Antiquariaat Parnassos
Van Duivenvoordelaan 35, 2241 SN Wassenaar, Nederland Tel. 070 - 5176423 of 06 - 54677529, fax 070 5116800            Email: parnassos@hccnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
07085: - Provincie utrecht. Literaire reis langs het water. Bloemlezing
07080: - Contes populaires et légendes de Corse
11849: - Gérard Venturelli. "Le méridien du voyage indicible"
26814: - Nederland's Adelsboek 1914 12e jaagang
26818: - Memorieboeck van pakhuismeesteren van de thee 1818 - 1918 en de Nederlandsche theehandel in den loop der tijden
13019: - Musée d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds
08803: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 53
08804: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 54
08805: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 55
26823: - Les relations du Japon avec La Mandchourie et La Mongolie. Document B
23206: - Green worlds. Plants and forest life
23055: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 44
23056: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 46
26826: - Nederland's Adelsboek 1949 42e jaagang
22451: - Boletin de Historia y Antigüedades Volumen XXIX, Numeros 335 - 336
13578: - Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1939 - 1940
26247: - Foto-Documentatie kunstlicht
26249: - L'Art de l'euro. expositions. 50 artistes.
22488: - Officieele Feestwijzer van den Nationaal-Historische optocht te 's-Gravenhage, te houden op 5 september 191 ter gelegenheid van de luisterrijke viering van het eeuwfeest van Neerlands anafhankelijkheid
22913: - Studia Rosenthaliana, Volume I- number I and II (1967), Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands
22914: - Studia Rosenthaliana, Volume V- number 1 and 2 (1971), Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands
22415: - Claude Lorrain. Dessins du British Museum
23310: - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland opgericht 26 augustus 1894. In opdracht van het partijbestuur uitgegeven
23416: - Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het tweede lustrum van het Rijnlands Lyceum te Wassenaar
22915: - Studia Rosenthaliana, Volume IV- number 1 and 2 (1970), Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands
26285: - Patek Philippe collection 2006/2007
26286: - Patek Philippe collection 2004 / 2005
22916: - Studia Rosenthaliana, Volume III- number 1 and 2 (1969), Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands
11850: - Jaap Wagemaker. Overzichtstentoonstelling 26 juli t/m 31 augustus 1975
11862: - Stichting d' Art. Doesburgse galerie- en atelierroute
13579: - Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1940 - 1941
06932: - Verluchte handschriften uit eigen bezit 1300 - 1500
06924: - The Roaring Twenties. Verslag van een tiental experimenten mededelingen aflevering 68
22161: - Pijp, prise en pruim. Grepen uit de geschiedenis van de tabak in het bijzonder in Stad en Ommelanden 1590 - 1990
21649: - War Office Intelligence Review no. 109
23235: - N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij 1890 - 16 juni - 1950. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan
21660: - Apfelspeizen. 45 Rezepte zusammengestellt und ausprobiert vom Hausfrauenverein Zürich und Umgebung
18100: - 175 Jaar Koninklijke Schouwburg 1804 - 1979
09068: - Erasme et Paris. Exposition organisée avec le concours de la Bibliothèque Nationale
09067: - Global Graphics. Het nieuwe zien. 1e Internationale Grafiek Biënnale
22888: - Het enige echte kleurboek voor volwassenen
09124: - Twintig jaar restaureren in Delft
07414: - Cost en Baet. Opstellenbundel aangeboden aan prof. drs. J. Brands bij zijn afscheid als hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool op 28 november 1963
06230: - Interpress-foto 1960
06233: - De Vrije Fries, jaarboek. Drieënzestigste deel (1983)
20357: - Handelingen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en levensberichten harer afgestorven medeleden 1921-1922, 1922-1923 , 1923 - 1924 , 1924 - 1925 4 delen
26145: - Carel Visser
20559: - Kerkepad reisboek 1978
25503: - De eeuw der Vlaamse Primitieven
25504: - De God van Nederland ziet alles! De strijd om de ruimte. No. 1 oktober 2011
02228: - Honderd jaar Hogere Krijgsschool 1868-1968
09682: - Verslag van den toestand der provincie Zeeland over 1909 door Gedeputeerde Staten uitgebracht aan Provinciale Staten in de zomervergadering van 1910
09610: - L'accordo di Parigi. 5 settembre 1946. A 30 anni dalla firma dei Patti Degasperi-Gruber/ Der Pariser Vertrag. 5. September 1946. Zum dreissigsten Jahrestag der Unterzeichnung des Degasperi-Gruber-Abkommen
09595: - Meisterwerke der Kurmainzischen Fayence- und Porzellanmanufaktur Höchst. Ausgewählte Werke. Frühe deutsche Porzellane. Französische Möbel. Kunst und Einrichtungen
09593: - Der Landkreis Beckum. Geschichte, Kultur, Landschaft, Wirtschaft
09586: - An exhibition of Chinese snuff bottles June 1970
09716: - Le Carnet de la Ménagère du "Petit Bleu" . 1300 Recettes culinaires et menus
09772: - Veertig leden van Pulchri Studio. Een keuze van NBM-Amstelland
09630: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 52
10359: - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen No. 9
10357: - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen No. 7
09925: - Gedenkboek ter herinnering aan het gouden feest van de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Haarlem 1912
25513: - Gids buiten-europese muziekinstrumenten
00275: - Maria im Rosenhag, Madonnen-bilder alter Deutscher und Niederländisch-Flämischer Meister
06986: - Het herstel der kademuren in de Rotterdamsche zeehavens
11888: - Les trois procès dans un, ou la religion et la royauté porsuivies Dans les Jésuites
07099: - La femme au temps des Pharaons
25315: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau, deel 45
25316: - Scientific and Technical Instruments of the Qing Dynasty The Complete Collection of Treasures of the Palace Museum
11944: - De pen als lotgenoot 7. Ervaringen over het leven met een ziekte
11945: - De pen als lotgenoot 2. Ervaringen over het leven met een ziekte
11952: - Rose Cohn zum Gedenken. Erinnerungen und Gedichte 1902 - 1981
11958: - Deutsche Strassenprofilkarte für Radfahrer unter Mitwirkung der Gauverbände des Deutschen Radfahrerbundes und Consulate der allgemeinen Radfahrer-Union bearbeitet, 33 Magdeburg
11959: - Deutsche Strassenprofilkarte für Radfahrer unter Mitwirkung der Gauverbände des Deutschen Radfahrerbundes und Consulate der allgemeinen Radfahrer-Union bearbeitet, 23 Hannover
26697: - Pfarrer Heumann's Heilmittel
20655: - Heilig vuur. Religie en spiritualiteit in de moderne kunst. Stedelijk Museum in de Nieuwe Kerk
07902: - Almanach pour tous 1915
11323: - The de Waard schilderijen - Thea de Waard beelden
00417: - Das kleine Blumenbuch. In vielen Farben
05093: - Nummerlijst expositie 'intiem devoot'. Een kollektie vroeg-christelijke, byzantynsche en russische Ikonen in relief uit de 4e t/m de 19e eeuw
02179: - Willem Beeuwkes
06393: - Henry Moore
23324: - Swatch spring - summer collection 2001. Catalogue
03165: - Het nabije Oosten
04784: - Bijdragen en Mededeelingen deel XXXII Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
04786: - Bijdragen en Mededeelingen deel XXXVI Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
08339: - Zo was Drenthe. Oude foto's van stad en vlek, dorp en gehucht
21070: - Petit-parade
21664: - Kindermalerei aus dem neuen China
21351: - Hulp bij ziekten en ongevallen aan boord van zeevisschersvaartuigen en schepen met een bruto inhoud van 200 registertonnen (2,83 m3.) of minder. Handleiding voor schippers en overig gezaghebbend personeel
02225: - De Lange. Stuylingh de Lange en Ten Houte de Lange
08118: - Herdenking van het vijftigjarig bestaan van de afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 16 januari 1906 - 16 januari 1956
13848: - Brabantse monumenten vroeger en nu
19770: - Armamentaria. Jaarboek Legermuseum, 2000 , Aflevering 35
19754: - Mokum en Mediene. De geschiedenis van de Joden in Nederland
19752: - De Parelduiker, jaargang 17, nummer 3 2012
19715: - Hymns for Canadian Forces with order of divine service
19707: - Heilige Walburga Leben und Wirken
19703: - Rapport van de Commissie tot Onderzoek der grootburgerrechten te Kampen
19677: - 75 Jaar Gereformeerde kerk Wassenaar
19679: - Trois siècles d'affiches françaises
19657: - Het ABC van het auteursrecht
02251: - Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Genootschap van Leeraren aan Nederlandsche Gymnasiën, 1830 - 1930
19653: - ...'t Komt toch weer bij je terug.... Het beste uit Jonas's eerste jaargang
11979: - Report by the supreme commander to the combined chiefs of staff on the operations in Europe of the allied expeditionary force, 6 June 1944 to 8 May 1945
03717: - Stedelijk '60-'70. Verzameling 1960-1970
00776: - Violance and the value of life in jewish tradition
10642: - Christelijk Gereformeerde Kerk 1911 - 1986 - 75 jaar Eben Haëzer-Kerk Rijnsburg
00224: - Zum Nutzen des Menschen. Die grossen Erfindungen im Bild der Geschichte
21912: - Apollo. Nummer 1/2, jaargang 1
13105: - Avanguardia Russa dalle collezioni private Sovietiche origini e percoso 1904 - 1934
09026: - Dit was Idaarderadeel. Een bundel opstellen, verhalen, herinneringen en anekdoten over de 10e grietenij van het kwartier Oostergoo reikende vanuit een grijs verleden tot 31 december 1983
25548: - Selection of masterworks in the collection of the National Palace Museum
21950: - Rousillon Romane
26632: - Ontwerp van de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk door de Constitueerende Vergadering. Ter goedkeuring of afkeuring aan hetzelve volk voorgedragen
22181: - De tijd wisselt van spoor
25314: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 42
06728: - Thomas Hornemann
23586: - Nederlandse Schippers-almanak voor het jaar 1958. Jaarboekje der Koninklijke Schippersvereniging "Schuttevaer" 62e jaargang
09492: - Ne göpse vetelsels ovver Aalten en Brevoort. Een verzamel;ing verhalen rond het leven en wonen in Aalten en Bredevoort in het verre en recente verleden
15732: - Tussen Vecht en Eem, Jaargang 4, no. 2, mei 1986. De beide Eemnessen
11584: - Moorman's Jaarboek voor Scheepvaart en Scheepsbouw 1953. 24e uitgave samengesteld met medewerking van de Nederlandsche Reeders Vereeniging en de Hoofdinspectie voor de Scheepvaart / Netherlands Year Book for Shipping and Shipbuilding 1953 24th edition
11568: - Nach dem Eichmann Prozess zu einer Kontroverse über die Haltung der Juden
08196: - Kunsthuis 220 schilders & grafici, beeldhouwers, edelsmeden, keramisten, fotografen, textielvormgevers
26360: - Almanak voor de jeugd 1903
24984: - Important clocks, watches, wristwatches and mechanical music. Auction catalogue
12278: - Bloem-lezing. Kleingoed & kruimels opgedist bij het vijftigjarig jubileum van de N.V. Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij te Rotterdam
22454: - Ria Exel
26348: - Tollens pennevruchten; leven en werk van een gevierd volksdichter
06227: - Actestukken der samenzwering. Gedenkboek der Werkstakingen van 1903
22195: - Atlas nouveau du voyageur pour les dix-sept provinces des Pais-Bas avec la description geographiique & une table
05714: - Tussen oud en nieuw. Deuterokanonieke of apokriefe boeken
20847: - Het gat. Een kunstwerk van Edwin Zwakman. Ziekenhuis De Tjongerschans Heerenveen
26227: - Teuflische Jahre. Das Beste aus Pardons Gründerjahren. Band 1,2, 3, 4
25972: - The Eerde Herald. Published for the Quakerschool at Eerde and the Eerde association. 6 Different copies
11384: - Histoire du débarquement. 1. Au lever du rideau, 2. Les trois coups
08892: - Léon Daum 1887 - 1966
20275: - Rijksmuseum Kröller-Müller. Nieuwbouw 1070 - 1977. W. Quist, architect
20263: - Sljucht en Riucht rym en onrym, 2 juli 1923, No. 26. Gysbert Japiks nummer
20262: - De grote Klassieken van India , deel I, II, III, IV
20200: - 100 Jaar Concordia
20186: - Goldene Jugend. Anekdoten und Kuriositäten aus dem Schul- und Hochschulleben
20115: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XVII. Zeeland. Oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam bij Isaak Tirion, boekverkoper in de Kalverstraat in het jaar 1772 en opnieuw uitgegeven
08172: - Vrouwen in beeld
08928: - Shunyam Gross
07400: - 50 jaren Gemeentelijke Energievoorziening van Amsterdam
07395: - Kunst van de Maya uit Guatamala / Arts Mayas du Guatamala
20754: - Tweede internationale Symposium over vuursteen / Second International Symposium on flint / Zweites Internationales Feuerstein-Symposium / Deuxième Symposium International du silex 8-11 mei 1975 - Maastricht.
