANDR. - Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen.
18221: Sternheim, Andr. - Het Socialisme in zijn nieuwste schakeeringen
3362: STERNHEIM, CARL. - Die Hose. Der Snob. Zwei Stücke.
13468: STERNSTEIN, WOLFGANG. - Geweldloosheid als revolutionair beginsel.
8419: STEUL, WILLI & WOLFGANG G. BEITZ. - Hilfe für Afghanistan.
4496: STEVEN, STEWARD. - Operatie Splinter Factor. De CIA en de koude oorlog 1848-1953.
20088: STEVENS, DENNIS G. - Challenges to peace in the middle east.
19465: STEVENS, F. EN M. - Slaven karavaan.
5213: STIBBE, T. - Artikelen, commentaren en reportages.
15013: EVERT VERMEER STICHTING. - Trek het recht! Beleidsprogramma mensenrechten, ontwikkeling en democratie in Noord-Zuid perspectief.
11071: WIARDI BECKMAN STICHTING. - Partij, parlement, activisme.
15053: EVERT VERMEER STICHTING. - Mensenrechten voor armen weggelegd?
7423: WIARDI BECKMAN STICHTING. - En toch beweegt het… Een keuze uit zeven jaargangen socialisme en democratie.
12071: WIARDI BECKMAN STICHTING. - De toekomst van het democratisch-socialisme in Europa.
18111: Wiardi Beckman Stichting - Gemeenschappen in beweging. Sociale planning in de Nederlandse ontwikkelingsgebieden
18957: WIARDI BECKMAN STICHTING. - Sociale aspecten van het afbetalingswezen. Rapport van de dr. Wiardi Beckman Stichting.
18816: WIARDI BECKMAN STICHTING. - Prae-adviezen en stellingen voor de wetenschappelijke conferentie op 19 en 20 maart 1948 te Amsterdam.
20186: WIARDI BECKMAN STICHTING. - Gelijkheid.
4638: ANNE FRANK STICHTING. - Bang voor verkrachting. Een lessenserie voor meisjes van 14-18 jaar.
18198: JANUSZ KORCZAK STICHTING. - De ongehoorde rechten van het kind.
17929: WIARDI BECKMAN STICHTING. - De laagstbetaalden.
17587: ANNE FRANK STICHTING. - Vreemd gespuis.
7965: ANNE FRANK STICHTING. - Oud en nieuw fascisme.
17539: WIARDI BECKMAN STICHTING. - De les van dertig maanden.
4319: ANNE FRANK STICHTING. - Oorlogskind. Verhalen en foto's van kinderen in oorlogstijd.
12476: WIARDI BECKMAN STICHTING. - De landarbeider in de nieuwe tijd.
20331: WIARDI BECKMAN STICHTING. - Taak en werkwijze.
10932: WIARDI BECKMAN STICHTING. - Democratisch socialisme in Nederland.
4219: WIARDI BECKMAN STICHTING. - Demokratisch socialisme in Nederland. Over de beginselen van de PvdA.
19787: EVERT VERMEER STICHTING. - Adviezen van de Kommissie Ontwikkelingssamenwerking van de Partij voor de Arbeid.
17840: Stiehler, Gottfried (red.). - Beiträge zur Geschichte des vormarxistischen Materialismus.
18332: Stiers, E. - J. Jacquemotte. Sa vie, son oeuvre.
9714: STILING, PETER D. - Ecology - theories and applications.
7183: STILTING, A.J. - Geschiedenis van de spoorwegstakingen en de totstandkoming der spoorwegwetten in Nederland, 1903.
7654: STIMEZO. - De behoefte aan abortushulpverlening in Nederland.
14210: STIMPSON, C.R. (red.). - Signs. Journal of women in culture and society. IV#4 The Labour of womenL work and family.
17643: STIRNER, MAX. - Der Einzige und sein Eigentum.
11499: STIRNER, MAX. - De Eenige en z'n Eigendom. Deel 1.
21250: STOCK, WALTER. - High Technology. Amerikanische Vorherrschaft und globalstrategische Absichten der USA.
15005: STÖCKER, HELENE. - Verkünder und Verwirklicher.
619: STOCKING, GEORGE W. - Middle East Oil.
19706: STOEL,VAN DER MAX. - Spelen met vuur.Of etnisch geweld voorkomen?
