Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
26363: Jong, Saskia de. - Poëzie
17599: Jong, Pol de & Lydia Luyten. - Kroniek II.
26334: Jong, Saskia de. - Geheimhouding van het gepasseerde: een oproep tot zwijgen.
24707: Jong, Trude de & Dirkje Kuik (illustraties). - Aram en de Bende van de Boomstam.
22730: Jong, Cees de. - Kaapse kathedraal en andere gedichten.
22551: Jong, Jan de. - Grondijs.
23499: Jong, Martien J.G. de. - Besloten kring.
21153: Jong, Jaap de (red.). - Handboek bedrijfscorrespondentie.
17661: Jong, Cees de. - Slegs vir blankes.
14894: Jong, J.A. de en F. Simonis. - Literair Paspoort 2002.
27326: Jong, Max de. - Aan zee.
25726: Jong, Pol. - Koningstraat 30A.
23118: Jong, Eelke. - Het leventje van de koningin
22962: Jong, Cees de. - Gaten in de muur.
27036: Jong, Frans de. - De Laatste Schreeuw 8. (De letter) V.
27453: Jong, Ralf de. - 20 jaar Huis Clos. Korte rondleiding door een virtuele expositie. 20 Jahre Huis Clos. Kurzer Gang durch eine virtuelle Ausstellung
5229: Jong, Jan de. - Specific language impairment in Dutch: inflectional morphology and argument structure.
23471: Jong, Saskia de. - Zoekt vaas.
23373: Jong, Martien de & Gilbert van Drunen (foto). - Steenbergen.
27035: Jong, Frans de. - De Laatste Schreeuw 9. Gewijd aan het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Bibliotheek.
13540: Jong, Anja de. - Berlin's covered history.
3905: Jong, J.C.W.C. de. - Hartmann van Aue als Moralist in seinen Artusepen.
11255: Jong, Franciska de. - Determiners: features and filters.
27040: Jong, Frans de. - De Laatste Schreeuw 10.
27034: Jong, Frans de, Piet Mondriaan. - De Laatste Schreeuw 7.
3155: Jong, Jelly Julia de. - The case of bound pronouns in peripherical romance.
16145: Jong, A.M. de. - Merijntje Gijzens jeugd, I. Het verraad.
23869: Jong, Maarten de . - PF 1963 Myra & Jan Rhebergen.
19559: Jong, Steef de. - Allemaal alleen.
26218: Jong, Frans & Lida de. - Koppermaandag negentienhonderdentachtig.
8026: Jong, H.A.L. de. - Defining a variable of foreign language ability. An application of Item Response Theory
8463: Jong, A.J. de (ed.). - Een viertal dichters en prozaschrijvers uit de Vroeg-Renaissance.
3389: Jonge, Freek de & Willem Breuker Kollektief. - Stroman & trawanten.
6384: Jonge, Bob de. - Sprekersstrategieën en taalverandering: ser en estar in leeftijdsuitdrukkingen.
12689: Jonge, Freek de. - De wereldverbeteraar.
8684: Jonge, H. de. - Jan van Scorel.
10700: Jongejans, Charles. - Allesbehalve plat.
555: Jongen, R. - Phonologie der moresneter Mundart. Eine Beschreibung der segmentale und prosodische Wortformdiakrise
22941: Jongens, Cor. - Manifest.
23993: Jongens, Cor. - En-en niet Of-of.
22750: Jongens, Cor. - Het Holtland. Feiten, cijfers en meningen over bos, bomen en hout in Nederland.
22408: Jongens, Cor. - 13 Stellingen, in de nazomer van 1975 opgedragen aan de bezorgde ondernemer.
23164: Jongens, Cor. - In naam der koningin.
22944: Jongens, Cor. - Arbeidstijdverkorting. ATV Schijf.
9831: Jongens, Cor e.a. - Papier & zo.
27602: Jongman, Jan. - Jongman, Jan L,
27696: Jongstra, Atte & Roland Sips. - Stofomslag / Omslag van stof.
17066: Jongstra, Atte (tekst), Lenny Schröder (zeefduk). - Uithoorn.
25791: Jonker, H.J. & Theun de Vries. - Gebundeld verzet.
1574: Jonkers, Roel. - Comprehension and production of verbs in aphasic speakers.
6723: Jonkers, M.C.J.M. - Reynardus en Reynaert. Verkenningen rond de Reynaert-receptie in de Reynardus Vulpes van Balduines, nomine Iuvenis
21237: Jonkersz, Ineke. - Semantic interference and facilitation in word production. Explaining the semantic relatedness paradox.
10288: Jonkman, Marieke (=Anton Ent). - Dochters van het donker.
9758: Jonkman, Marieke (=Anton Ent). - Dieptevrees.
19552: S., Joop. - In eigen spiegel.
21957: Jooris, Roland - Raveel. - Kamermuziek "La peinture du pauvre".
17002: Jooris, Roland. - De contouren van het verstrijken.
5291: Joos, Martin (ed.). - Readings in Linguistics I. The development of descriptive linguistics in Amerika, 1925-56
24683: Joosse, Kees. - Arnold Aletrino. Pessimist met perspectief.
21245: Jorden, Eleanor Harz. - Beginning Japanese (Part 1)
23711: Joris, Lieve. - De hoogvlaktes.
3064: Jorissen, Th. - Historische en literarische studiën.
23159: Jorritsma, Dirk & Hans Gorter (illustraties). - Dovemansoren: kinderkamerrijmen voor grote mensen.
23419: Josephson, Bonnie (foto's), Martin Brill (tekst). - Nieuwjaarsdag in Amsterdam.
26676: Josephus, Flavius - Kort verhaal wegens Jesus Christus.
16531: Josselin de Jong, K.H.R. de. - Het witte schip.
11793: Josselin de Jong, K.H.R. de. - Kamperfoelie.
24938: Josselin de Jong, K.H.R. de. - Nacht en ontij.
7704: Joubert, Jean (éd.). - Fabliaux et contes du Moyen Ages.
1265: Jousma, A. - Kimelûd.
22031: Jovkov, Jordan. - Patro kaj filo, kaj aliaj rakontoj.
19970: Joyce, James. - Pomes Penyeach en andere gedichten.
18240: Juffermans. - Moet de kunst de straat op.
1889: Juffs, Alan. - Learnability and the lexicon. Theories and language second learning reseach
4649: Juilland, Alphonse. - Outline of a general theory of structural relations.
19394: Julius, Rudolf. - Eppure.
3624: Jung, M.B. - Eerste beginselen der wiskundige aardrijkskunde. Voornamelijk ingerigt voor de lagere scholen
11222: Junger, Judith. - Predicate formation in the verbal system of modern Hebrew.
764: Jürgens, Georg. - Die 'Epistolae Ho-Eliane'. Ein Beirag zur englischen Litteraturgeschichte
13223: Juyi, Bay. - Gedichten en proza.
25268: Juyi, Bay. - Lied van het eeuwige verdriet.
25961: Kaal, Jaap (red.). - Het Libertijnthe / De Libertijn. Onafhanklijk orgaan van Valentijn en Pallieter.
25934: Kaal, Jaap & Aniie Vas Dias. - Flierfluiter. Aanvullend orgaan voor de Marel met platen.
19767: Kaal, Meertje. - Het jachtseizoen is geopend.
19933: Kaal, Meertje. - Demasquer Venise.
14756: Kaan, Edith. - A minimalist approach to extraposition.
9122: Kac, Michael (ed.). - Current syntactic theories. Discussion Papers from the 1979 Milwauakee Syntax Conference
10076: Kähler, Hans. - Grammatik der Bahasa Indonésia.
11807: Kainz, Friedrich. - Psychologie der Sprache.
558: Kainz, Friedrich. - Einführung in die Sprachpsychologie.
5879: Kaiser, L. - Proefondervindelijk onderzoek van betrekkingsklanken. (Experimentele phonetica)
5857: Kaiser, L. e.a. - Het spreken in beeld. Anatomisch en phonetisch kaartwerk
5728: Kaiser, L. - Biological and statistical research concerning the speech of 216 Dutch students.
20474: Kal, Jan. - Fietsen op de Mont Ventoux. 222 sonnetten.
25078: Kal, Jan. - Waarom ik geen Neerlandistiek studeer. Schrijverssonnetten
18644: Kal, Jan. - Praktijk hervat.
10467: Kal, Jan. - Chinese sonnetten.
19940: Kal, Jan. - 1000 sonnetten.
11474: Kal, Jan. - Assepoester.
4913: Kal, Jan. - Waarom ik geen Neerlandistiek studeer. Schrijverssonnetten
27384: Kal, Jan. - Waarom ik geen Neerlandistiek studeer.
18645: Kal, Jan & Nico Scheepmaker. - Vinger in de hoed wie d'r mee doet: Heinz Polzer & Aart van Zoest.
9663: Kal, Jan. - Praktijk hervat.
9763: Kal, Jan. - Fietsen op de Mont Ventoux. 74 sonnetten
8220: Kaldewaij, Jelle. - Structuralisme en transformationeel generatieve grammatica. Continuïteiten en discontinuïteiten in de twintigste eeuwse taalkunde
982: Kalff, G. - Middelnederlandsche epische fragmenten.
23460: Kalken, Lianne Sasja van. - Bar.
1275: Kalma, J.J., J.R. Brouwer & Chr. Stapelkamp. - Vitus Ringers.
2558: Kalma, D. - Gysbert Japiks. In studzjen yn dichterskip
25334: Kalmijn-Spierenburg, Jo. - Langs den weg.
25333: Kalmijn-Spierenburg, Jo. - Transparanten.
25335: Kalmijn-Spierenburg, Jo. - Ik zal dit leven nimmer kunnen haten.
5612: Kamerbeek, J.C. - Het griekse erfdeel in het werk van Thomas Hardy.
22986: Kamfer, Ronelda S. - Santenkraam.
7569: Kammen, Louise van (ed.). - De abele spelen. Naar het Hulthemse handschrift
12171: Kampers-Manhe, Brigitte. - L'opposition subjonctif/indicatif dans les relatives.
22475: Kamphuis, G. - Het duistere licht
26270: Kamphuis, Herman. - Mijn moeder, Sannigje.
15513: Kamphuis, Gerrit. - Oeverbos.
2020: Kan, A.H. (ed.). - De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven.
21248: Kandou, Daniël. - Naïeve notities.
1440: Kane, George. - Middle English literature. A critical study of the romances, the Religious Lyrics, Piers Plowman.
17791: Kant, Immanuel. - Kritiek der Urteilskraft.
17793: Kant, Immanuel. - Prolegomena zu einer jeden künstigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können.