23336: - Historisch bewogen. Opstellen over de radicale reformatie in de 16e en 17e eeuw. Bundel opstellen voor prof. dr. A.F. Mellink
22419: - Drawings of Gainsborough
02718: - La Chanson de Roland
21079: - De 8 en opbouw, 14 daagsch tijdschrift van de architectengroep "de 8" Amsterdam en "Opbouw" Rotterdam 1938 nr. 1 t/m 26
21164: - KunstZaken. 23 Nederlandse bedrijfscollecties in woord en beeld
21165: - Atlas voor Flevoland 3e jaargang 1969
19642: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 58
06516: - Jaarboek Oud-Utrecht 1995
14623: - Jaorkalender 1994 Vatelaoves gezelschap 't Tremke
19622: - Old master, decorative and modern prints
19621: - Important old master and modern prints
19593: - Het Nederlandsche Boek 1936
19573: - Mauritshuis. Hollandse schilderkunst. Landschappen 17de eeuw
19523: - Kwartierstatenboek. Verzameling Kwartierstaten bijeengebracht t.g.v. de herdenking van het 110-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
19503: - Old paintings 1400 - 1900
19469: - Jankel Adler. Arbeiten auf Papier
19443: - Juan Gris, Paris 1974
19444: - Oskar Schlemmer
19438: - Réalisme et poésie dans la peinture russe 1850 - 1905-
19418: - Zeldzaam zilver uit de Gouden Eeuw. De Utrechtse edelsmeden Van Vianen
19397: - Het Boek voor 365 dagen
19388: - American illustrators
11745: - Electrotechniek. Handleiding voor het electrisch bedrijf
13058: - Aragon et la Dordogne
19298: - Heythuysen in woord en beeld vroeger en nu
19255: - Brabant nabij Holland"sch"Diep
08024: - Liber Amicorum voor Opperrabijn A. Schuster ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag
10716: - Catalogus Elisabeth van de Nes
07530: - Das neue Kupferberg Gold-Buch. Blätter von Frohsinn, Liebe und Sekt
19113: - Zaandam Houtstad
13869: - De Huisvriend. geïllustreerd maandblad 1894
09303: - Boven-Boorngebied. Rapport betreffende het onderzoek van het Lânskip-genetysk Wurkforbân van de fryske Akademy
18947: - Oude kunst in de Nieuwe kerk
18941: - Programma van het Drie-daagse bloemencorso te water op 21, 22 en 23 juli 1954 ter gelegenheid van het bezoek van de President van de Franse Republiek en mevrouw Coty (aan Amsterdam)
18860: - Steenwijker Almanak voor het jaar 1933. Bevattende een juiste opgaaf van al de Kermissen, Jaar-, Vee- en Weekmarkten in Nederland, benevens van den op- en ondergang der Zon en Maan. 268ste Jaargang
18284: - Bond van Bloembollenhandelaren. Herinneringen aan zijn oprichting, wederwaardigheden en arbeid 1900 - 1950
10800: - Oskar Kokoschka 31 juli t.m. 1 oktober 1958
18830: - Biekorf 1940 - 1945. Dat is een leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen. 46ste jaar 5-12
18825: - Le drame de la persécution aux Sables d'Olonne contre les Rédemptoristes. Attaque et défense. Deuxième partie
18808: - Bronzes de la Chine antique du XVIIIe au IIIe siècle avant J.C
18785: - Correspondentie Europa correspondence Europe
21004: - Schaderapport van 22 maart 1945. Opgave van de getroffen percelen in het Bezuidenhoutkwartier door het bombardement van 3 maart 1945 en de daaraan voorafgaande luchtaanvallen
21003: - Jan van Kleef (hommage)
18758: - 30. Westdeutsche Kunstmesse International Köln 1999 Katalog.
18757: - 18. Westdeutsche Kunstmesse Köln. Kunst und Antiquitäten vom Altertum bis zur Neuzeit 1987 - Katalog.
18734: - Le temps des gares
18732: - Saecula Hungariae. Selected writings from the age of the Hungary conquest to our days
18715: - The Manufacture's Book of Timepieces - 2002/2003 edition
18704: - Herinnerings-album, gewijd aan de bevrijding van Apeldoorn 17 april 1945
18696: - Alblasserwaard Vijheerenlanden. Een uniek polder- en rivierengebied in het hart van Nederland
18684: - Combat operations. Army Doctrine Publication II (fundamentals) and part B (combat operations against a regular enemy force) 2 Volumes
18682: - I am the secret footballer. Lifting the lid on the Beautiful Game
18627: - Fürst Pücklers orientalische Reisen. Aus den abenteuerlichen Berichten des Weltkundigen Fürsten Hermann von Pückler-Muskau
18613: - Kijken met Jetses naar toen. Cornelis Jetses expositie Groningen '78
06476: - Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen N.V
18560: - L'epoque de Lucas de Leyde et Pierre Bruegel. Dessins des anciens Pays-Bas Collection Frits Lugt Institut Neerlandais Paris
18557: - Timmermans kalender voor 1968
18545: - Important Nineteenth and Twentieth Century Prints
18544: - Modern prints and continental illustrated books
18543: - Important Nineteenth and Twentieth Century Prints
18542: - Good Nineteenth and Twentieth Century Prints
18508: - Kunstoffen vandaag en morgen
18492: - Nederlands Lyceum. Aardrijkskundetentoonstelling 10 t/m 13 april 1938
18463: - Savignac au Musée de l'Affiche du 10 février au 30 avril 1982
11724: - Arty Grimm
18433: - Vlaanderen en Castilla y Leon. Op de drempel van Europa/ Flandes y Castilla y Leon en el umbral de Europa
18419: - Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het derde lustrum van het Rijnlands Lyceum te Wassenaar 1936 - 1951/52
18410: - Plaisir de France. Images de France. (Revue mensuelle). 16e année, No. 144: Septembre-Octobre 1949.
08241: - Die Tschechische Malerei des XIX Jahrhunderts aus der Nationalgalerie Prag
18344: - Le Général de Lattre libère la Provence
18333: - Sint-Martens-Latem Worpswede 1880 - 1914. Zwei Künstlerkolonien
18311: - Nederland Kunsthistorisch Jaarboek 1983, deel 33. Klassieke traditie in beeldende kunst en cultuur
18308: - Roy Lichtenstein
18296: - Chansonnier des Zofigiens de la Suisse Romande
18295: - Het werk van Käthe Kollwitz
07208: - Les Mosquees en Algerie
18279: - Hype Megazin issue 12, spring 1996
18240: - HK 8, BU 130, Trui 1875 - 1995 Lustrumuitgave Ter gelegenheid van de 120e verjaardag van de BU130 (Trui).
18238: - HK 8, BU 130, Trui 1875 - 1975
18232: - IJsselland literair stroomgebied. Bloemlezing
14188: - Kapitän Scott. Letzte Fahrt. Scotts Tagebuch
14212: - Wiener Magazin, IX Jahrgang, No. 3, März 1935
12624: - The campaign in Greece and Crete
18181: - Séptima bienal de la Habana
18139: - Een uitdaging voor de toekomst / A challenge for the future
18123: - Met Braakman door Duin- en Bollenstreek. Een verzameling prentbriefkaarten uit de periode 1895 - 1920
18099: - Vrij Nederland. Je Maintiendrai. 1ste half jaar 1941 - 42
18091: - Pierre Sicard
03333: - Tiere in schönen Bildern
18072: - Te voet door Zuid-Limburg
05014: - Icons. Een onderzoek naar een nieuw beeldmerk voor Nederland
18001: - Annual of the Department of Antiquities of Jordan XXVII. Text + plates (2 volumes)
12630: - Nos démineurs
17942: - Vijtien jaren. Gedenkboek van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers
17931: - Katalog der ehemaligen Bock'schen Sammlung von Webereien und Stickereien des Mittelalters und der Renaissance (jetzt Eigentum des k.k. Oesterreichischen Museum für Kunst und Industrie)
13920: - Lief en leed in dienst der Christelijke Baermhartigheid 1882 - 1907. Ter gedachtenis bij het vijf-en-twintig jarig bestaan der Christelijke Vereeniging voor de Verpleging van lijders aan vallende ziekte, te Haarlem
17913: - Schatkamer van Gelderse Oudheden
17877: - Monnaies Romaines et Byzantines en or. Monnaies et médailles en or Europe, Asie, Afrique et Amérique. Catalogue no. 80
17839: - Capriccio. Muziek en kunst in de 20ste eeuw. Overeenkomsten raakpunten affiniteiten
17782: - Ravenstraatje 3, Zutphen
17733: - What they want. Yesterday "Heim ins Reich" today "Recht auf Heimat"
08739: - Dawn to dusk. A taste of Holland
17659: - Special Exhibition. Collectors' show of traditional woodcut prints
17640: - Overzicht van de rechtspraak-rechtsliteratuur administratieve beslissingen over 1941
17612: - Feestviering bij de ontsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadspensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven, den 11den december 1829
07226: - De Stevenskerk. Historische bijdragen bij gelegenheid van de voltooiiing der restauratie
17536: - Handboek voor het waterleidingvak
17472: - Maritiem Journaal 89
17398: - I have not seen a butterfly around here. Children's drawings and poems from Terezin
17396: - IllumInations. Biennale Arte 2011
17361: - The Gramophone encyclopedia of recorded music
17268: - Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen 1909
11746: - Transport. Handleiding voor goederentransport over kleine afstanden
07499: - La Montagna pistoiese. Il patrimonio artistico negli edifici di culto. Comuni di Pistoia, Marliana, San Marcello pistoiese, Sambuca pistoiese, Piteglio, Cutigliano, Abetone
07511: - Pleyroute S-102. Provinciale kunstopdrachten bij de aanleg van de stadsautoweg Pleyroute Arnhem
17233: - Lines of the Alphabet in the sixteenth century
17147: - Peter Kuckei. Malerei. Bilder aus den jahren 1965 bis 1980
20322: - Tourtoirac
10531: - Bloemlezing uit het mengelwerk van honderd almanakken
17005: - Van steurvisser tot stedeling. Het avontuur van de archeologische speurtochten naar vijfendertig eeuwen Vlaardingen
16968: - Ausstellung van der Grinten. Franz van der Grinten. Franz Joseph van der Grinten. Ingeborg van der Grinten.Gerhard van der Grinten. Daphne van der Grinten. Katalog zur Ausstellung van der Grinten im Haus im Schluh Worpswede 17.Mai - 31. Juli 1996. Alle 5
16915: - Deepwater seamanship
16851: - Nederland-Zuid-Afrika. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging bij gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan 1881 - 1931
16836: - De bloedige misdaden van Oberländer. Verslag van een persconferentie voor Sowjet- en buitenlandse journalisten in Moskou op 5 april j.l.
