Pallas Books - Antiquarian Booksellers
Van 't Hoffstraat 33, 2313 SN, Leiden, The Netherlands. Tel.: +31 629420210            Email: bvkouterik@pallasbooks.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
27096: - Nikkor Annual 1974/75.
29575: - Mondrian in New York [textbooklet in Japanese accompanying the exhibition in Galerie Tokoro].
23730: - Allgemeine Geschichte der Technik von den Anfängen bis 1870.
27629: - Piet Mondriaan. Het eerste werk 1904-1909Haags Gemeentemuseum.
21234: - Bibliothèque Henri Beraldi. Quatrième partie: livres illustrés modernes, dessins originaux, très belles reliures dorées et mosaïquées. Conuième partie; livres des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles romantiques et modernes.
22413: - Balcons et balustrades en fer élégi, et en fer forgé.
8639: - Mélanges Philosophiques / Philosophical Essays Volume II (Bibliothèque du Xme Congrès International de Philosophie / Library of the Xth International Congress of Philosophy).
8449: - Maatschappij 'Arti et Amicitiae'. Catalogus der Bibliotheek.
1300: - Octrooiraad 1912-1937. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig bestaan.
779: - Kastelenboek Provincie Utrecht. Samengesteld door de provinciale bond voor vreemdelingenverkeer.
359: - Het Hormoon (1931-1971, 33 vols.).
8938: - Vakstudie, Jaargang 1937, 1938. Uitgegeven door de Landelijke vaktechnische commissie van de Unie van Werknemersorganisaties in het Grafische Bedrijf.
26636: - Officieel Postboek van België 1963, 1ste Boekdeel.
7177: - Christian Rohlfs. Seine Werke im Besitz des Karl-Ernst-Osthaus-Museums Hagen.
17996: - Descartes. Exposition organisée pour le IIIe Centenaire du Discours de la Méthode.
19286: - Revue Mensuelle des Industries Graphiques, Caractère. No. 5, Mai 1954.
26097: - Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek. Gids.
15889: - Philosophie de la Physique. Colloque de l'Académie Internationale de Philosophie des Sciences 16-18 octobre 1961, Paris [Archives de l'Institut International des Sciences Théoriques, no. 11].
24380: - Ove Arup & Partners 1946-1986.
10432: - Dali. Exposition Dali, avec la collection de Edward F.W. James. Museum Boymans - van Beuningen 1970.
26637: - Academische Adreslijst van de Rijksuniversiteit te Leiden voor de Cursus 1949-1950.
26638: - Jaarboek der Rijksuniversiteit te Leiden 1949.
27138: - München 1869-1958. Aufbruch zur Modernen Kunst. Rekonstruktion der ersten internationalen Kunstausstellung 1869 / Leibl und sein Kreis / Vom Jugendstil zum Blauen Reiter / Gegenwart.
25278: - Richtig prüfen - richtig messen! moderne Meßpraxis in Wort und Bild [Sonderausgabe der Monatsschrift Radiotechnik / Radio-Amateur, Nummer 2, Zeitschrift für Hochfrequenztechnik].
14624: - Leni Riefenstahl 2001 Diary.
23017: - l'Agriculture aus Pays-Bas.
23020: - A history of 1974 in Newspaper Front Pages (First Annual Edition in a Living history Series).
29399: - Hütte des Bauingenieurs. Sonderausgabe des III. Bandes der 'Hütte', des Ingenieurs Taschenbuch.
24931: - Ancient China's Technology and Science. Compiled by the Institute of the History of Natural Sciences, Chinese Academy of Sciences [China Knowledge Series].
29323: - Catalogus van de Openbare Boekerij te Gouda.
25422: - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus. Tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
29797: - De Grondwet met aantekening der gelijksoortige bepalingen van vroegeren tijd bij elk artikel [zevende druk].
24165: - La Beauté Plastique. Ouvrage Artitique Illustré par le Nu Photographique d´après Nature.
25104: - Low Cost Roads and Runways. A Description of low cost construction methods used in the Middle East.
2144: - Paris. Album Artistique.
19739: - Katalog over Oplysende Film. 16 mm og 35 tonefilm og nogle stumfilm til udlejning til biografer foreniger og skoler.
29527: - Grote Provincie Atlas 1:25000. Zuid-Holland [Topografische Dienst].
24150: - Le Nu Académique. Publication de Documents Photographiques a L'usage des Artistes (1er Août 1905).
901: - Een bundel gedachten. Jubileum-uitgave 1838-1963.
4731: - Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis.
4840: - Cathedrals.
4903: - De renovaties van ´Samenwerking´ 1986-1994. Woningverbetering in Amsterdam-Zuid.
30213: - Vereniging Hendrick de Keyser. Toegankelijke panden 2013.
4922: - S.L. Hartz dans le monde graphique.
5319: - Het geïllustreerde boek in het Westen van de vroege middeleeuwen tot heden. Catalogus.
3479: - Jongkind Exhibition (Johan Barthold Jongkind 1819-1891).
4946: - Zeitschrift des Deutschen Vereins fuer Kunstwissenschaft.Band 9. Heft 1/2.
4947: - Zeitschrift des Deutschen Vereins fuer Kunstwissenschaft.Band 9. Heft 3/4.
4949: - Zeitschrift des Deutschen Vereins fuer Kunstwissenschaft.Band 8. Heft 3/4.
30212: - Vereniging Hendrick de Keyser. Toegankelijke panden 2014.
975: - Zeit Bild. Das historische Nachrichten-Magazin. Die 'goldenen' zwanziger Jahre.
24287: - Max Beckmann. Stedelijk Museum Amsterdam. Catalogus no. 84.
23769: - Zuo's Commentary [on spring and Autumn Annals]. Two volumes.
14192: - Old ream stamps.
14208: - Exotische Welten. Europäische Phantasien. Ausstellung des Instituts für Auslandsbeziehungen und des Württembergischen Kunstvereins, 1987.
9108: - NOAH II, Directory of International Package Design / les Packagings du Monde.
17108: - Franz Krause 1897-1979.
23766: - The Pinyin Chinese-English dictionary.
12257: - Otto Nauman Ltd. Inaugural Exhibition of Old Master Paintings 1995.
12693: - Judaica. Books, Manuscripts, Works of Art and Pictures. Auction Catalogue Christie's Amsterdam, 1990.
3611: - Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen.
13408: - Alice Nahon Herdacht (omslagteekening van Jos Leonard).
1561: - Bloemlezing uit de geschriften van J.P. Mieras.
20395: - Landmarks by the Styrofoam Plan. 25 year of proven installation.
26501: - Die schönsten deutschen Bücher 2001 /The Best German Book Design 2001 - Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband. Prämiert von einer unabhängigen Jury / Outstanding examples of setting, printing, image and cover. Selected for award by an independent jury.
13565: - On Some Negelcted British Economics. A Rediscovery.
7739: - Prix Européen de la Reconstruction de la Ville; European Award fot the Reconstruction of the City.
2725: - Notes to assist the memory in various sciences ('Condensation is the result of time and experience, which reject what is no longer essential').
28199: - Voorschriften voor bliksemafleiderinstallaties N1014.
15886: - The Development of Science in The Netherlands during the last half Century..
15887: - The Royal Academy of Science, Universities and Higher Schools in Holland and the Dutch East Indies.
28288: - Typomundus 20. A project of The International Center for the Typographic Arts (ICTA) / Une réalisation du Centre International Arts des Typographiques (ICTA) / Ein Projekt des Internationalen Institutes der typographischen Künste (ICTA).
27443: - Entwicklungstendenzen der Medizintechnik [Tagungsbericht VDI Berichte 886].
14439: - Brasilianische Kunst in Berlin 1988. Antonio Dias, Arcangelo Ianelli, Werkstatt Berlin-Sao Paulo 1988, Joao Camara (4 volumes in slipcase).
9665: - 21. Internationaler Kongress für Kunstgeschichte, Bonn 1964. Resümees.
3865: - Willem Buys. Exposures. De Vleeshal Middelburg 12 september t/m 11 oktober 1987.
29118: - The Hague Sculpture 98 / La Haye Sculpture 98 / Den Haag Sculptuur 98 [2 maanden lang 50 wereldbreoemde beelden op het Lange Voorhout].
74: - Visioni della Grecia.
30028: - Wij. Foto's van Magnum / Magnum Photos [Stedelijk Museum Amsterdam, Stedelijk van Abbemuseum, Gemeentemuseum Arnhem, Groninger Museum, Enschedese Kunststichting, 1963-1964].
5850: - The Aristotelian Society. Supplementary Volume XXXVI.
26500: - Die schönsten deutschen Bücher 2003 /The Best German Book Design 2003 - Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband. Prämiert von einer unabhängigen Jury / Outstanding examples of setting, printing, image and cover. Selected for award by an independent jury.
23470: - Red - Rouge - Rood.
21384: - Cities of the Future. Succesful Housing Solutions in Singapore and Surabaya.
3655: - Vetalapantschavinsati. Die fünfundzwanzig Erzählungen eines Dämons.
12589: - Het schrift. De gedachten van de mens gevangen.
12592: - In 26 letters. Het boek in uw leven, uw leven in het boek. Boekenweekgeschenk 1960.
29430: - Handvesten Ende Privilegien Der Graven van Hollandt, Mitsgaders Authentycke Stucken / Behelsende 't Recht / dat beyde de hoven van Justitie / als mede de particuliere Steden ende Collegien in Hollandt ende West-Vrieslant / is competerende / in cas van judicature. Soo in Kerckelycke als Politycke Saecken. Waer van veele noyt zijn in Druck geweest.
29073: - Specimens of Type Faces E.J. Brill Printers.
25359: - Wereldtentoonstelling van de Fotografie. 555 foto's van 264 fotografen uit 30 landen over het thema Wat is de Mens?.
9475: - G. Braque. Museum boymans 1956.
26497: - Nederlandsche Burgerlijke Bouwkunst uit Vroeger Tijd.
1433: - Artes de Mexico. No. 179-180, Año XXI. Defensa del Tesoro Artistico de Mexico.
1368: - Almanach der Verlages R. Piper & Co 1904-1914.
2819: - Geschichtsunterricht in unserer Zeit. Grundfragen und Methoden (herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehrerverbände).
29507: - Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 1839-1889.
14750: - Hightech machines / máquinas / maschinen 19e eeuw.
15916: [Bethe, H.A., Eigen, M. and Granit, R.] - Conférences Nobel, Les Prix Nobel en 1967..
23330: - 100 Works: Peggy Guggenheim Collection / 100 opere: Collezione Peggy Guggenheim.
24953: [Waddington] - Jean Dubuffet - Late Paintings.
26411: - Designers in Britain 1851-1951. Volume Three [A Biennial Review of Graphic and Industrial Degin, Compiled by the Society of Industrial Artists].
29525: - Grote Europa Atlas [Wolters-Noordhoff].
26619: - Gerichte opleiding Leerstof dagblad opmaken.
1318: - Indonesia. Volume IV. Looking back over 1964.
27408: - Temperatur '98. VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik [VDI Berichte 1379 / Verein Deutscher Ingenieure].
14035: - La Galerie des Arts. Novembre 1962 à septembre 1964. Panorama des Arts (780 pages, 900 reproductions, dont 500 en couleurs).
21553: - Räume und environmennts. Städtischen Museum Leverkusen / Schloß Morsbroich.
24492: - XIV Premio Compasso d'Oro / Comune di Milano - ADI. Design Made in Italy. Exhibition of Italian Industrial Design. Beurs van Berlage, Amsterdam, 1987.
5944: - Michel Becker.
24304: - Prvni delnicka Olympiada v Prze 1921 [Album Delnicke Olympiady].
29526: - Topografische Atlas van Nederland.
27209: - NG 200. Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1977.
9454: - Magnum Photos. Archive.
27563: - Onderzoek naar woonstijl en woonwensen. Publicatie nr. 3. Onderzoek naar de waardering van étagewoningen door hun bewoners in gemeenten waar deze woonvorm nieuw is.
11529: - Les Ports Maritimes Français (I). La documentation Photographique, Série No. 73.
11530: - Les Ports Maritimes Français (II). La documentation Photographique, Série No. 74.
16335: [Optics] - Optics and Service Instruments.
29144: - Ilford Handboek voor het gebruik van fotografische platen, films, papieren, enz..
8149: - Reports on Symbols, Units & Nomenclature (International Conference on Physics, London 1934, International Union of Pure and Applied Physics).
19228: - Johan Barthold Jongkind 1819-1891.
356: - Michelangelo; die Sibyllen und Propheten der Sistina.
19740: - Catalogo da Cinemateca Agricola. Repartiçao de Estudos, Informaçao e Propaganda.
24989: - H.G. Rauch, Dessins - L'oeuvre gravé / Zeichnungen - das grafische Werk / Drawings - the graphic work.
1059: - 2. Weltausstellung der Photographie. Die Frau. 522 Photos aus 85 Ländern von 236 Photographen.
19541: - The 14th photography awards of the Netherlands 2004.
29514: - Nieuwe geografische Nederlandsche reise- en zak-atlas, vervattende vier en zeventig gekleurde, naauwkeurig geteeknde en gegraveerde, ook accuraat elkander sluitende kaarten van de Vereenigde Nederlanden.
27270: - Recommendations for British Standard Engineering Drawing Office Standard [B.S. 308: 1943].
19146: - Konstruktivistische internationale schöpferische Arbeitsgemeinschaft 1922-1927. Utopien für eine europäische Kultur.
19660: - Strict Delight. The Life and Work of Eric Gill 1882-1940. Whtiworth Art Gallery 1980.
6730: - Bissière. Stedelijk van Abbemuseum Eindhoven, Stedelijk Museum Amsterdam, 1958, Catalogus nr. 180.
25115: - VGZ na één jaar. Wat verloren ging … en weer werd opgebouwd [Van Gelder Zonen, Koninklijke Pepierfabrieken].
29164: - Lifa Licht-Filter Handbuch.
28039: - Exhibition of Finnish Architecture [The Netherlands Congress Centre, The Hague].
28901: - Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie. Wien - 2. - 9. September 1968. Band VI: I. Öffentliche Voträge - II. Beiträge zu den Plenarsitzungen, Kolloquien und Sektionen im Nachtrag zu den Bänden I-V.
26984: - 10e Biennale Middelheim Antwerpen [Kunsthistorische Musea, Openluchtmuseum voor Beelhouwkunst Middelheim, 1969.
1255: - Leben und arbeiten im Industriezeitalter. Eine Ausstellung zur Wirtschafts- und Socialgeschichte Bayerns seit 1850.
29478: - Handboekje behoorende bij den geslachtboom der Heeren Stadhouders, Prinsen van Oranje-Nassau, van Prins Willem I tot Koning Willem I. Of korte levensschetsen van de voornaamste personen uit dit zoo aanzienlijk geslacht, uit de beste berigten opgemaakt.
17956: - Jongkind Exhibition (Johan Barthold Jongkind 1819-1891).
28110: - Phaidon Dictionary of Twentieth-Century Art.
24375: - The Italian Gift Gallery [Nieuwegein/Amsterdam Home Trade Center 1993].
29811: - L'esprit de Cluny. Textes clunisiens.
28213: - Daalderop Heetwaterreservoirs [Heetwater-reservoirs]. Toepassingen, Hulpstukken, Installatie.
20300: - Horizontal - Vertikal. Galerie von Bertha. Ein aspekt konstruktiver Kuinst.
17834: - Houtoku. In Life. In Business. In Play (chairs).
16674: - Hommage an Emile Puettmann 1921-1987.
30269: - 6 Zwitserse kunstenaars [Stedelijk Museum, Cat. 72, Stedelijk Museum Van Abbe].
26645: - Staat van Academie en Civitas Academica te Leiden voor het jaar 1952.
28597: - September 11. A Testimony.
