Lingua Terrae Books
Handboogstraat / bij Spui, Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 6238540 of +31 (0)75 6280459. Fax.: +31 (0)20 6238540 Mob.: +31 (0) 653 204 318            Email: m.rappol@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
49017: RIGBY, J.K. ET AL. - Sponges of the Permian Upper Capitan Limestone, Guadalupe Mountains, New Mexico and Texas.
51584: RIGO, M. & F. BARBIERI - Stratigrafia pratica applicata in Sicilia.
73761: RIHA, J. - Sponge spicules of the Karpatian and Lower Badenian of the Carpathian foredeep in Moravia, Czechoslovakia.
73739: RIHA, J. - Sponge spicules of the Karpatian and Lower Badenian of the Carpathian foredeep in Moravia, Czechoslovakia.
75366: RIHA, J. - Der gallorömische Tempel auf der Flühweghalde bei Augst.
65750: RIHS, S. & M. CONDOMIES - An improved method for Ra isotope (226Ra, 228Ra, 224Ra) measurements by gamma spectrometry in natural waters: application to CO2-rich thermal waters from the French Massif Central.
47482: RIJDT, T. VAN DE & R. BERKVENS (RED.) - Goud in Schijndel. Archeologie en historie van een Brabants dorp tussen 1600 en 1800.
62272: RIJK, S. DE - Agglutinated Foraminifera as indicators of salt marsh development in relation to Late Holocene sea level rise (Great Marshes at Barnstable, Massachusetts).
28080: RIJK, S. DE - Agglutinated Foraminifera as indicators of salt marsh development in relation to Late Holocene sea level rise (Great Marshes at Barnstable, Massachusetts).
68622: S. DE RIJK, S.R. TROELSTRA - Salt marsh foraminifera from the Great Marshes, Massachusetts: environmental controls.
29300: RIJK, S. DE - Agglutinated Foraminifera as indicators of salt marsh development in relation to Late Holocene sea level rise (Great Marshes at Barnstable, Massachusetts).
72655: S. DE RIJK, F.J. JORISSEN, E.J. ROHLING, S.R. TROELSTRA - Organic flux control on bathymetric zonation of Mediterranean benthic foraminifera.
1060627: RIJKBORST, H. - Hydrology of the Upper-Garonne Basin (Valle de Arán, Spain).
1580161: RIJKBORST, H. - Hydrology of the Upper-Garonne Basin (Valle de Arán, Spain).
77364: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij kaartblad XIII en XIV Breda-Valkenswaard en Oss-Roermond.
45805: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij blad IV Texel-Purmerend.
7120635: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische kaart van Nederland, Schaal 1:50.000. 32 Amersfoort, Kwartblad I, II, III & IV.
19142: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij kaartblad VI Veendam-Hoogeveen.
45806: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij blad V Sneek-Zwolle.
45807: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Explanation to map sheet V Sneek-Zwolle.
54846: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST, CA. 1920-1950. - Geologische Kaart van Nederland 1:50.000.
77363: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Explanation to map sheets VII and VIII Noordwijk-Rotterdam and Amsterdam-Gorinchem.
45799: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST 1991. - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Explanation to map sheet I Vlieland-Terschelling.
45798: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij blad II Ameland-Leeuwarden.
45800: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij blad I Vlieland-Terschelling.
45803: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Explanation to map sheet III Rottemeroog-Groningen.
45804: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij blad III Rottemeroog-Groningen.
77362: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij kaartbladen VII en VIII Noordwijk-Rotterdam en Amsterdam-Gorinchem.
1530217: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST. - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij blad I Vlieland-Terschelling.
1530219: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST. - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij blad III Rottemeroog-Groningen.
1530220: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST. - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij blad IV Texel-Purmerend.
1530221: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST. - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Explanation to map sheet V Sneek-Zwolle.
77465: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Explanation to map sheet V Sneek-Zwolle.
77464: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij blad V Sneek-Zwolle.
77462: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Explanation to map sheet III Rottemeroog-Groningen.
77463: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij blad IV Texel-Purmerend.
77460: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Explanation to map sheet II Ameland-Leeuwarden.
77461: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij blad III Rottemeroog-Groningen.
77458: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Explanation to map sheet I Vlieland-Terschelling.
77459: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij blad II Ameland-Leeuwarden.
77457: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij blad I Vlieland-Terschelling.
77456: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij blad II Ameland-Leeuwarden.
77405: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij kaartblad XV Sittard-Maastricht.
77404: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij kaartblad X Almelo-Winterswijk.
77402: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij kaartblad IX Harderwijk-Nijmegen.
77403: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Explanation to map sheet IX Harderwijk-Nijmegen.
77401: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij kaartblad VI Veendam-Hoogeveen.
77388: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Explanation to map sheets XI and XII Middelburg-Breskens and Roosendaal-Terneuzen.
77387: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij kaartblad XI en XII Middelburg-Breskens en Roosendaal-Terneuzen.
77373: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Explanation to map sheets XIII and XIV Breda-Valkenswaard and Oss-Roermond.
77406: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Explanation to map sheet XV Sittard-Maastricht.
8110317: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij blad II Ameland-Leeuwarden.
8110984: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij blad III Rottemeroog-Groningen.
8110985: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting bij blad IV Texel-Purmerend.
1540389: RIJKSBUREAU VOOR DRINKWATERVOORZIENING - Rapport omtrent de uitkomsten van een grondwater- en bodemonderzoek in hetduingebied nabij Schoorl.
51420: RIJKSBUREAU VOOR DRINKWATERVOORZIENING - Rapport betreffende eene centrale drinkwatervoorziening voor de provincie Friesland.
51423: RIJKSBUREAU VOOR DRINKWATERVOORZIENING - Rapport inzake een geo-hydrologisch onderzoek in den polder Kortenhoef.
51422: RIJKSBUREAU VOOR DRINKWATERVOORZIENING - Rapport betreffende de geo-hydrologische gesteldheid van het terrein en van de omgeving van het rivierwaterpompstation De Punt.
51421: RIJKSBUREAU VOOR DRINKWATERVOORZIENING - Rapport betreffende een onderzoek naar de geo-hydrologische gesteldheid de waterwinplaats te Haren.
43171: RIJKSBUREAU VOOR DRINKWATERVOORZIENING - Rapport betreffende een centrale drinkwatervoorziening in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht.
7080338: RIJKSBUREAU VOOR DRINKWATERVOORZIENING - Rapport betreffende de centrale drinkwatervoorziening voor oostelijk Gelderland (W.O.G.).
7080337: RIJKSBUREAU VOOR DRINKWATERVOORZIENING - Rapport omtrent de uitkomsten van een grondwater- en bodemonderzoek in het duingebied nabij Schoorl.
7080336: RIJKSBUREAU VOOR DRINKWATERVOORZIENING - Rapport betreffende eene centrale drinkwatervoorziening van Midden-Noordholland.
20293: RIJKSDIENST IJSSELMEERPOLDERS 1982. - Boeiend verleden. Geschiedenis van het Zuiderzeegebied. 2de druk.
45853: RIJKSINSTITUUT VOOR KUST EN ZEE, AFD. INFORMATIEVOORZIENING - Gemiddelde getijkromme 1991.0.
51424: RIJKSINSTITUUT VOOR DRINKWATERVOORZIENING, DIR. W.F.J.M. KRUL - Nota inzake een onderzoek naar de geohydrologische gesteldheid van de waterwinplaats der Gemeente Vlissingen.
6100333: RIJKSWATERSTAAT, DIRECTIE IJSSELMEERGEBIED - Geologische en bodemkundige atlas van de randmeren.
45854: RIJKSWATERSTAAT - Kustverdediging na 1990. Discussienota.
49492: RIJKSWATERSTAAT - De waterhuishouding van Nederland 1984. /&/ J.W. Pulles: beleidsanalyse van de waterhuishouding van Nederland.
6512: RIJKSWATERSTAAT - A new coastal defence policy for the Netherlands.
29025: RIJKSWATERSTAAT - De waterhuishouding van Nederland.
29026: RIJKSWATERSTAAT - De waterhuishouding van Nederland.
1540767: RIJKSWATERSTAAT - De waterhuishouding van Nederland.
1540769: RIJKSWATERSTAAT, - Beschrijving van de provincie Drenthe, behorende bij de waterstaatskaart.
1540771: RIJKSWATERSTAAT, - Beschrijving van de provincie Utrecht, behorende bij de waterstaatskaart.
1540772: RIJKSWATERSTAAT, - Beschrijving van de provincie Zeeland, behorende bij de waterstaatskaart.
45554: RIJN, L.C. VAN - Principles of fluid flow and surface waves in rivers, estuaries, seas and oceans. 2nd ed.
45653: RIJN, L.C. VAN - Principles of fluid flow and surface waves in rivers, estuaries, seas and oceans. 2nd ed.
64982: RIJN, L.C. VAN - Zee en zand in Holland over hydrodynamika en morfodynamika.
45873: RIJN, L.C. VAN - Sand budget and coastline changes of the central coast of Holland between Den Helder and Hoek van Holland period 1964-2000.
45874: RIJN, L.C. VAN (ED.) - Yearly-averaged sand transport at the -20 m and -8 m NAP depth contours of the Jarkus-profiles 14, 40, 76 and 103.
45875: RIJN, L.C. VAN - Zee en zand in Holland, over hydrodynamika en morfodynamika.
51403: RIJSINGE, C. VAN, ET AL. - Neêrlands landschap.
1133130: RIKITAKE, T. (ED.) - Focal processes and the prediction of earthquakes.
1060200: RILEY, N.J. - Mid-Dinantian ammonoids from the Craven Basin, northwest England.
71658: S.J. RILEY - The channel shape—grain size relation in eastern Australia and some paleohydrologic implications.
74315: RILEY, N. J. - Revision of the Beyrichoceras Ammonoid-Biozone (Dinantian), NW Europe.
7050725: RILEY, N. - Tegels. De geschiedenis van de decorative aardewerktegel.
7120917: RILEY, G.C. - Stephenville map-area, Newfoundland.
7110344: RILEY, G C. - Petrology of the Gneisses of Cumberland Sound, Baffin Island, Northwest Territories;
43418: RIMANDO, P.M. & G.A. MANUEL - Depth conversion in geologically complex structures: Case study in offshore southwest Palawan.
80656: RIMANN, E. - Geologische und wirtschaftliche Betrachtungen über Deutsch-Südwestafrika.
1060885: RIMANN, E. - Estudio geológico de la Sierra Chica entre Ongamira y Dolores.
74516: RIMMER, J. - Tabor Pipes from Aardenburg and Goedereede: Some Musical Implications.
7110391: RIMSAITE, J H Y. - Studies of Rock-forming Micas;
69129: RINALDI, CAROLINE & THEODORE M. COLE III - Environmental seasonality and incremental growth rates of beaver (Castor canadensis) incisors: implications for palaeobiology.
42929: RINALDI, CAROLINE & THEODORE M. COLE III - Environmental seasonality and incremental growth rates of beaver (Castor canadensis) incisors: implications for palaeobiology.
64159: RINCON, R. (ED.) - Estratigrafía y paleogeografía del Cretácico de la Península Ibérica.
29321: RINE, J.M. & R.N. GINSBURG - Depositional facies of a mud shoreface in Suriname, South America -- a mud analogue to sandy, shallow marine deposits.
50396: RINE, J.M. & R.N. GINSBURG - Depositional facies of a mud shoreface in Suriname, South America–a mud analogue to sandy shallow-marine deposits.
1470148: RINGBERG, B. - Beskrivning till Jordartskartan Trelleborg NV/Malmö SV. [in Swedish, with engl. summary].
1470149: RINGBERG, B. - Beskrivning till Jordartskartan Malmö SO. [in Swedish, with engl. summary].
1470150: RINGBERG, B. - Beskrivning till Jordartskartan Helsingborg SO. [in Swedish, with engl. summary].
1470151: RINGBERG, B. - Beskrivning till Jordartskartan Malmö NO. [in Swedish, with engl. summary].
7120504: RINGBERG, B. - Late Weichselian caly varve chronology and glaciolacustrine environment during deglaciation in southeastern Sweden.
1470897: RINGBERG, B. - Glacialgeologi och isavsmältning i östra Blekinge.
9050374: RINGBERG, B. - Glacialgeologi och isavsmältning i östra Blekinge.
55965: RINGEADE, M. - Découverte de nouveaux lagomorphes dans le Miocène inférieur d’Aquitaine et implications biostratigraphiques.
47163: RINGIER, M. - Zur Entwicklung der Landschaft um Schönenwerd.
574: RINGIER, M. - Die Entwicklung der Landschaft um Schönenwerd.
20021: RINGWOOD, A.E. - The geology of the Deddick-Wulgulmerang area, East Gippsland.
9120486: RINKER, G.C. - Tremarctotherium from the Pleistocene of Meade County, Kansas'.
65297: K.T. RINNE, T. BOETTGER, N.J. LOADER, I. ROBERTSON, V.R. SWITSUR, J.S. WATERHOUSE - On the purification of ?-cellulose from resinous wood for stable isotope (H, C and O) analysis.
79147: RINNE, F. - Ueber norddeutsche Basalte aus dem Gebiete der Weser und den angrenzenden Gebieten der Werra und Fulda. II. Untersuchungen im südlichen Theile des Gebietes und Zusammenstellung von Beobachtungen im Gesammtgebiete.
9050219: RINNE, F. - Zur ältesten und zur neuesten Kristallographie.
9120548: RINNE, F., L. BERTRAND & J. ORCEL - La science des roches.
68250: RIO, D. ET AL. - Stratigraphy and depositional history of the Pliocene Bianco section, Calabria, southern Italy.
78026: RIO GARCIA, L.M. & M.L. MARTINEZ CHACON - Braquiopodos moscovienses del Paquette Levinco (Cuenca Carbonifera central de Asturias).
68681: D. RIO, J.E.T. CHANNELL, R. BERTOLDI, M.S. POLI, P.P. VERGERIO, I. RAFFI, R. SPROVIERI, R.C. THUNELL - Pliocene sapropels in the northern Adriatic area: chronology and paleoenvironmental significance.
78092: RIO GARCIA, L.M. & M.L. MARTINEZ CHACON - Braquiopodos moscovienses del Paquette Levinco (Cuenca Carbonifera central de Asturias).
1690551: RIO, M. - Les accidents siliceux dans le Crétacé du bassin vocontien (Sud-Est de la France). Contribution à l'étude de la silicification des formations calcaires.
6100401: RIOS, J.M. ET AL. - Contribuciòn al conocimiento de la heologia Cantabica. Un estudio de parte de las provincias de Burgos, Alava, Vizcaya y Santander.
7110090: RÍOS, J.M. ET AL. - El Cretáceo en España.
51495: RIOS, J.M. - A geological itenerary through the Spanish Pyrenees. /&/ J.M. Rios & J.M. Hancock: Summer field meeting in the Spanish Pyrenees.
64143: RIOU, BERNARD - Fossiles. Beautés et mémoires du monde.
63383: RIOU, BERNARD - Fossiles. Beautés et mémoires du monde.
24855: RIOULT, M. ET AL. - Outcrop sequence stratigraphy of the Anglo-Paris Basin, Middle to Upper Jurassic (Normandy, Maine, Dorset).
7080448: RIPPEL, G. - Räumliche und zeitliche Gliederung ders Keratophyrvulkanismus im Sauerland.
79540: RIPPEL, G. - Räumliche und zeitliche Gliederung ders Keratophyrvulkanismus im Sauerland.
18367: RIPPER, E.A. - On the stromatoporoids of the Buchan District.
78432: RIPPON, STEVE (ED.) - Estuarine archaeology. The Severn and beyond. Archaeology of the Severn Estuary 11 (for 2000).
78598: RIPPON, STEVE (ED.) - Archaeology of the Severn Estuary 1996 (Volume 7).
78599: RIPPON, STEVE (ED.) - Archaeology of the Severn Estuary 1997 (Volume 8).
78601: RIPPON, STEVE (ED.) - Archaeology of the Severn Estuary 1999 (Volume 10).
78600: RIPPON, STEVE (ED.) - Archaeology of the Severn Estuary 1998 (Volume 9).
1745: RISCH, H. (ED.) - Die Tiefbohrung Hindelang 1 (Allgäuer Alpen).
1742: RISCH, H. (ED.) - Ergebnisse petrographischer und geochemischer Untersuchungen im Bayerischen Wald.
1743: RISCH, H. (ED.) - Die Forschungsbohrungen Abenberg 1001 und Kirmsees im nordbayerischen Deckgebirge /&/ Geologica Bavarica varia.
1744: RISCH, H. (ED.) - Geochemie, Petrographie und Petrologie im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung (KTB), Oberpfalz.
1746: RISCH, H. (ED.) - Geowissenschaftliche Untersuchungen im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung (KTB), Oberpfalz.
1340392: RISDAL, D. - Foraminiferfaunaen i en del sedimentkjerner fra indre Oslofjord.
1340393: RISDAL, D. - Foraminiferfaunaes relasjon til dybdeforholdene i Oslofjorden, med diskusjon av de senkvartaere foraminifersoner.
1470494: RISDAL, D. - Foraminiferfaunaen i en del sedimentkjerner fra indre Oslofjord.
1470496: RISDAL, D. - Foraminiferfaunaes relasjon til dybdeforholdene i Oslofjorden, med diskusjon av de senkvartaere foraminifersoner.
