Antiquariaat Meilof
Albatrosstraat C 5 9663PV Nieuwe Pekela, The Netherlands | Tel.: +31 (0)597 672497            Email: wrmeilof@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6789: BIJDRAGEN: M.NORD, S.TAS, A.KOSSMANN, H.DRION, E.A. - Criterium, Algemeen Cultureel Maandblad
6789f: NORD, MAX, (GEDICHT OVER PARIJS), S.TAS, J.J.KLANT, ALFR.KOSSMANN, E.A.: BIJDRAGEN - Criterium, Algemeen Cultureel Maandblad
3270n: SCHULTE NORDHOLT, JAN WILLEM (1920-1995) - Een Wankel Evenwicht , Gedichten
1569: NORWID, C.K./ VERT. EIKEREN, JOH.H.V. - De Legende Van Krakus En de Draak
3521: MIDDELNEDERLANDS SCHRIJVER (VAN VOOR 1300-VOLGENS PROF DR.VAN MIERLO; INLEIDING DOORJEF NOTERMANS - Vanden Levene Ons Heren- Zes Fragmenten
3014: NOVALIS - De Genius Van de Zang
3016: NUIS, A. SAMENSTELLING - Sonnet, Amsterdamse Studentenpoëzie Gekozen Uit Propria Cures
B132: NYPELS, CHARLES (OVER); DOOR: ALDERT WITTE - Charles Nypels Meester-Drukker
B130: NYPELS, CHARLES (OVER) - Ter Herinnering Aan Charles Nypels 1895-1952
5702m: JELLEMA, C.O. (1936-2003) EN MARJOLEINE DE VOS (1957) - Noorderlicht/ Nordlicht
5700: JELLEMA, C.O. EN EEN VERHAAL/ VERSLAG VAN JAN HOEKSTRA AAN TIDDO - Over Leven, Zoektocht Naar Harmonie En Structuur, Een Ontmoeting in Woord En Beeld
li003: OBERMANN-GRAANBOOM, E.H. BEWERKING EN VERTALING UIT HET DUITSCH; BEGELEIDENDE TEKST DOOR H.RENDTORFF - Rembrandt En Het Leven Van Jezus
1575: ODIJK, AD. J. - Voorland
3016k: OEGEMA, TH. - De Stad En de Stilte
3016n: OERLEMANS, J.W. (1926-2011) - De Verte Tussen Ons in, Gedichten
3017a: OEVER, KAREL VAN DEN; VOORWOORD MARNIX GYSEN - Godvruchtige Maanrijmen, Nieuwe Uitgave
3017: OEVER, KAREL VAN DEN (1879-1926) - De Heilige Berg
3017e: OFFEL, EDMOND VAN (1871-1959) - Van Sooke Pap En Reus Gribbelenteer
5824: OFFENBERG, ADRI K. - Ot Letováh, Teken Ten Goede
3017h: OGIER, GUILLIAM (1618-1689), REDERIJKER - De Gulsigheydt Herdrukt, Ingeleid En Aangeteekend Door Dr. Willem Van Eeghem
9730: OKX, KEES (1939-....) - Royanne D'Un Feuille
8647: SCHRIJVER ONBEKEND - Winter
8402c: ONBEKEND - Welcome Ally
8440: ONBEKEND - 'Behalve Tot de Grote Mensen Zou Ik Graag Een Woord Tot Jullie Willen Richten- de Kinderen... '
5825: ONBEKEND - Oude Liedjes, I Tot En Met XX ; Compleet
8379a: ONBEKEND - Kent Gij Het Land, Der Zee Ontrukt... .
8360: ONBEKEND - De Seilemaaker
8590b: (ONBEKEND- MIDDELEEUWS GEDICHT) - Kerstliedeken
8082: ONBEKEND - Herdenking, Een Memento in Vier Fragmenten, Voor Hen Die Stierven Opdat Wij Leven Konden
3034: ONSTEIN, FRANCINE - De Sproke Van Beatrys
w110a: WIJDEVELD, H.TH. ONTWERP EN RED.; ART. DOOR B.H.MOLKENBOER, R.N.ROLAND HOLST, ALBERT VERWEY, BERLAGE DR.J..VETH, ENZ. - Wendingen Maandblad Voor Bouwen En Sieren 1918 - I - 11, 12
w110: WIJDEVELD, H.TH. ONTWERP EN RED.; ART. DOOR J.J.VAN DER MEY, J.L.M.LAUWERIKS, E.J.KUIPERS (OVER POSTZEGELS), J.F.STAAL, ENZ. - Wendingen Maandblad Voor Bouwen En Sieren 1918 - I - 10
w107: WIJDEVELD, H.TH. ONTWERP EN RED.; ART. DOOR P.H.ENDT OVER 'AMSTERDAMSE SCHOOL', H.F.E.VISSER OVER MEUBELKUNST. H.A.VAN ANROOY EN H.TH.WIJDEVELD - Wendingen Maandblad Voor Bouwen En Sieren 1918 - I - 7
w106: WIJDEVELD, H.TH. ONTWERP EN RED.; ART. DOOR DE ARCHITECTEN J.L.M.LAUWERIKS, C.J.BLAAUW: 'DE BEWEGELIJKHEID DER BOUWKUNST...', JAN WILS: BEELDHOUWKUNST, ENZ. - Wendingen Maandblad Voor Bouwen En Sieren 1918 - I - 6 Met Het 'Technisch Gedeelte'
w105: WIJDEVELD, H.TH. ONTWERP EN RED.; ART. DOOR DE ARCHITECTEN J.DE BIE LEUVELING TJEENK:'DE BOUW VAN DE TWEEDE NEDERLANDSCHE JAARBEURS', MET 21 AFBEELDINGEN, MUURSCHILDERINGEN VAN FRANK BRANGWYN DOOR R.N.ROLAND HOLST, DR.BERLAGES KANTOORGEBOUW TE LONDEN DOOR - Wendingen Maandblad Voor Bouwen En Sieren 1918- I - 5 Met Het 'Technisch Gedeelte'
w104: WIJDEVELD, H.TH. ONTWERP EN RED.; ART. DOOR DE ARCHITECTEN WIJDEVELD OVER FAUSTOPVOERING MET 8 AFBEELDINGEN VAN VOORDTUDIES VOOR DECORS, KANDINSKY DOOR JAN GRATAMA 'HET VLECHTWERK DER INDIANEN' DOOR A.J.KROPHOLLER - Wendingen Maandblad Voor Bouwen En Sieren 1918- I - 4 Met Het 'Technisch Gedeelte'
3039: OOSTEN, A.J.D.VAN - Het Vuurwerk, Een Bundel Strophen
3038b: OOSTEN, A.J.D.VAN (1898-1969) - De Intocht
3040: OOSTEN, A.J.D. VAN - Glorie Des Harten, Een Bundel Eenvoudige Verzen
3037: OOSTEN, A.J.D.VAN - Vuur En Droom, Verzen/ Schip En Vrouw, Verzen
3036: OOSTEN, A.J.D.VAN - De Wonderlijke Weg, Een Bundel Verzen
3038: OOSTEN, A.J.D.VAN (1898-1969) - Vuursteen
3040b: OOSTERHUIS, HUUB (SAMENSTELLER, 1933-2023) MEERDERE DICHTERS - En Al Mijn Levensdagen Stonden in Uw Boek; Gedichten Naar de Bijbel Uit de Twintigste Eeuw
5883i: SJAALMANPERS; D.OPSOMER (1913-1997) - De Ontdekking, Een Verhaal
3040d: ORIS, J. (=JORIS VAN KLAVEREN, 1915) - Kismet
5828: ORLEANS, CHARLES D' - Douze Rondeaux
3041: OSINGA, MARTEN - Het Trappenhuis
3041e: OSTAIJEN, PAUL VAN - Self-Defense
3041c: OSTAIJEN, PAUL VAN - Malheur
3041a: OSTAIJEN, PAUL VAN (1896-1928) - Bezette Stad
3041g: OSTAIJEN, PAUL VAN - Diergaarde Voor Kinderen Van Nu
3041j: OSTAIJEN, PAUL VAN - Gedichten; Music-Hall, Signaall, Feesten Van Angst En Pijn, Eerste Boek Van Schmoll
3041m: OSTAIJEN, PAUL VAN - Brieven Uit Miavoije
3041k: OSTAIJEN, PAUL VAN (OVER) DOOR GERRIT BORGERS - Paul Van Ostaijen Een Documentatie I En II
3041n: OSTAIJEN, PAUL VAN (1896-1928) - Paul Van Ostaijen Verzamelde Gedichten
2942g: MÉRODE, WILLEM DE/ PS. VAN W.E.KEUNING, SAMENSTELLERS WILLEM JAN OTTEN EN HANS WERKMAN - Willem de Mérode; de Gedroomde Zoon, 100 Gedichten
3042eg: OTTEN, P. (....- 1972) - Schaduwen
3042eb: OTTEN, WILLEM JAN (1951) - De Vlek, Een Vertelling
3042e: OTTEN, WILLEM JAN - Neurënde Mensen
3042ec: OTTEN, WILLEM JAN (1951) - De Eend
3042ea: OTTEN, WILLEM JAN (1951) - De Vlek, Een Vertelling
3042d: OTTEN, DR.J.F. - Het Moedercomplex Van Baudelaire
3042: OTTEN, JO - Verloren Vaderland
5882o: SJAALMANPERS; PIETER VAN OUDHEUSDEN (1957-2013) - Jan Arends Als Schrijver Van Stripverhalen
3042h: OUDSHOORN, J.VAN (OVER) DOOR WAM DE MOOR - J. Van Oudshoorn 1876-1933 En 1933-1951, Twee Delen
5835: OUWENS, KREEK DAEY (1942) - De Haan Mept Buiten Op de Steen
5835f: OUWENS, KEES (1944-2004) - Ontstentenis
5835c: OUWENS, KREEK DAEY - Gevangen Ben Je , Beest
3042k: OUWENS, KEES - Arcadia
3042l: OUWENS, KEES (1944-2004) - Droom, Gedichten
4081: GRONINGEN OVER, DOOR DR.M.D.OZINGA - De Nederlandsche Monumenten Van Geschiedenis En Kunst, Geïllustreerde Beschrijving Deel VI de Provincie Groningen; Eerste Stuk: Oost-Groningen
4130: MAKKUM OVER, DOOR PIETER JAN TICHELAAR - Tichelaarhuizen En de Bewoners 1699 - 2009
4170: OVERIJSSEL OVER - Het Oversticht Na 1945; Stedebouwkundig - Architectonisch - Landschappelijk
4401: UTRECHT OVER, DOOR D.BOUVY INL. - Van Willibrord Tot Wereldraad, Enige Aspecten Van Het Geestelijk Leven in Utrecht Door de Eeuwen Heen
4402: UTRECHT OVER, DOOR DRS. MARIEKE VAN VLIERDEN - Utrecht Een Hemel Op Aarde
4406: UTRECHT OVER, DOOR DRS.H.L.M.DEFOUR (INL.) MEDEWERKERS: ENGELBREGT, TERLINGEN, STERK, BURGERS, STAAL - Utrecht En Zijn Mideeleeuwse Kerken
4407: UTRECHT OVER, DOOR W.THOOMES, PROF.DR.IR.C.L.TEMMINCK GROLL, PROF DR.G.H.JANSEN, DRS.T.J.HOEKSTRA, DRS.W.C.ZWANIKKEN - Nooit Uitgewoond; 50 Jaar Woonhuisrestauraties Door Het Utrechts Monumenten Fonds
4410: UTRECHT OVER, DOOR JOS DE MEYERE - Het Agnietenklooster Te Utrecht
4409: UTRECHT OVER, DOOR L.C.VAN DER VLERK - Utrecht Ommuurd; de Stedelijke Verdedegingswerken Van Utrecht
4429: UTRECHT OVER, DOOR M.P.VAN BUIJTENEN, J.E.A.L.STRUICK - Utrecht En Zijn Bisschoppen; Het Geestelijk En Wereldlijk Gezag Van de Bisschoppen Van Utrecht Tot 1528 En Hun Verhouding Tot de Stad Utrecht
4430: UTRECHT OVER, DOOR DRS.H.L.M.DEFOUR, BOUVY, SNOEP, STAAL, HOEKSTRA E.A. - Het Catharijneconvent Monument Met Toekomst
4431: UTRECHT OVER, DOOR C.L.TEMMINCK GROLL, PROEFSCHRIFT - Middeleeuwse Stenen Huizen Te Utrecht En Hun Relatie Met Die Van Andere Noordwesteuropese Steden
4432: UTRECHT OVER, DOOR MR.DR.S.MULLER FZ. (1899), HERZIENE, VERMEERDERDE DRUK VERZORGD DOOR J.W.SMIT - De Universiteitsgebouwen Te Utrecht
4438: UTRECHT OVER, DOOR DR.J.E.A.L.STRUICK - De Stadhuisbrug Tussen Winkel En Raadhuis
3980: AMERSFOORT OVER, DOOR COR VAN DEN BRABER - Amersfoortse Monumenten; Rondgang Door Een Oude Stad
4416: UTRECHT OVER, REDE BIJ DE VOLTOOIING VAN DE RESTAURATIE DOOR BURGEMEESTER DR.J.P.FOCKEMA ANDREAE, BESCHRIJVING DOOR G.W.VAN HEUKELOM - Geschiedenis En Herstelwerkzaamheden Van Den Domtoren Te Utrecht Tot 1929
4421: UTRECHT OVER, DOOR WOUT BUITELAAR, HOOGLERAAR U.V.A. - Panden Die Verhalen; Een Kleine Oorlogsgeschiedenis Van de Utrechtse Maliebaan
2861ira: LUCEBERT (1924-1994) OVER - Lucebert Schilder Dichter Fotograaf; Maler Lyriker Fotograf
4434: UTRECHT OVER, DOOR DR.A.VAN HULZEN - Twee Wandelingen Door de Middeleeuwse Kerkenstad Utrecht
4439: UTRECHT OVER, SCHRIJVER: BETTINA VAN SANTEN; EINDRED.: DRS.JAN A.V.OUDHEUSDEN - Architectuur En Stedebouw in de Gemeente Utrecht 1850- 1940
4428: UTRECHT OVER, DOOR BART KLÜCK - De Landcommanderij Van de Duitse Orde Te Utrecht
4440: UTRECHT OVER, DOOR CHRISTIANNE BOONEN - Een Steenhard Bestaan; Zeldzame Muurbegroeiing Langs Utrechts Grachten
4408: UTRECHT OVER, DOOR C.C.S.WILMER - Buitens Binnen Utrecht; Voormalige Buitenplaatsen in de Gemeente Utrecht
3965: AMERIKA OVER, DOOR/ BY ELIZABETH MEREDITH DOWLING, PREFACE BY HENRI HOPE REED, INTRODUCTION BY VINCENT SCULLY - American Classicist, the Architecture of Philip Trammell Shutze (1890-1982)
B140: OVINK, G.W. - De Ontembare Lettergieter
KA550p: TOOROP, JAN (1858-1928); VOORWOORD DOOR R.OXENAAR EN VERKLARENDE TEKST DOOR VICTORINE HEFTING - J. Th. Toorop; de Jaren 1885 Tot 1910
6770a: ROMIJN, J.P. EN GABRIËL SMIT, RED. - Ad Interim (Tijdschr. ), No. 1 En 3
6770: ROMIJN, J.P. EN GABRIËL SMIT, RED. - Ad Interim (Tijdschr. ), No. 1, 2 En 3
5836b: PAALTJENS, PIET - Snikken En Grimlachjes, Poëzie Uit Den Studententijd
5836e: PAALTJENS, PIET - De Polyglotte Melkboer
3043b: PAAP, W.A. (1856-1923) - Vincent Haman, de Vrijgezel
3043: PAAP, W.A. (1856-1923) - Een Gracht-Idylle; Amsterdamse Comedie in Drie Bedrijven
KA450: PALMER, SAMUEL (1805-1881); EDITED BY MARTIN BUTLIN - Samuel Palmer; the Sketchbook of 1824
1583: PALMER, EVELYN/ PS VOOR G.V.BAAREN-PAPE - Verses by a Female Robinson Crusoe
3046c: PAREAU, N.E.M.(1906-1981) - Sonnetten
3046: PAREAU, N.E.M. - XXVIII Sonnetten
5836m: PAREAU, N.E.M.; MET AANTEKENINGEN DOOR T.VAN DEEL - De Drentsche a
3044: PAREAU, N.E.M./ NOORDSTAR/ ESCHER, RUDOLF/ KUIPERS, REINOLD - De Zwanen/ Sonnetten/ Beschouwing
B124: NORTHCOTE PARKINSON, PROF. C. - Some Laws on the Use and Abuse of Paper in Industry
5837: PASSCHIER, ANNELIES - Geen Haarbreed
5698: JEAN PAUL - Um Nicht Zu Lügen
1585: PAUWELS, FRANCOIS - Klinkende Boeien, Oorlogs-Sonnetten
9301: PAVIS, GEORGES SAMENSTELLING, PENSÉES PAR: B.SHAW, STENHAL, FLAUBERT, PROUST,LÉAUTAUD, VERLAINE, COLETTE, TOSTOI, ETC. - Pour Et Contre L'Amour, 366 Pensées
2632g: HAAVIKKO, PAAVO (1931, FINS SCHRIJVER), VERTAALD DOOR CASPER PEEK EN LILI AHONEN, DIE OOK HET NAWOORD SCHREEF - Winterpaleis & Andere Gedichten
8316: PÉGUY, CHARLES - Heureux Ceux Qui Sont Morts
1586: PÉGUY, CHARLES - Prière Pour Nous Autres Charnels;
1201: PELLICO, SYLVIO, DIT IS IN WERKELIJKHEID EUGÈNE DE COUCY - Mijn Gevangenschap
1587: PELLICO, SILVIO - Mijn Gevangenschap
B145: PELS, C. - Papier Fabricage
5840j: PEN EN BURIJN; N.N. TEKENINGEN - Pen En Burijn; Een Reis in 1895 Met Een Coda in Het Berlijns Museum; Een Schetsboek Van N.N.
