De Miniatuur
De Hoefslag 24, 9462RZ Gasselte, The Netherlands. Tel.: +31 (0)599639804            Email: info@deminiatuur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L182: - - E. Du Perron
L437: - - Herman Gorter En Henriëtte Roland Holst in Hun Tijd.
B1482: POE, E.A. EN ANDEREN - E.A. Poe Omnibus.
L1209: LINDENBERG E. E.A. (RED.) - Dietse Studies. Bundel Aangebied Aan Prof. Dr. J. Du P. Scholtz by Geleentheid Van Sy Vyf-En-Sestigste Verjaardag 14 Mei 1965.
NAc2: ACHTERBERG, GERRIT - Vergeetboek
NAc1: ACHTERBERG, GERRIT - Achtergebleven Gedichten
N19: ACHTERBERG, G. - Cryptogamen
N1270: VAN AKEN, PIET - De Nikkers.
M545: DE MAEYER, AL. EN ROB ROEMANS (UITG.) - Esmoreit.
N1546: ALBERTS, A. - Libretto Voor En Gewezen Koningin. Een Keuze Uit Eigen Werk.
N1424: ALBERTS, A. - De Honden Jagen Niet Meer.
G2243: ALBERTS, A. - Een Koning Die Van Geen Nee Wil Horen. De Europese Ambities Van Lodewijk XIV 1638-1715.
MHa1: ALLARD, ELISABETH - Een Grammaticaal Onderzoek Van Het Proza Van Hadewych
L1534: AN. - Kijk, Louis Paul Boon. De Schrijver in Beeld.
L1767: AN. - Belle de Zuylen Et Son époque.
D2378: AN. - Het Lantrecht Van Drenthe Van 1712.
D2494: AN. - Gids Voor Assen En Omstreken. Wandel- En Fietstochtjes Vanuit Assen.
G2619: AN. - De Examen-Idioot of de Kinderexamens Van 1928.
A1140: AN. - Gutenberg-Reichsausstellung Leipzig 1940.
J2590: AN. - Tim En Zijn Aapje
N1695: ANDREUS, HANS - Valentijn.
N2156: ARMANDO - Krijgsgewoel.
T1187: BAAK, J.J. VAN (ED.) - Signs of Friendship. To Honour A.G. F. Van Holk, Slavist, Linguist, Semiotician.
T1782: BAKEL, J. VAN E.A. - Studies Voor Damsteegt, Aangeboden Door Bevriende Vakgenoten Ter Gelegenheid Van Zijn Afscheid Als Hoogleraar Aan de Rijksuniversiteit Te Leiden Op 16 Januari 1981.
BBa1: BARKER, PAT - Over de Grens.
N2518: BASTET, FRÉDÉRIC - Funérailles.
N25: BASTIAANSE, F. - Natuur En Leven.
L381: BAVINCK, H. - Bilderdijk Als Denker En Dichter
N2610: IJSSEL DE SCHEPPER-BECKER, J.M. - Ontmoeting Met Het Leven En Met Den Dood.
N1452: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering
M1750: BERGHE, JAN VAN DEN - Dichten En Spelen, Uitgegeven Door C. Kruyskamp.
N2246: BERNLEF, J. - Niemand Wint. Gedichten.
L1958: BERNLEF, J. - Wie a Zegt.
N2352: BERNLEF, J. - Stenen Spoelen. Tien Verhalen Uit Värmland.
N2245: BERNLEF, J. - De Overwinning. Het Verslag Van Een Nederlaag.
B609: BEVERSLUIS, MARTIEN (VERT.) - Arbeiders-Noodlot (Das Proletarische Schicksal).
A1295: RIJKSCOMMISSIE VAN ADVIES INZAKE HET BIBLIOTHEEKWEZEN - Regels Voor de Titelbeschrijving.
M1618: BISCHOFF, BERNHARD - Paläographie Des Römischen Altertums Und Des Abendländischen Mittelalters.
NBl1: BLAMAN, ANNA - De Verliezers
N2351: BLAMAN, ANNA - De Kruisvaarder.
L2333: BLIJSTRA, R. - Voorspel En Voorspelling. Nederlandse Science Fiction Van Mr. W. Bilderdijk Tot Harry Mulisch En Raoul Chapkis.
N2272: BLOEM, J.C. - Enkele Gedichten, Voorafgegaan Door Een Inleiding.
L635: BLOK, W. - P.C. Boutens En de Nalatenschap Van Andries de Hoghe.
G2684: BOERMA, A. -
A1276: BOHEEMEN, P. VAN E.A. - Het Boek in Nederland in de 16e Eeuw.
L1800: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE - Met Al Mijn Bloed Heb Ik Voor U Geleefd. Herman Gorter 1864-1927.
D2675: BOIVIN, BERTUS E.A. (RED.) - Als de Dag Van Gisteren. Honderd Jaar Drenthe En de Drenten.
K1109: BOLTEN, J. E.A. - Catalogus Jozef Israëls.
G1802: BONGER, H. - Leven En Werk Van D.V. Coornhert.
N2190: BOON, LOUIS PAUL - Zondagsleven Van Pomponneke.
N626: BORDEWIJK, F. - Apollyon.
GBo1: BORNE, JOS VAN DEN E.A. (RED.) - Veranderende Levens. Nederlandse Families Na 1850.
L1338: BOUSSET, HUGO - Lezen Om Te Schrijven. Een Progressieve En Cumulatieve Lectuur Van Het Boek Alfa Van Ivo Michiels.
NBr2: BRAAK, MENNO TER - In Gesprek Met de Onzen
L2152: BRAAK, MENNO TER E.A. - Forum. Maandschrift Voor Letteren En Kunst (. ). 4 Dln.
N879: BRAAK, MENNO TER - Van Oude En Nieuwe Christenen.
N928: BRAAK, MENNO TER, - De Augustijner Monnik En Zijn Trouwe Duivel.
N880: BRAAK, MENNO TER - De Duivelskunstenaar. Een Studie over S. Vestdijk.
N1687: BRAAK, MENNO TER - Reinaert Op Reis.
