Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
F105435: ENGBERG-PEDERSEN TROELS - Aristotle's Theory of Moral Insight
W74011: ENGELBEEN M. - Contribution expérimentale à l'étude de la biologie florale de Cinchona Ledgeriana Moens
G31264: ENGELBERG ERNST - Bismarck Urpreusse und Reichsgründer
Y91559: ENGELBERT BERNARDINE - Mes premiers chants. poésies
H96201: ENGELBERTUS O.F.M.CAP. - Egregiae virtutes duorum parochorum martyrum Leonardi Vechelii et Nicolai Popelii, sacerdotibus curam animarum habentibus ad imitationem propositae. Accedunt acta authentica beatificationis et canonisationis omnium martyrum Gorcomiensium
H92330: ENGELBERTUS O.F.M.CAP. - Egregiae virtutes duorum parochorum martyrum Leonardi Vechelii et Nicolai Popelii, sacerdotibus curam animarum habentibus ad imitationem propositae. Accedunt acta authentica beatificationis et canonisationis omnium martyrum Gorcomiensium
R69498: ENGELBRECHT ANTON (BELLARDI WERENER, ED.) - Abconterfeytung Martin Butzers (1546)
S85140: ENGELEN COR - Zoutleeuw. Jan Mertens en de laatgotiek. Confrontatie met Jan Borreman. Essay tot inzicht en overzicht van de laatgotiek
B104081: ENGELEN COR & MARX MIEKE - Jubileumboek 150 jaar Zusters van Maria te Leuven 1843-1993 - Maricolen 1663-1843
V74445: ENGELEN J.P.A.M. - Afstammelingen van de Westerwaldse pijpmakers in beide Limburgen en pijpenfabriek Trumm-Bergmans te Weert
S94892: ENGELEN COR - De mythe van de middeleeuwen, mooier dan echt. Spiegel van de middeleeuwen [2 volumes]
S94893: ENGELEN COR & MARX MIEKE - La sculpture en Belgique à partir de 1830 [7 volumes]
R49255: ENGELGRAVE JOANNES BAPTISTA S.J. - Meditationes pro toto anno in tres partes distributae : sensum litteralem & moralem Evangeliorum piis affectibus illustrantes-
R95892: ENGELGRAVE HENRICUS S.J. - Caeleste Pantheon sive Caelum novum, in festa et gesta sanctorum totius anni. Morali doctrina, ac profana historia varie illustratum. Pars prima, pars posterior [2 parts]
R38743: ENGELHARDT EDUARD - Ehrengedächtniss der Reformation in Franken, enthaltend die ersten Zeugnisse des wieder erwachenden kirchlichen Lebens, in treuem Auszuge dem evangelischen Volke mitgetheilt
F14011: ENGELHARDT WERNER WILHELM - Allgemeine Ideengeschichte des Genossenschaftswesens - Einführung in die Genossenschafts- und Kooperationslehre aus geschichtslicher Basis
S102151: ENGELMAN JAN - Torso
W88458: ENGELMAN JAN (& BODDAERT P., VOORREDE) - Verhandeling over de sneeuwfiguren ; en hoe deze natuurbeschouwing best aan te leggen, ter verheerlyking van Gods Magt, Wysheid en Goedheid.