5840k: PEN EN BURIJN; FRITS HAANS (TEKST - Pen En Burijn; Een Avondje Hanlo
5840b: PEN EN BURIJN II-; MET TEKSTEN VAN HANLO, LODEIZEN, HADEWIJCH, SLAUERHOFF, ACHTERBERG (DE DICHTER IS EEN KOE), H.G.HOEKSTRA, F.TIMMERMANS, MARSMAN, LEOPOLD, EN HET MIDDELEEUWSE EGIDIUS - Pen En Burijn II
5840f: PEN EN BURIJN; LEO BOEKRAAD, - Pen En Burijn; Letterkundig ABC
5840h: PEN EN BURIJN; ANK SPRONK (TEKST EN ETSEN) - Pen En Burijn; Kattigheden Van Micio En Titus
5840m: PEN EN BURIJN DOOR CORNELIS VERHOEVEN (1928-2001) - Pen En Burijn; Probatio Pennae
5840n: PEN EN BURIJN DOOR ALBERT SWAAK - Pen En Burijn; Zwartboek
5838a: PENNA, SANDRO VERTAALD DOOR ERIC M. MOORMANN - Later Krijgt Geluk Vleugels
9278k: CRANE, WALTER PENNED & PICTURED (1845-1915); TEKST & TEKENINGEN; - Flora's Feast a Masque of Flowers
2868f: MARJA, A./ PS. VAN A.TH.MOOY (1917-1964); SAMENSTELLERS: COEN PEPPELENBOS EN NICK TER WAL - Ergens Halverwege Zweven , Bloemlezing A. Marja
8220b: PERK, JACQUES (1859-1881); BEZORGD DOOR FABIAN R.W.STOLK - Gedichten
5843k: PERK, JACQUES (1859-1881) - Iris
1596: PERK, JACQUES (1859-1881) - Eene Helle- En Hemelvaart, Sonnettenkrans
8220: PERK, JACQUES (1859-1881) - Gedichten
5843m: PERK, JACQUES (1859-1881) - Ik Hep Een Krulebol
8558: PERK, JACQUES - Dorpsdans
1599: PERRON, E. DU - Een Grote Stilte
1600: PERRON, E.DU - Over André Gide
3051a: PERRON, E. DU (1899-1940) - P.P. C. , Brief Aan Een Indonesiër
3052f: PERRON, E. DU - Poging Tot Afstand
3052d: PERRON, E. DU - Bij Gebrek Aan Ernst
3054: PERRON, E.DU - Graffiti (Blocnote Klein Formaat)
3054u: PERRON, E.DU (1899-1940) - Een Voorbereiding
3053: PERRON, E.DU - Willem Van Hogendorp, Een Lettré Uit de 18e Eeuw
3054w: PERRON, E.DU - Mikrochaos
3052: PERRON, E. DU - Parlando
3052b: PERRON, E. DU - Het Boozige Boekje
3052h: PERRON, E. DU - Nutteloos Verzet
3051d: PERRON, E. DU (1899-1940) ONDER PS. DUCO PERKENS - Filter, Negen-En-Veertig Kwatrijnen
3052j: PERRON, E. DU ONDER PS. DUCO PERKENS - Bij Gebrek Aan Ernst
3058: PERRON, E. DU - De Grijze Dashond, Gedicht
3051f: PERRON, E. DU - Gebed Bij de Harde Dood
3055: PERRON, E.DU - Parlando
3055b: PERRON, E. DU (1899-1940) - De Bewijzen Uit Het Pak Van Sjaalman; Nieuwe Dokumenten Betreffende de Havelaarzaak En Lebak
3060: PERRON, E DU - Indies Memorandum
3059: PERRON, E DU - De Grijze Dashond, Gedicht
3056: PERRON, E.DU - Blocnote Klein Formaat
3057: PERRON, E.DU, PAUL VAN OSTAIJEN E.A. - Avontuur, Tijdschrift
6810: BRAAK, MENNO TER, E.DU PERRON EN MAURICE ROELANTS REDACTIE - Forum in 4 Gebonden Delen
3052e: PERRON, E. DU - Bij Gebrek Aan Ernst
3051: PERRON, E. DU - P.P. C. , Brief Aan Een Indonesiër
8560: PERRON, E.DU - Sonnet Van Burgerdeugd
3060c: PERRON, E DU - In Deze Grootse Tijd
3061: PERRON, E DU - Voor Kleine Parochie (Cahiers Van Een Lezer, Deel 1)
3062: PERRON, E. DU - Tegenonderzoek, (Cahiers Van Een Lezer Deel 3)
3063: PERRON, E. DU - Vriend of Vijand (Cahiers Van Een Lezer Deel 2)
3063e: PERRON, E. DU (OVER) DOOR KEES SNOEK - E. Du Perron Het Leven Van Een Smalle Mens
3052c: PERRON, E. DU - Bij Gebrek Aan Ernst (Definitieve Druk)
5443p: AUGUSTIJN PERS - Feestlied; Drie Eeuwen Joh. Enschedé
5843: PETERS, HAGAR - Recentie Van de Taal
3096h: RAWIE, JEAN PIERRE (1951) & DRIEK VAN WISSEN (1943-2010) - Rijmkroniek Des Vaderlands, de Gouden Eeuw
3096l: RAWIE, JEAN PIERRE (1951) & DRIEK VAN WISSEN (1943-2010); W.J.A.JONCKBLOET; TOELICHTING: W.P.GERRITSEN - De Korte Mantel, Een Arthurverhaal Uit de Dertiende Eeuw; Gevolgd Door de Wondermantel, Een Sproke Uit Den Ouden Tijd
3067: PIETERS, L.J. - Randgebergte, Gedichten
5845: PIHLAJAMAA, HEIMO - Finlandia
3027: OMAR-I-CHAYYÂM/ VERTALING UIT HET PERZISCH DOOR FRITS PIJL - Kwatrijnen Van Omar- I- ChayyâM
8042: PIJLMAN, E.JAN - Gedorscht Volk
8561: PIJPERS - Maria Koningin Van Den Vrede
3668m: PILLECYN, FILIP DE (1891-1962) - Monsieur Hawarden
3668n: PIRANDELLO, LUIGI (1867-1936) - De Pijn Om Zo Te Leven
3668p: PISAN, CHRISTINE DE (1364- À VENICE- 1430) - L'Oroyson Nostre Dame
5490v: BLUE MOON PRESS: TEKST: CRISTOPHE PLANTIN - L'Imprimerie Est Ung Vray Abisme Ou Goufre......
3068z: PLAS, MICHEL VAN DER (1927-2013) OVER; DOOR FRANK VERHALLEN - Michel Van Der Plas , Van Veel Te Veel Een Spaarzaam Deel
3069a: PLAS, MICHEL VAN DER - Dance for You, Verzen
3070: PLAS, MICHEL VAN DER - De Schelp, Gedichten
3070a: PLAS, MICHEL VAN DER - De Dag Van Morgen, Gedichten
3070aa: PLAS, MICHEL VAN DER (1927-2013) - De Dag Van Morgen, Gedichten
3070f: PLAS, MICHEL VAN DER - Achter de Rattenvanger
3070ea: PLAS, MICHEL VAN DER - Korte Metten
3070g: PLAS, MICHEL VAN DER (1927-2013) - De Man Van Nazareth , Teksten Bij de Evangeliën
3669n: PLATEN, AUGUST GRAF VON (1796-1835) - Venedig Sonette
8563g: PLESSIS, I.D.DU - Soet Is Die Strijd
1606: PLOF, JAQUELIENTJE/ PS. VOOR I.BROKMEIER-VAN DER BEUGEL - Papieren Harten. Een Zeer Onserieuze Studie
3071: PLOMP, HANS (1944) - Gekkenwerk, Een Jaarverslag
1498: LI T'AI PO - Levensroes, Verzen
1608: POE, EDGAR ALLAN - The City in the Sea and Other Poems
1612b: POESJKIN, ALEXANDER/ VERTALING ALEIDA SCHOT - Enkele Gedichten
1612: POESJKIN, ALEXANDER/ VERTALING ALEIDA SCHOT - Enkele Gedichten
3669: POESJKIN, ALEXANDER SERGEJEVITSJ - Het Schot
5401: NOORD-HOLLAND IN PROZA, POËZIE EN PRENTEN NO.10/ MICHEL VAN DER PLAS, MICHEL - Bloemendaal
5404: NOORD-HOLLAND IN PROZA, POËZIE EN PRENTEN NO.11/ ELLY DE WAARD - Uitgeest
5403: NOORD-HOLLAND IN PROZA, POËZIE EN PRENTEN NO.60/ MICHAEL TOPHOFF - Limmen
5405: NOORD-HOLLAND IN PROZA, POËZIE EN PRENTEN NO.5/ WIM ZAAL - Muiden
5393: NOORD-HOLLAND IN PROZA, POËZIE EN PRENTEN NO.56/ J. BERNLEF - Obdam
5394: NOORD-HOLLAND IN PROZA, POËZIE EN PRENTEN NO.32/ MIES BOUHUYS - Weesp
5400: NOORD-HOLLAND IN PROZA, POËZIE EN PRENTEN NO.68/ ANKIE PEYPERS - Oostzaan
5399: NOORD-HOLLAND IN PROZA, POËZIE EN PRENTEN NO.37/ HERMAN MEDDENS - Graft- de Rijp
5398: NOORD-HOLLAND IN PROZA, POËZIE EN PRENTEN NO.9/ H.V.D. HEIJDEN - Velsen
5397: NOORD-HOLLAND IN PROZA, POËZIE EN PRENTEN NO.33/ MARIA DE GROOT - Wormerland
5396: NOORD-HOLLAND IN PROZA, POËZIE EN PRENTEN DEEL 6/ SJOERD COMMANDEUR - Drechterland
5395: NOORD-HOLLAND IN PROZA, POËZIE EN PRENTEN NO.38/ G. BRANDS - 's-Graveland
5392: NOORD-HOLLAND IN PROZA, POËZIE EN PRENTEN NO.44/ J.TH. BALK - Wester-Koggenland
5410: NOORD HOLLAND IN PROZA, POËZIE EN PRENTEN, VELE SCHRIJVERS - Noord Holland in Proza, Poëzie En Prenten, Alle Gemeentes
5402: NOORD-HOLLAND IN PROZA, POËZIE EN PRENTEN NO.34/ WILLEM VAN TOORN - Haarlemmermeer
5705: JONG, POL EN LYDIA LUYTEN - Kroniek II
3072f: POLAK, JOHAN - Zeven Kleine Studies
6780: REDACTIE: M.A.VELTMAN, J.B.W.POLAK EN R.O.VAN GENNEP/ KLEINE GREEP UIT DE MEDEWERKERS: J.VAN HATTUM, J.C.B.EIJKMAN, G.H.PRONK, M.A.VELTMAN, ST.MEMBRECHT, J.HARTEN, W.GIJSEN, D.WESSELIUS, A.MARJA, ALF.V.D.DODENACKER, F.L.BASTET, P.BERGER, KAVÁFIS, LOD.DE B - Cartons Voor Letterkunde, Compleet 3 Jaargangen (30 Nummers)
w251: POLET, JOHAN, INL.; C.VERKRUYSEN VORMGEVING NAAR WIJDEVELD - Wendingen 1927 - VIII - 1
3072h: POLET, SYBREN ONTLEEND AAN J.J.CAMPBELL: 'LEGENDS OF IRELAND' - De Demon Der Eetzucht
1506: MACLAINE PONT, MR.A.J.G. - Zes Illegale Bijdragen
3072l: POORT, C. (1922) - Enkele Gedichten
w277: POORTENAAR, JAN INL.; SAMENSTELLING H.C.VERKRUYSEN NAAR WIJDEVELD - Wendingen Maandblad Voor Bouwen En Sieren 1929 - X - 9
9740: POORTENAAR, JAN (1886-1958) - Trafalgar Square Bij Avond
K502: POORTENAAR, JAN - Van Prenten En Platen
K503: POORTENAAR, JAN VERTALING, GUSTAVE FLAUBERT, SCHRIJVER - De Legende Van Sint Julianus Den Offervaardige
K501: POORTENAAR, JAN/ TEKST: GUSTAVE FLAUBERT - De Legende Van Sint Julianus Den Offervaardige
K500: POORTENAAR, JAN/ INL. JHR.H.TEDING VAN BERKHOUT (DIR.PRENTENKABINET/ A'DAM) - Etskunst, Techniek En Geschiedenis
9738: POORTENAAR, JAN - Holland, Tweede Reeks, Zes Etsen Ter Gelegenheid Van Het Bevrijdingsjaar 1945
2220: BRANDELER-DEN BEER POORTUGAEL, JOOSKE VAN DEN - Verzen
3673: POOT, H.K. - Berechten Aen Den Lezer Door Den Dichter H.K. Poot & Zijn Uitgever Arnold Willis
