Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
P92116: VAN HEE R. (ED.) - Heelkunde in Vlaanderen door de eeuwen heen. In de voetsporen van Yperman
R101019: HÉEFELE C.-J. - Le cardinal Ximenes, franciscain, et la situation de l'Eglise en Espagne à la fin du XVe et au commencement du XVIe siècle, avec une dissertation sur l'inquisition
R23622: VAN HEEL DALMATIUS (VERZAMELD EN MET EEN VOORREDE UITGEG. DOOR -) - Theologische en philosophische theses gedurende de 17e en 18e eeuw, verdedigd in verschillende kloosters van de Nederduitsche minderbroedersprovincie
R42688: VAN HEEL DALMATIUS O.F.M. - De minderbroeder Aegidius de Monte bisschop van Deventer +1577
R54789: VAN HEEL DALMATIUS O.F.M. & SLOOTS CUNIBERT O.F.M. (REDS.) - Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden - Bundel XII (1953)
R54788: VAN HEEL DALMATIUS O.F.M. & SLOOTS CUNIBERT O.F.M. (REDS.) - Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden - Bundel XIV (1953)
R34654: VAN HEEL DALMATIUS O.F.M. - De minderbroeder pater Henricus de Vroom (Henricus Sedulius) 1549-1621 ; zijn leven, zijne geschriften, zijne brieven
R60134: VAN HEEL DALMATIUS O.F.M. - Nicolaas Wiggers Cousebant als seculier priester 1555-1603 en als minderbroeder 1603-1628
W76693: DE HEEN P. - Essai de physique comparée
W76692: DE HEEN P. - Essai de physique comparée
W107975: DE HEEN P. - L'énergie-matière : la théorie des électrons et la théorie du potentiel
W85684: DE HEEN P. - Quelques réflexions sur l'évolution des sciences physiques et sur le role de l'hypothèse
W66783: DE HEEN P. - Introduction à l'étude de la physique. La théorie des électrons et la théorie substantialiste
G62259: HEER FRIEDRICH - L'Univers du Moyen Age
N77692: HEERDING A. - Het ontstaan van de Nederlandse gloeilampenindustrie [in: Geschiedenis van de N.V. Philips' gloeilampenfabrieken, deel I]
N34290: VAN HEERDT C. BARON - Nederlandse en buitenlandse ridderorden en onderscheidingen
T18290: DE HEERE BERINGA HEESIUS - Weergalm van het Eeuwenlied [2 volumes]
G55090: HEERE WILLEM REINIER - Frédéric Le Play en zijne volgelingen. De methode der monographieën
G38401: HEEREN A.H.L. & SEIFFEN DORN G. - Ideën over de staatkunde, onderlinge verkeering en den handel van de voornaamste volken der oudheid - Zesde deel: Volken van Europa. Grieken
X38398: HEEREN A.H.L. & SEIFFEN DORN G. - Ideën over de staatkunde, onderlinge verkeering en den handel van de voornaamste volken der oudheid - Derde deel: Volken van Azië. Indiërs
X38397: HEEREN A.H.L. & SEIFFEN DORN G. - Ideën over de staatkunde, onderlinge verkeering en den handel van de voornaamste volken der oudheid - Tweede deel: Volken van Azië. Phoenicers, Babyloniërs, Scythen
X38396: HEEREN A.H.L. & SEIFFEN DORN G. - Ideën over de staatkunde, onderlinge verkeering en den handel van de voornaamste volken der oudheid - Eerste deel: Volken van Azië, Perzen
C38399: HEEREN A.H.L. & SEIFFEN DORN G. - Ideën over de staatkunde, onderlinge verkeering en den handel van de voornaamste volken der oudheid - Vierde deel: Volken van Afrika. Carthagers, Aethiopers
T55781: HEEREN DIANE ('S) & DE SMET NORA (RED.) & SELS MARC (ILL.) - Boekenmensen - foto's van Marc Sels
N39380: HEERINGA K. - Rijksarchief in Zeeland ; Het archief van de staten van Zeeland en hunne gecommitteerde raden 1574 (1578) - 1795 (1799)
C103249: HEERMA VAN VOSS M;, HOENS D.J., MUSSIES G., VAN DER PLAS D. & TE VELDE H. (EDS.) - Studies in Egyptian Religion, dedicated to Professor Jan Zandee
B89514: VAN HEESEWIJK RIEN & MARGRY PETER JAN - Bloedprocessies in Brabant. Fotodocumentaire van de bloedprocessies in Boxtel, Boxmeer en Hoogstraten
S88903: HEESTERS J.H.P. - Vier eeuwen behang. De geschiedenis van de wandbespanning in Nederland
B89764: VAN HEESVELDE PAUL - Overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1477-1793) een bibliografie. Bijgevoegd: Index op de auteursnamen
B89765: VAN HEESVELDE PAUL - Overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1477-1793). Een bibliografie
R106159: HEFELE CHARLES JOSEPH, HERGENROETHER J., E.A. (LECLERCQ H. O.S.B., TRAD.) - Histoire des conciles d'après les documents originaux [11 tomes en 21 volumes physiques, tout complet]
R51706: HÉFELÉ C.-J. - Le cardinal Ximenes et les affaires religieuses en Espagne à la fin du quinzième siècle et au commencement du seizième, avec un chapitre particulier sur l'inquisition (pour aider à l'histoire et à l'appréciation vraie de cette institution)
S97476: HEFFELS MONIKA - Meister um Dürer. Nürnberger Holzschnitte aus der Zeit um 1500-1540
F61544: HEGEL GEORG WILHELM FRIEDRICH (& HOFFMEISTER JOHANNES, HRSG.) - Einleitung in die Geschichte der Philosophie
F13975: HEGEL, G.W.F. (TRADUCTION - INTRODUCTION ET NOTES D'HENRI NIEL) - Les preuves de l'existence de Dieu
F13974: HEGEL G.W.F. ( TRADUCTION, INTRODUCTION ET NOTES PAR MARCEL MÉRY ) - Premières Publications - Différence des systêmes philosophiques de Fichte et de Schelling - Foi et savoir
R70398: HEGEL EDUARD - Das Erzbistum Köln zwischen der Restauration des 19. Jahrhunderts und der Restauration des 20. Jahrhunderts (1815-1962)
F102748: HEGEL G.W.F. - Principes de la philosophie du droit
F102747: HEGEL G.W.F. (& GIBELIN J., TRAD.) - Leçons sur la philosophie de l'histoire
F23324: HEGEL G.W.F. - Esthétique - tome II. Développement de l'idéal et sa différenciation en formes d'art particulières
F21274: HEGEL G.W.F. (& GIBELIN J., TRAD.) - Leçons sur la philosophie de l'histoire [2 volumes]
V59106: HEGH E. - Les moustiques - moeurs et moyens de destruction
T14778: HEGMANS A. - Eenheid.. in Verscheidenheid
R69215: HEGY PIERRE - L'autorité dans le catholicisme contemporain du Syllabus à Vatican II
F94318: HEGYI JOHANNES S.J. - Die Bedeutung des Seins bei den klassischen Kommentatoren des heiligen Thomas von Aquin ; Capreolus, Silvester von Ferrara, Cajetan
R107301: HEID STEFAN - Kreuz Jerusalem Kosmos - Aspekte frühchristlicher Staurologie
F104681: HEIDEGGER MARTIN - Wegmarken
F52873: HEIDEGGER MARTIN - Seind und Zeit
F50191: HEIDEGGER MARTIN - Zur Sache des Denkens
F102637: HEIDEGGER MARTIN - Holzwege
F64506: HEIDEGGER MARTIN - Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung
F28059: HEIDEGGER MARTIN - Vom Wesen des Grundes
F28060: HEIDEGGER MARTIN - Zur Seinsfrage
F74992: HEIDEGGER (MUNIER ROGER, TRAD.) - Qu'est-ce que la métaphysique? Traduction nouvelle de Roger Munier [dans: "Le nouveau commerce" cahier 14, autumne 1969)
F102684: HEIDEGGER MARTIN - Vorträge und Aufsätze
F21296: HEIDEGGER MARTIN, - Einführung in die Metaphysik
F21294: HEIDEGGER MARTIN - Zur Sache des Denkens
F102638: HEIDEGGER MARTIN - Zur Seinsfrage
F102639: HEIDEGGER MARTIN - Identität und Differenz
F105913: HEIDEGGER MARTIN - Nietzsche, tome I
B89380: HEIDENDAL FELIX - Rijkevorsel van vroeger tot heden
R100141: HEIDENHEIM - Bibliotheca Samaritana, Texte aus Samaria und Studien zum Samaritanismus
R79476: HEIDERSCHEID ANDRÉ - Aspects de sociologie religieuse du Diocèse de Luxembourg [2 tomes] I: L'infrastructure de la société religieuse, La société nationale, II: La société religieuse, Confrontation de la société civile avec la société religieuse
R59050: HEIDERSCHEID ANDRÉ - Aspects de sociologie religieuse du Diocèse de Luxembourg [2 tomes] I: L'infrastructure de la société religieuse, La société nationale, II: La société religieuse, Confrontation de la société civile avec la société religieuse
R16345: VAN DER HEIJDEN, M.J.M. - De dageraad van de emancipatie der Katholieken - De Nederlandsche Katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw
R61121: VAN DER HEIJDEN L.J. - Geschiedenis van het miraculeuse beeldje van Onze Lieve Vrouw van Eiteren en de parochie van den H.Nicolaas te Ijsselstein
X93242: DEN HEIJER JOHANNES, LA SPISA PAOLO & TUERLINCKX LAURENCE (EDS.) - Autour du langue arabe. Etudes présentées à Jacques Grand'Henry à l'occasion de son 70e anniversaire
T65439: HEIJERMANS HERM. - 'n Jodenstreek?
T88486: HEIJERMANS HERMAN - De wijze kater, een boosaardig sprookje in 3 bedrijven
X74882: HEIKEL H.J. & RETZIUS GUSTAV - Altertümer aus dem Tale des Talas in Turkestan, gesammelt von H..J. Heikel
G11909: HEILBORN, ERNST - Zwischen zwei Revolutionen der Geist der Schinkelzeit (1789-1848)
R97896: HEILIG MICH. C.SS.R. - Methodus Confessiones Generales in sacro poenitentiae tribunali excipiendi juxta doctrinam et ordinem theologiae moralis S. Alphonsi de Ligorio, in gratiam neoconfessariorum
H103009: HEILIGE THERESIA VAN HET KIND JEZUS - Geschiedenis eener ziel - door haarzelf geschreven 1873-1897
G52023: D'HEILLY GEORGES (RECUEILLIS PAR) - Dictionnaire des pseudonymes
S61412: HEILMANN CHRISTOPH E.A. - I "Deutsch-Römer" - Il mito dell'Italia negli artisti tedeschi, 1850-1900
R80727: HEIM MATTHIAS O.E.S.A. - Der Enthusiasmus in den Konfessionen des hl. Augustinus. Eine religionspsychologische Untersuchung
N45131: VAN DER HEIM ANTONIUS JACOBUS - Dissertatio historico-politica inauguralis de Antonio Heinsio, consilario
S85348: HEIM JEAN-FRANCOIS, BERAUD CLAIRE & HEIM PHILIPPE - Les salons de peinture de la Révolution Française (1789-1799)
G50628: HEIMAN HANNS (HRSG.) - Europaïsche Zollunion - Beiträge zu Problem und Lösung
G896: HEIMANN EDUARD - Soziale Theorie der Wirtschaftssysteme
R102066: HEIMING O. O.S.B. (ED.) - Liber sacramentorum Augustodunensis [in: Corpus Christianorum Series latina, CCSL 159b]
R67778: HEIMING O. O.S.B. (ED.) - Liber sacramentorum Augustodunensis [Corpus Christianorum. Series latina, 159b]
R82549: HEINDEL MAX - Rozekruisers cosmologie of mystiek christendom. Een eenvoudige verhandeling over de evolutie van de mensch in het verleden, zijn huidige samenstelling en zijn ontwikkeling in de toekomst (Leer der Rozekruisers)
F104697: HEINEMANN FRITZ - Plotin - Forschungen über die plotinische Frage, Plotins Entwicklung und sein System
P60546: HEINEMANN OSKAR - Die Wurzelfüllung - Leifaden für die Behandlung Pulpakranker und Pulpaloser Zähne
G26633: HEINEN A. - Mammonismus und seine Überwindung - Ein sozial-ethische Studie
R70682: HEINER FRANZ - Die Massregeln Pius' X gegen den Modernismus nach der Enzyklika Pascendi vom 8. Sept. 1907 in Verbindung met dem Motu Proprio vom 1. Sept. 1910
R20340: HEINES FRANS S.V.D. - Pater Arnold Janssen, stichter der Missie-Congregatie van het Goddelijk Woord van Steil en van de Missiezusters "Dienaressen van den Heiligen Geest"
R72627: HEINES FRANS SVD. (NAAR DE MEER-UITGEBREIDE DUITSCHE UITGAVE VAN HERMANN FISCHER) - Leven van pater Arn. Janssen, stichter der Missie-congregatie van het "Goddelijk Woord" en van de Missiezusters "Dienaressen van den Heiligen Geest"
R47410: HEINES FRANS SVD. (NAAR DE MEER-UITGEBREIDE DUITSCHE UITGAVE VAN HERMANN FISCHER) - Leven van pater Arn. Janssen, stichter der Missie-congregatie van het "Goddelijk Woord" en van de Missiezusters "Dienaressen van den Heiligen Geest"
S108149: HEINICH NATHALIE - Du peintre à l'artiste. Artisans et académiciens à l'age classique
F105154: HEINIMANN FELIX - Nomos und Physis. Herkunft und Bedeutung einer Antithese im griechischen Denken des 5. Jahrhunderts
P60661: HEINRICH E. - Rationelles Arbeiten in der Zahnheilkunde. Ein Beitrag zur Minderung des Aufwandes an Arbeit, Zeit und Geld
G47838: HEINRICH IV (& ERDMANN CARL, HRSG.) - Die Briefe Heinrichs IV
P43422: HEINRICH ERICH - Unsere patienten und wir - Psychologische Grundlagen und ihre praktische Auswertung für den Erfolg in der zahnärztlichen Praxis
R44663: HEINRICH G.-A. - Le livre de perséverance - conseils après la première communion
T55419: HEINRICH G.A. - Histoire de la littérature allemande [3 tomes]
R45956: HEINRICH J.B. - De kloosters in de geschiedenis en hunne tegenwoordige bestrijders
R78552: HEINRICI C.F. GEORG - Der zweite Brief an die Korinther, mit einem Anhang: Zum Hellenismus des Paulus
B87330: HEINS MAURICE - Petite histoire de la ville de Gand et de ses institutions
S79589: HEINS ARMAND (& ROELANDTS OSCAR) - Kunstschilder Gustaaf Den Duyts 1850-1897 (inleiding en biographische aanteekeningen door Oscar Roelandts)
B88732: HEINS ARMAND - Les coffres et les coffrets. Etude sur ce genre d'objets anciens en Belgique
T47691: HEINSIUS JACOBUS - Klank- en buigingsleer van de taal des Statenbijbels (Academisch proefschrift)
C99903: HEINTZ NICOLE - Le crâne des anthropomorphes. Croissance relative, variabilité, évolution [2 volumes]
S36704: HEINTZE DIETER & KOLOSSHANS-JOACHIM - Bilder des Menschen in fremden Kulturen - Beispiele aus Afrika und der Südsee
S87706: HEINZ DORA - Europaïsche Wandteppiche I, von der Anfängen der Bildwirkerei bis zum Ende des 16. Jahrhunderts
R102168: HEINZ-MOHR GERD (& LENZ JOSEPH, HRSG.) - Unitas Christiana. Studien zur Gesellschaftsidee des Nikolaus von Kues
W66083: DE HEINZELIN DE BRAUCOURT JEAN - Principes de diagnose numérique en typologie
R102979: HEINZELMANN MARTIN - Translationsberichte und andere Quellen des Reliquienkultes [in: Typologie des sources du moyen age occidental, TYP 33]
F104863: HEINZMANN RICHARD - Die Unsterblichkeit der Seele und die Auferstehung des Leibes. Eine problemgeschichtliche Untersuchung der frühscholastischen Sentenzen- und Summenliteratur von Anselm von Laon bis Wilhelm von Auxerre
R67915: HEIRICUS AUTISSIODORENSIS [HEIRIC D'AUXERRE] (QUADRI R. E.A., EDS.) - Heirici Autissiodorensis Homiliae per circulum anni II: 1-50 (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 116b)
R67914: HEIRICUS AUTISSIODORENSIS [HEIRIC D'AUXERRE] (QUADRI R. E.A., EDS.) - Heirici Autissiodorensis Homiliae per circulum anni I: 35-65 (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 116a)
R67913: HEIRICUS AUTISSIODORENSIS [HEIRIC D'AUXERRE] (QUADRI R. E.A., EDS.) - Heirici Autissiodorensis Homiliae per circulum anni I: 1-34 (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 116)
R59457: HEIRICUS AUTISSIODORENSIS - Homiliae per circulum anni
B99544: HEIRMAN MICHIEL, STAES JAN & OOSTERLYNCK LEOPOLD - Het stadhuis van Leuven
B89296: HEIRMAN ARSENE - Verzameling van Vlaamsche volksvertellingen en grapkens
F61539: HEISENBERG WERNER - Physique et philosophie. La science moderne en révolution
R67617: HEISER L. - Maria in der Christus-Verkündigung des orthodoxen Kirchenjahres
R41003: HEISLBETZ JOSEF - Theologische Gründe der nichtchristlichen Religionen
G49501: HEISS J. - Histoire de l'Empire contenant son origine, ses progrès, ses révolutions, la forme de son gouvernement, sa politique, ses alliances, ses négociations, et les nouveaux reglemens qui ont été faits par les Traitez de Westphalie, & autres [4 volumes]
G69831: HEISS FRIEDRICH & RUDOLF OBERST RITTER VON XYLANDER - Der Sieg im Osten. Ein Bericht vom Kampf des deutschen Volksheeres in Polen
X75723: HEISSIG WALTHER - Die Geheime Geschichte der Mongolen (herausgegeben von Walther Heissig nach der übersetzung von Erich Haenisch)
X69074: HEISSIG WALTHER - Geser-Studien. Untersuchungen zu den Erzählstoffen in den "neuen" Kapiteln des mongolischen Geser-Zyklus
X69072: HEISSIG WALTHER (ED.) - Geser Rëdzia-Wu. Dominik Schröders nachgelassene Monguor (Tujen)-Version des Geser-Epos aus Amdo
T73943: HEJNO EUGENIUSZ - Le subjonctif dans la relative. Essai de confrontation franco-polonaise
B102806: HELBIG J. - Une ancienne verrière de l'église Saint-Pierre d'Anderlecht
B77688: HELBIG JULES (& VERSPEYEN COMTE, PRÉFACE) - Le baron Bethune, fondateur des Ecoles de Saint-Luc. Etude biographique
K82807: HELBIG W. (TRAWINSKI FL., TRAD. & COLLIGNON MAXIME, INTROD.) - L'épopée Homérique expliquée par les monuments
S86066: HELBIG JEAN - Les vitraux médiévaux en Belgique 1200 - 1500 [dans: Corpus Vitrearum Medii Aevi, Belgique, tome I]
B97761: HELBIG J., LEMAIRE R., MEERSSEMAN G., FIRMIN BR., ROLLAND PAUL & DHANENS ELISABETH - Recueil des travaux du centre de recherches archéologiques sous le patronage du commissariat général à la restauration du pays et de la direction générale des beaux-arts [8 volumes]. Handelingen van het centrum v. Archeologische vorschingen, etc., voor 's lands wederopbouw.