6232: Stohlman, Nancy & Laurieann Aladin (red.). - Live from Palestine. International and Palestinian direct action against the Israeli Occupation.
11568: STOJANOVIC, SVETOZAR. - Geschichte und Parteibewusstsein. Auf der Suche nach Demokratie im Sozialismus.
18895: STOKKOM, BAS VAN. - Emotionele democratie.
4027: STOKVIS, Z. - Stalin. Socialisme in één land.
18543: Stokvis, B. - Medische aspecten van de fysiopsychologische bewijsvoering. Overdruk
13065: STOL, ALBERT. - Leed eten. Aspecten van de bio-industrie.
563: STOL, ALBERT. - De beulen staan terecht. Bertrand Russell Tribunaal II over Latijns-Amerika.
524: STOLZ, IRIS. - Adiós General - Adiós Macho? Frauen in Chile.
15208: STOLZ, DIETHER & MICHAEL JUNGBLUT. - Het kapitalisme.
11962: STONE, I.F. - Verhulling en werkelijkheid. Een keuze uit zijn artikelen samensgesteld door G. van Benthem van den Bergh.
19968: STONE, OLIVER. - Comandante. An Oliver Stone film about Fidel Castro.
10592: STONE, EDDIE. - Jesse Jackson?.
3126: STONE, I.F. - Naar een nieuwe benadering van het Israëlisch-Arabische conflict.
7475: STOOP, CHRIS DE. - Haal de was maar binnen.
64: STÖRIG, HANS JOACHIM. - Der Freiheit eine Gasse. Proteste durch die Jahrhunderte.
17606: Storm, F. - De sociaal-psychiatrische betekenis van huwelijksproblemen
8455: STORM, ERIC. - Het perspectief van de vooruitgang. Denken over politiek in het Spaanse fin de siècle.
355: STORRER, ANNE-MARIE. - Le général van Halen et la Révolution belge de 1830.
9453: STOWASSER, HORST. - Die Machnotschina. Der Kampf anarchistischer Rebellen für eine freie Gesellschaft in der Ukraine, 1917-1922.
19199: STRAATEN, PETER VAN. - Vader & zn.
3735: STRAATEN, PETER VAN. - Van Agt en de dingen die voorbij gaan.
8528: STRAATEN, PETER VAN. - Bij ons in het dorp. Een vrolijke geschiedenis voor jong en oud, uitgegeven ter gelegenheid van de verkiezingen van 1977.
11799: STRACHEY, RAY. - The cause. A short history of the women's movement in Great Britain.
11690: STRAMROOD, PAUL (red.). - Max Havelaar.
9712: LIEBERT/POULOS/STRAUSS. - Developmental psychology.
11391: STRAVER, CEES. - Kijken naar seks. Relatie en seksualiteit.
5914: Streck, Ralf (red.). - Tondar. Geschichte und Widerstand politischer Gefangener. Turkei, Kurdistan, Baskenland, Iran.
21269: STREEBY, SHELLEY. - Radical sensations. World movements, violence, and visual culture.
802: STREEFKERK, HEIN. - Lichte industrie in een kleine Indiase stad. Ondernemers en arbeiders in Zuid-Gujarat sinds 1900.
20275: STREURMAN, G.H. - Schiller en het idealisme.
5040: STRIEN, P.J. VAN. - Van radenuniversiteit naar open arbeidsorganisatie.
7941: STRIEN, P.J. VAN (red.). - Vervreemding in de arbeid.
10614: STRIJBOS, JAN P.? - Zwerven door Zuid-Afrika.?
14968: DE STRIJDIJZERS. - Vrouwen in de bajes.
19704: STRIJKSTRA-STRAATSMA, THEA. - Asielzoekerscentrum. 'Wie luistert hoort beter'.
17409: STRIVAY, RENAUD. - Anthologie rationaliste.
5537: STRÖBEL, HEINRICH. - Die Socialisierung, ihre Wege und Voraussetzungen.
4257: AKTIE STROHALM. - Denken en Doen Durven Omkeren.
4260: AKTIE STROHALM. - Ekologie. De natuur wordt steeds armoediger.
4261: AKTIE STROHALM. - Ekologie. Landbouw, voedsel, bevolking.
4259: AKTIE STROHALM. - Ekologie. De natuur onder vuur. Milieu-effekten van militaire aktiviteiten.
