Antiquariaat Parnassos
Van Duivenvoordelaan 35, 2241 SN Wassenaar, Nederland Tel. 070 - 5176423 of 06 - 54677529, fax 070 5116800            Email: parnassos@hccnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
22372: JOHANNESSOHN, DR. FRITZ - Kinine in de geneeskundige practijk aan de hand van gegevens der pharmacologie. Supplement op de uitgave van 1930
09652: IRVINE, JOHN (EDITED BY) WITH MARTIN, BEN / GRIFFITHS, DOROTHY / GATHIER, ROEL - Equipping science for the 21st century
15685: BEIJERSBERGEN, JOHN.ET AL (REDAKTIE) - Sterna. Tijdschrift van de natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duivenland en de Ver. voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-OverflakkeeJ. Vijverberg en de vogels van de zuidkust van Schouwen
10208: JOHN, ELTON / TAUPIN, BERNIE (COMPILED BY) - Elton John. To be continued.
19796: BASKETT, JOHN AND SNELGROVE, DUDLEY - English drawings and watercolours 1550 - 1850 in the collection of mr. and mrs. Paul Mellon
22605: ASHBERRY, JOHN... ET AL - Azur
21137: PROCTOR, JOHN EN SUSAN - Kleurige wereld van planten en bloemen. Ontstaan en nut van kleuren in de natuur
10197: MADDEN, JOHN WITH ANDERSON, DAVE - All Madden. Hey, I'm talking Pro Football!!
03141: JOHNS, CAPNE W.E. - Biggles au Tibet
02541: JOHNS, CAPTAIN W.E - Le lac maudit
19244: JOHNSON, BROOKS - Photography Speaks II from the Chrysler Museum Collection. 70 Photographers on their art
10481: JOHNSON, JESSE J - Ebony brass. An autobiography of Negro frustation amid aspiration
24459: JOHNSON, PETER - Handboek toerzeilen
23198: JOHNSON, DIANA L. / JOYCE, HENRY B (ESSAYS) - Chihuly at RISD
14354: JOHNSON, PETER - Romano-British mosaics
21231: JOHNSON, MARTIN - Bavianen-Land. Met vliegtuig en geluids-camera boven en in de oerwouden van Afrika
01638: JOHNSON, STANLEY C - Chats on military curios
21935: JOHNSON, AUDREY - How to repair and dress old dolls
20851: JOHNSTON, RUTH - The assimilation myth. A study of second generation polish immigrants in Western Australia
19209: JOHNSTON, MARK - That magnificent 9th. An illustrated history of the 9th Australian Division 1940 - 46
14353: JOHNSTON, DAVID E - Roman villas
26052: JOHNSTON, WILLIAM M - The Austrian mind. An intellectual and social history 1848 - 1938
24999: JOKELSON, PAUL - Sulphides. The art of cameo incrustation
13886: JOLLY, STEPHEN / TAYLOR, NICK - The book of Oxford buses and trams
00582: AVIH-JONAH, MICHAEL - Jeruzalem. Een portret in 130 foto's
16966: SWIFT. JONATHAN - Directions to servants
13375: JONCKHEER, BARBARA - De kunstenaars van AXA Leven
05040: JONCKHEERE, KAREL - De gele prinses
04960: JONCKHEERE, KAREL - Miniaturen
24782: JONES, STEVE - Als een walvis. Darwin voor de 21ste eeuw
06591: SEYMOUR-JONES, CAROLE - Journey of faith. The history of the World YWCA 1945 - 1994
09242: JONES, EMRYS & ZANDT, ELEANOR VAN - Stad & Stedebouw
25415: JONES, ERNEST - Das Leben und Werk von Sigmund Freud (Band I Gebunden), Band II (broschiert) Band III (gebunden)
24288: PRYS-JONES, OLIVER E. / CORBET, SARAH A - Bumblebees
16133: JONES, VINCENT - Sail the Indian Sea
19914: JONES, RUFUS M - Quakergeloof en quakerleven
25174: LLOYD_JONES, BUSTER - The animals came in one by one. An autobiography
04034: JONG, A.M. DE - Metgezellen. Vertellingen over honden
20356: JONG, GERRY DE - Maassluis een plaatje van een stad
09159: JONG, THEO DE - Gouda, anders bekeken. Met ansichten van oud-Gouda
05095: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE - Nacht en ontij
15760: JONG, F. DE (REDACTIE) - Stedebouw in Nederland. 50 Jaar Bond van Nederlandse stedebouwkundigen
05982: JONG, DE S - IJssel & Berkel Flora. In het voetspoor van David de Gorter
19506: BALLEGOIJEN DE JONG, JUUF VAN (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Buurtschap. Een kroniek van zes eeuwen Voorhout- en Dennewegbuurt
18723: JONG, EELKE DE - Drama in het bos. Uit het leven van een schaapherder
18176: JONG, H. DE; MUYEN, N.G.M - Van Vianen tot Gorinchem. Bruggen over het Merwedekanaal
14533: BALLEGOYEN DE JONG, J.P.A. VAN - Hofjes in de Hofstad
08251: JONG, SICCO DE - Geschiedenis eener Nederlandsche Vereeniging. RAI 1893 - 1968
22233: JONG, JOOP DE / OOSTERHOF, GOSSE (SAMENSTELLING) - het stilleven in de fotografie still life in photography
15089: JONG, EDZ. , FRITS DE - Herinneringen van een rode jongen
21390: JONG, FRITS J. DE - Quadrilingual economics dictionary. English/American, French, German, Dutch
04869: JONG, A.M. DE - De dolle vaandrig. Roman van Breero's leven
11108: MEYBOOM-DE JONG, B/ BUIS, J. (EINDREDACTIE) - Zorg na een beroerte. Over de gevolgen van een beroerte en de daarmee samenhangende zorg: bevindingen, knelpunten en aanbevelingen
16316: JONG, GERIE EDE / KON, RENÉ / SOMERS, ERIK - Naar eer en geweten. Gewone Nederlanders in een ongewone tijd 1940 - 1945
24602: JONG, JOHAN DE - De kerkuil en andere in Nederland voorkomende uilen
24323: JONG, MARJAN DE / JONG, ELLEN DE - De eerste Oenze. het levensverhaal van Oenze Geertsma 1934 - 1942
24119: JONG, DR. L. DE - De bezetting na 50 jaar deel 1,2 en 3. Compleet
24036: JONG, THEO DE / POST, WALTER - Goudse gevelstenen
03953: JONG, L. DE - Hedendaags marxisme
23565: JONG, A. DE. (ONDER REDACTIE VAN) - Nederlandse Schippers-almanak voor het jaar 1957. Jaarboekje der Koninklijke Schippersvereniging "Schuttevaer" 61e jaargang
13777: JONG, SZN, S. DE - Het ABC voor de geitehouder
10277: JONG, H.J. DE - Schoonebeek olierijk in Zuidoost-Drenthe
04674: JONG, RIEK DE (EN ANDEREN) - Sociaal-democratische gemeentepolitiek van Leeuwarden tijdens het interbellum
02010: JONG, DOLA DE - Het geheimzinnige huis
07163: JONG, MARTIEN J.G. DE - Vrede ende Vrolicheyt. Kerstfeest in de middeleeuwen
15151: JONG, DR. J.A.B.M. DE - Hendrik Hoogers. Patriot en kunstenaar 1747 - 1814
15540: JONG, DICK DE - Wonen aan Giessen en Merwede
10354: JONG, C. DE - De droogmaking van de Wildevenen in Schieland
03888: JONG, THEO DE / JONKER, DICK / MAARSEVEEN, HENC VAN / DIJK, JAN VAN / KLEIN, PETER / HOOGENDIJK, FERRY / CLAY, KLAAS / RUITEN, TON VAN / NORDEN, WIM VAN - Schandaal in de Kaasstad
24848: FREHSE-DE JONG, CAROLINE - Drie eeuwen Nederlandse geschiedenis in Sint-Petersburg
11264: JINKES DE JONG, MR. U.J. / KOSTEN, A.P.W.M (SAMENGESTELD IN INGEID DOOR) - Dr. Pieter Anton Tiele. Documentaire bijdrage tot een biografie
01375: JONG, DR. L. DE - Tussentijds. Historische studies
09161: JONG, THEO DE - Gouda in die 'goeie oude tijd'
06721: JONG, PETER DE - Van vreemde vogel tot koekoeksjong
22710: JONG, WILLEM J. DE - Egypte's historie in een notedop
11331: JONGE, C.H. DE - Delfter Keramik
25135: JONGE, JONKVROUWE DR. C.H. DE - Delfts aardewerk. Deel 5 van de serie 'Oud Delft'
16328: JONGE, JONKVROUWE DR. C.H. DE - Delfts aardewerk
01754: HANSWIJCK DE JONGE, MR. DR. H.A.G.J.P VAN - Vijf jaar troepen varen
15511: JONGE, JONKVROUWE DR. C.H. DE - Oud-Nederlandsche majolica en Deltsch aardewerk. Een ontwikkelingsgeschiedenis van omstreeks 1550 - 1800
20452: JONGE, HELLA DE - Verlies niet de moed
24860: JONGELING, DR. B - A classified bibliography of the finds in the desert of Judah 1958 - 1969
10397: JONGELING, P - 14 jaar in de Tweede Kamer
15904: JONGES, ARNE - Alsof het zo is.doen, geloven, denken
25747: JONGH, E. DE ... AT AL - Still-life in the age of Rembrandt
03948: VERWEIJ-JONKER, HILDA - Het socialisme in onze tijd
11530: JONKER, DICK - Goudse schutters en hun doelen
20687: JONKER, D.R - De literaire revolutie in China. Voordracht gehouden voor het Oosters Genootschap in Nederland op 28 februari 1968
23949: JONKER, INEKE - Huisvrouwenvakwerk. 75 jaar Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
23177: JONKER, JAN - Op zoek naar de bronnen van de Vecht
06902: JONKER, MENNO (REDACTIE) - Fotojaarboek seizoen 1995-1996 De Nederlandse Opera
02893: JONKERS, H.L - Application of the Kalman filter to flight path reconstruction from flight test data including estimation of instrumental bias error corrections
05256: JONKHEID, K - Een onderduiker in Napoleons tijd
19945: JONKMAN, MR. J.A - Het oude Nederlands-Indië. Memoires
01612: JONQUIERE, MAARTEN - De behandeling van schouder- en elleboogsaandoeningen volgens de richtlijnen van Cyriax. Een vergelijkend onderzoek in de huisartsenparktijk
20321: JORDAN, WILLIAM - Normandy 44. D-Day and the Battle of Normandy
06717: JORDANN, L AZN. / PEEKSTOK, M. / ROOIJ, J. / MALIEPAARD, J - Paraat! De brandweer van Goeree-Overflakkee
25795: JORDIC - Les dernières places de Marie-aux sabots de bois
23865: JÖRG, C.J.A - Oosters porselein. Een keuze uit de verzameling van het Museum Boymans-van Beuningen / Oriental Porcelain. A choice from the Boymans-van Beuningen Museum collection
20124: TAYGUN, CEREN, DANIELS, WIM, MOENS, JORIS EN 22 JONGEREN - Stokoud/Splinternieuw
16582: JORISSEN, DR. THEOD. (NAGELATEN DOOR) - Historische studiën
22350: JORISSEN, F - Spelevaart en watersport in Dordt
14655: JORSSEN, JET - Hotel voor vrouwen
25379: SIONIL JOSÉ, F - Viajero. A Filipino novel
17155: JOSEPH, FRANçOIS (RÉALISATION) - Bouillabaisse aux asperges vertes. Jean-Anthelme Brillat-Savarin & reine Sammut.
