Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4052: Naumann, Horst. - Die bäuerliche deutsche Mikrotoponymie der meissnischen Sprachlandschaft.
21256: Naumann, Sven. - Generalisierte Phrasenstrukturgrammatik: Parsingsstrategien, Regelorganisation, und Unifikation.
838: Naumann, Emil. - The history of music.
25565: Nauroy, Ch. - Bibliographie des impressions microscopiques.
6736: Nauta, K. - Die altfriesischen allgemeinen Busztaxen. Texte und Untersuchungen
22961: Nauta, Nanne. - Dit is de regel.
21467: Navgerii - Navagero, Andrea / Joachim de Bellay / Pierre de Ronsard. - Lusus / Voeuz Rustiques / Ode.
22817: Né, Y. - Dun land. Gedichten en tekeningen.
25763: Nechwatal, Norbert. - Richard Wagner im Exlibris.
25765: Nechwatal, Norbert. - Das Exlibris des Zahnarztes.
21194: Neckebroeck, Marc. - 13 gedichten over vrijdag de dertiende.
21732: Neef, Roger M.J. de. - Blues for a reason.
20973: Werkgroep Groninger Neerlandici - Hoe Artur sinen inde nam. Studie over de Middelnederlandse ridderroman Arturs Doet.
15881: Nehls, Dietrich. - Semantik uns Syntax des englischen Verbs. I: Tempus und Aspekt, II: Die Modalverben
8054: Neijt, A.H. & J.H. Zuidema. - Spellingdossier. I: Spellingrapport; II: Spellingbesluit
593: Nelde, Peter Hans (ed.). - Sprachcontact und Sprachkoflikt.
4383: Nellmann, Eberhard. - Wolframs Erzähltechnik. Untersuchungen zur Funktion des Erzählers
7519: Nelson, R.J. - Naming and reference. The link of word to object
16428: Neppelenbroek, Henne J. - Tekens in een landschap.
20990: Nerbonne, John. - Elektronische incunabelen.
16015: Nerdinger, Winfried (ed.). - Fotografie fur Architekten / Photography for architects.
11912: Neruda, Pablo. - De toppen van Macchu Picchu en andere gedichten.
10506: Neruda, Pablo. - Ode aan de typografie.
24864: Neruda, Pablo. - Canto general.
11980: Neruda, Pablo. - Canto general de Chile. Zevende zang
23075: Neruda, Pablo. - Canto general de Chile. Zevende zang.
24497: Neruda, Pablo. - De verzen van kapitein.
11963: Neruda, Pablo. - De afgescheiden roos.
21628: Neruda, Pablo. - Ik beken ik heb geleefd. Herinneringen 1 en 2.
12023: Neruda, Pablo. - Een kooi vol liederen.
20764: Nérval, Gerard de (=Gérard la Brunie). - Poésies.
25277: Nerval, Gerard de. - El Desdichado.
25287: Nerval, Gérard de. - Twee gedichten.
20909: Nescio. - Dichtertje.
23658: Nescio. - Verzameld proza.
13458: Nescio. - De uitvreter. Historisch-kritische uitgave met commentaar over de genese van verhaal en verhaalfiguur
21596: Nescio. - Het dal der plichten.
25477: Netscher, Frans. - Theo.
9215: Nettelbladt, Ulrika. - Developmental studies of dysphonology in children.
20621: Neubauer, John (ed.). - Expressionism in Art, History, Society: A Symposium.
19814: Neubauer, Hendrik. - Black Star. 60 years of photojournalism.
4410: Neumann-Ritter von Spallart, A. - Weitere Beiträge zur Charakteristik des Dialektes der Marche.
4687: Neumann, Isolde. - Die Familiennamen der Stadtbewohner in den Kreisen Oschatz, Riesa und Grossenhahn bis 1600.
13864: Neutelings, W.J. - Minnaertgebouw Universiteit Utrecht. Minnaert Building Utrecht University.
20367: Fiore della Neve (=M.G.L. van Loghem). - Liana
13503: Newhall, Nancy (ed.). - Edward Weston: The Flame of Recognition: His Photographs Accompanied by Excerpts from the Daybooks & Letters.
21280: Newman, Albert et al (eds.). - Building on Frege. New essays on sense, content, and concept.
5581: Newmeyer, Frederick J. - Linguistic theory in America. The first quarter-century of tranformational generative grammar
14595: Newton, Helmut - June Newton and Walter Keller (eds.). - Pages from the Glossies. Facsimiles 1956 - 1998. Edited by.
15071: Nexö, Andersen. - Verworpenen.
5515: Nichols Richardson, Peter . - German - Romance contact: name-giving in Walser settlements.
25255: Nichols, Beverley. - Father Figure.
25254: Nichols, Beverley. - Down the Kitchen Sink. Drawings by Val Biro.
6414: Nickerson, Catherine. - Playing the corporate game. An investigation of genres and discourse strategies in English used by Dutch writers working in multinational corporations.
6265: Nicolaisen, W.F.H. - Scottish place-names. Their study and significance
9406: Nicosia, Fransesco. - Om een droom.
7422: Nida, Eugene A. - A synopsis of English syntax.
3714: Niedner, Felix (übertragen von). - Grönländer und färinger Gesichten.
22370: Niekerk, Marlene van. - Het oog van de meester. Vertaling Riet de Jong-Goossens.
21765: Nielsen, Dorte & Kiki Hartmann. - Inspired. How creative people think, work and find Inspiration.
4461: Nielsen, Axel. - Dänische Wirtschaftgeschichte.
15306: Nielson, A.C. - Latijnse zinspreuken op Nederlandse boekmerken.
9926: Nielson, A.C. - Latijnse zinspreuken op Nederlandse boekmerken.
11491: Niemeijer, Arie. - Beest onder de Dom.
17203: Niemeijer, Arie. - Joanna. Een al te Stichtse vertelling
3142: Niemeijer, Arie. - 3 refereinen.
699: Niermeyer, J.F. - Judaeorum sequaces Joodse kooplieden en Christelijke kooplieden bijdrage tot de ontstaangeschiedenis van de lotharige burgerij (11e eeuw).
12584: Nies, Frits E.a. - Jan Tullemans.
15939: Niessen, Frits & Erik Jurgens. - De heren van Den Haag zijn onderweg. 100 gedichten over politiek & maatschappij. Een bloemlezing.
25510: Nietzsche, Friedrich. - Gedichte.
20971: Nietzsche, Friedrich. - Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister.
25634: Nietzsche, Friedrich. - Aldus sprak Zarathoestra.
23399: Nieuwenborgh, Marcel van. - Een beetje rood doet wonderen.
1692: Nieuwenhuijsen, P.M. - Gerichte taalbeschouwing.
12617: Nieuwenhuijzen, Kees. - Zuid-Limburg in 19de-eeuwse foto's.
14937: Nieuwenhuijzen, Kees. - Maria Austria.
14815: Nieuwenhuijzen, Kees. - Rotterdam gefotografeerd in de 19de eeuw.
22706: Nieuwenhuizen, Johan van. - Credo van de waterman.
14814: Nieuwenhuizen, Kees. - Utrecht en omstreken in 19de-eeuwse foto's.
7388: Nieuwland, Pieter. - Gedichten en redevoeringen.
21664: Niffenegger, Audrey. - Bizarre romance.
25300: Nijburg, Rinke. - DWVH. De werken van Herkules. Een getijdenboek in honderd tekeningen.
15704: Nijenhuis, Gerard & Gerard van de Weerd. - Novemberlicht. Landschappen
26110: Nijenhuis, Gerard. - Dubbelspel. Een Cyclus Gedichten.
10950: Nijhof, E. - 100 jaar geleide innovatie. De Nederlandse Grafische Industrie in de 20e eeuw
17831: Nijhof, P. - Watermolens in Nederland.
18302: Nijhof, Peter & Willem Zoetendaal. - Dijken.
22721: Nijhoff, Martinus. - Pierrot aan de lantaarn.
7294: Nijhoff, Dirk Christiaan. - Vondels Hecuba, Gebroeders en Maria Stuart aesthetisch-critisch beschouwd.
2202: Nijhoff, M. - Het heilige hout. Drie spelen (De ster van Bethlehem, De dag des Heren, Des Heilands Tuin)
15243: Nijhoff - Donker, Anthonie. - Nijhoff, de levensreiziger. Een schets van zijn dichterschap.
25018: Nijhoff, Martinus. - Pierrot aan de lantaarn.
15160: Nijhoff - Lulofs, F. - Verkenningen door varianten. De redacties van Het Uur U van M. Nijhoff stilistisch onderzocht.
17230: Nijhoff - Bolhuis, Arend Jan. - Over De wandelaar van Martinus Nijhoff.
3072: Nijhoff, M. - Het uur U.
20139: Nijhoff, M. - De pen op papier. Verhalend en beschouwend proza, dramatische poëzie
16731: Nijhoff - Bittremeux, C. e.a. - Martinus Nijhoff.
17334: Nijhoff, Martinus. - Vormen.
15178: Nijhoff - Dorleijn, G.J. - Terug naar de auteur. Over de dichter M. Nijhoff.
25796: Nijhoff, Martinus. - Verzameld werk. Deel 2: Kritisch en verhalend proza.
11764: Nijhoff, M. - De pen op papier. Verhalend en beschouwend proza, dramatische poëzie
17104: Nijhoff, Martinus. - Verzameld Werk II. Kritsch, verhalend en nagelaten proza
26208: Nijhoff, Martinus / Peter Yvon de Vries. - Levensloop / Zelfportret
17974: Nijhoff, M. - De vogel.
17818: Nijhoff, M. - Vormen.
25182: Nijhoff, Martinus. - Vormen.
13120: Nijhoff, Martinus. - Vormen.
17300: Nijkerk, Karel J. - Met de beste wensen. Gelegenheidsgrafiek rond de jaarwisseling
23329: Nijlen, Jan van. - De vogel Phoenix.
12385: Nijlen, Jan van. - Herinneringen aan E. du Perron.
12395: Nijlen - Dubois, Pierre H. - Over Jan van Nijlen.
23331: Nijlen, Jan van. - De dauwtrapper
16834: Nijlen, J. van, V.E. van Vriesland, A. Roland Holst, P. Kemp & M. Nijhoff. - In Sanderum.
11507: Nijlen, Jan van. - Verzamelde gedichten 1903-1964.
23330: Nijlen, Jan van. - De dauwtrapper
23312: Nijlen, Jan van. - Vijf kwatrijnen.
10763: Nijlen, Jan van. - Herinneringen aan E. du Perron.
21720: Nijlen, Jan van. - Wijsheid.
26076: Nijmeijer, Marco. - Een bed van boomkruinen en vogels.
14584: Nijmeijer, Peter. - Barrage.
14899: Nijmeijer, Peter. - In duizend stukken.
