Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16 A, 9711 JJ Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)50 313 32 47 | Fax: +31 (0)50 318 00 24            Email: rosaboek@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14063: KRITAK. - Kultuur onder apartheid.
20086: KRIZSAN, ANDREA & VIOLETTA ZENTAI. - Reshaping Globalization. Multilateral Dialogues and New Policy Initiatives.
19317: KRO - Werkende jeugd '70. Resultaten van een in opdracht van de KRO verricht onderzoek onder jongeren tussen 14 en 19 jaar die volledig in het arbeidsproces zijn opgenomen
15177: KROCKOW, C. VON. - Soziologie des Friedens.
5011: KROES, R. - Conflict en radicalisme.
9222: KROES, JACK. - Het paleis aan de laan. De geschiedenis van het bondsgebouw van de ANDB.
11130: KROH, PETER e.a. - Wie sthet es um die Arbeitsdisziplin?
8793: KROMBACH, UWE (red.). - Revolution in Nord-Irland? Vom Religionskrieg zur Organisierung des Klassenkampfes.
20058: KROMHOUT, RINDERT. - Soldaten huilen niet.
219: KRONENBURG, J.B.M. - Empowerment of the Poor. A Comparative Analysis of Two Development Endeavours in Kenya.
381: KRONHAUSEN, PHILIPS EN EBERHARD. - De vrouw en haar seksualiteit, ingeleid door Simone de Beauvoir.
2315: KROON, LIESBETH. - Voetstukken en valkuilen - de hardnekkigheid van een vrouwbeeld.
2316: KROON, LIESBETH. - Wat doen wij met de politiek?
6949: KROPOTKIN, P. - Die historische Rolle des Staates.
1580: KROPOTKIN, PETER. - Landwirtschaft, Industrie und Handwerk.
20230: KROPOTKIN, PETER. - Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt.
9667: KROPOTKIN, PETER. - Gedenkschriften van een revolutionair.
5736: KROPOTKIN, PETER. - De verovering van het brood.
19891: KROPOTKIN, PETER. - Ethik. Ursprung und Entwicklung der Sitten.
20477: KROPOTKINE, P. - Van veld, fabriek en werkplaats.
11881: KROPOTKINE, PETER. - Gedenkschriften van een revolutionnair. Deel 2.
20881: KROPOTKINE, PIERRE. - L'Anarchie.
12994: KROPOTKINE, PETER. - De Staat. Zijn rol in de geschiedenis en in den modernen tijd.
20465: KROPOTKINE, P. - Van veld, fabriek en werkplaats.
21033: KROPOTKINE, P. - La grande révolution 1789-1793.
5070: KROVOZA, ALFRED. - Produktion und Sozialisation.
19490: KRUGER, BARBARA & PHIL MARIANI (red.). - Remaking history.
14435: KRUIF, FRANK DE & FRED LARDENOYE. - Over lef gesproken! 25 jaar VVDM. Met een voorwoord van Jan Wolkers.
10419: KRUIJER, G.J. - Cuba. Voorbeeld en uitdaging.
5012: KRUIJER, G.J. - Observeren en Redeneren. Een inleiding tot de kennisvorming in de sociologie.
94: KRUIJER, G.J. - Bevrijdingswetenschap. Een partijdige visie op de Derde Wereld.
20084: KRUIJSWIJK, MARIANNE. - Oldambster Vrouwen.
5791: KRUIJT, J.P. - Het Nederlandse volkskarakter en het socialisme.
17999: Kruijt, C.S. - De verstedelijking van Nederland
17555: KRUIJT, J.P. (red.). - De onkerkelijkheid in Nederland. Haar verbreiding en oorzaken. Proeve eener sociografische verklaring.
17384: KRUIJT, J.P. - Arbeiders en nieuwe middenstand. Oratie.
4562: KRUIT. - Seksualiteit en gezin in de laatkapitalistische samenleving.
14662: KUBURSI, A.A. - Arab economic prospects in the 1980's.
10191: KUCHAR, HELENA. - Jelka: aus dem Leben einer Karntner Partisanin.
5698: KUCZYNSKI, J. - Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus. Band 7B Seit 1945.
5697: KUCZYNSKI, J. - Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus. Band 5 Weimarer Republik.
5699: KUCZYNSKI, J. - Het ontstaan van de arbeidersklasse.
9326: KUCZYNSKI, J. - System gegen die Menschlichkeit.
10964: KUDA, RUDOLF. - Arbeiterkontrolle in Großbritannien.
18568: Kuenen, D.J. - Mens en milieu
19047: Kühle, Barbara (red.). - Sachsenhausen 4. Stärker als der Tod. Erlebnisse gemeinsamen Widerstandskampfes und internationaler Solidarität mit sowjetischen Kriegsgefangenen und Zwangsverschleppten im KZ Sachsenhausen.
2320: KUHN, ANNETTE & ANNMARIE WOLPE. - Feminism and materialism. Women and Modes of Production.
3416: KUHN, MONIKA. - Sagenhaft starke Frauen.
9086: KÜHN, DIETER - Grenzen des Widerstands
3876: KÜHNE, KARL. - Ökonomie und Marxismus deel 1 & 2.
8634: KÜHNL, REINHARD e.a. - Die NPD. Struktur, Ideologie und Funktion einer neofaschistischen Partei.
18357: Kühnrich, Heinz. - Judenmörder Eichmann. Kein Fall der Vergangenheit
4443: KUIJK, OTTO & BART VAN VEEN. - Martin Luther King: moord in Memphis.
9806: KUIN, R.A. - Hoeveel is het? Drankgebruik en geldverlies. Nuchtere feiten.
5790: KUIPER, YME & JOHANNES RYPKEMA (red.). - Religie en socialisme. Friesland in de negentiende eeuw.
11800: KUIPER, JOH. E. - Twee zusters.
21036: KUIPER, YME. - Op naar de meeting! Domela's charisma nader bekeken.
11280: KUIPER, ARIE (red). - Nederlanders en de Verenigde Naties, Vredesopbouw/Mets.
19528: KUKUCK, MARGARETH. - Student und Klassenkampf. Studentenbewegung in der BRD seit 1967.
14858: Kulaksiz, Ahmet. - Canan and Zehra. Two sisters' lives.
8037: KULIKOW, W.G. (Maarschalk Sovjetunie). - Der Warschauer Vertrag. Bündnis für Frieden und Sozialismus.
12733: KULTUURLEVEN. - USSR. 8e jaargang 2-3 april 1937.
10794: KÜNSTLINGER, RUDOLF. - Parteidiktatur oder demokratischer Sozialismus.
2013: KUNSTMAN, ANTJE. - Meisjes. Emanciperende seksuele voorlichting.
2838: KUNSTWERKt. - Links tijdschrift over beeldende kunst, jaargang nr. 2. Dordrecht - kunstwerkt in Dordt' echt.
11829: KÜNTZEL, ULRICH. - Der nordamerikanische Imperialismus.
19827: KUNZE, J.M.L. - De volwassen vrouw. Van eerste volwassenheid tot beginnende ouderdom.
10497: KÜNZLI, ARNOLD. - Über Marx hinaus. Beiträge zur Ideologiekritik.
2321: KÜRBISCH, FRIEDRICH G. & RICHARD KLUCSARITS (red.) - Arbeiterinnen Kämpfen um ihr Recht.
4255: KURELLA, ALFRED. - Unterwegs zu Lenin.
11251: KÜRGER, W. e.a. - …Nicht dem Westen, nicht dem Osten, sondern untereinander loyal…Die Friedesbewegung im Ost-West-Konflikt.
14882: KUSSENDRAGER, NICO. - Unctad in crisis.
8122: KUSTER, MARGRIET (red.). - Samenwerking in een nieuwe wereld. Handel, hulp en kapitaalstromen na de val van de Muur.
18508: KUSTERS, WIEL & JOS PERRY. - Versteende wouden. Mijnen en mijnwerkers in woord en beeld.
15267: KUTCHER, JAMES. - The case of the legless veteran.
20573: KUTZBACH, KARL AUGUST (red.). - Paul Ernst und Georg Lukács. Dokumente einer Freundschaft.
20445: KUYPER, R. - Marxistische beschouwingen. Deel 1.
12343: KUYPER, BEN J. - 50 ijsgerechten.
11067: KWANT, R.C. e.a. - Filosoferen.
12630: LAAN, K. TER. - De bron van Multatuli's Peruaanse vertelling.
12199: LAAN, EBERHARD VAN DER. - Persvrijheidlezing 2009.
21172: LAAN, GEERT-JAN & RIEN ROBIJNS. - De miljoenendans. Onthullingen over prins Berhard, de Lockheed-affaire en andere duistere praktijken uit de zakenwereld.
19593: LAAN, K. TER & ALBARDA & KLEEREKOPER & SCHAPER & VAN ZADELHOFF. - Naar de ontwapening. Tekst van het ontwerp-ontwapeningswet, op 3 maart 1925 door de soc.-dem.kamerfractie aan de tweede kamer der staten-generaal aangeboden.
9528: LABEDZ, LEOPOLD (red.). - Revisionism. Essays on the history of marxist ideas.
20232: LACHMANN, BENEDICT. - Protagoras, Nietzsche, Stirner. Platz dem Egoismus!
849: LACOUTURE, JEAN. - Ho Tsji Minh.
2323: LADAN, N. & M. VAN SOEST (red.). - Sociale emancipatie van de vrouw. Essays over de positie van de vrouw in de klassenmaatschappij.
19223: Ladewig, Th. (red.). - Vergils Gedichte.
15123: LADURNER, ULRICH. - Tausendundein. 1001. Krieg. Begegnungen am Persischen Golf.
4913: LAEYENDECKER, L. & W.F. VAN STEGEREN. - Strategieën van sociale verandering.
4751: LAFARGUE, PAUL. - Das Recht auf Faulheit.
19857: LAFARGUE, PAUL. - Vom Urspung der Ideen. Eine Auswahl seiner Schriften von 1886 bis 1900.
10739: LAFONTAINE, OSKAR. - Een andere toekomst.
13420: LAGERBERG, C.S.I.J. - Refugi.
20022: LAGRO-JANSSEN, TOINE. - Gender, gelijkheid en geneeskunde. Rede gehouden bij gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen aan UMC St Radboud op 5 juli 2013.
11423: LAING, MARGARET (red.). - Woman on woman.
12913: LAING, R.D. & D.G. COOPER. - Rede en geweld. Tien jaren filosofie van Sartre,1950-1960.
20850: LAING, R.D. & D.G. COOPER. - Reason and violence. A decade of Sartre's philosophy 1950-1960.
1972: LAMBERTS, HARM. - Kenia, het land van Jomo Kenyatta. Een paradijs voor rijken.
220: LAMBERTS, HARM. - Kenia, het land van Jomo Kenyatta. Een paradijs voor rijken.
335: LAMBERTS, HARM. - Tanzania. Het land van Julius Nyerere.
8249: LAMMERS, JAN. - Grootschalig onderzoek. Inleiding in de data-analyse.
5701: LAMMERS, C. - De vakbeweging en haar problemen.
17599: Lammers, C. - De vakbeweging en haar problemen.
12501: LAMMERS, A. - De grote depressie en de New Deal.
18113: LAMMERS, C.J. & A.A. MIJS & W.J. VAN NOORT. - Organisaties vergelijkenderwijs. Ontwikkeling en relevantie van het sociologisch denken over organisaties.
18181: LAMMERS, C.J. - Het Koninklijk Instituut voor de Marine. Een sociologische analyse van de inlijving van groepen adspirant-officieren in de zeemacht
19189: LAMMERS, C.J. - Uiterlijke samenhang en bindingskracht van de organisatie
12480: LAMMERS, C. - Het NVV. Zijn ontstaan groei en betekenis.
7549: LAMMERTS VAN BUEREN, J. - Het nieuw Malthusianisme. Christendom en maatschappij
5212: LANDA, NAUM. - Lenin über die Jugenderziehung.
4444: LANDAU, SAUL. - Nieuw Rechts in Amerika. Politieke machtsvorming en technieken van dwang en beïnvloeding.
127: LANDAUER, GUSTAV. - Aufruf zum Sozialismus.
13880: LANDAUER, GUSTAV. - Stelle dich, Sozialist!