3672: POOT, H.K. - Berechten Aen Den Lezer Door Den Dichter H.K. Poot & Zijn Uitgever Arnold Willis
3075b: PORTIELJE, FRITS - Blijde Beelden, Verzen
1615: PÖRZGEN, H - Een Chineesche Anecdote
1717a: POT, EVERT J./ PS. VAN PROF.DR. W.A.P.SMIT - Dagboek Onder Het Kruis
6910: PRAAS, JAN/ SCHEIDLER,CARLA/ AD.VAN NOPPEN RED. - Parade Der Profeten, (Tijdschrift)
8564b: PRENEN, H.L. - Rhapsodie in Blue Mayeur
1622: PRESSER, SAMUEL (SAMENST.) - Dat Gebeurde Hier, Kroniek Van Vijf Jaar Oorlog
6782c: BINNENDIJK, D.A.M., G.DEN BRABANDER, WOLFGANG CORDAN, DR.J.PRESSER EN S.VESTDIJK VORMEN DE REDACTIE EN DAARNAAST EEN AANTAL VOOR BUITENLANDSE BIJDRAGEN - Centaur, Internationaal Cultureel Maandblad, Jrg. I No. 11-12
6782: BINNENDIJK, D.A.M., G.DEN BRABANDER, WOLFGANG CORDAN, DR.J.PRESSER EN S.VESTDIJK VORMEN DE REDACTIE EN DAARNAAST EEN AANTAL VOOR BUITENLANDSE BIJDRAGEN - Centaur, Internationaal Cultureel Maandblad, Jrg. I No. 9
3080c: PRINS, JAN/PS. VAN C.L.SCHEPP VERT. - Tien Fabels Van la Fontaine
8322: PRINS, JAN/ PS. VOOR C.L.SCHEPP - Rotterdam
5848: PRINS, MIA - Gevallen Masker, Gedichten
5848c: PRINS, MIA - Decor
8324: PRINS, JAN/ PS. VOOR C.L.SCHEPP - Erasmus
1688: PRINS, JAN VERTALER/ ALFRED DE MUSSET, SCHRIJVER - Een Deur Moet Open Zijn of Dicht
8565: PRINS, JAN - Bij Den Herbloei Van Oranje
3078: PRINS, JAN/ PS. VAN C.L.SCHEPP - Rotterdam, Een Gedicht
1687: PRINS, JAN/ PS. VAN C.L.SCHEPP, VERT. - Pervigilium Veneris, Venus-Verwachtingsnacht
3076n: PRINS, ARY - De Heilige Tocht
3081: PRINS, JAN/ PS. VAN C.L.SCHEPP - Tochten
3082: PRINS, JAN/ PS. VAN C.L.SCHEPP - Verschijningen
3083: PRINS, JAN / PS. VAN C.L.SCHEPP - Getijden
3086: PRINS, JAN/ PS. VAN C.L.SCHEPP - De Stad Waar Men Is Kind Geweest, Rotterdamsche Gedichten
3087: PRINS, JAN/ PS. VAN C.L.SCHEPP - Drie Bevrijdingsgedichten
2568q: W.BARNARD (1920-2010); GUILLAUME VAN DER GRAFT (PS.) - Een Fluitje Van Een Cent (a Dime, Un Sou, Ein Pfennig)
3089: PUETTMANN, EMILE - Schoon- En Weerdruk
3088: PULINGS, GASTON - Le Père de Famille
B170: QUADFLIEG, ROSWITHA - 1973 Raaming Presse 1983
8432: QUAY, PROF.DR.JAN EDUARD DE - Oorkonde
KA291: MIRÒ (OVER) DOOR RAYMOND QUENEAU - Joan Mirò Ou le Poète Préhistorique
KA668: VLAMINCK (OVER) DOOR RAYMOND QUENEAU - Vlaminck Ou le Vertige de la Matière
3090: QUERIDO, IS. - De Oude Waereld/ Het Land Van Zarathustra/ Zonsopgang
3091: QUERIDO, IS. - De Oude Waereld/ Het Land Van Zarathustra/ Koningen
3093: QUERIDO, IS. - De Jeugd Van Beethoven
3094: QUERIDO, IS. - Muziek (Proza Keur)
S833: THE STUDIO/ ABOUT: A.RACKHAM, CH.CONDER, L.DILL, CH.JACQUE, J.MCNEILL WHISTLER, F.BRANGWYN, J.M.CARBONERO, A.ROMILLY FEDDEN, W.REYNOLDS-STEPHENS (CHURCH-DESIGN), C.MARR, W.MONK, OTTO FISCHER, ALFRED EAST (ETCHINGS!), - The Studio 4.
3094k: RAES, HUGO - Brandstichting Tegen de Tijd
3094p: RAMUZ, C.F. MET VETALING DOOR M.NIJHOFF - De Geschiedenis Van Den Soldaat; Gelezen-Gespeeld-Gedanst-Geteekend
1625: RANDWIJK, H.M. VAN (INL.) - Treedt Aan!; Drie Strijdliederen Uit Het Oorlogsjaar 1945
3095: RANDWIJK, H.M. VAN - Op Verbeurd Gebied
8044: RANDWIJK, H.M.VAN - Celdroom
6030c: GEEN SCHRIJVER; ÜBERSETZT VON JOCHEN D.RANGE (UITGAVE 1981 TE KÖLN) - Die Drei Brüder; Ein Märchen Aus Litauen
5852: RAUCAT, THOMAS (1894-1976), VERTAALD DOOR J.SLAUERHOFF - Twee Verhalen
3096b: RAWIE, JEAN PIERRE (1951) - Onmogelijk Geluk
3096d: RAWIE, JEAN PIERRE (1951) - Geleende Tijd
3096f: RAWIE, JEAN PIERRE (1951) - De Tijd Vliegt, Maar de Dagen Gaan Te Traag
5854b: RAWIE, JEAN PIERRE - Gene Zijde
5854d: RAWIE, JEAN PIERRE - Erf
5854f: RAWIE, JEAN PIERRE - Cyclus
KA294: MONDIGLIANI (OVER) DOOR MAURICE RAYNAL - Mondigliani
w214: WIJDEVELD, H.TH. RED. EN TYPOGRAFIE - Wendingen 1921 - IV - 4/5
w205a: WIJDEVELD, H.TH. INL. RED. EN TYPOGRAFIE, ARTIKELEN VAN H.KLOPPERS, T.B.ROORDA, R.N.ROLAND HOLST EN H.ROSSE - Wendingen 1920 - III - 6/7
w204: WIJDEVELD, H.TH. RED. EN TYPOGRAFIE - Wendingen 1920 - III - 5
w203: WIJDEVELD, H.TH. INL., RED. EN TYPOGRAFIE; ARTIKELEN: P.BEHRENS, B.VAN CALCAR, - Wendingen 1920 - III - 3/4
w201: EYNDE, H.A.VAN DEN, J.L.M.LAUWERIKS, C.J.BLAUW, ARTIKELEN; H.TH.WIJDEVELD RED. EN TYPOGRAFIE - Wendingen 1920 - III - 1
w156c: ROLAND HOLST, R.N. INL.; RED. EN TYPOGRAFIE H.TH.WIJDEVELD - Wendingen Maandblad Voor Bouwen En Sieren II - 7/8
w145: LAUWERIKS, BLAAUW, POORTENAAR, JAN WILS, VAN DEN EYNDE, ARTIKELEN; RED. EN ONTWERP H.TH.WIJDEVELD - Wendingen Maandblad Voor Bouwen En Sieren 1919 - II - 6
6830r: HOORNIK, ED., A.DE FROE, BERT VOETEN RED. EN K.LEKKERKERKER SECR. - De Gids; Jrg. 127 Compleet
9620: (DISTEL DE) VOSMAER, MR.C. RED. EN INL. - De Distel, Etsen Van Nederlandsche Schilders
2443b: ENGELMAN, JAN (1900-1972) (OVER); REDACTIE EN TEKST DOOR LIESBETH FEIKEMA, ROMAN KOOT EN EDWIN LUCAS - Op Gezang En Vlees Belust; over Leven, Werk En Stad Van Jan Engelman
3097h: REDEKER, ALBERT - Nocturne, Gedichten
KA501: REMBRANDT, OVER/ DOOR DR.H.E.VAN GELDER - Rembrandt En de Heilige Schrift, Met 54 Afbeeldingen
KA502: REMBRANDT, OVER/ DOOR DR.H.E.VAN GELDER - Rembrandt En Het Landschap, Met 60 Afbeeldingen
KA500: REMBRANDT, OVER/ DOOR DR.H.E.VAN GELDER - Rembrandt En Zijn Tijd, Met 55 Afbeeldingen
KA503: REMBRANDT, OVER/ DOOR DR.H.E.VAN GELDER - Rembrandt En Zijn Portret, Met 62 Afbeeldingen
KA506f: REMBRANDT, OVER; TOEGELICHT DOOR JAN VETH - Rembrandt's Leven En Kunst, Geschreven in Opdracht Van de Algemeene Commissie Ter Herdenking Van Rembrandt's 300-Jarigen Geboortedag
KA505: REMBRANDT, OVER/ DOOR DR.H.E.VAN GELDER - Rembrandt Schilder Van de Nachtwacht, Met 48 Afbeeldingen
KA504: REMBRANDT, OVER/ DOOR DR.H.E.VAN GELDER - Rembrandt En de Etser, Met 61 Afbeeldingen
B150: RENDERS, HANS (SAMENSTELLER) - Ik Heb Er Slechts één Nul Af Gedaan; Brieven Van En Aan Geert Lubberhuizen
8045h: RENDERS, HANS - Gevaarlijk Drukwerk - Een Vrije Uitgeverij in Oorlogstijd
3098: RENSSEN, P.VAN (1902-1936); INL.J.A.RISPENS - Nagelaten Werk Van P. Van Renssen , Verzen Aantekeningen En Aphorismen
3098a: RENSSEN, P.VAN (1902-1936); ONDER PSEUDONIEM: GERAERT VAN SUYLESTEIJN - Liederen Van Een Vinder
3098b: RENSSEN, P.VAN (1902-1936); ONDER PSEUDONIEM: GERAERT VAN SUYLESTEIJN - Gods Gebouw
5856a: REUGEBRINK, MARC - Brankoren . Honingdauw
3098mk: REVE, GERARD - Verzamelde Gedichten
1627: REVIUM, IACOBUM= REVIUS - Het Hoghe Liedt Salomons; in Nederduytsche Gesangen Ghebracht
1627a: REVIUM, IACOBUM= REVIUS - Het Hoghe Liedt Salomons; in Nederduytsche Gesangen Ghebracht
3098n: REVIUS, JACOBUS (1586-1658), HIER GENOEMD: IACOBUM REVIUM - Het Hoghe Liedt Salomons in Nederduytsche Gesangen
li031: REVIUS, JACOBUS (1586-1658), INGELEID DOOR L.M.HAGEN - Jacobus Revius,
3098p: REVIUS, JACOBUS (1586-1658) - Aanschouwende Het Nieuw Jeruzalem
3099b: RIDDER, TONY DE (1886-1971) - Den Berg Op
3099: RIDDER, TONY DE (1886-1971) - Wolken Boven Hattem
li048: RIEMSDIJK, JAN VAN - Veluwsche Liedjes Met Muziek
8046h: RIETVELD, G. - Kunstenaar En Verzet
1530a: RIJCKEVELT, E./ PS. VAN GOVERT MONSEES/ LATER UITGEGEVEN ONDE PS.L.J.MARTINET - Ultra Pacem, Verzen
1530: RIJCKEVELT, E./ PS. VAN GOVERT MONSEES - Ultra Pacem, Verzen
1632: RIJDES, B - Het Derde Beeld
1633: RIJDES, B. - Orpheus. Een Cyclus
8566c: RIJDES, B. - Orpheus Zingt de Lof Der Aarde
3103: RIJDES, B. - Palaia, Verzen Van Vroeger
3104: RIJDES, B. (1910-1975) - Ramth Sech Partunal, Een Etruskische Fantasie
1220: RIJK, MAARTEN DE/ PS. VOOR PROF.DR.N.A.DONKERSLOOT = ANTHONIE DONKER (SCHRIJVERSNAAM) - Orpheus En Eurydice
5859: RILKE, RAINER MARIA - Paris: Rue de Seine
5858: RILKE, RAINER MARIA - Zwölf Gedichte
3109c: RILKE, RAINER MARIA/ VERTALING: C.W.SANGSTER-WARNAARS - Brieven Aan Een Jongen Dichter
5860: RILKE, RAINER MARIA - Zes Gedichten
5861: RILKE, RAINER MARIA - Die Weise Von Liebe Und Tot Des Cornets Christoph Rilke
3111: RILKE, RAINER MARIA/ GEAUTORISEERDE VERTALING A.M.M.STOLS - De Dichter
8326: RILKE, RAINER MARIA/ VERT. DOOR REINOLD KUIPERS - Altijd Weer, of Wij Het Landschap Der Liefde Kennen......
