Novemberland
Hooigracht 35, 2312 KN Leiden, The Netherlands. Tel.: +31 (0)6-18297344            Email: novemberland@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
008482: STEIN, G. - Beknopte natuurlijke historie, volgens de nieuwste ontdekkingen. Nieuwe uitgave
006953: STEINKAMP, A. - Für unser Kind. Unzerreisbares Bilderbuch mit Versen von A. Steinkamp und Originalzeicnungen von E(lisabeth) Voigt, H. Krause und F. Schmidt.
007509: STENDHAL - Le Rouge et Le Noir. Texte établi et présenté par Pierre Jourda. Collection Les Textes Français (Tome I et II)
007861: STERKENS, CARL - Interreligious Learning. The Problem of Interreligious Dialogue in Primary Education.
006288: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE - Magna Commoditas. Leiden University's Great Asset. 425 Years Library Collections and Services [ isbn 9789087281656 ]
002529: STEVENS, MARYANNE EN HOOZEE, ROBERT (REDACTIE) - Impressionisme En Symbolisme. De Belgische Avant-Garde 1880-1900
005498: STÖCKHARDT, JULIUS ADOLPH DR. - Die Schule der Chemie - oder: erster Unterricht in der Chemie, versinnlicht durch einfache Experimente. Zum Schulgebrauch und zur Selbstbelehrung insbesondere für angehende Apotheker, Landwirthe, Gewerbetreibende etc. Mit 290 in den Text eingedruckten Holzschnitten.
007564: SPELBERG-STOKMANS, L. MEVR. - Poesje Mauw
006565: BEECHER STOWE, HARRIET - Fabelen en vertellingen, voor de jeugd. Uit het Engelsch. Met plaatjes.
000027: STRAUSS, FRIEDRICH ABRAHAM (1786-1863); KLEIJN-OCKERSE, ANTIONETTE (1763-1828) - De Doop in De Jordaan. Een Tafereel Uit De Tweede Eeuw Der Christelijke Kerk
008188: STREUVELS, STIJN - Het kerstekind
004101: STREUVELS, STIJN - Prutske
003096: STREUVELS, STIJN - Land en Leven in Vlaanderen
006851: STREUVELS, STIJN - Reinaert de Vos. Uyt het Middelnederlandsch herschreven door Stijn Streuvels. Opgeluisterd met teekeningen door Gustaaf van de Woestijne. Derde uitgave.
003950: STROOTMAN, H. - Logarithmen-tafelen tot in vijf decimalen uitgegeven onder opzigt van H. Strootman
007561: STRYBOS, JAN P. - Hoe heet die vogel? Deel I - Determineerboekje voor de in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten. Deel I.
006736: STURGIS,MATTHEW - Aubrey Beardsley. A Biography
006086: STURING, J. (TEKST) - De Zoogdieren der Aarde met 169 gekleurde afbeeldingen op 30 platen door Chr. A. Votteler
006087: STURING, J. (TEKST) - De vogels der aarde met 239 gekleurde afbeeldingen op 30 platen door Karl Neunzig.
007183: SUE, EUGENE - The Mysteries of Paris. Illustrated (3 Vols.)
006960: SUTORIUS, ANNA - Het huis met de wingerd. Versjes van Anna Sutorius, Teekeningen van Bep Jordens.
007632: SUTORIUS, ANNA - Een Muizenbruiloft. Versjes van Anna Sutorius. Teekeningen van Bep Jordens
005731: SWIFT, JONATHAN - The poetical works of Jonathan Swift (3 vols.)
006710: SWIFT, JONATHAN (1667-1745) - Gulliver's travels into several remote regions of the world. By Dean Swift. With Explanatory Notes and a Life of the Author by John Francis Waller. Illustrated by the late T. Morten.
008026: TALLON, AMÉDÉE - L'auberge du Spessart. Contes Allemands traduits et imités de Hauff par Amédée Tallon et illustrés de 61 vignettes par Bertall.
