www.nautiek.nl
Kamerlingh Onneesstraat 27-D, 1821 BP Alkmaar, The Netherlands | Mob.: +31 (0) 617 491 724            Email: info@nautiek.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
P17239: SMN - Hutplan/Accomodation Plan Ms Oranje
P22278: SMN - Scheepsplan (Deckplan) Jan Pieterszoon Coen
P12640: SMN - Map SMN met langdoorsnede Ms Oranje
P23314: SMN - Brochure Toeristenreizen Stoomvaart Maatschappij Nederland
P13413: SMN - De Oceaanpost JP Coen 18 Augustus 1938. Via Radio Holland
P13062: SMN - Nota SMN 1913 ss Grotius
P1625: SMN - Zeevaart
P27552: SMN - Bagagelabel SMN Sydney. Stoomvaart Maatschappij Nederland
P27550: SMN - Bagagelabel SMN Belawan. Stoomvaart Maatschappij Nederland
P27551: SMN - Bagagelabel SMN Soerabaja. Stoomvaart Maatschappij Nederland
P20200: Smolka, H.P. - Forty Thousand Against The Arctic
P27453: SMS - Brochure SMS n.v. Sleephelling mij. Scheveningen
P24135: Smuul, J - Naar de Antarctis
P1618: SMZ - Gedenkschrift Stoomvaart Maatschappij Zeeland 1875-1915. Koninklijke Nederlandsche Postvaart
P2012: Snaith, William - Op de kracht van de wind
P9020: Sneep, J. e.a. - Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland
P28285: Snellen, P - De voertuigen van de Philipsbrandweer
P24690: Sneyers, R - La Tempete et le Debordement de la Mer du 1er Fevrier 1953
P8034: Snoek, R - Visserslatijn. Het wel en wee van een visser op zee
P21238: Snow, E - Adventures at Sea in the Great Age of Sail. Five firsthand Narritives
P12452: Snoxell, Frank - The yachtman's bedside book
P26390: Snyder, J. and K. Shackleton - Ship in the Wilderness. Voyages of the ms Lindblad Explorer trough the last wild places on earth
P12473: Snyder, Paul and Arthur - Handling Ropes and Lines Afloat
P558: George S. Snyder - Oude hemelkaarten, hoogtepunten uit tien eeuwen Cartografie
P27198: Sobel, D - Lengtegraad
P9696: Sobel, Dava - Longitude. The true story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of his Time
P3249: World Ship Society - London & Overseas Freighters Limited 1949-1977
P20543: World Ship Society - Fifty Dynamic Years
P19094: Historical Society - Maritime Seattle
P13994: Alaska Geographic Society - Alaska Steam, Alaska Steamship Co.. The Alaska Line. A Pictorial History of the Alaska Steamship Company
P3254: World Ship Society - London and Overseas Freighters PLC. History and Fleetlist 1948-1992
P20957: World Ship Society - WECO Shipping-Rederiaktieselskabet Dannebrog 1883-1973
P3251: World Ship Society - Huntings of Newcastle Upon Tyne
P20933: World Ship Society - H. Hogarth & Sons Limited Baron Line
P18704: Sodenkamp, R. - Tot ondergang gedoemd. Oorzaken en gevolgen van scheepsrampen
P19852: Sodenkamp, R. - Scheepsrampen 1945 tot heden
P8682: Soderskog, William - Fran Vanern till oceanerna. En bok om Axel och Dan Brostrom
P11959: OXO Soepfabriek - OXO Chromo's, geschiedenis van Landen en volkeren
P11588: Soerjosoeparto, R.M.H. - De grote reis van Prins Soeparto. Java-Nederland 14-juni-17 Juli 1913
P18700: Solaris - Catalogue Solaris Sail Yachts
P15214: Solaris - Brochure Solaris Yachts 2001
P26417: Sollosi, M - Iala at 50. 50 Anniversary 1957-2007, the will to co-operate
P27898: Solly, R - Mariner's rest
P25363: Port of Solvesborg - Brochure Solvesborgs Hamn
P7909: Somer, J.A. - Moonen Shipyards. 25th anniversary 1981-2006, Twenty-five years building pocket-size superyachts.
P18375: Somer, Jack A. en Peter Neumann - Juliet. The Creation of a Masterpiece
P28262: Somerville-Large, P - Ireland's Islands. Landscape, Life and Legends
P20928: Somner, G - George Gibson and Company
P20306: Somner, Graeme - From 70 North to 70 South. A History of the Christian Salvesen Fleet
P20397: Somner, Graeme - Ben Line. Fleet list and short history
P16823: Somner, G - Ben Line
P19057: Somner, Graeme - Ben Line. Fleet list and Short History
P11849: Somner, Graeme - DP&L. A History of the Dundee, Perth and London Shipping Company Ltd. and Associated Shipping Companies
P17563: Somner, G - Ferry Malta
P28721: Thos.Cook & Son - The 1929 Cruise to the Mediterranean ss Homeric
P21606: Sonnaville, W.H. de - De strijkgarenspinnerij. Beschrijving der werktuigen
P20242: Sonnenberg, G.J. - Radiotechniek. Voor scheepsradiotelefonisten
P4468: Sonnenberg, G.J. - Radiotechniek. Voor scheepsradiotelefonisten
P7198: Bratram and Sons - Bartram & Sons Ltd Shipbuilders. Over a Century of Shipbuilding Achievements
P26200: Sontag, K - In Asien und Afrika. Die 4. Auslandsreise des Kreuzers Emden
P3733: Sorensen, Jon - Fridtjof Nansen Sage
P14711: Sorrell, G - The Man before the Mast. Being the Story of Twenty years Afloat
P8967: Sottas, Dr. Jules - Les Messageries Maritimes De Venise. Aux XIVe et XVe Siecles
P12210: Soudijn, M - Medical Care at Sea
P6662: Sowinski, L - The Pacific War. As seen by US Navy photographers during World War 2
P21580: Spaan, A.A. en G.J. Leygraaff - Tuigage, laden, lossen. En onderhoud van binnenvaartschepen
P28684: Spaans, J.A. en G.H. Goldsteen - Handleiding voor reisvoorbereiding, planning en uitvoering
P21765: Spaans, drs.M. - De Noord. De geschiedenis van de Koninklijke Noord-en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij 1924-1990
P23863: Spaas, L - How Belgium Colonized The Mind of the Congo. Seeking the memory of an African people
P15216: Marten Spars - Map with brochures of Marten Spars
P8382: Maru Special - The Maru Special, Diverse numbers. Japanese Photobook of WWII. Every Maru Special has his own subject about the Japanese fleet. € 12,50 each
P17054: Spectre, P.H. - 100 Boat Designs Reviewed. Design Commetaries by the Experts
P17958: Spectre, P.H. and D. Larkin - A Goodly Ship, The Building of the Susan Constant. The story of the ship that brought the settlers to Jamestown
P19276: Spectre, P.H. - 25 Woodworking Projects for small and large boats. The Wooden Boat series
P651: Spedding, Charles T. - Reminiscenses (Herinneringen) of transatlantic travellers
P7937: De Speelwagen - De Speelwagen in speciale Speelwagen binding, diverse jaargangen. Per jaargang € 12,50
P18429: Speerstra, Hylke - Wie zee houdt wint de prijs. 150 jaar Koninklijk Zeemanscollege De Groninger Eendracht
P27432: Speerstra, Hylke - De Stem van het Water. Getuigenissen van de vroegere schipperij
P20574: Speerstra, Hylke - Kop in de wind
P3548: Speerstra, Hylke - De voorbije vloot. Verhalen en herinneringen van de laatste echte schippers
P2440: Speerstra, Hylke - Honderdveertig jaar Friesche Maatschappij tot onderlinge verzekering van schepen 1837/1977
P19656: Speerstra, Hylke - De laatste echte schippers. Binnenvaart onder zeil
P19657: Speerstra, Hylke - Schippers van de zee. De laatste kustvaarders onder zeil
P11163: Speets, D - De trompet
P23509: Spelde, G - Geschichte der Lotsenbruderschaften an der Aussenweser und an der Jade
P377: Speller, Ian/Tuck, Christopher - Amphibious Warfare. The theory and practice of amphbious operations in the 20th century
P4722: Speltham, Joop - Handboek overleven op zee. In een reddingboot, vlot of capsule, Met een reddingvest in zee
P20764: Spence, Bill - Harpooned. The Story of Whaling
P1914: Spencer, Anne - Alone at Sea. The adventures of Joshua Slocome
P21391: Spencer, C.L. - Knots, Splices and Fancy Work
P12433: Spens, Michael - Staircases. Detail in Building, Academy Editions
P9363: La Spezia - Il Porto ed il Golfo della Spezia. Un secolo di immagini dal 1860
P28394: Spick, M - F-15 Eagle. Osprey Combat Aircraft Series 1
P10437: Spiegel-Kraemer, M - De aarde spreekt. Oude keramiektechnieken en hun hedendaagse toepassingen
P27238: Spiekman, H - De Ontwikkeling van de Amsterdamse Petroleumhaven
P3104: Spier, Jo - Uit en Thuis
P1346: Spier, Peter - Vader, mag ik mee
P23385: Spies, M.H. - Veteran Steamers
P14388: Spies, M. - Arctic Routes to Fabled Lands. Oliver Brunel and the Passage to China and Cathay in the Sixteenth Century
P20484: Spies, M - Bij Noorden Om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de Zestiende eeuw
P26865: Spiess, G - Alone Against the Atlantic
P22564: Spijker, P - De Indische Buurt. Geschiedenis van een Amsterdamse wijk
P23246: Spin, Jacob - Map with 20 plates of Jacob Spin
P20911: Spindler, A - La Guerre Sous-Marine. Tome III, D Octobre 1915 a Janvier 1917
P12305: Spits, E. e.a. - Het scheepvaartmuseum. Verhalen over de zee in 100 iconen
P19326: Spits, E - Nederlandse Jachten 1875-1975
P13283: Spits, E. - Nederlandse Jachten 1875-1975 (luxe uitgave)
P23399: Spits, Elisabeth - s.s. Christian Brunings
P14888: Spits, E - Wat zeilt daar?. Hollandia gids voor Nederlandse open eenheids-klassen
P14075: Spliethoff - Brochure Spliethoff 1993
P13364: Spliethoff - Brochures Spliethoff van 6 diverse type schepen
P13365: Spliethoff - Brochure Spliethoff Go Gracht 1991
P13366: Spliethoff - Brochure Spliethoff's Go Gracht 1996
P13367: Spliethoff - Brochure Spliethoff's Go Gracht 2001
P23469: Spliethoff - Brochure Spliethoff
P9715: Spong, H.C. and J. Dobson - Port Line. Incorperating, James P. Corry and Company, Thomas B. Royden, Wm. Milburn, G.D. Tyser and The Commonwealth and Dominion Line
P21073: Sponsel, H - Fridtjof Nansen
P16075: Spoor-Dijkema, M - Achteraf kakelen de kippen. Herinneringen aan KNIL S.H. Spoor, legercommandant in Nederlands-Indie, opgetekend door zijn weduwe
P5729: Spratt, H. Philip - Transatlantic Paddle Steamers
P647: Sprenger van Eijk, J.P.(Predikant te Rotterdam) - Nalezingen en vervolg op de vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen. Bijzonder van de scheepvaart en het scheepsleven ontleend
P1143: Springer, Norman - Het bloedschip
P13648: Sprong, Theo - Gin gezeur, we voaren verder deur. De Gorcumse veerdienst, even uitwaaien en bijkomen
P11300: Spruit, Ruud - J.P. Coen. Dagen en daden in dienst van de VOC
P21658: Spruit, R - Kaiyo-Maru
P26357: Spruit, R - Het land van de Sultans. Maleisië en het Kolonialisme
P6007: Spruit, R - Vast in het ijs. De zoektocht naar de noordoost passage
P10341: Spruit, Ruud - Zout en Slaven. De geschiedenis van de Westindische Compagnie
P19870: Spruit, Ruud, Martijn Manders - De zoektocht naar de Hoorn. De wonderbaarlijke reis van Schouten en Le Maire
P6769: Spurling, J. (paintings), Basil Lubbock text - The Best of Sail