13961: - Groningen. Geïllustreerd maandblad voor de geschiedenis, volkstaal, kunst, industrie en landbouw van stad en lande. 1e Jaargang. No. 1 - 12
16804: - De Carton- en papierfabriek voorheen W.A. Scholten N.V. en de Nederlandse Strocartonindustrie. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de carton- en papierfabriek voorheen W.A. Scholten N.V. te Groningen
16789: - Bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan de gemeente Nijmegen 21 oktober 1959
16709: - Scheveningen. Enkele wetenswaardigheden over zijn geschiedenis, visserij, haven, visafslag
14538: - Vreemde vogels. Beeldententoonstelling in het park en Raadhuis 'De Paauw' 2 juni - 25 augustus 2002
12279: - Kunst und Kultur Lübecks im 19. Jahrhundert
25557: - Schepen van het Zuiderzeemuseum
25812: - Zingmagazine curatorial crossing
12057: - Wege nach Rom. Die Strassen von Pisa, Bologna und Ravenna nach der ewigen Stadt
12875: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, deel 94 eerste en tweede aflevering
21354: - Unfair project
01990: - Lugdunum - Lyon
06384: - The House of Mitsui. A record of three centuries: past history and present enterprises
15824: - Animo. Een jonge garde. A new generation
13334: - 60 Jaar katholiek onderwijs Katwijk 1924 - 1984
13342: - Schätze der Ostgoten
15487: - Petangan Djari Tangan Dengen mengoekoer lima djari tangan, dapat diketahoei peroentoengan di kelak kemoedian hari, menoeroet perhitoengannja Dewa Kwie-Kok Sian Soe
08370: - Rembrandtlezing 2001
12566: - 36e Lustrum van het Utrechtsch Studenten Corps Dr. Livingstone
12590: - L'Oeuvre d'André Hambourg à la Cour de Justice des Communautés européennes / The work of André Hambourg at the Court of Justice of the European Communities / Das Werk von André Hambourg im Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
14458: - und lobten Gott. Zeugnisse evangelischer Pfarrer und Laien des heutigen Deutschland
23051: - Het Koninklijk Besluit Bezettingsmaatregelen van den 17 Sept. 1944 (Staatscourant 20 Sept. 1944 no. E 93)
11271: - Gesundheits-Katechismus zum Gebrauche in den Schulen und beym häuslichen Unterrichte. Bückeburg, Althaus, 1794
11009: - La bella Milano in cento fotografie
23008: - A record of the art in 1898
23007: - The Art of 1897
06401: - Mitgliederverzeichnis 2003 Verband der Baltischen Ritterschaften e.V
21072: - Europa Grafica. Unir des peuples associer des états nations. L'Europe à travers les affiches
11162: - Hugo de Groot 1583 - 1645. Het Delfts orakel
20376: - Paul Jenkins 28 October to 22 November 1980
14865: - SKF Kugellager Rollenlager Katalog Nr. 2000
15850: - Rekenschap. 1946 - 1954 door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst
22457: - Huwelijk en liefde in de glanstijdperken der Oostersche beschaving. Boek 3 (deel V). De Chinese beschaving onder de Tschau,-, Han-, en Tangdynastieën en boek 3, (deel VI) Japan
13145: - Vurige wereld II
25885: - Hans von Bartels (1856 - 1913). Een selectie uit Katwijks bezit
01561: - Europa/Amerika. Die Geschichte einer künstlerischen Faszination seit 1940
13109: - Onze-Lieve-Vrouw Presentatie, 150 jaar present, 1830-1980
08642: - Ernst Wilhelm Nay 1902 - 1968
04833: - Liberale Gedachten. Een bundel opstellen aangeboden aan prof.mr. P.J. Oud ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag
14755: - Le patriote illustré.Soixantième année, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 (1945), 2 (1945), 3 et 4 (1945)
11758: - Prix de Rome 90. Architectuur/architecture/ stedebouw town planning & landschapsarchitectuur landscpae architecture
04681: - Merian Topographia Germaniae Westfalen 1647
04740: - West-Frieslands oud en nieuw 1981
04738: - West-Frieslands oud en nieuw 1979
23594: - Nederlandse Schippers-almanak voor het jaar 1969. Jaarboekje der Koninklijke Schippersvereniging "Schuttevaer" 69e jaargang
23593: - Nederlandse Schippers-almanak voor het jaar 1966. Jaarboekje der Koninklijke Schippersvereniging "Schuttevaer" 70ste jaargang
23592: - Nederlandse Schippers-almanak voor het jaar 1964. Jaarboekje der Koninklijke Schippersvereniging "Schuttevaer" 68e jaargang
07699: - Blauwe vertelbundel
19939: - Oorlogsgravenstichting 1946 - 1971. Terugblik op 25 jaar arbeid ter nagedachtenis van allen, die - waar ook ter wereld - voor Nederland het leven lieten
19943: - De Overkant Downunder. Den Haag sculptuur 07
16948: - Documents of the persecution of the Dutch Jewry 1940 - 1945
12124: - Vanhorck beyond black/white & gold
09725: - Ina Boudier-Bakker 1875 - 1950
26785: - De Grondwet met aanteekeningen der gelijksoortige bepalingen van vroegeren tijd bij elk artikel
03851: 5,00 - Auf den Spuren der Kelten in Ungarn
10251: - De Amelandsche Vasten
22909: - Studia Rosenthaliana, Volume 29- number 2 (1995), Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands
22224: - Het zilveren duifje
20951: - Sculptures of the Rijksmuseum Kröller-Müller
22274: - Dakleven
05826: - Theo van Doesburg 1883 - 1931
08879: - 8ème Congrès International des Techniques de l'Automobile sous le haut patronage de son Altesse Royale le Price des Pays Bays, La Haye, 9-13 mai 1960
25148: - De Parelduiker, jaargang 26, nummer 5
25267: - Das Ronke Magazin 2. jahrgang Heft 7/8
25167: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXXII Overijssel.. Oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam bij Isaak Tirion, boekverkoper in de Kalverstraat in het jaar 1772 en opnieuw uitgegeven. Deel XXXII
25501: - Onze oude Maasstad
25183: - Haagse historie. Beknopte gids
23323: - Vejteknisk Ordbog i 6 sprog/ Tencnisches Wörterbuch für den Strassenbau in 6 Sprachen / Tecchnical Dictionary of Road terms in 6 languages / Diccionario Técnico de Vialidad en 6 idiomas / Dictionnaire Technique routier en 6 langues / Dizionario Tecnico
26068: - The library of the late Siegfried Sassoon
06008: - Heiteres Hamburg. Vergangenheit und Gegenwart
16678: - De archieven van de Nederlandse Hervormde kerk in korte overzichten deel I en II
21300: - Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen - Duiveland)
10815: - Ardennen 1944/45
06209: - The revelation of Ramala
16516: - Etudes & documentation BMW Série "3" depuis 1983
16515: - Reparaturanleitung 276/277: BMW 316, 318, 320, 320i
16461: - Beelden in Noordwijk
16423: - Uit de schatkamers der Middeleeuwen. Kunst uit Noord-West-Duitsland van Karel de Grote tot Karel de Vijfde
16420: - Les Pays-Bas
12772: - Herman Kruyder / tekeningen - aquarellen
20618: - Bains de Mer. Guide des familles aux plages de la Manche et de l 'Océan "Les petits trous pas chers".
25498: - 20.000 Mijlen Over Zee. De Wereldreis Van Hr. Ms. Onderzeeboot K XVII . Het groote nationale filmwerk van Polygoon
07618: - Non can see the limits of its reach. An informal catalogue for an exhibition of 86 books selected from the Henry Clay Frick Fine Arts Library and held in memory of John Gabbert Bowman 1879-1963 chancellor of the Univ. of Pittsburgh 1921- 1945
15073: - Os pintores de Mauricio de Nassau
25576: - CoBrA 50th Anniversary sale.