S83315: HELBIG J. - La céramique Bruxelloise du bon vieux temps
S83712: HELBIG J. - De glasschilderkunst in België. Repertorium en documenten [Deel 1]
C103356: HELCK W., BRUNNER H., SCHOTT S., MORENZ S., E.A. - Handbuch der Orientalistik, I: Ägyptologie, 1: Ägyptische Schrift und Sprache, 2: Literatur, 3: Geschichte des alten Ägypten
C103341: HELCK WOLFGANG (ED.) - Die Lehre des Dw) -Htjj [2 parts] Teil I, Teil II
C84929: HELCK WOLFGANG - Die Ritualszenen auf der Umfassungsmauer Ramses' II. in Karnak. Abbildungen
H16009: HELIAS PIERRE JAKEZ - Comme on connaît ses Saints- (Evel m'anavezer or zent-)
B103751: HELIN ETIENNE - Les capitations liégeoises. Recherches sur la fiscalité des états de la principauté de Liège et du comté de Looz
B103218: HELIN ETIENNE - La démographie de Liège aux XVIIe et XVIIIe siècles
B86959: HELIN ETIENNE - La démographie de Liège aux XVIIe et XVIIIe siècles
R86580: HELIOT PIERRE - L'abbaye de Corbie, ses églises et ses batiments
S102712: HELIOT PIERRE - Du Carolingien au Gothique. L'évolution de la plastique murale dans l'architecture religieuse du Nord-Ouest de l'Europe, IXe - XIIIe siècle
N62302: HELKMA GERT & ROODENBURG HERMAN (RED.) - Soete minne en helsche boosheit. Seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850
R77632: HELL LEONHARD - Entstehung und Entfaltung der theologischen Enzylopädie
S85256: HELLENS FRANZ - Gerard Terborch [Ter Borch]
R99517: HELLER CHRISTIAN - John Hicks Projekt einer religiösen Interpretation der Religionen. Darstellung und Analyse, Diskussion, Rezeption
B84657: HELLER CLARA [ISAACMAN CLARA] - Jaren van angst. Het ware verhaal van Clara Heller
S79598: HELLER JOSEPH - Geschichte der Holzschneidekunst von der ältesten bis auf des neuesten Zeiten, nebst zwei Beilagen, enthaltend den Ursprung der Spielkarten und ein Verzeichnis der sämmtlichen xylographischen Werke
R32009: HELLEU A. - Une grande bretonne: Jeanne Jugan (soeur Marie de la Croix), Fondatrice des Petites Soeurs des Pauvres 1792-1879
B81238: HELLIN EMMANUEL AUGUSTE - Histoire chronologique des evêques, et du Chapitre exemt de l'église cathédrale de S. Bavon a Gand ; suivie d'un recueil des epitaphes modernes et anciennes de cette eglise
B41386: HELLINCKX PETER - Geboorte, huwelijk en overlijden te Belsele tijdens het interbellum en in de na-oorlogse periode (1920-1950)
T59070: HELLING RAFAEL - A century of Trollope criticism
M101917: HELLINGA W.GS. (ED.) - Een Schoon Liedekens-Boeck (genaamd Het Antwerpsch Liedboek van 1544), in den welcken ghy in vinden sult, veelderhande liedekens, oude ende nyeuwe om droefheyt ende melancholie te verdryven
N102988: HELLINGA W.GS - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie
T10499: HELLINGA, W. ( VOOR DE HERDRUK GEREEDGEMAAKT EN VAN REGISTERS VOORZIEN DOOR P.TUYNMAN) - Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse taalcultuur - Anastatische herdruk van de opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van het Nederlands met aansluitende opstellen
M91265: HELLINGA W.GS. (ED.) - Een Schoon Liedekens-Boeck (genaamd Het Antwerpsch Liedboek van 1544), in den welcken ghy in vinden sult, veelderhande liedekens, oude ende nyeuwe om droefheyt ende melancholie te verdryven
H13103: HELLO ERNEST - Physionomie de Saints
T59391: HELLWEG HANS - Aspekte einer symbolistischen Kunstsprache in Rilkes Lyrik. Bildstruktur und dichterisches Verfahren
F105403: HELLWIG ANTJE - Untersuchungen zur Theorie der Rhetorik bei Platon und Aristoteles
F58121: HELM PAUL - Faith with reason
R78272: HELM PAUL - John Calvin's Ideas
F78254: HELM PAUL (ED.) - Faith and reason
F78245: HELM PAUL (ED.) - Referring to god. Jewish and christian philosophical and theological perspectives
T37063: VAN DEN HELM G.L. - Proeven van woordgronding [2 delen] eerste stukje & tweede stukje
S102960: HELM ALBERT - Symbole - Profane Sinnbilder, Embleme und Allegorien. Eine Motiv- und Formensammlung
T102324: HELMAN ALBERT - Hart zonder land
T33211: HELMAN ALBERT - Don Salustiano (roman, traduit du néerlandais par W.F.C.Timmermans)
T100515: HELMERS JAN FREDERIK - De volledige werken van J.F. Helmers, uitgegeven door het taelminnend genootschap 'De Schelde' [4 delen]
J78296: HELMHOLZ R.H. - The spirit of classical canon law
X74297: VAN HELMOND B.L. O.P. - Mas'oud du Tour'Abdin. Un mystique syrien du XVe siècle. Etude et texte
X73956: VAN HELMOND B.L. O.P. - Mas'oud du Tour'Abdin. Un mystique syrien du XVe siècle. Etude et texte
P60011: VAN HELMONT JOAN BAPTISTA - Dageraad ofte nieuwe opkomst der geneeskonst, in verborgen grond-regulen der Nature-
B92965: VAN HELMONT JAN - Groot alfabetisch register van namen en blazoenen. Grand registre alphabétique des noms et blasons [België-Belgique]
P50629: HELOT CH. - L'hypnose chez les possédés - Tome I, 1e partie
P89969: HELOT R. - Les Corneille et la médecine
S94302: VAN HELSDINGEN H.W. - 'Historier' en 'peindre'. Poussin's opvattingen over kunst in het licht van de discussies in de Franse kunstlitteratuur in de tweede helft van de zeventiende eeuw
B100973: HELSEN J. - Toponymie van Noorderwijk
L46120: HELSEN JOHAN - De rijkdom van het Tongerse sint-Catharinabegijnhof
X80290: HELTZER M. & LIPINSKI E. (EDS.) - Society and economy in the Eastern Mediterranean (c. 1500-1000 B.C.) [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 23]
F61339: HELVETIUS [CLAUDE ADRIEN, 1715-1771) & SAINT-LAMBERT - Oeuvres completes d'Helvetius [3 volumes] I: De l'esprit, II: De l'homme, III: Melanges (avec: Essai sur la vie et les ouvrages d'Helvétius, par Mr.Saint-Lambert)
R16359: VAN HEMEL, J.B. - Le livre de tout le monde ou Le Catéchisme de Malines
T9829: VAN HEMELDONCK, E. - Land van belofte
T102321: VAN HEMELDONCK EMIEL - Konijnenberg
T58811: VAN HEMELDONCK WALTER - Antieke en bijbelse metaforiek in de moderne Nederlandse letteren (1880 - ca.1914) Een bijdrage tot de Europese stijlgeschiedenis
T64234: VAN HEMELDONCK E. - Op de grindershoeve [Duimpjesuitgave nr. 116]
T64140: VAN HEMELDONCK E. (& SPEYBROUCK JOS., TEKENINGEN) - Legenden [Duimpjesuitgave nr.121]
B89016: VAN HEMELRIJCK M. - De Vlaamse krijgsbouwkunde
B62241: VAN HEMELRIJCK M. - De Vlaamse krijgsbouwkunde
R53359: HEMELS JOAN & HOEKSTRA HENK (RED.) - Media en religieuze communicatie - een uitdaging aan de christelijke geloofsgemeenschap
W50557: HEMENT E. - Le monde aérien
S89580: VAN HEMERT MARIA - The needlework of the island of Marken
W55133: HEMILY PHILIP W. & OZDAS M.N. (EDS.) - Science and future choice [2 volumes] I: Building on scientific achievement, II: Technological challenges for social change
R56197: HEMMER (& DUCHESNE, PRÉFACE & FUNCK, TRAD.) - Histoire de l'église [2 volumes]
T59402: HEMMER KARL - Georges Chastellain (1405-75). Dichter und Ratgeber seiner Fürsten, Lehrer seiner Zeit
R99399: HEMMER HIPPOLYTE, OGER GABRIEL, LAURENT A. & LELONG AUGUSTE (EDS.) - Les pères apostoliques [4 volumes] I: Doctrine des apôtres, Epitre de Barnabé, II: Clément de Rome, III: Ignace d'Antioche et Polycarpe de Smyrne, IV: Le pasteur d'Hermas
R99314: HEMPEL JOHANNES - Das Ethos des Alten Testaments
R52303: DE HEMPTINNE JEAN - L'ordre de saint Benoit
W38058: DE HEMPTINNE A. - Action des vibrations électriques sur quelques substances
W38055: DE HEMPTINNE A. - Sur l'action chimique des effluves électriques et des rayons de röntgen
W73020: DE HEMPTINNE MARC & CAPRON PAUL - Séparation des isotopes de Carbone
R57162: DE HEMPTINNE CHR. - Propos sur l'Organisation [sur l'Action Catholique]
M45267: DE HEN F.J. - Het muziekleven in België
R106631: HENAU E. C.P. - De passiemystiek van Paulus van het Kruis. Structuuranalyse van een christelijke ervaring
B83777: HENAU BRIGITTE - Paul van Zeeland en het monetaire, sociaal-economische en Europese beleid van België, 1920-1960
B99793: HENAUX FERD. - Histoire du pays de Liège [2 volumes]
B92121: HENAUX FERD. - Notice sur le pont des arches de Liège
B92161: HENAUX FERD. - Notice sur le quartier de la Sauvenière à Liège
G50802: D'HENDECOURT OCTAVE - Etudes sur la carrière politique et littéraire d'Asinius Pollion
C10676: D'HENDECOURT ROGER VTE - N'Gombe - Contes et croquis des ranches du Katanga
G59186: D'HENDECOURT OCTAVE - Etudes sur la carrière politique et littéraire d'Asinius Pollion
T44996: HENDERSON JOHN A. - The first Avant-Garde 1887-1894 - Sources of the modern French theatre
L64696: HENDRICK M. & SANGERS W. O.S.C. - De kerkschat van de Sint-Catharinakerk te Maaseik. Beschrijvende inventaris
R104547: HENDRICKX FRANS & GAENS TOM (REDS.) - Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux
S46591: HENDRICKX JOS (VAN LOOVEREN LOTTI, CAT.) - Jos Hendrickx
T90522: HENDRICKX-ELSENS FRANCISCA PETRONELLA - Snipperuurtjes van wijlen vrouwe Francisca Petronella Hendrickx geb. Elsens. Bloemlezing uit hare nagelatene schriften, ter uitgave bezorgd door haren echtgenoot en toegelicht met eene inleiding en aanteekeningen van dezelfden
L99640: HENDRICKX MARCEL, KUNNEN MATHIEU & VERHEYEN HENDRIK - Bokkerijders in Opoeteren
S18885: HENDRICKX JOS - Jos. Hendrickx - Retrospectieve tentoonstelling 23/09 - 25/11 1972
R81661: HENDRICKX WINFRIED - Het "Speculum Virginum" ; een middeleeuwse spiegel voor kloostervrouwen. Een onderzoek naar het laatmiddeleeuwse maagdelijkheidsideaal op grond van een vergelijking van de Latijnse en de Middelnederlandse versie
C98786: HENDRICKX STAN - Analytical Bibliography of the Prehistory and the Early Dynastic Period of Egypt and Northern Sudan
B24717: HENDRICKX F. - De Kartuizers en hun klooster te Zelem [n.a.v.de tentoonstelling t.g.v. het 9de eeuwfeest van de orde 1084-1984)
B85621: HENDRICKX JEF - Stamboek van Vlaanderen II: 100 vooroudertafels van Vlaamse koppen
T90191: HENDRICKX [JOSEPH] - Don Juan. Dramatisch gedicht
R69571: HENDRICKX FR. - De wonderbare Christuszang van Ruusbroec de Wonderbare
F104920: HENDRIKS LAMBERT - Choosing from Love. The concept of "Electio" in the Structure of the Human Act According to Thomas Aquinas
T93486: HENDRIKS J.V. (& GALLEE J.H., VOORW.) - Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen
R52827: HENDRIKS OLAF - John Fisher bisschop en martelaar
X87022: HENDRIKSEN HANS - Untersuchungen über die Bedeutung des Hethitischen für die Laryngaltheorie
T93811: HENDRIKSSONE G. (PSEUD. VAN HIEL EMANUEL) - Nieuwe liedekens
R80728: HENDRIKX EPHRAEM O.E.S.A. - Augustins Verhältnis zur Mystik. Eine patristische Untersuchung
H62901: HENDRIX GUIDO - Lutgarts jeugd en de Benedictijnse periode (Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren deel VI)
H62900: HENDRIX GUIDO - Vlaamse Lutgartkunst na de Tweede Wereldoorlog (Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren deel VII)
R74627: HENDRIX GUIDO - Geschreven en gedrukte woorden uit de Cisterciënzerabdij Boudelo te Klein-Sinaai en Gent [2 volumes] Deel I: tekst, Deel II: Illustraties
R74623: HENDRIX GUIDO (RED.) - Trefwoorden uit de geschiedenis van Cîteaux. Bestuursstructuren - Monialen - Gastvrijheid - Veertiende eeuw - Lekenbroeders
T100988: HENDRIX GUIDO - Filologische studie van het Middelnederlandse Leven van Lutgart (Kopenhaags handschrift), heuristiek en authenticiteitskritiek
H98356: HENDRIX GUIDO - Omtrent het Kopenhaagse leven van Lutgart, de oudste vertaling van Thomas van Cantimprés Vita Lutgardis [in: Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren, deel 4]
B98376: HENDRIX GUIDO (ED.) - Het beproevingsvol-begenadigde leven van begijntje Coleta De Groote (1791-1816), geestelijke dochter van Petrus Theodoor Verhaegen, voorlaatste rector magnificus van de aloude universiteit van Leuven. Brieven en geschriften, ingeleid en uitgegeven door Guido Hendrix
B57498: HENDRIX L. - De sint Jacobuskerk te Luik
H58483: HENDRIX GUIDO & VAN CANTIMPRE THOMAS - Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren, Benedictines et Cisterciënzerin (1182-1246-1996). Deel III: Thomas van Cantimprés Vita Lutgardis
H93419: HENDRIX GUIDO - Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren, Benedictines en Cisterciënzerin (1182-1246-1996). Deel I: Iconografie van Portugal tot Polen
B98636: HENDRIX GUIDO - Handschriftenbezit en boekengebruik, Trappisten van Westmalle 1794-1994
J39473: HENGST FERDINAND - Wie moeten in de directe gemeentebelastingen bijdragen ?
