Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R78794: MEEKS WAYNE A. (HRSG.) - Zur Soziologie des Urchristentums. Ausgewählte Beiträge zum frühchristlichen Gemeinschaftsleben in seiner gesellschaftlichen Umwelt
R47638: VAN MEEL A.M.J. (PASTOOR VAN STE CATHARINA OP HET BEGIJNHOF TE DIEST) - Wegwijzer voor christene jongelingen
B100855: VAN MEEL L.I.J. - Aperçu sur la végétation algologique du District Poldérien de la vallée du Bas-Escaut belge
T112843: VAN DER MEER H.J. - Main facts concerning the Syntax of Mandeville's Travels. Ms. Cotton Titus c.XVI in the British Museum (edited by P. Hamelius)
R96161: VAN DER MEER WYBE J. - Catholic churches and institutions. Photographs of exteriors, interiors, details and plans of ecclesiastical buildings recently erected 1921-1930
R21686: VAN DER MEER FRITS - Apocalypse - Visioenen uit het Boek der Openbaring in de kunst
S21649: VAN DER MEER FRITS, - Geschiedenis van een kathedraal
T28841: VAN DER MEER DE WALCHEREN PIETER - Menschen en God - 1ste deel: 1911-1929
G112637: VAN DER MEER L.B. - Etruscan urns from Volterra : Studies in Mythological Representation I-II
X77103: VAN DER MEER P. - The ancient chronology of Western Asia and Egypt
M109519: VAN DER MEER JOHN HENRY - Johann Josef Fux als Opernkomponist
H82515: VAN DER MEER F. - Saint Augustin pasteur des ames [2 volumes]
P73933: VAN MEERBEECK PHILIPPE & NOBELS CLAUDE - Quand on n'a que l'amour. L'éducation sexuelle et affective des jeunes au temps du sida
R106226: VAN MEERBEECK LUCIENNE (ED.) - Correspondance des nonces Gesualdo, Morra, Sanseverino, avec la secrétairerie d'état pontificale, 1615-1621
B80195: VAN MEERBEECK ANNE - Het doopsel : een familieritueel. Een sociologische analyse van de betekenissen van dopen in Vlaanderen
R55279: VAN MEERBEECK LUCIENNE - Correspondance du nonce Decio Carafa archevêque de Damas 1606-1607
T11196: VAN MEERBEECK, FRANS - Het beroerde land
H88994: MEERBERGEN J. - Sint Albertus van Leuven
H60173: MEERBERGEN J. - Sint Gummarus' leven
H11045: MEERBERGHEN J. - Sint Albertus van Leuven [ca.1166-1192]
N15236: VAN DE MEERENDONK L. O.PRAEM. - Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen
M83218: MEERENS CHARLES - La gamme musicale majeure & mineure
M83200: MEERENS CHARLES - La gamme musicale majeure & mineure
M83185: MEERENS CHARLES - Le diapason et la notation musicale simplifiés
M83184: MEERENS CHARLES - Phénomènes musico-physiologiques
M83048: MEERENS CHARLES - Instruction élémentaire du calcul musical et Philosophie de la musique
M82616: MEERENS CHARLES - Hommage à la mémoire de m. Delezenne. Examen analytique de ses précieuses expériences d'acoustique musicale
N15200: MEERKAMP VAN EMBDEN A. (UITGEGEVEN DOOR) - Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434) - eerste deel (1390-1424)
P65165: MEERMAN DICK & DE WIT THEO (RED.) - Kerk en lichaam
R23681: VAN DER MEERSCH JOSEPH - De mysterio [text in latin]
Y22341: VAN DER MEERSCH MAXENCE - L'empreinte du Dieu
R21889: VAN DER MEERSCH JOSEPH - Tractatus de divina gratia
B107803: VAN DER MEERSCH P.C. - Recherches sur la vie et les travaux des imprimeurs belges et néerlandais établis à l'étranger, et sur la part qu'ils ont prise à la régénération littéraire de l'Europe au XVIe siècle
R28617: VAN DER MEERSCH JOSEPH - Adnotationes de Ecclesia, Liturgia, Sacrificio Missae
R28673: VAN DER MEERSCH JOSEPH - Tractatus de Deo uno et trino
R24313: VAN DER MEERSCH JOSEPH - Tractatus de Deo uno et trino
R95839: MEERSHOEK G.Q.A. - Le latin biblique d'après Saint Jérôme - aspects linguistiques de la rencontre entre la Bible et le monde classique
R99157: MEERSMAN ACHILLES O.F.M. - The Franciscans in the Indonesian Archipelago
B87973: MEERSSEMAN STIJN E.A. - Gent van den oudsten tijd tot heden. Registers op het werk van Frans de Potter
R69293: MEERSSEMAN G.G. O.P. - Der Hymnos Akathistos im Abendland. II: Gruss-Psalter, Gruss-Orationen, Gaude-Andachten und Litaneien
T73144: MEERSSEMAN G.G. O.P. - Was de dichter Dante ook filosoof en theoloog? Herdenkingsrede uitgesproken bij de 700e verjaring van Dantes geboorte in de Klasse der Letteren op 20 februari 1965
H13050: MEERSSEMAN P.G. - Rembert van Torhout
T82277: MEERT HIPPOLIET - Het voornaamwoord DU
T90095: MEERT HIPPOLIET - Het voornaamwoord DU
J75871: VAN MEERTEN M.B. - Art. 306 wetboek van strafrecht
L64674: MEERTENS FRANS - De Heren van Alken en de kleine man. "Een kiezelsteentje naar een rots"
N90085: MEERTENS PIETER JACOBUS E.A. - Meertens over de Zeeuwen. Zeeuwse studies uitgegeven naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag
R75315: MEERTENS MARIA [= ZR. IMELDA O.S.U.] - De godsvrucht in de Nederlanden, naar de handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw. III: Eucharistische gebeden
R89545: MEERTENS MARIA [= ZR. IMELDA O.S.U.] - De godsvrucht in de Nederlanden, naar de handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw. delen 1, 2, 3, 6 [4 volumes]
R98246: MEERTENS MARIA [= ZR. IMELDA O.S.U.] - De godsvrucht in de Nederlanden, naar de handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw. I: God, H. Drieëenheid, de mysteriën van Christus' leven en lijden
G113209: MEERUM TERWOGT E. - Primitieve geheime genootschappen als sociaal verschijnsel
N37118: MEES-VERWEY MEA - De betekenis van Johannes Van Vloten - Een bibliografie met inleiding
B92655: MEES LEOPOLD - Geschiedenis der gemeente Hingene, met uitbreidingen en bewijsstukken, versierd met twintig steendrukplaten
R99266: MEES M. - Die Zitate aus dem Neuen Testament bei Clemens von Alexandrien
S86414: MEES MARC - Glashelder. Tafel- en sierglas van de 16e tot de 18e eeuw
G112436: MEESE JOHANNA - Die Ballei Koblenz unter ihren letzten Landkomturen : Untersuchungen zur Geschichte der Ballei von 1698 bis 1809
W29202: DE MEESTER P., DILLEMANS R., FAUCONNIER G., HEREMANS K., HOUBEN J. E.A. (EDS.) - Wetenschap nu en morgen
E41750: DE MEESTER HECTOR-TH. (& DE LEENER GEORGES, PRÉFACE) - La science de la vente à tempérament
B62441: DE MEESTER PASCALE - Belgische Spanjereizigers van 1830 tot 1914
R69693: DE MEESTER KOEN O.C.D. - Uw nabijheid is mijn vreugde. Boodschap en leven van Elisabeth van de de Drieëenheid
R26409: DE MEESTER A. - Juris canonici et Juris canonico-civilis Compendium ; Tomus II. liber II cod.jur.can. Tit.7-19 [De personis] (olim a Rev.De Brabandere et Van Coillie editum)
J24246: DE MEESTER A. - Juris canonici et Juris canonico-civilis Compendium ; Tomus I.Praenotiones, liber fundamentalis de Ecclesia - liber I.Normae Generalis - liber II.tit.1-6 (olim a Rev.De Brabandere et Van Coillie editum)
K108653: DE MEESTER PIET - Plutarchus over de verbanning. Vergelijkend onderzoek van 'de Exilio' en enkele Griekse vitae
R25601: DE MEESTER A. - Juris canonici et Juris canonico-civilis Compendium ; Tomus III.pars 1. liber III cod.jur.can. [De rebus] (olim a Rev.De Brabandere et Van Coillie editum)
R25600: DE MEESTER A. - Juris canonici et Juris canonico-civilis Compendium ; Tomus III.pars 2. liber IV [De processibus] et V [De delictis et poenis] (olim a Rev.De Brabandere et Van Coillie editum)
R63330: DE MEESTER KOEN O.C.D. - De parel en het kind - over de kristelijke ontvankelijkheid
B111322: DE MEESTER DE BETZENBROECK HERVE BARON - Epigraphie de la Hesbaye Hutoise - Tome I & Tome II [2 volumes]
T72623: MEESTERS ROB (ED.) - Roman van Heinric en Margriete van Limborch, uitgegeven volgens het Brusselse handschrift. Editio princeps + Bijlage: Aantekeningen bij het tekstgedeelte van de roman van Heinric en Margriete van Limborch
N39353: MEETER E. - Geschiedenis van het beleg van Groningen in 1672 in verband gebragt met de Vaderlandsche Historie van dien tijd
B107792: MEEUSEN G. - Het Sint-Sebastiaansgilde of "Gulde van den Edelen Handboghe" van Essen
B93500: MEEUSEN GERARD - De Onze Lieve Vrouwkerk te Esschen. Haar oorsprong en geschiedenis
F108702: MEEUSEN MICHIEL - De 'fisikos' onder vuur. Heraclitus : een filosoof van zijn tijd
B85434: MEEUSEN GERARD - Bijdrage tot de geschiedenis van de St.-Antoniusparochie te Esschen
C39105: MEEUSSEN A.E. - Eléments de grammaire lega
C39044: MEEUSSEN A.E. - Esquisse de la langue ombo (Maniema- Congo belge)
C39043: MEEUSSEN A.E. - Linguistische schets van het Bangubangu
S78080: MEEWIS WIM - Iconologie van de Action Painting. Theorie en werk van een aantal action painters in het ruimer verband van het abstract expressionisme
R41046: VON MEGENBERG KONRAD (SCHOLZ RICHARD, BEARBEITET VON) - Konrad von Megenberg ; Planctus Ecclesiae in Germaniam
F27991: MEHL ROGER - De l'autorité des valeurs. Essai d'éthique chrétienne
F59909: MEHL ROGER - De l'autorité des valeurs. Essai d'éthique chrétienne
P112757: MEHLAN WILLI - Das Werk von Friedrich Tiedemann und Leopold Gmelin "Die Verdauung nach Versuchen". Seine Voraussetzungen und seine Auswirkungen auf die Physiologie und die Physiologische Chemie der Verdauung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
A101942: MEHREN M.A.F. (ED.) - Manuel de la cosmographie du Moyen Age, traduit de l'arabe "Nokhbet Ed-Dahr Fi 'Adjaib-il-Birr Wal-Bah'r" de Shems Ed-Din Abou-'Abdullah Moh'ammed de Damas, et accompagné d'éclaircissements
F28302: MEHTA ROHIT - Intuitive philosophy
R84873: MEI-HIA J. - La Religion Cosmique. Tomes I,II,III: La voie de l'harmonie universelle
G110341: MEIBURGER ANNE VINCENT - Efforts of Raymond Robins toward the Recognition of Soviet Russia and the Outlawry of War, 1917-1933
G112053: MEID WINFRIED - Die Volksbildungskonzeption Wilhelm Liebknechts. Versuch einer Rekonstruktion unter besonderer Berücksichtigung von Liebknechts politisch-aufklärerischem Wirken in der sächsischen Arbeitersbewegung (1865-1878)
R52364: MEIER J. - Maria in het leven der jeugd
K93213: MEIER-BRUGGER MICHAEL (ED.) - Homer, gedeutet durch ein grosses Lexikon. Akten des Hamburger Kolloquiums vom 6.-8. Oktober 2010 zum Abschluss des Lexikons des frühgriechischen Epos
M83147: MEIER JOHN - Kunstlieder im Volksmunde. Materialien und Untersuchungen
R105833: MEIER JOHANNES - Die Anfänge der Kirche auf den Karibischen Inseln
R102192: MEIER THEO - Die Gestalt Marias im geistlichen Schauspiel des deutschen Mittelalters
F109155: MEIER HELMUT G. - Weltanschauung - Studien zu einer Geschichte und Theorie des Begriffs
R54692: MEIER MICHAELE SVD - Die Negermission SVD im Süden der USA
W57618: MEIER F. - Exposé d'un principe concernant l'intersection des surfaces, avec application a la recherche de propriétés des surfaces du second ordre
R109539: MEIERS KURT - Der Religionsunterricht bei Johann Bernhard Basedow - Seine Bedeutung für die Gegenwart
R81826: MEIGNAN CARDINAL - Salomon. Son règne, ses écrits
R34195: MEIGNAN S.E. LE CARDINAL ARCHEVÊQUE DE TOURSZ - Les prophètes d'Israël et le Messie depuis Salomon jusqu'à Daniel
S111762: MEIJER B.W. - Niccolo Frangipane collectanea
G70659: MEIJER FIK - Wagenrennen. Spektakelshows in Rome en Constantinopel
R77552: MEIJER G.A. O.P. - Het Dominicaner klooster te Zwolle
J112070: MEIJER LAMBERTUS - Eenige beschouwingen over art. 199 Code Pénal en art. 449 van het nieuwe Wetboek van Strafrecht
T21897: MEIJER JUSTUS, - De schoonheid van Shakespeare, vol.III.De blijspelen
F28363: MEIJER JOSINE W.L. - Inleiding tot het denken van Nietzsche
F36966: MEIJER BROCARDUS O.CARM. - De eerste levensvraag in het intellectualisme van st. Thomas van Aquino en het integraal-realisme van Maurice Blondel
N64192: MEIJER REMCO & SCHOO H.J. - De monarchie. Staatsrecht, volksgunst en het Huis van Oranje
N64191: MEIJER REMCO - Aan het hof. De monarchie onder Koningin Beatrix
R73286: MEIJER BROKARD O.CARM. - Maria. Evangelisch oder katholisch? Eine ökumenische Betrachtung
F105582: MEIJER PIETER ANE - Chronologie en redactie van Aristoteles' Politica
W21251: MEIJER WILHELM - De maan - hoe het er op de Maan uitziet en wat wij van haar weten
T112539: MEIJERING H.D. - De willekeuren van de Opstalboom (1323) Een filologisch-historische monografie
K113364: MEIJERING ROOS - Literary and Rhetorical Theories in Greek Scholia
R104825: MEIJERING E.P. - Tertullian contra Marcion. Gotteslehre in der Polemik, Adversus Marcionem I-II
F105232: MEIJERING EGINHARD PETER - Orthodoxy and Platonism in Athanasius, Synthesis or Antithesis ?
T10413: MEIJERS, J.A. - Taal en leven - een populaire uiteenzetting van enkele taalverschijnselen
R63489: VAN MEIJL PETER S.D.S - Die Apostolische Visitation im Institut P. Jordans (1894-1913) [2 vols.]
