Antiquariaat Meuzelaar
Burchtstraat 4, 5256 EB, Heusden, The Netherlands. Tel: +31 (0)416 661950            Email: Kees@meuzelaar.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4268: - La France et ses acquisitions jusqu'a la Treve de 1684
3595: - The Penny Magazine of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge. Published every Saturday.
2606: - Voyages en Zigzag ou excursions dim pensionnat ensacanies en suisse, et surk reveismeridional des Alpes
4400: - 15th century manuscript leaf Dutch on vellum (framed)
3075: - The History of Modern Europe. With an account of the decline of the Roman Empire, and a view of the progress of society, from the Fifth to the Eighteenth Century. In a Series of Letters from a Nobleman to his Son. ''Modern history is particularly your Business.'' Chesterfield. The Second Edition, revised and corrected. London, Printed for G. Robinson, Paternoster-row; J. Robson, New Bond-street: J. Walter, Charing-crossL and J. Sewell, Cornhill. MDCCLXXXII.
3294: - Biblia Sacra Vulgate Editionis Sixti V. Pont. Max. Iussu recognita atque edita Versiculis distincta. Ego sum ostium. Fecit utraque unum eph. 2. Christus. Lugduni, Apud Fratres Hugvetan, & Soc.
4056: - Heusden Wilhelminaplein
3597: - Veillées litteraires illustrées romans contes fables théatres dessins par Ed. Frère
3529: - Kathuyser-kerk in Ruwine / Kathuyser-kerk
3596: - The Penny Magazine of the Society for the Diffusion of useful knowledge. 1832. London: Charles Knight, Pall-mall east.
3129: - Hedendagsche Historie, of Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. XIde dee. Vervattende eene Algemee Beschryving des Lands, der Zeden en Godsdients van de Inwooners, een kort Begrip van 's Lands Historie, eene Beschryving der hooge en mindere Generaliteits-Kollegien, der Maatschappyen van Oosten en Westen, en der Handwerken, Visscheryen, Zeevaart en Koophandel, enz. Met eene Naauwkeurige Landkaart en Printverdeelingen versierd. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, Boekverkooper op den Nieuwendyk, by den Dam, in Hugo Grotius, 1739. Met privilegie.
4155: - Romanum restitutum.
2792: - Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle canonijcke boecken des Ouden en Nieuwen testaments.... te dordrecht by Hendrick, Jacob en Pieter Keur 1702
3268: L.M.D.M. - La Vie de Philippe d'Orleans. Petit-Fils de France, Regent du Royaume. Pendant la Minorite de Louis XV. Par Mr L. M. D. M., Tome Premier.
2106: - Het boek der PSALMEN nevens de gezangen bij de HERVORMDE KERK van NEDERLAND in GEBRUIK; Door last van de Hoog Mog: Heeren STAATEN GENERAAL der vereenigde nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. 't Amsterdam by H. Brandt, D. onder de linden, P. Schouten de Wed. O. van Grafhorst, J. de Groot en Compagnie, 1774. / Gebonden met: Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. Te Amsterdam Bij Johannes Allart MDCCCVII
2442: - Porte Monnaie-Almanak voor het Jaar 1926. ...
3045: - Blad uit Brugs Getijdenboek 1450
2773: - 15th century manuscript leaf on Vellum (framed)
4143: - Reflexions sur la religion chretienes
3995: - Journal de l'école polytechnique, publié par le conseil d'instruction de cet établissement. Douzième cahier. Tome V. A Paris, De l'imprimerie impériale. Thermidor an XII.
2255: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
3934: - Dutch Manuscript Leaf on Vellum 15th Century
3539: - Valkenburg / by Valkenburg
3536: - Schevelinge / Kerk van Eykenduyne
3532: - Koningsvelt binnen hare Murasien / Koningsvelt binnen haar Murasien
2330: - Le Lavater Des Dames, ou L'Art de Connoitre les Femmes sur leur physionomie: suivi d'un. Essai sur les Moyens de Procréer des Ensans d'Esprit. Avec trente planches coloriées. Troisième édition Corrigée et considérablement augmentée. Paris, Chez Madame Veuve Hocquart, libraire, rue de l'Eperon, no 6. Delaunay, Palais-Royal, Galerie de Bois, no 243. Favre, mème galerie, no 263. 1810.
3528: - Oost-Poort tot Delft / Voorschoote
3900: - The Penny Magazine of the society for the diffusion of useful knowledge. 1839. London: Charles Knight & Co., 22, Ludgate Street. Price 6s. in Twelve Monthly Parts, and 7s. 6d. bound in Cloth.
3274: - The Lady's Magazine or Entertaining Compenion for the Fair Sex. Appropriated solely to their use and amusement. Vol. XXVIII for the year 1797. London. Printed for G. G. & J. Robinson. No. 25. Paternoster Row.
3261: - Instructions sur les Principales Vérités de la Religion, et sur les principaux devoirs du Christianisme, Adressées oar Monseigneur l'illustrissime et révérendissime Evêque, comte de Toul, prince du Saint-Empire, au Clergé séculier, et aux Fidelles de son diacèse. Nouvelle Édition. Liège, Chez duvivier, Imprimeur-Libraire, rue Vinâbe-d'ile, No. 603. 1817.
3056: - Printed leaf on vellum book of Hours from the late 15th century
3057: - Printed leaf on vellum book of Hours from the late 15th century (framed)
3633: - Het Nieuwe Testament ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Iesu Christi door last van de H. M. Heeren (....) Dordrecht 1771
3109: - Volks-liedjens, uitgegeven door de maatschappij: tot nut van 't algemeen. Eerste stukjes. Zevende druk. Te Amsteldam, bij Hamanus Keijzer, Cornelis de Vried en Hendrik van Munster, Boekverkoopers, 1793. De prijs is 3 stuivers.
3523: - Katwyk op zee / Katwy op Ryn
3520: - Een gedeelte der stadt Delft / Oost-Poort tot Delft
3055: - Blad uit een Brevier 1485
3033: - Apotheosis vel Consecratio Homeri. Sive, Lapis antiquissimus in quo poëtarum Principis, Homeri Consecratio sculpta est, Commentario Illustratus a Gisberto Cupero. Accedunt. Explicatio Gemmae Augustae: Numismata antiqua explicata: Inscriptiones & Marrmora antiqua exposita & illustrata: nec non Utilitas quam ex numismatis Principes capere possunt Auctore Eodem. Amstelodami. Apud Henricum, & Viduam Theodori Boom, 1683.
3035: - 14th century manuscript leaf from book of hours (framed). Illuminated handwriting on vellum.
2663: - Original copper engraving from M.S. Merian (1647-1717) framed
3015: - Kaart van Luxemburg Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
3213: - Homiliae illustrissimi, ac reverendissimi domini D. Fr. Hieronymi Baptistae de La Nuza venerabilis memoriae episcopi barbastrensis. Et albarrazini ord. Ff. Praedicatorum. En Evangelium, vod legitur in solemnitate ss. sacramenti altaris. (...). Tomus quintus. Quem latinitate donavit Joannes Nemesius Ephrataeus. Cum Gratia privil. S. Casariae Speciali. Impensis Johannis Godofredi Schönwetteri. Anno M. DC. L.
2912: - Reminiscences de Lucia de Lammermoor.
2368: - C. IVLII Caesaris Commentariorum De Bello Gallico libri VIII. Civili pompeianolib.III. Alexandrino lib. I. Africo Liber I. Hispaniensi Lib. I. Picturatotius Gallie, Hispania, Pontisnin Rheono, Auarici, Alexia, V Xelloduni, Masilia, per iucundum V eroonenfem, ex defcriptione cafaris. Veterum Gallia locorum, populorum, vrbium, montiumm, ac fluuiorum breuis defcriptio. Cum Indice LOCV PLETISSIMO. COLONIAE AGRIPPINAE. Apud Petrum Horst. M. D. LXXIX.
3473: - Chansons Choisies avec les airs notés. Tome premier. A Londres. M. DCC. LXXXIII.
3507: - En lystig Samtale imellem Kong Salomon og Marcolfus. Meget fornøjelig at læse til Tidsfordriv i de lange Vinter-Aftener.
3829: - Die vaert oder Rhijn
4304: - Het boek der Psalmen of de goddelijke harpzangen
4608: - Incunable leaf with miniature (framed)
3014: - Kaart van Groningen Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
3359: - The Trial and Life of Eugene Aram; Several of his letters and poems; and his plan and specimens of an Anglo-Celtic Lexicon; with copious notes and illustrations, and an engraved fac-simile of the handwriting of this very ingenious but ill-fated scholar. Richmond: Printed by and for M. Bell: Sold also by Longman, Rees, and Co. Colburn and Bentley, Baldwin and Cradock; Whittaker and Treacher, London, Mozley, Derby, Wilson and sons, York, and all other booksellers. 1832
3360: - The Surprising Adventures of Bampfylde-Moore Carew King of the Beggars containing his life a dictionary of the cant language and many entertaining particulars of that extraordinary man London: John Smith, Tooly Street
3361: - Heilsamer Unterricht vor alle Kloster-Frauen welchen zu Erlangung der geistlichen Vollkommenheit die Regul des Heil. Erz-Patriarchen Benedicti, vorgeschrieben von einem Mitglied des heil. Benedictiner-Ordens, zum zweytenmal herausgegeben. Mit Erlaubnis des Obern
3061: - Heath's Book of Beauty. 1836. With Nineteen Beautifully finished engravings, from drawings by the First Artists. Edited by the Countess of Blessington. London: Longman, Rees, Orme, Brown, Green, and Longman. Paternoster Row: Rittner & Groupil, Paris,, and A. Asher, Berlin.
3046: - Blad uit een getijdenboek. Handschrift op perkament. Brugge ca. 1450
3128: - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; In opzigt hunner Lands-gelegnheid, Persoonen, Kleinderen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regeering, Konsten en Wetenschappen, Koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mynstoffen en andere zaaken tot de Natuurlyke Historie dienende. Xde Deel. Behelzende eene Beschryving van den Tegenwoordigen Staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden. Met naauwkeurige Landkaarten en fraaije Printverbeeldingen versierd. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, Boekverkooper op den Nieuwendyk, by den Dam, in Hugo Grotius, 1738. Met Privilegie.
3885: - Scripta Theologica
2252: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
3008: - Kaart van Zuid-Holland Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken
3938: - 15th century manuscript leaf on Vellum
4369: - 15th Century manuscript leaf Dutch on vellum
3937: - 15th century manuscript leaf on Vellum
3053: - Leaf on vellum from a breviary, Tours ca. 1485
2356: - Ioannis Ravissi Textoris nivernensis officina, uel potius naturae Historia, in que copiosfissime est dispositum, quicquid habent Autores in omnibus discipli nis omnes, quod & adre rum & uerborum cognitionem ullo modo facere potest. Basileae, apud barptholomaeum Uvesthemerum. Anno M. D. XXXVIII. Mense septembri.
3314: - La Devotion au Sacre' Coeur de notre seigneur Jesus-Christ. Par un P. de la Compagnie de Jesus. Quatrieme edition. Augmentee. A Lyon, Chez Horace Molin, vis-á-vis le grand College. Et se vend, a Brusselles, Chez Lambert Marchant, Libraire, au Bon Pasteur, en montant à la cour. M. DC. XCVI.
3007: - Kaart van Utrecht Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken
3537: - Schevelinge / Schevelinge
3535: - Het Huis ter Does / Het Huis ter Does
3530: - Konings-Uythof / Kathuyser-Klooster by Delft
3531: - Zaayhal tot Leyden / Het Huis te Zuidtwyk
165: - Ordonnantie op de DYKAGIE van 't Land van HEUSDEN van den 7.en December 1612
2365: - 15e eeuws folio blad
2703: - Merkwaardige kasteelen in Nederland door van Lennep en Hofdijk Tweede Druk door W.J. hofdijk Leiden E.J. Brill S.C. van Doesburgh 1883
3105: - Officium Passionis Jesu Christi Ex oraculis Prophetarum desumptum Parisiis Typis Benedicti Morin, Bibliopolae, via Jacobaea, sub signo Veritatis
2400: - Benedicti XIV. Pont. Max. Commentarius de Sacrosancto Missae Sacrificio. Accedunt variae Appendices. Tomus I / II. Lovanii, Ex Typographia Academica. M. D. CC. LXII.
3424: - Publicatie gearresteerd by de Nationale Vergadering representeerende het Volk van Nederland den 17 January 1798 het vierde Jaar der Bataafsche Vryheid. Wegens het persisteeren derzelve vergadering by haar decreet en Publicatie van 5 Dec. L. L. rakende de algemeene geldheffing van 8 per cento. In den Haag Ter 's Lands Drukkery 1798
4121: - Bijbel, dat is de gansche heilige schrift, bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments, door last van de hoog-mog. heeren staten-generaal van de vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de synode-nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling.
3751: - Les Instructions du Rituel du diocese D'alet. Cinqouie'me edition. A Paris, Chez Guilleaume Desprez, ruë Saint Jaques à S. Prosper, & aux trois Vertus. M. DC. LXXVIII. Avec Approbation et privilege.
528: - Trois nocturnes par Chopin.
3009: - Kaart van Overyssel Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
3763: - BIBLIA, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boeken des Ouden en des Nieuwen TESTAMENTS.Door Last Van de Hoog Mog: HEEREN STATEN GENERAAL der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618 ende1619. Uyt de Oorspronkelike talen in onse Nederlandsche tale getrouwelik overgeset. Ende door gemeene ordre der Kerken van Druk-fouten verbetert.
4234: - Regole, et avisi per le officiali Del Monastero della Annontiata. Fondato in Genoua l'Anno di nostra salute 1604. E di nuouo ristampati, & aggiustati alla prattica dellófferuanza delle Constitutioni per li Monasterij dell'istesso Ordine, l'Anno M.DC.XXXVI. In Genova, Per Pier Giouanni Calenzani. Con licenza de'super. 1646
4055: - Groet uit Heusden Wilhelminaplein
4473: - Blad uit een Italiaans getijdenboek. Handschrift op perkament Napels ca. 1460
4475: - Blad uit een Italiaans getijdenboek. Handschrift op perkament Napels ca. 1460
4476: - Blad uit een Italiaans getijdenboek. Handschrift op perkament Napels ca. 1460
2869: - Raoul Pugno Post Card (Signed)
3044: - Blad uit Brugs Getijdenboek Ca. 1440
2762: - Histoire de L'Academie royale des Sciences. Année M. DCCXXV. Avec les Memoires de Mathematique & de Phisique pour la Même Année. Tirés des Register de cette Academie. A Paris, de L'imprimerie Royale. M. DCCXXVII.
1584: - Biblia, dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. (...) Uyt de Oorspronckelycke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck overgeset.. (...) Tot Dordrecht Bij Pieter Loyemans, ende Marten de Bot.
2267: - Regola Dis Benedetto, con le Costitvtioni de monaci di montefano detti silvestrini. novamente date in lvce 1610
4146: - Le petit manuel de la pieuse pensionnaire, ou recueil de réflexions, prières et pratiques de piété a l'usage de la jeunesse chrétienne.
2294: - Histoire de Dom Jean de palafox, Evêque d'Angelopis, & depuis d'Osme. Et Des differens qu'il a eus avec les P P. Jesuites. M. DC. XC.
2249: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum (framed)
3749: - D. Ioan. Chryso stomi in sanctum. Iesu Christi Evangelium secudum Matthaeum commetarij, diligenter ab Arrianorum saecibus purgati , & in luce in sacrae paginae tyronum gratiam modò reces sub minori forma aediti. Marci Primo. Impletum est tempus, & appropinquauit regnum Dei: poenitemini, & credite Euangelio. Parisiis Apud Carolam Guillard, in via ad diuum Iacobum, sub Sole aureo. 1543.
1470: - Petit Paroissien Romain contenant les Offices du Dimanche et des Prieres diverses Limoges J. Depelley & C. Editeurs
3939: - 15th century manuscript leaf on Vellum
2963: - Les Amusemens de la Hollande avec des Remarques nouvelles et particulieres sur le Genie, Moeurs et Caracteres de la Nation entremelez d'Episodes Curiuex et Interessans a la Haye chez Pierre van Cleef MDCCXXXIX
1777: - Oeuvres Diverses du R.P. R. Rapin concernant les belles lettres. Deel 1
2107: - Francisci Oudendorpii Oratio de veterum Inscriptionum et Monumentoru Usu, Legatoque Papenbroekiano, habita in majori Academiae Lugduno-Batavae auditiorio, a.d. XXVII. Septembris. MDCCXLV Lugduni Batavorum, Apud Samuelem Luchtmans & Filium, Academaiae Typographos. 1745 Bound With:Brevis Veterum Monumentorum, ab amplissimo viro Gerardo Papenbroekio Academiae Lugduno-Batavae Legatorum, Descriptio In duas partes divisa, quarum Prima Graecos Latinosque titulos, aris, urnis, aediculis, bustis, arcis, laminisque lapideis inscriptos, uti et anaglypha continet: Secunda Statuas, imagines, captia deorum, illustriumque virorum & c. complectitur. Studio & Opera Francisci Oudendorpii LugdunI Batovorum, Apud Sauelem luchtmans et Filium Academiae Typographos, 1746.
2389: A. D. M. - Physicarum Institutionum Tomus Primus. Physicae universalis elementa auctore A. D. M. In Usum suorum auditorum Adornata. Neapoli Ex Officina Manfrediana. Cum Publica Venia. MDCCLXXXIX. 1789.
2880: - Iodoci Sinceri itinerarium Galliae, Ita accomodatum, Ut ejus ducti mediocri Tempore tota Gallia obiri, Anglia & Belgium adiri poffint: nec bis terve ad eadem loca rediri oporteat : notatis cujufcunque loci, quas vocant , deliciis: Cum Appendiece, de burdigala, Ac Iconibus Urbium precipuarum illuftratum. Amstelodami. Apud JODOCUM JANSONIUM M. DC. LV.
3006: - Kaart van Gelderland. Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
2274: - Regvlae Canonicorvm Regvlarivm Congregationis gallicane de stvdiis Philofophiae & Theologiae Parisiis, ex Typographia Aegidii Blaizot, in Palatio Bavariae, prope Portam fancti Marcelli 1676
2372: - Los IV Libros de la imitacion de Christo, y menosprecio del mundo Compuestos en Latin por el venerable Tomas a Kempis Canonigo reglar de san Agustin y traduaidos nuevamente en Espanol por el P. Ivam Eusebio Nieremberg, de la Compagnia de Iesus. Van abasidos los Dictamenes de espiritu y perfeccion, sacados de las Obras del mismo P. Iuan Eusebio. Nueva impression con lindas figuras. EN AMBERES por geronymo Verdussen 1683
3467: - Receuil Militair bevattende de Wetten, Besluiten en Orders betreffende de koninklijke landmagt gedrukt en uitgegeven op speciale autorisate van het departement van oorlog 1858
3322: - Memoires de Monsieur D. Touchant les negociations du Traitè de Paix sait à Munster en l'année mil six cens quarante-huit. Sur l'Imprimé à Cologne. M. DC. LXXIV.
4294: - Formulaire de prières Chretiennes pour passer saintement la journée, avec Une Conduite pour la Consession & la Sainte Communion ... a Tournay Chez Jovenau, Imprimeur-Libraire sur la Grand'Place, tenant au Bailliage. M. DCC. L.
2410: - Instructions sur les Principales Vérités de la Religion, at sur les Principaux Devoirs du Christianisme , Adressées par Monseigneur I'Illustrissime et Révérendissime Évêque, Comte de Toul, Prince du St. Empire au Clergé Séculier, et aux Fidelles de son Diocèse. Nouvelle Édition, Revue, corrigée, et augmentée des Prières de la Messe et des Vêpres du Dimanche, principalement à l'usage du Diocèse de Clermont. A Riom, de L'Imprimerie de Landriot. 1797.
3005: - Kaart van Zeeland Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
2534: - Reverendissime, ac amplissime domine. D. Visit ator ac vicarie generalis, reverendissimi, ac amplissimi domini, domini assistentes, Cateríque reverendissimi, ac amplissimi domini, domini infulati Praesules, venerabiles, ac religiosissimae dominae D. Antistitae, mecoenates observandissimi, patronae gratiosissimae.
3357: - Nieuw Nederlansch Magazijn, ter verspreiidng van algemeene en nuttige kundigheden. 1846. (...). Opgehelderd door 300 fraaije Afbeeldingen. De chocoladeschenkster, naar liotard, blz. 415. Amsterdam, Gebroeders Diederichs. Uitgegeven van: den Prentbijbel, de Algemeene Wereldgeschiedenis, Duizend en een Nacht, enz.
3992: - Journal de l'école polytechnique, publié par le conseil d'instruction de cet établissement. Quatorzième cahier. Tome VII. A Paris, de l'imprimerie impériale. Avril 1808.
3516: - Proosdye van Koningsvelt
3605: - Association à la dévotion et à l'amour des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie.
4633: - Afbeelding der Schans Crevecoeur (1740)
3036: - Page from a pocket-bible Paris, Ca. 1290 (framed)
1673: - Stichtelijke Exempelen van Deughden getrokken uyt de bondighste beschryvingen van verscheyde Levens der Heyligen men vintse te koop tot Loven by Joannes Jacobs in de Harpe op de Proo-straet
3054: - Blad uit een vrevier. Handschrift op perkament Tours ca 1485
2270: - Constitvtiones monachorvm ordinis sancti benedicti congregationis coelestinorvm. Ad prafciptum Regulae reformatae & auctae, ac demum eiufdem iuffu in faciliorem formam redactae & purgata.Bononiae, ApudIo. Rofsium 1590
2771: - 15th century Latin Manuscript leaf on vellum (framed)
1471: - Paroissien Romain contenant les offices des dimanches et des principales Fetes de l'annee augmente de la messe de communion Limoges Dalpayrat et Depelley, Editeurs
4228: - Methodus quadripartita sive praxis brevis et clara adiuvandi agonizantes ut piè & christianè moriantur
2261: - Publicatie wegens eene Algemeene Geldheffing van acht ten hondert van het jaarlyksch inkomen van elk der ingezetenen van deze republiek, ten behoeve van 's Lands Zeemacht gearresteerd by de nationale Vergadering representeerende het volk van Nederland. Den 5. December 1797. Het derde Jaar der Bataafsche Vryheid In den Haag, Ter 's Lands Drukkery, 1797.
3347: - La Sainte Messe ou sont représentés par les actions du Prêtre les Misteres de la Passion de Notre Seigneur Jesus Christ avec les oraisons appliqué à chacun mistère
3289: - De Stralen van de Sonne van den H. Vader en Propheet Elias, deze loopende eeuwe, verspreydt door De Koningh-rycken van Spagnien. Dat is: De Levens van eenighe Religieusen, van de Orden der Broederen, van de alderheylighste Maghet Maria des Berghs Carmeli, die t'sedert het jaer 1600, tot het jaer 1684, met opinie van Heyligheydt, aldaer zyn over-leden: Met een by-voeghsel van andere landen. Uyt verscheyde Autheurs, in 't kort by-een vergadert, vertaelt, en met Fyne Platen verciert, door den Eerw. P. F. Jacobus a Passione Domini, Priester in de selve Orden. (...). Tot Luyck, By Hendrick Hoyoux, in den H. Franciseus Xaverius, 1684. Tot Brussel, by Peeter vande Velde, in de Korte-Ridders, strate, reghem-over de kercke van de Magdalene-Susters, in de nieuwe Druckerye.
2244: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
3518: - Abdye van Koningsvelt by Delft / Abdye van Koningsvelt
2250: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
2247: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
3311: - Nederland Staatkundig. Maatstaf 1:2000000.
2243: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
1573: - Almanach der Musen en Gratiën aan vriendschap, liefde en kunst gewijd 1814 Amsterdam by E. Maaskamp, Kunst Kaart enBoekhandelaar Place Napoleon
2962: - Il Petrarca con l'espositione dim. Allessandro velutello di nuovo ristampato con le figure a i trionfi, con le apostille, e con piu cose utili aggiunte. in Venetia MDLXXIX
3013: - Kaart van Friesland Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
2093: - Paroissien Roman coutenant les offices de tous led dimanches, des paincipales getes de l'annee et le commun des saints en latin et en francais Traduction nouvelle. Paris Fonteney et Peltier 28, rue de Conde
3290: - Déscription des Places, qui sont aujourd'hui le theatre de la guerre. Dans le Pays-bas, Savoir: (...) Ornée des plans des principales villes fortifiées. Prix cinq plaqeuttes. A Mons, chez les libraired associés. 1793.
3049: - Blad uit Brugs Getijdenboek ca. 1450 (framed)
2341: - Fables de la Fontaine edition Illustrée oar J. David, T. Johannot, v. Asam, F. Grenier et schaal Paris Morizot Editeur, Henri Plon Editeur
2272: - Regula D. AurelII Augustini, Ugonis des. Victore, et umberti, quinti ordinis praedicatorum generalis magistri. Commentariis doctis, fimis illustrata. Opus, vt antiquum, ita div desideratum, omnibusque religiosae vitae institutis valde accommodatum: nunc vero singulari methodo, ad diligentia editum,. Adiuncta estpraeterea eiusdem umberti eruditissima Epistola de tribus Religioforum virorum votis. Cum facultate Reuerendiff. Ordinarij. M. D. LXXXI.
2146: J. H. - Hermeneutica Sacra, seu introductio in omnes et singulos libros sacros veteris et novi foederis, in usum praelectionum publicarum seminarii leodiensis, auctore J. H. Janssens, in seminario episcopali leodii, scripture sacrae ac theologiae dogmaticae professore publico et ordinario. Tomi duo, uno volumine collecti. Parisiis, apud gauthier fratrem et soc., Bubliopolas, in via haute-feuille, no 22: et vesontione apud eosdem. 1833.
1279: - Bible in arabic script (Turkish)
3010: - Kaart van Drenthe Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
3011: - Kaart van Noord-Holland Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
2682: - Les Femmes de Paul de Kock. Par MM. Beauvallet et ***. Édition illustrèe. De 50 grans types et de 100 vignettes. Dessins de MM. Castelli, gerlier et lix gravures de MM. Demarle, hildibrand, perrichon, renard, trichon et yon. Prix: 5 Francs. Paris, Libraire charlieu Frères et huillery, 10, rue got-le-coeur. Huillery, Successeur.
3843: - Nieuw Nederlandtsch Caertboeck. Waer in volkomentlijcker als oyt te voren vertoont werden de XVII. Nederlanden, in 't geheel als elck besonder met grote neersticheyt ende kosten gesneden ende in 't licht gebracht door Abraham Goos.
3903: - The guardian The Fifth Edition. Dublin: Printed by and for George Grierson, at the Two Bibles in Essex-Street. 1728.
159: - Erlkönig. Lied von Fr. Schubert.
1261: - Heusden Kasteel "Nederhemert"
2101: - Tractatus de Virtutibus in Generei et Signanter de Fide, Spe, et Charitate, in Specie ad Usum. Quorumcumque SS. Theologiae, Studiosorum, breviter, dilucidé, & succincté admodum Digestus.
3401: - Den Roomschen Uylen-Spiegel. Getrokken uit verscheiden oude Roomsch-Catholyke Legendeboeken, ende andere Schryvers. Vermakelyk, ende stichtelyk om te lezen voor alle Catholyke Hertekens. Met noodige Annotatien / en verklaringen hier en daar verlicht. Mitsgaders met verscheidene kopere platen verciert. t' Amsterdam, By Phlip Verkbeek, Boekverkooper op de Nieuwendyk, in de Luiterze Bybel. 1716.
3142: - Kluchtighe Calliope, uytbeldende, Den Aert, Eyghenschappen, ende manieren der Arme Bedelaeren, bestaende in verscheyde manieren van eyschen. Niet min schriftelijck / als vermakelijck om lesen. Men vindtse te loop / 't Hantwerpen by Jacob van Ghelen op d' marckt inden Voghel-Meyn.
2661: - Latin 15th century manuscript leaf on vellum (framed)
2742: - Journal Militaire, Contenant Tout ce qui est relatif á la Composition et á l'Administration de la Force Publique, et enfin tout ce qui concerne la Guerre et la Marine. Année 1816-1826, 17 banden
3993: - Journal de l'école royale polytechnique, publié par le conseil d'instruction de cet établissement. Dix-neuvième cahier. Tome XII. A Paris, De l'imprimerie Royale. Juillet 1823.
2262: - De Schoonste Gebeden van den H. Alphonsus de Liguori kerkleraar en stichter van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers. Volledig handboek van godvruchtige oefeningen voor iederen dag, iedere week, iedere maand, voor de verschillende tijden des jaars en de bijzonderste omstandigheden des levens. Door pater Saint-omer, redemptorist. Naar het Fransch vertaald. Vijfde uitgave. Turnhout Boekhandel. BREPOLS EN DIERCKX Zoon. Antwerpen drukkerij van Os-de Wolf, uitgever
1606: - Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voorgenoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804, en 1805. Te Amsterdam, bij den Hengst en zoon, J. Brandt en zoon en Rutger Hoyman. Te Haarlem, Johannes Enschede en Zonen te Groningen, J. Schierbeek en en M. van Heyningen Bosch 1822
2497: - Geestelycke Oeffeninge voor de Novitie, Ofte beginnende Religieusen, die van Godt geroepen zyn tot de Religie van de Eerw. PP. Capucinen Om in korten tydt van werelts, een geestelyck, en innig mensch te worden. Waer by gevoeght is eene oeffeninge (...) dagen, (...) Paulus den V. iede keer (...) Vikkeb aflaet. In 't licht gegeven door F. A. V. T. Priester. Tot Loven, by Martinus Van Overbeke met Approbatie.
2769: - 15 century Manuscript leaf on vellum from book of hours.
4118: - Catalogue de livres anciens et modernes rares et curieux de la librairie auguste fontaine
2344: - Memorie istoriche della guerra tra L'Imperiale casa D' Asutria, e la reale casa di borbone per gli stati della Monarchia di Spagna. Dopo la Morte, di Carlo II. Re' Austriaco Dall' Anno 1701. Sino all' Anno 1713. Descritte dal P. A. V. In Venizia, MDCCXXXII. Presso Gio: Battista Recurti. Con Licenza de' superiori, privilegio
4048: - Heusden, Koninklijk bezoek - Putterstraat
2180: - Kort Begryp Van de Instellinge, Privilegien en Aflaeten van het Broederschap van onze lieve vrouwe des Bergs Carmeli den H. Schapulier, Voordeelig aen alle Christenen, zoo in dit leven, als naer hunne dood. Tot Gend, by de Weduwe van Michiel de Goesin
3189: - Afbeeldinge van 't Nieu Romen. Waerin vertoont zijn De kerkcne, H. Lichamen, Reliquien, indilgenieten, Kloosters, Hospitalien, Oratorien, Compagnien van Wereltlijke Persoonen, Collegien, Paleisen, Gebouwen, Architecturen, Schilderien, gesnedene Beelden, Bibliotheken, Studeerplaetsen, Hoven, Fonteinen ende Vlekken, soo binnen als buiten Romen, Paleisen, Cardinalen ende Princes, die de selfde verciert hebben, en andere seer aenmerkelijke dingen. Den Schilderen, Beeldhouweren, Bouwmeesteren, en andere Liefhebberen ten dienste, verrijkt met 82. kopere platen. t'A Amsterdam, By Jacob van Meurs, Plaetsnijder en Boeckhandelaer, op de Zingel, over de Appelmerkt, in de stad Meurs, 1661.
3526: - Kathuyser / Kathuyser binnen hare Murasien
3997: - Journal de l'école polytechnique, publié par le conseil d'instruction de cet établissement. Seizième cahier. Tome IX. A Paris, De l'imprimerie impériale. Mai 1813.
3998: - Journal de l'école polytechnique, publié par le conseil d'instruction de cet établissement. Dixième et Onzième cahier. Tome IV. A Paris, De l'imprimerie impériale. Novembre 1810.
3999: - Journal de l'école royale polytechnique, ou bulletin du travail fait a cette école, publié par le conseil d'instruction de cet établissement. Cinquième cahier. Tome II. A Paris, De l'imprimerie de la républqiue. Prairial an VI. Et se trouve chez le C.en Bernard, libraire , quai des Augustins, n. 37.
3519: - Agter Leyderdorp / Lemuyden
3665: - Gottes Reich auf Erden in Wort und Bild oder die Geschichte des Alten und Denen Gestammentes und die Geschichte der Katholischen Kirche bis auf die heutige zeit. Fur das Katholische Volk herausgegeven von Prätat Dr. Berlage, Dompropft zu Köln, und Dr. Scheussgen Dompropst zu Drier. Münster i. 1899. Drud und Berlag der Ashendorff'ichen Buchhandlung.
4402: - Antiphonarium 2 Manuscript Vellum
3196: - 14 century Manuscript leaf on vellum from book of hours
3515: - Ruwines van Koningsvelt
3940: - 15th century manuscript leaf on Vellum
3931: - 15th century manuscript leaf Dutch with flowers and initial (framed)
3932: - Printed leaf on vellum with illuminated flower borders (framed)
3935: - Dutch Manuscript Leaf on Vellum 15th Century (framed)
4482: - Miniature on Vellum from an illuminated manuscript book of hours (framed)
3114: - Het Duyfken in de Steen-Rotse. Dat is, eene mede-lydende ziele op de bittere passie Jesu Christi mediterende. Gemaekt door eenen Priester der Societeyt Te su. Den VIII. Druck, Rycker van Stoffe, van Beelden, en van Poësie. t' Antwerpen, By Alexander Everaerts, op de Minderbroeders ruye in Sinte Ignatius. Met approbatie, ende permissie der Oversten.
1763: A. - Memoires de Monsieur de Montresor. Diverses pieces durant le Ministere du Cardinal de Richelieu. Relation de Monsieur de Fontrailles. A. Cologne, Chez Jean Sambix le jeune, à la Sphere. M. DC. LXIV.
3521: - Maere-Poort tot Leyden / Buyten de Maere-Poort tot Leyden
2764: - The Penny Magazine of the society for the Diffusion of useful knowledge 1837 London Charles Knight & Co., 22, Ludgate Street
3522: - Proosdye van Koningsvelt
3527: - Koe-Poort tot Leyden / Naakte Sluys by Leyden
2948: - Oudheden en gestichten van Zeeland, behelzende de Oudheden, opkomsten en benaamingen van de eylanden [...] Uyt het Latijn vertaald En met aantekeningen opgehelderd, door H.V.R. Met kopere Platen. Te Leiden by Christiaan Vermey 1722
4315: - Le Sécretaire Parfait ou Modèles de Lettres sur différens sujets
3517: - Koningsvelt in Ruwine / Ruwine van Koningsvelt
3916: - Archiv für die Officiere der Königlich Preussischen Artillerie- und Ingenieur-korps. Berlin, Posen und Bromberg. Druck und Verlag von Ernst Siegfried Mittler. 1845.
3161: - Biblia, dat is De Gantsche schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testements. Door Sast der Hoogh Mog: Heeren Staten Geenerael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteckeningen vande gelyck luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testementen. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. Te Dordrecht , by Hendrick Jacob en Pieter Keur. t' Amsterdam, by Pieter Rotterdam, in Compagnie. Anno 1704.
3828: - De Noordoostelijke Staten van de Vereenigde Staten
4067: - Voyage de M. le Maréchal Duc de Raguse
3996: - Journal de l'école polytechnique, publié par le conseil d'instruction de cet établissement. Treizième cahier. Tome VI. A Paris, De l'imprimerie imperiale. Avril 1806.
3933: - Printed leaf on vellum with illuminated flower borders
3936: - 15th century manuscript leaf on Vellum
2949: H.V.R. - Oudheden en gestichten van Kennemerland Amstelland, Noordholland en Westvriesland door H.V.R.
2278: - Gaudriole Conte. a la Chez Isaac Beauregard dans le Hoog Strart. 1746
2941: - Catti Aborigines Batavorum dat is: de Katten de voorouders der batavieren ofte de twee katwijken aan see en aan den rijn met de huisen te britten en sand....
2942: - Amusemens des eaux de Spa : ouvrage utile a ceux qui vont boire ces eaux minerales sur les lieux : enrichi de tailles douces qui representent les ves et les perspectives du Bourg de Spa, des Fontaines, des Promenades et des environs. Nouvelle Edition Tome I / II / III / IIII. A Amsterdam Chés Pierre Mortier. M. DCC. LII.
4401: - Antiphonarium 1 Manuscript Vellum
3358: M. L'Abbé - L'Imitation de Jésus-Christ traduite. Par M. de Genoude. Nouvel le édition enrichie de douze vignettes, de lettres orners, fleurons, encadrements, et de gravures sur acier. Paris, Pourrat Fréres, éditeurs, rue des petits-augustins, 5. Sapia, éditeur. Rue du Doyenné, 12. Et rue de sévres, 16. 1840.