20425: Kányádi, Sándor - Wim Swaan (vertaling). - Noé Bárkája Felé - Op weg naar de Ark van Noach
560: Kaper, W. - Einige Erscheinungen der kindlichen Spracherwerbung erläutert im Lichte des vom Kinde gezeigten Interesses für Sprachliches.
11000: Karlauf, Thomas. - Stefan George und Holland. Katalog der Ausstellung zum 50. Todestag Universitätsbibliothek Amsterdam
5990: Karsten, Gert. - 100 jaar Nederlandse Philologie, M de Vries en zijn school.
14087: Karttunen, K.I. - Jean III et Stefan Batory. Etudes sur les Relations Politiques entre la Suede et la Pologne de 1576 a 1583
27486: Karyotakis, Kostas. - Onttakeld.
22795: Kassies, Jan. - Aan mijn reisgenoten.
3281: Kate, J.J.L. - De hel van Dante Alighieri. In de dichtmaat van 't oorspronkelijke vertaald
6229: Kate, J.J.L. ten. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam.
5775: Kate, J.J.L. ten. - Gewijde Poëzy.
5768: Kate, J.J.L. ten. - Lyrische poëzy. De Planeeten - De Jobeïde
5770: Kate, J.J.L. ten. - Zangen des tijds.
5771: Kate, J.J.L. ten. - Voor hart, huis en leven.
5772: Kate, J.J.L. ten. - Mengel-Poëzy.
5773: Kate, J.J.L. ten. - Bijbel-Poëzy.
5774: Kate, J.J.L. ten. - Dramatische Poëzy.
5776: Kate, J.J.L. ten. - Verhalen en vertellingen.
25534: Kate, J.J.L. ten. - Hart, huis en leven.
25537: Kate, J.J.L. ten. - Bloemlezing uit de Dichtwerken.
13822: Kate, J.J.L. - Eerste liefde.
25536: Kate, J.J.L. ten. - Bladeren en bloemen.
6313: Katz, Jerrold J. & Paul M. Postal. - An integrated theory of linguistic descriptions.
3160: Katz, Jerrold. - Language and other abstracts objects.
788: Katz, Jerrold J. - Propositional structure and illocutionary force. A study of the contribution of sentence meaning to speech acts
5762: Katzenstein, J. (hrsg.). - Archiv für experimentelle und klinische Phonetik. (Supplement zu Passows und Schaefers Beiträgen)
6948: Katzner, Kenneth. - The languages of the world.
26248: Kaufman, Margaret. - Aunt Sallie's Lament.
4394: Kaufmann, Henning. - Bildungsweise und Betonung der deutschen.
25766: Kausch, Wolfgang. - Der Buchbinder und das Exlibris. Gedanken und Gedenken in Wort und Bild.
26633: Kavafis, K.P. - Opdat ze komen-
25148: Kavafis, K.P. - Verzameld proza.
15065: Kavafis, Konstatin. - Gedichte. Eingeleitet und aus dem Neugriechischen übertragen von Helmut von den Steinen
24837: Kavafis, K.P. - Passies & Dagen van weleer. 25 gedichten (jeugdverzen en anekdota),
27052: Kavafis, K.P. - Wachten op de barbaren.
23268: Kavafis, K.P. - Vier gedichten.
27487: Kavafis, K.P. - Antonius door zijn god verlaten.
20708: Kavvadias, Nikos. - Maraboe en andere gedichten.
5259: Kayser, Wolfgang. - Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft
20885: Keats, John. - Four seasons fill the measure of the year.
19172: Keblusek, Marika. - Nadruk verboden.
12427: Kees, Weldon. - The collected poetry.
17166: Keijser, Jan (voorwoord). - 25 jaar boek - druk - kunst. Bibliofiele uitgaven van Doortje de Vries / Eikeldoorpers
18422: Keijsper, Chantal. - K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie.
11254: Keijsper, C.E. - Between link en no link: observations on Russian ne.
1015: Keinz, Friedrich. - Meier Helmbrecht und seine Heimat.
23200: Keizer, Kees. - Paleisgeluiden.
4607: Kelen, Peter Paul & Günter Schneider. - Handbuch der Musik. Mit einer Zeittafel der musikgesichte und einem Führer durch die Kulturgesichte
10855: Kelk, C.J. - Egel en faun.
16630: Kelk, C.J. - De man van Kos.
25090: Kellendonk, Frans. - Uw horoscoop.
6078: Keller, Otto. - Lateinische Volksetymologie und verwantes.
562: Keller, Otto. - Zur lateinischen Sprachgesichte. Zweiter Teil. Grammatische Aufsätze.
13005: Keller, Hans & Herman Hoeneveld. - Foto '86 Amsterdam.
21669: Kelly, Jerry. - The Art of the Book in the Twentieth Century. A Study of Eleven Influential Book Designers from 1900 to 2000.
23355: Kemp, Pierre, e.v.a. - Ser 50. Feestbundel aan Ser Prop aangeboden op zijn vijftigste verjaardag.
23632: Kemp, Mathias. - Doortocht.
17361: Kemp, Pierre. - Garden 36, 22, 36 inches.
16178: Kemp, Pierre. - Pacific.
16179: Kemp, Mathias. - Schimmen uit het plutonium.
26453: Kemp, Pierre. - Aan Mevrouw D.Hanlo-Crobach en Jan Hanlo, als dank voor de toegezonden Mallorca-foto-kaarten.
22805: Kemp, Pierre. - Poeder van maankop.
11914: Kemp - Kusters, Wiel. - X kijkt in Y. Vijf causerieën over Pierre Kemp
16821: Kemp, Pierre. - Twee gedichten.
23344: Kemp, Pierre. - Hooggeachte mevrouw Zéguers
16329: Kemp, Pierre. - Suite voor een Fan. (Negen Badineries voor één Mezzo-Sopraan)
20143: Kemp, Pierre. - Vijf families en een poederblauw.
24926: Kemp - Kusters, Wiel. - Pierre Kemp, vroeg en laat.
17339: Kemp, Pierre. - Poeder van maankop.
13412: Kemp, Pierre. - Garden 36, 22, 36 inches.
19758: Kemp, Pierre. - Bericht van mistvorming. Twaalf late brieven aan Karel Reijnders.
20346: Kemp, Pierre. - Letterspel
26638: Kemp, Pierre. - Sonnet.
11640: Kemp, Mathias. - Seringen en schroot.
26461: Kemp, Pierre. - Les 4 joies des livres.
26366: Kemp, Pierre. - Bericht van mistvorming. Twaalf late brieven aan Karel Reijnders.
10990: Kemp - Bakker, Bert e.a. (red.). - Pierre Kemp.
22472: Kemp, Mathias. - Stroomversnellingen.
13407: Kemp, Pierre. - Standard-book of classic blacks.
13410: Kemp, P(ierre). - Het wondere lied.
13411: Kemp, Pierre. - Een bloemlezing uit zijn kleine liederen.
15922: Kemp, Pierre. - Maastricht en ik. Een polyptiek.
15804: Kemp, Pierre. - Ik ruik het heden.
13182: Kemp, Pierre. - De incomplete luisteraar/De sieraden.
25709: Kemp, Pierre. - Kleine avond. Gedichten uit de nalatenschap 1928-1931. met een nawoord van Wiel Kusters.
18285: Kemp, Pierre. - Een ding beseffen.
25440: Kemp, Pierre. - Engelse verfdoos.
13144: Kemp, Pierre. - Phototropen en noctophilen.
23939: Kemp, Pierre. - Een ding beseffen.
18504: Kemp, Pierre. - Carmina Matrimonialia.
1646: Kempen, G.A.M. - Natuurlijke taal en kunstmatige intelligentie. Taal tussen mens en machine
19160: Kempen, Michiel van. - Suriname verbeeld.
6389: Kempen, G. - Memory for word and sentence meaning. A set-feature model
14840: Kempen, Michiel van (Text), Jacquie Maria Wessels. - Cityscapes + Birdmen.
23893: Kempers, Mart. - Bloemgracht in Amsterdam (Firma N Tetterode, Lettergieterij).
23897: Kempers, Mart. - Groot Schermer.
25753: Kempis, Thomas à. - Over de erkenning van eigen vergankelijkheid.
5943: Kenis, Paul. - Een overzicht van de Vlaamsche letterkunde na "Van Nu en Straks"
25604: Kens, Andriy. - Exlibris voor Geerth van der Zee 'Cloister'.
25605: Kens, Andriy. - Exlibris voor Geerth van der Zee 'Circus'.
25606: Kens, Andriy. - Exlibris voor Geerth van der Zee 'Malta'.
20800: Keppel, Joost van (=Willem de Mérode). - Claghen.
15522: Keppel, Joost van (=Willem de Mérode). - Claghen.
25988: Keppel, Jessica. - Zonder titel.
3657: Ker, W.P. - Epic and romance. Essays on medieval literature
23830: Kerdijk, F. - Drukkers in Venetië.
23835: Kerdijk, F. - Sint Jan voor de Latijnse poort. Schutspatroon der schrijvers, drukkers, binders, uitgevers en boekverkopers.
23832: Kerdijk, F. - Van minnaars en dwazen in boekenland.
9450: Kerdijk, F. - Benjamin Franklin. Drukker, postmeester, uitvinder en gezant. 1706 - 1790
9715: Kerdijk, F. - Te groot om drukker te zijn.
7181: Kerkhof, J. - Studies in the language of Geoffrey Chaucer.
13833: Kerkwijk, Henk van / David Winwood. - Lof der onschuld / Praise of innocence.
13951: Kerkwijk, Henk van. - De stervende dode. Kleine roman.
16251: Kerkwijk, Henk van / David Winwood. - Lof der onschuld / Praise of innocence.
9918: Kern, H. - Die Glossen in der Lex Salica und die Sprache der salischen Francken. Beitrag zur Geschichte der deutschen Sprachen
5429: Kernkamp, J.H. - Inventaris der familiepapieren Meerman, Van Westreenen, Dierkens en Van Damme. Aanwezig in het museum Meermanno-Westreenianum
13375: Kers, Martin & Ethel Pothnoy. - The Coasts of Europe. Photographic Impressions
13536: Kers, Martin. - kijken naar het weer.
13537: Kers, Martin. - Natuur in Holland. Natuurmonumenten in beeld
17220: Kers, Martin wn Willem Kolvoort. - Oer. De kracht van het kijken
1557: Kerstens, J.G. - Deep structure and surface structure interpretation. A study in generative grammar
12321: Keskin, Cem. - Subject agreement dependency of accusative case in Turkish. Or jump-starting grammatical machinery
10154: Keskin, Cem (ed.). - UiL OTS yearbook 2002 - 2006.
13424: Kessler, Heinrich. - Zur Mundart des Schanfigg. Mit besonderer Berücksichtigung ihrer Diphtongierungen
12911: Kester, Ellen-Petra. - The nature of adjective inflection.