004378: TAYLOR, ISAAC - OLIVIER, J. JZ. [BEWERKING] - Merkwaardigheden uit elk land van Europa, voor hen die, tot een leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen. Naar de 8ste Engelsche uitgave van Isaac Taylor, voor Nederlanders bewerkt
003261: TAYLOR, JANE AND ANN - Little Ann and Other Poems
007944: TEENSTRA, ANNO - Zeelui in nood
004218: TEIRLINCK, IS[IDOOR]. - Zuid=Oostvlaandersch Idioticon/Klank- en vormleer van het Zuid-Oostvlaandersch dialect
008414: TEMMINCK, C.J. - Coup-d'oeil général sur les possessions Néerlandaises dans l'Inde Archipélagique - 1846/1849
005545: TERRASSE, CHARLES - Histoire de l'art. I : Epoque préhistorique - Antiquité - Art chrétien - Art Byzantin - Art Musulman. II : Art Roman - Art Gothique - Renaissance (2 vols.)
008437: TERWOGT, W.A. DR. - Al de Werken van Flavius Josephus. Met 100 Houtgravuren.
007975: THAYER, WILLIAM M. - From Log-Cabin to White House: The Story of President Garfield's Life. With Steel Portrait
007297: THIERS, A. - Geschiedenis van het consulaat en het keizerrijk (Delen I t/m V, compleet in 5 banden)
003027: THIERS, M. - Histoire De La Révolution Française. Précédée Du résumé De L'histoire De France Jusqu'au Règne De Louis XVI Par F. Rodin. Et Suivi d'une Continuation. (Deux Tomes)
007137: HEERKENS THIJSSEN, H.F. - De geschiedenis van het Haarlemse Sint Jacobsgilde
1265: THIRKELL, ANGELA - Cheerfull breaks in
008502: THOMPSON, A. TH.C EN RUYTEN, A.H.M. (BEWERKING) - Chrisophorus Columbus de Ontdekker van Amerika. Geïllustreerde prachtuitgave.
007367: TIDEMAN, B.J. - IJzer en staal. Eene beschrijving van de wijzen, waarop men ijzer en staal wint uit de ertsen, zuivert en verwerkt; met aanwijzingen voor het keuren of beoordeelen van het metaal in ruwen of bewerkten toestand. Bij dit wer behooren dertig platen.
008516: TIMMER, GEURT KORNELIS - Handleiding tot algemeene kennis van den aardbol. Een volksleesboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
006499: TIRY, GÉRARD - Chateaudouble. Lou Païs deï Gimèrri.
004505: TITSINGH, V. (BEW.) - Handwerksboek voor jong en oud. Naar het Deensch van N.O. Rom bewerkt door V. Titsingh. Met een inleidend woord van F.W. van Eeden. Met ruim 700 houtgravuren. Nieuwe uitgave
007760: TOERGENJEV, I.S. - Brieven (privé-domein nr. 113)
007842: TOLSTOI, LEO - Krieg und Frieden (2 Vols.)
007788: TÖPFFER, RUDOLF - Histoire de M. Cryptogame (Franse uitgave Prikkebeen)
008327: TÖPFFER?, R. - Nouvelles Genevoises Illustrées d'apres les dessins de l'auteur Gravures par Best, Leloir, Hotelin et Regnier. Quatrième édition illustrée ?
008421: TOWSON, ROBERT - Reize in Hongarijen. Met kort bericht der stad Weenen. Uit het Engelsch vertaald. Met plaaten en eene kaart van Hongarijen. In twee deelen.
008126: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandse Concordantie van de Bijbel
004953: TUBERO, ORATIUS (I.E. FRANÇOIS DE LA MOTHE LE VAYE) - Cincq dialogues. Faits à l'imitation des Anciens - Quatre autres dialogues du mesme auteur (2 vols.)