04769: MOEDER MARIA TERESA VAN DE H. JOSEPH (ANNA MARIA TAUSCHER VAN DEN BOSCH) - De dienares Gods
02737: FLAVIUS JOSEPHUS - Geschichte des jüdischen Krieges
25493: FLAVII JOSEPHI / FLAVIUS JOSEPHUS - Accedit index locupletissimus. Juxta editionem Graeco-Latinam Genevensem ad manuscriptos Palatinae bibliothecae codices castigatam
16695: JOUANNEAU, JOEL - L'adoptée. Théâtre
03661: JOURCIN, ALBERT - Die Medici
01058: MOLLAT DU JOURDIN, MICHEL - Europa en de zee
16696: JOURNOT, MARIE-THÉRESE - Le vocubulaire du cinéma
03792: JOUVENEL, BETRAND DE - Na de nederlaag
25482: KIS-JOVAK, JOWA-IMRE/NOOY-PALM, HETTY / SCHEFOLD, REIMAR / SCHULZ-DORNBURG, URSULA - Banua Toraja. Changing patterns in architecture and symbolism among the Sa'dan Toraja Sulawesi Indonesia
16497: JOY, E.T - English furniture A.D. 43 - 1950
14448: JOY, CHARLES R. / ARNOLD, MELVIN - Het Afrika van Albert Schweitzer
10630: WHITE JR., GERALD A - The great Snafu fleet. 1st. Combat cargo/ 344th Airdrome/326 Troop Carrier Squadron in Wolrd War II's CBI Theater
18034: WHEELOCK JR., ARTHUR K - Aelbert Cuyp
20288: RITTER JR, DR.P.H - De vertelster weerspiegeld. Leven en werken van Ina Boudier-Bakker
12749: MITCHAM JR, SAMUEL W - Triumphant fox, Erwin Rommel and the rise of the Africa Korps
08946: IMMERZEEL JR, J - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der vijftiende tot op de helft der negentiende eeuw
05514: DOMMELSHUIZEN JR., COR (SAMENGEBRACHT DOOR) - Louis Bouwmeester 1842 - 1942. Herinneringen aan een groot Nederlander
01817: BALEN JR, CHR. VAN - Uruguay
02986: PETTINGILL JR., OLIN SEWALL - A guide to bird finding west of the Mississippi
10046: LUGARD JR, GERH. J - De zingende stad. Een historie van Deventer
03470: BETLEM JR., GUUS - Avontuur in de bungalow
08993: SANCHEZ-JUAN, PASCUAL JESUS - Etiologic and diagnostic facets of Creutzfeldt-Jacob disease. The effects of genes and environment. Etiologische en diagnostische aspecten van de ziekte van Creuzfeldt-Jakob. Invloed van genen en omgeving
06003: JUDD, HENRY P - The Hawaiian language
17656: CLARK, ROBERT JUDSON.ET AL - Design in America. The Cranbrook Vision 1925 - 1950
24923: JUDSON, J. RICHARD - The drawings of Jacob de Gheyn II
06485: JUFFERMANS, JAN (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR) - Het grafisch werk van Dick van Luijn
16094: JUFFERMANS, JAN - Mies. 60 jaar televisie - omzien in verbijstering
07403: JUFFERMANS, JAN (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR) - Kees Maks (1876 - 1967)
26026: JUFFERMANS, JAN (INLEIDING) - Henriëtte Pessers. Werk uit de jaren dertig
24175: JUIN, HUBERT - Le Lit
11242: DÉZIEL, JULIEN ET COLLABORATEURS - Medaillons d'ancêtres. 2e Série
00298: MANICH JUMSAI, M.L - Thai Folk Tales
03671: JUNDT, PIERRE - Die Hohenstaufen
19920: JUNG, PROF. DR. C.G - De mens op weg naar zelf-ontdekking. Structuur en functie van het onbewuste geestesleven
16573: JUNG, C.G - Aufsätze zur Zeitgeschichte
19904: JUNG, C,G - Paracelsica. Zwei Vorlesungen über den Arzt und Philosophen Theophrastus
14016: JUNG, C.G - De catastrophe. Psychologische beschouwingen over Europa's jongste geschiedenis
14030: JUNG, C.G - Onze tijd en zijn toekomst
08130: JUNG, C.G - Psychologische beschouwingen. Een keur uit zijn werken
15400: JUNGBLUTH, GÜNTHER - Untersuchungen zu Heinrich von Veldeke
19035: JÜNGLING, ARMIN - Wilhem Leibl. Bilderreise durch ein Leben
02576: JUNGMAN, W - Harm van Riel. Een heer van stand in de Nederlandse politiek
02366: JUNKER, JOHANN - Ein Afrikanischer Buschläufer
25984: MICKLINGHOFF DE JUR., FRANS H - Een eeuw Wassenaar
20876: MICKLINGHOFF DE JUR., FRANS H - Kerken in Wassenaar
02301: JURAN, J.M - Juran on planning for quality
21510: JORDAN, JÜRGEN...ET AL - Bilder/Schriften/Alphabete
21759: JÜRGENS, HANS PETER - Abenteuer Walfang. Wale, Männer und das Meer
20678: JURRIAANSE, M.W - Het Logement van Amsterdam. De behuizing van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in verleden en heden
05207: JURRIENS, EDWIN - Cultural travel and migrancy. The artistic representation of globalization in the electronic media of West Java
06389: JUSTE, THÉODORE - Histoire de la Belgique depuis les temps primitifs jusqu'à la fin du règne de Léopold 1er
06413: JÜTTEMANN, HERBERT - Die Schwarzwalduhr
05350: BOMMEL JZN, JAN VAN (SAMENSTELLING) - Daar kerkte Rotterdam. Kerken die in Rotterdam verwoest werden en hun interieur
17127: OTTINK JZN, TIEMEN - Kroniek van de familie Tiemen Ottink vanaf het jaar 1867
16235: OOSTERHOFF JZN, R.W. (BEZORGD DOOR OOSTERHOFF RZN, J) - Schrieveri'j. Tenielstokken, veurdrachten en gedichten in et Stellingwarfs om 1930 henne
15632: BOS JZN, IR. W - Onder Frans bewind. Dertig woelige jaren in Sliedrecht (1784 - 1814)
04344: BOS JZN, IR. W - Van hennepland tot huizenzee (geschiedenis van de Sliedrechtenaren)
10951: D.C.A.K ( D.I. CARL ARNOLD KORTUM) - Die Jobsiasde. Ein grotesk komisches Heldengedicht
22142: BOGAERS, J.E. / HAALEBOS, J.K. ...EN ANDEREN - Opgravingen op het terrein van het voormalige Canisiuscollege 1987
22987: KAAIJ, MEINDERT VAN DER - Een eenzaam staatsman. Dirk de Geer (1870 - 1960)
07673: KAAKEBEEN, D.M - Leerredenen over grootere en kleinere afdeelingen uit het Boek van Job
13125: KAAY, YVONNE VAN DER.AT ALL - Daarom Leiden
25809: KABAKOV, YLIA - The old reading room. An installation in the Doelenzaal in Amsterdam / Een installatie in de Doelenzaal te Amsterdam 8-7 / 6-8-1999
09764: KADT, J. DE - De kiezer en zijn kansen. Beschouwingen over de politieke misère in Nederland
07688: KADT, J. DE - Pogrom Praag-Moskou. Rusland, de Joden en de vrede
21551: KAEGI, WERNER - Das historische Werk Johan Huizingas
17781: KAEPPELIN, OLIVIER ; ENRICI, MICHEL - Gasiorowski. Les fleurs
21436: KAGAWA, TOJOHIKO - Christus en Japan
21542: KAGAWA, TOJOHIKO - de doorn in het vleesch
20864: KAGAWA, TOYOHICO - Love the law of life
00922: KÄGI, PAUL - Genesis des historischen Materialismus. Karl Marx und die Dynamik der Gesellschaft
03271: KAGIE, RUDIE (SAMENST.) - Ooitgebeurd. Schrijvers vertellen, vertellers schrijven over wat ze echt beleefden
02361: KAHN, FRITZ - Het sexueele leven van den mensch
08524: KAHRSTEDT, ULRICH - Geschichte des Griechisch-Römischen Altertums
19558: KAHSNITZ, RAINER; MENDE, URSULA; RÜCKER, ELISABETH - Das goldene Evangelienbuch von Echternach. Eine Prunkhandschrift des 11.Jahrhunderts
17689: KAHSNITZ, RAINER: MENDE, URSULA: RÜCKER, ELISABETH - Das goldene Evangelienbuch von Echternach. Eine Prunkhanschrift des 11.Jahrhunderts
16778: KAISER, JOACHIM - Grosse Pianisten in unserer Zeit
25865: KAISER, RENE - Sprache und Verstehen. Zum wissenschaftstheoretische Status der Freudschen Psychoanalyse. Dissertation.
09235: KAISER, DR. L - Phonetiek
23867: YOSHIKO KAKUDO - The art of Japan. Masterworks in the Asian Art Museum of San Francisco
09390: KALFF, G - Het lied in de Middeleeuwen
22002: KALFF, L.C - Illumination de l'exposition internationale de Paris 1937. Supplement aux planches de documentation technique d'eclairage avril 1938
08005: KÄLLSTRÖM, OLLE - Sankt Eriks Skrin som Konsthantverk
04490: KALMA, J.J - Dorpen willen leven. Een studie over het Friese platteland
03070: KALMA, D - De Jongfryske Biweging
06683: KALMA, J.J - Nanne Ottema aartsverzamelaar en museumbouwer 4 mei 1874 - 20 juni 1955
18300: KALMANN, ARJEH (TEKSTEN) / OVEREEM, BRAND (FOTO'S) - Beschouw ons maar als een uitzondering
15562: KALMANN, ARJEH (TEKSTEN) / OVEREEM, BRAND (FOTO'S) - Allenig zijn is maar een wankele basis. Veluwse portretten
14955: KALNEIN, WEND VON (ED.) - Die Düsseldorfer Malerschule. Kunstmuseum Düsseldorf, 13. Mai - 8. Juli 1979 , Mathildenhöhe Darmstadt, 22. Juli - 9. September 1979.
19326: KAMEN, HENRY - Spain 1469 - 1714 A society of conflict
18973: KAMENSKY, ALEXANDER - Niko Pirosmani
12436: KAMERBEEK, J - De poëzie van J.C. Bloem in Europees perspectief
24677: KAMERMANS, JOHAN A - Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw. Ontwikeling en diversiteit
17061: KAMIL, MEHMET - Ílk Basili Tükçe Yemek Kitabi Melceü't - Tabbâhîn (Asçilarin Siginagi) / A manual of Turkish Cookery /
25309: KAMINER, WLADIMIR / HÖGE, HEMUT - Helden des Alltags. Ein lichtbildgestützter Vortrag über die seltsamen Sitten der Nachkriegszeit
09083: KAMMAN, R - Woordenlijst van het dialect van Kuinre
03002: KAMMER, MARTIN (HERAUSGEGEBEN VON) - 100 Jahre Evangelische Friedenskirche Düsseldorf. 1899 - 1999
15577: KAMMINGA, WIEBE - Vandaag goed, morgen beter. Performance management
23622: KAMP, AD VAN - Leiden-Den Haag -er gele tram. Een tramrit tussen Sleutelstad en Residentie / Leiden-Den haag per blauwe tram. Een tramrit tussen Sleutelstad en Residentie.en
23646: KAMP, AD VAN - Retourtje Wassenaar. Herinneringen aan de electrische tramlijn Den Haag-Wassenaar-Leiden
20815: KAMP, ANKI VAN DE - Van een kraplap... impressies van een nog levende dracht in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk
09931: KAMP, AREND JAN (EINDREDACTIE) - Okee in beeld
03556: KAMP, MR. A.F - Zuiderzee-land. Verleden en toekomst van de Zuiderzee
25423: KAMPEN, ANTHONY VAN - Groenland, continent der eenzamen
22939: KAMPEN, ANTHONY VAN - Mary Bryant trilogie. De verbanning / De open boot / De terugkeer
21002: KAMPEN, ANTHONY VAN - Variaties op het thema Nieuwediep. Journalistiek werk over Den Helder en het zoute water
16902: KAMPEN, ANTHONY VAN - Van Kampen omnibus. Muiters van de "Batavia"/ Het verdoolde schip.
16878: KAMPEN, ANTHONY VAN (ONDER REDACTIE VAN) - Het schip van morgen
15532: KAMPEN, ALB. VAN - Descriptiones nobilissimorum apud classicos locorum. Series I. Quindecim ad Caesaris de Bello Gallico commentarios tabulae
16500: KAMPEN, ANTHONY VAN - Geschonden eldorado
20428: KAMPEN, HANS VAN - Vliegende schotels. Waan of wetenschap?
01573: KAMPEN, ANTHONY VAN - Het land dat God vergat
03245: KAMPEN, ANTHONY VAN - Het oog van de naald.
