Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
20723: Visser - Vleuten, Joost van. m.m.v. R.L.K. Fokkema. - De rentmeester en de administrateur. De briefwisseling tussen Gerrit Achterberg en Ab Visser.
16124: Visser, Arie. - Voorlopig overzicht. Gedichten 1965-1980
1913: Visser, Marie S. - De figuur van de vrouw in de troubadourslyriek. Een studie over de hoofse liefde
18274: Visser, Peter. - Gracht.
18729: Visser, Ab. - Het literaire café. Open brief aan Nico Rost
24488: Visser, Arie. - Licht en vuur.
16112: Visser, Jan. - De Katharen komen.
11504: Visser, Ab. - Millennium.
18456: Visser, Ad (productie). - Zing je moers taal.
16796: Visser, Cees. - Horen, zien & schrijven.
9071: Visser, G. - Krommenie.
9812: Visser - Straten, Hans van. - De laatste Casanova. Herinneringen aan Ab Visser
12208: Vladislav, Jan. - Hij herkende aan de appel de bloesem.
3278: Vlaming - Cox-Andrau, M.S.J. - De dichter Pieter de Vlaming (1686-1734). Een studie over zijn werk met een levensbeschrijving.
12969: Vlasblom, Vincent (ed.). - Face to face II.
13511: Vlasblom, Vincent & Suzan Kleijn (eds.). - Face to face.
18371: Vlek, Hans. - Voor de bakker.
12966: Vlek, Hans. - Iets eetbaars.
11882: Vlek, Hans. - Anatomie voor moordenaars.
17542: Vlek, Hans. - Voor de bakker.
11880: Vlek, Hans R. - Hangmat voor Henoch.
16008: Vlek, Hans. - Anatomie voor moordenaars.
22410: Vleugel, Guus. - Na de seksuele revolutie.
20930: Vleugelhof, Lou. - Werelddierendag.
15008: Vleugelhof, Lou. - Beeldentuin.
17505: Vleugelhof, Lou. - Geboortestreek.
17045: Vleugels, Lief. - Getij.
22892: Vleugels, Lief. - In de adem van Zeus.
19361: Vleuten, Diederik van. - Enige stellingen.
14708: Vliegen, Cock van. - Het verdampend moment.
18851: Vlieger - De Wilde, Koen (ed.). - Adresboek van zeventiende-eeuwse drukkers, uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen / Directory of seventeenth-century Printers, Publishers and Booksellers in Flanders.
25153: Vliet, Eddy van. - Zoals in een fresco de kleur.
21570: Vliet, Eddy van. - Het ongelijk van Heracleitos.
24376: Vliet, Eddy van. - De binnenplaats.
20002: Vliet, Eddy van. - Gigantische dagen. Een keuze uit de gedichten 1978-2001.
16431: Vliet, Eddy van (samenstelling). - De Bezige Bij bloemlezing poëzie.
24377: Vliet, Eddy van. - De toekomstige dief.
18679: Vliet, Eddy van. - Jaren na maart.
11693: Vliet, Hennie van der. - Dingen onder woorden. Conceptuele semantiek en voor een computerlexicon
15010: Vliet, Eddy van. - Jaren na maart.
21303: Vliet, H.T.M. van. - Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk [1884-1925].
14775: Vliet, Eddy van. - Zoals in een fresco de kleur.
15909: Vliet, H.T.M. - Louis Couperus en L.J. Veen, bloemlezing uit hun correspondentie.
17493: Vliet, Lotje van de. - Zeeuws licht. Een onderzoek naar het bestaan
16558: Vliet, Eddy van. - Poëzie: een pleidooi.
23468: Vliet, Eddy van (Benno Barnard Keuze en inleiding). - Een kuze uit de poëzie.
9569: Vliet. P. van der. - Wolff & Deken's Brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting.
9689: Vliet, H.T.M. van (bezorgd door). - Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. Marsman
23839: Vlodek, Ladislav. - Exlibris voor Stepan Zakravsky.
13633: Vloten, Francisca van & Arie van Loon (red.). - Een wereldsch paradijs. Het Hof van Moerkerken te Mijnsheerenland
6798: Vloten, J. van (ed.) - Maelant. - Kleine gedichten van Jacob van Maerlant.
8181: Vloten Elderinck, Ph. van. - Liefde en zinnelijkheid. De sexuele zeden in woord en beeld
25979: Vlugt, Harald. - Massive Attack.
15045: Vlugt, Marcel van der. - Beauty and other secrets.
25814: Vodrazka, Jaroslav. - Don Quixote de la Mancha. Don Quixote-motivet i exlibriskunsten.
18518: Voeten, Bert. - Met het oog op morgen.
18692: Voeten, Bert. - Amsterdamsche kwatrijnen. Een cyclus.
24184: Voeten, Bert. - Oude tuin.
18691: Voeten, Bert. - Suite in december. Een lyrische cyclus
18690: Voeten, Bert. - Kwintet voor een stad.
18689: Voeten, Bert. - Een bord bekijken.
13042: Voeten, Bert. - De blinde passagier.
13570: Voeten, Bert. - Odysseus' terugkeer.
23226: Voeten, Bert. - Odysseus' terugkeer. Een episch gedicht.
2881: Voeten, Bert. - De zon op mijn hand.
18713: Voeten, Bert. - Het kind en zijn schrifturen.
5635: Voeten, Bert. - Met het oog op morgen.
16838: Voeten, Bert. - Nieuwe gedichten.
19239: Voeten, Bert. - In memoriam matris.
15744: Voeten, Bert. - Zeven brieven aan Bert Bakker senior. Anno 1961.
18694: Voeten, Bert. - De tijd te lijf en andere gedichten.
18693: Voeten, Bert. - De ammonshoorn.
18517: Voeten, Bert. - Met het oog op morgen.
2882: Voeten, Bert. - Twee werelden.
19691: Vogel, Wim. - Bevrijdingsdag.
21102: Vogel, Roos. - Aspects of tense.
24088: Vogelezang, Erwin. - Bladluis.
18104: Vogels, Fida. - Dagboek 1954 - 1957.
16127: Vogelsang, Willem. - Gedichten 1928-1934.
25969: Vogtschmidt, Anne-Claire. - Vrijend paar.
23620: Vondel, Joost van den. - Tien troostgedichten.
22414: Vondel, J. v. - Gysbrecht van Aemstel. D'Ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Treurspel.
10105: Vondel, J. v.d. - Joseph in Dothan.
20887: Vondel, Joost van den (= L.A.M. Lichtveld (=A. Helman)) - Rei van smeeckelingen.
21995: Vondel, Joost van den. - Blauwe scheentje.
19167: Vondel, Joost van den. - 'T geluck waeit niemand in de mond...
15305: Vondel, Joost van. - Adam in balingschap.
7333: Vondel - Allard, H.J. - Vondel's gedichten op de Societeit van Jezus. Toegelicht en voorafgegaan van eene bijdrage uit onuitgegeven bescheiden
7453: Vondel, Joost van den. - Poëtologisch proza.
6163: Vondel, Joost van den. - Joseph in Dothan. Treurspel
23444: Vondel, J, van den. - Het lof der Zee-vaert.
22470: Vondel, Joost van den. - Lucifer. Treurspel
12537: Vondel, J. van den. - Leerdichten. Altaergeheimnissen - Brieven der Heilige Maeghden
3410: Vondel, (Joost van den). - Verzen.
6164: Vondel, Joost van den. - Adonias. Of rampzalige kroonzucht
25880: Vondel, Joost van de - A.J. Schneiders (inl.) - Proza van Vondel.
18987: Vondel, Joost van den. - Kruisklacht.
10893: Vondel, J. v. - Lucifer.
19931: Vondel, Joost van den. - Rey van klaerissen: uit: Gysbreght van Aemstel (1637).
7804: Vondel, J. van. - Jeptha of offerbelofte.
8618: Vondel, Joost van den. - Roskam en rommelpot van 't hanekot.
8620: Vondel, J. van. - Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste.
8904: Vondel, Joost van de. - Joseph in Egypten.
25860: Vonder, Gie Van den. - Verhaal.
16934: Vonkeman, Janneke (red.) - Jan Blokker. - Gouden Ganzeveer Jan Blokker 2003.
16937: Vonkeman, Janneke (red.) - Maria Goos. - Gouden Ganzeveer Maria Goos 2005.
16933: Vonkeman, Janneke (red.) - Michaël Zeeman. - Gouden Ganzeveer 2002 Michaël Zeeman.
24001: Vooren-Kuyper, Frouwien van der. - Plagiaat.
23949: Vooren-Kuyper, Frouwien van der. - Schip in nood.
22313: Voorn, Henk. - Uit de Oudste geschiedenis van de Amsterdamse papierhandel in het bijzonder over de Compagnie der Duytse papieren.
10113: Voorsluis, Bart. - Taal en ralationaliteit. Over de scheppende en verbindende kracht van taal volgens Eugen Rosenstock-Huessy
26041: Voorst, Frieda van. - L'Histoire d'O.
24220: Voorst Vader, P.C. van. - Wiegeliedjes bij het droogzwemmen.
8690: Voortman, Berber. - Regionale variatie in het taalgebruik van notabelen. Een sociolinguïstisch onderzoek in Middelburg, Roermond en Zutphen
1473: Vooys, C.G.N. de. - Verzamelde letterkundige opstellen. Nieuwe bundel
1416: Vooys, C.G.N. de . - Nederlandse letterkundigen tegenover de Franse overheersing.
5082: Vorrink, Joh. - Het minnedicht in de zeventiende eeuw.
6248: Vorrink, Joh. - Het minnedicht in de zeventiende eeuw.
9418: Vorstelman, Carel. - Van spel en spelen. Uit onze Gouden Eeuw
24305: Vos, Margot. - Meiregen. Een bundel kinderverzen. Prenten van Raoul Hynckes.
26046: Vos, Marjoleine de. - Reisdoel.
24815: Vos, Marjoleine de. - Het waait.
15796: Vos, Marjoleine. - Zeehond graag.
12714: Vos, Marjoleine de. - Kat van sneeuw.
15099: Vos, Marie W. - Bloei.
23737: Vos, Margot. - De kleine voordrager.
23402: Vos, Carole & Huub Thorissen (zeefdrukt). - Haaren. Een verhaal en een zeefdruk.
14866: Vos, Marjoleine de. - Monnik.
12715: Vos, Marjoleine de. - Het waait.
22265: Vos, Ida. - Vijfendertig tranen.
25505: Vos, Peter. - Zestien prentbriefkaarten.
