Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R34617: A KEMPIS THOMAS (& NAAIJKENS BERNARD, VERTALING EN INLEIDING) - De navolging van Christus
S87727: KENDRICK A.F. - Catalogue of tapestries (Victoria and Albert Museum, London)
R21354: KENGEN J.H.L. SS.CC. - Memoriale Credencium - A late Middle English Manual of Theology for Lay People edited from Bodley MS Tanner 201
B64395: KENIS LEO - De Theologische Faculteit te Leuven in de negentiende eeuw (1834-1889)
M95098: KENNEDY MICHAEL - Britten
S96962: KENNEDY ALAN - Costumes Japonais
G72063: KENNEDY PAUL - The rise and fall of the great powers. Economic change and military conflict from 1500 to 2000
G72136: KENNEDY STETSON - J'ai appartenu au Ku-Klux-Klan
T90231: KENNES HEIN - Het laatste jaar van L. Gerrits
F58129: KENNY ANTHONY - The God of the Philosophers
F66003: KENNY ANTHONY - Aquinas on being
F66647: KENNY ANTHONY - Descartes. A study of his philosophy
F66609: KENNY ANTHONY - Aristotle on the perfect life
F66613: KENNY ANTHONY - Essays on the Aristotelian tradition
R65948: KENNY ANTHONY - The five ways. St. Thomas Aquinas' proofs of God's existence
F65989: KENNY ANTHONY - Aquinas
R66017: KENNY ANTHONY - Aquinas on mind
F66998: KENNY ANTHONY - The rise of modern philosophy
F66999: KENNY ANTHONY - Philosophy in the modern world
G101322: KENNY NEIL - The Uses of Curiosity in Early Modern France and Germany
F57997: KEOWN JOHN - Euthanasia, Ethics and public policy - An argument against legalisation
T75217: KER N.R. (ED.) - Medieval libraries of Great Britain. A list of surviving books
F32525: DE KERCHOVE ARNOLD - Benjamin Constant ou le libertin sentimental
S98265: DE KERCHOVE ARNOLD (& BAUGNIET MARCEL LOUIS, ILL.) - Tendances de l'Architecture contemporaine
R36017: DE KERCK J. M.S.C. - Pater Jules Chevalier en zijn M.S.C.-Congregatie
R52770: DE KERCK J. M.S.C. - Cent ans d'apostolat missionnaire dans la Congrégation MSC 1881-1981
B89697: KERCKHAERT NOEL & DE VLEESCHAUWER DIRK - Het nieuwe licht uit Langerbrugge 1900-1940
B88460: KERCKHAERT NOEL - Oude Oostvlaamse huisnamen, deel I: A-F (Alfabetisch repertorium van namen van huizen, hoeven, herbergen en molens in Oost-Vlaanderen onder het Ancien Regime)
B88461: KERCKHAERT NOEL - Oude Oostvlaamse huisnamen, deel II: G-J (Alfabetisch repertorium van namen van huizen, hoeven, herbergen en molens in Oost-Vlaanderen onder het Ancien Regime)
B16634: DE KERCKHOVE, EUGÈNE - Considérations sur les tendances de l'époque - Discours à l'Académie d'Archéologie de Belgique (Séance générale du 5 décembre 1854)
R38666: VAN DE KERCKHOVE P. JS. S.J. - Manuale Missionum
R52445: VAN KERCKHOVE C. - De schitterende gloriekroon van Maria ; I.Eén en dertig beschouwingen over het feesteigen van Onze Lieve Vrouw in het kerkelijk jaar, 2.De boodschap van Maria te Lourdes
R68094: VAN KERCKHOVE C. - De schitterende gloriekroon van Maria ; I.Eén en dertig beschouwingen over het feesteigen van Onze Lieve Vrouw in het kerkelijk jaar, 2.De boodschap van Maria te Lourdes
T90579: VAN KERCKHOVEN PIETER FRANS - Jonker Willem, een fantastische verhael
T90568: VAN KERCKHOVEN PIETER FRANS - Gedichten en balladen
B90578: VAN KERCKHOVEN PIETER FRANS - Le mouvement flamand. Quelques mots au public et aux littérateurs
T90575: VAN KERCKHOVEN PIETER FRANS - De Du-Dijners, kluchtspel in één bedrijf
T90573: VAN KERCKHOVEN PIETER FRANS - Gozewyn, graef van Stryen. Een dichtkundig verhael uit de middeleeuwen
M57074: VAN KERCKHOVEN MARC - Jan de Smedt van Mechelen en de muziek (voorwoord en preambulum voor klavier door Flor baron Peeters)
T90577: VAN KERCKHOVEN PIETER FRANS - Twee katten voor een doode musch. Blyspel in een bedryf
T90574: VAN KERCKHOVEN PIETER FRANS - Het wonderbare boek
T90581: VAN KERCKHOVEN PIETER FRANS - Fernand de zeeroover
B89176: VAN KERCKHOVEN MARCEL J. - Gilden van ambachten en neringen te Geraardsbergen
B63905: KERCKVOORDE MIA - Marie-Henriette. Een vrouw in de schaduw van een reus, Leopold II
S29137: KERELS HENRI - Adolphe Wansart
S84805: KERELS HENRI - Adolphe Wansart
R76859: KERENYI KARL - Die antike Religion. Eine Grundlegung
R76861: KERENYI KARL - Niobe. Neue Studien über antike Religion und Humanität
X56952: KERESTEDJIAN BEDROS - Etude philologique et lexicographique de 6000 mots et noms arméniens avec des comparaisons de 100.000 mots de 900 langues et des données historiques et géographiques publiée, avec une introduction, par Kerest Haig-
S97239: KERIMOV LATIF, STEPANIAN NONNA, GRIGOLIA TATIANA & TSITSICHVILI DAVID - Les tapis Caucasiens
X75457: KERIMOVA AZA ALIMOVNA - Govor tadzikov Buchary [="The Tajik dialect of Bukhara"]
J79416: KERIN CHARLES A. - The privation of christian burial. An historical synopsis and commentary
C28341: VAN DER KERKEN G. - De Afrikaanse bevolking van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi ; haar verleden en haar toekomst
C41857: VAN DER KERKEN GEORGES - La crise économique en Afrique belge - Situation actuelle et perspectives d'avenir
R54379: KERKER ABBÉ - Vie de Jean Fisher, évêque de Rochester, martyrisé sous Henri VIII
N37147: VAN KERKHOFF A. O.C. - Na veertig jaren. Een terugblik op het herstel der bisschoppelijke hiërarchie en zijne gevolgen in Nederland
R73938: KERKHOFS JAN (DIR.) - Des prêtres pour demain. Situations européennes
L18100: KERKHOFS J. - Kwaliteitspolitiek voor Limburg
L18099: KERKHOFS J. S.J. - Godsdienstpraktijk en sociaal milieu - proeve van godsdienstsociologische studie der provincie Limburg
R25204: KERKHOFS L.J. (UITGEGEVEN DOOR) - De verschijningen te Banneux Notre-Dame ; studiën en documenten
R44762: KERKHOFS L.J. - Onze Lieve Vrouw - Haar boodschap te Banneux ; studiën en documenten
R51210: KERKHOFS L.J. (& THANS HILARION O.F.M., VERTALING) - Wat gebeurde er te Banneux ? Studiën en documenten
R74516: KERKHOFS (PRÉFACE) - Rosaire de chronogrammes hexamètres en l'honneur de Notre-Dame de Banneux, vierge des pauvres et vierge des nations
H57501: KERKHOFS ARNOLD - Sint Bertilia geëerde te Rosmeer. Haar leven, hare deugden, hare mirakelen, gevolgd door eenige godvruchtige oefeningen voor de pelgrims
R17004: KERKHOVE LADISLAS O.F.M. - VIIe Eeuwfeest van de Minderbroeders 1209-1909
L39169: KERKHOVE LADISLAS O.F.M. - Le révérend père Valentin Paquay de l'ordre des frères-mineurs
R46857: KERKHOVE LADISLAS O.F.M. - Veronica bij de kribbe en onder het kruis
R46894: KERKHOVE LADISLAS O.F.M. - Priester-verwegingen voor iederen dag van het jaar volgens de Zondag-Evangeliën [3 volumes]
R51872: KERKHOVE LADISLAS O.F.M. - Het geloof aan de onbevlekte ontvangenis van Maria in de loop der eeuwen
R60424: KERKHOVE LADISLAS O.F.M. - Vijf Belgische martelaren uit de orde der Franciskanen. I
L84063: KERKHOVE LADISLAS O.F.M. - Levensschets van den eerweerden pater Valentinus Paquay van de orde der Minderbroerders
B85235: VAN DE KERKHOVE A. (RED.) - Werken & kerken. 750 jaar begijnhofleven te Gent (1234-1984)
B85134: VAN DEN KERKHOVE A. & HOLLEBOSCH-VAN RECK Y. - Het abdijhospitaal van de Bijloke
B45215: KERL M. - Waarheen met de huidige Vlaamsche en Sociale Beweging
R53719: KERLIN MICHAEL JOSEPH F.S.C. - Historical religion in the thought of Friedrich von Hügel and George Tyrrell - A comparative study in the light of their general philosophy of religion
F59053: KERLIN MICHAEL JOSEPH F.S.C. - Historical religion in the thought of Friedrich Von Hügel and George Tyrrell. A comparative study in the light of their general philosophy of religion
J68713: KERMACK STUART G. E.A. - The British Empire. Part II: Law of Scotland. Sources and juridical organization
T92644: KERN RUDOLF - Beiträge zur Stellung der deutschen Sprache in Belgien
N15191: KERNKAMP G.W. (UITG.) - Acta et Decreta Senatus - Vroedschapsresoluten en andere bescheiden betreffende de Utrechtse Academie : Eerste deel - tot april 1674
N54831: KERNKAMP G.W. (UITG.) - Acta et Decreta Senatus - Vroedschapsresoluten en andere bescheiden betreffende de Utrechtse Academie. Tweede deel: april 1674 - april 1766
F69818: KERR FERGUS - La théologie après Wittgenstein. Une introduction à la lecture de Wittgenstein
S99330: KERREMANS RICHARD - Jan De Clerck 1881-1962
R33819: VAN KERSBERGEN T. (VERTALING) & VAN GINNIKEN JAC. S.J. (INLEIDING) - Het leven van Jesus - naar het middellimburgsche handschrift van Sint Truyen uit de 14e eeuw
F77414: KERSCHENSTEINER JULA - Platon und der Orient
V96279: KERSSEMAKERS LEO - Beschrijvende catalogus boekbinden. Een overzicht van de vakbibliotheek van Geert van Daal, handboekbinder te Dodewaard
F58042: KERSTEIN SAMUEL J. - Kant's search for the Supreme principle of Morality
T98216: KERSTEN PIERRE - Essai sur l'activité du principe pensant considérée dans l'institution du langage [3 tomes]
G61775: KERSTEN MARTINE - De vrouwen aan het hof der Antonini (96-192 na.Chr.)
T82221: KERSTEN PIERRE - Essai sur l'activité du principe pensant considérée dans l'institution du langage [Tomes 1 et 2] I: Du langage en général, II: Du langage par signes fugitifs ou du langage en action, livre premier: Des éléments du langage par signes phonétiques ou du langage parlé
R73481: KERTELGE KARL (HRSG.) - Rückfrage nach Jesus. Zur Methodik und Bedeutung der Frage nach dem historischen Jesus
R78505: KERTELGE KARL - Rechtfertigung bei Paulus. Studien zum Struktur und zum Bedeutungsgehalt des paulinischen Rechtfertigungsbegriffs
B89767: KERVYN DE VOLKAERSBEKE - Le baron de Saint-Genois. Notice biographique
R63388: KERVYN LOUIS-M. C.I.C.M. (SCHEUTIST, MISSIONNAIRE AU JEROL-CHINE) - Introibo - la sainte Messe dignement célébrée (oeuvre posthume)
S92144: KERVYN DE VOLKAERSBEKE - Les Pourbus
B55657: KERVYN DE LETTENHOVE H. BARON - La Toison d'Or - Notes sur l'institution et l'histoire de l'ordre depuis l'année 1429 jusqu'au l'année 1559
B77775: KERVYN DE LETTENHOVE BARON (ED.) - Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre, sous le règne de Philippe II. Tome I: Depuis l'abdication de Charles-Quint jusqu'au départ de Philippe II pour l'Espagne (25 octobre 1555 - 24 août 1559)
Y22926: KERVYN DE MARCKE TEN DRIESSCHE ROGER, - Journal de bord
Y22945: KERVYN DE MARCKE TEN DRIESSCHE ROGER - Kermesse à Sainte-Croix
B40240: KERVYN DE LETTENHOVE J.-B.-M.C. BARON (ED.) - Codex Dunensis sive Diplomatum et Chartarum medii aevi amplissima collectio - edidit J.-B.-M.-C. baron Kervyn de Lettenhove
R43869: KERVYN DE LETTENHOVE BARON - Les Huguenots et les Gueux - Etude historique sur vingt-cinq années du XVIe siècle (1560-1585) - Tome IV: 1576-1578
R43870: KERVYN DE LETTENHOVE BARON - Les Huguenots et les Gueux - Etude historique sur vingt-cinq années du XVIe siècle (1560-1585) - Tome I : 1560-1567
R43872: KERVYN DE LETTENHOVE BARON - Les Huguenots et les Gueux - Etude historique sur vingt-cinq années du XVIe siècle (1560-1585) - Tome III. 1572-1576
R43873: KERVYN DE LETTENHOVE BARON - Les Huguenots et les Gueux - Etude historique sur vingt-cinq années du XVIe siècle (1560-1585) - Tome V. 1578-1580
R47319: KERVYN LOUIS-M. C.I.C.M. (SCHEUTIST, MISSIONNAIRE AU JEROL-CHINE) - Introibo - la sainte Messe dignement célébrée (oeuvre posthume)
B52004: KERVYN DE VOLKAERSBEKE PH. - Rapport sur l'état des monuments historiques et artistiques de la ville de Gand, rédigé au nom de la commission instituée pour leur conservation (Première fascicule)
R54523: KERVYN JOSEPH C.I.C.M. (SCHEUT) - Scheut in Japan
G57834: KERVYN DE LETTENHOVE - Etudes sur l'histoire du XIIIme siècle
B58776: KERVYN DE LETTENHOVE BARON - La Flandre pendant les trois derniers siècles
B87907: KERVYN DE VOLKAERSBEKE PH. - Joyeuse Entrée de l'empereur Maximilien I à Gand, en 1508. (Description d'un livre perdu)
B101054: KERVYN DE LETTENHOVE (BARON) - Histoire de Flandre : La Flandre féodale depuis les origines jusqu'aux dernières croisades
B68573: KERVYN DE LETTENHOVE BARON - La Flandre sous les ducs de Bourgogne. Tome premier (1383-1453). Tome second (1453-1500) [2 tomes en 1 volume]
B101053: KERVYN DE LETTENHOVE (BARON) - Histoire de Flandre : La Flandre communale depuis les origines jusqu'aux dernières croisades
B99781: KERVYN DE LETTENHOVE BARON - Histoire de la Flandre [5 volumes] I: La Flandre féodale, II: La Flandre communale, III: Histoire de Flandre 1383-1453, IV: Histoire de Flandre 1453-1500, V: La Flandre pendant les trois derniers siècles (1500-1794)
G44192: KERVYN DE VOLKAERSBEKE BARON - Sobieski et la mission de la Pologne
B92344: KERVYN DE VOLKAERSBEKE - Les monuments et les oeuvres d'art à Gand. Discours prononcé au congrès archéologique et artistique, Gand 1858
B84219: KERVYN DE LETTENHOVE (ED.) & GILLIODTS-VAN SEVEREN L. (ED., T.11) - Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre sous le règne de Philippe II [11 volumes, complete]
B84217: KERVYN DE LETTENHOVE BARON (ED.) - Chroniques relatives à l'histoire de la Belgique sous la domination des Ducs de Bourgogne. Tome II (Textes français): Le livres des trahisons de France, La geste des Ducs de Bourgogne, Le pastoralet
B100360: KERVYN DE LETTENHOVE BARON (ED.) - Chroniques relatives à l'histoire de la Belgique sous la domination des Ducs de Bourgogne. Tome II (Textes français): Le livres des trahisons de France, La geste des Ducs de Bourgogne, Le pastoralet
B90900: KERVYN DE LETTENHOVE - Etudes sur l'histoire du XIIIe siècle. Recherches sur la part que l'ordre de Citeaux et le comte de Flandre prirent a la lutte de Boniface VIII et de Philippe le Bel
S86099: DE KESEL W.G. - Vlaams barok meubilair in lak
R24688: VAN KESSEL KOENRAAD S.S.C.C. - De held van Molokai [Pater Damiaan de Veuster]
R37056: VAN KESSEL P.J. DR. - Duitse studenten te Padua - de controverse Rome-Venetië en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie
R96147: VAN KESSEL P.L. (THOMAS A KEMPIS) - De Imitatione Christi libri quatuor, metrice expressi
N65238: KESSELS-VAN DER HEIJDE MARINA - Maastricht, Maestricht, Mestreech. De taalverhoudingen tussen Nederlands, Frans en Maastrichts in de negentiende eeuw
F70879: KESSLER ECKHARD - Die Philosophie der Renaissance. Das 15. Jahrhundert
G54656: KESSLER ALEXANDER - Das deutsch-englische Verhältnis vom Amtsantritt Bethmann Hollwegs bis zur Haldane-Mission
G34234: KESTELOOT L. - De voorstelling van het booze beginsel
G48254: KESTELOOT JOZ.-FL. - Hispania
W73030: KESTENS JEAN - Le problème naturel aux valeurs propres
B21715: KESTENS ROMUALD - Een riddersdochter in het slotklooster - Suzanna van der Goes van Antwerpen
R40274: KESTENS FRANÇOIS S.J. - Vie de madame Criquelion née Clara Bourlard
R802: KESTENS FRANÇOIS S.J. - Vie du R.P. De Decker de la Compagnie de Jésus
F25730: KESTERS H. - Antisthène : De la dialectique. Etude critique et exégétique sur le XXVIe discours de Thémistius
L82378: KESTERS HUBERT - De naasting van Sint-Truiden door het Prinsbisdom Luik
F33624: KETNER C.H. - Josef Dietzgen - een socialistisch wijsgeer
R41178: VON KETTELER FREIHERRN, WILHELM EMMANUEL - Das unfehlbare Lehramt des Papstes nach der Entscheidung des vaticanischen Concils
R96428: VON KETTELER WILHELM EMMANUEL FREIHERRN - Kann ein gläubiger Christ Freimaurer sein ? Antwort an den herrn Dr. Rudolph Sendel
W18840: KETTELL BRIAN - Gold
R34849: KETTER PETER - Christus en de vrouwen - vrouwengestalten in het nieuwe testament
M95113: KETTING OTTO - De ongeruste parapluie. Notities over muziek 1970-1980
T98433: KETTUNEN LAURI - Lautgeschichtliche Darstellung über den Vokalismus des kodaferschen Dialekts, mit berucksichtigung anderer estnischer Mundarten
G65558: KEUCHENIUS P.E. - Wachten achter Roosevelt
B58407: KEUKELINCK ROGER - Ekeren in oude prentkaarten, waarin opgenomen afbeeldingen van Donk, Hoogboom en St.-Mariaburg
R40288: KEULEMANS TH. O.CARM. - Maatschappijleer
