Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B81238: HELLIN EMMANUEL AUGUSTE - Histoire chronologique des evêques, et du Chapitre exemt de l'église cathédrale de S. Bavon a Gand ; suivie d'un recueil des epitaphes modernes et anciennes de cette eglise
B41386: HELLINCKX PETER - Geboorte, huwelijk en overlijden te Belsele tijdens het interbellum en in de na-oorlogse periode (1920-1950)
T59070: HELLING RAFAEL - A century of Trollope criticism
T10499: HELLINGA, W. ( VOOR DE HERDRUK GEREEDGEMAAKT EN VAN REGISTERS VOORZIEN DOOR P.TUYNMAN) - Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse taalcultuur - Anastatische herdruk van de opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van het Nederlands met aansluitende opstellen
M91265: HELLINGA W.GS. (ED.) - Een Schoon Liedekens-Boeck (genaamd Het Antwerpsch Liedboek van 1544), in den welcken ghy in vinden sult, veelderhande liedekens, oude ende nyeuwe om droefheyt ende melancholie te verdryven
H13103: HELLO ERNEST - Physionomie de Saints
T59391: HELLWEG HANS - Aspekte einer symbolistischen Kunstsprache in Rilkes Lyrik. Bildstruktur und dichterisches Verfahren
R78272: HELM PAUL - John Calvin's Ideas
F78245: HELM PAUL (ED.) - Referring to god. Jewish and christian philosophical and theological perspectives
F78254: HELM PAUL (ED.) - Faith and reason
T37063: VAN DEN HELM G.L. - Proeven van woordgronding [2 delen] eerste stukje & tweede stukje
F58121: HELM PAUL - Faith with reason
G71215: HELM KARL - Altgermanische Religionsgeschichte. Band II: Die nachrömische Zeit. 1: Die Ostgermanen. 2: Die Westgermanen
T33211: HELMAN ALBERT - Don Salustiano (roman, traduit du néerlandais par W.F.C.Timmermans)
T100515: HELMERS JAN FREDERIK - De volledige werken van J.F. Helmers, uitgegeven door het taelminnend genootschap 'De Schelde' [4 delen]
J78296: HELMHOLZ R.H. - The spirit of classical canon law
X73956: VAN HELMOND B.L. O.P. - Mas'oud du Tour'Abdin. Un mystique syrien du XVe siècle. Etude et texte
X74297: VAN HELMOND B.L. O.P. - Mas'oud du Tour'Abdin. Un mystique syrien du XVe siècle. Etude et texte
P60011: VAN HELMONT JOAN BAPTISTA - Dageraad ofte nieuwe opkomst der geneeskonst, in verborgen grond-regulen der Nature-
P90046: VAN HELMONT JOAN BAPTISTA - Dageraad ofte nieuwe opkomst der geneeskonst, in verborgen grond-regulen der Nature-
P89969: HELOT R. - Les Corneille et la médecine
P50629: HELOT CH. - L'hypnose chez les possédés - Tome I, 1e partie
S94302: VAN HELSDINGEN H.W. - 'Historier' en 'peindre'. Poussin's opvattingen over kunst in het licht van de discussies in de Franse kunstlitteratuur in de tweede helft van de zeventiende eeuw
B100973: HELSEN J. - Toponymie van Noorderwijk
L46120: HELSEN JOHAN - De rijkdom van het Tongerse sint-Catharinabegijnhof
X80290: HELTZER M. & LIPINSKI E. (EDS.) - Society and economy in the Eastern Mediterranean (c. 1500-1000 B.C.) [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 23]
F61339: HELVETIUS [CLAUDE ADRIEN, 1715-1771) & SAINT-LAMBERT - Oeuvres completes d'Helvetius [3 volumes] I: De l'esprit, II: De l'homme, III: Melanges (avec: Essai sur la vie et les ouvrages d'Helvétius, par Mr.Saint-Lambert)
R16359: VAN HEMEL, J.B. - Le livre de tout le monde ou Le Catéchisme de Malines
M24138: VAN HEMEL VIKTOR - Over moderne muziek en komponisten (met muziekvoorbeelden)
T9829: VAN HEMELDONCK, E. - Land van belofte
T58811: VAN HEMELDONCK WALTER - Antieke en bijbelse metaforiek in de moderne Nederlandse letteren (1880 - ca.1914) Een bijdrage tot de Europese stijlgeschiedenis
T64234: VAN HEMELDONCK E. - Op de grindershoeve [Duimpjesuitgave nr. 116]
T64140: VAN HEMELDONCK E. (& SPEYBROUCK JOS., TEKENINGEN) - Legenden [Duimpjesuitgave nr.121]
B64925: VAN HEMELDONCK MARIJKE - Een schip met acht zeilen. De ontnuchtering van een gedreven socialiste en feministe
B89016: VAN HEMELRIJCK M. - De Vlaamse krijgsbouwkunde
B62241: VAN HEMELRIJCK M. - De Vlaamse krijgsbouwkunde
B26879: VAN HEMELRYCK F., KONINCKX C., MUYS R., (E.A.) - De studie van de criminaliteit in het Ancien Régime - Stand van het onderzoek en methode [Van Hemelryck, pp.209-242] & A.J.Flanderin een 18-eeuws (Oostends) koopman [Koninckx, pp.243-290] & De afschaffing van de zegelbelasting op de pers in 1848 [Muys, pp.291-310]
B53827: VAN HEMELRYCK FERNAND - Heksenprocessen in de Nederlanden
R53359: HEMELS JOAN & HOEKSTRA HENK (RED.) - Media en religieuze communicatie - een uitdaging aan de christelijke geloofsgemeenschap
W50557: HEMENT E. - Le monde aérien
S89580: VAN HEMERT MARIA - The needlework of the island of Marken
F33597: VAN HEMERT PAULUS (& PLAT J. & WIELEMA M.R.) - Gezag en grenzen van de menselijke orde (uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.Plat & M.R.Wielema)
W55133: HEMILY PHILIP W. & OZDAS M.N. (EDS.) - Science and future choice [2 volumes] I: Building on scientific achievement, II: Technological challenges for social change
R56197: HEMMER (& DUCHESNE, PRÉFACE & FUNCK, TRAD.) - Histoire de l'église [2 volumes]
T59402: HEMMER KARL - Georges Chastellain (1405-75). Dichter und Ratgeber seiner Fürsten, Lehrer seiner Zeit
R99399: HEMMER HIPPOLYTE, OGER GABRIEL, LAURENT A. & LELONG AUGUSTE (EDS.) - Les pères apostoliques [4 volumes] I: Doctrine des apôtres, Epitre de Barnabé, II: Clément de Rome, III: Ignace d'Antioche et Polycarpe de Smyrne, IV: Le pasteur d'Hermas
B64935: HEMMERECHTS KAREL - Wie zijn neus schendt- een pleidooi voor Dietse gevelbescherming
R77192: HEMMERLE KLAUS - Auf den göttlichen Gott zudenken. Schriften zur Religionsphilosophie und Fundamentaltheologie 1 (Ausgewählte Schriften, Band I)
R99314: HEMPEL JOHANNES - Das Ethos des Alten Testaments
W73020: DE HEMPTINNE MARC & CAPRON PAUL - Séparation des isotopes de Carbone
R23736: DE HEMPTINNE PIE - Une âme Bénédictine - dom Pie de Hemptinne, Moine de l'abbaye de Maredsous (1880-1907)
W38055: DE HEMPTINNE A. - Sur l'action chimique des effluves électriques et des rayons de röntgen
W38058: DE HEMPTINNE A. - Action des vibrations électriques sur quelques substances
R52303: DE HEMPTINNE JEAN - L'ordre de saint Benoit
R57162: DE HEMPTINNE CHR. - Propos sur l'Organisation [sur l'Action Catholique]
F69655: HEMSTERHUIS FRANS (PETRY M.J., ED.) - Waarneming en werkelijkheid
M45267: DE HEN F.J. - Het muziekleven in België
B83777: HENAU BRIGITTE - Paul van Zeeland en het monetaire, sociaal-economische en Europese beleid van België, 1920-1960
B92161: HENAUX FERD. - Notice sur le quartier de la Sauvenière à Liège
B99793: HENAUX FERD. - Histoire du pays de Liège [2 volumes]
B50084: HENAUX FERD. - Histoire du pays de Liège suivie du tableau de la constitution liégeoise en 1788
B92121: HENAUX FERD. - Notice sur le pont des arches de Liège
H84020: HENCKENS J. C.SS.R. - De heilige Christina de Wonderbare, maegd, van Sint-Truiden, gevolgd van het verhael des vervoering en verheffing harer relikwien, welke heden berusten in de kerk der EE.Paters Redemptoristen, ter plaetse gezegd Steenaert in voornoemde stad
C10676: D'HENDECOURT ROGER VTE - N'Gombe - Contes et croquis des ranches du Katanga
G50802: D'HENDECOURT OCTAVE - Etudes sur la carrière politique et littéraire d'Asinius Pollion
G59186: D'HENDECOURT OCTAVE - Etudes sur la carrière politique et littéraire d'Asinius Pollion
L64815: HENDERICKX STAF - De kopervreters. De geschiedenis van de zinkarbeiders in de Noorderkempen
R16011: HENDERICKX ANN & KENIS LEO - De zaak Lefebvre - feiten en achtergronden
T44996: HENDERSON JOHN A. - The first Avant-Garde 1887-1894 - Sources of the modern French theatre
L64696: HENDRICK M. & SANGERS W. O.S.C. - De kerkschat van de Sint-Catharinakerk te Maaseik. Beschrijvende inventaris
T90191: HENDRICKX [JOSEPH] - Don Juan. Dramatisch gedicht
S18885: HENDRICKX JOS - Jos. Hendrickx - Retrospectieve tentoonstelling 23/09 - 25/11 1972
B85621: HENDRICKX JEF - Stamboek van Vlaanderen II: 100 vooroudertafels van Vlaamse koppen
T90522: HENDRICKX-ELSENS FRANCISCA PETRONELLA - Snipperuurtjes van wijlen vrouwe Francisca Petronella Hendrickx geb. Elsens. Bloemlezing uit hare nagelatene schriften, ter uitgave bezorgd door haren echtgenoot en toegelicht met eene inleiding en aanteekeningen van dezelfden
S46589: HENDRICKX JOS - Jos Hendrickx '75 tekeningen / grafiek
S46591: HENDRICKX JOS (VAN LOOVEREN LOTTI, CAT.) - Jos Hendrickx
C98786: HENDRICKX STAN - Analytical Bibliography of the Prehistory and the Early Dynastic Period of Egypt and Northern Sudan
L99640: HENDRICKX MARCEL, KUNNEN MATHIEU & VERHEYEN HENDRIK - Bokkerijders in Opoeteren
R69571: HENDRICKX FR. - De wonderbare Christuszang van Ruusbroec de Wonderbare
B24717: HENDRICKX F. - De Kartuizers en hun klooster te Zelem [n.a.v.de tentoonstelling t.g.v. het 9de eeuwfeest van de orde 1084-1984)
R81661: HENDRICKX WINFRIED - Het "Speculum Virginum" ; een middeleeuwse spiegel voor kloostervrouwen. Een onderzoek naar het laatmiddeleeuwse maagdelijkheidsideaal op grond van een vergelijking van de Latijnse en de Middelnederlandse versie
V97016: HENDRIKJE IVO - Bags - Sacs - Tassen - Bolsos - Borse - Taschen
T93486: HENDRIKS J.V. (& GALLEE J.H., VOORW.) - Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen
F50791: HENDRIKS OLAF - Thomas More humanist (1478-1535)
R52827: HENDRIKS OLAF - John Fisher bisschop en martelaar
X87022: HENDRIKSEN HANS - Untersuchungen über die Bedeutung des Hethitischen für die Laryngaltheorie
T93811: HENDRIKSSONE G. (PSEUD. VAN HIEL EMANUEL) - Nieuwe liedekens
R80728: HENDRIKX EPHRAEM O.E.S.A. - Augustins Verhältnis zur Mystik. Eine patristische Untersuchung
H62901: HENDRIX GUIDO - Lutgarts jeugd en de Benedictijnse periode (Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren deel VI)
B57498: HENDRIX L. - De sint Jacobuskerk te Luik
B58566: HENDRIX L. - De Sint Paulus' kerk kathedraal van Luik
B98376: HENDRIX GUIDO (ED.) - Het beproevingsvol-begenadigde leven van begijntje Coleta De Groote (1791-1816), geestelijke dochter van Petrus Theodoor Verhaegen, voorlaatste rector magnificus van de aloude universiteit van Leuven. Brieven en geschriften, ingeleid en uitgegeven door Guido Hendrix
T100988: HENDRIX GUIDO - Filologische studie van het Middelnederlandse Leven van Lutgart (Kopenhaags handschrift), heuristiek en authenticiteitskritiek
R74627: HENDRIX GUIDO - Geschreven en gedrukte woorden uit de Cisterciënzerabdij Boudelo te Klein-Sinaai en Gent [2 volumes] Deel I: tekst, Deel II: Illustraties
R74623: HENDRIX GUIDO (RED.) - Trefwoorden uit de geschiedenis van Cîteaux. Bestuursstructuren - Monialen - Gastvrijheid - Veertiende eeuw - Lekenbroeders
H98356: HENDRIX GUIDO - Omtrent het Kopenhaagse leven van Lutgart, de oudste vertaling van Thomas van Cantimprés Vita Lutgardis [in: Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren, deel 4]
B98636: HENDRIX GUIDO - Handschriftenbezit en boekengebruik, Trappisten van Westmalle 1794-1994
H58483: HENDRIX GUIDO & VAN CANTIMPRE THOMAS - Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren, Benedictines et Cisterciënzerin (1182-1246-1996). Deel III: Thomas van Cantimprés Vita Lutgardis
H62900: HENDRIX GUIDO - Vlaamse Lutgartkunst na de Tweede Wereldoorlog (Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren deel VII)
H93419: HENDRIX GUIDO - Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren, Benedictines en Cisterciënzerin (1182-1246-1996). Deel I: Iconografie van Portugal tot Polen
R61207: VAN DEN HENGEL W. - Psalterium van Maria. Negen rozenkransoverwegingen vóór het allerheiligste of vijf en veertig korte bezoeken bij het H.Sacrament met Maria
J39473: HENGST FERDINAND - Wie moeten in de directe gemeentebelastingen bijdragen ?
F21012: HENGSTENBERG HANS-EDUARD, - Der Leib und die letzten Dinge
B92787: HENIN CATHERINE (& DE MOREAU DE GERBEHAYE CLAUDE, DIR.) - Les pouvoirs politiques du comté de Namur. Répertoire des institutions publiques centrales, régionales et locales, de l'an mil à 1795 [3 volumes]
S87894: HENKEL ARTHUR & SCHONE ALBRECHT (HRSG.) - Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts
R99715: HENKEL WILLI - Die Konzilien in Lateinamerika. Teil I: Mexiko 1555-1897
S84302: HENKELS HERBERT (RED.), SEUPHOR MICHEL [PSEUD. DE FERNAND BERCKELAERS], SAUWEN RIK, VIATTE GERMAIN - Seuphor & Het overzicht, collection complète 1921-1925 [2 volumes]
H89451: VAN HENKELUM G.W. - Van sante Cristoffels beelden. Eene iconographische studie
H92101: VAN HENKELUM G.W. - Van sante Cristoffels beelden. Eene iconographische studie
P76630: HENKENIUS FERDINANDUS JOS. - De carbonis natura et usu
B69722: HENNE ALEXANDRE - Histoire de règne Charles-Quint en Belgique. Tome IX + X
R82490: HENNECKE EDGAR (HRSG.) - Handbuch zu den Neutestamentlichen Apokryphen, in Verbindung mit Fachgelehrten
R82489: HENNECKE EDGAR (HRSG.) - Neutestamentliche Apokryphen, in Verbindung mit Fachgelehrten in deutscher Übersetzung und mit Einleitungen
F80507: HENNEGUY FELIX - De l'indifférence au temple, au forum, au foyer. Essai de philosophie pratique, précédée d'une lettre à m. Ausonio Franchi
S87970: HENNEL-BERNASIKOWA MARIA - Gobeliny XV-XIX wieku w zamku krolewskin na Wawelu. Tapestries at Wawel royal castle 15th-19th centuries
S43686: HENNEMAN I. & VAN DEN BUSSCHE W. - Raymond Minnen
R70004: HENNINGER JOSEPH S.V.D. - Les fêtes de printemps chez les Sémites el la Pâque israélite
W62002: HENNIS WILHELM - Uber die Reaktion zwischen Alkalisilikaten und Schermetallsalzen
B64042: HENOUMONT RENE - Le jardin secret du roi
B26308: HENRARD M.P. - Les campagnes de Charles-le-téméraire contre les Liégeois (1465-1468) [Mémoire]
C44547: HENRARD J.A. - Carte des productions vegetales du Congo belge - Kaart der plantaardige producties van Belgisch-Congo
G55596: HENRARD PAUL - Henri IV et la princesse de Condé 1609-1610, d'après des documents inédits
G87940: HENRI-DEMONT - Pour supprimer ce crime : la guerre. Plan de 1908 dévoloppé et proposé aux alliés en 1918
E42551: HENRI COMTE DE PARIS - Le prolétariat
G47705: HENRI DE L'EPINOIS - Critiques et réfutations - M.Henri Martin et son histoire de France
T92118: HENRICH MANUEL - Iconografia de las ediciones del Quijote de Miguel De Cervantes Saavedra. Reproduccion en facsimile de las portadas de 611 ediciones con notas bibliograficas tomadas directamente de los respectivos ejemplares del ano 1605 al 1905 [3 volumes]
F94319: HENRICI PETER - Hegel und Blondel
F74959: HENRICI PETER - Hegel und Blondel
F66282: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& MACKEN R. O.F.M., ÉD.) - Henrici de Gandavo Quodlibet IX [Opera omnia, vol.13]
F100095: HENRICUS BATE (& VAN DE VYVER E. O.S.B., ÉD.) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Edition critique. Tome I: Introduction, littera dedicatoria, tabula capitulorum, prooemium, pars I.
