De Rijzende Zon (ILAB/LILA)
Poststraat 8, 5038 DH Tilburg, The Netherlands. Tel. +31 13 580 2170            Email: rijzendezon@hotmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11259: Riou, Gaston. - Ellen et Jean en Thébaīde. La Vie de Jean Vaucanson.
5172: E. Ripoll Perellķ, E. - Ampurias. gids en routebeschrijving.
16324: Risch, Paul. - Paul Risch, tekeningen - ontwerpen - wandtapijten.
27137: Risselada, Max en anderen. - Functionalisme 1927-1961. Hans Scharoun versus de Opbouw.
11263: Ristori, B. - The Bay of Islands.
27291: Ritchie Leask, A. - Triple & quadruple expansion engines & boilers and their management.
28148: Ritter, Dr. Heinrich. - Zusätze und Verbesserungen zu den vier ersten Theilen der Geschichte der Philosophie. erster Audgabe.
11265: Ritter, Dr. P. / Küppers, J. / Aardweg, H. van den. - Zķķ is Utrecht bijdragen tot de kennis van deze provincie.
11266: Ritter, Hilda. - Joegoslavisch Borduren. oude motieven opnieuw toegepast.
11268: Rittlinger, Herbert. - Sonnenfahrt in die Provence. FKK.
28488: Rittmann, A. - Die Vulkane am Myvatn in Nord-Ost-Island.
11272: Rivičre, Jacques. - Rimbaud.
11276: Riwkin-Brick, Anna, foto. Säflund, Gösta, text. - Det eviga Grekland.
11278: Rob, Willem / Leertouwer, E. - Spelen en leren spelen. Het spel als opvoedingsmiddel. 2de druk.
11279: Rob, Willem / Leertouwer, E. - Slagbalspelen. tweede druk.
4543: Das, Rudolf en Robbert. - Toekomstbeelden een nieuwe gouden eeuw voor de lage landen / Visions of the future a new golden age for the low countries.
4028: Chaleston. Robert. - World ceramics. An illustrated history. second impression.
11284: Robert Brasillach, počmes / Pierre Fresnay, voix. - Počmes de Fresnes. DISQUE.
11289: Robert-Jones, Philippe. - Le sičcle de Bruegel. la peinture en Belgique au XVIe sičcle. 2e édition.
11288: Robert, Joseph. - Traité théorique et pratique de la transposition musicale.
11296: Robin, gil. - Etudes de nu. avec un portrait de l' auteur par Jean-Louis Model grave sur bois par G. Aubert.
7717: Jonathan Biggs / Bob Robinson. - The pop-up Kama Sutra.
11300: Robiola, Antonmaria, da Aragnano. - Stōria Ebrea.
28457: Roche, Maurice. - Geneeskunde en Paddestoelen.
28321: Des Roches. - Nieuw Nederduytsch en Fransch Woordenboek.
11302: Roddaz, Camille de. - L'art ancien a l'exposition nationale.
11304: Rodenbach, Albrecht. - Gedichten. volledige uitgave.bezorgd en ingeleid door Leo van Puyvelde.
11308: Rodolfi, A. tekst / J. van den Berg, illustraties / Signorina Ines Trojan, gesproken teksten. - Hoor en spreek italiaans.
27063: Rodolico, Francesco. - Ricerche sulle rocce eruttive recenti della Toscana.
11311: Roe, Frank Gilbert. - The North American Buffalo. A Critical study of the Species in its wild State.
4658: De Roeck, Dr. M. / Tilmont, Dr. J. - Algemene Atlas. Verzameling Roland.
11313: Roeland, F.M. - Verzet in het Zuiden.
9416: Maurice Roelants. - Huldiging Leo van Hoorick 6 oktober 1962.
11315: Roelfsema, H. - De kokos-cultuur. derde druk.
11316: Roels, Dr. F. - Handboek der psychologie.
27551: Roemers, Martin. - Kabul. Nederlandse troepen in Afghanistan. Dutch troops in Afghanistan.
11321: Roger Gabert, secrétaire. - Sexologia-Lexikon. sexologie générale - sexualité - contre-sexualite - bibliographie universelle.
11323: Rogers, Agnes / Allen, Frederick. - I Remember Distinctly. A Family Album of the American People in the Years of Peace: 1918 to Pearl Harbour. 1918-1941.
16498: Rogers, J. / Ward, R. - Süleyman the Magnificent. 2nd impression.
27890: Roget, Peter Mark. - Naturlifvets märkvärdigste företeelser inom Vext- och Djur-organismrn.med 15 plancher.
27993: Rohr, Ingvar. - Kyrkorna i Varbergs Kommun.
11329: Roijaards, Herm. Joh., Dr. en hoogleeraar in de godgeleerdheid, te Utrecht. - De Concept-wet omtrent de ondersteuning van behoeftigen, in hare betrekking tot de Diakoniën kerkregtelijk beschouwd.
27254: Rojas, Javier & alii. - EStadio de Atletismo de la Comunidad de Madrid.
27312: Roland, J. - Atlas Général de Géographie physique et politique, ā l'usage de l'enseignement moyen et de l'enseignement normal.
11339: Roland, J. - Atlas Général de Géographie physique et politique, ā l'usage de l'enseignement moyen et de l'enseignement normal.
11347: Rombouts, Fr. S. - Leerboek historische paedagogiek. met 104 portretten.
11349: Romeijn, H. - Gronden der wisselstroomtechniek. leerboek ten dienste van het onderwijs in de electrotechniek.
11350: Romeijn, H. - Gronden der gelijkstroomtechniek. leerboek ten dienste van het onderwijs in de electrotechniek. Deel I + Deel II. derde druk.
11353: Romein, Jan en Annie. - Erflaters van onze beschaving. geillustreerd. 5-de druk. 4 delen.
11356: Römelingh, Dr. J. - De diplomatieke betrekkingen van de Republiek met Denemarken en Zweden 1660-1675.
11357: Romijn, J. - History of a Delft Factory. the Royal Delft Ware Manufactory 'De Porceleyne Fles anno 1653' from the 17th cent. until today.
11358: Romijn, J. - Geschiedenis van een Delftse fabriek. 'De Porceleyne Fles anno 1653' van de 17de eeuw tot heden.
11359: Romijn, J. - History of a Delft factory. 'De Porceleyne Fles anno 1653' from the 17th century until today.
27929: Romin, Karl, bilder / Bergman, C., kortfattad text. - Wisby 30 Bilder.
11360: Romnaes, Nils. - Norway from the air. Second edition.
7820: Jutka Rona. - An imaginary life. Hungarian Photo Album.
11363: Ronald Ruprecht, Vorwort. - Ansätze. Senegalesische Kunst der Gegenwart. 21.2 - 4.4. 1985, Ausstellung im Iwalewa Haus.
11369: Ronkel, Dr. P. van, uitgever. - Maleische verhalen ten dienste van het onderwijs. 5e druk.
28072: Rönnholm, Albin. - Inbjudningsskrift med anledning av Läroverksbyggnadens i Sundvall. Invigning 12 dec. 1927
11373: Röntgen, Jan. - Het schip UTOPIA.
11380: Roode, Ingeborg de / Zoete, Sanny de. - Met Wilhelmina aan tafel. Nederlands gelegenheidsdamast 1898-1998.
11381: Roodenburg, Linda, samenstelling. - Fotowerk publicatie ter gelegenheid van de tentoonstelling, fotografie in opdracht 1986-1992.
11382: Rooderkerk, Jeanne. - Batik met plezier. eenvoudige werkstukken voor iedereen.
11383: Roodhoofd,Sally , Leeuwe, Louis de, Nuijens, J. / en vele anderen. - De Roskam. politiek-satyriek- en humoristisch tijdschrift. verschijnt om de veertien dagen.
11387: Rooijakkers, Gerard. - Eer en schande. Volksgebruiken van het oude Brabant.
11390: Rooijen, Maurits van. redactie. - Steden & hun verleden. de ontwikkeling van de stedelijke samenleving in de Nederlanden tot de 19de eeuw.
15991: Rooijen, Dr. Henri, kruisheer. - Theodorus van Celles. Een tijds- en levensbeeld.
11392: Roojen, Pepin van. - Batik Design.
27649: Roos, Magnus Fredrich. - Christelig Troslära för dem, som i närwarande tid icke wilja låta sig omföra med mångahanda och främmande lärdom. öfwersättning.
23666: Roos, Magnus. - Christliga Morgon- och Afton-Betraktelser för hela året. öfwersättning af L. Westerlund.
27859: Roos, Magnus Friedr. - Förklaring öfwer de Daniels Prophetior, som stråka sig inuti Nya Testamentets Tid...öfwersättning.
11397: Roosen, Maria / Hartog Jager, Hans den / Kruk, Liedeke / Mulligen, Wibo van. - Maria's.
28338: Roosenboom, H. - De dorpsschool in de Meijerij van 's Hertogenbosch van 1648 ror 1795.
11405: Rooy, Mr. A. van. - Nederlandse kerkbouw op een keerpunt.
2264: Ant. L. de Rop. - De Kinderjaren van Groote Mannen. voor jongelieden bewerkt.
11411: Roper, Henry. - The country girl's education.
11412: Ropers, Heinrich. - Les tapis d'Orient. manuel pour amateurs et collectionneurs. 3-e édition.
15287: Rosanov. A. / Butov, P. et alii. - Putevoditel Ekskursii I. / III Réunion Géologique de l'U.R.S.S. Tachkent 1928. Guide des Excursions, livraison I.
11421: Rosberg, J.E. ja S.G. - Suomen Käsikartta / Handkarta över Finland. tionde upplagan. 1;2.000.000.
27844: Rosberg, J.E. ja S.G. - Suomen Käsikartta / Handkarta över Finland. fjärde upplagan. 1;2.000.000.
9279: Marco Rosci. - Mostra del Cerano. catalogo.
11422: Roscoe, Thomas text / Harding, J. drawings. - The tourist in France.
15423: Rosdahl, And., baningeniör. - Karta öfver Ångerman-elfvens, Indals-elfvens och Ljungans Flodområden. Skala 1: 500.000.
26916: Rosen, Eric von. - Bland Indianer. forskningar och äventyr i Gran Chaco.
11425: Rosen, Eric von. - En förgangen värld. Forskningar och äventyr bland Andernas högfjäll.
15515: Rosén, Karl. - Svenska Orter. Atlas över Sverige med ortbeskrivning.
11430: Rosén, Prof. K. / Markman, F.H. - Nordisk familjeboks karta över Sverige.
11429: Rosén, K. Markman, F. - Nordisk Familjeboks Karta över Sverige.
4803: Detlev Rosenbach. - Zwischen Tradition und Moderne. Ölbilder Zeichnungen Graphik Plastik. Katalog 42 Ausgewählte Kunst aus hundert Jahren.
27860: Rosenius, C och Waldenström, P. - Predikningar öfwer Swenska Kyrkans Nya Högmeslotexter. Första årgangen, första delen / andra delen.
11437: Rosenkilde, A. - Anders Tikjob. En jydsk Degns Reiseerindringer. tiende utgave.
17039: Rosenström, P. H. - Alingsås en småstad i bild.
15176: Rosier, F. - Een pelgrimstocht naar Saint-Denis bij Parijs.
11440: Rosita. - Le silence est d'or.
11444: Ross, Heather Colyer. - Bedouin Jewellery in Saudi Arabia.
11445: Ross, J. A. - Euripides, digter en denker met 'n Vertaling van sy Hippolytos.
28121: Ross, Karl Hubert. - Malerische Monumental-Architektur und Volkstümliche Kunst aus Hannover und Braunschweig.
27241: Rosse, Herman. - Plan voor den wederopbouw van de badplaats Scheveningen, een ontwerp van Prof. Herman Rosse.
11447: Rossen, Dr. M. - Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland. een comparatief onderzoek in Tilburg en Enschede ( 1900-1925).
6132: Gioachino Rossini. - Il Turco in Italia. Teatro alla Scala.
11451: ROSSINI, musik. - Isabella, eller Den Heldige List. Syngespil i een Act, ( libretto ) oversat (ved N.T. Bruun ) af det Italienske.
11452: Rossini. - Otello ossia il Moro di Venezia, dramma per musica in tre atti. Othello. ou le more de Venise, tragédie lyrique en trois actes. ( libretto ).
11454: ROSSINI. - La Gazza Ladra oder die diebische Elster. + Der Barbier von Sevilla. Opern für das Pianoforte ohne Text. ( Lieferung 17 + 10 ).
11457: Rostock, Xenius. - Danmark. Haandbog for rejsende. femte udgave. III. Del; Fyn, Langeland og Aerø Sønderjylland.
11458: Rostock, Xenius. - Danmark. Haandbog for rejsende. I. Del; København og Nordøstsjælland med 6 kort. femte udgave.
27669: Roth, Dr. Magnus . - Geografisk Atlas för Folkskolor och Allmänna Läroverkens lägre klasser. åttonde upplagan. Roth's Skolatlas No 2.
11470: Roth, Dr. Magnus / tillökad.... av Hans Ahlmann och Sixten Samuelsson. - Geografisk Atlas för Allmänna Läroverken. Roth's Skolatlas No 1. sjuttonde upplagan. Innehåller med bikartor 170 kartbilder.
14542: Roth, Dr. Magnus, tillökad och reviderad av Otto Nordenskjöld och Sixten Samuelsson. - Geografisk Atlas för Allmänna Läroverken. Roth's Skolatlas No 1. tolvte upplagan. andra tryckningen.
11469: Roth, Dr. Magnus / tillökad.... av Otto Nordenskjöld och Sixten Samuelsson. - Geografisk Atlas för Allmänna Läroverken. Roth's Skolatlas No 1. femtonde upplagan.
11479: Roth, Dr. Magnus . - Geografisk Atlas för Folkskolor och Allmänna Läroverkens lägre klasser. ny upplaga. Roth's Skolatlas No 2.
11473: Roth, Dr. Magnus. - Karta öfver Malmöhus Län. med härads- och sockengränsersamt nyaste stadsplaner.
11463: Roth, Dr. Magnus / Kempe, Arvid. - Geografisk Atlas för Allmänna Läroverken. Roth's Skolatlas No 1. Sjunde upplagan.
27667: Roth, Dr. Magnus . - Geografisk Atlas för Folkskolor och Allmänna Läroverkens lägre klasser. trettonde upplagan. Roth's Skolatlas No 2.
11467: Roth, Dr. Magnus / tillökad.... av Otto Nordenskjöld och Sixten Samuelsson. - Geografisk Atlas för Allmänna Läroverken. Roth's Skolatlas No 1. tionde upplagan.
11484: Rothaug, Joh. - Stummer Studien-Atlas für das Kartenzeichnen. Ausgabe C. Fluss- und Geländekarten.
11487: Rottier, Dr. H. / Ramakers, J. - Metropolis. Paris. London. Randstad Holland. Rhein-Ruhr-Gebiet. New York. Atlanta.
27722: Rouault, Georges. - Miserere. foreword by Anthony Blunt.
4660: de Roüen, L., Baron d'Alvimare. - Recueil de Réfutations des principales objections tirées des sciences.... incrédulité moderne.
18504: Roukes, Heinen anderen. - Product Design. eindexamen vrije kunst arnhem 2006.
11489: Rousseau, J.J. - L'homme moral opposé ā l'homme physique. ( dans tome 32. )
4661: De Rouvre, Eduard : text / Gras, Enrico / Craveri, Mario : photographs. - L'empire du soleil. Peru.
11493: Roux, Julie ( rédaction ). - Les Chemins se Saint-Jacques de Compostelle.
11496: Rowlands, William. - Cambrian Bibliography, ....edited and enlarged by.... D. Silvan Evans.