1636: RIMBAUD, ARTHUR - Le Bateau Ivre, Poëme
1635: RIMBAUD, ARTHUR - Poésies Complètes
1635f: RIMBAUD, ARTHUR (1854-1891) - Lettre de Charles D'Orléans à Louis XI Pour Solliciter la Grace de Villon, Menacé de la Potence
1635d: RIMBAUD, ARTHUR(1854-1891) - Les Mains de Jeanne-Marie
5863: RINSEMA, EVERT (1880-1958) - Wat Achterbleef; Volzinnen
1639: RISPENS, J.A. - Over de Mythischen Achtergrond Der Litteratuur
1638: RISPENS, J.A. - De Roep Der Aarde, Rilke- Nietzsche Variaties
3113: RISPENS, J.A. (1889-1962) - Het Verborgen Leven; Verzen
3113b: RISPENS, J.A. (1889-1962) - Terugkeer
3113d: RISPENS, J.A. (1889-1962) - Voetsporen
3116: RITTER, P.H. JR. - De Apologie Van Den Misdadiger
3115: RITTER, P.H. JR. - Zeeuwsche Mijmeringen
1641b: ROCHEFOUCAULD, M. DE LA - Réflexions Ou Sentences Et Maximes Morales
1641: ROCHEFOUCAULD, M. DE LA - Réflexions Ou Sentences Et Maximes Morales
3117: ROCHEFOUCAULD, LA - Quelques Maximes
3118b: RODENKO, PAUL - Gedichten
3118: RODENKO, PAUL - Over Hans Lodeizen
6789i: RODENKO, PAUL 'DE DICHTER', W.B.YEATS, W.SCHIPPERS, ANNA BLAMAN, E.A.: BIJDRAGEN - Criterium, Algemeen Cultureel Maandblad
6803: BLIJSTRA, DONKER, JONCKHEERE, P.RODENKO EN VAN WIJK LOUW, RED. - Critisch Bulletin, Maandblad Voor Letterkundige Critiek
6912: G.BORGERS, NAGEL, RODENKO EN F.SIERKSMA RED. - Podium, Literair Maandblad; Vestdijknummer
KA510: RODIN, AUGUSTE (1840-1917) - Rodin Testament
3119a: ROEGHOLT, RICHTER (1925-2005) - Aspecten
3119: ROEGHOLT, RICHTER (1925-2005) - Aspecten
3122: ROELANTS, MAURICE - Pygmalion
3122a: ROELANTS, MAURICE - Pygmalion
3121: ROELANTS, MAURICE - Het Verzaken, Gedichten
3121c: ROELANTS, MAURICE - Altijd Op Nieuw
3123: ROELANTS, MAURICE - Vuur En Dauw, Verzen
8046: MYZELF/ PS. VOOR CHARLES ROELOFSZ - Vanitas
5443q: AUGUSTIJN PERS DOOR HANS ROMBOUTS - De Perfecte Navolging Van Henk Drost de Laatste Lettersnijder
5443s: AUGUSTIJN PERS DOOR HANS ROMBOUTS - Tabee; Bij Een Afscheid
1664: ROMIJN, J. - Zoo Ging de Oorlog Voorbij
6772c: AAFJES, KAMPHUIS, KELK, ROMIJN EN G.SMIT, RED. - Ad Interim, Maandblad Voor Letterkunde
1668: ROMIJN, J.P. ONDER PS.W.INDENHAECK - Kleine Kerstkroniek 1944
6771g: AAFJES, KAMPHUIS, KELK, ROMIJN EN G.SMIT, RED. - Ad Interim, Maandblad Voor Letterkunde
6772: AAFJES, KAMPHUIS, KELK, ROMIJN EN G.SMIT, RED. - Ad Interim, Maandblad Voor Letterkunde
6881u: DIETZ, RONALD EN MARTIN ROS, RED. - Maatstaf
3186: RONSARD, PIERRE DE - Les Sonnets Pour Helene
1670: ROODUYN, HANS - Maanzaad, Tien Lethargische Gedichten
B160: ROOS, DE (OVER); DOOR CHR.LEEFLANG, INLEIDING - Stichting de Roos
B161: ROOS, DE (OVER) DOOR CHR.LEEFLANG, INLEIDING - Stichting de Roos Catalogus (Tien Jaar de Roos) 1945-1955; 1956-1960; 1961-1965; 1966--1970; 1971-1975 (Met Begeleidende Brief); 1976-1980; 1981-1990; 1991-2000
3596: DE ROOS - Vijfentwintig Jaar Stichting de Roos Utrecht 1946-1970; Catalogus
K515: ROOSES, MAX (UITGEGEVEN ONDER TOEZICHT VAN) - Het Schildersboek Compleet in 5 Delen
6880j: MARTIN ROS EN GERRIT KOMRIJ, RED. - Maatstaf
6880l: MARTIN ROS EN GERRIT KOMRIJ, RED. - Maatstaf
6880n: MARTIN ROS EN GERRIT KOMRIJ, RED. - Maatstaf
6880p: MARTIN ROS EN GERRIT KOMRIJ, RED. - Maatstaf
6880q: MARTIN ROS EN GERRIT KOMRIJ, MENSJE VAN KEULEN, WILLIAM D.KUIK, TH.SONTROP, RED. - Maatstaf
3189: ROSSETTI, DANTE GABRIEL - Hand and Soul
3188: ROSSETTI, DANTE GABRIEL - Sonnets and Songs Towards a Work to Be Called the House of Life
3188b: ROSSETTI, DANTE GABRIEL - Sonnets and Songs Towards a Work to Be Called the House of Life
3678: ROTH, JOSEPH - Die Legende Vom Heiligen Trinker
3189g: ROTH, HENNIE (1934-1995) - Papieren Schouder
w221: ROYEN, MR.J.F.VAN INL.; RED. H.TH.WIJDEVELD - Wendingen Maandblad Voor Bouwen En Sieren 1923 - V - 1
3189v: ROZEMA, HILBRAND (1971) - Blauwe Plekken , Gedichten
3189x: ROZEMA, HILBRAND - Embargo
3189w: ROZEMA, HILBRAND (1971) - Slagveldtourisme , Gedichten
1672: ROZENDAAL, W.J. - Nieuw Grafisch ABC
8575: RUEB, MEJUFFROUW BETTY - Bombo's Levensreis; Stuiversprent Nr. 1
3190: RUEBSAMEN, HELGA - Op Scheveningen
E044: RUETER, PAM; VOORWOORD DOOR JAN KRAMER - Exlibriskring 1988; Pam Rueter, 15 in Hout Gegraveerde Exlibris Van de Blokken Gedrukt
3193: RUTEBEUF (ONGEVEER 1230-1285) - Rutebeuf Gedichten
3195: RUUSBROEC, JAN VAN - Die Drie Boecskene
6904: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. EN L.VAN DER WAALS, REDACTIE/ BIJDRAGEN DOOR: BASTIAANSE, BOUTENS, HENR.ROLAND HOLST- V.D.SCHALK, MARGOT VOS, ADEMA V.SCHELTEMA, J.CAMPERT, A.V.D.LEEUW, J.PRINS, WIES MOENS, A.SALOMONS, H.V.ELRO, FRED. V.EEDEN, MARNIX GIJSEN, K.V - Orpheus, Een Verzameling Gedichten, Compleet
3197: SABBE, MAURITS - De Filosoof Van 't Sashuis
2103e: BARON DE SADELEER, C.N. (1856-1928) - En in de Verte Bast Een Hofhond...
2103f: BARON DE SADELEER, C.N. - De Koningsreiger
S825: SALAMAN, MALCOLM C. (INTR.) - The Charm of the Etcher's Art; Number 1,2 and 3
S824: SALAMAN, MALCOLM C. (INTR.) - Whistler, James Mcneill/ Modern Masters of Etching No. 13
S823: SALAMAN, MALCOLM C. (INTR.) - Whistler, James Mcneill/ Modern Masters of Etching, Second Volume, No. 32
S822b: SALAMAN, MALCOLM C. (INTR.) - Laura Knight D.B. E. , A.R. A. / Modern Masters of Etching No. 29
S822: SALAMAN, MALCOLM C. (INTR.) - Russell Flint, W. , A.R. A. / Modern Masters of Etching No. 27
S821: SALAMAN, MALCOLM C. (INTR.) - Rushbury, H.A. R.A. , R.E. / Modern Masters of Etching No. 18
S819: SALAMAN, MALCOLM C. (INTR.) - Rosenberg, L.C. , A.R. E. / Modern Masters of Etching No. 22
S816: SALAMAN, MALCOLM C. (INTR.) - Osborne, Malcolm, R.A. ,R.E. / Modern Masters of Etching No. 21
S813: SALAMAN, MALCOLM C. (INTR.) - Lumsden, E.S. / Modern Masters of Etching No. 17
S812: SALAMAN, MALCOLM C. (INTR.) - Haden, Sir Francis Seymour/ Modern Masters of Etching No. 11
S811: SALAMAN, MALCOLM C. (INTR.) - Griggs, F.L. , A.R. A. ,R.E. / Modern Masters of Etching No. 12
S809: SALAMAN, MALCOLM C. (INTR.) - Goya, Francisco de/ Modern Masters of Etching, No. 15
S807: SALAMAN, MALCOLM C. (INTR.) - Forain, J.L. / Modern Masters of Etching No. 4
S806: SALAMAN, MALCOLM C. (INTR.) - Cameron, Sir D.Y. R.A. / Modern Masters of Etching, Second Volume, No. 33
S805: SALAMAN, MALCOLM C. (INTR.) - Cameron, Sir D.Y. R.A. / Modern Masters of Etching No. 7
S797: SALAMAN, MALCOLM C. (INTR.) - Brangwyn, Frank, R.A. , Second Volume/ Modern Masters of Etching No. 30
S796: SALAMAN, MALCOLM C. (INTR.) - Brangwyn, Frank, R.A. / Modern Masters of Etching No. 1
S794: SALAMAN, MALCOLM C. (INTR.) - Benson, Frank W. / Modern Masters of Etching No. 6
5867r: SALDEN, HELMUT - Door Duistre Dalen; Psalm 23
3197p: SALOMO - Canticum Canticorum; (Hooglied); 3 Delen in Cassette
3197q: SALOMO - Het Hooglied Van Salomo Verlicht En Versierd Door B.A. Van Der Leck En P.J. C Klaarhamer
3197c: SALOMO - Hooglied
3197r: SALOMO - Het Hooglied Van Salomo Verlicht En Versierd Door B.A. Van Der Leck En P.J. C Klaarhamer
3197k: SALOMO - Hooglied; Das Lied Der Lieder; Eines Von Den Liedern Salomos
3197s: SALOMO - Het Hooglied Van Salomo
3198dd: SALOMONS, ANNIE (1885-1980) - Kaart Aan Hans Roest, 20 Mei '64
3198c: SALOMONS, ANNIE (1885-1980) - Kaartje Aan Hans Roest, 25 Mei '60
3198a: SALOMONS, ANNIE (1885-1980) - Kaartje Aan Hans Roest, 10 Mei '55
3198aa: SALOMONS, ANNIE (1885-1980) - Kaart Aan Hans Roest, 23 Juni '55 Met Orginele Foto's Van A.S.
3198: SALOMONS, ANNIE - De Ongerepte Droom, Verzen
3198b: SALOMONS, ANNIE (1885-1980) - Kaartje Aan Hans Roest, 25 April '57
3198cc: SALOMONS, ANNIE (1885-1980) - Kaartje Aan Hans Roest, Juli '60
3198d: SALOMONS, ANNIE (1885-1980) - Kaart Aan Hans Roest, 28 April '64
3198bb: SALOMONS, ANNIE (1885-1980) - Kaartje Aan Hans Roest, 5 Mei '60
8048: SALOMONSON, HERMAN - Recrutenschool En Andere Gevangenisverzen
3456q: WERKMAN, HANS (1939) SAMENSTELLER EN REDACTE - Ons Knoop Mekaar Se Veters Vas; Literatuur in Zuid-Afrika
1143: BRAAKSMA, J.B. SAMENSTELLING EN INLEIDING; VOORWOORD DOOR Z. EXC. BARON MR.B.PH.VAN HARINXMA THOE SLOOTEN (AMBASSADEUR TE BRUSSEL) - Gedichten Uit de Bezette Nederlanden
4425: UTRECHT OVER, SAMENSTELLING EN RED. A.PIETERSMA EN L.L.M.SMIT; MEERDERE SCHRIJVERS - Burgerwezen Van Utrecht; 500 Jaar Stichting Van Evert Zoudenbalch
2983f: NAHON, ALICE (1896-1933); SAMENSTELLING EN INLEING DOOR ERIK VERSTRAETE EN BIOGRAFISCH OPSTEL DOOR HANS ROEST - Verzameld Dichtwerk
1354: HEEROMA, K., KAMPHUIS, G. SAMENSTELLING EN INLEIDING - Pro Patria, de Stem Van Holland En Vaderlandse Verzen, Bloemlezing
3198g: SANDERS, CEES - Waaien Op Het Dek
4405: UTRECHT OVER, DOOR (RED.) JO JAMAR, SCHRIJVERS: I.JACOBS, A.PIETERSMA, B.VAN SANTEN EN T.WILMER - Het Stadhuis Van Utrecht, the Town Hall of Utrecht
3860: SCALDEN, J.BAETES, EDMOND VAN OFFEL, POL DE MONT - De Scalden 1897
3862: SCALDEN, SCHRIJVERS: EDM. VAN OFFEL, POL DE MONT, LOD. VERHEES, PROSPER VAN LANGENDONCK, GUIDO GEZELLE, KAREL VAN DE WOESTIJNE, ENZ. - 3-de Jaarboek Der Scalden, Kalender Voor 't Jaar Negentienhonderd
3864: SCALDEN, LIEDSCHRIJVERS: G.J.P.VAN STRAATEN, GUIDO GEZELLE (2), KLAUS GROOT, P.DE GÉNESTET - Vijfde Jaarboek Van de Scalden, Liederboek Van de Scalden 1901
3867: SCALDEN, SCHRIJVER: POL DE MONT - IX-de Jaarboek Der Scalden, de Roode Zwaan, Een Gedicht
3869: SCALDEN - De Scalden 1889-1909 XII-de Jaarboek Feestalbum
3870: SCALDEN, SCHRIJVER: EDMOND VAN OFFEL - XIII-de Jaarboek Van de Scalden, Tekst: De Beproeving
3870g: SCALDEN, FOLKLORISTISCHE STUDIE DOOR VICTOR DE MEYERE - De Scalden XIV-de Jaarboek, de Volkswoningen En Hare Versiering
3871: SCALDEN, DICHTERS: R. DE CNEUDT, AUG.VAN CAUWELAERT, EDMOND VAN OFFEL - De Scalden XV-de Jaarboek, 1889-1914, Kalender Voor 1914
3867g: SCALDEN, SCHRIJVERS: EDMOND VAN OFFEL (VAN DEN SCHOOLMEESTER EN OP DE FLOOR), LODE BAEKELMANS (EEN MAANNACHT), VICTOR DE MEYERE (DE JOOD), - De Scalden X-E/ Tiende Jaarboek 1907; Humoristisch Album
3863a: SCALDEN, SCHRIJVERS: INLEIDING DOOR EDM. VAN OFFEL, BIJDRAGEN: POL DE MONT, PROSPER VAN LANGENDONCK, LOD.VERHEES, M.RUDELSHEIM, LOD.ONTROP, ENZ. - IV-de Jaarboek Der Scalden, Kalender Voor Het Jaar 1901
5868: SCHAALMA, ALBERT - Lijst
5868b: SCHAALMA, ALBERT - Ergens in G.
