Het Oplettende Lezertje
Van der Duijnstraat 152, 1051 AW Amsterdam, The Netherlands. Tel.: +31 (0)20 4862129            Email: rob.schollee@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
117772: - Friedrich Nietzsche. Sein Leben Und Sein Werk.
117513: -
117773: MENSINK.B.A. - Jan Baptist Stalpart Van Der Wiele. Advocaat, Priester En Zielzorger. 1579 - 1630.
105906: BOITEN.A.A.J. E.A. - Groningen in Oorlogstijd. Aspecten Van de Bezettingsjaren 1940 - 1945.
114844: SCHUSTER.A. - Liber Amicorum Voor Opperrabbijn A. Schuster T.G. V. Zijn Zestigste Verjaardag.
101963: BUDDINGH.C./JOOP VAN HALEN E.A.(SAMENST) - Een Stem Om Niet Te Vergeten. C. Buddingh 1918 - 1985.
114590: JENNER.RONALD.A. - Macroevolution of Animal Body Plans. Evaluating Alternative Hypotheses
117355: HILBERG.RAUL. E.A. - The Warsaw Diary of Adam Czerniakow. Prelude to Doom.
113757: ARAD.YITZHAK E.A. (RED) - Documents on the Holocaust.
102377: ALBERTS A. - Een Koning Die Van Geen Nee Wil Horen. De Europese Ambities Van Lodewijk XIV. 1638 - 1715.
116654: KRAAK.A. - Over Natuur En Cultuur Bij de Taal. Homo Loquens En Homo Scribens.
117609: DESILVA.DAVID.A. - Introducing the Apocrypha. Message, Context and Significance.
114011: ZIJP.DRS R.P. E.A. (RED) - Barre Tijden. Crisis En Sociale Politiek Rondom de Zuiderzee, 1650 - 1850.
117820: GLASENAPP.HELMUTH VON. E.A. - Der Indische Kulturkreis. Ein Einzeldarstellung.
113464: WILKEN.DR.G.A. - Handleiding Voor de Vergelijkende Volkenkunde Van Nederlandsch-Indi?.
114806: HINTZE.OTTO E.A. - Deutschland Und Der Weltkrieg
110816: LOOSJES MR.A. - Landelijk Nederland in Beeld. Noord-Holland / Friesland En Groningen / Zeeland / Overijsel En Drente / Zuid-Holland.
116979: WORP.J.A. - De Invloed Van Seneca's Treurspelen Op Ons Tooneel
106168: SCHIERBEEK.DR.A. - Jan Swammerdam. Leven En Werken (1637 - 1680)
114165: O'FLAHERTY.A. - Die Träumenden Monde. Zwölf Märchen Aus Unwirklichen Reichen.
102362: QUANJER.PH.C.A. - Land En Volk Van Nederlandsch-Indie.
105246: VOORDEN.F.W.VAN. E.A.(RED) - Stads-En Dorpsgezichten in Gelderland.
114276: JANSSEN.FRANS A. EN SONJA VAN STEK (SAMENST) - Het Bibliografische Universum Van Willem Frederik Hermans.
113723: VORRINK.KOOS. E.A. - De Rode Jeugd Van Europa. Haar Doel, Organisatie En Werkzaamheid.
113726: MICHAEL.HUBERT. E.A. (SAMENST) - Nederlandse Literaire Prijzen. 1880 - 1985.
104701: BICKER CAARTEN.A. - De Molens in Ons Volksleven.
115189: GLAS.G.A. - Volle Boel. Het Straatmeubilair Van Ptt Temidden Van Al Het Andere.
117376: REEDIJK.DICK E.A. - Als Wij Vergeten Is Alles Vergeefs Geweest.
114750: ROEBROEK.A. E.A. (COMMISSIE VAN ADVIES) - Rapport over Den Soc-Econ. Toestand Der Kleine Boerenbedrijven in Nederland Gevolgd Door Voorstellen Ter Verbetering Van Den Bestaanden Toestand.
109500: SCHILSTRA.J.J. E.A. - De Polder Oostzaan.
109223: JANSEN.AB.A. - Wespennest Leeuwarden. Drie Delen Compleet.
109229: MOORMAN VAN KAMPEN.PROF.MR.O. E.A. - Tieler-En Bommelerwaarden 1327 - 1977.
109283: RUTGERS.A. - Vogelwelt Asiens.
116585: BRONZWAER.P.M.M.A. - Maastricht Bevrijd! En Toen. . ? Maastricht Tussen Juni 1944 En September 1945. Deel 2.
114059: DEURLOO.DR K.A. E.A. - Verzoening of Koninkrijk. Over de Prioriteit in de Verkondiging.
115234: SCHUURMAN.A. - De Tweede Wereldoorlog. September 1939-Augustus 1945. De Strijd in En Rond Den Stillen Oceaan.
117665: DUYVENDAK.J.W. E.A. (RED) - Macht En Verantwoordelijkheid. Essays Voor Kees Schuyt.
115604: HAARSMA.MARIETTE E.A. (RED) - De Onderkant Van Het Tapijt. Harry Mulisch En Zijn Oeuvre. 1952 - 1992
111975: TOBBACK.A. - Le Prince Baudouin. Comment Tout a Commenc,.
111976: TOBBACK.A. - Baudouin I. Duc de Brabant. Guerre Et Paix.
108270: THIES.H.A. - De Ijzeren Zeehond.
112824: WORP.J.A. - Een Onwaerdeerlycke Vrouw. Brieven En Verzen Van En Aan Maria Tesselschade.
110383: KALKWIEK.DR.K.A. EN A.I.J.M.SCHELLART. (RED) - Atlas Van de Nederlandse Kastelen.
112599: STAPPERS-V܁RTHEIM.A. - Twaalf Eeuwen Oldenzaal.
117397: VISSER.JOOST E.A. (RED) - Witte Jassen En Bruinhemden. Nederlandse Artsen in de Tweede Wereldoorlog.
117965: LUNSINGH SCHEURLEER.TH.H. E.A. - Het Rapenburg. Geschiedenis Van Een Leidse Gracht. Deel I: Groenhazenburch.
117966: BERGH.G.C.J.J.VAN DEN. E.A. - Staphorst En Zijn Gerichten. Verslag Van Een Juridisch-Antropologisch Onderzoek.
115835: COHEN.ARTHUR.A. - Der Natürliche Und Der üBernatürliche Jude. Das Selbstverständnis Des Judentums in Der Neuzeit
117311: ROTHROCK.GEORGE A. - The Huguenots. A Biography of a Minority
110109: REVE.GERARD KORNELIS VAN HET. E.A. - Dialoog. Tijdschrift Voor Homofilie En Maatschappij.
107003: REVE. G.K.VAN HET. E.A. (RED) - Tirade No 25.
107005: REVE. G.K.VAN HET. E.A. (RED) - Tirade No 27.
107008: REVE. G.K.VAN HET. E.A. (RED) - Tirade No 35/36.
110149: REVE. G.K.VAN HET. E.A. (RED) - Tirade No 41.
110150: REVE. G.K.VAN HET. E.A. (RED) - Tirade No 46.
117769: STELLWAG.J.A. - De Zedelijke Waardetheorieën Van Spranger, Brentano En Meinong. Een Vergelijkende Studie.
117972: JANSSEN.FRANS A. (INLEIDING EN AANTEKENINGEN) - Zetten En Drukken in de Achttiende Eeuw.
104653: NACHAMA.ANDREAS.E.A. - JüDische Lebenswelten Katalog & Essays.
112065: MULTATULI/CHANTAL KEIJSPER E.A. (RED) - Men Moet Van Myn Gestreken Lans, Een Vlaggestok Maken.
102211: MELLINK.A. - Het Leven Der Zee.
111563: MEILINK-ROELOFSZ.PROF.DR.M.A.P. E.A. - De V.O. C. In Azië.
112141: MEEUSE.PIET. E.A. (SAMENSTELLING) - Ga Ik Weet Niet Waar, Haal Ik Weet Niet Wat. Een Keuze Uit 100 X Raster.
113236: LOKIN.J.H.A. - Prota. Vermogensrechtelijke Leerstukken A.D. H.V. Romeinsrechtelijke Teksten.
113117: LEENHOUTS.DR.A.A. - De Zeven Sjofarim in de Apocalyps. Oordelen Als Een Doorbrekend Licht.
113101: LEENHOUTS.DR.A.A. - De Volheid Der Heidenen. Het Zwijgen Doorbroken.
112506: KUIJSTEN.ANTON. E.A. (RED) - The Joy of Demography... . and Other Disciplines. Essays in Honour of Dirk Van de Kaa.
117679: VROLIJK.ARNOUD. E.A. - Turcksche Boucken.
108293: KELK.C.J. E.A. - De Nederlandsche Boekverkoopersbond. 1907 - 1947.
112951: JONKER.J.P.B. E.A. (RED) - Vijftig Jaar Na de Inval.
113679: REIJS.JESKE. E.A. (RED) - Vrouwen in de Nederlandse Koloniën
117944: ANDERSEN.DOROTHEA. E.A. - So Ist Es Gewesen.
115849: KRAMER.F.A. - Vor Den Ruinen Deutschlands. Ein Aufruf Zur Geschichtlichen Selbstbesinnung
115244: HAAN.M.J.M. E.A. (RED) - In Navolging. Opstellen Voor C.C. De Bruin.
113057: HOLLANDER.DRS.J. E.A. - Neurolinguistisch Programmeren in Nederland.
117674: ENENKEL.KARL E.A. (RED) - Reizen En Reizigers in de Renaissance.
112931: HEUMAKERS.ARNOLD. E.A. - De Oogst. Denkers Die Ons Werelbeeld Veranderden.
114281: BOSCH.A. & L.H.M.WESSELS (RED) - Veranderende Grenzen. Nationalisme in Europa, 1919 - 1989.
113361: HEIN.R.J. E.A. (RED) - Bloemendaal '40 '45. Een Gemeente in de Oorlogsjaren.
117368: BARDOEL.JO. E.A. (RED) - Journalistieke Cultuur in Nederland.
115652: BERENDSOHN.WALTER A. - Zur Vorgeschichte Des " Beowulf"
117371: SANCTA CLARA.ABRAHAM A. (RED) - Neu-Eröffnete Werlt-Galeria.
114882: HOLLENBERG.A. - Organisatievormen Van Het Sociaal-Economische Leven in Duitschland.
111791: GIESBERS.J.H.G.I. E.A. - Titus Brandsma Herdacht. Voordrachten T.G. V. Zijn Zaligverklaring.
117878: BAREND-VAN HAEFTEN.MARIJKE. E.A. - Wilhelmus En de Anderen. Nederlandse Liedjes 1500 - 1700. Met Cd.
114628: BERGSMA.W. E.A. (RED) - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe Reeks 28 (2002) En 29 (2003)
112459: FRANSSEN.P.A. - Tussen Tekst En Publiek.
111383: ES.W.A.VAN E.A. (RED) - Berichten Van de Rijksdienst Voor Het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
102507: ENGELBERT VAN BEVERVOORDE.B.E.R.N.D. E.A.(BEWERKING) - Pandecten Van Het Adatrecht. Deel VII. Het Recht in Zake Huwelijkssluiting.
109826: EMMENS.J.A. E.A.(RED) - Tirade No 3.
113460: EMMENS.J.A. (RED) - Tirade No 4
111941: VERDENIUS.PROF.DR.A.A. - Studies over Zeventiende Eeuws. Verspreide Opstellen En Aantekeningen.
117318: AERTS.REMIEG E.A. - Land Van Kleine Gebaren. Een Politieke Geschiedenis Van Nederland 1780 - 1990
115274: ALMA.H.A. - Identiteit Door Verbondenheid.
112179: DRIE.ROB VAN. E.A. (RED) - Voorouders in Beeld. Stamboom En Familiegeschiedenis.
108922: CRAIG.GORDON.A. - Deutsche Geschichte 1866 - 1945. Vom Norddeutschen Bund Bis Zum Ende Des Dritten Reiches.
105738: COHEN.A.(SAMENST) - Hoe de Oorlog Van 1939 Ontstond.
106509: LOKIN.J.H.A. & W.J.ZWALVE. - Hoofdstukken Uit de Europese Codificatiegeschiedenis.
116685: BLOKHUIS.B.A. - De Vitae Van de Angelsaksische Heiligen Van Ely in de Twaalfde Eeuw: Hagiografie in Context.
109893: CAMPERT.REMCO. E.A. (RED) - Tirade No 14.
113276: BROOKS.RODNEY.A. - De Kunstmatige Mens. Hoe Machines Ons Veranderen.
103725: BROEKHUYSEN.W.N. E.A. - Van Nieuw-Guinee Tot Curacao.
114235: VRIES.JAN W DE. E.A. - Het Verhaal Van Een Taal. Negen Eeuwen Nederlands.
109525: BONGER.PROF.MR.W.A. - Verspreide Geschriften. Twee Delen.
112970: BERINGER.RICHARD E. E.A. - Why the South Lost the CIVIL War.
112707: BENDERS.RAYMOND J. E.A. - Tirade Themanummer over W.F. Hermans.
112736: BAUMGARDT.DAVID. JOSEPH FRANK E.A. (RED) - Horizons of a Philosopher. Essays in Honor of David Baumgardt.
117017: HILL.A.A. - De Complete Vertaling Van de Sefer Ha Jasher, Beter Bekend Als Het Boek Des Oprechten. Voorzien Van Cultuur-Historisch Onderzoek.
109562: MEISCHKE.PROF.DR.IR.R. E.A. (RED) - Huizen in Nederland. Friesland En Noord-Holland.
114321: CAZELLES.HENRI E.A. - Moses in Schrift Und Uberlieferung
117569: FISCHER-DEFOY.CHRISTINE. E.A. (RED) - Vor Die Tür Gesetzt.
117951: BAKKER.NELLEKE E.A. - Vijf Eeuwen Opvoeden Ion Nederland. Idee En Praktijk. 1500 - 2000.
114938: BAILEY.ALICE A. - The Rays and the Initiations. Volume V. A Treatise on the Seven Rays.
116540: BAUER.WILHELM.DR.RER.POL. E.A. - Tatsachen Und Zahlen Uber Deutschland.
117893: FRIEKE.HANS E.A. - Nederlandse Watermolens in Oude Ansichten.
113303: AKERBOOM.DICK. E.A. (RED) - Broeder Jehosjoea. Opstellen Voor Ben Hemelsoet. Bij Zijn Afscheid Als Hoogleraar in de Exegese Van
114645: WIJNGAERT.MARK VAN DEN. E.A. - België En Zijn Koningen. Monarchie & Macht.
113718: REVE. G.K.VAN HET. E.A. (RED) - Tirade No 33
114464: COHEN.DR.E.A. - Het Duitse Concentratiekamp. Een Medische En Psychologische Studie.
113503: SOETENDORP.RABBIJN A. E.A. - De Jezuslezingen.
115789: DE VOS.LUC. E.A. - Lumumba. De Complotten? de Moord.
117837: BREYSSE.F.A. - De Vergeten Stad.