8595: Le Roy, J. - Lerina Ord: TRin: Coenobium ( in 't dorp Thourine les Ordons) / Prospectus Castelli de Liezel ( Meyery van Merchthem).
8593: Le Roy, J. - Het oudt ridderlyck Hof van Terboght ( in 't dorp Elewyt) / Prospectus Castelli Tommeni, vulgo Tortommen (digt by Vilvoorden).
8588: Le Roy, J. - Castellum Genap / Castellum Grimberghe.
8602: Le Roy, J. - Prioratus Wavre Ord. S. Benedictus ( Meyery van Mons S. Wibert) / Prospectus Castelli Wemmele ( Meyery van Merchtem).
8597: Le Roy, J. - Prospectus Castelli Dieghem ( Meyery van Vilvoorde) / Castellum Diepesteyn ( in 't dorp Steenuffel).
8612: Le Roy, J. - Praetorium de Bauwel, van de Meyerye van Santhoven.
8610: Le Roy, J. - Castellum de Grobbendonck.
8619: Le Roy, J. - Praetorium de Massenhoven, Meyery van Santhoven.
8603: Le Roy, J. - Castellum Limale ( Meyery van Mons S. Wibert) / Prospectus Castelli Lippelo ( Meyery van Merchtem).
8592: Le Roy, J. - Castellum Reves ( Meyery van Genap) / Castellum Rivieren of leen van Echelenpoel ( Meyery van Merchtem).
8604: Le Roy, J. - Castellum Curtis S. Stephani ( Court S. Estienne, Meyery van Mons S. Wibert / Prospectus Veteris Castelli Cruyckenbourgh in 't dorp Ternat, Meyery van Rode.
8599: Le Roy, J. - Castellum Walhain ( Meyery van Mons S. Wibert) / Prospectus Praetorii Watermale ( Meyery van Rode).
11501: Roy, Jules. - Comme un mauvais ange.
8615: Le Roy, J. - Veue et Perspective du Chasteau de Trazignies / Villarium Ord. Cist. Abbatia.
8625: Le Roy, J. - Castellum Sevenberghen, in 't Dorp Ranst, onder de Meyery van Santhoven.
8605: Le Roy, J. - Prospectus Castelli Loenbeke ( Meyery van Vilvoorde) / Castellum Loupogne , Meyery van Genap.
8598: Le Roy, J. - Prospectus Castelli Meys ( Meyery van Grimberghe) / Castellum Moriensart ( Meyery van Mons S. Wibert).
8600: Le Roy, J. - Prospectus Castelli Wesenbeke ( Meyery van Vilvorde) / Castellum Wildre ( Parochie van Campenhaut).
8586: Le Roy, J. - Prospectus Castelli Boort-Meerbeke vulgo 't Hoff Terhoye / Castellum Melet (vsan de Meyery van Genap).
8627: Le Roy, J. - Prospectus Castelli Loon op 't Sant.
8611: Le Roy, J. - Veue et Perspective du Chasteau de M. le Marquis de Trazegnies.
8590: Le Roy, J. - Vallis Ducissae Prioratus Santimonialium...iuxta Ouderghem / Prospectus Castelli Oijenbrugghe ( parocie van Grimberge).
8584: Le Roy, J. - Castellum Ittere / Prospectus Villae urbanae, parochiae de Laque...ad Dominum Baronem de Stalle..
8614: Le Roy, J. - Praetorium de Boom, Meyerije van Turnhout.
8589: Le Roy, J. - Prospectus Cartusiae Bruxellensis / Castellum Clabecq.
8613: Le Roy, J. - Berschot, een seer vermaakelijk Kasteel in de voorstad van Antwerpen.
8616: Le Roy, J. - Castellum de Hoboken, van de Meyery van Hoochstraten.
8591: Le Roy, J. - Prospectus Castelli Padenborgh ( Meyery van Grimberge) / Veue et Perspective du Petit Roeux ( Meyery van Nivelle).
8607: Le Roy, J. - Castellum Grimberghe.
8623: Le Roy, J. - Pluysegem, is een Heeren-Huys van de Meyery van Ryen, in 't dorp Contich.
8626: Le Roy, J. - Prospectus Ruinarum Castelli Woudae / Castellum de Wyneghem onder de Meyery van Rijen.
8587: Le Roy, J. - Castellum Houtain le Val ( van de Meyery van Genap) / Prospectus Castelli Huldenberhae ( van de Meyery van Vilvoorde).
8624: Le Roy, J. - Castellum Hovorst, van de Meyery van Santhoven in 't Dorp Viersel.
15191: Royce, Hans, et alii, bearbeitung. - 20. Juli 1944
23710: Roymans, Nico / Biemans, Johan / Slofstra, Jan / Verwers, J. - Brabantse oudheden.
11503: Rozanov, L. / Nalivkin, V. / Ivanova, N. editors. - Tektonicheskaja Karta Neftegazonosnyh Oblastei SSSR, 1; 2.500.000. ( tectonical map of oil and gas containing regions).
16430: Rozewics, Stanislaw, Text u. Regie / Wojcik, Jerzy, Kamera / Brex, Plakatentwurf. - Eine Frau mit Hut. Polnischer Gegenwartsfilme. 2 Affiches de Cinema.
2003: Al Ruban and Sam Shaw, production / Ben Gazzara / Peter Falk / Joh Cassavettes, starring. - HUSBANDS.. a comedy about life, death and freedom. MOVIE POSTER. 4058.
11507: Ruchlis, Hy. - Viktigt och viktlöst. en bok om kraft och rörelse i vårt moderna liv.
14691: Rudbeck, T. - Försök till beskrifning öfver Sveriges Städer i historiskt, topografiskt och statistiskt hänseende....TREDJE Delen, Sednare Hälften.
14692: Rudbeck, T. - Försök till beskrifning öfver Sveriges Städer i historiskt, topografiskt och statistiskt hänseende....Första Delen, Svea Riket.
28089: Rueb, J. - Over het verwerken van tinerts. academic thesis.
11518: Ruet, Noél. - L'anneau de feu 1928-1934.
11520: Ruge, S. / Arstal, A. - Norwegen. 4. Auflage.
11519: Ruge, S. / Arstal, A. - Norwegen. 5. Auflage.
14195: Rugge, Willi / Faerber, Hanns. - Fünfzig Jahre Motorflug.
15937: Ruhe, Dr. H. - het dorpswoonhuis in de Kempen vanaf de vijftiende tot de negentiende eeuw.
16634: Rühlig, Cornelia und Auer, Inge. - Die schlimmste Sache war die Angst, die andauernde Angst. Alltagsgeschichte der jüdische Familien von Mörfelden und Walldorf ( 1918-1942 ).
13905: Wilhelm Ruhoff / Guillaume Ruhoff. - Klavier-Schule für den Elementar Unterricht. 6. Auflage. ErsterTheil, 6. Auflage / Méthode élémentaire de Piano. Premičre Partie, 6me Edition. ( G.H. 243 ).
11524: Ruinart, Theodoricus. - Acta Martyrum...Accedunt praeterea in hac editione Acta SS. Firmi et Rustici ex optimis codicibus Veronensibus. Pars Secunda.
11526: Ruland-Wachteres, Toos. - Reis-handboek voor Tunesië
28196: Runa. - Allt eller intet. svenskt original. sjätte upplagan.
27873: Runeberg, Johan Ludvig. Gunnar Hallström, teckningar. - Älgskyttarne en dikt i nio sånger.
11533: Runeberg, Johan Ludvig. - Julqvällen. Tre Sånger.
11530: Runeberg, Johan Ludvig. Teckningar av Albert Edelfelt. - Kung Fjalar en dikt i fem sånger.
27591: Runeberg, Johan Ludvig. - Samlade Skrifter. första bandet + andra bandet. med teckningar af Malmström, Edelfelt, Hallström & Hjortzberg.
8837: Linda M. Rupert. - Curaįao officiele gids tot het eiland.
16483: Rusakov, O.S. / Timofeeva, E.K. - The European wild bear, ecology, resources and economic significance in the North-West of Europe. ( Kaban....)
15499: Rusanov, F. N. - Gibridnye gibiskusy ( the hybrid hibiscus ).
11538: Rüter, Dr. A. - De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeiders-beweging in Nederland.
11544: Rutgers, Dr. J. - Meetkunde der kegelsneden ( met atlas ).
11539: Rutgers van der Loeff-Basenau, A. - Zweden droom en werkelijkheid.
11540: Rutgers, A. - Handboek voor kleurparkietenkwekers. met 30 kleurverervingstabellen. met 8 kleurplaten en veel tekeningen. 2e druk.
16252: Rutten, Jan en anderen. - The Wilhelminahof. 010 Government Buildings.
27839: Cornelissen / Keijzer / Mac Gillavry / van Wessem / Hermes / Vermunt / Rutten. - CUBA geology, 7 different publications. IJzerets op Cuba / Geology of the Eastern Part / Geology of Camaguey / Geology and Paleontology of Central Camaguey / Geology of East Camaguey / Geology of Pinas del Rio / Geology of Santa Clara.
27734: Ruuth, Eric. - Tal om Skånska Stenkolsverket, dess upkomst, fortgång, och närvarande tillstånd.
11554: Ruys, Robert. - Tot heil van mens en dier. Populaire heiligen in het bisdom Gent.
4662: De Ruyter, J. - Gevleugelde woorden. verzameling van bekende citaten, spreekwoorden en zegswijzen in verschillende talen. derde druk.
23741: Ryan, Charles B., and others. - Modernized Tax Accounting in Cuyahoga County + Modernisation of Pulaski County Arkansas Tax Office + Tax Accounting by Modern Methods , Clinton County, Indiana.
11557: Ryberg, Klas. - Hastigt och Lustigt. Pennfäktningar.
11558: Rydberg, viktor. - Dikter. Fjerde tusendet.
23745: Rydell, Adolf. - 4 photographies originales.
9927: Muslih ad-din Sa'di. - Der Rosengarten.
15570: Saakov, S. - Palmy i ikh Kultura v SSSR. / The Palms and their culture in the USSR.
9652: Miguel de Cervantes Saavedra. - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha. vertaald,ingeleid en toegelicht door J. Werumeus Buning en Prof. Dr. C. van Dam. aanbevelend woord van Germán Baraibar..
27842: Sabet, A. - Geology and mineral Deposits of Gebel el Sibai Area. Academic thesis.
11572: Sabrier, Jean-Claude, expert. - Montres et pendules de collection, collection Nugier / collection Roblot. / collection Gabriel Moreau. 3 Ventes aux enchčres; 24 nov., 1980 / 4 juin 1981 / 10 Juin 1986.
11574: Sacchetti, Franco. - Novelle. prepostevi alcune pagine di P.L. Ginguené.
2260: Annie Sacerdoti. - Guida al'Italia Ebraica. collaborazione di Luca Fiorentino.
11576: Sadek, H. - The Geography and Geology of the District between Gebel Ataqa and El-Galala El-Bahariya ( Gulf of Suez ). Survey of Egypt Paper no. 40.
11578: Sadler, A. - Ikebana of het kunstig bloemschikken.
27674: Sadolin, Ebbe. - Rødt Mørke. Tegninger til Digte af Grethe Heltberg.
6293: Graefe & Saemisch. - Handbuch der gesamten Augenheilkunde. 2./3. Auflage. 15 Volumes ( of the 42 in total )
11584: Sailer, J.M. - Aus Fenebergs Leben.
11585: Saillard, Emile. - le Sucre et la mélasse dans l'alimentation du bétail.
11586: Sain, Johannes Godefridus de. - Specimen Historico-Iuridicum de Rebus Naufragis.
4663: de Saint-Amand, Imbert. - Les derničres années de Marie-Antoinette.
11591: Sales, Saint Franįois de. - Introduction a la Vie Dévote. Edition nouvelle Revuë par le Pere Brignon....ensemle la Messe & Litanies de la bienheureuse Jeanne-Franįoise Frémiot de Chantal.
11593: Saliger, Arthur. - Dom- und Diözesan Museum Wien. Katalog.
27313: Salmon, Th. / Goch, M. van. - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; Deel VIII. Behelzende den Tegenwoordige Staat van 't Duitsche Keizerryk....alsmed v/d Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche en Neder-Rynsche Kreitsen in 't byzonder.
11599: Salmson, A. - Rikssalen på Gripholms slott. Historiskt Porträtt-Galleri af Konung Gustaf I:s samtida regenter i lithocromi och tontryck.
11600: Salomons, Anna Maria Francisca / Boudier-Bakker, Klaziena. - Stemmen van schrijvers. SVS 6006.
11605: Salvatori, Philippe-Marie. - Vie de Sainte Véronique Giugliani.
11606: Salverda, Johan en anderen. - De eeuw van de toerbeurt. Eerste druk ( en ook laatste ).
11607: Salverte, Eusčbe. - Essai historique et philosophique sur les noms d'hommes et de lieux considérés principalement dans leurs rapports avec la civilisation.
10411: P. Salviati / Sommer, and others. - Venezia. ( 26 original photographs ).
27370: 'Abd al-Mu'ti al-Samlawi. - Kitab al-Marba'fi Hukm al-'Aqd 'ala Madhahib al-Arba.
11608: Sampelayo, Primitivo Hernández. - Criaderos de hierro de Espaņa Tomo IV. Hierros de Galicia Tomo I.
27470: Samuelsson, Sven. - Den förträffeliga och tilförlåteliga Häste-Boken. Andra Uplagan.
27979: Samzelius, Hugo, redaktion. - Svenska Julboken.
11612: Sandblom, Johannes / Jansson, Sigrid. - Våra matswampar. Konsten at hitta de rätta och hur man tillreder dem.
23784: Sanderberg, Martin. - Stationshuset Lund C.
11620: Sanders, Otto. - Mexico. Inbydelse til danske Capitalister til at rette deres öine mod Mexico, dette det rigeste land paa jorden...
11615: Sanders, A. - Um das Erbe Grossbritanniens. Zur Wandlung der politischen Struktur der Uebersee.
15861: Sanders, Dr. M. - Van Hieronymus van Alphen tot Catharina van Rennes. Een bijdrage tot de kennis van het Nederlandse kunstkinderlied van 1770-1940.
11618: Sanders, F. - Groote leercursus voor zelfonderricht in de Maleische Taal......+ Sleutel behoorende bij den grooten leercursus.
11622: SANDINO, Antonio. - Basis Historiae Ecclesiasticae ad usum Cleri Augustani jussu Serenissimi...Domini Josephi..edita in quinque partes...TOMUS I., in quo continentur Pars I. & II., quarum illa historiam Familiae Sacrae haec historiam Apostolicam exhibet.
28199: Sandro. - Fluchtnächte in Frankreich.
12677: Sandström, Sven. - Christian Berg Livslinjer och formtanker...with a summary in english.
11134: Renato Barilli / Edoardo Sanguineti. - Luca Alinari. Vedute dall;auto in sosta. Catalogo.
11631: Santen, Ingrid van. - Terug uit Tokio. twaalf Haagse kunstenaars exposeerden in Japan.
11632: Santesson, Anton. - I Sverige. Intryck och Minnen från mina ströftåg.
11641: Sarker, Dr. R. and others. - Agroclimatic Atlas of India.
11646: Sassen, Dr. Ferd. - Geschiedenis der patristische en middeleeuwse wijsbegeerte. derde druk.
14892: Sassen, Dr. D. - Asselt en het slot Hillenraad.
11648: Sassen, Dr. Jan, redaction. - De Katholieke Encyclopaedie.
15739: Sassen, Jan Hein, et alii. - Anne Berning. Katalogus.