23201: Ketelaar, Hilde. - Al wat winter is en waar.
3017: Kets-Vree, A. (ed.). - De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw.
6102: Ketterer, Kurt. - Psychologisches moment und Vokalquantität in der alemannischen Mundart von Lenzkirch im Schwarzwald.
5666: Keuken, G.J. van der. - De nieuwe spelling.
4965: Keulen, Mensje van. - De avonturen van Anna Molino.
17405: Keuls, H.W.J.M. - Om de stilte.
11576: Keuls, H.W.J.M. - Regionen. Gedichten gevolgd door vertalingen naar Jules Supervielle
17859: Keuls, H.W.J.M. - "Keuze van de gedichten"
17519: Keuls, H.J.W.M. - De dansende lamp.
5412: Keuls, H.W.J.M. - "Keuze van de gedichten"
13121: Keuls, H.W.J.M. - Om de stilte.
9480: Keuls, H.W.J.M. - Verzamelde gedichten I: In den stroom./ De dansende lamp.
235: Keuning, H.J. & J. Naarding. - Het esdorp.
27380: Keuning, P. - Kinderen in verstand en in boosheid. Van menschen uit het Groningerland.
21952: Keuning, Nico. - De man van Fraijlemaborg.
19996: Keuning, Nico. - Oorlog en pap. Het bezeten leven van Johnny van Doorn.
20547: Keyl, Catherine & Patricia Steur (foto's), - Made in Holland (Interviews).
10545: Keyser, Marja. - Dirk Philips (1504-1568). A catalogue of his printed works in the University Library of Amsterdam
18416: Keyser, Marja e.a. (red.). - Frederik Muller (1817 - 1881). Leven en werken.
20259: Khayyam - Biegstraten, Jos (voorwoord) - Jaarboek 4 - Nederlands Omar Khayyam Genootschap
17967: Khayyam, Omar. - Rubaiyat.
27235: Khayyam - Biegstraten, Jos (voorwoord) - Jaarboek 1 - Nederlands Omar Khayyam Genootschap
26875: Khayyam, Omar. - Schoone waanzin van de hoogste dichterlijke soort, Tien kwatrijnen van Omar Khayyam, vertaald door P. C. Boutens met illustraties van W. Arondéus.
26973: Khayyam, Omar. - Een kwatrijn van Omar Khayyam in de vertalinge van P.C. Boutens & Henry Wildermuth.
26485: Khayyam, Omar. - Acht kwatrijnen in de vertaling van J.H. Leopold.
27234: Khayyam - Biegstraten, Jos (voorwoord) - Jaarboek 3 - Nederlands Omar Khayyam Genootschap
26815: Khayyam - Jaarboek 8 - Nederlands Omar Khayyam Genootschap
27664: Khayyam, Omar. - Dronken rozen. Drie Perziche kwatrijnen van Omar Khayam en hun vertaling.
26353: Khayyam, Omar. - In een verlaten huis vieren wij feest. Vijfenveertig kwatrijnen
17867: Khellout, Laurent. - Raïnaraï. De Nomadische keuken van Algarije.
7270: Kiefer, F. (ed.). - Studies in syntax and semantics.
7269: Kiefer, F. & N. Ruwet. - Generative grammar in Europe.
1654: Kieft, A.P. - Homonymie en haar invloed op de taalontwikkeling.
25555: Kieser, Paul W. - Our Martyred Presidents.
18769: Kiestra, Douwe Hermans. - Boerehiem - Boerenerf. Een keuze uit zijn poëzie met vertalingen uit het Fries door D.A. Taminga
22975: Kila, Erick. - Bericht van de modernen.
22984: Kila, Erick. - Waarschijn.
22514: Kila, Erick. - Beken!
21131: Kilpatrick, Connor & Steven Millhauser, Joyce Carol Oates, Padgett Powell and others - McSweeney's 25.
2432: Kimball, John P. (ed.). - Syntax and semantics. Volume 2
2387: Kimball, John P. (ed.). - Syntax and semantics. Volume 1
2483: Kindermann, Heinz. - Das Goethebild des 20. Jahrhunderds.
3744: King, Arthur H. - The language of satirized characters in Poëtaster. A socio-stylistic analysis 1597-1602
25630: King, Francis. - E.M.Forster and his world.
6332: King, P.K. - Dawn poetry in the Netherlands.
21249: King, Jenny. - Letting the dark through.
6351: Kinker, J. - De verlichte muze. Bloemlezing uit de poëzie
6880: Kinsella, Valerie (ed.). - Language teaching and linguistics: surveys.
12410: Kinsella, John. - The new Arcadia.
87: Kirchner, Gustav. - Gradadverbien. Restriktiva und Verwandtes im heutigen Englisch (britisch und amerikanisch)
26991: Kircz, Joost & Maaike Meijer. - F. Harmsen van Beek. Stoeten ritseldingen.
23676: Kirsch, Sarah - De wei.
13471: Kirstel, M. Richard. - Pas de deux.
12279: Kiss, Katalin É. - Configurationality in Hungarian.
20264: Kist, Floor. - Waarom de Amerikanen geen Nederlands spreken
26053: Kisza, Herbert. - Fantasielandschap.
3652: Kittel, Harald & Armin Paul Frank (eds.). - Interculturality and the historical study of literary translations.
7231: Kjellmer, Göran. - Context and meaning. A study of distributional and semantic relations in a group of Middle English words
7256: Kjellmer, Göran. - Middle English words for 'people'.
4738: Klaauw, C.A. van der. - Politieke betrekkingen tussen Nederland en België 1919-1939.
8023: Klappenbach, Ruth - Werner Abraham (Hrsg.). - Auswahl aus den lexikographischen Arbeiten. Erweitert um drei Beiträge von Helene Malige-Klappenbach
16550: Klaversma, Nel. - 't Verborgen goed, treckt ons gemoed. De boekillustratoren Jan & Casper Luyken
25325: Kleef, Diederick van. - 15 penseeltekeningen.
16545: Kleef, Diederick van. - Word geen kunstenaar. (Een greep uit zijn) penseeltekeningen.
16768: Kleef, Diederick van. - 1988 tekenen & schrijven, optellen & aftrekken 1999.
25326: Kleef, Diederick van. - Derhalve.
25323: Kleef, Diederick van. - Doekeboekeboek. D. v. Kleef's geschilderde tekeningen en teksten uit voorbijgaande jaren geselecteerd door Jacco Tulp.
21261: Klegraf, Josef & Dietrich Nehls (eds.). - Essays on the English language and applied linguistics on the occasion of Gerhard Nickels's 60th birthday.
16322: Kleijwegt, Gerrit . - Reünie.
567: Klein, W & D Wunderlich (eds.). - Aspekte der soziolinguistik.
22402: Klein, Aart (foto's). - Kunststofprikkels.
14676: Klein, Aart (foto's), Klaas Graftdijk (tekst). - Delta. Stromenland in beweging. Land im Fluss. Currents to future. Desafío al mar.
26965: Klein, Patty. - Uit de Dichtershoek.
9997: Klein-Essink, Selma. - Betekenis.
27462: Kleine, Dorrius P. - Groningsche poëzie. verzameld en ingeleid door P. Dorrius Kleine.
10359: Kleingeld, Jan e.a. (red.). - Indruk: elf grafisch ontwerpers.
26282: Kleis, Ger. - Brief geschreven aan Gerrit Komrij en Charles Hofman.
27438: Kleist, Heinrich von - Haydns Tod.
12690: Kleppe, H.W. - Een thriler.
17908: Klerk, Joost de. - De FN in het fonteinkastje. Een oorlogsverhaal.
7705: Klikspaan (=J. Kneppelhout). - Studenten-typen 1839-1841.
13147: Klinkenberg, Gerard van. - Tusschen sterren en stenen.
17918: Klinkenberg. - Jaren met Marsman.
18060: Kloeke, G.G. - De herkomst van de Afrikaanse taalschat.
9848: Kloeke, G.G. - Kamper spreekwoorden. Naar de uitgave van Warnersen anno 1550
22878: Klok, Kees. - Hoe de wereld zich zou openen.
17999: Klokman, Egbert. - Klein vertoog.
26723: Kloos, Willem. - Van de zee.
11613: Kloos, Willem. - Nieuwe Verzen.
26028: Kloos, Willem & Hein Boeken. - De Nieuwe Gids.
21680: Kloos, Willem - Theo Baart. - Stenen zwijgen dood.
1916: Kloos - Raaf, K.H. de. - Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus
24684: Kloos, Willem & Albert Verwey. - De Onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek.
18795: Kloos, Willem. - Avond.
26547: Kloos, Willem. - Zeven sonnetten.
26107: Kloos, Willem. - Nieuwe Verzen.
5746: Kloos, Willem. - Nieuwere literatuurgeschiedenis. Deel I - V
9651: Kloos, Willem. - Okeanos-fragmenten.
22019: Kloppenberg-Dito, M. - Nut en doel van Esperanto.
3904: Klose, Martin. - Der Roman von Claris und Laris. In seinen Beziehungen zur altfranzösischen Artusepik de XII. und XIII. Jahrhunderts, unter besonderer Berücksichtigung der Werke Crestiens von Troyes
22791: Klöters, Jacques & Kick van der Veer. - Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1958-1988.
4696: Kluge, F. - Nominale Stammbildungslehre der altgemanischen Dialekte.
16817: Kluiters, Jos. - Reis naar het middaglicht.
6203: Klump, Wilhelm. - Die altenglischen Handwerkernamen. Sachlich und sprachlich erläutert
19596: Kluncker, Karlhans. - Percy Gothein. Humanist und Erzieher. Das Ärgernis im George-Kreis.
15911: Kluyver, A. - Verspreide opstellen.
20527: Knaap, Ewoud. - De poëzie van de dolfijn.
2206: Knapp, Gerhard P. (ed.). - Autoren damals und heute. Literaturgeschichtliche Beispiele veränderter Wirkungshorizonte.
1784: Knappert, Jan. - Het epos van Heraklios. Een proeve van Swahili poëzie. Tekst en vertaling, voorzien van inleiding, kritische commentaar en aantekeningen
15219: Knaven, Michiel. - Souvenirs.
18992: Kneepkens, Manuel. - Meester.
22431: Kneepkens, Manuel. - De Lustgouverneur.
24665: Kneepkens, Manuel. - Landschap met vakantie.
16604: Kneepkens, Manuel. - Het dolfijnenkostuum.
16317: Kneepkens, Manuel. - Zwart feest.
9743: Kneepkens, Manuel. - Au pays du tendre mosan noir.
27388: Knepper, Simon. - Heer, bewaar de kattemepper.
27597: Knibbe, Hester. - Zeg: mens.
25698: Knibbe, Hester & Miriam van hee. - Leeftocht.