12103: Landelijke Werkgroep Feminisme en Theologie, Christenen voor het Socialisme. - Christenen over abortus, een ander geluid van vrouwen.
8189: INTERNATIONALEN SELREKRETÄR DER GEWERKSCHAFTLICHEN LANDESZENTRALEN. - Dritter internationaler Bericht über die Gewerkschaftsbewegung 1905.
8190: INTERNATIONALEN SELREKRETÄR DER GEWERKSCHAFTLICHEN LANDESZENTRALEN. - Vierter internationaler Bericht über die Gewerkschaftsbewegung 1906.
6393: Landman, Joop. - Terreinwinst. Hoe kleine boeren uit het Zuiden hun landbouw terugveroveren.
12254: LANDSKROON, F. - Crisis. Bezetting. Wederopbouw.
4446: LANE, MARK. - Waarom wij deserteerden. Gesprekken met Amerikanen.
19742: LANE, DAVID. - The roots of Russian communism. A social and historical study of Russian social-democracy 1898-1907.
8802: LANE, DAVID. - The end of inequality? Stratification under state socialism.
4098: MENDE & LANGE (red.). - Die aktuelle philosophische Bedeutung des Kapital von Karl Marx.
9711: LANGER, JONAS. - Theories of development.
13551: LANGEVELD, H.J. - Politiek per prent.
14527: LANGNER, P. - Der Massenstreik im Kampfe des Proletariats.
19336: LANSINK, HENNY e.a. - Herman Bode, Vakbondsman. Herinneringen verteld aan.
4563: LANSON, LUCIENNE. - Van vrouw tot vrouw - alles wat u moet weten over u en uw lichaam, verteld door een vrouwelijke vrouwenarts.
19962: LANTEIGNE, MARC. - Chinese foreign policy. An introduction.
14610: LAPIN, N.I. - Der junge Marx.
18024: LAPIN, N.I. - Der junge Marx im Spiegel der Literatur.
20727: LAQUEUR, WALTER. - The age of terrorism.
21354: LAQUEUR, WALTER (red.). - Fascism. A reader's guide.
17515: LAQUEUR, WALTER (red.). - Fascism. A reader's guide.
18628: LAREN, MARIANNE VAN. - Wij willen leven.
7640: LAROUCHE, JANICE & REGINA RYAN. - Vrouwen aan het werk. Strategie voor een succesvolle carrière.
1595: LAS. - Veranderingsstrategieën. Enige teksten over anarchisme & strategie.
18899: LASLO, ERVIN e.a. - Model voor de mensheid.
19186: LASONDER, JANE. - Rood licht. Het echte verhaal achter prostitutie en mensenhandel.
13666: LASSALLE, FERDINAND. - Arbeiterlesebuch und andere Studientexte.
1709: LAST, JEF. - De Spaanse tragedie.
12402: LAST, JEF. - Een flirt met den duivel.
10130: LAST, JEF. - Schuim op de kust.
10180: LAST, JEF. - Oog in oog.
12039: LAST, JEF. - Een lotje uit de loterij.
919: LAST, JEF C.F. - De tweede dageraad van Japan.
9462: LAST, JEF. - De Spaanse tragedie.
2330: LATZ, BIRGIT. - Frauenarchive. Grundlagen und Nutzungsmöglichkeiten.
3586: LATZKO, ANDREAS. - De achterhoede.
14856: LAUNSPACH, JAN. - Materiaal voor hoop.
7831: LAUTERBACH, ALBERT. - Kapitalismus und Sozialismus in neuer Sicht.
18639: LAVELEYE, EMILE DE. - Het protestantisme en het katholicisme in hun betrekking tot de vrijheid en den voorspoed der volken.
11865: LAVROV, P.L. - Die Pariser Kommune vom 18. Marz 1871.
19816: LAW, LARRY. - Animals.
6182: Lawrow, Pjotr L. - Die Pariser Kommune.
926: LAWSON, LESLEY - Werken in Zuid-Afrika. Zwarte vrouwen aan het woord.
3668: LAZARE, BERNHARD. - Sociale fabelen.
4844: LEACH, GERALD. - De biocraten. Nieuwe heersers over leven en dood.
19183: Leach, Edmund. - Uit de hand gelopen wereld
8744: LEACH, EDMUND. - Claude Lévi-Strauss.
14046: LEBERECHT, H. - Licht in Koordi.
21271: LECLERCQ, JACQUES. - Extrême gauche et anarchisme en Mai 68. Avant, pendanbt, après: 50 ans d'histoire.
10510: LECOURT, D.? - Une crise et son enjeu (Essai sur la position de Lénine en philosophie)?.
10931: LEDERER, LAURA. - Heksennacht. Feministische visies op pornografie.
11885: LEDERER, EMIL. - Technischer Fortschritt und Arbeitslosigkeit.
3418: LEE, HERMIONE (red.). - The Secret Self/2. Short stories by women.
18996: Leent, J.A.A van. - Sociologie, psychologie en sociale psychologie. Hun opbouw, ontwikkeling en verhouding uit macro-micro oogpunt
5702: LEESON, R. A. - United we stand. An illustrated account of Trade Union Emblems.
5369: LEEUW, A.S. DE. - Nederland in de wereldpolitiek van 1900 tot heden (1936).
19853: LEEUW, MATTHIJS. (red.). - In memoriam het progressief akkoord 22-8-1974. Morgenrood nr 10 (tijdschrift).
8929: LEEUW, A.S. DE. - Het socialisme en de natie.
21129: LEEUWE, H. DE. - Multatuli. Het drama en het toneel.
18131: LEEUWE, J. DE. - Groepshuwelijk en enkelvoudig huwelijk.
13594: LEEUWE, JULES DE. - Carl Gustav Jung en zijn maatschappelijke basis.
2334: LEEUWE, JULES DE. - De seksen sinds de steentijd.
4811: LEEUWE, JULES DE. - Marxisme in de culturele antropologie.
6506: LEEUWEN, AREND TH. VAN. - De nacht van het kapitaal.
11670: LEEUWEN, FREEK VAN. - Herdersgave. Gedichten.
19331: Leeuwen, H. Van. - Wonen. Oratie
2335: LEF, LINKS EN FEMINISTISCH. - #1, 3, 4, 5, 6
7100: LEFEBVRE, HENRI. - Dialektisch materialisme.
13660: LEFEBVRE, HENRI. - Der dialektische Materialismus.
18457: Lefebvre, Henri. - Le marxisme.
18458: LEFEBVRE, HENRI. - Le matérialisme dialectique.
17347: LEFEBVRE, HENRI. - À la lumière du matérialisme dialectique. I: Logique formelle. Logique dialectique.
13846: LEFÈVRE, WOLFGANG. - Zum historischen Charakter und zur historischen Funktion der Methode bürgerlicher Soziologie.
18240: Lefranc, Georges. - Histoire du travail et des travailleurs.
6097: LEGALTEAM. - Feindbild Demonstrant. Polizeigewalt, Militäreinsatz, Medienmanipulation. Der G8 Gipfel aus Sicht des Anwaltlichen Notdienstes.
617: LEGEBEKE, GERARD & HAN VAN DE WIEL. - Olie op de golven. De Golfoorlog als hulpbronnenconflict.
13345: LEGGETT, JEREMY. - Uit de olie.
6202: Leggewie, Claus. - Die Globalisierung und ihre Gegner.
6605: LEHMANN-RUSSBÜLDT, OTTO. - Revolutie voor den vrede. Geautoriseerde vertaling van Albert de Jong.
6602: LEHMANN-RUSSBÜLDT, OTTO. - De bloedige internationale der bewapenings-industrie.
7593: LEHNHERR, RENE. - Asyl in der BRD.
19360: LEHNING, ARTHUR. - De draad van Ariadne. Essays en commentaren.
1599: LEHNING, ARTHUR. - Radendemocratie of staatscommunisme. Marxisme en anarchisme in de Russische Revolutie.
1598: LEHNING, ARTHUR. - De draad van Ariadne. Essays en commentaren.
1597: LEHNING, ARTHUR. - Amsterdam, 8 januari 1976.
5976: LEHNING, ARTHUR. - De tocht naar Ithaka. Beschouwingen over politiek en cultuur.
8285: LEHNING, ARTHUR & ANTON CONSTANDSE. - Anarcho-syndikalisme.
15283: LEHNING, ARTHUR. - Inleiding van: BAKOUNINE, MICHAIL. Étatisme et anarchie. Traduit par Marcel Body. Introduction de Arthur Lehning.
12731: LEHNING, A. & H. WIELEK & P.H. BAKKER SCHUT. - Duitsland: voorbeeld of waarschuwing?
8350: LEHNING, ARTHUR. - De vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman.
20770: LEHNING, ARTHUR. - From Buonarroti to Bakunin. Studies in international socialism.
17482: LEHNING, ARTHUR. - Anarchismus und Marxismus in der russischen Revolution.
9506: LEHNING, ARTHUR. - De arbeid vrij.
5703: LEHOUCK, FERNAND. - Van apathie tot strijdbaarheid. Schets van een geschiedenis van de Belgische vakbeweging 1830-1914.
11140: LEIBFRIET, STEPHAN. - Wider die Untertanenfabrik.
19869: LEIBSON, BORIS. - Anarchismus, Trotzkismus, Maoismus.
5400: LEIDIGKEIT, KARL-HEINZ (red.). - Der Leipziger Hochverratsprozess vom Jahre 1872.
7758: LEIH, H.G. - Marx.
5704: LEIJNSE, F. e.a. - Werkende jeugd in de klassenmaatschappij.
8639: LEITHAUSER, THOMAS e.a. (red.). - Produktion, Arbeit, Sozialisation.
11634: LELY, VAN DER, E.H.F. - Vrede als opgave en uitdaging.
792: LELYVELD-VISSER 'T HOOFT, M.A.M. - Calcutta, hoe te overleven? Gedichten en teksten.
2033: LEMAIRE, TON. - Over de waarde van kulturen.
13309: LEMMNITZ, ALFRED & HEINZ SCHÄFER. - Politische Ökonomie des Kapitalismus.
9715: LEMMNITZ, ALFRED. - Der Arbeitslohn im Kapitalismus.
15241: LEMONCHECK, LINDA. - Dehumanizing women. Treating persons as sex objects.
10301: LENDERS, JAN e.a. - Taal, arbeidersklasse, ongelijkheid. Een kritiek op de theoretische en practische vooronderstellingen van de sociolinguistiek.
8914: LENHARDT, GERO (red.) - Der hilflose Sozialstat - Jugendarbeitslosigkeit und Politik
14292: LENIN, W.I. - Ausgwählte Werke.
13948: LENIN. - Over de religie.
3950: LENIN, V.I. - Staat und Revolution.
3962: LENIN, W.I. - De proletarische revolutie en de renegaat Kautsky.
21364: LENIN, W.I. - Karl Marx. Marxistische Bibliotheek 3.
21365: LENIN, W.I. - De proletarische revolutie en de renegaat Kautsky. Marxistische Bibliotheek 8.
3964: LENIN, W.I. - Für und wieder die Bürokratie. Schriften und Briefe 1917-1923.
13561: LENIN, V.I. - On proletarian internationalism.
4857: LENIN, W.I. - Ausgewählte Werke in 12 Bänden. Deel 3 en 5.
11390: LENIN, V.I. - La revolucion proletaria y el renegado Kautski.?
11620: LENIN, W.I. - Über die Gewerkschafts bewegung, Band 2.
7818: LENIN, W.I. - Materialismus und Empiriokritizismus. Kritische Bemerkungen über eine reaktionäre Philosophie.
7871: LENIN, W.I. - Über den Kampf um den Frieden.
20072: LENIN, V.I. - Economics and politics in the era of the dictatorship of the proletariat.
7843: LENIN, W.I. - Über den Marxismus.
13596: MARX & ENGELS & LENIN. - Über den sozialistischen Aufbau.
6972: LENIN, V.I. - Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus; Karl Marx; Über den Staat.
3972: LENIN, W.I. - Über die Religion.
3960: LENIN, W.I. - Ausgewählte Werke in drei Bänden.
3957: LENIN, W.I. - Materialismus und Empiriokritizismus. Kritische Bemerkungen über eine reaktionäre Philosophie.
17580: LENIN. - De opbouw van het socialisme. Marxistische bibliotheek 22.