11650: Sasserath, P. Reinerus. - Neo-Confessarius practice instructus ad excipiendas christi fidelium confessiones. augmentatus opera Andreae Schoelkens.
11649: Sasserath, P. Reinerus. - Directorium Confessariorum ex variis tum piissimorum tum eruditissimorum hominum...compositum.
11651: Sato, Masao, editorial adviser. - Wonderful Japan.
11656: Saudek. - SAUDEK. Jan Saudek Zycie, Milosc, Smierc i inne Blahostki.
11655: Saudek, Robert. - Wetenschappelijke graphologie. De psychologie van het schrift.
11659: Sauerlandt, Max. - Deutsche Plastik des Mittelalters + Kleinplastik der deutschen Renaissance. 2 Bände.
14744: Sauerlandt, Max. - Griechische Bildwerke. mit 140, darunter 50 ganzseitigen, Abbildungen. 111. bis 115. Tausend.
11661: Saunders, N. - Factory organisation and management.
11662: Saure, Dr. Wilhelm / Darré, R. Walther, Geleitwort. - Das Reichserbhofgesetz. Ein Leitfaden zum Reichserbhofrecht nebst dem Wortlaut des Reichserbhofgesetzes von 29.9.33.... 2 Auflage.
11663: Saurin, Edmond. - Bulletin du Service Géologique de l'Indochine. Volume XXII, Fascicule 1, Etudes Géologiques sur l'Indochine du Sud-Est ( Sud-Annam - Cochinchine - Cambodge Oriental ).
15592: Sauskan, V. I. - Promyslovye ryby Atlanticheskogo Okeana / The Useful fishes of the Atlantic Ocean.
16583: Sauter, Willmar. - Theater als Widerstand. Wirkung und Wirkungsweise eines politischen Theaters... Schwedische Bühne 1936-1941.
11665: Savage, George. - Ceramics for the collector. an introduction to pottery & porcelain. 3rd impression.
23820: Savander, O. / Neovius, E. / Palmén, J. and many others. - ATLAS ÖFVER FINLAND. ATLAS 1899 + TEXTVOLUME in swedish..
28086: Saxén, Ralf. - Finska lånord östsvenska dialekter. akademisk avhandling.
27563: Sayer, Chloe. - Mexican Textiles.
11671: Saysse-Tobiczyk, Kazimierz. - Na Szczytach Tatr ( The Tatra Mountain Peaks ).
11673: Scarlatti, Eduardo. - A religião do teatro. 2a ediįão.
11679: Schaapveld, Mr. H. - Cultuurondernemingen als steunpunten voor de missioneering.
11680: Schack, Udo. - PERU ilustraciones.
16069: Schack, Sophus. - Portraitparaleller ti Beviis for Ligheden me;llem Mennesket og Dyret. Med 94 Illustrationer.
11681: Schädel, Hans / Arnold, Gertrud. - Kirche -Haus der Gemeinde. 20 Jahre kirchliches Bauen der Diözese Würzburg.
27019: Schaegen, Adriaen. Warnsinck-Delprat, C., uitgegeven door. - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de Croonen van Sweden ende Polen inden jaere 1656.
15525: Schaepman, Dr. H.J.A.M. - Menschen en boeken. verspreide opstellen. eerste reeks + tweede reeks.
11685: Schaepman, Dr. H.J.A.M. / Nuyens, Dr. W.J.F., redactie. - Onze Wachter. Tijdschrift. Jaargang 1877. Eerste deel.
15304: Schaepman, A., Aartsbisschop, goedkeurder. - Reglement der R.C. Vereeniging onder bescherming van den H. Martinus, Patroon der Stad Utrecht.
28264: Schaepman, H. - Nieuwe gedichten.
28263: Schaepman, H. - Verzamelde dichtwerken vijfde uitgave.
16598: Schäfer, J., Erläuterungen. - Entscheidung im Westen. der Feldzug der sechs Wochen.
15201: Schäfer, Josef, S.J. - Wo seine Zeugen sterben ist sein Reich. Briefe der Enthaupteten Lübecker Geistlichen und Berichte von Augenzeugen.
11688: Schäfer, Prof. Dr. E. - Spanien. ein Fahrt nach Andalusien.
23831: Schagen, Jan van. - En de bouwers, zij bouwen voort. Geschiedenis van Van Straten Bouw en Vastgoed.
11693: Schaik, Ton van / Lutz, Robin. - Abdijen in West-Europa en hun bewoners.
11692: Schaik, Dr. a. van. - Dr. Hendrik Moller 1869-1940.
11691: Schaik, A. van. - Katholiek Nederland en de paus.
16539: Schail, Mgr. J., voorzitter. - De Leeuwerk. Nationale zangbundel voor Roomsch Nederland. tweede bundel, uitgave voor grooten.
11695: Schakel, M. - De burgemeester in de kleine gemeente. de man in de binnenbocht.
10000: bonhovens / schaminkeli - haring testboekie álålélņ aangepast 23 dec2012 enookhiero met beeld.aug2011 aanpas10 sept 2015
11697: Schampers, G., voorwoord. - Brabantse glazeniers exposeren.
11698: Schapelhouman, Marijn. - Tekeningen van Noord- en Zuidnederlandse kunstenaars geboren voor 1600.
11699: Scharroo, P. - Beton. handleiding voor den betonvakarbeider. tweede druk.
23844: Schartau, Henric. - Bref i Andeliga Ämnen. Första häftet + Andra häftet. Andra upplagan.
11703: Schätz, Jos. Jul. - Südtirol. 4. Auflage.
26999: Scheerder, J. - Henricus van den Wijmelenberg, een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881.
11706: Scheffczyk, Len & alii. - Marienbild in Rheinland und Westfalen. Katalog.
14292: Scheffen, Walther. - Die Zoantharia Rugosa des Silurs auf Ringerike im Oslogebiet.
11708: Scheffer, H. - Rwanda.
11711: Scheffers, Jan. - De kapucijnen een kennismaking met hun historie. binnenpandreeks nr. 3.
11712: Scheinert, David. - Le Flamand aux longues oreilles. roman.
15865: Schellekens, Jan. / Mac Gillavry, annemie. - Hendrik de Laat 80 jaar.
11719: Schenberg, Petrus. - Lexicon Latino-Suecanum.
11725: Schenkl, Maurus von. - Ethica Christiana. tomus primus - tomus secundus - tomus tertius.
4670: Schenkl, Maurus / Laberer, Josephus, de - Theologiae Pastoralis Systema ( de novo recognitum et annotationibus auctum a J. Laberer ). editio tertia.
11724: Schenkl, Maurus. - Ethica Christiana. tomus primus - tomus secundus - tomus tertius. editio secunda.
11727: Schenström, F. / Hasselberg, C. - Jämtland och Härjedalen. tredje upplagan. med 46 illustrationer, 5 kartor och 1 stadplan.
28060: Schenström, F. - Södermanland och Närke.
11729: Schepens, Piet. - Denemarken.
11728: Schepens, Piet. - Zweden.
16980: Scherer, Kees, foto's. - Filmfestival.
11732: Schermelé, Willy. - Vrolijke belevenissen van ... Peter en Puk.
11734: Schermerlé, Willy. - Kuikeltje Kukeltje en Miepsie en Piepsie muis. Leesboekje voor onze jongeren.
16455: Lunsingh Scheurleer. D.F. - De verzameling ceramiek uit het verre oosten van het Rijksmuseum Kröller-Müller.
11736: Scheutz, Georg. - Stockholm. Illustrerade utkast.
11738: Schicklgruber, Christian / Pommaret, Franįoise. - Bhutan Festung der Götter.
27158: Schie, Rinus van en Wentiek, Henk. - Stadsschoon in Arnhem. Bouwen in de twintigste eeuw.
11741: Schierbeek, A., redactie. - Onze duinen.
15011: Schierk, Hans-Fried / Schmidt, Norbert. - Die Schwebebahn in Wuppertal.
11744: Schijndel, Ad van / Tinuskus, Jos van. - Vers gerestaureerd. gedichten.
27192: Schilders, Ed en Potters, Ernst en Doms, Jan en With, Coline de en Meurs, Paul en Steenhuis, Marinke. - De grote stad Assisië. Ruimtelijke transformatie van de enclave Huize Assisië.
27496: Schilders, Ed. - Geschreven stad.
14796: Schilders, Ed. - Brooklyn Bridge. Met foto's van Piet Schreuders en een inleiding door Thomas L. Bonn.
11746: Schilders, Ed. - Moordhoek. De moord op Marietje Kessels in een katholieke kerk.
11747: Schilders, Ed. - In-druk, van Wiegedruk tot Grafschrift.
27108: Schilders, Ed & Peeters, Ronald, samenstellers. - De kapel op de Hasselt. een bloemlezing uit het geschreven en beeldend werk van 40 Tilburgse auteurs.
27104: Schilders, Ed / Peeters, Ronald / de Beer, Astrid / van Oudheusden, Berry. - Grenzeloos Tilburg 1914-1918. Een stad vol vluchtelingen.
11748: Schildknecht, Joh. / Breitenbach, F. - Schildknecht's ORGELSCHULE für Präparandenschulen, Lehrerseminarien und Kirchenmusikschulen... sechtste Auflage besorgt von F. Breitenbach.
15506: Schillemans, Robert / Bergman, Chris. - Dokumentatie Beeldende Kunstenaars Stadsgewest Tilburg.
15122: Schiller, Harald. - Från det levande Skåne.
23880: Schiller, Friedrich. / Geschonneck, Drinda, Keller, Grosse et aliii, Stimme. - Kabale und Liebe. 3 Schallplatten. 860019/20/21.
11751: Schiller. - Schiller's sämmtliche Werke. mit Portrait und Fac-Simile. 2 Volumes.
11750: Schiller. - Friedrich's von Schiller sämmtliche Werke. vollständige Ausgabe in einem Bande.
27151: Schilstra, J. en Brandts Buys, L. en Jong, C. de. - De stolp te kijk.
23884: Schilte, Huub en Schinkel, Pastoor L.C. - Het verhaal van Beauraing en De geschiedenis van het Nederlands Beasuraing Comité Pro Maria. 2de druk.
11757: Schim van der Loeff, H. / Barnhoorn, J. - Zielszieken zenuwzieken en hun verpleging. derde druk.
11758: Schimmel, Dr. J. - Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810. Geschiedenis van de verlening en burgerlijst.
11762: Schlachter, H. - Ny och fullständig En-Kronas-Karta öfver Sverige..jernväger, kanaler, storre landsväger, jernbruk, grufvor..
11763: Schlechtriem, Gert. - Mühlen auf Fliesen.
11764: Schleiniger, P. Nikolaus. - Die Bildung des jungen Predigers nach einem leichten und vollständigen Stufengange. Ein Leitfaden zum Gebrauche für Seminarien. 2. Auflage.
28363: Schlie, Tania, 1Karting, Herbert et all;ii. - Gasthaus Der kleine Heinrich. 1988-2013.
11765: Schliephacke, Bruno. - Das Feigenblatt. Der enträtselte Mythos vom Paradis. Eine Geschichte der Schamhaftigkeit von der Urzeit bis zur Gegenwart. FKK.
11767: Schlimmer, Dr. J. / De Boer, Dr. Z. - Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid. derde druk.
11768: Schlosser, Ignaz. Adaptation franįaise par Robert de Calatchi. - Tapis d'Orient et d'Occident.
11769: Schmalriede, Manfred & alii. - Zeitgenössische Fotokunst aus den Niederlanden. Katalog.
11771: Schmid, C. - De Bruidring. korte verhalen.
11770: Schmid, C. - De frambozen. korte verhalen.
23897: Schmid, Toni. - Liber Ecclesiae Vallentunensis.
11783: Schmidt-Pretoria, Werner. - Deutschlands kolonialer Ehrenschild. 5.-9. Tausend.
11776: Schmidt, Ernst. - Einführung in die technische Thermodynamik.
11773: Schmidt, Dr. ( editor ). - Maqyarorszáq Vizföldtani Atlasza / Gidrogeologitseskii Atlas Vengrii / Hydrogeologischer Atlas Ungarns.
11772: Schmidt, Annie. tekst / Verstraete , Mieke. stem. - Jip en Janneke. verhaaltjes van Annie Schmidt verteld door Mieke Verstraete. ELPEE.6500-5 en ELPEE nummer 2, 6600-1.
11782: Schmidt, Wilhelm. - Handbuch der Methode der kulturhistorischen Ethnologie. Mit Beiträgen von Wilhelm Koppers.
28485: Schmidt, V. - Statistiline Album / Album Statistique. vihk 1; maa ja rahvas / volume 1; territoire et population.
11780: Schmidt, Jutta, Herausgeber. - ERNST BARLACH. Mit 27 einfarbigen Tafeln.
11781: Schmidt, Prof. Dr. Emil. - Geschichte Indiens.
11784: Schmit, Guy / Wiese, Bernd. - Luxemburg in Karte und Luftbild. / Le Luxembourg en cartes et photos aeriennes.
11785: Schmit, Ph. - Groot-Hertogdom Luxemburg. Inlichtingen.
11787: Schmolcken, Benjamin. - Der mit rechtschaffenem Herzen zu Seinem Jesu sich nahende Sünder, In auserlesenen Buss- Beicht- und Communion-Andachten. neue ...Auflage.
11788: Schmoll, A. - Nouvelle Méthode de Piano théorique, pratique et récréative. divisée en cinq parties de 30 leįons chacune. Premičre Partie. 1re ā 30me leįon. 14čme édition.
11789: Schmook, Ger. - Het oude en het nieuwe kinderboek.
11790: Schmutzer, Josef. - Bijdrage tot de kennis der post-cenomanehypoabyssische en effusieve gesteenten van het westelijk Müller-Gebergte in Centraal-Borneo. Proefschrift.
11800: Schneider. - Naturhistorisk och Etnografisk Atlas. svensk upplaga utgifven och bearbetad af Sigfrid Almquist.
11793: Schneider, H. / and others. - Schatten uit Turkije. Türkiye'nin tarihi zenginlikleri. Treasures from Turkey.
11798: Schneider, Oscar. - Naturhistorisk-Geografisk Type- Atlas. for skolen og hemmet. Dansk-norsk udgave.
11797: Schneider, J. - Oefeningen en gebeden voor R. Catholijke Christenen. Het Hoogduitsch gevolgd door Harmanus Tomas...derde druk.
11794: Schneider, Hans. - Taffeh. Rond de wederopbouw van een Nubische tempel.
11804: Schneller, Ludwig. - Kent gij het Land ? Beelden en tafereelen uit het beloofde land, tot opheldering der heilige schrift.
11805: Schnitker, Ronald. - Voorschriften zweefvliegen. tweede druk.
11806: Schnitker, Ronald. - Voorschriften zweefvliegen. derde druk.
16556: Schnöller, Etienne. - Zum ewigen Gedenken 25 Jahre photographierte Geschichte / N'oublions pas Témoignages photographiques sur 25 ans d'histoire.
11811: Schoener, Prof. R. / Gsell Fels. - Gsell Fels' Oberitalien und Mittelitalien ( bis vor die Tore Roms ). 9. Auflage.
11812: Schoenmaker, Wim. - Tussen Schiphol en de zon. moderne straalverkeersvliegtuigen.
11814: Schoeters, K. - St. Jan Berchmans kind van zijn volk en van zijn tijd 1599-1621.
15981: Schöffer, I., en anderen. - Alkmaar ontzet 1573-1973.
15706: Rob Scholte. - Rob Birza Rob Scholte. Attitude 2. Catalogus van de tentoonstelling.
11819: Scholten van Aschat, Karel. - Met Vergetelheid Beloond. Een andere kijk op het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629.