15654: Vos, Marjoleine de. - Uitzicht genoeg.
17770: Voskuil, Menno. - Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker.
23193: Voskuil, J.J. - De moeder van Nicolien.
12865: Voskuil, Jan. - Comparative morphology. Verb taxonomy in Indonesian, Tagalog and Dutch
24314: Voskuyl, Gijs J. - Vischpoort te Harderwijk.
6228: Vosmaer, C. - Nanno. Eene Grieksche idylle
3205: Vosmaer, V. - Vogels van diverse pluimage. Novellen - Beelden en studiën
3210: Vosmaer, C. - Inwijding.
17864: Vosmaer, C. - Amazone.
1542: Vosmaer, C. - Amazone.
23867: Voss, H.D. - Nieuwjaarswens familie Rebergen.
21352: Vosse, T.G. - The word connection. Grammar-based spelling error correction in Dutch.
12154: Vossen, Piek. - Grammatical and conceptual individuation in the lexicon.
3546: Vossius, Gerardus Joannes. - Universalis Philosophiae 'Akwthpiaqmoq'. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598, Thèses et défense
9975: Vossler, Karl. - Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie.
10843: Vranken, B. - De suikeroorlog.
15499: Vrankrijker, J de. - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenoten.
14587: Vree, Freddy de. - Moravagine of de vervloeking.
19319: Vree, Freddy de. - Drie ogen zo blauw.
25385: Vreede, Mischa de - Denise Kamp. - Gedichten - Beelden.
24892: Vreede, Mischa de. - Met huid en hand.
24893: Vreede, Mischa de. - Zeestenen.
17109: Vreede, Mischa de. - Zeestenen.
4214: Vreeken, Rob (samenst.). - Het jaar van het volk. Revolutie in Oost-Europa
2623: Vreese, Willem de & Jan de Vries (eds.). - Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen coninck Salomon ende Marcolphus. Naar den Antwerpschen druk van Henrick Eckert van Hombrecht in het jaar 1501 uitgegeven
5265: Vreese, Willem de. - Over handschriften en handschrifkunde. Tien codicologische studiën
1789: Vreese, K. de. - Het Milindapañha. Rede
25163: Vreeswijk, Willem, Huub Laurens & Feng (red.). - Noord, beeld en literatuur.
14802: Vreijling, Reinout. - Zo ver zo vreemd.
17699: Vreuls, Paul. - De ronde van Nederland. Langs de grens met Paul Vreuls. 2004 km fietsavontuur in elf etappes
20286: Vriamont, Joris. - De exploten van Tabarijn
16636: Vriamont, Joris. - Sebbedee.
19823: Vriend, H.J. de. - The Old English Medicina de Quadrupedibus.
23639: Vries, Theun de. - 77 korte gedichten.
25598: Vries, Hendrik de. - Hoor! Zo is nooit gezongen! Hoor!.
24262: Vries, Theun de. - De ballade van Sint-Gertrudis.
13201: Vries, Hendrik de. - Capricho`s en rijmcritieken.
14759: Vries, Gertrud de. - On coordination and ellips.
15056: Vries, Theun de. - M. Nijhoff. Wandelaar in de werkelijkheid
25213: Vries, Theun de. - Terugkeer.
10683: Vries, Mark de. - The syntax of relativization.
10909: Vries, Fer-Jan. - Type theoretical topics in topos theory.
17113: Vries, Dolf de. - Gedachten in gedichtjes.
2305: Vries, G.J. de. - De omvang van het litteraire corpus bij de Grieken in de moderne theorie.
25724: Vries, Yvonne de. - Boom als naakte vrouw met polderlandschap.
13003: Vries, Hendrik de. - Romantische rhapsodie. Vertaalde gedichten.
12464: Vries, Hendrik de. - Impulsen.
12465: Vries, Hendrik de. - Distels en aloë's van de Iberische volkspoëzie.
16433: Vries, Henrik de. - Keur uit vroegere verzen 1916-1946.
25318: Vries, Gert Jan de. - Ik heb geen verstand van poëzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
5469: Vries, Joanna Marie de. - Teksten en varianten van A.C.W. Staring. Proeve van onderzoek naar en uitgave van een keuze uit de gedichten met varianten van A.C.W. Staring van den Widenborch
17039: Vries, J.M. de. - Nieuwe Afrikaanse letterkunde. Overzicht van de Zuidafrikaanse letterkunde van 1948 tot 1954
11571: Vries, Hendrik de. - Goyescos.
25190: Vries, Theun de. - Westersche nachten.
13211: Vries, Hendrik de. - Atlantische balladen.
26018: Vries, Yvonne de. - Boom met gezicht.
25401: Vries, Yvonne de. - Negen etsen exlibris en gelegenheidsgrafiek.
11506: Vries, Hendrik de. - Gitaarfantasieën.
16662: Vries, Hendrik de. - Die droomwereld in te dringen!
16337: Vries, Peter Yvon de. - Schetsboekje 2.
25212: Vries, Theun de. - Olderberkoop
15575: Vries, Theun de. - WA-man.
2068: Vries, Thom.J. de. - Nescire Quaedam Magna Pars Sapientiae Est. Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid
15921: Vries, Hendrik de. - Impulsen.
2304: Vries, G.J. de. - Miscellaneaous notes on Plato.
15816: Vries, Hendrik de. - Goyescos.
26209: Vries, Doortje de. - Comptex votre âge par des amis, pas de années!
15792: Vries, Hendrik de. - Toovertuin. Romancen sproken en arabesken.
15569: Vries - Vegt, Jan ven der. - Hendrik de Vries (1896-1989). Een biografische schets.
25214: Vries, Theun de. - Verzen. Sheherezade verzen van een witte magier, Kleine liederen voor clavecymbel, Erotica.
25191: Vries, Theun de - Jan Battermann (portret). - De boom-mens.
17075: Vries, Doortje de. - Een dag uit het dagboek van een kunstenaar.
25924: Vries, Hendrik de. - Spaanse brieven 1924-1936.
17214: Vries, Hendrik de. - Diseño Jondo. Pentekeningen uit de cyclus España.
23816: Vries, Hendrik de. - Een raadsel in de nacht. Een keus uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Jan van der Vegt.
16415: Vries - Vegt, Jan van der. - Vuur onder de wereld. Het magisch dichterschap van Hendrik de Vries.
25467: Vries, Arie de = Jan van Kranenburg. - Een Chagall voor een tientje. De geschiedenis van een grafiekverzameling.
25868: Vries, Theun de. - Mozart.
19712: Vries, Doortje de. - Lelijk.
20034: Vries, Theun de. - De boom-mens.
22914: Vries, Theo. - De geschiedenis van de schaar.
25463: Vries, Wim de. - En hou me levend met het woord.
8538: Vries, A.K. de. - The Utrecht language and thought programme. By way of a report
9138: Vries, Hendrik de. - Iberia. Krans van reisherinneringen
10281: Vries. C.M. de. - Gedichten.
9878: Vries, W. de. - Iets over woordvorming.
18253: Vriesland, Victor E. van. - Le vent se couche.
11365: Vriesland, Victor E. van. - Grondslag van verstandhouding. Proeve van vertoog ter begripsvorming eener kenleer van het zijn, de ziel en het absolute
14059: Vriesland, Victor E. van. - Herhalingsoefeningen.
21748: Vriesland, Victor E. van. - Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle Eeuwen. Deel I: 1100-1900. Deel II: 1900-1940. Deel III: 1940-1955.
4877: Vriesland, Victor E. van. - Kortschrift.
21914: Vriesland, Victor E. van. - N.A. Donkersloot. (Herdenkingsnummer De Nieuwe Stem).
18735: Vriesland, Victor E. van. - Het kind in proza.
21842: Vriesland, Victor E. van. - Tegengif.
21844: Vriesland, Victor E. van. - Drievoudig verweer.
14019: Vriesland, Victor E. van. - Voorwaardelijk uitzicht.
2885: Vriesland, Victor E. - Bijbedoelingen. Uitgebreid met tien nagelaten gedichten
2289: Vriesland, Victor E. van. - Ondoordacht.
19374: Vringer, Rinus de (samenstelling). - Mijn kijken gaat op reis. Bloemlezing poezie samengesteld ter gelegenheid van het 25 - jarig bestaan van de Oude Degel
26252: Vroegindeweij, Rien. - Rotterdam.
25932: Vrolijk, Maarten. - Vandaag.
2886: Vrolijk, Maarten. - In mora.
5077: Vroman, Leo. - Voorgrond, achtergrond. Toneelstuk met film, in drie bedrijven
24801: Vroman, Leo. - Soms is alles eeuwig.
10027: Vroman, L. - Gedichten. Vroegere en latere
24552: Vroman, Leo. - Dierbare ondeelbaarheid.
19022: Vroman, Leo. - Inleiding tot een leegte.
15926: Vroman, Leo. - De tien verzoeken.
23792: Vroman, Leo. - Zodra.
24740: Vroman, Leo. - En toch is alles wat we doen natuur. De mooiste gedichten over het leven in en rondom ons.
25073: Vroman, Leo - Frans van Deursen. - De vogel in mijn borst. Frans van Deursen zingt Leo Vroman.
19034: Vroman, Leo. - Het verdoemd carillon.
12673: Vroman, Leo. - Seven thanks in Groningen.
11185: Vroman, Leo. - Uit slaapwandelen.
16438: Vroman, Leo. - Inleiding tot een leegte.
16082: Vroman, Leo. - Achtduizend seizoenen.
26239: Vroman, Leo. - De mooiste gedichten. Uit Hollands Maandblad.
19029: Vroman, Leo. - Vergelijkingen.
19023: Vroman, Leo. - Just one more world.
15959: Vroman, Leo. - Details.
24729: Vroman, Leo. - Leo Vroman Tekenaar.
19020: Vroman, Leo. - Snippers.
12605: Vroman, Leo. - Avondgymnastiek.
12971: Vroman, Leo. - Manke vliegen.
15887: Vroman, Leo. - Aanvullingen.
10991: Vroman, Leo. - Vroeger donker dan gisteren. Herfstdagboek
2280: Vroman, Leo. - God en Godin.
24537: Vroman, Leo. - Fractaal.
19054: Vroman, Leo. - Mens.
11164: Vroman, Leo. - Nieuwsgierig.
11122: Vroman, Leo. - Het Grauwse diep.
20486: Vroman, Leo. - Tweede verschiet.
20487: Vroman, Leo. - De gebeurtenis en andere gedichten.
24738: Vroman, Leo - Kuijper, Jan e.a. - Het Vroman-effect. Over leven en werk van Leo Vroman. Schrijversprentenboek 29.
