Internet Antiquariaat Morgenster
Admiraal de Ruijterweg 211 HS, 1056 GH Amsterdam, The Netherlands. tel.: +31 020-4121060 (geen winkel)            Email: morgen.ster@upcmail.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6501: N. N. - De belijdenis van een dienaar
6520: N. N. - Lambik. De woelige werkloosheid
6524: RED. - Drukkersweekblad & Auto-Lijn. Kerstnummer 1955
6525: RED. - Drukkersweekblad & Auto-Lijn. Kerstnummer 1957
6362: N. N. - Angels Crossing
6289: RED. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1995
6274: RED. - Amsterdam map / Stadtplan / plan de la ville / plattegrond
6265: RED. - REVO . Blad van het Belgische provotariaat nr. 5
6258: N. N. - Breitner en tijdgenoten: uit de collectie van het Rijksmuseum Kröller - Müller en particulier bezit
6255: RED. - 1914 -1939 G. E. B. Zaandam
6242: P. L. ( voorzeker niet Pierre Louys ) - Koning Gonzales en de twaalf prinsesjes. Een Juthro uitgave.
6233: N. N. - Tentoonstelling "Het Amsterdamsche woonhuis ". Catalogus tentoonstelling 17 juni - 30 september 1933 in het Amsterdamsch Historisch Museum
6224: RED. - In het hart van Nederland. Een reportage over het tot stand komen van drukwerk in een der grootste grafische bedrijven van nederland
6216: RED. - Reisboek voor Nederland. Tweede herziene uitgave 1936
6441: RED. - Eduard von der Heydt zum 70. Geburtstag
6442: RED. - Sammlung wissenschaftlicher Vorträgem gehalten während der Monate Februar uns März 1858 im grossen ständischen Saale zu Wien
6443: RED. - Over warmte... vraagbaak bij de aanschaffing van een centrale verwarming
6448: RED. - Het volkoren bakboek
6194: RED. - Als de Dag van Gisteren. Honderd jaar Haarlem en de Haarlemmers
6188: RED. - Beschrijving van den tweeden Nederlandschen Protestantendag, gehouden te Leeuwarden, 29 October 1874, o. l. v. Prof. Dr. L.W.E. Rauwenhoff, Eere-Voorzitter. Uitg. door het Hoofdbest. v. h. Nederlandsch Protestantenbond
6184: N. N. - In Holland staat een huis. Tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam. Juli - October 1941
6179: RED. - Phoenix Pockets volledige catalogus
6177: RED. - Ahrend boekencatalogus nr. 99 1964 - 1965
6176: RED. - Pegasus handboekje 1957 - 1958
6175: RED. - Für die Jugend. Katalog Erika Klopp Verlag um 1956
6173: RED. - Ahrend boekencatalogus nr. 99 19651966
6174: RED. - Keuze-catalogus van werken uitgegeven door de Hollandia-Drukkerij te Baarn ( met nieuwste aanvullingen )
6412: N. N. - Ignatius van Loyola, stichter van de orde der Jezuiten
6132: RED. - Nederland's Adelsboek 1924 A - F. 22e jaargang
6116: RED. - Knijp. Maandboek voor iedereen. Eerste jaargang nummer drie, anno 1967
6108: N. N. - Diamant
6100: RED. - Extra Lemuria. Uitgave van meditatiecentrum " De Kosmos " t.g.v. de Nederlandse toernee van de Pakistaanse zangers The Ali-Khan-Brothers
6099: RED. - Lemuria. Uitgave van het meditatiecentrum "De Kosmos " nr. 11. De wachters op de drempel.
6098: RED. - Lemuria. Uitgave van het meditatiecentrum " De Kosmos " nr. 7. Slaapnummer
6097: RED. - Lemuria. Uitgave van " de Kosmos " nr. 6. Krisis nummer met gratis affiesje
6095: RED. - Lemuria. Uitgave van het meditatiecentrum " De Kosmos " nr. 2
6094: RED. - Lemuria. Uitgave van het Meditatiecentrum " De Kosmos ". Eerste jaargang nummer 1 ( niet vermeld )
6085: N. N. - Hoe Engeland zijn wereldrijk bij elkaar roofde. Politieke bibliotheek nr. 17
6055: N. N. - Wat is eigenlyk een architect
6047: RED. - Schweiz / Svizzera / Switzerland / Suisse . No. 4 Bern, Dezember 1930. Auslandausgabe der S. B. B. Revue
6020: RED. - Tijdschriftencatalogus Ahrend 1957 / 1958
6006: N. A. - The " Nieuwe Kunst ". The Dutch contribution to the international Art Nouveau. Part II: Impressionism Japonism Symbolism. Over ninety books, drawings, posters, prints, etcetera
5996: S. S. ( SIXTINUS, SUFFRIDUS ) - Apollo over de inwydinghe vande Neerlandtsche Academia De Byekorf ghesticht door D. S. Coster Amsterdammer
599: RED. - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden, samengesteld door de tentoonstellings-commissie der nationale tentoonstelling v. het boek,juni-augustus 1910 V.Taal-en letterkunde
5980: N.N. ( LANG, FRITZ ? ) - De Nibelungen: Siegfried. Programmaboekje van het eerste deel. Nederlandstalig
5975: N. A. - De voordelen der duin-waterleiding. Met afbeeldingen
5967: RED. - Marfak en staal. De geschiedenis van Marfak
5965: N. N. - Het Geneessysteem der Toekomst door middel van Electriciteit door Brunt & Co. Fabriek van 't Electro - Natuurgeneeskundig apparaat " DE SALVATOR "
5946: RED. - Masereel. Catalogus tentoonstelling 6 - 22 november 1965 Provinciaal Begijnhof te Hasselt
5889: RED. - The Grail Magazine Vol. 3. No. 4. 1936
5881: RED. - Bijou Almanak 1898
5880: RED. - Bijou Almanak 1894
5878: RED. - Bijou Almanak 1899
5879: RED. - Bijou Almanak 1896
5877: RED. - Bijou Almanak 1896
5876: RED. - Bijou Almanak 1893
5875: RED. - Bijou Almanak 1893
5874: RED. - Bijou Almanak 1897
5873: RED. - Bijou Almanak 1897
5872: RED. - Bijou Almanak 1895
5871: RED. - Bijou Almanak 1895
5870: RED. - Bijou Almanak 1895
5869: RED. - Bijou Almanak 1890
5868: RED. - Bijou Almanak 1893 aangeboden door L. G. H. Bonkink, boek- en kantoorboekbinderij, N. Z. Voorburgwal 82, Amsterdam
5867: RED. - Bijou Almanak 1898 aangeboden door L. G. H. Bonkink, boek- en kantoorboekbinderij, N. Z. Voorburgwal 82, Amsterdam
5866: RED. - Bijou Almanak 1891 aangeboden door L. G. H. Bonkink, boek- en kantoorboekbinderij, N. Z. Voorburgwal 82, Amsterdam
5865: RED. - Bijou Almanak 1891
5864: RED. - Bijou Almanak 1890
5862: RED. - Bijou Almanak 1892
5863: RED. - Bijou Almanak 1892
5860: RED. - Bijou Almanak 1890 aangeboden door L. G. H. Bonkink, boek- en kantoorboekbinderij, N. Z. Voorburgwal 86, Amsterdam
5859: RED. - Bijou Almanak 1889
5858: RED. - Bijou Almanak 1889 aangeboden door L. G. H. Bonkink,boek- en kantoorboekbinderij, N. Z. Voorburgwal 86, Amsterdam
5857: RED. - Bijou Almanak 1889
5854: RED. - Bijou Almanak 1883
5855: RED. - Bijou Almanak 1882
5853: RED. - Bijou Almanak 1884
5851: RED. - Bijou Almanak 1885
5852: RED. - Bijou Almanak 1879
5850: RED. - Bijou Almanak 1886
5848: RED. - Bijou Almanak 1887
5849: RED. - Bijou Almanak 1885
5847: RED. - Bijou Almanak 1887 aangeboden door L. G. H.Bonkink. Boek- en kantoorbinderij, N. Z. Voorburgwal 86, Amsterdam
5838: RED. - Nederland en het Nederlandsche volk
5836: RED. - Nine, a Magazine of Literature , Poetry, Criticism and the Arts, Nos 3, 7, 8, 9
5824: RED. - Map of the city of Amsterdam presented by Bank Mees & Hope NV ca. 1969
5822: N.N. - La Dentelle Ténériffe
5765: RED. - 25 jaar Rotary - Medan
5740: N / A - De Amsterdamse beroepsbrandweer vijf en zeventig jaar 1874 - 1949
5701: N. A. - Belgien, geographisch, statistisch u. historisch dargestellt, nach den besten hilfsquellen von einem in Brüssel lebenden Deutschen. Mit einer Karte der Niederlande.
5468: RED. - Catalogus tentoonstelling van Katalaansche kunst 30 september tot 29 october Maatschappij " Arti et Amicitiæ " MCMXXII
6373: RED. - Nederlandsche liederen en balladen
6375: RED. - Prijslijst september 1984 Goud Zilver Platina Munten Plaatjes Baren
5288: RED, - Melanesische kunst. Tropen museum Amsterdam 11 juni - 18 september 1954 ( Koninklijk Instituut voor de Tropen Amsterdam )
5289: N. A. ( LEGMAN, GERSHON ) - The bagman' s book of limericks
5268: N. N. - Het christene meisje opgeleid in de godsvrucht naar het voorbeeld van de H. Germana Cousin
6319: RED. - Catalogue vente publique à Amsterdam le 13 avril 1932 de la collection Comte Oriola
5219: N. N. - Een reis in 1895. Met een coda in het Berlijns museum. Een schetsboek van N. N.
6396: RED. - Moderne kolenverwarming. Tijdschrift gewijd aan het modern en efficiënt stoken van kolen en cokes. Derde jaargang. Nummer 1. Januari 1961.
4998: RED. - Ach lieve tijd. Zeven eeuwen Rotterdam en de Rotterdammers
4967: N. A. - Geschiedenissen voor onze jeugd. Tweede serie
4917: N. A. - Ridinger Pferdestiche
6475: N. N. - A is een aapje. Met oorspronkelijke platen van J. Geldorp
4875: RED. - Festspiele Cöln im Jahre MCMXII ( In den Tage vom 18 - 30 Juni 1912 )
4853: RED. - The Chemist and Druggist. A monthly trade circular. Volume III. 1862 complete with index to Vol. III. 12 circulars in one binding. January 15th, 1862. No. 29 - December 15th, 1862. No. 40
4849: RED. - Alles over oliebranders
6393: N. N. - De Belgische woonsteden / Les demeures historiques de Belgique
6481: N. N. - Beschrijving der schilderijen en teekeningen in het Museum Fodor te Amsterdam
6348: RED. - Luthersche Scheurkalender voor 1914 uitgegeven door het Ned. Luthersch Genootschap voor In - en Uitwendige Zending te Amsterdam
6346: RED. - Graficus : weekblad voor de grafische vakken in Nederland. 13 oct. 1931 - 24 jan. 1933. Niet complete jaargangen.
6344: RED. - Programma 1898 - 1938 Feest . Bouwmeester schouwspel. Bewerkt en ten tooneele gebracht door mevrouw L. Bouwmeester - Sandbergen
6380: N. N. - Diamonds and Toads and Two Other Stories: Diamonds and Toads, Scripture Histories, Jack and Jill and Old Dame Gill (Three Chapbooks in Envelopes and Slipcase) [Facsimile Editions, Osborne Collection of Early Children's Books, Toronto Public Library]
909: RED. - In den tuin der techniek. Een aantal populair-technische en wetenschappelijke artikelen, geschreven en samengebracht door het Persbureau Industria te Eindhoven
876: N. A. - Brievenportefeuille van tante Koo. Een geschenk voor kinderen. Met een woord tot aanbeveling van T. C. R. Huydecoper, Theol. Doct. En pred. Te `s-Hage
879: N. A. ( EASTLAKE, ELIZABETH RIGBY ) - Fellowship: Letters addressed to My Sister Mourners. New editon, enlarged
439: N. N. - Het boek der fabrieken omgewerkt en verkort
4273: N. A. - De werken van J. Krishnamurti
4132: RED. - Ten Brink' s Reisatlas van Nederland. Voor sport en handel ( schaal 1: 350 000 ) Bewrkt naar de nieuwste officiëele gegevens. Met zeer uitvoerig plaatsnamenregister
4048: RED. - Van jeugd en moed en kracht. Jeugdboek uitgegeven bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag
4001: RED. - Schio : immagini del primo ' 900 dall' Archivio Fotografico P. Marzari
3981: N. A. - Zuid-Afrika. Een goede toekomst voor Hollandsche boeren op de Kendrew ( Kaap - Provincie )
3789: RED. - Rijksmuseum afdeeling geschiedenis ter zee. Gids met afbeeldingen 1932
3756: RED. - Nagerechten met Imperial produkten
3574: N. N. - Installatievoorschriften als bedoeld i. h. Reglement en Tarief voor levering v. electriciteit door Gem.-Electriciteitswerken, vastgesteld door B & W van Amsterdam in hunne vergadering v. 5 Sept. 1930, ingaande 1-11-1930
3546: RED. - Geïllustreerde gezinsatlas
3518: WIBAUT STUDENTENSTAKING 1946 -- - Archief bevattende: 18 stuks gestencillde notulen en originele brieven, dan wel doorslagen ervan, van 12/2/1946 t/m 9/5/1947 over het geval Wibaut (en Prof. David Cohen).
3457: RED. - Stad Antwerpen 2e Biennale voor beeldhouwkunst, Middelheimpark, 20 juni-30 september,
3432: N. N. - Technisch tonicum, verlucht met tekeningen van Doeve en Zijl,
3252: RED. - Students against spanish fascism,
2217: N. A. - Scarborough Engeland
2126: fr. M. L. - Sint-Jozefskerk te Delft. Aantekeningen door fr. M. L. O. F. M
2096: RED. - Magischer Realismus und Verwandtes. Sonderausgabe der Zeitschrift Das Kunstwerk
2067: RED. - Haagsche Post Jaarboekje voor 1924. Bewerkt door de redactie der Haagsche Post
2044: RED. - Oranje bloeit. Gedenk-album uitgegeven t. g. v. het HUWELIJK van onze geliefde Kroon-Prinses Juliana met Prins Bernhard voltrokken op 7 Januari 1937 te Den Haag
1985: N. N. - Elektro-Taschenbuch für Architekten herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Elektrowirtschaft
1966: N. N. - Mémoires historiques et politiques d' un fou de qualité
1894: N. N. - Verzeichnis der Sammlung alter Musikinstrumente im Bachhause zu Eisenach herausgegeben von der neuen Bachgesellschaft zu Leipzig
1829: RED. - " Nehalennia " Vereeniging tot Instandhouding en Bevordering van Walcheren's Natuur- en Stedenschoon. Jaarverslag 1912-1913
1684: N. N. - Jahres-bericht des Ersten Niederösterr. Arbeiter-Konsumvereines. 46. Vereinsjahr. Vom 1. Jänner bis 30. September 1909
1645: RED. - Liber amicorum J. P. Mieras
1583: N. A. - ZODIAC 2 International Magazine of Contemporary Architecture / Revue internationale d'architecture contemporaine / Internationale Zeitschrift für moderne Architektur / Rivista internazionale d'architettura contemporanea
1562: N. N. - Verkeersbordenklapper. Wat betekent dat bord? Welke tekens geeft de verkeerspolitie? Het antwoord vindt u in één oogopslag in deze verkeersbordenklapper. Origineel! Practisch! Handig! Onmisbaar voor alle weggebruikers!
1544: RED. - Friedens -Fibel
1420: N. A. - Amsterdam, capital of the netherlands
1320: N. N. - Catalogus Nederlandse Volkskunst in Enschede
1287: N. N. - Adreslijst Januari 1930 Nederlandsche Christen-Studenten- Vereeniging
1288: N. N. - Adreslijst Januari 1931 Nederlandsche Christen-Studenten-Vereeniging
1247: N. N. - Three Centuries of Mexican Colonial Architecture. Publications of the Department of Education of the Republic of Mexico.