11824: Scholten, G., burgemeester, voorwoord. - Schoon Schijndel.
11825: Scholtens, Dr. M. - Antoine Menjot. Docteur en médicine, ami de Pascal, réformé au temps des persécutions. Etudes historiques et psychologiques.
28508: Scholz, Gabi. - Wölfe mitten im Mai. 9 Linoschnitten von Gabi Scholz zum Lied von F. J. Degenhardt.
11827: Schonaerts, Roger / Mosselmans, Jean,. - De landt-meeters van de XVIe tot de XVIIIe eeuw in onze provincies. Catalogus n.a.v. de tentoonstelling.
11831: Schoorel, Ir. A. - Handleiding voor de theecultuur.
11835: Schortinghuis, Mr. d. - cleyn eilant rottum. tweede druk.
11836: Schotanus, Christianus. - De Geschiedenissen Kerckelyck ende Wereldtlyck van Friesland Oost ende West; Beginnende van d'eerste Geheuchnis ende vol-trocken tot op het Iaar na Christi Geboorte MDCLXXXIII.
28251: Schotel, Dr. G. - Tilburgsche Avondstonden.
11838: Schotman, Johan. - Wind in bamboestengels. Vierde druk.
23941: Schott, Henric. Augustus. - Isagoge Historico-Critica in libros novi foederis sacros. cum 11 mappis geographicis.
11839: Schoubye, Sig. - Den Lindingerske Flisesamling. Udstilling af vaegfliser fra Orienten til Norden juni-sept. 1977. katalog.
11843: Schouten, Dr. J. - De slangestaf van asklepios symbool der geneeskunde. tweede druk.
11845: Schouten, Petrus.Roomsch Priester en Pastoor te Oegstgeest. - Uitbreiding van het Onderwijs der R.C. Jeugd, wegens 't Heilig Sacrament des Autaars en de Heilige Offerande der Misse, volgens de 32 en 33ste Les der Mechelse Catechismus; opgedraagen aan alle Roomsch Catholijken van Nederland.
11846: Schoutens, Fr. Stephanus. - Martyrologium Minoritico-Belgicum sive breves biographiae virorum illustrium.... ex Belgio et Hollandia....
11847: Schouw, Theo. - Jan Naaijkens een leven in Brabant. een biografie in woord en beeld.
11849: Schrader, F. / Gallouédec, L. - Atlas classique de géographie ancienne et moderne. ( volume ) II : géographie moderne.
11853: Schrauwers, G. - Pedagogische platenatlas.
16000: Schrenzel, Ernst. - Abessinien Land ohne Hunger Land ohne Zeit.
23951: Schretlen, Ignace. - Tussen zes voet diep en hemelhoog.
16497: Schreuders, Piet. - Paperbacks, U.S.A. Een Grafische Geschiedenis, 1939-1959.
11857: Schreur, Peter MSC. - Angry Days in Mindanao.
11859: Schreurs, Jacques, m.s.c. - Het passiespel van Tegelen. geillustreerde en geannoteerde tekst.
11861: Schreurs, Peter. MSC. - Caraga Antigua 1521-1910. The Hispanisation and Christianisation of Agusan, Surigao and East Davao.
11862: Schrickel, Leonhard. - Führer durch Weimar. 11.-20. Tausend.
11866: Schröder, Caroline, photographs. - Old faces of Moscow. elderly people in Moscow / Ouderen in Moskou.
11867: Schröder, Franz. - Liebes-Intriguen. WALZER für das Pianoforte. Op. 8.
12899: Thomas Grochowiak / Anneliese Schröder. - Kunst der Volksschaffenden aus der Sowjetunion.
11868: Schröder, Hermann. - Preis-Violinschule...infolge einer Preis-Ausschreibung ausgewählt und als die beste Violinschule anerkannt ....Neueste ...Ausgabe. ( C.1501 R. ).
11869: Schröder, Hermann. - die Kunst des Violinspiels. Eine encyklopädisches Handbuch für jeden Violisten, insbesondere für Lehrer und Lrehrende.
11876: Schück, Adolf. - Historisk atlas. Skolupplaga. andra upplagan.
11878: Schück, Henrik / Warburg, Karl. - Illustrerad svensk litteraturhistoria. andra upplagan.
27450: Schuhmacher, G. - Gorm den Grymme, Konung af Danmark. Förra - Senare Delen. öfversättning.
11891: Schuiling, R. - Repetitie-Atlas der Geheele Aarde bevattende 40 bladen met blinde kaarten. Vierde, verbeterde uitgave.
11888: Schuiling, R. - Repetitie-Atlas der Geheele Aarde bevattende 40 bladen met blinde kaarten.
11889: Schuiling, R. - Repetitie-Atlas der Geheele Aarde bevattende 40 bladen met blinde kaarten. Tweede verbeterde uitgave.
5392: Erich Schullze. - Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus mit den Ausführungsvorschriften und Formularen. 2. Auflage.
11896: Schulte Nordholt, Nico. - Indonesië.
16715: Schulthess, Ferdinand. - Svensk-Fransk Ordbog efter de bästa källor och med biträde av sakkuniga. tredje upplagan.
11901: Schulz, Dr. Alfred. - Geschichts-Atlas Taschen-Atlas zur Mittleren und Neueren Geschichte . 1898.
27732: Schulz von Schulzenheim, David. - Tal om Den rätta Ålderdomens ernående, hållet för Kongl. Sv. Vetenskaps-Academien..den 4 Maji, år 1763, Efter 57 års fötlopp, å nyo vid 88 åts ålder; öfversedt.
11902: Schulz, J., redaktionen. - Söndags-Nisse. Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir. 1866. femte årgången.
11904: Schumacher, Jan. - Verlate oogst. gedichten.
13083: Trudel Klefisch / Carl-Wolfgang Schümann. - Duftbouquet und Spiegel. Kusudama to Kagami. Kimono einer adligen Dame. Catalogue of the exhibition in Palais Galliera, Paris.
11909: Schurink, H. / Mosselveld, J. van. - van Heidorp tot industriestad. verkenningen in het verleden van Tilburg.
16609: Schuster, Peter-Klaus, Herausgeber. - dokumentation zum nationalsozialistischn Bildersturm am Bestand der Staatsgalerie moderner Kunst in München.
11913: Schuster, Dr. J. - Handbuch zur Biblischen Geschichte des Alten und Neuen Testaments.
11916: Schütz, Alexander Herausgeber. - Die Renaissance in Italien. Eine Sammlung der werthvollsten erhaltenen Monumenten.... chronologisch geordnet.
11917: Schütz, Alfred. - Leįons et récits d'histoire suisse. 100 illustrations et 8 cartes en couleurs. troisičme édition.
5307: Elink Schuurman. - Brazilië. Cultures, ontwikkeling en vooruitgang. reisbeschrijving van een Java-planter.
11919: Schveitzer, Marcel. - Espagne.
11920: Schwabik, Aurel. - Michael Pachers Grieser Altar.
11921: Schwartz, Marie Sophie. - Mannen af börd och qvinnan af folket. fjerde upplagan.
14295: Schwarzbach, Martin. - Geologenfahrt in Island.
11922: Schwarze, Wolfgang. - Hinterglasmalerei aus alter Zeit.
14493: Schweitzer, Roeland. - Neon in Nederland. De stilte van neon.
14565: Schwenke, Johan. - Het Exlibris in de Skandinavische landen. een studie voor vrienden van boek en prent.
11932: Schyrgens, J., Vorwort. - Die Töchter vom Heil. Kreuz in Vorderindien.
11934: Schytte, Theodor. - Vägledning för emigranter. en kort framställning af utvandringarnes svårigheter och fördelar. ( facsimile ).
11938: Scobel, A. - Velhagen & Klasings Neuer Volks- und Familien-Atlas in 102 Kartenseiten.
13660: Walter Scott. - Histoires du temps des croisades.
27442: Scott, Walter. - Canongates Chrönika. öfversatt från Engelskan af Lars Arnell. Förra - Sednare Delen.
13661: Walter Scott. - The antiquary. in three volumes. second edition.
27685: Scott, Walter. - Canongates Chrönika. öfversatt från Engelskan af Lars Arnell. Första Delen - Andra Delen Tredje Delen,
11945: Scriverius, Petrus. - Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche Chronyck, Ofte Een gedenkwaerdige beschryvingh van den Oorsprong, Opkomst en Voortgang, der selver landen...van Diederick den I. tot Philips den III....als mede 't vervolgh tot den Jare 1677.
11946: Scull, Bill. - Gliding and Soaring.
9944: N. Sanson / Cordier sculpsit. - Illyricum Orientis In quo Partes II Moesia et Thracia Provinciae XI Moesia Prima, ..Praevalis, Dardania, Dacia Rip. et Mediter, Moesia Sec, Scythia, Thracia, Haemimontus, Rhodope et Europa.
9128: Seamer, M. - Shakespeare's stories voor scholen bewerkt en met aantekeningen voorzien, door R. Visscher.
11952: Seegers, W. - Textiel van natuurlijke en kunstmatige vezels. handboek voor handelaren, inkoopers, textieltechnici en studeerenden aan textielcursussen.
24017: Sefeldt, N.O. - Autogiros och Helicoptrar.
27780: Segers, Gied. - Beelden uit de bezettingsjaren Boxtel 1940-1944.
16890: Segers, Kees. en Siddighi, Alireza - vormgeving. - In abstrackt.
27975: Séguin, Alfred. - Den sorte Robinson. andet oplag.
11955: Séguy, Jean. - Le monachisme copte.
11956: Sehlstedt, Elias. - Samlade Sånger och Visor, gammalt och nytt. första delen + andra delen. Andra Upplagan.
11958: Seidel, A. - Grammatik der Japanischen Schriftkunde mit Lesestücken und einem Wörterverzeichnis sowie Einführung in die Japanische Schrift.
11960: Seipp, Dr. H. - Lehrbuch der räumlichen Elementar-Geometrie ( Stereometrie ). Erster Teil: die Lage von geraden Linien und Ebenen im Raum. mit 174 in den Text gedruckten Figuren.
15689: Sekou, Lasana M. - National Symbols of St. Martin. third printing.
11963: Selander, N. - KARTA öfver ÖSTERGÖTLANS LÄN. ( skala 1;200.000).
11961: Selander, N. - Karta öfver Norrbottens Län.
14192: Selander, N. - Atlas öfver Sverige efter Generalstabens Generalkarta...med fullständigt namnregister.
11964: Selander, N.J.T. - Karta öfver Sverige. i skalan 1 : 500 000.
11965: Selander, N.J.T. - Karta öfver Sverige. i skalan 1 : 500 000.
15017: Selgas y Carrasco, José. - Hojas Sueltas. viajes ligeros alrededor de varois asuntos. + Nuevas Paginas. Secretos intimos que con el mayor sigilo se confian a todo el que quiera saberlos.
11967: Selle, Xavier de la, avant-propos. - Rachi de Troyes et les juives de Champagne.
11972: Semenov. A. - Geograficheskii atlas dlya uchitelei srednei shkoly.
11973: Sempere y Guarinos, D. Juan. - Historia de los Vinculos y Mayorazgos.
8835: Lin Tsiu-sen. - Familienleben in China. 5. Auflage.
12655: Sun Yat-Sen. - The teachings of Sun Yat-Sen. Compiled by N. Gangulee.
8734: Léopold Sédar Senghor. - Afrika und die Deutschen.
11981: Serrurier, Cornelia. - Bibliothčques de France. Description de leurs fonds et historique de leur formation.
15827: Serruys, Jacques. - Zoltan Perlmutter.
11985: Servatius, Drs. V. - Schlegel's analytisch constitutie-onderzoek.
11986: Seseman, Hans. - Multiplicatio Fractionum, Curiosa et Speculativa. innehallande en arithmetisk sa kallad series....
11987: Setten, G. van. - de santenkraam der roomse kerk. met heiligen door de seizoenen.
24044: Settimelli, Wladimiro. - Gli Alinari.
11989: Seuser, Friedrich. - Rheinische Namen. Orts- und Flur-, Berg- und Flussnamen erklärt.
13192: Van Nispen tot Sevenaer. - De huiselijke maatschappij en wederwoord aan de heeren Hugenholtz en Winkler Prins.
28450: Bouna Medoune Seye. - Les troittoirs de Dakar.
1986: Ahmad Shah. - Four years in Tibet. .
11995: Shakespeare, William. - Ein Sommernachtstraum. übersetzt von August Wilhelm von Schlegel. zweite Ausgabe.
11998: Shakespeare. - Olivier in Scenes from Shakespeare's Hamlet and Henry V. RECORD RB-16144 (LM-1924).
24049: Shakespeare. - KING LEAR ( 4 records ). ZPR 197-200.
24051: Shakespeare. - The Merry Wives of Windsor ( 3 records ). ZPR 189-91.
2303: Archana Shankar. - Khajuraho Orchha.
16454: Sharma, O.P. - Indian Miniature Painting. Catalogue of the Exhibition.
12001: Shaw, Isobel. - De Pakistan Reisgids.
16699: Shaw, Bernard. - Die Greuel von Denshawai und andere britische Greuel.
12005: Shinn, Charles and Dorrie. - Victorian Parian China.
12009: Shirras, Findley. - Federal Finance in Peace and War. with special reference to the United States of America and the British Commonwealth.
12014: Shrestha. B. / Sharma, Kabindra. - Speak with the Nepalese. A language book for beginners.
27708: Siebel, J. - Schip verlaten. handleiding voor het sloepgastenexamen tweededruk.
12025: Sieglin, Dr. Wilhelm. - Schulatlas zur Geschichte des Altertums. fünfte Auflage.
12026: Siemers, Clemens. - Geschiedenis der Katholieke Kerk, uit het hoogduitsch vertaald door een R.C. Priester.
16576: Sievernich, Gereon und Budde, Hendrik. - Europa und der Orient 800-1900. Catalogue of the exhibition. PRIVATE BINDING.
12030: Sievertsen Buvig, S. , adjunct-directrice rijkskweekschool voor vroedvrouwen. - De verzorging van den gezonden zuigeling.
15100: Siewert, C. - Schuldig? Die Generale unter Hitler.
12035: SIGONIUS. - Das Göttliche Leben oder der königl. Weg zur Vollkommenheit, vom ehrw. P. Eusebius Nieremberg. Aus dem Lateinischem..uebersetzt von Albert Dreier.
27409: Sigurd ( Alfred Hedenstierna ). - I Svenska Bondehem. Hemlandets Premium 1906.
24076: Sigurdsson, Agust. - Islenzk-Dönsk Ordabķk. Med malfraediskyringum.
12037: Sijes, B. - Studies over jodenvervolging.
12039: Silfverstolpe, Gunnar. - Fritzes 1837-1937. minnesskrift på uppdrag av C.E. Fritzes Kungl. Hovbokhandel.
12040: Silfverstolpe, Carl. - Historiskt bibliotek. första delen..andra delen..tredje delen..fjerde delen..femte delen.
12041: Siliakus, Henk. - Flying over Europe. The Netherlands.
12043: Sillerey, Anthony. - Founding a Protectorate. History of Bechuanaland. 1885-1895.
12044: Sillery, Madame la Marquise de. - La Réligion considérée comme l'Unique Base du Bonheur et de la Véritable Philosophie.
2071: Alexandra Kennedy en John Sillevis. - Passie en devotie. Barok uit Ecuador.
12047: Silmon, Pedro. - Bikini.
9311: Mário Souto Maior . Leonardo Dantas Silva. - A paisagem Pernambucana.
12048: Silva, H. da. - Notes on the royal Classical Javanese Dance-group of the Sultanate of Jogjakarta.