F97470: ENGELS F. - Anti-Dühring - De heer Eugen Dührings omwenteling in de wetenschap
P60676: ENGELS S.E.W. - Retentie en resorptie. Een retrospectief klinisch vergelijkend onderzoek naar de resultaten van de prothetische behandeling bij atrofie van de onderkaak met of zonder vestibulum-mondbodem-plastiek
G87084: ENGELS KATHLEEN - De bul "Laudabiliter" (1155) en de Anglo-Normandische verovering van Ierland in de 12de eeuw
R28545: ENGELS L.J., BARTELINK G.J.M. & BASTIAENSEN A.A.R. - In memoriam Christinae Mohrmann - cuius anima in pace ; Trois communications prononcées à Nimègue le 31 mars 1989 par L.J. Engels, G.J.M. Bartelink & A.A.R. Bastiaensen
B67279: ENGELS S. - Mijen [Maatschappijen] Taal- en Letterkunde en geschiedenis (1854-1960), Filologencongressen (1898-1960), Wetenschappelijke tijdingen (1935-1960) [Nederlandse volkskundige bibliografie, XXVII]
G107887: ENGELS FRIEDRICH - De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat, in verband met de onderzoekingen van Lewis H. Morgan
R67173: ENGELS LODEWIJK JOZEF - Observations sur le vocabulaire de Paul Diacre
F14009: ENGELS F. - De heer Eugen Dührings omwenteling in de wetenschap
N46593: ENGELS-GEURTS WIL & NETTY - Heerlijke gerechten uit de Limburgse keuken
R107281: ENGEMANN JOSEF - Untersuchungen zur Sepulkralsymbolik der späteren römischen Kaiserzeit
B18969: ENGEN LUC (O.L.V.) - Het glas in België - van de oorsprong tot heden
G67030: VAN ENGEN JOHN - The past and future of medieval studies
R106367: D'ENGHIEN PROSPER O.F.M.CAP. - T.R. Père Piat de Mons (chanoine Loiseau) canoniste
R13144: ENGLEBERT OMER - Vie et conversion d'Eve Lavallière
R24326: ENGLEBERT OMER (& LEKEUX M. O.F.M., INTRODUCTION) - La sagesse du curé Pecquet
H16878: ENGLEBERT OMER - Het leven van de Heilige Franciscus van Assisi
P75405: ENGLISH HORACE B. & ENGLISH AVA CHAMPNEY - A comprehensive dictionary of psychological and psychoanalytical terms. A guide to usage
H49027: ENGLISH M. - Les quatre couronnes de sainte Godelieve de Gistel
B87534: ENGLISH MICHIEL - Dagklapper [3 volumes] I: Jaargangen 1945-1946-1947-1948, II: Jaargangen 1949-1950-1951, III: Jaargangen 1952-1953-1954
B89755: ENGLISH M. - Romaansche bouwkunst in Westvlaanderen
R104838: ENGLISH EDWARD D. (ED.) - Reading and Wisdom. The Doctrina christiana of Augustine in the Middle Ages
G23387: ENGRAND H. - Leçons élémentaires sur la mythologie, suivie d'un traité sommaire de l'Apologue, ou de la Fable morale (à l'usage de la jeunesse de l'un et de l'autre sexe)
F67008: ENGSTROM STEPHEN & WHITING JENNIFER (EDS.) - Aristotle, Kant and the Stoics. Rethinking hapiness and duty
R49954: ENJELVIN JOSEPH-MARIE-LOUIS O.F.M. - Le Sage ou Promenades aux vasques de Salomon dans les environs de Bethléem
G93436: ENKLAAR D.TH. - De dodendans, een cultuur-historische studie
G78973: ENLART CAMILLE - Manuel d'archéologie française depuis les temps mérovingiens jusqu'à la renaissance. Tome III: Le Costume
G103855: ENNEN LEONARD & ECKERTZ GOTTFRIED (EDS.) - Quellen zur Geschichte der Stadt Köln. Zweiter Band
G103856: ENNEN LEONARD (ED.) - Quellen zur Geschichte der Stadt Köln. Sechster Band
F105171: ENRIQUES F. & DE SANTILLANA G. - Histoire de la pensée scientifique, II: Le problème de la matière. Pyhtagoriciens et Eléates
