Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B79954: PRIMS FLORIS - De kolonellen van de "Burgersche wacht" van Antwerpen (december 1577- augustus 1585)
B102700: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van Antwerpen, X: Nederlandsche en Eerste Belgische Periode 1814-1914, 2e boek: De economische orde
B50275: PRIMS FLORIS - Antwerpiensia 1930 (Vierde reeks) Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis
B55470: PRIMS FLORIS - Antwerpiensia 1938 (twaalfde reeks) Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis
B51624: PRIMS FLORIS - De kolonellen van de "Burgersche wacht" van Antwerpen (december 1577- augustus 1585)
B55659: PRIMS FLORIS - De wording van het Nationaal Bewustzijn in onze gewesten
B55466: PRIMS FLORIS - Antwerpiensia 1948 (negentiende reeks)
L18140: PRIMS FLORIS - Een Limburgsch gebedenboek uit de XVe eeuw
B23539: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van Borgerhout 1836-1936
B87539: PRIMS FLORIS - Het Wonderjaar 1566-1567
B38477: PRIMS FLORIS - De reis van den St. Carolus 1724 (uit den tijd der Oostendsche Compagnie op de oorspronkelijke stukken bewerkt)
B55467: PRIMS FLORIS - Antwerpiensia 1929 (derde reeks) Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis
B55468: PRIMS FLORIS - Antwerpiensia 1935 (negende reeks) Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis
B55465: PRIMS FLORIS - Antwerpiensia 1936 (tiende reeks) Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis
B55462: PRIMS FLORIS - Antwerpiensia 1946 (Zeventiende reeks) Antwerpsche beelden uit den patriottentijd
B56574: PRIMS FLORIS - Antwerpiensia 1933 (zevende reeks) Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis
B56575: PRIMS FLORIS - Antwerpiensia 1950 (Een en twintigste reeks)
B50773: PRIMS FLORIS - Antwerpen in 1830 - Nota's [2 delen]
B50772: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van Antwerpen II.De XIIIde eeuw (Van de eerste omwalling tot de tweede) 2de boek; De economische orde
O50766: PRIMS FLORIS - De antiklerikale schoolpolitiek in Frankrijk - Eene politisch-historische studie
B102889: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van Antwerpen VI.Onder de hertogen van Burgondie - hertogen van Brabant (1406-1477). 1ste boek: De politische orde
B50266: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van Antwerpen II.De XIIIde eeuw (Van de eerste omwalling tot de tweede), 1ste boek; De gezagvoerders, de rechtsorde
B56652: PRIMS FLORIS - Antwerpiensia 1943 (16de reeks) Beelden uit den cultuurstrijd, deel 2
B31694: PRIMS FLORIS & ERNALSTEEN JOS. - Onze Lieve Vrouw Presenteering-in-Templo te Oostmalle
B31692: PRIMS FLORIS - Onze-Lieve-Vrouw-Priorij te Korsendonk [Corsendonk]
B31691: PRIMS FLORIS - Het parochiewezen in de Antwerpse Kempen [Campinia Sacra, 8]
B38478: PRIMS FLORIS - De oorlog van Mijnheer Cobbé - Geschiedenis van de reis van luitenant-generaal Cobbé, van zijn onderhandelingen met den Nabab en van zijn oorlog tegen de Mooren 1722-1724 (naar de bronnen bewerkt door Floris Prims)
B89993: PRIMS FLORIS (& VAN HERCK KAM., M.M.V.) - Geschiedenis van Sint-Jorisparochie en -kerk te Antwerpen (1304-1923), bewerkt als bijdrage tot de geschiedenis van het parochiewezen
B89996: PRIMS F. - De Sint-Rochusschilderijen in de Collegiale Kerk van Sint-Jacob te Antwerpen
B90003: PRIMS FLORIS - De metamorphose van Terlist (nu St-Jozefskwartier, Antwerpen)
B90004: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van het Antwerpsche turfdragersambacht (1447-1863) (omvattende de geschiedenis van de onvrije buideldragers, de 70-28 vrije turf- en houtskooldragers, de 4 weedewerkers van de Lakenhalle, de 8 beëdigde Koolmeters, de 6 wagenlieden van de houtskolen, de 10 wagenlieden van den turf)
B90986: PRIMS FLORIS - Register der Commissie tot onderhoud van de Religionsvrede te Antwerpen 1579-1581
B90680: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van Merksem
B90490: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van het Kiel
B90489: PRIMS FLORIS - Het stadhuis te Antwerpen - geschiedenis en beschrijving
B90487: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van het Prekerinnenklooster te Antwerpen 1621-1801
B102702: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van Antwerpen, Register op de persoons-, zaak- en plaatsnamen vermeld in de 28 boekdelen
B102903: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van Antwerpen, VI: Onder de hertogen van Burgondie hertogen van Brabant (1406-1477), 3de boek : De geestelijke orde
B79761: PRIMS FLORIS - Antwerpen in 1830 - Nota's [2 delen]
B92789: PRIMS FLORIS - Het stadhuis te Antwerpen - geschiedenis en beschrijving
B50722: PRIMS FLORIS - Brieven aan deken Werbrouck (1797) over "De zaek van de Clergé"
B50768: PRIMS FLORIS - De oorlog van Mijnheer Cobbé - Geschiedenis van de reis van luitenant-generaal Cobbé, van zijn onderhandelingen met den Nabab en van zijn oorlog tegen de Mooren 1722-1724 (naar de bronnen bewerkt door Floris Prims)
B50769: PRIMS FLORIS - De reis van den St. Carolus 1724 (uit den tijd der Oostendsche Compagnie op de oorspronkelijke stukken bewerkt)
B50770: PRIMS FLORIS - De stichting van Banquibazar - onze eerste kolonie 1724-1727
B102896: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van Antwerpen II.De XIIIde eeuw (Van de eerste omwalling tot de tweede), 1ste boek : De gezagvoerders, de rechtsorde
B31696: PRIMS FLORIS - De Onze-Lieve-Vrouw-abdij der Norbertijnen te Postel
B94653: PRIMS FLORIS - Inventaris op het archief der Generale Indische Compagnie (Compagnie d'Ostende) 1723-1777 omvattende het archief van het comptoir generaal te Antwerpen, de scheepskapiteins, de Indische factorijen (Stadsarchief Antwerpen)
B102898: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van Antwerpen III: Onder Hertog Jan den Tweede (1294-1312)
B55469: PRIMS FLORIS - Antwerpiensia 1939 (dertiende reeks) Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis
B20136: PRIMS FLORIS, - Geschiedenis van Antwerpen II. De XIIIde eeuw : 3°boek: De geestelijke en kerkelijke orde
B102701: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van Antwerpen, VIII: Met Spanje (1555-1715), 3e boek: De geestelijke orde
B55317: PRIMS FLORIS - Antwerpiensia 1940 (veertiende reeks)
B102773: PRIMS FLORIS - De groote cultuurstrijd, Tweede boek: De Christelijke Republiek 1581-1585
G83689: PRIMS FLORIS - De ontwikkeling der sociologie
B102897: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van Antwerpen I. Jong Antwerpen : Van den oorsprong tot de vrijheidsbrieven 1221
B84339: PRIMS FLORIS - Antwerpiensia 1936 (tiende reeks) Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis
B102109: PRIMS FL. - Biographies Anversoises Illustrées, "Galerie de Portraits Anciens Anversois", Fascicule 1
L92030: PRIMS FLORIS - Een Limburgsch gebedenboek uit de XVe eeuw
S62920: PRIMS F. - De Sint-Rochusschilderijen in de Collegiale Kerk van Sint-Jacob te Antwerpen
B37751: PRIMS FLORIS - Antwerpiensia 1947 (achttiende reeks)
R32487: PRIN ALBERT S.D.B. - Les missions salésiennes. (A travers la Patagonie, la terre de feu, Chez les Kivaros, Au Paraguay, La préfecture du Rio-Negro, Au Matto-Grosso, Macao et l'Heung-Shan, le Vicariat apostolique de Shiu-Chow, la Préfecture apostolique du Luapula Supérieur)
R52996: PRIN ALBERT S.D.B. - Don Michaël Rua eerste opvolger van den gelukzaligen Don Bosco
H34456: PRIN ALBERT S.D.B. - Le vénérable Don Bosco - Vie anecdotique écrite au fil des ans
H30871: PRIN ALBERT S.D.B. - Le vénérable Don Bosco - Vie anecdotique écrite au fil des ans
R54408: PRIN ALBERT S.D.B. - Le serviteur de Dieu Dominique Savio élève du vénérable Don Bosco
H53226: PRIN ALBERT S.D.B. - Don Bosco au fils des ans 1815-1888 (une histoire merveilleuse pour petits et grands)
G76427: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome XVI (1935) [complet]
G76426: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome XV (1934) [complet]
G76425: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome VII no.27-28 (juillet-décembre 1926)
G76424: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome VII no.26 (avril-juin 1926)
G76423: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome V no.20 (octobre-décembre 1924)
G76419: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome III no.9 (janvier-mars 1922)
G76420: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome X (1929) [complet]
G76421: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome IV no.13 (janvier-mars 1923)
G76422: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome IV no.14 (avril-juin 1923)
G76417: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome II no.3 (juillet-septembre 1921)
G76418: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome III (1922) [complet en 4 numéros (en 3 fascicules)]
G76429: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome XVIII (1937) [complet]
G76430: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome XIX (1938) [complet]
G76428: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome XVII (1936) [complet]
G76416: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome II no.2 (avril-juin 1921)
G76415: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome II no.1 (janvier-mars 1921)
G76414: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome II (1921) [complet en 4 numéros]
G76413: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome I no.1 (1920)
G76412: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome I no.3 (juillet-septembre 1920)
G76411: PRINCE DE LIGNE E.A. - Annales Prince de Ligne. Revue trimestriel d'articles et documents inédits. Tome I (1920) [complet en 4 numéros]
Y25829: PRINCE DE LIGNE - Lettres à Eugénie sur les spectacles - Edition critique par Gustave Charlier
R48541: PRINCE DE BISMARCK - Le retablissement du pouvoir temporel du pape
X78888: PRINCESS DER LING - Two years in the forbidden city
F66342: PRINCIPE WALTER H. - The theology of the hypostatic union in the early thirteenth century. Volume 1: Willam of Auxerre's theology of the hypostatic union
F66974: PRINCIPE WALTER H. - The theology of the hypostatic union in the early thirteenth century, vol.2: Alexander of Hales' theology of the hypostatic union
S91578: PRINET MARGUERITE (& VIAL GABRIEL) - Le damas de lin historié du XVIe au XIXe siècle, ouvrage de haute-lice, suivi d'une analyse technique de Gabriel Vial
F53360: PRINI PIETRO (& MARCEL GABRIEL, PREFAZIONE) - Gabriel Marcel e la metodologia dell'inverificabile
F18632: PRINI PIETRO - Gabriël Marcel et la méthodologie de l'invérifiable
F39160: PRINS ADOLPHE - L'organisation de la liberté et le devoir social
J24764: PRINS J. - Adat en Islamietische plichtenleer in Indonesië
N39378: PRINSEN J. - Rekening van de kosten van het rederijkersfeest te Leiden in 1596
B80194: PRINSLOO RIANA - Subnationalism in a cleavaged soeciety with reference to the Flemish Movement since 1945
W87434: PRINZ W. - Sur les similitudes que présentent les cartes terrestre & planétaires (torsion apparente des planètes)
F66346: PRIORI DOMENICO - Atti del III convegno internazionale su Francesco d'Appignano
K65889: PRISCIANUS [PRISCIAN] (LINDEMANNUS FRIDERICUS, ED.) - Opera Minora (Prisciani Caesarensis grammatici)
G103427: PRITCHETT KENDRICK - The Choiseul Marble
X75428: PRJADOCHIN M.G. - Posobie po izuceniju novogo kitajskogo foneticeskogo alfavita [="Manual for the study of the new Chinese phonological alphabet"]
R69280: PROBST FERDINAND - Liturgie des vierten Jahrhunderts und deren Reform
R69281: PROBST FERDINAND - Liturgie der drei ersten christlichen Jahrhunderte
S62342: PROCACCI UGO - La casa Buonarroti a Firenze
F104809: PROCLUS ( & O'NEILL WILLIAM, ED.) - Alcibiades I - A translation and commentary by W. O'Neill
F97924: PROCLUS & GUILLAUME DE MOERBEKE [WILLIAM OF MOERBEKE] (STEEL CARLOS, ED.) - Proclus. Commentaire sur le Parménide de Platon. Traduction de Guillaume de Moerbeke. Tome I: Livres I à IV. Edition critique
F105302: PROCLUS DIADOCHUS [PROKLOS DIADOCHOS] & COUSIN VICTOR (ED.) - Procli Commentarius in Platonis Parmenidem [in: Procli Philosophi Platonici Opera Inedita, pars Tertia]
F106861: PROCLUS DIADOCHUS - Procli Diadochi Tria Opuscula (De Providentia, Libertate, Malo), Latine Guilelmo de Moerbeka vertente, et Graece ex Isaacii Sebastocratoris aliorumque scriptis collecta
F104812: PROCLUS (& SAFFREY H.D. & WESTERINK L.G., EDS.) - Théologie platonicienne, tome II: Livre II
F104813: PROCLUS (& SAFFREY H.D. & WESTERINK L.G., EDS.) - Théologie platonicienne, tome II: Introduction & Livre I
F66877: PROCLUS & GUILLELMUS DE MORBECCA [GUILLAUME DE MOERBEKE] (& BOESE HELMUT, ED.) - Proclus. Elementatio theologica, translata a Guillelmo de Morbecca
F74569: PROCLUS & GUILLAUME DE MOERBEKE [WILLIAM OF MOERBEKE] (STEEL CARLOS, ED.) - Proclus. Commentaire sur le Parménide de Platon. Traduction de Guillaume de Moerbeke [2 tomes]. Tome I: Livres I à IV. Tome II: Livres V à VII et notes marginales de Nicolas de Cues. Edition critique -
M83001: PROD'HOMME J.-G. (& BRUNEAU ALFRED, PREFACE) - Hector Berlioz 1803-1869. Sa vie et ses oeuvres
M31283: PROD'HOMME J.-G. (& COLONNE EDOUARD, PRÉFACE) - Les symphonies de Beethoven (1800-1827)
M91591: PROD'HOMME J.-G. (& BRUNEAU ALFRED, PREFACE) - Hector Berlioz 1803-1869. Sa vie et ses oeuvres
P60539: PROELL F. (HRSG.) - Ziele und Wege der modernen Zahnheilkunde. Festschrift anlässlich der 25 Jahrfeier des zahnärztlichen Instituts der Universitat Greifswald
J59938: PROETEL HORST - Der Sühneversuch im Ehescheidungsverfahren
J60320: PROMPSAULT J.-H.-R. (& MIGNE, ED.) - Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (3 volumes)
R94065: PRON F. (& DEPERY J.I., ED.) - Histoire des merveilles de Notre-Dame-Du-Laus tirée des archives du vénérable sanctuaire
F80560: PROOST A. - Darwin. La nature & le surnaturel
B85424: PROOST J. - Zeven eeuwen St-Jacobusparochie Borsbeek 1264-1964. Bijdrage tot de geschiedenis
N35477: PROOST K.F. & ROMEIN JAN (RED.) - Geestelijk Nederland 1920-1940 (2 vols.) I.Onderwijs, radio, wijsbegeerte, godsdienst, kunst en letteren, II.De wetenschappen van natuur, mens en maatschappij
G95207: DE PROPIAC CHEVALIER - Beautés de l'histoire de la Suisse, depuis l'époque de la confédération jusqu'à nos jours ; ouvrage contenant le tableau des lois, moeurs et usages des habitans, la forme du gouvernement de chaque canton, etc.