26971: Silverstolpe, Axel Gabr. - Skaldestycken. Andra, tillökta Upplagan.
28449: Simenon - Les Photographies de Simenon.
12049: Simic, Tatjana. - Tatjana Calendar 1997.
12050: Simic, Tatjana. - Tatjana Calendar 1996.
12051: Simões, Dr. Nuno / and many others. - Angola. Boletim da Agęncia Geral das Colķnias.
12054: Simond, Daniel. - Sicilia. traduzione dal Francese di Jole Tognelli.
24093: Simonde de Sismondi, J.C.L. - Julia Sévéra ou l`an quatre cent quatre-vingt-douze.
12057: Simonis, Ion. - Lexicon Manuale Hebraicum et Chaldaicum...cum indice latino. Editio altera.
16309: Simonovitch, D. - Stara Slava i Velitsina.
4269: Commissie Wim Simons. - Wim Simons in vorm. Een representatieve keuze uit het werk...1960-1990.
12062: Simons, Dr. J. Soc. J. - Opgravingen in Palestina. Tot aan de ballingschap ( 586 v. Chr. ).
12063: Simons, Dr. J. Soc. J. - Opgravingen in Palestina. Tot aan de ballingschap ( 586 v. Chr. ).
12064: Simonsen, J. - Søens top ti. udgiven i anledning af maskinmestrenes forenings 100 års julilæum 1. april 1973.
12065: Simpson, R. - This is Kuaotunu. reprinted 1971 with further additions.
2096: Ali Sinbad. - Hur man älskar i Paris. sedebilder från Seinestaden. bearbetning, efter flere olika källor.
12067: Sinclair, Upton. - De voordeelen van den godsdienst. proeve van economische verklaring..met een inleiding van Dr. J. v.d. Bergh van Eysinga-Elias.
12071: Singenberger, j. - Theoretisch-praktische Harmonium-Schule für den kirchlichen Gebrauch. Siebte Auflage.
12072: Singer, Richard. - 24 Notable Trials.
15976: Singh, Nagendra. - Bhutan a Kingdom in the Himalayas. A Study of the Land, its People and their Government.
12074: Siobhan Nic Cionnaith / Breandan O Duill / Eamon O Cathain / Peadar O Luain / Michael O Briain, the young Dublin Singers voices. - MacPiarais Pearse 1879-1979. 2 Records, 33 rounds/min.
12075: Siolas, Agg. / Alechiou, E - Neos eikonographimenos Scholikos Atlas. 1 ; i Ellada.
12076: Sionnet, A. - Mémoires historiques de Cardinal Pacca sur les affaires ecclésiastiques d'Allemagne er de Portugal...traduit de l'Italien.
12077: Siösteen, Nils. - Det modärna Japan. Oefversättning och bearbetning efter skillda källor.
27728: Sipöcz, Dr. Ludwig. - Karlsbad dess Källor och Källprodukter. Fjätfr Upplagan.
12090: Siret, Adolphe. - Dictionnaire historique et raisonné des peintres de toutes les écoles...3e édition.
12095: Siversson, Nils-åke, flygfotograf. - Öresund Øresund sett från himlen. en sammanlänkande färd över land och hav, mellan skånska städer - og danske byer.
12096: Sivko, Václav. - Vietnam. Reiseeindrücke eines Malers.
12097: Sizoo, Prof. Dr. G. - Atoomenergie.
15375: Sjöberg, Axel. - Gullö och Toppöfallen. N:o 205. + Helvetesfallan N:o 208. Trolhättan.
28435: Sjöberg, Axel. - Trollhättan. 6 original photos.
15035: Sjöberg, Ingvar / Andersson, Inga-Lill. - VÄSTERVIKS KOMMUN. Adressnummerkartor. Skala 1;4.000.
12107: Sjölin, Hilda / du Rietz, L. / Florman, Gösta / and others. - Strömholms Slott. ( Album with cartes de visite ), 14 x 11 cms, with 37 original photo 's mounted on boards ( cartes de visite ).
5356: En Gammal Skämtare. - ännu en million anekdoter på några hundratusen när.
24126: Skarstedt, C. W. - Christelig Kyrkohistoria för Skolan och Hemmet. fjerde upplagan.
12109: Skeie, Jon. - Grönlandfrage. Der Streit zwischen Norwegen und Dänemarken um Ostgrönland.
12110: Skelton, John. - Charles I.
12111: Skeri-Mattson, Anna och Osvald, Ingrid. - I vävstolen. Handbok i vävning. Del I ( 1942 ) + Del II ( 1950 ).
12112: Skeri-Mattsson, Anna och Osvald, Ingrid. - I vävstolen handbok i vävning. femte upplagan.
12113: Skjöld, Erik. - Halmstad. vägvisare för turister. med illustrationer och karta.
16186: Skoien, M. - Fjeldporten ved Styve, Sognefjorden. 1060.
15365: Sköien. - Universitetet Christiania.
16851: Slagboom, T. en den Beer Portugael Jhr. W. , foto's en Wiese, Kees, tekst. - Veere voordat in april 1961 de vissersvloot vertrok.
12120: Slater, J. - Pitman's Mercantile Law. ( First Edition ) a practical exposition for the business man, the student, and advanced classes in commercial schools.
12123: Sleen, Dr. W. - Zweden en Lapland.
12125: Sleen, Dr. W. van der. - Vier maanden kampeeren in den Himalaya.
12126: Sleesen-Dolk, H. van der. - Des Ababdes et des Bicharens.
12127: Sleeswijk. - Sleeswijk's zak-atlas van Nederland voor Wandelaars - Wielrijders en Automobilisten.
12128: Sleeswijk. - Sleeswijk's atlas van Nederland voor wandelaars , wielrijders en automobilisten. schaal 1;400.000.
12134: Slichtenhorst, Arend van. - XIV. Boeken Van de Geldersse Geschiedenissen, Van 't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanien; waer van 't eerste Deel verhandeld de Land-beschrijvingh. Getrocken meerendeels uyt de Latynsse werken van den Heer Ioh. Isacus Pontanus...
27651: Slichtenhorst, Arend van. - XIV. Boeken Van de Geldersse Geschiedenissen, Van 't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanien; waer van 't eerste Deel verhandeld de Land-beschrijvingh. Getrocken meerendeels uyt de Latynsse werken van den Heer Ioh. Isacus Pontanus...
12135: Slieker, George. - De ' Camera Obscura ' in beeld.
12137: Slooten, A. van. - Kleine plantenatlas. inleiding tot de kennis der Flora van Nederland en daarbuiten.
12139: Slootmans, C. - Paas- en koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565. Deel I + II + III.
16006: Slot, J. / Georgieva, Prof. C. / Rimpova, A., compilers. - The Netherlands - Bulgaria. Traces of Relations through the Centuries.
7474: J. Slowacki. - Lilla Vénéda. Tragédie en cinq actes et prologue. traduction franįaise en vers par Jules Mien.
12144: Sluyterman, Dr. K. - Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf sigarenfabrieken 1856-1865 en 1925-1934.
12145: Small, Horatio. - Geologia e Supprimento d'Agua Subterranea no Ceará e parte do Piauhy ( no Piauhy e parte do Ceará ). 2 Volumes. publiįão 25 + 32
12146: Smeds, Helmer redaction and others. - Atlas över Skärgårds Finland.
24155: Smeets, Ineke, schilderijen en Rees, Saskia van, teksten. - Twee ben ik. `n mensenkop en `n kinderkop.
12151: Smeguliubov, Dr. W., hoofdredactie. - Geschiedkundige Encyclopedie . INDEUROP. Rusland - USSR.
12152: Smekens, F. / en anderen. - Catalogus IV : Glas-Keramiek.
17092: Smet, C. - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt en bewaert in Brabant, ...
17090: Smet, C. - Heylige en roemweerdige persoonen, de welke in de zes eerste eeuwen/ van de zesde tot de tien eerste eeuwen... bezonderlyk medegewerkt hebben....eerste deel + tweede deel.
12155: Smet, C. - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt en beweart in Brabant. eerste deel.
16895: Smeulders, Ad en Oxenaar, Aart, redactie. - Nominaties. 14 nominaties architectuurprijs 1996 regio Midden-Brabant.
24162: Smidt, Dirk. - Asmat Art. woodcarvings of Southwest New Guinea.
16345: Smirnov, A. P. / Chernetsov, V. N. - Problems of Archeology and ancient History of the Ugrians ( problemy arkheologii i drevnei istorii Ugrov.
12158: Smirnova, J. and others. - NSV Liidi Ajaloo kaardid. 8. klassile.
12163: Smit, H. - Handleiding voor hen die zich voorbereiden tot het staatsexamen, ter verkrijging van de leeraarsbevoegdheid in het machineschrijven.
12166: Smit, Mr. Dr. C. - Het akkoord van Linggadjati. uit het dagboek van Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn.
14890: Smit Kleine, F. - Doctor Oscar II. ( persoonlijke en historische herinneringen ).
16648: Smith, Anna H. - The Spread of Printing, Eastern Hemisphere. South Africa.
12175: Smith, Patrick, editor. - The Bishop of Münster and the Nazis. the documents in the case. With a foreword by his Grace the Archbishop of Liverpool.
16461: Smith, Lawrence. - Ukiyoe. Images of Unknown Japan.
12168: Smith, Alan. - The Illustrated Guide to Liverpool Herculaneum Pottery.
12170: Smith, Harvey / and others. - Area handbook for Iraq.
12172: Smith, Joseph. - Het boek van Mormon een door Mormon op platen geschreven verslag, overgenomen van de platen van Nephi.
12173: Smith, M. - West Indian Family Structure.
12179: Smits, Jan. - De parochie van St. Willibrordus te Berkel honderdvijftig jaar 1852-2002..
12176: Smits, F. W., minderbroeder, overzetting. - Den dienst van de Goede-Week en van de Paesch-Week
12177: Smits, Fons, Puijenbroek, Joost van. - Goirles Belangs 50 jaar, maart 1955-2005.
12183: Smolar-Meynart, A. en Vincke, A. - Brussels kant.
12186: Smolders, Piet. - wonen in de ruimte. Handboek voor ruimtereizigers.
12189: Smolle, Dr. Leo. - Im Lande der aufgehenden Sonne. Japan und die Japaner.
15583: Smolsky, N.V. - Derevya i kustarniki rozy i siren / Trees and Shrubs, roses and lilacs.
15595: Smolsky, N.V. - Mnogoletnie tsvebochnye rasteniya. / Perennial flowering Plants.
15650: Smuul, Juhan. - Naar de Antarctis
2266: Anthoni Smyters. - Het versierde woord. De Epitheta of woordcombinaties van Anthoni Smyters uit 1620, hertaald door Nicoline van der Sijjs.
12196: Sneller, Dr. Z., redactie. - Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940.
12198: Snethlage, Dr. J. - Sowjet-Rusland zegt mij iets.
12200: SNIEDERS, August. - Werken. De arme schoolmeester + Oranje in de Kempen + Antwerpen in brand + Waar is de vader? + De dorpspastoor + Fortuinzoekers + De orgeldraaier.
12202: Snijders, Zuster Petronel. - Grond van mijn bestaan.
17084: Snijders, Dr. A. - Handleiding bij het onderwijs in de Plant- en Dierkunde. Eerste - tweede - derde - voerde - vijfde cursus.
12205: Snoep, d. en anderen. - Het Catharijneconvent monument met toekomst.
12206: Snoilsky, Carl. - Svenska bilder. andra upplagan.
27980: Snoilsky, Carl. - Elias Sehlstedts Sånger och Visor. illustrerad af Carl Larsson.
12209: Snouck Hurgronje, Dr. C. ( inleiding ). Amien al-Madani. - Indrukken van een arabisch congreslid. Vertaald en ingeleid door Dr. C. Snouck Hurgronje.
15654: Sobolev, V. S., redactor. - Map of the Metamorphism of Asia / Karta metamorfizma Azii. scale 1; 5.000.000.
15579: Sobotka, M. et alii. - Atlas Obilnin ceskoslovenskych povolenych a rayonovanych odrud. Atlas of Czechoslovak approved and rayonised varieties of cereal crops.
15954: Socier, C., photographe. - Süleymaniye Camii, mosque. photographie originale.
8431: La Société. - Manuel de la Société de S.-Vincent-de-Paul.
12212: Söderberg, Carl Fr. - Fullständigaste Reskarta öfver Norra Sverige upptagande alla järnvägar, större och mindre landsvägar, by- och gångvägar, herregårdar, sågverk, bruk, lastage- och hamnplatser, gästgifvaregårdar, byar...ny, oöfversedd upplaga.
12213: Söderberg, Märla. - ( atlas ). kartritningsbok, klass VI A.
12214: Söderberg, Rolf. Rittsel, Pär. - Den svenska fotografins historia 1840-1940.
28271: Söderberg, Lasse och Svensson, Uno. - Undrens Tid
12216: Södergren, Arvid. - Historiskt kartverk över Göteborg upprāttad för Jubileumsutställningen i Göteborg 1923.
12215: Södergren, A., andre stadingenjören. - KARTA över GÖTEBORG med OMNEJD i 20 BLAD. SKALA 1: 4000 . UPPRÄTTAD för JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN i GÖTEBORG 1923.
12217: Söderhielm, Generalmajor Erik. - Respekt för samhället.
24520: Söderlund, Fr. Otto. - Summan af Bibeln, eller Det Wäsendtligaste af Den Heliga Skrifts Berättelser....Förra Delen + Sednare Delen
12218: Söderlund, Alfr. - Svensk Skolatlas. 3. för läroverken.
15707: Söderquist, Claes / Granath, Olle. - "The Pleasure Dome " Amerikansk Experimentfilm 1939-1979. Catalogue of the exhibition.
26966: Söderström, Alfred. - Minneapolis Minnen. Kulturhistorisk Axplockning frân qvarnstaden vid Mississippi.
7415: Ineke Brasz + Abraham Soetendorp. - Het isolement van de joden in de Sovjet-Unie + De Joden in de Sovjet-Unie.
12224: Soetendorp, Jaap. - Een staat herrijst.... Indrukken uit het Joodse Land na de beslissing van de U.N.O.
12225: Soeterboek, L. - Vraagbaak voor de vrouw. huishoudencyclopedie in 12 delen.
12226: Soeterik, Robert. - Irak.
12228: Sofiano, T. - English-Russian Geological Dictionary.
12229: Sohier / Vries, Alex de. - Roland Sohier. Levitatie / Levitation Tekeningen / Drawings.
12232: Söhngen, J. - Uit de Meijerij. Schetsen uit het noordbrabantsche volksleven.
12233: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - BADEN.
12242: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - PROVINZ SACHSEN und Herzogthümer Anhalt.
12255: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - MÄHREN u. OESTERREICHISCH SCHLESIEN.
12254: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - HANNOVER, BRAUNSCHWEIG, OLDENBURG und BREMEN.
12252: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - HERZOGL. SÄCHS : FÜRSTL. SCHWARZBURGSCHE und FÜRSTL. REUSSISCHE LÆNDER.
12253: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - BAYERN.
12249: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - BÖHMEN.
12250: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - KÖNIGREICH SACHSEN.
12248: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - DIE GROSSHERZOGTHÜMER MECKLENBURG.
12241: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - PROVINZ POSEN.
12245: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - Schweden und Norwegen.
12247: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - HOLSTEIN, LAUENBERG, HAMBURG u. LÜBECK.
12236: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - KRONLAND STEYERMARK.
12258: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - PREUSSISCHER STAAT.
12260: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - GALIZIEN, NORD-UNGARN und ein Theil von SIEBENBÜRGEN.