21042: Nilsen, Oystein. - Eliminating positions. Syntax and Semantics of Sentential Modification.
7230: Nilsen, Don L.F. - The instrumental case in English. Syntactic and semantic considerations
7179: Nilsen, Don Lee. - English adverbials.
16800: Nimwegen, Arjaan van. - Gelezen geliefden.
8289: Nimwegen, Arjan van (vertaling). - Over de Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend.
1919: Nirenberg, Morton. - The reception of American literature in German periodicals, 1820-1850.
3871: Njeussychin, A.I. - Die Entstehung der abhängigen Bauernschaft. Als Klasse der frühfeudalen Gesellschaft in Westeuropa vom 6. bis 8. Jahrhundert
25293: Noailles, Comtesse Anna de. - Het zal lang licht vanavond zijn.
24431: Nolens, Leonard. - Dagboek. 1: Stukken van mensen dagboek 1979-1982. 2 :Blijvend vertrek dagboek 1983-1989. 3: De Vrek van missenburg dagboek 1990-1993. 4 :Een lastig portret dagboek 1994-1996.
12372: Nolens, Leonard. - Een lastig portret. Dagboek 1994-1996.
15661: Nolens, Leonard. - Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen.
20520: Nolens, Leonard. - Liefdes verklaringen
13139: Nolens, Leonard. - Honing en as.
20081: Nolens, Leonard. - Kolos.
20521: Nolens, Leonard. - Opzichtige stilte
13207: Nolens, Leonard. - Voorbijgangers.
11928: Nolens, Leonard. - Een dichter in Antwerpen.
15723: Nolens, Leonard. - Hommage.
11930: Nolens, Leonard. - De liefdesgedichten.
22268: Nolens, Leonard. - Hart tegen hart. Gedichten 1975-1996.
11927: Nolens, Leonard. - Bres.
13099: Nolens, Leonard. - Incantatie.
24394: Nolens, Leonard. - Derwisj.
20394: Nolthenius, Helene. - Addio, Grimaldi!
21332: Nolthenius, Helene. - De steeneik en andere verhalen.
25873: Nonymus, A. (= Johan van Eikeren). - De legende van het spookschip de Vliegende Hollander.
20994: Nonymus, A. (= Johan van Eikeren) Bijeengelezen door. - Het lied der minne van vroeger en nu.
17517: Nonymus, A. (= Johan van Eikeren). - De jongen uit Caprese.
9344: Nonymus, A. (=Johan van Eikeren). - Doeve. Een virtuoos tekenaar
9350: Nonymus, A. (=Johan van Eikeren). - Omstreeks honderd jaar geleden op papier. Een lichtvaardige en volkomen onverantwoorde bespiegelingvan wat er een eeuw geleden zoal aan drukwerk werd gemaakt en op schrift gesteld.
9359: Nonymus, A. (=Johan van Eikeren). - Gesprek met Lucebert.
9372: Nonymus, A. (=Johan van Eikeren). - Gesprek met Hans de Cocq. Grafisch ontwerper
9374: Nonymus, A. (=Johan van Eikeren) vert. - Typografisch jaartallenboekje van vier eeuwen boekdrukkunst.
9405: Nonymus, A. (=Johan van Eikeren). - Het Waterlooplein.
13881: Nooijer, Paule de. - Losing one's head.
10829: Noord, Gertjan van. - Reversibility in natural language processing.
26120: Noordervliet, Nelleke. - Het middel van de man.
12682: Noordervliet, Nelleke. - Een stad vol boeken.
25894: Noordewier, Wouter. - Hymne aan een vieze stad.
17912: Noordewier, Wouter. - Noordewier onder mensen.
2676: Noordman-Vonk, W. - Retrieval from semantic memory.
19792: Noordman, Wolter. - Gevangen op de Veluwe. De ervaringen van ondergedoken geallieerde militairen op de Noordoost-Veluwe 1944-1945.
2386: Noordman, L.G.M. - Inferring from language.
14241: Noordstar, J.C. / Rudolf Escher & Reinold Kuipers / N.E.M. Pareau. - De Zwanen & andere gedichten & proza / J.C. Noordstar, N.E.M. Pareau & Ebenhaëzer. Een album / Sonnetten & andere gedichten, & proza.
23995: Noordzij, Gerrit e.a. - Spatie/pastei. Tijdschrift voor grafische cultuur. Orgaan voor grafische subcultuur en visuele zelfbevrediging.
16994: Noordzij, Nel. - Leven zonder opperhuid.
18447: Noordzij, Nel. - De kromme danseur. Boomplastieken en een gedicht.
13222: Noordzij, Gerrit. - De handen van de zeven zusters.
25436: Noordzij, Nel. - Nederlandse dichteressen na 1900.
23782: Noorman, Jelle. - Geen tijd voor Proust.
4710: Noot, Jan van der. - Lofsang van Braband - Hymne de Braband. In facsimile uitgave
4756: Noot, Jan van der. - Epitalameon, oft houwelycx sanct. Voor Otto van Vicht en Cornelia van Balen (1583)
11668: Nooteboom, Cees. - Open als een schelp - dicht als een steen.
24507: Nooteboom, Cees. - Terugkeer naar Berlijn.
150: Nooteboom, S.G. & A. Cohen. - Spreken en verstaan. Een nieuwe inleiding tot de experimentele fonetiek
25795: Nooteboom, Cees. - Het zwarte gedicht.
11133: Nooteboom, Cees. - Vuurtijd, ijstijd. Gedichten 1955-1983
17739: Nooteboom, Cees. - Bitterzoet. Honderd gedichten van vroeger en zeventien nieuwe.
10461: Nooteboom, Cees. - Gesloten gedichten.
23572: Nooteboom, Cees & Max Neumann (illustraties). - Zelfportret van een ander. Dromen van het eiland en de stad van vroeger / Selbstbildnis eines Anderen. Träume von der Insel und der Stadt von früher.
16648: Nooteboom, Cees. - De koning is dood.
20003: Nooteboom, Cees. - Licht overal.
24547: Nooteboom, Cees. - Aas.
24548: Nooteboom, Cees. - Het gezicht van het oog.
23604: Nooteboom, Cees e.a. - Victoria. Een nieuwjaarsgeschenk van Cees Nooteboom, Eddy Posthuma De Boer, Thomas Rap en Guus Ros
18309: Nooteboom, Cees. - Zo kon het zijn.
24206: Nooteboom, Cees. - Scheepsjournaal: Een boek van verre reizen.
14870: Nooyer, Sya de. - Gedichten.
16835: Nooyer, Sya de. - Gedichten.
20302: Nord, Max. - Verzen voor E.
10403: Nord, Max. - Verzen.
15424: Nord, Max (vertaling + inleiding). - Liefde in veertien regels. Sonnetten uit Engeland, Frankrijk, Italië
16614: Nord, Max. - Strofen uit bezet gebied.
25579: Norden, Hans van. - De Oude Dag 3.
25580: Norden, Hans van. - De Oude Dag 2.
25583: Norden, Hans van. - De Oude Dag 1.
16343: nOrderisk, kO. - The greatest of the biggest.
4614: Norman, Charles. - So worthy a friend: William Shakespeare.
22175: Norris, David, Carl Flint Illustraties. - Joyce voor beginners.
6969: Norrman, Ralf & Jon Haarberg. - Nature and language. A semiotic study of cucurbits in literature
21103: Nortier, Jacomine. - Nederland Meertalenland: Feiten, Perspectieven en Meningen over Meertaligheid.
25875: Norwid, Cyprian Kamil. - De legende van Krakus en de draak.
1906: Noske, Roland. - A theory of syllabification and segmental alteration. With studies on the phonologie of French, German, Tonkowa and Yawelmani
6804: Notermans, Jef (ed.) - Veldeken. - Hendrik van Veldeken 25 minneliederen.
4320: Nouss, Alexis. - La traduction des textes sacrés: le domaine biblique.
5501: Nuchelmans, Gabriël. - Taalfilosofie. Een inleiding
15674: Nuis, Aad. - Wisselend weer.
8178: Nunn, Anneke M. - Dutch orthography. A systematic investigation of the spelling of Dutch words
15534: Nuwas, Abu - Hafid Bouazz (vertaling) - Willem Snitker (linogravures). - Hamam.
21221: Nuyts, J. et al (eds.). - Layers and levels in language theory. A functional view.
6955: Nymark, Johannes. - Les fonctions du pronom 'se' en Castilan.
17604: Nypels. - In memoriam Charles Nypels (1893-1952).
10311: Obdeijn, Harry e.a. - De wellustige streling van kamerbrede behaaglijkheid. Over reclame en taal.
3588: Oberfohren, Ernst. - Die Idee der Universalökonomie in der französischen wirtschaftswissenschaftlichen Literatur bis auf Turgot.
4902: Oberländer, Erwin . - Tolstoj und die revolutionäre Bewegung.
23317: Ockenberg, Henk van (illustraties). - Over verpakking met Proost praten, op de Macropak.
23314: Ockenberg, Henk van. - Onderwegprikkels.
21520: Odé, Cecilia. - Russian intonation: a perceptual description.
12974: Odijk, Jan. - Compositionality and syntactic generalizations.
2026: Oehl, Wilhelm. - Fangen - Finger - Fünf. Studien über elementar-parallele Sprachschöpfung
21783: Oele, Anneke. - Mark Brusse / Klaas Gubbels.
25303: Oerlemans, Hester. - Ahead.
14470: Oerlemans, J.W. - Een standplaats aan zee.
15710: Oerlemans, J.W. - In de neerslachtige polder en elders.
14469: Oerlemans, J.W. - De tuinen van Dodeman.
25465: Oerlemans, J.W. - Over intellectuelen en nog enkele eigenaardigheden. Een gesprek tussen twee vrienden.
3641: Oevermann, Ulrich. - Sprache und soziale Herkunft.
19161: Offenberg, Adri K. - Ex Bibliotheca Rosenthaliana.
19155: Offenberg, Adri K. - Ot letováh, Teken ten goede.
15049: Offermans, Cyrille. - Niemand ontkomt. Hoofdstukken uit de geschiedenis der verlichting.
22170: Offermans, Cyrille e.a. - De avant-garde van gisteren.
17212: Ohara, Ken. - Extended portrait studies.
8311: Oksaar, Els. - Spracherwerb im Vorschulalter. Einführung in die Pädolinguistik
11299: Olbertz, Helga. - Verbal periphrases in a functional grammar of Spanish.
23449: Olde, Harry de & Abel Groenewold (foto's). - Hedendaags verleden. 46 monumenten in het Groningerland.
20362: Oldenburg-Ermke, Frans van - Een jongere uit het jaar tachtig. Ter gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van Lodewijk van Deyssel, den meester van ons proza. 1864 - 22 september - 1934
25110: Oldewarris, Hans. - Liefde voor de Hollandse bouwkunst. Architectuur en toegepaste kunst bij Uitgeversmaatschappij Kosmos 1923-1960
21178: Oleksy, Wieslaw (ed.). - Contrastive pragmatics.