E41589: PROSCOUR LÉON - La crise des banques de crédit en Allemagne depuis 1931
R51430: PROSPER O.F.M.CAP. - Un mot sur la sainte Eucharistie et le Sacré-Coeur de Jésus à l'occasion du septante-cinquième anniversaire de l'institution canonique de l'adoration perpétuelle du T.S.Sacrement dans le diocèse de Tournai 1832-1907
R35755: PROSPER AQUITANUS [SANCTI PROSPERI AQUITANI] - Hepi Axapiston - hoc est: Carmen de ingratis
R102858: PROSPER AQUITANUS (CALLENS P. & GASTALDO M., EDS.) - Prosperi Aquitani Opera. Pars 2. Expositio Psalmorum. Liber sententiarum [Corpus Christianorum. Series latina LXVIII-A, CCSL 68a]
R75024: PROSPER AQUITANUS (CALLENS P. & GASTALDO M., EDS.) - Prosperi Aquitani Opera. Pars 2. Expositio Psalmorum. Liber sententiarum [Corpus Christianorum Series latina LXVIII-A, CCSL 68a]
R67698: PROSPER AQUITANUS (& CALLENS P. & GASTALDO M., EDS.) - Prosperi Aquitani Opera. Pars 2. Expositio Psalmorum. Liber sententiarum [Corpus Christianorum. Series latina, 68a]
R108266: PROSPERO DA S. GIUSEPPE - Discorsi claustrali sopra la regola del gran padre Santo Agostino recitati a' suoi religiosi
G86375: PROU V. - Les théatres d'automates en Grèce au IIe siècle avant l'ère chrétienne, d'après les 'automatopoiika' d'Héron d'Alexandrie
G87667: PROUDHON P.-J. (& ROCHEL CLEMENT, PUBL.) - Commentaires sur les Mémoires de Fouché, suivis du parallèle entre Napoléon & Wellington. Manuscrits inédits publiés par Clément Rochel
F82215: PROUDHON P.J. - Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère
R81581: PROUDHON P.-J. - La Bible annotée (nouveau testament) ; Les évangiles annotés par P.J. Proudhon
J94559: PROUDHON (JEAN-BAPTISTE VICTOR) - Traité des droits d'usufruit d'usage, d'habitation et de superficie [5 volumes, complet]
E81894: PROUDHON P.-J. - Avertissement aux propriétaires. La célébration du dimanche. Plaidoyer devant la cour d'assises de Besançon. De la concurrence entre les chemins de fer et les voies navigables. Le miserere
E81893: PROUDHON P.-J. - Des réformes à operer dans l'exploitation des chemins de fer, et des conséquences qui preuvent en résulter soit pour l'augmentation du revenu des compagnies, soit pour l'abaissement des prix de transport, l'organisation de l'industrie voiturière, et la constitution économique de la société
G80848: PROUDHON P.J. - Du principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la Révolution. Si les traités de 1815 ont cessé d'exister - Actes du futur congrès
F23892: PROUDHON P.-J. - Philosophie du progrès - programme
J78160: PROUDHON PIERRE-JOSEPH - La justice poursuivie par l'église. Appel du jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle de la Seine, le 2 juin 1858, contre P.-J. Proudhon [avec une consultation de son avocat Gustave Chaudey]
R81553: PROUDHON P.J. - La Bible annotée (nouveau testament) ; Les évangiles annotés par P.J. Proudhon
G80845: PROUDHON P.J. - France et Rhin
W62009: PROUMEN HENRI - Les rayons X, le radium, les rayons N
B59234: PROVOOST G. - De Vossen - 60 jaar verbond van Vlaamse oudstrijders (1919-1979)
B59252: PROVOOST GUIDO - Vlaanderen en het militair-politiek beleid in België tussen de twee wereldoorlogen. I: Het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920
C39116: PROVOOST D. PIERRE & KOULIFA S. PIERRE - Essai sur la langue Uldeme
B99593: PROVOOST ARNOLD (RED.) - Blik op het bodemarchief van Oost-Brabant. Opgravingen en vondsten in Bierbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Landen, Leuven, Opheylissem, Orp-le-Grand, Orsmaal, Rotselaar en Tienen
B99592: PROVOOST ARNOLD & VAES JAN (RED.) - Leuven graaft naar zijn verleden
R74639: PROVOST J.H. & WALF K. (EDS.) - Studies in canon law presented to P.J.M. Huizing
R46507: PROYART ABBÉ - Vie de madame Louise de France, religieuse carmélite, dédiée à madame Elisabeth, soeur du roi Louis XVI
G100425: PROYART ABBÉ - Vie de Marie Leckzinska, princesse de Pologne, reine de France
R35938: PROYART (ABBÉ) - Vie de madame Louise de France, religieuse carmélite fille de Louis XV
H38498: PRUDENZANO FRANCESCO - François d'Assise et son siècle considéré dans ses rapports avec la politique, les développements de la pensée et la civilisation - Etudes
G92838: PRUDHOMMEAU GERMAINE (& SOURIAU ETIENNE, PREF.) - La danse grecque antique [2 volumes] Tome I: Livres I, II, III. Tome II: Annexes et planches
R78725: PRUMM KARL S.J. - Religionsgeschichtliches Handbuch für den Raum der altchristlichen Umwelt. Hellenistisch-römische Geistesströmungen und Kulte mit Beachtung des Eigenlebens der Provinzen
R69537: PRUMM KARL S.J. - Religionsgeschichtliches Handbuch für den Raum der altchristlichen Umwelt. Hellenistisch-römische Geistesströmungen und Kulte mit Beachtung des Eigenlebens der Provinzen
H37407: PRUNEL LOUIS MGR. - Saint Germain d'Auxerre (378-448)
R44597: PRUNER J.-EV. - Theologie morale [2 tomes]
R74218: PRUNET OLIVIER - La morale chrétienne d'après les écrits johanniques
C65481: PRUNETI PAOLA - I Kleroi del nomo Ossirinchite
M83222: PRUNIERES HENRY - La vie illustré et libertine de Jean-Baptiste Lully
M82925: PRUNIERES HENRI - Monteverdi
P76612: PRUSCHANSKAJA SELDA - Gonorrhoë in der Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
R24284: PRUTZ HANS - Die geistliche Ritterorden - Ihre Stellung zur kirchlichen, politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung des Mittelalters
W100434: PRUVOST PIERRE - Introduction à l'étude du terrain houiller du Nord et du Pas-de-Calais. La faune continentale du terrain houiller du Nord de la France
R103059: PRUVOST ALEXANDRE S.J. - Vie de la R.M. Marie-Félécité de saint-Joseph (Jeanne-Marguerite Bouhon) première supérieure des soeurs de saint-Joseph au Beauregard à Liège
W85677: PRUVOST E. - Leçons de géométrie analytique, à l'usage des élèves de la classe mathématiques spéciales et des candidats à l'école normale supérieure et à l'école polytechnique [2 volumes]
R47599: PRUVOST A. S.J. - Vie de Gustave Martini de la Compagnie de Jésus
Y101461: PRZEZDZIECKA LAURA - Wiersze posmiertne Laury Przezdzieckiej 23 Czerwca 1874. Laura
G87599: PRZYBOS ADAM - Podroz krolewicza Wladyslawa Wazy do krajow Europy Zachodniej w latach 1624-1625
R78545: PRZYBYLSKI BENNO - Righteousness in Matthew and his world of thought
F33939: PRZYLUSKI JEAN - L'évolution humaine
F38936: PRZYLUSKI JEAN - Créer
G21800: PRZYMANOWSKI JANUSZ, - Les Polonais sur les chemins de la victoire
F23166: PRZYWARA ERICH - Religionsphilosophie katholischer Theologie
F105735: PSELLUS MICHAEL (& WESTERINK L.G., ED.) - Michael Psellus : De omnifaria doctrina (Critical text and introduction by L.G. Westerink)
X103565: PSEUDO-METHODIOS [METHODIUS] (& LOLOS ANASTASIOS, ED.) - Die Apokalypse des Ps.-Methodios
C38287: PSICHARI ERNEST (& MANGIN CH. GÉNÉRAL, PRÉFACE) - Les voix qui crient dans le désert - Souvenirs d'Afrique
C44686: PSICHARI ERNEST (& MANGIN CH. GÉNÉRAL, PRÉFACE) - Les voix qui crient dans le désert - Souvenirs d'Afrique
R86796: PSUEDO-MACAIRE (& DEPREZ VINCENT, ED.) - Oeuvres spirituelles, tome I: Homélies propres à la Collection III. Introduction, traduction et notes (avec le texte grec) [Sources chrétiennes, 275]
R86739: PTOLEMEE [PTOLEMAEUS] (& QUISPEL G.) - Lettre a Flora [Ptelemaiou pros Phloran]. Texte, traduction et introduction [dans: Sources chrétiennes, 24]
W74057: PTOLEMEE CLAUDE [PTOLEMAEUS CLAUDIUS] & LEJEUNE ALBERT (ED.) - L'optique de Claude Ptolémée dans la version latin d'après l'arabe de l'émir Eugène de Sicile. Edition critique et exégétique
X71271: PU QIU (HUIMIN WANG, TRANSL.) - The Oroqens: China's nomadic hunters
G19084: PU-YU HU, - Abrégé de l'histoire des Forces Armées Révolutionnaires Nationales Chinoises (- dédié à la mémoire du Président Chiang Kai-Chek)
A23286: PUAUX RENÉ - Découverte des Américains
A42586: PUAUX RENÉ - Découverte des Américains
K72024: PUBLIUS TERENTIUS AFER [PUBLII TERENTII AFRI] (LEMAIRE N.E., ED.) - Publii Terentii Afri Comoediae ex optimarum editionum textu recensitae quas adnotatione perpetua, variis disquisitionibus et indice rerum locupletissimo illustravit N.E. Lemaire [complete in 3 vols.]
K72025: PUBLIUS PAPINIUS STATIUS [PUBLII PAPINII STATII] (AMAR J.A. & LEMAIRE N.E., EDS.) - P. Papinii Statii quae exstant omnia opera [complete in 4 volumes]
R66080: PUCCI FRANCESCO (& BIAGIONI MARIO, ED.) - De praedestinatione. Introduzione, testo, note e nota critica
J94728: PUCHNATZI INGE - De beruchte gehoorzaamheid van de gehuwde vrouw - De afschaffing van de maritale macht en de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw door de wet van 30 april 1958
R78825: PUDICHERY SYLVESTER C.M.I. - Ramsa. An analysis and interpretation of the Chaldean vespers
L17954: DE PUE J.P. O.P. - Het Oud-Dominicanenklooster te Tongeren 1634-1794
K23777: PUECH AIMÉ (ÉTUDE ET ANALYSE PAR -) - Les Philippiques de Démosthène - étude et analyse
H98203: PUECH AIMÉ - Saint Jean Chrysostome 344-407
H44026: PUECH AIMÉ - Saint Jean Chrysostome 344-407
G65655: PUEYRREDON CARLOS A. - El general Miranda. Precursor, apóstol y mártir de la emancipación hispano-americana
J101294: PUFENDORF SAMUEL (& SURBUCHEN SIMONE, ED.) - Of the Nature and Qualification of Religion in Reference to Civil Society
J101293: PUFENDORF SAMUEL (& SURBUCHEN SIMONE, ED.) - The Divine Feudal Law : Or, Covenants with Mankind, Represented
J101373: VON PUFENDORF SAMUEL - De Officio Hominis et Civis juxta Legem Naturalem libri duo [2 volumes] I: Photographic reproduction of the Edition of 1682, II: Translation (into English)
J73919: PUFENDORF SAM. L.B.A. (MASCOVIUS GOTTFRIDUS, ED.) - De jure naturae et gentium, libri octo, cum integris commentariis virorum clarissimorum Jo. Nicolai Hertii atque Joannis Barbeyraci. Accedit: Eris scandica. Recensuit & animadversionibus illustravit Gottfridus Mascovius. Tom.II [vol.2 out of 2)
J101124: PUFENDORF SAMUEL (HUNTER IAN & SAUNDERS DAVID, EDS.) - The Whole Duty of Man, According to the Law of Nature
G58935: PUFKUS CAREL ANTHONY - Heinrich von Treitschke - eene studie over politieke apriorismen in de geschiedenis
W48928: PUGET P. - La fabrication du papier
R70353: PUIG I TARRECH ARMAND - La parabole des dix vierges (Mt 25,1-13)
G72097: PUIG CASAURANC J.M. - La cosecha y la siembra (Exposicion. Critica social y politica)
N54647: VAN PUIJENBROEK F.J.M. - Onder de voet gelopen. Het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800, de Brabantse klompenmakerij
V42527: PUISSANT ADOLPHE - L'urbanisme et l'habitation
R783: PUJOL CLEMENS S.J. - De religiosis orientalibus ad normam vigentis iuris
S90448: PULINCKX ROGER - Broeder Maximinus [Broeder Max]
T11420: PULINCKX, R. - Arthur Van Schendel - zijn werk en zijn betekenis
R68687: PULLEN PELGRUM (VAN ELSLANDER A., ED.) - Die navolginghe Christi
T75218: PULTZ OTTO (DESCRIPTION) & DIETZEL ARMIN & BAUER GUNTHER (EDS.) - Die deutschen Handschriften der Universitätsbibliothek Erlangen [in: Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek Erlangen, Neubearbeitung" vol.4]
R49539: PUNGIER JEAN - Comment est née la conduite des écoles
R53681: PUNGIER JEAN F.S.C. - Jean-Baptiste de La Salle - le message de son catechisme
R95865: DE PUNIET PIERRE O.S.B. - Le pontifical romain, histoire et commentaire [2 volumes] I: Introduction historique, Confirmation et Ordinations, II: Consécrations et Bénédictions
W42340: PUPIN MICHAEL (& CAPART JEAN, AVANT-PROPOS) - Du berger au savant (From immigrant to inventor)
B79483: PURAYE JEAN, ZAEPFFEL MGR. & CLARKE HENRI (& FEBVRE LUCIEN, PRÉFACE) - La correspondance de Mgr Zaepffel. Lettres de Mgr Jean-Evangeliste Zaepffel évêque de Liège, à son neveu Henri Clarke Maréchal et Pair de France. 1801-1808
V100698: PURSCHKE HANS R. - Le théatre de marionnettes en Allemagne
C84955: PUSCH EDGAR B. - Das Senet-Brettspiel im Alten Ägypten [2 volumes] Teil I-1: Das inschriftliche und archäologische Material, Textband, Teil I-2: Das inschriftliche und archäologische Material, Tafelband
G14992: PÜSCHEL, BERNHARD - Historische Eisenbahn-Katastrophen - Ein Unfallchronik von 1840 bis 1926
F53500: PUSINERI GIOVANNI - Rosmini
B36838: PUT EDDY - Onrust in de zielzorg J.T.J. Wellens 17de bisschop van Antwerpen en zijn pastoraal beleid 1776-1784
T101478: PUT HENRI (JACKS MADY & COX PIERRE, ILLS.) - Wij, 'brave' Limburgers
R36837: PUT EDDY, MARINUS M.J. & STORME HANS (RED.) - Geloven in het verleden - studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet
B86278: PUT EDDY & HARLINE CRAIG - Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van bisschop Mathias Hovius 1542-1620
F104972: PUTALLAZ FRANCOIS-XAVIER - Le sens de la réflexion chez Thomas d'Aquin
N87495: PUTEANUS ERYCIUS (& MOREAU J.J., INL.) - Honderd veertien Nederlandse brieven van Erycius Puteanus aan de astronoom Michael Florent van Langren, met een inleiding
T83943: PUTEANUS ERYCIUS (& DEHENNIN HUGO, INL., UITG. EN TOELICHTING) - Sedigh Leven, Daghelycks Broodt (1639) ingeleid, uitgegeven en toegelicht
P76607: PUTEGNAT E. - Sur l'occlusion intestinale
S79635: PUTERS ALBERT - Architecture privée au pays de Liège
F97945: PUTHENPURACKAL JOHNSON J. - Heidegger through authentic totality to total authenticity. A unitary approach to his thought in its two phases
B68612: PUTMAN EVELIEN E.A. - ABB, een geschiedenis van verzekeren (1922-1997)
T65351: PUTMAN WILLEM - Kameraadjes! Eenakte
T65408: PUTMAN WILLEM - Puinen. Een volksstuk in 3 bedrijven
T65382: PUTMAN WILLEM - Het nieuwe sprookje. Spel van prinsesjes en feeën
B107995: PUTSAGE J. - Jules Bourlard (notice biographique)
Q87415: PUTSAGE JULES - Lettre a nos coreligionnaires sur la valeur rationnelle des expressions: sensibilité, sentiment d'existence, immatérialité. [joint:] Défense de notre lettre à nos coreligionnaires-
Q107996: PUTSAGE J. - La foi, la force et la raison
C44529: VAN DE PUTTE MARCEL - Le Congo belge et la politique de conjoncture
T77650: VAN DE PUTTE CHRISTIANE - De magisch-realistische romanpoëtica in de Nederlandse en Duitse literatuur
B92785: VAN DE PUTTE F. - La chapelle des Comtes de Flandre à Courtrai
B99628: VAN DE PUTTE F. (ED.) - Chronicon monasterii Aldenburgensis majus. Chronique du monastère d'Oudenbourg de l'ordre de S. Benoit, publiée pour la première fois d'après un manuscrit du XVe siècle [Oudenburg]
B90705: VAN DE PUTTE FERDINAND - Biographie de monsieur Charles-Louis Carton, chanoine honoraire de la cathédrale de Bruges et de la métropole de Paris, Président de la société d'Emulation de Bruges, etc.
R106762: VAN DE PUTTE F. (PASTOOR TE BOESINGHE) - Leven van den eerbiedweerdigen heer mynheer Karel-Lodewyk Grimminck, pastor van Caester, overleden eremyt te Sint-Jan-in-de-Biezen
G32572: PUTTEMANS ANDRÉ - La censure dans les Pays-Bas autrichiens
W76690: PUTZEYS FELIX & ROMIEE H. - Mémoire sur l'action physiologique de la gelsémine
B76633: PUTZEYS F., PUTZEYS E. & RUTOT A. - Alimentation en eau potable de la Basse-Belgique et du Bassin Houiller de la Campine [2 vols.]