R37290: HENRICUS GANDAVENSIS [HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] - Quodlibeta magistri Henrici Goethals a Gandavo doctoris Solenis ; Socii Sorbonici - archidiaconi Tornacen cum duplici tabella [2 vols., Anastatic reprint]
F97941: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (WILSON GORDON A. & ETZKORN GIRARD J., EDS.) - Summa (Quaestiones ordinariae) art. LIII-LV (53-55) [Opera omnia, volume 31]
F74744: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& MACKEN R. O.F.M.., ED.) - Lectura ordinaria super sacram scripturam Henrico de Gandavo adscripta [Opera omnia, volume 36]
F74742: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& HODL L. & HAVERALS M., EDS.) - Henrici de Gandavo Tractatus super facto praelatorum et fratrum (Quodlibet XII, quaestio 31; Opera omnia, vol.17)
F74741: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& DECORTE J., ED.) - Henrici de Gandavo Quodlibet XII, Quaestiones 1-30 [Opera omnia, volume 16]
F74740: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& MACKEN R. O.F.M., ÉD.) - Henrici de Gandavo Quodlibet X [Opera omnia, volume 14]
F74739: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& WILSON G.A., ED.) - Henrici de Gandavo Quodlibet VII [Opera omnia, volume 11]
F74738: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& WILSON G.A., ED.) - Henrici de Gandavo Quodlibet VI [Opera omnia, volume 10]
F74736: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& MACKEN R. O.F.M., ED.) - Bibliotheca manuscripta. II: Catalogue Q-Z, Répertoire [Henrici de Gandavo Opera omnia, vol.2]
F74737: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& MACKEN R. O.F.M., ED.) - Bibliotheca manuscripta. I: Introduction, Catalogue A-P + II: Catalogue Q-Z, Répertoire [2 vols., Henrici de Gandavo Opera omnia, vols.1-2]
F74735: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& MACKEN R. O.F.M., ED.) - Bibliotheca manuscripta. I: Introduction, Catalogue A-P [Henrici de Gandavo Opera omnia, vol.1]
F74734: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& MACKEN R. O.F.M., ED.) - Henrici de Gandavo Quodlibet II [Opera omnia, vol.6]
F74567: HENRICUS BATE (STEEL CARLOS, ED.) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Parts IV-V: On the nature of matter, on the intellect as form of man
F74565: HENRICUS BATE (BOESE HELMUT, ED. & STEEL CARLOS, INTRODUCTION) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Parts XI-XII: on Platonic philosophy
F74564: HENRICUS BATE (STEEL CARLOS & GULDENTOPS GUY, EDS.) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Pars XX-XXIII: on the heavens, the divine movers, and the first intellect
F66278: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& MACKEN R. O.F.M., ÉD.) - Henrici de Gandavo, Quodlibet I
F66279: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& MACKEN R. O.F.M., ÉD.) - Henrici de Gandavo Quodlibet II
F66280: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& WILSON G.A., ED.) - Henrici de Gandavo, Quodlibet VI
F66281: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& WILSON G.A., ED.) - Henrici de Gandavo, Quodlibet VII
F66283: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& MACKEN R. O.F.M., ÉD.) - Henrici de Gandavo, Quodlibet X
F66285: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& MACKEN R., ED.) - Henrici de Gandavo, Summa (Quaestiones ordinariae) art. XXXI-XXXIV
F66289: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& HODL L. & HAVERALS M., EDS.) - Henrici de Gandavo, Tractatus super facto praelatorum et fratrum (Quodlibet XII, quaestio 31)
F66292: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& MACKEN R. O.F.M.., ED.) - Lectura ordinaria super sacram scripturam Henrico de Gandavo adscripta
F66293: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& ETZKORN GIRARD J., ED.) - Quaestiones variae Henrico de Gandavo adscriptae
F74743: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& DECORTE J., ED.) - Henrici de Gandavo Quodlibet XIII [Opera omnia, vol.18]
F74566: HENRICUS BATE (STEEL CARLOS & VAN DE VYVER EMIEL O.S.B., EDS.) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Parts VI-VII: on the unity of intellect, on the Platonic doctrine of the ideas
F74733: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT, HENRY OF GHENT] (& MACKEN R. O.F.M., ED.) - Henrici de Gandavo Quodlibet I [Opera omnia, volume 5]
F97922: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (& MACKEN R., ED.) - Henrici de Gandavo, Summa (Quaestiones ordinariae) art. XXXI-XXXIV
F97942: HENRICUS DE GANDAVO [HENRICUS GANDAVENSIS, HENRI DE GAND, HENRIK VAN GENT] (BRAAKHUIS H.A.G., ETZKORN G. & WILSON GORDON A., EDS.) - Syncategoremata, Henrico de Gandavo adscripta [Opera omnia, volume 37]
F97940: HENRICUS BATE (& GULDENTOPS GUY, ED.) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Parts XIII-XVI: On Thinking and Happiness
R31870: HENRION M. - Histoire des ordres religieux
R47554: HENRION EMILIE - Ida Mattei secrétaire générale de l'Action Catholique de la Jeunesse Féminine italienne
J98816: HENRION R., MICHEL J.-H. & THEODORIDES A. (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, Tome XXXIV, 1987 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
J98817: HENRION R., MICHEL J.-H. & THEODORIDES A. (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, Tome XXXV, 1988 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
J98815: HENRION R., MICHAUX M. & THEODORIDES A. (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, tome XXX, 1983 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
H63758: HENRIOT (L'ABBÉ) - Saint Pierre. Son Apostolat, Son Pontificat, Son Episcopat. Histoire, traditions et légendes
Y45040: HENRIOT EMILE - Histoires morales
N70470: HENRIQUES DE CASTRO D. - Keur van grafstenen op de Portugees-Israëlitische begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel / Selected gravestones from the Dutch Portuguese Jewish cemetery at Ouderkerk aan de Amstel
B93503: HENRIQUET MAURICE - La Campine industrielle
H63629: HENRY PAUL - Saint François d'Assise et son école d'après les documents originaux
T9900: HENRY, BERNARD - Ik koos het avontuur [Reisverhalen]
T11437: HENRY, BERNARD - Oost west - weg best
A19315: HENRY BERNARD - Brasil, O Brasil
G25643: HENRY BERNARD - Europa groeit
R27755: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 1e série vol.XII: La Papauté
R27756: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 1e série vol.VI-VII-VIII-IX: Le péché originel (vol.6), La Révélation (vol.6-7), La divinité de Jésus-Christ (vol.7-8-9)
R27757: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 1e série vol.II & III : II.La vérité, Le symbole, L'existence de Dieu, Les attributs de Dieu & III.Les attributs de Dieu (suite), La Trinité, Les anges
R27758: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 1e série vol.I: L'indifférence en matière de religion, L'instruction religieuse & La parole de Dieu
R27759: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 1e série vol.V: L'homme
R27760: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 1e série vol.IV: La Création
R27761: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 1e série vol.X & XI: L'amour et l'imitation de Jésus-Christ (vol.X, 39pp.) & L'église (vol.X-XI, ensemble 1198pp.)
R27883: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, IIe série vol.4 : La charité envers le prochain - La charité envers les pauvres
R27885: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, IIe série vols.5-14: La charité envers les ennemis et le pardon des injures, La vertu de religion ou le culte divin, Le culte de saints, Le culte de la croix, Sujets divers, Le dimanche, La famille, La propriété, Les vertus chrétiennes, Les péchés
R27886: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, IIIe série vol.8 : L'Extrême-Onction - L'ordre
R27887: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, IIIe série vol.9. Le mariage (& Appendice sur l'eucharistie)
R27888: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, IIIe série vol.I. La Prière & L'oraison dominicale
R27889: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 3e série vol.2: La Grâce - Les sacrements en général - Le Baptême - La confirmation
R27890: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 3e série vol.3. La Pénitence (La vertu de pénitence & Le sacrement de Pénitence)
R27891: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, 3e série vols.4-7. L'Eucharistie (sur e.a.: Instructions sur le dogme de la présence réelle, la communion, la fréquente communion, la communion pascale, Le saint sacrifice de la messe, Instructions sur les cérémonies, la première communion, Bibliothèque eucharistique-)
R27893: HENRY A. (L'ABBÉ) - Les magnificences de la religion, série V complète (12 vols.): Homélies et prônes sur les épîtres et les évangiles des dimanches de l'année, avec des considérations et des instructions sur les différents temps de l'année ecclésiastique - Le temps de l'avent, de Noël, de la Septuagésime, du Carême, de la Passion et de la Semaine Sainte, de Pâques, de la Pentecote
F69851: HENRY PAUL S.J. - Les manuscrits des Ennéades [Etudes Plotiniennes, II]
F35324: HENRY DESMOND PAUL - Commentary on 'De Grammatico' ; the historical-logical dimensions of a dialogue of St.Anselm's
H36081: HENRY-COUANNIER MAURICE - Saint François de Sales et ses amitiés
W38028: HENRY LOUIS - Sur les nitriles-alcools aliphatiques et leurs dérivés
H42583: HENRY-COUANNIER MAURICE - Saint François de Sales et ses amitiés
F43942: HENRY A.-M. O.P. - Simone de Beauvoir ou l'échec d'une chrétienté
T48544: HENRY A. - Précis de l'histoire de la poésie, avec des jugements critiques sur les plus célèbres poètes
H53277: HENRY-COUANNIER MAURICE - Saint François de Sales et ses amitiés
R56604: HENRY BERNARD - Op trot voor God - 20 Vlaamse missionarissen (m/v)
B57292: HENRY RENÉ - Hier en Ourthe-Amblève. Mythes et destinées. Tome II
T58622: HENRY DE GENERET ROBERT (ED.) - Le martyre d'Ali Akbar. Drame persan (texte établi et traduit, avec une introduction et des notes par l'abbé Robert Henry de Generet)
G80833: HENRY RENE (& LEROY-BEAULIEU ANATOLE, PRÉFACE) - Questions d'Autriche-Hongrie et question d'Orient
F66301: HENRY OF GHENT [HENRICUS GANDAVENSIS] (& TESKE ROLAND J. S.J., TRANSL.) - Quodlibetal questions on free will, translated from the Latin with an introduction and notes
F66310: HENRY OF HARCLAY (& HENNINGER MARK G. S.J. & EDWARDS RAYMOND S.J., EDS.) - Ordinary Questions. Vol.1: I-XIV, Vol.2: XV-XXIX [complete in 2 vols.]
M83037: D'HENRY L. - Mémoire explicatif du cadran musical transpositeur
Y98473: HENRY OSCAR - Le carquois d'osier
R45547: HENRY LUDOVICUS - De residentia beneficiatorum, Dissertatio historico-canonica
X77302: HENRY VICTOR - Le Parsisme
G80835: HENRY RENE (& LEROY-BEAULIEU ANATOLE, PRÉFACE) - Des monts de Bohème au Golfe Persique (Le suffrage universel en Autriche, La crise hongroise, Les Etats yougo-slaves et la Macédoine, L'Asie turque et le chemin de fer de Bagdad)
X77859: HENRY VICTOR - La magie dans l'Inde Antique (Les religions des peuples civilisés)
X77858: HENRY VICTOR - La magie dans l'Inde Antique
R81454: HENRY-B. H. - Commentaires sur les Evangiles ; Révélation par l'esprit
B99129: HENS MAARTEN (RED.) - Vogels in het Dijleland
M36041: HENSEL WALCHER - Auf den Spuren des Volksliedes - Sprachliche und musikalische Betrachtungen als Beiträge zu seiner Wesensschau (Kleine Volksliedkunde)
N73490: HENSEN A. - De eerste twee bisschoppen van Haarlem in de zestiende eeuw
R16013: HENSEN R. - Paul Tillich - Wijsgeer / Theoloog
T60298: HENSEN HERWIG - Het voorbeeldig bestand
X78854: HENSS MICHAEL - Kalachakra. Ein Tibetisches Einweihungsritual
F59060: HENTRICH WILHELM S.J. - Gregor von Valencia und der Molinismus. Ein Beitrag zur Geschichte des Prämolinismus mit Benützung ungedruckter Quellen
N34646: HENTZEN CASSIANUS O.F.M. - De politieke geschiedenis van het lager onderwijs in Nederland ; 1e deel. De vestiging van het Staatsmonopolie 1795-1813
R41270: HENTZEN CASSIANUS O.F.M. - Commentaar op Quadragesimo Anno - Encycliek van Z.H.paus Pius XI over het herstel der maatschappelijke orde en hare vervolmaking volgens de wet der evangelies [2 vols.]
R47327: HENTZEN CASSIANUS O.F.M. - Lijdensmeditaties
R49166: HENTZEN CASSIANUS O.F.M. - Lijdensmeditaties
E95994: HENTZEN CASSIANUS O.F.M. - Zijn wettelijke maatregelen gewenscht, teneinde daardoor in de verhouding tusschen groot- en kleinbedrijf in den detailhandel, de ontwikkeling van het grootbedrijf ten bate van het kleinbedrijf te remmen ?
T23453: HENUSSE THÉO - Une pièce de Molière inconnue
R23087: HEPPE H. - Christelijke ethiek (uitgegeven door Albert Kuhnert, vertaald door J.H.Gunning Jr.)
R28303: HEPPE HEINRICH - Geschichte der Hessischen Generalsynoden 1568-1582 [nach den Synodalakten zum ersten Male bearbeitet und mit einer Urkundensammlung), [Facsimile, 2 vols. in one]
F77417: HERAKLIT [HERACLITUS] (& SNELL BRUNO, HRSG.) - Heraklit: Fragmente
B85612: HERALDISCH COLLEGE - Wapenboek van het Heraldisch College. Deel I: 1-100
R92979: HERBERS KLAUS & JOHRENDT JOCHEN (HRSG.) - Das Papsttum und das vielgestaltige Italien. Hundert Jahre Italia Pontificia
R92975: HERBERS KLAUS & FLEISCH INGO - Erinnerung, Niederschrift, Nutzung. Das Papsttum und die Schriftlichkeit im mittelalterlichen Westeuropa
R93211: HERBERS KLAUS & KONIGHAUS WALDEMAR (EDS.) - Von Outremer bis Flandern. Miscellanea zur Gallia Pontificia und zur Diplomatik
S19341: HERBERT TONY - Verzameling Tony Herbert
F96168: HERBERT OF CHERBURY EDWARD LORD - De veritate, prout distinguitur a revelatione, a verisimili, a possibili, et a falso [bound with:] De causis errorum (1656)
S34553: HERBERT JOHN (ED.) - Christie's review of the season 1974
B45250: HERBERT TONY - Staatszin, weerbaarheid, grootheidszin
F66716: HERBERT GARY B. - Thomas Hobbes. The unity of scientific & moral wisdom
Q77993: W.-C. E., BESANT ANNE & CORYN HERBERT - Société théosophique. Publications de la branche de Charleroi [3 tomes] 1: Observations générales, par E. W.-C., 2: Introduction à la théosophie, par A. Besant, 3: Hypnotisme, transmission de la pensée et médiumnité (par H.Coryn)
R34692: HERBET (EERE-KANONIK VAN AMIENS) - De navolging van Jesus-Christus overwogen, of Godvruchtige overdenkingen toegepast op elk hoofdstuk ; derde deel
R34693: HERBET (EERE-KANONIK VAN AMIENS) - De navolging van Jesus-Christus overwogen, of Godvruchtige overdenkingen toegepast op elk hoofdstuk ; derde deel
R36304: HERBET (L'ABBÉ) - L'imitation de Jésus-Christ méditée, ou suite de considérations pieuses adaptées à chaque chapitre [2 tomes]
R48838: HERBET L'ABBÉ - L'imitation de Jésus-Christ méditée
R48843: HERBET L'ABBÉ - Nouvelles méditations ou La voie de Dieu enseignée aux coeurs droits (complément de l'Imitation méditée)
R51356: HERBET ABBÉ - Les joies, les douleurs et les gloires de Jésus et de sa sainte Mère ou Nouveau mois de Marie
R51698: HERBET L'ABBÉ - La Sainte Table ou le Ive livre de l'Imitation de J.-C. expliquée verset par verset, avec traduction nouvelle le latin en regard
R73601: D'HERBIGNY S.J. - Novene tot voorbereiding op 28 november: verjaardag van de goedkeuring der Romeinsche Unie van de Orde van de Heilige Ursula. Met bijvoeging van 4 overwegingen voor verschillende feesten der Orde
R63875: D'HERBIGNY (MGR.) - Un Newman russe. Vladimir Soloviev (1853-1900)
B54934: HERBILLON JULES - Toponymie de la Hesbaye liégeoise. XIII: Toponymie de Crisnée
C45257: HERBOTS J.H. - Afrikaans gewoonterecht en cassatie - Studie over de Kongolese koloniale rechtspraak en proeve de lege ferenda in toepassing van artikel 60 van de grandwet van 1967 [2 delen]
G84664: VAN HERCK PAUL, VAN CALSTEREN JAN, VERBEKE WIM - Laarzen. Fascisme gisteren en vandaag
S89618: VAN HERCK J. - Het passie-retabel van Geel (ingeleid en verklaard)
B21590: VAN HERCK JAN, - Het Vleeschhuis te Antwerpen
B89995: VAN HERCK JOZEF - De Rubenskapel in de Sint Jacobskerk te Antwerpen. Historisch-archeologische studie. Ter gelegenheid der 350e verjaring van Rubens' geboorte
B93020: VAN HERCK JOZEF - Memorieboekje 1915
L84677: DE HERCKENRODE LEON - Collection de tombes, epitaphes et blasons, recueillis dans les églises et couvents de la Hesbaye, auxquels on a joint des notes généalogiques sur plusieures anciennes familles qui ont habité ou habitent encore ce pays
T28946: VAN HERCKENRODE WILLEM [PSEUD.V.PAUL HAEVEN] - De witte dood (toneelspel in drie bedrijven)
T28947: VAN HERCKENRODE WILLEM [PSEUD.V.PAUL HAEVEN] - Ecce Homo - verzamelde gedichten
T28949: VAN HERCKENRODE WILLEM [PSEUD.V.PAUL HAEVEN] - Dichterstroost (- opgedragen aan de leden van de Aarschotse kunstkamer)
B91803: DE HERCKENRODE J.S.F.J.L. BARON - Notice généaologique concernant la famille Van Lidth de Jeude
Y98469: HERDIES EUGENE - Maisons (1937) & Jardins (1947)
R41365: HERDING OTTO - Das Testament des Hans v.Schönau (1480-1527)
F58048: HERDT JENNIFER A. - Religion and faction in Hume's moral philosophy
B88991: DE HERDT RENE - Gentse floraliën. Sierteelt in Vlaanderen
R49669: HEREBERT WILLIAM O.F.M. (& REIMER STEPHEN R., ED.) - The works of William Herebert O.F.M.