4262: AKTIE STROHALM. - Ekologie. Luchtvervuiling. Blauwe lucht boven de steden: gezichtsbedrog.
4266: AKTIE STROHALM. - Nieuw perspectief voor het oplossen van de milieucrisis en een rechtvaardiger verdeling.
20103: VOEDSELGROEP STROHALM. - Weet wat u eet en wat daar allemaal aan vast zit.
9034: AKTIE STROHALM. - Nieuw perspectief voor het oplossen van de milieucrisis en een rechtvaardiger verdeling.
2497: STROHMEYER, SARAH & GEOFF HANSEN. - Barbie ausser Rand und Band. Eine Parodie des Barbie-Kultes.
6293: Stroux, Marily & Reimer Dohrn. - Blinde Passagiere. Es ist Leichter, in den Himmel zu kommen als nach Europa.
4087: STRUIK, ANTON. - Een Nederlander in Siberië. Brieven.
3817: DE STRUIKROVER. - Derde wereld-isme of socialisme.
6704: DE STRUIKROVER. - Ik verdom 't! Wat bezielt die totaaldienstweigeraars.
20118: STRUMPHLER, ANNEGO. - Pupillen, groepsleiding en psychiater. Ervaringen en gedachten over de Helderingstichtingen te Zetten. Nieuw Schrift Nr. 8.
3365: STRUZYK, BRIGITTE. - Caroline unterm Freiheitsbaum.
11013: ALG. NED. BOUWARBEIDERSBOND. NED. SCHILDERSGEZELLENBOND. ALG. NED. STUCADOORSBOND. - Het plan van de arbeid en de arbeiders in het bouwbedrijf.
7819: DARMSTÄDTER STUDENTENZEITUNG (red.). - SPD und Staat. Geschichte, Reformideologie, ""Friedenspolitik"".
15074: CHINA STUDIEGROEP. - Hoe ver is China?
10896: Vietnamese Studies - Glimpses of U.S. Neo-Colonialism 5. Collapse of the neo-colonialist regimes in Indochina.
19077: CENTRE FOR CONTEMPORARY CULTURAL STUDIES. - Race and racism in 70s Britain.
11424: STUDIUM GENERALE ROTTERDAM, ERASMUSUNIVERSITEIT(red.). - Economie van de huishoudelijke arbeid.
10567: STUDIUM GENERALE WAGENINGEN, ZUID OOST AZIE WERKGROEP. - De Filippijnen bijvoorbeeld.
10249: STUIVELING, GARMT. - Het vraagstuk van de vrede.
21075: STUKE, HORST. - Sozialgeschichte, Begriffsgeschichte, Ideengeschichte.
20955: STUKE, HORST & WILFRIED FORSTMANN. - Die europäischen Revolution von 1848.
21054: STURZENEGGER, KARL. - Humanität und Staatsidee.
13583: STÜTZ, GISELA. - Berufspädagogik unter ideologiekritischem Aspekt.
3928: STUURMAN, SIEP. - Het reëel bestaande en het noodzakelijke socialisme.
19573: STUURMAN, S. - Moderniteit en politieke theorie.
9031: STUURMAN, SIEP. - Achtergronden van de monetaire krisis.
14436: SUBOK, L.I. e.a. (red.). - Die Geschichte der zweiten Internationale. Band 1 & 2.
12750: SUCHTELEN, NICO VAN. - Oorlog. Feestgelag ter ere van Erasmus.
20520: SUEUR, MERIDEL LE. - The Girl.
11588: SUHR, WERNER. - Die stärksten Appelle. Sex contra Facts.
5694: KOLLEKTIV HISPANO-SUIZA. - Arbeiter und Apparate. Bericht französischer Arbeiter über ihre Praxis 1945-1970.
14615: SULLEROT, EVELYNE. - De vrouw van morgen.
2503: SULLEROT, EVELYNE. - Geschiedenis en sociologie van de vrouwenarbeid.
2502: SULLEROT, EVELYNE. - De vrouwenarbeid in onze tijd.
17770: SULLEROT, EVELYNE. - Geschiedenis van de vrouwenarbeid.
9620: SULZBERGER, CYRUS L. - De koudste oorlog.
12861: WERKUITGAVE SUN. - Van armenzorg tot welzijnswerk.
14000: SUN. - Mijnwerkersmacht. Arbeidersmacht.