15677: Knibbe, Hester. - Een dunne duurzaamheid.
15679: Knibbe, Hester. - Een hemd van vlees.
15682: Knibbe, Hester. - Bedrieglijke dagen.
14900: Knibbe, Hester. - Het hebben van schaduw.
25038: Knibbe, Hester & Miriam van hee. - Leeftocht.
5843: Knibbeler, W. - Het onafhankelijk leren van een vreemde taal door volwassenen.
24345: Knipmeijer, Peter. - Tweelingsterren.
8685: Knipping, John B. - Hugo van der Goes.
23865: Knobloch, Bohuslav. - Gal. 5-22. Zid. 12-12
23866: Knobloch, Bohuslav. - P.F. 1976 A.H.B. Knoblochovi.
23864: Knobloch, Bohuslav. - P.F. 1980 Rodina Sindelarova.
23485: Knol, Henk. - Toch maar de tuin geruimd.
12066: Knol, Henk. - Houdbaar stof.
8605: Knol, J.G. - Enige facetten van het streven naar welvaart.
19113: Knook, D.L. - Oud ouder oudst.
11602: Knopper, Martin. - Nieuwe technieken en de invloed op de leesbaarheid.
20398: Knopper, Heleen. - Tot aan de sprong
12733: Knoth, Robert (foto's) & Antoinette de Jon. - Certificaat nr. 000358: Nucleaire verwoesting in Kazachstan, Oekraïne, Wit-Rusland, de Oeral en Siberië.
21762: Knottnerus, G.W. - Wandelen en fietsen langs Veluwse Vestingen
2095: Knuvelder, Gerard. - Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde.
5617: Knuvelder, Gerard. - Het beeld van de mens in enkele moderne Nederlandsche romans. (W.F. Hermans - H. Mulisch - Jos. Panhuijsen)
934: Knuvelder, Gerard. - Problemen der literatuurgeschiedschrijving.
21234: Kobernick, Mark. - Semiotics of the drama and the style of Eugene O'Neill.
24636: Koch, Herman. - Sadako wil leven.
25551: Kochan, Bernice. - The little book of Hawaiian flowers.
7684: Kocher, Francis. - La rééducation des dyslexiques.
3913: Kock, Ernst A. (ed.). - Three Middle-English versions of the Rule of St. Benet. And two contemporary rituals for the ordination of nuns.
19043: Kock, Steven de e.a. - Wat een uitgever beweegt... De Tijdstroom 1921-1996.
2350: Kock, Josse de. - Linguistique automatique et langues romanes.
1334: Koe, A.C.S. de. - Van Alphen's literair aesthetische theorieën.
20939: Koedam, Floor. - Beestenwaardigheden.
17955: Koek, Gerard. - Reflective stages.
17170: Koek, Charissa. - Harige vingers.
23891: Koene, Simon. - Tropisch eiland.
23905: Koene, Simon. - Oosterse markt.
23903: Koene, Simon. - Moeflon met piramide.
23902: Koene, Simon. - Kinderen met spiegel.
25968: Koene, S(imon). - Vogels
23904: Koene, Simon. - Vlucht boven Egypte.
21033: Koene, Net. - The shape of information. How language gets hold of the world.
23892: Koene, Simon. - Huisje met bomengroep bij stormachtig weer.
20602: Koenegracht - Brems, Hugo e.a. - Frans Erensprijs 2001.
12378: Koenegracht, Frank. - Vroege sneeuw. Gedichten 1971-2003
2792: Koenegracht, Frank. - Epigrammen.
10684: Koeneman, Olaf. - The flexible nature of verb movement.
6386: Koenen, M.J. - Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal.
20956: Koerner, Konrad. - Practicing linguistic historiography.
12133: Koetsenruijter, Willem. - Meningsverschillen. Analytisch en empirisch onderzoek naar de reconstructie en interpretatie van de confrontatiefase in discussies
16998: Koetsier, Hans. - Ik lijd verschrikkelijk.
21333: Koetsveld, C.E. van. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste en tweede verzameling.
19817: Koetzle, Hans-Michael. - Iconen van de fotografie. 50 beroemde foto's.
13467: Kögler, Horst u.A. (Text), Zoë Dominic (Fotos). - John Cranko und das Stuttgarter Ballett.
16980: Köhler, T.W. - Gedächtnisprozesse und Sprachproduktion.
21214: Köhnlein, Björn. - Rule Reversal Revisited: Synchrony and diachrony of tone and prosodic structure in the Franconian dialect of Arzbach.
13242: Kohrt, Manfred & Jürgen Lenerz. - Sprache: Formen und Strukturen. Akten des 15. Linguistischen Kolloquiums Münster 1980, Band I
21723: Kok, Ruud. - Bent u bijgelovig?
19062: Kok, Anthony. - Stilte + Stem (vers in W).
21827: Kok, Hans. - Kort samengevat.
25217: Kok, Christien. - Verzameld leven. Verhalen.
23984: Kok, Ruud. - Tijdschriftenmarktmeter.
24004: Kok, Anthony. - Met weinig woorden. Experimentele gedichten 1915-1923.
11410: Kok, Jeanette en Reinder Storm. - Wonderland. Van Pietje Bell tot Harry Potter
1994: Kokke, C.Th. - De Veluwse papiermolen.
27336: Kolár, Jiri. - Denk aan de sneeuw van vorig jaar.
14376: Koldeweij, Jos e.a. - De koorbanken van Oirschot en Aarschot. Gezien door de lens van Hans Sibbelee en Jan Verspaandonk.
13517: Köllhofer, Thomas / Gunda Förster. - Gunda Förster.
16591: Kom, Antoine de. - Zebrahoeven.
19884: Komrij, Gerrit (keuze en inleiding). - De Afrikaanse poezie in 1000 en enige gedichten.
20919: Komrij, Gerrit. - Het ship De Wanhoop.
10663: Komrij, Gerrit (verzameld door). - Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poëzie
26619: Komrij, Gerrit. - Moordcommando.
23956: Komrij, Gerrit (keuze en toelichting). - De Afrikaanse poezie in 10 gedichten en een lexicon.
17332: Komrij, Gerrit. - Komrij's patentwekker.
15601: Komrij, Gerrit & Joost Veerkamp (illustraties). - De os op de klokketoren.
22291: Komrij, Gerrit (ed.). - De Nederlandse kinderpoezie in 1000 en enige gedichten.
23360: Komrij, Gerrit. - De koning slaapt.
12183: Komrij, Gerrit. - Intimiteiten.
17821: Komrij, Gerrit. - De buitenkant. Een abecedarium
11666: Komrij, Gerrit. - 52 sonnetten bij het Verglijden van de Eeuw.
11453: Komrij, Gerrit. - Tutti-Frutti.
15476: Komrij, Gerrit. - De koning slaapt.
11982: Komrij, Gerrit. - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch
12047: Komrij, Gerrit. - Alles onecht. Keuze uit de gedichten
11352: Komrij, Gerrit. - Twee werelden.
12121: Komrij, Gerrit. - De tranen der ecclesia's.
12053: Komrij, Gerrit. - Aan een droom vol weelde ontstegen. Poëzie uit de Romantiek 1750-1850
12602: Komrij, Gerrit (verzameld door). - Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poëzie
11876: Komrij, Gerrit. - Alle gedichten tot gisteren.
11871: Komrij, Gerrit. - Fabeldieren.
22351: Komrij, Gerrit (keuze + inleiding). - Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten.
11907: Komrij, Gerrit. - Het schip De Wanhoop.
13986: Komrij, Gerrit. - Het kroost van Aagt Morsebel.
15761: Komrij, Gerrit. - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch.
22673: Komrij, Gerrit. - In Liefde Bloeyende. De Nederlandse poezie van de 12e t/m 20e eeuw in 100 en enige gechten.
22417: Komrij, Gerrit (ed.). - De moeder. Een bloemlezing.
12656: Komrij, Gerrit / Rodolphe Töpffer. - De wonderbaarlijke lotgevalen van Jubal Jubelslee.
26449: Komrij, Gerrit. - Weg is weg.
15449: Komrij, Gerrit. - Voor zesenzestig euro vijfentwintig. Gedicht, voornamelijk wervend.
17686: Komrij, Gerrit. - Vreemde melodieën. Een operalibretto.
17244: Komrij, Gerrit. - Gezwinde grijsaard.
13629: Komrij, Gerrit. - Alle gedichten tot gisteren.
11818: Komrij, Gerrit. - Dood aan de grutters.
26287: Komrij, Gerrit. - Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in twee gedichten.
11166: Komrij, Gerrit. - Op de planken. Burleske
11570: Komrij, Gerrit. - Ik heb goddank twee goede longen.
15635: Komrij, Gerrit. - Dat heilig ontzag voor minder.
11470: Komrij, Gerrit & Willem van Malzen. - De paleizen van het geheugen.
11473: Komrij, Gerrit. - Gesloten circuit.
12056: Komrij, Gerrit. - Rook zonder vuur.
13821: Komrij, Gerrit. - De drekpoëten. Uit het werk van Salomon Rusting, Jan Goeree, Hermanus van den Burg en consorten
26852: Komrij, Gerrit. - Boemerang.
21809: Komrij, Gerrit. - De Phoenix spreekt.
2479: Komrij, Gerrit. - Daar is het gat van de deur. Kritieken en essays
15600: Komrij, Gerrit & Jan Bernard Meinen (illustraties). - De verschrikking.
19883: Komrij, Gerrit (keuze + inleiding). - De Nederlandse Poëzie van de 19de en de 20ste in 1000 en enige gedichten.
20463: Komrij, Gerrit. - Fata morgana.
11353: Komrij, Gerrit. - Alle vlees is gras of Het knekelhuis op de dodenakker.
26562: Komrij, Gerrit. - Invitatie.
26594: Komrij, Gerrit & Jan Jaap Sorber. - Nous les cultureux. Met een toelichting door Wim Scholtz.
26853: Komrij, Gerrit - Blom, Onno. - Afscheid nemen van Gerrit dat doen we niet.
9318: Komrij, Gerrit (ed.). - Een moederhart, een gouden hart. Dichters over 'moeder'
3903: Könemanns - Wolff, Ludwig (Herausg.). - Die Dichtungen Könemanns. Kalan, Wurzgarten, Reimbibel
27239: Buddingh' C. & Piet de Koning - 5 schilderijen, 5 gedichten.
14177: Koning, Daniel. - Zilverstad. Srebrenica 15 jaar later. Silvertown Srebrenica 15 years after.
15040: Koning, Daniel. - Na verloop van tijd. Foto's en gesprekken.
14817: Kooij, Aart. - Shanghai in gezichten. Faces of Shanghai.
27707: Kooijman, Henk. - Nagelaten gedichten.