5868d: SCHAALMA, ALBERT (1943-...) - Waar Het Dit Is
5869: SCHAALMA, ALBERT - Marginaal
5868f: SCHAALMA, ALBERT (1943-...) - Synoniemen Van Zijn
5870: SCHAALMA, ALBERT - Wat Het Inheeft
8408: SCHAAP, A.J.F. - Oorkonde
8408b: SCHAAP, A.J.F. - Ter Herinnering Aan Den Barren Winter 1944/45
3212: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers XII, Kleine Doedelzak En 101 Nieuwe Reflexen
3213: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers XIII a, Kom Mee Naar Binnen
3214: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers XVI, Klein Vlooientheater
3215: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers XX, Tekens
3216: SCHAGEN, J.C. VAN - Schriftsels XII, Snoertje
3217: SCHAGEN, J.C. VAN - Schriftsels XVI, Zes Nietsjes
3218: SCHAGEN, J.C. VAN - Schriftsels XI, Drie Flutters of Wel Onwaardigheden
3219: SCHAGEN, J.C. VAN - Schriftsels XIV, Geografische Gezinsvorming
3220: SCHAGEN, J.C. VAN - Schriftsels X, Veegjes Van Vroeger
3221: SCHAGEN, J.C. VAN - Schriftsels V, Senieletjes, Rijmels Van Opa
3222: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers Xb, Voor Vrije Vogels
3223: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers Xa, Voor Vrije Vogels
3223d: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers IX, 'Van Gewone Mensen'
3224: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers VII, Laatste Vaart, Meldingen Van Nacht En Water
3225: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers XXI, Murmureersels in de Muizenval, Rancuneuze Rimram 1968-1971
3226: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers XV, Milieu-Hygiene, 86 Hekels, Tactielen
3227: SCHAGEN, J.C. VAN - Litanie
3227b: SCHAGEN, J.C. VAN (1891-1985) - Ik Ga Maar Ik Ben
3230: SCHAGEN, J.C. VAN - Flarden Van de Wind, Omzwervingen in de Beklemming
3232: SCHAGEN, J.C.VAN - Twee Spelletjes Met Een Hondefluitje/ Domburgs Cahier XXII
3029: OMAR KHAYYAM/ VERTALING JOHAN VAN SCHAGEN - Omar Khayyam, Kwatrijnen
3231: SCHAGEN, J.C.VAN - & Dus Maar 0
3203: SCHAGEN, J.C. VAN - Schriftsels III, Diertjes En Dingetjes
3202: SCHAGEN, J.C. VAN - Schriftsels IX, de Complimenten Voor 1979
3202c: SCHAGEN, J.C. VAN - Schriftsels VI
3204: SCHAGEN, J.C. VAN - Present Op 8 Mei 1965
3207: SCHAGEN, J.C. VAN - Litanie Van de Knar
3208: SCHAGEN, J.C. VAN - Veldboeketje Domburg
3209: SCHAGEN, J.C. VAN - Zeventien Onbeduidendheden
3209d: SCHAGEN, J.C. VAN - Fabeltje
3210: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers VI a, 44 Reflexen
3211: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers VI B, 44 Reflexen
3233: SCHAGEN, J.C. VAN - Litanie
3233b: SCHAGEN, J.C. VAN - Litanie
3233c: SCHAGEN, J.C. VAN - Litanie
3234: SCHAGEN, J.C. VAN - Schriftsels XV, Kleine Suite Peppel
3171b: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - De Moeder, Leekenspel in Drie Bedrijven
3171: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, H. - De Roep Der Stad, Leekenspel in Drie Bedrijven
3174: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Verworvenheden
3176: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Verzonken Grenzen
3176b: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Het Offer
3176d: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - De Kinderen
3177b: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - De Nieuwe Geboort
3178: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - De Opstandelingen, Lyrisch Treurspel in Drie Bedrijven
3178b: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Jeugdwerk 1884-1892
KA516: SCHEEN, PIETER A. - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950 ; 2 Delen
1677a: SCHEEPMAKER, H.J. - Het Gedenken, Gedichten
1676: SCHEEPMAKER, H.J. - Aan Het Raam, Een Kleine Reeks Sonnetten
1676a: SCHEEPMAKER, H.J. - Aan Het Raam, Een Kleine Reeks Sonnetten
1677: SCHEEPMAKER, H.J. - Het Gedenken, Gedichten
9752: SCHELFHOUT, LODEWIJK (1881-1943) - Gethsemané, (de Kruisiging Van Jezus En Soldaten Met Jeruzalem Op de Achtergrond)
2075e: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. (1877-1924) - De Tors in Zeven Zangen
3242: SCHELTEMA, J.M.W. (1921-1947) - Chansons, Gedichten En Studentenliederen
3242a: SCHELTEMA, J.M.W. (1921-1947) - Chansons, Gedichten En Studentenliederen
2075: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De Keerende Kudde
2075c: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. (1877-1924) - Zingende Stemmen
3243b: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Fratilamur
3244: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Safija
3244b: SCHENDEL, ARTHUR VAN (1874-1946) - Brief Van Van Schendel Aan J.W. Hofstra
3245: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Huon of over Den Hond
3248: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Drogon
3254: SCHENDEL, ARTHUR VAN (OVER), 'S-GRAVESANDE - Arthur Van Schendel, Zijn Leven En Zijn Werk
8050: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De Nederlanden
1680: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Sparsa
3249: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Maneschijn
3250: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Avonturiers
3251: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Anders En Eender
3252: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De Zomerreis
3253: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Der Liefde Bloesems
3245c: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Nachtgedaanten
3246: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Verdichtsel Van Zomerdagen
3247: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Florentijnsche Verhalen
6789j: SCHENDEL, ARTHUR VAN, ADR.MORRIËN, ADR.VAN DER VEEN, W.F.HERMANS, S.VESTDIJK, JAN VAN NIJLEN, E.A.: BIJDRAGEN - Criterium, Algemeen Cultureel Maandblad
3243a: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Fratilamur
1901: N.V.T., SAMENSTELLING M.G.SCHENK EN G.L.TICHELMAN, INL. DOOR ALBERT HELMAN - Geuzenliedboek, Eerste Vervolg
1692: SCHEPS, J.H. - Geloof En Vertrouwen, Verzen Van En in Benauwenden Tijd
3256f: SCHIERBEEK, BERT (1918-1996) - Gezicht Van de Wereld
3258: SCHIERBEEK, BERT - De Gestalte Der Stem
3261: SCHIERBEEK, BERT - Het Dier Heeft Een Mens Getekend
3262: SCHIERBEEK, BERT - Een Grote Dorst
3680: SCHIERBEEK, BERT - Met Het Oog Op de Naald
5873: SCHIERBEEK, BERT - 12 Gedichten
3105a: SCHIPPER, ANNE (1957) - Het Volk Aan de Kunst, C. Rijnsdorp, Calvinisme En Cultuur; Een Calvinistische Paradox Van Het Cultureel Tekort
3105: SCHIPPER, ANNE (1957) - Een Geknevelde Volksopvoeder, C. Rijnsdorp En de Culturele Verheffing Van Het Calvinistische Voksdeel: Strategie En Leiderschap
5874: SCHIPPERS, K. - Het Formaat Van Man Ray
5582c: DEEL, T.VAN, REINOLD KUIPERS, WIEL KUSTERS, K.SCHIPPERS EN MARJOLEINE DE VOS - Vijf Gedichten Voor Peter Yvon de Vries
5874b: SCHIPPERS, K. (1936-..) - De Bestelling
3263: SCHIPPERS, K. (1936-2021) - Een Vis Zwemt Uit Zijn Taalgebied , Gedichten
3263v: SCHMIDT, ANNIE M.G.(1911-1995) - En Wat Dan Nog?
2825: LÉAUTAUD, PAUL (1872-1956); NEDERLANDSE BEWERKING: F.J.SCHMIT EN A.C.NIEMEYER - Meningen
3264: SCHMITZ, MARIE - Weifeling
6820: AL, HOGENDOORN, IDEMA, VAN SANTEN, SCHMITZ EN DE VROOMEN, RED - Forum Der Letteren, Jrg. 20, Tijdschrift Voor Taal En Letterkunde
6817: AL, HOGENDOORN, IDEMA, VAN SANTEN, SCHMITZ EN DE VROOMEN, RED. - Forum Der Letteren, Jrg. 17, Tijdschrift Voor Taal- En Letterkunde
6818: AL, HOGENDOORN, IDEMA, VAN SANTEN, SCHMITZ EN DE VROOMEN, RED. - Forum Der Letteren, Jrg. 18, Tijdschrift Voor Taal- En Letterkunde
326: SCHMITZ, MARIE - Weifeling
8053: SCHNEIDERS, A.J.(VERZ.) - Herrijzenis
5883u: SJAALMANPERS; A.L.SCHNEIDERS (1925-..) - In de Boom
3266: SCHOLTE, HENDRIK - Intermezzo
8580: SCHOLTEN, HARRY - Minor Poetry
3265: SCHOLTEN, HARRY (1936-1987) - Hoe Het Te Rijmen Valt , Gedichten
9107: AMSTERDAMSE SCHOOL, OVER/ DOOR A.M.HAMMACHER - Amsterdamsche Impressionisten En Hun Kring
9125: HAAGSE SCHOOL, OVER/ DOOR MAX EISLER - Die Neuholländische Kunst (Die Haager Schule)
9119: HAAGSE SCHOOL, OVER/ DOOR JOHN SILLEVIS, H.KRAAN, R.DORN, ENZ. - Die Haager Schule in München, Meisterwerke Der Holländischen Malerei Des 19. Jahrhunderts
9118: HAAGSE SCHOOL, OVER/ DOOR DOLF HULST - De Haagse School, de Stijl En Mondriaan
9120: HAAGSE SCHOOL, OVER/DOOR HANS JANSSEN, W.VAN SINDEREN, J.KAPELLE - De Haagse School
9131: CATALOGUS VEILING/ HAAGSE SCHOOL - Collection P. Langerhuizen Lz. , Tableaux
9127: HAAGSE SCHOOL, OVER/ SAMENSTELLING ELIE VAN SCHENDEL, VOORWOORD H.R.HOETINK - Museum Mesdag, Nederlandse Negentiende-Eeuwse Schilderijen, Tekeningen En Grafiek
9124: HAAGSE SCHOOL, OVER/ DOOR E.STORM, Y.VAN EEKELEN, E.ONNES-FRUITEMA, I.LEROY, F.LEEMAN, JHON SILLEVIS, E.A. - Magisch Panorama, Panorama Mesdag, Een Belevenis in Ruimte En Tijd
9122: HAAGSE SCHOOL, OVER/ DOOR DR.JOS DE GRUYTER - De Haagse School, Complete Tweedelige Uitgave in één Band
9132: CATALOGUS VEILING/ HAAGSE SCHOOL - Tableaux Modernes Collection W.J. Van Randwijk de la Haye
9133: CATALOGUS/ HAAGSE SCHOOL, BARBIZON, E.A./ DOOR PROF.DR.JAN VETH - Half a Century of Picture Dealing, an Illustrated Record
9040: HAAGSE SCHOOL, OVER/ DOOR O.MAURER, J.KAMERBEEK, C.KAMERBEEK, M.DE MAN - Jongkind Tot Van Der Leck, de Passie Van Een Collectioneur
3268: SCHOTMAN, JOHAN WILHELM - Cloisonné-Een Cyclus China-Verzen
3268a: SCHOTMAN, JOHAN WILHELM (1892-1976) - Cloisonné-Een Cyclus China-Verzen
3269a: SCHOTMAN, JOHAN WILHELM - Der Geesten Ontmoeting
3270: SCHOUTEN, ROB - Carabas Ontvlucht, Gedichten
3270b: SCHOUTEN, ROB - Een Onderdaan Uit Thule, Gedichten
3197n: (SALOMO); ÜBERSETZUNG STEFAN SCHREINER - Hooglied; Das Lied Der Lieder Von Schelomo; Liebeslyrir Aus Dem Alten Israel
3287: SCHREURS, JAC. - Het Lied Van Den Sluier
1634a: RILKE (OVER)(1875-1926) DOOR LUIS DE VILALLONGA (=... SPAANS ARISTOCRAAT, SCHRIJVER EN TONEELSPELER- MAAR VRIJWEL ZEKER NIET DE SCHRIJVER VAN DIT BOEKJE) (1920-2007) - Rilke, Ce Faible Héroïque
9290: HOUSMAN, L. SCHRIJVER EN WIES MOENS, VERT. - Van Sint Franciscus, Negen Taferelen Uit Het Leven Van de Poverello Naar Het Engels Van Laurence Housman I, II, III, IV
1634: RILKE (OVER) DOOR LUIS DE VILALLONGA (=... SPAANS ARISTOCRAAT, SCHRIJVER EN TONEELSPELER- MAAR VRIJWEL ZEKER NIET DE SCHRIJVER VAN DIT BOEKJE) - Rilke, Ce Faible Héroïque
6030: GEEN SCHRIJVER - Haarlem in Hout, Eenentwintig Houtgravures Van Haarlem En Omgeving Omstreeks Het Jaar 1909
5658b: GILDEREEKS DOOR JOKE SCHRIJVERS - Onderhuids
3519: MEERDERE SCHRIJVERS - Wageningsche Verzen
5877: SCHRÖDER, LOUIS - Het Zenegroen
3270k: SCHUCHART, MAX - Sprekend Mijzelf
1695: SCHUCHART, MAX (1920-2005) - Hommage à Francois Villon, Oorspronkelijke En Vertaalde Balladen
1695a: SCHUCHART, MAX - Hommage à Francois Villon, Oorspronkelijke En Vertaalde Balladen
1696: SCHUCHART, MAX - Zwarte Verzen
1696a: SCHUCHART, MAX - Zwarte Verzen
2907c: MEIJER-SCHUILING, BERENDIEN - Geboorte
5879b: SCHULZ, BRUNO (POOLS SCHRIJVER EN KUNSTENAAR 1892-1942); VERTAALD DOOR GERARD RASCH - Nimrod
5879: SCHULZ, BRUNO (POOLS SCHRIJVER EN KUNSTENAAR 1892-1942); VERTAALD DOOR GERARD RASCH - De Straat Van Krokodillen
8409a: SCHURER, FEDDE (1898-1968) - Gebed Bij de Bevrijding
8411: SCHURER, FEDDE - In Memoriam President Roosevelt
1322a: GROOT, JAN H. DE, FEDDE SCHURER EN MUUS JACOBSE= HEEROMA - Welkom Aan Anno Klaas Leonard Heeroma
1322: GROOT, JAN H. DE, FEDDE SCHURER EN MUUS JACOBSE= HEEROMA - Welkom Aan Anno Klaas Leonard Heeroma
1699: SCHURER, FEDDE/ ONDER PS. AREND VAN DER MEER - Psalmen Yn 'e Nacht
1701: SCHUUR, KOOS - De Zeven Vloeken, Poëtisch Pamflet
1704a: SCHUUR, KOOS - De Zeven Vloeken, Poëtisch Pamflet
3273: SCHUUR, KOOS - Het Herrinerde Landschap
3275: SCHUUR, KOOS - Fata Morgana Voor Nederlanders En Andere Gedichten
1703b: SCHUUR, KOOS - Novemberland
1702: SCHUUR, KOOS - Windverhaal, Gedichten
1702a: SCHUUR, KOOS - Windverhaal, Gedichten
4442: UTRECHT OVER, BIJDRAGEN DOOR J.A.VAN GINKEL, A.W.REININK, M.D.BARNARD, C.C.VAN HOOGEVEST, F.J.M.V.D.HOEK, J.A.SCHUUR EN R.M.A.MIMPEN - Bouwen Voor Utrechts Universiteit
1705a: SCHUUR, KOOS (VERZ.), E.A. - Het Draaiorgelboek, Dit Is Een Verzameling Liederen Op Lichte Wijs