N2235: BRAKMAN, WILLEM - J'Accuse! Een Autobiografie.
N2236: BRAKMAN, WILLEM - Jongensboek. Verhalen.
N2234: BRAKMAN, WILLEM - Van de in Hoger Kringen Verliefde.
N2237: BRAKMAN, WILLEM - Een Goede Zaak.
N2581: BRAND, ANTON - Palmslag.
L2284: BRANDT, WILLEM E.A. - Victor E. Van Vriesland. Een Karakteristiek.
N2091: BRASSINGA, ANNEKE - Hapschaar.
M280: BREDT, E.W. - Katalog Der Mittelalterlichen Miniaturen Des Germanischen Nationalmuseums
B2623: BREYTENBACH, BREYTEN - Het Huis Van de Dove.
B2622: BREYTENBACH, BREYTEN - Eklips. Die Derde Bundel Van Die Ongedanste Dans. Verse.
D2498: BROEK, NINA VAN DEN - Met Herman Conens Boven Drenthe. Het Drentse Landschap in Verandering.
T1242: BROK, HAR (INL.) - Bibliografie Der Dialecten Van Nederland 1951-1964.
A2248: BROUWER, H. - Beknopte Handleiding Tot de Kennis Van Het Nederlandsche Oude Schrift. Met Een Korten Leidraad Ten Dienste Van Hen, Die de Genealogie Wensen Te Beoefenen.
N2517: BRUGGEN, CARRY VAN - Vier Jaargetijden.
NBr1: BRUGGEN, CARRY VAN - Hedendaags Fetisjisme
N828: BRUGGEN, CARRY VAN - Vier Jaargetijden.
N837: BRUGGEN, CARRY VAN - Tirol.
N1758: BRULEZ, RAYMOND - De Verschijning Te Kallista.
N2181: BRULEZ, RAYMOND - Het Pakt Der Triumviren.
N2446: BÜCH, BOUDEWIJN - De Kleine Blonde Dood.
L1940: BUDDINGH', C. - Lexicon Der Poëzie.
L2258: BULTHUIS, RICO E.A. - Vestdijkkroniek Nr. 76, September 1992. Vestdijk En de Astrologie.
N506: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Hemel En Aarde.
M1519: BUNT, G.H.V. - William of Palerne. An Alliterative Romance.
N2239: BURSSENS, GASTON - Fabula Rasa. Proeve Van Objectief Dagboek.
T2331: CALCAR, WILLEM JOSEPHUS MARIA VAN - Over Comparatief- En Vergelijkingszinnen.
T1229: CAMPBELL, ALISTAIR - Thet Freske Riim. Tractatus Alvini.
NCa1: CAMPERT, REMCO - Alle Bundels Gedichten
G2673: CARR, WILLIAM E.A. - De Duitse Strijdkrachten in de Tweede Wereldoorlog.
L388: CARTENS, JAN H. - Jan Engelman
B1053: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE - Reisbrieven 1923-1955. Met Een Beschouwing over de Hoofdgedachten Van Teilhard de Chardin Door Prof. Dr. A. Portmann.
G2311: CICERONIS, M. TULLII - Libri de Divinatione Et de Fato. Recensuit, & Suis Animadversionibus Illustravit Ac Emendavit Joannes Davisius Coll. Regin. Cantab. Praesidens. Accedunt Integrae Notae Paulli Manucii, Petri Victorii, Joachimi Camerarii, Dionys. Lmbini, Et Fulv. Ursini, Una Cum Hadriani Turnebi Commentario in Librum de Fato.
L2412: COHEN, ALEXANDER - Brieven 1888 - 1961 Bezorgd Door Ronald Spoor.
N48: COLLEM, A.VAN - Van de Nieuwe Gemeenschap Der Menschen
L394: BRANDT CORSTIUS, J.C. - De Dichter Herman Gorter
NCO5: COUPERUS, LOUIS - Williswinde
NCO6: COUPERUS, LOUIS - Eene Illuzie
NCO7: COUPERUS, LOUIS - Uit Blanke Steden Onder Blauwe Lucht
NCO9: COUPERUS, LOUIS - Schimmen Van Schoonheid
NCO2: COUPERUS, LOUIS - Korte Arabesken
NCO3: COUPERUS, LOUIS - Over Lichtende Drempels
NCO4: COUPERUS, LOUIS - Met Louis Couperus in Afrika
NCO1: COUPERUS, LOUIS - De Ode
A1281: HOOG, P. DE EN L.MELCHIOR - Typografie, Voor Belanghebbenden En Belangstellenden Op Eenvoudige Wijze Verteld En Uitgebeeld.
N594: DEBROT, COLA - Bekentenis in Toledo.
N1722: DEELDER, J.A. - Portret Van Olivia de Havilland.
L677: DEKKER, AN (SAMENST. EN INL.) - Literair Kookboek. (Verhalen En Recepten)
L373: DELEN, PIET (INL. EN AANT.) - De Briefwisseling Tussen P.N. Van Eyck En Aart Van Der Leeuw
L2086: DELEU, JOZEF - Verzwegen Misverstanden. Over Onze Onvoltooide Emancipatie.
A926: DELFT, MARIEKE VAN E.A. - Nieuwe Media. Themanummer Van de Boekenwereld.
L435: DEMEDTS, ANDRÉ - De Vlaamsche Poëzie Sinds 1918. (2 Delen)
A1349: DEMEUDE, HUGUES - Alphabets Animes.
LBe1: BERG, MIEKE VAN DEN EN DIRK IDZINGA - Trots En in Zichzelf Besloten. Ida Gerhardt. Afkomst En Eerste Deel Van Haar Leven.
K2062: DENYS, L. E.A. - Mobiele Fresco's Van Het Noorden. Wandtapijten Uit Onze Gewesten, 16de-20ste Eeuw.
BDi1: DICKENS, CHARLES (VERTALING ELSE HOOG) - Een Kerstvertelling (Een Kerstzang in Proza)
N2194: DIS, ADRIAAN VAN - Onder Het Zink. Un AbéCédaire de Paris.