14033: Kooijman, Valesca. - Continuous-speech segmentation at the beginning of language acquisition. Electrophysiological evidence
22980: Kooijman, Bert. - Binnen bereik.
22400: Kooijman, Bert. - Aanwezig licht.
24556: Kooijman, Henk. - Laagland legende. Gedichten uit de regio Gouda.
24564: Kooijman, Henk. - Nog altijd zien.
11713: Kooiman, H.N. - Geschiedenis van de Nederlandse landbouw in de spiegel van het boek.
6749: Kooistra, J. - Het geïllustreerde boek.
11811: Kook, Hetty. - Leren lezen en schrijven in een tweetalige context. Antilliaanse en Arubaanse kinderen in Nederland
25516: Kool, Marga. - Hoogspanning. Nederlandse en Drentse gedichten.
27367: Kool, Halbo C. - Roodboek - Poëziealbum.
11710: Koole, Tom & Jan D. Thije. - The construction of intercultural discourse. Team discussions of educational advisers
13790: Koolhaas, A. - Corsetten voor een libel.
23019: Koolwijk, Sander. - Onder dak.
22165: Koomen, Martin. - Fjodor Michajlowitsj Dostojewski. Het grillige universum van.
22162: Koomen, Martin. - Een odyssee in de twintigste eeuw.16 juni 1904, de dag van James Joyce, Ulysses en Leopold Bloom.
2160: Koopman, Hilda. - The syntax of verbs. From verb movement rules in the Kru languages to universal grammar
12307: Koopman, Hilda & Anna Szabolcsi. - Verbal complexes.
13908: Koopman, Hans & Rien Vroegindeweij. - De straatweg.
6977: Koopmans, J. - Vijf letterkundige studiën over de 17de en 18de eeuw.
137: Koopmans - Van Beinum, F.J. - Vowel contrast reduction, an acoustic and perceptual study of dutch vowels in various speech conditions.
3062: Koopmans, J. - Letterkundige studien over de negentiende eeuw.
10814: Koot, Ton. - Dat was te Muiden. Geschiedenis van het Muiderslot
12853: Koot, J. van de. - An essay on grammar-parser relations.
14131: Koot, Max. - Daar komt de bruid.
26469: Kooten, Kees van. - Thalia. Televisie en theater.
16652: Kooten, Henk van. - One day with Henk van Kooten.
23885: Kooy, Ed van der. - Vrouw in Oosters kamp.
23886: Kooy, Ed van der. - Man bij bed.
23887: Kooy, Ed van der. - Man met bril.
22965: Kooyman, Henk. - Onhistorische uitzicht.
25581: Kop, David van de. - Abstracte compositie in geel en oranje.
25582: Kop, David van de. - Abstracte compositie in groen en rood.
21373: Köpcke, Klaus-Michael (Herausg.). - Funktionale Untersuchungen zur deutschen Nominal und Verbalmorphologie.
21491: Kopland, Rutger. & Cees Andriessen (houtsnede). - Dichtgroeiende weg.
2277: Kopland, Rutger. - Het orgeltje van yesterday.
14551: Kopland, Rutger. - Dankzij de dingen.
21766: Kopland, Rutger. - Verslagen van de W.T.F. Dertien ansichtkaarten.
12718: Kopland, Rutger. - Geduldig gereedschap.
16733: Kopland, Rutger. - Alles op de fiets.
15862: Kopland, Rutger. - Geduldig gereedschap.
19728: Kopland, Rutger. - Titus aan zijn schrijftafel.
14522: Kopland, Rutger. - Een man in de tuin.
12610: Kopland, Rutger. - Al die mooie beloften.
19710: Kopland - Evenepoel, Stefaan. - Volmaakt onaf. Over stijl en thematiek in de vroege poëzie van Rutger Kopland.
16234: Kopland, Rutger. - The prospect and the river.
18075: Kopland, Rutger, James Brockway, Anton Korteweg. - Everything seems understood - De glazen gevuld.
15398: Kopland, Rutger. - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
26923: Kopland, Rutger. - In memoriam J.J. Slauerhoff.
17814: Kopland, Rutger. - Songer à partir.
12871: Kopland, Rutger. - Het orgeltje van yesterday.
24383: Kopland, Rutger. - Geduldig gereedschap.
13396: Kopland, Rutger. - Voor het verdwijnt en daarna.
15978: Kopland, Rutger. - In steen.
20059: Kopland, Rutger. - Vroeger.
12873: Kopland, Rutger. - Dit uitzicht.
15957: Kopland, Rutger. - Het orgeltje van yesterday.
24385: Kopland, Rutger. - Herinneringen aan het onbekende. Een keuze uit eigen werk.
24384: Kopland, Rutger. - Tot het ons loslaat.
22853: Kopland, Rutger. - Geluk is gevaarlijk.
4489: Koppelmann, Udo. - Geometrisch bestimmte Warenbegriffe. Formbegriffe der deutschen Sprache im Wirtschaftsleben
12332: Koppen, Marjo van. - One probe - two goals. Aspects of agreement in Dutch dialects
6959: Koppers, Wilhelm (Hrsg.). - Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistik. Veröffentlichungen des Instituts für Völkerkunde an der Universität Wien, Jahrgang I
1966: Koppers, Wilhelm (ed.). - Kultur und Sprache. Ein Festband dem 4. Internationalen Kongeß für Anthropologie und Ethnologie gewidmet vom Institut für Völkerkunde der Universität Wien
800: Koreman, Jacques. - Decoding linguistic information in the glottal airflow.
25764: Körner, Wolfram et al. - Dies Bildnis ist bezaubernd schön. Musikalisches im Exlibris.
9936: Korphilahti, Pirjo. - Electophysiological correlates of auditory perception in normal and language impaired children.
23935: Korsman, Peter. - Werveling.
21504: Korsten, Frans-Willem. - Alles inclusief. Het poëtische en het kapitalisme.
14048: Korteweg, Anton. - Zeven nachtgedachten, en eentje 's morgens.
14050: Korteweg, Anton. - Twee recepten.
27506: Korteweg, Neel. - Vroeg licht. + Portretten.
18939: Korteweg, Anton. - Congres.
20471: Korteweg, Anton. - Tussen twee stilten.
15667: Korteweg, Anton. - Al fluitend.
14056: Korteweg, Anton. - Kinderen.
15668: Korteweg, Anton. - Ouderen zijn het gelukkigst.
15669: Korteweg, Anton. - Voortgangsverslag.
18948: Korteweg, Anton. - Schikt het u?
18940: Korteweg, Anton. - Wassenaarse Slag.
15285: Korteweg, Anton. - Hoe het leven tegemoet te treden als je ouder wordt.
13683: Korteweg, Anton. - Het pindasnoer is leeg. Nieuwe Chinese kwatrijnen en andere korte gedichten.
15609: Korteweg, Anton. - Vader.
26283: Korteweg, Anton (samenst.). - Terugdoen. 25 gedichten voor 25 jaar Watou.
26243: Korteweg, Neel. - Uit de diepte van de zee duiken nieuwe dieren op. Atlantis Zoo.
24530: Korteweg, Anton. - Niks geen Romantic Agony.
13855: Korteweg, Anton. - Watou, 7 september 1997.
13856: Korteweg, Anton. - Vijf nieuwe nachtgedachten.
18933: Korteweg, Anton. - La Belle Chatte sans Merci.
16237: Korteweg, Anton. - Twee gedichten.
27646: Korteweg, Anton. - Twee gedichten. Aankomen. Weggaan.
13102: Korteweg, Anton. - Stand van zaken.
23589: Korteweg, Anton. - Voor de goede orde.
18932: Korteweg, Anton. - Wat dacht je.
26741: Korteweg, Anton. - Gebeurtenis.
16070: Korteweg, Anton. - De stormwind van zijn hand.
19947: Korteweg, Anton. - In handen.
15754: Korteweg, Anton. - Tijdig.
24528: Korteweg, Anton. - Niks geen Romantic Agony.
3237: Korteweg, Anton & Wilt Idema (samenst. en inl.). - Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters Nicolaas Beets, J.P. Hasebroek, Bernard ter Haar, J.J.L. ten Kate & Eliza Laurillard
27504: Korteweg, Neel. - Zwaar licht.
17863: Korteweg, Anton. - Twee gedichten.
13720: Korteweg, Anton. - Van huis tot huis.
27180: Korteweg, Neel & Rina Spigt. - Onvoorzien.
10802: Korteweg, Anton e.a. - Boeken van en rond Willem van Oranje.
23674: Korteweg, Neel. - Erasmus van Amsterdam & Neel Korteweg & schrijvers en dichters.
26268: Korteweg, Neel. - Portret van Erasmus met batiksjaal.
10469: Korteweg, Anton. - Niks geen Romantic Agony.
26743: Korteweg, Anton & Frans Kusters & Gerard van Emmerik & Thomas Verbogt. - Eindenhout. Hommage aan de heren Joep Jaspers & Nop Maas.
18935: Korteweg, Anton. - Wassenaarse Slag.
18936: Korteweg, Anton. - De tunnelman.
18937: Korteweg, Anton. - In de tuin.
13847: Korteweg, Anton. - Bomen.
26732: Korteweg, Anton. - Bij de vijftig.
14046: Korteweg, Anton. - Twee gedichten.
14047: Korteweg, Anton. - Bezoeken.
13209: Korteweg, Anton. - De stormwind van zijn hand.
13445: Korteweg, Anton. - Geen beter leven.
26912: Korteweg, Anton. - Rentenier.
12884: Korteweg, Anton. - Eeuwig heimwee drijft hem voort.
15670: Korteweg, Anton. - Waar ik nooit goed in was steeds slechter kunnen.
19168: Kortmulder, Koenraad. - Fruges Otti. Ab Anno MM
19153: Kortmulder, Koenraad. - Sermones Collequii ab anno MCMLXXXVIII.
2162: Kosmeijer, Wim. - Barriers and Licensing.
18642: Kossmann, Alfred. - Apologie der varkens.
18643: Kossmann, Alfred. - De veldtocht, en andere gedichten.
24828: Kossmann, Alfred. - Vuurwerk.
6139: Kossmann, F.K.H. - Opkomst en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Geschiedenis van een initiatief
21691: Kossmann, Alfred. - Duurzame gewoonten of Uit het leven van een romanfiguur
16866: Kossmann, Alfred. - Dagboek uit en thuis.
1890: Koster, Charlotte. - Errors in anaphora acquisition.
22464: Koster, Koos & Irene Verbeek. - Abraza. Drie verhalen van Koos Koster uit 1980 met inktschetsen van Irene Verbeek uit 1982. 'In de verte van de herinnering' van Irene Verbeek uit 1995, met citaten uit brieven van Koos Koster.
