Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


VERSTOCKT, Gaspar, als: Fr. G.V. - 't Leven en daden der Hertogen van Brabandt. Beginnende met het Iaer nae de geboorte onses salighmakers 615, tot den Iaere 1648. Zijnde een kort en bondigh verhael getrocken uyt verscheyde auteurs door Fr. G.V.

Title: 't Leven en daden der Hertogen van Brabandt. Beginnende met het Iaer nae de geboorte onses salighmakers 615, tot den Iaere 1648. Zijnde een kort en bondigh verhael getrocken uyt verscheyde auteurs door Fr. G.V.
Description: Antwerpen, Arnout van Brakel, 1664. 12 x 7 cm. Halfleer met gemarmerde platten (1e helft 19e eeuw). (12), 446 (=430) p. Met gravure van het wapenschild van Amand III van Horne. 1e druk. Rug sleets. Twee inscripties op het schutblad, een uit de 19e eeuw en een gedateerd 1966. Kort afgesneden. Beknopte geschiedenis van de hertogen van Brabant sinds de vroege middeleeuwen, nog altijd goed leesbaar. Gaspar of Kasper Verstockt (of Verstock) was priester, evenals zijn beschermheer Amand III van Horne. De paginering van dit boekje bevat enkele fouten: p. 151-158 en 323-332 zijn overgeslagen, en p. 429-430 komt tweemaal voor, maar met verschillende, keurig doorlopende tekst: dit boek is compleet.

Keywords:

Price: EUR 100.00 = appr. US$ 108.68 Seller: Antiquariaat Fokas Holthuis - Paulbooks
- Book number: 279549

See more books from our catalog: Noord-Brabant