Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B16847: DIVERSE AUTEURS - Verschaeviana jaarboek 1984 - Cyriel Verschaeve te Berlijn in mei 1941
B90198: DIVERSE AUTEURS - De school- en letterbode, of Bydragen ter bevordering van onderwys, letterkunde en geschiedenis. Tweede jaergang 1845
B90103: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Raymond Peeters
B96809: DIVERSE AUTEURS - De Bourlaschouwburg - een tempel voor de muzen
B96756: DIVERSE AUTEURS - Haute-nouveauté. 300 jaar modecreaties 1600-1900
B85939: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen, boekdeel 99, aflevering 1, 2005
H51894: DIVERSE AUTEURS - Stola S. Godelevae 1070-1970 ; De H. Godelieve en haar tijd [in: Sacris Erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappen, vol.XX, 1971]
H52566: DIVERSE AUTEURS - Teresia van Avila - kerklerares
H73280: DIVERSE AUTEURS - Sint Willebrord. Apostel van de Nederlanden. Patroon van Berchem. Onthulling en inzegening van het Willebrord-monument te Berchem (23 september 1962). Gedenkboek
B98631: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Negentigste boekdeel (90), 1ste aflevering, 1986
B98632: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Zesentachtigste boekdeel (86), 1982
B98633: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Eenentachtigste boekdeel (81), 1977
B98634: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Drieëntachtigste boekdeel (83), 1979
B98635: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Vierenzeventigste boekdeel (74), 1970
N15304: DIVERSE AUTEURS, - Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg - Jaarboek van het sociaalhistorisch centrum voor Limburg - Deel XXXIX-1994
N15305: DIVERSE AUTEURS, - Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg - Jaarboek van het sociaalhistorisch centrum voor Limburg - Deel XL-1995
N22768: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel XCIV-XCV 1958-1959
N23014: DIVERSE AUTEURS - Verspreiding van de herpetofauna in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland - 1987
N23015: DIVERSE AUTEURS, - Verspreiding van de herpetofauna in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Zeeland - 1986
N23330: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Trajectensia - bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht (uitgegeven bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de stadsbibliotheek van Maastricht 31 juli 1662-1962)
N24545: DIVERSE AUTEURS - Het Waddenboek
N24720: DIVERSE AUTEURS - Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg ; Tome 112 (o.a.LINSSEN, J., De stichting van de stad Roermond en haar eerste opkomst, pp.1-133)
N24721: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel - Deel CXXI 1985
R60919: DIVERSE AUTEURS - Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603
N70374: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Eerste deel (1873)
S40941: DIVERSE AUTEURS - Schatten voor Brugge - Stedelijke musea Brugge Aanwinsten 1966-1972 (Groeningemuseum 9 juni-1 oktober 1972)
N29752: DIVERSE AUTEURS - In de voortuin van de Congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid te Tilburg - Gedenkboek bij gelegenheid van het eeuwfeest der Kweekschool Sint Stanislaus 1850 Tilburg-Goirle 1950
R60802: DIVERSE AUTEURS - Satan
B111387: DIVERSE AUTEURS - Brussel, breken, bouwen, architectuur en stadsverfraaiing 1780-1914
R42971: DIVERSE AUTEURS - Franciscaansch idealisme - feestaflevering van "Mons Alvernae" bij de eeuwfeesten van de provincie Germania Inferior 1228-1529-1929
W88437: DIVERSE AUTEURS - Sterren in beelden. Astrologie in de eeuw van Mercator
B108007: DIVERSE AUTEURS - Lier vroeger en nu (Maandblad voor plaatselijke kunst en geschiedenis.) 3de jaar 1929 no.III-IV
B108008: DIVERSE AUTEURS - Lier vroeger en nu (Maandblad voor plaatselijke kunst en geschiedenis.) 3de jaar 1929 no.2 tot en met 6
N39396: DIVERSE AUTEURS - Vrouwen in de Nederlandse koloniën
B54869: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde. Jaarboek 39 (1972)
R53104: DIVERSE AUTEURS - Familie-gedenkstukken der zusters Clarissen-Coletienen
W11931: DIVERSE AUTEURS - Les bateaux
S76280: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.6 (juni 1903) [handelt o.a. over Jan Holswilder]
T102785: DIVERSE AUTEURS - Maurice Gilliams 1900-1950 (Huldealbum)
S108143: DIVERSE AUTEURS - Lajos Vajda - nabije diepten
S56993: DIVERSE AUTEURS - Constant Permeke
R52334: DIVERSE AUTEURS - Maria's aandeel in het eigenlijke verlossingswerk - Verslagboek der negende mariale dagen van Tongerloo die werden gehouden te Leuven van 26 tot 28 augustus 1946
C103781: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - In Memoriam Frans M. Olbrechts
S107486: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw en sierkunsten, nr.2 februari 1932 (derde jaar)
E16817: DIVERSE AUTEURS - Lieven Gevaert - De mens en zijn werk
T20516: DIVERSE AUTEURS, - Hendrik Persyn - Achiel Denys - Jerome Noterdame
T94414: DIVERSE AUTEURS - Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal (Liber Amicorum Johan Taeldeman)
R29288: DIVERSE AUTEURS - Orde van Prémontré 1121-1971 - Gedenkboek [articles in Dutch, Italian, German & French]
C98300: DIVERSE AUTEURS (SABBE M. & GISTELINCK F., EDS.) - Kronkronbali - Figuratieve terracotta uit West-Afrika met cadensen van José Vermeersch
C96928: DIVERSE AUTEURS - Magisch Marokko
R28843: DIVERSE AUTEURS, - Maria's Ten Hemelopneming (Verslagboek der vierde mariale dagen - gehouden in de Norbertijner Abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo 27-29 aug.1934)
B95756: DIVERSE AUTEURS (DE MEULEMEESTER MAUR. C.SS.R. E.A.) - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 39 (1929). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 39 (1929)
R28839: DIVERSE AUTEURS - De maagdelijkheid van Maria - Verslagboek der derde Mariale Dagen 1933
R28838: DIVERSE AUTEURS - Maria, de nieuwe Eva - Verslagboek der tweede Mariale Dagen 1932
R28837: DIVERSE AUTEURS - Verslagboek der eerste Mariale Dagen 1931
T14736: DIVERSE AUTEURS - Geef mij Gent - Tournée générale : langs eeuwenoude cafés vandaag (poëzie)
C91569: DIVERSE AUTEURS - Sociale bewegingen in Belgisch-Congo
S93695: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van De Vlaamsche School), Derde jaargang, 1904 (volledig)
N107863: DIVERSE AUTEURS - Wamel 1100 jaar ; 893-1993 Van Vamele to Wamel
E64312: DIVERSE AUTEURS - De steenkolen vandaag en morgen. Fundamenteel element van de energiebevoorrading van West-Europa
T95527: DIVERSE AUTEURS - Albrecht Rodenbach herdacht 1856-1956
C86886: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 16e Jaargang, 1950
C86887: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 17e Jaargang, 1951
C86884: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 14e Jaargang, 1948
C86885: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 15e Jaargang, 1949
N52847: DIVERSE AUTEURS - Dirck Volckertszoon Coornhert - dwars maar recht
T101505: DIVERSE AUTEURS - Oostvlaamse literaire monografieën, deel IV: Valère Depauw, Julius Persyn, Reimond Stijns, Johan van Mechelen, Jo Verbrugghen, Wies Moens
R26837: DIVERSE AUTEURS - Het verschijnsel godsdienst
S100631: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.12 (december) 1931
S100621: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst. Juli 1931 (nr.7) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.10 (juli 1931)
E56376: DIVERSE AUTHORS - Aramco handbook
S97019: DIVERSE AUTEURS - Her-ontdekking van precolumbiaans textiel
R49549: DIVERSE AUTEURS - Maria en de nieuwe evangelisatie
S76352: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.1 (januari 1905) [handelt o.a. over Albert Neuhuys & Jan Eisenloeffel]
N107997: DIVERSE AUTEURS - Verslag der lezingen gehouden in de loges "La Charité", "La Paix" et "La Bien Aimée" gedurende den winter 1900-1901 in het O.. Van Amsterdam
S76550: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.11-12 (november-december 1911-1912) [handelt o.a. over Eugène Smits]
B81849: DIVERSE AUTEURS - Vereniging van de oudheidkundige en geschiedkundige kringen van België. XXXIIe zitting, Congres van Antwerpen 27-31 juli 1947. Jaarboeken [2 delen + 2 delen voorafgaandelijke mededelingen]
B62867: DIVERSE AUTEURS - Studia Historica Oeconomica. [2 vols.] I: Liber amicorum Herman Van der Wee, II: Liber alumnorum Herman Van der Wee
B91479: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 81e jaargang, 1981 [volledige jaargang]
B91480: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 76e jaargang, 1975-1976, [volledige jaargang]
Z100324: DIVERSE AUTEURS - En garde ! Schermen verbeeld, schermboeken uit de Corble-collectie, wapens & attributen
R55792: DIVERSE AUTEURS - Dr. Leonce Reypens S.J. persoon en gedachte
C55743: DIVERSE AUTEURS - Egypte onomwonden - Egyptische oudheden van het museum Vleeshuis
R27580: DIVERSE AUTEURS - Societas Jesu Orans - Gebeden verzameld uit geschriften en aantekeningen van leden der Sociëteit van Jesus
L82385: DIVERSE AUTEURS - Huldiging Jhr. Roelants griffier der provincie, in staatsdienst sinds 50 jaar 1884-1934, griffier der provincie [Limburg] sinds 25 jaar 1911-1936
S76551: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.7 (juli 1907) [handelt o.a. over Van Dijck, Alfred Stevens en W. Penaat]
B81086: DIVERSE AUTEURS - De Boudelo abdij archeologisch onderzocht [Opgravingen vanaf 1971 tot 1986]
B81089: DIVERSE AUTEURS - 300 jaar klooster Onze Lieve Vrouw van Vrede, Zusters Benedictinessen te Menen 1690-1990
B81090: DIVERSE AUTEURS - Rollariensia III (1971). Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
R20493: DIVERSE AUTEURS - Abdijen in Vlaanderen
N65846: DIVERSE AUTEURS - Limburg's jaarboek, jg.19 (volledig in 4 afleveringen)
S96976: DIVERSE AUTEURS - Dromen van het paradijs. Islamitische kunst van het Museum voor volkenkunde Rotterdam
W19134: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de techniek
T111456: DIVERSE AUTEURS - Rumbeeksche avondstonden, uitgegeven door de Maetschappy De Vereenigde Vrienden, te Rumbeke
S76405: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG J. E.A.) - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.9 (september 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Jan Eisenloeffel]
B111388: DIVERSE AUTEURS - De Onze Lieve-Vrouw ten Zavelkerk [Brussel]
C10787: DIVERSE AUTEURS - Tijdschrift "Toerisme" Jg.9 Nr.19 : Congo-nummer
C10793: DIVERSE AUTEURS - Vijfde Kongonumer (in: Tijdschrift "De Toerist" Jg.29 Nr.3)
S76270: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.10 (october 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Maurits Blieck]
R16821: DIVERSE AUTEURS - Minderbroeders-Kapucijnen in Vlaanderen - Leven als broeders met en voor de mensen
N48651: DIVERSE AUTEURS - St.Anna vlagt, St.Anna rouwt, St.Anna bouwt - dankbare hulde aan de nageachtenis van onzen beminden geneesheer-directeur dr. H.J. Schim Van Der Loeff
V86254: DIVERSE AUTEURS - Textilia. Kostuums en accessoires uit eigen bezit (Gent, Bijlokemuseum, 10 juli - 31 augustus 1986, tentoonstelling)
V85855: DIVERSE AUTEURS - Schatten op tafel
V100708: DIVERSE AUTEURS - Poppen spreken. Het poppentheater van Fratelli Napoli, Tandarica, Yves Joly, Peter Schumann
B99386: DIVERSE AUTEURS - Profiel van Mol
B99352: DIVERSE AUTEURS - Sint-Aloysius Geel - Zes eeuwen collegegeschiedenis. jubileumboek 1992
B91475: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 96e jaar, 1996 [volledige jaargang]
B99169: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de wetenschappen in België 1815-2000 [2 volumes]
N15272: DIVERSE AUTEURS, - Spiegel van Limburg
R16161: DIVERSE AUTEURS - De wijkmissie - de uitersten - Verslag over het VIII° studiekongres van de Vlaamse Missiekonferentie Brugge 1947
B99069: DIVERSE AUTEURS (& SIJS GUIDO, RED.) - Kuierend door Midden-Brabant. De witloof- en druivenstreek
G50576: DIVERSE AUTEURS - Dancwerk - Opstellen aangeboden aan prof.Dr. D.Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
B98850: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 4
B98851: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 5
B98852: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 6
B98853: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 3
B98854: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 14
S96830: DIVERSE AUTEURS - Schatten uit de Nieuwe Wereld [Precolumbiaanse kunst]
B98849: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 7
B98831: DIVERSE AUTEURS - Katholieke Universiteit Leuven, campus Kortrijk
R15905: DIVERSE AUTEURS, - Zoals er gezegd is over Richteren
B98847: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 10
B98846: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 11
B98844: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 13
R15898: DIVERSE AUTEURS - Tussentijds - Theologische Faculteit te Tilburg : Bundel opstellen bij gelegenheid van haar erkenning
R65830: DIVERSE AUTEURS - Broeder Mutien van Malonne
R15880: DIVERSE AUTEURS - Pelgrimeren met een vriend der vrienden - bij het 25-jarig priesterfeest van dom A.Hoste [met bibliografie]
B99057: DIVERSE AUTEURS - AeroAtlas Vlaams-Brabant en Brussel, schaal 1:10.000
S76342: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.7 (juli 1911) [handelt o.a. over Karel van der Stappen]
B97572: DIVERSE AUTEURS - De drie rozen. Driemaandelijks tijdschrift van de heemkring van 's-Gravenwezel. Jaargang 4 (1970) volledig in 4 afleveringen
S76348: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.6 (juni 1910)
R13167: DIVERSE AUTEURS - Monseigneur Cardijn - Bijdragen over de K.A.J. en haar methode
S96793: DIVERSE AUTEURS - 3000 jaar weven in de Andes. textiel uit Peru en Bolivië
R70258: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLVII (47), volledige jaargang, 1973 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
B96314: DIVERSE AUTEURS - Huldebetoon aan den heer Edward De Beukelaer stichter en bestuurder van De Beukelaer's fabrieken, 15 maart 1918. Herinnering aan de viering van zijn vijf-en-zeventigsten verjaardag door zijne familieleden en vertrouwde vrienden
B95850: DIVERSE AUTEURS - Koekelberg 1905-2005. Het Heilig Hart, Le Sacré-coeur, das heiligste Herz Jesu, The Sacred Heart
S57395: DIVERSE AUTEURS - Goddelijk geschilderd - honderd meesterwerken van museum Catharijneconvent
B95795: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas, deel 21, 1e aflevering (december 1902). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 15, 3e livraison (décembre 1902)
B95782: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 57, 1e aflevering (1950)
B95783: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 57, 2e aflevering (1951)
B95780: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 56, 1e aflevering (1948)
B95743: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, Deel 72, 1e en 2e aflevering (1969)
B95734: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 76, 1e en 2e aflevering (1973)
B95733: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 75, 3e en 4e aflevering (1972)
B95726: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 62 2e aflevering (1958)
B95695: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 37ste jaargang 1980 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95692: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 34ste jaargang 1977 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95688: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 30ste jaargang 1973 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95620: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1993, Nieuwe reeks deel LXV (65). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95597: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1997, Nieuwe reeks deel LXIX (69). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B94886: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek burgemeester A. Smets [Leuven]
B95732: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 75, 1e en 2e aflevering (1972)