1701a: SCHUUR, KOOS - De Zeven Vloeken, Poëtisch Pamflet
8327: SCHUUR, KOOS - De Zeemeermin
KA520: SCOREL, JAN VAN, OVER/ DOOR JKVR.DR.C.H.DE JONGE - Jan Van Scorel, Met 56 Afbeeldingen
KA525: SEDELMEYER - Catalogue Des Tableaux Aquarelles Et Dessins Composant la Collection Ch. Sedelmeyer; Quatrième Vente
3276: SÉFERIS, YORGOS - Houd Op de Zee Te Zoeken, Een Keuze Uit Zijn Gedichten Uit Het Nieuwgrieks Vertaald
3276d: SEGER, AGATHA; VERZAMELD DOOR - Moeder En Kind; Een Keur Van Gedichten
5881: SEUREL, J. - Alleen in Rijksgestichten Kan Ik Wonen
2883k: LUKAS MET ENKELE ORIGINELE HOUTGRAVURES DOOR F.SEVERIN - évangile de Jesus- Christ Selon Saint Luc
9309: SHAKESPEARE, WILLIAM/ VERTALING DR.L.A.J.BURGERSDIJK/ RACKHAM, ARTHUR - Een Midzomernachtdroom
3278: SHAKESPEARE, WILLIAM/ BERT VOETEN (VERT.) - De Koopman Van Venetië
9309c: SHAKESPEARE, WILLIAM/ VERTALING DR.L.A.J.BURGERSDIJK - De Koopman Van Venetië
6769: BAKKER, SIEM EN OVERIGE REDACTIE: ROB BINDELS, RUDOLF GEEL, MARTIN ROS EN HERMAN VERHAAR - Literaire Tijdschriften Van 1885 Tot Heden , Synthese
9115: HAAGSE SCHOOL DOOR J.SILLEVIS, H.KRAAN, R.DORN, P.DE BOER - De Haagse School, de Collectie Van Het Haags Gemeentemuseum
B165: SIMONI, ANNA E.C. - Printing As Resistance
KA297: MONET, SISLEY EN PISSARRO (OVER) DOOR PIERRE FRANCASTEL - Monet Sisley Pissarro
5823b: OEY TJENG SIT - Over Het Slaan Van Munten
1707: SJOLLEMA, JOOP - R. De Bruyn Ouboter 1894-7juli-1944
1708: SJOLLEMA, SIEM - Het Is Nog Niet Voorbij, Veertien Strofen Voor Neerlands Volk
5886: SLAUERHOFF, J; A.ROLAND HOLST; J.C.BLOEM - Om Der Eenzame Wille
3693: SLAUERHOFF, J - Larrios
3043m: PALLADIUM COMPLEET MET O.A. SLAUERHOFF, A.ROLAND HOLST, VAN NIJLEN, VAN LOOY, DANSER, BESNARD, ENZ. - Palladium Em Pre-Palladium Compleet in 26 Delen in Drie Met Linnen Bespannen Boxen
3281s: SLAUERHOFF, J. (1898-1936) - Verzamelde Gedichten
3280v: SLAUERHOFF, J. (1898-1936) - Archipel (Gedichten)
5886b: SLAUERHOFF,J. (1898-1936) - Slauerhoff over Archipel; Een Brief Aan Roel Houwink
3280x: SLAUERHOFF, J. (1898-1936) - Eldorado (Gedichten)
3285e: SLAUERHOFF, J. (OVER); DOOR C.J.KELK - Leven Van Slauerhoff
3280y: SLAUERHOFF, J. (1898-1936) - Schuim En Asch; Verhalen
3281: SLAUERHOFF, J - Het Lente-Eiland (Kau-Lung-Seu)
3285f: SLAUERHOFF, J. OVER; DOOR WIM HAZEU - Slauerhoff. Een Biografie
3281d: SLAUERHOFF, J - Yoeng Poe Tsjoeng
3281e: SLAUERHOFF, J - Yoeng Poe Tsjoeng
3281k: SLAUERHOFF, J. - Het Verboden Rijk
3281t: SLAUERHOFF, J - Gedichten I En II
3282: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde Werken 8 Delen
3282b: SLAUERHOFF, J. - Schuim En As
3282f: SLAUERHOFF, J. - Het Lente-Eiland En Andere Verhalen
3282h: SLAUERHOFF, J. - Het Leven Op Aarde
3282k: SLAUERHOFF, J. (1898-1936) - Soleares (Gedichten)
3283: SLAUERHOFF, J - Serenade Gedichten
3283g: SLAUERHOFF, J - Het Verboden Rijk
3283i: SLAUERHOFF, J - De Opstand Van Guadalajara
3283k: SLAUERHOFF, J - Het Lente-Eiland
3284: SLAUERHOFF, J; ONDER PS. JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië
3285: SLAUERHOFF, J - Serenade, Gedichten
3285a: SLAUERHOFF, J - Serenade, Gedichten
3285d: SLAUERHOFF, J. OVER; BIJDRAGEN: VESTDIJK, MARSMAN, ROLAND HOLST, JAN VAN NIJLEN, H.DE VRIES, GRESHOFF, ENZ. - In Memoriam J. Slauerhoff
1711: SLEEBOOM, JAN - Stormkaap, Gedichten Uit Den Oorlogstijd 1940-1945
8582d: SLEEUWEN, JAN VAN 1918-2003 (DOCENT GEWEEST TE 'S -HERTOGENBOSCH) - Ballade Modo Paganorum
5885: SLEEUWEN, JAN VAN - Made in Brabant
li001: BOETZELAER VAN DUBBELDAM VAN DER HOOP VAN SLOCHTEREN. E.VAN - Stanley Jones Zendeling in Britsch-Indië
w256: SLOTHOUWER, PROF.DR.D.F. INL.; H.C.VERKRUYSEN, VORMGEVING MET BEHOUD VAN ONTWERP WIJDEVELD - Wendingen 1927 - VIII - 8
w255: SLOTHOUWER, PROF.DR.IR.D.F., INL.; C.VERKRUYSEN, ONTWERP NAAR WIJDEVELD - Wendingen 1927 - VIII - 5
w254: SLOTHOUWER, PROF.DR.IR.D.F., INL.; C.VERKRUYSEN VERZORGING NAAR WIJDEVELD - Wendingen 1927 - VIII - 4
KA530: SLUIJTERS, JAN, OVER/ DOOR PROF.HUIB LUNS - Jan Sluijters, Met 58 Afbeeldingen
li027: SLUYS, MR. C. J. VAN - Generaal-Veldmaarschalk Von Hindenburg Rijkspresident Van Duitschland
4060: ENGELAND OVER, DOOR/ BY TUNSTALL SMALL & CHRISTOPHER WOODBRIDGE, INTROD. BY WILLIAM G.NEWTON - Houses of of the Wren & Early Georgian Periods
li013: SMELIK, E.L. - Kindergebeden
8582m: SMIT, GABRIËL - Het Puur Kristal... .
3294: SMIT, W.A.P. - Masscheroen, 1941
3295: SMIT, WILFRED (1934-1972) - Ene Harp Op Wielen
2394c: SMIT, W.A.P. - Stede-Troost
8582k: SMIT, GABRIËL - Eens Zat Ik Onder Een Wilgenboom
8414: SMIT, J.M. - Vrede in Europa
1714: SMIT, GABRIËL - Sonnetten
1714_c: SMIT, GABRIËL (1910-1981) - XL Psalmen
3291: SMIT, GABRIËL - Voorspel, Gedichten
1713: SMIT, GABRIËL - Tempore Belli, Verzen
3293a: SMIT, W.A.P. (1903-1986) - Feesten Van 't Jaar
5887: SMIT, GABRIËL - Utrechts Drieluik
3290: SMIT, GABRIËL - Weerklank
3292: SMIT, MR. M.H. - Menschenleven, Verzen En Verhalen
3293: SMIT, W.A.P. - Feesten Van 't Jaar
8055: SMIT, W.A.P. - Dagboek Onder Het Kruis
3293c: SMIT, W.A.P. (1903-1986) - Ontmoetingen Met de Dood; Honderd Kwatrijnen
3293e: SMIT, W.A.P. (1903-1986) - Bij Het Vijftigjarig Jubileum Van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 1898- 1948
5658e: GILDEREEKS DOOR EGON SNELDERS - Later, Als in Gedachten
9310: SONNEBORN, J.C. - Die Markiezinne Van Carabas of D'Ander Boek
8583: SOROPTIMISTCLUB - Eizie! - Spreekt D'Amstelnimf - Hoe Wandelt Langs Mijn Grachten... .
3297: SOUDIJN, KAREL - Op Reis
3300: SPELIERS, HEDWIG - Ons Bergt Een Cenotaaf, Gedichten
5888: SPELIERS, HEDWIG - Spiegel Van Horta
8057: SPIER, JO - Het Marshall-Plan En U
1727a: SPIERDIJK, JAN - XVI Sonnetten
1728: SPIERDIJK, JAN - XVI Sonnetten
2095: BABA TAHIR; VERT. JAN SPIERDIJK - Perzische Kwatrijnen Van Baba Tahir
1727: SPIERDIJK, JAN - XVI Sonnetten
2741f: KALMIJN-SPIERENBURG, JO (1905-1991) - Bevrijding , Verzen
2741b: (KALMIJN-) SPIERENBURG, JO ; INL. A.L.VAN HULZEN - De Schoonheid Zaaide... . , Verzen
2741h: KALMIJN-SPIERENBURG, JO (1905-1991) - Ik Zal Dit Leven Nimmer Kunnen Haten
2741d: (KALMIJN-) SPIERENBURG, JO (1905-1991) - Het Heilig Graal , Verzen
2741: KALMIJN-SPIERENBURG, JO - Transparanten, Verzen
2741g: KALMIJN-SPIERENBURG, JO (1905-1991) - Hoogtijden
8583g: SPINOZA - Maar Klaare Kennisse Noemen Wij Dat... .
9755: SPRINGER, CORNELIS (1817-1891), OORSPRONKELIJKE SCHILDERIJ - Nijmegen
4420: UTRECHT OVER, INLEIDING DOOR D. BOUVY; TEKSTEN DOOR DEFOER, DIRKSE, BROUWER, STAAL EN BURGERS - Rijksmuseum Het Catharijneconvent; Tekst En Uitleg
8058g: STAAL, K.R.VAN, GEVANGENE NO.22046 - Terug Uit de Hel Van Buchenwald
w229a: STAAL, J.F. INL.; RED. H.TH.WIJDEVELD - Wendingen Maandblad Voor Bouwen En Sieren 1923 - V - 11/12
1732c: STAFLEU, L. - Natuur Liederen
3668h: STÄHLIN, JACOB VON (1709-1785) - Orginalanekdoten Von Peter Dem Grossen, Aus Dem Munde Angesehener Personen Zu Moskau Und Petersburg Vernommen Und Der Vergessenheit Entrissen
1839r: WERKMAN, H.N. (OVER) DOOR P.BROMBERG W.J.H.B.SANDBERG, H.L.C.JAFFÉ, MART STAM EN JAN ENGELMAN - Werkman; 3 a's; Art, Aplied Art, Architecture
5891: STARING, A.C.W. (1767-1840) - Herdenking
5891b: STARING, A.C.W. - Herdenking
3301: STARINK, GERTRUDE - De Weg Naar Egypte
9759: STARK, E. - Tien Etsen
3304d: STEEN, ERIC VAN DER - Nederlandsche Liedjes
3304g: STEEN, ERIC VAN DER; PS. VAN MR.DICK ZIJLSTRA (1907-1985 - Alfabêtises Ook Wel Genaamd Margarinalia
3305: STEEN, PETER VAN - De Droom
3701a: STEEN, ERIC VAN DER, PS. VAN MR.D.ZIJLSTRA - Zestien Kwatrijnen Uit 'Het Leven in Vakken'
3302: STEEN, ERIC VAN DER - Cadans, Gedichten
5896: STEEN, PETER VAN - Bijna Niet Uit Te Spreken.
3303b: STEEN, ERIC VAN DER PS. VOOR DIRK ZIJLSTRA (1907-1985) - Controversen
3303d: STEEN, ERIC VAN DER PS. VOOR DIRK ZIJLSTRA (1907-1985) - Paaltjes Sr. (Somberder- Schoolmeester)
3303: STEEN, ERIC VAN DER - Kortom
li047: STEGENGA AZN., DR.P. - Zie, Hier Ben Ik; Kerstboodschap 1934; Met Verzen Van Willem de Mérode En Teekening Van Karel Hoekendijk
li041: STEGENGA - Het Gesprek Bij de Bron
li017: STEGENGA AZN, DR.P. - De Zin Van Het Ziek Zijn; Een Gesprek Met Zieken
3306: STEMPELS, BOB (1915-1939); INL. ADRIAAN MORRIËN - Het Ouderhuis
1736: STENDHAL - Souvenirs D'ëgotisme
1737: STENDHAL - Trois Jeunes Filles
1508d: MALLARMÉ, STÉPHANE EN FRANCIS JAMMES - Dialogue 1893-1897
w274: STEUR, IR.A.J.VAN DER INL. - Wendingen Maandblad Voor Bouwen En Sieren 1929 - X- 5/6
w274a: STEUR, IR.A.J.VAN DER INL. - Wendingen Maandblad Voor Bouwen En Sieren 1929 - X- 5/6
w258: STEUR, IR. A.J.V.D., INL.; H.C.VERKRUYSEN, VERZORGING - Wendingen 1927 - VIII - 11
1110: STEVENS, JAN, PS. VAN LOUIS DEN BOEF - Voorjaarsdroom
1111: STEVENS, JAN/ ONDER PS. LOUIS DEN BOEF - Herfst in de Lente, Gedichten
1738: STEVENS, JAN/ PS. VOOR LOUIS DEN BOEF - Voorjaarsdroom
5896k: STEVENS, WALLACE; 'VERRADEN' (VERTAALD) DOOR H.G.LIEBENTRAU - Adagia
3875: STIJNS, REIMOND - In de Ton
1740c: STIP, C.J. OF KEES STIP/ INLEIDING DOOR STIP ZELF (1913-2001) - Dieuwertje Diekema, Een Lied in Dertig Verzen Waar Geen Woord Spaansch Bij Is
1740: STIP, C.J. OF KEES STIP/ INLEIDING J.W.F.WERUMEUS BUNING - Dieuwertje Diekema, Een Lied in Dertig Verzen Waar Geen Woord Spaansch Bij Is
3314: STIP, KEES - Ballade Van de Honderd Vrijers
3306k: STITOU, MUSTAFA (1974) MET OPDRACHT AAN R.CAMPERT - Mijn Vormen
3315: STOEP, D.VAN DER - Dit Is't Vertelsel Van Het Kind
5897: STOLS, A.A.J. (BROER VAN A.A.M.STOLS) - Een Debuut
2192: (BOUTENS, P.C., OVER) SAMENSTELLING A.A.M.STOLS - Bibliographie Van Het Werk Van P.C. Boutens; Eerste Aanvulling December 1924-Februari 1930
5898: STOPPELAAR, J.J.DE - Kom Laat Ons Gaan
3309: STORM, THEODOR - Viola Tricolor
5882e: SJAALMANPERS; HANS VAN STRATEN (1923-2004) - Cola Debrot En de Nachtelijke Stemmen Bij Het Domplein
E040: STRIK, LOU - Exlibriskring 1984 één Houtgravure Van Blok Gedrukt Van Lou Strik, 'Verzamelkever'
E045: STRIK, LOU; VOORWOORD DOOR PAM G.RUETER - Exlibriskring 1989; Lou Strik, Twaalf in Hout Gegraveerde Exlibris Van de Blokken Gedrukt En Vier in Koper Gegraveerde Exlibris Eveneens Van de Platen Gedrukt
3311: STROMAN, B. - Wederdoopers
3309a: STROMAN, B. - Hannibal Boontjes
3310: STROMAN, B. - Jomtof En Barbe Bleu
4414: UTRECHT OVER, DOOR J.E.A.L.STRUICK EN A.L.JORDENS - Oudegracht in de Bocht, Tentoonstelling in Het Kader Van Het Monumentenjaar 1975
3316: STUIVELING, GARMT - Het Nieuwe Geuzenlied, Een Symposion
3316a: STUIVELING, GARMT - Het Nieuwe Geuzenlied, Een Symposion
3317: STUIVELING, GARMT - Onvoltooid Verslag
3317e: STUIVELING, GARMT - Bij Vondel's Feest
1742: STUIVELING, GARMT - Wordend Kristal, XXV Kwatrijnen
1743: STUIVELING, GARMT - Bij Nederlands Bevrijding
3318: STUTVOET, COR (1906-1990) - Gedichten
3319: STUVEL, H.J. - Danse Finale
KA538: STUYVAERT, VICTOR (1897-1974); DOOR ALEXIS C.ROOSE MET EEN INLEIDING DOOR LOUIS LEBEER - Victor Stuyvaert
9310d: STUYVAERT, VICTOR (1897-1974) ILLUSTRATIONS GRAVÉES SUR BOIS - Treize Proverbes Et Des Dictions Populaires Mis En Façon D'Alphabet
2947c: MICHEL ANGELO IN EEN VERTALING VAN NICO VAN SUCHTEREN - Sonnetten
3320: SUIDGEEST, A. - De Gouden Stad
B103: MAYER-SWART, ELS - Sem Hartz
3877g: SWARTH, HÉLÈNE (1859-1941, OPGEGROEID IN BRUSSEL) - Natuurpoëzie
3877f: SWARTH, HÉLÈNE (1859-1941, OPGEGROEID IN BRUSSEL) - Natuurpoëzie
3877d: SWARTH, HÉLÈNE (1859-1941, OPGEGROEID IN BRUSSEL) - Avonddauw
3877: SWARTH, HÉLÈNE UITGEGEVEN DOOR HERMAN LIEBAERS - Brieven Aan Pol de Mont
3877c: SWARTH, HÉLÈNE (1859-1941, OPGEGROEID IN BRUSSEL) - Late Rozen, Gedichten
3877b: SWARTH, HÉLÈNE (1859-1941, OPGEGROEID IN BRUSSEL) - Poëzie
3877a: SWARTH, HÉLÈNE - Blauwe Bloemen
3878: SWERTS, LAMBERT - Kleine Horlepijp
3703: SWIFT, JONATHAN - Directions to Servants
6865h: GROENEVELT, ERNST REDACTEUR SECR.; RED.VERDER: A.A.HAIGHTON, MAREES VAN SWINDEREN EN CONSTANT VAN WESSEM - Het Getij, Maandblad Voor Letterkunde, Jaargang 3 Compleet in 12 Nummers
6865j: GROENEVELT, ERNST REDACTEUR SECR.; RED.VERDER: HERMAN VAN DEN BERGH , MAREES VAN SWINDEREN EN CONSTANT VAN WESSEM - Het Getij, Maandblad Voor Letterkunde, Jaargang 4, Daarvan 7 Nrs. : Jan. , Febr. , Maart, Apr. , Juni, Oct. , Dec.