107549: WACKERS.PAUL.E.A. - Verraders En Bruggenbouwers.
114748: BOEIJINGA.DR.K.J. E.A. - Indische Dag. Gehouden Op Initiatief Van Het Studentencorps A. D Vrije Universiteit Op 20 Mei 1941
114213: UTZ.KORPORAL FRITZ. E.A. - Die Grenzbesetzung 1914-1918 Von Soldaten Erzählt.
114515: BAGGERMAN.J.A. EN J.M.H.J.HEMELS. - Verzorgd Door Het Anp. Vijftig Jaar Nieuwsvoorziening.
117967: FUKS-MANSFELD.RENA E.A. - Joden in Nederland in de Twintigste Eeuw. Een Biografisch Woordenboek.
114377: CHIEL.RABBI ARTHUR A. - Guide to Sidrot and Haftarot
115002: SOKOLOW.N.A. - Die DúNen. Bildung, Entwickelung Und Innerer Bau.
107054: SCHOLTEN.DR.F.W.F.J. E.A. - Honderd Jaar Gelre. Ver. Tot Beoefening Van Gelder Se Geschiedenis, Oudheidkunde En Recht. 1897-1997.
107246: HÄSLER.ALFRED.A. - Das Boot Ist Voll. Die Schweiz Und Die FlChtlinge 1933 - 1945.
107219: HEERDING.A. - Geschiedenis Van de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken. Deel I + II.
107527: WUMKES.DR.G.A. - Stads- En Dorpskroniek Van Friesland (1700-1800) En (1800-1900)
107455: VENTE.DR.MAARTEN.A. - Die Brabanter Orgel. Zur Geschichte Der Orgelkunst in Belgien Und Holland IM Zeitalter Der Gotik Und Der Renaissance.
107531: FEITH.MR.J.A. - Wandelingen Door Het Oude Groningen.
113546: ABMA.MR.M.J.CH. E.A.(RED) - Karcke Boeck Van Twisch.
108247: BLIK.E.A. EN D.ROOS. - Kromsluiting in de Ijzers.
108559: LOEWENHEIM.FRANCIS L. E.A. (RED) - Roosevelt and Churchill. Their Secret Wartime Correspondence.
108617: HIJMANS.A. - Wat Allereerst Noodig Is.
108836: HERINGA.DR.J. E.A. (RED) - Geschiedenis Van Drenthe.
104521: SIJES.DR.B.A. - De Februaristaking. 25 - 26 Februari 1941.
114007: AKVELD.L.M. E.A. (RED) - Vier Eeuwen Varen. Kapiteins - Kapers - Kooplieden En Geleerden
110663: BLOKHUIS.M. E.A. - De Amstelkerk Anno 1670.
114140: MONTSMA.J.A. - De Exterritoriale Openbaring.
115813: HENDERIKX.DRS.P.A. - De Oudste Bedelordekloosters in Het Graafschap Holland En Zeeland.
111282: GROENVELD.DR.S. E.A. - De Kogel Door de Kerk? de Opstand in de Nederlanden 1559-1609
109982: MARJA.A. - Man Van Dag En Nacht.
104603: TALBOT.FREDERICK.A. - Steamship Conquest of the World.
115119: LEVY.MR.J.A. - Het Indeterminisme. (de Psychische Causaliteit)
114240: BERENSTEIN.TATIANA E.A. (RED) - Faschismus - Getto - Massenmord.
116250: KLEINEN.JOHN. E.A. (RED) - Leeuw En Draak. Vier Eeuwen Nederland En Vietnam.
117974: BUSKES.CHRIS E.A. - In Darwins Woorden. Leven, Werk En Denken Van Charles Darwin
117582: AHMAD ALI.MR.H.A. - De Toescheidingsovereenkomst Inzake Nationaliteiten Tussen Nederland En Suriname
109825: POS.G.A.(SAMENST) - Rijwieltochten Langs Rustige Wegen. I. Utrecht En Gelderland.
116215: BRUIJN.J.DE E.A.(RED) - Geen Heersende Kerk, Geen Heersende Staat. De Verhouding Tussen Kerken En Staat 1796 - 1996
114444: ALBERTS.A. EN J.E.VERLAAN. - Apologie of Verantwoording Van de Prins Van Oranje Gevolgd Door Het Plakkaat Van Verlating.
117667: COMMANDEUR.JAN. E.A. - Ge Waart Mar Arbeider. Een Beeld Van de Tilburgse Textiel 1890 - 1980.
104559: WITKAMP.F. E.A. - Gedenkboek Van Het K.N. I.L. 1911 - 1961.
117522: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN.M.A. (HOOFDRED) - Nederlandse Literatuur, Een Geschiedenis.
117989: DIJK-PUBLIEKHUYSEN.MARLIES VAN. E.A. - Valburg. 793 1993. Een Beeld Van Een Dorp
100884: JONKMAN.MR.J.A. - Het Oude Nederlands-Indi?. Memoires Van Mr. J.A. Jonkman.
115600: DOSTOJEWSKI.A. - Dostojewski. Geschildert Von Seiner Tochter
115177: GOSSET.A. - Erlebnisse Und Erkentnisse Eines Chirurgen
117836: BREYSSE.F.A. - De Krans Van Vuur.
113717: REVE. G.K.VAN HET. E.A. (RED) - Tirade No 38/39
116488: GONTSJAROW.I.A. - Oblomow
110795: BAUWENS.A. - Acta Van de Kerkeraad Van de Nederduits Gereformeerde Gemeente Te Sluis.
110244: ELZENGA.E. E.A. - Het Witte Loo.
110247: HAUER.H.A. - Het Afgescheurde Kleed.
110706: OLDE MEIERINK.DRS B. E.A. (RED) - Kastelen En Ridderhofsteden in Utrecht
110964: HOOFF.DOROTHEE VAN E.A. - Langs Moderne Architectuur (1945 - Heden)
110972: LINSSEN.DRIES. E.A. - Limburgse Kastelen in Vogelvlucht.
110975: NIEMEIJER.JAN A. - De Wereld Van Cornelis Jetses.
111190: DEFOER.HENRI.L.M. E.A. (RED) - The Golden Age of Dutch Manuscript Painting
111306: SARRIA.AMALIA E.A. - De Koningen-Bibliofielen. Tentoonstelling Europalia 85 Espana.
111319: POTT-BUTER.HETTIE A. - Facts and Fairy Tales About Female Labor, Family and Fertility.
111341: HOFSTEDE. ELLEN TER. E.A. (RED) - Kleding Op de Bon. Kleding- En Textielschaarste in Nederland 1939 - 1949
111385: SNEEP.J. E.A. (RED) - Vesting. Vier Eeuwen Vestingbouw in Nederland.
111431: TEUNIS.H.B. E.A. (RED) - Kerstening Van Christenen.
111435: BONGER.H. E.A. (RED) - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars Maar Recht.
111555: BOSSCHER LTZ.DRS.PH.M. E.A. - Prins Hendrik de Zeevaarder.
111647: GILTAY VETH.PROF.MR.N.J.P. E.A. (RED) - Koning Voetbal. 100 Jaar Knvb
111829: BAART.J.M. E.A. (RED) - De Hollandse Stad in de Dertiende Eeuw.
111834: ROYEN.DRS.H.J.VAN. E.A. (RED) - Historie En Kroniek Van Het Concertgebouworkest. 2 Delen + Discografie Van Het Concertgebouw, Door Jan Van Bart
111839: VAESSEN.PROF.DR.J.A.M.F. E.A. (RED) - Jaarboek 1996, 1997 En 1998 Nederlands Openluchtmuseum.
111874: SALVERDA.MURK E.A. (RED) - Babs' Bootje Krijgt Een Stuurman. De Meisjesroman En Illustrator Hans Borrebach.
111933: LANDSBERGER.HENRI A. - Rural Protest: Peasant Movements and Social Change.
112290: WEIJNEN.PROF.DR.A. - Nederlandse Dialectkunde.
112317: BRANS.A.B.M. E.A. (RED) - 's Hertogenbosch Herdenking 750 Jarig Bestaan Juli 1935. Officieel Programmaboek.
115804: BLONK.DR.A. - Fabrieken En Menschen. Een Sociografie Van Enschede.
112548: BOERMA.A. - Coasters. Schepen Van de Kustvaart. Toen En Nu.
112578: BOOTSMA.DR.N.A. - De Hertog Van Brunswijk. 1750 - 1759.
112588: PRINS-MEIJER.J.A. EN W.PRINS - Culemborg Bespied.
112614: KUIPER.YME. E.A. - Fogelsanghstate. Een Groninger Schat in Een Friese State.
116762: GERWEN.JACQUES E.A. (RED) - Economic History in the Netherlands 1914 - 2014. Trends and Debates.
112660: ROLAND HOLST.A. - Tegen de Wereld.
112784: BLOM.J.C.H. E.A. (RED) - Een Brandpunt Van Geleerdheid in de Hoofdstad.
112806: HOPPENBROUWER. DR.H.W. E.A. - Slangenburg. Huis, Landgoed En Bewoners.
112875: LOOSBROEK.TINEKE VAN. E.A. (RED) - Geleerde Vrouwen. Negende Jaarboek Voor Vrouwengeschiedenis.
113044: VREUGDENHIL.A. - Scheepsbranden. Oorzaken En Bestrijding.
113070: HAM.MARION VAN E.A. (SAMENST) - God Tussen Ons Amsterdammers.
113093: ALEXANDRESCU.SORIN. E.A. (RED) - Hemel & Aarde. Werelden Van Verbeelding.
113120: ALDERSE BAAS-BUDWILOWITZ.PEGGY.J. E.A. - Blijvend in Verbeelding. De Verwerking Van de Tweede Wereldoorlog in de Beeldende Kunst.
114705: BICKER CAARTEN.A. E.A. - Zeven Heerlijkheden. Over Geschiedenis En Volksleven Van Oud-Schoten.
113268: HEIJBROEK.J.F. E.A. (RED) - Geen Schepsel Wordt Vergeten.
113329: WILLEMSEN.GERRIE A.J. E.A. - Langs Heg En Steg Naar de Grote Weg. 400 Jaar Wegen En Paden in Wehl.
113339: WEBER-VAN BOSSE.A. - Een Jaar Aan Boord H.M. Siboga.
113393: BRONGERS.DR.J.A. E.A. (RED) - Amersfoortse Opstellen. Historie, Archeologie, Monumentenzorg.
113482: PERRY.J. E.A. - Honderd Jaar Sociaal-Democratie in Nederland. 1894 -1994.
113525: RABBIE.E. E.A. (RED) - Bijdragen En Mededelingen V. H Genootschap Voor de Joodsche Wetenschap in Nederland. No XI (1970-1999)
113545: HOOGEWOUD.GUIDO. E.A. - P.J. H. Cuypers En Amsterdam. Gebouwen En Ontwerpen 1860 - 1898.
113575: FILEDT-KOK.J.P. E.A. (RED) - Kunst Voor de Beeldenstorm. Noordnederlandse Kunst 1525 - 1580. Catalogus.
113769: HOUTZAGER.H.L. E.A. (RED) - Delft En de Oostindische Compagnie.
113907: DIJK.F.N.J. VAN E.A. (RED) - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke Dagboeken Uit Interneringskampen Chronologisch Samengevoegd. Aek Paminke III. 10 Maart - 31 December 1942.
113908: DIJK.F.N.J. VAN E.A. (RED) - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke Dagboeken Uit Interneringskampen Chronologisch Samengevoegd. Aek Paminke III. 1 Januari - 31 December 1943.
113909: DIJK.F.N.J. VAN E.A. (RED) - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke Dag Boeken Uit Interneringskampen Chronologisch Samengevoegd. Aek Paminke III. 1 Januari - 25 Oktober 1945.
113910: DIJK.F.N.J. VAN E.A. (RED) - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke Dagboeken Uit Interneringskampen Chronologisch Samengevoegd. Aek Paminke III. 1 Januari - 31 December 1944.
113911: DIJK.F.N.J. VAN E.A. (RED) - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke Dagboeken Uit Interneringskampen Chronologisch Samengevoegd. Aek Paminke III. 1 Januari - 31 December 1943.
113913: DIJK.F.N.J. VAN E.A. (RED) - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke Dagboeken Uit Interneringskampen Chronologisch Samengevoegd. Aek Paminke II. 12 Maart - 31 December 1942.
113925: WES.M.A. - Tussen Twee Bronzen Ruiters. Klassieken in Rusland. 1700 - 1855.
117700: MOLMENTI.POMPEO E.A. - Venice: Its Individual Growth from the Earliest Beginnings to the Fall of the Republic.
114031: DONKER.P.A. - Winter '44-'45 in Holland. A Winter Never to Be Forgotten.
114079: MEEL.P VAN. E.A. - Gedenkschrift Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830 - 1950
114177: GRIJP.PAUL VAN DER. E.A. (RED) - Sporen in de Antropologie. Liber Amicorum Jan Pouwer.
114207: LOOSJES MR.A. - Zeeland in Beeld.
114506: WAALEWIJN.A. - Achter de Bres. De Rijkswaterstaat in Oorlogstijd.
114215: DITTRICH.KATHINKA E.A. (RED) - Berlijn -Amsterdam 1920 - 1940. Wisselwerkingen.
114267: HETEREN.G.M VAN. E.A. (RED) - Dutch Medicine in the Malay Archipelago 1816 - 1942.
114274: LINDEBOOM.G.A. - Florentius Schuyl (1619 - 1669) En Zijn Betekenis Voor Het Cartesianisme in de Geneeskunde.
114457: ZWAN.BERT VAN DER E.A. (RED) - Het Londens Archief. Het Ministerie Van Buitenlandse Zaken Tijdens de Tweede Wereldoorlog.
114495: ESSERS.H.A. (EINDRED) - Stokstraatgebied Maastricht. Een Renovatieproces in Historisch Perspectief.
114564: DIJKHUIZEN.JAN FRANS VAN E.A. (RED) - Living Is Posterity. Essays in Honour of Bart Westerweel.
114608: GALES.DR.B.P.A. - Delven En Slepen.
114776: KINGMA.VIBEKE E.A. - De Rode Zaan. Honderd Jaar Strijd En Solidariteit.
114809: BLANC.BRIGITTE. E.A. - La Seconde Guerre Mondiale. Guide Des Sources Conservees En France. 1939 - 1945.
114827: ESMEIJER.ANK C. E.A. (RED) - Utrecht, Kruispunt Van de Middeleeuwse Kerk.
114858: SMIDT.PROF.MR.J.TH.DE. E.A. (RED) - Fiscaliteit in Nederland. 50 Jaar Belastingmuseum " Prof. Dr. Van Der Poel"
114887: GRELLERT.M.E.A. E.A. - Synagogues in Germany. A Virtual Reconstruction.
114894: KAUTZ.DR ERICH A. - Der Hafen Von Vlissingen. Seine Stellung Und Entwicklungsaussichten IM Internationalen Verkehr
114919: BIJL.DRS.M.VAN DER E.A. (RED) - Van Spaans Beleg Tot Bataafse Tijd. Alkmaars Stedelijk Leven in de 17de En 18de Eeuw.