3334: M. l'Abbé - Tablettes Chronologique's de L'Histoire Universelle Sacrée et Prophane, Ecclésiatique et Civile, Depuis la Création du Monde, jusqu'á l'an 1743. Avec Des Reflexions sur l'Ordre, qu'on doit tenir & sur les Ouvrages nécessaires pour l'Etude de l'Histoire. Par M. l'Abbé Lenglet Dufresnoy. Premiere Partie, Qui contient l'Histoire Ancienne. A Paris, Chez de Bure l'aîné, Quay des Augustins, du côté du Pont S. Michel, á S. Paul, et Chez Ganeau, Libraire, rue S. Jacques, vis-á-vis S. Yves, á S. Louis. M. DCC. XLIV. Avec Approbation et Privilege du Rot
1960: M. l'Abbé - Vie du Dauphin, Pere de Louis XVI, Écrite sur les Mémoires de la Cour, Présentée au Roi, et a la Famille Royale. Par M. l'Abbé Proyart, Des Académies de Montauban & des Arcades de Rome.
3917: L'abbé d' Allainval - Oeuvres de l'abbé d'Allainval. A PARIS, Au Bureau de la Petite Bibliotheque des Théatres, rue des Moulins, butte S. Roch, n. 11. M. DCC. LXXXV.
3269: M. D'Arnoud - Oeuvres Dramatiques de M. D'Arnoud avec Figures A Amsterdam chez D. J. Changuion MDCCLXXXII
3683: C. F. L'Homond - Doctrine Chrétienne en forme de lectures de piété, Où l'on expose les Preuves de la Religion, les Dogmes de la Foi, les Règles de la Morale, ce qui concerne les Sacrements & la Prière; a l'usage des maisons d'éducation et des familles chrétiennes. Troisième édition. A Paris, Chez Eugène Onfroy, Libraire, rue Saint-Victor, au Soleil levant, Successeur de M. Berton. M. DCC. LXXXVIII. Avec Approbation & Privilége du Roi.
1681: l'abbé - Album Descriptif Fêtes et cérémonies religieuses a L'occasion du Jubilé de 700 Ans du Saint-Sang, a Bruges, Précédé d'un essai sur l'Histoire du Saint-Sang depuis les premiers siecles de l'église jusqu'a nos jours, par l'abbe Bruges, Imprimerie et lithographie de daveluy, quai vert 1850
3387: P. Abraham - Mercurialis if winter-groen Dat is: Aangename en Vermaakelyke Geschiedenissen en Gedichten Waarin verscheide Zedelyke Leerstukken en eene zeer ryke Voorraad van Bybelsche concepten gevonden worden, voor alle bedroefde en vrolyke Gemoederen, Leeraars, Predikers, en Geestelyke Persoonen; als mede voor alle Byzondere Leezers tot een Voordeelig Tydverdryf namelyk, om vrolyk te leven en Blymoedig te Sterdven door P. Abraham à St. Clara met Palten Te Amsterdam By Steven van Esveldt, in de Kalversytraat, het derde Huis van de Roomsche kerk de Papegaay, 1763
2550: Sebastiano D. Abreu - Institutio Parochi, seu Speculum Parochorum, in quo tum parochi, tum omnes. Animarum curam gerentes, muneris fui obligationes, ac methodum ad eas ritè adimplendas, facilè intueri poffunt: Authore R. P. Sebastiano D' Abreu. Lufitano Cratenfi, è Societate Jesu, Sacrae Theologiae in celebri Eborenfi Academia Primario olim Professore, & Cancellario. Opus non tantum curatis, verum etiam. Praelatis, Confessariis, Concionatoribus, omnibusque proximorum salutem promovere studentibus, valdè utile, ac necessarium. Cum triplici indice, primo librorum, et capitum: Scundo ad Conciones: Tertio Rerum Moralium, & Notabilium. Venetiis, M.DCCVIII. Apud Paulum Balleonium. Superiorum permissu, ac privilegiis.
2526: Joseph Addison - The Free-Hpolder or Political Essays by the Right Honourable Joseph Addison, Efq London Printed for J. anf R. Tonson in the Strand MDCCXLIV
4223: Lasne de Aiguerelles - La religion du coeur : exposée dans les sentimens qu'une tendre piété inspire. Avec de courtes élévations pour toutes les situations ou l'on peut se trouver. A l'usage des personnes du monde. Par M. le Chevalier de ***. Nouvelle édition, Corrigée et considérablement augmentée. A Lyon, Chez Rusand, Libraire, Imprimeur du Roi. 1817.
3155: Dante Alighieri - La Divine Comédie de Dante Alighieri, contenant la description de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Tome premier. A Paris, chez Sallior, succeseur de didot jeune, quai des augustins, no. 22. L'an IV de la Répuelique (1796).
2328: B. Allent - Galerie Francaise en Estampea des hommes les plus illustres dans tous les genres: avec un texte explicatif, contenant le récit de leurs belles actions, des notices abrégées de leurs vies, des critiques raisonnées de leurs chefs-d'oeuvre, ou des extraits des plus beaux passages de leurs écrits. Par B. Allent, auteur de L'Histoire de France en estampes. Paris, a la libraire d'éducation d'alexis eymery rue mazarine, No. 30. M DCCC XXY.
3074: Geffroy & H. Allourd - Oeuvres complètes de Molière. Nouvelle Édition (la seule complète en 2 volumes in-12). Ornée de 10 Portraits en pied coloriés. Dessinés par Geffroy & H. Allourd. Paris A. LaPlace, Sanchez et Cie, Libraires-èditeurs. Rue séguier, 3. 1872.
2051: Alnwick - Natural History of Reptiles, Serpents and Insects. Thirty-five engravings on wood. Alnwick; printed and sold wholesale and retail by W. Davison.
3107: Johann Georg Altmann - Etat et Delices de La Suisse, ou description helvetique et geographique des XIII. Cantons suisses et de leurs alliés. Nouvelle edition, Corrigée & considérablement augmentée. Par plusieurs Auteurs célèbres, & enrichie de Figures en Taille-douce & de Cartes Géographiques, en IV. Volumes. A. Basle, Chez Emanuel Tourneisen, M. DCC. LXXVI. Avec Approbation & Privilège des Supèrieurs.
2092: Imbert de Saint-Amand - Marie-Antoinette Aux Tuileries 1789-1791 par Imbert de Saint-Amand Troisieme Edition Paris E. Dentu, Editeur Librairie de la societe des gens de lettres 1885
3225: Hans Christian Andersen - Sprookjes van H. C. Andersen. Werelduitgave geïllustreerd door Hand Tegner. Uit het Densch vertaald door M. van Eeden-van Vloten. Amsterdam: Scheltema & Holkema's boekhandel.
2077: M.B.Medic. Antuerp - Dienstich ende Ghenuchelijck tyt-verdryf voor siecken, Om ghefont te worden, en voor ghefonde om niet fieck te zijn; Handelende Van alle die Menschen de welcke in een fieck-huys van noode fijn, namentlijcke de fieck-maerten, ofte die hun dienen en byftaen. Door M.B.Medic. Antuerp.
670: Thomas Aquinas - Divi Thome Aquinatis theologorum principis ac theologicarum sententiarum disertissimi interpretis Scriptum 2m luculentissimum angelico concinnatum ingenio ad summam sacre fidei tutelam: artificibus expressum typis & precipuis annotamentis insignitum omnique mendo repargatum inserto textu magistri adiectisque regestis tabularibus.
2017: Eugene Aram - Eugene Aram. A Tale. By the author of "Pelham," "Devereux," &c. "Our acts angels are, or good or ill, Our fatal Shadows that walk by us still. All things that are Made for our general uses are at war, Ev'n we among ourselves!" John Fletcher , Upon "An Honest Man's Fortune." In three volumes. London Henry Colburn and Richard Bentley, New Burlington Street, 1832.
2678: Ludovico Ariosto - Orlando Furioso di Messer Ludovico Ariosto Secondo l'Edizione del MDXXXIII, per Cura Di Ottavio Morali
4089: Antoine Arnauld - Historia et concordia evangelica. Quidquid in aliis hactenus editis ad dirigendos Evangelistas aptius videbatur, ita complectens; ut quàmplurimis in locis recèns contexta & instaurata, articulis & versiculis distincta, novis annotationibus, cartâ etiam geographicâ, & octo locupletissimis indicibus instructa, nunc in lucem prodeat. Operâ & studio Theologi Parisiensis. Quarta Editio auctior, & emendatior. Antverpiae, Typis Petri Jouret, Typographi Civitatis, in soro Lactis sub signo Cancellorum Aureorum. 1722. Cum Approbati one & Privilegio.
3281: Daniël van Audenaerde - Konste der konsten ghebedt : oft maniere om wel te bidden besonderlijck ghetrocken uijt de schriften van de h. moeder Theresia de Iesu
2394: Aemilius M. de Augustinis - re Sacramentaria praelectiones scholastico-dogmaticae quas. In collegio ss. cordis Jesu ad Woodstock. Maxima studiorum domo soc. Jesu in foed. Americae Sept. statibus. Habebat Aemilius M. de Augustinis D. J. Theol. Digmaticae professor. Libri duo priores. De Sacramentis in Genere. De Baptismo. De Confirmatione. De Eucharistia. Editio Altera. Romae, ex typographia polyglotta. S. C. de propaganda fide. 1889.
3221: D. Aurelii - D. Aurelii Augustini hipponensis episcopi, sermones. Quorum seriem & numerum sic habeto: De verbis Domini. De verbis Apostoli. Homiliae L. Homiliae de tempore. Homiliae de Sanctis. Ad fratres in eremo. Decem & septem Sermones, nonnullíque alij. Tomus decimus. Cum Indice rerum & sententiarum locupletissime. Lugduni, Apud Sebastianum Honoratum. M. D. LXXI.
3616: Decimus Magnus Ausonius - D. Magni Ausonii Burdigalensis, viri consularis, Augustorum praeceptoris, Opera in meliorem ordinem digesta ...
4090: Ludovico Velázquez de Avendaño - Tractatus de censibus Hispaniae continens librum vnum, et centum & vndecim quaestiones : in quibus materia census per doctȩ explicatur, & omnia iura tam canonica quam regia, & cibilia de censibus loquentia mirifice interpretantur : opus sane tam theologis quam iurisperitis in scholis, & foro versantibus perutile, & necessarium. Avthore licentiato Lvdovico Velazquez de Auendaño in Regia Chancellaria Pinciana Aduocato. Ad D. Petrum de Vega Philipi III. Hispaniarum, & Indiarum Regis, Consiliarium, ac Prasidem, apud Vallisoletum, spectatissimum virum, & omni laudi cumulatissimum. Anno 1614. Cum privilegio. Ex Typographia Ludouici Martinez Grande, Compluti. Expensis Baptista Lopez Viblipole.
2407: L'aveugle - Sermons sur les mystered de notre seigneur par l'aveugle. Mis en Meilleur ordre par le Pere Loriot, Prétre de l'Oratoire. Quatriéme Edition, revûë & corrigée. Tome premie / second. A Paris, M. DCCXII. Avec Approbation & Privilege. Ex se vend A Liege, chez J. F. Broncart, Imprimeur & Marchand - Libraire, en Souverain - Pout.
2529: Francis Bacon - Francisci Baconi; De Verulamio Scripta in Naturali et Universali Philosophia.
2025: Francis Bacon - The Essayes or Counsels , Civill and Morall of Francis Lo. Verulam, Viscount of St. Alban, Newly enlarged. London. Printed by John Haviland, and are sold by R. Allot, 1629.
1977: Badings - Nieuw Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch woordenboek. Zoo gemakkelijk mogelijk ingericht ten dienste van Nederlanders, welke zich in Indie wenschen te vestigen. Door A. H. L. Badings, Kapitein der Infanterie. Tweede, veel vermeerderde en verbeterde druk. Schoonhoven, S. E. van Nooten en Zoon. 1876.
102: Lambertus Baerts - Christelycke onderrichtinghen weghens de kennisse van Godt, de scheppinghe en den val des mensche ende sijne herftellinghe door den heere Jesus-Christus. By vraghen en antwoorden voorgeftelt.
4161: Ludovico Bail - Theologia Affectiva Das ist: Anmüthige Erkandtnuß Göttlicher Dingen, Oder Der Heil. Thomas durch Betrachtungen ...
3040: Henry Baker - Nuttig gebruik van het mikroskoop, of handleiding tot Nieuwe Waarneemingen omtrent de Configuratiën en Krystallen der Zouten, de Takschieting der Metaalen, de Vorming van de Edele Gesteenten, de Koraalen den Barnsteen, enz. De beschouwing van veele te vooren onbekende Water-Diertjes en andere insekten: van Schimmel-Plantjes, Kampernoelje-Zaadjes: de Vergiftige Wapenen van de Spinnekop en andere Gedierten: de Spruitjes in de Zaaden der Gewassen, enz. Als ook Een Berigt het Mikroskoop, tot deeze Waarnemingen gebruikt, dat bekwaam is om de wezentlyke grootte der Voorwerpen op eene zeer gemakkelyke wyze, naauwkeurig te bepaalen, enz. In Engelsch beschreeven door Henry Baker, Lid van de Koninglyke Societeit en van het Genootschap der Oudheid-Onderzoekers te Londen. Hier agter is gevoegd de Natuurlyke Historie van de Polypen. Alles met de nodige Afbeeldingen opgehelderd. Te Amsteldam, By F. Houttuyn, 1756.
3673: Joseph van de H. Barbara - Het geestelyck kaert-spel met herten troef, oft het spel der liefde door den eerw: pater Fr Joseph van de H. Barbara Carmeliet Discals. Verciert ende vermeerdert met veel schoone Copere Platen. Den derden Druck. 't Antwerpen, By Petrus Josephus Rymers, Boeck-drucker en Boeck-verkooper op de groote Merckt in de Pauw.
4093: Augostinho Barbosa - Avgvstini Barbosae I.V.D. Lvsitani ... Collectanea Doctorvm : Qui suis in operibus Concilij Tridentini loca referentes, illorum materiam incidenter tractarunt ... : Omnia ex eorum libris fideliter desumpta ... ; Cum Svmmariis, Et Qvinqve Indicibvs Copiosis.
1889: Alfred Barbou - Aflred Barbou Victor Hugo et Son Temps Edition Illustree de 120 Dessins Inedits Paris G. Charpentier, Editeur 13 Rue de Genelle saint germain 13 1881
2507: Jo. Barclaii - Jo. Barclaii. Argenis. Cum glave. Hoc est, Nominum propriorum elucidatione hactenus nondum edita. Editio Novissima. Prioribus emendatior & Correctior. Prostant Francofurti. Apud Clem. Schleichium. Et Lugd. Bat AV. Apud Iacobum Marci. Anno 1636.
2013: Thomas Barlow - Popery or, the Principles and Positions Approved by the Church of Rome, When Really Believ'd and Practis'd, Are very Dangerous to all, and to Protestant Kings and Supreme Powers, more especially Pernicious, and Inconsistent with that Loyalty, which by the Law of Nature and Scripture Is Indispensably due to Supreme Powers. In a Letter to a Person of Honor, by T. Ld Bishop of Lincoln. Rev. 18.4. Jer.15.6. Come out of her my people, lest ye be partakers of her Sins and Plagues. London, Printed by J.C. and Fr. Collins, for James Collins in the Temple passage from Essex Street. MDCLXXIX.
2513: Alfred Baroudon - Alfred Baraudon Algerie et Tunisie Recits de voyage et Etudes Paris Librairie Plon E. Plon, Nourrit et Cie, Imprimeurs-Editeurs 19, Rue Garanciere 1893
3254: Jeanne Bécu Du Barry - La Gazette De Cythère, Ou Avantures Galantes Et Recentes, Arrivées dans les principales Villes de l'Europe Traduite De L'Anglais, `a la fin de laquelle on a joint le Précis historique de la Vie de Mad. la Comtesse Du Barry, avec son Portrait. Aeneadum genitrix, bominum, divúmque voluptas, Alma Venus &c. &c. &c. Lucrece. Londres, MDCCLXXIV.
2509: Arbousse Bastide - A propos de Tout, quelque chose ou Mes Impressions a Paris par Arbousse Bastide. Ignis ubique latet, naturam amplectitor omnem. Traduction très libre: De chaque objet de la nature le physicien tire une: le moraliste une vérité. Paris, librairie de Ch. Meyrueis et Ce, Éditeurs Rue de Rivoli 174. 1857.
2936: G.A. Bazin - Abregé de l'Histoire des insectes pour servir de suite a l'Histoire Naturelle des Abeilles avec des Figures en Taille-douce A Paris MDCCXLVII
3694: Abts Beaudran - Die betrachtende Seele, oder Erwägungen über die Vollkommenheiten Gottes, sammt der Vorbereitung zum Tod. Aus dem Französischen des Herrn Abts Beaudran. Zweite Auflage. Mit Erlaubnis der Obern. Augsburg, den Nicolaus Doll. 1802.
3497: De la Beaumelle - Memoires pour servir à l'Histoire de madame de maintenon, Et à celle du Siécle passé, nouvelle edition, Augemntée des Remarques Critiques de Mr. De Voltaire, Tirées de son Essai sur Histoire Générale
2384: Marchant de Beaumont - Beautés de l'Histoire de la Hollande et des Pays-Bas ou époques historiques les plus mémorables de ce royauma, depuis les Romains jusqu'a ce jour; avec un aperçu des moeurs, caractère, usages, industrie, commerce de ses habitans; leur découvertes dans les sciences et les arts; anectdotes singulières de la vie des grandes hommes qu'il a produits; remarques sur ses curiosités et ses productions, etc. par Marchant-de-Beaumont. ouvrage a l'instruction de la Jeunesse orn'e de six belles Gravures. Paris a la librairie d'eduction d'alexis Eymery, rue Mazarine, no. 30. 1817
2438: Leprince de Beaumont - Le Magasin desenfans, ou Dialogues D'Une sage Gouvernante avec ses élèves de la première distinction: Dans lesquels on fait penser, parler, agir les Jeunes Gens, suivant le génie, le tempérament et les inclinations d'un chacun. On y représente les défauts de leur âge: l'on y montre de quelle manière on peur les en corriger: on s'applique autant à leur former le coeur, qu'à leur éclairer l'esprit. On y donne un abrègé de l'Histoire Sacrée, de la Fable, de la Gèographie, etc. le tout rempli de Réflexions utiles, et de Contes moraux pour les amuser agréablement: et écrit d'un style simple et proportonné à la tendresse de leurs années. Par Madame Leprince de Beaumont. Troisième Partie. A Avignon, Chez Hippolyte offray, Imprimeur- Libraire, Place Saint-Didier. M. DCCCI. An 9.
3681: Martino Becano - Analogica Veteris ac Novi Testamenti In qua primùm Status Veteris, deindè consensus, proportio & conspiratio, illus cum Novo explicatur. Authore Martino Becano Societatis Jesu Theologo. Editio postrema accuratissimè ad lapidem lydium expunctis erroribus, revocata. Leodii, Apud Joannem Franciscum Broncart cum approbatione.
4236: Martino Becano - Analogica veteris ac novi testamenti, In qua primùm Status Veteris, deinde consensus, proportio, & conspiratio, illius cum Novo explicatur. Authore Martino Becano societatis Jesu theologo. Editio postrema accuratissimè ad lapidem lydium expunctis erroribus revocata. Leodii, Apud Joannem Franciscum Broncart M. DCC. XVIII.
3613: Martino Becano - Compendium Manualis Controversiarum huius temporis de fide ac religione Authore Martino Becano Societ. Iesu Theologo Ad Serenissimum Principem, Ferdinandum Ernestum, Archiducem Austriae, Augustissimi Inuictissimi Imperatoris Fernandi Secundi filium ......
923: Becanus - Overeenstemming van het oude met het Nieuwe Testament, Waar in eerstelyk de inhoud van het oude, en vervolgens deszelfs overeenkomst en evenreedigheid met het Nieuwe uitgelegd en aangetoond word, door den eerwaarden pater Martinus Becanus der societeit van Jesus. Uit het Latyn in het Nederduits overgezet door den heer N.A.W. Te Antwerpen. Voor Theodorus Crajenschot, Boekverkoper op den hoek van de Heerengragt en Heisteeg in den berg Sinai. 1752 Met goedkeuring.
575: Ludwig van Beethoven - Grande Simphonie en Ut majeur (C dur) de Louis van Beethoven. Oeuvre XXI. Prix 9 Frs. Bonn et Cologne chez N. Simrock. 1953.
1844: Nicolaas Beets - Kuser een verhaal door den autheur van Jose Haarlem Erven F. Bohn 1835
1845: Nicolaas Beets - Jose Een verhaal door Nicolaas Beets Tweede uitgave Te Amsterdam bij J. Immerzeel Jr. MDCCCXXXVIII
3108: James Beeverell - Les Delices De La Grand' Bretagne & de L'Irlande : Où sont exactement décrites Les Antiquitez, les Provinces, les Villes, les Bourgs, les Montagnes, les Rivieres, les Ports de Mer, les Bains, les Forteresses, Abbaies, Eglises, Academies, Colleges, Bibliotheques, Palais: Les principales Maisons de Campagne & autres beaux Edisices des Familles Illustres, avec leurs Armoiries, &c. La Réligion, les moeur des habitans, leurs jeux, leurs divertissemens, & généralement tout ce qu'il y a de plus considerable à remarquer, Le tout enrichi de très-belles figures, & Cartes Géographiques, dessinées sur les oriǵinaux. Tome Premier / Huitiéme:, Dont le contena est à la page suivante. Nouvelle Edition, retranchee, corrigée & augmentée. A Leide Chez Pierre vander Aa. ,MDCCXXVII.
3368: James Beeverell - Les Delices de la Grand Bretagne et de L'irlande. Ouvrage tres utile et très curieux en huit Tomes. Par James Beeverell. A. M Tome premier / second / troisième / quatrieme / sixieme / septieme. A Leide chez Pierre van der Aa. M. DCC. XXVII.
2118: haer Felven Befchreven - Het leven van de Heylige Theresia Door haer Felven Befchreven. Nieuwe overfettinge. Antwerpen By Joannes Franciscus de Roveroy
2443: Ernestine van Beijeren - De armbanden door ernestine van Beijeren met eene titelplaat te Amsterdam bij G.J.A. Beijerinck 1843
3761: John Bell - Reizen van Petersburg, door verscheidene en wel de voornaemste gewesten van Asia. Gedaen en becshreven door den heere Dr. John Bell. Uit het Engelsch verteal door een Gezelschap van Taelminnaeren. I. / II. Deel. Met Kunstprinten versierd. Te Leyden, Voor Rekening der Uitgevers, Bij C. van Hoogeveen, Junior. MDCCLXIX.
2416: Michael Benger - Pastoraltheologie von Michael Benger
2158: Cornelis van Beresteyn - VRVNDTLICKE Ghemeene Sendtbrieven van Don Anthonio de Guevara Biffchop van Modonnedo, Prediker, Chromijefchrijver ende Rade vanden Keyfere Carolus de vijfde Wten Spaanfchen overghefet in Nederlantfche Fpraackr Door Cornelis van Beresteyn tot Amsterdam Gedruckt by Frans Pels 1632
1478: S.J. van den Bergh - Uit mijn Zomer Poezij van S.J. van den Bergh. Schiedam, H.A.M. Roelants 1868
3041: J. le Francq van Berkhey - Natuurlyke Historie voor Kinderen, Gedeelteyk ingericht naar de hoogduitsche uitgave van den hooggeleerden heere M. georg Christian Raff, hoogleeraar in de historie en geographie, te Göttingen. Aanmerklyk verbeterd, vermeerderd en genoegsaam geheel veranderd en overgebragt tot eene vatbaare rangschikking, voorgesteld in Kindervervrolykende Samenspraaken, doorvlochten met toepasselyke Zede- en andere Gedichtjes, en eindelyk voor de Nederlandsche Kinderen overgebragt, tot de voornaamste onderwerpen der Natuurlyke Historie van Holland. Door J. le Francq van Berkhey, M. D. Hist. nat. Lector of 's lands universiteit te Leyden, lid van de keizerlyke natuur-, en verscheiden vaderlandsche natuur-, en dichtlievende genootschappen. Te leyden. By Frans de Does, P. Z. M DCC LXXXI.
2408: Maximien de Bernezai - Traité de la Vie Intérieure, par le R. Pere Maximien de Bernezai, Recolet. Sixieme Edition. Revûe, corrigée, augmentée & divisée en cinq Livres oú l'on explique l'excellence & les avantages de la Vie Intérieure, les principaux moyens dont on doit se servir, pour vivre de cette vie & pour y faire des progrés. Avec une méthode pour l'Oraison & des Méditations, pour chaque jour de la Semaine sur la Passion de Notre Seigneur Jesus-Christ. Par M. Paul Bois, ancien Curé de Noyers, Archiprêtre du Diocése de Sisteron
3498: M. Berquin - L'ami des Enfans, nouvelle édition. Premiere année. Tome premier.
3341: Jean Bertholet - Histoire de l'institution de la Fęte-Dieu, avec la vie des bienheureuses Julienne et Eve, qui en furent les premieres promulgatrices: suivie de L'Abrégé Historique de L'Institution des illustres confrairies de L'Adoration perpétuelle de L'Auguste sacrement des autels, Es sur-tout de celle èrigèe dans l'insigne Eglise collègiale de Saint Martin, à Liege, en 1765. A Liege, Chez Jacques-Antione Gerlach, Imprimeur-Libraire, au Dauphin, rue Neuvice. M. DCC. LXXXI. M. DCC. LXXXI. Avec Approbation & Permission des Supèrieurs.
2293: Louis de Berton - Mémoires Militaires de Louis de Berton. Des Balbes de Quiers, Duc de Crillon, Duc de Mahon, Grand d'Espagne de la premiére Classe, Gentilhomme de la Chambre, avec exercice de sa Majesté Catholique, Capitaine Général de ses Armées, Grand-Croix de l'Orde de Charles III, Chevalier de celui de Saint-Louis, et nommé á l'Ordre de la Toison d'or.
3490: M. Guyard de Berville - Histoire de Pierre Terrail; dit le Chevalier Bayard, Sans Peur & fans Reproche.
2523: Saverio Bettinelli - Del Risorgimento D'Italia Negli Studj Nelle Arti e ne' Costumi Dopo il Mille Dell' abate saverio bettinelli Parte prima Degli studj. In bassano, MDCCLXXV. A Spese remondini de Venezia. Con Licenza de' Superiori, e Privilegio
3470: Bernhard Anton Betzinger - Italienische Sprachbrücke
2681: C.A Sainte-Beuve - Portraits Contemporains par C. -A. Sainte-Beube de l'Acadèmie Française. Noux somm es mobiles, et noun jugeons des êtres mobiles..... Sénac de Meilhan. Nouvelle édition revue et corrigée. Paris Didier, libraire-éditeur. 35, quai des augustins. L'auteur el l'editeur se réservent le droit de traduetion. 1855
626: Johan van Beverwyck - Alle de Wercken zo in de MEDICYNE als CHIRURGIE van de heer Ioan van BEVERWYCK Out-Schepen DER STADT DORDRECHT 't Amfterdam, By Ian Iacobz Schipper, op de Keyfersgracht.
3082: Johan van Beverwyck - Joh. van Beverwycks. Wercken der Genees-konste, Bestaende in den Schat der Gesontheyt, schat der Ongesontheyt, heel-konste: Mitsgaders Eenige Tractaten daer onder begrepen, en oock verscheyde stucken, die ten deele na de Autheurs overlijden, ten deele uyt sijn Latijnsche Wercken overgeset, en nu eerst daer by gevoegt zijn. Alles volgens de lest-vermeerderde exemplaren van nieus overzoek, doorgaens grootelijcx vermeerdert en verbetert: mitsgaders met nieuwe Registers. Verçiert met Historien, Kopere Platen, als oock vermeerdert met verssen van den Ed: Heer Jacob Cats, Ridder & c. t' Amsterdam, By Jan Jacobsz. Schipper, op de Keysers-Gracht. 1664. Met Privilegie voor 15. Jaren.
4979: Govert Bidloo - Ontleding des Menschelyken Lichaams
635: J. Blaeu - Stadsplattegrond van Gouda.
195: J. Blaeu - Stadsplattegrond Heusden 1649.
3693: Pierre Blanchard - Beautés de l'histoire de France ou époques intéressantes traits remarquables, belles actions, origines & moeurs Depuis la Fondation de la Monarchie jusqu'en 1830. Ouvrage propre a élever l'ame de la jeunesse et a lui inspirer du zèle pour l'honneur du nom Français; rédigé par Pierre Blanchard. Dix-neuvième Edition. Revue et corrigée, ornée de jolies gravures. Paris a la libraire de l'enfance et de la jeunesse, P. C. Lehuby, Rue de Seine, 53, faubourg Saint-Germain.
3416: J. B. Blanchard - Le Buffon de la jeunesse, ou abrégé de l'histoire des trois règnes de la nature: ouvrage élémentaire. A l'usage des Jeunes-Gens de l'un et l'autre Sexes, et des Personns qui veulent prendre des notions d'Histoire naturelle: Orné de 57 planches. Rédigé par Pierre Blanchard. Seconde Édition, corrigée et augmentée. Cosmographie et Quadrupèdes. Tome premier / cinquième / quatrième / deuxième / troisième. A Paris, Chez le prieur, Libraire, rue St. -Jacques, N.o 276. ANX. 1802.
3825: Bert Boeren - Het oude Heusden in beeld DEEL 2
3826: Bert Boeren - Het oude HEUSDEN in beeld
3827: Bert Boeren - Het oude Heusden in Beeld DEEL 3
3669: M. Boileau - Satyres et Oeuvres diverses de M. Boileau despréaux; Avec les passages des Poëtes Latins, imités par l'Auteur, Corrigées & augmentées de plusieurs Pieces quin'ont point encore paru: Avec les Poésies du Pere Sanlecque. Nouvelle édition. A Paris, Chez Rolling Fils, Quai des Augustins, à Saint Athanase. M. DCC. LXV.
2291: J.P.L. du Bois - Vies des Gouverneurs généraux, avec lábrégé de l'histoire des etablissements hollandois aux indes orientales.
2125: G. Theod. Bom - De onfeilbare weervoorspeller tevens aanwijzende, hoe men met weinig moeite zelf kan vervaardigen een bloemen- en plantenbarometer een chemisch weerglas en een planten-hygrometer. (vochtigheidsmeter) Amsterdam G. Theord. Bom 1880
2490: Bona - De sacrificio missae tractatus asceticus. Continens praxim attentè, devotè, & reverenter celebrandi. Auctore D. Joanne Bona, ong. Refor. S. Bernardi, Ordinis Cistercien. Abbate, Sac. Congregat. Indicis Ritnum, Indulgensiarum, & S. Officii Consultore. Duaci, Ex Typographiâ Derbaix, suh signo Missalis. M. DCC. IVII. Cum Approbatione & Permississ.
2116: M.J.Bontas - Geestelyke Aenspraken om de zieken. te onderwyzen, te troosten en op te wekken in de verscheyde staeten van hunne ziektens. Getrokken uyt de Schiftuer ende de HH. Vaders Eerste deel 't Antwerpen by Joannes Franciscus van Soest 1738
2541: Abraham Bosse - De la maniere de Graver a l'eau forte et au burin. Et de gravûre en maniere noire. Avec la façon de construire les Presses modernes, & d'imprimer en Taille-douce. Par Abraham Bosse, Graveur du Roy. Nouvekke edition Revûe, corrigée & augmentée du double: Et enrichie de dix-neuf Planches en Taille-douce. A Paris, quay des Augustins: Chez Charles-Antoine Jombert, Libraire de l'Artillerie & du Génie, au coin de la ruë Gille-Coeur, à l'Image Notre-Dame. M. DCC. XLV. Avec Approbation & Privilege du Roy.
2418: Jacques-Benigne Bossuet - Elevations a dieu sur tous les mysteres: de la religion chretienne ouvrage posthume de messire Jacques-Benigne Bossuet, Evêque de Meaux. A Paris, Chez P. G. Le Mercier, rue S. Jacque, au Livre d'Or. Desaint & Saillant, rue S. Jean de Beauvais. Jean-Th. Herissant, rue S. Jcaques, à Saint Paul & à S. Hilaire. Durand, rue S. Jacques, au Griffon. Le prieur, rue S. Jacques, à la Croix d'Or. M. DCC. LIII. Avec privilege du roi.
3363: Jacques-Benigne Bossuet - Elevations a Dieu sur tous les Mysteres de la Religion Chretienne, Ouvrage Posthume, De Messire Jacques-Benigne Bossuet, Evesque de Meaux. Tome Premier en Second, A Paris, Chez P.G. le Mercier, rue S. Jacque, au Livre d'Or; Desaint & Saillant, rue S. Jean de Beauvais; Jean-Th. Herissant, rue S. Jacques, á Saint Paul & á Saint Hilaire; Durand, rue S. Jacques, au Griffon; le Prieur, rue S. Jacques, á la Croix d'Or. M.DCC.LIII. Avec Privilege du Roi. 1753
2096: Jakobus Benignus Bossuet - Historie der veranderingen van de protestantsche kerken; door den Heer Jakobus Benignus Bossuet. 3 delen 1738
2489: Boudon - Dieu seul. L'amour de Jesus au tres-saint Sacrement de l'autel. Par Mr. Boudon, Docteur en Theologie, Sixiéme Edition, augmentée de la Vie de l'Auteur. A Bruxelles, Chez Jean Bapt. de Lefneer, Imprimeur fur le Maché au Bois. 1706. Avec Privilege du Roy.
2898: M. N. Bouillet - Dictionnaire universel Des Sciences, des Lettres et Des Arts. Par M. -N. Bouillet. Septième Édition revue et corrigée. Paris. Librairie de L. Hachette et Cie . Boulevard Saint-Germain, No. 77. 1880.
2354: Raoul Boulart - Ornithologie du salon. Synonymie, description, moeurs, nourriture des oiseaux de volière européens et exotiques, ornée de 75 vignettes et de 40 chromotypographies représentant les oiseaux leurs oeufs leurs nids. Paris J. Rothschild 1878
2967: M. l'Abbé J.- J. Bourassé - Abbayes et Monastères histoire, monuments, souvenirs,et ruines par M. l'Abbé J.- J. Bourassé. Illustrations par Clerget, Lancelot et Karl Girardet Tours Alfred Mame et Fils, Éditeurs MDCCCLXX
4083: Gustave Bourcard - Les Estampes du XVIIIe siècle, école française. Guide manuel de l'amateur. Avec une préface de Paul Eudel
3958: Louis Bourdalouë - Sermons of Leerredenen, op de feestdagen. Van den Eerwaarden Vader Louis Bourdaloue, van 't Genootschap van Jesus: Gepredikt voor Lodewyk XIV, Koning van Vrankryk. Uyt het Frans vertaald door Jan Sinkel. Te Amsterdam, H. en C. Beekman, en T. Crajenschot. Boekverkopers. 1772.
3974: Claude Drouas de Boussey - Instructions sur les fonctions du ministere pastoral, Adressée par Monseigneur l'Evêque, Comte de Toul, Prince du S. Empure, au Clergé Séculier & Régulier de son Diocese. Nouvelle edition Revue, corrigée & augmentée. A Louvain, de l'imprimerie de J. P. G. Michel. DCCLXXXIV.
223: Boxhorn - City Map Heusden
2468: Boxhorn - M. Zveris van Boxhorn Nederlantsche Historie eerste boeck behelsende de eerste veranderingen in de godsdienst ende leere, neffen de harde vervolgingen daer over ontstaen in de Nederlanden, voor ende tot de tijden toe van Karel de Vijfde tot Leyden by Cornelis Banheining, Boeckverkooper woonende op de bredestraet, in 't Jaer 1649.
614: Vincentius Bracco - Vincentius Bracco. Miseratione Divina et Apostolicae Sedis gratia. Patriarcha hierosolymitanus magnus ordinis S. sepulcri magister etc., etc., etc. Omnibus et singulis has visur's salutem in Domino. Partem hanc primam versionis arabicae Sacre Scripturae a Patribus Societatis Jesu Berythi Phoeniceorum paratam et editam, examine rité praemisso, approbamus. Datum Hierosolymis, die 12 Novembris 1876. Vincentius Bracco.
2445: brandt - G. Brandts. Historie van de Rechtspleging gehouden in de Jaeren 1618 en 1619. Ontrent de dry gevangene Heeren Mr. Johan van Oldenbarnevelt. Mr. Rombout Hoogerbeets. Mr. Hugo de Groot. Nooit te vooren gedrukt. Te Rotterdam. By Barent Bos. Boekverkooper, 1708.
2346: M. Bresnier - Cours Pratique et Theorique de Langue Arabe renfermant les principes détaillés de la lecture, de la grammaire et du style ainsi que les éléments de la Prosodie accompagé d'un traité du langage arabe usuel et de ses divers dialectes en Algérie par M. Bresnier lún des disciples de silverstre de sacy Alger Bastide, Libraire-éditeur Paris 1855
2363: R. P. Toussain Bridoul - La vie de Francois Caietan de la compagnie de iesus. Ecrite en Italien par le R. P. Alfonse Caietan, & mife en Francois par le R. P. Tovssain Bridoul, tous deux de la même Compagnie. A Lille, De l'Imprimerie de Pierre de Rache, à la Bible d'Or, 1641.