11830: - Halverhout's guide 1957 to the North Sea Canal, Amsterdam, Zaandam, Ymuiden. Sixty fifth year
25994: - Stickereien und Spitzen. Blätter für kunstliebende Frauen. 1930 Heft 3 (Januar-Heft)
25995: - Stickereien und Spitzen. Blätter für kunstliebende Frauen. 1930 Heft 4 (Mitte Februar-Heft)
25996: - Stickereien und Spitzen. Blätter für kunstliebende Frauen. 1930 Heft 5 (April-Heft)
25997: - Aanwijzingen omtrent Vormen en Briefwisseling . No. 2525 A Deel A: Vormen
06438: - Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 1982
22157: - Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de onafhankelijken 25 april - 17 mei 1987
11324: - Asger Jorn. Exhibition catalogue
23389: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 33
00267: - Son of Man
11606: - Reisboek van Limburg
11648: - Histoire de Genève racontée aux jeunes Genevois
08988: - Raoul Dufy
22341: - Tegel Allerlei. Korte geschiedenis van de Nederlandse wandtegel
06973: - Lataster
22060: - Hendrick Goltzius als tekenaar
22061: - Acquisitions récentes de toutes epoques. Fondation Custodia Collection Frits Lugt
08785: - Bantzinger tekent vrouwen
08783: - Waalwijk een eerste kennismaking
11820: - Wittrock Katalog 16 Graphik, Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen
09415: - Publications. Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Publicatrions de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, tome C 1964
12322: - Gids voor Bussum en Naarden
12478: - 't Oude Raedthuys 1592 - 1992. Een foto-impressie van huwelijken tussen 1900 en 1960 en de viering van het 400-jarig bestaan van 't oude Raedthuys tijdens de visserijdagen van 1992
21931: - Seven fairy tales
20401: - Gedenkboek Christelijk Lyceum Populierstraat 1912 - 1962
06873: - Zo duurt hij bij ons voort. Vijftig jaar volkenrechtelijk dispuut Professor Telders 1947 - 1997
05160: - Concordantie des bijbels benevens namenregister met verklaringen
08336: - Keramuze 4. 'Over de grenzen'. Keramische kunst in De Bilt
20946: - The Israel Philharmonic Orchestra 25th anniversary 1936 -1961
21834: - César. Rétrospective des sculptures / Overzichtstentoonstelling van sculpturen
22391: - De Joden in Nederland na de tweede wereldoorlog. Een demografische analyse
23527: - Théo van Rysselberghe 1862 - 1926. Oilpaintings . Pastels . Drawings
23327: - Koolmonoxide. Onderschat en onbegrepen gevaar
23016: - Catalogue of thirty-eight highly important Hebrew and Samaritan Manuacripts from the collection formed by the late David Solomon Sassoon
23169: - Larousse dictionary of painters
04736: - West-Frieslands oud en nieuw 1976
04735: - West-Frieslands oud en nieuw 1975
04737: - West-Frieslands oud en nieuw 1978
03250: - Honderd jaar Brand. De historie van een Limburgse brouwerij: 1871 - 1971.
14910: - SchriKunstSchri. Ein Almanach für alter und neuer Kunst. Fünfter Band
14911: - Keltische Erzählungen vom kaiser Arthur I
08419: - Seit 45. Die Kunst unser Zeit, Band 1,2,3
06579: - Solvay & Cie. Produits sodiques et produits chlorés. L'Industrie de la soude et ses applications
07156: - Traum-Zeichen-Raum. Benennung des Unbenannten. Kunst in den jahren 1924 bis 1939
11557: - Lineart Gent Gand Ghent Gante Belgium 3-7 november 1988 / Lineart International Art fair 20th century 3-7 November 1988 / Lineart Internationale Kunstbeurs 20e eeuw 3-7 november 1988 / Lineart Internationale Kunstmesse 20. Jahrhundert 3-7 Novembeer 1988
13483: - Lataster 10 november 1972 - 7 januari 1973
06144: - Der unbekannte Wilhelm Busch. Gemälde.Zeichnungen.Bildergeschichten
21431: - Club Voltaire. Jahrbuch für kritische Aufklärung II
26645: - An important collection of 19th and 20th century German posters
14808: - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht 1988
14837: - S.L. Hartz in de grafische wereld
14347: - In het schemeruurtje als moeder vertelt
12409: - Kreuzungen. Christliche Existenz im Diskurs. Festschrift für Bischof Dr. Hubert Luthe zur Vollendung seines 75. Lebensjahres im Auftrage des Domkapitels zu Essen herausgegeben von Baldur Hermans und Günter Berghaus
21989: - Telegoongis 77-78 Suriname
26333: - Jong Nederland. Weekblad voor Hollandsche jongens en meisjes 4e Jaargang
26411: - Alexandre-Théodore Brongniart 1739 - 1813. Architecture et décor
25897: - Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad
08088: - Maastricht tekent
08059: - Het geschreven baldakijn. De Sint Jan te 's-Hertogenbosch door schrijvers en dichters in beeld gebracht
11829: - Halverhout's guide 1963 to the North Sea Canal, Amsterdam, Zaandam, Ymuiden. Seventy first year
11521: - Mijn boek van vroeger en van nu. Zeven auteurs vertellen over de rol, die het boek in hun leven speelde
08100: - Auke de Vries - sculpturen
26154: - De Parelduiker, jaargang 4, no 1
15257: - Zhongshan: tombes des rois oubliés
09000: - S.L. Hartz in de grafische wereld
22331: - Repérages. Autour de l'Aurore du 4 mars au 14 mars
04121: - Hans van den Ban
24796: - Parque Nacional de los Picos de Europa. Guía Geológica
19196: - Affiches, annonces et avis divers de Rotterdam / Advertentien aankondigingen en berigten van Rotterdam
21023: - Appel 16 septembre - 6 octobre 1965
15013: - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Deel XLII - 1995
10461: - Revue des Troupes Coloniales. Table des matières
14476: - Sint-Jeroen. Noordwijk 100 jaar bedevaartplaats
03317: - Zündet man Kerzen an, so erhält man Licht. Weisheiten der alten Chinesen
26269: - De Centrale Hemweg (titel op kaft:: Amsterdam bouwt zijn derde Centrale)
25905: - European Judaism, Volume 3, no 2
06364: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 12 1/2 - jarig bestaan der parochiekerk van den H. Paschalis Baylon te 's-Gravenhage
21999: - The sea and airport of Amsterdam
11586: - Moorman's Jaarboek voor Scheepvaart en Scheepsbouw 1956. 27e uitgave samengesteld met medewerking van de Nederlandsche Reeders Vereeniging en de Hoofdinspectie voor de Scheepvaart / Netherlands Year Book for Shipping and Shipbuilding 1956 27th edition
23195: - Anders bekeken. Werk van kunstenaars met een psychiatrische achtergrond
15067: - Jaarboekje der provincie Gelderland januarij t/m october 1839 in één band
05269: - Lei 65
09252: - Dronten. Nieuwe gemeente in nieuw land
08543: - Illustrator 1
22997: - Parochie Onze Lieve Vrouwe Visitatie, Hoogeveen
07654: - Almanak van het Wageningsch Studentencorps voor het jaar 1936. Twee en dertigste jaargang
19872: - De Parelduiker, jaargang 16, nummer 3/4 2011
19858: - Feind ist wer anders denkt. Eine Ausstellung über die Staatssicherheit der DDR
07251: - Almanach des Schocken Verlags auf das Jahr 5699
11835: - L'Effort de rénovation de la S.N.C.F.
08697: - Kunst der Maasvallei. Ivoren, edelsmeedwerken, beeldhouwwerken, miniaturen, schilderijen van de VIe tot de XVIe eeuw
23217: - Somville Oeuvres de 1946 ä 1979. Meesterwerken van 1946 tot 1979
11224: - Lemmer voornaemde haven oan 'e Sudersé
11222: - Stadtchronik Wien
11018: - Solzjenitsyn. Een leven in beeld
11030: - Gerrit Willen Knap. Geboren 2 mei 1873 - overleden 24 november 1931. Gekenschetst als kunstschilder en aestheticus
11046: - Fusie en overname lexikon
11069: - Geschenken aan het Keizerlijk Hof van Oostenrijk
11092: - Tussen Vecht en Eem 11e jrg., nr. 3, september 1993
11101: - Fortschritte auf dem Gebiete der Rauchbeseitigung und Lüftung in modernen Schmieden
11134: - National Presto cooker. Its care and operation with cooking instructions, time tables and recipes
11139: - Jubileum-Kinderfeesten ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij 1890-1950
11142: - Wonderful Australia in pictures
20598: - Vergessene Städte am Indus. Frühe Kulturen in Pakistan vom 8. - 2. Jahrtausend v. Chr
18714: - Eia Popeia. Alte Kinderreime und Lieder
05242: - Tussen Holland en Vlaanderen. Verhalen en gedichten uit dit gebied
17874: - Wageningsch Studenten. Almanak voor het jaar negentien-honderd-twaalf
16811: - Het verzinken in het bijzonder van staalconstructies
16358: - Keur van eenjarige snijbloemen
14438: - De Zuiderkring. Orgaan van de Personeelsvereniging "De Zuid". 1881 - 1956
08544: - Illustrator 2
23587: - Nederlandse Schippers-almanak voor het jaar 1959. Jaarboekje der Koninklijke Schippersvereniging "Schuttevaer" 63e jaargang
07901: - Fantasia Musical groep 25 jaar
25056: - Roermond in honderd prenten. 1232 - 1982
23589: - Nederlandse Schippers-almanak voor het jaar 1961. Jaarboekje der Koninklijke Schippersvereniging "Schuttevaer" 65e jaargang
23588: - Nederlandse Schippers-almanak voor het jaar 1960. Jaarboekje der Koninklijke Schippersvereniging "Schuttevaer" 64e jaargang
23590: - Nederlandse Schippers-almanak voor het jaar 1962. Jaarboekje der Koninklijke Schippersvereniging "Schuttevaer" 66e jaargang
20464: - Max Liebermann in Hamburg
06978: - Roseboek van de muiterij
09045: - Guide de l'amateur d'estampes
09046: - Zukunft unserer Kinder / Il futuro dei nostri figli / L'avenir de nos enfants / De toekomst van ozne kinderen / The future of our children
06984: - Insects. The yearbook of agriculture 1952
04200: - Gebeden voor Sjabbat en Feestdagen ten gebruike in de Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland
14632: - "De Voorzienigheid in beeld". Wonen en werken in het kloosterverzorgingshuis "De Voorzienigheid" 1975 - 2000
07038: - Volkskunst uit Latijns Amerika
07040: - Verspreide kopstukjes oftewel Kijk op oud-V.C.L.-ers verzameld, gesneden en geplakt ter gelegenheid van het elfde lustrum 1984 gecombineerd met V.C.L.-jaarboek 1983-1984
16268: - Nipis, a Phillippine fabric
16208: - Fotoboek "de oude Schilderswijk"
16206: - Maria-Jaarkrans. Mariale kunst uit oost en west
16184: - Christian de Moor. Tentoonstellingscatalogus
26431: - La confession anonyme
23028: - Ontwerp van het Burgerlijk Wetboek voor het Koningrijk der Nederlanden aan de Staten-Generaal aangeboden den 22sten november 1820 tweede uitgave benevens de ophelderende memorie
13161: - Israel. 50 Years as seen by Magnum photographers
22589: - De Vrije Fries, jaarboek 81
06394: - Henk Voskuyl
06266: - Vanhorck
25765: - Nederland schaakt! KNSB 100 jaar.
26332: - Veldwerk!. De Leidse geoloog. Lustrumuitgave 1933 - 2008
20711: - For men only
24709: - Van Passie tot Paschen. Lijdens- en opstandingsverzen van Nederlandsche dichters
24660: - Het srokkje eener prinses. Herinneringsalbum, uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard
24631: - Oberbayrisches Bilderbuch
24616: - Morris 1100 instructieboekje
24563: - Die Medizin in Geschichte und Kultur ihrer Zeit unter besonderer Beachtung der Behandlung rheumatischer Erkrankungen
24518: - Lloyd's nautical year book 1981
24511: - Wolken, wolkencodes, hydrometeoren. wollkenplaten, bewerkt naar de Internationale Wolkenatlas van de Internationale Meteorologische Organisatie.