9862: LENIN, W.I. - Brief an einen Genossen. Über unsere organisatorischen Aufgaben.
13936: LENIN. - Kenschets van de economische romantiek.
13940: LENIN. - De economische inhoud van het narodisme en de kritiek in het boek van de heer Stroewe.
14770: LENIN, W.I. - Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus.
17942: LENIN, N. & G. SINOWJEW. - Gegen den Strom.
3160: LENIN, W.I. - Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung.
10006: LENIN, W.I. - Karl Marx.
3961: LENIN, W.I. - Ausgewählte Werke in sechs Bänden + Register.
3306: LENIN, W.I. - Keuze uit zijn werken. 3 delen.
5203: LENIN, W.I. - Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung.
19039: LENIN, W.I. - Staat en revolutie. De leer van het marxisme over de staat en de taak van het proletariaat in de revolutie. Marxistische bibliotheek 5.
11480: LENIN, W.I. - Die grosse Initiative.
11481: LENIN, W.I. - Über die Aufgaben der III. Internationale.
11477: LENIN, W.I. - Über wissenschaftliche Arbeitsorganisation.
11479: LENIN, W.I. - Die Aufgaben der Jugendverbände.
13248: LENIN, W.I. - Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme. Marxistische Bibliotheek 15.
18471: LENIN. - Lenin. Ons program. Marxisme en revisionisme. Fotografische herdrukken uit de uitgave: W.I. Lenin, Marx Engels Marxisme, Moskou 1962. Pegasus, Amsterdam 1969.
18371: LENIN, W.I. - Karl Marx. Marxistische Bibliotheek 3.
18368: LENIN, W.I. - Karl Marx, Friedrich Engels. Een inleiding tot het marxisme.
18920: LENIN, W.I. - Over de commune van Parijs. Marxistische bibliotheek 12.
4514: LENIN, W.I. - Gegen den Revisionismus.
7120: LENIN, W.I. - Verzamelde werken in twaalf delen. Deel 1, 3, 4, 6.
14399: MARX & ENGELS & LENIN. - Über den sozialistischen Aufbau.
8817: LENIN. - Materialisme en Empiriokriticisme. Kritische opmerkingen bij een reactionaire filosofie.
3959: LENIN, W.I . & A.M. GORKI. - Brieven, herinneringen, documenten.
14290: LENIN, W.I. - Über den Staat.
14291: LENIN, W.I. - Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky.
7296: LENIN, V.I. - Het bankroet van de tweede internationale.
5105: LENIN, W.I. - Ausgewählte Werke in drei Bänden.
9427: LENIN, V.I. - Over kunst en literatuur.
7844: LENIN, W.I. - Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demonkratischen Revolution.
4406: LENIN. - Over de eenheid van de internationale communistische beweging.
10503: LENIN, W.I. - Over het zogenaamde vraagstuk van de markten.
19185: LENIN, W.I. - An die revolutionäre Arbeiter der Welt.
19482: MARX & ENGELS & LENIN. - Moral, wie sie die Kommunisten auffassen.
19616: LENIN, N. - De diktatuur van het proletariaat. Haar economische en politieke verhoudingen.
19861: LENIN, W.I. - Vergleichendes Inhaltsverzeichnis zu den Werken W.I. Lenins.
19873: LENIN, W.I. - Der Imperialismus als Höchstes stadium des Kapitalismus.
9604: LENIN. - De economische inhoud en het narodisme en de kritiek erop in het boek van de heer Stroeve.
9606: LENIN, W.I. - Über die Jugend
9876: LENIN, W.I. - Kritische Bemerkungen zur nationalen Frage.
21092: Institute of Marxism Leninism (CPSU) (red.). - The general council of the first international 1871-1872. Minutes.
13960: DE GRONDSLAGEN VAN HET MARXISME-LENINISME. - De communisten en hun vaderland, de democratie en de vrede.
14562: DE GRONDSLAGEN VAN HET MARXISME-LENINISME. - De communisten en hun vaderland, de democratie en de vrede.
4986: LENK, KURT (red.). - Ideologie.
3150: LENK, KURT & FRANZ NEUMANN. - Theorie und Soziologie der politischen Parteien. Band 1 & 2.
3881: LENK, KURT. - Marx in der Wissenssoziologie.
3166: LENK, HANS (red.). - Technokratie als Ideologie.
15176: LENK, KURT (red.). - Ideologie.
10998: LENSINK, JOS. - Het waagstuk van de omvattende rede.
8701: LENSTRA, RINZE. - Anarchisme en syndicalisme in Spanje.
20426: LENZ, J. - Proletarische Politik im Zeitalter des Imperialismus und der sozialistischen Revolution.
10676: FRAPÉ LÉON. - De bewaarschool.
20415: LEONHARD, WOLFGANG. - Das kurze leben der DDR.
11447: LEONIDOV, O. - Peking Divisionists.
17411: Leontjef, A. - Beginselen der economie. De ontwikkelingsgang van het kapitalisme
12229: LEPENIES, WOLF. - Soziologische Anthropologie. Materialien.
7859: LEPENIES, WOLF & HELMUT NOLTE. - Kritik der Anthropologie. Marx und Freud. Gehlen und Habermas. Über Aggression.
8687: LEPP, IGNACE. - Noden en verwachtingen van het proletariaat.
9109: LEPSZY, NORBERT. - Regierung, Parteien und Gewerkschaften in den Niederlanden.
19424: LERUMO, A. - Fünfzig Jahre Kampf der Südafrikanischen Kommunistischen Partei. 1921-1971.
8890: LESER, NORBERT. - Die odysee des marxismus. Auf dem weg zum sozialismus.
14515: LESSING, DORIS. - Das Fünfte Kind.
20516: LESSING, DORIS. - African stories.
20518: LESSING, DORIS. - A Ripple from the Storm.
3436: LESSING, DORIS. - The Four-Gated City.
20514: LESSING, DORIS. - A proper marriage.
3434: LESSING, DORIS. - Nine African Stories.
3431: LESSING, DORIS. - Het gouden boek.
8714: LESSING, DORIS. - Die Memoiren einer Überlebenden.
17703: Lest, J.C.C. v.d. - Literatuurstudie inzake onmaatschappelijkheid. Een literatuurstudie over het vraagstuk der onmaatschappelijkheid, ten behoeve van het gemeentebestuur van Tilburg
18106: Lestapis, S. De. - Geboortebeperking.
4450: LESTER, JULIUS. - ...slaaf te zijn.
5792: LESTER, W.R. - Natuurwetten in het sociale leven. Voordracht gehouden op het Internationaal Congres ter bevordering van grondwaardebelasting en vrijhandel, gehouden te Kopenhagen in Juli 1926.
7946: LETTAU, REINHARD. - Täglicher Faschismus.
11998: LETTVIN, MAGGIE. - Maggie`s Woman`s book.
10933: LEURDIJK, D. (red.). - Bondgenoten in veiligheid. Het Palme rapport.
14818: LEURDIJK, D. - Eén wereld, één toekomst. Kiezen voor delen?
17749: LEUVEN, W. VAN. - Breed marxistisch klasse-inzicht?
19345: LEUVEN, W. VAN. - Breed marxistisch klasse-inzicht?
9682: ANTI-MILITARISTISCH BURO LEUVEN. - Plicht… wat plicht? Niks plicht!!
9114: KATHOLIEK SERVICE INSTITUUT VOOR LEVENSHERVORMING. - Ervarend leren. Gebaseerd op de pedagogische ideeën van Paulo Freire.
12851: LEVINSON, CHARLES. - Valium zum beispiel.
8503: LEVINSON, CHARLES - Kapitaal, inflatie en de multinationale ondernemingen.
3509: LEVTSJEV, LJOEBOMIR. - Caprices en andere gedichten.
21279: LEVY, CARL (red.). - Socialism and the intelligentsia 1880-1914.
21014: LÉVY, THIERRY. - Plutôt la mort que l'injustice. Au temps des procès anarchistes.
19915: LEVY, ANDREA. - Small Island.
10504: LEWIN, MOSHE. - De laatste strijd van Lenin.
7628: LEWIN, LEONARD C. (red.). - Het Iron Mountain rapport. Over de mogelijkheid en wenselijkheid van vrede.
272: LEWIN, HUGH. - Bandiet. Zeven jaar in een Zuid-Afrikaanse gevangenis.
10807: MORUS / RICHARD LEWINSOHN. - Achter de schermen. De groten der wereldeconomie.
18624: MORUS / RICHARD LEWINSOHN. - Achter de schermen. De groten der wereldeconomie.
4718: LEWIS, SASHA GREGORY. - Sunday's Women. A Report on Lesbian Life Today.
14264: LEWIS, GEOFFREY. - Turkey.
4719: LEWIS, SASHA GREGORY. - Zondagsvrouwen. Een openhartig boek van en over lesbische vrouwen en hun strijd om erkenning.
11458: LEWIS, EDWIN C. - Developing woman's potential.
10274: LEY, GERD DE (red.). - Het antivrouwen boekje.
19824: LEY, HERMANN. - Zum Hegel verständnis unsere Zeit.
7220: KLEIN & LEY (red.). - Friedrich Engels und moderne Probleme der Philosophie des Marxismus.
5073: LEYDESDORFF, LOET e.a. - Philips en de wetenschap.
2338: LEYDESDORFF, SELMA. - Verborgen arbeid, vergeten arbeid. Een verkenning in de geschiedenis van de vrouwenarbeid rond negentien-honderd.
9072: LEYDESDORFF, LOET. - Werknemers en het technologisch vernieuwingsbeleid.
11265: LI-SWO, SJI. - Het komplot van München 1938 en het failliet van de 'ontspannings'-politiek.
5401: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE. - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in nederland.
17461: Kwee Swan Liat. - China. Zevenhonderd miljoen mensen in beweging.
14393: LIBERTAD! - 18. März. Bundesweiter Aktionstag. Solidarität miet den politischen Gefangenen und gegen staatliche Unterdrückung.
19619: LIBOUREL, J.E.H. - Open brief aan Zijne Excellentie Dr. H. Colijn.
13106: ARS AEQUI LIBRI. - De dagvaarding. Het proces tegen de staat inzake de plaatsing van kruisraketten.
2339: LICHTHARDT, CHRISTIANE. - Laut(er) starke mädchen.
3882: LICHTHEIM, GEORGE. - George Lukács.
11917: LICHTHEIM, GEORGE. - Das Konzept der Ideologie.
3883: LICHTHEIM, GEORGE. - Lukács.
21093: LICHTHEIM, GEORGE. - George Lukács.
14917: LICHTHEIM, GEORGE. - Marxism in modern France.
21379: LIEBKNECHT, KARL. - Reden und Aufsätze.
15284: LIEBKNECHT, KARL. - Gesammelte Reden und Schriften Band 4 IV.
5402: LIEBKNECHT, WILHELM. - Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten. Band 1: 1862-1878.
4185: LIEBKNECHT, KARL. - Studies over de bewegingswetten van de maatschappelijke ontwikkeling.
18801: LIEBKNECHT, KARL. - Politische Aufzeichnungen aus seinem Nachlaß. Geschrieben in den Jahren 1917-1918.
17440: LIEBKNECHT, KARL. - Briefe aus dem Felde, aus der Untersuchungshaft und aus dem Zuchthaus.
8228: SOCIALISTISCHE LIEDEREN. - Socialistische liederenbundel.
4770: LIEDTKE, MAX. - Pestalozzi.
9733: LIEMPT, AD VAN & GER VAN WESTING. - Klem in de draaideur. Arthur Docters van Leeuwen en het Ministerie van Justitie 1995-1998.
8319: FEMSOC SCHRIJFCOLLECTIEF VLIJTIG LIESJE - Van binnen uit. Vrouwen over welzijnswerk en zelforganisatie.
20307: LIFE. - Hungary's fight for freedom.
3216: ARABISCHE LIGA. - Arabische visie.
5995: COORNHERT LIGA. - Alternatieve justitiebegroting 1984.
9888: LIGT, BART DE. - Kerk, cultuur en samenleving. Tien jaren strijd.
7248: LIGT, BART DE. - Bart de Ligt 1883-1938.