F105462: MEIKLE SCOTT - Aristotle's Economic Thought
M95228: MEILAND JAKOB - Cantiones aliquot novae quas vulgo motetas vocant, quinque vocibus summo studio compositae : quibus adiuncta sunt officia duo, de S. Iohanne Evangelista, & Innocentibus [Facsimile edition, Frankfurt am Main, 1576]
N91952: MEILINK P.A. - De Nederlandsche Hanzesteden tot het laatste kwartaal der XIVe eeuw
V33766: MEILINK WIM - Handboek voor de poppenspeler
V100712: MEILINK WIM - Bibliografie van het poppenspel
C37579: MEILLASSOUX CLAUDE - Les derniers blancs - le modèle sud-africain
T71050: MEILLET A. - Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes
X111413: MEILLET A. - Etudes de linguistique et de philologie arménienne, tome II
B84660: MEINEN ISA - De Shoah in België
F112141: MEINHARDT GEORG - Voltaire und seine Sekretäre
F105261: MEINHARDT HELMUT - Teilhabe bei Platon. Ein Beitrag zum Verstandnis platonischen Prinzipiendenkens unter besonderer Berücksichtigung des "Sophistes"
C86944: MEINHOF CARL - Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen, nebst Anleitung zur Aufnahme von Bantusprachen. Anhang: Verzeichnis von Bantuwortstämmen
B103121: MEIR GEORGE - Pol De Mont. Een studie over zijn leven en zijn werk
B90091: MEIR GEORGE - Pol De Mont. Een studie over zijn leven en zijn werk
B47188: MEIRE FRIEDA - Sociaal-economische geschiedenis van de 19e eeuw (Geschiedenis van volk en land van Beveren, 2)
S96792: MEISCH LYN A. (ED.) - Traditional textiles of the Andes. Life and cloth in the Highlands. The Jeffrey Appleby collection of Andean textiles
N62263: MEISCHKE R. - Amsterdam Burgerweeshuis
J47782: MEISSNER BRUNO - Aus dem altbabylonische Recht
S87107: MEISSNER GUNTER (HRSG.) [SAUR - AKL] - Allgemeines Künstlerlexikon [AKL]. Die bildenden Künstler aller Zeiten und Volken. Band 3 : Andreace - Ardon
S87106: MEISSNER GUNTER (HRSG.) [SAUR - AKL] - Allgemeines Künstlerlexikon [AKL]. Die bildenden Künstler aller Zeiten und Volken. Band 2 : Alexander - Andrea di Zanetto
S87105: MEISSNER GUNTER (HRSG.) [SAUR - AKL] - Allgemeines Künstlerlexikon [AKL]. Die bildenden Künstler aller Zeiten und Volken. Band 1: Aa - Alexander
F42835: MEISTER RICHARD - Geschichte des Doktorates der Philosophie an der Universität Wien
K106035: MEISTERHANS K. - Grammatik der Attischen Inschriften
F108766: MEJIA ESCOBAR JORGE ANTONIO - De la logica de la investigacion a la epistomologia evolucionista. Un estudio del desarrollo de la Filosofia de la Ciencia de Karl R. Popper
N75614: MEKKEN A. (NOLET H., VOORWOORD) - De geschiedenis van Warmenhuizen
C74646: MELAERTS HENRI - Le culte du souverain dans l'Egypte ptolémaïque au IIIe siècle avant notre ère. Actes du colloque international (Bruxelles 10 mai 1995) [in: Studia Hellenistica, 34]
C74649: MELAERTS HENRI & MOOREN LEON (EDS.) - Le rôle et le statut de la femme en Egypte hellénistique, romaine et byzantine. Actes du colloque international (Bruxelles - Leuven, 27-29 novembre 1997) [in: Studia Hellenistica, 37]
H90645: MELAGE FR. - Le créateur de l'école populaire - Saint Jean-Baptiste De La Salle
B23854: MELAGE F. - L'ame belge - poèmes pour le centenaire
R53140: MELAGE (FRÈRE) F.S.C. - Le bienheureux Mutien-Marie - Frère des Ecoles Chrétiennes - Par la voie étroite
R52687: MELAGE FR. F.S.C. - Fratel Muziano delle Scuole Cristiane 1841-1917
R52777: MELAGE FR. F.S.C. - Au service des autres - frère Mathias-Marie éducateur, agronome, apotre
R13049: MELAGE (FRÈRE) FSC - Le bienheureux Mutien-Marie - Frère des Ecoles Chrétiennes - Par la voie étroite
R13048: MELAGE FRÈRE F.S.C. - Par la voie étroite - Frère Mutien-Marie
S92463: MELANI ALFREDO - Nell'arte e nella vita. Persone, luoghi e cose presenti
A104: MELCHIOR A. - Amazonas - hel en paradijs (reisindrukken)
M108958: MELCHIOR BALDUR - Jakob Heinrich Lützel (1823-1899) und die Entwicklung des protestantischen Schul- und Kirchengesangswesens in der bayerischen Rheinpfalz, insbesondere in der zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts
A26887: MELCHIOR A. (& W.H.BIERMAN, INLEIDING) - De eerste walvisvaart van de "Willem Barendsz"
R76475: MELCHIOR CANUS, VICENTIUS LIRINENSIS, TERTULLIANUS, E.A. [MIGNE J.-P., ED.] - Theologiae cursus completus, tomus primus (1)
R79874: MELCHIOR A S.MARIA O.C.D., E.A. - Vier eeuwen Discalsen 1568-1968 Geschiedkundig overzicht van de Teresiaanse hervorming. Zeldzame drukken, handschriften & kunstvoorwerpen
M83292: MELCHISSEDEC LEON - Pour chanter ce qu'il faut savoir- Ma méthode
R23596: VAN MELCKEBEKE CARLO C.I.C.M. (SCHEUTIST) - Service social de l'église en Mongolie
R75310: VAN MELCKEBEKE C. C.I.C.M. - Notre bon monseigneur Otto (1850-1938)
B103152: VAN MELCKEBEKE G.J.J. - Oproer binnen Mechelen in 1718
B103153: VAN MELCKEBEKE G.J.J. - Geschiedkundige aenteekeningen rakende de Sint-Jans-Gilde, bygenaemd de Peoene
B93783: VAN MELCKEBEKE G.J.J. - Oproer binnen Mechelen in 1718
T92856: MELESE PIERRE - Le théatre et le public à Paris sous Louis XIV 1659-1715
R113788: MELIKISHVILI NINO - Teachings of Church Fathers concerning the Incarnation of God
X111431: MELIKISVILI G.A. - Die urartaische Sprache
B111207: MELIN A. - Une cité Carolingienne : Histoire de la ville et du ban d'Andenne
L18113: MELIS H.C. - Groote Mannen van Limburg
M64828: MELIS RENE - Op de heide waait de wind. Geromanceerde biografie van Armand Preud'homme
T12565: MELIS, RENÉ - Er is geen weg terug
L106243: MELIS H.C. - Zonhoven
T65343: MELIS JAN - Het looze visschertje. Toneelschets in één bedrijf
T56143: MELIS HUIBRECHT - Gedichten
T25512: MELIS JAN - Purperen bloei
T25511: MELIS JAN - Schaduwland - gedichten
T100248: MELIS HUBERT - Koning Hagen, treurspel in vijf bedrijven
T11374: MELIS JAN - Van jaar tot jaar. Gedichten
R62458: MELIS CAROLINE - Angst in de Middeleeuwen: de Moralia in Job van Gregorius de Grote (540-604)
B89617: MELIS HUBERT - Zegetocht. voorgedragen door mevrouw Dilis-Beersmans van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg op het Betoogingsfeest in den Hippodroom van Antwerpen, den 27n Juni 1904
B89505: MELKENBEECK J. - De gemeentewapens van Vlaamsch-Brabant
R85016: MELL ULRICH - Die 'anderen' Winzer. Eine exegetische Studie zur Vollmacht Jesu Christi nach Markus 11,27 - 12,34
B99585: MELLAERTS DAVID & ROBBERECHTS GEERT - Licht : De Sint-Pieterskerk te Leuven. Lumière : l'église Saint-Pierre à Louvain. Light : The Saint-Peter's Church of Leuven
B79745: MELLAERTS LUCIEN - Het Zoniënbos. Bladzijden uit zijn rijke geschiedenis
B99055: MELLAERTS DAVID - De Sint-Pieterskerk te Leuven. Architectuur en kunstpatrimonium
S88393: MELLBYE KARIN, A.O. - Kunstindustrimuseet i Oslo. Arbok 1930-1931
T41447: MELLEN CHRISTIANE - Titelspectrum - Aspecten van Achterbergs prismatisch wereldbeeld
F109799: MELLON DJIVOH H. - L'agir humain : fondement metaphysique et implications ethiques chez le père Joseph De Finance
R74629: MELLONI A. (ED.) - Vatican II in Moscow (1959-1965). Acts of the colloquium on the history of Vatican II (Moscow, March 30 - April 2, 1995)
J101865: MELLOR ALEC - La torture ; son histoire, son abolition, sa réapparition au XXe siècle
G70407: MELLOR ALEC - Nos frères séparés: les franc-maçons
G85047: MELLOR ALEC - Histoire de l'anticléricalisme français
G79275: MELLOR ALEC - La vie quotidienne de la franc-maçonnerie française du XVIIIe siècle à nos jours
R49175: MELLOY CAMILLE - Le livre des fêtes
W61880: MELON J. - Description des chlorites et clintonites belges
E42532: MELON OCTAVE (& VAN ACKERE F., PRÉFACE) - L'ordre social et les classes moyennes (L'Union dans l'Action)
W66074: MELON J. & BAILLY R. - Détermination de la biréfringence d'un uniaxe en lumière convergente
S61411: MELONI FRANCESCO [MACCARI MINO] - Mino Maccari - Catalogo ragionato delle incisioni [2 volumes]
B60139: MELOT AUGUST - Das Martyrium des Belgischen Clerus
R104002: MELPIGNANO ANDREA S.J. - L'anticurialismo napoletano sotto Carlo III
F21025: VAN MELSEN A.G.M., - Het wijsgerig verleden der atoomtheorie
F19379: VAN MELSEN A.G.M. & DEMPF A. & KWANT R.C., - De invloed van de wijsbegeerte op de ontwikkeling der wetenschappen (VAN MELSEN: De invloed van de wijsbegeerte op de natuurwetenschap pp.135-152 & DEMPF: Der Einfluss der philosophischen Strömungen auf den Gang der Geisteswissenschaften pp.153-163 & KWANT: de verhouding tussen wijsbegeerte en psychologie in het denken van M.Merleau-Ponty pp.164-181)
R49145: DE MELUN VICOMTE - Vie de la Soeur Rosalie fille de la Charité
R63343: DE MELUN VICOMTE - Vie de la Soeur Rosalie fille de la Charité
R84041: DE MELUN COMTE - Soeur Natalie, fondatrice de la Congrégation des Filles de l'Enfant Jésus à Lille
S87983: DE MELY F. - Deux tableaux signés de Corneille de Lyon
J111963: MELZER LIANE - Die Gesetzgebung des Rats der Volksbeauftragten (1918/1919) Entstehungsgeschichte und Weitergeltung
W92375: MEMAIN ABBÉ - Etude sur l'unification du calendrier et la véritable échéance de Paques
B33322: MEMOR - L'armée et la nation
R49810: MEMORABILIA SOCIETATIS IESU - Memorabilia Societatis Iesu - complete collection of volumes 1 to 10 (1919-1959)
Q41055: DE MEMPHIS MME. - Amour! Bonheur? Ce que révèle la physionomie - Ce qu'on lit dans la main - Présages et talismans
T100925: MENAGER DANIEL - Ronsard ; Le Roi, le Poète et les Hommes
J112899: MENALDA C.B. - Iets over den aanleg van tramwegen
R99489: MENARD JACQUES-E. - L'évangile selon Thomas
S83720: MENARD LOUIS & RENE - La sculpture antique et moderne
S83425: MENARD LOUIS ET RENE - Tableau historique des beaux-arts depuis la renaissance jusqu'à la fin du dix-huitième siècle
R100934: MENARD JACQUES-E. P.S.S. - Les dons du Saint-Esprit chez monsieur Olier
S104069: MENARD MICHELE - Une histoire des mentalités religieuses aux XVIIe et XVIIIe siècles. Mille retables de l'ancien diocèse du Mans
G107630: MENARD JEAN - Meudon au XXe siècle, tome I: Meudon-La-Forêt, Villebon
T56728: MENCHE DE LOISNE CH. - Influence de la littérature française de 1830 à 1850 sur l'esprit public et les moeurs
R96024: MENCHINI CAMILLO M. O.S.M. - Il discorso di S. Stefano Protomartire nella Letteratura e Predicazione Cristiana primitiva
V20029: MENDEL L., - Voor den vlambooglasscher
R113612: MENDELSON E. MICHAEL - Los escandalos de Maximon : Un estudio sobre la religion y la vision del mundo en Santiago Atitlan
M83146: MENDELSSOHN (& ROLLAND A.-A., TRAD.) - Lettres inédites de Mendelssohn
T96034: MENDELSZOON MOSES - Phedon of over de onsterfelykheid, in drie t' zamenspraaken
G68741: MENDEZ VIVES ENRIQUE - Artigas y la patria grande
B17083: MENDIAUX, E. - Edward Coremans - Bijdrage tot de geschiedenis van de taalwetgeving
F109792: MENDIS VALENCE D. - Philosophy of creation in St. Thomas Aquinas : Making God intelligible to non-theists
F75168: MENDIVE JOSEPHUS S.J. - Ethica et jus naturae
P24796: MENDOUSSE PIERRE - L'ame de l'adolescent
P38150: MENDOUSSE PIERRE - L'ame de l'adolescent
G111912: MENDOZA ANTONIO C. - Historia de la educacion en Puerto Rico 1512-1826
R27808: MENDOZA JUAN DE DIOS (S.J.) - Bibliografia Balmesiana - Ediciones y Estudios [in: Analecta Sacra Tarraconensia, Vol.33 (1960) complete]
R743: MENÉNDEZ JOSEFA & MONIER-VINARD H. (INTROD.) & CHARMOT F. (CONCLUSION) - Un appel à l'amour ; le message du coeur du Jésus au monde et sa messagère Soeur Josefa Menéndez (Religieuse coadjutrice de la Société du Sacré Coeur de Jésus 1890-1923)
R27506: MENENDEZ JOSEFA (SOEUR) - Un appel à l'amour - Soeur Josefa Menéndez, Religieuse Coadjutrice de la Société du Sacré Coeur de Jésus (Madrid °1890-1923) [biographie & écrits]
G72125: MENENDEZ-REIGADA IGNACIO O.P. - La guerre nationale espagnole devant la morale et le droit
R12698: DU MENGA, YVES - Les témoins de Jéhova et leur ré-interpretation déformante systématisée de la Parole Révélée
T111061: MENGE ULRICH - Die dialektische Struktur der Kurzgeschichten Dona Emilia Pardo Bazans
M108959: MENGEDE BERND - Arnold Schönbergs Oper "Moses und Aron" - Ansätze einer differenzierenden Strukturanalyse
G82742: MENGER ANTON (& ANDLER CHARLES, INTROD.) - L'état socialiste
X86549: MENGES KARL H. - The Turkic languages and peoples. An introduction to Turkic studies
X87013: MENGES KARL H. - Altajische Studien. II: Japanisch und Altajisch
R61112: MENGHI-D'ARVILLE M. - L'annuaire de Marie, ou le véritable serviteur de la sainte Vierge [2 tomes]
S112932: MENGIN URBANUS - De idea felicitatis terrestris apud Benotium Pictorem Florentinum
R77608: MENGOZZI MARINO (A CURA DI) - Ecclesia S. Vicinii. Per una storia della diocesi di Sarsina
X112117: MENGOZZI ALESSANDRO (& ISRAEL OF ALQOSH & JOSEPH OF TELKEPE) - A Story in a Truthful Language : Neo-Syriac Poems by Israel of Alqosh and Joseph of Telkepe, North Iraq, 17th century [2 volumes] I: Introduction and Translations, II: Texts and Glossary
R67187: MENGUS RAYMOND - Théorie et pratique chez Dietrich Bonhoffer
R30155: MENICUCCI SÉBASTIEN (CHANOINE) - Un coup de l'oeil sur l'actualité
V82740: DE MENIL F. - Histoire de la danse à travers les ages
S91680: MENKE J.L. - Exposition de la collection de tableaux anciens de mr J.L. Menke, juin 1895, Catalogue. Anvers, Cercle artistique, littéraire et scientifique
R106378: MENKEN MARTINUS JOHANNUS JOSEPH - Numerical literary techniques in John. The Fourth Evangelist's Use of Numbers of Words and Syllables
R103699: DE LA MENNAIS F. - Des progrès de la Révolution et de la guerre contre l'Eglise
R52005: DE LA MENNAIS F. - Essai sur l'indifférence en matière de religion - Tome I