2713: Brion - Lecons de Géométrie analytique par MM. Briot Professeur à la Faculté des Sciences, Maître de conférences à l'École normale supériere, et Bouquet Maître de conférences à École normale supérieure, Répétiteur à l'école polytechnique. Septieme edition revue et corrigée. Paris Ch. Delagrave et Cie lib-éditeurs Rue des Écoles, 5. 1872. Tous droite réservés.
2535: Thomas Brown - The Fudge Family in Paris Edited by Thomas Brown, The Younger author of the twopenny post bag Le leggi della Maschera richiedono che una persona mascherata non sia salutata per nome da uno che la conosce malgrado il suo travestimento Castigione Ninth Edition London Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme and brown, Paternoster-Row 1818
2039: Mr. de la Bruyere - Les Caracteres de theophastre traduits du Grec, avec les Caracteres ou les Moeurs de ce siecle. Par Mr. de la Bruyere, de l'Academie Francoise. Et la clef, En marge & Par Ordre Alphabetique. Tome Premier. Nouvelle Edition Augmentée. A Amsterdam, ChezPierre Marteau, Libraire. M. DCCI.
3496: M. De la Bruyere, M. Coste - Les caracteres de theophraste, avec les caracteres ou les moeurs de ce siecle
4611: Wolpherdo van Bueren - Cohors Musarum
2301: Claude Buffier - Abrege de l'Histoire D'Espagne par demandes & par reponses par le pere Buffier, de la compagnie de Jesus A Paris chez Jean Mariette, rue Saint Jacques, aux Colomnes d'Hercule, au dessus de la rue des Mathurins MDCCIV avec Privilege du Roy
2938: M. le C.te de Buffon - Oeuvres Complétes de M. le C.te de Buffon, Intendant du Jardin du Roi, de l'Académie Francoise, de celle des Sciences, & c. Tome Premier - Treiziéme. Histoire des Animaux Quadrupédes.
2528: M. Bullet - Architecture Pratique, Qui Comprend la Construction générale & particuliere des Bâtimens; le Détail, les Toisé & Devis de chaque partie; savoir, Maconnerie, Charpenterie, Couverture, Menuiserie, Serrurerie, Vitrerie, Plomberie, Peinture d'Impression, Dorure, Sculpture, Marbrerie, Miroiterie, Poëlerie, &c. &c. Avec Une Explication et une Conférence de trente-fix Articles de la Coutume de Paris sur le Titre des Servitudes & Rapports qui concernent les Bâtimens, & de l'Ordonnance de 1673. Par M. Bullet, Architecte du Roi, & de l'Académie Royale d'Architecture. Edition nouvelle, revue & corrigée avec soin: considérablement augmentée, sur-tout des détails essentiels á l'usage actuel du Toisé des Bâtimens, aux Us & Coutumes de Paris & aux Réglemens des Mémoires; & á laquelle on a joint un Tarif & Comptes-faits de toute forte d'ouvrages en Bâtimens, & un autre Tarif pour connoître le poids du pied de Fer, suivant ses différentes grosseurs. Par M***. Architecte, ancien Inspecteur-Toiseur de Bâ
2362: Bernardino Busti - Mariale eximii viri Bernardini de Busti ordinis seraphici Francisci: de singulis festivitatibus beate virginis per modum sermonum tractans: omni theologia copiosum: denique utriusque iuris auctoritatibus applicatis: & arte humanitatis refertum: in omnibus allegationibus promptissimum
3739: Gustav Butziger - Das neunzehnte Jahrhundert des Thierreichs. Zweite Auflage. Mit poetischen Einleitungen von Gustav Butziger. Mit Bildern. Leipzig, Berlag von Friedrich Boldmar.
1581: Antonius Bynaeus - Gekruiste Christus Ofte Verklaringe over de Geschiedenisse van het Lijden, Sterven ende begraven onses Heeren ende Salighmakers JESU CHRISTI Uyt Joodsche, Romeinsche, en andere Oudtheden. Door Antonius Bynaeus. Met kopere Plaeten. Den vierden Druk Te Dordrecht, By Dirck Goris, Boek-Verkooper/ woonende by de Wijnbrugh in de Griffioen. Anno 1693.
3252: George Gordon Byron - Childe Harold's Pilgrimage. Canto the Third. By Lord Byron. ''Asin que cette application vous forçât de penser à autre chose: il n'y a eb vérité de remède que celui-là et le temps.'' Lettre du Roi de Prusse à D'Alembert, Sept. 7, 1776. London: Printed for John Murray, Albemarle-street. 1816.
3342: Caesarius - L'Apocalypse Expliquée par L'Histoire Ecclesiastique. Vaeunum abiit: & ecce veniunt adhuc DUO VAE post haec. Apoc. 9. 12. Le premier malheur a Passé: & voicy les duex autres laheurs qui viennent cy-aprés. A Paris, Chez Pierre Giffart, Libraire & Graveur du Roy, ruë saint Jacques, proche les Mathurins, à l'Image sainte Therese. M. DCC. I. Avec Approbation, & Privilege du Roy.,
2273: Thomae de vio Caietani - Opuscula omnia Thomae de vio Caietani, Cardinalis tituli Sancti Xysti, Intres Distincta Tomos. Nuperimee hac nostra editione locupletiora, & quò ad eius fieri potuit, castigatiora, Ad maiorem, etiam Studioforum commoditatem, in hanc nouam redacta formam. Bergomi, Typis Comini Venture, 1590.
3476: A. Caillot - Beautés du Christianisme ou Recueil de belles actions inspirées pav cette religion. Par A. Caillot, Auteur de plusieurs Ouvrages d'Education. A Paris. 1825.
2079: Alexander Calamato - Concionum R. di Domini Alexandri Calamato Pars Altera Continens Sermones Quadragesimales & encomia Virginis Deiparae pro diebus Sabbathinis.
2781: Pedro Calderon - Autos sacramentales, alegoricos, Y Historiales. Del Insigne poeta español. Don Pedro Calderon de la arca, Cavallero del Orden de Santiago, Capellan de Honor de fu Magestad, y de los Señores Reyes Nuevos de la Santa Iglesia de Toledo. Obras posthumas, que del archivo de la Villa de Madrid faca Originales à luz. Don Pedro de Pando y mier, Y las dedica. A los excelentissimos señores Condes de Lemos, &c. Parte primer. Con privilegio, En Madrid: en la Imprenta de Manuel Ruiz de Murga, à la Calle de la Habada, Año de 1717.
2779: Pedro Calderon - Autos sacramentales, alegoricos, Y Historiales. Del Insigne poeta español. Don Pedro Calderon de la arca, Cavallero del Orden de Santiago, Capellan de Honor de fu Magestad, y de los Señores Reyes Nuevos de la Santa Iglesia de Toledo. Obras posthumas, que saca a luz don Pedro de Pando Y mier. Y las dedica. Alos excelentissimos señores Condes de Lemos, &c. Parte Quinta. Con privilegio, en Madrid: En la Imprenta de Manuel Ruiz de Murga à la Calle de la Habada. Año de 1717.
3503: Thorel de Campigneulles - Le nouvel abaillard ou lettres d'un singe, au docteur abadolfs; traduites de l'Allemand.
4082: Jacob Cats - Alle de wercken zoo oude als nieuwe van de Heer Jacob Cats.
4607: Jacob Cats - Proteus ofte Minne Beelden verandert in Sinne beelden door J. Catz
3226: Gaius Valerius Catullus - Catullus, Tibullus, Propertius, Ad optimorum Exemplarium fidem recensiti, cum MSS. codicum variis lectionibus margini appositis. Ad Celsissimum Aurelianensium Ducem Lutetiae Parisiorum, Typis Antonii Urbani Coustelier, Serenissimi Aurelianensium Ducis, Typographi, MDCCXXIII. Cum Privilegio
622: William Cave - De godsdienst der oude christenen, in de eerste eeuwen des evangeliums in drie delen door William Cave, doctor in de godgeleerdheyd. Na de laatste Engelsche druk vertaald door Salomon Bor, predikant tot Zeyst. Met een Voor-reden van de Heer H. Wits, tot opening van 't werk, verrijkt. De tweede druk naaukeurig oversien en met kopere platen vermeerdert. Tot Amsterdam, By Arnoldus van Ravestein, Boek-verkoper op den Dam. MDCXCIV.
4296: Jacques Cazotte - Ollivier, poeme. M. D. CC. LXIII.
4962: Jacques Cazotte - Oeuvres Badines et Morales de Cazotte
2010: Michel Cervantes - Histoire de Don Quichotte de la Manche par Michel Cervantes. Traduite sur le texte original et d'apres les traductions comparees de Oudin et Rosset, fillaeu de Saint Martin, Florian, Bouchon Dubournial, Delauney et Louis Viardot, par F. de Brotonne, conservateur de la bibliotheque de Saint Genevieve. Nouvelle edition. Paris. Didier, Libraire Editeur. 35, Quai des Augustins. 1845.
3893: Jean Filleau de la Chaise - Histoire de S. Louis. Divisée en XV. Libres. A Paris Chez Jean Baptiste Coignard. M. DC. LXXXVIII. Avec privilege de sa majesté. Et se vend a Bruxelles, Chez Eugene Henry Fricx, derriere l'Hôtel de Ville, à l'enseigne de l'Imprimerie.
3355: M. de Cailliere Maréchal - Le Courtisan Predestine, ou le duc de Ioyeuse Capucin. Divise' en Deux Parties. Par M. de Cailliere Maréchal de Bataille des Armées du Roy, &c. Dedie'a Mademoiselle, A Paris, Chez Pierre Trabouillet, au Palais, en la Galerie des Prifonniers, á la Fortune. M. DC. LXVIII. Avec Approbations des Docteurs.
3495: Chamberlain - État present d'Angleterre, sous le roy Guillaume troisieme, par Mr. le Doctr. Chamberlain.
2029: Marin Cureau de la Chambre - l'Art de Connoistre les Hommes, Où sont contenus les discours preliminaires qui servent d'Introduction à cette Science. Par le Sieur de la Chambre, conseiller du Roy en ses Conseils, & son Medicin ordinaire. Troisiéme Edition, reueüe & corrigée. A Paris, Chez Jacques d'Allin, ruë Saint Jacques, au coin de la ruë de la Parcheminerie, à l'Image Saint Estienne. M. DC. LXVII. Avec Privilege de sa Majesté.
3657: Charles O'Malley - The Irish Dragoon
3770: Geoffrey Chaucer - Geoffrey Chaucer. The Canterbury Tales. Cornmarket Reprints in association with Magdalene College, Cambridge 1972
3894: Pierre Chompré - Dictionnaire abbrégé de la fable, pour l'intelligence des Poëtes, des Tableaux & des Statues, dont les sujets sont tirés de l'Histoire Poëtique: huitième edition. A Paris, Chez Desaint & Saillant, rue S. Jean de Beauvais, vis-à-vis le Collége. M. DCC. LVII. Avec Approbation & Privilége du Roi.
3457: M. Chompre - Dictionnaire Abbregé de la Fable, pour l'intelligence des Poëtes, des Tableaux & des Statues, dont les sujets sont tirés de l'Histoire Poëtique. Par M. Chompre'. Cinquieme edition. I. Livre 16 sols relié. A Paris, Chez Desaint & Saillant, rue S. Jean de Beauvais, vis-à-vis le Collége. M. DCC. XLIX. Avec Approbation & Privilége du Roi.
147: Frédéric Chopin - Douze grandes études pour le pianoforte composées et dédiées à son ami F. Liszt par Fréd. Chopin. Oeuvre 10. Liv. II. Propriété des Editeurs. Enregistré aux Archives de l'Union. Leipsic, chez Fr. Kistner. Paris, chez M. Schlesinger. 1018. 1019. Nouvelle Edition.
3273: Jean Baptiste Chrystin - Les délices des Pays-Bas, ou description géographique et historique des XVII. Provinces Belgiques. Sixième Édition, revue, corrigée, & considérablement augmentée de Remarques curieuses & intéressantes. Contenant une Description générale des XVII Provinces Belgiques, & la Description particuliere du Duché de Brabant & du Brabant Wallon. A Liege, Chez J. F. Bassompierre, Pere, Imprimeur de S. A. & Libraire. M. DCC. LXIX. Avec Approbation & Permission.
1751: M. Tillius Cicero - Epistolae ad atticum, summa diligentia castigate........1547/Epistolarum ad brutum liber. ad quintum fratrem libri II 1547
2359: Marcus Tullius Cicero - Marcus Tullius Orationum volumen secundum collatis libris manuscriptis, et adhibito iudicio diligenter emendatum Parisiis ex officina roberti stephani typographi regij MDXLIII
3288: Abraham van Sint Clara - De Gekheydt der Wereldt, wysselyk beschreven, en kluchtig vertoont in hondert narren en derselver narrenpoetzen: Alom doormengt met aardige Historien, vrolyke Verdigtzelen, en zedelyke Vermaningen. Door Pater Abraham van St. Clara. Eerste / Tweede Deel, met Figuren. Tweede druk. t' Amsterdam, By de Janssoons van Waesberge. MDCCXXXIV.
3313: Abraham van Sint Clara - Sterven en Erven, Zynde een schoone Voorbereiding tot de Dood of Om den Hemel te beërven, Hoort de konst, om wet, te sterven. Betoogt, door de overdenkingen van het bittere Lyden en Sterven, van onzen eenigen en beminden Zaligmaker Jesus Christus. Door den berugten Pater Abraham van St. Clara. Barrevoeter Monnik, en Keizerlyke hosprediker. Met fraaye Plaaten. Te Amsterdam, By Arendt van Huyssteen, en Steeve van Esveldt. Boekverkoopers. 1740.
3319: Abraham van Sint Clara - De Welvoorziene Wynkelder, In welken meenige dorstige Ziel zich Geestelyker wyze laven en verquikken kan, en Waar in zoete en zuure Wyn naar ieders smaak te vinden is. Geöpent door Pater Abraham van St. Clara, geduurende zyne onpasselykheit in den laatsten tyd zyn Levens. Uit het Hoogduitsch vertaalt. t' Amsterdam, By Jan Roman, en Jan Roman de Jonge. M. D. CCXXXXII.
3724: Jebediah Cleishbotham - Tales of my landlord, Third Series, collected and arranged by Jedediah Cleishbotham, schoolmaster and parish-clerk of gandercleugh. Hear, Land o'Cakes and brither Scots, Frae Maidenkirk to Jonny Groats', If there's a hole in a' your coats, I rede ye tent it, A chiel's amang you takin' notes, An' faith he'll prent it. Burns. In four volumes. Edinburgh: printed for Archibald constable and Co. Edinburgh; Longman, Hurst, Orme, and Brown, Paternoster-Row; And Hurst, Robinson, and co. 90, cheapside, London. 1819
2405: M. l' Abbé Clement - Exercices de L'ame, pour se disposer aux Sacrements depénitence et d'eucharistie, Par M. l' Abbé Clément, Abbé de Marcheroux, Aumônier & Prédicateur ordinaire du Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, Prédicateur du Roi, & Doyen de l'insigne Eglife Collégiale de Legny. Nouvelle Edition, revue & augmentée A Rouen, Chez la Veuve de Pierre Dumesnil, rue de la Chaîne. M. DCC. LXXXVIII. Avec permission.
2404: M. l' Abbé Clement - Exercises de l'ame, pour se disposer aux sacrements de penitence et d'eucharistie. Par M. l' Abbé Clement, Abbé de Marcheroux Aumônier & Prédicateur ordinaire du Roi de Polone, Duc de Lorraine & de Bar, Prédicateur du Roi, & Doyen de l' Insigne Eglise Collégiale de Ligny. A Paris, rue S. Jacques. Chez H. L. Guerin, & L. F. Jacques, à Saint Thomas d'Aquin. M. DCC. LVIII. Avec Approbation & Privilege du Roy
2539: Sebatian le Clerc - Verhandeling over de Bouwkunde, met de noodige aanmerkingen en waarnemingen, door Sebastiaan le Clerc, Roomsch ridder, teekenaar en plaatsnyder van Lodewyk den XIV. Koning van Frankryk, enz. enz. enz. Uit het Fransch vertaald, door P. E. Duyvené. Inhhoudende verklaaring der Plaaten. Te Amsterdam By Hendrik Gartman.
2392: Joanne Clericato - De Venerabili Eucharistiae Sacramento Decisiones Theologico Legales. Auctore Joanne Clericato Praeposito Patavino, Juris Utriusque Doctore, olim in Curia Episcopali-Patavina Advocato & Promotore Fiscali, deinde Auditore, ac demom Vicario Generali. In Quibus. Non solum praecipuae Quaestiones, ex utraque Theologia Scholastica, & Morali selectae circa Materiam, Formam, Accidentia, ac Effectus SS. Eucharistiae tractantur: sed etiam ejusdem Sacri Ritus antiqui, & moderni circa locum, tempus, & dispositionem Ministrantium, atque Sumentium exponuntur. Plurimaeque Controvertiae, Dogmaticae, Canonicae, Forenses, Medicae, & Historiales, hoc Divinum Sacramentum concernentes, explanantur. Episcopis, Vicariis, Animarum Rectoribus, Confessariis, Monialium, Religiosis, Saecularibus, aliisque eruditionum Studiosis utiles, ac jucundae. Triplici Indice Argumentorum, Controversiarum, & Rerum ornatae. Ex Responsis Cleri Patavini Anno 1689. collectae. Editio Tertia.
1936: Edward Clodd - Myths and Dreams by Edward Clodd author of the childhood world, the story of creation, Second Edition
3308: Clouet - Géographie Moderne avex une Introduction. Ouvrage utile a tous ceux qui veulent se perfectionner dans cette Science, on y trouve jesqu' aux notions les plus simples dont on a facilité l'intelligence par des Figures pour lemettre a la portée de tout le Monde, Chaque Carte a sur les marges l'explication de ce qu'elle renserme, la methode qu'on y suit a pour objet de developper les connoissances qui tiennent a 'Histoire, ce qui rend cette Géographie tres interessante. Dediée a Messieurs de l'Academie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Rouen Par mr. l'Abbé Clouet de la même Académie. Avec approbation et P. du R. À Paris chez Mondhare rue Saint Jacques a l'Hotal de Summer pres la Fontaine de Saint severus. 1767.
3734: Henry Cockton - The Life and Adventures of Valentine Vox. By Henry Cockton. With illustrations by Onwhyn, London & New York. George Boutledge & Sons.
2390: Petri Coddaei - Denuntiatio apologetica Petri Coddaei archiepiscopi sebasteni, sinceris solidisque documentis firmata quam circa praecipia causae suae capita evulgandam duxit trajecti ad rhenum, typis Theodori ab Eynden MDCCVI
2412: A Collet - Theologia Moralis, breviori forma redacta. Ad usum Seminariorum. Tomus primus, continens tractatus. I. De actibus humanis. II. De conscientia. III. De legibus. IV. De peccatis. V. De praecipuis praecipuorum statuum legibus et peccatis. VI. De praeceptis decalogi. VII. De praeceptis ecclesiae. Opus ad Juris Romani & Gallici norman exactum. Lovanii. M. DCC. LXVIII.
4594: R. P. Francois Marie de Colsels - Le Proselyte a Chretien instruit en la personne de Nicodeme avent sur l'Histoire Evangelique en St. Jean chap. 3. ou Nicodeme s'approchant de Jesus-Christ, la nuit, en apprend les mysteres de l'Avent, & de l'Incarnation du Sauveur. par le R.P. Francois Marie de Colsels Predicateur Capucin. a Anvers, chez Pierre Jouret, Marchand Libraire & Imprimeur, sur le Marché au Lait, aux trois Moines. 1700
3720: J.F. Cooper - The pathfinder or the inland sea by Fenimore Cooper illustrated by C. E. Brock London: Macmillan and co., limited New York: The Macmillan Company 1904
1479: J.F. Cooper - Conanchet, het opperhoofd der Indianen. Een verhaal voor de jeugd. Naar het Engelsch van J.F.Cooper Bewerkt door F Hoffmann. Met 6 gekleurde Platen. Leiden D. Noothoven van Goor
3755: Johann Andreas Coppenstein - R.P.F. Io. Andreae Coppenstein Mandalensis Ord. Praedicatorum theologi De Fraternitatis SSmi Rosarij B. Virginis Mariae ortu, progressu, statu atque praecellentia libri tres. In gratiam Cultorum Deiparæ Virginis Mariæ, Materia nunc primum, vt nunquam ante, absolute pertractata.
3920: P. Corneille - Le theatre de P. Corneille. Nouvelle edtion. A Paris, Chez David l'aîné, Libraire, rue de la Harpe, à la Plume d'or. M. DCC. LIX. Avec Approbation & Privilége du Roi.
2037: P. Corneille - Otho met de dood van GALBA Keizer van Romen Uit het Fransch van den Heer P. Korneille. Te Amsteldam, by de erfgen van J. Lescailje, op de Middeldam op de hoek van de Vischmarkt, 1695
3380: T. Corneille - Pyrrhus roi d'epire Tragedie par T. Corneille Suivent la Copie imprimée a Paris MDCLXXXX
3340: R. P. Cornelio Cornelii - Commentaria in duodecim Prophetas minores, Acutore R. P. Cornelio Cornelii a Lapide, è Societate Iesu, olim in Louamiensi, nunc in Romano collegio Sacrarum Litterarum Professore. Antverpiae, apud martinum nutium anno M. DC. XXV.
4147: A. M. v. d. Corput - Ordinaire de la sainte messe, avec Les prieres du Matin, Les Litanies du Nom de Jesus ...
3038: Florentius Costerus - Het Boecxken Der Broederscap, Dat is: Vijf Boecken der Christelijcker leeringhen. Voor de Broederschap der H. Maghet Maria: Eerst int Latijn gheschreven door den Der. Heere Franciscus Costerus, Doctoor inder Godtheyt/ Priester der Societeyt: ende nu duergheset in onse Neder-duitsche taele/ door JD. Bodeuaert vanden Berge/ B. inder Godtheyt. T' Antwerpen, Inde Plantijnsche Druckerije/ Op de Weduwe/ ende Jan Mourentost. M. D. XCVI. Met Gratie ende Privilegie.
2012: Charles Cotin - Recueil des Enigmes de Temps, nouvelle edition. A Paris, Chez Nicolas le Gras, au troisieme Pillier de la Grand'Salle du Palais, a L. couronnee. M. DC. LXXXVII. Avec Privilege du Roy.
1868: Thomas Cox - Magna Britannia or Topographical, Historical, Eccleslastical and Natural History of Kent With Pedigrees of all the noble families and gentry, both Ancient and Modern, Biographical Notices of eminent and learned Men to whom this County has given Birth also an Alphabetical Table of the Towns, Villages, and Hamlets, with the several Hundreds and Deaneries in which they stand, together with the value of the Churches in the King's Books, collected and composed according to the best relations extant. by the Rev. Thomas Cox. In the Savoy: Printed by Elis. Nutt; and Sold by M. Nutt, in Exeter-Exchange in the Strand, and J. Morphew near Stationers-Hall. MDCCXX
2589: J. B. Cramer - Etude pour le Piano-Forte. En Quarante deux Exercises doigtés dans les differents Tons. Calculés pour faciliter les progrés de ceux qui se proposent d'étudier cet instrument a fond. Par J. B. Cramer, Liv. I & 2 Edition Nouvelle. Pr. 1 Rth. 6 gr. Leipzig. Au Bureau de Musique de C.F. Peters & Suite des Etudes pour le Piano-Forte Op. II Cah. I & II, Pr. 1 Ry 12 Gr, Chez C. F. Peters
1257: J.B. Cramer - Etudes pour le piano en quatre-vingt quatre Exercices dans les differens tons calcules pour faciliter les progres de ceux qui se proposent d'etudier cet instrument a fond Par J.B. Cramer Mayence ANVERS ET BRUXELLES Chez les fils de B. SCHOTT Depotgeneral de notro fonds de Musique: a leipzig chez Gme Haertel a Vienne chez H.F. Muller
4224: Jean Crasset - La douce et sainte mort. Par le R. P. Jean Crasset, de la Compagnie de Jesus. Nouvelle edition, a Paris, Chez la Veuve Herissant, rue Neuve Notre Dame, à la Croix d'or & aux trois Vertus. M. DCC. LXVVII. Avec Approbation & Privilége du Roi.
3926: R. P. I. Crasset - La douce et sainte mort. Par le R. P. I. Crasset, de la Compagnie de Jesus. A Paris, Chez Estienne Michallet, ruë Saint Jacques, à l'Image S. Paul, proche la Fontaine S. Severin. M. DC. LXXXI. Avec privilege du roy.
3962: Thomas Creech - The odes, satyrs, and epistles of Horace. Done into English by Mr. Creech. Lui cupit optatam Cursu contigere metam, Multa Tulit fecitque Puer. The Third Edition. London: Printed for J. Tonson at Shakespears-Head, over-against Catherine-street in the Strand. MDCCXI.
3137: P. F. Mathias Croonenborch - Troostelyck Onderwys voor Deught-minnende Zielen, die door den doornachtighen Wegh der Bekoringhen gheleydt worden. Ghemaeckt door den Eerweerdighen P. F. Mathias Croonenborch, Minder-broeder Recollect. Godt is ghetrouw, die u niet en fal laten tenteren boven dat ghy vermoûght; maer by fal oock metter tentatien een uyt komen geven, op dat ghy soudt konnen verdragen. I. Cor. io. V. 13
2305: John Dalrymple - Memoirs of Great Britain and Ireland. From the Dissolution of the last Parliament of CHARLES II. Until the Sea-battle off La HOGUE. Consisting chiefly of LETTERS from the French Ambassadors in England to their Court, and from CHARLES II. JAMES II. King WILLIAM, and Queen MARY, And the Ministers and Generals of those Princes. Taken from the Depôt des Affaires entrangeres at Versailles, and King William's private Cabinet at Kensington. Interspersed with Historical Relations, necessary to connect the Papers together. By Sir JOHN DALRYMPLE, Bart. Ne quid falsi dicere audeat, ne quid veri non audeat. Cicero. London: Printed for W. Strahan: and T. Cadell, in the Strand: and A. Kincaid and W. Creech, and J. Balfour, Edinburgh. MDCCLXXIII.
3901: P. L. Danes - Institutiones doctrinae christianae sive catechismus Novâ Methodo concinnatus, ad usum Studiosae Juventutis Venerandae Facultatis Artium Studii Generalis Lovaniensis. Lovanii, Apud Aegidium Denique 1713. Cum Approbatione.
2505: Petri Ludovici Danis - Tractatus de virtutibus cardinalibus in generali, prudentia in speciali, jure et justitia &c
2502: Petri Ludovici Danis - Tractatus de Fide, Spe et Charitate cum adjunctis de Scriptura, Traditione, Ecclesia, Pontifice & Concilliis. Editio Nova. Bound together with "Constitutiones et decreta summorum pontificum, alique aliquot Documenta, spectantia ad propositiones Janseni et Quesnelli
3773: Olfert Dapper - Historische beschryving der Stadt Amsterdam: waer in De voornaemste geschiedenissen (na een kort verhael van gansch Hollant en d'omleggende Dorpen, als Ambachts-heerlijkheden, onder deze Stadt gelegen) die ten tijde der Herdoopers, Nederlandtsche beroerten, en onder Prins Willems, de tweede, Stadt-houderlijke Regeering, hier ter stede voor-gevallen zijn, verhandelt, en Al de Stadts gemeene, zoo Geestelijke als Wereltlijke, Gebouwen, in meer als tzeventigh kopere Platen, met haer nevenstaende Beschrijving, vertoont worden. Door Dr. O. D. t'Amsterdam, By Jacob van Meurs, Boekverkooper en Plaetsnijder, in de Nieuwestraet, in de Stadt Meurs, Anno 1663.
2530: Joseph Daquin - Essai Météorologique. Sur la véritable influence des astres, des saison et changemens de tems, Fondé fur de longues Observations, & appliqué aux Ufages de l'Agriculture, de la Médécine, de la Navigation, 7c. Par M. Joseph Toaldo Vicentin. Nouvelle Eddition Rendue Meilleure, & beaucoup augmentée. Traduit de l'Italien. Par M. Joseph Daquin. On y a joint la Traduction Françoise des Pronostics d'aratus: traduits du Gree en Italien, par M. Antoine-Louis Briggi, de Vérone. Chambery, de l'Imprimerie de M. F. Gorrin, Imprimeur du ROI. Avec Approbation & Permiffion. 1784.
674: M. L'Abbé Dassance - Les Saints Évangiles traduits de la vulgate. Par M. Abbé Dassance, vicaire-gènèral de Montpellier, illustrés par mm. Tony Johannot, cavelier, Gérard-seguin et Brevière. Tome premier. Paris, L. Curmer, Éditeur, 25, eur Sainte-anne. 1836.
2361: Arthur Daucourt - Arthur Daucourt ou Un Voyage en Norwège quatrième èdition. Lille, L, Lefort, imprimeur-libraire. 1850.
3746: Alphonse Daudet - Aventures Prodigieuses de Tartarin. De Tarascon par Alphonse Daudet. E. D. Paris, E. Dentu, éditeur. Libraire de la Société des Gens de Lettres palais-royal, 15, 17 et 19, galerie D'Orléans. 1887 Tous droits réservés
1843: E. Bekker en A. Deken - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart Uitgegeven door E. Bekker Wed. Ds. Wolff, en A. Deken Niet vertaalt Derde druk in 's Gravenhage By Isaac van Cleef MDCCLXXXVI
3218: Ioanne Delaunoy - Dissertatio Duplex: Una, De veteri ciborum delectu in ieiuniis Christianorum, & maximè in Quadragesima. Altera, qua pauperibus dandum esse potiùs, quàm Ecclesiis, probatur ex doctrina Patrum. Auctore Ioanne Delaunoy Constantiensi, Theologo Parisiensi. Parisiis, Apud Edmundum Martinum,
3678: M. François Delille - Principes et Problèmes d'Arithmétique. Et de système métrique, démontrés et résolus par le raisonnement, et accompagnés. De problem a résoudre servan exercices. (...). Paris, Libraire Glassique de Jules delalain et fils, Rue des écoles, 76 vis-à-vis de la Sorbonne. 1865.
3253: J. Delille - La Conversation poëme. Par J. Delille. A Paris, chez Michaud Frères, libraires, rue des bons-enfants, No. 34. De L'Imprimerie de L. G. Michaud. M. DCCC. XIL.
3968: Pierre Dens - Tractatus De Sacramento Poenitentiae
2493: Pierre Dens - Manuale Theologicum continens Definitiones er Divisiones. Theologiae universae. È Tractatibus Selectis depromptas: Lovanii, Typis L. J. Urban, è regione Academiae. Cum Approbatione.
3541: François-Joseph Terrasse Desbillons - Fables du père Desbillons, traduites en François par le même; Avec le Latin à côté, corrigé de nouveau.
3156: Francois Deseine - Rome Moderne. Premiére Ville de l 'Europe, Avec toutes ses. Magnificences et ses delices: Nouvellement & très-exactement dêcrite, en illustrée par des tailles douces, qui réprésentent par Saitement tout cequi y est digne d'être vû sçû: comme sont. Ses Eglises, Reliques, Cimetiéres, Tombeaux, Cletres, Hôpitaux, Colléges, Séminaires, Places publiques, Palais, Edisices, Architectures, Statuës, Peintures, Sculptures, Bibliothéques, Cabinets, Jardins, Fontaines, &c. tant dans la Ville qu'aux environs, Avec les Magnifiques Maisons de Campagne de plusiet Cardinaux & Princes, & autres choses remarquables. Ce qui est suivi d'une. Le tout divise' en six tomes. Par le Sr. Francois Desein. Tome premier. A Leide, Chez Pierre vander Aa, March lid. M DCC XIII. Avec Privilége.
2959: Francois Deseine - L'Ancienne Rome la principale des Villes de l'Europe, avec toutes ses Magnificences et ses delices...... divisé en quatre tomes a leide chez Pierre vander AA
2750: Monseigneur Desmaretz - Compte-Fait de Barreme ou Tarif General dedié a Monseigneur Desmaretz, Ministre d'etat et Controlleur General des Finances. Se Vend 45 V. a Paris. Chez la Veuve Macé dans la Nouvelle maison du S. Barreme, sur le quay de Conty, a la premiere porte cochere apres la Rüe de guenegaud vis a vis l'abrevoir avec Privilege du Roy. 1708.
4590: E. Despois - Ches-d'oeuvre des littératures anciennes - Les satiriques Latins : comprenant Juvénal-Perse-Lucilius-Turnus-Sulpicia traduction nouvelle publiée avec les imitations Françaises et des notices par E. Despois
3756: Guillaume Desprez - Morale chretienne rapportée aux instructions que Jesus-Christ nous a données dans l'oraison dominicale...septieme edition. Revûe, corrigée & augmentée par l'Auteur des paffages Latins aux marges, & enrichie en divers endroits de plufieurs penfées & verités Morales, tirées des faints Peres; avec deux Tables, l'une des Livres & Articles, & l'autre des Matieres, beaucoup plus amples que dans les éditions précedentes.
2546: Anton Diabelli - Euterpe einde Reihe moderner und vorzüglich. Beliebter Fonstücke zur Erheiteruug in Stunden der Mufse. Für das Piano forte herausgegeben. Vom Anton Diabelli, No. 358. Wien
3578: Charles Dickens - Schetsen van Boz door Charles Dickens. Vertaling van Mevrouw van Westrheene en C. M. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van F. Barnard. Achtste herziene, veel vermeerderde druk. Nijmegen - Gebr. E. & M. Cohen. - Arnhem.
3585: Charles Dickens - Dombey en Zoon door Charles Dickens. Vertaling van C. M. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van P. Barnard. Negende druk. Amsterdam - Gebr. E & M. Cohen.
3584: Charles Dickens - Nelly door Charles Dickens. Vertaling van C. M. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van C. Green. Achtste druk. Amsterdam - Gebr. E. & M. Cohen.
3581: Charles Dickens - De klok van Meester Humphrey, het geheim van Edwin Drood en andere verhalen door Charles Dickens. Vertaling van C. M. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van F. Barnard. Vijfde, nauwkeurig herziene druk. Nijmegen - Gebr. E. & M. Cohen - Arnhem.
3580: Charles Dickens - Het Verlaten Huis door Charles Dickens. Vertalingen van C. M. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van F. Barnard. Vijfde druk. Nijmegen & Arnhem - Gebr. E & M. Cohen.
3577: Charles Dickens - Slechte Tijden door Charles Dickens. Vertaling van C. M. Mensing. Met 19 houtgravuren naar teekeningen van H. French. Achtste, geheel herziene druk. Nijmegen - Gebr. E. & M. Cohen - Arnhem.
3576: Charles Dickens - Leven en Lotgevallen van Maarten Chuzzlewit door Charles Dickens. Vertaling van C. M. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard. Vijfde nieuwe, herziene uitgave. Nijmegen - Gebr. E. & M. Cohen. - Arnhem.
3591: Charles Dickens - Samuel Pickwick en Zijne Reisgenooten door Charles Dickens. Vertaling van C. M. Mensing. Met 56 hougravuren naar teekeningen van Phiz. Vermeerderde en verbeterde uitgave. Elfde druk. Gebr. E & M. Cohen. Amsterdam.
3471: Charles Dickens - The Cricket on the Hearth a Fairy Tale of Home by Charles Dickens London: Chapman and Hall Limited 1886
3590: Charles Dickens - Kleine Dora door Charles Dickens. Vertaling van C. M. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van J. Mahoney. Achtste druk. Amsterdam - Gebr. E & M. Cohen.
3587: Charles Dickens - Leven en Lotgevallen van David Copperfield door Charles Dickens. Vertaling van C. M. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard. Tiende druk. Amsterdam - Gebr. E & M. Cohen.
3589: Charles Dickens - Een Reiziger, die geen handel drijft. Vertellingen en schetsen door Charles Dickens. Met vijfentwintig houtgravuren. Zevende druk. Nijmegen & Arnhem - Gebr. E & M. Cohen.
3582: Charles Dickens - Barnaby Rudge door Charles Dickens. Vertaling van C. M. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van F. Barnard. Achtste, nauwkeurig herziene druk. Nijmegen - Gebr. E & M. Cohen. - Arnhem.
831: Charles Dickens - Leven en lotgevallen van Maarten Chuzzlewit door Charles Dickens.Vertaling van C. M. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard Schiedam en H. A. M. Roelants.
3086: Charles Dickens - Our Mutual Friend. By Charles Dickens. With illustrations by Marcus Stone. In two volumes. London: Chapman and Hall, 193 Piccadilly. 1865. ([he right of Translation is reserved.]
3446: Charles Dickens - The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit. By Charles Dickens. With fifty-nine illustrations by J. Barnard. London: Chapman and Hall, 193 piccadilly.
