Antiquariaat Parnassos
Van Duivenvoordelaan 35, 2241 SN Wassenaar, Nederland Tel. 070 - 5176423 of 06 - 54677529, fax 070 5116800            Email: parnassos@hccnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
23141: BOLTEN, J. (INTRODUCTION AND CRITICAL CATALOGUE BY) - Dutch drawings from the collection of Dr. C. Hofstede de Groot
20194: BOLZ, INGEBORG - Meisterwerke altindianischer Kunst. Die Sammlung Ludwig im Rautenstrauch-Joest Museum Kön
11903: BOMANS, GODFRIED (VERZAMELD DOOR)`` - Vroolijke vertellingen
11904: BOMANS, GODFRIED - De huis-tyran. Klucht in twee bedrijven
16683: BOMANS, GODFRIED - De vijvervrouw
00050: BOMBACH, GOTTFRIED E.A - Sciences Humaines et Intégration Européenne
25215: BOMHOF, GRADY - Gouderak in mijn herinnering. Eenvoudige belevenissen van een dorpskind in de vijftiger jaren
24924: BOND, M.I.H., M.C.A., RICHARD - Sea cookery
12886: VERNER-BONDS, LILIAN - Waarzeggen en toekomst voorspellen. Ontdek uw helderziende gaven
15156: BONÉ, EDOUARD / MALHERBE, JEAN-FRANçOIS - Engendrés par la science. Enjeux éthiques des manipulations de la procréation
23117: BONEBAKKER, IR. J.W - Twee verdienstelijke officieren. N. Bosboom en C.J. Snijders 1914 - 1918
02600: BONGAARTS, JAN - Het mysterie van Popocatepetl
15175: BONGAERTS, URSULA (HG) - Im Zeichen der Freiheit: Der spanische Bildhauer Alfaro und Goethe, Nel segno della liberta: Lo sculture spagnolo Alfaro e Goethe
03507: BONGAERTS, URSULA / HARTMANN, GRITJE / HOCK, DOROTHEE / SADER, ANNEGRET (REDAZIONE) - Im Zeichen der Freiheit: der Spanische Bildhauer Alfaro und Goethe. Nel segno della liberta: Lo scultore Spagnolo Alfaro e Goethe
23500: BONHEUR, GASTON - L'aiglon mon fils
09540: BONHOEFFER, DIETRICH - Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft
16645: BONI, ARMAND - Willem van Oranje. Historische roman
25743: BONIN, WIBKE VON (EINFüHRUNG - FRAGEN AN DIE ROLLENDE ZEIT) - Gisële van Waterschoot van der Gracht
07277: BONJOUR, EDGAR - Geschichte der Schweizerischen Neutralität, Band IV 1939 - 1945
10219: BONN, S - Gewijde liederen
04087: BONNER, ELENA - Alone together. The harrowing story of Elena Bonner and Andrei Sakhorov's internal exile in the Soviet Union
11885: BONNET, SERGE - A hue et à dia. Les avatars du cléricalisme sous la Ve république
12001: BONNIOT, S.J. , LE P.J. DE - Le miracle et ses contrefaçons. Prodiges: Païens -hérétiques-magie-spiritisme-hypnotisme-hystérie-possesions
03318: BONSELS, WALDEMAR - Jugendnovellen
07039: BOOGERD, DOMINIC VAN DEN - Abri zeven ontwerpen voor een schuilplaats
21207: BOOGERD, DOMINIC VAN DEN - Zeven ontwerpen voor een schuilplaats
09831: BÖÖK, FREDRIK - Hans Christiaan Andersen. Het leven van een sprookjesdichter
14187: BOOLEN, J.J. / DOES, DR. J.C. VAN DER - Nederlands verzet tegen Hitler-terreur en Nazi-roof
19584: BOOM, HENDRIK TEN - De reformatie in Rotterdam 1530 - 1585
00885: BOOM, DR. A. VAN DER - Hans Holbein de Jonge
23557: BOOM, DR. B.K - Nederlandse dendrologie. Geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten en variëteiten der gekweekte houtgewassen
08142: BOOMEN, GERARD VAN DEN - Honderd jaar Vredesbeweging in Nederland. Van socialisten tegen oorlog tot vrouwen voor Vrede
15826: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H - De 'goddelijke gast' op Bali. I bagoed diarsa. Balisch gedicht en volksverhaal
24878: BOOMS, A.S.H - Neerlands krijgsroem in Insulinde. Schitterende daden van moed, beleid, trouw en zelfopoffering in de 19de eeuw sedert de instelling van de Militaire Willemsorde deel 1 en 2
18819: BOOMSMA, HANS / MANGÉ, J.B - De Vechtstreek zoals het was
24305: BOOMSMA, HANS / MANGÉ, J.B - Vergane bootglorie herleefd. Hoogtepunten uit de Nederlandse scheepvaarthistorie (1920 - 1960)
24026: BOOMSMA, PETER R - Kneppelfreed. Gevecht om de taal met wapenstok en waterkanon
19744: BOON, DR. H.N - Afscheidsaudientie. Tien studies uit de diplomatieke parktijk
19498: BOON, J.G.M. M.M.V. LUTEN, W.H - Hoenkoop in verleden en heden
14217: BOON, LEEN - Krimpen door de eeuwen heen
10072: BOON, K.G - Het zelfportret in de Nederlandsche en Vlaamsche schilderkunst
08824: BOON, K.G - Gerard David
01439: BOON, HENDRIK NICOLAAS - Rêve et réalité dans l'oeuvre économique et sociale de Napoléon III
22588: BOON, JAAP VAN DER - De Schierstins een ongekende schat
24472: BOON, J.G.M. (SAMENGESTELD DOOR) - 1570 - 1580 Oudewater. Vrijheid en gezag
14339: BOON, DRS. LEO (REDACTIE) - Zorg, markt en management. Dilemma's bij middenkader personeelsbeleid, alternatieve geneeswijzen, ondernemerschap verpleegkundigen, kwaliteit instellingen en verpleegafdelingen
03438: BOON, J.G.M - IJsselstein voor en na 1900
00361: BOON, H. VAN DER - Waterrijk Noordwest-Overijssel: een hele zorg
02343: BOON, L.J - Dien godlosen hoop van menschen. Vervolging van homoseksuelen in de Republiek in de jaren dertig van de achttiende eeuw
04331: BOONEN, CHRISTIANNE - Een steenhard bestaan. Zeldzame muurbegroeiing langs Utrechtse grachten
22066: BOONENBURG, K - Houten schepen
21806: BOOSE, JOHAN DE - De poppenspeler en de duivelin. Reis naar de schimmen van Kroatië
23425: BOOT, PIET - Het plattelandsleven van Schouwen-Duiveland in vroeger tijd
19371: BOOT, J.P.C - Schouwen's westhoek. Fotoboek met meer dan 90 foto's
22112: BOOT, MARTIN - Esoterisch denken, grondslag voor een nieuwe psychologie en levenshouding
24353: BOOT, WILLEM J.J - Holland. Paraat en Start Klaar. Lotgevallen van een Terschellinger legende
25886: BOOT, CAROLINE - Made in Tilburg. Design - Art: creations from the Netherlands Textile Museum
13623: BOOY, E.P. DE - De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw / The blessings of schooling. Rural education in Utrecht from 1580 to thwe beginning of the 19th century
25395: BOOY, H. DE - De visscherman en zijn werk
22666: BOOY, THIJS - De levensavond van Koningin Wilhelmina
20938: BORBAS, J. ( TEXT, FOTO) - Konst og experiment av/Art and experiment of / Kunst und Experiment von Calle Örnemark
23630: BORBÉLY, ALEXANDER - Het geheim van de slaap
01149: BORCH, HERBERT VON - Friede trotz Krieg. Spannungsfelder der Weltpolitik seit 1950
16983: BORDEWIJK, F - Huissens een climacterium
15468: BORDEWIJK, F - Drie Tooneelstukken: Sumbo N.B.; Driehoek met den huisgenoot; De stier van Opland
13121: BORDEWIJK, PAUL.AT AL - Verdediging & Verzet. Open monumentendagen 2004, Leiden en omstreken
22641: BORDEWIJK, F - Tijding van ver
18046: BORDONOVE, GEORGES - Les croisades et le royaume de Jérusalem
03389: BORENIUS, TANCRED - Italian painting up to Leonardo and Raphael.
00242: BORGER, GUUS J - Staat van Land en Water
18711: BORGERS, GERRIT (SAMENSTELLING) - Paul van Ostaijen. Handleiding bij de tentoonstelling van 19 december 1970 tot en met 24 januari 1971 in het Haags Gemeentemuseum
24450: BORGERS, GERRIT - Paul van Ostaijen. Een documentatie deel 1 en 2 (compleet in cassette)
10536: BORGES, JORGE LUIS - Der Zahir und andere Erzählungen
24561: BORGES, JORGE LUIS / CASARES, A. BIOY - Zes raadsels voor Parodi
05874: BORGMANN, KARL - Des Menschen Bild
14602: BORMAN, RUUD - Oost-Gelderland archeologisch bekeken
14601: BORMAN, R - Archeologie in Gelderland
06600: BORN, WINA / SALOMONSON, TOUSSIE - Van aardappelsla tot zigeunerfondue
22734: BORNE, L. V.D. ; ROOIJ, J. V; BUYLICKX, J (SAMENSTELLING) - Sint Sebastiaan Hoogeloon. Gilde 375 jaar 1607 - 1982
09882: BORNEBROEK, DRS. A.H - Als een goed rentmeester. Een schets van de Van Coeverden Adriani Stichting en haar oprichter
26074: BORNEMAN, ULRICH - Anlehnung und Abgrenzung - Untersuchungen zur Rezeption der niederländischen Literatur in der deutschen Dichtungsreform des siebzehnten Jahrhunderts
25660: BOROS, LADISLAUS - Der anwesende Gott. Wege zu einer existentiellen Begegnung
21408: BORROW, GEORGE - Wild Wales. Its people, language and scenery
01150: BORSCHETTE, ALBERT - Literatur und Politik. Die französischen Schriftsteller des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts als nationale Erzieher und Verantwortungsträger
21071: BORSI, FRANCO / GODOLI, EZIO - Wiener Bauten der Jahrhundertwende. Die Architectur der Habsburgischen Metropole zwischen Historismus und Moderne
24517: BORSTLAO, C - Storm uit Noord-West
18161: BORUTTAU, H - Fortpflanzung und Geschlechtsunterschiede des Menschen. Eine Einführung in die Sexualbiologie
03185: GOUDAPPEL-BOS, RIEK - Liesbeth schrijft een boek
18306: BOS, HENK (SAMENSTELLING) - Schepenlijst 1991. Schepen onder de vlag van de LVZB. Blij dat ze nog varen.
21441: BOS, BEN - Huisstijl, de kern van de zaak
24789: BOS, ANNIE - Rode aarde. Een verhaal van een vergeten oorlog op Java
04717: BOS, JAN L - Die vreemde vogels
17507: LIJNDEN-VAN DEN BOSCH, A.M.C. VAN - Dominee D.A. van den Bosch
18513: BOSCH, A & WESSELS, L.H.M - Nationalisme in Europa, 1919 - 1989. Veranderende grenzen.
21637: LYNDEN-VAN DEN BOSCH, A.M.C. VAN - En zesmaal bloeide de meimaand. Gedichten uit 1940 - 1945
14657: BOSCHMA, JEROEN / GROEN, INEZ - Generatie Einstein: slimmer, sneller en socialer. Communiceren met jongeren van de 21ste eeuw
03605: BOSCHMANN, RÜDIGER - Frigiditeit. Begrijpen overwinnen
18171: BOSHUYER.EN ANDEREN - Schetsboek Nooit Volmaakt
01129: BOSMA, NANNE J - In de schaduw van Loevestein
24689: BOSMA, ULBE - Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo
15922: BOSMA, KOOS - Het post-Belvederetijdperk: cultuurhistorisch beleid verankerd in de ruimtelijke ordening en in de ontwerpopgave
12491: BOSMA, EVERT - Pakkende prenten van Twente
19243: BOSMAN, A.F.W - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. Bouwgeschiedenis en historische betekenis van de oostpartij.