21031: SURKIN, MARVIN & ALAN WOLFE (red.). - An end to political science. The Caucus Papers.
7872: SUROWZEWA, NINA. - Lenin. Über den proletarischen Internationalismus.
20805: SURYA, MICHEL. - De l'argent. La ruine de la politique.
18140: SURYA, MICHEL. - La révolution rêvée. Pour une histoire des intellectuels et des oevres révolutionnaires 1944-1956.
20383: VINCENT J. SUSAN. - The anatomy of fashion. Dressing the body from the renaissance to today.
8753: SUSKIND, RON. - The one percent doctrine. Deep inside America's pursuit of its enemies since 9/11.
5742: SUURHOFF, J.G. - Eenheid van actie?... JA! In de moderne vakbeweging!
2990: SUYIN, HAN. - Regen zal ik drinken.
753: SUYIN, HAN. - De wind in de toren. Mau Tsetoeng en de Chinese revolutie 1949-1975.
11547: SUYIN, HAN. - The morning deluge. Mao tse Tung and the Chinese revolution. Vol. 2: From the Lomg March to Liberation.
21291: SUYIN, HAN. - A mortal flower.
21292: SUYIN, HAN. - …and the rain my drink.
11793: SUYS, J. - De nieuwe politiek.
11794: SUYS, J. - Politiek en vrede.
19002: SVERKE, MAGNUS e.a. (red.). - European unions in the wake of flexible production. Report #6: 2002.
18097: SVERKE, MAGNUS e.a. (red.). - European unions in the wake of flexible production. Report #1: 2003.
13545: SWAAK, KLAAS W. - Heeft het nog zin van toen te weten?
18634: SWAAN, ABRAM DE. - De verzorging in het teken van het kapitaal.
20260: SWAAN, ABRAHAM DE. - Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd.
8216: SWAAN, ABRAM DE. - De mens is de mens een zorg.
2504: SWART, BARBARA (red.). - Vrouwen en solidariteit.
10959: SWARTZ, DANIEL & HELEN HOLDER. - Of Cabbages and Kings
12650: SWIERSTRA, N. TJ. - De geschiedenis van het Nederlandse volk.
4367: SWIFT, ADAM. - Global Political Ecology. The Crisis in Economy and Government.
20791: SWIJTINK, ANDRÉ. - Een sportman doet niet aan politiek. Groei en populariteit van de Nederlandse sportbeoefening in oorlogstijd.
6406: Swinkels, Rob. - Reisverslag Mindanao. Winter 2000, 2001.
3597: SZABOLCSI, MIKLOS (red.). - Landmark. Hungarian writers on thirty years of history.
5131: SZCZESNY, GERHARD. - Afscheid van links? Of het zogenaamde goede.
10928: SZENT-GYÖRGYI, ALBERT. - De krankzinnige aap.
17622: SZIRMAI, A. - Inequality observed. A study of attitudes towards income inequality.
21040: SZTOMPKA, PIOTR. - Sociological Dilemmas. Toward a dialectic paradigm.
9501: MENS EN TAAK. - Marxisme vandaag.
20945: TAIBO II, PACO IGNACIO. - Archanges. Douze histoires de révolutionaires sans révolution possible.
19079: TAK, P.L. - Herdrukken uit De Kroniek.
9944: TAK, TOM. - Vervreemding als levensgevoel. De invloed van de welvaartsmaatschappij op jeugdigen.
10524: TAKAGI, T. e.a. - Final Report of the International MOX Assessment, COMPREHENSIVE SOCIAL IMPACT ASSESSMENT OF MOX USE IN LICHT WATER REACTORS.
19451: TAMAYO, MANUEL SALGADO. - Drogas, terrorismo e insurgencia. Del Plan Colombia a la cruzada libertad Duradera
303: TAMBO, OLIVER. - Onze vrijheid moet bevochten worden.
21344: TAMSE, COENRAAD ARNOLD. - Nederland en Blegië in Europa (1859-1871). De zelfstandigheidspolitiek van twee kleine staten.
11153: TANGERMANN, KLAUS-DIETER & IVANA RIOS VALDES. - Alternativas campesinas.
10795: TANGERMANN, KLAUS-DIETER. - Demokratisierung in Mittelamerika.
11224: TANNEN, DEBORAH. - Je begrijpt me gewoon niet. Hoe vrouwen en mannnen met elkaar praten.