R59150: DE LA MENNAIS F. - Election de mr O'Connel et fragment sur l'enseignement, tiré du nouvel ouvrage de m.l'abbé F.De La Mennais
F105603: MENNE ALBERT & OFFENBERGER NIELS (EDS.) - Modallogik und Mehrwertigkeit [in: Zur modernen Deutung der Aristotelischen Logik, 3]
F105602: MENNE ALBERT & OFFENBERGER NIELS (EDS.) - Formale und nicht-formale Logik bei Aristoteles [in: Zur modernen Deutung der Aristotelischen Logik, 2]
F105601: MENNE ALBERT & OFFENBERGER NIELS (EDS.) - Über den Folgerungsbegriff in der Aristotelischen Logik [in: Zur modernen Deutung der Aristotelischen Logik, 1]
T64127: MENNEKENS JEF - De Klok [Duimpjesuitgave nr. 103]
T64155: MENNEKENS JEF - Een kroon. Drama in 5 bedrijven [Duimpjesuitgave nr. 60]
G72049: MENNELL STEPHEN - All manners of food. Eating and taste in England and France from the Middle Ages to the present
F50686: MENNICKE C.A. - De tegenwoordige stand van het wijsgerig denken tegen de achtergrond van de geschiedenis der filosofie
F33625: MENNICKE C.A. - Levensbeginselen en levenspractijk - Wijsgerige beschouwingen
R80719: MENOCHIO GIUSEPPE BARTOLOMEO O.S.A. (TRAPP D. O.S.A. & MASETTI-ZANNINI G.L., EDS.) - Diari e Lettere, VI: Lettere familiari
B62222: MENS ALCANTARA O.F.M.CAP. - Oorsprong en betekenis van de Nederlandse begijnen- en begardenbeweging. Vergelijkende studie: XIIde-XIIIde eeuw
B74309: MENS ALCANTARA O.F.M.CAP. - Oorsprong en betekenis van de Nederlandse begijnen- en begardenbeweging. Vergelijkende studie: XIIde-XIIIde eeuw
H52816: MENS GEREBERN O.F.M.CAP. - De boetelinge van Cortona [Margareta van Corona]
C109183: MENSAH-BONSU MICHAEL - Die religiös-politische Institution des "Asantehene" unter dem Einfluss des Kulturkontaktes im 19. und 20. Jahrhunderts
W57682: VAN DER MENSBRUGGHE G. - Sur la tension superficielle des liquides considérée au point de vue de certains mouvements observés à leur surface
W57628: VAN DER MENSBRUGGHE G. - Etudes sur les variations d'énergie potentielle des surfaces liquides. Première mémoire, première partie
F74945: MENSCHING GUSTAV (YOUSEFI HAMID REZA, HRSG. & TWORUSCHKA UDO, FOREWORD) - Aufsätze und Vorträge zur Toleranz- und Wahrheitskonzeption von Gustav Mensching
T113513: MENSHAUSEN WERNER - Die Verwendung der betonten und unbetonten Formen des Personal- und Possessiv-Pronomens bei Wace, Beneeit und Crestien v. Troyes
R37054: MENSINK B.A. DR. - Jan Baptist Stalpart van der Wiele - advocaat, priester en zielzorger 1579-1630
N110271: MENSINK JAN - De kolenvoorziening van Nederland tijdens den tweeden wereldoorlog
T65402: MENTEN J.E.H. - De held der eucharistie. Drama in drie bedrijven
T72238: MENTINK ANNELIES - Le menagier de Paris (1392-1394). De leefwereld van de anonieme auteur en zijn opvattingen over liefde en huwelijk
G113223: MENTION L. - De duce Rohanio post pacem apud Alesium usque ad mortem (MDCXXIX - MDCXXXVIII)
E42239: MENTOR (VUE PAR -) - L'introduction du système corporatif dans l'état (en annexe: projet de loi)
F57968: MENTRE F. - Cournot et la renaissance du probabilisme au XIXe siècle
H45796: MENU HENRI - Reims en fête ; Inauguration de la statue de Jeanne d'Arc (15 juillet 1896) - Voyage du président de la République
C79188: MENU BERNADETTE - Petit lexique de l'égyptien hiéroglyphique à l'usage des débutants
C79187: MENU BERNADETTE - Petite grammaire de l'égyptien hiéroglyphique à l'usage des débutants
R84124: MENU HENRI - Reims en fête - Inauguration de la statue de Jeanne d'Arc (15 juillet 1896) - Voyage du président de la République
M68596: MENUHIN YEHUDI (DU MOURIER JAMES, TRAD.) - Voyage inachevé. Autobiographie
E100987: MENY G. - Le travail à domicile. Ses misères, les remèdes
G75628: MENZENBACH JOHANN - Ludwig Windthorst in seinem Leben und Wirken, insbesondere in seiner politischen Thätigkeit
G15039: MENZIES, JAMES M. - The culture of the Shang Dynasty [ Smithsonian ]
R34497: MEOZZI LAURA (& DALCERRI LINA, A CURA DI -) - Ascolta o figlia - Lettere di madre Laura Meozzi pioniera dell'Opera delle Figlie di Maria Ausiliatrice in polonia
E42099: MEQUET GUSTAVE - Les leçons du plan quinquennal
R35948: MERAULT M. - Les apologistes involontaires ou La religion chrétienne prouvée et défendue par les objections mêmes des incrédules
M83019: MERCADIER P.L. - L'harmonie vulgarisée, méthode nouvelle et raisonnée pour apprendre l'origine et l'emploi de tous les accords, avec un grand nombre d'exemples tirés des oeuvres les plus connues des maitres anciens et modernes, à l'usage du monde et des écoles et pour servir de préparation aux études de haute composition
T112837: MERCANTON JACQUES - Poésie et religion dans l'oeuvre de Maurice Barrès
T106294: MERCELIS LODEWIJK - De Kempische harp - dichtbundel
T91950: MERCELIS LODEWIJK - Natuur en hert, dichtbundel
R102465: MERCENIER E. E.A. - La prière des églises de rite byzantin [3 volumes] I: L'office divin, la liturgie, les sacrements. II: Les fêtes (Grandes fêtes fixes), III: Les fêtes (L'acathiste, la quinzaine de Pâques, l'ascension et la pentecôte)
R69151: MERCENIER D.F. (TRAD.) - L'office des vêpres selon le rite byzantin + L'office de complies selon le rite byzantin + L'office de minuit selon le rite byzantin + L'office de matines selon le rite byzantin + Les heures + Office des typiques
C99539: MERCER SAMUEL A.B. - An Egyptian grammar with chrestomathy and glossary
C103253: MERCER SAMUEL A.B. - An Egyptian Grammar, with Chrestomathy and Glossary
A77368: MERCEY FREDERIC - Le Tyrol et le Nord de l'Italie, journal d'une excursion dans ces contrées vers 1830 [2 volumes, sans les planches]
R47124: MERCIER R.P. S.J. - La bienheureuse Jeanne de Lestonnac fondatrice et première supérieure de l'ordre de Notre-Dame (extrait de "La vénérable Jeanne de Lestonnac")
R48809: MERCIER R.P. S.J. - La Vierge Marie d'après mgr. Pie (extraits des discours publiés ou inédits, précédés d'une étude, accompagnés de sommaires et suivis d'une table analytique)
R71515: MERCIER (CARDINAL) - A mes séminaristes
T81400: MERCIER LOUIS SEBASTIEN - Le faux ami. Drame en trois actes, en prose
P32790: MERCIER D.-J. (CARDINAL) - Les origines de la Psychologie contemporaine
T92835: MERCIER JACQUES - Petit dictionnaire franco-belge, belgo-français. Mots et expressions usuels
R81576: MERCIER L.-A. - La libre-pensée
F32725: MERCIER D.-J. (CARDINAL) - Les origines de la psychologie contemporaine
F40688: MERCIER D. - Métaphysique générale ou Ontologie [en 2 tomes]
B79002: MERCIER CARDINAL (& ANTO-CARTE, ILLS.) - Voix de la guerre
R76052: MERCIER S.J. - La vénérable Jeanne de Lestonnac. Baronne de Montferrant-Landiras, fondatrice et première supérieure de l'ordre de Notre-Dame
R50279: MERCIER R.P. S.J. - Vie de la révérende Mère Thérèse de Saint-Joseph (Ernestine d'Augustin) ancienne prieure du Carmel de Tours 1819-1890
F46253: MERCIER D. (CARDINAL) - Logique (Cours de philosophie, volume I)
R45838: MERCIER JACQUES - Vingt siècles d'histoire du Vatican - de saint-Pierre à Jean-Paul II
F26019: MERCIER D. (CARDINAL) - Métaphysique générale ou Ontologie
R34069: MERCIER D. (PROF. À L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN) - Ideal et illusion - Causerie faite à l'Association des anciens élèves du Collège St-Rombaut à Malines
R98027: MERCIER R.P. S.J. - La bienheureuse Jeanne de Lestonnac fondatrice et première supérieure de l'ordre de Notre-Dame (extrait de "La vénérable Jeanne de Lestonnac")
Y89914: MERCIER - L'habitant de la Guadeloupe, comédie en trois actes (conformement à la représentation donné au Théatre Italien à Paris, au mois de may 1786 & a Amsterdam, au college dramatique & lyrique, le 31 janvier 1787)
R84068: MERCIER (CARDINAL) - Retraite pastorale
F83900: MERCKEN H.P.F. - Aristoteles over de menselijke volkomenheid. Boeken I en II van de Nikomachische etiek met de kommentaren van Eustratius en een anonymus in de Latijnse vertaling van Grosseteste
R108415: MERELL JAN - Bible v ceskych zemich od nejstarsich dob do soucasnosti (La Bible dans la tradition culturelle tchèque, The Bible in the Czech Cultural Tradition, Die Bibel in der kulturellen Tradition)
R99491: MERENDINO ROSARIO PIUS - Der Erste und der Letzte. Eine Untersuchung von Jes 40-48
R63402: MERENDINO PIUS - Paschale Sacramentum. Eine Untersuchung über die Osterkatechese des Hl. Athanasius von Alexandrien in ihrer Beziehung zu den frühchristlichen exegetisch-theologischen Überlieferungen
K76538: MERENTITES KONSTANTINOS I. [MERENTITOU KONSTANTINOU, MERENTITOS] - Ta "Abebaia" apospasmata tou Hesiodou et toi papyroi Rainer. Symbole eis ton orthon tropon ekdoseos archaion keimenon [= The uncertain fragments of Hesiod in the Rainer papyrus: contribution to the right way of publishing ancient texts]
F107705: MERGUET H. - Lexikon zu den philosophischen Schriften Cicero's; mit Angabe sämtlicher Stellen [3 volumes, complete]
R73621: MERICI ANGELA - Weisungen der heiligen Mutter Angela an die Gesellschaft Ursula
R73792: MERICI ANGELA (MARIANI LUCIANA & TAROLLI ELISA, EDS.) - Regola, ricordi, legati. Testo antico e testo moderno
R73619: MERICI ANGELE [MERICI ANGELA] (LEDOCHOWSKA TERESA, TRAD.) - Ecrits de sainte Angèle Merici. Texte italien original et traduction française, d'après la publication de Sr. Teresa Ledóchowska: Angèle Merici et la Compagnie de Ste-Ursule (Ancora, 1968)
R24334: MÉRIDIER LOUIS & GRÉGOIRE DE NYSSE - Grégoire de Nysse : discours catéchétique (texte grec, traduction française, introduction et index par L.Méridier)
G65695: VON MERING FRIED. EV. & REISCHERT LUDWIG - Zur Geschichte der Stadt Köln am Rhein. Von ihrer Gründung bis zur Gegenwart, nach handschriftlichen Quellen und den besten gedruckten Hülfsmitteln bearbeitet. Dritter band [vol.3 of 4]
G65694: VON MERING FRIED. EV. & REISCHERT LUDWIG - Zur Geschichte der Stadt Köln am Rhein. Von ihrer Gründung bis zur Gegenwart, nach handschriftlichen Quellen und den besten gedruckten Hülfsmitteln bearbeitet. Erster band [vol.1 of 4]
G65693: VON MERING FRIED. EV. & REISCHERT LUDWIG - Zur Geschichte der Stadt Köln am Rhein. Von ihrer Gründung bis zur Gegenwart, nach handschriftlichen Quellen und den besten gedruckten Hülfsmitteln bearbeitet. Zweiter band [vol.2 of 4]
R110167: MERINO LUIS O.S.A. - La Noticias secretas de America - Estudio critico de las acusaciones de Ulloa sobre general relajacion del Clero Colonial 1720-1765
R69450: MERK OTTO - Handeln aus Glauben. Die Motivierungen der paulinischen Ethik
R78450: MERKEL HELMUT - Die Wiedersprüche zwischen den Evangelien. Ihre polemische und apologetische Behandlung in der alten Kirche bis zu Augustin
R26825: MERKELBACH BEN.H. (COLLEGIT) - Quaestiones de variis Poenitentium categoriis quas in utilitatem cleri
R76992: MERKELBACH REINHOLD - Mithras
F105274: MERKI HUBERT O.S.B. - Homoiosis Theo von der platonischen Angleichung an Gott zur Gottähnlichkeit bei Gregor von Nyssa
M109033: MERKL JOSEF - Josef Riepel als Komponist (1709-1782) Ein Beitrag zur Musikgeschichte der Stadt Regensburg
R70014: MERKLEIN HELMUT - Das kirchliche Amt nach dem Epheserbrief
M100902: MERKLIN ALBERTO - Organologia. Expocision cientifica y grafica del Organo en todos sus elementos y recursos antiguos y modernos
F105564: MERLAN PHILIP - Studies in Epicurus and Aristotle
R62684: MERLAUD ANDRE - Héros de la souffrance et de l'amour. Etienne Kaszap 1916-1935
F28188: MERLEAU-PONTY MAURICE - Les aventures de la dialectique
F41042: MERLEAU-PONTY MAURICE (& HONÉE EUGÈNE & KERSTIENS EDDIE: VERTALING, INLEIDING EN NOTEN) - Lof der wijsbegeerte - Inaugurale rede uitgesproken voor het Collège de France op donderdag 15 januari 1953
F30672: MERLEAU-PONTY MAURICE (& HONÉE EUGÈNE & KERSTIENS EDDIE: VERTALING, INLEIDING EN NOTEN) - Lof der wijsbegeerte - Inaugurale rede uitgesproken voor het Collège de France op donderdag 15 januari 1953
J75872: VAN MERLEN B.C. - Eenige opmerkingen over Art. 266 strafrecht
G86882: MERLIN DE THIONVILLE (& REYNAUD JEAN, PUBL.) - Vie et correspondance de Merlin de Thionville
G51483: MERMEIX - Joffre - première crise du commandement - Novembre 1915 - décembre 1916
T65454: DE MERODE WILLEM - De donkere bloei
B20924: MERRIAM ROBERT E. - Het Ardennenoffensief
A12102: MERRIEM JEAN - Les navigateurs solitaires
M91607: DU MERSAN THEOPHILE-MARION - Chansons populaires de France. Histoire de la chanson
R31153: MERSCH EMILE S.J. - La théologie du corps mystique [2 volumes] I: Livres 1 à 3: Introduction théologique et philosophique. La venue de Christ. Le Christ. II: Livres 4 à 5: La Trinité, Dans le Christ
F62511: MERSCH EMILE S.J. - L'Obligation Morale, principe de liberté. Etude de philosophie morale
F74442: MERSCH EMILE S.J. - L'Obligation Morale, principe de liberté. Etude de philosophie morale
R33521: MERSCH EMILE S.J. - Morale et corps mystique [2 volumes]
R43637: MERSCH EMILE S.J. - La théologie du corps mystique [2 vol.] I.Livres 1 à 3 : Introduction théologique et philosophique - La venue de Christ - Le Christ & II.Livres 4 à 5: La Trinité - Dans le Christ
R43636: MERSCH EMILE S.J. - Morale et corps mystique
R53648: MERSCH EMILE S.J. - Morale et corps mystique [2 vols.]
G112365: MERTELSMANN OLAF - Zwischen Krieg. Revolution und Inflation. Die Werft Blohm & Voss 1914-1923
F80343: MERTEN OSCAR - De la génération des systèmes philosophiques sur l'homme
F80351: MERTEN O. - Des limites de la philosophie
B62935: MERTENS J. & BRULET R. - Le castellum du Bas-Empire Romain de Brunehaut-Liberchies [2 vols.]