03971: BOSMAN, T - Ingenieur Methaan vindt uit
25393: BOSMAN, DRS. J.J. / BOSMAN, P.C - De polder onder water. Het verslag van de onderwaterzetting van de Wieringermeerpolder in 1945
24327: BOSMANS, SARAH - Keramiek uit het Islamitisch cultuurgeboed. De collectie Hillegonda Janssen
24328: BOSMANS, SARAH (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Porseleinroutes. De verre reizen van Chinees porselein
08498: BOSMANS, J - Romme. Biografie 1896 - 1946
21729: BOSQUET, ALAIN - Paul Jenkins
07297: BOSSARD, ROBERT - Wegen ter zelfverwerkelijking
25896: BOSSCHER, PH.M - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog deel 1,2 en 3 compleet
21584: BOSSCHER, DR. PH.M - Vlootvoogden en zeeslagen
06038: BOSSCHER, DR. PH.M - Honderdvijfenzeventig jaar Fonds 1815. Erkentenis der Nederlanders aan hunnen verdedigers
25973: BOSSERT, HELMUTH TH. UNTER MITARBEIT VON NAUMANN, RUDORF - Altsyrien. Kunst und Handwerk in Cypern, Syrien, Palästina, Transjordanien und Arabien von den Anfängen bis zum völligen Aufgehen in der griechisch-römischen Kultur
05734: BOSSINK, ROEL - Dromen van kinderen. Een Arend Smith Mysterie
01096: BOSWELL, JOHN - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen
15221: BOTERF, HERVÉ LE - de afvallige
11655: BOTKE, DR. J - Fen Fryslan's groun. Geologyske sketsen
02164: BÖTTCHER, HELMUTH - God heeft vele namen
23253: BOTTINEAU, YVES (TEXTES ET NOTES DE) - Splendeurs de l'Espagne
07896: BOUBER, ROB - Willem K.S
16160: BOUDAILLE, GEORGES - Appel
25040: BAKKER, BOUDEWIJN...ET AL - Landscapes of Rembrandt. His favourite walks
10132: STRUYKER BOUDIER, C.E.M - Een man van de geest. Hoofdstukken over leven en werken van Ferdinand Sassen
11871: BOUDOT, JACQUES (ARGUMENTS, DIRECTION DE L'IMAGE, TEXTE) - L'Homme & l'Animal. Cent mille ans de vie commune
00798: BOUÉ, G.L - Moeder Maria Rafols en haar nagelaten geschriften
09863: BOUHUYS, MIES - De grote Vivat
07485: BOUKEMA, NIEK / DORP, JAN VAN - Van Christelijke Hoogere Burgerschool naar Christelijk Lyceum (1918 - 1993). Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Christelijk Lyceum te Alphen aan den Rijn
03924: BOUKES, FEDDE - Modern volleybal
21981: BOULAN, EMILE - 1916 7 octobre 1941
09991: BOULANGER, ROBERT - La peinture égyptienne et l'Orient ancien
25731: BOULAY, ANTHONY DU - Chinesisches Porzellan
25182: BOULENGER, JACQUES - La vie de Saint Louis
00136: BOULENGER, JACQUES (RéDIGéES PAR) - Livres des enfances et des amours de Lancelot du Lac
05168: BOULESTIN, MARCEL X - Almanach der feinen Küche."Wie kann man gut und reizvoll kochen"
08383: BOULET, ROGER H - Toni Onley. A silent thunder
09554: BOULTBEE, ROSAMUND - Pilgrimages and personalities
25300: BOUMA, JAPKE-D - Ga lekker zelf in je kracht staan. De ergste clichés op kantoor
04486: BOUMA, JETTY - Frysk Blinder. Een onderzoek naar de friese taalstrijd op het terrein van het onderwijs, het officiële verkeer en de kerk in de periode 1900 - 1956
04909: BOUMA, B.S, T.D - Gerijpt voor reformatie. Het evangelisme van Faber Stapulensis en zijn uitstraling tot in de Nederlanden
08296: BOUMAN, JOS - Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Catalogus van gedrukte gedichten op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van particuliere personen
01966: BOUMAN, PROF. DR. P.J. - Anton Philips. De mens / de ondernemer
18832: BOUMAN, JAAP - 'Dichter bij Dordt.' oude binnenvaart onder zeil
12774: BOUMAN, DR. A. C - Kuns in Suid-Afrika
03472: BOUMAN, PROF. DR. P.J. - Vijf en twintig jaar Bloedbank Groningen 1940 - 1965
15239: BOUMAN, P.J - Anton Philips of Eindhoven
21578: BOUMAN, PROF DR. P.J - Gedenkboek Wilton-Fijenoord
00752: BOUMANS, J.C. & OTHERS - The South Moluccas. Rebellious province or occupied state
22480: BOUNINE, IVAN - Le monsieur de San Francisco (traduit du Russe)
21198: BOURIN, JEANNE - De kruisvaarsters
06969: BOURNIQUEL, CAMILLE (INLEIDING) - Manessier
24398: BOURON, H / HUE, FERNAND - Histoire d'un bloc de houille
23512: BOURRIENNE (SéCRéTAIRE INTIME DE NAPOLéON) - La vie privée de Napoléon
02950: BOURS, URSULA (HERAUSGEGEBEN) - Bilder aus Westfalen. Impressionen und Profile. Eine Anthologie
20610: BOUT, GER. C - Ger C. Bout. 4 oktober - 24 oktober 1992
19381: BOUT, NIC - Heemwiee noa Limburg. Gedichte
25949: BOUTENS, P.C - Carmina
25947: BOUTENS, P.C - Stemmen
25948: BOUTENS, P.C - Sonetten
00087: BOUTENS, P.C - Vergeten liedjes
14067: BOUTENS, P.C - Verzen met een voorreden van L. van Deyssel
03005: BOUTERWEK, HEINRICH - Charakter als Naturgesetz
05966: BOUTHOUL, GASTON - L'art de la politique
23003: BOUVET, FRANCIS - Bonnard the complete graphic work
25605: BOUWES, J - Edam in oude ansichten
22188: BOUWMANS, ERIK / KASTELIJN, TWAN (SAMENSTELLING) - Wat is er mis, Meneer Kasparov. Het beste uit 23 jaar Schaaknieuws
23378: BOUWMEESTER, PIET - U weet het niet van mij.... Politiek-jounalistieke herinneringen
19883: BOVEN, ADRIAAN VAN - Jan Jansen in bezet gebied. Oorlogsdagboek van een ambtenaar
22105: BOWIE, THEODORE / GRISWOLD, A.B / SUBHADRADIS DISKUL, M.C - The sculture of Thailand
04227: BOWKER, JOHN - The Targums and Rabbinic Literature. An introduction to Jewish interpretations of scripture
11020: WARRELL BOWRING, D - Ilfracombe through the ages
02379: BOXEL, PIET VAN - Sjabbats Kind. Vroegjoodse tradities over leven en dood
05328: BOXEL, PIET VAN - Sjabbatskind. Vroegjoodse tradities over leven en dood
09628: CORGHESSAN BOYLE, T - Duyvels End
00887: [STICHTING MUSEUM BOYMANS] - Drie en zestig schilderijen uit de verzameling Willem van der Vorm
14565: BRAAK, MENNO TER - Journaal 1939
15644: BRAAKE, IR. G. TER - Drentse havezaten van Huis te Anssen tot Huize Westrup
18960: BRAAM, ELISABETH VAN; ELZENGA, EELCO (SAMENSTELLING) - Koninklijk gekleed. Wilhelmina 1880 - 1962
08987: BRAAMBEEK, H.J. VAN - Van lichten en schiften. Gedenkboek van de Nederlandsche vereeniging van spoor- en tramwegpersoneel 1886 - 1936 uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan
04767: BRAASEM, W.A - Behouden bezit. Speurtocht naar schoonheid in oude stadjes en kleine musea
16882: BRAASEM, W.A. / RUYTER DE WILDT, H.O.J. DE - Hoornse herinneringen. Van dingen die voorbij zijn in een oud Zuiderzeestadje
02909: BRAASEM, W.A - Jonkers tussen Stad en Wad. De Groningse borgen en haar bewoners
20975: BRAASEM, W.A / MEETER, ONNO - In Haastrecht staat een huis... Museum Bosdom Van Vliet
21140: BRAASEM, W / SCHWENCKE, JOHAN - Van Haagse dingen die voorbij gaan. Beelden uit het Den Haag van Louis Couperus
07029: BRABANDER, GERARD DEN - De nieuwe Adam. Een poëtische dialoog in drie bedrijven
04643: BRABANT, DR. J. VAN - Onze-Lieve-Vrouwkathedraal van Antwerpen. Grootste gotische kerk der Nederlanden
01202: [NOORD-BRABANT] - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1944-1947
23986: BRABER, MARINUS A. DEN - Muurbloementroost
17137: BRACKMAN, ARNOLD C - The search for the gold of Tutankhamen
18679: WIGGINS, BRADLEY WITH FOTHERINGHAM, WILLIAM - My time
22215: BRADLEY, HELEN - And Miss Carter wore pink. Scenes form an Edwardian childhood
21632: BRADLEY, HELEN - Miss Carter came with us
24445: CUERVAS-MONS GARCIA BRAGA, ANTONIO / - La comorca de los oscos
09704: BRAGADIN, MARC'ANTONIO - Le repubbliche marinare
04125: BRAGG, SIR WILLIAM - Het wonder van het licht
15702: BRAKEL, J.P. VAN - Katwijk intachtig. De katwijken rond 1880 in kaart en beeld
25883: LIEFDE-VAN BRAKEL, TINY DE - B.J. Blommers (1845 - 1914)
01887: BRAKMAN, WILLEM - De gehoorzame dode
21859: BRAL, SJAAK - Haags bloed. Verhalen
17587: BRAMMETJE ( = M.H. DU CROO) - Cor Ruys
16843: BRAND, JAN / GAST, NICOLETTE / MUYNCK, CATELIJNE DE - Het grote gedicht. Nederlandse beeldhouwkunst 1945 / 1994
24656: LEEST-BRAND, DINY VAN DER / VOORN-VERKLEIJ, VERONIQUE - Van Vl;euten, De Meern en Haarzuilens naar Leidsche Rijn (1954 - 2004)
19814: BRAND, JAN; TEUNISSEN, JOSÉ (REDACTIE) - Global fashion local tradition. Over de globalisering van mode
25308: BRANDECK, HANS - Der Schwarzwald. Kaiserstuhl-Hegau-Randen- Mannheim-Karlsruhe-Heidelberg-Konstanz-Stuttgart
17544: BRANDENBURG, CORNELIS - Utrecht toren Buurkerk / Buurkerksteeg, ets
14503: BRANDENBURG, ANGENIES. - Annie Romein-Verschoor 1895 - 1978. 2 Delen. Deel 1: Leven en werk; deel 2: noten en commentaar
25447: ERLANDE-BRANDENBURG, ALAIN (POSTFACE) - La tenture de l'Apocalypse d'Angers
13051: BRANDENBURG, ANGENIES - Tijd als kritische factor. Coopers _ Lybrand Dijker van Dien Eeuwboek 1893 / 1993
02901: BRÄNDLI, HANS - Verse, Strophen, Apostrophen
04001: BRANDSMA, HENK M.M.V. KOELEMEIJ, REIN - Een eeuw ijs en sneeuw. Het Limmer winterboek
03378: BRANDT, WILLEM - Demarcatielijn
03706: BRANDT, WILLY - Ontmoetingen en gedachten, de jaren 1960/1975, dln 1 en 2
01687: BRANDT, WILLEM - De Keerkringvogel
16324: BRANISLAV, FRANTISEK - Musikanten, eilt herbei.
02827: BRANSMA, HENK M.M.V. KOELEMEIJ, REIN - Een eeuw ijs en sneeuw. Het Limmer winterboek
25004: BRANSON, RICHARD - Gaat niet bestaat niet
05611: BRANTL, GEORGE - Der Katholizismus
09096: BRAS, KICK - Vuur en ijzer. Elementen van calvinistische spiritualiteit
23688: BRASHARES, ANN - De laatste zomer
07096: BRASZ, DRS. INEKE - De Kille van Kuilenburg. Joods leven in Culemborg
24668: BRAUDEL, FERNAND - Beschaving, economie en kapitalisme (15de - 18de eeuw), deel III: De tijd van de wereld
24667: BRAUDEL, FERNAND - De Middellandse Zee. Deel een het landschap en de mens
20370: BRAUN, FRANZ E - Das Spiel mit Stahl. Technisch und pädagogische Grundlagen des Metallspielzeugs
19219: BRAUN, MICHEL / GARACIO, JEAN-PIERRE / PANICACCI, JEAN-LOUIS - La guerre dans le Alpes Maritimes 1939 - 1945
08004: BRAUN, S.J., JOS - Meisterwerken der deutschen Goldschmiedekunst der Vorgotischen Zeit II. Teil 12. und 13. Jahrhundert
14948: REINHOLD BRAUN - Reinhold Braun Bilder
14430: BRAUN, LILY - Gesammelte Werke , Band 1,2, 3, 4, 5
25873: BRAUN, WALTER - Emanzipation als pädagogisches Problem. Anthropologische Voraussetzungen und pädagogische Möglichkeiten
02633: BRAUN, ANNE - Historische Zielscheiben
08376: BRAUN, ADOLPHE, ARMAND - Hieroglyphic or Greek method of live drawing
16177: BRAUNS, ADOLF - Taschenbuch der Waldinsekten. Grundriss einer terretrischen Bestandes- und Standort-Entomologie
24568: BRAZIL, MARK - The whooper swan
04777: BRECH, E.F.L - Organisation. The framework of management
08042: BRECHER, MICHAEL - Nehru. A political biography
02199: BRECKENRIDGE, GERALD - De radiojongens bij de geheime dienst
12369: BREDERO, BART - Detour to freedom
04020: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ - Het daget uyt den oosten
19874: BREDERO, BART - De grote oversteek. Een vertelling uit de Tweede Wereldoorlog
06907: { BREDIE, LOUIS] - Kijken naar stilte. Schilderijen en tekeningen van Louis Bredie
06908: { BREDIE, LOUIS] - Kijken naar stilte -2. Schilderijen en tekeningen van Louis Bredie
07510: BREDT, E.W - Die Alpen und ihre Maler
00383: BREE, L.W. DE (E.A.) - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836 - 1961
24830: HEUVEL, HANS VAN DEN / MULDER, GERARD M.M.V. WILLEM BREEDVELD EN HUUB WIJFJES - Het vrije woord. De illegale pers in Nederland, 1940 - 1945
11411: BREEMAN, J.L. (SAMENGESTELD DOOR) - Grafieken voor het berekenen van rivieren, kanalen en goten naar Bazin
23232: BREEVELD, HANS - Overwinnen ondanks donkere wolken
03240: BREEVOORT, JOHANNA - Vrouwenweelde en vrouwensmart
18393: BREGMAN, C. (VERZAMELD DOOR) - kent u ze nog.de Bennebroekers
23910: BREGMAN, C. (VERZAMELD DOOR) - Houdt U ook zo van Bennebroek? Losse, waaronder zeer losse, aantekeningen over Bennebroek en Bennebroekers
21417: BREGSTEIN, PHILO (GESPREKKEN GEVOERD DOOR) - Gesprekken met Jacques Presser
19968: BREHM, ALFRED A - Die Vögel. Unter Mitwirkung von Dr. Wilh. W. Haacke. Neubearb. von Professor Dr. Pechuel-Loesche. Erster Band: Baumvögel
19969: BREHM, ALFRED A - Die Kriechtiere und Lurche . Unter Mitwirkung von Dr. O Boettger und Professor Dr. Pechuel-Loesche.