4502: TAPER, BERNARD. - Gomillion versus Lightfoot. Apartheid in Alabama.
14975: TARABISHI, GEORGES. - Woman against her sex. A critique of Nawal El-Saadawi. With a reply by Nawal El-Saadawi.
20407: TARASSOV-RODIONOV, ALEXANDRE. - La Révolution de février 1917.
9907: TARNOVSKI, KONSTANTIN. - Geïllustreerde geschiedenis van de USSR.
10469: TARPLEY, WEBSTER GRIFFIN. - 9/11 Synthetic Terror: Made in USA?.
5541: TAS, S. - De koude vrede.
5542: TAS, S. - De politieke crisis van Nederland.
5540: TAS, S. - Europa, de laatste phase.
3651: TASSO, VALÉRIE. - Diario de una ninfómana.
6126: TAT (red.). - Torture in Basque Country. Report 2002.
6125: TAT (red.). - Torture in Basque Country. 2005 report.
13067: TAT (red.). - Torture in Basque Country. Report 2001.
18890: TAWNEY, R.H. - Religion and the rise of capitalism. A Historical study (Holland Memorial Lectures, 1922)
4942: TAWNEY, R.H. - Religie en de opkomst van het kapitalisme.
10831: TAYAD. - Terrorbericht Türkei 1980-2000.
582: TAYAD. - The terror report of Turkey 1980-2000.
20551: TAYLOR, A.J.P. - The Russian War 1941-1945.
2508: TAYLOR, BARBARA. - Eve and the New Jerusalem. Socialism and Feminism in the Nineteenth Century.
7854: TCHERKESOFF, W. - Voorloopers der Internationale.
18482: TCHOU (red.). - Les murs ont la parole. Journal mural mai 68. Sorbonne, Odéon, Nanterre etc...
6181: GdV Team. - Gegen das Vergessen. Sozialrevolutionarer Widerstand und Verweigerung in Deutschland.
10421: CENTRUM VOOR ENERGIEBESPARING EN SCHONE TECHNOLOGIE. - Electriciteit zonder kernenergie.
14359: TEGENGAS. - Pik in, 't is winter.
14462: ANARCHISTISCHE TEKSTEN; NR 5. - Een keerpunt in de Spaanse burgeroorlog. Anoniem protest.
17505: SOCIALISTIES-FEMINISTIESE TEKSTEN. - # 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9.
2511: TELES, MARIA AMÉLIA. - Brasil Mulher, kurze Geschichte des Feminismus in Brasilien.
6808: STICHTING NEDERLANDSE ONDERWIJS TELEVISIE. - Kernwapens, een kwestie van overleven.
14622: TELLEGEN, EGBERT. - Revolutie tegen de dood. Onuitgesproken openbare les.
5544: TEMPEL, B. VAN DEN. - Ordening als socialistische etappe.
4990: TEMPEL, J. VAN DEN. - Problemen der socialisatie
9077: TEMPEL, JAN VAN DEN. - De Nederlandsche vakbeweging en haar toekomst
17549: TENDRJAKOW, W. - Eeen vreemde eend in de bijt…
18852: Teplow, P.M. - Psychologie.
14481: TERAN, CARLOS FONSECA. - El poder, la propiedad, nosotros… La revolución Sandinista y el problema del poder en la transformación revolucionaria de la sociedad nicaragüense.
21072: TERHAL, P.H.J.J. - World inequality and evolutionary convergence.
7078: TERLINGEN, JEROEN & AAD VERHOEF. - Moet er nog slaolie wezen? Zes jaar vakbondsstrijd bij Calvé Delft.
9033: TERPSTRA, PIETER. - Pieter Jelles Troelstra. Het leven van een strijder.
3600: TERTS, ABRAM. - Drie verhalen.
2513: TESSELAAR, ANNET (red.). - Europa en vrouwen in het zuiden. De gevolgen van het Europese hulp- en handelsbeleid voor vrouwen in ontwikkelingslanden.
18828: Tessmann, Kurt. - Probleme der technisch-wissenschaftlichen Revolution
2521: TETZEL, MANFRED. - Philosophie und Ökonomie. Oder das Exempel Bernstein.
10954: TEUBNER, H. e.a. - Die Völker an der Seite der spanischen Republik.
14365: TEULINGS, AD. - Onderneming en vakbeweging.