F28328: DE PUYDT RAOUL M. - Een menselijke revolutie - brokstukken uit een dichterlijke rede tot de mensen met beschouwingen over de zin van leven en sterven
Y72948: DE PUYMAIGRE (COMTE) (TRAD.) - Petit romancero. Choix de vieux chants espagnols. Traduits et annotés
T81765: DE PUYMAIGRE TH. COMTE - Poètes et romanciers de la Lorraine
B90050: VAN PUYMBROUCK FR. O.F.M. - De Franciscanen te Mechelen 1231-1893
B99368: VAN PUYMBROUCK FR. O.F.M. - De Franciscanen te Mechelen 1231-1893
T89682: VAN PUYMBROUCK HERMAN - Georges Eekhoud en zijn werk. Een studie, met portret en handschrift
T65714: VAN PUYMBROUCK HERMAN - Georges Eekhoud en zijn werk. Een studie, met portret en handschrift
R34023: PUYOL ED. MGR. - Vie du serviteur de Marie L.-E. Cestac - Fondateur de Notre-Dame-du-Refuge (diocèse de Bayonne)
X71611: PUYRAIMOND JEANNE-MARIE - Catalogue du fonds Mandchou
T65415: VAN PUYVELDE LEO - Gudrun
S56651: VAN PUYVELDE LEO - L'agneau mystique [Van Eyck]
S85641: VAN PUYVELDE LEO - Rubens
S85640: VAN PUYVELDE LEO - Jordaens
S85508: VAN PUYVELDE LEO - Les esquisses de Rubens
S61572: VAN PUYVELDE LEO - Les Primitifs Flamands
S53920: VAN PUYVELDE LEO - Gustave De Smet
B84536: VAN PUYVELDE L. - Un hopital du moyen age et une abbaye y annexée. La Biloke de Gand, étude archéologique
S100211: VAN PUYVELDE LEO - Schilderkunst en tooneelvertooningen op het einde van de middeleeuwen. Een bijdrage tot de kunstgeschiedenis, vooral van de Nederlanden
S85694: VAN PUYVELDE LEO - Van Dyck
S87257: VAN PUYVELDE LEO - La peinture flamande au siècle de Bosch et Brueghel
T28911: VAN PUYVELDE LEO - Albrecht Rodenbach
S20648: VAN PUYVELDE LEO - Jordaens
S45302: VAN PUYVELDE LEO (AVEC UNE ÉTUDE PAR) - Dessins de Pierre-Paul Rubens
S31632: VAN PUYVELDE LEO - Rubens
S31625: VAN PUYVELDE L. (INTRODUCTION) E.A. - Le siècle de Rubens
S244: VAN PUYVELDE LEO - De Belgische schilders in Holland - Hoe zij Holland zagen
S15769: VAN PUYVELDE, LEO - De Vlaamse Primitieven
B102739: VAN PUYVELDE LEO - Voor mijn land in oorlogsnood
R69459: PUZICHA MICHAELA - Christus peregrinus. Die Fremdaufnahme (Mt 25,35) als Werk der privaten Wohltätigkeit im Urteil der Alten Kirche
R99263: PYCK JOZEF JOH. - Doodensymboliek als leermiddel
B84841: PYCKE JACQUES - Le chapitre cathédral Notre-Dame de Tournai de la fin du XIe à la fin du XIIIe siècle. Son organisation, sa vie, ses membres
B87837: PYCKE J. & SCHUMACHER J. - Bibliographie d'histoire de Tournai des années 1977 à 1985
J104109: PYCKE - Mémoire couronné en réponse à cette question: Quel était l'état de la législation et des tribunaux ou cours de justice dans les Pays-Bas autrichiens, avant l'invasion des armées françaises dans ce pays, et quels sont les changemens que la Révolution française et la réunion de ces provinces à la France, pendant près de vingt ans, on opérés dans la législation et l'administration de la justice civile et criminelle ?
F78251: PYLE ANDREW - Malebranche
B87516: PYPERS RICHARD - Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes [2 delen]
B89055: PYPERS RICHARD - Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes. Deel I
R76487: PYRRHUS CORRADUS & ANTONIUS [MIGNE J.-P., ED.] - Theologiae cursus completus, tomus decimus-nonus (19): Praxis dispensationum apostolicarum (Pyrrhus Corradus) & De sacris ritibus Christianorum (Antonius)
G36023: QUACK H.P.G. - Studiën op sociaal gebied
F33612: QUACK H.P.G. - Martinus des Amorie van der Hoeven
F33654: QUACK H.P.G. - De socialisten - personen en stelsels ; Een groep vergeten figuren uit het Engeland der vorige eeuw (met bijlagen en register)
T59373: QUADFLIEG HELMUT - Robert Brasillach und das Theater
R104846: QUADRI GOFFREDO - Il pensiero filosofico di sant' Agostino, con particolare riguardo al problema dell'errore
T100311: QUAEDVLIEG KAREL - Latruda
N85625: QUAEDVLIEG JAN J.M. - Een relatie uit Groenewoud. Kwartierstaat Quaedvlieg - van Bergen. Genealogische aantekeningen over de families Quaedvlieg en van Bergen met daarbij verdere verwante families
C103201: QUAEGEBEUR JAN - Le dieu égyptien Shai dans la religion et l'onomastique [OLA 2]
B36268: QUAERIS Q.M. (ET DES COLLABORATEURS) - Notre misère scientifique ; ses causes, ses remèdes. L'appel du Roi
B83780: QUAGHEBEUR TOON - De concursus in het aartsbisdom Mechelen 1586-1786. Pastoorsbenoemingen in het beneficiale landschap van de Nieuwe Tijd
R83631: QUAGLIA ARMANDO O.F.M. - L'originalita della regola Francescana
R107316: QUANTIN (& MIGNE J.-P., ED.) - Dictionnaire raisonné de diplomatique chrétienne, contenant les notions nécessaires pour l'intélligence des anciens monuments manuscrits, avec un grand nombre de fac-simile
X71665: QUARITCH WALES H.G. - Divination in Thailand. The hopes and fears of a Southeast Asian people
X71669: QUARITCH WALES H.G. - Siamese state ceremonies. Their history and function. With Supplementary notes
T87221: QUARITCH BERNARD (ED.) - Contributions towards a dictionary of English book-collectors as also of some foreign collectors whose libraries were incorporated in English collections or whose books are chiefly met with in England
W98306: QUARLES VAN UFFORD L.H. - Etude écologique de la flore des pierriers
G42554: QUARONI PIETRO - Croquis d'ambassade
G81707: QUARRE-REYBOURBON L. - Une fausse miniature conernant la ville de Lille
F39914: DE QUATREFAGES A. - L'espèce humaine
W41658: DE QUATREFAGES A. - Unité de l'espèce humaine
A99912: DE QUATREFAGES A. - Introduction à l'étude des races humaines
X81348: QUATREMERE M. - Réponse à un article publié dans le Journal Asiatique, et observations sur quelques points de philologie orientale
R56291: QUECKE HANS - Untersuchungen zum koptischen Stundengebet
R42863: QUEGUINER JEAN & FLOQUET-DUPARC CHRISTINE - Bibliographie de la Réforme 1450-1648 : ouvrages parus de 1940 à 1955. Quatrième fascicule: France, Angleterre, Suisse
B58665: DE QUEKER K.H. - De openbare en de bijzondere weldadigheid - hare hervorming
X71717: QUELLA-VILLEGER ALAIN - Istanbul, le regard de Pierre Loti
C46683: QUENARD GERVAIS - Le miracle des Eglises noires - Visite aux Missions du Congo-Nil 1935-1936
Y95155: QUENEAU RAYMOND (& QUENEAU ANNE ISABELLE, ED.) - Journaux 1914-1965
T33887: QUENON JEAN - Die Filiation der dramatischen Figuren bei Max Frisch
W60092: QUENSTEDT FR. AUG. - Handbuch der Mineralogie
R59280: QUENTIN HENRI O.S.B. - Les martyrologes historiques du moyen age. Etude sur la formation du martyrologe romain
W90389: QUERCETANUS JOS. [DUCHESNE JOSEPH] - Diaeteticon Polyhistoricon. Opus utique varium, magnae utilitatis ac delectationis, quod multa historica, philosophica & medica, tam conservandae sanitati, quam varijs curandis morbis
Q81480: LE QUERDEC YVES - Le fils de l'epsrit (roman social)
S79628: DE LA QUERIERE E. - Essai sur les girouettes, épis, crêtes et autres décorations des anciens combles et pignons (pour faire suite à l'histoire des habitations au moyen-age)
W76689: QUERTON LOUIS - Du rôle des cellules migatrices provenant du sang et de la lymphe dans l'organisation des tissus chez les animaux à sang chauc
P49443: QUESNAY FRANÇOIS - Traité des effets et de l'usage de la saignée (Nouvelle édition de deux Traités de l'Auteur sur laa Saignée, réunis, mis dans un nouvel ordre & très-augmentée)
R100513: QUESNEL PASQUIER - Abrégé de la morale de l’évangile, ou Pensées chrestiennes sur le texte des quatre evangelistes [2 tomes] & Abrégé de la morale des actes des apostres etc. [4 tomes]
W80813: QUESNEVILLE (DOCTEUR) - Secrets des arts. Recettes et formules anciennes, nouvelles et inédites dans les sciences, l'industrie, la pharmacie, l'économie rurale et domestique. Tome premier: Les recettes et procédés publiés depuis l'année 1789, soit à partir de la cr'éation des brevets d'invention
B51035: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1856 (23e année)
B51036: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1857 (24e année)
B51037: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1858 (25e année)
W81354: QUETELET AD. - Météorologie de la Belgique comparée a celle du globe
W87445: QUETELET - Maritime conference held at Brussels for devising an uniform system of meteorological observations at sea, august and september 1853. Conférence maritime tenue a Bruxelles pour l'adoption d'un système uniforme d'observations météorologiques à la mer, aout et septembre 1853
W87438: QUETELET A. - Notice sur Dominique-François-Jean Arago
B57855: QUETELET A. - Sur la lattitude de l'observatoire de Bruxelles
B57857: QUETELET A. - Résumé des observations météorologiques faites en 1835 et 1836 à l'observatoire de Bruxelles
B51046: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1868 (35e année)
W57830: QUETELET A. - Mémoire sur les variations périodiques et non périodiques de la température, d'après les observations faites, pendant vingt ans, à l'observatoire royal de Bruxelles
W57798: QUETELET ERNEST - Essai sur le mouvement propre en ascension droite de quelques étoiles
G57772: QUETELET AD. & VAN MEENEN - Sur la statistique morale et les principes qui doivent en former la base (Quetelet, pp.1-92) & De l'influence du Libre Arbitre de l'homme sur les faits sociaux (Van Meenen, pp.93-112)
B77235: QUETELET AD. - Histoire des sciences matémathiques et physiques chez les Belges
B57833: QUETELET A., DUPREZ F., DEWALQUE G., MONTIGNY CH., E.A. - Observations des phénomènes périodiques (surtout pour l'année 1852) [observations météorologiques, magnétiques, botaniques et zoölogiques en Belgique]
B57669: QUETELET AD., DUPREZ F., LECLERCQ D., CAVALIER J., CHRIST, VERTRIEST, E.A. - Observations des phénomènes périodiques pendant l'année 1872 [observations météorologiques, botaniques et zoölogiques en Belgique]
B57693: QUETELET AD., DUPREZ F., LECLERCQ D., CAVALIER J., MICHEL P., VINCENT J.-B., E.A. - Observations des phénomènes périodiques pendant l'année 1871 [observations météorologiques, botaniques et zoölogiques en Belgique]
W93828: QUETELET AD. ET ERNEST, TERBY F., HOUZEAU J.-C., NIESTEN L., MONTIGNY CH., VAN MONCKHOVEN, ADAN E., DE BOE AD. & VAN ERTBORN OCTAVE - Astronomie - astronomy. Convolut de 29 contributions scientifiques d'astronomie, publié en Belgique (période 1872 à 1879)
W89638: QUETELET A. - Résumé des observations sur la météorologie, sur le magnétisme, sur les températures de la terre, sur la floraison des plantes, etc. faites à l'observatoire royal de Bruxelles en 1840
B57816: QUETELET A. - Sur la longitude de l'observatoire royal de Bruxelles
B51043: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1865 (32e année)
A104114: QUETELET A. - Recherches sur l'intensité magnétique en Suisse et en Italie
B61008: QUETELET A. & CRAHAY - Résumé des observations météorologiques faites en 1837, à l'observatoire de Bruxelles- , suivi du résumé des observations météorologiques faites à Louvain
W57856: QUETELET A. - Mémoire sur les variations diurne et annuelle de la température, et en particulier de la température terrestre a différentes profondeurs, d'après les observations faites à l'observatoire de Bruxelles
W57819: QUETELET A. - Résumé des observations météorologiques faites en 1838, à l'Observatoire de Bruxelles
W57818: QUETELET A. - Catalogue des principales apparitions d'étoiles filantes
W57759: QUETELET A. - Nouveau catalogue des principales apparitions d'étoiles filantes
W104112: QUETELET A. - Recherches sur l'intensité magnétique de différens lieux de l'Allemagne et des Pays-Bas
B51044: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1866 (33e année)
B51045: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1867 (34e année)
B51047: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1869 (36e année)
B51048: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1870 (37e année)
B51049: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1871 (38e année)
B51075: QUETELET A. - Almanach séculaire de l'observatoire royal de Bruxelles
B57771: QUETELET AD., VINCENT, GLUGE, E.A. - Observations des phénomènes périodiques (année 1841) [observations météorologiques, magnétiques, botaniques, zoölogiques,- en Belgique]
B57748: QUETELET A., DUPREZ F., MONTIGNY CH., E.A. - Observations des phénomènes périodiques - année 1849 [observations météorologiques, botaniques et zoölogiques en Belgique]
B57702: QUETELET AD., DUPREZ F., MAAS A.-J., LECLERCQ D., CAVALIER J., E.A. - Observations des phénomènes périodiques pendant l'année 1863 & pendant l'année 1864 [observations météorologiques, botaniques et zoölogiques en Belgique]
B57705: QUETELET A., DUPREZ F., LECLERCQ D., MICHEL P., CAVALIER J., E.A. - Observations des phénomènes périodiques pendant l'année 1867 et 1868 [observations météorologiques, botaniques et zoölogiques en Belgique]
W57898: QUETELET ERN. - Mémoire sur les foyers
B34264: QUETELET ERN. - Mémoire sur la température de l'air à Bruxelles 1833-1872 (supplément)
W88447: QUETELET AD. - Météorologie de la Belgique comparée a celle du globe
B104132: QUETELET A. - Aperçu historique des observations de météorologie faites en Belgique jusqu'à ce jour [1834]
B38096: QUETELET A., DUPREZ F., LECLERCQ D., DEWALQUE G., GERMAIN F.-J., SCHRAM, E.A. - Observations des phénomènes périodiques [observations météorologiques, botaniques et zoölogiques en Belgique]
B57838: QUETELET A., DUPREZ F., DEWALQUE G., VAN OYEN J.-H., MONTIGNY CH., E.A. - Observations des phénomènes périodiques (pour l'année 1850) [observations météorologiques, magnétiques, botaniques et zoölogiques en Belgique]
B51050: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1872 (39e année)
B51051: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1873 (40e année)
B51052: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1874 (41e année)
B51053: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1875 (42e année)
B51054: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1876 (43e année)
B51055: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1849 (16e année)
B51056: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1848 (15e année)
B51057: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1844 (11e année)
B51058: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1842 (9e année)
B51059: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1839 (6e année)
B51038: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1850 (17e année)
B51039: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1861 (28e année)
B51040: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1862 (29e année)
B51041: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1863 (30e année)
B51042: QUETELET A. - Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles - 1864 (31e année)
R108154: QUETIF JACQUES (JACOBUS) [& COULON REMIGIUS, PAPILLON ANTONIUS & ECHARD JACOBUS) - Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti notisque historicis et critics illustrati [4 volumes] (together with its continuation:) Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti notis etc., ad annum 1700 (1700-1750) [2 volumes]
E42231: QUEUILLE HENRI - Le drame agricole - un aspect de la crise économique
T86519: DE QUEVEDO FRANCISCO - La vida del Buscon llamado don Pablos. Edicion critica y estudio preliminar
B64246: QUEVRIN ANNE - Philippe, Mathilde et Elisabeth. Chronique, témoignages et anecdotes autour d'une naissance princière
P80430: QUEYRAT FREDERIC - Les caractères et l'éducation morale. Etude de psychologie appliquée
X106650: QUEYTAN F. ABBÉ - Sous le ciel d'Orient. Impressions et souvenirs
K59668: QUICHERAT L. - Vocabulaire latin-français des noms propres de la langue latine
G55477: QUICKE FRITZ - Les Pays-Bas à la veille de l'unification bourguignonne 1356-1384. Contribution à l'histoire politique et diplomatique de l'Europe occidentale dans la seconde moitié du XIVe siècle
R46445: QUIENEN BENEDICTUS O.F.M. (VRIJ NAAR HET FRANSCH DOOR) - Oefenschool der volmaakte kristelijke-religieuze gehoorzaamheid
A17297: QUILICI, FOLCO, - Italy from the air
R48058: QUINARD CLAUDE - Message de saint François de Sales pour ce temps - De l'amour humain à l'amour divin
P60496: QUINCEROT CH.-L. - Manuel de thérapeutique dentaire (odontothérapie) et de matière médicale appliquée à l'art dentaire, suivi d'un formulaire à l'usage des practiciens
D93600: DE QUINCEY THOMAS - Confessions of an English opium-eater (4th edition)
G88104: QUINET EDGAR - Centenaire de 1789. La Révolution [2 volumes]
Q77875: QUINET EDGAR - Merlin l'enchanteur [2 volumes]
F80665: QUINET EDGAR - Allemagne et Italie. Philosophie et poésie [2 volumes]
G80889: QUINET EDGAR (& DUFRAISSE MARC, INTROD.) - Les Révolutions d'Italie
F80341: QUINET EDGAR - La création
P60655: QUINLAN THOMAS - The science of the dental elevator
F57980: QUINN WARREN - Morality and action
F58181: QUINN PHILIP L. (& MILLER CHRISTIAN B., ED.) - Essays in the philosophy of religion
F58183: QUINN PHILIP L. - Divine commands and moral requirements
F105615: QUINN JOHN FRANCIS - The historical constitution of St. Bonaventure's philosophy
L40740: QUINOT LÉOPOLD O.F.M. - Aperçus sur la vie et les vertus du serviteur de Dieu le r.p. Valentin Paquay des frères-mineurs belges (d'après l'ouvrage flamand du r.p. Remacle Moonen O.F.M.)