19970: BREHM, ALFRED A - Säugetiere. Band 1, 2 und 3. Unter mitwirkung von Dr. Wilh. Haacke neu bearbeitet von Professor Dr. Pechuel-Lösche.
13305: BREITBARTH, PEGGIE - Eef de Weerd. Een brok vakschilderkunst
03308: BREMAN, J.C. / DERKX, P./ SCHOUT, L. / THOENES, P (RED. COMMISSIE) - Humanisme en ontwikkelingssamenwerking. Een herwaardering van goede intenties
04764: BREMER, FREDERICA - Inleiding tot de kunstgeschiedenis
14508: BREMER, J.T - Wiringherlant. Deel 1 ) en 2 ) (compleet)
09692: BREMER, J.T - De Zijpe deel III, 1920 - 1997
21748: BREMER, J.T - Heren, boeren en knechten. Bedijking en bewoning van de Wieringerwaard 1610 - 1810
23072: BREMMER, DRS. C (ONDER REDACTIE VAN) - Personen en momenten uit de geschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij
20565: BRENDEL, ALFRED - Nachdenken über Musik. Mit einem Interview von Jeremy Siepmann
23840: BRENDEL, ALFRED / MEYER, MARTIN - Me of all people. Alfred Brendel in conversation with Martin Meyer
22120: BRENDEL, ALFRED - Musical thoughts & aftertoughts
21487: BRENDEL, ALFRED - Een vinger te veel. 89 Literaire variaties
00640: BRENGER, CURT - Probleme der Graphologie und Ihre praktische Anwendung
25485: BRENKEN, ANNA / DRESSLER, FRITZ - Worpswede und das Teufelsmoor
24037: BRENNECKE, JOCHEN - Schlachtschiff BISMARCK. Höhepunkt und Ende einer Epoche
06496: BRENNECKE, JOCHEN - Tanker. vom Petroleumklipper zum Supertanker
04537: BRENNER, CHARLES - An elementary textbook of psychoanalysis
12717: FUNCK-BRENTANO, F - De Renaissance
02320: BRESLAU, P.J - Ultrasonic Duplex Scanning in the evaluation of Carotid Artery Disease
13427: BRESLIN, HERBERT / MIDGETTE, ANNE - Pavarotti. Het turbulente leven van een virtuoos tenor
08860: PATAKY-BRESTYANSZKY, ILONA - Margit Kovács
09520: BRETON, ALAIN LE - Poursuites
12750: BREUER, WILLIAM - Agony at Anzio, the Allies' Most Controversial Operation of World War II
14985: BREUER, GEORG - Rückblende. Ein Leben für eine Welt mit menschlichem Antlitz
03261: BREUKELEN, W.W.M - Pseudogamic production of dihaploids and monoploids in Solanum tuberosum and some related species
03077: BREUKER, PIETER - Keatserstael
23833: BREUKINK, EVA - Lieve Dodo. Dagboek van Emma
25462: BRIBK, ANNEMARIE VAN DEN & WOUDA, SUZANNE - Oorlog in inkt. dagboekverhalen
21633: BRICKELL, CHRISTOPHER (EINDREDACTIE) - Tuinieren stap- voor-stap. Honderden werkzaamheden in sier-, moes- en fruittuin stap-voor-stap beschreven en getoond
23420: BRIDGEMAN, HARRIET & BUXTON, LETTICE - Birds. An album of cigarette cards.
21022: BRIENEN, B.J - Koning Puntbaard
23793: BRIER, BOB - De moord op Toet-Anch-Amon. Een eeuwenoud mysterie opgelost
23559: BRIERS, P.M - The speaker of the House of Commons
04238: BRIGHT, JOHN - A history of Israel
05758: BRIJNEN, HELENE - Der niedersorbische Dialekt van Schleife in einer handschrift des Hanso Nepila aus Rohne (1761 - 1856) (Cod. Bautzen, SKA, MS XXX/3-C)
01758: BRILL, E.J. - Gedenkenboek. Bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden. Gevierd op 18, 20 en 21 mei 1966
23426: BRILLAT, ALBERTO - Avicultura industrial como se logran beneficios efectivos en la cria de las gallinas
01786: BRINCK, W / RUYTER, H.O.J. DE - Gedenkboek van de Rijks Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus te Hoorn over de jaren 1868-1938
23654: BRINDLE, STEVEN - Brunel. The man who built the world
13997: BRINK, MELT J - Grappige stories en andere versies III in Kaaps-Hollands
13998: BRINK, MELT J - Grappige stories en andere versies IV in Kaaps-Hollands
13999: BRINK, MELT J - Grappige stories en andere versies V in Kaaps-Hollands
18952: BRINK, DR. J.R.M. VAN DEN - Zoeken naar een 'heilstaat'. Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat
15357: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, DR. J.N - handboek der kerkgeschiedenis eerste en tweede deel
12481: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, DR. J.N (EEN BUNDEL STUDIES ONDER REDACTIE VAN) - Protestantsche kerkbouw
06081: BRINKGREVE, GEURT - Schrijvend in 't Aalsmeerder Veerhuis. Opstellen
16068: BRINKHUIS, ALFONS E - De fatale aanval. 22 Februari 1944. De waarheid over de mysterieuze Amerikaanse bombardementen op Nijmegen, Arnhem, Enschede en Deventer
22530: BRINKKEMPER, JOOP / MOEDT, OENE - Kijken naar weidevogels. Hun gedrag, leefgebied en bescherming
07876: BRINKMAN, MARTIEN E - Karl Barths socialistische stellingname. Over de betekenis van het socialisme voor de ontwikkeling van zijn theologie
16819: BRINKMAN, HERRMAN (DIPLOMATISCHE EDITIE BEZORGD DOOR) - Het handschrift-Jan Phillipsz Hs. Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Germ. Qu. 557
10664: BRINKMAN, A.A.A.M - De alchimist in de prentkunst
00939: BRINTON, CRANE - The United States and Britain
00575: BRION, MARCEL - Karel de Stoute, de grote Hertog van het Westen
19028: BRIX, FÄH, IMBSWEILER, OSWALT - Hänschen klein. Eine Hànsel und Gretel Fantasie
24977: BALBONI BRIZZA, MARIA TERESA - Le figure del tempo / The figures of time
12582: BROADFOOT, BARRY - Six war years 1939 - 1945. Memories of Canadians at Home and Abroad
23859: BROCHES, A (SECRETARIS NED. DELEGATIE) - Verslag van de monetaire en financieele conferentie der Vereenigde Volken, gehouden te Bretton Woods, New Hampshire, van 1 tot en met 22 juli 1944 en in het bijzonder nopens de Nederlandsche deelneming daaraan
25375: BROCKELMANN, CARL - History of the Islamic peoples
23838: BRODBECK, DAVID (EDITED BY) - Brahms studies volume 1
21491: BRODKEY, HARALD - Het verhaal van mijn dood. Aidsdagboek
06331: BROECK, JAN VAN DEN - Promenade in de pruikentijd. De Zuidelijke Nederlanden met een maat Madrid, een wasem Wenen en een part Parijs. 1700 - 1795
11808: BROECKHOVEN, CHRISTINE VAN - Brein en branie. Een pionier in Alzheimer
06492: BROEDERS, GUUS - Beeldenboekje 1, 2, 3
19067: BROEK, H.J. VAN DEN ("DE ROTTERDAMMER") - Hier radio-Oranje. Vijf jaar radio in oorlogstijd
17142: BROEK, JOS VAN DEN - Van Albinusdreef tot Zeemanlaan. Een wetenschappelijke wandeling langs Leidse straten, gebouwen, musea en instituten
18122: BROEKE, DRS. R. TEN; TARTWIJK, B.C.H. VAN - Het nieuwste Medemblikker Scharrezoodje. Gevangen en ontweid van verscheide visschers, en overgoten met een zangers-zausje
16505: BROEKEMA, IR. C - De aardappel en zijne cultuurproblemen )
17652: BROEKHUIZEN, DICK VAN / TEEUWISSE, JAN (EINDREDACTIE _EDITING) - Xianfeng! Beeldhouwkunst van de Chinese avant-garde / Chinese avant-garde sculpture
02940: BROEKMEYER, M.W.J.M - Het luchtwapen en zijn problemen
16438: BROERSEN, S.P - De Sint Agathakerk. Beeldbepalend monument van Lisse. DeDe Sint Agathakerk. Beeldbepalend monument van Lisse. De grote restauratie in de jaren 1993 - 2002
16374: BROERSEN, JAC. / KOOPMAN, TOM - Stavenisse. De kroniek van een verdronken dorp
03484: BRÖGER, ACHIM - Geschwister.nein danke!?
01302: BROK, C.J.M - De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw
19531: BROK, DR. C.J.M. - De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw
22953: BROKKEN, JAN - De vergelding. Een dorp in tijden van oorlog
03683: BROLSMA, R - Folk fan Fryslân. Obe Palma / Sketsen
05086: BROM, GERARD - Hollandse schilders en schrijvers in de vorige eeuw
11527: BROM, EDUARD - Dante's opgang. Sonnetten
08073: BROM, GERARD - Cornelis Broere en de katholieke emancipatie
08405: BRÖNDSTED, K.G - Niels Glambäk. Erzählung
22962: BRONGERS, DICK - Op tegengestelde koersen. De kustvaart in oorlogstijd
00579: BRONGERSMA, MR. DR. E - De opbouw van een corporatieven staat. Het nieuwe Portugal
23402: BRONKHORST, DAAN (SAMENSTELLING EN VERTALING) - Honderd Chinese gedichten van 400 tot 1400
23979: BRONKHORST, DR. W - Van Moissac tot Reims. Beschouwingen over Romaansche en Gotische plastiek in Frankrijk
18288: BRONOWSKI, J - De mens in wording
09304: BRONS, JOOP - Van de Hel en 't Hemeltje. Onverwachte kanten van de Betuwe
03691: BRONS, J.F - Balancing between respiration and fermentatation. Transcriptional regulation of respiratory glucose metabolism in yeast
10607: BRONS, LAJOS L - Rethinking the culture-economy dialectic
05180: BRONS, LOEK & ROSSUM, BAVO VAN (REDACTIE) - Moesman. Een kompleet overzicht in beeld van alle olieverfschilderijen en het klavecimbel van de surrealist J.H. Moesman
24048: BROOK, STEPHEN - The double eagle. Vienna, Budapest and Prague
24284: BROOKE, MICHAEL - Far from land. The mysterious lives of seabirds
19953: BROOKS, LOUISE - Loulou in Hollywood
06463: BROOMANS, PETRA - Detta är jag. Stina Aronsons litteraturhistoriska öde
18876: BROOS, KEES - Piet Zwart 1885 - 1977. Gewijzigde herdruk van de uitgave door het Haags Gemeentemuseum (1973)
21409: BROOS, BEN (CATALOGUE PAR) , HOETINK, HANS; BRENNINKMEYER-DE ROOIJ, BEATRIJS; LACAMBRE, JEAN (ETUDES DE) - De Rembrandt à Vermeer. Les peintres hollandais au Mauritshuis de La Haye
09162: BROPHY, JOHN - The face of the nude. A study in beauty
18168: BURTON BROTHERS - Fotografen in Nieuw-Zeeland, 1866 - 1898 / Photographers in New Zealand, 1866 - 1898
26034: BROTTON, JERRY - The Renaissance Bazaar. from the Silk Road to Michelangelo
25193: BROUCKE, CAMILLE / MAGNIER, GEORGES / LE STUM, PHILIPPE (SOUS LA DIRECTION DE) - Trésors de la fin du Moyen Age
12923: BROUWER, T - Sleutelstad-Orgelstad
24247: BROUWER, PROF. DR. A.M. (MET BLOEMLEZING DOOR) - De wording der kerk. Inleiding tot de handelingen der Apostelen, Hoofdstuk 1-15, den brief aan de Gelaten en de brieven aan de Thessalonicensen
02303: BROUWER, ABE - Klinkerts. Fersen
04636: BROUWER, HAN - Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777 - 1849
22698: BROUWERS, JEROEN - Zomervlucht
00258: HUME BROWN, P - Scotland, a short history
22339: BROWNING, ROBERT - Justinian and Theodora
03237: BRUBAKER, DR. CAROL - Tamtams van leven en dood
14413: BRUCKNER, WINFRIED - De treurige sheriff
18548: BRUENS, JAN - Spul van de Rul. Uitdrukkingen van Bossche kneupen
25912: VAN DER BRUG, P.H - Malaria en malaise. De VOC in Batavia in de achttiende eeuw
02638: BRUG, LUUK / HURK, HANS VAN DEN / NAS, DIK / REINALDA, BOB - Organisatie in het ijzeren tijdperk. De ANMB gegevens van J.G. Sikkema toegelicht en aangevuld
02527: BRUGGEMAN, L - Tuinboek voor de tropen
08305: BRUGGEN, C.J.A . VAN - Een goed huwelijk
18081: BRUGGEN, CARRY VAN - Avontuurtjes
08679: BRUGGEN, MAX FERDINAND EUGEN VAN - Im Schatten des Nihilismus. Die expressionistische Lyrik im Rahmen und als Ausdruck der geistigen Situation Deutschlands
08858: BRUGMANS, HENRI (SUPERVISION GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION) - Europe - rêve-aventure-réalité
10938: BRUGMANS, PROF. DR. H - Levend in Europa. Ontmoetingen en herinneringen
22760: BRUGMANS, PROF. DR. H. - Geschiedenis van Amsterdam deel 1, 2, 3, 4, 5, 6 compleet
00569: BRUGMANS, DR.H - Diderot (1713-1784)
09182: BRUGMANS, EDITH / BUIJSEN, MARTIN (RED.) - Krakend recht en verharde moraal, Maatschappelijke ontrwikkelingen en hun invloed op recht en moraal
03844: BRUGMANS, PROF. DR. I.J - Tachtig jaren varen met de Nederland. 1870 - 1950
12543: BRUGUIER, MICHEL - 14e D.I. au service de la victoire
05608: BRÜHL, GEORG - Vertikoporzellan: 1860 - 1920
01084: BRUIJN, COR - Het vonkende vuur