5900: SWINKELS, CAREL - De Blauwe Tijger
5901: SWINKELS, CAREL - De Prins Der Posterijen, Een Sprookje
5902: SWINKELS, CAREL - Wat Is Dat Alles Stil, Doodstil
1924: N.V.T. - Den Sack Der Consten
1905: N.V.T. - Het Is Niet Waar,...
1908: N.V.T. - Geuzenliederen, Grotendeels Geschreven in Gevangenis En Concentratiekamp
8358: N.V.T. - Zes Vaderlandsche Rijmprenten
8380: N.V.T. - T Was September, Maand Der Maanden
1923: N.V.T. - Winter 1943
1909: N.V.T. - Geuzenliedboek, Derde Vervolg
1913: N.V.T. - Gek En Wijs Tijdens Seyss
1916: N.V.T. (SAMENSTELLING HENRI VAN DE WEG) - Ken-Je-Die?
1917: N.V.T. - Egidius Waar Bestu Bleven
1918: N.V.T., TOEGEDICHT AAN BREDERO - 't Geslacht/ de Geboort/ Plaets/ Tydt/ Leven/ Ende Wercken Van Karel Van Mander Schilder/ En Poeet, Mitsgaders Zijn Overlyden, Ende Begraeffenis
1919: N.V.T. - Geuzenliedboek, Tweede Vervolg
1920: N.V.T. - Plan Voor de Coöperatieve Uitgeverij de Bezige Bij in Hoofdlijnen
KA282: MANET (OVER) DOOR A.TABARANT - Manet
1748: TAMMINGA, D.A. - Balladen En Lieten
1747: TAMMINGA, D.A. - It Griene Jier, in Ljeafdeliet
3322b: TAS, S. - Een Critische Periode
3322e: TAS, SAL - Leiderschap En Intellect of de Macht Der Intellectuelen
3322: TAS, S. - Een Critische Periode
8063: TAST, TON VAN, PS. VAN ANTON VAN DE VALK (1884-1975) - 1945 Ons Land Uit Lijden Ontzet
2983d: NAHON, ALICE (1896-1933); GEKOZEN DOOR DR.C.TAZELAAR EN VOORZIEN VAN EEN 'KARAKTERSCHETS' - Keurgedichten Uit Vondelingskens En Op Zachte Vooizekens
6888: TEIRLINCK, HERMAN, DIR., RED.: R.BRULEZ, J.DAISNE, B.DECORTE, W.ELSSCHOT, M.GIJSEN, M.GILLIAMS, K.JONCKHEERE, G.STUIVELING, GASTON BUSRSSENS, G.WALSCHAP, E.A. - Nieuw Vlaams Tijdschrift, Jaargang XII (12), 5 Nummers, 1-7 Ontbreekt
6887: TEIRLINCK, HERMAN, DIR., RED.: R.BRULEZ, J.DAISNE, B.DECORTE, W.ELSSCHOT, M.GIJSEN, M.GILLIAMS, K.JONCKHEERE, M.ROELANTS, G.WALSCHAP, E.A. - Nieuw Vlaams Tijdschrift, Jaargang V, 11 Nummers, 9 Ontbreekt
6886: TEIRLINCK, HERMAN, DIR., RED.: R.BRULEZ, J.DAISNE, B.DECORTE, W.ELSSCHOT, M.GIJSEN, M.GILLIAMS, K.JONCKHEERE, M.ROELANTS, G.WALSCHAP,E.A. - Nieuw Vlaams Tijdschrift, Jaargang III , 11 Nummers, 6 Ontbreekt
6885: TEIRLINCK, HERMAN, DIR., RED.: R.BRULEZ, J.DAISNE, B.DECORTE, M.GIJSEN, M.GILLIAMS, K.JONCKHEERE, M.ROELANTS, G.WALSCHAP,E.A. - Nieuw Vlaams Tijdschrift, Jaargang II Compleet
li034: TEIS, GEERT P.ZN. - Aolwieke, Laand En Lu Van Vrouger Mit Magels Deur Geert Teis P. Zn.
1428: ELFFERS, DICK; DEZE MAAKTE DE TEKENINGEN EN KOOS DE TEKSTEN - Kalender 1944
w211: PLASSCHAERT, ALB. BEGELEIDENDE TEKST EN GEDICHT P.C. BOUTENS; RED. EN VERZORGING H.TH.WIJDEVELD - Wendingen 1921 - IV - 1/2
3284c: SLAUERHOFF, J. TEKST EN TINUS VAN DOORN ILLUSTRATIES EN UITGESCHREVEN TEKST - Afrikaansche Elegie (Uit Eldorado)
2083a: ANDREUS, HANS (1926-1977); TEKSTVERZORGIG EN UITGEBREIDE TOELICHTING DOOR JAN VAN DER VEGT - Schilderkunst , Gedichten
3323g: TELLEGEN, TOON (1941) - De Aanzet Tot Een Web, Gedichten
3323k: TEMPEL, RUD - De Groote Illusie
5906: TEMPELMAN, JAAP - Hernieuwde Herinneringen
3323o: TENTIJE, HANS (1944) - Van Lente En Sterfte
3323n: TENTIJE, HANS (1944) - Wat Ze Zei
3323p: TERBORGH, F.C. - Abyla
3325: TERGAST, NES - Het Moederland, Gedichten
3324: TERGAST, NES - Glas En Schaduw, Gedichten
3324b: TERGAST, NES - Hendrik Chabot, Met 12 Reproducties
1750: TERGOUW, TON - Ontgoocheling. Het Relaas Van Een Onmoeting
8076g: TESTRA, A. - Een Goede Kerst
9765: TEUBER, GOTTFRIED (1937-...) - Dorf in Franken
1754: TEX, E. DEN - In Memoriam Patriae
3327: TEX, E.DEN - Pithecanthropus Erectus
1753: TEX, E. DEN - Schipbreuk
3327k: TEYLINGEN, HENDRIK VAN (1938-1998) - Van Aldoor Groter Hoogte Plat Op Het Zeil
2076: ALBERDINGK THIJM, JOZEF (OVER) DOOR MICHEL VAN DER PLAS - Vader Thijm; Biografie Van Een Koopman-Schrijver
5909: THIJSSEN, THEO (1879-1943) - De Liefde Van Kees de Jongen
3329: TILL- DEN BEER POORTUGAEL, C.L.VAN - Momenten
5911: TILLEMA, MIEKE - Wandeling
3883a: TIMMER, CHARLES B. - Gestalten En Seizoenen
3884c: TIMMERMANS, FELIX - Het Kindeken Jesus in Vlaanderen
3884: TIMMERMANS, FELIX - Ik Zag Cecilia Komen
3889: TIMMERMANS, FELIX - De Pastoor Uit Den Bloeyenden Wijngaerdt
3888c: TIMMERMANS, FELIX - Het Hovenierken Gods Met Tien Penteekeningen
3888: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter
3887: TIMMERMANS, FELIX - Het Keerseken in de Lanteern
2431: ELÝTIS, ODYSSÉAS (NIEUWE GRIEKS) (1911-1996), VERT. WIM BAKKER, DIE OOK EEN BIOGRAFISCH NAWOORD VERZORGDE - De Amandel Van de Wereld
6865g: TITSELAAR, MARION - Het Getij 1916-1924 + Deeltje Van Het Getij Jrg. 2 No. 5 1917
9285g: (WERKMAN, H.N.), JORDENS, J.G. UITGAVE VAN JORDENS MET ZIJN TOELICHTING EN VOORWOORD - De 2e Twintig; Linoleumsneden Van Leerlingen Eener H.B. S. V
5658c: GILDEREEKS DOOR CHRISTIAAN VAN TOL - Het Hoofd Een Station
8585: TOMKINS, DAVID - Hoc Erat in Votis (Horatius over... Van Gorcum & Comp. )
8392k: GROOT, JAN H., YGE FOPPEMA, J.G.TOONDER (HERDRUKKEN VAN OORLOGSUITGAVEN) EN WIM HAZEU, HARRY SCHOLTEN EN HANS VAN DE WAARSENBURG (NIEUW) - Zes Rijmprenten
3331: TOONDER, J. GERHARD - De Dag Na Bethlehem
3331g: TOOREN, J.VAN (VERT.) - Japans Gedicht, de Mooiste Haiku, Senryu En Tanka
5915: TOORIANS, LAURAN, VERTALING - Cetamon
5917: TOORN, WILLEM VAN - Een Dichteres Van Malta
3331hb: TOORN, WILLEM VAN (1935-...) - Kijkdoos
5918: TOORN, WILLEM VAN - Het Landleven
3331hc: TOORN, WILLEM VAN (1935-...) - Een Kraai Bij Siena , Gedichten
3331ha: TOORN, WILLEM VAN (1935-...) - De Aardse Republiek , Gedichten
3331h: TOORN, WILLEM VAN (1935-...) - Simulatiespel, Gedichten
3331i: TOORN, WILLEM VAN - Gulliver En Andere Gedichten
KA548: TOOROP, CHARLEY, OVER/ DOOR A.M.HAMMACHER - Charley Toorop Een Beschouwing Van Haar Leven En Werk
KA550u: TOOROP, JAN (1858-1928); PRÉFACE SADI DE GORTER; TEXTE VICTORINE HEFTING - Jan Toorop 1858-1928; Impressionniste, Symboliste, Pointilliste
KA550t: TOOROP, JAN (1858-1928); DOOR VICTORINE HEFTING - Jan Toorop 1858-1928; Twee Delen (Engelse En Nederlandse Tekst)
KA550g: TOOROP, JAN ; DOOR MIEK JANSSEN - Schets over Het Leven En Enkele Werken Van Jan Toorop
KA550j: TOOROP, JAN (1858-1928) - Jan Toorop in Zijn Werkkamer,Originele Foto
KA550y: TOOROP, JAN (1858-1928); MET BIJSCHRIFTEN VAN JAN TOOROP EN DOOR MARIA VIOLA UIT 'VAN ONZEN TIJD' - De Veertien Staties Van Jan Toorop Met Zijne Toelichting
KA550v: TOOROP, JAN (1858-1928) - Catalogus Tentoonstelling Jan Toorop
KA550x: TOOROP, JAN (1858-1928); MET BIJSCHRIFTEN VAN JAN TOOROP EN DOOR MARIA VIOLA UIT 'VAN ONZEN TIJD' - Tentoonstelling Jan Toorop
KA550d: TOOROP, JAN ; DOOR LEO VAN PUYVELDE - Het Heilige Schreed Van Jan Toorop
KA550: TOOROP, JAN, OVER/ DOOR DR.J.B.KNIPPING O.F.M. - Jan Toorop, Met 52 Afbeeldingen
KA550l: TOOROP, JAN (1858-1928); SAMENGESTELD DOOR WILLIAM ROTHUIZEN - Jan Toorop in Zijn Tijd
KA550c: TOOROP, JAN (1858-1928) DOOR WOUTER LUTKIE - Van Toorop Naar Mussolini
KA550e: TOOROP, JAN (1858-1928) DOOR GERARD VAN WEZEL - Jan Toorop Zang Der Tijden
KA550r: TOOROP, JAN (1858-1928); VOORWOORD DOOR IR.C.VAN DUYVENVOORDEN - Jan Toorop in Katwijk Aan Zee 22 April 1890- 12 Mei 1892
KA550s: TOOROP, JAN (1858-1928); DOOR PLASSCHAERT - Jan Toorop
KA550m: TOOROP, JAN (1858-1928); VOORWOORD DOOR OTTO VAN TUSSENBROEK, BIJSCHRIFTEN VAN TOOROP EN GEDICHTEN VAN DR.P.C.BOUTENS - Tentoonstelling Jan Toorop Mei- Juni 1921 in de Koninklijke Kunstzaal Kleykamp
KA550n: TOOROP, JAN (1858-1928) - Tentoonstelling Van Werken Van Jan Toorop 1 Juli-1september 1941
KA550h: TOOROP, JAN (1858-1928); DOOR VICTORINE HEFTING - Jan Toorop Een Kennismaking
KA550i: TOOROP, JAN (1858-1928); INLEIDING DOOR F.V.D.O.P. (?) - J. Th. Toorop 1858-1928; Uit Zijn Etswerk
3333: TOULET, PAUL-JEAN (1867-1920) - Mon Ami Nane
3333g: TOURNIER, LUC - Doffe Orewoed
9310k: TOUSSEUL, JEAN (WAALS SCHRIJVER 1890-1944) - Gneviève de Brabant
3047: PARNY, ÉVARISTE VERTALING/ TRADUITES EN FRANCE - Chansons Madécasses
3047a: PARNY, ÉVARISTE VERTALING/ TRADUITES EN FRANCE - Chansons Madécasses
5883p: SJAALMANPERS; MATHILDE STUIVELING-VAN VIERSSEN TRIP (1907-2010) - De School Van Leopold
5924: TROLSKY, TYMEN PS. VAN JASPER MIKKERS - Kwatrijnen
5882m: SJAALMANPERS; HANSMAARTEN TROMP - Toeschouwer Uit Een Hoge Toren; Martinus Nijhoff (1894-1953)
3715: TSJECHOW - Vertellingen
5926: TUCHOLSKY, KURT (1890 TE BERLIJN-1935 TE GÖTEBORG) - Märchen
KA298s: MONET (ABOUT); BY PAUL HAYES TUCKER - Claude Monet Life and Art
KA298r: MONET (ABOUT); BY PAUL HAYES TUCKER - Monet in the 20th Century
KA298c: MONET (ABOUT); BY PAUL HAYES TUCKER - Monet at Argenteuil
5928: UIJTDEWILLIGEN, M.P.G. - Kozakkendag
3317g: STUIVELING, GARMT; UITGEGEVEN EN INGELEID DOOR - Een Dichter Verliefd, Brieven Van Jacques Perk Aan Joanna C. Blancke
