Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
F61552: SCHOPENHAUER ARTHUR - Die Welt als Wille und Vorstellung [in: Arthur Schopenhauers sämtliche Schriften, Band 1-2]
F61554: SCHOPENHAUER ARTHUR - Der Satz vom Grunde über den Willen in der Natur, Die beiden Grundprobleme der Ethik [in: Arthur Schopenhauers sämtliche Schriften, Band 3]
F71937: SCHOPENHAUER ARTHUR (REINACH SALOMON, TRAD.) - Essai sur le libre arbitre
G86608: SCHOPPA HELMUT - Römische Götterdenkmäler in Köln
G54664: SCHOPPMANN HUGO - Die Flurnamen des Kreises Soest (Band I)
R38334: SCHORN AUGUSTE - Josef Görres religiöse Entwicklung
T71168: SCHOSSIG ALFRED - Der Ursprung der altfranzösischen Lyrik
R73487: SCHOTEL G.D.J. (ROGGE H.C., ED.) - De openbare eeredienst der Nederl. hervormde kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
N85481: SCHOTEL G.D.J. - Iets over Hieronymus van Beverningh en Bruno van der Dussen
N57216: SCHOTEL G.D.J. (& ROGGE H.C.) - Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw
N57217: SCHOTEL G.D.J. (& ROGGE H.C.) - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de Zeventiende Eeuw
N90148: SCHOTEL G.D.J. - Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw [2 delen] (Almanakken, prognosticatie, planeet- en tooverboeken, schoolboeken, prenten, comoedieboeken, ridder-, geestelijke- roover- geschiedkundige romans, arcadia's, brieven, reizen, etc.)
R16271: SCHOTSMANS PAUL - En de mens schiep de mens - Medische (r )evolutie en ethiek
G69832: SCHOTT GEORG - Das Volksbuch vom Hitler
C84947: SCHOTT SIEGFRIED - Mythe und Mythenbildung im alten Ägypten
K75095: SCHOTTE JEAN CLAUDE - Plus in amore valet Mimnermi versus Homerus. Over mogelijkheden en beperktheden in de betekening van de liefde in 't Homerisch epos [2 vols.]
R61055: SCHOTTMANN HANS - Die islandische Mariendichtung - Untersuchungen zur volkssprachigen Mariendichtung des Mittelalters
R70135: SCHOTTROFF WILLY - Gedenken im Alten Orient und im Alten Testament. Die Wurzel zakar im semitischen Sprachkreis
R78529: SCHOTTROFF LUISE - Der glaubende und die feindliche Welt. Beobachtungen zum gnostischen Dualismus und seiner Bedeutung für Paulus und das Johannesevangelium
R70369: SCHOTTROFF WILLY - Der altisraelitische Fluchspruch
B74058: VAN SCHOUBROECK A. I.E.J. - L'évolution des banques belges en fonction de la conjuncture de 1850 à 1872
F65449: SCHOULS PETER A. - Descartes and the enlightenment
R44387: SCHOUPPE F.-X. S.J. - Meditationes sacerdotales (series prior & series altera)
R49442: SCHOUPPE FRANCISCUS XAVERIUS S.J. - Evangelia de Communi Sanctorum explicationibus, ad mentem sanctorum patrum aliorumque interpretum dilucidata,-
G61741: SCHOUPS KARINE - Bijdrage tot een corpus over Gymnische en Hippische Agones. Status quaestionis 1951-1977 [2 volumes] I: Bronnen 1951-1977, II: Commentaar op de bronnen: de spelen
S84590: VAN SCHOUTE ROGER - La chapelle royale de Grenade [dans: Les Primitifs Flamands. I: Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 6]
C99699: SCHOUTEDEN H. - Catalogues raisonnés de la Faune Entomologique du Congo Belge. Hémiptères, Coreidae
L17545: SCHOUTEDEN WARD - Beringen vroeger en nu - enige grepen uit de geschiedenis en de folkore van Beringen
C100657: SCHOUTEDEN H. - De vogels van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi (Les oiseaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi). I: Struthioniformes, Colymbiformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes, Anseriformes, Falconiformes
C100658: SCHOUTEDEN H. - De vogels van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi (Les oiseaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi). II: Galliformes, Turniciformes, Ralliformes, Gruiformes, Charadriiformes, Lariformes
C99895: SCHOUTEDEN H. - De zoogdieren van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi [3 delen] I: Primates, Chiroptera, Insectivora, Pholidota, II: Carnivora, Ungulata, III: Ungulata, Rodentia
C99915: SCHOUTEDEN H. - De vogels van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi (Les oiseaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi) [10 parts in 4 volumes, complete series]
C79125: SCHOUTEDEN H. - La faune ornithologique des districts de la Tshuapa et de l'Equateur (Contributions à l'ornithologie de la République du Congo, I)
B84479: SCHOUTEET A. - Honderdvijftig jaar Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge. Analytische inhoud en registers 1839-1988
B85200: SCHOUTEET A. & STRUBBE E.I. - Honderd jaar geschiedschrijving in West-Vlaanderen 1839-1939. Analytische inhoud en registers van de Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis "Société d'Emulation" te Brugge
B94168: SCHOUTEET ALBERT - Regesten op de oorkonden van het stadsbestuur van Brugge, deel 2: 1301-1339
B93577: SCHOUTEET A. - Inventaris van het archief van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Brugge (1717-1892)
B88239: SCHOUTEET A., WINDELS-ARICKX B. & DE GROOTE J. - Index op de boedelbeschrijvingen en -rekeningen (Staten van goederen). Eerste reeks, tweede reeks eerste stuk & tweede reeks tweede stuk [3 volumes]
B90962: SCHOUTEET A., WINDELS-ARICKX B. & DE GROOTE J. - Index op de boedelbeschrijvingen en -rekeningen (Staten van goederen). Tweede reeks, eerste stuk
S58735: SCHOUTEET ALBERT - De Vlaamse primitieven te Brugge - bronnen voor de schilderkunst te Brugge tot de dood van Gerard David. Volume I: A-K
M23542: SCHOUTEN HENNIE - Techniek van het orgelspel - met 113 muziekvoorbeelden
V33728: SCHOUTEN J.H. (HRSGB.) - Das Buch vom Fliegen
B33996: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Maria's Antwerpen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige Bedevaartplaatsen van Onze Lieve-Vrouw in de provincie Antwerpen
R63382: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrament des Altaars in België
R89834: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Levensschets van den eerweerden pater Thyssen minderbroeder-recollect van het voormalig klooster te Antwerpen
R91435: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Levensschets van den eerweerden pater Thyssen minderbroeder-recollect van het voormalig klooster te Antwerpen
R38181: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrament des Altaars in België
B39936: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Kunstschilders beeldhouwers en bouwkundigen der minderbroedersorde in België
R45614: SCHOUTENS ETIENNE O.F.M. - Les Vierges miraculeuses & remarquables du pays wallon
R47339: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrement des Altaars in België
R51190: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. (ED.) - Legende der glorioser maghet Sinte Clara
R51429: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Maria's Antwerpen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze Lieve-Vrouw in de provincie Antwerpen
R52028: SCHOUTENS ETIENNE O.F.M. - Histoire du culte de la T.-S. Eucharistie en Belgique
R89836: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Een Engelsche kloostergemeente in België, volgens een Engelsch handschrift
R89837: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. (ED.) - Indica mihi. Handschrift der XVe eeuw
B89390: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Het klooster der Grauwzusters te Loo
R30247: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Antiquitates Franciscanae Belgicae (in lucem editae opera) [3 volumes]
R90042: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrament des Altaars in België
B99663: SCHOUTENS FR. O.F.M. - Geschiedenis van het voormalig Minderbroedersklooster van Antwerpen 1446-1797
R38417: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrement des Altaars in België
B91832: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - 1855-1905. Gulden Jubelfeest van het Minderbroedersklooster te Antwerpen
R90353: SCHOUTENS ETIENNE O.F.M. - Les Vierges miraculeuses & remarquables du pays wallon
O53664: DE SCHOUWER J.M. F.S.C. - Bijdrage tot de studie van het onbewuste leeren - de proeven van Thorndike aangaande het onbewuste leeren, analogieën met de middellijke-associatieproeven en of de affectieve overdracht zekere uitslagen kan verklaren
B63136: SCHOY AUGUSTE - Histoire de l'influence italienne sur l'architecture dans les Pays-Bas
R69541: SCHRADER CLEMENTIS S.J. - De unitate Romana commentarius. Liber I: Didaktikos
R71319: SCHRAGE WOLFGANG - Die Elia-Apokalypse [in: Jüdische Schriften aus hellenist-römischer Zeit" Band 5: Apokalypsen, Lieferung 3]
T31711: SCHRAM G. - Principes de la langue danoise et norvégienne, suivi d'un choix de morceaux en prose et en vers avec la traduction en regard
R62465: SCHRAM FRANKIE - Alanus van Rijsel (1125/1130 - 1202/1203). Een kritische onderzoek naar zijn leven, werk en denkwereld
X75710: SCHRAM LOUIS M.J. C.I.C.M. - The Monguors of the Kansu-Tibetan frontier [complete in 3 vols.]
R80732: SCHRAMA MARTIJN - Gabriel Biel en zijn leer over de allerheiligste drievuldigheid volgens het eerste boek van zijn Collectorium
R80730: SCHRAMA MARTIJN - Vide quam absurde alleget. Maarten Luther en Gabriel Biel
R69529: SCHRAMA MARTIJN - Gabriel Biel en zijn leer over de allerheiligste drievuldigheid volgens het eerste boek van zijn Collectorium [volledig in 2 volumes]
R78535: SCHRAMM TIM - Der Markus-Stoff bei Lukas. Eine literarkritische und redaktionsgeschichtliche Untersuchung
J87567: SCHRANS GUY - Octrooien en octrooilicenties in het Europees mededingingsrecht
R81797: SCHRANT J.M. - Verhandelingen over den Bijbel
R96153: SCHRANT J.M. - Het leven van Jesus, een geschenk aan de jeugd
R96676: SCHRANT J.M. - Verhandelingen over den Bijbel
T90239: SCHRANT J.M. & VAN DER PALM (& DE JONGHE D.F., ED.) - Handboek der Nederduitsche tael- en letterkunde, ten dienste der gestichten van middelbaer onderwys. Redevoeringen
R70073: SCHREIBER ALFRED - Die Gemeinde in Korinth. Versuch einer gruppendynamischen Betrachtung der Entwicklung der Gemeinde von Korinth auf der Basis des ersten Korintherbriefes
J26184: SCHREIBER HERMANN - De tien geboden - de mens en zijn recht
R27192: SCHREIBER GEORG - Studien über Anselm von Havelberg zur Geistesgeschichte des Hochmittelalters
G30469: SCHREIBER ÉMILE - Heureux Scandinaves ! Enquête sur les réalisations socialistes au Danemark, en Suède, Norvège et Finlande
R32826: SCHREIBER HEINRICH - Die Reformation Lübecks
R55067: SCHREIBER GEORG - Irland im deutschen und abendländischen Sakralraum, zugleich ein Ausblick auf St.Brandan und die zweite Kolumbusreise
M89412: SCHREIJER COBI (ED.) - Sara, je rok zakt af. Vrouwenliedboek
R15903: SCHREINER JOSEF (HRSG.) - Wort und Botschaft - Eine theologische und kritische Einführung in die Probleme des Altes Testaments
T31347: SCHREURS ANDRÉ - De legende van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak (een vrije navertelling door André Schreurs van het beroemde werk 'La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs' van Charles de Coster)
R32379: SCHREURS PETER MSC - Caraga Antigua 1521-1910. The hispanization and christianization of Agusan, Surigao and East Davao
R34628: SCHREURS JAC. M.S.C. - Honderd jaar Ursulinen in Kerkrade 1859-1959
H39242: SCHREURS JAC. M.S.C. - Norbert van Gennep - een pelgrim op aarde
H42921: SCHREURS JAC. M.S.C. - Zuster Clara van Assisië
B99709: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du Petit Séminaire de Roulers, précédée d'une introduction ou coup d'oeil sur l'état de l'enseignement moyen dans la région correspondant à la Flandre occidentale actuelle. Tome premier: 1806-1830
B36939: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges - Tome II. Documents
B36940: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges - Tome I première partie
B85206: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges [2 volumes] Tome I première partie & tome II: Documents
B92056: DE SCHREVEL A.C. - Le protestantisme a Ypres et dans les environs de 1578 a 1584 d'après des comptes contemporains
T94078: SCHRICKX W. - Shakespeare's early contemporaries. The background of the Harvey-Nashe polemic and 'Love's labour's lost'
T87582: SCHRICKX W. - Shakespeare's early contemporaries. The background of the Harvey-Nashe polemic and 'Love's labour's lost'
R75844: SCHRIJEN W. - Vita acusque maximi pontificis Pii IX, et ecclesiam catholicam persequentes saeculo XIX. Poëma elegiacum, cecinit adnotationibusque auctum Germanice vertit W. Schrijen
L59230: SCHRIJNEMAKERS J.H.A. & CORSTJENS J.J. - Graaf Godfried Huyn van Geleen, keizerlijk veldmaarschalk en landcommandeur te Alden Biesen
N92809: SCHRIJNEN JOS - Nederlandsche volkskunde. Eerste deel, tweede deel [2 volumes]
T70467: SCHRIJNEN JOS - Collectanea Schrijnen. Verspreide opstellen
R39855: SCHRIJNEN JOS. - Konstantijn de groote en het edikt van Milaan (Feestschrift van de apologetische vereeniging Petrus Canisius)
G40058: SCHRIJNEN JOS. - De waarde der kultuurhistorische methode voor de kennis van de christelijke oudheid
T40084: SCHRIJNEN JOS. - Handleiding bij de studie der vergelijkende indogermaansche taalwetenschap vooral met betrekking tot de klassieke en germaansche talen (Bibliografie, geschiedkundig overzicht, algemeene beginselen, klankleer)
P20019: SCHRIJVER J., - Leerboek der graphologie
T41471: DE SCHRIJVER KATHLEEN - Kenmerken van de katholieke roman bij G. Greene en H. Böll
R59680: DE SCHRIJVER GEORGES - Een God immanent in mens en wereld. Zijnsanalogie, schoonheid en kenosis in de theologie van H.U.v. Balthasar [3 volumes] I: Idealisme, II: Patristiek, III: Commercium-theologie
G88598: DE SCHRIJVER MARC - De kruisboog in Zweden
B91148: DE SCHRIJVER A. & VAN RAEMDONCK J. - Notice historique des établissements de bienfaisance de la ville de St. Nicolas [3 volumes] I: Le Berkenboom, II: Les hospices des orphelins et des orphelines, III: Notice historique sur l'hospice des vieillards et malades à Saint-Nicolas (Waes)
R24830: SCHRIJVERS JOSEPH C.SS.R. - Les principes de la vie spirituelle
R53406: SCHRIJVERS JOZEF C.SS.R. (& DEBAST L. C.SS.R., VERTALING) - Mijne Moeder
L100562: SCHRIJVERS LUCIEN - Godsheide, oudste gehucht van Hasselt
T55232: SCHRODER WALTER JOHANNES - Frits Stavenhagens Bauernkomödie "De dütsche Michel" Entstehungsgeschichte und Würdigung nach Form und Gehalt
J68705: SCHRODER JOSEPH WILLEM MARIE - Gevolg van rechtsgang in den vreemde
R65768: SCHRODER ALFRED - Entwicklung des Archidiakonats bis zum elften Jahrhundert
Q81498: SCHRODER CHRISTOPH - Pseudo-Entlarvungen. Eine Kritik der Einwände von Moll, Dessoir und anderen Autoren gegen die Echtheit sog. okkulter Phänomene
T37561: SCHROEDEL MICHAEL - Bogenschlagendes Erzählen in Wolframs "Parzival"
R48030: SCHROEDER MGR. & DAISENBERG ALOYS - Oberammergau et la représentation de la Passion en 1910. Guide officiel français [avec:] Le mystère de la Passion à Oberammergau - texte revue pour la poésie par Aloys Daisenberger
R70365: SCHROER ALOIS - Die Kirche in Westfalen im Zeichen der Erneuerung (1555-1648). I: Die Katholische Reform in den geistlichen Landesherrschaften. II: Die Gegenreformation in den geistlichen Landesherrschaften [2 vols.]
J59337: SCHROER GEORG HARTMUT - Das Notwegrecht im französischen, deutschen und schweizerischen Recht
R70363: SCHROER ALOIS - Die Kirche in Westfalen vor der Reformation. Verfassung und geistliche Kultur, Misstände und Reformen [2 vols.]