004080: TURNER, ETHEL - Zeven kleine Australiërs
003324: TWAIN, MARK - Prins en Bedelknaap
006906: TWISK, W. VAN (HOOFD DER SCHOOL TE WARDER) - Zóó doen de kinderen. Leesboek voor de laagste klasse der volksschool
005872: URSING, BJÖRN - Svenska växter i text och bild. Fanerogamer.
005443: VALERIUS, ADRIAEN - Nederlandtsche Gedenck-Clanck. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626, ingeleid en voorzien van biografische, taalkundige, historische en musicologische aanteekeningen door dr. P.J. Meertens, Prof. dr. N.B. Tenhaeff en mevr. A. Komter-Kuipers.
007212: VALKENSTEIN, KEES (TEEKENINGEN EN TEKST) - De Koningspoes
006253: VALSECCHI, MARCO (INTROD.) - Cento Capolavori della Pittura Veneziana dal Duecento al Settecento
006890: VEEN, ANNEKE VAN (RED.) - G.H. Breitner Fotograaf en schilder van het Amsterdamse stadsgezicht
003890: [VEEN, JAN VAN DER (1810-1885)] - O, wat mooije sprookjes! een vijftal uit de oude doos medegedeeld door eene goede grootmoeder. Met 8 platen
007545: VEENHOF, K.R. (UITGEGEVEN DOOR -) - Schrijvend verleden. Documenten uit het oude Nabije Oosten. Vertaald en toegelicht
006558: VEGA, GEORG (1754-1802) - Vollständige Sammlung grösserer logarithmisch-trigonometrischer Tafeln, nach Adrian Vlack's Arithmetica Logarithmica und Trigonometria Artificialis, verbessert, neu geordnet und vermehrt von Georg Vega (Thesaurus logarithmorum completus (...) Adriani Vlacci)
005182: VELD, ALBERT IN 'T - Littekens
005097: VELDE, PAUL VAN DER - A lifelong passion. P.J. Veth (1814-1895) and the Dutch East Indies
007909: VELDHUIZEN, A. VAN DR. (RED) - Bijbelsch-kerkelijk woordenboek. I. F.M.T.Böhl, Het Oude Testament. II. Dr. A.v.Veldhuizen, Het Nieuwe Testament; III. W.J.Aalders, De kerk; IV. H.Th.Obbink; Godsdienstwetenschap (4 delen compleet).
008295: VELSEN, CORNELIS (GEADMITTEERD LANDMEETER) - Rivierkundige verhandeling, Afgeleid uit Waterwigt- en Waterbeweegkundige Grondbeginselen, en toepasselyk gemaakt op de rivieren, Den Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwede, en de Lek: Waar in de Aloude en Tegenwoordige Toestand dier Riveiren overwogen; de Gevaaren, die men uit derzelver Verandering te dugten heeft, aangewezen, en Middelen ter Verbeteringe derzelve en ter Voorkominge van Overstroomingen voorgesteld worden. Opgehelderd door naaukeurige Kaarten en Plaaten.
008280: THODEN VAN VELZEN, S.K. DR. - De Droom, het Voorgevoel, het Helderzien in de Stervensuren: een drietal verschijnselen van het zieleleven, aan de hand van geschiedenis en ervaring (2 Vols.)
007039: VENTURI, ADOLFO - Piero della Francesca
004352: VERCOUILLIE, J. - De taal der Vlamingen. Overdruk uit ´Vlaanderen door de eeuwen heen´
004225: VERDEYEN, R. - Vlaanderen en Vlaming
007825: VERHEYDE, FRITS - De mislukte konijnenoorlog
007740: VERITY, FRANK T. AND EDWIN T. HALL, GERALD C. HORSLEY AND W. SHAW SPARROW - Flats, Urban Houses and Cottage Homes : A Companion Volume to 'The British Home of Today'
007935: VETH, PIETER JOHANNES - Insulinde. Twaalf tafereelen uit Nederlandsch-Indië, volgens teekeningen en studiën naar de natuur.