B95730: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 73, 1e en 2e aflevering (1970)
B95731: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 73, 3e en 4e aflevering (1970)
B95729: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 74, 1e en 2e aflevering (1971)
B62865: DIVERSE AUTEURS - Eigen schoon en de Brabander. Huldenummer J.E. Davidts
B94595: DIVERSE AUTEURS - Boudewijn, een koning en zijn tijd
B95727: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 62 1e aflevering (1957)
B95728: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 64 2e aflevering (1961)
B95703: DIVERSE AUTEURS - Eigen Schoon, West-Brabantsch tydschrift voor geschiedenis, oudheidkunde, folklore en taalkunde. Losse nummers beschikbaar:
B95704: DIVERSE AUTEURS (SACRE MAURITS, ED.) - De Brabander. Maandschrift gewijd aan geschiedenis, oudheidkunde en folklore. Losse nummers beschikbaar:
B95705: DIVERSE AUTEURS - De Mariavereering in Brabant [bijzonder nummer van "Eigen Schoon en de Brabander" jg.17 nr.3-4, 1934]
B95706: DIVERSE AUTEURS - Bijzonder Aarschot-nummer [themanummer van: Eigen Schoon en de Brabander, jg.21 nr.9-10, 1938]
B95707: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 105 (2002)
B95708: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 101 (1998)
B95710: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 103 (2000)
B95711: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 104 (2001)
B95712: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 106 (2003)
B95713: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 87 (1984)
B95714: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 86 (1983)
B95715: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 85 (1982)
B95716: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 84 (1981). Eerste en tweede aflevering (volledig)
B95717: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 83 (1980)
B95718: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 82 (1979)
B95719: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 81 (1978)
B95720: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 88 (1985)
B95723: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 60, 2e aflevering (1955)
B95724: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 60, 1e aflevering (1954)
B95725: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 61, 2e aflevering (1957)
S96744: DIVERSE AUTEURS - Byzantijnse kunst uit Roemenië. De Byzantijnse erfenis in de Roemeense kunst uit het Nationaal Museum van Schone Kunsten van Roemenië
B95702: DIVERSE AUTEURS - Eigen schoon en de Brabander / West-Brabantsch tijdschrift voor geschiedenis, oudheidkunde, folklore & taalkunde / Tijdschrift van het (Koninklijk) Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant
B95698: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, Orgaan van de heemkundige studiekring voor het grondgebied van de aloude heerlijkheid Essen - Kalmthout - Huibergen. Losse nummers van jaargang 13 (1956) en 16 (1959)
B95696: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 38ste jaargang 1981 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95694: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 36ste jaargang 1979 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95693: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 35ste jaargang 1978 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95691: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 33ste jaargang 1976 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95690: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 32ste jaargang 1975 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95689: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 31ste jaargang 1974 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95685: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 27ste jaargang 1970 nr.1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95686: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 28ste jaargang 1971 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95687: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 29ste jaargang 1972 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95684: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 26ste jaargang 1969 nr.1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95680: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 20ste jaargang 1963 nr.1,2/3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
B95681: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 23ste jaargang 1966 nr.1/2 & 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
B95682: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 24ste jaargang 1967 nr.1/2 e 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
B95683: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 25ste jaargang 1968 nr.1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95679: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 19de jaargang 1962 nr.1,2,3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
B95678: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 18de jaargang 1961 nr.1,2/3,4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
B95677: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 17de jaargang 1960 nr.1,2/3,4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring voor het grondgebied van de aloude heerlijkheid Essen - Kalmthout - Huibergen
B95676: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 15de jaargang 1958 nr.1,2/3,4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring voor het grondgebied van de aloude heerlijkheid Essen - Kalmthout - Huibergen
B95675: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 14e jaargang 1957 nr.1,2,3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring voor het grondgebied van de aloude heerlijkheid Essen - Kalmthout - Huibergen.
B95674: DIVERSE AUTEURS - Calmpthoutania, orgaan van de oudheidkundige kring van Kalmthout. Losse nummers beschikbaar: Jg.4 (1951-1952) nr.1,2 en 3, Jg.4 (19521953) nr.1, Jg.8 (1955-1956) nr.2, Jg.11 (1958-1959) nr.3, Jg.13 (1960-1961) nr.1 en 2
B95673: DIVERSE AUTEURS - Calmpthoutania, orgaan van de oudheidkundige kring van Kalmthout. 26e jaargang (1974) nos.1-2-3-4 [volledig]
B95666: DIVERSE AUTEURS - Geworteld in Taxandria. Historische aspecten van de relatie Tilburg-Turnhout [in: Taxandria, Nieuwe reeks LXIV (64), 1992]
B95665: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1936, Nieuwe reeks deel VIII (8) nr.3, Gedenkschriften van den Koninklijken geschied- en oudheidkundigen kring van de Antwerpsche Kempen
B95664: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1939, Nieuwe reeks deel XI (11) nr.1, Gedenkschriften van den Koninklijken geschied- en oudheidkundigen kring van de Antwerpsche Kempen
B95662: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1984, Nieuwe reeks deel LVI (56) nrs.3-4. Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B94357: DIVERSE AUTEURS - 16de jaarboek van de geschied- en heemkundige kring 'De Gaverstreke' (Waregem, 1988)
B95657: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1932, Nieuwe reeks deel IV (4), nrs.1,2-3,4 (volledig). Gedenkschriften van de Koninklijken geschied- en oudheidkundigen kring van de Antwerpsche Kempen
B95637: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1956, Nieuwe reeks deel XXVIII (28), nrs.1,2,3,4 (volledig). Tijdschrift van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
R13163: DIVERSE AUTEURS - Manifestation - Huldebetoon: Nicolas Balthasar - Arthur Monin
B95623: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1972-1974, Nieuwe reeks deel XLIV-XLVI (44-46). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95619: DIVERSE AUTEURS - Turnhout op zijn schone Kant [in: Taxandria jaarboek 2003, Nieuwe reeks LXXV (75) deel 2]
B95618: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1991, Nieuwe reeks deel LXIII (63). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95617: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1990, Nieuwe reeks deel LXII (62). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
R13162: DIVERSE AUTEURS - Andere structuren - andere heiligen: het veranderende beeld van de heilige in de Middeleeuwen
B95616: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1988, Nieuwe reeks deel LX (60). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95615: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1987, Nieuwe reeks deel LIX (59). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95614: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1986, Nieuwe reeks deel LVIII (58). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95612: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1982, Nieuwe reeks deel LIV (54). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95610: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1979-1981, Nieuwe reeks deel LI-LIII (51-53). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95611: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1978, Nieuwe reeks deel L (50). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95609: DIVERSE AUTEURS - Het Turnhoutse geheugen van Brabant. Opstellen over de geschiedenis van Turnhout, de Antwerpse Kempen en het hertogdom Brabant aangeboden aan Harry de Kok [2 volumes, in: Taxandria Jaarboek 2010, Nieuwe reeks deel LXXXII (82)]
B95608: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2011, Nieuwe reeks deel LXXXIII (83). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95607: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2006, Nieuwe reeks deel LXXVIII (78). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95606: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2007, Nieuwe reeks deel LXXIX (79). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
R13161: DIVERSE AUTEURS, - Manifestation - Huldebetoon: Monseigneur Lucien Cerfaux
S76268: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.8 (augustus 1909) [handelt o.a. over Alfons Stengelin]
S76269: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG J. E.A. - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.9 (september 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Jan Eisenloeffel]
B95605: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2008, Nieuwe reeks deel LXXX (80). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95604: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2003, Nieuwe reeks deel LXXV (75) deel I: Jubileumboek. Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95603: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2002, Nieuwe reeks deel LXXIV (74). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95602: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2000, Nieuwe reeks deel LXXII (72). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95601: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2012, Nieuwe reeks deel LXXXIV (84). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95600: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1994, Nieuwe reeks deel LXVI (66). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95599: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1995, Nieuwe reeks deel LXVII (67). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95598: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1996, Nieuwe reeks deel LXVIII (68). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95596: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1998, Nieuwe reeks deel LXX (70). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95595: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1999, Nieuwe reeks deel LXXI (71). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95594: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2001, nieuwe reeks deel LXXIII (73). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95593: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2004, Nieuwe reeks deel LXXVI (76). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
L64672: DIVERSE AUTEURS - In de mijn is iedereen zwart
B95510: DIVERSE AUTEURS - In verscheidenheid - Liber Amicorum Prof. Dr. Em. Robert Van Passen
B95410: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XXXVIII (38) 1984
B95411: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XXXVII (37) 1983
B95412: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LIII (53) 1999
B95409: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XXXIX (39) 1985
B95405: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLIII (43) 1989
B95406: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLII (42) 1988
B95407: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLI (41) 1987
B95408: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XL (40) 1986
B93672: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band XIII (13), 1962. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 13 (1962)
B93667: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band VIII (8), 1957. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 8
B93664: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LV (55) 2001
B91472: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 74e jaargang, 1973, [volledige jaargang]
B93605: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel () 19 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B95361: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - 's Heiligs Kerstskerk te Gent. Eglise de Saint-Sauveur à Gand [in/dans: Graf- en gedenkschriften der provincie Oost-Vlaenderen. Inscriptions funérales et monumentales de la province de la Flandre Orientale]
L17616: DIVERSE AUTEURS - Heidebloemke (tijdschrift betr. Genkse heemkunde)
R15866: DIVERSE AUTEURS (A.SZEKERES, ED.) - Le Christ Cosmique de Teilhard de Chardin
R15870: DIVERSE AUTEURS, - Maria's Heiligheid - I. Initiale heiligheid: Onbevlekte Ontvangenis (Verslagboek der 7° Mariale dagen - Norbertijner Abdij van O.L.Vrouw Tongerloo 30aug.-1sept.1937)
R15871: DIVERSE AUTEURS - Maria's Heiligheid - II. Genadevolheid (Verslagboek der 8° Mariale dagen - Norbertijner Abdij van O.L.Vrouw Tongerloo 29-31aug.1938)
R15872: DIVERSE AUTEURS, - Meedenken met Edward Schillebeeckx (bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen)
R15858: DIVERSE AUTEURS - Het Goddelijk Moederschap. Verslagboek der 6e Mariale dagen - Norbertijner Abdij van O.L.Vrouw Tongerloo 24-26 aug.1936
R15864: DIVERSE AUTEURS, - L'Athéisme dans la vie et la culture contemporaines [2 volumes]
N87399: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor vrijmetselaren 5847 [1847]
B94970: DIVERSE AUTEURS (DE KEYSER P., DIR.) - Ars Folklorica Belgica [2 volumes, deel II: Noord- en Zuid-Nederlandse volkskunst]
R15857: DIVERSE AUTEURS, - Gott in Welt [2 vol.] I.Philosophische Grundfragen - Theologische Grundfragen - Biblische Themen & II.Zur Theologie von Christ und Kirche - Zum Problem der Religionen und Konfessionen - Philosophisch-theologische Grenzprobleme der Geisteswissenschaften - Philosophisch-theologische Grenzprobleme der Naturwissenschafte, (Festgabe für Karl Rahner S.J. - herausgegeben von J.B.Metz, W.Kern & A.Darlapp & H.Vorgrimler)
R15855: DIVERSE AUTEURS - Ethische vragen voor onze tijd - Hulde aan Mgr.Victor Heylen
R15856: DIVERSE AUTEURS - Godsdienst, kerk en samenleving ; Godsdienst-sociologische opstellen (geredigeerd en ingeleid door Prof.K.Dobbelaere & L.Laeyendecker)
R15850: DIVERSE AUTEURS - De stad Gods - over het parochiaal leven en denken in deze tijd
R15852: DIVERSE AUTEURS - De triptiek van het Godsrijk - Handboek van de katholieke Leer
R70253: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXVII (37), volledige jaargang, 1963 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R15846: DIVERSE AUTEURS - Contextualiteit en christelijk geloof
R15848: DIVERSE AUTEURS, - De katholieke kerk in Oost-Europa : Vervolging - vrijheid - wedergeboorte (Voordrachten van het Int. Medewerkerscongres over de situatie van de Kerk in Oost-Europa te Schönstatt 28-29 maart 1990)
B94957: DIVERSE AUTEURS - De Belgische stad van vandaag ; waarheen ?