17325: KAMPEN, ANTHONY VAN - Leesweek geschenk 1957. Een novelle
00755: KAMPEN, ANTHONY VAN - Zonder engelenhaar. Winterverhalen
13285: KAMPEN, ANTHONY VAN - Prauw aan boord. Een novelle
10059: KAMPEN, ALB. VAN - Orbis terrarum antiquus in scholarum usum descriptus - editio altera
25495: KAMPEN, ANTHONY VAN - Een kwestie van macht. Het bewogen leven van de arts dr. L.J.A. Schoonheyt in het voormalig Nederlandsch-Indië, Nieuw Guinea, Suriname en Nederland
16386: KAMPINGA, H - Opvattingen over onze Vaderlandse Geschiedenis bij de Hollandse historici der 16e en 17e eeuw
23713: HERENIUS-KAMSTRA, ANS - Willem van Oranje 1533 - 1584. De prins. De mens. De staatsman
12398: KANASEWICH, E.R - Time sequence analysis in geophysics
13982: KANDT, VERA B - Peruaanse textielen
25008: KANSKI, JACK J / BOWLING, BRAD - Augenheilkunde in Focus
21394: KANT, IMMANUEL - Ten eeuwigen vrede
16140: KANTOR, ALFRED - Het boek van Alfred Kantor
25490: KAPELLE, JEROEN - Schildersechtpaar Jan Kleintjes en Hedwig Kleintjes - van Osselen
23857: KAPLAN, ROBERT D - Krijgspolitiek. Lessen voor de toekomst van klassieke denkers
11473: KAPLOUN, URI (EDITED BY) - The synagoge
24070: KAPOOR, PRIYA & JAISHANKAR, NANDITA (COMPILED BY) - VIPS. Very important pets
23474: KARAMSIN, N.M - Briefe eines russischen Reisenden
22994: BOSTOEN, KAREL...EN ANDEREN - Bontekoe. De schipper, het journaal, de scheepsjongens
13851: KARFELD, KURT PETER - Civilizaciones desasparecidas - pueblos vivos. Incas, Mayas y Aztecas
20772: KARLEN, MICHAEL - Soyawunder Wundersoya. Die moderne Soya-Küche
15602: KARSKENS, ARNOLD - Pleisters op de ogen, pleister op de mond. De Nederlandse oorlogsverslaggeving van Heiligerlee tot Kosovo
25540: KARSSING, EDGAR - Morele competentie in organisaties
02754: KARSTKAREL, DRS. G.P - Leeuwarden, 700 jaar bouwen
21684: KARSTKAREL, PETER - De reclame door Jan Rotgans, Piet van der Hem en Jan Wijga
10620: KARSTKAREL, PETER / TERPSTRA, RIENK - De late Middeleeuwen aan de Grote Kerkstraat
00631: [SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR KARTOGRAPHIE] - Kartographie der Gegenwart in der Schweiz, 1984
15539: KAS, JAN & OVEREEM, BRAND - Geloven op de Veluwe
23729: KASPERSMA, JELLE (VERTAALD EN TOEGELICHT DOOR) - Walam Olum. Het heilge boek van de Delaware-Indianen
01976: KASTEEL, TH. J. VAN (EN ANDEREN) - Een kwarteeuw TNO, 1932-1957
06734: KASTER, DR. KARL GEORG. - Osnabrück. 1200 Jahre Fortschritt und Bewahrung. Profile bürgerlicher Identität
18628: KATAJEW, VALENTIN - Meine Diamantkrone. Autobiographischer Roman
13074: KATE, J.J.L. TEN - Stichtelijk huisboek
21648: DITTRICH, KATHINKA...EN ANDEREN - Berlijn-Amsterdam 1920 - 1940 wisselwerkingen
17959: MANN, KATHLEEN WITH NOTES BY CORBIN, J.A - Peasant costume in Europe
01705: KATSCH, PROFESSOR DR. GERHARDT - Der therapeutische Imperativ des Arztes
13237: KATTENBERG, P.A.P.E. / KUIPER, E.J. / POEIJER, M.M.C. VAN (REDACTIE) - Ruimte voor beelden (al dan niet)
09224: KATZ, JERROLD J / POSTAL, PAUL M - An integrated theory of linguistic descriptions
25295: KAUFFMAN, STUART A - Investigations
24913: KAUFFMAN, STUART A - The origins of order. Self-organization and selection in evolution
25296: KAUFFMANN, STUART - At home in the universe. The search for the laws of self-organization and complexity
07017: KAUFMANN, HERBERT - Reiten durch Iforas
07154: KAY, JOHN - The truth about markets. Their genius, their limits, their follies
24442: KAYAYERLI, MÜJDAT (TEXTE) - Nasreddin Hadja. L'Homme qui fait rire le monde. Les anecdotes Turquie
03313: KAYSER, WOLFGANG - Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft
13559: KAYZER, WIM - Vertrouwd en o zo vreemd. Over geheugen en bewustzijn
01499: KAZNASTSJEJEW, ALEKSANDR - Memoires van een Sowjet diplomaat. Ervaringen van een Russisch diplomaat in Birma
24211: KEAY, JOHN - Sowing the wind. The seeds of conflict in the Middle East
24991: KEBLUSEK, MARIKA - Boeken in de hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw
19505: KEEL, OTHMAR - Divine surprise! Het vrouwelijke in God. Een verborgen kant van de Bijbelse God
22133: KEEPNEWS, ORRIN / GRAUER, JR. BILL - A pictorial history of Jazz. People and places from New Orleans to modern jazz
18597: SLUYTERMAN, KEETIE EN BOUWENS, BRAM - Heineken: 150 jaar brouwerij, merk en familie
22059: KEIJER, KEES / AMES, ALBERT - Restoring for the future
22288: LAMMERS-KEIJSERS, Y,M.J (REDACTIE) - Ongekend Leiden. Het verleden in kaart
11628: KEIJZER, T.P. (ONDER REDACTIE VAN) - Nederlandsche Schippers-almanak voor het jaar 1949. Jaarboekje der Koninklijke Schippersvereeniging "Schuttevaer" 53e jaargang
13138: KEIJZER, T.P. - Gids voor de binnen scheepvaart. Beschrijving van alle bevaarbare rivieren en kanalen in Nederland
23469: KEIJZER, AKKE - Late vensters
23564: KEIJZER, T.P. (ONDER REDACTIE VAN) - Nederlandse Schippers-almanak voor het jaar 1956. Jaarboekje der Koninklijke Schippersvereniging "Schuttevaer" 60e jaargang
23563: KEIJZER, T.P. (ONDER REDACTIE VAN) - Nederlandse Schippers-almanak voor het jaar 1955. Jaarboekje der Koninklijke Schippersvereniging "Schuttevaer" 59e jaargang
15251: KEIJZER, B. DE (EINDREDACTIE) - Spelerieë
09916: KEIJZER, W.A - Aan het einde van de vrede begint de oorlog
16362: KEIKES, W.H - Bolsward. Ouderdom met gratie
00807: KEILPFLUG, E.R - An den Rändern dreier Erdteile.
11470: KEISER, HERBERT WOLFGANG - Donatello
26008: KEIZER, BERT - Tumult bij de uitgang. Lijden, lachen en denken rond het graf
19787: KEIZER, ADDIE; SCHAGT, ZWIER VAN DER - Een wandeling door het oude Kuilenburg. Historische straatnamen in Culemborg
10553: KEIZER, C - Rijswijk in oude ansichten deel 1
22349: KELDER, PIET (M.M.V. WALSMIT, ERIK) - Landschappen rondom de Zuiderzee
14456: KELK, C.J. / DIJKHOFFSZ, M. / BLEES KZN, G.J. / VISSER, M.J - Nederlandsche Boekverkoopersbond 1907 - 1947
16147: KELK, C.J - Leven van Slauerhoff
04099: KELK, C.J. /KOOL, HALBO C. (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Moderne lyriek
21628: KELLER, GOTTFRIED - Der grüne Heinrich. Roman. 3 Bücher in 2 Bände
09510: KELLER, GERARD (BEWERKT DOOR) - Duizend en één nacht. Volledige Arabische vertellingen van de Duizend en Één Nacht.
06179: KELLER, ADOLF - Naar den Sinaï
23807: KELLER, HORST - Watercolors and drawings of the French impressionists and their Parisian contemporaries
02740: KELLER, WERNER - The post-biblical history of the jews
03016: KELLER, GOTTFRIED - Das Sinngedicht
21629: KELLER, GOTTFRIED - Gesammelte Gedichte
04208: KELLING, G.F.H - Valt er nog wat te vieren? Liturgie en de sacramenten als grondpatroon
11787: KELLNER, PROF. DR. LEON (HERAUSGEGEBEN VON) - Theodor Herzl's Zionistische Schriften. Erster und Zweiter Teil
25757: KELLO, LUCAS - The vitual weapon and international order
09731: KEMAL, YACHAR - Mèmed le faucon
09695: KEMAL, YACHAR - L'herbe qui ne meurt pas
09694: KEMAL, YACHAR - Terre de feu, ciel de cuivre
23954: KEMNER, FREDERIK (PENTEKENINGEN VAN) - Zwerftochten door de Leidse regio
23953: KEMNER, FREDERIK (PENTEKENINGEN VAN) - Zwerftochten door Leiden
08611: KEMP, MATHIAS - Onder de rosse komeet
21978: KEMP, PAUL - Underwater warriors
22849: KEMP, KLAAS - De Hollandsche Stoomboot Maatschappij in zware jaren 1939 - 1949
17976: KEMPAS, THOMAS; SELLO, KATRIN (KATALOG UND AUSSTELLUNG) - Zwischen Plastik und Malerie. Skulpturen von Johannes Brus, Frank Dornseif, Peter Fischli, David Weiss, Ulla Lauer, Rainer Mang, Gerd Rohling, Henk Visch.
18302: KEMPER, CHARLES - Delft
16647: KEMPERMAN, STEVE - Lord of the second advent. A rare look inside the terrifying world of the moonies
09720: BERNET KEMPERS, PROF DR. K. PH - Meesters der muziek. Levensbeschrijving van drie en dertig der grootste componisten met hun portret, vermelding van hun werken en van het belangrijkste dat over hen is geschreven )
09972: BERNET KEMPERS, A.J - Borobudur. Mysteriegebeuren in steen. Verval en restauratie. Oudjavaans volksleven
09210: KEMPSON, RUTH M - Semantic theory
25181: KENDALL, PAUL MURRAY - Louis XI. "...L'universelle araigne..."
24130: MARRAY KENDALL, PAUL - Louis XI
22675: KENEALLY, THOMAS - Een stadje aan de rivier
04553: KENNEDY, JOHN F - Le courage dans la politique. Quelques grandes figures de l'histoire politique américaine
22881: KENNEDY, LUDOVIC - Menace. The life and death of the Tirpitz
10608: KENNEDY, DAN - Little people. Learning to see the world throgh my daugheter's eyes
15631: KENNIS, JOHN C - De sprinkgermanenplaag.en de stoute dingen die Toontje deed
11055: KENNY, ANTHONY (COMPILED BY) - Mountains. An anthology
07513: KENYON, JOHN R - Medieval fortifications
08583: KENYON, KATHLEEN M - Jericho. Cultuurgeschiedenis van Palestina tot aan de komst van Jozua
13716: KENYON, OLGA - 800 Years of women's letters
20292: KERDIJK, F - Orde en harmonie in het rijk der kleuren. Een korte samenvatting van Ostwald's kleurenleer met 3 kleurenplaten en 22 afbeeldingen in de tekst
25734: KERDIJK, F - Te groot om drukker te zijn
21519: KERDIJK, F - Caracteren
22545: KERISEL, JEAN - Down to earth. Foundations past and present: the invisible art of the builder
21458: KERKEMEIJER, J.C. , HERZ. EEN AANGV. DRUK DOOR DE RUYTER DE WILDT, H.O.J - De historische schoonheid van Hoorn
11022: KERKWIJK, PIETER A - Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Een stukje historisch- en groen Holland tussen Lek en Merwede
06353: KERKWIJK, HENK VAN - Heksenjacht
10857: KERKWIJK, HENK VAN - De ontvoering uit "De Swaan"
03468: KERKWIJK, H. VAN - Komplot op volle zee
19686: KERMABON, JACQUES (PUBLIé SOUS LA DIRECTION DE) - Pathé premier empire du cinéma
09136: KERPEL, T.J. VAN (ONDER REDACTIE VAN) - Kamphuis, J.P.de Vries en A.J. Verburgh
06092: KERR, GEORGE P - Time's forelock. A record of Shell's Contribution to Aviation in the Second World War
23892: KERR, ROSE - Song dynasty ceramics
16842: KERS, MARTIN (FOTO'S) / VISSERING, JAAP (TEKST) - Rotterdam, fotografische impressies / Photographic impressions
22751: KERSBERGEN, ROB (SAMENSTELLING) - Topografische atlas Zuid-Holland schaal 1: 25000 losbladige uitgave
17945: KERSTEN, ANGELINE - Heiligheid, kunstwaarde en Algemeenheid'. De fraters van Tilburg en het Caecilianisme
16798: KERSTEN, KAREL / DUIJN, ANNEMARIE VAN (PRODUKTIE EN EINDREDAKTIE) - Er wasch eens. Jubileumuitgave Nederlandse Vereniging van Wasserijen
07446: KERSTEN, KURT - Peter der Grosse vom Wesen und von den Ursachen historischer Grösse
00597: KERSTEN, ALBERT E - Het dagboek van dr. G.H.C. Hart. Londen mei 1940-mei 1941
20284: DRESING, KERSTIN...ET AL - Kasperl macht Geschichten. Lustige Kasperl-Abenteuer zum Vor- und immer wieder Lesen/ Familienbande. EinBlick in die Familie. Kinder, Jugendliche und Erwachsene beschreiben ihre Welt
09521: KESSEL, JOSEPH - L'Équipage
08750: KESSEL , S.S.C.C., PATER KOENRAAD VAN - De held van Molokai
21979: KESSELS, M.J.H - Gids voor kapelmeesters
19455: KESSLER, FRANK; LENK, SABINE; LOIPERDINGER, MARTIN (REDAKTION) - Kintop 4. Anfänge des dokumentarische Films
25999: MCNEIL KETTERING, ALISON - Drawings from the Ter Borch Studio Estate Volume 1 and 2
18737: KETTING, MARIANNE - Natuur naast de deur. Zoetermeer en z'n bewoners
21239: KEULEN, FLOOR VAN - Notities
24598: KEULEN, PERCY S.F. VAN - Manasseh Through the Eyes of the Deuteronomists: The Manasseh Account (2 Kings 21:1-18) and the Final Chapters of the Deuteronomistic History
04661: KEULEN, MENSJE VAN - Tommie Station
23699: KEULEN, MENSJE VAN - Het andere gezicht. Verhalen
13181: KEULEN, MENSJE VAN (BESCHREVEN DOOR) - De avonturen van Anna Molino
10612: KEULEN, MENSJE VAN - Lotgevallen. Balladen
00822: KEULERS, PROF. DR. JOS - Jeremias
08108: KEULS, MR. H.A - Het Londensche tooneel in oorlogstijd
12964: KEULS, H.W.J.M - Valscherm. Gedichten gevolgd door enkele vertalingen
21921: KEULS, YVONNE / VERRE, TONY VAN - De arrogantie van de macht
08110: KEUNE, LOU - De textiel voorbij. Het wel en wee van Tilburgse oud-textielarbeiders in de jaren 1980 - 1990
13877: KEUNING, J (UITGEGEVEN EN TOEGELICHT DOOR) - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598 - 1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. V, eerste stuk: De reis naar Ternate, A. Het journaal van H.D. Jolinck
24093: KEUNING, J (UITGEGEVEN EN TOEGELICHT DOOR) - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598 - 1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. V, tweede stuk: De reis naar Ternate, B. Journaal van Reijer Corneliz; C. Journaal van Albe
24092: KEUNING, J (UITGEGEVEN EN TOEGELICHT DOOR) - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598 - 1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. IV : De reis naar de Banda-eilanden
24091: KEUNING, J (UITGEGEVEN EN TOEGELICHT DOOR) - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598 - 1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. III Het tweede boeck, journael oft dagh-register Amsterdam 1601
25732: KEUZENKAMP, MR. J.H. (TEKST INLEIDING) - Gemeentewapens in Nederland naar het officiële register van de Hoge Raad van Adel
16755: KEYSER, J.P. DE - Neerland's letterkunde in de negentiende eeuw. Bloemlezing ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde. Deel I: proza. Deel II: poëzie
04706: KEYSERLING, GRAF HERMANN / NOVELLA, VITTORIO / HELLPACH, WILLY / LAZARD, DIDIER (MIT BEITRAGEN VON) - Der Mensch im planetarischen Zeitalter
21470: KHO, JEROEN, 100 REISFOTO'S VAN - Zuidoost-Azië aangeraakt. Thailand, Cambodia, Vietnam, Laos, Indonesia, Malaysia
10986: KHOURY, PAUL - Islam et Christianisme. Dialogue religieux et défi de la modernité
18975: KHROMCHENKO, S - E. Akhvlediani
04885: KHROUCHTCHEV - Souvenirs
00643: KIEFER, THEODOR - Der Visuelle Mensch
20451: KIEL, HANNA (SELECTED AND WITH AN INTRODUCTION BY) - Looking at pictures with Bernard Berenson
20176: KIELA, H - Schiedams straatleven
04669: KIENHUIS, DRS. J.H.M./ WESTERWOUDT, TH. W./ WAL, MR. J.T. VAN DER - Het waterschap van oud naar nieuw. Hoogheemraadschap van Delfland
04808: KIEP, WALTER LEISLER - Good-bye Amerika - Was dann? Der deutsche Standpunkt im Wandel der Weltpolitik
25989: KIERKEGAARD, SÖREN (TER OVERDENKING AANGEBODEN DOOR) - Weest daders. Een woord voor den tegenwoordigen tijd
24557: KIES, CH - Een an ander over wapenkunde of heraldiek
25577: KIESTRA, D.H - De frouljue fen de fetweider
02540: KIEVIET, C. JOH. - Wilde Bob
01186: KIEVIET, C. JOH - Toen Dik Trom een jongen was
02533: KIEVIET, C. JOH. - Vroolijke vertellingen
02534: KIEVIET, C. JOH. - De twee neven
02530: KIEVIET, C. JOH. - Wilde Bob
24478: KIEVIT, PAUL DE / LIT, ROBERT VAN - De oude Pastorie aan de Schoolstraat. Vijf eeuwen historie van een Wassenaars woonhuis
21357: KIEWIT, JOHN S (PHOTOGRAPHS BY) - Gone to sanctuary. from the sins of confusion
16254: KIKKERT, J.G - Koning Willem III
19367: KIKKERT, J.G - De Brabanders. oorsprong en geschiedenis van de Brabanders
22844: KIKKERT, J.G - Vorstelijke verblijven. Alle paleizen in Nederland en hun bewoners
19545: KILA, J.D - Kaddiesj voor Joods Alkmaar
10689: KILESSOPOULOU, KATIA / CHRISTOU, CHRYSSANTHOS - Visual Arts Thessalonian artists
07068: KILMANN, DR. RALPH - Het vijfhoekig management-fundament
01370: KINAU, RUDOLF - 'n Boot voll bunte Bütt ut de Beuker van.