3579: Charles Dickens - Schetsen uit Amerika en Tafereelen uit Italië door Charles Dickens. Met zeventien houtgravuren van Dalziel. Vijfde nieuwe, herziene uitgave. Nijmegen - Gebr. E. & M. - Arnhem.
3915: Charles Dickens - The posthumous papers of the Pickwick Club by Charles Dickens With the 43 original Illustrations And 223 additional pictures of originals of characters and plates, scenes and incidents, curious topical allusions, references and analogies and facsimiles Collected and Annotated By C. van Noorden Together with the original announcement of the work, dedication of the original edition, prefaces, addresses and suppressed notes, &c., reprinted form the "Victoria" Edition, with the notes by Charles Plumptre Johnson Two Volumes London Chapman & Hall, Limited 1909
2786: Charles Dickens - Sketches by Boz. Illustrative of Every-day life and every-day people. With forty illustrations by George Cruikshank. London: Chapman & Hall., LD. 1894.
3586: Charles Dickens - Juffrouw Lirriper en hare Commensalen. Eene reeks kerstverhalen door Charles Dickes. Juffrouw Lirriper's Legaat. Een huis te huur. Mopes de kluizenaar. Geen uitweg. De gevaren van sommige Engelsche Gevangenen. Zesde geheel herziene, sterk vermeerderde druk. Met 21 houtgravuren. Nijmegen - Gebr. E & M. Cohen. - Arnhem.
3750: Conrad Dieterich - D. Cunr. Dieterici Institutiones catecheticae, depromptae E. B. Lutheri Catechesi, et variis, recenter etiam B. Dn. Christiani Chemnitii notis illustratae. Editio novissima, Cum Gratia & Privilegio Elect. Sax. Lipsiae, apud Thomam Fritsch.
997: Dick Dijs - Heusden Medaillon aan de Maas portret van een gerestaureerde stad door Dick Dijs gefotografeerd en geschreven boekenmakerij Akkolade Amersfoort
3428: Rembert Dodoens - Cruijdeboeck. In den welcken die gheheele historie, dat es Tgheslacht, tfatsoen, naem, natuere, cracht ende werckinghe van den Cruyden, niet alleen hier te lande wassende, maer oock van den anderen vremden in der Medecijnen oorboorlijck, met grooter neersticheyt begrepen ende verclaert es, met der selver Cruyden natuerlick naar dat leven conterfeytsel daer by ghestelt...
633: Tobias van Domselaer - Beschrijvinghe van Amsterdam.
2755: E. Donovan - The Natural History of British Insects explaining them in their several states, with the periods of their transformation, their food, oeconomy, &c. together with the history of such minute insects as require investigation by the microscope. The whole illustrated by coloured figures, designed and executed from living specimens. By E. Donovan, F.L.S. in ten volumes. London. Printed by Bye an Law, St John's Square, Clerxenwel, for the author. 1802
2540: Dr. Doran - Habits and Men with Remants of Record touching the makers of both by Dr. Doran author of 'Table Traits', 'History of Brading','Life of dr. Young', etc Third Edition London Richard Bentley, New Burlington Street, Publisher in Ordinary to her Majesty 1855
2958: Figures en Taille-Douce - Histoire Naturelle des Abeilles: Avec des Figures en Taille-Douce. Tome premier. A Paris, Chez les Freres Guerin, rue S. Jacques, vis-à-vis les Marthurins, à Saint Thomas d'Aquin. M. DCC. XLIV. Avec Approbation & Privilége du Roi.
2680: Arthur Conan Doyle - Round the Red Lamp. Being facts and fancies of medical life. By A. Conan Doyle, author of 'Micah Clarke,' 'the White Company,' 'The Adventures of Sherlock Holmes,' etc. Methuen & Co. 36 Essex Street, W.C. London 1894.
2302: C. Drelincourt - Het recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; : bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, door C. Drelincourt, P. du Moulin, en andere godtsgeleerden. Item, De klacht van een swaermoedige ziel over 't gebruyck van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost, door P. Simonides. Als mede hoe nootsakelijck het H. Avontmael is; nessens De Belijdenisse des Geloofs / voor die haer tot het selve willen begeven. Noch is hier bygevoegt De Reyse na Beth-EI / of het Huys Godts / zijnde innerlicke Zielsbetrachtingen, voor een yeder Geloovige ter Kerke gaende, en van daer komende. Te Rotterdam, By Philip. Losel, Boeckverkooper op de Hoogstraat. 1742.
624: C. Drelincourt - T' Avontmael des Heeren. Te Amsterdam. Bij Cornelis Oterlyk, Op de hoek van de Haarlemmer dijk. 1723
3504: Abel Drufesne - Nouveaux contes à Henriette
2300: Louis Dubroca - Les Femmes Célébres de la Revolution par Dubroca a Paris chez l 'Auteur an 2 de la République (1802)
2376: P. Ducom - Cours d'Observations Nautiques, Contenant toutes les connaissances d'astronomie relatives aux différens problémes de navigation; les meilleures méthodes de latitude et de longitude par observation; la maniére de régler les montres marines et leur usage pour déterminer la longitude; la théorie et la rectification des instrumens d'observation; la maniére de former l'oeil a l'observation des distances; une nouvelle méthode pour déterminer la latitude par une seule hauteur non méridienne, déduite de hauteurs prises dans un trés-court espace de temps; la maniére de juger toutes les méthodes d'observation avec les plus simples notions de géométrie; une méthode pour calculer la direction des courans et leur effet, soit au Nord ou au Sud, soit a l'Est ou a l'Ouest, entre deux époques fixes du matin et du soir dans le même jour; la maniére et les moyens d'exécuter tous les problémes relatifs a l'estime, suivi d'une collection des meilleures tables, dont une donne les latitudes et les longitude
3600: M. Alexandre Dumas - Le vicomte de Bragelonne par Alexandre Dumas. Publé par dupour et mulat. Édition illustrée par J. -A. Beaucé, philippoteaux, etc. Paris, chez Marescq et Cie, libraires 5, rue du pont-de-lodi, 5. 1852.
3599: M. Alexandre Dumas - Vingt and après suite Des Trois Mousquetaires par M. Alexandre Dumas. Paris, MM. Dufour et mulat, éditeurs. Quai malaquais, 23. 1849.
3601: M. Alexandre Dumas - Louis XIV. Et son siècle Par M. Alexandre Dumas. Tome premier / secundair. Paris, chez les éditeurs, quai malaquais, 21. 1849.
2126: Alexandre Dumas - Paris et les Parisiens aux XIXe Siecle Moeurs, Arts et Monuments texte par MM. Alexandre Dumas, Theophile Gautier, Arsene Houssaye Paul de Musset, Louis Enault et u Fayl par MM. Eugene Lami, Gavarni et Rouargue Paris Morizot, Libraire-Editeur
3696: M. Alexandre Dumas - Gabriel Lambert par Alexandre Dumas Nouvelle Édition Paris Calmann Lévy, Éditeur Ancienne Maison Michel Lévy Frères 3, Rue Auber, 3 1889 Droits de reproduction et de traduction réservés.
4270: Pierre Duval - Empire d'Allemagne
2954: Johan. Georgii Eccardi - Joh. Georgii Eccardi v. c. Origine Germanorum eorumque vetustissimis coloniss, migrationibus ac rebus gestis. Libri Duo. Ex Schedis Manuscriptis viri illustris edidit, figuras aeri incisas adiecit et praefatus est Christianus Ludovicus Scheidius i. c. Goettingae, IOH. GVIL SCHMIDII. A. S. H.
3658: Joseph Freiherrn von Eichendorff - Joseph Freiherrn v. Eichendorffs Werke. In vier Bänden. Mit Eichendorffs Bildnis und Safsimile, sowie einer Einleitung von Rudolf van Gottchall. Erster / Zweiter Band. Inhalt Gedichte. Leipzig. Mar hesses Delag.
2128: George Elliot - Romola by George Eliot with illustrations by sir Frederick Leighton, P.R.A in two Volumes London Smith, Elder, and Co., 15, Waterloo Place 1880
3315: R. P. Henricum Engelgrave - Lucis Euangelicae, Sub velum Sacrorum emblematum reconditae, pars tertia. Hoc est Caeleste Pantheon Sive Caelum Novum in feste et gesta sanctorum totius anni, Selecta Historia, & Morali Doctrina. Variè Illustratum, Per R. P. Henricum Engelgrave, Societatis Jesu Theologum. Pars Prima. Coloniae, Proftant Apud Jacobum à Meurs. Anno 1659.
1544: Ralph Erskine - De overeenstemminge der Goddelyke eigenschappen, doorftralende in het werk der verloffinge, en in het zaligen van zondaren Door Christus Jezus: Zynde eene Leerrede, Gepredikt te Dunfermline, den 29 September 1723, nu het houden van het H: Avondmaal.Door den Eerwaarden Heere Ralph Erskine tweede druk te Rotterdam
2028: Sir George Etherege - She Wou'd, if she Cou'd. A Comedy. Written by the late Sir George Etherege. London: Printed for Jacob Tonson in the Strand. MDCCCXXXV.
1839: Rhijnvis Feith - Het graf in vier zangen door Mr. Rhijnvis Feith Te Amsterdam bij Johannes Allart MDCCXCII
2864: F. X. de Feller - Dictionnaire Géographique, Par F. X. de Feller. Tome Premier et Second. Fecitque ex uno omne genus hominum, inhabitare super universam, faciem terrae, definiens statuta tempora & terminos habitationis eorum. Act XVII. 26.
3220: François Feuardent - R. P. Fr. Francisci Fev-ardentii, ordinis F. Minorum, S. Theologiae Doctoris, ac Professoris Parisiensis. In B. Ivdae Epistolam catholi. Cam, qua cum veterum, tum nouorum Haeresiarcharum mores, fraudes, seelera, blasphemiae, graphicè de scribuntur, & reselluntur. Commentarii: christianis concionibus accommodati: & locorum aliquot communium uberiore iractatione locupletati. Cum Indice Scripturarum, & rerum magis memorabilium. Coloniae Agrippinae, Apud Henricum Falckenburg. Anno M. D. XCV.
3455: Henry Fielding - The History of the Adventures of Joseph Andrews, And his Friend Mr. Abraham Adams. In two volumes. Written in Imitation of The Manner of Cervantes, Author of Don Quixote. By Henry Fielding, Esq. Volume the first. London: Printed for B. Long, and T. Pridden. M. DCC. LXXIII.
2536: Figatelli - Trattato Aritmetico di Guiseppe Maria Figatelli Divisa in Due Parti Opera utilissima non solo a Mercanti, e a chi desidera d'impararerma a Maestri ancora; poiche leggendo questo Libro, di giorno in giorno possono con prestezza imparare, o mettersi a memoria quello, che vogliono ad altri segnare. In queta sesta Impressione aggiontoui l'Algebra In Bologna, con licenza de 'Superiori
3502: Teofilo Filengo - Orlandino di Limerno Pitocco, Nuovamente stampato, diligentemente corretto, ed arricchito di annotazioni. Londra. e si trova a Parigi Presso Molini. 1773
2430: Claude Hérissant Fils - Traité de la Paix Intérieure. Par Ambroise de Lombez o.m.c. en quatre parties, Huitieme édition, Revue, corrigée & augmentée par l'Auteur & mife dans un meilleur ordre, a Paris, Chez Claude Herissant Fils, Imprimeur rue Notre-Dame, á la Croix d'or & aux trois Vertus. M. DCC. LXVI. Avec Approbation & Privilége du Roi.
4612: Petrus Firmianus - Gyges gallus, sive Petri Firmiani ingeniosa in mores suae gentis quastio, et animadversio : opus politicis, comicis, sacris & profanis oratoribus ...
1765: Aulus Persius Flaccus - Avli Persii Flacci satyrae sex. Cum posthumis Commentariis Ioannis Bond, Quibus recens accessit Index verborum. Nunc primum excusae. Amstelodami, Apud Ioannem Ianssonium. M. DC. XLV.
2402: Claude Fleury - Moeurs des Israelites et des Chrétiens. Par M. l'Abbé Fleury, Prêtre, Prieur d'Argenteuil, Confesseur du Roy.
1782: W.G. van Focqenbroch - De wercken van W.G.V. Fockenburgh Vertoonende Thalia of Geurige Zanggodin,Typhon of Reuse-Stryd,De geestige klucht van de Weyery, De koddige klucht van de quack-salver,Tymon van luceanus aerdige Tooneel-spel, Thalia's tweede sangh, d'Aeneas van Virgilius, De harders sanghen van Vergilius, Min in 't lazarus huys. By den andere versamelt, en van merkelijke druk-fouten gesuyvert Door B.B. Noyt aldus Gedruckt. 't Amsterdam By Altus Boeckholt op de haerlemmer-straet, Anno 1676
2968: Jean de la Fontaine - Contes et Nouvelles en vers par Monsieur de la Fontaine Nouvelle Edition corrigé, & augmentée a Amsterdam chez Pierre Brunel sur le dam à la Bible d'Or MDCCV
2934: M. Piganiol de la Force - Description Historique de la Ville de Paris et de ses Environs. Par feu M. Piganiol de la Force. Nouvelle Édition, Revue, corrigée & considérablement augmentée. Avec des Figures en Taille-douce. Tome Premier - Dixieme. Magna situ, major Populis, sed maxima Scepiro; Lutetia est uno, scilicet, Orbe minor. Le P. Chevalier, J. 1672.
3103: M. Piganiol de la Force - Description De Paris, De Versailles, De Marly, De Meudon, De S. Cloud, De Fontainebleau. Et de toutes les autres belles Maisons & Châteaux des Environs de Paris. Par M. Piganiol de la Force, Tome Premier - Huitieme. Contenant l'Histoire de Paris, son Gouvernement Ecclésiastique, Civil & Militaire, & la Description du Quartier de la Cité. Avec des Figures en Taille-douce. Nouvelle Edition. Magna situ, major Populis, sed maxima Sceptro; Lutetia est uno, scilicet, Orbe minor. Le P. Chevalier, J. 1672; A Paris, Chez Pierre Cavelier fils, rue Saint Jacques, vis-á-vis Saint Yves, á la Ville de Paris. M.DCC.XLII. Avec Privilege du Roy.
3391: Joseph Fouché - Mémoires de Joseph Fouché, duc D'Otrante, ministre de la police générale avec portrait. Deuxième edition. A Paris, chez Le Rouge, libraire, rue saint-andré-des-arcs, cour du commerce. 1824.
2711: Gene Fowler - The Mighty Barnum. A screen play by Gene Fowler and Bess Meredyth. Covici Friede, New York
3752: R. P. Francisci - R. P. Francisci. Costeri E Societate IESU presbyteri, theologi doctissimi, conciones in Evangelia a Dominica. Prima Quadragesimae usque ad Dominicam SS. Trinitatis inclusiuè. Pars III. Nun iterum ex Belgico, in Latinum sermonen melius quàm anteà translate, & denuò in lucem editae. Coloniae Agrippinae, Sumptibus Antonij Hierati, sub signo Gryphi. Anno M. DC. XIII. Superiorum permissu, & cum grat. & Priuil. S. Caef. Maiest.
3094: Charles Du Fresne - Histoire de S. Lovys. IX. DV Nom Roy de France. Ecrite par Iean Sire de Ioinville. A. Paris. Chez Sebastien Mabre-Cramoisy, Imprimeur du Roy, tuë S. Iacques, aux Cicognes. M. DC. LXVIII. Avec Privilege de sa Maieste.
3421: Jean Froissart - Les Chroniques de Sire Jean Froissart, Qui Traitent, Des Merveilleuses Emprises, Nobles Aventures et Faits d'Armes, Advenus en son Temps. En France, Angleterre, Bretaigne, Bourgogne, Escosse, Espaigne, Portingal et és autres Parties, Nouvellement revues et augmentées d'aprés les Manuscrits, avec Notes, Éclaircissemens, Tables et Glossaire. Par J.A.C. Buchon. Nec minûs oblector Francorum Annalia regum Scripta legens ullo sine fuco prorsús et arte, Quam quae magnificé graecis conscripta leguntur Historiis aegré speciem retinentia veri. (Michel de l'Hospital, L. I, Ep. XII.) Tome Premier.
3753: J. Gallemart - Sacros. Concilium TRIDENTINUM: additis Declarationibus cardinalium, ex ultima recognitione Ioannis Gallemart et citationibus ioan Sotealli theologi, Horatii Lucii Iurisconsulti: necnon Remissionibus P. Augustini Barbos Ae. Quibus recens accreverunt utilissimae additiones Balthasaris Andreae I.C. Caesaraugustani
3400: Antionio Gallonio - Ant. Galloni Romani de SS. Martyrum Cruciatibus Liber. Quo instrumenta & modi quibus ijdem Martyres olim torquebantur, simul perspicuè descripta, & tabulis aeneis accuratissimè expressa sunt. Optimi consultores Mortui. Antverpiae, Sumptibus Andreae Frisi. 1668.
2527: M. Joseph Garnier - Notes et Petits Traités contenant Éléments de Statistique et Opuscules Divers. Faisant Suite. Aux Traités d'Économie Politique et de Finances. Par M. Joseph Garnier. Secrétaire perpétuel de la Société d'économie politique, professeur á l'École impériale des Ponts et Chaussées. Deuxiéme Édition. Considérablement Augmentée.
4242: Francisco Maria Gasparro - Insittutiones juris civilus Quatuor Partibus distributae: auctore Francisco Maria Gasparro Romano, In Almae Urbis Archigymnasio ejusdem Juris publico Professore. Additis indicibus necessariis. Venetiis, MDCCXXIX. Apud Nicolaum Pezzana. Supperiorum Permissu, ac privilegio.
2827: John Gay - Plays written by r. John Gay, viz. The Captives, a Tragedy. The Beggar's Opera. Polly, or, the Second Part of the Beggar's Opera. A Chilles an Opera. The Distress'd Wife, a comedy. The Rehearsal at Goatham, a Farce. To which is added, An Account of tthe Life and Writings of the Author. London: Printed for J. and R. Tonson, in the Strand. MDCCLX.
3902: H. E. van Gelder - Kunstgeschiedenis der Nederlanden van de middeleeuwen tot onzen tijd onder redactie van Dr H. E. van Gelder oud-directeur van het gemeente-museum te 's-Gravenhage en met medewerking van Dr N. Beets ... Prof. Dr W. Vogelsang Tweede uitgebreide druk Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht, MDCCCXXXVI
2350: Giovan Battista Gelli - I capricci del Bottaio di Giovanbatista Gelli accademico fiorentino. Ristampati nuovamente con alcuni che vi mancavano in Vinegia appresso Giovita Rapirio MDL
3547: de Genlis. - Les petits émigrés, ou correspondance de quelques enfans
3154: de Genlis - Drames Sacres, A L'usage des jeunes personnes: Par Madame de Genlis. Avec figures. A Paris, chez les libraires associés. M. DCC. LXXXV.
4000: J. D. Gergonne - Annales de mathématiques pures et appliquées. Recueil périodique, rédigé et publié Par J. D. Gergonne, professeur à la faculté des sciences de Montpellier, membre de plusieurs sociétés savantes. Tome quatorzième. A Nismes, de l'imprimerie de P. Durand-Belle. Et se trouve à Paris, chez M. Bachelier, gendre Courcier, Libraire pour les Mathématiques, Quai des Augustines, n. 55. 1823 et 1824.
4002: J. D. Gergonne - Annales de mathématiques pures et appliquées. Recueil périodique, rédigé et publié Par J. D. Gergonne, professeur à la faculté des sciences de Montpellier, membre de plusieurs sociétés savantes. Tome seizième. A Nismes, de l'imprimerie de P. Durand-Belle. Et se trouve à Paris, chez M. Bachelier, gendre Courcier, Libraire pour les Mathématiques, Quai des Augustins, n. 55. 1825 et 1826.
3892: Johannes Augustus Gerlach - Oorsprong, geschiedenis en tegenwoordige toestand van het Collegie van Oude Schutters van den Voetboog van St. Joris en der Jonge Colveniers Schutters te Heusden, met de afbeeldingen van hunne gedenkstukken, door Johannes Augustus Gerlach, Junior, lid en secretaris penningmeester van gemeld collegie, notaris te Heusden.
2495: Salomon Gessner - La Mort D'Abel poëme en cinq chants par Gessner Deuxième Édition A. Paris chez le Prieur, Libraire, rue des Noyers, No. 45 1813
1959: George de Ghewiet - Institutions du droit Belgique tant par rapport aux dix-sept provinces, qu'au pays de Liége : avec une méthode pour étudier la profession d'avocat. Par M. George de Ghewiet, cibseiller du Roi, Référandaire Honoraire en la Chancellerie, & Ancien Avocat au Parlement de Flandres. Premiere edition in Ocatvo. Revuë Corrigée & Augmentée. Tome premier. A Bruxelles, Chez Jean Moris, Imprimeur & Libraire sux le Marché aux Trippes á la Bible. Avec Permission et Privilege.
3119: N. J. L. Gilbert - Oevres complète de Gilbert: Contenant ses Satires, ses Poësies diverses, et ses Ouvrages en prose. Deuxième édition. A Paris, Chez Des Essarts, Libraire, rue du Théâtre Francais, No. 9 au coin de la Place. An V. (1797 v. st.)
4117: Antonio Ginther - Currus Israel, et auriga ejus, Ducens Hominem Christianum per Exempla Christi Domini ... pars secunda, pro diebus festivis per annum ...
2358: Henrichi Loriti Glareani - Valerii Maximi de factorum dictionumós memorabilium exemplis librinouem, cura & diligentia recogniti, Una cum Henrichi Loriti Glareani, Patricij Claronensis apud Heluetios, in eunde Valerium Max. Annotationibus, nunc primùm in lucem editis. Cum. Caefar. Maiest. Priuilegio. Basileae, per henricum petri.
3260: M. Charles Gobinet - Instruction de la Jeunesse en la Piete Chretienne, Tirée de l'Ecritur e Sainte, & de Saints Peres. Divisee en cinq parties. Par M. Charles Gobinet, Prêtre, Docteur en Theologie, de la Maison & Societé de Sorbonne: Principal du College du Plessis-Sorbonne. Ut detur parvulis astutia: Adolescenti scientia & intellectus. Prov. I. Acev une Instruction pour la Méditation. Nouvelle edition Trés-exactement revûë, corrigée & augmentée. A Louvain, Chez Jean Francois van Overbeke, à la Lampe d'Or. 1763. Avec Approbation & Privilege.
1957: Antoine Godeav - Discovrs svr les Ordres Sacrez ov Tovtes les Ceremonies De lÓrdination selon le Pontifical Romain font expliquees. Par Mr antoine Godeav Enefque de Vence. Seconde Edition. A Paris, Chez Pierre le Petit, Impr & Lib.ord.du Roy, rue faint Lacques a la Croix dór 1658
3950: Pieter van der Goes - Sesde vervolg van de Latynsche en Nederduitsche keurdichten. Te Rotterdam, By Pieter van der Goes, 1733.
3682: Leonhard Goffiné - Hand-Postill
3227: Oliver Goldsmith - The Poetical and Dramatic Works of Oliver Goldsmith, M.B. a new edition. With an account of the life and writings of the author. In two volumes. London. Printed by H. Goldney, for Messieurs Rivington, T. Carnan, E. Newbery, and W. Nicoll, in St. Paul's Church-Yard, W. Lowndes and J. Murray, in Fleet-Street and J. Debrett, Piccadilly, MDCCLXXXVI
3670: Oliver Goldsmith - The Miscellaneous Works of Dr. Goldsmith. Containing all his Essays and Poems. London: Printed for W. Osborne, and T. Griffin, and H. Mozley, Gainsbro. M. DCC. LXXXIX.
3954: Oliver Goldsmith - The vicar of Wakefield. A tale. By OLIVER GOLDSMITH, M. D. Sperate miseri, cavete felices. A new edition. LONDON: Printed for, and fold by H. D. Symonds, Pater-noster Row. MDCCXCIII.
3407: Oliver Goldsmith - The Vicar of Wakefield a Tale by Oliver Goldsmith, M.B. The Sixth Edition London Printed for T. Carnan and F. Newbery, Jun. at Number 65, in St. Paul's Church-Yard MDCCXXIX
3510: R. P. de Gonelieu - L'imitation de Jesus-Christ, traduction nouvelle, Avec une Pratique & une Priere à la fin de chaque Chapitre, & l'Ordinaire de la Messe, en Latin & en François. Par le R.P. de Gonelieu, de la Compagnie de Jesus. Nouvelle Édition, Augmentée des Sept Pseaumes de la Pénitence, des Litanies du Saint Nom de Jesus, des Saints, &c. & d'une Oraison trés-dévote, qui convient tant aux Prêtres qu'aux Laïcs, pour réciter avant ou aprés la sainte Messe, tirée de Thomas á Kempis.
2499: R.P. de Gonnelieu - De la presence de Dieu, Qui Renferme tous les Principes de la Vie Intérieure. Par le R.P. de Gonnelieu, de la Compagnie de Jesus.
3469: R.P. de Gonnelieu - De la Presence de Dieu qui renferme tous les Principes & les Sentimens de la Vie intérieure. Par le R.P. de Gonnelieu, de la Compagnie de JESUS. Avec les Vespres des Dimanches, & Complies pour toute l'Année.
3186: Johan van Gool - De Nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen: Waer in de Levens- en Kunstbedryven der tans levende en reets overleede Schilders, die van Houbraken, noch eenig ander Schryver, zyn aengeteekend, verhaelt worden. Door Johan van Gol, kunstschilder. Eerste deel. In 'Sgravenhage, gedrukt voor den Autheur. M. DCC. L.
3648: F. Guilielmum van Goorlaecken - Anatomia carnis ac spiritus simul et antagonia inter virtutes et vitia iuxta monitum Seraphici P. Francisci Assisiatis proposita Cum brevitate Sermonis Per Fratrem Minorem F. Guilielmum van Goorlaecken Provinciae inferioris Germaniae Theologum. Mente servio legi Dei, carne autem legi peccati. Rom. 7. vers. 25. Coloniae Agrippinae, Typis & sumptibus Ionannis Wilhelmi Friessem, 1692.
3837: Gottfried - Joh. Lud. Gotfridi Historische Chronyck, Vervattende De Gedenkwaardighste Geschiedenissen voorgevallen van 't begin des Werelts tot op 't jaar 1660. En dat Na de verdeelingh der vier Monarchien, en by-gevoeghde Jaar-Reekeningh in goede schikkingh gebracht, en in twee Deelen verdeelt. Uyt 't Hooghduyts in 't Neederlands vertaalt, en van 't Jaar onses Heeren Christi 1618, tot op het Jaar 1660 vervolght. Met veele gedenkwaardige geschiedenissen in 't Kooper gesneeden, en verçiert door Jacob van Meurs. t' Amsterdam, By de Weduwe van Joannes Brouwer, en Jacob van Meurs, op de Singel, tegenover de Appelmerkt, inde stadt Meurs.
3176: Gottfried - Joh. Lud. Gotfridi. Historische Chronyck, Vervattende De Gedenkwaardighste Geschiedenissen voorgevallen van 't begin des Werelts tot op 't Jaar 1660. En dat Na de verdeelingh der vier Monarchien, en by-gevoeghde Jaar-Reekeningh in goede schikkingh gebracht, en in twe Deelen verdeelt. Uyt 't Hooghduyts in 't Neerlandts vertaalt, en van 't Jaar onses Heeren Christi 1618, tot op het Jaar 1660 vervolght. Met veele gedenkwaardige geschiedenissen in 't Kooper gesneeden, en verciert door Jacob van Meurs. Eerste / Tweede deel. t' Amsterdam, By de Weduwe van Joannes Brouwer, en Jacon van Meurs, op de Singel, tegen over de Appelmartk, inde stadt Meurs. Anno Dom. MDCLX.
3402: P. F. Antonio Goudin - Philosophia juxta inconcussa tutissimaque divi Thomae dogmata, Quatuor Tomis comprehensa, authore P. F. Antonio Goudin, Lemovicensi, Ordinis Praediatorum, Provinciae Tolosanae Alumno, in Sacra Facultate Parisiensi Doctore Theologo, & in Majori Conventu & Collegio Parisiensi ejusdem Ordinis Regente. Editio nova prioribus accuratior, Ab Authore iterum ex integro recensita, emendata & illustrata. Tomus tertius, Tres posteriores Physicae partes complestens. Coloniae Agrippinae. Rumptibus Haeredum Thomae von Cöllen, & Joseph Huisch. 1726. Cum Pivilegio S. Caef. Majest. Speciali.
1857: Gratian, Giovanni Paolo Lancellotti - Corpus Iuris Canonici emendatum et notis illustratum. Gregorii XIII. Pont. Max. jussu editium: Indicibus variis et novis, et appendice Pauli Lancellotti Perusini adauctum cuius partes indicat aversa pagina...
3291: Thomas Gray - Poésies de Gray, traduites en Français, le texte vis-a-vis la traduction, avec des notes et des éclaircissemens également en français et en anglais: Ouvrage propre à faciliter l'intelligence de la langue Anglaise, particuliérement dans la haute poésie. Multum ille et verae gloriae, quamvis uno libro, meruit. Quintil. A Paris, Chez Lemierre, éditeur et libraire, rue Jacob, n.o 12, vis-à-vis la rue des Deux-Anges. AN VI.
3466: M. Gresset - Oeuvres de M. Gresset, de l'Academie Francoise. Nouvelle Edition, Revue, corrigée, & confidérablement augmentée. Tome Premier & Second
3662: Zachary Grey - Hudibras, in three parts; Written in the Time of the late wars: Corrected and Amended. With large annotations, and a preface by Zachary Grey, LL.D. Adorn'd with a new Set of Cuts. The second edition. London: Printed for C. Hitch, G. Hawkins, C. Bathurst, J. Tonson, J. Worral, R. Baldwin, T. Longman, J. Bathoe, C. Corbett, T. Lownds, G. Kearsly, T. Becket, W. Nichol, and M. Richardson. MDCCLXIV.
3671: Griffet - Exercice de piété pour la communion. Par le P. Griffet. Nouvelle edition. A Paris, Chez Desaint, Libraire, rue du Foin. M. DCC. LXVI. Avec Approbation & Privilege du Roi.
2751: Ferdinandus Gruiwardt - Medicinale en Chirurgicale Observatien, Van Ferdinandus Gruiwardt, Oudste Practizijn van Zeeland, Doctor Honorarius, President Schepen en Raad der Stad Goes. Aengeteykent In sijn Sesendartig-jarige Ondervindinge, En publijk gemaekt, Tot onderrichtinge van alle jonge Leerlingen, gelijk de Voor-reden van dit Werck kortelijck sal aenwijsen. t' Amsterdam, By Timetheus ten Hoorn, Boeckverkooper in de Nes, naest de Brakke Gront, in 't Sinnebeeld. 1688.
2492: Don Antonio de Guevara - Leeringhe der Religieusen Ende Godtvruchtighe Oeffeninghen van deughdelijcke Menschen. Beschreven in 't Spaensch door den Eerw. Heere Don Antonio de Guevara, Bisschop van Mondonedo, Predicant en Raedtsheer van Keyfer Carolus V.; Eertydts overgeset in de Nederlandtsche tael uyt bevel vanden Eerw. P. Provinciael, door Fr. Amandus Capucin. En nu den tweedemael herdruckt.
3839: Lodovico Guicciardini - Descrittione di M. Lodovico Guicciardini Patritio Fiorentino, di tutti i paesi bassi, altrimenti detti Germania Inferiore. Con tutte le carte di Geographia del paese, &col ritratto naturale di molte terre principali; Riueduta di nuono, & ampliata per tutto piu che la mieta dal medesimo autore. Al Gran' re cattolico Filippo D'Austria. Con amplissimo Indice di tutte le cose piu memorabili. In Anversa, Apresso Christosano Plantino, Stampatore Regio. M. D. LXXXI.
4632: Lodovico Guicciardini - Plan de Dovay (1660)
2782: Lodovico Guicciardini - Description de tout le Païs-Bas Autrement dict la Germanie Inferieure ou basse-allemaigne, par Messire Lodovico Guicciardini Patritio Florentino. Avec diverses Cartes Geographiques dudit païs. Aussi le Pourtrait d'aucunes Villes principales selon leur vray naturel, pour entendre plus facilement ladicte description. Grandement utile à toutes sortes de gens, soyent lettrez ou Gentils hommes, marchants, ou aultres, pour la bonne instruction contenue en cest ceuure, concernant la fait de la iustice, police, loix, coustumes, & autres qualitez dudit païs universel, & de chacune prouince en patticulier. Plus une table ou indice des choses plus memorables contenües en ladicte oeuvre. en anvers, Par Guillaume Silvius, imprimeur du Roy. M. D. LXVII. Avec privilege du Roy.
3492: Maurice Montégut - Poésies complètes, portrait par Félix Régamey
2381: Antonio Séguy - Philosophia ad usum scholarum accomodata, auctore Antonio Seguy, Presbytero Tutelate, sacrae Facultatis Parisiensis Licentiato Theologo, atque in Studii Parisiensis Universitate Philosophiae Professore, docente in collegio Marchiano. Physica Specialis Parisiis, apoud Vid. Savoye, Brocus, Barbou MDCCLXXV
3991: Gyp - Gyp - le Mariage de Chiffon illustrations de René Vincent Paris Calmann Lévy, Éditeurs 3, rue Auber, 3
3073: H. Rider Haggard - She a History of Adventure by H. Rider Haggard author of 'King Solomon's 'dawn' 'the witch's head'ETC. London Longman's, Green, and Co. 1887
3087: Thomas Chandler Haliburton - The Clockmaker: or the Sayings and Doings of Samuel Slick or Slickville. Fourth edition. London: Richard Bentley, New Burlington Street. M.DCCC.XXXVIII.
3369: Henry Hallam - The Constitutional History of England from the ccession of Henry VII, to the death of George II. By Henry Hallam. Fifth edition. In three volumes. Vol. I / II III. Paris: Baudry's European Library. 3, quai malaquais, near the pont des arts, and stassin and xavier, 9, rue du coq, near the Louvre. Sold also by Amyot, rue de la paix: truchy, boulevard des Italiens: brockhaus and avenaries, rue richelieu: leopold michelsen, Leipzig, and by all the principal booksellers on the continent. 1841.
1662: Halma - Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, Geopent in een Algemeen historisch, genealogisch, geographisch, En staatkundig woordenboek, Waar in de Aloude, de Opvolgende en Hedendaagsche Staat dezer gewesten Naar de orde van 't A. B. C. ontvouwen en opgeheldert wordt, Uit een zeer groot getal van Oude en Nieuwe Geschiedboeken, Hantvesten, Brieven, Aantekeningen, En andere Schriften, Met Behulp van verscheide Kenners. Byeenvergadert en zamengestelt door François Halma, En na deszelfs overlyden vervolgt door Matthaeus Brouërius van Nidek, Rechtsgeleerden. Met naukeurige Landkaarten en fraaie Printverbeeldingen versiert. Eerste / tweede deel. Te Leeuwarden, Gedrukt by Hendrik Halma, Landschaps- en Akademie-drukker. 1725.
2556: J. F. Hammerschmid - Prodromus Gloriae Pragenae. Annis M. à condita Praga (fundata est enim Annô DCCXXIII.) Anno Jubilaeô Magnô MDCCXXIII. Joanne Florian Hammerschmid.
3646: Nicolao Hanapo - Exempla biblica in materias morales distributa, olim conscripta a reverendissimo domino domino Nicolao Hanapo patriarcha jerosolimitano, sac. ord. praedic. Nunc vero post complures hujus aurei operis factas editiones in diversis locis et termporibus in ordinem alphabeticum redacta, et novis aliquot titulis aucta. Opus omnibus verbi divini praeconibus utilissimum. Cum privilegio sac. caes. majest. et facultate superiorum. Pragae et Wirceburgi, impensis lochneri et mayeri, biblipol. norimb. anno MDCCLXII.
2280: Childe Harold - Tom Cringle's Log. I am as a weed, Flung from the rock on ocean's foam to sail, Whereér the surge may sweep, the tempest's breath prevail. Childe Harold. in two volumes William Blackwood, Edinburgh; and T. Cadell, Strand, London. 1833
2352: M. de la Harpe - Abrégé de L'Histoire Génerale des Voyages, Contenant Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile & de mieux avéré dans les Pays oú les Voyageurs ontpénétré, les moeurs des Habitans, la Religion, les Usages, Arts & Sciences, Commerce, Manufactures, enrichie de Cartes géographiques & de figures, Par M. de la Harpe, de'l Académie Francaise. Tome Dix-Septiéme, A Paris, Hôtel de Thou, Rue des Poitevins, M. DCC. LXXX. Avec Approbation & Privilége du Roi
2351: M. de la Harpe - Abrégé de L'Histoire Générale des Voyages, contenant Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile & de mieux avéré dans les Pays où les Voyageurs ont pénétré: les moeurs des Habitans, la Religion, les Usages, Arts & Sciences, Commerce, Manufactures: enrichie de Cartes géographiques & de figures. Par M. de la Harpe, de l'Académie Francsaise. Tome Neuvième. A Paris, hotel de Thou, rue des poitevins. M. DCC. LXXX. Avec Approbation, & Privilége du Roi.