12256: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - PROVINZ WESTPHALEN nebst Lippe - Detmold, Lippe - Schaumburg und Waldeck.
12234: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - CHURFÜRSTENTHUM HESSEN.
12263: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - WEST PREUSSEN.
12238: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - NASSAU, HESSEN - HOMBURG und FRANKFURT.
12261: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - ÖSTERREICHISCHER KAISERSTAAT.
12262: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - PROVINZ POMMERN.
12243: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - DEUTSCHLAND.
12235: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - DIE KRONLÄNDER KÄRNTHEN, KRAIN, GÖRZ - GRADISCA & ISTRIEN UND TRIEST.
12237: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - SCHLESWIG, nebst einem Theile V. JÜTLAND u. FÜNEN.
12239: Sohr, K. / Berghaus, Dr. Heinrich. - GROSSHERZOGTHUM HESSEN.
12265: Sokolowsky, Dr. Alex. - Menschenkunde. Eine Naturgeschichte sämtlicher Völkerrassen der Erde. Dritte Auflage.
12272: Solis, Filipe / Macias, Martha / Ortiz, Erendira. - Grafschriften van Zapoteken en Mixteken.
16684: Solonevitch, Dr. Boris. - Breendonck. Camp de tortures et de mort.
28267: Solovov, P. N. and Rymberg, A. V. - Sorta Kostochkovykh kultur. katalog. ( the variety of the stonefruit cultures ).
28025: Sommer, Johan Gottfried. - Naturmålningar ur Speciela Physiken, första, andra, tredje, fjerde delen. med 3 plancher.
16331: Sommer. - PALERMO. Monte Pelegrini. Original photograph.
12279: Son, Frans van. - Udenhout hartverwarmend uniek.
12280: Sonder, Dr. Richard. - Mechanik der Erde. Elemente und Studien zur tektonischen Erdgeschichte.
27806: Sonnemans, Jan. - Bekijk 't.
12282: Sonnenberg, G. - Moderne radio-navigatiemiddelen. tweede druk.
28016: Sooy, Pastor J. L. - Bibel-Samtal med Ungdom eller Den Heliga Skrift i enkelhet framstäld för smått folk. bearbetad på svenska af Fred. Lönnkvist.
12283: Sopper, Ralph. - Geologia e Supprimento d'Agua Subterranea no Rio Grande do Norte e Parahyba + Idem; em Sergipe e no Nordéste da Bahia. 2 Volumes. Pbl. 26 + 34.
12284: Sorgedrager, Bart / Spruit, Ruud. - Landschappen van de dood.
12291: Sotheby. - 19th Century European and The Hague School Paintings. Amsterdam, 15th April 1985
12292: Sotheby. - 19th Century European and The Hague School Paintings. Amsterdam, 14th April 1986.
2196: André Soubiran. - Ce bon docteur Guillotin et sa simple mécanique.
12297: Soulié de Morant, G. - La passion de Yang Kwe-Fei favorite impériale. d'apres les anciens textes chinois. 5e édition.
7695: John Philip Sousa. - The Copyright Sousa March Folio.
12307: Soutman, P. / Visscher, Corn. - Fridericus Nobilis Friso VIII Ultrajectensium Episcopus..Frederik vit edel Geslacht der Vriesen..in de kerk van de Moordenaers gedoot.
28307: Soutzou, Dimitri. - I Aristokratia ton Agoniston.
28306: Soutzou - Agones gia ti Lefteria, tris istoriki stathmi tou neoteri ellinismou. 1854 1878 1897.
7381: Iba Der Thiam / Saliou Manganwe / Seydou Sow. - Géographie du Sénégal.
4547: Daunpol sp. z o.o. - Shell Atlas Polska 2002. skala 1;250.000.
12314: Spanjaard, Henriette L. - Antoinette de Beaucaire et son temps. pages d'histoire félibréenne.
24272: Spapens, Paul. - met Job op pad. Wandelen en fietsen langs religieus erfgoed in Berkel-enschot en omgeving.
12317: Spapens, Paul. - De oudste tilburger. een stad neemt afscheid van haar lindeboom.
12318: Spapens, Paul. - Een muis in de melk. de geschiedenis van de consumentenbescherming in Brabant.
12319: Spapens, Paul. - Kapellen in Midden-Brabant.
24273: Spapens, Paul. / Lat, BNelleke de, illustraties. - Heilige boontjes. Volksdevetie in Tilburg en omgeving.
12320: Spar, Francis , et autres. - Le style anglais. 1750-1850. l'architecture intérieur. la peinture. le dessin. l'estampe. le mobilier. l'orfčvrerie. le textile. la céramique.
26948: Sparre, Pehr. - Den siste friseglaren.Svensk Språklära. nionde upplagan.
14530: Spat, C. - Het maleis-arabisch letterschrift. regels en voorbeelden. tweede druk.
11125: Rektor Specht. - Das Bentheimer Land. VIII. Heimatkunde eines Grenzkreises.
12328: Speed, F. Maurice. - Film Review.
14408: Speight, B. / King., L. / Modriniak, N. / Marsden, E. - Geological Memoirs No. 1 + 2 + 3 + 4 New Zealand Geological Survey Branch. Department of Scientific and Industrial Research.
12334: Spekman, Ben, eindredaktie. - Bisschop Bluyssen geloven in mensen mensen geloven.
12338: Spengler, Oswald. - Der Untergang des Abendlandes. sechste Auflage, erster + zweiter Band.
12339: Sperling, W. - Kom je er uit? puzzleboek voor jong en oud voor Nederland bewerkt door J. Alders.
28567: Speybroeck, Daan van / Mulders, Marc. - Apocalypse. een glas-in-loodraam / a glass stained window. by Marc Mulders.
12340: Spicer, Jesse. - String. The story of a lonesome worm.
27194: Spijkerman, Patrick. - Dynamischkantoor Haarlem.
24309: Spilman, H. - `t Huis het Wilt by Gendringen. / `t Dorp Etten by Gendringen. 1743.
12346: Spilman, H. - 't Dorp Terheide in de Baronny van Breda. 1732 / 't Dorp Teteringen by Breda. 1732.
24307: Spilman, H. - `t Hof te Rynsburg / `t Hof te Rynsbrug. 1730.
24310: Spilman, H. - `t Huis Holthuizen by Deventer. 1744 / `t Huis Holthuizen.
24306: Spilman, H. - `t Dorp Terheide in de Baronny van Breda. 1732 / `t Dorp Teteringen by Breda. 1732.
27997: Spindler, Carl. - Maruzza. en tilldragelse i Wallachiet. öfversättning.
27998: Spindler, Carl. - Nunnan i Gnadenzell. första + andra + tredje delen.
938: Spinelli. - Nuova Geografia per la gioventu...ed una chiara, e breve notizia della Sfera.. quinta edizione.
16335: Würthle & Spinnhirn. - Gries am Brenner + Bozen vom Calvarienberg + Sterzing + Hoch-Finstermünz + Brand + Drusenfluh + Breitlahner, Partie gegen den Greiner + Breitlahner gegen den Greiner.
12387: Spit, Wim. - Birma ( Myanmar ). Mensen. Politiek. Economie. Cultuur.
24321: Sprang, Alfred van. - En Soekarno lacht...! Journalistieke ervaringen van een Nederlandsch oorlogscorrespondent in Indië.
12395: Sprenger, A. - Die Post- und Reisenrouten des Orients. Mit 16 Karten nach einheimischen Quellen.
12399: Spruit, J. - Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw / le droit romain sujet d'une décoration murale du 17e sičcle.
28369: Spruit, C. - Leerboek der russische taal + accentlijst behorende bij het leerboek.
27024: Spruner, Dr. Karl von. - Die Ostsee-Länder und Lithauen im Anfange des XIIItes Jahrhunderts / Die Ordens-Gebiete in Preussen und Livland bis 1525 und 1562.
12410: Staal, K. van. Gevangene No 22046 Concentratiekamp Buchenwald. - Terug uit de Hel van Buchenwald.
12408: Staal, C. - De kleren van de Kardinaal.
12411: Staal, l.8i - Israel onder de volkeren. schets der Joodsche Geschiedenis van de Grieksche Overheersching tot Heden. derde druk.
12409: Staal, Gert. - De harmonie van het contrast. Ulf Moritz. Benno Premsela.
14968: Staargaard, Johan. - Geology and Petrology of the Southeastern Borgafjäll Jämtland, Sweden. Academic Thesis.
12413: Staargaard, Ir. W. - Logos. logisch weten en centrale wetenschap ( inleidend ).
17055: Generalitsji Stab. - Barcelona, Badalona i Ospitalet. Scale 1 : 10.000. 6 leaves.
12415: Stadling, J. - Fran det hungrande Ryssland.
14701: Stockholms Stadsingenjörskontor. - Det Centrala Stockholm 1949 skala 1 : 12.000.
12565: Stockholms Stadsingenjörskontor. - Karta över de centrala delarna av Stockholm upprättad åren 1938-1940. skala 1 : 4.000.
12417: Stadsplanekontoret. - Stadsplanekontorets Karta över Stockholm med omgivningar i skala 1 : 20.000. NINE LEAVES.
12416: Stadsplanekontoret. - Stadsplanekontorets Karta över Stockholm med omgivningar i skala 1 : 20.000. TWELF LEAVES.
4675: de Staël Holstein, Mme la Baronne. - De l'Allemagne.
26960: Stagnelius, Erik Johan. - Wisbur. Sorgspel.
6251: Gorki / Molotow / Worosjilow / Kirow / Zjdanow / Stalin ( Reesema en Rutgers gereedmakers ). - De voorbereiding van de grote proletarische revolutie ( vh begin vd oorlog tot begin Oktober 1917).
14648: Stalin, J. - Centralkommiténs Politiska Verksamhetsberättelse på SUPK (b):s Fjortonde, 1925 / + Femtonde, 1927 / + Sextonde Kongress. 1930.
12428: Stalling, N. - Holländsk språklära. kortfattad kurs i nederländska språket och literaturen.
12431: Standinger, P. Odo. - Die Leidensblume von Konnersreuth. 181.-230. Tausend.
12438: Stants, C. - Dieselmotoren voor automobielen. derde druk.
12440: Stany Gauthier, J. - La connaissance des meubles régionaux franįais.
12443: Stapley, Mildred. - Tejidos y bordados populares espaņoles.
12445: Staring, A. / Zeggelen, W. van / Ten Kate, J. / en anderen. - Mozaīek. Kunst-album.
12447: Staring, Dr. W. - Schoolkaart voor de natuurkunde en de volksvlijt van Nederland 1860.
12451: Starmans, Drs. J. - Thuis in Brunssum. Een geschiedenis van 75 jaar wonen en werken 1912- 2 augustus- 1987 " Woningvereniging Brunssum ".
28122: Stassen, J. - Vibrazione van blok tot beeld. guglielmo Vecchieti Massacci.
5932: Gedeputeerde Staten. - Nota 2de Nationale Luchthaven Noord-Brabant.
12454: Stattler, Benedictus / Sailer, Michael. - Demonstratio Evangelica olim a Benedicto Stattler..conscripta. in Compendium Redacta a Michaele Sailer.
26986: Stavelen, T. van, R.C. Priester en Pasoor te Vlaardingen. - Nieuw Geschenk voor de R. C. Jeugd op den dag harer Eerste H. Communie. derde druk.
27239: STAWON. - de architectuur van het wonen anno 1990.
12459: Stead, Alfred. - Japan door Japanners. Een overzicht door zijn hoogste autoriteiten. Vertaald door, voorwoord v. Prof. H.Kern.
12458: Stead, Alfred. - Japan door Japanners. Een overzicht door zijn hoogste autoriteiten. Vertaald door, voorwoord v. Prof. H.Kern.
5548: Felix Mendelssohn. Myra Ward en Paul Steenbergen. - Myra Ward en Paul Steenbergen vertellen de levensgeschiedenis van Felix Mendelssohn. Tekst en Elpee. HE 40.
12463: Steenderen, C. van. - Luchtvaart Jaarboek '47.
12464: Steenderen, C. van. - Zij maakten luchtvaartgeschiedenis.
14972: Steenken, Willem. - Geology and Petrology of the Region South of Russånes Saltdal Norway. Academic Thesis.
12467: Steensen Blicher, Steen. - Kær est du, fødeland.
27465: Stefánsson, Evelyn. - Alaska land og lũdur.
12473: Steffens, Gerhard. - Opvoeding en onderwijs in de Sovjet-Unie.
12475: Stegeman, E. en vele anderen. - Ons Speeluur. theoretisch-praktisch handboek bij de leiding van het zaal- en openluchtspel op de Lagere en Middelbare School. 14e druk.
12476: Stegenga, Dr. P. - Beschouwingen over Merijntje Gijzen's Jeugd. De kinderziel god en het leven.
12480: Steijns, G., redaktie. - Paleis-Raadhuis Tilburg.
12483: Steinberg, Jonathan. - Fountain Pens. the collector's guide to selecting, identifying, buying and enjoying fountain pens.
12484: Steinberger-Hehenaschau, Hans. - Ludwig II. von Bayern der Romantiker auf dem Königsthrone.
12485: Steinbrück, Wolfgang. e.a. - Deutschland Taschenatlas. 21. Auflage.
12486: Steiner, Gustav. - Die Befreiung der Landschaft Basel in der Revolution von 1798.
12493: Steinheil, Oskar / and others. - Baedekers Autoreiseführer. Jugoslawien und Griechenland. mit Europäischer Türkei.3. Auflage.
12492: Steinheil, Oskar / and others. - Baedekers Autoreiseführer. Österreich. mit Zufahrtsrouten durch Bayern. 5. Auflage.
12491: Steinheil, Oskar / and others. - Baedekers Autoreiseführer. Spanien und Portugal. mit Routen durch Frankreich nebst Balearen und Tanger.
12494: Steinheil, Oskar / and others. - Baedekers Autoreiseführer. Deutschland. Die Bundesrepublik. Offizieller Führer des ADAC's. 6. Auflage.
12497: Steinheil, Oskar / and others. - Baedekers Autoführer. Oberitalien mit Dolomiten, Riviera und Florenz. 29 Karten und Pläne und 50 Zeichnungen. 3. Auflage.
12495: Steinheil, Oskar / and others. - Baedekers Autoführer. Deutschland. Die Bundesrepublik. Offizieller Führer des ADAC's. 4. Auflage.
12496: Steinheil, Oskar / and others. - Baedekers Autoführer. Schweiz. Führer des Automobil-Clubs der Schweiz. mit 36 Karten und Plänen und 82 Zeichnungen.
12490: Steinheil, Oskar / and others. - Baedekers Autoreiseführer. Spanien und Portugal. mit Routen durch Frankreich nebst Balearen und Tanger.
14516: Steinmann, Dr. Gustav. - Einführung in die Paläontologie. mit 818 Textabbildungen.
12499: Stejartius, Martinus. - Regulae legendi et intelligendi Scripturam Sacram, ...compendium earumdem regularum.
28351: Stekelenburg, Dr. H. van. - Hier is alles vooruitgang. landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1880-1940.
12501: Stekelenburg, Dr. H. van. - Landverhuizing als regionaal verschijnsel. Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820-1880.
12502: Stekelenburg, Henk. - Kamp Vught en de Vughtenaren.
12507: Sten Sture Paterson, redaktör för den svenska upplagan. - Allhems Världsatlas.
14658: Stenholm, Leifh. - RONNEBY.
12515: Sterling, rev. R. - Arabic and English Idiom conversational and literary. a companion work to '' a grammar of arabic language ''.
12519: Sterneberg, H., S.J. - Een busselke braobaansch, met een inleiding van Piet Kerstens.