S59357: SCHROETELER HEINZ - Zur Rekonstruktion des Donatello-Altars im Santo zu Padua
B94901: SCHROEVEN CHRIS - An economic history of consumer expenditure in interwar Belgium 1920-1939
B83816: SCHROEVEN CHRIS - Consumer expenditure in interwar Belgium ; the reconstruction of a database
R59869: SCHROHE HEINRICH - Kurmainz in den Pestjahren 1666-1667
W82172: SCHRON L. (& HOUEL J., INTROD.) - Tables de logarithmes à sept décimales, pour les nompbres depuis 1 jusqu'à 108000 et pour les fonctions trigonométriques de dix en dix secondes
W82155: SCHRON L. (& HOUEL J., INTROD.) - Tables de logarithmes à sept décimales, pour les nompbres depuis 1 jusqu'à 108000 et pour les fonctions trigonométriques de dix en dix secondes
F80671: SCHROOT A. - Naturgesetz und Menschenwille [bound together with:] Schöpfung und Mensch (2 volumes)
O1059: SCHRÖTELER, JOSEF (HERAUSGEGEBEN VON-) - Die Pädagogik der nichtchristlichen Kulturvölker
T72790: SCHROTEN JAN - Concerning the deep structures of Spanish reflexive sentences
F28071: SCHRÖTER MANFRED - Philosophie der technik
M82837: DE SCHRYVER S. - Un autographe inédit de Grétry ainsi que quelques particularités sur ce maitre
S54962: DE SCHRYVER S. - Luc Gassel peintre paysagiste du XVIe siècle
G65246: DE SCHRYVER REGINALD - Historiografie. Vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving van West-Europa
B62231: DE SCHRYVER REGINALD - Jan van Brouchoven, graaf van Bergeyck 1644-1725. Een halve eeuw staatkunde in de Spaanse Nederlanden en in Europa
B94092: DE SCHRYVER SIMON - Notice sur une hache de l'age du bronze trouvée a Matagne-Petite
F101337: SCHUBLER RUDOLF - Moral im Zweifel, Band II: Die Herausforderung des Probabilismus
F101305: SCHUBLER RUDOLF - Moral im Zweifel, Band I: Die scholastische Theorie des Entscheidens unter moralischer Unsicherheit
R63783: SCHUCH LEOPOLD S.V.D. - Foe-Geluk - Uit het leven van den dienaar Gods P. Jozef Freinademetz S.V.D. Missionaris in China
R59348: SCHUEGRAF AUGUST - Die Bistumsvereinigungen in der deutsche Kirche während des 14. Und 15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur wirschaftlichen und politischen Gesichte deutschen Kirchen im späteren Mittelalter
E41716: SCHUELLER EUGÈNE (& DEMUND CHRISTIAN, ADAPTÉ PAR, & LAUFENBURGER HENRY, PRÉFACE) - Vers une économie proportionnelle - Salaire, Impot, monnaie
C61807: SCHUEREMANS ANN - De Ptolemaeische koninklijke familie van 305/4 tot 204/3 v.C. Samenstelling, interne verhoudingen en troonswisselingen
P19264: VAN DER SCHUEREN G. & BONTE J. & JANSEN W. & VAN DEN BERGH R. & DE CORT J., - Cava vitalia
B81209: SCHUERMANS H. - Mille inscriptions des vases de grès dit Flamand
B94038: SCHUERMANS H. - Objets étrusques découverts en Belgique
B32798: SCHUERMANS M. - Congrès d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques tenu à Paris en 1867. Rapport adressée à monsieur le ministre de l'intérieur, par m.Schuermans, sur la question de l'origine des dolmens et autres monuments de pierres brutes
J54040: SCHUERMANS H. (JUGE AU TRIBUNAL DE NIVELLES) - Précis de droit criminel
W57893: SCHUERMANS T. - Description d'un quadrumane de la famille des Lémuridés du genre Maki (Lemur), ou singes a museau de renard, conservé dans les collections du musée royal
T65688: SCHUERMANS L.W. E.A. (DAVID J., ONDER HET TOEZICHT VAN) - Algemeen Vlaamsch idioticon + Bijvoegsel aan het Algemeen Vlaamsch idioticon [twee delen in 1 vol.]
S87696: SCHUETTE MARIE - Alte Spitzen. Nadel- und Kloppelspitzen
F33858: SCHUHL PIERRE-MAXIME - Imaginer et réaliser
F83687: SCHUHMANN KARL - Die Dialektik der Phänomenologie I: Husserl über Pfänder
R59855: SCHUHMANN GEORG - Die Berner Jetzertragödie im Lichte der neueren Forschung und Kritik
T59603: SCHUIJT W.J. - Doctrinael des tijts
R69980: SCHULING JOACHIM - Studien zum Verhältnis von Logienquelle und Markusevangelium
Q43722: SCHULMAN MARTIN - Karmische astrologie deel 2: Levensvreugde en het gelukspunt
Q43723: SCHULMAN MARTIN - Karmische astrologie deel 5: Karmische relaties
Q43724: SCHULMAN MARTIN - Karmische astrologie ; maansknopen en reïncarnatie
R63034: SCHULTE O.F.M.CAP. - Le prêtre d'aujourd'hui - Manuel d'ascétisme pastoral
M35540: SCHULTE DORIS - Werkhören im Musikunterricht als Sach- und Personagenese augezeigt an der Oper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck
A37850: SCHULTE MARTIN - Ethnospezifische Sozialräume in Québec/ Kanada - Eine vergleichende Untersuchung ländlicher Gemeinden in den Cantons de l'Est (Porv.Québec) (Kanada-Projekt IV)
R46837: SCHULTE O.F.M.CAP. - Le prêtre d'aujourd'hui - Manuel d'ascétisme pastoral
J54742: SCHULTE HANS-JÜRGEN - Die Verschweigung in den Kölner Schreinsurkunden des 12. Bis 14. Jahrhunderts
R55893: SCHULTE JOH. CHRYSOSTOMUS O.F.M.CAP. - P.Martin von Cochem 1634-1712 Sein Leben und seine Schriften, nach den Quellen dargestellt
T74577: SCHULTE HERBRUGGEN HUBERTUS - Morus ad Craneveldium: litterae Balduinanae novae / More to Cranevelt: new Baudouin letters
R99617: SCHULTE HANNELIS - Die Entstehung der Geschichtsschreibung im alten Israel
G95508: SCHULTETUS HEINRICH - Carolus Magnus, imperator romanus, discursu historico-politico exhibitus, quem.. praeside.. Joh.-Christfrido Sagittario, .. die [] mai .. examini M. Heinrich Schultetus
F18593: SCHULTZ WERNER - Kant als Philosoph des Protestantismus
F67112: SCHULTZ BART (ED.) - Essays on Henry Sidgwick
R81599: SCHULTZE THEODOR - Das rollende Rad des Lebens und der feste Ruhestand. Eine Fortsetzung des Votums über das Christenthum Christi und die Religion der Liebe in Sachen der Zukunftsreligion
J39482: SCHULTZE ERNST (& STEINMETZ S.R., VOORREDE) - Engeland en het oorlogsrecht ter zee
R70096: SCHULZ HERMANN - Das Todesrecht im Alten Testament. Studien zur Rechtsform der Mot-Jumat-Sätze
R70107: SCHULZ SIEGFRIED - Neutestamentliche Ethik
V100725: SCHULZ-HEISING OTTO (CONTRYN LOUIS, VERT.), E.A. - Het poppenspel, tijdschrift onder leiding van Louis Contryn, vijfde jaargang, nummer 3, 1953 ; Tijl en de flesgeest, e.a.
C36500: SCHULZ - Gesichter Afrikas
C36677: SCHULZ - Mystische Kraft Afrikas - Masken und Tanzaufsätze
C36678: SCHULZ - Kunst aus Mali, Burkina Faso und der Elfenbeinküste
R78458: SCHULZ SIEGFRIED - Q. Die Spruchquelle der Evangelisten
R99572: SCHULZ HERMANN - Das Todesrecht im Alten Testament. Studien zur Rechtsform der Mot-Jumat-Sätze
R70301: SCHULZ SIEGFRIED - Das Evangelium nach Johannes, übersetzt und erklärt
R99616: SCHULZ HERMANN - Das Buch Nahum. Eine redaktionskritische Untersuchung
G71211: SCHULZ WALTHER - Die germanische Familie in der Vorzeit + Staat und Gesellschaft in germanischer Vorzeit: 2 parts in 1 volume: Familie, Staat und Gesellschaft in germ. Vorzeit]
R79522: SCHULZ WINFRIED - Dogmenentwicklung als Problem der Geschichtlichkeit der Wahrheitserkenntnis. Eine erkenntnistheoretisch-theologische Studie zum Problemkreis der Dogmenentwicklung
A17335: SCHULZE HAGEN (TEXT) & HAMM MANFRED / SCHNEIDER GÜNTER (PHOTOGRAPHY), - Berlin
C100635: SCHUMACHER PETER - Expedition zu den zentralafrikanischen Kivu-Pygmäen. II: Die Kivu-Pygmaen (Twiden)
C67432: SCHUMACHER P. - Exploration du Parc National Albert, Mission P. Schumacher (1933-1936), fascicule 2 / Exploratie van het Nationaal Albert Park, zending P. Schumacher (1933-1936), aflevering 2: Anthropometrische Aufnahmen bei den Kivu-Pygmäen
F77155: SCHUMACHER THOMAS - Trinität. Zur Interpretation eines Strukturelements Cusanischen Denkens
B65913: SCHUMACKER-LAMBRY J. - Etude d'un cône de Lepidocarpaceae du houiller belge: Achlamydocarpon belgicum gen. et sp. nov.
M83469: SCHUMANN ROBERT (& LISZT FRANZ, TRAD.) - L'art du piano (Conseils extraits de l'album dédiée à la jeunesse par R.Schumann)
R69326: SCHUMANN OLAF H. - Der Christus der Muslime. Christologische Aspekte in der arabisch-islamischen Literatur
J93215: SCHUMANN EVA (ED.) - Hierarchie, Kooperation und Integration im Europäischen Rechtsraum. 17. Symposion der Kommission "Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart"
J93208: SCHUMANN EVA (ED.) - Das erziehende Gesetz. 16. Symposion der Kommission "Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart"
W62008: SCHUNCK E. - Zur Chemie des Chlorophylls
W48262: SCHUNCK DE GOLDFIEM JEAN - Anthropotechnie - De la science de l'homme à l'art de faire des hommes
R71306: SCHUNCK KLAUS-DIETRICH - 1. Makkabäerbuch [in: Jüdische Schriften aus hellenist-römischer Zeit" Band 1: Historische und legendarische Erzählungen, Lieferung 4]
R37386: SCHUPP FRANZ - Die Evidenz der Geschichte - Theologie als Wissenschaft bei J.S. Drey
R69629: SCHUPPHAUS JOACHIM - Die Psalmen Salomos. Ein Zeugnis Jerusalemer Theologie und Frömmigkeit in der Mitte des vorchristlichen Jahrhunderts
G88150: SCHURE EDOUARD - Histoire du Lied ou la chanson populaire en Allemagne
M82923: SCHURE EDOUARD - Le drame musical. Richard Wagner, son oeuvre et son idée
M82679: SCHURE EDOUARD - Histoire du drame musical
M91602: SCHURE EDOUARD - Histoire du drame musical
M91598: SCHURE EDOUARD - Le drame musical. Richard Wagner, son oeuvre et son idée
M82905: SCHURE EDOUARD - Le drame musical. Richard Wagner, son oeuvre et son idée
M82675: SCHURE EDOUARD - Histoire du Lied ou la chanson populaire en Allemagne
T54642: SCHURINGA F.G. - Het dialect van de veenkoloniën in verband met de overige tongvallen in de provincie Groningen
K65531: SCHURINGA JACOB - Scholia vetera ad Aristophanis Ranas codicis Ven. Marc. 474
R78516: SCHURMANN HEINZ - Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zu den synoptischen Evangelien. Beiträge
R78513: SCHURMANN HEINZ - Ursprung und Gestalt. Erörterungen und Besinnungen zum Neuen Testament
R78580: SCHURMANN HEINZ - Das Lukasevangelium. Erster Teil: Kommentar zu Kap. 1,1 - 9,50
R67176: SCHURMANN HEINZ - Der Paschamahlbericht Lk 22, (7-14.) 15-18. I.Teil: Einer quellenkritischen Untersuchung des Lukanischen Abendmahlsberichtes Lk 22,7-38
R78701: SCHURMANN HEINZ - Einer quellenkritischen Untersuchung des Lukanischen Abendmahlsberichtes Lk 22,7-38 [3 volumes]
S95345: SCHURR GERALD & CABANNE PIERRE - Dictionnaire des Petits Maitres de la peinture 1820-1920 [2 volumes] I: A à H, II: I à Z
R99788: SCHUSTER I. O.S.B. - Liber Sacramentorum - Notes historiques et liturgiques sur le Missel Romain [9 volumes]
S36770: SCHUSTER MEINHARD - Farbe Motiv und Funktion - Zur Malerei von Naturvölkern
J59955: SCHUSTER HERMANN-JOSEF - Die Rechtsgrundlagen für die Beziehungen der westdeutschen wissenschaftlichen Hochschulen zu den wissenschaftlichen Hochschulen des Auslandes
T74576: SCHUT LEYDENSIS ENGELBERTUS (COEBERGH VAN DEN BRAAK A.M. & RUMMEL E., EDS.) - The works of Engelbertus Schut Leydensis (ca.1420-1503)
N38342: SCHUTGENS K. - Bijdrage tot de geschiedenis van het klooster Sint-Elisabethsdal
N73458: SCHUTGENS K. - Inventaris der archieven van het klooster Sint-Elisabethsdal te Nunhem, 1240-1797
R69351: SCHUTTE JOSEP FRANZ S.J. - Valignanos Missionsgrundsätze für Japan. Erster Band: Von der Ernennung zum Visitator bis zum ersten Abschied von Japan (1573-1582). Erster Teil: Das Problem (1573-1580) + Zweiter Teil: Die Lösung (1580-1582) [Erster Band complete in 2 vols.]
R69353: SCHUTTE JOHANNES S.V.D. - Die katholische Chinamission im Spiegel der rotchinesischen Presse. Versuch einer missionarischen Deutung
T11385: DE SCHUTTER F. F.S.C. - Het vers van Jonker Jan van der Noot - Een ritmologische studie
T94890: DE SCHUTTER G. - De Nederlanse zin. Poging tot beschrijving van zijn struktuur
R99665: SCHUTZ CHRISTIAN O.S.B. - Deus absconditus, Deus manifestus. Die Lehre Hugos von St. Viktor über die Offenbarung Gottes
R78591: SCHUTZ FRIEDER - Der leidende Christus. Die angefochtene Gemeinde und das Christuskerygma der lukanischen Schriften
R78474: SCHUTZ ROLAND - Johannes der Täufer
R63525: SCHUTZEICHEL HERIBERT - Die Glaubenstheologie Calvins
R99630: SCHUTZEICHEL HERIBERT - Wesen und Gegenstand der kirchlichen Lehrautorität nach Thomas Stapleton. Ein Beitrag zur Geschichte der Kontroverstheologie im 16. Jahrhundert
T58624: SCHUTZINGER HEINRICH - Ursprung und Entwicklung der arabischen Abraham-Nimrod-Legende
N87826: SCHUURMAN A.J. - Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant
F66681: SCHUURMAN PAUL - Ideas, mental faculties and method. The logic of ideas of Descartes and Locke and its reception in the Dutch republic, 1630-1750
N87589: SCHUURMAN ANTON, DE VRIES JAN & VAN DER WOUDE AD (REDS.) - Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen 1550-1850
R42993: SCHUURMANS MARJOLEIN (RED.) - Nacht die gelukkig maakt - Ervaringen met de mystiek van Johannes van het kruis
C39030: VAN SCHUYLENBERGH P. - La mémoire des Belges en Afrique centrale - Inventaire des archives historiques privées du Musée Royal de l'Afrique centrale de 1858 à nos jours
B92484: SCHUYTEN M.C. (& PEETERS JOZ., M.M.V.) - Oorlogsdagboek. Antwerpsche nota's 1940-1944
H34235: DE SCHUYTER JAN - Sint Niklaas in de legende en in de volksgebruiken
B89279: DE SCHUYTER JAN (& LEWI LEO, ILLS.) - Poesje
B20898: DE SCHUYTER JAN - Geheime bladzijden uit het heldenboek van den Weerstand
B21548: DE SCHUYTER JAN, - Zatte processie - plezante sinjoren in de stamenee
B92079: DE SCHUYTER JAN - Merksem onder vuur
S58755: DE SCHUYTER JAN & DE CNODDER REMI - Gaston Schuermans
B60354: DE SCHUYTER JAN (& SCHUERMANS GASTON, ILLS.) - Teun Koekeloer vertelt - Antwerpsche letterkundigen en kunstenaars in hun hemdsmouwen
B60355: DE SCHUYTER JAN (& SCHUERMANS GASTON, ILLS.) - Drij moorden voor vijf cens - Marktzangers als verspreiders van stadsnieuws
M90805: DE SCHUYTER JAN - Over rolzangers en rolzangersliederen
B64889: DE SCHUYTER INGE - Geschiedenis van het Belgisch Liberalisme (1830-1987). Een selectieve bibliografie
B64367: DE SCHUYTER JAN - Tijl tegen den Mof. Vlaamsche volkshumor tijdens den Oorlog
B89284: DE SCHUYTER JAN, VAN LOOY GERARD & VAN CAKENBERGHE ARTHUR - Levende folklore (en anecdotisch Antwerpen) [6 volumes] I: Antwerpsche typen, II: Zatte processie plezante sinjoren in de stamenee, III: Teun Koekeloer vertelt, IV: Drij moorden voor vijf cens, V: Pierewitje herinneringen van een jongen uit het schipperskwartier, VI: Wij jongens van het Sint-Andrieskwartier
B34433: DE SCHUYTER JAN - Op Signorken ; zijn legenden en zijn oorsprong
R78916: SCHWAB UTE - Zwei Fraue vor dem Tode ; Der Südweg nach Sodom - Lots Weib wir zu Stein. Wissenvermittlung in der Altsächsischen Bibeldichtung des IX. Jahrhunderts & Sigune, Kriemhilt, aria un der geliebte Tote
R48176: SCHWALM R.P. O.P. (& MENNE O.P.) - Le Christ d'après saint Thomas d'Aquin - leçons, notes et commentaires recueillis et mis en ordre par le r.p. Menne O.P.