008245: VEUR, PAUL W. VAN DER - The Lion and the Gadfly: Dutch Colonialism and the Spirit of E.F.E. Douwes Dekker
005668: VINCENNES, JEAN DE - Sous le ciel de Furnes. La procession des pénitents
005664: VINCI, LEONARDO DE - Traité de la peinture. Traduit intégralement pour la première fois en français sur le Codex Vaticanus (Urbinas) 1270. Complété par de nombreux fragments tirés des manuscrits du Maître, ordonné méthodiquement et accompagné de commentaires par Péladan.
006701: VISÉE, W.F. - Marinevliegkamp de Kooy. Beelden van een bevlogen eeuw.
007959: VISSER, H.F.E. (EDITOR) - The Exhibition of Chinese Art of the Society of Friends of Asiatic Art - Amsterdam 1925
003923: VISSER, P.J. - De nieuwe Asschepoetster
008302: VLOTE, JOH. VAN - Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje, 1564-1581, naar de oorspronkelijke bescheiden. Deel I (1564-1573), Deel II (1573-1581) (2 Vols. in one)
007491: VONDEL, J. VAN DEN - J. Van Den Vondel's Verscheiden Gedichten. Met aantekeningen van Mr. J. Van Lennep. Opnieuw uitgegeven door J. H. W. Unger. 1605-1625 en 1644-1679 (twee delen)
007492: VONDEL, J. VAN DEN - Leerdichten
007493: VONDEL, J. VAN DEN - Leerdichten
005256: CELLA [PSEUD. VAN JACOBA CATHARINA DE VOS] - Vreugd en Strijd. Vertellingen van Cella. Met vier platen
004576: VOS, JAC[OBUS]. M[ARINUS]. (1840-1907) - Verhalen uit de algemeene geschiedenis
008449: VOS, MICHIEL CHRISTIAAN - Merkwaardig verhaal, aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, predikant der Hervormde Christelijke Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en Azië, van zijne jeugd af tot den tijd van zijn Emeritusschap; door hem zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Met het portret van den schrijver. Tweede Druk.
007132: VRIES, J. DE - Prins Desiderio
554: VRIES, R.W.P. DE JUN. (HISTORICAL NOTES) - Beautifull Holland/Dutch National Costumes
007859: VRIJBURG, B. DR. - Het Indische kippenboek
008461: [VROENEN, WILLEBRORT] - Waaragtig verhaal van de muiterij binnen de stad Rotterdam, die tegens de regeering ontstaan is; mitsgaders van het geen omtrent de persoonen van eenige voorname regenten aldaar voorgevallen is, zedert de maand junij 1672, tot de publicatie van het placaat van amnestie van dato 27 september daar aan volgende; Te goeder trouw beschreeven door iemand, die van gemelde muiterij kennis gehad heeft.
007243: WAALS, H.G. VAN DER (VERT.) - Pañcatantra. Arische levenswijsheid uit het oude Indië. Novellen, vertellingen, fabelen. Uit het Sanskrit vertaald (5 delen in 1 band)
003602: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Iris
855: WACHTERS, H.J.J. - Wereldspiegel der 20ste eeuw 1900-1950/Historisch, politiek en economisch overzicht van het wereldgebeuren (vier delen)
007965: WAGENAAR, LODWIJK - Galle, VOC-verstiging in Ceylon. Beschrijving van een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760
006372: WAGNER, HERMANN (BEARBEITER) - Du Chaillu - Magyar - Anderson. Die neuesten Entdeckungsreisen an der Westküste Afrika's. Mit besonderer Berücksichtigung der Reisen und Abenteuer, Handels- und Jagdzüge von Paul Belloni du Chaillu im äquatorialen Afrika, sowie von Ladislaus Magyar in Bengalen und Bihe und C. Joh. Andersson am Otavango-Flusse. Bearbeitet von Harmann Wagner. Mit über 100 in den Text gedruckten Abbildungen, 5 Tonbildern, 2 Karten.