13267: Koster, Jan. - Locality principles in syntax.
801: Koster, C.J. - Word recognition in foreign and native language. Effects of context and assimilation
13762: Kosters, Onno. - De grote verdwijntruc.
27548: Kosters, Onno. - 14 februari 2007 (Zie je wel).
17478: Kostwinder, Jan. - Alles is er nog. Verzamelde gedichten.
23803: Kotrba, Emil. - Exlibris voor Herber Blokland.
27079: Kotte, Wouter. - Een passende verzameling onwil. Gedichten 1963-1975.
2793: Kotte, Wouter. - Holendrecht.
23002: Kousbroek, Rudy. - Morgen spelen wij verder. Een keuze uit de anathema's.
4323: Koustas, Jane (dir.). - La pédagogie de la traduction: question actuelles. / Miscellanées traductologiques.
19755: Kouwenaar, Gerrit. - Zonder namen.
15475: Kouwenaar, Gerrit. - 10 mei 1994.
14290: Kouwenaar, Gerrit. - Er is geen elders waar het anders is.
16288: Kouwenaar, Gerrit. - Een eter in het najaar. Een keuze uit eigen werk.
17049: Kouwenaar, Gerrit. - Data/decors.
18825: Kouwenaar, Gerrit. - Een glas om te breken.
9065: Kouwenaar, D. (ed.). - De Vondelherdenking 1937. Gedenkboek van den 350sten geboortedag van (...)
14528: Kouwenaar, Gerrit. - Een geur van verbrande veren.
9998: Kouwenaar, Gerrit. - De stem op de 3e etage.
7735: Kovacic, Irena et al (eds.). - Linguistic and language studies. Exploring language from different perpectives
3374: Kox, A.J. - Wetenschappelijke feiten en postmoderne fictie in de wetenschapsgeschiedenis.
13679: Kozloff, Max. - The Restless Decade: John Gutmann's Photographs of the Thirties.
12553: Kraaij, Anton van. - De bochel.
4502: Kraak, A. & W.G. Klooster. - Syntaxis.
13279: Kraakman, T. E. - Kermis in de hel. Vrouwen en het pornografisch universum van de 'Enfer' 1750-1850.
802: Kraayeveld, Hans. - Idiosyncrasy in prosody, Speaker and speaker group identification in dutch using melodic and temporal information.
4385: Krabbes, Theodor. - Die Frau im altfranzoesischen Karls-Epos.
6814: Kraft, Benedikt. - Andechser Studien.
21045: Kräftner, Hertha. - Das blaue Licht - Lyrik und Prosa.
7644: Krahe, Hans. - Indogermanische Sprachwissenschaft. I: Einleitung und Lautlehre. II:Formenlehre
8423: Krahe, Hans. - Ortsnamen als Geschichtsquelle.
6509: Kramarae, Cheris. - Women and men speaking. Frameworks for analysis
12756: Krämer, Irene. - Interpreting Indefinities. An Experimental Study of Children's Language Comprehension
27672: Kramer, Arno. - Kort verleden.
6465: Kramer, C. - Vondel als barokkunstenaar.
9082: Kramer, Sophia E. - Assessment of heraring disability and handicap. A multidimensional approach
3611: Krámský, Jirí. - The word as a linguistic unit.
25466: Kranenburg, Jan van. - Boeksier. Exlibrissen en marmers.
12264: Krapp, George Philip. - The English language in America.
7233: Kratochvil, Paul. - The Chinese language today. Features of an emerging standard
20575: Kraus, Karl. - Bitterzout, Aforismen
23325: Krauss, Nicole. - Een verhaal over mijn grootouders.
2192: Krauthamer, Helene Seltzer. - Spoken language interference patterns in written English.
22943: Kreek, Jaap de. - Wonen met karton.
22752: Kreek, Jaap de. - Omtrent briefpapier.
23165: Kreek, Jaap de. - Nieuwe Naatje.
22311: Kreek, Jaap de. - Prikkels Post Tarieven.
22946: Kreek, Jaap de. - (Distributie-centrum De Meern).
9829: Kreek, Jaap de. - De waarheid treedt uit de duisternis en spreekt helder taal en teken.
21117: Krennmayr, Tina. - Metaphor in newspapers.
27634: Kreuzen, Hans. - Zes dialectgedichten.
26752: Kreuzen, Hans. - Zoiets ongeveer.
16450: Krigar, Hermann. - Anton Dvorak. Eine biographische Skizze (Musikalisches Wochenblatt, Leipzig. Dezember 1879 - Februar 1880).
18979: Krigar, Hermann. - Anton Dvorak. Eine biographische Skizze (Musikalisches Wochenblatt, Leipzig. Dezember 1879 - Februar 1880).
17331: Krimpen, H. van e.a. - 10 jaar Stichting Drukwerk in De Marge.
23834: Krimpen, H. van. - Hoogtepunten in de typografie.
26542: Krimpen, Jan van. - Adieu, de heele bliksemsche boel!
26762: Krimpen, Jan van. - Een brief van Jan van Krimpen aan Flip Mayer.
9652: Krimpen, Huub van. - Het model voor de uitgever van Johan H. van Eikeren.
9750: Krimpen, Huub. - Een boek is pas een boek als het een boek is. Tien korte en wat langere overpeinzingen over de boektypografie
9830: Krimpen, Huib van. - Drukkers in de marge.
6904: Kristophson, Jürgen. - Zwei volkstümliche wissenschaftliche Handschriften aus Dalmatien. Edition und sprachliche Beschreibung
24734: Krog, Antjie. - Medeweten.
23664: Krog, Antjie. - De kleur van je hart.
27405: Krog, Antjie - Anne Vanschothorst (harp). - Klip lied snaar.
17135: Krol, Gerrit. - 't Jonkje.
20378: Krol, Gerrit. - Duivelskermis
13063: Krol, Gerrit. - Vijf vingers van dezelfde hand.
18443: Krol, Gerrit. - De zoon van de levende stad.
18444: Krol, Gerrit. - Hoe ziet ons wezen er uit?
17237: Krol, Gerrit. - 't Komt allemaal goed.
27698: Krol, Gerrit. - Omhelzingen
18145: Krol, Gerrit & David Groot (zeefdruk). - Purmerend.
15444: Krol, Gerrit. - Ameland.
19220: Krol, Gerrit. - De schoonheid van de witregel.
7322: Krol, Tineke e.a. - Geschoold in de praktijk. Vrouwen over taal in hun werk
19367: Krol, Gerrit. - 'n Groot dichter.
21334: Krol, Gerrit. - Bijna voorjaar.
11750: Krol, Gerrit. - De schrijver, zijn schaamte en zijn spiegels.
13461: Krol, Gerrit. - Geen man, want geen vrouw.
27418: Krol, Gerrit - Het land is warm...
21877: Krol, Gerrit. - Sofa aan zee.
21878: Krol, Gerrit. - Laatste winter.
21879: Krol, Gerrit. - Missie Novgorod.
21880: Krol, Gerrit. - De weg naar Sacramento.
21881: Krol, Gerrit. - Scheve levens.
21886: Krol, Gerrit. - Krolwijzer. Aforismen gekozen door Kenneth van Zijl. Met een woord vooraf door Douwe Draaisma.
16370: Krol, Gerrit. - De kleur van Groningen en andere verhalen.
25461: Krol, Gerrit - Nijs, Pieter de e.a. (red.). - Bzzlletin 230. Gerrit Krol.
23345: Krol, Gerrit. - Eratosthenes & Ptolemeus.
7696: Krol, Gerrit. - De man achter het raam.
21058: Krol d'Yovre, L. - Contextuur. 1. De schoonzoon van Jethro 2. Ter Kruisvaart 3. Aan de voet van de regenboog
4336: Kröll, Heinz. - Die Ortsadverbien im Portugesischen. Unter besonderer Berücksichtigung ihrer Verwendung in der modernen Umgangssprache.
9532: Kronasser, Heinz. - Handbuch der Semasiologie.
12793: Kronfeld, Amichai. - Reference and computation. An essay in applied philosophy of language
5162: Krooks, David Andrew. - The semantic derivation of the modal verb in the old high german Williram.
6006: Kroon, Sjaak. - Grammatica en communicatie in het onderwijs Nederlands.
22425: Kroon, Dirk. - Bijna oud, gedichten van een babyboomer.
23817: Kroon, Dirk. - Liefde - maar dan lyrisch.
16925: Kroon, Dirk. - Dagelijks despoot, de jaren van een babyboomer.
22787: Kroon, Dirk (ed.). - De aanblik van de winter. Wintergedichten.
20666: Kropman, Henriëtte. - Theedoekenkalender 1979
17804: Kropotkin, Peter. - The state: its historic role.
20566: Krosenbrink, Henk. - Eibergen.
19103: Krug, Han. - Wilde planten.
19676: Krüger, Michael. - Rooksignalen.
19675: Kruidhof, Greetje. - Wisselplaats.
9109: Kruijsen, Joep & Nicoline van der Sijs (red.). - Honderd jaar stadstaal.
11197: Kruiningen, Harry van (Multatuli). - Twee en twintig etsen bij minnebrieven van een franc-tireur.
2544: Kruisinga, E. - The phonetic structure of English words.
5724: Kruisinga, E. - An introduction to the study of the English sounds.
7116: Kruisinga, E. - A handboek of present-day English. Part I: English sounds, Part II: English accidence and syntax
8843: Kruisinga, E. & P.A. Erades. - An English grammar. Vol. I: Accidence and syntax
24522: Kruit, Johanna. - Voorheen te Orisande
26173: Kruit, Johanna. - Vannacht zijn we verdwenen.
17047: Kruit, Johanna. - Omtrent het getij.
12557: Kruit, Johanna. - De weg van het water.
25493: Kruit, Johanna. - Verdronken water.
17836: Kruit, Johanna. - De waterveren.
19683: Kruithof, Jacques. - Het oog van de meester. Drie essays over literatuur op school
10049: Kruitwagen, B. - Het zetduiveltje.
6264: Krupa, Viktor. - Morpheme and word in Maori.
5120: Kruyff, Jan de. - Gedichten.
1427: Kruyskamp, C. - Nederlandsche volksboeken.
6485: Kruyskamp, C. (ed.). - Het Antwerpse Landjuweel van 1561.
1018: Kruyskamp, C. (ed.). - Dichten en spelen van Jan van den Berghe.
7916: Kruyskamp, C.H.A. - De refreinenbundel van Jan van Doesborch. Eerste gedeelte
2018: Kruyter, C.W. de. - Constantijn Huygens' Oogentroost. Een interpretatieve studie
6023: Kruyter, C.W. de (ed.). - Die riddere metter mouwen. Ms. The Hague, Royal Library 129 A 10 fol. 167-177verso abd the fragment Brussels, Royal Library IV 818
23857: Kruythof, Oeke. - Dichter bij Utrecht.