P18969: Anderiesse Jan en Leslie Spurling - Gruno 1937-2002
P10560: Ssmenow, V. - Unser Lohn. Forsetung von Rassplatza und die schlacht bei Tsutchima
P5127: Staal, Cees van - Hoe hard het woei en hoe groot de liefde was. Sterke zeeverhalen
P18417: Nederlandse Staat - Reglement Betreffende Krijgstucht
P27859: Nederlandse Staat - Reglement voor huisvesting legertroepen 1814
P23120: Nederlandse Staat - Staat der Bevolking volgens de laatste algemeene volkstelling (1873)
P21052: Stackpole, E.A. - Figureheads and Ship Carvings at Mystic Seaport
P11796: Stackpole, A - Whales and Destiny. The Rivalry between Amsrica, France and Britain for Control of the Southern Whale Fishery, 1785-1825
P25276: Chef van den Generalen Staf - Ontwerp Voorschrift Geweer 7,7 mm Lee Enfield model 1942. Lichte vuurwapenen No.1501
P17792: Staff, G - German Battlecruisers of World War One. Their Design, Construction and Operations
P13564: Staff, G - Battle for the Baltic Islands 1917. Triumph of the Imperial German Navy
P9294: Stahl, Joachim - Neptunwerft. Ein Rostocker Unternehmen im Wandel der Zeit
P20587: Staiger, W - Endstation Rheine. Die Letzten Dampfloks der DB
P20590: Staiger, W - Im Dampflokschuppen und fur Zugen. Lokbaureihe 043/044 in Gelsenkirchen, Emden und Rheine
P14224: Stakenburg, A.J.T. - SVZ 1905-1957 Stand van zaken. Een halve eeuw arbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven
P3843: Staller, Jack en Graddy Boven - Michiel Adriaenszoon de Ruyter, de Admiraal
P25324: Stam, J - Ook voor jouw kinderen. Willem den Boer, van verzetsstrijder en Engelandvaarder tot verschoppeling
P18818: Stam, H - Haring. Een liefdesgeschiedenis
P16224: Stamm, R. and C. Jeanmaire - Oberaargauer Schmalspurbahnen. Interurban and Narrowgauge Railways between Langenthal and Solothurn (Switzerland)
P11924: Stammers, M - Sailing Barges of the British Isles
P18159: Stammers, M - Mersey Flats and Flatmen
P18515: Stammers, M.K. - West Coast Shipping. History in Camera
P20169: Stamperius, J - De Helden van onze Kusten. Egner deeltje
P9452: Stamperius, H.(samensteller) - De wadden. De mooiste verhalen over de zee en de eilanden
P8897: Stamso, Trand - Skypsbygging pa Horten. Gjennom 140 Ar
P9193: Standard - Standard Vanguard Saloon MKII Instructionbook. Estate Car, Delivery Van, Pick-up Truck
P9194: Standard - Standard Vanguard III. Saloon and Estate Car
P9205: Standard - The Standard Eight Saloon Instruction Book
P12762: Stanford, Peter - A Walk through South Street in the Afternoon of Sail
P25458: Stapelkamp, H - Oorlog in Atjeh, Linschoten-Vereeniging deel 109. Het Journaal van Luitenant-ter-zee Henricus Nijgh 1873-1874
P21940: Stapelkamp, Herman - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine
P27878: Cunard White Star - Brochure Cunard White Star First Class
P28157: Cunard-White Star - Brochure U-C Europe Tours
P13706: Cunard White Star - Brochure Around the World 1936 Franconia Cruise
P9469: Cunard White Star - Mauretania. Launch at the yard of Cammell Laird and Co Limited Birkenhead Thursday July 28 1938
P28017: Cunard White Star - Brochure Queen Elizabeth and Queen Mary 1948
P28016: Cunard White Star - Brochure Cunard Line R.M.S. Caronia
P28281: Cunard White Star - Brochure Cunard White Star Queen Elizabeth and Queen Mary
P27879: Cunard White Star - Brochure Cunard White Star Cabin Class
P851: Staring, Mr. A. - Damiaan Hugo Staring. Een zeeman uit de 18e eeuw 1736-1783
P28751: Staring, W.C.H. - De binnen en buitenlandsche maten, gewichten en munten. Van vroeger en tegenwoordig
P22682: Starkey, J. and M. Hahn-Pedersen, editors - Bridging Troubled Waters. Conflict and Co-operation in the North Sea Region since 1550
P13773: Starkey, H.F. - Iron Clipper Tayleur. The White Star Line's first Titanic
P8563: Starr, C.G. - The Influence of Seapower on Ancient History
P16919: German State - Des Deutsches Volkes Kriegstagebuch (diverse numbers). ? 10,00 each
P20303: Informatiedienst der Vereenigde Staten - Amerika's Vleugels
P13103: Statoil - Postcard with inside small plastic oil holder Norne Field. Black Gold from Norway. This oil is from the Norne Field
P13101: Statoil - Postcard with inside small plastic oil holder Heidrun Field. Black Gold from Norway. This oil is from the Heidrun Field
P13102: Statoil - Postcard with inside small plastic oil holder Aasgard Field. Black Gold from Norway. This oil is from the Aasgard Field
P16447: Staveren, R.R. van e.a. - Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensioenfonds
P9007: Stavseth, Reidar - Nordover Med Hurtigruten. Historie og Hverdagsbilder Gjennom Nitti Ar
P10105: Stavseth, R - Arven Fra Bjorn Farmann. Tonsberg Sjomannsforening gjennem 100 ar
P27144: Stead, N - Shells & Bright Stones. A Biography of Leo Walmsley
P23646: Eagle Steamers - Brochure Eagle Steamers Day Cruises to Southend, Margate and the French Coast
P15140: Stearns, P - Q Ships, Commerce Raiders and Convoys
P19967: Stede, C. and M. Poncini - Nothing to declare
P13249: Steel, Philip W. - In the shadow of the hun
P24942: Bethlehem Steel - Brochure Bethlehem Built 1968
P20372: Steel, N. and P. Hart - Jutland 1916. Death in the Grey Wastes
P17686: Steensen, S - Fregatten Jylland
P23715: Steenstrup, C - Stalbark Lingard. Norges siste skvaerrigger, skrift nr. 24
P9089: Stefani, Guiseppe - Insurance in Venice. From the origins to the end of the serenissima, documents published for the 125 th anniversary of the Company 1831-1956
P27800: Stegemann, R - 50 Jahre Deutsche Levante-Fahrt 1889-1939
P8568: Stegmann, W. - 100 jahre Reederei Norden-Frisia 1871-1971
P4384: Stegro - Phs. van Ommeren n.v.. Stegro boek 9
P18946: Stegro - H.S.M. 1885-1974. N.V. Hollandse Stoomboot Maatschappij
P21788: Stegro - S.S.M.. NV Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij 1896-1969
P21789: Stegro - S.S.M. N.V. Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij 1896-1969
P16633: Stegro - De Schepen van de Holland-Amerika Lijn. Stegro uitgave 20
P12785: Stegro - Phs. van Ommeren N.V.. Deel 9 uit de Stegro reeks
P2381: Stegro - Invotra
P12998: Stegro - Wm.H Muller en Co 1878-1972k21. Deel 15 uit de reeks
P15973: Stegro - Oranje Lijn 1937-1970 en A. Veder 1962-heden. Stegro 19
P22800: Stegro - V.N.S. 1920-1970. N.V. Vereenigde Nederlandse Scheepvaart Maatschappij
P22846: Stegro - Van Nievelt en Goudriaan deel 3. Nederlandse en Buitenlandse beheermaatschappijen, dochterbedrijven en charters
P11744: Stegro - De schepen van Damhof
P18006: Stegro - N.V. Rotterdamsche Lloyd 1883-1947. Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V. 1947-1970
P15069: Stegro - Spliethoff deel 1, 1945-1977. deel 18 Stegro reeks
P11741: Stegro - N.V. Furness. N.V. Zuidhollandsche Scheepvaart Maatschappij en N.V. Rederij Theodora
P18007: Stegro - N.V. Rotterdamsche Lloyd 1883-1947 en Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V. 1947-1970
P3410: Stegro - N.V. Furness. ZHSM/Theador
P15155: Stegro - N.V. Halcyon Lijn 1920-1972. Stegroreeks 5
P10775: Steinberg, J - Tirpitz and the Birth of the German Battle Fleet
P22891: Steinberg, J - Yesterdays Deterrent. Tirpitz and the birth of the German Battlefleet
P19822: Steinbock, E - Marine- und Flusskriegseinheiten. in den streitkraften der ersten Ostereichischen Republik
P370: Kroschel-Steindorf - Die Deutsche Marine 1955-1985. Schiffe und Flugzeuge,
P1043: Steinmetz, F. - Wij brasten vol en stuurden west. Wij brasten vol en stuurden west, De geheime missie van Zr. Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824
P7874: Stel, E - Raasdonders en Bramstaglopers
P8836: Stel, Evert - Wie vaart beleeft
P4321: Stellingwerf, J. - Zijne Majesteits Raderstoomschip Soembing overgedragen aan Japan. Linschoten Vereeniging deel 88
P6297: Stelmok, J. and Thurlow, R - The Wood & Canvas Canoe. A Complete Guide to its History, Construction, Restoration, and Maintenance
P28726: Stemm, G and S. Kingsley - Oceans Oddysey 2. Underwater Heritage Management & Deep-Sea Shipwrecks in the English & Atlantic Ocean
P28725: Stemm, G and S. Kingsley - Oceans Odyssey. Deep-Sea Shipwrecks in the English Channel, Straits of Gibraltar & Atlantic Ocean
P17310: Stensaker, A - Fylkesbaatane i sogn og fjordane gjennom 100 ar, 1858-1958
P19888: Stenson, P - Lights. The Odyssey of C.H. Lightoller
P16027: Stephen, G.M. - British Warship Designs since 1906
P4443: Stephen, Martin - Sea Battles in Close-Up. World War 2
P25090: Stephens, D.E. - Lighthouses of Nova Scotia
P6115: Stephensen, P.R. - The History and Description of Sydney Harbour
P21147: Stephenson, P - Treasure Islands. sailing the south seas in the wake of Fanny and Robert Louis Stevenson
P18752: Stern, R.C. - U-Boats in action. Warships No. 1
P4216: Stern, Robert C. - Warships 5. U.S. Aircraft Carriers in action part 1
P6111: Stern, R.C. - US Navy 1942-1943. Uit de serie Warships Fotofax
P18304: Stern, Robert C - Warships Illustrated 10. The US Navy in World War Two 1941-1942
P19452: Stern, Robert C. - Warships Illustrated No 13. U-Boats of World War Two, Volume 1
P25136: Stern, Robert C - U.S. Battleships in action part 1. Warships number 3
P28038: Stern, Robert C - USS Pampanito. On Deck Color Series 5604
P26633: Stern, R - U.S. Aircraft Carriers in action Part 1. Warships number 5
P26634: Stern, Robert C - U.S. Battleships in Action part 2. Warhips number 4
P2364: Sterre, dr. David van der - Zeer aenmerkijke reysen gedaan door Jan Erasmus Reyning
P10815: Steur, J.J. - Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de V.O.C. 1740-1795
P27146: Steur, A.G. van der - Johan van Duvenvoirde en Woude (1547-1610). Heer van Warmond, Admiraal van Holland
P10719: Stevens, E.F. - One Hundred Years of Houlders. 1849-1950
P21662: Stevens, Harm - De VOC in bedrijf 1602-1799
P6821: Stevens, J.R. - Old Time Ships. An Account of the Construction, and Embellishment of old time ships
P6808: Stevens, John. R. - An Account of the Construction, and Embellishment of Old Time Ships
P19010: Stevens, H - Dutch Enterprise and the VOC 1602-1799
P15808: Stevens, D - The Royal Australian Navy in World War II
P5381: Stevenson, R.L. - Schateiland. Deel uit de bibliotheek der zeven zeeen.
