Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R78796: VORGRIMLER HERBERT - Busse und Krankensalbung [Handbuch der Dogmengeschichte, IV-3]
G110368: VORHOLZER MANFRED - Kaisertum, Imperiales Königtum und Souveränität in der Englischen Geschichtsschreibung. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Formel Rex Imperator in Regno Suuo
S32317: VORMS PIERRE & MASEREEL FRANS - Gespräche mit Frans Masereel
W66068: VOROBEITCHIK J. - Equations fondamentales d'un mélange de n fluides, déduites de la théorie cinétique en tenant compte du diamètre des molécules
T81407: VORRINK JOH. (& STUYVAERT VICTOR, ILLS.) - Een schoone en wonderlijke historie van den zwaanridder die per schip te Nijmegen kwam geleid door een zwaan uit het land van Rijssel
G73875: VORRINK KOOS - Om de vrije mens der nieuwe gemeenschap. Opvoeding tot het demokratiese socialisme
N115713: VORSTERMAN VAN OIJEN A.A. & FRANQUINET G.D. (DIRS.) - Annuaire généalogique des Pays-Bas : Année 1874
N95956: VORSTERMAN VAN OYEN A.A. - Het vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont
T40894: VOS HERMAN - Vluchthuis 3
G97916: DE VOS LUC - Van het Ijzeren Gordijn tot het fundamentalisme. Internationale tegenstellingen na 1945
S85709: DE VOS DIRK, E.A. - Hans Memling, catalogus (van tentoonstelling (Brugge, Groeningemuseum, 12 aug. - 15 nov. 1994)
B81025: DE VOS GUSTAAF - Onser Liever Vrouwen Hospitaal van Geeraardsbergen van zijne stichting af tot na de Fransche omwenteling
B11864: DE VOS, A. & STOCKMAN L. - Ere-pastoor Jozef De Brouwer bekroond met de Frans De Potter-Jan Broeckaertprijs op het colloquium van de Kringen voor Geschiedenis te Aalst
B64614: DE VOS LUC - Het einde van Napoleon. Waterloo 1815
B64371: DE VOS LUC - La Belgique et la Seconde Guerre mondiale
B64365: DE VOS LUC - De bevrijding. Van Normandië tot de Ardennen
B106581: VOS CHANOINE - Les dignités et les fonctions de l'ancien chapitre de Notre-Dame de Tournai [2 volumes]
B106582: VOS CHANOINE - Les paroisses et les curés du diocèse actuel de Tournai. Tome premier: Doyennés de Tournai
B106325: VOS J. - Lobbes, son abbaye et son chapitre, ou Histoire complète du monastère de Saint-Pierre à Lobbes et du chapitre de saint-Ursmer à Lobbes et à Binche [2 volumes]
B106326: VOS J. - Lobbes, son abbaye et son chapitre, ou Histoire complète du monastère de Saint-Pierre à Lobbes et du chapitre de saint-Ursmer à Lobbes et à Binche [2 volumes]
G64740: DE VOS LUC - De Tweede Wereldoorlog
B90799: VOS PAUL & WYNEN JOHN - Panorama van Mol
S98690: DE VOS DIRK - De Vlaamse Primitieven. De meesterwerken ; Robert Campin, Jan Van Eyck, Rogier van der Weyden, Petrus Christus, Dieric Bouts, Hugo van der Goes, Hans Memling, Gerard David. (+ DVD "De Visone Dei")
B90518: DE VOS V. - De Rederijkkamer "Het Kersouwken" te Leuven. Oorkondige bijdragen tot hare geschiedenis. 1ste deel: 1473-1842
R67207: VOS K. - Menno Simons (1496-1561). Zijn leven en werken en zijne reformatorische denkbeelden
B100319: DE VOS LUC, DU CHAU J., STEURBAUT W. & VAN HUFFEL G. - Leuven, ook een garnizoensstad
B97578: DE VOS A. - Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure. Deel I: 1339-1501
B115482: VOS J. - Lobbes, son abbaye et son chapitre, ou Histoire complète du monastère de Saint-Pierre à Lobbes et du chapitre de saint-Ursmer à Lobbes et à Binche [2 volumes]
N64805: VOS RENE - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting
B115275: DE VOS LUC - Veldslagen in de Lage Landen
W43064: DE VOS ANDRÉ - Ephémérides pour l'année 1888 à l'usage du naturaliste et du cultivateur
F23758: DE VOS H. - Inleiding tot de ethiek
B94084: DE VOS L., DELOGE P., ROOMS E. & STERKENDRIES J.-M. (EDS.) - Belgische diplomatieke stukken 1941-1960 Van onafhankelijkheid tot onderlinge afhankelijkheid. Boekdeel II: Defensie. Documents diplomatiques belges 1941-1960 De l'indépendance à l'interdépendance, tome II: Défense
F18583: DE VOS H. - Kant als theoloog
T92676: DE VOS AMAND (WAZENAAR) - Idealen, gedichten voorgedragen in openbare zitting der Vlaamsche Academie 22en juni 1893
W38418: DE VOS A. - Landmeten en waterpassen (voor het middelbaar technisch onderwijs en de studie voor het examen bouwk. Opz.)
R17763: VOS JOZEF C.I.C.M. (SCHEUT) - Onze Vlaamsche Missie-Patrones - de gelukzalige Maria-Amandina van het Heilig Hart - Pauline Jeuris van Schakkebroek (Franciscanes-Missionarisse van Maria - gemarteld in China den 9den juli 1900)
B99074: DE VOS V. - De Rederijkkamer "Het Kersouwken" te Leuven. Oorkondige bijdragen tot hare geschiedenis. [2 delen] 1ste deel: 1473-1842, 2de deel: 1842-1908
C80262: VOS R.L. - The Apis Embalming Ritual : P.Vindob. 3873 [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 50]
B83783: DE VOS ANNEMIE - Jacques Francart, premier livre d'architecture (1617). Studie van een Zuid-Nederlands modelboek met poortgebouwen
R52975: DE VOS VAN STEENWIJK ALWINE - Père Joseph, de man in wie de armsten zich herkennen
G49499: VOSGIEN (TRAD.) [ECHARD LAURENT] & MANN ABBÉ - Dictionnaire géographique-portatif ou Description des royaumes, provinces, villes, patriarchats, évêchés, duchés, comtés, marquisats, villes impériales et anséatiques, ports, forteresses, citadelles et autres lieux considérables des quatre parties du monde- [2 tomes]
R58403: VOSS GERHARD O.S.B. - Die Christologie der lukanischen Schriften in Grundzügen
F66671: VOSS STEPHEN (ED.) - Essays on the philosophy and science of René Descartes
X113895: VOSS WULF ECKART - Recht und Rhetorik in den Kaisergesetzen der Spätantike. Eine Untersuchung zum nachklassischen Kauf- und Übereignungsrecht
F18555: VAN DEN VOSSENBERG EWALD TH. O.PRAEM. - Die letzten Gründe der Innerweltlichkeit in Nicolaï Hartmanns Philosophie
F103806: VAN DEN VOSSENBERG EWALD TH. O.PRAEM. - Die letzten Gründe der Innerweltlichkeit in Nicolaï Hartmanns Philosophie
C110869: VOSSING KONRAD - Untersuchungen zur römischen Schule-Bildung - Schulbildung im Nordafrika der Kaiserzeit
J85280: VOSSION LOUIS (& CHAILLEY JOSEPH, PREFACE) - La constitution américaine et ses amendements. Texte, notice historique et commentaire
F33595: VOSSIUS GERARDUS (& RADEMAKER COR) - Geschiedenis als wetenschap (uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Cor Rademaker)
T83698: VOSSLER K. - Benvenuto Cellini's Stil in seiner Vita. Versuch einer psychologischen Stilbetrachtung
T21933: VOSSLER KARL (DEUTSCH VON), - Romanischer Dichter [Anthologie - Anthology]
T56241: VOSTAERT PIETER & PENNINC (& JONCKBLOET W.J.A., UITG.) - Roman van Walewein
R39766: VOSTE JACOBUS-M. O.P. - De natura et interpretatione parabolarum
R96022: VOSTE IACOBUS-M. O.P. - Studia Paulina
R95911: VOSTE IACOBUS-M. O.P. - De baptismo, tentatione et transfiguratione Iesu
R95912: VOSTE IACOBUS-M. O.P. - De Conceptione Virginale Iesu Christi, accedunt excursus: 1) De duplici genealogia, 2) De fratribus Domini
R49593: VOUAUX LÉON (ED.) - Les Actes de Pierre - Introduction, textes, traduction et commentaires par Léon Vouaux
R49592: VOUAUX LÉON (ED.) - Les actes de Paul et ses lettres apocryphes - Introduction, textes, traduction et commentaires par Léon Vouaux
R106555: VOUGA FRANCOIS - Le cadre historique et l'intention théologique de Jean
R46906: DE VOUILLÉ FRANÇOIS O.F.M.CAP. - L'exercice de la communion spirituelle (pour toutes les ames pieuses et spécialement pour les enfants comme préparation à leur première communion)
R46907: DE VOUILLÉ FRANÇOIS O.F.M.CAP. - Pratique de la communion spirituelle pour les enfants (La meilleure préparation à la Première Communion)
R46908: DE VOUILLÉ FRANÇOIS O.F.M.CAP. - Aux enfants de la première communion ; L'exercice de la communion spirituelle, la meilleure préparation à une bonne première communion
G92745: VOULQUIN GUSTAVE - Frontières françaises [3 tomes] I-II: Camps retranchés, III: Ports de guerre, défenses du littoral
G62315: VOVELLE MICHEL - La mort et l'Occident de 1300 à nos jours
T114422: VOVOLINES KONST. A. [BOBOLINES] - To Chronikon tou "Parnassou" 1865-1950 (Philologikos Syllogos "Parnassos")
E42276: VOZNESSENSKI N.A. ET LOI. - Le plan quinquennal de relèvement et de développement de l'économie nationale de l'U.R.S.S. pour les années 1946-1950, Rapport
R79836: VRAI SUZANNE - Thérèse de Lisieux et ses frères missionnaires
J64691: VRANCKEN PAUL - Momentum
L21315: VRANCKEN PAUL (RED.) - Privilegium Tabellionatus [studies over de geschiedenis van de griffie, bendevorming & geschiedenis van de gerechtelijke organisatie in Limburg]
G87074: VRANCKEN BERT - De opkomst van het nieuwe vakbondswezen en de Arbeiderspartij in het Braziliaanse democratiseringsproces
B57343: VRANCKEN JEF (& RENDERS JAN, ILLS.) - Pajottenland, een land om lief te hebben
P13900: VRANCKX L. - Sociologie van de zielzorg - godsdienst en gemeenschap in de moderne wereld
R100078: VRANCKX FRANCISCUS C.I.C.M. - Voyages de Bruxelles en Mongolie. Travaux des missionnaires de la Congrégation de Scheutveld (lez-Bruxelles) [2 volumes]
R99383: VRANCKX FRANCISCUS C.I.C.M. - Voyages de Bruxelles en Mongolie. Travaux des missionnaires de la Congrégation de Scheutveld lez-Bruxelles, Tome I. (relié avec: Les missionnaires belges en Mongolie)
R53367: VRANCKX JOS - De terugkeer van het wonder - het bovennatuurlijke op het einde van de eeuw
G68595: VRANCKX A.W. - Gemeenschap en klassenstrijd
L114866: VRANKEN PAUL - De familie Quintiens in de oorlog van 1914-1918
G75620: DE VRANKRIJKER A.C.J. - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenooten
N23391: DE VRANKRIJKER A.C.J. - In andermans ogen [visies op de Nederlanders, door de eeuwen heen]
S105900: VREDEMAN DE VRIESE JOH. - Recueil d'arabesques inventées par Joh. Vredeman De Vriese. Réproduction photo-lithographique de l'édition originale
X111778: VREDENBREGT J. - De Baweanners in hun moederland en in Singapore - Een bijdrage tot de kulturele antropologie van zuidoost-Azië
F112166: VAN VREDENBURCH WILLEM CAREL ADRIEN BARON - De Staatsleer van Hegel en hare Toepassing
R95851: VAN VREE F.J. (& VREGT J.F., ED.) - Eenige ascetische tractaten, afkomstig van de Deventersche Broederschap van het Gemeene Leven, in verband gebragt met het boek van Thomas a Kempis 'De navolging van Christus' uit de nagelaten schriften van wijlen Z.D.H. Mgr. F.J. Van Vree, bisschop van Haarlem
T52676: DE VREE PAUL & JESPERS HENRI-FLORIS - Paul Van Ostaijen
G73272: VREEDE G.G. - Correspondance diplomatique et militaire du duc de Marlborough, du grand-pensionnaire Heinsius et du trésorier-général des Provinces-Unies Jacques Hop -
R57467: DE VREESE J. S.J. - Maria-brochure
R72678: DE VREESE WILLEM (ED.)- - Die eerste bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht
P89829: DE VREESE W.L. (ED.) - Middelnederlandsche geneeskundige recepten & tractaten, zegeningen en tooverformules (eerste aflevering)
B91848: DE VREESE WILLEM - Pro Flandria Servanda. Vlaanderen's recht en eisch tot zelfstandigheid gesteld, toegelicht, gestaafd
R61211: DE VREESE JAX. S.J. - De verloving van Maria - een boekje voor verloofden
P104638: DE VREESE W.L. (ED.) - Middelnederlandsche geneeskundige recepten & tractaten, zegeningen en tooverformules (eerste aflevering)
T50668: DE VREESE WILLEM - Gallicismen in het Zuidnederlandsch - Proeve van taalzuivering
T100237: DE VREESE WILLEM - De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken [volledig]
R89740: DE VREESE WILLEM - Sint Augustijns regule in Dietsche met een fragment der 'bediedenesse'
T90058: DE VREESE WILLEM - Gallicismen in het Zuidnederlandsch - Proeve van taalzuivering
B100210: DE VREESE WILLEM - Leekebijdragen tot de geschiedenis van Vlaanderen, inzonderheid van Gent
B56212: DE VREESE ALFONS M. - De haven van Gent
T94243: DE VREESE WILLEM - Taalzuiveraar's borstwering
R61243: VREESWIJK MARTIALIS O.F.M. - Simon - Roomsche rijkdom (zevende bundel)
J30755: DE VREGILLE GONZAGUE - Essai sur quelques problèmes relatifs au contrat fondamental qu'est l'échange
R46242: VREULS J. CHANOINE - Petit guide canonique à l'usage des Communautés religieuses à voeux simples
R49769: VREULS J. CHANOINE - Petit guide canonique à l'usage des Communautés religieuses à voeux simples
R67628: DE VRIE S. PH. RABBIJN - Joodse riten en symbolen
B85201: VRIELINCK S. & VAN EENOO R. - Ijveren voor geschiedenis. 150 jaar Genootschap voor Geschiedenis "Société d'Emulation" te Brugge
S52909: VRIELYNCK ROBERT - De animatiefilm vóór en na Walt Disney - een historisch-artistiek panorama
R110057: VRIEND JOANNES S.J. - The Blessed Virgin Mary in the Medieval Drama of England
V30279: VRIENDS THIJS - Papegaaien en hun verzorging (koop, voeding, drinken, ziekten)
T79494: DE VRIENDT-DE MAN M.J. - Bijdrage tot de kennis van het gebruik en de flexie van het werkwoord 'zullen' in de 16de eeuw
T83923: DE VRIENDT S. - Reyse van Bruussele vut Brabant te Constantinopels in Thracyen & Reyse van Weenen in Hoosteryc te Constantinopels in Thracyen. Twee reisjournaals uit de jaren 1570-1585
S31507: DE VRIENDT WALTER - La raison psychologique de l'oeuvre d'art
N113972: VRIENS J. - Inventaris van de archieven van : Zwart Front 1934-1940, Nationaal Front 1940-1941, Arnold Meijer 1905-1965, Alfred Haighton 1896-1942 [2 volumes]
F35223: DE VRIES JOSEPH S.J. - Denken und Sein - Ein Aufbau der Erkenntnisstheorie
P60512: DE VRIES J.J. - De gevoelloosmaking van tanden en kiezen in de onder- en bovenkaak
N95952: DE VRIES J.H. - De bisschoppelijke klerezy onder de oude staats-kerk en later, of de erkenning van hare bisschoppen, onder de titels van aartsbisschop van Utrecht en bisschop van Haarlem verdedigd tegen de nieuwe inlichtingen van den zeer eerw. heer H.J. Sonjee, R.K. pastoor te Noordwijk
F75345: DE VRIES J. S.J. - Critica. Editio altera penitus recognita
R61119: DE VRIES KAREL - De Mariaklachten
G85608: DE VRIES HUBERT - Wapens van de Nederlanden. De historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, België, hun provincies en Luxemburg
R95867: DE VRIES F. WILHELM S.J. - Sakramententheologie bei den Syrischen monophysiten
T111041: DE VRIES KARL-LUDWIG - Moderne Gestaltelemente im Romanwerk Alfred Döblins und ihre Grundlagen. Ein Beitrag zur Morphologie des modernen Romans
S94481: DE VRIES LYCKLE - Jan Steen 'de kluchtschilder'
G48513: DE VRIES DE HEEKELINGEN H. - Le Fascisme et ses résultats