7310: LIGT, BART DE. - Profeet en volksfeest. Rede naar aanleiding van het verzoekvan de algemeene synode der Nederlandsche hervormde kerk om den 16den nov. 1913 het onafhankelijkheidsfeest godsdienstig te vieren.
20432: LIGT, BART DE. - Naar een vrije orde.
12485: LIGT, BART DE. - Vrede als daad. Eerste deel.
1600: LIGT, BART DE. - De intellectuelen en de moderne oorlog.
1602: LIGT, BART DE. - Een wereldomvattend vraagstuk - Gandhi en de oorlog.
12973: LIGT, BART DE. - Erasmus.
19880: LIGT, BART DE. - Anarchisme en Revolutie.
12627: LIGT, BART DE. - Mobilisatie tegen den oorlog!
18146: LIGT, BART DE. - Wereldcrisis en wijsbegeerte.
12605: LIGT, B. DE. - De wedergeboorte van Maria.
10183: LIGT, BART DE. - Bart de Ligt 1883-1938.
9687: LIGT, BART DE. - Anarchisme en Revolutie.
12486: LIGT, BART DE. - Vrede als daad. Tweede deel.
17495: Ligtenberg, Christina. - De armezorg te Leiden tot het einde van de 16e eeuw. Proefschrift
273: LIJPHART, AREND. - Machtsdeling - de oplossing voor Zuid-Afrika?
19683: LILAR, SUZANNE. - À propos de Sartre et de l' amour.
2341: LILAR, SUZANNE. - Het paar.
13279: LILLY, W.S. - De revolutie en hare doorwerking. III: 1 de kunst 2 de democratie
13225: LIMACO. - De werkelijkheid achter de schijn.
9365: LIMACO. - Wereldbeeld 1988.
6525: Limbacher, Katja (red.). - Das Madchenkonzentrationslager Uckermark.
14482: ANTI-FASCISTISCH FRONT LIMBURG. - Driemaandelijks tijdschrift. Nr. 1 september 1985.
3754: LINDAU, RUDOLF. - Probleme der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung.
5706: LINDEN, J.M. VAN DER. - Spelregels bij arbeidsconflicten. Een SMO studie.
12548: LINDEN, WIM J. VAN DER e.a. (red.). - Kent China zijn grenzen?
13875: LINDSTROM, MARTIN. - Brand Sense, sensory secrets behind the stuff we buy.
15058: LINGSMA, TJITSKE & GERRIT PAS. - Recht op bescherming. Naar een humaan en rechtvaardig asielbeleid in Europa en Nederland.
18516: De Nieuwe Linie. - Macht. Verslagboek van het congres Politiek-economisch netwerk in Nederland gehouden op woensdag 19 januari 1972 in de Tweede Kamer
17691: LINK. - Link, onafhankelijk en verdomd arbeidsintensief studententijdschrift #7, 9, 11, 12.
18934: Linnér, Birgitta. - Sex and society in Sweden.
5284: LINNHOFF, URSULA. - Die neue Frauenbewegung USA-Europa seit 1968.
2344: LIPMAN-BLUMEN, JEAN & JESSIE BERNARD (red.). - Sex Roles and Social Policy. A Complex Social Science Equation.
11611: LIPPAY, Z. - Über die faschistische Herrschaft der Bourgeoisie.
47: LISSAGARAY. - Der Pariser Kommune-Aufstand. Mit einem Vorwort von K.H.Wolf und einen Anhang: Briefe von Karl und Jenny Marx über die Kommune.
830: LISSAK, MOSHE. - Military Roles in Modernization. Civil-Military Relations in Thailand and Burma.
1926: LITTEL, ROBERT. - The Czech Blackbook. Prepared by the Institute of History of the Czechoslovak Academy of Sciences.
9266: LITTEN, JENS. - Eine verpaßte revolution?
18976: LITWACK, LEON F. - Been in the storm so long. The aftermath of slavery.
18603: Liwicka, Jadwiga (red.). - Mother and child care in Poland.
20603: LLOSA, MARIO VARGAS. - Het paradijs om de hoek.
551: LLOSA, MARIO VARGAS. - De cultuur van de vrijheid. The culture of freedom.
2346: LLOYD, TREVOR. - Vrouwen in opstand. De internationale suffragettebeweging.
19900: LODGE, DAVID. - Thinks.
14890: LOEBL, EUGEN. - Stalinism in prague: the loebl story.
7389: LOEFFEN, ROB & WIL VAN DER SCHANS. - Nederland open U - Noodzaak en mogelijkheden van een ander migratiebeleid.
18723: Loenen, J.H.M.M. - Over het onderscheid tussen een wetenschappelijk en een niet-wetenschappelijk deel der wijsbegeerte
15291: LOESJE. - Loesje.
20508: LOEWENSTEIN, FREUD ANDREA. - This place.
12921: LOGNOTA. - Elke student een eigen inkomen.
6526: Lokin, Rutger & Marc Ouwerling. - De stilte en de echo. Een fotoreportage van de overblijfselen van de Duitse vernietigingskampen in Polen.
12895: LOMBARDI, M.M. - Elizabeth Bishop: The geography of gender.
18007: Lombroso, Paola. - De vrouw.
20705: LONDON, ARTHUR G. - Spanje…
10228: LONDSDALE, K. - Is Vrede Mogelijk?
1818: LOO, VILAN VAN DE. - Moet terug. Privaat eigendom. De roof, het zoekraken en de uiteindelijke terugkeer van de IAV-archieven.
10174: LOON, MARJA VAN & GIJS VAN DEN HEUVEL. - Met Superman naar Sesame Street.
2861: LOONEN, NARD. - What a wonderful world? Macht en belang in Pasolini's Salò.
18149: Loopuit, Jos. - Het anarchisme in de arbeidersbeweging.
19671: LOOS, KARIN. - Die soziale und rechtliche Situation von Flüchtlingen. Grundlagen für die Praxis.
15236: LOPATA, HELENA Z. - Occupation: housewife.
6203: Lopez Levy, Marcela. - We are millions. Neo-liberalism and new forms of political action in Argentina.
506: LOREIS, HECTOR-JAN. - Van hongerlijder tot verzetsleider.
20074: LOSEY, JOSEPH. - The assassination of Trotsky.
19479: LOSOWSKI, A. - Karl Marx und die Gewerkschaften.
5403: LOTSY, J. P. e.a. - De toekomst der maatschappij. Negen voordrachten gehouden voor de ""Amsterdamsche studenten vereen. voor sociale lezingen"".
20966: LOTTER, CHRISTOPH & SUSANNE PETERS (red.). - The changing European security environment.
5404: LOUIS, PAUL. - Histoire du socialisme en France. Depuis la Révolution jusqu'a nos jours.
11121: LOUISSE, W.J. - Bewapening en werkgelegenheid.
5405: LOUW, ANDRÉ VAN DER. - Rood als je hart. Een geschiedenis van de AJC (A.J.C.)
13250: LOUZON, ROBERT. - l'ère de l`impérialisme.
20997: LOVELOCK, JAMES. - The ages of Gaia. A biography of our living Earth.
2350: LOVENDUSKI, JONI & JILL HILLS (red.). - The Politics of the Second Electorate, Women and Public Participation.
9945: LOVINS, ARMORY B. - Sanfte Energie. Das Programm für die energie- und industriepolitische Umrüstung unserer Gesellschaft.
1711: LOW, ROBERT. - La passionara, the spanish firebrand.
14842: Low, Mary & Juan Brea. - Rotes Notizbuch. Spanien 9.8. - 28.12.1936.
20949: LOW, MARY & JUAN BREÁ. - Carnets de la guerre d'espagne.
12069: LOWE, ADOLPH. - Politische Ökonomie. Geschichte und Kritik.
1605: LOZADA, J. RODOLFO. - Simon Bolivar.
13904: LUBBERS, MIRANDA. - The social fabric of the classroom, Peer relations in secondary education.
15137: LUCASSEN, LEO & HENK VAN HOUTUM. - Voorbij Fort Europa. Een nieuwe visie op migratie.
2078: LUCASSEN, JAN & RINUS PENNINX. - Nieuwkomers. Immigranten en hun nakomelingen in Nederland. 1550-1985.
9412: LUCASSEN, JAN & RINUS PENNINX & VAN VELZEN & ZWINKELS. - Trekarbeid. Van de Middellandse Zeegebieden naar West-Europa.
20528: LUCCIONI, MAARTJE. - Alles anders.
20529: LUCCIONI, MAARTJE. - Wie nu geen huis heeft.
7699: LÜCKENHAUS, ALFRED. - Mao Tse Tung.
11087: LÜDEMANN, ERNST. - Die Wirtschaft kapitalistischer Länder in Zahlen.
4453: LUDWIG, ED & JAMES SANTIBANEZ. - The Chicanos. Mexican American Voices.
20403: LUDWIG, EMIL. - Stalin.
12058: LÜHRS, GEORG e.a. (red.). - Kritischer Rationalismus und Sozialdemokratie.
20476: LÜHRS, A. - Burgerlijk en socialistisch denken.
12887: LUKÁCS, GEORG. - Der junge Marx.
21089: LUKÁCS, GEORG. - Geschichte und Klassenbewusstsein. Studien über marxistische Dialektik.
12057: LUKÁCS, GEORG. - Solschenizyn.
12228: LUKÁCS, GEORG. - Marxismus und Stalinismus. Politische Aufsätze. Ausgewählte Schriften IV.
3885: LUKÁCS, GEORG. - Ästhetik. Band IV.
3884: LUKÁCS, GEORG. - Ästhetik. Band II.
11502: LUKÁCS, GEORG. - Lenin.
19471: LUKÁCS, GEORG. - Geschichte und Klassenbewusstsein. Studien über marxistische Dialektik.
19867: LUKÁCS, GEORG. - Kunst und objektive Wahrheit.
9216: LUKACS, JOHN. - Konflikte der Weltpolitik nach 1945. Der kalte Krieg.
20582: LUKS, LEONID. - Entstehung der kommunistischen Faschismustheorie. Die Auseinandersetzung der Komintern mit Faschismus und Nationalsozialismus 1921-1935.
18387: LUKYANOV, ANATOLY. - Promoting democracy. Deeper democracy means stronger socialism.
19929: LUMEY, JAN VAN. - Erotiek en extase. Een boek over antieke en moderne liefde.
13369: LUNATSCHARSKI, ANATOLI. - Profile der Revolution.
9281: LUNATSCHARSKI, ANATOLI. - Die Revolution und die Kunst. Essays. Reden. Notizen.
12664: LUNE, P.H. VAN (red.). - 1885-1985. Onderling fonds voor zieken Noordhorn.
19749: LUNING, MARGREET. - Politie en Surinamers. Een attitude-onderzoek bij de Amsterdamse geüniformeerde politie in 1974/1975.
20221: LUNN, EUGENE. - Prophet of Community. The Romantic Socialism of Gustav Landauer.
474: LUSMORE. - Onder de verzengende Peruaanse zon.
13397: LUTTIKHUIZEN, H. VAN. - Bestrijd fascisme nu.
7460: LUTTIKHUIZEN-DEVRIES, A. VAN. - Feiten over autochtonen en allochtonen.
8697: LUTZ, F.A. (red.). - Ostasien. Tradition und Umbruch.
15090: LUTZKER, EDYTHE. - Medical education for women in Great Britain.
18492: LUURTSEMA, FRANS. - Jeugd in de branding.
12413: LUXEMBOURG, ROSA. - Réforme ou révolution ? Les lunettes anglaises - Le but final.
7135: LUXEMBURG, ROSA. - Massastaking, partij en vakbonden.
7137: LUXEMBURG, ROSA. - Politische Schriften III.
7136: LUXEMBURG, ROSA. - Orde heerst in Berlijn.
21299: LUXEMBURG, ROSA. - Ich war, Ich bin, Ich werde sein.
4176: LUXEMBURG, ROSA. - Politische Schriften II.
7130: LUXEMBURG, ROSA. - Briefe aus dem Gefängnis.
17812: LUXEMBURG, ROSA e.a. - Rosa Luxemburg und die Oktoberrevolution 1917.
9235: LUXEMBURG, ROSA. - Der 1. Mai. Kampftag der Arbeiterklasse.
9432: LUXEMBURG, ROSA. - Politische Schriften.
14587: LUXINGER, J. - Drie Nederlanders bestrijden Japan.