R16059: KEULERS, JOS. - De pseudo-Christus
R16060: KEULERS, JOS. - Waar Jezus leefde : Een reis door Egypte- Palestina en Syrië
T25134: KEUNEN J. - G.B. Shaw
T25268: KEUNEN J. - P.B. Shelley - bij de honderd vijftigste verjaring van zijn geboorte 1792-1942
T55233: KEUNEN JOZEF - Barbaarse bevalligheid - een benadering van de persoon en het werk van G.M. Hopkins
B93794: KEUREMENNE ERNESTUS DE [= PSEUD. VAN VAN DEN ELSKEN JAN JOZEF] - Versamelinge der brieven van den heere Keuremenne Aen de Heeren Theologanten van de Seminarien van Gend, Brugge, Ipren etc. over het soogenaemt Seminarie-Generael, waer in ontdeckt worden alle de heymelyke geschiedenisse voorgevallen ten dien opzigte [2 volumes]
R37221: KEUSCH KARL C.SS.R. - Die Aszetik des hl.Alfons Maria von Liguori im Lichte der Lehre vom geistlichen Leben in alter und neuer Zeit
E79486: DE KEUSTER J. - La concurrence entre les trois grands ports nord-européennes: Hambourg, Rotterdam, Anvers
T9895: KEYERS FRANS - De gevangene
H73503: KEYES FRANCES PARKINSON - St. Teresa of Lisieux
G32857: VAN KEYMEULEN A. (M.M.V. A.GIJZEN) - Het dier op munt en medaille
T95028: DE KEYSER P. (INL.) - Reinaerts historie (Hs. Koninklijke Bibliotheek 14601)
O18216: DE KEYSER, P. - Folklore en Onderwijs
E41535: DE KEYSER JACQUES - La Politique Economique Britannique - les faits et la doctrine
C44537: DE KEYSER W.L. & DE MAGNEE I. - Possibilités d'emploi de l'énergie hydroélectrique du Bas-Congo
R51470: DE KEYSER CH. S.S.S. - De Congregatie van het Allerh. Sacrament - haar ontstaan, haar geest, haar werken
P52635: DE KEYSER C.C., HELLEMANS M. & MARCOEN A. (RED.) - Liber Amicorum Albert Kriekemans - De mens zichzelf als taak
B54904: DE KEYSER F. - Het pachtersrecht en de prijzijen in Vlaanderen
S97554: DE KEYSER NICAISE - Ville d'Anvers. Catalogue des études, esquisses terminées, copies d'après les anciens maitres, etc., ayant garni l'atelier de feu Nicaise de Keyser, ancien directeur de l'Académie Royale, Vente publique: Salle Verlat, Anvers, 11 et 12 avril 1889
W98282: DE KEYSER W. - Bijdrage tot de studie van het kaolien en van enkele Belgische kleisoorten
E73984: DE KEYSER JACQUES - La Politique Economique Britannique - les faits et la doctrine
F74342: DE KEYSER EUGENIE - La signification de l'art dans les Enneades de Plotin
B89027: DE KEYSER P. - Gent in de literatuur en de folklore
F35235: KEYSERLING (DE) HERMANN COMTE - De la souffrance à la plénitude (texte établi et traduit par Jean-Paul de Dadelsen, avec un avertissement et deux chapitres inédits de l'auteur)
F35569: KEYSERLING DE, HERMANN (COMTE) - Figures symboliques
F35698: DE KEYSERLING HERMANN (COMTE) - De la pensée aux sources de la vie (Das Buch vom Ursprung)
T18292: DE KEYZER, J.P. - Neerlands' Letterkunde in de negentiende eeuw - Bloemlezing bij de beoefening onzer letterkunde [2 delen]
S20616: DE KEYZER JOZEF, - Algmeene kunstgeschiedenis
B77664: DE KEYZER J. - De Sint-Ludgeruskerk en de kapel van O.L.V. van VII weeën te Zele. Geschiedenis en beschrijving der kunstwerken
S97007: KHAN MAJLIS BRIGITTE & BRAUER CHRISTIANE - Gewebte Botschaften - Indonesische Traditionen im Wandel. Woven messages - Indonesian Textile Tradition in course of time
X68717: KHAN M.M.R. - The united nations and Kashmir
X83982: KHOURI MOUNAH A. - Studies in contemporary Arabic poetry and criticism
C78830: KHS-BURMESTER O.H.E. - A guide to the monasteries of the Wadi 'n-Natrun
G54766: KHVOSTOV V.M. - L'alliance franco-russe et sa portée historique
X71749: KI-YONG RI - Aux origines du "Tch'an houei". Aspects bouddhiques de la pratique pénitentielle
W30888: KICKX J. - Recherches pour servir à la flore cryptogamique des Flandres (5e centurie)
W57780: KICKX J. - Recherches pour servir à la flore cryptogamique des Flandres. Deuxième Centurie
W60983: KICKX J. - Recherches pour servir a la flore cryptogamique des Flandres. Quatrième centurie
W60990: KICKX J. - Recherches pour servir à la flore cryptogamique des Flandres, troisième (3e) centurie
R53029: KIEBELE ANTON SDS, KIELBASA ANTONI SDS, MUNCK ANDREAS SDS & VAN MEIJL PETER SDS (EDS.) - Salvatoriaans jubileumboek - Uit de geschiedenis van de eerste honderd jaren (1881-1981) met enkele perspectieven op de toekomst
O44355: KIEFFER F.J. - L'autorité dans la famille et à l'école
G54096: KIEFFER P. (HRSG.) - Luxemburger Bürgerkunde Rechten und Pflichten. Abriss der Volkswirtschaftslehere (als Leitfaden eingeführt in den beiden Normalschulen den -.)
R86584: KIEFFER RENE - Essais de méthodologie néo-testamentaire
T44982: KIEHL JEAN - Les ennemis du théatre - Essai sur les rapports du théatre avec le cinéma et la littérature 1914-1939
X83682: KIEN-LONG [CHING KAO-TSUNG, EMPEREUR DE LA CHINE] & AMIOT JOSEPH MARIE S.J. (TRAD. ET NOTES) & DEGUIGNES (PUBL.) - Eloge de la ville de Moukden et de ses environs ; poeme composé par Kien-Long, empereur de la Chine & de la Tartarie, actuellement régnant. Accompagné de notes curieuses sur la géographie, sur l'histoire naturelle de la Tartarie Orientale, & sur les anciens usages des Chinois ; composées par les éditeurs Chinois & Tartares-
X79377: KIENAST BURKHART (HRSG.) - Die altassyrische Texte des Orientalischen Seminar der Universität Heidelberg und der Sammlung Erlenmeyer-Basel
X77119: KIENLE HELMUT - Der Gott auf dem Flügelrad. Zu den ungelösten Fragen der "synkretistischen" Münze BMC Palestine S. 181, nr.29
F28275: KIERKEGAARD SOREN - Religion der Tat - Sein Werk in Auswahl (mit einem Vorwort von Gerhard v.Mutius, herausgegeben von Eduard Geismar)
F35798: KIERKEGAARD S. - Crainte et tremblement (Lyrique-dialectique par Johannes de Sile tio, traduction du danois par P.-H.Tisseau, introduction de Jean Wahl)
F38730: KIERKEGAARD SÖREN - Die Gesichtspunkt für meine Wirksamkeit als Schriftsteller - Zwei kleine ethisch-religiöse Abhandlungen - Über meine Wirksamkeit als Schriftsteller
F38731: KIERKEGAARD SÖREN - Die Krankheit zum Tode - Eine christlich-psychologische Entwicklung zur Erbauung und Erweckung von Anti-Climacus (herausgegeben von S.Kierkegaard)
F38733: KIERKEGAARD SÖREN - Einubung im Christentum (von Anti-Climacus)
R20367: KIERKELS LEO P. MGR. - Golden Jubilee of the Apostolic Delegation of the East Indies 1884-1934 ; retrospect and prospects
H91170: KIESEL GEORGES - Der heilige Willibrord im Zeugnis der bildenden Kunst
T87279: KIEVIET C. JOH. - De avonturen van Tijl Uilenspiegel (naar de Duitsche uitgave van Johannes Nickol, versierd met lustige prenten van Georg Barlösius bewerkt onder toezicht van C.Joh. Kieiviet)
F18554: KIEVITS A.P.M. - Ethiek en religie in de philosophie van Nicolaï Hartmann
B99097: KIKKERT J.G. - Oorsprong en geschiedenis van de Brabanders
N64177: KIKKERT J.G. - Geld, macht & eer. Willem I. Koning der Nederlanders en Belgen (1772 - 1843)
R30435: KILBER HENRICUS S.J. - Analysis Biblica seu universae scripturae sacrae - Analytica expositio ; Tomus I
F70797: KILCULLEN JOHN - Sincerity and truth. Essays on Arnauld, Bayle and toleration
R70156: KILIAN RUDOLF - Literarkritische und formgeschichtliche Untersuchung des Heiligkeitsgesetzes
T89307: KILIANUS (& ROOSES MAX, ED.) - Kilianus latijnsche gedichten, uitgegeven en met een levensbericht voorzien door Max Rooses
T89311: KILIANUS (SPANOGHE E. & VERCOUILLIE J.? EDS.) - Synonymia latino-teutonica (ex etymologico C. Kiliani deprompta). Latijnsch-Nederlandsch woordenboek der XVIIe eeuw. Deel III (Q-Z)
G21821: KILLEN JOHN, - La Luftwaffe
F775: KILPATRICK W.H. - Source book in the philosophy of education
R80016: KILPATRICK G.D. - The origins of the gospel according to St. Matthew
F66313: KILVINGTON RICHARD (& VARIOUS EDS.) - The Sophismata. Introduction, translation, commentary
F54659: KIM YUNG-HAN - Husserl und Natorp - Zur Problemmatik der Letztbegründung der Philosophie bei Husserls Phänomenologie und Natorps Neukantianischer Theorie
F54706: KIM YERSU - Die bedeutungstheoretische Problematik in der Philosophie Wittgensteins und Husserls
F74947: KIM SHI-HYONG - Bacon und Kant. Ein erkenntnistheoretischer Vergleich zwischen dem "Novum Organum" und der "Kritik der reinen Vernuft"
X75302: KIM SERGEJ F - Foneticeskij slovar kitajskich ieroglifov kitajskoe, vetnamskoe, korejskoe i japonskoe ctenija. Svyse 3300 ieroglifov [="Phonetic dictionary of Chinese characters. Chinese, Vietnamese, Korean and Japanese - more than 3300 characters"]
F32723: KIMMERLE HEINZ (HG) - Dialektik heute - Rotterdamer Arbeitspapiere
T56130: KIMPE REIMOND - Iphigeneia in Aulis - treurspel
F80510: VAN DER KINDERE LEON - De la race et de sa part d'influence dans les diverses manifestations de l'activité des peuples
V87635: DER KINDEREN-BESIER J.H.D. - Spelevaart der mode. De kledij onzer voorouders in de zeventiende eeuw
R74411: KINDT GERARDO C.SS.R. - De potestate dominativa in Religione ; dissertatio historico-canonica
R27581: KINDT GERARDO C.SS.R. - De potestate dominativa in Religione ; dissertatio historico-canonica
W54035: KINDT JULES - Des matières textiles - de l'industrie du coton, de la laine et de la soie (Filature et tissage)
R80319: KINDT BASTIEN, SOMERS VERONIQUE & CENTAL (EDS.) - Thesaurus Nicephori Constantinopolitani. Breviarium Historicum [in: Corpus Christianorum, Thesaurus Patrum Graecorum]
G21820: KING-HALL STEPHEN (LID VAN DE 1E BRITSCHE PARLEMENTAIRE DEPUTATIE IN SOVJET RUSLAND), - U.S.S.R. 1945
G55087: KING KY WANG (& DESTREE JULES, PRÉFACE) - La voix de la Chine - Adresses, discours, déclarations, lettres, interviews de S.E.Wang King Ky, ministre de Chine à Bruxelles,-
R100505: KING PETER - Historia Symboli Apostolici cum observationibus ecclesiasticis et criticis ad singulos eius articulos ex anglico sermone in latinum translata
S97478: KINNEIR JOAN (ED.) & PIPER DAVID (INTROD.) - The artist by himself. Self-portraits from youth to old age
B62879: KINSBERGEN A. - Van markgraafschap tot provincie. Wel en wee van ons gewest vóór en sinds de onafhankelijkheid
R85793: KINTER MAURUS O.S.B. (RED.) - Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser-Orden, mit besonderer Berucksichtigung der Ordensgeschichte und Statistik. XIX. Jahrgang (1898). Zur bleibenden Herinnerung an das Ordens Jubiläum gegründet und herausgegeben
R85790: KINTER MAURUS O.S.B. (RED.) - Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser-Orden, mit besonderer Berucksichtigung der Ordensgeschichte und Statistik. XVI. Jahrgang (1895). Zur bleibenden Herinnerung an das Ordens Jubiläum gegründet und herausgegeben
R85795: KINTER MAURUS O.S.B. (RED.) - Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser-Orden, mit besonderer Berucksichtigung der Ordensgeschichte und Statistik. XXI. Jahrgang (1900). Zur bleibenden Herinnerung an das Ordens Jubiläum gegründet und herausgegeben
R85794: KINTER MAURUS O.S.B. (RED.) - Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser-Orden, mit besonderer Berucksichtigung der Ordensgeschichte und Statistik. XX. Jahrgang (1899). Zur bleibenden Herinnerung an das Ordens Jubiläum gegründet und herausgegeben
R85791: KINTER MAURUS O.S.B. (RED.) - Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser-Orden, mit besonderer Berucksichtigung der Ordensgeschichte und Statistik. XVII. Jahrgang (1896). Zur bleibenden Herinnerung an das Ordens Jubiläum gegründet und herausgegeben
R85789: KINTER MAURUS O.S.B. (RED.) - Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser-Orden, mit besonderer Berucksichtigung der Ordensgeschichte und Statistik. XV. Jahrgang (1894). Zur bleibenden Herinnerung an das Ordens Jubiläum gegründet und herausgegeben
R85792: KINTER MAURUS O.S.B. (RED.) - Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser-Orden, mit besonderer Berucksichtigung der Ordensgeschichte und Statistik. XVIII. Jahrgang (1897). Zur bleibenden Herinnerung an das Ordens Jubiläum gegründet und herausgegeben
B90264: KINTSSCHOTS L. - Anvers et ses faubourgs, guide historique et description des monuments, contenant la classification de l'Exposition universelle 1885
H45803: KINZIG JOSEPH - Der heilige Aloisius - Ein Lebensbild für die Jugend
R70453: KIPPENBERG HANS G.A - Religion und Klassenbildung im antiken Judäa. Eine religionssoziologische Studie zum Verhältnis von Tradition und gesellschaftlicher Entwicklung
R72368: KIPPENBERG HANS G. & STROUMSA GUY G. (EDS.) - Secrecy and concealment. Studies in the history of Mediterranean and Near Eastern religions
R95836: KIPS JOANNES BAPTISTA O.PRAEM. - Formulae quaedem litterarum circa pastoralis curae negotia
R48179: KIRGHGÄSSNER ALFONS - La puissance des signes - Origines, formes et lois du culte
W73152: KIRIAKOFF S.G. - De huidige problemen van de taxonomische terminologie in de dierkunde
W73151: KIRIAKOFF S.G. - Onderzoekingen over de gehoorgangen bij vlinders met betrekking tot de classificatie. XI: Agaristidae
F67078: KIRK KENNETH E. - Conscience and its problems. An introduction to casuistry
R78771: KIRK KENNETH E. (DIR.) - The apostolic ministry. Essays on the history and the doctrine of episcopacy
R16061: KIRSCHBAUM, ENGELBERT (S.J.) - Die Graeber der Apostelfürsten
B41807: KIRSCHEN E.S. - La Belgique dans la nouvelle économie mondiale
B64010: KIRSCHEN GILBERT - De Opvoeding van een Prins. Gesprekken met Koning Leopold III
B64009: KIRSCHEN GILBERT - L'Education d'un Prince. Entretiens avec le Roi Léopold III
M83515: KIRSTEIN LINCOLN - Ballet alphabet. A primer for laymen
R66218: KIRWAN CHRISTOPHER - Augustine
R70116: KISCH GUIDO - Pseudo-Philo's Liber antiquitatum biblicarum
R43057: KISELSTEIN G. - L'index - les lois de l'église, le devoir des Catholiques
X69063: KISH GEORGE - Tibet au coeur. La vie de Sven Hedin
R38571: KISIMBA NYEMBO (& VANNESTE ALFRED, PRÉFACE) - La parole comme manifestation personnelle de Dieu dans les sacrements selon Martin Luther (1483-1546)
T75471: KISKIN LEV S., NIKOLSKIJ SERGEJ V. & SOLOVEVA A.P. - Chrestomatija po cesskoj literature XIX-XX vv. - Výbor z literatury ceské XIX a XX století [="Chrestomathy of the Czech literature of the 19th-20th century"]
J35967: KISSELSTEIN GASTON (PROFESSEUR AU PETIT SÉMINAIRE DE SAINT-TROND) - L'article 15 du Concordat de 1801 et les libéralités aux établissements ecclésiastiques
R74383: KISSELSTEIN GASTON - Les dons et legs aux fabriques d'églises paroissiales en Belgique. Etude juridique
R39758: KITTEL RUDOLF (ED.) [& KAHLE P., TEXTUM MASORETICUM CURAVIT -) - Biblia Hebraica
R69982: KITZBERGER INGRID - Bau der Gemeinde. Das paulinische Wortfeld oikodomê /(ep)oikodomein
R32832: KIVIHARJU JUKKA (BILINGUAL ED.) - La glosas del mestre Aleix de Barcelona en su edicion catalana del De Regimine Principium de Egidio Romano y su version navarroaragonesa
F40888: KJAER GRETHE - Kierkegaards kinderjaren en zijn visie op opvoeding
T68862: KJAR UWE - Der Schrank seufzt. Metaphern im Bereich des Verbs und ihre Ubersetzung
R70034: KLAIBER WALTER - Rechtfertigung und Gemeinde. Eine Untersuchung zum paulinischen Kirchenverständnis
T37686: KLAPP OTTO (HRSG. UND BEARBEITET VON) - Bibliographie der französischen Literaturwissenschaft - Band XIV 1976 [Bibliographie d'histoire littéraire française, Tome XIV 1976]
H67226: KLARA O.F.M. [CLARA] (GRAU P. ENGELBERT O.F.M., ED.) - Leben und schriften der Heiligen Klara. Einführung, Ubersetzung, Anmerkungen
R70036: KLATT WERNER - Hermann Gunkel. Zu seiner Theologie der Religionsgeschichte und zur Entstehung der formgeschichtlichen Methode
M89402: KLATTER J. - Amoreuse liedekens
R70070: KLAUCK HANS-JOSEF - Allegorie und Allegorese in synoptischen Gleichnistexten
R73327: KLAUCK HANS-JOSEF - Weltgericht und Weltvollendung. Zukunftsbilder im Neuen Testament
F35017: KLAUDER FRANCIS J. S.D.B. - The wonder of Philosophy - A review of philosophers and philosophic tought