B86341: MERTENS J.J. - St. Hubertusgilde gedenkboek 1ste lustrum (St.Caroluskerk, Antwerpen 1961)
R99712: MERTENS PIERRE S.J., E.A. - La légende dorée en Chine. Scènes de la vie de Mission au Tche-li sud-est
L100545: MERTENS JOZEF - Kempens kramersvolk in Nederlandse en Rijnlandse gewesten tijdens de 17de eeuw. Bouwstoffen tot de geschiedenis van de teutenhandel
C99676: MERTENS J. S.J. - Les chefs couronnés chez les Ba Kongo orientaux. Etude de régime successoral
B84933: MERTENS F.H. & TORFS K.L. - Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden [8 volumes]
E424: MERTENS JACQUES E. - La naissance et le développement de l'étalon-or 1696-1922 ; les faits et les théories - essai de synthèse économique et sociologique
M93359: MERTENS CORNEEL - Hedendaagse muziek in België
C100633: MERTENS JOSEPH S.J. - Les Ba Dzing de la Kamtsha. Troisième partie (3): Dictionnaire Idzing-Français, suivi d'un aide-mémoire Français-Idzing
C100634: MERTENS JOSEPH S.J. - Les Ba Dzing de la Kamtsha. Deuxième partie (2): Grammaire de l'Idzing de la Kamtsha
S102235: MERTENS PHIL (& LIEBAERS HERMAN, VOORW.) - Dagboekschilderijen van Jan Cox. Ses peintures-journal
S30768: MERTENS PHIL [SCHMALZIGAUG] - Jules Schmalzigaug 1882-1917 [bilingual: French-Flemish]
G81655: MERTENS SIEGFRIED - De zwanezang van de Duitse Karolingers. Arnulf van Karinthië (850-899) : een thematische biografie
R99159: MERTENS PIERRE S.J., E.A. - La légende dorée en Chine. Scènes de la vie de Mission au Tche-li sud-est
B77807: MERTENS J. & BOURGEOIS F. - La chapelle Saint-Remi à Hamerenne-Rochefort, fouille de l'édifice en 1963-1964
Y39294: MERTENS-VAN GOSSUM T. - L'emissaire Bantou ou Force de la suggestion
S68599: MERTENS FRANS - Retrospectieve Alfred Ost. Prov. Begijnhof Hasselt 10 februari - 3 maart 1968
S15484: MERTENS FR. & VAN LOOCK-VERBERCKMOES H. - Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen : Geïllustreerde Inventaris van het kunstpatrimonium op 15 maart 1975
S15483: MERTENS FR. - Kon. Mij. voor Dierkunde van Antwerpen : Alfred Ost-zaal - geïllustreerde inventaris van tekeningen akwarellen en plakkaten [traduction française, Deutsche Übersetzung, English translation]
S15482: MERTENS FR. & VAN LOOCK-VERBERCKMOES HILDA - Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen : Karel-Verlat-zaal - Geïllustreerde inventaris van schilderijen, tekeningen, etsen, beeldhouwwerk en archivalia op 1 dec.1977
B64028: MERTENS PIERRE - Une paix royale [sur Léopold III, Roi de Belgique]
B41986: MERTENS C. S.J. - La répartition de la population sur le territoire belge - Etude de démographie sociale
G73143: MERTENS JOZEF - Belgische opgravingen in Apulië (Italië). Het onderzoek in het antieke Herdonia
B89028: MERTENS J.J. - St. Hubertusgilde gedenkboek 1ste lustrum (St.Caroluskerk, Antwerpen 1961)
T37193: MERTENS CORNELIS JOSEPH O.S.A. - Emotion et critique chez Charles du Bos
S92240: MERTENS CHARLES (& BERNARD CHARLES, INTROD.) - Ville d'Anvers. Atelier Charles Mertens. Catalogue des Tableaux, pastels, dessins, eaux-fortes composant l'atelier de feu Charles Mertens. Vente publique, Anvers, au Cercle Artistique, le mardi 28 novembre [1919]
B55203: MERTENS J.-L. - Belgique et France (Amicus Plato sed magis amica veritas)
J74035: MERTENS JOSSE - Le fondement juridique des lois de pouvoirs spéciaux
E73952: MERTENS JACQUES E. - La naissance et le développement de l'étalon-or 1696-1922 ; les faits et les théories - essai de synthèse économique et sociologique
B97162: MERTENS F.H. & TORFS K.L. - Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden, uitgegeven door de rederykkamer de Olyftak [8 volumes]
R27919: MERTENS A. (C.S.S.R.) - De hierarchie in de eerste eeuw des christendoms
R26094: MERTENS A.C. & OTTENHOF F.S.C. (BEWERKING) - Leven en wonderbare feiten van den dienaar Gods Broeder Mutien-Marie van de Congregatie der broeders van de christelijke scholen (bewerkt naar authentieke gegevens)
W82080: MERTENS J. - Table de Pythagore produisant la multiplication, la division, la règle de trois, suivie de deux tableaux d'intérêts simples et d'intérêts composés et de quatre tableaux sur les rentes 3 et 4 1/2 % aux divers cours de la bourse, avec explication au point de vue du commerce et de l'industrie
A113296: MERTENS ALOYS - Beiträge zur Morphographie und Siedlungskunde des Ahrgebietes
C103212: MERTENS PAUL - Les services de l'état civil et le controle de la population à Oxyrhynchus au IIIe siècle de notre ère
S91887: MERTENS CHARLES (& BERNARD CHARLES, INTROD.) - Ville d'Anvers. Atelier Charles Mertens. Catalogue des Tableaux, pastels, dessins, eaux-fortes composant l'atelier de feu Charles Mertens. Vente publique, Anvers, au Cercle Artistique, le mardi 28 novembre [1919]
G113216: MERTES P.H. - Dortmund im deutschen Einigungskampf von 1848-49 : Ein Beitrag zur Geschichte des Ruhrgebiets
R30382: MERTON THOMAS - Aux sources du silence [sur la spiritualité Cistercienne]
S109209: MERTZENICH ROLF - Der Alexander-Zyklus der Sala Paolina in der Engelsburg zu Rom
M89408: VAN DE MERWE JAAP - Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten. Het proletariërslied in Nederland en Vlaanderen
R69237: MERZ MICHAEL B. - Liturgisches Gebet als Geschehen. Liturgiewissenschaftlich-linguistische Studie anhand der Gebetsgattung Eucharistisches Hochgebet
R42817: MERZ ALOYSEUS - Wat is de kerk ? En welke, onder zoo vele, is de ware en alleenzaligmakende Kerk ? [samen met:] Schriftmatige en grondige regtvaardiging der catholijke kerk en hare geloofsleer (een bijdrage tot het stukje getiteld "Wat is de kerk ?-)
T82202: MES GOMARIUS (& KOPS CHR. O.F.M., VOORW.) - Gedichten door Gomarius Mes, verzameld en uitgegeven bij het eeuwfeest van zijn geboortedag 1849 25 december 1949
T109369: MESALLA HORST - Heinrich George - Versuch der Rekonstruktion der schauspielerischen Lesitung unter besonderer Berücksichtigung der zeitgenössischen Publizistik
H45886: MESCHLER MORITZ S.J. - Leben des hl. Aloysius von Gonzaga Patrons der christlichen Jugend
R97809: MESCHLER M. - Die Gabe des heiligen Pfingstfestes. Betrachtungen über den heiligen Geist
R27847: MESCHLER MAURICE S.J. - Les règles du pur catholicisme selon saint Ignace de Loyola
R61103: MESCHLER M. S.J. - Novene zu Unserer Lieben Frau von Lourdes
R48317: MESCHLER MAURICE S.J. - Jésus - quelques traits de la physionomie morale de Jésus (L'enseignement ascétique de Notre-Seigneur, la pédagogie de Notre-Seigneur, Jésus dans ses relations avec les hommes,- )
R106528: MESCHLER M. S.J. - Neuvaine à N.D. de Lourdes
X101268: MESERVE MARGARET - Empires of Islam in Renaissance Historical Thought
B79241: MESKENS AD - Joannes della Faille S.J., Mathematics, Modesty and Missed Opportunities
P60535: MESMAN SCHULTZ BOB ADRIAAN - Randverschijnselen - Een onderzoek naar de mechanische eigenschappen en naar enige structuuraspecten van tandheelkundig amalgaam in relatie tot verschillende verwerkingstechnieken
V95284: MESMER PHILIPPE - Couleur Havane
J108599: MESNARD PIERRE - Jean Bodin et Toulouse
T24992: MESNET MARIE-BEATRICE - De trilogie van Graham Greene
B81134: DE MESNIL O. - Politique es intérêts materiels (extraits du "Réaliste. organe des intérêts matériels", avril et mai)
S101883: MESNIL JACQUES - Masaccio et les débuts de la Renaissance
X71575: DU MESNIL DU BUISSON ROBERT - Nouvelles études sur les dieux et les mythes de Canaan
T102277: MESNIL JAC. [PSEUD. VAN JEAN-JACQUES DWELSHAUWERS] - Wellust
B63990: MESNIL CHRISTIAN - La question royale. Histoire d'un règne controversé
Y107524: MESOT RAOUL (& NOTHOMB PIERRE, LETTRE-PREFACE) - Poèmes Narquois
T77505: MESOTTEN BART - Valse profeten. Honderden Bijbelse woorden en uitdrukkingen te gast in het Nederlands
K113494: DE MESS ADOLFUS - Quaestiones de epigrammate Attico et tragoedia antiquiore dialecticae
F21154: MESSAUT J., - La philosophie de Brunschvicg
T72665: MESSCHERT WILLEM (ROCHUSSEN C., ILL. & TOLLENS H., VOORWOORD) - De gouden bruiloft
P13761: MESSÉGUÉ, MAURICE - Mijn strijd voor de natuur
R77590: MESSEGUER GARCIA JOAQUIM - Societat humana i comunio amb Deu. La comunio dels sants, clau hermeneutica de la historia en 'De Civitate Dei' de sant Agusti
F101004: MESSELAAR P.A. - Le vocabulaire des idées dans le 'trésor' de Brunet latin
T111737: MESSELKEN HANS - Die Signifikanz von Rabe und Taube in der mittelalterlichen deutschen Literatur. Ein stoffgeschichtlicher Beitrag zum Verweisungscharakter der altdeutschen Dichtung
R35963: VAN MESSEM (CHANOINE) - Traitements et pensions du clergé catholique - commentaire pratique sur la législation
F109092: MESSEMER ANNETTE - Walter Lipmann und die Mächte - Eine ideengeschichtliche Studie zu Entwicklung, Positionen und Konzepten eines amerikanischen Denkers der internationalen Beziehungen
B58784: MESSENS RUDY - Repertorium van de Oostvlaamse pers (met uitzondering van Gent en het arrondissement Aalst). 1784-1914
F23157: MESSER AUGUST - Einführung in die Erkenntnistheorie
G107885: MESSERSCHMIDT D.G. (WINTER E. & FIGUROVSKIJ N.A., EDS.) - D.G. Messerschmidt Forschungsreise durch Siberien 1720-1727. Teil I: Tagebuchaufzeichnungen 1721-1722
F109845: MESSIMERI ELEFTHERIA - Wege-Bilder im altgriechischen Denken und ihre logisch-philosophische Relevanz
X71370: MESSINA G. S.J. - De vetere religione Persarum, eiusque relatione cum religione V. et N.T. Pars I
N67592: MESSING F.A.M. - Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg
F68760: MESSNER JOHANNES - Widersprüche in der menschlichen Existenz. Tatsachen, Verhängnisse, Hoffnungen
F99343: MESSNER REINHOLD O.F.M. - Schauendes und begriffliches Erkennen nach Duns Skotus, mit kritischer Gegenüberstellung zur Erkenntnislehre von Kant und Aristoteles
R25295: MESSORI VITTORIO - Pari sur la mort - l'espérance chrétienne : réalité ou illusion ?
R76751: MESSORI VITTORIO - Opus dei. L'enquête
S88538: DE MESTRAL COMBREMONT VICTOR - La sculpture à l'église de Brou. Une merveille de l'architecture française au XVIe siècle
R48997: DE MESTRAL COMBREMONT J. - La noble vie d'une femme Joséphine Butler
F77266: METCHNIKOFF ELIE - Essais optimistes
F50560: METCHNIKOFF ELIE - Etudes sur la nature humaine
F80670: METCHNIKOFF ELIE - Etudes sur la nature humaine. Essai de philosophie optimiste
B98307: METDEPENNINGHEN L.-J. & SMEESTERS X.-F. - Tweetalig woordenboek van vak- & bestuurstaal bij Belgische Spoorwegen ; Fransch-Nederlandsch
S93583: METFORD J.C.J. - Dictionary of christian lore and legend
W88474: DE LA METHERIE [JEAN CLAUDE] - Essai analytique sur l'air pur, et les différentes espèces d'air [2 volumes]
W88375: DE LA METHERIE (JEAN-CLAUDE) - Vues physiologiques sur l'organisation animale et végétale
R40823: METHODE D'OLYMPE (& FARGES JACQUES, TRADUCTION) - Le banquet des dix vierges (ou de la pureté)
R67120: METHODE D'OLYMPE [METHODIUS OF OLYMPUS] (MUSURILLO HERBERT S.J., ÉD. & DEBIDOUR VICTOR-HENRY, TRAD.) - Le banquet [Methodiou Symposion he peri agneias]. Introduction et texte critique. Traduction et notes
R86755: METHODE D'OLYMPE [METHODIUS OF OLYMPUS] (MUSURILLO HERBERT S.J., ÉD. & DEBIDOUR VICTOR-HENRY, TRAD.) - Le banquet. Methodiou Symposion he peri agneias. Introduction et texte critique. Traduction et notes [dans: Sources chrétiennes, 95]
X80953: METIN ALBERT - L'Inde d'aujourd'hui. Etude sociale
G80880: METIN ALBERT - Le socialisme en Angleterre
F105360: METIVIER PIERRE - L'éthique dans le projet moral d'Aristote. Une philosophie du bien sur le modèle des arts et techniques
S85108: METKEN GUNTER - De prerafaëlieten. Ethisch realisme en ivoren toren in de 19e eeuw
G89721: DE METS A. - Comment mourut Napoléon. Le mystère de Sainte-Hélène
B108636: DE METS A. - Le siège de la citadelle d'Anvers, 24 décembre 1832. Réminiscences chirurgicales
H84027: METS BERNARDINUS O.F.M.CONV. - Leven van den H. Joseph van Cupertino van de Orde der Minderbroeders-Conventueelen, heilig verklaard bij bulle "Ascendens" door Z.H. paus Clemens XIII den 16 juli 1767
B88892: DE METS A. - Iconographie médicale anversoise
T76502: VAN METTENYEN BERT, VAN CAUWELAERT AUG., BACCAERT HERMAN, TIMMERMANS FELIX, GRIETENS JUUL, CELEN VITAAL, MULS JOZEF & KLUYSKENS A. - Vlaamsche arbeid. Tweemaandelijksch tijdschrift voor Vlaamsche letterkunde. Jg.2 (1906-1907) nr.5
T113474: METTKE HEINZ - Die althochdeutschen Aldhelmglossen
F35221: METZ JOHANNES BAPTIST - Christliche Anthropozentrik - Über die Denkform der Thomas von Aquin
T59386: METZ HELMUT - Die Entwicklung der Eheauffassungen von der Früh- zur Hochscholastik. Ein Beitrag zum Verständnis der religösen Motive der Minne- und Eheproblematik in der mittelhochdeutschen Epik
R67039: METZ JOHANNES BAPTIST - Christliche Anthropozentrik. Uber die Denkform des Thomas von Aquin
M95106: METZELAAR HELEN (RED.) - Zes vrouwelijke componisten
G86607: METZGER INGRID R. - Die Hellenistische Keramik in Eretria
R78615: METZGER BRUCE M (& COLWELL ERNEST CADMAN, FOREWORD) - Annotated bibliography of the textual criticism of the New Testament 1914-1939
F74909: METZGER ARNOLD - Phänomenologie und Metaphysik. Das Problem des Relativismus und seiner Uberwindung
R13046: METZGER JOS. ANTON - Der selige Marzellin-Joseph-Benedikt Champagnat: Gründer der Lehrgenossenschaft der Maristen-Schulbrüder (FMS) und Mitbegründer der Gesellschaft Mariens (S.M.) (geb.20.Mai 1789- gest.6.Juni 1840, Seligsprechung 29.Juni 1955)
R99500: METZLER JOSEF - Die Synoden in China, Japan und Korea 1570-1931
T113028: METZLER ANNE - Das Kaufbeurer Passionsspiel, das Kaufbeurer Osterspiel. Zwei Werke des reformatorischen Gemeindegeistlichen in Kaufbeuren und Augsburger Bürgers Michael Lucius aus dem Jahr 1562. Tekstausgabe und Spielerbiographien
S109529: METZMACHER DORETTE - Die Entstehung einer Hinterhofarchitektur aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung im 19. Jahrhundert - dargestellt mit Beispielen der Städte Köln, Aachen und Stolberg
H96203: MEUFFELS HUBERT C.M. (& WILS IGNACE M.P.A., VERT.) - De martelaren van Gorcum
H32491: MEUFFELS HUBERT - Sainte Lydwine de Schiedam
H98199: MEUFFELS HUBERT C.M. - Les martyrs de Gorcum
H40227: MEUFFELS HUBERT C.M. - Les martyrs de Gorcum
B85406: MEUKENS S. - De postgeschiedenis van Deurne. Bijdrage tot de geschiedenis van het postwezen van Deurne, Borsbeek, Broechem, Ranst en Wommelgem
B85430: MEUKENS SEVERIN - Wat weten we over de H.Geesttafel, het Kerkbestuur en de parochie St. Jacobus Borsbeek 1264-1983
C104060: DE MEULEANERE H. & LIMME L. (EDS.) - Artibus Aegypti - Studia in honorem Bernardi V. Bothmer a collegis amicis discipulis conscripta
M88041: MEULEMANS ARTHUR - Zee-symphonie voor groot orkest, symphonie nr. VI (1939-40)
M87198: MEULEMANS ARTHUR - Paul Gilson 1865-1942
M87197: MEULEMANS ARTHUR - De muziek en haar evolutie
M87196: MEULEMANS ARTHUR - Muzieknotities
M87195: MEULEMANS ARTHUR - Edgar Tinel 1854-1912
M87194: MEULEMANS ARTHUR - Aspecten van het moderne orkest
M87193: MEULEMANS ARTHUR - Het wezen van de huidige muziek hier te lande
M87192: MEULEMANS ARTHUR - Het lied 'pachter Jan' van Peter Benoit en de vormen in de muziek
M87179: MEULEMANS A. & VAN DER MUEREN FL. - Peter Benoit
B99606: MEULEMANS A. - Atlas van het oude Leuven [Oud-Leuven]
B93179: MEULEMANS ALFONS - Leuvense almanakken 1716-1900 [in: Nederlandse volkskundige bibliografie, volume 34]
K108698: DE MEULEMEESTER JAN - Het gebruik en het belang van de primaire bronnen in de historische methode van Plutarchus
B89209: DE MEULEMEESTER MAUR. C.SS.R. - De Congregatie van de Zusters van St. Vincentius te Deftinge
B72006: DE MEULEMEESTER JOHNNY - De verzamelingen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas in het museum te Sint-Niklaas (van de bronstijd tot de merovingische tijd)
B21740: DE MEULEMEESTER MAUR. C.SS.R. - De Gasthuiszusters van Brussel
R49536: DE MEULEMEESTER MAUR. C.SS.R. - Mère Marie-Xavier première supérieure générale des Soeurs de la Providence de Champion (1809-1853)
R49758: DE MEULEMEESTER MAUR. C.SS.R. - Les Rédemptoristines - leur vie, leur histoire, leur opportunité
R45464: DE MEULEMEESTER MAUR. C.SS.R. - Mère Agnès de Jésus et les Religieuses de Notre-Dame des VII Douleurs
B89131: DE MEULEMEESTER MAURITS C.SS.R. - Geschiedenis van het Sint-Niklaasgesticht te Kortrijk
B55528: DE MEULEMEESTER M. C.SS.R. - De abdij van Roosenberg te Waasmunster
S86055: MEULEMEESTER JEAN LUC - Syllabus edelsmeedkunst