8466: Oliveira, E. d'. - De mannen van '80 aan het woord. Gesprekken met Nederlandsche letterkundigen
21316: Ollongren, A. & Th.P. van der Weide. - Abstracte automaten en grammatica's.
6745: Ölschleger, Hans Dieter & Jürgen Stalph. - Japanbezogene Bibliographien in europäischen Sprachen. Eine Bibliographie
12484: Olsen, Susan. - Problems of 'seen/scheinen' constructions and their implications for the theory of predicate sententil complementation.
24323: Olthuis, Theo. - Hoera, ik ben weer wakker.
22381: Olthuis, Theo. - Stoepkrijt.
22715: Olthuis, Theo. - Leunen tegen de wind
22716: Olthuis, Theo. - Een gat in de hemel.
22699: Olthuis, Theo. - Golfslag. Over Bergen naar Camperduin.
22963: Olthuis, Theo. - De klik van de riem.
16098: Oltmans, J.F. - De schaapherder. Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog (1481-1483).
16097: Oltmans, J.F. - Het slot Loevestein, Het huis van het Zeewijf en diverse novellen.
22615: Olzhaus, Otto. - 'Waar gaat dat heen?' Keus uit 228 vakantiebestemmingen, speciaal voor hen die overal al geweest zijn.
5860: Ondrácková, Jana. - The physiological activity of the speech organs. An anlysis of the speech -organs during the phonation of sung, spoken and whispered Czech vowels on the basis of X-ray methods
15882: Önnerfors, Olaf. - Verb-erst-Deklarativsätze. Grammatik und Pragmatik
16399: Onvlee, C. - Een warme deken.
23040: Ooka, Makato. - Onder de slapeloze planeten.
17198: Oolbekkink, Henrik-Jan. - Een wenkbrauw in het landschap.
12713: Oomen, Francine. - Gel van liefde.
595: Oomen, Ursula. - Automatische Syntaktische Analyse.
18424: Oord, C.J.A. van den. - Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf 1450-1650. Een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers en librariërs voor het regionale socio-culturele leven.
22655: Oorschot, Geert van. - Hierbij de hele God in proef. Brieven aan Willem Frederik Hermans.
24304: Oorschot, Geert van. - Brieven van een uitgever. Met commentaar van de ontvangers.
14425: Vasalis & Geert van Oorschot. - Briefwisseling 1951 - 1987.
16628: Oort, Dorinde van. - Het zandbeeld.
11446: Oosten, A.J.D. - De intocht.
16429: Oosten, A.J.D. - De intocht.
24352: Oostenbroek, Lucette M. - Ontknopingen. Haiku.
18840: Oosterbaan. - Een ketting van boeken.
14687: Oosterhoff, Tonnus. - Handschreeuwkoor.
15657: Oosterhoff, Tonnus. - Ware grootte.
14783: Oosterhoff, Tonnus. - Ware grootte.
26326: Oosterhoff, Tonnus. - Suffisant lecteur.
14825: Oosterhoff, Tonnus. - Leegte lacht.
26210: Oosterhoff, Tonnus. - Map met kranteknipsels en bijdragen in tijdschriften. De meeste gesigneerd door Oosterhoff.
12591: Oosterhoff, Tonus. - Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen.
23594: Oosterhuis, Huub. - Gezelschap.
16058: Oosterhuis, Huub. - De een en de ander.
16059: Oosterhuis, Huub. - De onrust van de liefde. Gedichten 1983-1993.
24566: Oosterhuis, Huub. - Een maal zeventig. Een keuze uit de gedichten
17685: Oosterhuis, Huub. - Nacht en dag.
22868: Oosterhuis, Huub. - Godweet komt het goed.
24493: Oosterhuis, Huub. - Weg en omweg. Gedichten 1950 - 1995.
24987: Oosterhuis, Huub. - De een en de ander.
24988: Oosterhuis, Huub. - Halverwege: 75 psalmen vrij.
14686: Oosterwijk, Lenny & Sander Nieuwenhuis. - Retrospectief, vijf jaar Racism Beat It Festival.
25752: Oosterzee, R. van. - Wij vergeten niet... Verzen van oorlog en bevrijding.
12550: Oosthoek, Andreas. - Tijger en lam.
4923: Oostrom, Frits van. - Maerlants wereld.
2998: Oostrom, F.P. van et al. - Misselike tonghe. De Middelnederlandse letterkunde in interdisciplinair verband
7467: Oostveen, Joh. - Spraak- en stemafwijkingen.
25023: Vollenhoven op 't Land. - Mijn lijfeigene.
25024: Vollenhoven op 't Land. - Godelieve.
7489: Opie, Iona & Peter. - The lore & language of schoolchildren.
6843: Oppenheim, Philip. - Rica kaj sen mono.
23163: Oppenoorth, Frits. - Plagiaat.
9905: Opperman, Dirk. - 'n Keur uit sy gedigte.
24946: Oppewal, Teake &Pier Boorsma. - Spiegel van de Friese poezie. Van de zeventiende eeuw tot heden.
17901: Opsomer, D. - De ontdekking. Een verhaal
13293: Orgassa, Antje. - Specific language impairment in a bilangual context. The acquisition od Dutch inflection by Turkish0Dutch learners
26026: Orléans, Charles d'. - Complainte de France.
25274: Orléans, Charles d'. - Douze Rondeaux.
24143: Orléans, Charles d'. - Douze Rondeaux.
8486: Ortiz, Alejandro & Ernesto Zierer. - Set theory and linguistics.
20850: Orton, Harold. - Survey of English dialects. Introduction.
13804: Orwell, George. - Animal farm.
2678: Os, Charles van. - Intensivierung im Deutschen.
19515: Os, Th. van. - Heerlijk heer der heerscharen.
24452: Os, Th. van. - Berliner lullaby.
22344: Os, Th. van. - Vrouwenliefde.
22887: Os, Th. van. - Beurtzang.
24387: Os, Th. van. - Beurtzang.
2427: Osgood, Charles E. - Lectures on language performance.
7217: Osgood, Charles & Thomas A. Sebeok + Richard Diebold. - Psycholinguistics. A survey of theory and research problems + A survey pf psycholinguistic research, 1954-1964
26192: Oskam, Johan. - Onzichtbare tekening voor een reiziger landinwaards
7046: Oskamp, H.P.A. (ed.). - De reis van Sente Brandane. Naar het Comburgsche handschrift
244: Osta, Ward van. - Toponomie van Brasschaat.
16427: Ostaijen - Muls, Jozef e.a. - Paul van Ostaijen.
26155: Ostaijen, Paul van. - De overtuiginf van notaris Telleke.
14695: Ostaijen, Paul van. - De jazz van het bankroet.
18177: Ostaijen, Paul van. - Fatalisties liedje.
26285: Ostaijen, Paul van. - Vrolik landschap.
14401: Ostaijen - Borgers, Gerrit. - Kroniek van Paul van Ostaijen 1896-1928.
2725: Ostaijen, Paul van. - Het landhuis in het dorp en de jongen. Twee hoofdstukken van een onvoltooide autobiografische roman, uitgegeven en ingeleid door Gerrit Borgers
14694: Ostaijen, Paul van. - Diergaarde voor kinderen van nu.
10401: Ostaijen - Beekman, E.M. - Homeopathy of the Abdsurd. The grotesque in Paul van Ostaijen's creative prose.
19893: Ostaijen, Paul van. - Berceuse voor volwassenen.
16002: Ostaijen, Paul van. - Dag stoel naast de tafel. Een programma van fragmenten uit het Muzikaal Plastic Literair Oeuvre, van de Vlaamse expressionistische dichter Paul van Ostaijen gespeeld door Nieuwe Komedie.
18123: Ostaijen, Paul van. - Enkele gedichten. Voorafgegaan door fragmenten uit zijn kritische proza
14402: Ostaijen - Hadermann, Paul. - Kringen naar binnen. De dichterlijke wereld van Paul van Ostaijen
5123: Ostler, Rosemarie. - Theoretical Syntax 1980-1990. An annotated and classified bibliography
23510: Otten, Willem Jan. - Het was missen op het eerste gezicht. Een keuze uit eigen werk
11966: Otten, Willem Jan. - Paviljoenen.
23583: Otten, Jo. - Kidnapping in Colorado.
20240: Otten, Willem Jan.. - De vlek, Een vertelling
25851: Otten, Willem Jan. - O de ene zin.
4283: Otten, Willem Jan. - De wijde blik.
11967: Otten, Willem Jan. - Op de hoge. Gedichten 1998-2003
11934: Otten, Willem Jan. - Na de nachttrein.
11981: Otten, Willem Jan. - Eindaugustuswind.
11936: Otten, Willem Jan. - Het keurslijf. Alsmede 'Onderkomen' en 'De nadagen'. Gedichten 1971 - 1973.
11938: Otten, Willem Jan. - Het ruim. Gedichten 1973-1976
16897: Otten, Willem Jan. - J.H. Leopold.
18771: Ottenhoff, Karin. - Zee spiegel.
9264: Ottevanger, Ingrid B. - Speech processing at the level of word recognition and the influence of sentence context.
16003: Ouden, Martijn den. - Melktanden.
17766: Oudenaarden, Jan. - Terugkeer van opoe herfst. Over de woordenschat van Rotterdam.
18290: Oudshoorn, J. van. - Galant avontuur.
24037: Ouwendijk, Hadwych. - Exlibris voor Geert v.d. Zee.
24036: Ouwendijk, Hadwych. - Exlibris voor Geert v.d. Zee.
24038: Ouwendijk, Hadwych. - De Vier Jaargetijden I.
10474: Ouwens, Kees. - Intieme handelingen.
13065: Ouwens, Kees. - Lenteleven - een beurtzang.
13352: Ouwens, Kees. - Klem.
11577: Ouwens, Kees. - Alle gedichten tot dusver.
15658: Ouwens, Kees. - Ben jij het, ik?
16527: Ouwens, Kreek Daey & Angèle Reinders (linoleumsneden). - Stok omhoog.
12693: Ouwens, Kreek Daey. - Een cirkel van saamhorigheid.
16076: Ouwens, Kreek Daey. - De achterkant.
24025: Ouwens, Kees. - Tucht is regelmaat, ontucht de regel.
24832: Ouwens, Kreek Daey. - Blauwe hemel.
26361: Ouwens, Kees. - Tucht is regelmaat, ontucht de regel.
15853: Ouwens, Kreek Daey. - Gevangen ben je, beest.
13094: Ouwens, Kees. - Droom.
14929: Ouwens, Kees. - Afdankingen.
3414: Ouwens, Kees. - Arcadia.
15626: Ouwens, Kreek Daey. - De haan mept buiten op de stenen.