24505: - Hamburg. 24 Ansichten nach künstlerischen Aufnahmen in feinstem Farbendruck
24449: - "Klasseboek". Dit is/ was ons leven. / Academie van Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage
24414: - Sheffield at war. 1939 - 1945
24378: - Historische schetsen van en over Maassluis
24371: - Sonnentage im grünen Harz
26309: - De Parelduiker, jaargang 27, nummer 1
24356: - Frontlinie. Het bombardement van Groot Brittannië 1940 - 1941. Het officieele verslag van den Luchtbeschermingsdienst van Groot-Brittannië
24351: - Geloof en satire anno 1600
24344: - Kijk op de Ringvaart
24342: - Zwartjes Album
24336: - St. Petersburg um 1800. Ein goldenes Zeitalter des russischen Zarenreichs. Meisterwerke und authentische Zeugnisse der Zeit aus der Staatlichen Ermitage, Leningrad
24318: - Sawaddi Special Edition: A Cultural Guide to Thailand
24302: - Bevrijdingsnummer Vrij Nederland. Exrtra uitgave voor Z. Holland
24233: - Las salas de antiquedades Ibericas y Clasicas. Museo Arqueologico Nacional
25506: - Kostbarkeiten aus dem Allgäu
24229: - Boekhandel Houtschild 1974 - 1999. Een terugblik op de eerste vijfentwintig jaar
24222: - Le soleil et l'étoile du nord. La France et la Suède au XVIIIème siècle
24145: - L'art Hollandais à l'exposition internationale des arts décoratifs et industrieles modernes. Paris 1925
24137: - Groningen in vuur en puin
24055: - Art now. 39th International Fair for Modern and Contemporary Art
24033: - Hoogtij der Middeleeuwen. Portugese kunst 12de - 15de eeuw
24031: - Mededelingen betreffende de historie en de restauratie van de Nederlands Hervormde kerk te Hoorn, Terschellintg
24001: - Kunst & Ambacht. Open monumentendagen Leiden 2015
23990: - Almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden 1949
23981: - Shifting Map. Artists' platforms and strategies for cultural diversity = plataformas de artistas y estrategias para la diversidad cultural = plateformes dártistes et strategies pour la diversite culturelle
23903: - Alexsandr Mischan Paintings
23831: - Werf De Noord 50 jaar.
16776: - Welkom bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V
09384: - Paul Klee tentoonstelling aquarellen
13986: - Wandtapijten van de Spaanse kroon. De Gouden Eeuw van Brussel
08585: - De Vrije Academie voor Beeldende Kunsten "Amicitia
06181: - Quito. Joyas coloniales 1534 - 1934. Primera serie
08581: - The emerald realm. Earth's precious rain forests
20930: - Beelden op de Berg 4
15018: - Gelders zilver
09247: - Voorburg van Romeinse nederzetting tot moderne woonstad. Korte beschrijving van de geschiedenis van Voorburg, van de veranderingen sedert het begin van deze eeuw en van de verdere ontwikkeling van de gemeente
20407: - Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen 1901
25430: - Koninklijke Nederlandsche Bond tot het Redden van Drenkelingen 1917 - 1977. Zestig jaar belangeloze strijd tegen de verdrinkingsdood
25194: - Exhibition of old master drawings
19793: - Meesters van de spotprent
19834: - Joris Ivens
19817: - Vakstudie. Tijdschrift voor de grafische vakken. 2 Banden. Band I: jaargang 1937 en 1938. Band II: Jaargangen 1939, 1940, 1940
15669: - Den Haag. vandaag, gisteren en in de toekomst
15651: - L'Inde des légendes et des réalités. Miniatures Indiennes et persanes de la fondation Custodia , Collection F. Lugt
15636: - Jean Dubuffet - Petit parcours. Catalogue de l'exposition du 1 au 27 mars 1988
15614: - Maaspoort Grave van droom tot werkelijkheid
26782: - The journal and letters of Captain Charles Bishop on the North-West coast of America, in the Pacific and in New South Wales 1794 - 1799. Second series no. CXXXI
16173: - Christiani & Nielsen. Béton armé. Maison fondée en 1904. Travaux hydrauliques
13962: - Groningen. Geïllustreerd maandblad voor de geschiedenis, volkstaal, kunst, industrie en landbouw van stad en lande. 3e Jaargang. No. 1 - 12
15924: - Voortbouwen. Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeversschap. Gouden piramide 2014
13475: - Haagse tekeningen I
16040: - Visitor's guide to Madrid and its tourist vicinity
15956: - Besuyden den Hout - 50 Jaar
16082: - Generations of leaves
16075: - Dood en begraven. Sterven en rouwen 1700 - 1900
16131: - De Noorder Schutsluis te IJmuiden. Ter herinnering aan de opening door Hare Majesteit de Koningin op dinsdag 29 april 1930
16136: - Jaarboek Binnenvaart 1996 - 1997
21282: - Amsterdam koopt kunst. Gemeentekunstaankopen 1978
11523: - Oude Chinese kunst uit het Museum voor Ostasiatische Kunst te Berlijn
11510: - Hommage aan Theo Swagemakers ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag op 25 december
19460: - Mannus Franken. Mensch en Kunstenaar
11471: - Van leggen en plakken
00284: - Pertamina Today
25274: - Castrum Perigrini (Sprache Deutsch)
18110: - Anton Ender
23816: - Het gebouw aan de Sophialaan in het honderdvijftigste jaar van de diplomatieke betrekkingen tussen Italië en Nederland
11517: - Céramica hàbitat. Ceramica a l'equipement urbä / Ceramics as part of urban amenities / Cerâmica en el equipamiento urbao
11466: - Emmen uitgegeven met medewerking van het Gemeentebestuur van Emmen
21785: - Encyclopedie van de zeilvaart
23029: - Verslag der Staatscommissie ter voorbereiding van de herziening van de overgangsbepalingen der Auteurswet 1912
13350: - Nederlands verleden nu. Het Nederlands Openluchtmuseum 75 jaar / The Netherlands Open-Air Museum 75 years
13374: - Témoignages 1945 - 1946
13399: - Andrezj Ciechomski metal artstyczny
13401: - Verluchte handschriften uit eigen bezit 1300 - 1500
07680: - Fotografer: Emil Heilborn, Sven Järlås, Gunnar Sundgren, Arne Wahlberg
14712: - Almanak '66 der Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging
14703: - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht 1926-1972
03066: - Frysk jierboek 1943
09319: - Voorburg vrij
13745: - Norwegen, Schweden und Dänemark nebst Spitzbergen und Island
13800: - Pallas Leidensis
13770: - Scheveningen. Nederlands eerste badplaats. Holland's premier coastal resort
13612: - Diagonal zum Thema: Brücken
14305: - Heimatwerk, Stickheft I und II
11409: - Graubünden. Ter herinnering aan de voltooiing der electrificeering van alle smalspoorwegen (400 km) en aan den bouw der grootste electriciteitswerken in Graubünden
14317: - Vijftig jaar Roodbroek. Gedenkboek gewijd aan het vijftigjarig bestaan van de Haarlemsche Footballclub "Haarlem" 1889 - 1939
14320: - Les documents de l'opposition française et la réponse du parti
14329: - Architecture Forme + Fonctions. Architektur Form + Funktion. Architecture Forms + Functions
06817: - Schriften der 'Freunde alter Uhren , Heft VIII
06818: - Schriften der 'Freunde alter Uhren' , Heft XII
21900: - Cultureel Genootschap "De Muiderkring" 1954 - 1984 Muiderslot Holland
21898: - Frederik de Groote. Kernspreuken van den Staatsman, Soldaat, Denker
09771: - De vergaarbak der ketters. Religie en verdraagzaamheid in Gouda
25053: - Du Perron. Bzzlletin 125
22873: - De Tafelberg aan de Fuikbaai. Curaçao, Nederlandse Antillen
07678: - Economische en financiële aspecten van de Brusselse geschiedenis
21815: - Vertoog van het geene geschikt is afgebeeld te worden binnen de stad Mechelen, door jonge kinderen der zelve stad, Ter gelegentheyd van het 825.ste jaer dat het Miraculeus Beéd van O.L. Vrouw in Hansewijk Aldaer toegekomen is;...etc.
10501: - Hartung. Oeuvres de 1922 à 1939
22837: - Espoir Revue de l'Institut Charles de Gaulle n° 80
20935: - Korczak en de kinderen
20931: - Met de dulle Griet op stap
20923: - Tentoonstelling van Chinese scheepvaart Sjoeng fung tê li (gunstige wind en behouden vaart)
20918: - Haagse School in Pulchri. Koninklijke Academie 300 jaar
20917: - Den Haag Sculptuur 1999 / The Hague Sculpture 1999
01326: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 49
26077: - Wille Poll, Aquarelle
15437: - Lustrumalmanak van de Utrechtschse Vrouwelijke Studentenvereeniging
22838: - Espoir Revue de l'Institut Charles de Gaulle n° 79
20862: - Baden-Baden Tourist resort - thermal waters in the Black Forest (Germany)
25917: - Schweizer Kunst / Swiss Art. Auktion ZH0604
08973: - De geschiedenis ener melkinrichting. Een eeuw consumptiemelk 1879 - 1979. Supplement Het Europese koeienboek
25806: - Picasso. Oeuvres reçues en paiment des droits de succession. Grand Palais, 11 octobre 1979 - 7 janvier 1980
26704: - La peinture romantique anglaise et les Prérapphaélites
15891: - Blasones Espagñoles. Compendio Heraldico España
13969: 5,00 - Zorgen & Communiceren
22090: - Wonen in Arcadië. Het interieur van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen
22088: - Paris posters
23475: - Meyers Reisebücher: Rom und Umgebung
15894: - Honderdderde Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum
13127: - Leiden, Japans, Nederlands, English, Francais, Deutsch, Italiano, Espanol
06514: - Jaarboek Oud-Utrecht 1991
11739: - Picturesque Germany First series
11740: - Picturesque Germany. Second series. German landscapes
23645: - Licht en schaduw gedurende vijftig jaar onder onze kranken. 1882- 26 januari-1932
19879: - Piershil 1940 . 1945
12373: - Beiträge zum Thema Widerstand, Heft 1 - 23 Sammlung mit 21 Veröffentlichungen des 'Informationszentrum Berlin, Gedenk- und Bildungsstätte Stauffenbergstrasse'
04832: - Adriaan Nieuwenhuis
13123: - Lvstrvm, 1950,. Programma der feestelijkheden georganiseerd door het Leidsche Studenten Corps ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan der Rijksuniversiteit te Leiden
08087: - Òp het eerste gezicht. De collectie Cleveringa
03434: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. 1998
21213: - The Sao Paulo Collection. From Manet to Matisse
22611: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 47
24985: - Important watches. Auction catalogue
14754: - Liberation ayant comme but de rendre un vibrant hommage aux Libérateurs de notre chère Patrie
03510: - Hesselius, schilderijen, beelden en collage's
21843: - Een Nieu Geusen Lieden Boecxken.Waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiedenissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onderwylen in Druck wtghegaen, eensdeels nu nieu by-ghevoecht
22624: - Questions on German history (fragen an die deutsche Geschichte) . Ideas, forces, decisions, from 1800 to the present.