1246: N. N. - Tres Siglos de Arquitectura Colonial / Three centuries of mexican colonial architecture. Publications of the Department of Education of the Republic of Mexico
1162: N. A. - Het X - mysterie ontsluierd
1061: N. A. - Het politieke gebeuren rondom de Repoeblik Indonesia. Overzicht der ontwikkelingen sedert den oorlog met Japan. Deel II ( foto's )
5713: AAFTINK, CHRISTEL - Veranderend Amsterdam. Amsterdam in Paintings
5712: AAFTINK, CHRISTEL - Déjà vu: een decennium in woord en beeld
6204: ABCOUDE, CHRIS VAN - Hein Stavast door Chr. van Abcoude ; met 75 teekeningen van Jan Rinke
6337: ABMA, A / SIXMA HEEMSTRA, F. S. ( RED. ) - A-Wyt No. 3; meertalig literair tijdschtift
6338: ABMA, A. / SIXMA HEEMSTRA, F. S. ( RED. ) - A-Wyt Maeitiid 1968 Nûmmer 4
6021: ACHCAR, GILBERT - The Clash of Barbarisms. Sept 11 and the Making of the New World Disorder
6275: ADAMA ZIJLSTRA, A. - Succes in het casino ! : met alles over o.a. roulette, black-jack, baccara
4063: ADOLPH, WALTER - Verfälschte Geschichte. Antwort an Rolf Hochhuth. Mit Dokumenten und authentischen Berichten
6372: ALBEDIL, MARGARITA - Russian lacquer miniatures: Kholui - Mstiora - Palekh - Fedoskino
6351: ALBERTS, A. - De huzaren van Castricum. Een geschiedenis van de Nederlandse Republiek van 1780 tot 1800
2309: ALBERTS, A. - Een koning die van geen nee wil horen. De Europese ambities van Lodewijk XIV. 1638 - 1715
3735: ALTENA, ERNST VAN - Vliegen in de letteren. Schrijvers in de wolken
6433: AMERONGEN, MARTIN VAN - L. A. J. Burgersdijk
3492: UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM -- - Album academicum van het Atheneum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam,
5978: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN / ANDRIESSEN, S. J. / TUUK, TITIA VAN DER ( BEWERKING ) - Andersen 's Sproken en Vertellingen naverteld door S. J. Andriessen bewerkt door Titia van der Tuuk. Eerste deel : Lenteleven
5977: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN / ANDRIESSEN, S. J. / TUUK, TITIA VAN DER ( BEWERKING ) - Andersen 's Sproken en Vertellingen naverteld door S. J. Andriessen bewerkt door Titia van der Tuuk. Derde deel : Zonneschijn
6473: ANDERSON, UTA / BLOEMENDAAL, GERRIT J. ( RED. ) & TILBORGH, C. J. VAN ( SAMENST - Vrouwensprookjes. Sprookjes over vrouwenlist en vrouwenliefde. & Lang en gelukkig. . . Verhalen uit de wereld waarin alles mogelijk is.
6219: ANDRIESSE, PETER - Moord in de Engelbewaarder. Memories of a mad Café.
4259: ANDRIESSEN, SUZE - Doornwyck. Een verhaal voor meisjes
6079: ANGER, KENNETH - Hollywood Babylon II
6155: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Les peintres cubistes: méditations esthétigues: Picasso - Braque - Metzinger - Gleizes - Marie Laurencin - Gris - Léger - Picabia - Duchamp - Duchamp-Villon
4569: APPENZELLER, HANS / KLASEMA, HANS ( DRAWINGS & LAYOUT ) - Hans Appenzeller . Winter 1985 / 1986
3142: APPROACH -- - Approach, a literary periodical, 1948-1967,
1678: ARATA, G. U. - Napels Pompeïi - Herculaneum - Pozzuoli met 52 foto's
4725: ARIAS HERRANZ, EUGENIO ( FOREWORD ) - Catalogue Museo Picasso. Colección Eugenio Arias
4529: ARMANDO & HEYMANS, J. ( SAMENSTELLING ) - Het plechtige gebouw. Twee korte verhalen en een gesprek over Armando
6290: ARUNDALE, G. S. - Kundalini : een occulte ervaring ( an occult experience ) door G.S. Arundale
5802: AUGUSTIN, ELISABETH ) TEXT ) / STEIN , HEINZ ( HOLZSCHNITTE ) - Meine sprache deine sprache zum gedenken Else Lasker-Schülers
5964: AVELINE, CLAUDE ( PS. MINERVOIS ) - Het dode getij
6526: AYALA, ROSALYNE DE / GUÉNO, JEAN - PIERRE - Belles Lettres. Manuscripts by the masters of French literature. Translated from the French by John Goodman
5775: BAART, THEO ( FOTOGRAFIE ) / ROEVER, MARGRIET DE ROEVER ( TEKST ) - Een plaats van rust en bezinning. 100 jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats
6124: SAI BABA - Sao Baba over de Bhagavad Gita
1744: BAINVILLE, JACQUES & TRUITARD, SUZANNE ( BOIS EN COULEURS ) - Jaco et Lori
4304: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK / SCHARTEN - ANTINK, C. & M. - Julie Simon. De levensroman van R. C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld door C. en M. Scharten-Antink
6000: BAKKER, PIET - Pauperiseeren, emigreeren, vegeteeren.....of annexeeren !
5959: BALEN, W. J. VAN - Holland aan de Hudson
5805: BALEN, C. L. VAN - Het Noordzeekanaal. Zijn ontstaan en beteekenis voor Amsterdam
4707: BALEN, J. HENDRIK VAN - Arabische vertellingen en sprookjes
3629: BALEN, W. J. VAN - Zuid - Amerika
1865: BALEN, W. J. VAN - Door Amerika
5083: BALJÉ, J. P. - Jan' s tweede bezoek aan Kabouterland
5544: BALL, PAMELA - Helder dromen
6496: BALL, PAMELA - Het groot handboek voor de heks
6463: BALZAC, HONORÉ DE - Pére Goriot. Introduction par Émile Faguet de l 'Academie Française
5791: BARNES-GRUNDY, MABEL - Marguerite' s wondere jaar
715: BARNEY, FRANCIS - Prière à Satan. Messes noires d`hier et d`aujourd`hui.
6130: BARZINI, LUIGI - Van Peking naar Parijs. Een avontuurlijke autotocht dwars door twee continenten, 1907
5432: BASSANVILLE, COMTESSE DE - Les contes du bonhomme Jadis ou les merveilles amusantes tirëes de la mythologie par la comtesse de Bassanville
5997: BATENBURG, E. VAN - Electrische machines. Handboekje hoofdzakelijk ten dienste van electromonteurs, machinisten en industrieelen door Ir. E. van Batenburg electrotechnisch ingenieur
6388: BAUM, VICKY - Tooneel-ingang
6478: BAUME, ERIC - Five graves at Nijmegen
2029: BAX, L. CH. - Catalogusprijzen van automobielen, motorrijwielen enz. Deel 1 Personen- en bedrijfsautomobielen 23e jaargang 1967
6064: BEAUSOBRE, JULIA DE - Een mensch overwon
6165: BEEMAN, M. M. - Lloyd's London
6221: BEEREN, W. A. L. - Woody van Amen
4405: RED. ( o. a. BEERLING, R. F. / ELIAS, E. R. D. / NIEUWENHUYS, ROB / VUIJK, BEB - Orientatie No. 38 / 39. Nov. - Dec. 1950
6078: BEETS, NICOLAAS - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied door Nicolaas Beets; een tijdschrift op onbepaalde tijden deel IV en deel V in een band
1661: BEETS, NICOLAAS - Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen van Nicolaas Beets
6166: BEHR, A. VON - Führer durch Hildesheim und Umgebung. Zusammengestelt von A. Behr Königl. Kreisbauinspector in Goslar
6041: BEIJER, JAN / JONG, TON DE / SCHIPPER, PETER ( RED. ) - Flipje, het Fruitbaasje van Tiel vanaf 1935
6329: BERGH - HOOGTERP, LOUISE VAN DEN - Goud - en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen deel 1 + deel 2
4140: BERGH - HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen. Deel I & II
1519: BERGMAN, STEN - Naar het rijk der 1000 eilanden
1249: BERLAGE, H. P. - Over stijl in bouw - en meubelkunst
5200: BERNATH, URSULA & GROSSMANN, RICHARD - Mexico. Land, volk, cultuur
6370: BESEMER, E. BRENT ( ps. Eric E. B. Bezemer ) - Het onbekende hart
3566: BETHGE, HANS - Das Türkische Liederbuch
6088: BIERCE, AMBROSE - Een dozijn Dierenfabels. In vertaling en vrije bewerking van F. van Leeuwen. Het model voor de uitgever; augustus 1950
6086: BIERCE, AMBROSE - Een waker bij den dode. Vertaald en geïllustreerd met penseeltekeningen door A. Nonymus ( pseud. van J. H. Van Eikeren )
113: BIGONGIARI, P and CARRA, M. - L`opera completa di CARRA dal futurismo alla metafisica e al realismo mitico 1910-1930
1038: BILLY, ANDRÉ - La Grèce
1553: BINDING, RUDOLF G. - Das Heiligtum der Pferde
6294: BINNS, OTTWELL - Een vervolging in Thibet
6374: BISCH, P. G. - Meestergedachte en Meesterschap: een inleiding in de levenskunst volgens Zarathoestrische tradities
2349: BLITTERSWIJK, J. J. VAN - Binnenhuis-materialen. Hun verwerking en toepassing
5692: BLOCH, EVERT DE - Het verhaal van mijn Fortuin
5100: BLOEMENDAL, HANS - De sjofar van Alexandrië en andere Joodse verhalen voor de jeugd
3620: BLOEMSMA, EVERT - ' n Gebouwd gezicht van Nederland / Holland a lowland' s face
3669: BLOM, TOOS - Chrisje' s eerste schooljaar
6331: BLOOM, MURRAY TEIGH - De man die Portugal stal... : de brutaalste zwendel van de eeuw
4236: BLOT, JEAN - Marguerite Yourcenar. Une étude par Jean Blot. Une bibliographie
3564: BLYTON, ENID - De vijf en de schat in de bergen
6469: BOBRICK, BENSON - Fearful majesty. The life and reign of Ivan the Terrible.
4659: BOCCACCIO, GIOVANNI - Mijn liefde wordt gekweld door duizend plagen. De beste verhalen uit de Decamerone geselecteerd door Tom Naegels
6065: BOER, HERMAN PIETER DE - Heks, ik hou van jou
4965: BOER, GER - Amsterdam 100 jaar geleden
1000: BOER, ADRIAAN - Vergroten. Een practische handleiding voor het maken van grote foto's naar kleine negatieven. Verzorgd door Dick Boer, uitgever van Focus
6034: BOERSMA, PIETER ( FOTO'S ) / BEM, MEREL ( INLEIDING ) / SCHOUTEN, MARTIN e. a. ( TEKST ) - Foto Pieter Boersma
6445: BOLAND, DARA - How to eat like a tree. Unearthing the moderate eater in you
6029: BOLHUIS, J. J. VAN - Geheime diplomatie
1753: BONSMA, H. ( TEXT ) & MARÉE, ( ILLUSTRATIONS AND ARRANGEMENTS ) - The Hague compiled to the order of the municipality of The Hague
1908: BONTHOND, J. T. & CAPELLE, F. VAN - Tricotage en lingerie
1907: BONTHOND, J. T. & CAPELLE, F. VAN - Manufacturen
3860: BOOM, C. A. G. VAN DER & NOORDRAVEN, T. J. - Het seinen door C. A. J. van der Boom, adj. - inspecteur voor de scheepvaart, oud-1e officier aan de Kweekschool voor de Scheepvaart m. m. v. T. J. Noordraven, leeraar aan de Zeevaartschool te Amsterdam.
6113: BOONSTRA, MARJOLEINE ( FOTOGRAFIE ) / VERGE, ANOUK LA ( TEKST ) - Marjoleine Boonstra. Monologue interieur I en II. Met een inleiding van Anouk La Verge; [ eindredactie: Wim van Krimpen; samenstelling en grafisch ontwerp: Willem van Zoetendaal ].
4599: BORST, M. F. J. - Hallo Afrika ! Belevenissen van een Nederlandsch planter in Oost - en Midden-Afrika
3571: BOS, R. & ZEEMAN, K - Atlas der gehele aarde. In 54 kaarten, 40 bijkaarten met register en inlegvel
6317: BOSCH, PAUL VAN DEN - Praktisch Trainingshandboek Wielrennen . De belangrijkste trainingsprincpes. De verschillende trainingsvormen. Het gebruik van de hartslagmeter. De juiste voeding voor betere prestaties.
4012: BOURASSÉ, J. - J. - Histoire naturelle des oiseaux, des reptiles et des poissons
6226: BOUWS, TH. PH. / DERKS, J. J. / WEYBURG, J. P. - Zo leer je het verkeer. Leer- en oefencahier betreffende weggebruik en betekenis der verkeersborden, ten behoeve van lager onderwijs en verkeerscursussen.
3183: BOYD, JAMES / MAGILL, C.P. / WILLOUGHBY, L.A. - German life & letters, a quarterly review, new series volume VI No 1,
6382: BRAAT, L. P. J. - Gijs Jacobs van den Hof 1889 - 1965. Gemeentemmuseum Arnhem 21 december 1966 - 5 februari 1967. Catalogus 120
6019: BRABANT, ELSE VAN ( = DE MOULIN - VAN HARLINGEN ) - Allegro
6404: BRADBURY, RAY - De stad. Het Model voor se Uitgever. Augustus 1954
5973: BRANDT, WILLEM - Reizend achter het heimwee. Vroegere en latere verzen gekozen en ingeleid door Ed. Hoornik
4222: BRÊCHE, YVES & CHAVOUTIER, LUCIEN - Une vieille vallée raconte ses souvenirs. Petite histoire de la tarentaise
3602: BREMBACH, HELMUT ( Hrsg. ) - Adler über See. 50 Jahre deutsche Marineflieger
5695: BRINK, GABRIEL VAN DEN ( SAMENSTELLING EN REDACTIE ) - China Maria Bataille. Seksuele vooestellingen vroeger en nu. Documentatiemap bij de gelijknamige lezingencyclus georganiseerd door Crea, Studium Generale, Amsterdam
5886: BRINKGREVE-WICHERINK, TINE - In ijzeren greep
3187: BROEKHUIZEN, A.: - Abessynië, het land, het volk en zijn geschiedenis,
5662: BRÖNNLE, STEFAN - Mythische en heilige plaatsen. Landschap en psyche
6477: BROUWER, JOH. - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den tachtigjarigen oorlog. ( Fotogr. Herdruk van de uitgave uit 1933 )
1856: BROWN, JOHN & PRESTON MACGOUN, H. C. ( ILLUSTRATIONS ) - Pet Marjorie. A story of child life fifty years ago
5013: BRUGGENCATE, CAROLIEN TEN & BUSCHMAN, KAREN - De Ploeg 75. Een kroniek van de Groninger Kunstkring 1918 - 1993
6002: BRUMMELKAMP Jr, A. - Bilderdijk, Da Costa en andere opstellen
6223: BRUNÉs, TONS - Energiebronnen in de oudheid met een voorwoord van Erich von Däniken
4824: BRUSSE, M. J. - In Vino Veritas. Een causerie door M. J. Brusse
5723: BÜCH, BOUDEWIJN - Lotte, een Wertheriade
1416: BUCHANAN, PETER / LEFAIVRE, LIANE / TZONIS, ALEXANDER - Two Twee, Aldo & Hannie van Eyck. Recent work / Recent werk. Essays
1289: BÜCHMANN, GEORG / ROBERT - TORNOW, WALTER - Geflügelte Worte. Der Citatenschatz des deutschen volkes. Gesammelt und erläutert von Georg Büchmann. Nach des Verfassers Tode fortgesetzt von Walter Robert - tornow.