15713: BRUIJN, MARGREET - Het lied van Jan Joris
00980: BRUIJN, COR - Geroofd van het eiland
16599: BRUIJN, J. DE & HEIJTING, W (EINDREDACTIE) - Psalmzingen in de Nederlanden van de zestiende eeuw tot heden. Een bundel studies
04176: BRUIJN, MADELEEN DE - Muziek in de kinderrevalidatie
24381: BRUIJN, J.R / HEIJER, H.J. DEN / STAPELKAMP, H - Julius Constantijn Rijk. 1787 - 1954. Zeeman en minister
19878: BRUIJN, J. DE; LANGEVELD, H.J. (REDACTIE) - Colijn. Bouwstenen voor een biografie
10050: BRUIJN, COR - De drie portretten van Claire Marianne
00695: BRUIJN, DR. J. DE / PUCHINGER, DR. G (VERZORGD, INGELEID EN TOEGELICHT) - Briefwisseling Kuyper-Idenburg
15127: BRUIJN, PETRA DE - The two worlds of Esber. Western orientated verse drama and Ottoman Turkish poetry by 'Abdülhakk Hamid (Tarhan)
13461: BRUIJN, COR - Ons Hilversum. Hoe het ontstond. Hoe het groeide
10036: MÖRZER BRUIJNS, PROF. DR. M.F. / BENTHEM, R.J - Spectrum atlas van de Nederlandse landschappen
06943: BRUIN, H. DE - Hernieuwd herdenken
02570: BRUIN, C.C. DE (UITGEGEVEN DOOR) - Het Amsterdamse Lectionarium
15796: BRUIN, HANNA M. DE (TRANSLATION) - Karna's death. A play by Pukalentippulavar
02189: BRUIN, JAN DE - De schipper van de Dankbaarheid
04622: BRUIN, DR. G. DE - Buscruytmaeckers. Ervaringen en lotgevallen van een merkwaardig bedrijf in Holland
22996: BRUIN, HAN - Haagse lijnen. Haagse geschiedenissen verteld aan de hand van de wenskaarten van de "Vrienden van Den Haag" t.g.v. hun dertigjarig bestaan in het jaar 2003
16192: BRUIN, DR. G. DE - Buscruytmakers. Ervaringen en lotgevallen van een merkwaardig bedrijf in Holland
15579: DULK-BRUIN, JO DEN - Eva
17619: BRUINE, LOUT DE - Blafhoek
04502: BRUINEMAN, JOAN - Veel geluk, Katrijne
01391: BRUMBERG, ABRAHAM (ED.) - Russia under Khrushchev. An anthology from Problems of Communism
09072: BRUMMER, J.M - Zelf sleutelen aan uw Simca 1000 waaraan toegevoegd de gegevens van de Simca 1000 Special en Rallye 1
19848: BRUNEL, CLAUDE (CONCEPTION ET RéALISATION) - Joris Ivens
21788: BRUNÉS, TONS - Energiebronnen in de oudheid
16306: BRUNINGS, P.F - Mijn vriendin Cor. Een verhaal voor meisjes
05547: BRUNKLAUS, F.A - Overpeinzingen in de Haarlemmerhout. Over kunstenaars, hun leven en hun kunst
25057: BOCK, BRUNO...ET AL - Sea Cloud. Die Story eines eleganten Luxusseglers. Yachten, Glamour, Traditionen, Stars & Millionäre
24104: GIORDANO BRUNO - Italiaanse dialogen
05654: BRUNS, URSULA - Het paard uw paard. Handboek voor de vrijetijdruiter
22204: BRUNT, EMMA - Tweestromenland. Slot Rossum. Verhalen over Slot Rossum, de familie, het dorp
26055: BRUNTON, PAUL - Verborgen wijsheid bij de yogi's van Voor-Indië
19574: BRUSENDORFF, OVE / HENNINGSEN, POUL - The complete history of erotism
07711: BRUSSE, M.J. (NAAR HET LEVEN VERTELD DOOR) - Boefje. Naar het leven verteld
06158: BRUSSE, M.J - De lotgevallen van d'n ouweheer Dorus. Humoristische avonturen-roman van een tachtigjarigen tijdgenoot
11217: BRUSSEE, HENDRIK P - Orgels aan de Oude Wetering
18283: BRUTON, ERIC - Clocks and watches 1400 - 1900
08460: BRUUN, P / GERRITSEN, F - Stability of coastal inlets
22283: BRUUN, BERTEL - Birds of North America
09638: LA BRUYERE (JEAN DE) - Les caractères de Theophraste traduits du grec avec Les Caractères ou Les Moeurs de ce siècle.
15182: BRUYN, PETER - Van Herensocieteit naar Philharmonie. Metamorfose van de Haarlemse concertzaal
22018: BRY, TH. DE (GRAVURES VAN / ENGRAVINGS BY) - Qonquistadores Azteken en Inca's / Conquistadores Aztecs and Incas
22524: ALEXANDER, BRYAN EN CHERRY (TEKST EN FOTO'S) - De Eskimo's
02288: BRYAN, LOWELL / FRASER, JANE / OPPENHEIM, JEREMY / RALL, WILHELM - Race for the world. Strategies to build a great global firm
20553: BRYANT, ARTHUR - The medieval foundation / Protestant Ireland
07462: BRYANT, ARTHUR - The age of elegance 1812 - 1822
19696: BRYMER, JACK - Klarinet
23100: F.C. BUBBERMAN...[ET AL.] ; ED. BY C. KOEMAN - Schakels met het verleden: de geschiedenis van de kartografie van Suriname 1500 - 1971 / links with the past: the history of the carthography of Suriname 1500 - 1971/ Eslabones con el pasado : la historia de la cartografia de Suriname, 1500-1971
19899: BUBER, MARTIN - Die Erzählungen der Chassidim
19989: BUBER, MARTIN - Chassidische vertellingen
03388: BUBLATH, JOACHIM - 100x knoff hoff. Die interessantensten Experimente, Tricks und Kunststücke
22927: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - De taal als blauw. Gedichten
03324: BUCHAN, ALASTAIR (EDITED) - China and the peace of Asia
09886: BUCHANAN, KEITH - The Southeast Asian World. An introductory essay
03487: BUCHHEIT, HANS (BEARBEITET VON) - Unbekannte Kunstwerke im Münchner Privatbesitz
08918: BUCHHOLZ, PROF. WALTER E.A - Die Peters-Projektion im Urteil der Fachwelt
12108: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, TONNY - Het flammend halssieraad
03007: BÜCHMANN, GEORG (GESAMMELT UND ERLäUTERT VON) - Geflügelte Worte. Der Zitatenschatz des deutschen Volkes
23876: BUCHNER, DR. ALEXANDER - Musical instruments through the ages
06125: BÜCHNER, GEORG - Wonzeck.Lenz
01316: BUCK, P. DE (EINDRED.) - Schatten van de Tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin
09734: BUCK, MERE - With love
10905: BUCKLEY, CHRISTOPHER - Greece and Crete 1941
25115: BUCZACKI, STEFAN - The Conran beginner's guide to gardening
21685: BUDDE, HENDRIK / NACHAMA, ANDREAS (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Reise nach Jerusalem. Eine kulturhistorische Exkursion in die Stadt der Städte 3000 Jahre Davidsstadt
02795: BUDDINGH', C / DICKE, OTTO - De meewarige kruipers. Avonturen van Spekkie en Bekkie
23747: C. BUDDINGH - Ëen rookwolkje voor God en andere miniaturen
24005: BUELENS, GEERT / TERRYN, CAROLINE (EINDREDACTIE) - Paul van Ostaijen 100
08876: LAMMERTS VAN BUEREN, A - De verwoesting van een oude keizersstad. Oorlogsrampen over Nijmegen 1940 - 1945
02473: BUIJKS, DRS. H.G.J - Ettenaren rondom hun kerk
15380: BUIJNSTERS, DR. P.J - Hieronymus van Alphen (1746 - 1803)
04427: BUIJTENEN, M.P. VAN - De grietenij Idaarderadeel. Schets van de ontwikkeling van een Fries plattelandsbestuur
13417: BUIJTENEN, DR. M.P. VAN, - Het Friese dorp in de middeleeuwen rechtshistorisch verkend
17287: KEVERLING BUISMAN, F - De Etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw
01053: WEEREN-KEVERLING BUISMAN, AGNIETA VAN - Ruminal drinking in veal calves
00216: BUITENWEG, HEIN - Zwerftochten door Java
17876: BUITENWEG, BRAM - Van Waddenzee tot Lorelei. Kleine kroniek van de zeil- en de stoomsleepvaart
13978: BULDER, E.A.M - Haren tussen Hunze en Aa. Geschiedenis van de Harener Waterstaat
16923: BULHOF, FRANCIS - Ma patrie est au ciel. Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741 - 1819)
02022: BULIARD, ROGER - Inuk (ik ben de mens)
09926: BULLHORST, RAINER / HARMELEN, KEES VAN / JAGER, IDE - Duiker in Den Haag. Bernard Bijvoet , Jan Duiker, Jan Gerko Wiebenga
08237: BÜLOW, FÜRST VON - Deutsche Politik
14340: BULTHUIS, H.J. (KOMPILATA DE) - Robinsono Kruso. Legolibro por geknaboj lau campe
20226: BUMA, JOHANNES HERMAN - François Ryckhals 1609 - 1647 een schilderende magiër uit Middelburg
03056: BUMA, W. J. (EN OAREN) - Us wurk. Bydragen wijd oan de neitins fan Mr. M.G. Oosterhout (1920 - 1970)
09953: BUMILLAR, ELIZABETH - The secrets of Mariko. A year in the life of Mariko, a Japanese woman and her family
01663: BUMKE, OSWALD - Gedanken über die Seele
16442: BUNDI, MARTIN - Frühe Beziehungen zwischen Graubünden und Venedig (15.16.Jahrhundert) Mit Anhang: Texteditionen, Auszüge und Regesten 1307 - 1603
10957: BUNGAY, STEPHAN - Alamein
09010: BUNGE, DR. IR. E.M - In het schijnsel van de mijnlamp
00107: WERUMEUS BUNING, J.W.F - Negen Balladen
00085: WERUMEUS BUNING, J.W.F - Maria Lécina
17011: WERUMEUS BUNING, J.W.F - Ik vaar, ik vaar waar gij niet vaart. Onze reddingboten
00086: WERUMEUS BUNING, J.W.F - In memoriam
01567: BUNING, DR. L - Het Herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888
25116: WERUMEUS BUNING, J.W.F - Petrus en de Katwijker visschers
21016: WERUMEUS BUNING, J.W.F - Antwerps' prentenboek
10009: WERUMEUS BUNING, J.W.F - Ik zie, ik zie wat gij niet ziet. Een zwerftocht door ons land
10010: WERUMEUS BUNING, J.W.F - Ik zie, ik zie wat gij niet ziet. Een zwerftocht door ons land - tweede tocht
10011: WERUMEUS BUNING, J.W.F - Ik zie, ik zie wat gij niet ziet. Een zwerftocht door ons land - derde tocht
24762: BUNJES, P. TH / KONING, DRS. B. DE / KORT, DRS J.J. DE - 700 Jaar Overlangbroek. 1289 - 1989
23524: BUNT, POF. DR. J. ; DREESMANN, PROF. DR. DRS. A.C.R. ; GOUD, DRS. C - Dynamiek in de distributie
20747: BUNT, ALEID W. VAN DE - Oud Zeist
11687: BUNTINX, J. / GYSSELING, M - Het oudste goederenregister van Oudenbiezen (1280 - 1344) I. tekst
07649: BUNYAN, JOHN - De Christinnereis
20457: BURAMA, IAN - Van Japan tot Al-Qaeda een puristische aanval op het Westen
03027: BURBRIDGE, WM. F - Van luchtballon tot bommenwerper
19476: BURCH, NOEL - Bomen van ijzer bloemen van goud. Vorm en betekenis in de Japanse cinema
06124: BURCKHARDT, JAKOB - Grösse, Glück und Unglück in der Weltgeschichte
25711: BURCKHARDT, JACOB - De cultuur der Italiaanse Renaissance
25253: BURCKHARDT, JACOB - Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch
05677: BURDEN, WILLIAM A.M - Peggy and I. A life too busy for a dull moment
24457: BUREN, PAUL M. VAN - The secular meaning of the Gospel based on an analysis of its language
05239: BURG, J.W. VAN DER (SAMENSTELLING) - "Waar mensen samen komen". Een wandeling van 200 jaar door de Sint-Adrianusparochie Naaldwijk
19031: BURG, CORS VAN DER/MINNEMA, LOURENS (ONDER REDACTIE VAN - In de ban van het kwaad. Het kwaad in religieuze verhalen wereldwijd
15495: BURG, GER VAN DER/KALKMAN, WIM - Redden en bergen bij nacht en ontij
14140: BURG, GER VAN DER - Tussen Haaks en Nieuwediep
09256: BURGER, FRITZ - Weltanaschauungsprobleme und Lebenssysteme in der Kunst der Vergangenheit
25396: BURGER, ERICH - Charlie Chaplin Bericht seines Lebens
24814: BURGER, W.L.P. / HAGENBEEK, G - Onderhoud van huis en huisraad
19521: BURGERS, JACQUELINE - Brood op de leesplank. Zes illustratoren in dienst van het onderwijs. C. Jetses; J.H. Isings; Tj. Bottema; W.K. de bruin; B. Bueninck; J. Gabriëlse
24805: BURGERS, ERIC / HISGEN, RUUD - Het getij en wij. Honderd jaar Getijtafels voor Nederland
09840: BÜRGIN, LUC - Rätsel der Archäologie. Unerwartete Entdeckungen, Unerforschte Monumente
09587: BURGY, G - Tusken Boarn en Tsjonger
25358: BURK, KATHLEEN - Old world, new world. Great Britain and America from the beginning
00233: BURKE, JOHN - An Illustrated History of England
25681: BURKE, JASON - De weg naar Kandahar. Een reis langs de conflicten in de islamiitische wereld
14942: BURKE, PETER - Ik vertaal, dus ik ben
04516: BURLAKOVA, E.B. / SHILOV, A.E. / VARFOLOMEEV, S.D. / ZAIKOV, G.E. (EDITED BY) - Chemical and biological kinetics New Horizons. Volume 1: Chemical Kinetics
21379: BURLAND, C.A - Het bovennatuurlijke. Keerpunen in ons leefmilieu
21771: BURLEIGH, MICHAEL - Heilige doelen. Religie en politiek van de Europese dictators tot Al Qaida
02448: BURLET, H DE - Ouderdom; altijd gebreken?