12844: KINDERHOVE, Z. VAN - de fles met het rode etiket
04393: KING, MARTIN LUTHER - Warum wir nicht warten können
12737: KING, BRUCE - Seventeenth-century English literature
06948: KING, G.A.B - Tankers in bedrijf
11469: KING, SAMUEL P & ROTH, RANDALL W - Broken trust. Greed, mismanagement at America's largest charitable trust
15097: KINGSLEY, CHARLES - The heroes or Greek Fairy Tales for my children
24890: KINGSLEY, CHARLES - Les enfants de la mer
11369: KINNEIR, JOAN - The artist by himself. Self-portrait drawings from youth to old age
17822: KINSEL, PASCHAL ; HENRY, LEONARD - The catholic shrines of the Holy Land
05682: KINSKY, FERDINAND - L'Allemagne et l'Europe
20960: KIPLING, RUDYARD - Histoires comme ça. Pour les petits
23752: KIPLING, RUDYARD - Kim. Ein Roman aus den gegenwärtigen Indien
01863: KIPPENBERG, KATHARINA (AUSGEWÄHLT) - Deutsche Gedichte
07534: VALCKENIER KIPS, J.H - De Volksstaat
23530: KIRCHEISEN, GERTRUDE - Die Frauen um Napoleon
10637: KIRCHNER, D.A - Acoustiek voor den bouwkunde
24134: HAMILTON KIRK - Diseases of the cat and its general management
26030: KIRK, GEORGE E - A short history of the Middle East from the rise of the Islam to modern times
24831: KIRKBRIGHT, SUZANNE - Karl Jaspers. Navigation in truth. A biography
10590: KIRST, HANS HELLMUT - Null-Acht Fünfzehn
13636: KIRSTEIN, GUSTAV - Max Klinger. Sechs farbige Wiedergaben seiner Werke
03090: KISHON, EPHRAIM - Das grosse Kishon-Karussell. Gesammelte Satiren
15591: KISJOKAI, ERZSEBET - De bloeiende Oranjeboom. Gedichten over het leven van Hare Majesteit Koningin Juliana
24584: KISSEL, HANS - Die Panzerschlachten in der Pussta im Oktober 1944
08182: KISSINGER, HENRY - The White House Years
19594: KISSINGER, HENRY A - Nuclear weapons and foreign policy. Abridged edition
23897: KISSINGER, HENRY - A world restored. Metternich, Castlereagh and the problems of peace 1812 - 1822
22399: KITTEL, ERICH (MIT EINEM BEITRAG VON ROF BöGER) - Heimatchronik des Kreises Lippe
21663: KIVIMAA, ARVI; RISLAKKI, ENSIO (EDITED BY) - Suomen kasvot Finlands Ansikte The face of Finland
02444: KLAASE, J.M - Regional isolated perfusion for melanoma of the extremities. The Amsterdam/Rotterdam experience
22823: KLAASSE, PIET - Concours hippique. Inleiding en biografie van Jan G. Elburg
11918: KLABUND - Der Kreidekreis. Spiel in 5 Akten. Nach dem Chinesischen.
04052: KLABUND (NACHDICHTUNGEN) - Dumpfe Trommel und berauschtes Gong. Chinesische Kriegslyrik
22450: KLAGES, LUDWIG (HERAUSGEGEBEN VON) - Graphologisches Lesebuch. Hundert Gutachten aus der Praxis unter Mitwirkung von Fachgenossen
25055: KLAMKIN, MARIAN - Marine antiques
02285: KLAPWIJK, PIETER - Global Economic Networks. How deregulation leads to a new economic landscape
20927: KLASER, JAN BART / SPERMON, KEES - Rijnmond in druk '93. Een stand van zaken van recente Nederlandse grafische kunst
19663: KLATZKIN, JAKOB - Krisis und Entscheidung im Judentum. Der Probleme des modernen Judentums
25991: MULLER, KLAUS EN SCHUYF, JUDITH (REDACTIE) - Het begint met nee zeggen. Biografieën rond verzet en homoseseksualiteit 1940 - 1945
11955: KLAUSNER, M.R - Die Gedichte der Bibel in deutscher Sprache. III. Teil
08424: KLAUTZ, J.P - Tussen schemering en dageraad. Gids tot kennnis van de niet-zintuigelijk waarneembare werkelijkheid
11772: KLAVERDIJK, S - Jacob Sybolts ambtenaar samen met Groningen in de kentering
19827: KLEEFSTRA, J - Een vacantie op de Friesche wateren
15501: KLEEUWENS, J - Flakkeesche schetsen
09539: KLEFFENS, E.N. VAN - De Zonnewijzer. Korte weergave van een paar niet-politieke voorvallen uit vroeger en later tijd aan een aantal zijner vrienden gezonden als kerstgroet in 1970 met zijn beste herinneringen en wensen
11483: KLEFFENS, E.N. VAN - De Zonnewijzer - II. Teltsjes en rimen. Nog eens een paar voorvallen uit vroeger en later tijd voor een aantal zijner vrienden en hun aangeboden als Kerstgroet in 1973 met zijn beste herinneringen en wensen
00063: KLEFFENS, E.N. VAN - Belevenissen 1 en 2
25869: KLEFFMANN, RAINER - Der aufgeklärte Mensch. Freuds philosophische. psychoanalytische und pädagogische Begründung der Subjectivität
22232: KLEIBRINK, HERMAN / SPRUIT, RUUD (MET BIJSCHRIFTEN VAN WILLEM POSTEL) - Gezicht op Leiden - de zeven singels
10662: KLEIJ, W.D. V.D. / ZWART, WILLEM HENDRIK - Kamper Orgels deel 1
00348: KLEIJN, MR. A - Dorpen in Drenthe
12888: KLEIJN, JEK - Van goeden huize. 70 Jaar Woningbouwvereniging 's-Gravenhage 1915 - 1985
12742: KLEIMAN, ALLAN - The undiscovered Pro Hart
05091: KLEIN, DIETHARD H - Wetterregeln, Bauernweisheiten und alte Bräuche
08614: KLEIN, JEAN-PIERRE - Alsace
11477: KLEIN, MORDELL - Passover
22855: KLEIN, KARL KURT UNTER MITWIRKUNG VON WALTER WEISS UND NOTBURGA WOLF - Die Lieder Oswalds von Wolkenstein
09204: KLEINDEL, WALTER - Der Erste Weltkrieg. Daten - Zahlen - Fakten
17154: KLEINE, K / MOL, W / J. LEYTEN - Groeten uit oud Breda
25484: KLEISEN, JACQUELINE (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Kunst als medicijn. Een keuze uit de kunstcollectie van het AZL
19750: KLERK, A.P. DE - Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren
07629: KLEUKENS, CHRISTIAN HEINRICH - Die Kunst der letter
06897: KLEYKAMP, A.J - Chineesch aardewerk en porcelein vanaf zijn oorsprong tot aan zijn verval
23357: KLEYKAMP, A.J - Oud-Chineesche kunst van af haar oorsprong tot aan 1368 (begin Ming periode)
25387: KLIEMANN, JULIAN (REDAZIONE) - In Memoriam Richard Krautheimer
25727: KLIJN, A.F.J. (VERT., INGEL. EN TOEGEL. ONDER EINDRED. VAN) - Apokriefen op het Nieuwe Testament deel I
09414: KLIJN, A.F.J - Het ontstaan van een nieuw testament
16315: KLIJN, JAN W - Oorlogstijd langs de Lek
06006: KLIJNHOUT, C.C - Een eeuw Hollandsch boerenleven. Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1847 - 1947
15737: KLIJNSTRA, MELLIUS / ROVERS, EVA - De kunst van serigrafie. Grafiekcollectie Atos Origin 1983 - 1999
21405: KLIMSCH, MGR. DR. ROBERT - De dooden leven
06968: KLINK, JOANNE - Het onbekende venster. Nieuwe ervaringen met leven en sterven
14365: KLINK, DR. J.L - Kind op aarde. Een kleine theologie voor ouders
05909: KLINKERT, DR. W. / HOOF, DRS. J.P.C.M VAN - Breda als militaire stad
19822: KLOK, JZN, J. (SAMENGESTELD DOOR) - Brielsche straatnamen
14482: KLOOS, J.P - Noordwijk in den loop der eeuwen
25907: KLOOS, MAARTEN / VLAANDEREN, ONNO (INLEIDING) - Boom town Amsterdam. Ontwerpen om de stad
11385: KLOPPERS, PIET - In het tooverrijk der film
15722: KLÖTERS, JACQUES - 100 Jaar amusement in Nederland
23248: KLOTS, ALEXANDER B - Butterflies of the world
17911: KLOTZ, HANS (KRITISCHER BERICHT) - Johann Sebastian Bach. Neue Ausgabe sämtlicher Werke. Serie IV. Band 2. Die Orgelchoräle aus der Leipziger Originalhandschrift
21214: KLUCKERT, EHRENFRIED - Europese tuinkunst van de oudheid tot heden
20006: KLUG, RAY - Encyclopedia of antique advertising Volume II
03289: KLUGE, ERNFRIED EDUARD - Die russische revolutionäre Presse in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. 1855 - 1905
20424: KLUIT, M. ELISABETH (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR) - Briefwisseling tusschen Willem de Clercq en Isaac da Costa
07074: KLUMPER, A.A - Sociale verdediging en Nederlands verzet '40 - '45 - ideëel concept getoets aan de historische werkelijkheid
06900: KLUNDER, H - Roeiers-Vereeniging "Eendracht" 75
00467: KLUSSMANN, WALTER - Das Ärztebüchlein
03394: KLUYT, J.A. / LAAN, KO VAN DER - In de Amsterdamsche Jordaan
06947: KNAAP, DRS. J.P.H. VAN DER - Oosterkerk, teken van tegenspraak
25189: GALERIE KNAP - Summery of the experiences of Galerie Knap ...between May 2007 and February 2008
04274: KNAP, HENRI - Kwarchitectet, vier verhalen voor architecten & interieurarchitecten
21571: KNAP, GER. H - Gekroonde koopvaart. Resultaat van honderd jaar zeevaart door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V. 1856 - 1956
00005: KNAPEN, BEN - De lange weg naar Moskou. De Nederlandse relatie tot de Sovjet-Unie, 1917-1942
11542: KNAPP, DR. IR. W.H.C - Antarctica de geschiedenis van het geheimzinnige Zuidland
00629: KNAPP, WILFRID - A history of war and peace, 1939 - 1965
07865: LIT, ROBERT VAN MET BIJDRAGEN VAN THEO KNECHTEN EN TON VAN DEN OEVER - Een eeuw Excelsior
17511: KNIJN, PROF. DR. TRUDIE - Par coeur tekeningen van Paul Bartels
01474: KNIJNENBERG, A (SAMENST.) - Selden tyt sonder stryt. De geschiedenis van een dorpskerk
09407: KNIPPENBERG, DR.H.H - In den gloed der Oranjezon. Huwelijken van de laatste Oranjes
25594: KNIPPING, JOHN B - Kersttaferelen in de Nederlandse schilderkunst
00069: KNIZIA, KLAUS - Energie, Ordnung, Menschlichkeit
24658: KNOBBE, KLAAS (VERTELD DOOR) - Woudsender verhalen van vroeger. Verhalen door een oude Woudsender over oud(e) Woudsenders
12270: KNOCHE, DR. PAUL - Anleitung zur Röntgenphotographie
08772: KNOEF, J - Cornelis Troost
09181: KNOERS, DR. A.M - De verveling in de puberteit. Bijdrage tot de psychologie van het gevoelsleven