24739: Vroman, Leo. - Nee, nog niet dood.
13181: Vroman, Leo. - De ontvachting.
25028: Vroman, Leo - Marijke Friesendorp e.a. (red.). - Het einddoel is niet in te schatten. Zeven feestredes voor Leo Vroman gevolgd door een dankwoord van de jubilaris.
20205: Vroman, Leo. - Ballade van mezelf.
18709: Vroman, Leo. - Agenda uit het jaar 2000.
19035: Vroman, Leo. - De godganselijke nacht.
19036: Vroman, Leo. - Liefde, sterk vergroot.
19037: Vroman, Leo. - De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien.
19038: Vroman, Leo en Jan Lauwereyns. - Zwelgen wij denkend rond. Verzen en andere vormen.
19040: Vroman, Leo. - De ontvachting.
19041: Vroman, Leo. - Fabels van Leo Vroman.
14940: Vroman, Leo. - Almanak.
24804: Vroman, Leo. - De mooiste gedichten. Uit Hollands Maandblad.
19030: Vroman, Leo. - De adem van Mars.
19031: Vroman, Leo. - De roomborst van Klaas Vaak.
24737: Vroman, Leo - Mirjam van Hengel. - Hoe mooi alles. Leo en Tineke Vroman, een liefde in oorlogstijd.
26358: Vroman, Leo. - Oorlog.
19024: Vroman, Leo. - Brieven uit Brooklyn.
19032: Vroman, Leo. - Twee gedichten.
19025: Vroman, Leo. - Het carnarium.
19026: Vroman, Leo. - Huis en tuin. Fabels en strips.
19027: Vroman, Leo. - Tineke.
19028: Vroman, L. - Gedichten.
15986: Vroman, Leo. - Psalmen en andere gedichten.
9460: Vroman, Leo. - Psalmen voor een onbegrijpelijk bestaan.
22102: Vroom, Jean Paul. - Metamorfose.
24873: Vroomen, Noriko en Leo de Ridder (vertaling). - De zomermaand en andere Japanse kettingverzen.
22870: Vroomkoning, Victor. - Stapelen.
23083: Vroomkoning, Victor. - Echo van een echo.
19775: Vroomkoning, Victor. - Oud zeer.
14254: Vroomkoning, Victor. - Stapelen.
14436: Vroomkoning, Victor. - Bij verstek.
23957: Vroomkoning, Victor. - Klein museum.
23374: Vroomkoning, Victor & Antoine Eikemans (blinddruk/zeefdruk). - Boxtel. Een gedicht en een blinddruk/zeefdruk.
19776: Vroomkoning, Victor. - IJsbeerbestaan.
9187: Vroon. - Tranen van de krokodil. Over de snelle evolutie van onze hersenen.
7881: Vuckovic, Petar. - Ogledi iz semantike i pragmatike.
1578: Vuijk, Wim. - Zicht op interne communicatie. De functionaliteit van teksten
12442: Vürtheim, J. - Stesichoros' Fragmente und Biographie.
8027: Vuyst, Jan de. - A semantic analysis of temporal elements in Dutch and English.
19330: Waagmeester, Jilles. - Weg van het Midden 17.
16869: Waagmeester, Jilles & Doortje de Vries (druksels). - Nu Deventer.
12038: Waal, Henk van der. - De windsels van de sfinx.
19616: Waal, Henk van der. - De 100 beste gedichten van 2006.
14514: Waal, Henk van der. - De aantochtster.
25525: Waalkamp, Sander. - Beelden.
14032: Waals, Laurens van der. - Een verzenboek.
2887: Waalwijk, Hetty van. - Scribenda.
15900: Waard, Elly de. - Proeven van moord.
24492: Waard, Elly de. - Eenzang.
24647: Waard, Annemarie de. -
20415: Waard, Elly de. - Van cadmium lekken de bossen
12644: Waard, Elly de. - Strofen.
14341: Waard, Elly de. - Perron van aangestampt los.
24491: Waard, Elly de. - Het zij. Een zang drie.
18155: Waard, Elly de & Jan Deckwitz (zeefdruk). - Uitgeest.
25845: Waard, Elly de. - Met waaiende haren zat ik, hoog...
7563: Waard, G.C. de & G.Ch. Dupuis (eds.) - Segher Diengotgaf. - Tprieel van Troyen.
20412: Waard, Elly de. - Anderling
12597: Waard, Elly de. - Afstand.
20411: Waard, Elly de. - Luwte.
22545: Waard, Elly de. - De hemel van Toulouse.
20414: Waard, Elly de. - Onvoltooiing
22855: Waard, Elly de. - De zon is vrouwelijk. Een keuze uit de gedichten.
9757: Waard, Elly de. - Furie.
16240: Waarsenburg, Hans van de. - Aanlandig.
14380: Waarsenburg, Hans van de (essay). - De Nederlandsche Cacaofabriek 1993-1998.
16412: Waarsenburg, Hans van de. - Waar de wegen waren.
16383: Waarsenburg, Hans van de . - Gedicht voor Tamara.
16946: Waarsenburg, Hans van de. - The last waltz.
15157: Waarsenburg, Hans van de. - Eenenzestig - negenenzestig - powezie.
16377: Waarsenburg, Hans van de. - Selected poems II. 1993-2000
15058: Waarsenburg, Hans van de. - De vergrijzing.
20226: Waarsenburg, Hans van de . - Je zit aan tafel.
15087: Waarsenburg, Hans van de. - Ach, de tijd.
14898: Waarsenburg, Hans. - Omdat alles vergaat.
25855: Waarsenburg, Hans van de. - Bergen.
14293: Waarsenburg, Hans van de. - The last waltz.
15145: Waarsenburg, Hans van de . - De dorst der havensteden.
14569: Waarsenburg, Hans van de. - Helmond.
20483: Waarsenburg, Hans van de. - De dag van de witte chrysanten.
17100: Waarsenburg, Hans van de. - Heenvaart Maastricht.
18071: Waarsenburg, Hans van de. - Beschrijving van het meer. Voor Hans van Eijk
21185: Waarsenburg, Hans van de & Pierre van Soest (tekening als zeefdruk). - Door lust geveld.
14016: Waarsenburg, Hans ven de & Wiel Kusters (uitleiding). - Keuze uit de politieke gedichten van Hans van de Waarsenburg met een uitleiding van Wies Kusters.
16712: Waarsenburg, Hans van de. - Waar de wegen waren.
15156: Waarsenburg, Hans van de. - Powezie 69.
15154: Waarsenburg, Hans van de. - Met innige deelneming.
15155: Waarsenburg, Hans. - Niet dat powezie nu zo belangrijk is.
17575: Waarsenburg, Hans van de. - Een rijbroek uit Canada. Een keuze uit de gedichten van 1965 tot 2015.
14917: Waarsenburg, Hans van de. - Van de aanvaller geen spoor.
14918: Waarsenburg, Hans van de. - Powezie 69.
24805: Waarsenburg, Hans ven de & Wiel Kusters (uitleiding). - Keuze uit de politieke gedichten van Hans van de Waarsenburg met een uitleiding van Wies Kusters.
14327: Waarsenburg, Hans van de & Pierre van Soest (tekening als zeefdruk). - Door lust geveld.
15079: Waarsenburg, Hans van de. - Avond val.
16258: Waarsenburg, Hans van de. - Zuidwal.
15088: Waarsenburg, Hans van de . - Zeeschappen.
15090: Waarsenburg, Hans van de. - Poezija.
11201: Waarsenburg, Hans van de. - Zuidwal.
14921: Waarsenburg, Hans van de. - Waar het blauw eindigt.
12870: Waarsenburg, Hans van de. - Tussen nat mos en een begrafenis.
22839: Waarsenburg, Hans van de. - De dorst der havensteden.
17682: Roggeman. Willem M. & Hans van de Waarsenburg. - Vijftig Na '50. Bloemlezing van de nieuwe poëzie.
16381: Waarsenburg, Hans van de. - Avondlandschappen.
23668: Waarsenburg, H. van de. - The boathouse at Laugharne.
16382: Waarsenburg, Hans van de. - Selected poems I. 1980-1993
15181: Waarsenburg, Hans van de & Ger Boosten. - Het sleutelbeen van Napoleon.
24381: Waarsenburg, Hans van de. - De vergrijzing.
24382: Waarsenburg, Hans van de. - Waar het blauw eindigt.
16181: Waarsenburg, Hans van de & Gèr Boosten. - Verschrikkelijke winter.
11188: Waarsenburg, Hans van de. - Eenenzestig - negenenzestig - powezie.
15334: Waasdorp, Joop. - De aparte kunst van Apie Prins.
1543: Waes, Job A. van de. - Wellekoomspel voor de Rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616.
899: Wage, H.A. - Waar zijn de muzen gebleven?
24365: Wagenaar-Wilm, Mervel M. - Captain W.E. Johns Catalogus. Biografie en Bibliografie van William Earl Johns 1893-1968 auteur van o.m. de boeken Biggles, Worrals en Gimlet.
22829: Wagener, Max. - Ik verlang zo naar de bevrijding. Brieven uit de hongerwinter.
25946: Wagenvoorde, Hanno van (=Dick Riegen). - Vlinders op een mandoline.
21006: Wagenvoorde, Hanno van (=Dick Riegen). - De lampion der beminden.
12400: Wagenvoort. H. (samenst.). - Muziek der spheren. Bloemlezing van de schoonste gedichten uit de wereldpoëzie. I De Oudheid
8414: Wagman, Frederick Herbert. - Magic and natural science in Geman baroque literature. A sudy of the prose forms of the later seventeenth century
24976: Wagner, Jan. - Regentonvariaties.
22245: Wagner, Jan. - Antoon Derkzen van Angeren: De bezielende kracht achter de Rotterdamse grafiek 1878-1961.
22793: Wakker, Willem. - Een kat in de zak.
18437: Wal, Marijke van der (aantekeningen). - Geluksaalig nieuw Jaar en dat wij met vreuugden nog mogen lange jaaren naa deesen met malkander beleefen. Jan Vogelaar vanuit Curaçao aan zijn vrouw Johanna (...) 6 januari 1781
25170: Wal, Gijsbert van der. - Zwart vuur. De grafiek van Jan Mensinga (1924-1998).
21043: Wal, Jenneke. - Word order and information structure in Makhuwa-Enahara.
10903: Wal, Theo J. van der. - De tijger en andere verhalen.
26003: Wal, Theo J. van der. - The Smell of Lead.