R15841: DIVERSE AUTEURS - Bevrijding en christelijk geloof in Latijns-Amerika en Nederland
R15838: DIVERSE AUTEURS - Album amicorum Nicolas-N.Huyghebaert O.S.B. [3 volumes, in: Sacris Erudiri, Jg.25/26]
R15837: DIVERSE AUTEURS - A. Dondeyne 1901-1985 - In dienst van geloof en wereld (met bloemlezing)
S95814: DIVERSE AUTEURS - Avant-Garde in België 1917-1929
X40038: DIVERSE AUTEURS - Kernmomenten der antieke beschaving en haar moderne beleving
B92803: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum August De Schryver - Minister van Staat
B93011: DIVERSE AUTEURS - Een paar eeuwen landelijk leven
V53196: DIVERSE AUTEURS - Handboekbinden - bindtechnieken, versieringen, kartonnage
W34550: DIVERSE AUTEURS - Goud
B92812: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Jozef Lauwerys
B95781: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 56, 2e aflevering (1949)
B95779: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 55, 2e aflevering (1948)
B95778: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 55, 1e aflevering (1947)
B95775: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 53, 1e aflevering (1942). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 53, 1e livraison (1942)
B95772: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 50 (1938-1939) 1e en 2e aflevering [volledig]. Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 50, 1e et 2e livraison [complet] (1938-1939)
B95754: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 99 (1996)
B95755: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 100 (1997)
B95752: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 96-II (1993)
B95753: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 98 (1995)
B95750: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 94 (1991)
B95751: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 95 (1992)
B95749: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 93 (1990)
B92696: DIVERSE AUTEURS - 100 jaar Sint-Jan Berchmanscollege Diest 1885-1985. Een eeuw katholiek middelbaar onderwijs
B95740: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 80 (1977)
B95739: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 79 (1976)
B95738: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 78 (1975)
B95735: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 76, 3e en 4e aflevering (1973)
B95737: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 77, 3e en 4e aflevering (1974)
B95811: DIVERSE AUTEURS - Oudheid en kunst, algemeen tijdschrift voor de Kempische geschiedenis ; (onvolledige) reeks van jaargang 1 (1905) tot en met jg.50 (1967) (tijdschrift van den geschied- en oudheidkundigen kring voor Brecht en omstreken)
B95810: DIVERSE AUTEURS - De Zuiderkempen, geschied- en oudheidkundige kring voor de kantons Westerloo, Beringen en Mol (en Herentals, Tongerloo). Bijna volledige reeks van jaargang 1 (1932) tot en met jaargang 16 (1947)
B95807: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; Tweede jaargang (1935) 4de aflevering
B95805: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; VOLLEDIG. jaargang 1 (1933-1934) aflevering 1-2-3/4, Jg.2 (1935) afl. 1-2-3-4, Jg.3 (1936) afl.1/2-3/4
B95741: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, Deel 71, 1e en 2e aflevering (1968)
B95774: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 52 1e aflevering (1941). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 52, 1e livraison (1941)
V20550: DIVERSE AUTEURS, - Zo hoort het nu - Etiquette voor de jaren tachtig
B95736: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 77, 1e en 2e aflevering (1974)
N65851: DIVERSE AUTEURS - Limburg's jaarboek, jg.8 (volledig in 4 afleveringen)
S95346: DIVERSE AUTEURS (BUSCHMANN PAUL JR., RED.) - Onze Kunst, geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst, 1902-1929, delen 1-46 (bijna volledige set, enkel 1918-jg.17 ontbreekt)
R97886: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLII (42), volledige jaargang, 1968 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
N82051: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Veertiende jaargang (14) 1890, Tweede aflevering
B93673: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band XV (15), 1964. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 15 (1964)
B93671: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band XII (12), 1961. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 12 (1961)
B93670: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band VII (7), 1956. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 7 (1956)
B93668: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band XVII (17), 1967-1968. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 17 (1967-1968)
B93744: DIVERSE AUTEURS - Beschryving der prael-wagens, ry-benden etc., met hunne bediendenis en de Naemen der gene die deze vertoonen, uytmaekende den prachtigen Prael-Treyn, welken binnen Mechelen, ter gelegentheyd van het duyzend-vyftig jaerig jubel-feest van den H. Rumoldus, martelaer, bisschop en patroon dezer stad, op de dynsdagen 28 juny, 5 en 12 july 1825, zal plaets hebben,
S95306: DIVERSE AUTEURS (VARIOUS AUTHORS) - De grote utopie - De Russische avant-garde 1915-1932. The great utopia - Russian avant-garde 1915-1932. Die grosse Utopie - Russische avant-garde 1915-1932
B93675: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band VI (6), 1955. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 6 (1955)
B93674: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band V (5), 1954. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 5 (1954)
B92207: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving. Volledige collectie van jaargang 1 (1961) tot en met jaargang 14 (1974)
S76387: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 5e jaargang nr.7-12 (juli-december 1906) [2e halfjaar volledig]
S965: DIVERSE AUTEURS - Ikonen in de Begijnhofkerk te Sint-Truiden ; een ontmoeting tussen oosterse en westerse christenheid (Tentoonstellingscatalogus Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst Begijnhof Sint-Truiden 17-1 tot 15-2 1981
B92100: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Contributions à l'histoire des bibliothèques et de la lecture aux Pas-Bas avant 1600. Studies over het boekenbezit en boekengebruik in de Nederlanden vóór 1600
B93611: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXXII (122) 1985 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93612: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 123 (1986) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93613: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 124 (1987) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93614: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 125 (1988) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93615: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 128 (1991) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93616: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 129 (1992) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B91586: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 105de jaar, 2005 [volledige jaargang]
B93607: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 140 (2003) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93608: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Deel 139 (2002) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93609: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXVI (116) 1979 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93610: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXXI (121) 1984 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
V100737: DIVERSE AUTEURS - Poppenspel, tussen speelkruis en speelplank. Driemaandelijks tijdschrift. 1980-1985: 22 afleveringen (volledige reeks van alle verschenen nummers)
B93606: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 127 (1990) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93622: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 136 (1999) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93623: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 137 (2000) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
N82037: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5853 [= 1853]
B93620: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 134 (1997) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93621: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 135 (1998) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93619: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 133 (1996) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93618: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 131 (1994) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93617: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 130 (1993) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93639: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXV (115) 1978 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93638: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXIV (114) 1977 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93635: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXI (111) 1974 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93634: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CX (110) 1973 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93633: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CIX (109) 1972 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93632: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CVIII (108) 1971 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B91488: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 112de jaar, 2012 [volledige jaargang]
B93631: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CVII (107) 1970 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93630: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CVI (106) 1969 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93628: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CI (101) 1964 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93629: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CV (105) 1968 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B56086: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek Mgr. J.Van Nuffel (Jubileum Sint-Romboutskoor Mechelen 19 mei 1946)
B91482: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 75e jaargang, 1974, [volledige jaargang]
B91477: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 97ste jaar, 1997 [volledige jaargang]
B93627: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang C (100) 1963 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93625: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCVIII (98) 1961 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93626: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCIX (99) 1962 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93624: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 138 (2001) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B91489: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 111de jaar, 2011 [volledige jaargang]
B91473: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 72e jaargang, 1971 [volledige jaargang]
B91474: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 68e jaargang, 1967 [volledige jaargang]
B93646: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCIV (94) 1957 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93645: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCIII (93) 1956 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93644: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCII (92) 1955 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93643: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCI (91) 1954 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93642: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XC (90) 1953 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93640: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CIII (103) 1966 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93641: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CIV (104) 1967 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93656: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLVII (47) 1993
B93652: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 132 (1995) nr.4 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93653: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 141 nr.1-2 (2004) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93651: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 128 nr.3-4 (1991) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93648: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCVI (96) 1959 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93649: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang LXXXIX (89) 1952 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93650: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 132 (1995) nr.1-2 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
V100288: DIVERSE AUTEURS - Van rank tot drank
B91460: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 102de jaar, 2002 [volledige jaargang]
B91457: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 90-ste jaar, 1990 [volledige jaargang]
B93647: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCV (95) 1958 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
V100705: DIVERSE AUTEURS - Poppenspel
B93666: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XXXII (32) 1978
B93665: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LIV (54) 2000
B93663: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LVII (57) 2003
B91454: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 92e jaar, 1992 [volledige jaargang]
B93662: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LVI (56) 2002
B93661: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLVIII (48) 1994
B93660: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLIX (49) 1995
B93659: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel L (50) 1996
B93657: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LI (51) 1997
B93658: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LII (52) 1998
B91447: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van Koninklijke Hoogstratens Oudheidkundige Kring (H.O.K.) 1973, 41e jaar, nr.1-4
B90993: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van de heemkundige kring Maurits van Coppenolle, Vereniging voor de studie van de lokale geschiedenis, taal en folklore. I, 1959 [Huldeboek Maurits Van Coppenolle]
B90801: DIVERSE AUTEURS - Mechelsche [Mechelse] Bijdragen, uitgegeven door den Mechelschen Kring voor oudheidkunde, geschiedenis en folklore. Volledige reeks van Jaargang 1 (1934) nr.1 t.e.m. jaargang 11 (1949) nr.2
N70378: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Vijfde deel (1877)
B91114: DIVERSE AUTEURS - HOK. Jaarboek van Hoogstraten's Oudheidkundige Kring, 8e-15 jaar, 1940-1947
B91113: DIVERSE AUTEURS (LAUWERYS J., GIELENS A., E.A.) - HOK. Jaarboek van Hoogstraten's Oudheidkundige Kring, 16e jaar, 1948
B90561: DIVERSE AUTEURS - De Gentenaars en hun belfort
B91106: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde, van zijne kastelnij en van den lande tusschen Maercke en Ronne. Feestnummer 1956
S87268: DIVERSE AUTEURS - Rembrandts schatkamer
B91071: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 9e jaargang, 1934 (volledig)
B91069: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 2de jaargang, 1927 (volledig)
B91070: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 3de jaargang, 1928 (volledig)
S86280: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel II (1885). Jaarboeken der ambtelijke commissie- voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens Tome 2 (1885). Annales- pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
S76202: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.9 (september 1913) [handelt o.a. over Jacob Verberckt en Coba Ritsema]
S94600: DIVERSE AUTEURS - Re_touche. 250 jaar schilders van de Koninklijke Academie van de Hogeschool Gent
B89486: DIVERSE AUTEURS - Halle 700 jaar Mariastad
B89321: DIVERSE AUTEURS - Geschied- en oudheidkundige Kring te Kortrijk, bulletijn. Vijfde jaargang 1907-1908, derde aflevering. Cercle historique et archéologique de Courtrai, bulletin. Cinquième année 1907-1908, troisième livraison
B89360: DIVERSE AUTEURS - De Sint-Corneliusdevotie in Vlaanderen
B92569: DIVERSE AUTEURS - De Brabantsche Folklore. 16de jaar (1936-1937) volledig, nrs.91-92
M16737: DIVERSE AUTEURS, - Willem De Meyer - Huldeboek hem aangeboden naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag
B89212: DIVERSE AUTEURS - 500 jaar Sint-Martinuskerk Aalst
B89207: DIVERSE AUTEURS - Vreugdegroet Sint-Jozef te Brugge
A16832: DIVERSE AUTEURS, - The Sophisticated Traveller: Great tours and detours
A16823: DIVERSE AUTEURS, - Oceanië - geschiedenis en cultuur
S93696: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van De Vlaamsche School) Zesde jaargang (= deel 11-12) 1907 (Volledig)
A16773: DIVERSE AUTEURS, - Deutschland -Landschaften und Städte im Satelliten- und Luftbild
A16780: DIVERSE AUTEURS, - Europa in vogelvlucht (9-talig, in 9 languages)
S93423: DIVERSE AUTEURS - Keur van tin uit de havensteden Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam
B88606: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 2010-2011. Mortselse heemkundige kring
B88893: DIVERSE AUTEURS - Uit velerlei eeuwen. Historische en kunsthistorische bijdragen
B88814: DIVERSE AUTEURS - Van Sint-Elooi tot pater Damiaan. Devotionalia omtrent de kerstening van en de missionering vanuit Vlaanderen
A16766: DIVERSE AUTEURS, - De Rome d'or au monde
B88171: DIVERSE AUTEURS - Dronghine. Jaarboek 1990 Heemkundige kring Dronghine
T9813: DIVERSE AUTEURS, - Bijdragen prof.Dr.E.Blanquaert aanbeboden op 20 juni 1954 bij zijn zestigste verjaardag
S54424: DIVERSE AUTEURS - Jan Dijker vijftig jaar monumentaal
B87337: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen's Oudheidkundige Kring. XIVe jaarboek, 1938
B88266: DIVERSE AUTEURS - Boudewijn, een koning en zijn tijd
S87550: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Het herfsttij van de Vlaamse tapijtkunst, Internationaal colloquium 8-10 october 1959. La tapisserie flamande aux XVIIe et XVIIIe siècles, Colloque international 8-10 octobre 1959
S87549: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - De bloeitijd van de Vlaamse tapijtkunst, Internationaal colloquium 23-25 mei 1961. L'age d'or de la tapisserie flamande, colloque international 23-25 mai 1961
B87035: DIVERSE AUTEURS - Hulde aan dr. Adriaan Martens (Antwerpen, Osterrieth-Huis 15 december 1962)
W64978: DIVERSE AUTEURS - Het verborgen leven van Albert Einstein
B88745: DIVERSE AUTEURS - Relicta 7. Archeologie, monumenten- en landschapsonderzoek in Vlaanderen (Heritage Research in Flanders)
B88744: DIVERSE AUTEURS - Verleden en toekomst van Antwerpen. Geschiedenis en de betrekkingen tussen Antwerpen en de extra muros gemeenten. Socio-culturele, economische, taalkundige en politieke benadering
B88736: DIVERSE AUTEURS - Paul Ferrant-Dalle 1885-1966
B88727: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea prof. Em. Dr. K.C. Peeters, door vrienden en collega's hem aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat
B86311: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Aline Van Melkebeke, gewezen directrice van de Handelshogeschool
S87103: DIVERSE AUTEURS - Gentse [Gentsche] Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis. Deel 1 t.e.m. 32 [32 volumes, volledige reeks, alles wat verschenen is]
B86097: DIVERSE AUTEURS - Ars Folklorica. Noord- en Zuid-Nederlandse volkskunst, deel II
T968: DIVERSE AUTEURS - Bulletin de la Société Paul Claudel : N° 5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-25-28(Spécial:Philippe Berthelot 68pp.+ill.)