20743: - Frank Lloyd Wright 1993. Selections from the Domino's Center for Architecture & Design.
20290: - Piet Mondriaan. Het eerste werk 1904-1909Haags Gemeentemuseum.
625: - Oud-Hollandsche bouwkunst en haar behoud. Gedenkboek van de Vereeniging Hendrick de Keyser 1918-1928.
29997: - Photographische Aufnahmen von der Indien-Reise Seiner Kaiserlichten und Königlichen Hoheit des Kronprizen des Deutschen Reichs und von Preussen [Im Auftrage Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Kronprizen].
10787: - Monumentale kerken in Den Haag. De problematiek van de architectuur-historisch waardevolle kerkgebouwen (VOM-reeks 1984, nummer 3).
4286: - Tadeusz. Bilder 1962-1980. Kunstverein Braunschweig: Neue Galerie - Sammlung Ludwig. Museum am Ostwall..
4300: - The American Personality. The Artist-Illustrator of Life in the United States, 1860-1930.
4370: - Meesterfotografen (Life, De Fotografie).
4424: - Nederlandsche Burgerlijke Bouwkunst uit Vroeger Tijd [met 65 afbeeldingen].
4433: N.N. - Meulenhoff.
4464: - Het Nederlandsche Boek 1930.
4580: - Exposition Mondiale de la Photographie. Sut le thème: Qu´est-ce que l´homme?.
4587: - In naam der Koningin. Meningen, feiten en regels over plagiaat: het imiteren, navolgen of gewoon jatten van geestelijk eigendom van een ander. Proost Prikkels 359.
4599: - In 26 letters. Het boek in uw leven, uw leven in het boek. Boekenweekgeschenk 1960.
4062: - Isaac Israëls 1865-1934. Van Voorst van Beest / Gallery 1986.
25632: - Johan Barthold Jongkind. Schilderijen, aquarellen, tekeningen, etsen [Stedelijk Museum Amsterdam 1948].
26503: - Die schönsten deutschen Bücher 1997 /The Best German Book Design 1997 - Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband. Prämiert von einer unabhängigen Jury / Outstanding examples of setting, printing, image and cover. Selected for award by an independent jury.
26504: - Die schönsten Bücher der Bundesrepublik Deutschland 1982. Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband. Prämiert von einer unabhängigen Jury.
26505: - Die schönsten Bücher der Bundesrepublik Deutschland 1983. Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband. Prämiert von einer unabhängigen Jury.
26502: - Die schönsten deutschen Bücher 2000 /The Best German Book Design 2000 - Vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband. Prämiert von einer unabhängigen Jury / Outstanding examples of setting, printing, image and cover. Selected for award by an independent jury.
27670: - 50e Exposition d'Instruments et Mat;eriel scientifiques 1953 - Catalogue [Société Française de Physique].
28386: - Wangner-Siebe.
26615: - The 'Nieuwe Kunst'. The Dutch contribution to the international Art Nouveau. Part II: Impressionism, Japonisme, Symbolism. Over ninety books, drawings, posters, prints, etcetera.
26596: - Nederland vanuit de lucht. Kalender voor 1953 / The Netherlands Seen from the Air. Calendar for 1953 [Aerofoto KLM].
26597: - Nederland vanuit de lucht. Kalender voor 1950.
15861: - Kantoorkalender 1974. Steendrukkerij De Jong & Co..
27006: - Sprache und Wirklichkeit. Essays [DTV-Reihe 432].
4667: - De meetkunst gemaklyk gemaakt en toegepast op de geographie of, Handboek der genen welken zig in de aardrijks- en hemelloop-kunde begeeren te oefenen. Uit het Fransch vertaald, met ophelderende Aantekeningen verrijkt, en tot hoogst mogelijke volkomen.
1303: - Durch ganz Italien. Sammlung von 2000 Autotypien italienischer Ansichten, Volktypen und Kunstschätze.
24688: E.P. - Floris Verster. Stedelijk Museum de Lakenhal Leiden / Stedelijk Museum Amsterdam (cat. 91).
10990: - Moholy-Nagy. An exhibition organized by the Museum of Contemporary Art, Chicago and The Solomon R. Guggenheim Museum, New York 1969.
1454: - Rembrandt tentoonstelling ter herdenking van de plechtige opening van het Rijksmuseum op 13 juli 1885.
24414: - 50 jaar illustratie / 50 jaar de sikkel. Zo liet de sikkel illustreren 1919-1969.
1883: - Wereldtentoonstelling van de Fotografie. 555 foto's van 264 fotografen uit 30 landen over het thema Wat is de Mens?.
1471: - Rembrandt 1669/1969.
12086: - Konstruktivistische internationale schöpferische Arbeitsgemeinschaft 1922-1927. Utopien für eine europäische Kultur.
11946: - The British Journal Photographic Almanac 1960.
11910: - Amnesty Photography Sale. Public Auction 2004. Exhibition at Sotheby's and Nederlands Fotomuseum, Amsterdam.
11778: - The Economics of Full Employment. Six Studies in Apllied Economic prepared at The Oxford University Institute of Statistics.
11577: - Zicht op stadsgezicht en monument 2.
11404: - Ein Dokument Deutscher Kunst 1901-1976. Band 4. Die Künstler der MathildenhöheDarmstädter Künstlerkolonie.
10854: - Roland Offset-Musterdrucke / Roland Offset Sample Prints / Modèles de pressions Roland Offset / Modelli di Stampi Offset Roland.
1100: - Het Wellington Fotografisch Handboek (Eerste Nederlandsche Uitgave).
2555: - Das chemische wappen. Zum hundertjährigen Gedächtnis von F.F. Runge's 'Bildungstrieb der Stoffe' (VERY RARE).
9380: - Persmap Willem de Kooning, ter gelegenheid van de uitreiking van de Talens Prijs op 19 september 1968.
17588: - Gerrit !. Magazine van de Rietveld.
26089: - Geometrische Kristalkunde. Eerste gedeelte (tekstdeel + atlas).
9345: - XI Biennale F.I.A.P. Et XI Biennale Jeunesse noir/blanc Turin. Organisation Fiat Centro Culturale, Galerie de Instituto Bancario S. Paolo.
9346: - 1er salon international d'art photographique Le Havre 1967. 75ème anniversaire de la S.H.P.C..
27536: - Letterproef [Bodoni, Garamont, Baskerville, Caledonia, Holl. Mediaeval, Excelsior, Memphis, Advertentie-letter, Diversen, Lijnen en Ornamenten].
20802: - The Best of Life.
3746: - Gegen die Indifferenz der Fotografie. Die Bielefelder Symposien über Fotografie 1979-1985. Beiträge zur ästhetischen Theorie und Praxis der Fotografie.
18278: - Guide Raisonné du Musée de l'Imprimerie et de la Banque. La Banque, Les Machines, Le Livre, L'estampe, Le Matériel Technique. Lyon. 4e édition.
20776: - The Telephone in America.
1301: - De ontwikkeling der wetenschappen in de laatste halve eeuw. Gedenkboek van het Thijmgenootschap bij het vijftigjarig bestaan.
12359: - La peinture Hollandaise et Flammande au dix-septième siècle. Enrichissement 1986-2001. Fonds ancien nordique des musées Charles ded Bruères - Charles Friry.
29076: Aalbregtse, M.A. - Merkwaardige grenspalen en grensstenen [Zeelandreeks 4].
24326: Aalto, Alvar; Norri, Marja-Riitta; Standertsskjöld, Elina; Aalto, Elissa; Leppänen, Kaarlo; Suhonen, Pekka - Viiva - Linjen - The Line. Originaalipiirustuksia Alvar Aallon Arkistosta / Originalritningar ur Alvar Aaltos Arkiv / Original Drawings from the Alvar Aalto Archive.
8675: Aaron, richard I, - Knowing and the Function of Reason.
22819: Aarsman, H. & Denekamp, N. & Peters, E. & Schoonhoven, H. et al - Hans Aarsman. Onzichtbaar Gent - Invisible Ghent - Gand Invisible. Signed.
22563: Abadie, Daniel; Busche, Willy Van den - Pierre Alechinsky (PMMK-Museum voor Moderne Kunst, Oostende).
18564: ABADIE, DANIEL; WALDBERG, PATRICK; KIBLITSKY, J. - Serge Charchoune. Musée des Beaux-Arts Pouchkine, Moscou. Musée d'Etat Russe, San Petersbourg.
17837: Abadie, Daniel - Hélion, Dessins 1930-1978. Centre Georges Pompidou.
24240: Abbate, Carolyne; Sohier, Sage - About Face. Sage Sohier. With an essay by Carolyn Abbate.
3236: Abbe, Marc van; Staak, Willem van der - De Tongerlose Hoef en Tilburg.
9826: Abbott, David (Ed.) - The Biographical Dictionary of Scientists: Mathematicians.
25696: ABBT - Apon / Van den Berg / Ter Braak / Tromp (ABBT). Woonplannen.
21128: Abdy,Jane - The French Poster. Chéret to Cappiello.
30080: Abeels, Gustave - Les Pionniers de la Photographie à Bruxelles.
12712: Abel, N.H. - Abhandlung über eine besondere Klasse algebraïsch auflösbarer Gleichungen (Ostwald's Klassiker der Exakten Wissenschaften, Nr. 111).
12716: ABEL, N.H. - Untersuchungen über die Reihe (Ostwald's Klassiker der Exakten Wissenschaften, Nr. 71).
17643: ABEL, N.H. - Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften Nr. 71. Untersuchungen über die Reihe 1+(m/1)x+… (1826).
10409: Abendanon, E.C. - Geologische en Geographische Doorkruisingen van Midden Celebes / Voyages Géologiques et Géographiques à Travers la Célèbes Centrale (4 text volumes and 1 atlas).
24854: Abendroth, Wolfgang; Brückner, Peter; Cerutti, Furio; u.A. - Die Linke antwortet Jürgen Habermas [Res Novae Provokativ].
14141: Abercrombie, Stanley; Caplan, Ralph; Hartray, John - CCAIAX. Chicago Chapter American Institute of Architects. The Art of Interior Architecture 1979-1989.
20202: Abercrombie, David - Elements of Genaral Phonetics.
24984: Abercrombie, Stanley - Gwathmey Siegel [Monographs on Contemporary Architecture].
30058: Abrah am, Pierre; Auvillain - Photographie / Photo 1936 [Cet album présente de nombreuses photographies figurant a l'exposition internationale de la photographie contemporaine, organisée par le Musée des Arst Décoratifs au Pavillon de Marsan - Musée du Louvre, Paris, 1935-1936].
27444: Abrahams, J.R.; Pridham, G.J. - Semiconductor Circuits: Theory, Design, and Experiment [Commonwealth and International Library / Electrical Engineering Division / Volume 2607-66].
27488: Abrahams, J.R.; Pridham, G.J. - Semiconductor Circuits: worked examples [The Commonwealth and International Library / Electrical Engineering Division].
16719: Abrahamsen, Helge - Building in Norway. An Architectural Outline.
17269: Achenbach, Sigrid - Kunst um Humboldt. Reisestudien aus Mittel- und Südamerika von Rugendas, Bellermann und Hildebrandt im Berliner Kupferstichkabinett.
11520: Achenbach, Sigrid - Erich Mendelsohn 1887-1953. Ideen, Bauten, Projekte. Bearbeited von Sigrid Achenbach. Ausstellung zum 100. Geburtstag aus den Bestanden der Kunstbibliothek.
23341: Achmatova, A; Chusu - Arty Grimm 1994. Met een gedicht van A. Achmatova (De Muze).
26059: Achterberg, Wouter; Zweers, Wim - Milieufilosofie tussen theorie en praktijk. Van ecologisch perspectief naar maatschappelijke toepassing.
27856: Achterhuis, Hans; Sperna Weiland, Jan; Teppema, Sytske; Visser, Jacques de - De denkers. Een intellectuele biografie van de twinstigste eeuw.
17220: Acker, K.K. van - Nicolaus Copernicus (1473-1543). Schatten van de Universiteitsbibliotheek te Gent, deel 3 (tentoonstelling).
19881: Ackermann, Kurt - Industriebau.
1917: Acqua, Gian Alberto dell' - Capolavori di Brera e dell' Ambrosiana.
14985: Acton, H.B. - The Philosophy of Punishment. A Collection of Papers.
19645: Acton, H.B. - The Illusion of the Epoch. Marxism-Leninism as a Philosophical Creed.
17728: Aczel, Amir D. - De laatste stelling van Fermat ontrafeld. De ontraadseing van een eeuwenoud wiskundig probleem.
26847: Aczel, Amir D. - God's Equation. Einstein, Relativiy, and the Expanding Universe.
29589: ADAM, PETER - Eileen Gray. Architect / Designer.
15879: Adam, J.A. - Mathematics in Nature, modeling patterns in the natural world.
5031: Adams, G.P.; Dennes, W.R.; Loewenberg, J. - Knowledge and society. A Philosophical Approach to Modern Civilization.
12422: Adams, J. Frank - Stable Homotopy Theory (Lecture Notes in Mathematics 3).
29137: Adams Holland, Louise; Lucretius - Lucretius and the Transpadanes.
18636: Adamson, Simon, H.; Briggs, Asa - Seeside Piers.
18982: Adelaar, Dick; Vries, Her de - 'Beste Vriend! Vuile Ploert'. Het surrealisme van J.H. moesman in werken op papier.
14299: ADELAAR, DICK; RODING, MICHIEL; HERZBERG, JUDITH - Herman Gordijn.
26102: Adema, Broor S. - Dokkum in historisch perspectief [Dokkumentatie].
22250: Adereth, M. - Commitment in Modern French Literature. Politics and Society in Péguy, Aragon and Sartre.
24826: Ades, Dawn; Forge, Andres; Durham, Andrew; Cieszkowski, Krzystof - Francis Bacon. Mit Beiträgen von Dawn Ades und Andrew Forge, einer Anmerkung über Bacons Technik von Andrew Durham und einer ausgewählten Bibliographie von Krzysztof Cieszkowski.
25015: Ades, Dawn - An outline of Dada and Surrealism. With a selection of 60 colour illustrations of works in the exhibition Dada and Surrealism Reviewed.
12056: Ades, Dawn - Photomontage.
5463: Adhémar, Jean; Cachin, Françoise - Degas. Radierungen, Lithographien, Monotypien (Französische Impressionisten, Band II).
27277: Adigal, Prince Ilango - Le roman de l'anneau (Shilappadikâram). Traduit du tamoul par Alain Daniélou et R.S. Desikan [Collection Connaissance de L'Orient].
27400: Adkins, C.J. - Equilibrium Thermodynamics [second edition].
26252: Adler, Max - Wegweiser. Studien zur Geistesgeschichte des Sozialismus.
24393: Adler, R.B.; Longini, R.L.; Smith, A.C. - Transistors. Halfgeleidermaterialen [Prisma-Technica, deel 17].
17428: Adolfs, Robert - De afwezigheid van God.
8526: ADORNO, THEODOR W. - Impromptus. Zweite Folge neu gedruckter musikalischer Aufsätze (Edition Suhrkamp).
8622: Adorno, Theodor W. - eingriffe. Neun kritische Modelle.
27984: Adorno, Theodor W. - Aufsätze zur Gesellschaftstheorie und Methodologie [Theorie Suhrkamp Verlag].
22658: Adorno, Theodor W. - Philosophie de la nouvelle musique (Collection Tel).
13319: Adriaans, Pieter Willem - Language Learning from a Categoral Perspective (doctorate thesis).
11640: Adriaansen, W.L.M.; Linden, J.T.J.M. van der - Post-Keynesian thought in perspective.
6050: Adrian, E.D. - The Physical Background of Perception. Being the Waynflete Lectures, delivered in the College of St. Mary Magdalen, Oxford, in Hilary term 1946.
15100: Adriani, Götz - Bordell und Boudoir. Cézanne, Degas, Toulouse-Lautrec, Picasso.