P9407: Stevenson, Mark and others - Regeneration through Heritage. Understanding the Development Potential of Historic European Arsenals
P10787: Stevenson, J. a.o. - The Complete Idiots Guide to the Titanic
P5739: Steward, R.M. - Boatbuilding Manual 2nd Edition
P24282: Stewart, I.G. - British Tankers 1945-1955
P13664: Stewart, I.G. - British Bulk Carriers 1945-1979
P6614: Stewart, C - Ships of the Orient-Line
P22349: Stewart, C. - Merchant Ships British Built 1952
P24283: Stewart, I.G. - British Tankers and Gas Carriers 1955-1979
P12338: Stewart, I.G. - The Ships that Serve New Zealand. Volume 1, British and European Lines
P14094: Stewart-Brown, R. - Liverpool Ships in the Eighteenth Century
P13529: Stibbons, T - The Hunstanton Lifeboats
P1247: Stick,David - Graveyard of the Atlantic. Shipwrecks of the North Carolina Coast
P10131: Stiefelhagen, B - Wrakken. Schatkamers van de Noordzee
P18717: Stig, A - 100 jaar op stoom in eigen boezem. Met de motorschuit van het Westland naar Midden-Delfland, van Vlaardingen naar Delft tot in Loosduinen
P8921: Stigo, Sven - 200 ar pa havet. Sofarsikring fra 1786 til 1986, udgivet i anledning af, at Hafnia-konvernen (Dansk Soassurance) den 1. marts 1986 har tegnet so-og tranportforsikring i 200 ar
P8024: Stiksma, Kees - Bewoonbaar voor de mens. 150 jaar van Hattum en Blankevoort
P24724: Stil, Ashe - Het Schip met Geld
P9121: Stilgoe, John R - Lifeboat. A History of courage, cravenness, and survival at sea
P27997: Tausig-Still - The Queenstown Patrol, 1917. The Diary of Commander Joseph Knefler Taussig, U.S. Navy
P20704: Still, W.N. - The Confederate Navy. The Ships, Men and Organization, 1861-65
P27385: Stille, M - Imperial Japanese Navy Submarines 1941-45. New Vanguard Series 135
P16873: Stille, M - USN Destroyer vs IJN Destroyer. The Pacific 1943
P16874: Stille, M - USN Cruiser vs IJN Cruiser. Duel 22, Gualdalcanal 1942
P16875: Stille, M - USN Carriers vs IJN Carriers. The Pacific 1942
P26745: Stillwell, C - Sail South to the Sun. Preparing yourself and your boat for cruising in warm waters
P4863: Stillwell, Paul - Air Raid, Pearl Harbour. Recollections of a day of infamy
P25197: Stipe, M - Frank lloyd Wright. Het interactieve portfolio
P18499: Stobart, J. and R.P. Davis - Stobart, the Rediscovery of America's Maritime Heritage
P429: Stobart - Hook, Barry - Warships for the world
P10830: Stock, R - The Cruise of the Dreamship
P2506: Stofkoper, L.A. - Op en om de Noordzeeboulevard. Schetsen van den waterkant
P3252: Stoker, R.B. - 60 years on the Western Ocean. Small anniversary book of Manchester Liners Limited
P20983: Stokes, F - The Mooneshine Logs
P11666: Stokram, Andries - Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem
P21717: Stokroos, M - Koper in Nederland. Het gebruik van koper in voorbije eeuwen
P22381: Furness Stokvis - Furness Stokvis. Netherland's Corporation for Shipping, Commerce and Industry
P22526: Lindeteves-Stokvis - Gedenkuitgave Lindeteves-Stokvis 1889-1939
P8945: Stokvis en Zonen, importeur - Austin A 40 Instructieboekje. Typen; Somerset, bestelwagen, countryman, pick-up, sports
P6732: Stolting, S. - Leuchtturm Roter Sand 1885-1985
P28506: Stolz, G - Die Schleswig-Holsteinische Marine 1848-1852
P17760: Stolzmann, W - De laatste acht van den Kruiser Frauenlob. Mijn oorlogservaringen aan boord van den kruiser Frauenlob tot aan zijn ondergang
P7693: Stonehouse, B - Het bevroren continent. Ontdekking en ontsluiting van Antarctica
P13515: Stonehouse, F. - Wreck Ashore. The United States Life-Saving Service on the Great Lakes
P26687: Stoop, Kees en H. Steffelaar - Tekens, Kees Stoop. Dagboek in 1001 Krabbels van Kees Stoop
P23095: Stopford, P.J. - Cordage and Cables. Their Uses at Sea
P24664: Stoppani - Ernesto Stoppani, cento anni, una storia 1883-1983
P16607: Storch, Karl - Die Modelljacht. Eine Anleitung zum Selbstbauen von Boot- und Jachtmodellen und Kanoes
P22452: Stork - Catalogus Machinefabriek Gebr. Stork en Co Hengelo.. Drijfwerk Catalogus No4
P14042: Stork - Brochure Stork Flessenreinigingsmachines type MS
P26322: Stork - Kleine Brochure Stork
P6327: Stork - Tachtig Jaar Stork
P22558: Stoudt, J.J. - Sunbonnets and Shoofly Pies. a Pennsylvania Dutch cultural history
P17809: Straaten, E. van - Theo van Doesburg. Constructeur van het nieuwe leven
P22880: Strachan, H - The First World War. An Ilustrated History
P7624: Strachan, M - The Ben-Line 1825-1982. An Anecdotal History
P2740: Erling Welle Strand - 2500 miles on the Coastal Steamer
P24798: Strand, A - Die Kaferfauna von Svalbard
P13012: Strassle, M - Lokalbahnen in der Steiermark. Steiermarkische Landesbahnen
P26683: Straten, M. van - Zee van IJs
P7993: Straten, M. van - Zee van ijs. Een waargebeurd overlevingsdrama op een bevroren Zuiderzee
P26799: Straten, M. van en P. Schermer - 100 Maritieme Uitvindingen. Van Astronavigatie tot Zeemansgraf
P28118: Straten, M. van - Onzeker op Zee. Een onstoer vaarverhaal
P14735: Streater, R.A. and D.G. Greenman - British Merchant Ships
P26067: Street, D.M. jr. - The Ocean Sailing Yacht
P1251: Street, Sean - The wreck of the Deutschland
P26938: Streiffert, B - Glassfibre Boat Manual. Practical repairs, Maintenance and Improvements
P8297: Streurman G.H. e.a. - Veendam 300. 1655-1955
P27358: Strickland, J - Mathematical Modeling of Warfare and Combat Phenomenon
P28783: Strijbos, Jan P. - De Noordvaarders
P24526: Stringer, M - Sydney Harbour. A Pictorial History from the first settlers to the present day
P12782: Strittmatter, I.P. - The Importance of the Campaign On the Delaware During the Revolutionary War 1777. Revised with additions for the pilgrimage of the Medical Club of Philadelphia
P18010: Stritzky, Oskar V - Hundert Jahre Germanischer Lloyd 1867-1967
P24604: Strobach, H - Shanties
P7627: Stromier, G. and John Nicholson - Steamers of the Clyde
P9819: Strothmann, Axel - Schwimmende Museen.  Teil 1; Alte Schiffe in Frischem Wind
P11622: Struben, R - Coral and Colour of Gold
P26193: Struijk, L.D. - Logbuch Helmut Bleck, Auslandsreise Linienschiff Schlesien 1936-1937
P17489: Struys, M.A. - Dagboekaantekeningen 1876-1882 J.C. van Buuren Van Heyst. Koopman en reder te Vlaardingen
P3324: Stuart, Chant-Sempill - Operatie Chariot. De aanval op het dok van St. Nazaire, Maart 1942
P1568: Stubmann, Peter Franz - Ballin, Leben und werk eines Deutschen Reeders. Ballin
P20986: Stuermer, Gordon and Nina - Starbound
P16341: Sturridge, C - Longitude (dvd)
P27918: Sturtivant, R - Fleet Air Arm 1920-1939. From the serie Vintage Aviation Fotofax
P25068: Sturtivant, R - British Naval Aviation. The Fleet Air Arm, 1917-1990
P21488: Sturtivant, R. and G. Page - Royal Navy Aircraft Serials and Units 1911-1919
P28668: Stuurman, S - Vrouwen op Scheveningen. Van Nettenboetster tot Redersweduwe
P20193: Stuvel, H.J. - Drie eilanden een
P481: Stuvel, H.J. - Grendel van Holland
P12388: Stuyck, R - De grote scheepsrampen. Van de zeilvaart en stoomvaart
P4199: Suchanow, Valentin - De tocht van de Krassin. Het authentieke verhaal van de avonturen der Hulp-Expeditie, welke werd uitgerust ter redding van de verongelukteItalia-bemanning (luchtschip)
P17424: Sucher, H.V. - Harley Davidson. The Milwaukee Marvel
P10272: Hamburg-Sud - Hamburg-Sudamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft 1871-1971
P26714: Suijkerbuijk, A - Dwars door Frankrijk. Motorboot op reis
P27074: Sumrall, R.F. - The Floating Drydock's Warship Battle Damage, USS Hornet CV8. Warship's Battle Damage series I
P10940: Sun, A - The ATF Contenders, YF-22 & YF-23. Air Superiority into the 21st Century
P24940: Port of Sunderland - Port of Sunderland 1963
P13493: Sutherland, Jon and Diane Canwell - The Battle of Jutland
P25575: Sutherland, R.K. - Terrain Handbook 60 Sandakan (Borneo)
P25576: Sutherland, R.K. - Terrain Handbook 58 Kudat-Jesselton North Borneo
P25573: Sutherland, R.K. - Terrain Handbook 30 Morotai Island
P25574: Sutherland, R.K. - Terrain Handbook 32 Talaud-Eilanden
P25577: Sutherland, R.K. - Terrain Handbook 42 Bataan-Zambales (Central Luzon) Phillipines
P25497: Sutherland, R.K. - Terrain Hanbook 62 Balikpapan SE Borneo
P25500: Sutherland, R.K. - Terrain Handbook 27 New Guinea Schouten Islands
P25501: Sutherland, R.K. - Terrain Handbook 63 Bandjermasin (SE Borneo)
P25528: Sutherland, R.K. - Terrain Handbook 59 Brunei Bay
P19030: Sutton, J - Lords of the East. The East India Company and its Ships
P21375: Suyk Jr. K. - Dwarsgetuigd. Herinneringen van Kaap Hoorn-vaarders
P17584: Svensson, S - Handbook of Seaman's Ropework
P18679: Swale, R - Rosie Darling
P20438: Swale, Rosie - Met de kinderen rond Kaap Hoorn
P25535: Swallow, Sarah - Kinnaird Head. Lighthouses of Scotland
P20829: Swart, N.L. en A.A.L. Rutgers - Handboek voor de Rubbercultuur in Nederlandsch-Indie
P13989: Swart-de Ridder, L - De Wormerveerse Schipperij
P28395: Sweetman, B - F-22 Raptor
P28396: Sweetman, B - Inside the Stealth Bomber. Colortech series
P28398: Sweetman, B - Joint Strike Fighter. Boeing X-32 vs Lockheed Martin X-35
P20339: Sweijs, H - Sweijs Neerlands vloot en Reederijen 1889
P25549: Swift, Capt. A.J. - Bridge Team Management. A Practical Guide
P26368: Swinden, Greg - HMAS Adelaide 1922-1946. A short history of the Cruiser
P3036: Richard Sykes - Richard Sykes, Ships Cables and Anchors
P5267: Symonds, C.L. - Historical Atlas of the U.S. Navy
P10097: Syversen, Th. - Drammens Sjomanns Forening 1843-1943
P6425: Szymanski, H - Die Alte Dampfschiffahrt in Niedersachsen
P18919: Tabak, W - Nederlanders en Desert Storm
P5449: Tabak, W. en Hans van Zwet - In vredesnaam. De wereldwijde inzet van Nederlandse blauwhelmen
P28543: Tabak, H.D. - Cargo Containers. Their Stowage, handling and Movement
P27171: Tabarly, E - Beter Zeezeilen met Eric Tabarly
P27914: Tabarly, E - Du tour du monde a la Transat
P26259: Tacoma, J. - American Indians from Suriname. A Physical Anthropological Study
P7798: Taffrail - Swept Channels. Being a account of the work of the minesweepers in the great war
P9589: Taffrail - Blue Star Line at War 1939-45. The war story of the ships of a single steamship company
P23010: Taggart, R - Ship Design and Construction
P4030: De Tagrijn - De Tagrijn (30 verschillende losse nummers in 1 koop). Kwartaalblad over botters en loggers en andere scheepstypes op de oude Zuiderzee en hun gebruik in vroeger dagen.
P26903: Smit Tak - Brochure Smit Tak High Lift
P18583: Smit Tak - 4 Brochures Smit Tak High Lift
P10620: Tak - Brochure TAK Salvamentos Mundiales
P17602: Smit Tak - Brochure Smit Tak Diving Inspection and Salvage Vessel Barracuda
P17674: Smit Tak - Brochure Smit Tak International Salvage Company
P21354: Smit Tak - Brochure Smit Tak 10.000 horse-power tug. M.T. Smit Hunter
P25127: Smit Tak - Brochure Smit Tak Selfpropelled Seagoing Floating Sheerlegs. Lifting capacities up to 2400 tonnes
P25129: Smit Tak - Brochure Diving Services to the marine and Contracting Industries
P9482: TAK - Brochure TAK
P25128: Smit Tak - Brochure Smit Tak Duikservice voor scheepvaart en waterbouw
P13255: Talbot, Frederick A - Steamship Conquest of the World
P26035: Talbot, F.A. - Lightships and Lighthouses
P20346: Talbot-Booth, E.C. - What Ship is That?