25507: - Kostbarkeiten aus dem Allgäu
23809: - Splendeurs de Russie. Mille ans d'orfevrerie
26035: - Die Tochter des Drachenkönigs. Zehn Geschichten aus der Zeit der Tang Dynastie
09017: - Die Tür. Der Eingang zum Traumhaus
12028: - Oost Nederland model. landschappen, stads- en dorpsgezichten 17e - 19e eeuw
09705: - De molens van Zuid-Holland
09287: - De Brabantse folklore nrs. 182 - 183
06678: - IX Mostra internazionale di bianco e nero - Lugano 8 Aprile - 5 Giugno 1966. Catalogo
22922: - Amici, Koken voor vrienden met Pieter Bosters
23591: - Nederlandse Schippers-almanak voor het jaar 1963. Jaarboekje der Koninklijke Schippersvereniging "Schuttevaer" 67e jaargang
21991: - Beschrijving van de vervaardiging van cliché 's ( en van stereotypieëen en matrijzen)
05869: - Twente van binnen uit
21512: - Vijf kunstenaars vijf aspecten van ceramiek / Fünf Künstler fünf Wege in der Keramik. Batterham, Cosijn, Devore, Kuhn, Vermeersch
21322: - Sculpteurs au Moyen Age
08955: - M. Neumann's Grundsätze und Erfahrungen über die Anlegung, Erhaltung und Pflege von Glashäuser aller Art
21324: - Ludwig van Beethoven (1770 - 1827). De pianosonates. Alfred Brendel , piano
12319: - Gouden dageraad. Derde almanak ter gelegenheid van het tiende lustrum der Utrechtse Geologen Vereniging 1946 - 1996
11398: - Finnish archtecture-exhibition of finnish architecture
21434: - Cent ans d'affiches: "La belle Époque"
22649: - American mail order fashions 1880 - 1900
14969: - Het verleden in de toekomst. Het gemeentelijk archeologisch beleid 1990 - 1995
07741: - Der Maler Jurij Pugatschew
15144: - Gallery Willy d'Huysser. Recent acquisitions autumn 1988
15167: - Wim Schütz. Een keuze uit zijn werk 1947 - 2001
21333: - ornaments polychromes ornaments in color Farbige ornamente 3
21334: - ornaments polychromes ornaments in color Farbige ornamente 4
15011: - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Deel XL - 1993
08736: - 100 Meisterwerke neuerer Malerei. Erwerbungen nordrhein-westfälischer Museen 1962 - 1977
13809: - Nederlandse beeldende kunstenaars geven hun visie op het thema: Den Haag in kaart
15010: - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Deel XXXVIX - 1992
15014: - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Deel XLIII - 1996
21613: - Van onderen. Brieven, interviews, gedichten en verhalen uit de arbeiderswereld
07342: - Festival mondial de l'Automate / Wereldfestival van de automaat
26335: - Het folkloristisch danstheater. 'Een zonnebloem in het boeket van de dans...'. 'A sunflower in the bouquet of dance...'
14769: - Fifty top yachts 1999 as chosen by Yachtcapital
11119: - Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap
22839: - Espoir Revue de l'Institut Charles de Gaulle n° 82
13220: - Nieuw Amsterdam 1626 - 1938
06650: - Figuren uit de Italiaanse kunst na 1910
07067: - Commercieel denken. en selectie ideeën uit Harvard Business Review
15595: - De Arnhemsche boekverkoopers en uitgevers Nijhoff. Geschiedenis en bibliografie
15597: - Den Haag sculptuur 2010. Manolo Valdes; Kim de Ruysscher
15903: - Catalogus Tentoonstelling van oude kant ingericht door "Het Kantsalet"
22840: - Espoir Revue de l'Institut Charles de Gaulle n° 83
08462: - Museum exhibits
22634: - Weihnachtsausstellung alte Handzeichnungen voor 1880
22302: - Images d'Epinal
22636: - Masterpieces of drawing. Diamond Jubilee Exhibition 1950 - 1951
25543: - Schrijversdebuten. "Het vaderland"
15324: - De Tweede Wereldoorlog in brieven. Correspondentie tussen de voorzitter van de Raad van Ministers van de USSR en de presidenten van de Verenigde Staten van Amerika en de premiers van Groot-Brittannië gedurende de Tweede Wereldoorlog van 1941 - 1945
14964: - Tussen Plein en Kalvermarkt
06857: - Ontmoeting tussen joden en christenen
20372: - Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen. Den Haag en de Hagenaars in de XIXe eeuw II
08378: - Woordgebruik in zes bijbel-vertalingen. Supplement bij Trommius Concordantie van de Bijbel
10948: - Officieele Feestgids. Nederlandsch Muziekfeest. Amsterdam 25 juni - 1 juli 1912
22638: - Cent dessins français du Fitzwilliam Museum Cambridge , Paris Galerie Heim, Lille Palais des Beaux Arts, Strasbourg, Musée des Beaux-Arts
02631: - Zuidhollandse studiën XIV
26109: - Piet Mondriaan. From sketchbooks 1909-1914
23251: - Deutsche Graphik der Gegenwart
15198: - Les Paraboles
12790: - Japan. Profile of a nation
10588: - Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië
12837: - 100 Jonge Nederlandse schilders. Toonaangevende schilders. Jaargids '96
12045: - Blümlein vom heiligen Franziskus (Fioretti di San francesco)
12119: - 15 Jaar Galerie Willy Schoots
12445: - Textiel en Mode
10475: - Mélanges André Villard
08754: - De betekenis van het waterschap en de toekomst van Noord-Holland
08802: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 51
08806: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 56
08807: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 57
06515: - Jaarboek Oud-Utrecht 1994
10137: - Christoph M. Dornier
10140: - In het Oude Stadhuis van 's Gravenhage / In The Hague Old Town Hall
10145: - Cobats pour la Victoire du 6 juin 1944 au 8 mai 1945
10269: - Le 1er Corps d'Armée. Septembre 1943 - mai 1945
10273: - Histoire du 67e Régiment d'Artillerie d'Afrique
10199: - Oaza pod rudym oblokiem. Slaski Park Kultury i Wypoczynku
09815: - Ik wil. Gedichten voor Willem-Alexander en Maxima voorafgegaan door de redevoering bij het huwelijk door burgemeester Job Cohen
09823: - Kant- en wapentooi
09856: - Vriendschap in vereniging. Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging "Vrienden der Koninklijke Bibliotheek". Met een geschiedenis van de Vereniging 1938 - 1988
07489: - Norwegische Webkunst. Eine Ausstellung alter und neuer norwegischer Arbeiten
10021: - Nederlands Volksleven. jaargang 33, nr. 1
10356: - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen No. 6
09625: - Kees Okx
09622: - De encyclopédie van Diderot en d'Alembert (1762-1777). Alle platen
08444: - The world's most honored music
10775: - Les conflits du vingtième siècle. Revue encyclopédique. Spécial 'Jour J', No. 1-7
25076: - Les affiches de Toulouse-Lautrec
09431: - Die Albertina-Drucke und Schrolls Farbendrucke. Vollständiger Katalog
13059: - Triënale. Werken in textiel 3. Hedendaagse Nederlandse wandtapijten, lappenkleden en textielplastieken
22287: - Bandits-mages. 7e festival. Rencontres internationales étudiantes des arts multimédia
11674: - La chanson française du XVe au XXe siècle. Avec un appendice musical
03383: - Der Orientteppich. Seine Herkunft und Eigenart, Beurteiling und Pflege. Ein Buch fär Fachleute und Liebhaber
22279: - Transart4
05820: - Forum Navale (skrifter) nr. 56
21630: - E.M. Kentner. Malerei von 1990 bis 1994
26377: - Arts primitifs dans les ateliers d'artistes
09493: - Type cosmic digital type collection Serif
23768: - 40 Jaar Concertgebouw Kamermuziek. Gedenkboek 1920 - 1960
24854: - Fosco met spuit. 15 fleurige moppen
14001: - Archief-papier ter Internationale grafische tentoonstelling te Amsterdam in den jare 1913
14025: - Martin Niemöller und sein Bekenntnis
14035: - L'Organisation corporative. Compte rendu in extenso des cours et conférences. Semaines sociales de France. Angers XXVIIe session 1935
14038: - Opuscula Selecta. Neerlandicorum de arte medica. Fasc. I
14042: - Korea. Past and present
14052: - Lustrum-Almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden
14062: - Zuid-Hollandse Studië deel VIII
14066: - Beschreibung der Königlichen Bildergalleri und des Kabinets im Sanssouci. (Nachdruck 1996)
14072: - Oudheidkundig jaarboek
14073: - Oudheidkundig jaarboek
11154: - Gerard ter Borch. Zwolle 1617 - Deventer 1681
20826: - Gedachtenis aan den grooten dag of beweegredenen en middelen ter volharding na de eerste heilige communie
22344: - Merken in geuren en kleuren
24752: - De tramwegen op Java. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan der Samarang-Joanan Stoomtram-Maatschappij
12544: - Le 2e C.A. dans la bataille pour la liberation de la France. Rapports d'opérations
25222: - Toth. Tijdschrift voor Vrijmetselaren. 21e Jaargang nr. 1-2, januari 1972
11716: - Collectie Thompson uit Pittsburgh
11587: - Moorman's Jaarboek voor Scheepvaart en Scheepsbouw 1958. 29e uitgave samengesteld met medewerking van de Nederlandsche Reeders Vereeniging en de Hoofdinspectie voor de Scheepvaart / Netherlands Year Book for Shipping and Shipbuilding 1958 29th edition
21077: - Isaac Israels 1865 - 1934
10621: - Illustrated catalogue of books standard and holiday A.C.McClurg & Co., Chicago
08212: - Grotius. Annuaire international pour l'année 1940
21461: - Reaching' beyond. The ultimate ocean race
00724: REDAKSJE "HALBERTSMA-KOMITÉ 1969-1969" - Joast Hiddes Halbertsma, 1789 - 1869. Brekker en bouwer.