05753: KNOESTER, A. (RED.) - Vereniging voor de Staathuishoudkunde
13611: KNOESTER, H.J.H (INLEIDING EN TEKST) - Utrecht rond de eeuwwisseling
23609: KNOESTER, A / WELLINK, A.H.E.M (EDITED BY) - Tinbergen lectures on economic policy
24144: KNOL, EGGE / HEMANS, JOS. M.M. / DRIEBERGEN, MATTHIJS (REDACTIE ) - Hel en hemel. De Middeleeuwen in het noorden
24021: KNOP, GERRIT - Schylgeralân. Een beschrijving van land en volk van het eiland Terschelling
03065: KNOP, G - Skylge, Skylger tael en Skylger minsken/ De sjongende wein
14940: KNOPFHART, ALFRED - Het rijpaard. Beoordeling en keuze
16355: KNOPP, GUIDO - De oorlog van de eeuw
13963: KNOPP, GUIDO - De bevrijding. Het einde van de oorlog in Europa
12722: KNOPPERS, ADRIANA BIJEENGEBRACHT DOOR) - In de kraam. Wetenswaardigheden over oud-Nederlandse kraamgebruiken
21626: KNOWLES, ASA S - Shawmut. 150 Years of banking 1836 - 1986
19813: KNOX, GEORGE (CATALOGO A CURA DI) - Tiepolo, tecnica e immaginazione
07868: KNOX, BRIAN - The architecture of Poland
17907: KOBALD, KARL - Josef Haydn zijn leven en zijn tijd
14300: KOBER, KARL MAX - Stichel - Nadel - Druckpresse. Eine Einführung in die Kunst der Druckgraphik
12093: KUPFER-KOBERWITZ, EDGAR - Die vergessene Insel. Erlebnis eines Jahres auf Ischia
19377: JAN KOBLASA - Skulpturen sochy
04743: KOCH, ERIC G - Maaikes mei
19568: KOCH, DR.E.M.F - De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200 - 1600
19540: KOCH, A.C.F - Stroomdemomen en reispatronen. 1200 Jaar oeververbinding bij Deventer
24248: KOCH, HANS (TEKST) - Margot Homan. Beelden in brons en marmer / sculptures in bronze and marble
08818: KOCH, DR. A.C.F ( REDACTIE) - In en om het Deventer Stadhuis
11285: KOCH, DR. A.C.F. / BRANDS, A.M - Tussen Waag en Wezepe. Fragmenten uit de geschiedenis van Deventer, Diepenveen, Schlakhaar, Colmschate en Wesepe met een bijddrage over de geaschiedenis van de Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken en van de Cooperatieve Raiffeisenbank "Deventer en Omstr
10040: KOCK, WIM - Operationeel. De Koninklijke Luchtmacht in bedrijf
18340: KOCK, WIM - Operationeel: de Koninklijke Luchtmacht in bedrijf
22207: KOCKS, DR. G.H. (SAMENSTELLING) - Gemeente Vries het land van de Zweedse kornoelje
24794: KOEDIJK, SIJTJE VAN - De hemel ziet blauw van de dagen. Mijn leven
24049: KOEKEBAKKER, OLOF - Westergasfabriek Culture Park. Transformation of a former industrial site in Amsterdam
07149: KOELEGA, DICK G.A / DREES, WILLEM B (RED.) - God & Co? Geloven in een technologische cultuur
05051: KOENEN, MARIE - Parcival
08426: KOENEN, A.A. (EINDREDACTIE) - De Schilpen, een grutterij die niet verdween. Van oude dorpswinkel tot Maaslands museum
19763: KOENIS, PETER (SAMENSTELLING - Mensen...mensen. Flarden van herinneringen en vooruitzichten op de toekomst bij gelegenheid van het 65-jarig bestaan van Huize Willibrord
25446: KOERTS, MR. H.J - Een Groninger in Japanse gevangenschap. Gedichten & gedachten
18873: KOESEN, WIM - Verborgen vogel. Corneille. Aantekeningen uit een schildersleven
22297: KOESTER, OLAF - Bedrogen ogen. Geschilderde illusies van Cornelius Gijsbrechts
10765: KOETSVELD, C.E. VAN - Snippers van de schrijftafel en andere opstellen / Het menschelijk leven in drie woorden
17272: KOFFEMAN, KLAAS L (TEKSTEN) - Urk op z'n voordeligst. Beelden van toen
24861: KOFFMAHN, ELISABETH - Die Doppelurkunden aus der Wüste Juda. Recht und Praxis der Jüdischen Papyri des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr. samt Übertragung der Texte und deutscher Übersetzung
25651: KÖHLER, THOMAS - Anti-Freud-Literatur von ihren Anfängen bis heute. Zur wissenschaftlichten Fundierung von Pschoanalyse-Kritik
08353: KÖHLER, JOACHIM - Zarathustras Geheimnis. Friedrich Nietzsche und seine verschlüsselte Botschaft
18345: KOHLHAUSSEN, HEINRICH - Nürnberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Dürerzeit 1240 bis 1540
23214: KÖHN, HEINZ (EINGELEITET VON) - Neuere Meister der letzten fünfzig Jahre aus dem Museum Folkwang zu Essen
21234: KOHNSTAMM, DOLPH (BEWERKING) - Nog is er geen oorlog. Briefwisseling tussen Max en Philip Kohnstamm 1938 - 1939
15764: KOK, TONNIE - Dag nieuwe dag. Gedichtjes van Tonnie Kok
04405: KOK, TRUIDA - Loula Almerus
18575: KOK, OFM J.A. DE - Acht eeuwen minderbroeders in Nederland. Een oriëntatie
11491: KOK, G.A. DE - De democratie gewogen. Journalistieke commentaren over kiezer, kamer, koning en kabinet
22746: KOK, KAREL - Fotografisch etsen
12921: KOK, G.A. DE / VERBURG, M.C. DRS - Ontworsteld land
12135: KOK, RENÉ / SOMERS, ERIK - Oorlogsfoto's tegen het licht. Het verhaal rond de vondst op een Haagse zolder
24258: FILEDT KOK, J.P. (SAMENSTELLING) - Lucas van Leyden - grafiek. (1489 of 1494 - 1533
15950: KOK, G.A. DE (EINDREDACTIE) - De Koninklijke Weg. Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatshappij De Schelde te Vlissingen 1875 - 1975
20889: KOK, DR. W - Koarstekoeke
07497: KOK, J - Langs verboden wegen. De achtergronden van buitenechtelijke geboorten in Noord-Holland 1812-1914
14511: KOKHUIS, G.J.I - De geschiedenis van Twente van prehistorie tot heden
19627: KOLB, ANNETTE - Mozart
21101: KOLB, RICHARD K. (EXECUTIVE EDITOR) - Faces of victory Pacific
04339: KOLBE, ANNEMARIE - Hoogbenige terriers
08312: KOLBENHEYER, WE.G - Amor Dei. Levensroman van Spinoza
23652: KOLDAM, WILCO VAN - Voortvarend naar zee. Kroniek van de kapiteins Hazewinkel
24937: KOLDEWEIJ (BEARBEITUNG DES KATALOGS) - Ledertapeten
10246: KOLFF, PROF. DR. G.H. VAN DER (ONDER REDACTIE VAN) - Sticusa Jaarboek 1951
04309: KÖLKER, DR. A.J - Haastrecht. Hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkeling van 'die Steede ende Landen van Haestregt' tot het begin van de 19e eeuw
08367: KOLLIN, FERENC (AUSWAHL DER BILDER UND BEGLEITTEXT) - Grüsse aus dem alten Budapest
24981: KOLOSS, DR. HANS JOACHIM / HEERMANN, DR. INGRID / SCHULZE-THULIN, DR. AXEL - Een museum. Drie continenten. Kunst uit Afrika, Oceanië, Amerika. Etnografische verzameling van het Linden-Museum van Stuttgart
04814: REDACTIE 'KOMMA' (SAMENGESTELD DOOR) - Over René Gysen
23620: KOMRIJ, GERRIT - Het kroost van Aagt Morsebel
21210: KOMRIJ, GERRIT / MEINEN, JAN BERNARD - De verschrikking
02075: CHUM-KON, KIM - The Korean War 1950-53
21659: WESTERHOFF-KÖNIG, DRS. F - Jhr.Jan de Jonge (1864 - 1927)
03338: KÖNIG, RENÉ - Soziologische Orientierungen. Vorträge und Aufsätze
13171: KONIJNENBURG, RIK VAN DE / GABRIELS, JAAK / MARTENS, ERIK / MARTENS, HILDE - Het stadhuis van Bree. Een voormalig Augustijnenklosster.
17627: KONING, PIET / KONING, EVERT - Schipper op schipper af. Klaas, de roomse 'ketter' uit Volendam,
15453: KONING, J.C. DE (VOOR DE JEUGD BEWERKT) - Bunyan's Christenreis. Met een korte levensbeschrijving
22271: B. KONING - De Wereldoorlog 1939 - 1940
07650: KONING, J.C. DE - De klokken luiden ter herdenking van de 25-jarige gelukkige regeering van Hare majesteit Koningin Wilhelmina 6 september 1923
22337: KONINGS, CHRIS - De Nieuw Amsterdam
16526: LE BLANC-KONINGS, GERDA - Oud leerlingen van Piet Slager
25705: KONINGSVELD, P.SJ - The Latin-Arabic glossary of the Leiden University Library. A contribution to the study of Mozarabic manuscripts and literature. (Diss. Ac).
21295: KONINGSVELD, P.S. VAN - De Islam. Een eerste kennismaking met geloofsleer, wet en geschiedenis
07231: KONSALIK, HEINZ G - Liefde in St. Petersburg
07240: KONSALIK, HEINZ G - Het lied van de zwarte bergen
03051: KOOI, J. VAN DER (GEARBROCHT FAN) - De 'Fryske' wurden út Kiliaen. Mei oantekeningen fan Gerard van Hasselt en Eeltsje Halbertsma
09672: KOOIJ, PIM / PAPING, RICGARD (EDITED BY) - Where the twain meet again. New results of the Dutch-Russian project on regional development 1780 - 1917
19317: KOOIJ, J.A. VAN DER - Uit het leven van de zeeman. Dagboekfragmenten en reisverslagen uit de 18de en 19de eeuw
03865: KOOIKER, H - Lex scripta abrogata. De derde renaissance van het Romeinse Recht
02011: KOOIKER, LEONIE - De diamant van de piraat
19497: KOOISTRA, JAN - De vogel en zijn verschrikkers (gedichten)
24549: KOOISTRA, DOUWE / EBETTEN, ERIK / VRIES, PIETER ANKO DE (REDACTIE) - Frieslands verleden. De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen
16761: KOOISTRA, JACK - Laatste bericht. Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea.
23178: KOOLHAAS, A. - Vergeet niet de leeuwen te aaien en andere dierenverhalen
09681: KOOLWIJK, HANS - Alkmaar beeld van een stad; a city in pictures; Bild einer Stadt; image d'une ville
12878: KOOLWIJK, HANS - Alkmaarse geschiedenissen
16320: KOOMEN, THEO - Samen an de reed.
13207: KOOPMAN, HANS - H.I.C.
25924: KOOPMAN, PAUL / POOL, JEROEN - Management en besluitvorming in organisaties. Een strategisch perspectief
21742: KOOPMAN, J. / BRAKSMA, S - Peuren bij nacht en ontij. Herinneringen, ervaringen, aanwijzingen, raadgevingen, verklaringen en vermoeedens van een peurder...
