Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
25750: - Een Psalm Davids Voir Den Oppersangmeester.
23642: - 9 gedichten & verzen op negen ansichtkaarten.
10440: - Proef van nederduitsche letters en Gothische initialen uit de XVde eeuw. Spécimen de caracteres Flamands et d'initiales Gothiques du XVme siècle. Probe niederdeutscher Schriften und gothischer Initialen aus dem XVten Jahrhundert. Specimen of Dutch black-
22577: - Diverse titels
20419: - Biljetletter
20627: - KA?O? KA?O?. 6 epigrammata uit boek XII van de Antologia Palatina.
20751: - De Wolf en de Zeven Geitjes.
21019: (Randwijk, H.M. van) - Celdroom.
7731: - Brno studies in English. Volume four: More studies in the linguistic characterology of modern English
22485: - Les Béatitudes du Saint Evangile selon St. Matthieu, traduit sur la Vulgate par le Maistre de Saci.
10264: - Uittreksels uit een woordenboek der beschaafde wereld.
10066: - Geschiedenis van het boek in het bijzonder te Deventer.
10048: - Specimens of type faces E.J. Brill printers.
20647: (anoniem). - De student naar de mode.
24364: - Die drei Brüder. Ein Märchen aus Litauen, übersetzt von Jochen D. Range.
19140: - Prachtbijbel...
25084: N.E.K. - Uitgave van de Groot-Nederlandsche Kring van vrienden, verzamelaars en ontwerpers van exlibris en gelegenheidsgrafiek 1939.
25085: N.E.K. - Uitgave van de Groot-Nederlandsche Kring van vrienden, verzamelaars en ontwerpers van exlibris en gelegenheidsgrafiek 1938.
25086: N.E.K. - Uitgave van de Groot-Nederlandsche Kring van vrienden, verzamelaars en ontwerpers van exlibris en gelegenheidsgrafiek 1936.
25091: - Taprobana.
16776: - Nieuw alphabet van en voor den opmerker.
16777: - Uittreksel uit een woordenboek der beschaafde wereld.
22081: - Numerous celts.
16658: - In memoriam J. Greshoff. Voor zijn vrienden
11364: - Das Weisse Buch. Die älteste Chronik die das Werden der Eidgenossenschaft erzählt in Originaltext und Übertragung neu herausgegeben.
21385: - Solomon Grundy.
24597: - Jef Geeraerts. Profielreeks.
4453: - Bibliographie der geschriften van Jhr. Dr. Jan Six.
23791: N.E.K. - Uitgave van de Groot-Nederlandsche Kring van vrienden, verzamelaars en ontwerpers van exlibris en gelegenheidsgrafiek 1940.
23719: - 'Hebraica veritas'. Het opmerkelijk actuele begin van de 'Praefation ad candidum lectorum' uit Elias Hutter's Biblia Evraea, Coloniae 1603.
19742: - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het De Nieuwe Gids jaar 1885-1985.
20577: - Deusjevautografiek.
15980: - Arthur Lehning in 1974. Een hommage.
3115: - Ami et Amile. Chanson de geste
14638: - Minolta Mirror 1990. An International Magazine of Photography
14639: - Minolta Mirror 1991. An International Magazine of Photography
14640: - Minolta Mirror 1992. An International Magazine of Photography
20430: - Tongue Twister
23637: (Luijk, Ruben van). - Bladzijden uit een notitieboekje op een bankje in het park gevonden.
24592: - Jos Vandeloo. Profielreeks.
24594: - Johan Daisne. Profielreeks.
17411: - Mooi Marginaal 2006-2007. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
17410: - Mooi Marginaal 2004-2005. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
13050: - Wereldtentoonstelling van de fotografie. 555 foto's van 264 fotografen uit 30 landen over het thema 'Wat is de mens?'
18996: - Voor Harry!
22226: (Bloemkolk, W.) - M.A.J. Bauer. Zijn etswerk. (His etched work).
22119: - Maria die zoude naer Bethlehem gaen.
23827: - Letterproef Quid Novum Pers.
25822: - Lichtpuntjes. Tien vrolijke gedichten.
14192: - Panl #12Photography Annual of the Netherlands.
10905: - Esbozo de una nueva gramática de la lengua Española.
18080: (Roelofsz, Charles). - 't Kleine burgerboekje.
24247: - Verjaardagsvers. Voor Cornelis Hoogeveen, junior uit 1782.
26001: - Een open oog.
13254: - De Best Verzorgde Boeken 1988. The Best Book Designs 1988 .
13255: - De best verzorgde boeken. The best book designs. 1991.
25142: . - De vuuraanbidders. Roman uit de Tachtjarige Oorlog.
25947: (Heeroma, K.H.) - Margrieten.
1008: - Beatrijs. Een middeleeuwsche legende
10738: (Koeman, Henk). - Spreken of zwijgen. Gedichten
14637: - Minolta Mirror 1986. An International Magazine of Photography
25915: - Verjaardagsagenda.
24608: - De Best Verzorgde Boeken 2000. The Best Book Designs 2000.
16301: - Van zomer, zon en zee.
9066: (Groot, J.H. de e.a. (eds.)). - Vrij Nederlandsch Liedboek, Het.
14315: (Morriën, Adriaan). - Luchtalarm.
25948: (Heeroma, K.H.) - Margrieten.
21790: - Die Freimaurer in Österreich. Zur Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts.
25949: (Presser, S. samesntelling). - Dat gebeurde hier. Kroniek van vijf jaar oorlog.
25951: (Randwijk, H.M. van) - Celdroom.
3467: - Prikkelopaedie. Bodige en overbodige feiten, cijfers en tips betreffende papiergebruik
6578: - Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen.
19175: (Verhoeven, Garrelt). - Speelen van Cupido. Een vrouw van zaken (Toelichting door Verhoeven)
23289: - 24 variations.
16728: - Hotel Parnassus. Poëzie van dichters uit de hele wereld. Poetry International 2004
20422: - Noah's Ark
20578: - Deusjevautografiek.
20854: (Dominee Gremdaat (=Paul Haenen)). - Citaatrecht.
23826: - Letterproef.
24595: - Harry Mulisch. Profielreeks.
24596: - Hugo Claus. Profielreeks.
23550: - The Twelve Months.
19101: - Een reis in 1895. Met een coda in het Berlijns museum. Een schetsboek van N. N.
16434: Das, J. e.a. - Vloedlijn. Een verzameling gedichten
23616: - Maan.
18792: - Speels ABC. Ter onderrichting aan de jeugd door frater Veneris Cap. O.F.M.
19569: - Hotel Parnassus. Poëzie van dichters uit de hele wereld. Poetry International 2003
19191: - Zwarte kunst.
17447: (Cals, J.M.E.TH.). - Het Westeinder handschrift.
19444: - Echt verhaal van het vrouwtje van Stavoren.
13509: - Mickery. 1965-1987. A photographic history.
18277: (Wielinga, Menno). - Letterproef marginaal-uitgeverij Exponent.
19111: - Typografische exprimenten, Jaargang 1, 1977. Carlton / Schreibschrift Romana
18986: - Drie studentjes.
16022: - Mexico 1920-1992. Photographie/Fotografie.
19074: (Oorschot. G.A. van). - Tirade bloemlezing.
19165: (Post van der Molen, Gerard). - Project Kaartenbak.
13805: - Het leven van Lazarillo De Tormes en over zijn wederwaardigheden en tegenslagen.
23061: (Hinrichs, Jan Paul). - Cahiers van De Lantaarn 1978-1985
19807: - Meesterfotografen.
26008: - Papier op papier: verklaring van gewone en ongewone papieruitdrukkingen.
11957: - Een boekaankondiging in een Amsterdamse courant van 27 juni 1624.
14892: - Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt. Door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekent, en van de beste meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid
21693: - Nacht van de poëzie.
25800: - Ex musucis. Mostra Internazionla di ex libris a tema musicale.
25807: - Polski Ekslibris Medyczny.
20556: - Piramus & Thisbe. Twee droevige historiën.
17605: - Het boeck Jobs.
19185: - Bankbiljet van een miljoen gulden.
7110: - Concordantie van den Bijbel met woordverklaring.
12699: - Mélanges de Philologie offerts à Jean-Jacques Salverda de Grave à l'occasion de sa soixante-dixième année par ses amis et ses élèves.
25346: - Amsterdam. Onze stad.
10124: - Nederlands ontwerp / Dutch design '96/97.
24713: - Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905-1915.
25908: (Stip, Kees). - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord Spaans bij is
25907: - De Gestapo. Geschreven door een van haar naar het buitenland ontsnapte medewerkers +/-. 1940
23535: - Bijbelse wandplaten
26011: (Vrolijk, Maarten). - Tusschen de stormen.
24591: - Hugo Raes. Profielreeks.
25751: - Pervigilium Veneris. Venus-verwachtingsnacht. (Vertaald door Jan Prins).
19546: - Iets over boekdrukkunst.
18331: (Bakker, René). - Veertig tekens is nog geen zin.
22060: - De grondwaarden van Cees Brandjes.
25833: - De allerliefste en allermooiste. Gedichten over geboorte en kinderen.
21069: - Schimp-digten.
24435: - Een pic-nic in proza. Bloemlezing uit "De Nieuwe Gids".
25275: - Die drei Brüder. Ein Märchen aus Litauen, übersetzt von Jochen D. Range.
20432: - Aap Noot Mies. Arsis Letterproef.
23579: - Carlton.
13246: - De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw. Kerstnummer Grafisch Nederland 1995.
26004: - Omgang met papier.
20421: - Crazy Kings & Jovial Friars
20420: - Art deco letterproef
22063: - De Monotype-Gieter. Een psychologische studie.
21972: - Mandeville's bestiary.
10978: (Enschedé). - Joh. Enschedé en Zonen. Catalogus van de technische bibliotheek
22082: - Nid meddw y dyn a allo / Not druk is he, who from the floor
17150: - Over cricket.
6285: - Spektator. Tijdschrift voor neerlandistiek
10920: - Hommage aan het museum. 150 jaar Museum Meermanno-Westreenianum
11413: - Hommage aan Emile Puettmann. 1924-1987
19076: - Aantekeningen in druk genoteerd tussen 1987 - 1995.
22077: - De Doelen
22078: - It Hörnster Almenak foar 1975.
24372: (Zoete, Johan de). - Het eeuwige probleem van de marginale zetter gebrek aan letter.
11954: - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 13/2006.
12953: - Alexanders laatste jaren volgens Maerlants Spiegel Historiael.
22651: - Tekeningen en verhaaltjes van leerlingen Prof. Kohnstamschool in Amsterdam.
25345: - Mijn God. Onze Vader.