09286: - Van jeugd en moed en kracht. Jeugdboek uitgegeven bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde Grondslag
09354: - Herdenkingsnummer 25 jarig bestaan van het Nederlandsch Lyceum 1909 - 1934
12427: - Zomertentoonstelling Haagse School 1971. Collectie Pieter A. Scheen N.V. Catalogus XXI
26161: - The story of the Jubilee Singers with their songs
21617: - Uit [doorgaans] betrouwbare bron - compleet in 22 deeltjes
21544: - DAM Angelgeräte '69
21549: - Over bruggen. Techniek in bruggenbouw
21638: - Delicious recipes from Jane Clemens Neighbors
21577: - Sail Amsterdam 700
21594: - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingenvereenigingen op Gereformeerden grondslag 1888 - 1928
07207: - L'Achitecture Algerienne
07635: - Van Asbeck-Van Bergen. Geneology from around 1800 up to the year 2000
22321: - The home and history of Shredded Wheat with methods of using it
22778: - Dutch light sails to New York. Dutch contemporay maritime art. Paintings, drawings, sculptures70 pp.
22653: - Tekeningen van Vincent van Gogh
22263: - Rijnmond InDruk '93. Een stand van zaken van recente Nederlandsche Grafische Kunst
26067: - Jan Hanlo. Bzzlletin 116
08732: - Frank Stella 1970 - 1987
08343: - Stadt meiner Schulzeit. Krefeld 1973
23049: - Huishoudelijk reglement voor het Huis van Bewaring te Breda
20560: - Kerkepadgids 1979
08205: - Kunst des barock in Polen aus dem Nationalmuseum in Warschau
02819: - Illustriertes Landwirtschafts-Lexikon
21447: - Boerenpracht en visserstooi. Klederdrachtsieraden in Nederland
21473: - Jodendom en Catechese. Richtlijnen voor het onderzoek naar anti-joodse vooroordelen in catechetisch materiaal voor kerk en school
21129: - Achter de kerk gaat nooit verloren! De geschiedenis van een arbeidersbuurt
21128: - De Zaansche Handel en Nijverheid
21125: HISTORISCHE COMMISSIE ZAANDIJK 500 - Aan de Dijk gezet. 500 Jaar Zaandijker straatnamen
05890: - De eerbaere Guld. Vanen en trommels, zilver en reglementen, bijeengebracht door 12 gilden uit het zuiden der Kempen
10750: - Mondrian et l'École de La Haye
05895: - Gedenkboek Nederlandsch Instituut van Accountants 1895 - 1935
05901: - Urker woorden- en spreekwoordenboek met een lijst van "scheeps- en visserijtermen"
06662: - Jubileum-uitgave van de V.O.K.L 1910 - 1960
12828: - Gemälde, Ölstudien und Zeichnungen
08028: - De collectie Henk Bruintjes
26157: - Babylon - Wunder, Wahn und Wirklichkeit / Babylon - wonder, waan en werkelijkheid
20801: - Venecia
23355: - Kunst als verzet. Duitse schilders in het interbellum. De verzameling Marvin en Janet Fishman
25242: - Vijl en zwaard. Spiegel van Groninger studentenleven 1815 - 1945
06324: - Scheiding en deeling van den boedel van den heer O. van Slooten, te Gron., 6 October 1890
20805: - Sicilië
20084: - Scheveningen Palace Hotel
22739: - 40 Jaar Haagse Rijkskweekschool
22466: - Almanak Studiosorum Lugduno Batava 1935
05570: - Die frohe Botschaft. Ein Weihnachtsbuch mit Lieder- und Bildbeilagen
22917: - Studia Rosenthaliana, Volume II- number 1 and 2 (1968), Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands
21446: - Tutto Fellini
07177: - Herman Kruyder 1881-1935. Overzichtstentoonstelling 21 juni - 18 augustus 1980
12545: - Le 2e C.A. en Allemagne. Rapports d'opérations
22910: - Studia Rosenthaliana, Volume VIII- number 1 and 2 (1974), Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands
21640: - Practische Zakboekjes voor natuurvrienden. Eetbare Paddestoelen Atlas. 12 platen met 91 afbeeldingen
12847: - Brugboek '76 van de Delftse Studenten Vereniging St. jansbrug uitgereikt bij de viering van de 29e Dies natalis
08911: - De Punt. Jubileum-nummer (Orgaan van de Koninklijke Amsterd. Roei- en Zeilvereniging "De Hoop
11826: - Halverhout's guide 1958 to the North Sea Canal, Amsterdam, Zaandam, Ymuiden. Sixty sixth year
07761: - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij vanm bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland naar gegevens uit de archieven van J. Brandt & Zoon sinds 1742 en P. Proost & Zoon sinds 1842
08063: - Stroomwissel. Catalogus afstudeer-expositie 'Wisselstroom' Lero tekenen, Hogeschool Holland 1992
11720: - Alain Girel 14-10-1995 / 3-12-95
05173: - Berge der Welt. Das Buch der Forscher und Bergsteiger
26421: - The blacksmith's craft. In introduction to smithing for apprentices and craftsmen
20819: - Egypte aan het woord. Een papyrologische bloemlezing
26383: - Nationale Luchtvaart Encyclopaedie. Het boek van de luchtvaart
25496: - Der Traum der roten Kammer. Ein Roman aus der frühen Tsing-Zeit
25497: - Fenestra. Ateliers voor glazenierskunst, glasmozaïek, gobelins, ex-libris, vignet illustraties. Catalogus Religieuze kunst (serie A) en Profane kunst (serie B)
25618: - Trier. Augustusstadt der Treverer. Stadt und Land in vor- und frührömische Zeit
25627: - Den Haag Sculptuur 98 / The Hague Sculpture 98 / La Haye sculpture 98
22783: - Lustrumboek uitgegeven ter gelegenheid van het derde lustrum van het Rijnlands Lyceum te Wassenaar 1936 - 1951/52
22911: - Studia Rosenthaliana, Volume VII- number 1 and 2 (1973), Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands
21080: - De 8 en opbouw, 14 daagsch tijdschrift van de architectengroep "de 8" Amsterdam en "Opbouw" Rotterdam 1939 nr. 1 t/m 26
26132: - Impressionnistes et Post-Impressionnistes des Musees Francais De Manet a Matisse
03431: - Deutsches Mädchenbuch. Ein Jahrbuch der Unterhaltung, Belehrung und Beschäftigung. 25. Band
19639: - Het Overzands familiealbum
09471: - Hoogezand Sappemeer in zijn wonen, werken, leven.
22164: - Lijst van Goudse pijpmerken
21603: - Friesche almanak voor het jaar 1933
11585: - Moorman's Jaarboek voor Scheepvaart en Scheepsbouw 1954. 25e uitgave samengesteld met medewerking van de Nederlandsche Reeders Vereeniging en de Hoofdinspectie voor de Scheepvaart / Netherlands Year Book for Shipping and Shipbuilding 1954 25th edition
05524: - Jus Statutarium Civitatis Bilefeldiensis oder Bilefeldisches Stadt-Recht und Bürger-Sprache Samt beygefügter Policen-Ordnung Wie auch einige von hoher Lands-Obrigkeit gnädigst conformirten Privilegien und Freiheiten
05962: - De Bergvriend 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6
07705: - N.V. Vereenigde Touwfabrieken (United Ropeworks) te Rotterdam. Catalogus Afdeling staalkabels
08397: - Jaarboek Film 1981
21033: - Erudita Ignorantia. Vijftien opstellen bij het vijftiende lustrum van Societas Iuridica Grotius en de vijfhonderdentiende geboortedag van Grotius
01688: - Herinneringen aan de historische Tentoonstelling van Friesland
07933: - Den Vaderlandt getrouwe
23042: - De geschiedenis van de vesting Bourtange 1580 - 1964
25354: - Bruisend Rotterdam. Delft-Schiedam-Vlaardinger-Ambacht
26553: - Annuaire de l'Institut de Droit International. Session d'Amsterdam. Tome I et II
12224: - A history of the Royal Burnham Yacht Club
12181: - Ter herinnering aan Dirk Schäfer 25 nov. 1873 - 16 febr. 1931
08654: - Deux cents ans de vie et d'histoire vaudoises. La Feulille d'Vis de Lausanne 1762-1962
23691: - Wieuwerd en zijn historie. De merkwaardige grafkelder, de geschiedenis de Labadisten en het leven van Anna Maria van Schuurman
22990: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 66
08206: - Dredging today
07611: - Jahrzeits und Trauer-Andachtsbuch, dem Andenken meines unvergesslichen Vaters Levi Valk gewidmet
07477: - La peinture abstraite. Dictionnaire de poche
07456: - Jaarboek 1998. Derde Jaarboek van de werkgroep historische vereniging Den Swaegh Dyck
05782: - Monumenta Annonis. Köln und Siegburg. Weltbild und Kunst im hohen Mittelalter
26059: - Marcel Prawy erzählt aus seinem Leben. mit Beiträgen von Peter Dusek und Christoph Wagner-Trenkwitz
08862: - La centrale de Vianden
23810: - Handboek voor de kennis van Nederland en koloniën
19730: - Cobra 40 jaar 1948 - 1988
18900: - Kriegsalmanach 1915
22810: - De goede raadgever. Almanak voor drankbestrijding 1914
26493: - Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland
22361: - Kunstwerk. Elf bedrijven te gast bij de jubilerende Peter Styvesant Stichting
22371: - Gotische ivoren
22850: - Geographisch-toneel, of Uitgezochte kaarten, tot gemak der officieren, reisigers en liefhebbers: behelsende alle de generale kaarten van de Waereld, met de bysondere, der plaatsen daar den oorlog in Europa gevoerd word, en de plans der forten....
22720: - Vaclav Cigler glasobjecten
22717: - Oman a seafaring nation
22718: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 43
23628: - I am curious (yellow). The complete scenario of the film by Vilgot Sjöman with over 250 illustrations.
22912: - Studia Rosenthaliana, Volume VI- number 1 and 2 (1972), Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands
25012: - Geschiedenis van de Provinciale Geldersche Electriciteitsmaatschappij 1940 - 1955
05724: N/A - Tentoonstelling Kunst op Wielen
23298: VERKAART, H.G.A. EN WIJDENES, P. (ONDER REDACTIE VAN) - Nieuw tijdschrift voor wiskunde, 15e jaargang 1927/28
23299: VERKAART, H.G.A. EN WIJDENES, P. (ONDER REDACTIE VAN) - Nieuw tijdschrift voor wiskunde, 16e jaargang 1928/29
23300: VERKAART, H.G.A. EN WIJDENES, P. (ONDER REDACTIE VAN) - Nieuw tijdschrift voor wiskunde, 17e jaargang 1929/30
23304: A.A. - De Middelburgsche Avanturier. Of het leven van een burger persoon. Bevattende zyne zeldzame opvoeding; kinderlyke Minnaryen; Leeroeffeningen; rampspoedige Koophandel, veroorzaakt door eene menigvuldige Minnenhandel . .