03757: KOOPMANS, DR. J. - Nieuwe postille
22218: KOOPMANS, INE / VEER, GERRIE VAN DER - Jan Noordhuis
13254: KOOPS, WILLEM / SPLINTER, MARIA (RED.) - Kijk op karakter. Over de samenhang tussen persoonlijkheid en gedrag
18937: KOOPSTRA, JANE / VELTMAN, JAN - Religieus Erfgoed. Themaboekje ter gelegenheid van Open Monumentendag Voorschoten 2005
16390: KOORN, FLORENCE / EYCKEN, MICHEL VAN DER - Begijnen in Brabant. De begijnhoven van Breda en Diest
16373: KOOT, HANS / HAVE, VEN VAN DER - Graven in Rijswijk. De steentijdmensen van Ypenburg
20664: KOOT, TON (SAMENGESTELD ONDER REDACTIE VAN) - Strijd om schoonheid. 50 Jaar Heemschut
25596: KOOT, TON - Dat was te Muden. Te Muden hadde de grave staende een huys. Geschiedenis van het Muiderslot
18438: BRATTINGA-KOOY, WILLEMYN - Regie: Paul Huf. Het succesverhaal van een serieuze fotograaf
21284: KOPELEW, LEW - Ein Dichter kam vom Rhein. Heinrich Heines Leben und Leiden
15726: KOPER, ARNOLD - Onder de banier van het stalinisme. Een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN
18614: KOPPEL, MENNO VAN DE / NUIS, AD - De 'Zwarte'en oosterse markt in Beverwijk
21790: KOPPEN, P.J. VAN. / HESSING, D.J. / CROMBAG, H.F.M. (REDACTIE - Het hart van de zaak. Psychologie van het Recht
01298: KOPUIT, MAU - Terug in het stadje en andere verhalen
22983: KOPUIT, MAU - Dat heeft mijn oog gezien. Het leven in oorlogstijd in krantenberichten uit de algemene en Joodse pers 1940 - 1945
02559: KORCHIN, SHELDON J - Modern clinical psychology. Principles of intervention in the clinic and community
24624: KOREVAART, KORNELIA J.J. - Ziften en zemelknoopen. Literaire kritiek in de Nederlandse dag- nieuws- en weekbladen 1814- 1848
00873: KORF, B (EN ANDEREN) - Zaanse vogels
16410: KORF, MR. JAN M.M.V. SANTE, J.W. VAN - Zaandam in oude ansichten
15654: KORFF, DR. A.B - Een vacantiereisje naar Java
20355: KORNAAT, KLAAS - Bouwen aan de stad van morgen. 85 jaar Patrimoniums Woningstichting
07842: KORSMIT, KOOS / BUITKAMP, JAN - Moerdijk in woord en beeld , deel II
24599: KORST, PROF. DR. J.K. VAN DER - Een dokter van formaat. Gerard van Swieten lijfarts van keizerin Maria Theresia
13477: HEIDE-KORT, ANS VAN DER - Afstand zonder horizon. Roman over Nepal
06996: KORT, SELVINO R. DE - Pigeon pidgin. Evolution of vocal signals through interspecific interactions in Streptopelia doves
13478: HEIDE-KORT, ANS VAN DER - Sluier over de aarde
23289: KORT, E. DE - 1771 anthroponiemen uit mei 1940
23182: KORT, E. DE - Hoe men heet
08745: KORTE, Z. DE - De mis-liturgie
23778: KORTELING, V - Weerstand en voortstuwing
14166: KORTELING, WIM - Bijdrage tot de geschiedenis van Esselijkerwoude, Jacobswoude en Woubrugge
24666: KORTENBACH, CL. (SAMENSTELLING) - Nieuwkoop en Noorden in de schilderkunst 1875 - 1940
01678: KORTENBACH, CLEMENS (RED.) - Open Dag. Kunstenaars in de regio belicht
03849: KORTEWEG, ANTON/NIEUWENHUIJZEN, KEES / NORD, MAX / WAL, ANDRIES VAN DER - Schrijvers prentenboek van de Nederlandse Antillen
06050: KORTEWEG, ANTON - Mijn oog komt niet tot rust. Dertig gedichten, twaalf musea
06039: KORTEWEG, NEEL - Samples
24552: KORVER, H.J - Koninklijke boot. Beeld van een Amsterdamse scheepvaartonderneming 1856 - 1981
01105: KOSCH, DR. WILHELM - Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis. Twee eeuwen van pruisische veroveringspolitiek in Duitschland, Oostenrijk en Europa
19408: KOSCHATZKY, WALTER (BEARBEITET VON) - Karikatur & Satire. Fünf Jahrhunderte Zeitkritik
16514: KOSCHATZKY, DR. WALTER - Meesterwerken uit de Albertina
21302: KOSCHER, JOSEPH - Les recettes de la table Alcacienne
21249: KOSMAN, HANS - Hoger op. Driekwart eeuw Luchtvaart in Nederland
03393: KOSSEN, W.J. / RIEGER, A - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk
13674: KOSSMANN, E.H - Familiearchief. Notities over voorouders, tijdgenoten en mijzelf
09733: KOSTEN, JAN A.O - Hendrik Goltzius' Allegorie op de Voorzichtigheid )
18095: KOSTER, SIMON - Komedie in Gelderland. Grote en kleine momenten uit driehonderd jaar theaterleven
04741: KOSTER, JAN - De glazen wagen en andere Westfriese verhalen
02068: KOSTER, MAREN - Huize Levenslust
11027: KOSTER, KEES - Brabant van hoog tot laag. Pentekeningen van Kees Koster
21122: KOSTER, MAREN (= MARIA JOHANNA JONGKEES) - Het huisje van Tom-Tim
02514: KOTLER, PHILIP/FAHEY, LIAM/JATUSRIPITAK, S - The new competition. Meeting the marketing challenge from the far east
03133: KOTZDE-KOTTENRODT, WILHELM - Wilhelmus von Nassauen. Roman vom Freiheitskampf der Niederlande gegen Spanien
26065: KOTZENBERG, HEIKE - Der Dichter Pao Chao ( verstorben 466). Untersuchungen zu Leben und Werk
21040: KOURY, PHIL A - Yes, Mr. DeMille
05873: KOUSEMAKER, JAN - De beroerdste niet
09206: KOUTSOUDAS, ANDREAS - Writing transformational grammars: an introduction
10693: KOUWENAAR, GERRIT - data/decors
17853: KOUWENAAR, D - Amsterdam tijdens het feestbetoon bij het 40-jarig regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina van 5 tot 12 september 1938
23255: KOUWENHOVEN, PETER - Jakkes, vogelpoep. Over vrolijke, vreemde en vroege vogels
05018: KOWECKA, ELZBIETA / LOSIOWIE, MARIA I JERZY / WINOGRADOW, LEON - Polska porcelana
10195: KOWTUN, J.F - Die Wiedergeburt des künstlerischen Druckgraphik. Aus der Geschichte der russischen Kunst zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts
24596: KOX, A.J. / CHAMALAUN, M (REDACTIE) - Van Stevin tot Lorenz. Portreten van Nederlanmdse natuurwetenschappers
08914: KOYAMA, FUJIO E.A (EDITORIAL STAFF) - Sekai Toji Zenshu. Ceramic art of the world, volume 10: Sung and Liao dynasties
23861: KOZICA, KAZIMIERZ / PEZDA, JANUSZ (AUTORZY KATALOGU - AUTOREN DES KATALOGS) - Dantiscum emporium totius Europae cleberrimum. Gdansk i Baltyk na mapach, widokach oraz dokunentach ze zbiorow Tomasza Niewodniczanskiego/ Danzig und die Ostzee in Karten, Ansichten und Dokumenten aus der Sammlung von Tomas Niewodniczanski
03695: KOZIK, FRANTISEK - Het bittere en fiere leven van J.A. Comenius
22242: KRAAIJPOEL, D - Was Pollock kleurenblind? Bouwstenen voor de herschrijving van de recente kunstgeschiedenis
15444: KRAAY, HARRY J / VULPERHORST, LENNY - Jürgen Leippert en zijn Noordwijkse vrienden
19304: KRAFFT, F.CH - L'eglise Wallonne de Haarlem. St. Pierre et St. Paul ou le Béguinage devenu l'eglise du refuge
03537: KRAFT, GEBH - Der Reformobstbau
01151: KRALIK, HEINRICH - Das Opernhaus am Ring
25251: KRALL, EMILE / LIEBLING, JAMES - Guide to the practical study of harmony. Tchaikovsky
24678: KRALT, THEO / KLUKHUHN, WIESE / ROS, PETER VAN DER (ONDER REDACTIE VAN) - Levende monumenten. Geschiedenis, instandhouding en hedendaags gebruik van Utrechtse binnenstadskerken
19296: KRAMER, W - Het huis genaamd "onse Vrouwe" (in Bergen op Zoom)
22125: KRAMER, SAMUEL NOAH - L'Histoire commence à Sumer
20766: KRAMER, M - De veldslag bij Castricum in 1799. Weken van angst
06824: KRAMER, J.P. / KUGEL, DRS. J - Geschiedenis van Lichamelijke Opvoeding in Nederland
10395: KRAMER, KARL-HEINZ - Op het Europese wildspoor. Speurtocht naar de laatste wilde dieren van Europa
05009: KRAMERS, C.W - Klinische toetsing van de homeopathie. Een leidraad voor onderzoekers
02689: KRAMMER, MARIO - Berlin im Wandel der Jahrhunderte
11452: KRAMP, HANS - Ruhrfront 1944/45. Zweite Schlacht am Hubertuskreuz zwischen Wurm, Rur und Inde
23929: KRANENBORG, REENDER - De wonderbaarlijke avonturen van Jezus van Nazaret. Over de waarde van 'hervonden manuscripten' en 'nieuwe openbaringen'
10005: KRANENBURG, MR. J.J./LAAN, R./LAMMERS, H./BIERSTEKER. DR.K / MEIJER DREES, MR. F.J./KLOOS, A.H./ VEEN, MR. C. VAN - Kijk op de Zaan - zeven inleidingen
21582: BOELMANS KRANENBURG, H.A.H / VOORT, J.P. VAN DE - Een zee te hoog. Scheepsrampen bij de Nederlandse zeevisserij 1860 - 1976
21583: BOELMANS KRANENBURG, H.A.H - Achter de branding. De visserij van de Nederlandse kustplaatsen
02877: KRANZ, HERBERT - Noodlanding op de Noordpool. Avonturen in Groenland
14121: KRAUSS, ERNST - Tirol
14442: KRAUSS, ERNST - Das Tor
00632: KRAUSS, G. PROF. DIPL.-ING (UND ANDEREN) - Die amtlichen topographischen Kartenwerke der Bundesrepublik Deutschland
17305: KRAUSSER, HELMUT - Eros
26071: KRAUTHEIMER, RICHARD - The Rome of Alexander VII 1655 - 1667
25165: KRAUTHEIMER, RICHARD - Three Christian capitals. Topography and politics
02601: KRAY, HEIN - Het geheim van de grijze rivier
18859: KREBS, WOLFGANG - Jüdisches Leben in Kleve
07972: KREFT, HERBERT / SOENKE, JÜRGEN - Die Weserrenaissance
14809: KREIM, DR. FRANZ - Geboren, unsere Zeit zu deuten. Der Maler Josef Steib
10561: KREITNER, MARIA - Heilige um uns
18398: KRELAGE, ERNST H - De Haarlemsche Debating Society (1853 - 1899)
23665: KREMER, KLAUS (HERAUSGEGEBEN VON) - Seele. Ihre Wirklichkeit, ihr Verhältnis zum Leib und zur menschlichen Person
01270: KREMER, BRUNO P - Weidebloemen. De belangrijkste en de mooiste weidebloemen van Europa
10687: KREMER, A.M. / WEVERS, C.W.J - Werken met astma
23134: KRETSCHMAR, JHR. F.G.L.O VAN - Een Haagse freule en haar Friese portretschilder of Hoe van het één het ander kwam
13260: KRETSCHMAR, JHR. F.G.L.O. VAN - Een Haagse freule en haar Friese portretschilder of Hoe van het een het ander kwam
20968: KREUKELS, LOEK - Kolen en kompels. De geschiedenis van de Nederlandse mijnwerkers
04979: KRIENEN, CHARLES - Een merkwaardige vacantie
04971: KRIENEN, CH - De zoon van den dorpssmid
13522: KRIES, MATEO / VEGESACK, ALEXANDER VON (EDITOR) - Living under the crescent moon. Domestic culture in the Arab world
23583: KRIKKE, MR. A - Rvit Hora. De tijd vervliegt. Bibliografie van de Bibliotheca Grotiana uit de verzameling van Kornelis Pieter Jongbloed [1913-1994]
21258: KRIMPEN, HUIB VAN (INLEIDING EN BIBLIOGRAFIE) - Het model van de uitgever van Johan H.van Eikeren
15954: KRIMPEN, H. VAN - Boek. Over het maken van boeken
01524: KRINGS, DR. WILFRIED - Wertung und Umwertung von Allmenden im Rhein-Maas-Gebiet vom spätmittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine historisch-sozialgeographische Studie
21910: KRISHNAMURTI - Authentic report of ten tales
13393: KRISHNAMURTI, J - Toespraken van Krishnamurti IV Adyar. Brits Indië
25475: KRIST, MARTIN - Vertreibungsschicksale. Jüdische Schüler eines Wiener Gymnasiums 1938 und ihre Lebenswege
05870: KRISTEL, CONNY (RED.) - Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen
17834: KROEF, GUIDO VAN DER - Breda, moordstad
22292: KROES, PROF. DR. ROB - Naar het beeld van de vrijheid. Immigranten en Amerika
18798: KROGERUS, MIKAEL ; TSCHÄPPELER, ROMAN - 50 succsmodellen. Klein handboek voor strategische beslissingen
18701: KROGT, PETER VAN DER / NOORT, MAX VAN (BEELDMATERIAAL GESELECTEERD EN VAN TEKSTEN VOORZIEN DOOR) - Delft zo was het
14263: KROGT, DRS. P.C.J. VAN DER (SAMENGESTED DOOR , MET MEDEWERKING VAN VELE ANDEREN) - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Delft
03850: KROL, HANS - Heemsteedse gemeentepolitiek in de jaren tussen omstreeks 1750 en 1900
22460: KROL, GERRIT - Krol & de Koninklijke [De chauffeur verveelt zich. 'Beitels lullen tegen je'. In dienst van de 'Koninklijke'. Een vreemdeling in Hoogezand-Sappemeer. Winter op Ameland. 60000 uur. Een autobiografie]
21662: KROMHOUT, RINDERT - het grote boek van Merel
25899: KRÖNER, ANTHONY - The White Knight of the Black Sea. The life of General Peter Wrangel
02645: KROON, DIRK - Geruchten
21497: KROON, C - Terugblik op Hazerswoude (deel 2)
03750: KROON, THEO - Anton van Duinkerken (prof.dr W.J.M.A. Asselbergs) 1903-1968
06961: KROON, THEO - Anton van Duinkerken (prof. dr. W.J.M.A. Asselbergs) 1903 - 1968
09033: KROON, DIRK - Vijftig
01634: KROTKOV, YURI - De Nobelprijs
07272: KRUGER, RAYNE - Good-bye Dolly Gray. The story of the Boer War
19786: KRUIJFF, GERT DE; BLOMMERS, BERT - Langs velden en wegen. Straat- en perceelsnamen van Beesd en Mariënwaerdt
22175: RAASSEN-KRUIMEL, EMKE - Nederlandse affiches voor 1940 uit de verzameling van Mr. Martijn F. Le Coultre
14060: KRUISHEER, J.G - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299 deel I en II
23830: HOEFKENS-KRUISINGA, ANNECHIE / KRUISINGA, HUGO P.J (SAMENSTELLING) - Familie Kruisinga. Nazaten van Johannes Dirks Kruisinga (1828) en Geeske Bosma (1831)
18943: KRUIZINGA, J.H - Amsterdam bruggenstad
24609: KRUIZINGA, J.H - Ontmoetingen met verzamelaars
13441: KRULL, EDITH - Kunst von Frauen. Das Berufsbild der Bildenden Künstlerinnen in vier Jahreshunderten
12324: KRULS, LT. GENERAAL MR. H.J - Op inspectie
15648: KRUSE, WIM - Herman Moerkerk
10001: GRUYS-KRUSEMAN, S - Uit m'n mouw geschud - verhaaltjes voor schoolkinderen
17714: ZORAN KRZISNIK (INLEIDING) - 20 Sloveense grafici
25566: KRZYWICKA, KATARZYNA - América Latina y el Caribe. Estudios políticos
22764: KUBALL, MISCHA - New Pott. Neue Heimat im Revier. A new home in the "Revier". Dokumentation/ Documentation 2010 - 2014
15301: PETER-KUBLI, SUSANNE - Streiflichter durch das Sernftal. Festschrift zum 100jährigen Bestehen des Kur- und Verkehrsvereins Sernftal
20523: KUBLY, HERBERT - Easter in Sicily
08866: KUCERA, MATUS / KOSTICKY, BOHUMIR - Historia. Slovensko v Obrazoch
22534: KUCKUCK, DR. P (BEARBEITET VON) - Der Strandwanderer. Die wichtigsten Strandpflanzen, Meeresalgen und Seetiere der Nord- und Ostsee
03014: KUCKUCK, DR. P (BEARBEITET VON) - Der Strandwanderer. Die wichtigsten Strandplflanzen, Meersalgen und Seetiere der Nord- und Ostsee
07956: KUENEN, P.H - Realms of Water. Some aspects of its cycle in nature
08691: KUGEL, DR. J - Inleiding in de geschiedenis van de gymnastiek
20585: KUGEL, J - Beknopte geschiedenis der lichaamsoefeningen
00626: KÜHLMANN, RICHARD V - Gedanken über Deutschland
05187: KÜHLWETTER, FRIEDRICH VON ( NEU BEARBEITET UND ERGäNZT VON PHILIPP, H.D) - Skagerrak. Der Ruhmestag der deutschen Flotte
12331: KÜHN, HEINZ - Widerstand und Emigration. Die Jahre 1928 -1945 . Band 1
15434: KÜHN, EDDA (REDAKTION) - Volker Kühn. Die Objecte
11262: KUHNIGK, ARMIN - Geschichte der Stadt Weilburg 881 - 1971
14068: KÜHR, E.L.M - Schetsen uit Borneo's Westerafdeeling
05607: KUIJPER, J - De heraldiek in bouwkunst en aanverwante vakken
15383: KUIJPER, EGBERT DE - Boxtel en het Brabants volksleven van weleer
09350: KUIJT, MINK - 70 jaar Dienstcommissie in het Telecommunicatiedistrict Den Haag 1918 - 1988
10674: KUIK, DIRKJE - Het kindercircus. Een studie in zwart en mauve
04439: KUIK, WILLIAM D - Utrechtse notities
03985: KUILE, MR. G.J. TER - Ons Twenthe. Proza en poëzie uit en over ons Twenthe
25117: KUILE, DR. E.H. TER - Het Gemeenlandshuis van Rijnland te Leiden
13044: KUILE, DR.E.H. TER - De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, geïllustreerde beschrijving. Deel VII. De provincie Zuidholland. Eerste stuk: Leiden en westelijk Rijnland
07167: KUILE, DR.E.H. TER - Zuid-Salland met een overzicht van de geschiedenis van Deventer
07429: KUIN, J.M.G - Waar de kleine commissie bleef haken
18045: KUIPER, HARRY - 14 Vluchtelingen na de Slag om Arnhem 1944 - 1945
11544: KUIPER, K - De Atheensche vrouw. Amsterdamsche aula-voordrachten
01784: KUIPER, NANNIE - Speeltuin
18228: KUIPERS, JAN J.B - Een zomerreis door 18e eeuws Zeeland. Meer dan 120 gezichten op achttiende -eeuws Zeeland, vermeerderd met inleidingen, kaarten, plattegronden en berichten van een Zeeuwse zomerreis in 1774
04958: KUIPERS, H.E - De zee vormt karakters. Geschiedenis van de Vereniging Het Nederlandsche Schoolschip
08590: KUIPERS, G - Drenthe een verhaal apart
00967: MIERLO-VAN KUIPERS, JOKE VAN - Ga je mee naar Jeruzalem?