2345: BUCHWALD, ART - De prijspoes van het jaar
6464: BUCK, PEARL S. - Van verre landen. Verhalen voor kinderen geïllustreerd diir Dick Bruna.
6439: BUCKLAND, RAY - Advanced candle magick. More spells and rituals for every purpose
6431: BUISONJÉ - KLIJN, EMILY - Motto-album Marie Corelli verzameld door Emily de Buisonjé - Klein
6225: BUÑUEL, LUIS - Mijn laatste snik. Discrete herinneringen.
6440: BURG, INEKE VAN DER - Mia van der Burg. Beelden
1984: BUSCH, WILHELM - Max und Moritz Bilderbuch
1312: BUSCHOR, ERNST - Griechische Vasen Malerei
3859: BUYS, M. - Rondom de wereld. Merkwaardige ontdekkingen, avonturen te land en ter zee, tafereelen uit het leven der natuur en der volken, enz. Verzameld en bewerkt door M. Buys
6487: BYRNE, PETER - Tula Hatti. The last great elephant
6466: CACCIATORE, VERA - A room in Rome
4841: CAFARAKIS, CHRISTIAN - Onassis. Zijn leven en liefdes met medewerking van Jacques Harvey
6045: CAINE, HALL - De eeuwige stad naar het Engelsch van Hall Caine door Ed. van den Gheijn Jr.
6263: CAMERON, LUCY LITTELTON - Het ruikertje van kamperfoelie / naar de zeventiende Engelsche uitgave van Mrs. Cameron, met houtsneeplaatjes
1945: CAMPBELL, ALASTAIR - The designer 's handbook
72: CAMPERT, REMCO en BROUWER,G.J. - Gedrukt in Nederland vijf eeuwen letter beeld en band
2325: CANBY, COURTLANDT - Geschiedenis der scheepvaart
4892: CANNEGIETER, H. G. - Wie was Jezus ?
5589: CAPEK, KAREL - Skizoj pri nederlando
67: CARMIGGELT, SIMON - Speciaal voor u
1388: CARMIGGELT, S./ KNAP, HENRI / SCHEEPMAKER, NICO / WERKMAN, EVERT E. A. - Wil z'n IJ niet kwijt. Amsterdamse kronikeurs over hun haven t. g. v. het 10-jarig bestaan van de Amsterdamse Havenperssociëteit " 't IJ en WIJ "
1857: CARREL, ARMAND - Oeuvres de P. L. Courier précédées de sa vie. Pamphlets politiques. Fragments d'une traduction d'Hérodote. Pastorales de Longus. Correspondance
1878: CARRIÈRE - BILHEIMER, P. J. - De boodschap der geesten opgeteekend door Ir. J. P. Carrière - Bilheimer
5102: CARROLL, LEWIS - De Avonturen van Alice
6509: CASTLE, H. G. - Spion Kop.
3184: BRAQUE -- catalogus: - Catalogus Georges Braque,
114: CATLIN, S. L. - Art Moderne Mexicaine
4598: CATZ, PAUL - Afrika straks. Ontwikkeling van Afrika bezuiden de Sahara sinds 1870 en een blik op de toekomst
631: PISISTRATOS CAXTON (BULWER, E. L.) - Mijn roman, of verscheidenheden uit het leven in Engeland. Derde deel. Goedkoope uitgave
6150: CHALLA, HERMAN MENAGÉ - Spanje: verzamelde opstellen van Herman Menagé
6277: CHAPMAN, ROBERT L. - American Slang. Abridged edition of the New Dictionary of American Slang
880: CHÉNIER, ANDRÉ - Oeuvres poètiques de Andrè Chénier. Nouvelle édition précédée d`une notice sur le poète et ses oeuvres
6202: CHIA, MANTAK & WINN, MICHAEL - Taoïstische geheimen der liefde. Transformatie van de mannelijke seksuele energie
3210: CHU KUING, Chang: - Essai sur la nationalité chinoise,
6327: CLAERHOUT, A. ( inleiding ) - Tentoonstelling kunst van Afrika, Oceanië, Amerika : keuze uit de verzamelingen van het Etnografisch Museum van de stad Antwerpen. Catalogus
6454: CLAUS, HUGO - Omtrent Deedee
1230: COCKERELL, S. C. ( PREFATORY NOTE ) & MANSELL, W. A. ( PHOTOGRAPHS ) - The principal pictures in the Fitzwilliam Museum Cambridge. 256 reproductions of photographs by W. A. Mansell & Co. from the original pictures, with a prefatory word by S. C. Cockerel, M. A., Director of the Museum
3211: COFFINET, Julien: - Métamorphoses de la tapisserie,
3773: COHEN, L. & MULDER, G. J. A. - Tijdschrift voor het Onderwijs in de Aardrijkskunde twaalfde jaargang 1934 & dertiende jaargang 1935
5774: COLSTON, PETER / BURTON, PHILIP - Wad- en weidevogels. Beschrijving van alle in Europa, Noord-Afrika en Midden Ooste voorkomende steltlopers
6205: CONRAD, PATRICK - De dood heet welterusten
3214: CONTE-GRANDCHAMPS, VIGAN: - Carte générale du département des Alpes-Maritimes,
3908: COOLEN, ANTON ( SAMENSTELLING EN INLEIDING ) - Gouden legenden. Verhalen van God en heiligen, vromen en zondaars
5979: COOPER, JAMES FENIMORE - The chainbearer; or, the littlepage manuscripts by J. Fenimore Cooper, Esq. Author of " The Spy ", " Pathfinder "," Two Admirals ", " Satanstoe ", etc.
6432: CORNELISSEN, IGOR - Een joodse dwarsligger. Jaap Meijer 1912 - 1993.
6444: CORNELISSEN, IGOR - Opkomst en ondergang van een onweerstaanbare oplichter: Siegfried Wreszynski ( 1893 - 1954 ) : een zedenschets
1731: CORNILLON, LUC - Wrekende diamanten`
6369: CORNIPS, MARIE HÉLÈNE ( RED. ) - Minder kan het niet / Less is a bore
1367: CORSARI, WILLY - De man die niet mocht terugkeren
6460: COUPERUS, LOUIS - Extazem Een boek van geluk.
3686: CROSS, EDWARD R. ( PRODUCTION & COMPILATION ) - Do it at Dundee. Dundee and its encouragement of new industries to establish themselves within its borders.
6465: DAHN, FELIX - De Bataven. Historische roman uit het tijdperk der volksverhuizingen ( Ao 69 n. CHR. ) door Felix Dahn; uit het Duitsch vertaald door Marie ten Brink
80: DAIKEN, LESLIE - Children`s toys throughout the ages
2013: DALFSEN, GERALDINA L. VAN - In de vergulde driehoek. Twee dagen op bezoek in de zeventiende eeuw bij Quakers in Amsterdam. Maar de tijd van nu wordt ook niet vergeten
6421: DAM, PETER VAN / PRAAG, PHILIP VAN - Fré Cohen. 1903 - 1943. Leven en werk van een bewogen kunstenares.Een catalogue raisonné.
5641: DAMMER, OTTO - Kurzes Chemisches Handwörterbuch zum Gebrauche für Chemiker, Techniker, Aertze, Pharmaceuten, Landwirthe, Lehrer und für Freunde der Naturwissenschaft überhaupt
5066: DÄNIKEN, ERICH VON - De ogen van de Sfinx
3891: DAVENPORT, JOHN - Aphrodisiacs and Love Stimulants being the two books by J. Davenport entitled "Aphrodisiacs and Anti-Aphrodisiacs " and " Curiositates Eroticae Physiologiae, or Tabooed Subjects Freely Treated "
6461: DAVID-NEEL, ALEXANDRA - Tibet aan tafel
3724: DAVID - NEEL, ALEXANDRA - Mystiek en magie in Thibet ( mystiques et Magiciens du Thibet ). Naar de vierentwintigste oorspronkelijke uitgave uit het Frans vertaald door J. H. W. Boelens
5680: DEENIK, A. A. - Thieme' s zakwoordenboekje Hollandsch - Hoogduitsch
3878: DEFOE, DANIEL - Robinson Crusoë
2275: DEKKER, JACOB - Zwart Zaad
6495: DEKKER, DICK - Bergen, bossen, prairies : belevenissen met arenden en beren, bevers en wolven in de wildernissen van Canada
4181: DEMERS, DINA - Eenig dochtertje
6303: DENDERMONDE, MAX - De zuiverheod van een hemel
583: DESSY, NICOLA - Les bronzes de Sardaigne
6436: DEULIN, CHARLES - Le chat de la mère Michel et la fileuse d'orties. Deux contes d'après Charles Deulin illustrés par Marguerite Brouhon
5914: DEURSEN, A. VAN / OOMS, J. W. / GAASTRA, WOBBE - Kerstboeket
820: DEVOLUY, PIERRE & BOREL, PIERRE - In het rijk van den zonneschijn. De Fransche Riviera. Van de mastikbomen der Mooren tot de jasmijn van Grasse-De kuststreek en de feërieke steden-Nizza hoofdstad der Rivièra-De berg der bloemen en de tuinen in de sneeuw
3788: DEVRIENT, EDUARD - Aus seinen Tagebüchern. Karlsruhe 1852 - 1870. Herausgegeben von Rolf Kabel
6462: DICKINSON, G. LOWES - Is immortality desirable ? The Ingersoll lecture 1908
6479: DIJK, J. VAN - De wereld als gods lichtkleed. Populaire studiën over mythen en hun innerlijke betekenis.
3701: DILNOT, GEORGE - Scotland Yard
6323: DIVENDAL, LEO / DAM, TEA VAN - Een verborgen gezicht : de zaak Stavisky
779: RED. CARTOGRAFISCH BUREAU DE BRUG - DJAMBATAN - Horizon. Nieuwe wereldatlas
878: SANTO-DOMINGO - Tablettes anglaises faisant suite aux tablettes romaines et tablettes belges, contenant des faits, des anecdotes et des observations sur les moeurs, les usages et les coutumes de Bruxelles
4593: DOMINICUS, J. - Vrijmetselarij
834: DOOIJES, DICK - Horen en zien. Muziek beluisterd en bekeken door Dick Dooijes
6162: DOORN, JOHAN H. - De roode straten van Damascus ingeleid door A. den Doolaard
3968: DÖPP, H.-J./AZOULAY, I./ DUPOUY, A / KAMP, H. VAN DER / GEHRKE, C./ SIGUSCH, V. - Romantique. Erotic Art of the Early Nineteenth Century
2311: DOREMALEN, HENK VAN - Nederlands textielmuseum. Fabriek in bedrijf
6356: DORMOLEN, TED VAN - Toe maar
5781: DOUDART DE LA GRÈE, MARI - LOUISE - Labyrinth
5136: DOUWES, D. J. - Het jonge Zeepaard
5469: DOZY, R. - Oosterlingen. Verklarende lijst der Nederlandsche woorden, die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn, door R. Dozy, Hoogleeraar te Leiden
6299: DOZY, R. - Het Islamisme door Dr. R. Dozy. Hoogleraar te Leiden
1493: DREUX, DICK - De boekaniers
1819: DREYER, URSULA - Kattepraat opgetekend en gefotografeerd door Ursula Dreyer
6367: DUSSEL, WIM - Wat heb ik nou aan m'n fiets hangen. 6800 km op de fiets door de achtertuin van Amerika
1926: DUYL, J. C. VAN & SUERMONDT, A. F. C. - Practische gezondheidsleer
5930: EASTON, C. - Jaren van crisis door Dr. C. Easton, oud-hoofdredacteur van het Nieuws van den Dag. Met kaarten en platen.
1871: EBHARDT, BODO - Die Marksburg und ihre Geschichte. Ein neuer Führer. Beitrag zur Geschichte der Burg und ihrer Besitzer und Untersuchung ihrer baulichen Entstehung
2034: EDDEN, GIL - Harrods book of chocolates & other edible gifts
596: EDELMAN, C. H. - De bodemkartering in Nederland
6503: EERENBEEMT, NOUD VAN DER - Ontraadselde tekens. Een verhaal van liefde en inwijding
6199: EERENBEEMT, HERMAN VAN DEN ( RED.) - Opgang. Geïllustreerd weekblad voor godsdienst,wetenschap,kunst,staatkunde,economie,techniek,landbouw,handel,industrie. Eerste jaargang no. 1 - no. 46 ( 9 februari 1821 - 31 december 1921 )
6171: EFFEN, JUSTUS VAN - Ernst en boert uit den Hollandschen Spectator van Justus van Effen
5769: EISMA, MARIANNE - David en Goliath met zijn schilddrager. Een beeldengroep uit het Oude Doolhof
24: EKKART, R. E. O. - De Renildis Handpers 1957-1987
5324: ELIAS, E. ( TEKST ) / WESTERDORP, FIEP ( ILLUSTRATIES ) - Wij hebben totaal geen verstand van bruiloften en partijen. . .
3876: ELLIS, HAVELOCK - De geslachtsdrift en hare abnormale uitingen. Erotisch symbolisme / het mechanisme van detumescentie / De psychische toestand in de zwangerschap
4514: EMANTS, MARCELLUS - Brits-Indisch hotelleven
5704: TANTE EMMY - Kabouter Slim weet geen raad. Verteld door Tante Emmy. Tekeningen van B. J. Brienen Jr.
6120: ENDRES, FRANZ CARL - De weg in het onbekende land: ons aardsche leven gezien door verhelderd' oogen
3246: ENGELMANN, Wilhelm: - Bibliotheca scriptorum classicorum et Graecorum et Latinorum, Alphabetisches Verzeichniss der Ausgaben, Übersetzungen und Erläuterungsschriften der griechischen und lateinischen Schriftsteller des Alterthums... 7. Aufl,
3784: ENGELS - GEURTS, A. M. A. - Apparatuur en organisatie van de grootkeuken
4692: ENOCK, C. REGINALD - In het land der Inca' s. Leven en reizen in Peru
3671: ESTES, ELEANOR - Met z' n vijven
2237: ETTEN, F. J. P. VAN - Het leven van Onzen Goddelijken Verlosser Jesus Christus. Eerste deel. Zijn verborgen leven door F. J. P. van Etten, R. K. Priester en Pastoor
5079: EUWE, MAX - Strategie en taktiek in het schaakspel
1207: EVERS, A / VOIGT / E. A. - Duitse badplaatsen. Officieel handboek van het " Deutscher Bäderverband"
6115: FABRICIUS, JOHAN - Setoewo de tijger
6296: FARR, MICHAEL - De avonturen van Hergé, schepper van Kuifje
6297: FARR, MICHAEL - Kuifje & Co.