67667: L. RISE, O. OLESEN, K. ROKOENGEN, D. OTTESEN, F. RIIS - Mid-Pleistocene ice drainage pattern in the Norwegian Channel imaged by 3D seismic
50891: RISTEDT, H. - Cribrilaria-Arten (Bryozoa) des Indopazifiks (Rotes Meer, Seychellen, Philippinen).
57383: RISTOW, W.W. - The services and collections of the map division.
58680: RISTOW, D. - 3D-downward extrapolation of seismic data, in particular by finite difference methods.
64599: VAN DER RIT, FRÉDÉRIC - Étude archéologique, architectonographique et iconographique sur l'église souterraine d'Anderlecht Lez-Bruxelles.
66021: RITA GARDNER, NICK WALSH - Chemical weathering of metamorphic rocks from low elevations in the southern Himalaya.
1570719: RITCHEY, J.E. ET AL. - Economic geology of the Ayrshire coalfields. Areas I -IV. [4 vols.].
77101: RITCHIE, W.A. - A typology and nomenclature for New York projectile points.
76918: RITCHIE, W.A. - The Stony Brook site and its relation to archaic and transitional cultures on Long Island. 1st ed.
77100: RITCHIE, W.A. - Traces of early man in the Northeast.
1434025: RITCHIE, W.A. ET AL. - An early Owasco sequence in eastern New York.
1434026: RITCHIE, W.A. - Recent discoveries suggesting an early woodland burial cult in the Northeast.
1434030: RITCHIE, W.A. & D.W. DRAGOO - The eastern dispersal of Adena.
1434032: RITCHIE, W.A. & R.E. FUNK - Aboriginal settlement patterns in the Northeast.
79498: RITCHIE, A. - New evidence on Jamoytius kerwoodi White, an important ostracoderm from the Silurian of Lanarkshire, Scotland.
64294: RITCHIE, J.C. - Past and present vegetation of the far northwest of Canada.
1133131: RITSEMA, A.R. - Over diepe aardbevingen in de Indische Archipel.
3564: RITSEMA, A.R. (ED.) - The upper mantle.
76125: RITSEMA, L. - Géologie de la région Corte (Corse).
48144: RITSEMA, L. - Géologie de la région de Corte (Corse).
1670169: RITSEMA, A.R. - Over diepe aardbevingen in de Indische Archipel.
55222: RITSEMA, L. - Géologie de la région Corte (Corse).
70323: RITTER, J.R.R. & E. ROTHERT - Variations of the lithospheric seismic scattering strength below the Massif Central, France and the Frankonian Jura, SE Germany.
78521: RITTER, ÉTIENNE - Le Djebel Amour et les Monts des Oulad-Nayl.
343: RITTER, U. - Das Eisenbergwerk am Gonzen bei Sargans.
48929: RITTER, S.M. - Conodont-based revision of Upper Devonian-Lower Pennsylvanian stratigraphy in the Lake Mead region of northwestern Arizona and southeastern Nevada.
8110608: RITTMAN, A.F. - Étude pétrographique sur une série de roches des gîtes platinifères de l'Oural.
52313: RITTMANN, A. - Stable mineral assemblages of igneous rocks.
7080771: RITTMANN, A. - Gesteine von Kellang und Manipa.
70492: RITTS, BRADLEY D., ANDREW D. HANSON, BRIAN J. DARBY & LYNDE NANSON, ADRIAN BERRY - Sedimentary record of Triassic intraplate extension in North China: evidence from the nonmarine NW Ordos Basin, Helan Shan and Zhuozi Shan.
77945: RITZ, H. - Die Südwesthälfte der Sötenicher Mitteldevon-Mulde.
10990821: RIVA, J. - A revision of some Ordovician graptolites of eastern North America.
7120836: RIVA, C. - Le rocce paleovulcaniche del gruppo dell'Adamello.
1850189: H. RIVALENTI & A. ROSSI. - Grønlands Geologiske Undersøkelse Bulletin 103; The geology and petrology of the Precambrian rocks to the north-east of the fjord Qagssit, Frederikshåb district, South-West Greenland.
58873: RIVAS, P. ET AL. - Excursiones al Mesozoico de las Cordilleras beticas 1, 2, and 3.
49079: RIVAS, P. - El género Metaderoceras (Eoderoceratacea, Ammonitina) en los Cordilleras Béticas.
48706: RIVERA, R. - Lexique Stratigraphique International, Vol. V- fasc. 5 b. Perú.
2971: RIVIÈRE, A. - Contribution à l'étude géologique de l'Elbourz (Perse).
60383: RIVIÈRE, ANDRÉ - CONTRIBUTION À L'ÉTUDE GÉOLOGIQUE DE L'ELBOURZ (PERSE). - 1934. Rev. Géogr. phys. Géol. dyn. VII-1/2; 190 pp., 20 fig., 14 plts. h.t. with phot., fossils and rock sections, 2 fold-out plts. with geol. sections and col. geol. map1:300.000. Orig. wrps. with libr. stamp, very good, sm4to.
29157: RIZZINI, A. - Holocene sedimentary cycle and heavy-mineral distribution, Romagna-Marche coastal plain, Italy.
52877: RIZZO, G.B. - Contributo allo studio del terremoto della Calabria del giorno 8 Settembre 1905.
52456: RIZZO, G.B. - Contributo allo studio del terremoto della Calabria del giorno 8 Settembre 1905.
59537: RO?EK, ZBYN?K - A new specimen of Eopelobates (Anura: Pelobatidae) from the Tertiary near Bonn (Germany) and the problem of E. anthracinus-E. bayeri relations.
59536: RO?EK, ZBYN?K - Ethmoidal endocranium in primitive Triassic amphibians.
7110399: ROACH, R A & S DUFFELL - The Pyroxene Granulites of the Mount Wright map Area, Quebec - Newfoundland;
70184: ROB WESTAWAY - The mechanical feasibility of low-angle normal faulting.
68853: ROB A KEMP, EDWARD DERBYSHIRE, XINGMIN MENG - A high-resolution micromorphological record of changing landscapes and climates on the western Loess Plateau of China during oxygen isotope stage 5.
66917: ROB WESTAWAY, DAVID BRIDGLAND, MARK WHITE - The Quaternary uplift history of central southern England: evidence from the terraces of the Solent River system and nearby raised beaches
71392: ROB L. GAWTHORPE, STUART HARDY AND BRYAN RITCHIE - Numerical modelling of depositional sequences in half-graben rift basins.
71169: ROB J. FERGUSON AND GARY J. BRIERLEY - Levee morphology and sedimentology along the lower Tuross River, south-eastern Australia.
41894: ROB VAN DER VOO, NATALIA M. LEVASHOVA, LUDMILA I. SKRINNIK, TARAS V. KARA, MIKHAIL L. BAZHENOV - Late orogenic, large-scale rotations in the Tien Shan and adjacent mobile belts in Kyrgyzstan and Kazakhstan.
64144: ROBARDET, M. ET AL. - La Formation de Pont-de-Caen (Caradocien) dans les synclinaux de Domfront et de Sées (Normandie).
68972: ROBARDET, MICHEL - The Armorica 'microplate': fact or fiction? Critical review of the concept and contradictory palaeobiogeographical data.
53582: ROBARDET, MICHEL - The Armorica ‘microplate’: fact or fiction? Critical review of the concept and contradictory palaeobiogeographical data.
75069: ROBASZYNSKI, F. & W.K. CHRISTENSEN - The Upper Campanian-Lower Maastrichtian chalks of the Mons basin, Belgium: a preliminary study of belemnites and Foraminifera in the Harmignies and Ciply areas.
1340394: ROBASZYNSKI, F. & M. CARON - Atlas de foraminifères planctoniques du Crétacé Moyen (Mer Boréale et Téthys).
1340395: ROBASZYNSKI, F. ET AL. - A tentative integrated stratigraphy in the Turonian of central Tunisia: formations, zones and sequnetial stratigraphy in the Kalaat Senan area.
1340396: ROBASZYNSKI, F. ET AL. - Le Crétacé supérieur de la région de Kalaat Senan, Tunisie centrale. Litho-biostratigraphie intégré: zones d'ammonites, de foraminifères planctoniques et de nannofossiles du Turonien supérieur au Maastrichtien.
59940: ROBASZYNSKI, F. ET AL. - Sequence stratigraphy in a distal environment : the cenomanian of the Kalaat Senan region (Central Tunisia).
1820140: ROBASZYNSKI, A. ET AL. - A tentative integrated stratigraphy in the Turonian of central Tunisia: formations, zone and sequential stratigraphy in the Kalaat Senan area.
50611: ROBASZYNSKI, F. ET AL. - Le Turonien de la région-type : Saumurois et Touraine. Stratigraphie, biozonations, sédimentologie.
51466: ROBASZYNSKI, F. ET AL. - Le Turonien de la région-type: Saumurois et Touraine. Stratigraphie, biozonations, sédimentologie.
5100319: ROBBA, E. - Pteropodi serravalliani delle Langhe (Piemonte).
2718: ROBECK, R.C. ET AL. - Geologia y depositos de carbon de la region de Sabinas, Estado de Coahuila.
69249: ROBERT J. TOBIN - Taphonomy of ground squirrel remains in a Late Pleistocene ichnofabric, Nebraska, USA.
71261: ROBERT L. FOLK AND F. LEO LYNCH - Organic matter, putative nannobacteria and the formation of ooids and hardgrounds.
69262: ROBERT J. TOBIN - Ichnology of a late Pleistocene ichnofabric, Nebraska, USA.
67620: C. ROBERT - Late Quaternary variability of precipitation in Southern California and climatic implications: clay mineral evidence from the Santa Barbara Basin, ODP Site 893
67264: ROBERT D MCCULLOCH, MICHAEL J BENTLEY - Late glacial ice advances in the Strait of Magellan, southern Chile.
67420: ROBERT MARCHANT, HERMANN BEHLING, JUAN CARLOS BERRIO, ANTOINE CLEEF, JOOST DUIVENVOORDEN, HENRY HOOGHIEMSTRA, PETER KUHRY, BERT MELIEF, BAS VAN GEEL, THOMAS VAN DER HAMMEN, GUIDO VAN REENEN, MICHAEL WILLE - Mid- to Late-Holocene pollen-based biome reconstructions for Colombia.
69147: ROBERT S FERANEC - Geographic variation in the diet of hypsodont herbivores from the Rancholabrean of Florida.
68158: ROBERT W. FREY, PAUL B. BASAN, JENNIFER M. SMITH - Rheotaxis and distribution of oysters and mussels, Georgia tidal creeks and salt marshes, U.S.A.
65339: ROBERT EUGENE ZARTMAN, STEPHEN H. RICHARDSON - Evidence from kimberlitic zircon for a decreasing mantle Th/U since the Archean.
76724: ROBERT, PAUL - Organic metamorphism and geothermal history. Microscopic study of organic matter and thermal evolution of sedimentary basins.
68066: ROBERT C. THUNELL, DOUGLAS F. WILLIAMS - Paleotemperature and paleosalinity history of the estern Mediterranean during the Late Quaternary.
70852: ROBERT P. MILLER AND PAUL L. HELLER - Depositional framework and controls on mixed carbonate-siliciclastic gravity flows: Pennsylvanian-Permian shelf to basin transect, south-western Great Basin, USA.
66900: ROBERT M. NEGRINI, PETER E. WIGAND, SARA DRAUCKER, KENNETH GOBALET, JILL K. GARDNER, MARK Q. SUTTON, ROBERT M. YOHE II - The Rambla highstand shoreline and the Holocene lake-level history of Tulare Lake, California, USA
65667: ROBERT B. TRUMBULL, MARC CHAUSSIDON - Chemical and boron isotopic composition of magmatic and hydrothermal tourmalines from the Sinceni granite–pegmatite system in Swaziland.
65994: ROBERT T. KLEIN, LYNN M. WALTER - Interactions between dissolved silica and carbonate minerals: An experimental study at 25-50°C.
1450669: ROBERT, Y. & P. BULTYNCK - Dinosauriërs, de prehistorie bij ons.
71293: ROBERT G. MALIVA - Silicification in the Belt Supergroup (Mesoproterozoic), Glacier National Park, Montana, USA.
72967: ROBERT C. THUNELL AND PAUL BELYEA - Neogene planktonic foraminiferal biogeography of the Atlantic Ocean.
72944: ROBERT A. GASTALDO - An ultrastructural and taxonomic study of Valvisporites auritus (Zerndt) Bhardwaj, a lycopsid megaspore from the Middle Pennsylvanian of southern Illinois.
72367: ROBERT G. MALIVA - Recurrent neomorphic and cement microtextures from different diagenetic environments, Quaternary to Late Neogene carbonates, Great Bahama bank.
72354: ROBERT H. GOLDSTEIN, EVAN K. FRANSEEN - Pinning points: a method providing quantitative constraints on relative sea-level history.
72290: ROBERT G. MALIVA - Selective silicification of fossils by syntaxial overgrowths on quartz sand, Oriskany Sandstone (Lower Devonian), New York.
72105: ROBERT S. TYE, JAMES M. COLEMAN - Evolution of Atchafalaya lacustrine deltas, south-central Louisiana.
72008: ROBERT L. FOLK - Detection of organic matter in thin-sections of carbonate rocks using a white card.
71819: ROBERT H. OSBORNE, GERALD R. LICARI, MARTIN H. LINK - Modern lacustrine stromatolites, Walker Lake, Nevada.
71696: ROBERT E. GARRISON, W.J. KENNEDY - Origin of solution seams and flaser structure in upper cretaceous chalks of southern England.
71692: ROBERT L. FOLK - Longitudinal ridges with tuning-fork junctures in the laminated interval of flysch beds: evidence for low-order helicoidal flow in turbidites.
71689: ROBERT M CARTER, RICHARD J NORRIS - Redeposited conglomerates in a miocene flysch sequence at Blackmount, Western Southland, New Zealand.
71619: ROBERT A. MORTON, ALAN C. DONALDSON - Sediment distribution and evolution of tidal deltas along a tide-dominated shoreline, Wachapreague, Virginia.
71057: ROBERT B. MACNAUGHTON, ROBERT W. DALRYMPLE AND GUY M. NARBONNE - Early Cambrian braid-delta deposits, MacKenzie Mountains, north-western Canada.
68743: ROBERT A. MONSERUD, NADJA M. TCHEBAKOVA, OLGA V. DENISSENKO - Reconstruction of the mid-Holocene palaeoclimate of Siberia using a bioclimatic vegetation model.
40585: ROBERT C. THUNELL, CYNTHIA H. PILSKALN, ERIC TAPPA, LESLIE REYNOLDS SAUTTER - Temporal variability in sediment fluxes in the San Pedro Basin, southern California bight.
51631: ROBERT, M. - Carte géologique du Katanga.
43759: ROBERT K. SCHWARTZ, WILLIAM A. BIRKEMEIER - Sedimentology and morphodynamics of a barrier island shoreface related to engineering concerns, Outer Banks, NC, USA.
74409: ROBERT RIDING & SIMON BARKHAM - Temperate water Shamovella from the Lower Permian of West Timor, Indonesia.
51169: ROBERT, P. - Organic metamorphism and geothermal history. Microscopic study of organic matter and thermal evolution of sedimentary basins.
67935: ROBERT M. HUNT JR. - Depositional setting of a miocene mammal assemblage, Sioux county, Nebraska (U.S.A.).
41552: ROBERT A BRIDGES, JAMES W CASTLE - Local and regional tectonic control on sedimentology and stratigraphy in a strike-slip basin: Miocene Temblor Formation of the Coalinga area, California, USA.
72895: ROBERT W. MORRIS - Upper Cretaceous foraminifera from the upper Mancos Formation, the Mesaverde Group, and the basal Lewis Formation, northwestern Colorado.
65975: ROBERT L. CULLERS - The controls on the major- and trace-element evolution of shales, siltstones and sandstones of Ordovician to tertiary age in the Wet Mountains region, Colorado, U.S.A..
68715: ROBERT P. SPEIJER, BIRGER SCHMITZ - A benthic foraminiferal record of Paleocene sea level and trophic/redox conditions at Gebel Aweina, Egypt.
69096: ROBERTO BARBIERI, GIULIANA PANIERI - How are benthic foraminiferal faunas influenced by cold seeps? Evidence from the Miocene of Italy.
69874: ROBERTO F. WEINBERG - Diapir-driven crustal convection: decompression melting, renewal of the magma source and the origin of nested plutons.
65837: ROBERTO GONFIANTINI, GIAN MARIA ZUPPI - Carbon isotope exchange rate of DIC in karst groundwater.
73021: ROBERTO BARBIERI - Taphonomic implications of foraminiferal composition and abundance in intertidal mud flats, Colorado River delta (Mexico).
71563: ROBERTS, HARRY H. - Mineralogical variation in lagoonal carbonates from North sound, grand Cayman Island (British West Indies).
76627: ROBERTS, J. - Devonian and Carboniferous brachiopods from the Bonaparte Gulf basin, Northwestern Australia. [2 vols., text + atlas].
6500303: ROBERTS, N. - The Holocene. 2nd ed.
60113: ROBERTS, W.M.B. - Mineralogy and genesis of White’s Orebody, Rum Jungle uranium field, Australia.
10990909: ROBERTS, J. - Carboniferous chonetacean and productacean brachiopods from eastern Australia.
1470615: ROBERTS, D. - Hammerfest. Beskrivelse til det 1:250.000 berggrunnsgeologiske kart.
60112: ROBERTS, J. - Lower Carboniferous zones and correlations based on faunas from the Gresford-Dungog district, New South Wales.