114920: BIJL.DRS.M.VAN DER E.A. (RED) - Alkmaarse Silhouetten. Uit de Geschiedenis Van Alkmaar En Omgeving.
114921: BIJL.DRS.M.VAN DER E.A. (RED) - Alkmaar En Veelvoud. Tussen Archeologie En Actualiteit.
114946: HEGGER.MANFRED E.A. - Energy Manuel. Sustainable Architecture.
114947: ASSELBERGS.A.L.L.M. E.A - Nederlandse Architectuur 1856 - 1934. Berlage.
114948: ASSELBERGS.A.L.L.M. E.A - Nederlandse Architectuur 1910 - 1930. Amsterdamse School.
114949: ASSELBERGS.A.L.L.M. E.A - Nederlandse Architectuur 1893- 1918. Architectura.
114950: ASSELBERGS.A.L.L.M. E.A - Nederlandse Architectuur 1880 - 1930. Americana.
115007: KNOOPS.DRS.W.A. EN DRS F.CH.MEIJER. - Goejanverwellesluis. De Aanhouding Van de Prinses Van Oranje Op 28 Juni 1787 Door Het Vrijkorps Van Gouda.
115155: BOHEEMEN.PETRA VAN E.A. (RED) - Kent, En Versint Eer Dat Je Mint. Vrijen En Trouwen 1500 - 1800.
115311: BRANDTS BUYS.M.A. - Muzikale Vormleer
115462: DIAKONOFF.A. - The Genera of Indo-Malayan and Papuan Tortricidae.
115465: DITZHUYZEN.R.E.VAN. E.A. (RED) - Tweehonderd Jaar Ministerie Van Buitenlandse Zaken.
115470: GNIRREP.YVONNE E.A. (RED) - Spektakel. November 1964
115486: LOOSJES MR.A. - Noord Holland in Beeld. Deel 3.
115680: BROEDERS.P.W.A. - Gijsbert Franco. Baron Von Derfelden Van Hinderstein. 1783-1857. Leven En Werk Van " Eene Ware Specialiteit" in Kaart Gebracht.
115720: PRICK VAN WELY.M.A. - Het Orgel En Zijn Meesters.
115826: TERLOUW.TH.J.A. - De Opkomst Van Het Heilgymnastisch Beroep in Nederland in de 19de Eeuw. Over Zeldzame Amfibieen in Een Kikkerland
117398: ACDA.DRS.G.M.W. E.A. - Tot Een Rechtschapen En Kloek Zeeman Toe Te Rusten. 1785 - 1985.
115968: VRIES.BOUDIEN DE E.A. (RED) - De Kracht Der Zwakken. Studies over Arbeid En Arbeidersbeweging in Het Verleden.
115985: VISSER.W.A. E.A. (RED) - Seventy-Five Years of Geology and Mining in the Netherlands (1912-1987)
116100: WIJBURG.W.A. - Liber Amicorum W.A. Wijburg.
116145: HOVENKAMP.MR.W.A. (RED) - Tijdschrift " Nieuw-Guinea". Derde Jaargang. Juni 1938 / April 1939. Afleveringen 1 - 6.
116254: DROOG.P.J. E.A. - Adieu Schipper. Foto-Leesboek over de Verdwenen Binnenschippers in En Rond Het Geestmerambacht.
116336: HEZENMANS.J.C.A. - 's-Hertogenbosch Van 1629 Tot 1798
116388: BAKKER.DR.G. E.A. (RED) - De Waag Staat in Brand. Sneek 1940 - 1945.
116511: VELLENGA.DRS.S.Y.A. - Katholiek Zuid Limburg En Het Fascisme. Een Onderzoek Naar Het Kiesgedrag Van de Limburger in de Jaren Dertig.
116632: FAFIE.DRS.TH.A. - De Molenpage-Stichting. Een Hervormd-Luthers Hofje in Amsterdam Sedert 1918.
116682: BOONSTRA.O.W.A. - De Waardij Van Eene Vroege Opleiding. Een Onderzoek Naar de Implicaties Van Het Alfabetisme Op Het Leven Van Inwoners Van Eindhoven En Omliggende Gemeenten, 1800-1920.
116691: KAMMELAR.ROB. E.A. (SAMENST) - Het Monster Van de Oorlog. Nederlandse Liedjes En Gedichten over de Eerste Wereldoorlog.
116710: SCHEEPENS.MAARTEN E.A. (RED) - Indische Buurt Van Seeburgh Tot Zeeburg.
116712: MICHIELSE.HENK E.A. (RED) - Geuzen En Papen. Katholiek En Protestant Tussen Vecht En Eem Circa 1550 - 1800
117968: DEKKER.CEES E.A. - En God Beschikte Een Worm. Over Schepping En Evolutie.
116842: KOEKOEK-SLOGGATT.K.H. E.A. - Toen Wist Ik Pas Wat Oorlog Was. Rhenen 1940-1945
117984: ESCHER.IR.R.TH. E.A. - Orde En Vrede. De Humanitaire / Militaire Missie in Nederlands Oost-Indië 1945-1950.
116931: MATISOFF.JAMES.A. - Blessings, Curses, Hopes, and Fears. Psycho-Ostensive Expressions in Yiddish.
116941: GASTEREN.L.A.VAN. E.A. (RED) - In Een Japanse Stroomversnelling. Berichten Van Nederlandse Watermannen - Rijswerkers, Ingenieurs, Werkbazen. 1872 - 1903
116959: BRAASEM.W.A. EN H.O.J.DE RUYTER DE WILDT - Toen Hoorn Nog Oud-Hoorn Was. Beelden Uit Een Verklonken Verleden (1800 - 1950)
116980: DIJK.F.N.J. VAN E.A. (RED) - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke Dagboeken Uit Interneringskampen Chronologisch Samengevoegd. Aek Paminke I. 11 Maart - 31 December 1942.
116981: JONG.D.J.DE E.A. - Hardinxveld En de Riviervisserij.
117097: DIJK.F.N.J. VAN E.A. (RED) - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke Dagboeken Uit Interneringskampen Chronologisch Samengevoegd. Aek Paminke II. 1 Januari 1943 - 27 Oktober 1945.
117108: HOUTZAGER.H.L. E.A. (RED) - Kruit En Krijg. Delft Als Bakermat Van Het Prins Maurits Laboratorium Tno.
117109: GERDING.M.A.W.E.A. - Geschiedenis Van Meppel
117120: KOLPA.RONALD. E.A. (RED) - Fascisme En Homoseksualiteit
117141: MEYER.MICHAEL A. - Response to Modernity. A History of the Reform Movement in Judaism.
117159: BERG.A EN R V.D. - De Joodse Gemeenschap Van Oud-Beijerland
117167: BAKKER.DRS.W. E.A. (RED) - De Doleantie Van 1886 En Haar Geschiedenis.
117720: HEES.PIETER VAN E.A. (RED) - Tussen Cultuur En Politiek.
117216: BRENNER.A & F.VAN DIJK-HEMMES - On Gendering Texts. Female & Male Voices in the Hebrew Bible.
117259: BOEKWIJT.H.A. - Smakken En Kuiven. Vier Eeuwen Loodsdienst Op Amsterdam. Uitgegeven T.G. V. Het Honderdjarig Bestaan Van de Ver. Loodsensocieteit "Recht Door Zee" Te Ijmuiden. 1888 - 1988.
117267: HAAN.ROB. E.A. - De Onherbergzame Biesbosch. Over Griendketen, Woonarken En Kooihuizen.
106946: WOPEREIS.A.A. - Een Huis, Tuin En Erf in Het Bezwooren Kerf.
117119: JAGTENBERG.DR.F.J.A. - Marijke Meu. 1688 - 1765. Stammoeder Van Ons Vorstenhuis.
117834: GEUDEKE.DRS.P.W. E.A. - Grote Historische Atlas Van Nederland. 1. West-Nederland 1839 - 1859.
107095: PERRON.E.DU/MANU VAN DER AA. - E. Du Perron En de Avant-Garde. Kroniek Van Een Heilzame Ziekte.
116043: NEKEMAN.AAD - De Overlevers
100661: KRARUP NIELSEN.AAGE. - Door de Tropen Naar de Zuidelijke Ijszee Ter Walvischvangst.
110668: VISSER.AB - Recitatief.
101138: VISSER.AB - De Hel Met Negen Deuren.
115241: KOVNER.ABBA. - Scrolls of Testimony.
117333: CHILL.ABRAHAM. - The Mitzvot.
116473: GOLDBERG.ABRAHAM. - Pioneers and Builders. Biographical Studies and Essays.
113338: GAUTIER.ACHILLES. - De Gouden Kooi. Over Het Ontstaan Van Het Huisdier.
110913: BESGEN.ACHIM - Der Stille Befehl.
112889: ZUIDEREND.AD. (RED) - Na de Watersnood. Schrijvers En Dichters En de Ramp Van 1953.
108304: KRIJGER.AD. - Messiaans Cynisme. Jezus En Diogenes.
115554: KNOTTER.AD. - Economische Transformatie En Stedelijke Arbeidsmarkt. Amsterdam in de Tweede Helft Van de Negentiende Eeuw.
115643: PETERSEN.AD & PIETER BRATTINGA - Sandberg. Een Documentaire / a Documentary
115239: VISSER.AD (CONCEPT EN PRODUCTIE) - Zing Je Moerstaal.
115343: VOLL.DR.MED.ADAM. - De Wichelroede. Een Algemeen Leerboek.
116942: ZAMOYSKI.ADAM - Phantom Terror. The Threat of Revolution and the Repression of Liberty. 1789 - 1848.
108421: HEZLET.SIR ARTHUR. VICE ADMIRAL. - Aircraft and Sea Power.
108957: KING.ERNEST.J.FLEET ADMIRAL. - U.S. Navy at War. 1941 - 1945.
117252: WENDEL.ADOLF. - Sakularisierung in Israels Kultur.
106647: JACOBSEN.HANS-ADOLF. - 20. Juli 1944.
107711: HITLER.ADOLF. - Rede T.G. V. De 8e Verjaardag Der N.S. Revolutie in Het Sportpalast Te Berlijn Op 30-01-1941.
104984: EHRT.DR.ADOLF. - Revolte Armee. Revelations Sur la Tentative D'Insurrection Communiste a la Veille de la Revolution Nationale.
109640: HALFELD.ADOLF. - Amerika Grijpt Naar de Wereldmacht.
104639: AHRENS.ADOLF. - Die Siegesfahrt Der "Bremen".
112389: WEBER.ADOLF. - Kurzgefasste Volkswirtschaftspolitik.
115220: BOHM.ADOLF. - Die Zionistische Bewegung. Eine Kurze Darstellung Ihrer Entwicklung.
113707: VENEMA.ADRIAAN - Osendarp.
116638: MORRIEN.ADRIAAN, J.BERNLEF, JAN WOLKERS E.V.A. - God, Nederland & Oranje. Eerste Jaargang. No 2
114210: LOOSJES.ADRIAAN. - Beschrijving Van de Zaanlandsche Dorpen. Genummerd.
109777: MORRIEN.ADRIAAN, G.K.VAN HET REVE. E.A. (RED) - Tirade No 45.
109759: MORRIEN.ADRIAAN - Brood Op de Plank. Verzameld Kritisch Proza.
107903: MORRIEN.ADRIAAN - Moeders & Zonen.
110804: MORRIEN.ADRIAAN - Kijken Naar de Wolken.
112184: BREDERO.GERBRAND ADRIAENSZ. - Het Daget Uyt Den Oosten.
112182: BREDERO.GERBRAND ADRIAENSZ. - Griane
112008: STAHLECKER.ADRIAN. - Film En Kunst in Ballingschap. 1933-1945.
116953: GOLDSWORTHY.ADRIAN - Cannae.
117068: STAHLECKER.ADRIAN. - Goebbels Droomfabrieken. Filmverhalen Uit Nazi-Duitsland.
115365: SNELLER.A.AGNES. - Met Man En Macht.
108564: ALI.AHMED. (TRANSLATION) - Al-Qur'an. A Contemporary Translation.
107873: PEYREFITTE.ALAIN. - China En Het Westen. Kroniek Van Een Historische Ontmoeting
111576: CORBIN.ALAIN. - Het Verlangen Naar de Kust
111718: BURGESS.ALAN. - The Longest Tunnel. The True Story of the Great Escape.
115415: KEMP.DR.ALAN (INTRODUCTION) - The Bird Paintings of C.G. Finch-Davies
116299: ADELSON.ALAN & ROBERT LAPIDES. - Lodz Ghetto. Inside a Community Under Siege.
107657: HOPKIN.ALANNAH. - The Living Legend of St. Partick.
117939: HEYMANS.ALBERT. - Jood Zonder Ster.
100184: KUYLE.ALBERT - Weerlicht.
112662: HELMAN.ALBERT - Gebed Voor de Ezels En Andere Gedichten. Genummerd En Gesigneerd.
111921: SPEER.ALBERT - The Slave State. Heinrich Himmler's Masterplan for Ss Supremacy.
112208: PICK.ALBERT. - Papiergeld Katalog. Europa Seit 1900.
116338: SEATON.ALBERT. - The Russo-German War 1941-45.
116703: MANGUEL.ALBERTO. - Stad Van Woorden.
116934: DINES.ALBERTO - Tod IM Paradies. Die Tragodie Des Stefan Zweig.
116073: MANGUEL.ALBERTO. - De Bibliotheek Bij Nacht. De Liefde Voor Boeken En de Kunst Van Het Verzamelen.
115806: MANGUEL.ALBERTO. - Een Geschiedenis Van Het Lezen.
116239: ROSALES.ALBERTO. - Transzendenz Und Differenz. Ein Beitrag Zum Problem Der Ontologischen Differenz Beim Fruhen Heidegger.
117795: SHOLEM-ALEIKHEM - Motl Peyse Dem Khazns. (Motl the Cantor's Son)
117955: KERSHAW.ALEX. - Avenue of Spies.
114739: JOSEY.ALEX. - Lee Kuan Yew.
115109: BEIN.ALEX. - Theodor Herzl. Biographie.
115435: DUBCEK.ALEXANDER. - De Autobiografie Van Een Idealist
102685: KEE.MC.ALEXANDER. - De Race Naar de Rijnbruggen. 1940. 1944. 1945.
109591: ROOB.ALEXANDER. - Alchemie & Mystiek.
115593: CARTELLIERI.ALEXANDER. - Die Weltstellung Des Deutschen Reiches. 911 - 1047
112094: MCKEE.ALEXANDER - De Spaanse Armada. De Nederlaag Van de Spaanse Armada, 1588.
116180: DELCHEV.ALEXANDER AND EVGENIJ AGREST - The Safest GrNfeld. A Complete Repertoire for Black.
115577: DOPSCH.ALFONS - Verfassungs- Und Wirtschaftsgeschichte Des Mittelalters. Gesammelte Aufsätze 1.
109416: MAZURE.ALFRED. - De Bedreigde Filmster.