P28752: Talens, M - De ransel op de rug, deel 1. De uitrustingsstukken van de Nederlandse soldaat sinds 1813
P20640: Kobus de Tallyman - Haventerminologie Rotterdamse Haven. En verdere wetenswaardigheden uit de Rotterdamse haven, opgetekend in het begin van de tweede helft van de 20e eeuw
P15900: Tamm, O - RIVA book EDITION Vol. 2 - Escursione Lago D´Iseo
P16381: Tangye, N - From Rock and Tempest
P23058: Shell tankers N.V. - Brochure VASUM Shell Tankers N.V.
P24361: Tanner, M - Scottish Fishing Boats
P26235: Tantum, W.H. and E.J. Hoffschmidt - Navy Uniforms, Insignia and Warships of WW II
P13046: Taplin, M - Light Rail in Europe
P23552: Taplin, M. and M. Russell - Trams in Eastern Europe
P8727: Taprell Dorling, Captain H. - Ribbons and Medals. Naval, Military, Air Force and Civil
P27319: Taransaud, J - Le Livre de la Tonnellerie
P18294: Tarrant, V.E. - The U-Boat Offensive 1914-1945
P25974: Tarrant, M - Cornwall's Lighthouse Heritage
P15432: Tarrant, V.E. - King George V Class Battleships
P18184: Tarrant, V.E. - Jutland. The German Perspective
P26592: Tarrant, V.E. - King George V Class Battleships (hardcover)
P5005: Tartwijk, B. van e.a. - Hoorn en de zee
P20756: Taylor, J - Marine Painting. Images of Sail, Sea and Shore
P19429: Taylor, T.W. - A History of the Ponce de Leon Inlet Lighthouse
P10831: Taylor, Roger D. - Ming ming. And the Tonic of Wildness
P26353: Taylor, Jean Gelman - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azie
P27930: Taylor, J.W.R. - Fleet Air Arm 1959
P398: Taylor, J.C - German Warships of WW2
P24872: Taylor, J.H. - Research and Experimental Aircraft. Janes Pocket Book 12
P9569: Taylor, H.J. - The History of Townsville Harbour 1864-1979. Australia NSW
P25385: Taylor, G - The Sea Chaplains. a history of the Chaplains of the Royal Navy
P28718: Taylor, M - Shipping on the Humber. The North Bank
P19624: Taylor, J - Yachts on Canvas. Artists Images of Yachts from the Seventeenth Century to the Present Day
P2847: Teenstra, Anno - Het nieuwe scheepvaartboek voor jongens. Met 12 tekstfiguren, 39 foto's en langsdoorsnede M.S. Willem Ruys
P1221: Teenstra, Anno - Mysteries van de zeven zeeen
P25031: Teenstra, Anno - Zeelui in Nood
P2666: Teenstra, Anno - Fluisteringen van de zee
P22674: Teenstra, Anno - De Clippers. Een nieuwe geschiedenis van de snelste Nederlandsche Zeilschepen uit de tweede helft der 19e eeuw
P19027: Teenstra, A - Schiedamse scheepvaart en scheepsbouw in de negentiende eeuw. Schiedamse Miniaturen deel IV
P21967: Teeuwkens, Kees - Zeelui in Rotterdam. En andere zoute verhalen
P19878: Teitler, G e.a. - Zeeroof en zeeroofbestrijding. In de Indische archipel (19e eeuw). Deel 15 uit de reeks Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis
P12886: Teitler, G - Vlootvoogd in de knel. Commissie voor Zeegeschiedenis 18
P16312: Teitler, G - Ambivalentie en Aarzeling. Het beleid van Nederland en Nederlands-Indie ten aanzien van hun kustwateren 1870-1962
P3013: Teitler, G. e.a. - Het Korps Mariniers. 1942- heden
P19879: Teitler, G e.a. - Zeeroof en zeeroofbestrijding. In de Indische archipel (19e eeuw). Deel 15 uit de reeks Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis.
P12062: Teixeira Da Mota, A - Mar, Além Mar. Estudos e ensaios de história e geografia. Vol. I. 1944-1947.. Estudos de Cartografia Antiga No. 11
P10934: AEG-Telefunken - AEG Telefunken Geschiedenis van de verlichting
P20302: Telford, P.J. - Donaldson Line
P5665: Teller, Walter Magnus - The Search for Captain Slocum. a Biography
P28246: Temminck-Groll, C.I. - The Dutch Overseas. Architectural Survey. mutual heritage of four Centuries in three Continents
P5854: Temple, C.R. - East Coast Shipwrecks
P20836: Tendeloo, J - Storingen aan het Motorrijwiel. Practische handleiding tot het snel opsporen en verhelpen van alle voorkomende storingen
P28438: Termote, D. en T. - Schatten en Scheepswrakken. Boeiende onderwaterarcheologie in de Noordzee
P28518: Termote, T - S.M.S. Prangenhof. Het schip van de Vorpostflotille Flandern 1914-1918 aan de hand van professionele berging en maritiem archeologisch onderzoek
P28516: Termote, T - Verdwenen in de Noordzee. De geschiedenis van de Duitse U-boten aan de Belgische kust in de Eerste Wereldoorlog
P28515: Termote, T - De Vergeten Vloot. De Kriegsmarine aan de Belgische kust, een studie aan de hand van oorlogswrakken
P20429: Terpstra, H - Jan Huygen van Linschoten itinerario1579-1592, 3e stuk. Linschoten Vereeniging deel 60
P10141: Terpstra, Dr.H. - De opkomst der Westerkwartieren van de Oost-Indische Compagnie. Suratte, Arabie, Perzie
P5703: Terpstra, M - Door het oog van de loods. Ter gelegenheid van 20 jaar loodswezen
P20428: Terpstra, H - Jan Huygen van Linschoten itinerario1579-1592 1e stuk. Linschoten Vereeniging deel 57
P16180: Terpstra, D - Jacob van Neck. Amsterdams Admiraal en Regent
P17453: Terra, P. de - Repetitorium der Zahnheilkunde. zugleich ein Examinatorium uber samtliche Hilfswissenschaften für die zahnarztliche Staatsprufung; in Fragen und Antworten geordnet
P849: Terraine, John - Trafalgar
P26829: Terwiel, J. en P. Kirsch - Terug naar de Oost. Linschoten-Vereeniging 115. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656
P14283: Terzibaschitsch, S - Das FRAM Modernisierungsprogramm der US-Navy
P12056: Terzibaschitsch, Stefan - Aircraft Carriers of the U.S. Navy
P26918: Terzibaschitsch, S - Schlachtschiffe der US-Navy im Zweiten Weltkrieg
P4861: Terzibaschitsch, Stefan - Zerstorer der U.S. Navy. Von der Farragut bis zur Forrest Sherman Klasse.
P24636: Terzibaschitsch, S - Schlachtschiffe der US-Navy im 2. Weltkrieg. Battleships of the US Navy in World War II
P5543: Terzibaschitsch, Stefan - Jahrbuch der U.S. Navy. Leverbaar: 1986/87 1987/88 1988/89. Per deel 19,50
P4860: Terzibaschitsch, Srefan - Kreuzer der U.S. Navy, von der Omaha-klasse, bis zur Long Beach. Period 1922-1962
P16727: Terzibaschitsch, S - Seemacht USA, in 2 volumes. Rustung, Organisation, Diszolierung, Entwicklung
P4219: Terzibaschitsch, Stefan - Marine International 2. Flugzeugtrager USS Enterprise
P28777: Tesch, F.W. - Der Aal. Biologie und Fischerei
P20068: Tettarmanti, S - Six Wonderful Days. Un Invito Al Viaggio Sulle Grandi Navi Italiane
P17209: Teubert - Die Binnenschifffahrt. Ein Handbuch fur alle Beteiligten
P19710: Teupken, W - Twaalf ontwerpen van Motorjachten voor de Zuiderzee
P24580: Teychine, A.J. - Zakkendragers van Rotterdam
P18578: Thebault, Alain - The Wind Barrier. The extraoridnary epic of L'Hydroptere
P931: Theel, Gustav Adolf - Weltschiffahrts-Archiv. Facts and figures about shipping, shipbuilding, Seaports and Sea-Borne Trade
P15311: Theroux, P - The Kingdom by the Sea. His candid and compulsive account of a yourney round the coast of Great Britain
P20503: Theunissen, B. e.a. - Een elektriserend geleerde, Martinus van Marum 1750-1837
P24793: Thieffay, E - En Avion de Bruxelles au Congo Belge. Histoire de la primaire liaison Aerienne entre de La Belgique et sa Colonie
P11305: Thiel, Reinhold - Norddeutscher Lloyd Roland Linie 1905-1992
P27698: Thiel, P - Queen Elizabeth, Noble Eleganz zur See
P23503: Thiel, R - Dampfschifffahrts-Gesellschaft Neptun 1873-1998 Sloman Neptun Schiffahrts-Aktiengesellschaft
P15659: Thiel, R - Die Geschichte des Norddeutschen Lloyd 1857-1970 (5 volumes complete)
P12747: Thierens, A.E. - Opstellen over onze Marine, oorlogsschepen en onderzeeers. Geschreven voor den Nederlandschen Staatsburger, die behoort te weten, wat zijne Marine is en wat zij kan, en die door zijn belangstelling behoort mede te werken tot een doelmatig gebruik van de daaraan besteede gelden
P15797: Thies, H.A. - Der Eiserne Seehund. Wilhelm Bauer der Erfinder des U-Boots
P10161: Thobben, Peter - Hendrik Willem Mesdag. 1831-1915, zeeschilder van de Haagse School
P28371: Thomas, A.C. - Thomas Stowage. The Properties and stowage of cargoes
P28177: St John Thomas. D - The Cunard Book of Cruising
P24157: Thomas, N. a.o. - Axis Forces in Yugoslavia 1941-5. Osprey Men-At-Arms Series 282
P15871: Thomas, M. Simon - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij.
P9947: Thomas, M - Schooner from Windward. Two centuries of Hawaiian interisland shipping
P27727: Thomas, H. en R. Thijssen - Varenswaardigheden KNSM
P17893: Thomas, Gordon en Max Morgan Witts - Scheepsramp. Het mysterie van de Moro Castle
P22780: Thomas, F - Wijkend Water
P22658: Thomas, P.N. - British Steam Tugs
P23966: Thomas, David A - Crete 1941. the Battle at Sea
P14313: Thomas, D.A. and P. Holmes - Queen Mary and the Cruiser. The Curacoa Disaster
P17128: Thompson, J - Book of The War at Sea 1914-1918. The face of battle revealed in the words of the men who fought
P7408: Thompson, C.R. - From Ship to Shore. The Biography of William Schermuly and the History of the Schermuly Pistol Rocket Apparatus Ltd.
P17594: Thompson, C - The Care and Repair of Small Marine Diesels
P12428: Thompson, Gunnar - Nu Sun. Asian-American Voyages 500 B.C.
P4723: Thomson, George Malcolm - Sir Francis Drake
P28675: Thomson, H.C. and L. Mayo - History of the Ordnance Department, Procurement and Supply. U.S. Army in World War II
P25381: Thomson, Admiral G.P. - Blue Pencil Admiral. The inside story of the press censorship
P16494: Thomson, W.J. - Photographic Album of South Australian Passenger Vessels
P8415: Thorden, Gustaf B. - Alla Mina Skepp. Gustav B. Thorden
P5375: Thorne, Peter - Secrets of Ships in Bottles
P394: Thornton, W.M. - Submarine Insignia and Submarine services of the world
P17817: Thornton, N - Sussex Shipwrecks
P20105: Thornycroft - Thornycroft Auxiliary Yacht Installations 1915
P11200: Thorsen, K - Tall Ship to America. Log of the Christian Radich
P28277: Thorshaug, K, and A.F. Rosted - Researches into the prevelence of Trichinosis in animals in Arctic and Antarctic waters
P21894: Soren Thorsoe e.a. - DFDS 1866-1991. Ship development through 125 years. From Paddle Steamer to Ro/Ro ship
P20930: Thorsoe, S. and M. Crowdy - Ove Skou Copenhagen
P10096: Thowsen, A - The Underwriters Follow the Fleet. From Norwegian Underwriter Agency to Scandinavian Marine Claims Office Inc. 1897-1997
P16677: Throckmorton, P - History from the Sea. Shipwrecks and Archaeology
P12376: Thubron, Colin - De Venetiaanse Vloot. Deel uit de Time-Life Serie
P5028: Thubron, C - Zeevaarders in de oudheid. Deel uit de Time Life serie
P16385: Thurston, G - The Great Thames Disaster
P24063: Tianxing, W. and S. Yongnan - Imperial Tombs of the Ming and Qing Dynasties
P15547: Tibbals, G - Titanic, contempory accounts from survivors and the Worlds press
P9284: Tideman, B.J. - Woordenboek van scheepsbouw. Om als handboek te dienen voor zee-officieren, ingenieurs, scheeps-bouwmeesters, gezagvoerders, reeders, assuradeurs, studenten enz.