1710838: ROBERTS, J.A. &A.J. GUDE - Geology of the area adjacent to the Free Enterprise Mine, Jefferson County, Montana.
1450670: ROBERTS, D.C. - A study of Echmatemys callopyge from the Uinta Eocene of Utah, and its redefinition as a subspecies of E. septaria.
69845: ROBERTS, D., H. BUNGUM ET AL. - Seismo- and neotectonics in Finnmark, Kola Peninsula and the southern Barents Sea. Part 1: Geological and neotectonic framework. /&/ part 2: Seismological analysis and seismotectonics.
76638: ROBERTS, J. - Devonian and Carboniferous brachiopods from the Bonaparte Gulf basin, Northwestern Australia. [2 vols., text + atlas].
44374: ROBERTS, D. ET AL. - The Holocene evolution and palaeosalinity history of Beall Lake, Windmill Islands (East Antarctica) using an expanded diatom-based weighted averaging model.
6100143: ROBERTS, J. - A Lower Carboniferous fauna from Trevallyn, New South Wales. [Brachiopods and Molluscs].
50211: ROBERTS, R.J. & D.C. ARNOLD - Stratigraphy and structure of the Antler Peak Quadrangle, Humboldt and Lander counties, Nevada. /&/ Ore deposits of the Antler Peak Quadrangle, Humboldt and Lander counties, Nevada.
77040: ROBERTS, F.H.H. - Archeological and geological investigations in the San Jon district, eastern New Mexico.
1640181: ROBERTS, J. - Lower Carboniferous brachiopods from Greenhills, New South Wales.
71630: ROBERTS, W.P. & J.W. PIERCE - Sediment yield in the Patuxent River (Md.) undergoing urbanization, 1968–1969.
50227: ROBERTS, A.E. - Cretaceous and Early tertiary depositional and tectonic history of the Livingston area, southwestern Montana.
67051: M.C. ROBERTS, S.E. PULLAN, J.A. HUNTER - Applications of land-based high resolution seismic reflection analysis to Quaternary and geomorphic research.
24624: ROBERTS, J.L. - Highland geology trail. 1st ed.
1470514: ROBERTS, D. - The structural and metamorphic history of the Langstrand - Finfjord area, Sørøy, northern Norway.
1470531: ROBERTS, D. - Tectonic deformation in the Barents Sea region of Varanger Peninsula, Finnmark.
21701: ROBERTS, J. - Devonian and Carboniferous brachiopods from the Bonaparte Gulf basin, Northwestern Australia. [2 vols., text + atlas].
65698: H.J. ROBERTS, S.P. KELLEY, P.S. DAHL - Obtaining geologically meaningful 40Ar–39Ar ages from altered biotite.
77036: ROBERTS, F.H.H. - Archeological and geological investigations in the San Jon district, eastern New Mexico.
49430: ROBERTS, J.L. & J.E. TRAEGUS (EDS.) - The Dalradian rocks of the South-west Highlands.
60170: ROBERTS, H.G. ET AL. - Adelaidean and Cambrian stratigraphy of the Mount Ramsay 1:250,000 sheet area, Kimberley region, Western Australia.
52634: ROBERTS, B. &T.R.W. HAWKINS - The geology of the area around Nordkapp, Jan Mayen.
68904: ROBERTS, J.H. ET AL. - Ecophenotypy in Limnocythere inopinata (Ostracoda) from the late Holocene of Kajemarum Oasis (north-eastern Nigeria).
79913: ROBERTS, JOHN - Mantlke canal patterns in Schizophoria (Brachiopoda) from the Lower Carboniferous of New South Wales.
8051203: ROBERTS, J. & B.S. OVERSBY - The Lower carboniferous geology of the Rouchel District, New South Wales.
9090201: ROBERTS, A. (ED.) - Our South African birds / Ons Suid-Afrikaanse voëls.
52199: ROBERTSON, A.H.F. & M. GRASSO (EDS.) - Later Tertiary-Quaternary Mediterranean tectonics and palaeo-environments.
45658: ROBERTSON, A.F.H. - Role of the tectonic facies concept in orogenic analysis and its application to Tethys in the Eastern Mediterranean region.
53001: ROBERTSON, A.S., REV. L. KEPPIE - The Antonine Wall. A handbook to the surviving remains.
53884: ROBERTSON, A.H.F. - Cyprus umbers: basalt-sediment relationships on a Mesozoic ocean ridge.
44573: ROBERTSON, A. & M. COMAS - Collision-related processes in the Mediterranean region.
29176: ROBERTSON, A.H.F. ET AL. - Ocean ridge origin and tectonic setting of mesozoic sulphide and oxide deposits of the Argolis Peninsula of the Peloponnesus, Greece.
1570720: ROBERTSON, T. ET AL. - Economic geology of the central coalfield. Area I. Kilsyth and Kirkintilloch.
77319: ROBERTSON, A.H.F. ET AL. (EDS.) - Geological development of Anatolia and the easternmost Mediterranean region.
3159: ROBERTSON, W.A. - Stromatolites from the Paradise Creek area, north-western Queensland.
24479: ROBERTSON, A.H.F. & D. MOUNTRAKIS (EDS.) - Tectonic development of the eastern Mediterranean region.
29175: ROBERTSON, A.H.F. - The Kannaviou Formation, Cyprus: volcaniclastic sedimentation of a probable late Cretaceous volcanic arc.
6912: ROBERTSON, R.S. & D.C. SCOTT - Geology of the Coober Pedy precious stones field. Results of investigations, 1981-86.
72021: A.H.F. ROBERTSON - Late Cretaceous chemical sediments related to a carbonate platform-foreland basin transition in the Oman Mountains.
71797: C.ROBERTSON HANDFORD - A process-sedimentary framework for characterizing recent and ancient sabkhas.
71790: A.H.F. ROBERTSON, N.H. WOODCOCK - Alakir çay group, Antalya complex, SW Turkey: A deformed mesozoic carbonate margin.
44439: ROBERTSON, A. & M. COMAS - Collision-related processes in the Mediterranean region.
2424: ROBERTSON, W.A. - Stromatolites from the Paradise Creek area, north-western Queensland.
3215: ROBERTSON, R.S. & D.C. SCOTT - Geology of the Coober Pedy precious stones field. Results of investigations, 1981-86.
43397: ROBERTSON, ALASTAIR & PAUL DEGNAN - The Dras arc Complex: lithofacies and reconstruction of a Late Cretaceous oceanic volcanic arc in the Indus Suture Zone, Ladakh Himalaya.
43025: ROBERTSON, P.B. & J.F. SWEENEY - Haughton impact structure: structural and morphological aspects.
9050918: ROBERTSON, J.F. - Geology of the lead-zinc deposits in the Municïpio de Januária, State of Minas Gerais, Brazil.
44375: ROBERTSSON, A.-M. 1973. - Late-glacial and Preboreal pollen and diatom diagrams from Skurup, southern Scania.
7080299: ROBERTSSON, A.-M. & C. PERSSON - Biostratigraphical studies of three mires in northern Uppland, Sweden.
74819: ROBERTSSON, A.-M. - Late-glacial and Preboreal pollen and diatom diagrams from Skurup, southern Scania.
9050391: ROBERTSSON, A.-M. - Late-glacial and Preboreal pollen and diatom diagrams from Skurup, southern Scania.
9053053: ROBERTSSON, A.-M. - Late-glacial and Preboreal pollen and diatom diagrams from Skurup, southern Scania.
55562: ROBIN, ERIC AND ROBERT ROCCHIA - Ni-rich spinel at the Cretaceous-Tertiary boundary of El Kef, Tunisia.
68391: ROBIN WHATLEY, ZHAO QUANHONG - The Krithe problem: A case history of the distribution of Krithe and Parakrithe (Crustacea, Ostracoda) in the South China Sea.
71436: ROBIN G. D. DAVIDSON-ARNOTT AND ANTHONY G. VAN HEYNINGEN - Migration and sedimentology of longshore sandwaves, Long Point, Lake Erie, Canada.
57384: ROBINSON, A.H. - Elements of cartography. 2nd ed.
57385: ROBINSON, A.H. - Elements of cartography. 3rd ed.
73740: ROBINSON, G.B. - Stratigraphy and Leonardian Fusulinid paleontoogy in central Pequop Mountains, Elko County, Nevada. [Carbon.-Permian]
80171: ROBINSON, H.H. - The San Franciscan volcanic field, Arizona.
7120907: ROBINSON, J.L. ET AL. - An introduction to the geography of the Canadian arctic.
1710998: ROBINSON, C.S. ET AL. - Stratigraphy and structure of the northern and western flanks of the Black Hill uplift, Wyoming, Montana, and South Dakota.
50305: ROBINSON ROBERTS, L.N. & M.A. KIRSCHBAUM - Paleogeography of the Late Cretaceous of the Western Interior of middle North America–Coal distribution and sediment accumulation.
72217: ROBINSON, B.W. & A. GUNATILAKA - Stable isotope studies and the hydrological regime of sabkhas in southern Kuwait, Arabian Gulf.
74330: ROBINSON, NICHOLAS D. - Fining-upward microrhythms with basal scours in the Chalk of Kent and Surrey, England and their stratigraphic importance.
506726: ROBINSON, H.H. - The San Franciscan volcanic field, Arizona.
24625: ROBINSON, A.J. ET AL. - Contributions à l’étude géologique des Iles de la manche et du Trégorrois.
1740203: ROBINSON, S C. - Mineralogy of Uranium Deposits, Goldfields, Saskatchewan;
24856: ROBINSON, A.J. ET AL. - Contributions à l’étude géologique des Iles de la manche et du Trégorrois.
10990063: ROBINSON, P.L. - A problem of faunal replacement on Permo–Triassic continents.
58623: ROBINSON, PETER - Pachytragus solignaci, a new species of caprine bovid from the Late Miocene Beglia Formation of Tunisia.
50306: ROBINSON ROBERTS, L.N. & M.A. KIRSCHBAUM - Paleogeography of the Late Cretaceous of the Western Interior of middle North America–Coal distribution and sediment accumulation.
1440339: ROBINSON, P. - The species Notharctus form the Middle Eocene.
1440340: ROBINSON, P. - Fossil Mammalia of the Huerfano Formation, Eocene, of Colorado.
28875: ROBINSON, A.R. - Physical processes, field estimation and an approach to interdisciplinary ocean modeling.
46015: ROBINSON, S.G. ET AL. - Early diagenesis in North Atlantic abyssal plain sediments characterized by rock-magnetic and geochemical indices.
7110693: ROBINSON, G.D. ET AL. - Philmont Country. The rocks and landscape of a famous New Mexico ranch.
49180: ROBINSON, P. & B.A. WILLIAMS - Species diversity, tooth size, and shape of Haplomylus (Condylarthra, Hyopsodontidae) from the Powder River Basin, northeastern Wyoming.
2624: ROBINSON, E.S. - Basic physical geology.
74836: ROBINSON, S.A. ET AL. (EDS.) - Mesozoic climates and oceans.
80674: ROBINSON, H.H. - The San Franciscan volcanic field, Arizona.
9050855: ROBINSON, G.D. - Geology of the Three Forks Quadrangle, Montana.
65094: ROBION, PHILIPPE ET AL. - Magnetic mineralogy and metamorphic zonation in the Ardennes Massif (France-Belgium).
60691: ROBISON, S.F. - Paleocene (Puercan-Torrejonian) mammalian faunas of the North Horn Formation, central Utah.
75896: ROBISON, J.M? - ?Glaciofluvial sedimentation: a key to the Laholm area, southern Sweden.?
75897: ROBISON, J.M? - ?Glaciofluvial sedimentation: a key to the Laholm area, southern Sweden.?
80059: ROBLOT, M.-M. - Sporomorphes du Précambrien armoricain.
80405: ROBLOT, M.-M. - Sporomorphes du Précambrien armoricain.
1570468: ROBSON, D.A. - A guide to the geology of Northumberland and the borders.
22265: ROBSON, D.A. - A guide to the geology of the Cheviot Hills.
77309: ROCA I ANDROVER, A. & J. MIRANDA I CANALS (EDS.) - Atles geològic de Catalunya. / Geological atlas of Catalonia. [2 vols.: atlas plus English text version]
65057: ROCCHI, SERGIO ET AL. - Geochemical and isotopic structure of the early Palaeozoic active margin of Gondwana in northern Victoria Land, Antarctica.
55567: ROCCHIA, ROBERT AND ERIC ROBIN - L'iridium a la limite Cretace-Tertiaire du site d'El Kef, Tunisie.
73964: ROCEK, Z. - List of fossil amphibians of Czechoslovakia.
62100: ROCEK, Z. - The salamander Brachycormus noachicus from the Oligocene of Europe, and the role of neoteny in the evolution of salamanders.
25128: ROCH, E. - Histoire stratigraphique du Maroc.
20534: ROCH, SEREE DE - Tébessa. Antique Theveste.
1690554: ROCH, ED. - Géologie du pays d'Apt.
1820141: ROCH, E. - Histoire stratigraphique du Maroc.
1820142: ROCH, É. & É. JÉRÉMINE - Itinéraires géologique dans le nord du Cameroun et le sud-ouest du Territoire du Tchad.
76608: ROCH, EDOUARD - Description géologique des montagnes à l'est de Marrakech.
75744: ROCHE, E. & M. SCHULER - Analyse palynologique de l'Argile de Boom. Argilières de Terhagen, Kruibeke et St-Niklaas-Waas.
1560400: ROCHE, E. - Espèces nouvelles de spores et pollens du Landénien supérieur de Belgique (Sondage de Kallo).
50533: ROCHE, J. ET AL. - La paléolithique supérieur de la grotte de Salemas.
76072: ROCHE, E. & M. SCHULER - Analyse palynologique de l'Argile de Boom. Argilières de Terhagen, Kruibeke et St-Niklaas-Waas.
6797: ROCK, N.M.S. - The nature and origin of lamprophyres: some definitions, distinctions, and derivations.
10991204: ROCQUE, A. LA - New uncoiled gastropods from the Middle Devonian of Michigan and manitoba.
10991205: ROCQUE, A. LA - Pre-Traverse Devonian pelecypods of Michigan.
21857: ROCQUE, A. LA - Pleistocene Mollusca of Ohio. Part 3. Freshwater Gastropoda.
52858: ROD, E. - Stratigraphie des Malm der Graustock-Hutstock-Gruppe (Melchtal, Kanton Obwalden).
71247: I. ROD SMITH - Diamictic sediments within high Arctic lake sediment cores: evidence for lake ice rafting along the lateral glacial margin.
1240795: RODA, C. - La formazioni del Miocene superiore e Pliocene inferiore e medio al M. Capodarso (Enna), con la stratigrafia del Sondaggio Trabonella N. 1.
1240794: RODA, C. - Il calcare portlandiano a dasycladaceae di M. Mutolo (Reggio Calabria).
1240791: RODA, C. - La sezione pliocenica di Baretta (Bacino Crotonese-Calabria).
1240793: RODA, C. - Livelli a struttura grumosa e livelli ad ooliti rotte e rigenerate nel calcare miocenico del M. Alpi (Potenza).
47907: RODDICK, J.A. (PREF.) & M. MINATO (EDS.) - Circum-Pacific plutonism.
7120929: RODDICK, J.A. - Vancouver North, Coquitlam, and Pitt Lake map-areas, British Columbia, with special emphasis on the evolution of the plutonic rocks.
65922: J.C. RODDICK, M.L. BEVIER - U?Pb dating of granites with inherited zircon: Conventional and ion microprobe results from two Paleozoic plutons, Canadian Appalachians.
69201: RODE, A.L. & B.S. LIEBERMAN - Using GIS to unlock the interactions between biogeography, environment, and evolution in Middle and Late Devonian brachiopods and bivalves.
79636: RODE, K. - Die Explosions-Katastrophe von Prüm. /&/ Der Krater des Kalvarienberges bei Prüm.
9050907: RODE, K. ET AL. - El Salvador issue. Das intramontane Lempa-Becken /&/ Das Diatomitvorkommen im Tal des Rio Sisimico /&/ Die pliozäne Flora aus dem Sisimico-Tal / The cooling of Izalco volcano / The geology in the San Salvador area.
506552: RÖDER, D. H.: - Ulmen-Gruppe in sandiger Fazies (Unter-Devon, Rheinisches Schiefergebirge).
42732: RÖDER, G. - Eine neue Cheilosia-Art aus dem Baltschem Bernstein mit REM-Untersuchungen rezenter Arten (Stuttgarter Bernsteinsammlung : Diptera, Syrphidae.
68568: RODGERS III, JOHN C. & SALLY P. HORN - Modern pollen spectra from Costa Rica.
46235: RODGERS, JOHN - The Taconic orogeny.
51151: RODGERS III, JOHN C. & SALLY P. HORN - Modern pollen spectra from Costa Rica.
71951: RODNEY WATKINS - Late Devonian to early Carboniferous turbidite facies and basinal development of the Eastern Klamath Mountains, California.
68605: RODNEY WATKINS, P.J. COOROUGH - Silurian Thalassinoides in an offshore carbonate community, Wisconsin, USA.
67985: RODNEY WATKINS, CHARLES J. AITHIE - Carbonate shelf environments and faunal communities in the Upper Bringewood Beds of the British Silurian.
1240796: RODOLFI, G. ET AL. - Esperienze di cartografia tematica nel Mugello centrale (Firenze). Verifica di una metodologia di analisi della risorse agricole del territorio.
55560: RODOLFO COCCIONI AND SIMONE GALEOTTI - What happened to small benthic Foraminifera at the Cretaceous/Tertiary boundary?