5109: LYONS, JOHN. - Chomsky.
18290: Lysen, A. - Individu en gemeenschap
7383: TIJDSCHRIFT PERSPEKTIEF. SOCIALISTISCH MAANDBLAD. (SOCIALISTISCH PERSPEKTIEF.) - jaargang 1 #1,3,4.
6465: Steungroep Maarten. - Gestraft zonder veroordeling. De uitlevering van Maarten Blok aan Zweden.
10467: MAAS, G. - Kroniek van de februari-staking 1941.
10645: MAAS, GERARD. - Tijgers in tanks. Tegenstellingen in het Midden-Oosten.
9168: MAAS, P.F. - Sociaal-Democratische gemeentepolitiek 1894-1929.
14797: MAASSEN, HANNS (red.). - Brigada Internacional ist unser Ehrenname… Erlebnisse ehemaliger deutscher Spanienkämpfer.
8722: MAATJE, CINDY. - Wereldvrouwenmars. Solidair over de grenzen heen tegen armoede en geweld.
11392: MAN VROUW MAATSCHAPPIJ. - M.V.M. M.E.R.K. toch hoe sterk, 47 x tegen het zere been, ervaringen van de meld- en regelkamer.
2360: MAN VROUW MAATSCHAPPIJ. - Tussen konfrontatie en samenwerking. Vijftien jaar pennetrekken door de aktiegroep Man Vrouw Maatschappij.
2359: MAN VROUW MAATSCHAPPIJ. - Tien over tijd 1968-1978.
8623: MAN VROUW MAATSCHAPPIJ. - Ganzenbordgroep … en verder.
4339: MABEY, RICHARD. - The pollution handbook.
8965: VARGA & BETTELHEIM & MACCIO. - Sowjetunion und China. Zwei Wege des sozialistischen Aufbaus.
2353: MACCIOCCHI, MARIA ANTIONETTA. - Der Franzosische Maulwurf. Eine politische Reise.
2354: MACCIOCCHI, MARIA ANTIONETTA. - Vrouwen en fascisme.
18291: Mácha, Karel. - Individuum und Gesellschaft.
18023: MACHIAVELLI. - Der Fürst.
20217: MACHIAVELLI. - De heerser.
8362: MACINTYRE, ALASDAIR. - Herbert Marcuse.
12819: MACKAY, JOHN HENRY. - De Vrijheidzoeker.
11711: MACKAY, JOHN HENRY. - De Anarchisten.
5979: MACKAY, JOHN HENRY. - Max Stirner. Sein leben und sein werk.
20211: MACKAY, JOHN HENRY. - Max Stirner. Sein Leben und sein Werk.
20500: MACKENZIE, W.J.M. - Biological ideas in politics.
14641: MACKIE, LINDSAY & POLLY PATTULLO. - Women at work.
18263: Mackintosh, J.M. - Housing and family life
20656: MADDISON, ANGUS. - Ontwikkelingsfasen van het kapitalisme.
11654: MADELIN, LOUIS. - La Revolution.
7320: MADSEN, AXEL. - Simone de Beauvoir & Jean-Paul Sartre.
20172: FRANCE SOIR MAGAZINE. - Les journées de mai.
13202: MAGDOFF, HARRY. - The age of imperialism. The Economics of U.S. Foreign Policy.
9499: MAGDOFF, HARRY & MANDEL e.a. - Wat is imperialisme?
13628: MAGEE, JOHN. - Northern Ireland: Crisis and Conflict
19651: ROSS MAGGIE. - Pillars of flame. Power, priesthood and spiritual maturity.
11443: MAGUIRE, JOHN. - Marx's Paris writings.
3385: MAHLERT, KARL-HEINZ e.a. (red.). - Karl Marx und Friedrich Engels. Ihr Leben und ihre Zeit.
4456: MAIROWITZ, DAVID ZANE. - The Radical Soap Opera. An Impression of the American Left from 1917 tot the Present.
20860: MAITRON, JEAN. - Ravachol et les anarchistes.
8491: MAJAKOWSKI, WLADIMIR. - Werke. Werkausgabe in zehn Bänden.
20224: MAKHNO, NESTOR. - Mijn bezoek aan het Kremlin.
20216: MALATESTA, ERRICO. - Anarchismus-Syndikalismus.
20204: MALATESTA, ERRICO. - Anarchismus und Gewalt.
4360: SAHABAT ALAM MALAYSIA. - Pesticide dilemma in the Third World. A case study in Malaysia.
13649: MALETESTA, ERRICO (Malatesta- - De Anarchie. Haar mogelijkheid en noodzakelijkheid.
18419: Malinowski, Bronislaw. - Kultur und Freiheit
18946: Malinowski, Bronislaw. - Sitte und Verbrechen bei den Naturvölkern.
7704: MALLET, SERGE. - De nieuwe arbeidersklasse, samenvatting en kritiek. 2 bijlagen: Technici in China.
552: MALLEY, FRANCOIS. - Inquiétante Amérique Latine.
18219: MALLOCK, W.H. - Critisch onderzoek van het socialisme.
5409: MAN, HENDRIK DE. - Herinneringen.
5407: MAN, HENDRIK DE. - De psychologie van het socialisme.
21373: MAN, HENDRIK DE. - Herinneringen.
21372: MAN, HENDRIK DE. - Arbeidsvreugde.
5406: MAN, HENDRIK DE. - Arbeidsvreugde.
5408: MAN, HENDRIK DE. - Herinneringen.
5451: MAN, HENDRIK DE. - Socialisme en marxisme. Verslag van eene voordracht voor de Socialistische Studentengroep te Parijs, op 23 januari 1928. Vertaling uit het Fransch door Gust de Muynck.
8782: MAN, HENDRIK DE. - De socialistische idee.
20714: MAN, HENDRIK DE. - De psychologie van het socialisme.
7181: MAN, HENDRIK DE. - De socialistische idee.
17772: MAN, HENDRIK DE. - Geschiedenis der vakbeweging. Beknopte inhoud van een kursus in tien lessen.
9094: MAN, HENDRIK DE. - Opbouwend socialisme.
9313: MAN, HENDRIK DE. - De socialistische idee.
7568: MANDEL, ERNEST. - Traité d'économie marxiste tome 1 et 2.
6104: MANDEL, ERNEST. - Inleiding in de marxistiese ekonomie.
3897: MANDEL, ERNEST. - Kritiek op het eurokommunisme.
3890: MANDEL, ERNEST. - Het laatkapitalisme. Proeve van een marxistische verklaring.
2984: MANDEL, ERNEST. - Marxistische Wirtschaftstheorie.
18112: MANDEL, ERNEST. - From Stalinism to Eurocommunism.
3887: MANDEL, ERNEST. - De EEG en de rivaliteit Europa - Amerika.
10591: MANDEL, ERNEST e.a. - Die Aktion 210. Genozid, Antisemitismus, Israël-Palästina.
10516: MANDEL, SALLY. - Uit het leven van een getrouwde vrouw.
19759: MANDEL, ERNST & R. DUTSCHKE & J. ROBINSON. - Marxistische economie erkend.
12414: MANDELA, NELSON. - Daarom ben ik bereid te sterven. En 6 Zuidafrikaanse vrijheidsliederen. Nederlands gesproken door Rolf Coppes.
4975: MANDER, ANICA VESEL & ANNE KENT RUSH. - Feminisme als therapie.
18800: Mandere, G.J. van der (red.). - Politieke encyclopedie
48: MANDIN, LOUIS e.a. - Histoire des Révolutions de Cromwell a Franco.
21138: MANDT, HELLA. - Tyrannislehre und Widerstandsrecht.
622: MANESH, SHAROG HESHMAT. - Zoon van de zon. Een geschiedenis van de Iraanse cinema 1904-1996.
1607: MANGASARIAN, M.M. - De Wereld zonder God.
10487: IL MANIFESTO. - Notwendigkeit des Kommunismus. Die Plattform von 'Il Manifesto'.
5016: MANN, MICHAEL. - Klassebewustzijn en revolutionair perspectief.
3351: MANN, VICTOR. - Aufruhr. Funfzehn Geschichten.
19165: MANNHEIM, KARL. - Diagnosis of our time. Wartime essays of a sociologist. (1943)
20683: MANNING, A.F. (red.). - Ooggetuige Midden Oosten. De geschiedenis van het conflict in het Midden Oosten in raportages en documenten.
3900: MANSCHOT, HENK. - Althusser over het marxisme.
21051: MANUEL, FRANK E. (red). - Utopias and utopian thought.
1783: MARBOLD, JOHANNES & GERALD W. HORSTEN. - Als die Nachtigallen Schlugen.
2168: FANTIFA MARBURG. - Kameradinnen. Frauen stricken am Braunen Netz.
10877: MARCHETTI, VICTOR & JOHN MARKS. - De CIA en de spionagecultus.
13216: MARCHMONT, ARTHUR W. - In de klauwen der revolutie.
18472: MARCU, VALERIU. - Lenin. Samenzweerder en dictator in het oosten.
12915: MARCU, VALERIU. - de verdrijving der Joden uit Spanje.
19647: MARCUSE, HERBERT. - Psychoanalyse und Politik.
13661: MARCUSE, HERBERT. - Kultur und Gesellschaft 1.
12975: MARCUSE, HERBERT. - Kultur und Gesellschaft 2.
6503: MARCUSE, HERBERT. - Das Ende der Utopie.
18635: MARCUSE, HERBERT. - Revolution Today. In: New Left Review, nr. 56 (juli-augustus 1969).
5157: MARCUSE, HERBERT. - Kultur und Gesellschaft 1 & 2.
12193: MARCUSE, HERBERT. - Der eindimensionale Mensch.
2154: MARCUSE, HERBERT. - Geweld en Vrijheid. Politieke opstellen.
8542: MARCUSE, HERBERT & ALFRED SCHMIDT. - Existenzialistische Marx-Interpretation.?
5410: MARCY, MARY E. - You have no country! Workers' struggle against war.
21130: MARE, A.J. DE. - Lijst der geschriften van en over Eduard Douwes Dekker.
20691: MARIE, JEAN-JACQUES. - La guerre civile russe 1917-1922. Armées paysannes rouges, blanches et vertes.
20410: MARIE, JEAN-JACQUES. - Lénine. La révolution permanente.
507: MARIGHELA, CARLOS. - Terwille van de bevrijding van Brazilië.
738: MARIJNISSEN, INEKE & PAUL OFFERMANS. - Onderwijs in China.
13051: MARIJNISSEN, JAN. - Samen leven kan je niet alleen.
8750: DESMOND. MARILYNN. - Reading Dido. Gender, textuality, and the medieval Aeneid.
19991: MARINEAU, MICHELE. - De weg naar Chilifa.
17647: Mark, Bernard. - Der Aufstand im Warschauer Ghetto. Entstehung und Verlauf.
14196: MARKEN, J.C. VAN. - Uit het fabrieksleven. Delft 1869-1905.
18386: MARKEN, J.C. VAN. - Uit het fabrieksleven. Delft 1869-1905. Eerste Deel.
17626: MARKEN, J.C. VAN. - De werkstaking te Almeloo.
4059: MARKO, KURT. - Sic et Non - Kritisches Wörterbuch des sowjetrussisches Marxismus-Leninismus der gegenwart.
3901: MARKOVIC, MIHAILO. - De revolutionaire weg van bureaukratie naar zelfbestuur.
1608: MARKUS, CYRIL. - Bespiegelingen over het links-epidemies verschijnsel.
1987: TIJDSCHRIFT MARQUETALIA. - Voor landbouw en politiek #1,2,4,5,6
19660: MARRUS, MICHAEL R. - Die Unerwünschten (The Unwanted). Europäische Flüchtlinge im 20. Jahrhundert.
12187: MARSCH, WOLF-DIETER. - Hoffen worauf? Auseinandersetzung mit Ernst Bloch.
18604: Marsden, Dennis. - Mothers alone. Poverty and the fatherless family.
20729: MARSDEN, PHILIP. - De strijders van de steppe.
4437: MARSHALL, PETER. - Demanding the impossible. A history of anarchism.
2365: MARSHALL, KATE. - Real freedom. Women's liberation and socialism.
2366: MARTELEUR, AMANDA. - 1217 Vrouwen van nu.