117899: DÖBLIN.ALFRED. - Berlijn Alexanderplatz.
117817: TENNYSON.ALFRED. - Poems
106547: MAZURE.ALFRED. - Sporen in Het Zand.
115766: HALDAR.ALFRED. - Studies in the Book of Nahum
115750: BERGMANN.ALFRED. - Grabbe Bibliographie.
116019: MAZURE.ALFRED. - De Fonteyn Star.
117404: KLAUS.ALISA. - Every Child a Lion.
114002: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA.ALIT. - Bloemen Van Het Heelal. De Kleurrijke Wereld Van de Textiel Op Java.
114856: LANSER-VAN DER VELDE.ALMA. - Geloven Leren. Een Theoretisch En Empirisch Onderzoek Naar Wederkerig Geloofsleren
115120: MAGER.DR.P.ALOIS. - Mystik Als Seelische Wirklichkeit. Eine Psychologie Der Mystik
114914: HUDAL.BISCHOF DR.ALOIS. - Die Grundlagen Des Nationalsozialismus.
117658: TOELE.ALPHONS EN HANS JACOBI - Het Noodgeld Van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. 1940-1945.
115796: COHEN.AMNON. - Political Parties in the West Bank Under the Jordanian Regime, 1949 - 1967
117662: ONDERWIJZER.A.S. RABBIJN NED.ISR.HOOFDSYNAGOGE AMSTERDAM. - Nederlandsche Vertaling Van Den Pentateuch Benevens Eene Nederlandsche Verklarende Vertaling Van Rashie's Pentateuch-Commentaar.
117564: TOER.PRAMOEDYA ANANTA. - De Stroom Uit Het Noorden.
117193: LIEVEN.ANATOL - The Baltic Revolution. Estonia, Latvia, Lithuania, and the Path to Independence.
113081: KLUKHUHN.ANDR,. - Sterf Oude Wereld. Een Inleiding Tot de 21ste Eeuw.
116760: GIDE.ANDRE - Als de Graankorrel Niet Sterft
115578: MAZON.ANDRE. - Revue Des Etudes Slaves. Tome 27. Tome Jubilaire 1921 - 1951.
117874: TRUYMAN.ANDRÉ - Zwijgen Betekende Goud.
117169: GERRITS.ANDRE AND NANCI ADLER (EDITORS) - Vampires Unstaked. National Images, Stereotypes and Myths in East Central Europe.
115295: SIMONE.ANDRE. - J' Accuse. De Mannen Die Frankrijk Hebben Verraden
116784: LEHR.ANDRE. - De Geschiedenis Van Het Astronomisch Kunstuurwerk. Zijn Techniek En Muziek.
116314: KORTE-BOGER.ANDREA - Steine Und Erde. Der Judische Friedhof in Siegburg.
117437: NACHAMA.ANDREAS, HERMANN SIMON - Judische Grabstätten Und Friedhöfe in Berlin. Eine Dokumentation.
113258: WILSON.ANDREW. - Niemand Is Als God.
114923: LEES.ANDREW. - Revolution and Reflection. Intellectual Change in Germany During the 1850's
117855: ROBERTS.ANDREW. - The Storm of War. A New History of the Second World War.
113780: WHEATCROFT.ANDREW. - Ongelovigen. Het Conflict Tussen Het Christendom En de Islam.
111956: MOLLO.ANDREW. - A Pictorial History of the Ss. 1923 - 1945.
116177: GREET.ANDREW. - Beating Unusual Chess Defences: 1 E4. Dealing with the Scandinavian, Pirc, Modern, Alekhine and Other Tricky Lines.
115549: MACHEJEK.ANDRZEJ (RED) - Zydzi Lodzcy. Jews of Lodz
114638: ALCALA.ANGEL. - The Spanish Inquisition and the Inquisitorial Mind.
114023: DEKKER.ANGELA. - De Onbekende Soldaat.
114966: SHAPIRA.ANITA. - Berl Katznelson. Ein Sozialistischer Zionist.
114091: HAVERKAMP.ANITE (RED) - Jezuieten in Nederland.
113929: HAMEL.ANKE (RED) - Mijn Liefste Lief. Brieven Van Jean-Louis Pisuisse Aan Fie Carelsen.
112623: LEE.CAROL ANN. - Het Verborgen Leven Van Otto Frank. De Biografie.
114960: TUSA. ANN & JOHN. - The Berlin Blockade
113703: POLITKOVSKAJA.ANNA. - Russisch Dagboek.
109017: SUTORIUS.ANNA. - Het Boek Van Kleine Eric.
115275: SUTORIUS.ANNA. - Het Melkmannetje.
113201: VIJLBRIEF-CHARBON.THEODORA ANNA. - Speldegeld En Clavarium
113872: GEVERS.ANNE. (RED) - Uit de Zevende.
108135: FRANK.ANNE. - De Dagboeken Van Anne Frank.
109163: LEBER.ANNEDORE. - Das Gewissen Steht Auf. Lebensbilder Aus Dem Deutschen Widerstand Von 1933- 1945.
117864: LASCHITZA.ANNELIES. - IM Lebensrausch, Trotz Alledem. Rosa Luxemburg. Eine Biographie.
111180: GERECKE.ANNELIESE - Das Deutsche Echo Auf Die Polnische Erhebung Von 1830.
112010: STERN.ANNEMARIE. (RED) - Wir "Hoch-Und Landesverräter". Antifaschistischer Widerstand in Oberhausen.
116938: MOOIJ.ANNET. - De Polsslag Van de Stad. 350 Jaar Academische Geneeskunde in Amsterdam.
114727: FRANCE-HARRAR.ANNIE. - SüDsee. Korallen - Urwald - Menschenfresser.
112730: COHEN.SOLAL.ANNIE. - Sartre. A Life.
111288: BOS.ANNIE - Rode Aarde. Een Verhaal Van de Vergeten Oorlog Op Java.
108626: SCHMITT.ANSELM. - Verraad Aan de "Columbus". Het Lot Van Een Duitsch Schip En Zijn Bemanning.
111964: JOHANNES.DR.ANT. - Luthers Diakonessenwerk.
106966: PAZANIN.ANTE. - Wissenschaft Und Geschichte in Der Phänomenologie Edmund Husserl.
108873: DONKER. ANTHONIE (RED) - Critisch Bulletin.
105578: READ.ANTHONY & DAVID FISHER. - De Val Van Berlijn. 1936 - 1945.
108531: WATTS.ANTHONY. - The U-Boat Hunters.
114584: BODAR.ANTOINE. - Weten Waar de Muze Woont.
115865: ERNSTBERGER.ANTON. - Ludwig Camerarius Und Lukas Friedrich Behaim. Ein Politischer Briefwechsel Uber Den Verfall Des Reiches 1636 - 1648.
117906: CECHOV.ANTON. - Er Und Sie. Frühe Erzählungen. 1880 - 1885.
117907: CECHOV.ANTON. - Ende Gut. Frühe Erzählungen 1886 - 1887.
105102: ROTZETTER.ANTON. - Clara Van Assisi.
101224: COOLEN ANTON - De Man Met Het Janklaassenspel.
117925: STEININGER.ANTON - Aufbruch Ins Reich. Die Heimkehr ôsterreichs Ins Reich IM Erlebnis.
104839: COOLEN ANTON - Peelwerkers.
110797: COOLEN.ANTON. (RED) - Nieuwe Arbeidsverhoudingen Door Leden Van Het Adviescollege Voor Arbeidszaken M.G.
114214: MUSSERT.ANTON. - Nagelaten Bekentenissen. Verantwoording En Celbrieven Van de Nsb-Leider.
114459: HES.JAN ANTONIE. - In de Ban Van Het Beeld. Een Filmsociologisch- Godsdienstsociologische Verkenning.
116319: R"MER.RENE ANTONIO - Un Pueblo Na Kaminda. Een Sociologisch Historische Studie Van de Cura?Aose Samenleving.
113876: BEEVOR.ANTONY. - Berlin. The Downfall 1945.
116608: BEEVOR.ANTONY. - D-Day. Van de Landing in Normandie Tot de Bevrijding Van Parijs
116630: BEEVOR.ANTONY & ARTEMIS COOPER - Parijs Na de Bevrijding 1944 - 1949.
117182: BEEVOR.ANTONY. - The Battle for Spain. The Spanish CIVIL War 1936-1939.
117648: HENDRIKS.ARIANE EN JAAP VAN VELZEN - Van de Montelbaanstoren Naar Het Minervaplein.
115434: PEDDEMORS.ARIE EN LEO SAMAMA - Mozart and the Netherlands. A Bicentenarian Retrospect.
111565: OUWENEEL.ARIJ.(SAMENST) - Campesinos. Kleine Boeren in Latijns-Amerika Vanaf 1520
116245: PORSIUS.ARIJAN. - Vlekken in Waterland. Over Leven in de Gemeente Ransdorp
115368: ARMANDO - Het Gevecht
107659: BRATLI.KJELL ARNE. - Een Levenskrachtige Gemeente. De "Noorse Broeders" Belicht.
112175: KARSKENS.ARNOLD. - Pleisters Op de Ogen.
116260: KARSKENS.ARNOLD. - De Zaak-Zorreguieta.
116616: MOLENAAR.ARNOUT. - Bakens Verzetten. Topdiplomaat Van Roijen Van Schadebeperker Tot Conflictoplosser in de Kwestie Indonesie (1945 - 1949)
117849: SPIEGELMAN.ART - The Complete Maus. A Survivor's Tale.
113720: JAPIN.ARTHUR. - Zoals Dat Gaat Met Wonderen. Dagboeken 2000 - 2007.
117391: RIMBAUD.ARTHUR. - Illuminations
115667: ELOESSER.ARTHUR. - Vom Ghetto Nach Europa. Das Judentum IM Geistigen Leben Des 19. Jahrhunderts.
108422: BRYANT.ARTHUR. - The Turn of the Tide. 1939 - 1943.
111766: SCHOPENHAUER.ARTHUR. - Er Is Geen Vrouw Die Deugt.
112532: STEEGH.DRS ARTHUR. - Monumentenatlas Van Nederland. 1100 Historische Nederzettingen in Kaart.
114028: EYFFINGER.ARTHUR. - The Peace Palace. Residence for Justice. Domicile of Learning.
115020: LEHNING.ARTHUR EN JURRIAAN SCHROFER (RED) - De Internationale Avant-Garde Tussen de Twee Wereldoorlogen.
110670: DIEREN.E VAN. ARTS. - De Waanzinnige Waereld. Een Zielkundige Ontleding Van de Huidige Socialisten En Hunne Voorgangers.
116175: YUSUPOV.ARTUR. - The Petroff Defence. Current Chess Opening Theory for the Advanced Player.
117803: MAIDENBAUM.ARYEH AND STEPHEN A.MARTIN - Lingering Shadows. Jungians, Freudians and Anti-Semitism.
113664: ASSAN.ARYEH. - The Name of Solomon. Memoirs 1940-1945.
103648: ZADOW.UFFZ.DR.ASTALF.(BEW) - Belgien Und Nordfrankreich. Volk-Raum-Geschichte. Ein Handbuch Fur Den Deutschen Soldaten.
113527: ROSENBERG.AUBREY. - Tyssot de Patot and His Work (1655-1738)
110782: STRINDBERG.AUGUST. - Verslag Van Twee Huwelijken.
110772: WILLEMSEN.AUGUST. - Braziliaanse Brieven.
115590: MEISSINGER.KLAUS AUGUST - Erasmus Von Rotterdam.
116597: VERMEYLEN.AUGUST. - Der Ewige Jude.
110485: GREGORY.LADY AUGUSTA. - Cuchulain Van Muirthemne. Het Verhaal Van de Mannen Van de Rode Tak Van Ulster.
112495: CANTOR.AVIVA. - The Jewish Woman. 1900 - 1985. A Bibliography.
117926: BARKAI.AVRAHAM - From Boycott to Annihilation. The Economic Struggle of German Jews 1933 - 1943.
117332: DAVIS.RABBI AVROHOM. - The Complete Metsudah Siddur.
103746: CORNELISSEN.C.B. - Twente Weer Vrij. Een Chronologisch Fotoboek over de Aprildagen 1945.
110094: KORFF.DR.A.B. - Een Vacantiereisje Van Een Hollandschen Jongen Naar Java.
117613: CRANFIELD.C.E.B. - On Romans and Other New Testament Essays.
101853: RIETSTAP.J.B. - Handboek Der Wapenkunde.
117976: GLASBERGEN.J.B. - Beroepsnamenboek. Beroepsaanduidingen Voor 1900 in Nederland En België.
114113: RADEMAKER-HELFFERICH.DRS.B. (SAMENST) - Een Leven Vol Gevaar. Menno Simons (1496 - 1561) Leidsman Der Dopers.
113421: SMITHUIJSEN.C.B. (RED) - De Hulpbehoevende Mecenas. Particulier, Initiatief, Overheid En Cultuur, 1940 - 1990.
108496: SCHILDKAMP.DRS.J.B. - De Kroniek Van Johannes Van Lochem, Prior Te Albergen. 1520 - 1525.
108675: BOUMAN.B. - Van Driekleur Tot Rood-Wit.
115751: K܁HNEL.J܁RGEN B - Untersuchungen Zum Germanischen Stabreimvers
117959: DUBBE.B. - Tin En Tinnegieters in Nederland.
117232: HEYL.B. - Het Vergeten Hoofdstuk Binnen de Geschiedenis Van de Gezondheidszorg. 1933 - 1945.
108239: FERENCZ.BENJAMIN B. - Lohn Des Grauens. Die Verweigerte Entschädigung FüR Judische Zwangsarbeiter.
117428: RONNER.B. - Van Huis En Van Haard Naar Het Land Van de Tokkehs.
115726: ELLIS.A.B. - The Tshi-Speaking Peoples of the Gold Coast of West Africa. Their Religion, Manners, Customs, Laws, Language, Etc.
103718: CORNELISSEN.C.B. - Storm Uit Het Noorden. Mobilisatie En Duitse Inval in Twente 1939 - 1940.
107011: HESSELINK.B. - Gerhard Jannink & Zonen Te Enschede. 1853 -1938. Jaren Van Rationalisatie En Verzet.
108425: AUSTIN.A.B. - Fighter Command.
109031: BEYERCHEN.ALAN B. - Wissenschaftler Unter Hitler. Physiker IM Dritten Reich.
117047: BOSWORTH.R.J.B. - Mussolini.
117587: BOSWORTH.R.J.B. - Mussolini's Italy. Life Under the Fascist Dictatorship, 1915 - 1945.
109626: RAPTSCHINSKY.DR.B. - Kolonisatie Van Blanken in de Tropen.
115637: TIMMER.CHARLES.B. - Russische Notities
110539: JASINK.B. - De Mystiek Van Het Boeddhisme.
111725: STROMAN.B. EN M.J.BRUSSE. - Rotterdam.
117856: NULAND.SHERWIN B. - Artsen. Een Biografie Van de Geneeskunde.