18261: - Mooi Marginaal 2008-2009. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
18262: - Mooi Marginaal 2010-2011. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
23602: - 8 gedichten op 8 ansichtkaarten.
22867: Drs. P - Heilzame jeugdlectuur. De beste gedichten uit Toenemend feestgedruis. Vermeerderd met twintig nieuwe ollekebollekes.
24709: - Enig hout.
14477: - Deuxieme triennale internationale de photographie.
19813: - Aperture 112: Storyteller.
4681: - De tweede ronde (1995). Tijdschrift voor literatuur
25105: - Ärtze-Exlibris.
13256: - De Best Verzorgde Boeken 1987. The Best Book Designs 1987.
24257: - Boekcier. Tijdschrift van de Stichting Nederlandsche Exlibris-Kring. Tweede Reeks.
25507: - Het Boek in Vlaanderen 1931. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
20678: - The Speculators. From the ballads of policeman X. Now reprinted with emendations by constable Q.
19695: - Zomaar wat drukwerk.
22093: - 'Dear Inch must I leave you'
22042: - La Juna Vivo. 1934 - 1935.
11958: - Toelatingseisen vanaf 1616 voor de boekdrukker om in het Haarlemse Gilde opgenomen te worden.
14635: - Minolta Mirror 1982. An International Magazine of Photography
14636: - Minolta Mirror 1983. An International Magazine of Photography
11408: - The bookwork typefaces at Helys limited Dublin.
16144: . - Zelfkant.
18455: (Wolkers, Jan). - Kort Amerikaans. filmmuziek
14340: - Op Hoop van Zegen.
10352: - De best verzorgde boeken 1986/The best book designs 1986.
20559: . - Deernis met de wegen.
20586: - BZZLLETIN meerdere nummers
17798: - De Eleusinische Zusterschap. of beknopt verslag der wetten, instellingen,plegtigheeden,tekens en toonbeelden eener vrouwelijke geheimzinnige maatschappij,onlangs opgericht binnen Amsterdam
22617: - Volland, maar er is ook een andere kant.
18247: - Zum Nachdenken. Eine Sammlung von Gedichten und Aussprüchen
14191: - De verloren jaren. Persoonlijke visies op De best verzorgde boeken 1971 tot en met 1985.
17963: - Dits een exempel vrayen. Betekent bi drie papegayen.
22114: - Tijl Uilenspiegel, van Uilenspiegels leven en daden en de wonderlijke avonturen die hij meemaakte.
25557: - Cinderella.
25563: - Dallas in 1873: An Invitation to Immigrants
16831: - Een 1/2 tuinhuis.
11162: - Hotel Parnassus. 117 gedichten uit twintig talen. Poetry International 2002
25071: (Gerhardt, Ida). - Schriftuur. Jaarboek van het Ida Gerhardtgenootschap 2020.
20706: - Uitgever.
1298: - Tinkboek. Fan it hûndertjierrich bistean fan it selskip foar Fryske tael en skriftkennisse 1844-1944
21338: . - De grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen.
12582: - Paris-Paris 1937 - 1957. Malerei Graphik Skulptur Film Theater Literatur Architektur Design Photographie.
7730: - Brno studies in English. Volume one
7732: - Brno studies in English. Volume three: Studie in the linguistic characterology of modern English
7733: - Brno studies in English. Volume 7: Further studie in the linguistic characterology of modern English
7990: - Nederlandse postincunabelen 1500-1540. Tentoonstelling 1978
8093: - Bibliographia Roosvaliana. A complete bibliography of the printed works of Professor Johnny Roosval, 1897-1954
8218: - Langages. Revue trimestrielle
8257: - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. Jaarboek 1961
8258: - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. Jaarboek 1964-65
8260: - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. Jaarboek 1966
8262: - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. Jaarboek 1967
8268: - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. Jaarboek 1980-1981. Deel I + II
8421: - Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Gedenkboek vijftig jaar zelfstandigheid, 1938-1988
8422: - Koninklijke Acadenie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Vijftig jaar wetenschappelijke publicaties, 1938-1988
8436: - Toponomie & Dialectologie XXXIX.
8477: - Transactions of the Philological Society 1973.
8556: - Illustraties in boeken in vier delen
8895: - Onrust. Anonieme gedichten
8913: - Tentoonstelling hollandse aquarellistenkring met Franse invite's, SM Amsterdam 19 maart - 19 april 1948.
9124: - Proceedings of the symposium on discontinuous constituency.
9333: (Mulder, Anne H.). - Kinderliedjes die eeuwen oud zijn.
9394: - Vierentwintig en 1. Bij de 25ste tentoonstelling van het werk van Nederlandse illustratoren in het Stedelijk Museum te Amsterdam
9525: - Een open venster op de wereld. De Koninklijke Bibliotheek Albert I onder Herman Liebaers 1956-1973.
9539: - Les guides bleus - Mexique.
9615: - Martin Monnickendam. Catalogus der herdenkingstentoonstelling te Amsterdam in gebouw Arti et Amicitiae
9731: - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 3/1996.
9733: - Gutenberg-Preis der Stadt Mainz und der Gutenberg-Gesellschaft verliehen an Lotte Hellinga-Querido, London, Am 24. Juni 1989.
9880: - Karel ende Elegast.
9934: - De bestverzorgde negenenveertig boeken van de jaren 1470-1970.
16764: Aafjes, Bertus (onder pseu. Sick Sack). - Warenhuis wankelt.
23607: Aafjes, Bertus. - Het gevecht met de muze.
25783: Aafjes, Bertus. - Elf sonnetten op Friesland.
12777: Aafjes, Bertus. - De karavaan.
2650: Aafjes, Bertus. - De lyrische schoolmeester.
20580: Aafjes, Bertus. - Per slot van rekening.
24311: Aafjes, Bertus. - Het gevecht met de muze, Het zanduur van de dood, Sonnetten uit 1938. Verspreide gedichten.
17200: Aafjes, Bertus. - Een laars vol rozen.
15397: Aafjes - Jonckheere, Karel. - Bertus Aafjes. De dichter van de poëzie.
18533: Aafjes, Bertus. - De dichter van de sarcophaag en andere opstellen.
4927: Aafjes, Bertus (ed.) . - De blinde harpenaar. Oudegyptische poëzie
25360: Aafjes, Bertus e.a. (red.). - Ad Interim Maandblad voor letterkunde. Derde jaargang.
15838: Aafjes, Bertus. - Verzamelde gedichten 1938-1988.
23980: Aalbers, Ben (layout). - Drupa 1912. Düsseldorf 5.-18. Mai. Internationale Messe Druck und Papier.
13261: Aalberse, Suzanne. - Inflectional economy and politeness. Morphological-internal and morphological-external factors in the loss of second person marking in Dutch
2308: Aalders, G.J.D. - De oud-Griekse voorstelling van de afgunst de godheid.
16515: Aardewijn, Renee. - Een hondenleven. Geschreven en getekend door ...
9061: Aarssen, Paul (samensteller). - M.P. de Bruin 80. Een voetstap in het zand van de tijd of Ei jie dat aol heschreve?
23788: Aarts, Johannus Josephus - Exlibris voor Gerbert Scholten.
2611: Aarts, Jan M.G. - Adjective-noun combinations. A model for their semantic interpretation
7222: Aarts, Jan & Willem Meijs (eds.). - Corpus linguistics. Recent developments in the use of computer corpora in English language research
12982: Aarts, Eric. - Investigations in logic, language and computation.
23532: Aartsen, Marianne. - Hazenveld [Campus Leporarius].
5725: Abas, A. - Recherches de phonétique expérimentale sur l'accentuation syllabique et phraséologique. I. La part des consonnes à l'accentuation syllabique Néerlandais
21891: Abdolah, Kader. - De boodschapper, een vertelling - De Koran, een vertaling.
3338: Abelin, G.H.J. - De vrijhandelszone als economische integratievorm voor West-Europa.
13295: Abraham, Werner (Hrsg.). - Erklärende Syntax des Deutschen.
12342: Abraham, Werner et al (eds.). - Minimal Ideas: Syntactic Studies in the Minimalist Framework.
6087: Abraham, R.C. & D. Litt. - Somali-English dictionary.
7176: Abraham, Werner & Ritva Arhammer (eds.). - Linguistik in Deutschland. Akten des 21. Linguistischen Kolloquieums, Groningen 1986
2638: Abraham, Werner & Robert Binnick (eds.). - Generative Semantik.
7669: Abrahams, Henrik. - Études phonétiques sur les tendances évolutives des occlusives germaniques.
15876: Achterberg, Gerrit. - Drie brieven.
10861: Achterberg - Bakker, Bert & Andries Middelkoop (samenst.). - Nieuw kommentaar op Achterberg.
11539: Achterberg, Gerrit. - Verzamelde gedichten.
18610: Achterberg - Mergaert. Jan, Robert Creytens, Guido Dobbelaere, Roger Lefief, Marie-Claire Dhondt & Roger Vandewalle. - Gerrit Achterberg foto-grafisch.
18522: Achterberg, Gerrit. - Blauwzuur.
15549: Achterberg, Gerrit. - Briefwisseling met zijn uitgevers. Bert Bakker, A.A. Balkema, C.A.J. van Dishoeck, A. Marja, A.A.M. Stols & Jan Vermeulen. I. Briefwisseling. II. Toelichting
18576: Achterberg - Diemer, Willem. - Mijn herinneringen aan Gerrit Achterberg.
18560: Achterberg - Ruitenberg-de Wit, A.F. - Formule in den morgenstond. Een studie over het dichtwerk van Gerrit Achterberg.
18561: Achterberg. - In memoriam Gerrit Achterberg 1905-1962.
18556: Achterberg - Loggem, Manuel van. - Oorsprong en noodzaak. Het werk van Gerrit Achterberg.
18588: Achterberg, Gerrit. - Cryptogamen. Eiland der ziel. Dead end. Osmose. Thebe
18604: Achterberg, G. - Afvaart.
18605: Achterberg - Hazeu, Wim. - Gerrit Achterberg.
18555: Achterberg, Gerrit. - Briefwisseling met Gerrit Kamphuis.
18537: Achterberg, Gerrit. - Jeugdvers I.
14652: Achterberg - Fokkema, R.L.K. e.a. (red.). - Achterbergkroniek 1 - 25.
18830: Achterberg, Gerrit. - Kwatrijn nr. 10 uit Osmose, 1941.
12778: Achterberg, G. - Eurydice.
15395: Achterberg, Gerrit. - Passage.
24931: Achterberg, Gerrit. - Verzamelde gedichten.
18122: Achterberg, Gerrit. - Ode.
18179: Achterberg, Gerrit. - Aquarium.
20677: Achterberg, Gerrit. - Kleine kaballistiek voor kinderen.