007152: WALLER, P.W. - De field-trials en hondenrennen in Nederland 1878 - 1922
004387: WALSCHAP, GERARD - Brieven 1921-1950
007478: WARE, ROBERT WILLIAM (1832-1915) - Ware's Modern Perspective Plates
008538: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. Eerste deel, Muren, schoorsteenen, kelders, fundeeringen en rioleeringen.
008539: WATTJES, J.G. - Berekening van bouwconstructies. Hand- en leerboek voor de practijk en onderwijs ten dienste van architecten, opzichters en teekenaars en studeerenden voor bouwkundige examens. Tweede deel: meer ingewikkelde constructies. Statisch-onbepaalde en ruimtelijke constructies, grond- en waterdruk, bewegelijke lasten, wringing en gewapend beton.
008540: WATTJES, J.G. PROF. - Constructie van gebouwen (4 delen)
006748: WAUGH, IDA - Kleine kleuters
008411: WEEDA, P. - Pieter van den Broek in Azië, of geschiedenis der Togten en Verrigtingen van dezen Nederlandschen Regulus; Met platen
002302: WEGNER, GERD - ...In den rauhesten Nörlichen Gegenden... Naturkundige Betrachtungen Zur Förderung des Seehandels und der Walfangs im 18. Jahrhundert
002116: WEINLAND, D.F. DR. - Kuning Hartfest. Ein Lebensbild Aus Der Geschichte Unserer Deutsche Ahnen, Als Sie Noch Wuodan Und Duonor Opferten
004711: WEISSMAN, A.W. (BEW.) - Geschiedenis der beeldende kunst naar Dr. Wilhelm Lübke's Grundriss der Kunstgeschichte. Voor Nederland bewerkt door A.W. Weissman. Met 617 houtgravuren.
007238: WEITZMANN, KURT E.O. - A Treasury of Icons: Sixth to Seventeenth Centuries - From The Sinai Peninsula, Greece, Bulgaria, and Yugoslavia
004444: WELLS, H.G - WELLS, G.P. - HUXLEY, JULIAN - De wetenschap van het leven (4 delen in 2 banden)
008019: WENTHOLT, ARNOLD (RED.) - In kaart gebracht met kapmes en kompas. Met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap op expeditie tussen 1873 en 1960
005150: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Een Indisch binnenhuisje
004100: WESTENDORP, NIKOLAAS - Jaarboek van en voor de provincie Groningen ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. Het tweede stuk, gaande van het jaar 1273 tot 1493
004680: WESTRHEENE, T[OBIAS]. VAN WZ.(1825-1871) - Heidebloempjes. Vertellingen uit het jongensleven
006950: WETZELL, MME. - Contes à mes petits élèves. Orné de jolies figures
005734: WEUSTENRAAD, F. - Genealogie der familie Regout. Naar de gegevens verzameld door F. Weustenraad
006471: WHEATLY, HENRY B. (ED.) - The Diary of Samuel Pepys. 8 Volume Set.
005438: WHITE, GILBERT - The Natural History of Selborne, and The Naturalist's Calendar
007554: WIESSING, H.P.L. MR. (INLEIDING) - Beeldhouwwerk van Antoine Bourdelle - Wendingen
004988: WIJK, J.M. VAN (RED.) - Dwangarbeid. Serie: In 't midden der gevaren
006401: WIJK, J. VAN, ROELANDSZOON - Merkwaardigheden uit elke provincie van ons vaderland, voor hen, die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard door ons vaderland willen reizen. Met 54 vignetten.