R46863: QUINOT LÉOPOLD - Le r.p. Pierre-Baptiste Quinot frère mineur de la province de saint Joseph en Belgique - Notice biographique
R92028: QUINOT LÉOPOLD O.F.M. - Aperçus sur la vie et les vertus du serviteur de Dieu le r.p. Valentin Paquay des frères-mineurs belges (d'après l'ouvrage flamand du r.p. Remacle Moonen O.F.M.)
T75370: QUINTIAN ANDRES R. - Cultura y literatura espanolas en Rubén Darío
J60575: QUINTUS JACOBUS JOHANNES ARICIUS - De cellulaire gevangenisstraf in Nederland sinds hare invoering bij de wet van 28 juni 1851, Stbl.No.68
B57344: QUINTYN ETIENNE - Tussen pletwals en bookhamers (Zele 1940-1945)
R50192: QUIRINUS VAN ALPHEN O.F.M.CAP. - In de voetstappen van st. Franciscus
R46858: QUIRINUS O.F.M.CAP. - Gelukzalige pater Eymard Apostel van het Allerheiligste Sacrament, stichter der Congregatie van het Allerh.Sacrament
T28441: QUIRK RANDOLPH - Essays on the English Language - Medieval and Modern
R70111: QUISPEL G. - Het evangelie van Thomas en de Nederlanden. Nieuwe vertaling en verklaring van een vergeten bron
R102033: QUODVULTDEUS CARTHAGINIENSIS (BRAUN R., ED.) - Opera Quodvultdeo Carthaginiensi episcopo tributa [Corpus Christianorum Series latina, CCSL 60]
R67694: QUODVULTDEUS CARTHAGINIENSIS (BRAUN R., ÉD.) - Opera Quodvultdeo Carthaginiensi episcopo tributa [Corpus Christianorum. Series latina, 60]
R16221: QUOIDBACH TH. - Le Christ cet inconnu - La vraie figure du Christ d'après les dernières découvertes archéologiques et les plus récentes études exégétiques, philologiques et littéraires [2 vol.]
R49263: QUOIDBACH LOUIS - Un défi à l'Incrédulité - Les sciences en face de l'athéisme, Dieu et ses conséquences logiques
B35894: QUOIDBACH THÉOPHILE - Mémoire historique sur la persistance du caractère national des belges
X74875: QURCABAYATUR SOLONGYOD L. - Zum Cinggis-Qayan-Kult. Opferzeremonien des Kultes des "Grossen Schwarzen Banner-Sülde mit den vier Beinen" von Cinggis Qayan und des Kultes der "Acht Weissen Heiligen Jurten" naiman cayan comcuy ordun bei den Ordos-Mongolen
R47843: RAAB HERIBERT - Die Concordata Nationis Germanicae in der kanonistischen Diskussion des 17. bis 19. Jahrhunderts - Ein Beitrag zur Geschichte der episkopalistischen Theorie in Deutschland
S97025: DE RAADT-APELL M.J. - Da batikkerij Van Zuylen te Pekalongan, Midden-Java (1890-1946)
B107782: DE RAADT J.-TH. - Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants (Belgique, Royaume des Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, France). Recueil historique et héraldique [4 volumes, complet]
R39788: RAAIJMAKERS CHARLES (& VAN SCHIJNDEL H.J. S.J., VOORWOORD) - Leo XIII korte levensschets voor het Katholieke Nederlandsche volk bij gelegenheid van het gouden bisschopsfeest van onzen heiligen vader
M98303: RAAIJMAKERS DICK - Kleine morfologie van de elektrische klank (Cahier "M")
F104732: RABADE ROMEO SERGIO - Hume y el fenomenismo moderno
S87801: RABANOS FACI CARMEN - Los tapices en Aragon
R102003: RABANUS MAURUS O.S.B. [RHABANUS, HRABANUS] O.S.B. (MCCULLOH J. & STEVENS W., EDS.) - Rabani Mauri Martyrologium - De computo [in: Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, CCCM 44]
R67842: RABANUS MAURUS O.S.B. [RHABANUS, HRABANUS] O.S.B. (MCCULLOH J. & STEVENS W., EDS.) - Rabani Mauri Martyrologium - De computo (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 44)
C96785: RABATE MARIE-ROSE & SORBER FRIEDA - Berber Costumes of Morocco, traditional patterns. Costumes berbères du Maroc, décors traditionnels
G86855: RABAUT-SAINT-ETIENNE (& COLLIN DE PLANCY, PREF.) - Oeuvres de Rabat-saint-Etienne, précédées d'une notice sur sa vie [2 volumes]
G86879: RABAUT-SAINT-ETIENNE & LACRETELLE - Précis historique de la Révolution française. Tome second et tome troisième. [2 volumes]
R99702: RABBAEY EM. - Zendeling en sterrenkundige of P. Ferdinand Verbiest S.J. (Pitthem 1623 - Peking 1688)
F74790: RABEAU GASTON - Le jugement d'existence
R16222: RABEAU GASTON - Introduction à l'étude de la théologie
F106836: RABEAU GASTON - Species, Verbum : l'activité intellectuelle élémentaire selon S. Thomas d'Aquin
R49298: RABEAU GASTON - Dieu - son existence et sa providence
R49292: RABEAU GASTON - Apologétique
F27606: RABEAU GASTON - Le jugement d'existence
Y65731: RABELAIS & MOLAND LOUIS (ÉD.) - Oeuvres de Rabelais, collationées sur les éditions originales accompagnées d'une biliographie et d'un glossaire. Tome I + II [complet en 2 tomes]
F71935: RABER HANS - Othmar Spanns Philosophie des Universalismus. Darstellung und Kritik
K79133: RABLE PAUL-PIERRE - Anacréon français-grec, suivi de pièces anacréontiques de Bion, Théocrite, etc., des poésies de Sapho et d'un spécimen de l'Homère français-grec et du Dante français-italien en vers imitatifs [relié avec un autre ouvrage]
G61586: RABOLD BRITTA, SCHALLMAYER EGON & THIEL ANDREAS - Der Limes - Die Deutsche Limes-Strasse vom Rhein bis zur Donau
R38577: RABORY J. DOM - La vie de Louise de Bourbon princesse de Condé, fondatrice du monastère du Temple
R45579: RABORY J. DOM - La vie de Louise de Bourbon princesse de Condé, fondatrice du monastère du Temple
R35579: RACCAT MARIE-ANTOINETTE - Transcendance de dieu et relation au monde ; Jean de la Croix et Dietrich Bonhoeffer
F58005: RACHELS JAMES - Ethical theory
B101858: RACHFAHL M.F. - Le registre de Franciscus Lixaldius, trésorier général de l'armée espagnole aux Pays-Bas, de 1567 à 1576
B75308: RACHFAHL M.F. - Le registre de Franciscus Lixaldius, trésorier général de l'armée espagnole aux Pays-Bas, de 1567 à 1576
Y61449: RACINE J. & RACINE LOUIS - Oeuvres completes de J. Racine, précédées d'un essai sur sa vie et ses ouvrages
Y89971: RACINE JEAN (& TRUC GONZAGUE) - Théatre religieux Esther et Athalie, suivi des poésies sacrées. Texte annoté avec une notice par Gonzague Truc
R53499: RACINE JEAN (& GAZIER A.) - Abrégé de l'histoire de Port-Royal d'après un manuscrit préparé pour l'impression par Jean-Baptiste Racine, avec un avant-propos, un appendice, des notes et un essai bibliographique par A. Gazier
R30780: RACINET PHILIPPE - Les maisons de l'ordre de Cluny au moyen âge ; Evolution et permanence d'un ancien ordre bénédictin au Nord de Paris
W101080: RADAU RODOLPHE - L'acoustique ou les phénomènes du son
G82242: RADEK KARL (& BURIKS G., VERTALING) - De ontwikkeling van het Socialisme van wetenschap tot daad
R24282: RADELET CAMILLE - Etudes de morale générale - selon St.Thomas et St.Alphonse
F53658: RADELET CAMILLE - Etudes philosophiques de Théodicée selon St-Thomas [3 tomes]
F34747: RADELET C. (ABBÉ) - Etudes philosophiques de Théodicée selon St-Thomas ; 1ère volume. I.Connaissance de Dieu, II.Existence de Dieu, III.Essence de Dieu
J35293: RADELET CAMILLE (ABBÉ) - Droit & Justice
R106828: RADELET CAMILLE - Etudes de morale générale - selon St. Thomas et St. Alphonse
R26417: RADEMACHER ARNOLD - Godsdienst en leven - bijdrage ter oplossing van het christelijke kultureel probleem
R16224: RADEMAKER LEONARD ALBERT - Didericus Camphuysen
R23373: RADEMAKER COR SS.CC. - Appelés à servir ; Histoire de la Congrégation des Sacrés-Coeurs 1800-1987
R17298: RADEMAKER COR SS.CC. - Geroepen om te dienen - De Congregatie van de Heilige Harten (1800-1987)
H50844: RADER MATTHIEU S.J. [RADERUS MATTHAEUS] - De vita Petri Canisii de Societate Iesu, sociorum e Germania primi, Libri tres (Appendix: De vita et morte r.p. Theodorici Canisii, qui fuit Petri ex patre frater)
R104791: RADICE GIANFRANCO - Pio IX e Antonio Rosmini
X71514: RADLOFF V.V. - South-Siberian oral literature. Turkic texts [2 vols.]
F28278: RADNITZKY GERARD - Anglo-Saxon schools of metascience
M91668: RADOUX J.TH. - La musique et les Ecoles nationales (Discours prononcé à la séance publique de l'Académie de Belgique le 8 novembre 1896)
G56409: RADT WOLFGANG - Katalog der staatlichen Antikensammlung von Sana und anderer antiken in Jemen (aufgenommen von der deutschen Jemenexpedition 1970)
W74521: RADZIKOWSKI CASIMIR - Contribution à l'étude de l'électricité nerveuse
A31185: RAEBURN PAUL (& GOLOMBEK MATT, VOORWOORD EN COMMENTAAR) - Op zoek naar de geheimen van de rode planeet Mars
F62512: DE RAEDEMAEKER F. S.J. - De philosophie der Voorsokratici
W73169: DE RAEDT JOSEPH A. - Beta gamma hoekcorrelatie-metingen in het verval van 199Au
N23744: RAEDTS C.E.P.M. - De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg
R66532: RAEDTS PETER - Richard Rufus of Cornwall and the tradition of Oxford theology
B107953: VAN RAEMDONCK J. - Convolut de 11 articles sur l'histoire et l'archéologie du pays de Waas
B95799: VAN RAEMDONCK J. - L'age de la pierre a Rupelmonde & Le pays de Waas peuplé à l'époque néolithique. Deux notices
B95800: VAN RAEMDONCK J. - Colonisation du pays de Waas par les peuplades des environs de Mons à l'époque néolithique, notice
B95793: VAN RAEMDONCK J. - Le Pays de Waas préhistorique (suite et fin)
B67384: VAN RAEMDONCK J. - Biographie du colonel Sollewyn
B67378: VAN RAEMDONCK J. - Orbis imago. Mappemonde de Gérard Mercator (1538)
G30663: RAEPSAET J.J. - Histoire de l'origine, de l'organisation et des pouvoirs des états généraux et provinciaux des Gaules, particulièrement des Pays-Bas, depuis les Germains jusqu'au XVIe siècle
B88720: RAEPSAET J.J. - Recherches sur l'origine et la nature des inaugurations des Princes souverains des XVII provinces des Pays-Bas
B30664: RAEPSAET J.J. - Mémoire sur l'origine des Belges, présenté à l'Institut de Hollande, augmenté de notes posthumes
B60150: DE RAET LODEWIJK - De Vervlaamsching der Hoogeschool van Gent (in: Over Vlaamsche Volkskracht, deel 1)
T76458: DE RAET LODEWIJK, TEIRLINCK HERMAN, VERSCHOREN F., E.A. - Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde jg.5 nr.4 (april 1907)
T76447: DE RAET LODEWIJK, VERMEERSCH GUSTAAF, E.A. - Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde jg.4 nr.7 (juli 1906)
T76445: DE RAET LODEWIJK, VERSCHOREN F., E.A. - Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde jg.4 nr.12 (december 1906)
T59384: RAETHER MARTIN - Untersuchungen über die Konstruktion "Verb + Infinitiv" im Französischen
B90769: DE RAEYMAECKER KRISTIN - Het godsdienstig leven in de landdekenij Antwerpen 1610-1650
B29331: DE RAEYMAEKER O. - België's internationaal beleid 1919-1939
F102673: DE RAEYMAEKER L. - De metaphysiek van het zijn
F37717: DE RAEYMAEKER L. - Introduction à la philosophie
F100418: DE RAEYMAEKER LOUIS - Riflessioni su temi filosofici fondamentali
F36297: DE RAEYMAEKER L. - Inleiding tot de wijsbegeerte
F14035: DE RAEYMAEKER LOUIS - Introduction à la philosophie
R33687: RAFFEAU MICHÈLE - En exil en Nivernais- Les évêques de Bethléem
F69373: RAFFELT ALBERT - Spiritualität und Philosophie. Zur Vermittlung geistig-religiöser Erfahrung in Maurice Blondels "L'action" (1893)
W82074: RAFFY LOUIS - Leçons sur les applications géométriques de l'analyse (Eléments de la théorie des courbes et des surfaces)
R104456: RAGEY R.P. - Hymnarium quotidianum B.M.V. ex hymnis medii aevi comparatum
R44643: RAGEY PÈRE (& VAUGHAN CARDINAL, PRÉFACE) - L'Anglo-Catholicisme
S62356: RAGGHIANTI CARLO LUDOVICO (A CURI DI) - L'arte bizantina e romanica (L'arte in Italia vol. 2: Dal secolo V al secolo XI, Da Roma ai Comuni
G87394: RAGON J.-M. - Cours philosophique et interprétatif des initiations anciennes et modernes
R49885: RAGON JEAN BAPTISTE S.J. - Octave du Sacrement avec quelques autres pieces sur le mesme sujet. Preschees par le r.p. Iean Baptiste Ragon- et dediees a son altesse royale mademoiselle
R44196: O'RAHILLY ALFRED - Vie du père William Doyle S.J.
B106572: RAHIR EDMOND - Le pays de la Meuse de Namur à Dinant et Hastière [relié avec: Le pays de la Warche. Malmédy et ses environs, par H. Bragard]
B94689: RAHLENBECK CHARLES - L'église de Liége et la révolution
R50197: RAHLFS ALFRED (ED.) - Septuaginta id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes
W66076: RAHMAN ANEES - Two-centre integrals arising out of 2s and 2p atomic functions
P98639: RAHN CARL - The relation of sensation to other categories in contemporary psychology. A study in the psychology of thinking
R26333: RAHNER KARL & VORGRIMLER HERBERT - Klein theologisch woordenboek
R24426: RAHNER KARL - Schriften zur Theologie - Band V. Neuere Schriften
R16231: RAHNER KARL S.J. - Karl Rahner-Lesebuch - Rechenschaft des Glaubens ( herausgegeben von Karl Lehmann & Albert Raffelt)
H46440: RAHNER HUGO S.J. - Ignace de Loyola
R34580: RAHNER KARL - Schriften zur Theologie - Band III.Zur Theologie des geistlichen Lebens
R34579: RAHNER KARL - Schriften zur Theologie - Band I.