17759: Wal, Theo J. van der. - Mag ik een eend stropen? Novellen
19658: Wal, Eric van der. - Letterproef.
2049: Walch, J.L. - Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis. (Tot het einde van de 19e eeuw)
7225: Waldron, R.A. - Sense and sense development.
21416: Wales, R.J. & Edward Wlaker (eds.). - New approaches to language mechanisms. A collection of psycholinguistic studies.
4264: Walker, Emil. - Der Monolog im höfischen Epos. Still- und Literaturgeschichtliche Untersuchungen
24137: Walkiewicz, Jan. - Exlibris voor E.L.G. Dumon.
24136: Walkiewicz, Jan. - Exlibris voor Murray Rosen.
24135: Walkiewicz, Jan. - Exlibris voor Karl Vissers.
24133: Walkiewicz, Jan. - Exlibris Evert Veldhuizen.
24134: Walkiewicz, Jan. - Exlibris Konrad Chojnowski
11723: Wallis, John (J.A. Kemp ed. + transl.). - Grammar of the English Language. With an introductory grammatico-physical treatise on speech (or on formation of all speech sounds)
8427: Wallwork, J.F. - Language and people.
1037: Walravens, C.J.H. - Alain Chartier. Études biographiques, suives de piècess justificatives, d'une description des éditions et d'une éditions des ouvrages inédites
9191: Walravens - Brouwers, Jaak e.a. - Facetten van Jan Walravens.
17771: Walschap, Gerard. - Dossier Walschap.
17861: Walschap, Gerard. - Vijf van Walschap (Genezing door aspirine, De graaf, Het voske, De kaartridder van Heppeneert, De consul).
4669: Walschap, Gerard. - De graaf.
24308: Walter, Hein. - Zonder titels - Gedichten over mannen die geschiedenis hebben gemaakt.
26199: Walter, Hein. - Het nazaad van David. Nieuwetijdse psalmen.
22376: Walter, Hein. - Hier Ben Ik. Nathalie Geijsbregts. 21 gedichten voor Eric Geijsbregts.
16080: Walter, Hein. - Dialogen. Gedichten bij beelden van Siemen Bolhuis
25186: Vlaminck - Katalin von Walterskirchen. - Maurice de Vlaminck. Verzeichnis des graphischen Werkes. Holzschnitte, Radierungen, Lithographien.
16736: Walvisch, Mickey. - Zo groen als gras.
12679: Wanaverbecq, Annie-Laure & Aurore Deligny. - Les années Viva. 1972-1982: une angence de photographes
22840: Wanders, Boris. - Een paar centimeter toekomst.
8671: Wang, Xue. - Incorporating knowledge on segmantal duration in HMM-based continuous speech recognition.
21367: Wanner, Leo (ed.). - Recent trends in meaning-text theory.
7175: Wanner, Eric & Lila R. Gleitman. - Language acquisition. The state of the art
5720: Wansdonk, C. - On the mechanism of hearing.
22359: Ward, Lynd. - Storyteller without words. The wood engravings of Lynd Ward.
3479: Ward, A.C. - Longman Companion to Twentieth Century Literature.
16014: Ward, Ossian (essay). - State of the art photography.
735: Ward, Maisie. - Return to Chesterton.
9801: Warde, Beatrice (?). - A distinguished visitor. Discusses English book printing
6031: Wardhaugh, Ronald. - An introduction to sociolinguistics.
6358: Wardhaugh, Ronald. - The contexts of language.
11991: Warmond, Ellen. - Kaalslag.
11994: Warmond, Ellen. - Ordening.
20098: Warmond, Ellen. - De huid als raakvlak.
5600: Warmond, Ellen. - Saluutschot met knaldemper.
20096: Warmond, Ellen. - Weerzij van een wereld.
25544: Warner, Sylvia Townsend. - T. H. White. A biography.
6234: Warners, J.D.P. - Mozes-Mozaïek.
5058: Warnock, Robert G. (Hg.). - Die Predigten Johannes Paulis.
17335: Warren, Hans (samenstelling). - Spiegel van de Nederlandse poëzie: Dichters van de twintigste eeuw.
22785: Warren, Hans & Mario Molengraaf (Samenstelling). - Geluk dat kan wel jaren duren. Het huwelijk in honderd gedichten.
12944: Warren, Hans. - Winter in Pompeï.
13564: Warren, Hans. - De Olympos.
13565: Warren, Hans. - Tussen Hybris en Vergaan.
24540: Warren, Hans. - 't Zelve anders.
16231: Warren, Hans. - Pastorale.
16732: Warren, Hans. - Saïd.
13001: Warren, Hans. - Zeggen wat nooit iemand zei.
13002: Warren, Hans. - Behalve linde, tamarinde en banaan.
17042: Warren, Hans. - Het dagboek als kunstvorm.
14770: Warren, Hans. - Verzamelde gedichten 1941-1981.
25693: Warren, Hans - Menno Voskuil (inleiding). - Hans Warren. De collectie van Niek Oele.
17227: Warren, Hans. - Nakijken, dromen, derven. Een keuze uit eigen dichtwerk.
21843: Warren, Hans. - Schetsen uit het hongaarse volksleven.
16909: Warren, Hans. - Een otter in Americain.
13169: Warren, Hans. - Herakles op de tweesprong.
10369: Warren, Hans. - Leeuw lente.
2891: Warren, Hans. - Tijd.
7671: Warren, Hans. - Een roos van Jericho.
9776: Warren, Hans. - Herkenningen. Vertaalde gedichten
23483: Warrinnier, Alfred. - van licht oker en donkere gloed.
7146: Wartburg, Walter von. - Problèmes et méthodes de la linguistique.
1807: Wartburg, Walther von. - Von Sprache und Mensch. Gesammelte Aufsätze
776: Wartburg, Walther von & Stephan Ullmann. - Einführung in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft.
25865: Wasko, Paul. - Een slecht rapport.
16286: Bernlef - Deelder - Schippers - Wap - Waskowsky. - 5 electrische dichters.
9677: Waskowsky, Riekus. - Tant pis pour le clown.
22334: Wassermann, Krystyna. - The Book As Art. Artists' Books from the National Museum of Women in the Arts.
15261: Waszink, J.H. - Bloesemtij der letteren. Het humanisme van Francesco Petrarca.
7073: Waszink, J.J. e.a. - Benaderingen van het literaire werk.
4507: Watenpuhl, Heinrich (Kritische Bearbeitung), Heinrih Krefeld (Hrsg.). - Die Gedichte des Archipoeta.
26251: Waterman, Willem W. & Flip van der Burgt. - De Roof van de Sabijnse Maagden. Een sous-realistisch proefstuk in klankkleur, ritme en plastiek.
10743: Waterman, Jacques. - Maanden, jaren.
23518: Waterschoot, Jos van e.a. - Amsterdam Wereldboekenstad.
18773: Waterschoot, Jos (vertaling). - Nieuwjaarsgroet.
6108: Waterson, Natalie & Catherine Snow (eds.). - The development of communication.
23742: Watkins-Fontaine, Barnaby. - De boekerij.
13501: Watson, Albert. - Mad dog.
7488: Watts, A.F. - The language and mental development of children. An essay in educational psychology
8865: Wawrzyszko, Aleksandra K. - Bibliography of general linguistics. English & American
3534: Weber, Elizabeth G. - Varieties of questions in English conversation.
25560: Weber, Francis J. - Great Pardon Of Portiúncula.
3733: Weber, Paul. - Histoire de l'economie Luxembourgeoise.
10263: Lublink Weddik. - Proeve van een menschkundig woordenboek voor de negentiende eeuw.
3805: Wee, H. van der & K. Tavenier. - De nationale bank van België en het monetaire gebeuren tussen de twee wereldoorlogen.
5519: Weekley, Ernst. - An etymological dictionary of modern English.
14280: Weelden, Dirk van. - De geestelijke stad.
17185: Weely, Hans van. - De ideale lijn.
17191: Weely, Hans van, (tekst), Hilda Kernell (zeefduk). - Diemen.
11183: Weemoedt, Levi. - Geduldig lijden.
13900: Weemoedt, Levi. - Daar komt de bruid. . . Over trouwen en andere sprookjes.
11775: Weenink, David. - Speaker-adaptive vowel identification.
2902: Weerlee, Duco van. - Het hemelse gerief. Homo-erotische kwatrijnen
12223: Weerman, Fred. - The V2 conspiracy. A synchronic and a diachronic analysis of verbal positions in Germanic languages.
22874: Weerman, Fred. - Bouman revisited. V2-verschijnselen in een moderne historische taalkunde.
15520: Weevers, Theodoor. - Droom en beeld. De poëzie van Albert Verwey
9886: Weevers, Th. - Coornhert´s Dolinghe van Ulysse. De eerste Nederlandsche Odyssee
19190: Weg, Jant van der & Toin Duijx. - Suja, suze, eia & nane. Wiegeliedjes uit allerlei windstreken in het begin van de twintigste eeuw.
21337: Weggemans, Onno. - Oponthoud.
13650: Wehl, Nannie van. - Zonde.
7821: Wehr, Hans. - Verzeichnis der arabischen Handschriften in der Bibliothek der deutschen morgenländischen Gesellschaft.
5064: Weida, Marcus von. - Der Spiegel hochlobiger Bruderschafft des Rosenkrantz Marie.
21666: Weidemann, Kurt. - Worte. Auf die Waage gelegt, auf die Schippe genommen.
25357: Weijde, Bert. - Onder het ijs. Psychiatrisch dagboek. Dromen en beschouwingen.
6071: Weijnen, A. - Nederlandse dialectkunde.
21217: Weijnen, A. - Outlines for an interlingual European dialectology.
2392: Weijnen, A. - Naar aanleiding van de taalkaart van morgen.
395: Weijnen, A. - Studies over het Achthuizens dialect.
18325: Weijnen, A.A. - Nederlandse taalgeschiedenis. III: De oorzaken van de taalgeschiedenis
390: Weijnen, A. - Algemene en vergelijkende dialectologie/General and comparative dialectology. Een verzameling studies van.., met inleiding, bibliografie en summaries in English bij gelegenheid van zijn 65ste verjaardag
9916: Weijnen, A. - Leenwoorden uit de Latinitas stratigrafisch beschouwd.
8905: Weinberg, Kurt. - On Gide's Prométhée. Private myth and public mystification
24288: Weinhals, Bruno . - Wassernährendes Feuer.
17871: Weir, Joanne. - Koken voor alle seizoenen. Herfst. Recepten voor de rijkdom van de natuur.
4514: Weise, Oskar. - Blicke in das Leben und das Wesen unserer deutschen Sprache.