20408: MARTENS, PIM & CHIUNG TING CHANG (red.). - The social and behavioural aspects of climate change. Linking vulnerability, adaptation and mitigation.
13480: MARTIN LÜDKE, W. (red.). - Theorie der Avantgarde. Antworten auf Peter Burgers Bestimmung von Kunst und bürgerlicher Geselschaft.
12711: Martin, Brian. - Strip the Experts.
19680: MARTIN, JAMES J. - Männer gegen den Staat. Die Vertreter des individualistischen Anarchismus in Amerika 1827-1908. Band 2.
3598: MARTIN, S. & S. PAST. - The Ease of Mind.
19909: MARTIN, CLAUDE. - André Gide par lui-même.
13508: MARTINET, J. - Brieven van H.N. Werkman 1940-1945.
430: MARTINEZ, ANA GUADALUPE. - In de gevangenissen van El Salvador.
429: MARTINEZ, ANA GUADALUPE. - Die geheimen Kerker El Salvadors. Das Zeugnis der Comandante Guerrillera.
14356: MARTY, ANDRE. - Lenin en onze tijd.
14304: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Feuerbach. Gegensatz von materialistischer und idealistischer Anschauung.
15229: MARX, KARL. - Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Zweiter Band.
3693: MARX, KARL. - Texte zu Methode und Praxis II 2. Pariser Manuskripte 1844.
3748: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Over het anarchisme.
3745: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - De Duitse Ideologie deel I : Feuerbach.
4862: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Marx Engels Werke MEW 1,3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29.
3639: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS & LENIN. - Über die Frau und die Familie.
18891: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Religion ist das Opium des Volks.
19477: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Über Religion.
12608: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Pressefreiheit und Zensur.
19470: MARX, KARL. - Zur Kritik der politischen Ökonomie.
5975: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Band 4.
7428: MARX, KARL. - Texte zu Methode und Praxis I 1. Jugendschriften 1835-1841.
21290: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Marx Engels Werke MEW 3.
8250: MARX, KARL. - Het kapitaal. Een kritische beschouwing over de economie. Deel 1 Het produktieproces van het kapitaal.
10210: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Briefe an A. Bebel, W. Liebknecht, K. Kautsky und Andere, Teil 1, 1870-1886.
14193: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Band 1.
20567: MARX, KARL. - Het kapitaal. Een kritische beschouwing over de economie. Deel 1 Het produktieproces van het kapitaal.
7159: MARX, KARL. - De Joden-questie. Kritiek op het Jodendom, het Christendom en den Staat. Vertaling van J.K. RENSBURG.
20443: MARX, KARL. - Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhon's Philosophie des Elends.
7160: MARX, KARL. - Ökonomisch-philosophische Manuskripte. Geschrieben von April bis August 1844. Nach der Handschrift.
3674: MARX, KARL. - Briefe an Kugelmann.
11928: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Die Deutsche Ideologie. Bücherei des Marxismus-Leninismus 29.
6997: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Über Religion.
3676: MARX, KARL. - Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band.
17479: MARX, KARL. - Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band. Erster Teil Buch III: Der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion. Zweiter Teil. Buch III: Der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion.
3747: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer und Konsorten.
6955: MARX, KARL. - Briefe an Kugelmann.
19385: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Briefwechsel. 1. Band 1844-1853.
19386: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Briefwechsel. 2. Band 1854-1860.
10415: MARX, KARL. - Loon, prijs en winst.
10499: MARX, KARL. - Brieven aan Kugelmann.
11692: MARX, KARL. - De Burgeroorlog in Frankrijk.
21210: MARX, KARL. - Die Frühschriften.
21286: MARX, KARL (red.). - Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue. Eingeleitet von Karl Bitter.
14346: MARX, KARL. - Kritiek op het program van Gotha. Marxistische Bibliotheek nr. 13.
11505: MARX, KARL. - De brieven van Karl Marx. Samengesteld door S.K. Padover.
3003: MARX, KARL. - Kritik des Gothaer Programms.
7098: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. I.K LUPPOL (red.). - Über Kunst und Literatur. I.K. Luppol (red.).
7152: MARX, KARL. - Het kapitaal. Een kritische beschouwing over de economie. Deel 1 Het produktieproces van het kapitaal.
7807: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Band 3.
7806: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Band 2.
3677: MARX, KARL. - De armoede van de filosofie.
6992: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Über Religion.
3750: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Über Ludwig Feuerbach.
7141: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Brieven over het historisch materialisme.
7150: MARX, KARL. - De achttiende Brumaire van Louis Bonaparte.
17971: MARX, KARL. - Het kapitaal. Een kritische beschouwing over de economie. Deel 1 Het produktieproces van het kapitaal.
21289: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Manifest der Kommunistischen Partei. Reproduktion des Erstausgabe 1848. Kommunistisches Manifest
7732: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Het communistisch manifest.
17358: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Marx Engels Werke MEW 26.1.
17887: MARX, KARL. - Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozess des Kapitals.
15275: MARX, KARL. - Het Kapitaal.
3379: MARX, KARL & FREDERICK ENGELS. - Collected Works. Volume 8 1848-1849.
3694: MARX, KARL. - Texte zu Methode und Praxis III 3. Der Mensch in Arbeit und Kooperation. Aus den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie 1857/58.
11622: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Ansprachen der Zentralbehörde an den Bund der Kommunisten vom Jahre 1850.
12907: MARX, KARL. - Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band.
17859: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Ausgewählte Briefe.
19481: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Irland. Insel in Aufruhr.
3688: MARX, KARL. - Lohnarbeit und Kapital.
3691: MARX, KARL. - Misère de la philosophie.
12906: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Marx Engels Werke MEW 21.
18757: MARX, KARL. - Van republiek tot dictatuur.
3684: MARX, KARL. - Geheime diplomatie in de XVIIIe eeuw.
11592: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. MANFRED KLIEM (red.). - Über Kunst und Literatur.
18038: MARX, KARL. - Die Frühschriften.
12930: ACTUEL MARX. - #48, 49, 50.
20400: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Das kommunistische Manifest.
2929: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Gesamtausgabe (MEGA). Briefe bis April 1846. Tekst und Apparat. III. Abteilung Band 1.
19387: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Briefwechsel. 3. Band 1861-1867.
3689: MARX, KARL. - Loon, prijs en winst.
3690: MARX, KARL. - Loonarbeid en kapitaal.
3695: MARX, KARL. - Voor-kapitalistische maatschappijvormen.
8438: MARX, KARL. - Das Kapital. Band 2. Zweiter Band.
8499: MARX, KARL. - Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Zweiter Band.
8501: MARX, KARL. - Kritik des Gothaer Programms.
9175: MARX, KARL. - Enthüllungen über den Kommunistenprozeß zu Köln. Mit Einleitung von Friedrich Engels und Dokumenten.
9277: MARX, KARL. - Les luttes de classes en France. Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte.
9492: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - De Duitse Ideologie deel I : Feuerbach.
9822: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Marx und Engels über das reaktionäre Preussentum.
4977: MASCARPONE. - Gebroken wit. Politiek van de kleine verhalen.
9323: MASON, PHILIP. - Patterns of dominance.
2367: MASRY, YOUSSEF EL. - De onderdrukking van de Arabische vrouw.
12983: MASRY, YOUSSEF EL. - De onderdrukking van de Arabische vrouw.
3475: MASSINGHAM, H.W. (red.). - Labour and protection.
18866: Massizzo, A.I.V. (red.). - Rapport statistisch onderzoek intellectuelen 1966
17677: Masters, William H. e.a. - Die sexuelle Reaktion
21352: MASTERS, WILLIAM H. & VIRGINIA E. JOHNSON. - Homoseksualiteit.
11827: MASUCH, MICHAEL. - Politische Ökonomie der Ausbildung. Lernarbeit und Lohnarbeit im Kapitalismus.
19760: MASUI, M. - Ongehuwd moeder. Sociologische analyse van een wordingsproces.
20131: MATELSKI, MAAIKE. - Constructing civil society in Myanmar: struggles for local change and global recognition.
20851: MATHAUSER, ZDENEK. - Die Kunst der Poesie. Stufen, die zur Oktober-Dichtung hinführten.
18438: Mathiez, Albert. - La révolution française, tome 1,2,3
5017: MATTHES, JOACHIM (red.). - Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologentages in Bamberg 1982.
5230: MATTHIJSEN, J.W. - Democraten, vereenigt U. En streeft naar samenwerking van alle progressieve partijen.
18073: MATTHIJSEN, J.W. - Een Loon-enquete. Onderzoek naar den invloed van het loon op de werkgelegenheid in de industrie
7535: MATTHÖFER, HANS - Bundesminister für Forschung und Technologie. - Kernenergie. Eine Bürgerinformation.
7161: MATTICK, PAUL. - Spontanität und Organisation. Vier Versuche über praktische und theoretische Probleme der Arbeiterbewegung.
18414: MATTICK, PAUL. - Kritik an Herbert Marcuse. Der eindimensionale Mensch in der Klassengesellschaft.
17470: Matuszewski, Ryszard. - Contemporary Polish Writers
4006: MAVRAKIS, KOSTAS. - Du trotskysme. Problèmes de théorie et d'histoire.
15200: MAY, ELMAR. - Che Guevara.
15237: MAY, LARRY & ROBERT STRIKWERDA (red.). - Rethinking masculinity. Philosophical explorations in light of feminism.
17690: MAYER, GUSTAV. - Friedrich Engels, eine Biographie. Band 1.
12186: MAYER-TASCH, P.C. - Politische Theorie des Verfassungsstaates.
10427: MAYER, GUSTAV. - Friedrich Engels, eine Biographie. Band 1 und 2.
11784: MAYER, GUSTAV. - Radikalismus, Sozialismus und bürgerliche Demokratie.
14158: MAZIMBU. - Een voorschot op bevrijd Zuid-Afrika.
21249: MBEKI, GOVAN. - South Africa: the peasant's revolt.
806: McCANN, EAMONN. - War and an Irish town. New edition.
3444: McCARTHY, MARY. - Eerste persoon meervoud.
854: McCARTHY, MARY. - Vietnam.
8558: McCARTHY, MARY. - The Mask of the State: Watergate Portraits.
10331: McCELLAND, DAVID C. - The achieving society.
431: McCOLM, BRUCE. - El Salvador: Peaceful revolution or armed struggle?
14798: McCORD, NORMAN. - Strikes.
2368: McCORDUCK, PAMELA & NANCY RAMSEY. - De toekomst van de vrouw. Een prognose in viervoud.
4341: McCOY, MICHAEL & PATRICK McCULLY. - Weg van Rio. Aktiegids milieu en ontwikkeling.
2369: McCRINDLE, JEAN & SHEILA ROWBOTHAM. (red.). - Dutiful Daughters. Women talk about their lives.
8637: FREEMAN & CAMERON & McGHIE. - Studie zur chronischen Schizophrenie.
15084: McGREGOR HELLSTEDT, LEONE. - Women physicians of the world. Autobiographies of medical pioneers.
9403: McINNES, NEIL. - The communist parties of western Europe.
10649: McINTOSH, M. - De staat en de onderdrukking van de vrouw.
9409: McKEACHIE, W.J. & C.L. DOYLE. - Psychology.
20699: McLELLAN, JOSIE. - Antifascism and memory in East Germany. Remebering the International Brigades 1945-1989.
10267: McLELLAN, DAVID. - Marx. Leben und Werk. Aus dem Englischen von Otto Wilck.
15233: McMILLAN, CAROL. - Women, reason and nature.
18033: McSHERRY, J. PATRICE. - Predatory States. Operation Condor and covert war in Latin America.
7538: MEAD, MARGARET. - Man en vrouw. Een studie over de sexen in een veranderende wereld.
18521: MEAD, MARGARET. - Male and female. A study of the sexes in a changing world.
2370: MEBANE, MARY E. - Mary, wayfarer: an autobiography.
4061: MECHANICUS, PHILIP. - Russische reisschetsen.
2371: MECHELEN, RENÉE VAN. - Uit Eigen Beweging. balans van de vrouwenbeweging in Vlaanderen 1970-1980.
17338: SOCIAAL CULTURELE MEDEDELINGEN. - Van de gemeenten Amsterdam e.a. gebundeld in 13 delen 1945-1978.