R85044: KLAUSER THEODOR - Henri Leclercq 1869-1945. Vom Autodidakten zum Kompilator grossen Stils
B83973: KLAUSING JEF & JANSOONE ROGER (EDS.) - Op de vismarkt ben ik geboren ! Zeevisserij en maritieme volkskunde
R78842: KLAUSNITZER WOLFGANG - Päpstliche Unfehlbarkeit bei Newman und Döllinger. Ein historisch-systematischer Vergleich
G34315: KLAWANS ZANDER H. - An outline of ancient greek coins
C84946: KLEBS LUISE - Die Reliefs des alten Reiches (29809-2475 v.Chr.) Material zur ägyptischen Kulturgeschichte
W94245: KLEE FREDERIK - Le déluge. Considérations géologiques et historiques sur les derniers cataclysmes du globe. Edition française
R32262: KLEE HENRI - Principes de théologie morale (ouvrage édité après la mort de l'auteur par M.Himioben, et traduit de l'allemand par un prêtre du diocèse de Liège)
S61410: KLEE PAUL (& SPILLER JURG, HRSG.) - Das bildnerische Denken (Schriften zur Form- und Gestaltungslehre)
O1143: KLEEFSTRA J. - Grondslagen van opvoeding en onderwijs
T92791: KLEES HENRI - Luxemburger Pflanzennamen
T92792: KLEES HENRI - Luxemburger Tiernamen (inbegriffen in 2. Auflage die "Luxemburger Vogelnamen" von Henri Rinnen)
R97593: KLEGER HEINZ & MULLER ALOIS (HRSG.) - Religion des Bürgers ; Zivilreligion in Amerika und Europa
X79427: KLEIBER KARINA - Verzeichnis des deutschsprachigen Japan-Schrifttums 1994-1997 nebst Ergänzungen zu den Jahren 1980-1993
R79161: KLEIN JOSEPH M.S.C. - L'itinéraire mystique de la vénérable Mère Marie de l'Incarnation, Ursuline de Tours et de Québec 1599-1672
R69094: KLEIN FELIX - La vie humaine et divine de Jesus-Christ Notre-Seigneur
G97732: KLEIN PEETER - De kruiwagens beschouwd in hun verleden, hun tegenwoordig en hun toekomend lot. Brokken aan een onuitgegeven handschrift ontleend door Peeter Klein
G80150: KLEIN GEORGES - L'art du vignoble alsacien
R13085: KLEIN JAN - Dominicus Savio - De Kleine Reus van Don Bosco
R33579: KLEIN FÉLIX & ANDRÉ M.A. - La séparation aux Etats-Unis ; histoire, lois, coutumes, documents [126pp., par F.Klein] & Le catholicisme au Etats-Unis de l'Amérique du Nord [80+80pp., par A.André]
H34511: KLEIN JAN S.D.B. - Don Bosco en de anderen ; de kans, Gods vinger
R48069: KLEIN FELIX - La vie humaine et divine de Jesus-Christ Notre-Seigneur
A55350: KLEIN FELIX - Au pays de "la vie intense"
Y56673: KLEIN FÉLIX ABBÉ - Autour du dilettantisme
R58637: KLEIN MICHAEL L. - Genizah manuscripts of Palestinian Targum to the Pentateuch [2 volumes]
T59394: KLEIN DOROTHEA - Der Wandel der dramatischen Darstellungsform im Werk Ernst Tollers (1919-1930)
T94418: KLEIN JEAN RENE - Le vocabulaire des moeurs de la "Vie parisienne" sous le second empire. Introduction à l'étude du langage boulevardier
R69421: KLEIN RICHARD - Die Sklaverei in der Sicht der Bischöfe Ambrosius und Augustinus
S83713: KLEIN RUDOLF - Adolf Oberlaender [Oberländer] et Maurice de Schwind [dans: "L'art et le beau, monographies des grands peintres"]
R99451: KLEIN MICHAEL L. - The Fragment-Targums of the Pentateuch according to their extant sources [2 volumes] I: Text, indices and introductory essays, II: Translation
C99695: KLEINE A. - Catalogues raisonnés de la Faune Entomologique du Congo Belge. Coléoptères, Brenthides
R52104: DE KLEINE BOODSCHAPPER - De kleine boodschapper van den heiligen Franciscus Salesius ; Godsdienstige week in het bisdom Luik. 1e & 2e jaargang (1880-1881)
R52105: DE KLEINE BOODSCHAPPER - De kleine boodschapper van den heiligen Franciscus Salesius ; Godsdienstige week in het bisdom Luik. 3e jaargang (1882)
R52106: DE KLEINE BOODSCHAPPER - De kleine boodschapper van den heiligen Franciscus Salesius ; Godsdienstige week in het bisdom Luik. 4e jaargang (1883)
R52107: DE KLEINE BOODSCHAPPER - De kleine boodschapper van den heiligen Franciscus Salesius ; Godsdienstige week in het bisdom Luik. 5e jaargang (1884)
R52108: DE KLEINE BOODSCHAPPER - De kleine boodschapper van den heiligen Franciscus Salesius ; Godsdienstige week in het bisdom Luik. 6e jaargang (1885)
R78651: KLEINHEYER BRUNO - Die Priesterweihe im Römischen Ritus. Eine liturgiehistorische Studie
F37198: KLEINMAYR (V.) HUGO - Welt- und Kunstanschauung des "Jungen Deutschland" - Studies zur Geistesgeschichte des XIX. Jahrhunderts
G37891: KLEINSCHMIDT ARTHUR - Katharina II. Als Civilisatorin
H73806: KLEINSCHMIDT BEDA - Sankt Franziskus von Assisi in Kunst und Legende
R62598: DE KLEIST BARON - Récit des apparitions merveilleuses constaté au Christ de Limpias
T71145: KLEMENSIEWICZ Z. E.A. - Gramatyka historyczna jezyka polskiego
V80815: KLENCKE HERMANN - Die Verfälschung der Nahrungsmittel und Getränke, der Kolonialwaaren, Droguen und Manufakte, der gewerblichen und landwirthschaftlichen Produkte. Erste Theil
N88803: KLEP PAUL M.M. - Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek naar de ontwikkelingen in Brabant, 1700-1900
J93369: KLERCK R.A. (& BOOMS P.G. VOORW. & KNOOP W.J., BESCHOUWINGEN) - Het oorlogsrecht en zijne toepassing in den Fransch-Duitschen oorlog 1870-1871
H40393: DE KLERK C.R. - Sint Augustinus - cultuurbeschouwingen
N85530: KLERKEN C.J.W.A. - Van de Ourthe naar de Maas : Geschiedenis van een familie Ledoux
F13917: KLEUTGEN (S.J.) - Die Philosophie der Vorzeit
F13918: KLEUTGEN, JOSEPH - Beilagen zu den Werken über die Theologie und Philosophie der Vorzeit - : I. Ueber die Verurtheilung des Ontologismus durch den H.Stuhl & II.Zu meiner Rechtfertigung
F31724: KLEUTGEN JOSEPH (S.J.) & MICHELIS FRIEDRICH - Die Philosophie der Vorzeit, vertheidigt von Joseph Kleutgen (Zugabe zur "Theologie der Vorzeit") [bound together with:] MICHELIS Friedrich: Bemerkungen zu der durch J.Kleutgen S.J. vertheidigten Philosophie der Vorzeit
F39471: KLEUTGEN JOSEPH S.J. - Die Philosophie der Vorzeit vertheidigt von Joseph Kleutgen [2 vols.]
N72659: DE KLEUVER ADRIAAN P. - Geschiedenis van de Cunerakerk te Rhenen
C36369: KLEVER ULRICH - Bruckmann's Handbuch der Afrikanischen Kunst
F13916: KLEVER, W.N.A. - Anamnesis en Anatote - gesprek met Plato en Aristoteles over het menselijk kennen
N69416: KLIJN ANNEMIEKE - Onze man uit Maastricht: Sjeng Tans (1912-1993). Een biografie
X71282: KLIMA OTAKAR - Ruhm und Untergang des Alten Iran
X76777: KLIMA OTAKAR - Mazdak
F27120: KLIMKE FRIEDRICH (S.J.) - Die Hauptprobleme der Weltanschauung
F27967: KLIMKE FRIEDRICH S.J. - Der Monismus und seine philosophischen Grundlagen - Beiträge zu einer Kritik moderner Geistesströmungen
X69073: KLIMKEIT HANS-JOACHIM (ED.) & HEROLD REANTE (TRANSL.) - Japanische Studien zur Kunst der Seidenstrasse
R76872: KLIMKEIT HANS-JOACHIM (HRSG.) - Götterbild in Kunst und Schrift
R99505: KLINGBEIL MARTIN - Yahweh Fighting from Heaven. God as warrior and as God of Heaven in the Hebrew Psalter and Ancient Near Eastern Iconography
S84460: KLINGE MARGRET - David Teniers de jongere, schilderijen - tekeningen
O86556: KLINGE MATTI - Eine nordische Universität. Die Universität Helsinki 1640-1990
R52575: KLINK J.L. - Bijbel voor de kinderen [2 delen: oude en nieuwe testament] met tekeningen van Piet Klaasse
O50758: VAN KLINKEN L. - Wijsgerige achtergronden van de paedagogische verscheidenheid bij het lager onderwijs in Nederland in de 20ste eeuw
G11779: KLINKENBERG P. - Van de Franse revolutie tot de restauratie - geïll. cultuurgeschiedenis
R70286: KLINZING GEORG - Die Umdeutung des Kultus in der Qumrangemeinde und im NT
X75470: KLJASTORNYJ S.G. E.A. (RED.) - Turcologica: k semidesjatiletiju akademika A.N. Kononova ["Turcologica: to the seventieth anniversary of the academician A.N. Kononova"]
T75498: KLJUEVA VERA NIKOLAEVNA - Kratkij slovar sinonimov russkogo jazyka [="Concise dictionary of synonyms in Russian language"]
R69236: KLOCKENER MARTIN - Die Liturgie der Diözesansynode. Studien zur Geschichte und Theologie des "Ordo ad Synodum" des "Pontificale Romanum". Mit einer Darstellung der Geschichte des Pontifikales und einem Verzeichnis seiner Drucke
T50659: KLOEKE G.G. - Het taallandschap van onze noordoostelijke provinciën
R43083: KLOFUTAR LEONARDUS - Commentarius in evangelium S. Matthaei (concinnatus per Leonardum Klofutar)
E83172: KLOMPERS TH. - Arithmétique commerciale à l'usage de l'enseignement et du haute commerce. Opérations et marchandises
W44770: KLÖNNE B.H. - Onze voorouders volgens de theorie van Darwin en het Darwinisme van Winkler
N39344: KLOOS J. - Noordwijk in de loop der eeuwen
S40963: KLOOS WERNER - Das Focke-Museum in Bremen
N44722: KLOOS W.B. - Het Nationaal Plan - proeve eener beschrijving der planologische ontwikkelingsmogelijkheden voor Nederland
G55647: KLOPP ONNO - Frédéric II roi de Prusse et la nation allemande [2 tomes]
G60255: KLOPP ONNO - Frédéric II roi de Prusse et la nation allemande [2 tomes]
M95121: KLOPPENBURG W.CHR.M. - De pianosonates van Wolfgang Amadeus Mozart [2 volumes]
R91734: KLOPSTOCK FRIEDRICH GOTTLIEB (& MEERMAN JOHAN, VERT.) - De Messias, uit het Hoogduitsch van Klopstock vertaald door Johan Meerman, heer van Dalem en Vuren. Eerste, Tweede, Derde, Vierde deel [4 volumes, volledig]
Q93455: KLOSSOWSKI DE ROIA STANISLAS - Alchemie, de geheime kunst
S79678: KLOSSOWSKI ERICH - Honoré Daumier
L64309: KLUFT PETER - Mijn verhaal. De gebroken droom van de Kempense Steenkoolmijnen
R52298: KLUG J. (SILVERIJSER FL. & LAMOTTE A., VERTALING) - Gods woord en Gods zoon - Apologetische verhandelingen voor studeerende en ontwikkelde leeken
T71124: KLUGE FRIEDRICH - Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen Dialekte
T72567: KLUGE FRIEDRICH - Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen Dialekte
X74430: KLUGE THEODOR - Die Lykier. Ihre Geschichte und ihre Inschriften
R74425: KLUGE THEODOR - Der Mithrakult. Seine Anfänge, Entwicklungsgeschichte und seine Denkmäler
X71545: KLUMPP GERSON & KNUPPEL MICHAEL (HRSG.) - Die ural-altaischen Völker. Identität im Wandel zwischen Tradition und Moderne. Vorträge des Symposiums der Societas Uralo-Altaica vom 13. bis 15. Oktober 2002
T11292: KLUNCKER K. - Castrum Peregrini - een uitgeverij in het teken van Stefan George [tentoonstellingscatalogus]
H56547: KLUPPEL THEODOR - Reichenauer Hagiographie zwischen Walahfrid und Berno
G72801: KLUYVER C.A. - Locarno. Tekst van de oorkonden van Locarno in het Fransch en in Nederlandsche vertaling
R42891: KNABENBAUER JOSEPHUS S.J. - Commentarius in Psalmos
R42900: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. (& HAGEN MARTINUS S.J., EDITIUONEM ALTERAM RECOGNOVIT ET COMPLEVIT) - Commentarius in Prophetas minores [2 parts, complete]
R48203: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in Isaiam prophetam - pars altera cap.38-66 complectens
R16062: KNABENBAUER JOSEPHUS S.J. - Commentarius in Ezechielem prophetam
R98101: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in Quatuor S. Evangelia domini N. Iesu Christi, IV. Evangelium secundum Ioannem
R98047: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in Prophetas minores [2 volumes, complete]
R98048: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in Isaiam prophetam [2 volumes] Pars prior cap. 1-37 complectens, Pars altera cap. 38-66 complectens
R48207: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in Actus Apostolorum
R48206: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in Ieremiam prophetam
R98102: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in quatuor S. evangelia domini n. Jesu Christi. II: Evangelium secundum S. Marcum
R74276: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in quatuor S. evangelia domini n. Jesu Christi. I: Evangelium secundum S. Matthaeum [complete in 2 vols.]: Pars prior cap.1-13 complectens, pars altera cap.14-28 complectens
R16063: KNABENBAUER JOSEPHUS S.J. - Commentarius in Danielem prophetam - Lamentationes et Baruch
R42888: KNABENBAUER JOSEPHUS S.J. - Commentarius in duos libros Machabaeorum
R42897: KNABENBAUER JOSEPHUS S.J. & ZORELL FRANCISCUS S.J. - Commentarius in Proverbia - cum appendice: De arte rhythmica hebraeorum
R74269: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in librum Iob
R98099: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in quatuor S. evangelia domini n. Jesu Christi. I: Evangelium secundum S. Matthaeum [complete in 2 volumes]: Pars prior cap.1-13 complectens, pars altera cap.14-28 complectens
R42895: KNABENBAUER JOSEPHUS S.J. - Commentarius in Ecclesiasticum, cum appendice: textus "Ecclesiasticus" hebraeus descriptus secundum fragmenta nuper reperta cum notis et versione litterali latina
L99299: KNAEPEN R. - Lommel, de vrijheid en het Teutendorp. Een Kempische grensvlek verloren in de Heide. Bijdrage van de Lommelse Schepenprotocollen tot de kennis van de lokale en de economische toestanden tussen 1685 en 1808
P60548: KNAP M. - Leerboek voor de klinisch-conserveerende tandheelkunde
B74625: KNAPEN LUC (ED.) - La bibliothèque de l'abbaye de Saint-Hubert en Ardenne au dix-septième siècle. Deuxième partie: édition du Catalogus librorum monasterij S. Huberti in Ardenna, an° Domini 1665 conscriptus
B97951: KNAPEN LUC (ED.) - La bibliothèque de l'abbaye de Saint-Hubert en Ardenne au dix-septième siècle [2 volumes] I: Vie intellectuelle et religieuse d'une communauté bénédictine, II: Edition du "Catalogus librorum monasterij S.Huberti in Ardenna, an° Domini 1665 conscriptus"
P60721: KNAPP MILAND A. - Knapp's System der Zahn-Regulirung mittelst fertiger Richtmaschinen. Ohne Löthen sofort anwendbar
R65955: KNASAS JOHN F.X. (ED.) - Thomistic papers VI
X77005: KNAUTH WOLFGANG É NADJMABADI SEJFODDIN - Das altiranische Fürstenideal von Xenophon bis Ferdousi, nach den antiken und einheimischen Quellen dargestellt
M95230: KNEFELIUS JOHANNES [= KNOFEL JOHANN] (& SCHRENK CHRISTHARD, HRSG.) - Cantus Choralis, musicis numeris quinque vocum inclusus, eo ordine, quo per totum anni curriculum praecipius diebus festis in Ecclesia cantari solet
P75815: KNEIPP SEBASTIAAN - Raadgever voor gezonden en zieken (uit het Duits vertaald door een dankbaren Kurgast)
P39987: KNEIPP SEBASTIAAN - Mijne waterkuur sinds 30 jaren toegepast en goed bevonden, geschreven tot genezing der ziekten en tot behoud der gezondheid
P54044: KNEIPP - Kneipp-Journal - revue d'hygiène et d'hydrothérapie (traduit de l'allemand par mme. Lebrocquy, plus tard rédigée par le dr.L. Schoofs): 11 années (1e année 1892, 3e année 1894, 5e-13e années 1896 à 1904)
R59847: KNEPPER JOSEPH - Jakob Wimpfeling (1450-1528) Sein Leben und seine Werke, nach den Quellen dargestellt von dr.Joseph Knepper
R59868: KNIEB PHILIPP - Geschichte der katholischen Kirche in der freien Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen von 1525 bis 1629 (nach archivalischen und andern Quellen bearbeitet)
F58151: KNIGHT KELVIN - Aristotelian philosophy - Ethics and politics from Aristotle to Macintyre
S88027: KNIPPING JOHN B. - Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands. Heaven on earth [2 volumes]
S30345: KNIPPING JOHN B. - Rubens ; de laatste communie van Sint Franciscus van Assisië
F14093: KNITTERMEYER HINRICH - Grundgegebenheiten des menschlichen Daseins - 12 Vorlesungen zu einer philosophischen Anthropologie
X69124: KNOBLOCH EDGAR - Beyond the oxus. Archaeology, art and architecture of Central Asia
R40487: KNOCH AUGUSTINUS - De libertate in Societate civili ad normam encycl. Leonis pp.XIII "Libertas" - Dissertatio
R69477: KNOCH WENDELIN - Die Einsetzung der Sakramente durch Christus. Eine Untersuchung zur Sakramententheologie der Frühscholastik von Anselm von Laon bis zu Wilhelm von Auxerre
S73482: KNOEPFLI ALBERT, ZURCHER RICHARD E.A. - Der Altar des 18. Jahrhunderts. Das Kunstwerk in seiner Bedeutung und als denkmalpflegerische Aufgabe
J886: KNOL H.D.M. (M.M.V. J.RUTGERS) - Beginselen van het privaatrecht [Nederland] - 2 vol.