111174: TEUNIS.H.B. EN L. VAN TONGERLOO (RED) - Middeleeuwen. Tussen Erasmus En Heden.
112726: NASH.GARY B. - The Urban Crucible. Social Change, Political Con- Sciousness and the Origins of the Amer. Revolution
113768: PRUD'HOMME VAN REINE.DR.R.B. (EINDRED) - Schepen Bij de Vleet. Maritieme Musea in Nederland En Belgi?.
113924: WIARDA BECKMAN.H.B. - En Die Twee Jongens Zijn Wij. Brieven Aan M Van Der Goes Van Naters.
114306: STEVENSON.W.B. - Grammar of Palestinian Jewish Aramaic.
114336: HOBMAN.J.B. - Palestine's Economic Future
114729: ARMESON.ROBERT.B. - Total Warfare and Compulsory Labor.
115588: KREKIC.B. - Dubrovnik (Raguse) Et le Levant Au Moyen Age
116067: ZEMAN.Z.A.B. - Persued by a Bear. The Making of Eastern Europe.
116676: FAULK.ODIE B. - The Last Years of Spanish Texas. 1778-1821.
117115: BAKKER.ULBE.B. - Zuster, Kom Toch over. Belevenissen Van Een Emigrantenfamilie Uit Friesland. Brieven Uit Amerika in de Periode 1894 - 1933.
117160: HARTMANN.B. - De Martelaren Van Roermond. In Het Kader Van de Politieke En Kerkelijke Situatie Van Hun Tijd.
114689: LUIKEN.TONNIE, JAN LAMBOO, DIRK BAARTSE EN BOB POLAK (RED) - Wfh-Verzamelkrant.
117490: ALBERS.ROMMY, JAN BAEKE EN ROB ZEEMAN (RED) - Film in Nedertland.
112009: CASTIGLIONE.BALDASSAR. - Het Boek Van de Hoveling.
113598: BREATHNACH.SARAH BAN. - Rijkdom in Eenvoud. Spiritualiteit Voor Elke Dag.
106038: STALPART VAN DER WIELE.JAN BAPTIST. - Gulde-Jaer Ons Heeren Jesu Christi. Op Alle Zonnen-Dagen Des Jaers.
100602: TUCHMAN.BARBARA. - De Trotse Toren. Een Portret Van de Wereld in de Jaren 1890-1914.
102019: TUCHMAN.BARBARA. - Het Eerste Saluutschot. De Amerikaanse Vrijheidsstrijd En de Republiek.
112927: LACHMAN.BARBARA. - Hildegard, the Last Year.
117348: DISTEL.BARBARA - Konzentrationslager Dachau 1933 Bis 1945.
108805: TUCHMAN.BARBARA. - Practicing History. Selected Essays.
110794: TUCHMAN.BARBARA. - Stilwell and the American Experience in China 1911 - 1945.
112748: LUIGIES.DRS. BARBARA EN DRS.PETER PRINS - De Schellingwouderkerk.
112749: LUIGIES.DRS. BARBARA EN DRS.PETER PRINS - De Oranjekerk.
112908: EGGERS.BARBARA. (RED) - Der Einsteinturm in Potsdam. Architectur Und Astrophysik.
117331: LITVINOFF.BARNET. - The Burning Bush. Antisemitism and World History.
115181: LAGE STAEL VON HOLSTEIN.BARON. - Kan Engeland Den Oorlog Winnen? de Zeeoorlog En de Neutralen.
114558: MACKAY.DANI?L BARON. - Geschiedenis Van Het Geslacht Mackay.
117915: CHABOT.BART. - Greatest Hits. Volume 1.
117470: VERMEULEN.BART. - Razende Mannen, Onrustige Vrouwen.
117875: SOETENHORST.BAS. - Het Wonder Van de Noord/Zuidlijn. De Metro Die Er Ondanks Alles Kwam.
117964: KROMHOUT.BAS - Brieven Aan Loe de Jong
117826: BAANDERS.BAS. - Overgeleverd Aan de Toekomst. Emmanuel Levinas En de Talmoed.
116717: LUBBOCK.BASIL. - The Last of the Windjammers. Volume 1.
117015: FLEERMANN.BASTIAN. - Marginalisierung Und Emanzipation. Judische Alltagskultur IM Herzogtum Berg. 1779 - 1847.
117863: BATTUS - Symmys
106642: HEIBER.BEATRICE EN HELMUT. (SAMENST) - De Achterkant Van Het Hakenkruis. Eigenaardigheden Uit de Dossiers Van Het Derde Rijk.
115047: DEVENTER.W.P.F VAN, A.F.J BECKERS EN HERMAN V/D EERENBEEMT - Holland. Landschaft - Baukunst - Volksleben.
101353: REVE.GERARD/ KLAAS BEEKMAN EN MIA MEIJER.(SAMENST) - Kort Revier. Gerard Reve En Het Oordeel Van Zijn Medeburgers.
105922: CREMER.JAN/ WIM BEEREN, R.W.D.OXENAAR, FREDDY DE VREE. - Jan Cremer. Schilder. 55 - 88.
101705: VESTDIJK.S./HARRY BEKKERING. - Veroverde Traditie. De Po?Ticale Opvattingen Van S. Vestdijk.
113972: WASSER.BEN. - Nederlandse Pelgrims Naar Het Heilige Land.
111508: ALBACH.BEN. - Langs Kermissen En Hoven. Ontstaan En Kroniek Van Een Nederlands Toneelgezelschap in de 17e Eeuw.
111792: SPEET.BEN. - Vincentius. 150 Jaar Vrijwilligerswerk in Haarlem.
113849: MACINTYRE.BEN. - Vergeten Vaderland.
114015: ENDLICH.BEN. - 450 Jaren Burger-Weeshuys.
114952: SPEET.BEN. - Edam. Duizend Jaar Geschiedenis Van Een Stad.
104373: MUSSOLINI.BENITO. - Ich Rede Mit Bruno.
116342: BARBER.BENJAMIN. - Als Burgemeesters Zouden Regeren. Haperende Staten, Opkomende Steden.
116451: VOS.BENNO (VERSJES) - Het Prentenboek Van Gijsbert Jan.
116864: CHAUVIN.BENOIT. - Marquette-Lez-Lille. A la Redecouverte de L'Abbaye de la Comptesse Jeanne.
116523: BOBRICK.BENSON. - Siberie. Het Land Achter de Horizon.
110400: HEIM.BRUNO BERNARD. - Kerkelijke Heraldiek Van 1270 Tot Johannes Paulus II.
115322: SMILDE.BERNARD. - Hasper En Het Kerklied
114010: AIKEMA.BERNARD EN BOUDEWIJN BAKKER. - Schilders Van Venetie. Oorsprong En Bloei Van de Venetiaanse Vedute.
117454: BURKE.BERNARD - A Genealogical History of the Dormant, Abeyant, Forfeited and Extinct Peerages of the British Empire.
100794: SCHOONENBERG.BERNARD. - De Poorten Van de Hel. Van Batavia Tot Pakan Baroe, 40 Maanden Slavenarbeid in Japanse Gevangenkampen. 1942-1945.
117888: FAY.BERNARD. - L'Esprit Revolutionnaire En France Et Aux Etats-Unis a la Fin Du XVIII Siecle
113570: REVIRIEGO.BERNARD. - Les Juifs En Dordogne. 1939 - 1944. De L'Accueil a la Persecution.
115064: NEWMAN.BERNARD. - Behind the Berlin Wall.
115162: NEWMAN.BERNARD. - Danger Spots of Europe.
116316: FAULENBACH.BERND. - Habt Den Mut Zu Menschlichem Tun. Die JüDin Und Demokratin Jeanette Wolff in Ihrer Zeit (1888-1976)
116317: WILCZEK.BERND EN JOS VAN WATERSCHOOT - Amsterdam 1585 - 1672. Morgenröte Des BüRgerlichen Kapitalismus.
112255: GRAAFF.DR.F.A.DE. PART.SECRETARIS VAN PRINS BERNHARD - Met de Prins Op Reis.
112860: COHN.EMIL BERNHARD. - David Wolffsohn. Herzls Nachfolger.
106181: KERKHOFFS.BERT. - Arnhem 1944. Slag Van de Tegenslag.
105160: KERKHOFFS.BERT. - Arnhem, Stad Van Daklozen. Dossier '44 - '45.
103449: KERKHOFFS.BERT. - Driemaal Arnhem.
113274: BOELAARS.BERT. - Koninklijke Jaren. De Weerter Periode Van Gerard Reve.
106671: VOETEN.BERT - Odysseus Terugkeer.
104316: SLIGGERS.BERT. - Bloemendaal. 350 Jaar Kerk En Dorp.
116269: HIDDEMA.BERT - De Olympische Spelen Amsterdam 1928.
116854: ALTENA.BERT. - Een Broeinest Der Anarchie. Arbeiders, Arbeidersbeweging En Maatschappelijke Ontwikkeling. Vlissingen 1875-1929 (1940)
117105: SLIGGERS.BERT. - Meerminnen En Meermannen Van Duinkerke Tot Sylt.
116986: NIEUWENHUIS.BERTEN - Jan Frans Willems. Een Bijdrage Tot de Ideologie Der Vlaamsche Beweging.
115963: BRECHT.BERTOLD - Die Gedichte
110066: RUSSELL.BERTRAND. - The Autobiography of Bertrand Russell. Drie Delen.
110531: RUSSELL.BERTRAND. - Geschiedenis Der Westerse Filosofie.
115882: LEMBEZAT.BERTRAND - Les Populations Paiennes Du Nord-Cameroun Et de L'Adamaoua
117639: MULDER.BERTUS. - De Nazi's Te Slim Af Zijn.
115759: DEAN.BERYL. - Ecclesiastical Embroidery.
104548: WOLFF.BETJE.& AAGJE DEKEN./PROF.DR.P.MINDERAA. E.A. (RED) - Boeket Voor Betje En Aagje.
116883: SIONG.HAN BING. - Geschiedenis Van de Vijfdaagse Strijd in Semarang. 14 - 19 October 1945
114012: GREENBERG.BLU. - How to Run a Traditional Jewish Household.
112468: BLUSS,-VAN OUD-ALBLAS.MR.A. - De Geschiedenis Van Het Clipperschip in Noord-Amerika, Engeland En Nederland.
116774: LIDEGAARD.BO. - Landgenoten. Het "Wonder Van Denemarken". Hoe de Joose Inwoners in 1943 Werden Gered Door Het Moedige Optreden Van de Bevolking.
117865: BENSCHOP.BOB. - Zeehelden in Hellevoetsluis.
111881: MOORE.BOB - Slachtoffers En Overlevenden. De Nazi-Vervolging Van de Joden in Nederland.
114392: REINALDA.BOB. - Bedienden Georganiseerd.
110713: SCHEURIG.BODO. - Freies Deutschland.
117918: ZIJLSTRA.BONICA. - Nederlandse Tuinarchitectuur. 1850 - 1940.
117588: JOHNSON.BORIS. - The Churchill Factor.
116929: JOHNSON.BORIS - De Churchill Factor. Hoe Een Man Geschiedenis Schreef.
115230: ZUYDGEEST.M.P. / J.BORSBOOM - Vol En Zoet. Een Geschiedenis in Woord En Beeld Van de Nederlandse Noordzeevisserij Tussen 1900 En 1975.
116326: AMERSFOORT.HERMAN, HANS BLOM, DENNIS BOS EN G VAN ES (RED) - Belaagd & Belegerd.
117315: WAGNER.BOTHO - Roboter-Weltraumspielzeug.
116905: BUCH.BOUDEWIJN. - Geluk. Een Vertoog over Reizen, Bibliotheken, Boeken En Heel Veel Geld.
105950: BUCH BOUDEWIJN - De Hele Wereld in Een Vitrinekast.
112619: STEMERDINK.BRAM. - Jonkers. 170 Jaar Koninklijke Militaire Academie.
109001: OOSTERWIJK.BRAM. - De Zee Was Onstuimig.
115685: KEMP.BRAM. - De Luchtoorlog Boven de Zaanstreek. Oorlogsbelevenissen Van Een Jeugdige Zaankanter.
110210: BEHAN.BRENDAN. - Bekentenissen Van Een Ierse Rebel.
110907: HARTE.BRET - The Luck of Roaring Camp.
116270: HAMANN.BRIGITTE. - Winifred Wagner. A Life at the Heart of Hitler's Bayreuth.
116315: WIRSBITZKI.BRIGITTE - Geschichte Der Moerser Juden Nach 1933.
116746: HELLBOM.ANNA-BRITTA. - La Participacion Cultural de Las Mujeres. Indias Y Mestizas En El Mexico Precortesiano Y Postrevolucionario.
107075: JUNG.C.G./VINCENT BROME. - Jung. Waarheid En Legende. Een Biografie.
116283: GEERTSEMA.H, J.P.BRONSEMA EN C.ROGGENKAMP (SAMENST) - Rondom de Delfzijlen. Zwerftochten Door Het Verleden Van Heerlijkheid, Fortresse, Havenstad En Gemeente.
112455: WALTER.BRUNO. - Von Den Moralischen Kräften Der Musik.
111277: MAGEE.BRYAN. - Bekentenissen Van Een Filosoof.
116078: NORMAN.BUFORD. - Portraits of Thought. Knowledge, Methods and Styles in Pascal.
105891: ENDEDIJK.DRS.H.C. - Als Een Adelaar Zijn Vleugels... Geschiedenis Van de Gereformeerde Kerk Van Arnhem.
114181: NIEMEIJER.A.C. - The Khilafat Movement in India 1919 - 1924
116060: VENNER.DR.J.G.C. - Beeldenstorm in Hasselt 1567. Achtergronden En Analyses Van Een Rebellie Tegen de Prins-Bisschop Van Luik.
115496: TREXLER.RICHARD C. - The Journey of the Magi. Meaning in History of a Christian Story.
105084: JANSKY.ROBERT C. - Astrologie, Gezondheid En Voeding.
114808: GATTINEAU.HEINRICH J.C. - Verstädterung Und Arbeiterherrschaft. Ergebnisse Einer Kritischen Betrachtung Der Australischen Verhältnisse.
116011: VISSER.J.C. - Bedrijfsbezetting. Het Verleden Van Een Aktiemiddel
117805: KRUIJF.THEO C. EN HUUB VAN DER SANDT. - Sjaloom. Ter Nagedachtenis Van Mgr. Dr. A.C. Ramselaar
116029: WEISKOPF.F.C. - Himmelfahrtskommando
109365: ASSCHER-PINKHOF.C. - Hoor Eens Even.
109461: BOSCHMA-AARNOUDSE.C. - Het Westeinde Van Edam. Armoede En Welvaren Van Een Stadsbuurt.
114178: BOEREN.DR.P.C. - Twee Maaslandse Dichters in Dienst Van Karel de Stoute.
113829: DEKKER.DR.C. - Gereformeerd En Evangelisch. Ontstaan En Geschiedenis Van de Buddinggemeente Te Goes En Haar Plaats in Het Nederlandse Protestantisme in de Periode 1839 - 1881
117705: LANE.FREDERIC.C. - Venice and History. The Collected Papers of Frederic C. Lane.