B85483: DIVERSE AUTEURS - Schatten van de Duinenabdij
B85484: DIVERSE AUTEURS - In memoriam Karel De Poortere. Advokaat, oud-stafhouder der Orde, Ondervoorzitter van de Federatie der Advokaten, etc. Redevoeringen en beoordelingen der pers ter gelegenheid zijner begrafenis op 5 oogst 1912
B85462: DIVERSE AUTEURS - Ars Sacra. Inventaris en beschrijving van kerkelijke kunstschatten in het Pajottenland
B85422: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de Antwerpse stadsreiniging (uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de dienst voor openbare reiniging der stad Antwerpen 1862-1962)
B85414: DIVERSE AUTEURS - Gouverneur Andries Kinsbergen, advocaat van de provincie Antwerpen
B85416: DIVERSE AUTEURS - Brasschaat van heidegrond tot parkgemeente
T96280: DIVERSE AUTEURS - Huldeboek pater dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M. aangeboden op sint Bonaventura 14 juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag
B85205: DIVERSE AUTEURS - Sint-Walburga. Een Brugse kerk vol geschiedenis
S111490: DIVERSE AUTEURS - Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars. Delen 1, 2 en 3
B84507: DIVERSE AUTEURS - Gotiek in Brabant, Gothique en Brabant. De Brabantse stad dertiende colloquium Leuven 18-19/10/2002. La ville brabançonne Colloque Louvain 18-19/10/2002
B84509: DIVERSE AUTEURS - De scheuring der Nederlanden en de Raden van Brabant (studievoormiddag, 's Hertogenbosch 13 dec.1991)
B84510: DIVERSE AUTEURS - Het transport en het stedelijke netwerk in de Zuidelijke Nederlanden
B84511: DIVERSE AUTEURS - Economische herorientatie en reorganisatie in de Brabantse steden tijdens de scheiding der Nederlanden (1550-1650). De Brabantse stad, Negende colloquium, Antwerpen 9-10 november 1990
B84518: DIVERSE AUTEURS - De strijd der Vlaamsche studenten aan de Katholieke Universiteit te Leuven, mei 1924 - maart 1925
B84534: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het T.L.G. De Heremans' zonen, Gent (Koninklijk Atheneum Gent). 1885-1935
B84457: DIVERSE AUTEURS - De panoramische droom. The panoramic dream. Antwerpen en de wereldtentoonstellingen. Antwerp and the World Exhibitions. 1885, 1894, 1930
B84181: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXVII (2000)
B84155: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XI, 2e aflevering (dec.1958)
B84156: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XII, 1e aflevering (1960)
B84158: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XIV, 1e aflevering (1964)
B84159: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XVI, 2e aflevering (1969)
B84160: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XVII, 2e aflevering (1972)
B84161: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XVIII, 1e aflevering (1975)
S76282: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.7 (juli 1903) [handelt o.a. over Rubens en Jan Eisenloeffel]
B84416: DIVERSE AUTEURS - Ad Harenas. Gedenkboek van de jubelviering Sint-Lodewijkscollege Brugge MCMLX (1960)
B84420: DIVERSE AUTEURS - Van muntslag tot muntschat. Twintig eeuwen geldgeschiedenis in het Land van Waas
B84421: DIVERSE AUTEURS - Een eeuw vrijmetselarij in onze gewesten 1740-1840
B84426: DIVERSE AUTEURS - Tentoonstellingscatalogus 800 jaar Spermalie (Kongregatie van de Zusters van de Kindsheid van Maria ter Spermalie in Brugge, t.g.v. de honderdvijftigste verjaardag van hun stichting, 1836-1986)
B84432: DIVERSE AUTEURS - In memoriam Cecile Voorkens 1934-1972
B57145: DIVERSE AUTEURS - Mejuffrouw Maria Verstraeten veertig jaar directrice - een vriendenhulde van de Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen Antwerpen 1967
B81753: DIVERSE AUTEURS - Album Antoon Viaene, aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
S86415: DIVERSE AUTEURS - Glas in lood
B81091: DIVERSE AUTEURS - Rollariensia IV (1972). Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
B81009: DIVERSE AUTEURS - 125 jaar Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbekecollege te Zottegem 1862-1987
S76380: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 8e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1909) [1e halfjaar volledig]
S76385: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 3e jaargang nr.7-12 (juli-december 1904) [2e halfjaar volledig]
S86095: DIVERSE AUTEURS - Glas, van drinkbeker tot kunstobject
B78940: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, Klasse der Letteren, Jaargang 51 (1989) nr.1
B78943: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, Klasse der Letteren, Jaargang 54 (1992) nr.1
B73202: DIVERSE AUTEURS - Pitzemburg 100 jaar. K. Atheneum 1881-1981
B70610: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 76e jaargang, 1975-1976, [volledige jaargang]
B70556: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 11e jaargang, 1900, [volledige jaargang]
B70553: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 10e jaargang, 1899 [volledige jaargang] + bijvoegsel van Biekorf: Lijkrede uitgesproken .. door den Z.E.Heer kanonik H. Rommel.. ter gelegenheid van den plechtigen lijkdienst van den Zeer Eerweerden Heer Doctor Guido Gezelle (1 december 1899)
B67364: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 67 (1964) 3e en 4e aflevering
B67362: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 66 (1963) 2e aflevering
B67327: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 12e deel 3e afl. januari 1890 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 12e tome 3e livr. janvier 1890
B65007: DIVERSE AUTEURS - Socialisme, religie en morele waarden. Acta van het colloquium en avonddebat van 28 november 2006
B64659: DIVERSE AUTEURS - Adriaan Verhulst. Liber amicorum
B64453: DIVERSE AUTEURS - De K.A.J., haard van verzet (1940-1945). Hun mooiste uur
T93107: DIVERSE AUTEURS - 't Is al zoo van buiten, 't is al zoo van bin'. Guido Gezelle in Kortrijk 1872-1899
B100715: DIVERSER AUTEURS - Jef Contryn
F41216: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXVII 1974 fasc.2
F41214: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXIX-XC 1986-1987 (complete)
F41215: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXVII 1974 fasc.1
F41207: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXX 1977 (complete in 4 fasc.)
F41208: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXI 1978 (complete in 4 fasc.)
F41209: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXII 1979 (complete in 4 fasc.)
F41210: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXIII 1980 (complete in 4 fasc.)
F41211: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXIV 1981 (complete in 4 fasc.)
F41212: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXVI 1983 (complete in 4 fasc.)
F41206: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXIX 1976 (complete in 4 fasc.)
F41204: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXVI 1973 (complete in 4 fasc.)
F41217: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXVII 1984 (complete in 4 fasc.)
F41195: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXI 1968 (complete in 4 fasc.)
F41196: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXII 1969 (complete in 4 fasc.)
F41197: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXX 1967 (complete in 4 fasc.)
F41218: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus XCIV 1991 (complete)
F41213: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXVIII 1985 (complete in 4 fasc.)
F41202: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXIV 1971 (complete in 4 fasc.)
F41201: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXIII 1970 (complete in 4 fasc.)
F41200: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXVII 1964 (complete in 4 fasc.)
F41199: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXVIII 1965 (complete in 4 fasc.)
F41198: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXIX 1966 (complete in 4 fasc.)
F41219: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus XCI 1988 fasc.1-3
F41220: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus XCIII 1990 fasc.3-4
S109197: DIWO MARION DAGMAR GABRIELA - Gesellschaftskritische Aspekte bei Joseph Beuys, Lothar Baumgarten und Ingo Günther
F111677: DIX P.G. - De verhouding van de psychologie tot de wijsbegeerte in de leer van Brentano
B90139: DIXIMUS VERA [PSEUD. VAN SERRURE CONSTANT ANTOON] - Betzy of Antwerpen in 1830
T28430: DIXON ROBERT M.W. - What IS language ? A new approach to linguistic description
G32507: DIXON HEPWORTH (TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR M.E.BARBIER) - La Suisse contemporaine
I12714: DIZENZO PATRICIA - Phoebe
X75536: DJAKONOV IGOR M. - Drevnie jazyki Maloj Azii: sbornik statej: perevody s nemeckogo, francuzskogo i italjanskogo jazykov [="The ancient languages of Asia Minor: collection of articles: translations from German, French and Italian languages"]
W111011: DJALALI MOHAMMAD ALI - Keimenergie und Wasserempfindlichkeit der Braugerste
X69045: DJAVID PHIL. CIRUS - Deutsch-Persisches Wörterbuch
F33658: DJILAS MILOVAN - Die unvollkomene Gesellschaft - Jenseits der "Neuen Klasse"
J111956: DJONKER M.C. - Le Bosphore et les Dardanelles. Les conventions des Détroits de Lausanne (1923) et Montreux (1936)
G72843: DJORDJEVIC JOVAN (PRELOT MARCEL, PRÉFACE) - La Yougoslavie, démocratie socialiste
Q25329: DJORGHI (OPNIEUW BEWERKT DOOR J.H. GERVALE) - De nieuwe Flower's serie (deel II); telepathie, verborgen krachten, gedachtekracht, somnabulisme en mediumschap
X77025: DMITRIEV NIKOLAJ KONSTANTINOVIC - Stroj tjurkskich jazykov [="The structure of the Turkic languages"]
F75107: DMOWSKI JOSEPH-ALOYSIO S.J. - Institutiones philosophicae [3 volumes in 1]: I.Institutiones logicae et metaphysicae generalis, II.Institutiones metaphysicae specialis, III.Institutiones philosophiae moralis
R45321: DOBBELAERE K. - Sociologische analyse van de katholiciteit
B32817: DOBBELAERE G. (MAJOR) - Un homme de bien, le baron Joseph de Béthune
B90660: DOBBELAERE G. (MAJOR) - Un homme de bien, le baron Joseph de Béthune
R45549: DOBBELSTEIN GREGORIUS - De Carmine Christiano codicis parisini 8084 contra fautores paganae superstitionis ultimos
G110693: DOBERTIN WINFRIED - Der Zionismus Theodor Herzls - Ein ideengeschichtlicher Beitrag zu den historischen Voraussetzungen des Staates Israel
H13157: DOBREE DALGAIRUS JOHN - Vie de saint Etienne Harding - abbé et fondateur de l'Orde de Cîteaux [1109-1134]
S96918: DOBRY MARYVONNE - Tapis au point - Techniques et réalisations
S96788: DOCKSTADER FREDERICK J. - The song of the loom. New traditions in Navajo weaving
R78719: DOCKX S. O.P. - Chronologies néotestamentaires et vie de l'église primitive. Recherches exégétiques
R67569: DOCKX S. O.P. - Chronologies néotestamentaires et vie de l'église primitive. Recherches exégétiques
H739: DOCQ A.-J. - Saint Jean Berchmans
H34417: DOCQ A.J. (CHANOINE, PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN) - Le bienheureux Jean Berchmans [ouvrage posthume de A.J.Docq]
Z106727: DOCX (MAJOR) - La gymnastique rationnelle appliquée au développement des forces viriles et de l'éducation civique des populations
R30268: DODD C.H. (& LEDOUX FRANCIS, TRADUCTION) - La Bible aujourd'hui
R15907: DODD CHARLES-HAROLD - Le fondateur du christianisme
F105067: DODDS E.R. - The Ancient Concept of Progress, and other Essays on Greek Literature and Belief
W82166: DODEL ARNOLD - Moïse ou Darwin. Trois conférences populaires offertes aux réflexions de tous ceux qui cherchent la vérité
H45850: VAN DODEWAARD J.A.E., KAT A.I.M. & STEUR K. - Met de Heer der Heiligen het jaar rond
A112688: DODU G. - De Fulconis Hiersolymitani regno
G56328: DOE BRIAN - Southern Arabia
S20592: DOEDE WERNER - Lotte B. Prechner [monographie]
M101578: DOEHAERD G.-E. - Recueil de mélodies pour l'école et la famille
B37464: DOEHAERD RENÉE - L'expansion économique belge au moyen-âge
E94185: DOEHAERD R. & KERREMANS CH. - Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l'Oultremont d'après les archives notariales génoises 1400-1440
B102650: DOEHAERD RENEE - Comptes du tonlieu d'Anvers 1365-1404
R81529: DE DOELLINGER IGNACE (& FRIEDRICH J.) - La papauté son origine au moyen age et son développement jusqu'en 1870
R86593: DE DOELLINGER IGNACE (& FRIEDRICH J.) - La papauté son origine au moyen age et son développement jusqu'en 1870
R59592: DE DOELLINGER IGNACE (& FRIEDRICH J.) - La papauté son origine au moyen age et son développement jusqu'en 1870
S83325: DOENGES WILLY - Meissner Porzellan. Seine Geschichte und künstlerische Entwicklung
S83324: DOENGES WILLY - Meissner Porzellan. Seine Geschichte und künstlerische Entwicklung
T111697: DOERFEL HANSPETER - Hemingways Erzählperspektiven
X69000: DOERFER GERHARD - Etymologisch-Ethnologisches Wörterbuch tungusischer Dialekte (vornehmlich der Mandschurei)
F109073: DOERRY GERD - Der Begriff des Wertpersontypus bei Scheler und Spranger - Eine vergleichende Betrachtung zur Ethik der Persönlichkeit
S93466: VAN DOESBURG THEO - Classique - baroque - moderne
M109358: DOEVEN T.J. - Computerondersteunde muzikale stijlbepaling op vwo-niveau (Computer-aided musical style identification at pre-university level)
G87262: DOGAER GEORGES & DEBAE MARGUERITE - De librije van Filips de Goede. Tentoonstelling georganiseerd bij de 500ste verjaardag van de dood van de hertog
G42360: DOGAN MATTEI & NARBONNE JACQUES - Les Françaises face à la politique - Comportement politique et condition sociale
S81964: DOGNEE EUGENE O.M. - Phidias. Etude sur l'art antique
R25994: DOHET P. S.J. - L'irréprochable providence
B84674: DE DOHM C.-C.-G. - Exposé de la Révolution de Liège en 1789 et de la conduite qu'a tenue à ce sujet Sa Majesté le roi de Prusse
B94705: DE DOHM C.-C.-G. - Exposé de la Révolution de Liège en 1789 et de la conduite qu'a tenue à ce sujet Sa Majesté le roi de Prusse
R52785: DOIG DESMOND - Moeder Teresa - Daar rust uw voet waar armen huizen (een reportage)
M87873: DOISY MARCEL - L'oeuvre de Richard Wagner, du vaisseau fantome à Parsifal
Q9915: DOISY, JEAN - Sourciers ou sorciers
T37654: DOISY MARCEL - Romain Rolland 1866-1944
B65896: DOIZE R.-L. - L'architecture civile d'inspiration française à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle dans la principauté de Liège
C99893: DOIZE RENEE L. - Les boules de pierre et les pierres perforées des collections de préhistoire du Musée du Congo
F38722: DOKTER T. - De structuur van Kierkegaard's oeuvre
H52932: DOLAN ALBERT H. O.CARM. - De zusters van de H. Theresia van het Kindje Jesus
F35216: DOLCH HEIMO - Kausalität im Verständnis des Theologen und der Begründer neuzeitlicher Physik - Besinning auf die historischen Grundlegungen zum Zwecke einer sachgemässen Besprechung moderner Kausalitätsprobleme
R77431: DOLD ALBAN (& MEISTER RICHARD, HRSG. VOLUME 2) - Die Orakelsprüche im St. Galler Palimpsestcodex 908 (die sogenannten "Sortes Sangallenses") auf Grund neuer Lesung und mit erweiterten Text nach Materien geordnet herausgegeben & Erlauterungen [2 volumes]
G75611: DOLD RICHARD - Maria Viktoria, die letzte Markgräfin von Baden-Baden
R54371: DOLE F.-C. - Le père des pauvres ou Vie de Pierre-François Bazin, premier curé de sainte-Anne de Vire et chanoine honoraire de Bayeux
S87374: DOLENT JEAN (& RIBOT, ILL.) - Le livre d'art Des Femmes. Peinture, sculpture
F108792: DOLEZAL JOSEPH PAUL - Aristoteles und die Demokratie. Eine Untersuchung des aristotelischen Demokratiebegriffes unter besonderer Berücksichtigung der geistesgeschichtlichen und historischen Grundlagen
R102618: DOLGER FRANZ - Byzantinische Diplomatik ; 20 Aufsätze zum Urkundenwesen der Byzantiner
R69279: DOLGER FRANZ JOS. - Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze. Eine reiligionsgeschichtliche Studie zum Taufgelöbnis
R75801: DOLGER FRANZ JOSEPH [DOELGER, DÖLGER] - Die Fisch-Denkmäler in der frühchristlichen Plastik, Malerei und Kleinkunst [in: "Ichthys" (Ichtus, Ichtys, Ichthus), Band V Lieferung 1-10 complete in 6 fascicles]
R75798: DOLGER FRANZ JOSEPH [DOELGER, DÖLGER] - Antike und Christentum. Kultur- und religionsgeschichtliche Studien [complete series except for Band VI-Heft 3]
R75799: DOLGER FRANZ JOSEPH [DOELGER, DÖLGER] - Der Heilige Fisch in den antiken Religionen und im Christentum. Textband + Tafeln [2 vols.] [in: "Ichthys" (Ichtys, Ichtus, Ichthus) Band 2-3]
F107843: DOLLEY MARK - Roger Scruton - The Philosopher on Dover Beach
F80338: DOLLFUS CHARLES - De la nature humaine
P60635: DOLLINGER-BANFAL EVA - Die Entwicklung der Zahnheilkunde in Ungarn bis zur Grundung der Zahnmedizinischen Fakultät in Budapest (1955)
R39873: VON DÖLLINGER JOH. JOZ. AGN. - Christentum und Kirche in der Zeit der Grundlegung
R101434: DOLLINGER JEAN JOS. IGN. - Paganisme et Judaïsme ou Introduction à l'histoire du christianisme [4 volumes]
R73391: VON DOLLINGER IGNAZ & REUSCH HEINRICH (HRSG.) - Geschichte der Moralstreitigkeiten in der römisch-katholischen Kirche seit dem sechzehnten Jahrhundert, mit Beiträgen zur Geschichte und Charakteristik des Jesuitenordens. Auf Grund ungedruckter Aktenstücke. Zweiter Band (Aktenstücke) [vol.2 out of 2]
R68186: DOLLINGER JOH. - Heidenthum und Judenthum. Vorhalle zur Geschichte des Christenthums
R67205: VON DOLLINGER IGNAZ - Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters. Erster Teil: Geschichte der gnostisch-manichäischen Sekten im früheren Mittelalter. Zweiter Teil: Dokumente vornehmlich zur Geschichte der Valdesier und Katharer [complete in 2 vols.]