29700: Aeschines Socraticus; Fischer, Joh. Frid. - Aeschinis Socratici Dialogi Tres Graece [Tertium edidit … / Indique verborum Graecorum copiosissimum adiecit].
29102: Aeschylus; Smyth, Herbert Weir; Lloyd-Jones, Hugh - Aeschylus [with an English translation, in two volumes] Volume II: Agamemnon, Libation-Bearers, Eumenides, Fragments [The appendix containing the more considerable fragments, published since 1930, and a new text of fr. 50] The Loeb Classical Library / Aeschylus II.
29100: Aeschylus; Johansen, H. Friis; Smith, Ole - Aeschylus. The Suppliants. Volume I: the text with introduction, critical apparatur and translation [Classica et Mediaevalia - Dissertationes VII].
16918: Agati, Mauro d' - Alamar. Habana - CubA.
10361: Agostini, Franco - Weltbild's Mathematische Denkspiele.
29199: Agricola, Georgica; Hoover, Herbert Clark; Hoover, Lou Henry - De Re Metallica. Translated from the first Latin edition of 1556 [biographical introduction, annotations and appendices upon the development of mining methods, metallurgical processes, geology, mineraloy & mining law from the earliest times to the 16th century].
28964: Agt, J.F. van; Voolen, E. van - Nederlandse synagogen [gefotografeerd door Willy Lindwer].
23349: Aguilera Cerni, Vicente - Ripolles.
15880: Aharoni, J. - The Special Theory of Relativity..
6474: Aikema, Bernard; Bakker, Boudewijn - Schilders van Venetië. Oorsprong en bloei van de Venetiaanse Vedute.
14157: AIKEMA, BERNARD; BAKKER, BOUDEWIJN - Schilders van Venetië. Oorsprong en bloei van de Venetiaanse Vedute.
29812: Aisberg, E. - La physique dans la vie quotidienne.Le phénomènes de la vie de tous les jours expliqués simplement par les lois de la physique [avec 150 dessins de Catherine Aisberg].
27410: AITKEN, A.C. - Determinants and Matrices (University Mathematical Texts).
18855: AITKEN, A.C. - Determinants and Matrices (University Mathematical Texts).
22828: AJong, Ruben San & Van der Woning, Jan & Hoek, S. van der & Boxtel, R. van & La Rose, M. - Ruben San Ajong. Het kleine wonder van Zuidoost. Een balans van vier jaar ArenA Initiatief.
29259: Aland, Barbara; Martini, Carlo M.; Metzger, Bruce M. - The Greek New Testament [fourth revised edition].
21964: Alazard, Jean - Le Corbusier (Arts et Artistes).
15533: Albeda, W. - Vakbeweging en maatschappij.
19060: ALBEE, EDWARD; LIETZMANN, SABINA; WOLF, REINHART - New York, Reinard Wolf. Préface Edward Albee / Texte Sabina Lietzmann / Entretien Andy Warhol.
19074: Alber, Hans - Treatise on Critical Reason.
23105: Alberdingk Thijn, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Deel XI. Verspreide verhalen , deel II.
22247: Alberes, R.-M. - Jean-Paul Sartre.
22249: Albérès, R.M. - Sartre (Serie Helden van de Geest).
12680: Alberigs, Lei - Alphons Winters.
23364: Alberigs, Lei; Tillie, Harrie - Wim Rijvers.
24579: Alberola, Jean-Michel - La peinture, l'histoire et la geographie / Exposition Les Galeries Contemporaines, 1985.
18747: Albert, Hans - Traktat über kritische Vernunft (Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften, Band 9).
4264: Albert, Hans - Traktat über Kritische Vernunft (Studien in Grenzbereich der Wirtschafts und Sozialwissenschaften, Band 9).
20193: ALBERT, HANS - Traktat über Kritische Vernunft (Studien in Grenzbereich der Wirtschafts und Sozialwissenschaften, Band 9).
25489: ALBERTS, A. - In de tijd gezet.
12594: ALBERTS, A. - In de tijd gezet..
10794: Alberts, A.; Vos, A.J.; Wolff, D.H. - De Plantage als sieraad aan de Amstel.
13775: Albrecht, Erhard - Beiträge zur Erkenntnistheorie und das Verhältnis von Sprache und Denken.
27879: Alcon Traver, Rafael; Corral, Maria de; Torre, Alfonso de la - Soledad Sevilla, el sentimiento del color.
22829: Alcorn, Thomas - Thomas Alcorn. Fotografie.
24713: Alderse Baas-Budwilowitz, Peggy J.; Alderse Baas, Willem; Schram, Dick - Blijvend in verbeelding. De verwerking van de Tweede Wereldoorlog in de beeldende kunst.
29853: ALECHINSKY, PIERRE; TALLANDIER, YVON - Pierre Alechinsky. 20 Jahre Druckgraphik [ Galerie Van de Loo, München, 1967].
27058: Alechinsky, Pierre - Le bureau du titre dans une organisation de Pierre Faucheux [Pierre Alechinsky].
24933: Alechinsky, Pierre - Pierre Alechinsky. Contempo Galerie, Rotterdam / Contempo Collectie, Eindhoven. Catalogus 21.
22560: ALECHINSKY, PIERRE; IONESCO, EUGÈNE - Alechinsky. Paintings and Writings / Eugène Ionesco. Three Approaches (RARE Limited Edition; Numbered and Signed).
28642: Alechinsky, Pierre; Weitering, Katja; Ottenhof, Els; Bertheux, Maarten; Radrizzani, Dominique - Pierre Alechinsky: Post Cobra [Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen].
26508: Alechinsky, Pierre; Heusch, Luc de; Yperman, Chris - Pierre Alechinsky [Palais des Beaux-Arts, Bruxelles / Paleis voor Schone Kunsten, Brussel; Louisiana, Humlebaek, Kobenhavn, Kunstverein Düsseldorf].
29854: ALECHINSKY, PIERRE; TALLANDIER, YVON - Pierre Alechinsky. 20 Jahre Druckgraphik [ Galerie Van de Loo, München, 1967].
22577: ALECHINSKY, PIERRE; MASON, R. MIICHAEL; DE VREE, F - Pierre Alechinsky. Noir sur blanc. Zwart-wit / Entre les signes, la couleur. Tussen de tekens, de kleur.
29852: Alechinsky, Pierre; Tallandier, Yvon - Pierre Alechinsky. 20 Jahre Druckgraphik [ Galerie Van de Loo, München, 1967].
27055: Alechinsky, Pierre - Pierre Alechinsky. Vieux Papiers. Aquarelle 1977-1978 [Galerie Van de Loo, München, 1978].
22682: Alechinsky, Pierre; Descargues, Pierre - Alechinsky - Divers faits. Avec Michel Butor, Christian Dotremont, Amos Kenan, Joyce Mansour, Hans Spinner et Honoré de Balzac, Blase Cendrars.
29844: Alechinsky, Pierre; Radrizzani, Dominique - Alechinsky. Flora Danica.
27052: ALECHINSKY, PIERRE; HEUSCH, LUC DE; YPERMAN, CHRIS - Pierre Alechinsky [Palais des Beaux-Arts, Bruxelles / Paleis voor Schone Kunsten, Brussel; Louisiana, Humlebaek, Kobenhavn, Kunstverein Düsseldorf].
24939: Alechinsky, Pierre; Claus, Hugo (vert.) - Pierre Alechinsky / Grafie. Een keuze uit 205 litho's en etsen gemaakt in de jaren 1947-1965. Stedelijk Museum, Catalogus nr. 391.
27053: Alechinsky, Pierre - Pierre Alechinsky. Ting's Studio, New York (Projections de Ting) [Vol. Quatorze Coll. Les Poquettes volantes Daily-Bul].
24934: Alechinsky, Pierre; Claus, Hugo - Pierre Alechinsky. De andere hand. Verhalen van een schilder. Vertaald door Hugo Claus en Freddy de Vree [Ceder Editie].
21175: Alechinsky, Jeanne; Bertran, Marie - Kandinsky. L'exposition. The Exhibition. Centre Pompidou, Guggenheim Museum.
29843: Alechinsky, Pierre; Bury, Pol - Alechinsky et Pol Bury. Le dérisoire absolu.
14292: Alechinsky, Pierre; Ollinger-Zinque, G.; Rosenblum - Ensor. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Brussels 1999.
27349: Alen, Paule; Taugourdeau, Philippe - L'Homme transparent [Collection Médicale et Universitaire].
29080: Aler, J.M.M. - Catalogus van de bibliotheek der Vereniging Het Spinozahuis te Rijnsburg.
20197: Aler, Jan (red.) - Martin Heidegger 1889-1976 Filosofische Weerklank in de Lage Landen.
13471: Alessi, Alberto - De Droomfabriek. Alessi vanaf 1921.
20797: ALESSI, ALBERTO - De Droomfabriek. Alessi vanaf 1921.
22703: Aletrino, Antien - Antien Aletrino. Dochter & moeder.
28897: ALEWYN, RICHARD; BAUER, KARL; HAACKE, WILMONT; U.A. - Mimus und Logos. Eine Festgabe für Carl Niessen.
28868: Alewyn, Richard; Bauer, Karl; Haacke, Wilmont; u.A. - Mimus und Logos. Eine Festgabe für Carl Niessen.
26779: Alexander, Brooke; Caldenborgh, Joop van; Dercon, Chris; Goede, Jannet de; Groys, Boris; Lütticken, Sven - Imagine, you are standing here in front of me. Caldic Collectie [Rotterdam, Museum Boymans Van Beuningen / Caldic Collectie].
14849: Alexander, Peter - Sensationalism and Scientific Explanation (Studies in Philosophical Psychology).
27385: Alexander, Per - Atomic Radiation and Life [Pelican Book A399].
13322: Alexander, Hubert G. - Language and Thinking. A Philosophical Introduction.
26143: Alexandroff, P.S. - Introduction à la théorie des groupes.
22830: Alford, Kael & Abbott, B. & Boling, W. - Kael Alford. Bottom of da Boot. Louisiana's Disappearing Coast [Signed].
22831: Algaze, Mario & Aletti, V. - Maro Algaze. A Respect for Light. The Latin American Photographs 1974 - 2008.
4421: Algeo, Philippa; Austin, Alan (eds.) - The Association of Illustrators´ Third Annual 1977-78.
26158: Alger, Philip L. - Mathematics for Science and Engineering [with answers to problems / based on Engineering Mathematics by Charles P. Steinmetz].
19068: Alic, Margaret - Hypatias Töchter. Der verleugnete Anteil der Frauen an der Wissenschaft.
24837: Alici, Antonello - Contemporary Architecture: Finland.
25266: Alinder, James; Hunt Thompson, Peter; Asbury, Dana; Wallace, R. Duncan - The Photographer's Image. Self = Portrayal. 101 contemporary self-portraits with essays.
2929: Alings, Wim - Don Antonio.
24243: Allemand-Cosneau, Claude; Fath, Manfred; Mitchinson, David; Hindry, Ann - Henry Moore. From the Inside Out. Plasters, Carvings and Drawings.
26471: Allen, John; Massey, Doreen - Restructuring Britain. The Economy in Question.
23753: Allen, John E. - Newspaper Makeup.
28528: Allen, Virginia; Dine, Jim - Jim Dine designs for A Midsummer Night's Dream.
15882: Allen, J.S. - The Neutrino.
25785: Alligood, Chad; DeBerry, Linda - Warhol's Nature [Crystal Bridges Museum of American Art].
26077: Allison, A.C.; Fox, R.H.; Bauer, D.J.; et al. - Recente ontwikkelingen in de natuurwetenschappen.
12365: Allodi, Mary - Printmaking in Canada, the earliest views and portraits. Les débuts de l'estampe imprimée au Canada, vues ets portraits.
28527: Alloway, Lawrence - American Drawings [The Solomon R. Guggenheim Museum].
27554: Allport, Floyd H. - Theories of Perception and the Concept of Structure. A Review and Critical Analysis with an Introduction to a dynamic-structural Theory of Behavior.
5911: Allsopp, Bruce; Clark, Ursula - Historic Architecture of Northumberland.
18509: Allsopp, Bruce - A Modern Theory of Architecture.
14319: Alma, Peter; Rogier, Jan - Colijn-iade 1923. Peter Alma. Reprint van acht satirische houtsneden met een tekst van Jan Rogier.
24404: Alpatow, Michail W. - Studien zur Geschichte der westeuropäischen Kunst.
15883: Alpert, Yakov - Yakov Alpert. Making Waves, stories from my life.
24031: Alphen, Oscar van - Palestijnen, Palestina!.
22221: Alphen, Ernst van; Fokkema, Douwe - Forum der Letteren. Tijdschrift voor taal- en letterkunde. Jaargang 30, nummer 1.
26775: ALPHEN, OSCAR VAN; MORRIËN, ADRIAAN - Kinderen in de grote stad [Oscar van Alphen].
19771: Alphen, Oscar van - De slak op het grasveld / The Snail in the Meadow.
25910: ALPHEN, OSCAR VAN; MORRIËN, ADRIAAN - Kinderen in de grote stad [Oscar van Alphen].
9860: Alten, H.-W.; Djafari Naini, A.; Folkerts, M. - 4000 Jahre Algebra. Geschichte, Kulturen, Menschen.
9065: Altham, J.E.J. - The Logic of Plurality.
26211: Althusser, Louis - Lenin und die Philosophie [Rowohlts deutsche Enzyklopädie 371].
15884: Altschuler, S.A. and Kosyrew, B.M. - Paramagnetische Elektronenresonanz..
22358: Altwegg, Jürg - Die Heidegger Kontroverse.
20969: ALVA; READ, HERBERT; COLLIS, MAURICE - Alva. Recent Paintings and Drawings.
5435: Alva; Read, herbert; Collis, Maurice - Alva. Recent Paintings and Drawings.
15885: Alvarez, L.W. - Alvarez, Adventures of a Physicist.
26865: Alvarez Garreta, Ariadne - Skyscarpers Architects [The Architecture of Skyscrapers at the Dawning of the New Millennium].
6876: Amann, Per (Einführung) - Edvard Munch.
6388: Amaya, Mario - Tiffany Glass (Collectors´Blue Books).
3556: Ambrus, A.; Borsi, J.; Einvachter, J.; Horvath, J. - Menekültek Magyarorszagon. Flüchtlinge in Ungarn. Refugees in Hungary.
23921: Amelunxen, Hubertus von - Die aufgehobene Zeit. Die Erfindung der Photographie durch William Henry Fox Talbot.
13479: Amen, Woody van; Hammacher, R. - Woody van Amen. Moderne kunstvoorwerpen 1963-1977. Museum Boymans- van Beuningen, Rotterdam.
15069: AMEN, WOODY VAN - 240 days / dagen / jours / tage.
11130: Amen, Woody van - 240 days / dagen / jours / tage.
780: Amerighi, Guglielmo - La Citta di Firenze.
25326: Ames, Craig - Craig Ames. Left Right Left.
22672: AMMANN, HERMANN - Die menschliche Rede. Sprachphilosophische Untersuchungen. Teil I und II.
9694: Amonn, Alfred - Wirtschaftpolitik auf Irrwegen.
9705: Amonn, Alfred - Grundzüge der theoretischen Nationalökonomie.
6976: Amsoneit, Wolfgang - Contemporary European Architects.
11565: Amstel, D.J. van - Zes Nederlandse Kerken.
Oudheden,_RMO]: Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1991 - paperbound, square 4to.
10434: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - La Grande Parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940. Highlights in Painting after 1940.
3536: Stedelijk Museum Amsterdam - Bill Viola 12.9 / 29.11.
26609: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - Calder. Stedelijk Museum Amsterdam. 4 oktober t/m 16 november 1969. Catalogus nr. 465.