P5633: Tiesinga, G.H.L. - De Zaansche Handel en Nijverheid. Zaandam Zeehaven
P17491: Tieskens, E - De Boekhouding eener Scheepvaartonderneming. volgens de universele methode
P9243: Tietjes, A - 125 jahre Gebr. Schurenstedt K.G.. Schiffs-Und Bootswerft in Bardenfleth an der Weser
P16053: Tijen, H.W. van - Scheepsoliemotoren 1941
P27839: Tijen, H.W. van en C. Kapsenberg - Scheepsoliemotoren en Gasturbines 1950
P8385: Tijen, Ir.H.W. van - Scheepsoliemotoren
P11586: Tijl, W.J. - Van Kalme Stroomen en Verre Stranden. Levenservaring en pluizerij
P4929: Tijsen, C - Vissers van Wieringen
P23959: Tijtia, Mr. H.M. Flik - De snik van het Kiel-Windeweer. Ofwel het Kielster Veer 1798-1949, als een voorbeeld van de Veenkoloniale Trekschuitvaart
P526: Tillman, Dick - laser sailing. For beginners and experts
P18083: Tilman, H.W. - Mischief tussen de pinguins
P11475: Tilman, H.W. - Mischief in Patagonia
P7126: Timme, G. - De schipbreuk op de Sint Paulusrots/De Zeeramp op Terschelling. 2 uitgaves in 1 band
P17613: Tinne, J - Logboek van de Kogge
P11507: Tirion, I - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Deel I, vervattende eene beschryving des lands, der zeden en godsdienst van de inwooners, een kort begrip van 's-lands historie, een beschryving der hooge en mindere generaliteits-kollegien, der maatschappyen van Oosten en Westen, en der handwerken, visscheryen, zeevaart en koophandel enz.
P16362: Tittertorn, G.A. - The Royal Navy and the Mediterranean (2 Volumes). White Hall Histories / Naval Staff Histories
P11992: Tjasink, J - Nieuwjaarswensch van Thomasvaer. Uitgesproken door den heer J. Tjasink in den salon van Duport en Comp den eersten Januarij 1859
P26897: Tjepkema, H (bewerking) - Noorduijn's leerboek der Zeevaartkunde. Voor stuurlieden en aanstaande stuurlieden
P22615: TLB - Brochure TLB Line
P26313: TODD - Brochure TODD Shipyards Corporation at War
P22987: Toemelin, J.Y. le - Kurun autour du monde 1949-1952
P16452: Togersen, M - Fjordabadane. Rutebater i Ryfylke 1855-1980
P23453: Toghill, G - Royal Navy Trawlers, In 2 volumes
P18728: Toit, A. du - South Africa's Fighting Ships. Past and Present
P17912: Tolerton, N - Reefer Ships. The Ocean Princesses
P13669: Tolley, K - Yangtze Patrol. The U.S. Navy in China
P5333: Tolsma, Peter - De Lytse Bever. Van Bijlbrief tot varend monument 1820-2008
P12888: Tolstrup, Niels - Pionerer Mod Ost. Personlige Fortaellinger Om DSB Rederis/Scandlines Indtog Den Ostlige Del Af Ostersoen
P10483: Toma, P.A. - History of the Port of Naples
P353: Tomajczyk, S.F. - Carrier Battle Group
P28547: Tomajczyk, S.F. - Modern U.S. Navy Destroyers
P19686: Tomalin, N. and Ron Hall - Donald Crowhurst zijn laatste tocht 1968-1969
P17944: Tomallin/Ron Hall, Nicholas - De laatste reis van Donald Crowhurst
P24055: Tomei, K - Boven de Zaan
P7417: Tompkins, J.B. - A Voyage of Pleasure. The Log of Bernard Gilboy's Transpacific Cruise in the BoatPacific1882-1883
P11874: Tonks, R.A.R - Profile Warship 13 HMS Exeter. Heavy Cruiser 1929-1941
P24764: Toohey, John - De Nachtmerrie van Captain Bligh. Nasleep van de muiterij op de Bounty
P5309: Tooley, R.V. - Collector's Guide to maps of the African Continent and Southern Africa
P21711: Tooley, R.V. - Maps and Map-Makers
P1119: Toonder, J. Gerhard - Schippers naast god
P20152: Top, H - Bestemming New York. De bijzondere geschiedenis van M.S. Zaandam 1939-1942
P12411: Topper, Jacob - Het IJsselmeerflottielje. De verdediging van het IJsselmeer in de Meidagen van 1940
P16897: Torkildsen, T - Svalbard. Vart Nordligste Norge
P9501: Tortzen, Christian - Krigssejlerne. Traek af Dansk Skibsfarts Historie 1939-1945
P15909: Tortzen, Chr. - Sofolk og Skibe 1939-1945 (4 volumes Complete). Den Danske handelsflades historie under anden verdenskrig
P7973: Toudouze, G. a.o. - Histoire de la Marine. in 2 Volumes, les editions de l'illustration
P19396: Toussaint, B. a.o. - Leuchtturme an der Deutschen Ostseekuste
P12392: Toussaint, J - De sleepboten vanVolharding
P3925: Toussaint, J - De sleepboten van N.V. Stoomsleepdienst Maas en Mars
P5217: Toxopeus, Klaas - De eilander
P1330: Toxopeus, Klaas - Vliegende storm
P3919: Toxopeus, Klaas - Woest Water. Herinneringen van een Nederlands Zeeman
P25008: Toynbee, Capt. - On the Physical Geography of the part of the Atlantic which lies between 20 N and 10 S and extends f. (The Atlantic between Africa and South America)
P25012: Toynbee, Captain Henry - Meteorology of the North Atlantic during August 1873 illustrating the Hurricane of that Month. Illustrated by Daily Charts
P20703: Tracy, N - The Age of Sail volume 2, 2003/2004. The International Annual of the Historic Sailing Ship
P20702: Tracy, N - The Age of Sail volume 1, 2002/2003. The International Annual of the Historic Sailing Ship
P23366: Maritime Life and Traditions - Maritime Life and Traditions. ? 4.00 each
P24744: Trainito, E - Wrakken, de beste duiken ter wereld
P13498: Compagnie Generale Transatlantique - Brochure Frenche Line ss. de Grasse
P17620: Compagnie Generale Transatlantique - Souvenir du Paquebot Normandie. 24 Cartes Detachables
P9434: Compagnie Generale Transatlantique - Le Nouveau Paquebot FRANCE
P28787: TransChart - Brochure TransChart Schiffahrtsgesellschaft
P5450: Tranter, G.J. - Plowing the Arctic
P25305: Traung, J.O. - Fishing Boats of the World
P27652: Traven, B - Modesta
P13524: Treanor, T. Stanley - Heroes of the Goodwin Sands
P24150: Treebos, K.E. - Symbolenwijzer. Een praktische gids voor gedrukte tekens en symbolen
P12114: Trefethen, J - Wooden Boat Renovation. New Life for Old Boats Using Modern Methods
P26262: Treves, Sir Frederick - Made in the Trenches
P26384: Trevor, E - sos Atlantic Whipper Kalder
P17769: Trillo, R.L. - Janes High-Speed Marine Craft and Air Cushion Vehicles 1986
P13013: Troche, Hans - Die Akkumulator-Triebwagen. Der Preussisch-Hessischen Staatseisenbahnen und der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (DB-Baureihen ETA 177 bis 180)
P586: Troebst, C.C. - Om de verovering van de zee
P18424: Tromp, T.H.A. - Navires Cuirasses. De LAngleterre, De la France et De LAllemagne
P23901: Troostwijk - Auction Brochure Cardium. Zuig- en Mattenlegponton, Dustpan dredger and Mattress laying pontoon
P23902: Troostwijk - Public Auction Sale Tugs used for the Deltaworks The Netherlands
P14035: Troostwijk - Veilingkrant Faillisementsverkoping Boele Bolnes 1987
P6991: Trossel, H.L. - Glas en marmer
P15899: Trost, H - Zwischen Havel-Spree und Dahme. Aus der Geschichte der Berliner Fahrgast-Schiffahrt
P10671: Troup, Capt. J.A.G. - On the Bridge
P25860: Troup, J.A.C. - On the Bridge. A Valuable guide to navigation and the handling of ships
P26622: Trower, N - Knots and Ropework. Helmsman Guides
P18761: DAF Trucks - KLu 75 1913-1988 DAF Trucks. 60 jaar DAF, 75 jaar KLu, DAF voertuigen voor de Koninklijke Luchtmacht
P28670: Trumpler, Charlotte - Das Grosse Spiel, Archaologie und Politik. Zur Zeit des Kolonialismus (1860-1940)
P17449: Tryckare, T - Spiegel der Scheepvaart
P11536: Tuijn, R - Zes miljoen slagen. In 281 dagen de stille oceaan over
P6090: Tuijn, R - Zeeman Ocean Challenge. In een roeiboot de halve wereld rond
P19949: Tuikwerd, F. van - s.s. Statendam (1929-1940). De geschiedenis van het Dubbelschroef Turbine Stoomschip Statendam en de N.V. Maildienst der Holland -Amerika Lijn
P26361: Tuleha, T - Deutsche Schlachtschiffe und Schwere Kreuzer 1939-1945. Erlebnisberichte von den Einsatzen der Prinz Eugen, Bismarck, Graf Spee und Scharnhorst
P7212: Tunstall-Behrens, H - Pamir. A Voyage to Rio in a Four-Masted Barque
P24121: Turek, V. e.a. - Verdwenen Zeeen in het hart van Europa
P18329: Turksma, L - Q.M.R. Ver Huell Levensherinneringen 1787-1812
P24156: Turnbull, P - The Spanish Civil War 1936-39. Osprey, Men-At-Arms Series 74
P20755: Turner, Malcolm - Shipwrecks and Salvage in South Africa, 1505 to the present
P23164: Turner, J.R. - Scotland's North Sea Gateway. Aberdeen Harbour 1136-1986
P26978: Turner, R.D. - The s.s. Moyie. Memories of the Oldest Sternwheeler
P17124: Turner, J.F. - Service Most Silent. The Navys Fight against Enemy Mines
P17697: Turner, R.D. - Sternwheelers and Steam Tugs. An illustrated history of the canadian pacific railways, British Columbia Lake and River Service
P23418: Turza, O - Boote, Technik und Symbolik. Die Schiffahrt in aussereuropaischen Kulturen
P21050: Tute, W - The True Glory. The Story of the Royal Navy over a Thousand Years
P20280: Tute, W - Cochrane. A Life of Admiral The Earl of Dundonald
P16404: Kemper en van Twist - Brochure Selva en Gemini Buitenboordmotoren 1972
P20998: TWM - Brochure TWM (Russian)
P18328: Tydeman, G.F. - Verbleekte films. Herinneringen van een oud-zeeofficier
P19719: Tyler, S.F. - A Rainbow of Time and of Space. Orphans of the Titanic
P4507: Tyler, David Budlong - Steam Conquers the Atlantic
P13523: Tyrrell Lewis, C.E. - Lifeboats and their Conversion
P25789: Tyrrell, J - Down the Hatch
P14457: Tysser, H.F. - Fisheries Year Book and Directory 1964
P15796: Uhlig, M.E. - Raddampfer Hohentwiel
P22040: Uilkens, H.G.J. - De Reddingboot 1824-1924. 100 jaren reddingwerk
P18767: Stegro Uitgave - H.S.M. 1885-1974. N.V. Hollandsche Stoomboot Maatschappij Amsterdam
P6890: Flying Focus uitgave - The Dutch Offshore 2010-2013. Aerial Photography of the Dutch offshore Industrie
P15368: Wyt uitgevers - Speciale uitgave Onze Vloot Hr.Ms Onderzeedienst jubileert
P8638: Fairline UK - Fairline. More than Skin Deep
P12385: Hydrographic Department UK - Ocean Passages for the World, Third edition. NP 136
P20678: Tenzing en J.R. Ullman - Een Droom Werd Werkelijkheid
P27024: Sturzebecher und Ulrich - Architektur Fur Sport. Neue Konzepte, internationale Projekte für Sport und Freizeit
P6698: Ulrich, H and J. Israel - Einziger deutscher Flugzeugtrager Graf Zeppelin
P10746: Ulrich, K - Monarchs of the Sea. The great ocean Liners
P25226: Ulsamer, Gregor - Feuerschiff Borkumriff. Die interessante Geschichte des Nachrichtenwesens an der Kuste
P17305: Ulstein, R - Samarbeid om samferdsel. More og Romsdal Fylkesbatar 1920-1970
P28649: Umbreit, A - Guide to Spitsbergen. Svalbard-Franz Josef Land-Jan Mayen
P14550: Underhill, H.A. - Sail Training and Cadet Ships
P5094: Underhill - Deep-water Sail
P18124: Association of Marine Underwriters - Brochure International Union of Marine Insurance Conference. On board the ss Rotterdam 1967
P19349: Unger, W.S. - De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indie 1598-1604. Linschoten Vereeniging deel 51
P24537: Uniflite - Map Uniflite with brochures and information 1966
P15377: Dutch Shipowner Union - Brochure Waar ter wereld ook heen, de Nederlandse scheepvaart brengt u er.