F21012: HENGSTENBERG HANS-EDUARD, - Der Leib und die letzten Dinge
B92787: HENIN CATHERINE (& DE MOREAU DE GERBEHAYE CLAUDE, DIR.) - Les pouvoirs politiques du comté de Namur. Répertoire des institutions publiques centrales, régionales et locales, de l'an mil à 1795 [3 volumes]
S87894: HENKEL ARTHUR & SCHONE ALBRECHT (HRSG.) - Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts
R99715: HENKEL WILLI - Die Konzilien in Lateinamerika. Teil I: Mexiko 1555-1897
S84302: HENKELS HERBERT (RED.), SEUPHOR MICHEL [PSEUD. DE FERNAND BERCKELAERS], SAUWEN RIK, VIATTE GERMAIN - Seuphor & Het overzicht, collection complète 1921-1925 [2 volumes]
H92101: VAN HENKELUM G.W. - Van sante Cristoffels beelden. Eene iconographische studie
P76630: HENKENIUS FERDINANDUS JOS. - De carbonis natura et usu
L100527: HENKENS P. - De geschiedenis van Kessenich
B69722: HENNE ALEXANDRE - Histoire de règne Charles-Quint en Belgique. Tome IX + X
B107018: HENNEAUX-DEPOOTER LOUISE - Misères et luttes sociales dans le Hainaut 1860-1869
R82490: HENNECKE EDGAR (HRSG.) - Handbuch zu den Neutestamentlichen Apokryphen, in Verbindung mit Fachgelehrten
R82489: HENNECKE EDGAR (HRSG.) - Neutestamentliche Apokryphen, in Verbindung mit Fachgelehrten in deutscher Übersetzung und mit Einleitungen
F80507: HENNEGUY FELIX - De l'indifférence au temple, au forum, au foyer. Essai de philosophie pratique, précédée d'une lettre à m. Ausonio Franchi
S87970: HENNEL-BERNASIKOWA MARIA - Gobeliny XV-XIX wieku w zamku krolewskin na Wawelu. Tapestries at Wawel royal castle 15th-19th centuries
G107959: HENNEPIN LODEWIJK O.F.M. (& SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M., ED.) - Beschrijving van Louisiana
R70004: HENNINGER JOSEPH S.V.D. - Les fêtes de printemps chez les Sémites el la Pâque israélite
W62002: HENNIS WILHELM - Uber die Reaktion zwischen Alkalisilikaten und Schermetallsalzen
B64042: HENOUMONT RENE - Le jardin secret du roi
C44547: HENRARD J.A. - Carte des productions vegetales du Congo belge - Kaart der plantaardige producties van Belgisch-Congo
G55596: HENRARD PAUL - Henri IV et la princesse de Condé 1609-1610, d'après des documents inédits
B26308: HENRARD M.P. - Les campagnes de Charles-le-téméraire contre les Liégeois (1465-1468) [Mémoire]
G87940: HENRI-DEMONT - Pour supprimer ce crime : la guerre. Plan de 1908 dévoloppé et proposé aux alliés en 1918
G47705: HENRI DE L'EPINOIS - Critiques et réfutations - M.Henri Martin et son histoire de France
F107212: HENRI BATE [HENRICUS] (& WALLERAND O., ED.) - Henri Bate de Malines : Speculum Divinorum et Quorundam Naturalium (étude critique et texte inédit). Fasc.I: Etude bio-bibliographique, Epistola ad Guidonem Hannoniae, Tabula, Ie et IIe pars
T92118: HENRICH MANUEL - Iconografia de las ediciones del Quijote de Miguel De Cervantes Saavedra. Reproduccion en facsimile de las portadas de 611 ediciones con notas bibliograficas tomadas directamente de los respectivos ejemplares del ano 1605 al 1905 [3 volumes]
F94319: HENRICI PETER - Hegel und Blondel
F74959: HENRICI PETER - Hegel und Blondel
F106799: HENRICUS BATE (& VAN DE VYVER E. O.S.B., ED.) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Edition critique. Tome II: partes II-III
F74742: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& HODL L. & HAVERALS M., EDS.) - Henrici de Gandavo Tractatus super facto praelatorum et fratrum (Quodlibet XII, quaestio 31; Opera omnia, vol.17)
F74743: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& DECORTE J., ED.) - Henrici de Gandavo Quodlibet XIII [Opera omnia, vol.18]
F74744: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& MACKEN R. O.F.M.., ED.) - Lectura ordinaria super sacram scripturam Henrico de Gandavo adscripta [Opera omnia, volume 36]
F97922: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& MACKEN R., ED.) - Henrici de Gandavo, Summa (Quaestiones ordinariae) art. XXXI-XXXIV
F97942: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (BRAAKHUIS H.A.G., ETZKORN G. & WILSON GORDON A., EDS.) - Syncategoremata, Henrico de Gandavo adscripta [Opera omnia, volume 37]
F97940: HENRICUS BATE (& GULDENTOPS GUY, ED.) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Parts XIII-XVI: On Thinking and Happiness
F97941: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (WILSON GORDON A. & ETZKORN GIRARD J., EDS.) - Summa (Quaestiones ordinariae) art. LIII-LV (53-55) [Opera omnia, volume 31]
F66280: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& WILSON G.A., ED.) - Henrici de Gandavo, Quodlibet VI
F66281: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& WILSON G.A., ED.) - Henrici de Gandavo, Quodlibet VII
F66278: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& MACKEN R. O.F.M., ÉD.) - Henrici de Gandavo, Quodlibet I
F66279: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& MACKEN R. O.F.M., ÉD.) - Henrici de Gandavo Quodlibet II
F66289: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& HODL L. & HAVERALS M., EDS.) - Henrici de Gandavo, Tractatus super facto praelatorum et fratrum (Quodlibet XII, quaestio 31)
F100095: HENRICUS BATE (& VAN DE VYVER E. O.S.B., ÉD.) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Edition critique. Tome I: Introduction, littera dedicatoria, tabula capitulorum, prooemium, pars I.
F66285: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& MACKEN R., ED.) - Henrici de Gandavo, Summa (Quaestiones ordinariae) art. XXXI-XXXIV
R37290: HENRICUS GANDAVENSIS [HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] - Quodlibeta magistri Henrici Goethals a Gandavo doctoris Solenis ; Socii Sorbonici - archidiaconi Tornacen cum duplici tabella [2 vols., Anastatic reprint]
F66293: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& ETZKORN GIRARD J., ED.) - Quaestiones variae Henrico de Gandavo adscriptae
F66292: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& MACKEN R. O.F.M.., ED.) - Lectura ordinaria super sacram scripturam Henrico de Gandavo adscripta
F74737: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& MACKEN R. O.F.M., ED.) - Bibliotheca manuscripta. I: Introduction, Catalogue A-P + II: Catalogue Q-Z, Répertoire [2 vols., Henrici de Gandavo Opera omnia, vols.1-2]
F74567: HENRICUS BATE (STEEL CARLOS, ED.) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Parts IV-V: On the nature of matter, on the intellect as form of man
F74566: HENRICUS BATE (STEEL CARLOS & VAN DE VYVER EMIEL O.S.B., EDS.) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Parts VI-VII: on the unity of intellect, on the Platonic doctrine of the ideas
F74565: HENRICUS BATE (BOESE HELMUT, ED. & STEEL CARLOS, INTRODUCTION) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Parts XI-XII: on Platonic philosophy
F74564: HENRICUS BATE (STEEL CARLOS & GULDENTOPS GUY, EDS.) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Pars XX-XXIII: on the heavens, the divine movers, and the first intellect
F74739: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& WILSON G.A., ED.) - Henrici de Gandavo Quodlibet VII [Opera omnia, volume 11]
F74741: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& DECORTE J., ED.) - Henrici de Gandavo Quodlibet XII, Quaestiones 1-30 [Opera omnia, volume 16]
F74738: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& WILSON G.A., ED.) - Henrici de Gandavo Quodlibet VI [Opera omnia, volume 10]
F74736: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& MACKEN R. O.F.M., ED.) - Bibliotheca manuscripta. II: Catalogue Q-Z, Répertoire [Henrici de Gandavo Opera omnia, vol.2]
F74734: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& MACKEN R. O.F.M., ED.) - Henrici de Gandavo Quodlibet II [Opera omnia, vol.6]
F74735: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& MACKEN R. O.F.M., ED.) - Bibliotheca manuscripta. I: Introduction, Catalogue A-P [Henrici de Gandavo Opera omnia, vol.1]
F74733: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& MACKEN R. O.F.M., ED.) - Henrici de Gandavo Quodlibet I [Opera omnia, volume 5]
F107861: HENRIKSEN JAN-OLAV - The Reconstruction of Religion : Lessing, Kierkegaard and Nietzsche
M101576: HENRION OSCAR (& GERARD AUGUSTE, MUSIQUE) - Recueil de chants pour les exercices de gymnastique
R47554: HENRION EMILIE - Ida Mattei secrétaire générale de l'Action Catholique de la Jeunesse Féminine italienne
R31870: HENRION M. - Histoire des ordres religieux
M101574: HENRION OSCAR - L'écrin des écoles. Recueil de chants scolaires à une et a deux voix
M101575: HENRION OSCAR (& GERARD AUGUSTE, MUSIQUE) - Recueil de chants pour les exercices de gymnastique
J98817: HENRION R., MICHEL J.-H. & THEODORIDES A. (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, Tome XXXV, 1988 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
J98815: HENRION R., MICHAUX M. & THEODORIDES A. (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, tome XXX, 1983 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
J98816: HENRION R., MICHEL J.-H. & THEODORIDES A. (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, Tome XXXIV, 1987 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
Y45040: HENRIOT EMILE - Histoires morales
H63758: HENRIOT (L'ABBÉ) - Saint Pierre. Son Apostolat, Son Pontificat, Son Episcopat. Histoire, traditions et légendes
N70470: HENRIQUES DE CASTRO D. - Keur van grafstenen op de Portugees-Israëlitische begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel / Selected gravestones from the Dutch Portuguese Jewish cemetery at Ouderkerk aan de Amstel
B93503: HENRIQUET MAURICE - La Campine industrielle
R107874: HENRIQUEZ RAUL SILVA (& ORTEGA MIGUEL, ED.) - El cardenal nos ha dicho 1961-1982 (Prologo, seleccion y notas del padre Miguel Ortega)
G80835: HENRY RENE (& LEROY-BEAULIEU ANATOLE, PRÉFACE) - Des monts de Bohème au Golfe Persique (Le suffrage universel en Autriche, La crise hongroise, Les Etats yougo-slaves et la Macédoine, L'Asie turque et le chemin de fer de Bagdad)
G80833: HENRY RENE (& LEROY-BEAULIEU ANATOLE, PRÉFACE) - Questions d'Autriche-Hongrie et question d'Orient
Y98473: HENRY OSCAR - Le carquois d'osier
F104654: HENRY PAUL S.J. - Les états du texte de Plotin [Etudes plotiniennes, I]
B106113: HENRY VICTOR - Monastère de Berlaymont sous l'invocation de la Reine de tous les Saints - Souvenirs historiques
R27760: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 1e série vol.IV: La Création
F104713: HENRY PAUL S.J. - Plotin et l'Occident ; Firmicus Maternus, Marius Victorinus, Saint Augustin et Macrobe
R45547: HENRY LUDOVICUS - De residentia beneficiatorum, Dissertatio historico-canonica
W38028: HENRY LOUIS - Sur les nitriles-alcools aliphatiques et leurs dérivés
T58622: HENRY DE GENERET ROBERT (ED.) - Le martyre d'Ali Akbar. Drame persan (texte établi et traduit, avec une introduction et des notes par l'abbé Robert Henry de Generet)
H36081: HENRY-COUANNIER MAURICE - Saint François de Sales et ses amitiés
F43942: HENRY A.-M. O.P. - Simone de Beauvoir ou l'échec d'une chrétienté
M83037: D'HENRY L. - Mémoire explicatif du cadran musical transpositeur
F58397: HENRY PAUL S.J. - Les manuscrits des Ennéades [Etudes plotiniennes, II]
R27759: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 1e série vol.V: L'homme
R27758: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 1e série vol.I: L'indifférence en matière de religion, L'instruction religieuse & La parole de Dieu
R27756: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 1e série vol.VI-VII-VIII-IX: Le péché originel (vol.6), La Révélation (vol.6-7), La divinité de Jésus-Christ (vol.7-8-9)
R27755: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 1e série vol.XII: La Papauté
R81454: HENRY-B. H. - Commentaires sur les Evangiles ; Révélation par l'esprit
H63629: HENRY PAUL - Saint François d'Assise et son école d'après les documents originaux
B57292: HENRY RENÉ - Hier en Ourthe-Amblève. Mythes et destinées. Tome II
F66310: HENRY OF HARCLAY (& HENNINGER MARK G. S.J. & EDWARDS RAYMOND S.J., EDS.) - Ordinary Questions. Vol.1: I-XIV, Vol.2: XV-XXIX [complete in 2 vols.]
F66301: HENRY OF GHENT [HENRICUS GANDAVENSIS] (& TESKE ROLAND J. S.J., TRANSL.) - Quodlibetal questions on free will, translated from the Latin with an introduction and notes
X77302: HENRY VICTOR - Le Parsisme
R27893: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, série V complète (12 vols.): Homélies et prônes sur les épîtres et les évangiles des dimanches de l'année, avec des considérations et des instructions sur les différents temps de l'année ecclésiastique - Le temps de l'avent, de Noël, de la Septuagésime, du Carême, de la Passion et de la Semaine Sainte, de Pâques, de la Pentecote
G25643: HENRY BERNARD - Europa groeit
H42583: HENRY-COUANNIER MAURICE - Saint François de Sales et ses amitiés
R56604: HENRY BERNARD - Op trot voor God - 20 Vlaamse missionarissen (m/v)
X77859: HENRY VICTOR - La magie dans l'Inde Antique (Les religions des peuples civilisés)
T48544: HENRY A. - Précis de l'histoire de la poésie, avec des jugements critiques sur les plus célèbres poètes
F69851: HENRY PAUL S.J. - Les manuscrits des Ennéades [Etudes Plotiniennes, II]
R27891: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 3e série vols.4-7. L'Eucharistie (sur e.a.: Instructions sur le dogme de la présence réelle, la communion, la fréquente communion, la communion pascale, Le saint sacrifice de la messe, Instructions sur les cérémonies, la première communion, Bibliothèque eucharistique-)
R27890: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 3e série vol.3. La Pénitence (La vertu de pénitence & Le sacrement de Pénitence)
R27889: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 3e série vol.2: La Grâce - Les sacrements en général - Le Baptême - La confirmation
R27888: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, IIIe série vol.I. La Prière & L'oraison dominicale
R27886: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, IIIe série vol.8 : L'Extrême-Onction - L'ordre
R27887: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, IIIe série vol.9. Le mariage (& Appendice sur l'eucharistie)
F35324: HENRY DESMOND PAUL - Commentary on 'De Grammatico' ; the historical-logical dimensions of a dialogue of St.Anselm's
R27885: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, IIe série vols.5-14: La charité envers les ennemis et le pardon des injures, La vertu de religion ou le culte divin, Le culte de saints, Le culte de la croix, Sujets divers, Le dimanche, La famille, La propriété, Les vertus chrétiennes, Les péchés
R27883: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, IIe série vol.4 : La charité envers le prochain - La charité envers les pauvres
R27761: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 1e série vol.X & XI: L'amour et l'imitation de Jésus-Christ (vol.X, 39pp.) & L'église (vol.X-XI, ensemble 1198pp.)
H53277: HENRY-COUANNIER MAURICE - Saint François de Sales et ses amitiés
B99129: HENS MAARTEN (RED.) - Vogels in het Dijleland
M36041: HENSEL WALCHER - Auf den Spuren des Volksliedes - Sprachliche und musikalische Betrachtungen als Beiträge zu seiner Wesensschau (Kleine Volksliedkunde)
T60298: HENSEN HERWIG - Het voorbeeldig bestand
N73490: HENSEN A. - De eerste twee bisschoppen van Haarlem in de zestiende eeuw
X78854: HENSS MICHAEL - Kalachakra. Ein Tibetisches Einweihungsritual
N34646: HENTZEN CASSIANUS O.F.M. - De politieke geschiedenis van het lager onderwijs in Nederland ; 1e deel. De vestiging van het Staatsmonopolie 1795-1813
E95994: HENTZEN CASSIANUS O.F.M. - Zijn wettelijke maatregelen gewenscht, teneinde daardoor in de verhouding tusschen groot- en kleinbedrijf in den detailhandel, de ontwikkeling van het grootbedrijf ten bate van het kleinbedrijf te remmen ?
R49166: HENTZEN CASSIANUS O.F.M. - Lijdensmeditaties
R47327: HENTZEN CASSIANUS O.F.M. - Lijdensmeditaties
R41270: HENTZEN CASSIANUS O.F.M. - Commentaar op Quadragesimo Anno - Encycliek van Z.H.paus Pius XI over het herstel der maatschappelijke orde en hare vervolmaking volgens de wet der evangelies [2 vols.]
T23453: HENUSSE THÉO - Une pièce de Molière inconnue
R23087: HEPPE H. - Christelijke ethiek (uitgegeven door Albert Kuhnert, vertaald door J.H.Gunning Jr.)
R28303: HEPPE HEINRICH - Geschichte der Hessischen Generalsynoden 1568-1582 [nach den Synodalakten zum ersten Male bearbeitet und mit einer Urkundensammlung), [Facsimile, 2 vols. in one]
F77417: HERAKLIT [HERACLITUS] (& SNELL BRUNO, HRSG.) - Heraklit: Fragmente
B85612: HERALDISCH COLLEGE - Wapenboek van het Heraldisch College. Deel I: 1-100
R92975: HERBERS KLAUS & FLEISCH INGO - Erinnerung, Niederschrift, Nutzung. Das Papsttum und die Schriftlichkeit im mittelalterlichen Westeuropa
R93211: HERBERS KLAUS & KONIGHAUS WALDEMAR (EDS.) - Von Outremer bis Flandern. Miscellanea zur Gallia Pontificia und zur Diplomatik
F66716: HERBERT GARY B. - Thomas Hobbes. The unity of scientific & moral wisdom
F96168: HERBERT OF CHERBURY EDWARD LORD - De veritate, prout distinguitur a revelatione, a verisimili, a possibili, et a falso [bound with:] De causis errorum (1656)
S34553: HERBERT JOHN (ED.) - Christie's review of the season 1974
B45250: HERBERT TONY - Staatszin, weerbaarheid, grootheidszin
Q77993: W.-C. E., BESANT ANNE & CORYN HERBERT - Société théosophique. Publications de la branche de Charleroi [3 tomes] 1: Observations générales, par E. W.-C., 2: Introduction à la théosophie, par A. Besant, 3: Hypnotisme, transmission de la pensée et médiumnité (par H.Coryn)
R48843: HERBET L'ABBÉ - Nouvelles méditations ou La voie de Dieu enseignée aux coeurs droits (complément de l'Imitation méditée)
R48838: HERBET L'ABBÉ - L'imitation de Jésus-Christ méditée
R51356: HERBET ABBÉ - Les joies, les douleurs et les gloires de Jésus et de sa sainte Mère ou Nouveau mois de Marie
R36304: HERBET (L'ABBÉ) - L'imitation de Jésus-Christ méditée, ou suite de considérations pieuses adaptées à chaque chapitre [2 tomes]
R34693: HERBET (EERE-KANONIK VAN AMIENS) - De navolging van Jesus-Christus overwogen, of Godvruchtige overdenkingen toegepast op elk hoofdstuk ; derde deel
R34692: HERBET (EERE-KANONIK VAN AMIENS) - De navolging van Jesus-Christus overwogen, of Godvruchtige overdenkingen toegepast op elk hoofdstuk ; derde deel
R51698: HERBET L'ABBÉ - La Sainte Table ou le Ive livre de l'Imitation de J.-C. expliquée verset par verset, avec traduction nouvelle le latin en regard
R73601: D'HERBIGNY S.J. - Novene tot voorbereiding op 28 november: verjaardag van de goedkeuring der Romeinsche Unie van de Orde van de Heilige Ursula. Met bijvoeging van 4 overwegingen voor verschillende feesten der Orde
C45257: HERBOTS J.H. - Afrikaans gewoonterecht en cassatie - Studie over de Kongolese koloniale rechtspraak en proeve de lege ferenda in toepassing van artikel 60 van de grandwet van 1967 [2 delen]
S89618: VAN HERCK J. - Het passie-retabel van Geel (ingeleid en verklaard)
B89995: VAN HERCK JOZEF - De Rubenskapel in de Sint Jacobskerk te Antwerpen. Historisch-archeologische studie. Ter gelegenheid der 350e verjaring van Rubens' geboorte
B93020: VAN HERCK JOZEF - Memorieboekje 1915
G84664: VAN HERCK PAUL, VAN CALSTEREN JAN, VERBEKE WIM - Laarzen. Fascisme gisteren en vandaag
T28947: VAN HERCKENRODE WILLEM [PSEUD.V.PAUL HAEVEN] - Ecce Homo - verzamelde gedichten
L84677: DE HERCKENRODE LEON - Collection de tombes, epitaphes et blasons, recueillis dans les églises et couvents de la Hesbaye, auxquels on a joint des notes généalogiques sur plusieures anciennes familles qui ont habité ou habitent encore ce pays
Y98469: HERDIES EUGENE - Maisons (1937) & Jardins (1947)
B103837: DE HERDT R. - Bijdragen tot de geschiedenis van de veeteelt in Vlaanderen, inzonderheid tot de geschiedenis van de rundveepest, 1769-1785
F58048: HERDT JENNIFER A. - Religion and faction in Hume's moral philosophy
B88991: DE HERDT RENE - Gentse floraliën. Sierteelt in Vlaanderen
R49669: HEREBERT WILLIAM O.F.M. (& REIMER STEPHEN R., ED.) - The works of William Herebert O.F.M.