3947: Gerardus van Hattum - Dichtkundig praal-tooneel van Nederlands wonderen. Te Embden. Gedrukt voor de liefhebbers. 1748.
3349: Henri Havard - Henry Havard. La Hollande. A vol d'oiseau. Eaux-fortes et fusains par Maxime Lalanne. Troisième édition. Paris. G. Decaux. A. Quantin. 7. Rue du Groissant, 7. 7, rue saint-benoit, 7. Imprimeurs-éditeurs 1882. Tous droits réservés.
2873: Joseph Haydn - Oeuvres Choisies de J. Haydn présentées & Dédieés au Roi par les Editeurs. Quatuors pour deux Violens, alto et Basse. à Paris Chez Janet et Cotelle, Mde de Musique ordinaires du Roi et de la Famille Royale. Priz cent soixante francs.
3231: P. Cornelius Hazart - Triomph vande Christelycke Leere ofte Grooten Catechismus. Met eene breede verklaringhe van alle syne voornaemste stucken ende een korte wederlegginghe vanden catechismus der Calvinisten Alles beschreven door den Eerw. P. Cornelius Hazart, Priester der Societeyt Jesu. t' Antwerpen, By Michiel Knobbaert, by her Prosessen-guys in S. Peeter. M. DC. LXXXIII. Met Gratie ende Privilegie.
3183: P. Cornelius Hazart - Kerckelycke Historie van de Gheheele Wereldt. Namelyck vande voorgaende ende teghenwoordighe eeuwe, Inde welcke verhaelt worden de gheleghentheden der Landen, manieren, ceremonien, ende Religien der inwoonderen, maer namelijck de verbreydinghe des H. Gheloofs, Martelaren, ende andere cloecke Roomsche Catholijcke deaden, inde vier Ghewesten des wereldts, met over de veertigh copere platen verciert. Beschreven door den Eerw. P. Cornelius Hazart, Preister der Societeyt IESU. Het eerste / tweede deel. Vervattende de rycken en landen van Japonien. China. Braeilien. Mogor. Florida. Bisnagar. Canada. Peru. Paraquarien. Mexico. Maragnan. T' Antwerpen, By Michiel Cnobaert by her Prosessen-huys in S. Peeter. M. DC. LXVII. Met Gratie en Privilegie.
1073: Helene Swarth, J. Knoppens WKz - Mozaïek. Vertellingen voor jongens en meisjes door Helene Swarth, J. Knoppens.
2277: Pierre Helyot - Histoire des Ordres Monastiques Religieux et Militaires et et des congregations seculier es e l'un & de l'autre sexe, qui ont este establies jusqu'a present contenant leur origine, leur fondation, leurs progres, les evenemens les plus considerabless qui y sont arrives, la decadence des uns et les leur suppression, l'agrandissement des autres, par le moien des differentes reformes qui a ont este introduites. Les vies de leurs fondateurs & de leurs reformateurs; avec des figures qui representent tous les differens habillemens de ces Ordres & de ces Congregations.
3409: Frans Hemsterhuis - Sophyle ou de la Philosophie A Paris MDCCLXXVIII
3096: Henricus Christianu Henninius - Johannis Swammerdamii, Amstelaedamensis, Doctoris Medici, insectorum generalis, in qua Verissimae Mutationum, fue lentae in membra Epigeneseos rationes, duce Experientia, redduntur, recepta vulgo Insectorum Metamorphosis folide refutacorriguntur: & tandem omnes Insectorum Mutationes ad Quatuor Ordines Distinctos summa industria descriptos revocantur, subjecto singulis Ordinibus Indice Insectorum eo spectantium: Adjicitur dilucidatio. Ex Belgica Latinam secit Henricus Christianus Henninius, Doct. Med. Editio Nova. Lugduni Batavorum, Apud Johannem van Abkoude, Bibliopolam. 1733.
3759: Johan Hendrik van Heurn - Historie der stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant. Eerste deel: Beginnende van de vroegste tyden af tot het jaar 1555.Tweede deel: Beginnende in het jaar 1555 tot het jaar 1648.Derde deel: Beginnende met het jaar 1648 tot het jaar 1729.Vierde deel: Beginnende met het jaar 1729 tot het jaar 1766.
2953: H. van Heussen - Oudheden en gestichten van delft en delfland mitsgaders van s' gravenhage
1736: S.E. Hieronymus - Confessio Hieronymiana, ex omnibus germanis B. Hieronymi Operibus optima fide collecta, et, per locorum theologicorum capita,perspicua mthodo, in quator tomos.
4220: Aurelius Augustinus Hipponensis - Sanctus Augustinus per seipsum docens Catholicos. Editio tertia, correctior, & ad ipsos Augstini locos recensita.
3609: Aurelius Augustinus Hipponensis - D. Aurelii Augustini Hippon. Episcopi Libri XIII Confessionum. Ad 3 M.S.S. exemp. emendati Opera et studio R.P.H. Sommalii e Soc. Jesu.Coloniae Agrippinae, Sumptibus Cornelii ab Egmond et Sociorum Anno M D C XXXXIX
3612: Aurelius Augustinus Hipponensis - D. Aurelii Augustini Hippon. Episcopi Libri XIII Confessionum. Ad 3 M.S.S. exemp. emendati Opera et studio R.P. H. Sommalii e Societate Jesu.
2654: Feodor Hoffbauer - Paris a travers les ages aspects successifs des monuments et quartiers historiques de paris depuis le XIIIe siecle jusqu'a nos Jours Deuxieme Edition Paris Librairie de Firmin-Didot et Cie, Rue Jacob, 56 MDCCCLXXXV
3744: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann - Lebens Unsichten des Katers Muur nebst fragmentarischer Biographie des Rapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern herausgegeven von E. T. A. Hoffmann. Mufarion Berlag Muenchen
3895: James Hogg - Hogg's Mountain Bard and Forest Minstrel consisting of Legendary Ballads and Songs London Charles Daly 10, Red Lion Square
1835: Homerus - Homeri Odyssea, batrachomyomachia, Hymni en Epigrammata. Graece et Latine. Graeca Ad principen H. Stephani, ut en ad primam omnium Demetrii Chalcondylae editionem atqueinfuper ad codd. mfs. funt. excuffa. ex Latinis editis selecta funt optima, verum ita interpolata, ut nova plane verfio videri poffit. Curante Stephano Berglero, Tranffylvano. Amstelaedami Ex OFFICINA WETSTENANIA CIC IC CC VII
3286: Thomas Hood - The Dream of Eugene Aram, the Murderer. By Thomas Hood, Esq. With designs by W. Harvey. Engraved on wood by Branston and Wright. London: Charles Tilt, 86, Fleet Street. 1831.
3479: Thomas Hood - Whims and Oddities in Prose and Verse With Forty Original Designs by Thomas Hood
2532: Nicolaas Willem op den Hooff - Artaxerxes of de bezoedelde onschuld Treurspel par Gout et par Zele te Amsteldam by Izaak Duim, op den Cingel, tusschen de Warmoesgracht en de Drie-Koningstraat, 1767 met Privilegie
3891: Nicolaas ten Hoorn - Wegwyzer door Amsterdam, Zynde eene beknopte verhandeling van dessels eerste opkomst, vergrootingen, en teegenwoordigen staat: Met aanwyzing der Grasten, Straaten, Markten, Geestelyke en Waereldlyke gebouwen; Legen Verblyfplaatzen van Veerscheepen, Marktschuiten, Boodens, Posten enz. Verrykt met afbeeldingen der voornaamste Gestichten; alle op nieus naar 't leeven geteekent. Beneevens eene Beschryvinge van het heerlyk stadhuis; En verklaaring, van het onlangs gemaal te Schilderwerk, op de burgerzaal. Nooit te vooren gedrukt. Te Amsterdam. By Nicolaas ten Hoorn, Boekverkoper 1713.
4585: Chandos Wren Hoskyns - Talpa: or the Chronicles of a Clay Farm. An Agricultural Fragment. By C. W. H. ... Second Edition.
4592: M. Arsène Houssaye - Les femmes du temps passé par M. Arsène Houssaye.
2388: Cornelii Pauli Hoynck - VITA Viglii ab aytta zuichemi. Ab ipfo Viglio scripta, Ejusque nec no Joachimi Hopperi et Joannis Baptistae Tassii. Opera Historica. Aliaque analecta ad historiam scissi Belgii potissimum attinentia. In sex partes divisa. Collegit, Digessit, Notisque Illustravit C.P. Hoynck van Papendrecht. Archipresbyter Mechliniensis. Hagae Comitum. Apud Gerardum Block. M. D. CC. XLIII.
3721: Thomas Hughes - The Scourge of the White House
2744: Victor Hugo - Victor Hugo. Han D'Islande. Melanges Litteraires. Paris. L. Hachette et Cie. 14, rue pierre-sarrazin. J. Hetzel et Cie. Rue Richelieu, 78. 1875.
2732: Victor Hugo - NOTRE-DAME de Paris Nouvelle Edition Paris 1881
1903: Victor Hugo - Victor Hugo Les Chansons des rues et des bois Paris Librairie Paris
1910: Victor Hugo - L'Homme qui rit
3695: Wilhelm von Humboldt - Briefe von Wilhelm von Humboldt an eine Freundin Deutsche Bibliothek in Berlin
3961: David Hume - Histoire d'Angleterre depuis l'invasion de Jules-César jusqu'ala révolution de 1688, par David Hume; et depuis 1688 jusqu'a 1760, par David Hume; et depuis 1688 jusqu'a 1760, par smollett; continuée, depuis cette époque jusqu'en 1783, par Adolphus; Et terminée par un Précis des événements qui se sont passés sous le régue de Georges III, jusqu'en 1820, par Aikin, et quelques autres historiens anglois; traduite de l'Anglois; deuxième édition, revue, corrigée, précédée d'un essai sur la vie et les écrits de David Hume, par M. Campenon, de l'académie Françoise. A Paris, chez Janet et Cotelle, libraires, rue Saint-André-des-Arcs, N 55. M. DCCCXXV.
87: Christoph Wilhelm Huseland - Die Kunst das Menschliche Leben zu verlängern. Von D. Christoph Wilhelm Hufeland.
3212: Cornelii Iansenii - Cornelii Iansenii, Episcopi gandavensis, Commentariorum in suam Concordiam, ac totam Historiam Euangelicam. Pars III. & IIII. Omnia iam denuo, sed multó felicius quám anteá, renata, & á mendis feré innumeris, quae in priori editione resederant, ipsiusmet Authoris opera quám accuratisimé repurgata, locisque pené infinitis reddita auctiora. Cum Licentia Superiorum.
1890: Hendrik Ibsen - Henrik Ibsen Peer Gynt et dramatisk digt trettende oplag Klobenhavn og kristiania Gyldendalske boghandel Nordisk Forlag Forlagets Bogtrykkeri 1906
3350: Hendrik van Irhoven - Recueil Militair, bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de Koninklijke Nederlansche landmacht. Gedrukt en uitgegeven op speciale autorisatie van het departement van oorlog. 1889. Te 'S-Gravenhage, bij de Gebroeders van Cleef. 1889.
3754: Jean Baptiste S. Ivre - Meditations sur les plus grandes et plus importantes veritez de la foy. Rapportées aux trois Vies, Purgatine, Illuminatiue, & Unitiue. Par le R. P. Iean Baptiste S. Ivre, de la Compagnie de Iesus. Defecit Sanctus, quoniam diminutae sunt veritates à filiis hominum, Psalm. II. A Dovay, De l'Imprimerie de Iean Serrurier, à la Salemandre, 1642. Avec privilege.
4086: P. Jard - Sermons pour l' avent, le caresme, et les principales festes de l'année. Par le P. Jard, Doctrinaire, Auteur de la Religion Méditée. Cinq Volumes reliés, 15 livres.
847: J. -B. Jaugey - Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique contenant les preuves principales de la vérité de la religion et les réponses aux objections tirées des sciences humaines. Par J. -B. Jaugey. Prétre, docteur en théologie. Avec la collaboration d'un grand nombre de savants catholiques. Delhomme et Briguet, Editeurs. Paris, Rue de l'Abbaye, 13. Lyon, Avenue de l Archevêche. 3. Tous Droits Réservés.
3667: Jerome K. Jerome - They and I, by Jerome K. Jerome, Author of ''Three men in a Boat,'' ''Paul Kelver,'' Etc., etc. London, Hutchinson & Co. Paternoster Row:: 1909
3063: Jerome K. Jerome - Told After Supper. By Jerome K. Jerome. Author of 'The Idle Thoughts of an Idle Willow' 'On the Stage-and off,' Etc. Etc. Etc. With 96 or 97 Illustrations by Kenneth M. Skeaping. London the Leadenhall Press, E.C. Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent, & Co., Ltd. New York: Scribner & Welford, 743 and 745 Broadway. 1891.
3725: Douglas Jerrold - Mrs. Caudle's curtain lectures and other stories and essays by Douglas Jerrold with an introduction by Walter Jerrold and 90 illustrations Henry Frowde Oxford University Press London, New York and Toronto
2117: Thomas van Jesus - Het Lyden van onsen saligmaker Jesus-Christus, Beschreven in 't Portugies door den verlichten Pater Thomas van Jesus van 't Order der Eremyten van den H. Augustinus. Over-geset in 't Fransch door den Eerw. Pater Alleaume van de societeyt van Jesus En nu vertaelt in 'tVlaemsch door den eerw. P. Servatius van den H. Petrus. .........
2131: John Galt, Esq - The Complete Workd of Lord Byron from the last London edition. Now first collected and arranged, and illustrated. With Notes by Sir Walter Scott, Francis Jeffrey, Profesor Wilson, Sir Egerton Brydges, Bishop Heber.J.G. Lockhart, Ugo Foscolo, Rev George Croly, Mrs Shelley, George Ellis, Thomas Campbell. Thomas Moore, rev H. Milman etc etc. to wbich is prefixed. The life of the author By John Galt, Esq. in one volume. Paris. Baudry's European Library 1835
4297: Samuel Johnson - The rambler. In four volumes. ... The eleventh edition. Dublin: Printed by Graisberry, For John Cash, No. 14, Capel-street. MDCCLXXXV.
1771: Claude Joly - Recveil de maximes veritables et importantes povr l'institvtion dv roy. Contre la fausse & pernicieuse politique du cardinal Mazarin, pretendu sur-intendant de l'education de Sa Majesté. A Paris, M. DC. LIII.
3034: John Jonston - Historiae Naturalis de quadrupetibus Libri Cum aeneis figuris Johannes Jonstonus med: Doctor concinnauit Francofurti ad Moenum impensis Haeredum math: meriani. Cum Privilegio S Cef. M. et Regis Christianissimi
467: Jonston - Dr. I. Ionstons Beschrijving vande Natuur der VIERVOETIGE DIEREN neffens haer Beeldenissen in koper gefneden. Uyt et Latyn Vertaelt door M. Grausius Dokter in de Medesynen tot Amsterdam. T'Amsterdam Bij I.I. Schipper, op de Keyfersgracht. 1660.
4099: Flavius Josephus - Flavii Josephi des vermaerden joetschen hystoriescryvers twintich boecken/banden ouden geschidenissen der Jode/nemende zijn beghinsele ...
2064: Flavius Josephus - Alle de werken van Flavius Josephus, Behelzende Twintig Boeken van de Joodsche Oudheden, 't Verhaal van zyn eygen Leeven, De Histori van de Oorlogen der Jooden tegens de Romeynen, Zyne Twee van den Marteldood der Machabeen. Waarby komt Hte Gezantschap van Philo aan den Keyzer Kaligula. Alles uyt Overzetting van den Heer D'Andilly in 't Nederdutsch overgebragt Door W. Séwel. Nóg zyn daarby gevoegd De Vuf Boeken van Egesippus Van de Joodsche Ooorlogen, en de verdelging Jerusalems. Met Privilegie van d Ed: Gr: Mo: Heeren Staat van Holland en Westvriesland. 'T Amsterdam By Pieter Mortier, Boekverkooper. M D CCIV.
3925: Marcus Junianus Justinus - Histoire universelle de trogue pompée, reduite en abregé par Justin. Traduction nouvelle. Avec des remarques Par Monsieur D. L. M. Suivant la Copie Imprimée a Paris. M DC XCIV.
2056: M. Junianus Justinus - De Historien van Justinus Uit Trogus Pompejus, Begin neemende met d'Assyrische of eerste Monarchie, en streckende tot de heerschappye van Keizer Augustus. Vol van aanmerkelijke voorbeelden, En begrepen in XLIV. Boeken. Uit het Latijn vertaelt Door F. V. H. Tot Dordrecht. By Francois van Hoogstraeten, Boekverkooper by 't Groot Hooft in Erasmus
4299: J. W. Kalliwoda - Grande valse pour le pianoforte à quatre mains par J.W. Kalliwoda Maitre de Chapelle de S.A.S. le Prince de Fürstenberg. Op. 27 Propriété de l'Éditeur. Pr. 25 Ngr.
3638: P. M. Keer - D. ter Haar. Onze Vlinders. Derde uitgave bewerkt naar Lampert ''Grosschmetterlinge und Raupen Mittel-Europa's.'' Door Dr P. M. Keer. 95 Platen in kleuren- en zwartdruk met meer dan 2000 vormen en 70 afbeeldingen in den tekst. Zutphen - W. J. Thieme & Cie
1434: Gerard Keller - Gerard Keller Zwitserland. Naar schetsen van Woldemar Kaden. Leiden A.W. Sijthoff.
4187: Thomas a Kempis - Die Alleen-Spraecke Der Zielen met Godt. Door den Eerw. Heere H. Thomas van Kempen, Regulier der Orden van S. Augustijn. Onlancx uyt het Latijns exemplaer van d'Autheurs handt gheschreven, ghecorrigeert ende verbetert, door den Eerweerdighen Heere P.I.V.S. Priester der Societeyt Iesu. Met verscheyden Figuren verciert, door C.V.Sich voor P.I.P.
2946: Thomas a Kempis - Ven. Viri Thomae Malleoli a Kempis, canonici Regularis ordini D. Augustini opera Omnia: Operâ au studio R. P. Henrici Sommalii è Societate. Testatur ipse author ex his opuseulis nonnulla se anno Domini 1441, scripsisse, quaedam verò alia, anno 1456. Editio quinta. DUACI, Ex Officina typographica Baltazaris Belleri, sub Circino aureo, Anno Domini, M. DC. XXXV.
4079: John Kidgell - Fables originales, François et Anglois Ornées de Figures en taille douce, gravée & propres à être enluminées. Original Fables, French and English Adorned with Copper Plates very proper for to Colour. A Londres, Et se vend à Bruxelles. Chez A. Collaer, Libraire, près du Poids de la Ville. J. Van Doren, Imprimeur-Libraire, rue dite Berg-straet MDCC. LXXII.
3330: Rudyard Kipling - The Brushwood Boy by Rudyard Kipling. With illustrations by V. H. Townsend. Macmillan and co. Limited. St. Martin's Street, London. 1907.
3454: Ewald Christian von Kleist - Des Herrn Ewald Christian von Kleist fämmtliche Werke. Erster Theil. Vierte Auflage. Berlin, bey Christian Friedrich Voss, 1778.
1904: Ch. Paul de kock - La Pucelle de belleville par ch. paul de kock
3960: Wilhelm Traugott Krug - System der theoretischen Philosophie. Erster Teil. Denklehre. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflag.
2950: Johan Gottlob Kruger - Physiologia of natuurkundige verhandeling over het leven, en de gezondheid der menschen. door den heer Johan Gottlob Kruger..door David van Gescher, chirurgin..... uit het Hoogduitsch vertaald en met Aantekeningen vermeerdert door David van Gesscher, chirurgin te Amsterdam met Plaaten. te Amsterdam by Jan Morterre, 1763 Boekverkooper over het Zaandammer Veer.
2810: Jacob Kuijper - Provincie Gelderland, Gemeente Pouderoijen
2811: Jacob Kuijper - Provincie Gelderland, Gemeente Kerkwijk
2819: Jacob Kuijper - Provincie Gelderland, Gemeente Rossum
2820: Jacob Kuijper - Provincie Gelderland, Gemeente Buren
2808: Jacob Kuijper - Provincie Gelderland, Gemeente Heteren
2801: Jacob Kuijper - Provincie Utrecht, Gemeente Achttienhoven
2825: Jacob Kuijper - Provincie Gelderland, Gemeente Ammerzoden
2826: Jacob Kuijper - Provincie Gelderland, Gemeente Lienden
2802: Jacob Kuijper - Provincie Gelderland, Gemeente Haaften
2803: Jacob Kuijper - Provincie Gelderland, Gemeente Pouderoijen
2805: Jacob Kuijper - Provincie Gelderland, Gemeente Lienden
2823: Jacob Kuijper - Provincie Gelderland, Gemeente Geldermalsen
2824: Jacob Kuijper - Provincie Gelderland, Gemeente Tiel
2798: Jacob Kuijper - Provincie Zuid Holland, Gemeente Asperen
2800: Jacob Kuijper - Provincie Utrecht, Gemeente Westbroek
229: Jacob Kuijper - Kaart Heusden Vesting en omstreken.
2813: Jacob Kuijper - Provincie Gelderland, Gemeente Zalt-Bommel
2812: Jacob Kuijper - Provincie Gelderland, Gemeente Zoelen
2822: Jacob Kuijper - Provincie Gelderland, Gemeente Hedel
2799: Jacob Kuijper - Provincie Noord-Brabant, Gemeente Empel
2821: Jacob Kuijper - Provincie Gelderland, Gemeente Ophemert
2796: Jacob Kuijper - Provincie Noordbrabant, Gemeente Woudrichem
2797: Jacob Kuijper - Provincie Noordbrabant, Gemeente Giessen
2818: Jacob Kuijper - Provincie Gelderland, Gemeente Zuilichem
3663: Choderlos de Laclos - Les liaisons dangereuses or letters collected in a private society and published for the instruction of others by Choderlos de Laclos Translated by Ernest Dowson London Privately printed 1898
3729: E. E. B. Lacomblé - Perles de la Poésie Française contemporaine 7me édition revue et considérablement augmentée par E.-E.-B. La Comblé van Holkema & Warendorf Amsterdam J. Lebègue & Cie Bruxelles Librairie F. Rouge Lausanne Nils Pehrsson Leipzig
2385: Jean François de Lacroix - Anecdotes angloises, depuis L'Établissement de la monarchie. Jusqu' au règne de Georges III. A Paris, Chez Vincent, Imprimeur-Libraire, rue S. Severin. M DCC LXIX. Avec Approbation, & Privilége du Roi.
2380: P. Lafitte - Les Grands Types de L'Humanité appréciations systématique des principaux agents de L'évolution Humaine par P. Laffitte. Leçons Rédigées par le Dr. P. Dubuisson. Volume I. / II. Paris Ernest Leroux, Éditeur. 28, rue Bonaparte, 28. 1875.
1612: De Lamartine - De Lamartine's herinneringen, indrukken, gedachten en tafereelen opgedaan gedurende eene reize naar het oosten.
1978: Jean-Francois de Saint-Lambert - Les Saisons, poeme. Nouvelle edition. Puissant mes chants etre afreables a l'homme vertueux et champetre, et lui rappeler quelquefois ses devoirs et ses plaisirs! Wieland. A Londres. M. DCC. LXXXII.
3135: M. de Lambert - Morceaux Choisis de Fénélon, Fleury, Rollin, Hallifax, Dupuy, et M. de Lambert: pour servir a L'Education der Jennes Perfonnes. Auxquels on a ajouté l'Ouvrage intitulé: Instructions d'un père a ses filles Traduit de Grégory, par Bernard, Sur la sixième Edition Anglaise. A Paris Chez Laurens jeune, Imprimeurlibraire, Rue Saint-Jacques, no. 61. 1810.
2271: Paolo Lancelotto - Regvlarum ex universo pontificio iure Excerptarum, Libri tres, tam ad sacrae Theologiae, lurisq; Canonici, quam ad bene, beateq; viuendi fcientiam comparandam valde accommodati. Autore Io. Pavlo Lancelotto I.C.Perufino. Quibus ad ipfius Autoris notulas acceserunt R.P.F.Pauli Siguorelli Cortonienfis Dominicani Theologi additiones.Perusiae Cum lincentia Superiorum & Cum Priuilegio vtatergo 1587
2429: Jean Joseph Languet - Traité de la confiance en la misericorde de dieu, Pour la Consolation des Ames, que la crainte jette dans le découragement. Augmenté d'un Traité du faux bonheur des Gens du monde, & du vrai bonheur de la Vie Chrétienne. Par Mgr. Jean Joseph Languet, ci-devant Evêque de Soissons, presentement Archevêque de Sens. Edition nouvelle, revue & corrigée par l'Auteur. A Brusselle, Chez la Veuve Foppens. M. D. CC. XL. Avec Approbation
4230: Jerónimo Bautista de Lanuza - Rmi Patris ac Domini. Dn. Hieron. Baptistæ De. La. Nvza. Venerabilis Memoriæ Episcopi Barbastrensis & Albarrazini Ord. FF. Prædicatorum Homiliæ Qvadragesimales Cum quinq[ue] Homilijs de sacro Officio Missæ Jn Qvatvor Tomos Divisæ ...
1858: Karl Lappe - De geschiedenis van Albert Julius en zijne lotgenooten op het eiland Rotsenburg te Deventer, bij A.J. van den Sigtenhorst.
2395: Zacharia Laselve - Annus Apostolicus, Continens Conciones Praedicabiles Stilo Perspicuo Elaboratas, Claraque Methodo Concinnatas, Auctore R. P. Fr. Zacharia Laselve. Sacrae Theologiae Lectore, necnon Provinciae Recollectorum Sanctissimi Sacramenti, feu Tolofanae alumno. Tomus Primus & Secundus, Complectens conciones, I. pro Toto Adventu. II. pro Tempore Quadragesimae. III. pro Omnibus & singulis totius Anni Diebus Dominicis. Editio Novissima caeteris auctior, & emendatior. Bassani MDCCLXXVIII. Sed Prostant, Venetiis Apud Remondini. Superiorum Permissu
2789: Marie Laubot - Marie Laubot. Mademoisele Qu'en dira-t-on. Ouvrage illustré de nombreuses gravures sur bois. Paris, Maurice Dreyfous, éditeur. 20, rue de Tournon, 20. Tous droits réservés
4001: Thomas de St-Laurent - Annales de mathématiques pures et appliquées. Optique. Recherches sur la caustique par réflexion, dans le cercle; Par M. Thomas de St-Laurent, Officier au Corps royal d'état-major, attaché à la 13.me division militaire. Tom. XVII, n. 1, 1.er juillet 1826.
2303: Johan Caspar Lavater - Historisch verhaal van de nooit gehoorde gruweldaad gepleegd te Zurich in Zwitserland, door het vergiftigen van den wyn des Heiligen Avondmaals, in den nacht voor den algemeenen dank- vast- en bededag. Benevens twee redevoeringen daarover gehouden door Johan Caspar Lavater bedienaar des goddelyken woords te Zurich. Naar de enige echte Leipziger uitgave uit het Hoogduitsch overgezet, door G. M. Nebe. Te amsteldam By de weduwe P.J. Entrop, boekverkoopster op het koningsplein 1777
4306: Pierre Lebrun - Letter, geschicht- en leerstelkundige uitlegging, van de gebeden en plechtigheeden der H. Misse, volgens de oude schryvers, en de gedenkstukken van alle de kerken der Christene waareld
2547: Georges-Louis Leclerc - De algemeene en byzondere Natuurlyke Historie, door Den Heer de Buffon. Te Amsterdam, By S. H. Schneider, M DC LXXIII. Met Privilegie van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland.
3924: Percival Leigh - Comic Latin Grammar; A New and Facetious Introduction to the Latin Tongue. With numerous illustrations. New edition. London: David Bogue, Fleet Street. MDCCCXLVIII.
2276: R. P. Leon - Conferences eucharistiques, où l'on traite particulierement De Ládorationm de lëxposition et des processions du S. Sacrement. Avec de pieuses & solides Reflexions à la sin de chaque Chapitre. Par le R. P. Leon Assistant General des Augustins Déchaussez. A Paris, Chez R. Pepie, ruë S. Jacques, proche la Fontaine S. Severin, à l'Image S. Basile. M. DC. LXXXVII. Avec Approbation & Privilege du Roy.
4084: F. Leone - Conciones adventuales quarum pars prima agit de peccatis alienis, secunda de capitvitate petri figurante captivitatem peccatoris et tertia de carcere purgatorii ...
4618: Alain-René Lesage - Le Diable Boiteux Tome Premier et Tome Second
2189: M. de Lescure - Les Mères Illustres études Morales er portraits D'Histoire intime par M. de Lescure. Ouvrage orné de douze gravures sur bois, D'Après les documents originaux. Deuxième édition. Paris, Libraire de firmin-didot et Cie, impimeurs de L'Institut, rue Jacob, 56. 1882. Tous droits réservés
4267: H. de Leth - Map of Utrecht by de Leth (1740)
3738: Charles Lever - The Confessions of Harry Lorrequer. With numerous illustrations by Dhis. (...). Dublin, William Curry, Jun. and Company. William S. Orr, and co. London. Fraser and Crawford, Edinburgh. MDCCCXXXIX.
2281: Charles Lever - Luttrell of Arran by Charles Lever, author of Harry Lorrequer the knight of gwynne With illustrations by Phiz London Chapman and Hall 193 Piccadilly 1865
3709: Charles Lever - Davenport Dunn A man of our day By Charles Lever, Author of "Harry Lorrequer," "The knight of Gwynne," &c. &c. With illustrations by "Phiz." London: Chapman and Hall, 193, Piccadilly. MDCCCLIX.
2282: Charles Lever - The O'Donoghue; Tale of Ireland Fifty years ago By Charles Lever Esq uthor of confessions of Harry Lorrequer Charles O'Mailley the irigh dragoon Jack Hinton Tom Bruke of ours With Illustrations by H.K.Browne Dublin William Curry jun and company William s orr co London fraser and co Edinburgh 1845
3733: Charles Lever - Tom Burke of ''ours.'' By Charles Lever. (Barry Lorrequer.) With numerous illustrations on steel, by H. K. Browne. In two volumes. Vol. I / II. Dublin, William Curry, Jun. and Company. William S. Orr and Co. London. Fraser and Co. Edinburgh. 1844.
3735: Charles Lever - Barington by Chalres Lever. London: Chapman & Hall. 183. Piccadilly.
3684: M. G. Lewis - The Monk: A romance by M. G. Lewis, Esq. Dreams, magic terrors, spells of mighty power, Witches, and ghosts who rove at midnight hour. With numerous Engravings. MDCCCXLVI.
3386: P. Leysenne - La Deuxième Année d'arithmétique
3957: Georg Christoph Lichtenberg - Humoristische Schriften von Georg Christoph Lichtenberg. Etui-Ausgabe. Aachen, bey F. W. Forstmann. 1816. N. XXVIII.
1774: Johan Lindestolpe - Liber de Venenis, in ordinem redactus, corollariis Animadversionibus et Indice Illustratus, auctore Christiano Gottfr. Stentzel. Artis salutaris ac philosophiae doctore, chirurgiae et pathologiae in academia vitembergensi professore publico ordinario p.t. facultatis medecae decano. Francofurti et Lipsiae. Impensis Gottl. Heinrici Schwartzii. MDCCXXXIX
1586: Justus Lipsius - Iusti Lipsi Epistolarum selectarum, Centuria prima. Francofurdi Apud Ioannem Wechelem. MDXC.
3413: K.H.L. Pölitz - Wijsgeerige en Staatkundige Geschiedenis der Wereld door K.H.L Pölitz Gewoon hoogleraar aan de Universiteit teLeipzig. uit het Hoogduitsch vertaald doorP.G. Witsen Geysbeek metaantekeningen van den vertaler in eene voorrede van Mr. C. F. Haug te Amsterdam, bij G. Portieltje 1823
2891: François Fénélon - Les Aventures de Télémaque par Fénélon suivies des Aventures d'Aristonoüs, et précédées d'un essai historique et critique sur Fénélon et ses Ouvrages, par V. Philipon de la Madelaine PARIS J. Mallet et Cie, Éditeurs, rue haute-feuille, 20 1840
2890: Fénélon - Les Aventures de Télémaque, par Fénélon, suivies des aventures d'aristonoüs Edition classique, conforme a celle d'A. M. D. G. revue avec soin et augmentée d'un discours sur l'usage de cet ouvrage dans les classes, d'un résumé des principes moraux renfermés dans chaque livre, d'une table des discours, descriptions et portraits qui peuvent servir de modéles de compositions et portraits qui peuvent servir de modèles de compositions Françaises, et enrichie de nombreuses notes mythologiques et géographiques, d'aprés l'abbé auber. Louvain, chez vanlinthout et vandenzande. 1842.
2080: Isaac le Long - Boek en Zaal Nederduytsche Bybels. Geopent in een Hiftorifche Verhandelinge van de Overfettingen der Heyligen Schiftuure in de Nederlandfche Taale, federt defelve eerft wierdt ondernomen, beneffens de Veranderingen welke daar omtrent door de Gereformeerde Lutherfche, Mennoniten en roomfchgefinde van tydt tot tydt tot nu toe gemaakt zijn. Door Isaac le Long te amsterdam Hendrik Vieroot Boekverkoper op den Dam 1732
3637: Henry W. Longfellow - Evangeline
3370: Harry Lorrequer (Charles Lever) - Charles O'Malley, the Irish Dragoon. Edited by Harry Lorrequer, with illustrations by Whis. In two volumes Vol. I / II, Dublin William Curry, Jun. and Company. Fraser and Company, Edinburgh. W. S. Orr and Company, London. MDCCXLII.
2464: Jan Luiken - Menselyk Bedryf: De Schrynwerker, Copper engraving by Jan Luiken
2459: Jan Luiken - Menselyk Bedryf: De Wagenmaker, Copper engraving by Jan Luiken
2460: Jan Luiken - Menselyk Bedryf: De Stoelemaaker, Copper engraving by Jan Luiken
2455: Jan Luiken - Menselyk Bedryf: De Geelgieter, Copper engraving by Jan Luiken
2456: Jan Luiken - Menselyk Bedryf: De koster Copper engraving by Jan Luiken
2465: Jan Luiken - Copper engraving van Menselyk Bedryf De vleeshouwer engraved by Jan Luiken
2461: Jan Luiken - Menselyk Bedryf: De pompemaker. Copper engraving by Jan Luiken
2462: Jan Luiken - Menselyk Bedryf: De Smit, Copper engraving by Jan Luiken
2452: Jan Luiken - Menselyk Bedryf: De Schuiermaaker, Copper engraving by Jan Luiken
2451: Jan Luiken - Menselyk Bedryf: De pottebakker, Copper engraving by Jan Luiken
2533: Jan Luiken - De Onwaardige Wereld, Vertoond in Vyftig Zinnebeelden, Met Godlyke spreuken En stichtelyke verzen, door Jan Luiken. Te Amsterdam, By Kornelis vander Sys, Boekverkoper, in de Beurs-Straat, in de drie Raapen, 1728.
2450: Jan Luiken - Menselyk Bedryf: De Steenzaager, Copper engraving by Jan Luiken
2463: Jan Luiken - Menselyk Bedryf: De Schilder, Copper engraving by Jan Luiken
2457: Jan Luiken - Menselyk Bedryf: De Horlogiemaaker, Copper engraving by Jan Luiken
2453: Jan Luiken - Menselyk Bedryf De Boommaker Copper engraving by Jan Luiken
2454: Jan Luiken - Menselyk Bedryf: De Duyvemelker, Copper engraving by Jan Luiken
3175: Maarten Luther - Der fünffte Teil aller Bücher und Schrifften des thewren seligen Mans Gottes Docto. Martini Lutheri.
2027: Sir George Lyttelton - Letters from a Persian in England to his friend Ispahan. The fifth edition. Altered by the author. London. Printed fro J. Millan, near Whitehall. 1747.