9552: Ouwens, Kees. - Ontstentenis.
10745: Ouwens, Kees. - Als een beek.
13999: Ouwens, Kees. - Helis' mythe.
12063: Ouwens, Kees. - Van de verliezer & de lichtbron.
9678: Ouwens, Kees. - Arcadia.
24333: Overbeeke, Emanuel (samenstelling). - De vier jaargetijden. Een keuze uit poezie over klassieke muziek.
1591: Overbeke, M. van. - Chomsky. Taal tussen weten en geweten
1695: Overdiep, G.S. - Stijl en literatuurgeschiedenis/Bibliografie.
1694: Overdiep, G.S. - Syntaxis en stilistiek.
7564: Overdiep, G.S. (ed.). - Fragmenten van de Roman van Walewein.
5841: Overdiep, G.S. - De zinsvormen in Vondel's Pascha en Lucifer.
1319: Overdiep, G.S. & G.A. van Es. - Vormleer van het Middelnederlandsch der XIIIe eeuw.
369: Overdiep, G.A. en G.S. van Es. - Volkstaal en Dialektstudie.
22066: Overeem, Jan Willem. - Interview.
10718: Ovidius Naso, P. - Het boek der liefdeszangen.
21558: Ovidius. - Metamorphosen.
10057: Ovink, G.W. - De hachelijkheid van toekomstspeculaties over het gedrukte woord.
22508: Ovink, G.W. - De industrie van het boek.
9720: Ovink, G.W. - De ontembare lettergieter.
7977: Owen, Sylvester (=Arnold Spauwen). - Dertig.
7978: Owen, Sylvester (=Arnold Spauwen). - De witte bruid.
24606: Oxenaar, Ootje. - De best verzorgde boeken 1994 - The best book designs 1994.
7535: Paaltjens, Piet. - Sanglot et sourires.
13391: Paaltjens, Piet. - Snikken en grimlachtjes.
20191: Paaltjens, Piet. - Snikken en grimlachjes. Academische poëzie.
7045: Paardekooper-Van Buuren, H. & M. Gysseling (eds.). - Moriaen.
16238: Paardekooper, Jos. - De ballade van Willem II en Elisabeth Bas.
3170: Paardt, Rudi van der (ed.). - Klassieke profielen. Een collectie essays over classici-literatoren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk
13949: Paardt, Rudi van der. - Narcissus en echo. Opstellen over Simon Vestdijk.
21935: Paasman, Bert. - Slechts één haar beter.
4160: Paasman, A.N. - Elisabeth Maria Post (1755-1812). Een bio-bibliografisch onderzoek
8682: Paasman, Bert. - J.F. Martinet. Een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw
3838: Packard, Vance. - The status seekers. An exploration of class behaviour in America
19739: Paepe, Norbert de (Inleiding). - Het waren twee Koningskinderen. Romances en balladen uit de middeleeuwen.
4414: Paetz, Hermann. - Über das gegenseitige Verhältnis der venetianischen, der franko-italienischen und der französisichen gereimten Fassungen des Bueve de Hantone.
2473: Paillard, Denis. - Voix et aspect en russe contemporain.
1674: Le Pair, Rob. - Verzoekstrategieën in het Spaans. Een cross-cultureel en intercultureel perspectief
2630: Palmer, F.R. - Semantics. A new outline
14555: Palmer, Michael. - Aygi cycle.
22388: Pálsson, Sigurdur. - De enige koningen van IJsland.
22160: Pam, Max e.a. - Friedrich Nietzsche.
5780: Panconcelli-Calzia, G. - Einführung in die angewandte Phonetik. Ein pädagogischer Versuch
3535: Panfilov, V.Z. - Grammar and logic.
6394: Panhuijsen, Jos. - Ik kom niet terug.
18142: Pannekeet, Jan & Jan Sierhuis (zeefdruk). - Opmeer.
18395: Pannekoek, Frans Lodewijk. - Prenten, Gedichten & Enige Aantekeningen.
13583: Panneman, Maren. - DP acquisition as structure unravelling.
13268: Pannemann, Maren. - DP acquisition as structure unravelling.
25225: Pannwitz, Rudolf. - Wasser wird sich ballen. Gesammelte Gedichte.
24680: Pannwitz, Rudolf. - Albert Verwey und Stefan George. Zu Verwey's hundertstem Geburtstag.
7612: Panse, Fr. u.A. - Kliische und sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum Agrammatismus.
17516: Panyella, Vinyet. - Written for darkness. An anthology
14283: Papangeli, Dimitira. - The morphosyntax of argement realization: Greek argument structure and the Lexicon-Syntax interface.
22969: Papenhove, Fred. - De rode soldatenvis. Poison - soldat rouge
11388: Papenhove, Fred. - De hemel is vol zwaluwen.
10997: Papenhove, Fred. - De rode soldatenvis. Poison - soldat rouge
17082: Papp, Ferenc. - Mathematical linguistics in the Soviet Union.
4020: Papp, Edgar. - Die altdeutsche Exodus. Untersuchungen und kritischer Text
10858: Pareau, N.E.M. (= Hendrik Jan Scheltema). - Sonnetten.
18657: Pareau, N.E.M. (=H.J. Scheltema) & J.C. Noordstar (= A.J.P. Tammes). - Argos en arcadia.
14804: Paric, Mario. - De hemel onder de droom.
11839: Park, Tschang-Zin. - The development of syntax in the child with special reference to German.
11175: Parker, John. - The Merchant Explorer. A commentary on selected recent acquisitions
17394: Parny, Évaritse. - Chansons Madécasse. Traduites en français
23438: Parny, Évaritse. - Chansons Madécasse. Traduites en français
24701: Parr, Martin. - Common sense.
17256: Parrel, G. de. - Précis d'anacousie vocale et de labiologie.
8201: Partee, Barbara et al. - Bibliography: logic and language.
11703: Partridge, Eric & John W. Clark. - British and American English Since 1900.
4212: Parwulski, Otto. - Victor Gelu.
20427: Pascal, Blaise. - Cinq Pensées
17816: Pascoaes, Teixera de. - Verbum obscurum. Aphorismen.
14237: Passel, Fr. van. - Het tijdschrift Ruimte (1920-1921) als brandpunt van het humanitair expressionisme.
4492: Passow, Richard. - "Kapitalismus" Eine begrifflich-terminologische Studie
23144: Passy, Paul. - The sounds of the French language.
8747: Pater, Lucas. - Leeuwendaal hersteld door de vrede; zinnespel.
22746: Patten, Brian. - De betekenis van kleine Jantje.
597: Paul, Hermann. - Mittelhochdeutsche Grammatik.
5159: Paul, Hermann, Hugo Moser & Ingeborg Schröbler. - Mittelhochdeutsche Grammatik.
23656: Paul, Jean. - Um nicht zu lügen.
25266: Paustovskij, Konstantin. - Sneeuw.
245: Pauwels, J.L. & L. Grootaers. - Enkele bloemnamen in de Zuidnederlandsche dialecten.
17559: Pauwels, François. - Verzamelde gedichten.
13158: Pauwels, François. - Fantomen.
23975: Pauwels, Hedwig. - DEG Jubiläumstagung 28.4 - 1.5.2016 in Weiden/Opf.
12883: Pauwels, François. - Dag van leugen. Een menschenleven in verzen
26227: Pavese, Cesare. - Die einzige Freude auf der Welt ist das Anfangen...
2010: Pawlow, I.P. - Ausgewählte Werke.
22020: Pedersen, Holger. - The discovery of language. Linguistic science in the nineteenth century.
2394: Pée, Willem. - La géographie linguistique Néerlandaise.
2376: Peek, J.B.H. - Het gebruik van het begrip afstand bij digitale filtering.
23066: Peelen, Gert J. (voorwoord). - Het leesbare landschap. Tegen beter weten 5.
21514: Peereboom, J.J. - Vraag niet waarom. Journalen 1978-1988.
22922: Peereboom, K. - Promotie voor de edele sport van het papierproppenschieten.
21498: Peereboom, J.J. - Ik ben niets veranderd. Journalen.
1024: Peeters, L. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos.
22633: Peeters, Elvis. - Dichter.
20137: Peeters, Hagar. - Loper van licht.
22076: Peeters, Koen & Jean-Luc Outers. - Ma petite mijn kleine capitale hoofdstad
26048: Peeters, Hagar. - Ook wij, Titaantjes.
23969: Peeters-Riga, Marie-Jeanne. - Opstijgen in de ochtend.
23970: Peeters-Riga, Marie-Jeanne. - Eerlijke vindster (?)
23971: Peeters-Riga, Marie-Jeanne. - Visioen
12383: Peeters, Hagar. - Koffers zeelucht.
22159: Peeters, Carel. - H. Marsman.
24810: Peeters, Hagar. - Koffers zeelucht.
8700: Peeters, C.A. - Fas en nefas. Een semantische studie
25731: Wang Wei & Pei Di. - Bij de rivier de Wang.
5326: Pelc, J. - Studies in functional logical semiotics of natural languages.
25756: Pelt. A. van. - Zephyros in October.
23513: Pelt, Fred. - Kijkdagen.
701: Pen, J. - Wat zijn maatschappelijke structuren?
13283: Penn, Irving. - Le Bain. Dancer's workshop at San Francisco
25026: Penninga, Fred. - In vriendschap.
20926: Penninga, Fred. - Als anders ook hetzelfde is.
25421: Penninga, Fred. - In later licht.
15063: Pennings, L. B. Langeveld. - Dichter bij de mens. Het allernieuwste werk van onze allergrootste dichters.
10948: Pennink, R. - Catalogus der niet-Nederlandse drukken: 1500-1540. Aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage
21273: Peperkamp, Sharon. - Prosodic words.
14366: Pepper, Terence et al. - Twiggy. A Life in Photographs.
19475: Perec, Georges. - Das Leben Gebrauchsanweisung.
22970: Pereira, Harold e.a. - Unb Buku (ons Boek). Een kookboek met authentieke Surinaamse familierecepten en -verhalen.
24565: Perelesin, Valerij (Perelesjin). - Vanuit de verte. Gedichten
22217: Perelesin, Valerij (Perelesjin). - Vanuit de verte. Gedichten
22231: Perelesjin, Valeri. - Gedichten.
7610: Perelló, J. - The history of international associstion of logopedics & phoniatrics.
13806: Pérès, M.J.B. - Comme quoi Napoléon n'a jamais existe.
3854: Perger, Arnulf. - Grundlagen der Dramaturgie.
11530: Perk, Jacques. - Brieven en documenten.
11442: Perk, Jacques. - Proeven in dicht en ondicht.
26277: Perk, Jacques. - Iris.
11337: Perk, Jacques. - Mathilde.
24688: Perk, Betsy. - Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter. Eerste en Twee Stuk.
11370: Perk, Jacques. - Gedichten.