Q107869: DE HEREDIA CARLOS MARIA S.J. - As fraudes espiritas e os fenomenos metapsiquicos
T97850: HEREMANS J.F.J., ROGGHE W., HIEL EMANUEL, GEIREGAT P., LOVELING VIRGINIE, E.A. - Nederlandsch Museum : tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunst, onder het bestuur van J.F.J. Heremans. 1877 (jaargang 4, aflevering 1-4 en 6)
T56165: HEREMANS J.F.J. - Nederlandsche dichterhalle - Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters van de vroegste tyden onzer letterkunde tot op onze dagen, volgens dichtvakken en ouderdom gerangschikt door J.F.J. Heremans [2 delen]
T97852: HEREMANS J.F.J., DE GEYTER JULIUS, ROGGHE W., HIEL EMANUEL, E.A. - Nederlandsch Museum : tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunst, onder het bestuur van J.F.J. Heremans. 1881 (jaargang 8, volledig)
T97851: HEREMANS J.F.J., HIEL EMANUEL, DE GEYTER J., ROGGHE W., SLEECKX, E.A. - Nederlandsch Museum : tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunst, onder het bestuur van J.F.J. Heremans. 1878 (jaargang 5, volledig)
T97849: HEREMANS J.F.J., DE GEYTER J., LOVELING ROSALIE, CORNETTE ARTHUR, HEREMANS J.F.J., E.A. - Nederlandsch Museum : tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunst, onder het bestuur van J.F.J. Heremans. 1875 (jaargang 2, tweede helft)
T97848: HEREMANS J.F.J., LOVELING VIRGINIE & ROSALIE, SABBE J., ROOSES MAX, SLEECKX, E.A. - Nederlandsch Museum : tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunst, onder het bestuur van J.F.J. Heremans. 1874 (jaargang 1, volledig)
C84847: HEREMANS ROGER - L'éducation dans les missions des Pères Blancs en Afrique Centrale 1879-1914. Objectifs et réalisations
T90738: VAN HERENDAEL EDMOND - Gedichten
T90096: VAN HERENDAEL EDMOND - Gedichten
R58851: HERESWITHA ZUSTER - Orde van het Heilig-Graf
R74319: HERESWITHA - De vrouwenkloosters van het Heilig Graf in het prinsbisdom Luik vanaf hun ontstaan tot aan de Fransche Revolutie (1480-1798)
R41177: HERGENRÖTHER J. - Kritik der V. Döllinger'schen Erklärung vom 28. März d.J.
R39848: HERGENRÖTHER JOSEPH KARDINAL - Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte [3 vols.]
R57390: HERGENROTHER JOSEPH - Album de los papas ; con los retratos de todos los soberanos pontifices desde san Pedro hasta Pio IX y un resumen de cada uno de ellos [bilingue: espagnol-français]
H44047: D'HERICAULT CH. - Les mères des Saints & [relié avec:] Les amis des Saints
H44137: D'HERICAULT CHARLES - Les grands saints de France et leurs amis
R80030: HERING JEAN - Le royaume de Dieu et sa venue. Etude sur l'espérance de Jésus et de l'apôtre Paul
S57886: HERIS M. - Mémoire en réponse à la question suivante: Quel est le point de départ et quel a été le caractère de l'école flamande de peinture sous le règne des ducs de Bourgogne? Quelles sont les causes de sa splendeur et de sa décadence?
R39843: HERIS CH.-V. O.P. - Le mystère de l'Eucharistie
R39839: HERIS CH.-V. O.P. - Le Mystère du Christ
T82787: HERISSAY JACQUES - Le monde des théatres pendant la révolution 1789-1800 d'après des documents inédits
F26004: HERK KONRAD - Das Leuchten des Dunkels
R100872: HERKENRATH HERMANN JOSEPH - Der Kölner Kirchenrat von 1601-1615
R20453: HERLET JOANNIS GEORGII - Catechismus praedicatus sive Conceptus concionatorii simplices & captui rudium valde accomodati, quibus de cepiosa & selecta pro concionibus, exhortationibus, aliisque spiritualibus instructionibus materia subministratur-
R98666: HERLET JOANNES GEORGIUS - Catechismus praedicatus sive Conceptus concionatorii simplices & captui rudium valde accomodati, quibus cepiosa & selecta pro concionibus, exhortationibus, aliisque spiritualibus instructionibus materia subministratur
R44147: HERMAGORAS JEAN DE LA CROIX (& ROZMAN GRÉGORIUS MGR., PRÉFACE) - Aloïs Grozdé 1923-1943 martyr de l'action catholique
R80022: HERMAN ZVONIMIR I. O.F.M. - Liberi in Cristo. Saggi esegetici sulla liberta dalla Legge nelle Lettera ai Galati
F58041: HERMAN BARABARA - The practice of moral judgment
B67271: HERMAN R. - Zuidnederlandse toeristische tijdschriften (1895-1960) [Nederlandse volkskundige bibliografie, XIV]
R59620: HERMAN J.-B. S.J. - La pédagogie des Jésuites au XVIe siècle. Ses sources, ses caractéristiques
T104045: HERMAN JAN, TACK LIEVEN & GELDOF KOENRAAD (EDS.) - Lettres ou ne pas Lettres. Mélanges de littérature française de Belgique offerts à Roland Beyen
R74363: HERMANIUK MAXIME C.SS.R - La parabole évangélique. Enquête exégétique et critique
R53823: HERMANN [JOSEPH VAN STEINFELD] O.PRAEM. - Als Maria luistert
R53411: HERMANN [JOSEPH VAN STEINFELD] O.PRAEM. - Als Maria luistert
F75008: HERMANN CONRAD - Der Gegensatz des classischen und des romantischen in der neuern Philosophie
R96352: HERMANN JOSEPH - Considérations sur la lettre du pape Pie VI écrite à monsieur le prince-eveque de Freisingue, en date du 18. Octobre 1786
R53414: HERMANN [JOSEPH VAN STEINFELD] O.PRAEM. & MARIANUS - Aan Moeders hand naar Moeders Rijk
R53822: HERMANN [JOSEPH VAN STEINFELD] O.PRAEM. & MARIANUS - Aan Moeders hand naar Moeders Rijk
R70013: HERMANN INGO - Kyrios und pneuma. Studien zur Christologie der paulinischen Hauptbriefe
X78863: HERMANNS MATTHIAS SVD - Mythen und Mysterien, Magie und Religion der Tibeter
R67864: HERMANNUS DE RUNA O.CIST. (MIKKERS E. E.A., EDS.) - Hermanni de Runa Sermones festivales (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 64)
R59477: HERMANNUS DE RUNA - Sermones festivales
T28458: HERMANOWSKI GEORG - Säulen der modernen flämischen Prosa
R73306: HERMANS J.M. S.M.M. (BITTREMIEUX J.M., INLEIDING) - Maria's middelaarschap, volgens de leer van de heilige Louis Marie Grignion de Montfort
B64959: HERMANS WARD - Het Treurspel voor Recht en Beschaving
F31242: HERMANS WARD - Socratische gesprekken - de zelfmoord van het westers burgerdom
B75600: HERMANS WARD - Het Treurspel voor Recht en Beschaving
T65410: HERMANS WARD - De geestelijke zwerftocht
T64962: HERMANS WARD - Moeder's Dodenkrans
B80162: HERMANS AN - De onderwijzersopleiding in België 1842-1884. Een historisch-pedagogisch onderzoek naar het gevoerde beleid en de pedagogisch-didactische vormgeving
R95886: HERMANS CORNELIUS RUDOLPHUS (ED.) - Annales canonicorum regularium S. Augustini ordinis S. Crucis, ex monumentis authenticis, rev. patre magistro generali Fr. Henrico Van den Wijmelenberg approbante et opitulante [3 volumes]
N60267: HERMANS C.R. - Introductio in notitiam rei literariae maxime provinciae Brabantiae septentrionalis
F13968: HERMANS, WARD - Socratische gesprekken - de ondergang van het westerse burgerdom
R92815: HERMANS J. - Eucharistie vieren met kinderen. Een liturgie-wetenschappelijke studie over de deelname van het kind aan de eucharistie in het verleden en volgens de huidige kerkelijke richtlijnen
N64195: HERMANS DORINE & HOOGHIEMSTRA DANIELA - Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890
B103168: HERMANS WARD - Het boek der stoute waarheden - West-Europeesche perspectieven
O79578: HERMANS JOS.M.M. & NELISSEN MARC (EDS.) - Charters of foundation and early documents of the Universities of the Coimbra Group
B107781: HERMANS V. - Inventaire des archives de la ville de Malines - Tome huitième (8): Registres et rouleaux
R98064: HERMANS BERTIN O.F.M. (RÉCOLLET) - Les anges dans la tradition catholique
B93767: HERMANS V. - Inventaire des archives de la ville de Malines. Tome huitième (8): Inventaris der Registers en Rollen ; Additions et rectifications
B93768: HERMANS V. - Inventaire des archives de la ville de Malines. Tome 7: Inventaire des lettres missives (Nouvelle série, tome I)
R79938: HERMANS BERTIN O.F.M. (RÉCOLLET) - Les anges dans la tradition catholique
R52695: HERMANS ALPHONSE M. F.S.C. - Frère Miguel Febres Cordero des Ecoles Chrétiennes 1854-1910 Evocation et témoignages
C66751: HERMANS L. - Résultats des observations magnétiques effectuées de 1934 à 1938 pour l'établissement de la carte magnétique du Congo Belge [5 fascicules]
R98756: HERMANS MICHEL & PARMENTIER ISABELLE (EDS.) - The itinerary of Antoine Thomas S.J. (1644-1709), scientist and missionary from Namur in China. L'itinéraire d'Antoine Thomas S.J. (1644-1709), scientifique et missionnaire namurois en Chine
B56638: HERMANS WARD - Maatschappelijke en moreele conflicten
R53663: HERMANS ALPHONSUS F.S.C. - L'Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes à la recherche de son statut canonique des origines (1679) à la bulle de Benoit XIII (1725)
R53567: HERMANS ALPHONSE F.S.C. (= MAURICE-AUGUSTE FRÈRE) - L'Institut des Frères des Ecoles chrétiennes à la recherche de son statut canonique: des origines (1679) à la bulle de Benoit XIII (1725) [Cahiers lasalliens, 11]
R53561: HERMANS ALPHONSE F.S.C. (= MAURICE-AUGUSTE FRÈRE) - Les voeux des Frères des Ecoles Chrétiennes avant la bulle de Benoit XIII [Cahiers Lasalliens, 2-3]
B62939: HERMANS AN - Scheppers. Onze school. 150 jaar onderwijs aan de Melaan in Mechelen
B100636: HERMANS V. - La vérité sur Op, Signorken !
R53593: HERMANS ALPHONSE F.S.C. (= MAURICE-AUGUSTE FRÈRE) & GAREIS ARTURO F.S.C. (= JOSÉ ARTURO FRÈRE) - Petite contribution à l'Etude des origines lasalliennes [Cahiers lasalliens - Textes, Etudes, Documents]
R53572: HERMANS ALPHONSE F.S.C. (= MAURICE-AUGUSTE FRÈRE) & GAREIS ARTURO F.S.C. (= JOSÉ ARTURO FRÈRE) - Contribution à l'étude des sources du "Recueil de différents petits traités" [Cahiers Lasalliens, 16]
B93746: HERMANS V. - Catalogue méthodique de la Bibliothèque de Malines (publié sous les auspices de l'administration communale)
B89344: HERMANS V. - La vérité sur Op, Signorken !
G54620: HERMANS JOHANNES LEONARDUS - Het aandeel van Engeland aan de vorming van het staatswezen der Noordamerikaansche unie
T64961: HERMANS WARD - Gekluisterde verzen. Satiren en balladen
T64960: HERMANS WARD - Apocalypsis
T31335: HERMANS WARD - Poëzie achter tralies
R100796: HERMANS BERTINUS O.F.M. - Het goddelijk kind Jesus
R100797: HERMANS BERTINUS O.F.M. - De maand juni toegewijd aan het allerheiligste hart van Jezus
B87317: HERMANS DE HEEL LUCY - L'Eglise Saint-Martin d'Akkerghem
R108066: HERMANS CORNELIUS RUDOLPHUS (ED.) - Annales canonicorum regularium S. Augustini ordinis S. Crucis, ex monumentis authenticis, rev. patre magistro generali Fr. Henrico Van den Wijmelenberg approbante et opitulante. Volumes 2 and 3: Codex Diplomaticus
Y23206: HERMANT ABEL - Le suborneur [dans "Le cycle de Lord Chelsea" 1]
F38708: HERMANT P. & VAN DE WAELE A. - Les principales théories de la logique contemporaine
F38921: HERMANT P. & VAN DE WAELE A. - Les principales théories de la logique contemporaine
R62516: HERMANT LEON O.M.I. - L'Epopée d'un Evêque-Missionaire. Le Serviteur de Dieu Vital-Justin Grandin, Oblat de Marie Immaculée. Missionaire des Indiens, premier évêque de Saint-Albert, Canada, 1829-1902
Y22957: HERMANT A. & BONNARD A. & COLETTE & MORAND P. - Affaires de coeur [= 1.Le coeur et la littérature (A.Hermant), 2.Le coeur sentimental (A.Bonnard), 3.Le coeur des bêtes (Colette), 4.Le coeur moteur (P.Morand) ]
F32703: HERMANT FRANCIS - Pascal l'ascétisme des pensées
B67411: HERMANT PAUL - Le folklore dans les écrits d'Erasme
R102436: HERMAS (JOLY ROBERT, ED.) - Le pasteur. Introduction, texte critique, traduction et notes [Sources chrétiennes, 53]
R99245: HERMAS (& JOLY ROBERT, ED.) - Le pasteur. Introduction, texte critique, traduction et notes par Rboert Joly [dans: Sources chrétiennes, 53 bis]
P54374: HERMENT J. - Eléments de psychologie appliquée à l'éducation (à l'usage des Ecoles Normales primaire & moyenne)
R53690: HERMENT JULES - L'institut Saint-Berthuin à Malonne
H13100: HERMENT JULES - La doctrine spirituelle de Saint Jean-Baptiste de la Salle
R59481: HERMES TRISMEGISTUS - De triginta sex decanis
J87882: HERMESDORF B.H.D. - Rechtsspiegel. Een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij
J101864: HERMESDORF B.H.D. - Licht en schaduw in de advocatuur der Lage Landen. Historische studie
G40999: HERMET GUY - La politique dans l'Espagne franquiste
R70136: HERMISSON HANS-JÜRGEN - Studien zur israelitischen Spruchweisheit
R70139: HERMISSON HANS-JURGEN - Sprache und Ritus im altisraelitischen Kult. Zur Spiritualisierung der Kultbegriffe im Alten Testament
R77387: L'HERMITE DE MONTMARTRE [= PSEUD.] (& VIBERT PAUL, PRÉFACE) - L'anti-pape. Drumont-Démon. L'Union Internationale des Congrégations: les Philistins, Moines et soldats, Découverte du "Complot des Faux": punition des Philistins
T102244: HERMODSSON LARS (ED.) - Dat Boec van den Houte. Eine mittelniederländische Dichtung von der Herkunft des Kreuze Christi. Mit einer Einleitung neu herausgegeben
R61176: HERMUS A. (BEWERKING) - Handboek voor de directeurs der Congregatie van Maria, bevattende onderrichtingen over Maria, de plichten van Maria's kinderen en de feesten in het kerkelijk jaar [2 delen]
B98686: HERMY MARTIN & DE BLUST GEERT - Punten en lijnen in het landschap
G65658: HERNANDEZ JUAN C. - Prehistoria Colombiana
F75009: HERNANDEZ DE FRUTOS T., LOPEZ DE DICASTILLO LUIS E.A. - Eurídice, V (1995)
C84921: HERODOTUS & HOMBERT MARCEL, ED. - Hérodote ; L'Egypte Ancienne (extraits choisis et annotés par Marcel Hombert)
K682: HERODOTUS - Muzen ( uit het Grieksch met inleiding en korte aanteekeningen door Ch.M.Van Deventer - geheel herzien en van meer uitgebreide aanteekeningen voorzien door J.XW.Van Rooijen) - Deel II
M93938: HEROLD F. - Le pré des clercs, opéra comique en 3 actes. Partition Piano et Chant
G59205: HERON DE VILLEFOSSE ANT. - Notice des monuments provenant de la Palestine et conservée au Musée du Louvre (Salle Judaïque)
K101535: HERONDAS (& BOISACQ EMILE, ED.) - Les Mimiambes, traduction française précédée d'une introduction
R49020: D'HEROUVILLE P. S.J. - La "bonne Armelle" 1606-1671 [Armelle Nicolas]
R68092: HERP HENDRIK O.F.M. (& VERSCHUEREN LUCIDIUS O.F.M., ED.) - Spieghel der Volcommenheit [2 volumes, I: Inleiding, II: Tekst] (opnieuw uitgegeven door P. Lucidius Verschueren O.F.M.)