L1841: DOESBORCH, JAN VAN - De Refreinenbundel. 2 Delen.
B2232: VERSPOOR, DOLF & WILLEM VAN ELDEN - Rauw Op Het Lijf. Vrijgevochten Verzen Van Cecco Angiolieri En Meo Dei Tolomei.
M1508: DONGEN, GERRIE VAN (MET MEDEWERKING VAN PAUL BEGHEYN). - Gebonden in Nijmegen. Boekbanden En Randversiering Van Handschriften En Oude Drukken in Nijmegen in de Vijftiende En Zestiende Eeuw.
L951: DONKER, ANTHONIE - Fausten En Faunen. Beschouwingen over Boeken En Menschen.
N881: DONKER, ANTHONIE - Het Sterrenbeeld.
N853: DOOLAARD, A. DEN - De Partisanen.
N1575: DOOLAARD, A. DEN - De Vier Ruiters.
BDo1: DOOREN, FRANS VAN - Gepolijst Albast. Acht Eeuwen Italiaanse Poëzie.
N2524: DOORNBOS, ANNE - Dèenken an Een Zebra.
DoD1: EEN OUD-DRENT - Dat Olde Lantrecht Van Drenthe Van 1412
L2031: DUBOIS, PIERRE H. - Schrijvers in Hun Landschap. Verkenningstochten Door de Franse Literatuur. 2 Delen.
N886: DUBOIS, PIERRE H. - Het Gemis.
M1710: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen Tot Reconstructie Van de Karel Ende Elegast. 2 Delen.
L1428: DUINKERKEN, ANTON VAN - Antoon Coolen. Een Inleiding Tot Zijn Werk Door - Met Enkele Teksten, Handschrift, Portretten En Een Bibliografie.
N779: DUINKERKEN, ANTON VAN - Tobias Met Den Engel.
L1834: DURNEZ, GASTON - Vlaamse Schrijvers. Vijfentwintig Portretten Door -
L2384: EEDEN, FREDERIK VAN - De Geestelijke Verovering Der Wereld.
N2628: EEDEN, FREDERIK VAN - Lioba. Drama
G2681: EEKHOUT, LUC - Nienoord.
L1086: EIJK, H.P.A. VAN - Mededelingsvormen Bij Arthur Van Schendel. Een Stilistisch Onderzoek.
L390: ENDT, ENNO (SAMENST.) - Herman Gorter Documentatie, over de Jaren 1864 Tot En Met 1897
L1681: ENGELMAN, JAN - In Het Verborgene Gedrukt.
L1738: ETT, HENRI A. E.A. - Multatuli.
LEt1: ETTY, ELSBETH - Liefde Is Heel Het Leven Niet. Henriette Roland Holst, 1869-1952.
L1476: EYCK, P.N. VAN E.A. - Lyrical Holland/la Hollande Lyrique/Lyrisches Holland
L502: EYCK, P.N. VAN - Over Leven En Dood in de Poëzie.
N1577: EYCK, P.N. VAN - Medousa, Een Mythe.
N601: EYCK, P.N. VAN - Inkeer.
N597: EYCK, P.N. VAN - Voorbereiding.
D2173: FABER, PAUL - Familieverhalen Uit Zuid-Afrika. Een Groepsportret.
N512: FABRICIUS, JOHAN - De Kraton.
N477: FABRICIUS, JOHAN - Met Klein Orkest
N2076: FABRICIUS, JOHAN - Ballade Van de Zeeman Joris Breebaert.
D1136: FEENSTRA, H. - Drentse Edelen Tijdens de Republiek; Een Onderzoek Naar Hun Economische Positie.
N495: FERWERDA, FRITS - Tweehonderd Anagrammen.
B1764: LA FONTAINE. - De Verhalen Van la Fontaine. Vertaald Door Jan Van Den Berg.
D2523: FOORTHUIS, W.R. (EINDRED.) - Bonnen En de Bonnerschool 1923 - 1998.
N2657: STEENMEIJER, FRANS & TINEKE - Moord Bij Het Hunebed.
N2677: FRANSSENS, JEAN-PAUL - Ware Liefde.
L2571: FRASER, REBECCA - The Brontës. Charlotte Brontë and Her Family.
N1915: FRIEDMAN, CARL - Tralievader
L1499: GAARLANDT, JAN GEURT (RED.) - Raam 102. Speciaal Nummer Gewijd Aan Chr. J. Van Geel.
N1548: GANS, JAQUES - Omnibus.
M2538: GARNIER, FRANCOIS - Le Language de L'Image Au Moyen Age. Signification Et Symbolique. Grammaire Des Gestes. 2 Dln.
N230: GEEL, CHRIS VAN - Nu Ik Er Zo Precies Op Inga.
L2013: GENNEP, F.O. VAN - Albert Camus, Een Studie Van Zijn Ethische Denken.
L2110: REVE, GERARD EN WILLEM NIJHOLT - Met Niks Begonnen. Correspondentie.
L2572: GERHARDT, MIA I. - Zevenslapers En Andere Tijd-Verliezers. Rede Uitgesproken Bij de Aanvaarding Van Het Ambt Van Buitengewoon Hoogleraar in de Vergelijkende Literatuurwetenschap Van de Middeleeuwen Aan de Rijksuniversiteit Te Utrecht Op 2 December 1968
N1062: GERITS, A. - Grondbezit.
N854: GERITS, ANTON - Het Land Van Windegang.
N1063: GERITS, ANTON - Alleen Wanneer Ik Kijk.
N58: GIJSEN, M. - De Diaspora.
N1653: GIJSEN, MARNIX - De Kat in Den Boom.
N60: GIJSEN, M. - Lucinda En de Lotoseter.
N2600: GILLIAMS, MAURICE - Oefentocht in Het Luchtledige
L2531: GOEKOOP, CEES - Homerus. Een Raadsel.
N2630: GOES, FRANK VAN DER - Uit Het Werk Van Frank Van Der Goes.
B1718: GOETHE - Faust II. In Nederlandsche Verzen Vertaald Ingeleid En Toegelicht Door Nico Van Suchtelen.