R70313: SCHWANKL OTTO - Die Sadduzäerfrage (Mk. 12,18-27 parr). Eine exegetisch-theologische Studie zur Auferstehungserwartung
W61021: SCHWANN TH. - Expériences pour constater si la bile joue dans l'économie animale un role essentiel pour la vie
R56531: SCHWANZ PETER - Unterwegs zu einer anderen Theologie - Zur Weiterentwicklung genuin christlichen Denkens im Anschluss an Paul Tillichs philosophische Theologie - Aufsätze
G84624: SCHWARBERG GUNTHER (& JOST HEINRICH, FOTO'S) - Het getto van Warschau
R37131: SCHWARTE JOHANNES - Grundfragen des menschlichen Zusammenlebens in christlicher Sicht - Einführung in die christliche Gesellschaftslehre mit systematischer Textauswahl
R70447: SCHWARTZ WERNER - Analytische Ethik und christliche Theologie. Zur metaethischen Klärung der Grundlagen christlicher Ethik
Y23823: SCHWARTZ EMILE - Tendresses
F37424: SCHWARTZ N.J. - Manuel de l'histoire de la philosophie ancienne
F66036: SCHWARTZ DANIEL - Aquinas on friendship
F71950: SCHWARTZ N.J. - Manuel de l'histoire de la philosophie ancienne
R16276: SCHWARZ OTTILIE JOHANNA RENATA - Der Erste Teil der Damaskusschrift und das Alte Testament
F18685: SCHWARZ THEODOR - Jean-Paul Sartres "Kritik der dialektischen Vernunft"
W22896: SCHWARZ K.P.H. - Het drama der planeten - inleiding tot de synthetische kosmogonie
R37170: SCHWARZ WILH. EBERH. (HRSG.) - Die Akten der Visitation des Bistums Münster aus der Zeit Johanns von Hoya (1571-1573)
P60735: SCHWARZ A. MARTIN - Gebissregelung mit Platten
P60760: SCHWARZ A. MARTIN - Gebissregelung mit Platten
F72095: SCHWARZSCHILD LEOPOLD (DE GENEVRAYE GENEVIEVE, TRAD.) - Karl Marx
T59368: SCHWARZTRAUBER HELMUT - Die Opposition "Geist-Leben" als strukturbildendes Prinzip in der Raumauffassung und -darstellung William Faulkners
C36611: SCHWEEGER-HEFEL ANNEMARIE - Plastik aus Afrika
C36621: SCHWEEGER-HEFEL ANNEMARIE - Masken und Mythen - Sozialstrukturen der Nyonyosi und Sikomse in Obervolta
C55110: SCHWEEGER-HEFEL ANNEMARIE - Afrikanische Bronze
F35416: SCHWEGLER A. (& KÖFTLIN CARL HRSG.) - Geschichte der griechischen Philosophie
R78467: SCHWEIZER EDUARD - Erniedrigung und Erhölung bei Jesus und seinen Nachfolgern
R20489: SCHWEIZER EDUARD (ÜBERSETZUNG UND ERKLÄRUNG), - Das Neue Testament Deutsch - Vol.I. Das Evangelium nach Markus
R78468: SCHWEIZER EDUARD - Erniedrigung und Erhölung bei Jesus und seinen Nachfolgern
R70302: SCHWEIZER EDUARD - Das Evangelium nach Matthäus, übersetzt und erklärt
R70303: SCHWEIZER EDUARD - Das Evangelium nach Markus, übersetzt und erklärt
R78460: SCHWEIZER EDUARD - Das Leben des Herrn in der Gemeinde und ihren Dienst. Eine Untersuchung der neutestamentlichen Gemeindeordnung
R70019: SCHWEIZER HARALD - Elischa in den Kriegen. Literaturwissenschaftliche Untersuchung von 2 Kön 3; 6,8-23; 6,24-7,20
R78475: SCHWEIZER EDUARD - Gemeinde und Gemeindordnung im neuen Testament
T71480: SCHWENTER ERNST - Die primären Interjektionen in den indogermanischen Sprachen, mit besonderer Berücksichtigung des griechischen, lateinischen und germanischen
P76655: SCHWERIN ERNST ALFRED - Zur Kenntniss von der Verdauung der Eiweisskörper
W61993: SCHWERS HENRI - Recherches sur les eaux souterraines ferrugineuses et manganésifères en Belgique. Leur fréquence, leur variabilité, leur utilisation (1908-1909)
F28101: SCHWERTSCHLAGER JOSEF - Die Sinneserkenntnis
R27579: SCHWOB RENÉ - Moi, juif - Livre posthume
F33136: SCHYNS M. - Philosophie du protestantisme
F38528: SCHYNS MATHIEU - La philosophie d'Emile Boutroux
R40378: SCHYNS MATTHIEU - Notes sur l'unité chrétienne
R52724: SCHYNS MATTHIEU - La pensée de Jésus - Etude théologique et philosophique des paraboles évangéliques
C60444: SCHYNSE AUGUST (& HESPERS KARL, HRSG.) - Zwei Jahre am Congo. Erlebnisse und Schilderungen
R41293: SCHYRGENS J. MGR. - Berlaymont - le Cloistre de la Reyne de tous les Saincts
F74923: SCIACCA MICHELE FEDERICO - Akt und Sein
F540: SCIACCA MICHELE FEDERICO - Studia sulla Filosofia medioevale e moderna
F35253: SCIACCA MICHELE-F. - Le problème de Dieu et de la religion dans la philosophie contemporaine (traduit par J.Chaix-Ruy)
F71946: SCIACCA MICHELE FEDERICO - Il problema di Dio e della religione nella filosofia attuale
B89499: SCIOT A. & VERSTEGEN V. O.F.M. - Geschiedenis van Attenrode-Wever
R84886: SCOPONI PAOLO - I divieti matrimoniali in casi singoli
R63484: SCOT JEAN [JOHANNES SCOTTUS ERIUGENA] (& JEAUNEAU EDOUARD, ED.) - Homélie sur le prologue de Jean
R27206: SCOT ADAM (& PETIT FRANÇOIS) - Ad Viros Religiosos - Quatorze sermons d'Adam Scot [= Adam Van Dryburgh] (texte établi avec introduction et notes par Fr.Petit)
R75023: SCOT JEAN [JOHANNES SCOTTUS ERIUGENA] (JEAUNEAU EDOUARD, ED.) - Homélie sur le prologue de Jean. Introduction, texte critique, traduction et notes
B78071: SCOTT EDWARD (TRANSCR.) & GILLIODT-VAN SEVEREN L. (ANNOTATIONS) - Le Cotton manuscrit Galba B.I. [Documents pour servir à l'histoire des relations entre l'Angleterre et la Flandre de 1341 à 1473]
F66934: SCOTT GARY ALAN (ED.) - Philosophy in dialogue. Plato's many devices
F76042: SCOTT WALTER (ED.) [HERMES TRISMEGISTUS] - Hermetica. The ancient Greek and Latin writings which contain religious or philosophic teachings ascribed to Hermes Trismegistus, edited with English translation and notes. Vol.I: Introduction, texts, and translation
V99320: SCOTT PHILIPPA - Zijde
R53283: SCOTTI PIETRO (A CURA DI) - Missioni Salesiane 1875-1975 (Studi in occasione del Centenario)
J19566: SCREVENS R. & BULTHÉ B. & RENARD A., - Geweld in de gevangenissen
J19567: SCREVENS R. & BULTHÉ B. & RENARD A., - La violence dans les prisons
M65681: SCRIBE EUGENE & MEYERBEER GIACOMO (MUS.) - L'opéra en cinq actes. Paroles d'Eugène Scribe. Musique de Giacomo Meyerbeer
R67737: SCRIPTORES HIBERNIAE MINORES (& KELLY J.F., ED.) - Scriptores Hiberniae minores. Commentarius in Lucam. Commentarius in Iohannem [Corpus Christianorum. Series latina, 108c]
T84223: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XIV no.1 1960 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39576: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XX nr.1 1966 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84222: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXIV nr.2 1970 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39568: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XVI nr.1 1962 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39569: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XVI nr.2 1962 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39587: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXV nr.2 1971 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies
T84230: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome IX no.1 1955 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84244: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome I no.1 1946-1947 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84243: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome I no.2 1946-1947 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84227: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome X no.2 1956 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39582: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXIII nr.1-2 1969 Hommage à m. Frédéric Lyna, fondateur de la revue (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84239: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome IV no.1 1950 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84236: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome V no.2 1951 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84235: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VI no.1 1952 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84238: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome IV no.2 1950 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84242: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome II no.2 1949 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84229: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome IX nr.2 1955 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84224: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XIII no.2 1959 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39567: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XV nr.2 1961 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84228: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome X no.1 1956 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84234: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VI no.2 1952 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84221: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXIV nr.1 1970 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84240: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome III no.2 1949 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39577: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XX nr.2 1966 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T61948: SCRIPTORIUM - Scriptorium. Volume I nos.1-2 1946-1947 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84231: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VIII no.1 1954 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84232: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VII no.2 1953 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100845: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XLIX nr.1 1995 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100842: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXVII nr.1 1973 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100841: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXVI nr.2 1972 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100844: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXXIV nr.1 1980 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84233: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VII nr.1 1953 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T61947: SCRIPTORIUM - Scriptorium - Volume II no.1 1948 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84241: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome III no.1 1950 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84226: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XI nr.1 1957 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84225: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XI nr.2 1957 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100843: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXXIV nr.2 1980 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
R30693: LA SCUOLA CATTOLICA - La Scuola Cattolica - Revista di Scienze Religiose ; series from 1929 till 1969
S83725: SEAILLES GABRIEL - Eug. Carrière, essai de biographie psychologique
X75503: SEAM LONG - Ocherki po leksikologii kchmerskogo jazyka [="Lexicological sketch of the Khmer language"]
G31961: SEAMAN EZRA C. (& HIPPERT TH., TRADUCTION) - Le système du gouvernement américain. Son caractère & ses effets, ses défaults, l'organisation des partis & leur influence, la prosprérité du peuple soumis à sa protection
F58286: SEANOR DOUGLAS & FOTION N. (EDS.) & HARE R.M. (COMMENTS) - Hare and critics - Essays on 'moral thinking'
S33173: SEARLE V. & CLAYSON R. - Zeefdrukken op stof
P98646: SEASHORE CARL E. (ED.) - University of Iowa Studies in Psychology, no. VI
S84797: SEAUX JEAN - Marc Mendelson
S29152: SÉAUX JEAN - Marc Mendelson
C85902: SEBAG PAUL (ED.) - Une relation inédite sur la prise de Tunis par les Turcs en 1574. Sopra la desolatione della Goletta e forete di Tunisi de Bartholomeo Ruffino. Introduction, texte et traduction annotée
R84065: SEBASTIEN DE PEROUSE - Vie de la b. Colombe de Riéti, religieuse du tiers-ordre de saint-Dominique
T54723: SEBEOK THOMAS A. (ED.) - Studies in Cheremis folklore Volume I: The folktale (by Anton N.Nyerges), The proverb (by Warren Roberts), The riddle (by Archer Taylor)
G90151: SEBILLOT PAUL - Le folk-lore de France. Tome troisième: la faune et la flore
G83302: SEBILLOT PAUL - Coutumes populaires de la Haute-Bretagne
G93508: SEBILLOT PAUL - Légendes & curiosités des métiers ; Les meuniers, les boulangers, les patissiers, les bouchers, les fileuses, les tisserands, les ouvrières en gaze, les cordiers, les tailleurs, etc.
B93464: SEBREGTS LODE - Drie generaties sinjoren. Familiekroniek 1850-1925
B93520: SEBREGTS LODE - Alles wel beschouwd .. .