T54558: DE VRIES WOBBE - Het vocalisme van den tongval van Noordhorn, een bijdrage tot de kennis der hedendaagsche Saksische dialecten
S88062: DE VRIES LYCKLE - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools "Nieuwe Schouburg"
T31235: DE VRIES JAN W., WILLEMYNS ROLAND & BURGER PETER - Het verhaal van een taal - negen eeuwen Nederlands
S110441: DE VRIES ANNEKE - Schilderkunst in Florence tussen 1400 en 1430. Een onderzoek naar stijl en stilistische vernieuwing
T102993: DE VRIES JAN - Nederlands etymologisch woordenboek
E86455: DE VRIES JOH., VROOM WIM & DE GRAAF TON (EDS.) - Worldwide Banking ABN AMRO Bank 1824-1999
F112942: DE VRIES H. - Essai sur la terminologie constitutionnelle chez Machiavel ("Il principe")
R96423: DE VRIES J. - Handboek der christelijke leering voor Nederlandsch Indie
T9923: DE VRIES-MATTHYS, MARITA - Marie Huige
T34555: VAN VRIESLAND VICTOR E. - Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle eeuwen
T14949: VAN VRIESLAND VICTOR E. - Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle eeuwen
T25010: DE VRIEZE F.S. - Selma Lagerlöf - inleiding over auteur en werk
R78465: VRIEZEN TH.C. - Die Erwählung Israels nach dem Alten Testament
B40131: DE VRIJ TH. (RED.) - Deurne bij Antwerpen - geschiedkundige flitsen
B89468: DE VRIJ TH. (RED.) - Deurne bij Antwerpen - geschiedkundige flitsen
R22095: VRIJDAGHS FIDELIS O.F.M. - P.Marcellus Sterkendries, minderbroeder, redder der Tartaren (een Belgische missionaris)
F110082: DE VRIJER M.J.A. - Henricus Regius - een "Cartesiaansch" hoogleeraar aan de Utrechtsche Hoogeschool
R68692: VRIJHOF PIETER HENDRIK - Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk / Contributions to the sociology of religion
L58570: DE VROEDE M. - De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tot 1860
B62233: DE VROEDE MAURITS - De Vlaamse Beweging in 1855-1856. Bijdrage tot een meer verantwoorde kennis van haar evolutie (avec résumé en français)
O54892: DE VROEDE MAURITS - Van schoolmeester tot onderwijzer. De opleiding van de leerkrachten in België en Luxemburg, van het eind van de 18de eeuw tot omstreeks 1842
B58843: DE VROEDE M. - De Vlaamse pers in 1855-1856
B88766: DE VROEDE M. - Bibliografische inleiding tot de studie van de Vlaamse Beweging 1830-1860
B79478: DE VROEDE M. - Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België. Deel I: de periodieken 1817-1878
B79479: DE VROEDE M. - Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België. Deel II: De periodieken 1878-1895
B79480: DE VROEDE M. - Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België. Deel III: De periodieken 1896-1914 eerste stuk
R52620: VROKLAGE B.A.G. - Mgr. Petrus Noyen eerste apostolische prefect der Kl. Soenda-eilanden N.O.I. - een karakterbeeld
G79052: VROMAN JEAN (& LILAR ALBERT, PRÉFACE) - Un siècle de gouvernement parlementaire. L'Angleterre de 1814 à 1914
R45800: VROMANT G. (C.I.C.M. DE SCHEUT) - Ius Missionariorum - De Matrimonio
R34855: VROMANT G. (C.I.C.M.DE SCHEUT) & BONGAERTS L. - Ius Missionariorum - I.Introductio et normae generales
R63424: VROMANT G. & BONGAERTS L. C.I.C.M. (SCHEUT) - De fidelium associationibus. De actione catholica. De legione Mariae. (Ad usum utriusque Cleri, praesertim Missionariorum)
L18206: VROMEN, W.J. (VOORWOORD VAN PROF.W.J.DEWEZ) - Ernst en humor in het Limburgse Boerenleven
T65742: VRONSKI STANISLAS - Fernand Séverin
G113297: VROOM M.G. - Schrik, angst en vrees : een psychiatrische en phaenomenologische studie naar aanleiding van vliegtuigbombardementen
B85057: VROOM W.H. - De Onze-Lieve-Vrouwe-kerk te Antwerpen. De financiering van de bouw tot de beeldenstorm
B17500: VROOME, EMILE - De woelige jaren 1900-1960
G87478: VROONEN EUGENE - Les noms des personnes dans le monde. Anthroponymie universelle comparée
B99775: DE VROYLANDE ROBERT - Quand REX était petit..
G95014: DE VRYER ABRAHAM - Histori van Joan Churchil, hertog van Marlborough en prins van Mindelheim [4 volumes]
T68505: VUGS REINOLD - F. Bordewijk: een biografie
T112810: VUILLE MARTHE - L'expression de l'ennui dans les images de Leconte de Lisle
H60407: VUILLEMIN J.-B. - La vie de saint Pierre Fourier, chanoine régulier de saint-Augustin, curé de Mattaincourt, fondateur des chanoinesses régulières de la Congrégation de Notre-Dame, réformateur et général de la Congrégation des chanoines réguliers de Notre-Saveur
R108642: VUILLEMIN J.-B. - L'imitation de l'Enfant Jésus
J112324: VUILLERMOZ GEORGES - Das Luxemburgisqche Primärschulgesetz : eine rechtsgeschichtliche und kirchenrechtliche Untersuchung
R97729: VUITASSE CAROLUS - Tractatus de augustissimo Eucharistiae sacramento. Pars prima, pars secunda [complete in 2 volumes]
A65629: VULETIN ALBERTO - Toponomástica del Neuquen. Nomendlador geografico del territorio con traducciones toponimicas, ubicaciones y descripciones geograficas de sus accidentes
B42191: VULHOPP TILLA - Une politique des familles nombreuses en Belgique
G92546: VULPIUS C.A. - Handwörterbuch der Mythologie der deutschen, verwandten, benachbarten und nordischen Völker
S74765: VUYLSTEKE JULIUS - Overzicht der algemeene kunstgeschiedenis. Bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en toonkunst
S82957: VUYLSTEKE JULIUS - Overzicht der algemeene kunstgeschiedenis. Bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en toonkunst
T90228: VUYLSTEKE JULIUS - Verzamelde gedichten
B94386: VUYLSTEKE J. (VAN DER HAEGHEN V. & VAN WERVEKE A., EDS.) - Uitleggingen tot de Gentsche stads- en baljuwsrekeningen 1280-1315 [in: Oorkondenboek der stad Gent. Eerste afdeling: rekeningen, 2e deel]
M89026: DE VUYST JULIEN - Het moordlied in de Zuidelijke Nederlanden (XIXe eeuw)
V80820: DE VUYST P. - Le role sociale de la fermière ; son éducation professionnelle, les réunions de fermières, leur organisation à l'étranger, renseignements pratiques ("Bibliothèque de la jeune fermière")
V100915: DE VUYST P. - Le role sociale de la fermière ; son éducation professionnelle, les réunions de fermières, leur organisation à l'étranger, renseignements pratiques ("Bibliothèque de la jeune fermière")
X75261: VYCHUCHOLEV V.V. - Singalskij jazyk [= "The Sinhale/Singhalese language"]
R40028: VYDT BRUNO O.F.M. - Dagen van innigheid. Retraite-gedachten van een dienaar gods P. Valentinus Paquay O.F.M. "het heilig paterken van Hasselt"
M82613: DE VYNCK EDWARD - Henry Waelput
R39883: VYNCKE F. - De godsdienst der Slaven
S107471: VYNCKE ANDRE, CHABOT GEORGES, DEVOGHELAERE HUBERT & VAN DEN WYNGAERT FRANK - Frans Masereel
S107470: VYNCKE ANDRE, CHABOT GEORGES, DEVOGHELAERE HUBERT & VAN DEN WYNGAERT FRANK - Frans Masereel
B67381: VAN DER VYNCKT EMMANUEL-MARIE-JEAN (& SOUTHEETE DE TERVARENT (CHEVALIER), ÉD.) - Les anciennes magistratures du Pays de Waes et leurs titulaires. Recherches historico-biographiques d'Emmanuel-Marie-Jean van der Vynckt
V97149: VYTOPIL-DIEMER ANKIE & VAN DER WAL TRIJNIE - Strokenquilts in het interieur
B90308: VAN VYVE J. [& VAN LERIUS & WINKELER] - Guide dans la ville et les environs d'Anvers. Description des monuments, objets d'art et antiquités précédée d'une notice historique [relié avec 3 autres ouvrages]
P100863: VAN DE VYVERE E., E.A. - Sixième Congrès International Pharmaceutique, etc., tenu à Bruxelles du 31 août au 6 septembre 1885. Compte-rendu par E. Van de Vyvere
X71294: WAAG ANATOL (HRSG.) - Nirangistan. Der Awestatraktat über die rituellen Vorschriften
R24455: DE WAAL A. - Le pape Pie X ; Vie du saint-père avec un coup d'oeil rétrospectif sur les derniers jours de Léon XIII
P13901: WAARDENBURG, P.J. - De Erfelijkheid bij den mensch
X99940: WAARDENBURG JACQUES - Islam : Historical, Social and Political Perspectives
G113108: WAARSENBURG DEMETRIUS J. - The Northwest Necropolis of Satricum. An Iron Age Cemetery in Latium Vetus [2 volumes]
S20608: VAN DE WAARSENBURG HANS, - De vijf verticale elementen van Piet Killaars
T14904: VAN WAARSENBURG HANS - Powezie '61-'69
P60716: VAN WAAS M.A.J. - Een kunstgebit, een kwestie van doorbijten. Een onderzoek naar problemen van mensen met een gebitsprothese
B89221: WABBES PH. - Een en ander over mijn parochie [over de st-Lenaerts-parochie]
B48472: WABBES PH. - Een en ander over mijn parochie [over de st-Lenaerts-parochie]
B89476: WABBES PH. - Een en ander over mijn parochie [over de st-Lenaerts-parochie]
G85875: WACE A.J.B. - Chamber tombs at Mycenae
S96870: WACE ALAN - The Marlborough tapestries at Blenheim Palace and their relation to other military tapestries of the war of the Spanish succession
S88427: WACE ALAN - The Marlborough tapestries at Blenham Palace and their relation to other military tapestries of the war of the Spanish Succession
G112380: WACHENDORFER DIETER - Möglichkeiten und Grenzen einer eigenständigen Territorialpolitik am Beispiel des Landgrafen Georg II von Hessen - Darmstadt in der Zeit von 1636-1661
R67183: WACHINGER LORENZ - Der Glaubensbegriff Martin Bubers
R63533: WACHINGER LORENZ - Der Glaubensbegriff Martin Bubers
R99568: WACHOLDER BEN ZION - The dawn of Qumran. The Sectarian Torah and the Teacher of Righteousness
W73021: WACHS SYLVAIN - Essai sur la géométrie projective quaternionienne
X80296: WACHSMANN SHELLEY - Aegeans in the Theban tombs [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 20]
P28910: DE WACHTER MAURITS - Abortus als ethisch dilemma
B69913: DE WACHTER LEO - Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten (Heemkundige dokumentatie 1800-1940 & 1940-1950) [volledig in 6 vols.]
B102925: DE WACHTER LEO - Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten (Heemkundige dokumentatie 1800-1940 & 1940-1950) [volledig in 6 volumes]
T90515: DE WACHTER L. - De waarachtige reis van Marco Polo, naverteld en geïllustreerd
F26137: WACHTERS H.J.J. - Erasmus van Rotterdam - zijn leven en werken
Q77886: WACHTMEISTER COMTESSE M.S.T. - Le spiritisme à la lumière de la théosophie
F69365: WACKENHEIM CHARLES - La faillite de la religion d'après Karl Marx
G78115: WACKERNAGEL HANS GEORG (HRSG.) - Die Matrikel der Universität Basel. III.Band: 1601/02 - 1665/66
G78114: WACKERNAGEL HANS GEORG (HRSG.) - Die Matrikel der Universität Basel. I Band: 1460-1529
X78855: WADDELL AUSTINE L. - Lhasa and its mysteries, with a record of the British Tibetan expedition of 1903-1904
X114114: WADDELL AUSTINE - Buddhism and Lamaism of Tibet, with its mystic cults, symbolism and mythology, and in its relations to Indian buddhism
F104643: WADDICOR MARK H. - Montesquieu and the Philosophy of Natural Law
T40428: WADE IRA O. - The "Philosophe" in the french drama of the eighteenth century
V72449: WADESON F.F. - Bombay Cotton Annual, 1921-1922 No.3
V72448: WADESON F.F. - Bombay Cotton Annual, 1921-1922 No.3
T71123: WADSTEIN ELIS (HRSG.) - Kleinere altsächsische sprachdenkmäler mit anmerkungen und glossar
L114852: WAEGEMAN TONY - Mirakel en monstrans : het verhaal van een Vlaams topstuk
V95413: WAEGEMANS KAREL - De geschiedenis van het meubel [2 volumes]
B79788: DE WAEL J. - Huwelijken in de gemeente Stekene 1595-1796
B93592: WAELCKENS JOAN. DESID. - Klagt schrift van Joan. Desid. Waelckens, pastor van Edelaere, of Audenaerde door de Geusen ingenomen, anno MDLXXXII (1582)
B16671: DE WAELE KAREL, LIBBRECHT ULRICH & DE MULDER WALTER - Kijk op het groene Vlaanderen
B73174: DE WAELE F.J. - Kunstwerken van de 17e en 18e eeuw in de St.Catharinakerk van Sinaai-Waas
B72091: DE WAELE F.J. - Kunstwerken van de 17e en 18e eeuw in de St. Catharinakerk van Sinaai-Waas
B69577: DE WAELE FRANK C.I.C.M. - Sint Pieter, parochiekerk in de Rupelstreek, Rumst
G86002: DE WAELE JOS - I templi della Mater Matuta a Satricum
S84497: DE WAELE J. - Etude sur l'évolution des formes architecturales
E81634: DE WAELE OS. - De la participation aux bénéfices
S21699: DE WAELE F.J., - Antieke kunst
W73088: DE WAELE A. & GENIE G. - De gast-gastheerrelatie bij de pensciliaten der herkauwers (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
K25697: DE WAELE E. - Antieke geschiedschrijving
G110563: DE WAELE FERDINAND JOZEF MARIA - The magic staff or rod in Graeco-Italian antiquity
F76928: DE WAELHENS ALPHONSE - La philosophie et les expériences naturelles
F62398: DE WAELHENS A. - La philosophie de Martin Heidegger
F18653: DE WAELHENS A. - Une philosophie de l'ambiguïté : L'existentialisme de Maurice Merleau-Ponty
R1033: WAELKENS, L. & VAN DEN AUWEELE, D. - La collection de Thérouanne en IX livres à l'abbaye de Saint-Pierre-au-Mont-Blandin: le codex Gandavensis 235
R78694: WAELKENS ROBERT - L'économie, thème apologétique et principe herméneutique dans l'APOCRITICOS de Macros Magnès
R31526: WAELKENS ROBERT - L'économie, thème apologétique et principe herméneutique dans l'APOCRITICOS de Macros Magnès
B99070: WAERZEGGERS RENE & DEWIT HARRY - Leuven in metaal vereeuwigd : Leuvense of op Leuven betrekking hebbende munten en penningen. Deel I: Ancien Régime (tot 1794)
T92488: VAN WAES FRANK [PSUED. DE DE JOING A.M.] & VAN RAEMDONCK GEORGE (ILLS.) - Onder de Jefkes. Soldateske herinneringen
T64859: VAN WAESBERGHE J. SMITS - Het grote Herodesspel of Driekoningenspel van Munsterbilzen
R69531: VAN WAESBERGHE J.F.A.M. - De Akense regels voor canonici en canonicae uit 816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten
R101812: VAN WAESBERGHE J.F.A.M. - De Akense regels voor canonici en canonicae uit 816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten
V100696: WAFELBAKKER FLIP & LEINWEBER JOHN (RED.) - In de kast gekeken. Poppenspelers schrijven over spel en techniek
R98614: WAFFELAERT GUSTAVUS JOSEPHUS - De dubio solvendo in re morali, Dissertatio
R60393: WAFFELAERT G.-J. - Exposé sommaire des principes généraux de la science sociale devant servir d'introduction à l'intélligence de l'encyclique "Rerum Novarum" sur la condition des ouvriers
M57812: WAGENER A. - Mémoire sur la symphonie des anciens
X61935: WAGENER A. - Essai sur les rapports qui existent entre les apologues de l'Inde et les apologues de la Grece
G57884: WAGENER A. - Notice sur un monument métrologique récemment découvert en Phrygie
G57624: WAGENER M.A. - Inscriptions grecques receuillies en Asie mineur
F14253: WAGENVOORT H. - Varia vita - schets van de geestelijke stroomingen in Rome en Italië van omstreeks 200 vóór tot 200 na Chr.