7097: Amsterdamski, Stefan - Between Experience and Metaphysics. Philosophical Problems of the Evolution of Science (Synthese Library, Volume 77 / Boston Studies in the Philosophy of Science, Volume XXXV.
7241: Anacker, ulrich - Natur und Intersubjektivität. elemente zu einer Theorie der Aufklärung.
10859: Andel, Joraslav - Avant-garde design 1900-1950.
22540: ANDERSEN, TROELS; BIRTWISTLE, GRAHAM; GACHNANG, J. - Asger Jorn 1914-1973. Stedelijk Museum Amsterdam 1994.
876: Anderson, William; Hicks, Clive - Cathedrals in Britain & Ireland. From early times to the reign of Henry VIII.
27653: Anderson, W.J.; Rheé Spiers, R. - Die Architektur von Griechenland und Rom. Eine Skizze ihrer historischen Entwicklung [Hiersemanns Handbücher - Band I].
1239: Anderson, W.J.; Spiers, R. Phene - die Architektur von Griechenland und Rom. Eine Skizze ihrer historischen Entwicklung (Hiersemanns Handbücher Band I.).
20661: Anderson, R.J.; Hughes, John A.; Sharrock, W.W. - Philosophy and the Human Sciences.
29745: Anderson, J.K. - Xenophon [Classical Life and Letters Series].
17477: Anderson, R.G.W.; Lawrence, Christopher - Science, Medicine and Dissent: Joseph Priestley (1733-1804).
26979: Andeweg, R.B.; Hoogerwerf, A.; Thomassen, J.J.A. - Politiek in Nederland [Serie Maatschappijbeelden].
29726: Ando, Takatura - Metaphysics. A Critical Survey of its Meaning [second enlarged edition].
27064: Ando, Tadao; Kawamukai, Masato; Zardini, Mirko - Tadao Ando.
27158: Andrade e Silva, J.; Lochak, G. - Quanta [World University Library]. Preface by Louis de Broglie, Nobel Prize Laureate.
27159: ANDRADE E SILVA, J.; LOCHAK, G. - Quanta [World University Library]. Preface by Louis de Broglie, Nobel Prize Laureate.
21755: Andral, Jean-Louis; Abadie, Daniel; Lista, Giovann - Magnelli. Entre Cubisme et Futurisme. Musée Picasso, Antibes.
22559: Andreasen, Erik - Carl-Henning Pedersen. Paintings. Watercolors. Drawings. Museum of Art / Carnegie Institute, Pittsburgh, 1968.
26679: Andrews, Thomas - Über die Continuität der gasförmigen und flüssigen Zustände der Materie (1869) und Über den gasförmigen Zustand der Materie (1876) [Oswald's Klassiker der Exakten Wissenschaften, Nr. 132].
10574: Andrews, P.W.S. - On Competition in Economic Theory.
30093: Andries, Pool; Aerts, Willem - Camera Gothica. Gothische kerkelijke architectuur in de 19e eeuws Europese fotografie / Architecture religieuse gothique dans la photographie européenne du 19e siècle / Gothic church architecture in the 19th century European photography [Antwerpen O.-L. Vrouwekathedraal, 1933].
7922: Andriesse, C.D. - Het melancholieke genie.
5345: Andriessen, Mari - F.J. van Hall 1899-1945. Beeldhouwwerk, teekeningen.
29487: Andriessen, P.J. - De weezen Vlissingen of Hoe onze Republiek onafhankelijk werd 1609-1648.
11817: ANDRONOW, A.A.; CHAIKIN, C.E. - Theory of oscillations.
19891: Angeles, Peter A. - Dictionary of Philosophy.
22751: Angliviel de la Beamelle, Agnès; Monod-Fontaine, I - André Breton. La beauté convulsive.
27180: Angrist, Stanley W.; Hepler, Loren G. - Order and Chaos. Laws of Energy and Entropy.
28776: Ankersmit, Frank; Dekkers, Midas; Gewrbrandy, Piet; Heijne, Bas; Middelaar, Luuk van - Het politieke dier. De ontdekking van een soort.
28076: ANKERSMIT, F.R. - Denken over geschiedenis. Een overzicht van moderne geschiedfilosofische opvattingen.
29303: Ankum, J.A.; Spruit, J.E.; Wubbe, F.B.J. - Satura Roberto Feenstra. Sexagesimum quintum annum aetatis complenti ab alumnis collegis amicis oblata [liber amicorom].
29779: Ankum, J.A.; Smist, J.Th. de - Mini-plakaatboek. Zeven van de belangsrijkste wetten uit het Oud-vaderlandse recht [Textus Minores, Vol. XXXVII].
29595: Anna, Susanne - Das Bauhaus im Osten. Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928-1939.
21135: Anselmus; Gerberon, Gabriel - S. Anselmi. Opera Omnia. Ex beccensi abbate cantuariensis archieepiscopi. Nec non eadmeri monachi. Historia Novorum et Alia opuscula. Labore ac studio D. Gabrielis Gerberon. Tomus Primus.
26060: Anstadt, Milo - De rede der wanhoop. Cultuurpolitiek in perspectief.
14403: Anthony, R.N.; Dearden, J.; Bedford, N.M. - Management Control Systems.
12042: ANTONOWA, IRINA; MERKERT, JÖRN - Berlin - Moskau 1900-1950.
29486: ANWB - Kasteel De Blauwe Kamer Sint-Catharinadal / Kasteel Oud-Poelgeest / Kasteel Rosendael / Hofwijck / Slot Zuylen / Ruïne van Teylingen / Dver / Kasteel Amerongen / Loevestijn [Nederlandse Kastelenstichting, 9 deeltjes].
17975: Anzenbacher, Arno - Einführung in die Philosophie. Überarbeitete und erweiterte Neuauflage.
22832: Aoulad-Syad, Daoud & Monterosso, J-L. & Mekouar, M. - Daoud Aoulad-Syad [Signed].
28132: Apanasevich, P.A.; Aizenshtadt, V.S. - Tables for Energy and Photon Distribution in Equilibrium Radiation Spectra [Mathematical Tables Series, Volume 35].
27236: Apollinaire, Guillaume ; Décaudin, Michel - Poésies libres [Collection Poésie Points].
26417: Apollonio, Umbro - Mondrian und die Abstrakten [Galerie Schuler].
4046: Apollono, Umbro - Mario Marini, sculptor (monographs on Modern Italian Artists, volume 3).
27248: Apostolides, Jean-Marie - Les Tombeaux de Guy Debord. Précédé de Portrait de Guy-Ernest en jeune libertin [Exils Essais].
9352: Apostolos-Cappadona, Diana - Dictionary of Christian Art.
24899: Appasamy, Jaya - Indian Paintings on Glass.
13995: APPEL, KAREL - Karel Appel over Karel Appel.
8744: APPEL, KAREL - Karel Appel over Karel Appel.
26510: Appel, Karel; Alechinsky, Pierre; Claus, Hugo; Dotremont, Christian - Appel & Alechinsky. Two-brush paintings. Their poems by Hugo Claus [Christian Dotremont: foreword].
29715: Apsines; Longinus; Bakius, Joh. - Apsinis et Longini Rhetorica [E codicibus mss., adhibita supellectili Ruhnkeniana].
23026: Apter-Gabriel, Ruth - Traditon and Revolution. The Jewish Renaissance in Russian Avant-Garde Art 1912-1928.
29262: Apuleius; Molt, M. - Apuleius. Ex metaporphosibus fabulas selegit Dr. M. Molt [Selecta No. 13].
26735: Apuleius; Baltes, Matthias; Lakmann, Marie-Luise; Dillon, John M.; Donini, Pierluigi; Häfner, Ralph; Karfikova, Lenka - Apuleius. De Deo Socratis / über den Gott des Sokrates. Eingeleitet, übersetzt und mit interpretierenden Essays [Sapera. Scripta Antiquitatis Posterioris ad Ethicam Religionemque pertinentia /Schriften der späteren Antike zu ethischen und religiösen Fragen, Band vii].
26730: Apuleius; Apulée; Beauheau, Jean - Apulée. Opuscules Philosophiques (du dieu de Socrate, Platon et sa doctrine, du monde) et fragment. Texte établi, traduit et commenté par Jean Beaujeu [Collection des Universités de Feance].
30122: Araki, Nobuyoshi; Ammann, Jean-Christophe; Weiermair, Peter; Kramer, Mario - Nobuyoshi Araki. Shikijyo / Sexual Desire.
29351: Arangio-Ruiz, Vincent - Fontes Iuris Romani Antejustiniani. Pars Tertia: Negotia.
26195: Aranguren J.L. - Human Communication [World University Library].
28553: ARASSE, DANIEL - Anselm Kiefer.
7615: Arbib, Michael A. - Computers en de cybernetische samenleving.
21931: Arcangeli, Francesco - Sutherland.
25789: Arceneaux, Edgar; Stewart, Lorelei - The Alchemy of Comedy … Stupid. Starrin David Alan Grier.
26952: Archer Brombert, Beth - Edouart Manet. Rebel in a Frock Coat.
29655: Archimedes; Hillion, S.J.P.; Lenstra, H.W. - Archimedes. The Cattle Problem. In English verse by S.J.P. Hillion andH.W. Lenstra jr [wood engraving by Peter Lazarov] [ no. 69 of limited edition of 150].
20184: ARDLEY, GAVIN - Berkely's Renovation of Philosophy.
10838: ARDLEY, GAVIN - Berkely's Renovation of Philosophy.
10837: Ardley, Gavin - Berkely's Renovation of Philosophy.
26138: AREND, J.P. - Die wirkliche Mechanik des Geschehens im Lebenden und Toten.
2740: Arend, J.P. - Die wirkliche Mechanik des Geschehens im Lebenden und Toten.
29829: Arenhövel, Willmuth - Berlin und die Antike. Architektur - Kunstgewerbe - Malerei - Skulptur - Theater und Wissenschaft vom 16. Jahrhundert bis heute [Berlin, Schloß Charlottenburg, 1979].
20393: Arens, Peter - Sturm über Europa. Die Völkerwanderung.
24694: Argenteri, Letizia - Tina Modotti. Between Art and Revolution.
1934: Arielli (photogr.); Dubois, P.H. (text) - Nederland (Collection des Ides Photographiques 22).
19558: ARIELLI (PHOTOGR.); DUBOIS, P.H. (TEXT) - Pays-Bas. Photograhpies Arielli (Collection des Ides Photographiques 22).
18205: ARIËNS, CATRIEN - In de beste tradities.
3385: Ariëns, Catrien - In de beste tradities.
24769: Aristophane [Aristophanes]; Alfonsi, Marc-Jean - Théatre complet I+II.
29105: Aristophanes; Stanford, W.B. - Aristophanes. Frogs [Edited with Introduction, Revised Text, Commentary and Index].
29106: Aristophanes; Platnauer, Maurice - Aristophanes. Peace [editied with introduction and commentary].
29085: Aristophanes - Aristophanes. Antike Komödien.
29209: Aristophanes; Starkie, W.J.M. - The Clouds of Aristophanes. With introduction, English prose translation, critical notes and commentary, including a new transcript of the Scholia in the Codex Venetus Marcianus 474.
26908: Aristoteles; Fobes, F.H. - Aristotelis Meteorologicorum Libri Quattuor [Recensuit indicem verborum addidit F.H. Fobes].
29692: ARISTOTELES; Minio-Paluello, L. - Aristotelis De Generatione Animalium. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit [Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis].
23226: Aristoteles; Oosthout, Henri - Aristoteles. De getallen en de dingen. De boeken M en N van de Metafysica. Deel I: boek M (Viator-reeks).
29690: ARISTOTELES; Ross, W.D. - Aristotelis Topica et Sophistici Elenchi. Recensuit brevique adnotatione critica instruxit [Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis].
29686: Aristoteles; Kassel, Rudolf - Aristotelis De Arte Poetica Liber [Recognovit brevique adnotatione critica instruxit] [Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis].
29716: Aristoteles; Heinsius, Daniël - Aristotelis Politicorum Libri VIII. Cum perpetua Danielis Heinsii in omnes libros Paragraphi. Accedit accuratusrerum Index.
26912: Aristotle; Aristoteles; Allan, D.J. - Aristotelis. De Caeolo. Libri Quattuor [ Recognovit brevique adnotatione critica instruxit].
29679: Aristotle; Nussbaum, Martha Craven - Aristotle's De Motu Animalium [ Text with translation, commentary, and interpretive essays].
29676: Aristotle; Joachim, H.H. - Aristotle. On Coming-to-be and Passing-away. De generatione et corruptione [A revised text with introduction and commentary].
25506: Aristotle; Horace; Longinus; Dorsch, T.S. - Classical Literary Criticism.
20798: Ark, Frank van - 100 mooiste musea.
27604: Arkel, A.E. van - Moleculen en kristallen [tweede geheel herziene en aanzienlijk vermeerderde druk van: De bouw der moleculen].
20576: ARMANDO; GERCKEN, GÜNTHER - Armando. The Berlin Years.
19064: ARMANDO; GERCKEN, GÜNTHER - Armando. The Berlin Years.
21477: Armitage, John; Virilio, Paul - Paul Virilio. From Modernism to Hypermodernism and Beyond.
24042: ARMOR, JOHN; WRIGHT, PETER - Manzanar. Photographs by Ansel Adams. Commentary by John Hersey [first UK-edition].
20228: Armour, Leslie - The Concept of Truth.
26949: Armstrong, Carol - Manet Manette.
19066: Armytage, W.H.G. - A Social History of Engineeering (Technology Today and Tomorrow).
25005: Arnason, H.H. - A History of Modern Art. Painting - Sculpture - Architecture - Photography [third edition revised and updated].
28831: Arndt, Andreas; Jaeschke, Walter - Materialismus und Spiritualismus. Philosophie und Wissenschaften nach 1848.
10621: Arndt, Helmut - Recht, Macht und Wirtschaft. The Quinine Convention of 1959-1962. A Case Study of an International Cartel.
20623: Arnell, Peter; Bickford, Ted; Zaknic, Ivan - Charles Gwathmey and Robert Siegel. Buildings and Projects 1964-1984.
20481: Arnell, Peter; Bickford, Ted; Goldberger, Paul - A Tower for Louisville. The Humana Competition.
22337: Arnold, A. James; Piriou, Jean-Pierre - Genèse et critique d'une autobiographie. Les Mots de Jean-Paul Sartre (ëtudes de critique et d'histoire littéraire 144).
21932: Arnold, Karl; Guratzsch, Herwig; Roters, Eberhard - Karl Arnold. Typen und Figuren der zwanziger Jahre.
15890: Aroian, L.A. et al. - Van Nostrand's Scientific Encyclopedia.
24170: Aron, Raymond - Démocratie et totalitarisme (Collection Idées).
27754: Aron, Raymond - Essais sur les libertés. Préface de Philippe Raynaud [Collection Pluriel Philosophie].
27714: Aron, Raymond; Foucault, Michel; Bert, Jean-François - Raymond Aron, Michel Foucault. Dialogue [Analyse de Jean-François Bert].
27752: Aron, Raymond - Les sociétés modernes. Textes rassemblés et introduits par Serge Paugam [Collection Quadrige Grands Textes].
27718: Aron, Raymond - Démocratie et totalitarisme [Collection Idées 88].
27748: ARON, RAYMOND - Démocratie et totalitarisme (Collection Idées).
27751: Aron, Raymond - Plaidoyer pour l'Europe décadente [Collection Pluriel, 8320].
27759: Aron, Raymond - Polémiques. Les Essais LXXI.
27760: Aron, Raymond - Les articles de politique internationale dans Le Figaro. Tome I: La Guerre froide 1947-1955 / Tome II: La Coexistence 1955-1965 / Tome III: Les Crises 1965-1977.
27742: Aron, Raymond - Le grand schisme.
22749: Arrowsmith, William; Nietzsche, Friedrich - Friedrich Nietzsche. Unmodern Observations. Unzeitgemässe Betrachtungen.