R70535: RAHNER HUGO S.J. (& CONGAR YVES M.-J. O.P., PRÉFACE) - Marie et l'église. Dix méditations sur la vie spirituelle
R74473: RAHNER H. S.J. (VAN ISEGHEM P.E. S.J., VERTALING) - Het visioen van de heilige Ignatius in de kapel van "La Storta". Een bijdrage tot de geschiedenis en de psychologie van de Ignatiaanse mystiek
H12970: RAHNER HUGO S.J. - Ignatius van Loyola
R74211: RAHNER S.J. & IGNATIUS VON LOYOLA - Ignatius von Loyola. Briefwechsel mit Frauen
J31895: RAICK HENRI - La farce des jeux de hasard en Belgique, ou La justice en vacances
W73135: RAIGNIER ALB. S.J. - Warmte en warmteregeling in de nesten van de roode boschmier (Formica rufa polyctena Foerst.)
C73089: RAIGNIER A.M.J. & VAN BOVEN J.K.A. - Nieuwe onderzoekingen over de Congolese trekmieren
C99917: RAIGNIER A. & VAN BOVEN J. - Etude taxonomique, biologique et biométrique des Dorylus du sous-genre Anomma (Hymenoptera Formicidae)
J94126: RAIKEM J.J. & POLAIN L. - Coutumes du Pays de Liège. Tome premier (1)
G55510: RAIN PIERRE - L'Europe et la restauration des Bourbons 1814-1818
G33914: RAIN PIERRE - La diplomatie française d'Henri IV à Vergennes
H77703: RAINERI OSVALDO - Atti di Habta Maryam (+1497) e di Iyasu (+1508), santi monaci Etiopici
W108310: RAINGO GERMAIN BENOIT JOSEPH - Eléments d'algèbre, contenant les principes du calcul algébrique et du calcul analytique jusqu'aux équations du second degré inclusivement, de nombreuses applications à l'arithmétique universelle, et un recueil d'exercices et de problèmes variés
W108305: RAINGO GERMAIN BENOIT JOSEPH - Solutions des exercices et des problèmes contenus dans le traité d'algèbre de G.-J.-B. Raingo
T11217: RAINKIN, MARCEL - L'Inconscient à l'oeuvre - Que peut la psychanalyse de la littérature?
F47876: RAIO GIULIO - Simbolismo tedesco - Kant, Cassirer, Szondi
R73329: RAISANEN HEIKKI - Die Parabeltheorie im Markusevangelium
H12969: RAITZ VON FRENTZ EMMERICUS - De zalige Robertus- Kardinaal Bellarminus der S.J. - een voorvechter voor Kerk en Paus (1542-1621) [bewerkt naar het Duitsch dr. L.Steger]
W92373: RAJNA MICHELE - Istruzioni e tavole numeriche per la compilazione del calendario con alcuni cenni intorno al calendario in generale
F31649: RALEA MIHAI - Explication de l'homme
F75031: RALFS GUNTER (GLOCKNER HERMANN, HRSG.) - Lebensformen des Geistes. Vorträge und Abhandlungen
B100922: DE RAM PETRUS FRANC. XAV. - Synopsis actorum ecclesiae Antverpiensis et ejusdem dioceseos ad ipsius suppressionem ; liber prodromus tomi tertii synodici Belgici
P77842: DE RAM CHANOINE - Rapport sur un mémoire de m. E.Tandel professeur à l'uiniversité de Liège, intitulé; Nouvel examen d'un phénomène psychologique du somnabulisme
T90200: RAM HILDA - Een klaverken uit 's levens akker. Drie idyllen
T56167: RAM HILDA - Gedichten
T56169: RAM HILDA - De familie Schrikkel [2 delen]
B51658: DE RAM P.-F.-X. (RECTEUR) - Université Catholique de Louvain - Dispositions réglementaires (n° 1, 1835-1836)
T56166: RAM HILDA - Gedichten
B57828: DE RAM P.-F.-X. - Nonciature de Pierre Vander Vorst d'Anvers, évêque d'Acqui, en Allemagne et dans les Pays-Bas, en 1536 et 1537
R57849: DE RAM PETRUS FRANCISCUS XAVERIUS - Disquisitio historica de iis quae contra Lutherum lovanienses theologi egerunt. Anno MDXIX (1519)
R57205: DE RAM F.X. - Notice sur la vénérable Marie Marguerite des Anges ou Van Valckenisse, prieure du couvent des Carmélites déchaussés à Oirschot dans le diocèse de Boisleduc
B57789: DE RAM P.-F.-X. - Recherches sur les sépultures des ducs de Brabant à Louvain
B81836: DE RAM PETRUS-FRANCISCUS-XAVERIUS - Nova et absoluta collectio synodorum episcopatum Antverpiensis, accezdunt illuc spectantia rei ecclesiasticae monumenta-
T90201: RAM HILDA - Nog een klaverken uit 's levens akker. Drie verhalen
T100183: RAM HILDA - Een klaverken uit 's levens akker. Drie idyllen
B93429: DE RAM PETRUS FRANC. XAV. - Synopsis actorum ecclesiae Antverpiensis et ejusdem dioceseos ad ipsius suppressionem ; liber prodromus tomi tertii synodici Belgici
T65302: RAM HILDA - Bloemen en bladeren - gedichten
R34212: DE RAM P.F.X. - Les nouveaux Bollandistes (Rapport fait à la commission royale d'histoire)
B57842: DE RAM P.-F.-X. - Notice sur les sceaux des comtes de Louvain et des ducs de Brabant (976-1430)
R63862: RAMAEKERS GEORGES (& LEKEUK MARIAL O.F.M., PRÉF.) - Le grand cardinal belge. D.-J. Mercier (1851-1926)
S87844: DE RAMAIX ISABELLE (UITG.) - Sadeler graveurs en uitgevers
C94454: DE RAMAIX M. - La question sociale en Belgique et le Congo. Les lois ouvrières dans le présent et dans l'avenir, Les accidents du travail, Le Congo envisagé au point de vue de la solution économique de la question sociale en Belgique
K83371: RAMBACH CAROLUS (ED.) - Thesaurus Eroticus linguae latinae, sive theogoniae, legum et morum nuptialium apud Romanos explanatio nova.
S87489: RAMBAUD MIREILLE - Documents du minutier central concernant l'histoire de l'art, 1700-1750 [2 volumes]
G38842: RAMBAUD ALFRED (1842-1905) - Histoire de la Russie depuis les origines jusqu'a l'année 1877
K92959: RAMBAUX CLAUDE - Trois analyses de l'amour. Catulle: Poésies, Ovide: Les Amours, Apulée: Le conte de Psyché
F69401: RAMBAUX CLAUDE - Tertullien face aux morales des trois premiers siècles
G56207: RAMBERT GASTON - Histoire du commerce de Marseille VI: De 1660 à 1789. Les colonies
Q81471: RAMBOSSON J. - Les lois de la vie et l'art de prolonger ses jours
F34896: RAMBOSSON J. - La loi absolue du devoir et la destinée humaine au point de vue de la science comparée
W57797: RAMEAUX J.-F. - Des lois suivant lesquelles les dimensions du corps, dans certaines classes d'animaux, déterminent la capacité et les mouvements fonctionnels des poumons et du coeur
R81604: RAMEE D. - La mort de Jésus. Révélations historiques sur la véritable genre de mort de Jésus traduites du latin en allemand et de l'allemand en français d'après le manuscrit d'un frère de l'ordre sacré des Essénines, contemporain de Jésus
Q81637: RAMEE D. - Théologie cosmogonique ou Reconstitution de l'ancienne et primitive loi
Q81507: RAMEE D. - Théologie cosmogonique ou Reconstitution de l'ancienne et primitive loi
V81989: RAMEE DANIEL - L'architecture et la construction pratiques, mises à la portée des gens du monde, des élèves, et de tous ceux qui veulent faire batir
Q81979: RAMEE D. - Théologie cosmogonique ou Reconstitution de l'ancienne et primitive loi
R100347: RAMIERE H. S.J. E.A. (DIR.) - Le messager du Sacré-Coeur de Jésus / Messager du Coeur de Jésus : série complète de tome 1 (1861) à 81 (1906)
R76463: RAMIERE H. S.J. E.A. (DIR.) - Le messager du Sacré-Coeur de Jésus / Messager du Coeur de Jésus: série complète de tome 1 (1861) à 114 (1939)
R49409: RAMIERE HENRY S.J. - Le mois du Sacré-Coeur de Jésus
R76464: RAMIERE H. S.J. E.A. (DIR.) - Le messager du Sacré-Coeur de Jésus: série complète de tome 1 (1861) - 72 (1897)
R44639: RAMIERE H. S.J. - L'apostolat de la prière, sainte ligue des coeurs chrétiens unis au coeur de Jésus pour obtenir le triomphe de l'Eglise et le saint des âmes
R34409: RAMIERE H. (S.J.) - Le programme du Concile tracé par Mgr l'évêque d'Orléans
G71974: RAMIREZ CARLOS MARIA (ZAVALA MUNIZ JUSTINO, INTROD.) - Artigas
T77652: RAMISCH HEINRICH - The variation of English in Guersney / Channel Islands
C80284: RAMMANT-PEETERS AGNES - Les pyramidions égyptiens du nouvel empire [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 11]
M59071: RAMON Y RIVERA LUIS FELIPE - El Joropo baile nacional de Venezuela
G105875: RAMOS ARTHUR - Introducao antropologia brasileira [3 volumes] I: As culturas nao europeais, II: As culturas europeias, III: Os contactos raciais e culturais
R90643: RAMPOLLA DEL TINDARO CARD. (& LE MONNIER, TRAD.) - Martyre et sépulture des Machabées
X103396: RAMSAY W.M. - The historical geography of Asia Minor
F58213: RAMSAY HAYDEN - Beyond virtue - Integrity and morality
R44637: RAMUS MARC S.J. - Propagation du sacerdoce ou la principale intention de l'église dans la prière et le jeune des quatre-temps
F35804: RANC ALBERT - La pensée de Marcelin Berthelot
T94412: RANDAZZO SALV. BASILIUS O.F.M.CONV. - Personalita' e ruolo nell'interpretazione psicosociologica dell'opera Manzoniana
C99804: RANIERI LIANE - Les relations entre l'Etat indépendant du Congo et l'Italie
R30610: RANKE LÉOPOLD (& HAIBER J.-B., TRADUCTION & DE SAINT-CHÉRON ALEXANDRE, PUBL. & INTROD.) - Histoire de la Papauté pendant les seizième et dix-septième siècles (traduite de l'allemand par J.-B.Haiber, publiée et précédée d'une introduction par Alexandre de Saint-Chéron). [complet en 4 vols.]
T92954: RANKE KURT (HRSG.), E.A. - Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Band 1 to 10 included (10 volumes, Aarne-Prozessmotive)
R53136: RANKE-HEINEMANN UTA - Eunuchen voor het hemelrijk - De rooms-katholieke kerk en seksualiteit
R59609: RANKE LÉOPOLD (& HAIBER J.-B., TRADUCTION & DE SAINT-CHÉRON ALEXANDRE, PUBL. & INTROD.) - Histoire de la Papauté pendant les seizième et dix-septième siècles (traduite de l'allemand par J.-B.Haiber, publiée et précédée d'une introduction par Alexandre de Saint-Chéron). [complet en 4 vols.]
Y22632: RANKIN WILLIAM - L'homme qui chevaucha le tonnerre
B73734: VAN RANSBEEK ROGER - 50 jaar centraal beheer van Joodse weldadigheid en maatschappelijk hulpbetoon
A14993: RANSOME-WALLIS, P. - Eisenbahn-Fähren in Westeuropa
B104072: DE RANTERE BARTOLOMEUS (& DE SMET MARC, ED.) - Het dagboek van Bartolomeus de Rantere (Oudenaarde tussen 1787 en 1825) Beschrijving van al het merkweerdigste dat er voorgevallen is in de stad en casselrije van Audenaerde zdert het jaer zeventhien hondert zevenentachentig tot het jaer achtien hondert vijfentwintig
B93655: DE RANTERE BARTOLOMEUS (& DE SMET MARC, UITG.) - Geschiedenis van Oudenaarde van 1701 tot 1786
C77071: RAOUL-DUVAL ROGER - Au Transvaal et dans le Sud-Africain avec les Attachés Militaires
Y54387: RAOUL LOUIS VINCENT - L'anti-Hugo
B104135: RAOUX - Mémoire sur le rapport et la conformité de plusieurs points des anciennes coutumes et chartes du pays et comté de Hainaut avec l'ancien droit romain antérieur à Justinien et au cour théodosien
B104092: RAOUX M. - Appendice au mémoire sur l'origine du nom des Belges
P13814: RAPER, H.R. - De mens en de pijn (over de ontdekkers van de anaesthesie)
F66643: RAPETTI ELENA - Percorsi anticartesiani nelle lettere a Pierre-Daniel Huet
R60237: RAPHAEL DE L'IMMACULEE CONCEPTION O.C.D. - Les seize Carmélites de Compiegne 1794-1906 béatifiées le 27 mai 1906 - Le triomphe de la charité
G42356: RAPHAEL GASTON - Allemagne et Pologne
Q77988: RAPHAEL - Raphael's astronomical ephemeris of the planet's places for 1912 with table of houses for London, Liverpool & New York, containing the longitudes of all the planets daily and their latitudes and declinations for every other day,-
Q38872: RAPHAEL - The key and guide to astrology containing a complete system of genethliacal astrology
R72337: RAPHAELA FRANCISCA [= A.C. DRANA] - Het dagelijksch leven eener religieuze. Naar het Engelsch door eene religieuze
R69705: RAPHAELUS ANONYMUS & ROMANUS VELOCIUS - Compostela, een droom achterna. Opgedragen aan pater J.M. Mondelaers O.S.B, stichter en ere-secretaris-generaal van het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
M83153: RAPHANEL JEAN (& MAS EMILE) - Histoire au jour le jour de l'opéra-comique. Première série: 1er janvier - 30 juin 1898, avec une étude sur le rôle de la critique par m. Emile Mas
M91604: RAPIN JEAN-JACQUES - Ernest Ansermet 1883-1969
R90399: RAPIN RENE S.J. (& DOMENECH, ED.) - Histoire du Jansénisme depuis son origine jusqu'en 1644. Ouvrage complètement inédit revu et publié par l'abbé Domenech
S87700: RAPP BURI ANNA & STUCKY-SCHURER MONICA - Zahm und wild. Basler und Strassburger Bildteppiche des 15. Jahrhunderts
S96871: RAPP BURI ANNA & STUCKY-SCHURER MONICA - Zahm und wild. Basler und Strassburger Bildteppiche des 15. Jahrhunderts
N107754: VAN RAPPARD F.A.L. & MULLER S. (ED.) - Verslagen van kerkvisitatiën in het bisdom Utrecht uit de 16de eeuw
G81953: RAPPOPORT CHARLES & COMPERE-MOREL - Un peu d'histoire (Origines, doctrines et méthodes socialistes)
G81951: RAPPOPORT CHARLES - La révolution sociale
G74801: RAPTSCHINSKY B. - De geschiedenis van de Russische revolutie (1917-1929)
V80809: RAQUET HECTOR - Conditions d'hygiène à réaliser dans la production du lait
B34362: DE RAS JOSEPH - Mémoire historique, diplomatique et critique sur la Souveraineté du Prince-Evêque de Liège dans la ville de Maestricht avant la Promulgation de l'Ancienne Charte (1283)
F78130: RASCHID ABU [RASHID OF BASRA] & HORTEN MAX (ED.) - Die Philosophie des abu Raschid (um 1068)
B28373: RASKIN EVRARD - Gerard Romsée - een ongewone man, een ongewoon leven
L18143: RASKIN LUDO & BERTS ANDRE (FOTOGR.) - Provinciehuis Limburg
C61806: RASKIN ANNEMIE - Het verhaal van Sinoehe
T90449: RASKIN J.-A. - Vrededael - schetsen uit onzen tijd
F75157: RASKIN DMITRIJ - Bytie i transcendencija [Being and transcendence]
G85845: RASMUSSEN SUSANNE WILLIAM - Public portents in republic Rome
C55098: RASMUSSEN RENÉ - Art nègre (ou Le salut par les sauvages)
R56525: RASPANTI ANTONINO - Filosofia, teologia, religione - l'unita della visione in Giovanni Pico della Mirandola
X77546: RASTORGUEVA VERA S. (RED.) - Osnovy iranskogo jazykoznanija. 3: Novoiranskie jazyki [2 volumes] 3-1: Zapadnaja gruppa, prikaspijskie jazyki, 3-2: Vostocnaja gruppa
R63965: RASTOUL A. - Le P. Ventura
G12309: RASTOUL A. - Histoire populaire de la Révolution française
R102006: RATHERIUS VERONENSIS O.S.B. [RATHERIUS OF VERONA] (REID P.L.D. E.A., EDS.) - Ratherii Veronensis Praeloquiorum libri VI, Phrenesis, Dialogus confessialis, Exhortatio et preces, Pauca de vita sancti Donatiani, Fragmenta nuper reperta, Glossae [in: Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, CCCM 46A]
R102005: RATHERIUS VERONENSIS O.S.B. [RATHERIUS OF VERONA] (REID P.L.D., ED.) - Ratherii Veronensis Opera minora [in: Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, CCCM 46]
H70480: RATISBONNE THEODORE - Histoire de Saint Bernard
F102201: RATRAMNE DE CORBIE [RATRAMNUS O.S.B.] (& LAMBOT D.C. O.S.B., ED.) - Ratramne de Corbie : Liber de Anima ad Odonem Bellovacensem. Texte inédit
F103676: RATRAMNE DE CORBIE [RATRAMNUS O.S.B.] (& LAMBOT D.C. O.S.B., ED.) - Ratramne de Corbie : Liber de Anima ad Odonem Bellovacensem. Texte inédit
N70527: RATS J.C. C.SS.R. - De Lieve Vrouw in 't Zand. Haar beeld, haar vereering, haar wonderen
R52185: RATTE FRANÇOIS C.SS.R. (D'APRÈS DRUZBICKI GASPARD S.J.) - Pierre de touche de la solide vertu
R52177: RATTÉ FRANÇOIS C.SS.R. - Cinq jours de retraite spirituelle - Manuel a l'usage spécial des religieux
Z50217: RATTI ACHILLE [PIUS XI] (& BOBBA G. & MAURO F., ED.) - Alpine Schriften des Priesters Dr. Achille Ratti (heute S.H.Papst Pius XI), in deutsch übertragen von Leopold von Schlözer
F63550: RATTIER M. - Manuel élémentaire de philosophie, ou abrégé du cours complet de philosophie
P46642: RATTIER M. - Cours complet de Philosophie, mis en rapport avec le programme universitaire - Psychologie [2 tomes] I.Psychologie, II.