R59566: HERP HENDRIK O.F.M. (& VERSCHUEREN LUCIDIUS O.F.M., ED.) - Spieghel der Volcommenheit [2 volumes] I: Inleiding, II: Tekst (opnieuw uitgegeven door p.Lucidius Verschueren O.F.M.)
S65145: HERREGODS GEORGES (DE WOLF KOENRAAD, SAMENST.) - Klei en kleur. Retrospectief Georges Herregods
C36389: HERREMAN FRANK & PETREDIS CONSTANTIJN (RED.) - Het gelaat van de geesten - Maskers uit het Zairebekken
B41813: HERREMANS MAURICE-PIERRE - La Wallonie ses griefs, ses aspirations
F75032: HERRERA HUGO - Sein und Staat. Die ontologische Begründung der politischen Praxis bei Helmut Kuhn
S101689: VAN HERREWEGE GERMAIN - Peintres gantois contemporains
F58930: HERRICK JANE - The historical thought of Fustel de Coulanges
R51304: HERRMANN P.J. C.SS.R. - Tractatus theologici duo de Virgine Maria et de divina gratia, juxta doctrinam S. Thomae et S. Alphonsi
K30084: HERRMANN LÉON - L'age d'argent doré
S87211: HERRMANN FRANK - Sotheby's portrait of an auction house
W75890: HERS H.G. - Le métabolisme du fructose
R108338: HERSAN MARC ANTOINE (1652-1727) - Exercices sur les sacramens de penitence et dela sainte Eucharistie par des Prieres courtes & des élevations à Dieu, tirées des confessions de S. Augustin & de l'Evangile
F80642: HERSCHEL J.F.W. - Discours sur l'étude de la philosophie naturelle ou Exposé de l'histoire des procédés et des progrès des sciences physiques et naturelles
A81264: HERSENT GEORGES - République Argentine. Port du Rosario
F71941: HERTE FRANCOIS - L'au-delà ou le réel inconcevable - La théorie du réalisme. IIe volume [dans: Cours de philosophie relativiste, premier livre]
C39100: D'HERTEFELT M. & DE LAME D. - Société Culture et Histoire du Rwanda - Encyclopédie bibliographique 1863-1980/87 [2 tomes]
C39036: D'HERTEFELT M., TROUWBORST A.A. & SCHERER J.H. - Les anciens royaumes de la zone interlacustre méridionale Rwanda, Burundi, Buha
R97699: HERTEL XAVIER - Le prêtre et les malades
B85427: HERTELEER LUC - Politieke evolutie te Mechelen ten tijde van de eerste grondwetsherziening (1890-1895)
B93393: VAN DER HERTEN BART, VAN MEERTEN MICHELANGELO & VERBEURGT GRETA (DIRS.) - Le temps du train. 175 ans de chemins de fer en Belgique. 75e anniversaire de la SNCB
B99044: VAN DER HERTEN BART, VAN MEERTEN MICHELANGELO & VERBEURGT GRETA (RED.) - Sporen in België. 175 jaar spoorwegen, 75 jaar NMBS
R41179: VON HERTLING GEORG FRHR. - Zur Beantwortung der Göttinger Jubiläumsrede - Offener Brief an Herrn Professor Dr.Albrecht Ritschl
R35454: VON HERTLING G. (FREIHEER) - Albertus Magnus - Beiträge zu seiner Würdigung
T74604: HERTOG ERIK - Chaucer's fabliaux as analogues
G83395: HERTWIG OSCAR - Der Staat als Organismus. Gedanken zur Entwicklung der Menschheit
R56573: HERVAS DOLORES GARCIA - Presupuestos constitucionales de gobierno y la funcion judicial en la iglesia
R56065: HERVE-BAZIN MARIE-ANNE (& BAZIN RENÉ, PRÉFACE) - Une religieuse réparatrice d'après son journal et sa correspondance par Mme S.S.
G54515: HERVE EDOUARD - La crise irlandaise depuis la fin du dix-huitième siècle jusqu'à nos jours
G80933: HERVE GUSTAVE - Leur patrie
R26492: HERVÉ J.M. - Manuale Theologiae Dogmaticae ; vol.I. De revelatione christiana - De ecclesia Christi - De fontibus revelationis
R32073: HERVÉ-BAZIN F. - Les grands ordres et congrégations des femmes
R62633: HERVE-BAZIN F. - Les grands ordres et congrégations des femmes
R47229: HERVIN M. & DOURLENS M. MARIE - Vie de la très révérende mère Mechtilde du Saint-Sacrement fondatrice de l'institut des Bénédictines de l'Adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement
R92033: HERVIN M. & DOURLENS M. MARIE - Vie de la très révérende mère Mechtilde du Saint-Sacrement fondatrice de l'institut des Bénédictines de l'Adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement
R73408: VAN HERWAARDEN J. - Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca 1300 - ca 1550)
R89232: VAN HERWAARDEN JAN - Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca 1300 - ca 1550)
H47065: HERWEGEN ILDEFONS - Saint Benoit
P62100: HERYNG THEODORE - La curabilité de la phtisie du larynx et son traitement chirurgical. Etude anatomo-pathologique et clinique
W77214: HERZ W. - Ueber die wichtigsten Beziehungen zwischen der chemischen Zusammensetzung von Verbindungen und ihrem physikalischen Verhalten
R95856: HERZ MARTIN - Sacrum commercium. Eine begriffsgeschichtliche Studie zur Theologie der Römischen Liturgiesprache
R69244: HERZ MARTIN - Sacrum commercium. Eine begriffsgeschichtliche Studie zur Theologie der Römischen Liturgiesprache
S61505: HERZOG KARL - Die Gestalt des Menschen in der Kunst und im Spiegel der Wissenschaft
G54635: HESLINGA MARCUS WILLEM - The Irish border as a cultural divide - a contribution to the study of regionalism in the British Isles
P77998: HESNARD A. - La vie et la mort des instincts chez l'homme
R73964: HESPEL ROBERT (ED.) - Le florilège Cyrillien réfuté par Sévère d'Antioche. Etude et édition critique
R74298: HESPEL ROBERT (ED.) - Le florilège Cyrillien réfuté par Sévère d'Antioche. Etude et édition critique
T92445: HESSE ANDRE (& CLARETIE JULES, PREFACE) - Code pratique du Théatre
X106001: HESSELING D.C. - Essai sur la civilisation byzantine
G59064: HESSELING D.C. - De usu coronarum apud Graecos. Capita selecta
F33432: HESSEN JOHANNES - Max Scheler - Eine kritische Einführung in seine Philosophie aus Anlass des 20.Jahrtages seines Todes
F28223: HESSEN JOHANNES - Das Kausalprinzip
T75424: HESSEN DYMITR & STYPULA RYSZARD - Wielki slownik polsko-rosyjski: okolo 75000 hasel - Bolsoj polsko russkij slovar: okolo 75000 slov [="Large Polish-Russian dictionary: about 75000 words"]
F70655: HESSEN JOHANNES - Platonismus und Prophetismus. Die antike und biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung
F69395: HESSEN JOHANNES - Platonismus und prophetismus. Die antike und die biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung
R95575: HESYCHIUS HIEROSOLYMITANUS [HESYCHIUS OF JERUSALEM] & FAULHABER MICHAELE (ED.) - Hesychii Hierosolymitani Interpretatio Isaiae Prophetae, nunc primum in lucem edita, prolegomenis, commentario critico, indice adaucta
R77737: HESYCHIUS PRESBYTER, OLYMPIODORUS DIACONUS ALEX., LEONTIUS NEAPOLITANUS & ANTIOCHUS MONACHUS (MIGNE J.-P., ED.) - Saeculum VII, anni 600-650. Hesychii presbyteri Hierosolymitani, Olympiodori Alexandrini, Leontii Neapoleos in Cypro episcopi, Antiochi monachi Opera Omnia [in: Patrologia Graeca, vol.49 (tomus unicus)]
R103513: HESYCHIUS DE JERUSALEM (& AUBINEAU MICHEL, ED.) - Les homélies festales d'Hésychius de Jérusalem [2 volumes] I: Les homélies I-XV, II: Les homélies XVI-XXI et tables des deux volumes
R30695: HET MISSIEWERK - Het Missiewerk - Nederlands tijdschrift voor missiekennis en missieactie ; reeks van Jg.1 (1919) t.e.m. Jg.14 (1933)
R28771: HET MISSIEWERK - Het Missiewerk - Nederlands tijdschrift voor missiewetenschap ; 46 nummers (reeks volledig van Jg.39-1960 nr.1 t.e.m. Jg.50-1971 nr.2)
T59382: HEUFER JORG - Das Vaterbild als Kennzeichen literarischer Weltdeutung
R23988: VAN HEUGHTEN J. (S.J.) - De menselijke geest - essays en kritieken (samengesteld o.l.v. A.Don,kersloot en inleiding door W.Asselbergs)
R51498: HEULLANT C. (CURÉ DE GROS-THEIL, EURE) - La présence réelle de Jésus au Très Saint-Sacrement (Petit mois de juillet ou du précieux sang-)
B102958: VAN HEURCK EMILE H. (& SABBE MAURICE, PREFACE) - Les livres populaires flamands
S94265: VAN HEURCK - Collections Em. H. Van Heurck. Anvers, 16, 17, 18 novembre 1931 [Catalogue de la vente publique, Salle Van Herck, Anvers]
B61886: VAN HEURCK EMILE H. (& SABBE MAURICE, PREFACE) - Les livres populaires flamands
B93409: VAN HEURCK EMILE H. - Les drapelets de pèlerinage en Belgique et dans les pays voisins. Contribution à l'iconographie et à l'histoire des pèlerinages
S102796: VAN HEURCK EMILE H. - Les Harrewijn ; Jacques, Jacques-Gérard, François, Jean-Baptiste et leurs descendants
W79725: HEURSEL-DE MEESTER D. (& DELMOTTE ROBERT, COLLAB.) - Archéologie végétale des "simples" d'après Dodonée, Mathioli, C.Clusius etc. Plantes identifiées suivant les principes de Linnée et autres botanistes modernes
C36610: DE HEUSCH LUC (TEXTES RÉUNIS PAR -) - Objets-signes d'Afrique
C83960: DE HEUSCH LUC, BURSSENS HERMAN, BRUYNINX ELZE, BASTIN MARIE-LOUISE & CORNET JOSEPH - Utotombo - Kunst uit Zwart-Afrika in Belgisch privé-bezit [Catalogus van tentoonstelling: Brussel, 25 maart - 5 juni 1988]
R48170: HEUSCHEN L. - La bible chaque semaine pour la célébration, la méditation, la prédication
S89757: VAN HEUSDEN L. & BERGHUIS F.LZ. (HERZ.) - L. Van Heusden's Handleiding tot de Burgerlijke Bouwkunde, herzien door F.Lz. Berghuis
T71220: HEUSER WILHELM - Altfriesisches Lesebuch mit Grammatik und Glossar
R106502: HEUSER ADOLF - Die Erlösungslehre in der katholischen deutschen Dogmatik von B.P. Zimmer bis M. Schmaus
T71218: HEUSLER ANDREAS - Altisländisches Elementarbuch, zugleich zweite Auflag des Altisländischen Elementarbuchs von Bernard Kahle
R69893: T.S.F. H.L.H. [VAN HEUSSEN HUGO FRANCISCUS] (H.F.R, VERTALING) - Batavia sacra of Kerkelyke historie en oudheden van Batavia, - in 't Latijn beschreeven door den heer T.S.F. H.L.H. etc., vertaald en met aantekeningen opgehelderd door H.F.R. [volledig in 3 vols.]
B80976: VAN DEN HEUVEL J. - De la révision de la constitution belge
N90146: HEUVEL H.W. - Volksgeloof en volksleven
B90348: VAN DEN HEUVEL R. - Mechelen en de farmacie
B31880: VAN DEN HEUVEL JULES - De la violation de la neutralité belge
T100263: VAN HEUVERSWYN A. & TH. - Eene vreemde spraak als voertaal van 't onderwijs
R24041: HEUZEY-GOYAU J.-PH. - Dieu premier servi ; Georges Goyau - sa vie et sonn oeuvre
R58358: HEVENESI GABRIEL S.J. - Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola, societatis Jesu fundatoris apophtegmata sacra, ex singulos anni dies distributa et ulteriori considerationi proposita
E79043: DE HEVESY PAUL - Le problème mondial du blé. Projet de solution
E41701: DE HEVESY PAUL (& BERENGER HENRY, PRÉFACE) - Le problème mondial du blé - Projet de solution
H49662: HEVIA BALLINA AGUSTIN (ED.) - Hagiografia y Archivos de la Iglesia santoral hispano-mozarabe en las diocesis de Espana [Memoria Ecclesiae XXIV] (Congreso de Ourense I, sept.2002)
H54338: HEYBRANDT EMILE - Deux actes des martyrs [sur saint Polycarpe & saint Hipparch]
F58024: HEYD DAVID - Supererogation
B106332: VAN DER HEYDE P. - Sandborstel kamp XB - Uit het leven van een Vlaamsch krijgsgevangene
J39474: HEYDENRIJCK C.J.A. - Een akademisch proefschrift van 1855 over ; De rechten en plichten van onzen staat opzichtens het onderwijs der jeugd
R94401: HEYER HERMANN SVD - Die lässliche Sünde nach Albertus Magnus
R66548: HEYER HERMANN - Die lässliche Sünde nach Albertus Magnus
B57905: HEYLEN ADRIANUS O.PRAEM. (& DE RAM P.F.X., ED.) - Commentarius de origine tertii status populum repraesentantis in comitiis ordinum ducatus Brabantiae, quem academia regia Bruxellensis, anno MDCCLXXXVI (1786) praemio ornavit-
B89050: HEYLEN ADRIANUS O.PRAEM. - Historische verhandeling over de Kempen, deszelfs gesteltenis in vroegere eeuwen en ten tyde haerer kloosters, het voordeel door deeze gestichten aen den staet toegebragt, enz.
B77764: HEYLEN ADRIANUS O.PRAEM. (& ERNST & ENGELS JEAN-BAPTISTE) - Commentarius ad quaesitum "Quo circiter tempore Ecclesiastici coeperint esse membrum Ordinum seu Statuum Brabantiae ? Qui suerint illi Ecclesiastici, quaenamque suerunt causae & rationes unionis seu adsumptionis Ecclesiasticorum in reliquorum Ordinum coetum ? [bound with two other studies on Brabant]
K61796: HEYLEN KATRIEN - Papyri uit het Fajoem. Een onderzoek naar zes dorpen in de meris van Theistos
R88290: HEYLEN V. - Tractatus de Jure et Justitia
B89600: HEYLEN STEVE, DE NIL BART & D'HONDT BART, E.A. - Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie [2 volumes]
B104627: HEYLEN ADRIANUS O.PRAEM. - Historische verhandeling over de Kempen, deszelfs gesteltenis in vroegere eeuwen en ten tyde haerer kloosters, het voordeel door deeze gestichten aen den staet toegebragt, enz.