14902: Achterberg, Gerrit. - Achtergebleven gedichten.
13023: Achterberg, Gerrit. - Energie.
18552: Achterberg, Gerrit. - Dutch. Poems - paper - type
18550: Achterberg, Gerrit. - Hoonte.
25529: Achterberg, Gerrit - Wijk, F.E, van. - De Gerrit Achterberg-collectie van de Stads- of Athenaeumbibliotheek te Deventer.
10346: Achterberg - Sierksma, Fokke (verz. door). - Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poëzie van Gerrit Achterberg.
17090: Achterberg - Jellema, C.O. - Over Gerrit Achterberg. Twee dagboekfragmenten
16875: Achterberg, Gerrit. - Fiatproef van Spel van de wilde jacht.
15725: Achterberg - Lammens, Gerrit. - Drie pagina's uit het manuscript van Gerrit Lammens. Konkordantie op de gedichten van Gerrit Achterberg
18526: Achterberg, Gerrit. - Cryptogamen 4. Sneeuwwitje, Mascotte, Cenotaaf, Ode aan Den Haag, Ballade van de gasfitter, Autodroom en Spel van de wilde jacht
18525: Achterberg, Gerrit. - Doornroosje.
17994: Achterberg, Gerrit. - Verzamelde gedichten.
17476: Achterberg, Gerrit. - Drie jeugdgedichten.
17451: Achterberg, Gerrit. - Dornröschen. 25 Sonette Niederländisch und Deutsch
16855: Achterberg - Stolk, Fabian R.W. - Als Adam in de Achterhoek.
18627: Achterberg - Kassies, Wolther. - En Alexander is een schim in mij. Stukjes antiek bij Gerrit Achterberg.
18566: Achterberg - Wolthers, Daisy (samenst.). - Gerrit Achterberg. Schrijvers prentenboek 21.
15568: Achterberg, Gerrit. - Briefwisseling met Ed. Hoornik.
12768: Achterberg, Gerrit. - Verzamelde gedichten.
18076: Achterberg, Gerrit. - Drie versies van Vincent.
15093: Achterberg, Gerrit. - Achtergebleven gedichten.
15367: Achterberg - Wolthers, Daisy (samenst.). - Gerrit Achterberg. Schrijvers prentenboek 21.
16432: Achterberg, Gerrit. - En Jezus schreef in het zand.
4561: Achterberg - Middeldorp, A. - De wereld van Gerrit Achterberg.
4936: Achterberg, Gerrit. - Ode aan den Haag/ Ballade van de gasfitter.
11572: Achterberg, Gerrit. - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten
14443: Achterberg - Meertens, P.J. (inl.). - Achterberg in kaart.
12568: Achterberg, Gerrit. - Autodroom.
18083: Achterberg, Gerrit. - November.
18086: Achterberg, Gerrit. - Code.
18087: Achterberg, Gerrit. - Vier versies.
18536: Achterberg, Gerrit. - Vergeetboek.
10740: Achterberg, Gerrit. - Een ongepubliceerd gedicht.
18829: Achterberg, Gerrit. - III.
20307: Achterberg, Gerrit. - Existentie.
10556: Achterberg, Gerrit. - De zaterdag staat nog helemaal open.
10668: Achterberg - Haverkate, Jan & A.L. Sötemann. - Gerrit Achterberg in Oost-Nederland. J.H. Man tussen twee vuren. A.L.S. Achterberg thuis en op reis (over de bundel 'Hoonte' en de reusgedichten)
18538: Achterberg, Gerrit. - Jeugdvers II.
18539: Achterberg, Gerrit. - Werkster.
15230: Achterberg, Gerrit. - Spel van de wilde jacht.
10639: Achterberg - Schenkeveld, M. e.a. - Aantekeningen bij Gerrit Achterbergs spel van de wilde jacht.
15849: Achterberg, Gerrit. - Existentie.
13403: Achterberg, Gerrit. - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten
18831: Achterberg, Gerrit - Edward Thomas Adlestrop. - Hulshorst - Adelstrop.
18833: Achterberg - Vries, Hendrik de. - Een Achterberg-imitatie.
18547: Achterberg, Gerrit. - A tourist does Golgotha. And other poems
18827: Achterberg, Gerrit. - Longa Palus.
18828: Achterberg, Gerrit. - Passage.
18528: Achterberg, Gerrit. - Aquarium.
18527: Achterberg, Gerrit. - Oude cryptogamen. Afvaart, Morendo, Inertie, Sintels, Radar, Stof, Sphinx
16389: Achterberg, Gerrit. - Verzamelde gedichten.
18578: Achterberg - Jong, Martien J.G. de. - Nogmaals inzake Achterberg.
18581: Achterberg - Hazeu, Wim. - Gerrit Achterberg 1905-1962. Een biografie in woord en beeld.
18575: Achterberg - Jong, Martien J.G. de. - Bewijzen uit het ongerijmde. Het probleem Achterberg
10630: Achterberg, Gerrit. - Radar.
25798: Achterberg, Gerrit. - Welkom.
16874: Achterberg, Gerrit. - Cryptogamen. Eiland der ziel. Dead end. Osmose. Thebe
15365: Achterberg, Gerrit. - Dwingelo.
13027: Achterberg, Gerrit. - Cryptogamen III. Eurydice, Limiet, Energie, Existentie, Zestien, Hoonte, Doornroosje, En Jezus schreef in 't zand
13028: Achterberg, Gerrit. - Cryptogamen 4. Sneeuwwitje, Mascotte, Cenotaaf, Ode aan Den Haag, Ballade van de gasfitter, Autodroom en Spel van de wilde jacht
15586: Achterberg - Zickhardt, Klaus. - Achterberg concreet. Een studie
18813: Achterberg - Vestdijk, Simon. - Dichtkunst als magie.
21169: Achterberg - Perger, Peter e.a. - Kentering December 1964. 6e jaargang, nr. 2
24986: Achterberg, Gerrit - Jaap Breunesse en Pieta van Beek (red.). - Achterberg. Een kind dat alles maken kan.
23381: Achterberg - Bolhuis, Arend Jan. - De aarde dekt hem toe. Een interpretatie van Gerrit Achterbergs Ballade van de gasfitter en Ode aan Den Haag in het licht van de psychologie van C. G. Jung
9900: Achterberg - Fokkema, R.L.K. (Uitgegeven door). - Varianten bij Achterberg. Deel I: De Varianten, Deel II: De Commentaar
12836: Ackema, Peter. - Syntax below zero.
3600: Acker, Robert & Marianne Burkhard (Herausg.). - Blick auf die Schweiz. Zur Frage der Eigenständigkeit der Schweizer Literatur seit 1970
19808: Ackley, Clifford S. - Photographic viewpoints Selections from the collection.
21064: Villiers de L'Isle-Adam. - The Erring Sisters.
10275: Adama van Scheltema, C.S. - Levende steden: Dusseldorp, of de ontmoetingen van Petrus Cordatus. Een satirisch dramatisch gedicht.
13140: Adama van Scheltema, C.S. - De Tors. In zeven zangen
11508: Adama van Scheltema, C.S. - Verzamelde gedichten.
17366: Hendrik Cramer en Arthur Adamov (gereconstrueerd door ). - Het lot van de kinderen van Lir. Ierse legende naar verschillende teksten.
24338: Adams, Wilfried. - Met Name.
22100: Adams, Anna. - Six legs good.
22604: Adams, Wilfried. - Uw Afwezigheid - een strategie van het verdriet.
7991: Adamus, Marian. - Phonemtheorie und das deutsche Phoneminventar. Zur Typologie der germanischen Sprachen
24298: Adelaar, Dick & Michiel Roding (samenstelling). - Lezende Titus. Rembrandt, zijn leven en werk in versregels.
755: Adelberg, Elfriede. - Die Sätze des Typus 'Ih bin ez Ioseph' im Mittelhochdeutschen.
10568: Adema van Schaltema - Bolkestein, H. e.a. - Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema.
12216: Adger, David. - Core Syntax: A Minimalist Approach.
1811: Adriaans, P.W. - Language learning from a categorial perpective.
24204: Adriani, Götz e.a. - Joseph Beuys. Leben und Werk.
16665: Adriani, N. - De talen der Togian-eilanden.
13174: Aerds, Peter (=Carel Scharten). - De heilige vreugden des levens.
17003: Aerts, Jef. - Voor je er bent.
19353: Aerts, Remieg e.a. - De Gids sinds 1837. De geschiedenis van een algemeen-cultureel en literair tijdschrift.
7518: D'Agostino, Fred. - Chomsky's system of ideas.
7986: Agricola, Erhard. - Semantische Relationen im Text und im System.
16099: Agte. - Das grosse Lexikon der Graphik - Künstler, Techniken, Hinweise fur Sammler.
4788: Ahlheid, Frans. - Quintilian, the preface to book VIII and comparable passages in the Institutio Oratoria.
4360: Aichele, Walther & Martin Block (Herausg.). - Zigeunermärchen.
14763: Aigner, Lucien. - Lucien Aigner.
10395: d'Ailly, Rogier. - Twee gedichten.
12355: Äimä, Frans. - Phonetik und Lautlehre des Inarilappischen. I Beobachtungsphonetik und deskriptive lautlehre / II Instrumentale Versuche und Messungen
1870: Aimard, Paule. - Le langage de l'enfant.
5884: Ainsworth, W.A. - Mechanisms of speech recognition.
2476: Aït-Hamou, Khaled. - Structure et typologie de la quantification dans les langues naturelles.
8221: Aitchison, Jean. - The articulate mammal.
8758: Ajuriaguerra, J. de et al. - Problèmes de psycho-linguistique. Syposium de l'Association de psychologie scientifique de langue française
4758: Aken, Hein van. - Vierde Martijn.
11424: Akerman, Achim von. - 1909 - 1945. Die Namen der Kindheit. Gedichte
2031: Akhmanova, Olga & Galina Mikael'an. - The theory of syntax in modern linguistics.
7923: Akin, Johnnye. - And so we speak: voice and articulation.
25020: Akker, W.J. van den e.a. (red.). - Nederlandse Letterkunde.
22639: Akker, W.J. van den. - De afstand.
5957: Akker, Wiljan van den e.a. (eds.). - Truwanten. Een toneeltekst uit Handschrift-Van Hulthem
22556: Akker, W.J. van den. - Hersenpap.
944: Akker, W.J. van den e.a. - Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann
4357: Akmajian, Adrian et al . - Linguistics. An introduction to language and communication
14039: Alb. P. (=Albert Plassaert). - Liefde's Onrust.
23944: Albazzaz, Ali. - Een kaars verduisterd toch de zon.
10106: Alberdingk Thijm, J.A. - Een keuze uit zijn werk.