T56165: HEREMANS J.F.J. - Nederlandsche dichterhalle - Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters van de vroegste tyden onzer letterkunde tot op onze dagen, volgens dichtvakken en ouderdom gerangschikt door J.F.J. Heremans [2 delen]
C84847: HEREMANS ROGER - L'éducation dans les missions des Pères Blancs en Afrique Centrale 1879-1914. Objectifs et réalisations
T97848: HEREMANS J.F.J., LOVELING VIRGINIE & ROSALIE, SABBE J., ROOSES MAX, SLEECKX, E.A. - Nederlandsch Museum : tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunst, onder het bestuur van J.F.J. Heremans. 1874 (jaargang 1, volledig)
T97850: HEREMANS J.F.J., ROGGHE W., HIEL EMANUEL, GEIREGAT P., LOVELING VIRGINIE, E.A. - Nederlandsch Museum : tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunst, onder het bestuur van J.F.J. Heremans. 1877 (jaargang 4, aflevering 1-4 en 6)
T97851: HEREMANS J.F.J., HIEL EMANUEL, DE GEYTER J., ROGGHE W., SLEECKX, E.A. - Nederlandsch Museum : tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunst, onder het bestuur van J.F.J. Heremans. 1878 (jaargang 5, volledig)
T97852: HEREMANS J.F.J., DE GEYTER JULIUS, ROGGHE W., HIEL EMANUEL, E.A. - Nederlandsch Museum : tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunst, onder het bestuur van J.F.J. Heremans. 1881 (jaargang 8, volledig)
T97849: HEREMANS J.F.J., DE GEYTER J., LOVELING ROSALIE, CORNETTE ARTHUR, HEREMANS J.F.J., E.A. - Nederlandsch Museum : tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunst, onder het bestuur van J.F.J. Heremans. 1875 (jaargang 2, tweede helft)
T90096: VAN HERENDAEL EDMOND - Gedichten
T90738: VAN HERENDAEL EDMOND - Gedichten
R58851: HERESWITHA ZUSTER - Orde van het Heilig-Graf
B81037: HERESWITHA M. ZUSTER - De Heilig-Grafpriorij te Turnhout 1662-1962
R74319: HERESWITHA - De vrouwenkloosters van het Heilig Graf in het prinsbisdom Luik vanaf hun ontstaan tot aan de Fransche Revolutie (1480-1798)
R39848: HERGENRÖTHER JOSEPH KARDINAL - Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte [3 vols.]
R41177: HERGENRÖTHER J. - Kritik der V. Döllinger'schen Erklärung vom 28. März d.J.
R57390: HERGENROTHER JOSEPH - Album de los papas ; con los retratos de todos los soberanos pontifices desde san Pedro hasta Pio IX y un resumen de cada uno de ellos [bilingue: espagnol-français]
H44047: D'HERICAULT CH. - Les mères des Saints & [relié avec:] Les amis des Saints
H44137: D'HERICAULT CHARLES - Les grands saints de France et leurs amis
R80030: HERING JEAN - Le royaume de Dieu et sa venue. Etude sur l'espérance de Jésus et de l'apôtre Paul
R39839: HERIS CH.-V. O.P. - Le Mystère du Christ
R39843: HERIS CH.-V. O.P. - Le mystère de l'Eucharistie
S57886: HERIS M. - Mémoire en réponse à la question suivante: Quel est le point de départ et quel a été le caractère de l'école flamande de peinture sous le règne des ducs de Bourgogne? Quelles sont les causes de sa splendeur et de sa décadence?
T82787: HERISSAY JACQUES - Le monde des théatres pendant la révolution 1789-1800 d'après des documents inédits
F26004: HERK KONRAD - Das Leuchten des Dunkels
R100872: HERKENRATH HERMANN JOSEPH - Der Kölner Kirchenrat von 1601-1615
R20453: HERLET JOANNIS GEORGII - Catechismus praedicatus sive Conceptus concionatorii simplices & captui rudium valde accomodati, quibus de cepiosa & selecta pro concionibus, exhortationibus, aliisque spiritualibus instructionibus materia subministratur-
R98666: HERLET JOANNES GEORGIUS - Catechismus praedicatus sive Conceptus concionatorii simplices & captui rudium valde accomodati, quibus cepiosa & selecta pro concionibus, exhortationibus, aliisque spiritualibus instructionibus materia subministratur
R44147: HERMAGORAS JEAN DE LA CROIX (& ROZMAN GRÉGORIUS MGR., PRÉFACE) - Aloïs Grozdé 1923-1943 martyr de l'action catholique
B67271: HERMAN R. - Zuidnederlandse toeristische tijdschriften (1895-1960) [Nederlandse volkskundige bibliografie, XIV]
F58041: HERMAN BARABARA - The practice of moral judgment
R80022: HERMAN ZVONIMIR I. O.F.M. - Liberi in Cristo. Saggi esegetici sulla liberta dalla Legge nelle Lettera ai Galati
R74363: HERMANIUK MAXIME C.SS.R - La parabole évangélique. Enquête exégétique et critique
R53411: HERMANN [JOSEPH VAN STEINFELD] O.PRAEM. - Als Maria luistert
R53414: HERMANN [JOSEPH VAN STEINFELD] O.PRAEM. & MARIANUS - Aan Moeders hand naar Moeders Rijk
R53822: HERMANN [JOSEPH VAN STEINFELD] O.PRAEM. & MARIANUS - Aan Moeders hand naar Moeders Rijk
R53823: HERMANN [JOSEPH VAN STEINFELD] O.PRAEM. - Als Maria luistert
R70013: HERMANN INGO - Kyrios und pneuma. Studien zur Christologie der paulinischen Hauptbriefe
F75008: HERMANN CONRAD - Der Gegensatz des classischen und des romantischen in der neuern Philosophie
R96352: HERMANN JOSEPH - Considérations sur la lettre du pape Pie VI écrite à monsieur le prince-eveque de Freisingue, en date du 18. Octobre 1786
X76027: HERMANNS MATTHIAS SVD - Das National-Epos der Tibeter Gling König Ge Sar. Aus dem Tibetischen übersetzt
X78863: HERMANNS MATTHIAS SVD - Mythen und Mysterien, Magie und Religion der Tibeter
R59477: HERMANNUS DE RUNA - Sermones festivales
R67864: HERMANNUS DE RUNA O.CIST. (MIKKERS E. E.A., EDS.) - Hermanni de Runa Sermones festivales (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 64)
T28456: HERMANOWSKI GEORG - Die Stimme des schwarzen Löwen - Geschichte des flämischen Romans
T28458: HERMANOWSKI GEORG - Säulen der modernen flämischen Prosa
B89344: HERMANS V. - La vérité sur Op, Signorken !
S61582: HERMANS PAUL - Paul Hermans retrospectieve
R73306: HERMANS J.M. S.M.M. (BITTREMIEUX J.M., INLEIDING) - Maria's middelaarschap, volgens de leer van de heilige Louis Marie Grignion de Montfort
B62939: HERMANS AN - Scheppers. Onze school. 150 jaar onderwijs aan de Melaan in Mechelen
T65410: HERMANS WARD - De geestelijke zwerftocht
F13968: HERMANS, WARD - Socratische gesprekken - de ondergang van het westerse burgerdom
R20439: HERMANS J. - Uw geheim ligt op de tafel des Heren ; de Eucharistie in oud-christelijke geschriften - een bloemlezing
R92815: HERMANS J. - Eucharistie vieren met kinderen. Een liturgie-wetenschappelijke studie over de deelname van het kind aan de eucharistie in het verleden en volgens de huidige kerkelijke richtlijnen
F31242: HERMANS WARD - Socratische gesprekken - de zelfmoord van het westers burgerdom
T45019: HERMANS GEORGES - Les premières armes de Maurice Maeterlinck (édition définitive)
R52695: HERMANS ALPHONSE M. F.S.C. - Frère Miguel Febres Cordero des Ecoles Chrétiennes 1854-1910 Evocation et témoignages
R53561: HERMANS ALPHONSE F.S.C. (= MAURICE-AUGUSTE FRÈRE) - Les voeux des Frères des Ecoles Chrétiennes avant la bulle de Benoit XIII [Cahiers Lasalliens, 2-3]
R53567: HERMANS ALPHONSE F.S.C. (= MAURICE-AUGUSTE FRÈRE) - L'Institut des Frères des Ecoles chrétiennes à la recherche de son statut canonique: des origines (1679) à la bulle de Benoit XIII (1725) [Cahiers lasalliens, 11]
R53572: HERMANS ALPHONSE F.S.C. (= MAURICE-AUGUSTE FRÈRE) & GAREIS ARTURO F.S.C. (= JOSÉ ARTURO FRÈRE) - Contribution à l'étude des sources du "Recueil de différents petits traités" [Cahiers Lasalliens, 16]
R53593: HERMANS ALPHONSE F.S.C. (= MAURICE-AUGUSTE FRÈRE) & GAREIS ARTURO F.S.C. (= JOSÉ ARTURO FRÈRE) - Petite contribution à l'Etude des origines lasalliennes [Cahiers lasalliens - Textes, Etudes, Documents]
R53663: HERMANS ALPHONSUS F.S.C. - L'Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes à la recherche de son statut canonique des origines (1679) à la bulle de Benoit XIII (1725)
G54620: HERMANS JOHANNES LEONARDUS - Het aandeel van Engeland aan de vorming van het staatswezen der Noordamerikaansche unie
N60267: HERMANS C.R. - Introductio in notitiam rei literariae maxime provinciae Brabantiae septentrionalis
R98756: HERMANS MICHEL & PARMENTIER ISABELLE (EDS.) - The itinerary of Antoine Thomas S.J. (1644-1709), scientist and missionary from Namur in China. L'itinéraire d'Antoine Thomas S.J. (1644-1709), scientifique et missionnaire namurois en Chine
R98064: HERMANS BERTIN O.F.M. (RÉCOLLET) - Les anges dans la tradition catholique
N64195: HERMANS DORINE & HOOGHIEMSTRA DANIELA - Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890
N64194: HERMANS DORINE & HOOGHIEMSTRA DANIELA - Vertel dit toch aan niemand. Leven aan het hof
N64181: HERMANS DORINE & HOOGHIEMSTRA DANIELA - De schoonfamilie [over het Nederlandse koningshuis]
B75600: HERMANS WARD - Het Treurspel voor Recht en Beschaving
R95886: HERMANS CORNELIUS RUDOLPHUS (ED.) - Annales canonicorum regularium S. Augustini ordinis S. Crucis, ex monumentis authenticis, rev. patre magistro generali Fr. Henrico Van den Wijmelenberg approbante et opitulante [3 volumes]
B93768: HERMANS V. - Inventaire des archives de la ville de Malines. Tome 7: Inventaire des lettres missives (Nouvelle série, tome I)
R79938: HERMANS BERTIN O.F.M. (RÉCOLLET) - Les anges dans la tradition catholique
T64961: HERMANS WARD - Gekluisterde verzen. Satiren en balladen
T64962: HERMANS WARD - Moeder's Dodenkrans
B64959: HERMANS WARD - Het Treurspel voor Recht en Beschaving
T64960: HERMANS WARD - Apocalypsis
R100797: HERMANS BERTINUS O.F.M. - De maand juni toegewijd aan het allerheiligste hart van Jezus
C66751: HERMANS L. - Résultats des observations magnétiques effectuées de 1934 à 1938 pour l'établissement de la carte magnétique du Congo Belge [5 fascicules]
B100636: HERMANS V. - La vérité sur Op, Signorken !
T31335: HERMANS WARD - Poëzie achter tralies
B93746: HERMANS V. - Catalogue méthodique de la Bibliothèque de Malines (publié sous les auspices de l'administration communale)
B93767: HERMANS V. - Inventaire des archives de la ville de Malines. Tome huitième (8): Inventaris der Registers en Rollen ; Additions et rectifications
B56638: HERMANS WARD - Maatschappelijke en moreele conflicten
B87317: HERMANS DE HEEL LUCY - L'Eglise Saint-Martin d'Akkerghem
O79578: HERMANS JOS.M.M. & NELISSEN MARC (EDS.) - Charters of foundation and early documents of the Universities of the Coimbra Group
B80162: HERMANS AN - De onderwijzersopleiding in België 1842-1884. Een historisch-pedagogisch onderzoek naar het gevoerde beleid en de pedagogisch-didactische vormgeving
R100796: HERMANS BERTINUS O.F.M. - Het goddelijk kind Jesus
B11284: HERMANT PAUL - De Folklore in het Werk van Erasmus
Y22957: HERMANT A. & BONNARD A. & COLETTE & MORAND P. - Affaires de coeur [= 1.Le coeur et la littérature (A.Hermant), 2.Le coeur sentimental (A.Bonnard), 3.Le coeur des bêtes (Colette), 4.Le coeur moteur (P.Morand) ]
Y23206: HERMANT ABEL - Le suborneur [dans "Le cycle de Lord Chelsea" 1]
F32703: HERMANT FRANCIS - Pascal l'ascétisme des pensées
F38708: HERMANT P. & VAN DE WAELE A. - Les principales théories de la logique contemporaine
F38921: HERMANT P. & VAN DE WAELE A. - Les principales théories de la logique contemporaine
E41724: HERMANT MAX (& LICHTENBERGER HENRI, PRÉFACE) - Les paradoxes économiques de l'Allemagne moderne 1918-1931
R62516: HERMANT LEON O.M.I. - L'Epopée d'un Evêque-Missionaire. Le Serviteur de Dieu Vital-Justin Grandin, Oblat de Marie Immaculée. Missionaire des Indiens, premier évêque de Saint-Albert, Canada, 1829-1902
B67411: HERMANT PAUL - Le folklore dans les écrits d'Erasme
R99245: HERMAS (& JOLY ROBERT, ED.) - Le pasteur. Introduction, texte critique, traduction et notes par Rboert Joly [dans: Sources chrétiennes, 53 bis]
H13100: HERMENT JULES - La doctrine spirituelle de Saint Jean-Baptiste de la Salle
R53690: HERMENT JULES - L'institut Saint-Berthuin à Malonne
P54374: HERMENT J. - Eléments de psychologie appliquée à l'éducation (à l'usage des Ecoles Normales primaire & moyenne)
T65474: HERMEREN LARS - On modality in English. A study of semantics of the modals
R59481: HERMES TRISMEGISTUS - De triginta sex decanis
R67945: HERMES TRISMEGISTUS (FERABOLI SIMONETTA, ED.) - Hermes Latinus, Tomus IV, Pars I: Hermetis Trismegisti De triginta sex decanis (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 144)
J87882: HERMESDORF B.H.D. - Rechtsspiegel. Een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij
G40999: HERMET GUY - La politique dans l'Espagne franquiste
R70136: HERMISSON HANS-JÜRGEN - Studien zur israelitischen Spruchweisheit
R70139: HERMISSON HANS-JURGEN - Sprache und Ritus im altisraelitischen Kult. Zur Spiritualisierung der Kultbegriffe im Alten Testament
R77387: L'HERMITE DE MONTMARTRE [= PSEUD.] (& VIBERT PAUL, PRÉFACE) - L'anti-pape. Drumont-Démon. L'Union Internationale des Congrégations: les Philistins, Moines et soldats, Découverte du "Complot des Faux": punition des Philistins
R61176: HERMUS A. (BEWERKING) - Handboek voor de directeurs der Congregatie van Maria, bevattende onderrichtingen over Maria, de plichten van Maria's kinderen en de feesten in het kerkelijk jaar [2 delen]
B98686: HERMY MARTIN & DE BLUST GEERT - Punten en lijnen in het landschap
G65658: HERNANDEZ JUAN C. - Prehistoria Colombiana
F75009: HERNANDEZ DE FRUTOS T., LOPEZ DE DICASTILLO LUIS E.A. - Eurídice, V (1995)
C84921: HERODOTUS & HOMBERT MARCEL, ED. - Hérodote ; L'Egypte Ancienne (extraits choisis et annotés par Marcel Hombert)
K682: HERODOTUS - Muzen ( uit het Grieksch met inleiding en korte aanteekeningen door Ch.M.Van Deventer - geheel herzien en van meer uitgebreide aanteekeningen voorzien door J.XW.Van Rooijen) - Deel II
M93938: HEROLD F. - Le pré des clercs, opéra comique en 3 actes. Partition Piano et Chant
G59205: HERON DE VILLEFOSSE ANT. - Notice des monuments provenant de la Palestine et conservée au Musée du Louvre (Salle Judaïque)
R49020: D'HEROUVILLE P. S.J. - La "bonne Armelle" 1606-1671 [Armelle Nicolas]
R59566: HERP HENDRIK O.F.M. (& VERSCHUEREN LUCIDIUS O.F.M., ED.) - Spieghel der Volcommenheit [2 volumes] I: Inleiding, II: Tekst (opnieuw uitgegeven door p.Lucidius Verschueren O.F.M.)