00997: BURNETT, F.H - De kleine lord
16389: BURNEY, MUS.D., CHARLES (BEING THE JOURNAL WRITTEN BY) - Music, men and manners in France and Italy 1770. Written during a tour through those countries undertaken to collect material for a General History of Music
24708: BURSSENS, GASTON - Verzamelde dichtbundels 1 en 2
06822: BURSSENS, GASTON - Verzameld proza
08853: BURSTELN, DR. A, JOSEPH - Mijn kind en ik we zien het niet altijd zitten
07701: BURTON, HAL - Tragedie op zee. De brand op de 'Moro Castle', een authentieke geschiedenis
25180: BURUMA, IAN - Gods gruis. een reis door het moderne Azië
20583: BURUMA, IAN - Dood van een gezonde roker
25519: BURUMA, IAN - Hun beloofde land. Mijn grootouders in tijden van liefde en oorlog
25065: BURY, SHIRLEY - Victorian electroplate
07066: BUSATO, VITTORIO / CONIJN, JEROEN / GROENEVELD, ANDREW - Excellent management. Succesvolle cases, strategieën en visies
06735: BUSCH, RALF (HERAUSGEGEBEN VON) - Von den Sachsen zu Hammaburg. Bilder aus Hamburgs Frühzeit
24955: BUSCH, WILHELM - Maler Krecksel
24956: BUSCH, WILHELM - Dideldum!
22949: BUSCH, WILHELM. & HEUSS, THEODOR; HOCHHUTH, ROLF. - Wilhelm Busch: Sämtliche Werke [Band 1 und 2] - Band 1: Und die Moral von der Geschicht - Band 2: Was beliebt ist auch erlaubt
24954: BUSCH, WILHELM - Der heilige Antonius von Padua
23041: BUSCH, WILHELM - Max and Moritz eine Bubengeschichte in sieben Streichen
09351: BUSCHMAN, MARTIN / SMAN, MARIE CHRISTINE VAN DER (REDAKTIE) - Rode Residentie. Geïllustreerde geschiedenis van honderd jaar sociaal-democatie in Den Haag
08121: BUSCHOR, ERNST - Griechische Vasen
11353: BUSER, REINT - Haarlemmermeer door 'geprikt'
26043: BUSH, SUSAN - The Chinese literati on painting. Su Shih 91037 - 1101) to Tung Chí-cháng (1555-1636)
05377: BUSHELL, T.A - Eight Bells. Royal Mail Lines War Story 1939 - 1945
02701: BUSKE, DR. NORBERT / WÄCHTER, DIPL. -ARCHIV. JOACHIM - Festschrift zu den 700-Jahrfeiern der Greifswalder Kirchen
02271: BUSKES, J.J - God en mens als concurrenten
22595: BUSSCHE, WILLY VAN DEN - Van Hoeydonck: paintings and collages 1955-1959 . The Fifties
14225: BUSSER, A.A. / CLOO, A - Ede verleden heden
11751: BUTALA, SHARON (ESSAY) - Harvest. A celebration of harvest on the Canadian prairies
15989: BUTEL, MICHEL - L'enfant
03374: BUTER, ADRIAAN - Portret van Delden
08981: BUTER, ADRIAAN E.A - Uit & Thuis in Ootmarsum
10297: BUTER, ADRIAAN - Ootmarsum dichterbij. Portret van een Twents stadje
23400: BUTIKPV, GEORGIJ - St. Isaaks Kathedrale St. Petersburg
01156: BUTLER, HAROLD - Confident morning
25369: BUTLER, RICHARD - The greatest threat. Iraq, weapons of mass destruction, and the crisis of global security
19159: BUTOR, MICHEL; VILLERS, ANDRÉ - Picasso-Labyrinthe. Livret pour un film - Filmszenario
17043: HASENBERG BUTTER, IRENE - Academic economics in Holland 1800 - 1870
02438: BUTTER, G. DEN - Cytoprotective effects and modifications of university of wisconsin solution in experimental liver and kidney transplantation
15870: BUTTLAR, DR. JOH. VON - De wachters van Eden. De fascinerende speurtocht naar de magische toekomst van de mensheid
24673: BUUREN, ERICA VAN / BRUMMANS, JOZ / VOORDE, KAREL TER - Geheime gedichten: Gorcums literatuurprijs 1989
21157: BUURMAN, LUX - Een jas. Negen mythologische schilderijen door Lux Buurman
23406: BUURSMA, GONDA / MELLINK, BERT & LILIAN - The Hague. An architectorial guide
11731: BUYS, JACOB MAARTENSZ (OPGESTELD DOOR) - Het droevig ongeluk van Jakob Arentz Zuyderduyn met zyn volk en de onbegrypelyke bewaring en verlossinge uit doodsgevaar van Hannis Teunisz. van Duyvenvoorde.etc
11555: BRAKELL BUYS, DR. W.R. VAN - Ter herdenking van dr. J.D. Bierens de Haan
25853: BRAKELL BUYS, DR. R. VAN - Grondvormen der mystiek
12655: BYERS, LT. COL. ROLAND O - Flak Dodger. A story of the 457th Bombardment Group 1943 - 1945 AAF
22518: BYKHOVSKII, BERNARD - Kierkegaard
19765: BYRNE, LORNE - Een boodschap van hoop
23017: HEIFETZ BYRNE, JOSEFA - Mrs. Byrne's dictionary of unusual, obscure and preposterous words
00711: BYRNE, DONN - An introduction to personality. A research approach
16925: LORD BYRON - Impromtu chanson
22522: VORSTELMAN, C EN ONCK, A. VAN - Vissen en... vangen! Waar, wat en hoe
15744: WIND, W.E.C.ET AL - Dokters in Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier. Kronieken en verhalen 1850 - 1994
17561: JANSE, C. EN ANDEREN - Grepen uit het dorpsgebeuren van Berkenwoude, het groene hart van de Krimpenerwaard 1930 -1980
14633: FELLER, J.C. ET AL - De Rijks in Venlo. Van Hogere Stadsschool tot Rijksscholengemeenschap
16395: HEKKER, R.C.ET AL - Dorp en stad in Limburg. Ontstaan, ontwikkeling, bescherming en herstel van historische nederzettingen
24392: EYKMANS, DR. C. ...EN ANDEREN (BEWERKT DOOR) - De Nederlandsche vogels. Determineerlijst ... )
07550: BAARDMAN, C. EN ANDEREN (REDACTIE) - Tussen Noord en Lek. Het land van de molens
24895: DUDOK VAN HEEL, DRS. S.A.C.ET AL - Nicolaes Tulp. The life and work of an Amsterdam physician and magistrate in the 17th century
13819: BINNIE, G.A.C. .ET AL (SELECTED AND EDITED BY) - In England now. Fifty yearas of Peripatetic correspondence in the Lancet
14058: BESTEMAN, J.C. .ET AL - Hollandse Studiën 8
14005: KORTEWEG, P.C.ET AL - Uitgebreide catalogus van Nederland en Kolonien bevattende een opgave van alle bestaande typen, tandingen, kleurnuances, oplaagcijfers en data der uitgegeven zegels benevens vele afstempelingen
25067: EASTON, DR. C ...EN ANDEREN (COMMISSIE VAN REDACTIE) - Het boek der Koningin. Gedachten en beschouwingen en voortbrengselen van beeldende kunst en toonkunst, door Nederlanders na het einde van den Wereldoorlog. Hare Majesteit Koningin Wilhelmina aangeboden op 31 augustus 1919
20556: CABLE, GEORGE W - The Grandissimes
13708: EQUIPO DE ESTUDIOS SOBRE CACERES - Càceres, una maravilla à su alcance
14054: CACIAGLI, GIUSEPPE (PRESENTAZIONE DI) E RAGGHIANTI, CARLO L. (NOTA DI) - Christiaan de Moor
07750: CADOUX, CECIL JOHN - Philip of Spain and the Netherlands. An essay on moral judgements in history
19974: CADSAND, KEES VAN - Ontsnapping uit de dodenmars. Herinneringen van Louis de Wijze aan de concentratiekampen en transporten
16426: CAENEGEM, DR. RAOUL C. VAN - Over koningen en bureaucraten. oorsprong en ontwikkeling van de hedendaagse staatsinstellingen
15509: CAGELING, M.A - Zeegaande vloot
24337: CAHUET, ALBÉRIC - Sainte-Hélène petite ile Roman
12448: CAIN, A.J - Animal species and their evolution
21067: MONNIK VAN DE NEDERLANDSE KARTUIZE TE CALCI - De Kartuizers terug naar Nederland
06913: CALDER, RITCHIE - The hand of life. The story of the Weizmann Institute
04017: CALDERA, RAFAEL - Andres Bello. Philosopher, poet, philologist, edicator, legislator, statesman
09064: CALFF, J.S - Van pionier tot mammoet. Het Amsterdams Montessori Lyceum 1930 - 1980
01469: CALI, FRANCOIS - Bruges. Au berceau de la peinture flamande
17192: CALIC, DR. EDOUARD - De Rijksdag brandt
00859: CALLACHER, HUGH - De spreeuw
05159: CALLENBACH, DR. J.R - Neerlands onafhankelijkheid hersteld
13042: CALLIGAS, LIZZIE - Site and Sight
14408: CALLIMACHI, SCARLAT - Demetrius cantemir
14560: CALMAN, SIR KENNETH C. CALMAN - Medical education. Past present and future, handling on learning
14022: CALS, MR. J.M.E.TH. - Het Westeinder Handschrift
14023: CALS, J.M.E.TH. - Het Westeinder Handschrift
25297: RIVERA CAMBAS, MANUEL (ARREGLADA Y ESCRITA POR) - Mexico pintoresco. Artistico y monumental ) Tomo primero
25298: RIVERA CAMBAS, MANUEL (ARREGLADA Y ESCRITA POR) - Mexico pintoresco. Artistico y monumental ) Tomo tercero
00498: MEYER-CAMBERG, ERNST - Das praktische Lexikon der Naturheilkunde
20944: CAMBON, PIERRE (ONDER REDACTIE VAN) - Verborgen Afghanistan
17311: CAMOES, LUIS DE - Os Lusiadas
15475: CAMP, PETER / ERENS, FUNS - Meer dan 500 managementstijlen
03442: CAMPANELLA, ANTHONY P. (EDITED) - Pages from the Garibaldi Epic
07725: CAMPEN, MR. J.W.C. VAN / OZINGA, DR. M.D. / VEN, DR. A.J. VAN DE (ONDER REDACTIE VAN) - Jaarboekje van "Oud-Utrecht" vereeniging tot beoefening en tot verspreidiging van de kennis der geschiedenis van stad en provincie Utrecht
09844: CAMPEN, DR. S.I.P. VAN - The quest for security. Some aspects of Netherlands foreign policy 1945-1950
00105: CAMPERT, JAN - Sonnetten voor Cynara
22903: CAMPERT, REMCO - Een liefde in Parijs
02809: CAMPERT, JAN - Sonetten voor Cynara
22956: CAMPERT, REMCO / MULDER, JAN - CAMU 2000. Hert jaaroverzicht
19179: CAMPOS, J. EDGARDO / PRADHAN, SANJAY (EDITED BY) - The many faces of corruption. Tracking vulnerabilities at the sector level
22327: CAMPOY, ANTONIO MANUEL - La escultura de Venancio Blanco
14370: CAMPREDON, EUGENE - Rôle économique et social des voies de communication
14624: CAMPS, ROB / HUIJS, THEO - Historisch Vademecum Venlo 650 jaar stad
11148: CANCEIL, OLIVIER / COLTRAUX, JEAN / FALISSARD, BRUNO / FLAMENT, MARTINE - Quand la science rejoint l'art - When science meets art - Cuando la cienca se une al arte
16436: CANNEGIETER, DOROTHEE / DORSTE-TIMMERMAN, DIEDERIKE VAN - Sir Philip Sidney. 1554 - 1586
23612: LEEUWEN-CANNEMAN, M.C. VAN - Zegel, wapen en vlaggen van het Hoogheemraadschap van Delfland
20786: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W - De Groene Draeck. Het snelle schip van Maerten Harpertz.Tromp
22879: CANNING, JOHN (EDITED BY) - 100 Great lives of antiquity
25307: CANTER, DAVID (INLEIDING - Tentoonstelling van schilderijen door David Bautz gedurende october 1912
22756: CANUT, CARMEN (EDITOR) - Barcelona Style 1998 - 1999
13601: CAPART, JEAN - L'Art Égyptien. Choix de ducuments accompagnés d'indications bibliographiques. Deuxième série
17780: GEISSELBRECHT-CAPECKI, URSULA ; WERD, GUIDO DE (REDAKTION) - Ewald Mataré im Museum Kurhaus Kleve
05688: CAPEL, MIQUE - Advokaat met slagroom. Underground detective
05735: CAPEL, THEO - Klein verdriet
19029: CAPETANAKIS, DEMETRIOS - The Isles of Greece and other poems
22132: CARADENTE, GIOVANNI - Afifa Aleiby. 12 seperate cards with a printed coloured illustration
24607: CARANTONA, FRANCISCO - Evaristo Valle (1873 - 1951)
20072: CARDINAL, MARIE - Les Pieds-Noirs
21891: CARDOZO, BENJAMIN N - The nature of the judicial process. The Storrs lectures delivered at Yale University
24653: CARDUCCI, CARLO (EINLEITUNG UND KATALOGTEXTE) - Gold- und Silberschmuck aus den Antiken IItalien
10091: CARELSEN, FIE - Ik heb ze gekend.mijn gouden uren bij het Nederlandse toneel
02797: CAREY, PETER - De grote graaibaai
01333: CARLA - Op "Lindenoord"