P9210: Auto Union - DKW F 11 Handleiding
P8806: Auto Union - Handleiding DKW F11
P5272: Author unknown - Rescue in the Southern Ocean. The amazing rescue and survival of Raphael Dinelli, Thierry Dubois and Tony Bullimore
P20565: Author unknown - From Fishermans paradise to farmers pride. The Story of reclaiming and settling the Zuider Zee Land
P6261: Author unknown - The Royal Navy in Focus 1930-1939
P6426: Author unknown - River Tyne official handbook
P16529: Author unknown - Efter 70 ar Adolf Bratt and Co
P23896: Author unknown - 75 Jahre Hamburg-Amerika Linie. Teil I, Adolf Godeffroy und seine nachfolger bis 1886
P11308: Author Unknown - Masters of the Ocean
P25772: Author unknown - Logos, Doulos Logos II. The story of three remarkable ships
P20691: Author unknown - Dal Vapor al Ava, tomo II. Parque de Traccion Electrica y Diesel
P22541: Author Unknown - Hebezeug-Motoren
P11903: Author Unknown - Blue and Gold US-Navy Photobook
P6998: Author unknown - Suite Du Teinturier. parfait, ou l'art de teindre les laines, soyes, fils, peaux, poils, plumes etc., comme il se pratique à Venise, Gennes, Florence, et dans tout le Levant, et la maniere de passer en chamois toutes sortes de peaux. Traduit de l'Italien.
P24023: Author Unknown - Exposition Universelle & Internationale De Bruxelles 1935. 32 planches
P27865: Unknown - Map with photos tugs Otto Wulf, ENS and Unterweser
P27866: Unknown - Map with about 250 photos Diverse Tugs in the Netherlands
P20340: Author Unknown - Hugo Trumpy, a century of activity
P25162: Author Unknown - Maps, Memories Patras 1831-1943
P17017: Author Unknown - Fran Vanern Till Vasterhavet. En Minesskrift utgiven av O.F. Ahlmark and Co 100 arsjubileum
P11430: Author Unknown - Whale Fishery of New England
P1203: Author unknown - The old wooden walls. Their construction, equipment, etc.,
P28555: Author Unknown - Les Grenades Anglaises De La Grande Guerre
P8080: Author unknown - The Wallsend Slipway and Engineering Co. Limited. 1871-1921, a 50 years retrospect. Engineers, Boilermakers and Ship Repairers
P23868: Author Unknown - Pictures Pacific War WWII (Japanese)
P22333: Author Unknown - Russian Magazine Spanish Destroyers Oquendo Class 1963
P22309: Author Unknown - The Heavy Cruiser TAKAO 1927-1937. Super Illustration
P12478: Unknown - Aktenvermerk R. u.. Ein bericht uber die Solidaritat und den Widerstand im Konzenstrationslager Mauthausen von 1938 bis 1945
P14698: Author unknown - John Denholm and Company Ltd 1851-1951. Shipbrokers, stevedores, bunkering, chartering and forwarding agents
P22239: Author Unknown - Krauss Maffei. 150 Jahre Fortschritt durch Technik 1838-1988
P15624: Author unknown - H.P. Prior 1813-1875. Blade af Hans Liv Og Virke
P21363: Author Unknown - De Nederlandsche Zeehavens. The Netherlands Seaports
P24596: Author unknown - la Grande Guerre Racontee Par L'Image
P24556: Author Unknown - Brochure Guide Complet de la flotte de Toulon
P4433: Author unknown - Two Centuries of Ship Building. Scott's Shipbuilding and Engineering Co Ltd. Greenock
P24727: Author unknown - Fyrplatser. Kulturhistorik Undersokning O-Lan
P24757: Author unknown - Shanties & Sea Songs. Voor gelijke stemmen met akkoordsymbolen
P24808: Author unknown - Bremerhaven 1945-55. Wiederaufbau in Wort und Bild
P24828: Author unknown - Sally Ferries
P28556: Author Unknown - Les Grenades Allemandes de la 1e Guerre Mondiale
P27966: Author Unknown - Viking Line, the history
P11025: Author Unknown - Das Deutsche Hydrographische Institut und seine Historischen Wurzeln
P10828: Author Unknown - Singapore Portrait of a Port. A pictorial history of the port and harbour of Singapore 1819-1984
P21683: Author unknown - The Story of the Cambria
P28311: Author unknown - Catalogus Apreamare 2009
P8607: Autor Unknown - Tatham's Log 1858-1958. The Centenary of Tatham Bromage and Company Ltd.
P22242: Author Unknown - En Costume d' Eve. Etudes de nu feminin d apres Nature
P23020: Author unknown - River Plate Shipping Manual 1932. The MAR Yearbook
P16453: Author unknown - Waverley. The Golden Jubilee
P7625: Unknown - The Ben Line 1939-1945. The Story of a Merchant Fleet at War
P6326: Author unknown - Merchant Ship Types of the 1930's
P25387: Author Unknown - 2 Icemaps Bothnian Gulf 1970
P28557: Author Unknown - Les Grenades Francaise de la 1e Guerre Mondiale
P6263: Author Unknown - The Royal Navy in Focus 1960-1969
P11182: Author Unknown - Japanese Trains Photobook
P338: Author unknown - The Falklands and the Dwarf. The Cruise of HMS Dwarf in Falkland Islands 1881-1882
P25752: Unknown - Photomap Naval Academia di Livorno and photos battle R.N. Giulio Cesare WWII
P17776: Author Unknown - The Boat Signed Italy. Twenty centuries of style
P18289: Author Unknown - The Royal Navy in Focus 1950-59
P23242: Author Unknwon - Brochure Careers at Sea, with the British and Commonwealth Shipping Company Ltd.
P6549: Author unknwon - Seenotkreuzer ARKONA-MRCC Bremen. Mensch und Technic im maritimen Such-und Rettungsdienst in Deutschland
P18290: Author Unknwon - The Royal Navy in Focus 1940-49
P27700: Unwin, P - Baltic Approaches
P12218: Unwin, Peter - The Narrow Sea. barrier, bridge and Gateway to the World, The History of the English Channel
P18226: Upham, N.E. - Anchors
P21149: Upton, J - The Alaska Cruise Companion. A Complete Book and Illustrated Map Set, a Mile by Mile Guide to Alaska
P17694: Upton, J - Amaretto
P10332: Urk, Albert van - Van Havelaar tot Prins Claus. Honderd jaar Urker boot 1890-1990
P28589: Furness Bermuda Line USA - Brochure Queen of Bermuda / Monarch of Bermuda
P21794: Usherwood, S. and E. - The Counter Armada 1596. The Journal of the Mary Rose
P28729: USL - Brochure United States Lines. The Luxury way across the Atlantic
P13631: USL - Brochure United States Line ss America
P4899: USNI - The Navies of the World. Their present state and future capabilities
P16646: USSR - Brochure Tanker Fleet of the USSR
P17663: Ambassade USSR - Informatie-bulletin De Ambassade van de USSR in Nederland, Thema Scheepvaart
P11151: Vaagen - Brochure Vaagen Werft
P20356: Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-Vaarders - Het Jacht Dolphijn van Hoorn. Verkenner in de vloot van Hendrick Brouwer 1643
P20232: St. Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders - Jacob Veer, Schipper naast God
P15127: Vaarmeijer, M - Oorlogsvloot in vredestijd. Versnipperen, verbranden, verpulveren
P10772: Vagts, A - Landing Operations. Strategy, Psychology, Tactics, Politics, From Antiquity to 1945
P12602: Vaitses, Allan H. - The Fibreglass Boat Repair Manual
P11715: Valentyn - Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mog. Vijf delen in 8 volumes. Zeer mooie Complete set
P20856: Valk, A. samensteller - Leef je droom. De mooiste verhalen over verre zeilreizen
P18493: Valk - Catalogue Wim van der Valk Continental Yachts
P18494: Valk - Brochure Wim van der Valk Continental Yachts Design Portfolio 2014-2015
P15667: Valkenburg, R - Marinier onder de vlag. Een waarheidsgetrouw, persoonlijk relaas over de verschrikkingen onder het Japanse juk.