D2414: VON GOETHE, JOHANN WOLFGANG PRAKKE, H.J. (INL.) - Faust/Faust En Mefisto in Drenthe of de Magiër Albert Steenbergen Van Hoogeveen.
B2617: GONTSJAROV, I.A. - Oblomov.
L385: GOOL, JEF VAN (RED.) - Over Hubert Lampo. Beschouwingen En Interviews.
B2597: GORDIMER, NADINE - July's Mensen
N559: GORTER, HERMAN - In Memoriam.
MOr1: GOUILLOT, ERNEST (DESS.) - Ornementation Des Manuscrits Au Moyen-Age. XVème Siècle.
M1921: GRAAF, KEES DE (UITG.) - Flandrijs. Fragmenten Van Een Middelnederlands Riddergedicht.
L1439: GREGOOR, NOL - Simon Vestdijk En Lahringen. De Biografische Achtergronden Van de Anton Wachter-Romans.
N1448: GRESHOFF, J. - Fabrieksgeheimen.
N769: GRESHOFF, J. - Rebuten.
N800: GRESHOFF, J. - Uren.
N801: GRESHOFF, J. - Spijkers Met Koppen.
A1327: GREVE, H.E. - Theorie Van Den Catalogus.
L393: GROOT, JACOB - Nieuwe Muziek, Een Herman Gorter Boek
D2490: HAAS, DE -OKKEN - Damster Volksleven. Keur Oet de Mooiste Schetsen En Verhoalen Van Mevrouw de Haas-Okken.
L2598: HADERMANN, PAUL - Het Vuur in de Verte. Paul Van Ostaijens Kunstopvattingen in Het Licht Van de Europese Avant-Garde.
MHa3: HADEWIJCH - Een Bloemlezing Uit Haar Werken, Samengesteld En Ingeleid Door N. De Paepe
B2289: HADWIGER, VICTOR - Blanche. Vijf Hoofdstukken Uit Een Liefdesgeschiedenis.
K2192: HAMMACHER, A.M E.A. - Experiment En Ruimte. 4 Spaanse Beeldhouwers: Picasso, González, Miró En Chillida.
NHa1: HANLO, JAN - Mijn Benul
L2404: HANSSEN, LÉON - Leven in Geleende Tijd. Over Menno Ter Braak.
L2255: HARTKAMP, MARTIN E.A. - Vestdijkkroniek, Juni 1987, Nr. 55. Nagelaten Gedichten.
K2069: VON HARTZ, JOHN (TEKST) - August Sander.
K694: HAUSENSTEIN, WILHELM - Die Kunst Und Die Gesellschaft. (3 Delen in 2 Banden).
KHa1: HAZEU, WIM - M.C. Escher. Een Biografie.
N325: HEERESMA, HEERE - Zingend Langs de Straten
N509: HEGENSCHEIDT, ALFRED - Starkadd, Drama in Vijf Bedrijven.
L2676: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Kruis En Kraai. De Romankunst Na James Joyce.
LAa1: AALDERS, HEIN EN JAN KOSTWINDER - Een Man Alleen. De Zelfmoord Van Cesare Pavese.
N1097: HELMAN, ALBERT - Peis Noch Vree. Elf Rare Verhalen.
N87: HELMAN, ALBERT - Het Euvel Gods
L1245: HENDRIKS, ANTONIE - Joost Van Den Vondel En G. De Saluste Sr Du Bartas.
KHe1: HENKEL, ARTHUR UND ALBRECHT SCHÖNE (HERAUSG.) - Emblemata. Handbuch Zur Sinnbildkunst Des XVI. Und XVII. Jahrhunderts. Sonderausgabe.
N1565: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Geyerstein's Dynamiek.
L1735: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De Raadselachtige Multatuli.
LSl1: HERMANS, W.F. E.A. - In Memoriam J. Slauerhoff, Bij Zijn Tienden Sterfdag
N2440: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Au Pair.
N2439: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Houten Leeuwen En Leeuwen Van Goud.
N2182: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Hermans Is Hier Geweest.
N2047: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De Zegelring.
N1563: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Homme's Hoest.
N2184: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Een Landingspoging Op Newfoundland En Andere Verhalen.
T1189: BUITENRUST HETTEMA, F. - Taal- En Dichterstudies.
N1611: HILDEBRAND - Na Vijftig Jaar. Noodige En Overbodige Opheldering Van de Camera Obscura.
N1543: HILLENIUS, D. - Tegen Het Vegetarisme.
N1207: HOFDIJK, W.J. E.A. - Dramatische Poëzy En Bundel Dramatische Poëzy (Nieuwe Serie).
K738: HOLBEIN, HANS - Bilder Des Todes.
BHö1: HÖLDERLIN. (VERT. PIET THOMAS EN LUDO VERBEECK) - Hölderlin. De Mooiste Gedichten.
N1949: HOLSBERGEN, JAN WILLEM - Een Bakkersdozijn. Dertien Verhalen.
N2261: ROLAND HOLST, A. - Onder Koude Wolken. Gedichten.
LRo1: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Herman Gorter
NRo1: ROLAND HOLST, A. - Tusschen Vuur En Maan. Twee Verhalen Met Zes Houtsneden Van J. Buckland Wright
N1600: HONDT, CHRISTINE DE - Verwaaide Klanken.
KHo1: HOOFT, P.C. - Emblemata Amatoria. Afbeeldinghen Van Minne. Emblemes D'Amour.
G2683: HOOGENDIJK, MARION - Langs de Universiteit, Een Wandeling Langs 375 Jaar Universiteit.
N96: HOORNIK, E. - Kains Geslacht
N211: HOORNIK, E. - Momentopnamen
DHo1: HOPPENBROUWERS, H.W. E.A. - De Slangenburg. Kasteel, Park En Bewoners.
D2653: HOVINGA, REINDER - Nienoord. Historie Van Een Groniniger Borg.
L2253: HUIJSER, WIM (SAMENST.) - C. Buddingh'- Een Mens in de Tijd.
L2373: MEERTENS, P.J. EN P.J.VERKRUIJSSE - Zeevsche Nachtegael En Bijgevoegd A. Vande Venne Tafereel Van Sinne-Mal.