08011: CARLI, ENZO - Pre-conquest goldsmiths' work of Colombia in the Museo del Oro, Bogota
12607: CARLISLE, ROBERT L - Cats over the Atlantic. VPB-73 in World War II
23522: CARLISLE, ANNE - Tekeningen van Engelse meesters uit de XIXe eeuw
22816: CARLOTTI, MARIELLA - Ante gradus. Quando la certezza diventa creativa. Gli affreschi del Pellegrinaio di Santa Maria della Scala Siena
09199: CARMELITES - Het antwoord van een non
12634: CARMICHAEL, THOMAS N - The ninety days
22944: CARMIGGELT, S - De gedichten
19764: CARMIGGELT, S - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van "Het Parool"
16780: CARMIGGELT, S - Woordenspelletjes. Een handvol kleine verhalen
12773: CARMIGGELT, SIMON - Klein
25121: CARMIGGELT, A / GINKEL, E.J. VAN - De archeologie van Den Haag. Deel 3: de middeleeuwen
24680: CARMIGGELT, S - Residentie van mijn jeugd. Haagse verhaaltjes
16152: CARNAC, PIERRE - Les origines de l'humanité
19647: SCHNORR VON CAROLSFELD, LUDWIG / KÖLLMANN , ERICH - Porzellan der Eurpäischen Fabriken Band I und II
01855: CAROSSA, HANS - Gedichte
20243: CARP, DR. E.A.D.E - Eenzaamheid. Schets ener antropologische psychiatrie
20287: CARP, DR. E.A.D.E - Grondslagen van de psychotherapie
20361: CARP, DR. E.A.D.E - Medische psychologie en pathopsychologie
03588: CARP, DR. E.A.D.E - De psychopathieën, inclusief de psychotische ontwikkelingsvormen op psychopathischen grondslag
04765: CARPENTER, PATRICK / GRAHAM, WILLIAM - Art and ideas. An approach to art appreciation
09371: CARR, EDWARD HALLETT - Conditions of peace
24612: CARR, HARRY - The collected 'Prestonian Lectures' 1925 - 1960
24109: CARR, JONATHAN - The Wagner clan
10632: CARRIOT, PETER - Tussen de reuzen van Tirol
10631: CARRIOT, PETER - 't Mysterie van de Zijpenberg
19636: CARROLL, LEWIS D'APRèS - Alice au pays des merveilles
04395: CARROLL, BRIAN - A non-accountant's guide to understanding business finance
24857: CARROLL, LEWIS (OPNIEUW VERTELD DOOR M.C. VAN OVEN -VAN DOORN - Alice's avonturen in Wonderland
04265: STUHLMUELLER. CARROLL - Creative redemption in Deutero-Isaiah
23519: CARS, JEAN DES - La Princesse Mathilde
25530: CARTENS, DAAN / MUYSSON, PHIL (REDAKTIE) - Bzzletin 164. André Brink nummer
07413: GRAND-CARTERET, JOHN - Le Décolleté et le retroussé. Quatre siècles de gauloiserie (1500-1700)
00338: CARTIER, RAYMOND - Hitler et ses Généraux. Les secrets de la Guerre
04100: CARTON, MARTINE - Apollo en de kunstenmakers
13325: CARVER, MICHAEL - El Alamein
15268: CASEY, ROBERT P - Ik zag de oorlog
07586: CASHDAN, ELI (TRANSLATED INTO ENGLISH WITH NOTES, GLOSSARY AND INDICES) - Hullin, volume I only
02891: CASIMIR, R - Het Nederlandsch Lyceum van 1900 tot 1934
25761: CASSANI, SILVIA (REDAZIONE) - Terrae Motus 1
24039: CASSAVETTI, EILEEN - The lion and the lilies. The Stuarts and France
00245: CASTELEIN, M.H - Doe't Hitler hjir baes wie
16583: CASTELLANETA, CARLO - Antiche pasticcerie d'Italia
25619: CASTELLANI, LEANDRO / GIGANTE, LEANDRO - Histoire de la bombe atomique de Démocrite à Oppenheimer
23504: CASTELNAU, JACQUES / FARAL, EDMOND / BERTAUT, JULES / WERTH, ALEXANDER - Christine de Suède / La vie quotidienne au temps de Saint Louis / Catherine II, impératrice de Russie / Le ménage Murat / La Russie en guerre (première partie)
21479: CASTELOT, ANDRÉ - Sur les pas de Joséphine
23496: CASTELOT, ANDRÉ - L'Aiglon. Napoléon Deux
23497: CASTELOT, ANDRÉ - Joséphine
16433: CASTERET, NORBERT - Tien jaren onder de grond. Ontdekkingstochten van een eenzamen onderzoeker
16541: DIAZ DEL CASTILLO, BERNAL - Denkwürdigkeiten des Hauptmans Bernal Diaz del Castillo onder Wahrhafte Geschichte der Entdeckung und Eroberung von Neuspanien (Mexiko). Anhand der neuesten spanischen und mexikanischen Ausgaben und unter Verwendung alter deutscher Übersetzungen durchges
12498: CASTRO, D.H. DE - De synagoge der portugees-Israëlietische gemeente te Amsterdam
16970: BERNOS DE CASZTOLD, CARMEN - Prières dans l'Arche
09508: CATS, JACOB - Ouderdom, buyten leven en hof gedachten. Op nieuws vermeerderd met des Auteurs tachtig jaar leven en bedenkingen op Zorg-vliet
18626: CATS, TON - Men weegt kaneel bij 't lood. Gedichten
22299: CATULL (üBERTRAGEN UND MIT EINEM NACHWORT VERSEHEN VON CARL FISCHER) - Liebesgedichte. Lateinisch und Deutsch.
22296: CAUTER, LIEVEN DE - De dwerg in de schaalautomaat. Benjamin's verborgen leer
15505: CAUVIN, RAYMONDE - Thailande. Essai photographique commenté
19336: DUNN CAVELTY, MYRIAM - Cyber-security and threat politics. US effortsd to secuere the information age
00185: CAVENDISH, RICHARD - King Arthur & the Grail
13274: CAWTHON, CHARLES R - Other clay. A remembrance of the World War II Infantry
15227: CAWTHORNE, NIGEL - Symbolen en beelden in het oude India
21444: CECCHINI, GIOVANNI / NERI, DARIO - The Palio of Siena
15999: NOOTEBOOM, CEES.ET AL - Arty Grimm. Schilderijen uit de periode 1985 tot 1991
10623: CELEBIDACHE, ELSE - Bloemen lezen
08724: SCHAAKE-VERKOZEN, CÉLINE EN JOHAN - Tafelcharme. Aanwijzingen over de kunst van het tafeldekken en de verzorging van de tafel
20988: CELLA (= JACOB CATHARINA DE VOS) - Tegen den stroom op. Een verhaal voor de jeugd
25431: CENNINO D'ANDREA CENNINI - The craftman's handbook. (the Italian 'Il libro dell'arte ')
17380: YAN CLUB ARTS CENTER, LIU YE (EDITOR/AUTHOR) - Liu Ye 2007/2008
12393: CENTURIO, DR. N. ALEXANDER (ÜBERSETZT UND GEDEUTET VON) - Nostradamus. Prophetische Weltgeschichte
14372: CERF, DR. LÉON (INTRODUCTION ET NOTES) - Historiettes de Tallemant des Réaux
21587: CERHA, FRIEDRICH - Arbeitsbericht zur Herstellung des 3. Akts der Oper Lulu von Alban Berg
01674: CERNEA, DR.DR. MED. RADU - Die Hormonbehandlung vegetativ-neurotischer Störungen unter Berücksichtigung der Neurodermatosen und der Neurosen des Sexualsphäre
19190: CERNY, THOMAS - Die Langobarden. Ein geheimnisvolles Volk tritt aus dem Schatten der Geschichte
15399: CERNY, VACLAV - Rainer Maria Rilke, Prag, Böhmen und die Tschechen
01852: CERVANTES, MIGUEL DE - Geschichte des Zigeunermädchens
24856: PATER CERVASIUS (REDACTIE) - Zonneland. Weekblad voor de kinderen van den euchristischen kruistocht . Jaargang 1930
09577: CESBRON, GILBERT - Une abeille contre la vitre
24740: CETTO, ANNA MARIA - Auarelle von Albrecht Dürer
25966: CEYSSON, BERNARD - Louttre. B
13905: DUMAS, CH EN ANDEREN (RED.) - Jaarboek 1983 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
22509: CHABOT, BART - Scheveningse wolken
00671: CHADWICK, RUTH / SHICKLE, DARREN / HAVE, HENK TEN / WIESING, URBAN (ED.) - The ethics of genetic screening
21964: CHAGALL, MARC - Hadassah. From Sketch to stained glass windows
24485: CHAMBON, ALBERT - Marineschetsen en humor (Vandersteng-serie no. 1) Marinetermen
21475: CHAMBON, ALBERT - Marineschetsen en humor (Vandersteng-serie no. 3)
14952: CHAMISSO, ADELBERT VON (MITGETEILT VON) - Peter Schlemihls wundersame Geschichte
03364: CHAMISSO, ADELBERT VON - Peter Schlemihls wundersame Geschichte
11680: CHANDLER, DAVID G - Battles and battlescenes of World War Two
00115: CHANTAL, SUZANNE - Histoire du Portugal
19302: CHAPEL, ENRICO - Jean-Pierre Buffi, projets et réalisations
04548: CHAPLIN, CHARLES - Histoire de ma vie
10393: CHAPMAN, HERRICK / FRADER, LAURA L (EDITED BY) - Race in France. Interdisciplinary perspectives on the politics of difference
08868: CHAPMAN, GERALDIN F - Love and death or the seed of the lotus-flower
24349: CHARBONNNEAUX, JEAN / MARTIN, ROLAND / VILLARD, FRANÇOIS - Das klassische Griechenland 480 - 330 v. Chr
25787: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE - Oeuvres de Pierre Teilhard de Chardin 2. L'Apparition de l'homme
25788: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE - Oeuvres de Pierre Teilhard de Chardin 3. La vision du passé
25789: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE - Oeuvres de Pierre Teilhard de Chardin 4. Le milieu de divin
25790: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE - Oeuvres de Pierre Teilhard de Chardin 5. L'avenir de l'homme
25791: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE - Oeuvres de Pierre Teilhard de Chardin 6. L 'énergie humaine
01893: CHARLES, J.B - Het geheim
03115: BRONTE; CHARLOTTE - Jane Eyre
14375: CHARPENTIER, ÉTIENNE - Des évangiles à l'Évangile
12036: CHARROUX, ROBERT - Histoire inconnue des hommes depuis cent mille ans
25196: CHASTEL, ANDRÉ - La crise de la Renaissance 1520 - 1600
24928: CHASTEL, ANDRÉ - Studios and styles of the Italian renaissance
23503: CHASTENET, JACQUES / TROYAT, HENRI / BRION, MARCEL / VARILLON, PIERRE - Elisabeth 1re, reine d'Angleterre / La vie quotidienne en Russie / Schumann et l'âme romantique / Mers-EL-Kébir
21178: CHATELET, NOELLE - Afscheid van mijn moeder. Een verslag
12984: ERCKMANN-CHATRIAN - Histoire d'un paysan - 1789 - les états généraux - l'histoire de la revolution racontée par un paysan
24455: KEBLE CHATTERTON, E - Old ship prints
25773: CHAUCER, GEOFFREY (VERTAALD DOOR A.J. BARNOUW) - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg II
25774: CHAUCER, GEOFFREY (VERTAALD DOOR A.J. BARNOUW) - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg III
12342: CHAUVET, MAURICE - Notes pour servir à l'histoire 1er Bataillon Fusilier Marin Commando. D.-Day 6 of June 1944
04512: CHAVEIRO, ANTONIO - Bull sperm cryopreservation. Fundamental and applied aspects
18753: CHAYES, A / WIENER, J.B - Raketenkrieg. Expertenmeinungen zum antiballistischen Raketen-Abwehrsystem (ABM)
07728: CHECKLAND, S.G - The Gladstones. A family biography 1764 - 1851
17794: CHEIXAOU, ELISABETH - Witte donderdag
01782: CHEN, SELMA / FAASSEN, S.A.J VAN (BEZORGD DOOR) - Stols blijft Stols, denk daarom. Briefwisseling J. Greshoff-A.M.M. Stols, deel 2 1945-1951
24413: CHENDI, PATRICIA - Siddharta. Boek 2. De vier edele waarheden. Het leven van Boeddha. Roman
09434: CHENEVIERE, JACQUES - Les captives
23360: CHENG, FRANÇOIS - Voor de eeuwigheid
25678: CHERNOV, YU. T - The living tundra
16220: CHESTERTON, THOMAS - The theory of physical education in elementary schools
15294: CHEVALLIER, GABRIEL - Les héritiers Euffe
14528: CHICHESTER, FRANCIS - De eenzame zee en de lucht
12930: YONGGI CHO, DAVID - The nature of God
02340: CHOI, HOCHIN - The economic history of Korea - from the earliest times to 1945-
24804: DURAS, MAGUERITTE (TEXTES CHOISSIS ET PRéSENTéS PAR LAURE ADLER - La beauté des nuits du monde
16151: CHONIA - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen in de lijst van zijn tijd. Tweede deel
21796: CHOPRA, DEEPAK, M.D., - Perfect health. The complete mind/body guide.