8494: Weisgerber, Leo. - Die Stellung der Sprache im Aufbau der Gesamtkultur.
17653: Weiss, Eben. - The enlightened cyclist: commuter angst, dangerous drivers, and other obstacles on the path of the two-wheeled transcendence.
8014: Weiss, Desider. - Bericht über die Verhandlungen des VII. Internationalen Kongresses für Logopädie und Phoniatrie (Sprach- und Stimmheilkunde) - 1936.
7126: Weisser, Erich (Hrsg). - Das Prinzip der Ganzheit im Deutschunterricht.
19774: Weisweiler, Max. - Arabesken der Liebe. Früharabische Geschichten von Liebe und Frauen
8207: Wekker, H.Chr. - The expression of future time in contemporary English. An investigation into the syntax and semantics of five verbal constructions expressing futurity
2233: Wellekens, Jan Baptista. - Verhandeling van het herderdicht.
18195: Wellink, Frank. - Speel.
15501: Wells, John. - Le Pavillon des Trois Soeurs.
5271: Wells, John Edwin (ed.). - The owl and the nightingale.
6865: Wells, Gordon et al. - Learning through interaction. The study of language development
5925: Weltens, Bert. - The attrition of French as a foreign language.
21439: Wendt, Gisela. (Herausg.). - Frühislamitischer Mystiker. Aus Fariduddin 'Attars "Heiligen Biographie".
8238: Wennö, Elisabeth. - Ironic formula in the novels of Beryl Bainbridge.
19738: Wenseleers, Luc. - De poëzie is niet meer van gisteren. Paul van Ostaijen, Martinus Nijhoff en het nieuw-realisme
20614: Wenseleers, Luc e.a. (red.). - Ruimten 12
20615: Wenseleers, Luc e.a. (red.). - Ruimten 13/14
7920: Wensinck, A.J. - The article of determination in Arabic.
19820: Wenskus, Reinhard et al. - Wort und Begriff 'Bauer'. Zusammenfassender Bericht über die Kolloquien der Kommission für die Altertumskunde Mittel- und Nordeuropas.
15463: Wentink, Hanneke. - From graphemes to syllabes. The development of phonological skills in poor and normal reacers
18280: Wereld, Hans van de. - De hoogmadese molen. Een historische beschrijving
16277: Weringh, Jac. van. - De ontwikkeling.
18356: Weringh, Jac. van. - De ontwikkeling.
8853: Werk, Jan Kees van de. - Vissenvrouw.
24824: Werkman, Hans. - Duizend bunder. Verzamelde gedichten.
20531: Werkman, Hans. - Wachten bij Brug 8. Lettergrepen
20843: Werkman, M.H. - Inleiding tot de poëzie.
18189: Werkman, Hans. - Vloeken in de moderne literatuur.
17910: Werkman, Hans. - Een avond in de polderkamer.
24563: Werkman, Hans. - Nog één keer door die hoge gang. De honderd mooiste schoolgedichten uit de Nederlandse literatuur.
10114: Werkman, H.N. - Brieven aan Ate en Wiea Zuithof.
23011: Werkman, Nina. - Antidata.
24971: Werkman, Hans. - Hier. 40 kwatrijnen.
24972: Werkman, Hans. - Duizend bunder nieuwe klei.
23319: Wernars, Gerard (vormgeving). - Proostficiat.
23996: Werner, Ad. - I hate stickers.
24140: Werner, Josef. - Exlibris voor Werner Grebe.
24142: Werner, Josef. - Exlibris voor Johan-Peter Haas.
24141: Werner, Josef. - Exlibris voor Elke Werner.
22940: Werner, Ad. - Affiche met alternatieve verkeerstekens: U nadert de Walletjes, Hotel Garni, Vrij-ingang, Nieuw Links, Naar de Hemel, Drive-in zwembad.
3709: Werner, Ernst. - Die Geburt einer Großmacht - Die Osmanen (1300-1481). Ein Beitrag zur Genesis des türkischen Feudalismus
24138: Werner, Josef. - Exlibris voor Shuohai Liu.
19156: Werner, Jan. - Amsterdam slaat de vleugels uit: het begin van een kartografische traditie.
24139: Werner, Josef. - Exlibris voor M.P. de Haas.
24290: Werner, Josef. - Der millennium Zahn.
24291: Werner, Josef. - An einem Festtag.
24292: Werner, Josef. - Der Pik-Zahn
23242: Werners, Joanna. - Sluimerende schaduwen.
15891: Werumeus Buning, J.W.F. - Mária Lécina. "Een lied in honderd verzen"
17856: Werumeus Buning, J.W.F. - Tien verzen voor een dode.
10310: Werumeus Buning, J.W.F. - Mijn lief, ik ben de droefenis gaan beminnen.
4878: Werumeus Buning, J.W.F. - In memoriam.
20057: Werumeus Buning, J.W.F. - Verboden Verzen.
25363: Werumeus Buning, J.W.F. - Dagelijksch brood.
4963: Werumeus Buning, J.W.F. - Jacob en de engel.
17299: Werumeus Buning, J.W.F. - Over den goeden omgang met (varkensvleesch).
8900: Werumeus Buning, J.W.F. - De hovaardige aap. Een oud Chinees sprookje
9271: Werumeus Buning, J.W.F. - Maria Leciana. Een lied in honderd verzen met een zangwijs
9301: Werumeus Buning, J.W.F. - De hoeve in het gebergte - Een kerstverhaal.
4089: Van Werveke, H. - Paul Fredeticq in de spiegel van zijn dagboek.
15218: Wesely, Michael. - Stilleben 2001-2007.
13839: Wespi, Hans-Ulrich. - Die Geste als Ausdrucksform und ihre Beziehungen zur Rede. Darstellung anhand von Beispielen aus der franz.Literatur zwischen 1900 und 1945.
14297: Wesseling, Bernard. - Naar de daken.
16743: Wessels, Dick. - I love typo.
16744: Wessels, Dick. - Zo zij het. Verloren maandag
16742: Wessels, Dick. - Dankuwel.
16747: Wessels, Dick. - Dit zijn mijn letters.
16552: Wessels, Dick. - Zeeuwse bolussen.
16454: Wessels, Dick. - Zuilig.
16745: Wessels, Dick. - Het gonst in Artis. Verloren maandag
16548: Wessels, Dick. - Een klein gebaar, een groot gevaar.
16681: Wessels, Dick. - Geerbriex.
16677: Wessels, Dick. - Een klein gebaar, een groot gevaar.
16737: Wessels, Dick. - Zuilig.
19169: Wessels, Dick. - Mijn groot geluk is dat ik boekjes druk.
17809: Wessels, Dick. - Werkblad.
16633: Wessels, Dick. - Weer druk. Een tiental overwegingen om eindelijke weer eens een boekje te maken
23823: Wessels, Dick. - I love typo.
10777: Wessem, Constant van. - Mijn broeders in Apollo. Literaire herinneringen en herdenkingen
22985: Wessendorp, Jan. - Mijn brave dier.
12675: Wessing, Koen. - Van Chili tot Guatemala. Tien jaar Latijns-Amerika
10307: West, Alexander. - Geen andere wereld.
19078: Westen, Jeroen. - (foto's).
25678: Westen, R. van. - Van Houten's Cacau.
20606: Westendorp, Maud. - Zes.
17673: Wester, Jet, Gerrit Krol & Charles Crombach. - Gaat het Nederlands teloor? Drie essays
6771: Westerbaen, Jacob. - Minneliederen.
17684: Westerhout, Willem. - Met een Rotterdamsch accent. Verzen
18067: Westerhuis, E.J.F. - Doornspijk. Verleden in beeld.
15412: Westerlinck, Albert. - Het schone geheim van de poëzie. Beluisterd niet ontluisterd.
5874: Western, Aug. - Englische Lautlehre füt Studierende und Lehrer.
24613: Westerveld, Bab. - Gedichten die naar mensen ruiken.
20262: Westra, Bette. - Je kunt niet alles weten. Verhaal bij het altaarstuk De Verwondering
10309: Wetering, Jo van de. - Het zilveren kind.
17449: Wetselaar, Pieter (gecalligrafeerd door). - Pater Noster - Onze Vader. Padre Nostro - Our Father - Vader Onse - Fader Vår - Notre Père - Padre Nuestro
24190: Wetselaar, Pieter. - Acht exlibris.
8145: Wetzels, Leo. - Analogie et lexique. Le probleme de l'opacité en phonologie generative
5685: Wetzer, Harrie. - Nouniness and verbiness. A typological study of adjectival predication
12472: Weustenraad, J.H.Th. - De Persessie vaan Sjerpenheuvel.
14276: Weustenraad, Theodoor. - De Persessie vaan Sjerpenheuvel.
19366: Weverbergh, (Julien). - Gilgamesj herschrijven.
21305: Weyand, Vincent. - Najeugd - Spätjugens - Late Youth.
2889: Weye, Chris van der (=A. Perdeck). - Het blijvende.
21283: Weyer, Jeroen van de. - Segmental structure and complex segments.
5400: Whalley, Joyce Irene & Vera C. Kaden. - The universal penman. A survey of western calligraphy from the roman period to 1980
25243: Whistler, Theresa. - Imagination of the heart. Life of Walter de la Mare.
6109: Whiteley, W.H. - A study of Yao sentences.
3601: Whitlau, W.A.C. (red.). - Of het gedrukt staat... De functie van het gedrukte woord in de ontwikkeling van de communicatiemiddelen
17046: Whitman, Walt. - Salut au Monde!
4460: Whitman - Hindus, Milton (ed.). - Walt Whitman. The cirtical heritage
26160: Wiarda, J. - Brief aan Mevrouw M. de Langen.
12958: Wich, Serge A. - The Structure and Function of Thomas Langur Loud Calls.
24164: Wichers Wierdsma, R.M. - Exlibris voor Waldemar Franz Alec Freiherr von Oppenheim.
24166: Wichers Wierdsma, R.M. - Exlibris voor Jeanne Marie Stens.
10354: Widdershoven, Ronald e.a. (red.). - Familiebladen.
7062: Wiedemann, F.J. - Syrjänisch-Deutsches Wörterbuch.
3102: Wiedermann, Conrad. - Johann Klaj und seine Redeoratorien. Untersuchungen zur Dichtung eines deutschen Barockmanieristen
12523: Wieg, Rogi. - De Ander. Gedichten & schilderijen
2890: Wieg, Rogi. - Toverdraad van dagverdrijf.
10667: Wieg, Rogi. - Roze brieven.