A2074: VANDEWIELE, L.J. EN WITTOP KONING, D.A. (UITG.) - El Ricettario Del L'Arte, Et Universita de Medici, Et Spetiali Della Citta Di Firenze [Florence - 1550].
A1326: JAEGERS, GUY E.A. (EINDRED.) - Behouden En Beheren, Benutten En Begeren. Boekje Open over de Jezuietencollectie Van de Universiteit Maastricht.
B2168: JANSON, K.J.A. (VERT. EN VERKLARENDE NOTEN) - Het Testament Van Villon.
L2316: JANSSEN, FRANS A. E.A. - Bzzlletin 126, W.F. Hermans.
N2667: JAPIN, ARTHUR - De Overgave
L387: JONCKHEERE, KAREL - Bertus Aafjes. De Dichter Van de Poëzie.
N2602: JONG, A.M. DE - Thanatos de Vreemdeling. Een Groteske Fantasie in Elf Taferelen En Een Voorspel.
L1785: JONGEN, LUDO E.A. (SAMENST.) - De Letter Doet de Geest Leven. Bundel Opstellen Aangeboden Aan Max de Haan Bij Zijn Afscheid Van de Rijksuniversiteit Te Leiden.
MAn1: VELLEKOOP, K. EN H.WAGENAAR-NOLTHENIUS (UITG.) - Het Antwerps Liedboek. 87 Melodieën Op Teksten Uit 'Een Schoon Liedekens-Boeck' Van 1544, 2 Dln.
L2259: KAMP, A.F. E.A. - A. Roland Holst 1888 - 23 Mei - 1958.
D2637: KAMPHOVEN, J. - St. Pietersberg. Een Ondergronds Monument.
DKa1: KARS, TJAKKO - Er Gaat Niets Boven Groningen.
L176: KARSTEN, G. - Herman Heijermans Herdenking.
NKeu1: KEULS, H.W.J.M. - Verzamelde Gedichten. 3 Delen
T1015: KIEFT, ANTHONIJ PIETER - Homonymie En Haar Invloed Op de Taalontwikkeling.
G2649: KINGMA, J. E.A. (RED.) - Universitair Leven in Groningen 1614 - 1989. Professoren En Studenten / Boek En Uitgeverij.
D2482: OTTEN, KIRSTEN EN JAAP SCHELVIS - Groningen, Daar Hou Ik Van! That's What I Love! Das Gefällt Mir!
N1347: KLEINE, KLAAS - Vangt de Loze Vossen/Waor Blief Ie Now?
L1616: KNUTTEL, J.A.N. - Bredero.
A2301: KÖLLMANN, ERICH - Gerhard Kadow.
NKo2: KOUSBROEK, RUDY - De Aaibaarheidsfactor.
N2197: KRABBÉ, TIM - Kathy's Dochter.
T1198: KRÁMSKÝ, J. - Papers in General Linguistics.
K785: KRATOCHVÍL, MILOS V. - Hollar
MDoe1: KRUYSKAMP, C. (UITG.) - De Refreinenbundel Van Jan Van Doesborch.
L1631: VIEU-KUIK, HERMINA JANTINA - Het Gebruik Van Franse Woorden Door Wolff En Deken. Een Bijdrage Tot de Cultuurgeschiedenis Der 18e Eeuw. 2 Dln.
NKu1: KUSTERS, WIEL - Kwelrijm
N2685: KUYPER, ERIC DE - In de Zon Uit de Schaduw [2]. Grand Hotel Solitude/Bruxelles, Here I Come/Kronieken.
L1917: LAFARGUE, PAUL - De Legende Van Victor Hugo.
K780: LAMAC, MIROSLAV UND DIETRICH MAHLOW - Kolár.
T1185: LECOUTERE, C.P.F. - Inleiding Tot de Taalkunde En Tot de Geschiedenis Van Het Nederlandsch.
N2092: LEEFLANG, ED - Van Deze En Gene.
M1929: LEENDERTZ, PIETER - Het Middelnederlandsche Leerdicht Rinclus.
N109: LEEUW, A.VAN DER - Verspreid Proza
L2039: LEEUWEN, FREEK VAN - De Deur Op Een Kier. Levensherinneringen Van Freek Van Leeuwen.
N2627: LEEUWEN, BOELI VAN - Een Vreemdeling Op Aarde
N2443: LENNART, CLARE - Rouska.
N611: LENNART, CLARE - Op Schrijversvoeten Door Nederland.
L403: LENNEP, D.F.W. VAN - Een Smekeling Op Een Cocktail-Party. Griekse Studies.
N2625: LENNEP, J. VAN - Gedichten Zoo Oude Als Nieuwe.
N2529: LINDEN, CATHARINA VAN DER - De Deltavrouw.
L1168: LINNEBANK, H. - Letteren En Leven.
M553: VAN LOEY, A. (UITG.) - De Borchgrauinne Van Vergi, Diplomatische Uitgave Naar Het Hulthemse Handschrift.
BLo1: LONGINUS - Over Het Verhevene.
NGl1: GLASTRA VAN LOON, KAREL - De Romans. De Passievrucht. Lisa's Adem. De Onzichtbaren.
L2154: LOTTMAN, HERBERT R. - Albert Camus, a Biography.
B2631: BERENG, P.M. AND ERIK STINUS - Echoes of Passion.
M1747: MAK, J.J. (UITG.) - Dit Is Een Suuerlijc Boecxken. Het Oudste Gedrukte Geestelijke Liedboek in de Nederlanden Naar Het Enig Bekende Exemplaar Van de Antwerpse Druk Van 1508 in de Koninklijke Bibliotheek Te 's-Gravenhage in Facsimile Uitgegeven Ingeleid En Toegelicht Door .
NMa2: MARSMAN, H. - Paradise Regained
L2160: MARSMAN, H. - De Lamp Van Diogenes.
K732: MARTIN, HENRY - Les Peintres de Manuscrits Et la Miniature En France.