23290: Alberdingk Thijm, J.A. - Wandspreuken voor de restauraties en drankwinkels der Fancy Fair van de Vakantie Kolonies.
3287: Alberdingk Thijm, J.A. - Drie gedichten.
4165: Albert-Sorel, Jean. - La Révolution Française. Et la formation de l'Europe moderne
25247: Alberti, Rafael. - Selected Poems.
5076: Alberts, Joh. C.P. - Marginalia.
7851: Alberts, A. e.a. - Er is niets poëtischer dan de waarheid. Schrijvers over Multatuli
4184: Albrecht, Karl. - Die leipziger Mundart. Grammatik und Wörterbuch der leipziger Volkssprache. Zugleich ein Beitrag zur Schilderung der Volkssprache im Allgemeinen.
1458: Albrecht, Saskia et al (ed). - Vondels Inwydinge van 't Stadthuis t' Amsterdam. Uitgegeven en van commentaar voorzien
4474: Alekseev, Michail P. - Zur Geschichte russisch-europäischer Literaturtraditionen. Aufsätze aus vier Jahrzehnten
10781: Alexander, Michael. - The poetic achievement of Ezra Pound.
6938: Alexéiev, Basile. - La littérature chinoise. Six conférences au collège de France et au musée Guimet (Novembre 1926)
12345: Alexiadou, Artemis. - Functional structure in nominals. Nominalization and ergativity
15437: Ali Cohen, L. - Verzen.
23570: Alkifron - Post uit Athene. Brieven van, aan en over hoeren, klaplopers, vissers en boeren. Vertaald door H.L. van Dolen.
21063: Allais, Alphonse. - Like mother... and other tales.
5489: Allard, E. - Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych.
14263: Allard, Frank. - Cantus Firmus.
3396: Allema, J. - Amsterdam met de GG & GD.
7163: Allen, Robert L. - The verb system of present-day American English.
11374: Allen, Philip. - Atlas der Atlassen. De kaartenmakers en hun wereldbeeld.
9984: Allen, Woody. - The Lunatic's Tale. Forever Single
8187: Allwood, Jens et al. - Logic in linguistics.
10341: Alm, Aart van der (=N.A. Donkersloot). - Marathon.
18913: Alma, Hans. - Tijls Curiosa. Luchtige rondgang in de schatkamer der herinneringen, 1777-1952.Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het de drukkerij en Uitgeverij van de Erven J.J. Tijl te Zwolle.
18235: Alphen, Hieronijmus van. - Kleine gedichten voor kinderen.
7059: Alphen, Hiëronymus van. - Bloemlezing.
5704: Alphen, Paul van . - HMM-based continuous-speech recognition. Systematic evaluation of various system components
25281: Alphen, Hiëronymus van. - Jantje zag eens pruimen hangen.
20194: Alphen, Hieronijmus. - Kleine gedichten voor kinderen.
12676: Alphen, Oscar van. - Palestijnen Palestina!
14116: Alphen, Oscar van & Hans Werlemann. - De architectuur van de ruimte. Nota over het architectuurbeleid 1997-2000
10632: Altena, Ernst van & Jan Veldhuizen (red.). - Ons poëtisch Dichtersland. Nederlandse dichters kiezen hun eigen voorkeursgedicht
22924: Altena, Ernst van. - Wat is What in publicity? Of what is wat in publicity?
22923: Altena, Ernst van. - Wat is What in publicity? Of what is wat in publicity?
16914: Altena, Ernst van. - Nieuwsgedichten.
9309: Altena, Ernst van (ed.). - Op een pad van briefpapier... Brieven in de poëzie
2104: Altmann, Hans et al (eds.). - Das Passiv im Deutschen. Akten des Kolloquiums über das Passiv im Deutschen, Nizza 1986
24883: Alvarez, A. - The School of Donne.
14987: Alveng, Dag (ed.). - Photographs from the Real World.
4240: Alwall, Ellen. - The religious trend in secular scottish school-books, 1850-1861 and 1873-1882. With a survey of the debate on education in Scotland in the middle and late 19th century
23536: Amandonico, Nikko. - La Pizza. Het beroemdste gerecht uit Napels met recepten
3386: Ameide, Th. van. - Aarde en hemel.
25782: Amersfoort, Piet van (=Jan Willem Jacobs). - De Gedachten zijn vrij.
14282: Amiridze, Nino. - Reflexivization strategies in Georgian.
25670: Amis, Kingsly. - Memoirs.
21284: Ammon, Ulrich. - Dialekt und Einheitssprache in ihrer sozialen Verflechtung. Eine empirische Untersuchung zu einer vernachlässigten Aspekt von Sprache und sozialer Ungleichheit
291: Ammon, Ulrich. - Dialekt, soziale Ungleichheit und Schule.
19229: Amstel, Anne van. - Heef me nu wat ik wil.
20955: Amstler, Mark. - Etymology and grammatical discourse in late antiquity and the early middle ages.
10413: Anceaux, J.C. - The linguistic situation in the Islands of Yapen, Kurudu, Nau and Miosnum, New Guinea.
5141: Anders, Wolfhart H. - Balladensänger und mündliche Komposition. Untersuchungen zur englischen Traditonsballade
20694: Andersen, H.C. - De schaduw.
25321: Andersen, Hans Christiaan. - The bell and other tales.
25556: Andersen, H.C. - The Nightingale.
1817: Anderson, John M. - On case grammar. Prolegomena to a theory of grammatical relations
1816: Anderson, W.E.K. - The written word. Some uses of English
9034: Anderson, N. (ed.). - Studies in multilingualism.
10737: Andewech, Hans, Ariën de Boer & Rob Kloos. - Uitval. (drie dichters)
8103: Andrea, Yda Elisabeth (samenst.). - Daar moet veel strijd gestreden zijn.
22564: Andreae, Rik. - Tegelijk groen.
19660: Andreasen, Kasper e.a. - Margetaal.
22149: Andreus, Hans. - Schilderkunst.
20089: Andreus, Hans. - De ruimtevaarder.
22494: Andreus, Hans. - Groen land.
24915: Andreus, Hans. - Gedichten.
24436: Andreus, Hans. - Verzameld proza.
25076: Andreus, Hans. - De witte netten van zon en maan.
11781: Andreus, Hans (keuze + inleiding). - De dichter en het afscheid van de jeugd.
20923: Andreus, Hans. - Muziek voor kijkdieren
20847: Andreus, Hans. - De taal der dieren.
17247: Andreus, Hans en Frank Lodeizen (tekeningen). - Klein boek om het licht heen.
14519: Andreus, Hans. - Verzameld proza.
14040: Andreus, Hans. - Gedichten.
24213: Andreus, Hans. - Bezoek.
25077: Andreus, Hans. - Schilderkunst.
14487: Andreus, Hans. - Laatste gedichten.
12897: Andreus, Hans. - Laatste gedichten.
23012: Andreus, Hans. - Zoon van Eros.
2322: Andreus, Hans. - Jubal.
20921: Andreus, Hans. - Aarde.
20922: Andreus, Hans. - Syntropisch.
20925: Andreus, Hans. - Italië.
25139: Andrian, Leopold. - Fragmente aus Erwin und Elmire. Herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von Joelle Stoupy.
24007: Andrian, Leopold. - De tuin van de openbaring.
23752: Andriessen, Cees - Exlibris voor De Haas.
25523: Andriessen, Herman. - Teksten op weg naar Kerstmis.
23754: Andriessen, Cees - Exlibris voor B.S.C. van de Weerd.
23753: Andriessen, Cees - Exlibris voor J. Rijsterborgh.
18360: Andriessen, Mari. - De dokwerker.
25575: Andriessen, Cees - Doublettendoos voor een meer dan middelmatig exlibrisverzamelaar.
23750: Andriessen, Cees - Exlibris voor Diny van Leuken.
23751: Andriessen, Cees - Exlibris voor Stichting OKK.
25892: Andriessen, Cees - Exlibris voor Stichting OKK. Ontwerp
25891: Andriessen, Cees - Exlibris voor Geerth. Afdruk + ontwerp.
17810: Dom Angélico. - Het boek is een schuilplaats.
10676: Angremond, d' Thomas Hendrik. - P. C. Hooft's Achilles en Polyena. Met inleiding, aantekeningen en woordenlijst.
486: Angst-Hürlimann, Beatrice. - Im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen. Zum Problem der Sprache bei Ingeborg Bachmann
23646: Anker, Robert. - De thuiskomst van de jagers.
13202: Anker, Robert. - Goede manieren. Een episodisch gedicht
2284: Anker, Robert. - Waar ik nog ben.
24487: Anker, Robert e.a. - De broekbewapperde mens.
14570: Anker, Robert. - In het vertrek.
20449: Anker, Jan-Willem. - Heimwee naar.
19734: Anker, Robert. - Olifant achter blok. Essays
12065: Anker, Robert. - Nieuwe veters. Gedichten
14289: Anker, Robert. - In het café.
15372: Anker, Jan-Willem. - Luchthaven.
19240: Anker, Robert. - Sealed with a kiss.
22596: Anker, Jan-Willem. - Wij zijn de laatste geliefden in de wereld.
19603: Anker, Jan-Willem. - Beproevingen.
19087: Anker, Jan-Willem. - Donkere Arena.
10754: Anker, Robert. - Van het balkon.
19086: Anker, Jan-Willem. - Inzinkingen.
21791: Anker, Robert e.a. - Op Het Toneel. Gedichten voor Annet Nieuwenhuijzen & Hans Croiset.
18006: Anna, Yvet, Zora Madeleine, Noël Joan. - Ce cahier là. Numéro 3
19104: Gezelle - Kulturele Kring Sinte Anna. - Met Guido Gezelle op wandel in de tuin van het museum.
17972: Ansingh, Lizzy. - Drie gedichten.
25347: Ansingh, Lizzy. - Kinderboeken.
16186: Ansingh, Lizzy. - Mijn eerste liefde.
6152: Anslo, Reyer. - Parysche bruiloft.
6190: Antal, László. - Content, meaning and understanding.
18774: Anthemis, E.M. e.a. - 33 dichters.
17209: LUDWIG ROSENTHAL Antiquariaat. - Incunabula and Postincunabula. Issued to commemorate the Hunderdth Anniversary 1859-1959. With a short history of the firm.
24044: Antyukhin, Konstatin (Antioukhin). - Exlibris voor Peijnenburg.
24046: Antyukhin, Konstatin (Antioukhin). - Exlibris voor Niek Visser.
24047: Antyukhin, Konstatin (Antioukhin). - Exlibris voor Wolfgang Jens.
24045: Antyukhin, Konstatin (Antioukhin). - Exlibris voor Hermann Wiese.
24049: Antyukhin, Konstatin (Antioukhin). - Exlibris voor Dr. D. Novak.