16176: Wieg, Rogi. - Tijd is als een Nekschot.
17827: Wieg, Rogi. - Kameraad scheermes.
10550: Wieg, Rogi. - Sneeuwvlok.
24496: Wieg, Rogi. - Spek van mooie zijde.
24397: Wieg, Rogi. - Toverdraad van dagverdrijf.
24379: Wieg, Rogi. - De zee heeft geen manieren.
9376: Wiegel, Dietmar. - Goethe en zijn drukkers.
22800: Wiegersma, Pieter. - Spiegelbeeld.
18099: Wielinga, Menno. - Der Revolution gewidmet.
21589: Wiener, L.H. - Een handdruk en een vuist.
20561: Wiener, L.H. - Vervlogen jaren.
21985: Wiener, L.H. - Neemt het op voor A.H.J. Dautzenberg.
18890: Wiener, L.H. - De zoete inval.
11384: Wieren, Atze van. - Grondstof.
15525: Wiering, Anne. - Cirkels.
5679: Wieringen, Astrid van. - Perceiving dynamic speechlike sounds. Psycho-acoustics and speech perception
15845: Wieringen, Dik van. - De verstekeling.
16854: Wiersma, Klaas. - Gedichten.
3126: Wiessner, Edmund. - Vollständiges Wörterbuch zu Niedharts Liedern.
25185: Wietek, Gerhard. - Schmidt-Rottluff Graphik.
19582: Wigman, Menno. - 's Zomers stinken alle steden.
10854: Wijdeveld, Gerard. - Vijf geheimen en andere gedichten.
13163: Wijdeveld, Gerard. - Het vaderland.
11620: Wijdeveld, Gerard. - Zomerwolk.
16313: Wijdeveld, Gerard. - Het vaderland.
4971: Wijdeveld, Gerard. - Het voorschot.
8630: Wijdeveld, Gerard. - Het voorschot.
22519: Wijk, Willem Jan van. - On karmijn.
19158: Wijk-Sluyterman, Margreet. - Er was eens...
22548: Wijk, Willem Jan van. - Of er nooit iets verschoof.
5222: Wijk, N. van. - Phonologie. Een hoofdstuk uit de structurele taalwetenschap
21187: Wijmen, P.C.E. van. - Recht doen aan de natuur.
6972: Wijnaendts Francken, C.J. - Indische spreuken. Naar de vertaling uit het Sanskrit van Otto Böhtlingk, in bloemlezing verdietscht
12692: Wijnalda, Ton. - De handlanger.
23946: Wijnalda, Janne. - Op een regendag als deze.
17600: Wijnberg, Nicolaas (samenstelling). - Een midzomernachtsdroom.
25504: Wijnberg, Nicolaas. - Zestien prentbriefkaarten.
20482: Wijnberg, Nachoem M. - Vogels
15929: Wijnberg, Nachoem M. - Geschenken.
26215: Wijnberg, Nicolaas. - Overdrukken uit Tirade.
23093: Wijnberg, Chawwa. - Handboek voor de joodse kat.
15992: Wijnberg, Nachoem M. - De expeditie naar Cathay.
11648: Wijnen, Nico. - Gedichten van gisteren en vandaag.
12469: Wijnen, N.W. - Het spiegelbeeld.
11499: Wijnen, Nico. - Lacqué.
12471: Wijnen, Nico. - Variëren.
22277: Wijnen, Nivo. - Variëren.
9154: Wijnen, Frank. - On the development of language production mechanisms.
7565: Wijngaards, N. - Open en gesloten vormen in het Middeleeuws drama.
5618: Wijngaards, N. - Adaptatie bij de kritische studie van grotere literaire gehelen.
12965: Wijngaart, Peter van de. - New York Minute.
23109: Wijnhoven, Harrie. - De nasmaak van water.
5523: Wijnman, H.F. - Project voor een vervolg op het nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek.
24400: Wijs, Ivo de & Letty Kosterman - Vroege vogels. Vijf.
25586: Wijs, Ivo de. - De kemphaan.
14699: Wijsman, Henri J.W. - De maanden van het jaar. Een gedichtencycus
23625: Wilde, Staf de. - Fluohesjes & andere breekbaarheden.
22328: Wilde, Oscar. - Prozagedichten. Met tekeningen en vignetten van Aubrey Beardsley. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
19242: Wilde, Oscar. - Great pan is dead.
4049: Wilde, Hans-Oskar. - Der Industrie-Dialekt von Birmingham. Intonation und Sprachvariante
13798: Wilde, Oscar. - The critic as artist. A Dialogue
9368: Wilder, Thornton Nirven. - Oom Pio en Camila Perichole. Fragment uit The Bridge of San Luis Rey
26235: Wilderode, Anton van. - Vielleicht ist dies der Himmel, so wie einst...
25460: Wilderode, Anton van. - Reizend naar het licht. De mooiste religieuze poëzie.
26220: Wilderode, Anton van. - Soms is mijn wereld lila somtijds roze
23921: Wilderode, Anton van. - Testament.
23922: Wilderode, Anton van. - 'Het goedvertrouwd verhaal...'
25074: Wilderode, Anton van. - La Madre.
22442: Wilderode, Anton van (Cyriel Coupé). - De overoever.
26129: Wilderode, Anton van. - Terra dell' Amen - Het land van Amen.
20937: Wilderode, Anton van. - Het oudste geluk.
25502: Wilderode, Anton van. - Ex libris.
25495: Wilderode, Anton van - Marcel Janssens e.a. - DWB. Anton van Wilderode.
22781: Wilderode, Anton van & Fil de Ridder (samenstelling). - Dier-bare Poëzie. Gedichten over dieren.
20146: Wilderode, Anton van (samenstelling). - En het Woord was bij God, Vijfhonderd religieuze gedichten uit de Nederlandse letterkunde.
24727: Hadewijch - Veerle Fraeters & Frank Willaert. - Liederen.
24203: Willard, Barbara. - Het einde van Mantlemass.
1095: Wille, J. - Heiman Dullaart. Zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten
2203: Wille, J. - Marnix' Byencorf. Met herdruk van G. Hervet's brief
6978: Wille. J. - Literair-historische opstellen.
16001: Willekens, Emiel. - Hendrik Conscience 1812-1883.
10262: Willems, Leonard. - Lexicografische sprokkelingen (I-V).
3375: Willems, Eldert. - In 26 letters. Het boek in uw leven, uw leven in het boek
7285: Willems, J.H.J. (ed.) - Hasebroek. - Brieven van J.P. Hasebroek aan E. Potgieter en aan de redactie van "De Gids" uit de jaren 1836 - 1840.
3220: Willems, Leonard. - Elckerlyc-studiën.
8302: Willems, Leonard. - Het Bonaventura-raadsel in het leven van Anna Bijns.
9503: Willems, J. & E. Woudstra (red.). - Handboek wetenschaps- & technologievoorlichting.
10691: Willemse, F.C. - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catalogus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen
21618: Willemsen, August. - Bewaar deze brieven als je eigen tekeningen. Briefwisseling met Marian Plug.
18686: Willemsen, Chris. - Eeuwig buitenspel. Odes aan gestorven voetballers.
18687: Willemsen, Chris. - Kat in 't bakkie. Voetbalgedichten.
18688: Willemsen, Chris. - Dood op de schoen. Voetbalgedichten.
25804: Willemsen, Guus. - Pferde-Exlibris.
19482: Williams, John Hartley. - Star of the sea.
23389: Williams, Titus. - Onbedoeld opwindend.
25651: Williams, Kenneth. - The Kenneth Williams Diaries.
13882: Williams, Lynn & Wendy Stone (foto's). - De droom van Beatrice. Een verhaal uit sloppenwijk Kibera (Nairobi)
9914: Williams Jackson, A.V. - The Avestan alphabet and its transcription.
16418: Willigen-Sinemus, M. van. - Dat andere Frans (het Frans van Zwitserland, Canada en België).
22530: Willigenburg, Hans van. - Objectief verzuipen.
22877: Willigenburg, Hans van. - De functie van Finland
25485: Wilmink, Willem (ed.). - Van Roodeschool tot Rijsel: een persoonlijke kijk op het Nederlandse lied.
11359: Wilmink, Willem. - Het reisgezelschap langs de Amstel. Een sprookje met tekeningen van Jantien Buisman
22674: Wilmink, Willem (ed.). - Ik heb de liefde lief. De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poëzie.
19610: Wilmink, Willem. - Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Gedichten over geloven.
14746: Wilmink, Willem. - Gij weet toch dat gij niet bestaat.
24952: Wilmink, Willem. - Ernstig genoeg. Liedjes en gedichten vanaf 1986
24831: Wilmink, Willem. - Vandaag is het de grote dag. Spoedcursus gelegenheidsgedichten.
11181: Wilmink, Willem. - Een vreemde tijger en andere gedichten.
25147: Wilmink, Willem. - Waar komt dat kind vandaan? Waarin opgenomen: Het verkerde pannetje.
11116: Wilmink, Willem. - Goejanverwellesluis. Korenschoven, liedjes en gedichten
22784: Wilmink, Willem (ed.). - Kinderen. Meer dan honderd gedichten over hun wondere wereld.
24830: Wilmink, Willem. - Goedenavond, speelman. Willem Wilmink`s schriftelijke cursus dichten
24829: Wilmink, Willem. - Waar het hart vol van is. Willem Wilmink's schriftelijke cursus dichten.
18682: Wilmink, Willem. - Zeven liedjes voor een piek.
24444: Wilmink, Willem & Ton Schulten - Het beloofde land.
25489: Wilmink, Willem. - Mijn Middeleeuwen.
11180: Wilmink, Willem. - Een vreemde tijger en andere gedichten.
23000: Wilmink, Willem. - Dicht langs de huizen.
9316: Wilmink, Willem (ed.). - Het kind. Een bloemlezing
9598: Wilmots, J.G. e.v.a. - Negende Colloquium van docenten neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten.
328: Wils, J. e.a. (red.). - Bijdragen tot de Nederlandsche Taal - en Letterkunde Jac. van Ginneken aangeboden bij zijn 60ste verjaardag.
13507: Wilson, Ray. - Sherpa et autres ethnies mythiques de l'Himalaya.
7087: Wilson, Ch. - The relevance of history.
16641: Wilson, L.M. - The old bookseller.
11137: Winckelmann, Johann Joachim. - Een portret in brieven.
14309: Wind, Harmen. - Kilroy.
12649: Wind, Rob de (foto's), Alexander Pola (tekstP. - Wad nu...wat later? Het heeft onze voortdurende aandacht
12032: Wind, Harmen. - Waterstaat.