8173h: EEDEN, FREDERIK VAN (OVER) UITGEGEVEN EN TOEGELICHT DOOR DR. H.W.VAN TRICHT - Dagboek 1878-1923 Van Frederik Van Eeden in 4 Delen
3477: WERUMEUS BUNING, J.W.F./ COOPER,B VERZAMELD, UITGELEZEN EN MET EEN VOORREDE VERSIERD DOOR - De Zingende Walvisch, Zijnde Een Bundel Zeemansliedjes En Verzen, Rijmen, Gezegden En Rariteiten Uit Vele Eeuwen, Van Ernstigen En Vermakelijken Aard
2238: BREDERO, G.A. UITGEZOCHT EN INGELEID DOOR DR.J.B.SCHEPERS - G.A. Bredero's Liefde En Lied; Bevattende Zoo Liederen Als Klinkdichten En G.A. Bredero's Liederen; Zangwijzen Met Pianobegeleiding; 2 Delen
3333m: UYLDERT, MAURITS - De Gletscher
1492: LING, TING G./ PS. VOOR LEYDEN-BACKER, J.C. V.; EN L.S.PALDER/ PS. VOOR G.J.GEERS - Bloemen En Puin, Verzen
1492a: LING, TING G./ PS. VOOR LEYDEN-BACKER, J.C. V.; EN L.S.PALDER/ PS. VOOR G.J.GEERS - Bloemen En Puin, Verzen
3335d: VALÉRY, PAUL (1871-1945) - Existence Du Symbolisme
3334: VALÉRY, PAUL (DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE) - "Tante Berthe"
3335: VALÉRY, PAUL (DE L'ACADÉMY FRANÇAISE) - De la Diction Des Vers
3335c: VALÉRY, PAUL (1871-1945) - Existence Du Symbolisme
KA105: DAUMIER (OVER) DOOR PAUL VALÉRY - Daumier
w225c: VALK, M.W.VAN DER INL.; BEGELEIDENDE TEKST H.C.VERKRUYSEN; RED. H.TH.WIJDEVELD - Wendingen Maandblad Voor Bouwen En Sieren 1923 - V - 5/6
1765: VALK, H.J. - Kantreepen
5929a: VALKENIER, FRANK - Tussentijds, Fragmenten Uit Het Niets
5930: VALKENIER, FRANK (1907-1999) - Zuidse Sonnetten
5929: VALKENIER, FRANK; PS. VAN PROF. F.J.H.M. VAN DER VEN (ARBEIDSRECHT) - Tussentijds, Fragmenten Uit Het Niets
5935: VALKENIER, FRANK - Drie Maal Koper
5934: VALKENIER, FRANK VERTALING VAN JOACHIM DU BELLAY (1522-1560) - Veertien Sonnetten
5932: VALKENIER, FRANK - Laatste Kwartier
1768: VALKHOFF, R.J. VERT. - Italiaansche Sonnetten
5582: DEEL, T.VAN EN CHR.J.VAN GEEL - Gedichten Bij Tekeningen
5653: GELDER, DIRK VAN (TWEE ORIGINELE HOUTGRAVURES) EN PAM G.RUETER (TEKST) - Dirk Van Gelder
2080k: ALPHEN, HIERONIJMUS VAN (1746-1803) EN PIETER LEONARD VAN DE KASTEELE - Stichtelijke Mengelpoëzij
1115b: BOESCHOTEN, K.C. VAN EN L.J.ZIMMERMAN SAMENSTELLERS EN INGELEID DOOR, BLOEML. MET GEDICHTEN VAN NIJHOFF, VAN EYCK, BLOEM, ROLAND HOLST, VESTDIJK E.A. - Berijmd Verzet
5581j: DEEL, T.VAN (1945-2019) EN ZIJN ECHTGENOOT MARJOLEINE DE VOS (1957) - Moederdag
3337: VARANGOT, VICTOR - Wissels
3339: VARILLE, MATHIEU - L'Histoire de Riquilda Et de L'Ermite Juan Garin
3338j: VASALIS, M. (1909-1998) - De Vogel Phoenix, Gedichten (4-de Dr. ); Parken En Woestijnen (12-de Dr. ); Vergezichten En Gezichten (1-Ste Dr. )
3338p: VASALIS, M. (1909-1998) - De Oude Kustlijn
5937a: VASALIS - Fifteen of Her Poems with Translations by James Brockway
3338b: VASALIS, M - Parken En Woestijnen, Gedichten
3338e: VASALIS, M - Vergezichten En Gezichten
5936a: VASALIS, M. (1909-1998) - Kinderen Fragment
6789c: VASALIS, M., GOMPERTS, HANS REDEKER, COLA DEBROT, ADR.MORRIËN, B.AAFJES, E.A.: BIJDRAGEN - Criterium, Algemeen Cultureel Maandblad
2148: BLOEM, J.C., JAN CAMPERT, ANT. DONKER, TRUUS GERHARDT, JAN GRESHOFF, JAC. VAN HATTUM, MUUS JACOBSE, PIERRE KEMP, WILLEN DE MÉRODE, M.NIJHOFF, J.SLAUERHOFF, M.VASALIS EN VELE ANDEREN - De Dichters Van Het Jaar I En II
3338r: VASALIS, M. (1909-1998, PS. VAN MARGARETHA LEENMANS) (OVER)'; DOOR MAAIKE MEIJER - M. Vasalis, Een Biografie
5938: VASALIS, M - Is Het Vandaag of Gisteren, Vraagt Mijn Moeder
3340: VEEN, ADRIAAN VAN DER (1916-2003) - Oefeningen
3341: VEEN, ADRIAAN V.D. - Tusschen Kantoor En Archief, de Bevrijding
3341c: VEEN, ADRIAAN V.D. - Het Grijze Paard Van Aran
5939m: VEENSTRA, J.H.W. (LETTERKUNDIGE 1911-1992) - Haikoes Te Geef
5939k: VEENSTRA, J.H.W. (LETTERKUNDIGE 1911-1992); OVER A.ROLAND HOLST - Bij Het Sterven Van A. Roland Holst
3341k: VEERMAN, NEL (1909-2002) - De Cyclame
3341q: VEERMAN, NEL (1909-2002) - Niet Te Geloven
3341p: VEERMAN, NEL (1909-2002) - Grensgebied
3341l: VEERMAN, NEL (1909-2002) - Er Schijnt Een Ster
3341m: VEERMAN, NEL (1909-2002) - Horen En Zien
3341n: VEERMAN, NEL (1909-2002) - Het Landschap Wentelt Terug
3341o: VEERMAN, NEL (1909-2002) - Naschrift
3342: VELD, ALBERT IN 'T - Nieuwe Weg
K602: VELDHEER, J.G./ TEKST: W.J.TUYN - Oude Hollandsche Dorpen Aan de Zuiderzee
K601: VELDHEER, J.G. - Het Dorp Bergen, Voorheen En Thans
K600: VELDHEER, J.G. - Het Dorp Bergen, Voorheen En Thans
5939p: VELTMAN, MARTIN - 4 Verzen Uit 'Hollandse Quintijnen'
li044: VEN, D.J.VAN DER - Dank Voor Stank Bij Dominee, Typische Gebruiken Uit Den Achterhoek
5940: VEN, JACE VAN DE - Een Dagje Aan/ Op/ in Het Water
5941: VEN, JACE VAN DE - Mijn Tragische Ziekte En Dood
li016: VEN, D.J.VAN DER - Met Brulfteneugers Op Stap
B180: VENEMANS, DR.B.A. - De Marnix-Pers; Een Korte Geschiedenis En Een Bibliografie
2794d: KROONENBURG, JAAP (1901-1938); LANGE INLEIDING JAN H.DE GROOT MET VERBETERINGEN EN AANTEKENINGEN VAN HANS WERKMAN - Mensch En Nood , Gedichten , Heruitgave Van de Bundel Uit 1938, Met Veel Extra's
3915: VERCAMMEN, JAN - Verzamelde Gedichten
3914: VERCAMMEN, JAN - Het Huis Ten Einde
9311: VERDAM, PROF. DR. JACOB, SAMENSTELLER - Rapiarys Een Boec Van Goeden Poencten
3345: VERDOES, P. - Luigi Pirandello
1774a: VERHAAGEN, NIEK - En Zij Zagen Dat Zij Naakt Waren
1772: VERHAAGEN, NIEK - De Verboden Vrucht, Gedichten
9312: VERHAEREN, EMILE - Les Villages Illusoires
3346: VERHAGEN, HANS (1939-....) - Rozen & Motoren; Zeven Cyclussen 1958-1963
3346b: VERHAGEN, HANS (1939-....) - Sterren Cirkels Bellen; Gedichten 1964-1967
3346d: VERHAGEN, HANS (1939-....) - Kouwe Voeten; Gedichten 1976-1983
3346c: VERHAGEN, HANS (1939-....) - Duizenden Zonsondergangen; Gedichten 1968-1972
1775: VERHOEVEN, BERNARD - De Hof Van Rozen En Olijven; Passie 1941
1776a: VERHOEVEN, BERNARD - Pax Hominibus, Gedichten
1777: VERHOEVEN, BERNARD - Tusschen Voorhangsel En Altaar
9312k: VERHOEVEN, BERNHARD, GEORGE DUHAMEL (FRANS), STANLEY MAXTED (ENGELS), EN KARL ZUHORN (DUITS) - Arnhem
3353: VERHOEVEN, NICO - Voorbijgaan
3354: VERHOEVEN, NICO (1925-1974) - Gij Zijt, Een Cyclus
3356a: VERHOOG, P. - Wolken En Water, Verzen
3356: VERHOOG, P. - Wolken En Water, Verzen
1778: VERHULST, J., PS. VAN A.C.A.J.GREEBE - Pro Memorie
1779b: VERKADE, EDUARD - Shakespeare's Hamlet Als Leesdrama
w241: VERKRUYSEN, H.C., INL.; VERKRUYSEN, H.C. VERZORGING, WIJDEVELD, H.TH. E.A. RED. - Wendingen Maandblad Voor Bouwen En Sieren 1925 - VII - 1
w231: VERKRUYSEN, H.C., INL., RED.. H.TH. WIJDEVELD - Wendingen Maandblad Voor Bouwen En Sieren 1924 - VI - 1
3725: VERLAINE, PAUL (1844-1896); VERTALING MARTIN HULSEBOOM - Biblio-Sonnets; Biblio-Sonnetten
1780: VERLAINE, PAUL; PRIKKER THORN; ZILCKEN,PH. - Quinze Jours En Hollande, Brieven Th. Prikker, Souvenirs Zilcken
KA650: VERMEER, OVER/ DOOR PROF.DR.FR.VAN THIENEN - Vermeer, Met 50 Afbeeldingen
1782: VERMEULEN, JAN - Het Ontoereikende, Gedichten
1785: VERNAL (PS) - Verzen Voor Een Vriend
9879: VERPOORTEN, FRANS - Geen Titel (Haven Met Schepen/ Schets)
9878: VERPOORTEN, FRANS - Geen Titel (Vissersboot)
9840: VERPOORTEN, FRANS - Gobba
9841: VERPOORTEN, FRANS - Geen Titel (Gobba's)
9819: VERPOORTEN, FRANS - Anti-Atlas, 0
9823: VERPOORTEN, FRANS - Toegangspoort (Hsan Bij Er Rachidia)
9818: VERPOORTEN, FRANS - Anti-Atlas N.
9851: VERPOORTEN, FRANS - Geen Titel (Landschap En Arabische Tekst)
9844: VERPOORTEN, FRANS - Geen Titel (Dorpje)
9821: VERPOORTEN, FRANS - Geen Titel (Dorp Met Rand- En Arabische Letterversieringen)
9849: VERPOORTEN, FRANS - Geen Titel, (Dorpsgezicht Met Twee Sierranden)
9867: VERPOORTEN, FRANS - Graan-Elevatoren in Amsterdam
9868: VERPOORTEN, FRANS - Hoge Flux Reactor
9826: VERPOORTEN, FRANS - Anti-Atlas, S
9825: VERPOORTEN, FRANS - G(?)Emmour, Nouala's (Bij Khemiset) B.
9820: VERPOORTEN, FRANS - Gabba Bij Finejdad (Goulmima)
9869: VERPOORTEN, FRANS - Zeebodem
9839: VERPOORTEN, FRANS - K'Sar (Atlas, Marokko), 1-E Staat
9866: VERPOORTEN, FRANS - Frans Verpoorten in Haarlem
9815: VERPOORTEN, FRANS - Kobba Van Jidi M'Barek
9816: VERPOORTEN, FRANS - Anti-Atlas
9843: VERPOORTEN, FRANS - Beschilderde Gevel (in Douar Bij Taroudant)
9835: VERPOORTEN, FRANS - Beschilderde Gevel (Icris-Zd. Marokko) 1-E Staat
9834: VERPOORTEN, FRANS - Anti- Atlas, H.
9830: VERPOORTEN, FRANS - Anti-Atlas, E, Fetisjen En Amuletten
9831: VERPOORTEN, FRANS - Amuletten (Mazzakeeh, 1983)
9833: VERPOORTEN, FRANS - Deur, 2d. , Marokko (Icris)
9845: VERPOORTEN, FRANS - Anti-Atlas
9846: VERPOORTEN, FRANS - Geen Titel (Arabische Tekst, Bladmotief En Poort)
9847: VERPOORTEN, FRANS - Kobba (Draâ Vallei) Zd. Marokko, Proefdruk 3-E Staat
9865: VERPOORTEN, FRANS - Frans Verpoorten in Gravelines (N. Frankrijk)
9822: VERPOORTEN, FRANS - Stadspoort Errachidia (Zd. Marokko)

Next 1000 books from Antiquariaat Meilof[an error occurred while processing this directive]

5/9