G105835: WAGLEY CHARLES & GALVAO EDUARDO - Os Indios Tenetehara (uma cultura em transicao)
G113621: WAGLEY CHARLES - Santiago Chimaltenango : Estudio Antropologico-social de una comunidad indigena de Huehuetenango
M108993: WAGNER RENATE - Die Harfe - Entwicklung kompositorischer Möglichkeiten im Spannungsfeld zwischen Symbolgehalt und bautechnischer Gegebenheit 1760-1820
M90431: WAGNER PIERRE - Origine et développement du chant liturgique jusqu'à la fin du moyen age
Y25849: WAGNER CH. - L'ami - dialogues intérieurs
M82939: WAGNER RICHARD (DE BRINN'GAUBAST LOUIS-PILATE & BARTHELEMY EDMOND, PUBL.) - Richard Wagner. Les Maîtres-Chanteurs de Nürnberg
M82942: WAGNER RICHARD (DE BRINN'GAUBAST LOUIS-PILATE & BARTHELEMY EDMOND, PUBL.) - Richard Wagner. La tétralogie de l'Anneau de Nibelung
M82882: WAGNER RICHARD - Der Ring des Nibelungen. Ein Bühnenfestspiel für drei Tage und einen Vorabend
M82883: WAGNER RICHARD (& D'OFFOEL JACQUES, TRAD.) - L'anneau du Nibelung et Parsifal. Traduction nouvelle en prose rythmée exactement adaptée au texte musical allemand
M83198: WAGNER R. - Il Crepuscolo degli Dei, terza giornata della Trilogia: L'Anello dei Nibelungi di Riccardo Wagner. Sunto della versione ritmica di A. Zanardini
M82684: WAGNER RICHARD (DE BRINN'GAUBAST LOUIS-PILATE & BARTHELEMY EDMOND, PUBL.) - Richard Wagner. Les Maîtres-Chanteurs de Nürnberg
M83055: WAGNER RICHARD (& NUITTER CHARLES, TRAD.) - Lohengrin, opéra en trois actes
M83054: WAGNER RICHARD (& WILDER VICTOR, TRAD.) - L'Anneau du Nibeloung. Le crépuscule des dieux. Poème et musique de Richard Wagner, version française de Victor Wilder
M83053: WAGNER RICHARD (& WILDER VICTOR, TRAD.) - L'Anneau du Nibeloung. Siegfried, poème et musique de Richard Wagner, version française de Victor Wilder
M83052: WAGNER RICHARD (& WILDER VICTOR, TRAD.) - Les Maitres chanteurs de Nuremberg. Comédie musicale en trois actes, quatre tableaux. Poème et musique de Richard Wagner, version française de Victor Wilder
M91603: WAGNER RICHARD (KHNOPFF GEORGES, TRAD. & LICHTENBERGER HENRY, PREFACE) - Richard Wagner à Mathilde Wesendonk Journal et lettres 1853-1871. Tome premier
G101830: WAGNER ANTHONY RICHARD - Heralds and Heraldry in the Middle Ages. An inquiry into the growth of the armorial function of heralds
R64378: WAGNER FRITZ - Essays zur zisterziensischen Literatur
A54092: WAGNER A. - Geographie für die Luxemburger Schulen, nebst einem Verzeichnis der Ortschaften unsers Landes und der wichtigsten Städte der übrigen Länder (fortgesetzt und herausgegeben von J.-Ph. Wagner)
R109553: WAGNER HELGA - Barocke Festsäle in süddeutschen Klosterbauten
M81245: WAGNER RICHARD, E.A. - Annuaire du Conservatoire royal de musique de Bruxelles. 11e année, 1887
M81246: WAGNER RICHARD, E.A. - Annuaire du Conservatoire royal de musique de Bruxelles. 12e année, 1888
M81247: WAGNER RICHARD, E.A. - Annuaire du Conservatoire royal de musique de Bruxelles. 13e année, 1889
M91659: WAGNER RICHARD - Zukunftsmusik (An einen französischen Freund, Fr. Villot)
M91661: WAGNER RICHARD (& KUFFERATH MAURICE, TRAD.) - Lettres de Richard Wagner à Auguste Roeckel
M91664: WAGNER RICHARD - Bericht an den Deutschen Wagner-Verein über die Umstände und Schicksale, welche die Ausführung des Bühnenfestspieles "Der Ring der Nibelungen" begleiteten
M91665: WAGNER RICHARD - Ueber die Aufführung des Bühnenfestspieles der Ring des Nibelungen. Eine Mittheilung und Aufforderung an die Freunde seiner Kunst
M91632: WAGNER RICHARD - La Walkyrie. Poème et musique de Richard Wagner. Version française de Alfred Ernst. Partition pour chant et piano (PN 25992)
M91634: WAGNER RICHARD (& CORDER H., F., TRANSL. & KLEINMICHEL R., BEARB.) - Parsifal, ein Bühnenweihfestspiel von Richard Wagner, with an English translation by H. & F. Corder, Vollständiger Klavierauszug erleichterte Bearbeitung von R. Kleinmitchel [23701]
A97532: WAGNER HERMANN - Die Rekonstruktion der Toscanelli-Karte v. J. 1474 und die Pseudo-Facsimilia des Behaim-Globus v. J. 1492
X71576: WAGNER E. & ROHRBORN K. (HRSG.) - Kaskul. Festschrift zum 25. Jahrestag der Wiederbegründung des Instituts für Orientalistik an der Justus-Liebig-Universität Giessen
T54543: WAGNER JOHANN ERNST (& CORIN A.L., HRSG.) - Hundert Briefe von Johann Ernst Wagner an Jean Paul Fr. Richter und August von Studnitz
G112424: WAGNER URS - Studies on English place-names in Thorp
T111084: WAGNER PETER - Peter Altenbergs Prosadichtung - Untersuchungen zur Thematik und Struktur des Frühwerks
N50603: WAGNER-HEIDENDAL LUTGARD - Het filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden (1821-1829) Een bijdrage tot de studie van de publieke opinie in het begin van den negentiende eeuw
G12155: WAGNER GEORG & MAI RICHARD, - Deutsche über Land und Meer - Ein Buch von Glaube und Volkstum [een geschiedkundig (gefundeerd ?) werk - een prototype van propaganda]
S110445: WAGNER HANS - Über die romanische Baukunst in Regensburg
M23842: WAGNER RICHARD - L'or du Rhin - partition pour chant et piano (poème et musique par R.Wagner, version française de Alfred Ernst)
T110926: WAGNER HANS RAINER - Goethes Ästhetik
R63520: WAGNER HARALD - Die eine Kirche und die vielen Kirchen. Ekklesiologie und Symbolik beim jungen Möhler
W111012: WAGNER BERND - Gaschromatographischer Nachweis chemischer Konservierungsmittel in Bier
T99239: WAGNER JOHANN ERNST (& CORIN A.L., HRSG.) - Hundert Briefe von Johann Ernst Wagner an Jean Paul Fr. Richter und August von Studnitz
T65489: WAGNER CH. - Devant le témoin invisible
J27584: WAGNON HENRI - Concordats et droit international ; fondement, élaboration, valeur et cessation du droit concordaire
H106920: DE WAHA GUILIELMUS S.J. (& D'YSERIN FR.S.J., ED.) - Explanatio Vitae S. Giulielmi Magni, conscriptae olim per B. Albertum ejus Discipulum, diutissime desideratae, tandemque nunc repertae
R65844: DE WAHA-BAILLONVILLE (ÉD.) - Mémorial jubilaire de cardinal Mercier (1874-1924)
R76594: DE WAHA-BAILLONVILLE (ÉD.) - Mémorial jubilaire de cardinal Mercier (1874-1924)
F75351: WAHL JEAN - Vers le concret. Etudes d'histoire de la philosophie contemporaine
F80584: WAHL JEAN - Etudes Kierkegaardiennes
F63046: WAHL JEAN - Etudes Kierkegaardiennes
B40845: WAILLE V.-A. - Essai sur l'histoire politique et constitutionnelle de la Belgique
T65754: DE WAILLY M. - Dictionnaire portatif de la langue françoise, extrait du grand dictionnaire de Pierre Richelet, contenant - Tome premier: A-F, Tome second: G-Z [complet en 2 tomes]
T112545: WAIS RODERICH - Soziale Rollenbilder in populären deutschen Lyrikanthologien des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
J50806: WAITZ GEORG - Die Verfässung des Fränkischen Reichs (1e Band 2e Abteilung)
J50807: WAITZ GEORG - Die Verfässung des Fränkischen Reichs (2e Band)
J50804: WAITZ GEORG - Die Verfassung des Deutschen Volkes in ältester Zeit
J50805: WAITZ GEORG - Die Verfässung des Fränkischen Reichs (1e Band 1e Abteilung)
G73270: WAITZ G. (ED.) - Annales Bertiniani [in: Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex monumentis Germaniae historicis recusi]
S33174: WAKEFIELD G.L. - Dye retouching & print finishing
F63510: VAN DER WAL GOOSSEN ALBERTUS - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem
F35034: VAN DER WAL LIBBE GERRIT - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste grieksche ethiek
R107590: WALACH HARALD - Notitia experimentalis Dei - Experiental Knowledge of God. Hugh of Balma's Mystical Epistomology of Ineer Experience - A Hermeneutic Reconstruction
O111926: WALCH MARY ROMANA - Pestalozzi and the pestalozzian theory of education. A critical study
S15788: WALCH NICOLE - J.-B. Madou - lithograaf
T110987: WALCHSHOFER HERBERT - Ernst Bacmeister - Grundlinien einer Monographie
G51787: WALCKENAER BARON - Géographie ancienne, historique et comparée des Gaules cisalpine et transalpine, suivie de l'analyse géographique des itinéraires anciens et accompagnée d'un atlas de neuf carte [3 tomes + 1 atlas]
B55202: WALCKIERS MARC A. - Sources inédites relatives aux débuts de la J.O.C. 1919-1925
R23336: WALDACK C.F. S.J. - Historia provinciae Flandro-Belgicae Societatis Jesu, quam e veteribus documentis colligit C.F. Waldack. Annus unus, speciminis causa 1638
D22965: WALDBAUER HANNA - Freude schöner Götterfunke (Gedichte)
G80950: WALDECK-ROUSSEAU - Pour la République (1883-1903)
G80951: WALDECK-ROUSSEAU - La défense républicaine
G80886: WALDECK-ROUSSEAU - L'état et la liberté. Première série (1879-1883)
R63527: WALDENFELS HANS - Offenbarung. Das Zweite Vatikanische Konzil auf dem Hintergrund der neueren Theologie
G1156: WALDHEIM KURT - Building the future order ; the search for peace in an interdependent world
X77114: WALDMANN HELMUT - Das Christentum in Indien und die Königsweg der Apostel in Edessa, Indien und Rom
R95946: WALDMANN HELMUT - Pro-Athanasius vom werden und wachsen des geplanten Buches
X76781: WALDMANN HELMUT - Aufsätze zu Religionsgeschichte und Theologie
X77483: WALDMANN HELMUT - Heilsgeschichtlich verfasste Theologie und Männerbünde. Die Grundlagen des gnostischen Weltbildes
F57974: WALDRON JEREMY - God, Locke, and Equality. Christian foundations in Locke's political thought
R93365: WALDROP CHARLES T. - Karl Barth's Christology. Its basic alexandrian character
X77478: WALDSCHMIDT ERNST (& BECHERT HEINZ, HRSG.) - Sanskrit-Wörterbuch der buddhistischen Texte aus den Turfan-Funden. 2.Lieferung: Antar-ha / Avadata-varna
X77477: WALDSCHMIDT ERNST (& BECHERT HEINZ, HRSG.) - Sanskrit-Wörterbuch der buddhistischen Texte aus den Turfan-Funden. 1.Lieferung: a-, an- / Antar-vasa
X71813: WALDSCHMIDT ERNST - The Varnasatam. An eulogy of one hundred Epitheta of Lord Buddha spoken by the Ghrapati Upali(n)
X71819: WALDSCHMIDT ERNST - On a Sanskrit version of the Verahaccani Sutta of the Samyuttanikaya
M91613: WALDTEUFEL EMILE - Danses célèbres pour piano (deuxième volume, 3013)
J41920: WALEFFE F. JR. (& SOHR FRÉDÉRIC, PRÉFACE) - Technique et legislation des assurances - assurances terrestres, maritimes et sociales [2 tomes] I.Assurances privées, II.Assurances sociales
A23288: DE WALEFFE MAURICE - Les paradis de l'Amérique centrale (Les Antilles, Panama, Costa-Rica, Le Mexique)
X75728: WALEY ARTHUR - The secret history of the Mongols, and other pieces
R100083: WALFISH BARRY DOV - Esther in medieval garb : Jewish Interpretation of the Book of Esther in the Middle Ages
K673: WALGRAVE, AL. [HOMERUS] - Homeros' Ilias I.Bloemlezing en verhaal
F29929: WALGRAVE J.H. - Op menselijke grondslag - christelijke verantwoording van de cultuur
B80170: WALGRAVE STEFAAN - Tussen loyauteit en selectiviteit. Over de ambivalente verhouding tussen nieuwe sociale bewegingen en groene partij in Vlaanderen
T65301: WALGRAVE ALOIES - Gebroeders. Zedeschetsen uit onze dagen
R83898: WALGRAVE J.H. O.P. - Kardinaal Newman's theorie over de ontwikkeling van het dogma in het licht van zijn kennisleer en zijn apologetiek
S99212: WALGRAVE JAN - Een vorstelijk imago ; het beeld van de Heerser sedert Antoon van Dyck. A royal image ; The image of the Sovereign since Sir Anthony Van Dyck
E73988: WALHIN CH. - Le financement du commerce international. Méthodes générales et problèmes nationaux
E41790: WALINE PIERRE (& SIEGFRIED ANDRÉ) - Les relations entre patrons et ouvriers dans l'Angleterre d'aujourd'hui
R70152: WALKENHORST KARL-HEINZ S.J. - Der Sinai im liturgischen Verständnis der deuteronomistischen und priesterlichen Tradition
R38587: WALKENHORST KARL-HEINZ S.J. - Der Sinai im liturgischen Verständnis der deuteronomistischen und priesterlichen Tradition
R101260: WALKER BYNUM CAROLINE - The Resurrection of the Body in Western Christianity, 200-1336
R70043: WALKER ROLF - Die Heilsgeschichte im ersten Evangelium
G15052: WALKER WINSLOW M. - A Caddo burial site at Natchitoches - Louisiana [ Smithsonian ]
S96996: WALKER DANIEL - Flowers Underfoot - Indian Carpets of the Mughal Era
P60680: WALKHOFF O. - Zahn- und Mundpflege
P60815: WALLACE J. SIM - Occasional papers on the prevention of common diseases in childhood
P60657: WALLACE J. SIM - The prevention of dental caries
P60659: WALLACE J. SIM - The physiology of oral hygiene and recent research, with special reference to accesory factors and the incidence of dental caries
I67027: WALLACE DAVID (ED.) - The cambridge history of medieval English literature
Y23414: WALLACE MICHEL - Intervalles - poèmes (préface de Pierre-Louis Flouquet)
F58018: WALLACE JAMES D. - Moral relevance and moral conflict
F101120: WALLACE WILLIAM A. - Domingo de Soto and the Early Galileo. Essays on Intellectual History
X20333: WALLACE WILLIAM, - Langs Oostersche paden - van evangelisch tot katholiek [autobiografie]