12748: Wind, Harmen. - Plaatselijke tijd.
12502: Wind, Maarten de. - Inversion in French.
6618: Wind, B.H. (ed.). - Les fragments du Roman de Tristan. Poème du XIIe siècle
23136: Wind, Harmen. - Aardewerk.
10850: Wind, Harmen. - Het gesticht.
8379: Wind, B.H. - Enkele structurele kenmerken van het moderne Frans.
13386: Windhouwer, Menzo. - Feature grammar systems. Incremental maintenance of indexes to digital media warehouses
13547: Wingen, Ed (samenst.). - De A van Cobra in woord en beeld. 50 jaar Cobra.
24712: Winkel, Dé. - Vlucht uit Holland.
400: Winkel, J. te. - De Noordnederlandsche Tongvallen, Atlas van taalkaarten met tekst.
8624: Winkel, J. te. - De wetenschap der gewaarwordingen. Rede op 9 januari 1911 ter herdenking van den Dies Naturalis der Universiteit van Amsterdam
8628: Winkel, J. te. - Afscheidscollege.
1182: Winkelman, J.H. - Die Brückenpächter- und die Turmwächterepisode im 'Trierer Floris' und in der 'Version Aritocratique' des altfranzösischen Florisromans,. Eine vergleichende Untersuchung
19327: Winkels, Peter J.A. e.a. - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom de Nieuwe gids, 1880-1895.
11350: Winkler, Kees. - Zeven x vijf gevolgd door Symfonie Nr.11.
20732: Winkler, Kees. - Gedichten.
26172: Winkler, C. (Kees). - Verspreide momenten.
18754: Winkler Prins, A. - Albumversjens. Ten gerieve van hedendaagsche vrienden
22285: Winkler, Kees. - Zeven x vijf gevolgd door Symfonie Nr.11.
21830: Winkler, Kees. - Zeven x vijf gevolgd door Symfonie Nr.11.
15417: Winkler, Kees. - Samen.
21829: Winkler, C. (Kees). - Verspreide momenten.
21938: Winkler, Kees. - Oude en nieuwe gedichten
21939: Winkler, Kees. - De maanden.
21940: Winkler, Kees. - Vers uit de veren.
21941: Winkler, Kees. - 13 poèmes / 13 gedichten.
21942: Winkler, Kees. - Waar nooit gemaaid wordt
15732: Winkler, Kees. - De twaalfde symfonie. De weg de wereld en het Al.
14821: Winkler, Kees. - Verzamelde gedichten.
21937: Winkler, Kees. - Klein heelal.
21936: Winkler, Kees. - Naar aanleiding van een zwaluw.
23854: Winkler, Kees. - Naar aanleiding van een zwaluw.
2892: Winkler, Kees. - Gedichten.
22570: Winkler, Kees. - Vers uit de veren.
9792: Winkler, Kees. - Verspreide momenten.
2893: Winne, Norbert de. - Met klemgeraakte woorden.
2894: Winter, Theun de. - De Gedichten.
18204: Winter, Leon de. - Talent. Het naakte verhaal
19098: Winter, Theun de (samenst.). - Nederland-Duitsland. Voetbalpoëzie.
20446: Winter, Leon de. - Orgia. Aantekeningen voor een roman.
21633: Wispelaere, Paul de. - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990-1991. Prive Domein nr. 179.
15896: Wissen, Driek van. - Voor het vaderland weg. Verzen op verzoek door de Dichter des Vaderlands
16157: Wissen, Driek van. - Een loopje met de tijd.
10025: Wissen, Driek van. - De badman heeft gelijk.
16778: Wissen, Driek van. - De dikke van Dale is mijn beste vriend. Oudvaderlandsche liederen en nieuwvaderlandse woorden op strikt populair-wetenschappelijke wijze verklaard.
16779: Wissen, Driek van. - Zegt u nou zelf.
19607: Wissen, Driek van. - De Dichter des Vaderlands. Zijn mooiste gedichten.
16424: Wissen, Driek van. - Het mooiste meisje van de klas. Sonnetten.
16774: Wissen, Driek van. - ... een doorn in mijn oog en een doorn in mijn oor. Een therapie voor taalangst
22678: Wit, Jan. - Terwijl ik wacht wat mij de wereld doet. Verzamelde gedichten,
1960: Wit, Cor de. - Johan Niegemann 1902-1977. Bauhaus, Sowjet Unie, Amsterdam
12930: Wit, Jan. - In den metalen stier.
1159: Wit, G.A. de . - A psychological study of symbolism in word associations and meaning of words. A empirical developmental approach
26058: Wit, Jan. - Rites de passage.
13894: Wit, Jo de. - Het lied vangt aan.
5502: Withaar, Rienk. - The role of the phonological loop in sentence comprehension.
19724: Witkin, Joel-Peter, Eugenia Parry (text). - Joel-Peter Witkin.
13793: Witkovsky, B. - Den oceaan over: Nederland en Belgie.
10258: Witstein, W.F. e.a. (samenst.). - De Nieuwe Taalgids W.A.P. Smit-nummer.
7327: Witstein, S.F. - Bronnen en bewerkingswijze van de ontleende gedeelten in Rodenburghs Eglentiers Poëtens Borst-Weringh (1619). Het proza-betoog en de emblemata
3077: Witstein, S.F. & E.K. Grootes. - Visies op Vondel na 30 jaar. Een bundel artikelen ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Vondel
25302: Witte, Irma. - Dilemma.
25759: Witte, Aldert. - Zomerdag.
16725: Witte, Aldert (typografie). - de geboorte van onze heer.
22881: Witte, Arjan. - Kikkerbloed.
18893: Witteloostuijn, Jaco. - Verborgenheit.
17939: Wittenberns, Eric. - Stichting Naughty People presenteert: Zwartboek.
20001: Wittenbols, Peer. - Kop van het hoofd.
17097: Witteveen,Thea. - Een gevoel van oneindigheid.
15553: Witteveen, Thea. - De jonge vogel. Haiku-gedichten
17790: Wittgenstein, Ludwig. - Tractatus logico-philosophicus. Tagebücher 1914-1916. Philosophische Untersuchungen.
5760: Witting, Claes. - Physical and functional aspects of speech sounds. With special application to standard Swedish.
8241: Wittmann, Johannes L.J. - Über die russenden Flammen und ihre Verwendung zu Vokal- und Sprachmelodie-Untersuchungen.
11974: Witvliet, Leendert. - Verstrooid bericht.
19417: Witvliet, Leendert. - Misschien heet ze niet Suzan.
11973: Witvliet, Leendert. - Verstrooid bericht.
7981: Witvliet, Leendert. - Een nieuw pandje.
7334: Woensel, Pieter van. - Amurath-Effendi, Hekim-Bachi.
4974: Woensel, Lodewijk van . - De wiender.
20193: Woestijne, Karel van de. - Verzameld Dichtwerk: 1. Lyrische poezie; 2. Epische poezie.
2895: Woestijne, Karel van de. - Het zatte hart.
2896: Woestijne, Karel van de. - Zon in den rug.
15244: Woestijne, Karel van de. - Verzamelde gedichten.
13225: Woestijne, Karel van de. - Afwijkingen.
13226: Woestijne, Karel van de. - Interludiën. Tweede bundel
21182: Woestijne, Karel van de - Bernard Verhoeven. - Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten door Bernard Verhoeven.
24935: Woestijne, Karel van de. - Het vaderhuis.
10649: Woestijne - Somers, Marc & Albert Westerlinck. - Karel van de Woestijne 1878-1929. Tetoonstellingscatalogus
18351: Woestijne, Karel van de. - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood, De modderen man, God aan zee, Het bergmeer.
21737: Woestijne, Karel van de. - Laethemse brieven over de lente.
20129: Woestijne, Karel van de. - Aan de hoogste kim. Bloemlezing
16992: Woestijne, Karel van de. - Nagelaten gedichten.
12460: Woestijne, Karel van de. - Bloemlezing.
13175: Woestijne, Karel van de. - Verzamelde gedichten.
11266: Woestijne - Westerlinck, A. - Karel van de Woestijne als dichter. Een literair-psychologische studie
19599: Wohlfskehl, Karl und Hanna. - Briefwechsel mit Friedrich Gundolf. Band 1. 1899-1904. Band II. 1905-1931.
17557: Wohmann, Gabriele. - Een gelukkige dag.
17558: Wohmann, Gabriele. - Ein glücklicher Tag.
22912: Wohmann, Gabriele. - Ein glücklicher Tag.
9120: Woisetschlaeger, Erich F. - A semantic theory of the English auxilary system.
23910: Woldhek, Siegfried. - Zelfportret.
17748: Wolf-Catz, Helma. - Diepzee.
9613: Wolf, Herman. - Goethe's wereldbeschouwing en levenswijsheid. Een bloemlezing uit zijn proza, brieven en gesprekken
23175: Wolff, Pom. - Toen je stilte stuurde.
6140: Wolff, Betje & Aagje Deken. - Bloemlezing uit de Economische Liedjes.
7451: Wolff, Betje en Aagje Deken. - Keur uit het werk van.
14124: Wolff, Melchior de (tekst); Aarsman, Hans & Hans van der Meer (samenstelling). - Stadsgezichten 1860 - 1975. Amsterdam in de verbeelding
6127: Wolff, J.G. - Language, brain & meaning. An introduction to the psychology of language with a section on deaf children's learning of language
23017: Wolff, Pom. - Je bent erg mens.
7844: Wolff, L. (Schriftleiter). - Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Jahrgang 1974 - 97
9272: Wolfram, Walt & Ralph W. Fasold. - The Study of Social Dialects in American English.
25140: Wolfskehl, Karl - Paul Gerhard Klussmann (ed.). - Karl Wolfskehl Kolloquium. Vorträge. Berichte. Dokumente.
24316: Wolfswinkel, Joke. - Ontmoeting met mummie.
23240: Wolk, Guido van der. - Fluim.
10654: Wolk, Guido van der. - Fluim.
9362: Wolk, Jan van de. - Zettericks van alle seizoenen.
18236: Wolkers, Jan. - Zwarte advent.
25111: Wolkers, Jan. - 22 sprookjes, verhalen en fabels.
10442: Wolpe, Ronald. - A retrospective survey.
7855: Woltz, W. (ed.). - H.J.A. Hofland, Journalist.
17738: Wonink, Harry. - Grenzeloze Veluwe in beeld.