R75603: DE MEULEMEESTER MAUR. C.SS.R. - Mère Marie-Xavier première supérieure générale des Soeurs de la Providence de Champion (1809-1853)
B79915: DE MEULEMEESTER MAUR. C.SS.R. - Notre-Dame de la Nouvelle Plante, Abbaye de Rousbrugge, Ypres
B45461: DE MEULEMEESTER MAUR. C.SS.R. - Le Monastère des Bénédictines de Termonde
B45460: DE MEULEMEESTER MAUR. C.SS.R. - Geschiedenis van de Congregatie van O.-L.-Vrouw-Presentatie Beveren-Waas 1726
B45416: DE MEULEMEESTER MAURITS C.SS.R. - Geschiedenis der Maricolen ; Dendermonde 1663, Gent 1671, Deinze 1816
B45400: DE MEULEMEESTER M. C.SS.R. - Geschiedenis van de Congregatie der zusters van St.-Antonius te Sint-Pieters-Leeuw
R67198: DE MEULEMEESTER MAUR. C.SS.R. - Histoire sommaire de la congrégation du T.S. Rédempteur
B92069: DE MEULEMEESTER MAURICE C.SS.R. - Les Maricoles de Termonde
R38190: DE MEULEMEESTER MAUR. C.SS.R. - Influences ascétiques de St-Alphonse de Liguori en Belgique
R107114: DE MEULEMEESTER MAUR. C.SS.R. - Bibliographie Générale des Ecrivains Rédemptoristes [3 volumes] I: Bibliographie de S. Alphonse de Liguori, II: Auteurs rédemptoristes A-Z, III: Anonymes, périodiques, suppléments, tables
B95801: DE MEULEMEESTER MAUR. C.SS.R. - De abdij van Roosenberg te Waasmunster
R34863: VAN DER MEULEN HUBERTO C.S.SP. - Adagium 'Appetitus naturalis non potest esse frustra' in doctrina sancti Thomae
F59279: VAN DER MEULEN JOHANNES ANTONIUS - Heidegger und Hegel oder Widerstreit und Widerspruch
T90035: VAN DER MEULEN R. - Boekhandel en bibliographie. Theorie en practijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen
T90034: VAN DER MEULEN R. - Het boek in onze dagen, beschreven en afgebeeld
T90032: VAN DER MEULEN R. - Over de liefhebberij voor boeken, voornamelijk met het oog op het boek vóór onze dagen, beschreven en afgebeeld
N112728: VAN DER MEULEN AGEUS JACOBUS - Studies over het Ministerie van Van de Spiegel
C73966: DE MEULENAERE HERMAN - Herodotos over de 26ste dynastie (II,147-II,15). Bijdrage tot het historisch-kritisch onderzoek van Herodotos' gegevens in het licht van de Egyptische en andere contemporaine bronnen
N67585: MEULENBERG M. - De parochies Oirsbeek en Doenrade van oude tijden tot heden
Y25236: MEULON HENRI - Le chemin de la mer - poèmes
Y25235: MEULON HENRI - Le bonnet de marin - poèmes
R35506: MEUNIER GABRIEL DOM O.S.B. - Un rameau de l'ordre bénédictin ; Dom Leduc moine de Solemnes et l'oeuvre des Oblates Servantes des Pauvres
R92336: MEUNIER PIERRE - Souvenirs de Vézelay. Iconographie de l'église de Vézelay
B35884: MEUNIER M. - Histoire de Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu'à la mort de Marie de Bourgogne
T31533: MEUNIER FRANÇOISE (PUBL.) - La Chanson de Godin. Chanson de geste inédite
F75086: MEUNIER MARIO (TRAD.) - Femmes pythagoriciennes. Fragments et lettres de Théano, Périctioné, Phintys, Mélissa et Myia. Traduction nouvelle avec prolégomènes et notes
V81259: MEUNIER E.-MAXIME - Traité des causes des incendies dans les villes, mes villages, les maisons particulières, les chateaux, les églises- Guide pratique pour l'emploi des moyens préservatifs conte l'incendie
Y75326: MEURANT RENE - Parole d'homme
G92212: MEURANT RENE - Contribution à l'étude des géants processionnels et de cortège dans le Nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas
G85736: MEURANT ALAIN - Les Paliques, dieux jumeaux siciliens
B92211: MEURANT RENE - Figures gigantesques dans l'arrondissement de Mouscron-Comines et à ses confins
F21039: MEURERS JOSEPH, - Das Alter des Universums - Eine philosophische Studie zum Problem des Weltalters in der Astronomie der Gegenwart
G81656: MEURICE ANNE-SOPHIE - Caesarius van Arles (470/471 - 542/543) en het huwelijk in de vroegmiddeleeuwse Provençaalse samenleving
R91843: MEURISSE PAUL-CLOVIS - Les Religieuses Pénitentes Récollectines dites de Limbourg 1623-1923 [Durant trois siècles]
B90454: MEURISSE P.-C. & LECONTE L. - Une page d'histoire belge: Les Binchois et la Révolution Brabançonne 1790 [et joint:] brochure de 4pp. datant de 1790 sur le même sujet
P73539: VAN MEURS B. - Het hart
T65270: VAN MEURS B. - George Sand en de Evangelische Maatschappij
T11647: VAN MEURS, B. - Lezingen
V65271: VAN MEURS B. - De luchtballon. Eene voorlezing, voorafgegaan door een gedicht van H.J.A.M. Schaepman
S106961: DE MEUTER INGRID, VANWELDEN MARTINE, E.A. - Tapisseries d'Audenarde du XVIe au XVIIIe siècle
S97212: DE MEUTER INGRID - Wandtapijten in Oost-Vlaams provinciaal bezit
J111933: MEUWLY OLIVIER - Histoire des droits politiques dans le canton de Vaud de 1803 à 1885
P43949: MEVES-SCHETELIG ULRIKE - Die Erste Lebenswoche - Psychologische und biologische Aspekte der Mutter-Kind-Beziehung beim Menschen unter besonderer Berücksichtigung des Rooming-in
N34279: MEVIUS JOHAN - Speciale catalogus van de Nederlandse munten van 1795 tot heden, met Ned.West-Indië, Suriname, Curaçao, Ned.Antillen
R62711: MEWS CONSTANT J. - Abelard and his legacy
T111070: MEWS RUDOLF - Johann Rists Gesellschaftslyrik und ihre Beziehung zur zeitgenössischen Poetik
M113048: MEY URSULA - Die Stellung von Gabriel Fauré im Rahmen des dichterischen Italien-Erlebnisses der Franzosen des 20. Jahrhunderts
T78113: MEY JACOB LOUIS - La catégorie du nombre en finnois moderne
R43578: DE MEY PETER & ROEBBEN BERT (RED.) - God : omschreven, niet afgeschreven - Theologische en godsdienstpedagogische verkenningen
Y65547: DE MEY CARLO - Jardin public. Conte
R96606: MEY G. - Practische leerwijze voor het onderricht in den Catechismus, voor kinderen van 7-10 jaren [2 delen]
Q88838: MEYER JEAN DIR. (KARDEC ALLAN, PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE, FONDÉ PAR) - Revue Spirite, journal d'études psychologiques, fondée en 1858 par Allan Kardec. 70e année 1927 complète
Q88834: MEYER JEAN DIR. & LEYMARIE PAUL ED. (KARDEC ALLAN, PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE, FONDÉ PAR) - Revue Spirite, journal d'études psychologiques, fondée en 1858 par Allan Kardec. 66e année 1923 complète
Q88833: MEYER JEAN DIR. & LEYMARIE PAUL ED. (KARDEC ALLAN, PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE, FONDÉ PAR) - Revue Spirite, journal d'études psychologiques, fondée en 1858 par Allan Kardec. 65e année 1922 complète
Q88832: MEYER JEAN DIR. & LEYMARIE PAUL ED. (KARDEC ALLAN, PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE, FONDÉ PAR) - Revue Spirite, journal d'études psychologiques, fondée en 1858 par Allan Kardec. 64e année 1921 complète
Q88839: MEYER JEAN DIR. (KARDEC ALLAN, PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE, FONDÉ PAR) - Revue Spirite, journal d'études psychologiques, fondée en 1858 par Allan Kardec. 71e année 1928 complète
Q88837: MEYER JEAN DIR. (KARDEC ALLAN, PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE, FONDÉ PAR) - Revue Spirite, journal d'études psychologiques, fondée en 1858 par Allan Kardec. 69e année 1926 complète
Q88835: MEYER JEAN DIR. (KARDEC ALLAN, PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE, FONDÉ PAR) - Revue Spirite, journal d'études psychologiques, fondée en 1858 par Allan Kardec. 67e année 1924 complète
Q88836: MEYER JEAN DIR. (KARDEC ALLAN, PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE, FONDÉ PAR) - Revue Spirite, journal d'études psychologiques, fondée en 1858 par Allan Kardec. 68e année 1925 complète
Z22209: MEYER GASTON - Le phénomène olympique
W22073: MEYER H., - Lehrbuch der mechanischen Technologie der Maschinenbaustoffe
Q43716: MEYER MICHAEL R. - Synastrie technieken - de astrologie van verhoudingen
P76666: MEYER ROBERT - Ueber Behandlung der angeborenen Elephantiasis des Armes mit Lymphangioplastik nach Handley's Methode
P76667: MEYER MARCELLUS JAKOB - Geschichte der Hyperemesis gravidarum und ihrer Theorien
P76624: DE MEYER J. - Contribution à l'étude de la sécrétion interne du pancréas et de l'utilisation du glucose dans l'organisme
A111832: MEYER KARL - Meister Altswert - Eine literarische Untersuchung
T84839: DE MEYER MAURITS - Vlaamsche sprookjesthema's in het licht der romaansche en germaansche kultuurstroomingen
H63331: DE MEYER PETRUS BAPTISTA O.F.M. - De H.Coleta van Corbie (+1447-1947) van Boergondië naar Vlaanderen
R70208: MEYER IVO - Jeremia und die falschen Propheten
F109064: MEYER BERND - Lessing als Leibnizinterpret - Ein Beitrag zur Geschichte der Leibnizrezeption im 18. Jahrhundert
Q93865: MEYER JEAN DIR. (KARDEC ALLAN, PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE, FONDÉ PAR) - La Revue Spirite. Journal d'études psychologiques et de spiritualisme experimental. 74e année, Juin 1931
T60914: DE MEYER PETRUS BAPTIST O.F.M. - Mijn pastorij
R103963: DE MEYER ALBERT - Les premières Controverses Jansénistes en France 1640-1649
B54911: DE MEYER DR. - Notice biographique sur François Rapaert et ses descendants, médecins pensionnés de la ville de Bruges
G110528: MEYER GERD - Die Deutsche Reparationspolitik von der Annahme des Young-Plans im Reichstag (12. März 1930) bis zum Reparationsabkommen auf der Lausanner Konferenz (9. Juli 1932)
R78605: MEYER ARNOLD - Das Rätsel des Jacobusbriefes
J74607: MEYER CHRISTOPH H.F. - Die Distinktionstechnik in der Kanonistik des 12. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte des Hochmittelalters
R40231: DE MEYER ALBERT - Les premières Controverses Jansénistes en France 1640-1649
B91436: DE MEYER PETRUS B. O.F.M. - Geschiedenis van het voormalig klooster en de Latijnse school der Minderbroeders te Hoogstraten (1690-1797)
F28153: MEYER F. - La pensée de Bergson
T58828: DE MEYER MAURITS - Vlaamsche sprookjesthema's in het licht der romaansche en germaansche kultuurstroomingen
R26272: DE MEYER A. - La passion de Notre Sauveur
Q93866: MEYER JEAN DIR. (KARDEC ALLAN, PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE, FONDÉ PAR) - La Revue Spirite. Journal d'études psychologiques et de spiritualisme experimental. 74e année, Juillet 1931
Q93867: MEYER JEAN DIR. (KARDEC ALLAN, PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE, FONDÉ PAR) - La Revue Spirite. Journal d'études psychologiques et de spiritualisme experimental. 74e année, Août 1931
C36504: MEYER LAURE - Schwarzafrika - Masken, Skulpturen, Schmuckstücke
C36505: MEYER LAURE - Kunst aus Afrika - Alltag, Riten, Höfische Kunst
G80873: MEYER R. & ARDANT G. - La question agraire. Etude sur l'histoire politique de la petite propriété
S20682: MEYER G.R. - Was uralte Denkmäler erzählen - Kurze wegleitung durch das vorderasiatische Museum
S96873: MEYER DANIEL - L'histoire du Roy (Tapisseries)
F94317: MEYER HERMAN - Le role médiateur de la logique. Etude métathéorique
C96759: MEYER LAURE - Zwart Afrika. Beelden, maskers, sieraden
G99348: DE MEYER ALBERT O.P. (& VAN DER ESSEN L., PRÉFACE) - Le procès de l'attentat commis contre Guillaume le Taciturne, Prince d'Orange 18 mars 1582. Etude critique de documents inédits
S88388: MEYER DANIEL - L'histoire du Roy
B107794: DE MEYER PETRUS O.F.M. - De Onze Lieve Vrouwkens te Turnhout. Geschiedenis van de hoek- en gevelkapellekens
F36246: MEYER FRANÇOIS - L'ontologie de Miguel de Unamuno
Q93864: MEYER JEAN DIR. (KARDEC ALLAN, PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE, FONDÉ PAR) - La Revue Spirite. Journal d'études psychologiques et de spiritualisme experimental. 74e année, mai 1931
T88215: MEYER PAUL - Cours d'histoire de la littérature provençale, leçon d'ouverture (Ecole impériale des chartes)
S85101: MEYER KARL - The plundered past. The traffic in art treasures
Q93863: MEYER JEAN DIR. (KARDEC ALLAN, PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE, FONDÉ PAR) - La Revue Spirite. Journal d'études psychologiques et de spiritualisme experimental. 74e année, avril 1931
R37699: MEYER PAUL - Notice sur trois légendiers français attribués à Jean Belet
R37389: MEYER JÜRGEN BONA - Der Mainzer Katholikentag, der Fall Harnack und die Gottlosigkeit unserer Universitäten
R37042: MEYER A. - La papauté anecdotique
R50130: DE MEYER LIVINUS S.J. - Poematum libri sex
R105990: MEYER PH. - Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster, grosstentheils zum ersten Male herausgegeben und mit Einleitungen versehen
F112949: MEYER ALBERT - Der Entwicklungsgedanke in Schleiermachers Glaubenslehre
R33014: DE MEYER A. & DE SMET J.M. - Guigo's "Consuetudines" van de eerste kartuizers
F12813: MEYER, KEES - Het nieuwe leven[beschouwingen over het leven]
W94710: MEYER ANTOINE - Nouveaux éléments de goniométrie
F108691: DE MEYER MONA - Moet een mens zichzelf liefhebben ? Aristoteles over zelfliefde
P113605: MEYER WILHELM - Die Lebensmittelpolizei der Stadt Basel von ihren Anfängen bis zum eidgenössischen Lebensmittelgesetz von 1905
F105353: MEYER HUBERT - Das Corollarium de Tempore des Simplikios und die Aporien des Aristoteles zur Zeit
W57768: MEYER A. - Mémoire sur l'application du calcul des probabilités aux opérations du nivellement topographique
H75856: MEYER LOUIS - Saint Jean Chrysostome, maitre de perfection chrétienne
F104770: MEYER GERBERT O.P. & ZIMMERMANN ALBERT (EDS.) - Albertus Magnus, Doctor Universalis 1280-1980
Y101541: MEYER ARTHUR - Ce qu'il faut taire (pièce ornée de sept gravures précédée d'un avant-propos et d'une préface d'Adolphe Brisson)
C77066: MEYER EDUARD (& MORET ALEXANDRE, TRAD.) - Chronologie égyptienne
C50408: MEYER EDUARD - Aegypten zur Zeit der Pyramidenerbauer (Vortrag gehalten in der Deutschen Orient-Gesellschaft am 12.Januar 1908)
W100491: MEYER A. - Mémoire sur l'intégration de l'équation générale aux différences partielles du première ordre d'un nombre quelconque de variables
R107660: MEYER LOUIS G. O.S.B. - Alms-gathering by religious. An historical conspectus and commentary
X111046: MEYER-INGWERSEN JOHANNES CHRISTIAN - Untersuchungen zum Satzbau des Paschto
R13045: MEYER, WENDELIN - Schwester Maria Euthymia
P113292: MEYER JOHANNES DIETRICH - August Franz Josef Carl Mayer Leben und Werk
S112623: MEYER KLAUS-HEINRICH - Studien zum Steinschnitt des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, unter besonderer Berücksichtigung der Werkstatt am Hofe von Hessen-Kassel in den Jahren 1680-1730
H84034: MEYER G.A. O.P. - Bloemen uit Sint-Dominicusgaarde (naar het Fransch door G.A. Meyer)
F41809: DE MEYER JAN - Crisis der Europeesche staatsphilosophie - de staatsidee bij de Fransche Philosofen op den vooravond van de Revolutie
B88734: DE MEYER MAURITS - Les contes populaires de la Flandre. Aperçu général de l'étude du conte populaire en Flandre et Catalogue de toutes les variantes flamandes de contes populaires, d'après le catalogue des contes types par A. Aarne (FFC no.3)
M93937: MEYERBEER G. [GIACOMO] - L'étoile du nord. Opéra comique en trois actes. Partitions Piano et Chant
T11257: DE MEYERE, VICTORE - De Razernij
S92086: DE MEYERE VICTOR - De Vlaamsche Volkskunst. Meubelen, plateelwerk en porselein, ijzer-, koper- en tinwerk, glaswerk, vlechtwerk, schilderkunst, snij-, boetseer- en beeldhouwwerk, volksprenten, godsdienstige huisversieringen, knipwerk, huiselijke werken, juweelen, snuisterijen
T90017: DE MEYERE VICTOR - De Vlaamsche vertelselschat [4 volumes]
B89281: DE MEYERE VICTOR & BAEKELMANS LODE - Het Boek der Rabauwen en Naaktridders. Bijdragen tot de studie van het volksleven, der 16e en 17e eeuwen
P78123: MEYERHOF MAX - Las operaciones de Catarata de Ammar ibn Ali Al-Mausili, oculista de El Cairo (Principios del siglo XI). The cataract operations of Ammar Ibn Ali Al-Mawsili
J111819: MEYERS HERMAN - The Nationality of Ships
B64330: MEYERS WIM & SELLESLAGH FRANS - De vijand te lijf. De Belgen in het verzet
N64769: MEYERS JAN - Mussert. Een politiek leven
R78665: MEYERS ERIC M. - Jewish Ossuaries : Reburial and Rebirth
E28912: MEYERS ALBERT L. - Grondslagen van de moderne economie
R37217: MEYERS PET. - De symboli apostolici titulo, origine et antiquissimis ecclesiae temporibus auctoritate (Dissertationem Theologicam)
J19588: MEYERS M.A., - De la responsabilité civile de l'état et des Administrations publiques du fait de leurs fonctionnaires et agents (Discours de M.A.Meyers, Procureur Général, prononcé à l'Audience de rentrée du 1° oct.1923 et dont la Cour a ordonné l'impression)
F27929: MEYERSON EMILE (& DE BROGLIE LOUIS, PRÉFACE & LÉVY-BRUHL LUCIEN, AVERTISSEMENT) - Essais
F21130: MEYERSON EMILE, - Du cheminement de la pensée [3 vol.]