S97689: WALLAERT - Gaston J. Wallaert (tentoonstelling, Hasselt, Provinciaal begijnhof, 18 november - 10 december 1967)
X110804: WALLBRECHER ECKARD - Zur Geologie der Südflanke des afghanischen Hindukush zwischen den Flüssen Salang und Parandeh
X110865: WALLBRECHT GABRIELE - Die Gelehrten des osmanischen Reiches im 17./18. Jh. Anhand von Al-Muradi : Silk ad-durar fi a'yan al-qarn at-tani asar
N53762: VAN DE WALLE C. - Siardus Bogaerts de prior en zijn monasterium te Huijbergen 1614-1670
S97199: VAN DE WALLE A.L.J. - Retrospectieve Gaspard De Wit, ontwerper, meester-legwerker
X74660: VAN DE WALLE WILLY & SERVAIS PAUL (RED.) - Orientalia. Etudes orientales et bibliothèques à Leuven en Louvain-la-Neuve
R30602: VAN DE WALLE J. (S.J.) - Du culte de l'Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie dans la Province Belge de la Compagnie de Jésus au cours des trois derniers siècles
C85291: VAN DE WALLE B. - Les listes exécratoires du Moyen Empire Egyptien
W61874: VAN DE WALLE H. - Contribution expérimentale a l'étude des composés halogénés en C2
F107173: WALLEBRAND G., DE POORTER A. & LONGPRE E. O.F.M., - Les philosophes belges, textes et études. Volumes VIII, IX, X, XI (Les oeuvres de Siger de Courtrai, Le traité 'Eruditio Regum et Principum' de Guibert de Tournai O.F.M., Quaestiones Disputatae de B. Gauthier de Bruges, Henri Bate de Malines Speculum Divinorum et Quorundam Naturalium)
B85197: VAN WALLEGHEM JOZEF (& VANDEN BERGHE YVAN, ED.) - Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen, Brugge 1788
B62895: VAN WALLEGHEM JOZEF (& VANDEN BERGHE YVAN, ED.) - Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen, Brugge 1793 & 1794
B62896: VAN WALLEGHEM JOZEF (& VANDEN BERGHE YVAN, ED.) - Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen, Brugge 1790
B62897: VAN WALLEGHEM JOZEF (& VANDEN BERGHE YVAN, ED.) - Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen, Brugge 1789
B62898: VAN WALLEGHEM JOZEF (& VANDEN BERGHE YVAN, ED.) - Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen, Brugge 1791 & 1792
B62894: VAN WALLEGHEM JOZEF (& VANDEN BERGHE YVAN, ED.) - Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen, Brugge 1787
E41854: WALLEMACQ LUCIEN - La circulation anonyme des capitaux et le "dégonflement" des entreprises
S102706: WALLER F.G. - Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs
W95387: WALLERIUS JOHAN GOTTSCHALK (LESKE NATHANEAL GOTFRIED & HEBENSTREIT ERNST BENJAMIN GOTTLIEB, HRSG.) - Mineralsystem, worin die Fossilien nach Klassen, Abtheilungen, Gattungen, Arten und Spielarten angeordnet, beschrieben und durch Beobachtungen, Versuche und Abbildungen erläutert werden : in einem Auszug gebracht und mit äussern Beschreibungen und Zusätzen vermehrt, etc. [2 volumes] I: Erd- und Steinarten, II: Erze und Steinwüchse
F108759: WALLGREN THOMAS - The Challenge of Philosophy - Beyond Contemplation and Critical Theory
N15253: WALLIS, A.S.C. - Een Hollander bij uitnemendheid - Johan De Witt
F109141: WALLITZEK EDGAR - Die Einheit der Gesellschaft - Ein Vergleich von Durkheim und Spencer zum Problem der Solidarität
M83009: WALLNER L. (& VIVIER J.) - De la Mathésis Musicale, une question litigieuse [joint: Une question litigieuse. Réponse de m. J.Vivier à m. L.Wallner-]
R48072: WALLON H. - De la croyance due à l'évangile - Examen critique de l'authenticité des textes et de la vérité des récits évangéliques
H55429: WALLON H. - Saint Louis
H55379: WALLON H. - Jeanne d'Arc (Edition illustrée d'après les monuments de l'art depuis le quinzième siècle jusqu'à nos jours)
P43955: WALLON H. - L'enfant turbulent - Etude sur les retards et les anomalies du développement moteur et mental
P38943: WALLON GERMAINE H. - Les notions morales chez l'enfant - Essai de psychologie différentielle (filles et garçons)
V66145: WALMSLEY HERBERT EDWARD - Cotton spinning and weaving. A practical and theoretical treatise
G82734: WALPOLE HORACE (COMTE DE BAILLON, TRAD. ET INTROD.) - Lettres de Horace Walpole écrites à ses amis pendant ses voyages en France 1739-1775
B104139: WALRAET MARCEL - Actes de Philippe Ier, dit le Noble, comte et marquis de Namur, 1196-1212
L114842: WALRAEVENS ANN & DE KEYSER BART - Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt : Kerken en kapellen - Parochie Kermt
L114840: WALRAEVENS ANN & DE KEYSER BART - Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt : Kerken en kapellen - Parochie Spalbeek
T11290: WALSCHAP, GERARD - De Française
T65269: WALSCHAP GERARD - Nooit meer oorlog
T12467: WALSCHAP, GERARD - Het Kind
T10391: WALSCHAP GERARD - Een Mensch van Goeden Wil
T11405: WALSCHAP, GERARD - De Française
T10324: WALSCHAP, GERARD - Vijf van Walschap (Genezing door Aspirine - De Graaf - Het Voske - De Kaartridder van Heppeneert - De Consul)
T65305: WALSCHAP GERARD - Vaarwel dan
T65294: WALSCHAP GERARD - Un vaincu de la vie. Teugels Gust
T31248: WALSCHAP GERARD - Brieven 1921-1950
T18407: WALSCHAP, GERARD - Moeder
T107741: WALSCHAP GERARD - De Spaansche gebroeders
T65504: WALSCHAP GERARD - De ziel en de wegen van Waldo
T12469: WALSCHAP, GERARD - Het Kind
T11634: WALSCHAP, GERARD - Het Kind
Y24584: WALSCHAP GÉRARD - Célibat
R45808: WALSH VICOMTE - Tableau poétique des sacrements [2 tomes]
G86881: WALSH VICOMTE - Lettres Vendéennes, ou Correspondance de trois amis, en 1823 [2 volumes]
G111910: WALSH WILLIAM J. - The United Mine Workers of America as an Economic and Social Force in the Anthracite Territory
G80825: WALSH GUILLAUME J. MGR. - La question agraire en Irlande
H47247: WALSH VTE. - Saint Louis et son siècle
R69836: WALSH (VICOMTE) - Tableau poétique des fêtes chrétiennes
J115391: WALSH JOHN P. O.M.I. - The Basic Principles of the Industry Council Plan of Pius XI and of the Policy of the Sherman Act
F105449: WALSH JAMES J. - Aristotle's Conception of Moral Weakness
C109962: WALTER FRITZ - Geologie und Hydrogeologie der Mallahat al Barigah, Dschefara, Libyen
R29822: WALTER O. - Pie XII ; sa vie, sa personnalité
G113589: WALTER ANTON - Die bevölkerungspolitische Notlage des Sudetendeutschtums und ihre Ursachen
G54395: WALTER W.JOS. - Histoire de Thomas Morus (chancelier d'Angleterre) et son époque, suivi d'une analyse de l'utopie de Thomas Morus
F112936: WALTER HEINRICH - Eine neue Begründung der Religion. Ein kritischer Beitrag zur Religionsphilosophie Rudolf Euckens
R109634: WALTER STEPHAN - Das Wesen der Religion : Übersetzungsgeschichte und Übersetzungskritik der russischen Feuerbach-Übersetzung von 1862 aus Heidelberg
B87407: WALTER VICTOR - Discours d'instruction pour le grade de R.. prononcé dans la réunion des Chap.. de la Val.. de Bruxelles, le neuvième jour du deuxième mois 5846 (9 avril 1846)
H96194: VAN WALTEROP W. - De Heilige Martelaren van Gorcum, geschiedkundige beschrijving
B62941: WALTERS JOS - Geschiedenis der zusters van de Bijloke te Gent. Deel 1
R76974: WALTERS VIVIENNE J. - The cult of Mithras in the Roman provinces of Gaul
B89015: WALTERS JOS - Geschiedenis der zusters der Bijloke te Gent. Tweede deel
B43380: WALTERS JOS. (BESTUURDER) - Geschiedenis der Zusters der Bijloke te Gent [3 delen in 2 volumes]
B32818: WALTERS JOS. - De Zusters Cistercianen der Bijloke en der Toevlucht van Maria te Gent. Geschiedkundig overzicht (uitgegeven t.g.v. het vijftigjarig bestaan der Toevlucht van Maria 1874-1924)
B102563: WALTERS JOS. - Geschiedenis der Zusters der Bijloke te Gent. Tweede en derde deel
B58694: WALTERS JOS. - De eerste geloofspredikers op het grondgebied van het huidige bisdom Gent
B88263: WALTERS JOS. - De gebouwen der Bijloke te Gent
B88262: WALTERS JOS. - Geschiedenis der Zusters der Bijloke te Gent. Deel I
J44754: WALTHARD RUDOLF - Die Gliederung der Gemeinden im Schweizerischen Recht nach ihren Zwecken
T111871: WALTHER THOMAS H.W. - Aber ich war nicht in Arkadien. Literaturpsychologischen Versuch zu Jean Pauls heroischen Romanen
J112321: WALTHER HENRI - L'affaire du 'Lotus' ou de l'abordage hauturier en droit pénal international
J101329: WALTHER MANFRED, BRIESKORN NORBERT & WAECHTER KAY (EDS.) - Transformation des Gestzesbegriffs im übergang zur Moderne ? Von Thomas von Aquin zu Francisco Suárez
S81709: WALTHER JOHANNA - Kunsthandarbeiten in Schule und Haus
G110715: WALTHER ELSA - Die Grabfunde der jungeren Bronze und alteren Eisenzeit in Sudoldenburg
B55286: WALTMAN VAN SPILBEECK FR. O.PRAEM. - De abdij van Tongerloo - geschiedkundige navorschingen
B82360: WALTMAN VAN SPILBEECK FR. O.PRAEM. - De abdij van Tongerloo geschiedkundige navorschingen
B100929: WALTMAN VAN SPILBEECK FR. O.PRAEM. - De abdij van Tongerloo geschiedkundige navorschingen. Eerste deel
F62767: WALTON CRAIG - De la Recherche du Bien. A Study of Malebranche's Science of Ethics
G110179: WALTON CLARENCE C. - Kiderlen-Wachter and the Anglo-German Problem 1910-1912
T21922: WALTZ RENÉ, - La création poétique - essai d'analyse
F105169: WALTZ RENE - Vie de Sénèque
R86893: WALTZING J.P. - Lexicon Minucianum, praemisit novam Octavii recensionem
R28608: WALTZING J.-P. - La thèse de J.-B. de Rossi sur les collèges funéraires chrétiens
R62677: WALWORTH C.A. - Reminiscences of Edgar P. Wadhams, First Bischop of Ogdensburg
F65969: WALZ ANGELUS O.P. (NOVARINA PAUL, TRAD.) - Saint Thomas d'Aquin
F75067: WALZ RUDOLF - Das Verhaltnis von Glaube und Wissen bei Roger Bacon
R27332: WAMBACQ B.N. O.PRAEM. - Teologia del libro di Geremia
R27311: WAMBACQ B.N. O.PRAEM. - La resurreccion
R27308: WAMBACQ B.N. O.PRAEM. - Le mariage de Ruth
R27307: WAMBACQ B.N. O.PRAEM. - Het spreken in talen
R27288: WAMBACQ B.N. O.PRAEM. - L'unité littéraire de Bar., I-III, 8
R27342: WAMBACQ B.N. O.PRAEM. - De zeventig weken van Daniël
R27315: WAMBACQ B.N. O.PRAEM. - Pesah - Massôt
H95878: WAMPACH CAMILLE - Sankt Willibrord, sein Leben und Lebenswerk
E74000: WANG-YU-SAN VINCENT - L'économie agricole de la Chine
X98257: WANG-YU-SAN VINCENT - L'économie agricole de la Chine
R35918: WANG TH'ANG-TCHE J. S.J. (& LEBRETON, PRÉFACE) - Saint Augustin et les vertus des paiens
F108774: WANG CHIN-HSIEN - Kants Lehre vom Gewissen
C99387: WANGER P.W. - Konversations-Grammatik der Zulu-Sprache
G77693: WANNER PHILIPPE - Mortalité différentielle selon la cause de décès. Influence de la trajectoire de vie sur le risque de décès en Norvège 1960-1985
T54754: WANNER GEORG - Die Mundarten des Kantons Schaffhausen. Laut- und Flexionslehre
G104029: WANNER RAYMOND E. - Claude Fleury (1640-1723) as an educational historiographer and thinker
R74108: VAN DER WANSEM C. S.C.J. - Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400
C44497: WANSON M. - Observations sur les Taeniorhynchus du Stanley Pool
R33681: WAP JAN J.F. - De grondstelling der R.K.Kerk, dat buiten haar geene zaligheid mogelijk is, ontwikkeld door den HoogEerwaardigen Biscchop van Hermopolis en eersten Aalmoezenier des Konings van Frankrijk, Karel X (na 't Fransch door Jan J.F. Wap)
G28812: WARD BARBARA - West-Europa in het nauw
R66526: WARD W.R. - Christianity under the Ancien Régime (1648-1789)
R28007: WARD MAISIE - The splendour of the Rosary (with prayers by Caryll Houselander, & pictures by Fra Angelico)
G55401: WARDE FOWLER W. - La vie sociale a Rome au temps de Cicéron
X80272: WARDINI ELIE - Lebanese Place-Names (Mount Lebanon and North Lebanon). A typology of regional variation and continuity [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 120]
F105434: WARDY ROBERT - The Chain of Change. A Study of Aristotle's Physics VII
B93193: DE WARGNY AUGUSTE - Annales chronologiques, littéraires et historiques de la maçonnerie des Pays-Bas, à dater du 1er janvier 1814. Tomes 2, 3, 4, 5, 6 [contenant les annales des années 1814 à 1828, "Annales maçonniques des Pays-Bas"]
B115938: WARICHEZ J. - La cathédrale de Tournai [2 volumes] I: Art roman, II: Architecture gothique, sculpture et mobilier gothiques et de la Renaissance (Ars Belgica, I-II)
B87046: WARICHEZ J. & LEURS STAN - De kathedraal van Doornik [2 volumes] Eerste deel: Romaansche architectuur en beeldhouwkunst. Tweede deel: Gothische bouwkunst, beeldhouwkunst en mobilier, en renaissance [Ars Belgica, I & IV]
R99231: WARICHEZ JOSEPH (ED.) & SIMON DE TOURNAI - Les 'disputationes' de Simon de Tournai. Texte inédit
B99708: WARICHEZ JOSEPH - Les origines de l'église de Tournai
B102159: WARICHEZ J. & LEURS STAN - De kathedraal van Doornik. Eerste deel: Romaansche architectuur en beeldhouwkunst [Ars Belgica, I]
T44984: WARIDEL BRIGITTE (& HOREMANS JEAN-M., SUPPLÉMENT) - Charles-Ferdinand Ramuz 1878-1947 (Catalogue d'exposition) & supplément: Ramuz dans les collections belges
P76604: WARLOMONT - La fève de Calabar. Ses propriétés physiologiques et ses applications à la thérapeutique oculaire
