ArtesLiberales
J. Tonissenstraat 2 1135 JB Edam The Netherlands +31 (0)299366738            Email: artesliberales@ziggo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
121: LEIBNITZ. G. W. - Theodicée of Proeven over Gods goedheid,
120: LYDIUS, J. - Spreekwyzen door de heilige schryvers ontleent uit de stryden der ouden verklaart (...) met de byvoegselen van J. Lomejer, opnieuw vertaalt (...) door Abr. Du Ry.
116: MARTINET, J.F. - Katechismus der natuur
115: LE SAGE ET D - Le Theatre de la Foire Tome III
119: WOLFF, C. - Redenkundige bedenkingen over het vermogen van het menschelyke verstand, en het recht gebruik daar van in de kennissen der waarheid. Uit het Hoogduits vertaald door Joan Christoffel van Spr?gel.
[an error occurred while processing this directive]

9/14