N2629: MARUGG, TIP - Weekend Pelgrimage
B1864: MASSON, LOYS - De Schildpadden.
BMc2: MCBRIDE, JAMES - Lieveheersvogel.
LMc1: MCCARTHY, MARY - Can There Be a Gothic Literature?
BMc1: MCEWAN, IAN - Notendop.
KMe1: MEERTENS, P.J. (SAMENST.) - Nederlandse Emblemata. Bloemlezing Uit de Noord- En Zuidnederlandse Emblemata-Literatuur Van de 16de En 17de Eeuw.
N2088: MEESTER, JO DE - Bergen En Builen.
K718: MEIER-GRAEFE, JULIUS - Vincent.
N2387: ROMIJN MEIJER, HENK - Uptown Downbeat.
N2574: MEIJSING, GEERTEN MARIA - De Koffer. Een Hors D'Oeuvre.
N488: MEMBRECHT, STEVEN - Aunt, Gedichten Portret Kalender.
N113: MENDELS, J. - Rolien En Ralien
B1026: DE MÈREJKOWSKY, DMITRY - La Mort Des Dieux. Le Roman de Julien L'Apostat.
L1914: MEULEN, DIK VAN DER - E. Du Perron. Een Korte Biografie.
L1794: MEURS, W.J.G. VAN - Het Tragische Leven Van Lorenzo Escovedo Waarin de Satan in de Praal En de Eer Van Den Wereld Vat Kreeg Op Een Hemelsch Goed Door Juan Hernandez.
BMi1: MICHON, PIERRE - De Hengelaars Van Castelnau
L1339: MIDDELDORP, A. - De Wereld Van Gerrit Achterberg.
G2671: MINDERHOUD, HUIB D. - Tabee Sobats! Dametin, Meer Dan Een Terugblik.
L444: MINDERHOUD, H.J. - La Henriade Dans la Littérature Hollandaise.
G2023: RODRIGUES DE MIRANDA, S. - Pro Domo. Verklaard En Toegelicht Door Gilles Borrie, Frans Heddema En Geert Mak.
M1311: MOLTZER, H.E. (UITG.) - De Middelnederlandsche Dramatische Poezie. Eerste Gedeelte.
N2193: MOONEN, A. - Zalf Voor de Dood. Openbaar Leven. Open Afdeling.
L1614: MOQUETTE, H.C.H. - Over de Romans Van Wolff En Deken, Beschouwd in Verband Met de Romantische Scheppingen Van Richardson.
NMö1: MÖRING, MARCEL - Het Beloofde Leven
L1865: MORRIËN, ADRIAAN - Concurreren Met de Sterren.
N1515: MORRIËN, ADRIAAN - Cryptogram.
L2367: MORRIËN, ADRIAAN - Ik Heb Nu Weer de Tijd.
L2330: MORRIËN, ADRIAAN - Plantage Muidergracht.
N2342: MULISCH, HARRY - Het Boek.
NMu1: MULISCH, HARRY - De Toekomst Van Gisteren. Protokol Van Een Schrijverij.
B2139: NABOKOV, VLADIMIR - Het Werkelijke Leven Van Sebastian Knight.
L2662: NAP, JAN E.A. (RED.) - Ik Heb Iets Bijna Schoons Aanschouwd. Over Leven En Werk Van P.C. Boutens 1870-1943.
NNij1: NIJHOFF, MARTINUS - Vormen
N204: A.NONYMUS (SAMENSTELLING) - Het Lied Der Minne Van Vroeger En Nu
M1930: OOSTROM, F.P. VAN (SAMENST.) - Arturistiek in Artikelen. Een Bundel Fotomechanisch Herdrukte Studies over Middelnederlandse Arturromans. Met Een Bibliografie Van de Middelnederlandse Arturistiek Sinds 1945.
LOv1: OVERSTEEGEN, J.J. - Voetstappen Van Wfh. Opstellen over W.F. Hermans.
MOw1: OWEN, D.D.R. - Noble Lovers
BOz1: OZ, AMOS - Judas.
A1080: MOLLEMA, A.M.P. AND P.M.MOREL - Bibliographia Neerlandica. Books on the Netherlands in Foreign Languages, 1940-1957. Translations of Dutch Literature, 1900-1957.
L2256: PAARDT, RUDI VAN DER (SAMENST.) - Vestdijkkroniek Nr. 68-69, September-December 1990. Vestdijk Als Dichter.
K821: PACK, CLAUS UND OTMAR RYCHLIK. - Hartig.
LPa1: PALMEN, CONNIE - Die Gesetze
D2655: PATHUIS, A. - Groninger Gedenkwaardigheden. Teksten, Wapens En Huismerken Van 1298-1814.
G2680: PAWLOWSKY, PETER - Het Christendom.
N2264: PERRON, E. DU - Schandaal in Holland.
N1430: PERRON, E. DU - Poging Tot Afstand.
N2230: PERRON, E. DU - Nutteloos Verzet.
N2021: DU PERRON, E. - Vriend of Vijand. (Cahiers Van Een Lezer).
N202: PLOF, JACQUELIENTJE (PSEUD. VAN INA BROKMEIER-VAN DER BEUGEL) - Papieren Harten
GPl1: PLUIS, JAN - Kinderspelen Op Tegels.
L2385: POLAK, JOHAN - Bloei Der Decadence.
L2297: PRINS, LODEWIJK - Multatuli En Het Spel Van de Koningen.
L1179: PRINSEN, J. E.A. - De Tachtigers En de Klassieken.
L1406: PROOST, K.F. - Henriëtte Roland Holst in Haar Strijd Om Gemeenschap.
L187: PULINCKX, R. - Arthur Van Schendel, Zijn Werk En Zijn Beteekenis
BPu1: PURDY, JAMES - Ik Ben Elijah Thrush
L397: RAVESTEIJN, W. VAN - Herman Gorter, de Dichter Van Pan, Een Heroisch En Tragisch Leven
L1392: REIJERS, JAN - W.E. De Perponcher. Een Bijdrage Tot de Kennis Van Zijn Opvoedkundige, Literair-Aesthetische En Maatschappelijke Denkbeelden.