R68092: HERP HENDRIK O.F.M. (& VERSCHUEREN LUCIDIUS O.F.M., ED.) - Spieghel der Volcommenheit [2 volumes, I: Inleiding, II: Tekst] (opnieuw uitgegeven door P. Lucidius Verschueren O.F.M.)
S65145: HERREGODS GEORGES (DE WOLF KOENRAAD, SAMENST.) - Klei en kleur. Retrospectief Georges Herregods
T29212: HERREMAN RAYMOND - Achilles Mussche
C36389: HERREMAN FRANK & PETREDIS CONSTANTIJN (RED.) - Het gelaat van de geesten - Maskers uit het Zairebekken
B41813: HERREMANS MAURICE-PIERRE - La Wallonie ses griefs, ses aspirations
F75032: HERRERA HUGO - Sein und Staat. Die ontologische Begründung der politischen Praxis bei Helmut Kuhn
S89429: VAN HERREWEGE GERMAIN - Cécile Cauterman
F58930: HERRICK JANE - The historical thought of Fustel de Coulanges
S87211: HERRMANN FRANK - Sotheby's portrait of an auction house
K30084: HERRMANN LÉON - L'age d'argent doré
R51304: HERRMANN P.J. C.SS.R. - Tractatus theologici duo de Virgine Maria et de divina gratia, juxta doctrinam S. Thomae et S. Alphonsi
W75890: HERS H.G. - Le métabolisme du fructose
R51528: HERSAN MARC ANTOINE (1652-1727) - Exercices sur les sacramens de penitence et dela sainte Eucharistie par des Prieres courtes & des élevations à Dieu, tirées des confessions de S. Augustin & de l'Evangile [relié avec 2 autres ouvrages]
F80642: HERSCHEL J.F.W. - Discours sur l'étude de la philosophie naturelle ou Exposé de l'histoire des procédés et des progrès des sciences physiques et naturelles
A81264: HERSENT GEORGES - République Argentine. Port du Rosario
F71941: HERTE FRANCOIS - L'au-delà ou le réel inconcevable - La théorie du réalisme. IIe volume [dans: Cours de philosophie relativiste, premier livre]
C39036: D'HERTEFELT M., TROUWBORST A.A. & SCHERER J.H. - Les anciens royaumes de la zone interlacustre méridionale Rwanda, Burundi, Buha
C39100: D'HERTEFELT M. & DE LAME D. - Société Culture et Histoire du Rwanda - Encyclopédie bibliographique 1863-1980/87 [2 tomes]
R97699: HERTEL XAVIER - Le prêtre et les malades
B85427: HERTELEER LUC - Politieke evolutie te Mechelen ten tijde van de eerste grondwetsherziening (1890-1895)
B99044: VAN DER HERTEN BART, VAN MEERTEN MICHELANGELO & VERBEURGT GRETA (RED.) - Sporen in België. 175 jaar spoorwegen, 75 jaar NMBS
R35454: VON HERTLING G. (FREIHEER) - Albertus Magnus - Beiträge zu seiner Würdigung
R41179: VON HERTLING GEORG FRHR. - Zur Beantwortung der Göttinger Jubiläumsrede - Offener Brief an Herrn Professor Dr.Albrecht Ritschl
T74604: HERTOG ERIK - Chaucer's fabliaux as analogues
G83395: HERTWIG OSCAR - Der Staat als Organismus. Gedanken zur Entwicklung der Menschheit
J92941: HERVADA JAVIER - Critical Introduction to Natural Law
R56573: HERVAS DOLORES GARCIA - Presupuestos constitucionales de gobierno y la funcion judicial en la iglesia
G80933: HERVE GUSTAVE - Leur patrie
R26492: HERVÉ J.M. - Manuale Theologiae Dogmaticae ; vol.I. De revelatione christiana - De ecclesia Christi - De fontibus revelationis
R32073: HERVÉ-BAZIN F. - Les grands ordres et congrégations des femmes
G54515: HERVE EDOUARD - La crise irlandaise depuis la fin du dix-huitième siècle jusqu'à nos jours
R56065: HERVE-BAZIN MARIE-ANNE (& BAZIN RENÉ, PRÉFACE) - Une religieuse réparatrice d'après son journal et sa correspondance par Mme S.S.
R62633: HERVE-BAZIN F. - Les grands ordres et congrégations des femmes
R92033: HERVIN M. & DOURLENS M. MARIE - Vie de la très révérende mère Mechtilde du Saint-Sacrement fondatrice de l'institut des Bénédictines de l'Adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement
R47229: HERVIN M. & DOURLENS M. MARIE - Vie de la très révérende mère Mechtilde du Saint-Sacrement fondatrice de l'institut des Bénédictines de l'Adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement
R73408: VAN HERWAARDEN J. - Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca 1300 - ca 1550)
R89232: VAN HERWAARDEN JAN - Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca 1300 - ca 1550)
H47065: HERWEGEN ILDEFONS - Saint Benoit
P62100: HERYNG THEODORE - La curabilité de la phtisie du larynx et son traitement chirurgical. Etude anatomo-pathologique et clinique
R69244: HERZ MARTIN - Sacrum commercium. Eine begriffsgeschichtliche Studie zur Theologie der Römischen Liturgiesprache
W77214: HERZ W. - Ueber die wichtigsten Beziehungen zwischen der chemischen Zusammensetzung von Verbindungen und ihrem physikalischen Verhalten
R95856: HERZ MARTIN - Sacrum commercium. Eine begriffsgeschichtliche Studie zur Theologie der Römischen Liturgiesprache
S61505: HERZOG KARL - Die Gestalt des Menschen in der Kunst und im Spiegel der Wissenschaft
B87465: VAN HESE H. - De rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde, vroeger en nu
G54635: HESLINGA MARCUS WILLEM - The Irish border as a cultural divide - a contribution to the study of regionalism in the British Isles
P77998: HESNARD A. - La vie et la mort des instincts chez l'homme
R73964: HESPEL ROBERT (ED.) - Le florilège Cyrillien réfuté par Sévère d'Antioche. Etude et édition critique
R74298: HESPEL ROBERT (ED.) - Le florilège Cyrillien réfuté par Sévère d'Antioche. Etude et édition critique
T92445: HESSE ANDRE (& CLARETIE JULES, PREFACE) - Code pratique du Théatre
G59064: HESSELING D.C. - De usu coronarum apud Graecos. Capita selecta
T75424: HESSEN DYMITR & STYPULA RYSZARD - Wielki slownik polsko-rosyjski: okolo 75000 hasel - Bolsoj polsko russkij slovar: okolo 75000 slov [="Large Polish-Russian dictionary: about 75000 words"]
F70655: HESSEN JOHANNES - Platonismus und Prophetismus. Die antike und biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung
F69395: HESSEN JOHANNES - Platonismus und prophetismus. Die antike und die biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung
F28223: HESSEN JOHANNES - Das Kausalprinzip
F33432: HESSEN JOHANNES - Max Scheler - Eine kritische Einführung in seine Philosophie aus Anlass des 20.Jahrtages seines Todes
R95575: HESYCHIUS HIEROSOLYMITANUS [HESYCHIUS OF JERUSALEM] & FAULHABER MICHAELE (ED.) - Hesychii Hierosolymitani Interpretatio Isaiae Prophetae, nunc primum in lucem edita, prolegomenis, commentario critico, indice adaucta
R67125: HESYCHIUS DE JERUSALEM & BASILE DE SELEUCIE & JEAN DE BERYTE & PSEUDO-CHRYSOSTOME & LEONCE DE CONSTANTINOPLE (& AUBINEAU MICHEL, ÉD.) - Homélies pascales (cinq homélies inédites)
R77737: HESYCHIUS PRESBYTER, OLYMPIODORUS DIACONUS ALEX., LEONTIUS NEAPOLITANUS & ANTIOCHUS MONACHUS (MIGNE J.-P., ED.) - Saeculum VII, anni 600-650. Hesychii presbyteri Hierosolymitani, Olympiodori Alexandrini, Leontii Neapoleos in Cypro episcopi, Antiochi monachi Opera Omnia [in: Patrologia Graeca, vol.49 (tomus unicus)]
R28771: HET MISSIEWERK - Het Missiewerk - Nederlands tijdschrift voor missiewetenschap ; 46 nummers (reeks volledig van Jg.39-1960 nr.1 t.e.m. Jg.50-1971 nr.2)
R30695: HET MISSIEWERK - Het Missiewerk - Nederlands tijdschrift voor missiekennis en missieactie ; reeks van Jg.1 (1919) t.e.m. Jg.14 (1933)
R62453: HETH STEPHANIE - Gregorius Dyalogus. Een diplomatische editie van Brussel, K.B., HS. 1805-08, fol. -1-62RA
H91837: HEUCKENKAMP FERDINAND - Die heilige Dimphna
T59382: HEUFER JORG - Das Vaterbild als Kennzeichen literarischer Weltdeutung
R23988: VAN HEUGHTEN J. (S.J.) - De menselijke geest - essays en kritieken (samengesteld o.l.v. A.Don,kersloot en inleiding door W.Asselbergs)
R51498: HEULLANT C. (CURÉ DE GROS-THEIL, EURE) - La présence réelle de Jésus au Très Saint-Sacrement (Petit mois de juillet ou du précieux sang-)
P13694: HEUMAN, (PASTOOR) - De nieuwe geneeswijze
S94265: VAN HEURCK - Collections Em. H. Van Heurck. Anvers, 16, 17, 18 novembre 1931 [Catalogue de la vente publique, Salle Van Herck, Anvers]
B93409: VAN HEURCK EMILE H. - Les drapelets de pèlerinage en Belgique et dans les pays voisins. Contribution à l'iconographie et à l'histoire des pèlerinages
B61886: VAN HEURCK EMILE H. (& SABBE MAURICE, PREFACE) - Les livres populaires flamands
S31408: HEURINCKX JAN, DIVERSE AUTEURS - Album Jan Heurinckx 65 - retrospectieve en recent werk
W79725: HEURSEL-DE MEESTER D. (& DELMOTTE ROBERT, COLLAB.) - Archéologie végétale des "simples" d'après Dodonée, Mathioli, C.Clusius etc. Plantes identifiées suivant les principes de Linnée et autres botanistes modernes
C36610: DE HEUSCH LUC (TEXTES RÉUNIS PAR -) - Objets-signes d'Afrique
C83960: DE HEUSCH LUC, BURSSENS HERMAN, BRUYNINX ELZE, BASTIN MARIE-LOUISE & CORNET JOSEPH - Utotombo - Kunst uit Zwart-Afrika in Belgisch privé-bezit [Catalogus van tentoonstelling: Brussel, 25 maart - 5 juni 1988]
R48170: HEUSCHEN L. - La bible chaque semaine pour la célébration, la méditation, la prédication
F33594: VAN HEUSDE PHILIP WILLEM (& DE VALK J.M.M.) - Wijsbegeerte van het gezond verstand (uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.M.M.De Valk)
S89757: VAN HEUSDEN L. & BERGHUIS F.LZ. (HERZ.) - L. Van Heusden's Handleiding tot de Burgerlijke Bouwkunde, herzien door F.Lz. Berghuis
T71220: HEUSER WILHELM - Altfriesisches Lesebuch mit Grammatik und Glossar
T71218: HEUSLER ANDREAS - Altisländisches Elementarbuch, zugleich zweite Auflag des Altisländischen Elementarbuchs von Bernard Kahle
R69893: T.S.F. H.L.H. [VAN HEUSSEN HUGO FRANCISCUS] (H.F.R, VERTALING) - Batavia sacra of Kerkelyke historie en oudheden van Batavia, - in 't Latijn beschreeven door den heer T.S.F. H.L.H. etc., vertaald en met aantekeningen opgehelderd door H.F.R. [volledig in 3 vols.]
B90348: VAN DEN HEUVEL R. - Mechelen en de farmacie
B80976: VAN DEN HEUVEL J. - De la révision de la constitution belge
B31880: VAN DEN HEUVEL JULES - De la violation de la neutralité belge
N90146: HEUVEL H.W. - Volksgeloof en volksleven
T100263: VAN HEUVERSWYN A. & TH. - Eene vreemde spraak als voertaal van 't onderwijs
R24041: HEUZEY-GOYAU J.-PH. - Dieu premier servi ; Georges Goyau - sa vie et sonn oeuvre
R58358: HEVENESI GABRIEL S.J. - Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola, societatis Jesu fundatoris apophtegmata sacra, ex singulos anni dies distributa et ulteriori considerationi proposita
E79043: DE HEVESY PAUL - Le problème mondial du blé. Projet de solution
E41701: DE HEVESY PAUL (& BERENGER HENRY, PRÉFACE) - Le problème mondial du blé - Projet de solution
H49662: HEVIA BALLINA AGUSTIN (ED.) - Hagiografia y Archivos de la Iglesia santoral hispano-mozarabe en las diocesis de Espana [Memoria Ecclesiae XXIV] (Congreso de Ourense I, sept.2002)
H54338: HEYBRANDT EMILE - Deux actes des martyrs [sur saint Polycarpe & saint Hipparch]
F58024: HEYD DAVID - Supererogation
J39474: HEYDENRIJCK C.J.A. - Een akademisch proefschrift van 1855 over ; De rechten en plichten van onzen staat opzichtens het onderwijs der jeugd
R66548: HEYER HERMANN - Die lässliche Sünde nach Albertus Magnus
R94401: HEYER HERMANN SVD - Die lässliche Sünde nach Albertus Magnus
B57905: HEYLEN ADRIANUS O.PRAEM. (& DE RAM P.F.X., ED.) - Commentarius de origine tertii status populum repraesentantis in comitiis ordinum ducatus Brabantiae, quem academia regia Bruxellensis, anno MDCCLXXXVI (1786) praemio ornavit-
K61796: HEYLEN KATRIEN - Papyri uit het Fajoem. Een onderzoek naar zes dorpen in de meris van Theistos
R88290: HEYLEN V. - Tractatus de Jure et Justitia
B89600: HEYLEN STEVE, DE NIL BART & D'HONDT BART, E.A. - Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie [2 volumes]
B77764: HEYLEN ADRIANUS O.PRAEM. (& ERNST & ENGELS JEAN-BAPTISTE) - Commentarius ad quaesitum "Quo circiter tempore Ecclesiastici coeperint esse membrum Ordinum seu Statuum Brabantiae ? Qui suerint illi Ecclesiastici, quaenamque suerunt causae & rationes unionis seu adsumptionis Ecclesiasticorum in reliquorum Ordinum coetum ? [bound with two other studies on Brabant]
B89050: HEYLEN ADRIANUS O.PRAEM. - Historische verhandeling over de Kempen, deszelfs gesteltenis in vroegere eeuwen en ten tyde haerer kloosters, het voordeel door deeze gestichten aen den staet toegebragt, enz.