R68187: DOLLINGER JOH. - Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des Lutherischen Bekenntnisses
R35749: DÖLLINGER JEAN JOS. IGN. - Paganisme et judaïsme ou Introduction à l'histoire du christianisme - Tome I
R35751: DÖLLINGER JEAN JOS. IGN. - Paganisme et judaïsme ou Introduction à l'histoire du christianisme - Tome III
R69493: DOLLINGER JOH. - Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des Lutherischen Bekenntnisses [complete in 3 volumes in 6 parts]
M108967: DOLLMANN HEINZ - Christoph Nichelmann (1717-1762) ein Musiker am Hofe Friedrichs des Grossen
W62028: DOLLO LOUIS - Sur la phylogénie des dipneustes
F66397: DOLNIKOWSKI EDITH WILKS - Thomas Bradwardine. A view of time and a vision of eternity in fourteenth-century thought
S100094: DOLPHYN WILLEM, VAN REYBROECK HUGO & VAN LOOIJ THEO - Victor Dolphyn
B92526: DOM E.V. - De geschiedenis van O.L. Vrouw van Goeden Wil te Duffel
T99276: DOM IGNAAS - Felix Timmermans de Pelgrim
R37377: DOM PAUL S.J. - Les jésuites belges et les missions
B99429: DOM E.V. - De geschiedenis van O.L. Vrouw van Goeden Wil te Duffel
I64123: DOMANIG KARL - Vertellingen van Karl Domanig met een levensbeschrijving door hemzelf [Duimpjesuitgave nr. 96]
R72132: DOMANSKI JERZY O.F.M. - Le père Maximilien Kolbe
J76469: DOMAT & SUAREZ (MIGNE J.-P., ED.) - De legibus [in: Theologiae cursus completus, tomus duodecimus (12)] (Domat: Traité des lois & Suarez: Tractatus de legibus, et legislatore deo - to be continued in tomus 13)
S86427: DOMBI ISTVAN, HOFLER BERND & LOSCHEK INGRID - Bruckmann's Silber-Lexikon
X22264: DOMBROWSKI BR. DE & MARCHAL A. - Méthode pratique de Russe
T110896: DOMDEY HORST - Frühe und späte Lyrik Else Lasker-Schülers. Vergleichende Untersuchungen zu Gehalt und Rhythmus
R54370: DOMEC ETIENNE S.C.J. - Sainte Jeanne-Elisabeth Bichier des Ages, fondatrice des Filles de la Croix dites "Soeurs de Saint-André" 1773-1838
F112982: DI DOMENICO P. - La scienza della morale e i suoi presupposti gnoseologici e metafisici nel superrealismo di Francesco Orestano
R106668: DOMENICO DELLA MADRE DI DIO C.P. - La Divina Paraninfa ossia la Virgine Santissima, che istruisce e dispone l'anima religiosa per l'unnione col celeste sposo, Operetta utilissima alle virgini consacrate a Dio ne sagri chiostri nonchà ai novelli Direttori delle medesime
T112488: DOMINCOVICH RUTH - Portuguese orthography to 1500
J101375: DOMINGO DE SOTO O.P. - De Iustitia et Iure libri decem. De la Justicia y del Derecho en diez libros [5 volumes]
R101389: DOMINGO DE SOTO O.P. (& MARTIN RAMON HERNANDEZ, ED.) - Relecciones y opusculos, IV (De merito Christi, De indulgentiis, Annotationes in commentarios I.Feri, Contio De extremo iudicio, Apologia qua A. Catharino De certitudine gratiae respondet)
R101387: DOMINGO DE SOTO O.P. (& FERNANDEZ-LARGO ANTONIO OSUNA, ED.) - Relecciones y opusculos, II-1: El abuso de los juramentos, La ocultacion y revelacion de secretos (Edicion, introduccion y traduccion)
R101386: DOMINGO DE SOTO O.P. (& BRUFAU PRATS JAIME, ED.) - Relecciones y opusculos, I: Introduccion general, De Dominio, Sumario, Fragmento: An liceat.. (Introduccion, edicion y traduccion)
R101178: DOMINGO DE SOTO O.P. (& BRUFAU PRATS JAIME, ED.) - Releccion 'De Dominio'. Edicion critica y Traduccion, con Introduccion, Apendices e Indices
W33481: DOMINGUES OCTAVIO - Origem e introduçao da palma forrageira no nordeste
S109325: DOMINGUEZ HERNANDEZ JAVIER DE JESUS - Sprache, Wahrheit und Anschauung : H.-G. Gadamers hermeneutische Neubestimmung der Kunst
R24238: DOMINICUS (P.C.P.) & BROM GERARD (INLEIDING) - Leven van den Eerbiedwaardigen Pater Dominicus, Passionist, Apostel van Engeland in de vorige eeuw
G49799: DOMINICUS J. - Vrijmetselarij
G42674: DOMINICUS J. - De vrijmetselarij
W38391: DOMINIK HANS - Vistra das weisse Gold Deutschlands - Die Geschichte einer weltbewegenden Erfindung
R86194: DOMINIQUE DE SAINT-JOSEPH O.C.D. - L'oraison, regard et chemin, d'après la doctrine de sainte Thérèse d'Avila
T23456: DOMINIQUE PIERRE - Mirabeau
M61483: DOMMEL-DIENY A. - L'harmonie tonale - Regards sur l'évolution du langage harmonique
X71505: DOMOKOS PETER - Handbuch der uralischen Literaturen
X71474: DOMOKOS PETER - Literaturen finnisch-ugrischer und samojedischer Völker in der Sowjetunion
V91755: DOMON RENE - Tête de bois et coeur d'or. Les marionnettes picardes
G99527: DOMONKOS L.S. & SCHNEIDER R.J. (EDS.) - Studium Generale. Studies offered to Astrik L. Gabriel by his former students at the Mediaeval Institute, University of Notre Dame, on the occasion of his election as an honorary doctor of the Ambrosiana in Milan
R39544: VAN DOMSELAER-MIDDELKOOP M. (NAAR HET FRANSCH VAN REYNES MONLAUR) - De verschijningen van Bernadette
F104951: DONADIO MAGGI DE GANDOLFI MARIA CELESTINA - Amor y bien - Los problemas del amor en Santo Tomas de Aquino
C97147: DONADONI ROVERI ANNA MARIA - Arte della tessitura
C103248: DONADONI SERGIO - Appunti di grammatica egiziana, con un elenco di segni e di parole
F58303: DONAGAN ALAN (& MALPAS J.E., ED. & DAVIDSON DONALD, FOREWORD)) - The philosophical papers of Alan Donagan. Volume II: Action, reason, and value
F57989: DONAGAN ALAN - The theory of morality
F57990: DONAGAN ALAN (& PEROVICH ANTHONY N. JR., ED. & INTROD.) - Reflections on philosophy and religion
F19140: DONAT JOSEPH - The freedom of science
R103107: DONATI ALESSANDRO O.C.D. - Fondements et structure de la théologie morale d'après l'Epitre aux Romains
T67836: DONATUS ORTIGRAPHUS (CHITTENDEN JOHN, ED.) - Grammatici Hibernici Carolini aevi. Pars IV: Donatus Ortigraphus: Ars grammatica (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 40d)
G83686: DONCIEUX SCIPION - Le président Frémyot et la ligue en Bourgogne (Discours prononcé à la rentrée de la Cour impériale de Dijon le 3 novembre 1865)
R41026: VAN DER DONCK E. - Om Jezus beter te verstaan
K23972: DE DONCKER O. - Flores latini - latijnsche woordenschat
T88529: DE DONCKER MAURITS - Het schoon bedrog
B44580: VAN DER DONCKT R. - Inventaris van het Archief van de Sint-Elooiskapittelkerk te Eine (Oudenaarde)
H46535: DONCOEUR PÈRE - Le mystère de la passion de Jeanne d'Arc 1430-1431
F105726: DONDAINE ANTOINE O.P. - Ecrits de la "Petite école" porrétaine (Conférence Albert-le-Grand 1962)
R37149: DONDAINE H. O.P. - L'attrition suffisante
M31428: DE DONDER VIC - De droom van een vorstin - Vijftig jaar koningin Elisabethwedstrijd
B16622: DE DONDER VIC - En we zijn er van de klas - Soldatenleven in het Belgische leger na '45
B64901: DE DONDER VIC - Zou men armoe lijden? Een eeuw kroostrijke gezinnen in Vlaanderen
B64902: DE DONDER VIC - Kom eens naar mijn kamer. Een halve eeuw collegeleven in Vlaanderen
M18966: DONDERS VAN EIJCK STAN, - Beknopte muziekgeschiedenis - in vraag en antwoord
F588: DONDEYNE ALBERT - Foi chrétienne et pensée contemporaine - Les problèmes philosophiques soulevés dans l'encyclique "Humani Generis"
F84835: DONDEYNE ALBERT - Foi chrétienne et pensée contemporaine - Les problèmes philosophiques soulevés dans l'encyclique "Humani Generis"
F52657: DONDEYNE ALBERT - Foi chrétienne et pensée contemporaine - Les problèmes philosophiques soulevés dans l'encyclique "Humani Generis"
F46715: DONDEYNE AUGUSTE E.A. - Essais sur l'homme
F35325: DONDEYNE A. - Het thomisme ten overstaan van het probleem van de transcendentale deductie
F32474: DONEUX GUY (& BODART ROGER, PRÉFACE) - Luther et Rousseau
R45562: DONEY MGR. - Catéchisme du Concile de Trente (traduction nouvelle avec des notes par monseigneur Doney, évêque de Montauban) [2 tomes]
F63705: DONEY (MGR.) - Des conditions d'une controverse amicale entre la philosophie et la religion ou lettres à M. Saisset
Y30923: DONIÈS LOUISE - Tout caillou sonne - poèmes
R90014: VAN DONINCK BENEDICTUS O.CIST. - Obituarium monasterii loci sancti Bernardi S.Ord. Cisterc. 1237-1900
B90755: VAN DONINCK BENEDICTUS O.CIST. - Het voormalig Engelsch klooster te Bornhem 1603-1903. Geschiedkundige aanteekeningen nopens het H.Kruisklooster, meer gekend onder den naam van College der Engelsche Dominicanen, thans Abdij van den H. Bernardus O.Cist. Bijdrage tot de geschiedenis der gemeente
R79437: VAN DONINCK BENEDICTUS O.CIST. - Obituarium monasterii loci sancti Bernardi S.Ord. Cisterc. 1237-1900
T95187: J.D. [DONKANS J.] - Veeneryk en Veeman twistende, wie voor de schoonste te houden, eene bruine, of eene blonde. Herderskout
T11733: DONKER, ANTHONIE - De episode van de vernieuwing onzer poëzie (1880-1894)
F110084: DONNA ROSE BERNARD - Despair and Hope - A Study in Langland and Augustine
W19141: DONNE MICHAEL, - Leader of the skies : Rolls Royce - The first seventy-five years
E98534: O'DONNELL RORY - Adam Smith's theory of value and distribution. A reappraisal
R101223: DONNELLY JOHN PATRICK S.J. (ED. AND TRANSL.) - Jesuit Writings of the Early Modern Period 1540-1640
R69617: DONNER HERBERT - Israel unter den Völkern. Die Stellung der klassischen Propheten des 8. Jahrhunderts v. Chr. zur Aussenpolitik der Könige von Israel und Juda [Supplements to Vetus Testamentum, vol.11]
T98464: DONNER KAI (& JOKI AULIS J., ED.) - Ketica, Materialien aus dem ketischen oder jenisseiostjakischen. [with: Supplement]
T98434: DONNER KAI - Über die anlautenden Labialen Spiranten und Verschlusslaute im Samojedischen und Uralischen
B62919: DONNET FERNAND - Un vol de tableaux de Rubens en l'an II de la république. Les collections artistiques de la famille Peeters
B40256: DONNET FERNAND & ROLLAND PAUL - L'influence artistique d'Anvers au XVIIIe siècle
B85118: DONNET FERNAND - Het Jonstich Versaem der Violieren. Geschiedenis der rederijkkamer de Olijftak sedert 1480, uitgegeven met geschiedkundige aanteekeningen. Histoire de la Chambre de Rhétorique 'De Olijftak' depuis 1480
B25117: DONNET F., ROLLAND P., LE FÉBVE DE VIVY L. & VISART DE BOCARMÉ A., - L'influence artistique d'Anvers au XVIIIe siècle (par Donnet & Rolland, pp.5-52) & Une terre neutre en Ardenne au XVIIIe s. (par Le FEBVE, pp.53-62) & De l'origine de quelques types monétaires belges (par VISART, pp.63-76 + 8 planches) & Topographie tournaisienne gallo-romaine et franque-(par ROLLAND, pp.77-109 + 1 planche)
B102799: DONNET FERNAND - Het Jonstich Versaem der Violieren. Geschiedenis der rederijkkamer de Olijftak sedert 1480, uitgegeven met geschiedkundige aanteekeningen. Histoire de la Chambre de Rhétorique 'De Olijftak' depuis 1480
B38064: DONNET FERDINAND - Les imprimeurs Trognaesius et leur famille
S87821: DONNET FERNAND - Documents pour servir à l'histoire des ateliers de tapisserie de Bruxelles, Audenarde, Anvers, etc. jusuq'à la fin du XVIIe siècle
K113815: DONNET DANIEL - Le 'Philoctète' en vers français, de Charles Delanoue. Etude et édition critique
R54302: DONNET F.-F.-A., DUPONT, DE BONALD & CHARVAZ [& MIGNE, ED.] - Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés- publiée par m.l'abbé Migne. Tome 81: Les oeuvres oratoires de leurs éminences les cardinaux Donnet, Dupont, de Bonald et de monseigneur Charvaz
S20783: DONNET FERNAND, - Une fabrique d'objets d'art pour l'exportation [17e siècle]
S87556: DONNET FERNAND - Documents pour servir à l'histoire des ateliers de tapisserie de Bruxelles, Audenarde, Anvers, etc. jusuq'à la fin du XVIIe siècle
T41430: DONNI FRANS - De synesthesie in de literatuur - Status Questionis
W104636: DONNY M.F. - Mémoire sur la cohésion des liquides, et sur leur adhérence aux corps solides