1450: FASSBENDER, JOSEPH - Reflexionen
4339: FEBER, L. J. M - Het uur van Azië
6357: FEILD, RESHAD - Dansend naar god
5900: FENS, KEES / LOS, KEES - Tweelezing. Een klein geschenk van de Volkskrant aan haar vrienden
1928: FERN, FANNY - Losse bladen uit Fanny Fern' s portefeuille
1833: FERRILL, ARTHER - De oorsprong van oorlog. Van het stenen tijdperk tot en met Alexander de Grote
6447: FERRINI, PAUL - Liefhebben zonder voorwaarden. Reflecties van het Christusbewustzijn
4731: FÈVRE, DOMINIQUE ( INTRODUCTION ) - L' Amour dans la Gravure des XVIe et XVIIe siècles. Introduction / Dominique Fèvre
4956: FIELDING, H. - De ziel van een volk
6039: FIELL, CHARLOTTE & FIELL, PETER - 1000 chairs
5538: FINOT, J. - De geheimen van den langen levensduur. Naar de Derde Fransche Uitgave van Jean Finot
6360: FLAES, C. - Buiten de uiterton : marineverhalen door C. Flaes oud-hoofdofficier van de administratie 2e kl. Der marine
3255: FLAMENT, JULIEN - Les marionnettes de Belgique, brochure-programme de l' I.N.R,
5477: FORSTER, PAUL QUENTIN - Old Chinese Ghost Stories
4323: FOSS, MICHAEL ( ED. ) - On tour. The British traveller in Europe
4234: FOURNIER, CHRISTIANE & POULBOT ( ILLUSTRATIONS ) - Les petits Futaille. Roman illustré par Poulbot
1901: FRANCE, ANATOLE - Oeuvres complètes illustrées de Anatole France. Tome VII. La vie littéraire: Troisième Série. Quatrième Série
5037: FRANKE, MICHAEL - Montsalvatsche
6484: FRAZER, J. G. - Mensch, god en onsterfelijkheid. Gedachten over 's menschen evolutie. Stukken getrokken uit de geschriften van sir James George Frazer vertaald door J. A. Blok
6012: FREEN, HENRI ( EINDREDACTIE ). HARING ARIE / PRUIS, AB / HERNSBACH, G. - Kick nummer 4 1970
6011: FREEN, HENRI ( EINDREDACTIE & SAMENSTELLING ). HARING ARIE / PRUIS, AB / LANGEREIS, JOOP - Kick nummer 3 1970
6470: FRENKEL FRANK, GREGOR ( RED.) - Het huis Hajenius
5800: FRISIUS ( PSEUD. VEEN AZN, JAN VAN DER ) - De laatste bewoners van Lijcklama-State
4512: GAANDERSE, P. / Krijn, JAN / OUDEJANS, FRANS - Breda op de proef
6334: GAJENTAAN, J. - " Volgende patient ": op het spreekuur van de dierenarts door Dr. J. Gajentaan
5732: GANS, JACQUES - Nonchalante notities van Jacques Gans
6117: GANTOIS, J. M. - Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond
3596: GARRETT, RICHARD - Reis in het ongewisse. Mysterieuze verdwijningen op zee
6288: GASPAR MALLOL, MONICA - Lingam
5987: GELDER, HENK VAN - De rokende schoorsteen. Schrijvers in de reclame
5926: DE GÉNESTET, P. A. - Van mensch tot mensch tot mensch: liedjes van vrede en vreugde door P. A. de Génestet
4145: GEROK, KARL - Das Gebet des Herrn in Morgen - und Abendgebeten für eine Woche von Karl Gerok, Prälat und Oberhofprediger in Stuttgart
5303: GEUZENDAM, DIRK JAN TEN - Finding Bobby Fischer. Chess interviews by Dirk Jan ten Geuzendam
6376: MEVR. GEVANEE - Toch niet gestrand
5843: GIDDING, TON - Afzien naar een horizon
4919: GIDEONSE, J. & WISSELINK, H. - Gewassen voor de kleigronden
6414: GILBERT, ADRIAN - Signs in the sky.
6518: GIRODIAS, MARICE ( EDITOR ) - The Olympia Reader. Selections from the Traveller's Companion series. Designed and illustrated by Norman Rubington
5733: GLEICH, SIGISMUND VON - TAO het grote evenwicht in natuur en mens volgens de Oud-Chinese wijsheid
842: GODEFROY, J. - Het schetsen van machinedeelen voor technici ( in projecyie, iso- en dimetrie en perspectief )
2175: GODEFROY, J. - Handboek voor kunstgeschiedenis, stijl - en ornamentleer Deel II. Oud-Christelijke tot en met de Middeleeuwsche Kunst
2173: GODEFROY, J. - Handboek voor kunstgeschiedenis, stijl - en ornamentleer. Deel III. Renaissance, Lodewijk stijlen en Empire
5107: GOLDSTEIN, I. / GOLDMANN, N. / BERNSTEIN, P. / HALPRIN, R. L e. a. - The zionist movement in the new era
4: GOLDWATER, ROBERT - Lipchitz
2111: GOLL, AUGUST - Misdadigers - typen bij Shakespeare met een aanbevelend voorwoord van Prof. Mr. J. Simon van der Aa
4276: GOODISON, NICHOLAS - Ormolu : The work of Matthew Boulton
142: GOOSSENS, K. - Malines,aux cent cloches
6057: GOUDSTIKKER, JACQUES - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen en antiquiteiten geexposeerd door Kunsthandel J. Goudstikker N. V. Heerengracht 458, Amsterdam in de zalen v. d. Rotterdamschen Kunstkring, Witte de Withstr. 35, Rotterdam
6353: GRAAFF, L. F. DE - De verdwijning der engelen uit de kerk en theologie. Engelen: oude voorstellingen en nieuwe ervaringen
6402: GRAVES, ROBERT - Claudius the God
4548: GRAZELL, KAREL N. L. - Et in qwerty ego
6510: GREEN, MARION - De magische kracht van de natuur. Ontdek de geheimen van eeuwenoude heksenwijsheid.
6519: GREEN, MARION - De macht van magie. Ontdek de heksenkracht in jezelf
1419: GREINER, Friedrich - De Wet des Geestes in het Rijk der Genade
4366: GRIJS, PIET - Vrijdag ? Dit moet cultuur zijn !
6305: GRINTEN, HANS VAN DER ( samenstelling en inl. ) - Theo Elfrink : tekeningen 1948 - 1953
4997: GROENEVELDT, W. - In het land der blauwe vulkanen
773: GROOTAERS, JAN - Maskerade der muze. Vervalsing, namaak en letterdiefstal in eigen en vreemde letterkunde
6321: GROOTHUIS, DIET - Het studentenpoetsboek : voor wie wel iets beters te doen heeft dan schoonmalen
4250: GROSSI, GIUSEPPE / MINARDI, BRUNO - Zeichnungen und Aquarelle. Architekturprojekte
6285: GROTH, GARY & SADOWSKI, GREG ( RED. ) - Will Elder: The Mad Playboy of Art
6269: GRUBEN, ROB / WIELINGA, ANNEMIEKE / SAAN, MARJOLIJN - De Delftse colleges Kastelenkunde van prof. Dr. Jaap Renaud
3896: GRUBER, L. FRITZ ( HERAUSGEBER ) - Antlitz des Ruhmes
6292: GUBBELS, TRUUS - Passie of professie: Galeries en kunsthandel in Nederland
1779: GUISAN, HENRI - General Guisan. Gespräche. Zwölf Sendungen von Radio Lausanne geleitet von Major Raymond Gafner, deutsch von Major H. R. Schmid und Dr. G Kummer. Mit einem Vorwort von alt Bundesrat Rudolf Minger
1774: GÜN, GÜNELI - Book of Trances. A novel of magic recitals
1362: GUNTHER, CEES ( EINDREDACTIE ) - Ontmoetingen met de Heer van Kernhem
6163: HAAG, THEO - Breviarium
6472: HAAR, JAAP TER - De geschiedenis van Amerika. Deel 1: De ontdekking. Sigarenbandjesalbum met 56 losse sigarenbandjes. Niet compleet.
6383: HAAR, AB TER - Een vrijgevochten doorzetter + CD-ROM : 15.000 kilometer te voet door Europa ( 1934 - 1937 )
6507: HAAR, JAAP TER / POORTVLIET, RIEN - Het Sinterklaasboek / Het Kerstboek
3628: HAAR, B. TER - De geschiedenis der kerkhervorming in tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der Protestanten in hun Christelijk Geloof, bekroond door het Haagsch Genootschap tot verdediging der Christelijke Godsdienst nw. uitgave
519: HAAXMAN Jr., P. A. - Diligentia.Natuurkundige voordrachten.Elfde serie 1882-1883
2051: HAGELAND, A. VAN ( SELECTIE EN BEWERKING ) - Sagen en legenden in Vlaanderen
6049: HAGENAARS, HANNE ( tekst ) / TERPSTRA, REIN JELLE ( samenstelling ) - Wia van Dijk, Jaap Hillenius, Thom Puckey, Rein Jelle Terpstra
3758: HAGENBECK, JOHN & HAGENBECK, HEDIE - Het snoer met zeven knopen. Bij de yoghi' s, fakirs en tovenaars van Oost-Azié
5806: HAGENOUW, M - Eerste Buitenlandsche Auto-Tochten Organisatie( EBATO ). Reisplan voor 1930
6105: HAMMOND, P. W. / SUTTON, ANNE F. - Richard III. The road to Bosworth Field
6067: HANNEMA, D. ( voorwoord ) - Catalogus schilderijen en teekeningen Pieter Jansz. Saenredam 1597 - 1665
6324: HANSON, DIAN - The History of Men's Magazines Volume 4 1960s under the counter
6326: HANSON, DIAN - The history of Men's Magazines Volume 5 : 1970s at the newsstand
6320: HANSON, DIAN - The history of men's magazines vol. 3: 1960s at the newsstand
5681: HANSSENS, DIRK - Vader, zeg me . . . Vijftig vaderspreuken in vierentwintig vadersproken
6189: HANUSCHEK, SVEN - Elias Canetti. De biografie. Vertaald door Elly Schippers en Gerrit Bussink.
530: HARDING, TEX - Verschollen.Auf den Spuren des Obersten Fawcett
6515: HARING, PETER DEN - Gerard zoekt het hogerop. Een roman over de dagelijkse realiteit in Nootdorp, parallelle dimensies, buitenaardsen, tantra en Willem Alexander
6245: HARING ARIE / SOUREN, CLÉ Haring Arie. Een leven aan de Amsterdamse zelfkant . Geselecteerd e - Haring Arie. Een leven aan de Amsterdamse zelfkant.Geselecteerd en bewerkt door Clé Souren
6119: HARING ARIE / PRUIS, AB ( REDAKTIE ) - De sarkast. Openhartige ontboezemingen van een crimineel ego
6368: HARRISON, HARRY - Great balls of fire. A History of Sex in Science Fiction Illustration
4554: HARSEMA, HARRY ( SAMENSTELLING ) - Het landschap in 2010. Essays over vormgeving en inrichting
6200: HARTMANN, FRANZ - Unter den Adepten. Vertrauliche Mittheilungen aus den Kreisen der indischen Adepten und christlichen Mystiker von Franz Hartmann. Ein Nachtrag zu dessen "denkwurdigen Erinnerungen".
2259: HASHIMOTO, SUMIKO - Japanese accessories
671: HASLETT, CAROLINE - Household electricity
771: HAVANK - Deurwaardersdelirium
991: HEADON, DEIRDRE ( TEXT ) & BAKER, ALAN ( ILLUSTRATIONS ) - Mythical beasts
6214: HEBBEL, FRIEDRICH - Een blinde bij zonsopgang.Bladen uit een dagboek vertaald,geannoteerd en van een verantwoording voorzien door Klaus Siegel met een nawoord van Hans Ester.
6267: ABMA. G. / SIXMA VAN HEEMSTRA. F. ( RED. ) - A-Wyt no. 5
6112: HEIDEN, MARIA - Portretten. Van Zoetendaal Collections. Met een verhaal van Maria Heiden; [ eindredactie: Wim van Krimpen en Jonieke van Es; samenstelling : Willem van Zoetendaal ]
5005: HEIJBROEK, J. F. & WOUTHUYSEN, E. L. - Kunst, kennis en commercie. De kunsthandelaar J. H. de Bois 1878 - 1946
3635: HEIJBROEK, N. I. - Hoe voed en behandel ik mijn zuigeling ?
302: HEIJMERING, G. J. - Handleiding voor het traceeren van wegen
6028: HEIJSTER, RICHARD - Mysterie 14 / 18. De Eerste Wereldoorlog onverklaard
6365: HEILIJGERS, COR - Ik ben paragnost Cor Heilijgers
777: HEIMBURG, W. - Op dwaalwegen
5826: HEIRMAN, FRANK - Rubens - Venus & Madonna
5882: HELLENS, FRANZ - Comme le raisin promis pour la vendange
5901: HEMINGWAY, ERNEST - Een feest zonder einde. Herinneringen aan Parijs
4851: HENKES, F. H. - De binnen- en buitenlandsche kamer- en volière-vogels door F. H. Henkes. Voorzitter der Vereeniging " Luscinia ". Met 31 afbeeldingen
6340: HENNIG, JEAN - LUC - The rear view . A brief and elegant history of bottoms through the ages
5573: HENZEL, J. - Sir Wilfred Grenfell
2240: HEPPE, GUSTAV - Katechismus der Droguenkunde von Dr. G. Heppe. Mit 30 in den Text gedruckte Abbildungen
6287: HERBERT, SUSAN - Chats impressionnistes
1644: HERMANS, W. F. VESTDIJK, S. /ENGELMAN, JAN /GRESHOFF, J. /HAASSE, HELLA / E. A. - 'Het Vaderland' Schrijversdebuten
6169: HERODOTUS - Historiën; vertaald uit het Grieks door dr. O. Damsté
6521: HERSEY, JOHN - Hirosjima
5001: HEYBOER, ANTON / KOSTER, NICO - Anton Heyboer - Liefde als Kunst gefotografeerd door Nico Koster
1809: HEYDWEILLER, AD. - Hülfsbuch für die Ausführung Elektrischer Messungen
32: HEYN, J. Jr - Holland hails you
6471: HIETBRINK, BEREND WILLEM - Het bedrag van Maastricht. Een oer-Hol-landse geschied-en-is.
5945: HILBERSEIMER, L. - The New City. Principles of planning by L. Hilberseimer. With an introduction by Mies van der Rohe
4718: HOEK OSTENDE, J. H. VAN DEN - Inventaris van de archieven van scholarchen en curatoren en van de rector van de Latijnse school, van curatoren van de openbare gymnasia en van de rector van het Stedelijk of Barlaeusgymnasium te Amsterdam 1682 - 1945
6310: HÖEVELL, J. J. L. D. VAN - Ontspanning van spieren en zenuwen: een beschrijving en bespreking der verschillende methoden van zelfontspanning door J. J. L. D. van Höevell, zenuwarts te Rotterdam
4528: HOFFMANN, KLAUS - Karl-May-Museum. Kurzführer durch die Ausstellungen " Indianer Nordamerikas " und "Karl May - Leben und werk " Mit Geleitwort von René Wagner
1401: HOFMANN, C. - Het papier en de druktechniek
6284: HOFT, A. - Vissen rond de Floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810 door A. Hoft.
6005: HOLLIS, RICHARD & SIBLEY, BRIAN - Walt Disney 's Mickey Mouse. Het levensverhaal van de populairste muis ter wereld
6253: HOLSBERGEN, J. W. - Ruimte reis-en vakantiekatalogus. Proost Prikkels 255 - juni 1961
6480: HOLT, J. C. - Robin Hood. Revised and enlarged edition.
5366: HOOGENDONK, MABEL / SCHIPPER, WENDELA / BOYENS, PIET - Herman Kruyder 1881 - 1935. Gedoemde scheppingen
6276: HOOGENDOORN, W. P. - Loch Ness. Mythe of werkelijkheid
5745: HOORNIK, ED - Dichterlijke diagnose
6415: HOPKINS, MARILYN / SIMMANS, GRAHAM & WALLACE-MURPHY, TIM - Rex Deus. The true mystery of Rennes-le-Château and the dynasty of Jesus
3707: HOPMAN, J. & ULE, OTTO - Waarom en omdat. Vragen en antwoorden over de voornaamste verschijnselen op het gebied van de wetenschap der natuur. Naar het Hoogduitsch van Dr. Otto Ule door J. Hopman
4597: HOSMANN, HERMANN - Een jongeman in Afrika. Als koopman in Portugees - Guinea
3588: HOUTER, F. DEN - Neptuniana. Maritieme curiosa
1456: HOUTZAGER, ELISABETH /VROOM, N. R. A. / WESSEM, J. N. VAN - Catalogus Society of Wood Engravers
4350: HOUWENS POST, H. - Montesquieu en de westersche geest
5656: HOVEN, THÉRÈSE - Joke's geheim. Een vergaal voor meisjes door Thérèse Hoven. Met 3 platen.