T81375: D'HEYLLI GEORGES - Théatre des Boulevards (ou Recueil des Parades), réimprimé pour la première fois et précédé d'une notice [2 volumes]
B16964: HEYMAN HENDRIK - Grepen uit het sociale leven - Eene reeks sociale studiën
B42186: HEYMAN HENRI (& RUTTEN G.-C., O.P., PRÉFACE) - La Belgique sociale - son passé, son avenir et celui des pays alliés
J42292: HEYMAN GEORGES - La généralisation des Allocations Familiales en Belgique - Commentaire de la loi du 4 août 1930
B80164: HEYMAN PETER - Middenstandsbeweging en beleid in België 1918-1940. Tussen vrijheid en regulering
V100726: HEYMANS H. - Het poppenspel, tijdschrift onder leiding van Louis Contryn, vijfde jaargang, nummers 4-5, 1953 ; Genoveva van Brabant, poppenspel in tien schuifjes
T10249: HEYMANS, HENRI - Het Oproerig Tafelservies
R16018: HEYMANS P.-J. (GEESTELYK BESTIERDER BY HET GESTICHT VAN DOOF-STOMME EN VAN BLINDE MEYSJES TE BRUSSEL) - Voorbereyding tot het weerdig ontvangen der HH. Sakramenten binnen den algemeenen jubilé genadiglyk toegestaen door Z.H.den paus Pius IX in het jaer o.h. J.-C.1850. Vyftien nieuwe meditatien met eene onderwyzing over den jubilé
L17819: HEYMANS, HUBERT - Onuitwisbaar : 150 jaar "Klein Kloosterke" Maaseik
W57723: HEYMANS J.-F. & VAN DER STRICHT O. - Sur le système nerveux de l'amphioxus et en particulier sur la constitution et la génèse des racines sensibles
F69654: HEYMANS GERARDUS (HUBBELING H.G., ED.) - Over metafysica en esthetica
R79118: HEYMANS A. S.T.L. - De ecclesiastica librorum aliorumque scriptorum in Belgio prohibitione disquisitio
R98092: HEYMANS A. S.T.L. - De ecclesiastica librorum aliorumque scriptorum in Belgio prohibitione disquisitio
W66164: HEYMONS RICHARD - Die Embryonalentwicklung von Dermapteren und Orthoperen unter besonderer Berücksichtigung der Keimblätterbildung
R98081: HEYNDRICKX JEROOM C.I.C.M. (ED.) - Historiography of the Chinese Catholic Church. Nineteenth and Twentieth Centuries
R36116: HEYNDRIKX M. S.V.D. - - en Gij geeft ons een andere toekomst - Over het christelijk geloof en zijn gestalte tussen gisteren en morgen
W88365: HEYNE C.G., DE HALLER A., KAESTNER A.G., MEISTER A.L.FR., MICHAELIS J.D., WALCH C.G.F. & MURRAY J.PH. - Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, tomus I ad A. 1769 et 1770
W88366: HEYNE C.G., DE HALLER A., VOGEL R.A., MURRAY J.A., RICHTER A.G., BECKMANN J., WRISBERG H.A., KAESTNER A.G., MEISTER A.L.F., WALCH C.G.F. & MURRAY J.PH. - Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, tomus II ad A. 1771
W88351: HEYNE CHR.G., DE HALLER A., MURRAY JO. ANDR., WRISBERG H.A., BECKMANNI J., ERXLEBEN J.C.P., KAESTNER A.G., MEISTER A.L.F., LICHTENBERG G.C., WALCH C.F., GATTERER J.C. & BUTTNER CHR. W. - Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Tomus VII ad A. 1786
W88352: HEYNE C.G., GMELIN J.FR., BLUMENBACH J.FR., FRANCK J.P., MURRAY JO.ANDR., WRISBERG HENR.AUG., MEISTER A.L.FR., BRUGMANS ANT., GATTERER J.CH. & MEINERS CH. - Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis ad A. 1784 et 85. Volumen VII
W88364: HEYNE C.G., DE HALLER ALB., MURRAY J.ANDR., WRISBERG H.A., RICHTER A.G., BECKMANN J., ERXLEBEN J.C.P., KAESTNER A.G., MEISTER A.L.F. & MURRAY J.PH. - Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, tomus VI ad A. 1775
W88363: HEYNE C.G., DE HALLER ALB., MURRAY J.A., RICHTER A.G., WRISBERG H.A., BECKMANN J., ERXLEBEN J.CHR.P., KAESTNER A.G., MEISTER A.L.FR. & WALCH C.G.FR. - Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, tomus V ad A. 1774
L17883: HEYNEN G. (UITGEGEVEN DOOR) - Register vanden Veghenooten der Stadt Sint-Truyden ghepasseert bij heeren ende Stadt opden XXJen Maij 1590 [Register der Vegenoten van Sint-Truiden]
N72195: HEYNEN EDG. - Maastrichtse drukken (1552-1816). Een bescheiden aanzet tot een Maastrichtse bibliografie. Eerste gedeelte: 1552-1782 + Tweede gedeelte: 1783-1816 [volledig in 2 delen]
B28803: HEYNS POL - Antieke kalenderprenten
T41040: HEYNS POL - Ons dorp floreert
R89315: HEYNS POL - Palmzondag, een volkskundige studie
R75632: HEYNS POL - Palmzondag, een volkskundige studie
B86277: HEYRMAN PETER & VAN WASSENHOVE RAYMOND - De Katholieke studentenactie te Sint-Niklaas 1927-1987. 60 jaar jeugdbeweging in het Waasland
B89187: HEYRMAN EUG. - Gedenkboek bij de eeuwfeestviering van de Congregatie der Zusters van Barmhartigheid van Ronse 1845-1945
B98950: HEYRMAN PETER, HOEKX RUDI, VELDEMAN PIET & WILLEMS BART - Leve het Algemeen Stemrecht ! Vive la Garde Civique ! De strijd voor algemeen stemrecht, Leuven 1902
T37670: HEYSE THÉODORE - Aspect international de la vie littéraire (1940-1946)
C47663: HEYSE TH. - Le régime du travail au Congo belge
I65418: HEYSSE [HEYSE] PAUL & VERBRUGGEN J (BEWERK.) & LAMBRECHTS LAMBRECHT (INL.) - De verloren zoon
R31793: HEYSSE AUBAIN O.F.M. (ED.) - Tabulae Capitulares. Almae provinciae sancti Joseph in comitatu Flandriae - Ordinis Fratrum Minorum Recollectorum (1629-1796)
R42789: HEYSSE AUBAIN O.F.M. (ÉDITÉES PAR) - Tabulae capitulares almae provincae sancti Joseph in comitatu Flandriae Ordinis Fratrum Minorum Recollectorum (1629-1796)
R26784: HEYTERS HERMAN - Qui est Dieu pour moi ? Qui suis-je pour les Personnes divines ?
T38297: HEYTING AUGUST - Bilderdijks plaats in de Nederlandse en in de wereldliteratuur - drie beschouwingen en een open brief (Herdenking 1931 met verslagen en comité-lijst)
T94408: HEYVAERT F.J. & STEURS F. (EDS.) - Worlds behind words. Essays in honour of prof. dr. F.G. Droste on the occasion of his sixtieth birthday
F67080: HIBBS THOMAS S. - Virtue's splendor. Wisdom, prudence and the human good
Y23734: HICGUET ROBERT - Testament
R56480: HICKEY JOHN - Urban catholics - urban catholicism in England and Wales from 1829 to the present day
R73982: HICKEY JOHN - Urban catholics - urban catholicism in England and Wales from 1829 to the present day
M94865: HICKMANN HANS - Catalogue d'enregistrements de musique folklorique égyptienne, précédé d'un rapport préliminaire sur les traces de l'art musical pharaonique dans la mélopée de la vallée du Nil
E45029: HICKS J.R. & HART A.G. - Estructura de la Economia - Introduccion al estudio del Ingreso Nacional
P79572: HIEATT CONSTANCE B. & JONES ROBIN F. (EDS.) - La novele cirurgerie
F77167: HIEBER JOHANNES - Frage und Fraglichkeit bei Wilhelm Weischedel. Ansätze einer transzendentalen Theorie der Interrogation
T83125: HIEL EMANUEL - Opdracht. gedicht
M93948: HIEL EMANUEL - Liederen en gezangen voor groote en kleine kinderen. Eerste boek
M56073: HIEL EMANUEL - Historische zangen en vaderlandsche liederen
T56074: HIEL EMANUEL - Monodramen en andere gedichten
M93949: HIEL EMANUEL - Hiel's liederen voor groote en kleine kinderen
T85713: HIEL EMANUEL (& HIEL LAURA, SAMENST.) - Volledige werken van dichter Emanuel Hiel [6 volumes] I: Liederen, II: Kinderliederen, III: De liefde in het leven, IV: De waarheid in het leven, V: Oratorios en cantaten, VI: Historische zangen
T95334: HIEL EMMANUEL - Historische zangen en vaderlandsche liederen
B83126: HIEL EMANUEL - Heil den Koning! Feestzang ter gelegenheid van de 25ste verjaring der troonbeklimlming Z.M. Leopold II, Koning der Belgen
B83131: HIEL EMANUEL - Hulde aan den hooggeachten heer A. Beernaert, minister van staat, voorzitter der kamer van volksvertegenwoordigers, stichter der koninklijke Vlaamsche Academie
T83128: HIEL EMANUEL - Rijkhilde's vizioen 1085. Lyrisch monodrama
T83129: HIEL EMANUEL - Prudens Van Duyse. Feestzang (I: Schoonheid, Kunst, II: Waarheid, Godsdienst, III: Liefde, Vaderland)
M91672: HIEL EMMANUEL - Zang aan meester Peter Benoit
B33755: HIEMAND WAAST (& HANDERS GARKE, TEEKENINGEN) - Sinjoren schuiven aan ! - Rantsoeneringsanekdoten
L100574: HIEMELEERS JOS - Sint-Lambrechts-Herk. De kerk en onmiddellijke omgeving
C37494: HIERNAUX JEAN - La diversité humaine en Afrique subsaharienne - Recherches biologiques
C39037: HIERNAUX JEAN - La génétique de la Sicklémie et l'intérêt anthropologique de sa fréquence en Afrique noire
C39038: HIERNAUX JEAN - Analyse de la variation des caractères physiques humains en une région de l'Afrique centrale : Ruanda-Urundi et Kivu
C39050: HIERNAUX JEAN & MAQUET EMMA - L'âge du fer à Kibiro (Uganda)
R98678: HIERONYMUS DE MONTE, GIACOMO DEL POZZO, LUCHINUS DE CURTE, ANDREA ALCIATI [& SEBASTIANO MEDICI] - Tractatus de finibus regundis civitatum, castrorum ac praediorum, tam urbanorum quam rusticorum, et pro redimentis, iureque iudicandis eorum litibus, etc. [BOUND WITH: Sebastiano Medici, Tractatus mors omnia solvit, 1585]
H40751: HIERONYMUS A FELLETTE O.M.CAP. - De S. Laurentii a Brundisio ordinis minorum capuccinorum Activitate apostolica ac Operibus testimoniorum elenchus- (Zzelus apostolicus ac scientia)
R80771: HIERONYMUS SERIPANDO O.S.A. (& DE MEIJER ALBERICUS O.S.A., ED.) - Hieronymi Seripando O.S.A. Registra Generalatus 1538-1551. Index generalis
R58605: HIERONYMUS (& GLORIE F., ED.) - Commentariorum in Hiezechielem libri XIV [S.Hieronymi presbyteri opera, pars I,4: Opera exegetica 4. Corpus Christianorum series latina 75]
R59453: HIERONYMUS SANCTUS - Contra Rufinum
R59454: HIERONYMUS SANCTUS - Contra Rufinum
R67713: HIERONYMUS (& ADRIAEN M., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 6: Commentariorum in prophetas minores (Osee, Ioelem, Amos, Abdiam, Ionam, Michaeam) [Corpus Christianorum. Series latina, 76]
R67712: HIERONYMUS (& ADRIAEN M., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 6: Commentariorum in prophetas minores (Naum, Abacuc, Sophoniam, Aggaeum, Zachariam, Malachiam) [Corpus Christianorum. Series latina, 76a]
R67711: HIERONYMUS (& HURST D. & ADRIAEN M., EDS.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica, 7: Commentariorum in Matheum libri IV [Corpus Christianorum. Series latina, 77]
R67710: HIERONYMUS (& MORIN G. E.A., EDS.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars II: Opera homiletica. Tractatus sive homiliae in Psalmos, In Marci evangelium, Aliaque varia argumenta [Corpus Christianorum. Series latina, 78]
R67709: HIERONYMUS (& LARDET P., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars III: Opera polemica. 1: Contra Rufinum [Corpus Christianorum. Series latina, 79]
R67708: HIERONYMUS (& MORESCHINI C., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars III: Opera polemica. 2: Dialogus adversus Pelagianos [Corpus Christianorum. Series latina, 80]
R67703: HIERONYMUS (& ADRIAEN M., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 2: Commentariorum in Esaiam libri I-XI [Corpus Christianorum. Series latina, 73]
R67701: HIERONYMUS (& REITER S., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 3: In Hieremiam libri VI [Corpus Christianorum. Series latina, 74]
R67699: HIERONYMUS (& GLORIE F., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 5: Commentariorum in Danielem libri III [Corpus Christianorum. Series latina, 75a]
R67700: HIERONYMUS (& GLORIE F., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 4: Commentariorum in Hiezechielem libri XIV [Corpus Christianorum. Series latina, 75]
R64413: HIERONYMUS SANCTUS (ADRIAEN M. & MORIN G., EDS.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera Exegetica. 2: Commentariorum in Esaiam Libri I-XI, 2A: Commentariorum in Esaiam Libri XII-XVII, In Esaia parvula adbreviatio [Corpus Christianorum Series Latina LXXIII-LXXIIIA] [complete in 2 vols.]
R75025: HIERONYMUS SANCTUS (ADRIAEN M. & MORIN G., EDS.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera Exegetica. 2: Commentariorum in Esaiam Libri I-XI, 2A: Commentariorum in Esaiam Libri XII-XVII, In Esaia parvula adbreviatio [Corpus Christianorum Series Latina LXXIII-LXXIIIA] [2 vols.]
B92775: HIERS CLEMENTIA - Het beggijnhof van Kortrijk [begijnhof]
R86211: HIERS CLEMENCE - Notre-Dame de Lourdes, poème historique
F75052: HIESTAND MAX - Das sokratische Nichtwissen in Platons ersten Dialogen. Eine Untersuchung über die Anfänge Platons
R78445: HIGGINS A.J.B. (ED.) - New Testament Essays. Studies in memory of Thomas Walter Manson 1893-1958
S81883: HIGGINS WALTER - Pen practice
E45030: HIGGS HENRY - Los Fisiocratas
P98358: HIGIER C. - Experimentelle Prüfung der psychophysischen Methoden im Breiche des Raumsinnes der Netzhaut
R86762: HILAIRE DE POITIERS (& DOIGNON JEAN, ED.) - Sur Matthieu. Introduction, texte critique, traduction et notes. 2 volumes [dans: Sources chrétiennes, 254-258]
G85027: HILAIRE YVES-MARIE - Le temps retrouvé. Vint-quatre regards sur deux siècles d'histoire religieuse et politique
R46823: HILAIRE DE PARIS O.F.M. - La Madone de saint Luc
R46824: HILAIRE DE PARIS O.F.M. - La Madone de saint Luc devant l'histoire et la science
R92052: HILARIN DE LUCERNE O.F.M.CAP. (& EUSEBE DE BAR-LE-DUC, TRAD.) - Histoire des études dans l'ordre de saint François depuis sa fondation jusque vers la moitié du XIIIe siècle
R37545: HILARION F.-J. - Notice historique sur la statue miraculeuse de Notre-Dame-de-Paix vénérée dans la chapelle des soeurs de la Congrégation des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie, et de l'adoration perpétuelle du très-saint-Sacrement de l'Autel à Paris rue de Picpus nr.15
R51032: HILARIUS PICTAVIENSIS (HILAIRE DE POITIERS) [& COUSTANT PIERRE, RED.) - Sancti Hilarii Pictavorum episcopi Opera ad Manuscriptos Codices Gallicanos, Romanos, Belgicos, necnon ad veteres editiones castigata - studio et labore monachorum ordinis S.Benedicti è Congregatione S. Mauri
R67695: HILARIUS PICTAVIENSIS EPISCOPUS (& DOIGNON J., ED.) - Sancti Hilarii Pictaviensis episcopi Opera. Pars I,1. Tractatus super Psalmos. Instructio Psalmorum. In Psalmos I-XCI [Corpus Christianorum. Series latina, 61]
R63437: HILBERATH BERND JOCHEN - Der Personbegriff der Trinitätstheologie in Rückfrage von Karl Rahner zu Tertullians "Adversus Praxean"
N64789: HILBRINK C. - In het belang van het Nederlandse volk- Over de medewerking van de ambtelijke wereld aan de Duitse bezettingspolitiek (1940-1945)
C96681: HILDEBRAND P. O.F.M.CAP. - Le martyr Georges de Geel et les débuts de la mission du Congo (1645-1652)
B90711: HILDEBRAND O.F.M.CAP. [= RAES J.] - De Kapucijnen te Lier 1623-1797
C10583: HILDEBRAND P. O.F.M.CAP. - Le martyr Georges de Geel et les débuts de la mission du Congo (1645-1652)
R94908: HILDEBRAND P. (O.F.M.CAP.) - Miscellanea [4 volumes] I: Geschiedenis van de provincie, na de Franse Revolutie, Kloosters, II: Kapucijnen, III: Kunst, literatuur, Franciscaanse ordes, Derde orde, devoties, varia, IV: Franstalige artikels
T54922: HILDEBRAND - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura
S61308: HILDEBRAND ADOLFO - Il problema della forma
R42618: HILDEBRAND P. O.F.M.CAP. - De Kapucijnen in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik (10 delen in 12 volumes)
R68689: HILDEBRAND DIETRICH V. (ED.) & HAMBURGER SIEGF. JOHANNES (TRANS.) - Die Fioretti des heiligen Franziskus, nebst einer Auswahl aus den altesten Beschreibungen seines Lebens and aus seinen eigenen Schriften
R36885: HILDEBRAND P. O.F.M.CAP. - Een Vlaamsche martelaar in oud-Kongo Joris Van Geel. Studie over zijn leven en zijn historisch midden
R100274: HILDEGARD VON BINGEN - Ken de weg (Liber scivias)
R67894: HILDEGARDIS BINGENSIS O.S.B. [HILDEGARD VON BINGEN] (VAN ACKER L., ED.) - Hildegardis Bingensis Epistolarium. Pars prima: I-XC (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 91)
R78657: HILGENDFELD HARTMUT - Mittelalterlich-traditionelle Elemente in Luthers Abendmahlsschriften
S59355: HILGER HANS PETER - Der Figurenzyklus im Chor des Aachener Domes
R69022: HILHORST A. - Sémitismes et latinismes dans le Pasteur d'Hermas
R45900: HILHORST A. - Sémitismes et latinismes dans le Pasteur d'Hermas
G85745: HILL G.F. - Historical Greek coins
Z31381: HILL TIM - Formula One - Unseen archives
F57976: HILL THOMAS E. JR. - Human welfare and moral worth - Kantian perspectives
F57977: HILL THOMAS E. JR. - Respect, pluralism, and justice - Kantian perspectives
F58039: HILL THOMAS E. JR. - Autonomy and self-respect
F58063: HILL DANIEL J. - Divinity and maximal greatness
R86492: HILL ROSALIND (ED.) - The Deeds of the Franks and the other pilgrims to Jerusalem. Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum
B79791: VAN HILLE W. (O.L.V.) - Vlaams kwartierstatenboek, deel I
B78030: VAN HILLE WILLY - Familles de Westflandre. [3 volumes] I: Généalogies van Wel, Pierloot, de Backer, etc., II: Généalogies Kekeraert, van Vossem, Ereboot, Rabaut, etc., III: Généalogies Lebbe, Rouseré, Donche, Peel
B78029: VAN HILLE WILLY - Histoire de la famille van Hille + Supplément à l'histoire de la famille van Hille
B89801: VAN HILLE WILLY - Le droit des gens mariés en Flandre à la fin de l'ancien régime
T59359: HILLEBRAND ANNELISE - Kirchliche Bewegungen Englands im Spiegel der moderneren Romanliteratur
H48569: HILLEGEER J. S.J. - Stryd en zegeprael der Heiligen (january-december, volledig in 12 delen)
R61195: HILLEGEER J. S.J. - Verschijning van Onze-Lieve-Vrouw te Lourdes. Geneesmiddel voor alle ziekten
H98039: HILLEGEER J. S.J. - België en zijne heiligen. Eerste deel, tweede deel, derde deel, vierde deel. [4 volumes]
K77655: HILLER STEFAN & PANAGL OSWALD - Die frühgriechischen Texte aus Mykenischer Zeit
R67980: HILLGART J.N. E.A. (EDS.) [POTAMIUS EPISCOPUS OLISPONENSIS] - Altercatio ecclesiae et synagogae - Potamii episcopi Olisponensis Opera omnia [Corpus Christianorum, Instrumenta Lexicologica Latina, Fasc.116 Series A]
S52865: HILLIER J. - Les maitres de l'estampe japonaise
X57121: HILLIER J. - Grote meesters der Japanse prentkunst (in de reeks "Hoogtepunten der oosterse kunst")
R42986: HILLMANN WILLIBRORD O.F.M. & SOIRON THADDÄUS O.F.M. (HERAUSG.) - Wissenschaft und Weisheit - Augustinisch-Franziskanische Theologie und Philosophie in der Gegenwart ; 13.Band (1950) Heft II-III
S96732: HILLMANN MICHAEL CRAIG - Persian carpets
R78624: HILLMANN WILLIBRORD O.F.M. - Aufbau und Deutung der synoptischen Leidensberichte. Ein Beitrag zur Kompositionstechnik und Sinndeutung der drei älteren Evangelien
H45733: HILPISCH STEFAN (TEXTE) & VON MATT L. (PHOTOGRAPHIE) - Saint Benoit
X75612: HILPRECHT H.V. - Die Ausgrabungen der Universität von Pennsylvania im Bêl-Tempel zu Nippur
R73501: VAN HILSUM J.N.I. - Maria Erzberger - Zr Maria Gertrudis
G64748: HILTERMANN G.B.J. - Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog (1939-1942) [volledig in 2 vols.]