R63666: KNOLL A BULSANO ALBERTUS O.F.M. - Institutiones theologiae dogmaticae generalis seu fundamentalis
R43136: KNOLL A BULSANO ALBERTUS O.F.M.CAP. - Institutiones Theologiae Theoreticae seu dogmatico-polemicae [6 tomes]
W88479: KNOOP JOHANN HERMANN - Sleutel der Latynsche konst-woorden, welke in de botanye, pharmacye en medicyne 't meest gebruikt worden. Waar in namentlyk de gemelde konst-woorden uit 't Latyn in 't Nederduitsch vertaalt, en veele andersints onverstaanbare opgeheldert en verklaart worden &c. Seer nodig en dinestig voor alle de genen die eenigsints de konsten en wetenschappen, voornamentlyk in dit opsigt, beminnen ; met veel moeite en arbeid in dese order geschikt
G84635: KNOPP GUIDO - Hitlers beulen
C59755: KNOPS P. - Bij de oermenschen van Boven-Ivoorkust
G75495: KNOROZOV JURIJ VALENTINOVIC - Ierogliciceskit rukopisi Majja [="Maya hieroglyphic manuscripts"]
G98541: KNOWLES DOM DAVID (O.S.B.) - The historian and character, and other essays by dom David Knowles, Collected and presented to him by his friends, pupils and colleagues on the occasion of his retirement as Regius Professor of Modern History in the University of Cambridge
R100264: KNOX R.A. - Enthusiasm. A chapter in the history of religion, with special reference to the XVII and XVIII centuries
R24249: KNOX RONALD A. (TRANSLATION AND NOTES) - The Epistles and Gospels for Sundays & holidays
C88924: KNUF HERMANN, LEITZ CHRISTIAN & VON RECKLINGHAUSEN DANIEL (EDS.) - Honi soit qui mal y pense. Studien zum pharaonischen, griechisch-römischen und spätantiken Ägypten zu Ehren von Heinz-Jozef Thissen [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 194]
S45294: KNUTTEL G. - Willem van Konijnenburg
S45298: KNUTTEL G. - Fakkeldragers van de Nederlandsche schilderkunst ; Van Eyck, Bruegel, Rubens, Rembrandt, Vermeer, Van Gogh
R69225: KNUTTEL J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming
R97637: KNUTTEL W.P.C. - Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof
N95974: KNUTTEL W.P.C. - De toestand der Nederlandsche katholieken ten tijde der Republiek [2 volumes, vol.2: De achttiende eeuw]
G21285: KNUVELDER GERARD - Vernieuwing van staatsbestel - Essay over de revolutie van rechts en de katholieke staatsleer
B38112: KNUVELDER GERARD - Het rampjaar 1830
R52515: KNUVELDER LOUIS - Maria in levenshouding en opvoeding
N73873: KNUVELDER GERARD - De mythe Nederland. Beschouwingen over het nationaal en koloniaal vraagstuk
R53297: KO MARIA, CAVAGLIA PIERA & COLOMER JOSEP - Da Gerusalemme a Mornese e a tutto il mondo - Meditazioni sulla prima comunita cristiana e sulla prima comunita delle Figlie di Maria Ausiliatrice
M82890: KOBBE GUSTAV - How to appreciate music
C72616: KOBISHCHANOV IURII MIKHAILOVICH - Aksum
R25602: KOBLER A. - Pater Florian Baucke, ein Jesuit in Paraguay 1748-1766 (nach dessen eigenen Aufzeichnungen von A.Kobler)
R37074: KOBLER A. S.J. - Die Martyrer und Bekenner der Gesellschaft Jesu in England während der Jahre 1580 bis 1681
R49943: KOBLER A. - Pater Florian Baucke, ein Jesuit in Paraguay 1748-1766 (nach dessen eigenen Aufzeichnungen von A.Kobler)
F75762: KOBUSCH THEO - Studien zur Philosophie des Hierokles von Alexandrien. Untersuchungen zum christlichen Neoplatonismus
X75482: KOCERGINA VERA ALEKSANDROVNA [KOCHERGINA] - Slovo-obrazovanie sanskrita prefiksacija i osnovoslozenie [="Sanskrit word formation (prefixes and suffixes)"]
R70091: KOCH DIETRICH-ALEX - Die Bedeutung der Wundererzählungen für die Christologie des Markusevangeliums
B84655: KOCH KOEN - De derde slag bij Ieper 1917
S93341: KOCH GUNTRAM (HRSG.) - Studien zur frühchristlichen Kunst, Band III
S36729: KOCH GERD - Iniet - Geister in Stein (Die Berliner Iniet-Figuren-Sammlung)
N39429: KOCH MATTHIAS (& NUIJENS W.J.F., UIT HET HOOGDUITSCH OVERGEZET DOOR) - Onderzoek naar de oorzaken der Nederlandsche omwenteling in de XVIe eeuw - Eene weerlegging der geschiedvoorstelling van John Lothrop Motley in zijne "Opkomst van de Nederlandsche Republiek"
R54588: KOCH LUDWIG S.J. - Jesuiten-Lexikon - Die Gesellschaft Jesu einst und jetzt (Paderborn 1934) [2 volumes]
G95188: KOCH URUSLA E. & SAGAVE PIERRE-PAUL - Le Charivari. Die Geschichte einer Pariser Tageszeitung im Kampf um die Republik 1832-1882. Ein Dokument zum deutsch-französischen Verhältnis
N58532: KOCH MATTHIAS (& NUIJENS W.J.F., UIT HET HOOGDUITSCH OVERGEZET DOOR) - Onderzoek naar de oorzaken der Nederlandsche omwenteling in de XVIe eeuw - Eene weerlegging der geschiedvoorstelling van John Lothrop Motley in zijne "Opkomst van de Nederlandsche Republiek"
R59351: KOCH MANFRED PETER - Das 'Erfurter Kartäuserregimen' - Studien zur diätetischen Literatur des Mittelalters
W61876: KOCH HENRI-J.-A. - Recherches sur la physiologie du système trachéen clos
R78606: KOCH HUGO - Cathedra Petri. Neue Untersuchungen über die Anfänge der Primatslehre
R69476: KOCH HUGO (HRSG.) - Quellen zur Geschichte der Askese und des Mönchtums in der alten Kirche
F71996: KOCH HANS LUDWIG - Materie und Organismus bei Leibniz
G79636: KOCH H.W. - Medieval warfare
X79399: KOCH HEIDEMARIE - A hoard of coins from eastern Parthia
S85374: KOCH GUENTHER - Kunstwerke und Bücher am Markte. Auktion, Fälschungen, Preise und was sie lehren -
R101217: KOCHUTHARA SHAJI GEORGE CMI - The Concept of Sexual Pleasure in the Catholic Moral Tradition
T71181: KOCK ERNST ALBIN - Den Norsk-Isländska Skaldediktningen [complete in 2 vols.]
B84546: KOCKELBERGH IRIS, VLEESCHDRAGER EDDY & WALGRAVE JAN - The briljant story of Antwerp Diamonds
F21080: KOCKELMANS J.J.G.A., - De fenomenologische psychologie volgens Husserl - een historisch-kritische studie
F21081: KOCKELMANS J.J.G.A. - De fenomenologische psychologie volgens Husserl
F30360: KOCKELMANS A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap - een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen
B90696: KOCKEN MARCEL - Mechelen volgens Van Den Eynde
B90714: KOCKEN MARCEL & VENSTERMANS JAN - 600 jaar beroepsorganisatie van het bouwbedrijf, besloten met een geschiedenis van de syndikale kamer der bouwnijverheid en aanverwante vakken van Mechelen en omstreken
R73397: KODALLE KLAUS-MICHAEL (ED.) - Gegenwart des Absoluten. Philosophisch-theologische Diskurse zur Christologie
S85498: KODUROWA ALEKSANDRA - Xawery Dunikowski. Rzezby, obrazy, rysunki. Katalog. Sculpture, peinture, dessin. Catalogue
B21530: KOECK PAUL, - Economic leaders for and from Antwerp
B17007: KOECK PAUL & VAES EDDIE, - De ambtelijke kolos
J50735: KOEHN HANS-GÜNTHER - Öffentliches und Privatrecht im Strassen- und Wasserrecht
N39312: KOEKHOVEN F. - Criminationum ab illustrissimo C.J.M. Bottemanne episcopo harlemensi contra F. Koekhoven sacerdotum, Romam delatarum certa enumeratio, brevisque refutatio. Litterae ad eminentiam suam, Sacrae Congregationis Propagandae Fidei cardinalem, praefectum eminentissimum dominum Ledochowski
R53122: KOELHY M.A. - Sur les pas de Poverello - Congrégation des Soeurs de saint-François d'Assise de Lyon
T14486: KOELMANS, L. - De Nieuwe Taalgids - Register op de jaargangen 50-60
R47342: KOENDERS A.J. O.CARM. - Maria in den eeredienst der katholieke kerk [3 delen]
R47346: KOENDERS A.J. O.CARM. (O.C.D.) - Handboek der liturgie [2 delen]
R55733: KOENDERS A.J. O.CARM. - Volkshandboek der liturgie
R56067: KOENDERS A.J. O.CARM. - Katechismus der liturgie
R92256: KOENDERS A.J. O.CARM. - Maria in den eeredienst der katholieke kerk [3 volumes]
R72714: KOENDERS A. O.CARM. - Altaar en volk
H26767: KOENEN MARIE - Birgitta van Zweden
T72930: KOENIG ROBERT - Deutsche Literaturgeschichte
F80473: KOENIG E. - La science du vrai, philosophie théorique et pratique, spéculative et expérimentale
B65911: KOENIGSFELD L. (DELAHU M.M., INTR.) - Observations magnétiques faites à Manhay (Belgique) pendant l'année internationale polaire
J40008: KOENRAADT W.M.J. - Rechtvaardig arbeidsloon - een ethische studie
M89235: KOEPP JOHANNES - Untersuchungen über das Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544
G59180: KOEPPEN WERNER - Die Anfänge der Arbeiter- und Gesellenbewegung in Franken (1830-1852). Eine Studie zur Geschichte des politischen Sozialismus
J74376: KOERPERICH RICHARD - Les lois sur la mainmorte dans les Pays-Bas catholiques. Etude sur l'édit du 15 septembre 1753, ses précédents et son exécution
J74375: KOERPERICH RICHARD - Les lois sur la mainmorte dans les Pays-Bas catholiques. Etude sur l'édit du 15 septembre 1753, ses précédents et son exécution
J74386: KOERPERICH RICHARD - Les lois sur la mainmorte dans les Pays-Bas catholiques. Etude sur l'édit du 15 septembre 1753, ses précédents et son exécution
R43015: KOET JOZEFA, GALEMA LEIDEKE & VAN ASSENDELFT MARION M. - Vuurhaard van eenheid ; vrouwen van Bethanië en oecumene in Rome. Veertig jaar Foyer Unitas 1952-1992
R93189: KOET B.J. - Five studies on interpretation of scripture in Luke-acts
N72666: VAN KOETSVELD C.E. - Het ontstaan, de beginselen en de geschiedenis van onze politieke partijen
C25776: KOFI VINCENT AKWETE - Beeldsnijkunst in Ghana
R89605: KOHL WILHELM, PERSOONS ERNEST & WEILER ANTON G. (HRSG.) - Monasticon Windeshemense [3 volumes] Teil I: Belgien, II: Deutsches Sprachgebiet, III: Niederlande
B88872: KOHL WILHELM, PERSOONS ERNEST & WEILER ANTON G. (HRSG.) - Monasticon Windeshemense. Teil I: Belgien
L94599: KOHLBACHER JAN - Het Russisch kamp. De kampen bij de Limburgse mijnen 1942-1965
A17008: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Systematisch en beschrijvend leerboek der volkenkunde
R26378: KÖHLER HANS - Christliche Existenz in Säkularer und totalitärer Welt - Ein Beitrag aus der Zicht evangelischer Theologie
P35679: KOHLER CLAUDE (& DECHAUME JEAN, PRÉFACE) - Les problèmes neuropsychiatriques et médico-pédagogiques de l'enfant
P60552: KOHLER LUDWIG - Das Aufstellen einer ganzen Prothese und ihre Fertigstellung (Neue Regeln und Fehlerkontrollen)
W82162: KOHLER HEINRICH GOTTLIEB - Logarithmisch-trigonometrisches Handbuch, welches der gemeinen oder briggischen logarithmen für alle Zahlen bis 108000 auf sieben decimalstellen,-
T44978: KOHLSCHMIDT WERNER & MEYER HERMAN (HERAUSG.) - Tradition und Ursprünglichkeit - Akten des III.Internationalen Germanistenkongresses 1965 in Amsterdam
G68829: DE KOHNE B. - Mémoires de la Société Impériale d'Archéologie. Vol.V avec le bulletin des séances XXXVI à XLV
O707: KOHNSTAMM, PH. - Keur uit het werk van prof.Dr.Ph.Kohnstamm
N39512: DE KOK DAVID (UITG.) - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de hervorming
N87736: KOK P.E.W. - Langs stroopers- en smokkelaarspaden. Schetsen van het Limburgsche platteland
B86043: DE KOK H. & LANDUYT G. (RED.) - Liber Amicorum E. Van Autenboer
B73725: DE KOK H. & VAN AUTENBOER E. (EDS.) - Turnhout. Groei van een stad
B84408: DE KOK HARRY (RED.) - Turnhout den eersten troost der staten
B79113: DE KOK HARRY (RED.) - Turnhout in de 17de eeuw. Historische stadsmaquette
B79108: DE KOK H. & WAUTERS E. - Elks deel op 't laatste is het graf. Een Turnhouts verhaal over begraven en het oude kerkhof
B79114: DE KOK HARRY (SAMENST.) - Het Turnhout van toen. Een verzameling foto's en prentbriefkaarten aangevuld met beknopte historische gegevens
B79115: DE KOK HARRY (RED.) - Het kasteel van de hertogen van Brabant. Geschiedenis en restauratie van het gerechtshof te Turnhout
N97907: KOK RENE - Max Blokzijl, stem van het nationaal-socialisme
T75211: KOKKINAKES [KOKKINAKE] DEMETRIOS K. (ED.) - Panellenios anthologia etoi apanthisma ton eklektoteron Hellenikon poiematon [containing an anthology of modern Greek poetry]
R27981: KOLACEK JOSEF S.J. - Zilver en zwart [Geschiedenis van de Tsjechische provincie der Jezuïeten]
G21474: KOLAJA JIRI - Worker's Councils : The Yugoslav Experience
F26352: KOLAKOWSKI LESZEK - Horror metaphysicus
R12658: KOLARZ WALTER - Godsdienst in de Sowjet-Unie
N70465: KOLDEWEIJ A.M. - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen. De geschiedenis van de Kerkschat van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht, deel 1
N89267: KOLDEWEIJ A.M. - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen. De geschiedenis van de Kerkschat van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht, deel 1
R89720: KOLDEWEIJ A.M. & WILLEMSEN A. (RED.) - Heilig en profaan. Laatmiddeleeuwse insignes in cultuurhistorisch perspectief
S85854: KOLDEWEIJ A.M. (RED.) - Zilver uit 's-Hertogenbosch, van bourgondisch tot biedermeier