68446: RODOLFO JOSÉ ANGULO, KENITIRO SUGUIO - Re-evaluation of the Holocene sea-level maxima for the State of Paraná, Brazil.
79606: RODOLFO, K.S. - Origin and early evolution of lahar channel at Mabinit, Mayon Volcano, Philippines.
66922: RODOLFO SPROVIERI, ENRICO DI STEFANO, ALESSANDRO INCARBONA, DELIA W. OPPO - Suborbital climate variability during Marine Isotopic Stage 5 in the central Mediterranean basin: evidence from calcareous plankton record
66839: RODOLFO J. ANGULO, GUILHERME C. LESSA, MARIA CRISTINA DE SOUZA - A critical review of mid- to late-Holocene sea-level fluctuations on the eastern Brazilian coastline
52350: RODRGUEZ-CLEMENTE, R. & I. SUNAGAWA (EDS.) - Crystal growth processes in sedimentary environments.
78014: RODRI´GUEZ-DE LA ROSA, RUBÉN A. ET AL. - Paleobiological implications of Campanian coprolites.
18333: RODRIGO, A. & M.J. COMAS-RENFIGO - Catálogo de los Braquiópodos españoles del Jurásico Inferior depositados en el Museo Geominero (ITGE, Madrid).
73615: RODRIGUES, C.G. & S.H. RICHARD - An ecostratigraphic study of Late Pleistocene sediments of the western Champlain Sea Basin, Ontario and Quebec.
73650: RODRIGUES, C.G. & S.H. RICHARD - An ecostratigraphic study of Late Pleistocene sediments of the western Champlain Sea Basin, Ontario and Quebec.
71455: RODRIGUES, S. ET AL. - In-channel woody vegetation controls on sedimentary processes and the sedimentary record within alluvial environments: a modern example of an anabranch of the River Loire, France.
69134: RODRIGUEZ, J. - Stability in Pleistocene Mediterranean mammalian communities.
7110092: RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, R. (ED.) - Parque Nacional del Teide. Guía geològica.
23800: RODRÍGUEZ, J.A. - Geología de la Provincia de Cádiz.
59349: RODRÍGUEZ, S. & C. RAMIREZ - Los siringopóridos de la sección de la Playa de la Huelga (Carbonífero, Asturias, Noroeste de España).
67661: J. RODRÍGUEZ-VIDAL, L.M. CÁCERES, J.C. FINLAYSON, F.J. GRACIA, A. MARTÍNEZ-AGUIRRE - Neotectonics and shoreline history of the Rock of Gibraltar, southern Iberia
42808: RODRÍGUEZ, SERGIO - Taphonomic alterations in upper Viséan dissepimented rugose corals from the Sierra del Castillo unit (Carboniferous, Córdoba, Spain).
53673: RODRIGUEZ, S. ET AL. - Analisis paleontologico y sedimentologico de la cuenca Carbonífera de los Santos de Maimona (Badajoz).
72358: J.P. RODRÍGUEZ-ARANDA, J.M. ROUCHY, J.P. CALVO, S. ORDÓÑEZ, M.A. GARCÍA DEL CURA - Unusual twinning features in large primary gypsum crystals formed in salt lake conditions, Middle Miocene, Madrid Basin, Spain—palaeoenvironmental implications.
7110091: RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, L.R. & N. HEREDIA (EDS.) - Mapa geològico de la provincia de Leòn, escala 1 :200.000.
19418: RODRIGUEZ ESTRELLA, T. - Síntesis geológico del Prebético de la provincia de Alicante. II. Tectónica.
65201: RODRÍGUEZ-VIDAL, J. ET AL. - Neotectonics and shoreline history of the Rock of Gibraltar, southern Iberia
53190: RODRÍGUEZ, S. & M.J. COMAS-RENGIFO - Los heterocorales del Carbbonífero de los Santos de Maimona (Badajoz, SW de España).
43000: RODRÍGUEZ-LÓPEZ, J.P. ET AL. - Aeolian construction and alluvial dismantling of a fault-bounded intracontinental aeolian dune field (Terual Basin, Spain); a continental perspective on Late Pliocene climate change and variability.
53104: RODRIGUEZ, S. ET AL. - Analisis paleontologico y sedimentologico de la cuenca Carbonífera de los Santos de Maimona (Badajoz).
43232: RODRÍGUEZ-LÓPEZ, J.P. ET AL. - Aeolian construction and alluvial dismantling of a fault-bounded intracontinental aeolian dune field (Terual Basin, Spain); a continental perspective on Late Pliocene climate change and variability.
59803: RODRÍGUEZ CASTELLANO, R.M. & M. LÓPEZ PLAZA - Las anatexitas del área de Villarino y su contexto geológico (Arribes del Duero, noroeste de Salamanca.
42930: RODRIGUEZ, J. - Stability in Pleistocene Mediterranean mammalian communities.
8050442: RODRIGUEZ CLEMENTE, R. & I. SUNGAWA (EDS.) - Crystal growth processes in sedimentary environments.
7050726: ROEBROEKS, W. - Oermensen in Nederland. De archeologie van de Oude Steentijd in Nederland.
52266: ROEDDER, E.W. - The system K2O-MgO- SiO2.
64408: ROEDER, DIETRICH - American and Tethyan Fold-Thrust Belts.
10991906: ROEHL, P.O. & P.W. CHOQUETTE (EDS.) - Carbonate petroleum reservoirs.
51284: ROEHL, P.O. & P.W. CHOQUETTE (EDS.) - Carbonate petroleum reservoirs.
50030: ROEHLER, H.W. - Stratigraphy of the Upper Cretaceous Fox Hills Sandstone and adjacent parts of the Lewis Shale and Lance Formation, east flank of the Rock Springs uplift, southwest Wyoming.
50028: ROEHLER, H.W. & P.L. MARTIN (EDS.) - Geological investigations of the Vermillion Creek Coal Bed in the Eocene Niland Tongue of the Wasatch Formation, Sweetwater County, Wyoming.
50274: ROEHLER, H.W. - Geology of the Cooper Ridge NE Quadrangle, Sweetwater County, Wyoming.
50275: ROEHLER, H.W. - Geology and mineral resources of the Mud Springs Ranch Quadrangle, Sweetwater County, Wyoming.
49966: ROEHLER, H.W. - Eocene climates, depositional environments, and geography, Greater Green River Basin, Wyoming, Utah, and Colorado.
53496: ROELEVELD, W. - The Holocene evolution of the Groningen marine-clay district.
54917: ROELEVELD, W. - De bijdrage van de aardwetenschappen tot de studie van de transgressieve activiteit langs de zuidelijke kusten van de Noordzee.
54916: ROELEVELD, W. - De Dunkerque II transgressie langs de Noordfranse en Noordnederlandse kust.
49493: RÖELL, J. - Historisch-staatsregtelijk onderzoek naar het algemeen en het bijzonder bestuur van den waterstaat in Nederland van 1795-1848.
45876: ROELSE, , P. & J.W. MARANUS - Prognose kustontwikkeling Zeeland 1990-2090; beschrijving methode en resultaten Fase 2.
45866: ROELVINK, J.A. - Onderwateroeversuppleties, een alternatieve kustverdedigingsmethode ?
62748: ROEMER, FERD. - Ueber eine durch die Häufigkeit Hippuriten-artiger Chamiden ausgezeichnete Fauna der oberturonen Kreide von Texas.
53497: ROEP, TH.B. - Progradation, erosion and changing coastal gradient in the coastal barrier deposits of the western Netherlands.
1540393: ROEP, TH.B. ET AL. - Sedimentologie van de strandwalafzettingen onder 's-Gravenhage en Rijswijk.
59744: ROEP, TH.B. ET AL. - Het zeegat tussen Alkmaar en bergen van ca. 1900 tot 1300 voor Chr.
20433: ROEP, TH. B. & VAN REGTEREN ALTENA, J. F. - Paleotidal levels in tidal sediments (3800-3635 BP) : compaction, sea level rise and human occupation (13275-2620 BP) at Bovenkarspel, NW Netherlands.
1530134: ROEP, TH.B. & A. REMMELZWAAL. - A descriptive and intuitive thin section analysis of Pleistocene sands of the Netherlands near Hattem.
67883: ROEP, TH.B. ET AL. - Deposits of southward-flowing, pleistocene rivers in the channel region, near Wissant, NW France.
24680: ROEP, TH.B. - Neap-spring cycles in a subrecent tidal channel fill (3665 BP) at Schoorldam, NW Netherlands.
10992060: ROEP, TH.B. - Stratigraphy of the „Permo-Triassic“ Saladilla Formation and its tectonic setting in the Betic of Málaga (Vélez Rubio region, SE Spain).
45878: ROEP, TH.B. - Sea-level markers in coastal barrier sands: examples from the North Sea coast.
19144: ROEP, TH. B. & VAN REGTEREN ALTENA, J. F. - Paleotidal levels in tidal sediments (3800-3635 BP) : compaction, sea level rise and human occupation (13275-2620 BP) at Bovenkarspel, NW Netherlands.
1421: ROESCHMANN, G. - Die Grundwasserböden des Emstales zwischen Rheine und Papenburg und ihre Beziehungen zur Geschichte des Emslaufes.
7080158: ROEST, W.R. - Seafloor spreading pattern of the North Atlantic between 10 and 40 N. A reconstruction based on shipborne measurements and satellite altimeter data.
20486: ROEST, J. VAN DER - Die Römische Fibeln von ‘Die Horden’.
52200: ROESTEL, N. - Methodisches Handbuch der Mineralogie und Geologie.
58135: ROETHE, G. - Silikalische Kupferlagerstätten in Nordchile.
44739: ROETHE, OTFRID - Über die Stauchungen im Braunkohltertiär der östlichen Mark Brandenburg. [Glazialtektonik].
75367: ROEVER, J.P. DE, ET AL. - Excavations at the river dune sites S21-22. /&/ Excavations at the river dune sites S11-13. [Swifterbant contribution 4 & 5]
72617: ROEVER, J.P. DE, ET AL. - Excavations at the river dune sites S21-22. /&/ Excavations at the river dune sites S11-13. [Swifterband contribution 4 & 5]
1580165: ROEVER, W.P. DE, ET AL. - Symposium on the problem of oceanization in the western Mediterranean.
54097: ROEVER, MARGRIET DE (RED.) - Archiefschatten. Duizend jaar vaderlandse geschiedenis.
1240797: ROEVER, E.W.F. DE - Lawsonite-albite-facies metamorphism near Fuscaldo, Calabria (southern Italy), its geological significance and petrological aspects.
55441: ROEVER, W.P. DE - Olivine-basalts and their alkaline differentiates in the Permian of Timor.
6799: ROEVER, W.P. DE - Olivine-basalts and their alkaline differentiates in the Permian of Timor.
55442: ROEVER, W.P. DE - Igneous and metamorphic rocks in eastern central Celebes.
73476: ROGER, JEAN - Mollusques fossiles et subfossiles du bassin du Lac Rodolphe.
28450: ROGER, J. ET AL. - Stratigraphic, palaeomagnetic and palaeoenvironmental study of the Early Oligocene vertebrate locality of Taqah (Dhofar, Sultanate of Oman).
71137: ROGER HIGGS - Return of `The Fan That Never Was': Westphalian turbidite systems in the Variscan Culm Basin: Bude Formation (south-west England).
55135: ROGER, G. - Le minéralisations de la Cézarenque et du sud-est du Mont Lozère.
65796: ROGER POWELL, JANET HERGT, JON WOODHEAD - Improving isochron calculations with robust statistics and the bootstrap.
72055: ROGER N. DUBOIS - Seasonal variation of mid-foreshore sediments at a Delaware beach.
71661: ROGER ANGLADA, CLAUDE FROGET, JACQUES RECY - Sedimentation ralentie et diagenese sous-marine au se de la nouvelle-caledonie (dolomitisation, ferruginisation, phosphatisation).
40517: ROGER GRIMSHAW, PEI SUN, QIN SUDI, TANG SHIMIN - The generation of edge waves by radiation stress.
65977: ROGER BUICK, DAVID J. DES MARAIS, ANDREW H. KNOLL - Stable isotopic compositions of carbonates from the Mesoproterozoic Bangemall group, northwestern Australia.
65622: ROGER B HERBERT JR., SHAWN G BENNER, ALLEN R PRATT, DAVID W BLOWES - Surface chemistry and morphology of poorly crystalline iron sulfides precipitated in media containing sulfate-reducing bacteria.
68307: ROGERS, K.L. ET AL. - Pliocene and Pleistocene geologic and climatic evolution in the San Luis Valley of south-central Colorado.
1710192: ROGERS, T.H. ET AL. - Potential seismic hazards in Santa Clara County, California.
1133134: ROGERS, A.M. ET AL. (EDS.) - Assessing earthquake hazards and reducing risk in the Pacific Northwest. Vol. 1 & 2.
1820370: ROGERS, A.W. ET AL. - Union of South Africa.
1710173: ROGERS, J.J.W. - Igneous and metamorphic rocks of the western portion of Joshua Tree National Monument, Riverside and San Bernardino counties, California.
6120408: ROGERS, G.S. & W. LEE - Geology of the Tullock Creek coal field, Rosebud and Big Horn counties, Montana.
24441: ROGERS, A.F. & P.F. KERR - Optical mineralogy.
80657: ROGERS, A.W. ET AL. - Union of South Africa.
23607: ROGERS, CEDRIC - A collector’s guide to minerals, rocks and gemstones in Cornwall and Devon.
29341: ROGERS, J.J.W. ET AL. - The Dharwar craton of South India: an Archean protocontinent.
23470: ROGERS, N.W. (ED.) - Rates and timescales of magmatic processes.
6800: ROGERS, A.F. & P.F. KERR - Optical mineralogy.
5101340: ROGERS, K.L. ET AL. - Pliocene and Pleistocene geologic and climatic evolution in the San Luis Valley of south-central Colorado.
9051110: ROGERS, C.L. ET AL. - General geology and phosphate deposits of Concepciòn del Oro district, Zacatecas, Mexico.
64635: ROGGE, H.L. - Register op landmeetkundige en aanverwante literatuur in Nederland 1971-1980. Deel 1 & 2.
72603: ROGGE, M. - Een bijdrage tot de studie van het Gallo-Romeinse wegennet in de streek tussen Schelde en Dender.
1120224: ROGGEVEEN, PETER - Van cactus- tot voetbalplaatjes. Zaanse bedrijven en hun albums.
1580166: ROGGEVEEN, P.M. - Geologisch-petrografische onderzoekingen in het graniet-massief van Llés-Aristot in de oostelijke Spaansche pyreneeën.
74291: RÖGL, F. ET AL. - On the Pontian Correlation in the Aegean (Aegina Island).
1340397: RÖGL, F. - Globerigina ciperoensis (Foraminiferida) in the Oligocene and Miocene of the central Paratethys.
51916: RÖGL, F. - Globigerina ciperoensis (Foraminiferida) in the Oligocene and Miocene of the Central Paratethys.
506225: RÖGL, F. & H.J. HANSEN - Foraminifera described by Fichtel & Moll in 1798. A revision of Testacea Microscopica.
52201: RÖGL, F. & F.F. STEININGER - Vom Zerfall der Tethys zu Mediterran und Paratethys.
48913: RÖGL, F. - Die miozäne Foraminiferenfauna von Laa an der Thaya in der Molassezone von Niederösterreich.
67918: ROGNON, P. & M.A.J. WILLIAMS - Late Quaternary climatic changes in Australia and North Africa: A preliminary interpretation.
68127: ROGNON, P. - Late Quaternary climatic reconstruction for the Maghreb (North Africa).
70995: P. ROGNON, G. COUDÉ-GAUSSEN, M. REVEL, F. E. GROUSSET AND P. PEDEMAY - Holocene Saharan dust deposition on the Cape Verde Islands: sedimentological and Nd-Sr isotopic evidence.
19619: ROGNON, P. & F. GASSE - Dépots lacustres quaternaires de la basse vallée de l’Awash (Afar, Éthiopie); leurs rapports avec la tectonique et le volcanisme sous-aquatique /&/ Gasse, P.: Nouvelles observations sur les formations lacustres quaternaires dans la basse vallée de l’Awash et quelques Grabens adjacents (Afar, Éthiopie et T.F.A.I.).
19618: ROGNON, P. (ED.) - Oscillations climatiques au Sahara depuis 40 000 ans.
18958: ROGNON, P. (ED.) - Oscillations climatiques au Sahara depuis 40 000 ans.
77924: ROHART, J.-C. - Palaeozoic rugose corals from central and eastern Iran (A.F. de Lapparent and M. Zahedi collections.
2425: ROHART, J.C. & P. SEMENOFF-TIAN-CHANSKY - Description des types de Hexagonaria davidsoni (Milne-Edwards et Haine) et de Pseudocervularia profunda (Michelin), tétracoralliaires du Dévonien du Boulonnais.
77743: ROHDE, ANDREA - Baltische Geschiebe ? eine Spurensuche im Ordovizium Estland.
7120505: ROHDE, A. - Depositional environments and lithostratigraphy of the Middle Proterozoic Almesåkra Group, Southern sweden.
79746: ROHDE, P. & J. VOGT - Die Kartierung der Quartär-Ablagerungen bzw. der Formations superficielles im Rahmen der geologischen Landesaufnahme in Nordwest-Deutschland (Niedersachsen) und Frankreich.
506616: ROHDENBURG, H. - Die Muschelkalk-Schichtstufe am Ostrand des Sollings und Bramwaldes : eine morphogenetische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der jungquartären Hangformung.