P4668: Valkenier, W.A.J.P. - Op de valreep
P27583: Valkhoff, R. en P. Maree - Bob en Ben op Zee
P27912: Vallaud, P and M. Aycard - Le Dernier Camp de la Mort. La Tragedie Du Cap Arcona, 3 Mai 1945
P5973: Vamplew, W - Salvesen of Leith
P18082: Vanderhoof, A - Mango's aan boord. Een culinaire zeiltocht door het Caribisch gebied
P3670: Vandersmissen, Hans - Waterwerk. Het maritiem bedrijf als moeder van de welvaart
P15162: Vandersmissen, Hans - Brochure Damen 34 Years of Shipbuilding Enthusiasm
P12021: Vandersmissen, Hans en Jan den Hengst - Het woelige water. Watermanagement in Nederland
P17539: Vandersmissen, Hans van der - Rond de Friese Zee. Zeilverhalen en scheepshistorie voor kustzeilers
P21939: Vandersmissen, H. - Ophogen en uitdiepen. Tien eeuwen Nederlands baggerbedrijf
P18471: Vandersmissen, Hans - Nederlanders en de Zee
P24961: Vandersmissen, H. van der - Ophogen en Uitdiepen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de vereniging Centrale Baggerbedrijf
P25093: Vandersmissen, Hans van der - Paradijs aan het Pontegat. Historie van de Rotterdamse Veehaven
P24222: Vandersmissen, Hans e.a. - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
P23864: Vandewoude, E - Le Voyage du prince Albert au Congo en 1909
P18199: Vandommele, H - Appelen voor Miljoenen (speciale uitgave). Verleden, Heden en Toekomst, de geschiedenis van Paradijs tot Golden Delicious
P18200: Vandommele, H - Peren voor Miljoenen. De geschiedenis van Hout- en Smoutpeer tot Beurre en Doyenne
P21635: Vansteenhuyse, K. van - De Zeevolken in het Middellandse Zeegebied (1200 v.C.). Culturen gaan altijd ten onder
P21605: Vansteenkiste, C - De Vlasbereiding. Al de bewerkingen van het oogsten van het stroovlas af tot na het zwingelen van het vlaslint en den afval
P28071: Vanvugt, E - Nestbevuilers. 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West
P28072: Vanvugt, E. - De maagd en de soldaat. Koloniale monumenten in Amsterdam en elders
P14491: Vapalathi, H - Finnish Illustrated List of Ships (diverse years). ? 14,50 each
P15093: Vard, K - Liners in Art
P26944: Vat, Dan van der - The Atlantic Campaign. World War II's Great Struggle at Sea
P15571: Vat, Dan van der - Pearl Harbor. Dag der Schande
P24083: Vat, Dan van der - Stealth at Sea. The history of the submarine
P17915: Vat, Daan van der - The Dardanelles Disaster. Winston Churchills greatest failure
P14762: Vaughan, J - The Power of the Warships
P27225: Vause, J - Wolf. U-Boat Commanders in World War II
P26858: Vause, J - Der U-Boot-Kommandant Wolfgang Luth
P24898: VEB - VEB Deutsche Seerederei Rostock. DDR. DSR Lines, Gestern und Heute
P2025: Anthony Veder - Brochure Anthony Veder Group 1937-1987
P23035: Veder - Catalogus Hendk. Veder Staaldraadkabels
P638: Veen, Dr. J. van - Dredge, drain, reclaim, the art of a nation. The Art of a Nation
P3879: Veen, Romke van der - Vuurtorens. Over vierboeten, lichtwachters en markante bouwwerken
P2075: Veen, J.H. van der - De zeeramp op Terschelling. Een gedenkschrift ter herinnering aan het vergaan der loodsboot no.4 op 2 Dec. 1867 en aan de toen betoonde liefdadigheid in Nederland
P19923: Veenendaal, A.J. - Matthijs Sloot. Een Zeeman uit de achttiende eeuw (+/- 1719-1779),
P22464: Veenman, G.M. - Van Gaffelzeil tot Spinnaker. 40 jaar zeilend opleidingszeilschip der Koninklijke Marine Hr.Ms. Urania
P24585: Veenman, Rob en Ger Muijs - Claes Compaen, zeerover in de gouden eeuw. De belevenissen van de alderfameusten Zeerover uit Oostzaan. Hoe hij leefde en met weinig schepen de zee onveilig maakte
P8335: Veenstra, A - The Maritime Historical Relations between Japan and IHC Holland
P5141: Veenstra, A - Handboek voor varende scheepsmodellen
P18398: Veenstra, A.J.C. - Kruisers de Ruyter en De Zeven Provincien
P17995: Veenstra, A.J.C. - Mijnenjagers Alkmaar-klasse
P8441: Veenstra, D.L. en Schulp, J.H. - Bouwconstructies. 2 volumes
P22954: Veer, Arie van der - Sleepboten, bokken en bergingsvaartuigen in de Amsterdamse haven
P17991: Veer, Arie van der - Zeevisserijschepen onder stoom deel 1
P23819: Veer, Arie van der - Sleepboten, in 2 deeltjes
P21638: Veer, M.H.J.Th. van der Veer - Onderzeeboten in beeld. Luctor et Emergo
P20496: Veer, Arie van der - Van Zijtrawler naar Hektrawler. Portret van 80 jaar zeevisserij
P19950: Veer, Arie van der e.a. - Het zilver van de zee. Logboek van de Nederlandse zeevisserij
P27112: Veer, Willem van der - Tips voor/van een modelbouwer. Modelbouw van Historische Schepen
P16458: Veer, G. de - Nova Zembla. Het ware verhaal
P20329: Veer, A. van der - Zeevisserijschepen
P22955: Veer, Arie van der - Nederlandse Zeevisserijschepen. Trawlers/Loggers/Kotters
P11778: Veere, H. van der - Boeddha's en Kami. De ontwikkeling van de Japanse religie
P6107: Vego, M - Warships Illustrated No 6. Soviet Navy Today
P9380: Vela, Lee and M. Edwards - Reaching for the Sea. The Story of the Port of Houston
P26391: Velde, Henk de - Een ijskoude doorbraak. Overwintering in Siberie
P17955: Velde, Henk de - Zwaaien naar Bluff
P14047: Velde, Henk de - Ganzen trekken in troepen. Met een catamaran de wereld rond
P27759: Velde, Henk de - Zwaaien naar Bluff
P7972: Velde, Marcel W'. - La Marine Marchande Italienne. Son Evolution, Son Avenir
P4712: Velde, Henk de - Het antwoord van de Albatros
P19947: Velden, S. vd - Kranen over de wal. De grote Rotterdamse metaal- en havenstaking van 1970
P25156: Veldhuizen, H.J. - Woelige Baren. Uit het leven van een havenarts
P2525: Veldkamp, Albert J. - In het kielzog van Willem Barentsz. Met het expeditieschipPlanciusnaar het hoge noorden
P27848: Veldman, H.O - Schuitmakers in Franeker. Geschiedenis van de Franeker scheepswerven
P12848: Veldmeijer, S - De gevechtswaarde van onze infanterie in verband met hare geoefendheid. Orgaan der Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap 1929-1930, 6e aflevering
P26931: Vellinga, T.H. - scheepsstoomwerktuigkunde. Voor Aspirant-Derde Stuurlieden
P15596: Velzen, A. van - Bladmuziek SMN mars 1870-1950
P22157: Ven, Daniel v/d en Bram Oosterwijk - Holland-Amerika Lijn. Achteromkijkend naar de Wilhelminakade
P13172: Ven, Daniel van de - Voor de stad. Fotografien uit de Rotterdamse haven 1948-1970
P27433: Ven, G. van de. e.a. - De Nieuwe Rivierdijken. Dijkversterkingen als ontwerpopgave
P17049: Ven, J.F. van de - Zeilen en Kanoesport handleiding
P27359: Venema, G.A. - De Dollard. Geschied-, Aardrijks- en Natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems
P22025: Vening, Wil - Ree zonder Schepen
P25554: Vening, Wil - Turf aan boord
P25609: Vening-Meinesz, E - Gravity Expeditions At Sea 1923-1939 (4 volumes)
P13656: Verberght, Pierre - Donaureizen. 10 Reizen langs de Donau ter voorbereiding van het in kaart brengen van de rivier
P5552: Persdienst Nationaal Jongeren Verbond - Roseboek van de muiterij
P18928: Verburg, Peter - Kustwacht 1987-2012. 25 jaar wakend in dienstbaarheid
P18529: Vercel, R - Carenes
P15217: Vercoe, R.L. - Brochure Lady Kathryn V
P3868: Lean-Vercoe - The Superyachts volume two 1989
P21124: Vercou, R.L. - The Superyachts 2005. Volume Eighteen
P21123: Vercou, R.L. - The Superyachts 2002. Volume Fifteen
P21121: Vercou, R.L. - The Superyachts 2008. Volume Twenty-One
P28119: Verdonk, W - Een zeeman en zijn familie. De zeeman verlaat wel de zee, maar de zee verlaat niet de zeeman
P6566: Linschoten Vereeniging - Linschoten Vereeniging deel 54. Journaelen van de gedenckwaerdige reijsen van Willem IJsbrantsz Bontekoe 1618-1625
P18330: Linschoten Vereeniging - Linschoten Vereeniging deel 33. Reisen van Nicolaus de Graaff 1639-1687
P3440: Linschoten Vereeniging - Linschoten Vereeniging deel 6. Toortse der Zee-Vaart door Diederick Ruiters 1623/Samuel Brun's Schiffarten 1624
P863: Linschoten Vereniging - Linschotenvereniging deel 76+77. De reis van Z.M.De Vlieg, comm. Willem Kreekel naar Brazilie 1807-1808
P1036: Kaap Hoorn Vereniging - De wereldreizen van De BrikDoesborgh1869-1872
P22343: Veres, Laszlo en Richard Woodman - Zeilen door de eeuwen. Duizend zeilschepen in beeld
P21599: Verg, Eric - H.M.G. 1830-1980, unter den blauen Flagge. 150 jahre H.M. Gehrckens
P22574: Vergne, F - Normandie 44, De Landing, De slag om Normandie
P16979: Vergroesen, P.A. - Het ontwijken van tropische orkanen
P27741: Verhaeghe, P.M. and G. Gevaert - Fishery, Trade and Piracy / Visserij, handel en piraterij. Fisherman and Fishermen?s settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later
P28734: Verhoef - Verhoef Aluminium Scheepsbouw Industrie
P11637: Verhoog, Jeroen e.a. - Luctor et Emergo, 125 jaar Koninklijke Schelde. 1875-2000
P20455: Verhoog, P - Zijn laatste reis. Toneelspel van de zee
P10038: Verkaik, J.P. Red. - Jac.P. Thijsse. Een leven in dienst van de natuur
P19178: Verkley, J.P.A. - Bergers van het eerste uur. De geschiedenis van de Nieuwe Berging Maatschappij te Maassluis. Dirkzwager Salvage Company
P26076: Neckar Verlag - US-Kreuzer Albany Bauplane
P26242: Neckar Verlag - Bauplane Rhein-See-Dampfer Bavaria
P17802: Verlinden, Jozef - Naar Antarctica
P28366: Verlinden, V. en S. Panis - Duiken naar het onbekende. Onderwater exploratie van unieke locaties
P8296: Vermeer, Jan en Frieda van Essen - Antarctica
P26160: Vermeulen, J - Tussen God en de Zee. Roman over het leven en werk van Gerard Mercator
P20231: Vermeulen, P - Scheepsbouw en rederij in de overgang van zeil naar stoom. De Meursings en de bark Baarn
P22470: Vermooten, M. en T. Smit - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S. Stations. Noord- en Zuid-Holland en Flevoland
P22590: Verney, Michael - Complete Amateur Boat Building. In Wood, Glassfibre and Metal
P12020: Verney, M - Boat Repairs and Conversions
P3689: Vernon Gibbs, C.R. - British Passenger Liners of the Five Oceans
P26204: Verolme - Verolme Nieuws 1974
P18374: Verolme - Verolme
P26202: Verolme - Verolme Nieuws 1958
P3564: Verolme, C - Verolme Memoires
P16459: Verolme, M.A. - Verleden en Heden van de familie Verolme
P19232: Versteeg, W.K. - Scheepsmodellen 1700-1900. Bevattende modellen van Visschersschepen, vrachtschepen, schepen voor groote vaart, yachten enz.
P11834: Verstegen, Math - De Indische Zeeherberg. De stichting van Zuid-Afrika door de VOC
P26354: Verstegen, M - Kaapstad. Een onwettig kind van de VOC
P3003: Verstegen A.G.A. - Gedenkboek ter gelegenheid van het 10-jarig-bestaan van den Algemeenen-bond van Nederlandsche Marine. 22 Jan. 1887- 22 Jan. 1907
P16060: Ververs, M.J. - Kruising. De geschiedenis van pont en brug
P10501: Ververs, M.J. - Sluiscomplex Vianen. Bouw 1824, Bouw 1886, Renovatie 1996
P11553: Verwaijen, F.B. - Early Reception of Western Legal Thought in Japan 1841-1868
P28244: Verweij, J.P.F. - Het scheepswrak van De Paaldere in buurtschap t Wild. Rapport 3074
P19651: Verwoerd, L.J. e.a. - Koninklijke Watersport-Vereeniging Loosdrecht 1912-1987
P24937: Verzendaal, P. en J. van Leuven - Havensporen
P8101: Vestdijk, S - St. Sebastiaan. De geschiedenis van een talent, 1e druk
P18857: Vestdijk, Simon - Verhalen van de zee, deel 2
P12649: Vet-Wardenaar, A. de en H. Kuyper - Petten en de Zuid Zijpe, zoals het vroeger was
P12641: Vet-Wardenaar, A. de en H. Kuyper - Noord Zijpe, zoals het vroeger was
P8498: Veurman, B.W.E. - Volendammer Schilderboek
P20031: VFL - Catalogue V.F.L. Vereinigte Fabriken Laboratoriums-Bedarf List No.60 Allgemeine Chemie
P28316: Vicenzi, U - Early American Jetliners. Boeing 707, Douglas DC-8 and Convair CV-880
P16709: Vichot,J - Repertoire Des Navires De Guerre Francais
P9497: Delmas-Vieljeux - Compagnie Delmas-Vieljeux
P27819: Vielmo, S - 10.000 Leagues over the sea. The World of Container Shipping, a Photographic Voyage
P23822: Vierus ,Dieter - Kabelleger aus aller Welt
P12594: Vierus, Dieter - Welt der Postschiffe. Historie, Bau, Portrats, Reedereien, Linien, Seepostamter
P24599: Vieweg, T - Dampfmaschinen fur den Schiffsmodellbau
P902: Viksten, Albert - Berenjagers en robbenvanger
P13104: Villier, Alan - Posted Missing. The drama of ships lost without trace in recent years
P4362: Villiers, Alan - Of Ships and Men. A Personal Anthology
P4879: Villiers, Alan - The way of a ship. The story of the square-rigged Cape Horner. Being some account of the ultimate development of the oceangoing square-rigged sialing vessel, and the manner of het handling, het voyge-making, het personnel, her economics, het performance, and her end
P27353: Villiers, A - Pioneers of the seven seas
P22793: Villiers, Alan - Opgegeven als vermist. Schepen waarover men nooit meer iets hoorde
P2019: Villiers, Alan - Vanished Fleets. Sea Stories from old van Diemen's Land
P6595: Villiers, A. - De laatste windschepen
P19007: Villiers, A - The Quest of the Schooner Argus. A Voyage to the Banks and Greenland
P3816: Villiers, Alain - Glorie en ondergang van het Kaap Hoorn-schip
P21291: Villiers, Alan - De Zonen van Sinbad. Een verslag van zeiltochten met Arabieren in hun Dhows in de Rode Zee langs de kusten van Arabie en naar Zanzibar en Tanganyika. Parelvissers in de Perzische golf en het leven der scheepvaarders en kooplieden in Koeweit
P25983: Villiers - Users Handbook Villiers Two-Stroke Engines
P8254: Villiers, A - The Western Ocean. The Story of the North Atlantic
P11347: Villiers, J.L. de - Hoe ik ontsnapte. Verhaal van een merkwaardige ontsnapping van een boer uit Engelsch-Indie
P10423: Villiers, A - Captain Cook. The Seamen's Seaman, a study of the great discoverer
P2272: Villiers, Alan - Wilde Oceaan
P21556: Karsten Vilm - Schlachtschiff Bismarck / Schlachtschiff Tirpitz?. Bauvorschrift fur den Schiffskorper
P13522: Vince, Charles - Storm on the Waters. The Story of the Life-Boat Service in the War of 1939-1945
P23659: Vine, P.A.L. - London To Portsmouth Waterway
P13171: Viner, A - A history of rating rules for yachts 1854-1931. Maritime monographs and reports No.41
P28069: Vingboon - Vingboons Atlas (full leather). Verzameling van Pas-kaarten, Dienende tot de Vaart naar Oost- en Westindien; Meest alle uitvoerig met de Pen getekent: benevens eenige Afbeeldingen van voorname Eylanden, Steden en Sterktens, zo wel in de Spaansche Engelsche als Nederlands Indien Gelegen: Alle zeer net naar 't Leven met Waterverven Geschildert. [subtitle: Atlas van kaarten en aangezichten van de VOC en WIC, genoemd Vingboons-Atlas in het Algemeens Rijksarchief te 's-Gravenhage].