1322: WIJNANDS, D.C. - Het spiritisme en hare verschijnselen
005280: WILDVANCK, JOHANNA - Klein-Jantje en de kinderen van Modderstad. Teekeningen van Ottilia Adelborg
752: WILHELMINA - De Weezen en andere verhalen
004619: WILHELMINE - Van alles wat. Kinderversjes. Met plaatjes
007170: HAMAKER-WILLINK, A. - Puump gaat mee op reis. Tekst en Teekeningen van A. Hamaker-Willink
007362: FANNY FERN (1811-1872) (PSEUDONIEM VAN SARAH PAYSON WILLIS) - Verhaaltjes van Fanny Fern, voor de jeugd en hare vrienden. Uit het Engelsch vertaald door Margaretha. Met plaatjes.
008364: WILMSEN, F[RIEDRICH] W[ILHELM] (1770-1831) - Eereprijs voor de jeugd; ter bevordring van vlijt, deugd en kennis. Naar het Hoogduitsch van F.P. Wilmsen. Met platen.
005964: [WILMSEN, FRIEDRICH PHLIPP (1770-1830)] - Mannelijke grootheid van ziel en heldendapperheid; in tafereelen uit de geschiedenis voor de Nederlandsche jeugd. Met 8 platen
007289: WILSON, H.W. - With the Flag to Pretoria A History of the Boer War of 1899-1900. Illustrated mainly from photographs and authentic sketches taken in South Africa (2 Vols.)
005604: WINDEN, PIET VAN - Zelf Reve verzamelen. Handleiding tot een fatsoenlijke collectie
006417: WINKLER, T.C. DR. - Op en in de aarde, met 34 groote platen en 2 kaarten, met een groot getal van kleinere houtgravuren.
005201: WIT, AUGUSTA DE - Java. Feiten en fantasiën. Geillustreerd
008495: [WITGEEST, SIMON] (?) - Natürliches Zauber-Buch Oder Neu-eröfneter Spielplatz rarer Künste. In welchem nicht allein alle Taschenspieler und andere curiose mathematische und physicalische Künste sondern auch die gebrauchlichen Karten- Würfel- Billard- Damen- und andere Spiele aufs genaueste beschrieben, und mit vielen Figuren erläutert werden. Neue und verbesserte Auflage.Erster, Anderer, Dritter bis Zwanzigsterr Theil und Des natürlichen Zauberbuchs Zweiten Bandes Fünfter Theil bis Vierzehender Theil (3 Volumes)
008196: [WITKAMP, P.H.] - De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Vierde deel: Luxemburg, België, Groot-Britanje en Ierland. Met platen en kaarten.
008195: [WITKAMP, P.H.] - De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Eerste deel. Portugal, Spanje en Frankrijk. Met platen en kaarten
008193: WITKAMP, P.H. - Beschrijving van Duitschland. Met platen en eene kaart. De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Vijfde Deel: Duitschland. Met platen en kaarten.
008194: WITKAMP, P.H. - Beschrijving van Oost- en Noord-Europa. Tweede stuk: Europisch-Rusland. Met Finland, Polen en de Kaukasische landen. Met platen en kaarten. De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Zesde Deel.
008326: WOLF, F. DR. EN HETTEMA, IJ. ARTS - De natuur als arts
006759: WOLTMAN, CEES - De gelaarsde kat. Geïllustreerd en opnieuw verteld door Cees Woltman
007608: WOLTMAN, CEES - Roodkapje. Geïllustreerd en opnieuw verteld door Cees Woltman
005671: WOUDE, E. VAN DER - De perspectief voor de hoofdacte. Het natuur- en geheugentekenen voor de lagere school
004613: WOUDE, JOHANNA VAN DER (MEVR. VAN WERMESKERKEN-JUNIUS) - De schoonste gaven der vrouw. Een boek voor meisjes en vrouwen
006249: WOUTERS, H.H.E. DR. - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht.
005572: WULFF, OSKAR PROF. DR. - Altchristliche und Byzantinische Kunst (2 vols.)