S79683: KOLDEWEIJ A.M. (RED.) - In Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance + Bijdragen [2 volumes]
N85474: KOLFF D.H. (KLOOSTER VINCENT A.J. & KOLFF DIRK H.A., EDS.) - Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marineofficier D.H. Kolff (1761-1835)
T75488: KOLJADENKOV M.N., CYGANOV N.F. & BUBRICH DMITRIJ VLADIMIROVIC (RED.) - Erzjansko-russkij slovar: 15000 slov: s prilozeniem kratkogo grammaticeskogo ocerka erzjanskogo jazyka [="Erzya-Russian dictionary: 15000 words: with a brief grammatical sketch of the Erzya language"]
V33717: VAN DER KOLK WIM - Vergeten spelletjes voor binnen en buiten
A62528: VAN DE KOLK JOS - Bij de oermenschen van Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea
T72565: KOLKHUIS TANKE JOHANNES ANTONIUS - Dr. E.J.B. Schonck (1745-1821). Een bijdrage tot de studie van het literaire leven in Nederland op het einde van de achttiende eeuw
N39323: KOLLEWIJN A.M. & M.J. - Geschiedenis van Nederland (voor school, huis en studie) [4 delen]
T81377: KOLLEWIJN R.A. - Ueber den Einfluss des Hollaendischen Dramas auf Andreas Gryphius
G85841: KOLNIK TITUS - Römerzeitliche Gräberfelder in der Slovakei. Teil I (all published)
H63831: KOLOGRIVOF IVAN - Essai sur la sainteté en Russie
R23625: KOLOGRIVOF IVAN (DIR.) - Essai d'une somme catholique contre les sans-Dieu
C36399: KOLOSS HANS-JOACHIM - Art of Central Africa - Masterpieces from the Berlin Museum für Völkerkunde
C36530: KOLOSS HANS-JOACHIM - Zaïre - Meisterwerke afrikanischer Kunst
T59260: KOLTHOFF ISRAEL BENEDICTUS - Het substantief in het Nederlandsch der 16e eeuw
R70969: KOLVENBACH PETER H. & GIACOMELLI RENZO - Men of God, men for others. The Jesuits: an obedient vanguard confronting the challenges of the modern world. Interview by Renzo Giacomelli
X82253: KOMIYA Y. & TAO C.S. - Some data of vital statistics in the districts of Wusih and Wa-In in Kiangsu Province, China
X72596: KONDULE-BASOUKOU ELENE [KONDILI-BASOUKOU ELENI] - Eisagôgê stê logotechnia tôn Arabôn [Isagogi sti logotechnia ton Arabon] / Min al-adad al-Arabi
T75551: KONESKI BLAZE - Kon makedonskata prerodba. Makedonskite ucebnici od 19 vek. [="The revival of the Macedonian. Macedonian textbooks in the 19the century"]
X71762: KONGTRUL LODRO TAYE JAMGON - Myriad Worlds. Buddhist cosmology in Abhidharma Kalacakra and Dzog-chen. Translated and edited by the International Translation Committee of Kunkhyab Chöling founded by the V.V. Kalu Rinpoché
R49703: KONIG DOROTHEE - Amt und Askese - Priesteramt und Mönchtum bei den lateinischen Kirchenvätern in vorbenediktinischer Zeit
X71284: KONIG FRIEDRICH WILHELM - Der falsche Bardija. Dareios der Grosse und die Lügenkönige
R34471: KÖNIGBAUER LUDWIG - Das Menschenbild bei Franz von Sales
J94539: DE KONINCK CONSTANT - Glossarium van Latijnse en Romeinse rechtstermen
T90735: DE KONINCK L. (BEWERKING DOOR) - Lofdicht over het Heilig Sacrament, grootendeels getrokken uit het oude en het nieuwe testament en het kerkelijk officie
J94537: DE KONINCK CONSTANT - 600 Latijnse rechtsspreuken, uitgekozen, vertaald en geannoteerd
J94538: DE KONINCK CONSTANT - Latijnse rechtsspreuken
R20457: DE KONINCK L. (BEWERKING DOOR) - Lofdicht over het Heilig Sacrament, grootendeels getrokken uit het oude en het nieuwe testament en het kerkelijk officie
W57831: DE KONINCK L. & LE HON H. - Recherches sur les crinoides du terrain carbonifère de la Belgique [+ joint:] Notice sur un nouveau genre de crinoides du terrain carbonifère de l'Angleterre (par L.De Koninck)
B61016: DE KONINCK L. - Description des coquilles fossiles de l'argile de Basele, Boom, Schelle, etc.
T92799: DE KONINCK LODEWIJK - Het menschdom verlost. Heldendicht in twaalf zangen [2 volumes]
R84085: DE KONINCK LODEWIJK - Het werk van de Zusterkens der Armen
T91953: DE KONINCK LODEWIJK - Het menschdom verlost. Tafereelen
T28473: DE KONINCK L. - Galerij van Vaderlandsche Tafereelen opgehangen rond de wieg van P.P.Rubens
B79971: DE KONINCK LODEWIJK - De wonderkerk van Hakendover. Volkslegende uit de 7de of 8ste eeuw in rijm gesteld door Lodewijk De Koninck
B100476: DE KONINCK L. - Nouvelles recherches sur les animaux fossiles du terrain carbonifère de la Belgique
S91875: KONINCKX GUILLAUME - Catalogue des Tableaux anciens & modernes des écoles flamande et hollandaise dépendant de la succession de m. Guillaume Koninckx. Vente publique, Salle Verlat, Anvers, les lundi 6 et mardi 7 mai 1901
S58769: KONINCKX WILLY & GEVERS MAX - Trente ans au service de l'art - Bilan de l'activité de "L'art contemporain" depuis sa fondation en 1905 (avec des tableaux synoptiques et récapitulatifs par Max Gevers)
B83824: KONINCKX C. (ED.) - Vlamingen overzee. Flamands en outre-mer. Flemings overseas
B64079: KONINCKX CHRISTIAN - Tout savoir sur Le Roi en Belgique. Monarchie et fonction royale
B63981: KONINCKX C. - Léopold III, roi et diplomate. La politique étrangères belge et les initiatives de paix pendant l'entre-deux-guerres 1934-1940
B63980: KONINCKX C. - Koning Leopold III. Diplomaat voor de vrede
S79026: KONINCKX WILLY & GEVERS MAX - Dertig jaar in den dienst van de kunst. Overzicht van de werking van "Kunst van Heden" van de stichting af tot 1935, met systematische en samenvattende tabellen door Max Gevers
G83823: KONINCKX C. (ED.) - Proceedings of the international colloquium "Industrial revolutions and the sea", Brussels 28-31 March 1989
W89437: DE KONINCKX A. - Solutions raisonnées de questions d'arithmétique, d'algèbre, de géométrie, de trigonométrie, d'arpentage, de division des terrains, de nivellement, etc. posées aux examens pour l'obtention du diplome de géomètre-arpenteur
F32382: DE KONING J.A. - Rathenau's denkbeelden over onze samenleving
N41253: DE KONING M. - Boschbrand
F100655: KONRAD HEDWIG (& POIRIER RENE, PREFACE) - Etude sur la métaphore
R63534: KONRAD FRANZ - Das Offenbarungsverständnis in der evangelischen Theologie
R73467: KONRAD FRANZ - Das Offenbarungsverständnis in der evangelischen Theologie
F14094: KONRAD ANDREAS - Untersuchungen zur Kritik des Phänomenalistischen Agnostizismus und des subjektiven Idealismus
S92807: KONRAD GYORGY & HERTMANS STEFAN (VANRIET JAN, ILLS.) - Jan Vanriet ; Gezichtsverlies - Losing face
X71233: KONRAD NIKOLAI IOSIFOVICH (ED.) - Bol'shoi japonsko-russkii slovar': svyshe 100 000 slov [Great Japanese-Russian Dictionary containing 100 000 lemmata, complete in 2 volumes]
T71148: KONTZI REINHOLD (HRSG.) - Zur entstehung der romanischen Sprachen
R12680: KONZELMANN, GERHARD - Allah's zwaard - De wrekende hand der Sjiieten
O20285: KOOISTRA I. - Menschen in wording
R78608: KOOLE JAN LEUNIS - Studien zum koptischen Bibeltext. Kollationen und Untersuchungen zum Text der Paulusbriefe in der unter- und oberägyptischen Überlieferung
N65262: KOOLE R.A. - Van Bastille tot Binnenhof. De Franse Revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen
C38508: KOOPMAN C.J. - Oeganda de trots van de Missionarissen
R67202: KOOYMAN ARIE C. - De joodse kontekst van Mattheüs 5:31-32. Een bijdrage aan het debat over het gebuik van rabbijnse teksten voor de bestudering van het Nieuwe Testament
F14096: KÖRBER KURT A. - Wie geht es weiter ?... mehr Neugier als Besorgnis
F35149: KORINEK ALOISIUS - Capita quaedam praelectionum Theologiae Naturalis (ad usum privatum)
G71496: KORINEK J.M. - K tak zvanému thráckému nápisu na prstenu ezerovském
T71497: KORINEK J.M. - Convolute of 5 articles and some reviews by Korinek: 1. K puvodu slov. gnedp, in "Listy filologické" 61 (1934), pp.43-54 // 2. K indoevropskému *snusós, nurus, in "Listy filologické" 59 (1932), pp.125-144 // -
P60480: KORKHAUS GUSTAV - Moderne orthodontische Therapie
T893: KORN, KARL - Sprache in der verwalteten Welt
G75981: KORNEMANN ERNST - Die Alexandergeschichte des Königs Ptolemaios I von Aegypten. Versuch einer Rekonstruktion
G71385: KORNEMANN ERNST - Die Alexandergeschichte des Königs Ptolemaios I von Aegypten. Versuch einer Rekonstruktion
M82888: KORNER MAX (HRSG.) & SCHMELLER J.M. (INTROD.) - Historische Volkslieder aus dem sechzehnten und siebenzehnten Jahrhundert nach den in der K.Hof- und Staatsbibliothek zu München vorhandenen fliegenden Blättern
F35194: KORNFELD MICHEL (& MASSON-OURSEL P., AVANT-PROPOS) - L'énigme du beau
X99528: KORNRUMPF HANS-JURGEN - Osmanische Bibliographie mit besonderer Berücksichtigung der Türkei in Europa
X77542: KOROGLY CHALYK - Oguzskij geroiceskij epos [= "The heroic epos of Oghuz-Kagan (Oghuz Khan)"]
T63243: DE KOROS ALEXANDER CSOMA (& GYULA WOJTILLA, ED.) - A list of words. Sanskrit and Hungarian by Alexander Csoma de Koros
N85473: DE KORT JAN - De plaats van het geloof in het leven van Hendrik Albert Van Dalsum (1868-1944). De worsteling van een liberaal katholiek met geloof en moderniteit
R13209: DE KORT LEONARDUS H. - Constant Willem Van Crombrugghe : priester- pedagoog- ordestichter
T59304: KORTELING J. - Mysticism in Blake and Wordsworth
R33982: KORTLEITNER FRANCISCUS XAV. - De Hebraeorum ante exsilium Babylonium monotheismo
J19553: KORTMANN C.N.M. - Het rechtsphilosophisch begrip van het algemeen welzijn
F23188: KORTMULDER R.J. - Metaphysica der rede
R70044: KORTNER ULRICH H.J. - Papias von Hierapolis. Ein Beitrag zur Geschichte des frühen Christentums
D21927: KORTUM C.A., - Die Jobsiade - Ein grotesk komisches Heldendicht
G34569: KOSCH WILHELM - Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis - Twee eeuwen van Pruisische veroveringspolitiek in Duitschland, Oostenrijk en Europa
S43658: KOSCHATZKY PAUL - Paul Koschatzky lithographien
T59399: KOSEOGLU LALE - Die Stellung der Frauenfiguren in den Dramen von Fridrich Dürrenmatt, Max Frisch und Hans Günter Michelsen bis 1968
T45060: KOSKIMIES RAFAEL - Theorie des Romans
S98684: KOSLOW SUSAN (& LIEDTKE WALTER A., VOORW.) - Frans Snyders, stilleven- en dierenschilder 1579-1657
R69636: KOSMALA HANS - Hebräer - Essener - Christen. Studien zur Vorgeschichte der früchristlichen Verkündigung
P52886: KOSSLYN STEPHEN MICHAEL - Image and mind
G17011: KOSSMAN, - Eender en anders - De evenwijdigheid van de Belgische en Nederlandse geschiedenis na 1830 - Redevoering uitgesproken door -- ter gelegenheid van de Algemene Ledendag van De Orde van den Prince Brugge 25 september 1982
B64936: KOSSMANN ERNST H. - Een tuchteloos probleem. De natie in de Nederlanden
T12576: KOSSMANN E.F. - Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche Tooneel in de 17° en 18° eeuw (met vier afbeeldingen waarvan twee naar onuitgegeven teekeningen van Rembrandt )
T65428: KOSTER EDWARD B. - Over navolging en overeenkomst in de literatuur
F35151: KÖSTLER HERMANN & OTT LUDWIG - Martin Grabmann - Nachlass und Schriftum (mit einem Nachlassteil von Clemens Baeumker)
F21146: KOTHEN ROBERT - La pensée et l'action sociales des catholiques 1789-1944
R24260: KOTHEN ROBERT - L'enseignement social de l'Église (Histoire des théories sociales)
R24883: KOTHEN ROBERT - Les grâces de l'état - leurs applications professionnels
B40795: KOTHEN ROBERT - Les origines de la guerre de 1939 et la neutralité belge
E41812: KOTHEN ROBERT - Les théories économiques contemporaines
F42591: KOTHEN ROBERT - Le socialisme
R85052: KOTSONIS JEROME - Problèmes de l'économie ecclésiastique
R73489: KOTTING BERNHARD - Der frühchristliche Reliquienkult und die Bestattung im Kirchengebäude
R67973: KOTTJE RAYMUND (ED.) - Paenitentialia minora Franciae et Italiae saeculi VIII-IX [Corpus Christianorum, Instrumenta Lexicologica Latina, Fasc.81 Series A]
R67772: KOTTJE R. (ED.) - Paenitentialia minora Franciae et Italiae saeculi VIII-XI. Tomus I: Paenitentialia minora Franciae et Italiae saeculi VIII-IX [Corpus Christianorum. Series latina, 156]
R80722: KOTTMAN KARL A. - Law and Apocalypse. The moral thought of Luis de Leon (1527? - 1591)
G76046: KOTZAGEORGES X. [KOTZAGEORGE] & PANAGIOTOPOULOS [PANAGIOTOPOULOS] - Neotere kai sugchrone istoria tes Thrakes: bibliographikos odegos
Y88226: KOTZBUE AUGUSTE-FREDERIC-FERDINAND DE - Chefs-d'oeuvre du théatre allemand. Tome I: Kotzbue
A52110: KOTZEBUE AUGUSTE FRIEDRICH FERDINAND (VON, 1761-1819) - Souvenirs d'un voyage en Livonie, a Rome et a Naples, faisant suite aux souvenirs de Paris [4 tomes]
G37894: KÖTZSCHKE RUDOLF - Grundzüge der deutschen Wirtschaftsgeschichte bis zum 17.Jahrhundert
X86904: KOU PAO-KOH IGNACE - Deux sophistes chinois Houei Che et Kong-Souen Long
G61742: KOUTSOS DIMITRIOS - Het "Bellum Antiochicum" : de confrontatie tussen Rome en Antiochus III van Syrië (198-188 v.chr.)