24116: Kuchenbauer, Otto. - Exlibris voor Ekkehard Hieronimus.
24115: Kuchenbauer, Otto. - Exlibris voor Otto Kuchenbauer.
24117: Kuchenbauer, Otto. - Exlibris voor Musicis Hans Engelhardt,
24113: Kuchenbauer, Otto. - Exlibris voor Dr. Manfred Kuchenbauer.
24114: Kuchenbauer, Otto. - Exlibris voor Apotheek Viehauser.
2914: Kuen, Heinrich. - Romanistische Aufsätze.
19629: Kühlwein, Wolfgang (ed.). - Linguistics in Great Britain. II: Contemporary linguistics
5181: Kuhn, Alwin. - Romanische Philologie. Erster Teil: Die romanischen Sprachen
21031: Kuhn, Wilfried. - Untersuchungen zum Problem der seriellen Verben Vorüberlegungen zu ihrer Grammatik und exemplarische Analyse des Vietnamesischen.
25228: Kuhn, Thomas S. - De structuur van wetenschappelijke revoluties. Vertaling van Bastiaan Willink.
3605: Kühnel, Ernst. - Miniaturmalerei im Islamitischen Orient.
11890: Kuijper, Jan. - Barbarismen.
11892: Kuijper, Jan. - Oogleden.
11894: Kuijper, Jan. - Tomben.
13357: Kuijper, Jan. - Bijbelplaatsen.
13740: Kuijper, Jan. - Oogleden.
10466: Kuijper, Jan. - Sonnetten.
26606: Kuijper, Jan. - De tombe voor Hendrik de Vries.
27130: Kuijper, Jan. - Albumblad voor H.H. ter Balkt.
26364: Kuijper, Jan. - Albumbladen.
13356: Kuijper, Jan. - Albumblad voor F. Harmsen van Beek.
21061: Kuijper, G. - Letterkundige leercursus ten gebruike der koninklijke militaire akademie, handleiding tot de beoefening der Nederlandsche taal en letterkunde, voor de kadetten van alle wapenen.
25124: Kuijper, Jan. - Dit is poëzie. 72 dichters van Querido met 104 gedichten.
26237: Kuijper, Jan. - Albumbladen.
23348: Kuijper, Jan. - Aanmatigingen.
11873: Kuijper, Jan. - Wendingen. Sonnetten 1970-1990
4292: Kuik, William D. (Dirkje). - De held van het potspel of het geheime huwelijk.
18427: Kuik, Dirkje. - Het kindercircus. Een studie in zwart en mauve.
18370: Kuik, William D. (Dirkje). - 45 gedichten.
21594: Kuik, William D. (Dirkje). - Arie Rampen (inleiding). - Tekenen in Alkmaar.
19743: Kuik, William D. (Dirkje). - 45 gedichten.
24706: Kuik, Dirkje. - Piranesi & zijn dochter.
17457: Kuik, William D. (Dirkje). - Reisverhaal. Elf gedichten
19469: Kuik, Wlliam D. (Dirkje). - Andersen verbeeld. De geillustreerde Andersen-uitgave in Nederland.
18714: Kuik, Dirkje. - Uit het dagboek van de vrouw van een beeldhouwer.
24703: Kuik, Dirkje. - Broholm.
24191: Kuik, William D. (Dirkje). - Iets als de charge van de lichte brigade of de kurassiers van Rezonville voor mijn over-overgrootvader, 26, 27, 28 november 1812.
2450: Kuik, William D. (Dirkje). - Utrechtse notities.
24012: Kuik, William D. (Dirkje). - Utrechtse notities.
19256: Kuik, William D. (Dirkje). - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
23884: Kuik, Dirkje. - De improvisator.
24704: Kuik, Dirkje. - De patriot. Uit de papieren van een admiraal.
22116: Kuik, Dirkje. - Het tuintje van meneer den Daas. Een herinnering geschreven en getekend door Dirkje Kuik.
10702: Kuiper, Gerdien C. - Musarum Pater. Een portret van Christoffel Plantijn
16055: Kuiper, Elmar. - Hechtzwaluwen.
22847: Kuiper, Elmar. - Roep de rottweiler op!
16364: Kuiper, Linder. - Vlakbij mijn hoofd wat afgedwaalde schapen.
9852: Kuiper, G. - Orbis Artium en Renaissance I Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert.
27219: Kuipers, Reinold. - Het komt, dames en heren...
20012: Kuipers, Frans. - Het nergensgesteente.
15693: Kuipers, Frans. - Molwerk.
9752: Kuipers, Reinold. - Het boek is van de schrijver voor de lezer.
21963: Kuipers, Reinold. - Overgezet.
17504: Kuipers, Jan J.B. - Elk moment de dageraad. Thoreau en het ontwaken
23235: Kuipers, Frans. - Van A tot en met Z.
24226: Kuipers, Abe. - A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw.
23938: Kuipers, Reinold. - Overgezet.
8670: Kuipers, Cecile. - Temporal coordination in speech development. A study on voicing contrast and assimilation of voice
27607: Kuipers, Reinold. - Ode (en) Altijd weer.
24607: Kuitenbrouwer, Carel. - De Best Verzorgde Boeken 2001. The Best Book Designs 2001.
10056: Kuitenbrouwer, Carel en Koosje Sierman. - Over grafisch ontwerpen in Nederland: een pleidooi voor geschiedschrijving en theorievorming.
17162: Kuitert, Lisa. - Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur 1945-1996.
27272: Kuitert, R. - Willem de Mérode
26207: Kuitert, Lisa & Menno Anbeek. - Zeerovers. Uitgeverij en Boekhandel Van Gennep.
1019: Kukenheim, L. & H. Roussel. - Guide de la litterature Française du Moyen Age.
3759: Kula, Witold. - Théorie économique du système féodal. Pour un modèle de l'économie polonaise 16e-18e siècles
6744: Kulischer, Josef. - Russische Wirtschaftsgeschichte. Erster Band
22610: Küllmann, Boris. - Zelfs vormgevers slapen in hemelbedden.. en een beetje science-fiction design
19471: Kummer, E. en H. Verhaar. - Over De avonden van Gerard Kornelis van het Reve.
1428: Kunisch, Hermann u.a. - Lexikon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
20786: Kunst, J.F. - Melati en Rotan.
12691: Kunst, Marco. - De Markies van Scharrebak.
22218: Kuntsjev, Nikolai / Nikolai Kantchev. - Ik verlaat me op de nevel: gedichten / Time as seen from above & other poems.
18216: Kuntsjev, Nikolai / Nikolai Kantchev. - Ik verlaat me op de nevel: gedichten / Time as seen from above & other poems.
2261: Kurath, Hans. - A phonology and prosody of modern English.
4693: Kurath, Hans. - Studies in area linguistics.
7156: Kurath, Hans. - A phonology and prosody of modern English.
7160: Kurath, Hans & Raven I. McDavid. - The pronunciation of English in the Atlantic States. Based upon the colletions of the linguistic atlas of the eastern United States
26691: Kurpershoek, Theo / C. van Dijk - De ets van tante Bets.
1394: Kurth, L.E. - Die zweite Wirklichkeit. Studien zum Roman des achtzehnten Jahrhunderts
10612: Kurtonina, Natasha. - Frames and labels. A model analysis of categorial interference
12978: Kussmaul, Adolf. - Storungen der Sprache. Versuch einer Pathologie der Sprache
24781: Kusters, Wiel. - Als kind moest ik een walvis eten.
11886: Kusters, Wiel (keuze + toelichting). - Raad van Alfabet.
11885: Kusters, Wiel. - Velerhande gedichten.
20222: Kusters, Wiel en Gèr Boosten. - Carboon, krijt en drukinkt. Boeken van Wiel Kusters en Ger Boosten in de stadsbibliotheek van Maastricht.
16836: Kusters, Wiel. - Jan Hanlohof.
24921: Kusters, Wiel. - Zielverstand.
16170: Kusters, Wiel, Oskar Pastior, T. van Deel, E.L.I. Kuismanen, Stéphane Mallarmé, Jan Kuiper. - IJs en weder dienende.
18640: Kusters, Wiel. - Een oor aan de grond.
26851: Kusters, Wiel. - Tijdingen (gedichten van de dag).
11872: Kusters, Wiel. - Zegelboom. Gedichten en notities 1975-1989
13571: Kusters, Wiel (keuze + toelichting). - Raad van Alfabet.
13744: Kusters, Wiel. - Het leven op stoomschepen.
21703: Kusters, Wiel. & Ger Boosten. - De dood van Maria.
11579: Kusters, Wiel & Oskar Pastior. - Twee tot de derde. Zwei zur dritten.
18857: Kusters, Wiel. - Merelschedeltje.
11887: Kusters, Wiel. - Hoofden.
11888: Kusters, Wiel. - De gang. gevolgd door Carbone notata
24925: Kusters, Wiel. - Salamanders vangen.
13716: Kusters, Frans (inl.). - Arnhem-Nijmegen. Poëtische verkenning van een regio
11977: Kusters, Wiel. - Een bezoek aan de leermijn.
2795: Kusters, Frans. - Zwerven.
2797: Kusters, Wiel. - Kwelrijm.
13818: Kusters, Wiel. - Passio diaboli. Een libretto.
19182: Kusters, Wiel. - Ballade van de stoker.
21756: Kusters, Wiel. - Canto fermo.
13754: Kusters, Wiel. - De zomerschool.
23571: Kusters, Wiel. - Het wonderlyk leven, en de dappere oorlogs-daden, van de kloekmoedige land en zee-heldin.
27201: Kusters, Wiel. - Kouwetenendokter. Over poëzie, wetenschap, witte jassen en een sarcofaag.
26664: Kusters, Wiel. - Na de winter.
13820: Kusters, Wiel. - De turnzaal.
22377: Kusters, Wiel. - Het veterdiploma.
19518: Kusters, Frans. - Beloning op de Kopse Hof.
13625: Kusters, Dik e.a. (samenstelling). - Betuwse bloesem. Verhalen en gedichten
26642: Kusters, Wiel. - Twee volksverhalen.
16840: Kusters, Wiel. - Arenden, Ketenen. Een geschenkje voor de donateurs van het Genootschap Gerrit Achterberg
14021: Kusters, Wiel. - Tegen verstening tegen het gruis. Enkele gedachten over cultuur.
16685: Kusters, Wiel & Peter Yvon de Vries. - Acecedarium.
15998: Kusters, Wiel. - Laatst.
11978: Kusters, Wiel. - Het mijnmuseum.
26827: Kusters, Wiel. - Talkshow.
26828: Kusters, Wiel. - Ars poetica.