24048: Antyukhin, Konstatin (Antioukhin). - Exlibris voor G. Mirabella.
20969: Anwar - Oemarjati, Boen S. - Charil Anwar. The poet and his language.
5312: Apeldoorn, C.G.L. - Dr. Willem Doorenbos.
15032: Aperture. - Haiti: feeding the spirit.
19809: Aperture. - Aperture 133: On Location, With Annie Leibovitz, Lorna Simpson, Susan Meiselas, Cindy Sherman, Adam Fuss, Joel-Peter Witkin, Jon Goodman.
20840: Apollinaire. - "Cors de chasse"
16816: Apollinaire, Giullaume. - Le Pont Mirabeau.
21200: Appel, René e.a. (red.). - Taal en taalwetenschap.
6294: Appel, R. - Immigrant children learning Dutch. Sociolinguistic and psycholinguistic aspects of second-language learning
14394: Appel, Karel. - Karel Appel over Karel Appel.
23450: Appelman, Fransje. - Een & ander.
11258: Appelo, Lisette. - Categorial divergences in a compositional translation system.
10695: Arbois, de Jubainville, H. d'. - Essai d'un catalogue de la littérature épique de l'Irlande. Précédé d'une étude sur les manuscrits en langue irlandaise conservés dans les Isles Britanniques et sur le continent.
9606: Archangeli, Diana & D. Terence Langendoen. - Optimality theory. An overview
24711: Arend, J.P. - Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden. Tweede deel, tweede stuk. Van het jaar 900 tot 1581 na Christus.
16890: Arends - Keuning, Nico. - Angst voor de winter. Het leven van Jan Arends.
18648: Arends, Jan. - Ik had een strohoed en een wandelstok. Verhalen.
14882: Arends, Nico. - The Visual Speech Apparatus. Aan aid for speech training.
30: Arens, Hans. - Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart
17710: Aretin, Karl Otmar von. - The Papacy and the Modern World.
11323: Aridjis, Homero (inleiding). - Heimwee naar de dood. Zeven Mexicaanse dichters van deze eeuw.
15038: Ariëns, Catrien. - In de beste tradities.
20043: Arion, Frank Martinus. - Heimwee en de ruïne. Verzamelde gedichten.
7975: Aristote. - Poétique.
17907: Arkeneel, Floris d'& Ulrich Jeltema. - Terug naar Louis Paul Boon. Een nostalgische vertelling.
22280: Armando. - Het gevecht.
22677: Armando. - Tucht. Gedicht 1971-1978.
22306: Armando. - Uit Berlijn.
16245: Armando. - Gedichten 2009.
4209: Armato, Rosario P. & John M. Spalek (eds.). - Medieval Epic to the 'Epic Theater' of Brecht. University of Southern California studies in comparative literature I
24362: Arnaud Gerkens, D.R. d' - Herinneringen aan het Jachthuis Liebosch.
21377: Arnauld, Antoine & Pierre Nicole. - La Logique ou l'art de penser contenant, outre les règles communes, plusieurs observations nouvelles, propres à former le jugement.
19312: Arp, Hans. - Op één been.
7584: Arpots, Robert. - Plantijn in Nijmegen. Catalogus van Plantijn-drukken aanwezig in de Bibliotheek van de Katholieke Universiteit van Nijmegen
10780: Arsenijevic, Boban. - Inner aspect and telicity. The decompositional and the quantificational nature of eventualities at the syntax-semantics interface
14581: Artzybasheff, Boris. - Let George Do It! a Talk Delivered at a Meeting of the Trade Book Clinic in New York City, December 5, 1940.
9073: As, Corina J. van. - Tracheoesophageal Speech : A Multidimensional Assessment of Voice Quality.
16963: Assche, Armand Van. - Voorgevoel.
15735: Assche, Guy van (etsen), René Bakker (tekst). - Elementair.
13205: Asscher, Maarten. - Nachtvraat.
20162: Asscher, Marten e.a. - Overgangen. Gedichten bij figuren uit Ovidius Metamorphose
24510: Asscher, Maarten. - Verbarum.
22828: Asscher, Maarten. - De brief.
22776: Asscher, Maarten & Laurens Vancrevel. - Spiegel Internationaal. Modene poëzie uit 21 talen.
10097: Asselbergs, Willem. - De stijl van Elkerlijk.
8447: Asselbergs, W.J.A.M. - Nijmeegse colleges.
4505: Asselijn, Thomas. - Op- en ondergang van Mas Anjello. (voorgevallen in't jaar 1647)
15043: Asser, Saskia & Liesbeth Ruitenberg. - De keizer in beeld. Wilhelm II en de fotografie als pr-instrument/ Der Kaiser im Bild. Wilhelm II und die Fotografie als pr-instrument.
21979: Astley, Neil. - The speechless acts.
8310: Atkinson, Martin et al. - Foudatons of general linguistics.
13434: Attitude 2000, Leids Dichtersglde. - De verzameling, 30 Leidse dichters.
13449: Atwood, Jane Evelyn. - Nächtlicher Alltag. Meine Begegnung mit Prostituierten in Paris. Eine fotografische Studie
26010: Auden, W.H. - A selection by the author.
21543: Auden, W.H. - Epistle to a godson & other poems.
25704: Auden, W.H. - Vier gedichten.
11698: Auden, W.H. - Vertel me de waarheid over de liefde. (Tell me the truth about love)
19980: Auden, W.H. - Die avond dat ik de stad inliep.
20978: Audring, Jenny. - Reinventing pronoun gender.
12500: Augst, Gerhard (Hrsg.). - Spracherwerb von 6 bis 16. Linguistische, psychologische, soziologische Grundlagen.
9030: Augst, Gerhard u.A. - Grundwortschatz und Ideolekt. Empirsiche Untersuchungen zur semantischen und lexikalischen Struktur des kindlichen Wortschatzes
18310: Augustin, Elisabeth. - Making up for time lost.
8765: Aulanko, Reijo & Matti Lehtimalmes (eds.). - Studies in logopedics and phonetics 3.
25621: Austen, Jane. - Northanger Abbey. An Annotated Edition.
25619: Austen, Jane. - Emma. An Annotated Edition.
25620: Austen, Jane. - Mansfield Park. An Annotated Edition.
13311: Auster, Paul. - The Invention of Solitude.
615: Austerlitz, R. (ed.). - The scope of American linguistics,. Papers of. Symposium Linguistic Society of America, 1974
21672: Austin, David. - Shrub Roses and Climbing Roses with hybrid tea and floribunda roses.
4032: Autenrieth, Georg. - Pfälzisches Idiotikon.
97: Authier, J.-Marc. - Formal perspectives on Romance linguistics. Selected papers from the 28th linguistic symposium on Romance languages 1998
21106: Awbery, G.M. - The syntax of Welsh. A transormational study of the passive.
20607: Awerbach, J. - Wat iedere schaker van het eindspel moet weten.
5521: Axnäs, Karl. - Slavisch-baltisches in altnordischen Beinamen.
616: Ayer, A.J. - Language, truth & logic.
17453: Ayrton, Michael. - The Testament of Daedalus.
484: Azzalio, Walther. - Grundzüge der englischen Sprache und Wessensart.
5671: Baader, Theodor. - Einführung in die Lautschrift und instrumentale Sprachregistrierung.
22550: Baal, Mieke van. - Ik heb de muren van ons huis geverfd.
3456: Baar, A.H. van den. - A Russian church Slavonic kannonik (1332 - 1332). A comparative textual and structural study including an analysis of the Russian computus (Scaliger 38B, Leyden University Library)
23496: Baaren, Theo van. - Een tafel in de wind.
25703: Baaren, Theo van. - Versteend zeewier.
22462: Baaren, Theo van. - Een wereld van as.
24924: Baaren, Theo van. - Trommels van marmer
17262: Baaren, Theo van. - Op het water geschreven.
9813: Baaren, Theo van. - Hoe-korter-hoe-liever.
2654: Baars, Herman D. - Geolyriek.
6364: Baarslag, M.N. - Étude comparative de quelques besoins linquistiques du Français et du Néerlandais.
15019: Baart, Theo, Tract Metz & Tjerk Rumschotel. - Atlas van de verandering. Nederland herschikt.
14117: Baart, Theo & Cary Markerink. - Wonen in naoorlogse wijken / Postwar Housing in the Netherlands.
17207: Baartman, Nicoline. - Als gegoten. Wat kleren doen met vrouwen
10484: Baauw, Segio. - Grammatical features and the acquisition of reference. A comparative study of Dutch and Spanish
3263: Baayen, R.H. - A corpus-based approach to morphological productivity. Statistical analysis and psycholinguistic interpretation
4748: Babel, Henry Adalbert. - La pensée d'Albert Schweitzer. Sa signification pour la théologie et la philosophie contemporaines
24583: Babylon, Frans. - Keuze uit de gedichten.
618: Bach, E. & R.T. Harms (eds.). - Universals in linguistic theory.
21802: Bachmann, Ingeborg. - Rom ist keine Stadt für die Liebe.
9453: Bachrach, A.G.H. e.a. - Rondom Bredero. Een viertal verkenningen
24041: Backer, Denijs de. - Exlibris voor Jef Arras. Kalliope.
24042: Backer, Denijs de. - Exlibris voor Jef Arras. Oerania.
24040: Backer, Denijs de. - Exlibris voor Jef Arras. Melpomene.
24039: Backer, Denijs de. - Exlibris voor Jef Arras. Thaleia.
24043: Backer, Denijs de. - Exlibris voor Jef Arras. (Erato).
5327: Bacon, Bailey. - The origin of English surnames.
3214: Baehr, Rudolf (ed.). - Der provenzalische Minnesang. Ein Querschnitt durch die neuere Forschungsdiskussion
15589: Baeke, Jan e.a (vertaling). - In een ander licht. Hedendaagse poëzie uit Wales
15981: Baeke, Jan. - Zo is de zee.
15137: Baeke, Jan. - Groter dan de feiten.
17004: Baeke, Jan. - Iedereen is er.
16077: Baeke, Jan. - Brommerdagen.
3808: Baerwald, Friedrich. - History and structure of economic development.
18425: Baetens, Roland e.a. - Brepols, drukkers en uitgevers, 1796-1996.
23781: Baeyens, Martin R. - Exlibris in memoriam Jan Rhebergen.
23780: Baeyens, Martin R. - Exlibris voor Graphia (Hugo Claus).
23779: Baeyens, Martin R. - Exlibris voor Van der Vet.
23778: Baeyens, Martin R. - Exlibris voor Lotte Hausweiler.
23972: Baeyens, Martin R. - Natuurimpressie.
23777: Baeyens, Martin R. - Exlibris voor Emmanuel.