25532: Perk, Jacques - Stuiveling, G. - De wording van Perks 'Iris'. Met facsimile's van alle handschriften.
15098: Perk, Jacques. - Gedichten.
11509: Perk, Jacques. - Verzamelde Gedichten.
12463: Pernath, Hugues. - Instrumentarium voor een winter. Gedichten 1955-1960.
17578: Pernath, Hugues C. - Mijn tegenstem. Gedichten 1966-1973.
2827: Pernath, H.C. - Stem en tegenstem.
14573: Pernath, Hugues C. - Mijn gegeven woord.
18652: Pernath, Hugeus C. - De adem ik.
17316: Pernath, Hugues C. - Comme un personnage perdu. Chois de poèmes
20910: Perpeille. - In het zoute water heb ik warmte gekregen.
17480: Perquin, Esther Naomi. - Aftocht.
24825: Perquin, Ester Naomi. - Jij bent de verkeerde. En alle andere gedichten tot nu toe
13665: Perrault, Charles. - The vindication of wives.
25066: Perre, Jeroen van de. - M. Vasalis.
5828: Perren, G.E. & J.L.M. Trim (eds.). - Application of linguistics. Selected papers of the second international congress of applied linguistics, Cambridge 1969
12210: Perridon, Harry. - Reference, definiteness and the noun phrase in Swedish.
6626: Perrier, J.-L. (ed.). - Le Charroi de Nimes. Chanson de geste du XIIe siècle
20755: Perron, E. du. - Uren met Dirk Coster. (Een tegenstem).
19094: Perron, E. du. - Graffiti (Blocnote Klein Formaat).
11567: Perron, E. du. - De schrijver aan Betsy.
11126: Perron, E. du. - De andere strofen.
4306: Perron, E. du. - De smalle mens II.
12475: Perron, E. du. - Brieven.
23442: Perron, E. du. - Bij gebrek aan ernst.
22708: Perron, E. du. - Vriend of vijand. (Cahiers van een Lezer deel 2).
19263: Perron, E. du. - Beste Constant. Een onbekende brief aan Constant van Wessem met een nawoord en aantekeningen door R Storm
26148: Perron, E. du. - P.P. C. - Brief aan een Indonesiër.
19602: Perron, E. du. - Uren met Dirk Coster/ De smalle mens I + II.
20829: Perron, E. du. - Restjes van den dag.
20263: Perron, E. du. - E. du Perron aan A. Roland Holst. Fragmenten uit brieven.
956: Braak/Perron. - Briefwisseling Ter Braak - Du Perron. Een bloemlezing
2159: Persson, Gunnar & Mats Rydén (eds.). - Male and female terms in English. Proceedings of the symposium at Umeå University, May 18-19, 1994
11251: Persyn, Jan. - De wording van het tijdschrift 'Dietsche Warande en Belfort' en zijn ontwikkeling o.r.v. E. Vliebergh en J. Persyn (1900-1924).
23: Pesch, Ludwig. - Die romantische Rebellion in der modernen Literatur und Kunst.
12650: Pet, Paul C. (foto's), Rien van der Helm (tekst). - Holland.
20359: Petanak. - Non-fiction
18770: Peters, Ton. - Paradijs van Aktentassen.
12652: Peters, Martijn & Francis Weijmer. - Land in verandering.
20441: Kusters - Jo Peters. - De onderste steen 2. Een bibliografie van Wiel Kusters.
23736: Peters, Ton (bewerking). - Het vrouwtje van Stavoren.
10514: Peters, H.J.M.W. - The Crone Library. Books on the Art of Navigation left by Dr. Ernst Crone to the Scheepvaart Museum in 1975 and books on the same subject acquired by the Museum previously. Including a biography, a short history of the Art of Navigation in the Netherland
22897: Peters, Kasper. - Kanaalkoorts.
8696: Peters, W.E. - Stimmgebungsstudien I: Der Einfluß der Sievers'schen Signale und Bewegungen auf die Sprachmelodie. Experimentalphonetisch untersucht.
9146: Peters, H.F.M. - Stuttering. Studies in speech motor behaving
21856: Petersen, Ad & Pieter Brattinga. - Sandberg. Een documentaire / a documentary.
17266: Petersen, Ad. - Sandberg, vormgever van het Stedelijk.
20810: Le Petit, Claude. - La chronique scandaleuse
17706: Petitjean, Georges. - Be my guest. Tien ontmoetingen met hedendaagse Aboriginal kunst
21201: Petöfi, János S. (ed.). - Text and Discourse Constitution. Emperical aspects, theoretical approaches.
7848: Petrovici, E. - Kann das Phonemsystem einer Sprache durch fremden Einfluss umgestaltet werden? Zum slavischen Einfluss auf das rumänische Lautsystem
4156: Petter, Henri. - Enitharmon. Stellung und Aufgabe eines Symbols im dichterischen Gesamtwerk Wiliam Blakes
4660: Peursen, C.A. van. - De naam die geschiedenis maakt. Het geheim van de bijbelse godsnamen
18662: Peypers, Ankie. - Taal en teken.
3453: Peypers, W.N. - Paul en Virginia naar het verhaal van Bernardin de Saint-Pierre.
18508: Peypers, Ankie. - October.
16928: Peypers, Ankie. - Drempel van ontheemden.
25368: Peypers, Ankie. - Binnenland
22766: Peypers, Ankie (samenstelling). - Mijn naaste naaste. Gedichten van moeders en van dochters.
2615: Peypers, Ankie. - October.
20508: Peypers, Ankie. - Tussen tekst en uitleg.
17065: Peypers, Ankie (tekst), Co Vleeshouwer (zeefduk). - Oostzaan.
4213: Pfannmüller, Ludwig. - Frauenlobs Marienleich.
15582: Pfeijffer, Ilja Leonard. - De 100 allermooiste gedichten van de Europese poëzie.
20498: Pfeijffer, Ilja Leonard. - In de naam van de hond. De grote gedichten
22856: Pfeijffer, Ilja Leonard. - De maan heeft geen liefde nodig.
4220: Pfizmaier, August. - Kritische Durchsicht von Dawidow verfassten Wörtersammlung aus der Sprache der Aino's.
4170: Philip, Kate. - Julianus Apostata in der deutschen Literatur.
14121: Philipen, Rafaël. - Convallaria Malaris.
10956: Philipp, Michael (Herausg.). - Stefan George Friedrich Wolters Briefwechsel 1904-1930.
26313: Philippen, Rafaël & Sander. - Philippen & zn.
17038: Philippi, F.M., Mischa Andriesen e.a. - IJsselstromen. 13 rondelen.
18654: Philippus', Christiaan (=Bob Hanf). - Mymeringen.
15134: Phillips, Christopher & Noriko Fuku. - Heavy light. Recent photography an video from Japan
16018: Phillips, Joselyn. - Collect contemporary photography.
16016: Phillips, Chritopher & Vanessa Rocco. - Modernist photography. Selections from the Daniel Cowin Collection.
25242: Piaget, Jean. - The Origins of Intelligence in Children
25239: Piaget, Jean. - Le Structuralisme.
17634: Picard, Leo. - Evolutie van de Vlaamse Beweging van 1795 tot 1950. 1.De oorsprong van de verfransing. 2.De Vlaamse oppositie in het burgerlijke België 3.De twee oorlogen en later
23852: Pieck, Anton. - Exlibris voor Joh. C. Jung sr.
23856: Pieck, Anton. - Exlibris voor P. Wagenaar Hummelinck.
23851: Pieck, Anton. - Exlibris voor M.J. Heering - P.W. v.d. Mandele.
23850: Pieck, Anton. - Exlibris voor L.J. Heutz.
23849: Pieck, Anton. - Exlibris voor J.J. Ludwig.
23848: Pieck, Anton. - Exlibris voor Joh. C. Jung jr.
16084: Pierik, Herman. - Lummels, opschieten!
11457: Pieters, L.J. - Randgebergte.
8497: Pieterson, Hendrik. - Geslachtlijst der zelfstandige naamwoorden.
19524: Pignon, Joubert. - Siamese tweeling.
8983: Piirainen, Eiisabeth & Wilhelm Elling. - Wörterbuch der westmünsterländischen Mundart.
26064: Pijlman, Fetze. - Door het donker van een kamer.
17889: Pijlman, Fetze. - Wasgoed.
23110: Pijlman, Fetze. - De honden
14758: Pijnenburg, Hans. - Datives in French.
9150: Pijper, Jan Roelof de. - Modelling British English intonation. An analysis by resynthesis of British English intonation
25055: Pijpers, Jelle. - Winter.
23937: Pijpers, Jelle. - Van afstand lijkt ze dertien.
3452: Pijsel, P.H. - Kolen vuurs. Een tafereel uit den boerenkrijg. Uit het hoogduitsch
5872: Pike, Kenneth L. - Phonemics. A technique for reducing languages to writing
7267: Pilch, Herbert. - Altenglische Grammatik + Altenglische Lehrgang (Begeleitband).
25256: Pilchik, Ely E. - Maimonides om giving. The philosophy of giving.
25052: Pillecijn, Filip de. - Blauwbaard.
20699: Pillecyn, Filip de. - Monsieur Hawarden.
7165: Pillsbury, Paul W. - Descriptive analysis of discourse in late west Saxon texts.
15877: Pillsbury, Walter B. & C.L. Meander. - The Psychology of Language.
23976: Pilz, Franz Johann. - OEG 80 Jahre, 1903 - 1983
25863: Pinas, Rudi. - 'Zonder geldige toegangskaart'.
3184: Pine, L.G. - The story of surnames.
2227: Pinkerton, Edward C. - Word for word.
18187: Pinthus, Kurt (herausgegeben von). - Menschheits Dämmerung. Symphonie jüngster Dichtung
10910: Pinto, Manuela. - Licensing and interpretation of inverted subjects in Italian.
26338: Pinxteren, Hans van. - Het vuur van Velázquez : vijf hofnarren.
22164: Pinxteren, Hans van. - Gustave Flaubert 1880 - 1980.
18594: Pinxteren, Hans van. - De tiende kop in de kelder. Een sprookje
25253: Pinxteren, Hans van. - Vogels, vlinders en andere vliegers.
20451: Pinxteren, Hans van. - Alsof ik stof ben.
15740: Pinxteren, Hans van. - De tiende kop in de kelder. Een sprookje
24927: Pinxteren, Hans van. - Spiegeling voorbij de weg.
24928: Pinxteren, Hans van. - Het craquele in de hand die de zweep hanteert.
13622: Piraña, Julien. - Twee brieven uit: Het linker pad van de Boeddha.
3083: Pirandello, Luigi. - De pijn om zo te leven.
21604: Pla, Josep. - Het grijze schrift.
21483: Plan, Pierre-Paul. - Jacques Callot. Maître graveur. Suivi d'un catalogue chronologique.