11330: KUIPERS, G - Oosterhesselen toen en nu
00475: KUIPERS, WIEBREN H/POPKEN, FRANS - Leeuwarden
21217: KUIPERS, MANS (REDACTIE) - De Batavia te water
07757: KUIPERS, W.H - Leeuwarder huis en hof
09316: KUIPHOF, HERMAN / RU, HERMAN DE - De houten ham. Wel en wee van een groot dorp
21997: KUITENBROUWER, CAREL / SIERMAN, KOOSJE - Over grafisch ontwerpen in Nederland: een pleidooi voor geschiedschrijving en theorievorming
08156: KUITERT, H.M. / SCHILLEBEECKX, E - Gesprek tussen twee vuren over theologie, geloof, politiek en kerk
05415: KUITERT, H.M / BRINKMAN, M.E. (RED.) - Kennismaken met Kuitert
06061: KUITERT, H.M - Zeker weten. Voor wie geen grond meer onder de voeten voelt
08992: KUITERT, H.M - Schiften. Wat er in de christelijke geloofswereld toe doet en wat niet
10924: KUITERT, H.M - Aan god doen. Een vingerwijzing
07300: KUITERT, H.M - Alles is politiek maar politiek is niet alles. Een theologisch perspectief op geloof en politiek
06918: KUITERT, H.M - Jezus: nalatenschap van het christendom. Schets voor een christologie
00564: KÜKEL, DR. FRITZ - Karakter, ziekte en genezing
17029: KUKENHEIM, L / ROUSSEL, H - guide de la litterature française du moyen age
15837: STORM-KULL, ZORA - De helende kracht van edelstenen
16565: KULTURMANN, UDO - Neues Bauen in Afrika
03474: KUMMER, E.W - Reflux gastritis
20038: KUNDERA, MILAN - Monology
18994: KUNERT, GÜNTER - Verlangen nach Bomarzo. Reisegedichte mit 12 Federzeichnungen des Autors
01211: KUNERT, DIRK - Ein Weltkrieg wird programmiert. Hitler, Roosevelt, Stalin: die Vorgeschichte des 2. Weltkrieges nach Primärquellen
21146: KUNERT, GÜNTHER - Gedichte und Geschichten
08738: KÜNG, HANS - Eeuwig leven?
24649: KÜNG, HANS - Ewiges Leben?
24610: KÜNG, HANS - Erlebte Menschlichkeit. Erinnerungen
25363: KÜNG, HANS - Unfehlbar? Eine Anfrage
26058: KÜNG, HANS - Vrouwen in het Christendom
26060: KÜNG, HANS - De kerk
10123: KÜNSSBERG, EBERHARD FREIHERRN VON (EINGELEITET UND ERLAUTERT VON ) - Der Sachsenspiegel, Bilder aus der Heidelberger Handschrift
18915: KUNST, J.F - Melati en Rotan. Gedichten
25066: KUNSTLER, CHARLES (INTRODUCTION ET NOTES DE) - Mémoires de Mme. de Rémuset 1802 - 1808
21060: CRICK-KUNTZIGER, DR. MARTHE - De tapijtwerken in het stadhuis te Brussel
15616: KUNZ, G.G - Oude- en Nieuwe Gasthuis 1252 - 1977 ( in Delft)
23338: KUNZ, G.G. - Delft
16013: KÜPFER, C.C - Een zwerver in het luchtruim. De avonturen van een Nederlandschen vlieger
25877: KUPFFER, HEINRICH - Jugend und Herrschaft. Eine Analyse der pädagogischen Entfremdung
16814: KÜPPER, WOLFGANG (HRSG) - Schöne Weihnachten
17795: KUROWSKI, FRANZ - Die Friesen. Das Volk am Meer
06085: KÜRTH, HERBERT - Kunst der Model
10076: KURTH, HANNS - Handlijnkunde. Wat uw handen vertellen
09997: KURTZ, HAROLD - Keizer Wilhelm II en zijn Duitsland
14232: KURVERS, R.S.J - Functiewaardering. Een weg-wijzer
13567: KURZ, MARCEL - Clubführer durch die Bündner Alpen V. Band. Bernina Gruppe
13569: KURZ, MARCEL - Clubführer durch die Walliser Alpen. Band II: Vom Col Collon zum Theodulpaß .
23703: KURZ, OTTO - Bolognese drawings of the XVII & XVIII centuries in the collection of Het Majesty the Queen at Windsor Castle
12611: KURZMAN - Fällt Rom ? Der Kampf um die Ewige Stadt 1944
25127: KUSHNER, BARAK - Slurp!. A social and culinary history of Ramen - Japan's favorite noodle soup
24187: KÜSTER, KONRAD - Mozart a musical bibliography
22430: KÜSTER, BERND - Franz Radziwill
23918: KUSTERS, WOUTER / GERRITS, SAM - Alleen. Berichten uit de isoleercel
13219: KUSTERS, WIEL (EEN BLOEMLEZING DOOR) - Het werk
10313: KÜTTNER, SIBYLLE - Farbige Seeleute im Kaiserreich. Asiaten und Afrikaner im Dienst der deutschen Handelsmarine
05032: KUYPER, J - Gemeente Atlas van de provincie Utrecht naar officieel bronnen bewerkt
12759: KUYPER, DR. A - Gomer voor den Sabbath. Meditatiën over en voor den Sabbath
19881: KUYPER, DR. H.H - Zuid-Afrika reisindrukken
03242: KUYPERS, DR. A - De ziel van het kind. De ontwikkeling tot het dertiende levensjaar
01433: KUYPERS, JEHAN - Zot café die waerelt "Bij Peperijn & Salia"
10581: KUYPERS, JULIEN - Aan de waterkant
11769: KWAST, L.H - Een gepasseerd station. Ethische rechtvaardiging van de oorlog?
00666: KWAST, L.H - Een gepasseerd station. Ethische rechtvaardiging van de oorlog?
08439: KWEE, ROOS / HEKKEMA, WILLEM - Cor Dirks. Catalogus expositie Singer Museum
17595: KWEEKEL, WIM - Boem! Voot! Een businessroman over resultaatgericht veranderen
20964: KYMPERS, DR. LEOPOLD (EINDREDACTIE) - Bekaert 100. Economische ontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen
24764: HOBSON, R.L. ... ET AL - The romance of Chinese art
01292: BONTA, I.L. AND OTHERS - Hungarian-Dutch contacts in medicine since the epoch of Herman Boerhaave
17947: MAAS, NOP M.M.V. BASTET, F.L. EN HEIJBROEK, J.F - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire
00581: CONSTANDSE. DR. A.L - Het lot beloofd geen morgenrood. Beeld en balans van onze eeuw
23976: KRUIZINGA, J.H. M.M.V. JANSZEN, L EN KOK, A.A - Watergraafsmeer eens en paral aan de kroon van Amsterdam
12684: PAANS, W.J.L.ET AL - Groeneveld. Nationaal centrum voor bos, natuur en landschap. Historisch onderzoek beheer van bos en natuurterreinen in Nederland
14318: LENIN, N, TROTZKI, L.ET ALL - Jugend-Internationale. Die elf historischen Nummern der Kriegsausgabe 1915 - 1918
22257: BROUWER, L ...EN ANDEREN - Tussen Vloot en Politiek. Een eeuw Marinestaf 1886 - 1986
25021: LAABS, ANNEGRET MET EEN BIJDRAGE VAN CHRISTOPH SCHöLZEL - De Leidse fijnschilders uit Dresden
15384: LAAGLAND, FREDERIEKE - Sprookjes
25306: LAAN, RAYMOND - Wessanen's Koninklijke Fabrieken eertijds Wessanen & Laan Wormerveer 1765 - 1940
19612: LAANSMA, S - De Joodse gemeenten in de Kop van Overijssel
01427: LAANSTRA, WILLEM / WIJNAND, MARIKE - De familie Coenders. Intrinsieke schildersdrift
08482: LAAR, DR. H.J.M. VAN DE - Opperbankier en Wetenschapsman. Willem Cornelis Mees 1813 - 1884
25426: LAARSE, ROB VAN DER - Bevoogding en bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780 - 1930
19297: LAAT, LYANNE DE - Lopikerwaard 1953 - 2003. landinrichting voor boer en burger
08797: LABARBA, RICHARD C - Foundations of developmental psychology
09005: LABBERTON, MIEN - In U heb ik gevonden. Verzen
11974: LABBERTON, MIEN - Lichtende horizon
11973: LABBERTON, MIEN - Wat niet vergaat
25588: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN - Geillustreerd handboek van Insulinde zijnde een synthetische catalogus van den oeconomischen staat van den Nederlandsch-Indischen archipel naar de gegevens van de regeerings-bureaux en bevoegde deskundigen op ieder gebied
23957: LABERY, BRION...AT AL (ESSAYS) - Glorious Victory. Admiral Duncan & the battle of Camperdown 1797
15555: OLIVIER-LACAMP, MAX - Les deux Asies. Du monde Indien à l'univers Chinois. Reçit
06812: LACEY, ROBERT - Ford. De mensen en hun machines.