117754: MERKLE.JOHN C. (ED) - Abraham Joshua Heschel. Exploring His Life and Thought.
108227: JOOSTING.MR.J.G.C. - Het Archief Der Abdij Te Dikninge.
115576: SNOEK.G.J.C. - Eucharistie- En Reliekverering in de Middeleeuwen.
112537: HOOFT.P.C. - Rampzaeligheden Der Verheffinge Van Den Hujze Medicis.
103373: HERPEL.J.C. - Het Oude Raadhuis Van 's-Gravenhage. Twee Delen.
109396: ETTIGHOFFER.P.C. - Wo Bist Du, Kamerad?
115891: CRUM.BARTLEY.C. - Behind the Silken Curtain. A Personal Account of Anglo-American Diplomacy in Palestine and the Middle East
113222: BREDELL.H.C. EN PIET GROBLER (RED) - Paul Kruger's Gedenkschriften.
112095: BRANDS.DR.M.C. - Historisme Als Ideologie. Het "Anti-Normatieve" En "Onpolitieke" Element in de Duitse Geschiedwetenschap
109192: BLOEM J.C. - Sintels.
103785: BLOEM J.C. - Verzamelde Beschouwingen.
113305: AUGUSTIJN.C. EN E.HONE,. (RED) - Vervreemding En Verzoening.
116700: NOORDSTAR.J.C. - De Zwanen & Andere Gedichten, & Proza. N.E. M. Pareau, Sonnetten & Andere Gedichten & Proza, Rudolf Escher & Reinold Kuipers
117802: HUDIG.DR.JOH.C. - De Criminaliteit Der Vrouw.
114754: JOSEPHUS JITTA.PROF.MR.A.C. - Goede En Slechte Ordening. Enkele Pogingen Tot Ordening Van de Ordening.
117801: SCHNEIDER.MICHAEL C. EN WINFRIED SÜSS - Keine Volksgenossen. Der Widerstand Der Weisse Rose / the White Rose.
103692: BLOEM J.C. - Verzamelde Gedichten.
108737: DERKSEN.DR.S.C. - Opkomst En Ondergang Van Een Toonaangevende Joodse Gemeente. (250 Jaar Joods Leven in Meppel)
117770: HUYGENS.C. - Trijntje Cornelisd. Klucht.
104557: BARTELS.J.A.C. & W.KALKMAN. - Texel, Nederlands Laatste Slagveld. De Muiterij Van de Georgiers. April 1945.
115708: POORTMAN.WILCO C. - Bijbel En Prent. Deel I: Boekzaal Van de Nederlandse Bijbels. Deel Iia: Boekzaal Van de Nederlandse Prentbijbels. Deel Iib: Boekzaal Van de Werken Van Flavius Josephus in de Nederlandse Taal.
106022: PAMA.C. (RED) - Sibbe. Maandblad Van Het Nederlandsch Verbond Voor Sibbekunde. 2e Jaargang. 1942. Half Linnen Gebonden. 3e Jaargang 1943: 12 Delen (Compleet). 4e Jaargang: 8 Delen (Compleet)
115756: SCHMIDT.C. - De Concessieve Voegwoordelijke Bijzin in Het Nederlands Van de Middeleeuwen En de Zeventiende Eeuw.
116335: KALFF.IR.L.C. - Kunstlicht Und Architektur.
100826: BUSKEN-HUET C - Het Land Van Rembrand. Studies over de Noordnederlandse Beschaving in de Zeventiende Eeuw.
117494: ROSBOTTOM.RONALD C. - Toen Het Licht Uitging in Parijs.
111253: KONINCKX.C. - The First and Second Charters of the Swedish East India Company (1731 - 1766).
111333: ROBBINS LANDON.H.C. - Mozart. Die Wiener Jahre. 1781-1791.
112057: BOSCHMA.C. (VOORWOORD) - Fries Museum. Nederlandse Musea II.
112077: HARDY.A.C. - Bulk Cargoes.
112341: BEELING.A.C. - Nederlands Zilver 1600 - 1813. Deel I En II.
112541: DUKE.A.C. EN C.A.TAMSE (RED) - Clio's Mirror. Historiography in Britain and the Netherlands.
112794: VEENEMA.DR.G.A.C. (VOORWOORD) - Albert Einstein & Museum Boerhaave.
114788: DONDERS.F.C. - De Harmonie Van Het Dierlijke Leven.
115595: MATHER.F.C. - Public Order in the Age of the Chartists
115883: GERST.WILHELM C. - Gemeinschafts-Bühne Und Jugendbewegung
115996: RITSEMA VAN ECK.PIETER.C. - Gebrandschilderde Ruitjes Uit de Nederlanden 1480 - 1560. / Painted Glass Roundels from the Netherlands 1480 - 1560
116113: LINDBERG.DAVID C. - Pioniers Van de Westerse Wetenschap. De Europese Wetenschappelijke Traditie in Filosofische, Religieuze En Institutionele Context, 600 V.C. - 1450 N.C.
116361: METZELAAR.A.C. - Europa Ahoy! de Laatste Wereldreis Van de "Europa".
116424: GERRETSON.C. EN P.GEYL. - Briefwisseling En Aantekeningen Van Willem Bentinck, Heer Van Rhoon (Tot Aan de Dood Van Willem IV, 22 Oktober 1751)
116571: ETTIGHOFFER.P.C. - Eine Armee Meutert. Schicksalstage Frankreichs 1917.
116696: MASTERMAN.J.C. - The Double-Cross System in the War of 1939 to 1945
116747: CULVER.DAVID C, THOMAS C.KANE, DANIEL W.FONG - Adaptation and Natural Selection in Caves. The Evolution of Gammarus Minus.
100681: BACKER DIRKS.F.C. - De Gouvernementsmarine in Het Voormalig Nederlands-Indie. 1861 - 1949.
116817: NOORDSTAR.J.C. - De Zwanen & Andere Gedichten, & Proza. N.E. M. Pareau, Sonnetten & Andere Gedichten & Proza,Rudolf Escher & Reinold Kuipers, J.C. Noordstar, N.E. M. Pareau & Ebenhaezer
116952: ROSS.ANDREW C. - A Vision Betrayed. The Jesuits in Japan and China, 1542 - 1742.
117049: MOHR.E.J.C. AND F.A.VAN BAREN - Tropical Soils. A Critical Study of Soil Genesis As Related to Climate, Rock and Vegetation.
101522: LAMSTER.J.C. - Indiië Gevende Eene Beschrijving Van de Inheem Sche Bevolking Van Nederlandsch-Indiië En Van Hare Beschaving.
106106: BEKKER.CAJUS. - Hitler's Naval War.
117789: HÖTSCHL.CALIXT. - Dass Absolute in Hegels Dialektik. Sein Wesen Und Seien Aufgabe.
117654: MACDONALD.CALLUM. - The Lost Battle. Crete 1941.
115979: DE SILVA.CARA (RED) - In Memory's Kitchen. A Legacy from the Women of Terezin.
114797: BRINKMANN.DR.CARL. - Versuch Einer Gesellschaftswissenschaft.
117853: SCHORSKE.CARL. - Wenen in Het Fin de Siecle.
107234: SCHELLENBERG.CARL. - Schönes Altes Hamburg. Hamburgensien Des Vergangenen Jahrhunderts.
117982: KRÜMMEL.DR.CARL. - Athletik. Ein Handbuch Der Lebenswichtigen Leibesübungen.
117932: BERG.DR.CARL. - David Schwarz - Carl Berg - Graf Zeppelin. Ein Beitrag Zur Geschichte Der Luftschiffahrt.
107575: ZUCKMAYER.CARL. - Pro Domo.
115240: PATSCH.CARL. - Sudosteuropaische Skizzen Und Studien. Aus Herzegowinas Letzter Feudalzeit.
114580: WIJERS.CARLA. - Prinsen En Clowns in Het Limburgse Narrenrijk. Het Carnaval in Simpelveld En Roermond 1945 - 1992.
113977: SFORZA.GRAF CARLO. - Europaische Diktaturen.
112419: KOENDERS.A.J.ORD.CARM. - Maria in Den Eeredienst Der Katholieke Kerk.
112515: BAROJA.JULIO CARO. - Tecnologia Popular Espanola. Artes Del Tiempo Y Del Espacio.
116990: OEHME.WALTER UND KURT CARO - Kommt "Das Dritte Reich"?
117605: HILLENBRAND.CAROLE. - The Crusades. Islamic Perspectives.
114124: STOTT.CAROLE. - Historische Kaarten Van Het Heelal. Oude Kaarten Van de Sterrenhemel.
111131: RENNOLDS MILBANK.CAROLINE. - New York Fashion. The Evolution of American Style.
114265: HAKFOORT.CASPER. - Optica in de Eeuw Van Euler. Opvattingen over de Natuur Van Het Licht, 1700 - 1795.
112038: STAAL.CASPER EN MARC WINGENS - Bedevaarten in Nederland.
114189: YPES.DR CATHARINA. - Jacob Hiegentlich. 1907 - 1940. Een Joods Artist Tussen Twee Oorlogen.
115839: SECRETAN.CATHERINE (RED) - Simon Stevin. De la Vie Civile 1590
116390: ROPER.CATHERINE. - German Encounters with Modernity. Novels of Imperial Berlin.
116436: MERRIDALE.CATHERINE. - Red Fortress. The Secret Heart of Russia's History.
113998: WHITING.CECILE. - Antifascism in American Art.
117663: FASSEUR.CEES - Eigen Meester, Niemands Knecht. Het Leven Van Pieter Sjoerd Gerbrandy.
104645: NOOTEBOOM.CEES - Waar Je Gevallen Bent, Blijf Je.
117941: GERRITSEN.CEES - De Fonteinallee Herleeft.
103078: BUDDINGH CEES - De Tweede Zestig
112542: DEKKER.CEES & KARINE RODENBURG. - Zand in Het Zog. Over de Friese Dektjalk "Bruinvisch". 1902 - 2002.
113403: NOOTEBOOM.CEES - Nooit Gebouwd Nederland. Want Tussen Droom En Daad Staan Wetten in de Weg En Practische Bezwaren.
116840: SANTORO.CESARE - Hitler Germany As Seen by a Foreigner. With Thirteen Diagrams and a Supplement: "the New Germany in Pictures"
105474: POTOK.CHAIM. - Omzwervingen. De Geschiedenis Van Het Joodse Volk.
108845: POTOK.CHAIM. - The Gates of November. Chronicles of the Slepak Family.
115451: BLOCH.CHAJIM - Kabbalistische Sagen
116408: BLOCH.CHAJIM - Das Judische Volk in Seiner Anekdote. Ernstes Und Heiteres Von Gottsuchern, Gelehrten, Kunstlern, Narren, Schelmen, Aufschneidern, Schnorrern, Reichen, Frommen, Freidenkern, Tauflingen, Antisemiten.
103352: MILNER.CHANAH. - Met Bloed En Niet Met Inkt Is Dit Geschreven.
113001: MEYER.HANS CHANOCH. - Aus Geschichte Und Leben Der Juden in Westfalen. Eine Sammelschrift.
103233: SINGH.MAHARAJ CHARAN. - De Yoga Van Het Geluid.
106138: WHITING.CHARLES. - Siegfried. The Nazi's Last Stand.
117684: NICHOLL.CHARLES. - Leonardo Da Vinci. Een Biografie.
113454: VERGEER.CHARLES. - Het Panterjong. Leven En Lijden Van Jezus de Nazarener.
115851: NORDHOFF.CHARLES - The Communistic Societies of the United States: From Personal Visit and Observation.
108085: PONCÉ.CHARLES. - Kabbalah. Achtergrond En Essentie.
111052: CROS.CHARLES - Les Quatre Saisons
111524: BRICKER.CHARLES. - Geschiedenis Van de Cartografie.
108259: QUERIDO.CHARLOTTE. - Genezen Door Dans En Gebaar.
117487: SCHRIKS.CHRIS. - Het Kopijrecht. 16de Tot 19de Eeuw.
117416: MARK.CHRIS. - Schepen Van de Koninklijke Marine in W.O. II
106109: PETERS.CHRIST. - Gelderland Bevrijd.
115878: PROSS.CHRISTIAN & ROLF WINAU - Nicht Misshandeln: Das Krankenhaus Moabit
116199: BAUER.CHRISTIAN. - Play 1... B6. A Dynamic and Hypermodern Opening System for Black.
113088: BROUWER.CHRISTIEN. - Anatomische Sekse Als Uitvinding in de Botanie. Proefschrift.
115280: DOORMAN.CHRISTINE. - Vleugelken. Sprookje Met Illustraties & Liederen.
112294: FISCHER-DEFOY.CHRISTINE. - Kunst Macht Politik. Die Nazifizierung Der Kunst- Und Musikhochschulen in Berlin.
101332: OBERM܁LLER.CHRISTOPH. - Die Deutschen Stämme. Stammesgeschichte Als Namensgeschichte Und Reichsgeschichte.
113370: WRIGHT.CHRISTOPHER. (SAMENST) - Paintings in Dutch Museums.
114559: HAWKES.CHRISTOPHER AND SONIA. - Archeology Into History I. Greeks, Celts and Romans.
116777: FRAYLING.CHRISTOPHER - Op Zoek Naar Toetanchamon
117242: PLATTEL-BERBEN. CISSIE. - Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940 / 1946. Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding En Terugkeer.
114562: WILLEMS-BIERLAAGH.CLAAR. - Nederlandse Vrouwentijdschriften 1800 - 1945. Bibliografische Lijst.
116605: CLAES.JO, ALFONS CLAES EN CATHY VINCKE - Geneesheiligen in de Lage Landen.
110297: GOLL.CLAIRE. - Alles Is Ijdelheid.
113640: STRIJBOSCH.CLARA. - De Bronnen Van de Reis Van Sint Brandaan.
114606: CARTER.ALICE CLARE. - The English Reformed Church in Amsterdam in the Seventeenth Century.
117403: DAVIS.CLARK. - Company Men.
116872: MANUSOV.CLASINA. - Pelgrims En Profeten. Bunyan's the Pilgrim's Progress in de Mystieke Denkwereld Van Jacob Bohme.
113168: WORTH.CLAUD. - Yacht Cruising.
117660: ARNAUD.CLAUDE. - Chamfort. Een Biografie.
111243: FRANCIS.CLAUDE EN FERNANDE GONTIER. - Simone de Beauvoir.
101047: KOONZ.CLAUDIA. - Moeders in Het Vaderland. De Vrouw En Het Gezin in Nazi-Duitsland.
109707: LAAR.CLEMENS. - Reitet FüR Deutschland.
113960: EICHELSHEIM.CO. - Nijmegen. Waar Oorlogsgeweld Overheerste.
117269: NIEUWENHUIS.DOUWE.M./STUDIO CODEX (RED) - Wie Het Laatst Lacht... . Bezetting En Bevrijding in Caracatuur.
112406: SHEPHERD.E.COLSTON. - Aircraft Identification. How to Tell Friend from Foe.