26021: Plank, Heinz. - Hoffende im Verborgenen.
26020: Plank, Heinz. - Verbindung II.
6878: Plank, P.H. van der. - Taalsociologie. Een inleiding tot de rol van taal in het maatschappelijk verkeer
24123: Plank, Heinz. - Exlibris voor Peter F. Hosokawa.
24124: Plank, Heinz. - Exlibris voor Dr. H. Wiese.
24125: Plank, Heinz. - Exlibris voor H.-J. Bandilla.
24126: Plank, Heinz. - Exlibris voor Dr. Peter Labuhn.
24127: Plank, Heinz. - Exlibris voor Dr. Med. Gernot Blum.
5518: Plant, Helmut R. - Syntaktische Studien zu den monseer Fragmenten. Ein Beitrag zur Beschreibung der inneren Form des Althochdeutschen
25528: Plantin, Christoffel. - Het werelds geluk. Sonnet.
22451: Plas, Michel van der. - Engelbewaarder.
16626: Plas, Michel van der & Erik Prins (zeefdruk). - Bloemendaal.
24973: Plas, Michel van der. - Vreemdeling op doortocht. Een keuze uit zijn religieuze poëzie.
7615: Plas, Michel van der. - Going my way.
7616: Plas, Michel van der. - Een hemel op aarde.
7618: Plas, Michel van der. - De dag van morgen.
9399: Plas, Michel van der. - Met een bloem in de mond.
16919: Plasse, Marco van de. - Een bundel aspergeverzen.
1025: Plate, R. - Geschichte der gotische Literatur.
21471: Platen, August von. - Zeven sonnetten uit de Sonette aus Venedig 1824.
16457: Platen, August von. - Zeven sonnetten uit de Sonette aus Venedig 1824.
25400: Plato. - Vervoering en onsterfelijkheid van de ziel. Phaidros, Phaidoon.
6276: Platt, John T. & Heidi K. Platt. - The social significance of speech. An introduction to and workbook in sociolinguistics
19929: Please, Keith. - Chesil bank, south.
3131: Pleij, Herman (ed.). - De blauwe schuit.
11082: Pleij, Herman. - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven
14591: Plessis, I.D. du. - Lig en skaduwee.
3979: Plessow, Gustav (Herausg.). - Des Haushälters Erzählung aus den Canterbury Gesichten Gottfried Chaucers.
19566: Ploeg, Fenna van der. - Monologen.
25955: Plof, Jacquelientje. - Papieren harten. Een zeer onserieuze studie.
24942: Plomp, Hans. - Moker in Mokum. Eenakter.
20944: Plomp, Hans. - Het Amsterdams Dodenboekje. Een strooibiljet.
18658: Plomp, Hans. - Gekkenwerk, een jaarverslag.
14748: Plouvier, Bart. - Omgekeken.
24662: Plouvier, Bart. - Zaailingen.
21462: Pluym, Willem van der. - Het Nederlandsche binnenhuis en zijn meubels deel II: 1650-1750.
8917: Poelhekke, M.A.P.C. & C.G.N. de Vooys. - Platenatals bij de Nedelandsche literatuurgeschiedenis.
10884: Poerbatjaraka, R.M., P. Voorhoeve & C. Hooykaas. - Indonesische handschriften.
7639: Poerwadarminta, W.J.S. - Kamus umum bahasia Indonesia.
2343: Pognan, P. - Analyse morphosyntaxique automatique du discours scientifique tchèque.
26265: Pohlen, Joep. - Letterfontein. [Over drukletters].
12707: Pointl, Frans. - Het Albanese wonderkind.
4286: Pointl, Frans. - De kip die over de soep vloog.
4500: Pointl, Frans. - De aanraking.
1527: Poirters, P. Adr. - Den Spieghel van Philagie.
19138: Poirters. - Het geluck is in druck.
22585: Pola, Alexander. - Schrijfkramp. Light verse & Cursiefjes.
9458: Pola, Alexander. - De fabel van de fabelachtige veenmol.
4843: Polak, Johan. - Bloei der decadence.
10103: Polak, H.J. - Tweeërlei letterkundige kritiek Potgieter en Huet.
4842: Polak, Johan. - Het oude heden.
9257: Polenz, Peter von. - Geschichte der deutschen Sprache.
20241: Polet, Sybren.. - Virtualia. Teletonen. Even- en nevenbeelden
2831: Polet, Sybren. - Konkrete poezie.
13148: Polet, Sybren. - Demiurgasmen.
10006: Polet, Sybren. - Lady Godiva op scooter.
25152: Polet, Sybren (bewerking). - De demon der eetzucht.
2830: Polet, Sybren. - Persoon/Onpersoon.
13326: Polet, Sybren. - Geboorte-Stad. Een cyclus
5641: Polet, Sybren. - Geboorte-stad/ Lady Godiva op scooter.
15999: Polet, Sybren. - Persoon onpersoon. Persoon/onpersoon
12984: Polet, Sybren. - Persoon onpersoon. Persoon/onpersoon, konkrete poëzie, Geboorte-stad, Lady Godiva op scooter, Organon
17728: The Police. - Message in a Box : The Complete Recordings.
16458: Poliziano, Angelo. - Twee balladen - Due ballate.
2832: Poll, K.L. - In huis.
22670: Poll, K.L. - De wil van de natuur.
3484: Poll, K.L. - De eigen vorm. Essays over poëzie
13456: Poll, K.L. - Anna. Een tragisch gedicht in drie bedrijven
12838: Pollard, Carl & Ivan a. Sag. - Head-Driven Phrase Structure Grammar.
22516: Pollet, Frank. - Turbulenties!
3566: Pollmann, Jop (Verz.). - Van tweeërlei minne.
21226: Pólos, László & Michael Masuch (eds.). - Applied Logic: How, What and Why. Logical Approaches to Natural Language.
5722: Pols, Louis C.W. - Spectral analysis and identification of Dutch vowels in monosyllabic words.
3865: Pommery, Louis. - Aperçu d'histoire économique contemporaine. 1890-1952
1303: Ponten, Jan Peter. - 'Obturamentum Lagenae'. Untersuchungen zum Begriffsfeld eines dialektalen Wortverbandes
1273: Poortinga, Y. - Noedlik doel.
8085: Poortinga, Y. - Elbrich. Earste diel
21427: Poot, Hubert Korneliszoon. - Gedichten.
5918: Poot - Schenkelveld-van der Dussen, Marai A. - Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot. Een vergelijking van de 'Mengeldichten' en het 'Vervolg der Gedichten'
23960: Poot, H.K. - Op eene gelukkige boekdrukkery.
6157: Poot, Hubert Korneliszoon. - Minnezangen.
373: Pop, Sever. - Bibliographie des Questionnaires Linguistiques.
12203: Popa, Vasko. - The little box.
602: Popdewils, C.G. (ed.). - Die Kunst der Übersetzung. Achte Folge des Jahrbuchs Gestalt und Gedanke
25618: Pope, (Alexander). - Poetical works.
3697: Popinceanu, Ion. - Religion, Glaube und Aberglaube in der rumänischen Sprache.
16028: Popma, Murk A.J. - Aardse verhalen : opgravingen uit het verleden.
2833: Popma, Murk A.J. - Het naakte bestaan.
18168: Porcher, Jean (intro.). - Les très riches heures de duc De Berry.
19152: Porck, Henk. - Tussen de regels lees je het papier. Overdruk van hoofdstuk 15 van het Ambachtelijk Groeiboek
11608: Portegies Zwart, Fred. - Kruiend ijs.
18178: Portegies Zwart, Fred. - Sisyphus zingt de lof van de steen.
10708: Porteman, K. (Verantwoording). - Nederlandse letteren in de Leuvense Universiteitsbibliotheek.
25694: Porter, Catherine. - Miller's Collecting Books.
21982: Porter, Peter. - Machines.
10407: Pos, Sonja. - De eigen tijd.
24663: Pos, Hugo. - Tot in de nde, nde graad. Nestoriaanse kwatrijnen 2.
16968: Pos, Hugo. - Voordat ik afreis. Nestoriaanse kwatrijnen.
7719: Pos, Mary. - Te mogen leven.
18385: Post van der Molen, Gerard & Ronald Rijkse. - 't Geluck waeit niemand in den mond. 29 jaar margedrukker De Ammoniet
19142: Post van der Molen, Gerard. - Omdat het mooier is.
19838: Post van der Molen, Gerard. - Dat is wat wonders. Relaas van een thuisdrukker
10703: Post van der Molen, Gerard. - Dat is wat wonders. Relaas van een thuisdrukker
11153: Post van der Molen, Gerard & Ronald Rijkse. - Wat baard den Druk Niet al Geluk!
19196: Post van der Molen, Gerard. - Bodoni.
19347: Post van der Molen, Daniëlle. - Mette beer wandeld.
19148: Post van der Molen, Daniëlle. - Mette beer wandeld.
10979: Post van der Molen, Gerard & Ronald Rijkse. - 't Geluck waeit niemand in den mond. 29 jaar margedrukker De Ammoniet
13079: Postal, Paul. - Cross-over phenomena.
3894: Postal, Paul. - Constituent structure: a study of contemporary models of syntactic description.
12852: Postal, Paul M. - On raising. One rule of English grammar and its theoretical implications
23982: Posthuma de Boer, Eddy (foto's). - Keus in kunstdruk
6418: Posthumus, Jan e.a. - Honderd jaar Koenen.
12955: Posthumus Meyjes, G.H.M. - Jean Hotman's English Connection.
12311: Postma, Gertjan. - Zero semantics. A study of the syntactic conception of quantificational meaning
24995: Postma, Obe. - Van het Friese land en het Friese leven. Fab it Fryske lân en it Fryske libben. Een keuze uit de gedichten.
19793: Postma, Sebastiene. - Trappen.
20369: Postmus, J. - Lente
7430: Pot, E.E. - De maritieme beeldspraak bij Euripides.
25818: Pot, Evert J. (=W.A.P. Smit). - Dagboek onder het kruis.
10100: Potgieter, E.J. - Onderweg in de regen.
9625: Potgieter, E.J. - Liedekens van Bontekoe, Blaauw Bes, Blaauw Bes!, 't Is maar een pennelikker!, Marie, De ezelinnen, Hanna.
5958: Potgieter, E.J. - Proza 1837-1845.
6629: Potgieter, E.J. - Proza 1837-1845.
6630: Potgieter, E.J. - Kritische Studien.
6632: Potgieter, E.J. - Poëzy.
6633: Potgieter, E.J. - Studiën en Schetsen.
7455: Potgieter, E.J. - Florence. Den XIVden mei 1265-1865
25638: Potgieter, E.J. - Eens dichters vriendschap. Gédéon Busken Huet op zijn 15den verjaardag door zijne Ouders aangeboden, tot eene gedachtenis aan zijnen en hunnen overgetelijken Vriend en Weldoener E.J. Potgieter, geboren 27 Junij 1808. Gestorven 3 Februarij 1875.