739: MEDEMA, NIES. - Het geheim van mevrouw Li. Portretten van Chinese vrouwen.
4025: MEDVEDEV, ROY A. - Let history judge. The Origins and Consequences of Stalinism.
10694: MEDVEDEV, ROY. - Het socialisme in het westen en de dictatuur van het proletrariaat.
3591: MEDVEDEV, ZJORES. - Tien jaar na Ivan Denisovitsj.
14832: MEER, FATIMA. - Higher than hope. Nelson Mandela.
5411: MEER, TOM VAN DER e.a. - De S.D.A.P. (SDAP) en de kiesrechtstrijd. De ontwikkeling van de sociaal-democratie 1894-1913.
9341: MEER, MARC VAN DER & SMIT, EVERT. (red.) - Innovatie of imitatie? CAO-vernieuwing op ondernemingsniveau.
8548: MEERDINK, J. (red.). - ""Lieverkoekjes hebben ze niet"". Meisjes over de jeugdhulpverlening: een verkennend onderzoek naar hun ervaringen en meningen.
20738: MEERSHOEK, GUUS. - De geschiedenis van de Nederlandse politie. De Gemeentepolitie in een veranderende samenleving.
20970: MEERSSCHE, PAUL VAN DE. - De Europese integratie 1945-1970.
10042: MEERTENS, P.J. e.a. (red.). - Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland. Deel 3.
21090: MEERTENS, P.J. e.a. (red.). - Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland. Deel 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Compleet
6448: MEERTENS, P.J. e.a. (red.). - Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland. Deel 8.
5793: MEERTENS, PIET. - In het voetspoor van Henriëtte Roland Holst. Radicalen & Religieuze Socialisten in Nederland..
5412: MEERTENS, P.J. e.a. (red.). - Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland. Deel 1,2,3,4,5,6,7,8.
11671: MEERTENS, P.J. e.a. (red.). - Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland. Deel 1,2,3,4,5,6,8.
12285: MEERTENS, P.J. e.a. (red.). - Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland. Deel 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Compleet
1831: MEESTER, J. - Verslag van een dictatuur. Twee jaar leven onder de Griekse junta.
12: MEETER, E. - Holland. Kranten, kerkers en koningen.
6654: MEGENS, INE. - American aid to NATO allies in the 1950s. The Dutch case.
7782: MEHNERT, KLAUS. - Moskau und die Neue Linke. Wie reagieren die Hüter der Weltrevolution auf die jungen Revolutionäre im Westen?
10646: MEHNERT, KLAUS. - Peking und Moskau.
6740: MEHNERT, KLAUS. - Der Sowjetmensch.
19950: MEHRING, FRANZ. - Zur Preussischen Geschichte. Von Tilsit bis zur Reichsgründung.
7991: MEHRING, FRANZ (red.). - Gesammelte Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels. 1841 bis 1850. Erster Band: Von März 1841 bis März 1844. Zweiter Band: Von Juli 1844 bis November 1847. Dritter Band: Von Mai 1848 bis Oktober 1850.
11229: MEHRING, FRANZ. - Die Lessing Legende.
7264: MEHRING, FRANZ. - Geschichte der Deutschen Sozialdemokratie. Erster Teil 1830-1863. Zweiter Teil 1863-1891.
3904: MEHRING, FRANZ. - Die Lessing Legende.
5414: MEHRING, FRANZ. - Geschichte der Deutschen Sozialdemokratie.
3785: MEHRING, FRANZ. - Karl Marx. Geschiedenis van zijn leven.
5111: MEHRING, FRANZ. - Gesammelte Schriften band 3, 4, 8, 9, 12, 13.
8781: MEHRING, FRANZ. - Deutsche Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts.
13667: MEHRING, FRANZ. - Werkauswahl I.
10745: MEHRING, FRANZ. - Aufsätze zur Geschichte der Philosophie.
5413: MEHRING, FRANZ. - Geschichte der Deutschen Sozialdemokratie. Erster Teil 1830-1863. Zweiter Teil 1863-1891.
20347: MEHRING, FRANZ. - Zur Deutschen Geschichte bis zur Zeit der Französischen Revolution 1789. Gesammelte Schriften Band 5.
19346: MEHRING, FRANZ. - Zur Deutschen Geschichte.
19348: MEHRING, FRANZ. - Aufsätze zur Geschichte der Philosophie.
8780: MEHRING, FRANZ. - Zur Geschichte der Philosophie.
8920: MEHRING, FRANZ (red.). - Briefe von Ferdinand Lassale an Karl Marx und Friedrich Engels. 1841 bis 1850. Vierter Band: Von Februar 1949 bis Juli 1862. Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lasalle, IV.
14434: MEIER, HELMUT & WALTER SCHMIDT (red.). - Geschichtsbewusstsein und sozialistische Gesellschaft.
21149: MEIJ, H. WOLFGANG VAN DER. - Rusland en het nihilismus.
2372: MEIJEL, SUN VAN (red.). - Vrouwendomicilie en mannendominatie.
17854: MEIJENFELDT, GENERAAL-MAJOOR M.H. VON. - Kernontwapening. Utopie of realiteit?
17853: MEIJENFELDT, GENERAAL-MAJOOR M.H. VON. - Bewapening en veiligheid.
6791: MEIJENFELDT, GENERAAL-MAJOOR M.H. VON. - Kernontwapening. Utopie of realiteit?
13552: MEIJER, JAAP. - J.K. Rensburg (1870-1943). Een joodse graalzoeker.
5888: Meijer, Martha. - Grondrecht en wisselgeld. Aziatische en westerse visies op de waarde van de rechten van de mens.
21124: MEIJER, J. - Sleutels tot Sranan.
10711: MEIJER RANNEFT, J.W. - De weg voor Indië.
19951: MEIJER, JAAP. - Hoge hoeden/ lage standaarden. De Nederlandse Joden tussen 1933 en 1940.
5415: MEIJER, W.H. - Terugblik. Herinneringen van een sociaal-democraat.
2376: MEIJERS, DEBORAH. - De vrouw een godin, de kunst een god. Over vrouwenstudies en het symbolisties vrouwbeeld.
13378: MEIJS, MARCEL & JAN PRINS. - Wapenproduktie en werkgelegenheid.
11495: MEILOF, JAN (red.). - Rondzendbrief stichting onderzoek AJC februari 1982.
20160: MEILOF, JAN. - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918-1959.
10477: MEILOF-WITTE, NOOR e.a.(red.) - Achter onze botte vaan. Een beel van de Arbeiders Jeugd Centrale 1918-1959.
4657: MEINEN, ANNEMIEK. - Beter werken door samenwerken in de hulpverlening bij seksueel geweld.
21020: MEISSNER, JOACHIM e.a. (red.). - Gelebte Utopien. Alternative Lebensentwürfe.
8654: MEIßNER, HERBERT. - Konvergenztheorie und Realität.
7902: MEISTER, ALBERT & DESROCHE & GAUMONT & POULAT. - Études sur la tradition Française de l'association ouvrière.
7894: MEISTER, ALBERT. - Associations coopératives et groupes de loisirs en milieu rural.
11585: HARTIG A. & G. SCHNEIDER & M. MEITZEL. - Großbürgerliche Aufklärung als Klassenversöhnung: Voltaire.
9793: STICHTING MELANIA. - Eten voor de wereld.
12431: MELGOENOV, S.P. - De roode tereur in Rusland.
501: MELLAH, SALIMA. - Algerien. Momentaufnahmen aus einem Land in Aufruhr.
3786: MELLINK, A.F. - Het Europese Socialisme van de Negentiende Eeuw. Friedrich Engels.
4978: MEMBRECHT, STEVEN. - Een waarachtige driehoek. Eenzaamheid, schuld, angst.
19821: MENARD, LOUIS. - Prologue d'une révolution février-juin 1848.
740: MENDE, TIBOR. - Die chinesische Revolution.
146: MENDE, TIBOR. - De l'aide a la recolonisation. Les leçons d'un echec.
20891: MENDEL, HERSH. - Mémoires d'un révolutionnaire juif.
10728: MENDELSOHN, EVERETT e.a. (red.). - The social production of scietific knowledge.
4343: MENDES, CHICO. - Rettet den Regenwald!
12491: MENGER, ANTON. Vert. W.H. VLIEGEN. - Nieuwe zedeleer.
11031: MENJO, TILJI. - Tears from Palestinian children to God.
15169: MENNICKE, C.A. - Sociale Paedagogie.
7881: MENSCHIK, JUTTA. - Feminismus. Geschichte, Theorie, Praxis.
4179: MENSCHIK, JUTTA (red.). - Grundlagen-texte zur Emanzipation der Frau.
14455: MENSCHIK, JUTTA. - Gleichberechtigung oder Emanzipation? Die Frau im Erwerbsleben der Bundesrepublik.
5923: HUMANISTISCH OVERLEG MENSENRECHTEN. - HOM rapport gericht landenbeleid over 1983.
20951: EUROPE REVUE MENSUELLE. - La commune de Paris.
11720: MENZEL, WOLFGANG (red.). - Reformieren, Manipulieren, Integrieren. Imperialistische Klassenpolitik unter Anpassungszwang.
5650: NATIONALE BOND MERCURIUS e.a. - Kantoorbedienden enquete 1926. Arbeidsvoorwaaden van kantoorbedienden.
2378: MERENS, D. (red.). - Aletta en later.
20168: MERGAERT, LUT. - The reality of gender mainstreaming implementation. The case of the EU Research policy.
20861: MÉRIC, VICTOR. - Les Bandits tragiques.
14833: MERTEN, PETER. - Anarchismus und Arbeiterkampf in Portugal.
17956: Mertens, A.Th.L.M. e.a. - De patiënt als gezinslid. Toelichting op de sociaal-geneeskundige status ten behoeve van de Nijmeegse semi-artsen voor hun stage bij de huisarts
4459: MERTENS, D. - In Memoriam Martin Luther King.
17604: Mertens, A.Th.L.M. - De sociale geneeskunde in ontwikkeling. Oratie
6095: MERWE, JAAP VAN DE. - Gij zijt kanalje ! heeft men ons verweten. Het proletariërslied in Nederland en Vlaanderen.
10587: MERY, MICHEL. - Pyrexia.
9292: MESSAOUDI, KHALIDA. - In gesprek met Elisabeth Schemla. Het verzet van een Algerijnse vrouw.
12280: MESSER, E. - Dr. Willem Drees.
8631: MESSINNE, JULES. - Emile Vandervelde. Ein grosser Belgier.
8385: DE METAAL. - Waar ben ik aan toe...? Populaire uiteenzetting van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de Grootmetaalnijverheid.
5615: ALGEMENE NEDERLANDSE METAALWERKERSBOND. - Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalwerkersbond 1886-1936.
3180: MÉTELLUS, JEAN. - Duisternis over Jacmel. Roman uit Haïti.
18153: Methorst, H.W. - Het bevolkingsvraagstuk
10806: METSELAAR, GERARD e.a. - Flexible response. Het 'aangepaste antwoord' en de Nederlandse repliek.
20876: METT, IDA. - Souvenirs sur Nestor Makhno.
19351: Mette, A. (red.). - Zur Stellung der Lehre I.P. Pawlows in der heutigen Wissenschaft
283: METTEN, ALMAN & PAUL GOODISON. - Fighting for Apartheid: A Job for Life. European Citizens in the South African Defence Force.
14277: METZ, PAMELA K. & JACQUELINE L. TOBIN. - Tao van vrouwen.
701: METZGER, J. & M. ORTH & C. STERZING. - Westbank und Gaza - Streifen unter israelischer Besatzung.
9329: MEULENBELT, ANJA. - De ziekte bestrijden, niet de patiënt. Over seksime, racisme en klassisme.
2380: MEULENBELT, ANJA. - Casablanca - of de onmogelijkheden van de heteroseksuele liefde.
6228: MEULENBELT, ANJA. - De tweede intifada.
1527: MEULENBELT, ANJA. - Kleine voeten, grote voeten. Vrouwen in China.
18098: MEULENBELT, ANJA. - De schaamte voorbij. Een persoonlijke geschiedenis.
3447: MEULENBELT, ANJA. - Ich wollte nur dein Bestes.