00641: LACHNER, JOHANN - 999 Worte Bayrisch
02914: LACHNER, JOHANN - 999 Worte Bayrisch
12899: LACHOUQUE, CDT. HENRY - Napoléon 20 ans de campagnes
07339: LACHS, JOHANNES / ZOLLMANN, THEODOR - Seenotrettung an Nord- und Ostsee
05401: LACKERBAUER, ILSE - Das Kriegsende in der Stadt Salzburg im Mai 1945
24252: LACOMBE, HERVÉ - Georges Bizet. Naissance d'une identité créatrice
26025: LACOMBE, HERVÉ - Francis Poulenc
19030: LACOUTURE, JEAN - De Gaulle. The ruler 1945 - 1970
08047: LACOUTURE, JEAN - De Gaulle
10793: LACROIX, JACQUES (RÉUNIS PAR.DANS LES PAYS DE L"HÉRAULT) - Récits & contes populaires du Languedoc 1
16295: LADD, JAMES - Commandos and Rangers of World War II
22447: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - The mind and method of the historian
04212: LAEDRACH, WALTER - Berne, ville féderale
16518: LAEDRACH, WALTER/JUKER, WERNER - Bern die Bundesstadt
22642: LAFAILLE, MICHEL - Weerzien in hotel Victoria
21180: LAGENDIJK, AD - De arrogantie van de fysicus
15138: LAGENDIJK, N.W - Service vademecum. Opsporen en verhelpen van storingen aan motoren beneden 1 pk in elektrische huishoudapparaten
24841: LAGERFELD, KARL - Collection printemps-été 1989
25601: LAGERKVIST, PÄR - De dood van Ahasverus
06383: LAGERLÖF, SELMA - Onzichtbare ketenen
22569: LAGERLÖF, SELMA - Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Teil I - III. Volständige Ausgabe
24340: LAGERLÖF, SELMA - Nils Holgerssons wonderbare reis
05629: LAGERLÖF, SELMA - Gösta Berling
05631: LAGERLÖF, SELMA - Charlotte Löwensköld
05621: LAGERLÖF, SELMA - Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède
17474: LAGERWEY, E - De Oudkatholieke kerk van Nederland. Haar leer en leven
12428: LAGERWEY, KANUNNIK E. (VERKLARENDE TEKST) - Die Legende van Sinte Willebroert gereproduceerd uit het Passionael Winterstuc gedrukt door Gerard Leeu ter Gouda 31 juli 1478
17787: LAGUS, WILHELM GABRIEL, KANSLI-RåD - Undersökningar om finska adelns gods och ätter, eller Jesper Mattson Krus'förteckning öfwer nye och gamle frelsis landhbönder uthi Finland a. 1618 med biografiska, geneologiska, heraldiskam topografiska och kameralistiska anteckningar
04727: LAHEY, BENJAMIN B - Psychology. An introduction
17348: LAIDLAW, W.B.R - Butterflies of New Zealand
01256: LAJTHA, EDGAR - Welterleben. Menschen, Inseln, Ozeane. Ein Reisebuch
00883: LAKE, ALEXANDER - Bestien springen dich an. Die aufsehenerregende Wahrheit über lauernde Bestien und lügende Jäger
16977: LALLEMANT, COLONEL AVIATEUR R - D. Day. 6 juin 1944
10640: LALLEMENT, COLONEL R - Rendez-vous d'un jour: 6 juin 44
24067: LALOY, JEAN - Entre guerres et paix 1945 - 1965
07287: LAMAIN, DS W.C - Ter gedachtenis 1929 - 1969
21655: LAMARTINE - Oeuvres
15619: LAMARTINE, A. DE - Les confidences
20776: LAMB, COMMANDER CHARLES - Tussen de hemel en de zee. De luchtoorlog boven het Middellandsezeegebied
14367: LAMB, HAROLD - Suleiman the magnificient. Sultan of the east
19441: LAMBELET, IRENE (REDAKTION) - Daniel Schmid - Dossier Film
21518: LAMBELET, K - Comment déchiffrer les hiéroglyphes
09778: LAMBERT, HEATHER / BLAKEMORE, KATHARINE - The cookery year
21469: LAMBERT, GUNTHER / WITZIGMANN, ECKART - Recipes for living and dining
16407: LAMBERTS, ALBERT - 60 jaar Venlo-Blerick 1940 - 2000
11038: BERENDS, LAMBIEK EN ANDEREN (REDACTIE) - Kroniek Artsen zonder Grenzen
04518: LAMBOOIJ, MATTIJS - Promoting cooperation. Studies into the effect of long-term and short-term rewards on cooperation of employees
05972: LAMBRECHTS, JOHN - Koppelen, kweken en spelen. De kunst in de duivensport
23381: LAMERS, JAN - Canada drive. Een reis door 100 culturen langs de Trans-Canada Highway
22558: LAMMERS, FRED. J - Wilhelmina. Moeder des Vaderlands
15408: LAMPE, AUGUSTA - Bloemen voor Nippon. Belevenissen tijdens de Japanse bezetting
13958: LAMPEL, WALTER / MAHRHOLDT, RICHARD - Waffenlexikon. Für Jäger und Schützen. Ratgeber in allen Waffen-, Schieß- und Schußtechnischen sowie einschlägigen optischen Fragen
24311: LAMPERT, CATHERINA - Lucian Freud
25027: LAMPO, HUBERT - Oorlogsjaren. Drie romans
04198: LANCASTER, BRIAN - The elements of Judaism
24853: LANCASTER, OSBERT - Homes sweet homes
18297: LAND, SIPKE VAN DER - Tussen geloof en bijgeloof. Ervaringen met spiritisme, reïncarnatie, astrologie
25435: LAND, SIPKE VAN DER (OPGETEKEND DOOR) - Schildersleven. Roeland Koning aan het werk en aan het woord
16522: LAND, SIPKE VAN DER (OPGETEKEND DOOR) - Met Paulus en Johannes op reis
23672: LAND, SIPKE VAN DER - Penkakuan Austinus
06825: LANDELL, OLAF J. DE - Nachtfluistering. De droom van een oude stad
04036: LANDESMANN, PETER - Die Juden und ihre Widersacher
17800: LANDGRAF, CLAUDINE / PFIRSCHKE, ROSEMARIE (REDACTIE) - Kind in oorlogstijd. 13 Europse vrouwen en hun jeugsherinneringen aan WO II
20855: LANDHEER, DR. B (WRITTEN FROM THE GROUP-DISCUSSIONS BY) - Some sociological aspects of the phenomenon "war" and their possible interpretations. A research-outline
25197: LANDOLT, HANSPETER (AUSWAHL UND TEXT) - 100 Meisterzeichnungen des 15. und 16. Jahrhunderts aus dem Basler Kupferstichkabinett
21646: ROBBINS LANDON, H.C. (ONDER REDACTIE VAN) - Het Mozart Compenium. Volledig overzicht van leven en muziek van Wolfgang Amadeus Mozart
13329: ROBBINS LANDON, H.C. (ONDER REDACTIE VAN) - Het Mozart compendium. Volledig overzicht van leven en muziek van Wolfgang Amadeus Mozart
09101: LANDRÉ, CORNEILLE L - Mathematisch-Technische Kapitel zur Lebensversicherung
07536: LANDSTRÖM, BJÖRN - Knaurs Buch der frühen Endtdeckungsreisen in Farben. Von der Expedition nach Punt im Jahre 1493 v. Chr. bis zur Entdeckung des Kaps der Guten Hoffnung 1488 n. Chr., geschildert in Worten und Bildern
09846: LANDWEHR, B.H - Het is maar een weet? Wenken voor de huishouding
21734: LANE, PETER - Ceramic form
02839: LANE, ROBERT / POWELL, TIMOTHY J / PRESTWOOD SMITH, PAUL - Analytical transport planning
07743: LANGE, KURT - Vreemdeling tussen dier en gog. Het raadsel van de mens in het licht van oude cultuurperioden
07811: LANGE, DRS. H - Interne communicatie bij veranderingen
22607: LANGE, NICHOLAS DE - Jüdische Welt. Bildatlas der Weltkulturen
21886: LANGEMEIJER, MR. G.E - Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts
21653: LANGENBACH, A / PLANTA J.R.J - Wild zien. Speurtochten in het revier
09292: LANGENDOEN, D. TERENCE - The study of syntax. The generatieve-transformational approach to the structure of American English
09504: LANGENDYK, PIETER - De Graaven van Holland, in jaargedichten beschreven.verrykt met alle de beeltenissen dier prinsen, naauwkeurig getekend, naar de echte aloude tafereelen, op de zaal van 't Raadhuis der Stad Haarlem, Eerste deel en Tweede deel
11954: LANGER, GEORG - Liebesmystik der Kabbala
25480: LANGEREIS, JAN (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Het rozenproject. Over rozen. Een bloemlezing
06950: LANGEWEG, GER - Teekeningen
14418: LANGEWIESCHE, MARIANNE - Die Ballade der Judith van Loo
19394: LANGL, JOS - Bilder zur Geschichte. Ein Cyclus der hervorragendsten Bauwerke aller Culturepochten
13163: FLEURIOT DE LANGLE, J.M - Voyage de Figaro en Espagne
10406: LANGNER, LAWRENCE - The magic curtain. The story of a life in two fields, theatre and invention by the founder of the Theatre Guild
02391: LANKISCH, P.G. / DIMAGNO, E.P (EDS.) - Prancreatic disease. State of the art and future aspects of research
17045: LANNES, XAVIER - L'immigration en France depuis 1945
21181: LANOYE, TOM - Gelukkige slaven. Roman
21919: LANOYE, TOM - Een slagerszoon met een brilletje
20181: LANS, NATHALIE - Schiedam bouwt op jeneververleden. Een wandeling door de tijd
24780: LANS, M.J.A - Eredienst en toonkunst. Rede gehouden voor de St. Gregorius-Vereeniging te Antwerpen
16867: LANS, NATHALIE - Schiedam bouwt op Jeneververleden. Een wandeling door de tijd
22795: LANS, JOS VAN DER / VUIJSJE, HERMAN - Honderd jaar Nederland 1900 - 2000
15298: LANS, NATHALIE - 225 Jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Per traditie vernieuwend
20395: LANS, J.R. VAN DER - Voor honderd jaren. Tafereelen uit de groote Fransche revolutie
07778: LANSINK, LYDIA / TAAT, JAN - Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink. 1888 - 1978 negentig jaar Concertgebouw en Concertgebouworkest
14387: LANTERMANS, K - De koning van de Schans
10164: LANTIER, MAURICE - 44 Jours en 1944 pour libérer Saint-Lô (6 juin-19 juillet 1944)
05618: LANTINGA, J.H - Schapen houden als liefhebberij
24255: LANZ, ISABELLA, NIEUWPOOR/ MARCEL-ARMAND VAN / VISSCHEDIJK, RUUD - Rogie & Company. Modern dance
17651: LAPIERRE, DOMINIQUE - Beyond love
22411: LAPOUGE, GILLES - L'Univers de Michel Ange
12039: LAPOUGE, GILLES - Les pirates. Forbans, flibustiers, boucaniers et autres gueux de mer
20209: LAQUEUR, WALTER - A history of Zionism
08227: LAQUUEUR, WALTER - Terrorism
23963: LARE, ROGE VAN (GESCHREVEN EN SAMENGESTELD DOOR) - Kulhannes
21885: LARENZ, KARL - Methodenlehre der Rechtswissenschaft
17826: LARET, DR. A.M - Per imperatief mandaat. Bijdrage tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding door katholieken in Nederland, in het bijzonder door de Tilburgse Zusters van Liefde
24941: LARINA, GIUSY - Antiche Maioliche Siciliane a malte
21273: LARKIN, DAVID (EDITED BY) - The Christmas Book
12162: LARKINS, WILLIAM T - The Ford story. A pictorial history of the Ford Tri-Motor 1927 - 1957
00525: LARONZE, GEORGES - Montaigu-Vendée, ville d'histoire (IVe-XXe siècle)
20554: LARRAMENDI, ALBERTO - Doñana. World heritage site
22357: LE ROY LARUDIE, EMMANUEL - De eeuw van de familie Platter (1499 - 1628)
24029: LASKER, EDWARD - Chess
18278: LAST, MOKI - Eros en Thanatos
17384: LAST, MOKI - Brieven naar huis
20524: LAST, JEF (VERTAALD EN INGELEID DOOR) - Golven der Gele rivier
06150: LAST, JEF - Een lotje uit de loterij
13452: LATASTER, DANIEL - Lataster 1982 - 1988
23092: LATASTER. - SZENASSY, I. L - Lataster. Retrospectieve. Recent werk.
21055: LATERVEER, VERONICA F - De kristallen stem en andere verhalen
21039: LA LAU, W.F - Helden der zee
15868: LAUDON, KENNETH C. / LAUDON, JANE P - Management information systems. Organization and technology in the networked enterprise
25546: LAUDY, MARION - De wereld is mijn vaderland
13803: LAUFER, BERTHOLD (IN AUSWAHL ÜBERTRAGEN VON) - Milaraspa. Tibetische Texte
03664: LAUFFRY, CHRISTINE UND PIERRE - Die Plantagenets
07274: LAUNAY, JACQUES DE - Geheime diplomatie. De strijd achter de schermen in de Tweede Wereldoorlog 39-45
20182: LAUPMAN, MAARTEN; LUITJES, JAN; REYNGOUD, JOOP - Havenkwartier Rotterdam/ Porto. Cais do Porto Roterdão/ Porto. Dockland Rotterdam/ Porto
18198: LÄUPPI, WALTER - Stein an Stein. Technik des Mosaiks für Laien und Künstler. Praktische Einführung in alle kindertümlichen und künstlerischen Mosaiktechniken mit vielen Beispielen und Anregungen
14309: LAUR, DR. ERNST (REDAKTION) - Heimatwerk. Blätter für Volkskunst und Handwerk
14308: LAUR, DR. ERNST (REDAKTION) - Heimatwerk. Blätter für Volkskunst und Handwerk
14307: LAUR, DR. ERNST (REDAKTION) - Heimatwerk. Blätter für Volkskunst und Handwerk
14306: LAUR, DR. ERNST (REDAKTION) - Heimatwerk. Blätter für Volkskunst und Handwerk
14311: LAUR, DR. ERNST (REDAKTION) - Heimatwerk. Blätter für Volkskunst und Handwerk
14310: LAUR, DR. ERNST (REDAKTION) - Heimatwerk. Blätter für Volkskunst und Handwerk
14313: LAUR, DR. ERNST (REDAKTION) - Heimatwerk. Blätter für Volkskunst und Handwerk
14312: LAUR, DR. ERNST (REDAKTION) - Heimatwerk. Blätter für Volkskunst und Handwerk
09603: LAURENT, PIERRE - Le Roman Archéologique de Montcaret
21652: LAURENTIUS, TH - Nieuwe schetsen uit de omgeving van Zaltbommel
21871: LAURILLARD, DR. E - Op uw' stoel door uw land. Bijzonderheden van vaderlandsche plaatsen en plaatsnamen
25259: LAUTENBACH, PIET - Eendenkooien. De laatste heiligdommen van Terschelling

Next 1000 books from Antiquariaat Parnassos[an error occurred while processing this directive]

6/8