25584: Baeyens, Martin R. - Botanical research.
4437: Bahner, Werner. - Beitrag zum Sprachbewußtsein in der spanischen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts.
7079: Bähr, Dieter. - A bibliography of writings on the English language in Canada. From 1857 tp 1976
21441: Baier-Fraenger, I. (Herausg.). - Der Kunsthistoriker Wilhelm Fraenger 1890-1964. Eine Sammlung von Erinnerungen mit der Gesamt-Bibliographie seiner Veröffentlichungen.
14973: Bailey, David. - London Nw1. Urban Landscapes
14633: Bailey, David. - The lady is a tramp. Die Gesichter der Catherine Bailey
3761: Bairoch, Paul. - Révolution industrielle et sous-développement.
3760: Bairoch, Paul. - Diagnostic de l'évolution économique du tiers-monde 1900-1968.
8407: Bake, Alexander. - Oratio. De humanitatis studio et doctrinae usu in liberali puertiae educatione
12812: Bakel, Jan van. - Automatic Semantic Interpretation: A Computer Model of Understanding Natural Language.
10607: Bakelants, Louis & René Hoven. - Bibliographie de oeuvres de Nicolas Clénard 1529-1700.
15880: Baker, Philip & Anand Syea (eds.). - Changing meanings, changing functions. Papers relating to grammaticalization in contact languages
13288: Baker, Mark C. - Incorporation. A theory of grammatical changing
9287: Baker, Colin. - Attitudes and language.
1336: Bakhuizen van den Brink, R.C. - Van Hollandsche Potaard. Studiën en fragmenten
2009: Bakhuizen van den Brink, J.N. et al. - Onder de 'ZWO-Bannier'. Opstellen aangeboden aan dr. J.H. Bannier ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
8529: Bakhuizen van den Brink, R.C. - Vondel met roskam en rommelpot.
19647: Baki. - Twee liefdesgedichten.
21442: Bakker, Steven A. et al. - The Miss Margaret Sidney Davies complete collection of special Gregynog bindings.
18696: Bakker, René. - Kopwit. Een zelfportret in elementen
25874: Bakker, Bert en Barend de Goede. - Quatre Mains.
10876: Bakker, Gerrit. - Ommekeer.
14734: Bakker, Cecile. - Germanic and Romance Inversion in French. A Diachronic Study.
23928: Bakker, Bert e.a. - Spectrum. Bloemlezing uit de poëzie van Jong-Protestantse dichters.
23712: Bakker, Rudolf. - Het treintje van de weemoed. Een wandeling in de Provence
13940: Bakker, Gerbrand. - Ezel, schaap en tureluur. Dierendagboek.
13941: Bakker, Gerard. - Perenbomen bloeien wit.
7170: Bakker, Egbert J. - Linguistics and formulas in Homer. Scalarity and the description of the particle per
7292: Bakker, Siem e.a. (red.). - Op grond van de tekst. Opstellen aangeboden aan prof.dr. Karel Meeuwesse ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar
21974: Bakker, René & Huib Beurskens (red.). - Honderd seizoenen Atalanta Pers. Zes beschouwingen en een bibliografie.
2286: Bakker, Gerrit. - De menselijke natuur.
109: Bakker, J.J.M. - Constant en variabel. De fonematische structuur van de Nederlandse woordvorm
7662: Bakker, B. e.a. (eds.). - De Roemster van den Aemstel. Off: Poëtische beschrijvinghe van de Riviere Aemstel
9054: Bakker, W. e.a. (red.). - De afscheiding van 1834 en haar geschiedenis.
9867: Bakker, Nienke. - Reclames en advertenties in Noord- en Zuidnederland. Een bijdrage tot de vergelijkende studie van de Noord- en Zuidnederlandse woordenschat.
20745: Bakx, Hans& Wendelien Schönfeld (houtgravures). - Om een donker huis.
12657: Bakx, Pieter (=W.J.M.A. Asselbergs). - Prieel in Troje.
13837: Surányim Balázs. - Multiple operator movements in Hungarian.
8370: Baldinger, Kurt (Hrsg.). - Zeitschrift für romanische Philologie.
17252: Balen, Christiaan Willem van. - Intelligibility of speech fragments. A possible means of testing listening proficiency in a second language
18163: Balk, J.Th. & Jan Hollenberg (zeefduk). - Wester-Koggenland.
2064: Balk-Smit Duyzentkunst, F. (et al). - Controversen in de taal en literatuurwetenschap.
5596: Balker, Habakuk II de. - Groenboek.
11343: Balker, Habakuk II de. - Ikonen.
19855: Balkt, H.H. ter. - 1313.
24517: Balkt, H.H. ter. - Tegen de bijlen. Oden en Anti-Oden.
14500: Balkt, H.H. ter. - Onder de bladerkronen.
15419: Balkt, H.H. ter. - Het hooi wordt op de hooimarkt verzameld.
24518: Balkt, H.H. ter. - Ode aan de Grote Kiezelwal.
16917: Balkt, H.H. ter. - Verkeerde raadhuizen.
15906: Balkt, H.H. ter. - Vliegtuigmagneet.
17507: Balkt, H.H. ter. - Anti-canto's en De Astatica.
25643: Balla, Margrit. - Exlibris voor Conny Pater.
25196: Balliett, Whitney. - Duke Ellington remembered. New York notes.
21107: Ballmer, Thomas. - Logical grammar. With special considerations of topics in context change.
19783: Baltus, Olof, Peter Bes, Irene Grijzenhout, Guus Luiters, Ruth Visser, Erna Mondfrans, Leetje Linders, Hans van Os. - Berichten uit de afdeling.
2364: Banton, Michael (ed.). - The relevance of models for social anthropology.
8565: Baratz, Joan C, & Roger W. Shuy (eds.). - Teaching black children to read.
22118: Barbaix, Alex. - Van ligaturen naar sms-taal.
23728: Barbaix, Alex (samenstelling). - Wartaal.
19651: Barbaix, Alex, Pastei en Jaap Binsbergen. - ABC.
14201: Barber, Craig J. (Photos), Alison Devine Nordström (text). - Ghosts in the Landscape: Vietnam Revisited.
19458: Barbier, Jules - Engelman, Jan (Nederlandse bewerking). - Hoffmann's Vertellingen. Fantastische Opera in drie bedrijven, met een voor- en naspel.
8838: Barbiers, Sjef et al (eds.). - Proceedings Leiden Conference for Junior Linguists 3.
488: Bardt, C./K. Hubert. - Zur Technik des Übersetzens lateinischer Proza.
25232: Baren-Cohen, Simon et al (eds.). - Understanding Other Minds: Perspectives from Autism.
14074: Barentsen, A.A. et al (eds.). - Dutch contributions to the 10th international congress of slavists, Sofia, September 14-22, 1988 linguistics.
22511: Barlo, Josien van. - Raak zacht.
11842: Barnard, Benno. - Het meer in mij.
16908: Barnard, Benno. - Tijdgenoten.
25131: Barnard, Benno - Guillaume van der Graft - Na veertig.
25713: Barnard, Benno. - Zijne kortstondigheid.
2661: Barnard, Benno. - Een engel van Rosetti.
13056: Barnard, Benno. - Gedichten in melk geschreven.
21747: Barnard, Benno. - In de vervelende vlakte.
19085: Barnard, Benno. - Klein Rozendaal.
24588: Barnard, Benno. - Het mens.
24589: Barnard, Willem. - Oude en nieuwe gedichten.
9424: Barnhart, Clarence L. - A dictionary of New English 1963-1972.
16810: Barnstone, Aliki (ed.). - Voices of Light. Spiritual and Visionary Poems by women from around the world from Ancient Sumeria to Now.
14991: Barret, Andre. - Nadar. 50 photographies de ses illustres contemporains
17503: Bart, Ira. - Het begin van de jaartelling.
25109: Bartelings, Nelke e.a. (red.). - Leids Kunsthistorisch Jaarboek. Vol. 12. Beelden in veelvoud. De vermenigvuldiging van het beeld in prentkunst en fotografie.
19681: Bartels-Martens, Gees. - Dit is wat ik heb gevonden. De poëzie van Overijssel
14095: Barth, Adolf. - Über die Bildung der menschlichen Stimme.
7697: Bartsch, Kurt. - Die Lachmaschine. Gedichte, Songs und ein Prosafragment
5697: Bartsch, Renate & Theo Vennemann (eds.). - Linguistics and neighboring disciplines.
19832: Bartsch, Karl. - Das Nibelungenlied. Nach der Ausgabe von Karl Bartsch. Herausgegeben von Helmut de Boor.
7992: Bartsch, Renate. - Adverbialsemantik. Die Konstitution logisch-semantischer Repräsentationen von Adverbialkonstruktionen
21894: Baruch, Jet e.a. - Document Nederland. Nederland gefotografeerd 1975-2005. Een keuze uit 30 jaar documentaire foto-opdrachten van het Rijksmuseum.
25257: Barzun, Jacques. - Lincoln. The literary genius.
23428: Bas, Jan de. - Hollandse luchten.
22851: Bas, Jan de. - Hard wegwandelen.
23930: Bas, Jan de. - Dat zijn zo de dingen waar het hier om gaat.
24331: Bas, Jan de. - Het vogeltje & het gevoel
22713: Bas, Jan de. - Verboden voor kettingzagen.
24574: Bas, Jan de. - Zachte feiten.
24584: Bas, Jan de. - Nijlpaard in onzichtbaar Egypte.
21138: Bass, Rick et al. - McSweeney's Issue 40.
13828: Bastelaere, Dirk van. - Diep in Amerika.
17363: Bastet, F.L. - Catacomben. Een keuze uit de gedichten
13431: Bastet, F.L. - Het fin de siecle alfabet uit de nalatenschap van Vincent Vere.
16166: Bastet, Frédéric. - Haagse Krengen. Alfabet uit de boekenkist van Verwijs. De Haagse Boekhandel.
2321: Bastet, F.L. - Haagse krengen. Alfabet uit de kist van Vincent Vere
12934: Bastet, F.L. - Drieluik.
12935: Bastet, F.L. - Een mislukte pansfluit.
15484: Bastet, Frédéric. - Twee gedichten.
2956: Bastet, F.L. (ed.). - Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever.
959: Bastet, Frédéric. - Louis Couperus. Een biografie
25075: Bastiaanse, Frans. - "Ultima Thule".
4969: Bastiaanse, Frans. - Verzamelde gedichten. Deel 1: 1890 - 1913
18767: Bastiaanse, Frans. - Dien middag.
14043: Bastiaanse, Frans. - Een zomerdroom.
17080: Batalha, Graciete Nogueira . - Glossário do dialecto macaense. Notas linguisticasm etnográficas e folclóricas
6854: Bäte, L. - Intermezzo in Meisenheim.