B86505: MEYHUYS V. & DAELEMANS F. - De oudste domeinrekeningen van Herzele 1386-1396 [Herzele, dossier 7]
F34933: MEYLAN LOUIS - Les humanités et la personne - Esquisse d'une philosophie de l'enseignement humaniste
O82553: MEYLAN HENRI - La Haute Ecole de Lausanne 1537-1937. Esquisse historique publiée à l'occasion de son quatrième centenaire
T69570: MEYLAND FRANK - Mors et vita
T102302: MEYLAND FRANK - Aendachtigh - gedichten
R101067: MEYNCKENS C. S.J. - Practisch handboek voor kloosterlingen en voor geestelijke bestuurders
R64260: MEYNCKENS C. S.J. - Practisch handboek voor kloosterlingen en voor geestelijke bestuurders
P60705: MEYRAC JOSEPH-SYLVAIN - Essai semeiotique sur l'état de la langue dans les maladies aigues (présenté et soutenu à l'Ecole de Médecine de Paris, Ventose, an 11 de la république française)
J60608: MEYROOS ARNOLD - Onze gemeente-financien
B21535: MEYS LODE, - Het Engels kamp, woonwijk tussen stad en polder
K108701: MEYSMANS RENILDE - De invloed van Aristoteles op Plutarchus
B54939: MEYVIS LUDO - Markt en macht - Het VEV van 1926 tot heden
W83366: MEZIN JEAN - L'eau. Conférence claire faite à la salle des conférences par le conférencier Coquelin Cadet
T112477: MI-HYUN AN - Die kleine Formen des frühen Lessing - eine Untersuchung ihres Strukturzusammenhangs
N81319: MIALARET J.H.A. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg, geïllustreerde beschrijving. Tweede stuk: Noord-Limburg
S83338: MICHA ALFRED - Les anciens graveurs liégeois
S58652: MICHA ALFRED - Les maitres tombiers, sculpteurs et statuaires liégeois
S88710: MICHA ALFRED - Les maitres tombiers, sculpteurs et statuaires liégeois
S101698: MICHA ALFRED - Les maitres tombiers, sculpteurs et statuaires liégeois
S55277: MICHA ALFRED - Les peintres célèbres de l'ancien Pays de Liège
T79825: MICHAEL WOLFGANG F. - Frühformen der deutschen Bühne
G88759: MICHAEL-ANGELUS O.F.M.CAP. - Het fascisme
R107605: MICHAEL OF PRAGUE O.CART. [MICHAEL THE CARTHUSIAN OF PRAGUE] (& WITKOWSKI RAPHAEL, ED.) - De quatuor virtutibus cardinalibus pro eruditione principum (book II-IV)
R96560: MICHAEL VAN SINT AUGUSTINUS O.CARM. [= JAN VAN BALLAER] - Maria. In-leydinghe tot het landt van Carmelus, ende beproevinghe van syne vruchten, ofte in-leydinghe tot een waerachtigh Carmelietsch, ofte innigh leven. Ende ghenietbaere practyck van het selve in vier deelen verdeylt
D22810: MICHAEL FRIEDRICH - Flucht nach Madras
T113546: MICHAEL FRIEDRICH - Über den Gebrauch der Präpositionen mit Ausschluss von à, de, en im altfranzösischen Rolandsliede
R80027: MICHAELI F. - Dieu à l'image de l'homme. Etude de la notion anthropomorphique de Dieu dans l'Ancient Testament
R78770: MICHAELIDES DIMITRI - Sacramentum chez Tertullien
R108152: MICHAELIS JOHANN DAVID - Syntagma Commentationum (pars prima - pars secunda) [2 parts]
R81556: MICHAELIS FRANCOIS - L'ouvrier selon l'évangile ou la vie de Michel-Henri Busch, communément appelé le bon Henri. Dédié aux ouvriers chrétiens
X88925: MICHALAK-PIKULSKA B. & PIKULSKI A. (EDS.) - Authority, Privacy and Public Order in Islam. Proceedings of the 22th Congress of l'Union Européenne des Arabisants et Islamisants [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 148]
F97933: MICHALESWKI ALEXANDRA - La puissance de l'intelligible. La théorie plotinienne des Formes au miroir de l'héritage médioplatonicien
C105985: MICHALOWSKI KAZIMIERZ - Faras. Fouilles Polonaises 1961-1962
F58094: MICHALSON GORDON E. JR. - Fallen freedom - Kant on radical evil and moral regeneration
R47459: MICHAUD & AILLEAUME (REFONDU PAR) - Vie du vénérable Louis-Marie Baudouin, fondateur des Enfants de Marie-Immaculée et des Ursulines de Jésus
G54835: MICHAUD M. & POUJOULAT - Correspondance d'Orient 1830-1831 [8 tomes]
F104731: MICHAUD E. - Guillaume de Champeaux et les écoles de Paris au XIIe siècle
R16153: MICHAUD-QUANTIN P., CORDOLIANI A., MATHIEU M., JEAUNEAU E., NATUNEWICZ CH.-F., PREAUX J. & SCHNEYER J.B. - Horae Eruditae - Ad Codices Sancti Michaelis de Periculo Maris
T112886: MICHAUT G. - Quibus rationibus Sainte-Beuve opus suum de XVIe seculo iterum atque iterum retraclaverit, cui dissertationi adjectus est ejusdem operis apparatus criticus
F34348: MICHAUT G. - Les époques de la Pensée de Pascal
C104335: MICHAUX COMMANDANT - Au Congo - Carnet de campagne. Episodes & impressions de 1889 à 1897
B84406: MICHAUX COMMANDANT - La crise économique de 1840 à 1860 dans quatre villages du sud du Hainaut. Froidchapelle, Sivry, Rance, Montbliart
T31222: MICHAUX AGNÈS - Dictionnaire misogyne
F109: MICHAUX MAURICE - Le commentaire de Marinus aux 'Data' d'Euclide - Etude critique
G73716: MICHEELS LOUIS J. (KOEKKOEK J., VERTAL.) - Dokter 117641. Herinneringen aan de holocaust
W62032: MICHEELS HENRI - Action du courant galvanique continu sur la germination
W62033: MICHEELS HENRI - Action des solutions aqueuses d'électrolytes sur la germination
T113894: MICHEL HERBERT - Odysseus im wüsten Land. Eine Studie zur literarischen Verarbeitung des Identitätsprobleme in der griechischen Migrantenliteratur
T111872: MICHEL PETER - Mystische und literarische Quellen in der Dichtung von Nelly Sachs
S91211: MICHEL EDOUARD - L'école flamande du XVe siècle au musée du Louvre
P60644: MICHEL A. - Die konservierende Zahnheilkunde
H98025: MICHEL L. S.J. - Vie de S. François Xavier, apôtre des Indes et du Japon
R27855: MICHEL JACQUES S.J. (1712-?) - Traité du découragement dans les voies de la piété
R75851: MICHEL ERNEST - Neo-communisten
J98818: MICHEL J.-H., THEODORIDES A. & VIGNERON R. (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, Tome XXXVI, 1989 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
J98819: MICHEL J.-H., THEODORIDES A. & VIGNERON R. (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, Tome XLII, 1995 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
J98820: MICHEL J.-H. & VIGNERON R. (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, Tome XLIII, 1996 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
J98824: MICHEL J.-H., THEODORIDES A. & VIGNERON R. (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, Tome XLI, 1994 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité) + Supplément: Droit romain et identité européenne
R27394: MICHEL JACQUES S.J. - Traité des tentations
R86591: MICHEL JOSEPH C.S.SP. - Claude François Poullart des Places, fondateur de la Congrégation du Saint-Esprit 1679-1709
S102224: MICHEL PAUL-HENRI - La fresque romane
R98258: MICHEL ERNEST - Europeesche jeugd
S84605: MICHEL EMILE - Rembrandt. Sa vie, son oeuvre et son temps
R98109: MICHEL-ANGE O.F.M.CAP. - Théologie traditionnelle de l'Incarnation. Réponse à "Une nouvelle théologie de l'incarnation" de m. le chanoine Marchand (Ni division, ni confusion)
T102253: MICHEL ANTON [PSEUD. VAN VERGOTE JOZEF] - Verdoken verdriet
R73324: MICHEL O. E.A. - Studies on the Jewish background of the New Testament
H106265: MICHEL L. S.J. - Vie de saint Stanislas Kostka, novice de la Compagnie de Jésus, d'après les procès de canonisation, les meilleurs biographies & des documents inédits
S107745: MICHEL EDOUARD - Musée national du Louvre : Catalogue raisonné des peintures du moyen-age, de la renaissance et des temps modernes. Peintures flamandes du Xve et du XVIe siècles
R57203: MICHEL A. - L'Histoire ancienne de l'Eglise de Mgr. Duchesne - est-elle un péril pour la foi ?
T96381: MICHEL ERNEST - Extazen
R52444: MICHEL JEAN-CLAUDE - Qui est-tu Marie ?
R49449: MICHEL E. - Instructions pour le careme à l'usage du clergé paroissal, et Sermons pour cinq Triduums à saint Joseph
G110279: MICHEL PAUL-HENRI - L'Hispanisme dans les Républiques Espagnoles d'Amérique pendant la guerre de 1914-1918. Etude d'esprit public
F112172: MICHEL THOMAS - Über die philosophischen Grundlagen der Wissenschaft vom Menschen
R96434: MICHEL ERNEST - De bisschop
Y25887: MICHELET J. - Le prêtre, la femme et la famille / Les jésuites
G88105: MICHELET J. - Histoire de la Révolution française, imprimée pour le centenaire de 1789 [5 volumes]
E41822: MICHELET G. - Valeur prix monnaie
G72846: MICHELET JULES - Précis de l'histoire moderne
R50856: MICHELET & QUINET - Des Jésuites
G48820: MICHELET J. - Histoire romaine - République [2 tomes]
G28709: MICHELET EDMOND - Rue de la liberté - Dachau 1943-1945
G110278: MICHELET HENRI - L'inventeur Isaac de Rivaz (1752-1828) ; ses recherches techniques et ses tentatives industrielles
W729: MICHELET, J. - L'insecte (+ Etude par M.Berthelot)
R95986: MICHELETTI A.M. - Jus Pianum. Synopsis chronologica-argumentorum, analytico-synthetica, alphabetica, gentium, locorum ac personarum ad acta et decreta a SS.D.N. Pio P.X.P.M. in primo Sacri Principatus Eius decennio lata, vel a SS.RR. Congregationibus, Officiis ac Tribunalibus promulgata
E42106: DE MICHELIS G. (SÉNATEUR DU ROYAUME D'ITALIE) - La corporation dans le monde - Economie dirigée internationale
T12567: MICHELS L.C. - Bijdrage tot het onderzoek van Vondel's werken
T113166: MICHELSON HIJMAN - The Jew in Early English Literature
B81026: MICHEM F. - Vinkt kerk en parochie
B94380: MICHEM FRANS - 1837-1987 Congregatie Zusters van de Heilige Vincentius te Deinze. Door de jaren heen steeds hetzelfde appel
B89188: MICHEM FRANS - Zele en zijn geschiedenis
T18114: MICHIELS GERARD - De Jeugdschrijver Lod. Lavki (1893-1954) - leven en werk
T28908: MICHIELS GERARD - Lod. Lavki
R93226: MICHIELS ANDRE - L'origine de l'épiscopat - Etude sur la fondation de l'église, l'oeuvre des apôtres et le développement de l'épiscopat aux deux premiers siècles [De origine episcopatus]
C94873: MICHIELS FRANK - Ingoma ; socio-historische & musicologische studie van de trommel uit Rwanda
S55867: MICHIELS ALFRED - Rubens et l'école d'Anvers
S83718: MICHIELS ALFRED - L'architecture et la peinture en Europe depuis le IVe siècle jusqu'à la fin du XVIe
S82950: MICHIELS ALFRED - L'art flamand dans l'est et le midi de la France. Rapport au Gouvernement Français
S82834: MICHIELS ALFRED - Rubens et l'école d'Anvers (Origines de l'école d'Anvers, Les maitres de Rubens, Pierre-Paul Rubens, Van Dyck, Jordaens, Snyders, les trois Teniers, Diepenbeck, Van Thulden, Quellyn le Vieux, Jean Van Hoeck, Autres élèves de Rubens, Ses antagonistes: les conservateurs ; les Révolutionnaires, Ses imitateurs, L'école de Rubens à la seconde génération, Artistes de divers genres formés par le grand homme)
S100467: MICHIELS ALFRED - Etudes sur l'Allemagne, renfermant une histoire de la peinture allemande. Tome II
B98952: MICHIELS MARK - De tuin van de rector. De K.U.Leuven à la carte
V89711: MICHIELS ALBERT - Met Bacchus op reis, of de geschiedenis van de druiventeelt
R74392: MICHIELS ANDRE - L'origine de l'épiscopat - Etude sur la fondation de l'église, l'oeuvre des apôtres et le développement de l'épiscopat aux deux premiers siècles
B87870: MICHIELS GUILL. - Iconografie der stad Brugge. Tweede deel: Het stadsgedeelte gelegen ten zuiden van de lijn gevormd door de Hauwerstraat, het Zand, de Steenstraat, de Grote Markt, de Burg en de Langestraat