04367: CHOW, CHING LIE - Die Sänfte der Tränen
15044: BOS, CHRIS.ET AL (REDACTIE) - De wereld wandelt
24731: MÜLLER-CHRISTENSEN, SIGRID - Oude meubels van de Middeleeuwen tot de Jugenstil
18854: CHRISTIAANS, PIM - Zien is geloven. Het wonderlijke verhaal van paragnost Henk de Gier
17437: CHRISTIAANSEN, C.J - Zeeuws jaartallenboek in prent
17972: CHRISTIANSEN, KEITH - Andrea Mantegna Padova e Montova
17478: CHRISTIE, GUY - Storeys of Lancaster 1848 - 1964
23236: CHRISTIN, ANNE-MARIE (PRéSENTATION) - Mémoires de Pierre S. voleur
11098: CHRISTOPHER, MARTIN - The strategy of distribution management
22146: BERNDES, CHRITIANE ... EN ANDEREN - Buren
00276: CHUARD, JEAN-PIERRE (DIRIGéE PAR) - Vie Histoire Corps d'Armee Campange 1, 1892-1986
05994: CHURCHILL, PETER - Horses
24077: CHUTIWONGS, NANDANA / MUNNEKE, ROELOF (PHOTOS) - Polonnaruva. De Middeleeuwse hoofdstad van Sri Lanka / The medieval capital of Sri lanka
14257: CICHY, BODO - Baukunst in Europa. Von den Griechen bis zum 19. Jahrhundert
14000: ETABLTS VALENTINI & CIE - Catalogue général. Revu et corrigé au 1er janvier 1934. Ferblanterie Fine. Réchauds à alcool et a pétrole, lanternes tempête - burettes. Articles nickelés, chromés, argentés. Articles pour hôtels.
19327: CIOLINA, ERHARD UND EVAMARIA - Emailschilder
20249: CIOLINA, ERHARD UND EVAMARIA - Reklamebilder und Sammelalben
03491: CITROEN, PAUL - Introvertissimento
11086: CITROEN, PAUL - Licht in groene schaduw. Poëzie en proza bij teekeningen van Paul Citroen
20110: CLAASSEN, ROB / WISSE, PETER - Tweehonderd jaar Diligentia 1793 - 1993
12741: CLAASSEN, ROB/ WISSE, PETER / RAAB, CHRIS - Tussen mens en nevelvlek
14720: CLAASSEN, ANTON (SAMENGESTELD EN VERKLAARD DOOR) - De navelstreng van mijn taal. Poesia bibo di Aruba / Levende poëzie van Aruba. Tweetalige bloemlezing uit het werk van dertien dichters
14619: CLAASSENS, LUUK - Anders dan anderen. Gedichtenbundel
24238: CLABBURN, PAMELA - Samplers
17341: CLAES, ERNEST - Dit is de sproke van Broederke Valentijn
03282: CLAES, CATALIJN / SPEELMAN, EWOUT - De Immetjes Hoeve
16408: CLAES, TOBIE - Frans Notelaars, Staatsingenieur. (Beuzelarijen van vroeger en nu)
08345: CLAES, ERNEST - Drie maanden gevangenis
05541: CLAES, ERNST - Onze smid , Nolle Janes , Soldaten in 't dorp, Wannes-Oome, Stegger
20064: CLAMP, ARTHUR L - Exercises Tiger and Fabius. An illustrated account of the American Forces asault execises held at Slapton Sands in 1944 as a rehearsel for part of the D-Day landings in France
08503: CLARIJS, DRA. PETRA - Wat is antiek? 1
17661: CLARK, GARTH - American ceramics 1876 to the present
19950: CLARK, VALARIE CURRY - Solovlucht. Na scheiden weer op koers komen.
00046: CLARK, JOHN MAURICE - Strategic factors in business cycles
26003: CLARK, KENNETH (INTRODUCTION), FINN, DAVID (PHOTOGRAPHS), GEORGE ROBINSON (COMMENTARIES) - The Florence batistery doors
04531: CLARK, ELLA E. / EDMONDS, MARGOT - Sacagawea of the Lewis and Clark Expedition
06982: CLARK, KENNETH (INLEIDING) - Les animaux et les hommes. Leurs relations à travers l'art occidental de la préhistoire à nos jours
09787: CLARK, MORTON G - The wide, wide world of Texas cooking
20924: CLARK, KENNETH (INTRODUCTION) - La peinture romantique anglaise et les préraphaélites
15109: CLARK, H. NICHOLS B - Francis W Edmonds. American Master in the Dutch Tradition
04865: CLARK, KENNETH (INLEIDING) - Graham Sutherland
01953: CLARK, JOHN BATES - The distribution of wealth. A theory of wages, interest and profits
00296: CLARKE, LOGAN - Just passing through
19979: CLASON, A.T - Jacht en veeteelt van de prehistorie tot middeleeuwen
20251: LELIEUR, ANNE-CLAUDE ET BACHOLLET, RAYMOND - Eugène Ogé. Affichiste 1861 - 1936
22495: HANSMANN, CLAUS ET LISELOTTE - Calvaires
16699: CLAUS, HUGO/ GUTTMAN, KARL / BENTZ V.D. BERG, HAN/ VESSEUR, WIM / FLINK, COEN / STROMAN, B - Première
09085: CLAUS, HUGO - De groeten
21184: CLAUS, HUGO - De Verzoeking
01268: CLAUS, HUGO - De koele minnaar
25561: CLAUS, HUGO - De Metsiers
22427: CLAUSEWITZ, CARL VON - De la guerre
25659: CLAUSSEN, BERNHARD / SCARBATH, HORST (HERAUSGEGEBEN VON) - Konzepte einer kritische Erziehungswissenschaft . Einführende Texte
25889: COSTA CLAVELL, XAVIER - Picasso. Musee Picasso de Barcelona. Réportage photographique accompagné par la bibliographie du peintre
18948: CLEEF, ALFRED VAN - Het verdwaalde eiland. Amsterdam op 37°50" zuiderbreedte
10777: CLEMENçON, MICHEL - Le débarquement sur Omaha Beach. 6 Juin 1944
14344: CLEMENS, J.A.M. (REDACTIE) - Prinses Margriet Francisca School .25 Jaar zorg voor het slechtziende kind in zuidwest-Nederland
04169: CLÉMENT, CATHERINE - Freuds kinderen zijn vermoeid
20043: POEST CLEMENT, A. VAN DER - Wij vlogen als vogels
23710: CLÉMENT, PIERRE A - Eglises romanes oubliées du bas Languedoc
25960: CLERCQ, W.A. DE - Willem de Clercq (1795 - 1844)
07539: CLERX, IR. J.W - Een kwart eeuw asfaltwegenbouw in Amsterdam
12581: CLEVELAND, REGINALD M - Air transport at war
15823: CLEVERINGA, MR. P - De toneelgroep van oud-studenten
25521: LE CLEZIO, J.M.G - Diego en Frida. De geschiedenis van een legendarisch paar
20482: DILLEN CLINTON, BABES VAN - Give Terry a Bone. A true story of Nazi occupied Holland
21539: CLOSSON, HERMANN (TRADUIT DU LATIN PAR) - L'Office de L'Etoile. Traduit du Latin d'un Manuscrit Provenant de L'Abbaye de Munsterbilsen (Linbourg) et Conserve dans la Bibliotheque des Bollandistes a Bruxelles
07334: CLOSTERMANN, PIERRE - Le Grand cirque. Souvenirs d'un pilote de chasse français dans la R.A,F
11907: CLOUZOT, HENRI - L'Art religieux moderne. Mobilier - Décoration - Orfévrerie
24867: WHITFIELD, CLOVIS AND MARTINAU, JANE ( EDITED BY) - Painting in Naples 1606 - 1705 from Caravaggio to Giordano
10797: CLOZIER, R - Le Quercy
01763: COBHAM, ALAN - Twintig Duizend mijlen in een vliegboot
23721: COBURN, BROUGHTON - Nepali Aama. Portrait of a Nepalese Hill Woman
11256: COCCOLA, RAYMOND DE / KING, PAUL - Ayorama. Zo is het leven der Eskimo's
00906: COCHERET, CH.A - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Gravenhage. 1 october 1853 - 1 october 1953. Herinneringen aan 100 jaar
10820: COCKERELL, MICHAEL - Live from Number 10. The inside story of Prime Ministers and Television
06646: [MENNO VAN COEHOORN, STICHTING] - Jaarboek 1982/83, waarin opgenomen jaarverslag 1982
11941: COENE, E.H. (EINDREDACTIE) - Zelfzorgboek Cystic Fribrosis
11943: COENE, E.H. (EINDREDACTIE) - Zelfzorgboek voor mensen met chronische pijn
13500: COENEN, FRANS - Zondagsrust
09590: COEVERDEN, JHR. F.W.W. H. VAN (SAMENGESTELD DOOR H. MARTINUS) - Hengelo in vroegere dagen
13381: COFFEY, MICHAEL - Roman satire
07753: AVON-COFFRANT, FRANCOISE - Manuel pratique de la peinture sur bois
17666: COGGAN, PHILIP - The last vote. The threats to western democracy
21847: COHEN, DR. ELIE A - Human behavior in the concentration camp
13838: COHEN, JACK / STEWART, IAN - Chaos geordend. De ontdekking van eenvoud in complexiteit
09329: COHEN, JOSEF - Mensen met sterren. I: Avond; II: Nacht; III: Dageraad
24386: COHEN, JOSEF - De tocht van de dronken man
22034: COHEN, DR. A. (EDITED BY) - The five Megilloth. Song of songs, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, Esther
09999: COHEN, DAVID (EDITED BY) - Explaining linguistic phenomena
20196: COHON, SAMUEL S - Jewish theology. A historical and systematic interpretation of Judaism and its foundations
24970: COLANDER, DAVID / KUPERS, ROLAND - Complexity and the art of public policy. Solving society's problems from the bottom up
19859: COLE, SALLY J - Legacy on stone. Rock art of the Colorado Plateau and Four Corners Region
06823: COLEMAN, TIM (SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE) - Een noodzakelijke luxe. 15 Jaar Nederlandse Operastichting - 1971/1986
25945: COLETTE - Journal ä rebours
00212: COLIJN, H - Koloniale Vraagstukken van Heden en Morgen
14124: COLINA, PIERLUIGI - The rules of the game
16848: FISCHER, KATRINA SIGSBEE IN COLLABORATION WITH HURST, ALEX A - Anton Otto Fischer. Marine artist. His life and work
16892: BADCOCK, MAJOR GEORGE D. IN COLLABORATION WITH TRAUTSCHOLD, REGINALD - The Taylor system in Franklin management. Application and results
15148: VERRIÉ, F.-P. IN COLLABORATION WITH MANENT, ALBERT / TRIADU, JOAN /MOLAS, JOAQUIM - Versions de poesia Catalana
21712: STEIN, LEONARD IN COLLABORATION WITH YOGEV, GEDALIA (EDITED BY) - The letters and papers of Chaim Weizmann. English edition. Series A-Letters. Volume I summer 1885 - 29 October 1902
11362: EICHELBERGER, ROBERT L IN COLLABORATION WITH MILTON MACKAYE - Our jungle road to Tokyo
26076: KRAUTHEIMER, RICHARD IN COLLABORATION WITH TRUDE KRAUTHEIMER-HESS - Lorenzo Ghiberti
16182: COLLECTIEF - Smoking. Anthologie illustrée des plaisirs de fumer
03238: COLLECTIEF - Péguy et la vraie France
08737: COLLECTIF - La psychologie moderne de A à Z. Comprendre-savoir - agir
23009: COLLECTIF - Les Arts, Revue mensuelle des Musées. Collections. Expositions 1905
23010: COLLECTIF - Les Arts, Revue mensuelle des Musées. Collections. Expositions 1906
22835: COLLECTIF - Les Arts, Revue mensuelle des Musées. Collections. Expositions 1908
11426: COLLECTIF - Deux ans d'activité
01921: [COLLECTIF] - Témoignages à la mémoire de Jean Monnet
09432: COLLECTIF - Le patrimoine de la SNCF et des chemins de fer Français (Tome 1 + 2)
08607: COLLECTIF (PRéFACE DE RÉGINE PERNOUD) - Le Pallet, patrie d'Abélard
02642: COLLEDGE, E. (TRANSLATED AND INTRODUCED) - Mediaeval Netherlands religious literature
22532: COLLIER, RICHARD - 1941 De wereld in vlammen
17609: COLLINS, PH.D, GARY R, - Christian counseling. A comprehensive guide
21554: COLLINS, LARRY - Operatie Fortitude
06229: COLMJON, GERBEN - The Hague School. The renewal of Dutch painting since the middle of the nineteenth century
11635: COLMJON, G - Onze zeevaart 1950. Samengesteld uit officiële gegevens en met medewerking van de Nederlandse rederijen
08395: COLMJON, GERBEN - Conrad Busken Huet. Een groot Nederlander
04555: COLOMBANI, ROGER / LAPLAYNE, JEAN-RENÉ - La mort d'un roi. La vérité sur l'assassinat d'Alexandre de Yougoslavie
09030: COLOMBANI, MARIE-FRANçOISE - Geef mama maar een handje. Een alleenstaande moeder vertelt
24717: COLOMBE, MARCEL - L'évolution de l'Égypte 1924 - 1950
24283: COLWELL, MARY - Curlew moon
20168: COMAY, JOAN - Who's who in Jewish history after the period of the Old Testament