2275: Kusters, Wiel. - Een oor aan de grond.
27440: Kusters, Wiel, Mathieu Geelen, Robert Heppener, John W.M. Slangen. - Vier componisten op zoek naar een dichter.
20347: Kusters, Wiel. - Een onbekende stem zingt
13737: Kusters, Wiel. - Een oor aan de grond.
20058: Kusters, Wiel. - Het leven op stoomschepen.
17320: Kusters, Wiel (keuze). - Het werk.
14015: Kusters, Wiel. - Bewaarmachinist.
13739: Kusters, Wiel. - Het mijnmuseum.
24386: Kusters, Wiel. - Het leven op stoomschepen.
14486: Kusters, Wiel. - Laatst.
21946: Kusters, Wiel. - In opdracht. Achtenveertig kwatrijnen.
26455: Kusters, Wiel. - Amor en de schedel.
9654: Kusters, Wiel. - Koninklijke sfinx.
27563: Kuyk, Harry en Marie-Antoinette van. - Kerstmis in Lomé.
2798: Kuyk, Robert Egeter van. - Boegbeelden.
27562: Kuyk, Harry van. - Kerstmisser.
20771: Kuyk, Pieter A. - Zal ik je wijzen waar ik woon.
15007: Kuyk, Pieter A. - Kleurval.
14791: Kuyk, Pieter A. - Spoorloos bijeen.
27297: Kuyk, Harry van. - Liefdesbrieven aan een polder.
16362: Kuyle, Albert. - Songs of Kalua.
1125: Kuyle, Albert. - De bries.
16961: Kuyle, Albert. - Seinen. Een bundel verzen
15359: Kuyle, Albert - Otto van Rees (illustraties). - Het huis van den schilder.
18096: Kuyle, Albert - Otto van Rees (illustraties). - Het huis van den schilder.
23275: Kuyle, Albert. - Seinen. Een bundel verzen
21887: Kuyper, Bubb. - Het Hofje van Boeken, Manuscripten en Grafiek. Kroniek van 56 veilingen tussen 1986 tot 2012 gehouden aan de Jansweg te Haarlem.
2799: Kuyper, Sjoerd. - Een reisgenoot.
18154: Kuyper, Sjoerd & Eric Levert (zeefdruk). - Castricum.
17498: Kuyper, Sjoerd. - Zoete deuren.
16049: Kuyper, Sjoerd. - September.
20936: Kuyper, Sjoerd. - Nachtkind.
9804: Kuyper, Sjoerd & Dirck Nab. - In de uilevlucht. Gedichten & tekeningen
25295: Kuys, Lucas. - Gemengde berichten.
14079: Kvam, Sigmund. - Linksverschachtelung im Deutschen und Norwegischen. Eine kontrastive Untersuchung zur Satzverschränkung und Infinitivverschränkung in der deutschen und norwegischen Gegenwartsprache
18199: Notatis Zonderlandt / Notaris Kwaadvlieg. - De eenzaamheid van de begeerte / Chronologie van een omwenteling.
26924: Kyber, Manfred. - Der Oberaffe, Das patentierte Krokodil. Josua Kragenkropf und Jesaja Krallenbein.
18912: Laan, Harry van der. - Het Groninger Boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw.
5325: Laan, K. ter. - Nederlandsche spreekwoorden en zegswijzen.
8525: Laan, H. van der. - Een misstap.
15075: Laat, Pieter de . - De Spraakbes.
16391: Labé, Louïze. - Sonnets.
5282: Labov, William. - Sociolinguistic patterns.
8122: Labov, William & David Fanshel. - Therapeutic discourse. Psychotherapy as conversation.
3747: Lachmann, Karl. - Wolfram von Eschenbach.
19236: Lacomblez, Jacques. - Blazoen van het ultieme lichaam.
17667: Lacretelle, Jacques de. - Colère suivi d'un Journal.
21278: Ladd, D. Robert. - Intonational phonology.
5866: Ladefoged, Peter. - Preliminaries to linguistic phonetics.
5975: Ladefoged, Peter. - A course in phonetics.
22027: Ladevèze, R. de. - Demandaro pri la historio, literaturo kaj organizajoj de Esperanto por esperantaj ekzamenoj.
27144: Ladnar, Ulike & Decker, Heinz & Henry Tauber. - Exlibris des Monats im Jahr 2021.
25492: Laet, E. De & J. Uytterhoeven. - Een boom voor elke dag. Driehonderd zesenzestig boomgedichten.
13508: Lafaye, B. - Dictionnaire des synonymes de la langue française avec une introduction sur la théorie des synonymes. Suivie d'un supplément
5736: Lafon, J.C. - The phonetic test and the measurement of hearing.
8767: Lagarda, Andrieu. - Vocabulari Occitan. Mots, locutions e expressions idiomatiques recampats per centres d'interès.
15648: Lagemaat, Liesbeth. - Handlanger - Het witte kind.
15621: Lagemaat, Liesbeth. - Een koorts van glas.
27549: Lagemaat, Liesbeth. - Nachtopera - fragment -.
15730: Lagemaat, Liesbeth. - Het uur van de pad.
16026: Lagerfeld, Karl. - Byzantine Fragments.
27514: Lagerlöf, Selma. - Het schreien van Rachel.
10779: Lagerwerf, Luuk. - Causal connectives have presuppositions.
5324: Laird, Charlton. - The word. A look at the vocabulary of English
10825: Lakoff, George. - Linguistics and natural logic.
1897: Lakshmanan, Usha. - Universal Grammar in child second language acquisition.
7245: Lalleman, Josine A. - Dutch language proficiency of Turkish children born in the Netherlands.
3549: Lamb, Charles. - Selected Essays, Letters, Poems.
21724: Lamb, Charles. - Beauty and The Beast.
24670: Lamm, Arend. - Bleujsels van de moderspraoke.
10256: Lammers, Henk. - Taal in tweevoud. Communicatieve competentie, taalvaardigheid en het onderwijs in het Nederlands
17215: Lamoth, André-Pierre & Jannes Linders. - Landschap in Nederland / Landscape in the Netherlands.
27087: Lampaert, Herman & Christian Lapinne. - n koeien van letters : 50 jaar grafische vormgeving in Vlaanderen.
10358: Lampaert, Herman (Juryvoorzitter + teksten). - Plantin-Moretiusprijs voor de bestverzorgde boeken van 2004.
9855: Lamping, A.J. - Ulrichus Velenus and his treatise against the papacy.
25452: Lampo, Hubert. - Felix Timmermans 1886 - 1947.
17674: Landeau, E. - Helmkruid & huidroos. ('toean kwam terug') Establishment-varia, opstellen, verhalen, marginalia, parlando's.
359: Landheer, H.C. - Klank- en vormleer van het dialect van Overflakkee.
16473: Landheer, Jo. - Golven.
21382: Landman, Edith. - Stefan George und die Griechen. Idee einer neuen Ethik.
11168: Landman, Michael. - Erinnerungen an Stefan George seine Freundschaft mit Julius und Ethel Landmann.
7419: Landman, Fred & Frank Veltman (eds.). - Varieties of formal semantics.
2380: Landman, Fred. - Structures for semantics.
17796: Landor, Walter Savage. - Serena.
26244: Landsaat, Hans. - Achterwaarts reizen.
22481: Landsaat, Hans. - Waar ik was daar ben ik.
22153: Landsaat, Hans. - Boheemse weerspiegeling.
22154: Landsaat, Hans. - (Zonder titel)
18411: Landtsheer, Jeanine De & Pierre Delsaerdt (red.). - Iam illustravit omnia. Justus Lipsius als lievelingsauteur van het Plantijnse Huis
19154: Landwehr, John. - Wie zou niet gaarne een koning wezen? Driekoningen in oude kinderboeken en op prenten.
12421: Lane, Patrick. - Selected poems.
10494: Lane, John A. & Mathieu Lommen. - Letterproeven van Nederlandse gieterijen/Dutch typefounders' specimens. From the Library of the KVB and other collections in the Amsterdam University Library with histories of the firms represented
4682: Langacker, Ronald W. - Sprache und ihre Struktur.
9789: Langbroek, Ary. - Omslag: J. Tapperwijn, boekomslagen van Ary Langbroek en J. Tapperwijn.
21353: Lange, Klaus-Peter. - Syntax und natürliche Semantik im Deutschen.
27550: Langelaar, Marije. - Hert
722: Langemeijer, G.E. - De bruikbaarheid van de term "natuurrecht"
16371: Langen, Ferdinand. - De speelgenoten.
18144: Langen, Ferdinand & Hein Stork (zeefdruk). - Laren.
7449: Langendijk, P. - Het wederzyds huwelyksbedrog. Blijspel
6416: Langendoen, D. Terence. - The study of syntax. The generative-transformational approach to the structure of American English
1521: Langendonck, P. van & Alfr. Hegenscheidt. - Gedichten - Strakadd (drama).
9268: Langereis, M.C. - Effects of cochlear implantation on speech production.
691: Langeveld, M.J. - Gunstige verwerking van ongunstige ervaringen in de levensgeschiedenis o.a. bij oorlogskinderen.
3975: Langfors, Arthur (éd). - Histoire de l'Abbaye de Fécamp. En vers Français du XIIIe siècle
25645: Langguth, A.J. - Saki: A Life of Hector Hugh Munro, with Six Short Stories Never Before Collected.
19441: Lankern, Anton. - Zandvoort - Sommer.
27521: Lankester, Erik. - De Moravia Sociëteit.
15974: Lanoye, Tom. - In de piste.
24643: Lanoye, Tom. - Stadsgedichten
20107: Lanoye, Tom. - De meeste gedichten.
8233: Lanoye, Tom. - Vendu! Apologie van een handelsreiziger
6929: Lansberg, Ph.A. - Proeve eener descriptieve methodiek van het onderwijs in de Nederlandsche letterkunde aan de scholen voor middelbaar en voorbereidend onderwijs in Nederland.
22026: Lanti, E. - Naciismo : studo pri deveno, evoluado kaj sekvoj.
23282: Larbaud, Valery. - Préface a un recueil de notes sur quelques poetes Français.
17442: Larbaud, Valery. - Vijf gedichten van A.O. Barnabooth.
25623: Larkin, Philip. - Complete poems.
25647: Larkin, Philip. - Larkin's Jazz. Essays and Reviews 1940-84.
25648: Larkin, Philip. - Further requirements. Interviews, broadcasts, statements and book reviews.
25662: Larkin, Philip - Janice Rossen. - Philip Larkin. His life and work.
25649: Larkin, Philip. - Selected letters of Philip Larkin, 1940-1985
25626: Larkin, Philip (Chosen by). - The Oxford book of twentieth century English verse.

Next 1000 books from Paradox[an error occurred while processing this directive]

5/9