R49823: RATZINGER GEORG - Geschichte der kirchlichen Armenpflege
G100989: RAU VIRGINIA - Subsidios para o estudo do movimento dos portos de Faro e Lisboa durante o seculo XVII
R75583: DE RAUCOURT GAETAN S.J. (LEBRETON JULES S.J., PRÉFACE) - La vérité sur Jésus de Nazareth
C98336: RAUCQ PAUL - Notes de géographie sur le Maniema
T98250: RAUCQ ELISABETH - Contribution à la linguistique des noms d'animaux en indo-européen
G82191: RAUDOT M. - De la grandeur possible de la France (faisant suite à la décadence de la France)
R99355: RAUNIO ANTTI - Summe des christlichen Lebens. Die 'Goldene Regel' als Gesetz in der Theologie Martin Luthers von 1510-1527
F74978: RAUSCH JURGEN - Der Mensch als Märtyrer und Monstrum. Essays
R48045: RAUSCHEN GERHARD - Eucharistie und Busssakrament in den ersten sechs Jahrhunderten der Kirche
R48046: RAUSCHEN G. - L'Eucharistie et la pénitence durant les six premiers siècles de l'église
F37097: RAUSCHER ANTON - Die soziale Rechtsidee und die Überwindung des wirtschaftsliberalen Denkens - Hermann Roesler und sein Beitrag zum Verständnis von Wirtschaft und Gesellschaft
C69354: RAUSCHER FRIDOLIN - Die Mitarbeit der einheimischen Laien am Apostolat in den Missionen der weissen Väter
R95971: RAVELET ARMAND - Rechtsgeleerd advies vóór de religieuse orden te Rome tégen het Italiaansch gouvernement
R49559: RAVELET ARMAND - Traité des Congrégations religieuses - commentaire des lois et de la jurisprudence, précédée d'une introduction historique et économique
H57106: RAVELET ARMAND (& D'HULST, INTROD.) - Blessed J.B. de la Salle founder of the Institute of the Brothers of the Christian Schools
T10343: VAN RAVESTEIJN, W. - Herman Gorter - De dichter van Pan - Een heroïsch en tragisch leven
H47795: RAVIER ANDRÉ S.J. - Un sage et un saint François de Sales
R45073: RAVIER A. S.J. (DIR.) & DE LUBAC HENRI, PRÉFACE - La mystique et les mystiques
F79623: RAVIER ANDRE - L'éducation de l'homme nouveau. Essai historique et critique sur le livre de l'Emile de J.-J. Rousseau [2 volumes]
H58525: RAVIER ANDRÉ S.J. - Les chroniques saint Ignace de Loyola
R86163: DE RAVIGNAN S.J. - Dernière retraite du r.p. De Ravignan donnée aux religieuses Carmélites du monastère de la rue de Messine à Paris, pendant le mois de novembre 1857
R51539: DE RAVIGNAN S.J. - Souvenirs des conférences du r.p. De Ravignan prononcées en 1842 pendant la station de l'avent a la métropole de Besançon (1re partie: Conférences des hommes, 2e partie: Conférence des dames)
R49336: DE RAVIGNAN S.J. - Conférences du révérend père De Ravignan de la Compagnie de Jésus - Conférences prechées à Notre-Dame de Paris de 1837 à 1846 [4 tomes]
R51537: DE RAVIGNAN S.J. - Suite des entretiens spirituels du révérend père De Ravignan recueillies par les enfants de Marie etc. (Couvent du Sacré-Coeur, 1856 et 1857) suivi de quelques passages de sa Correspondance
R51538: DE RAVIGNAN S.J. - Entretiens spirituels du r.p. De Ravignan recueillies par les Enfants de Marie (Couvent du Sacré-Coeur de Paris 1855) suivis d'un choix de ses pensées
R51536: DE RAVIGNAN S.J. - La vie chrétienne d'une dame dans le monde
R44420: DE RAVIGNAN S.J. - Entretiens spirituels du r.p. De Ravignan recueillies par les Enfants de Marie (Couvent du Sacré-Coeur de Paris 1855) suivis d'un choix de ses pensées
R32006: DE RAVIGNAN (S.J.) - De l'existence et de l'institut des Jésuites
R55668: DE RAVIGNAN S.J. - De l'existence et de l'institut des Jésuites
R43996: DE RAVIGNAN S.J. & DE VATIMESNIL M. - De l'existence et de l'institut des Jésuites (par De Ravignan) & Mémoire de M.De Vatimesnil sur les associations religieuses non autorisées
R44613: DE RAVIGNAN R.P. S.J. - La vie chrétienne d'une dame dans le monde
T98430: RAVILA PAAVO - Das Quantitätssystem des seelappischen Dialektes von Maattivuono
A17303: RAVILA, PAAVO - Suomen Kuva ( album with pictures of Finland -in 6 languages : Finnish/Swedish/E./D./Fr./Russ.)
P13817: RAVINA, A. - Manuel de pathologie médicale - II.Maladies de l'appareil respiratoire - Maladies de l'appareil digestif
G101343: RAWCLIFFE CAROLE & WILSON RICHARD (EDS.) - Medieval Norwich
S61902: RAWLINSON W.G. & FINBERG A.J. (HOLME CHARLES, FOREWORD) - The water-colours of J.M.W. Turner. Les aquarelles de J.M.W. Turner [Special spring number of "The Studio" 1909]
X48905: RAY JEAN - Le Japon grande puissance moderne
R93969: RAY THEOPHILE - La religion du bon sens
F45913: RAYMAEKERS BART, VAN DE PUTTE ANDRÉ & VAN RIEL GERD (RED.) - Moeten mogen kunnen (Lessen voor de eenentwintigste eeuw - volume 7)
F45915: RAYMAEKERS BART & VAN DE PUTTE ANDRÉ (RED.) - Denken voor morgen (Lessen voor de eenentwintigste eeuw - volume 4)
F45916: RAYMAEKERS BART & VAN DE PUTTE ANDRÉ (RED.) - De mens en zijn wereld morgen (Lessen voor de eenentwintigste eeuw - volume 5)
F45911: RAYMAEKERS BART & VAN DE PUTTE ANDRÉ (RED.) - Een nieuw wereldbeeld voor een nieuwe mens ? (Lessen voor de eenentwintigste eeuw - volume 2)
F45912: RAYMAEKERS BART & VAN DE PUTTE ANDRÉ (RED.) - Krachten voor de toekomst (Lessen voor de eenentwintigste eeuw - volume 6)
F45910: RAYMAEKERS BART & VAN DE PUTTE ANDRÉ (RED.) - Lessen voor de eenentwintigste eeuw - volume I
R53138: RAYMAEKERS BART & VAN RIEL GERD - Horizonten van weten en kunnen (Lessen voor de eenentwintigste eeuw - volume 8)
B89491: RAYMAEKERS P.J. (& JANSEN J.E. O.PRAEM., ED. ET VERT.) - Geschiedkundige navorschingen over de aloude abdij van 't Park
F38134: RAYMOND SAINT-JEAN - L'apologétique philosophique - Blondel 1893-1913
P43387: RAYMOND FR. V. O.P. AUMONIER DU KEIPPIANUM À WOERISHOFEN (& MASQUIN DR., PRÉFACE & BONNAYME & DUBOIS DRS., LETTRES) - Le guide des Nerveux et des Scrupuleux (Vade-mecum de tous ceux qui souffrent ou qui voient souffrir)
V24779: RAYMOND ALINE (DIR.) - Le savoir-vivre - les usages - le monde
R54336: RAYMOND M. O.C.S.O. - Le Cow-boy de Dieu [sur John Green Hanning]
T106721: RAYMOND MARCEL - L'influence de Ronsard sur la poésie française (1550-1585) [2 volumes]
T92453: RAYMOND CHARLES (& CLAVEAU M.A., PREFACE) - Un comédien français en Italie. Silvain de la comédie française
G34360: RAYNAL - Histoire du Stathoudérat, depuis son origine jusqu'a présent
R49811: RAYNAUD J-.M. - Le pretre d'après les Pères ; ouvrage dédié à Marie- [12 volumes] I-III: saint Bernard, IV-V: saint Grégoire le Grand, VI: saint Jean Chrysostome, VII: s.Jean Chrysostome, Grégoire de Nazianze, saint Ephrem, VIII: S.Prosper d'Aquitaine, IX: saint Ambroise, saint Pierre Damien & saint Jérome, X-XII: Pierre de Blois
M108163: RAYNAUD GASTON & LAVOIX HENRY - Recueil des motets français des XIIe et XIIIe siècles, etc., suivi d'une étude sur la musique au siècle de saint Louis. Tome second: Chansonniers divers & Etude musicale
T98320: RAYNAUD GASTON - Mélanges de philologie romane
G33915: RAYNAUD GEORGES - Les Dieux, les héros et les hommes de l'ancien Guatémala - d'après le livre du Conseil (Le Popul Vuh, essai de traduction)
F58210: RAZ JOSEPH - Practical reason and norms
E81909: RAZOUS J.-P. MME. - Le devoir social des patrons et les obligations morales des ouvriers et employés
H103079: RAZY ERNEST - Saint Jean de la Croix premier Carme Déchaussé, sa vie et sa doctrine
H84046: RAZY ERNEST - Saint Jean de la Croix premier Carme Déchaussé, sa vie et sa doctrine
F105568: REALE GIOVANNI - Il concetto di filosofia prima e l'unita della metafisica di Aristotele
F58043: REATH ANDREWS - Agency & Autonomy in Kant's moral theory - Selected essays
S32788: RÉAU LOUIS - Peter Vischer et la sculpture franconienne du XIVe au XVIe siècle
S45107: REAU LOUIS - Les sculpteurs français en Italie
S79631: REAU LOUIS - Mathias Grünewald et le retable de Colmar
S101940: REAU LOUIS - Dictionnaire polyglotte des termes d'art et d'archéologie
G87594: REAY BARRY (ED.) - Popular culture in seventeenth-century England
M94194: REBATET LUCIEN - Une histoire de la musique
M91536: REBER HENRI - Traité d'harmonie
W82070: REBIERE A. - Mathématiques et mathématiciens. Pensées et curiosités recueillies par A. Rebière
R78779: REBORA CLEMENTE (& GIOVANNINI CARMELO, A CURA DI) - Epistolario Clemente Rebora. Volume II: 1929-1944. La svolta rosminiana
E42105: REBOUD PAUL & GUITTON HENRI - Précis d'économie politique [2 tomes]
R64545: REBSOMEN ANDRÉ - Notre-Dame de Lourdes. Album du Pèlerin
R62572: REBSOMEN A. - Souverirs d'un brancardier de Lourdes
G72932: RECAMIER - Souvenirs et correspondance, tirés des papiers de Mme Récamier. I + II [2 tomes]
F59173: RECHSTEINER ALOIS - Wesen und Sinn von Sein und Sprache bei Martin Heidegger
R24320: RECK FRANÇOIS XAVIER - Le Missel médité - conférences sur les textes liturgiques de la messe [3 vol.] - I.Du premier dimanche de l'avent au dimanche dans l'octave de l'Ascension, II.Du dimanche de la Pentecôte au XXIVe dimanche après la Pentecôte, III.Le commun des saints
R106214: RECK FRANÇOIS XAVIER - Le Missel médité. Cconférences sur les textes liturgiques de la messe [4 volumes] I.Du premier dimanche de l'avent au dimanche dans l'octave de l'Ascension, II.Du dimanche de la Pentecôte au XXIVe dimanche après la Pentecôte, III.Le commun des saints, IV. Les fêtes et les féries
L63716: RECKO EMMA - 100 jaar Zusters Ursulinen Overpelt
X71851: RECLUS ELISEE - Nouvelle géographie universelle. La terre et les hommes. Vol.6: L'Asie russe
C107562: RECLUS ELISEE - L'Afrique Occidnetale : Archipels atlantiques, Sénégambie et Soudan occidental
C107561: RECLUS ELISEE - L'Afrique septentrionale [2 volumes] I: Bassin du Nil: Soudan égyptien, Ethiopie, Nubie, Egypte, II: Tripolitaine, Tunesie, Algérie, Maroc, Sahara
W83375: RECLUS ELISEE - Les phénomènes terrestres. Les continents
O513: RECTOR, RIA - Primair en secundair onderwijs in India - tussen koloniale erfenis, economische noodzaak en authenticiteit
R73204: REDDINGTON CURTIN JAMES - Attitudes of parents toward catholic education
F14171: REDEKER HANS - Existentialisme - een doortocht door philosophisch frontgebied
A17304: REDFERN, RON - The making of a continent
R724: REDING, JOZEF - Friedland - kroniek van de grote terugkeer
G102961: REDLICH OSWALD - Die Privaturkunden des Mittelalters
F65207: REDLOW GOTZ - Theoretische und praktische Lebensauffassung im philosophischen Denken der Antike
F67058: REDMOND WALTER (ED.) - La lógica del siglo de oro. Una introducción histórica a la lógica
G73437: REDONDI PIETRO (DE BOER WIETSE, VERTAL.) - Galilei, ketter. De politieke machtsstrijd rond het proces tegen Galileo Galilei (1633)
G101181: REDWORTH GLYN - The Prince and the Infanta. The Cultural Politics of the Spanish Match
G105830: REED NELSON - The Caste War of Yucatan
R94304: REEKMANS LOUIS - Le complexe cémétérial du pape Gaius dans la catacombe de Callixte
S100921: DE REES AUGUST - De De Noter's en hun werk
M94221: REESE GUSTAVE - Fourscore classics of music literature. A guide to selected original sources on theory and other writings on music not available in English, with descriptive sketches and bibliographical references
M95139: REESER EDUARD - Een eeuw Nederlandse muziek 1815-1915
F66618: REEVE C.D.C. - Practices of reason. Aristotle's Nicomachean ethics
K75505: REFEROVSKAJA ELIZAVETA ARTUROVNA - Razvitie predloznych konstrukcij v latinskom jazyke pozdnego perioda [="The development of prepositional constructions in Latin (late period)"]
P88377: REGA HENRICUS JOSEPHUS - Dissertatio medico-chymica qui demonstrantur Sanguinem Humanum nullo acido vitiari. Accedit appendix qua inquiritur an equidem in primis viis continuatur acidum. Uliterius anti-acida praecipue pulveres absorbentes de quorum tam usu salutari quam abusu Medicum instructum esse oportet
P88543: REGA HENRICUS JOSEPHUS - Accurata medendi methodus quantum fieri potest ab omni hypothesi abstracta, duobus Medicinae Fundamentis certae experientiae & rationibus inde deductis superstructa. In tres partes divisa, pathologiam universalem, particularem & therapeiam, per aphorismos proposita
B51886: REGAUS BEDA O.S.B. (& VERLEYN WILFRIED O.S.B., INTROD.) - Directorium abbatiae Hafflighemensis - Bona et jura monasterii Hafflighemensis
G94469: REGEHR WALTER - Die lebensräumliche Situation der Indianer im paraguayischen Chaco. Humangeographisch-ethnologische Studie zu Subsistenzgrundlage und Siedlungsform akkulturierter Chacovölker
F104819: REGENBOGEN OTTO - Theophrastos von Eresos
B84092: REGENT G. SS.CC. - Onze-Lieve-Heilige van Leuven en zijn heiligdom 1860-1960. Bijdrage tot de geschiedenis van de Sint-Jozefsverering in de Nederlanden
Q93190: REGHELLINI DE SCHIO (F. M.) - La maçonnerie, considérée comme le résultat des religions égyptienne, juive et chrétienne. Tome premier - tome second [2 volumes]
N72669: REGICOLA - Koningin Wilhelmina. Schetsen uit haar leven, voor de Nederlandse jeugd
F99418: REGIS L.-M. O.P. - L'opinion selon Aristote
R81569: DE REGLA PAUL - Théologie chrétienne. L'église et le mariage suivant les apotres, les pères de l'église, les théologiens, les canonistes et les confesseurs
G86838: REGNAULT-WARIN (ED.) - Mémoires pour servir à la vie du général la Fayette, et à l'histoire de l'Assemblée constituante [2 tomes]
S87746: REGNAULT HENRI (& DUPARC ARTHUR, ED.) - Correspondance de Henri Regnault recueillie et annotée par Arthur Duparc, suivi du catalogue de l'oeuvre de Henri Regnault
Q77906: REGNAULT J. - La sorcellerie. Ses rapports avec les sciences biologiques
T83533: REGNAULT-WARIN - Mémoires historiques et critiques sur F.-J. Talma et sur l'art théatral
G92346: REGNIER LOUIS - La cheminée italienne de Fleury-en-Vexin (Oise) aujourd'hui en Angleterre
H45570: REGNIER ADOLPHE - Saint Martin (316-397)
H46394: REGNIER ADOLPHE - Saint Martin (316-397)
V94953: REGNIER JEAN - Les feutres de papeterie. Conférence faite aux élèves de l'école française de papeterie
B91088: REGNIER FER., VAN HOEY CH. & WESTER ED. - Création d'une nouvelle gare du Nord sur le territoire de la ville de Bruxelles. Dégagement et expansion de la capitale vers le Nord
R44824: REGNIER C.-F. [& MIGNE L'ABBÉ, ÉD.] - Oeuvres complètes de C.-F. Regnier, docteur de la faculté de théologie de Paris et directeur du séminaire de Saint-Sulpice
F105571: REGO THOMAS - La filosofia del sentido comun en Aristoteles. La doctrina aristotelica de las 'koinai doxai', los 'endoxa' y los primeros principios de la demonstracion en comparacion con la teoria d Antonio Livi acerca de las primeras verdades existenciales
R104834: REGO FRANCISCO - La relacion del alma con el cuerpo. Una reconsideracion del dualismo agustinano
R108312: REHM BERNHARD - Die Pseudoklementinen, I: Homilien
W84989: REICH KARIN & ROUSSANOVA ELENA - Carl Friedrich Gauss und Russland. Sein Briefweschel mit in Russland wirkenden Wissenschaftlern
P38315: REICH WILHELM - Die Funktion des Orgasmus - Zur pschychopathologie und zur Soziologie des Geschlechtslebens
F14172: REICH CHARLES A. - Bloemen in beton (« The Greening of America ») - Hoe de revolutie van de jongeren Amerika leefbaar probeert te maken