58931: ROHDENBURG, H. ET AL. - Jungpleistozäne Hangformung in Mitteleuropa. Beiträge zur Kenntnis, Deutung und Bedeutung ihrer räumlichen und zeitlichen Differenzierung. /&/ Fossile Böden und Eiskeilhorizonte in der Ziegeleigrube Breinum (Niedersächs. Bergland). /&/ Zur Datierung und Bodengeschichte mitteleuropäischer Oberflächenböden (Schwarzerde, Parabraunerde, Kalksteinbraunlehm): Spätglazial oder Holozän.
43055: ROHDENBURG, H. - Einführung in die klimagenetische Geomorphologie anhand eines System von Modellvorstellungen am Beispiel des fluviatilen Abtragungsreliefs. 2. Aufl.
43056: ROHDENBURG, H. - Landschaftsökologie-Geomorphologie.
43057: ROHDENBURG, H. - Landscape ecology-Geomorphology.
43058: ROHDENBURG, H. / C. DALCHOW - Verlesungsauswertungen Heinrich Ropseburg: Geoökologie-Geomorphologie.
64195: RÖHL, HANS-JOACHIM ET AL.ANNETTE SCHMID-RÖHL, WOLFGANG OSCHMANN, ANDREAS FRIMMEL, LORENZ SCHWARK - The Posidonia Shale (Lower Toarcian) of SW-Germany: an oxygen-depleted ecosystem controlled by sea level and palaeoclimate.
46008: ROHLING, E.J. (ED.) - Fifth Decade of Mediterranean Paleoclimate and Sapropel Studies.
80495: ROHLING, JOHANNES - Beiträge zur Stratigraphie und Tektonik in Südoldenburg.
76190: RÖHLING, H.G. - A Lithostratigraphic subdivision of the lower Triassic in the Northwest German Lowlands and the German Sector of the North Sea, based on Gamma-Ray and Sonic Logs.
1422: ROHLING, J. - Beiträge zur Stratigraphie und Tektonik des Tertiärs in Südoldenburg.
42483: ROHLING, E.J. ET AL. - Reconstructing past planktic foraminiferal habitats using stable isotope data: a case history for Mediterranean sapropel S5.
1892: RÖHLING, H.G. - A Lithostratigraphic subdivision of the lower triassic in the Northwest German Lowlands and the German Sector of the North Sea, based on Gamma-Ray and Sonic Logs /&/ /R.E. Gast : The Perennial Rotliegend Saline Lake in Northwest Germany.
1230172: ROHN, O. - A reconnaissance of the Chitina river and the Skolai Mountains, Alaska.
49858: ROHN, O. - A reconnaissance of the Chitina river and the Skolai Mountains, Alaska.
615: ROHR, K. - Stratigraphische und tektonische Untersuchung der Zwischenbildungen am Nordrande des Aarmassivs (zwischen Wendenjoch und Wetterhorn).
6100509: ROHRER, W.L. - Geology of the Adam Weiss Peak Quadrangle, Hot Springs and Park counties, Wyoming.
1060365: ROIRON, P. - Nouvelle étude de la macroflore plio-pleistocène de Crespià (Catalogne, Espagne).
23801: ROIRON, P. - Nouvelle étude de la macroflore plio-pleistocène de Crespià (Catalogne, Espagne).
70549: Y. ROJAS-AGRAMONTE, F. NEUBAUER, R. HANDLER, D.E. GARCIA-DELGADO, G. FRIEDL, R. DELGADO-DAMAS - Variation of palaeostress patterns along the Oriente transform wrench corridor, Cuba: significance for Neogene–Quaternary tectonics of the Caribbean realm.
80692: ROJAS-AGRAMONTE, Y. ET AL. - Variation of palaeostress patterns along the Oriente transform wrench corridor, Cuba: significance for Neogene-Quaternary tectonics of the Caribbean realm.
80245: ROKOSH, D. ET AL. (EDS.) - Pole-Equator-Pole II: climate changes within the eastern hemisphere.
68563: ROLAND TROMPETTE - Temporal relationship between cratonization and glaciation: The Vendian-early Cambrian glaciation in Western Gondwana.
2838: ROLAND, N.W. (ED.) - German Antarctic North Victoria Land Expedition GANOVEX. From Oates Coast to Marie Byrd Land.
29393: ROLAND, N.W. ET AL. (ED.) - German Antarctic North Victoria Land Expedition 1982/83. Ganovex III, Vol. I & II.
7050697: ROLAND, N.W. (ED.) - German antarctic North Victoria Land expedition. GANOVEX. From Oates Coast to Marie Byrd Land.
66193: ROLF S WERNICKE, HANS J LIPPOLT - (U+Th)-He evidence of Jurassic continuous hydrothermal activity in the Schwarzwald basement, Germany.
72911: ROLF W. FEYLING-HANSSEN - The foraminifer Elphidium excavatum (Terquem) and its variant forms.
74501: ROLF SCHMIDT & YVONNE BONE - Australian Cainozoic Bryozoa, 1: Nudicella gen. nov. (Onychocellidae, Cheilostomata): taxonomy, palaeoenvironments and biogeography.
66144: ROLF L. ROMER, DAVID BRIDGWATER - Geochronologic significance of lead lines from old cratons.
75019: ROLF, H.L.M. - Modelonderzoek Over-Betuwe. Een model voor grondwaterstroming en verdamping. Deel 1: Geohydrologie van de Over-Betuwe en de Zuideliojke Veluwezoom. [ 2 delen: tekst & Kaarten en Bijlagen]
63490: ROLFE, W.D.I. - Grosser morphology of the Scottish Silurian phyllocarid Crustacean, Ceratiocaris papilio Salter in Murchison.
79858: ROLFE, W.D.I. - Rochdalia, a Carboniferous insect nymph.
78931: ROLFE, W.D. IAN - Woolly rhinoceros from the Scottish Pleistocene.
1630401: ROLFE, W.D.I. - Catalogue of the type specimens in the invertebrate paleontological collections of the Museum of Comparative Zoology. Arthropoda (Trilobita, Arachnida and Insecta excluded).
52424: ROLFE, C.W. ET AL. - Paving brick and paving brick clays of Illinois.
73375: ROLIN, M.-F. - État des restes de lamellibranches dans les thanatocenoses er relations avec la conditions de formation: les cassures.
48242: ROLL, A. - Tektonische Bemerkungen zu einer geologischen Karte der Südlichen Frankenalb.
44049: ROLL, ARTHUR - Form, Bau und Entstehung der Schwammstotzen im süddeutschen Malm.
75784: ROLL, A. - Langfristige Reduktion der Mächtigkeit von Sedimentgesteinen und ihre Auswirkung - eine Übersicht.
1423: ROLL, A. - Versuch einer Paläomorphologie und tektonischen Entwicklungsgeschichte des Lauchertgebiets (Schw. Alb).
44740: ROLL, ARTHUR - Form, Bau und Entstehung der Schwammstotzen im süddeutschen Malm.
1815: ROLL, A. - Der Salzstock von Mölme und seine Umgebung.
70271: ROLLAND, Y., A. PÊCHER & C. PICARD - Middle Cretaceous back-arc formation and arc evolution along the Asian margin: the Shyok Suture Zone in northern Ladakh (NW Himalaya).
29347: ROLLAND, Y. ET AL. - The Cretaceous Ladakh arc of NW Himalaya—slab melting and melt–mantle interaction during fast northward drift of Indian Plate.
41645: Y. ROLLAND, A. PÊCHER, C. PICARD - Middle Cretaceous back-arc formation and arc evolution along the Asian margin: the Shyok Suture Zone in northern Ladakh (NW Himalaya).
43399: ROLLAND, Y., A. PÊCHER & C. PICARD - Middle Cretaceous back-arc formation and arc evolution along the Asian margin: the Shyok Suture Zone in northern Ladakh (NW Himalaya).
75220: ROLLAND, G. - Sur le terrain crétacé du Sahara septentrional.
48994: ROLLET, A. - Térébratula rollieri: validité de l’espèce dans le Jura.
8110609: ROLLET, M. - Recherches géologiques dans la Skopska Crna Gora-Karadagh.
9050119: ROLLET, A. - Révision d'une espèce de Zeilleridae des <> de Besançon.
7120663: ROLLIER, L. - Polis glaciaires dans le Jura français.
75618: ROLLINS, H.B. - Gastropods from the Lower Mississippian Wassonville Limestione in southeastern Iowa.
70622: ROLLY E. RIMANDO, PETER L.K. KNUEPFER - Neotectonics of the Marikina Valley fault system (MVFS) and tectonic framework of structures in northern and central Luzon, Philippines.
67098: T.C. ROLPH, J. SHAW, E. DERBYSHIRE, WANG JINGTAI - Seismic stratigraphy of Chinese loess.
67642: ROLPH, TIMOTHY C., LUIGI VIGLIOTTI & FRANK OLDFIELD - Mineral magnetism and geomagnetic secular variation of marine and lacustrine sediments from central Italy: timing and nature of local and regional Holocene environmental change
65023: ROLPH, TIMOTHY C., LUIGI VIGLIOTTI & FRANK OLDFIELD - Mineral magnetism and geomagnetic secular variation of marine and lacustrine sediments from central Italy: timing and nature of local and regional Holocene environmental change
19512: ROLSER, J. & F. TESSENSOHN - Alpidische Tektonik im Variszikum der Karawanken und ihre Beziehubng zum Periadriatischen Lineament.
65423: ROMAIN MILLOT, CLAUDE-JEAN ALLÈGRE, JÉRÔME GAILLARDET, STÉPHANE ROY - Lead isotopic systematics of major river sediments: a new estimate of the Pb isotopic composition of the Upper Continental Crust.
74701: ROMAN, F. & E. LEMOINE - Sur quelques Hecticoceras duu groupe de H. retrocostatum de Gross.
75647: ROMAN, F. & E. LEMOINE - Sur quelques Hecticoceras du groupe de H. retrocostatum de Gross.
28451: ROMAN, F. & J. BOUCHER - Les mammifères stampiens du Bassin de Roanne (Loire) I. Anthracotherium bumbachense.
74204: ROMÁN MONTESINOS, J.; SANZ-LÓPEZ, JAVIER - Falcitornoceras and Cheiloceras (Ammonoidea, Goniatitida) from the lower Famennian of the Iberian Peninsula and their biostratigraphic applications.
76118: ROMAN, F. & J. VIRET - La Miocène continental de l'Armagnac et le gisement Burdigalien de la Romeu (Gers).
18569: ROMAN, F. - Sur quelques restes de mammifères découverts par R.P. Longinos navas, dans les argiles pontiques de Libros (Prov. de Teruel, Espagne).
7080385: ROMAN, F. - Nouvelles observations sur le sous-sol de la ville de Lyon.
77320: ROMAN, FRÉDÉRIC - Les ammonites jurassique et crétacées. Essai de genera.
54672: ROMAN, F. - Sur quelques restes de mammifères découverts par le R.P. Longinos Navas, dans les Argiles pontiques de Libros (Prov. de Teruel, Espagne).
74763: ROMAN, F. & J. BOUCHER - Les mammifères stampiens du Bassin de Roanne (Loire) I. Anthracotherium bumbachense.
55137: ROMAN, F. - Une excursion géologique dans la moyenne et la basse vallée du Rhone.
9050552: ROMAN, F. - Les collections de géologie et de paléontologie de la Faculté des Sciences de Lyon.
9053025: ROMAN, F. - Les collections de géologie et de paléontologie de la Faculté des Sciences de Lyon.
9120163: ROMAN, J. - Morphologie et évolution des echinolampas (Echinides cassiduloïdes).
25218: ROMANES, JAMES - Geology of a Part of Costa Rica.
28150: ROMANO, M. - The trilobite genus Placoparia from the Ordovician of the Valongo area, North Portugal.
50739: ROMANO, M. - The trilobite genus Placoparia from the Ordovician of the valongo area, North Portugal.
11347: ROMANO, M. - The trilobite Eccoptochile from the Ordovician of northern Portugal.
60739: ROMANO, M. & A.W. OWEN - Early Caradoc trilobites of eastern Ireland and their palaeogeographical significance.
9540127: ROMANOVSKY, V. & A. CAILLEUX - La glace et les glaciers.
64286: ROMANS, R.C. (ED.) - Geobotany.
63933: ROMANS, R.C. (ED.) - Geobotany.
63934: ROMANS, R.C. (ED.) - Geobotany II.
64287: ROMANS, R.C. (ED.) - Geobotany II.
6100281: ROME, TH. - De l'hydrographie soutterraine dans les terrains calcaires //&// A. Flamache: Sur la formation des grottes et des vallées souterraines. //&// E. van den Broeck: Réponse à la note critique de M. A. Flamche.
28081: ROMEIN, A.J.T. - Evolutionary lineages in Early Paleogene calcareous nannoplankton.
75020: ROMEIN, B.J. - Present knowledge of the stratigraphy of the Upper Cretaceous (Campanian-Maastrichtian) and Lower Tertiary (Danian-Montian) calcareous sediments in Southern Limburg.
74126: ROMEIN, B.J. - On the type locality of the Maastrichtian (Dumont 1849), the upper boundary of that stage and on the transgression of a Maastrichtian s.l. in Southern Limburg.
73937: ROMEIN, A.J.T. & J. SMIT - The Cretaceous/Teriary boundary: calcareous nannofossils and stable isotopes.
74153: ROMEIN, A.J.T. ET AL. - Calcareous nannoplamkton from the Cretaceous/Tertiary boundary interval in the Western Gaj River section (Pakistan).
73256: ROMEIN, JAN EN ANNIE - De Lage Landen bij de zee. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandse volk, van Duinkerken tot Delfzijl. 2de druk.
73255: ROMEIN, JAN - De Lage Landen bij de zee. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandse volk, van Duinkerken tot Delfzijl. 1ste druk.
73741: ROMEIN, A.J.T. & J. SMIT - The Cretaceous/Teriary boundary: calcareous nannofossils and stable isotopes.
57386: ROMEIN, J.E. E.A. - Eerste Nederlandse Cartografendag. KIT Amsterdam, 25.1.58. Verslag.
24661: ROMEIN, B.J. - Ons Krijtland Zuid-Limburg. II. Geologische geschiedenis van Zuid-Limburg. 1ste druk.
1540395: ROMEIN, B.J. - Ons Krijtland Zuid-Limburg. II. Geologische geschiedenis van Zuid-Limburg. 4de dr.
8110911: ROMEIN, JAN - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen.
73770: ROMER, A.S. - The cranial anatomy of the Permian amphibian Pantylus.
59538: ROMER, A.S. - The larger embolomerous amphibians of the American Carboniferous.
59539: ROMER, A.S. - The skeleton of the Lower Carboniferous labyrinthodont Pholidogaster pisciformis.
1450676: ROMER, A.S. & L.W. PRICE - Review of the pelycosauria.
59433: ROMER, A.S. - The braincase of the Paleozoic elasmobranch Tamiobatis.
1450672: ROMER, A.S. - The appendicular skeleton of the Permian embolomerous amphibian Archeria.
1450675: ROMER, A.S. - The cranial anatomy of the Permian amphibian Pantylus.
53222: ROMER, A.S. ET AL. - Bibliography of fossil vertebrates exclusive of North America 1509-1927, Vol. 1 & 2. [A-K & L-Z]
63726: ROMER, A.S. - Man and the vertebrates: 1&2. [ 2 vols.]
80675: ROMER, A.S. - The stratigraphy of the Permian Wichita redbeds of Texas.
56833: ROMER, A.S. - Vertebrate paleontology. 3rd ed.
1440345: ROMER, A.S. - Vertebrate paleontology. 2nd ed., 7th pr.
49135: ROMER, A.S. - An ichthyosaur skull from the Cretaceous of Wyoming.
9120278: ROMER, A.S. - Synapsid evolution and dentition.
76753: ROMERO, BELISARIO DIAZ - Ensayo De Prehistoria Americana: Tiahuanacu y La America Primitiva.
44377: ROMERO, O.E. ET AL. - The biogeography of major diatom taxa in Southern Ocean surface sediments: 1-3.
44376: ROMERO, O. & D. HEBBELN - Biogenic silica and diatom thanatocoenosis in surface sediments below the Peru–Chile Current: controlling mechanisms and relationship with productivity of surface waters.
24122: ROMERO, O.E. ET AL. - The biogeography of major diatom taxa in Southern Ocean surface sediments: 1-3.
69363: ROMERO, O.E. ET AL. - The biogeography of major diatom taxa in Southern Ocean surface sediments: 1-3.
59745: ROMIJN, E. - Development of groundwater resources in The Netherlands.
74055: ROMINE, BRADLEY M. ET AL. - Beach erosion under rising sea-level modulated by coastal geomorphology and sediment availability on carbonate reef-fringed island coasts. [Oahu, Hawaii]
60498: [ ROMINGER ] WRIGHT, J.D. - The remarkable man Carl Ludwig Rominger, State Geologist.
60492: [ ROMINGER ] WRIGHT, J.D. - The remarkable man Carl Ludwig Rominger, State Geologist.
5100324: ROMPHEY, C. VAN - Etude stratigraphique et paléontologique de la région de Vonso (Bas-Congo), d'après les levés et les récoltes de C.R. Hoffmann (1937-1940). /&/ J. Sornay J.: Ammonites et inocérames de Vonso (Bas-Congo).