O80010: SECADES FERMIN CANELLA - Historia de la Universidad de Oviedo y noticias de los establecimientos de ensenanza de su distrito (Asturias y Leon)
R53213: SECCO MICHELINA FMA - Facciamo memoria - cenni biografici delle FMA defunte nel 1967
R53214: SECCO MICHELINA FMA - Facciamo memoria - cenni biografici delle FMA defunte nel 1951
R53216: SECCO MICHELINA FMA - Facciamo memoria - cenni biografici delle FMA defunte nel 1952
R53217: SECCO MICHELINA FMA - Facciamo memoria - cenni biografici delle FMA defunte nel 1930
A72928: SECHE LEON - Lamartine, de 1816 à 1830. Elvire et les "Méditations" (documents inédits)
T55331: SECHE LEON - La jeunesse dorée sous Louis-Philippe ; Alfred de Musset, De Mussard à la reine Pomaré, La Présidente (Documents inédits)
F45195: DE SECHELLES HERAULT (& PREVOST JEAN, PRÉFACE) - Théorie de l'ambition
F80529: SECRETAN CHARLES - Discours laïques ; Le problème de la philosophie, l'empirisme contemporain, le bonheur, la conscience, une condition morale de la liberté politique
F80618: SECRETAN CHARLES - Essais de philosophie et de littérature
F80497: SECRETAN CHARLES - Précis élémentaire de philosophie
F78266: SEDENO JUAN SANCHEZ (& JUAN CRUZ CRUZ, ED.) - La relacion (1600)
M83524: SEDGWICK RUSSELL & BEAUMONT CYRIL W. - The Swan Lake, as presented by the Sadler's Wells Ballet. A photographic record & The story of the ballet
F101341: SEDLEY DAVID - Creationism and its Critics in Antiquity
R31809: SEDULIUS F.H. - Icunculae Beatae Ioannae Francorum reginae ordinis B.Mariae Fundatricis (vitam, sanctitatem, miracula, mortem in partem repraesentantes)
R59474: SEDULIUS SCOTTUS - Collectaneum miscellaneum
R67916: SEDULIUS SCOTTUS [SCOTUS] (MEYERS I., ED.) - Sedulii Scotti Carmina (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 117)
R67868: SEDULIUS SCOTTUS [SCOTUS] (SIMPSON DEAN, ED. & DOLBEAU F., SUPPL.) - Collectaneum miscellaneum + Supplementum (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 67)
T67835: SEDULIUS SCOTTUS (LOFSTEDT BENGT, ED.) - Grammatici Hibernici Carolini aevi. Pars III,2: Sedulius Scottus: Expositio in Donatum maiorem, In Priscianum, In Eutychem (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 40c)
E12835: SEE HENRI - Ontstaan en ontwikkeling van het kapitalisme
G21295: SÉE HENRI - Les classes rurales et le régime dominial en France au Moyen Age
E41683: SEE HENRI - Histoire économique de la France [2 tomes] I.Le moyen âge et l'ancien régime, II.Les temps modernes (1789-1914)
E41849: SEE HENRI - Esquisse d'une histoire économique et sociale de la France depuis les origines jusqu'à la guerre mondiale
R38746: SEEBERG REINHOLD - Die religiösen Grundgedanken des jungen Luther und ihre Verhältnis zu dem Ockamismus und der deutsche Mystik
M89242: SEELEN ANTOON - Het volkslied in Nederland. Heden en verleden van een ideaaltype
W62020: SEELIG ED. - Molekularkräfte. Physikalisch-chemische Studie der verschiedenen Körperzustände
R78609: SEESEMANN HEINRICH - Der Begriff Koinonia im Neuen Testament
S85376: SEGAL SAM (& JORDAN WILLIAM B., ED.) - A prosperous past. The sumptuous still life in the Netherlands 1600-1700
S79689: SEGANTINI GOTTARDO - Giovanni Segantini sein Leben und seine Werken
S85073: SEGARD ACHILLE - Jean Gossart dit Mabuse
S63597: SEGATO GIORGIO - I caffè di Remo Squillantini
R53048: VAN SEGBROECK F., TUCKETT C.M., VAN BELLE G. & VERHEYDEN J. (EDS.) - The four gospels 1992 - Festschrift Frans Neyrinck [3 volumes] [BETL, 100 A-B-C]
R83818: VAN SEGBROECK FRANS (COMPILED BY) - The Gospel of Luke. A cumulative bibliography 1973-1988
X76045: SEGELBERG ERIC (BERGMAN JAN E.A., EDS.) - Gnostica - Mandaica - Liturgica opera eius ipsius selecta & collecta septuagenario Erico Segelberg oblata, curantibus Jan Bergman, Jan Hjärpe, Per Ström una cum Bibliographia Segelbergiana ab Oloph Bexell redacta
X75749: SEGELBERG ERIC - Masbuta. Studies in the ritual of the Mandaean baptism
C57338: SEGERER GUILLAUME - La langue bijogo de Bubaque (Guinnée Bissau)
T90232: SEGERS GUSTAAF - Joost Van den Vondel. Studiën over het leven en de werken van Nederlands grootsten dichter
B17338: SEGERS P.W. - Schetsen en portretten
B40161: SEGERS PAUL, WAUCQUEZ VICTOR & CROKAERT PAUL - La jonction Nord-Midi - Discours prononcés par m.Paul Segers ministre d'état sénateur, m.Victor Waucquez sénateur et m.Paul Crokaert sénateur - Sénat 27-28-29 janvier et 4 février 1931
B99176: SEGERS YVES & VAN MOLLE LEEN - Leven van het land. Boeren in België 1750-2000
T79488: SEGERS GUSTAAF - Onze taal in het onderwijs
X72594: SEGERT STANISLAV - Ugaritskij jazyk
X75268: SEGERT STANISLAV - Ugaritskij jazyk [="The Ugaritic language"]
N38625: VAN SEGGELEN JOS.A. - Sint Paulus in jaren van oorlog - Leven en arbeid van de Nederlandse R.K. Bond van Overheidspersoneel Sint Paulus over de jaren 1940-1945
M72079: VAN SEGGELEN ANDREAS JOHANNES MARIA - Het liedboek van Liisbet Ghoeyuaers
L24315: SEGHERS RENÉ-J. - Hasselt
T25556: SEGHERS J.RENÉ - Maya - sprookjes en vertellingen
B88714: SEGHERS M. & DE BOCK R. - Schepen op de Schelde. Binnenvaartuigen en vissersschepen op de Schelde omstreeks 1900
T65338: SEGHERS RENE - Waterval. Roman
T74824: SEGHERS J. RENE - Maya - sprookjes en vertellingen
B87479: SEGHERS PIETER - Een koopmansleven in troebele tijden
M83077: SEGHIN C. MLLE - La musique enseignée au deuxième degré primaire (première année). Suite de la méthode adoptée par la ville de Bruxelles et par le gouvernement pour le premier degré primaire
M83076: SEGHIN C. MLLE - La musique enseignée au premier degré primaire (Méthode adoptée par la ville de Bruxelles pour ses écoles)
M83175: SEGNITZ EUGEN - Richard Wagner und Leipzig (1813-1833)
F35806: SEGOND J. - L'intuition Bergsonienne
P35826: SEGOND J. - La prière - Etude de psychologie religieuse
W82123: DE SEGUIER J.-A. - Théorie des groupes finis. Eléments de la théorie des groupes abstraits
R25616: SÉGUIN EUGÈNE (PÈRE) - Vie du bienheureuse Pierre Canisius de la Compagnie de Jésus
R35366: SEGUIN EUGÈNE S.J. - Histoire du vénérable P. Claude de la Colombière de la Compagnie de Jésus, ou Essai historique sur la vie et les écrits du p. De La Colombière
P35678: SEGUIN ALBERTO C. (& DUNBAR FLANDERS, PRÉFACE) - Introduction à la médecine psycho-somatique
R46442: SEGUIN EUGÈNE S.J. - Histoire du vénérable P.Claude de la Colombière de la Compagnie de Jésus, ou Essai historique sur la vie et les écrits du p.De La Colombière
R47800: SEGUIN EUGÈNE S.J. - Histoire du vénérable P.Claude de la Colombière de la Compagnie de Jésus, ou Essai historique sur la vie et les écrits du p.De La Colombière
W50536: SEGUIN AUGUSTE - Premières notions sur les sciences et les arts données par un père a ses enfans ; ouvrage renfermant des instructions intéressantes sur l'histoire naturelle, l'astronomie, la géographie, la gnomonique, la botanique, l'architecture, la physique, la chimieles belles-lettres, l'histoire, -
R50700: SEGUIN EUGÈNE S.J. - Histoire du vénérable P. Claude de la Colombière de la Compagnie de Jésus, ou Essai historique sur la vie et les écrits du p.De La Colombière
R84000: SEGUIN EUGÈNE S.J. - Histoire du vénérable P. Claude de la Colombière de la Compagnie de Jésus, ou Essai historique sur la vie et les écrits du p. De La Colombière
H72159: SEGUIN E. S.J. - Leven van den gelukzaligen Petrus Canisius van de Sociëteit van Jesus
G88149: DE SEGUR COMTE & GOURGAUD GENERAL - Napoléon et la grande-armée pendant l'année 1812 [par de Ségur], avec l'examen critique par le général Gourgaud [2 volumes]
G81314: DE SEGUR - Vie du comte Rostopchine, gouverneur de Moscou en 1812
G86733: DE SEGUR MARQUIS - Au couchant de la Monarchie. Louis XVI et Turgot 1774-1776
R44702: DE SEGUR MGR. - Causeries sur le protestantisme d'aujourd'hui
H46783: DE SEGUR MARQUIS (ANATOLE) - Histoire populaire de saint François d'Assise
Y50547: DE SEGUR ANATOLE COMTESSE - Nouvelles fables et contes, suivis de satires et de poésies diverses
R51351: DE SEGUR MGR. - La Sainte-Vierge lectures pieuses pour les réunions du mois de Marie
R51446: DE SEGUR (MARQUIS) - Mgr. De Ségur - Souvenirs et récit d'un frère (2 parties ; de 1820 à 1856 & de 1856 à 1881)
R51501: DE SEGUR MGR. - Jésus-Christ - Considérations familières sur la personne, la vie et le mystère du Christ
G55593: DE SEGUR PIERRE - La dernière des Condé, Louise-Adélaïde de Condé Marie-Catherine de Brignole, princesse de Monaco, lettres inédites du prince L.-J.de Condé
R97763: DE SEGUR MGR. (& DIJKVELD A.M., VERTALING) - Het hedendaagsch protestantisme
G82183: DE SEGUR COMTE - Histoire de Russie et de Pierre-le-grand
G96340: DE SEGUR COMTE & DE LIGNE PRINCE (& BARRIERE FS., ED. ET NOTES) - Mémoires, souvenirs et anecdotes par m. le comte de Ségur. Correspondance et pensées du prince de Ligne [2 volumes]
B64036: SEGUY PHILIPPE & MICHELLAND ANTOINE - Fabiola. La reine blanche
B64035: SEGUY PHILIPPE & MICHELLAND ANTOINE - Fabiola, koningin in het wit
C17339: SEGY LADISLAS - African sculpture
R69783: SEHLING EMIL (HRSG.) - Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts. Elfter Band: Bayern I. Teil: Franken. Zwölfter Band: Bayern II. Teil: Schwaben. Dreizehnter Band: Bayern III. Teil: Altbayern [3 vols.]
T75363: SEIDEL A. - Grammatik der lituanischen Sprache, mit Wörterverzeichnissen und Lesestücken
T50385: SEIDEL A. - Praktisches Handbuch der arabischen Umgangssprache Ägyptischen Dialekts (mit zahlreichen Übungsstücken und einem ausführlichen ägyptoarabisch-deutschen Wörterbuch)
T101197: SEIDEN MELVIN - Measure for Measure. Casuistry and Artistry
S15545: SEIDENFADEN THEODOR - De meester van Brugge [Memling]
R78485: SEIDENSTICKER PHILIPP O.F.M. - Lebendiges Opfer (Röm 12,1). Ein Beitrag zur Theologie des Apostels Paulus
F73341: SEIFFERT AUGUST - Ethik. Philosophisch / Sozial / Psychologische Untersuchung
R63526: SEIGFRIED ADAM - Das Neue Sein. Der Zentralbegriff der "ontologischen" Theologie Paul Tillichs in katholischer Sicht
R73491: SEIGFRIED ADAM - Das Neue Sein. Der Zentralbegriff der "ontologischen" Theologie Paul Tillichs in katholischer Sicht
G48672: SEIGNOBOS CH. - Histoire politique de l'Europe contemporaine - Evolution des partis et des formes politiques 1814-1914 [2 tomes]
M33770: SEIJBEL MAARTEN (SAMENSTELLING) - Orgels in Overijssel
T82555: SEILER TH.B. & WANNENMACHER W. - Concept Development and the Development of Word Meaning
F35181: SEILER JULIUS - Philosophie der unbelebten Natur - Eine Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Naturwissenschaft
F46702: SEILLIERE ERNEST - L'avenir de la philosophie Bergsonienne
G54368: SEILLIERE ERNEST - Littérature et morale dans le parti socialiste allemand (essais)
T94425: SEILLIERE ERNEST - Pour le centenaire du Romantisme. Un examen de conscience
R39846: SEIPEL IGNAZ - De economisch-ethische theorieën der kerkvaders
X69104: SEIPEL WILFRIED (HRSG.) - Weihrauch und Seide. Alte Kulturen an der Seidenstrasse
N40642: SEIPGENS EMILE - In en om het kleine stadje - Limburgsche schetsen en novellen
H37156: SEITERS J.CH.A. - Bonifacius der Apostel der Deutschen - nach seinem Leben und Wirken geschildert von J.Ch.A.Seiters
R70321: SEITZ GOTTFRIED - Redaktionsgeschichtliche Studien zum Deuteronomium
R63865: SEJOURNE XAVIER-AUGUSTE S.J. - Vie du R.P. Pierre Chaignon de la Compagnie de Jésus (1791-1883)
R84038: SEJOURNE XAVIER-AUGUSTE S.J. - Vie du R.P. Pierre Chaignon de la Compagnie de Jésus (1791-1883)
R79151: SEJOURNE XAVIER-AUGUSTE S.J. - Un apotre des petits enfants dans les collèges des Jésuites ; Vie du r.p. Jeantier de la Compagnie de Jésus. Souvenirs de saint-Acheul, de Fribourg, du Passage, de Turin, de Bruxelles et de Vannes
T89285: SELENS POL & BRUERS LOD. (VERZAMELD DOOR) - Spreuken en spreekwoorden
F66982: SELL ALAN P.F. - Mill on God. The pervasiveness and elusiveness of Mill's religious thought
R44603: DE LA SELLE HENRI ABBÉ - Un peu de bon sens thomiste - la défense de l'intelligence
J75858: SELLE WILLEM FREDERIK MARINUS - Onderzoek naar de regtsgeldigheid en beteekenis der wet van 11 Germinal an XI handelende over de voornamen en naamsveranderingen
B99287: DE SELLIERS DE MORANVILLE - Essai sur une communication directe du Port d'Anvers avec les grandes profondeurs de la Mer du Nord par territoire exclusivement belge (Anvers relié à la haute mer par territoire belge et libéré de l'ingérence étrangère)
R16277: SELLIN-FOHRER - Einleitung in das Alte Testament (Begrundet von Ernst Sellin - völlig neu bearbeitet von Georg Fohrer)
R94275: SELLING JOSEPH A. (ED.) - Personalist morals. Essays in honour of professor Louis Janssens [BETL 83]
S87836: SELLINK MANFRED - Philips Galle 1537-1612. Engraver and print publisher in Haarlem and Antwerp [3 volumes] I: Text, II Notes, appendices, III: Illustrations, bibliography
T85088: VAN SELM B. - Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw
C73184: VAN SELMS A. - Arabies-Afrikaanse studies. I.: 'n tweetalige (Arabiese en Afrikaanse) kategismus
S98266: SELSCHOTTER MARCELLE - Henri Pulinx, sculpteur brugeois 1698-1781
R73468: SELVATICO PIETRO - Glaubensgewissheit. Eine Untersuchung zur Theologie von Gerhard Ebeling
R78619: SELWYN EDWARD GORDON - The first Epistle of St. Peter. The Greek text with introduction, notes and essays
W57770: DE SELYS-LONGCHAMPS EDM. & QUETELET - Observations sur les phénomènes périodiques du règne animal, et particulièrement sur les migrations des oiseaux en Belgique, de 1841 à 1846 (résumées par Edm. De Selys-Longchamps)
S99181: SEMBACH KLAUS-JURGEN & SCHULTE BIRGIT (EDS.) - Henry van de Velde, een Europees kunstenaar in zijn tijd
F83877: SEMEESE G. O.F.M. - De waardenleer in de ethica van Nicolai Hartmann
P76657: SEMERAU MSCIWOJ - Pathologisch-anatomische Befunde bei puerperalen Infektionen
R48724: SEMERIA GIOVANNI (BARNABITE) - Marie idéal de vertu - 31 lectures mariales pratiques
Y59888: SEMERIA J. BARNABITE (& WALTZING J.P., TRAD.) - Etude littéraire et apologétique sur 'Quo Vadis' de Henri Sienkievicz (leçon d'ouverture de la 3e année faite à la "scuola superiore di religione" de Gênes)
G47323: SEMICHON ERNEST - Histoire de la ville d'Aumale (Seine-inférieure) et de ses institutions depuis les temps anciens jusqu'à nos jours [2 tomes]
G98237: SEMICHON ERNEST - La paix et la trève de Dieu. Histoire des premiers développements du tiers-état par l'église et les associations
N60138: SEMIF - Opheldering inzake de Nederlandsche vrijmetselarij. Haar streven, organisatie en werkwijze
R20300: SEMMELROTH O., - De wereld als schepping - tussen geloof en natuurwetenschap
R52474: SEMMELROTH OTTO - Maria of Christus ? Over Christus als doel der Maria-verering, overwegingen
X19097: SEN ELA - Indira Ghandi
X71391: SEN SAILESWAR - A study on Mathuranatha's Tattua-Cintamani Rahasya
R99278: SENA LORENZO (A CURA DI) - Appunti sulla Regola di San Benedetto
R47266: SENAC A. - Christianisme et civilisation [2 tomes]
G80841: SENAC DE MEILHAN (& DE LESCURE, INTROD. & NOTES) - Le gouvernement, les moeurs et les conditions en France avant la Révolution. Portraits des personnages distingués de la fin du XVIIIe siècle ("Mémoires et documents sur la Révolution Française")
P81448: DE SENANCOUR - De l'amour selon les lois premières et selon les convenances des sociétés modernes [2 volumes]
G86675: SENART (& DUMESNIL ALEXIS, PUBL.) - Révélations puisées dans les cartons des Comités de salut public et de sûreté générale, ou Mémoires inédits de Sénart, agent du gouvernement révolutionnaire. Mémoires sur la Révolution
G86729: SENART (& DUMESNIL ALEXIS, PUBL.) - Révélations puisées dans les cartons des comités de salut public et de sureté générale, ou Mémoires (inédits) de Sénart, agent du gouvernement révolutionnaire
R54270: SENAULT, BOURZEIS & TEXIER [MIGNE, ED.] - Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés- publiée par m.l'abbé Migne. Tome 6: Senault, Bourzeis & Texier
R49290: SENDERENS J.-B. - Création et évolution
K76017: SENECA (GUMMERE RICHARD M., ED.) - Seneca V: epistles 66-92, with an English translation
F70810: SENECA (COOPER JOHN M. & PROCOPE J.F., EDS.) - Moral and political essays
K50567: SENECA LUCIUS ANNAEUS & FARNABY THOMAS - L. et M. Annaei Senecae Tragoediae (cum notis Th. Farnabii)
T52370: SENECA & ERASMUS - Seneca en Erasmus - Brieven over den vrede en den vrede des harten
S90043: SENEFELDER ALOIS (& MAGEL H.C.O., VERT.) - Het wezen van den steendruk
J29063: SENELLE ROBERT - De grondwetsherziening 1967-1971
J29700: SENELLE ROBERT - De Grondwetsherziening 1967-1970 (aug.-dec.1970)
J29701: SENELLE ROBERT - De Grondwetsherziening 1967-1970
J29702: SENELLE ROBERT - Commentaar op de Belgische Grondwet
J29703: SENELLE ROBERT - Commentaar op de Belgische Grondwet
J29704: SENELLE ROBERT - La Constitution Belge commentée
J29705: SENELLE ROBERT - De Staatshervorming in België [5 vols.]