2828: David Macpherson - De Orygynale Cronykil of Scotland be Androw of Wyntown, priowr of sanct serfis ynche in loch levyn. Now first published, with notes, A Glossary, &c by David Macpherson. London: printed by T. Bensley and sold by thomas Egerton, Whitehall and William Laing, Edinburgh. M.DCC.XCV
3635: M. Durand de Maillane - Dictionnaire de droit canonique, et de pratique bénéficiale, conféré avec les maximes et la jurisprudence de France, c'est-à-dire, avec les Usages & Libertés de l'Eglise Gallicane, les Pragmatiques & Concordats, les Ordonnances, Édits & Déclarations de nos Rois, les Arrêts des Parlements & du Grand Conseil, les saines Opinions des Auteurs François, & la Pratique des Officialités. Le tout mis dans un ordre qui donne une connoissance exacte des Canons de Discipline, des Usages de la Cour de Rome, des Pays d'Obédience & des Pays Libres, de la Pratique & des Regles de la Chancellerie Romaine, de la Forme des Provisions qui en émanent pour ce Royaume, des Indults, des Expectatives, des Exemptions,de la Hiérarchie Ecclésiastique, des Droits & de l'Autorité du Pape en France, & généralement de tout ce qui peut regarder, dans le Droit Canonique, les Biens & la Police extérieure de l'Eglise. Par M. Durand de Maillane, Avocat au Parlement d'Aix. Seconde Edition, revue, corrigée & augmentée par l
3140: Louis Maimburgh - Historie Van het Verval des Kaiserrycks, Nae de doodt van Carolus Magnus ofte Carel de Groote, Ende van de Verschillen der Kaiseren tegens de Pausen, over het werck van de Investituren ofte Bevestinge der Kerckvooghden, ende van de Independentie ofte Onäfhangelijckheyd des Kaisers van den Paus, ende des Paus van den Kaiser. In de Françoysche Taele beschreven door den Vader Louis Maimburgh, Jesuit ende Historie-Schrijver van fijne Aller-Christelijckste Majesteyt. Vertaeldt door H. V. Quellenburgh. Tot Amsterdam: By Timotheus ten Hoorn, oeckverkoper in de Nes. M. DC. LXXXIII.
3143: Louis Maimburgh - Histoire de la Ligue. Par Monsieur Maimbourg. A Paris, Chez Sebastien Mabre Cramoisy. Imprimeur du Roy, ruë Saint Jacques, aux Cicognes. M. DC. LXXXIV.
2508: P. Josephi Mansi - Promptuarium, Sacrum ac Morale, Christi Jesu Salvatoris Nostri, Virginisque Matris Mariae, Vitae ac Gestorum reconditissimis mysteriis, Sanctorum Apostolorum victricibus trophaeis, gloriosis Martyrum Lauris, pretiosis Summorum Pontificum Tiaris, Episcoporumque infulis, Confessorum divis pignoribus, niveis sacratissimarum Virginum corollis copiosé locupletatum; Hoc est: Discursus Exegetici In Omnes Totius Anni Solemnitates, Sanctorumque Occurrentium, eorum praecipué, qui in almâ urbe sub praecepto feriantur, Dies festivos elegantissimé concinnati, In Quibus per Viam Discursuum Copiosissima Sacrarum Scripturarum, sententiarum sanctorum Patrum, aliarumque expositionum, quae ex Vitis illorum Sanctorum , de quibus Festum agitur, luculenter non minús quám apté deducuntur, messis subministratur, Ab ADM. Reverendo et Doctissimo Domino, Iosepho Mansi, Congregationis Oratorii in Alma urbe Presbytero, Italicé conscripti , nunc veró Latiné redditi, ac In Quatuor Tomos Divisi; Tomus Primus, Tre
2067: P. Josephi Mansi - Locupletissima Bibliotheca. Moralis Praedicabils, HOC EST, Discursus Varii Exquisiti, in quibus per tractatus ordine digestos ad verbum dei fructuosè & faciliter praedicandum, de Virtutibus & vitijs copiosissimae materiae morales fubministrantur, & ad plenum digeruntur. Nec non in Gratiam concionatorum. Opera et Studio reverend. Patris P. Josephi Mansi. Congregationis oratorri romani presbyteri. Antverpiae, apud viduam & Filium Joannis Baptistae Verdussen, via vulgò Cammerstraer, fub figno duarum Ciconiarum. Anno M. DCCCI.
1788: Marcus Junianus Justinus, Jacques Bongars, Abraham Gronovius. - Iustini Historiae Philippicae, Cum integris Commentariis. Iac. Bongarsii, Franc. Modii, Matth. Bernecceri, M. Z. Boxhornii, Is. Vossii, I. Fr. Gronovii, I. G. Graevii, T. Fabri, I. Vorstii, I. Schefferi, Ex. excerptis H. Loriti Glaereani atque Editoris Oxoniensis. Curante Abrahamo Gronovio. Editio Secunda. Lugduni Batavorum, Apud Samuelem et Joannem Luchtmans, Academie Typographos, 1760.
4305: Jacob Marcus - Sententien en indagingen van den hertog van Alba
1884: Walter de la Mare - Poems for Children By Walter de la Mare London Constable & Co LTD
2397: Pierre Marin - Dictionnaire portatif: en deux parties: I. François et Hollandois, & II. Hollandois et François: de feu Mr. Pierre Marin. Neuvieme édition: De nouveau revue, corrigée & augmentée, par Mr. Jean Holtrop. Par deus listes alphabétiquesL L'une des Noms de Baptême, & L'autre de ceux de Paus, des Villes, Fleuves, Rivieres, montagnes, &c., qui dissérent le plus dans les deux Langues Le tout fur l'Orthographe de l'Academie, & de Mr. Restaut, comme la plus approuvie. Premiere partie: Qui contient le François devant le Hollandois. A Dort, Chez Abraham Blussé et Fils 1786. Avec Privilege.
4339: Leonardus Marius - Amstelredams eer ende opcomen, door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied, aen ende door het H. Sacrament des Astaers. Anno 1345
3480: M. Marmontel - Belisaire par M. Marmontel, de l'Académie Françoise
3136: M. Marmontel - Contes Moraux, Par M. Marmontel, de l'Académie Françoise. Nouvelle Édition, corrigée et augmentée tome I / II / III. A Paris, Chez J. Merlin, Libraire, rue de la Harpe. M. DCC. LXVI. Avec Approbation & Privilege du Roi.
2538: Publius Virgilius Maroos - Publius Virgilius Maroos. Uitsteeckende Wercken. Bestaande In X. Herders-Kouten. IV. Land-gedichten. En XII. Boecken van Eneas. Overgezet met 't zelfde getal der regulen. In de Nederduitsche vertaald door Dirck Doncker. Tot Leyden, By Jacobus Poereep, Boeckverkooper by de Academie. 1695.
1775: Vergilius Maroos - Pub. Virgilii Maronis Bucolicorum, eclogae X, Georgicorum, libri IIII, Aeneidos, libri XII : et in ea, Mauri Seruii Honorati grammatici commentarii, ex antiquiss. exemplaribus longe meliores & auctiores ex bibilothecaPetri Danielis I.C. : accessit Fabii Planciadis Fulgentii liber de continentia Virgiliana ... : item Iunii Philargyrii commentariolus in Bucolica & Georgica Virgilii.
2018: Captain Marryat - The Pirate, and the Three Cutters. By Captain Marryat, R.N. Illustrated with Twenty splendid Engravings. From Drawings by Clarkson Stanfield, ESQ. R.A. A. Fullarton and Co. 106, Newgate street, London, 67, Abbey street, Dublin, Stead's Place, Leith Walk, and 5, Nicholson Street, Edinburgh, MDCCCXLV.
3396: Giovanni Battista Mascolo - Encomia Coelituum. Digesta Per Singulos Anni Menses & Dies. Una cum veterum fastis, recensentibus victorias, triumphos, sacrificia, ceterasque res insignes, Romanorum imprimis atque Graecorum, quibus Christianae religionis praeponuntur sasti. Auctore IO. Baptista masculo. Neapolitano, e Societate Iesu. Ob raritatem & elegantiam recusa, ornata tabulis aeneis, cura et impensis. Negotii Academiae Caesareo Francisceae. Pars I. / II. / III. / IV. Mensis Januarius. Cum gratia & privilegio Sac. Caef. Majestatis & cum Approbatione Ecclesiastica. Viennae & Augustae uind. A. S. R. MDCCLXIII.
3293: Giovanni Battista Mascolo - Encomia coelituum, digesta per singulos anni menses & dies. Una cum veterum sastis, recensentibus victorias, triumphos, sacrisicia, ceterasque res insignes, Romanorum imprimisatque Graecorum, quibus Christianae religionis praeponuntur sasti. Auctore IO. Baptista masculo. Neapolitano, e Societate Iesu. Ob raritatem & elegantiam recusa, ornata tabulis aeneis, cura et impensis. Negotii Academiae Caesareo Francisceae. Pars I. / II. / III. / IV. Mensis Januarius. Cum gratia & privilegio Sac. Caef. Majestatis & cum Approbatione Ecclesiastica. Viennae & Augustae uind. A. S. R. MDCCLXIII.
2491: Jean Baptiste Massillon - Sermons de M. Massillon évêque de Clermont ci-devant Prêtre de lóratoire, l'un des Quarante de l'academie Françoise. A Paris, rue s. jacques MDCCLIX
2503: Jean Baptiste Massillon - Sentimens d'une ame touchée de dieu tirés des pseaumes de David: ou paraphrase morale de plusieurspseaumes en forme de Priére. Par M. Massillon, Evêque de Clermont ci-devant Prêtre de l'Oratoire. A Paris, rue S. Jacques, Chez La Veuve Estienne & Fils, à la Vertu et. Jean Herissant, à S. Paul & à S. H Daîte. M. DCC. XLVIII. Avec Approbation & Privilége du Roi..
2498: M. Massillon - Sermons de M. Massillon, Évêque de Clermont, Ci-devant Prêtre de l'Oratoire, L'un des Quarante de l'Académie Francoise. Avent.
3208: Chrisostome Matanasius - Le Chef - d'œuvre d'un Inconnu, Poëme heureusement découvert & mis au jour, avec des Remarques savantes & recherchées. Par M. le Docteur Chrisostome Matanasius. On trouve de plus une Dissertation sur Homere & sur Chapelain; deux Lettres sur des Antiques; la Préface de Cervantes sur l'Histoire de D. Quixotte de la Manche; la Déification d'Aristarchus Masso & plusieurs autres choses non moins agréables qu'instructives. Neuvieme édition, revûë, corrigée, augmentée, & diminuée. Infelix eorum ignorantia, qui ea damnant, quae non intelligunt. Lib. Inc. I. Art. XV S.D.L.R.G. Tome Premier. A Lausanne. Chez Marc-Mic. Bousquet & Comp. Anno AE V. MDCCLVIII Ab Instauratione Litterarum vigesimo quinto
2446: Antonius Matthaeus - De Criminibus ad Lib. XLVII et XLVIII. DIG Commentarius Antinii Matthaei, IC. in illustri academia ultrajectina antecessoris. Adjecta est Brevis et uccincta iuris municipalis, cum indice triplici; titulorum, rerum et verborum, nec non legium, quastrictius, qua susius explicatarum. Editio Secunda, priori Auctior & Emendiator. Amsatelodamim ex officina Johannis a Waesberge, Anno MDCLXI
1377: Francois Mauriceau - Tractaat van de Siektens der Swangere Vrouwen en der gene, die eerst gebaart hebben. Aanwysende de rechte en waare manier, om de Vrouwen in haare natuurlyke baaringen wel te helpen, de geboortens tegens de natuur te recht te brengen, en de siektens der jong-geborene Kinderen te geneezen. Met Figuuren daer toe noodig.
1873: Thomas Mawe - Every Man his own gardener the complete gardener being a gardener's calendar and general directory much more complete than any one hitherto published containing not only an account of what work is necessary to be done in the kitchen and Fruit Garden,pleasure ground, flower garden, shrubbery, nursery green house, and Hot-house. For every month in the Year .... By Thomas Mawe Gardener to his grace the duke of leeds and John Abercromble sixty years a practical gardener Enlarged and improved by R. Forsyth London Printed for the booksellers 1829
2895: Karl May - Karl May's gesammelte Werte. Band 1 Durch die Wuste. Reiseerzählung von Karl May. Karl-May-Verlang Kadebeul bei Dresden.
2894: Karl May - Karl May's Gesammelte Werte. Band 2 Durchs Wilde Kurdistan. Reiseerzählung von Karl May. 94. - 107. Laufend. Karl-May-Verlag. Radebeul bei Dresden.
3736: Henry Mayhew - The world's show. 1851: or, the adventures of Mr. and Mrs. Sandboys and family, who came up to London to "enjoy themselves", and to see the great exhibition by Henry Mayhew, and George Cruikshank. London: David Bogue, 86, Fleet Street.
3700: Pierre de Bourdeille Brantôme - Vies des dames galantes par le seigneur de brantome nouvelle édition soigneusement revue et corrigée sur les manuscrits avec des remarques historiques et critiques Paris Garnier Frères, Libraires-Éditeurs 6, rue des saints-pères, 6
1855: Pieter Meesters - Twaalf ambachten, enz. P. Meesters
1352: H. Lampen Megen - Woordenboek der Grieksche taal
3296: Catulle Mendès - Catulle Mendès. Les Boudoirs de Verre. Huitième Édition. Paris, Paul Ollendorff, éditeur. 28 bis, rue Richelieu, 28 bis. 1884. Tous droits réservés
3316: P. C. F. Menestrier - La Nouvelle Methode Raisonnée du Blason, pour L'Apprendre D'une maniere Aisée: Reduite en Leçons, par demandes & par réponses. Par le P. C. F. Menestrier, de la Compagnie de Jesus. Enrichie de figures en taille douce. Nouvelle Edition, revûë, corrigée & augmentée. A Lyon, Chez les Freres Bruyset, ruë Merciere, au Soleil, & à la Croix d'or. M. DCCXXIV. Avec privilege du roy.
2707: Mer - Histoire generale des Voïages, ou Nouvelle collection de toutes les relations de voïages par Mer et par Terre, Qui ont été publiées jusqu'à présent dans les dissérentes Langues de toutes les Nations connues: contenant. Cequ'ily a de plus remarquable, de plus utile et de mieux auere dans les païs ou les voïageurs ont penetre: Avec les Moeurs des habitans, La Religion, les Usages, Arts, Sciences, Commerce, Manufactures, &c. Pour Former un systéme complet & Histoire & de Géographie moderne, qui représente l'état actuel de toutes les Nations: Enrichi, de cartes Géographiques et de figures. Tome cinquante-troisieme. A Paris, Che didot, Libraire, Quai des Augustins, à la Bible d'or. M. DCC. LVIII. Avec approbation et privilege du roi.
3848: Caspar Merian - M. Z. Topographia Germaniae Inferioris das ist Beschreibung und Abbildung der Vor nehmsten Statten Bostungen und Dheter so mohl in grund als in Prospect in den XVII Niederlandischen Provintien liegend Alls Brabant, Limburch, Mecheler, Beldern, Sutphen, Obersnel, Frisland, Groningen, Holland, Utrecht, Seeland, Flandern, Ortios, Dennegram, Samerich, Luxnburg, Mamur, und Burgund. Franckfurt am Maijn buy Saspar Merian.
1974: Lucretia Wilhelmina van Merken - Het nut der tegenspoeden, brieven en andere gedichten.
2298: Mariska Meuzelaar - Pim Pluis zaait vrienden
2518: Josef Meyer - Meyer's Universum oder Abbildung und Beschreibung des Sehenswerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst.
3636: Karl Franz Meyer - Aachensche Geschichten überhaupt als Beyträge zur reichsallgemeinen insbesondere aber zur Anlage einer vollständigen Historie über den königlichen Stuhl und des Heiligen Römischen Reichs freye Haupt-, Kron- und Cur-Stadt Aachen von ihrem Ursprung bis auf gegenwärtige Zeiten in 3 Bücher abgetheilt. I. Die allda vorgegangen Kirchen-, Krönung-, Kriegs-, Friedensund andere Staatsgeschichten nebst einigen besondern Anhängen.
3188: Frans van Mieris - Histori der Nederlandsche Vorsten, Uit de Huizen van Beijere, Borgonje en Oostenryk; Welken, sedert de regeering van Albert, Graaf van Holland, Tot den dood van Keizer Karel den Vyfden, Het hooggezag aldaar gevoerd hebben: Niet alleen uit de geloofwaardigste Schryveren en egtste bewysstukken dier tyden samengesteld, maar ook met meer dan duizend Historipenningen. Gesterkt en opgehelderd, door Frans van Mieris. Eerste-Derde Deel. In's Graavenhaage, by Pieter de Hondt. MDCCXXXII.
3910: Joannis Millii - Novum testamentum graecum, cum lectionibus variantibus mss. exemplarium, versionum, editionum, ss. patrum et scriptorum ecclesiasticorum; et in easdem notis. Accedunt loca scripturae parallela, aliaque exegetica. Praemittitur dissertatio de libris N. T. canonis constitutione, et s. textus n. foederis ad nostra usque tempora historia. Studio et labore Joannis Millii S. T. P. Collectionem Millianam recensuit, meliori ordine disposuit, novisque accessionibus locupletavit Ludolphus Kusterus. Editio secunda. Lipsiae, Sumptibus Filii J. Friderici Gleditschii, MDCCXXIII. Cum privilegiis.
2887: F.A.W. Miquel - De Noord-Nederlandsche Vergiftige Gewassen beschreven door F. A. W. Miquel, M.D. botan. lector te rotterdam met gekleurde platen, tweede vermeerderde uitgave Amsterdam bij C. G. Sulpke 1838
4225: Justo Modersonio - Conciones in psalmos poenitentiales, seu commentarius Litteralis & Moralis. Autore Justo Modersonio, Protonot. Apost. Past. Amst. &c.
2889: A. Molé - Neues Taschenwürterbuch der Französischen und Deutschen Sprache. Zum Schulgebrauche von A. Molé. Erster Theil: Französisch-Deutsch. Braunschweig. Berlag von George Westermann. Gens, Deutsche Buchandlung von J. Kessmann. 1845.
3622: D. Ioannis Molani - D. Ioannis Molani s. theologiæ Louanii professoris, pontifici et regii librorum censoris, De historia ss. imaginum et picturarum pro vero earum vsu contra abusus. Libri IIII.
2186: M. Duhamel du Monceau - Des Semis et Plantations des Arbres et de leur Culture ou méthodes pour multiplier et elever les Arbres, les Planter en Massifs et en Avenues former les Forets & les Bois ........ par M. Duhamel du Monceau.... Paris MDCCLX
3443: Pol de Mont - Grootmeesters der Oude Schilderkunst. Reproducties in kleuren naar beroemde schilderijen. Met verklarenden tekst door Pol de Mont. A. W. Sijthoffs uitgeversmij-Leiden
3973: Timoléon Cheminais de Montaigu - Sermons du R. Pere Cheminais, de la compagnie de Jesus, Revus par le Pere Bretonneau de la même Compagnie. Derniere Edition, corrigée & augmentée. A Brusselle, Chez François Foppens, MDCCLIV. Et se trouve aussi à Amsterdam, Chez Z. Chhatelain & Fils.
3644: H. de Montargon - Dicitonnaire apostolique. A l'usage de MM. les curés des villes et de la campagne, et de tous ceux qui se destinent a la chaire; par H. de Montargon. Spiritus Domini evangelizare pauperibus misit me. Is. 61, et Luc. 4. Nouvelle édition. A Paris, chez Méquignon fils ainé, éditeur, rue des Saints-Pères, N 10. M. DCCC. XXII.
3477: Charles Secondat de Montesquieu - Le Temple de Gnide mis en vers par M. Colardeau
3499: Charles Secondat de Montesquieu - De l'Esprit des Loix, nouvelle édition, revue, corrigée, & confiderablement augmentée par l'auteur. Prolem sine matre creatam. Ovid.
2793: Charles Secondat de Montesquieu - Le Temple de Gnide Londres revu corrige et augmente non murmura vestra Columbae Brachia non Hederae, non vincant oscula Conchae Fragment d'un Epitalame de l'Empereur Gallien.
3352: M. de Montgeron - La verité des miracles operés par l'intercession de M. de Paris, Demontrée contre M. l'Archevêque de Sens. Ouvrage dedié au roy par M. de Montgeron conseiller au parlement. A Utrecht, Chez les Libraires de la Compagnie. M D CCXXXVII.
3668: Max Moreau - Faust 1944. Opéra en 3 actes.
3708: William de Morgan - A Likely Story By William De Morgan Author of "Joseph Vance," "Alice-for-short," etc. London William Heinemann 1911
3267: A. de la Motte - L'iliade Poëme. Avec un discours sur homere. Par Monsieur de la Motte, De l' Academie Françoise. A Paris, Chez Gregoire Dupuis, ruë S. Jacques, à la Fontaine d'Or. Avec Approbation, & Privilege du Roy. 1714.
157: W.A. Mozart - Collection Complete de toutes les Oeuvres de Musique pour le piano-forte composees par Wolfgang Amadee Mozart a Bonn, chez N. Simrock. Second Title: Trois Sonates pour le Piano-forte composees par W.A. Mozart. Oeuvre V A Bonn Chez N. Simrock And Ariette Variee par W.Z. Mozart No1 a bonn chez N. Simrock.
4591: H. C. Muller - Xenophon's Anabasis of tocht van Cyrus. Uit het Grieksch met inleiding en korte aanteekeningen, door Dr. H.C. Muller. Tweede herziene druk
2866: Abrahamus Munting - Waare oeffening der Planten, waar in De rechte Aart, Natuire, en verborgene eigenschappen der boomen, heesteren, kruiden, ende Bloemen, Door veeljaarige onderzoekinge, zelfs gevonden: Als meede op wat maniere zy, in onze Neder-en Hoog-duitsche Landen, gezaait, geplant, bewaart, ende, door het geheele Jaar, geregeert moeten zijn, kenbaar gemaakt worden. Beschreeven door Abrahamus Munting, der Med: Doctor, ende Professor Botanices in d' Academie van Stad Groningen en Ommelanden. Met 40. Kopere Plaaten van de Raarste Planten verciert. Gedrukt te Leeuwarden, By Hendrik Rintjes, Drukker en Boekverkooper inde Peperstrtaat, in de Zaadzaaijer, CD DCLXXI.
3323: Onuphrio Muralto - The Castle of Otranto, a Gothic Story. Translated by William Marshal, Gent. From the Original Italian of Onuphrio Muralto, Canon of the Church of St. Nicholas at Otranto. Vanae Fingentur species, tamen ut Pes, & Caput uni Reddantur sormae. Hor. The sixth edition. London: Printed for J. Dodsley, in Pall-Mall. M. DCC. XCI.
2406: A. Nantes - Dialogues Spirituels, oud La Perfection Chrestienne est Explique'e Pour toutes sortes de Personnes. Tome premier. A. Nantes, & Fe Vendent, A Paris, rue S. Jacques, Chez Edme Couterot, vis-à-vis la ruë du Plâtre, au bon Pasteur, dans la vieille Poste. M. DCCIV. Avec privilege du rot.
4481: Publius Ovidius Naso - Pub. Ovidii Nasonis Metamorphoseum Libri XV.
3830: Michel Natalis - Histoire de la vie et passion de nostre saveur Iesus Christ Avec les figures et quelques reflections sur les principaux mysteres. l'Homme de douleur A Paris. Chez Jean Baptiste Loison au Palais devant la Ste Chapele. Avec privil. du Roy.
3543: Raymond Naves - Abbé Prévost Manon Lescaut présentation et étude documentaire par Raymond Naves suivi de voyage en Angleterre édition illustrée bordas "Les Grands Maitres"
4243: Johannes van Neercassel - Tractatus de lectione scripturarum, In quo Protestantium eas legendi praxis resellitur; Catholicorum vero stabilitur. Accedit Dissertatio de Interprete Scripturarum. Authore Joanne Episcopo Castoriensi. Embricae, Pro Arnoldo ab Eynden, 1677.
3970: Charles Frey de Neuville - Sermons du pere Charles Frey de Neuville. Pour l'avent. A Paris, Chez Merigot lee jeune, Libraire, Quai des Augustins, au coin de la rue Pavée. M. DCC. LXXVII. Avec approbation et privilege du roi.
3321: M. le Noble - Perse traduit en vers François et accomodé au goût présent. Par M. Le Noble. A Paris, Chez Claude Cellier, rue S. Jacques, vis-à-vis S. Yves, à la Toison d'or. M. D. CCIV. Avec privilege du roy.
1484: Michael Noftradamus - Le Vray et parfaict embellissement de la face, confervation du corps en fon entierc: ontenant plufieurs Receptes fecretes & defirees non encores veues. & La Seconde Partie, Contentant la Facon et aniere de faire toutes confitures liquides, tant en fucre, miel, qu'en vin cuit. Enfemble deux facons pour faire le fyrop rofat laxatif: pour faire le fuccre candi, penites tourrons d'Hefpaigne. Par M. Michael Noftradamus.
2398: Claude François Nonnotte - Dictionnaire philosophique de la religion, Où l'on établit tous les Points de la Religion, attaqués par les Incrédules, & où l'on répond à toutes leurs objections. Par L' auteur des Erreurs de Voltaire. A Lyon, Chez Regnault, rue Merciere. M. DCC. LXXIII. Avec Approbation & Privilege du Roi.
3896: Clementus Nono - Regula S. Benedicti et constitutiones congregations eremitarum camald ulensium montis coronae. Visa, & approbata à summo Pontifice Clemente Nono. Viennae Austria, Typis Leopoldi Voigt, Univ. Typ. 1695.
3084: Thomas van der Noot - Het vroetwijfs-boeck oft Vermeerderden Roosen-gaert, vande bevruchte vrouwen, ende hare secreten, ontfanghinghe, baringhe, vrouwen ende mannen raet te geven die onvruchtbaer zijn, alle sieckten der swangere vrouwen (oock als zy in barens noot ende van kinde gelegen zijn) te remedieren.
2715: N. Okouneff - Considérations sur les Grandes Opérations, les batailles et les combats de la campagne de 1812 en russie: Par le Colonel N. Okouneff, auteur des réflexions sur le système de guerre moderne, de l'histoire de la campagne de 1800 en Italie, et de l'examen raisonné des propruétés des trois armes différentes. Fais ce que dois, advienne que pourra. Paris, Anselin, successeur de magimel, libraire poer, l'art militaire, rue dauphine, no 9. 1829.
2306: Josephus Olivetus - M. Tullii Ciceronis Opera, cum delectu commentariorum. Edebat Josephus Olivetus, Academiae Gallicae XLVir. Tomus Primus, Quo Rhetorica continentur. Editio tertia, emendatissima. Genevae, Apud Fratres Cramer. M. DCC. LVIII.
2396: Joannes Opstraet - Theologus Christianus sive ratiostudii et vitae intstituenda a theologo qui se ad ordines sacros, atque ad directionem animarum disponit per joannem opstraet sacrae theologie licentiatum editio secunda auctior & correctior Prostant Lovanii apud Aegidium Denique 1697 cum approbatione
3513: Jakob van Ostade - Het Algemeen Groot historisch, oordeelkundig, chronologoisch, geografisch, en letterlyk naam- en woord-boek, van den Gantschen H. bybel. Versierd met noodige Landkaarten en koopere plaaten, dienende tot gedenk-stukken der Jooden en andere oudheden, ter opheldering der H. schrift. In 't Fransch beschreven door den Eerwaarden HEER, Augustinus Calmet, Abt van St. Leopoldus van Nancy. Nu in 't Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met aanmerkingen verrykt, door Mattheus Gargon, Predikant en Rector te Vlissingen.
3942: Jacob van Oudenhoven - Silva-ducis aucta & renata of Nieuwe ende gatsch Vermeerderde Beschrijvinge van de stadt van s'Hertogen-Bossche, Vervatende Des selfs begin en voortganck, soo van Geestelijcke als Wereldtlijcke Gestichten, oprichten van't Capittel, ende Collegien, maniere van Regeeringhe, ende hare Privilegien ende Vryheden, bevorderinghe van haer Bisdom ende Bisschoppen, ende meer andere dingen. Door Iacob van Oudenhoven. s'Hertoghen-Bossche, Gedruckt by Ian Scheffers, ende Jiacomina van Oudenhoven, Weduwe van Isaac van Dockum, Anno 1670.
2240: Jacob van Oudenhoven - Silva Ducis Avcta & Renata of Een Nieuwe ende gantfch Vermeerderde Befchrijvinge van de Stadt van s'-Hertogen-Bossche. vervattende Des Felfs begin en voortganck, foo van Geeftelijke als wereldtlijcke Geftichten, oprichten van't Capittel, ende Collegien, maniere van Regeeringhe, ende hare Privilegien ende Vryheden, bevorderinghe van haer Bifdom ende Biffchoppen, ende meer andere dingen. Door Jacob van Oudenhoven. 1670
2199: Oudenhoven - Beschryvinge der stadt Heusden, Waar in het Begin, Aanwasch, en Tegenwoordige Staat dier Stadt verhaalt worden:Als mede Veelderhande Gedenkwaardige Gefchiedeniffen, Oorlogen, Watervloeden, Wyze van Regeeringe, Hantveften, &c.Weleer ontworpen door JACOBUS van OUDENHOVEN, Dog nu door verfcheide Liefhebbers der Oudheit merkelyk vermeerdert, En met konftige Figuren verciert. T' Amsteldam, By JAN HARTIG. 1743.
2739: Jacob van Oudenhoven - Beschrijvinghe der wijt-vermaerde frontier-stadt Heusden vervatende het begin ende voortgangh der selver stadt, Heerlijckheydt, met der selver Heeren, ende Edelen daer uyt ghesprooten. De disputen over dese Heerlijckheydt tusschen Brabandt ende Hollandt, met den Lijst van de Hertogen van Brabandt ende Graven van Hollandt. De wijse van de Regeeringhe ende hare Privilegien. 't bouwen van de kloosters, met het oprichten van het Capittel. Uyt verscheyde Chronijcken / geschreven Memorien/ publijcke Stucken ende Monumenten t'samen gestelt door Jacobum van Oudenhoven, 't Amsteldam Ghedruckt by Nicolaes van Ravesteyn op S. Anthonis Marckt 1651
2075: P. Rolandus Overstratius - Den Wech der Volmaectheyt, Beschreuen door de H. Moeder Teresa van Jesus (...). Ouerghestelt uyt het Spaensch in onse Nederduytsche taele, door P. Rolandus Overstratius. Priester der Societeyt Iesu. Ende nu voor de tweede repse herbzuckt. Vveest VOLMAECKT. 2. Cor. 13. t' Antwerpen (...). Met privilegie.
3100: Ovidius Ovidius - Les Metamorphoses d'Ovide mises en vers francois tome 3
3972: Henrico van Oyenburch - Manuale concionatorum evangelicum dogmaticum morale. Sive Conciones Morales & Doctrinales in omnes Anni Dominicas. Authore R. P. F. Henrico van Oyenburch Praedicatore Generali S. Ordinis Praedicatorum & Conventûs Bruxellensis. Bruxellis, Typis Guilielmi Fricx, in Plateâ Montanâ, vulgò Bergh-straet, sub signo quatuor Evangelistarum. 1708. Cum Gratiâ & Privilegio Regis.
389: Française de M. Emilien Pacini - Le Trouvère Grand Opéra en Quatre actes. Représenté surle Théatre de l'Opéra Impérial. Traduction Française de M. Emilien Pacini. Musique de C. Verdi. Paris, Léon Escudier, Editeur, Rue Choiseul, 21.
4595: Augustino Paoletti - Quadragesimale, sive discursus praedicabiles in omnes totius quadragesimae dominicas et ferias, authore admodum reverendo et eximo P. Augustino Paoletti.
2349: Philippi Parei - Lexicon Plautinum. Inquo velut thesauro antiquae linguaeromanae ele gantiae, quotquot exstant in Latiunorum Comicorum Principe M. Accio Plauto Sarsinate, accuratium eruuntur, & explicantur. Industria Subsecua. Philippi Parei. Editio Secunda. Emendatior & auctior. Hanovae, Impensis Estherae Rosae. Excudebat David Aubrius. M. DCC. XXXIV.
4266: Jean Nicolas de Parival - Leeuwaerden
3758: Adriaan Pars - Index Batavicus, of Naamrol van de Batavise en Hollandse schrijvers. Van Julius Ceasar af, tot deze tijden toe. Met kopere Afbeeldsels. Door Adriaan Pars. Tot Leiden, Bij Abraham de Swart. 1701.
1795: C. Velleius Paterculus - C. Velleii Paterculi quae supersunt ex historiae romanae voluminibus duobus cum integris scholiis, notis, variis lectionibus et animadversionibus doctorum curante petro burmanno Lugduni Batavorum apud Samuelem Luchtmans MDCCXIX
3630: F. Andreae Pauly - Prolegomena bipartita in s. scripturam, cum appendice de Vindiciis Librorum Deutero-Canonicorum V. & N. Testamenti, Ex variis Authoribus collecta, digesta, & usui Sutdiosae praesertim Juventutis Ordinis & Provinciae Fratrum Minorum Recollectorum Germaniae inferioris accommodata, studio et opera F. Andreae Pauly, Ejusdem Ordinis & Provinciae S. Theologiae Lectoris Jubilati & Exprovincialis. ... Lovanii, Typis Joannis Jacobs, plateâ Thenensi sub signo Clavis nigrae. CumApprobationibus & Privilegio.
2411: Josepho Pauwels - Tractatus Theologicus de Casibus in Dicecesibus. Antverpiensi, Buscoducensi, Cameracensi, Coloniensi, Gandavensi, Leodiensi, Mechliniensi, Namurcensi, Ruraemundensi. Accedit Tractatus Alter de Labaïsmo Cum Decretis ad idem objectum pertinentibus. Authore F. Josepho Pauwels. Ord. FF. Min. Recoll. Sacrae Theol. Lectore Tubilate. Editio Tertia. Lovanii, Typis Joannis Jacobs, plateâ Thenensi. 1770. Cum Approbation.
2403: Josepho Pauwels - Magnum Matrimonii Sacramentum, reductum in casus, flerosque factos, nonnullos fictos omnes moraliter possibiles, cum quaestionibus intercalaribus ex universa theologia morali: Opus, in IV. Tomulos distributum, Et è probatissimis Doctoribus tum Theologis, tum Canonistis, Belgis, Gallis, Germanis, Italis, Hispanis & aliis: utroque Fure, Decretis Concilii Tridentini, Declarationibus Cardinalium, Decisionibus Rotae Romanae collectum, cum Prolegomenis. De Jure Canonico, ejus Partibus, Superscriptionibus, Summariism Rubricis, Paleis, Glossis, & singulorum authoritate: Jure Caesareo, ejus partibus & praestantia: Concillio Tridentino, ejus Decretis & gravitate: Delario Romano, & Decisionibus Rotae. Tomus I / II. Authore F. Josepho Pauwels. Ordinis FF. Min. Recol. S. Theol. Lovanii, Typis Joannis Jacobs, plateâ Thenensi. 1759. Cum Approbationibus & Privilegie.
3679: Giuseppe Luigi conte Pellegrini - Prediche e panegirici dell abate Giuseppe Luigi. Conte pellegrini aggiuntovi in questa edizione II. Discorso al popolo yeronese. Tomo primo / secondo. Venezia 1820. Andrea Santini e figlio. Tipografi ed Editori.
1946: Hardouin de Perefixe - Histoire du Roy, Henry de Grand, Composee par Messire Hardouin de Perefixe.
3200: Dionysius Petavii - D. Petavii Aurelianensis e Societate Iesu, Rationarium Temporum, In Partes Duas, Libros tredecim, distributum. In quo aetatum omnium sacra profanaque Historia Chronologicis probationibus munita summatim traditur. Editio Novissima, Cur accedit Supplementum, quo Historia ad hoc usque Tempus continuatur, ut & Tabulae Genealogicae ac Geographicae, utraeque Veteris Recentisque Temporis, denique Indices longe auctiores. Lugduni Batavorum Apud Petrum van der Aa, MDCCX. Cum Privilegio Ordd. Hollandia & Westfrisia
3975: Pierre-Augustin Petit - Imitation de la très-sainte vierge sur le modèle de l'imitation de Jésus-Christ édition revue avec soin et augmentée de courtes réflexions pratiques par M. l'abbé Petit, curé à la Rochelle. Unnius vita, omnium disciplina. S. Ambros, de virg. L. 2. Lille L. Lefort, imprimeur-libraire M D CCCLVIII Propriété des Réflexions réservée
2745: R. Töpffer - Nouveaux Voyages en Zigzag. A la grande-chartreuse, autour du mont blanc dans les vallées d'hébens, de zermatt, au grimsel, a génes et a la corniche. Par R. Töpffer précédés d'une notice par M. Sainte-beuve de l'académie française Illustrés d'après les dessins originaux de Töpffer. Par mm. Calame, Karl Girardet, Français, D'aubigny, de bar, Gagnet, Forest. Quatriéme édition. Paris Garnier frères, libraires-éditeurs. 6, rue des saints-pères, 6. M. DCCC. LXXVII.
4235: Franciscus Philotheus - De pelgrimagie van het kindeken Jesus, Voorstellende een seer soete maniere, hoe menin den geest met dit alderlieffelijckst Lammeken moet converseren; dienstig voor alle Godtvruchtige Menschen. In 't licht gebracht door een Minderbroeder Recollect der Provincie van S. Joseph, des Graesschaps van Vlaenderen. Hier is by gevoeght een seer schoone ende korte Oeffeninge van de tegenwoordigheyt Godts, door den eerw. P. F. Franciscus Philotheus.