14959: Wood, Nancy. - Heartland New Mexico. Photographs from the Farm Security Administration, 1935-1943
4317: Woodsworth, Judirh & Sherry Simon (dir.). - La traduction et son public. Actes du premier congrès de l'Assosiation canadienne de traductologie
16553: Woord, B. van der. - Restauratie. Haar betekenis voor de gemeenschap
17936: Woord, B. van der. - Interlokaal. Een spoorweg-historische bespiegeling;.
5460: Worp, J.A. (ed.). - Een onwaerdeerlycke vrouw. Brieven van en aan Maria Tesselschade
1178: Wortham, Stanton. - Acting out participant examples in the classroom.
25817: Woud, Elisabeth (=Yda Elisabeth Andrea). - Levensbegin.
16518: Woude, Johan van der. - De Naamgeving. Een verhaal
20436: Woude, Jan Willem van der. - Shin'nen.
2108: Wouden, Ton van der. - Negative contexts.
22544: Woudsma, Co. - Viewmaster.
22686: Woudsma, Co. - Geluksinstructie.
25962: Woudstra, F.M. - Maria Dermôut.
25963: Woudstra, F.M. - Bartok, Béla.
25964: Woudstra, F.M. - Mijn 1e liefde, Isaac Babel.
25965: Woudstra, F.M. - Platonov, lasser, schrijver, mens.
25966: Woudstra, F.M. - Ben 50 jaar.
25143: Woudt, Jan Pieter. - Binding.
7756: Woudt, Klaas. - Zaans van A tot Z. Beknopte woordenlijst
12924: Wouters, Rosa &Anders Pieterse (samenst.) Toussaint, Frank (foto's). - Zwart-wit. Een boek over menselijkheid.
2981: Woutersen, Mirjam. - Bilingual word perception.
14960: Wright, Peter & John Armor. - The Mural Project. Photography by Ansel Adams
22289: Wright, Christopher Buckland (ed.). - The engravings of John Buckland Wright
24145: Wright, John Buckland. - Seven book-cover designs.
7675: Wright, Erven Leonard. - The construction of a test of listening comprehension for the second, third, and fourth grades.
25820: Wringer, H.P.G. de. - Bal masqué.
10557: Wringer, H.P.G. de. - Verstoorde feesten.
15696: Wuck, Kira. - Finse meisjes.
24465: Wuijts, Jos. - Serieuze poging tot volledige biografie van zelfstandige en verspreide geschriften Arnon Grunberg. Waarin opgenomen diens Interview met mijn bibliograaf & In ieder mens schuilt een maniak.
13617: Wulff, K. - Den oldjavanske Wirataparwa og dens Sanskrit-original : Bidrag til Mahabharataforskningen.
21110: Wulff, Stefanie. - Rethinking idiomaticy. A usage-based approach.
4490: Wunderlich, Frieda. - Hugo Münsterbergs Bedeutung für die Nationalökonomie.
13010: Wurff, W. van der. - Diffusion and reanalysis in syntax.
1445: Wybenga, A.J. - De striid om Keulen. Historyske roman ut'e 8e ieu
15006: Wyk Louw, N.P. van. - 'n Keur uit sy gedigte.
25226: Wyndham, Ursula. - Astride the Wall. A Memoir 1913-1945.
21325: Wynia, Gerben e.a. - Want je ziet niet alleen wat je ziet. Over het werk van Koos van Zomeren.
23112: Wytynck, Wouter. - Tijdnijd. Aforismen.
9779: Wytynck, Wouter. - Ballade van Pier Haesbeek.
18225: Xodasevic, Vlasislav. - Gedichten.
1894: Yagmur, Kutlay. - First language attrition among Turkish speakers in Sydney.
21277: Yang, Charles D. - Knowledge and learning in natural language.
21004: Yang, Ning. - The Indefinite Object in Mandarin Chinese: its Marking, Interpretation and Acquisition.
18454: Yapp, Nick & Amanda Hopkinson. - 150 Jahre Fotojournalismus. The Hulton Deutsch Collection
25183: Ybañez, Miguel. - Interiores de interiores XXX 2002
25661: Yeats, William Butler - M. Mac Liammóir & E. Boland. - W.B. Yeats and his world.
23577: Yeats, William Butler. - De gravin Catelene.
22250: Yeats, William Butler. - Geef nooit het hele hart.
20431: Yeats, William Butler. - Cloths of Heaven.
16252: Yeats, William Butler. - Enkele gedichten. Gevolgd door De Gravin Catelene (een drama). In de vertaling van A. Roland Holst.
21640: Yeats, William Butler. - Autobiografieën. Deel 1 en 2.
25332: Yeats, W.B. - F. MacManus (ed.) - The Yeats We Knew. Memoris by Padraic Colum, Francis Stuart, Monk Gibbon, Earnan de Blaghd, Austin Clarke.
25427: Yeats, William Butler. - Selected poetry.
25233: Yeats, W(illiam) B(utler). - Mythologies.
19355: Yeats, William Butler. - Crazy Jane talks with the Bishop.
22013: Yerste, Johan van. - Jan Manricus in den Hanensteijn. Een historische schets uit het verleden van Hattem en omstreken.
25168: Ylstra, Bouke - Pierre Jansen (Inleiding). - Bouke Ylstra. Etsen 1953-1993.
7288: Ypes, Cath. - Met Vondel van de Rode Zee naar de Chinese Muur. Reien uit zijn toneelwerk
17495: Yuan, Ma. - De muur met grillige patronen.
16892: Yuan, Tsj'eng. - De innerlijke overtuiging van de procureur. Een verhaal uit de chinese 'samizdat.
21241: Yule, George. - The sudy of language.
20715: Zaadnoordijk, Tineke. - Verboden hartstochten.
22068: Zaadnoordijk, Tineke. - Hunger!
20871: Zaadnoordijk, Tineke. - Lobelia.
22069: Zaadnoordijk, Tineke. - Piet.
22838: Zaadnoordijk, Titi. - Verlangen is een broertje dood.
17797: Zaal, Wim. - Vlak bij Vlaanderen. Een Hollander over het zuiden.
2899: Zaal, Wim. - Voorlopige uitslag.
14698: Zaal, Wim. - Engelenzang.
4961: Zaal, Wim. - De antipoëet verzen.
12915: Zaal, Wim. - De postpoëet.
22762: Zaal, Wim (ed.). - Een leeuw is eigenlijk iemand. Nederlandstalige dierenpoezie.
3246: Zaalberg, C.A. - "Das Buch Extasis" van Jan van der Noot.
23398: Zadelhoff, Willem van. - Tijd en landen.
23115: Zambra, Alejandro. - Mudanza: een verhuisbericht.
9196: Zamenhof, L.L. - Lingvaj respondoj. (Plena kolekto). Letero pri deveno de Esperanto
22748: Zand, Maartje. - Blauwe eilandsteden.
763: Zandvoort, R.W. van. - Wartime English. Materials for a linguistic history of World War II
21961: Zanger, Jan de (tekst) & Jan Homan (litho). - Achterhoek.
11200: Zanger, Jan F. de. - Aai de baas daarom.
9161: Zanten, Ellen van. - The Indonesian vowels. Acoustic and perceptual explorations
14073: Zauner, Adolf. - Altspanisches Elementarbuch.
12455: Zawadowski, Leo. - Inductive semantics and syntax. Foundations of empirical linguistics.
11362: Zbigniew, Herbert. - Stilleben mit Kandare. Skizzen und Apokryphen
25801: Zebhauser, Helmuth. - Alpine exlibris. Sinn und Bild in einer grafischen Kunst von 1890-1930.
18289: Zee, Simone van der (gedichten), Jos van der Zee (houtsneden). - Stadje.
20094: Zeeman, Michaël. - Beelden zoek je nooit, beelden vind je. Reisbrieven uit Capezzana, Parijs, Burgos, en Santiago de Compostela.
12062: Zeeman, Michaël. - Verhoudingen.
13262: Zeevat, Hendrik Willem. - Aspects of discourse semantics and unification grammar.
25681: Zeggelen, W.J. van. - Model van een Negatieven Nieuwjaarswens. 1847.
8572: Zeggelen, W.J. van. - De dichtwerken.
4999: Zeij, Jac. J. - Vondel's altaargeheimenissen.
14186: Zeijlstra, Hedde. - Sentential negation and negative concord.
22939: Zeijlstra, Bert. - Het gaat maar om één ding ...
22616: Zeijlstra, Bert. - Prikkels tot een algrafisch perspectief.
26131: Zeijst, Rutger van. - Varianten.
7635: Zender, Matthias (Hrsg.). - Atlas der deutschen Volskunde, Neue Folge. Erläuterungen zur 2. Lieferung, Karte NF 13-24
7663: Zender, Matthias (Hrsg.). - Atlas der deutschen Volskunde, Neue Folge. Erläuterungen zur 4. Lieferung, , 1. Teil, Karte NF 37-42
24836: Zernike, Elisabeth - Christiaan Heeneman (illustraties). - Heim'lijk droomen met een glimlach.
18014: Zernike, Elisabeth - Christiaan Heeneman. - (achttien gedichten).
17030: Zernike, Elisabeth - Christiaan Heeneman. - (twaalf gedichten).
11055: Zernike, Elisabeth. - Dralend afscheid.
12540: Zernike, Elisabeth. - Kleine drieklank.
12541: Zernike, Elisabeth. - Het uur der stilte.
23959: Zetternam, Eugeen. - Mijnheer Luchtervelde, een fragment.
25093: Zetternam, Eugeen. - Luchtervelde.
4222: Zettersten, Arne. - Studies in the vocabulary of the Ancrene Riwle.
4495: Zettersten, Anne. - A critical facsimile edition of Thomas Batchelor. An Ortoëpical Analysis of the English Language and An Ortoëpical Analysis of the Dialect of Bedfordshire (1809), Part I
3223: Zevecote, Jacob van. - Nederduytsche dichten (1626-1638).
22768: Zevenbergen, Harry. - Met beide voeten in de modder, Dagboeken, foto's en gedichten van vijf dichters op typisch Haagse locaties 2.
22767: Zevenbergen, Harry. - Met beide voeten in de modder, Dagboeken, foto's en gedichten van vijf dichters op typisch Haagse locaties.
3685: Zhao, Yilu. - Distributional criteria for verbal valency in Chinese.
21663: Zieglgänsberger, Roman (Herausg.). - Beckmann - Goethe - Faust.
21222: Ziff, Paul. - Semantic analysis
7282: Zijderveld, A. - Keur uit het werk van.
1419: Zijderveld, A. - Keur uit het werk van.

Next 1000 books from Paradox[an error occurred while processing this directive]

6/8