J30098: SENELLE ROBERT - De Staatshervorming in België - deel 4
B50006: SENELLE ROBERT - Politieke, economische en sociale structuur van België
K88160: SENEQUE [SENECA] (FAIDER PAUL, FAVEZ CHARLES & VAN DE WOESTIJNE PAUL, EDS.) - Sénèque ; De la clémence. 2e partie: Commentaire et index omnium verborum
K37921: SENEQUE [SENECA] - Lettres à Lucilius - Tome II (livres V-VII) texte établi par François Préchac et traduit par Henri Noblot
Q77904: SENILLOSA FELIPE (& EBELOT ALFRED, TRAD.) - Evolution de l'ame et de la société
B42213: SENIOR - La Haute Banque en Belgique
R74681: SENIOR DONALD P. - The passion narrative according to Matthew. A redactional study [BETL, 39]
R32349: SENKO WLADYSLAW - Piotr Wysz Z Radolina (ok.1354 - + 1414) i Jego Dzielo "Speculum Aureum"
F63067: LE SENNE RENE - Le devoir
F28165: LE SENNE RENÉ - La destinée personnelle
F43506: LE SENNE RENÉ - La destinée personnelle
F58262: SENOR THOMAS D. (ED.) - The rationality of belief and the plurality of faith - Essays in honor of William P. Alston
F18594: SENTROUL CHARLES - La philosophie religieuse de Kant
H44027: SEPET MARIUS - Saint Louis
R54367: SEPET MARIUS - Le drame chrétien au moyen age
J59947: SEPP GUNTER - Betrachtungen zum Remunerationsprinzip und seinen Erscheinungen im deutschen Recht
R90371: SEPP PROF.DR. [JOHANNES NEPOMUK] - Görres und seine Zeitgenossen 1776-1848
R39893: SEPPELT FRANZ XAVER - Das Papsttum im Frühmittelalter - Geschichte der Päpste vom Regierungsantritt Gregors des grossen bis zum Mitte des 11.Jahrhunderts
G94118: SERAN DE LA TOUR - Parallèle de la conduite des Carthaginois, à l'égard des Romains, dans la seconde guerre punique, avec la conduite de l'Angleterre à l'égard de la France, dans la guerre déclarée par ces deux puissances en 1756. Où l'on voit l'origine, les motifs, les moyens & les suites de cette guerre, jusqu'au mois de décembre 1756
R22984: SERAO MATILDE - Au pays de Jésus - Souvenirs d'un voyage en Palestine (traduit de l'italien par J.Carrère)
R48057: SERAO MATILDE - Au pays de Jésus - Souvenirs d'un voyage en Palestine (traduit de l'italien par J.Carrère)
R47264: SERAPHIN R.P. PASSIONISTE [GIOVANNI GIAMMARIA] - Grandeurs et Apostolat de Marie ou La cité mystique de la vénérable Marie de Jésus [Tome I]
R40242: T'SERCLAES CHARLES (& BAUNARD MGR., INTRODUCTION) - Le pape Léon XIII : sa vie, son action religieuse politique et sociale [3 tomes]
R65776: DE T'SERCLAES - Au Vatican. Souvenirs du jubilé sacerdotal de S.S. Léon XIII, suivi d'une étude analytique de l'Encyclique Rerum Novarum
T50658: SERCU AUREL - Het dialect van Oostduinkerke en omgeving - een synchronisch en diachronisch onderzoek van het fonologisch systeem van het Oostduinkerks en klankgeografisch onderzoek van de omliggende gemeenten
X75465: SERDJUCENKO GEORGIJ PETROVIC (RED.) - Spornye voprosy grammatiki kitajskogo jazyka [dealing with controversial matters of the grammar of the Chinese language]
X75533: SERDJUCENKO GEORGIJ PETROVIC - Jazyki kitaja i jugo-vostocnoj Azii [="Languages in China and southeast Asia"]
X75434: SERDJUCENKO G.P. - Kitajskaja pismennos i ee reforma [="The Chinese alphabet and its reform"]
F70750: SERE BENEDICTE - Penser l'amitié au Moyen Age
R53505: DE SERENT ANTOINE O.F.M. - La méthode d'oraison du moyen-age et ses chances de succès au XXe siècle (Conférence faite à l'Institut catholique de Paris le 28 février 1912)
S85494: SERESIA GILBERT, TOP STEFAAN & SERESIA MARIJKE - De haan en zijn faam
B88264: SERESIA MARIJKE - In goedheid en liefde. V.Z.W. Gezondheidszorg Covabe
G87908: SERESIA ALF. (& HEINS ARM., ILLS.) - Kerk en staat onder de Frankische koningen der VIe eeuw
M83501: SERESSIA J. - A la Belgique indépendante. 1880 ou le Chant du Belge
A61963: SERET GUY - Les systèmes glaciaires du bassin de la Moselle et leurs enseignements
R26857: SERGEANT ERN. - Verklaring van den catechismus
Q81298: SERGENT ALAIN - Le roi des prestidigitateurs ; Robert-Houdin
B93512: SERLIPPENS J.L. - Den bekeerden boer, of Samenspraeke tusschen eenen Patriot ende eenen Boer, raekende de Troubels van dezen tyd
B93482: SERMEUS H. - De houten huizen van Mechelen (door het Keldermans-genootschap op een rij gezet)
B89093: SERMON H. - Geschiedenis van Peeter Coutherele meier van Leuven, een volksvriend uit de XIVe eeuw
R13194: SERNIN-MARIE DE SAINT-ANDRE O.C.D. - Vie du vénérable frère Jean de St-Samson, religieux Carme de la Réforme de Touraine
M94831: SEROFF VICTOR I. - Claude Debussy
B81520: SERON P.-G. (& FAGNART LEOPOLD, PUBL.) - Discours de P.-G. Seron, ancien député de Philippeville au Congrès national et à la Chambre 18390-1840
F34101: SÉROUYA HENRI - Maïmonide - Sa vie, son oeuvre avec un exposé de sa philosophie
G100402: SERRA JOSÉ RIUS - Rationes decimarum Hispaniae (1279-80) I: Cataluna, Mallorca y Valencia
P60759: SERRE JOHANN JAKOB JOSEPH - Praktische Darstellung aller Operationen der Zahnarzneikunst, nebst Anwendung für Studirende-
V72454: SERRE E. (LAGACHE M.H., PRÉFACE) - La teinture du coton
W82068: SERRET J.-A. - Traité de trigonométrie
R50245: SERROU ROBERT & VALS PIERRE - Les Prémontrés chez les Pères Blancs de Frigolet
B64066: SERROU ROBERT - Baudouin le roi
S87365: SERRURE C.P. - Notice sur un tableau du XVe siècle, provenant de l'église de St-Bavon, à Gand
T58754: SERRURE C.A. - Geschiedenis der Nederlandsche en Fransche letterkunde in het graefschap Vlaenderen, van de vroegste tyden tot aen het einde der regering van het huis van Burgondie
T88753: SERRURE C.A. - Geschiedenis der Nederlandsche en Fransche letterkunde in het graefschap Vlaenderen, van de vroegste tijden tot aen het einde der regering van het huis van Burgondie [ingebonden met: Jacob van Maerlant en zijne werken]
T77395: SERRURE C.A. - Essai de grammaire Gauloise d'après les monuments épigraphiques, suivi d'une reproduction des principaux textes et d'un coup d'oeil sur la langue des Gaules depuis César jusqu'à Charlemagne
B88778: SERRURE C.P. - Vaderlandsch Museum voor Nederduytsche letterkunde, oudheid en geschiedenis. Vierde deel
F23957: SERRURIER C. - De pensées van Pascal
F34890: SERRUS CHARLES - Essai sur la signification de la logique
F35809: SERRUS CH. - L'esthétique transcendantale et la science moderne
X71617: SERRUYS HENRY - Sino-Jürced relations during the Yung-Lo period (1403-1424)
R101435: SERRY JACQUES HYACINTHE O.P. - Exercitationes historicae, criticae, polemicae, de Christo, ejusque Virgine Matre. Quibus Judeorum errores, de promisso sibi Liberatore, nova methodo reselluntur Christianae Religionis Mysteria omnia, etc.
F63364: SERTILLANGES O.P. - Le christianisme et les philosophes [2 tomes] I.Le ferment évangélique, l'élaboration séculaire, la synthèse thomiste, II: Les temps modernes (l'age moderne)
F35041: SERTILLANGES R.P. O.P. - La philosophie morale de St Thomas d'Aquin
F28152: SERTILLANGES A.-D. O.P. - Henri Bergson et le catholicisme
F28161: SERTILLANGES A.-D. O.P. - Lumière et périls du Bergsonisme
R40444: SERTILLANGES A.-D. O.P. - La vie catholique - première & deuxième série [2 tomes]
R52330: SERTILLANGES A.D. O.P. - De mystieke roos
F78191: SERTILLANGES O.P. - La philosophie morale de St Thomas d'Aquin
R64560: SERTILLANGES A.-D. O.P. - Mois de Marie
R23184: SERTILLANGES A.-D. O.P. - Catéchisme des Incroyants (2 volumes)
F28250: SERTILLANGES A.-D. O.P. - La philosophie de Claude Bernard
S97687: SERTILLANGES A.D. O.P. - Un pèlerinage artistique à Florence
X74872: SERTKAYA OSMAN FIKRI - Göktürk Tarihinin Meseleleri - Probleme der köktürkischen Geschichte - Some problems of Köktürk history
F80496: SERTLIAN SARKIS - Essais de critique morale
B94234: SERVAES P. - Opdorp bouwt
S15582: SERVAES ALBERT - Albert Servaes (Tentoonstellingscatalogus, retrospectieve)
B56647: SERVAES P. - Rauwe zielen met een hart van koekebrood (Bijdrage tot de geschiedenis van Den Opstal)
S57117: SERVAES ALBERT - Albert Servaes. De Zwitserse periode 1945-1966
X93258: SERVAIS PAUL (ED.) - The Korean War, A eurasian perspective. La guerre de Corée, une perspective eurasienne
B83586: SERVAIS MAX - Armorial des provinces et des communes de Belgique. Supplément 1955-1968
J30111: SERVAIS JEAN, MECHELYNCK E. & SERVAIS PAUL - Code civil précédé de la Constitution belge, avec des notes de concordance et de jurisprudence utiles à l'interprétation des textes
G79264: SERVAIS JEAN, HACKENS TONY & SERVAIS-SOYEZ BRIGITTE (EDS.) - Stemmata. Mélanges de philologie, d'histoire et d'archéologie grecques offerts à Jules Labarbe, professeur émérite de l'Université de Liège
W38050: SERVAIS CL. - Sur le système focal
W38051: SERVAIS CL. - La projectivité imaginaire
E41673: SERVAIS E. - Banques d'émission ; La Banque de France, son histoire, son organisation, ses opérations, son role
J41926: SERVAIS J. - Les actes sous seing privé - Notions sur leur nature, leur rédaction, leurs conditions de validité et Recueil de formules avec l'indication des droits de timbre et d'enregistrement applicables à chaque acte
J49888: SERVAIS J. - Loi du 28 février 1882 sur la Chasse - expliquée par les travaux préparatoires, exposé des motifs, rapports et discussions à la Chambre des Représentants et au Sénat, et les circulaires ministérielles
W76600: SERVAIS CL. - Sur les imaginaires en géométrie. Applications à la théorie des cubiques gauches
R49260: SERVANT D. - Connaissance de la vraie religion
X77530: SERVASIDZE IVAN NIKOLAEVIC - Formy glagola v jazyke tjurkskich runiceskich nadpisej [= "Verb forms in the Turkic language on/of Runic inscriptions"]
F35687: SERVIEN PIUS - Principes d'esthétique - Problèmes d'art et langage des sciences
R101314: DE LA SERVIERE J. S.J. - La théologie de Bellarmin
R72713: SERVIERE J. S.J. - Jésus et la sainte mort
B99061: SERVRANCKX G.-J. - Mémoire historique et statistique sur les hospices civils et autres établissements de bienfaisance de la ville de Louvain
B45472: SERVRANCKX G.-J. - Mémoire historique et statistique sur les hospices civils et autres établissements de bienfaisance de la ville de Louvain
F14201: SESMAT, AUGUSTIN - Dialectique - Hamelin et la Philosophie chrétienne
G42014: SESMAT HUBERT - La sécurité moderne - Cycle général de la Sécurité juridique (Détermination, législation, stimulation, sureté, sanction, honneur)
F58285: SESSIONS WILLIAM LAD - The concept of faith - A philosophical investigation
G62113: DE SETA CESARE - Storia della città di Napoli dalle origini al Settecento
X69054: SETHAPUTRA SO - New model English-Thai dictionary [complete in 2 vols.]
R70418: SEUMOIS AND. V. O.M.I. - La papauté et les missions au cours des six premiers siècles. Méthodologie antique et orientations modernes
S29143: SEUPHOR MICHEL - Willy Anthoons
S32535: SEUPHOR MICHEL - Luc Peire
S87247: SEUPHOR MICHEL - Le commerce de l'art
R43454: SEVENHOVEN HANS - Verslag van een ontdekkingsreis naar Franciscus - enkele patronen uit het denkweefsel van een geestelijk leider
B17343: SEVENS THEODOOR - Het Socialismus in België
B47823: SEVENS TH. - De Heilig-Sacramentsprocessie te Kortrijk, naar ambtelijke stukken bewerkt door Th.Stevens
G81952: SEVERAC J.-B. - Le mouvement syndical
F62393: SEVERAL AUTHORS - Husserl et la Pensée Moderne - Husserl und das Denken der Neuzeit. Actes du deuxième Colloque International de Phénoménologie Krefeld - Akten der zweiten Internationalen Phänomnologischen Kolloquiums. 1-3 nov.1956
R99986: SEVERE D'ANTIOCHE [SEVERUS OF ANTIOCH] (& HESPEL ROBERT, ED.) - Sévère d'Antioche : Le Philalèthe [2 volumes] I: Texte, II: Version [dans: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 133-134]
B81679: VAN SEVEREN GONTRAN (& HELLENS FRANZ, PRÉFACE) - Soixante années de vulgarisation de la langue française en Flandre
R59557: SEVERIJN JOHANNES - Spinoza en de gereformeerde theologie zijner dagen
H33273: SEVERIN TONY S.J. - Jean Berchmans (1599-1621) un saint, un jeune, un belge
R49211: SEVERIN JULES S.J. - Vie du père Lintelo de la Compagnie de Jésus, apôtre de la communion quotidienne, membre du Bureau des Congrès Eucharistiques
R52833: SEVERIN JULES S.J. (NAAR HET FRANSCH VAN) - Leven van pater Lintelo, apostel der dagelijksche communie, lid van het Bureel der Eucharistische Congressen
R55837: SEVERIN TONY S.J. - L'épopée des Jésuites 1540-1940
R58367: SEVERIN TONY S.J. - Everard Mercurian 1514-1580. Un grand belge, curé ardennais, général des Jésuites
Y65548: SEVERIN FERNAND - Neuf beaux poèmes
R98563: SEVEROLI ERCOLE & MASSARELLI ANGELO (& MERKLE SEBASTIANUS, ED.) - Concilium Tridentinum. Concilii Tridentini Diariorum, pars prima: Herculis Severoli commentarius. Angeli Massarelli diaria I-IV
G64752: SEVERUS JUSTUS - Storm boven Europa. Hitler en het Nationaal-Socialistisch Imperialisme
K25939: SEVERYNS A. - Homère - le cadre historique
R60324: SEVESTRE A. (& MIGNE, ED.) - Dictionnaire de patrologie ou Répertoire historique, bibliographique, analytique et critique des saints pères, des docteurs et de tous les autres écrivains des douze premiers siècles de l'église, contenant, par ordre alphabétique, avec la biuographie des auteurs, l'analyse raisonnée- [4 volumes]
Y50526: DE SEVIGNE MADAME (& ALLEMAND L'ABBÉ, PUBL.) - Nouveau choix des lettres de madame de Sévigné, spécialement destiné aux petits séminaires et aux pensionnats de demoiselles
X75454: SEVOROSKIN VITALIJ VIKTOROVIC & IVANOV VJACESLAV V. - Issledovanija po desifrovke karijskich nadpisej [="Studies in deciphering the Carian inscriptions"]
R74696: SEVRIN J.-M. (ED.) - The New Testament in early christianity [BETL, 86]
C78834: SEVRIN JEAN-MARIE - L'exégèse de l'ame (NH II.6). Texte établi et présenté par J.-M. Sevrin
F66905: SEXTUS EMPIRICUS (& BETT RICHARD, ED.) - Against the Ethicists
F66920: SEXTUS EMPIRICUS (& ANNAS JULIA & BARNES JONATHAN, TRANSL.) - Outlines of Scepticism
R70042: SEYBOLD KLAUS - Das davidische Königtum im Zeugnis der Propheten
G21797: SEYER J.-P., - Hitler et son troisième empire
R15340: SEYFARTH JUTTA (ED.) - Speculum Virginum [in the series "Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis" V, CCCM-5]
R67962: SEYFARTH JUTTA (ED.) - Speculum virginum (Corpus Christianorum, Series Mediaevalis, 5)
B94971: DE SEYN EUGENE - Dictionnaire biographique des Sciences, des Lettres et des Arts en Belgique. Tome premier, tome second. [2 volumes]
B81835: DE SEYN EUG. - Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten [2 volumes]
R74377: SEYNAEVE JAAK W.F. S.T.D. - Cardinal Newman's doctrine on Holy Scripture, according to his published works and previously unedited manuscripts
H73797: SEYNAEVE MARIE O.S.U. - Angèle Merici et son oeuvre. Lumières nouvelles
H73798: SEYNAEVE MARIE O.S.U. (BENYON ANNE O.S.U., TRANSL.) - New lights on Angela Merici and her work
G56827: SEYRIG HENRI - Une statue cuirassée
G91817: DE SEYSSEL-CRESSIEU MARC COMTE (ED.) - Inventaire des biens meubles et des titres (après décès) de Barbe d'Amboise, comtesse douairière de Seyssel-La Chambre 1574-1575
R90619: SFEIR SELIM JEAN - Le 'Munus Regendi' dans le code de droit canonique (CIC 83) et le code des canons des églises orientales (CCEO). De la comparaison à la pastorale
X21030: SFORZA COMTE, - L'énigme chinoise
G42548: SFORZA COMTE - Dictateurs et dictatures de l'après-guerre
F101438: SHAFTESBURY (ANTHON ASHLEY-COOPER, THIRD EARL OF) - Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times [3 volumes]
I25230: SHAKESPEARE W. - Dertig sonnetten
Y82763: SHAKESPEARE WILLIAM (& DUVAL GEORGES, TRAD.) - Oeuvres dramatiques de William Shakespeare. Comédies, tragédies, etc. Traduction nouvelle entièrement conforme au texte anglais par Georges Duval [8 volumes]
G59788: SHALABI AL-SAYYID AMIN - Al-Wifaq al-Amriki al-Suvyitti 1963-1976 [texte en arabe, text in arabic]
R78567: SHANER DONALD W. - A Christian view of divorce according to the teachings of the New Testament
R59298: SHANLEY ALBERT J. - Catholicism and the writing of history
F78197: SHARPLES R.W. (ED.) - Whose Aristotle ? Whose Aristotelianism ?