LRe1: REIJT, VIC VAN DE - Elsschot. Leven En Werken Van Alfons de Ridder.
B2372: RILKE, RAINER MARIA - Koning Bohoesj. Vertaling Gerard Den Brabander.
KRi1: RIPA, CESARE - Iconologia of Uytbeeldinghe Des Verstands
N1479: RODENBACH, ALBRECHT - Gedichten. Volledige Uitgave Bezorgd En Ingeleid Door Leo Van Puyvelde.
N2254: ROELANTS, MAURICE - Altijd Opnieuw.
A2065: ROGGE, H.C. E.A. - Catalogus Der Bibliotheek Van de Maatschappij Der Nederlandsche Letterkunde Te Leiden. Eerste Deel.
NRo2: ROSENBOOM, THOMAS - Zoete Mond.
N_Ro1: ROSENBOOM, THOMAS - Drijfwerk
T1314: GERLACH ROYEN. - Grammatiese Kategorieen Bij Het Naamwoord.
T1014: GERLACH ROYEN - Pronominale Problemen in Het Nederlands.
L494: RUBENS, MARIA - 't Is Toch Vergeven.
A1122: SABBE, MAURICE - La Vie Des Livres a Anvers Aux Xvie, Xviie Et Xviiie Siècles.
L2001: SANDE, JEF VAN DE - Onsterfelijk Behang & Andere Essays.
T2527: SANDERS, EWOUD - Geoniemenwoordenboek. Woorden Die Zijn Afgeleid Van Plaatsnamen.
A1362: SARRIA, AMALIA AND CLAUDINE LEMAIRE - Les Rois Bibliophiles.
N2421: SCHAAF, NINE VAN DER - Heerk Walling.
NSc1: SCHAAFSMA, EDDY - Hand
L2061: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. E.A. - In Memoriam Herman Gorter.
N304: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Heldensage
M1745: SCHARPÉ, L (UITG.) - R. Lawet: Gheestelick Meyspel Van Treyne Maecxsele Ghezeyt de Ziele.
N339: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Verdichtsel Van Zomerdagen
L1828: SCHENKEVELD, MARGARETHA HENDRIKA - Willem de Clercq En de Literatuur.
N312: SCHIERBEEK, BERT - Terreur Tegen Terreur
N313: SCHIERBEEK, BERT - Gebroken Horizon
L1986: SCHILDERS, ED - De Erfenis Van Diderot.
B2609: SCHILLER, FRIEDRICH - Het Beleg Van Antwerpen.
K1484: SCHMIDT, CLARA (INTROD.) - Alphabets Classiques.
A1277: SCHNEIDER, GEORG - Einfuehrung in Die Bibliographie.
L411: SCHOUTEN, J.H. E.A. - Aspecten Van de Romantiek
T1720: SCHRIJVER, HERMAN (SAMENST.) - Onze Eigen Taal. Handboek Van de Taalclub. Naar de Schriften Van Marie Servaes.
LSc1: SCHRÖTER, KLAUS - Thomas Mann.
N504: SEGER, AGATHA - Verzen, Tweede Bundel.
L167: SIMONS, P. - Wij Beginnen Te Sympathiseren Betje Wolff En Aagje Deken
L510: SLACKENMEEL, THOMAS - De Verkoudheid En de Muze.
N2288: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietersz. Coen. Drama in Elf Tafereelen.
N2425: SLAUERHOFF, J. - Het Lente-Eiland En Andere Verhalen.
N2427: SLAUERHOFF,J. - Verwonderd Saam Te Zijn.
L2078: SLIJPER, BART (RED.) - In Droomcadans Bedwongen. Over Hendrik de Vries.
N1935: SMEDING, H.J. (VERZ. EN INL.) - Het Gele Huis Te Huur, En Verhuurd Aan Tien Schrijvers: F. Bordewijk, Elisabeth Zernike, H.J. Smeding, Anna Blaman, Gerard Walschap, Henriëtte Van Eyk, Jef Last, Anne H. Mulder, Antoon Coolen, Emmy Van Lokhorst.
L171: SMIT, W.A.P. - Hooft En Dia
M1755: SNELLEN, JOH. - Liederen Van Hadewijch, Naar de Drie Bekende Hss. Kritisch Uitgegeven Met Eene Inleiding En Woordenlijst Door .
L2573: SOETING, MONICA - Tussen Wet En Werkelijkheid. Euthanasie in Het Licht Van Een Roman Van Willem Jan Otten En de Filosofie Van Maurice Merleau-Ponty.
T2539: SONDEREGGER, STEFAN - Althochdeutsche Sprache Und Literatur. Eine Einführung in Das älteste Deutsch.
L1731: SÖTEMANN, A.L. - De Structuur Van Max Havelaar. Bijdrage Tot Het Onderzoek Naar de Interpretatie En Evaluatie Van de Roman. 2 Delen.
N905: SPIERDIJK, JAN - Jan Fabricius, de Man En Zijn Werk
L2318: STAAL, FRITS E.A. - Het Pak Van Sjaalman. De Gids, 147e Jaargang Nr. 8/9/10.
K720: VAN EMDE BOAS-STARKENSTEIN, MAGDA - Pornografie En Beeldende Kunst.
K2620: STEIN, ARMIN - Albrecht Dürer, Een Levensbeeld.
B1998: STENDHAL - De Chartreuse Van Parma. Vert. En Inl. Elisabeth de Roos.
L1784: STOCKUM, TH.C. VAN E.A. (RED.) - Verzamelde Opstellen, Geschreven Door Oud-Leerlingen Van Professor Dr. J.H. Scholte.
T1654: STOETT, F.A. - Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis.
N1697: STREUVELS, STIJN - Stille Avonden.
L398: STUIVELING, GARMT (RED.) - Acht over Gorter
L401: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen Der Literatuurwetenschap
K2070: TALMEY, ALLENE (TEKST) - Weegee.
N1944: TEIRLINCK, HERMAN - Mijnheer J.B. Serjanszoon Orator Didacticus.
L2438: BRAAK, MENNO TER EN E. DU PERRON - Briefwisseling 1930-1940.