B94259: KOVACS ELISABETH (HRSG.) - Instruktionen und Patente Karls (II.) VI. und Maria Theresias für die Statthalter, Interimsstatthalter, bevollmächtigten Minister und Obersthofmeister der Österreichischen Niederlande (1703-1744)
G22011: KOVALEVSKY P., - Bildatlas der Kultur und Geschichte der Slawischen Welt
H47492: KOVALEVSKY PIERRE - Saint Serge et la spiritualité russe
G22012: KOVALEVSKY PIERRE - Cultuurhistorische atlas van Rusland en de Slavische wereld
B85015: KOVALOVSKY IMRE - L'Universel (1859-1861). Un quotidien catholique libéral bruxellois
B60963: KOYEN M.H. O.PRAEM. - Gezinsverpleging van geesteszieken te Geel tot einde 18de eeuw [in: Jaarboek 12 (1973) van de Vrijheid en het Land van Geel]
B27205: KOYEN M.H. O.PRAEM. - Inventaris van de parochiearchieven van Zammel en Oosterlo
B27333: KOYEN M.H. O.PRAEM. & VAN DYCK L.C. O.PRAEM. - Tongerlo door de eeuwen heen (Koyen) & Premonstratenzer leven en spiritualiteit (Van Dyck)
B28576: KOYEN MILO H. O.PRAEM. - Inventaris van het dekanaal archief van het distrikt Geel en van het parochiearchief van Sint-Amands te Geel
B89466: KOYEN M.H. O.PRAEM. - Geschiedenis van het gasthuis te Geel 1286-1969
R27169: KOYEN MILO HENDRIK (O.PRAEM.) - De prae-gregoriaanse hervorming te Kamerijk (1012-1067)
B27932: KOYEN M.H. O.PRAEM. & DE BONT MICHEL - Geel door de eeuwen heen
S96717: KRAATZ ANNE - Dentelles
F74916: KRAAY JOHN & TOL ANTHONY (EDS.) - Hearing and doing. Philosophical essays dedicated to H. Evan Runner
F21088: KRAFT VICTOR - Erkenntnislehre
M94829: VON KRAFT ZDENKO - Wagner - une vie dramatique
T41382: KRAGGERUD EGIL (RED.) - Kongehyllest - Skrifter av J.J.Wolf og H.Gunnarsson
F28154: KRAKOWSKI EDOUARD - La philosophie gardienne de la cité - de Plotin à Bergson
F94927: KRALIK RICHARD, CLEERDIN VINCENT & LUTKIE WOUTER - Richard Kralik
H43608: VON KRALIK RICHARD - Der hl. Leopold Markgraf von Österreich
R48779: KRALJEVIC SVETOZAR - Les apparitions de Mdugorje - récit, témoignages
T10424: KRAMER W. - Inleiding tot de stilistische interpretatie van literaire kunst
Z22275: KRAMER JACK - Winning tennis
N39663: KRÄMER G. & BALLINTIJN G. - De meidagen van 1940 op oorlogsreportage in Nederland
T54978: KRAMER W. - Vondel als barokkunstenaar
X11784: KRAMER S.N. - L'histoire commence à Sumer
K65711: KRAMER M.J. - De Ilias als vredesgedicht
X79770: KRAMER GURDRUN, MATRINGE DENIS, NAWAS JOHN & ROWSON EVERETT (EDS.) - The Encyclopaedia of Islam, Three. 2007-1
X79769: KRAMER GURDRUN, MATRINGE DENIS, NAWAS JOHN & ROWSON EVERETT (EDS.) - The Encyclopaedia of Islam, Three. 2007-2
X79767: KRAMER GURDRUN, MATRINGE DENIS, NAWAS JOHN & ROWSON EVERETT (EDS.) - The Encyclopaedia of Islam, Three. 2008-1
X79768: KRAMER GURDRUN, MATRINGE DENIS, NAWAS JOHN & ROWSON EVERETT (EDS.) - The Encyclopaedia of Islam, Three. 2007-3
R24812: KRAMERS COEN THZ. (& STEGER A.M.A.A., INLEIDING) - Sedert 1929-
R58493: KRAMERS J.H. (VERTALING) - De Koran
O89753: KRAMP MELCHIOR J.C. - L'école dominicale, considérée comme base fondamentale du bonheur de la classe ouvrière
R69241: KRANEMANN BENEDIKT - Die Krankensalbung in der Zeit der Aufklärung. Ritualien und pastoralliturgische Studien im deutschen Sprachgebiet
R48482: KRANEMANN BENEDIKT - Die Krakensalbung in der Zeit der Aufklärung - Ritualien und pastoralliturgische Studien im deutschen Sprachgebiet
R79411: KRANEMANN BENEDIKT - Sakramentliche Liturgie im Bistum Münster. Eine Untersuchung handschriftlicher und gedruckter Ritualien und der liturgische Formulare vom 16. bis zum 20. Jahrhundert
R70178: KRANKL EMMERAM - Jesus der Knecht Gottes
T55244: KRANZMAYER EBERHARD - Sprachschichten und Sprachbewegungen in den Ostalpen I.
W66067: KRASNER M - Sur la théorie de la ramification des idéaux de corps non-Galoisiens de nombres alghébriques
J59948: KRATZMANN HORST - Die Verfassungsänderung
R70165: KRAUS HANS-JOACHIM - Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie
R70621: KRAUS GEORG - Gotteserkenntnis ohne Offenbarung und Glaube? Natürliche Theologie als ökumenisches Problem
T32684: VON KRAUS CARL - Mittelhochdeutsches Übungsbuch
F94329: KRAUS OSKAR - Die Lehre von Lob, Lohn, Tadel und Strafe bei Aristoteles
M83083: KRAUS ALESSANDRO - Gli strumenti musicali degli ostiacchi
M91653: KRAUS A. - Di alcuni strumenti musicali portati dall'isola di Nias dal dottore Modigliani
G80062: KRAUSE CLEMENS - Domus Tiberiana I. Gli scavi + Tavole [in: Bollettino di Archeologia, Ministero per i beni culturali e ambiental, Volume 25-26-27 (gennaio-giugno 1994)]
X71406: KRAUSE F.E.A. - Ju-Tao-Fo. Die religiösen und philosophischen Systeme Ostasiens
T71139: KRAUSE WOLFGANG - Abriss der altwestnordischen Grammatik
R75732: KRAUSE MARTIN & LABIB PAHOR - Die drei Versionen des Apokryphon des Johannes im koptische Museum zu Alt-Kairo
G86495: KRAUSE GUNTER - Untersuchungen zu den ältesten Nekropolen am Eridanos in Athen [2 volumes]
R100422: KRAUSEN EDGAR - Die Klöster des Zisterzienserordens in Bayern
F66626: KRAUT RICHARD - Aristotle on the human good
R69923: KRAUTWIG NOTKER O.F.M. - Die Grundlagen der Busslehre des J. Duns Skotus
S96789: KRAYBILL DONALD B., HERR PATRICIA T. & HOLSTEIN JONATHAN - A quiet spirit : Amish quilts from the collection of Cindy Tietze & Stuart Hodosh
F101149: KRAYE JILL - Classical traditions in Renaissance Philosophy
T24994: KREEMERS RALPH. - Sinclair Lewis - Nobelprijs voor letterkunde 1930
S94496: KREGLINGER - Collection de madame veuve Charles Kreglinger. Catalogue de tableaux anciens, tableaux modernes, porcelaines anciennes de Chine, pendules, etc. Vente publique, Première et deuxième vente ; 4 et 5 mars & 1er et 2 avril 1936, Bruxelles, Galerie Le Roy [2 volumes]
B50570: KREGLINGER A. - Notice historique sur les impots communaux de la ville d'Anvers
M83007: VON KREISSLE HEINRICH - Franz Schubert, eine biographische Skizze
R101491: KREKENBERG PROSPER O.F.M. - Die Psalmen Davids, aus dem lateinischen übersetzt, in buchstäblichen und geistlichen Sinne erkläret, und nüsslichen Anmerkungen versehen
R45781: KRELING G.P. O.P. & DE GRIJS F.J.A., HAARSMA F., KOUWENHOVEN H.J., ROES J.H. & SCHILLEBEECKX E.C.F.A. O.P. (UITG. & INLEIDING) - Het goddelijk geheim - theologische werk van G.P. Kreling O.P.
F14097: KREMER RENÉ C.SS.R. - La théorie de la connaissance chez les Néo-réalistes anglais
F14098: KREMER RENÉ C.SS.R. - Le Néo-réalisme Américain
F28651: KREMER R. C.SS.R. - Bulletin d'épistemologie
F28653: KREMER RENÉ C.SS.R. - Sur la notion du réalisme épistemologique
F28665: KREMER RENÉ C.SS.R. - Bulletin d'épistemologie
F53459: KREMER RENÉ C.SS.R. - La théorie de la connaissance chez les Néo-réalistes anglais
F67608: KREMER KLAUS (HRSG.) - Metaphysik und Theologie
T92849: KREMER DIETER (COORD.) - Dictionnaire historique de l'anthroponymie romane (PatRom), présentation d'un projet
T79425: KREMER MARIE-FRANCE - Bibliographie courante de la littérature luxembourgeoise 2002 (15e année) et compléments des années précédentes
T79426: KREMER MARIE-FRANCE - Bibliographie courante de la littérature luxembourgeoise 2001 (14e année) et compléments des années précédentes
F33429: KRESTOVSKY LYDIE (& BRÉHIER EMILE, PRÉFACE) - Le problème spirituel de la beauté et de la laideur
F58110: KRETZMANN NORMAN - The metaphysics of creation - Aquinas's natural theology in 'Summa contra Gentiles' II
F58131: KRETZMANN NORMAN - The metaphysics of theism - Aquinas's natural theology in Summa contra Gentiles' I
F66455: KRETZMANN NORMAN & STUMP ELEONORE (EDS.) - Logic and the philosophy of language
G25681: KRETZSCHMER FRITZ (ZUSAMMENGESTELT UND BEARBEITET VON) - Technik und Handwerk im Imperium Romanum (eine Ausstellung des Vereins Deutsche Ingenieure)
N70696: KREUKELS L.H.M. - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkoolmijnen (1900-1940)
F59320: KREWANI WOLFGANG NIKOLAUS - Der unbeteiligte Zuschauer. Über die Begründung der theoretischen Einstellung in Husserls Spätphilosophie
R39881: KRICKEBERG W. & TRIMBORN H. - De godsdiensten van de Azteken Maya en Inca
S15034: KRIEGER, HERBERT W. - Aspects of aboriginal decorative art in America based on specimens in the United States National Museum [ Smithsonian ]
T59385: KRIEGER GOTTFRIED - Gedichteinlagen im Englischen Roman
P13729: KRIEKEMANS A. - Geschiedenis van de kinderpsychologie tot en met Sigmund Freud, Anna Freud en Melanie Klein
N68628: KRIJN JOS. - De katakomben van Valkenburg, als een apologie van het Roomsche geloof
R861: KRIMMEL ARTHUR (OMI) - Die Rechtsstellung der ausserhalb ihres Verbandes lebenden Ordensleute
X79283: KRINGS VERONIQUE & TASSIGNON ISABELLE (EDS.) - Archéologie dans l'Empire ottoman autour de 1900 : entre politique, économie et science
G76: KRINGS, WILFRIED - Wertung und umwertung von allmenden im Rhein-Maas-Gebiet vom Spättmittelalter bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts - Eine historisch-sozialgeographische Studie
F33660: KRINGS HERMANN - Meditation des Denkens
F70869: KRISTELLER PAUL OSKAR - Medieval aspects of renaissance learning. Three essays
F70821: KRISTELLER PAUL OSKAR - Renaissance thought and the arts. Collected essays
N96398: VAN DER KROE ALBERT - Twee brieven van een Zeeuwsch Heer, aan zyn vriend te Amsterdam, zynde een echt en onzydig bericht, omtrent de thans heerschende onlusten in Zeeland, en voornamentlyk, wegens het bouwen eener Roomsche Kerk te Vlissingen. Met bylagen
B93523: KROES G.J. - In Sint-Andrieskwartier, een verhaal uit het Antwerpsche volksleven
F73361: KROESEN J.O. - Kwaad en zin. Over de betekenis van de filosofie van Emmanuel Levinas voor de theologische vraag van het kwade
R92913: KROGER BERNWARD - Der französische Exilklerus im Fürstbistum Münster 1794-1802
R36231: KROGH-TONNING K. & BALTUS U. - Le protestantisme contemporain - ruine doctrinale
F75054: KROGH-TONNING K. - Essays von Dr. theol. K. Krogh-Tonning. I: Platon als Vorläufer des Christentums. II: Leibniz als Theolog [2 essays in 1 volume]
G34304: KROHA TYLL - Münzen sammeln
T29046: KROJER MAXIM - Anton Tsjechov - de dramaturg
G40044: KROLL WILHELM - Die Kultur der Ciceronischen Zeit - I.Politik und Wirtschaft
R37296: KROMMINGA CARL G. - The communication of the Gospel through Neighboring
R45716: KRONENBURG PÈRE C.SS.R. - L'apôtre des lépreux du Surinam ; le vénérable Pierre Donders de la Congrégation du Très Saint Rédempteur (1809-1887)
R53040: KRONENBURG J.A.F. C.SS.R. - Maria's heerlijkheid in Nederland - geschiedkundige schets van de vereering der H.Maagd in ons vaderland, van de vroegste tijden tot op onze dagen [8 volumes]
N39390: KRONENBURG J.A.F. C.SS.R. - Maria's feestkring in Nederland - Overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Mariafeesten in ons vaderland [getrokken uit "Maria's heerlijkheid in Nederland"]
R97702: KRONENBURG PÈRE C.SS.R. - L'apôtre des lépreux du Surinam ; le vénérable Pierre Donders de la Congrégation du Très Saint Rédempteur (1809-1887)
T36308: KROON THEO - Anton van Duinkerken (prof.dr. W.J.M.A. Asselbergs) 1903-1968
M40979: KROP G.K. - Concertgebouworkest in diamant 1888-1948
F75013: KROP H.A., VAN RULER J.A., VANDERJAGT A.J. (RED.) - Zeer kundige professoren. Beoefening van de filosofie in Groningen van 1614 tot 1996
C56757: KROPP ANGELICUS M. O.P. (& CAPART JEAN, GELEITWORT, & CRUM W.E. VORREDE) - Ausgewählte Koptische Zaubertexte - volume II: Übersetzungen und Anmerkungen
R44367: KROUST JOAN. MICH. - Institutio clericorum ; Meditationes de praecipuis fidei mysteriis [4 vols.] & Exercitia spiritualia, juxta mentem et methodum S.Ignatu- Opus divini verbi praeconibus perutile [1 tome]
R49337: KROUST R.P. (& DUPONT) - Méditations sur les vérités de la foi et de la morale pour tous les jours de l'année- avec un choix de celles du p.Dupont [4 tomes]
C80299: KRUCHTEN JEAN-MARIE & ZIMMER THIERRY - Les annales des prêtres de Karnak (XXI-XXIIImes dynasties) et autres textes contemporains relatifs à l'initiation des prêtres d'Amon, avec un chapitre archéologique par Th. Zimmer [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 32]
S75415: KRUDEWIG JOHANNES & KLINKENBERG JOSEPH - Die Kunstdenkmäler der Stadt Köln. Erster Band. I und II. Abteilung: Quellen (bearbeitert von Johannes Krudewig) & Das Römische Köln (bearbeitet von Joseph Klinkenberg)
X68985: KRUEGER JOHN R. - Mongolian epigraphical dictionary in reverse listing
X71522: KRUEGER JOHN R. - The Uralic and Altaic series: an analytical index, including a complete index to Keleti Szemle
X74839: KRUEGER JOHN R. (ED.) - The Turkic Peoples. Selected Russian entries from the Great Soviet Encyclopedia, with an index in English
X76784: KRUEGER JOHN R. - Cheremis-Chuvash. Lexical relationships. An index to Räsänen's 'Chuvash Loanwords in Cheremis'
N39547: VAN KRUGTEN H. - Onze Lieve Vrouw in 't Zand te Roermond (opgedragen aan Z.D.H. Mgr. Pardeis bij gelegenheid der plegtige Krooning van het mirakuleus beeld)
R33415: KRUIJF ERNST FREDERIK - De opkomst der Gallicaansche kerk
R78525: DE KRUIJF TH. - Der Sohn des lebendigen Gottes. Ein Beitrag zur Christologie des Matthäusevangeliums
M94810: DE KRUIJFF JAN - Spraakmakende musici
P28319: KRUISVERBOND ST.PAULUS GROOT SEMINARIE HOEVEN (& VAN OOSTERHOUT C., VOORWOORD) - Alcoholisme en drankbestrijding - Beschouwingen rondom de Sobriëtas beweging
F71953: KRUITHOF JAAP - Het uitgangspunt van Hegel's ontologie
X95494: KRUMBHOLTZ JONA - Dissertatio Philologica de Necessitate Accentuationis Ebraicae (quam in celeberrima quae est ad Albim Academia pro loco in amplissima Facultate philosophica benevole sibi concesso praeses M. Nicol. Panecius, Zittavia-Lusatus, etc.)