1800: HOWARD, ALFRED - The beauties of Johnson consisting of selections of his works by Alfred Howard Esq.
5121: HUG - HELLMUTH, H. - Neue Wege zum Verständnis der Jugend. Psychoanalytische Vorlesungen für Eltern, Lehrer, Erzieher, Schulärzte, Kindergärtnerinnen und Fürsorgerinnen von Dr. H. Hug - Hellmuth
2102: HUGO, VICTOR - Théatre
6046: HUININK, D. ( samenstelling ) - Gedenkboek van Hengelo ( Overijssel ) uitgegeven ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeestente Hengelo ( O.) op 29 - 30 augustus 1913
6407: HUIZINGA, LEONHARD - Marokko het land van het dode paard./ Ik reis met de dieren
1794: HURWICZ, ELIAS - Die Seelen der Völker. Ihre Eigenarten und bedeutung im Völkerleben. Ideen zu einer Völkerpsychologie von Dr. Elias Hurwicz
6230: HUSKEN, MARIAN - De criminele carrière van Mink K.
6229: HUSKEN, MARION - Ex-autocoureur en drugsbaron Charles Z.
5605: HUTCHISON, HAROLD F. - Visitor' s London. An alphabetical reference book for the visitor to London who wishes also to see something of London' s countryside
5989: HUXLEY, LAURA ARCHERA - Positief reageren. Met een voorwoord van Aldous Huxley.
6170: HUYSER, J. G. / KROM, N. J. / OTTEMA, NANNE / ROUFFAER, G. P. / VISSER, HERMAN F. E. - Gids voor de verzameling van Indonesische en Chineesche kunst te Leeuwarden 1917 Princessehof
1446: HUYSMANS, J. K. - Pages choisies. Introduction de Lucien Descaves
6435: IGNOTUS ( ps. van KROMSIGT, PIETER JOHANNES ) - Russische toestanden
6405: INAYAT KHAN, SOEFI - Gayan
4631: IRON, RALPH ( SCHREINER, OLIVE ) - Dream Life and Real Life. A little African story
6508: ISABELLA, JEANETTE - Someday is here!. Thirty days to personal renewal, spiritual growth, and enhanced creativity
1047: ITALIAANDER, ROLF - Nieuwe kunst in Afrika. Een inleiding.
5827: JACOBSON, BONNIE / GORDON, SANDRA J. - Single en verlegen. Een dappere datinggids voor niet zo dappere daters
4638: JAEGER, F. M. - De ontdekkingsgeschiedenis der chemische elementen
1900: JAKOBS, KONRAD - Thaddäus - Büchlein. Andachtsbüchlein zur Verehrung und Nachfolge des heiligen Apostels Judas Thaddäus
5968: JANSEN, BERT / SASSEN, JAN HEIN / BOURGEOIS, LOUISE et al. - Caroline van der Vegt - Faces Flowers Fantasies. Catalogus tentoonstelling 1989 Galerie Singel 74
6522: JAYANTI, B. K. - God's healing power. How meditation can help transform your life
1891: JELLES, B. C. - Ik kan handwerken. Practisch handboek voor het vervaardigen van alle voorkomende vrouwelijke handwerken voorheen bewerkt door Henr. J. van Wessem
1869: JOCHIM, A. - Aanvullingsblad bij de aardrijkskundige leerboeken van P. R. Bos - J. F. Niermeyer herzien door A. Jochim
1298: JOHANNA - Teruggebracht
2159: JOHNSON, JAMES & OGDEN, W. B. . - 1:Steam sterilization of soil for tobacco and other crops 2:Rotation and the tobacco crop 3: Fertilizers for tobacco
5405: JONKER, INA - Hoerenhond
5684: JUDD, DONALD / CREELEY, ROBERT / FUCHS, RUDI - Chamberlain. Catalogus tentoonstelling 3 april - 11 mei 1980 Van Abbemuseum Eindhoven
6250: JUNG, G. G. - De werkelijkheid van de ziel. Toepassingen en vorderingen van de nieuwere psychologie
5936: JUNG, HERMANN - Van alle Wereldzee'en. Avontuurlijke vertellingen van wereldreizigers door hermann Jung
4167: KAAG, A. H. W. - Maarten Luther door Maarten Luther beschreven
5109: KAGAWA, TOYOHIKO / WAGENAAR, J. ( BEWERKING ) - Ga uit in de straten
6316: KAISER, J. W. - Sprokenwijsheid
6126: KAN, ED VAN - Onder de jezusmoer. Ongemakkelijke ontmoetingen van een oorlogscorrespondent
5392: KAPFERER, Patricia & GASTON - BRETON - Peugeot. Une griffe automobile
5703: KAPLUN, MORRIS J. & LAGERSTROM, PACO - My son Saul. Saul Kaplun July 3, 1924 - February 13, 1964 In Memoriam
3304: KAPTEIN, G: - Lijst van Nederlandse gemeenten sinds 1830, waarvan de grens is gewijzigd, waarvan de naam is veranderd, die zijn opgeheven, nieuw gevormd of ingepolderd, delen I en 2x deel II,
4674: KATE, J. J. L. TEN - Wilt gij gezond worden ? Woorden van troost en bestuur verzameld door J. J. L. ten Kate, Predikant te Amsterdam
5724: KEATS, JOHN - Letters of John Keats to Fanny Brawne. With three poems and three additional letters. Introductory Note by J. F. Otten
4701: KEESTRA, F. & FABER, A. - Zuivelbereiding voor landbouwwinterscholen en veehouders
6332: KELLER, GERARD - De geschiedenis van een ondeugenden jongen door hemzelven verteld / uit het Engelsch I a bad boy's diary ) door Gerard Keller
6342: KERDIJK, F. - Sint Jan voor de Latijnse poort : schutspatroon der schrijvers, drukkers, binders, uitgevers en boekverkopers
5994: KERN, H. - Geschiedenis van het Buddhisme in Indië. Eerste deel + tweede deel
5939: KETCHIVA, PAUL DE - Bekentenissen van een croupier. De ondergrond van het dobbelspel van uit het gezeghebbend standpunt der " Bank " voor de eerste maal geopenbaard door Paul de Ketchiva
5302: KIEVIT, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek
57: KING, F. X. - Handboek voor waarzeggers
3554: KING, RONALD - Botanische illustraties
2149: KING, BERNARD - The elements of the runes
21: KING, C. E. - Price guide to dolls antique and modern
5613: KIPLING, RUDYARD - Het licht dat verdween
5276: KIRILOFF, TIANY & DAMS, ISABELLE - Open en Bloot. Het geheim van goede seks
92: KIRST, HANS HELMUT - Die Wölfe
43: KLABUND (ALFRED HENSCHKE) - Dichtungen aus dem Osten Bd.1:Der Kreidekreis Bd.2 Chinesische Lyrik
3793: KLEIJN, KOEN - Schutters en studenten. De geschiedenis van de Universiteitsbibliotheek
866: KLERQ, W - Een bundel schetsen
1685: KLOPPERS, P. J. - Nederland en Oranje in beeld en schrift. Vijfde deel
5991: KNOOPS, M. - De tempels der goden. Geïnspireerd verhaal
5642: KOETSVELD C. EZ, C. VAN - In lijden en druk. Blaadjes voor zieken en beproefden door C. van Koetsveld C. Ezn., predikant te Goes
5280: KOETSVELD, C. E. VAN - Fantasie en waarheid
5992: KOK, RENÉ / SOMERS, ERIK / ZWEERS, LOUIS - Koloniale oorlog 1945 - 1949. Van Indië naar Indonesië.
544: KOL, NELLIE VAN - Tooverlantaarn der eeuwen tweede deel
6490: KOLBOWSKI, SILVIA ( Guest Editor ) / WALLIS, BRIAN / MARIANI, PHIL ( Editors ) - Wedge Number 6 Winter 1984 Sexuality: Re/Positions
6247: KONINCKX, WILLY - Eric Sasse; Courier Maritime, Echevain de la ville d' Anvers,. 1885 - 1943
6217: KONING, HANS DE ( TEKST ) / NIEUWENDAM, ARNOLD ( SAMENSTELLING ) - 18 vrouwelijke medailleurs
5988: KOOIJ - VAN ZEGGELEN, M. C. - De Hollandsche vrouw in Indië. Indrukken van een zwervelinge.
2121: KOOMEN, PIETER - In het zand gefixeerd. Beschouwingen over Nederlandsche beeldende kunstenaars verlucht met twee-en-dertig afbeeldingen
6453: KOOPMAN, JAN - De kat uit de boom gekeken. Glimlachen om poezenverhalen.
6452: VORRINK. KOOS ( RED. ) - Opgang/ Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunstm wetenschap en arbeidersbeweging. Eerste jaargang 1922 mummer1 t/m 4 / Tweede jaargang 1923 nummer 1 t/m 4 / Derde jaargang 1924 nummer 1 t/m 4
6213: KOPPEN, P. J. VAN - De Schiedammer parkmoord. Een rechtspsychologische reconstructie
1783: KOUWENAAR, D. ( SAMENSTELLING ) - De Vondelherdenking 1937. Gedenkboek van de viering van den 350sten geboortedag van Joost van den Vondel op 17 November 1937, uitgegven in opdracht van het Amsterdamsch Vondelcomitë
1523: KOUWENAAR, D. - Tussen Dam en Muntplein. De levensgeschiedenis van de Kalverstraat
3875: KRABBE, M. J. - Hoe bereidt men vlug een gezonde maaltijd. Met ruim 400 recepten. Naar de Zwitserse uitgave van Mme. F. Nietlispach voor Nederland bewerkt door M. J. Krabbe, Lerares aan de Amsterdamse Huishoudschool
6336: KRAMER SCHIPPERS, JUSTUS - Leven vanuit neutraliteit
6311: KRAMER, J. M. - De Ilias als vredesgedicht
5734: KRAMERS, J. H. - Over de kunst van de Islam
5317: KRISHNAMURTI - Toespraken van Krishnamurti deel V: New York City
6239: KRONHAUSEN, EBERHARD & KRONHAUSEN, PHYLLIS - The second international exhibition of erotic art. Liljevalchs Konsthall Stockholm April 2 - May 18, 1969
6238: KRONHAUSEN, EBERHARD & KRONHAUSEN, PHYLLIS - The first international exhibition of erotic art
1109: KRUGER, A. - Muzikaal Woordenboek bewerkt door A. Kruger. Directeur der Hannoversche Muziekschool.
1432: KRUISINGA, J. J. & WEELE, A. M. VAN - Scheepsbouw, droogdokken en het onderhoud van schepen. Leerboek voor stuurlieden en aspirant-stuurlieden. Voorlopige gedeeltelijke uitgave
6502: KRUTEIN, EVA - Eva's war. A true story of survival
355: KUHN, ADOLF - Nassau im Lahntal und sein Umgebung
3772: KUIPER, JOHANNA E. - De jaargetijden. 2 Lente
4697: KÜPPERS, LEONHARD - Francis of Assisi
97: KURTH, H. - Die Wahrheit über Ludendorffs Kampf
6410: KUTZLI, RUDOLF - Faust's Erlösung. Unter Anlehnung an alte Vorlagen- Volksbücher, Puppenspiele u. a. - mit Hinblick auf den Manichäer ....1976 für die Klasse 8b der Rudolf Steiner Schule Basel neu bearbeitet von Rudolf Kutzli
2014: KWAST, B. A. & ZONDERVAN, H. - Beknopt leerboek der aardrijkskunde voor burgerscholen, gymnasia en mulo - scholen. Derde deel Natuurkundige aardrijkskunde
6137: LAAN, DICK - Circusjong
3948: LACHANCE, BERTRAND - Eyes open
6206: LALK BORGHORST, ELISABETH - Edelman in barre tijden. Het leven van Gottlieb Alexander von Blomberg 1744 - 1834
5347: LAMM, HENRY / MULLINIX, FRED C. - Legal Philology. Epigrams and Excerpts From The Legal Opinions of Hon. Henry Lamm, ... Selected and Arranged by Fred C. Mullinix
683: LAMMERTS VAN BUEREN, A - De verwoesting van een oude keizersstad. Oorlogsrampen over Nijmegen 1940 - 1945
5050: LANDMAN, ELISHEVA - Passage to self
1600: LANG - Kompas van Nederland voor toerisme. Plattegronden en bezienswaardigheden achter elke provincie
1134: LANG, RICHARD ( ILLUSTRATIES ) - Avonturen in den Dierentuin
1937: LANGDON, DAVID - A banger for a monkey
6467: LANGEVELD, ARTHUR - Vertalen wat er staat
4629: LANGUI, EM. - Marino Marini
1326: LANOYE, FERDINAND DE - Les grandes scènes de la nature d'après les descriptions de voyageurs et d'écrivains célèbres
6517: LATZKO, ANDREAS / LATZKO-OTAROFF, STELLA - Levensreis. Herinneringen
576: LAUNAY, DROO - I maried a model
6048: LAURENTIUS, TH. ( inleiding ) - Wij zijn 100 jaar museumvrienden. Schenkingen van de vereniging van Haagsche Museumvrienden 1866 - 1966
5861: LAURILLARD, DR. E. - Rust een weinig. Oudejaarsavond-Gedachten
4676: LAURILLARD, E. - Vlechtwerk uit verscheiden kleuren. Twintig voordrachten van Dr. E. Laurillard
5949: LAVEN, MARY - Vrouwenkloosters in Venetië. Slotzusters en gebroken geloftes in de Renaissance
3565: LAVRENEF, BORIS - Russische Vrouwen Nu. "De Een en veertigste" en " Verhaal van een eenvoudige kwestie"
6409: LEADBEATER, CHARLES WEBSTER - De wetenschap der sacramenetn
6408: LEENE, HENK & LEENE, MIA - Prometheus 13
3324: LEENT, F. H. van: - Feestklanken, nieuwe gedichtjes voor Verjardagen,
6438: LEEUW, A. DE ( RED. ) - Kontrast 2e jaargang no. 3. Februari 1965
5700: LEGÊNE, P. M. - Zinzendorf door P.M. Legêne, vooorzitter en secretaris van het Zeister Zendingsgenootschap.
2293: LENNEP, J. VAN & GOUW, J. TER - De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd
3342: LENOTRE, - La Fille de Louis XVI. Vieilles maisons, vieux papiers, première série, 78e édition,
4171: LEPORE, MARIO ( TEKST ) / ORLANDI, ENZO ( RED. ) - Rembrandt
3889: LEUCHTAG, ERIKA - Met mijn koning in de wolken. Erika en de koning van Nepal
6455: LEVI, ELIPHAS - Het boek der schitteringen. Studies over de oorsprong van de Kabbala bevattende de Zon van Judea, de Christelijke Glorie en de Vlammende Ster; met onderzoekingen over de Mysteriën van de Vrijmetselarij, gevolgd door de Geloofsbelijdenis en... van de Kabbala
6456: LEVI, ELIPHAS - Het boek der schitteringen. Studies over de oorsprong van de Kabbala bevattende de Zon van Judea, de Christelijke Glorie en de Vlammende Ster; met onderzoekingen over de Mysteriën van de Vrijmetselarij, gevolgd door de Geloofsbelijdenis en... van de Kabbala
529: LEVY, ALLEN - A century of model trains
5508: LEY, R. VAN DER - Geschiedenis en encyclopaedie der sporten
2327: LEYEN, FRIEDRICH VON DER - Chinese sprookjes bijeengebracht door Friedrich von der Leyen
6182: LEYTENS, FR. ( inleiding ) - Aart van Dobbenburgh. Catalogus no. 49 ter gelegenheid van de tentoonstelling in de gemeentelijke van Reekum Galerij te Apeldoorn van 2 november 1968 tot 1 december 1968
6429: LICHTVELD, LOU - Suriname aan de tweesprong
6366: LIEFTING, WILLIAM - Het wonderlijke leven van St. W. : een proces van bewust worden naar bewust zijn.