18134: Arslan, Ermanno A. (a cura di) - Le civiche raccolte archeologiche di Milano.
11580: Artaria, Paul - Ferien- und Landhäuser. Weekend- and Country-Houses.
27243: Artaud, Antonin; Jouffray, Alain - L'Ombilic des Limbes, suivi de Le Pèse-nerfs et autres textes. Pr;eface d'Alain Jouffray [Collection Poésie].
9430: ARTEK; AALTO; Suhonen, Pekka (text) - Alvar Aalto.
18475: Artin, E. - Algèbre géométrique (Cahiers Scientifiques, Fascicule XXVII).
15891: Artin, E. - Galoissche Theorie.
26209: Arvon, Henri - L'anarchisme [Qui sais-je 479].
19301: Asaba, Katsumi; Nakamura, Masaya - Photographers Index 1.
25019: Asbeck, J.B. van; Erkelens, A.M.L.E. - De restauratie van Het Loo. Van paleis tot museum.
27072: Ascherman, Herbert; Gariff, David - Voyage. Photographs by Herbert Ascherman. with an Essay by David Gariff.
22834: Ascherman, Herbert jr. & Gariff, D. M. & Zona, L.A. - Herbert Ascherman. Voyage [Signed].
26667: Ashton-Wolfe, H. - Outlaws of Modern Days.
21300: Ashton, Dora - Barbara Hepworth. Conversations. Marlborough Gallery, New York.
21133: Asimov, Isaac - Understanding Physics. Volume1: Motion, Sound, and Heat.
28178: Asimov, Isaac - Understanding Physics. Volume I: Motion, Sound, and Heat.
591: Asklund, Erik; Gullers, K.W. - Stockholm. The Summer City.
22836: Asser, S. (ed.) & Henrichs, H. - First Light Photography & Astronomy / Fotografie & Astronomie [Signed by Saskia Asser].
28565: Assouline, Pierre; Kiefer, Anselm - Anselm Kiefer. Sternenfall / Chute d'Étoile [Monumenta 2007, Grand Palais Paris].
26991: Assoun, Paul=Laurent - Freud et Nietzsche [Philosophie d'aujourd'hui].
6047: Aston, F.W.; Norst-Rubinowics, Else - Isotope.
10626: Astor, J.J.; Bowley, A.L. - Is Unemployment Inevitable? An Analysis and a Forecast.
21891: Astori, Elisa; De Lameillieure, Femke; Joos, Eva - Xavier Lust. (de)formations.
22331: Astruc, Alexandre; Contat, Michel - Sartre. Un film réalisé par Alexandre Astruc et michel Contat. Texte intégral.
25424: Asvarisjtsj, B.I.; Vliegenthart-van der Valk Bouman - Hollandse 19de-eeuwse schilderkunst uit de Hermitage en Paleis Het Loo / Dutch 19th century painting from the Hermitage and Paleis Het Loo.
18180: Athusser, Louis - Drie opstellen over kunst en ideologie (Sunschrift 143).
12387: Atiyah, Michael Francis - Elliptic Operators and Compact Groups (Lecture Notes in Mathematics 401).
26382: Atkins, P.W. - The Creation.
28394: Atkinson, J.W. - An Introduction to Motivation [The University Series in Psychology].
26491: ATTERBURY, PAUL - Art Deco Patterns. A Design Source Book.
26490: Atterbury, Paul - Art Deco Patterns. A Design Source Book.
22838: Atwood, Evelyn & Kapuscinski, R. - Evelyn Atwood. Sentinelles de l'Ombre.
22839: Atwood, Jane Evelyn - Jane Evelyn Atwood. Nächtliger Alltag. Meine Begegnungen mit Prostituierten in Paris. Eine fotografische Studie.
15894: Au, G.F. - Elektrische Antriebe von Raumfahrzeugen. Physikalische Grundlagen und technologische Entwicklungen [Wissenschaftliche Bücherei 'Welraumforschung und Raumfahrt'].
930: Aubert, Marcel; Schmoll, J. - High Gothic Art (Art of the World, a series of regional histories of the visual arts).
21947: AUBIER, DOMINIQUE; GALLE - Fiesta in Pamplona. Photographien von Galle, Chapestro, Nisberg und Inge Morath.
15635: Aubier, Dominique; Galle - Fiesta in Pamplona. Photographien von Galle, Chapestro, Nisberg und Inge Morath.
20563: AUBRY, FRANÇOISE; VAN DEN BREEDEN, JOS; LAUTWEIN - Horta. Van Art Nouveau tot Modernisme.
18594: AUBRY, FRANÇOISE; VAN DEN BREEDEN, JOS; LAUTWEIN - Horta. Van Art Nouveau tot Modernisme.
27519: Audebrand, Philibert - Souvenirs de la vie littéraire. De jardin de Gavarni [cover with handwritten text by S.L. Hartz].
23254: Audi, Paul - Superioriteit van de ethiek. Van Schopenhauer tot Wittgenstein. Vertaald door Frans de Haan.
27723: Audier, Serge; Baruch, Marc Olivier; Simon-Nahum, Perrine - Raymond Aron, philosophe dans l'histoire [Actes des colloques scientifiques, Paris, 2005].
22248: Audry, Colette - Sartre et la Réalité humaine (Philosophes de tous les temps).
24910: Auer, J. Jeffery - An Introduction to Research in Speech.
522: Aufsess, Hans Max von - Burgen.
24785: Augé. Marc; Roger-Viollet, Henri; Moline, Aurélien - Paris années 30. Henri Roger-Viollet. Chronologies par Aurélien Moline.
12811: Augustijn, Piet - Siem van der Marel. Ontwerper voor Royal Leerdam. Designer for Royal Leerdam.
23665: Auping, Michael; Ashton, Dore; Spender, Matthew - Arshile Gorky. The Breakthrough Years.
28618: Aurel, Marc; Nickel, Rainer - Marc Aurel [Marcus Aurelius] Wege zu sich selbst. Griechisch-Deutsch. Herausgegeben und übersetzt von Rainer Nickel [Tusculum Studienausgaben].
6183: Austeda, Franz - Axiomatische Philosophie. Ein Beitrag zur Selbstkritik der Philosophie (Reihe: Erfahrungen und Denken, Band 10).
28672: Austen, Stan - Stan Austen. Peek-a-Boob Too.
29627: Autenhammer, Hans; Kleiner, Salomon - Das Belvedere in Wien. Zehn Stiche und eine Beschreibung von Zeitgenossen des Prinzen Eugen.
9974: Auzelle, Robert; Rocquet, Claude Henri - A la mesure des hommes. Architecture évoquée (Académie d'architecture / Actualités).
23038: AVERMAETE, R.; VORMS, PIERRE; GABELENTZ, VON DER - Frans Masereel.
8287: Avermaete, Roger - Van Giotto tot de Vlaamsche Expressionisten.
14511: Avermaete, Roger - Collection Synthèse des Arts no. 1 (Du dessin), no. 2 (De la peinture), no. 3 (De la gravure), no. 5 (De l'architecture), no. 6 (De la musique).
10834: AVERMAETE, R.; VORMS, PIERRE; GABELENTZ, VON DER - Frans Masereel.
21454: Axelrod, Alan; Phillips, Charles - The MacMillan Dictionary of Military Biography.
26046: AYER, A.J. - Philosophical Essays.
17683: Ayer, A.J. - Metaphysics and Common Sense.
23495: Ayer, A.J. - Thomas Paine.
23167: AYER, A.J. - Philosophical Essays.
30082: AYMÉ, MARCEL; MOLINARD, PATRICE; BLONDIN, ANTOINE - Paris que j´aime. Photograhpié par Partice Molinard.
24728: Aynsley, Jeremy - Graphic Design in Germany 1890-1945.
17987: Azouvi, François - Descartes et la France. Historie d'une passion nationale.
28114: Baal, J. van - Symbols for communication. An introduction to the anthropological study of religion.
25137: Baan, Christine de; Declerck, Joachim; Patteeuw, Véronique (Eds.) - Visionary Power. Producing the Contemporary City. International Architecture Biennale Rotterdam / Berlage Institute.
24689: BAARD, C.W.H. (INL.) - Tentoonstelling Breitner, ingericht door de gemeente Amsterdam. Stedelijk Museum, 1933.
18489: Baaren, henk; Schbad, E.G.C. - Het meubel en het interieur in de 19e en 20e eeuw.
16888: BAAREN, HENK; VELU, A.G. - Leerboek der Meubelstijlen. Ten dienste van hen die studeren voor een der vakexamens woninginrichting of voor de akte NX, tevens handboek voor de belangstellende leek.
20844: Baarow, John D. - The Artful Universe.
11533: Baars, Willem; Buunk, Frank; Mertz, Paul - Onder de mensen. Het leven van alledag door de ogen van Harm Kamerlingh Onnes (Catalogus verkoopexpositie Simonis & Buunk).
29736: Babut, Daniel; Plutarque - Plutarque. De la vertu éthique. Introduction, texte, traduction et commentaire [Bibliothèque de la Faculté des Lettres de Lyon, T. XV].
9685: Baccou, Robert - Histoire de la Science Grecque de Thalès a Socrate.
20201: Bachelard, Gaston - Essai sur la connaissance approchée (Bibliothèque des Textes Philosophiques).
27729: Bachelier, Christian; Dutartre, Élisabeth (Ed.) - Raymond Aron et la liberté politique [Actes du colloque international, Budapest, 2000].
20584: Bachmann, Dieter; Schwartz, Daniel; Magris, Claudi - So Many Worlds. A Photographic Record of Our Time.
16856: Bachmann, K.F. - Über Hegels System und die Notwendighkeit einer nochmaligen Umgestaltung der Philosophie.
14353: Bachmann, Paul - Die Lehre von der Kreisdtheilung und ihre Beziehungen zur Zahlentheorie. Academische Vorlesungen.
14354: BACHMANN, PAUL - Die Elemente der Zahlentheorie (Zahlentheorie, Versuch einer Gesammtdarstellung dieser Wissenschaft in ihren Haupttheilen, Erster Theil).
10378: Bachrach, A.G.H. - Turner and Rotterdam 1817-1825-1841.
22843: Backhaus, Jessica. - Jessica Backhaus. One day in November [Signed].
22842: Backhaus, Jessica & Rydiger, M. & Schmidt-Wulffen, S. - Jessica Backhaus. Jesus and the Cherries [Signed].
22841: Backhaus, Jessica & Courten, C. von & Mextorf, L. - Jessica Backhaus. Six degrees of freedom [Signed].
22840: Backhaus, Jessica & Biondi, E. & Amman, J-C. - Jessica Backhaus. Once Still & Forever [Signed].
28847: Bacon, Francis - The Works of Francis Bacon, Baron of Verulam, Viscount St. Albans and Lord High Chancellor of England. Vols. I+II+III+IV+V.
29432: Bacon, Francis; Rawley, William - [Francis Bacon] Sylva Sylvarum or A Natural History in Ten Centuries. Whereunto is newly added The history Natural and Experimental of Life and Death, or of the Prolongation of Life [Published after the Authors Death by William Rawley].
21160: Bacon, Mardges - Le Corbusier in America. Travels in the Land of the Timid.
27190: Bade, H.; Boer, N.A. de; Engelsdorp Gastelaars, R. van - De grote stad [Een publikatie van het Nederlands Gespreks Centrum].
18905: Badinter, Elisabeth - Les passions intellectuelles. I. Désirs de gloire 1735-1751.
29082: Baedeker, Karl - Belgien und Holland nebst Luxemburg. Handbuch für Reisende von Karl Baedeker.
23339: BAETJER, KATHARINE, LINKS, J.G. - Canaletto. The Metropolitan Museum of Art, New York.
18628: Baetjer, Katherine; Rosenthal, Michael; Nicholson - Glorious Nature. British Landscape Painting 1750-1850. Catalogue and Essays.
23165: BAEUMLER, ALFRED - Ästhetik (Handbuch der Philosophie).
22844: Baggen, Eline - Eline Baggen. Loom Land [Signed].
27638: Baggeroer, Arthur B. - State Variables and Communication Theory [Research Monograph No. 61].
26849: Baggott, Jim - The Quantum Story. A History in 40 Moments.
26875: Bahamon, Alejandro - Hedendaagse architectuur van schets tot gebouw. Wereldberoemde architecten tonen hun ontwerpen aan de hand van schetsen en plattegronden.
21909: Baier, Helmut; Rummel, Peter; Zorn, Wolfgang - Welt im Umbruch. Augsburg zwischen Renaissance und Barock. Band I: Zeughaus, Band II: Rathaus.
13910: Bailey, David; Melly, George - David Bailey. Und geschaut in Nachtgeschichten.
16951: Bailey, David; Harrison, Martin - The Naked Eye. Great Photographers of the Nude.
22204: Bak, Peter; Heide, Roel van der; Molema, Jan - Gaudi. Rationalis met perfecte materiaalbeheersing.
28044: BAKEMA, J.B. - L.C. van der Vlugt [Arte plastico y arquitectura en Holanda].
17262: Bakema, J.B. - Woning en Vormgeving. Voordrachtenreeks prof. J.B. Bakema.
18548: Baker, robert H. - astronomy. A Textbook for University and College Students.
20322: Baker, Geoffrey; Gubler, Jacques - Le Corbusier. Early Works by Charles-Edouard Jeanneret-Gris (Architectural Monographs0.
9109: Baker, Fiona; Baker, Keith - 20th century Furniture.
8996: Bakhuis Roozeboom, H.W. - Over de hydraten van zwaveligzuur, chloor, broom en chloorwaterstof (proefschrift).
18597: BAKKER, BOUDEWIJN; LEEFLANG, HUIGEN - Nederland naar ´t Leven. Landschapsprenten uit de Gouden Eeuw.
9084: Bakker, C.J. - the Zeeman Effect in the Noble Gas Spectra in Connection with 'Anomalous' Coupling of Quantum Vectors (thesis).
21714: Bakker, R. - Het anonieme denken. Foucault en het structuralisme.
19957: Bakker, R.; Hubbeling, H.G. - De filosofie van Bernard Delfgaauw.
5145: Bakker, B.; Hoek Ostende, J.H. van den; Mak, G.L. - Ach Lieve Tijd. Zeven Eeuwen Amsterdam, de Amsterdammers en hun rijke verleden.
4365: Bakker-Hefting, Victorine - J.B. Jongkind (Niederländische bildende Kunst).
28140: BAKKER, O. - Statistiek. Een inleiding tot de statistische methode en haar toepassingen. Deel II: De toepassingen der statistische methode.
28139: Bakker, O. - Statistiek. Een inleiding tot de statistische methode en haar toepassingen. Deel I: De statistische methode / Deel II: De toepassingen der statistische methode.
14089: Bakker, Boudewijn; Bax, Marty; Majo, Elena di - Il Primo Mondrian. Gli anni di Amsterdam (con un'appendice sul periodo cubista). Gemeentearchief Amsterdam. Galleria Nazionale d'Arte Moderna.
18253: Bakos, Katalin; Havas, Valéria; Huck, Brigitte - Kunst und Revolution / Art and Revolution. Russische und Sowjetische Kunst 1910-1932 / Russian and Soviet Art 1910-1932.
19732: BAKOS, KATALIN; HAVAS, VALÉRIA; HUCK, BRIGITTE - Kunst und Revolution / Art and Revolution. Russische und Sowjetische Kunst 1910-1932 / Russian and Soviet Art 1910-1932.
22159: Balasz, Étienne - La bureaucratie céleste. Recherches sur l'économie et la société de la Chine moderne (Bbliothèque des Sciences Humaines).
25058: Baldellou, Miguel Angel; Mendes, Manuel - J. Manuel Gallego.
26159: Baldwin, Ernest - Vergelijkende bioochemie [Aula-pocket].