T81375: D'HEYLLI GEORGES - Théatre des Boulevards (ou Recueil des Parades), réimprimé pour la première fois et précédé d'une notice [2 volumes]
B80164: HEYMAN PETER - Middenstandsbeweging en beleid in België 1918-1940. Tussen vrijheid en regulering
J42292: HEYMAN GEORGES - La généralisation des Allocations Familiales en Belgique - Commentaire de la loi du 4 août 1930
B42186: HEYMAN HENRI (& RUTTEN G.-C., O.P., PRÉFACE) - La Belgique sociale - son passé, son avenir et celui des pays alliés
B16964: HEYMAN HENDRIK - Grepen uit het sociale leven - Eene reeks sociale studiën
R79118: HEYMANS A. S.T.L. - De ecclesiastica librorum aliorumque scriptorum in Belgio prohibitione disquisitio
W57723: HEYMANS J.-F. & VAN DER STRICHT O. - Sur le système nerveux de l'amphioxus et en particulier sur la constitution et la génèse des racines sensibles
R106821: HEYMANS P.J. - Maria erkend, gediend, bemind, gevolgd en aanroepen binnen de maand mei, met toegevoegde voorbeelden en zedelessen
V100726: HEYMANS H. - Het poppenspel, tijdschrift onder leiding van Louis Contryn, vijfde jaargang, nummers 4-5, 1953 ; Genoveva van Brabant, poppenspel in tien schuifjes
R16018: HEYMANS P.-J. (GEESTELYK BESTIERDER BY HET GESTICHT VAN DOOF-STOMME EN VAN BLINDE MEYSJES TE BRUSSEL) - Voorbereyding tot het weerdig ontvangen der HH. Sakramenten binnen den algemeenen jubilé genadiglyk toegestaen door Z.H.den paus Pius IX in het jaer o.h. J.-C.1850. Vyftien nieuwe meditatien met eene onderwyzing over den jubilé
L17819: HEYMANS, HUBERT - Onuitwisbaar : 150 jaar "Klein Kloosterke" Maaseik
R102761: HEYMANS J.G. (ED.) - Psalterium Leningradiense - Het Psalter van Leningrad
R98092: HEYMANS A. S.T.L. - De ecclesiastica librorum aliorumque scriptorum in Belgio prohibitione disquisitio
W66164: HEYMONS RICHARD - Die Embryonalentwicklung von Dermapteren und Orthoperen unter besonderer Berücksichtigung der Keimblätterbildung
R98081: HEYNDRICKX JEROOM C.I.C.M. (ED.) - Historiography of the Chinese Catholic Church. Nineteenth and Twentieth Centuries
R36116: HEYNDRIKX M. S.V.D. - - en Gij geeft ons een andere toekomst - Over het christelijk geloof en zijn gestalte tussen gisteren en morgen
W88363: HEYNE C.G., DE HALLER ALB., MURRAY J.A., RICHTER A.G., WRISBERG H.A., BECKMANN J., ERXLEBEN J.CHR.P., KAESTNER A.G., MEISTER A.L.FR. & WALCH C.G.FR. - Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, tomus V ad A. 1774
W88352: HEYNE C.G., GMELIN J.FR., BLUMENBACH J.FR., FRANCK J.P., MURRAY JO.ANDR., WRISBERG HENR.AUG., MEISTER A.L.FR., BRUGMANS ANT., GATTERER J.CH. & MEINERS CH. - Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis ad A. 1784 et 85. Volumen VII
W88351: HEYNE CHR.G., DE HALLER A., MURRAY JO. ANDR., WRISBERG H.A., BECKMANNI J., ERXLEBEN J.C.P., KAESTNER A.G., MEISTER A.L.F., LICHTENBERG G.C., WALCH C.F., GATTERER J.C. & BUTTNER CHR. W. - Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Tomus VII ad A. 1786
W88364: HEYNE C.G., DE HALLER ALB., MURRAY J.ANDR., WRISBERG H.A., RICHTER A.G., BECKMANN J., ERXLEBEN J.C.P., KAESTNER A.G., MEISTER A.L.F. & MURRAY J.PH. - Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, tomus VI ad A. 1775
W88366: HEYNE C.G., DE HALLER A., VOGEL R.A., MURRAY J.A., RICHTER A.G., BECKMANN J., WRISBERG H.A., KAESTNER A.G., MEISTER A.L.F., WALCH C.G.F. & MURRAY J.PH. - Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, tomus II ad A. 1771
W88365: HEYNE C.G., DE HALLER A., KAESTNER A.G., MEISTER A.L.FR., MICHAELIS J.D., WALCH C.G.F. & MURRAY J.PH. - Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, tomus I ad A. 1769 et 1770
L17870: HEYNEN G. E.A. - Historische bijdragen [over Sint-Truiden] ter nagedachtenis van G. Heynen
N72195: HEYNEN EDG. - Maastrichtse drukken (1552-1816). Een bescheiden aanzet tot een Maastrichtse bibliografie. Eerste gedeelte: 1552-1782 + Tweede gedeelte: 1783-1816 [volledig in 2 delen]
L17883: HEYNEN G. (UITGEGEVEN DOOR) - Register vanden Veghenooten der Stadt Sint-Truyden ghepasseert bij heeren ende Stadt opden XXJen Maij 1590 [Register der Vegenoten van Sint-Truiden]
B103708: HEYNINCKX RAJESH - Meetzucht en mateloosheid. Kunst, religie en identiteit in Vlaanderen tijdens het interbellum
T41040: HEYNS POL - Ons dorp floreert
R89315: HEYNS POL - Palmzondag, een volkskundige studie
B98950: HEYRMAN PETER, HOEKX RUDI, VELDEMAN PIET & WILLEMS BART - Leve het Algemeen Stemrecht ! Vive la Garde Civique ! De strijd voor algemeen stemrecht, Leuven 1902
B86277: HEYRMAN PETER & VAN WASSENHOVE RAYMOND - De Katholieke studentenactie te Sint-Niklaas 1927-1987. 60 jaar jeugdbeweging in het Waasland
B89187: HEYRMAN EUG. - Gedenkboek bij de eeuwfeestviering van de Congregatie der Zusters van Barmhartigheid van Ronse 1845-1945
C47663: HEYSE TH. - Le régime du travail au Congo belge
B103977: HEYSE THEODORE (& VANDEN BOSSCHE GEORGES, PREF.) - L'occupation allemande en Flandre. Index documentaire, tome I: L'Université flamande. Premier & second fascicule [2 volumes]
R31793: HEYSSE AUBAIN O.F.M. (ED.) - Tabulae Capitulares. Almae provinciae sancti Joseph in comitatu Flandriae - Ordinis Fratrum Minorum Recollectorum (1629-1796)
R42789: HEYSSE AUBAIN O.F.M. (ÉDITÉES PAR) - Tabulae capitulares almae provincae sancti Joseph in comitatu Flandriae Ordinis Fratrum Minorum Recollectorum (1629-1796)
R26784: HEYTERS HERMAN - Qui est Dieu pour moi ? Qui suis-je pour les Personnes divines ?
T38297: HEYTING AUGUST - Bilderdijks plaats in de Nederlandse en in de wereldliteratuur - drie beschouwingen en een open brief (Herdenking 1931 met verslagen en comité-lijst)
F67080: HIBBS THOMAS S. - Virtue's splendor. Wisdom, prudence and the human good
Y23734: HICGUET ROBERT - Testament
R73982: HICKEY JOHN - Urban catholics - urban catholicism in England and Wales from 1829 to the present day
R56480: HICKEY JOHN - Urban catholics - urban catholicism in England and Wales from 1829 to the present day
E45029: HICKS J.R. & HART A.G. - Estructura de la Economia - Introduccion al estudio del Ingreso Nacional
P79572: HIEATT CONSTANCE B. & JONES ROBIN F. (EDS.) - La novele cirurgerie
F77167: HIEBER JOHANNES - Frage und Fraglichkeit bei Wilhelm Weischedel. Ansätze einer transzendentalen Theorie der Interrogation
T107991: HIEL EMANUEL - Gedichten 1861-62
T107967: HIEL EMANUEL - Gedichten
T85713: HIEL EMANUEL (& HIEL LAURA, SAMENST.) - Volledige werken van dichter Emanuel Hiel [6 volumes] I: Liederen, II: Kinderliederen, III: De liefde in het leven, IV: De waarheid in het leven, V: Oratorios en cantaten, VI: Historische zangen
T95334: HIEL EMMANUEL - Historische zangen en vaderlandsche liederen
M93948: HIEL EMANUEL - Liederen en gezangen voor groote en kleine kinderen. Eerste boek
M93949: HIEL EMANUEL - Hiel's liederen voor groote en kleine kinderen
T56074: HIEL EMANUEL - Monodramen en andere gedichten
B83131: HIEL EMANUEL - Hulde aan den hooggeachten heer A. Beernaert, minister van staat, voorzitter der kamer van volksvertegenwoordigers, stichter der koninklijke Vlaamsche Academie
B83126: HIEL EMANUEL - Heil den Koning! Feestzang ter gelegenheid van de 25ste verjaring der troonbeklimlming Z.M. Leopold II, Koning der Belgen
T83128: HIEL EMANUEL - Rijkhilde's vizioen 1085. Lyrisch monodrama
T83129: HIEL EMANUEL - Prudens Van Duyse. Feestzang (I: Schoonheid, Kunst, II: Waarheid, Godsdienst, III: Liefde, Vaderland)
T83125: HIEL EMANUEL - Opdracht. gedicht
M56073: HIEL EMANUEL - Historische zangen en vaderlandsche liederen
B33755: HIEMAND WAAST (& HANDERS GARKE, TEEKENINGEN) - Sinjoren schuiven aan ! - Rantsoeneringsanekdoten
L100574: HIEMELEERS JOS - Sint-Lambrechts-Herk. De kerk en onmiddellijke omgeving
C39037: HIERNAUX JEAN - La génétique de la Sicklémie et l'intérêt anthropologique de sa fréquence en Afrique noire
C39050: HIERNAUX JEAN & MAQUET EMMA - L'âge du fer à Kibiro (Uganda)
R102037: HIERONYMUS (& LARDET P., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars III: Opera polemica. 1: Contra Rufinum [Corpus Christianorum Series latina, CCSL 79]
R64413: HIERONYMUS SANCTUS (ADRIAEN M. & MORIN G., EDS.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera Exegetica. 2: Commentariorum in Esaiam Libri I-XI, 2A: Commentariorum in Esaiam Libri XII-XVII, In Esaia parvula adbreviatio [Corpus Christianorum Series Latina LXXIII-LXXIIIA] [complete in 2 vols.]
R67709: HIERONYMUS (& LARDET P., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars III: Opera polemica. 1: Contra Rufinum [Corpus Christianorum. Series latina, 79]
R108182: HIERONYMUS (& HURST D. & ADRIAEN M., EDS.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica, 7: Commentariorum in Matheum libri IV [in: Corpus Christianorum Series latina LXXVII, CCSL 77]
R58605: HIERONYMUS (& GLORIE F., ED.) - Commentariorum in Hiezechielem libri XIV [S.Hieronymi presbyteri opera, pars I,4: Opera exegetica 4) [in: Corpus Christianorum series latina LXXV, CCSL 75]
R67708: HIERONYMUS (& MORESCHINI C., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars III: Opera polemica. 2: Dialogus adversus Pelagianos [Corpus Christianorum. Series latina, 80]
R67703: HIERONYMUS (& ADRIAEN M., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 2: Commentariorum in Esaiam libri I-XI [Corpus Christianorum. Series latina, 73]
R67700: HIERONYMUS (& GLORIE F., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 4: Commentariorum in Hiezechielem libri XIV [Corpus Christianorum Series latina, 75]
R67699: HIERONYMUS (& GLORIE F., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 5: Commentariorum in Danielem libri III [in: Corpus Christianorum. Series latina LXXV-A, CCSL 75a]
R67712: HIERONYMUS (& ADRIAEN M., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 6: Commentariorum in prophetas minores (Naum, Abacuc, Sophoniam, Aggaeum, Zachariam, Malachiam) [in: Corpus Christianorum Series latina LXXVIA, CCSL 76a]
R67713: HIERONYMUS (& ADRIAEN M., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 6: Commentariorum in prophetas minores (Osee, Ioelem, Amos, Abdiam, Ionam, Michaeam) [in: Corpus Christianorum. Series latina LXXVI, CCSL 76]
R59453: HIERONYMUS SANCTUS - Contra Rufinum
R58604: HIERONYMUS PRESBYTER S. - Hebraicae quaestiones in libro Geneseos, Liber interpretationis Hebraicorum nominum, Commentarioli in psalmos, commentarius in Ecclesiasten [S.Hieronymi presbyteri opera, pars I,1: Opera exegetica 1. Corpus christianorum series latina LXXII, CCSL 72]
R58603: HIERONYMUS (MORIN G., CAPELLE B. & FRAIPONT J., EDS.) - Tractatus sive homiliae in psalmos. In Marci evangelium. Alia varia argumenta (S.Hieronymi presbyteri opera, pars II: Opera homiletica) [in: Corpus christianorum series latina LXXVIII, CCSL 78]
R102855: HIERONYMUS (& GLORIE F., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 4: Commentariorum in Hiezechielem libri XIV [Corpus Christianorum. Series latina, 75]
R102856: HIERONYMUS (& REITER S., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 3: In Hieremiam libri VI [Corpus Christianorum Series latina LXXIV, CCSL 74]
R102860: HIERONYMUS SANCTUS (ADRIAEN M. & MORIN G., EDS.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera Exegetica. 2: Commentariorum in Esaiam Libri I-XI, 2A: Commentariorum in Esaiam Libri XII-XVII, In Esaia parvula adbreviatio [Corpus Christianorum Series Latina LXXIII-LXXIIIA, CCSL 73-73A]
R102861: HIERONYMUS (& GLORIE F., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 5: Commentariorum in Danielem libri III [in: Corpus Christianorum. Series latina LXXVA, CCSL 75a]
R102862: HIERONYMUS (& ADRIAEN M., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 6: Commentariorum in prophetas minores (Osee, Ioelem, Amos, Abdiam, Ionam, Michaeam & Naum, Abacuc, Sophoniam, Aggaeum, Zachariam, Malachiam [in: Corpus Christianorum. Series latina LXXVI-LXXVI-A, CCSL 76-76A]
R80771: HIERONYMUS SERIPANDO O.S.A. (& DE MEIJER ALBERICUS O.S.A., ED.) - Hieronymi Seripando O.S.A. Registra Generalatus 1538-1551. Index generalis
H40751: HIERONYMUS A FELLETTE O.M.CAP. - De S. Laurentii a Brundisio ordinis minorum capuccinorum Activitate apostolica ac Operibus testimoniorum elenchus- (Zzelus apostolicus ac scientia)
R98678: HIERONYMUS DE MONTE, GIACOMO DEL POZZO, LUCHINUS DE CURTE, ANDREA ALCIATI [& SEBASTIANO MEDICI] - Tractatus de finibus regundis civitatum, castrorum ac praediorum, tam urbanorum quam rusticorum, et pro redimentis, iureque iudicandis eorum litibus, etc. [BOUND WITH: Sebastiano Medici, Tractatus mors omnia solvit, 1585]
R67711: HIERONYMUS (& HURST D. & ADRIAEN M., EDS.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica, 7: Commentariorum in Matheum libri IV [in: Corpus Christianorum. Series latina LXXVII, CCSL 77]
R75025: HIERONYMUS SANCTUS (ADRIAEN M. & MORIN G., EDS.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera Exegetica. 2: Commentariorum in Esaiam Libri I-XI, 2A: Commentariorum in Esaiam Libri XII-XVII, In Esaia parvula adbreviatio [Corpus Christianorum Series Latina LXXIII-LXXIIIA] [2 vols.]
R67701: HIERONYMUS (& REITER S., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 3: In Hieremiam libri VI [Corpus Christianorum Series latina LXXIV, CCSL 74]
G104201: HIEROSME DE BARA - Le blason des armoiries, auquel est monstree la maniere de laquelle les anciens & modernes ont usé en icelles. Traité, contenant plusieurs Escus differens, par le moyen desquels on peut discerner les autres, & dresser ou blasonner les Armoiries
B92775: HIERS CLEMENTIA - Het beggijnhof van Kortrijk [begijnhof]
R86211: HIERS CLEMENCE - Notre-Dame de Lourdes, poème historique
F75052: HIESTAND MAX - Das sokratische Nichtwissen in Platons ersten Dialogen. Eine Untersuchung über die Anfänge Platons
S81883: HIGGINS WALTER - Pen practice
R78445: HIGGINS A.J.B. (ED.) - New Testament Essays. Studies in memory of Thomas Walter Manson 1893-1958
E45030: HIGGS HENRY - Los Fisiocratas
P98358: HIGIER C. - Experimentelle Prüfung der psychophysischen Methoden im Breiche des Raumsinnes der Netzhaut
R86762: HILAIRE DE POITIERS (& DOIGNON JEAN, ED.) - Sur Matthieu. Introduction, texte critique, traduction et notes. 2 volumes [dans: Sources chrétiennes, 254-258]
G85027: HILAIRE YVES-MARIE - Le temps retrouvé. Vint-quatre regards sur deux siècles d'histoire religieuse et politique
R46823: HILAIRE DE PARIS O.F.M. - La Madone de saint Luc
R46824: HILAIRE DE PARIS O.F.M. - La Madone de saint Luc devant l'histoire et la science
R92052: HILARIN DE LUCERNE O.F.M.CAP. (& EUSEBE DE BAR-LE-DUC, TRAD.) - Histoire des études dans l'ordre de saint François depuis sa fondation jusque vers la moitié du XIIIe siècle
R37545: HILARION F.-J. - Notice historique sur la statue miraculeuse de Notre-Dame-de-Paix vénérée dans la chapelle des soeurs de la Congrégation des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie, et de l'adoration perpétuelle du très-saint-Sacrement de l'Autel à Paris rue de Picpus nr.15
R51032: HILARIUS PICTAVIENSIS (HILAIRE DE POITIERS) [& COUSTANT PIERRE, RED.) - Sancti Hilarii Pictavorum episcopi Opera ad Manuscriptos Codices Gallicanos, Romanos, Belgicos, necnon ad veteres editiones castigata - studio et labore monachorum ordinis S.Benedicti è Congregatione S. Mauri
R67695: HILARIUS PICTAVIENSIS EPISCOPUS (& DOIGNON J., ED.) - Sancti Hilarii Pictaviensis episcopi Opera. Pars I,1. Tractatus super Psalmos. Instructio Psalmorum. In Psalmos I-XCI [Corpus Christianorum. Series latina, 61]
R63437: HILBERATH BERND JOCHEN - Der Personbegriff der Trinitätstheologie in Rückfrage von Karl Rahner zu Tertullians "Adversus Praxean"
N64789: HILBRINK C. - In het belang van het Nederlandse volk- Over de medewerking van de ambtelijke wereld aan de Duitse bezettingspolitiek (1940-1945)
C96681: HILDEBRAND P. O.F.M.CAP. - Le martyr Georges de Geel et les débuts de la mission du Congo (1645-1652)
R68689: HILDEBRAND DIETRICH V. (ED.) & HAMBURGER SIEGF. JOHANNES (TRANS.) - Die Fioretti des heiligen Franziskus, nebst einer Auswahl aus den altesten Beschreibungen seines Lebens and aus seinen eigenen Schriften
S61308: HILDEBRAND ADOLFO - Il problema della forma
T54922: HILDEBRAND - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura
R42618: HILDEBRAND P. O.F.M.CAP. - De Kapucijnen in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik (10 delen in 12 volumes)
R36885: HILDEBRAND P. O.F.M.CAP. - Een Vlaamsche martelaar in oud-Kongo Joris Van Geel. Studie over zijn leven en zijn historisch midden
B90711: HILDEBRAND O.F.M.CAP. [= RAES J.] - De Kapucijnen te Lier 1623-1797
C10583: HILDEBRAND P. O.F.M.CAP. - Le martyr Georges de Geel et les débuts de la mission du Congo (1645-1652)
R94908: HILDEBRAND P. (O.F.M.CAP.) - Miscellanea [4 volumes] I: Geschiedenis van de provincie, na de Franse Revolutie, Kloosters, II: Kapucijnen, III: Kunst, literatuur, Franciscaanse ordes, Derde orde, devoties, varia, IV: Franstalige artikels
R100274: HILDEGARD VON BINGEN - Ken de weg (Liber scivias)
R78657: HILGENDFELD HARTMUT - Mittelalterlich-traditionelle Elemente in Luthers Abendmahlsschriften
S59355: HILGER HANS PETER - Der Figurenzyklus im Chor des Aachener Domes
R45900: HILHORST A. - Sémitismes et latinismes dans le Pasteur d'Hermas
R69022: HILHORST A. - Sémitismes et latinismes dans le Pasteur d'Hermas
G85745: HILL G.F. - Historical Greek coins
Z31381: HILL TIM - Formula One - Unseen archives
F58039: HILL THOMAS E. JR. - Autonomy and self-respect
F57977: HILL THOMAS E. JR. - Respect, pluralism, and justice - Kantian perspectives
F57976: HILL THOMAS E. JR. - Human welfare and moral worth - Kantian perspectives
F58063: HILL DANIEL J. - Divinity and maximal greatness
B78029: VAN HILLE WILLY - Histoire de la famille van Hille + Supplément à l'histoire de la famille van Hille
B89801: VAN HILLE WILLY - Le droit des gens mariés en Flandre à la fin de l'ancien régime
B78030: VAN HILLE WILLY - Familles de Westflandre. [3 volumes] I: Généalogies van Wel, Pierloot, de Backer, etc., II: Généalogies Kekeraert, van Vossem, Ereboot, Rabaut, etc., III: Généalogies Lebbe, Rouseré, Donche, Peel
B79791: VAN HILLE W. (O.L.V.) - Vlaams kwartierstatenboek, deel I
J103813: VAN HILLE WILLY - Le droit des gens mariés en Flandre à la fin de l'Ancien Régime
T59359: HILLEBRAND ANNELISE - Kirchliche Bewegungen Englands im Spiegel der moderneren Romanliteratur
H48569: HILLEGEER J. S.J. - Stryd en zegeprael der Heiligen (january-december, volledig in 12 delen)
R16019: HILLEGEER J. S.J. - De bloemhof verdeeld in twaalf bloemperken
H98039: HILLEGEER J. S.J. - België en zijne heiligen. Eerste deel, tweede deel, derde deel, vierde deel. [4 volumes]
R61195: HILLEGEER J. S.J. - Verschijning van Onze-Lieve-Vrouw te Lourdes. Geneesmiddel voor alle ziekten
K77655: HILLER STEFAN & PANAGL OSWALD - Die frühgriechischen Texte aus Mykenischer Zeit
R67980: HILLGART J.N. E.A. (EDS.) [POTAMIUS EPISCOPUS OLISPONENSIS] - Altercatio ecclesiae et synagogae - Potamii episcopi Olisponensis Opera omnia [Corpus Christianorum, Instrumenta Lexicologica Latina, Fasc.116 Series A]
X57121: HILLIER J. - Grote meesters der Japanse prentkunst (in de reeks "Hoogtepunten der oosterse kunst")
S52865: HILLIER J. - Les maitres de l'estampe japonaise
S96732: HILLMANN MICHAEL CRAIG - Persian carpets
R42986: HILLMANN WILLIBRORD O.F.M. & SOIRON THADDÄUS O.F.M. (HERAUSG.) - Wissenschaft und Weisheit - Augustinisch-Franziskanische Theologie und Philosophie in der Gegenwart ; 13.Band (1950) Heft II-III
R78624: HILLMANN WILLIBRORD O.F.M. - Aufbau und Deutung der synoptischen Leidensberichte. Ein Beitrag zur Kompositionstechnik und Sinndeutung der drei älteren Evangelien
H45733: HILPISCH STEFAN (TEXTE) & VON MATT L. (PHOTOGRAPHIE) - Saint Benoit
X75612: HILPRECHT H.V. - Die Ausgrabungen der Universität von Pennsylvania im Bêl-Tempel zu Nippur
G64748: HILTERMANN G.B.J. - Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog (1939-1942) [volledig in 2 vols.]