N69231: VAN DONSELAAR JAAP - Fout na de oorlog. Fascistische en racistische organisaties in Nederland (1950-1990)
F105228: DONT EUGEN - Platons Spätphilosophie und die Akademie. Untersuchungen zu den platonischen Briefen, zu Platons 'Ungeschriebener Lehre' und zur Epinomis des Philipp von Opus
B67280: DONY MONIQUE - Brusselse tijdschriften (1855-1960) [Nederlandse volkskundige bibliografie, XXVIII]
X82528: VAN DONZEL E. (ED.) - The Encyclopaedia of Islam, new edition. Index of proper names to volumes I-X and to the supplement, fascicules 1-6. Encyclopédie de l'islam, nouvelle édition. Index des noms propres des tomes I-X et du supplément, livraisons 1-6
X82526: VAN DONZEL E. (ED.) - The Encyclopaedia of Islam, new edition. Index of proper names to volumes I-IX and to the supplement, fascicules 1-6. Encyclopédie de l'islam, nouvelle édition. Index des noms propres des tomes I-IX et du supplément, livraisons 1-6
X82522: VAN DONZEL E. (ED.) - The Encyclopaedia of Islam, new edition. Index to volumes I-VI and to the supplement, fascicules 1-6. Encyclopédie de l'islam, nouvelle édition. Index des tomes I-VI et du Supplément livraisons 1-6
X82520: VAN DONZEL E. (ED.) - The Encyclopaedia of Islam, new edition. Index of proper names to volumes I-VIII and to the supplement, fascicules 1-6. Encyclopédie de l'islam, nouvelle édition. Index des noms propres des tomes I-VIII et du supplément, livraisons 1-6
C110009: VAN DOOREN P.J. - De sociaal-economische ontwikkeling van de inheemse samenleving in Uganda
N101976: DOORMAN G. - Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e - 18e eeuw, met bespreking van enkele onderwerpen uit de geschiedenis der techniek. + eerste reeks aanvullingen
W43382: VAN DOORN C.J. (NAAR HET HOOGDUITSCH VAN DR.OTTO BUCHNER) & LOGEMAN W.M. - De bliksemafleiders - Eene handleiding bij het ontwerpen, vervaardigen, stellen en beproeven van afleiders op allerlei soort van gebouwen, molens en schepen (met toelichtingen en bijvoegselen van W.M. Logeman)
R68104: VAN DOORNIK N.G.M. - Franciscus van Assisi, een profeet voor onze tijd
M106253: VAN DOORSLAER G. - La vie et les oeuvres de Philippe de Monte
B86064: VAN DOORSLAER G. - La corporation et les ouvrages des orfèvres malinois
S88897: VAN DOORSLAER G. - La fabrication de tapisseries artistiques à Malines
M91673: VAN DOORSLAER G. - La fondation du chant à l'église Notre-Dame au-delà de la Dyle, à Malines
B101648: VAN DOORSLAER G. - La corporation et les ouvrages des orfèvres malinois
B58859: VAN DOORSLAER G. - Glanes nouvelles sur Rembert Dodoens
J42055: VAN DOORSLAER J. - De kredietopening - theoretische en praktische handleiding
B32963: DOPCHIE A. & DEPT G. - Bulletijn der maatschappij van Geschied- en oudheidkunde te Gent - Bulletin de la Société d'Histoire et d'archéologie de Gand. 37e jaar 1929 nr.2
B92687: DOPERE FRANS & THOMAS STAF - Inventaris van het kunstpatrimonium van de stad Tienen. De kerk van Sint-Germanus
B79748: DOPERE FRANS & CORENS KJELL - Huizen in torens. De Zichemse Maagdentoren en andere donions
G112280: DOPHEIDE RENATE - Republikanismus in Deutschland : Studie zur Theorie der Republik in der deutschen Publizistik des späten 18. Jahrhunderts
F111450: DOPP JOSEPH - Félix Ravaisson - La formation de sa pensée d'après des documents inédits
B68105: DOPPAGNE JEAN-MARIE - Le grand Herve au passé et au présent
Y101571: DORCHAIN AUGUSTE - Conte d'Avril, comédie en quatre actes en vers, représentée pour la première fois sur le théatre national de l'Odéon, le 22 septembre 1885
M89246: VAN DOREN LODE - Kinder-volksliedjes uit de Vlaamse gewesten, opgetekend naar fono-opnamen uit Limburg, de Kempen, Oost- en West-Vlaanderen
B94489: VAN DOREN PIERRE JOSEPH & HERMANS VICTOR H.C. - Inventaire des archives de la ville de Malines, publié sous les auspices de l'Administration communale. 8 tomes [tout complet]
B51988: VAN DOREN P.-J. - Inventaire des archives de la ville de Malines - Tome premier: Chartes
B51989: VAN DOREN P.-J. - Inventaire des archives de la ville de Malines - Tome quatrième: Lettres missives
B51990: VAN DOREN P.-J. - Inventaire des archives de la ville de Malines - Tome troisième: Lettres missives
B51991: VAN DOREN P.-J. - Inventaire des archives de la ville de Malines - Deuxième tome: Chartes, Octrois
B107779: VAN DOREN P.-J. - Inventaire des archives de la ville de Malines - Tome cinquième (5): Lettres missives
B107777: VAN DOREN P.-J. - Inventaire des archives de la ville de Malines - Tome premier: Chartes
B107778: VAN DOREN P.-J. - Inventaire des archives de la ville de Malines - Deuxième tome: Chartes, Octrois
B107780: VAN DOREN P.-J. (& HERMANS V., ED.) - Inventaire des archives de la ville de Malines - Tome sixième (6): Affaires civiles et ecclésiastiques
B98261: VAN DOREN P.-J. - Inventaire des archives de la ville de Malines - Tome premier: Chartes
N88770: DORENBOSCH GA.J.J.F.M. & ROELANDS J.A.M. - 's-Hertogenbosch in oude ansichten. Deel 3
N88771: DORENBOSCH GA.J.J.F.M. & ROELANDS J.A.M. - 's-Hertogenbosch in oude ansichten. Deel 2
R33269: DORESSE J., LANNE E. DOM O.S.B. & CAPELLE B. DOM O.S.B. - Un témoin archaïque de la liturgie copte de S.Basile & en annexe: Les liturgies 'basiliennes' et saint Basile (par Capelle)
G31545: DORGELÈS ROLAND - Carte d'identité - Récit de l'occupation
F105152: DORING KLAUS - Die Megariker - Kommentierte Sammlung der Testimonien
K112884: DORISON - Quid de clementia senserit L. Annaeus Seneca
R102716: DORLANT PIETER O.CART. - Viola Animae - Samenspraak tussen Maria en de ziel over Jezus' bitter lijden
S85718: DORLEAC LAURENCE BERTRAND (DIR.) - Le commerce de l'art, de la renaissance à nos jours
G86517: DE DORLODOT RENE - Limoges après la capitulation
B16623: DE DORLODOT RENÉ - Lendemains de Victoire 1918-1929
B86512: DE DORLODOT RENE - 1929-1934 Crime ou folie ? 1940-1944 Larmes de sang
F75021: DE DORLODOT HENRICUS [DE DORLODOT HENRI] - Quaestionum quodlibetalium duae priores, quas tunc in majori Seminario Namurcensi Sacrorum Dogmatum lector olim conscribebat Henricus de Dorlodot -, nunc vero, paulo emendatas, pûblici facit juris
V96943: DORMANN GENEVIEVE & DEFORGES REGINE - Le livre du point de croix
G92763: DORN K. - Nieuwe Duitsche grondstoffen
G110537: DORN BARBARA - Friedrich von Gentz und Europa - Studien zu Stabilität und Revolution 1802-1822
T18381: VAN DORP FREDERICK (HEERE VAN MAESDAM) - Stichtelycke Gedichten
N107784: DORREN C.J.O. - De geschiedenis van het Nederlandsche Korps Mariniers van 1665-1945
F103516: DORRIE HEINRICH, ALTENBURGER MARGARETE & SCHRAMM UTA (EDS.) - Gregor von Nyssa und die Philosophie - Zweites Internationales Kolloquium über Gregor von Nyssa (Freckenhorst bei Münster 18-23 September 1972)
F105755: DORRIE HEINRICH, ALTENBURGER MARGARETE & SCHRAMM UTA (EDS.) - Gregor von Nyssa und die Philosophie - Zweites Internationales Kolloquium über Gregor von Nyssa (Freckenhorst bei Münster 18-23 September 1972)
F104827: DORRIE HEINRICH - Porphyrios' Symmikta Zetemata. Ihre Stellung in System und Geschichte des Neoplatonismus nebst einem Kommentar zu den Fragmenten
F104826: DORRIE HEINRICH, WASZINK JAN-HENDRIK, THEILER WILLY, HADOT PIERRE, SODANO ANGELO RAFFAELE, PEPIN JEAN & WALZER RICHARD - Porphyre - Huit exposés suivis de discussions
R70650: DORRIES HERMANN - Die Theologie des Makarios / Symeon
G70665: DORRIES HERMANN - Das Selbstzeugnis Kaiser Konstantins
M109052: DORSEY JAMES ELMO - An American Vignette. A Full Choral Symphony in Four Movements
T75535: DORSKIJ S.L. - Slovoobrazovanie otvlecennych imen suscestvitelnych v drevneanglijskom jazyke (suffiksalnoe i polusuffiksalnoe) [="Derivation of abstract nouns in Old English (by one or more suffixes)"]
X110815: DORTBUDAK AVNI - Die seldschukischen Krankenhäuser - Heil- und Thermalbaden in Anatolien
W112893: DORTHE-MONACHON CLAIRE - Contribution à l'étude de la morphologie glaciaire de la vallée de l'Arve (Haute-Savoie, France). Essai de reconstitution paleogeographique
F23155: DORWARD ALAN - Bertrand Russell
S30959: DOSCHKA ROLAND (ED.) - Pablo Picasso - Metamorphoses of the human form ; Graphic works 1895-1972
T111062: DOSE MARIA - Dichtung als Reflexion über Dichtung : Interpretationen zur Lyrik Sidney Keyes'
G110579: DOSER UTE - Das bolschewistischen Russland in der deutschen Rechtspresse 1918-1925. Eine Studie zum publizistischen Kampf in der Weimarer Republik
B16715: DOSFEL LODEWIJK - Schets van eene geschiedenis der Vlaamsche Studentenbeweging (1ste deel)
B52621: DOSFEL LODEWIJK - Brieven aan een dode (E.H. Poppe) - Katholiek aktivistisch verweerschrift
B97466: DOSFEL LOD. - Katholiek-Activistisch Verweerschrift
B19142: DOSFEL L. - De Belgische wetten op het gebruik der Nederlandsche taal voor het volk toegelicht
J44740: DOSFEL L. - De Belgische wetten op het gebruik der Nederlandsche taal voor het volk toegelicht
T65379: DOSFEL LOD. - Ten aanval. Treurspel in één bedrijf met voorspel en slottooneel uit den tijd der kruisvaarten
F112979: DOSH MARK B. - The notion of the experience of God in the religious philosophy of Friedrich von Hügel
R100762: DOSITEO ADELFO [PSEUD. DE PATUZZI GIOVANNI VINCENZO O.P.], A.O. - La causa del Probabilismo richiamata all'esame da monsignor Da. Alfonso de Liguori, e convinta novellamente di falsita da Adelfo Dositeo. [bound together with 2 other works on probabilism]
R102188: DOSKOCIL WALTER - Der Bann in der Urkirche. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung
R27437: DE DOSS ADOLPHE (S.J.) - La perle des vertus
X103207: DOSSIN GEORGES - Archives royales de Mari, volume V: Correspondance de Iasmah-Addu
G56429: DOSTAL WALTER - Die Beduinen in Südarabien - Eine ethnologische Studie zur Entwicklung der Kamelhirtenkultur in Arabien
I100115: DOSTOJEWSKI F.M. - Verzamelde werken [Volumes 1 tot en met 10]
W82159: DOSTOR G. - Eléments de la théorie des déterminants avec application à l'algèbre, la trigonométrie et la géométrie analytique dans le plan et dans l'espace
W82135: DOSTOR G. - Eléments de la théorie des déterminants avec application à l'algèbre, la trigonométrie et la géométrie analytique dans le plan et dans l'espace
J57574: DOTREMONT STANISLAS - L'arbitrage internationale et le Conseil de la Société des Nations. Le pacte, les progrès tentés et réalisés depuis, les progrès réalisables
R109700: DOTTA GIOVENALE - L'opera dei congressi a Torino dai suoi inizi (1877) alla fine dell'episcopato del cardinale Alimonda (1891)
R50698: DOUBLET MGR. & CHRYSOSTOME JEAN [CHRYSOSTOMOS] - Les richesses oratoires de S. Jean Chrysostome réunies et disposées pour la prédication [2 tomes]
G101721: DOUCET R. - Les institutions de la France au XVIe siècle - Tome I, tome II [2 volumes]
Y101572: DOUCET CAMILLE - La considération, comédie en quatre actes en vers
M102501: DOUEN O. - Clément Marot et le Psautier Huguenot ; Etude historique, littéraire, musicale et bibliographique, contenant les mélodies primitives des Psaumes et des spécimens d'harmonie de Clément Jannequin, Bourgeois, J. Louis, Jambe-de-Fer, Goudinel, Crassot, Sureau, Servin, Roland de Lattre, Claudin le jeune, Mareschall, Sweelinck, Stobée, etc. [2 volumes]
G87486: DOUET-D'ARCQ L. (ED.) - Comptes de l'hotel des rois de France aux XIVe et XVe siècles
F70889: DOUGHERTY M.V. (ED.) - Pico della Mirandola. New essays
S53873: DOUMAS CHRISTOS - Kunst der Cycladen - verzameling N.P. Goulandris - marmer, ceramiek en metaal van het 3e millenium v.chr.