28575: Baldwin, Gordon; Keller, Judith - Nadar - Warhol: Paris - New York. Photography and Fame [The J. Paul Getty Museum.
23722: Baldwin, Gordon; Daniel, Malcolm; Greenough, Sarah - All the Mighty World. The Photographs of Roger Fenton, 1852-1860.
22724: Ball, Hugo; Schnapp, Jeffrey T.; Hammer, Jonathan - Ball and Hammer. Hugo Ball's Tenderenda the Fantast. Illustrated by Jonathan Hammer.
30043: Ballard, Chris; Vink, Steven; Ploeg, Anton - Race to the Snow. Photography and the exploration of Dutch New Guinea, 1907-1936.
21159: Baltanás, José - Walking through Le Corbusier. A Tour of His Masterworks.
27120: BALTZER, ARMIN - Philosoph oder Prophet. Oswald Spenglers Vermächnis und Voraussagen. Gesamtausgabe.
24857: Baltzer, Armin - Philosoph oder Prophet. Oswald Spenglers Vermächnis und Voraussagen. Gesamtausgabe.
27253: Balzac, Honoré de - La Rabouilleuse [Collection Classiques Français].
3371: Balzer, Richard - Next door, down the road, around the corner. A Family Album.
28088: Bancroft, Hubert Howe - The Book of the Fair. An Historical and Descriptive presentation through the Columbian Exhibition at Chicago in 1893 [volume one].
18368: Bandi, Hans-Georg; Bay, roland; Dietschy, Hans - Südseestudien / Études sur l'Océanie / South Sea Studies. Gedenkschrift zur Erinnerung an Felix Speiser.
7531: Bangert, Albrecht; Armer, Karl Michael; Sottsass - 80s Style Designs of the Decade.
17724: Bangs, j.D. - Cornelis Engebrechtsz.'s Leiden. Studies in Cultural History.
6760: Bannard, Walter Darby; Geldzahler, Henry - Chihuly. Form from Fire.
14898: Bannenberg, G.P.J. - Organisatie en bestuur van de middeleeuwse universiteit (Proefschrift).
18944: Bar-Hillel, Yehoshua (Ed.) - Pragmatics of Natural Languages (Synthese Library, Volume 41).
9200: Baranson, Jack - Technology and the Multinationals. Corporate Strategies in a Changing World.
29391: Barbash, Shepard; Ragan, Vicki - Oaxacan Woodcarving. The magic in the trees.
27696: Barbier-Kontler, Christine - Belle de candeur. Roman érotique de la dynastie Ming [Picquier Poche 12].
24631: BARBIERI, UMBERTO; BOEKRAAD, CEES - Kritiek en ontwerp. Proeven van architektuurkritiek (Sunschrift 169).
18234: BARBIERI, S.U.; RODRIGO, E.W.M. - Architectuur en Planning Nederland 1940-1980.
21978: BARBIERI, UMBERTO; RODRIGO, EVERT; WILLINGE, MARIE - Hendrik Petrus Berlage. Disegni, tekeningen.
27832: BARBIERI, UMBERTO; RODRIGO, EVERT; WILLINGE, MARIE - Hendrik Petrus Berlage. Disegni, tekeningen.
22191: BARBIERI, UMBERTO - J.J.P. Oud (Serie Architectuur, deel 3).
21977: BARBIERI, UMBERTO; HEER, JAN DE; OLDEWARRIS, HANS - Carel Weeber 'ex' architect.
19374: BARBIERI, S.U.; RODRIGO, E.W.M. - Architectuur en Planning Nederland 1940-1980.
26814: BARBIERI, S. UMBERTO; DUIN, LEEN VAN (RED.) - A Hundred Years of Dutch Architecture 1901-200. Trends - Highlights.
18230: BARBIERI, S.U.; RODRIGO, E.W.M. - Architectuur en Planning Nederland 1940-1980.
28644: Barbusse, Marianne; Pedersen, Carl-Henning; Zahle, Grete, Selz, Peter - Carl-Henning Pedersen and Else Alfelt Museum.
20597: Barcelo, Miquel; Sigaut, François - The Making of Feudal Agric ultures (the Transformation of the Roman World. A Scientific Programma of the European Science Foundation. Volume 14).
19362: Barchatova, Jelena V.; Saboerova, Tatjana - Het oude Rusland. Fotografie 1839-1917.
29374: Barents, Els; Szulc Krzyzanowski, Michel - Micel Szulc Krzyzanowski / Stedelijk Museum Amsterdam 1079 [SM 655].
28296: Barents, Els; Bremer, Jaap; Janssen, hans; Jonge, Piet de - The Art of Collecting 20th-century Art in Dutch Museums.
15142: Barents, Els - Stereoscopic views by Tajiri. Stedelijk Museum Amsterdam, 1980. SM 665.
12855: Barge, J.A.J. - De stichting van het academisch klinsch onderwijs te Leiden voor 300 jaren.
12860: Barge, J.A.J. - De oudste inventaris der oudste acvademische anatomie in Nederland.
12091: Bargiel, Réjane; Zagrodzki - Steinlen Plakate. Oeuvrekatalog.
18787: Barion, Jakob - Hegel und die marxistische Staatslehre.
26496: Barker, Nicolas; Ryskamp, Charles - The Oxford University Press and the Spread of Learning 1478-1978 [an illustrated history].
27985: Barker, Paul (Ed.) - Arts in Society [A New society Collection].
29924: Barker, Ian; Bosani, Alberto; Fioravanti, Giorgio; Pirovano, Carlo - English Art Today 1960-76. Part one / Part two [Milano, Palazzo Reale / British Council Commune di Milano].
28968: BARKER, NICOLAS; RYSKAMP, CHARLES - The Oxford University Press and the Spread of Learning 1478-1978 [an illustrated history].
7208: Barker, Barry - Georg Baselitz. Paintings, Bilder 1962-1988.
6035: Barkhausen, H. - Einführung in die Schwingungslehre, nebst Anwendungen auf mechanische und elektirsche Schwingungen.
17825: Barnes, David - Seattle. Photography by David Barnes.
30137: Barnet, Pauline - Les Dessous de L'Erotisme.
30316: Barnet, Pauline - Dessous Dessous.
27665: Barondes, Samuel H. - Cellular Dynamics of the Neuron [Symposia of the International Society for Cell Biology, Volume 8].
26930: Baroni, Daniele - I mobili di Gerrit Thomas Rietveld [Documenti di Casabella].
17833: Baroni, Daniele - L'ogetto Lampada. Forma e funzione. Storia degli apparecchi d'illuminazione a luce elettrica. Colleboratione di Donatella Smetana.
25616: Barooshian, Vahan - Russian Cubo-Futurism 1910-1930. A Study in Avant-Gardism.
26272: Barraclough, Geoffrey - The Medieval Papacy.
6114: Barré, E. - Exposé général du principe de relativité et des théories d´Einstein (Bibliothèque de Synthese Scientifique).
6497: Barret, André - Die ersten Photoreporter 1848-1914.
22653: Barrett, Cyril - Collected Papers on Aesthetics.
28270: Barron, John - KGB Today. The Hidden Hand.
22754: Barron, Stephanie; Draguet, Michel; Cochran, Sara - Magritte and Contemporary Art: The Treachery of Images.
15027: Barron, Stephanie; Tuchman, Maurice (Eds.) - The Avant-Garde in Russia 1910-1930. New Perspectives.
30135: Barry, Peter - Erotic Lingerie.
30067: Barry, Peter - Techniques of Photographing Girls.
28680: Barry, Peter - Peter Barry. Touch of Leather.
30064: Barry, Peter - Techniques of Pin-up Photography.
30308: Barry, Peter - Touch of Silk [Peter Barry].
30312: Barry, Peter - Touch of Leather [Peter Barry].
30313: Barry, Peter - Exclusive Lingerie [Peter Barry].
30315: Barry, Peter - Touch of Lace [Peter Barry].
4029: Barskaja, Anna - Van Van gogh tot Picasso. From Van Gogh to Picasso. Schilderijen en tekeningen uit de 19e en 20e eeuw uit het Poesjkin Museum te Moskou en de Hermitage te Leningrad..
3643: Bartels, Klaus - Wie Berenike auf die Vernissage kam. 77 Wortgeschichten.
20537: Bartelsman, Jan - Nederlandse Café Interieurs. Een fotografische ontdekkingsreis langs Nederlandse cafés.
28485: Barter, Judith A.; Kelly, Sarah E.; Mahoney, Denise; Roberts, Ellen E.; Ruud, Brandon K. - American Modernism at the Art Institute of Chicago from World War I to 1955.
27842: Barth, Hans - Die Idee der Ordnung. Beiträge zu einer politischen Philosophie.
28866: Barth, E.M. - Perspectives on Analytic Philosophy [Mededelingen der KNAW, Nieuwe reeks, deel 42 - no.2].
6086: Barth von Weherenalp, E. - Farbe aus Kohle. Eine Großtat der Chemie dargestellt in einem Tatsachenbericht.
14178: Barthel, Pierre - Interprétation du langage mythique et théologie biblique.
22304: Bartmann, Dominik - Schilders van Berlijn 1888-1918. Berliner Secession (Collectie Stadtmuseum Berlijn).
22847: Bartsch, Werner & Greiff, S. - Werner Bartsch. Desert Birds [Signed].
19490: Baruch, J.Z. - Geneeskunde in het oude Israël.
24898: Barzel, Amnon - Mario Merz. Museo d'Arte Contemporanea Prato / Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci.
5157: Basch, Peter - Junge Schönheit. Porträt, Tanz, Akt.
13986: BASCH, PETER - Junge Schönheit. Porträt, Tanz, Akt.
28101: Baschet, Jacques - Les Grands Maîtres Français. historie de la Peinture [Collection d'Art].
21343: Baschet, Eric - Africa 1900. A Continent Emerges. A history in Documentary Photographs.
17657: Baschet, Jacques - Sculpteurs de ce temps.
23855: Basilico, Gabriele; Casciato, Maristella; Quist, Wim; Morpurgo, Gaddo; Cavalcanti, Paolo - Fotografie / Foto's Paolo Cavalcanti. Musei d'Arte Moderna in Olanda / Musea van Moderne kunst in Nederland.
14502: Basler, Adolphe - Maurice Utrillo.
29415: Basner, Elena V.; Kiblickij, Iozef - I love Petersburg. The Russian Museum in Moscow. In celebration of the tercentenary of St. Petersburg [Russian Edition].
29564: Basquiat, Jean Michel; Warsh, Larry - Jean Michel Basquiat. The Notebooks.
14824: Bastelaar, Karol van - De Jules Verne Gids.
22696: Bastet, F.L. - De datum van het grote Hypogaeum bij de Porta Maggiore te Rome (proefschrift).
3933: Bastet, F.L.; Heijbroek, J.F. - De verzameling van mr. Carel vosmaer (1826-1888).
17485: Bastian, Heiner; Simmen, Jeannot - Joseph Beuys. Zeichnungen, tekeningen, drawings. Nationalgalerie Berlin, Staatliche Museen Preußischer Kluturbesitz, Museum boymans-van Beuniinren Rotterdam 1979-1980.
25803: Basualdo, Carlos - Michelangelo Pistoletto. From One to Many, 1956-1974 [Philadelphia Museum of Art].
25433: Batacchi, Franco - Schmiedeeisen für Haus und Garten.
29557: Batchelor, Mary - De Bijbel gaat open. De ideale gids bij het best verkochte boek aller tijden.
10639: Batchelor, Bronson - The New Outlook in Business.
23401: Batchelor, David - Minimalisme (Serie: Stromingen in de Moderne Kunst).
15904: Bates, L.F. - Modern Magnetism.
20922: Bath, Geoffrey T. (Ed.) - The State of the Universe. Wofson College Lectures 1979.
5975: Bathelt, Helge; Hüer, Heinz; Schmidt-Wulffen, Step - Die Gruppe.
13249: Batscha, Zwi; Saage, Ricahrd - Friedensutopien Kant, Fichte, Schlegel, Görres. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 267.
12018: Battersby, Martin - The Decorative Thirties.
21336: Battie, David; Cottle, Simon - Sotheby's Concise Encyclopedia of Glass.
17682: Battro, Antonio M. - Dictionnaire d'épistémologie génétique.
29976: Batts, Carlos; Wormer, Eberhard J. - Crazy Sex Hollywood. Carlos Batts.
22020: Baudelaire; Fenaux, Jean-Paul - Analyses & réflexions sur … Baudelaire. Spleen & Idéal. Ouvrage collectif.
24793: Baudelaire; Roy, Claude - Le Spleen de Paris (Texte de 18690. Préface de Claude Roy.
14828: Baudet, H. - Een Vertrouwde Wereld. 100 Jaar Innovatie in Nederland.
12237: BAUDIN, FERNAND (RED.) - Art Nouveau België. Europalia 80 België 150. 1980-1981.
12869: BAUDIN, FERNAND (RED.) - Art Nouveau België. Europalia 80 België 150. 1980-1981.
17503: BAUDIN, FERNAND (RED.) - Art Nouveau België. Europalia 80 België 150. 1980-1981.
9570: Baudin, Fernand (red.) - Art Nouveau België. Europalia 80 België 150. 1980-1981.
29808: Baudouin, Frans - Paradisus Musicus. Muziek en Samenleving in Rubens' Tijd [Tentoonstelling, Rubenshuis Antwerpen, 1977].
27591: Baudouin, Charles - Le triomphe du héros. Étude psychanalyque sur le mythe du héros et les grandes épopées [Collection Présences].
1914: Baudouin, Frans - P.P. Rubens.
21636: Baudrillard, Jean - Le paroxyste indifferent. Entretiens avec Philippe Petit.
27043: Baudrillard, Jean - Le paroxyste indifférent. Entretiens avec Philippe Petit [Collection Le Livre de Poche 4280].
21649: Baudrillard, Jean - Pour une critique de l'économie politique du signe.
9081: Bauer, Hermann - Kunsthistorik. Eine kritische Einführung in das Studium der Kunstgeschichte.
18580: BAUER, M.A.J. - M.A.J. Bauer. Zijn etswerk / His Etched Work.
12440: Bauer, Heinz - OsHarmonische Räume und ihre Potentialtheorie (Lecture Notes in Mathematics 22).
4314: Bauer, W.C.; Kromhout, W.; Asselbergs, F. - Nederlandse Architectuur 1893-1918 Architectura.
10209: Bauerreiß, Heinrich - Zur Geschichte des spezifischen Gewichtes im altertum und Mittelalter (Dissertation).
23387: Bauimgartner, Franz - Franz Baumgartner. Bilderbuch. Galerie Hübner / Galerie Lukas Feichtner.
20019: Baum, Peter - Ungarn. Avantgarde im 20. Jahrhundert. Ausstellung und Katalog Peter Baum.
3872: Baumann, Felix; Jehle, werner - Carl Bucher. Kunsthaus Zürich 30. August bis 28. September 1975.
12731: Bäumer, Angelica; Dor, Milo; Düriegl, Günter - Erich Lessing Photographie. Die ersten 50 Jahre. Historisches Museum der Stadt Wien 1994.
6190: Baumgarten, Arthur - Der Weg des Menschen. Eine Philosophie der Moral und des Rechts.
17828: Baumgärtner, Klaus; Blum, Paul - Klaus Baumgärtner. Foto's. Met een woord vooraf van Peter Blum, New York.
25544: Baumol, William J. - Business Behavior, Value and Growth.
11631: Baumol, William J.; Chandler, Lester V. - Economic Processes and Policies.
29983: Bauret, Jean-François; Bauret, Gabirel - Jean-François Bauret. Portraits nus.
30018: Bautze, Joachim K.; Nawigamune, Anake - Unseen Siam. Early Photography 1860-1910.
27725: Bavarez, Nicolas - Raymond Aron. Un moraliste au temps des idéologies.