6449: LIEKENS, PAUL - Piramide-energieën in de praktijk. Over de mysteriën van piramide-energieën en hun invloed op het dagelijkse leven.
1227: M. L. S ( LIMBURG STIRUM, MARY COUNTESS VAN - Menno and Mary by M. L. S. Being messages dictated by a husband to his wife, and a sequel to the first book, " A Guide to the Land of Peace" printed by the same Publishers.
1226: LIMBURG STIRUM, MARY COUNTESS VAN - Asked and Answered. Taken from tape recordings of private sittings. Questions asked and arranged by Mary Countess van Limburg Stirum and answered by her husband, Menno, through Oga, the Spirit Control of the Medium
3349: LINDEN, Eddie S: (ed) - Aquarius nr 1, poetry magazine,
99: LOEHDE, W - Ludendorffs gerader Weg
4219: LOFTING, HUGH - De geschiedenis van Doctor Dolittle
6272: LOKIN, DANIËLLE / OOSTERHOLT, GERRIT - Marri Oosterholt. Schilderijen. Tekeningen. Aquarellen
1359: LONDON, JACK - De scharlaken pest
6352: LOOS, A. C. J. - Keltentum. Untergang und Auferstehung. Die Altirische Kirche
76: LOOY, JAC. Van - Jakob
6222: LOWLAND, JACOB ( pseud. Van HOLMES, JAMES STRATTON ) - Martial Music. Poems for Men after Martial by Jacob Lowland
2185: LUBLINK - WEDDIK, WILLEM FRANS - Adatdelictenrecht in de Rapat - Marga - rechtspraak van Palembang
5717: LUCEBERT / BOON, TON DEN / OFFERMANS, CYRILLE / WIND, DIANA A. ET AL. - Lucebert. Schilder. Dichter. Fotograaf. Maler. Lyriker. Fotograf
5343: LUDOLPH, G. L. - Het monteursboek. Handleiding voor den electromonteur en den installateur bij den aanleg van electrische sterk- en zwakstroominstallaties
98: LUFT, R. - Die Franken und das Christentum
4475: LUGER, JOHAN - 10 emoties in het leven van een vrouw
1757: LUGT, FRITS - Le portrait - miniature illustré par la collction de s. m. la reine des Pays - Bas par Frits Lugt
5193: LUIJTERS, GUUS ( SAMENSTELLING EN INLEIDING ) - Marilyn Monroe. Een nooit eindigende droom
5841: LUNDBERG, FERDINAND - Dictators in Amerika. Amerika' s zestig rijksten. Geautoriseerde bewerking van J. Gompers
4784: LUXEMBURG, ROSA - Briefe aus dem Gefängnis
6499: LYNX, J. J. - Koning der dieven
5682: MAAS, NICOLETTE / KEULS, HANS - Hans Keuls. Schilderijen 1997 - 2003
6128: MACDONALD, ALEXANDER - Op zoek naar El Dorado. Avonturen van een goudzoeker
5944: MACKAY, REG - De laatste godfather
5395: MAES, YANICK ( SAMENSTELLING ) - Meester & leerling. Feestbundel ter ere van Daniel Knecht. Samenstelling: Yanick Maes
6390: MAILER, NORMAN - Avonden in de oudheid
4327: MALBY, REGINALD A. - The story of my rock garden with introduction of W. Irving, of Kew Gardens
23: MAN, A. T. - The Round Art
4969: MAREE, PIET - Hoe maakt u het ? Een hobby-boek voor het hele gezin
5319: MARTINEAU, JAMES - Faith the beginning, self-surrender the fulfilment, of the spiritual life
6036: MARX, FRANS - Rudolf Steiner als filosoof. Een kritiek op zijn kennisleer
1374: MARX, EBERHARd ( EINLEITUNG ) - Kunstmuseum Bonn. Städtische Kunstsammlungen 20. Jahrhundert. Bilder Plastiken Objekte Aquarelle Zeichnungen Auswahl
3754: MATTERS, MARGARET MURNEY GLENN - Commencement Address to the graduating class of the Principia Upper School St. Louis, Mo. 7-06-1939 + Address to the graduating classes of the Principia College of Liberal Arts. Elsah, Ill. 9-06-1939
6347: MATTHEWS, CAITLÍN - Het Keltische Bomenorakel
1350: MATTHIEU, J. - Die Kulturbedeutung Frankreichs. Vortrag gehalten vor der Zürcher Freistudentenschaft von J. Matthieu. Professor an der kantonsschule Zürich
1674: MAUCLAIR, CAMILLE - La Provence
6430: MAYHEW, HORACE - Letters left at the pastrycook's: being the clandestine correspondence between Kitty Clover at school and her " dear,dear friend " in town edited by Horace Mayhew. Illustrated by Phiz
5600: MCCRORY, Donald - Cervantes. De schepper van Don Quichot
933: MEEKEL, KEES - Jerusalem
5907: MEERTEN- SCHILPEROORT, A. B. VAN / BETSY - Kinderbijbel of bijbelsche verhalen voor kinderen door Mevr. de Wed. A. B. van Meerten geb. Schilperoort opnieuw bewerkt door Betsy
6434: MEIER, HENK J. ( EINDRED. ) - Ratio nr. 10 okt./nov. 1964 maandblad waarin opgenomen Elseviers Weekblad, Vrij Nederland, Haagse Post, De Nieuwe Linie, De Groene Amsterdammer.
3362: MEIJBOOM-ITALIAANDER, Jos: - Javaansche sagen, mythen en legenden,
6076: MEIJER, J. ( RED. ) - Maandblad voor de geschiedenis der Joden in Nederland onder redactie van Dr. J. Meijer. Jaargang 1, 1708 ( 1948 ). Aflevering VIII
6075: MEIJER, J. ( RED. ) - Maandblad voor de geschiedenis der Joden in Nederland onder redactie van Dr. J. Meijer. Jaargang 1, 1708 ( 1948 ). Aflevering VI - VII
742: MEIJNEKE, T. D. C. / SNOECK HENKEMANS, J. R. - Gedenkboek tevens Feestwijzer van de koninklijke zangvereeniging Excelsior ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan 1881 30 november 1931
1910: MEIMA, H. - Bedrijfskleding
1528: MEISS, MILLARD & KIRSCH, EDITH W. - The Visconti Hours Bibliotec Nazionale, Florence
1525: MEISS, MILLARD & THOMAS, MARCEL - Les Heures de Rohan Paris - Bibliothèque nationale manuscrit latin 9471 presentées et commentées par Millard Meiss et Marcel Thomas
4699: MEKHITARIAN, ARPAG - Treasures of the Armenian Patriarchate of Jerusalem. Helen and Edward Mardigian Museum. Catalogue No. 1
1318: MEMINI, GIUGLIO - Mario. Roman von Giuglio Memini
3606: MENALDA Azn , A. - Arnhem
669: MENNICKE, C. A. - Levensbeginselen en levenspractijk. Wijsgerige beschouwingen
1376: MERWE, P. J. VAN DER - Nog verder noord. Die Potgieter-kommissie se besoek aan die gebied van die teenswoordige Suid-Rhodesië, 1836
6400: MESSING, MARCEL - Het woud der inwijding. ' Sterf voordat je sterft '.
4719: METZ-KONING, MARIE - Van ' t viooltje dat weten wilde
146: MEULEN, CEES VAN DER (fotocopyright) - Mooi Nederland
5839: MEULENBELD, BEN - Tibetaanse Thangka's uit Nepal. Het boeddhisme uitgelegd aan de hand van hedendaagse Nepalese schilderingen
3768: MEYER, BERNARD - Voorwaarts en niet vergeten
6291: MEYRINK, G. - De Golem
5923: MEYRINK, GUSTAV - De witte Dominicaan door G. Meyrink schrijver van "de golem ". Voor Nederland bewerkt door A. van der Hoeven
1893: MICHEL, HUGO - Michel Deutschland Spezial - Katalog 1937
4666: MIELCHE, HAKON - Reis naar het einde der wereld
4733: MIERAS, J. P. - Na-oorlogse bouwkunst in Nederland. Uitgegeven onder auspiciën van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandsche Architecten B. N. A.
6511: HEER MIKAAL - Stralen der Waarheid door Heer Mikaal: Heer onder God van het Ztwaalfde Klusian Lichtgebied van Macht, Kracht en Heerschappij, Wachter van de Aarde
1914: MILLER, I. R. - Het groote geheim van een goed leven. Naar het Engelsch van I. R. Miller door Joanna P. Wesselink - van Rossum
5300: MIMS, CEDRIC - De weg van lichaam & ziel. Geschiedenis, wetenschap, cultuur en rituelen rondom de dood
526: MIRKOVIC, K. - De aquarellen van Zdenka Sertic
6234: MISKOTTE, K. H. - Gods vijanden vergaan. Predikatie uitgesproken in de danksienst bij de bevrijding van Nederland in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op woensdag 9 mei 1945 te 10 uur door dr. K. H. Miskotte
3367: MISLIN, Mgr: - La Très-Sainte Vierge est-elle née à Nazareth ou à Jérusalem?
6312: MODDERMAN, E. J. - Catalogus van de tentoonstelling van oude Japansche houtsneden uit particuliere verzamelingen in Nederland
1369: MOHR, WALTER - Fränkische Kirche und Papsttum zwischen Karlmann und Pippin
6062: MOK, MAURITS - Salvis Titulis : gedichten
1679: MOLINA, RICARDO ( TEXT ) & HAAS, EUGEN ( FOTOGRAPHY ) - Córdoba
1844: MONDOT, ARMAND - Histoire de la vie et des écrits de lord Byron, esquisse de la poésie anglaise au commencement du XIX siècle
4776: MOOR, CHRISTIAAN DE - De vormgeving van de Nederlandse postzegel. Het model voor de uitgever November 1962
6523: MOORE, HERBERT / Barrett, James W. ( editors 0 - Who killed Hitler. The complete story of how death came to Der Fuehrer and Eva Braun together with the first American intelligence report on the mystery of Adolf Hitler's death . ....at variance with the official British and Russian intelligence reports
6485: MOORE, THOMA - Zorg voor de ziel. Naar toewijding in het dagelijks leven
1634: MOORMANN, ERIC MARIA - " . . . Und dieser Esel ist hier das gelehrteste. " Winckelmann und die antike Wandmalerei. Akzidenzen 8. Flügblätter der Winckelmann - Gesellschaft
2071: MOREUX, ABBÉ TH. - Trois livres relies dans un volume: 1 Les merveilles des mondes. 2 L' Océan aérien. 3 La Foudre, les Orages, La Grêle
6081: MORGAN, TONY / DROFFELAAR, JOSINE VAN - Herman live. Catalogus nr. 610 Stedelijk Museum Amsterdam
650: MORGAN, D. FRANCIS - Op hike
3712: MORTREUIL, TH. - La Bibliothèque Nationale. Aperçu historique par Th. Mortreuil, secrétaire général de la bibliothèque
5232: MOUNTAIN, HARCOURT - Tom O' Bedlam Shakes his Bells
5574: MOUS, HUUB ( TEKST ) & ESSAMBA, ANGÈLE ETOUNDI ( FOTOGRAFIE ) - Eja Siepman van den Berg
6514: MOUSTAKAS, CLARK - Liefde en eenzaamheid. Alleen-zijn als beslissend moment van innerlijke groei
2294: MOWAT, R. B. - The age of reason. The continent of Europe in the eighteenth century
3372: MOZIN, Abbé: - Anecdotes françaises-allemandes et allemandes-françaises zum Uebersetzen in beiden Sprachen, 4. Auflage,
6153: MULDER, NEELTJE - Uit den goeden ouden tijd. Ruim 60, 70 jaar geleden. Jeugdherinneringen van Neeltje Mulder, Wed. Jacon Honig Jansz. Junior
5819: MULDER, GERARD - Wim van Norden. Portret van een courantier
6468: MULDER, ANNE H. - Cultureel entremets
4423: MULISCH, HARRY & HENNEMAN, JEROEN - Opus Gran
6133: MÜLLER, CHRISTIAN PHILIPP - Eh ! Bien prenons la plume: nieuwe leden voor een honderdvijftigjarig idee. Neue Mitglieder für eine hündertfünzigjährige Idee.[ red.: Arno Vriends et al.; vert. Brigitte Kalthof et al.; foto's Ferry André de la Porte]
5627: MÜLLER, DIETER - De nieuwe keuken van Dieter Müller. De lievelingsrecepten van een meesterkok
2065: MUSSET, ALFRED DE - La confession d' un enfant du siècle par Alfred de Musset Tome II
1813: MUSSET, ALFRED DE - Poësies Nouvelles 1836 - 1852 nouvelle ëdition
542: NASH, G. J. - Plumbing and hot-water fitting
2030: NAVILLE, ERNEST - Le père céleste sept discours
592: NEILK, NUD - Te Waskip op "de Nullep" Dialectisch spel uit Waterland in twee bedrijven. 2 Dames 6 Heeren
1650: NELLIE - De mythen en sagen van Hellas
4614: NERUDA, PABLO / REID, ALASTAIR ( TRANSLATION INTO ENGLISH ) - Fully Empowered. A bilingual edition translated by Alastair Reid
135: NERVAL, GERARD DE - Aurelia
6341: NEVEROV, S. V. - Beknopte Nederlands - Russische tolk ten behoeve van Nederlanders die de Sovjet-Unie bezoeken
3382: NIEKUS, T. (red): - De Amsterdamse jonge dichter, een overzicht, 2e oplage
4204: NIEMEIJER, M. - Zo sprak Wolfgang Pauly. Een bloemlezing van zijn schaakproblemen
1144: NIEUWENBURG, H. P. VAN ( RED. ) - Correspondentieblad van het hoofdbestuur der orde van vrijmetselaren onder het grootoosten der nederlanden. 4e jaargang 1922 - 1923
2227: NIEUWENHUIJZEN, KEES - Utrecht en omstreken in 19de - eeuwse foto' s. Met een nawoord van Sophie Hazemeijer
3385: NIEUWENHUYS, ROB: - The young merchant in the Indies of 1863, article in: Trade world and world trade, pp 69-93, overdruk,
6330: NIJE, HANS - Pommy en Stommy op de kermis./[ tekst en tekeningen door Hans Nije ]
5928: NIJHUIS, H. ( RED. ) - Verdieping en belijning. Orgaan van de Bond van Christelijke Drukkerspatroons in Nederland. Kerstnummer December 1952 Jaargang 6 Nummer 1
2040: NILES, D. T. - Van wien ik ben en wien ik dien. Een weergave van de christelijke boodschap door D. T. Niles Evangelisatie-Secretaris van den Wereldbond van C. J. M. V. ( Y. M. C. A. ) met een voorrede van Prof. Dr. H. Kraemer
6399: NJAU, REBEKA & MULAKI, GIDEON - Kenya women heroes and their mystical power. Vol. 1
5766: NOLST TRÉNITÉ, A. N. - Verpleegsters zakwoordenboekje door Dr. A. N. Nolst Trénité, Schrijver van Handboek der Ziekenverpleging
6256: NONO ( pseudoniem van J. B. Uges ) - Half om halfdoor NONO met een voorwoord van F. de Sinclair ( ps. van A.H. van der Feen )
2085: NÖRGAARD, POUL - Lienkes kerstfeest op ravenstrup
1724: NUYENS, A. - Dizionario Italiano - Olandese e Olandese - Italiano composto sui megliori dizionarii da A. Nuyens
5314: NYALA, HANNAH - Voor het laatst gezien
6220: OKKER, FRANK - Dirksland tussen de doerians. Een biografie van Willem Walraven.