X99952: O'SHAUGHNESSY THOMAS S.J. - The Koranic concept of the word of God
S97235: SHAW ROBERT - America's traditional crafts : Baskets, Quilts, Woodwork, Decoys, Pottery, and more
W88370: SHAW PIERRE (& THIROUX D'ARCONVILLE M.-G.CH. DARLUS, TRAD.) - Leçons de chymie, propres a perfectionner la physique, le commerce et les arts. Traduites de l'anglois
M83521: SHAWN TED - Dance we must
X24620: SHCHEDROV IVAN - The Vietnam story [bilingual: English/Russian]
F21503: SHEED F.J. - Het communisme en de mensch
W57845: SHEEPSHANKS & QUETELET - Sur la différence des longitudes des observatoires royaux de Greenwich et de Bruxelles, déterminée au moyen de chronomètres
A17348: SHEFFIELD, CHARLES - De aarde bespied - Onze wereld met ruimtefoto's in kaart gebracht
R69890: SHELLEY THOMAS J. - The bicentennial history of the archdiocese of New York (1808-2008)
S20778: SHEPPARD CHRISTPOHER & SMITH JOHN, - A collection of fine glass from the Restauration to the Regency
V72394: SHEPPERSON ALFRED B. & SHEPPERSON-BULL C.W. (EDS.) - Cotton facts (edition of nov. 1920). A compilation from official and reliable sources of the crops, receipts, exports, stocks, home and foreign consumption, visible supply, prices and acreage of cotton in the United States and other countries for a series of years-
V72395: SHEPPERSON ALFRED B. & SHEPPERSON C.W. (EDS.) - Cotton facts (edition of nov. 1921). A compilation from official and reliable sources of the crops, receipts, stocks, exports, imports, visible supply , sales, prices, consumption and manufacturing output of cotton and cotton products, in the United States and other countries for a series of years-
V72396: SHEPPERSON ALFRED B. & SHEPPERSON C.W. (EDS.) - Cotton facts (edition of 1929). A compilation from official and reliable sources of the crops, receipts, stocks, exports, imports, visible supply , sales, prices, consumption and manufacturing output of cotton and cotton products, in the United States and other countries for a series of years-
V72399: SHEPPERSON ALFRED B. - Cotton facts (edition of dec. 1906). A compilation from official and reliable sources of the crops, receipts, exports, stocks, home and foreign consumption, visible supply, prices and acreage of cotton in the United States and other countries for a series of years-
V72400: SHEPPERSON ALFRED B. - Cotton facts (edition of dec. 1907). A compilation from official and reliable sources of the crops, receipts, exports, stocks, home and foreign consumption, visible supply, prices and acreage of cotton in the United States and other countries for a series of years-
V72401: SHEPPERSON ALFRED B. - Cotton facts (edition of dec. 1909). A compilation from official and reliable sources of the crops, receipts, exports, stocks, home and foreign consumption, visible supply, prices and acreage of cotton in the United States and other countries for a series of years-
V72404: SHEPPERSON ALFRED B. - Cotton futures. The business of buying and selling cotton for future delivery as conducted on the New York, New Orleans and Liverpool Cotton Exchanges and its advantages to merchants, manufacturers, bankers and farmers
P160: SHERMAN, WILLIAM B. & KESSLER, WALTER R. - Allergy in pediatric practice
V95273: SHERMAN JOEL - Nat Sherman's A passion for Cigars. Selecting, preserving, smoking and savoring one of life's greatest pleasures
F66846: SHERMAN NANCY - Stoic warriors. The ancient philosophy behind the military mind
F66592: SHERMAN NANCY - The fabric of character. Aristotle's theory of virtue
F66636: SHERMAN NANCY - Making a necessity of virtue. Aristotle and Kant on virtue
S96890: SHERRILL SARAH B. - Tapis d'Occident du Moyen Age à nos jours
G65617: SHERWELL GUILLERMO A. - Simón Bolívar (El libertador). Patriot, warrior, statesman, father of five nations. A sketch of his life and his work
N68633: SHETTER WILLIAM Z. - The pillars of society. Six centuries of civilization in the Netherlands
E58950: SHIEN-MING KOUNG - Comment remédier à la situation tragique des travailleurs chinois. Une assurance sociale appropriée à la Chine
X99921: SHILOH YIGAL - Excavations at the city of David, I: 1978-1982 Interim report of the first five seasons
R101330: SHINNERS JOHN & DOHAR WILLIAM J. (EDS.) - Pastors and the Care of Souls in Medieval England
X85912: SHIRINIAN MANEA-ERNA, MURADYAN GOHAR & TOPCHYAN AREAM (EDS.) - Armeniaca. English summaries of armenological publications in Armenia, 2000
X98270: SHIROKOGOROFF S.M. - Ethnological and linguistical aspects of the Ural-Altaic hypothesis
C80297: SHISHA-HALEVY A. (ED.) - Coptic grammatical chrestomathy (the Sahidic dialect). A course for academic and private study [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 30]
W100209: SIBENALER N. - Université catholique de Louvain ; Notes du cours de mécanique appliquée [2 volumes]
R75115: SICARDUS CREMONENSIS O.CIST. [SICARDUS OF CREMONA] & PETRUS SARNENSIS [PETER OF VAUX DE CERNAY] (MIGNE J.P., ED.) - Saeculum XIII: Sicardi Cremonensis episcopi Mitrale sive Officiis ecclesiasticis summa- Accedunt ejusdem Sicardi Chronicon -; Petri Sarnensis Historia Albigensium. Volumen claudunt anonymi saeculi XII [in: Patrologia Latina, 213 (tomus unicus)]
P49514: SICHEL J. [JULES] - Traité de l'ophtalmie, la cataracte et l'amaurose (pour servir de supplément au Traité des maladies des yeux de Weller)
T55736: SICHLER LÉON - Histoire de la littérature russe depuis les origines jusqu'à nos jours
J60618: SICKINGHE EILKO EGER - Het verzuim der huwelijksafkondigingen bij huwelijken in het buitenland voltrokken
F78248: SIDGWICK HENRY - Outlines of the history of ethics (for English readers)
F78237: SIDGWICK HENRY (& RAWLS JOHN, FOREWORD) - The methods of Ethics
G22144: SIDJANSKI DUSAN - Europe élections de la démocratie européenne
P94343: SIDLER NIKOLAUS - Zur Universalität des Inzesttabu. Eine kritische Untersuchung der These und der Einwände
T94119: SIDNEY PHILLIP - The Defence of Poesie
W79723: SIEBECK RUDOLF - Die Verwendung der Blumen und Gesträuche zur Ausschmückung der Gärten mit Angabe ihrer Form, Farbe, Höhe, Blüthezeit und Kultur etc.
R45802: SIEBER WILHELM - Das frühgermanische Christentum - Ein Rundblick über seine Wesensart und seine Leistungen
R59872: SIEBERT HERMANN - Beiträge zur vorreformatorischen Heiligen- und Reliquienverehrung
T71214: SIECKE ERNST - Die Liebesgeschichte des Himmels. Untersuchungen zur indogermanischen Sagenkunde
F101269: SIEDENTOP LARRY - Inventing the Individual ; The Origins of Western Liberalism
X71529: SIEG EMIL (JANERT KLAUS LUDWIG, HRSG.) - Kleine Schriften
J40202: SIEGEL HEINRICH & TOMASCHEK KARL (HERAUSGEG.) - Die Salzburgischen Taidinge
R94273: SIEGFRIED CARL - Philo von Alexandria als Ausleger des alten Testaments, an sich selbst und nach seinen geschichtlichen Einfluss betrachtet. Nebst Untersuchungen über die Graecitaet Philo's
G42364: SIEGFRIED ANDRÉ - Tableau des partis en France
E42517: SIEGFRIED ANDRÉ - L'Angleterre d'aujourd'hui - son évolution économique et politique
R44268: SIEGFRIED NIKOLAUS (EINLEITUNG) - Actenstücke betreffend den Preussischen Culturkampf, nebst einer geschichtlichen Einleitung
F34964: SIEGMUND GEORG - Naturordnung als Quelle der Gotteserkenntnis - Neubegründung des teleologischen Gottesbeweises
R86589: SIEGWALT GERARD - Dogmatique pour la catholicité évangélique. Système mystagogique de la foi chrétienne. II: La réalisation de la foi, I. L'église chrétienne dans la société humaine
R86590: SIEGWALT GERARD - Dogmatique pour la catholicité évangélique. Système mystagogique de la foi chrétienne. III: L'affirmation de la foi, 1. Cosmologie théologie: sciences et philosophie de la nature
R100958: SIEGWART JOSEF O.P. - Die Chorherren- und Chorfrauengemeinschaften in der deutschsprachigen Schweiz vom 6. Jahrhundert bis 1160, mit einem Überblick über die deutsche Kanonikerreform des 10. und 11. Jh.