R48710: HIMONET M. - Marie ses mystères et son culte ou Quatre-vingt-trois instructions nouvelles inédites sur la Sainte-Vierge [2 tomes]
R92307: HIMONET M. - Marie ses mystères et son culte ou Quatre-vingt-trois instructions nouvelles inédites sur la Sainte-Vierge [2 volumes]
B88694: HIMPE ANNE - De beweging in huis. Vlaamse Huizen tijdens het interbellum
S16969: HINDLEY GEOFFREY - Castles of Europe
R54584: HINES VINCENTIUS J. - De coniugum separatione ac de civili divortio in iure canonico et in iure civili statuum foederatorum Americae septentrionalis
P13695: HING, F.J.H.WONG LUN - Prostitutie - een fenomenologische studie uit een huisartsenpraktijk
X77102: HINKE W.J. - Selected Babylonian Kudurru inscriptions
R101396: HINNEBUSCH WILLIAM A. O.P. - The History of the Dominican Order [2 volumes] I: Origins and Growth to 1500, II: Intellectual and Cultural Life to 1500
R76973: HINNELLS JOHN R. - Mithraic studies. Proceedings of the First International Congress of Mithraic Studies. Vol.1 (out of 2)
R19435: HINNISDAELS GEORGES - L'Octavius de Minucius Felix et l'Apologétique de Tertullien
G93995: HINS EUGENE - La Libre Pensée internationale en 1912
S36768: HINTERMANN H. - Führer durch die Sammlung für Völkerkunde der Universität Zürich
T86478: HINTIKKA JAAKKO & KULAS JACK - Anaphora and definite descriptions. Two applications of game-theoretical semantics
G94284: HINTZEN JOHANNA DORINA - De kruistochtplannen van Philips den goede
X71806: VON HINUBER OSKAR - Notes on the Pali tradition in Burma (Beiträge zur Uberlieferingsgeschichte des Buddhismus in Birma, I)
X71817: VON HINUBER OSKAR - Notes on the Pali tradition in Burma (Beiträge zur Uberlieferungsgeschichte des Buddhismus in Birma, I)
X71821: VON HINUBER OSKAR - Sieben Goldblätter einer Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita aus Anuradhapura
R99455: HIPPEAU C. - L'abbaye de Saint-Etienne de Caen 1066-1790
O88334: HIPPEAU C. - L'instruction publique aux Etats-Unis. Ecoles publics, universités, écoles spéciales. Rapport adressé au ministre de l'instruction publique
M82597: HIPPEAU EDMOND - Berlioz et son temps
M82601: HIPPEAU EDMOND - Berlioz intime
M82600: HIPPEAU EDMOND - Berlioz intime
P88281: HIPPOCRATE [HIPPOCRATES] (& PARISET ETIENNE, TRAD.) - Lettre II d'Hippocrate à Damagète, nouvelle traduction, sur le texte grec
P88380: HIPPOCRATES & TULP N. [NICOLAES] & BLANKAART S., VERT. [BLANCARDUS STEPHANUS] - Aphorismen, kortbondige spreuken van Hippocrates, benevens deszelfs wet en onderrichtingen, met een bekwaem register en woorden-boeksken voorzien. Nevens d'aenmaeninge van den heer N. Tulp. vertaelt door S. Blankaart.. mitsgaders de Regels van Pareus
R67555: HIPPOLYTE DE ROME [HIPPOLYTUS] (& BARDY GUSTAVE, ÉD.) - Commentaire sur Daniel
H13275: HIRAL ANGE-MARIE O.F.M. - Vie de Saint François Solano de l'ordre des frères Mineurs - Apôtre de l'Amérique Méridionale 1549-1610
B97490: HIRAM - Lettres d'un rationaliste à Mgr. Dechamps, archevêque de Malines, par Hiram
W89635: HIRN G.-A. - La conservation de l'énergie solaire, réponse a une notice de m. Siemens
W87442: HIRN G.A. - Mémoire sur les conditions d'équilibre et sur la nature probable des anneaux de Saturne
W57672: HIRN G.-A. - Recherches expérimentales et analytiques sur les lois de l'écoulement et du choc des gaz en fonction de la température
W57676: HIRN G.-A. - La cinétique moderne et le dynamisme de l'avenir. Réponse à diverses critiques faites par M.Clausius aux conclusions de mes Travaux précédents
R59860: HIRN FERDINAND - Geschichte der Tiroler Landtage von 1518 bis 1525. Ein Beitrag zur sozialpolitischen Bewegung des 16.Jahrhunderts (mit Benutzung archivalischer Quellen dargestellt)
M91667: HIRN G.-A. - La musique et l'acoustique. Aperçu général sur leurs rapports et sur leurs dissemblances
W76632: HIRN G.-A. - Recherches expérimentales et analytiques sur les lois de l'écoulement et du choc des gaz en fonction de la température
P60770: HIRSCH FRIEDRICH - Practische Bemerkungen über die Zahne und einige Krankheiten derselben, nebst einer Vorrede vom Herrn Geheimen Hofrath und Professor Just Christian Loder
W89648: HIRSCH ADOLPHE - Rapports du directeur de l'observatoire de la république et canton de Neuchatel, 1858 à 1872
W82158: HIRSCH MEIER - Exemples, formules et problèmes du calcul littéral et de l'algèbre
R41288: VON HIRSCHER JOHANN BAPTIST - Die Geschichte Jesu Christi des Sohnes Gottes und Weltheilandes
R48681: HIRSCHER JEAN BAPTISTE (& NYSSEN J.J., TRAD.) - La vie de la bienheureuse Vierge et Mère de Dieu Marie, proposée comme modèle aux filles, aux épouses et aux mères chrétiennes
N64784: HIRSCHFELD GERHARD - Bezetting en collaboratie. Nederland tijdens de oorlogsjaren 1940-1945
R16020: HIRSCHMANN JOHANNES B. S.J. - Ja zu Gott im Dienst an der Welt : Vörtrage - Aufsätze - Predigten
W20067: HIRSEKORN JURGEN - Het depannage ABC voor superheterodynes (Blaupunkt-Schriftenreihe)
B64647: HIRSON NOEL - Paul Vanden Boeynants. Sa carrière
T71066: HIRT H. (ARNTZ H., ED.) - Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft
T59635: HIRT HERMANN - Handbuch der Urgermanischen [3 volumes] I: Laut- und Akzentlehre, II: Stammbildungs- und Flexionslehre, III: Abriss der Syntax
T71481: HIRT HERMAN (ARNTZ HELMUT, HRSG.) - Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft
T71493: HIRT HERMANN - Indogermanische Grammatik. Teil II: der indo-germanische Vokalismus
F46618: HIRTH GEORGES (& ARREAT LUCIEN, INTRODUCTION) - Physiologie de l'art
F78170: HIRVONEN VESA - Passions in William Ockham's Philosophical Psychology
F66437: HISETTE ROLAND - Enquête sur les 219 articles condamnés à Paris le 7 mars 1277
B92629: VAN HISSENHOVEN PAUL - Les grains et le marché d'Anvers
B90057: VAN HISSENHOVEN PAUL - Le coin des grains à la Bourse d'Anvers
G43501: HISTORICAL MANUSCRIPTS COMMISSION - Report on the manuscripts of Lady Du Cane
G43502: HISTORICAL MANUSCRIPTS COMMISSION - The Manuscripts of the House of Lords 1678-1688
G43503: HISTORICAL MANUSCRIPTS COMMISSION - Report on Manuscripts in various collections - vol.VI.The Manuscripts of miss M.Eyre Matcham, captain H.V.Knox, Cornwallis Wykeham-Martin, esq., &c.
G101190: HITCHINS KEITH - A concise history of Romania
G91086: HITLER, E.A. - Proclamation du Führer au peuple allemand et Note du Ministère des Affaires Etrangères au Gouvernement soviétique, avec annexes
G95022: HITLER ADOLF - Mein Kampf (Zwei Bände in einem Band, Ungekürzte Ausgabe)
G64754: HITLER ADOLF - Redevoering, gehouden door Adolf Hitler ter gelegenheid van de opening van de 3de oorlogs-winterhulpactie in het Berlijnsche Sportpaleis op 3 October 1941
G64753: HITLER ADOLF (VIGNON LOUIS, COMM.) - La doctrine hitlérienne. Hitler et la France (Mein Kampf)
G87936: HITLER ADOLF - Mein Kampf - Mon combat. extraits et résumé commenté par L. Claudel
G56319: HITTI PHILIP K. - History of the Arabs
X71407: HITTI PHILIP K. - History of Syria, including Lebanon and Palestine
R38794: HITZIG FERDINAND - Geschichte des Volkes Israel von Anbeginn bis zur Eroberung Massada's im Jahre 72 nach Christus [2 vols.]
M94797: HIU PAY-UUN & VAN DER KLIS JOLANDE (RED.) - Het honderd componisten boek. Nederlandse muziek van Albicastro tot Zweers
R49722: HIZETTE JOSEPHUS ERNESTUS - Definitionis Vaticanae de infallibili romani pontificis magisterio commentarium theologicum. Dissertatio dogmatica (ad gradum doctoris S.Theologiae in Universitate catholica Lovaniensi-)
T71052: HJELMSLEV LOUIS (OLSEN MICHEL, TRAD., GREIMAS ALGIRDAS JULIEN, PRÉFACE) - Le langage. Une introduction. Augmenté de degrés linguistiques
T52731: HJELMSLEV LOUIS - Le langage - une introduction, augmentée de "Degrés linguistiques"
T73281: HLOUSEK JIRI - Splynutí
P60816: HOBBEL J. - Pokken en cholera
F70760: HOBBES THOMAS (JONES HAROLD WHITMORE, TRANSL.) - Thomas White's De mundo examined. The Latin translated by Harold Whitmore Jones
F101151: HOBBES THOMAS (& TUCK RICHARD, ED.) - Leviathan
F66721: HOBBES THOMAS (& ROGERS G.A.J., INTR.) - Human nature or the fundamental elements of policy. De corpore politico: or the elements of law
B80985: HOCART JAMES - Deux éclipses de la liberté ; La capitulation d'Anvers 17 août 1585 & La révocation de l'édit de Nantes, 18 octobre 1685
F33936: HOCEDEZ EDGAR S.J. - Richard de Middleton - sa vie, son oeuvre, sa doctrine
R47032: HOCEDEZ EDGAR S.J. - Kurséong une théologie catholique aux Indes
F78404: HOCEDEZ EDGAR S.J. - Richard de Middleton - sa vie, son oeuvre, sa doctrine
S61440: HOCHHUTH ROLF - Menzel Maler des Lichts
C63895: HOCHSCHILD ADAM - De geest van koning Leopold II en de plundering van de Congo
R27446: HOCK ÉVERARD (S.J., NAMUR 1597 - ARMENTIÈRES 1672) - La science et la pratique des vertus
B57276: HOCK AUGUSTE - Croyances et remèdes populaires au pays de Liège
R59593: HOCKENMAIER FRUCTUOSUS O.F.M. (& WATERREUS A.A.W., BEWERKING) - De biechtende christen. Handboek voor iedereen, die twijfelingen of moeilijkheden ondervindt op godsdienstig gebied; gevolgd door eenige gebeden voor dagelijksch gebruik
S43675: HOCKNEY DAVID - Pictures by David Hockney (selected and edited by Nikos Stangos)
R101377: HOCKS ELSE - Die letzte deutsche Papst ; Adrian VI, 1522-1523
R59119: HOCMAR (& PROU MAURICE, ED.) - De ordine Palatii epistola (texte latin traduit et annoté par m. Prou)
B65900: HOCQUET ADOLPHE - Tournai et le Tournaisis au XVIe siècles, au point de vue politique et social
G80898: DE LA HODDE LUCIEN - Histoire des sociétés secrètes et du parti républicain de 1830 à 1848. Louis-Philippe et la révolution de février. Portraits, scènes de conspiration, faits inconnus
G97769: DE LA HODE - Histoire des Révolutions de France, Tome quatrième (4) contenant les Fastes depuis Henri II jusqu'à la mort de Louis XIV
G39295: HODEIGE MAXIME - Essai sur une révolution
R78304: HODL LUDWIG - Die Grundfragen der Sakramentenlehre nach Herveus Natalis O.P. (+1323)
B54877: HOEBANX JEAN-JACQUES - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome XI (quatrième partie) [Supplément général a la table chronologique des diplômes imprimés concernant la Belgique]
T83925: HOEBEKE M. - De middeleeuwse oorkondentaal te Oudenaarde, 13e eeuw - +/- 1500. Spelling en klankleer
B89181: HOEBEKE M.J. - Uit de geschiedenis van het Onze-Lieve-Vrouwenhospitaal te Oudenaarde
R38622: HOEBER KARL (HRSG.) - Görres-Festschrift - Aufsätze und Abhandlungen zum 150. Geburtstag von Joseph Görres
N85529: HOEBERIGS M.M. - 10 generaties Hoeberichts, Hoeberigs, Hoeberichs, Hoeberechts, Houberichs, Hoeberigts, Hoeberiks, enz.