X71359: REICHELT HANS - Avesta reader. Text, notes, glossary and index
X87014: REICHELT HANS & ZELLER HEINRICH - Die Erforschung der indogermanischen Sprachen. Band 4 2.Hälfte : Iranisch, Armenisch
F105705: REICHENBACH HANS - The Rise of Scientific Philosophy
P60537: REICHENBACH ERWIN - Leifaden der Kieferbruchbehandlung
S63586: REICHOLD KLAUS & GRAF BERNHARD (EDS.) - Buildings that Changed the World
S63585: REICHOLD KLAUS & GRAF BERNHARD (EDS.) - Paintings that Changed the World. From Lascaux to Picasso
R78466: REICKE BO - Glaube und Leben der Urgemeinde
F70791: REID THOMAS (HAAKONSSEN KNUD, ED.) - Thomas Reid on practical ethics. Lectures and papers on natural religion, self-government, natural jurisprudence and the law of nations
F28287: REID LOUIS ARNAUD - Creative morality
F67105: REID THOMAS (& HAAKONSSEN KNUD, ED.) - Practical ethics. Being lectures and papers on natural religion, self-government, natural jurisprudence, and the law of nations. Edited from the manuscripts with an introduction and a commentary
R104118: DE REIFFENBERG BARON - Note sur des lettres d'indulgence du pape Jules II
B104126: DE REIFFENBERG BARON - Essai sur la statistique ancienne de la Belgique. I: Population, II: Architecture, III: Mobilier, costumes. Seconde partie
B57917: DE REIFFENBERG BARON - Coup d'oeil sur les relations qui ont existé jadis entre la Belgique et le Portugal
F104119: DE REIFFENBERG BARON - Eloge de l'abbé Mann
G57791: DE REIFFENBERG BARON - La plus ancienne gravure connue avec une date
B87355: DE REIFFENBERG BARON (ED.) - Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, receuillies et publiés pour la première fois. Tome VII
B87357: DE REIFFENBERG BARON (ED.) - Le chevalier au cygne et Godefroid de Bouillon, Poëme historique, publié pour la première fois avec des nouvelles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les croisades. Tome I
T58979: DE REIFFENBERG BARON - Souvenirs d'un pèlerinage en l'honneur de Schiller
S104120: DE REIFFENBERG BARON - Recherches sur la famille de Pierre-Paul Rubens
T57918: DE REIFFENBERG BARON - Notice sur frère Corneille de St-Laurent, poète belge inconnu jusqu'ici
B104217: DE REIFFENBERG BARON (ED.) - Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, receuillies et publiés pour la première fois. Tome VIII
B104134: DE REIFFENBERG BARON - Particularités inédites sur Charles-Quint et sa cour, avec un appendice sur l'ordre de Saint-Hubert
B104216: DE REIFFENBERG BARON (ED.) - Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, receuillies et publiés pour la première fois. Tome VII
B104215: DE REIFFENBERG BARON, BORGNET M. & GACHET EMILE (EDS.) - Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, Poëme historique, publié pour la première fois avec de nouvelles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique. Un travail et des documents sur les croisades [4 volumes]
B104106: DE REIFFENBERG FRID. AUG. BARON - De Justi Lipsii V. INL. Vita et scriptis commentarius
B104100: DE REIFFENBERG BARON - Essai sur la statistique ancienne de la Belgique, jusque vers le XVIIe siècle. Première partie
F86636: DE REIFFENBERG FREDERIC BARON - Eclectisme, ou Premiers principes de philosophie générale. [Tome I: Psychologie éclectique]
B57792: DE REIFFENBERG BARON - Le feld-maréchal prince Charles-Joseph de Ligne
B104133: DE REIFFENBERG BARON - Supplément à l'art de vérifier les dates et aux divers recueils diplomatiques, ou Mémoire sur quelques anciens fiefs. Comtés de Durbui, de la Roche, de Daelhem, de Duras, de Montaigu, et de Clermont, et Seigneurie de Fauquemont
N104121: DE REIFFENBERG BARON - Mémoire sur les Sires de Kuyk
B61012: DE REIFFENBERG BARON - De quelques anciennes prétentions a la succession du Duché de Brabant, particulièrement de celles de la maison de Hesse
R98148: REIFFENSTUEL ANACLETUS O.F.M. (& BOLARD CLODOVAEUS & PELLETIER VICTOR) - Jus canonicum universum complectens Tractatum de regulis juris [7 volumes, complete]
R96029: REIFFENSTUEL ANACLETUS O.F.M. (& BOLARD CLODOVAEUS & PELLETIER VICTOR) - Jus canonicum universum complectens Tractatum de regulis juris [7 volumes, complete]
R45689: REIG JOSEPHUS - Auster vivificans seu Contemplationes circa perfectiones Dei, uni, trini, incarnati, et in Eucharistia oblati, ad inducendum animas ad amorem dei perfectum
K59273: REIJNDERS HENDRICUS FRANCISCUS - Societas generis humani bij Cicero (with summary in english)
R33453: REIJNEN H. - Erasmus en Luther
R69024: REILING J. - Hermas and Christian prophecy. A study of the eleventh mandate
R63018: O'REILLY BERNARD - Vie de Léon XIII ; son siècle, son pontificat, son influence
R49793: O'REILLY BERNARD - Vie de Léon XIII ; son siècle, son pontificat, son influence, composée d'après des documents authentiques précédée de deux lettres-
R107664: REILLY EDWARD M. - The General Norms of Dispensation. An historical synopsis and commentary
F105212: REILLY JOHN P. - Cajetan's Notion of Existence
R70307: REIM GUNTER - Studien zum alttestamentlichen Hintergrund des Johannesevangeliums
X76772: REIMANN HUGO - Manichäismus. Das Christentum der Freiheit
R67801: REIMBALDUS LEODIENSIS (& DE CLERCQ C., ÉD.) - Reimbaldi Leodiensis Opera omnia [Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, 4]
R106192: REIMBALDUS LEODIENSIS (& DE CLERCQ C., ED.) - Reimbaldi Leodiensis Opera omnia [Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, 4]
F54715: REIN MERCEDES - Ernst Cassirer
S101979: REINACH SALOMON - Répertoire de Reliefs Grecs et Romains [3 volumes] I: Les ensembles, II: Afrique, Iles Britanniques, III: Italie, Suisse
L82455: REINARTZ L.-J. - Description d'un reliquaire de la Ste Croix conservé dans le trésor de Notre-Dame à Tongres
R104524: REINBERGER CLEMENS - Auszug aus den neuen Forschungsergebnissen zur Architektur der aufgehobenen Kartause Portae Beatae Mariae Virginis zu Aggsbach [Analecta Cartusiana, 243]
X75648: REINECCIUS M. CHRISTIANUS (REHKOPF JOANNES FRIDER., ED.) - Lexicon Hebraeo-Chaldaicum in quo omnes voces Hebraeae et Chaldaicae linguae quae in Vet.Test. libris occurrunt exhibentur, adjectis ubique genuinis significatibus Latinis
R105769: REINHARD WILLIAM T. O.M.I. - The Evangelization of Brazil under the Jesuits (1549-1568). An Evaluation (chapter II: Initial contact with the indegenouspopulation 1549-1557)
R82585: REINHARD DE LIECHTY ABBÉ - Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin ou la science au moyen age
G103606: REINHARDT HEINRICH - Die Correspondenz von Alfonso und Girolamo Casati, spanischen Gesandten in der schweizerischen Eidgenossenschaft mit Erzherzog Leopold V. von Oesterreich 1620-1623. Ein Beitrag zur schweizerischen und allgemeinen Geschichte im Zeitalter des dreissigjaehrigen Krieges
R105001: REINHARDT KLAUS & SCHWAETZER HARALD - Nicolaus de Cue anthologie
F105178: REINHARDT KARL - Poseidonios von Apameia, der Rhodier genannt
X88940: REININK G.J. & KLUGKIST A.C. (EDS.) - After Bardaisan. Studies on continuity and change in Syriac Christianity in honour of professor Han J.W. Drijvers [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 89]
X80255: REININK G.J. & VANSTIPHOUT H.L.J. - Dispute Poems and Dialogues in the Ancient and Medieval Near East. Forms and types of literary debates in Semitic and related literatures [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 42]
R85025: REINKENS JOSEPH HUBERT (& SIEBEN H.J., HRSG.) - Joseph Hubert Reinkens. Briefe an seinen Bruder Wilhelm 1840-1873. Eine Quellenpublikation zum rheinischen und schlesischen Katholizismus des 19. Jahrhunderts und zu den Anfängen der Altkatholischen Bewegung [3 volumes]
S73201: REINLE ADOLF - Das stellvertretende Bildnis. Plastiken und Gemälde von der Antike bis ins 19. Jahrhundert
B90142: DE REINSBERG-DURINGFELD BARON - Traditions et légendes de la Belgique. Descriptions des fêtes religieuses et civiles, usages, croyances et pratiques populaires des Belges anciens et modernes [2 tomes]
W98254: REINTGEN PETER - Die Geographie der Kautschukpflanzen
X62286: REISCHAUER EDWIN O. - The Japanese today: Change and Continuity
M82630: REISSMANN AUGUST - Franz Schubert. Sein Leben und seine Werke
R70926: REIST THOMAS O.F.M. - Saint Bonaventure as a biblical commentator. A translation and analysis of his commentary on Luke, XVIII,34-XIX,42
R35952: REITHMAYER FR. XAV. - Lehrbuch der biblischen Hermeneutik (aus dessen hinterlassenen Handschriften mit Ergänzungen und einer Lebenssfizze des Verfassers herausgegeben von Dr.Valentin Thalhofer)
G77443: REITZENSTEIN R. - Werden und Wesen der Humanität im Altertum (Rede- am 26.Januar 1907 in der Aula der Kaiser Wilhelms-Universität Strassburg)
A108366: REJALOT THIERRY O.S.B. - Hastière-Notre-Dame - Description de l'ancienne église monastique - précédée d'un aperçu historique sur le prieuré bénédictin
R30867: RÉJALOT THIERRY O.S.B. - La bienheureuse Julie Billiart (1751-1816)
B86667: REJALOT THIERRY O.S.B. - Inventaire analytique de la correspandance de dom Nicolas Spirlet, dernier abbé de saint Hubert-en-Ardenne (suite et a suivre) [dans: Institut archéologique du Luxembourg. Annales, tome LXIX (69), Année 1938]
G86900: REJON MANUEL CRECENCIO (& ECHANOVE TRUJILLO CARLOS A., ED.) - Discursos parlamentarios (1822-1847). Compilacion, notas y resena biografica por Carlos A. Echanove Trujillo
V59765: O'RELY - L'illusionniste moderne. Expériences de prestidigitation
Q81300: REM HENRI - Les signes révélateurs de l'amour
T92847: REMACLE LOUIS - Le problème de l'ancien wallon
T99317: REMACLE LOUIS - Les variations de l'H secondaire en Ardenne liégeoise. Le problème de l'h en liégeois
B94966: REMACLE L. - Dictionnaire wallon-français, dans lequel on trouve la correction de nos idiotismes vicieux et de nos wallonismes
T86537: REMACLE MADELEINE - L'élément poétique dans "A la recherche du temps perdu" de Marcel Proust
G80914: REMAK STEPHEN S. - La paix en Amérique
B89529: REMANS GILBERT O.F.M. - Driehonderdste verjaring van de aankomst der Zusters Annontiaten te Tienen 1629-1929. Geschiedkundige aanteekeningen
L17613: REMANS A. - Priester-dichter Jan-Mathijs Winters 1864-1935 Genk [Gedenkboek]
L82457: REMANS A. & BAILLIEN HENRY - Repertorium deel I: Auteurslijst van het tijdschrift Limburg Jg.I-XL (1919-1961) en het jaarboek Het Oude Land van Loon dl.IXV (1946-1960)
S45262: REMBRANDT - Rembrandt tentoonstelling ter herdenking van de geboorte van Rembrandt op 15 juli 1606 - Schilderijen
H47673: REMBRY ERNEST - Saint Gilles sa vie, ses reliques, son culte en Belgique et dans le Nord de la France - Essai d'hagiographie [2 tomes]
B84478: REMBRY ERNEST - De bekende Pastors van Sint-Gillis te Brugge 1311-1896
H48550: REMBRY HENDRIK - Geschiedenis van sint Carolus Borromeus kardinaal van sinte Praxedis, aartsbisschop van Milaan
H98035: REMBRY HENDRIK - Geschiedenis van sint Carolus Borromeus kardinaal van sinte Praxedis, aartsbisschop van Milaan
R45600: REMBRY HENRICUS (VERTALING) [MERMILLOD MGR. & FIAT, BRIEVEN] - Leven van jufvrouw Le Gras (Ludovica de Marillac) stichtster der Zusters van Liefde, voorafgegaan door de brieven van monsiegneur Mermillod- en van mijnheer Fiat- (uit het fransch in 't nederduitsch gesteld door Henricus Rembry)
H83587: REMBRY ERNEST - Saint Gilles sa vie, ses reliques, son culte en Belgique et dans le Nord de la France - Essai d'hagiographie. Tome second
F70706: REMER GARY - Humanism and the rethoric of toleration
M102483: REMES JULES & VAN RICKSTAL JOS - Handboek van den klarinettist. Deel 1
A39198: REMISCH JOSEPH - Le Grand-Duché de Luxembourg historique, pittoresque, économique, etc. (Vade-Mecum du Touriste)
M83238: REMO FELIX - La musique au pays des brouillards, suivi de quelques biographies inédites d'artistes contemporains. Etude humoristique et anecdotique de l'état actuel de la musique en Angleterre
B64334: VAN REMOORTERE JULIEN - En toen was het oorlog- Dagboek van de Tweede Wereldoorlog
Y108014: REMOUCHAMPS EDOUARD - Tati L'Perriqui. Comèdeie-vaudeville ès treus ake (Ouvrage couronné par la Société Liégeoise de Littérature wallonne)
B84188: REMS MARINA (& VAN BUYTEN L., ED.) - De Leuvense standbeelden [Arca Lovaniensis, 10A, jaarboek 1981]
F80427: DE REMUSAT CHARLES - Philosophie religieuse. De la théologie naturelle en France et en Angleterre
F62425: DE REMUSAT CHARLES - Bacon ; sa vie, son temps, sa philosophie et de son influence jusqu'à nos jours
F28114: DE RÉMUSAT CHARLES - Bacon ; sa vie, son temps, sa philosophie et de son influence jusqu'à nos jours
F80621: DE REMUSAT CHARLES (& DE REMUSAT PAUL, ED. & PREFACE) - Abélard. Drame philosophique
F80580: DE REMUSAT CHARLES - Philosophie religieuse. De la théologie naturelle en France et en Angleterre
G28719: RÉMY - On m'appelait Rémy [2 vols.] I.De la défaite à l'espérance (18 juin 1940-28 mars 1942), II.De l'espoir à la libération (28 mars 1942-25 août 1944)
R74337: REMY F. - Les grandes indulgences pontificales aux Pays-Bas à la fin du moyen âge (1300-1531). Essai sur leur histoire et leur importance financière
R107909: REMY JEAN - Avec Thérèse de l'Enfant-Jésus et Elisabeth de la Trinité
K50786: REMY EDMOND (HANOTAU C. & PATRIS S. PUBL.) CICERO - Trois Philippiques de Cicéron Ie, VIIIe, XIVe (Ouvrage posthume) [2 tomes: I.Texte et traduction, II.Commentaire]
S85796: DE REN LEO - De familie Robijn-Osten. Ieperse renaissance-kunstenaars in Duitsland
R81338: RENAN ERNEST - La chaire d'Hébreu au Collège de France. Explications à mes collègues
X81333: RENAN ERNEST - Histoire générale et système comparé des langues sémitiques. Première partie: Histoire générale des langues sémitiques
G80894: RENAN ERNEST - Questions contemporaines
H43970: RENAN ERNEST - Saint Paul
G78437: RENAN ARY - Le costume en France
F80350: RENAN ERNEST - Le prêtre de Nemi. Drame philosophique
F80349: RENAN ERNEST - Caliban, suite de la tempête. Drame philosophique
F77275: RENAN ERNEST - Averroès et l'Averroïsme. Essai historique
R99292: RENAN ERNEST - L'antechrist [dans: Histoire des origines du christianisme, tome 4]
K92957: RENARD MARCEL & LAURENS PIERRE - Hommages à Henry Bardon
R48816: RENARD JOSEPH S.J. - Les douleurs de Notre-Dame - Méditations, allocutions et lectures pour le mois de Marie ou le temps de la Passion
W94997: RENARD A. - Description lithologique des récifs de St.-Paul
R47570: RENARD EDMOND - Le cardinal Mathieu 1839-1908 - Angers, Toulouse, Rome, la dernière crise de l'Eglise concordataire
R63651: RENARD A.C. - Marie, mère du Christ et de l'Eglise
W67405: RENARD A. S.J. - Mémoire sur la structure et composition minéralogique du coticule et sur ses rapports avec le phyllade oligistifère
R40447: RENARD MGR. - Vie spirituelle de la religieuse aujourd'hui
B94996: RENARD A. - Les roches grenatifères et amphiboliques de la région de Bastogne
Y95321: RENARD JULES - Comédies. Le plaisir de Rompre, Le pain de ménage, Poil de carotte, Monsieur Vernet
J44210: RENARD PIERRE - Le mariage civil est-il un contrat ?