006534: WURFBAIN, M.L. - Fine Art (5 Vols. I-V)
006657: WYBRANDS, K. (DIEDERIK BALTZERDT) - Indische distels. Causeriën en Opstellen. 1901-1906. Eerste Bundel
007746: WYTTENBACH, [DANIEL ALBERT] - Dan. Wyttenbachii opuscula varii argumenti, oratoria, historica, critica. Nunc primum conjunctim edita. Tomus secundus (1 Vol. of 2).
002009: YAPP, NICK (PART I), HOPKINSON, AMANDA (PART II) - 150 Years of Photo Journalism. 150 Jahre Photojournalismus. 150 Jaar Fotojournalistiek (2 Volumes)
007748: YERTHA ( = LOUISE ANTOINETTE STRATENUS) - Wilde rozen
003878: ZEEMAN, H[ENRI] (1811-1889) - Verhalen voor jonge lieden, ter bevordering van deugd en godsdienstzin. Met platen
005555: ZEEMAN, P. DR. - Verhandelingen van Dr. P. Zeeman over Magneto-Optsiche Verschijnselen
006979: KOOY-VAN ZEGGELEN, M.C. - Jong Java's .......lief en leed. Drie verhalen van Java. Voor kinderen van 10-15 jaar.
007486: ZEGGELEN, W.J. VAN & ISING, A. (BIJEENGEBRACHT DOOR -) - Nieuw Nederlandsch Prentenboek met vele honderd houtgravuren. Nuttig en onderhoudend allerlei. Voor jonge heeren en jonge jufvrouwen, die al wat gezien en gehoord, wat geleerd en gelezen, wat gedacht en begrepen hebbn, en die daarom toch wel gaarne nog iets meer willen zien en lezen om hunne oogen en hersenen op eene vermakelijke wijze bezig te houden; benevens alle andere groote en kleine dames en heeren.
004305: ZEGGELEN, W.J. VAN - Geschiedenis van Joosje
007723: ZEGGELEN, W.J. VAN EN ISING, A. (BIJEENGEBRACHT DOOR -) - Nieuw Nederlandsch Prentenboek met vele honderd houtgravuren. Nuttig en onderhoudend allerlei voor jonge heeren en jonge jufvrouwen (...); benevens alle andere groote en kleinedames en heeren.
007949: ZELLING, E.J. - Gesiena; een leesboek voor de bovenste afdeeling der laagste klassen, met prentjes
003924: ZELLING, E.J. (SCHOOLONDERWIJZER IN DE EEXTA) - Gesiena; een leesboek voor de bovenste afdeeling der laagste klassen, met prentjes
003921: ZELLING, E.J. - De kleine speelgenooten, of derde leesboek voor de lieve kleinen, met prentjes, door E.J. Zelling, Schoolonderwijzer in de EEXTA
008484: ZESEN, PHILIPS VON - Beschreibung der Stadt Amsterdam: Darinnen von derselben ersten ursprunge bis auf gegenwertigen zustand ihr unterschiedlicher anwachs, herliche Vorrechte und in mehr als 70 Kupfer-stükken entworfene führnehmste Gebeue zusamt ihrem Stahts-wesen, Kauf-handel/und ansehnlicher macht zur see, wie auch was sich in und mit Derselber märkwürdiges zugetragen vor augen gestellt werden. FIRST PROFUSELY ILLUSTRATED GUIDE OF AMSTERDAM
008467: ZIMMERMAN, J.G. - Bespiegelingen over den hoogmoed en de grootschheid der natiën.
006463: ZIMMERMANN, E.A.W. VON - Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18ten Jahrhunderts, in Rücksicht der Länder- Menschen- und Productenkunde. Für jede Klasse von Lesern.
003781: ZOETHOUT, D.A. (RED.) - Schatten der aarde. Hoe ze worden gewonnen en gebruikt. Twee delen in een band.
006612: ZÜRCHER, ERIK (TRANSLATION AND INTRODUCTION) - Kouduo richao. Li Jiubiao's Diary of Oral Admonitions. A Late Ming Christian Journal (2 Volume Set)
[an error occurred while processing this directive]

6/8