E83167: WARLOMONT RENE & WALLEMACQ LUCIEN (& BAUD'HUIN FERNAND, PREFACE) - La révalorisation des bilans des Sociétés commerciales
B72015: WARLOP ERNEST - The Flemish nobility before 1300. Part II: annexes; alphabetic repertory of noble families (middle 9th - end 13th century: Vol.2
B72014: WARLOP ERNEST - The Flemish nobility before 1300. Part II: annexes; alphabetic repertory of noble families (middle 9th - end 13th century), vol.1
B72013: WARLOP ERNEST - The Flemish nobility before 1300 [complete in 4 volumes]
B115769: WARLOP ERNEST, D'URSEL BAUDOUIN COMTE, DE WALQUE ANDRE & DE FOSSA CHRISTOPHE - 'Flandre ancien' et d'or au lion de sable (pp.1-39) & Grobbendonk morphologie d'une seigneurie du XVIe au XVIIIe siècle (pp.41-113) & Notes généalogiques et biographiques sur la famille Braun (pp.115-172) & La famille Decerf originaire d'Olne (addenda & corrigenda)
T33886: WARNANT LÉON - Structure syntaxique du français (Essai de cinéto-syntaxe)
T99546: WARNANT LEON - La constitution phonique du mot wallon. Etude fondée sur le parler d'Oreye (Hesbaye liégeoise)
R20345: WARNECK GUSTAV - Ubriss einer Geschichte der protestantischen Missionen von der Reformation bis auf die Gegenwart, mit einem Anhang über die katholischen Missionen
S88012: WARNER MARINA - Monuments & Maidens. The allegory of the female form
R16410: WARNIR, PHILIPPE - Marx pour un chrétien
T88594: WARNKE KARL (HRSG.) & KOHLER REINHOLD (ANMERKUNGEN) - Die Lais der Marie de France
B43780: WARNKOENIG L.-A. (& GHELDORF A.-E., TRADUIT DE L'ALLEMAND PAR) [WARNKÖNIG, WARCKOENIG] - Histoire constitutionelle et administrative de la ville de Bruges et de ses institutions civiles et politiques et du pays du Franc jusqu'à l'année 1305
B60318: WARNKOENIG L.-A. (& GHELDORF A.-E., TRADUIT DE L'ALLEMAND PAR) [WARNKÖNIG, WARCKOENIG] - Histoire constitutionelle et administrative de la ville de Bruges et de ses institutions civiles et politiques et du pays du Franc jusqu'à l'année 1305
B92185: WARNKOENIG L.A. - Documens [documents] inédits relatifs à l'histoire des trente-neuf de Gand, suivis d'éclaircissemens historiques sur l'origine et le caractère politique es communes flamandes
B87976: WARNKOENIG L.A. (& GHELDOLF A.E., TRAD. ET ADD.) - Histoire constitutionnelle et administrative de la ville de Gand et de la chatellenie du Vieux-Bourg jusqu'à l'année 1305
Q25327: WARNON E. (TRANSCIT PAR) - Le livre de la joie
B37691: WARNOTTE MARIE-LOUISE - L'ami de l'ordre - Quotidien catholique namurois, de 1839 à 1914
B58782: WARNOTTE MARIE-LOUISE - Etude sur la presse à Namur 1794-1914
B92388: WARNY PHILIPPE (& CHOTIN A.G., ED.) - Mémoires sur le siège de Tournay 1581, avec notice et annotations par A.G. Chotin
C98363: WAROCQUE R. - Les grandes fondations internationales et la fondation de la couronne au Congo. Une modalité nouvelle
T32360: WARREN HANS - Geheim dagboek 1942-1944
L82342: WARRINK ROELOF - De Voerstreek. Een zomer lang, zwerven en tekenen in de Voerstreek
P89689: DE WARSAGE RODOLPHE - La medecine sans médecin. Dictionnaire de remèdes populaires. Etude de folklore
B13466: DE WARSAGE, R. - Calendrier populaire Wallon. Etude de Folklore. Histoire intime du peuple Wallon
B91741: DE WARSAGE RODOLPHE - Histoire du célèbre théatre liégeois de Marionnettes. Un phénomène folklorique unique propre au pays de Liège. Etude de folklore
T71065: VON WARTBURG WALTHER (MAILLARD PIERRE, TRAD.) - Problèmes et méthodes de la linguistique
T71064: VON WARTBURG WALTHER (MAILLARD PIERRE, TRAD.) - Problèmes et méthodes de la linguistique
W66063: WARZEE J. - Le mouvement du satellite de Neptune. Evaluation de l'aplatissement de la planète
M82981: VON WASIELEWSKI WILHELM JOSEPH - Robert Schumann. Eine Biographie
P43390: WASMANN E. S.J. - Die psychischen Fähigkeiten der Ameisen - mit einem Ausblick auf die vergleichende Tierpsychologie
S79684: WASMANN FRIEDRICH & GRONVOLD BERNT (ED.) - Friedrich Wasmann 1805-1886 ; ein Deutsches Kunstlerleben vom ihm selbst geschildert
Y43093: WASNAIR EMILE (& DEBATTY LÉON, PRÉFACE) - La Justice - comédie dramatique en trois actes (cette pièce a été créée au Waux-Hall de Nivelles, le 21 avril 1923, par le cercle "Le Réveil")
S101833: WASSENBERGH A. - L'art du portrait en Frise au seizième siècle
C39095: VAN WASSENHOVE D. - Sièges de l'Afrique centrale (Photos d'Archives du Musée de Tervuren)
R16411: WASSER BEN - Pelgrimages - Bedevaartsplaatsen van de Westerse christenheid
S96805: WASSERMAN TAMARA E. & HILL JONATHAN S. - Bolivian indian textiles. Traditional designs ansd costumes
B103948: VON WASSERMANN EUGENE - Vente publique de la Bibliothèque de m. Eugène Wassermann (Galerie Georges Giroux, Bruxelles, octobre-novembre 1921)
R102555: WASSERSCHLEBEN H. - Die Bussordnungen der abendländische Kirche
R85020: WASSERSCHLEBEN H. - Die Bussordnungen der abendländische Kirche
S36529: WASSING RENÉ (INTRODUCTION) - Schatten van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam
C13288: WASSING R.S. - African Art - Its background and traditions
G110712: WASSMANN HORST - Das Selbstbestimmungsrecht des Deutschen Volkes - Anpruch und Wirklichkeit
T113485: WASSMUTH THEODOR - Untersuchung der Reime des altfranzösischen Artusromans 'Li Atre Perillos'
H47451: WAST HUGO - Les aventures de Don Bosco
H53203: WAST HUGO - Don Bosco en zijn tijd
H53133: WAST HUGO - Don Bosco en zijn tijd
R107850: WASTE GABRIELE - Genuin katholisch : Edith Stein
T112520: WASZINK PAUL MATTHIEU - Such things happen in the world. Deixis in three short stories by N.V. Gogol
F105033: WASZINK J.H. - Studien zum Timaioskommentar des Calcidius, I: Die erste Hälfte des Kommentars (mit Ausnahme der Kapittel über die Weltseele)
S85833: WATELET JACQUES-GRÉGOIRE - Gustave Serrurier-Bovy architecte et décorateur 1858-1910
B100310: WATELET MARCEL (DIR.) - Gerardus Mercator Rupelmundanus
K113135: WATENYERI SIMON PETRUS EULOGIUS - De epitheto 'Pius' a Vergilio Aeneae attributo in poemate epico cui titulus est "Aeneis"
F53521: VAN DE WATER LAMBERT - Het stichten van de waarheid - de betekenis van de kunst in het denken van Martin Heidegger
P24279: WATERINK J. - Hoofdlijnen der zielkunde
W98240: WATERKEYN H.-B. - La science et la foi sur l'oeuvre de la création, ou Théories géologiques et cosmogoniques comparées avec la Doctrine des Pères de l'Eglise sur l'oeuvre des six jours
H96193: WATERREUS J. - De negentien bloedgetuigen te Brielle, genaamd de martelaars van Gorcum, geschetst in hun leven, dood en verheerlijking
T85934: WATERSCHOOT WERNER - De "poeticsche werken" van jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen [3 volumes]
B89037: WATERSCHOOT M.A. - De Vlaamsche kustvlakte - Bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaamsche Polderland langs zee en honte
M24135: WATERSCHOOT H. - Negers zingen spirituals en blues
G110338: WATHEN MARY ANTONIA - The Policy of England and France toward the "Anschluss" of 1938
Y67477: WATRIQUET DE COUVIN (& SCHELER AUG., ÉD.) - Dits de Watriquet de Couvin, publiés pour la première fois d'après les manuscrits de Paris et de Bruxelles et accompagnés de variantes et de notes explicatives
F70854: WATSON RICHARD - Cogito, ergo sum. The life of René Descartes
S87210: WATSON PETER - Double-dealer. The John Blake conspiracy, born 30th My 1979, died 1st March 1982 (How five art dealers, four policemen, three picture restorers, two auction houses and a journalist plotted to recover some of the world's most beautiful stolen paintings)
F57983: WATSON GARY (ED.) - Free will
T43498: WATSON ANDREW G. - Medieval libraries of Great Britain. A list of surviving books - Supplement to the second edition
F66694: WATSON RICHARD A. - The breakdown of Cartesian metaphysics
F67100: WATSON RICHARD A. & FORCE JAMES E. - The sceptical mode in modern philosophy. Essays in honor of Richard H. Popkin
S87820: WATTEAU-DESOMBERG YVETTE & DESOMBERG GASTON - La tapisserie wallonne ancienne
S95067: WATTEL-BAYART ALPHONSE - Collection Alphonse Wattel-Bayart, ancien vice-président de la Société Artistique de Roubaix-Tourcoing. Importante collection de tableaux et dessins anciens et modernes, etc. [Vente publique à Roubaix, le lundi 17 décembre 1906]
G34034: WATTENBACH W. - Anleitung zur Griechischen Palaeographie
C12867: WATTEYNE, P.J. - Het Kivumeer: Dieren in Centraal Afrika
T65286: WATTEZ OMER - Wouters jonge jaren. Bladzijden uit het levensboek van een idealist
T90736: WATTEZ OMER - Germaansche balladen
T90562: WATTEZ OMER - De Zwalmleeuwen
T65389: WATTEZ OMER - Zuid Vlaandersche novellen. Wouters jonge jaren. De koorknaap. De fijnproevers. Kleine oorlog in Vlaanderen. De burgers van Groenendale
R26448: WATTHÉ HENRY - La belle vie du missionnaire en Chine - récits et croquis (1e partie)
G80007: WATTHEE-DELMOTTE MYRIAM & DEPROOST PAUL-AUGUSTIN (EDS.) - Imaginaires du mal
R70412: WATTIAUX HENRI (DELHAYE PH., PRÉFACE) - Engagement de Dieu et fidélité du chrétien. Perspectives pour une théologie morale fondamentale
B111321: WATTIEZ RENE (& DENILLE ROGER) - Armorial dit de la Torre - Armorial liégeois [& joint:] Table des pièces et des meubles héraldiques contenus dans l'Armorial de la Torre (par Denille)
B58880: WAUCQUEZ M. - Le plus beau et le plus grand Bruxelles (Communication de M.Waucquez sénateur le 23 janvier 1934 à l'Institut National de Radio-diffusion)
B78400: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome V: 1251-1279
B78397: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome VIII : 1301-1320
B78398: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome VII, seconde partie (Supplément au tome quatrième, cinquième, sixième, dernier supplément, supplément définitif)
B78399: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome IX: 1321-1339
B78403: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome I: année 275 à 1100
B78401: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome VI: 1280-1300
M89274: WAUTERS KAREL - Wagner en Vlaanderen 1844-1914. Cultuurhistorische studie
S83727: WAUTERS A.-J. - Sept études pour servir à l'histoire de Hans Memling
S78091: WAUTERS A.-J. - Denis van Alsloot peintre des archiducs Albert et Isabelle
S77044: WAUTERS A.J. - Marguerite d'Autriche gouvernante générale des Pays-Bas et le peintre Pierre Van Coninxloo bruxellois
B74670: WAUTERS ANNIKA - Bibliotheken van de colleges en pedagogieën aan de Oude Universiteit Leuven (vijftiende-achttiende eeuw)
G33857: WAUTERS ARTHUR - Le communisme de Mao Tsé-tung
B78396: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome III: 1191-1225
B78395: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome X: 1340-1350
B78394: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome IV: 1226-1250
B97987: WAUTERS ALPHONSE - Ville de Bruxelles. Inventaire des cartulaires et autres registres faisant partie des archives anciennes de la ville. Tome I, 1er et 2e fascicule
B115636: WAUTERS ALPHONSE - Histoire des environs de Bruxelles, ou Description historique des localités qui formaient autrefois l'ammanie de cette ville [18 volumes, complet] ; Introduction, tome 1, 2, 3A-B, 4, 5, 6A-B-C, 7, 8A-B, 9A-B, 10A-B, Index
S85062: WAUTERS A.-J. - De Vlaamsche schilderkunst [2 delen]
S82826: WAUTERS A.J. - La peinture flamande
S82810: WAUTERS A.-J. - De Vlaamsche schilderkunst [2 volumes]
B104241: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome VI: 1280-1300
B104239: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome III: 1191-1225
B38061: WAUTERS ALPHONSE - Quelques mots sur André Vésale, ses ascendants, sa famille et sa demeure à Bruxelles nommée la maison de Vésale
S85242: WAUTERS ALPHONSE - Bernard van Orley
B100899: WAUTERS ALPHONSE - Histoire des environs de Bruxelles ou Description historique des localités qui formaient autrefois l'ammanie de cette ville. Tome premier
B57133: WAUTERS ALPHONSE - Les origines de la population flamande de la Belgique. Etude précédée de quelques nouveaux détails à propos des suèves de la Flandre
C77283: WAUTERS A.-J. (DIR.) - Le Congo illustré. Voyages et travaux des Belges dans l'Etat indépendant du Congo. Convolut de fascicules de la première et quatrième année Première année (1892 & 1894)
V80822: WAUTERS J. - Note sur l'analyse du beurre (Communication faite à la section des denrées alimentaires de l'Association belge des chimistes, séance du 24 décembre 1892)
C94615: WAUTERS A.-J. - Les transatlantiques dans les passes du Bas Congo
G54476: WAUTIER D'HALLUVIN ED. - Les deux yeux de l'histoire ou Guide chronologique et géographique de l'histoire universelle- Temps anciens
R78452: WAUTIER D'AYGALLIERS A. - Les sources du récit de la passion chez Luc
B17456: VAN WAUWE LUDO - België Europa: regionale of unitaire economie ?