3448: MEULENBELT, ANJA (red.). - Wie weegt de woorden. De auteur en haar werk.
7768: MEULENKAMP, JAAP. - Wie willen boas blieven. De Oostgroninger landarbeidersstaking van 1929.
10997: MEURS, F. VAN. - Van onderdaan tot burger. Een verdediging van de medezeggenschap bij de openbare diensten en bedrijven, geschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen 1935 door F. van Meurs.
11455: MEVIS, ANNETTE. - In verloren minuten, dagboeken en herinneringen van vrouwen.
4431: MEWIS, KARL. - Im Auftrag der Partei. Erinnerungen.
9112: MEYENFELDT, GENERAAL-MAJOOR H.H.VON. - Kernontwapening. Utopie of realiteit.
20487: MEYER, M. WILH. - Hoe de wereld ontstaan is.
12686: MEYER, THOMAS. - Der Zwiespalt in der Marx'schen Emanzipationstheorie.
20718: MEYER, THOMAS e.a. (red.). - Lexikon des Sozialismus.
2748: MEYER, THOMAS. - Fundamentalismus. Aufstand gegen die Moderne.
13470: MEYERDING, JANE - Geweldloosheid opnieuw opeisen. Enkele gedachten voor feministiese vrouwen die zich geweldloos opstelden, en omgekeerd.
342: MEYGAARDEN, JAAP VAN. - Zambia.
10293: MEYIER, FENNA DE. - Het leven gaat door.
7978: MEYSENBUG, MALWIDA. - Memoiren einer Idealistin.
19416: MICHAILOV, IVAN. - September 1923. Der Erste antifaschistische Aufstand.
20564: MICHÉA, JEAN-CLAUDE. - Orwell, anarchiste Tory. Suivi de: à propos de 1984.
13831: MICHEL, KARL MARKUS. - Die Sprachlose Intelligenz.
14907: MICHELET, JULES. - Histoire de la révolution française. Tome 4.
14908: MICHELET, JULES. - Histoire de la révolution française. Tome 3.
4063: MICHELET, JULES. - Martelaren van Rusland.
19919: MICHELS, PETER M. - Rastafari.
5417: MICHIELSE, H.C.M. - Socialistische vorming. Het instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924-1940) en het vormings- en scholingswerk van de nederlandse sociaal-democratie sinds 1900.
14551: MICHIELSEN, PETER. - Verworpen en ontwaakt.
5709: MICHIELSEN, LEO. - Geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging. Deel 1, 2, 3A, 3B.
10721: MICHIELSEN, H.L.C. - Übersicht über die deutsche Literatur.
9241: MIDDEL, BERT. - De nieuwe elite van de PvdA.
5113: MIDDELAAR, LUUK VAN. - Politicide. De moord op de politiek in de Franse filosofie.
3280: MIDDELL, EIKE e.a. - Exil in den USA. Kunst und Literatur im antifaschistischen Exil 1933-1945 in sechs Bänden, Band 3.
11191: MIDDENDORP, W. - Vrede door strijd. Indonesische mei-rede.
13547: MIEROP, L. VAN. - Geestelijk revolutionair.
3989: MIGNOT, J. - Het Leninisme. Beschouwingen over het wezen en de realiseering van het Leninisme en zijn verhouding tot het doctrinair Marxisme.
19672: FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FLUCHT UND MIGRATION. (FFM). - Ukraine vor den Toren der Festung Europa. Die Vorverlagerung der Abschottungspolitik.
19673: FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FLUCHT UND MIGRATION. (FFM). - Rumänien. Vor den Toren der Festung Europa.
7594: FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FLUCHT UND MIGRATION. - Die Grenze - Fluchtlingsjagd in Schengenland.
20992: MIJNSSEN, IVO. - The quest for an ideal youth in Putin's Russia 1. Back to our future! History, modernity and patriotism according to Nashi, 2005-2012.
4064: MIKHAILOV, N. - Rusland's Glorie.
12488: MIKOYAN, ANASTASE (red.). - Lénine vivant.
13153: MILES, ROSALIND. - Women and power.
2604: MILES, ROSALIND. - Stiefdochters van de tijd.
19447: MILIBAND, RALPH. - Politieke theorie van het marxisme.
20975: MILIBAND, RALPH. - The state in capitalist society.
5231: MILIBAND, RALPH. - De staat in de kapitalistische maatschappij.
9838: NATUUR EN MILIEU. - Verven + Lijmen. Gevaren voor mens en milieu.
20628: COMMISSIE LANGE TERMIJN MILIEUBELEID. - Het milieu: denkbeelden voor de 21ste eeuw.
10414: MILIEUDEFENSIE. - Water, mensenrecht of handelswaar.
14064: MILIEUDEFENSIE. - Schoon Waterboek.
12794: DE KLEINE AARDE & MILIEUDEFENSIE. - Kleinschalig.
12791: TIJDSCHRIFT MILIEUDEFENSIE - Jaargang 10.
12792: TIJDSCHRIFT MILIEUDEFENSIE - Jaargang 9, # 4-10
20191: FRIENDS OF THE EARTH NETHHERLANDS / MILIEUDEFENSIE. - Sustainable conumption. A global perspective.
4344: MILIEUDEFENSIE. - Een groen begin. Milieuadvies voor vaders en moeders.
9789: MILIEUDEFENSIE. - Milieu en ontwikkeling.
9796: MILIEUDEFENSIE. - Honger. Tien sprookjes de wereld uit.
9895: MILIEUDEFENSIE. - Laat de aarde niet stikken.
9922: MILIEUDEFENSIE. - Een tas vol afval. Een boekje over verpakkingen.
10569: MILIIEUDEFENSIE (ZAGEMA, BERTRAM). - Taking Responsibility. Metal mining, people and the environment.
14181: MILIKOWSKI, H.P. - Het Politieke Systeem in Polen.
12812: VERENIGING DIENSTPLICHTIGE MILITAIREN. - Het leger en de VVDM.
18234: Mill, J. Van. - Het zuidpleinplan. Rotterdams experiment voor heropvoeding van sociaal zwakke gezinnen.
12885: MILLER, JONATHAN. - Marshall McLuhan.
17387: Miller, Reinhold & Günther Hoppe (red.). - Arbeit, Gemeinschaft, Persönlichkeit. Soziologische Studien
8436: MILLER, BARBARA D. - The Endangered Sex. Neglect of Female Children in Rural North India.
9194: MILLER, JUDITH & LAURIE MYLROIE. - Saddam Hussein. Biographie eines Diktators und die Geschichte seines Landes.
18939: MILLETT, KATE. - Sexus und Herrschaft. Die Tyrannei des Mannes in unserer Gesellschaft.
8111: MILLETT, KATE. - Hoogtevrees.
8177: MILLETT, KATE. - Flying.
2607: MILLETT, KATE. - The Basement-Meditations on a human sacrifice.
20209: MILLON, ROBERT P. - Zapata. The ideology of a peasant revolutionary.
17964: Lester en Millot. - De rassen der menschheid. Morphologische en physiologische anthropologie
10333: MILNER, ANDREW. - Culture Materialism.
435: X MIN Y. - Weerwerk. El Salvador.
21102: MINDERAA, P. & HENK MELGERS - Het koor der verschrikking.
13277: MING, J.J. - Socialisme en materialisme.
11451: MING, WANG. - China cultural revolution or counterrevolutionary coup?
13553: MING, J.J. - Het socialisme tegenover godsdienst en christendom.
9559: FATA MINIMA. - Krant rond uitkeringen en arbeidsethos. Vakantienummer.
349: MINTER, BILL. - Zimbabwe of Rhodesïe. Door praten alleen geen bevrijding.
10965: MIRANDA, S.R. DE. - Waarom?? Is zorg voor de werklozen rijkstaak.
10319: MIRANTE, EDITH T. - Burmese Looking Glass. A Human Rights adventure and a jungle revolution.
18105: MIRONENKO, VIKTOR. - Komsomol: initiative, responsibility and creative endeavour.
21228: MITCHELL, JOHN D. (red.). - The red pear garden. Three great dramas of revolutionary China.
20622: MITCHELL, DAVID. - De Spaanse Burgeroorlog. Ooggetuigen spreken na de dood van Franco.
1964: MITCHELL, JULIET. - Woman's Estate.
2611: MITCHELL, JULIET & ANN OAKLEY (red.). - The rights and wrongs of women.
2613: MITCHELL, JULIET. - Vrouw en vrijheid. Er onderuit: strategie voor bevrijding.
2614: MITCHELL, JULIET. - Woman's Estate.
18409: MITSCHERLICH, ALEXANDER. - Krankheit als Konflikt. Studien zur psychosomatischen Medizin, Teil 1 und 2
19080: MITSCHERLICH, ALEXANDER. - Ter verdediging van de psychoanalyse. Vijf pleidooien.
2616: MITSCHERLICH, MARGARETE. - De toekomst is vrouwelijk.
3182: MITTELHOLZER, EDGAR. - Mijn beenderen en mijn fluit.
9298: MITTELSTRASS, JUERGEN. - Methodologische Probleme einer normativ-kritischen Gesellschaftstheorie
3286: MITTENZWEI, WERNER. - Exil in der Schweiz. Kunst und Literatur im antifaschistischen Exil 1933-1945 in sechs Bänden, Band 2.
2617: MITTERAUER, MICHAEL & REINHARD SIEDER. - Vom Patriarchat zur Partnerschaft. Zum Strukturwandel der Familie.
19973: MITULESCU, CATALIN. - The way I spent the end of the world. Comment j'ai fêté la fin du monde.
13346: KPD/ML. - Der Weg der Partei. Deutschland dem deutschen Volk!
6330: MOCH, SUSAN DIEMERT. - Breast Cancer. Twenty Women's Stories. Becoming More Alive Trough The Experience.
5196: MODICK, KLAUS e.a. (red.). - Kabelhafte Perspektiven. Wer hat angst vor neuen Medien.
5420: MODRSHINSKAJA, E.D. e.a. - Ideologie des Sozialdemokratismus in der Gegenwart.
13175: STICHTING WERKENDE MOEDERS. - Moeders willen werken.
12571: MOENS, WIES. - Celbrieven.
8147: MOERLAND, MIRANDA (red.). - De kool en de geit in de Nieuwe Tijd. Wetenschappelijke reflecties op New Age.
3905: MOHL, ERNST THEODOR e.a. - Folgen einer Theorie. Essays über > Das Kapital > von Karl Marx.
8246: MOHOGU, MINDANDA. - De toekomst van Zaïre in het licht van de huidige crisis.
18121: MOISSEYEV, NIKITA. - Man, nature and the future of civilization.
17601: MOK, S. - De vakbeweging. Ontwikkelingsschets en problemen. De Volkspaedagogische Bibliotheek, 9.
21302: ONDERZOEKSGROEP MOL. - Koffie uit El Salvador, de bittere smaak van de landhervormingen.
7327: MOLEN, P. VAN DER. - De hogerhuis-tragedie.
9029: MOLEN, W. VAN DER. - Economische hervormingen in de Sowjet-Unie 1965-1969.
7550: MOLENAAR, FJODOR & JANSEN & JANSSEN. - De vluchteling achtervolgd - de BVD en asielzoekers.
18658: Molière. - Oeuvres complètes de Molière. Deel 1, 2 en 3.
7349: MÖLLER, MONIQUE. - De zaak Noreen Winchester.
20788: MOLNAR, THOMAS. - Kampf und Untergang der Intellektuellen.
5421: MOLYNEUX, MAXINE. - Vrouwen in het socialisme.
2619: MOLYNEUX, MAXINE. - Vrouwen in het socialisme.
17421: Mombert, Paul. - Bevölkerungsentwicklung und Wirtschaftsgestaltung. Zur Frage der Abnahme des Volkswachstums
18293: Mommersteeg, J.A. (red.). - Indonesië. Chronologisch documentair overzicht.
18901: Mommsen, Theodor. - Römische Geschichte
19685: MOMSEN, JANET. M. & JANET TOWNSEND (red.). - Geography of gender in the Third World.
18003: MONEY, JOHN. - Love & love sickness. The science of seks, gender difference, and pairbonding.
18459: Monino, José-Maria. - Le nom de l'homme

Next 1000 books from Boekhandel Rosa[an error occurred while processing this directive]

5/9