51658: ROMPHEY, C. VAN - Etude stratigraphique et paléontologique de la région de Vonso (Bas-Congo), d'après les levés et les récoltes de C.R. Hoffmann (1937-1940); /&/ Sornay, J. : Ammonites et inocérames de Vonso (Bas-Congo).
1820247: VAN ROMPHEY, C. - Etude stratigraphique et paléontologique de la région de Vonso (Bas-Congo), d'après les levés et les récoltes de C.R. Hoffmann (1937-1940); /&/ SORNAY, J. 1961. Ammonites et inocérames de Vonso (Bas-Congo).
67407: RON VAN 'T VEER, GERALD A ISLEBE, HENRY HOOGHIEMSTRA - Climatic change during the Younger Dryas chron in northern South America: a test of the evidence.
21182: RONA, P.A. - Hydrothermal mineralization at seafloor spreading centers.
49729: RÓNAI, S. ET AL. - The geological atlas of the great Hungarian Plain.
2061: RÓNAI, A. - [Quartärsedimentation und Klimageschichte im Becken der ungarischen Tiefebene (Alföld)].
70854: RONALD B. COLE AND RICHARD G. STANLEY - Sedimentology of subaqueous volcaniclastic sediment gravity flows in the Neogene Santa Maria Basin, California.
70977: RONALD GREELEY, DAN G. BLUMBERG AND STEVEN H. WILLIAMS - Field measurements of the flux and speed of wind-blown sand.
70351: RONALD K LUBBERTS, ZVI BEN-AVRAHAM - Tectonic evolution of the Qumran Basin from high-resolution 3.5-kHz seismic profiles and its implication for the evolution of the northern Dead Sea Basin.
72900: RONALD W. MORIN - Late Quaternary biostratigraphy of cores from beneath the California Current
65945: RONALD T. WATKINS, MOIRA K. RIDLEY, M.A.BRUNO POUGNET, JAMES P. WILLIS - Determination of rare-earth elements in coal using microwave digestion and gradient ion chromatography.
67319: RONALD J. LITWIN, JOSEPH P. SMOOT, NANCY J. DURIKA, GEORGE I. SMITH - Calibrating Late Quaternary terrestrial climate signals: radiometrically dated pollen evidence from the southern Sierra Nevada, USA.
8050443: RONAN, C.A., D. ELSOM & PH. WHITFIELD - De evolutie van het heelal / De evolutie van de aarde / De evolutie van het leven. [3 vols.].
46780: RONCA, L.B. - An introduction to the geology of the moon.
42484: RONCAGLIA, LUCIA - Palynofacies analysis and organic-walled dinoflagellate cysts as indicators of palaeo-hydrographic changes: an example from Holocene sediments in Skálafjord, Faroe Islands.
73644: RONCHI, P., F. JADOUL ET AL. - Multistage dolomitization and distribution of dolomitized bodies in Early Jurassic carbonate platforms (Southern Alps, Italy).
70512: A.A. DE RONDE, R. HEILBRONNER, H. STÜNITZ, J. TULLIS - Spatial correlation of deformation and mineral reaction in experimentally deformed plagioclase–olivine aggregates.
45879: RONDE, J.G. DE 7 H. GERRITSEN - De storm van 1953 gesimuleerd met het continental shelf model. -1989. Rijkswaterstaat Dienst getijdewateren Nota GWAO 89.020; 51 pp., ca. 40 fig., some ol. Orig. illustr. wrps., 4to.
69506: RONDE, A.A. DE ET AL. - Reaction-induced weakening of plagioclase-olivine composites.
55223: RONDEAU, A. - Les << boules >> de granite.
55224: RONDEAU, A. - L'intérêt de la Corse dans le domaine de la géographie physique.
75021: RONDEEL, H.E., BATJES, D.A.J., NIEUWENHUIJS, W.H. (EDS.) - Geology of Gas and Oil under the Netherlands.
80445: RONDEEL, H.E. - Geological investigations in the western Sierra Cabrera and adjoining areas, south-eastern Spain.
1580168: RONDEEL, H.E. - Geological investigations in the western Sierra Cabrera and adjoining areas, south-eastern Spain.
1061045: RONEN, A. - Introducing prehistory.
10990911: RONG JIA-YU & ZHAN REN-BIN - Brachidia of late ordovician and Silurian eozpiriferines (Brachiopoda) and the origine of the spiriferides.
68523: RONG JIA-YU, MARKES E. JOHNSON - A stepped karst unconformity as an Early Silurian rocky shoreline in Guizhou Province (South China).
58423: RONG, JIA-YU & YANG XEU-CHANG - Brachiopods from the Miaokao Formation (Upper Silurian) of Qujing, easternYunnan.
10990912: RONG JIA-YU ET AL. - Revision of the Athyrisininae, Siluro-Devonian brachiopods from China and Russia.
50781: RONG JIAYU ET AL. - Latest Ordovician and earliest Silurian brachiopods succeeding the Hirnantia fauna in south-east China.
50780: RONG JIA-YU AND L. R. M. COCKS - True Strophomena and a revision of the classification and evolution of strophomenoid and 'strophodontoid' brachiopods.
52003: RONG JIA-YU, ET AL. - Biogeographical analysis of Late Silurian brachiopod faunas, chiefly from Asia and Australia.
52002: RONG JIA-YU & YANG XUE-CHANG - Silurian spiriferoids from southwest China with special reference to their stratigraphic significance.
42795: RONGJIA YU AND ZHANG ZI-XIN - A southward extension of the Silurian Tuvaella brachiopod fauna.
66104: RONGMING LIU, ANNETTE HOFMANN, FAZIL O. GÜLAÇAR, PIERRE-YVES FAVARGER, JANUSZ DOMINIK - Methane concentration profiles in a lake with a permanently anoxic hypolimnion (Lake Lugano, Switzerland-Italy).
1060203: RONGYU LI & P. COPPER - Early Silurian (Llandovery) orthide brachiopods from Anticosti Island, eastern Canada: the O/S extinction recovery fauna.
72402: RONHAAR, J.H. - De monogamie bij de zogenaamde Pygmeeën.
44053: RONIEWICZ, EWA AND JAROSLAW STOLARSKI - Evolutionary trends in the epithecate scleractinian corals.
73762: RONIEWICZ, E. - Scleractinia from the Upper Portlandian of Tisbury, Wiltshire, England.
44050: RONIEWICZ, EWA - Jurassic scleractinian coral Thamnoseris Etallon, 1864. and its homeomorphs.
45376: RONIEWICZ, EWA - Scleractinia from the Upper Portlandian of Tisbury, Wiltshire, England.
45377: RONIEWICZ, EWA - Kobyastraea n. gen., genre homomorphique de Thamnasteria Lesauvage, 1823 (Hexacoralla).
44051: RONIEWICZ, EWA - Pennular and non-pennular Jurassic scleractinians - some examples.
7546: RONIEWICZ, E. - Les Madréporaires du Jurassique supérieur de la bordure des Monts de Saint-Croix, Pologne.
7120452: RØNNING, O.I. - Svalbards flora.
71754: A.B. RONOV, V.E. KHAIN, A.N. BALUKHOVSKY, K.B. SESLAVINSKY - Quantitative analysis of Phanerozoic sedimentation.
53498: ROO, H.C. DE - Enkele bodemkundige aantekeningen over de Drente essen.
80172: ROOBOL, M.J. & A.L. SMITH - Volcanology of Saba and St. Eustatius, Northern Lesser Antilles.
76835: ROOBOL, M.J. ET AL. - An assessment of volcanic hazard on the islands of Saba and St. Eustatius in the northern Lesser Antilles.
80693: ROOBOL, M.J. & A.L. SMITH - Volcanology of Saba and St. Eustatius, Northern Lesser Antilles.
51320: ROOBOL, M. J. - Dispersal and characteristics of pyroclastic fall deposits from Mt. Misery Volcano, West Indies.
8050203: ROOD, A.P. ET AL. - Electron microscope studies of Oxford Clay coccoliths.
48811: ROODENBURG, H.W. ET AL. (RED.) - Sociale aspecten van kleding.
76395: ROOIJ, H.H. VAN & J. GAWRONSKI - VOC schip Amsterdam. Gebleeven-- op de kust van Sussex tusschen Hastings en Beachyhead gestrand.
1540397: ROOIJEN, P. VAN ET AL. - Stratigraphy and tectonics in the Peel-venlo area as indicated by Tertiary sediments in the Broekhuizenvorst and Geldern T1 boreholes.
10991569: ROOK, L. & R. SARDELLA - Hystrix refosa Gervais, 1852 from Pirro Nord (Early Pleistocene, southern Italy).
78967: ROON, J.C. - De officieele kartografie van Nederland 1798-1864. /&/ Over de officieele kartografie van Nederland na 1864.
67785: G.S. ROONWAL - The wandering rivers of the Punjab, India.
64468: ROORDA VAN EYSINGA, N.P.H.J. - De geboorte van het Hoogheemraadschap van Delfland. Ontginning en bedijking in de Vroege Middeleeuwen.
1820371: ROORDA SMIT, J.A. - De bodemgesteldheid in de Transvaal.
64460: ROORDA VAN EYSINGA, N.P.H.J. - De geboorte van het Hoogheemraadschap van Delfland. Ontginning en bedijking in de Vroege Middeleeuwen.
63153: ROOS, G. - Comparative reasearches on the variation of the constituents of coal of one seam from South Limburg (The Netherlands).
45597: ROOS, P.C. - Seabed pattern dynamics and offshore sand extraction.
9050480: ROOS, G. - Comparative researches on the variation of the constituents of coal of one seam from South Limburg (The Netherlands).
55503: ROOSENS, H. - Préservation de sites archéologiques en Belgique. /&/ Klok, R.H.J.: La protection des monuments et des sites archéologiques aux Pays-Bas.
78965: ROOSES, MAX - Plantijn en de plantijnsche drukkerij. Antwoord op de prijsvraag Stassart.
50464: ROOTHAAN, H.PH. - Geologische en petrografische schets der Talaud- en Nanoesaeilanden (Noordoost Celebes).
7120464: ROOTS, E.F. - Preliminary note on the geology of western Dronning Maud Land.
7050449: ROOTS, E.F. - Geology and mineral deposits of Aiken Lake map area, British Columbia.
77007: ROOYEN, M. VAN (RED.) - Steden & hun verleden. De ontwikkeling van de stedelijke samenleving in de Nederlanden tot de negentiende eeuw.
62058: ROPER, C.F.E. ET AL. - FAO species Catalogue Vol. 3. Cephalopods of the world. An annotated and illustrated catalogue of species of interest to fisheries.
63686: ROPOLO, P. - Implications of variation in coiling in some Hauterivian (Lower Cretaceous) heteromorph ammonites from the Vocontian basin, France.
63688: ROPOLO, P. ET AL. - The 'Pseudocrioceras interval' and adjacent beds at La Bédoule (SE France): implications to highest Barremian/lowest Aptian biostratigraphy.
63687: ROPOLO, P. & R. GONNET - A propos de quelques Ancyloceratidae nouveaux ou peu connus du Barrémien sommital de la Bédoule (B. du Rh., France): position stratigraphique et systématique.
55138: ROQUES, M. - Les schistes cristallins de la partie sud-ouest du Massif Central français.
62288: RØRDAM, K. - Johannes Frederik Johnstrup. Hans liv og viirksomhed.
7120432: RØRDAM, K. - Geologisk kort over Danmark / Geological map of Denmark 1:100.000, Kortbladet / Map sheet Helsingör & Hilderöd.
8050586: RØRDAM, K. - Beskrivelse til geologisk kort over Danmark (i Maalestock 1:100.000). Kortbladene Kjøbenhavn og Roskilde.
8050588: RØRDAM, K. & V. MILTHERS - Beskrivelse til geologisk kort over Danmark (i Maalestock 1:100.000). Kortbladene Sejrø, Nykjøbing, Kalundborg og Holbaek.
8050605: RØRDAM, K. - Geologisk kort over Danmark 1:100 000. Kortbladene Helsingör og Hilleröd. Fotografisk optryk af 1894 udgaven.
8050611: RØRDAM, K. - Undersøgelse af mesozoiske lerarter og kaolin paa Bornholm i geologisk og tenisk henseende.
8050612: RØRDAM, K. - Saltvandsalluviet i det nordostlige Sjaelland.
8050613: RØRDAM, K. - Geologisk-agronomiske undersøgelser ved Lyngby Landboskole og Brede Landegaard.
8050614: RØRDAM, K. - Beretning om en geologisk undersøgelse paa Fraennemark ved Svaneke paa Bornholm.
8050615: RØRDAM, K. - Kridtformationen i Sjaelland i terraenet mellem København og Køge, og paa Saltholm.
8050616: RØRDAM, K. & C. BARTHOLIN - Om forekomsten af Juraforsteninger i løse blokke i moraeneler ved København.
73824: ROSALES, IDOIA, SANTIAGO QUESADA AND SERGIO ROBLES - Primary and diagenetic isotopic signals in fossils and hemipelagic carbonates: the Lower Jurassic of northern Spain.
70899: ROSALES, I. ET AL. - Carbonate depositional sequence development on active fault blocks: the Albian in the Castro Urdiales area, northern Spain.
53674: ROSALES, I. ET AL. - Carbonate depositional sequence development on active fault blocks: the Albian in the Castro Urdiales area, northern Spain.
68502: ROSANNE D. D'ARRIGO, BRENDAN M. BUCKLEY, EDWARD R. COOK, WENDY S. WAGNER - Temperature-sensitive tree-ring width chronologies of pink pine (Halocarpus biformis) from Stewart Island, New Zealand.
41442: ROSARIA SANDULLI, ARTURO RASPINI - Regional to global correlation of lower Cretaceous (Hauterivian–Barremian) shallow-water carbonates of the southern Apennines (Italy) and Dinarides (Montenegro), southern Tethyan Margin.
53675: ROSAS DA SILVA, D. - Depósitos de evansite nos granitos do Pôrto.
64199: RÖSCH, MANFRED - Hegne-Galgenacker am Gnadensee. erste botanische Daten zur Schurkeramik am Bodensee.
64377: RÖSCH, MANFRED - Botanische Untersuchungen in spätneolithischen Ufersiedlungen von allhausen und Dingelsdorf am überlinger See, Kr. Konstanz.
64200: RÖSCH, MANFRED - Botanische Untersuchungen in spätneolithischen Ufersiedlungen von allhausen und Dingelsdorf am überlinger See, Kr. Konstanz.
64197: RÖSCH, MANFRED - Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen im Durchenbergried.
64376: RÖSCH, MANFRED - Hegne-Galgenacker am Gnadensee. erste botanische Daten zur Schurkeramik am Bodensee.
64375: RÖSCH, MANFRED - Pollenanalytische Untersuchungen in spätneolithischen Ufersiedlungen von Allensbach-Strandbad, Kr. Konstanz.
64374: RÖSCH, MANFRED - Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen im Durchenbergried.
64198: RÖSCH, MANFRED - Pollenanalytische Untersuchungen in spätneolithischen Ufersiedlungen von Allensbach-Strandbad, Kr. Konstanz.
7080580: ROSCOE, S.M. - Geology and uranium deposits, Quirke Lake – Elliot Lake, Blind River aea, Ontario.
45055: ROSCOE, S.M. - Huronian rocks and uraniferous conglomerates in the Canadian Shield.
7080589: ROSCOE, S.M. - Cambrian Lake (East Half), New Quebec.
44450: ROSCOE, S.M. - Huronian rocks and uraniferous conglomerates in the Canadian Shield.
53973: ROSE, WILLIAM I., GREGG J.S. BLUTH ET AL. (EDS.) - Volcanic Hazards in Central America.
10991949: ROSE, J. ET AL. (EDS.) - Critical Quaternary stratigraphy.
1710167: ROSE, R.L. - Tertiary volcanic domes near Jackson, California.
6274: ROSE, J. & C. SCHLÜCHTER (DS.) - Quaternary type sections. Imagination or reality.
10981949: ROSE, J. ET AL. (EDS.) - Critical Quaternary stratigraphy.
21234: ROSE, W.I. - Santiaguito volcanic dome, Guatemala.
75258: ROSE, W.I. - Santiaguito volcanic dome, Guatemala.
1740158: ROSE, B. - Wood Mountain-willowbunch Coal Area, Saskatchewan.
1570469: ROSE, W.C.C. & K.C. DURHAM - Geology and hematite deposits of South Cumbria.
53379: ROSE, WILLIAM I., GREGG J.S. BLUTH ET AL. (EDS.) - Volcanic Hazards in Central America.
7080597: ROSE, E.R. - Gordon Lake nickel deposit.
7120358: ROSE, T.K. - The metallurgy of gold. 5th ed.
1440347: ROSE, K.D. - The Clarkforkian land-mammal age and mammalian faunal composition across the Paleocene-Eocene boundary.
7110281: ROSE, E.R. - Torbay map-area, Newfoundland.
7110337: ROSE, E R. - Iron deposits of eastern Ontario and adjoining Quebec;
58767: ROSE, SUSANNA VAN - Earthquakes.
9051104: ROSE, W.D. & R.M. LITTLETON (EDS.) - Bahamas / Bermuda Rise. Proceedings of the Ocean Drilling Program, Part A. Initial Reports, Vol. 101 & 102;
9120487: ROSE, K.D.; EMRY, R.J.; GINGERICH, P.D. - Skeleton of Alocodontulum atopum, An Early Eocene Epoicotheriid (Mammalia, Palaeanodonta) from the Bighorn Basin, Wyoming.
9120488: ROSE, K.D.; GINGERICH, P.D. - Partial Skull of the Plesiadapiform Primate Ignacius from the Early Eocene of Wyoming.