M83109: WAUWERMANS PAUL - Des exécutions musicales illicites. Recueil des principales décisions sur la matière, réunies et coordonnées (Le droit des auteurs en Belgique)
B90131: WAUWERMANS H. - Les citadelles du sud et du nord d'Anvers
B92141: WAUWERMANS H. - Le Steen, le Bourg et les nouveaux quais d'Anvers
R65987: WAWRYKOW JOSEPH P. - God's grace & Human action. Merit in the theology of Thomas Aquinas
B31512: WAXWEILER EMILE - Le procès de la neutralité belge - Réplique aux accusations
B47711: WAXWEILER EMILE - La Belgique neutre et loyale (La guerre de 1914)
B81181: WAXWEILER EMILE - La vie sociale (Extension de l'Université Libre de Bruxelles, année académique 1908-1909)
B80198: WAYENBERG ELLEN - Vernieuwingen in de Vlaamse centrale-lokale verhoudingen: op weg naar partnerschap ? Een kwalitatieve studie van de totstandkoming en uitvoering van het sociaal impulsbeleid
B79503: WAYENS ALBERT - P.-J.-B. Buchez (Matagne-la-Petite 1796-1865). Une morale "Jacobino-catholique"
C98366: WAYLAND E.-J. - Outlines of prehistory and stone age climatology in the Bechuanaland Protectorate
T56145: WAZENAAR (DE VOS AMAND) - Prijskamp en Academie
T56146: WAZENAAR (DE VOS AMAND) - Het verraad-Van Hoorde (Tweede vervolg van "Prijskamp en Academie")
B108072: WEALE W.H. JAMES - Les églises du doyenné de Dixmude. Notices historiques et descriptives suivies de nombreux documents. Deuxième partie: Documents
S97142: WEARDEN JENNIFER MARY (INTROD.) - Persian printed cottons
G113201: WEAVER CHARLES CLINTON - Internal improvements in North Carolina previous to 1860
R49671: WEBB A.N. (ED.) - An edition of the cartulary of Burscough priory (transcribed, edited and introduced by A.N. Webb)
F58196: WEBB CLEMENT C.J. - Studies in the history of natural theology
J92022: WEBER ALFRED - Die Entwickelung der deutschen Arbeiterschutssgesetzgebung seit 1890. Ein Bericht dem Internationalen Kongress für Arbeiterschutzgesetzgebung
R23806: WEBER ROBERTUS [ROBERTI] O.S.B. - Psalterii secundum Vulgatam Bibliorum Versionem - Novo Recensio (iuxta votum Synodi Generalis Abbatum Ordinis S.Benedicti, cura et studio R.Weber), Pro Manuscripto
M108974: WEBER RENATE - Die Lieder Philipp von Zesens
I10490: WEBER F.B. (& DE LEPELEER EUG.) - Dertienlinden (overgedicht uit het Duits door Eug. De Lepeleer)
M82987: WEBER JOHANNES - La situation musicale et l'instruction populaire en France
M82962: WEBER JOHANNES - Les illusions musicales
R104797: WEBER LEONHARD - Hauptfragen der Moraltheologie Gregors des Grossen. Ein Bild altchristlicher Lebensführung
R69933: WEBER HANS-OSKAR - Die Stellung des Johannes Cassianus zur ausserpachomianischen Mönchstradition. Eine Quellenuntersuchung
X111780: WEBER JACQUES - Les établissements français en Inde au XIXe siècle (1816-1914) [5 volumes]
H12882: WEBER ANTON - Die Wahrhaft Grossen unserer Zeit - Die ersten Heiligen und Seligen unseres 20.Jahrhunderts : Kurze Biographien
G96329: WEBER (& BARRIERE FS., ED. ET NOTES) - Mémoires de Weber, frère de lait de Marie-Antoinette, reine de France
I54815: WEBER F.B. (& DE LEPELEER EUG.) - Dertienlinden ("Dreizehnlinden" overgedicht uit het Duits door Eug. De Lepeleer)
R86250: WEBER - Le Saint Evangile de notre Seigneur Jésus-Christ ou Les quatre Evangiles en un seul, suivis des Actes des Apotres complétés et continués jusqu'à la mort de saint Jean [Edition de luxe]
R109549: WEBER HANS HEINRICH - Studien zur deutschen Marienlegenden des Mittelalters am Beispiel des Theophilus
R79541: WEBER HANS-RUEDI - Power. Focus for a biblical theology
R53555: WEBER LEO (HRSG.) - Kloster Benediktbuerern - Gegenwart und Geschichte. Historisch-kunsthistorisch Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuern
R53472: WEBER FERDINAND - Jüdiche Theologie auf Grund des Talmud und verwandter Schriften
R99518: WEBER HUBERT PHILIPP - Sünde und Gnade bei Alexander von Hales. Ein Beitrag zur Entwicklung der theologischen Anthropologie im Mittelalter
V33736: WEBER CARL - The pleasures of pipe smoking
X79400: WEBER OTTO - Studien zur südarabischen Altertumskunde, III
X78414: WEBER DIETER (ED.) - Languages of Iran : Past and Present. Iranian studies in memoriam David Neil MacKenzie
T54555: WEBER FRANZ - Lacy's Sauny the Scot und Garrick's Catharine and Petruchio im verhältnis zu ihren Quellen
T54550: WEBER WERNER - Die Terminologie des Weinbaus im Kanton Zürich, in der Nordostschweiz und im Bündner Rheintal
G60856: WEBER PAUL - Histoire du Grand-Duché de Luxembourg
G60855: WEBER PAUL - Geschichte des Luxemburger Landes
T110996: WEBER JULIA - Jean Moréas und die französische Tradition
X76036: WEBER DIETER - Iranian manichaean Turfan texts in publications since 1934. Photo edition
X74434: WEBER OTTO - Forschungreisen in Süd-Arabien bis zum Auftreten Eduard Glasers
G112353: WEBER MATTHIAS - Verfassung und Reform in Vormärz und Revolutionszeit. Die konstituierende Versammlung des Freistaats Frankfurt 1848-1850
G112049: WEBER LUDWIG - Stadt Allendorf - Eine junge Industriesiedlung
T111029: WEBER ELISABTH - Das Oxymoron bei Shakespeare
R34024: WEBER BÈDE (TRADUIT PAR CHARLES SAINTE-FOI) - Jeanne-Marie de la Croix franciscaine, et son époque - tableau du XVIIe siècle
R33482: WEBER LEONHARD M. - Mysterium magnum - zur innerkirchlichen Diskussion um Ehe, Geschlecht und Jungfräulichkeit
F105762: WEBER BERNARDUS - De OUSIAS apud Aristotelem notione eiusque cognoscendae ratione
G75992: WEBER WILHELM - Aegyptisch-griechische Götter im Hellenismus (Rede gehalten zum Antritt der ordentlichen Professur der Alten Geschichte an der Universität zu Groningen am 22. März)
X114264: WEBER SIMON - Die Katholische Kirche in Armenien. Ihre Begründung und Entwicklung vor der Trennung. Ein Beitrag zur christlichen Kirchen- und Kulturgeschichte
R16413: WEBER, JEAN-JULIEN - Cantiques de l'offre divin - traduction et commentaires
F80461: WEBER ALFRED - Histoire de la philosophie européenne
D25248: WEBER FRIEDRICH WILHELM - Dreizehnlinden (Unverkürzte Original-Ausgabe)
F112941: WEBER-COLONIUS ELLEN - Nietzsche und Plotin : Versuch eines Vergleichs
B63948: WEBER PATRICK - Elisabeth de Belgique. L'autre Sissi
M111120: WEBER MAGDALENA - Alexander Stadtfeld Lebn und Werk. Ein Beitrag zur belgischen Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts
F70836: WEBERING DAMASCENE O.F.M. - Theory of demonstration according to Ockham
F35053: WEBERT P.J. O.P. - Essai de métaphysique thomiste [La pensée thomiste]
C60825: WEBSTER JAMES BERTIN - The African churches among the Yoruba 1888-1922
R100144: WECHSLER ANDREAS - Geschichtsbild und Apostelstreit. Eine forschungsgeschichtliche und exegetische Studie über den antiochenischen Zwischenfall (Gal 2, 11-14)
R107305: WECKWERTH ANDREAS - Das erste Konzil von Toledo - Ein philologischer und historischer Kommentar zur 'Constitutio Concilii'
F94461: VAN WEDDINGEN A. - Essai d'introduction à l'étude de la philosophie critique ; Les bases de l'objectivité de la connaissance dans le domaine de la spontanéïté et de la réflexion
R106252: VAN WEDDINGEN ALOYSIUS - De miraculo deque ejus in christiana demonstratione usu ac valore (dissertatio theologica)
B99658: VAN WEDDINGEN A. - Notre-Dame de Montaigu. Monographie religieuse
R40479: VAN WEDDINGEN ALOYSIUS - De miraculo deque ejus in christiana demonstratione usu ac valore (dissertatio theologica)
R39145: VAN WEDDINGEN L. VICAIRE GÉNÉRAL DE CHATHAM - Histoire abrégée de la religion depuis Adam jusqu'à Léon XIII
F80609: VAN WEDDINGEN A. - Essai d'introduction à l'étude de la philosophie critique ; Les bases de l'objectivité de la connaissance dans le domaine de la spontanéïté et de la réflexion
B61064: VAN WEDDINGEN A. - Notre-Dame de Montaigu. Monographie religieuse
F35474: VAN WEDDINGEN A. - Essai d'introduction à l'étude de la philosophie critique ; Les bases de l'objectivité de la connaissance dans le domaine de la spontanéïté et de la réflexion
F80514: VAN WEDDINGEN A. - Essai critique sur la philosophie de S. Anselme de Cantorbéry
G15079: WEDEL WALDO R. - Prehistory and the Missouri Valley development program - summary report on the Missouri River Basin archeological survey in 1947 [Smithsonian]
G15078: WEDEL WALDO R. - Prehistory and the Missouri Valley development program : summary report on the Missouri River Basin archeological survey in 1946 [Smithsonian]
G15067: WEDEL WALDO R. - Environment and native subsistence economies in the central great plains [Smithsonian]
X110800: WEDEL GERHARD - Kitab at-Tabbah des Samaritaners Abu I-Hasan as-Suri. Kritische Edition und kommentierte Übersetzung des ersten Teils
P97526: WEDELIUS GEORGIUS WOLFFGANGUS [WEDEL] - Exercitationum Medico-Philologicarum Sacrarum et Profanarum Decas Septima
R70035: WEDER HANS - Die Gleichnisse Jesu als Metaphern. Traditions- und redaktionsgeschichtliche Analysen und Interpretationen
S83340: WEDGWOOD - The making of Wedgwood at Barlaston, Stoke-on-Trent
B17417: VAN DER WEE HERMAN & MONIQUE - Mensen maken geschiedenis: De Kredietbank en de economische opgang van Vlaanderen 1935-1985 [KB 50 jaar]
B54901: VAN DER WEE H. & TAVERNIER K. - De Nationale Bank van België en het monetaire gebeuren tussen de twee wereldoorlogen
B104200: VAN DER WEE HERMAN & VERBREYT MONIQUE - Mensen maken geschiedenis : De Kredietbank en de Economische Opgang van Vlaanderen 1935-1985
E63540: VAN DER WEE HERMAN (ED.) - The Rise and Decline of Urban Industries in Italy and the Low Countries (Late Middle Ages - Early Modern times)
R111647: VAN DER WEEL A.H. - Paul-Louis de Mondran 1734-1795 Un chanoine homme d'esprit du dix-huitième siècle
B99789: WEEMAES RICHARD - Melsele onder de schuts van Onze Lieve Vrouw parochiekerk en Gaverlandkapel
B81018: WEEMAES RICHARD - Overleven in de kering ; Eximius Van De Velde (1743-1823)
B107056: WEEMAES RICHARD - De Nicolaaskerk te Sint-Niklaas
B99795: WEEMAES RICHARD - De Sint-Martinuskerk in het land van Beveren
H60303: VAN DE WEERD H. - De H. Willibrordus in Limburg. Sint Wilbert ter eere bij het jubeljaar van zijn overlijden. 7 november 739-1939
G103903: VAN DE WEERD HUBERT - Etude historique sur trois légions romaines du Bas-Danube (Ve Macedonica, XIe Claudia, Ie Italica) suivi d'un aperçu général sur l'armée romaine de la province de Mésie Inférieure sous le Haut-Empire
G74353: VAN DE WEERD HUBERT - Etude historique sur trois légions romaines du Bas-Danube (Ve Macedonica, XIe Claudia, Ie Italica) suivi d'un aperçu général sur l'armée romaine de la province de Mésie Inférieure sous le Haut-Empire
W107926: VAN DE WEERD R. - Antwoorden behoorende bij de verzameling van bepalingen, regels en voorstellen uit de Algemeene Rekenkunde en Algebra. Eerste stuk
B62156: DE WEERDT DENISE & GELDOLF WIM - Camille Huysmans en de cultuur [in: Camille Huysmans geschriften en documenten, VI A]
B16672: DE WEERDT DENISE & GELDOLF WIM - Camille Huysmans - Geschriften en Documenten: deel I.: C. Huysmans in Brussel
T23031: DE WEERDT DENISE - Bibliografie van de Koninklijke Bibliotheek Albert I / Bibliographie de la Bibliothèque royale Albert Ier
B55199: DE WEERDT D. - Bibliographie retrospective des publications officielles de la Belgique 1794-1914
B21166: DE WEERDT DENISE - De Belgische socialistische arbeidersbeweging op zoek naar een eigen vorm 1872-1880
B89507: DE WEERDT J. & L. - Goyck. De kerk en de kapel van de Woestijn
M93953: DE WEERDT ANDREAS - Al de liederen van Andrea De Weerdt, opnieuw overzien en verbeterd. Tweede reeks [Al de liedjes van Andreas De Weerdt, 2de reeks]
S91965: DE WEERT ANNA, SERRUYS YVONNE, DU CASTILLON LEONCE, E.A. - Emile Claus et l'Ecole luministe [dans: Gand artistique, 5e année no.6, juin 1926]
T92504: DE WEERT ERNEST - Gulden tarwe. Gedichten 1915-1925
R51222: WEERTS M.G. S.M.M. - Met Moeder naar de toppen der heiligheid
R53390: WEERTS M.G. (MONTFORTAAN) - Maria middelares - leer en toepassing der leer van Maria's middelaarschap (meimaand)
R52416: WEERTZ PIERRE (CURÉ DE SLINS, LIÈGE) - Pèlerinage en Terre Sainte en passant par l'Egypte et le canal de Suez fait avec le pèlerinage français de pénitence en MDCCCXCII (1892)
N73867: VAN WEEZEL MAX & ORNSTEIN LEONARD - Frits Bolkestein. Portret van een liberale vrijbuiter
T111733: WEGENER HANNELORE - Gehalt und Form von Theodor Däublers dichterischer Bilderwelt
B89521: VAN DE WEGHE M.-J. - Uit de geschiedenis van Lot, thans Lot en eertijds Laect
R113312: VAN DEN WEGHE M.-J. - Essai historique sur le Stévenisme d'après les documents originaux
B92193: VAN DEN WEGHE MEDARD - Geschiedenis van Moorslede
R101902: WEGMAN H.A.J. - Geschiedenis van de christelijke eredienst in het westen en in het oosten. Een wegwijzer
T110956: WEGNER ERIKA [DEIST] - Die Gestaltung innerer Vorgänge in den Dichtungen Joseph Roths
J59942: WEHL WOLFDIETER - Das Zugaberecht in den Ländern der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, England und den USA - eine rechtsvergleichende Darstellung
T45058: WEHLE WINFRIED - Französischer Roman der Gegenwart - Erzählstruktur und Wirklichkeit im Nouveau Roman
F23104: WEHOFER THOMAS M. - Die Apologie St. Justins des Philosophen und Märtyrers in literaturhistorischer Beziehung zum erstenmal untersucht - Ein Vorstudie zur Kirchen- und Philosophiegeschichte des II.Jahrhunderts
R70088: WEHR LOTHAR - Arznei der Unsterblichkeit. Die Eucharistie bei Ignatius von Antiochien und im Johannesevangelium
F105470: WEHRLE WALTER E. - The Myth of Aristotle's Development and the Betrayal of Metaphysics
G103181: WEIBELS FRANZ - Die Grossgrundherrschaft Xanten im Mittelalter. Studien und Quellen zur Verwaltung eines mittelalterlichen Stifts am unteren Niederrhein
T113523: WEIDELT RUDOLF - Die Nominalkomposition im rumänischen
F14255: WEIER WINFRIED - Die Grundlegung der Neuzeit - Typologie der Philosophiegeschichte
X71600: WEIES MICHAEL (HRSG.) - Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur
B57604: WEIGELT C. (& JULIN C., TRAD.) - L'assainissement et le repeuplement des rivières
R109569: WEIGELT GERTRUD - Der Teufel in mittelhochdeutschen Predigten und Epen um 1200
R26271: WEIGER JOSEF - Maria - die Mutter des Glaubens
G102987: WEIJERS OLGA (ED.) - Actes du colloque "Terminologie de la vie intellectuelle au moyen age", Leyde/La Haye 20-21 septembre 1985
G102978: WEIJERS OLGA - Dictionnaires et répertoires au moyen age. Une étude du vocabulaire
G102375: WEIJERS OLGA (ED.) - Vocabulaire des écoles et des méthodes d'enseignement au moyen age. Actes du colloque, Rome 21-22 octobre 1989
G102374: WEIJERS OLGA (ED.) - Vocabulaire du livre et de l'écriture au moyen age. Actes de la table ronde, Paris, 24-26 septembre 1987
T107825: WEIJNEN A. - Dialect-atlas van Noord-Brabant, I: teksten, II: kaarten
T73544: WEIJNEN, A. - Nederlandse dialectkunde
B60438: WEIJNS JOZEF - De uitschoolhoeve uit Oevel
G42560: WEIL BRUNO - Panama
F63063: WEIL ERIC - Problèmes kantiens
F63137: WEIL ERIC - Logique de la philosophie
F63064: WEIL ERIC - Problèmes kantiens
R54145: WEIL G. (KEIJZER M., VERTALING & VETH P.J., VOORBERIGT) - Legenden der Muselmannen over Bijbelsche personen, volgens arabiesche bronnen zamengesteld
F21297: WEIL ERIC - Logique de la philosophie
F62998: WEIL ERIC - Hegel et l'état
T60326: WEILAND P. (& LANDRE G.N.) - Nederduitsche spraakkunst & Kunstwoordenboek & Woordenboek der Nederduitsche synonimen
T60091: WEILAND P. - Kunstwoordenboek of verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen die uit verscheidene talen ontleend in de zamenleving en in geschriften betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen-
R45775: WEILER A.G. - Willibrords missie - Christendom en cultuur in de zevende en achtste eeuw (met een vertaling van de voornaamste literaire bronnen door P.Bange)
C93162: WEILL RAYMOND - La presqu'ile du Sinai, Etude de géographie et d'histoire
G48459: WEILL GEORGES - L'éveil des nationalités et le mouvement libéral (1815-1848)
C103251: WEILL RAYMOND - Le champ des roseaux et le champ des offrandes dans la religion funéraire et la religion générale
G103239: WEILLER RAYMOND - Les monnaies luxembourgeoises