02652: N/A - Twee honderd jaar Bevordering van de proefondervindelijke wetenschappen. 1769 - 1969
23294: VERKAART, H.G.A. EN WIJDENES, P. (ONDER REDACTIE VAN) - Nieuw tijdschrift voor wiskunde, 11e jaargang 1923/24
23295: VERKAART, H.G.A. EN WIJDENES, P. (ONDER REDACTIE VAN) - Nieuw tijdschrift voor wiskunde, 12e jaargang 1924/25
04843: N/A - Year-book of decorative art
02907: N/A - Zwei Jahrhunderte Englische Malerei. Britische Kunst und Europa 1680 bis 1880
06303: MOHSEN, ZIAI WITH JANEWAY, CHARLES A. AND COOKE, ROBERT E - Pediatrics
02710: N/A - Wageningsch Studentencorps. Almanak voor 1929
05733: N/A - Köbenhavns Kommunes. Boliger for Aldersrenemodtagere
03762: N/A - La Sociologie. Les idees, les oeuvres, les hommes
03928: N/A - Organisatie en medezeggenschap. Rapport uitgebracht door de kommissie ingesteld door NVV en SDAP
02607: N/A - Wat iedere schapenhouder moet weten. Praktische wenken voor het houden van schapen
05434: N/A - Twee eeuwen tuinbouwzaden
20630: MERCER, FRANK A AND ROSNER, CHARLES - Modern publicity 1942 - 1948. A symposium of travel, cultural & social and commercial publicity
20611: RUARUS, D.G. / RAALTE, C.R. VAN M.M.V. 'T HART, DR. W.A. EN DANTZIG, A. VAN - Psychologie voor de praktijk
05550: N/A - Vijf jaar ondergrondse strijd
02731: N/A - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, 1854 - 1954
19328: BLOEMBERGEN, DRS. A. ...EN ANDEREN (REDACTIE) - Marnix College Ede. School in het centrum 1937 - 1987
19046: ROTH M.A., D. PHIL. CECIL - The record of European Jewry
18698: ROLAND HOLST A - Ik herinner mij. Radiogesprekken met S. Carmiggelt , bezorgd door Dirk Kroon
21980: BRONGERS, G.A EN HELPERI KIMM, T - Tabakorama
18129: DIEDERIKS, H.A. . EN ANDEREN - Armoede en sociale spanning. Sociaal-historische studies over Leiden in de achttiende eeuw
17267: BREKELMANS, DR. F.A . EN ANDEREN - Veertig Bredase monumenten
02895: N/A - Vom Wasser. Ein Jahrbuch für Wasserchemie und Wasserreinigungstechnik. XV. Band 1941/1942
06693: N/A - Water treatment
15534: N.A - Het Museum van de kleine Koningin. Falmignoel (België)
12585: N/A - Utrechtsche Studenten Almanak 1958. 136e jaargang
09132: BUIJSE, J.A. EN ANDEREN (SAMENSTELLING) - Contact Oud-Mariniers 1950 - 1990
04618: N/A - Kunstreise nach Afrika. Tradition und Moderne
23012: N/A - Delftsche Studenten Almanak voor het jaar negentienhonderd zeven en veertig
02829: N/A - "Friesland". Eine Ausstellung aus dem Friesischen Museum. Leeuwarden
05997: N/A - Kunstmerkkunstwerk
19891: BREUKINK-PEEZE, DRS. H.M.A. ...EN ANDEREN - Kostuum verzamelingen in beweging. Twaalf studies over kostuumverzamelingen in Nederland & Inventarisatie van het kostuumbezit in Nederlands openbare collecties
16651: BUCH, PATRICK M.A.EN ANDEREN - Büch Boek. Liber Amicorum
05435: N/A - Bokkerijders in de Kempen
05363: N/A - Almanach Wallon 1948
03624: N/A - Pegilah kamoe! Gaat dan heen!
12477: DUMESNIL. A - Fernand et Antony. Épisode de l'histoire d'Alger avec une notice sur l'Algérie
00781: CLAYTON M.A , MURIEL - Catalogue of rubbings of brasses and incised slabs
23013: N/A - Delftsche Studenten Almanak voor het jaar negentienhonderd acht en veertig
23014: N/A - Delftsche Studenten Almanak voor het jaar negentienhonderd negen en veertig
21428: DORSINFANG-SMETS, A. ... EN ANDEREN - Oceanië. Geschiedenis en cultuur
15575: N.A - Handleiding Houtbewerking voor het onderwijs aan Nijverheidsscholen voor jongens zich bepaldende tot technisch theoretisch onderwijs, aanpassend aan de nieuwe leerplannen. Zes cahiers
04308: N/A - Zuid-Hollandse studieën, deel XI
04387: N/A - Alles over de verzorging van honden
04388: N/A - De schnauzers
02672: N/A - Wageningsch Studenten Corps. Almanak voor 1927
02673: N/A - Wageningsch Studenten Corps. Almanak voor 1928
02679: N/A - Wageningsch Studenten Corps. Almanak 1930
04506: N/A - Der Hafen von Antwerpen
04730: N/A - Vijfentwintig jaar Gouden Penselen & het oeuvre Penseel voor Fiep Westendorp 1973 - 1997
20719: DUPARC, H.J.A. EN SLUITER, J.W - Van Pier tot Vliet. 117 jaar Haags openbaar vervoer in foto's 1864 - 1981
04008: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, vierde deel
14693: JANSE, DR. A.ET AL - Geschiedenis en bestanden
03023: N/A - Bloem-lezing
06007: N/A - Behoud ik jou - behoud jij mij. De Martinikerk gerestaureerd
16217: NIERING, WILLIAM A .ET AL - National Audubon Society Field Guide to North American Wildflowers - Eastern region
04429: N/A - Oldenburg
24723: MEIJERS, J.A. EN LUITINGH, J.C - Onze voornamen. Traditie -betekenis-vorm-herkomst en een naamregister
24509: JANE M.A.(CANTAB), CHARLES W.E - Shirley Heights. The story of the Redcoats in Intigua
24065: TIDEMAN, J.A. ... EN ANDEREN - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1847-1897
24003: VELTMAN, M.A ...EN ANDEREN (REDACTIE) - Cartons voor letterkunde. Numero 8
24002: VELTMAN, M.A ...EN ANDEREN (REDACTIE) - Cartons voor letterkunde. Numero 7
23296: VERKAART, H.G.A. EN WIJDENES, P. (ONDER REDACTIE VAN) - Nieuw tijdschrift voor wiskunde, 13e jaargang 1925 /26
03890: N/A - De fraaie frank. Belgische munten en biljetten sedert 1830
03893: N/A - Remscheid, die Grossstadt im Bergischen Land
16116: N/A - Verslag van de hulpverlening van Amsterdam aan het door de Februariramp - 1953 getroffen gebied in het bijzonder de adoptie van Schouwen en Duiveland
16162: GROENENDIJK, J.N.A.ET AL (ONDER REDACTIE VAN) - Public Relations & Voorlichting
11534: N/A - Het liefelijk Renswoude
04577: N/A - Koop + rij Mini 850/1000
04493: N/A - De winkelman in de kleibouwstreek
02888: N/A - De economische ontwikkeling van Dordrecht 1795 - 1945.
04185: N/A - Gemeente Rucphen. Rucphen-Schijf-Sprundel-St.Willebrord-Zegge
03294: N/A - dertig eeuwen Mexicaanse kunst
25646: STERK, A.A. ... EN ANDEREN - Paardebloemen, planten zonder vader. Variatie, evolutie en toepassingen van het geslcht paardebloem (Taraxacum)
03618: N/A - Het Veluwemeer. Schakel tussen oud en nieuw land
21841: N/A - Delftsche Studenten Almanak voor het jaar negentienhonderd vier en dertig
04192: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Tweede Reeks, deel VII
04193: N/A - Mededelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Derde Reeks, deel VIII
03052: N/A - Frysk in it offisiële ferkear. Lêzingen en neipetaeren fan it YSF-Kongres 1982
15356: WEIDER, RENA A AND MCEVOY, MONSIGNOR CHARLES F - The catholic child. Primer
00756: N/A - Amaliegade og Niels Aagesens Gaard nr. 22
04772: N/A - Groene wegen gids
03626: N/A - Land der tausend Berge. Bilder aus dem Sauerland, Siegerland und Wittgensteiner Land
23036: N/A - Delftsche Studenten Almanak voor het jaar negentienhonderd zes en veertig
02733: N/A - Wolfgang Alexander Kossuth. Anima e corpo
02687: N/A - Oud-cursisten Verwarmingstechniek
02477: N/A - Het leven van Willem George Fredrik, Prince van Oranje, etc. etc. etc.
23297: VERKAART, H.G.A. EN WIJDENES, P. (ONDER REDACTIE VAN) - Nieuw tijdschrift voor wiskunde, 14e jaargang 1926/27
09810: POSTMA, A EN ANDREREN (REDACTIE) - Benelux in de kijker. 50 Jaar samenwerking
05463: N/A - Antwerpen produktieve haven dank zij mens, techniek en organisatie
05465: N/A - Antwerpen Welthafen und Hansestadt
05451: N/A - Frysk Jierboek III, 1941 under bistjur fen de Fryske Akademy
04504: N/A - The port of Antwerp
02414: N/A - Early breasty cancer; A review of the disease and its management in pre- and postmenopausal women
04406: N/A - Reinald van Lamsweerde
04862: N/A - Het boek van de kunstzijde
02979: KAPTEIN, DR. A.A. EN ANDEREN (RED.) - Behavioral Medicine. Psychologische behandeling van lichamelijke aandoeningen
03305: N/A - Driekwart eeuw plattelands groei
06564: N/A - De corporatieve gedachte bij de katholieke sociologen van de XIX eeuw
05139: N/A - Jose Herrera
04258: N/A - Eerbewijs aan prof. Jan Huet
04354: N/A - 100 Jaar diergeneeskunde in Friesland 1886 - 1986
02458: N/A - Adresboek per 1 juni 1971 van de "Voortgezette Compagnie van Verre"
03169: N/A - Gulden schooven van Gods akker. Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Leger des Heils in Nederland 1887 - 1937.
02878: N/A - Heidi Omnibus
12197: N/A - Mededelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Derde Reeks, deel VII
12196: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Derde reeks, deel IV
12195: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tweede reeks deel VIII
12194: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tweede reeks Deel VI
12193: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tweede reeks, deel V
12192: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tweede Reeks deel IV
05551: N/A - Amateur-archeologen in Limburg. Opmerkelijke vondsten 1967 - 1980
05686: N/A - Kovács Margit gyüjtemény - Szentendre
04312: N/A - Marijke A. Ravenswaay-Deege, beeldhouwer/sculptor/sculpteur
04695: N/A - Eric Hirdes, catalogus september 1994
05668: N/A - Jaarboekje. 8e Jaargang 1990
05672: N/A - Look around Lancashire. A guide to tourist attractions in Lancashire suitable for group and individual visits
26189: DALEN GILHUYS, A...EN ANDEREN (REDACTIECOMMISSIE) - Foto Jaarboek Den Haag 82
04678: N/A - The official guide to Edmonton
20351: AAFJES, BERTUS (TEKST) / EYCK, CHARLES (GETEKEND DOOR) - Italiaans schetsboek

Next 1000 books from Antiquariaat Parnassos[an error occurred while processing this directive]

5/9