N69959: VAN HOECK F. S.J. - Schets van de geschiedenis van de Jezuieten in Nederland
T29211: VAN HOECK JOZEF - A. Hegenscheidt
A45299: VAN HOECK M. - Schoonheidsvizioenen - reisindrukken uit Italië
R60798: VAN HOECK F. S.J. - De Jezuïeten te Nijmegen. Schets der werkzaamheden van de Societeit van Jezus te Nijmegen, in verband met de godsdienstige en staatkundige geschiedenis der stad
R72683: VAN HOECK S.J - De soldatenpastoor P. Henricus Verbraak S.J. Aalmoezenier van het Ned. Ind. Leger te Atjeh
T74594: VAN HOECKE W., TOURNOY G. & VERBEKE WERNER (EDS.) - Arturus rex. Volumen 2: Acta conventus Lovaniensis 1987
T21893: D'HOEDT P.J., - De tooneelliefhebber - praktische handleiding
W82743: HOEFER FERDINAND - Histoire de la zoologie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours
F23757: HOEFNAGEL H.J.& VAN PEURSEN C.A. & PHILIPSEN H. (RED.) - Relax rieleks - ontspannen studies op de grens van welvaart en welzijn (opgedragen aan Dr. R.F. Beerling bij zijn afscheid van de R.U.Leiden als hoogleraar wijsgerige sociologie)
G59327: HOEGES DIRK - François Guizot und die Französische Revolution
R37190: HOEKSTRA H. - De dooperschen - historisch overzicht en beoordeeling
N68825: VAN DEN HOEL W. - De geschiedenis van het wapen der koninklijke marechaussee
E68733: HOELEN H. - Een studie over de biermarkt en het verbruik van alcoholische dranken
R94109: HOEN CORNELIS (& EEKHOF A., ED.) - De avondmaalsbrief van Cornelis Hoen (1525) in facsimile uitgegeven en van inleiding voorzien
T87009: HOENIGSWALD HENRY M. - Studies in formal historical linguistics
R42620: HOENINGHAUS (& MM. W. & S., TRADUIT DE L'ALLEMAND PAR & AUDIN M., INTRODUCTION) - La réforme contre la réforme ou Retour à l'unité catholique par la voie du protestantisme [2 tomes]
N85521: HOENJET K.G.L. - Genealogie van het geslacht Hounjet casu quo Hoenjet, een van oorsprong Waals geslacht
R96372: HOENS PIET - Democratische neigingen. Het katholieke dagblad Het Centrum vanaf de oprichting tot de breuk met Schaepman. 1884-1900
M94854: HOERBURGER FELIX - Die Zwiefachen. Gestaltung und Umgestaltung der Tanzmelodien im nördlichen Altbayern
T96241: TEN HOET C. JZ. - Citherklanken, den vrede der ziele gewijd
W75891: HOET JOSEPH J. (DE GENNES L. PRÉFACE) - L'exploration dynamique de la fonction cortico-surrénalienne
T90357: HOEUFFT J.H. - Proeve van Bredaasch taal-eigen, of lijst van eenige in de stad en den lande van Breda gebruikelijke en in sommige oorden van ons vaderland min gewone woorden en spreekwijzen [samen met:] Aanhangsel op de Proeve van Bredaasch taal-eigen
T96228: VAN HOEVELL W.R. [WOLTER ROBERT] - Anacreontische zangen, gevolgd van eenige losse dichtstukjes
K34932: HOEVELS FRITZ ERIK - Märchen und Magie in den Metamorphosen ders Apuleius von Madaura
R37391: VAN DER HOEVEN ADRIANUS - Otto Gerhard Heldring
P60751: VAN DER HOEVEN CORNELIS - Kroon- en brugwerk (crown- and bridgework)
T25436: HOEWAER TRUDO - Met open vizier [gedichten]
T25438: HOEWAER TRUDO - Caleidoscoop (dichtbundel)
T25439: HOEWAER TRUDO - Bezinning 1963
T25442: HOEWAER TRUDO - Littekens en sporen
T25443: HOEWAER TRUDO - De eeuwige rit
T25444: HOEWAER TRUDO - De eeuwige rit
T25445: HOEWAER TRUDO - Fata Morgana (gedichten)
T25449: HOEWAER TRUDO - Van het menselijk front - novellen
T25450: HOEWAER TRUDO - Antoine de Loze architect (roman)
T25451: HOEWAER TRUDO - Tussen twee polen : liefde en dood (dichtbundel)
T26894: HOEWAER TRUDO - Voorbij de dingen [gedichten]
T26920: HOEWAER TRUDO - Antoine de Loze architect (roman)
T30353: HOEWAER TRUDO - Voorbij de dingen [gedichten]
T30354: HOEWAER TRUDO - Onder het teken van de weegschaal (dichtbundel)
T80112: HOEWAER TRUDO - Fata Morgana (gedichten)
T58809: HOEWAER TRUDO - Vroege herfst (gedichten)
T65324: HOEWAER TRUDO - Ik ben in Tirol geweest. Gedichten
T65325: HOEWAER TRUDO - Ode aan de stilte. Gedichten
T65326: HOEWAER TRUDO - Het zwaard van Silverlo. Legenden
T25448: HOEWAER TRUDO - Geheime zenders
T95240: HOEWAER TRUDO - Geheime zenders
T74819: HOEWAER TRUDO - Littekens en sporen
L100575: HOEWAER GERTY, E.A. - Gerty Hoewaer ; Een wereld in beweging
H34016: HOEX CORINNE - Saint Walhère ; culte, vie, iconographie
S15765: VAN HOEYDONCK, PAUL - Patrick Van Hoeydonck
V19417: VAN 'T HOFF RON - Pijpen en toebak (Het goede leven)
F80652: HOFFDING HARALD - Philosophes contemporains (Wundt, Ardigo, Bradley, Taine, Renan, Fouillée, Renouvier, Boutroux, Maxwell, Mach, Hertz, Oswald, Avenarius, Guyau, Nietzsche, Eucken, James)
F13965: HÖFFDING HARALD - Philosophes Contemporains
F23925: HÖFFDING HARALD - La philosophie de Bergson - exposé et critique (traduit d'après l'édition danoise avec un avant-propos par J.De Coussange, suivi d'une lettre de H.Bergson à l'auteur)
F32279: HOFFDING HARALD - Philosophie de la religion (traduit d'après l'édition anglaise par J.Schlegel, avec corrections et notes nouvelles de l'auteur)
P80448: HOFFDING HARALD (& POITEVIN LEON, ED.) - Esquisse d'une psychologie fondée sur l'expérience
X100504: HOFFET JOSUE-HEILMANN - Etude géologique sur le centre de l'Indochine entre Tourane et le Mékong (Annam Central et Bas-Laos)
R70077: HOFFMANN PAUL - Studien zur Theologie der Logienquellle
R73307: HOFFMANN HANS-DETLEF - Reform und Reformen. Untersuchungen zu einem Grundthema der deuternonomistischen Geschichtssschreibung
R99289: HOFFMANN PAUL - Tradition und Situation. Studien zur Jesusüberlieferung in der Logienquelle und den synoptischen Evangelien
T88560: HOFFMANN VON FALLERSLEBEN - Volkswörter. Aus der deutschen Scherz-, Spott- und Gleichnis-Sprache
G21826: HOFFMANN WALTER, - Donau-Raum ; Völkerschicksal
A22937: HOFFMANN YVES - Roussillon - Catalogne française
G98499: HOFFMANN HARTMUT - Buchkunst und Königtum im ottonischen und frühsalischen Reich. I: Textband, II: Tafelband [2 volumes]
G44938: HOFFMANN STANLEY - Le mouvement Poujade
T97472: HOFFMANN VON FALLERSLEBEN (HRSG.) - Altniederländische Schaubühne. Abele Spelen ende Sotternien [in: Horae Belgicae, part 6]
T97471: HOFFMANN VON FALLERSLEBEN (HRSG.) - Glossarium Belgicum [in: Horae Belgicae, pars 7]
R78508: HOFFMANN PAUL - Studien zur Theologie der Logienquelle
X71327: HOFFMANN KARL, HENNING W.B., BAILEY H.W., E.A. - Iranistik: Erster Abschnitt: Linguistik [in: "Handbuch der Orientalistik" Erste Abteilung: der Nahe und der Mittlere Osten. Vierter Band: Iranistik. Erster Abschnitt]
R77133: HOFFMANN JOSEPH R. - Marcion : on the restitution of christianity. An essay on the development of radical Paulinist theology in the second century
Y82758: HOFFMANN (ANCELOT, INTROD.) & ACHIM D'ARNIM (GAUTHIER THEOPHILE, TRAD.) - Contes d'Hoffmann, précédés d'une notice sur la vie et les ouvrages d'Hoffmann [relié avec:] Contes bizarres par Achim d'Arnim
X78864: HOFFMANN HELMUT - Tibet - A handbook
K83685: HOFFMANN MARTIN - Die ethische Terminologie bei Homer, Hesiod und den alten Elegikern und Jambographen. I: Homer
S96700: HOFFMEISTER PETER (& CROSBY A.S.B., ED. AND NOTES) - Turkoman carpets in Franconia. Turkmenische Teppiche in Franken
F35230: HOFFMEISTER - Die Heimkehr des Geistes - Studien zur Dichtung und Philosophie der Goethezeit
X82540: HOFFNER HARRY A. - An English-Hittite Glossary
B81197: D'HOFFSCHMIDT ARTHUR - La révision des listes électorales. Guide pratique
K75898: HOFINGER M. & PINTE D. (EDS.) - Lexicon Hesiodeum cum indice inverso. Supplementum
X98766: HOFINGER MARCEL - Le Congrès du lac Anavatapta (Vies de saints bouddhiques), extrait du Vinaya des Mülasarvastivadin Bhaisajyavastu [2 volumes] I.Légendes des anciens (Sthaviravadana), II.Légendes du Bouddha (Buddhavadana)
K82571: HOFINGER MARCEL - Etudes sur le vocabulaire du Grec archaique
X82267: HOFINGER MARCEL - Le Congrès du lac Anavatapta (vies de saints bouddhiques) extrait du Vinaya des Mulasarvastivadin Bhaisajyavastu. II: Légendes du Bouddha (Buddhavadana)
X82276: HOFINGER M. - Etude sur le concile de Vaisali
X82534: HOFINGER MARCEL - Le Congrès du lac Anavatapta (Vies de saints bouddhiques), extrait du Vinaya des Mülasarvastivadin Bhaisajyavastu [2 volumes] I.Légendes des anciens (Sthaviravadana), II.Légendes du Bouddha (Buddhavadana)
X73957: HOFINGER M. - Etude sur le concile de Vaisali
R70317: HOFIUS OTFRIED - Katapausis. Die Vorstellung vom endzeitlichen Ruheort im Hebräerbrief
B64888: HOFLACK KRIS (SAMENST.) - De achterkant van de premier. Gesprekken met zeven regeringsleiders: Pierre Harmel, Paul Vanden Boeynants, Edmond Leburton, Leo Tindemans, Wilfried Martens, Mark Eyskens, Jean-Luc Dehaene
R101368: VON HOFLER CONSTANTIN RITTER - Papst Adrian VI 1522-1523
R68028: HOFMAN RIJCKLOF (ED.) [IOANNES RUSBROCHIUS & GERARDUS MAGNUS] - Ioannes Rusbrochius, Ornatus spiritualis desponsationis Gerardo Magno interprete & Gerardus Magnus, Contra turrim Traiectensem [Corpus Christianorum, Instrumenta Lexicologica Latina, Fasc.123 Series A]
V79010: HOFMAN HUIG & WOUTERS JAN (VERZAMELD DOOR) - Een balavond, bundel II: Een keur van eenvoudige prettige en stijlvolle gemeenschapsdansen
V96226: HOFMANN C. - Het papier en de druktechniek
M94151: HOFMANN ROSTISLAV - La musique en Russie des origines à nos jours
F24485: HOFMANN PAUL - Metaphysik oder verstehende Sinn-Wissenschaft ? Gedanken zur Neugründung der Philosophie im Hinblick auf Heideggers "Sein und Zeit"
C99982: HOFMANN JOSEF (ED.) - Die Äthiopische Übersetzung der Johannes-Apokalypse [2 volumes] I: Textus, II: Versio [in: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 281-282]
R77136: HOFMANN OTTO - Die Lebendigkeit der Religion [in: Religionspsychologie, I.Band]
R26325: HOFMANS F. - Inleiding tot de lezing van het Evangelie - deel II.Ontstaan, groei en gestalte van de vier evangeliën
G73927: HOFMEISTER HERMANN - Germanenkunde
F31230: HOFSTADTER DOUGLAS R. - Gödel, Escher, Bach : Een eeuwige gouden band
F31276: HOFSTADTER DOUGLAS R. - Metamagische thema's ; op zoek naar de essentie van geest en patroon (een samenhangende verzameling van literaire, wetenschappelijke en artistieke beschouwingen)
S85781: HOFSTEDE DE GROOT C. - Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten Holländischer Maler des XVII. Jahrhunderts [10 Volumes], nach dem Muster von John Smith's Catalogue raisonné zusammengestellt von Dr.C. Hofstede de Groot
S86343: HOFSTEDE A.C.H. - Meubelkunst. 40 eeuwen meubelgeschiedenis
R96000: HOFSTEDE DE GROOT CORNELIUS PHILIPPUS - Pauli conversio, praecipuus theologiae Paulinae fons
R13099: HOFSTRA J.W. (BEWERKING) & VAN STRAELEN H. S.V.D., INLEIDING - Het wonderschone leven van Yvonne Beauvais
R37436: HOFTIJZER JACOB - Die Verheissungen an die drei Erzväter
R101271: HOGAN LINDA - Confronting the Truth ; Conscience in the Catholic Tradition
B65901: HOGE E. - Résultats d'un levé magnétique détaillé dans la région de Sourbrodt
B66755: HOGE E. - Etudes des anomalies de la composante verticale du champ magnétique terrestre dans la région des Hautes Fagnes
B66754: HOGE E. - Etudes des anomalies de la composante verticale du champ magnétique terrestre dans la région des Hautes Fagnes
B66753: HOGE E. - Nouvelle contribution à la carte magnétique de la Belgique
R96446: HOGELANDE (AB) CORN. [HOGHELANDE, HOOGELANDE CORNELIS] - De divina praedestinatione, liberaque hominis agendi potestate Dissertatio. Inferendum post cogitationum pag. 20
F54660: HOGEMANN FRIEDRICH - Das Problem der "perception" in der Phänomenologie Maurice Merleau-Pontys
R99581: HOGENHAVEN JESPER - Gott und Volk bei Jesaja. Eine Untersuchung zur biblischen Theologie
B45160: HOGG ROBIN L. - Structural rigidities and policy inertia in inter-war Belgium
R86018: HOGG JAMES - La Cartuja de Jerez de la Frontera. The Charterhouse of Jerez de la Frontera
R86017: HOGG JAMES - La Cartuja de Miraflores. The Charterhouse of Miraflores
R86015: HOGG JAMES - La Cartuja de Aula Dei (The Charterhouse of Aula Dei), part 2: plates
R86016: HOGG JAMES - Las Cartujas de Las Cuevas, Cazalla de la Sierra y Granada (The Charterhouses of Las Cuevas, Cazalla de la Sierra and Granada)
R86013: HOGG JAMES (ED.) - The charterhouses of Naples and Capri. Volume II: Album
R86012: HOGG JAMES - The architecture of Hinton Charterhouse
P38033: HOGGE ALBERT - Recherches sur les variations respiratoires de la pression intra-abdominale
M83104: HOGGE J. (& DUPUIS SYLVAIN, INTROD.) - Grétry et son époque (avec tirés à part)
R35409: DE HOHENLOHE ALEXANDRE (PRINCE) - Litanies des principales vertus
R36985: DE HOHENLOHE PRINCE - Mémoires d'Alexandre prince de Hohenlohe (abbé et chanoine de Grandvardin)
R52148: HOHENLOHE ALEXANDRE LEOPOLD (DE) PRINCE - Le fidèle au pied de la croix, ou Méditations en forme de prières sur les principaux sujets de piété, publiées par le prince Alexandre de Hohenlohe
F32707: HOHLENBERG JOHANNES - Sören Kierkegaard
R41187: HÖHLER DR. - Fortschrittlicher "Katholizismus" oder katholischer Fortschritt ? Beiträge zur Würdigung der Broschüre des herrn Professors Dr.Schell zu Würzburg: "Der Katholizismus als Prinzip des Fortschritts"
T35095: HOHMANN THOMAS - Heinrichs von Langenstein "Unterscheidung der Geister" lateinisch und deutsch ; Texte und Untersuchungen zu übersetzungsliteratur aus der Wiener Schule
V84213: HOHTMANN H. - Kochbuch für den Gasherd. Enthaltend 400 zuverlässige und selbstgeprüfte Rezepte zur Bereitung der verschiedenartigsten Speisen für die gute bürgerliche Küche, nebst Anleitung zur Handhabung der Apparate
G60003: HOIJER OLOF - Le Scandinavisme dans le passé et dans le présent
F97930: D'HOINE PIETER & VAN RIEL GERD (EDS.) - The Providence and moral responsibility in ancient, medieval and early modern thought. Studies in honour of Carlos Steel
R61236: L'HOIR ALF. S.J. - La Congrégation de Notre-Seigneur Jésus-Christ mourant en croix et de la très sainte Vierge, sa mère participant a ses douleurs, dite: "de la bonne mort"
B92367: L'HOIR ALF. S.J. - Notre-Dame de Bon-Vouloir en Havre-lez-Mons
B73701: L'HOIST ANDRE (BALL CORY, VERTAL.) - Oorlog 1940 (10 mei - 25 juni) en de rol van het Belgische leger
Z22232: HOKE RALPH J. - Erziehung zur Leistung
B99768: HOLAND HJALMAR RUED - Wisconsin's Belgian community. An account of the early events in the Belgian settlement in North-Eastern Wisconsin with particular reference to the Belgians in Door County
R15874: HOLBÖCK F. & SARTORY TH. (HRSG.) - Mysterium Kirche in der Sicht der theologischen Disziplinen [2 volumes]
J35304: HOLBÖCK CARL - Handbuch des Kirchenrechtes [2 vols.]
T28421: HOLBROOK DAVID - The secret places - Essays on imaginative work in english teaching and on the culture of the child (in the secondary school)
T28443: HOLBROOK DAVID - The exploring word - creative disciplines in the education of teachers of English
C44503: HOLEMANS K. - Les carences alimentaires au Kwango
C98310: HOLEMANS K. - Contribution à la protection maternelle et infantile en milieu rural du Kwango
R90471: HOLEMANS F. - Le Saint Curé de Thildonck. J.C.M. Lambertz 1785-1869, une gloire du clergé belge
B88718: HOLEMANS HERMAN & LEMMENS P.J. - Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen
P60656: HOLLAENDER L. - Die Extraction der Zähne (für Arzte und Studirende)
P60762: HOLLAENDER L. - Die Extraction der Zähne (für Arzte und Studirende)
P60774: HOLLAENDER L. - Das Füllen der Zähne
V95245: HOLLAND JULIAN - Manual enciclopedico do Charuto
B16971: HOLLAND, CLIVE - The Picture Guides- Flanders & Hainaut
V95267: HOLLAND JULIAN - The ultimate Cigar encyclopedia
R69763: DEN HOLLANDER A.A. - Virtuelle Vergangenheit. Die Textrekonstruktion einer verlorenen Mittelniederländischen Evangelienharmonie [BETL 210]
P79639: HOLLANDER EUGEN - Die Karikatur und Satire in der Medizin. Mediko-kunsthistorische Studie
S85310: HOLLANDER EUGEN - Die Medizin in der klassischen Malerei
B87979: HOLLEBOSCH-VAN RECK Y. & MEILLANDER V. - Rendez-vous met Magere Hein. Doods- en rouwgebruiken in de 19de eeuw
T54554: HOLLECK-WEITHMANN FRITZ - Zur Quellenfrage von Shakespeares Lustspiel "Much ado about nothing"
C62960: HOLLEMAN F.D. - Het Bantoe-grondenrecht in de Unie van Zuid-Afrika en omgeving
R16024: HOLLEMAN, A.W.J. - Pope Gelasius I and the Lupercalia
F35246: HOLLENBACH JOHANNES MICHAEL S.J. - Sein und Gewissen - Über den Ursprung der Gewissensregung ; Eine Begegnung zwischen Martin Heidegger und Thomistischer Philosophie
N70410: HOLLENBERG P. - Gerlacus Van den Elsen (O.Praem.). Emancipator van de Noordbrabantse boerenstand (1853-1925)
F718: HOLLENBERG A. (& VAN GOETHEM F., VOORWOORD) - De natuurlijke inrichting der samenleving - als grondslag voor een nieuwe staatkundige en sociaal-economische orde
F26435: HOLLENBERG A. - De corporatieve organisatie der maatschappij
F36122: HOLLENBERG A. - De corporatieve organisatie der maatschappij
E41727: HOLLENBERG A. - Drie jaar Duitsche credietcrisis 1930-1932 ; Oorzaken, verloop en bestrijding der Duitsche credietcrisis, vooral wat betreft de deconfiture en de reorganisatie der grootbanken
R96662: HOLLENBERG ADR. - De zegepraal der Pauselijke Onfeilbaarheid op het Vatikaansch Concilie
R34717: HOLLERL ADOLF - Preussische und Bayerische Geschichtslügen widerlegt von mehreren Katholiken. Im Interesse der historischen Wahrheit bearbeitet und herausgegeben von Adolf Höllerl.