3193: Bernard Picard - Cérémonies et Coutumes Religieuses de Tous les Peuples du Monde. Représentées par des Figures dessinées & gravées par Bernard Picard, & autres habiles Artistes. Ouvrage qui comprend l'Histoire philosophique de la Religion des Nations des deux hémispheres; telles que celle des Brames, des Peguans, des Chinois, des Japonois, des Thibetins, & celle des différens Peuples qui habitent l'Asie & les Isles de l'Archipélague Indien; celle des Mexicains, des Péruviens, des Brésiliens, des Groënlandois, des Lapons, des Caffres, de tous les Peuples de la Nigritie, de l'Ethiopie & du Monomotapa; celle des Juifs, tant anciens que modernes, celle des Musulmans & des différentes Sectes qui la composent; enfin celle des Chrétiens & de cette multitude de branches dans lesquelles elle est subdivisée. Nouvelle Édition, Enrichie de toutes les Figures comprises dans l'ancienne Édition en Sept Volumes, & dans les quatre publiés par forme de Supplément. Par une Société de Gens de Lettres. Tome Premier - Quatr
2378: Piemontese - Il Palmaverde Manacco Piemontese 1833. Torino evi Tipi di Melsandre Montana accanto al Monte di Pietà. Con privilegio di S. S. R. M.
2233: R.J.Pierik, S.J. - God in de Gewijde Zangen de Heilige Schrift. Door R.J. Pierik, S.J. Hubert Vos Boekdrukker Uitgever St Gillis-Brussel 1879
2382: M. Pierquin - Oeuvres Physiques et Geographiques de M. Pierquin, Bachelier en Theologie, Curé de Chastel en Champagne avec la Vie de l'Auteur. A Paris chez C. F. Simon et Giffart MDCCXLIV
1920: Pierre d'Oudegherst - Les Chroniques et annales de flandres contenantes les heroicques et tres victorieux exploicts des Forestiers.....
1773: G.P. Pinamonti - Spiegel sonder bedrogh ofte kennisse syns selfs voor ogen gestelt aen alle deught-minnende persoonen uyt het italiaans vertaelt door eenen Nederlantschen priester t'Antwerpen by Jacobus Bernardus Jouret in de corte Nieuw-straet, in 't gulde vlies 1733
4158: R. P. Lucas Pinelli - De la perfection religieuse : et de l'obligation que chaque religieux a de l'acquerir : Composé par le R.P. Lucas Pinelli, de la Compagnie de Jesus. Nouvellement traduit d'italien en françois, par un pere de la mesme compagnie.
2057: Titus Maccius Plautus - M. Actii Plauti Comoediae Viginti. Cum Indice rerum ac vocum, proverbiorium, formulisq, loquendi, atq, Graecarum, & quarundam Latinarum dictionum interpretatione. Lugduni Apud seb. Gryphium, 1540.
1360: Harry Poll - Mensen uit mijn stadje Heusdense herinneringen humor en historie door Harry Poll
2345: Vergilius Polydorus - Di Polidoro virgilio da urbino de gli inventori delle cose libri otto tradotti per m. francesco baldelli con due tavole, una de capitole, e l'altra delle cose piu notabili. nuovamente stampati con licenza de superiori. in fiorenza per filippo, e iacopo giunti, e fratelli MDLXXXVII
2501: Jean Pontas - Geestelyke aenspraken om de zieken te onderwyzen, te troosten en op-te-wekken in de verscheyde staeten van hunne ziektens Getrokken uyt de Schriftuer ende de HH. Vaders Opgestelt in het Frans doôr M. J. Pontas. Priester, Doctoôr in de cononike Regten &c. Vertaelt in het Brabands-duyts door J. C. D. S. T. L. P. N. A. Zeer dienstig, niet alleenelyk voôr al de gene, die gelegentheyt hebben, om de zieken in hunne ziekte by-te-staenl maer ook voôr alle Christenen, om hun-zelven van tyt-tot-tyt bereydt te maken tot een zalige doot. Met de Latynsche Gebeden voôr den Doots-strydt vertaelt in het Duyts. T'Antwerpen, By Joannes Francisccus van Soest, Boek-drukker ende Boek-verkooper, woonende op de Steenhouwers-vest , in't Hoogh-huys. 1738. Met Approbatie.
1863: Elisabeth Maria Post - Het land in brieven met Plaaten Te Amsterdam bij Johannes Allart MDCCLXXXVIII
2432: Francisco Amato Pouget - Institutiones Catholicae In Modum Catecheseos : In Quibus Quidquid Ad Religionis Historiam, & Ecclesiae Dogmata, Mores ... explanatur ; Ex Gallico Idiomate In Latinum Sermonem translatae, adjectis singulis è Scriptura Et Traditione petitis pbationibus et testimoniis, auctore edodem et interprete Francisco-Amator Pouget. (...) Nova Editio. Ad norman ultimae editionis Nemausi (Avenione) excusae Anno 1765 diligenter elaborata. Tomus undecimus. Lovanii, E Typographia J P. G. Michel. M. DCCL. XXIV.
2712: Fraincois Antoine Prevost - Histoire generale des voiages : ou nouvelle collection de toutes les relations de voiages par mer et par terre, qui ont ete publiees jusqu'a present dans les differentes langues de toutes les nations connues: contenant ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile, et de mieux avere, dans les pays ou les voiageurs ont penetre, touchant leur situation, leur etendue avec ... les moeurs et les usages des habitans ... pour former un systême complet d'histoire et de geographie moderne ; enrichi de cartes geographiques. Tome Cinquantième. A Paris Chez Didot, Libraire: Quai des Augustins, à la Bible d'or. M. DCC. LVII. Avec approbation et privilege du roi.
2120: B.D.L. Priester - Den Kristeleken Vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte uytleggingen van alle de epistelen die door het geheel jaer in de kerke aen de geloovige voorgelezen worden. ......... 1. Deel .....t'Antwerpen Franciscus van Soest 1728
3079: T. Priestley - The new evangelical Family Bible: or, a complete Paragraphrase, Exposition, and Commentary on the Holy Scriptures of the Old and New Testaments. Containing A new and Beautiful Edition of the Whole sacred texts of the Old and New Testaments, Correctly and Distinctly Printed at Large. Fully explained and Illustrated With copious notes and annotations, Doctrinal, Critical, Historical, and Experimental: Wherein the Mis-translations are Corrected: the seeming Contradictions Reconciled: former Error Rectified: the Objections of Atheists, Deists, Arians, Socinians, and Free-thinkers, Answered: difficult Passages explained: and the Sacred Writings displayed in their genuine Purity and Lustre. Together with Practical observations and suitable reflections on every chapter, From the Beginning of Genesis to the End of the revelation. By the Reverend T. Priestley, Minister of the Gospel, and Author of the evangelical History of the life of Jesus Christ, &c. A new edition, revised, corrected and imp
1653: P.J. Prinsen - Korte Geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde; ten dienste der lagere scholen door P.J. Prinsen directeur en onderwijzer van 's Rijks Kweekschool, voor schoolonderwijzers te Haarlem Vijfde druk te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en Zoon 1827
3388: Galeazzo Gualdo Priorato - Histoire de La Paix concluë. Sur la Frontiere de France & d'Espagne entre les deux Couronnes, l'An M. DC. LIX. Oú l'on voit les Conferences entre les deux premiers Ministres, & les Intereits de tous les Princes, avec un Journal de ce qui s'y est passé de plus remarquable: aussi tous les noms des Personnes principales qui y ont assisté de l'une & de l'autre part. Avec Un Recueil de diverses matieres concernantes le Sr. Duc de Lorraine. Augmentée & enrichie du Plan de l'Iske de la Conference. A Cologne, Chez Pierre de la Place, 1667.
84: Priorato - Bird's-eye view plan of Heusden
3685: M. l'Abbé Proyart - Vie de M. d'Orléans de la Motte, Évêque d'Amiens, dédiée a monseigneur l'Archevêque de sens, Principal Ministre; Par M. l'Abbé Proyart, de plusieurs Acaddémies Nationales & Etrangeres. Dilectus Deo & hominibus. Eccl. c. 45. v. I. A Paris, Chez L'Auteur, Cour des Capucins St. Honoré. La V. Hérissant, Rue Neuve-Notre-Dame. Pierre Berton, Rue St. Victor. A Lyon Chez Pierre Bruyset-Ponthus, rue St. Dominique. A Amiens, Chez Caron-Berquier, vis-à-vis l'Église St. Martin. A Lille, Chez Jacquez. M. DCC. LXXXVIII. Avec Approbation & Privilege du roi.
2348: Samuel Pufendorf - Introduction à L'Histoire. Des principaux Etats, Tels qu'ils font aujourd'hui dans L'Europe. Premiere / Seconde Partie. Traduit de l'original Allemand de Samuel Pufendorf, par Claude Rouxel. à Utrecht, Chez Jean Ribbius, M. DC. LXXXV.
3478: R. van der Pyl - Grammaire Hollandoise Pratique, a l'usage des étrangers, et principalement des françois, qui veulent apprendre cette langue par R. van der Pyl. Instituteur et maître de langues à Dordrecht Seconde édition, revue, corrigée et augmentée.
3134: Louis Racine - La Reliion, Poëme Par Monsieur Racine, De l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres. Huitieme edition, Revue, corrigée, & augmentée par l'Auteur. A Paris, Chez Nyon l'aîné, rue du Jardinet. M. DCC. LXXXV. Avec Approbation & Privilege du Roi.
3969: Jean Racine - Oeuvres de Racine. Nouvelle Ediiton augmentée de diverses Piéces & de Remarques &c. A Amsterdam, Chez J. F. Bernard. MDCCXLIII.
3853: Abraham Rademaker - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden, Geöpent, Opgeheldert en Wydlopig Beschreven In Steden, Dorpen, Sloten, Adelyke Huizen, Kloosters, Kerken, Godshuizen, Poorten, en andere voorname Stads- en Landgebouwen. Door Matthaeus Brouërius van Nidek, R.G. en Isaak le Long. En in 300 verfcheide Printtafereelen vertoont door Abraham Rademaker. Eerste deel. Te Dordrecht, by Abraham Blussé en Zoon, MDCCLXX.
2052: Allan Ramsay - A collection of Scots Proverbs, by Allan Ramsay, author of the ''Gentle Shepherd.'' &c. &c. ''They who wont be controlled cannot be helped.'' Stirling: printed and sold by M. Randall
3911: P. J. de Béranger - Musique des chansons de P. J. de Béranger contenant les airs anciens et modernes les plus usités quatrième édition augmentée de la musique des nouvelles chansons et de trois airs avec acc. de piano par m. halevy et mme mainvielle-fodor. Paris Perrotin, éditeur de la méthode Wilhem et de l'orphéon place du Doyenné, vis-a-vis le Guichet du Louvre M DCCC XLVII
3772: P. J. de Béranger - Chansons de P.-J. de Béranger anciennes et posthumes nouvelle édition populaire ornée de 161 dessins inédits et de vignettes nombreuses par MM. Andrieux, Bayard, Crépon, Claverie, Darjou, G. Durand, Férat, Giacomelli, Lorsay, Morin, Pauquet, Riou, Sauvageot, Violllat, Worms Paris Perrotin, libraire éditeur de la méthode Wilhem et de l'Orpheon rue Fontaine-Molière, 41 le Chevalier, libraire rue richelieu, 61 M DCCC LXVI
3364: Willem van Ranouw - Kabinet der Natuurlyke Historien, Wetenschappen, Konsten en Handwerken, geopent met de maanden january en february 1719, verciert en opgeheldert met Kopere Plaaten, Tweede Druk, Te Amsterdam. By Balthazar Lakeman, MDCCXXX
3452: Armand Ravelet - Le Bienheureux J.B. de la Salle, Fondateur de l'Institut, des Fréres des Écoles Chrétiennes, par Armand Ravelet. Introduction Par Mgr. D'Hulst.
3776: Florimond Remond - Opgang, voortgang, en nedergang, der ketteryen deser eeuwe, beschreven door Florimond Remond, Raets-Heere, des Conincks van Vranckrijck, in het Hof en Parlament van Bourdeaux. Dienende de Onkatholijcken tot aenwijsinghe hunner beginselen, en de oprechte Catholijcken tot versterckinghe in 't Gheloof hunner Voor-ouderen. S. Jeronymus. Hij wederleght de Ketterye ghenoeghsaem, die haer oorsprongh en beginselen aenwijst. Hier is oock by-ghevoeght de Fabel van Jeanne de Pausinne van Roomen, Met klaer ende onwederlegghelijk bewijs, datter noyt Vrouwe Paus te Roomen gheweest ofte ghekosen en is. Beschreven door den selven autheur, Ende nu in de Nederlantsche Tale overgheset, door A. I. v. K. P. en M. M. Verçiert met Schoone Copere Platen ende Af-beeltsels van de Hooft-Ketters, ende andere Persoonen die in diên tijdt gheleest hebben. t'Antwerpen, By Hieronymus Verduffen, woonende op d'oude Coremert inde gulde Tes. 1690. Met Gratie ende Privilegie.
3923: R. P. de Carrières - Sainte Bible contenant l'ancien et le nouveau testament. Avec une traduction Française en forme de paraphrase, par le R. P. de Carrières, et les commentaires deMénochius, de la compagnie de Jésus. Lille, L. Lefort, Imprimeur-libraire, rue Esquermoise, n 55. 1838.
3474: M. Restaut - Principes Généraux et Raisonnés. De la Grammaire Francoise, avec des Observations Sur l'Orthographe, les Accents, la Ponctuation, & la Prononciation: et un Abrégé des Regles de la Versification Francoise, Dédiés á Monseigneur le Duc de Chartres, Par M. Restaut, Avocat au Parlement & aux Conseils du Roi. Nouvelle Edition, Revûe, corrigée, & considérablement augmentée. A Bruxelles, Chez Jean Leonard, rue de la Madelaine. MDCCLVI.
3362: Jean François Paul de Gondi de Retz - Memoires du Cardinal de Retz, Contenant Ce qui s'est passé de plus remarquable en France, pendant les premieres années du regne de Louis XIV. Nouvelle Edition exactemente revue & corrigée. Tome Premier - Quatriéme. A Geneve, Chez Fabry & Barillot. M.DCCLXXVII.
2421: R. P. J. Reuter - Neo-confessarius practice instructus, seu methodus rite obeundi munus confessarii, in gratiam Juniorum, qui ad Curam Animarum aspirant, cum appendice Sive brevi Instructione, & Methodo dispensationes. Aliasque Gratias petendi, & impetratas exequendi publice proposita à R. P. J. Reuter S. J. S. Theologiae in Universitate Trevirensi Doctore ae Professore publico. Editio Quarta Emendatior. Lovanii, Typis Joannis Francisci van Overbeke, Typographi sub signo Lampadis Aureae 1772. Cum Approbatione & Privilegio.
3919: Fritz Reuter - Sämmtliche Werke von Fritz Reuter. Volks-Ausgabe in 7 Bänden. 3. Auflage. Wismar. Hinstorffiche hofbuchhandlung, Verlags-Conto. 1885.
3732: George W. M. Reynolds - Chansons de P. -J. de Béranger anciennes et posthumes. Nouvelle édition populaire ornée de 161 dessins inédits et de vignettes nombreuses. Par MM. Andrieux, Bayard, Crépon, Claverie, Darjou, G. Durand, Férat, Giacomelli, Lorsay, Morin, Pauquet, Riou, Sauvageot, Viollat, Worms. Paris, Perrotin, Libraire. Éditeur de la Méthose Wilhem et de L'Orphéon rue fontaine-molière, 41. Le Chevalier, libraire rue Righelieu, 61. M. DCCC. LXVI.
3774: Rhijnvis - Oden en gedichten van Mr. Rhijnvis Feith. Te Amsterdam, bij Johannes Allart, MDCCXCVI.
2367: S. Richardo - Philippi ecclesiae eystettensis XXXIX. Episcopi. De Eiusdem Ecclesiae divis tutelaribus. S. Richardo. S. Willibaldo. S. Wunibaldo. S. Walpurga. Commentarius nunc primum euulgatus: Unâcum duobus Obseruationum libris & Catalogo Historico, omnium Episcoporum. Eystettensium. Editore & Auctore Iacobo Gretsero, Societatis I esu Theologo. Ad Reuerend. Mum & Illust. Mum Principem Dominum, Dñm IO Annem Christophorum Episcopum Eystettensem, &c. Cum gratia & priuilegio caef. Maiest. Ingolstaddii. Typographia Ederiana, apud Elisabetham Angermariam, viduam. Anno domini M. DC. XVII.
2601: Rainer Maria Rilke - Neue Gedichte von Rainer Maria Rilke Leipzig Im Insel-verlag MCMXX
3329: Rainer Maria Rilke - Erste Gedichte von Rainer Maria Rilke. Leipzig Iminsel-verlag. MCMXX
3328: Rainer Maria Rilke - Rainer Maria Rilke. Der Neuen Gedichte anderer Teil. Leipzig Iminsel-verlag. 1920.
1813: Arthur Rimbaud - Oeuvres de Arthur Rimbaud, Vers et Proses, Revues sur les Manuscrits originaux et les premiéres Éditions mises en ordre et annotées par Paterne Berrichon, Poémes Retrouvés, Préface de Paul Claudel.
3472: William Robertson - The History of Scotland during the reigns of Queen Mary and of King James VI. Till His Accession to the Crown of England. With a Review of the Scottish History previous to that Period: And an Appendix containing Original Papers. In two volumes. By William Robertson, D. D. Minister of Lady Yetser's, Edinburgh. Volume I. The fourth edition. London: Printed for A. Millar, in the Strand. M DCC LXI.
3255: Joseph Robertson - The Parian Chronicle, or the Chronicle of the Arundelian Marbles; with a Dissertation concerning its Authenticity. Ea Quae Disputavi, Disserere Malui, Quam Judicare CIC, London, Printed for J. Walter, Charing-Cross, MDCCLXXXVIII
3450: William Robertson - Historie der Regeering van Keizer Karel den Vyfden Benevens eene inleiding tot dezelve, Bevattende een Tafereel van de vorderingen der Maatschappy in Europa, zedert den ondergang van 't Romeinsche Ryk, tot aan 't begin der zestiende Eeuw. In 't Engelsch beschreven door William Robertson, D.D. Opperste van de Edenburgsche Universiteit, en, van wegens zyne Groot-Brittannische Majesteit George III, Historieschryver van Schotland. Tweeden Druk. Te Rotterdam, by Dirk Vis en Pieter Holsteyn, Boekverkoopers, 1778
1907: John Roby - Jokeby a Burlesque on Rokeby a poem in six cantos by an amateur of fashion to which are added occasional notes, by our most popular characters The fifth edition enlarged.
3966: François de la Rochefoucauld - Memoires de M. le duc de la Rochefoucault et de M. de la Chastre, contenant L'Histoire de la Minorité de Louis XIV. Corrigez sur trois copies differentes, & augementez de plusieurs choses fort considerables, qui manquent dans les autrese Editions. Avec une Préface nouvelle, qui sert d'Indice & de Sommaire. A Villefranche, Chez Jean de Paul. 1700.
2413: Alphonse Rodriguez - Pratique de la perfection chrétienne; Du R. P. Alphonse Rodriguez, de la Compagnie de Jesus. Traduite de l'Espagnol par M. L'Abbé Regnier des Marais, de l'Académie Françoise. Nouvelle edition. A Paris, Par la Compagnie des Libraires. M. DCC. LIII. Avec privilege du roi.
1831: Samuel Rogers - Human Life, a poem. By Samuel Rogers. London. John Murray, Albemarle Street. 1819
3398: Alexandre de Rogissart - Les Delices de l'Italie : Qui contiennent une Description exacte du Pays, des principales Villes, de toutes les Antiquitez, & de toutes les raretez, qui s'y trouvent, Par les Srs. de Rogissart, & H. ***. Derniere Edition, revue, augmentée de nouveau, beaucoup plus correcte que les précedentes, & enrichie de plusieurs nouvelles figure en taille douce, avec une Table des matieres fort ample & fort exacte; Par Jean de la Faye., Divisée en six Tomes, Dont le contenu est aprés la Préface. Tome Premier - Sixieme. A Leide, Chez Pierre van de Aa, MDCCIX, Avec Privilege.
3102: Alexandre de Rogissart - Les Delices de L'Italie. Qui contiennent une Description exacte de ses Principales Villes de toutes les Antiquites, et de toutes les raretez qui s'y trouvent. A Leide, chez Pierre van der Aa 1709. Avec Privilege.
407: J. B. Roll - Het leven van Jezus Christus den Heiland der Wereld. Naar de gewijde geschiedverhalen der vier evangelisten.
3506: Nestor Roqueplan - Nestor Roqueplan. Parisine cinquième édition. Paris J. Hetzel Et Cie éditeurs 18, rue Jacob, 18. Droits de traduction et de reproduction réservés
2326: A. van Rossem - Publicatie. De Staten van den Lande van Utrecht doen te weeten: dat zedert eenigen tijd binnen de stad Amesfoort een zwaar tumult ende feditie zijnde ontstaan ende uit-ge.
3262: A.D.J. Gonzze de Rougeville - Le Vrai Chevalier de Maison-Rouge A.D.J. Gonzze de Rougeville 1761-1814, D'Aprés des Documents Inédits, par G. Lenotre, Paris, Libraire Académique Didier, Perrin et Cle, Libraires-éditeurs, 35, Quai des Grands-Augustins, 35, 1894 Tous droits réservés
2862: Thomas de Rouk - Adelyk Tooneel of Historische Beschrijvinge van allerley Trappen van Adeldom en Ridderlijke Ordens, met haar oorspronk mitsgaders der zelfder wapen-schilden, en toestel, in koningrijken, gemeene-besten, steden en volkeren, van oude tijden af, tot deze eeuw toe in gebruyk geweest zijnde. met als hondert en vijftigh zoo houte als kopere figuren. beschreven door Thomas de Rouk 't Amsterdam by Hedrik en Dirk Boom Boek-verkoopers. Anno 1673
2229: Francois Roux - Nouveau Dictionnaire francois allemand et allemand francois, contenant, tous les mots usites Des deux langues, Francois Roux 1796
3623: Quintus Curtius Rufus - Q. Curtii Rufi , de rebus gestis Alexandri Magni, libri decem, notis illustrati, capitibus distincti, et juxta edtionem ejusdem auctoris editam ad usum Serenissimi Delphini. Ex recensione valart. A Paris, chez Mme Dabo - Butschert. 1828
4539: Sieur du Ryer - L'Alcoran de Mahomet. Traduit d'Arabe en François, Par le Sieur du Ryer, Sieur de la Garde Malezair.
608: Le Maistre de Sacy - Les Evangiles de votre Seigneur JESUS-CHRIST selon S. Matthieu, S. Marc, S. Luc, S. Jean, traduction de Le Maistre de Sacy Paris J.-J. Dubochet Et C, Editeurs, Librairie Paulin, rue de Seine, 55 MDCCCXXXVII.
3356: Nathan Ben Saddi - The Chronicle of the Kings of England: Written in the Manner of the Ancient Jewish Historians. By Nathan ben Saddi, A Priest of the Jews. London: Printed for T. Cooper at the Globe in Pater-noster Row. 1741.
3451: Ralph Sadler - The State Papers and letters of Sir Ralph Sadler, Knight-banneret. Edited by Arthur Clifford, esq. In two volumes. To which is added, a memoir of the Life of Sir Ralph Sadler, with historical notes, by Walter Scott, esq. Vol I / II. Edinburgh: printed for Archibald Constable and co. Edinburgh: and for T. Cadell and W. Davies, William Miller, and John Murray, London. 1809.
4145: S. Césaire - Opuscules des pères. Discours de S. Césaire, traduction nouvelle par M. V***.
2494: Franciscus de Sales - Onderwys ofte Aenleydinge tot een Godvruchtig Leven, beschreven door den H. Franciscus de Sales, Biscop en Prince van Geneven; Instelder van de Orden der Visitatie van de H. Maegd en Moeder Gods Maria. Van nieuws overgezet uyt de Fransche Taele, en met eenige Capittelen vermeerderd, die in de andere overzetting waeren achtergelaeten. Door Hr. en M.W.F.P. op L. Den lesten Druk, van vele Fauten gecorrigeérd, en vermeerderd met het Leven van den H. Franciscus de Sales.
3127: Thomas Salmon - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren, IX. deel. Behelzende 't Vervolg van den Tegenwoordigen Staat des Duitschen Keizerryks: En wel in 't byzonder van de opper-rhynsche, Frankische, Zwabische, Beyersche en Oostenryksche kreitzen. Als mede van het Koninkryk bohemen, Moravien, Silesien, Hungaryen, Zevenbergen en de Frontier-landen des keizerryks. Eerst in 't Engelsch beschreven door TH. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch, M. D. Met Naauwkeurige Landkaarten en Printverbeeldingen versierd. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, Boekverkooper op den Nieuwendyk, by den Dam, in Hugo Grotius, 1737. Met Privilegie.
3122: Thomas Salmon - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; In opzigt hunner Landsgelegentheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, Koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de Natuurlyke Historie dienende. Eerst in Engelsch beschreven door TH. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch, M. D. IV. Deel, Behelzende den Tegenwoordige Staat van Persia, Arabia en het Asiatisch Tartaryen. Met naaukeurige Landkaarten en fraaije Printverbeeldingen versierd. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, Boekverkoper op de Voorburgwal, over de Nieuwe Kerk, in Hugo Grotius, 1732. Met Privilegie.
3130: Thomas Salmon - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordife Staat van Alle Volkeren; XIIde Deel; Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden; en vervattende byzonderlyk die der Generaliteits Landen, Staats Brabant; Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper-Gelderland met den Staat der Bezetting in de Barriere-Plaatsen enz. Met Naauwkeurige Landkaarten en Printverbeeldingen versierd. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, Boekverkooper op den Nieuwendyk, by den Dam, in Hugo Grotius, 1740. Met Privilegie van haar Ed. Groot Mog. de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland.
2957: M. de la Sauvagere - Recueil D'Antiquités , dans les Gaules, Enrichi de diverses planches & figures, plans, vues, cartes topographiques & autres dessins, pour servir á l'intelligence des Inscriptions de ces Antiquités. Ouvrage qui peut servir de suite aux Antiquités de feu M. le Comte de Caylus. Par M. de la Sauvagere, Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis, ancien Directeur en chef dans le Corps Militaire du Génie, & de l'Académie Royale des Belles-Lettres de la Rochelle. A Paris, Chez Herissant le fils, Libraire, rue Saint-Jacques. M.DCC.LXX. Avec Approbation & Privilége du Roi
1780: Scaron - Les dernieres oeuvres de ms. Scaron, divisees en deux parties. Contenates Plusieurs. Le tout redigé par un de ses Amis. Tome Premier. Suivant la Copie Imprimée A Paris, Olc Loc LXVIII.
3408: Scarron - Le Romant Comique de Mr. Scarron Suivant la Copie imprimée A Paris MDCXCIII
3427: Hartmann Schedel - Buch der Chroniken
721: Imman. Jo. Gerh. Scheller - Klein woordenboek der Latynsche Taale, in 't Hoogduitsch uitgegeeven door Imman. Jo. Gerh. Scheller, en thands, ten dienste der Nederlandsche jeugd, volgens de laatste zeer verbeterde en vermeerderde uitgave, in 't Nederduitsch Overgebragt Te Amsterdam By Pieter Den Hengst, MDCCLXXXV.
2147: J. J. G. Schellers - J.J.G.Schellers Aanleiding tot eene taal en oordeelkundige verklaring van de schriften de ouden en tot eene gepaste navolging van cicero. tweede vermeerderde uitgave. te leyden bij A.en J. Honkoop 1818
2945: Johanne Jacobo Scheuchzero - Ouresiphoites Helveticus, sive, Itinera Per Helvetiae Alpinas regiones Facta annis MDCCII. MDCCIII. MDCCIV. MDCCV. MDCCVI. MDCCVII. MDCCIX. MDCCX. MDCCXI. Plurimis Tabulis aeneis illustrata Johanne Jacobo Scheuchzero, Tigurino, med. D. Math. Prof. Acad. Leopoldino-Carolinae & Socc. Regg. Anglicae ac Prussicae Membro. In quatuor tomos distincta. Tomus Primus / Secundus / Tertius / Quartus, Novissimè atque auctior Editus, & comprehendens. Itinera annorum MDCCII. MDCCIII. MDCCIV. Lugduni Batavorum, 'Typis ac Sumptibus Petri Vander Aa, M. DCC. XXIII.
4587: Friedrich Schiller - Schillers sammtliche Werke.Vollständige Ausgabe in zwei Bänden.
2722: Schlosser - Geschichte des achtzehnten jahrhunderts und des neunzehnten.
4092: Francisco Schmalzgrueber - Jus ecclesiasticum universum, brevi methodo ad discentium ultitatem explicatum, seu lucubrationes canonicae in quinque libros decretalium Gregorii IX. Pontificis Maximi, in quibus praecipuae, quae tum in theoria, tum in Praxi occurrunt, difficultates solvuntur, allatis etiam contra sentientium fundamentis, & horum solutionibus.
3377: Louis Koehler und Rich. Schmidt - Sonaten für Pianoforte solo von L. van Beethoven, herausgegeben von Louis Koehler und Rich. Schmidt. Neu revidirte Ausgabe, 6186. Leipzig, C. F. Peters
3192: Jean Herman Schneider - Atlas des Enfans: ou Méthode Nouvelle, courte, facile et Demonstrative pour apprendre la Géographie. An XXII cartes eniuminées. Avec un nouveau traite de la sphere. Où l'on explique le Mouvement des Astres, & les Systémes du Monde anciens & modernes, l'usage des Globes & des Mesures Géographiques. Avec figures. Nouvelle édition. Corrigée & sort Augmentée. A Amsterdam, chez J. H. Schneider. M. DCC. LXXIII. Avec privilege de Nos Seigneurs les Etats de Hollande & de Weststriese.
2579: Wouter Schouten - Reistogt naar en door Oostïndiën, waar in de voornaamste landen, steden, eilanden, bergen rivieren, enz.; de godsdienst, wetten, zeden, gewoonten, en kleding der bijzonder volken; en het merkwaerdige in de dieren, planten en gewassen der indische gewesten, nauwkeurig worden beschreven. Doormengd met veele ongewoone voorvallen, zonderlinge geschiedverhaalen, getrouwe berigten van bloedige zee- en veldslagen met de portugeesen, makassers en anderen. Door Wouter Schouten. Vercierd met koperen plaaten. Vierde druk, in eenen verbeterden stijl en cierlijk Neêrduitsch gebragt, en met aantekeningen verrijkt.
3664: Walter Scott - The Abbot. By the author of ''Waverley.'' In three volumes. Vol. I. Edinburgh: Printed for Longman, hurst, rees, orme, and brown, London: and for archibald constable and company, and john ballantyne, Edinburgh. 1820.
3689: Walter Scott - Walter Scott's Werken. Opnieuw vertaald en bewerkt door Gerard Keller. Ivanhoe. Geïllustreerd met de gravures der oorspronkelijke Engelsche uitgave van Marcus Ward & Co. Arnhem-Nijmegen. Gebrs. E. & M. Cohen.
3411: Walter Scott - The Pirate. By the author of "Waverley, Kenilworth," &c. (Walter Scott). "Nothing in him- But doth suffer a sea-change." (Tempest.) In three Volumes. Volume 1 - 3. Edinburgh: printed for Archibald Constable and Co.; and Hurst, Robinson, and Co., London. 1822
3737: Walter Scott - The lady of the lake. A poem by Walter Scott. Esq. Illustrated with engravings from the designs of Rich D. Westall, Esq. R.A. London, published by John Sharpe, Piccadilly. 1811.
4584: Walter Scott - Walter Scott's Werken. Opnieuw vertaald en bewerkt door Gerard Keller. De Talisman, of Richard Leeuwenhart in Palestina. Geïllustreerd met de gravures der oorspronkelijke Engelsche uitgave van Marcus Ward & Co. Arnhem-Nijmegen. Gebrs. E. & M. Cohen.
3332: Walter Scott - The Lay of the last Minstrel, a poem: by Walter Scott, Esq. Dum relego, scripsisse pudet, quia plurima cerno, Me quoque, qui seci, judice, digna lini. The Twelfth edition. London: Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brows, Paternoster-row: and A. Constable and co. Edinburgh: By James Ballantyne & Co. Edinburgh. 1811.
3089: Walter Scott - Rokeby: a Poem. By Walter Scott, Esq. Edinburgh: printed for John Ballantyne and co. Edinburgh: and Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, London: By James Ballantyne and Co. Edinburgh. 1813.
3224: Walter Scott - The Monastry. A Romance. By the author of ''Waverley.'' In Three Volumes. Vol. I / II / III. Edinburgh: printed for Longman, Hurst, Rees, and Brown, London: and for Archibald constable and co., and John Ballantyne, bookseller to the king, Edinburgh. 1820.
2285: Walter Scott - Marmion; a tale of flodden field by Walter Scott, Esq. Alas! that Scottish Maid should sing The combat where her lover fell! That Scottish Bard should wake the string, The triumph og our foes to tell! Leyden. Edinburg printed by J.Ballantyne and co. For archibald constable and company, Edinburgh and William Miller and John Murry Lomdon 1808
3606: Laurentio Scupoli - Pugna spiritualis. Tractatus verè aureus de perfectione vitae christianae.
4550: Thérèse d' Avila - Lettres de la glorieuse mere ste Terese, Enricies des Remarques de l'Illust. & Reverendiss. Seign. D. Jean de Palafox & Mendoze, Evesque d'Osme & du Conseil de sa Majesté Catholique. Et nouvellement recuëillies par les soins du Tres-Reverend P. General de Carmes Deschaussez de la Congregation d'Espagne. Traduites d'Espagnol en François par M. François Pelicot, Prestre, Doct. en Theol. en l'Université de Salamanque, & Aumosnier de la Maison de la Reyne Tres-Chrestienne. Edition nouvelle, Augmentée de la Lettre 65. & des Advis de la Sainte avec leurs Remarques & de plusieurs autres choses omises dans l'Edition de Paris.
4098: Vitus Lodewyk van Seckendorf - Uitvoerige en onpartydige historie der reformatie door Dr. Martin Luther En andere Voortreflyke Mannen, zedert den Jare 1515 en vervolgens, in Duitschland en de aangrenzende Ryken door Godts Zegen gewrocht: behelzende Een grote menigte merkwaardige zaken, in gene andere Schriften te vinden, zoo aangaande het geheele Werk der Reformatie, als ook de geheime onderhandelingen van veele Potentaten en befaamde Personadien; wyders een verhaal van de hervorming van ieder Provintie, en grote vrye Stad in Duitschland, en van de aangrenzende ryken, Sweden en Denemarken; de levens van de Hervormers, enz, enz. Alles getrokken uit de Authentike Stukken, Archiven, en geheime Kancellery van de Hertogen van Saxen, en met groote geleertheit en oordeel, historisch en staatkundig beschreven door Vitus Lodewyk van Seckendorf, Ridder, Geheime Raad, Eerste Minister van Staat, en Opperbestierder van het Consistorie en Domeinen van den Hertog van Saxen, &c. &c. Verduitscht, in een geheel Nieuwe Historische ord
2629: Lucius Annaeus Seneca - Bundel Uitgelezen BRIEVEN van den Wijsgeer Seneca bevattende: Lessen van Levenswijsheid, en vermaningen tot Deugdsbetrachting. vertaald en met korte aantekeningen voorzien door A. Hirschig, C.Z. litt. Hum. Doct. Phil. Theor. Mag., Gymnasii Rector te Alkmaar Te Amsterdam, bij Johannes van den Hey en Zoon 1836
3565: P. Servatius - Wercken vande H. moeder Theresia van Jesus. Fondatersse vande ongeschoende carmeliten ende carmeliterssen, In Twee Deelen gescheyden. Over-geset uyt het Spaens, Frans, ende Latyn door den eerw. P. Servatius vanden H. Petrus, Religieus van't selve Order. Eerste deel. Tweeden druck. Te Ghendt, Ghedruckt by Joannes Eton, op S. Pharailde-plaetse in 't groen Cruys. 1711.
3566: Ernest Thompson Seton - Raggylug and other stories from Wild Animals I Have Known by Ernest Thompson Seton Being the Personal Histories of Raggylug The Springfield Fox The Pacing Mustang Wully Hodder & Stoughton Limited London
2082: Sadi of Shiraz - Gulistan
2481: Hero Sibersma - Naukeurig Onderzoek, wie een Christen, en hoe te worden? Mitsgaders de Goederen, die men in Christo besit, waar door wy alrede Borgers zijn van het Hemelsche Jerusalem, en hoe alleen daar uit seer kragtig vloeid de ware Godsaligheid. Volstandig tot den einde toe; met een ernstige Beproevinge; en bewijs dat niemand, als een Christen, Gerust en Verblijd kan zijn. By wege van zamenspraak, tussen Elias en Christofilus. door Hero Sibersma.
3379: Sieur D. M. - Nouveau Voyage du Levant, Par le Sieur D. M. Contenant ce qu'il a vû de plus remarquable en Allemagne, France, Italie, Malthe, & Turquie. Où l'on voit aussi les Brigues secretes de Mr. de Chateau-neus, Ambassadeur de France à la Cour Ottomanne, & plusieurs Histoires Galantes. Ala Haye, Chez Etienne Foulque, Marchand Libraire. l'An m. dc. xciv.