T76501: WEIMAN T., EECKELS CONSTANT, VAN ROOSBROECK GUST., VAN DEN OEVER KAREL, VAN NYLEN JAN & EECKELS CONSTANT - Vlaamsche arbeid. Tweemaandelijksch tijdschrift voor Vlaamsche letterkunde. Jg.2 (1906-1907) nr.6
T75231: WEIMANN BIRGITT - Die mittelalterlichen Handschriften der Gruppe Manuscripta Germanica [in: "Die Handschriften der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main", vol.4]
T111703: WEIMANN HERBERT - Aktionsart und Aspekt im Sestodnev des Exarchen Johannes
R69988: WEIMAR PETER - Untersuchungen zur priesterschriftlichen Exodusgeschichte
R99619: WEIMAR PETER - Untersuchungen zur Redaktionsgeschichte des Pentateuch
P60553: WEIN DESIDERIUS - Die Anasthesie in der Zahnheilkunde
F30080: WEIN HERMANN - Realdialektik - Von Hegelscher Dialektik zu dialektischer Anthropologie
F30082: WEIN HERMANN - Sprachphilosophie der Gegenwart - Ein Einführung in die europäische und amerikanische Sprachphilosophie des 20.Jahrhunderts
R78598: WEINACHT HARALD - Die Menschwerdung des Sohnes Gottes im Markusevangelium. Studien zur Christologie des Markusevangeliums
T111848: WEINAND HEINZ GERD - Tränen - Untersuchungen über das Weinen in der deutschen Sprache und Literatur des Mittelalters
R78294: WEINANDY THOMAS G. O.F.M.CAP. - The father's spirit of sonship. Reconceiving the Trinity
F104851: WEINBERG JULIUS RUDOLPH - Nicolaus Autrecourt - A Study in 14th Century Thought
R92914: WEINFURTER STEFAN & ENGELS ODILO (EDS.) - Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae Occidentalis ab initio ad annum MCXCVIII. Series V: Germania, Tomus I: Archiepiscopatus Coloniensis
R67847: WEINFURTHER S. (ED.) - Consuetudines canonicorum regularium Springirsbacenses-Rodenses (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 48)
R102008: WEINFURTHER S. (ED.) - Consuetudines canonicorum regularium Springirsbacenses-Rodenses [in: Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, CCCM 48]
W77217: WEINLAND RUDOLF FRIEDRICH - Über die Vertretbarkeit von Sauerstoff. bezw. Hydroxylgruppen durch Fluor in den Alkalisalzen einiger Metalloid- und Metallsäuren
M111125: WEINMANN BETTINA - Biegung ins Andere - Wolfgang Rihms Musiktheater
T37919: WEINREICH URIEL - Explorations in semantic theory
K113501: WEINRICH OTTO - De dis ignotis observationes selectae
R55673: WEINRICH F.J. (& MOENS WIES, VERTALING) - De danser van Onze Lieve Vrouw - een klein mirakelspel
R53377: WEINSCHENK REINHOLD - Grundlagen der Pädagogik Don Boscos
R70048: WEIPPERT MANFRED - Die Landnahme der israelitischen Stämme in der neueren wissenschaftlichen Diskussion. Ein kritischer Bericht
R76909: WEIS ADOLF (WEIS ELISABETH, HRSG) - Die Madonna Platytera. Entwurf für ein Christentum als Bildoffenbarung anhand der Geschichte eines Madonnenthemas
F73340: WEISCHEDEL WILHELM - Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus [2 vols.]. Erster Band: Wesen, Aufstieg und Verfall der philosophischen Theologie. Zweiter Band: Abgrenzung und Grundlegung
F50008: WEISCHEDEL WILHELM - Die Tiefe im Antlitz der Welt - Entwurf einer Metaphysik der Kunst
T63644: WEISE LIS - Efterstillet adjektiv i Danske stednavne with an English summary
R70020: WEISER ALFONS - Die Knechtsgleichnisse der synoptischen Evangelien
R1055: WEISER ARTUR - Einleitung in das Alte Testament
G110735: WEISGERBER GERD - Das gallo-römische Quellheiligtum von Hochscheid (Kr. Bernkastel-Wittlich) - Sein Typ und Kult
T14620: WEISGERBER, JEAN - Formes et domaines du roman flamand 1927-1960
F110268: WEISHEIPL J. ATHANASIUS O.P. - De Natura et Gravitatione - Examen historico-criticum de theoriis circa causam gravitationis
T113482: WEISKE JOHANNES - Die Quellen des altfranzösischen Prosaromans von Guillaume d'Orange
N39445: WEISMANN W.A. - Bouw- en beeldhouwkunst te Amsterdam in de zeventiende eeuw
R71861: WEISS CAROLUS - S. Thomae Aquinatis De septem donis Spiritus sancti doctrina proposita et explicata
T111089: WEISS FRANZ-KARL - Der 'Romanz de sainte Marie Magdaleine' von Guillaume, le Clerc de Normandie, und sein Quellenkreis
R77582: WEISS DIETER J. - Das exemte Bistum Bamberg, 3: Die Bischofsreihe von 1522 bis 1693 [in: Germania Sacra, neue Folge 38,1: Die Bistumer der Kirchenprovinz Mainz]
R57367: WEISS OTTO - Der Modernismus in Deutschland - Ein Beitrag zur Theologiegeschichte
X111815: WEISS THEODOR - Zur ostsyrischen Laut- und Akzentlehre auf Grund der ostsyrischen Massorah-Handschrift des British Museum
G100367: WEISS M. CH. - L'Espagne depuis le règne de Philippe II jusqu'a l'avénement des Bourbons [2 tomes]
F80528: WEISS (DE) COLONEL - Principes philosophiques politiques et moraux
X100017: WEISSBACH F.H. - Die Keilinschriften der Achämeniden
R79521: WEISSENGRUBER FRANZ - Epiphanius scholasticus als Übersetzer. Zu Cassiodorus-Epiphanius Historia Ecclesiastica tripartita
R61062: WEISSENHOFER ANSELM - Madonnen
S65121: WEISSMAN A.W. - Documents classés de l'art dans les Pays-Bas du Xme au XIXme siècle
G112442: WEISSMULLER WOLFGANG - Postmesolithische Funde aud Höhlen und Abris am Beispiel des Südlichen Riesrandgebiets [2 volumes]
R92224: WEISWEILER HENRI S.J. & MARTIN RAYMOND M. O.P. - Maitre Simon et son groupe 'De Sacramentis', textes inédits. Appendice: Raymond m.Martin O.P.: Pierre le mangeur 'De Sacramentis', texte inédit
T59935: WEISWEILER MAX - Verzeichnis der arabischen Handschriften - II (Universitätsbibliothek Tubingen)
R34359: WEITENAUER IGNATIO S.J. - Lexicon Biblicum - in quo explicantur vulgatae vocabula phrases, quaecunque propter linguae hebraicae graecaeque peregrinitatem injicere moram legenti possunt.
R48190: WEITENAUER IGNATIUS S.J. - Lexicon Biblicum - in quo explicantur vulgatae vocabula phrases, quaecunque propter linguae hebraicae graecaeque peregrinitatem injicere moram legenti possunt
R113995: WEITENAUER IGNATIUS S.J. - Auxilia Sacris Tribunalis
R107033: WEITLAUFF MANFRED - Das Erste Vatikanum (1869-70) wurde ihnen zum Schicksal. Der Münchener Kirchenhistoriker Ignaz von Döllinger (1799-1890) und sein englischer Schüler John Lord Acton (1834-1902). Ein Beitrag zum 150-Jahr-'Jubiläum' dieses Konzils [2 volumes]
F109165: WEITZ SIGISHEIM - Die Sinnbezirke in Sartres 'Les mains sales' und in 'Les justes' von Camus. Eine lexikologisch-literarische Untersuchung
F33657: VON WEIZSÄCKER VIKTOR - Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde - Grundfragen der Naturphilosophie
T28420: WEKKER H.CHR. - The expression of future time in contemporary british english : An investigation into the syntax and semantics of five verbal constructions expressing futurity [Proefschrift-Dissertation]
N20856: WELCKER J.M., - Heren en arbeiders in vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914
F68659: WELDING STEEN OLAF - Der Begriff der Existenz. Eine Untersuchung über die Unterscheidung zwischen Eigenschaften und Merkmalen von Begriffen
G74598: WELKENHUYSEN ANDRIES, BRAET HERMAN & VERBEKE WERNER (EDS.) - Mediaeval antiquity
L106142: VAN WELL EDMUNDUS O.C.S.O. (& DE JONG DOMIEN, ED.) - De Achelse kluis - Geschiedenis der abdij van O.L.V. van La Trappe te Achel
G113132: WELLAUER ALBERT - Etude sur les panathénéens
R67564: WELLEN G.A. - Theotokos. Eine ikonographische Abhandlung über das Gottesmutterbild in frühchristlicher Zeit
R93489: WELLENS JACOB THOMAS JOSEPH - Exhortationes familiares De Vocatione Sacrorum Ministrorum et variis rerum officiis, dictae ad Alumnos Collegii Pulcheriani (vulgo) Hollandici, et nunc in gratiam eorumdem editae
S85264: WELLENS ROBERT - Jacques Du Broeucq, sculpteur et architecte de la Renaissance (1505-1584)
M108990: WELLNITZ ADALBERT - Die Alleluia-Melodien der Handschrift Sankt Gallen 359
M109050: WELLS L. JEANETTE - A History of the Music Festival at Chautauqua Institution from 1874 to 1957
C109993: WELMERS WILLIAM EVERETT - A descriptive Grammar of Fanti
B92964: WELSCH MARC - La Belgique sous l'oeil Nazi. L'occupation vue par la Propaganda-Abteilung 1940-1943
G56722: WELSCHINGER HENRI - Le divorce de Napoléon
F110087: WELSH MARY GONZAGA - The social philosophy of christian education
T54547: WELSLAU ERICH - Untersuchungen zu den Orts- und Flurnamen des Kantons Clermont
F63517: WELTE BERNARD - La foi philosophique chez Jaspers et saint Thomas d'Aquin
F77183: WELTE BERNHARD - Religionsphilosophie
F34853: WELTE BERNHARD - Nietzsches Atheismus und das Christentum
X114444: WELTE B. - Goriun's Lebensbeschreibung des hl. Mesrop, aus dem armenischen Urtexte zum ersten Male übersetzt und aus armenischen Schriftstellern erlautert
R70142: WELTEN PETER - Geschichte und Geschichtsdarstellung in den Chronikbüchern
H22880: WELTERS AD. - Legenden van Sint-Lambertus
N40655: WELTERS H. & HERBERGHS LEO - Geheimzinnig Limburg - verhalen van vroeger
R61202: WELTERS AD. - Legenden van de sterre der zee [Maastricht]
B91819: WELTERS P.J. - Meester Hans Pauwel en zijn zoon, of den oproer voor het Bisschoppelijk Seminarie ten jare 1788. Eene bladzijde uit de geschiedenis van Antwerpen onder de regering van keizer Joseph II
F99313: WELTON DON - The origins of meaning. A critical study of the tresholds of Husserlian Phenomenology
F925: WELTY, EBERHARD - Gemeinschaft und Einzelmensch - Ein sozialmetaphysische Untersuchung (bearbeitet nach den Grundsätzen des Hl.Thomas von Aquin)
B91434: WELVAARTS TH. IGN. O.PRAEM. - Geschiedenis van Corsendonck - met verscheidene steendrukplaten en eenige houtgravuren, "prachtuitgave in Elsevier letter" [2 delen]
B90716: WELVAARTS TH. IG. O.PRAEM. - Geschiedenis der vrijheid Arendonk
B43806: WELVAARTS TH. IGN. O.PRAEM. - Geschiedenis van Corsendonck - met verscheidene steendrukplaten en eenige houtgravuren, "prachtuitgave in Elsevier letter" [2 delen]
B100158: WELVAARTS TH. IGN. O.PRAEM. - Geschiedenis van Corsendonck - met verscheidene steendrukplaten en eenige houtgravuren, "prachtuitgave in Elsevier letter" [2 delen]
B92253: WELVAARTS TH. IG. O.PRAEM. - Geschiedenis der vrijheid Arendonk
G86858: WELVERT EUGENE - Lendemains révolutionnaires. Les régicides
R42935: VAN WELY DANIËL O.F.M. - Het kransje der twaalf sterren in de geschiedenis van de rozenkrans
R86509: WELYKYJ ATHANASIUS G. O.F.M. (ED.) - Documenta pontificium romanorum historiam Ucrainae illustrantia 1075-1953. Volume I: 1075-1700
N82193: WEMELSFELDER JOZIAS - Het herstel van de Duits-Nederlandse economische betrekkingen na de tweede wereldoorlog
P60672: WEMES J.C. - Application of Glutardialdehyde in Endodontology
X34040: WEN SUEN (& D'ELIA PASCAL S.J., TRADUCTION) - Le triple démisme de Suen Wen - traduit, annoté et apprécié par Pascal M.d'Elia s.j., avec une introduction et un index
R103688: WENDEL FRANCOIS - Calvin - Sources et évolution de sa pensée religieuse
P113302: WENDEL MAX - Ein Beitrag zur Lehre vom Kindesmorde
J113581: WENDLAND GERHARD - Das Rechtsverhältnis am Grundwasser und an der Quelle im heutigen deutschen Recht
R51413: WENDLANDT H.C. - Het klooster ; De Franciscanessen van Muenster-St. Mauritz (& Het St. Alphonsus-seminarie op den berg Nebo)
T110897: WENDLER KARLHEINZ - Alfred Kerr im Exil
T109300: WENDORFF INGRID - Herders Klopstockrezeption im Lichte seiner frühen Kunsttheorie
R109478: WENDSCHUH PEGGY-PETRA - Der Wiederaufbau der Stuttgarter Stiftskirche
P41265: WENDT JOHANN - Die Lustseuche in allen ihren Richtungen und allen ihren Gestalten zum Behufe akademische Vorlesungen [I] & Die Kinderkrankheiten systematisch dargestellt [II.] & Die Hülfe bey Vergiftungen und den verschiedenen Arten des Scheintodes [III.]
G50720: WENDT G. - England - seine Geschichte, Verfassung und staatlichen Einrichtungen
G23479: WENDT FRANTZ - The Nordic council and co-operation in Scandinavia
T59970: WENDT HARALD - Das Frankreichbild in der französischen Literatur des 16. Jahrhunderts
R101352: WENGERT TIMOTHY J. - Human Freedom, Christian Righteousness. Philip Melanchthon's Exegetical Dispute with Erasmus of Rotterdam
R890: WENHAM J.W. - The elements of new testament greek
R61146: WENIGER FRANZ XAVER S.J. - Originelle kurz-gefasste praktische Marianische Fest-Reden. Zur Feier des Maimonates. Drei Jahrgänge in einem Bande (Für alle Marienfeste im Kirchenjahr und als Anreden in Marianischen Sodalitäten verwendbar)
R108211: WENINGER REDEMPTUS VON KREUZ O.C.D. - Auf Karmels Höhen. Gedenktage und Lebens skizzen hervorragender Mitglieder des Karmelitenordens
N95959: WENNEKENDONK J.G. - Kerk- en kerkhof-wijding. Twee redevoeringen uitgesproken bij de kerkwijding te Harmelen den 29 october 1839 en bij de kerkhofwijding te Houten den 2 Julij 1833
X99927: WENSINCK A.J. & KRAMERS J.H. (HRSG.) - Handwörterbuch des Islam
R56766: WENSINCK A.J. & KRAMERS J.H. (HRSG.) - Handwörterbuch des Islam
R102415: WENTZLAFF-EGGEBERT FRIEDRICH-WILHELM - Kreuzzugsdichtung des Mittelalters - Studien zu ihrer geschichtlichen und dichterischen Wirklichkeit
V33735: WENUSCH ADOLF - Der Tabakrauch - seine Entstehung, Beschaffenheit und Zusammenstellung
G92102: WENZEL ALEXANDER - Auflösungen lateinischer Legenden auf Münzen und Medaillen [1400-Gegenwart]
G110516: WENZKE BERTHOLD MICHAEL - Soest - Strukturen einer ottonischen Stadt
F21004: WENZL A., - L'immortalité - sa signification métaphysique et anthropologique (traduction de J.Goffinet)
G85604: WENZLER CLAUDE - Le guide héraldique. Histoire, analyse et lecture des blasons
G110522: WERBER RUDOLF - Die 'Frankfurter Zeitung' und ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus untersucht an Hand von Beispielen aus den Jahren 1932-1943. Ein Beitrag zur Methodik der publizistischen Camouflage im Dritten Reich
R70476: WERBICK JURGEN - Die Aporetik des Ethischen und der christliche Glaube. Studien zur Fundamentaltheologie Gerhard Ebelings
R63529: WERBICK JURGEN - Die Aporetik des Ethischen und der christliche Glaube. Studien zur Fundamentaltheologie Gerhard Ebelings
C84914: WERBROUCK MARCELLE - Le temple de Hatshepsout à Deir el Bahari
C42061: WERBROUCK GEORGES - Het familiaal loon in Belgisch Congo
C99849: WERBROUCK R. (CAPITAINE-COMMANDANT) - La Campagne des troupes coloniales belges en Abyssinie
R106535: WERCKMEISTER OTTO-KARL - Irisch-northumbrische Buchmalerei des 8. Jahrhunderts und monastische Spiritualität
F59172: WERDER HANS - Zum Problem der Begabung und Intelligenz
G113700: WEREBE MARIA JOSE GARCIA - Grandezas e miserias do ensino brasileiro
T11360: WEREMEUS BUNING J.W.F. - Vae victis! (Wee den overwonnenen) - Een reportage [over Tsjechië]
T18410: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Zeven en twintig stokpaarden van den heer Johan Willem frederik Weremeus Buning zijnde een aantal verhandelingen -tierelantijnen - oneenigheden -gedichten - verhalen - vertalingen en andere wissewasjes over wat de heer Johan Willem Frederik Weremeus Buni
V100707: WEREMEUS BUNING J.W.F., VAN WESSEM CONSTANT & KELK C.J. (SAMENST.) - Marionetten
R67165: WEREN W.J.C. - De broeders van de mensenzoon. Mt 25, 31-46 als toegang tot de eschatologie van Matteüs
T112528: VAN DER WERF ELS - Brief Affairs : Narrative Strategies in Female Adultery Stories by Kate Chopin and Edith Wharton
R104550: WERFEL FRANZ - Het Lied van Bernadette
M109360: WERG [HOPPE] SABINE - Die Sprüche und Lieder Wizlavs von Rügen. Untersuchung und kritische Ausgabe der Gedichte
L29689: WERKGROEP "NEOGOTIEK" - Religieuze neogotiek in de Teutendorpen
F58101: WERKMEISTER W.H. (ED.) - Reflections on Kant's philosophy
F58141: WERLE JOSEF M. - Franz Brentano und die Zukunft der Philosophie - Studien zur Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftssystematik im 19.Jahrhundert
R35526: WERMINGHOFF ALBERT - Nationalkirchliche Bestrebungen im deutschen Mittelalter
R99574: WERNBERG-MOLLER P. - The manual of discipline, translated and annotated with an introduction
W115256: WERNER OTTO - Zur Physik Leonardo da Vincis
R90552: WERNER PAUL & RICHILDE - Vom Marterl bis zum Gipfelkreuz. Flurdenkmale in Oberbayern
T112851: WERNER HANS-GEORG - Geschichte des politischen Gedichts in Deutschland 1815-1840 (Bei Ausschluss der politischen Lyrik Österreichs) [2 volumes]
T112855: WERNER RALF ERIK - Hier stand ja alles, keine Botschaft, aber eine Geschichte - Zur Poetik des Geschichtlichen in Ingeborg Bachmanns 'Todesarten'-Projekt
G28820: WERNER V. (GENERAL MAJOR) - La grande peur - la 3e guerre mondiale ?