10770: TEUNISSEN, JAN JOOST & HANS VAN ZON. - De Russische omhelzing.
20728: TEUNISSEN, JAN JOOST & AGE AKKERMAN (red.). - Helping the poor? The IMF and Low-Income Countries.
12406: TGWU. - Safety reps handbook.
15302: THÄLMANN, ERNST. - Der revolutionäre Ausweg und die KPD.
11701: THÄLMANN, ERNST. - Über die Gewerkschaften. Beiträge auf dem 10. Plenum des EkkI
19863: THÄLMANN, ERNST. - Uber proletarischen Internationalismus.
9864: THÄLMANN, ERNST. - Kampfreden und Aufsätze.
3864: THAMYRIS. - Mythmaking from past to present. Vol.1 #1,2
21295: THEAU, JEAN. - La philosophie de Jean-Paul Sartre.
20390: THÉBAUD, FRANÇOISE (red.). - A history of women in the west. Toward a cultural identity in the twentieth century.
7784: THEIMER, WALTER. - Von Bebel zu Ollenhauer.
5238: THEIMER, WALTER. - Geschichte der politischen Ideen.
7676: THEIMER, WALTER. - Der Marxismus. Lehre, Wirkung, Kritik.
3332: THEINER, GEORGE (red.). - Schrijvers schieten ze toch ook dood? Met o.a. Gordimer, Kundera, Rushdie, Vonnegut e.a.
12417: THEODORAKIS, MIKIS. - Mauthausen cyclus.
4662: THERBORN, GÖRAN. - What does the ruling class do when it rules?
5026: THERBORN, GÖRAN. - Science, class & society.
12879: THERBORN, GÖRAN. - Kritiek en revolutie. Een essay over de Frankfurter Schule.
10530: THERNSTROM, ABIGAIL M.? - Whose Votes Count? Affirmative Action and Minority Voting Rights.?
19937: THEROUX, LOUIS. - The Collection. The Strange & the dangerous. Special edition.
755: THEYßEN, HANS JOSEF. - China. Auf dem Marsch gen Westen. Impressionen aus dem Reich der Mitte.
20222: THIEL, ARNOUD VAN. - De zin van het christendom. Een analytisch-dialektische visie.
398: THIELEN, JAN. - Zorreguieta. Een biografische schets.
13102: THIEME, MARIANNE. - Méér!
13793: THISSEN, SIEBE. - De weg naar Croatan.
19676: THODY, PHILIP. - Sartre. A biographical introduction.
6994: THOENES, P. - Van wetenschap tot utopie.
17512: Thoenes, Piet. - De elite in de verzorgingsstaat. Sociologische proeve van een terugkeer naar domineesland. Proefschrift
6369: Thomas, Hugh. - De Spaanse Burgeroorlog.
20973: THOMAS, DAVID. - Naturalism and social science. A post-empiricist philosophy of social science.
14373: THOMAS, CASPER. - Competente rebellen. Hoe de universiteit in opstand kwam tegen het marktdenken.
18987: Thomas, Lucienne E. (red.). - Sociologie et psychologie sociale en france (1945-1965)
20138: THOMAS-SLAYTER, BARBARA P. - Southern exposure. International development and the Golbal South in the twenty-first century.
20982: THOMAS, DAVID. - Naturalism and social science. A post-empiricist philosophy of social science.
774: THOMASSEN, W. - Opening van zaken. Een en ander over de voorbereidingen ener Partij van de Arbeid.
11227: THOMPSON, E.P. - Politek van de vernietiging. De kernoorlog als laatste stadium van de beschaving.
21281: THOMPSON, WILLIAM IRWIN. - The time falling bodies take to light. Mythology, sexuality & the origins of culture.
13598: THOMPSON, E.P. - Double exposure.
4091: THOMPSON, DOROTHY. - Nieuw Rusland.
1579: THOREZ, M. - De politieke massastaking.
4092: THORNDIKE, ANNELIE & ANDREW. - Das russische Wunder.
3649: THORNTON, A.P. - Imperialism in the twentieth century.
10256: THURLINGS, J.M.G. e.a. - Institutie en beweging.
12339: TIBBE, LIESKE. - Kunst en anarchisme omstreeks 1900.
17430: INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR TIBET. - Jampa. The story of racism in Tibet.

Next 1000 books from Boekhandel Rosa[an error occurred while processing this directive]

5/9