27455: Sterner, A. - Svenska Skalder i urval för skola och hem. 1-10.
24398: Steur, A.G. van der. - Werken en studeeren, het eenige doel van mijn leven. De boekhistoricus, musicoloog, bibliothecars en archivaris Jan Willem Enschedé ( 1865-1926).
12521: Steur, Herman. - Helping helpende hand.
12522: Steven Rowan, selection and translation. James Primm, introduction and commentary. - Germans for a Free Missouri. translations from the St. Louis Radical Press, 1857-1862.
28393: Stevens, Truss. - Over honderd jaar is alles voorbij. brieven uit de crisistijd 1928-1936
12526: Steyaert, Martinus. - Opuscula.
12527: Stheeman, H. - The Geology of Southwestern Uganda with special references to the stanniferous deposits.
12528: Sthyr, Jorgen. - Dansk Grafik. 1500-1800. + 1800-1910.
15181: Stieler, A. - Dänemark und Schleswig, Holstein, und Lauenburg. im Massstab von 1:1.500.000. MAP.
15757: Stieler, Adolf. - Skol-Atlas öfver alla verldens delar enligt deras nuvarande tillstånd samt öfver verldsbyggnaden. 44-de original-upplagan, innehållande 31 kartor.
12552: Stier, Hans-Erich / Kirsten, Ernst. - Westermann. Grosser Atlas zur Weltgeschichte. 8. auflage.
12555: Stierlin, Henri / Martin, Roland. - Architektur der Welt. Griechenland.
12556: Stierlin, Henri / Picard, Gilbert. - Architektur der Welt. Imperium Romanum.
12557: Stiernström, M.R. - KARTA öfver WESTERNORRLANDS LÄN sammandragen åren 1864-65 af Stiernström. med uppgift på inom landet befintlige jernverk.
12561: Stillfried. - Sophie von Stillfried.
12563: Stockdale, F. - Excursions in the County of Cornwall.... historical and topographical delineations.... remains of antiquity....
24419: Stockius, Christianus. - Clavis Linguae Sanctae Novi Testamenti. Editio Tertia.
12567: Stoepker, Henk. - Graven naar het kasteel van Tilburg.
27830: Stokman, J. en anderen. - Hendrik Verhees, een grensoverschrijdende Brabantse landmeter, cartograaf en patriot ( 1744-1813 ).
12572: Stokvis, Dr. B. - Voordrachten over geneesmiddelenleer. eerste deel. inleiding. algemeene geneesmiddelenleer. parasiticida. tweede druk.
12576: Stoppelman, Francis. photographs. - Jamaica.
12577: Storchenau, Sigismundus. - Het Geloof van den Christen. Een wijsgeerig - godgeleerd, zedelijk beoefenend werk. uit het Hoogduitsch vertaald.
6641: Harriet Beecher Stowe. - De negerhut ( uncle Tom's cabin). zevende druk. 1874. vertaald door C. Mensing.
12583: Straaten J. van der / Moller-Pillot, H. - Beken in Brabant hoe houden we dit bezit.
12586: Strabel, A. - Dictionnaire,Vliegtuig / automobiel /motorrijwiel. Dictionary flying and motoring. Nerlandsch-Engels / Engelsch-Nederlandsch.
12590: Straelen, H. van. - Terug uit Japansche internering. Vertaald door P. v. Antwerpen.
14285: Strand, Trygde. - Nordre ETNEDAL beskrivelse til det geologisk generalkart ( + english summary ).
7620: Jean-louis Froment / Catharine Strasser. - Franįois Boisrond. Peintures récentes. catalogue de l'exposition.
12595: Stratil-Sauer, G. - Erlebnisse längs russischer Landstrassen. mit 28 Original-Aufnahmen.
24437: Stratingh, G. A. - De Dollard of geschied- arrdrijks- en natuurkundige beschrijving van deezen boezem der Eems. Facsimile.
28418: Stratz, Dr. C. - Die Körperformen in Kunst und Leben der Japaner. dritte Auflage.
12598: Strauss, Dr. Fr. Adolf / Strauss, Lic. Otto. - Den Heliga Skrifts Länder och Orter. Ny upplaga. 2 Volymer.
11202: Richard Strauss. - Salom. Musikdrama in einem Aufzug. Libretto Richard Strauss naar het gelijknamige toneelstuk van Oscar Wilde.
12597: Strauss, Dr. Fr. Adolf / Strauss, Lic. Otto. - Den Heliga Skrifts Länder och Orter.
28570: Stravens, Lia. - LandArt Diessen. Ode aan de aarde.
27069: Loosjes-Brutel de la Rivičre / Carolina / Hesba Stretton. - Op Vredebest / Kleine Fanny of het kind van de speelgoedkraam / De hut aan het strand.
12603: Streuli, Beat / Basilico, Gabriele. - Urban Views. catalogue.
12604: Streuvels, Stijn. - Uit lust-met-de-penne.... niet gebundelde opstellen, open brieven, boekbesprekingen, huldegroeten, enz. verzameld door Luc Schepens.
12607: Strijbos, Henk., redactie. - Beroepskostenvergoedingen 1989.
27545: Strindberg, august. - Gustaf Adolf skådespel i fem akter.
15156: Strindberg, August. - Svenska öden och äventyr. illustrerad av Garibaldi Lindberg. Femte upplagan.
26937: Stringberg, August. - Gustaf Vasa skâdespel i fem akter.
27655: Ströhmfeld, Gustav. - Führer durch Stuttgart und Umgebung. Zehnte Auflage.
28563: Ström, G. - Zweedsch, taal-methode voor zelfonderricht...naar de methode Schidlof.
12613: Ström, G. , Kapitein N.I. leger / Kapten vid Holländsk-Indiska arméen. - Nederlandsch-Zweedsch Woordenboek + Zweedsch-Nederlandsch Woordenboek / Holländsk-Svensk Ordbok + Svensk-Holländsk Ordbok.
28113: Strömberg, Th. - Andliga Sånger för den enskilda andakten lämpade till kyrkoårets högmessotexter.
28055: Strömberg, Elver. - Ångermanland och Medelpad.
28056: Strömberg, Elver. - Ångermanland och Medelpad.
27698: Strömberg, J. - Nådenes Ordning till Saligheten, Efter Jesu härliga Evangelium, uti Fyra Samtal Emellan en Lärare och Åhörare, Enfaldeligen Förestäld.
12614: Strömer, M. - De Sex Första jemte elfte och tolfte böckerna af Euclidis Elementa eller grundeliga inledning till geometrien....
12615: Strömer, M. - De Sex Första jemte elfte och tolfte böckerne af Euclidis Elementa, eller grundeliga inledning till geometrien.... femte upplagan.
12616: Stromer, Th. - Ober=Italien. Praktisches Handbuch für Reisende. Fünfte Auflage.
12617: Struve, V.. - Kaardid V.V. Struve "Vana-Idamaade Ajaloo" juurde.
16308: Stubavs, A. - Kentes Pilskalns un Apmetne.
12781: Tekniska Högskolans Studentkår. - Gåsblandaren 1947.
14256: Stufkens et alii. - Rondom Joris Ivens wereldcineast. het begin, 1898-1934.
12626: Stülpnagel, F. von. - Süd-America in zwei Blättern. Neue Auflage.
12624: Stülpnagel, F. von. - Spanien und Portugal in IV Blättern. Mit Benutzung von Berghaus' Karte von 1829.
12625: Stülpnagel, F. von. - Frankreich in IV Blättern, bearbeitet von F. v. Stülpnagel. Gestochen v. C. Poppey.
12628: Stumpfe, Dr. E. - Die Besiedelung der deutsche Moore mit besonderer Berücksichtigung der Hochmoor- und Fehnkolonisation.
12631: Stürmer, Ernst. - Meister himmlischer Geheimnisse. Adam Schall 1592-1666. Ratgeber und Freund des Kaisers von China.
12633: Stutterheim, Willem. - Rama-Legenden und Rama-Reliefs in Indonesien. 2 Volumes.
12634: Stutzer, G. - Från Syd-Brasilien skildringar.
12644: Stuvel, H. - Oostelijk Flevoland.
12643: Stuvel, h. - Het Deltaplan. de geboorte.
12645: Stuy, J. - Helicopters Ontwikkeling en toekomst, constructie en besturing. met 23 foto's en 17 tekeningen.
12646: Suares, Guy. - Malraux Past Present Future. conversations with Guy Suares. translated from the French by Derek Coltman.
28480: Suasso de Lima de Prado, P. J. - Luipaardmannen en slangendansers.
2379: Au Chalet Suisse. - MONACO / MENTON. 4 photographies originales circa 1875.
10167: Nordenskiöld / Saffrey / Summers. - Öfver land och haf. illustrerade reseskildringar från alla verldsdelar. 1878 + 1879.
12656: Sundbeck, Carl. - Svensk-Amerikanerna, deras materiella och andliga sträfvanden. Anteckningar från en resa i Amerika.
14643: Sundberg, John. - Påvemakten och dess katolska kyrka inför bibeln och historien samt: vad har hänt i Rom 1929 ?
24477: Sundius, Nils Johan. - Tal wid Skriftermål, innehållande nödiga årindringar för Nattwards-Gäster. I wälmening til upbyggelse utgifne.
12658: Sundius, Nils. - Beiträge zur Geologie des südlichen Teils des Kirunagebiets.
12660: Sundström, Pehr. - Ett hjältefolk i söderhavet. historiska skildringar från Nya Zeeland.
14634: Sundström, C. / Trybom, Filip. - Atlas till Naturriket. 863 afbildingar.
12662: Sunier, Thijl. - Turkijë.
12664: Suringar, W. - Zakflora. handleiding... 12-de druk.
1772: Geological Survey. - Guide Book Excursion, Canada Department of Mines , 1, ( part I + II ) in Eastern Quebec and the Maritime Provinces + 2 Eastern Townships of Quebec. + 3 .Neighbourhood of Montreal and Ottawa + 4 Southern Ontario + 5 Western Peninsula of Ontario + 6 Vicinity of Toronto + 7 Sudbury Cobalt and Porcupine + 10 Northern British Columbia and Yukon Territory.
12667: Susan Marchant-Haycox, Susan. - Secret Pleasures.
15171: Max Walter Svanberg. - Grafik / Graphique. Den första boken om Svanberg. Hela hans grafiska produktion... POSTER.
28027: Svedbom, P.E. - Utkast till Satslära med hufvudsakligt afseende Svenska Språket. fjerde upplagan.
28533: Svedelius, Wilhelm. - Minne af Vestmanlands-Dala Nations i Uppsala Femtioårsfest 1881. + Om Nationsföreningar och Studentlif, föredrag inom Westmanlands och Dala Nation, 1871.
27020: Svedelius, Wilhelm. / Olbers, G. - Till Konung Carl XVs Minne. Tal vid Upsala Universitets Minnefest den 29 november 1872 + Vördsam Inbjudning till deltagande i den sorgefest..å Akademiska Förenings i Lund Sollennitets-Sal den 29 november...
28189: Svedelius, Wilhelm Erik. - Afsked från studenterne. andra uplagan.
12675: Svedenborg, G. et alii. - Med örnen mot polen av S.A. Andrée, Nils Strindberg och Knut Fraenkel. Andrées Polar Expedition år 1897.. ( first edition ).
27912: Sveistrup, P.P. - Det almindelige Handelskompagni 1747-1774 med saerligt henblik paa dets virksomhed i Grønland.MEDDELELSER om GRØNLAND, bd 131, nr. 9.
12680: Svenonius, Fredr. - Lappland samt öfriga delar af Väster- och Norrbottens Län. Femte upplagan. med 56 bilder , 10 kartor.
12681: Svensson, Artur. - Bjeresjö Kyrka.
12687: Svinarenko, M. / and others. - Atlas Mira. Australia i Okeania Antarktika.
12686: Svinarenko, M. / and others. - Atlas Mira. Afrika.
28190: Svueibergk - Kedje Räkning.
12689: Swaak, Albert. - Gebeurtenissen. abstacte composities in zwart-wit.
9639: Michiel de Swaen. - De werken van Michiel de Swaen, uitgegeven door Dr. v. Celen m.medew.v. Dr. C. Huysmans en Dr. M. Sabbe.
27424: Swan, Gustaf N. - Holmes och Zetterstrand. Minnestal hållna vid Augustana College.
12693: Swan, Gustaf N., Svensk vicekonsul i Sioux City, Iowa. - Svenskarna i Sioux City. Nagra blad ut deras historia.
12694: Swanton, e. - West Indian Adventure with Hutton's M.C.C. Team 1953-54. edited by Michael Melford.
16922: Swebilius, Dr. Ol.. - Doct. Mårt. Luthers Lilla Cateches, med Förklaring På Kong. Maj:ts Nådiga Befallning omarbetad och förbättrad.
12697: Swedberg, Jesper. - Schibboleth. Swenska Språkets Richt och Richtighet. Med Kongl. Maj;ts Nådiga frihet.
12700: Swellengrebel, N. - De anophelinen van Nederlandsch Oost-Indië. 2e druk.
12706: Sydow, E. von. - Schul-Atlas in zwei und vierzig Karten. 23. Auflage.
12707: Sydow, E. von. - Om potatisodling. 2. upplagan.
12709: Sylvester, Dorothy. - Map and landscape.
10910: Prof. Witold Sylwanowicz - Maly atlas anatomiczny.
28313: Groenwegen / Syrhoff. - 9 Schoolplaren m.b.t. de vaderlandsche geschiedenis.
28512: Systemaktiebolaget. - Motbok. Systemaktibolaget.
16333: Szajnek, F. - Brama do Zamku Krolewskiego w Zolkwi.
16332: Szajnek, F. - Glowna Brama Wjazdowa do Miasta.
7492: Jacek Szczepaniak. - Socrealizm / sozialistischer Realismus.
15320: Szefera, Andrzeja, et alii. - Wiezienia hitlerowskie na Slasku w Zaglebiu Dabrowskim i w Czestochowie 1939-1945.
13280: Vera Szekely. - Förbjudet en utställning. catalogue of the exhibition.
27773: Szemes, Imre. - Halottas Beszed mellyet istenben boldogult néhai nagyon tisztelendo Vrana Istvan, úrnak.
7639: Jeremi Gliszczynski / Wilhelm Szewczeyk. - Powstania Slaskie 1919 1920 1921. ( the revolt in Silesia ).
12727: Taburet, Marjatta. - Fayence aus Quimper. aus dem Französchen von Charlotte Engel.
14886: Rev. Canon Hohepa Taepa. - The Rangiatea Story.
12730: Taine, H. - Rejse i Pyrenæerne. med omtrent 350 illustrationer af Gustave Doré. oversat af Dr. S. Schandorph.
12731: Tajiri, Shinkichi. - Autobiographical Notations. Words and images. Autobiografische aantekeningen. Woorden en beelden.
12734: Tallqvist, Hj. - Nyare strålnings- och atomfysik. med 117 figurer i texten.
12737: Tamenne, Alain. - Initiation aux arts d'extrčme-orient et plus particuličrement Japon : Période Edo. 1čre partie.
12741: Tanaka, Ichimatsu. - An introduction to the wall -paintings in the main hall of the Horyuji Monastry.
27012: Tanavoli, Arviz. - Persian Flatweaves.
12744: Tanquerey / Quévastre, E. / Hébert, L. - Brevior Synopsis Theologiae Dogmaticae. editio sexta.
12754: Tasso, Torquato. - l'Aminta e il Torrismondo. precedono alcune pagine di C.L. Sismondi.
9945: Tatinko, A. / Tresnukov, A. / Andrujasev, A. - Zjivaja Antarktika ( living antarctica ). .