G110649: WERNER JOCHEN-THOMAS - Die Geschichte der Gartetalbahn 1897-1959 Ein volkskundlicher Beitrag zur Regionalforschung und Oral History
G110375: WERNER ANDREAS - SA und NSDAP. SA: "Wehrverband", "Parteitruppe" oder "Revolutionsarmee" ? Studien zur Geschichte der SA un der NSDAP 1920-1933
F109166: WERNER ANNE-MARIE - Relativität und Dynamik des Raumes - Kurt Badts pragmatisches Raumkonzept
Y88228: WERNER & MULLNER - Chefs-d'oeuvre du théatre allemand. Werner (Martin Luther) & Mullner (Le vingt-quatre février)
R80746: WERNICKE MICHAEL KLAUS - Kardinal Enrico Noris und seine Verteidigung Augustins
T65349: WERQUIN MAUR. - De landjuwelen van rhetorica
M95238: WERRECORE MATHIAS (& BOSSUYT IGNACE, INTROD.) - La Bataglia Taliana, etc., con alcune vilotte, A quatro voci [Facsimile edition]
R53364: VAN WERSCH S. - De gnostisch-occulte vloedgolf - van Simon de Tovenaar tot New Age. Een kritische beoordeling
R53363: VAN WERSCH S. - De gnostisch-occulte vloedgolf - van Simon de Tovenaar tot New Age. Een kritische beoordeling
P108090: WERTHEIM SALOMONSON J.K.A. - Stereognosis (proefschrift)
S88078: WERTHEIM AYMES C.A. & VAN SCHILFGAARDE P. - De symboliek van haas en anjer, vanaf de oudste beschavingen tot op heden
P112765: WERTHEIM SALOMONSON J.K.A. - Stereognosis (proefschrift)
V33737: WERUMEUS BUNING J.W.F. - De ernstige roker - of Over de mannelijke en waarachtige omgang met het kruid tabak
T11220: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Et in terra
T102287: WERUMEUS BUNING J.W.F. - Voor 2 stuiver anjelieren - nieuw coplas
T102288: WERUMEUS BUNING J.W.F. - Dagelyksch Brood
B83850: VAN WERVEKE HANS - Kritische studiën betreffende de oudste geschiedenis van de stad Gent
B12396: VAN WERVEKE HANS - Gent - Schets van een Sociale Geschiedenis
B73116: VAN WERVEKE H. - De muntslag in Vlaanderen onder Lodewijk van Male
B17459: VAN WERVEKE H. - Lodewijk - Graaf van Nevers en van Rethel zoon van de Graaf van Vlaanderen (1273?-1322) - een miskende figuur
B55443: VAN WERVEKE HANS - Bruges & Anvers - Huit siècles de commerce flamand
G69058: VAN WERVEKE HANS - Het bisdom Terwaan van den oorsprong tot het begin der veertiende eeuw
B37878: VAN WERVEKE HANS - De curve van het Gentse bevolkingscijfer in de 17e en de 18e eeuw (avec résumé français)
B37747: VAN WERVEKE H. - Paul Fredericq in de spiegel van zijn dagboek
B87912: VAN WERVEKE ALFONS - Bijdragen tot de geschiedenis en de oudheidkunde van Vlaanderen
B73114: VAN WERVEKE H. - Demografische problemen in de Zuidelijke Nederlanden (17e en 18e eeuw)
B67431: VAN WERVEKE HANS - De Gentsche stadsfinanciën in de Middeleeuwen
B88339: WERY VINCENT - Mémoire sur l'organisation de l'assistance, en réponse à la question suivante: Quelle est dans l'organisation de l'assistance a accorder aux classes souffrantes de la société, la part légitime de la charité privée et de la bienfaisance publique
T61561: VAN WESEMAEL THEOFIEL (BROEDER DORIS) - Het apostolaat van de lach
B93589: VAN WESEMAEL GABRIEL - Derde bijvoegsel aan Jan Broeckaert's Dendermondsche drukpers
W30882: WESMAEL C. - Remarques critiques sur diverses espèces d'Ichneumons de la collection de feu le professeur J.-L.-C. Gravenhorst, suivies d'un court appendice ichneumonologique
W104124: WESMAEL C. - Monographie des Braconides de Belgique (1ère partie)
W61018: WESMAEL C. - Tentamen dispositionis methodicae Ichneumonum Belgii
W61003: WESMAEL C. - Monographie des Braconides de Belgique. Suite (3e partie)
W57862: WESMAEL C. - Monographie des braconides de Belgique. Suite (2e partie)
R100077: WESSELS C. S.J. - Histoire de la mission d'Amboine depuis sa fondation par saint François Xavier jusqu'à sa destruction par la Compagnie néerlandaise des Indes Orientales 1546-1605
R50045: WESSELS C. S.J. - Histoire de la mission d'Amboine depuis sa fondation par saint François Xavier jusqu'à sa destruction par la Compagnie néerlandaise des Indes Orientales 1546-1605
X100081: WESSELS A. - A modern Arabic biography of Muhammad. A critical study of Muhammad Husayn Haykal's Hayat Muhammad
N110149: WESSELS HENDRIK FREDERIK - Gouda - een proeve ener stadsmonographie
X100035: WESSELY RUD. & DEIMEL ANT. S.J. (ED.) - Codex Hammurabi, textus primigenius [4 volumes]
S60468: WESSELY J.E. - Jan De Visscher und Lambert Visscher. Verzeichniss ihrer Kupferstiche
S55782: WEST FRANZ (& MEEWIS MENNO) - Franz West
R101264: WESTBERG DANIEL - Right Practical Reason ; Aristotle, Action, and Prudence in Aquinas
C84923: WESTENDORF WOLFHART (HRSG.) - Aspekte der spätägyptischen Religion
N60469: WESTENDORP N. - Algemeen overzigt der Romeinsche oudheden in de Noord-Nederlanden
J112063: WESTENDORP H.K. - Het huwelijk der koningin
R23071: WESTERBRINK JOHANNES CORNELIS - Passio S.Dionysii Areopagitae - rustici et eleutherii (uitgegeven naar het Leidse handschrift Vulcanianus 52)
M108857: WESTERKAMP ARIADNE - Die Geige gestrichen und verglichen. Ein akustisches, optisches und statistisches Verfahren zur Überprüfung der Klangqualität von Violinen
T29329: WESTERLINCK ALBERT - Het schoone geheim der Poëzie - beluisterd niet ontluisterd
P440: WESTERMAN HOLSTIJN A.J. - Grondbegrip der Psychoanalyse
P45812: WESTERMAN HOLSTIJN A.J. - Grondbegrip der Psychoanalyse
R70291: WESTERMANN CLAUS - Prophetische Heilsworte im Alten Testament
R70038: WESTERMANN CLAUS - Die Verheissungen an die Väter. Studien zur Vätergeschichte
F27946: WESTERMARCK EDWARD - L'origine et le développement des idées morales (2 vols., édition française par Robert Godet)
J111919: WESTERWOUDT W.J.M. - De Staat en de spoorwegmaatschappijen
R23227: WESTLAKE H.F. - The story of Westminster Abbey
R54606: WESTPHAL GUSTAV - Jahwes Wohnstätten nach den Anchauungen der alten Hebräer - Eine alttestamentiche Untersuchung
T14630: WETHLIJ A.J.M. - Tekengebruik en klankinformatieve waarde bij de vocaalspelling in de Sittardse oorkonden 1348-1450 [2 delen - 2e dl.: Noten en 'Zusammenfaasung']
J42304: WETS PAUL - Enfance coupable et tribunaux pour enfants
S57606: VAN WETTER GEORGE - Le sentiment de la beauté et son évolution dans la peinture et la sculpture au XIXe siècle
J84531: VAN WETTER P., DAUGE E. & DE RAEDT A. - Notice sur la vie et les travaux d'Alfred Seresia, professeur à l'Université de Gand
F104688: WETTER FRIEDRICH - Die Trinitätslehre des Johannes Duns Scotus
B61964: VAN WETTERE-VERHASSELT YOLA - Les frontières du nord et de l'est de la Belgique - Etude de geographie humaine
J75873: VAN WETTUM P.M. - Art. 103 wetboek van strafvordering
F109139: WETZEL MARGRIT - Kriterien politischer Gerechtigkeit - Zur Aktualität Kants
L114780: WEUTS SYLVAIN - Honderdvijftig jaar kamp van Beverlo : geschiedenis van het kamp van Beverlo en Leopoldsburg verteld aan de hand van oude prentkaarten, oude en actuele foto's
H90100: DE WEVEL GILLIS (& BLOMMAERT PH., ED.) - Leven van sinte Amand, patroon der Nederlanden. Dichtstuk der XIVe eeuw [2 volumes]
R45971: VAN DER WEY A. O.CARM. - Met Kierkegaard op zoek - zijn er nog echte Christenen ?
R32657: WEYAND WINFRIED - Schriftenverzeichnis Joseph Höffner 1933-1983
T112846: WEYDEN MATHIAS HUBERT JOSEPH - Eduard Von Schenk, ein bayrischer Dichter und Staatsmann
B90359: WEYDTS GUILLAUME (& VARENBERGH EMILE, ED.) - Guillaume Weydts ; Chronique flamande 1571-1584, avec introduction et notes par Emile Varenbergh
F32082: WEYEMBERGH MAURICE - Le volontarisme rationnel de Max Weber
F57567: WEYEMBERGH MAURICE - Le volontarisme rationnel de Max Weber
A36748: WEYER EDWARD JR. - Peuples primitifs d'aujourd'hui
S41311: WEYERMAN J.C., GERARD JO, SAINSBURY W.N. & LUBKE W. - Pieter Paulus Rubens de kosmische schilder
B102912: WEYGAND GÉNÉRAL - Le roi Albert et son infanterie. Conférence donnée par le général Weygand, au Palais des Beaux-Arts, le 1er mai 1935, à l'invitation de l'Union des Fraternelles de l'Armée de Campagne au profit du fonds du monument au roi Albert à l'Yser
R61234: WEYLAND F.A. - Une ame d'apotre ; le vénérable Jean-Martin Moye, prêtre du diocèse de Metz, missionnaire en Chine, Fondateur des Soeurs de la Providence en Lorraine, Organisateur des Vierges chrétiennes au Su-Tchuen
F54709: WEYMANN-WEYHE WALTER - Das Problem der Personeinheit in der ersten Periode der Philosophie Max Schelers
G115260: WEYNAND RUDOLPHUS - De cipporum Germaniae Romanorum ornamentis
C103254: WEYNANTS-RONDAY M. (& CAPART JEAN, INTROD.) - Les statues vivantes. Introduction à l'étude des statues égyptiennes
L82348: WEYNS JOZEF - De stoffelijke volkskultuur in Belgisch-Limburg en haar uitbeelding in het openluchtmuseum te Bokrijk
B18259: WEYNS JOZEF - Het huisraad in de Vlaamse volkskunde
R103768: WEYNS N.I. O.PRAEM. - Antiphonale missarum Praemonstratense
R69011: WEYNS N.I. O.PRAEM. - Antiphonale missarum Praemonstratense
R69006: WEYNS N.I. O.PRAEM. (ED.) - Sacramentarium Praemonstratense
R27168: WEYNS N.J. (O.PRAEM.) - Het premonstratenser kloosterleven volgens Adam Van Dryburgh ("Adam Scotus")
R27339: WEYNS N.J. (O.PRAEM.) - Raso Goetghebuer, abt van Drongen (+ 1490), hagiograaf van Herman-Jozef ?
R27336: WEYNS N.J. (O.PRAEM.) - A propos des Instructions pour les clercs (De Institutione Clericorum) de Philippe de Harveng
R27283: WEYNS N.J. O.PRAEM. - Jean-Chrysostôme vander Sterre, abbé de Saint-Michel d'Anvers
B114756: WEYNS JOZEF - Brieven uit.. mijn bakhuis
B61682: WEYNS JOZEF - Volkshuisraad in Vlaanderen - Naam, vorm, geschiedenis, gebruik en volkskundig belang der huiselijke voorwerpen in het Vlaamse land van de middeleeuwen tot de eerste wereldoorlog [4 volumes]
B27147: WEYNS N.J. O.PRAEM. - Een Antwerps missaal uit de 12de eeuw
L101480: WEYNS JOZEF - De stoffelijke volkskultuur in Belgisch-Limburg en haar uitbeelding in het openluchtmuseum te Bokrijk
B58531: WEYNS JOZEF - Volkshuisraad in Vlaanderen - Naam, vorm, geschiedenis, gebruik en volkskundig belang der huiselijke voorwerpen in het Vlaamse land van de middeleeuwen tot de eerste wereldoorlog [4 volumes]
T10322: WEYTS, STAF - Niets dan een droom
N108140: VAN WEZEL GERARD W.C. - De Onze-Lieve-Vrouwekerk en de grafkapel voor Oranje-Nassau te Breda
P98647: WHEELER RAYMOND HOLDER (ED.) - University of Kansas Studies in Psychology, no.1
S85688: WHEELOCK ARTHUR K. JR., BARNES SUSAN J. & HELD JULIUS S. (EDS.) - Anthony Van Dijck
G105796: WHETTEN NATHAN L. - Guatemala - The Land and the People
F101354: WHEWELL WILLIAM - Lectures on the History of Moral Philosophy in England, and Additional Lectures on the History of Moral Philosophy
S43657: WHILE FRANCIS - Francis While "Tasso" 18 drawings about power and muscle art
G88195: WHISTLER - The gentle art of making ennemies
G81312: WHITAKER W. - The genuine history of the Britons asserted against mr. MacPherson
M108131: WHITE MICHAEL & HENDERSON ELAIN - Opera & operette. Een compleet overzicht van de mooiste en beroemdste werken uit de muziekgeschiedenis
F66634: WHITE STEPHEN A. - Sovereign virtue. Aristotle on the relation between happiness and prosperity
F66902: WHITE NICHOLAS - Individual and conflict in Greek ethics
G71380: WHITEHEAD R.B. - Indo-greek numismatics
F104738: WHITEHEAD A.N. - Le devenir de la religion
G98539: WHITELOCK DOROTHY, MCKITTERICK ROSAMOND & DUMVILLE DAVID (EDS.) - Ireland in Early Mediaeval Europe. Studies in memory of Kathleen Hughes

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar[an error occurred while processing this directive]

5/9