N86085: HOLLESTELLE JOHANNA - De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560 (Brickmaking in the Netherlands up to 1560)
B73753: HOLLEVOET FRANS - Stadsrekeningen Tielt: 1500-1610
F77271: HOLLITSCHER JAKOB J. - Friedrich Nietzsche. Darstellung und Kritik
R73398: HOLLMANN KLAUS - Existenz und Glaube. Entwicklung und Ergebnisse der Bultmann-Diskussion in der katholischen Theologie
R70168: HOLLY DAVID - Comparative studies in recent Greek New Testament texts
W86548: HOLMBERG PETER - The history of physics in Finland 1828-1918
S61898: HOLME CHARLES (ED.) - Masters of english landscape painting ; J.S.Cotman, David Cox, Peter De Wint [Special summer number of "The Studio" 1903]
S61899: HOLME CHARLES (ED.) - Modern etching and engraving European and American [Special summer number of "The Studio" 1902] - L'eau forte et la gravure modernes
S61900: HOLME CHARLES (ED.) - The 'old' Water-Colour Society 1804-1904. L'ancienne Société de l'Aquarelle 1804-1904 [Special spring number of "The Studio" 1905]
S61906: HOLME CHARLES (ED.) - The Royal Institute of Painters in water-colours. L'Institut Royal des peintres en aquarelle [Special Spring number of "The Studio" 1906]
S61912: HOLME CHARLES (ED.) - The Royal Academy from Reynolds to Millais. The record of a century. L'Académie Royale de Londres de sa fondation (1768) à l'année 1868. [Special summer number of "The Studio" 1904]
S61913: HOLME CHARLES (ED.) - The genius of J.M.W. Turner. Le génie de Turner [Special Winter number of "The Studio" 1903]
S61915: HOLME CHARLES (ED.) - Modern pen drawings: european and american. Le dessin à la plume [Special Winter number of "The Studio" 1900-1901]
S65128: HOLME CHARLES (ED.) - Royal Scottish Academy
S65129: HOLME CHARLES (ED.) - Art in England during the Elizabethan & Stuart periods
G67092: HOLMES GEORGE (ED.) - Art and politics in renaissance Italy. British Academy lectures
S97030: HOLMGREN ROBERT J. & SPERTUS ANITA E. - Early Indonesian Textiles from three island cultures : Sumba, Toraja, Lampung
F66394: HOLOPAINEN TOIVO J. - Dialectic & theology in the eleventh century
Q77827: VAN HOLSBEEK HENRY DOCTEUR - La danse des tables et les esprits
R69197: HOLSTEIN HENRI - Hiérarchie et peuple de dieu d'après Lumen gentium
S79608: HOLT ROSA BELLE - Oriental & occidental rugs antique & modern. De Luxe Edition
S54960: HOLTERHOFF BERNARD - Histoire de la peinture en Belgique
M91263: HOLTHAUSEN W.F. - Méthode pratique de chant à l'usage des maisons d'éducation. Cahier contenant 14 canons & 18 chants à deux parties
T72524: HOLTHAUSEN F. - Altsächsisches Elementarbuch
N39437: HOLTKAMP C.P.M. - Delflandia [5e deel van: Register op de parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen dom]
N39438: HOLTKAMP C.P.M. - Rijnlandia [4e deel van: Register op de parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen dom]
N39439: HOLTKAMP C.P.M. - Schielandia [6e deel van: Register op de parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen dom]
R38964: HOLVOET PROSPER - Un curé belge chez l'oncle Sam 1946 - Notes sur les Etats-Unis et le Canada (par Prosper Holvoet qui a vécu de longues années en Amérique)
R38965: HOLVOET PROSPER - Un curé belge chez l'oncle Sam 1946 - Notes sur les Etats-Unis et le Canada (par Prosper Holvoet qui a vécu de longues années en Amérique)
B57214: HOLVOET AUGUSTE - Esquisses biographiques des principaux fonctionnaires tant civils que militaires de la Belgique, ainsi que de tous les originaux indigènes qui méritent de passer la postérité
C36585: HOLY LADISLAV - La plastica africana - regiones oriental y meridional
G21996: HOLYOAKE GEORGE JACOB - George Jacob Holyoake's geschiedenis der rechtvaardige voorkampers van Rochdale (vrij naar het Fransch van Marie Moret)
E68734: HOLYOAKE G.J. - Self-help par le peuple: Histoire de la coopération à Rochdale
F77191: HOLZ HARALD - Transzendentalphilosophie und Metaphysik. Studien über Tendenzen in der heutigen philosophisches Grundlagenproblematik
F63515: HOLZAMER KARL - Grundriss einer praktischen Philosophie. Freiheit, Toleranz, Sittlichkeit, Ressentiment
J68531: HOLZE FRANK B. - Antitrust versus fair trade. Analyse und kritische Beurteilung des Konflikts zwischen den Antitrustgesetzen und den Fair Trade Laws im Hinblick auf die wirtschaftspolitische Grundkonzeption der Vereinigten Staaten von Amerika
V41248: HOLZHAUS OTTO & VAN NOPPEN LEO - Bier - eerst bier toen brood, bier als water bierschoon, indianenbier, biermeermin, wildbier, bier bracht redding, bierliefde, kajuitsbier en nog veel meer
H65775: HOLZHAUSER BARTHOLOMEUS - Biographia venerabilis servi dei Bartholomaei Holzhauser vitae communis clericorum saecularium restauratoris. Accedunt ejusdem in Apocalypsim commentarii plane admirabiles
R54496: HOLZHERR GEORGIUS O.S.B. - Regula Ferioli - Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte und zur Zinndeutung der Benediktinerregel
R101460: HOLZMEISTER URBANUS S.J. - Commentarius in Epistulas SS. Petri et Iudae, Volume I: Epistula prima S. Petri
R95975: HOLZMEISTER URBANUS S.J. - Chronologia vitae Christi, quam e fontibus digessit et ex ordine proposuit
R95976: HOLZMEISTER URBANUS S.J. - Historia aetatis Novi Testamenti
R24782: HOLZNER JOSEPH - Paul de Tarse
R36904: HOLZNER JOSEPH MGR. - Paul de Tarse
T59396: HOMBERGER DIETRICH - Gawein Untersuchungen zur mittelhochdeutschen Artusepik
R35161: VAN DEN HOMBERGH F.A.H. & BRUGMAN JOHANNES O.F.M. - Leven en werk van Jan Brugman O.F.M. (+/- 1400-1473) met een uitgave van twee van zijn tractaten [= Speculum imperfectionis & Devotus tractatus]
T71061: HOMBURGER L. - Le langage et les langues. Introduction aux études linguistiques
K73197: HOMER [HOMERUS, HOMEROS] (JORDAN WILHELM, ED.) - Homers Ilias. Uebersezt und erklärt
K73230: HOMER [HOMERUS, HOMEROS] (JORDAN WILHELM, TRAD.) - Homers Odyssee, übersezt und erklärt
K665: HOMEROS - Ilias & Odyssea (tekstgetrouwe weergave door Frans Van Oldenburg Ermke)
K14365: HOMEROS [HOMERUS] - Odysseus' dool : Zang V tot zang XIII vers 187 der Odyssee [vertaald en ingeleid door Nico Van Suchtelen]
K96664: HOMEROS [HOMERUS] & VOSMAER C. (VERTALING) - De Ilias van Homeros, vertaald door mr. C. Vosmaer
K658: HOMERUS - Odyssee - metrische vertaling van A.W.Timmerman
K10310: HOMERUS - De dolinge van Ulysse - Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen van Diederick Volckertsz. Coornhert
W61863: HOMES MARCEL-V. - Recherches nouvelles sur les relations entre les qualités physiques et chimiques du milieu et la perméabilité cellulaire chez les végétaux
G48235: HOMMEL LUC - Marie de Bourgogne ou le grand héritage
N68639: VAN HOMMERICH L. - Korte verhandeling over de corporatieve staatsvorm in het hertogdom Limburg en de landen van Overmaas tijdens de late middeleeuwen
F20993: HOMMES JAKOB, - Der Technische Eros - Das Wesen der materialistischen Geschichtsauffassung
G11703: HOMO LEON - Histoire Romaine : Le Haut-Empire [Histoire générale, ancienne, romaine, III]
K680: HONDIUS, J.J.E. - Saxa loquuntur : inleiding tot de Griekse epigraphiek (- openbare les gegeven bij de aanvaarding van het privaatdocentschap in de Grieksche Epigraphiek aan de Rijksuniversiteit te Groningen op Za.18 jan.1930 - uitgebreid en voorzien van een overzicht der hulpmiddelen bij de studie in de Grieksche epigraphiek)
B87241: D'HONDT BART - Gelijke rechten, gelijke plichten. Een portret van vijf liberale vrouwen
B89009: D'HONDT VALERY - Geschiedenis van het tooneel te Aalst en bezonderlijk van de koninklijke rederijkkamer de Catharinisten onder kenspreuk: Amor Vincit
B87524: D'HONDT VALERY - Geschiedenis van het tooneel te Aalst en bezonderlijk van de koninklijke rederijkkamer de Catharinisten onder kenspreuk: Amor Vincit
B92135: DE HONDT F. - Notice sur la cheminée de la grande salle d'assemblée du magistrat du franc de Bruges
T35105: HONEMANN VOLKER - Die "Epistola ad fratres de Monte Dei" des Wilhelm von Saint-Thierry ; Lateinische Überlieferung und mittelalterliche Übersetzungen
G21177: D'HONFROI HUMPHERY - L'enfant et sa mère à travers le monde
X79531: HONGZHI LI - Zhuan Falun (English version)
R96367: HONIG G.G. - Op den dag der eerste H. Kommunie. Stichtende toespraken van een priester
R49717: HONIGMANN ERNEST - Trois mémoires posthumes d'histoire et de géographie de l'Orient chrétien
R57575: HONIGMANN ERNEST - Trois mémoires posthumes d'histoire et de géographie de l'Orient chrétien
A12062: HONNYWILL ELEANOR - The challenge of Antarctica
R48943: HONORE LÉON S.J. - Le secret de la Confession - Etude historico-canonique
R37163: HONSELMANN KLEMENS - Urfassung und Drucke der Ablassthesen Martin Luthers und ihre veröffentlichung [+ Beilage: 3 Fotomechanische Nachdrucke]
V80808: D'HONT FRED. - Contribution à l'étude du lait
X82536: HONTI LASZLO - Geschichte des obugrischen Vokalismus der ersten Silbe
S71090: VAN HOOF GUIDO - Lambert Lemmens
P85732: VAN HOOF HENRI - Dictionnaire des éponymes médicaux, français-anglais
T65374: VAN HOOF A. - Naar het licht. Mysteriespel in 3 bedrijven
T65375: VAN HOOF A. - De teleurgang der goden. Drama in vier bedrijven
T65387: VAN HOOF A. - Rijke geesten. Hekelspel in 3 bedrijven
B17431: VAN HOOF ARTHUR - Het socialisme van Hendrik De Man
W20030: VAN HOOF A. - Veranderlijke sterren
T65312: VAN HOOF A. - De blanke merel. Tooneelspel in vier bedrijven en een voorspel
W74100: VAN HOOF A. E.A. - Publications du laboratoire d'astronomie et de géodésie de l'Université de Louvain. Vol.XI (nos 92 à 106) 1940-1946
W74101: VAN HOOF A. E.A. - Publications du laboratoire d'astronomie et de géodésie de l'Université de Louvain. Vol.XIV (nos 126 à 143) 1959-1964
B92732: VAN HOOF W. - Gebeurtenissen rond honderd jaar leven aan de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart aan de Brede Heide te Sint-Katelijne-Waver
B92756: VAN HOOFF JEF - Zum Tode verurteilt. Exclusieve oorlogsmemoires van I.S. geheimagent nr. 12/80
T11309: HOOFT, P.C. - P.C.Hooft [gedichten]
T11345: VAN HOOGENBEMT, ALBERT - De stille man
S53924: VAN HOOGENBEMT ALBERT - Ernest Wijnants
S84806: VAN HOOGENBEMT ALBERT - Ernest Wijnants
T90242: VAN HOOGEVEEN STERCX L. - De Trappist, een verhael
S51109: HOOGEWERFF G.J. - Verbeelding en voorstelling - de ontwikkeling van het kunstbesef
R96410: D'HOOGHE BENEDICTUS O.P. - Uytlegging en zede-punten op den derden regel van den vader Dominicus
G39672: HOOGSTEDEN A.F. - Vodjes papier - de leuzen en frasen der Entente
T11346: VAN HOOGSTRATEN P.F.TH., - Da Costa - Eene studie
F18458: HOOGVELD J.H.E.J. - Inleiding tot leven en leer van S.Thomas van Aquino
N96650: VAN HOOIJDONK JOANNES - Statuta Seminarii vicariatus apostolici Bredani ordinata et prescripta ab illustrissimo ac reverendissimo domino Joanne Van Hooijdonk, episcopoi Dardaniensi I.P.L., Vicario Apostolico Bredano
R76490: HOOKE [MIGNE J.-P., ED.] - De vera religione (pars prima) [in: Theologiae cursus completus, tomus secundus (2)]
R78454: HOOKER MORNA D. - Jesus and the servant. The influence of the servant concept of Deutero-Isaiah in the new testament
F57998: HOOKER BRAD - Ideal code, real world ; a rule-consequentialist theory of morality
F58282: HOOKER BRAD & LITTLE MARGARET (EDS.) - Moral particularism
F66956: HOOKER MICHAEL (ED.) - Leibniz. Critical and interpretive essays
M91621: DE HOON EDGARD (MUSIQUE), DE TIERE NESTOR (PAROLES) & DE GUCHTENAERE BERNARD (PROJETES PAR) - Vingt-cinq chants pour exercices gymnastiques, à l'usage des écoles des deux sexes d'après la méthode Docx, adoptée par le gouvernement belge. Première série
R70371: VAN HOONACKER A. - Le sacerdoce lévitique dans la loi et dans l'histoire des Hébreux
R30638: VAN HOONACKER A. (& COPPENS JOZEF, SAMENSTELLING EN INLEIDING) - De compositione litteraria et de origine mosaica hexateuchi disquisitio historico-critica (een historisch-kritisch onderzoek van professor Van Hoonacker naar het ontstaan van de Hexateuch op grond van verspreide nagelaten aantekeningen)
T50587: VAN HOONACKER A. - De jongste waarnemingen op het gebied der geschiedenis van het semietische alfabet
R30841: VAN HOONACKER A. - Néhémie en l'an 20 d'Artaxerxes I - Esdras en l'an 7 d'Artaxerxès II, réponse à une mémoire de A.Keunen
T59571: HOONHOUT PETRUS - Het latijn van Thomas van Celano, biograaf van Sint Franciscus
B28581: D'HOOP ALFRED - Inventaire général des archives ecclésiastiques du Brabant ; Tome V.Etranger & Supplément général
T71131: HOOPS JOHANNES - Kommentar zu Beowulf
B92096: VAN HOOREBEKE A.L. - Notice historique sur la commune et église de Vosselaere (Flandre orientale) suivie de la liste de ses curés et des épitaphes qu'on y a recueillies
B85600: VAN HOOREBEKE GUSTAVE - Etudes sur l'origine des noms patronymiques flamands et sur quelques questions qui se rattachent aux noms
B89217: VAN HOORENBEECK VICTOR & DE CANNART D'HAMALE FR. - Biographie de messire François-Joseph-Ghislain de Cannart d'Hamale, ancien sénateur, ancien colonel commandant la garde civique de Malines, etc., suivi d'une notice sur la vie et les ouvrages botaniques de Rembert Dodonée (Dodoens), médecin et botaniste malinois du XVIe siècle, par messire Fr. De Cannart d'Hamale
H63313: HOORNAERT RODOLPHE - Sainte Thérèse écrivain - Son milieu, ses facultés, son oeuvre
B20913: HOORNAERT G. (S.J.) - Ces temps-ci-
R36826: HOORNAERT PIET - Elke morgen weer nieuw - De Karmel in Vlaanderen nu
P44640: HOORNAERT ANDRÉ (& FRANCOTTE XAVIER DR., PRÉFACE) - Les durs réveils - Causeries familières et loyales sur les sanctions physiques des plaisirs de rencontre (destiné aux jeunes recrues de l'Armée Belge)
R46545: HOORNAERT G. S.J. - Semeuse de roses

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar[an error occurred while processing this directive]

9/18