9120489: ROSE, K.D.; SIMONS, E.L. - Dental Function in the Plagiomenidae: Origin and Relationships of the Mammalian Order Dermoptera.
57173: ROSELT, G. & W. SCHNEIDER - Cuticulae dispersae, ihre Merkmale, Nomenklatur und Klassifikation.
68195: ROSELYNE AINARDI - Sequence biologique en milieu paradeltaique, exemple de la lettenkohle.
77477: ROSEMA, A., H. GUAN ET AL. - Manual of coal fire detection and monitoring. Development and implementation of a coal fire monitoring and fighting system in China.
76838: ROSENBERG-HERMAN, YVONNE - Études des sédiments quaternaires de la Mer Rouge.
76807: ROSENBERG-HERMAN, YVONNE - Études des sédiments quaternaires de la Mer Rouge.
7050413: ROSENBERG, P. - Die liasische Cephalopodenfauna der Kratzalpe im Hagengebirge.
19514: ROSENBERG, G. - Der westliche Höllensteinzug am Mödlingbach.
19513: ROSENBERG, G. - Der kalkalpine Wienerwald um Kaltenleutgeben (NÖ. und Wien).
64804: ROSENBERG, H.P.R. & R.J. DE BOOIJ (EDS.) - Dwarsweg-weg. Ontstaan, verval en herstel van een historisch stadsdeel in Den Haag.
7121038: ROSENBERG, E. - Geologische Untersuchungen in den Naftalibergen (am rande des nördlichsten teiles der Jordansenke, Israel).
6801: ROSENBLUM, S. & E.L. MOSIER - Mineralogy and occurrence of Europium-rich dark monzanite.
76997: ROSENBUSCH, H. - Die Steiger Schiefer und ihre Contactzone an den Granititen von Barr-Andlau und Hochwald.
80114: ROSENBUSCH, H. - Ueber die chemische Beziehungen der Eruptivgesteine. /&/ Über Structur und Classification der Eruptivgesteine.
76998: ROSENBUSCH, H. - Les schistes de Steige et leur zone de contact au voisinage des granites du Hochwald et de Barr-Andlau.
7120359: ROSENBUSCH, H. - Elemente der Gesteinslehre. 2. Aufl.
6806: ROSENBUSCH, H. - Elemente der Gesteinslehre.
6802: ROSENBUSCH, H. - Mikroskopische Physiographie der Mineralien und Gesteine. Band I. Die petrographisch wichtigen Mineralien.
6805: ROSENBUSCH, H. - Elemente der Gesteinslehre.
52409: ROSENBUSCH, H. - Ueber die chemische Beziehungen der Eruptivgesteine.
9120699: ROSENBUSCH, H. - Aus der Geologie von Heidelberg.
17267: ROSENCE, D.W.J. - Coralline algae from the Miocene of Malta.
19019: ROSENDAHL, H. - Brumunddalens porfyr-sandstein lagrekke.
7817: ROSENDAHL, H. - Brumunddalens porfyr-sandstein-lagrekke.
48937: ROSENFELD, A. ET AL. - Jurassic ostracodes from Gebel Maghara, Sinai, Egypt.
1710436: ROSENFELD, J.L. - Rotated garnets in metamorphic rocks.
1425: ROSENFELD, U. - Beiträge zur Frage der Stockwerktektonik im Ruhrkohlengebiet I.
1426: ROSENFELD, U. ET AL. - Beiträge zur Geologie des Lippischen Berglandes.
7080563: ROSENKRANTZ, A. ET AL. - A geological reconnaissance of the southern part of the Svartenhuk Peninsula, West Greenland.
45014: ROSENKRANTZ, A. - Marine Upper Cretaceous and lowermost Tertiary deposits in West Greenland.
49385: ROSENKRANTZ, A. & H.W. RASMUSSEN - South-eastern Sjaelland and Mön, Denmark.
52267: ROSENQVIST, I.TH. - The metamorphic facies and the feldspar minerals.
52589: RÖSHOFF, K. - Structures of the Tännäs augen gneiss nappe and its relation to under- and overlying units in the central Scandinavian Caledonides.
69390: ROSING, M.T. ET AL. - The rise of continents-An essay on the geologic consequences of photosynthesis.
29112: RÖSING, F. & H.K. FINDEISEN - Geologische karte von Hessen 4622 Kassel-West. 2. Aufl.
48273: RÖSING, F. & H.K. FINDEISEN - Erläuterungen zur Geologischen Karte von Hessen 1:25 000 Blatt Nr. 4622 Kassel-West. 2. Aufl.
47077: RÖSING, F. ET AL. - Geologische Karte von Hessen. 4622 Kassel-West. 2. Aufl.
47078: RÖSING, F. - Geologische Übersichtskarte von Hessen 1:300.000.
1120138: ROSING, H. ET AL. - Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Blad 13 / Winschoten / Blad 18-23 / Ter Apel-Nieuw Schoonebeek.
64196: ROSKOSCH, J. ET AL. - Luminescence dating of ice-marginal deposits in northern Germany: evidence for repeated glaciations during the Middle Pleistocene (MIS 12 to MIS 6).
58382: RÖSLER, A. - Zur Fauna des rheinischen Unter-Devons. 1. Stropheodonta cf taeniolata (Sandb.) aus dem Unter-Ems von Oberstadtfeld und ein neuer Fund von Pyrgocystis octogona R. Richter (Edrioaster.).
58381: RÖSLER, A. - Die Fauna aus den « Bornicher Schichten » (Unter-Devon) des Gemeinde-Steinbruches von Holzhausen a.d. Haide (Blatt Katzenelnbogen/Taunus).
58932: RÖSLER, A. - Das Unterdevon am SW-Ende des Taunusquarzit-Zuges von Katzenelnbogen (Rheinisches Schiefergebirge, Taunus) 1. Teil: Siegen-Stufe, 2. Teil: Ems-Stufe.
8050872: RÖSLER, H.J. ET AL. - Genetische Probleme der Eisenerze vom Typus Lahn-Dill.
44054: ROSS, J.P. - Ordovician cryptostome Bryozoa, standard Chazyan series, New York and Vermont.
49860: ROSS, C.P. - The Valdez Creek mining district, Alaska.
45654: ROSS, DAVID A. - Introduction to oceanography. 2nd ed.
45483: ROSS, C.A. (ED.) - Paleogeographic provinces and provinciality.
69716: ROSS, J.V. & K.R. WILKS - Effects of a third phase on the mechanical and microstructural evolution of a granulite.
28679: ROSS, D.A. & G. GVIRTZMAN (EDS.) - New Aspects of Sedimentation in Small Ocean Basins.
6120441: ROSS, C.P. - Geology and ore deposits of the Casto Quadrangle, Idaho.
70914: ROSS A. SUTHERLAND AND CHEING-TUNG LEE - Discrimination between coastal subenvironments using textural characteristics.
6120043: ROSS, R.J. & W.B.N. BERRY - Ordovician graptolites of the Basin Ranges in California, Nevada, Utah, and Idaho.
1710164: ROSS, D.C. - Igneous and metamorphic rocks, Sequoia and Kings Canyon National Parks, California.
78027: ROSS, R.J. & N.P. JAMES - Brachiopod biostratigraphy of the middle Ordovician Cow Head and table Heads groups, western Newfoundland.
6120420: ROSS, C.P. - The copper deposits near Salmon, Idaho.
76754: ROSS, J.PH. - Ordovician, Silurian, and Devonian Bryozoa of Australia.
1710819: ROSS, C.P. - Geology and ore deposits of the Bayhorse region, Custer County, Idaho.
21235: ROSS, C.S. & R.L. SMITH - Ash-flow tuffs: their origin, geologic relations, and identification.
6120535: ROSS, R.J. ET AL. - Middle and Lower Ordovician formations in southernmost Nevada and adjacent California.
77074: ROSS, R.J. - Additional trilobites from the Ordovician of Kentucky.
18075: ROSS, C.A. ET AL. - Middle Carboniferous and Early Permian fusulinaceans from the Monkman Pass area, northeastern British Columbia /&/ Carboniferous and Permian fusulinaceans from the Omineca Mountains, Bristish Columbia /&/ Permian fusulinaceans from the St. Elias Mountains, Yukon territory.
50289: ROSS, D.C. - The metamorphic and plutonic rocks of the southernmost Sierra Nevada, California, and their tectonic framework.
54821: ROSS, N.-E. - Investigations of the Senonian Kristianstad district, S. Sweden. I. On a Cretaceous pollen and spore bearing clay deposit of Scania.
50160: ROSS, C.P. - Geology of the Lower Gila region, Arizona.
56043: ROSS, C.P. - Quicksilver deposits of the Mayacmas and Sulphur Bank districts, California. A preliminary report.
76757: ROSS, J.PH. - Ordovician, Silurian, and Devonian Bryozoa of Australia.
1640182: ROSS, R.J. - Brachiopod fauna of Saturday Mountain Formation, southern Lemhi Range, Idaho.
7050483: ROSS, C.S. & S.B. HENDRICKS - Minerals of the montmorillonite group; their origin and relation to soils and clays.
56376: ROSS, C.P. - Some quicksilver prospects in adjacent parts of Nevada, California and Oregon.
56745: ROSS, R.J. - Addiotional trilobites from the Ordovician of Kentucky.
15553: ROSS, J.R.P. - Biogeography of Carboniferous ectoproct bryozoa.
15551: ROSS, J.R.P. - Biogeography of Permian ectoproct Bryozoa.
1740220: ROSS, J V. - The Structure and Metamorphism of Mesa Lake map Area, District of Mackenzie (86b/14).
6120419: ROSS, C.P. - Ore deposits of the Saddle Mountain and Banner Mining districts, Arizona.
1740113: ROSS, V. - Petroleum in Canada.
1710938: ROSS, C.S. - Origin of the copper deposits of the Ducktown type in the southern Appalachian region.
1710979: ROSS, C.P. & R. REZAK - The rocks and fossils of Glacier National Park: the story of their origin and history.
1710980: ROSS, C.P. - Geology of Glacier National Park and the Flathead region, northwestern Montana.
10990064: ROSS, C.A. (ED) - Paleogeographic provinces and provinciality.
49859: ROSS, C.P. - Mineral deposits near the West Fork of the Chulitna River, Alaska.
7110688: ROSS, C.P. - The geology and ore deposits of the Reese River District, Lander County, Nevada.
7110686: ROSS, C.P. - Quicksilver deposits in the Steens and Pueblo Mountains, southern Oregon.
7110685: ROSS, C.P. - Quicksilver deposits of the Mayacmas and Sulphur Bank districts, California. A preliminary report.
1711048: ROSS, R.J. - Fossils from the Ordovician bioherm at Meiklejohn Peak, Nevada.
49904: ROSS, G.M. (ED.) - Precambrian basement of the canadian Cordillera: isotopic insights.
74613: ROSS, R.J. - Some Middle Ordovician brachiopods and trilobites from the Basin Ranges, western United States.
63689: ROSS, C.A. ET AL. - Late Jurassic paleoclimatic simulation ? paleoecological implications for ammonoid provinciality.
64733: ROSS, MARY H. - The Favositidae of the Hamilton Group (Middle Devonian of New York).
56371: ROSS, C.P. - Quicksilver deposits of the Mayacmas and Sulphur Bank districts, California. A preliminary report.
49967: ROSS, C.P. - The Lower Gila region, Arizona. A geographic, geologic and hydrologic reconnaissance with a guide to desert dewatering places.
74938: ROSS, N.-E. & I. HESSLUND - Investigations of the Senonian of the Kristianstad District, S. Sweden. 1. On a Cretaceous pollen and spore bearing clay deposit of Scania, 2. Sedimentology and lithogenesis of the Åhus Series.
18387: ROSS, J.R.P. - New Chaetetiform trepostome Bryozoa from the Upper Mississippian of the western United States.
8110746: ROSS, R.J. - Middle and Lower Ordovician formations in southernmost Nevada and adjacent California.
8110754: ROSS, D.C. - Geology of Independence Quadrangle, Inyo County, California.
8153: ROSS, C.P. - Geology of the Borah Peak Quadrangle, Idaho.
9050829: ROSS, C.P. ET AL. - The Belt Series in Motana.
9050869: ROSS, D.C. - Stratigraphy of some Paleozoic formations in the Independence Quadrangle, Inyo County, California.
9120164: ROSS, J.P. - Morphology and phylogeny of early Ectoprocta (Bryozoa).
9120165: ROSS, J.P. - The fauna of the Portrane Limestone, IV. Polyzoa.
77029: ROSSA, H.G. - Upper Cretaceous and Tertiary inversion tectonics in the western part of the Rhenish-Westphalian coal district (FRG) and in the Campine area (N Belgium).
77034: ROSSA, H.G. - Upper Cretaceous and Tertiary inversion tectonics in the western part of the Rhenish-Westphalian coal district (FRG) and in the Campine area (N Belgium).
68589: ROSSANA MARTINI, DANIEL VACHARD, LOUISETTE ZANINETTI, SIMONETTA CIRILLI, JEAN-JACQUES CORNÉE, BERNARD LATHUILIÈRE, MICHEL VILLENEUVE - Sedimentology, stratigraphy, and micropalaeontology of the Upper Triassic reefal series in Eastern Sulawesi (Indonesia).
1102034: V. VAN ROSSEM ET AL., EDS. - Amsterdam. Monumenten & Archeologie 6
1102035: V. VAN ROSSEM ET AL., EDS. - Amsterdam. Monumenten & Archeologie 7
55139: ROSSET, J. - Description géologique de la chaine des Arivas entre Cluses et le Col des Aravis (Haute-Savoie).
65024: ROSSETTI, F. ET AL. - Syn- versus post-orogenic extension: the case study of Giglio Island (Northern Tyrrhenian Sea, Italy).
71188: ROSSETTI, D.F. - Soft-sediment deformation structures in late Albian to Cenomanian deposits, São Luís Basin, northern Brazil: evidence for palaeoseismicity.
73231: ROSSI, PAOLO - The dark abyss of time. The history of the earth and the history of nations from Hooke to Vica.
73593: ROSSI, VALENTINA MARZIA AND RONALD J. STEEL - The role of tidal, wave and river currents in the evolution of mixed-energy deltas: Example from the Lajas Formation (Argentina). [Jurassic]
46195: ROSSI, P.M. - Structural and stratigraphical pattern of the Lombardy Southern Alps.
21859: ROSSI, C. - Molluschi paleogenici della Sirtica.
79470: ROSSI, VERONICA ET AL. - Late Quaternary multiple incised valley systems: An unusually well-preserved stratigraphic record of two interglacial valley-fill successions from the Arno Plain (northern Tuscany, Italy).
69983: D. ROSSIKOPOULOS, A. FOTIOU, E. LIVIERATOS, P. BALDI - A rigorous analysis of GPS data to detect crustal deformations. Application in the area of the Ionian Sea.
9051045: ROSSITER, E. - Het Egyptische dodenboek. Beroemde Egyptische papyri.
1230174: ROSSMAN, D.L. - Geology and ore deposits in the Reis Inlet area, Glacier Bay, Alaska.
1230175: ROSSMAN, D.L. - Geology and ore deposits of northwestern Chichagof Island, Alaska.
1230176: ROSSMAN, D.L. - Geology and petrology of two stocks of layered gabbro in the Fairweather Range, Alaska.
1230177: ROSSMAN, D.L. - Geology of the eastern part of the Mount Fairweather Quadrangle, Glacier Bay, Alaska.
1450677: ROSSMANN, T. - Skelettanatomische Beschreibung von Pristichampus rollinatii (Gray) (Crocodilia, Eusuchia) aus dem Paläogen von Europa, Nordamerika und Ostasien.
60414: ROSSMANN, T. - Skelettanatomische Beschreibung von Pristichampus rollinatii (Gray) (Crocodilia, Eusuchia) aus dem Paläogen von Europa, Nordamerika und Ostasien.
52859: ROSSNER, R. - Die Geologie des nordwestlichen St. Martiner Schuppenlandes am Südostrand des Tennengebirges (Oberostalpin).
71096: ROSTOVTSEVA AND SHAPIRO - Provenance of the Palaeocene-Eocene clastic rocks of the Komandorsky Islands.
21616: ROTH, H. - Das Gotlandium bei Bad Lauterberg im Harz.
69105: A. ROTH-NEBELSICK, T. UTESCHER, V. MOSBRUGGER, L. DIESTER-HAASS, H. WALTHER - Changes in atmospheric CO2 concentrations and climate from the Late Eocene to Early Miocene: palaeobotanical reconstruction based on fossil floras from Saxony, Germany.
79179: ROTH, UDO. - Das Obercarbon südlich von Werden an der Ruhr.
60886: ROTH, CLAUDIA - Kauzyklus und Usurfacetten von Microchoerus Wood, 1844 (Omomyiformes, Primates).
1340398: ROTH, P.H. - Oligocene calcareous nannoplankton biostratigraphy.
79833: ROTH, ROBERT - Some ostracodes from the Haragan Marl, Devonian, of Oklahoma.
80606: ROTH - Unmetamorphosed sedimentary formations of Czechoslovakia.
22373: ROTH, H. - Das Gotlandium bei Bad Lauterberg im Harz.
47649: ROTH, P.H. - Oligocene calcareous nannoplankton biostratigraphy.
8050204: ROTH, P.H. ET AL. - Morphological study of selected members of the genus Sphenolithus Deflandre (incertae sedi, Tertiary).
8050205: ROTH, P.H. ET AL. - Late Eocene-Oligocene calcareous nannoplankton from central and northern Italy.