5329: OKLADNIKOV, A. P. - Ancient population of Siberia and its cultures
6345: OLLIVIER, GABRIEL ( RED. ) - 19 avril 1956 Monaco dans sa splendeur: liminaire de s.e. monsigneur Gilles Barthe, évèque de Monaco. Illustrations de Luis V. Molné
6301: OMRAAM, MIKHAËL AÏVANHOV - De selsuele kracht of de gevleugelde Draak
3830: ONKEN, THOMAS ( EINÜHRUNG ) / FRIES, WILLY - Willy Fries als Zeichner. Mit einer Einführung von Thomas Onken
6333: OORDT, A. M. VAN - Schetsen uit de muzikale wereld door Mr. A. M. van Oordt
3742: OORT, H. & HOOYKAAS, L. - De bijbel voor jongelieden door Dr. H. Oort en Dr. L. Hooykaas, predikanten te Harlingen en Schiedam, m. m. v. Dr. A. Kuenen, Hoogleeraar te Leiden. 4e deel, bewerkt door Dr. H. Oort. 4e boek: Van Jozia tot de Makkabeen
4873: OOSTERHOFF, P. A. E. / CRAMER, RIE ( BANDTEKENING EN PLAAT ) - De kleine kolonie.
1597: ORTEGA Y CASSET, JOSE - Estudios sobre el amor
1448: OTTO, TEO - Die Orestie in Syrakus
3800: OUDEMANS, C. A. J. A. & VRIES, HUGO DE - Leerboek der Plantenkunde. Eerste Deel. Leerboek der Plantenphysiologie ten gebruike bij het Hooger Onderwijs door Hugo de Vries. Vierde druk, herzien door E. Verschaffelt
6516: OUSPENSKY, P. D. - Op zoek naar het wonderbaarlijke. Fragmenten van een onbekende leer
2223: OWEN, ROBERT & BULLOCK, JOHN - Het beste paardrijboek voor beginners
4729: PAGANI, CARLO - Architettura italiana oggi / Italy' s architecture today
851: PALMA. E - Kerstkaarsjes
6486: PALMER, MARTIN / RAMSAY, JAY / KWOK, MAN - HO - Guanyin. Mythen en profetieën van de Chinere Godin van Mededogen
4430: PANKHURST, ALEX - Planten van naam
6391: PAPWORTH, DAVID - Coniferen. Ontdek met deze schitterende keus voor uw tuin hoe boeiend het is om coniferen te kweken.
6278: PARKER, DOROTHY - Telefoontje. Uit het Amerikaans vertaald door A. NONYMUS. Het Model voor de Uitgever
3679: PARKER, WILLIAM ( EINDREDACTIE ) - Fanny Hill : Wat niet in mijn memoires staat
3368: PASQUARIELLO, ANTHONY M. / WELLWARTH, GEORGE E. Co-editors - Modern International Drama, the magazine of contemporary international drama in translation,
5990: PASTON, GEORGE ( PSEUDONIEM VAN SYMONDS, EMILY MORSE ) - Slachtoffers van het Oude Vooroordeel
4951: PAYNE, KATY - De taal van de olifant
674: PAYNE, JOHN HOWARD - Home Sweet Home. With designs by miss L. B. Humphrey. Engraved by Andrew
514: PEETERS SR., W. - De magische band
6007: PEIJPERS, W. N. - Levensschets van Rembrandten dichtregelen by de onthulling van zijn standbeeld door W. N. Peijpers benevens eenige bijzonderheden betreffende het standbeed en de feestviering van den 27en mei 1852.
30: PEPYS, S. -MOLLEMA, J. C. - Samuel Pepys in woelige dagen
1549: PEREGRINA - 6500 afkortingen en kentekenen uit onze taal en de drie moderne talen verzameld en toegelicht door Peregrina
3416: PERSPECTIVES -- - Perspectives 1-15 (a complete set), Music, art, literature,`
4989: PETERSEN, AD / TOPOR, ROLAND ( PREFACE ) - A Curator' s Camera
3624: PETERSEN, JULIUS - Aus der Goethezeit. Gesammelte Aufsätze zur Literatut des klassischen Zeitalters
3422: PFEIFER, F.A. e.a.: - Hotelwezen en toerisme in de Verenigde Staten van Amerika, verslag der Nederlandse delegatie van de in de Verenigde Staten van Amerika ontvangen technical assistance op het gebied van Toerisme, hotelwezen en aanverwante
3423: PFEIFFER, Th: - Studien bei Hans von Bülow, 6.Auflage,
1082: PHILLIPS, DUNCAN - A bulletin of the Phillips Memorial Gallery 1931 containing notes of interpretation relating yo the various exhibition units October, 1931 - January, 1931 and an essay by Duncan Phillips
25: PIAZZA. F. (editor) - In Milan and on the Lakes of Lombardy with Stendhal. 32 coloured plates with original extracts from Stendhal's works and preface by Diego Valeri
6279: PIERS. ANNEMARIEKE & HALKES, CLAUDETTE - Schoonmaakkalender. Iedere week een klusje,
5667: PILET, OTTO - Ein Rückblick auf mein Leben insbesondere auf die Entwickelungn des Händels in den letzten fünfzig Jahren
3785: PIPER, PAUL - Kudrun bearbeitet von Prof. Dr. Paul Piper
6387: PISZLING, W. F. - Gezondheidsleer voor het volk naar de tweede hoogduitsche uitgave van Dr. W. F. Piszling. Met eene voorrede van J. W. Schubært
4392: PLANT, BUD - Comix catalog #11
6198: PLATOON - Theaitetos; Philebos
1524: PLUMMER, JOHN ( Einleitung ) UMMER, JOHN ( Einleitung ) - Die Miniaturen aus dem Stundenbuch der Katharina von Kleve mit einer Einleitung und Erläuterungen von John Plummer
367: POLAK, JOHAN B. W. / SIMONS, WIM J. redactie - Amsterdams tijdschrift voor letterkunde . In memoriam P.N.VAN EYCK
1452: POMMERANZ - LIEDTKE, GERHARD - Moritz von Schwind. Maler und Poet
353: POOL, J. F. A. - Bijdrage tot de kennis v.d.anatomischen bouw v.d.belangrijkste In ned.O.-Indie voorkomende vergiftige APOCYNACEAE.benevens overzicht v.d.daarin aanwezige werkzame verbindingen I.v.m.de opsporingv.giftige plantendelen
5834: POOLE, JOYCE - Mama Olifant
5890: POVÉE, HENK - De gulden. Geschiedenis van Nederlands nationale munt
6492: PRAKKE, H. J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de " Olde Lantschap " "De Achtste der Zeven Provinciën ". Met een woord vooraf van Mr. J.Cremer, Commissaris der Koningin
694: PRESSENSÉ, MADAME E. DE - Poésies
4688: PRIEM, G. H. - Het kind
6437: PRINS, SONJA - Brieven aan mijn zuster deel 1: Motieven - etiek. Deel 2: Teorie en praltijk. Deel 3:Ons lichaam. Deel 4: De mannelijke god.
6385: PRISE, M. DE LA - Holland
6181: PRUIS, AB / BERGAMIN, AAÏCHA - Aaïcha. Het bizarre conflict van een als man geboren vrouw.
5971: QUEEN, ELLERY - Moord achterstevoren
5919: QUEEN, ELLERY - Het Egyptisch-kruis-mysterie
4249: RAALTE, DORA LÉONIE VAN - L' oeuvre d' Édouard Rod
1919: RABELAIS, FRANZ - Gargantua und Pantagruel. Aus dem Französischen verdeutscht durch Gottlob Regis. Neu bearbeitet und herausgegeben von Ulrich Rauscher
4589: RABINOWITSJ, I. L. - Pionneneindspelen
13: RAUWERDA, A. - Een wandeling dwars door Haarlem
4655: RECHT, J. DE - Utrecht nu en morgen
4894: RECLUS, ÉLIE - Geesten, Goden en Duivels. Studiën over de Ontwikkeling der Godsdiensten. Tweede deel
1347: REDACTIE: REERINK, JAN / WETZELS, PIET / KLIJN, ANNEMIEKE - 100 jaar over de rooien. De sociaal - democratie in Limburg van 1889 tot 1989
2307: REGLING, KURT - Die antiken Münzen
4370: REISZ, MATTHEW - Europe' s Jewish Quarters
1351: REITZ, GEORG - Elfhundert Jahre St. Castor Koblenz. Kirch Stift Pfarrerei in ihrer Geschichte von Dr. Georg Reitz. Mit einem Geleitwort von Dechant und Ehrendomherr Albert Homscheid, Pfarrer an St. Kastor
2088: RENAN, ERNEST - Le cantique des cantiques traduit de l' hébreu avec une étude sur le plan, l' age et le caractère du poëme par Ernest Renan membre de l' institutParis Michel Lévy Frères 1860 first edition 211 pp. original quarter m
6266: RENDERS, HANS / KUITERT, LISA / BRUINSMA, ERNST [ RED. ] - Inktpatronen: de Tweede Wereldoorlog en het boekbedrijd in Nederland en Vlaanderen
589: RENIER, G. J. - The ill - fated princess. The life of Charlotte, Daughter of the Prince Regent
6389: RENNER, CHRISTIANE - Werken met de Waarzegkaarten van Mademoiselle Lenormand. Praktische en overzichtelijke indeling. Actuele en duidelijke uitleg per kaart. Diverse legpatronen.
6474: RESTIF DE LA BRETONNE, NICOLAS - De liefdesavonturen van Monsieur Nicolas. Amoureuze belevenissen tijdens de Franse revolutie.
6073: REVE, GERARD - KORNELIS VAN HET - The acrobat and other stories
5941: RICHTER, HANS - Das deutsche Bilderbuch der Gegenwart. Ein Beitrag zu seiner künstlerischen Ausgestaltung. Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik. Zehtes Heft 69. Jahrgang 1932
40: RICHTER, L. - Das Ludwig Richter Hausbuch Einleitung von Wolf Stubbe,Auswahl von Aiga Matthes
5915: RIDDER, D. M. E. DE - Kilacadmon.Herinneringen uit het cadettenleven van een halve eeuwgeleden, bij gelegenheid van het 100-jarige bestaan der Koninklijke Militaire Academie verzameld door den oud-cadet D.M.E. de Ridder
1102: RIDDER, ANDRÉ DE - Hommage à Raoul Dufy. Catalogue VIIe Festival Belge d'été. Knokke - Le Zoute - Albert Plage Casino Communal
5750: RIEMSDIJK, G. A. VAN - De jaargetijden in de Nederlandsche poëzie. Een bloemlezing
6228: RIJSSEMUS, TACO - De rekbare waarheid. Over de objectiviteit van betrokken journalistiek.
5817: RIKMENSPOEL, LEO - Het stille uur. Religieus Wijsgerige Bespiegelingen
6394: RIMBAUD, ARTHUR - A season in hell. A new english translation by Louise Varèse. Une saison en enfer
3939: RITSCHL, ALLBRECHT - Het ontstaan der Oud-Katholieke kerk. Eene monographie, behoorende tot de geschiedenis der kerk en der leerstukken
1750: ROCHEFORT, HENRI - La Lanterne par Henri Rochefort. Numëro 4 Samedi 20 Juin 1868
4367: RODEO, P. / D ' ISKRAITE, MADELEINE & PHILIPPE - Rustig en onrustig bridge
4517: ROEGHOLT, RICHTER - Spiegel van Sem VI
4906: ROGER-TOURTE, JO ( TEKST ) & ROGER, RÉMOIS ( TEEKENINGEN ) - Drie jaren tent-leven. ( Als " Trekkers " de wereld rond ) door Jo Roger-Tourte. Met teekeningen van Rémois ROGER. Vrij naar het Fransch bewerkt door Ir. C. D. Grijns
3650: ROGGE, B. & NES, H. M. VAN ( NEDERLANDSE BEWERKING ) - Het Christendom in woord en beeld
6262: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Erasmus herdacht
6236: ROLAND HOLST, A. - Tusschen vuur en maan. Twee verhalen met zes houtsneden van J. Buckland Wright
3751: ROMEIN, J. / SCHAPER, B. W. / VRANKRIJKER, A. C. J. DE /WEBER, E. J./WIJN, J. W - De tachtigjarige oorlog
1387: ROMSTOECK, WALTER - Bischofsstädte des Deutschen Südens
5892: ROOD, LYDIA / GRUNBERG, ARNON / MENNES, PAUL - De anderen / Linkerschoen / De Beatles en de Stones
6070: ROOS, HARKE DE - Beetgenomen door beethoven. Nieuwe oplossingen voor oude raadsels
6156: ROSEMAN, ERNST - Rudolf Caracciola. Das Leben eines Rennfahrers erzählt von Ernst Roseman
3819: ROSMALEN, JO VAN - Goud op snee. Boek en tijdschrift in de Lage Landen 1935 - 1985
5947: ROUAULT, GEORGES / BOCKRYCK, K. VAN ( inleiding ) - Miserere. 58 aquatinten van G. Rouault. Met een voorwoord van de kunstenaar. Catalogus tentoonstelling 4 - 19 mei 1958 Provinciaal Begijnhof te Hasselt
4241: ROWE - SCHOOLCRAFT, HENRY - Legends of the American Indians
6138: ROYER, JACQUELINE / LA SELVE , SIMONE - Mijn vriend Chocola
4735: RUDNIK, CHARLES - Deep Clouds. Poems by Charles Rudnik
3647: RUTHERFORD, WARD - Blitzkrieg 1940
6264: RUTTERS, HERMAN - Georg Henschel
5770: RUYVEN - ZEMAN, ZSUZSANNA VAN e. a. - Edam. De glazen van de Grote Kerk. Monument van kunt en geschiedenis
6371: RYCKENBORGH, J. VAN - De broederschap van Shamballa
5098: RYDELL, WENDY & GILBERT, GEORGE - Hocus Pocus. Het grote boek van de goochelkunst met de onthulling van 50 goocheltrucs
6134: RYKER, RICHMOND - Nana's sexuele offer
6118: SABATIER, PAUL - Het leven van Sint Franciscus van Assisi
5084: SABEL, A. W. - Vijf en zeventig jaren Sabel. Merkwaardigheden uit de geschiedenis van A. W. Sabel N. V. Zaandam
14: SABINO, C and TOUDINI, A. - Italian Style
6257: SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE - Het rijk der mensen
1505: SALTEN, FELIX - Wondere kleine wereld. Een geschiedenis van vrije en dienende schepselen. Geautoriseerde vertaling van Henk Cornelissen
399: SANDON, ERIC - A view into the village.A study in Suffolk building
6309: SANDS, HELEN RAPHAEL - Labyrint: een weg naar jezelf
4653: SAVAGE, GEORGE - Glass
6259: SAVENIJE, WENNEKE - Heifetz : leerling van God
4066: SAYER, ANGELA ( RED. ) - Het komplete Poezenboek onder redaktie van Angela Sayer
5426: SCHADE VAN WESTRUM, A. TH. J. - Verbintenissen met strafbepaling. Aanteekeningen op de artikelen 1340 -1348 B. W. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks - Universiteit te Leiden
3855: SCHÄFFLE, A. - De Quintessens van het Socialisme door Dr. A. Schäffle uit het Hoogduitsch door Mr. A. Broedelet
2019: SCHÄUFFELEN, OTMAR - De laatste grote zeilschepen
6381: SCHENK, MARIA G. / SPAAN. JOHANNES B. TH. ( RED. ) - Wie wil horen een goed nieuw lied? Balladen en romancen over allerlei blijde en droeve zaken uit verleden en heden
6060: SCHEPERS, J. B. - Bragi
6506: SCHIEFFELIN, EDWARD. Founder of Tombstone, Arizona 1877 / BUTLER, MARILYN F. ( ED. ) - Destination Tombstone. Adventures of a prospector.
5748: SCHIERBEEK, BERT - De andere namen
1016: SCHIMMEL, H. J. - Mary Hollis. Eerste en tweede deel
6494: SCHINTZ, H. J. A. - Canadees avontuur van cowboys, indianen en woudlopers
5966: SCHIPPERS, K. - Een souvenir van Tryphême
6271: SCHMELING, BILL ( THE HUN ) - Fetish & Fetters. A selection of art work by THE HUN. Compiled & edited by Joseph W. Bean with an introduction by the artist.