R92307: HIMONET M. - Marie ses mystères et son culte ou Quatre-vingt-trois instructions nouvelles inédites sur la Sainte-Vierge [2 volumes]
R48710: HIMONET M. - Marie ses mystères et son culte ou Quatre-vingt-trois instructions nouvelles inédites sur la Sainte-Vierge [2 tomes]
B88694: HIMPE ANNE - De beweging in huis. Vlaamse Huizen tijdens het interbellum
V105948: HINDLEY CHARLES - The History of the Catnach Press at Berwick-upon-Tweed, Alnwick, and Newcastle-upon-Tyne, in Northumberland, and Seven Dials, London
S16969: HINDLEY GEOFFREY - Castles of Europe
R54584: HINES VINCENTIUS J. - De coniugum separatione ac de civili divortio in iure canonico et in iure civili statuum foederatorum Americae septentrionalis
P13695: HING, F.J.H.WONG LUN - Prostitutie - een fenomenologische studie uit een huisartsenpraktijk
X77102: HINKE W.J. - Selected Babylonian Kudurru inscriptions
R19435: HINNISDAELS GEORGES - L'Octavius de Minucius Felix et l'Apologétique de Tertullien
G93995: HINS EUGENE - La Libre Pensée internationale en 1912
R103417: HINTERBERGER MARTIN - Autobiographische Tradizionen in Byzanz
S36768: HINTERMANN H. - Führer durch die Sammlung für Völkerkunde der Universität Zürich
T86478: HINTIKKA JAAKKO & KULAS JACK - Anaphora and definite descriptions. Two applications of game-theoretical semantics
F105437: HINTIKKA JAAKKO - Time and Neccessity. Studies in Aristotle's Theory of Modality
G94284: HINTZEN JOHANNA DORINA - De kruistochtplannen van Philips den goede
W104344: HIORNS ARTHUR H. - Les alliages métalliques
M82601: HIPPEAU EDMOND - Berlioz intime
R99455: HIPPEAU C. - L'abbaye de Saint-Etienne de Caen 1066-1790
O88334: HIPPEAU C. - L'instruction publique aux Etats-Unis. Ecoles publics, universités, écoles spéciales. Rapport adressé au ministre de l'instruction publique
M82600: HIPPEAU EDMOND - Berlioz intime
M82597: HIPPEAU EDMOND - Berlioz et son temps
R102169: HIPPER RICHARD (ED.) - Die Urkunden des Reichsstiftes St. Ulrich und Afra in Augsburg 1023-1440
P88281: HIPPOCRATE [HIPPOCRATES] (& PARISET ETIENNE, TRAD.) - Lettre II d'Hippocrate à Damagète, nouvelle traduction, sur le texte grec
P88380: HIPPOCRATES & TULP N. [NICOLAES] & BLANKAART S., VERT. [BLANCARDUS STEPHANUS] - Aphorismen, kortbondige spreuken van Hippocrates, benevens deszelfs wet en onderrichtingen, met een bekwaem register en woorden-boeksken voorzien. Nevens d'aenmaeninge van den heer N. Tulp. vertaelt door S. Blankaart.. mitsgaders de Regels van Pareus
R106753: HIPPOLYTE [HIPPOLYTUS] (& NAUTIN PIERRE, ED.) - Hippolyte : Contre les hérésies, fragment, étude et édition critique
H13275: HIRAL ANGE-MARIE O.F.M. - Vie de Saint François Solano de l'ordre des frères Mineurs - Apôtre de l'Amérique Méridionale 1549-1610
B97490: HIRAM - Lettres d'un rationaliste à Mgr. Dechamps, archevêque de Malines, par Hiram
W76632: HIRN G.-A. - Recherches expérimentales et analytiques sur les lois de l'écoulement et du choc des gaz en fonction de la température
R59860: HIRN FERDINAND - Geschichte der Tiroler Landtage von 1518 bis 1525. Ein Beitrag zur sozialpolitischen Bewegung des 16.Jahrhunderts (mit Benutzung archivalischer Quellen dargestellt)
M91667: HIRN G.-A. - La musique et l'acoustique. Aperçu général sur leurs rapports et sur leurs dissemblances
P60770: HIRSCH FRIEDRICH - Practische Bemerkungen über die Zahne und einige Krankheiten derselben, nebst einer Vorrede vom Herrn Geheimen Hofrath und Professor Just Christian Loder
W89648: HIRSCH ADOLPHE - Rapports du directeur de l'observatoire de la république et canton de Neuchatel, 1858 à 1872
W82158: HIRSCH MEIER - Exemples, formules et problèmes du calcul littéral et de l'algèbre
X103477: HIRSCH FERDINAND - Byzantinische Studien
R43058: HIRSCHAUER CH. - La politique de st Pie V en France (1566-1572) Choix de pièces des archives Vaticanes précédé d'une étude sur les relations de Rome et de la France à la vieille de la saint Barthélemy
F105254: HIRSCHENBERGER JOHANNES - Die Phronesis in der Philosophie Platons vor dem Staate
R41288: VON HIRSCHER JOHANN BAPTIST - Die Geschichte Jesu Christi des Sohnes Gottes und Weltheilandes
R48681: HIRSCHER JEAN BAPTISTE (& NYSSEN J.J., TRAD.) - La vie de la bienheureuse Vierge et Mère de Dieu Marie, proposée comme modèle aux filles, aux épouses et aux mères chrétiennes
N64784: HIRSCHFELD GERHARD - Bezetting en collaboratie. Nederland tijdens de oorlogsjaren 1940-1945
S102417: HIRSCHMANN O. - Hendrick Goltzius als Maler 1600-1617
R16020: HIRSCHMANN JOHANNES B. S.J. - Ja zu Gott im Dienst an der Welt : Vörtrage - Aufsätze - Predigten
W20067: HIRSEKORN JURGEN - Het depannage ABC voor superheterodynes (Blaupunkt-Schriftenreihe)
T71066: HIRT H. (ARNTZ H., ED.) - Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft
T59635: HIRT HERMANN - Handbuch der Urgermanischen [3 volumes] I: Laut- und Akzentlehre, II: Stammbildungs- und Flexionslehre, III: Abriss der Syntax
T71493: HIRT HERMANN - Indogermanische Grammatik. Teil II: der indo-germanische Vokalismus
T71481: HIRT HERMAN (ARNTZ HELMUT, HRSG.) - Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft
F46618: HIRTH GEORGES (& ARREAT LUCIEN, INTRODUCTION) - Physiologie de l'art
F78170: HIRVONEN VESA - Passions in William Ockham's Philosophical Psychology
B90057: VAN HISSENHOVEN PAUL - Le coin des grains à la Bourse d'Anvers
B92629: VAN HISSENHOVEN PAUL - Les grains et le marché d'Anvers
G43503: HISTORICAL MANUSCRIPTS COMMISSION - Report on Manuscripts in various collections - vol.VI.The Manuscripts of miss M.Eyre Matcham, captain H.V.Knox, Cornwallis Wykeham-Martin, esq., &c.
G43502: HISTORICAL MANUSCRIPTS COMMISSION - The Manuscripts of the House of Lords 1678-1688
G43501: HISTORICAL MANUSCRIPTS COMMISSION - Report on the manuscripts of Lady Du Cane
G101190: HITCHINS KEITH - A concise history of Romania
G64754: HITLER ADOLF - Redevoering, gehouden door Adolf Hitler ter gelegenheid van de opening van de 3de oorlogs-winterhulpactie in het Berlijnsche Sportpaleis op 3 October 1941
G64753: HITLER ADOLF (VIGNON LOUIS, COMM.) - La doctrine hitlérienne. Hitler et la France (Mein Kampf)
G91086: HITLER, E.A. - Proclamation du Führer au peuple allemand et Note du Ministère des Affaires Etrangères au Gouvernement soviétique, avec annexes
X71407: HITTI PHILIP K. - History of Syria, including Lebanon and Palestine
G56319: HITTI PHILIP K. - History of the Arabs
R38794: HITZIG FERDINAND - Geschichte des Volkes Israel von Anbeginn bis zur Eroberung Massada's im Jahre 72 nach Christus [2 vols.]
M94797: HIU PAY-UUN & VAN DER KLIS JOLANDE (RED.) - Het honderd componisten boek. Nederlandse muziek van Albicastro tot Zweers
R49722: HIZETTE JOSEPHUS ERNESTUS - Definitionis Vaticanae de infallibili romani pontificis magisterio commentarium theologicum. Dissertatio dogmatica (ad gradum doctoris S.Theologiae in Universitate catholica Lovaniensi-)
T71052: HJELMSLEV LOUIS (OLSEN MICHEL, TRAD., GREIMAS ALGIRDAS JULIEN, PRÉFACE) - Le langage. Une introduction. Augmenté de degrés linguistiques
T52731: HJELMSLEV LOUIS - Le langage - une introduction, augmentée de "Degrés linguistiques"
V103000: HLASTA STANLEY C. - Printing types & how to use them
G102194: HLAWITSCHKA EDUARD - Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962)
T73281: HLOUSEK JIRI - Splynutí
P60816: HOBBEL J. - Pokken en cholera
F70760: HOBBES THOMAS (JONES HAROLD WHITMORE, TRANSL.) - Thomas White's De mundo examined. The Latin translated by Harold Whitmore Jones
B80985: HOCART JAMES - Deux éclipses de la liberté ; La capitulation d'Anvers 17 août 1585 & La révocation de l'édit de Nantes, 18 octobre 1685
F106191: HOCEDEZ EDGAR S.J. - Richard de Middleton - sa vie, son oeuvre, sa doctrine
F33936: HOCEDEZ EDGAR S.J. - Richard de Middleton - sa vie, son oeuvre, sa doctrine
S61440: HOCHHUTH ROLF - Menzel Maler des Lichts
B57276: HOCK AUGUSTE - Croyances et remèdes populaires au pays de Liège
R59593: HOCKENMAIER FRUCTUOSUS O.F.M. (& WATERREUS A.A.W., BEWERKING) - De biechtende christen. Handboek voor iedereen, die twijfelingen of moeilijkheden ondervindt op godsdienstig gebied; gevolgd door eenige gebeden voor dagelijksch gebruik
R101377: HOCKS ELSE - Die letzte deutsche Papst ; Adrian VI, 1522-1523
R59119: HOCMAR (& PROU MAURICE, ED.) - De ordine Palatii epistola (texte latin traduit et annoté par m. Prou)
B65900: HOCQUET ADOLPHE - Tournai et le Tournaisis au XVIe siècles, au point de vue politique et social
G80898: DE LA HODDE LUCIEN - Histoire des sociétés secrètes et du parti républicain de 1830 à 1848. Louis-Philippe et la révolution de février. Portraits, scènes de conspiration, faits inconnus
G97769: DE LA HODE - Histoire des Révolutions de France, Tome quatrième (4) contenant les Fastes depuis Henri II jusqu'à la mort de Louis XIV
G39295: HODEIGE MAXIME - Essai sur une révolution
F107695: HODGES H.A. - The Philosophy of Wilhelm Dilthey
R78304: HODL LUDWIG - Die Grundfragen der Sakramentenlehre nach Herveus Natalis O.P. (+1323)
B54877: HOEBANX JEAN-JACQUES - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome XI (quatrième partie) [Supplément général a la table chronologique des diplômes imprimés concernant la Belgique]
B89181: HOEBEKE M.J. - Uit de geschiedenis van het Onze-Lieve-Vrouwenhospitaal te Oudenaarde
T83925: HOEBEKE M. - De middeleeuwse oorkondentaal te Oudenaarde, 13e eeuw - +/- 1500. Spelling en klankleer
R38622: HOEBER KARL (HRSG.) - Görres-Festschrift - Aufsätze und Abhandlungen zum 150. Geburtstag von Joseph Görres
N85529: HOEBERIGS M.M. - 10 generaties Hoeberichts, Hoeberigs, Hoeberichs, Hoeberechts, Houberichs, Hoeberigts, Hoeberiks, enz.