29594: BAX, MARTY - Bauhaus Lecture Notes 1930-1933 [Ideal and practice of architectural training at the Bauhaus, based on the lecture notes made by the Dutch ex-Bauhaus student and architect J.J. van der Linden of the Mies van der Rohe curriculum].
29892: Bax, Marty - K.P.C. de Bazel (1869-1923), vormgever van een nieuwe wereld [Miniaturen Reeks, Deel 15].
13583: Baxa, J. - Geschichte der Produktivitätstheorie (Deutsche Beiträge zur Wirtschafts- und Gesellschaftslehre, Band 1).
26170: Bayer, C. - oloview [Helden van de geest, deel 36].
21585: Beadrillard, Jean - D'un fragment l'autre. Entretiens avec François L'Yvonnet.
21586: BEADRILLARD, JEAN - D'un fragment l'autre. Entretiens avec François L'Yvonnet.
11621: Bean, Jacob; Griswold, William - 18th Century Italian Drawings in the Metropolitan Museum of Art.
29438: Beardsley, L.A.; Kent, William - Experiments in the Strength of Wrought-Iron and of Chain-Cables. Including investigations into the physical and chemical properties of rolled wrought-iron [revised and abridged by William Kent].
7215: Beaucamp, Eduard; Peters, Hans Albert; Roters, Ebe - Neue Tendenzen der Zeichnung.
9007: Beauchamp, Tom L.; Bowie, norman E. - Ethical Theory and Business.
15905: Beauchamp, T.L. and Walters, LeRoy (Eds.) - Contemporary Issues in Bioethics.
15593: Beaude, J.; Costabel, P.; Crapulli, G.; Dibon, P. - Studia Cartesiana 1 (Collectanea Cartesiana).
10086: Beaujeu-Garnier, Jacqueline - Géographie urbaine.
10428: Beaumelle, Agnès de la; Pouillon, Nadine; Bozo, D. - Collection Musée National d'Art moderne (Centre Georges Pompidou).
20087: Beaumont, Michael; Eger, Arthur O. - Tekst in beeld. Toepassing met vorm en kleur.
22261: BEAUVOIR, SIMONE DE - La force de l'âge.
22263: BEAUVOIR, SIMONE DE - Mémoires d'une Jeune Fille rangée.
22264: BEAUVOIR, SIMONE DE - Lettres à Nelson Algren. Un amour transatlantique 1947-1964 (Collection Folio).
22267: BEAUVOIR, SIMONE DE - Alles wel beschouwd.
22333: Beauvoir, Simone de - La cérémonie des adieux, suivi de 'Entretiens avec Jean-Paul Sartre (août-septembre 1974).
22265: BEAUVOIR, SIMONE DE - Une mort très douce. Récit.
21485: Beauvoir, Simone de - Lettres à Nelson Algren. Un amour transatlantique 1947-1964. Texte établi, traduit de l'anglais et annoté par Sylvie Le Bon de Beauvoir.
22529: BEAVERS, ROBERT; MEKAS, JONAS - Robert Beavers. Still Light. Film Notes & Plates.
18425: Beavers, Robert; Mekas, Jonas - Robert Beavers. Still Light. Film Notes & Plates.
30249: Becchetti, P.; Pietrangeli, C. - Giuseppe Primoli. Tevere a Agro Romano dalle fotografie di Giuseppe Primoli.
11598: Becht, Frits; Es, Jonieke van - Co Westerik. Zelfportretten 1946-1999. Teylers Museum.
25081: Beck, Rainer; Schmidt, Diether; Conzelmann, Otto; Karcher, Eva; Löffler, Fritz; Dix, Ursus - Otto Dix 1891-1969. Museum Villa Stuck.
9112: Beck, Rainer - Adolf Hoelzel. Aufbruch zur Moderne. Glasfenster, Pastelle, Aquarelle, Buntstifte, Olkreiden, Collagen und Zeichnungen..
26506: BECKER, EDWIN; PRAHL, ROMAN; WITTLICH, PETR - Praag 1900, Poëzie en extase.
4618: Becker, Christoph - Paul Gauguin. Tahiti.
26830: Becker, Edwin; Prahl, Roman; Wittlich, Petr - Prague 1900. Poetry and ecstasy [Van Gogh Museum, amsterdam / Museum of Applied Arts, Frankfurt am Main].
2103: Becker, W.; Contopoulos, G. - The spiral structure of our galaxy (International Astronomical Union, Symposium no. 38).
11907: Becker, Ingeborg; Popitz, Klaus - Von Odysseus bis Felix Krull. Gestalten der Weltliteratur in der Buchillustration des 19. und 20. Jahrhunderts.
11279: Becker, Ingeborg; Jastram, Sonja - Flämischer Glanz. Kunst vom Jugendstil zum Modernismus. Gemälde und Raumkunst 1885 bis 1935.
9036: Beckerath, herbert von - Grossindustrie und Gesellschaftsordnung. Industrielle und politische Dynamik.
11637: Beckerath, Herbert von - Grossindustrie und Gesellschaftsordnung. Industrielle und Politische Dynamik.
7592: Beckert, Frtiz - Das Zeichnen von Architektur und Landschaft.
3000: Beckmann, Max - Die Triptychen im Städel.
13446: Becquerel, Jean - La radioactivité et es transformations des éléments (Collection Payot).
20693: Bedeau, F. - Théorie et technique du bruit de fond (Effets Schottky et thermique) Rarioélectricité (Télécommunications et télévision) (Actualités Scientifiques et Industrielles 574).
21004: Bednar, Michael J. - Interior Pedestrian Spaces.
30147: Bee, Doesjka; Cay, Robin - Fetish Art.
28851: Beek, A.G. van - The Way of All Flesh. Hunting and ideology of the Bedamuni of the Great Papuan Plateau (Papua New Guinea) [proefschrift / doctorate thesis].
25200: Beek, Wim van der; Holder, Victor I. ten - Auke de Vries. Beelden / tekeningen [Stedelijk Museum Zwolle].
25343: Beek, Wim van der - Evert Thielen, Veelluiken.
25344: BEEK, WIM VAN DER - Evert Thielen, Veelluiken.
22848: Beek, Peter van & Koppes, D. - Peter van Beek. The good, the bad and the roma [Signed].
25985: Beeke, Anton; Haveman, Mariëtte - Timeless: het kleurrijke gebied van zwart en grijs.
6603: Beekman, Gerard - Filosofie, Filosofen, Filosoferen. Een eerste terreinverkenning.
28978: Beekman, A.A. - Nederland als polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land. Tevens bevattende de topografie van dat gedeelte met de voornaamste bijzonderheden, toegelicht door kaarten en teekeningen.
29370: Beekman, A.A. - De oorlog van 1572 [Geschiedkundige Atlas van Nederland].
29368: Beekman, A.A.; Blok, P.J. - De Republiek der Vereenigde Nederlanden in De zeventien Provinciën in 1555 / Het gebied van Karel van Gelre / Opmerkingen omtrent de grensteekening in de Zuidelijke Nederlanden / De voormalige zeeboezems in Friesland ten westen en ten oosten van de Lauwers [Geschiedkundige Atlas van Nederland].
28574: Beer, Olivier - Lucien Hervé. Zwischen Fotografie und Architektur [Deichtorhallen Hamburg 2002].
20124: Beeren, Wim; Blok, Cor - Het nieuwe werk van / The new work of Karel Appel, paintinga 1979-1981.
18087: Beeren, W.A.L. - Co Westerik. Schilder, peintre, maler, painter.
15350: Beeren, W.A.L.; Bok, Cor - Het nieuwe werk van Karel Appel / The new work of Karel appel 1979-1981. Museum Biymans-van Beuningen Rotterdam 1982.
23561: Beeren, Wim - Typografie van Sandberg (Tentoonstelling Prentenkabinet Haags Gemeentemuseum).
30134: BEEREN, W.A.L. - Anselm Kiefer. Bilder 1986-1980 [Stedelijk Museum Amsterdam 1986, cat. nr. 711].
27086: Beeren, W.A.L.; Kras, R.J. - Bakeliet. Techniek, vormgeving, gebruik [Collectie Becht / Boymans Van Beuningen, 1981.
11559: BEEREN, WIM; DETTINGMEIJER, ROB; E.A. - Het Nieuwe Bouwen in Rotterdam 1920-1960.
369: Beeren, Wim; Pam, Max - Westerik in de collectie Becht. Een weerzien op Hofwijck.
10351: Beeren, W.A.L.; Piotrovski, B.B.; Linnik, J. - Masterpieces from the Hermitage Leningrad. Dutch and Flemish Painting of the Seventeenth Century. Museum Boymans-van Beuningen 1985.
28808: BEERENS, ANNA; HERWIG, HENK J.; JEKEL, MARJON; SCHAAP, ROBERT (EDITORS0 - Andon. Shedding Light on Japanese Art [No. 109, 2020].
28806: BEERENS, ANNA; HERWIG, HENK J.; JEKEL, MARJON; SCHAAP, ROBERT (EDITORS0 - Andon. Shedding Light on Japanese Art [No. 207, 2019].
28805: BEERENS, ANNA; HERWIG, HENK J.; JEKEL, MARJON; SCHAAP, ROBERT (EDITORS0 - Andon. Shedding Light on Japanese Art [No. 95, 2013].
28804: Beerens, Anna; Herwig, Henk J.; Jekel, Marjon; Schaap, Robert (Editors0 - Andon. Shedding Light on Japanese Art [No. 84, 2008].
27994: BEERLING, R.F. - Wittgenstein geeft te denken. Zesentwintig commentaren en een inleiding.
10035: Beerling, R.F.; Kwee, S.L.; Mooij, J.J.A.; Peursen - Inleiding tot de wetenschapsleer.
30279: Beerman, Mirjam; Burkom, Frans van; Grijzenhout, Frans - Beeldengids Nederland.
30172: Begheyn, Paul; Reichling, Anton - Jan Toorop. Autobiografische herinneringen 1858-1886, zoals gedicteerd aan Anton Reichling [bezorgd door Paul Begheyn].
15550: Béhar, Henri; Carassou, Michel - Dada. Historie d'une subversion.
16872: Behn, Siegfried - Schönheit und Magie.
22673: BEHN, SIEGFRIED - Schönheit und Magie.
25720: Behrends Frank, Susan; Hamill, Sarah; Stevens, Peter - David Smith Invents [The Phillips Collection, Washington].
27562: Beigbeder, O. - Elfenbein [Erlesene Liebhabereien].
29306: Bein, Thomas - Liebe und Erotik im Mittelalter.
28846: Beistegui, Miguel de - Immanence - Deleuze and Philosophy [Plateaus - New directions in Deleuze Studies].
22666: Bejerholm, Lars; Hornig, Gottfried - Wort und Handlung. Untersuchungen zur analytischen Religionsphilosophie.
25080: BEKAERT, G. - In een of ander huis. Kerkbouw op een keerpunt.
26864: Bekaert, Geert - Contemporary architecture in Belgium [Photography Christine Bastin and Jacques Evrard].
24557: Bekaert, Geert; Zwarts, Kim - Charles Vandenhove 1985-1995.
14075: Bekk, J. - De druktechniek der kleurenfoto's.
24541: Bekkering, Harry; Buijnsters, H.J.; Fens, Kees; Holtrop, Aukje; Pleij, Herman; e.a. - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland en Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden.
28426: Bekkering, H.C. - Voetlicht op het stedebouwkundig ontwerpen in het fin de siècle. Naar een stedebouw van conventie.
23372: Beks, Maarten; Sicking, Caro - Michel Seuphor. Retrospectieve tentoonstelling 1929-1990. Dessins unilinéaires, dessins à lacunes à traits horizontaux, collages, assemblages. Bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Galerie Hüsstege.
17268: Belgin, Tayfun - Brasilien. Von Österreich zur Neuen Welt.
13008: Bell, Philip W. - The Sterling Area in the Postwar World. Internal Mechanism and Cohesion 1946-1952.
20620: Bell, Martin; Walker, Michael J.C. - Late Quaternary Environmental Change. Physical and Human Perspectives.
10152: Beller, Mara; Cohen, Robert S.; Renn, Jürgen - Einstein in Context. A Special Issue of Science in contect.
20286: Belloni, Emanuela; Mafai, Giulia; Delli Colli, Lau - Fellini: Costumes and Fashion. Stedelijk Museum Amsterdam 1994.
14073: Beltramo Ceppi, Claudia; Confuorto, Nicoletta - La corte il mare i mercanti. La rinascita della Scienza. Editoria e Società Astrologia, magia e alchimia.
19680: Bem, Merel; Oosterbaan, Warna; Bolkestein, Frits - Foto Pieter Boersma.
18529: Bemmelen, J.F. van - Over uitgestorven vogels der Chatham-eilanden.
26152: Bendt, Franz - Grundzüge der Differential- und Integralrechnung.
28675: Benedict, Brad - Le Sexe Book. L'art et l'erotisme par Brad Benedict.
10840: Bener, F. - George Berkeley's Philosophy Re-examined (proefschrift, thesis).
657: Benesch, Otto - Meisterzeichnungen der Albertina. Europäische Schulen von der Gotik bis zum Klassizismus.
11417: Benesch, Otto - Venetian Drawings of the Eighteenth Century in America.
23258: BENEVOLO, LEONARDO - History of modern architecture. Volume I+II.
28760: Benhabib, Seyla; Fraser, Nancy - Pragmatism, Critique, Judgment. Essays for Richard J. Bernstein.
25352: Benhelima, Charif - Welcome to Belgium. Charif Benhelima [Afterword/nawoord Luc Tuynmans].
24791: Bénichou, Paul - Selon Mallermé [Collection Folio / Essais].
14048: Benjamin III, Lloyd W. - The Art of Designed Environments in The Netherlands.
9846: Benker, Gertrud - Altes bäuerliches Holzgerät.
25973: Bennekom, Josephine & kors - Josephine & Kors van Bennekom. Hoe foto op verhaal komt.
30014: Bennett, Terry - Early Japanese Images.
29333: Benschop, W.J.M. - Het Postwezen van 's-Gravenhage in de derdehalve eeuw [Geschiedkunsdige uitgaven van het Staatsbedrijf der PTT, deel III].
28865: Benschop, H.P. - Berkeley on Method and Metaphysics (proefschrift / doctorate thesis).
28890: BENSCHOP, H.P. - Berkeley on Method and Metaphysics (proefschrift / doctorate thesis).
30146: Benson, Elaine; Esten, John - Unmentionables. A Brief History of Underwear.
23689: Bentham, Jeremy; Parekh, Bhiku - Jeremy Bentham. Ten Critical Essays.
17238: Bentham, Edward - An Introduction to Logick 1773 (Facsimile of 'An Introduction to logick, Scholastic and Rational, 1773).
841: Beny, Roloff - Zeit der Götter. Ein Fotograf auf den Spuren des Odysseus.
8899: Bercken, Erich von der - Malerei der Renaissance in Italien. Die Malerei der Fruh/ und hochrenaissance in Oberitalien (Handbuch der Kunstwissenschaft I).
21060: Berckenhagen, Ekhart - Architektenzeichnungen 1479-1979 von 400 europäischen und amerikanischen Kunstbibliothek Berlin.
5617: Berckenhagen, Ekhart - Berliner und Märkische Gläser (Wohnkunst und Hausrat / Einst und Jetzt / Band 25.).
23694: BERENDS, LAMBIEK - Het Parool 1940-1990.
1866: Berendsen, Anne - Het Meubel van Gothiek tot Biedermeier.
28268: Berenson, Bernard; McComb, A.K. - The Selected Letters of Bernard Berenson.
9667: Berenson, Bernard - Aesthetik und Geschichte in der bildenden Kunst.
12393: Berenstein, Carlos A.; Dostal, Milos A. - Analytically Uniform Spaces and their Applications to Convolution Equations (Lecture Notes in Mathematics 256).