25156: Poth, Uwe. - Die Italienische Reise. Vom Brenner nach Rom. Zeichen-Tagebuch der Italienische Reise 1996. Notizen und Zeichnungen aus Italien. Entsprechend: Johann Wolfgang Goethe 'Tagebuch der Italienische Reise 1786'.
5859: Potter, Ralph K., George A. Kopp & Harriet C. Green. - Visible speech.
4855: Potthast-Hubold, Elke. - Zum Mundartgebrauch in Siedlungen pommerscher Auswanderer des 19. Jahrhunderts in Espirito Santo (Brasilien). Eine Pilotstudie
19987: Pound, Ezra. - 15 cantos.
20874: Pound, Ezra. - Canto xlix.
23953: Pourcq, Maarten de & X. Roelens (samenstelling). - Op het oog. 21 dichters voor de 21ste eeuw.
21024: Powell, Neil. - Out of time.
2071: Praag, Ph. van. - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
17931: Praas, Jan & Hans van Straten (samenstelling). - Dichters in de marge. Een bloemlezing.
9342: Prakke, H.J. - Herleving der Koppermaandagviering? Eerherstel voor oud Drukkersfestijn! .
2834: Prampolini, Giacomo. - Uomini, fieno della guerra/Mensen, oorlogshooi.
25291: Prediker. - Verheug U in uw jeugd. Fragment uit het Bijbelboek Prediker.
22366: Premstaller, Christine. - Der grüne Krug. Kurzgeschichten. (Mit 5 Linolschnitten von Ottmar Premstaller).
19864: Prenen, H.L. - Rhapsodie in blue mayeur.
17399: Prenen, L.H. - Houtgravures van den heer Henry Brown.
22194: Prenen, Harry. - 'De schilder, op de rand van 't Niet gekomen...'
16788: Prenen, Harry. - Op heter daad...
17390: Prenen, H.L. - S.H. de Roos.
9395: Prenen, H.L. - Gustave Doré.
21969: Press, John. - A girl with beehive hair.
23089: Preter, Francis de. - De wandelende tijd.
25413: Preter, Francis de. - Zien
23561: Preuss, Heinrich e.a. - Kunstmappe. Die 6 von Esterwegen.
25515: Prick, Harry G.M. - Herinneringen aan Lodewijk van Deyssel.
20695: Prick, Harry G.M. - Dido en de tafelronde.
15799: Prick, Harry G.M. - Spelevaren. Van August von Platen tot Gerrit Komrij.
24466: Prick, Harry G.M. - Een weefsel van overpeinzingen. Causerie over Frans Erens in diens briefwisseling met Andries Bonger.
2441: Prick, Harry G.M. (ed.). - De briefwisseling tussen Arij Prins en Lodewijk van Deyssel.
2442: Prick, Harry G.M. (ed.). - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold Ising jr.
962: Prick, Harry G.M. - De Adriaantjes. Een onderzoek naar wording en achtergronden van Van Deyssels Kind-leven
9692: Prick, Harry G.M. (ed.). - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verweij.
6280: Pride, J.B. (ed.). - Sociolinguistic aspects of learning.
2546: Prieto, Luis J. - Principes de noologie. Fondements de la théorie fonctionelle du signifié
22299: Prikkels-redactie. - Prikkels-archief.
25100: Prikkels Redactie. - Brevet van onvermogen.
24373: Prikkels-redactie. - Prikklopaedie, Herdruk van 122.
22945: Prikkels Redactie. - Publivatie van het Rijksinnovatiebureau RIB, waarin produktideeën worden aangeboden aan de Nederlandse industrie.
25102: Prikkels Redactie. - Goede voornemens
22919: Prikkels Redactie. - NCR-Prikkels.
22935: Prikkels Redactie. - Prentulier, een kruising tussen prentbriefkaart en formulier.
22754: Prikkels Redactie. - Leg het voorlopig maar in de ijskast. Een beschrijving van tien onvoltooide Proost Prikkels.
22915: Prikkels Redactie. - 'Groninger koek'
22504: Prikkels-redactie. - Wenskaarten.
22315: Prikkels Redactie. - Partijwetten.
23162: Prikkels Redactie. - Protestprikkels.
22403: Proost Prikkels redactie. - Nonsens/No Nonsense.
22920: Prikkels-redactie. - Mijterblok.
19259: Prince de Beaumont, Marie le. - De Schoone & het beest.
10985: Prins, Mia. - Eiland.
24614: Prins, Jan. - Bloemlezing gedichten.
25593: Prins, Jan. - De stad waar men kind is geweest.
11335: Prins, Jan. - Bijeengebrachte gedichten.
688: Prins, W.F. - Fugitieven en passanten.
10984: Prins, Mia & Jan Steen. - Gevallen masker.
12822: Prins, Jan. - Rotterdam.
1432: Prinsen, J. - Het drama in de 18e eeuw in West-Europa.
22017: Privat, Edmond. - Vivo de Zamenhof.
22028: Privat, Edmond. - Karlo; Facila Legolibro
23364: Proost, Ulco. - Ulco Proost Prikkels. Citaten uit het gedenkboek 'Twee eeuwen Brandt & Proost'
11650: Proost, Mien (=Hans M. Klomp). - Tot slot.
15004: Proost, Mien (=Hans Klomp). - Het middelbaar onderwijs en andere gedichten.
6900: Proost, K.F. - De bijbel in onze literatuur.
9756: Proost, Ulco. - Ulco Proost Prikkels. Citaten uit het gedenkboek 'Twee eeuwen Brandt & Proost'
25283: Pröpper, Henk. - Cesar Pavese. De kleine biografie.
26181: Proust, Marcel. - Les intermittences du coeur.
17314: Proust, Marcel. - La lecture est une amitié.
37: Prucha, Jan (ed.). - Soviet studies in language and language behavior.
21900: Pruis, Marja. - De Nijhoffs of de gevolgen van een huwelijk.
3468: Pruys, Simon Mari. - Dapper op weg naar Lilliput. Een zwart-witboekje over het verlangen naar kleinschaligheid
21673: Pryke, Paula. - Paula Pryke's simple flowers.
23537: (Buitenrust Hettema, B.) onder pseu. Dr. B. - Een pic-nic in proza II.
14403: Puettmann, Emile (keuze teksten + illustraties). - Schoon en weer in druk.
12559: Puettmann, Emile (keuze teksten + illustraties). - Schoon en weer in druk.
22061: Puettmann, Emile. - Typografie.
9917: Pulles, J.A.M. - Structuurschema's van de zin in Middelnederlands geestelijke proza.
22952: Puls, Henk Chr. - Gedichten.
20962: Pulvermüller, Friedemann. - The Neuroscience of Language: On Brain Circuits of Words and Serial Order.
17937: Purdy, James. - Don't let the snow fall / Dawn. a poem / a story
16359: Purvis, Aston W. & Martijn F. Le Coutre. - Graphic design 20th century 1890-1990.
14951: Puthaar, René. - Dansmuziek.
13072: Puthaar, René. - Alles retour.
11219: Jobse - van Putten. - "'n Brood is ginnen stoeten ". Taalgeografisch onderzoek naar broodnamen in Nederland.
8689: Puyvelde, Leo van & W. van Eeghem. - Jan Frans Willems herdacht (1793-1846).
23062: Qingzhao, Li. - Liederen van Li Qingzhao.
6599: Quak-Stoilova, J.G. - Bild und Translat. Über einige Möglichkeiten der Übersetzung von Bildlichkeit anhand verscheidener bulgarischer Übersetzungen einiger Werke von Marx und Engels
9226: Quené, Hugo. - The influence of accoustic-phonetic word boundary markers on perceived word segmentation in Dutch.
21611: Queneau, Raymond. - Mijn moeder zong. Samengesteld, vertaald en geannoteerd door Han Pieter van der Sterre.
13218: Quer, Josep et al (eds.). - Romance Languages And Linguistic Theory 2001: Selected Papers From Going Romance, Amsterdam, 6-8 December 2001.
8062: Quevedo, Francisco de - Gerard Diels (vertaling). - De Psalmen.
22873: Quine, Willard Van Orman. - Elementary Logic.
19821: Quinion, Michael. - Port out, Starboard home and other language myths.
25: Quintana, Ricardo. - Oliver Goldsmith. A Georgian study
3577: Quinting, Gerd. - Hesitation phenomena in adult and normal speech.
7993: Quirk, Randolph & Jan Startvik. - Investigating linguistic acceptability.
9105: Quirk, Randolph. - Style and communication in the English language.
2090: Quispel, H.V. - Nederlansch-Indië in den Tweeden Wereldoorlog.
16192: Raaff, Henk. - Onder nul. Een kleine schaatscursus.
24626: Raalte, Frits van. - Jeugdliefdes van Kunstenaars, Goethe en Gretchen, Byron en Marie Duff, Dante en Beatrice, Beethoven en Eleonore Breuling
2568: Rabe, Jürgen. - Die Sprache der Berliner Nibelungenlied-Handschrift (Ms. germ. Fol. 474).
5896: Rademakers, W.J.A.C. - Nystagmus Alternans.
4901: Radford, Jean. - Norman Mailer. A critical study
5408: Raedt, Jan de (=P.J. Meertens). - Middeleeuwsche geestelijke poëzie.
10259: Raes, Hugo. - Een tijdelijk monument.
22167: Raes, Hugo & Monika van Paemel, Gerard Walschap, Martin Ros en Frans de Rover. - Louis Paul Boon 1912-1979.
15537: Raffety, Frank W. - A plea for the best.
25972: Raine, Kathleen. - Isle of Canna.
20405: Raine, Kathleen. - Living with mystery. Poems 1987-91
10972: Rákosi, György. - Dative experiencer predicates in Hungarian.
22086: Raleigh, Walter. - The artist.
9433: Ralling C. (ed.). - The Voyage of Charles Darwin. His autobiographical writings selected and arranged.
783: La Rameé, Pierre De. - Dialectique (1555).
3870: Ramsey, Peter H. - The price revolution in sixteenth-century England.
20423: Ramsey, Dean. - A dialogue in vowels
747: Ramsey, Lee. C. - Chivalric Romances. Popular Literature in Medieval England
14089: Ranke, Winfried. - Joseph Albert. Hofphotograph der bayerischen Könige
13574: Rankin, Jack & Bill Lair. - Panorama California. Scenic Views of the Golden State.
4638: Ranninger, Franz. - Über die Alliteration bei den Gallolateinern des 4., 5. und 6. Jahrhunderts.
21832: Rap, Thomas. - Doorzonwoning. Moderne gedichten.
26177: Rap, Thomas. - Doorzonwoning. Moderne gedichten.