A39249: KRÜMMEL OTTO - Handbuch der Ozeanographie [Band I & II:] I.Die räumlichen, chemischen und physikalischen Verhältnisse des Meeres & II.Die Bewegungsformen des Meeres (Wellen, Gezeiten, Strömungen)
P60671: KRUMMNOW FRIEDRICH - Technisches Lehrbuch für den Dentisten-Praktikanten
S61508: KRUMRINE MARY LOUISE (ED.) - Paul Cézanne - Die Badenden
F24161: KRUSEMAN W.M. & RISPENS J.A. - Grote denkers van Hellas tot heden
S72819: KRUSKOPF ERIK - Shaping the invisible. A study of the genesis of non-representational painting (1908-1919)
T18327: KRUYSKAMP, C.H.A. - De Refreinenbundel van Jan Van Doesborch - deel I (van 2)
T92551: KRYN LEO J. (& STUYVAERT VICTOR, ILLS.) - De wonderbaarlijke avonturen van den man met den baard. Een groteske geschiedenis
R56632: KUBBEN MARTIE-PAUL & MEDAER FRANS - Martinus Hoeven kruisheer
G82226: KUBLER L. (& WAELDIN MARCEL, ILLS.) - Marianne de Forbach (avec les extraits des registres de la paroisse de Kerbach et Forbach concernant la famille des Deux-Points-Forbach)
R75161: KUCHENBECKER VALTER - Aproveitamento e significado da disciplina de cultura religiosa em três universidades privadas do Rio Grande do Sul na percepçao dos alunos
R70306: KUCHLER MAX - Schweigen, Schmuck und Schleier. Drei neutestamentliche Vorschriften zur Verdrängung der Frauen auf dem Hintergrund einer frauenfeindlichen Exegese des Alten Testaments im antiken Judentum
R70348: KUENEN A. - Historisch-kritisch onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des ouden verbonds [3 vols.]
M82885: KUFFERATH MAURICE - Parsifal de Richard Wagner. Légende, drame, partition
M82686: KUFFERATH MAURICE - Le théatre de R. Wagner de Tannhaeuser à Parsifal. Essais de critique littéraire, esthétique et musicale ; La Walkyrie
M82716: KUFFERATH MAURICE - La Walkyrie de Richard Wagner. Esthétique, histoire, musique
M82884: KUFFERATH MAURICE - Parsifal de Richard Wagner. Légende, drame, partition
R70082: KUHN HEINZ-WOLFGANG - Enderwartung und gegenwärtiges Heil. Untersuchungen zu den Gemeindeliedern von Qumran mit einem Anhang über Eschatologie und Gegenwart in der Verkündigung Jesu
A17013: KUHN, WERNER - Schweiz - Flugpanorama [ D./Fr./E.]
F21138: KUHN HELMUT - Begegnung mit dem Sein - Meditationen zur Metaphysik des Gewissens
R68702: KUHN KARL GEORG - Phylakterien aus Höhle 4 von Qumran
R70287: KUHN HEINZ-WOLFGANG - Altere Sammlungen im Markusevangelium
C84269: KUHN MAGDALENA - Koptische liturgische Melodien. Die Relation zwischen Text und Musik in der koptischen Psalmodia [Orientalia Lovaniensia Analecta, 197]
R78547: KUHN KARL GEORG (HRSG.) - Konkordanz zu den Qumrantexten
R37117: KÜHNE BENNO (REKTOR DER STIFTSCHULE) - P.Gall Morel - Ein Mönchsleben aus dem XIX.Jahrhundert - Festgabe zur Sekundizfeier Sr. Gnaden des hochwürdigen herrn herrn Heinrich IV Abtes des Benediktinerstiftes Einsiedeln am 4. Oktober 1874
T37555: KUIJER J.M. - Het vocalisme van Valdemars Saellandske Lov
X22870: KUIJK OTTO & VAN VEEN BART - Soekarno Tabeh (documentaire)
N39385: TER KUILE G.J. - Inleiding tot een oorkondenboek van Overijssel. Het begrip oorkonde, levering, besate, panding, athmaling en inleiding
K33558: KUIPER W.E.J. - Two Comedies by Apollodorus of Carystus [on the originals of Terence's Hecyra & Phormio]
F39825: KUIPER K. - Wijsbegeerte en godsdienst in het drama van Euripides - Bijdrage tot de kennis van het godsdienstig leven der Atheners ten tijde van Pericles
T47771: KUIPER F.B.J. - Gopalakelicandrika - A Krsna-Play by Ramakrsna (Sanskrit text with notes)
N58952: KUIPER G.J.M. - Huis en klooster St.Antonius te Albergen
X84285: KUIPER F.B.J. - Aryans in the Rigveda
K65709: KUIPER K. - Recht en onrecht in Athene's bloeitijd (de achtergrond van Plato's Gorgias)
G65710: KUIPER K. - Atheensch jongensleven
T12624: KUIPERS E.G.H.J. - De Furie van het Systeem - Over het literaire werk van Harry Mulisch in de jaren vijftig
P60714: KUIS JOHANNES - De vrij-eindigende frameprothese. Een bio-mechanische analyse met consequenties voor het ankerontwerp
R25961: KUITERT H.M. - De mensvormigheid Gods ; een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorfismen van de heilige Schrift
R31424: KUITERT H.M. - Over religie - aan de liefhebbers onder haar beoefenaars
T75420: KUKKONEN O.V. (ED.) - Finsko-russkij slovar: okolo 40000 slov / Suomalais-venäläinen sanakirja noin 40000 sanaa [="Finnish-Russian dictionary: about 40000 words"]
R70129: KUMMEL WERNER GEORG - Verheissung und Erfüllung. Untersuchungen zur eschatologischen Verkündigung Jesu
R69449: KUMMEL WERNER GEORG (GRASSER ERICH E.A., EDS.) - Heilsgeschehen und Geschichte. Gesammelte Aufsätze (1933-1964)
T79383: KUMMEL P. - Formalization of natural languages
S91728: KUMS EDOUARD (ROOSES MAX, PREFACE) - Musée Kums Anvers. Catalogue des tableaux de maitres anciens et modernes des écoles Flamande, Française, Hollandaise, etc. et des tapisseries, etc. composant le musée formé à Anvers par Edouard Kums [Catalogue de vente publique, Anvers, 17-18 mai 1898]
S87968: KUMSCH E. - Wandteppiche im Hause Krupp von Bohlein und Halbach auf dem Hügel a.d. Ruhr
G82240: KUN BELA (& NUTTERS W., VERTALING) - Op de bres voor het communisme
I24984: KUNERT GÜNTER - Vertraagde monologen
F78052: KUNG GUIDO [KÜNG] - Ontologie und logistische Analyse der Sprache. Eine Untersuchung zur zeitgenössischen Universaliendiskussion
R69813: KUNG HANS - Concile et retour à l'unité. Se rénover pour susciter l'unité
R100674: KUNG HANS - L'église [2 volumes]
G48416: KUNICKI WOJCIECH (HRSG.) - Aufklärung in Schlesien im europaïschen Spannungsfeld - II.Aufgeklärter Sensualismus
T98446: KUNNAP AGO - System und Ursprung der kamassischen flexionssuffixe. II: Verbalflexion und Verbalnomina
B58916: KUNNEN WALTER - Nar het einde van de "Vlaams-Waalse" tegenstellingen ? Vers la liquidation des antithèses "Wallingo-Flamandes" ?
M94842: KUNST JAAP - Métrique, rhythmique, musique a plusieurs voix
R40814: KÜNSTLE KARL - Eine Bibliothek der Symbole und theologischer Tractate zur Bekämpfung der Priscillianismus und westgothischen Arianismus aus dem VI. Jahrhundert - Ein Beitrag zur Geschichte der theologischen Litteratur in Spanien
T68823: KUNTZ MONIQUE & HOREMANS JEAN-M. - Valery Larbaud (1881-1957). Catalogue établi par Monique Kuntz. Supplément: Larbaud dans les collections belges, notices par Jean-M. Horemans
F28072: KUNTZE FRIEDRICH - Erkenntnistheorie
S87887: KUNTZIGER MARTHE - Dessins inédits de Jean Duvivier, graveur Liégeois, médailleur de Louis XV
B87867: KUNTZIGER J. - Essai historique sur la propagande des Encyclopédistes français en Belgique, au XVIIIe siècle
T34369: KÜNZEL CARL & CASTLE EDUARD (HRSG.) - Carl Künzels "Schilleriana" Briefe an Schiller und Schillers Familienmitglieder nach den Abschriften im Besitz des Wiener Goethe-Verein
R80778: KUNZELMAN ADALBERO - Die chronologie der Sermones des Hl. Augustinus
R78597: KUNZI MARTIN - Das Naherwartungslogion Matthäus 10, 23. Geschichte seiner Auslegung
R69263: KUNZLER MICHAEL - Die Eucharistietheologie des Hadamarer Pfarrers und Humanisten Gerhard Lorich. Eine Untersuchung der Frage nach einer erasmischen Mess- und Eucharistietheologie im Deutschland des 16. Jahrhundert
W77211: KUPFFERSCHLAEGER IS. - Appréciation des nouvelles théories chimiques
X100020: KUPPER JEAN-ROBERT - Les nomades en Mésopotamie au temps des rois de Mari
C99987: KUR STANISLAS (ED.) - Actes de Iyasus Mo'a, abbé du couvent de St-Etienne de Hayq. Textus [dans: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 259]
T75228: KURRAS LOTTE - Die Deutschen mittelalterlichen Handschriften. Zweiter Teil: Die Naturkundlichen und historischen Handschriften, Rechtshandschriften, Varia
S87373: KURTH JULIUS - Die Wandmosaiken von Ravenna
R16081: KURTH, G. - L'Eglise aux tournants de l'histoire
G23778: KURTH GODEFROID - Clovis [2 vol.]
G23889: KURTH GODEFROID - Les origines de la civilisation moderne - tome II
G29716: KURTH GODEFROID - Les Origines de la Civilisation Moderne
G40006: KURTH GODFR. (& ROBYNS OSW., IN HET NEDERLANDSCH BEWERKT DOOR) - De wording der hedendaagsche beschaving [2 delen]
B42656: KURTH GODEFROID - Etude critique sur Jean d'Outremeuse
G42825: KURTH GODEFROID - Caton l'ancien - Etude biographique
H44106: KURTH G. - Sainte Clotilde
B79415: KURTH GODFRIED - Geschiedenis der mirakuleuze kruisen van Assche
G55309: KURTH GODEFROID - Clovis [2 volumes]
H55540: KURTH G. - Saint Boniface (680-755)
G55582: KURTH GODEFROID - Les origines de la civilisation moderne
B55660: KURTH GODEFROID - La nationalité belge
G75629: KURTH GODEFROID (BAUMSTARK REINHOLD, TRAD.) - Philippe II, roi d'Espagne
C56702: KURTH GODEFROID - Mizraim - Souvenirs d'Egypte
B57134: KURTH GODEFROID - Renier de Huy auteur véritable des fonts baptismaux de saint-Barthélemy de Liège et le prétendu Lambert Patras
B57137: KURTH GODEFROID - Notre nom national
G57188: KURTH GODEFROID - Les corporations ouvrières au moyen-age
R72757: KURTH GODEFROID - Les humanités chrétiennes. Discours prononcé au Collège Saint-Joseph à Virton, le 19 mars 1901
H98198: KURTH GODEFROY - Sainte Clotilde
F59174: KURUCZ JENO - Die Opposition der Jugend als philosophische Strömung in der deutschen Philosophie des 19.Jahrhunderts und als politische Aktion in der Ungarnrevolution
T71156: KURYLOWICZ JERZY - L'accentuation des langues indo-européennes
T71155: KURYLOWICZ JERZY - L'apophonie en indo-européen
T82561: KURYLOWICZ JERZY - Metrik und Sprachengeschichte
S87606: KURZ OTTO - The Decorative Arts of Europe and the Islamic East. Selected studies
R73605: KUSS WILFRIED E.A. - Die Ursulinen in Klagenfurt. 325 Jahre im Dienste der Erziehung und Bildung
S63613: KUSTER BERND - Max Liebermann. Ein Maler-Leben
R77135: KUSTER HELMUT & ROBINSON JAMES M. - Entwicklungslinien durch die Welt des frühen Christentums
F66466: KUSUKAWA SACHIKO - The transformation of natural philosophy. The case of Philip Melanchthon
G100437: KUTRZEBA STANISLAUS - Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis. Volumen II
R70099: KUTSCH ERNST - Verheissung und Gesetz. Untersuchungen zum sogenannten Bund im Alten Testament
A29280: KUTTER EDOUARD (ED.) - Luxembourg - paysages du Grand-Duché
X71688: KUUN G.& LIGETI LOUIS (EDS.) - Codex cumanicus, with the prolegomena to the Codex cumanicus
T75491: KUUSINEN MARTTI E. & OLLIKAINEN VEERA M. (RED.) - Russko-finskij slovar: 61000 slov - Venäläis-suomalainen sanakirja: 61000 sanaa [="Russian-Finnish dictionary: 61000 words"]
K61789: DE KUYFFER KATHARINE - Nikolaus over vroeg-Griekse geschiedenis. Bijdrage tot de studie van Ephoros
B93778: KUYL P.D. - Documents pour servir à l'histoire ecclésiastique de quelques paroisses belges, ayant appartenu à l'ancien évêché de Bois-le-Duc ; Zoerle-Parwys, Ramsel, Baelen [Balen], Moll [Mol]
E19538: KUYLAARS A.M., - Werk en leven van de industriële loonarbeider, als object van een sociale ondernemingspolitiek
R52972: KUYLE ALBERT - Heraut van het woord - een levensschets van dienaar gods Arnold Janssen, stichter der missiecongregatie van het Goddelijk Woord
G23541: KUYPER H.H. - Evolutie of revelatie - Rede bij de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) op 20 october gehouden
R33421: KUYPER A. DR. - Het vergrijp der zeventien ouderlingen - Memorie van den Amsterdamschen Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde gemeente, in zake het adres van de hh.G.Kuiper c.s. voor de kerkeraad gesteld door dr.A.Kuyper
N39453: KUYPER A. - Parlementaire redevoeringen [4 delen] I.Kameradviezen & II-IV.Ministerieele redevoeringen Tweede kamer 1-2-3
S97553: DE KUYPER JACQUES - Collection de feu monsieur Jacques de Kuyper en son vivant Consul Général du Royaume des Pays-Bas. Vente publique, Salle Verlat, Anvers, mardi 6 novembre 1900
T10422: KUYPERS, JULIEN - Donderkoppen
G40009: KUYPERS HERMAN - De corporatieve inrichting der maatschappij
B65025: KUYPERS J. - Het werk van Kamiel Huysmans
R46181: KUYPERS JEHAN - Lieve Vrouwkes van Brabant of eenen krans van Maria-legenden
G82207: KUYPERS G. - De Russische problematiek in het Sowjet-staatsbeeld
B91935: KUYPERS J. - Les égalitaires en Belgique. Buonarroti et ses sociétés secrètes d'après des documents inédits (1824-1836)
G75758: KUZSINSKY BALINT - Aquincum
F58319: KVANVIG JONATHAN L. - Oxford studies in philosophy of religion - Volume I
H40289: KWAKMAN TH. - Theresia van Avila (naar de Bollandisten, haar verschillende geschiedschrijvers en haar eigen werken)
C53374: KWAKU SARFO FREDERICK - Developing technical expertise in secondary technical schools in Ghana ; The effect of powerful learning environments with and without ICT and the moderating effect of instructional conceptions
X79407: KWANG-KYU LEE (& LINSKEY JOSEPH P., ED.) - Korean traditional culture
F577: KWANT, REMIGIUS & KIEVITS, ARNOLD - Phenomenologie en wijsbegeerte
F843: KWANT R.C. - Waarheidscrisis ; eternalisering, kapitalisering en afschrijving van weten
F21090: KWANT R.C., - Mens en kritiek - een analyse van de functie van de kritiek in het menselijke bestaan
F59095: KWANT REMY C. O.S.A. - Philosophy of labor
B64644: KWANTEN GODFRIED - August-Edmond De Schryver (1898-1991). Politieke biografie van een gentleman-staatsman
B69561: KWANTEN GODFRIED - Welstand door vereniging. De ontwikkeling van de christelijke arbeiderscoöperaties (1886-1986)
X76037: KWANTEN LUC & HESSE SUSAN - Tangut (Hsi Hsia) studies: a bibliography
W60297: KWANTES J. (& VAN WIJK J., VOORREDE) - Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving, voorzien van een aantal figuren ter opheldering
S96709: KYBALOVA LUDMILA - Les tapis d'Orient
X100411: KYI-TSUNG CHEN - Le système municipal en Chine
T59262: KYLSTRA ANDRIES DIRK - Geschichte der Germanisch-Finnischen Lehnwortforschung
F75035: KYNAST REINHARD - Kant. Sein System als Theorie des Kulturbewusstseins
F75149: KYRKOS BAS. A. - Archaios Hellenikos diaphotismos kai sophistike
T72328: VAN DER LAAN N. (ED.) - Rederijkersspelen, naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche gemeentearchief
F75069: VAN DER LAAN H. - De wijsgerige grondslag van Bonaventura's theologie
B90484: VAN LAAR ALBERT - Bibliographie van de geschiedenis van de stad Antwerpen. Deel I-II
H96544: VAN DE LAAR A. - De H. Leonardus van Vechel, zijn leven en marteldood. Met eenige godvruchtige oefeningen ter eere van dien heilige
B87621: VAN LAAR ALBERT - Bibliographie van de geschiedenis van de stad Antwerpen. Deel II
H96191: VAN DE LAAR A. - De H. Leonardus van Vechel, zijn leven en marteldood. Met eenige godvruchtige oefeningen ter eere van dien heilige
L64720: VAN LAAR HANS - Voeren. Een politiek-cultureel antroplogische studie van de tweespalt in 's-Gravenvoeren
B89592: VAN LAAR ALBERT - Geschiedenis van het openbaar onderwijs te Antwerpen sedert 1872 [3 volumes]
B100391: VAN LAAR ALBERT (& HUYSMANS CAMIEL, INL. & EEKELERS WILLEM, SLOTW.) - Geschiedenis van de Arbeidersbeweging te Antwerpen en omliggende
T95999: VAN LAAR J.J. - Register op de Ideeën van Multatuli
S88002: VAN LAARHOVEN JAN - De beeldtaal van de christelijke kunst. Geschiedenis van de iconografie
R76931: VAN LAARHOVEN AD (SAMENSTELLING) - Een boekje open over Oblaten. 75 jaar Oblaten van Franciscus van Sales in Nederland (1927-2002). I: Visies en gebeurtenissen. II: Getuigenissen en herinneringen [2 delen in 1 volume]
G94370: LABARRE ALBERT - Le livre dans la vie amiénoise du seizième siècle. L'enseignement des inventaires après décès 1503-1576
B81133: LABARRE LOUIS - Le suffrage universel. Au roi
B81136: LABARRE LOUIS - Le suffrage universel. Au roi
R48276: LABAT EUG. - Notice sur la Confrérie du T.S. Sacrement établie dans l'église de Salignac érigée de nouveau en 1613
F35201: LABBAS LUCIEN - L'idée de science dans Malebranche et son originalité
R16084: LABBÉ YVES - Humanisme et Théologie : pour une préambule de la foi
R47523: LABELLE EUGÈNE - Frédéric Ozanam message d'un voyant
R85053: LABERTHONNIERE LUCIEN (& D'HENDECOURT MARIE-MADELEINE, INTROD. & BOISSET LOUIS, POSTFACE) - Dogme et théologie
R70484: LABERTHONNIERE (PERRIN MARIE-THÉRÈSE, ED. & GOUHIER HENRI, PRÉFACE) - Dossier Laberthonnière. Correspondance et textes (1917-1932)
R70482: LABERTHONNIERE & BEILLEVERT PAUL - Laberthonnière. L'homme et l'oeuvre. Introduction à sa pensée. Textes et communications
F18528: LABERTHONNIERE (PUBLIÉ AVEC LES SOINS DE L.CANET) - Oeuvres de Laberthonnière : Etudes sur Descartes (2 vols.)