22049: COMAY, JOAN - The diaspora story. The epic of the Jewish people among the nations
23765: MESTRAL COMBREMONT, J. DE - Carnegie. De koning van het staal
04821: COMENIUS, JOHANNES AMOS - Via Lucis. De weg van het licht
22995: JONK COMMANDEUR, GREET - Zomaar een dag. De mooiste gedichten van Greet
01579: [RESTAURATIE-COMMISSIE] - De Grote Kerk doet weer dienst
21227: FREE EUROPE COMMITTEE - The revolt in Hungary. A documentary chronology of events - october 23, 1956 - november 4 , 1956
19952: COMMYNES, PHILIPPE DE PAR DUPONT, MLLE - Mémoires de Philippe de Commynes. Nouvelle édition revue sur les manuscrits de la Bibliothèque Royale, et publiée avec annotations et éclaircissements, par Mlle Dupont. Tomes 1-3
20014: PETRESCU-COMNÈNE, NICOLAE - The Great War and the Romanians. Notes and documents on World War I
24198: COMONT, RICHARD - Bumblebees
20470: CLAESZ COMPAEN (PSEUDONIEM VAN BERNARD SIMON KORSTEN) - Voorste Linie. Flitsen uit het illegale leven van Claesz Compaen
15717: HEGENER, HENRI COMPILED AND WRITTEN BY) - Fokker- the man and the aircraft
18705: SANIKIDZE, TAMAZ COMPILED AND INTRODUCED BY) - Art Museum of Georgia Tbilisi
10411: JEANOUC PHOTOGRAPHIES, CONCEPTION ET TEXTES) - Enghien. Le Parc. Dix ans d'images
11352: CONCIENCE, HENDRIK - Geschiedenis van Belgie
19351: CONINCK, FRITS DE; HERMSEN, WIM; TESCHMACHER, WINNIE - Anna Michailova & Pim Piët Pulsar Project
04195: VRIJBERGHE DE CONINGH, ING. EMMY VAN - Vijf Lutherse huizen en hun bouwkundige aspecten
24790: CONNOLLY, JAMES BRENDAN - Out of Gloucester
09601: CONRAD, JOSEPH - La folie Almayer
19905: CONRAD, HEINRICH (UEBERSETZT UND HERAUSGEGEBEN VON) - Staatsmann und Weltmann Erinnerungen und Briefe vom Kardinal Conrad
09791: CONRAN, TERENCE & CAROLINE - Het kookboek
19691: CONTENAU, GEORGES - La médicine en Assyrie et en Babylonie
12341: CONVERSE, GORDON N / MATHENY, R. NORMAN / MAIN, PETER / FALKENBERG, BARTH (PHOTOGRAPHS BY) - All mankind
22732: COO, JOZ. DE - De Kalvarieberg van de St. Pauluskerk te Antwerpen. Laat-barok plastiek
24959: COO, JOZ. DE - De boer in de kunst van de 9e tot de 19e eeuw
06765: COOK, FREDERIK A - Zum Mittelpunkt der Arctis
01506: COOKBRIDGE, E.H - Meesterspionnen voor Moskou. Verraders van het Westen
21314: COOKE, DERYCK - Gustav Mahler. An introduction to his music
18764: COOLEN, ANTOON - Groei van een stad. Groot Eindhoven onder zijn eersten burgemeester
18158: COOLEN, ANTON - Weihnachten in Brabant
17256: COOLEN, MARIO - Hart voor de natuur. Cultuur, spiritualiteit en mensenrechten van Maya's in Guatamala
01985: COOLEN, ANTON - Van de breischei tot 75 gauge. Het verhaal van een kousenfabriek 1830-1955
25062: COOLEN, ANTOON (EEN NIEUWE SELECTIE DOOR HARRIET LAUREY) - De mooiste sprookjes uit alle landen
11737: COOLEN, LOUIS / NIEROP, MAARTEN VAN / WELLING, DOLF / KOUWENAAR, GERRIT - Aat Verhoog
06356: COOLS, DERK - Met de hoed tegen het licht. Op reis in Zuidoost-Azië
24201: COOLS, ACILLES - De goudvink
15267: COOLS, R.H / OUDEN, D. DEN (REDACTIE) - Lustrumbundel ter gelegeneheid van het vijftigjarig bestaan van het Rijnlands Lyceum Wassenaar 1936 - 1986
19252: COOMANS, HENRY E; NEWTON, MICHAEL A; COOMANS-EUSTATIA, MARITZA (EDITED BY) - Building up the future from the past. Studies on the archtecture and historic monuments in the Dutch Caribbean
19251: COOMANS, HENNY E.; COOMANS-EUSTATIA, MARITZA; PRINS, PETER (ONDER REDACTIE VAN), M.M.V.: LEVEN, JOHAN VAN 'T - Caraïbische cadens. Liber amicorum opgedragen aan de gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen Edsel A.V. [papy] Jesurun
09419: COOMANS, H.E - De eerste schelpenfauna van Curaçao, in Simon's beschrijving van dit eiland, 1868
24408: COOMARASWAMY, ANANA K - The dance of Shiva. Fourteen Indian essays
12504: COOMBE, JACK D - Derailing the Tokyo Express. The naval battles for the Solomon Islands that seales Japan's fate
10097: COOMBER, I.M - Renault 21 owners workshop manual
21645: COOPER, BARRY (EDITED BY) - The Beethoven Compendium. A guide to Beethoven's life and music
25142: COOPER, DR. BARRY (ONDER REDACTIE VAN) - Het Beethoven compendium. Volledig overzicht van leven en muziek van Ludwig van Beethoven
26010: COOPER, DUFF (VISCOUNT NORWICH) - Old men forget. The autobiography
04714: COOPER, DOUGLAS - The cubist epoch
09294: COOPER, DAVID E - Presupposition
06033: COOPER, DUFF - Haig
10774: COOPER, JOHN ST. JOHN - Invasion! The D-Day story june 6, 1944
04842: COOPER, DOUGLAS (REDAKTION) - Donald Sutherland
12219: RAMSLAND, KATHERINE IN COOPERATION WITH RICE, ANNE - The Roquelaure reader. A companion to Anne Rice's erotica
20999: COOPMAN, J - De haven van Antwerpen en haar werking
21259: COOPMAN, JOHN (?) - De Midden-Schelde Antwerpen - Dendermonde
20987: COOPMAN, JOHN - De Beneden-Schelde van Antwerpen tot Vlissingen
02244: CADENA COPETA, PEDRO - La mujer ese ser superior
23581: COPPENS, THERA - Baarnse lusthoven en hun bewoners
26079: COPPENS, MARTIEN (FOTO'S) / ELEMANS, JAN (TEKST) - Het land van Bosch, Bruegel en Van Gogh
26042: COPPENS, THERA / KRUIDENIER, MICHIEL / BERKUM, SANDRA VAN - Binnen en toch buiten. Bijzondere serres in Baarn
01890: DOMMELSHUIZEN JR. COR (EN ENKELE BIJDRAGEN) - Louis Grimberg "van teen tot top"
10129: ARENDS, COR EN ANDEREN - Om de ander. Elementen voor een ethiek en spiritualiteit van de vrede
22424: CORBEILLER, CLARE LE - Alte Tabakdosen aus Europa und Amerika
15178: CORBEILLER, CLARE DE - European and American snuff boxes 1730 - 1830
09130: CORBRIDGE, SYLVIA LOVAT - Once every Preston Guild
15906: CORCORAN, ROB - Trustbuilding. An honest conversation on race, reconciliation and responsibility
15888: CORNELIS, ARNOLD - Logica van het gevoel. Stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties. Essay
15770: CORNELISSE, LOUIS - Naar één nationale politie. Beeld van een indrukwekkende operatie
09054: CORNELIUS, FRIEDRICH - Geschichte der Hetiter. Mit besonderer Berücksichtigung der geographischen Verhältnisse und der Rechtsgeschichte
15536: CORNETTE, A.H - Hendrik de Braekeleer in het Antwerpsch Museum
11512: CORNETTE, PROF. DR. A.H - Petrus Paulus Rubens
06203: CORNILLE, RENÉ V.L - Non-stop vs.Blitz
16951: CORNISH, KIMBERLEY - Een Joodse jongen. Over de ontmoeting tussen Hitler en Wittgenstein die de loop van de geschiedenis zou veranderen
07004: CORPORAAL, MARGÉRITE - Wicked words, virtous voices. The reconstruction of tragic subjectivity by renaissance and early restoration women dramatists
06349: CORSARI, WILLY - De weddenschap van inspecteur Lund
01507: CORSON, WILLIAM R / TRENTO, SUSAN B./ TRENTO JOSEPH J - Infiltraties. Sovjetagenten in de CIA
06702: CORTES, HERNANDO - Die Eroberung von Mexiko, nach dem Bericht des Diaz del Castillo bearbeitet von Dr. H. Bonte
22566: CORTI, EGON CAESAR CONTE - Unter Zaren und gekrönten Frauen. Schicksal und Tragik Europäischer Kaiserreiche an Hand von Briefen, Tagebüchern und Geheimdokumenten der Zarin Marie von Russland und des Prinzen Alexander von Hessen
22577: EGON CAECAR CONTE CORTI - Ludwig I. von Bayern
26009: COSTA, HÉLENE - Les recettes d'Hélène
21437: COSTA, MR. ISAAC DA - Israël en de volken; een overzicht van de geschiedenis der Joden tot op onzen tijd. Deel I, II, III, IV in één band
02962: COSTA, GIANCARLO - Boegbeelden
24172: COSTA, XAVIER (EDITED BY) - Wiel Arets
01631: COSTAIN, THOMAS B - The Moneyman
07060: COSTER, DIRK (BIJEENGEBRACHT EN TOEGELICHT DOOR) - De Nederlandsche poëzie in honderd verzen
11951: COSTER, DIRK - Brieven 1905 - 1930, Brieven 1931 - 1949 , Brieven 1950 - 1956 ( drie banden uit de Verzamelde Werken
03552: COSTER, DIRK (SAMENSTELLING) - De stad Delft
20360: COSTER, CHARLES DE - Tyll Ulenspiegel und Lamme Goedzak : Legende von ihren heroischen, lust. u. ruhmreichen Abenteuern im Lande Flandern u. andern Orts
25598: COSTER, DIRK (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR) - Het kind in de poëzie
02786: COSTER, H.P - De kroniek van Johannes de Beka, haar bronnen en haar eerste redactie
22416: COTTÉ, SABINE - L'univers de Claude Lorrain
18282: COUGHLIN, CON - Een gouden bek vol schorpioenen. Op zoek naar het moderne Jeruzalem
12827: COULEVAIN, PIERRE DE - Het onbekende eiland
25643: COULSON, JOHN C - Gulls
10110: COUPER, HEATHER / HENBEST, NIGEL - De sterren - geboorte, leven en dood
07755: COUPERUS, LOUIS - Elyata / De betooveraar
22616: COUPERUS, LOUIS - Over lichtende drempels
22619: COUPERUS, LOUIS - Reis-impressies
22773: COUPERUS, LOUIS - Wreede portretten
22353: COUPERUS, LOUIS - Williswinde
22352: COUPERUS, LOUIS - God en Goden
15652: COURMONT, P / ROCHAIC, A - Précis d'hygiène
03764: COURSE, CAPTAIN A.G. - Painted Ports. The story of the ships of Devitt & Moore
24826: COURTHION, PIERRE AVEC LA COLLABORATION DE CAILLER, PIERRE (COLLECTION DIRIGéE PAR) - Géricault raconté par lui-même et par ses amis
24827: COURTHION, PIERRE AVEC LA COLLABORATION DE CAILLER, PIERRE (COLLECTION DIRIGéE PAR) - Corot raconté par lui-même et par ses amis. Pensés et écrits du peintre. 2 Volumes (complèt)
08437: COUSTEAU, JACQUES-YVES / DIOLÉ, PHILIPPE - La vie et la mort des coraux
24491: COUTAGNE, DENIS (CONSERVATEUR EN CHEF) - Le Musée Granet, Aix-en-Provence
19504: COUTAZ, GILBERT )PéCLAT, PIERRE-LOUIS: CHRONIQUES) - Lausanne-Palace. histoire et chroniques. Les 75 ans d'un hôtel prestigieux
02437: KOOIJMANS-COUTINHO, M.F - Predicting and preventing rejection after kidney transplantation; Immunohistochemical functional and therapeutic approaches
18605: VAILLANT-COUTURIER, PAUL RACONTéEE PAR - Jean sans pain. Histoire pour tous les enfants
22859: COUWENHOVEN, CO - Holland op het ijs
25645: COUZENS, DOMINIC - Vogels in de vlucht
09245: COVA, J.A - Don Simon Rodriguez. Maestro y filosofo revolucionario. Vida y obra del maestro del libertador
11598: COWLEY, ROBERT (EDITED BY) - No end save victory. Perspectives on World War II
10496: COX, MARY - British women at war
13318: COX, GEOFFREY - A tale of two battles. A personal memoir of Crete and the Western desert 1941
07764: COX, HARVEY - Religie in de stad van de mens
20434: COX, IR. B - Vanden Tocht in Vlaenderen. De logistiek van Nieuwpoort 1600
25029: CRAANDIJK, J - Atlas van wandelkaarten behorende bij Wandelingen door Nederland
20099: CRADOCK, FANNY - The Windsor secret. A novel
00158: CRAIG, WILLIAM - The Fall of Japan

Next 1000 books from Antiquariaat Parnassos[an error occurred while processing this directive]

6/8