R32442: SIEMERS CLEMENT - Histoire de l'église, pour les institutions catholiques
Z22193: SIENIARSKI STEFAN - Sport en Pologne
S20668: SIEPMANN ECKHARD, - Montage : John Heartfield ; von Club Dada zur Arbeiter-illustrierten Zeitung, Dokumente - Analysen - Berichte
F80565: SIEREBOIS R.P. - Psychologie réaliste. Etude sur les éléments réels de l'ame et de la pensée
F80456: SIEREBOIS P. - La morale fouillée dans ses fondements. Essai d'anthropodicée
G43021: VAN SIERENBERG DE BOER G.J. (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Maçonnieke levensbeschouwing - een verzameling bijdragen van leden van de orde van vrijmetselaren onder het grootoosten der Nederlanden
R24670: SIERP WALTER & TRÄM OTTO - Pater Wilhelm Eberschweiler
R56552: SIERRA ALEJANDRO MARTINEZ S.J. - Maria en la fe catolica - fundamentos de la devocion mariana
T81387: LE SIEUR D*** [= D'HANNETAIRE, SERVANDONI JEAN NICOLAS] - Observations sur l'art du comédien, et sur d'autres objets concernant cette profession en général. Avec quelques extraits de différens auteurs & des remarques analogues au même sujet: Ouvrage destiné a de jeunes acteurs et actrices
R96563: S.H.D.R. [= SIEUR HERCULE RASIEL DE SELVA, PSEUD. VAN QUESNEL PIERRE] - De geestelyke Don Quichot of de Spaansche doolende ridder van de H. Maagd, Don Ignatius de Lojola, in zyn leven, aart, gedrag, manieren, en wonderdaden ; zoo geestig, als deftig, beschreven, tot troost van zyne, tegen wil en dank, allerwegen omdoolende Ridder-orde der Jesuiten, en ook van andere zyner Basterd kinderen [2 volumes]
R56562: SIEVERNICH MICHAEL S.J. & SWITEK GUNTER S.J. (HRSG.) - Ignatianisch - Eigenart und Methode der Gesellschaft Jesu
W76658: SIEVERS OLOF - Studier över isoagglutinationen med särskild hänsyn till blodgruppernas fördelning inom svenska Finland
S87681: SIEWERTSZ VAN REESEMA ELIZABETH (& NIERSTRASZ ELIZABETH, ED.) - Contribution to the early history of textile technics
B62884: SIFFER A. - L'église Saint-Nicolas à Gand
B87314: SIFFER CAMIEL - Vlaamsche conferencie der balie van Gent. Verslag over de werkzaamheden gedurende het rechterlijk jaar 1882-1883 door den geheimschrijver mr. Camiel Siffer, ter Algemeene Vergadering van 8 november 1883 voorgelezen
B87934: SIFFER A. - Mélanges d'histoire et d'archéologie
R78652: SIFFRIN PETRUS O.S.B. - Konkordanztabellen zu den lateinischen Sakramentarien. III: Missale Gothicum (Vat. Reg. lat. 317)
R63444: SIFFRIN PETRUS O.S.B. - Liber sacramentorum Romanae Aeclesiae (Cod. Vatican. Regin. Lat. 316) Sacramentarium Gelasianum. [in: Konkordanztabellen zu den Lateinischen Sakramentarien" volume 2]
F77279: SIGER DE COURTRAI [SIGER VAN KORTRIJK, SIGERUS DE CURTRACO] & WALLEBRAND G. (ED.) - Les oeuvres de Siger de Courtrai. Etude critique et textes inédits
F66329: SIGER DE BRABANT (& GRAIFF CORNELIO ANDREA O.S.B., ÉD.) - Question sur la métaphysique. Texte inédit
F66337: SIGER VAN BRABANT (& KROP HENRI, ED.) - De dubbele waarheid
F56978: SIGER DE BRABANT [SIGERIUS] & DELHAYE PHILIPPE, ED. - Questions sur la physique d'Aristote. Texte inédit [dans: Les philosophes belges, textes et études, tome XV]
S80091: SIGHART J. - Geschichte der bildenden Künste im Königreich Bayern von der Anfängen bis zur Gegenwart [3 Abteilungen in zwei Bände]
G26488: SIGNAAL - SIGNAL - SIGNAAL (tweewekelijks Duits nazi-propagandatijdschrift), Belgische versie : 1942 volledig - nummers 1 tot en met 24 (januari-december)
F43939: SIGOGNE EMILE - Essais de philosophie et de littérature
F72884: SIGWART CHRISTOPH - Zur Erkenntnisslehre und Psychologie [in: Kleine Schriften. Zweite Reihe]
F66865: SIHVOLA JUHA & ENGBERG-PEDERSEN TROELS (EDS.) - The emotions in hellenistic philosophy
R27305: SIJEN G.P. (O.PRAEM.) - La passibilité du Christ chez Philippe de Harveng
S23119: SIJMONS K.L. - Protestantsche kerkbouw
L81081: VAN DE SIJPE LUC - 150 jaar Trappisten in Achel (1846-1996)
C13359: SIJPESTEIJN P.J. - Gynaecologische aspecten van de Papyrus Ebers
J30112: SILANCE LUC & MATTHYS FRANK - Sport en recht
K71923: SILIUS ITALICUS CAIUS (LEMAIRE N.E., ED.) - Caius Silius Italicus. Punicorum libri septemdecim ad optimas editiones collati cum varietate lectionum perpetuis commentariis praefationibus argumentis et indicibus [complete in 2 volumes]
P79347: SILLAMY NORBERT (DIR.) - Dictionnaire encyclopédique de psychologie [2 volumes]
T45157: SILLIS FRANS - Bibliografie van dr.Jozef Goossenaerts 1882-1963
F14204: SILVA-TAROUCA AMADEO - Die logik der Angst - Ein neuer Weg des Philosophierens - der in der geistigen Welt Aufsehen erregen wird - Überwindung der Angst durch die logik der Angst
X71748: DE SILVA-VIGIER ANIL - La vie du Bouddha, illustré de cent soixante chefs d'oeuvre de l'art asiatique
S40954: SILVAIN EUGENE - Frédéric Lemaitre
P19261: SILVERMAN A. & ROY CL.C. & COZZETTO FR.J., - pediatric clinical gastroenterology
R31528: SILVESTRE HUBERT - Le Chronicon sancti Laurentii Leodiensis dit de Rupert de Deutz. Etude critique
R81293: SILVESTRO DELL'ADDOLORATA - L'ordine Trinitario ed il Suo VII Centenario 1198-1898. Serto di fiori raccolti dal padre Silvestro dell'addolorata dello siesso Ordine
C77064: SIMAIKA ABDALLAH - Essai sur la province romaine d'Egypte depuis la conquête jusqu'à Dioclétien. Etude d'organisation politique et administrative
B31536: SIMAR TH. - Etude sur Erycius Puteanus (1574-1646) considéré spécialement dans l'histoire de la philologie belge et dans son enseignement à l'Université de Louvain
G68769: SIMEK EMANUEL - Poslední Keltové na Morave [The last Celts in Moravia]
G54009: SIMELON PAUL - Autopsie d'une chimère - Essai sur le fascisme et la démocratie
L82445: SIMENON W., COENEN J. & VOLS J. - De basiliek van O.L.Vrouw te Tongeren (De basiliek, De bouw der basiliek, Onder den toren)
L45699: SIMENON GULIELMUS (ED.) - Visitationes archidiaconales - Archidiaconatus Hasbaniae in diocesi leodiensi ab anno 1613 ad annum 1763 [2 volumes] I: Aelst-Loscastrum, II: Margraten-Widoye
L18162: SIMENON G. - Notes pour servir à l'histoire des paroisses qui dépendaient de l'abbaye de Saint-Trond
B39140: SIMENON MGR. - Eloge funèbre de monseigneur Gustave Boes prononcé à la cathédrale de Liège le 4 février 1949
L17913: SIMENON GUILLAUME - L'organisation économique de l'abbaye de Saint-Trond - depuis la fin du XIIIe siècle jusqu'au commencement du XVIIe siècle
R72147: SIMENON G. - Les titres des églises paroissiales
R38961: SIMENON CHAN. - La Congrégation des Dames de l'Instruction chrétienne - Notice historique
R30789: SIMEON A S.FAMILIA (O.C.D.) - De vita religiosa documenta selecta - Magisterii ecclesiastici et ordinis Carmelitarum Discalceatorum (1869-1966)
R51588: SIMEON JULES - La prescience divine et la liberté humaine - Réponses aux objections
G60280: SIMEON P. O.F.M.CAP. - Sociologie
R67118: SIMEON LE NOUVEAU THEOLOGIEN (KODER JOHANNES, ÉD. & PARAMELLE JOSEPH S.J., TRAD.) - Hymnes 1-15. Introduction, texte critique et notes. Traduction. Tome I
R67119: SIMEON LE NOUVEAU THEOLOGIEN (KRIVOCHEINE BASILE, ÉD. & PARAMELLE JOSEPH S.J., TRAD.) - Catéchèses 1-5 [Hai katecheseis tou hosiou patros hemon Symeon tou neou theologou, hegoumenou kai presbyterou mones tou Hagiou Mamantos tes Xerokerkou]. Introduction, texte critique et notes. Traduction. Tome I
R48479: SIMEONIS A S.FAMILIA O.C.D. (RED.) - Ephemerides Carmeliticae XXVI 1975 II ; Indices priorum XXV voluminum 1947-1974
F74981: SIMETERRE RAYMOND - La théorie socratique de la vertu-science selon les "Mémorables" de Xénophon
R96397: SIMILIEN L.-M.-U. - Recueil de divers chants de poésie latine, en l'honneur de l'apparition de la Ste-Vierge à La Salette
F33225: SIMKHOVITCH V.-G. - Marxisme contre socialisme
F54698: SIMM GUNTER - Wesen und Ursprung des Raumes in Fichtes Wissenschaftlehre
X78853: SIMMER-BROWN JUDITH - Dakini's warm breath. The feminine principle in Tibetan Buddhism
W81356: SIMOENS G. & MOURLON MICHEL - La classification décimale de Melvil Dewey complétée pour la partie 549-559 de la Bibliographia Universalis
B80189: SIMON-RORIVE MARCELLE - La presse socialiste et révolutionnaire en Wallonie et à Bruxelles de 1918 à 1940
H99507: SIMON JACQUES - Le portrait de l'état de mariage et de continence fait sur la vie de la très-illustre sainte Waudru, comtesse de Hainaut, patronne de Mons, suivi de documents officiels relatifs aux cérémonies qui on eu lieu lors du retour à Mons, en 1803, des reliques de Ste Waudru et de Ste Aye
B17350: SIMON A. - L'archiduchesse Isabelle - son temps et son âme
G21350: SIMON ERICA, - Réveil national et culture populaire en Scandinavie - La genèse de la 'hojskole' nordique (1844-1878)
F21733: SIMON JULES - Le devoir
G23290: SIMON YVES (RED.) - La civilisation américaine [essays]
R81568: SIMON JULES - La religion naturelle
F28132: SIMON HENRI - Destins de la personne (& supplément: Paul Archambault, M.Nédoncelle & René Aigrain)
F31882: SIMON JULES - Le travail
F32473: SIMON PIERRE-HENRI - L'homme en procès. Malraux - Sartre - Camus - Saint-Exupéry
F32693: SIMON YVES - Trois leçons sur le travail
G37828: SIMON JULES - Le gouvernement de m.Thiers (8 février 1871 - 24 mai 1873) [2 tomes]
B44904: SIMON-RORIVE MARCELLE - La presse socialiste et révolutionnaire en Wallonie et à Bruxelles de 1918 à 1940
R49706: SIMON A. - Catholicisme et politique - Documents inédits (1832-1909)
B55197: SIMON A. - Réunions des évêques de Belgique 1868-1883. Procès-verbaux
B57576: SIMON A. - Rencontres Mennaisiennes en Belgique
G80832: SIMON JULES - Souviens-toi du Deux-Décembre
B86477: SIMON A. - L'hypothèse Libérale en Belgique. Documents inédits 1839-1907
F67606: SIMON GABRIEL SS.CC. - Die Achse der Weltgeschichte nach Karl Jaspers
F62663: SIMON JULES - La liberté [2 vols.]
B62202: SIMON A. - Le Cardinal Sterckx et son temps (1792-1867) [2 vols.] I. L'église et l'etat, II. L'église dans l'état
T44999: SIMON-VANDENBERGEN A.M. - The grammar of Headlines in The Times 1870-1970
B94267: SIMON DE RIKELIKE (DE SMET JOS., ED.) - Het memoriaal van Simon de Rikelike, vrijlaat te St. Pieters-op-den-Dijk, 1323-1336
F80372: SIMON JULES - La religion naturelle
G72130: SIMON MICHEL - Ruy [Barbosa], avec un message de Paul Claudel
T75368: SIMON MYRON - The Georgian poetic
E81938: SIMON JULES - L'ouvrier de huit ans
B64897: SIMONART SERGE - Belgen op zondag
P74092: SIMONART ED.F. (RICHET CH. & PRESCOTT FR., PRÉFACES) - La dénutrition de guerre. Etude clinique, anatomo-pathologique et thérapeutique
F24471: SIMOND CHARLES - Machiavel - Biographie, bibliographie, pages choisis
R96171: SIMONIS A.J. - Die Hirtenrede im Johannes-Evangelium ; Versuch einer analyse von Joh. 10,1-18 nach Entstehung, Hintergrund und Inhalt. These der biblischen Fakultät des Päpstlichen Bibelinstitutes überreicht zur Erlangung des Doktorates in der Bibelwissenschaft
R91174: SIMONIS A.J. - Die Hirtenrede im Johannes-Evangelium
T90846: SIMONS JOZEF - De laatste flesch
T62955: SIMONS LUDO - Antwerpen - Den Haag retour. Over twee volken gescheiden door dezelfde taal
B100804: SIMONS W. - Stad en apostolaat. De vestiging van de bedelorden in het graafschap Vlaanderen (ca.1225 - ca.1350)
G80934: SIMONS RAPHAEL - L'abbé Formose. Essai de psychologie politique
T65364: SIMONS JOZEF - Volksliedjes en verzekens
T11337: SIMONS JOZEF - De laatste flesch
T12655: SIMONS-MEES, J.A. - Twee levenskringen (een stuk in drie bedrijven) & Winter (een schets) [theater]
J12819: SIMONS D. - Problemen van het strafrecht
T18349: SIMONS, JOZEF - Verzamelde werken [3 delen]
T23254: SIMONS JOZEF - Bonifacius Suikerbuik
T23379: SIMONS JOZEF - Nagelaten gedichten (ingeleid door Steven Debroey en Em.Janssen)
R28664: SIMONS G. - Le Sacrifice parfait, perpétuel et universel de la loi nouvelle ; nouvelle essai d'études méthodiques de la sainte Messe au triple point de vue de la doctrine, de l'histoire et de la piété
J34041: SIMONS RAPHAËL - Traité pratique de la légitime défense, avec avant-propos sur la crise du droit pénal
B39715: SIMONS L. - De bewustwording van Vlaanderen
T58813: SIMONS L. - Beowulf - Angelsaksisch volksepos vertaald in stafrijm en met inleiding en aanteekeningen voorzien door L.Simons
B68589: SIMONS K. - Daar is mijn vaderland
T78938: SIMONS LUDO - Van 'De Leeuw van Vlaenderen' tot 'Het verdriet van België'. Over het uitgeven van literatuur in Vlaanderen in de 19de en 20ste eeuw
N31118: SIMONS L. - Het Roermondsch dialect getoetst aan het oud-Saksisch en oud-Nederfrankisch
T86567: SIMONYI SIEGMUND - Die Ungarische Sprache. Geschichte und Charakteristik
F66811: SIMPLICIUS (& FLEET BARRIE, TRANSL.) - Simplicius On Aristotle: Physics 2
F66810: SIMPLICIUS (& HANKINSON R.J., TRANSL.) - Simplicius On Aristotle On the heavens 1.1-4
F66809: SIMPLICIUS (& FLEET BARRIE, TRANSL.) - Simplicius On Aristotle Categories 7-8
G89734: SIMPSON PERCY - Proof-reading in the sixteenth, seventeenth and eighteenth centuries
M95216: SIMROCK CAROLUS (ED.) - Lauda Sion. Hymnos sacros antiquiores latino sermone et vernaculo - Lauda Sion. Altchristliche Kirchenlieder und geistliche Gedichte lateinisch und deutsch
F59890: SINA MARIO - L'"anti-Pascal" di Voltaire
R43597: SINCLAIR WILL ALLEN (& LUGAN A., TRADUCTION ET ADAPTION DE L'ANGLAIS & KLEIN FÉLIX, INTRODUCTION) - Vie du cardinal Gibbons archevêque de Baltimore
R54974: SINCLAIR UPTON - Onze Vrouwe
N46037: SINDERAM H.W. - Handleiding tot zelfonderricht van Friesch houtsnijwerk
X74888: SINECHUU M. - Tariatyn orchon bicgijn sinè dursgal [= Novyj pamjatnik orchonsko pismenosti Tariata]
R63836: DE SINETY ROBERT S.J. - Le Père Foch (1854-1929)
S68870: SINGELENBERG P. - Art and architecture in the Netherlands: H.P. Berlage
N68644: SINGELS N.J. - Uit de geschiedenis van het provinciaal Utrechtsch genootschap (1773-1923)
F58263: SINGER PETER (ED.) - Applied ethics
X24982: SINIAVSKI ANDREI - Plaidoyer pour la liberté de l'imagination (préface de Michel Cournot, textes choisis, présentés et annotés par Laszlo Tikos & Murray Peppard)
R51575: SINISCALCHI LIBORIO S.J. - La dévotion au Saint-Esprit (Venise, 1773, traduit de l'italien par l'abbé Pascalis)
R38364: SINISCALCHI LIBORIO (S.J.) - Il Martirio del Cuore di Maria addolorata, ovvero considerazioni, colloquj, Aspirazioni, Esempj, e Pratiche divotz sui Dolori della SS.Vergine, per tutti i Sabati dell'Anno
R94059: SINISCALCHI LIBORIO S.J. - Il Martirio del Cuore di Maria addolorata, ovvero considerazioni, colloquj, Aspirazioni, Esempj, e Pratiche divote sui Dolori della SS.Vergine, per tutti' i Sabati dell'Anno
M82622: SINKEL EMILE - Description succincte de plusieurs opéras : L'Africaine, Tannhaeuser, Le prophète, La juive, Les Huguenots, Guillaume Tell, Robert-le-diable
N39413: SINNIGE TH. - De Katholieke parochie van Aduard-Zuidhorn
F76967: SINNIGE THEO GERARD (ED.) - On and off the beaten track. Studies in the history of Platonism. Papers presented at the Platonist Symposium held at the Catholic University of Nijmegen on March 15th 1985
F76968: SINNIGE THEO GERARD - Matter and infinity in the presocratic schools and Plato
N89339: SINNINGHE J.R.W. - Brabantsche volkshumor
X71463: SINOR DENIS (ED.) - American Oriental Society, Middle West Branch, Semi-centennial volume: a collection of original essays
X71511: SINOR DENIS (ED.) - Studies in Finno-Ugric linguistics, in honor of Alo Raun
X71577: SINOR DENIS - Introduction à l'étude de l'Eurasie centrale
R63632: SINT BONAVENTURA - De zes Vleugelen van den Seraf of Noodzakelijke Deugden en Eigenschappen van een goed Overste