T61651: MICHIELS GERARD P. - Lambrecht Lambrechts. Leven en werk, bibliografie
G59154: MICHIELS ALFRED - Le comte de Bismarck - sa biographie & sa politique
J58799: MICHIELS JEAN M. - De verlating van familie in Belgisch en Frans recht
S85932: MICHIELS ALFRED - Rubens et l'école d'Anvers
S79009: MICHIELS ALFRED - L'art flamand dans l'est et le midi de la France. Rapport au Gouvernement Français
R106536: MICHIELS ANDRE - L'origine de l'épiscopat - Etude sur la fondation de l'église, l'oeuvre des apôtres et le développement de l'épiscopat aux deux premiers siècles
S88613: MICHIELS ALFRED - Rubens et l'école d'Anvers
T65335: MICHIELS GERARD - De Limburgse dichters
T9910: MICHIELS, IVO - Book Alpha and Orchis Militaris [Engelse vertaling dr.A.Dixon]
R53366: MICHIELS ROBRECHT & SCHWALL HEDWIG (REDS.) - Herinnering en hoop - feestbundel voor Herman Servotte
B88774: MICHIELS ALFRED - Andouerpis Antwerpen. Nieuwe zoektocht naar de betekenis van de naam Antwerpen en de vroegste geschiedenis van de Antwerpenaars
B18239: MICHIELSEN L. & DE WACHTER L. - Heemkunde
B88692: MICHIELSEN ALBERT - De evolutie van de handelsorganisatie in België sedert het begin der 18de eeuw
B99337: MICHIELSEN LEO J. & VAN SOOM LOUIS - Zo was Merksem
E68516: MICHIELSEN LEO - Neo-kapitalisme
R26452: MICHL J. - De evangeliën - geschiedenis of legende ? ; de historische waarde van de evangeliën
J111934: MICHON FRANCIS - La condition des gens mariés dans la famille vaudoise au XVIe siècle (1536-1618)
R39859: MICHON GEORGES (PUBLIÉ- PAR) - Les documents pontificaux sur la démocratie et la société moderne (publié avec une introduction et des notes par Georges Michon)
R96070: MICHON J.H. - De l'agitation religieuse
R81595: MICHON (L'ABBÉ ***) - Les mystiques
R81608: MICHON (L'ABBÉ ***) - Le maudit [3 volumes]
X77330: MICHON JEAN HIPPOLYTE - Voyage religieux en Orient [ 2 tomes]
R79622: MICHON JEAN HIPPOLYTE [L'ABBÉ ***] - Le Jésuite [2 volumes]
R96063: MICHON J.H. - Projet de solution de la question romaine
R30255: MICHONNEAU (L'ABBÉ) - Paroisse, communauté missionnaire - Conclusions de cinq ans d'expérience en milieu populaire
W66066: MICHOT JEAN - Le massif complexe anorthosito-leuconoritique de Haaland-Helleren et la palingenèse basique
P52723: MICHOTTE A. E.A. - Causalité, permanence et réalité phénoménales - Etudes de psychologie expérimentale
F50354: MICHOTTE A., RANSY C., BALTHASAR N., JACQUART C., LEMAIRE J., LOTTIN J., MANSION A. & NEVE P. - Annales de l'Institut Supérieur de Philosophie, Université de Louvain. Tome I (année 1912)
T113522: MICHOV DEMETRIUS M. - Die Anwendung des bestimmten Artikels im rumänischen vergleichen mit der im albanesischen und bulgarischen
R104536: MICUS ROSA - Die Bibliothek der ehemaligen Kartause Prüll bei Regensburg (1484-1803) mit erweiterten historischen Verzeichnissen (1803, 1595 und 1610) [in: Analecta Cartusiana, 186/2]
R101214: MIDALI MARIO S.D.B. - Corpus Christi Mysticum apud Dominicum Banez eiusque fontes
R53308: MIDALI MARIO (A CURA DI) - Costruire insieme la famiglia Salesiana - Atti del simposio di Roma 19-22 febbraio 1982
T111086: MIDDELBERG PAUL - Qualifikationen für 'style' in der Literatur des fransösischen 17. und 18. Jahrhunderts. Ein lexikalischer Beitrag zur Stilkritik
V96221: MIDDLETON BERNARD C. (& NIXON HOWARD M., FOREWORD) - A History of English Craft Bookbinding Technique
S88029: MIEDEMA HESSEL - Beeldspraeck. Register of D.P. Pers' uitgave van Cesare Ripa's Iconologia (1644)
F35567: MIEDZIANAGORA - Les Dieux postmodernes - Manifeste pour la transparence de la science
G100316: MIEGE M. - Histoire de Malte [4 tomes]
R80028: MIEGGE GIOVANNI - L'évangile et le mythe dans la pensée de Rudolf Bultmann
B40163: VAN MIEGHEM R.C. - Geschiedenis der gemeente Schoten
W62055: VAN MIEGHEM J. - Contribution à la théorie du principe des ondes enveloppes de Huygens
S85812: VAN MIEGROET HANS J. - De invloed van de vroege Nederlandse schilderkunst in de eerste helft van de 15de eeuw op Konrad Witz
S84307: VAN MIEGROET HANS J. - Gerard David
R77619: MIELE MICHELE - Die Provinzialkonzilien Suditaliens in der Neuzeit
S108147: MIELESZKO JADWIGA (ED.) - Wilanow Collection
S87575: MIELKE HANS - Pieter Bruegel Die Zeichnungen [in: Pictura Nova-series, II]
T112551: MIERAU KONSTANTIN - Re-framing the Picaro : The Transient Marginal of Early Modern Madrid Between Possible World and Agent Perspective
F36044: VAN MIERLO S. - La science, la raison et la foi
T10312: VAN MIERLO J. - De Prioriteit van Elckerlijc tegenover Everyman gehandhaafd
R103189: VAN MIERLO J. S.J. (ED.) - Vander dochtere van Syon, fac-simile druk met een inleiding
T34046: VAN MIERLO J. S.J. - Nieuwe studiën over Anna Bijns
T34045: VAN MIERLO J. S.J. - Nieuwe studiën over Anna Bijns en andere opstellen
T68877: VAN MIERLO J. S.J. (ED.) - Theophilus. Ene scone miracle dat onse vrouwe dede ane Theophiluse ende ene scone exempel
T43101: VAN MIERLO J. S.J. - Studiën over Anna Bijns
T53649: VAN MIERLO J. S.J. - Geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde
T45062: VAN MIERLO J. S.J. - Elckerlijc - Nieuwe bijdragen met ge-emendeerde uitgave [Elckerlyc]
T54885: VAN MIERLO J. S.J. - Nieuws over Heynrijck Van Veldeken naar aanleiding van Jungbluth's Untersuchungen zu Heinrich von Veldeken
T55283: VAN MIERLO J. S.J. - Hadewijch
T37065: VAN MIERLO J. S.J. - Oude en nieuwe bijdragen tot het Veldeke-probleem
T26299: VAN MIERLO J. - De oplossing van het Veldeke - probleem
T14600: VAN MIERLO, J. - Over taal en tijd van onze oudste vóórhoofse epische gedichten
T89548: VAN MIERLO J. - De oplossing van het Veldeke - probleem
T10311: VAN MIERLO J. - Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse Poëzie
T59892: VAN MIERLO J. S.J. - Beknopte geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde
T65401: VAN MIERLO J. S.J. - Heynrijck Van Veldeke
R66503: MIERNOWSKI JAN - Le dieu néant. Théologies négatives à l'aube des temps modernes
X80288: VAN DE MIEROOP MARC - Crafts in the early Isin period : A study of the Isin craft archive from the reigns of Isbi-Erra and Sü-Ilisu [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 24]
B102781: VAN MIERT A.J. - Het begijnhof van Turnhout
R45552: MIERTS LUDOVICUS JOSEPHUS (EX CASTERLE) - De resurrectione corporum (Dissertatio theologica)
T110938: MIES GERHARD - Die Darstellung der gegenständlichen Welt in den Romanen Alain Robbe-Grillets und Claude Olliers
S109218: MIESCH-MULLER BARBARA ANNE - Hans Aeschbacher (1906-1980) Eine Studie zum Gesamtwerk eines aussergewöhnlichen Schweizer Plastikers
T87811: MIETH GUNTER - Literarische Kultur und gesellschaftliches Leben in Deutschland 1789-1806. Text und Bilder
R75352: MIETHE TERRY L. & BOURKE VERNON J. (COMPIL.) - Thomistic bibliography, 1940-1978
T110982: MIETHLING HELGA - Entsagung und Selbstaufopferung in der Liebesauffassung des fruh- und mittelviktorianischen Romans unter besonderer Berücksichtigung der Werke Elizabeth Gaskells
R112362: MIGALLAH DIRIAS MOURAD - La Koinonia Pacomiana come itinerario formativo alla vita comunitaria. Attualita dei principi educativi testimoniati negli scritti di Pacomio e dei suoi discepoli
S101510: MIGEON GASTON - Les arts du tissu
S97135: MIGEON GASTON - Les arts du tissu
T112472: MIGHETTO DAVID - Estudios morfosintacticos de sustantivos verbales en -ion y miento en espanol moderno
T77393: MIGNARD - Histoire de l'idiome Bourguignon et de sa littérature propre ou Philologie comparée de cet idiome, suivie de quelques poésies françaises inédites de Bernard de la Monnoye
R35943: MIGNE J.-P. - Theologiae cursus completus, ex tractatibus omnium perfectissimus ubique habitis, et a magna parte episcoporum necnon theologorum Europeae catholicae, universim ad hoc interregatorum, designatis, unice conflatus [in 28 volumes, complete]
R107322: MIGNE J.-P., ED. - Dictionnaire universel de mythologie ancienne et moderne
R76473: MIGNE J.-P. (ED.) - Theologiae cursus completus, tomus vigesimus-octavus et ultimus (28)
R44817: MIGNE L'ABBÉ (ÉD.) - Catechismes philosophiques, polémiques, historiques, dogmatiques, moraux, liturgiques, disciplinaires, canoniques, pratiques, ascétiques et mystiques de Feller, Aimé, Scheffmacher, Rohrbacher, Pey, Lefrançois, Alletz, Almeyda, Fleury, Pomey, Bellarmin, Meusy, Challoner, Gother, Surin et Olier. Annotés, complétés et actualisés [2 tomes]
G32987: MIGNET M. - Rapport sur la question d'histoire mise au concours pour l'année 1847 (lu dans les séances des 24 et 31 juillet 1847, Académie des Sciences morales et politiques de l'Institut de France)
G95404: MIGNET F.-A. - Histoire de la Révolution Française
G80844: MIGNET M. - Vie de Franklin, à l'usage de tout le monde [2 volumes]
G32979: MIGNET M. - Notice historique sur la vie et les travaux de M. Ancillon
G32978: MIGNET M. - Notice historique sur la vie et les travaux de M.Charles Comte
B100269: MIGNOLET JOSEPH - Les treûs-adjes dèl Vèye. Poèmes choisis avec un portrait de l'auteur par Richard Bourdouxhe
R49310: MIGNON MAURICE - Littérature italienne chrétienne
R55681: MIGNOT MGR. - L'église et la critique
R98263: MIGUELEZ MANUEL F. (AUGUSTIN) - Jansenismo y Regalismo en Espana (datos para la historia). Cartas a sr. Menendez y Pelayo
G86516: MIHAILA G. - Langue et culture roumaines dans l'espace sud-est européen
R16133: MIKKERS, EDMOND (O.C.S.O., RED.) - Cîteaux - commentarii cistercienses - studia cisterciensia Vol.XXXI
T82568: MIKKOLA J.J. - Die älteren Berührungen zwischen Ostseefinnisch und Russisch
T98439: MIKKOLA J.J. - Die älteren Berührungen zwischen ostseefinnisch und russisch
T72514: MIKKOLA J.J. - Urslavische Grammatik. Einführung in das vergleichende Studium der slavischen Sprachen. III.Teil: Formenlehre
T73278: MIKLOS KAZMER & JOZSEF VEGH (EDS.) - Névtudományi eloadások. II: Névtudományi konferencia Budapest 1969
S88413: MIKLOS PAL (ED.) - Die Sammlungen des Budapester Museum für Kunstgewerbe
G40879: MIKULA VALENTIN - Stuka
P60703: MIKULICZ J. & KUMMEL W. - Die Krankheiten des Mundes
W66084: MILAIRE JEAN - Etude morphogénétique de trois Malformations congénitales de l'Autopode chez la Souris (Syndactylisme - Brachypodisme - Hémimélie dominante) par des méthodes cytochimiques
F35064: MILANO ANDREA - L'instinto nella visione del mondo di san Tommaso d'Aquino
T75555: MILANOV D.E. [MILANOVA] - Kratkij norvezsko-russkij slovar: okolo 16000 slov [="Concise Norwegian-Russian dictionary: about 16000 words"]
T76164: MILANOVA D.E. - Kratkij russko-finskij slovar: okolo 25000 slov [="Short Russian-Finnish dictionary: about 25000 words"]
R52696: MILCENT PAUL - Klein worden om lief te hebben - het leven van Jeanne Jugan, stichteres van de Zusterkens der Armen
R13042: MILCENT PAUL - Jeanne Jugan - stichteres van de Zusterkes der Armen
R70320: MILDENBERGER FRIEDRICH - Biblische Dogmatik. Eine Biblische Theologie in dogmatischer Perspektive. Band 1: Prolegomena: Verstehen und Geltung der Bibel. Band 2: Okonomie als Theologie. Band 3: Theologie als Okonomie [3 vols.]