P9619: Vink, Leendert de - Aan boord van een Katwijkse bomschuit in de 18e eeuw. Oudste verslag van het leven op een Katwijkse bomschuit hertaald. Het relaas van schipper Leendert Buijsertszoon van der Plas (ca. 1780).
P4805: Violet, Charles - Solitary Journey. No. 45 in the Mariners Library
P20415: Violet, C - Solitary Journey. Nova Esperos third voyage
P19760: Visee, W.F. - Marinevliegkamp De Kooy. Beelden van een bevlogen eeuw
P23376: Visscher, F. de - Destelbergen in oude Prentkaarten
P13874: Ministerie van Scheepvaart en Visscherij - De tekst van het vaarplichtbesluit 1942
P11029: Visser, H. - De Koninklijke Marine 1950-1975. Fotos en feiten
P28012: Visser, Jan - Jeugdherinneringen van Jan Visser
P17376: Visser, L - Zeist in oude ansichten deel 2
P19139: Visser, H. - De Koninklijke Marine Fotos en feiten 1922-1964
P12138: Visser, J. - Vijf dagen oorlog in Nederland. 10-14 Mei 1940
P25875: Visser, W - Thomassen
P20153: Visser, G en Heere, M - Zeeroep. Slauerhoff en de zeevaart, beelden uit het zeemansleven van Slauerhoff
P23871: Visser, Michiel de - Het Veer Keert Weer. Twaalf verkenningstochten over historische veerdiensten
P6128: Visser, C - De ondergang van de Copernicus VL 46
P27264: Visser, J - Noord Korea zegt nooit sorry. Het ongelooflijke verhaal over een aangespoelde spionageonderzeeër, een bloedige klopjacht en de zoektocht naar een geheimzinnige overloper
P17221: Ministerie van Landbouw en Visserij - Gids van vissersvaartuigen (Diverse jaren). ? 17,50 per stuk
P26671: Directie Visserij - Gids van vissersvaartuigen 2004
P22037: Vissers, R - Met het oog op morgen. Vijfentwintig jaar ECT 1967-1992
P12396: Nederlandse Vissersbond - Jaarboek De Nederlandse Vissersbond (diverse jaren)
P17391: Vitters - Brochure Vitters Sailship Ganesha
P16148: Vitters - Brochure Vitters Shipyard SARISSA
P11827: Vlaardingen - Atlas van Vlaardingen
P4444: Vlessing, Eli - Kustvolk. Gesprekken met mensen over hun relatie met de zee
P15434: Vlierman, K - Kleine bootjes en middeleeuws scheepshout. (2 delen compleet). Met constructiedetails. Scheepsarcheologie II
P15430: Vlierman, K - Van Zintelen, van Zintelroeden ende Mossen. Een breeuwmethode als hulpmiddel bij het dateren van scheepswrakken uit de Hanzetijd
P20942: Vliet, A.P. van - Vissers in Oorlogstijd. De Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648
P22009: Vliet, A.P. van, en Geneste, W.J.J. - Operatie Noach. De hulpverlening door de Koninklijke Marine en de watersnoodramp van 1953
P27611: Vliet, A. en H. - N.V. Scheepsbouwwerf v/h de Groot & van Vliet. 1910-1989, De Wurf met vaklui
P25494: Vliet, A. P. van - Een Vriendelijcke Groetenisse. Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665)
P23055: Vlis-Dijkema, E.C. van der - Feest in Vlaardingen
P8508: Vloedgraven, K. en H. Sterken - Oud Staphorst in woord en beeld
P14620: Onze vloot - Neerland's Ondergang, kan en moet voorkomen worden
P26883: Onze Vloot - Onze Vloot. Schoolplaat, H.M. Pantserschip De Zeven Provinciën
P26881: Onze Vloot - Onze Vloot. Schoolplaat, Laden van een Kanon
P26882: Onze Vloot - Onze Vloot. Schoolplaat, Torpedoboot G 9
P17716: Onze Vloot - Gedenkboek Koninklijke Vereniging ONZE VLOOT afdeling Curacao 1907-1957
P1090: Vlootrevue - Internationale veerboten
P17425: VMC - De Motorfiets in Nederland 1895 - 1940. Een terugblik op de vroege motorrijders in Nederland t.g.v. het 35-jarig jubileum van de veteraan Motoren Club)
P22538: VNS - N.V. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij
P28769: VNS - Holland Afrika Lijn Cabinplan s.s. Nieuwkerk
P28796: VNS - Brochure Holland-Afrika Lijn Zomerreizen
P17008: VNS - Brochure VNS Bagage-Instructie voor Passagiers. Holland-Afrika Lijn
P28700: VNS - Huttenplan / Cabinplan Randfontein
P28699: VNS - Welkom aan boord ms Sloterkerk VNS
P12082: Voden, R. and A. Goodall - HMS Cornwall Commissioning Book. F99
P27761: Voetelink, J - Militair Operationeel Recht
P7866: Voets, B - Een kijkje in de geschiedenis van Stedebroec
P6301: Vogel, Dr.J.Ph. - Linschoten Vereeniging deel 41. Journaal van j.j. Ketelaar's hofreis naar den groot Mogol Te Lahore 1711-1713
P19968: Vogelzang, H.P. e.a. - Hr.Ms. Urania. Caveo Non Timeo
P17037: Mathis Voitures - Brochure Mathis Voitures
P20439: Volgers, J. en Peter Dorleijn - Haringgeluk. Een Enkhuizer visser over de haringvangst op de Zuiderzee
P12742: Rijksmuseum voor Volkenkunde - Fai-La!. Zeilen op de Zuidzee
P11042: Volkers, A - Exact op zee, Wis- en natuurkunde in de maritieme praktijk
P28428: Volkers, A - Exact op zee. Wis- en natuurkunde in de maritieme praktijk
P22523: Volkers, K - Spoorzoeken. Langs de littekens van een tijdperk
P17374: Volkswagen - Handleiding Volkswagen 1500 en 1500 s. 1961 t/m 1965
P14525: Volkswagen - Handleiding VW 1600
P8745: Volkswagen - Volkswagen 1500 handleiding
P7724: Vollenhoven, J. van - Wat zeilt daar?. Een schepenschouw van jachten door mr. J. van Vollenhoven
P24075: Volvo - Volvo Penta Marine Carburetter Engines BB 100, MB 18, BB 30. Original instruction book
P15034: Volvo - Instruction Book Volvo Penta Aquamatic Diesel AQ D21/250 and AQ D32/250
P12436: Volvo - Volvo Penta Instruction Book. AQD 21B/280 and MD 21B-MD 21B/110S
P24731: Volvo - Volvo Penta Instruction Book BB 115A and BB 165A
P24732: Volvo - Volvo Penta Aquamatic Instruction Book 120/100, 11/100, 95/100
P15059: Volvo - Instruction Book Volvo penta Aquamatic AQ 225A/280 and AQ 200A/280
P15060: Volvo - Instruction book Volvo Penta MD2
P7678: Vondel, Joost van den - Het lof der zee-vaert
P22976: Vonk, Dr. P.G. - De Victorieuze Zeeslag op Schoneveld. Het hol van de Ruyter
P27533: Vonk, I - Verhalen over twee Texelse walvisvaarders
P20914: Vonk, W - Willem Vos. Biografie van een Scheepsbouwmeester
P9087: Voogd, A - Rotterdam Album
P9088: Voogd, A - Rotterdam Port de Mer
P12997: Voorbeijtel-Cannenburgh, W - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Catalogus der Bibliotheek
P15881: Voorbeijtel-Cannenburg, W - Het Scheepvaart Museum te Amsterdam. Een rondgang langs de verzameling
P20475: Voorbeijtel Cannenburg, W en Kruseman, J.P. - Scheepsnamen vroeger en nu
P28272: Voordewind, H - Voor de Wind. Een schipperszoon vertelt
P4113: Voorhoeven, Carel - Legenden van Holland's kust
P17886: Voort, J.P. van de - Klederpracht. De drachten van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht
P18793: Voort, J.P. van der - De Nederlandse Noordzeevisserij in oude ansichten
P9816: Voort, J.P. van der - De renaissance van de visserij. De Nederlandse deelname aan nationale en internationale visserijtentoonstellingen 1861-1907
P18817: Voort, Dr.J.P. van de - Vissers van de Noordzee. Het Nederlandse visserijbedrijf in geschiedenis en volksleven
P1447: Vorscher, N.A. - 19- Toen... 19-nu. Verankerd in het verleden. Over de marine
P20204: Vortisch, Otto und Otto Zschucke - Binnenschiffahrts- und Flössereirecht 1936
P15725: Vos, Willem - De Bouw van een Oost-Indie Vaarder. Visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden Eeuw
P17053: Vos, R. d - Kapitein Blom, Het fregatschip FUTURES. Zeil mee in het verleden van Amsterdam naar Brest
P26785: Vos, Alex de - Nationaal Scheepvaartmuseum Antwerpen
P26934: Vos, Alex de - Mercator. Geschiedenis van de Belgische Schoolschepen
P21831: Vos, A. de - Mercator. Beknopte geschiedenis van de Belgische opleidingsschepen
P27083: Vos, A - Wrak Ritthem, een onverwacht oud scheepswrak in de Westerschelde
P15427: Vos, A.D. - Onderwaterarcheologie op de rede van Texel. Waardestellende onderzoeken in de westelijke Waddenzee (Burgzand)
P12005: Vos, Ron de - Kapitein Blom, Het fregatschip Futures
P12007: Vos, Ron de - De Race
P20116: Vos, Ron de - Nederlandse Schoeners en Brikken
P18959: Vos, Ron de - De Race
P20114: Vos, Ron de - Nederlandse Clippers
P20115: Vos, Ron de - Nederlandse Schoeners en Brikken
P11888: Vos, Alex de - Mercator. LHistoire des navires ecoles Belges
P27283: Vos, Ron de - 4 set, Maritieme verhalen reeks Ron de Vos
P22150: Vos, Ron de - Nederlandse Fregatschepen en Barken
P12562: Vos van Marken, J. - Eene mededeling over de oorzaken van Zelfontbranding van Stoffen in Schepen geladen
P21574: Vos, W - Batavia Cahier, in 5 delen compleet. Herbouw van een Oostindievaarder
P26312: Blohm+Voss - Brochure Frigate Class F124 Sachsen
P19395: Voss, J - Lichter Am Horizont. Leuchtturmen zwischen Tag und Nacht
P9064: Captain John Voss - In een zeilkano de wereld rond
P26310: Lurssen-Blohm+Voss - Brochure Taufe Korvette Braunschweig K130

Next 1000 books from www.nautiek.nl[an error occurred while processing this directive]

6/8