8051166: ROTH, P.H. & J.R. HERRING (EDS.) - Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project Vol. XVII. Honolulu, Hawaii to Honolulu, Hawaii. [Covering leg 17 of Glomar Challenger's cruise in Central Pacific Basin, southwest of Hawaii].
8154: ROTH, R. - Paleogeology of the Panhandle of Texas.
59645: ROTHAUSEN, K. - Heinz Tobien †.
79541: ROTHAUSEN, K. - Die stratigraphische und paläogeographische Stellung der Mitteldevonkonglomerate des Schwarzbachtales (Rheinisches Schiefergebirge).
1888: ROTHAUSEN, K. (ED.) - Das Kalktertiär des Mainzer Beckens. Oberoligozän - Untermiozän.
23803: ROTHE, P. - Kanarische Inseln. Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, Gomera, La Palma, Hierro.
76456: ROTHENBERG, BENO - Sinai. Pharaonen, Bergleute, Pilger und Soldaten.
53854: ROTHENHÖFER, H. - Das Böotikum in den Deckenkomplexen am NE-Rand der Parnass-Kiona-Zone (Mittelgriechenland).
24859: ROTHPLETZ, A. - Das Diluvium um Paris und seine Stellung im Pleistocän.
24860: ROTHPLETZ, A. - Das Diluvium um Paris und seine Stellung im Pleistocän.
58338: ROTHPLETZ - Radiolarien, Diatomaceen und Sphärosomatiten im silurischen Kieselschiefer von Langenstriegis in Sachsen.
23804: ROTHPLETZ, A. & V. SIMONELLI - Formaciones origen marino de la Gran Canaria. [transl. from German]
59885: ROTHPLETZ, A. - Ausdehnung und herkunft der rhaetischen Schubmasse.
59886: ROTHPLETZ, A. - Die Nord- und Sued-Ueberschiebungen in den Freiburger Alpen.
6100411: ROTHPLETZ, A. - Die Osterseen und der Isar-Vorlandgletscher. Eine geologische Schilderung der Umgebung der Osterseen und ihre Beziehungen zur Vorlandvergletscherung.
25055: ROTHPLETZ, A. - Beiträge zur Stratigraphie und Tektonik des Simplongebietes.
64722: ROTHPLETZ, A. - Erläuterungen zur Geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen. Section Frohburg Blatt 59.
1060740: ROTHPLETZ, A. - Ueber das Alter der Bündner Schiefer.
1710509: ROTHROCK, H.E. ET AL. - Fluorspar resources of New Mexico.
59599: ROTHSCHILD, BRUCE M. & DAVID S BERMAN - Fusion of caudal vertebrae in Late Jurassic sauropods.
60749: ROTHWELL, TOM - A partial skeleton of Pseudaelurus (Carnivora, Felidae) from the Nambé Member of the Tesuque Formation, Española Basin, New Mexico.
2109: ROTMAN, D. - Das Eruptivmassiv von Greci (Dobrogea, Distrikt Tulcea). Petrographisches Studium.
46214: ROTNICKI, K. (ED.) - Changes of the Polish coastal zone. (Guidebook of the field Symposium).
70713: Y. ROTSTEIN, J.-B. EDEL, G. GABRIEL, D. BOULANGER, M. SCHAMING, M. MUNSCHY - Insight into the structure of the Upper Rhine Graben and its basement from a new compilation of Bouguer Gravity.
70435: ROTSTEIN, Y. ET AL. - Active tectonics of the Yizre'el valley, Israel, using high-resolution seismic reflection data.
72343: J.P. LE ROU - An alternative approach to the identification of net sediment transport paths based on grain-size trends.
79051: ROUBAULT, MARCEL - La Kabylie de Collo, étude géologique.
52325: ROUBAULT, M. (ED.) - Les échanges de matières au cours de la genèse des roches grenues acide et basiques. Nancy 4 au 11 septembre 1955.
1820144: ROUBAULT, M. - La Kabylie de Collo, étude géologique.
2625: ROUBAULT, M. - Géologie de l'uranium.
70934: ROUCHY, J.M. ET AL. - Deep-water resedimentation of anhydrite and gypsum deposits in the Middle Miocene (Belayim Formation) of the Red Sea, Egypt.
43001: ROUCHY, J.M., J-P SUC, J FERRANDINI AND M FERRANDINI - The Messinian Salinity Crisis Revisited, Next Messinian colloquium, Palermo, Italy.
76652: ROUCHY, J.-M. - La genèse des évaporites messiniennes de Méditerrannée.
72353: J.M. ROUCHY, D. NOËL, A.M.A. WALI, M.A.M. AREF - Evaporitic and biosiliceous cyclic sedimentation in the Miocene of the Gulf of Suez—Depositional and diagenetic aspects.
1690559: ROUCHY, J.-M. - Étude géologique et métallogénique de la haute vallée de l'Orb (Hérault). Relations socle-couverture. Problème des silicifications et des minéralisations barytiques.
43233: ROUCHY, J.M. ET AL. - Sedimentary and diagenetic markers of the restriction in a marine basin: the Lorca Basin (SE Spain) during the Messinian.
41403: J.-M. ROUCHY, C. PIERRE, M. ET-TOUHAMI, K. KERZAZI, A. CARUSO, M.-M. BLANC-VALLERON - Late Messinian to Early Pliocene paleoenvironmental changes in the Melilla Basin (NE Morocco) and their relation to Mediterranean evolution.
72501: ROUFFAER, G.P. - De drie opvaarten der Mambèråmo (Noord Nieuw Guinea), Juli 1884, Jan. 1900 en Juni 1906.
10991353: ROUGET, I. & P. NEIGE - Embryonic Ammonoid Shell Features: Intraspecific Variation Revisited.
1470334: ROUHUNKOSKI, P. - On the geology and geochemistry of the Vihanti zinc-ore deposit, Finland.
9120671: ROUJOU, A. - Étude sur les terrains quaternaires du bassin de la Seine et de quelques autres bassins.
70421: ROULAND, D. ET AL. - Overlooked earthquakes on and around the Antarctica plate: identification and location of 1999 shallow depth events.
70499: ROUMELIOTI, Z., CH. BENETATOS, A. KIRATZI, G. STAVRAKAKIS, N. MELIS - A study of the 2 December 2002 (M5.5) Vartholomio (western Peloponnese, Greece) earthquake and of its largest aftershocks.
50170: ROUNDY, P.V. ET AL. - Mississippian formations of San Saba County, Texas.
1710828: ROUNDY, P.V. - Phophate investigation in Florida, 1934 and 1935.
62401: ROURE, F. (ED.) - Géologie des Cordillères nord-américaines. 1ère partie: Arctique et Canada, États-Unis: Overthrust belt et avant-pays, 2e partie:États Unis: Basin and Range et Métamorphic core complexes, Coast Ranges, Ophiolites et séries d'arc; Mexique.
58660: ROUSE, G.E. - Plant microfossils from the Burrard Formation of western British Columbia. [Upper Cretaceous-Middle Eocene]
8155: ROUSE, J.T. - Genesis and structural relationships of the Absaroka volcanic rocks, Wyoming.
53167: ROUSELLE, L. - Sur une <> de rhynchonelles du Jurassique supérieur de la région de Laghouat (Sud algérien). /&/ Rhynchonelles subcynocéphales à crura préfacifères du Toarcien du Maroc (Haut-Atlas).
58933: ROUSHAN, F. - Sedimentologische und dynamische Aspekte der Fazies und Paläogeographie im Bereich der Weidenest-Formation (Mittel-Devon, Rheinisches Schiefergebirge).
67476: D.D ROUSSEAU, P ANTOINE, C HATTÉ, A LANG, L ZÖLLER, M FONTUGNE, D.BEN OTHMAN, J.M LUCK, O MOINE, M LABONNE, I BENTALEB, D JOLLY - Abrupt millennial climatic changes from Nussloch (Germany) Upper Weichselian eolian records during the Last Glaciation.
68445: ROUSSEAU, DENIS-DIDIER, IGOR PARRA, PIERRE COUR & MARTINE CLET - Continental climatic changes in Normandy (France) between 3.3 and 2.3 Myr B.P..
68302: ROUSSEAU, D.-D. ET AL. - West-European terrestrial molluscs assemblages of isotopic stage 11 (Middle Pleistocene): climatic implications.
68146: ROUSSEAU, DENIS-DIDIER - Paleoclimatology of the Achenheim series (middle and upper Pleistocene, Alsace, France) A. malacological analysis.
75745: ROUSSEAU, A. - Étude de quelques types de spores du Westfalien inférieur.
57721: ROUSSEAU, A. - Étude de la variations dans la composition de la florule du toit des veines de l’Olive et du Parc des Charbonnages de Mariemont-Bascoup.
57174: ROUSSEAU, A. - Étude de la variations dans la composition de la florule du toit des veines de l’Olive et du Parc des Charbonnages de Mariemont-Bascoup.
10991208: ROUSSEAU, D.-D. - Paleoclimatology of the Achenheim series (middle and upper pleistocene, Alsace, France) A. malacological analysis.
66940: D.D. ROUSSEAU, CH. HATTÉ, J. GUIOT, D. DUZER, P. SCHEVIN, G. KUKLA - Reconstruction of the Grande Pile Eemian using inverse modeling of biomes and d13C
68257: ROUSSEAU, D.-D. (ED.) - Methods for the study of stratigraphical records.
5100733: ROUSSEAU, D.-D. (ED.) - Methods for the study of stratigraphical records.
5100889: ROUSSEAU, D.-D. ET AL. - West-European terrestrial molluscs assemblages of isotopic stage 11 (Middle Pleistocene): climatic implications.
66907: D.-D. ROUSSEAU, G. KUKLA, J. MCMANUS - What is what in the ice and the ocean?
8110192: ROUSSEAU, A. - Contribution à l'étude de Pinakodendron ohmanni Weiss.
62347: ROUSSEL, M.-J. - Étude sur le Crétacé des Petites Pyrénées et des Corbières /&/ Cotteau, G.: Catalogue des échinides recueillis par M. Roussel dans le terrain Crétacé des Petites Pyrénées et des Corbières.
55140: ROUSSEL, J. - Observations sur les terrains secondaires & les terrains primaires des Corbières.
1690560: ROUSSEL, M.J. - Le Primaire de Betchat et de Cabanères, II Le pli de Raz Mouchet, III. Transgressivité et dénudation.
24888: ROUSSEL, J. - Carte géologique des Pyrénées de Perpinant à Bordères.
1690561: ROUSSELLE, B. - Partition stratigraphique des faciès et des volumes de dépôt en domaine de plate-forme carbonatée: exemple dans l'Aalénien du Sud-Est de la France.
75100: ROUSSET, C. &R. FOURNIER - Guides géologiques régionaux. Bouches-du-Rhônes.
52142: ROUSSIAKIS, SOCRATES J - Musteloids and feloids (Mammalia, Carnivora) from the late Miocene locality of Pikermi (Attica, Greece).
52143: ROUSSIAKIS, S.J. & G.E. THEODOROU - Ancylotherium pentelicum (Gaudry & Lartet, 1856) (Perissodactyla, Mammalia) from the classic locality of Pikermi (Attica, Greece), stored in the Palaeontological and Geological Museum of Athens.
1580170: ROUTHIER, P. ET AL. - La ceinture sud-ibérique a amas sulfurés dans sa partie Espagnole médiane.
55480: ROUTHIER, P. - Etude géologique du Versant occidental de la Nouvelle Calédonie entre le Col de Boghen et la Pointe d'Arama.
21584: ROUX M. - Ontogénèse, variabilité et évolution morphofonctionnelle du pédoncule et du calice chez les Millericrinida (Echinodermes, Crinoïdes).
68414: J.P. LE ROUX - The use of trend surfaces in palaeoenvironmental reconstructions.
72502: ROUX, C.C.F.M. LE - Boegineesche zeekaarten van den Indischen Archipel.
72503: ROUX, C.C.F.M. LE - Boegineesche zeekaarten van den Indischen Archipel.
72504: ROUX, C.C.F.M. LE - De Madjapahitsche onderhoorigheden Hutan Kadali en Gurun en de oude naam van het eiland Flores.
65426: P.J. LE ROUX, S.B. SHIREY, L. BENTON, E.H. HAURI, T.D. MOCK - In situ, multiple-multiplier, laser ablation ICP-MS measurement of boron isotopic composition (?11B) at the nanogram level.
20765: ROUX, M. - Introduction à l’étude des microstructures des tiges de crinoïdes.
68638: J.P. LE ROUX - Palaeogeographic reconstruction using composite maps, with case studies from three continents.
53075: ROUX, A. - Introduction à l’étude des algues fossiles paléozoïques (de la bactérie à la tectonique des plaques).
1440030: ROWAN, L.C. ET AL. - Lunar terrain mapping and relative-roughness analysis.
16047: ROWE, N.P. - The gymnosperm Archaeopteridium tschermakii and an associated glandular fructification from the Upper Visean Drybrook Sandstone of Great Britain.
7080574: ROWE, R.B. - Notes on columbium mineralization, Oka district, Two Mountains County, Quebec.
1740196: ROWE, R B. - Petrology of the Richardson Radioactive Deposit, Wilberforce, Ontario;
18673: ROWE, N.P. - A herbaceous lycophyte from the Lower Carboniferous Drybrook Sandstone of the Forest of Dean, Glouchestershire.
10991860: ROWE, N.P. - Late Devonian winged preovules and their implications for the adaptive radiation of early seed plants.
53168: ROWELL, A.J. - Supposed Pre-Cambrian brachiopods.
7120139: ROWETT, C.L. & M. MINATO - Corals from the Omi Limestone, central Honshu, Japan. [Carboniferous].
506293: ROWETT, C.L. & J.M. COCKE - Studies of Pennsylvanian corals in Oklahoma.
1060842: ROWLEY, R.R. - Geology of Pike County, Missouri.
50484: ROWLEY, P.D. ET AL. - Geology of an Upper Cretaceous copper deposit in the Andean Province, Lassiter Coast, Antarctic Peninsula.
50485: ROWLEY, P.D. & W.R. VENNUM (EDS.) - Studies of the geology and mineral resources of the Southern Antarctic Peninsula and Eastern Ellworth Land, Antarctica.
75558: ROY, A. VAN - Pliothyrina, genre Terebratulide (Brachiopode) nouveau du Néogène.
65216: ROY, P. & S. BARDHAN - Sexual dimorphism in Hecticoceras giganteum SPATH (Ammonoidea) from the Callovian (Middle Jurassic) of Kutch, India.
59133: ROY, CLAUDE - Arts premiers.
46273: ROY, P.S. & R. BOYD - Quaternary geology of Southeast Australia: a tectonically stable, wave-dominated, sediment-deficient margin. Field guide to the central New South Wales coast.
70145: S. ROY, R.U.M. RAO - Geothermal investigations in the 1993 Latur earthquake area, Deccan Volcanic Province, India.
19837: ROY, B.C. - The manganese ore deposits near Joida, North Kanara District.
19836: ROY, B.C. - The manganese ore deposits of Panch Mahals and Baroda districts, Bombay State.
7110351: ROY, S. - Mineralogy and Paragenesis of Lead-zinc-copper Ores of the Bathurst-newcastle District, New Brunswick;
62397: LE ROY, P & A PIQUÉ - Triassic-Liassic Western Moroccan synrift basins in relation to the Central Atlantic opening.
72506: ROYEN, P. VAN - De botanische expeditie 1954-1955 in Nieuw-Guinea.
72505: ROYEN, P. VAN - De botanische expeditie 1954-1955 in Nieuw-Guinea.
45484: ROYER, D,.L. ET AL. - Phanerozoic atmospheric CO2 change: evaluating geochemical and paleobiological approaches.
76396: ROYMANS, NICO, ET AL. (RED.) - Brabantse oudheden.
80749: ROYMANS, NICO & TOM DERKS (RED.) - De tempel van Empel. Een Hercules-heiligdom in het woongebied van de Bataven.
64709: ROYMANS, N.; SANDEN, W.A.B. VAN DER - Celtic Coins from the Netherlands and their Archaeological Context.
43354: ROYSE, C.F. - A sedimentologic analysis of the Tongue River-Sentinel Butte interval (Paleocene) of the Williston Basin, Western North Dakota.
62956: ROZEFELDS, ANDREW C. & DAVID C. CHRISTOPHEL - Cenozoic Elaeocarpus (Elaeocarpaceae) fruits from Australia.
53004: ROZEMEYER, J. - De ontdekking van Dorestad.
6100033: ROZEN, B. - Contribution à l'étude des hystrichosphères et dinoflagellates du Bartonien belge.
44935: ROZENDAAL, A. & M. WATKEYS - Geology and economic geology of the Southwestern Cape, South Africa.
56227: ROZET, M. - Mémoire géologique sur la masse de montagnes qui séparent le cours de la Loire de ceux du Rhone et de la Saone.
53144: ROZHNOV, S.V. & R.P.S. JEFFERIES - A new stem-chordate solute fromthe Middle Ordovician of Estonia.
45378: RÓZKOWKSKA, M. & J. FEDOROWSKI - Genus Disphyllum de Fromentel (Rugosa) in the Devonian of Poland and its distribution.
73311: RÓZKOWSKA, M. - Famennian tetracoralloid and heterocoralloid fauna from the Holy Cross Mountains (Poland).
73451: ROZKOWSKA, MARIA - Contribution to the Frasnian tetracorals from Poland.

Next 1000 books from Lingua Terrae Books[an error occurred while processing this directive]

9/18