2375: M. Sigorne - Institutions Newtoniennes. Par M. Sigorgne, de la Maifon & Société de Sorbonne, Archidiacre, Chanoine de l'Eglife de Mâcon, & de la Société Royale des Sciences & Belles Lettres de Nancy. Seconde Edition, Revûe, corrigée & augmentée, avec figures. Prix & liv. Relié. A Paris, Chez Guillyn, Libraire, quai des Augustins: du côte du Pont S. Michel, au Lys d'or. M. DCC. LXIX. Avec Approbation Privilége du Roi.
2560: Edwardus Simsonius - Chronicon Historiam Catholicam complectens, Ab Exordio Mundi ad Nativitatem D. N. Jesu Christi, Et exinde ad Annum a Christo nato LXXI. Ex Sacris Bibliis, caeterisque probatae fidei Auctoribus seriem Historiarum omnis AEvi secundum tempora digestarum. Edwardus Simsonius, S. T. D. Collegii Sanctae ac Individuae Trinitatis in Academia Cantabrigiensi quondam Socius, Contexuit, in septem Parteis distributam: cum parasceve ad chronicon catholicum. Accessere. Tabulae Chronologicae. Successiones Regum, & Stemmata quaedam insigniora. Catalogus Olympionicarum. Additur in universaas Chronici Partes Index Alphabeticus. Omnia recensuit, & Animadversiones adjecit Petrus Wesseling. Lugduni Batavorum, Apud Joannem vander Linden, M. DCC. XXIX.
3705: M. de Sivry - Théatre et oeuvres diverses de M. De Sivry, De la Société Royale des Sciences & Belles-Lettres de Lorraine. A Londres, M. DCC. LXIV.
3354: Frank E. Smedley - Frank Fairlegh: or, Scenes from the Life of a Private Pupil. ''How now! Good lack! What present have we here? A Book that stood in peril of the press: But how it's past those pikes, and doth appear To keep the lookers-on from heaviness. What stuff containsit?'' - Davies of Hereford. With thirty illustrations on steel, by George Cruikshank. London: A. Hall, virtue, & co., 25 Paternoster Row. 1850.
3174: Ludolph Smids - Lud. Smids, M. D. Schatkamer der Nederlandsse oudheden: of woordenboek Behelsde Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren, Rievieren, vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoontens en Lands wyfen. Vercierd met LX Verbeeldingen, van soo geheele als vervallene Heeren Huysen, Sloten en Kasteelen, meerendeels geteekend door Roeland Rochman. Nevens een Bladwyser, in de gedaante van een Land-chronyk. T' Amsterdam, by Pieter de Coup, Boekverkoper in de Kalverstraat, in Cicero, 1711.
1927: John Smith - Vegetable Cookery including a complete set of recipes for pastry, preserving, pickling, the preparation of sauces, soups, beverages, etc., etc. by John Smith Author of "fruits and Farinacea"
2935: Rudolf Wetstein; Jacob Wetstein; William Smith - L'Etat Et Les Delices De La Suisse, En forme de Relation critique, Par plusieurs Auteurs célébres. Enrichi de Figures en Taille-douce, dessinées sur les Lieux mêmes & de Cartes Géographiques très-exactes. en IV. Volumes. Tome Premier - Quatrieme, A Amsterdam, Chez les Wetsteins et Smith, MDCCXXX
3463: Albert Smith - The Wassail-Bowl by Albert Smith
3714: Edmund Smith - Thaedra and Hippolitus. A tragedy. As it is acted at the Theatres-royal in Drury-Lane and Covent-Garden. By Mr. Edmund mith. London: Edited for J. Wenman, No 144. Fleet-StreetL and several other Booksellers in Town and Country. M. DCC. LXXVII.
2435: Smith - Comic Tales and Sketches by Albert Smith author of "The adventures of mr. Ledbury," Etc. LONDON: Richard Bentley, New Burlington Street 1852
3675: F. Wilhelmo Smits - Liber tobiae vulgatae editionis, versione Belgica, Notis Grammaticalibus, literalibus, criticis &c. praemisso prolegomeno, elucidatus, authore F. Wilhelmo Smits, Ord. FF. Minorum Recollectorum, Provinciae Germaniae inferioris, S. Theologiae Lectore jubilato ac Definitore. Antverpiae, Apud Alexandrum Everaerts, et Amstelodami, Apud Gerardum Tielenburg. an. 1750.
3976: Tobias Smollett - The adventures of Peregrine Pickle. In which are included, memoirs of a lady of quality. In four volumes. Respicere exemplar vitae morumque jubebo Doctum imitatorem, & veras hino ducere voces. Hor. London: Printed for R. Baldwin, N. 47. and Robinson and Roberts, N. 25. in Pater-noster-row; and T. Becket and T. Cadell, in the Strand. M DCC LXXVI.
3382: Tobias Smollett - The Expedition of Humphrey Clinker by T. Smollett M.D. London Printed for the propietors by J.F. Dove 1825
3185: Andries Sacerdote Societatis - Perpetua Crux siue passio Jesu Christi, a puncto incarnationis ad extremum vitae. Auctore R.P. Judoco Andries Sacerdote Societatis IESU. Iconibus aeri incisis exornata. Antverpiae. Typis Cornelii Woons, sub Signo Stellae aureaea Anno 1652. Cum Gratia & Privilegio.
3222: Labore R. P. Henrici Sommalii - Thomae Malleoli A Kempis, canonici regularis, Scriptoris piissimi, Opera Omnia: Ad autographa eiusdem emendata, aucta, è intres Tomos distributa, Labore R. P. Henrici Sommalii ex Societate Iesu. Lugduni, Sumptibus Michaelis Chevalier. M. DC. XXIIL.
1812: D. J. H. Nyèssen - The Races of Java. A few Remarks towards the Acquisition of some Preliminary Knowledge concerning the Influence of Geographic Environment on the Physical Structure of the Javanese. By Dr. D. J. H. Nyèssen with 25 Sketches and 9 maps. Printed by G. Kolff & Co. at Weltevreden, D. E. I. 1929
2112: Gulielm Stanihurstius - Bloemhof van zinryke en zielroerende Overdenkingen op het Lyden en Sterven van onze Heere en Zaligmaker Jesus Christus in het Latyn befchreeven door den Eerw. Vader Gulielm. Stanihurstius nu eerft in het Neerduits vertaalt. met een Rigifter der Hoofdstukken. Te Leiden voor Frans Does Bboekverkoper 1724
3278: Guilielmus Stanishurstus - HISTORIE van den LYDENDE CHRISTUS, Vertoont in CXIX. MEDITATIEN, Bevattende seer kragtige en zielroerende overdenckinge op 't lijden en sterven onses Saligmakers JESUS CHRISTUS. In 't Latyn beschreven door den seer Eerwaarden Vader GUILIELMUS STANISHURSTUS, Priester der Societeit Jesu. Nu uyt 't Latyn in 't Nederduyts vertaalt. Met curieuse Figuren. 'T ANTWERPEN, Voor PETRUS JOURET. MDCCXIV
3505: Laurence Sterne - Letters of the late Rev. Mr. Laurence Sterne, To his most intimate Freinds. With a fragment in the Manner of Rabelais. To which are prefix'd, Memoirs of his Life and Family, Written by Himself. And Published by his Daughter, Mrs. Medalle. A new edition. In three volumes.
3410: Laurence Sterne - The Life and Opinions of Tristram Shandy Gentleman in Three Volumes London Printed for T.Vadell, Bookseller in the Strand MDCCXCIV
2752: Dionisius vander Sterre - Verhandeling Der Genees- en Heel-konstige practyk Der medicynen, Steunende op d'Ondervinding van verscheyde. Aanmerkingen. Door Dionisius vander Sterre. Medicijne Doctor. t'Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkoper over het oude Heere Logement, 1687.
1912: G. A. Stevens - A lecture on Heads by Geo. Alex. Stevens with additions by mr. pilon as delivered by mr. Charles Lee Lewes. to which is added an essay on satire with twenty-four heads by Nesbit from designs by Thurston.
3065: Robert Louis Stevenson - The Ebb-Tide. A Trio and Quartette. By Robert Louis Stevenson and Lloyd Osbourne. 'There is a tide in the affairs of men''. London William Heineman. MDCCXCIV
3031: Robert Louis Stevenson - The Wrecker. By Robert Louis Stevenson and Lloyd Osbourne. Illustrated by William Hole and W. L. Metcalf. Cassel & Company Limited: London, Paris & Melbourne. 1892. [All rights reserved.]
4654: Robert Louis Stevenson - St. Ives Being The Adventures of a French Prisoner in England By Robert Louis Stevenson London William Heinemann 1898
3070: Robert Louis Stevenson - Ballads. By Robert Louis Stevenson. London. Chatto & Windus, Piccadilly. 1890.
3062: Robert Louis Stevenson - The Black Arrow: A Tale of the Two Roses. By Robert Louis Stevenson, Author of ''Treasure Island,'' ''Kidnapped,'' &c. Cassel & Company, Limited: London, Paris, New York & Melbourne. 1888.
2353: Famiano Strada - Famiani stradae Romani E Societate Jesu de Bello Belgico decas secunda Ab initio praefecturae Alexandri farnesii parmae placentaeque ducis III. Anno MDLXXVIII. Ufque ad Annum M D X C. Luxta exemplar Romae, Apud Herades Francisci Corbelletti MDCLVIII
2191: M. Stuart - Romeinsche Geschiedenissen door M. Stuart. Met Kaarten en Plaaten. Eerste - Dertigste Deel, Behelzende de Geschiedenis der Koningen. Te Utrecht. By B. Wild en J. Altheer, MDCCXCIII
2202: Jonathan Swift - The works of the Rev. Dr. Jonathan Swift, dean of St. Patrick's Dublin Arranged, Revised, and Corrected, with notes, by Thomas Sheridan, A.M. A new Edition in Seventeen Volumes London MDCCXXXIV
3955: Jonathan Swift - A tale of a tub. Written for the universal improvement of mankind. Diu multumque desideratum. To which is added, An Account of a Battle between the Antient and Modern Books in St. James's Library. With the Author's Apology; And Explanatory Notes, by W. Wotton, B. D. and others. London: Printed for Charles Bathurst, at the Cross-Keys in Fleet-Street. MDCCLX.
3184: Jonathan Swift - Voyages du Capitaine Gulliver en Divers Pays éloignés. Tome Premier / Second / Troisieme. A La Haye, Chez Jean Zwart, Libraire, dans le Toornstraat. M. DCC. LXV.
3067: Algernon Charles Swinburne - Bothwell: A Tragedy. By Algernon Charles Swinburne. In two volumes. London: Chatto and Windus, Piccadilly. 1875.
3064: Arthur Swinburne - Poems and Ballads. Algernon Charles. Swinburne. 1866. London: John Camden Hotten, Piccadilly. 1866.
3728: Algernon Charles Swinburne - Tristram of Lyonesse By Algernon Charles Swinburne 1917 London: William Heinemann
3836: Publius Cornelius Tacitus - C. Cornelli Taciti Operum. Tomus secundus, in quo libri quinque historiarum, de moribus Germanorum, Vita julii agricolae, at auctoris incerti dialogus de oratoribus. Trajecti Batavorum, Apud (Jacobum à poolsum, et Johannem Visch) Biblip. 1721.
3702: H. Taine - Notes sur Paris - Vie et opinions de M. Frédéric-Thomas Graindorge docteur en philohopie de l'université d'iéna principal associé commanditaire de la maison graindorge and co (huiles et porc salé, a cincinnati, états-unis d'amérique). Recueillies et publiées par H. Taine son exécuteur testamentaire - sixième édition - Paris librairie hachette & cie 79, boulevard saint-germain, 79 - 1873 Droits de reproduction et de traduction réservés.
3257: Amable Tastu - Lectures pour les Jeunes Filles ou Leçons et Modèles de littérature en vers, extraits des auteurs modernes Par Hune A. Tastu. Deuxième édition. Paris, Librairie D'éduction de Didier, 35, quai des Augustins. 1842.
1741: P. Terentius - De zes Comedien van P. Terentius. Verduitst door Henricus Zwaardekroon, rector der Schole, tot Rotterdam.
2114: Claude Texier - Conduite Spirituelle pour les Personnes que Veulent entrer en retraite par le pere Claude texier de la Compagnie de Jesus A Paris Chez Estienne Michallet rue Saint Jacques a l'image Saint Paul, Proche la Fontaine Saint Severin MDCLXXVII avec Privilege du Roy
3699: William Makepeace Thackeray - The Newcomes. Memoirs of a Most Respectable Family. Edited by Arthur Pendennis, Esq. With illustrations on steel and wood by Richard Doyle. London: Bradbury and Evans, 11, Bouverie Street. 1855.
3656: William Makepeace Thackeray - The Four Georges: Sketches of manners, morals, court and town life. By W. M. Thackeray, author of ''Lectures on the English Humourists,'' Etc. Etc. With Illustrations. London: Smith, Elder and Co., 75, Cornhill. M. DCCC. LXI. [The right of Translation is reserved]
3956: William Makepeace Thackeray - The history of Samuel Titmarsh and the great Hoggarty Diamond. By William Makepeace Thackeray with Illustrations by Hugh Thomson London Wells Gardner, Darton H 3 Paternoster Buldings, E.C. and 44 Victoria Street. S. W.
3697: William Makepeace Thackeray - The history of Pendennis. His fortunes and misfortunes, his friends and his greatest enemy. By William Makepeace Thackeray. With illustrations on steel and wood by the author. London: Bradbury and Evans, 11, Bouverie Street. 1849.
3730: William Makepeace Thackeray - The memoirs of Mr. Charles J. Yellowplush, and the diary of C. Jeames de la Pluche, esq. By W. M. Thackeray, Author of "Vanity Fair," "The Newcomes," &c. London: Bradbury & Evans, 11, Bouverie street. 1856.
3731: William Makepeace Thackeray - The Newcomes. Memoirs of a Most Respectable Family. Edited by Arthur Pendennis, Esq. With illustrations on steel and wood by Richard Doyle. London: Bradbury and Evans, 11, Bouverie Street. 1854.
3710: William Makepeace Thackeray - The Virginians. A tale of the last century. By W. M. Thackeray, Author of ''Esmond,'' ''Vanity Fair,'' ''The Newcomers,'' & &c. &c. With illustrations on steel and wood by the author. Vol. I / II. London: Bradbury & Evans, 11, bouverie street. 1858.
1712: P. Theiner - l'Eglise schismatique Russe, d'après les relations recentes du pretendu saint sydone, par le P. Theiner, pretre de l'oratoire.
3217: Bernard Thenhaven - Nucleus Theologiae canonico-moralis Sive examen ordinandorum et approbandorum per modum usitatie dialogi Inter examinatorem & respondentem. Per F. Bernardinum Thenhaven, Ord. Ff. Min. Strict. Observantiae S. Theol. Lectorem Jubilatum, Prov. Saxoniae S. Crucis Custodem Custodum, Concinnatuin. Cum indicibus necessariis tam Examinum & Paragraphorum, quam etiam Rerum & Vorborum in eo contentorum. Editio secunda, in duas partes divisa. Acceduns in sine Propfitiones damnate. Coloniae agrippinae. Sumptibus Ottonis Jos. Steinhauss Bibliopolae unter setten dánnen. 1737. Cum Privi. Sac. Casar. Majest.
3223: Theophylactus - Theophylacti, Bulgariae Archiepiscopi, in quatuor Euangelia enarrationes innumeris pené locis per Phil. Montanum Armenterianum denuó recognitae & restitutae. Item in minores aliquot prophetas, Abacuc, Ionam, Naum, & Osee. Praemissae sunt Philip. Montani Armenteriani epistolae duae: una dedicatoria in qua de operis utilitate aguur, & alij; quibusdam non parum ad rectam Ecclesiae restitutionem pertinentibus: altera est ad candidum lectorem de recognitionis necessitate. Accessit rerum & uerborum memorabilium Index locupletissimus.
3771: André Theuriet - André Theuriet Le secret de Gertrude illustré de soixante-quinze compositions par Émile Adan eaux-fortes gravées par A. Boulard librairie artistique H. Launette et Cie, éditeurs - G. Boudet, Succr, 197, boulevard Saint-Germain, Paris, 1890
3899: Thierij - Geschiedenis van den heere Hendrik Masers de Latude; Geduurende vijfendertig jaaren gevangen in verscheide Staatsgevangenissen; Opgesteld uit de oorspronglijke stukken, door den Heer Thierij, Advocaat, Lid van verscheide Academien. Opgedragen aan den Heer de la Faijette. Stervelingen, eerbiedigt Rome; het is niet meer in boeijen. Dood van Caesar, 1ste Bedrijf. Uit het Fransch Vertaald. Utrecht en Amsterdam, Bij G. T. van Paddenburg en Zoon, en M. Schalekamp. 1790.
3318: R.P. Pierre Thomas - LE CATECHISME DE SAINTE THERESE, Contenant toute la Doctrine neceffaire pour la vie spirituelle. Par le R.P. Pierre Thomas DE Sainte Marie, Carme Déchaussé. A BRUXELLES, Chez Philippe Vleugart, à l'Angegardien. 1675. Avec Approbations & Privilege
3481: James Thomson - The Works of James Thomson with his last Corrections and Improvements. In four Volumes. Vol. 1 - 4
3258: Doctrine Chrètienne - Histoire Abrégée de L'église, (...) Pour servir de suite à l'Histoire de la Religion avant Jesus-Christ. Par l'Auteur de la Doctrine Chrétienne. Nouvelle Edition, sugmentée et continuée jusqu'a la mort de Pie VI. Premiére parie. A Munster. Chez Pierre Prospere, (...). 1800.
2879: Salomon van Til - Jacobi Lydii Syntagma Sacrum Dere Militari: Nec non de Jure Jurando Dissertatio Philologica. Opus Postumum, & multa eruditione commendatum cum figuris aeneis elegantissime incisis, quod nunc primum ex tenebris eruit, notisque Illustravit. Salamon van Til, Theologus Dordracemus. Dordraci. Apud Cornelium Willegardum Bibliopolam. MDCXCVIII. Cum Privilegio.
1785: P. Tirentii - Publii Tirentii afri comoediae sex novissime recognitae cum selecta varietate lectionum et perpetua annotatione accedit index Latintatis cum interpretatione studiis societatis bipontinae. Editio accurata. Biponti. Ex Typographia Societatis MDCCLXXIX
4309: Isaak Tirion - De Burgt te Leiden
101: Isaak Tirion - GEERTRUIDENBERG. Stadsplattegrond.
3265: M. A. Titmarsh - ''Our Street.'' By Mr. M. A. Titmarsh. London: Chapman and Hall. 186 Strand. MDCCCXLVIII
3715: J. R. R. Tolkien - Beowulf The monsters and the critics By J. R. R. Tolkien Sir Israel Gollancz Memorial Lecture British Academy 1936 From the proceedings of the British Academy, volume XXII London: Oxford University Press Amen House, E.C. 4
1439: H. Tollens - Gedichten van H. Tollens, C.Z. eerste deel vierde druk Te Rotterdam, bij J. immerzeel. MDCCCXXII
3716: Lev Nikolajevi Tolstoj - Comte Léon Tolstoï Les Cosaques Souvenirs de Sébastopol traduction du Russe deuxième édition Paris Librairie Hachette et Cie 79, Boulevard Saint-Germain, 79 1896 Droits de propriété et de traduction réservés
1922: Torti - Therapeutice Specialis ad Febres periodicas perniciosas.../Jatro-Apologeticae ad criticam dissertationem
2414: Claude Drouas de Boussey compte de Toul - Instructions sur les Fonctions du Ministrere Pastoral, Adressées par Monseigneur l' Evêque Comte de Toul, Prince du Saint Empure, au Clergé Séculier & Régulier de son Diocese. Nouvelle Edition. Tome (...). A Lyon, Chez Amable Leroi, Libraire. M. DCC. LXXXII. Avec Permission.
2409: Claude Drouas de Boussey compte de Toul - Instructions Chrétiennes en forme de lectures et de méditations, Adressées par Monseigneur (...) Illustrissime & Révérendissime Évêque, (...) de Toul, Prince du saint (...) au Clergé & aux Fideles de son (...). A Toul, chez Joseph Carez, seul Imprimeur Libraire. 1776. Avec Approbation & Privilége du Roi.
2419: Claude Drouas de Boussey compte de Toul - Instructions sur les Principales Vérités de la Religion, et sur les Principaux Devoirs du Christianisme, Adrestées par Monseigneur l'Illustrissime & Révérendissime Evêque, Comte de Toul, Prince du S.-Empire, au Clergé Séculier & aux Fidelles de son Diocése. Nouvelle Édition, Augmentée des Priéres du Matin & du Soir, & de l'Exercice pour la Sainte Messe.
2562: Honorati Tournely - Continuatio praelectionum theologicarum Honorati Tournely; sive tractatus De universâ Theologiâ Morali ... Parisiis, Apud Viduam Raymundi Mazieres, & J. B. Garnier, Reginae, necnon Delphinae, Typographos & Bibliopolas, viâ Jacobeâ, sub signo Providentiae, è regione Aedis Sacrae S. Ivonis. M DCC XLVII. Cum Approbatione & Privilegio Regis.
2226: A.L.G. Toussaint - Ximenes Alba Orsini. Drie Novellen uit Spanje Door A.L.G. Toussaint. Eerste Deel. Amsterdam P.N.vaan Kampen 1844
1906: A.L.G. Toussaint - Het huis Lauernesse. Door A.L.G.Toussaint. 2 delen Amsterdam G.J.A. Beijerinck 1840
4241: Antonio Trivellato - Dissertatio de augustissimo eucharistiae sacramento et sacrificio autore M. Antonio Trivellato S. Theol. Doctore & Professore. Patauii, Typis Seminarii. MDCCXLII. Apud Joannem Manfrè. Superiorum Permissu.
4260: P. Jacobo Tyran - Alphabetum Pastorale, Sive Selecta Concionum Argumenta Pro omnibus diebus Dominicis & Festis totius Anni, Feriis item Quadragesima, & Octava Corporis Christi & Defunctorum. Ex Sacra Scriptura, SS. PP. rationibus Theologicis, & rebus in Breviario Rom. contentis, quae hîc ordine Alphabetico referuntur. Circa Praecipua Christianae Doctrinae capita ; Pastoribus Animarum, & Missionariis, ad conciones & Catecheses, utilissimum ...
22: VAILLANT, FRANCOIS LE. - Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop in de jaaren MDCCLXXX tot MDCCLXXXV, gedaan door den Heer... Uit het Fransch door J.D. Pasteur. Te Leyden en Amsterdam, Honkoop en Allart. 1791(-1798). 5 vols.
4088: M. de la Veaux - Éloge de la folie nouvellement traduit du Latin d'Érasme Par M. de la Veaux. Avec les figures de Jean Holbein gravées d'après les dessins originaux. A Basle Imprimé avec des caractères de G. Haas Chez J. J. Thurneysen, le Jeune. M. DCC. LXXX.
1810: Émile Verhaeren - Émile Verhaeren. Deux Drames. Le Cloitre - Philippe II. << Le Cloitre >> et << Philippe II >> Furent représentés sous la direction de M. Reding, au Théatre royal du parc a Bruxelles et, sous la direction de M. Lugné-poe au théatre de l'oeuvre a Paris. Troisième Édition. Paris Mercure de France XXVI, rue de condé, xxvi. MCMIX.
3775: Petrus Verheyen - Ziele-spys ofte Christelycke leerlinge, Voôrgestelt ende uytgeleyt volgens het order, ende op elke Vraege ende Antwoôrd van den Mechelschen Catechismus, Zeer dienstig voôr alle Christenen. Gedeylt in dry deelen. Die geleert zyn, zullen blinken als den glans des hemels, ende die er vele tot de rechtveêrdigheyd onderwyzen, zullen gelyk sterren glinsteren in alle eeuwigheyd. Dan. 12. 3. t'Antwerpen, By Hubertus Bincken Boek-drukker ende Verkooper, op de Cathelyne-velt, in 't verguld Zweêrd. 1764.
2897: Jules Verne - Jules Verne Voyages Extraordinaires Couronnés par l'Acadèmie Française. L'école des Robinsons le Rayon-vert. Dix Heures en Chasse. Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, 18, rue Jacon. Paris. Tuus droits traduction et de reproduction réservés.
2190: Jules Verne - Voyages extraordinaires couronnés par l'Académie francaise. Les Enfants du Capitaine Grant. Voyage Autour du Monde, par Jules Verne. Illustrés de 172 Vignettes par Riou, Gravées par Pannemaker. Bibliothéque d'Éducation et de Récréation. J. Hetzel et Cie, 18, Rue Jacob. Paris. Tous droits de traduction et de reproduction reservés
2295: Jules Verne - Jules Verne Cinq Semines en Ballon voyage de decouvertes en afrique par trois anglais illustrations par MM. Riou et de Montaut. Bibliotheque d'education et de recreation J. Hetzel et Cie, 18, Rue Jacob Paris
2257: Jan Verrezen - Janus Verrezen, 1. deel / tweede deel / derden deel
3971: Joannes Verslype - Historie en over-een-kominge der vier evangelien. Door Heer ende Mr. Joannes Verslype, Licentiaet in de H. Godtheyt, Pastoor en Deken der Christenheyt van de stadt tot Cortryck. Tot Ghendt, by Mauritius vander Ween, Boeck-drucker op de Coore-merct 1712. Met Approbatie.
2379: M. l' Abbé de Vertot - Histoire des Révolutions de suede, Où l'on voit les changemens qui sont arrivés dans ce Royaume, au sujet de la Religion & du Gouvernement: Par M. l' Abbé de Vertot, de l' Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres. Nouvelle Édition. Tome Premier. A Pairs, Chez Belin, Imprimeur-Libraire, rue Saint-Jacques, No. 27. M. DCC. XCIV.
1833: A. Viard - Le Cuisinier Imperial, ou l'art de faire la cuisine pour tout les fortunes. Avec la maniere de servir une Table depuis vint jusqu'a soixante Couverts. Septieme edition, revue et corrigee. Par A. Viard, Homme de Bouche. Augmentee d'une Notice sur les Vins, par M. M. S. U. Paris, chez Barba, libraire, palais-royal, derriere le theatre Francais, No 51. 1812.
2910: M. Victor - La Tante a Marier, comédie en un actie, Par M. Victor, Auteur de Palmérin et de la Folle Intrigue. Représentée, pour la premiére fois, à Paris, sur le Théâtre de la Porte-Saint-Martin, le a février 1819. PRIX: I FR. 25 C. Paris, chez J.-N. Barba, libraire, Éditeur des oeuvres de pigault-lebrun, palais-rôyal, debriére le théatre Français, no 51. De L'Imprimerie D'éverat, rue du Cadran, no. 16. 1819.
2517: Felix de Vigne - Geschiedenis der Middeleeuwsche Bouwkunde, haar oorsprong en ontwikkeling. Door Felix de Vigne, kunstschilder te Gent.
4091: Giacomo Barozzi da Vignola - La prospettiva pratica delineata in tavole a norma della seconda regola di Giacomo Barozzi da Vignola.
3948: Francisco Gómez de Quevedo y Villegas - Schimp- en Hekeldigten Uit verscheide Poëten, gevolgt na den Roomsen Juvenalis En de Satyrise Geziten, van den Spaansen Quevedo, &c. Den vierden Druk vermeerdert. Te Hoorn, By Tyme van Nes, 1718.
2329: Vaysse de Villiers - Recueil Complet. Des Groupes, Statues, Bustes, Termes &c ainsi que des Perspectives monumentales de Versailles, en gravure lithograpique. Publie par laysse de villiers, Auteur du Tableau descriptif, historique & pittoresque de la Ville, du Chateau et du Parc de Versailles.
3381: Pierre de Villiers - Reflexions sur les Defauts d'Autrui a Paris chez Claude Barbin au Palais, sur le second Perron de la Sainte Chapelle MDCLXXXXI avec Privilége du Roi
3745: François Villon - Les Ouvres de François Villon. Les Laís, le testament Poésíes viberses le Jargon. The Halcyon Press Maestricht, (...) (A. A. M. Stols)
3113: Nonce Visconti - Lettres Anecdotes et Memoires Historiques du Nonce Visconti. Au Concile de Trente, Dont Plusieurs Intrigues Inouïes. A Amsterdam, chez les Freres WetsteinL 1719.
3390: P. Vlaming - H. L. Spieghels Hertere Zedeschriften, Met verscheidene nooit gedrukt stukken verrijkt, en door aenteekeningen opgeheldert. Door P. Vlaming. Met nieuwe figuren. t' Amsterdam, By Andries van Damme. MDCCXXIII.
3190: Jacob Coenraeds May-vogel - Gulden-Spiegel, ofte Op-weckinge tot Christelijcke Deughden. Af-gebeelt in twee Deelen: waer in vertoont werdt de schadelickheyt der sonder, mitsgaders de goetheydt ende weldaden Godts over de Boetvaerdigen. Tot Leeringe en stichtinge alle Christenen toe-gepast. Noch is hier by-gevoeght Thamers ontschaking, Of de verdoolde Liefde van Amnon. Als mede de Vermaeckelijcke Bruylofs-kroon, door-gevlochten met verscheyde leersame Gedichten, vermakelijcke Bruylofts- en aendachtige Liedekens: voor-gestelt op de vier Getijden van de Dagh. Gerijmt door Jacon Coenraeds Mey-vogel, Verciert met aardige Konst-platen. Tot Amsterdam, By Michiel de Groot, Boeck-verkooper op de Nieuwesdijck, tusschen de twee Sluysen. 1670.
2524: Voltaire - La Henriade, Divers Autres Poëmes, et Toutes les Piéces Relatives á l'Épopée. M. DCC. LXXV.
3768: Joost van den Vondel - Publius Virgilius Maroos Wercken
3493: Johann Heinrich Voss - Homers Odyssee von Johann Heinrich Voss I-XXIV gesang Dritte verbesserte auflage.
3889: Antoine François Prévost - Memoires et avantures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde. Nouvelle edition Revûe & considérablement augmentée sur quelques Manuscrits trouvés après sa mort. A Amsterdam, Et se trouve à Paris Chez Martin, rue S. Jacques. Desaint & Saillant, rue Saint Jean de Beauvais. Poirion, rue S. Jacques. Durand, rue de Foin. Hochereau, Pissot Quai de Conti. M. DCC. LVI.
3703: Marcel Prévost - Marcel Prévost de l'académie Française. Sa Maitresse et Moi. L.E.F. Paris les Édition de FRance 20, Avenue Rapp, 20.
2383: M. de Wailly - Les Commentairs de cesar nouvelle edition Revue et retouchee avec Soin, par M. de Wailly A Paris chez H. Barbou, Imprimeur - Libraire rue des Mathurins an VII (1799 ere vulg.)
3406: Horace Walpole - Walpoliana London Printed for R. Philips, 71 St. Paul's Yard by T. Bensley, Bolt Court, Fleet Street
3845: Richard Walter - Reize rondsomde werreld, gedaan in de jaaren 1740 tot 1744, door den heere George Anson, opperbevelhebber een esquader Engelsche schepen op een expeditie naar de zuidzee: opgesteld uit de Papieren en Bescheiden van den Hoog Ed. George Lord Anson zelven en onder zijn Opzigt uitgegeven door Richard Walter, M. A. Kapellaan, gedurende die expeditie, van 't Schip den Centurion. Opgehelderd met zeer veele plaaten en kaarten. Uit het Engelsch Vertaald. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, MDCCXLVIII.
2605: Nathaniel Wanley - The Wonders of the Little World: or, A General History of Man. In six books.
4301: Carl Maria Weber - Ouverture de l`opéra Der Freyschütz. Musiqe de C. M. de Weber. Arrangée pour le piano-forte par l`auteur. 226. 8. P.
3279: Paul Weerts - D Seraphici Patris Francisci Totius Evangelicae Perfectionis Exemplaris Admiranda Vitae Historia.
2122: LUdovicus de Weinne - De Levens van den H.Franciscus De Sales Bisschop en Prince van geneven Van de H.Joannes Dei Stichter van het Orde der Religieufen, die de Siecken by-ftaen. Van de Saelige Joanna van Vranckryck en eenige andere, overleden in meyninge van Heyligheydt. Brussel 1719
2179: Nikolaas Westendorp - Bijzonderheden uit de Geschiedenis der Hervorming in de Provincie Groningen tusschen de jaren 1545 en 1580; ontleend uit een ongedrukt handschift van die tijd door Nikolaas Westendorp te Groningen bij J. Oomkens 1832
2908: Lorenz von Westenrieder - Der Traum in dreijen Nächten von L. Westenrieder München 1782
4265: Wetstein - Map of Heusden by Wetstein (1697)
3740: Christoph Martin Wieland - Algathon. Quid Virtus et quid Sapientia possit. Erster / Zweiter / Dreiter / Vierter Theil. Leipzig, ben Weissmanns Erben und Reich. 1773.
3748: Christoph Martin Wieland - Chronik des köningreichs Tatojaba
3275: J. A. Wijnne - Geschiedenis van het Vaderland door Dr. J. A. Wijnne. Vijfde druk. Te Groningen bij J. B. Wolters, 1879.
1491: D. L. B. Wolff - Bilder der Vorzeit und Gegenwart aus England und Wales von D.L.B. Wolff Erste band von "Das Malerische und Romantische Ausland". Mit achtundviertig Stahlstichen nach Englischen Stúnstern. ELeipzich, 1843. Verlag von Gh. G. Hollman.
3704: J. Woltjer - Latijnsche Grammatica voor gymnasien, door Dr. J. Woltjer. Tweede verbeterde druk. Te Groningen bij J. B. Wolters, 1890.
3066: Yorick - A Sentimental Journey through France and Italy. By Mr. Yorick. London: Printed for J. Good, No. 159, New Bond Street: and E. and S. Harding, No. 102, Pall Mall. XCII.
3884: Charles Yriarte - Introduction Paris coup d'oeil sur son histoire et ses transformations successives par Charles Yriarte Frontispice de l'Armorial des Prévots des Marchands et Échevins de la Ville de Paris. Gravé par Beaumont, vers 1740.
1989: Francesco Antonio Zaccaria - Istoria del Concilio di Trento scritta dal padre sforza pallavicino. Della compagnia di gesu'. Poi Francesco Antonio Zaccaria. Leitor giubilato in storia egglesiastica nell' arghiginnasio della sapienza romana. Roma 1833. Nel collegio urbano di propaganda fide.
3949: Jakob Zeeus - De wolf in 't Schaepsvel, door Jakob Zeeus. De tweede druk. Te Rotterdam, Gedrukt by Arnold Willis, Boekverkooper, in de Hooftsteeg, over den Rystuin. 1715.
1728: Justus Zinzerling - Jodogi Sinceri Itinerarium Galliae, Ita accomodatum, Utejus ducti mediocri Tempore tota Gallia obiri, Anglia & Belgium adiri possint: nec bis terve ad eadem loca rediri oporteat: notatis cujuscunque loci, quas vocant. Deliciis: Cum Appendice, De Burdigala, Ac Iconibus Urbium praecipuarum, illustratum. Amstelodami. Apud Jodocum Jansonium. M DC LV.
4960: Émile Zola - La Bête Humaine
2512: Marci Zueri - Marci Zueri Boxhorni Institutiones politicae : Cum commentariis ejusdem, et observationibus Georgi Horni. Amstelodami, Ex Ossicinâ Caspari Commelini M. DC. LXVIII. Cum Privilegio S. Caes. Majestasis.
1691: Luis de Ávila y Zuniga - Clarissimi viri D. LVDOVICI AB AVI. La et zunniga, miilitiae alcantaren sis praefécti, Commentariorum de bello Germanico, à Carolo V. Caefare Maxi mo gesto, libri duo à Gulielmo Malinaeo Brugensi latine redditi, & iconibus ad historiam accommodis illustrati. Antverpiae, In aedibus Ioan Steelsij. M. D. L. Cum Priuilegio.
3713: Pelgrom van Zutphen - Arlequin Distelateur, of de overgehaalde Nouvelles: zynde Wen werk immers zo dwaas, als de maaker zelfs, dewyl het in twee-en-vyfitg weekelykse afdeelingen, aan een gezond oordeel zonneklaar vertoont alle de hokken van het Dolhuis deze geheele wéreld, met weinig geeft, dog veel woorden, meest, ex tempore, (tot vermaak dier wyfaarts, die uit gebrek van onderzoek naar hemelse dingen, op dezen aardbol met hun tyd verleegen zyn) by den ander geflanst. Door een Pelgrom van Zutphen, Die, onder den Zinspreuk van: Virgilius zonder mecaenas. Langs Amsterdam, den dollen trommel roert, om Soldaaten voor den kwynenden Parnas te werven. Te Amsterdam, Gedrukt voor den Autheur, en zun te bekoomen by de Weduwe A. van Aaltwyk, Boekverkoopster in de Pyl-steeg.
[an error occurred while processing this directive]

4/1