N1888: TEYLINGEN, HENDRIK VAN - Depot Voor Discipline.
DTh1: THIJSSE, JAC. P. - Onze Groote Rivieren.
L191: KHOUW BIAN TIE - Willem Kloos En de Dichtkunst
D2640: BERGSTRA, TOM EN WILLEM VAN NOREL - Stadswandeling Door 'Joods Elburg'
N2594: TOURNIER, LUC - De Papegaaien Sterven
N1504: TREVES, LOUISA - Van Achteren Naar Voren. Toneelwerk 1989-1946, Met Een Inleiding Door Hella S. Haasse.
W1369: TSCHERKOFF, A. - Der Mensch. Werden, Sein Und Vergehen.
MPo1: UITG. EN TOEL. WERKGROEP UTRECHTSE NEERLANDICI - Dirc Potter, Der Minnen Loep. Derde Boek.
M283: ROYEN, MACHTELD VAN EN FRED WOLTHUIS - Heinric En Margriete Van Limborch. Chronologische Bibliografie.
D2639: DUBOIS-VAN VEEN, A.R.J. - Hofwijck.
L1416: VON VEGESACK, THOMAS - De Intellectuelen. Een Geschiedenis Van Het Literair Engagement 1898-1968.
M1951: VEKEMAN, H. - Torec. Een Middeleeuws Kunstwerk.
LSm1: SMITS-VELDT, M.B. - Samuel Coster Ethicus-Didacticus. Een Onderzoek Naar Dramatische Opzet En Morele Instructie Van Ithys, Polyxena En Iphigenia.
LVe1: VELTMAN, WILLEM FREDERIK - Goethe En Europa. Een Bezinning Op de Huidige Wereldsituatie
M1867: VENLO, SIMON VAN - Boexken Van Der Officien Ofte Dienst Der Missen. Little Book of the Offices or Service of the Mass.
T1751: VERHAGEN, ARIE E.A. - Vorm En Funktie in Tekst En Taal. Bundel Opstellen Verschenen Ter Gelegenheid Van de Voltooiing Van Het Honderdste Deel Van Het Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde.
L1990: VERHEUL, KEES - Antwoord Van Een Buitenstaander En Andere Opstellen.
M1507: HULL-VERMAAS, E.P. VAN 'T (SAMENST.) - De Handschriften En Incunabelen Van Het Rijksmuseum Twenthe.
L382: VERRIEST, G. - Eeredag Van Guido Gezelle
L448: ROMEIN VERSCHOOR, ANNIE - Silt and Sky, Men and Movements in Modern Dutch Literature.
L1962: VERSTEEG, JAN E.A. - Louis-Ferdinand Céline. Informatie.
M1469: VERWIJS, EELCO (UITG. EN TOEL.) - Dit Sijn X Goede Boerden.
N2210: VESTDIJK, S. - Gestileerde Waarnemingen.
L499: VESTDIJK, S. - Het Schuldprobleem Bij Dostojewski.
L1447: VOGEL, ALBERT - Louis Couperus, Een Schrijversleven.
NVr1: VRIES, HENDRIK DE - Iberia
N2213: VRIES, HENDRIK DE - Capricho's En Rijmcritieken.
L421: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Het Werkelijkheidsgehalte in de Letterkunde.
N2665: VROMAN, LEO - Achtduizend Seizoenen.
LDi1: DIBBETS, G.R.W. EN P.W.M.WACKERS (RED.) - Wat Duikers Vent Is Dit! Opstellen Voor W.M. H. Hummelen
L1831: WAARSENBURG, HANS VAN DE - A. Den Doolaard. Portret Van Een Kunstenaar. Gesprekken over Zijn Leven En Werk.
N2026: WALRAVENS, JAN - Verzameld Proza. Ingeleid Door Louis Paul Boon.
N847: WALSCHAP, GERARD - Zwart En Wit.
N770: WALSCHAP, GERARD - Ons Geluk.
G1060: WEIGLIN, PAUL - Unsere Feinde Unter Sich.
W2462: WEIJER, A.H. DE - Weerberichten. Spreuken En Boerenwijsheid Als Weervoorspellers.
T2329: WEIJNEN, A.A. - De Oorzaken in de Taalgeschiedenis.
G2645: WERNER, HAROLD - Wij Vochten Terug. Herinneringen Van Een Joodse Verzetsstrijder
L1426: WESSEM, CONSTANT VAN - Mijn Broeders in Apollo. Literaire Herinneringen En Herdenkingen Van - .
L1340: WESTENBROEK, J.J.M. - Van Het Leven Naar Het Boek. Onderzoek Naar Het Ontstaan En de Aard Van Guido Gezelles Gedichten, Gezangen En Gebeden (1862-1879-1893).
B659: WHITEHOUSE, J.HOWARD - Three Bembridge Fables.
B1880: WIESEL, ELIE - Een Generatie Later. Teksten.
B1889: WIESEL, ELIE - De Bedelaar Van Jeruzalem. Een Verhaal.
L1306: WILLE, J. - Literair-Historische Opstellen.
M1624: WILLEMS, LEONARD - Elckerlyc-Studiën.
N2658: WILMINK, WILLEM - Hoffmanns Verhalen. Mini Opera
L1669: WILSON, EDMUND - Axels Burcht. Creatieve Literatuur Van 1870 - 1930.
N2570: WORP, J.A. (UITG.) - Een Onwaerdeerlycke Vrouw. Brieven En Verzen Van En Aan Maria Tesselschade.
N2274: WOUDE, JOHAN VAN DER - Howison's Metamorphose.
B2219: YOURCENAR, MARGUERITE - Mishima of Het Visioen Van de Leegte. Vert. Door Greetje Van Den Bergh.
N203: YPSILON (PSEUD.) - Twintig Eeuwen Na Bethlehem
L2089: ZAAL, WIM - Pleidooi Voor Gehangenen. Onze Achttiende En Negentiende-Eeuwse Letteren.
N2212: ZONDERLAND, DAAN - De Kok Van Marienbad.
[an error occurred while processing this directive]

6/8