T52371: R.VAN SINT-JAN - Het West-Vlaamsch van Guido Gezelle
R48629: SINTZEL MICHAEL (NEUE AUSGABE) [& JEANNE DE LA NATIVITÉ] - Die Schule der reinen Liebe Gottes, oder: Das wunderbare Leben der gottseligen Armella Nicolas
R32057: SINUTHIUS [= SHENOUDA], WIESMANN H. (INTERPRETATUS) - Sinuthii Archimandritae vita e opere omnia. III [in: Corpus scriptorum christianorum orientalium, Scriptores Coptici, Versio, series secunda, T.IV.Sinuthii Opera]
R58682: SINUTHIUS [= SHENOUDA], WIESMANN H. (INTERPRETATUS) - Sinuthii Archimandritae vita e opere omnia. IV [in: Corpus scriptorum christianorum orientalium, Scriptores Coptici, Versio, series secunda, T.V. Sinuthii Opera]
C10620: SION GEORGES - Voyages aux 4 coins du Congo
G28799: SIPRI - Oil and security - A SIPRI Monograph (Stockholm International Peace Research Institute)
T93177: SIPS LEO - Vlaamse literaire tijdschriften 1850-1960 [in: Nederlandse volkskundige bibliografie, volume 29]
G74362: SIRAGO VITO ANTONIO - L'Italia agraria sotto Traiano
G74300: SIRAGO VITO ANTONIO - Galla Placidia e La Trasformazione Politica dell'Occidente
X95590: SIRARPIE DER NERSESSIAN - L'art arménien
S96821: SIRAT JACQUES & SIRIEX FRANCOISE - Tapis français du XXe siècle, de l'Art Nouveau aux créations contemporaines
F66417: SIRAT COLETTE - A history of Jewish philosophy in the Middle Ages
S95340: SIRET ADOLPHE - Dictionnaire historique et raisonné des peintres de toutes les écoles de puis l'origine jusqu'à nos jours [2 volumes]
B67375: SIRET ADOLF - Het Land van Waas (derde aflevering)
G55287: SISMONDE DE SISMONDI J.-C.-L. - Histoire de la chute de l'Empire romain et du déclin de la civilisation, de l'an 250 à l'an 1000
G59057: SISMONDE DE SISMONDI - Histoire de la renaissance de la liberté en Italie, de ses progrès, de sa décadence et de sa chute
G32242: SISMONDE DE SISMONDI - Histoire de la renaissance de la liberté en Italie, de ses progrès, de sa décadence et de sa chute
M94830: SITWELL SACHEVERELL - Liszt
F35197: SIVADJIAN JOSEPH - Le temps - Etude philosophique, physiologique et psychologique
R28697: SIVEC IVAN - Triglavski Kralj
F28106: SIWEK PAUL S.J. - Psychologia metaphysica (ad usum Universitatis Gregorianae)
T90850: SIX OSCAR - Mijn wonnig land
R35446: SIX JEAN-FRANÇOIS - Guy-Marie Riobé Evêque et prophète
G61753: SIX ANNE-MARIE - De Comitia Centuriata in de Republikeinse tijd. Status quaestionis 1963-1983
B62440: SIX MARIE-PAULE - De Franse ambassadeurs te Brussel (1780-1790)
S88515: SIX EDWIGE (& MALTY THIERRY, PHOTOS) - Les Routes de la Tapisserie en Val de Loire
R46826: SIXTE DE PISE O.F.M.CAP. - Vie de la bienheureuse Marie-Madeleine comtesse Marguerite Martinengo une nouvelle fleur séraphique (Religieuse Capucine au Couvent de Brescia)
T962: SIXTI SUFFRIDI - Apollo over de inwijdinghe vande Neerlandtsche Academia de Byekorf (ghesticht door D.S. Coster Amsterdammer)
S48191: DE LA SIZERANNE ROBERT - La peinture anglaise contemporaine
T23038: SJERBA L.V. & MATOESJEEVITSJ M.I. - Roessko - Frantszoeskiy slovarj [= Russian-French dictionary]
T58951: SKAHILL BERNARD HENRY - The syntax of the Variae of Cassiodorus
X80261: SKALMOWSKI W. & VAN TONGERLOO A. (EDS.) - Medioiranica : Proceedings of the International colloquium organized by the Katholieke Universiteit Leuven from 21st to the 23rd of May 1990 [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 48]
X88951: SKALMOWSKI WOJCIECH & VAN TONGERLOO ALOIS (EDS.) - Middle Iranian Studies. Proceedings of the International Symposium organized by the Katholieke Universiteit Leuven from the 17th to the 20th of May, 1982 [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 16]
Z22207: SKELTON B., - Encyclopédie du cheval et des sports équestres
F70789: SKINNER QUENTIN - Reason and rhetoric in the philosophy of Hobbes
S19794: SKINNER C.O., - Madame Sarah Bernhardt [Biography]
P53615: SKINNER EUGENE W. & PHILIPS RALPH W. - The science of dental materials
F33488: SKODA FRANZ (& RAHNER KARL, VORWORT) - Die Sowjetrussische Philosophische Religionskritik Heute
R33272: SKOULATOS BASILE - Les personnages byzantins de l'Alexiade - Analyse prosopographique et synthèse
R72803: SKOWRONEK ALFONS (HRSG.) - Martin Luther in ökumenischer Reflexion. Symposium zum 500. Geburtstag des Reformators veranstaltet vom Lehrstuhl für ökumenische Theologie der Akademie für Katholische Theologie in Warszawa (9-10 November 1982)
X71268: SKRINE C.P. & NIGHTINGALE PAMELA - Macartney at Kashgar. New light on British, Chinese and Russian activities in Sinkiang (1890-1918)
V100724: SKUPÄ JOSEF & WENIG FRANT - Het poppenspel, tijdschrift onder leiding van Louis Contryn, zesde jaargang, nummer 4, 1954 ; Hurvinek leert toveren. Tsjechoslowaaks poppensprookje
S55216: SLABBINCK RIK - Retrospectieve tentoonstelling Rik Slabbinck (Brugge, Stedelijk Museum voor Schone Kunsten Groeninge, 22 augustus - 27 sept.1964)
S57081: SLABBINCK RIK (& VAN DE VOORDE URBAIN, TEKST) - Rik Slabbinck
X73965: SLAMETMULJANA R.B. - Poëzie in Indonesia. Een literaire en taalkundige studie
L21245: SLANGHEN EG. - Bijdragen tot de Geschiedenis van het tegenwoordige Hertogdom Limburg [facsimile-uitgave]
X81346: SLAUGHTER EDWARDO S.J. & MICHAELIS IOH. DAV. - Grammatica Hebraica item Chaldaica
X99920: SLAUGHTER EDWARDO S.J. (& DRACH A.P.L.B.) - Grammatica Hebraica, item brevis et perspicua institutio Linguae Chaldaicae
G74793: SLAWSKI STANISLAS (LACOUR-GAYET GEORGES, PRÉFACE) - L'accès de la Pologne à la mer et les intérêts de la Prusse Orientale
T74852: SLAWSKI FRANCISZEK - Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Tom III Zeszyt 3 (13) (krzepniec-kukurbita)
T74855: SLAWSKI FRANCISZEK - Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Tom IV Zeszyt 2 (17) (Legartowac-Li)
T74853: SLAWSKI FRANCISZEK - Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Tom III Zeszyt 4-5 (14-15) (kukurejka-kysz)
T74854: SLAWSKI FRANCISZEK - Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Tom IV Zeszyt 1 (16) (La-Legart)
T74856: SLAWSKI FRANCISZEK - Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Tom IV Zeszyt 3 (18) (Liana-Loden)
T74857: SLAWSKI FRANCISZEK - Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Tom IV Zeszyt 4 (19) (Lodnica-Labedz)
T74887: SLAWSKI FRANCISZEK - Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Tom II Zeszyt 1-5 (6-10) [vol.2 complete]
T74851: SLAWSKI FRANCISZEK - Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Tom III Zeszyt 2 (12) (krobia-krzepnac)
B91747: SLEDSENS AL. [= LENSSENS AD.) - De Poesje
B92112: SLEDSENS ALOIS - Wommelgem vroeger en nu. Bijdrage tot de geschiedenis van Wommelgem
N89743: VAN SLEE J.C. - De kloostervereeniging van Windesheim, eene filiaalstichting van de Broeders van het Gemeene Leven. Kerkhistorische studie
T97856: SLEECKX, DE POTTER FRANS, DE GEYTER J., DE CORT FRANS, HIEL EMANUEL, LOVELING ROSALIE EN VIRGINIE, E.A. - Nederduitsch Maandschrift, jaargang 1 (1862-1863) & [voorgezet als:] Nederduitsch Tijschrift, jaargang 2 (1863-1864) tot en met 5 (1867)
T100169: SLEECKX DOMIEN - De plannen van Peerjan, neef en nicht, en andere verhalen
B58913: SLEECKX - De Jacobijnen in België
T100170: SLEECKX DOMIEN - Tybaerts en cie. en andere verhalen
T100172: SLEECKX DOMIEN - Hildegonde, een verhaal van het einde der XVe eeuw
T92434: SLEECKX - Cervantes als tooneeldichter
T100171: SLEECKX DOMIEN - In alle standen en ontmoetingen
T100179: SLEECKX DOMIEN - In de vacantie
T100173: SLEECKX DOMIEN - In "t schipperskwartier, tafereelen uit het Vlaamsche volksleven
T100174: SLEECKX DOMIEN - Op 't eksterlaar. Herinneringen van afgestorven en van nog levende vrienden
T100175: SLEECKX DOMIEN - De scheepstimmerlieden en andere verhalen
T89847: SLEECX - In de vakancie, verhalen
T24618: SLEEKS ARY - Van een kristen zonder God-
F66876: SLEEMAN J.H. & POLLET GILBERT - Lexicon Plotinianum
T95031: SLEMPKES J.A. - De zinrijke avonturen van de vos Reinaerde, zooveel mogelijk tekstgetrouw naverteld door J.A. Slempkes
E19099: SLOGAN ALFRED P., - Mes années à General Motors
R22058: SLOMINSKI J.A. & LEONE SCAMPI, - Paulus VI - uit de school van drie pausen
L17626: SLOOTMAEKERS MARTIN - Genealogie Slootmaekers 1381-1485-1618-1981
N92164: SLOOTMANS C.J.F. - De Heilig Kruis Ommegang van Bergen op Zoom
N53761: SLOOTMANS C.J.F., VAN DE WATERING C.C.J. & WEIJS L.J. - Tussen hete vuren [2 dln.] I: Economisch-sociale geschiedenis van het potmakersambacht te Bergen op Zoom 1400-1925, II: techniek en produkt, familiebetrekkingen en archivalia van de Bergen op Zoomse potmakers
N87532: SLOOTMANS C.J.F. - Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom [3 volumes]
R40505: SLOOTS EPHREM O.F.M. - De groote bloei - de geschiedenis der oostersche christenheid van den tijd der groote concilies tot aan den beeldenstrijd
N53755: SLOOTS CUNIBERTUS O.F.M. - Haga Mariana bisschoppelijk college Weertt 1648-1948. 300 jaren onderwijsgeschiedenis
P60554: SLOP DICK - Abrasion of enamel by toothbrushing - an in vitro study
B69578: SLOSSE ROGER - Volksdevotie in de Westhoek. Waar men gaat langs Vlaamse wegen. Deel 1
B89060: SLOSSE ROGER - Volksdevotie in de Westhoek. Waar men gaat langs Vlaamse wegen. Deel I, II en III [3 volumes]
F58258: SLOTE MICHAEL - Goods and virtues
F58259: SLOTE MICHAEL - From morality to virtue
F61298: SLOTERDIJK PETER - Nicht gerettet - Versuche nach Heidegger
F77179: SLOTERDIJK PETER - Peter Sloterdijk. Regels voor het mensenpark. Kroniek van een debat
S85378: SLOTHOUWER D.F. - De paleizen van Frederik Hendrik
R59272: VAN DER SLUIS JOCHEM WILLEM - Augustinus in de praktijk van zijn onderwijs
B90133: SLUYS A. - Geschiedenis van het onderwijs in de drie graden in België tijdens de Fransche overheersing en onder de regeering van Willem I
H12941: SMACKERS AMANDUS O.C.D. - Het leven van de Heilige Joannes van het Kruis
H36833: SMACKERS AMANDUS O.C.D. - Het leven van de Heilige Joannes van het Kruis
H52931: SMACKERS AMANDUS O.C.D. - Het leven van de Heilige Joannes van het Kruis
T14434: DE SMAELE PAUL - Baudelaire - het Baudelairisme ; hun nawerking in de Nederlandsche Letterkunde
S88086: VAN DER SMAN GERT JAN - De eeuw van Titiaan. Venetiaanse prenten in de Renaissance
R59418: SMARAGDUS - Liber in partibus Donati [in: Corpus Christianorum. Instrumenta lexicologica latina, 35 (CM 68) A: Formae]
T67869: SMARAGDUS (LOFSTEDT B E.A., EDS.) - Liber in partibus Donati (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 68)
T81205: DE SMEDT RAPHAEL (DIR.) - Franz Hellens. Recueil d'études, de souvenirs et de témoignages offert à l'écrivain à l'occasion de son 90e anniversaire
R63661: DE SMEDT CAROLUS S.J. - Dissertationes selectae in primam aetatem historiae ecclesiasticae
T10139: DE SMEDT, RITA - Stilistisch Onderzoek over de werken van Guido Gezelle
S18884: DE SMEDT JAN & BUCKINX P.G. VOORWOORD - Huldetentoonstelling Jan De Smedt 1905-1954 (voorwoord door P.G.Buckinx]
R20474: DE SMEDT EMILE-JOSEPH, - Le sacerdoce des fidèles (Une lettre pastorale à verser au dossier du Concile)
S32999: DE SMEDT JAN - Jan De Smedt na een kwarteeuw (Jan De Smedt après un quart de siècle, J.De Smedt after a quarter of a Century)
G34038: DE SMEDT CH. (S.J.) - Principes de la critique historique
R44436: DE SMEDT K. S.J. - Ons bovennatuurlijk leven [2 delen]
B44968: DE SMEDT OSKAR - De Engelsche natie 1555-1582
B44969: DE SMEDT OSKAR - De Engelschen
B85938: DE SMEDT RAPHAEL (ED.) - Mechliniensia in honorem prof.em. Dr. Constantini Van de Wiel septuagenarii [in: Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen, boekdeel 98, 1994]
R52436: DE SMEDT CH. S.J. - Mgr J.-B.-Victor Kinet et les origines de la Congrégation des Soeurs de la Providence et de l'Immaculée Conception
T55173: DE SMEDT MARCEL - De literair-historische activiteit van Jan Frans Willems (1793-1846) en Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872)
S57076: DE SMEDT RAPHAËL - Jan de Smedt en Nijvel
S57079: DE SMEDT RAPHAËL - Jan de Smedt van Mechelen - een filmtekst (ingeleid door prof.Paul Naster)
T95572: DE SMEDT PETRO - Nederlanda bibliografico. Bibliografie van de vertalingen uit de Nederlandse literatuur in het Esperanto (1902-1972)
X71519: DE SMEDT A. & MOSTAERT A. - Le dialecte monguor, parlé par les Mongols du Kansou occidental. IIe partie: grammaire
R38790: DE SMEDT CH. S.J. - Mgr J.-B.-Victor Kinet et les origines de la Congrégation des Soeurs de la Providence et de l'Immaculée Conception
S86945: DE SMEDT RAPHAEL - De aura van Lucas Faydherbe (1617-1697). Een bibliogrtafisch onderzoek
T98781: SMEESTERS ALINE - Aux rives de la lumière. La poésie de la naissance chez les auteurs néo-latins des anciens Pays-Bas entre la fin du XVe siècle et le milieu du XVIIe siècle
R54589: SMEETON DONALD DEAN - An investigation into the theology of William Tyndale and its relationship to earlier English dissent [2 volumes]
C24600: SMEETS H. S.C.J. - De blakende oogst (missielectuur voor huis en school) 1ste stukje : uit het hart van Afrika - Bloemlezing uit het dagboek van Pater H.Smeets
B57493: SMEETS JAAK - De kerstening van Oost-Frankenland ; Haspinga, Maeselant, Taxandrië
F30775: SMEETS ALBERT (& MANSION AUG., VOORWOORD) - Act en potentie in de metaphysica van Aristoteles ; historisch-philologisch onderzoek van boek IX en boek V der Metaphysica
T88065: SMEKEN JAN (& DEGROOTE GILBERT, ED.) - Jan Smeken's Gedicht op de feesten ter eere van het Gulden Vlies te Brussel in 1516, met inleiding, aanteekeningen en glossarium
B77809: SMEKENS TH. - Lettre à M. Ed. Didron au sujet de ses vitraux d'Anvers (Très-humble remontrance d'un ignorant à un savant)
T75275: SMELEV DMITRIJ NIKOLAEVIC - Archaiceskie formy v sovremennom russkom jazyke [study on the archaic form in the modern Russian language]
R77596: SMELIK WILLEM F. (ED.) - A bilingual Concordance to the Targum of the Prophets. Volume 2: Judges
R70367: SMEND RUDOLF - Jahwekrieg und Stämmebund. Erwägungen zur ältesten Geschichte Israels
B47184: SMESSAERT JEF - Bevolkingsevolutie en bevolkingsstructuren (Geschiedenis van volk en land van Beveren, 3)
B38290: DE SMET J.-J. - Recueil de mémoires et de notices historiques - Tome II
R69953: DE SMET P.J. S.J. - Missien van den Orégon en reizen naer de rotsbergen en de bronnen der Colombia, der Athabasca en Sascatshawin in 1845-1846
B89362: DE SMET J. - Overleveringen, legenden, bijgeloovigheden, gebruiken, uitvindingen, gedenkstukken enz. der Menapiërs
B57774: DE SMET J.-J. - Mémoire historique et critique sur Philippe d'Alsace, comte de Flandre et de Vermandois (1157-1191)
B89374: DE SMET JOS. & STALPAERT HERVE - Assebroek heemkundige schets
B57773: DE SMET J.-J. - Notice historique et critique sur le pays de Waes
R100137: DE SMET R.P. S.J. - Voyages aux montagnes rocheuses et séjour chez les tribus indiennes de l'Orégon (Etats-Unis)
R16159: DE SMET R.H. (VERTALING) - De psalmen (- uit het Hebreeuws vertaald door R.H. De Smet met een inleidende studie van Cyriel Verschaeve over de poëzie der psalmen / voorwoord door Dom Modestus van Assche - abt der St. Pieters-abdij / verantwoording Prof.Dr.J.van Opdenbosch s.j.)
R31888: DE SMET S.J. - Lettres choisies du r.v.Père Pierre-Jean De Smet de la compagnie de Jésus, missionnaire aux Etats-Unis d'Amérique 1849-1857

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar[an error occurred while processing this directive]

9/18