F66832: MILES MARGARET R. - Plotinus on body and beauty. Society, philosophy and religion in third-century Rome
F901: MILES, T.R. - Religion and the scientific outlook
R31304: MILES JACK - God een biografie
B94136: MILES - Le baron de Broqueville et la défense nationale
H28601: MILET PAUL - Saint François d'Assise
B81102: MILET ALBERT - Deux études tournaisiennes ; La maison des Anciens Prêtres à Tournai. Construction, histoire, restauration (de 1753 à nos jours) & Histoire d'un collège à Tournai sous les régimes autrichiens, français et hollandais (1773-1830)
F25671: MILHAUD GASTON - Le rationnel - Etude complémentaire à 'L'essai sur la certitude logique'
F80408: MILHAUD GASTON - Le rationnel. Etudes complémentaires à "L'essai sur la certitude logique"
F34952: MILHAUD GASTON - Le rationnel - Etudes complémentaires à 'L'essai sur la certitude logique'
S97040: MILHOFER STEFAN A. - Tapis d'Orient
T110350: MILIN GAEL (& NOEL DU FAIL) - Noël du Fail : Les baliverneries d'Eutrapel. Edition critique
R102832: MILIS LUDOVICUS (ED.) - Constitutiones canonicorum regularium Ordinis Arroasiensis [in: Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis XX, CCCM 20]
R88165: MILIS LUDO - L'ordre des chanoines réguliers d'Arrouaise. Son histoire et son organisation, de la fondation de l'abbaye-mère (vers 1090) à la fin des chapitres annuels (1471). Tome I: texte
B104157: MILIS LUDO - De onuitgegeven oorkonden van de Sint-Salvatorsabdij te Ename voor 1200
B88876: MILIS LUDO - Orde van Arrouaise [in: Inleiding tot de geschiedenis van het kloosterwezen in de Nederlanden. A: Orden ontstaan in de middeleeuwen. II-1-d]
M41057: VON DER MILL EDWIN - Lebendige Musik (herausgegeben von der Wehrbetreuung der Luftwaffe)
F80423: MILL J. STUART (& CLEMENCEAU G., TRAD.) - Auguste Comte et le positivisme
F73371: MILL JOHN STUART (KRUL W.E., VERTALING & VAN HOLTHOON F.L., INLEIDING) - Over vrijheid
F80620: MILL JOHN-STUART (& DUPONT-WHITE M., TRAD. & INTROD.) - La liberté
F80411: MILL J. STUART (& CLEMENCEAU G., TRAD.) - Auguste Comte et le positivisme
F80354: MILL JOHN-STUART (& DUPONT-WHITE M., TRAD. & INTROD.) - La liberté
R100754: MILL JOHN - He Kaine Diatheke. Novum Testamentum. juxta exemplar J. Millii accuratissime impressum [New Testament in Greek]
F80520: MILL JOHN STUART (& DUPONT-WHITE, PRÉFACE) - La liberté
W113070: MILLEKAMP JAN - Hans Christian Orsted : Natuurwetenschapper als Estheticus
M106700: MILLER GEORGES LAING (& BEDART DR., ED.) - Révolution récente dans la facture d'orgue (suivi d'une réponse au livre 'l'Orgue moderne' de M.A. Cellier et à son préfacier Louis Vierne)
K112491: MILLER MARY CECILIA - The Elegiae in Maecenatem, with introduction, text, translation and commentary
X71850: MILLER B.V. - Persidsko-Russkij slovar. Okolo 35.000 slov [Persian-Russian dictionary]
F110073: MILLER BARRY - Knowledge through affective connaturality
S103438: MILLET GABRIEL - L'ancien art serbe - Les églises
T71968: MILLET A. - L'oreille et les sons du langage d'après l'abbé Rousselot
F66986: MILLGRAM ELIJAH - Practical induction
V95295: MILLINGTON NEIL - Cigares
T112569: MILLIOUD MAURICE - Les théories de l'école naturaliste
K52015: MILLOT (TRAD.) - Recueil de discours tirés des historiens latins Salluste, Tite-Live, Quinte-Curce et Tacite ; latin-français en regard - Tome second
P178: MILLOT, G.M. (PRÉFACE PAR PIERRE DEVAUX) - Vos yeux (comment conserver une bonne vue, rééduquer la vision, corriger le strabisme, supprimer les lunettes, comment embellir vos yeux)- inspiré du 'Bates-system'
R61038: MILLOT J. - Connaitre, aimer, servir la Très Sainte Vierge
R44617: MILLOT J. (VICAIRE GÉNÉRAL DE VERSAILLES) - L'oeuvre des vocations - une oeuvre des vocations
X77303: DE MILLOUE L. - Le Brahmanisme
P20479: MILLS JAMES - Au carrefour de la drogue [mixe fiction/non-fiction]
X77461: MILLS LAWRENCE HEYWORTH - Zarathushtra, Philo, The Achaemenids and Israel, being a treatise upon the antiquity and influence of the Avesta- Part I: Zarathushtra and the Greeks, II/ Zarathustra, the Achmaenids and Israel
R68898: MILLS WATSON E. & MILLS JOYCE H. - Novum Testamentum. Vol.36a: an index to Novum Testamentum volumes 1-35 (1994)
F109768: MILLUCCI MARCO - Fondamento ed esistenza nella "svolta" verso l'ultima filosofia di Schelling (1809-1834)
W48493: MILNE-EDWARDS M. - Cours élémentaire d'histoire naturelle - Zoologie
Y98467: MILO JEAN [PSEUD. DE VAN GINDERTAEL JEAN EMILE] - Le marteau, roman
R38969: MILOCHAU ANSELME L'ABBÉ - La Vierge de Saint Luc à Sainte-Marie Majeure
F109785: MILOLO SHAMBUYI - La personne dans la dynamique de la réciprocité - Une approche de la philosophie de l'amour chez Maurice Nédoncelle
R48999: MILOU JEAN - Louis Larrieu prêtre 1905-1928 ("Mon idéal est l'hostie")
Y23484: MILTON JEAN - Le paradis perdu de Milton - poëme héroïque, traduit de l'anglois, avec les remarques de M.Addisson - Nouvelle édition, augmentée du "Paradis reconquis" & de quelques autres pièces de poésie du même auteur
T59371: MILTZ INGO ALBERT OTTO - Caprice als dichterisches Genre in der französischen Literatur
X74065: MIN J.K. - Political development in Korea (1945-1972). A study of political factionalism. Vol.1-2 [2 parts bound in 1 volume]
N72661: MIN THIJ (JEUKEN JOHAN W.L.K., VOORWOORD) - Rond d'n machtige tore. Venraodse verhaaltjes
X111399: MINASSIAN MARTIROS - Grammaire d'arménien oriental
X74111: MINAYEF J. (GUYARD STANISLAS, TRAD.) - Grammaire palie. Esquisse d'une phonétique et d'une morphologie de la langue palie
W57821: MINCKELERS - Observations météorologiques faites à Maestricht, pendant les années 1805-1812
B104295: MINDER ARTHUR - Le Duché de Limbourg et la Révolution Brabançonne
T14685: DE MINDERE TOON - Vuursteentjes
T14684: DE MINDERE, TOON - Hemellawerken
N68822: MINDERHOUD HUIB D. - Tabee sobats. Dametin, meer dan een terugblik
W113244: MINDERHOUD ANTON - Onderzoekingen over de wijze waarop de honingbij haar voedsel verzamelt
R66552: MINDSZENTY JÓZSEF (CARDINAL) (& VARIOUS TRANSL.) - Memoirs
X22873: MING-LE YAO - De samenzwering tegen Mao (met inleiding van Simon Leys)
E81915: MINGHETTI M. (& PASSY HIPP, INTROD.) - Des rapports de l'économie politique avec la morale et le droit
E81916: MINGHETTI M. (& PASSY HIPP, INTROD.) - Des rapports de l'économie politique avec la morale et le droit
R81613: MINGHETTI L. (BORGUET LOUIS, TRAD. & DE LAVELEYE EMILE, INTROD.) - L'état et l'église
B74597: VAN MINGROOT ERIK - Sapientie immarcessibilis. A diplomatic and comparative study of the Bull of Foundation of the University of Louvain (December 9, 1425)
X72517: MINIMA G.F., ZO U CO & KASEVIC V.B. (RED.) - Birmansko-russkij slovar: okolo 29000 slov. S prilozeniem "Kratkogo ocerka grammatiki birmanskogo jazyka"
F107087: MINIO-PALUELLO LAURENTIUS (ED.) [ARISTOTELES] - Aristoteles Latinus, Codices - supplementa altera
R80742: MINISTERI BLASIUS O.E.S.A. - De vita et operibus Augustini de Ancona O.E.S.A. (+ 1328)
R49142: MINJARD E.C. - L'homme-Dieu - Etudes doctrinales et apologétiques sur Jésus-Christ, le Verbe incarné [4 tomes] I-II: La personne de Jésus-Christ ses origines, sa mission & sa physionomie divine, III-IV: L'oeuvre de Jésus-Christ, docteur et roi par Excellence & Prêtre et pontife par Excellence
P98305: DE MINJER A. - Onderzoekingen over torulosis en over de pathogeniteit van gist
R69429: MINKE A. (& PLONGERON B., PRÉFACE) - Un prélat concordataire dans les départements réunis: Mgr Zaepffel évêque de Liège (1802-1808)
B17091: MINNAERT, G.D. - Vlaamsch België in vogelvlucht
S45258: MINNAERT FRANS - Frans Minnaert (Catalogus Tentoonstelling Hasselt, Provinciaal Begijnhof 12-26 januari 1969)
B91794: MINNAERT ROSA - Pol De Mont als volkskundige, met een bloemlezing uit het volkskundig werk van Pol De Mont
G72904: MINNAERT PAUL - Les institutions et le droit de l'empire des Incas
Y77547: MINNE JULES - Au seuil du jardin nostalgique. Poèmes
S87342: MINNE - Collection du professeur Minne, Gand 1960. (Vente publique, Gand, Cercle artistique et litteraire, les 26, 27, 28 et 29 octobre 1960) ; importantes sculptures civiles et religieuses du moyen age et de la renaissance, Tableaux du XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, objets de fouilles, etc.
S107480: MINNE RICHARD E.A. - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.3 maart 1930 [vnl. Kantteekeningen bij het werk van Charles René Callewaert]
S85218: MINNE JORIS - Joris Minne zeventig [Catalogus van tentoonstelling Provinciaal begijnhof Hasselt 21 okt.-12 nov. 1967]
Y30916: MINNE JULES - Seve Bantoue - Univers et poésie & L'Afrique et le sens de l'humain (essais) & Stele à l'enfance (poèmes)
S57510: MINNE JORIS - Joris Minne zeventig [Catalogus van tentoonstelling Provinciaal begijnhof Hasselt 21 okt.-12 nov. 1967]
T102339: MINNE RICHARD (HERREMAN R. & ROELANTS M., EDS.) - Wolfijzers en schietgeweren, een nieuwe verzameling verzen van Richard Minne, den dichter van 'In de zoeten inval', verder eenige verhalen benevens een serie epistelen over den nood en de nijdigheden, de hoop etc.
S80160: MINNEBO HUBERT - Hubert Minnebo
B99356: MINNEN BART, DOPERE FRANS, VAN ELDERE DIRK & CARDON BERT - De Sint-Pieterskerk van Rotselaar 1844-1848. Een nieuwe kerk met oude wortels
R104870: MINNERATH R. - Les chrétiens et le monde (Ier et IIe siècles)
R106449: MINNERATH ROLAND - De Jérusalem à Rome. Pierre et l'unité de l'église apostolique
P13765: MINNET JEAN & LECLERCQ J. - Les applications pratiques de l'Anaphylaxie
X78417: MINOVI MOJTABA & AFSHAR IRAJ (EDS.) - Yad-Name-Ye Irani-Ye Minorsky
G54762: MINTS I.I. & GOLIKOV G.N. - The great October socialist revolution and its significance for the historical destiny of the peoples of Russia
R35772: MINUCIUS FELIX OCTAVIUS & CHRYSOSTOMUS J. - Demonstratio, quod Christus sit Deus. Accedit anonymi viri apostolici Epistola ad Diognetum
R46662: MIONI UGO - La mère des missions d'Afrique - la comtesse Marie-Thérèse Ledochowska
G89906: MIOT JULES - Réponse aux deux libelles: Les conspirateurs et la naissance de la République de Chenu et de Delahodde, d'après les lettres, pièces et documents fournis et publiés par Caussidière, ex-prefet de police, Lubati, ex-officier d'état-major de la garde républicaine, et d'autres ex-fonctionnaires de la préfecture de police, avec des révélations curieuses sur la vie de Delahodde
R69185: MIQUEL PIERRE - Le vocabulaire latin de l'expérience spirituelle dans la tradition monastique et canonale de 1050 à 1250
P60560: MIRACEK - Die Erkrankungen der Mundhöle. Mit einem Beitrage: Syphilisansteckung in der Mundhöle
T65539: MIRAMBEL ANDRÉ - Introduction au grec moderne
T71166: MIRAMBEL ANDRE - Grammaire du grec moderne
J112320: MIRANDE CHRISTIANE - Les soins gratuits aux victimes de la guerre (Article 64 de la Loi du 31 Mars 1919)
F33619: MIREAUX EMILE - Philosophie du libéralisme
E42234: MIREAUX EMILE - Les miracles du crédit - Idées et images de ce temps sous la direction de Lucien Romier
T72099: DE MIRECOURT EUGENE - Jules Janin
G110467: MIREPOIX JOSEPH - Essai sur l'histoire de la question crétoise
G80948: MIREUR H. (DOCTEUR) - Le mouvement comparé de la population à Marseille, en France et dans les Etats d'Europe
R85013: MIRK JOHN (& POWELL SUSAN, ED.) - John Mirk's Festial, volume II (edited from British Library MS Cotton Claudius A.II)
J35305: MIRKINE-GUETZEVITCH B. - Le Constituzioni Europee
T75493: MIRONOV S.A., LUKIN G.P., PIERROT J. E.A. (SCHILP A.S., RED.) - Gollandsko-russkij slovar: s prilozeniem kratkogo grammaticeskogo ocerka gollandskogo jazyka i kratkich grammaticeskich tablic russkogo jazyka [="Dutch-Russian dictionary: about 45000 words, with a brief grammatical sketch of the Dutch language and brief grammatical tables of the Russian language"]
B45350: DE MIROUX EMMA - Le village de Gentilsart sous le régime du collectivisme libéral (Vision de bonheur) - Essai de politique nouvelle des partis
Q81473: DE MIRVILLE J.E. - Question des esprits, ses progrès dans la science. Examen de faits nouveaux et de publications importantes sur les tables, les esprits et le surnaturel
P53645: DE MIRVILLE J.-E. - Pneumatologie - Des esprits et de leurs manifestations fluidiques devant la science moderne (Mémoire adressée à l'Académie)
X103659: MIRZA DJA'FAR QARADJADAGHI (& BRICTEUX A., ED.) - L'avare, comédie persane. Texte publié et traduit pour la première fois avec une introduction, des notes et un glossaire
R86309: MISCIO ANTONIO - La seconda Valdocco. I Salesiani di Don Bosco a Genova Sampierdarena [2 volumes]
Y98471: MISEREZ NESTOR - Choeurs pour d'anciennes ténèbres
R98028: MISERMONT LUCIEN - Le premier hopital des Filles de la Charité et ses glorieuses martyres les soeurs Marie-Anne & Odile, fusillées à Angers le 1er février 1794
R63830: MISERMONT LUCIEN C.M. - Le bienheureux Pierre-René Rogue, prêtre de la mission, directeur de grand séminaire, confesseur de la foi. Martyr du refus des serments pendant la Révolution
R102473: MISKOTTE K.H. - Het wezen der Joodse religie. Bijdrage tot de kennis van het joodse geestesleven
R90655: MISLIN - Les saints lieux. Pèlerinage à Jérusalem, en passant par Autriche, la Hongrie, la Slavonie, les Provinces Danubiennes, Constantinople, l'Archipel, le Liban, la Syrie, Alexandrie, Malte, la Sicile et Marseille [3 volumes]
R38786: MISLIN MGR. - Les saints lieux - Pèlerinage à Jerusalem en passant par l'Autriche, la Hongrie, la Slavonie, les provinces danubiennes, Constantinople, l'Archipel, le Liban, la Syrie, Alexandrie, Malte, la Sicile et Marseille [3 tomes]
B72972: MISONNE OCTAVE - Le pape. La Belgique & la guerre
R33968: MISONNE DANIEL (& GENICOT LÉOPOLD, PRÉFACE) - Eilbert de Florennes - Histoire et légende - La Geste de Raoul de Cambrai
R51754: MISONNE O. - Position actuelle du Socialisme scientifique - Théories et modes d'action
K61794: MISSCHAERT STEFAAN - Dionysius van Halicarnassus over Numa. Een historiografisch onderzoek van "Antiquitates Romanae" II,57-76
R84967: MISSEGUE MARIE-GENEVIEVE (& ROUET ALBERT MGR., PRÉFACE) - Des maux de l'Eglise à ses mots d'espérance. II: L'a-venir de l'Homme, homme et femme
R47623: MISSEREY E. - Du doute à la contemplation - Soeur Claire de Jésus religieuse bénédictine (1894-1923)
R47517: MISSEREY D.E. - Sous le signe de l'hostie la mère M.-M. Doëns moniale bénédictine
M90443: MISSET E. & AUBRY PIERRE - Les proses d'Adam de Saint-Victor, texte et musique, précédées d'une étude critique (Mélanges de musicologie critique)
R55610: MISSIAEN BERTHOLD O.F.M.CAP. - Communisme en familieleven
R23831: J.M.A. (MISSIONAIRE APOSTOLIQUE) - Conversions au XIXe siècle (Fr.Soulié, J.Droz, A.Marceau, P.Liberman, D.Cortès, Saint-Arnaud, Schouvaloff, Lacordaire, H.Vernet, La Moricière, A.Dumas, Maréchal Randon)
R74240: MISSIONAIRES DE SCHEUT - Missions en Chine et au Congo. 15e année & 16e année (1903-1904, 2 années complètes)
R74239: MISSIONAIRES DE SCHEUT - Missions en Chine et au Congo. 17e année & 18e année (1905-1906, 2 années complètes)
R74238: MISSIONAIRES DE SCHEUT - Missions en Chine et au Congo. 19e année & Missions en Chine, au Congo & aux Philippines. 20e année (19-20, 1907-1908, 2 années complètes)
R74233: MISSIONAIRES DE SCHEUT - Missions de Scheut. XXXIe année & XXXIIe année (31-32, 1923-1924, 2 années complètes)
R74232: MISSIONAIRES DE SCHEUT - Missions de Scheut. XXXIIIe année nos.1-12 (33, 1925, année complète)
R74231: MISSIONAIRES DE SCHEUT - Missions de Scheut. XXXVIIe année nos.2-12 (37, 1929, année incomplète)
R74247: MISSIONAIRES DE SCHEUT - Missions en Chine et au Congo. Nos.37-72 (série complète de février 1892 à janvier 1895, relié en 1 volume)
R74246: MISSIONAIRES DE SCHEUT - Missions en Chine et au Congo. Nos.73-108 (série complète de février 1895 à janvier 1898, relié en 1 volume)
R74241: MISSIONAIRES DE SCHEUT - Missions en Chine et au Congo. 13e année & 14e année (13-14, 1901-1902, 2 années complètes)
R74245: MISSIONAIRES DE SCHEUT - Missions en Chine et au Congo. Nos.109-144 (série complète de février 1898 à janvier 1901, relié en 1 volume)
R74237: MISSIONAIRES DE SCHEUT - Missions en Chine, au Congo et aux Philippines. 23e & 24e année (23-24, 1911-1912, 2 années complètes)
R74236: MISSIONAIRES DE SCHEUT - Missions de Scheut. 25e année & 26e année (25-26, 1913-1914, 2 années complètes)
R74235: MISSIONAIRES DE SCHEUT - Missions de Scheut. XXVIIe année & XXVIIIe année (27-28, 1915/1919-1920, 2 années complètes)
R74234: MISSIONAIRES DE SCHEUT - Missions de Scheut. XXIXe année & XXXe année (29-30, 1921-1922, 2 années complètes)
R83573: MISSIONAIRES DE SCHEUT - Missions en Chine et au Congo. Nos.109-144 (série complète de février 1898 à janvier 1901, relié en 1 volume)
R80039: MISSIONAIRES DE SCHEUT - Missions en Chine, au Congo et aux Philippines. 21e année & 22e année (1909-1910, 2 années complètes)
R100666: MISSIONARISSEN VAN SCHEUT (C.I.C.M.) - Missiën in China en Congo. Nrs.72 t.e.m. 95 (jaargangen 1895 en 1896 volledig)
R100665: MISSIONARISSEN VAN SCHEUT (C.I.C.M.) - Missiën in China en Congo. Nrs.96 t.e.m. 119 (jaargangen 1897 en 1898 volledig)
R100664: MISSIONARISSEN VAN SCHEUT (C.I.C.M.) - Missiën in China en Congo. Nrs.120 t.e.m. 131 (jaargang 1899 volledig)
H44730: J.M.A. (MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE) - Guirlande à St. Joseph
H49532: J.M.A. (MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE) - Guirlande à St. Joseph

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar[an error occurred while processing this directive]

6/8