17055: Rap, Thomas. - Villa. Mieterse gedichten
2837: Rap, Thomas. - Kantoor. Monumentale gedichten
15558: Rap, Thomas. - Verzamelde gedichten.
14610: Rapaille, G. (=Ger Bertholet). - Mim en het stout kacheltje.
605: Rapoport, Anatol. - Bedeutunglehre, Eine semanische Kritik.
8870: Rasmussen, Poul. - El verbo hacer en expressiones temporales. Estudio sintáctico y semántico
24842: Ratoesjinskaja, Irina. - Aan allen.
23974: Raub, Andreas. - 125 Jahre Deutsche Exlibris Gesellschaft. 2016.
11774: Rauch, Irmengard & Gerald F. Carr. - Linguistic Method. Essays in honor of Herbert Penzl
4618: Raun, Alo & Andrus Saareste. - Introduction to Estonian linguistics.
15264: Ravesteyn, W. van. - Satyre Als Medicijn. Jonathan Swift.
9661: Raviez, Steye - Faassen, Sjoerd van & Anton Korteweg (red.). - Raviez' Reve. [tekst en foto's Steye Raviez/ 1968 -1987]
21477: Rawie, Jean Pierre. - Sonnetten.
18260: Rawie, Jean Pierre. - Gene zijde.
14451: Rawie, Jean Pierre. - Geleende tijd.
14453: Rawie, Jean Pierre. - De tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag.
24455: Rawie, Jean Pierre. - Handschrift.
15059: Rawie, Jean Pierre. - Woelig stof.
18738: Rawie, Jean Pierre. - Ursa Minor I.
12373: Rawie, Jean Pierre. - Oude gedichten.
14481: Rawie, Jean Pierre. - Erf.
12097: Rawie, Jean Pierre. - Geleende tijd.
18402: Rawie, Jean Pierre. - Geleende tijd.
14675: Rawie, Jean Pierre. - Kwade trouw gevolgd door Liederen in opdracht.
11653: Rawie, Jean Pierre. - Het meisje en de dood.
16443: Rawie, Jean Pierre. - Cyclus.
24669: Rawie, Jean Pierre. - De tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag.
9685: Rawie, Jean Pierre. - Woelig stof.
9807: Rawie, Jean Pierre. - Onmogelijk geluk.
9775: Raworth, Tom. - Live uit Athene.
13419: Ray, Punya Sloka. - Language Standardization. Studies in prescriptive.
21357: Razol, Ferrandez. - Parijs dag en nacht.
3015: Reber, Alfred. - Stil und Bedeutung des Gesprächs im Werke Jeremias Gotthelfs.
26013: Reddingius, Joannes. - Morgenrood.
14112: Redeke, Martin (= Maurits Dekker, tekst), Carel Blazer (foto's). - 50 Jaar Bruynzeel 1897 - 1947.
25910: Redeker, Albert. - Nocturne.
21702: Redeker, Hans. - Otto B. de Kat.
25913: Redeker, Hans. - De tijd in ons hart.
2176: Redeker, Hans. - De moed van een bange revolutionair. De wereldreis in vijf eeuwen van Erasmus
13632: Reebergen, Ed. - Groeten uit Zeeland.
23700: Reedijk, C. (voorwoord). - S.L. Hartz in de grafische wereld. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling van zijn werk in het Museum van het Boek.
6748: Reedijk, C. (voorwoord). - 150 jaar boekproductie in Nederland.
17144: Reedijk, C. e.a. - Ere-tentoonstelling A.A.M.Stols.
14382: Reeken, Joop van (foto's). - Architectuur in bedrijf: opmerkelijke bedrijfsgebouwen in Almere.
9027: Reeker, Simon. - "Hou is dat?" Het dialect van Groningen
23048: Reen, Ton van & Hans van Zummeren (zeefdruk). - Waalwijk.
14230: Reen, Ton van. - Geen oorlog.
14227: Reen, Ton van. - Het diepste blauw.
14229: Reen, Ton van. - Weense walsen in Mombasa.
14257: Reen, Ton van & Cas Oorthuys. - Zoeker op Limburg.
25049: Reen, Ton van. - De zondvloed. Novelle.
14516: Reen, Ton van. - Thuiskomst.
14277: Reen - Gorissen, Adri e.a. - Ton van Reen, Schrijver, verteller en wereldburger.
22531: Reen, Ton van. - De straat is van mannen.
14302: Reen, Ton van. - Blijvend vers. Verzamelde gedichten (1965-2007)
14515: Reen, Ton van. - Soms ben ik de grote condor.
5719: Reenen, Pieter Thomas. - Phonetic feature definitions. Their integration into phonology and their relation to speech, A case study of the feature nasal
6548: Reenen, Pieter van & Karin van Reenen-Stein (eds.). - Distribution spatiales et temporelles, constellations des manuscrits, Etudes de variation linguistique offertes à Anthonij Dees. Spatial and temporal distributions, manuscript constellations, Studies in language variation offered to Anthonij Dees
26190: Rees, Jan Theun van. - Zonder titel.
16842: Rees, Otto van. - Er komt nooit iemand bij me op bezoek.
9085: Reetz, Henning. - Pitch perception in speech: a time domain approach. Implementation and evaluation.
8897: Regnard, Jean-François. - Voyage de Flandre et de Hollande, commencé le 26 avril 1681.
15209: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie 28. Gedichten und Interpretationen
15187: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie 5. Gedichten und Interpretationen
15188: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie 6. Gedichten und Interpretationen
15189: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie 7. Gedichten und Interpretationen
15193: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurther Anthologie 11. Gedichten und Interpretationen
15199: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie 18. Gedichten und Interpretationen
15200: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie 19. Gedichten und Interpretationen
15202: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie 21. Gedichten und Interpretationen
15201: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie 20. Gedichten und Interpretationen
15197: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie 16. Gedichten und Interpretationen
15198: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie 17. Gedichten und Interpretationen
15194: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie 12. Gedichten und Interpretationen
15203: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie 22. Gedichten und Interpretationen
15204: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie 23. Gedichten und Interpretationen
15206: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie 25. Gedichten und Interpretationen
15207: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie 26. Gedichten und Interpretationen
15208: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie 27. Gedichten und Interpretationen
19880: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie 29. Gedichten und Interpretationen
15205: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie 24. Gedichten und Interpretationen
15183: Reich-Ranicki, Marcel (Herausg.). - Frankfurter Anthologie. Gedichten und Interpretationen
13890: Reichel, Karl. - Mittelhochdeutsches Lesebuch für Gymnasien.
1711: Reichling, Anton. - Verzamelde studies. Over hedendaagse problemen der taalwetenschap
5606: Reijnders, Karel. - Pierre Kemp, een zondagsdichter?
154: Reijnthes, J.A. - Spraakaudiometrie.
15994: Reijt, Victor van de. - Ik wou dat ik twee hondjes was. Nederlandse nonsens- en plezierdichters van de 20ste eeuw
20373: Reijt, Vic van der. - Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder
16787: Reijt, Vic van der. - Verzamelde gedichten.
10798: Reinders, Pim (red.). - Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928)
16988: Reinink, H.J. e.a. - In memoriam Jhr. Dr. E.A. van Beresteyn.
3710: Reinle, Adolf u.a. (Heraus.). - Variorvm mvnera florvm. Latinität als prägende Kraft mittelalterlicher Kultur. Festschrift für Han F. Haefele
17627: Reinsma, Riemer. - Van hier tot Tokio. Hoe zijn aardrijkskundige namen ontstaan.
12044: Reints, Martin. - Lichaam en ziel.
14356: Reints, Martin. - Ballade van de winstwaarschuwing.
22885: Reitsma, Anneke. - Wonen in het Avondland.
23392: Reitsma, Anneke. - Steentijd in mei.
11069: Reitsma, Anneke. - Het woord te vondeling. Een eeuw Nederlandse poëzie in zeventien portretten.
16791: Reitsma, Jisse. - Joomla! Templates ontwerpen.
23819: Reitsma, Anneke. - Overtocht.
21944: Reitsma, George. - Weerzin.
4395: Remacle, Louis. - Les variations de l'h secondaire en Ardenne liégeois. Le problème de l'h en liégeois
22757: Remarque, J.F. - Bezig met Boeken.
10988: Rémi, Philippe de. - Le roman de Jehan et Blonde.
2368: Renckstorf, Karsten & Nol Bergmans (eds.). - Nederlanders en Duitsers. Perspectieven, vraagstellingen en eerste empirische bevindigen van het sociaal-wetenschappelijk onderzoeksprogramma in het kader van 'Kultur- und Kulturrraumforschung'
18415: Renders, Hans. - Gevaarlijk drukwerk. Een vrije uitgeverij in oorlogstijd.
26202: Renkema, Jan. - Geef de spelling wat speling.
9572: Renkema, E.H. - Observationes criticae et exegeticae ad C. Valerii Flacci Argonautica.
7289: Rens, L. - O zoete vrijheid. Vondel als strijder voor vrijheid en vrede
10031: Renssen, P. van. - Nagelaten werk. Verzen, aantekeningen, aphorismen
18091: Renssen, Floor van. - 'Lezer, er zijn ook Belgen!' Interactie tussen de Nederlands en Vlaamse literatuur via literaire kritiek en uitgeverij (1980-1995).
11697: Resink, G.J. - Kreeft en steenbok.
21869: Restany, Pierre. - Mark Brusse.
7477: Reuck, A.V.S. de & Maeve O'Connor (eds.). - Disorders of language.
14492: Reugebrink, Marc. - Brandkoren Honingdauw.
14473: Reugebrink, Marc. - Het grote uitstel.
2836: Reugebrink, Marc. - Komgrond.
14711: Reugebrink, Marc. - Wade.
23445: Reugenbrink, Marc - De val, een geschiedenis.
20532: Reve - Maas, Nop. - Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven. I. De Vroege Jaren 1923-1962.
21355: Reve, G.K. van. - Oompje Beer en zijn vriendjes.
20624: Reve, G.K. van het. - Brief in de nacht geschreven.
19470: Reve, Gerard. - Het boek van violet en dood.
19473: Reve - Hubregtse, Sjaak. - Gerard Reve. Een circusjongen.
19012: Reve - Bladel, Guus van. - Rondom Reve. Portretten en miniaturen rondom Gerard Reve.
21709: Reve, Gerard. - De taal der liefde (fragment).
11317: Reve, Gerard Kornelis van het. - Vier wintervertellingen.
19003: Reve - Meijer, Henk Romijn. - Toen Reve nog Van Het Reve was.
19004: Reve - Hubregtse, Sjaak (samenst.). - Tussen chaos en orde. Essays over het werk van Gerard Reve.
19002: Reve - Wennekes, Wim. - Jezus Maria! Van het Reve, van het Violet en van de Dood.

Next 1000 books from Paradox[an error occurred while processing this directive]

6/8