A45299: VAN HOECK M. - Schoonheidsvizioenen - reisindrukken uit Italië
R72683: VAN HOECK S.J - De soldatenpastoor P. Henricus Verbraak S.J. Aalmoezenier van het Ned. Ind. Leger te Atjeh
N69959: VAN HOECK F. S.J. - Schets van de geschiedenis van de Jezuieten in Nederland
R60798: VAN HOECK F. S.J. - De Jezuïeten te Nijmegen. Schets der werkzaamheden van de Societeit van Jezus te Nijmegen, in verband met de godsdienstige en staatkundige geschiedenis der stad
T29211: VAN HOECK JOZEF - A. Hegenscheidt
T74594: VAN HOECKE W., TOURNOY G. & VERBEKE WERNER (EDS.) - Arturus rex. Volumen 2: Acta conventus Lovaniensis 1987
T21893: D'HOEDT P.J., - De tooneelliefhebber - praktische handleiding
W82743: HOEFER FERDINAND - Histoire de la zoologie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours
F23757: HOEFNAGEL H.J.& VAN PEURSEN C.A. & PHILIPSEN H. (RED.) - Relax rieleks - ontspannen studies op de grens van welvaart en welzijn (opgedragen aan Dr. R.F. Beerling bij zijn afscheid van de R.U.Leiden als hoogleraar wijsgerige sociologie)
S103139: HOEFNAGHEL JORIS (& VAN ROOSBROECK ROB., ED.) - Patientia. 24 politieke emblemata door Joris Hoefnaghel, 1569, in fac-simile voor het eerst uitgegeven met een historische inleiding
G59327: HOEGES DIRK - François Guizot und die Französische Revolution
R37190: HOEKSTRA H. - De dooperschen - historisch overzicht en beoordeeling
N68825: VAN DEN HOEL W. - De geschiedenis van het wapen der koninklijke marechaussee
E68733: HOELEN H. - Een studie over de biermarkt en het verbruik van alcoholische dranken
R94109: HOEN CORNELIS (& EEKHOF A., ED.) - De avondmaalsbrief van Cornelis Hoen (1525) in facsimile uitgegeven en van inleiding voorzien
T87009: HOENIGSWALD HENRY M. - Studies in formal historical linguistics
R42620: HOENINGHAUS (& MM. W. & S., TRADUIT DE L'ALLEMAND PAR & AUDIN M., INTRODUCTION) - La réforme contre la réforme ou Retour à l'unité catholique par la voie du protestantisme [2 tomes]
N85521: HOENJET K.G.L. - Genealogie van het geslacht Hounjet casu quo Hoenjet, een van oorsprong Waals geslacht
R96372: HOENS PIET - Democratische neigingen. Het katholieke dagblad Het Centrum vanaf de oprichting tot de breuk met Schaepman. 1884-1900
F104692: HOERES WALTER - La volonta come perfezione pura in Duns Scoto
T96241: TEN HOET C. JZ. - Citherklanken, den vrede der ziele gewijd
W75891: HOET JOSEPH J. (DE GENNES L. PRÉFACE) - L'exploration dynamique de la fonction cortico-surrénalienne
T90357: HOEUFFT J.H. - Proeve van Bredaasch taal-eigen, of lijst van eenige in de stad en den lande van Breda gebruikelijke en in sommige oorden van ons vaderland min gewone woorden en spreekwijzen [samen met:] Aanhangsel op de Proeve van Bredaasch taal-eigen
T96228: VAN HOEVELL W.R. [WOLTER ROBERT] - Anacreontische zangen, gevolgd van eenige losse dichtstukjes
K34932: HOEVELS FRITZ ERIK - Märchen und Magie in den Metamorphosen ders Apuleius von Madaura
R37391: VAN DER HOEVEN ADRIANUS - Otto Gerhard Heldring
P60751: VAN DER HOEVEN CORNELIS - Kroon- en brugwerk (crown- and bridgework)
T65326: HOEWAER TRUDO - Het zwaard van Silverlo. Legenden
T65324: HOEWAER TRUDO - Ik ben in Tirol geweest. Gedichten
T80112: HOEWAER TRUDO - Fata Morgana (gedichten)
T74819: HOEWAER TRUDO - Littekens en sporen
T65325: HOEWAER TRUDO - Ode aan de stilte. Gedichten
T30354: HOEWAER TRUDO - Onder het teken van de weegschaal (dichtbundel)
T26920: HOEWAER TRUDO - Antoine de Loze architect (roman)
T26894: HOEWAER TRUDO - Voorbij de dingen [gedichten]
T25450: HOEWAER TRUDO - Antoine de Loze architect (roman)
T25449: HOEWAER TRUDO - Van het menselijk front - novellen
T25444: HOEWAER TRUDO - De eeuwige rit
T25448: HOEWAER TRUDO - Geheime zenders
T25442: HOEWAER TRUDO - Littekens en sporen
T25436: HOEWAER TRUDO - Met open vizier [gedichten]
T25451: HOEWAER TRUDO - Tussen twee polen : liefde en dood (dichtbundel)
T95240: HOEWAER TRUDO - Geheime zenders
T58809: HOEWAER TRUDO - Vroege herfst (gedichten)
L100575: HOEWAER GERTY, E.A. - Gerty Hoewaer ; Een wereld in beweging
T25439: HOEWAER TRUDO - Bezinning 1963
H34016: HOEX CORINNE - Saint Walhère ; culte, vie, iconographie
S15765: VAN HOEYDONCK, PAUL - Patrick Van Hoeydonck
R102663: HOFEMANN ANNELIESE - Studien zur Entwicklung des Territoriums der Reichsabtei Fulda und seiner Ämter
V19417: VAN 'T HOFF RON - Pijpen en toebak (Het goede leven)
P80448: HOFFDING HARALD (& POITEVIN LEON, ED.) - Esquisse d'une psychologie fondée sur l'expérience
F13965: HÖFFDING HARALD - Philosophes Contemporains
F80652: HOFFDING HARALD - Philosophes contemporains (Wundt, Ardigo, Bradley, Taine, Renan, Fouillée, Renouvier, Boutroux, Maxwell, Mach, Hertz, Oswald, Avenarius, Guyau, Nietzsche, Eucken, James)
F23925: HÖFFDING HARALD - La philosophie de Bergson - exposé et critique (traduit d'après l'édition danoise avec un avant-propos par J.De Coussange, suivi d'une lettre de H.Bergson à l'auteur)
F32279: HOFFDING HARALD - Philosophie de la religion (traduit d'après l'édition anglaise par J.Schlegel, avec corrections et notes nouvelles de l'auteur)
X100504: HOFFET JOSUE-HEILMANN - Etude géologique sur le centre de l'Indochine entre Tourane et le Mékong (Annam Central et Bas-Laos)
X71327: HOFFMANN KARL, HENNING W.B., BAILEY H.W., E.A. - Iranistik: Erster Abschnitt: Linguistik [in: "Handbuch der Orientalistik" Erste Abteilung: der Nahe und der Mittlere Osten. Vierter Band: Iranistik. Erster Abschnitt]
X78864: HOFFMANN HELMUT - Tibet - A handbook
R78508: HOFFMANN PAUL - Studien zur Theologie der Logienquelle
R99289: HOFFMANN PAUL - Tradition und Situation. Studien zur Jesusüberlieferung in der Logienquelle und den synoptischen Evangelien
G44938: HOFFMANN STANLEY - Le mouvement Poujade
G21826: HOFFMANN WALTER, - Donau-Raum ; Völkerschicksal
T97471: HOFFMANN VON FALLERSLEBEN (HRSG.) - Glossarium Belgicum [in: Horae Belgicae, pars 7]
R70077: HOFFMANN PAUL - Studien zur Theologie der Logienquellle
R77133: HOFFMANN JOSEPH R. - Marcion : on the restitution of christianity. An essay on the development of radical Paulinist theology in the second century
T88560: HOFFMANN VON FALLERSLEBEN - Volkswörter. Aus der deutschen Scherz-, Spott- und Gleichnis-Sprache
T102630: HOFFMANN VON FALLERSLEBEN - Horae Belgicae. Studio atque opera Henrici Hoffmann Fallerslebensis [3 volumes]
A22937: HOFFMANN YVES - Roussillon - Catalogne française
K83685: HOFFMANN MARTIN - Die ethische Terminologie bei Homer, Hesiod und den alten Elegikern und Jambographen. I: Homer
R73307: HOFFMANN HANS-DETLEF - Reform und Reformen. Untersuchungen zu einem Grundthema der deuternonomistischen Geschichtssschreibung
K105996: HOFFMANN OTTO - Die Griechischen Dialekte in ihrem historischen Zusammenhange mit den wichtigsten ihrer Quellen [3 volumes] I: Der süd-achaïsche Dialekt, II: Der nord-achaïsche Dialekt, III: Der ionische Dialekt. Quellen und Lautlehre
Y82758: HOFFMANN (ANCELOT, INTROD.) & ACHIM D'ARNIM (GAUTHIER THEOPHILE, TRAD.) - Contes d'Hoffmann, précédés d'une notice sur la vie et les ouvrages d'Hoffmann [relié avec:] Contes bizarres par Achim d'Arnim
S96700: HOFFMEISTER PETER (& CROSBY A.S.B., ED. AND NOTES) - Turkoman carpets in Franconia. Turkmenische Teppiche in Franken
F35230: HOFFMEISTER - Die Heimkehr des Geistes - Studien zur Dichtung und Philosophie der Goethezeit
X82540: HOFFNER HARRY A. - An English-Hittite Glossary
B81197: D'HOFFSCHMIDT ARTHUR - La révision des listes électorales. Guide pratique
X98766: HOFINGER MARCEL - Le Congrès du lac Anavatapta (Vies de saints bouddhiques), extrait du Vinaya des Mülasarvastivadin Bhaisajyavastu [2 volumes] I.Légendes des anciens (Sthaviravadana), II.Légendes du Bouddha (Buddhavadana)
X73957: HOFINGER M. - Etude sur le concile de Vaisali
X82534: HOFINGER MARCEL - Le Congrès du lac Anavatapta (Vies de saints bouddhiques), extrait du Vinaya des Mülasarvastivadin Bhaisajyavastu [2 volumes] I.Légendes des anciens (Sthaviravadana), II.Légendes du Bouddha (Buddhavadana)
K82571: HOFINGER MARCEL - Etudes sur le vocabulaire du Grec archaique
X82276: HOFINGER M. - Etude sur le concile de Vaisali
X82267: HOFINGER MARCEL - Le Congrès du lac Anavatapta (vies de saints bouddhiques) extrait du Vinaya des Mulasarvastivadin Bhaisajyavastu. II: Légendes du Bouddha (Buddhavadana)
K75898: HOFINGER M. & PINTE D. (EDS.) - Lexicon Hesiodeum cum indice inverso. Supplementum
R101368: VON HOFLER CONSTANTIN RITTER - Papst Adrian VI 1522-1523
R68028: HOFMAN RIJCKLOF (ED.) [IOANNES RUSBROCHIUS & GERARDUS MAGNUS] - Ioannes Rusbrochius, Ornatus spiritualis desponsationis Gerardo Magno interprete & Gerardus Magnus, Contra turrim Traiectensem [Corpus Christianorum, Instrumenta Lexicologica Latina, Fasc.123 Series A]
V79010: HOFMAN HUIG & WOUTERS JAN (VERZAMELD DOOR) - Een balavond, bundel II: Een keur van eenvoudige prettige en stijlvolle gemeenschapsdansen
R77136: HOFMANN OTTO - Die Lebendigkeit der Religion [in: Religionspsychologie, I.Band]
M94151: HOFMANN ROSTISLAV - La musique en Russie des origines à nos jours
F24485: HOFMANN PAUL - Metaphysik oder verstehende Sinn-Wissenschaft ? Gedanken zur Neugründung der Philosophie im Hinblick auf Heideggers "Sein und Zeit"
C99982: HOFMANN JOSEF (ED.) - Die Äthiopische Übersetzung der Johannes-Apokalypse [2 volumes] I: Textus, II: Versio [in: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 281-282]
V96226: HOFMANN C. - Het papier en de druktechniek
R26325: HOFMANS F. - Inleiding tot de lezing van het Evangelie - deel II.Ontstaan, groei en gestalte van de vier evangeliën
G73927: HOFMEISTER HERMANN - Germanenkunde
F31230: HOFSTADTER DOUGLAS R. - Gödel, Escher, Bach : Een eeuwige gouden band
F31276: HOFSTADTER DOUGLAS R. - Metamagische thema's ; op zoek naar de essentie van geest en patroon (een samenhangende verzameling van literaire, wetenschappelijke en artistieke beschouwingen)
S85781: HOFSTEDE DE GROOT C. - Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten Holländischer Maler des XVII. Jahrhunderts [10 Volumes], nach dem Muster von John Smith's Catalogue raisonné zusammengestellt von Dr.C. Hofstede de Groot
R96000: HOFSTEDE DE GROOT CORNELIUS PHILIPPUS - Pauli conversio, praecipuus theologiae Paulinae fons
S86343: HOFSTEDE A.C.H. - Meubelkunst. 40 eeuwen meubelgeschiedenis
R13099: HOFSTRA J.W. (BEWERKING) & VAN STRAELEN H. S.V.D., INLEIDING - Het wonderschone leven van Yvonne Beauvais
R37436: HOFTIJZER JACOB - Die Verheissungen an die drei Erzväter
R101271: HOGAN LINDA - Confronting the Truth ; Conscience in the Catholic Tradition
B65901: HOGE E. - Résultats d'un levé magnétique détaillé dans la région de Sourbrodt
B66753: HOGE E. - Nouvelle contribution à la carte magnétique de la Belgique
B66754: HOGE E. - Etudes des anomalies de la composante verticale du champ magnétique terrestre dans la région des Hautes Fagnes
B66755: HOGE E. - Etudes des anomalies de la composante verticale du champ magnétique terrestre dans la région des Hautes Fagnes
R96446: HOGELANDE (AB) CORN. [HOGHELANDE, HOOGELANDE CORNELIS] - De divina praedestinatione, liberaque hominis agendi potestate Dissertatio. Inferendum post cogitationum pag. 20
R99581: HOGENHAVEN JESPER - Gott und Volk bei Jesaja. Eine Untersuchung zur biblischen Theologie
R104543: HOGG JAMES - The Charterhouse of Garegnano as seen in the Chartae of the Carthusian General Chapter [in: Analecta Cartusiana, 100:50]
R104541: HOGG JAMES - The Charterhouse of Liège as seen in the Chartae of the Carthusian General Chapter [in: Analecta Cartusiana, 100:65]
R104542: HOGG JAMES - The Charterhouse of Pavia as seen in the Chartae of the Carthusian General Chapter [in: Analecta Cartusiana, 100:51]
R104546: HOGG JAMES (ED.) - Die Kartäuser und die Künste ihrer Zeit, Band I [in: Analecta Cartusiana, 157]
R107611: HOGG JAMES - Surviving English Carthusian Remains : Beauvale, Coventry, Mountgrace. Album
R104566: HOGG JAMES - The Charterhouses of the Provincia Lombardiae Remotioris as seen in the Chartae of the Cartusian General Chapter (complete in 13 volumes) [in: Analecta Cartusiana, 100:57]
R107615: HOGG JAMES, ORTS ALBERT FERRER, SEYNNAEVE JOHAN & GRAJEWSKI CZESLAW - Dom Firmin Le Ver: A Carthusian Lexicographer. The Carthusian Order from its foundation to the present day. Carthusian Spirituality. Guillelmi a Sancto Theodorico Opera Omnia Pars III: Opera Didactica et Spiritualia. De la procedencia de los artifices de la Cartuja de Ara Christi (1585-1682)
R107612: HOGG JAMES & SCHLEGEL GERHARD - Monasticon Cartusiense, volume III [Belgium, Netherlands, England, Scotland, U.S.A.]
R104528: HOGG JAMES - The Charterhouse of Mauerbach, Vallis Omnium Sanctorum, as seen in the Chartae of the Carthusian General Chapter (3 volumes) I: 1321-1556, II: Ordinations, Dispositions, etc. 1557-1680, III: Necrology 1323-1768 [in: Analecta Cartusiana, 100:64]
B45160: HOGG ROBIN L. - Structural rigidities and policy inertia in inter-war Belgium
R104533: HOGG JAMES - Mönche und Nonnen, die "das Bessere gewählt" hatten (Lukas 10,42) [in: Analecta Cartusiana, 277]
R86018: HOGG JAMES - La Cartuja de Jerez de la Frontera. The Charterhouse of Jerez de la Frontera
R86017: HOGG JAMES - La Cartuja de Miraflores. The Charterhouse of Miraflores
R104530: HOGG JAMES - The Chartae for Provincia Tusciae (A supplement to Grenoble, Bibliothèque Municipale MS. 439 and Grande Chartreuse MS.1 Cart.19) Volume I: 1555, 1556, 1557, 1558, 1562, Volume II: 1569, 1570, 1572, 1573, 1574 [in: Analecta Cartusiana, 100-43]
R86016: HOGG JAMES - Las Cartujas de Las Cuevas, Cazalla de la Sierra y Granada (The Charterhouses of Las Cuevas, Cazalla de la Sierra and Granada)
R86013: HOGG JAMES (ED.) - The charterhouses of Naples and Capri. Volume II: Album
R86012: HOGG JAMES - The architecture of Hinton Charterhouse
R104565: HOGG JAMES - The Charterhouse of Walditz and the Carthusian General Chapter & The Charterhouse of Roermond in the Chartae of the Carthusian General Chapter [in: Analecta Cartusiana, 259]
R86015: HOGG JAMES - La Cartuja de Aula Dei (The Charterhouse of Aula Dei), part 2: plates
P38033: HOGGE ALBERT - Recherches sur les variations respiratoires de la pression intra-abdominale
R52148: HOHENLOHE ALEXANDRE LEOPOLD (DE) PRINCE - Le fidèle au pied de la croix, ou Méditations en forme de prières sur les principaux sujets de piété, publiées par le prince Alexandre de Hohenlohe
R36985: DE HOHENLOHE PRINCE - Mémoires d'Alexandre prince de Hohenlohe (abbé et chanoine de Grandvardin)
R35409: DE HOHENLOHE ALEXANDRE (PRINCE) - Litanies des principales vertus
F32707: HOHLENBERG JOHANNES - Sören Kierkegaard
R41187: HÖHLER DR. - Fortschrittlicher "Katholizismus" oder katholischer Fortschritt ? Beiträge zur Würdigung der Broschüre des herrn Professors Dr.Schell zu Würzburg: "Der Katholizismus als Prinzip des Fortschritts"
T35095: HOHMANN THOMAS - Heinrichs von Langenstein "Unterscheidung der Geister" lateinisch und deutsch ; Texte und Untersuchungen zu übersetzungsliteratur aus der Wiener Schule
V84213: HOHTMANN H. - Kochbuch für den Gasherd. Enthaltend 400 zuverlässige und selbstgeprüfte Rezepte zur Bereitung der verschiedenartigsten Speisen für die gute bürgerliche Küche, nebst Anleitung zur Handhabung der Apparate
G60003: HOIJER OLOF - Le Scandinavisme dans le passé et dans le présent
F97930: D'HOINE PIETER & VAN RIEL GERD (EDS.) - The Providence and moral responsibility in ancient, medieval and early modern thought. Studies in honour of Carlos Steel
B92367: L'HOIR ALF. S.J. - Notre-Dame de Bon-Vouloir en Havre-lez-Mons
R61236: L'HOIR ALF. S.J. - La Congrégation de Notre-Seigneur Jésus-Christ mourant en croix et de la très sainte Vierge, sa mère participant a ses douleurs, dite: "de la bonne mort"
T107816: HOL A.R. & PASSAGE J. - Dialektatlas van Oost-Noord-Brabant, de rivierenstreek en Noord-Nederlands-Limburg [2 volumes] I: Teksten, II: kaarten
B99768: HOLAND HJALMAR RUED - Wisconsin's Belgian community. An account of the early events in the Belgian settlement in North-Eastern Wisconsin with particular reference to the Belgians in Door County
R15874: HOLBÖCK F. & SARTORY TH. (HRSG.) - Mysterium Kirche in der Sicht der theologischen Disziplinen [2 volumes]
J35304: HOLBÖCK CARL - Handbuch des Kirchenrechtes [2 vols.]
T28443: HOLBROOK DAVID - The exploring word - creative disciplines in the education of teachers of English
T28421: HOLBROOK DAVID - The secret places - Essays on imaginative work in english teaching and on the culture of the child (in the secondary school)
C98310: HOLEMANS K. - Contribution à la protection maternelle et infantile en milieu rural du Kwango
R90471: HOLEMANS F. - Le Saint Curé de Thildonck. J.C.M. Lambertz 1785-1869, une gloire du clergé belge
P60656: HOLLAENDER L. - Die Extraction der Zähne (für Arzte und Studirende)
P60774: HOLLAENDER L. - Das Füllen der Zähne
P60762: HOLLAENDER L. - Die Extraction der Zähne (für Arzte und Studirende)
B16971: HOLLAND, CLIVE - The Picture Guides- Flanders & Hainaut
V95245: HOLLAND JULIAN - Manual enciclopedico do Charuto
V95267: HOLLAND JULIAN - The ultimate Cigar encyclopedia
P79639: HOLLANDER EUGEN - Die Karikatur und Satire in der Medizin. Mediko-kunsthistorische Studie
S85310: HOLLANDER EUGEN - Die Medizin in der klassischen Malerei
R69763: DEN HOLLANDER A.A. - Virtuelle Vergangenheit. Die Textrekonstruktion einer verlorenen Mittelniederländischen Evangelienharmonie [BETL 210]
B87979: HOLLEBOSCH-VAN RECK Y. & MEILLANDER V. - Rendez-vous met Magere Hein. Doods- en rouwgebruiken in de 19de eeuw
T54554: HOLLECK-WEITHMANN FRITZ - Zur Quellenfrage von Shakespeares Lustspiel "Much ado about nothing"
R16024: HOLLEMAN, A.W.J. - Pope Gelasius I and the Lupercalia
C62960: HOLLEMAN F.D. - Het Bantoe-grondenrecht in de Unie van Zuid-Afrika en omgeving

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar[an error occurred while processing this directive]

9/14