G62108: RENARD GEORGES - Histoire du travail à Florence [2 vols.]
G80901: RENARD GEORGES - Le régime socialiste. Principes de son organisation politique et économique
M83058: RENAUD FRÇS.-AGTN. - Etude sur les diverses interprétations ou évaluations de la gamme diatonique majeure Ut, ré, mi, fa, sol, la, si, ut, précédée de notions élémentaires de calcul musical
R99503: RENAUD B. - La formation du livre de Michée. Tradition et actualisation
M83043: RENAUD FR.-AUG. - Du role de la science dans l'art musical
R106388: RENAUD B. - Structure et attaches littéraires de Michée IV-V
R70031: RENAUD B. - Michée - Sophonie - Nahum
R70010: RENAUD B. - La formation du livre de Michée. Tradition et actualisation
G41989: RENAUD DE BRIEY COMTE (& MAURRAS CHARLES & MUSSOLINI M., PRÉFACES) - L'épreuve du feu - Méditations sur les leçons politiques de la guerre
R44057: RENAUD FERDINAND - Sur les pas de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus - La vie d'amour
G100810: RENAUDET A. - Etudes érasmiennes (1521-1529)
T102929: RENAUDET AUGUSTIN - Dante humaniste
F106791: RENAUDET AUGUSTIN - Erasme et l'Italie
R64547: RENAUDIN PAUL O.S.B. - De la définition dogmatique de l'assomption de la T.S. Vierge. Dissertation théologique
H24502: RENAUDIN PAUL - Saint Vincent de Paul
R73803: RENAUDIN PAUL - Une grande mystique française au XVIIe siècle: Marie de l'Incarnation, Ursuline de Tours et de Québec. Essai de psychologie religieuse
R78823: RENAUDOT EUSEBE (& HUSSEY J.M., INTROD.) - Liturgiarum Orientalium Collectio, Frankfurt and London 1847. Volume I
F80376: RENAULT MARCEL - Platon
R107894: RENAULT EMMANUEL O.C.D. - L'idéal apostolique des Carmélites selon Thérèse d'Avila
T40441: RENAULT PAULIN - Benoît Quinet
T40439: RENAULT J. - Ferdinand Loise
F80373: RENAULT MARCEL - Epicure
R24512: RENAULT PAULIN - Frère Michel - professeur à Malonne 1849-1928 (l'irrésistible appel)
Y101534: RENCY GEORGES [PSEUD. DE STASSART ALBERT] - La dernière victoire, pièce en 3 actes
B25122: RENCY GEORGES - Albert, Roi des Belges
S20698: RENDERS HANS, - Verijdelde dromen - een surrealistisch avontuur tussen De Stijl en Cobra
S31461: RENDERS EMILE [JAN VAN EYCK] - Jean Van Eyck. Son oeuvre, son style, son évolution et la légende d'un frère peintre
S84387: RENDERS EMILE - Jean Van Eyck et le Polyptyque. Deux problèmes résolus [2 volumes]
R99957: RENDSBURG GARY A. - Diglossia in ancient Hebrew
R70095: RENDTORFF ROLF - Das überlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch
F34374: RENDU VESCOVO LUIGI (DI ANNECY) - Lettera a S.M.Federico Guglielmo IV re di Prussia per Mons.Luigi Rendu Vescovo di Annecy (preceduta da un cenno istorico intorno alla vita dello stesso prelato, Versione dal francese per G.Bobbio Sacerdote Barnabita)
T92539: RENE D'ANJOU (& LYNA FREDERIC, ED.) - Le Mortifiement de Vaine Plaisance. Etude du texte et des manuscrits à peintures
Y52757: RENE LUCIEN - Fantaisies sur les arts graphiques
R90648: RENEAULT ABBÉ - Le monastère des Bénédictins du Saint-Sacrement fondé à Rouen en 1663
G93468: DE RENESSE-BREIDBACH CLEMENT-WENCESLAS COMTE - Mes loisirs, amusemens numismatiques. Ouvrage posthume. 1er volume : Médailles Grecques et Romaines
G85541: DE RENESSE THEODORE - Dictionnaire des figures héraldiques [7 volumes]
G93469: DE RENESSE-BREIDBACH CLEMENT-WENCESLAS COMTE - Mes loisirs, amusemens numismatiques. Ouvrage posthume. IIIme volume : Médailles et monnaies des ducs de Brabant, Bourgogne, etc., des Princes, comtes et seigneurs, hommes illustres, républiques et des villes, pièces obsidionales
F95149: DE RENEVILLE JACQUES ROLLAND - Aventure de l'Absolu
F62780: DE RENEVILLE JACQUES ROLLAND - Aventure de l'Absolu
S90021: RENGER KONRAD (& VON SONNENBURG HUBERTUS) - Adriaen Brouwer und das niederländische Bauerngenre 1600-1660. Mit einem Beitrag zu Brouwers Maltechnik von H. von Sonnenburg
S90022: RENGER KONRAD - Lockere Gesellschaft. Zur Ikonographie des Verlorenen Sohnes und von Wirtshausszenen in der niederländischen Malerei
S83343: RENIER J.-S. - Catalogue des dessins d'artistes liégeois d'avant le XIXe siècle possédés par l'Académie des Beaux-Arts et la Bibliothèque de l'Université de Liége
N95485: RENIER J. - De verdiensten van Joannes van Miggrode omtrent de hervorming in Zeeland, en bijzonder van de stad Vere, etc., of tweehonderdjarige gedachtenisrede ter eere van bovengemelden man, uitgesproken te Vere op den 1sten Julij MDCCCXXVII (1827) en met geschied- en oordeelkundige aanteekeningen verrijkt
J94532: RENIER E. - Etude sur l'histoire de la Querela Inofficiosi en droit romain
T90199: RENIER P.J. - Fabelen
S79612: RENIER J.S. - Catalogue de l'oeuvre de Michel Natalis, graveur liégeois
V82815: RENIER G. & VERSTRAETEN J. - Arrimage des marchandises. Jaugeage et classification des navires
T65158: RENINCA - Wassend getij
T56072: RENINCA - Wassend getij [2 delen]
T88502: RENINCA - Adem der aarde
T88482: RENINCA - Wassend getij
N73457: RENKENS J.P.G. - Inventaris van de archieven van de Schepenbank Swolgen - Broekhuizenvorst en van het Kerspel Tienray
B81147: RENKIN - De la limitation de la journée de travail (Discours de Renkin prononcé à la séance solennelle de rentrée du 7 novembre 1891, Conférence du jeune barreau de Bruxelles)
C10805: RENKIN J. - Missionaires et fonctionnaires au Kwango - réponse au mémoire du R.P.Thibaut (provincial des rr.pp. Jésuites)
S28382: RENOIR PAUL - Si Renoir m'était conté- - Pierre Auguste Renoir 1841-1919 (Pour le 150e anniversaire de son grand-père, Paul renoir présente un hommage à Renoir) [bilingue: Fr./Néerlandais]
F37776: RENOIRTE FERNAND - Eléments de critique des sciences et de cosmologie
B102923: RENON DE FRANCE (& PIOT CHARLES, ED.) - Histoire des troubles des Pays-Bas par Messire Renon de France [3 volumes]
E41496: RENOU PIERRE (& ACKERMANN E.) - La dévaluation du Franc Suisse - Ses causes, ses effets, son enseignement
S84562: RENOUARD DE BUSSIERRE SOPHIE (CAT.) & BUROLLET THERESE (PREFACE) - Marten Schongauer, maitre de la gravure rhénane vers 1450-1491
G102560: RENOUARD YVES (& PERRIN CHARLES-EDMOND, PREFACE) - Etudes d'histoire médiévale [2 volumes]
S37009: RENOUVIER JULES - Histoire de l'origine et des progrès de la gravure dans les Pays-Bas jusqu'à la fin du quinzième siècle
F82955: RENOUVIER CHARLES - Science de la morale [2 volumes]
F80524: RENOUVIER CH. - Manuel de philosophie ancienne [2 volumes]
F35414: RENOUVIER CHARLES - Les dilemmes de la métaphysique pure
R79143: RENOUX G. - Les prédicateurs célèbres de l'Allemagne. Leur vie, leurs oeuvres
B74449: RENOY GEORGES - Geschiedenis van de post : universele link
B63904: RENOY GEORGES - Nous, Léopold II
B88896: RENOY GEORGES - Brussel onder Leopold I. 25 jaar porseleinkaarten 1840-1865
B105905: RENOZ - Ancien Hôtel d'Ansembourg a Liege bati par l'architecte Renoz de 1735 a 1740
N88575: VAN RENS HERMAN - Vervolgd in Limburg. Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog
T18765: RENS LIEVEN - Het priester-koningconflict in Vondels drama
T31671: RENS LIEVEN - Van Moerbeiboom tot overoever. De poëzie van Anton van Wilderode
T90978: RENS LIEVEN - Het priester-koning-conflict in Vondels drama
T90725: RENS F. [FRANS] - Gedichten
N73459: VAN RENSCH TH. J. - Inventaris van het archief van het Klooster der Annunciaten te Venlo 1361-1795. Inventaris van het archief van het Klooster van de H. Geest te Venlo 1382-1793
N73456: VAN RENSCH TH. J. - Inventaris van het archief van de Schepenbank Echt
T14627: RENSON JEAN - Les dénominations du visage en français et dans les autres langues romanes - Etude sémantique et onomasiologique [2 volumes]
H75567: RENSONNET GERARD O.CIST (DE L'ABBAYE DE VAL DIEU) - Vie de Saint Bernard
G48466: RENTIER JEANNINE - L'activité du Conseil de l'Europe dans le domaine social
N32643: RENTING R.A.D. - Regestenlijst van de Schepenkist-oorkonden uit het rechterlijk archief van Arnhem
S102199: RENTSCH DIETRICH - Glasmalerei des frühen vierzehnten Jahrhunderts in Ost-Mitteldeutschland
A40370: RESAL H. - Statistique géologique, minéralogique et minéralurgique des départements du Doubs et du Jura
W87429: RESAL H. (& FAYE H.) - Traité élémentaire de mécanique céleste, par H. Résal [relié avec: FAYE H., Leçons de cosmographie]
R102604: RESCH P. - La doctrine ascétique des premiers maitres égyptiens du quatrième siècle
R67230: RESCH ALFRED (HRSG.) - Agrapha. Aussercanonische Schriftfragmente
S42638: RESSEL GERT - Schwarzrheindorf und die frühstaufische Kapitellplastik am Niederrhein
C94475: RESSELER JOS. J.C. - Groupes sanguins et immunisation groupale au Congo
F86401: VAN DER REST E. - Platon et Aristote. Essai sur les commencements de la science politique
T65753: RESTAUT M. - Principes généraux et raisonnés de la grammaire françoise, avec des observations sur l'orthographe, les accents, la ponctuation & la prononciation, & un abrégé des règles de la versification françoise
Y91686: RESTIF DE LA BRETONNE (& BALLIVET SUZANNE, ILLS.) - Monsieur Nicolas ou le coeur humain dévoilé, avec des lithographies originales de Suzanne Ballivet [Edition du cent cinquantenaire 1956, en 4 volumes, complet]
C96736: RESWICK IRMTRAUD - Traditional textiles of Tunisia and related North African weavings
T77107: RETHY ANDREA [ENDRE] - Lingua universalis communi omnium nationum usui accomodataper Andream Réthy
R68095: RETTE ADOLPHE - Un séjour a Lourdes - journal d'un pélerinage a pied. Impressions d'un brancardier
R92315: RETTE ADOLPHE - Un séjour a Lourdes. Journal d'un pélerinage a pied. Impressions d'un brancardier
M77294: RETY HIPPOLYTE - Etudes historiques sur le chant religieux et moyens pratiques d'en améliorer l'éxécution dans les grandes et les petites paroisses.
R92727: DE REU MARTINE - La parole du Seigneur. Moines et chanoines médiéevaux prêchant l'Ascension et le Royaume des Cieux
R105018: REUDENBACH HERMANN-JOSEF - Achille Ratti - Papst Pius XI.: Predigtlehrer, Prediger, Bibliothekar. Mit Stimmen aus der zeitgenössischen Homilitik in Deutschland
T71964: DE REUL PAUL - Présentation du théâtre Jacobéen de Marston à Beaumont et Fletcher (1600-1625)
R45660: A.D.R. [= DE REUME AUGUSTE JOSEPH, 1807-1865] - Les vierges miraculeuses de la Belgique, Histoire des sanctuaires ou elles sont vénérées ; légendes, pèlerinages, confréries, bibliographie. 106 notices, illustrées de 40 gravures par Brown
R55905: A.D.R. [= DE REUME AUGUSTE JOSEPH, 1807-1865] - Les vierges miraculeuses de la Belgique, Histoire des sanctuaires ou elles sont vénérées ; légendes, pèlerinages, confréries, bibliographie. 106 notices, illustrées de 40 gravures par Brown
B97542: DE REUME AUGUSTE - Notice sur m. B.-J.-F.-C. Gyseleers-Thys, archiviste de la ville de Malines (Biographie belge)
R92311: A.D.R. [= DE REUME AUGUSTE JOSEPH] - Les vierges miraculeuses de la Belgique, Histoire des sanctuaires ou elles sont vénérées. Légendes, pèlerinages, confréries, bibliographie. 106 notices, illustrées de 40 gravures par Brown
J29612: DE REUS P. (RAADSHEER IN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL) & VAN DIEVOET E. (WOORD VOORAF) - Overzicht van het Burgerlijk recht

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar[an error occurred while processing this directive]

9/14