5287: SCHMID, C. - De hoppebloesems of De ontmoeting op den Slotberg: eene merkwaardige proeve van Gods vaderlijke Voorzienigheid door C. Schmid, schrijver van den Kersavond enz. met platen. Tweede druk
3455: SCHMIDT, H.. GÜNTHER, C.: - Schöne möbel aus fünf Jahrhunderten,
1447: SCHMIDT, HEINRICH - Wilhelm von Schadow. Direktor der Kunstakademie Düsseldorf von 1826 bis 1859 zum hundertsten Todestag
1149: SCHMIDT, BASTIAN - Ontmoeting met dieren
4740: SCHNITLER, G. / BOELLAARD, W. H. C. ( VERTALING ) - De wereldoorlog ( 1914 - 1918 ) . Voorwoord van Generaal b. d. C. J. Snijders
3890: SCHOEPP, F. - Geld en goud. Hun beteekenis en hun vraagstukken door F. Schoepp, financieel redacteur van de Haagsche Post
3868: SCHOONDERBEEK, G. - Het kweken en verzorgen van bloemen en planten in de woning
5318: SCHOTTIN, J. G. FR. / SYBRANDI, J. ( VERTALING ) - " Volgt mij ! ". Woorden van stichting voor het Christelijk Leven naar het Hoogduitsch van J. D. Fr. Schottin door J. Sybrandi
4914: SCHREDER, ETIENNE - Het geheim van Coimbra
4904: SCHUTTEVAÊR, A. - Groenteteelt voor tuinbouwcursussen en landbouwwinterscholen door A. Schuttevaêr. Rijksbouwconsulent te Zutphen. Eerste deeltje
6249: SCHUURMAN, ANNA MARIA VAN . [ RED. / SAMENSTELLING : J. BOUMAN ... ET AL.] - Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor wetenschsp
5711: SCHWENCK, KONRAD - Die Mythologie der Perser für Gebildete und die studierende Jugend dargestellt von Konrad Schwenck
6313: SCHWERIN, CLAUDIUS frhr. VON - Freiheit und Gebundenheit im germanischen Staat
5816: SCOOTS, LEMON - Al Capone. De koning van Chicago door " Lemon Scoots " privé secr. van Al Capone. Waarheidsgetrouw verslag uit de dagboeken van den privé-secretaris van Al Capone naar de processen-verbaal, akten enz.
6339: SEPHARIAL ( pseudoniem van WALTER GORN OLD ) - Cosmische symboliek : een bespreking en verklaring van enkele verborgen en duistere punten in de kunst der kabbalisten, de geheimenissen van geluid, vorm en getal, en de grondbeginselen van de cosmische symboliek
115: SEUPHOR, M. - Mondrian, peintures
117: SHANK, W. BRADFORD - Filters and their uses
6457: SHARIB, ZAHUR UL HASSAN - Khawaja Moinuddin Chistim de geliefde van Allah: leven en leringen van een soefi
6087: SHAW, GEORGE BERNARD - Dorpsvrijage
1673: SHIPTON, ANNA - Emanuel Morton of alles voor den Heer. Een verhaal op waarheid gegrond door Anna Shipton, Uit het Engelsch door Elizabeth Freystadt. " Zij verlieten alles en volgden Hem "
6392: SHRADY, NICOLAS - Sacres roads. Adventures from the Pilgrimage Trail
3460: SICHERER, C.A.X.G.F.: - Lorelei, plaudereien über Holland und seine Bewohner, erster Theil,
6074: SIJS, NICOLIEN VAN DER - Yankees, cookies en dollars : de invloed van het Nederlands op de Noord-Amerikaanse talen
5170: SIKEMEIER, J. H. - Het Beethovenhuis in Bonn. Museum en Archief
3835: SIMON, ROMAIN - Rataton. Contes et images pour les tout-petites
1363: SIMONS, R. D. G. PH. - Venereologie en genitopathologie met inbegrip der tropische geslachtsziekten
6025: SÍPEK, BOREK / ELIËNS, TITUS M. / TUPAN, HARRY R. - Glas, design en architectuur
5719: SLAUERHOFF, J. - Drie gedichten en een mening
2015: SLUITERS, A. VAN - Electronica in de industrie. Principe, werkwijze en toepassingsmogelijkheden
5384: SLUYS, CORNELIS VAN DER - Onze woning en haar inrichting. Een boek voor allen die belangstelling hebben voor het huis. Met 139 afbeeldingen
6491: SMYTH, JOHN - Ming. The Story of a Cat Family of cats
3796: SNIJDER, J / DIJKSTRA, R - Campagne' s schoolwoordenboek der Hoogduitsche en Nederlandsche taal. Naar de beste bronnen en volgens de hedendaagsche spelling bewerkt door J. Snijder en R. Dijkstra, Leeraren aan de H. B. S. te Amsterdam
4228: SOETHOUT, E. M. - Vele vaders en moeders. Herinneringen aan het Maagdenhuis als weeshuis
6314: SOLARA - Invoking yiur Celestial Guardians
3749: SONNECK, OSCAR GEORGE THEODORE - Library of Congress. Dramatic music ( Class M 1500, 1510, 1520 ). Catalogue of Full Scores compiled by Oscar G. Th. Sonneck
6231: SONSTRAL, J. H. - De verlossing van Nederland in verband met de vrijheidstrijd der volken van Europa, in 1813 - 1815
5025: SORIA, LUIS ANGEL - Hoe wordt een krant gemaakt
4664: SÖTEMANN, A. L ( RED. ) - Er verscheen 1951 deel II
6241: SPÉE, MIEP - Bevrijding van zandzakken -beelden: Hermine Lewiszong
4351: SPENCER, HERBERT - Introduction a la science sociale
5433: SPILLANE, MICKEY - De grote moord ( The big kill ) door Mickey Spillane. Vertaling van Henri L. de Vidal de St. Germain
1561: SPIRU, BASIL - Freiheit die sie meinen. Rumänien unter der der eisernen Ferse der City und der Wall Street ( 1918 - 1938 )
6459: SPITS, FRITS - Poplimericks samengesteld door Frits Spits. Eerder uitgezonden in het NOS-programma Avondspits. { Discografie Tom Blomberg; met bijdragen van Stanley Smits . . . et al.}
5842: SPITZ, JACQUES - De oorlog met de vliegen
5199: SPRINGORUM, FRIEDRICH - Majorque. Terre préhistorique. Ile touristique.
3472: SRINIVAS, Krishna: - Poet, an international monthly, Welsh number,
6363: ST. CLAIR, DAVID - Drum and candle. First-hand experiences and accounts of voodoo and spiritism
4134: STALLMAN, PIM EN NINEKE ( TEKST / TEKENINGEN ) - De wolkenvanger
1547: STAMMLER, HEINRICH. - Die geistliche Volksdichtung als Äusserung der geistigen Kultur des russischen Völkes
1822: STEIN, G. - Ergötzliche Vogelkunde. Betrachtungen eines Liebhaber
6446: STEINER, RUDOLF - De bijen. De bijen en hun betekenis voor mens, kosmos en aarde. Voordrachten voor de arbeiders bij de bouw van het Goetheanum in Dornach.
5676: STEINER, Dr. STEPHAN - Hazard. Spel, spelers en systemen. Geautoriseerde vertaling van Sophie Nypels - Eberhard. Met een voorwoord en bewerkt door G. Nypels
1483: STEINER, STEPHAN - Hazard. Spel, spelers en systemen. Geautoriseerde vertaling van Sophie Nypels met een voorwoord van G. Nypels
1445: STEINMÜLLER, PAUL - Die sieben Legenden von der Einkehr
980: STERN - SZANA, BERNHARD - Bibliotheca curiosa et erotica. Beschreibung meiner Sammlung von Seltenheiten und Privatdrucken erotischer und kurioser Bücher. Mit einer Artikel über Casanova, einem Artikel über Aretino, biographischen und bibliogr...
1682: STEVENS, MILDRED - Diepzwakzinnig kind zijn. Over de onderwijsbehoeften van diepzwakzinnige kinderen
6190: STEVENSON, JOHN / RICHIE, DONALD ( introduction ) - Yoshitoshi 's Thirty - Six Ghosts
2022: STEWARD, JAMES D. ( ED. ) - The English Catalogue of Books for 1935
6244: STORM, HYEMEYOHSTS - Seven arrows
6488: STOUT, RUTH - Tuinieren zonder spitten, wieden, kunstmest of gif
3944: STRATEN, HANS VAN - Het mes tussen de ribben. Een verzameling moordenaarskritieken
579: SWAAY, H. VAN - Houtbereiding tegen bederf met het oog op de tegenwoordige tijdsomstandigheden
5321: SWEDENBORG, EMANUEL - Charity. A translation of the MS. " De Charitate " by Emanuel Swedenborg
47: SWEENEY, J. J. - The Solomon R.Guggenheim Museum
667: SWIFT, CHARLES ROBERT - Historic St. Albans. Some Sketch and Notebook Impressions
4507: SWINNERTON, H. H. - De levensroman van moeder aarde
6043: SYPESTEYN, C. H. C. A. VAN - Het oud - Hollandsche porselein
5526: TAAL, J. - De archieven van de Goudse kloosters
553: TADIJANOVIC ( editor ) - Pedja Miosavljevic
6056: TAJIRI, SHINKICHI / PETRUSA, STAN. ( coördinatie en voorwoord ) - Portretten van Tajiri / Portraits of Tajiri
5789: TAJIRI, SHINKICHI ( FOTOGRAFIE ) / VELDPAPE, ELISABETH ( TEKST ) / KRIMPEN, WIM VAN ( RED. ) - De Muur
580: TANS, J. A. G. - Het nut van het nutteloze.Overpeinzingen van een literator
5721: TANTE LUCILLE ( PS. LUCILLE DESPAROIS ) & HUNNIK, J. C. VAN ( ILLUSTRATIES ) - De tover - woorden. Verteld door Tante Lucille. Geïllustreerd door J. C. van Hunnik
5705: TANTE EMMY ( TEKST ) / BRIENEN JR., B. J. ( TEKENINGEN ) - Kabouter Slim en de draak. Verteld door Tante Emmy. Tekeningen van B. J. Brienen Jr.
5090: TAUREL, C. ED. - De aesthetiek der Vrouwen-Handwerken. Bekroonde beantwoording van de door de vereniging " Tesselschade " gestelde prijsvraag: " Kunst toegepast op vrouwelijke handwerken " door C. Ed. Taurel
6270: TEEUWISSE, ARIE - Beeldhouwtechnieken. Natuursteen.Hout. Klei en was. Rubbers en kunstharsen. Gips en beton. Brons - Metaal.
6280: TEGENBOSCH, LAMBERT - Gerrit Benner. De Waag. Nijmegen van 21 -11 tot 14 - 12 - 1970
3477: TEGNÉR, ESAIAS: - Redevoeringen uit het Zweedsch (Tal vid särskilta tilfällen) door A.C.Holtius,
5976: THEODORIDES, THEODORE L. - De Grieken van de Zwarte Zee. Van de mythe tot het drama
1615: THIEMANN, EUGEN - Pablo Picasso Blick und Bildnis II
6450: THIENEN, W. S. VAN - Gijsbrecht van Aemstel. Vondel 's Gijsbrecht. Proost Prikkels 298, januari 1967
5891: THIERENS, E. J. F. - Electrische aandrijving en hefwerktuigen
1182: ALBERDINCK THIJM - Katalogus der Bibliotheek van de Rijks - Academie van Beeldende Kunsten
6143: THIRY, ANTOON - Pauwke's vagevuur
5993: TIELE, C. P. - Vergelijkende geschiedenis van de Egyptische en Mesopotamische godsdiensten door C. P. Tiele. Egypte, Babel - Assur, Yemen,'Harran,, Fenicië, Israel.
345: TINBERGEN, D.(samenstelling ) - Handboek voor gasfitters deel I + II
6151: TISSOT, ROGER - De Mont-Blanc : toppen, valleien en gletschers, bestijgingen en tochten, wintersporten
89: TOL, J. J. (beschrijvende tekst) & DIJK, JOH. A. VAN ( tekeningen) - Hoe werkt...luchtvaart
1472: TOLEDANO, MARC - De officier van Maagdenburg. Een ongelooflijk maar waar gebeurd verhaal
356: TONDELLI, LEONE - Matilda di Canossa
6416: TOONDER, MARTEN - Marten Toonder 's avonturen van Tom Poes. Band 18. Tom Poes en de R.V.B. / Tom Poes en de versneller / Tom Poes en de kookpot van mevrouw Liplaf / Tom Poes en de kleine groene mannetjes.
6417: TOONDER, MARTEN - Marten Toonder 's avonturen van Tom Poes.Band 19. Verantwoording.Tom Poes en het betoverde schaakspel. Tom Poes en het Land van Om. Tom Poes en de knokenpijp. Tom Poes en de blaasgeest. Tom Poes en de ijzervreters. Tom Poes en het geheimzinnig boegbeeld.
6418: TOONDER, MARTEN - Marten Toonder's avonturen van Tom Poes. Band 8. Bevat de verhalen: De trillings. / Dokter Galzalver. / De jonge Schicht. / De Tereheer.
6419: TOONDER, MARTEN - Marten Toonder's avonturen van Tom Poes. Band 17. Bevat de verhalen : De Paspoort. / De woelwater./ De Rappe Ratsers. / De jacht op de Joost-formule.
6420: TOONDER, MARTEN - Marten Toonder 's avonturen van Tom Poes. Band 21. Bevat de verhalen : Het komeetgas. / Het ei van Ukuu. / De paskaarten.
6159: TOONDER, MARTEN - Marten Toonder's avonturen van Tom Poes. Band 4. Verantwoording. Tom Poes en de wa's dat. Tom Poes en de ijzige Heinen. Tom Poes en de zonderlinge weldoener. Tom Poes en het toverboekje
6158: TOONDER, MARTEN - Marten Toonder's avonturen van Tom Poes. Band 20. Verantwoording. Tom Poes en de trollebol. Tom Poes en de schat op het eiland. Tom Poes en de Mexicaanse hond. Tom Poes en de wonderschoenen. Tom Poes en het ding X 13.
6489: TOONDER, MARTEN senior / TOONDER, JAN GERHARD ( bewerking ) - Klei en zout water
5896: TOOREN, J. VAN - Vijftien tanka vertaald door J. van Tooren. Verlucht door Sjoerd Bakker
5899: TOSSIJN, PH. - Touw- en veterwerk
4738: TRALBAUT, MARK EDO - Vincent van Gogh in het caf´ conc´ of het raakpunt met Raffaëelli
644: TRALBAUT, MARK EDO - Van Gogh & Gauguin
646: TRALBAUT, MARK EDO - Van Goghiana V
6318: TRICOU, JEAN - Lyon conté par les médailles
6427: TROMMEL, EMILE - Het Zwaard van Michaël
591: TROMP, W - Kain en Abel. Spel uit het Westfriesche Boerenleven in 3 Bedrijven. 4 Dames, 7 Heeren
2317: TROMP. TH. P. - Verwoesting en wederopbouw. Revival of the netherlands
6498: TRONICKOVA, EVA - Groenten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten groenten met vele illustraties in kleur. Rebo Natuurgids.
935: TSCHOHL, M. - Schruns im Montafon - Vorarlberg
6458: TUCHMAN, BARBARA - Het Zimmermann telegram. Het complot dat Amerika bij de eerste wereldoorlog betrok
2322: TURNER, STEVE - Conversations with Eric Clapton
5571: TYTLER, ANNE FRASER - Lucie te huis. Een onderhoudend verhaal voor kinderen naar het Engelsch van Ann Fraser Tytler. Met platen
5570: TYTLER, ANN FRASER - Lucie in Engeland. Een onderhoudend verhaal voor kinderen naar het Engelsch van Ann Fraser Tytler. Met platen

Next 1000 books from Internet Antiquariaat Morgenster[an error occurred while processing this directive]

6/8