15074: Béret, Chantal; Bindé, Jérôme - Architectures en France Modernité, Post-Modernité. Centre Geroges Pompidou.
15539: Berg, J. T. J. van den - Aan de gelovigen overgeleverd. Opstellen over democratie, regering en parlement.
19672: Berg, Mariska van den; Peeters, Kees - Antoinette Peeters. Swamp. Cobra Museum 2000.
19008: Berg, L. - Einführung in die Operatorenrechnung (Mathematik für Naturwissenschaft und Technik, Band 6).
1247: Berg, Maxime (ed.) - Technology and toil in nieteenth century Britain.
29429: Berg, Isaac van den; Kop, Cornelis van der - Nieuw Nederlands Advys-Boek Dienende tot een vervolg op het Nederlands Advys-Boek van Mr. Isaac van den Berg. Verzameld en Uitgegeeven door Cornelis van der Kop. Voorzien met een kort summier voor ieder Advys en met een Ampel Register. [Eerste deel] en Tweede deel.
29382: Berg, Mr. Isaac van den [vanden] - Neder-lands [Nederlands] Advys-boek [Advysboek] Inhoudende verscheide Consultatien en Advysen van voorname Regstgeleerden in Neder-land [Nederland]. Bij een versamelt, met korte Hooftstukken van de Materie voor yder Advys, en met een wydlopig Register voorsien [Vier delen].
28454: Berg, Isaak van den - Kort Begryp Van de vier Deelen van het Nederlandse Advysboek, Uytgegeven by wylen Mr. Isaak van den Berg. Inhoudende alle de Voortreffeyke Materien en Voorvallen, daar in begrepen, Na ordre van het ABC, geschikt, tot gerief der Naazoekers.
13401: Berg, Arne; Bonnel, Emile; Janse, Hermann, Kamphau - Architecture in Wood. A History of Wood Building and Its Techniques in Europe and North America.
11993: Berg, Kees van den; Graveland, Irma - Over de transformatie van de Emmakerk tot kerkelijk centrum De Bron.
12854: Berge, J.A.J. - Het geneeskundig onderwijs aan de Leidsche Universiteit in de 18e eeuw.
14256: Berger, Peter - Het atelier van Kees Verwey. Gefotografeerd door Nico Koster.
23388: BERGER, PETER - Karel Appel.
1093: Berger, Heinz - Agfacolor.
25122: Bergh, R.; Rutten, J. (red.) - De fascinatie van hoogbouw.
29923: Bergh, G.C.J.J. van den - The Life and Work of Gerard Noodt (1547-1725). Dutch Legal Scholarschip between Humanism and Enlightenment.
21970: Van den Berghe, Christian Louis - Dictionnaire des idées dans l'oeuvre de Simone de Beauvoir (Collection Dctionnaires des Idées. Littérature Française I).
28058: Berghe, Roland van den; Hadjinicolaou, Nicos; Vollemans, Kees; Heer, Jan de; Müller, Michael - Te elfder ure, no. 26 [Kunstgeschiedenis, wetenschap of kritiek].
25901: Berghmans, Tamara - Photobook Belge 1854 - Now.
25539: Bergholtz, Frederique; Graatsma, William - Vierde Werner Mantz prijs voor Fotografie / Fourth Werner Mantz Photography Prize. Jean-Christophe Ballot, Jan Kempenaers, Frank van der Salm, Seawright.
21372: Berghuis, Thoms; Dal Lago, Francesca; Wang, Sabine - Tekens aan de wand. Chinees Nieuw Realisme en Avant-garde in de jaren tachtig en negentig. Groninger Museum.
26116: Bergier, Jacques - Agents secrets contre armes secrètes [Bibliothèque Historique Mondiale].
20764: Bergius, Hanne; Riha, Karl - Dada Berlin. Texte, Manifete, Aktionen.
20294: Bergius, Hanne; Haas, Verena; Roters, Eberhard - Dada in Europa. Werke und Dokumente. Städtische Galerie im Städelschen Kunstinstitut Frankfurt am Main 1977.
23056: Bergman, Gösta M. - Lighting in the Theatre (Acta Unversitatis Stockholmiensis / Stockholm Studies in Theatrical Hstory 2).
19056: Bergmann, Sabine; Michael, Jan - Champs. Begegnungen im Sport / Encounters in Sports / Rencontres dans le Sport.
23866: BERGSMA, RIETA; HEFTING, PAUL - George Hendrik Breitner 1857-1923 schilderijen, tekeningen, foto´s.
13579: Bergson, Abram - Welfare, Planning and Employment. Selected Essays in Economic Theory.
28491: Berhaut, Marie; Pietri, Sophie - Gustave Caillebotte. Catalogue Raisonné des Peintres et Pastels [nouvelle édition revue et augmentée].
12227: BERK, ALOYS VAN DEN; MOERBEEK, JOZIEN; STEEN, JOHN - Fernhout. Schilder, painter.
16454: van Berkel, K. - De stem van de wetenschap, Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, deel 1 (1808-1914) en deel 2 (1914-2008)..
8143: Berkel, Klaas van - Dijksterhuis. Een biografie.
20318: Berkel, Ben van - Ben van Berkel. Crossing Points.
26288: Berkeley, George; Warnock, G.J. - The Principles of Human Konwledge / Three Dialogues between Hylas and Philonous [Edited and with an introduction by G.J. Warnock].
23466: Berkum, Ans van; Tuyl, Gijs van - Individuals. Nine sculptors from Holland / Yhdeksän kuvanveistäjää Hollanista. Nio holländska skulptörer.
29550: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE - Magna Commoditas. Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000.
6100: Berlage Jr., H.P. - Het ontstaan en vergaan der werelden (Kosmogonie).
18054: BERLAGE, H.P. - Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepaste kunst. Een cultuurstudie van dezen tijd.
18062: BERLAGE, H.P. - Schoonheid in samenleving.
7305: BERLAGE, H.P. - Over stijl in bouw- en meubelkunst.
22281: BERLAGE, H.P. - Het wezen der bouwkunst en haar geschiedenis (Aesthetische beschouwingen) (Volksuniversiteitsbibliotheek nr. 62).
15065: Berlage, H.P. - Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepaste kunst. Een cultuurstudie van dezen tijd.
9150: BERLAGE, H.P. - Schoonheid in samenleving.
15123: Berlage, H.P.; Dudok, W.M.; Staal, J.F. - Moderne bouwkunst in Nederland. No. 15 Kerken / Eglises / Kirchen / Churches.
29703: Berlin, Isaiah; Hardy, Henry; Annan, Noel - Personal Impressions.
3008: Staatliche Kunsthalle Berlin - Berlin in Bottrop. Grosz, Heartfield, Höch, Uhlmann, Behkalam, Cosin, Ungeheuer, Vogelgesang.
9757: Berliner, Arnold; Scheel, Karl - Physikalisches Handwörterbuch.
6041: Berliner, Arnold; Scheel, Karl - Physikalisches Handwörterbuch.
28041: Bernal, J.D. - Science in History. Volume 4: The Social Sciences: Conclusion.
9562: Bernard, Walter - De filosofie van Spinoza en Constantin Brunner.
28822: Bernard, Walter - De filosofie van Sp[inoza en Constantin Brunner.
4738: Bernard, Bruno - Israel. Bernard´s Photographic Impressions.
16775: Bernard, Bruce; Rodger, George - Humanity and inhumanity. The photographic journey of George Rodger.
21920: BERNARD, BRUCE; RODGER, GEORGE - Humanity and inhumanity. The photographic journey of George Rodger.
13741: Bernard, Walter - De filosofie van Spinoza en Constantin Brunner.
26839: Bernheim, Ernst - Lehrbuch der Historischen Methodeund der Geschichtsphilosophie. Mit Nachweis der wichtigsten Quellen und Hilfsmittel zum Studium der Geschichte Band I+II [Burt Franklin Bibliographical & Reference Series #21].
21979: BERNINI, BEATRICE; RIJK, TIMO DE - Het Nieuwe Wonen in Nederland 1924-1936.
12500: BERNINI, BEATRICE; RIJK, TIMO DE - Het Nieuwe Wonen in Nederland 1924-1936.
11944: BERNINI, BEATRICE; RIJK, TIMO DE - Het Nieuwe Wonen in Nederland 1924-1936.
11451: Bernini, Beatrice; Rijk, Timo de - Het Nieuwe Wonen in Nederland 1924-1936.
26175: Bernstein, Bernstein; Hook, Sidney - Evolutionary Socialism. A Criticism and Affirmation. The Classic Statement of Democratic Socialism.
27206: Berque, Jacques; Bouvier, Jean; Bruhat, Jean; Casanova, Antoine - Aujourd'hui l'histoire. Enquête de la nouvelle critique.
11764: Berridale Keith, Arthur - Indian Logic & Atomism. An exposition of the Nyaya & Vaicesika System.
15911: Berry, A.J. - Qualitative Inorganic Analysis.
15912: Bersohn, M. and Baird, J.C. - An Introduction to Electron Paramagnetic Resonance.
22850: Berssenbrugge, Wim & Degewij, J. - Wim Berssenbrugge. Haags verzetsfotograaf. Signed by J. Degewij.
3939: Bertels, C.P.; Petersma, E. - Filosofen van de 20e eeuw.
23241: BERTELS, KEES; NAUTA, DOEDE - Inleiding tot het modelbegrip (Serie Het modelbegrip in de wetenschappen).
21631: Bertens, Hans; D'haen, Theo - Het postmodernisme in de literatuur.
15653: Bertheux, Maarten; Tan, Suenne Megan - Encounters with Modernism. Highlights from the Stedelijk Museum Amsterdam. Catalogue SM 876.
6092: Berthoud, A. - La Constitution des Atomes (Collection Payot).
29495: Bertius, Petrus; Breugelmans, R.; Witkam, Jan Just - Nomenclator. The first printed catalouge of Leiden University Library (1595).
17241: Bertocci, Peter A. - The Person God Is.
18030: Berton, Kathleen - Moscow. An Architectural History.
23032: Bertram, Mathias; McBride, Will; Koetzle, Hans-Michael - Will McBride. Berlin im Aufbruch. Fotografien 1956-1963. Mit einem Vorwort von Hans-Michael Koetzle.
29802: Bertrand, Simone - La tapisserie de Bayeux et la manière de vivre au onzième siècle [Introductions à la nuit de temps].
30107: Bertrand, Olivier; Hautekeete, Stefaan - Rik Wouters. Kroniek van een leven.
27713: Bertrand, Pascal - Tadao Ando. Das Haus Koshino.
24062: Besems, Ckorrie; Delpeut, Peter - Korrie Besems. Luilekkerlandschap / Landscape of Plenty [signed / gesigneerd].
14261: BESSELAAR, HERMAN; KLEIN, AART; SAMSOM, HANS - Molens van Nederland.
19290: Besselaar, Herman; Mönnih, Con - Zover het oog reikt. As far as the eye can see. Soweit das Auge reicht. A perte de vue. Foto's: Con Mönnich.
29544: BESSELAAR, HERMAN; KLEIN, AART; SAMSOM, HANS - Molens van Nederland. Een rondreis door onze molenwereld.
26574: Besson, R. - Théorie et pratique de l'amplification B.F..
18193: Best, Otto F.; Schmitt, Hans-Jürgen (Hrsg.) - Expressionismus und Dadaismus (Die deutsche Literatur. Ein Abriß in Tekst und Darstellung, Band 14).
7513: Besten, Liesbeth den - Gelderse Vormgevingsprijs 1997.
24642: Bestenreiner, Friedrich - Der phantastische Spiegel. Quanten, Quarks, Chaos oder vom Trost, der aus Formel kommt, Acht Aufsätze über die Durchtunnelung von Schall-, Licht-, Kausal- und Denkmauern. Mit einem Vorwort, sieben Zwischentexten und einem Epilog.
14123: Bestvater-Hasenclever, Hanna - J.P. Hasenclever. Ein wacher Zeitgenosse des Biedermeier.
22669: BETH, E.W. - Moderne logica.
17774: BETH, E.W. - Moderne logica.
15915: Bethe, H.A. - The Road from Los Alamos.
29147: Bettin, H. - Diapositiv-Technik. Herstellung, Verwendung und Vorführung von Durchsichtsbildern jeder Art.
28765: Bettini, Maurizio; Gibbs, Laura - The Portrait of the Lover [tranlated from the Italian by Laura Gibbs].
14131: BETTS, BENJAMIN FRANKLIN - American Architect, April 1932, Volume CXXXXI, number 2606.
5455: Betz, Otto - Elementare Symbole. Zur tieferen Wahrnehmung des Lebens.
26804: Beukers, Eelco; Bekaert, Geert - Liesbeth van der Pol. With essays by Eelco Beukers and Geert Bekaert.
9491: Beukers, Haico, Bos, Eduard - Op een rij gezet. Een handleiding over fotografisch zetten.
2244: Boymans van Beuningen - Het Symbolisme in Europa.
30247: Beurdeley, Michel; Schipper, Kristofer; Fu-Jui, Chang; Pimpaneau, Jacques - Chinese Erotic art.
4584: Beusekom, G. van; Groot, Pieter - Proost Prikkels 318.
28573: Beuys, Joseph; Ackermann, Marion; Malz, Isabelle - Joseph Beuys. Parallel Processes [Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf].
30222: Beuys, Joseph; Tisdall, Caroline; Mizusawa, Tsutomu - Joseph Beuys. With Fat and Felt [Fuji Television Gallery, 1993].
26135: Beven, John A. - Essentials of Pharmacology. Introduction to the Principles of Drug Action [Second Edition].
29613: Bex, Floris; Seuphor, Michel - Jozef Peeters 1895-1960 [Internationaal Cultureel Centrum Antwerpen (ICC), 1978].
14215: Bex, Florent; Pradel, Jean-Louis - Internationaal Jaarboek van Hedendaagse Kunst 1982/1983. Met bijgevoegd originele affiche met litho van Eduardo Arroyo.
4631: Beyeler - Georg Baseltiz. Ausstellung 26. April - 21. Juni 1986. Galerie Beyeler Basel.
25267: BEYELER - Georg Baseltiz. Ausstellung 26. April - 21. Juni 1986. Galerie Beyeler Basel.
25759: Beyeler, Ernst; Frei, Georg; Gidal, Peter; Sanders, Edward - Andy Warhol. Series and Singles [Fondation Beyeler, Riehen/Bas, 2000].
23136: Beyeler, Ernst; Blaser, Werner; Windhöfel, Lutz - Renzo Piano - Fondation Beyeler. A Home for Art.
9999: Beyme, klaus von - Theorie and Politics / Theorie und Politik. Festschrift zum 70. Geburtstag für Carl Joachim Friedrich.
27515: Bezemer, F. - Nieuws uit oude boeken.
29003: Bezemer, C.H. - Les répétitions de Jacques de Révigny [proefschrift / doctorate thesis].
19046: Bhagavantam, S.; Venkatarayudu, T. - Theory of Groups and its Applications to Physical Problems.
15282: Bialji-Merin, Oto; Hansmann, Liselotte und Claus - Bruecken (Brücken) der Welt. Chronik und Mythos des Brückenbaus.
29496: Bicker Caarten, A. - Molenleven in Rijnland. Bijdrage tot de kennis van het volksleven in de streek rondom Leiden.
26144: Bickley, W.G.; Tompson, R.S.H.G. - Matrices. Their Meaning and Manipulation.
29882: Bicknell, Julian; Chapman, Steve - Wereldberoemde gebouwen om zelf te maken. Monticello - Taj Mahal - Parthenon - Scheve toren van Pisa.
15863: Biddell, George - On Sound and Atmospheric Vibrations with te Mathematical Elements of Music. Designed for the Use of Students of te University.

Next 1000 books from Pallas Books - Antiquarian Booksellers[an error occurred while processing this directive]

6/8