F18607: LABERTHONNIÈRE - Oeuvres : Etudes de philosophie cartésienne et premiers écrits philosophiques (publié par les soins de L.Canet) [Descartes]
B47758: LABIAU ALBERTA & DE SCHUYTER JAN - Vijf en twintig jaren bestaan van Antwerpen's Oudheidkundige Kring 1935
S58927: LABIGNE FERNAND (& VAN PUYVELDE LEON, PRÉFACE) - Pierre Paul Rubens - sa vie ardente, son oeuvre fastueuse
R79877: LABIS CHANOINE - Vie et opuscules de la bienheureuse Marie des Anges de l'ordre du Carmel réformé, d'après les publications du r.p. Anselme, définiteur général du même ordre
R48142: LABIS F. - De la fréquente communion
R49329: LABIS CHANOINE - L'eucharistie ou Jésus-Christ perpétuellement victime et nourriture de l'homme
R39211: LABIS (CHANOINE) - Le libéralisme, la franc-maçonnerie et l'église catholique
V97254: LABITTE ALPHONSE (DIR.), E.A. - Le Manuscrit. Tomes 1 (1894) et 2 (1895). Revue spéciale de documents-manuscrits, livres, chartes, autographes, etc. concernant leur curiosité historique, artistique, bibliographique, etc., donnant la description et la représentation de ces documents et traitant de toutes les questions qui s'y rattachent
R29001: LABO SEBASTIAN S.J. - De aanslag op de paus [mei 1981] in het licht van Fatima
R87359: DE LABORDE LEON - Commentaire géographique sur l'Exode et les nombres
B91814: LABORDE DE (BARON) - Les Ducs de Bourgogne, études sur les lettres, les arts et l'industrie pendant le XVe siècle et plus particulièrement dans les Pays-Bas et le duché de Bourgogne, par le comte de Laborde, membre de l'institut. Paris, Plon frères
H44141: LABORDE J.-E. S.J. - L'esprit de Saint François Xavier
G80837: LABOULAYE EDOUARD - L'état et ses limites, suivi d'essais politiques sur Alexis de Tocqueville, l'instruction publique, les finances, le droit de pétition, etc.
G80941: LABOULAYE EDOUARD - Etudes morales et politiques
G81536: LABOULAYE EDOUARD - Le parti libéral, son programme et son avenir
G80905: LABOULAYE EDOUARD - Le parti libéral, son programme et son avenir
M91660: LABOUREAU P. - Théorie de lecture musicale, suivie d'un petit traité de plain-chant et des principales règles de la psalmodie
C80245: LABRIQUE FRANÇOISE - Stylistique et théologie à Edfou. Le rituel de l'offrande de la campagne : étude de la composition [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 51]
W73029: LABRIQUE J.-P. - Mesures électriques sur le poil urticant d'Urtica Pilulifera L.
B99221: LABRIQUE ALFRED (& HERGE, ILL.) - Le carnaval de Binche
R62212: LABROT GERARD - Un instrument polemique: l'image de Rome au temps du schisme: 1534-1667. Thèse présentée devant l'Université de Paris I le 26 novembre 1976
E42158: LABROUQUERE ANDRÉ - Capitalisme japonais
G65630: LABROUQUERE ANDRE - La Bolivie nouvelle. Ses problèmes financiers
T100075: DE LABUSQUETTE ROBERT - Autour de Dante : Les Béatrices. I: L'amour et la femme en Occitanie, II: L'amour et la femme en Toscane, III: Les femmes de Dante
R56190: DU LAC S.J. - Jésuites
C56805: LACAU PIERRE - Etudes d'égyptologie II: Morphologie
G83583: LACHEVRE FREDERIC - Le libertinage devant le parlement de Paris. Le procès du poète Théophile de Viau (11 juillet 1623 - 1er septembre 1625) Publication intégrale des pièces inédites des Archives nationales. Tome second
F45346: LACHIEZE-REY PIERRE - Le moi, le monde et Dieu
G90953: LACHIVER MARCEL - La population de Meulan du XVIIe au XIXe siècle (vers 1600-1870). Etude de démographie historique
R38264: LACMAN JEAN - Instructions affectueuses sur la nécessité, l'excellence et les avantages des vertus chrétiennes (extraites des pensées chrétiennes de m.Lacman, docteur en théologie de l'Université de Louvain, chanoine et archidiacre de Malines
R79173: LACOINTA JULES & JENNA MARIE - Marie Jenna sa vie et ses oeuvres - Etude suivie de Lettres de Marie Jenna
T94277: LACOMBE PAUL - Livres d'heures imprimés au XVe et au XVIe siècle, conservés dans les bibliothèques publiques de Paris. Catalogue
G98542: LACOMBE PAUL - Bibliographie des travaux de m. Léopold Delisle
F33885: LACOMBE ROGER-E. - La psychologie bergsonienne - Etude critique
G55328: DE LACOMBE BERNARD - La vie privée de Talleyrand - son émigration, son mariage, sa retraite, sa conversion, sa mort
R56192: DE LACOMBE BERNARD - Talleyrand évêque d'Autun d'après des documents inédits
G100396: LACOMBE PAUL - Bibliographie des travaux de m. Léopold Delisle
R72338: LACOMBE L. S.J. (TAEYMANS S.J., BEWERK. & VAN OPDENBOSCH J., INL.) - Rao Sahib V. Mahadeva Aiyer. Een christen brahmaan, naar het Engelsch bewerkt door H. Taeymans S.J., ingeleid door J. Van Opdenbosch S.J.
G72720: DE LACOMBE CHARLES - Vie de Berryer (d'après des documents inédits): la jeunesse de Berryer
S81601: LACORDAIRE A.-L. - Notice historique sur les manufactures impériales de tapisseries des gobelins et de tapis de la savonnerie, suivie du catalogue des tapisseries exposées
R70428: LACORDAIRE HENRI-DOMINIQUE O.P. - Conférences de Notre-Dame de Paris [complet en 5 vols.]. Tome premier: Années 1835-1836-1843. Tome deuxième: années 1844-1845. Tome troisième: années 1846-1848. Tome quatrième: années 1849-1850. Tome cinquième: années 1851, 1854
H24045: LACORDAIRE HENRI-DOMINIQUE - Vie de Saint Dominique
H25624: LACORDAIRE HENRI-DOMINIQUE - Vie de Saint Dominique - précédée du mémoire pour l'établissement en France de l'ordre des Frères Prêcheurs
R38403: LACORDAIRE HENRI-DOMINIQUE O.P. - Oeuvres du p. H.-D. Lacordaire [complet en 9 tomes]
F39802: LACORDAIRE H.-D. O.P. - Considérations sur le système philosophique de m.De La Mennais, suivies de la lettre sur le saint-Siège et d'un mémoire pour le rétablissement en France de l'ordre des Frères Prêcheurs
H44044: LACORDAIRE HENRI-DOMINIQUE O.P. - Vie de saint Dominique
H49476: LACORDAIRE H.-D. O.P. - Sainte Marie-Madeleine
H51442: LACORDAIRE HENRI-DOMINIQUE O.P. - Vie de saint Dominique
H51660: LACORDAIRE H.-D. O.P. - Sainte Marie-Madeleine
R55799: LACORDAIRE O.P. (& PERREYVE HENRI) - Lettres du révérend père Lacordaire a des jeunes gens, recueillies et publiées par l'abbé Henri Perreyve
H55811: LACORDAIRE H.-D. O.P. - Vie de saint Dominique
R55812: LACORDAIRE & SWETCHINE MME. (& DE FALLOUX COMTE, PUBL.) - Correspondance du r.p. Lacordaire et de madame Swetchine, publiées par le cte De Falloux
S81287: LACORDAIRE A.-L. - Notice historique sur les manufactures impériales de tapisseries des gobelins et de tapis de la savonnerie, suivie du catalogue des tapisseries exposées et en cours d'exécution
R77624: LACORDAIRE HENRI-DOMINIQUE O.P. (BEDOUELLE GUY & MARTIN CHRISTOPH-ALOIS, EDS.) - Correspondance, Répertoire Tome I: 1816-1839
H72165: LACORDAIRE H.-D. O.P. - Vie de saint Dominique
R72759: LACORDAIRE HENRI-DOMINIQUE O.P. - Beautés de Lacordaire
R96059: LACORDAIRE H.-D. O.P. - De la liberté de l'Italie et de l'Eglise
R46993: LACOUAGUE GASTON S.J. - Dans l'Inde de François Xavier - Souvenirs du Maduré
G86672: LACRETELLE CHARLES - Histoire de l'Assemblée Constituante
F63066: LACROIX JEAN - Marxisme, existentialisme, personnalisme. Présence de l'éternité dans le temps
B69750: LACROIX MARIE-THÉRÈSE R.S.A. - Documents pour servir à l'histoire du monastère Saint-André à Tournai (1611-1796): tome I
B69751: LACROIX MARIE-THÉRÈSE R.S.A. - La vie au monastère Saint-André de Tournai (1611-1796)
W89954: LACROIX S.-F. - Traité élémentaire de trigonométrie rectiligne et sphérique, et d'application de l'algèbre a la géométrie
S88724: LACROIX PAUL (BIBLIOPHILE JACOB) & SERE FERDINAND - Le livre d'or des métiers. Histoire de l'orfèvrerie-joaillerie et des anciennes communautés et confréries d'orfèvres-joailliers de la France et de la Belgique
F21041: LACROIX JEAN - Marxisme, existentialisme, personnalisme - présence de l'éternité dans le temps
B83588: LACROIX MARIE-THERESE R.S.A. - L'hopital saint-Nicolas du Bruille (Saint-André) à Tournai, de sa fondation à sa mutation en cloitre (+/_1230-1611). Tome 2
F34711: LACROIX JEAN - Panorama de la philosophie française contemporaine
F46716: LACROIX JEAN - Marxisme, existentialisme, personnalisme - présence de l'éternité dans le temps
F46719: LACROIX JEAN - Histoire et mystère
G50468: LACROIX FREDERIC - Les mystères de la Russie - Tableau politique et moral de l'empire russe
G55370: LACROIX PAUL (BIBLIOPHILE JACOB) - XVIIIe siècle Lettres Sciences et Arts - France 1700-1789
G55371: LACROIX PAUL (BIBLIOPHILE JACOB) - XVIIe siècle Institutions usages et costumes, France 1590-1700
G55372: LACROIX PAUL (BIBLIOPHILE JACOB) - XVIIe siècle Lettres Sciences et Arts, France 1590-1700
G55373: LACROIX PAUL (BIBLIOPHILE JACOB) - XVIIIe siècle Institutions usages et costumes, France 1700-1789
G55391: LACROIX PAUL (BIBLIOPHILE JACOB) - Vie militaire et religieuse au moyen age et à l'époque de la renaissance (tome I), Moeurs usages et costumes au moyen age et à l'époque de la renaissance (t.2), Les arts au moyen age et à l'époque de la renaissance (t.3), Sciences et lettres au moyen age et à l'époque de la renaissance (t.4)
B58731: LACROIX ALBERT & VAN MEENEN FRANÇOIS - Notices historique et bibliographique sur Philippe de Marnix
C100982: LACROIX JEAN LOUIS - Industrialisation au Congo. La transformation des structures économiques
Y94951: LACROIX PAUL (LE BIBLIOPHILE JACOB) - L'hospice du mont saint-Bernard. La convalescence du vieux conteur, La demoiselle du chateau, Le gouter de pentecôte, Une bonne action de Rabelais, Les suites de la passion du jeu
W89926: LACROIX S.F. - Traité élémentaire du calcul des probabilités
Q77857: LACROIX HENRY - Spiritisme américain ; Mes expériences avec les esprits
W93473: LACROIX S.F. - Traité élémentaire d'arithmétique, à l'usage de l'école centrale des Quatre-Nations
W93480: LACROIX S.F. - Traité élémentaire de calcul différentiel et de calcul intégral
Q81522: LACROIX HENRY - Spiritisme américain ; Mes expériences avec les esprits
F77403: LACROSSE JOACHIM - L'amour chez Plotin. Eros hénologique, eros noétique, éros psychique
T86539: LADAM NICAISE (& THIRY CLAUDE, ÉD.) - Mémoire et épitaphe de Ferdinand d'Aragon. Edition critique par Claude Thiry
W62018: LADENBURG ALBERT - Die kosmischen Consequenzen der Spectralanalyse
R99779: LADEUZE PAULIN [PAULINUS] - Etude sur le cénobitisme pakhomien pendant le IVe siècle et la première moitié du Ve siècle
R93225: LADEUZE PAULIN [PAULINUS] - Etude sur le cénobitisme pakhomien pendant le IVe siècle et la première moitié du Ve siècle
R74398: LADEUZE PAULINUS - De instituto coenobitico Sancti Pakhomii [Etude sur le cénobitisme pakhomien pendant le IVe siècle et la première moitié du Ve siècle]
B68608: LADRIER FRANÇOISE - Inventaire des archives de l'abbaye de Saint-Hubert
B94292: LADRIERE RENE - Galerij van Gentsche numismatiekers & Penningkundige folkloristische wetenswaardigheden
T65292: LADRIERE RENE - Miscellania. Wetenswaardigheden, verhandelingen, geschiedkundige brokjes, anekdoten & vehaaltjes, numisma, poëzie, la page du français
F94323: LADRIERE JEAN - Les limitations internes des formalismes. Etude sur la signification du théorème de Gödel et des théorèmes apparentés dans la théorie des fondements des mathématiques
B89127: LADRIERE RENE - Beknopte muntengeschiedenis der stad Gent
B84649: VAN LAEKEN FRANK & VERHOEYEN ETIENNE - Lexicon: politieke & jeugdkollaboratie
B81664: DE LAENDER ANNELIES - De uitbouw van het stedelijk hospitaalwezen in het graafschap Vlaanderen tot 1350
B99801: LAENEN JOSEPH - Le ministère de Botta-Adorno dans les Pays-Bas autrichiens pendant le règne de Marie-Thérèse, 1749-1753
B87055: LAENEN J. - Histoire de l'Eglise Métropolitaine de saint-Rombaut à Malines. Tome II
B87481: LAENEN JOS. - Geschiedenis van Mechelen tot op 't einde der middeleeuwen

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar[an error occurred while processing this directive]

9/18