1871: Bates, Elizabeth et al. - From first words to grammar. Individual differences and dissociable mechanism
12962: Bates, Brian en John Clees. - Op het eerste gezicht.
23759: Battermann, Jan. - Exlibris voor Willy Battermann
23757: Battermann, Jan. - Exlibris voor C.G. Geenen
23758: Battermann, Jan. - Exlibris voor Jan Rhebergen.
23755: Battermann, Jan. - Exlibris voor J.E. Enklaar.
23793: Battermann, Jan. - Het evangelie naar Lucas.
23794: Battermann, Jan. - 10 houtgravures voor Het evangelie naar Lucas.
23967: Battermann, Jan. - Abstracte compositie met dramatisch realistische elementen.
23968: Battermann, Jan. - Mensengroep
23965: Battermann, Jan. - Stel met kind.
23963: Battermann, Jan. - Abstracte compositie.
14881: Battye, Adrian & Marie-Anne Hintze. - The French language today.
23725: Baudelaire, Charles. - Amoenitates Belgicae.
23266: Baudelaire, Charles. - Le voyage, De reis - Les fleurs du mal.
9719: Baudin, Fernand. - De drukletter. Vorm, vervaardiging, indeling, toepassing
3752: Bauer, Hans-Theo. - Spaniens Wirtschaft im letzten Jahrzehnt vor Ausbruch des Bürgerkrieges 1936.
4262: Bauer, Gero u.a. (Herausg.). - Festschrift Prof.Dr. Herbert Koziol zum siebzigsten Geburtstag.
11488: Bauer, Konrad F. - Von der Schrift und Ihre Arten. Eine Beilage zum Stammbaum der Schrift
7643: Bauer, Erika. - Die moringer Mundart. Laut- und Formenlehre nebst Sprachproben. ein Beitrag zur nordfriesischen Dialektforschung
13004: Baumann, Arnaud. - L'âge du siècle. Portraits & confidences
16148: Baumgärtner, Klaus & Robine Clignette (tekeningen). - De Schoen en de Hoed.
4236: Baumgartner, Heinrich. - Stadtmundart - Stadt- und Landmundart. Beiträge zur bernischen Mundartgeographie
5649: Baur, F. e.a. - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden.
8826: Baur, Frank. - Scripta minora.
4578: Bax, M.M.H. - Oordelen in taal. Semantische en pragmatische aspecten van evaluaties in narratieve communicatie
10273: Bax, Dirk. - Nagelaten gedichten.
683: Bax, D. - n Pastelportret deur Pieter Willem Regnault, tekenaar en tuinier in Kaapstad, 1753-1765.
16263: Bax, D. - Nieuwe Afrikaanse Poëzie. Een overzicht van de Afrikaanse Dichtkunst van 1940 tot 1947.
23190: Bayar, Maris. - Als Maris Dante zoent. Gedichten 1965-1975.
17522: Baybrooke, Neville. - T.S. Eliot: a Critical Essay.
9285: Bazalgues, Gaston. - L'Occitan lèu-lèu e plan. (L'occitan vit et bien)
13468: Beaton. - The Best of Beaton. With notes on the photograps by Cecil Beaton
4436: Beaudouin, Mondry. - Étude dialecte Chypriote. Moderne et médiéval
22065: Beaufort, Henriëtte de. - Moriânicos.
6362: Beaugrande, Robert de. - Linguistic theory. The discourse of fundamental works
6620: Bec, Pierre (ed. + trad.). - Anthologie de la prose occitane du Moyen Age. Vol I
3388: Becher, Ulrich. - Franz Patenkind. Romanze von einem deutschen Patenkind des François Villon in fünfzehn Bänkelsängen
4889: Paul G. Buchloh/Jens P. Becker. - Der Detektivroman.
11237: Beckers, Walter. - Anno Atlantae.
22724: Beek, Geert van & Jan Dierman (zeefdruk). - Veghel.
25000: Beek, Menno van der. - Vergezocht.
21315: Beek, Leonoor van der. - Topics in corpus-based Dutch syntax.
24519: Beek, Geert van. - Van je familie moet je 't hebben.
24980: Beek, Menno van der. - Waterdicht.
25456: Beek, Geert van. - De schilder en het meisje.
24999: Beek, Fiet van. - Vierende lijnen.
14835: Beeke, Anthon e.a. (red.). - Gewoon ongewoon. Portretten van gewonen mensen met een ongewoon leven.
682: Beekhuis, J.H. - Geluidshinder door het luchtverkeer.
25701: Beels, C.H. & J.Th.A. Peskens. - Heraldiek in het exlibris.
23660: Beels, C.H. & J.Th.A. Peskens. - Heraldiek in het exlibris.
19384: Beense, Gerard (samenstelling). - Poëtraal. Een bloemlezing van stadsdichters uit Nederland en Vlaanderen.
16808: Beense, Gerard (samenstelling). - Stadsdichters Bijeen, uit Nederland en Vlaanderen.
23479: Beentjes, Gerard. - De nagel van de tijd.
18781: Hammelburg - de Beer. - Ontmoetingen in de hel.
25578: Beerendonk, Theo. - Abstract beeld in rood.
21040: Beermann, Dorothee A. - Syntactic discontinuity and predicate formation. A study in German and comparative German syntax.
18164: Beers, Paul & Rie de Boer (zeefduk). - Zeevang.
1347: Beets, Nicolaas. - Kuser.
25081: Beets, Nicolaas. - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt en opnieuw herzien.
6525: Beets, Nicolaas. - Gesprek met Vondel. Naar aanleiding van 't hem toegedacht standbeeld
19567: Beets, Nicolaas. - Ter begrafenis.
3137: Beets, Maria E. - Harptonen.
7070: Beex, H. (bewerkt door). - Mirakelen der zoete vrouwen.
13127: Begeer, P.A. - Van het leven.
25137: Begheyn, Paul (verzameld en vertaald door). - Met de deur open. Gedichten over mensen en God.
16766: Beheim-Schwarzbach, Martin & Richard Ziegler. - Führer sehen Dich an. Sonette
12973: Behrens, Heike. - Temporal reference in German child language. Form and function of early verb use.
13942: Beijnum, Kees van. - Hier zijn leeuwen.
19747: Beishuizen, Jan. - John Kenneth Galbraith. Het economisch denken van een dissident.
24052: Beitz, Erhard. - Exlibris voor Hans Joachim Kretz.
24053: Beitz, Erhard. - Exlibris voor Karl Kröger.
24054: Beitz, Erhard. - Exlibris voor Hannelore Moede.
24055: Beitz, Erhard. - Exlibris voor W. Grebe.
24051: Beitz, Erhard. - Exlibris voor Siegfried Bresler.
24050: Beitz, Erhard. - Exlibris voor Doris Thiel.
24998: Bekius, Corja. - Ongebroken wit.
7130: Bekkers, F.H.H.A. - Etude sur l'emploi que Froissart fair de la préposition.
11630: Belder, J.L. de. - Verzamelde gedichten.
23134: Belder, J.L. de. - De zachte klaarte.
24544: Belkum, Hans van e.a. (red.). - Tussen schrijver en lezer. Een doorsnee van het boekenvak.
6277: Bell, Roger T. - Sociolinguistics. Goals, approaches and problems
24015: Bellaert, Cornelis. - Seven-up. Seven compositions
19900: Bellaert, Cornelis. - Seven-up. Seven compositions
18398: Bellaert, Cornelis. - Rebellious.
22148: Bellamij, J. - Gedichten.
21557: Bellamy, Jacobus. - Gedichten.
20765: Bellay, Joachim du. - Les regrets.
1558: Bellefroid, J.H.P. - Beschouwingen over de Nederlandse rechtstaal in Vlaanderen.
16037: Belleman, Bas. - Nu nog volop ventilatoren.
22846: Belleman, Bas. - Hout.
9571: Belli, Giuseppe Gioachino. - Sonnetten.
19749: Bello, Patricia Di, Colette Wilson et al (eds.). - The Photobook - From Talbot to Ruscha and Beyond.
22421: Beloufa, Chahra. - The nightingale whispers.
19926: Belterman, Theo. - Herfsttij(de)loos.
7150: Bely, N. et al. - Procédures d'analyse sémantique appliquées a la documentation scientifique.
18413: Bemmel, Harry Chr. van. - Bibliografie van de werken van Jan Hermans Krul.
16038: Benali, Abdelkader. - Gedichten voor de zomer.
13371: Bendavid-Val, Leah. - Propaganda & dreams. Photographing the 1930s in the USSR and the US
14813: Bendeler, Guusje e.a. - Nat & Droog. Nederland met andere ogen bekeken. 200 jaar Rijkswaterstaat
6857: Benecke, G.F. & C. Borchling. - Wörterbuch zu Hartmann's Iwein.
23863: Benes, Karel. - Nieuwjaarswens Ivo en José Verhagen-Verbiest en Martijn
23858: Benes, Karel. - Nieuwjaarswens Riet de Haas.
23860: Benes, Karel. - Nieuwjaarswens Riet de Haas.
23861: Benes, Karel. - Nieuwjaarswens Eethuys-Café 'De Generaal'
23862: Benes, Karel. - Nieuwjaarswens Eethuys-Café 'De Generaal'
23859: Benes, Karel. - Nieuwjaarswens Cobie en Herbert Blokland.
24367: Benesové, Daniely. - Sint-Bartholomeüskathedraal.
25246: Benn, Gottfried. - Prosa und Autobiographie in der Fassung der Erstdrucke.
23609: Bennekom, Josephine & Kors van. - Hoe foto op verhaal komt.
25082: Benner, Erica. - Als een vos. Machiavelli's levenslange zoektocht naar vrijheid.
22099: Bennet, Peter, Rosemary Scott & Dave Stagg. - First impressions.
2268: Bennink, W. - Alberdingk Thijm. Kunst en karakter
13217: Bennis, Hans et al (eds.). - Atomism and binding.
25772: Benoit, Jacques. - Ex corde.
24016: Benoit, Jacques. - Spaanse dans.
24676: Benoit, Jacques. - Album III. Reikhalzend.
18336: Benoit, Jacques. - Voorkeur.
17960: Benoit, Jacques. - Nader dan mijn hart.
17094: Benoit, Jacques. - Spaanse dans.
18072: Benoit, Jacques. - Zo gelaten arm.
15614: Benoit, Jacques. - Voorkeur.
15511: Benoit, Jacques. - Zo gelaten arm.
2363: Benot, Eduardo. - Prosodia Castellana I versificación.
22487: Benschop, Nel. - Echte liefde kan niet sterven. De geheime liefdesgedichten.
25856: Beranová, Jana. - Kiskassend gedicht.