115829: KRISTEL.CONNIE. - Binnenskamers. Terugkeer En Opvang Na de Tweede Wereldoorlog. Besluitvorming.
117664: KRISTEL.CONNY. (RED) - Polderschouw.
117307: KRISTEL.CONNY (EINDRED) - Met Alle Geweld. Botsingen En Tegenstellingen in Burgerlijk Nederland.
109550: TACOU.CONSTANTIN (RED) - Les Cahiers de L'Herne. J. Luis Borges.
116163: BRUNNER.CONSTANTIN. - Het Fiktieve Denken.
115056: HELLEMA.DUCO, RIK COOLSAET EN BART STOL. - Nederland-België. De Belgisch-Nederlandse Betrekkingen Vanaf 1940.
117886: LÜCKE.COR - Haarlemmermeer 1852 - 2002. 150 Jaar Wonen En Werken.
111344: WIEGEL.COR. - Haarlem in Oude Ansichten
117552: LÜCKE.COR. - De Haarlemmermeer in Oorlogstijd.
117887: LÜCKE.COR. - 90 Jaar Zwanenburg. Nabij Halfweg.
115260: WAGENAAR.COR. - Tussen Grandezza En Schavot.
116772: HOUTMAN.CORNELIS. - Historical Commentary on the Old Testament. Exodus. Volume 1.
116795: BROUWER.CORNELIS - Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgien Und Holland. Untersuchungen Uber Die Auffassung Des Begriffes: Uber Die Traditionellen Zeilen, Die Zahlen- Blumen- Und Farbensymbolik
116841: OSGOOD.CORNELIUS - The Ethnography of the Tanaina
116204: PRITCHETT.CRAIG. - Play the English. An Active Opening Repertoire for White.
103052: MUTWA.VUSAMAZULU CREDO. - Indaba, Mijn Kinderen. Een Medicijnman Vertelt de Geschiedenis Van Zijn Volk.
116847: GUTIERREZ.COSME CUBA - Machupicchu in Inka History.
112973: BIGING.CURT. - Deutsche Vorzeit - Deutsche Gegenwart.
115798: MALAPARTE.CURZIO - Nicht Wahr?
117708: OFFERMANS.CYRILLE (RED) - Het Licht Der Rede. De Verlichting in Brieven, Essays En Verhalen.
106023: STEEN.ERIC V.D. - Nederlandsche Liedjes.
110676: MORSE.ARTHUR D. - Terwijl de Zes Miljoen Stierven.
113877: LEUPEN.DR.P.H.D. - De Bisschoppen En de Moraal. Gezag En Macht in de Vroege En Volle Middeleeuwen. Rede.
105239: ROTS.B.D. - Aalten En Bredevoort in Vervlogen Tijden.
117593: JENNER.K.D. EN G.A.WIEGERS - Heilig Boek En Religieus Gezag.
117572: KERSSENS.D. - Zaans Namenlexicon
110287: WOUTERS.D. - Liedjes Uit de Oude Doos.
104502: MINDERHOUT.H.D. - Coevorden, Stadt En Heerlickheyt.
115669: CORFIELD.F.D. - Historical Survey of the Origins and Growth of Mau Mau.
107052: VIS.MR.D. - De Zaanstreek. Een Beschrijving Van Het Zaanse Volksleven in Zijn Historische Ontwikkeling.
106019: SAWYER.RALPH D. EN MEI-CHN LEE SAWYER. - Ling Ch'i Ching. Een Klassiek Chinees Orakel.
107585: ROBERTS.CHARLES G.D. - The Kindred of the Wild.
116470: OUSPENSKY.P.D. - Een Nieuw Model Van Het Heelal. II.
115232: SOLOMON.LEWIS D. - Het Joodse Boek Van Leven En Sterven.
117699: VERMEULEN.D. - Op Zoek Naar Vlielands Verleden.
114563: WOESTIJNE.KAREL V/D - Wiekslag Om de Kim. Historisch-Kritische Uitgave.
110396: BROEK. PROF.R.V.D. - Kerk En Kerken in Romeins-Byzantijns Palestina.
114740: OUSPENSKY.P.D. - Een Nieuw Model Van Het Heelal.
106375: LAROS.C.D. - De Wantsenjagers.
116984: GREKOW.B.D. - Die Bauern in Der Rus Von Den Altesten Zeiten Bis Zum 17. Jahrhundert
117903: RENTING.DRS.R.A.D. - Kralingen in Oude Ansichten.
108665: BIERENS DE HAAN.DR.J.D. - Politeia. Groote Mannen over Staat En Maatschappij.
114314: WINTON THOMAS.D. - Liber Jesaiae.
115108: GORDON.A.D. - Auswahl Aus Seinen Schriften.
106346: HILTEN.D.A.VAN. GENERAAL-MAJOOR V/D GENERALE STAF B.D. - Van Capitulatie Tot Capitulatie.
111128: SUTTON.JOSEPH A.D. - Magic Carpet: Aleppo-in-Flatbush.
112320: BOGAARTS.DR.M.D. - Parlementaire Geschiedenis Van Nederland Na 1945. De Periode Van Het Kabinet-Beel. 03-07-46/ 07-08-48. (6 Dln)
113745: BERNAL.J.D. - Sociale Geschiedenis Van de Wetenschap.
113869: DESJARDIJN.D. (SAMENST) - Grafiek in Nederland. 1900 - 1980.
114724: BAKKER.G. MAJOOR B.D. - De Guerilla Der Camisards. Een Episode Uit de Hugenotenstrijd. 1702 - 1710.
114972: LANDSMAN.D. - Schokland Eens Een Eiland
115293: HARRIS.DR.D. - Socialist Origins in the United States. American Forerunners of Marx, 1817 - 1832.
115648: HOOGTERP.S.H. KOLONEL KLU B.D. - De Geschiedenis Van Het Fort Spijkerboor.
115901: ZUIDERHOEK.D. - De Bouwkunst Van Het Kleine Landhuis. 30 Ontwerpen
115905: LAROS.C.D. - Schiedam. Stad Met Een Gouden Randje.
116476: KASSOW.SAMUEL.D. - Wie Schrijft Onze Geschiedenis. Het Dramatische Verhaal Van Het Verborgen Archief Uit Het Getto Van Warschau.
117124: ROOS.DOEKE.D. - Twee Eeuwen Varen En Vechten. 1550 / 1750. Het Admiralengeslacht Evertsen.
110942: VINCI.LEONARDO DA - Raadsels & Voorspellingen.
113027: HOEKSEMA.DAAN. - Hoe Daan Hoeksema Onze Aloude Baker- En Kinder- Rijmpjes Zag. Prentjes Uit Zijn Jeugd.
117033: OFER.DALIA. - Escape the Holocaust. Illegal Immigration to the Land of Israel, 1939 - 1944.
117407: HEMPHILL.C.DALLETT. - Bowing to Necessities.
102855: DAMSTE,.DR.ONNO.(VERTALING) - Herodotos Historiën.
117260: MENDELSOHN.DANIEL - Verloren. Op Zoek Naar Zes Van de Zes Miljoen.
113526: BOORSTIN.DANIEL. - De Scheppende Mens. Artistieke Doorbraken in de Wereldgeschiedenis.
114974: JAMES.DANIEL. - Che Guevara. A Biography.
113660: MEIJER.DAPHNE (SAMENST) - Levi in de Lage Landen. 350 Jaar Joodse Schrijvers in de Nederlandse Literatuur.
115288: MOORE.DEBORAH DASH. - East European Jews in Two Worlds. Studies from the Yivo Annual.
117367: ADLER.H.M. ISRAEL ZANGWILL, ARTHUR DAVCIS AND NINA SALAMAN - Festival Services. For Passover, Feast of Weeks and Tabernacles.
111084: VERDOONER.DAVE & HARMEN SNEL - Trouwen in Mokum. Jewish Marriage in Amsterdam 1598 - 1811
117774: KRAEMER.DAVID. - Responses to Suffering in Classical Rabbinic Literature.
109898: DAY.DAVID. - Een Tolkien Bestiarium.
103881: BARNOUW.DAVID. - Rost Van Tonningen. Fout Tot Het Bittere Eind.
117811: NEEL.ALEXANDRA DAVID - Liefdes-Tover En Zwarte Magie. Taferelen Uit Het Onbekende Thibet.
117238: VITAL.DAVID. - Zionism: The Crucial Phase.
112787: REMNICK.DAVID. - Lenins Laatste Adem. De Ondergang Van Het Sovjetrijk.
110336: KAUFMANN.DAVID. - Die Spuren Al-Batlajusi's in Der JüDischen Religionsphilosophie.
113033: GROSSMAN.DAVID. - De Grammatica Van Het Gevoel.
106360: MITCHELL.DAVID. - De Spaanse Burgeroorlog. Ooggetuigen Spreken Na de Dood Van Franco.
106917: DIVINE.DAVID. - Ontdekkers Van Een Nieuwe Wereld.
107289: BARNOUW.DAVID. - Oorlogsdocumentatie '40 - '45. Tiende Jaarboek Van Het Nederlands Instituut Voor Oorlogsdocumentatie.
107550: BARNOUW.DAVID. & ADA LOPES CARDOZO. - Herdenken Op Klein Formaat. Nederlandse Postzegels over de Tweede Wereldoorlog.
108452: MCCULLOUGH.DAVID - The Path between the Seas. The Creation of the Panama Canal 1870-1914.
117794: MCCULLOUGH.DAVID. - De Gebroeders Wright. De Onverschrokken Pioniers Van de Luchtvaart.
111537: BOYLE.DAVID. - De Tweede Wereldoorlog in Foto's
112337: BOS.DAVID. - In Dienst Van Het Koninkrijk.
112971: RAMSAY.DAVID. - The History of the American Revolution. 2 Delen.
114693: MCCULLOUGH.DAVID. - John Adams. Founding Father Van de Verenigde Staten.
115834: BEN-GURION.DAVID - My Talks with Arab Leaders
116202: VIGORITO.DAVID. - Play the Semi-Slav.
117131: HACKETT FISCHER.DAVID. - The Great Wave. Price Revolutions and the Rhythm of History.
117617: WAAL.DR.M DE. - Geneeskruiden in de Bijbel
117975: MEER.SJOERD DE EN JOOST SCHOKKENBROEK (RED) - Hoogtij. Maritieme Identiteit in Feesten, Tradities En Vermaak.
114280: VRIJER.DR.M.J.A DE. - Ds. Bernardus Smytegelt En Zijn "Gekrookte Riet".
110055: VRANKRIJKER.DR.A.C.J.DE. (VERTALING) - De Pelgrimstocht Van Ridder Gruenemberg Naar Het Heilige Land in 1486.
117650: MUINCK.B.E DE. - Een Regentenhuishouding Omstreeks 1700.
114572: JONG.DR.K.H.E.DE. - Rüdiger Und Ein Anfang! Kant Und Ein Ende!
117511: JONG.MARTIEN.J.G.DE. - Kerstfeest in de Middeleeuwen. Geschilderd En Geschreven.
115998: WALLE.C VAN DE - Siardus Bogaerts, de Prior En Zijn Monasterium Te Huijbergen, 1614 - 1670
117519: CORT.BART DE. - Solidariteit in Anonimiteit.
116551: JONG.IRENE.J.F.DE. - Narrators and Focalizers. The Presentation of the Story in the Iliad.
105728: WALLE.J VAN DE. - Romans En Verhalen.
109822: WET.GENERAL CHR.R.DE. - Der Kampf Zwischen Bur Und Brite. (Der Dreijahrige Krieg)
108996: WET.H.DE EN V.DOORNIK. - IM Kampf Um SüD-Afrika.
104413: TOMBRE.A.DE. - Staat Onze Toekomst Vast? Voorspellingen Van Nos- Tradamus Uit Het Jaar 1558.
110813: VRANKRIJKER.DR.A.C.J.DE. - Geschiedenis Van Gooiland. Deel IV. De Laatste 50 Jaar (1925-1975)
100294: JONG.L DE. - Je Maintiendrai III. Het Derde Jaar Der Nazi-Tyrannie in Nederland.
117520: BRUIJN.J.DE & W.HEIJTING (EINDRED) - Psalmzingen in de Nederlanden Van de Zestiende Eeuw Tot Heden.
101239: VRIES.THEUN DE - Wieken Tegen de Tralies. Verzamelde Verhalen over Onderdrukking En Verzet. (1940-1945)
102365: HAAN.DR.J.C.DE EN JHR.PROF.DR.P.J.VAN WINTER.(REDACTIE) - Nederlanders Van over de Zeeen.
105256: BEUKELAER.HANS DE. - St. -Helena's Ommegang. De Geschiedenis Van de Aaltense Katholieken.
101409: GROOT.JAN.H.DE. EN ED HOORNIK. - Wij Waren Getuigen.
115774: BOER.P.A.H.DE. (RED) - Oudtestamentische Studi?N. Deel XV. The Priestly Code and Seven Other Studies.
117753: BOER.J DE. - Oostzaan in Oude Ansichten. Deel 1
117604: JONG.J.J.P. DE. - Diplomatie of Strijd.
110283: LIGT.BART DE. (VOORWOORD) - Verbonden Schakels.
117797: GAULLE. CHARLES DE. - The Cvomplete Memoirs of Charles de Gaulle
114045: KROON.DR.MARIJN DE. - De Eer Van God En Het Heil Van de Mens.
114667: ASSIS.MACHADO DE. - Vrouwenarmen. Verhalen.
109467: LANGE.BER DE. - Purmerend En Het Water.
115838: WIT.COR DE. - Johan Niegeman 1902 - 1977. Bauhaus, Sowjet Unie, Amsterdam
116758: VELDE.ABRAHAM VAN DE - De Wonderen Des Allerhoogsten...
117323: KEIZER.MADELON DE & MARIJE PLOMP (RED) - Een Open Zenuw. Hoe Wij Ons de Tweede Wereldoorlog Herinneren.
103596: VRIES.THEUN DE - Rutger Jan Schimmelpenninck.
117946: VOGEL.DR.C.J.DE. - Newmans Gedachten over de Rechtvaardiging.
117497: LLIAGRE BÖHL.HERMAN DE. - Amsterdam Op de Helling. De Strijd Om Stadsvernieuwing.
112728: RUYTER DE WILDT.MR.PH.J.DE. - Industrie Leiden Holland.
105928: ROEVER.MR.N DE EN DR.G.J.DOZY. - Het Leven Van Onze Voorouders. 6 Delen.
109924: PURUCKER.G.DE. - De Theosophie En de Moderne Wetenschap.
117714: DIESBACH.GHISLAIN DE. - Proust. Biografie.
117715: HAAN.DR.TJ.W.R DE. - Gort Met Stroop. Over Geschiedenis En Volksleven Van Zandvoort Aan Zee.
111708: POLL.FRANK VAN DE & SARAH BAKKER - Schreden Naar Parnas.
112274: POL.BARBER VAN DE. - Lieve Erasmus. Verkeren Met Een Denker.
110742: VLAMINCK.ALFONS L DE. - Jaerboeken Der Aloude Kamer Van Rhetorika, Te Thielt.