S51793: DOUMAS CHRISTOS - Art des Cyclades - Collection N.P. Goulandris ; Marbres, poterie et métal du 3e millénaire av. J.-C.
C109974: DOUMBIA SALABARY - Untersuchung zur phonologischen Struktur zweier Manding-Varianten (Bambara von Bamako und Wasolonkan)
Y72940: DOUMIC RENE - Lettres d'Elvire à Lamartine
R49208: DOURCHE JOACHIM M. (SERVITE) - Une servante de Marie - Anne-Julienne de Gonzague, archiduchesse d'Autriche, tertiaire servite (1566-1621)
R49238: DOURLENS M. & VEUILLOT LOUIS - Gloires du catholicisme au XIXe sièècle - M.Louis Veuillot et extraits de ses oeuvres
Y23446: DOURNES PIERRE - Daniel-Rops ou le réalisme de l'Esprit
R45832: DOURNES JACQUES - Dieu aime les païens - Une mission de l'église sur les plateaux du Viet-Nam
S94492: DOURNOVO L.A. & DRAMPIAN R.G. - Miniatures arméniennes
J20543: DOURY J.L., - Petit manuel du contentieux des douanes - à l'usage des employés du service actif
B101732: DOUTREPONT GEORGES - Inventaire de la 'Librairie' de Philippe Le Bon (1420)
T33573: DOUTREPONT GEORGES - Etude linguistique sur Jacques de Hemricourt et son époque
T67480: DOUTREPONT GEORGES - La condamnation de banquet de Nicole de la Chesnaye
T102138: DOUTREPONT GEORGES - Les mises en prose des Epopées et des Romans chevaleresques du XIVe au XVIe siècle
T59739: DOUTREPONT GEORGES - Les types populaires de la littérature française [2 tomes]
T37265: DOUTREPONT GEORGES - Jean Lemaire 'de Belges' et la Renaissance
T87765: DOUTREPONT GEORGES - L'évolution du type de Pierrot dans la littérature française
T86538: DOUTREPONT GEORGES - La littérature et la société
R53395: DOUVEN SILVAIN S.M.M. - Maria-album - handleiding (Mariakind, hemelkind)
X111779: DOUWES DICK - Justice and Oppression. Ottoman rule in the province of Damascus and the district of Hama 1785-1841
B13475: DOUXCHAMPS-LEFEVRE, CÉCILE - Inventaire des Archives des Métiers de Namur
B13476: DOUXCHAMPS-LEFEVRE CÉCILE - Inventaire analytique des enquêtes judiciaires du Conseil de Namur ; tome I: 1488-1600 & tome II: 1601-1633 [2 volumes]
B74341: DOUXCHAMPS-LEFEVRE CECILE - Les procureurs généraux du conseil de Namur sous le régime autrichien. Leur action en matière politique. Contribution à l'histoire des institutions et à l'histoire sociale du Namurois au XVIIIe siècle
B78096: DOUXCHAMPS CECILE & JOSÉ - Les quartiers d'ascendance du roi des Belges. Deux siècles d'histoire de l'Europe
B100867: DOUXCHAMPS-LEFEVRE CECILE - Les procureurs généraux du conseil de Namur sous le régime autrichien. Leur action en matière politique. Contribution à l'histoire des institutions et à l'histoire sociale du Namurois au XVIIIe siècle
X50590: DOWNEY FAIRFAX - Solimano il magnifico
R111645: DOWNS RICHARD ERSKINE - The Religion of the Bare'e-speaking Toradja of Central Celebes
X111449: DOWSETT CHARLES - Sayat-Nova : An 18th-century troubadour. A biographical and literary study
G93248: DOYEN-HIGUET ANNE-MARIE - L'Epitomé de la "Collection d'hippiatrie grecque". Histoire du texte, édition critique, traduction et notes. Tome I
G47948: DOYEN MAARTEN - Onze man in Havana - de relatie Spanje-Cuba aan de hand van de berichtgeving in het Spaanse dagblad 'El Pais' (1979-1989)
F97939: DOYLE JOHN P. (& SALAS VICTOR M., ED.) - Collected studies in Francisco Suarez, S.J., 1548-1617
R104009: DOYON BERNARDO O.M.I. - The Cavalry of Christ on the Rio Grande. A historical Study of the Oblate Missions in Texas and Mexico, 1849-1883
T73527: DOZY R. - Oosterlingen. Verklarende lijst der Nederlandsche woorden, die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turkisch afkomstig zijn
S54148: DOZY CHARLES M., BRENNER, VAN GOGH C.M., GALIPPE - Estampes anciennes - collection mr. Ch.M. Dozy (Catalogue, Vente a Amsterdam 3-4 novembre 1909, De Vries) [relié avec 2 autres catalogues de vente]
T56862: DOZY R. - Supplément aux dictionnaires arabes [2 tomes]
R46598: DRABBE COBA (VRIJ NAAR HET ENGELSCH VAN TH. AGIUS S.J.) - Margaretha Sinclair 1900-1925
R108303: DRACH PAUL LOUIS BERNARD - De l'harmonie entre l'église et la synagogue, ou Perpétuité et catholicité de la religion chrétienne [2 tomes] I: le Traité complet de la doctrine de la très Sainte Trinité dans la synagogue ancienne, II: 1: l'explication de la prophétie d'Isaie (VII,14) concernant la maternité miraculeuse de la Très-Sainte-Vierge Marie, 2: les preuves de la divinité du Messie tirées des traditions anciennes
T59369: DRACH LUZIE - Das medizinische Vokabular Molieres
V33752: DRAEGER JÜRGEN (IILUSTRATIONS) & LUBOWSKI BERND (TEXT) - Die Reise zum Regenbogen - Circus Roncalli Zyklus
T110921: DRAEGER HARTMUT - Vom Kulturasketismus zum geistlichen Biedermeier. Protestantisch-konservative Literaturkritik im preussischen Vormärz
B31549: DRAELANTS ISABELLE - Eclipses, comètes, autres phénomènes célestes et tremblements au moyen âge. Enquete sur six siècles d'historiographie médiévale dans les limites de la Belgique actuelle (600-1200)
F34959: DRAGO DEL BOCA SUZANNA - Il senso dell'essere
F20976: DRAGO DEL BOCA S. - Leibniz
R47022: DRAGON ANT. S.J. - Voor Christus-Koning ! Pater Pro van het Gezelschap van Jezus, terechtgesteld in Mexico op 23 november 1927
R97647: DRAGON ANTONIO S.J. - In het roode Mexico. De eerste martelares uit de rangen der katholieke actie : Maria de la Luz
R63874: DRAGON ANTONIO S.J. - In het roode Mexico. De eerste martelares uit de rangen der katholieke actie : Maria de la Luz
R33221: DRAGON ANTONIO S.J. - Pour le christ-roi : Le père Pro de la compagnie de Jésus, exécuté au Mexique le 23 novembre 1927
R52803: DRAGON ANT. S.J. - Voor Christus-Koning ! Pater Pro van het Gezelschap van Jezus, terechtgesteld in Mexico op 23 november 1927
T79232: DRAKE MIRIAM A. (ED.) - Encyclopedia of Library and Information Science [4 volumes, 2nd edition]
F108768: DRAMM SABINE - Dietyrich Bonhoeffer und Albert Camus : Existenz, Erkenntnis, Ethik. Eine komparatistische Studie als Beitrag zur Toleranzerziehung
F451: DRANSFELD GERHARD - Die Schöpfung - Ein Versuch über Immanenz und Transzendenz
Y89975: DRAP-ARNAUD M.X.V. - Oeuvres dramatiques et poétiques (La clémence de David, Honneur et préjugé, Les Anglais dupes ou la rochelle délivrée, et trois odes)
G54480: DRAPER J.W. (& AUBERT L., TRAD.) - Histoire du développement intellectuel de l'Europe [3 tomes]
R93987: DRAPER J.W. - Les conflits de la science et de la religion
B65021: DRAULANS DIRK - De charme van chaos. Berichten uit de burgeroorlog in België
C106746: DRAYE PIERRE - Le Congo belge
T69879: DRAYE H. (ED.) - Feestbundel H-J. Van de Wijer [2 volumes]
T92810: DRAYE H. (ED.) - Feestbundel H-J. Van de Wijer [2 volumes]
Y25859: DRDA JAN & ASKENAZY LUDVIK & WEISS JAN & MAREK JIRI - Quatre nouvelles tchèques
N15168: DREES, W. - Herinneringen en opvattingen
T113496: DREESEN WILLRATH - Romantische Elemente bei Theodor Storm
T59401: DREHER ARNO - Das fragmentarische bei Kleist und Hölderin als rassenseelischer Ausdruck
R73304: DREHMANNS FR. - De gouden Marialegenden
R60156: DREHMANNS FR. - Maria's verheerlijking
F107722: DREIZEHNTER ALOIS - Untersuchungen zur Textgeschichte der aristotelischen Politik
F112400: DREKONJA GERHARD - Karl Marx und das geschichtliche
G113164: DRENGWITZ ELKE - Mode und Selbstdarstellung : Eine soziologische Studie über das heutige Bekleidungsverhalten der Frauen in der Bundesrepublik Deutschland [2 volumes]
X112247: DRESDEN MARK JAN - Manavagrhyasutra : A Vedic Manual of domestic Rites. Translation, Commentary and Preface
X77006: DRESDEN MARK J. E.A. (COMPIL.) - A reader in modern Persian
F26179: DRESDEN S. - Existentie-philosophie en literatuurbeschouwing
M94218: DRESDEN SEM - Kleine muziekleer
S109208: DRESEL INES - Camille Corot Landschaftszeichnungen
R63442: DRESEN GRIETJE - Onschuldfantasieën. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek
R48056: DRESSAIRE LEOPOLD - Jérusalem à travers les siècles ; histoire, archéologie, sanctuaires
B11489: DRESSE PAUL - Socles dans Bruxelles
B81776: DRESSE EDMOND & LOSSEAU LEON - Bibliographie de m. Godefroid Kurth, professeur ordinaire à la faculté de philosophie et lettres de l'université de Liège. 31 Mars 1892
B41801: DRESSE PAUL - Le complexe belge
T21680: DRESSE PAUL, - Réminiscences autour d'une "trilogie" ; Maurras, Léon Daudet, Maeterlinck - avec des lettres inédites
B69730: DRESSE PAUL - Le complexe belge
R40701: DREWERMANN EUGEN - Kleriker - Psychogramm eines Ideals
R40700: DREWERMANN EUGEN - Glauben in Freiheit oder Tiefenpsychologie und Dogmatik - Band I.Dogma, Angst und Symbolismus
R40698: DREWERMANN EUGEN - God zonder omwegen - gesprekken met Gwendoline Jarczyk
R49546: DREWERMANN EUGEN - Fonctionnaires de Dieu
R53028: DREWERMANN EUGEN - Das Markusevangelium - Bilder von Ërlosung [2 volumes]
R45783: DREWERMANN EUGEN & ANDRIESSEN H. (TOELICHTING) - Beelden van verlossing - Toelichtingen op het evangelie van Marcus
R53134: DREWERMANN EUGEN - Functionarissen van God - psychogram van een ideaal
T55051: DREWES A.J. - Classical arabic in central Ethiopia
R76894: DREWS PAUL - Untersuchungen über die sogen. clementische Liturgie im VIII. Buch der apostolischen Konstitutionen. I: Die clementische Liturgie in Rom [in: "Studien zur Geschichte des Gottesdienstes und des gottesdienstlichen Lebens" II-III]
R107583: DREXEL JEREMIAS S.J. [DREXELIUS HIEREMIAS] - Deliciae gentis humanae Christus Iesus, nascens, moriens, resurgens, orbis amori propositur
R108294: DREXEL JEREMIAS S.J. [DREXELIUS HIEREMIAS] (& DE SMIDT FRANCISCUS S.J., VERT.) - De Zonne-Bloeme, ofte de overeenkomste van den menschelyken wil met den godelyken
R50866: DREXEL JEREMIAS S.J. [DREXELIUS] - Ioseph Aegypti Prorex descriptus et morali doctrina illustratus a r.p. Hieremia Drexelio Soc.Iesu, ex postumis libellis secundus Monachii
S112617: DREXEL FRIEDRICH - Alexandrinische Silbergefässe der Kaiserzeit
R45625: DREXELIUS JEREMIAS S.J. & BYRNE MARIE JOSÉ, TRANSLATION & BOGNER FERDINAND E. (ED.) - Considerations on eternity
T102217: DREYFUS JOHN - The Work of Jan Van Krimpen, a record in honour of his sixtieth birthday
F70910: DREYFUS GINETTE - La volonté selon Malebranche
W119: DREYFUS ROBERT - La téléphonie
G87657: DRIAULT EDOUARD - L'immortelle épopée du drapeau tricolore. Napoléon-le-grand 1769-1821 [3 volumes] I: Bonaparte: La France Nouvelle, II: L'empereur: l'Europe nouvelle, III: L'homme du peuple sous le signe des trois couleurs
T83950: VAN DEN DRIES LUK - Omtrent de opvoering. Heiner Müller en drie decennia theater in Vlaanderen
N39661: VAN DEN DRIES N.C.M.A. - De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting
R57470: DRIES GERARD O.F.M. - Een trouwe dienaar van de Virga Jesse : P.Valentinus Paquay O.F.M. Hasselt 1828-1905
F109135: DRIESCHNER RUDOLF - Untersuchungen zur dialogischen Deutung der Logik
L17962: DRIESEN FRANÇOIS - Recherches historiques sur Tongres et ses environs ; avec les plans topographiques par J.-L. Guioth
L104485: DRIESEN WILLEM & STEVAUX KAMIEL - Wie was wie in Sint-Truiden ? Bijdrage tot een biografisch woordenboek
L85453: DRIESEN H.-G. & THYS CH.-M.-T. (ED.) - Une Chronique Tongroise de 1796 à 1822 (composée par le docteur H.-G. Driesen, publié avec une introduction et des notes par Ch.-M.-T. Thys)
B29730: DRIESKENS PAUL - Levet scone ! - Vlaamsche volksaard, Vlaamsche levenskunst
P31567: VAN DRIESSCHE ALBERT - Andreas Vesalius
B104033: VAN DRIESSCHE ROGER & GOOSSENS LUC - Jan van den Driessche, illuster man tussen Kruis en Lelie
F86922: VAN DRIESSCHE ROBERT - Oorlog en vrede in de politieke filosofie van Immanuel Kant, Max Scheler en Karl Jaspers. Een analytische, kritische en vergelijkende studie [2 volumes] I: Analyse, II: Kritiek en confrontatie
L106070: DRIESSEN M. - Zonnewijzers in Limburg. Voorlopige inventaris van de zonnewijzers in beide Limburgen
L100551: DRIESSEN R. - En sal niemant van dit geselschap wijcken. Maaslands schutterswezen vroeger en nu vanuit Elers perspectief
L17808: DRIESSEN R. - Kan. Dr. Jozef Coenen : een groot Elenaar (1870-1958)
N73443: DRIESSEN TH.W.J. - Geschiedenis van de St. Urbanusparochie te Belfeld
F96013: DRIESSEN H. O.CARM - God en godsdienst bij Emmanuel Kant
L17580: DRIESSEN M. - Perrons in het Land van Loon
F69420: DRIESSEN H. O.CARM - God en godsdienst bij Emmanuel Kant
L85567: DRIESSEN M. - Zonnewijzers in Limburg. Voorlopige inventaris van de zonnewijzers in beide Limburgen
G90164: DRIJVER F.W. - Mozaïek. Allerlei op 't gebied van geschiedenis, volkseigenaardigheden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal, enz.