11870: Beranová, Jana. - Geen hemel zo hoog.
24827: Beranová, Jana. - Stad in de watten.
23491: Beranová, Jana. - Nu delen we een geheim. Fragmenten.
16848: Beranová, Jana. - Tussentonen.
17520: Beranová, Jana. - Geen hemel zo hoog.
17521: Beranová, Jana. - Geen hemel zo hoog.
16341: Beranová, Jana, Ramsey Nasr, Harry Vaandrager e.a. - Amerika, Amerika.
16345: Beranová, Jana. - Vinger van de tijd.
24652: Beranová, Jana. - Tussen de rivieren.
24939: Beranová, Jana. - Tussen de rivieren.
24826: Beranová, Jana. - Tussen aarde en hemel.
9410: Berckenhagen, Ekhart (Hrsg.). - Architektenzeichnungen 1479-1979 von 400 europäischen und amerikanischen Architekten aus dem Bestand der Kunstbibliothek Berlin.
17729: Berends, Gerard e.a. - Hulshorst, 'n noare mooie buurte! 50 jaar zicht op een kleurrijke Veluwse buurtschap
17731: Berends, G. & A. Harteveld. - Hulshorst in beeld. 100 jaar rondom de maagd
11380: Berends, Gerard. - Het sloeg twaalf uur.
742: Berendsen, Egon. - The phonology of cliticization.
3997: Berendsohn, Walter A. - Zur Vorgesichte des 'Beowulf'.
7350: Berenst, Jan. - Relationeel taalgebruik. Conversationele strategieën in interpersoonlijke en interculturele communicatie
18501: Berg, Arie van den. - Hondeleven.
25127: Berg, Mieke van den. - Deelbaar bestaan. Een bundel sonetten.
19858: Berg, Arie van den. - Kikkers, muizen & nieskruid. Uit het dagboek van een letterschuier.
20571: Berg, Rien van den. (Samenstelling). - Brandaan van de christelijke poëzie.
10296: Berg, Evert van den & Bart Besamusca (red.). - De epische wereld. Middelnederlandse Karelromans in wisselend perspectief
11805: Berg, Martin H. van den. - The internal structure of discourse. The dynamics of nominal anaphora
26073: Berg, Johan van den. - Het mondeling tekort.
16013: Berg, Stephan, Konrad Bitterli, David Campany, Stefan Gronert, Dora Imhof. - Through the looking brain. A Swiss collection of conceptual photography
13814: Berg, Maarten van den. - Traktaatjes.
21265: Berg, Marinus E. van den. - Language planning and language use in Taiwan: A study of language choice behavior in public settings. A contribution to the sociology of language.
14212: Berg, Johan van den. - De node mond van het hart.
18854: Berg, Arie van den. - De kapper spreekt tegen zijn spiegel.
110: Berg, B. van den. - Foniek van het Nederlands.
3129: Berg, B. van den. - De patalisatie van Germ. a > e voor r + gutteraal en labiaal in Zuid-Nedeland.
13758: Berg, Maarten van den. - Hersenzalf.
2660: Berg, Arie van den. - De kapper spreekt tegen zijn spiegel.
19252: Berg, Arie van den. - Een absoluut muizegat.
12704: Berg, W. van den. - Over literatuur.
25128: Berg, Mieke van den. - Tussen tijd & ruimte. Ik & jij.
22204: Berg, Arie van den. - De kapper spreekt tegen zijn spiegel.
16837: Berg, Arie van den. - Jagersbloed.
18614: Berg, Arie van den. - Mijn broertje kende nog geen kroos. Gedichten 1968 - 1970
24808: Berg, Rien van den & Liesbeth Goedbloed. - Altijd Boe. De mooiste koeiengedichten.
11905: Berg, Arie van den. - Om wat blijvend wil ontroeren. Gedichten 1968-1978
18858: Berg, Arie van den. - Verhuizen.
11906: Berg, Arie van den. - Blijmoedig aan het graf te denken.
24342: Berg, Hubert van den & Gillis J. Dorleijn. - Avantgarde! Voorhoede? Vernieuwingsbewegingen in Noord en Zuid opnieuw beschouwd.
23623: Berga, Wilco. - Eilandliet/Eilandlied: Gedichten, schilderijen.
20868: Berge, H.C. ten. - De beren van Churchill.
17854: Berge, H.C. ten. - Vreemde vondsten. Fragmenten van een vruchtbaarheidsrite
19317: Berge, H.C. ten. - Va-Banque.
16224: Berge, H.C. ten. - Oesters & gestoofde pot.
15975: Berge, H.C. ten. - Gedichten.
19293: Berge, H.C. ten. - Nieuwe gedichten.
19295: Berge, H.C. ten. - De witte sjamaan.
22803: Berge, H.C. ten. - Een geval van verbeelding.
25843: Berge, H.C. ten. - Wie sterft in het gedicht...
19299: Berge, H.C. ten. - Het vertrapte mysterie.
20379: Berge, H.C. ten. - De mythische plaats. Een keuze uit de gedichten en een geschiedenis
12997: Berge, H.C. ten. - Nieuwe gedichten.
24758: Berge, H.C. ten e.a. (vertaling). - Dit is het leven dat verder zal gaan. Twaalf moderne Zweedse dichters.
12900: Berge, H.C. ten. - Poëzie van de Azteken.
15644: Berge, H.C. ten. - Hollandse sermoenen.
19292: Berge, H.C. ten. - De witte sjamaan.
24505: Berge, H.C. ten. - Voorbeeldige vertellingen en hun versluierde betekenis.
7670: Berge, H.C. ten. - Canaletto en andere verhalen.
5711: Bergem, Dick van. - Acoustic and lexical vowel reduction.
21032: Bergen, Geertje van. - Who's first and what's next. Animacy and word order variation in Dutch language production.
6774: Berger, Brigitte (ed.). - Readings in sociology. A biographical approach
7597: Berger, L.H.M. - De ontwikkeling van de logische-grammatische functies tusschen het twaalfde en het achttiende levensjaar.
10016: Bergh, Herman van den. - Verzamelde gedichten.
11614: Bergh, Herman van den. - Kansen op een wrak.
10560: Bergh, Herman van den. - Stenen tijdperk.
20060: Bergh, Herman van den. - Verzamelde gedichten.
11626: Bergh, Herman van den. - Verstandhouding met de vijand.
23020: Bergh, Roland van den. - Koudwatervrees.
20557: Bergh, S.J. van den. - Aurora Jaarboekje voor 1860.
15997: Bergh, Herman van den. - Het litteken van Odysseus.
12909: Bergh, Herman van den. - Verzamelde gedichten.
11477: Bergh, Herman van den. - Verzamelde gedichten.
2664: Bergh, Herman van den. - De spiegel.
11493: Bergh, Herman van den. - Niet hier, niet heden.
8597: Bergh, H. van den. - Cecco an de anti-Beatrice.
18378: Berghmans, Jan. - Analfabeten.
23087: Berghoef, Martin. - Fuck maar mooi.
25524: Berghs, Bruno e.a. (samenstelling). - Zo zal ik dan worden. Gedichten over ouder worden.
13064: Berghuis, Hans. - Adam. [Een Gedicht in Sprookjes]
12035: Berghuis, Hans. - Een winter in Tomi.
16466: Berghuis, Hans & Frans Budé. - De Maas & andere sproken.
16832: Berghuis, Hans, Henk Bexkens, Frans Budé e.a. - Bij toeval.
22433: Berghuis, Hans. - Ik kan alleen maar zingen. Verzamelde gedichten.
11391: Berghuis, Hans. - Coplas. Een mand vol noten
15504: Berghuis, Hans. - De scheiding.
24514: Berghuis, Hans. - Kleitabletten.
22051: Berghuis, Hans. - December.
9742: Berghuis, Hans. - Postpapier voor Nigra. Briefgedichten
14209: Bergman (=A.A. Kok). - Leyenburg.
2663: Bergman (=A.A. Kok). - Kamerbreed.
18722: Bergman. - Zonder omwegen. Aforismen
21171: Bergman (=A.A. Kok). - Ik ga mezelf maar na.
21039: Bergman, M.W. - The visual regocnition of word structure. Left-to-right processing of derivational morphology.
11106: Bergman (=A.A. Kok). - De inhoud van het oppervlak.
492: Bergmann, Rolf & P. Pauli. - Einführung in die sprachwissenschaft für Germanisten.
21218: Berkel, Ans van. - Niet van horen zeggen. Leren spellen in het Engels als vreemde taal.
25132: Berkelmans, Frans. - En de vis is teken. beschouwingen bij gedichten van Guido Gezelle en Gerrit Achterberg voorafgegaan door enkele gedichten van Ida Gerhardt en anderen
11234: Berkovits, Ilona. - Corvinen. Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Königs Matthias Corvinus
627: Berlitz, Charles. - Native tongues.
4028: Berman, Ronald. - Henry King & the seventeenth century.
16094: Bernard, Bruce. - Century. One hunderd years of human progress, regression, suffering and hope
4330: Bernard, Laure. - Les mythologies de tous les peuples racontées a la jeunesse.
10448: Bernard, Auguste. - Geofroy Tory, peintre et graveur, premier imprimeur royal, réformateur de l'orthographe et de la typographie sous François 1er.
1562: Berndsen, F. - (((probleem)oplossing)shulpmiddelen). I: Een postpositivistisch model van de struktuur van wetenschap. II: De wetenschapstheoretische struktuur van het literatuurwetenschappelijk onderzoek naar betekenis.
493: Berndt, Rolf. - Form und funktion des Verbums im nördlichen Spätaltenglischen. Eine Untersuchung der grammatischen Formen und ihrer syntaktischen Beziehungsbedeutungen in der große sprachlichen Umbruchsperiode.
12057: Bernlef, J. - Zwijgende man.
16487: Bernlef, J. - Bronkop.
11899: Bernlef, J. - Vreemde wil.
11901: Bernlef, J. - De schoenen van de dirigent. En twee andere teksten
11866: Bernlef, J. - De kunst van het verliezen.
24964: Bernlef, J. - Wolftoon
15931: Bernlef, J. - De noodzakelijke engel.
24965: Bernlef, J. - Ben even weg
24966: Bernlef, J. - Alles teruggevonden niets bewaard.
25123: Bernlef, J. - Gedichten 1960-1970.
16295: Bernlef, J. - Een prop is minder dan niets.
11910: Bernlef, J. - Stenen spoelen.
16493: Bernlef, J. - Kokkels.
14395: Bernlef, Hans Tentije. - Zeegang. Gedichten in omgekeerde richting
19324: Bernlef, J. - De stoel. Een verzameling
4930: Bernlef, J. - Winterwegen.

Next 1000 books from Paradox[an error occurred while processing this directive]

4/1