102171: NEEF.ALB.J.DE. - Papoealand.
116475: QUAY.P.P.DE. - De Genoegzaamheid Van Het Natuurlijk Gezond Verstand.
112729: MOOIJ.CHARLES DE EN RENATE VAN DE WEIJER (SAMENST) - Rijke Oogst Van Schrale Grond.
112003: LEEUWE.HANS DE. - Theater Ist Grenzenlos. Gesammelte Aufsätze Zur Niederländisch-Deutschen Theatergeschichte.
117952: VRIES.JAN DE - De Germaansche Oudheid
111957: KIEFT.PROF.DR.C VAN DE - Ad Fontes.
113212: KEYZER.DIANE DE. - Madame Est Servie. Leven in Dienst Van Adel En Burgerij. 1900-1995.
117249: PATER.BEN DE EN TOM SINTOBIN - Koninginnen Aan de Noordzee. Scheveningen, Oostende En de Opkomst Van de Badcultuur Rond 1900.
101846: JONG.DR.L.DE. - De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede Wereldoorlog
117243: VRIES.M DE. - De Landbouwers Van Suriname. De Landbouw Van de Creoolse, de Hindostaanse En de Javaanse Bevolkingsgroep in Suriname.
103230: GRAAFF.BOB DE. - Schakels Naar de Vrijheid. Pilotenhulp in Nederland Tijdens de Tweede Wereldoorlog.
115345: GLAS.FRITS DE. - Nieuwe Lezers Voor Het Goede Boek.
115589: MEE܁S.ADRIEN DE. - Onbekend Duitsland
114783: MEYER.MAURITS DE. - Vlaamsche Sprookjesthema's in Het Licht Der Romaanscheen Germaansche Kultuurstroomingen
111694: BEAUVOIR.SIMONE DE. - Een Transatlantische Liefde. Brieven Aan Nelson Algren. 1947 - 1964.
112160: REUS.TJERK DE (RED) - Dader Van Het Woord. Over Ad Den Besten
115727: HAAN.CORRIE DE. - Dichten in Stijl. Duitse Kleuring in Middelnederlandse Teksten.
116606: BEAUVOIR.SIMONE DE. - Memoires. De Druk Der Omstandigheden. Deel I En II
103678: CLERQ.RENE DE. - De Noodhoorn.
107177: CLERCQ.W.A.DE. - Willem de Clercq (1795 - 1844)
104805: BRUYNE.M.R.DE. - Landingen.
111405: BRUIJN.DR.J.DE. EN DRS. G.HARINCK (RED) - Geen Duimbreed! Facetten Van Leven En Werk Van Prof. Dr. K. Schilder. 1890-1952.
117936: SCHUYTER.JAN DE. - De Antwerpsche Poesje. Zijn Geschiedenis En Zijn Speelteksten.
105085: KEIZER.MADELON DE. - Putten. De Razzia En de Herinnering.
117219: BRUYNE.RYKEL DE EN TELLO NECKHEIM (RED) - Van Nonnetje Tot Tonnetje. De Recente En Fossiele Weekdieren (Slakken En Schelpen) Van Amsterdam.
107682: BOER.DR.M.G.DE. - Van Oude Voyagiën. De Wereld Om.
113321: BEAUVOIR.SIMONE DE. - Oorlogsdagboek. September 1939 - Januari 1941.
117716: RAADT_APELL.M.J.DE. - De Batikkerij Van Zuylen Te Pekalongan.
111409: VRIES.JAAP DE. - Sporen Van Geluk.
117937: REIJT.VIC VAN DE. - Het Land Van Maas & Waal. De 20ste Eeuw in 400 En Enige Liedteksten.
107117: WINTER.DICK DE. - Franz Holss. Kunstenaar Op de Vlucht Voor Hitler.
114793: BRUIJN.BART J. DE. - Foundations of Demographic Theory. Choice, Process, Context.
114372: VAUX.R DE. - Hoe Het Oude Israel Leefde.
113435: JONG.ALPITA DE. (SAMENST) - Fries Stamboek. 500 Jaar Proza Uit Friesland.
106963: VRIES.HENDRIK DE - Vers Tegen Vers.
113825: VRIES.B DE. - De Melodieen Der Psalmen, Lof En Bedezangen Vier- Stemmig Gezet Met Voor-, Tusschen- En Naspelen.
114513: BEEN.WOUTER DE. - Realism Revisited.
115689: LANESSAN.J.L DE. - Principes de Colonisation
110871: ZAYAS.ALFRED M.DE. - Nemesis at Potsdam. The Anglo-Americans and the Expulsion of the Germans. Background, Execution, Consequences.
110045: MOEI.JANNEKE DE. - Joodse Kinderen in Het Kamp Vught.
109530: GRUYTER.W.JOS DE. - Uit Het Werk Van Aart Van Dobbenburgh.
106745: CLERQ.W.A.DE (SAMENST) - Graan En Reizen. Willem de Clerq in 1814.
113675: BEAUVOIR.SIMONE DE. - Brieven Aan Sartre. 1930 - 1939 En 1940 - 1963.
108169: VRIES.THEUN DE - Ketters. Veertien Eeuwen Ketterij, Volksbeweging En Kettergericht.
108233: JONG.DR.J.A.B.M DE. - Hendrik Hoogers. Patriot En Kunstenaar. 1747 - 1814.
108235: PURUCKER.G.DE. - Fountain-Source of Occultism.
108947: JONGE.J DE. - Vogelalbum Deel I + II.
115725: KONING.J DE. - Studiën over de El-Amarnabrieven En Het Oude Testament Inzonderheid Uit Historisch Oogpunt.
112922: ROY VAN ZUYDEWIJN.NOORTJE DE. - Van Koopman Tot Icoon.
114300: VAUX.R DE. - Les Institutions de L'Ancien Testament. 2 Delen.
117322: VRIES.HARMEN U.DE. - Om Heil En Genezing Te Vinden. De Dienst Der Genezing En Zijn Plaats in Instellingen Van Gezondheidszorg
117553: BOER.WIM DE. EN PETER EVERS. - Amsterdamse Bruggen. 1910 - 1950.
111910: ASSIS.MACHADO DE. - Posthume Herinneringen Van Bras Cubas.
117413: BENS.ELS DE. - De Belgische Dagbladpers Onder Duitse Censuur. 1940 - 1944.
102038: VRIES.THEUN DE - Februari.
101931: VRIES.HENDRIK DE - Iberia.
104503: MORTEL.JAN VAN DE. - Kamp Vught. Januari 1943 - September 1944.
110213: ASSIS.MACHADO DE. - Quincas Borba.
114493: WIJNPERSSE.ZR.DR.HILDEGARDE VAN DE. - Oerloy Der Ewigher Wijsheit. Horoligium Sapientiae Door Henricus Suso O.P.
111840: JONGE.DR.A.A.DE. - Crisis En Critiek Der Democratie.
115594: VALK.J.P.DE EN M VAN FAASSEN - Dagboeken En Aantekeningen Van Willem Hendrik de Beaufort. 1874-1918. Deel 1 1874-1910. Deel 2 1911-1918
103795: KAR.JAC.VAN DE. - Joods Verzet. Terugblik Op de Periode Rond de Tweede Wereldoorlog.
115052: BRUIJN.DR.J.DE. (RED) - Gesprekken Met Kuyper.
117076: JONGH.E.D.J.DE - Vloeken En Bidden Om Een Nieuwe Aarde. De Dagen Van Bert Ter Schegget.
101242: VRIES.THEUN DE - Doctor Jos, Droomt Vergeefs.
100827: VRANKRIJKER.DR.A.C.J.DE. - Naerdincklant. Gooische Studies over Koptienden, Boekweit En Bijen, Kerken En Kloosters, Weversheiligen.
100802: JONG.DR.L.DE. - De Bezetting. Tekst En Beeldmateriaal Van de Uitzendingen Van de Nts over Het Koninkrijk Der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
115633: JONGSTE.DR.J.A.F.DE. - Onrust Aan Het Spaarne. Haarlem in de Jaren 1747 - 1751
117499: GROOT.GERTJAN DE. - Fabricage Van Verschillen.
110219: JONG.L DE. - Je Maintiendrai. Derde Deel. Het Derde Jaar Der Nazi-Tyrannie in Nederland.
111249: WILDE.INGE DE (RED) - Een Sterke Geest Van Vrijheid.
111691: WOLF.DR.H.C.DE. - De Kerk En Het Maagdenhuis.
111733: VRIES.ISIDOOR DE. - De Vreemde Waarheid. Herinneringen Van Een Joodse Jongen (1921-1948)
111968: JONG.JOOP DE. - Een Deftig Bestaan.
112107: SCHUYTER.JAN DE. - De Antwerpsche Poesje. Zijn Geschiedenis En Zijn Speelteksten.
112161: JONG.L DE AND JOSEPH W.F.STOPPELMAN - The Lion Rampant. The Story of Holland's Resistance to the Nazi's
112273: CERVANTES SAAVEDRA.MIGUEL DE. - Vertellingen Van Cervantes.
112351: BLAEIJ.PIET DE (EINDRED) - Midden-Zeeuws-Vlaanderen 1940-1944. Oog- En Oorge- Tuigen over Oorlog En Bevrijding.
112383: JAGER.J.L.DE. - In Een Ander Thuis.
112491: HEN.P.E.DE, J.G.BERENDSEN, J.W.SCHOONDERBEEK. - Hoofdstukken Uit de Geschiedenis Van Het Nederlandse Accountantsberoep Na 1935.
112556: BALBAIN VERSTER. J.F.L.DE.(INLEIDING) - De Amsterdamsche Ijsclub. 1864 - 1914. Gedenksschrift Bij Het 50-Jarig Bestaan.
112570: JONGE.DR.C.H.DE. - Nederlandse Tegels.
117898: MAUPASSANT.GUY DE. - Adonis / Bel-Ami
112788: VRIES.B.W.DE. - From Pedlars to Textile Barons.
112986: KLERCK.BRAM DE. - The Brothers Campi. Images & Devotion. Religious Painting in Sixteenth-Century Lombardy.
113013: GROTE.GREGORIUS DE. - Het Leven Van Benedictus.
113110: KEYSER.PROF.DR.P DE. - Ars Folklorica Belgica. Noord-En Zuid-Nederlandse Volkskunst. Deel II.
113200: JONG.DR.AD J.DE. EN WILLEM H.STOUS (RED) - Rhenen Kruispunt Van Dialecten.
113214: JONG.DR.L.DE. - Landgenoten. Radiotoespraken Van Gerbrandy 1940-1945 Voor Radio Oranje En de Brandaris.
113249: BONO.EDWARD DE. - Over Wijsheid.
113471: BRUNHOFF.LAURENT DE. - Babar Comes to America.
113522: GROOT.E.J.DE. - De Moderne Boekdrukker.
113990: VRIES.LYCKLE DE. - Jan Van Der Heyden
114078: LAAR.DR.H.J.M.VAN DE. - Opperbankier En Wetenschapsman Willem Cornelis Mees. 1813 - 1884.
114266: KNECHT-VAN EEKELEN.A DE. EN G.VANPAEMEL. - Met Zicht Op Zee. Zeewetenschappelijk Onderzoek in de Lage Landen Na 1800.
114329: LANGE.NICHOLAS DE. - Atlas Van de Joodse Wereld.
114395: LEEUW.GER DE. - Wij, Eenvoudige Drentse Lui. Landverhuizers Iut Drenthe (1846 - 1872)
114509: BOER.J DE. - Zeekaarten, Instrumenten, Scheepsseinlantaarns.
114523: HEN.P.E.DE. - Actieve En Re-Actieve Industriepolitiek in Nederland.
114565: GRAMONT.SANCHE DE. - The Strong Brown God. The Story of the Niger River.
114594: MEYERE.JOS DE. - Utrecht Op Schilderijen. Zes Eeuwen Topografische Voorstellingen Van de Stad Utrecht.
114599: BRUIN.JAN DE & GUUS FERR,E - Ns Loc 3737. De Laatste Jumbo.
115051: LOO.VILAN VAN DE. - De Vrouw Beslist. De Tweede Feministische Golf in Nederland.
115125: WAARD.ROMKE DE. (VOORWOORD) - Klokken En Klokkengieters. Bijdragen Tot de Campanologie.
115131: VECHT.J.N.VAN DE - De Grondslag Voor Het Ontwerpen Van Vlakke Versiering.
115351: BRUIJN.DR.J.DE. EN DR.G.PUCHINGER. (RED) - Briefwisseling Kuyper-Idenburg.
115376: ROEVER.J.W.DE. - De Nederland in de Tweede Wereldoorlog
115422: JONG.DIRK DE. (SAMENST) - Het Vrije Boek in Onvrije Tijd. Bibliografie Van Illegale En Clandestiene Bellettrie.
115552: RIDDER.J.G.DE. - Zonen Van Het Oude Volk in Het Westland.
115744: MEDINE.MAISTRE PIERRE DE. - L' Art de Naviguer. Contenant Toutes Les Regles, Secrets & Enseignements Necessaires, a la Bonne Navigation
117633: PAS.WIL VAN DE - Tussen Centraal En Lokaal Gezag.
115858: LANG.WALLY M.DE. (RED) - Het Oorlogsdagboek Van Dr. G. Italie. Den Haag, Barneveld, Westerbork, Theresienstadt, Den Haag, 1940-1945
116127: GEUS.DR.P.B.R.DE. - Staatsbelang En Krijgsmacht. De Nederlandse Defensie Tijdens de Koude Oorlog.
116224: KLERK.JAN DE. EN HANNO WIJSMAN - Marco Polo's Boek over de Wonderen Van de Wereld. Toelichtingen Bij de Miniaturen, de Tekst En de Historische Achtergronden A.D. H.V. 86 Folio's Van Het Handschrift Van Het Livre Des Merveilles Van Marco Polo
116257: ROOY.PIET DE. (RED) - Waakzaam in Amsterdam. Hoofdstad En Politie Vanaf 1275
116337: LEEUW.SONJA DE. - Televisiedrama: Podium Voor Identiteit. Een Onderzoek Naar de Relatie Tussen Omroepidentiteit En Nederlands Televisiedrama 1969 - 1988.
116359: VOS.A DE. - Voorwaarts En Niet Vergeten. Leven En Denken Van Gerardus HorreS de Haas (1879 - 1943)
116479: BOER.DR.E.A.DE - Loflied En Hekeldicht. De Geschiedenis Van Calvijn's Enige Gedicht.
116482: BREE.L.W.DE. - Walcheren Onder Vreemde Heersers.
116615: KLERK.JAN A.C DE, H.BECKERS, P.C.P.SCHLICHER - Palmam Qui Meruit Ferat - Ere Wie Ere Toekomt.
116672: COCK.LUCIEN DE. - Geschiedenis Van de Dood. Begraafplaatsen in Europa.
116789: RUITER.JOB DE. - Jan Donner. Jurist. Een Biografie

Next 1000 books from Het Oplettende Lezertje[an error occurred while processing this directive]

9/14