13269: Venantius a Taurino. - Ordinationes et decisiones capitulorum generalium Ordinis FF. Min. SS. Francisci Capuccinorum, revisae....
12758: Tauvel, R.P. Philibert. - Vie du Pčre Damien, l'apôtre des lépreux de Molokai, de la Congrégation des Sacrés-Coeurs. 31e mille.
12760: Taylor, Jer. - The Great Exemplar of Sanctity and Holy Life, According to the Christian Institution; Described in the History of the Life and Death Of the Ever-Blessed Jesus Christ.. the ninth edition / Antiquitates Christianiae : or, the History of the Life and Death of the Holy Jesus.... also.... lives, acts and martyrdoms of his apostles.
14333: Taylor, Griffith. - The Australian Environment ( especially as controled by rainfall ). Commonwealth of Australia. Advisory Council of Science and Industry. Memoir No. 1.
2162: An Experienced Teacher. - Habla Vd. Espaņol ? or, do you speak Spanish ? A pocket companion for beginners....in a short, easy, and practical way...
27010: Teeuwen, Marjan, redactie. - Voth. Een staat van permanent worden. Catalogus.
12767: Tegenbosch, Lambert. - Josefus Augustus Knip. Een neo-classicist uit Tilburg.
12770: Tegenbosch, Lambert. - Albert Verwey. catalogus bij de overzichtstentoonstelling.
28255: Tegenbosch, Lambert, voorwoord. - Theo Kijpers schilderijen Arie Berkulin beelden.
12774: Tegnér, Esaias. - Valda bref af Esaias Tegnér utgifna af Otto Sylwan.
12777: Tegnér, Esaias. - Redevoeringen. uit het Zweedsch door A.C. Holtius.
15160: Tegnér, Esaias. - Tal vid särskilta tillfällen. första bandet.
12778: Tegnér, Esaias. ( Dewald, vertaler ). - De Frithiofs-Saga. Opnieuw uit het oorspronkelijk Zweedsch vertaald voorafgegaan door eene levensschets van den Dichter en eenen Inleiding tot het gedicht door H.P. Dewald.
15128: Wallin och Tegnér. - Skaldestycken...upplästa på Svenska Akademiens Högtidsdag den 20 December 1839. Tredje Upplagan.
12779: Teije, Dr. C. ten. - De opkomst van het socialisme in Breda. Actie en Reactie tot 1908.
12783: Telese Compte, A. / Niedermaier, E. - Los azulejos catalanes de artes y oficios.
27128: Temminck Groll, van Alphen, Apell, Gill. Derwig; photographs. - Willemstad: City of Monuments. Curaįao.
12088: Sir Richard Temple. - Travels in Nepal and Sikkim. reprint after the 1881/87 editions.
15472: Tengvall. - Skånska Soldatens Sång Melodier enligt förmodan af Tengvall sätt för Mans-chör med accompagement af Blekinska stumenter och trummor af A. F. F. Wegener.
12803: Tenhaeff, W.H.C. - Beknopte handleiding der psychical research. deel een + twee.
27468: Teoctist, Metropolitan of Moldavia and Suceava. - Metropolitan Iacob Putneanul 1719-1778. In service of the Romanian Orthodoxy, of the Aspirations of National Unity and of Affirmation of the Romanian Culture.
12806: Terechova, H. and many others. - Atlas novoi istorii tsasta pervaja.
12805: Terechova, H. and many others. - Geographitseskii Atlas . 5 klassa.
12810: Termeulen, Arend Jan. - Tunesië.
12813: Terpstra, P. - Gysbert Japicx de friese renaissancedichter.
27119: Terpstra, Heert. - De vestiging van de Nederlanders aan de kust van Koromandel. Proefschrift.
12814: Terrasson, Pčre. - Sermons du feu P. Terrasson, prętre de l'oratoire, Pour le Caręme. Tome Premier + Tome Second.
14830: Terreehorst, Pauline. - Daar Toen Hier. De films van johan van der Keuken.
12817: Terstegge, Anselmus. - Honderd jaar monikkenleven in Koningshoeven.
26945: Byvanck / van Gelder / Bontekoe / Tesch & alii. - Een kwart eeuw Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland. Gedenkboek A.E. van Giffen.
12818: Tesch, Dr. / Burck / Reinhold / Steenhuis / van Rheden. - Geologische kaart van Nederland. Schaal 1: 50.000 ( 1918-1947). 168 SHEETS. + De geologische kaart van Nederland en hare betekenis voor verschillende doeleinden, 39 pp. + 2 farge folded index maps
12819: Teske, Drs J. inleiding. - Nubië aan de Nijl. Voorportaal van Afrika.
12820: Tessier, Max et autres. - Le cinéma japonais au présent.1959-1979.
15578: Teterev, F. k. - Sorta plodovo-yagodnykh kultur / The varieties of fruit-berry cultures.
12823: Teugels, Jean. - L'unité avec dix dessins de Aubin Pasque.
12825: Texier, Auguste. - Méditations pour les jeunes.
12826: TextCase. - Assepoester. pop-up boek. vertaling/produktie: TextCase, Groningen.
12832: Thaarup, Fredrik. - Beskrifning öfver Köpenhamn och dess nejder.
27995: Thackeray, William. - Oberst Henry Esmonds Historie. første + anden + tredie deel.
12834: Tham, Wilh.. - Beskrifning öfver Stockholms Län + Besckrifning öfver Upsala Län.
12835: Thary, A. - Manuel de la Ferrure du Cheval.
12836: Thayer, W.M. - Från kojan till palatset. Presidenten James A. Garfields lif. öfversättning. andra upplagan.
12846: Theal, Geo. - Maskew Miller's Short History of South Africa and its People. Second edition.
12841: the number 1 compagny of the China Peking Opera Theatre. - Selections from The Red Lantern.
12847: Thelen, Dr. A. - Lambert Poell (1872-1937) en de katholieke sociale beweging. Sociaal-klerikaal spanningsveld in het Bossche Diocees 1896-1915. Analyse van een mentaliteit.
12849: Thenhaven, F. Bernardinus. - Nucleus Theologiae Canonico-Moralis sive Examen Ordinandorum et Approbandorum per modum usitati dialogi Inter Examinatorem & Respondentem.
12850: Theodore de S. Joseph, C.D. - Vie Iconologique de S. Jean de la Croix.
12852: Theresia. - Gedachten van Zuster Theresia van het Kind Jesus en van het H. Aanschijn. m. inleidend woord van Th. Bensdorp. 2-de druk.
26993: Theunisse, J. - Jan Frederik Vlekke 1849-1903 ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven.
12856: Theunissen, Dr. W. - Ikonen. Vensters op de eeuwigheid.
12859: Theunissen, Gert. - Das Schweigen ( Tystnaden ) und sein Publikum. eine Dokumentation.
12858: Theunissen, Dr. W. - Ikonen. historisch, aesthetisch en theologisch belicht.
12857: Theunissen, Dr. W.P. - Op de heilige berg Athos. in de tuin van de Moeder Gods. derde druk..
12611: Strohmeyer-Thiele. - Französisch für Erwachsene. 2. Auflage. mit 48 Abbildungen.
16711: Thieme, Hogo. - Guide bibliographique de la littérature franįaise de 1800 ā 1906.
12867: Thiers, A. - Atlas pour servir ā l'intelligence des campagnes de la révolution franįaise.
15652: Thiéry, Yvonne. - Le paysage flamand au XVIIe sičcle.
12873: Thiis, Jens - Nordisk Konst Katalog 1923.
12874: Thijssen, Mirelle., tekst. - Minimal Relics.
12876: Thisquen, Jean. - Plans et vues de Limbourg. Etude critique de l'iconographie de la ville. Archives Vervietoises Tome XIII.
14759: Thoben, Peter. - Nathalie van den Eerenbeemt.
12879: Tholstrup, Annette. - Forlis. Om skibe, idealer, penge og magt. Ole Lauritzen fortaeller.
12909: Thomas, Pater / Emmerich, Pater, redaction. - In het land der vijf rivieren. 50 Jaar missie-arbeid in Panjab ( engelsch-Indië ), 1888-1938.
12910: Thomas, Richard. - India's emergence as an industrial power. middle eastern contacts.
2140: Ambrose Lloyd & Nicolette Thomas. - Groot geillustreerd vlieger handboek.
2354: Arthur G. Thomas. - Principles of Government Purchasing.
12897: Thomas Aquinatis, S. - Summa Theologica S. Thomae Aquinatis divinae voluntatis interpretis.... totius summae, ac supplementi tertiae partis Synopsis Analytica.
20950: Isaiah Thomas. - The History of Printing in America. With a Biography of Printers & an Account of Newspapers.
12911: Thomée, Gustaf. - Jorden. geografisk, statistisk och historisk. Handbok för läsare af alla klasser. Med statistiska tabelller.
12915: Thompson, Virginia / Adloff, Richard. - Conflict in Chad.
12914: Thompson, Jon. - Het Oosterse tapijt.
14635: Thordeman, Bror. - Miniatyratlas över Jorden. 24 kartor jämte namnregister.
12925: Thordeman, Kapten Bror and others. - Svensk Världsatlas utgiven av Generalstabens Litogr. anstalt. med anledning av dess 100-åriga tillvaro.
12924: Thordeman, Bror. - Bilistens Miniatyratlas över Sverige.. 17 kartor i skalan 1;2.000.000 jämte namnregister.
14365: Thorgrímsdķttir, Sigrídur. - Sá rétti vegur til dyggda dugnadar
15730: Thorman, Elisabeth. - Studier i svensk textil konst.
15731: Thorman, Elisabeth. - Duktyg från Vadstena.
15732: Thorman, Elisabeth. - Textil Konst i Sverige. andra upplagan.
12927: Thoroddsen, Th. - Island. Land og Folk. Oversat efter den islandske originals tredie udgave.
15756: Thorson, Gunnar, red. - Med treaarsekspeditionen til Christian X's Land.
14366: Thorsteinsson, Bjarni. hz10-18 - Íslenzk Sálmasöngsbķk med fjķrum röddum.
28324: Thorsteinsson, Bjarni. - IZLENZK SALMASÖNGSBĶK med fjķrum röddum.
14362: Thorsteinsson, Steingrím. - Rķbínson Krúsķe thũdingar ágrip eftir Thorsteinsson med myndum. önnur útgáfa.
12929: Thulstrup, H. - Afbildningar af Nordiska Drägter. Costumes Nationaux Scandinaves.
15149: Thun, Josephus. - Imago Politici Christiani in Vita Noblis & Generosi Viri, Dn. Erici Palmskiöldii. ...ad caelestum patriam 4. Junii MDCXXCVI migravit.
12931: Thurah, Laurids de. - Omstændelige og tilforladelig Beskrivelse, Over den i Øster-Søen liggende, Under Det Kongelige Danske Herredømme Blomstrende navnkundige Øe BORNHOLM, Og Den ei langt derfra fortreffelige Fæstning Christiansøe, Hvorudi forklares, alt hvad merkværdigt om disse tvende Lande, i deres nu værende Tilstand, er at agte...
26981: Thurah, Laurids de. - Omstændelige og tilforladelig Beskrivelse, Over den i Øster-Søen liggende, Under Det Kongelige Danske Herredømme Blomstrende Navnkundige Øe BORNHOLM, Og Den ei langt derfra fortreffelige Fæstning Christiansøe, Hvorudi forklares, alt hvad merkværdigt om disse tvende Lande, i deres nu værende Tilstand, er at agte...
16542: Thuring, C.W. - Interesse-Uträkning, På Större och mindre Capitaler efter 5 och 6 Procent, ifrån En Dag till och med Ett År....fjerde Upplagan.
14204: Tichelaar, Mr. J. - De Java-suikerindustrie en hare beteekenis voor land en volk.
24648: Tidemand, Adolf / Munch, A. texten. - Bondelif i Norge. Med Kongelig naadigst Tilladelse udfört efter Originalmalerierne paa Oscarshal.
24650: Tiele, P.A. - Nederlandsche Bibliographie van Land- en Volkenkunde. Reprint.
12934: Tiele, C. - Inleiding tot de Godsdienstwetenschap. Gifford-lezingen geh. in de Universiteit van Edinburgh. 2-de druk.
12937: Tiger, Frans & alii. - Ny normal-Sångbok för svenska skolor. andra samlingen; två- och trestämmiga sånger för allmänna läroverken.
12938: Tigerschiöld, Hugo. - Dikter.
16523: Tigerstedt, Örnulf och Winter, Richard. - Finland landet som kämpade. Den första sammanfattande skildringen i ord och bild av det finska kriget 1939-1940.
12940: Tillema, Ir. J. - Het oeververbindingsvraagstuk in Rotterdam.
12942: Tilmans, Emile. - Porcelaines de France.
12944: Timm, Regine and others. - Wilhelm Busch. Die Bildergeschichten zwischen Flugblatt und Cartoon. 150 Geburtstag von Wilhelm Busch.
12945: Timm, Willy. - Unna in alten Ansichten. 3. Auflage.
12946: Timman, Jan / Böhm, Hans. - Leer schaken met Jan Timman en Hans Böhm.
12953: Timmermans, Lia., vertelt / Gongalov, Ivan, illustraties. - Klein duimpje naar een sprookje van Charles Perrault.
12954: Timmermans, Lia., vertelt / Nelissen, Ruud., illustraties. - De gelaarsde kat naar een sprookje van Charles Perrault.
16160: Tindal. - NEWPORT a Strong Sea-Port Town in flanders, restored to the Empire by ey Treaty of Utrecht.
12970: Titulaer, Chriet. - Huis van de toekomst.
12972: Titulaer, Chriet. - Operatie maan. redactie Chr. Titulaer, eindredactie Hans Knap.
12968: Titulaer, Chriet. - De micro-elektronica revolutie.
12973: Titulaer, Chriet / Kort, Niek de. - Kantoor van de toekomst.
12974: Titulaer, Chriet. - Huis van de toekomst.
12975: Titulaer, Chriet. - Toekomst in telecommunicatie.
12977: Titulaer, Chriet., met medewerking van Drs. Frank Israël. - Landing op mars.
12978: Titulaer, Drs. Chriet. - Een kwart eeuw ruimtevaart.
12983: Titus, Paul. - Atlas of obstetric technic. illustrations by E. Shackelford.
7919: Kazimierz Saysse-Tobiczyk. - Pod Wierchami Tatr.
12991: Tobler, Dr. Aug. - Djami-verslag. uitkomsten van het geologisch-mijnbouwkundig onderzoek in de Residentie Djami 1906-1912. Text + Bijlagen.
12992: Tobler, Dr. Aug. - Geologie van het Goemaigebergte ( Res. Palembang, Zuid-Sumatra ). Overdruk Jaarboek van het Mijnwezen in N.O.I., 1912.
28452: Toepfer, Carl. - Enfalden från Landet. Komedi i Fyra Akter. öfwersättning af E. W. Djurström.
12998: Tokoenaga, Naoshi. - Straat zonder zon. Japansche arbeidersroman. Vertaald uit het duitsch door E. Coenraads.
5035: Dr. Cemil Toksöz. - Les anciens sites de l'Anatolie Occidentale.
15947: Toldi, Zvonimir. - Brod na Savi Dva zlatna doba U susret godisnjici grada 1244-1994.
12999: Toldt, Dr. Carl. unter Mitwirkung von Prof. Alois dalla Rossa. vierte Auflage. - Anatomischer Atlas für Studierende und Ärzte. Erste + Zweite + Dritte + Fünfte Lieferung.

Next 1000 books from De Rijzende Zon (ILAB/LILA)[an error occurred while processing this directive]

6/8