X76775: DRIJVERS H.J.W. - Cults and beliefs at Edessa
F112142: DRIJVERS H.J.W. - Bardaisan of Edessa
R36221: DRIJVERS P. O.C.S.O. - Les psaumes - genres littéraires et thèmes doctrinaux
R109880: DRINT ADRIANA - The Mount Sinai Arabic Version of IV Ezra. Text, Translation and Introduction
C62943: DRIOTON ETIENNE & VANDIER JACQUES - Les peuples de l'Orient Méditerranéen II. L'Egypte
G65530: DRIOUX G. - Les Lingons. Textes et inscriptions antiques
R44227: DRIVE A. S.J. - Vers Dieu sous la conduite de la Très Sainte Vierge
X71587: DRIVER G.R. - Aramaic documents of the fifth century B.C.
R107748: DROBOT GEORGES - Icone de la Nativité. Un corollaire et un moyen de formulation du dogme de l'Incarnation
R44806: DROCHON JEAN-EMMANUEL - Histoire illustrée des pèlerinages français de la très sainte Vierge
R106672: DROCHON JEAN-EMMANUEL - Histoire illustrée des pèlerinages français de la très sainte Vierge
R58607: DROCHON JEAN-EMMANUEL - Histoire illustrée des pèlerinages français de la très sainte Vierge
T112792: DROESE DETLEF - Lessing und die Sprache
P53610: DROGE G.G.J. - Porcelein in de tandheelkunde
N64197: DROGE PHILIP - Het Oranjekapitaal. Een onderzoek naar het vermogen van de invloedrijkste familie van Nederland
W38056: DE DROOG EMILE - Contribution à l'étude de la localisation microchimique des alcaloïdes dans la famille des orchidacées
R88576: VAN DROOGENBROECK EDGARD - Pater Paul Van den Bosch, missionaris van Scheut, een bijzondere Bodegemnaar
R16354: VAN DROOGENBROECK, E. - Teksten dienstig tot Godvruchtige gedachtenissen der overledenen
L82389: DROOGMANS J. - Jules Frère dichter en folklorist
T17652: DROOGMANS JOZ. - Hendrik van Veldeke, de eerste Dietsche dichter - Zijn leven en zijn werk
T76881: DROOGMANS JOZ. - Hendrik van Veldeke. De eerste Dietsche Dichter. Zijn leven en zijn werk
C97264: DROOGMANS HUBERT & ROBERT MAURICE - Atlas du Katanga, Fascicule 2: Kambove - Tenke (publié par le Comité Spécial du Katanga d'après les travaux de son service géographique et géologique)
L85459: DROOGMANS J. - Hubert Verwilghen eregouverneur van Limburg, kabinetschef van z.m. de Koning
T64860: DROOGMANS JOZ. - Hendrik van Veldeke. De eerste Dietsche Dichter. Zijn leven en zijn werk
L37768: DROOGMANS J. - Verzamelde opstellen [2 delen] - uitgegeven ter gelegenheid van zijn 60e verjaring
L17651: DROOGMANS J. - Verzamelde opstellen [2 delen] - uitgegeven ter gelegenheid van zijn 60e verjaring
B20807: DROOGSTOPPEL JANUS [= JOZEF BUERBAUM] - Gedenkschriften van Janus Droogstoppel uit den Duitschen Bezettingstijd 1914-1918 [3 volumes] I: Geschiedenis der "Droogstoppels" en der "Vrije Stem", II: Mijn proces voor het "Kriegsgericht" in de gevangenissen te Antwerpen, aken, Werden en Cassel-Wehlheiden, III: Mijne verdere lotgevallen te Antwerpen, Cassel en Straatsburg
R52008: DROPSY M. - Notre-Dame de Grace a Berzée - son histoire et son triomphe
T11739: DROST, AARNOUT - Hermingard van de Eikenterpen - een oud vaderlandsch verhaal
E73252: DROST HELMAR - Die Wachstumstheorie von Joan Robinson - eine Modellexplikation
N101962: DROST JOHANNA W.P. - Het Nederlandsch kinderspel vóór de zeventiende eeuw
G112704: DROST RALF - Pandora, Eva, Tod und Mädchen, Passante. Diskursstudie zum Wandel der Schmückungs- und Modekritik im alteuropäischen und neuzeitlichen Denken
B64930: DROSTE FLIP G. - Nederland & Vlaanderen. Een pamflet over de grenzen
G110513: DROSTE WILHELM - Die Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung der Stadt Düsseldorf in der Zeit von 1856 bis 1900
R67254: DROSTE BENEDICTA O.S.B. - Celebrare in der römischen Liturgiesprache
N107737: DROSTE COENRAET - Overblyfsels van geheugchenis, der bisonderste voorvallen, in het leeven van den Heer Coenraet Droste, terwyl hy gedient heeft in veld- en zee-slaagen, belegeringen en ondernemingen, etc. Deel I
V80810: DROUET HENRY - De la valeur et des effets du lait bouilli et du lait cru dans l'allaitement artificiel
T51696: DROUHET CHARLES - Tableau chronologique des lettres du poète François Mainard accompagné de lettres inédites (Thèse académique)
G54763: DROUJININE N.M. - La genèse du capitalisme en Russie
S87957: DROULERS EUG. - Dictionnaire des attributs, allégories, emblèmes et symboles. Iconologie
S96973: DROUOT-RICHELIEU - 84 anciens tapis de collections (catalogue de vente, Paris, Drouot Richelieu, mercredi 18 mai 1994)
R33283: DROUZY M. O.P. - La double vocation de S.Thérèse de Lisieux
G86872: DROZ JOSEPH - Histoire du règne de Louis XVI, pendant les années ou l'on pouvait prevenir ou diriger la Révolution française
G68732: DROZ JOSEPH - Applications de la morale à la politique
F80646: DROZ JOSEPH - Essai sur l'art d'être heureux
F80645: DROZ JOSEPH - De la philosophie morale, ou Des différens systemes sur la science de la vie
E41597: DRUART ALFRED - Le Trust de placement
T112521: DRUCE ROBERT - This day our daily fictions. A comparative study of the writings of Enid Blyton and Ian Fleming
M108988: DRUE ELISABETH - Ausdruckspsychologische Untersuchungen des Klavierspiels (unter besonderer Berücksichtigung der Methoden der Graphologie)
R103395: DRUET FRANÇOIS-XAVIER - Langage, images et visages de la mort chez Jean Chrysostome
C106344: DRUET F.-M. - Scènes congolaises au Katanga
G111920: DRUIJVEN PETER C.J. - Mandenvlechters en Mezcalstokers in Mexico : Het belang van rurale nijverheid in de bestaansstrategie van huishoudens in de Tlacolula Vallei, Oaxaca
G57164: DRUMONT EDOUARD (& COINDRE GASTON, ILL.) - Vieux portraits vieux cadres
G57165: DRUMONT EDOUARD - Figures de bronze ou statues de neige [série "Les tréteaux du succès"]
S20624: DRUON MAURICE (PRÉFACE) - Bernard Buffet
S54478: DRUWE ROBERT [DRUWÉ] - Rubens' naam- en jaartaltechniek
S96837: DRUWE ROBERT [DRUWÉ] - Rubens' naam- en jaartaltechniek
C39010: DRYEPONDT G. - Guide pratique hygiénique et médical du voyageur au Congo
P98359: DSIRNE JOHANNES - Ein Beitrag zur Lehre vom Tode durch Ertrinken
R73310: DUBARLE A.-M. O.P. - Le péché originel dans l'écriture
R104788: DUBARLE A.-M. O.P. - Le péché originel dans l'écriture
N86089: DUBBE B. - Tin en tinnegieters in Nederland
G113606: DUBBERS KARL - Die städtebauliche Entwicklung der Stadt Wattenscheid
S79585: DUBIEZ F.J. - Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam. Zijn leven en werken, ca.1507-1553
E42143: DUBOIN JACQUES - La grande révolution qui vient-
R52142: DUBOIS H. - Pratique du christianisme ou Nécessité de pratiquer ce que l'on croit
R45664: DUBOIS ALBERT - Notre-Dame de la Providence - Son histoire et son culte
F63507: DUBOIS REMY - Gageures de l'homme
P49492: DUBOIS FRÉDÉRIC E. [1798-1873] - Traité de pathologie générale
P13658: DUBOIS, O. - La médecine nouvelle - Traité théorique et pratique de médecine et de pharmacie usuelle d'hygiène et de médecine légale
R103074: DUBOIS L. - Notre-Seigneur Jésus-Christ et la Terre Sainte. Détails intéressantes sur la vie et la passion du Sauveur accompagnées de la description des Saints-Lieux, à l'usage des élèves, des familles chrétiennes & des catéchistes
R102390: DUBOIS JACQUES - Les martyrologes du moyen age latin [dans: Typologie des sources du moyen age occidental, TYP 26]
R92327: DUBOIS ALBERT - Notre-Dame de la Providence - Son histoire et son culte
C99868: DUBOIS PASCAL - L'éducation des jeunes congolais en Belgique. Origines, fondation, marche et progrès de cette oeuvre
T11738: DUBOIS, SIMONE - Belle van Zuylen 1740 - 1805
R92275: DUBOIS ERNESTUS [ERNEST] C.SS.R. - De exemplarismo divino seu Doctrina de trino ordine exemplari et de trino rerum omnium ordine exemplato, in quo fundatur speculativa et practica encyclopaedia scientiarum, artium et virtutum [4 volumes]
S94491: DUBOIS ETIENNE - Peinture vitrifiable. Porcelaine, émail, faience, verre et barbotine. Origine, histoire et fabrication de la porcelaine, pate dure, pate tendre, biscuit, couverte, préparation et application des couleurs, suivis de l'art de cuire d'après les procédés les plus simples
B35907: DUBOIS ERNEST - Etude sur le système belge en matière de budget de l'état - Exposé historique et critique
R53617: DUBOIS ERNESTUS [ERNEST] C.SS.R. - De exemplarismo divino seu Doctrina de trino ordine exemplari et de trino rerum omnium ordine exemplato, in quo fundatur speculativa et practica encyclopaedia scientiarum, artium et virtutum [4 volumes]
H106472: DUBOIS JACQUES O.S.B. - Le martyrologe d'Usuard. Texte et commentaire
R112671: DUBOIS GEORGES - De Conciliis et Theologicis Disputationibus apud Francos, Carolo Magno regnante, habitis
Y23847: DUBOIS ANNE-MARIE - Eros cocktail - nouvelles
R34065: DUBOIS (L'ABBÉ) - Histoire de l'abbé de Rancé et de sa réforme - composée avec ses écrits, ses lettres, ses règlements et un grand nombre de documents contemporains inédits ou peu connus [2 tomes]
Y72951: DUBOIS CHARLES (TRAD.) - Les poètes du foyer. Poésies allemandes. Traduites avec préface et commentaires
F14016: DUBOIS, PIERRE - Le problème moral dans la philosophie anglaise de 1900 à 1950
F105402: DUBOIS MARCEL-JACQUES - Aristote : Livre des acceptions multiples. Commentaire philosophique
W82078: DUBOIS EDMOND - Les passages de Vénus sur le diques solaire, considérés au point de vue de la détermination de la distance du soleil à la terre. Passage de 1874. Notions historiques sur les passages de 1761 et 1769
B90761: DUBOIS HENRI - Hoboken in oude prentkaarten
G100851: DUBOIS MARCEL - La crise maritime
B88985: DUBOIS D. - Het oude Diest
B111158: DUBOIS ALICE - Le chapitre cathédral de Saint-Lambert à Liège au XVIIe siècle

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar[an error occurred while processing this directive]

6/8