V103140: ENSCHEDE JOH. & ZONEN - Proef van Nederduitsche letters en gothische initialen uit de XVde eeuw. Specimen of Dutch black-letters and gothic initials of the XVth century. Spécimen de caractères flamands et d'initiales gothiques du XVme siècle. Probe Niederdeutscher Schriften und gothischer Initialen aus dem XVten Jahrhunderts
V102974: ENSCHEDE CHARLES - Fonderies de caractères et leur matériel dans les Pays-Bas du XVe au XIXe siècle. Notice historique de la collection typographique de Joh. Enschedé en zonen à Haarlem
N95983: ENSCHEDE A.J. - Inventaris van het archief der stad Haarlem [3 volumes] I: van de vroegste tijden tot 1581, II: van 1581 tot 1795, III: registers en stukken van 1795 tot nov. 1813, de lijsten der zegels en kaarten
T67485: ENSCHEDE J.W. - Nederlandsche drukregels voor proeflezers en correctoren
M82926: ENSCHEDE J.W. - De noteering der melodieën in de hervormde zangbundels. Opmerkingen over de psalmmelodieën. Geschiedkundig overzicht van het Nederduitsch hervormd kerkgezang [Convoluut van 3 artikels]
S25775: ENSOR JAMES - James Ensor [exhibition catalogue 1983, text in Dutch]
S95000: ENSOR JAMES (ILL.), E.A. - Catalogue illustré, XXXVe Exposition 1792 - Centenaire - 1892 [Salon de Gand]. XXXVe tentoonstelling 1792, honderjarig bestaan, 1892. Geïllustreerde catalogus [Salon van Gent]
B92681: ENSOR JAMES, DURSIN LUC., DE SCHUYTER JAN, DE RIDDER GERARD & DE LATTIN ARMAND - Een bedreiging ; de buurt der Gildekamersstraat
B88089: ENSOR JAMES, DURSIN LUC., DE SCHUYTER JAN, DE RIDDER GERARD & DE LATTIN ARMAND - Een bedreiging ; de buurt der Gildekamersstraat
B88481: ENSOR JAMES, DURSIN LUC., DE SCHUYTER JAN, DE RIDDER GERARD & DE LATTIN ARMAND - Een bedreiging ; de buurt der Gildekamersstraat
S45500: ENSOR JAMES - James Ensor retrosepctieve 16 juni-15 augustus 1951 (Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten)
C33695: ENTHOVEN HENRI EMILE - Van Tanger tot Agadir
T107819: ENTJES H. & HOL A.R. - Dialektatlas van Gelderland en Zuid-Overijsel [2 volumes] I: teksten, II: kaarten
T65566: ENTJES H. - Dialecten in Nederland
G35707: DE ENZINAS FRANCISCO (& DE SAVIGNAC JEAN) - Les Memorables de Francisco de Enzinas (traduit pour la première fois depuis le 16e siècle du texte original latin par Jean de Savignac)
B69721: DE ENZINAS FRANCISCO [DRYANDER FRANCIS] (CAMPAN CH.-AL., ED.) - Mémoires de Francisco de Enzinas. Histoire de l'estat du Pays-Bas et de la religion d'Espagne. Texte latin inédit avec la traduction française du XVIe siècle en regard (1543-1545). Tome 1 [des 2]
T42839: ENZINGER MORIZ - Franz Grillparzer und Therese Utsch - Ein nachklang zum Revolutionserlebnis des Jahres 1848
S96794: VAN EPEN MARIJKE - AndeRs kaart weven. Patronen en technieken uit Peru en Bolivia
X103256: EPH'AL ISRAEL - The anciennt Arabs - Nomads on the Borders of the Fertile Crecscent 9th - 5th centuries B.C.
R27683: EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES - Ephemerides Theologicae Lovanienses ; Separate issues from the years 1 (1924) to 65 (1989)
R27682: EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES - Ephemerides Theologicae Lovanienses ; Volume 44 (1968)
R27681: EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES - Ephemerides Theologicae Lovanienses ; Volume 36 (1960)
R27670: EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES - Ephemerides Theologicae Lovanienses ; Volume I (1924)
R27671: EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES - Ephemerides Theologicae Lovanienses ; Volume 2 (1925)
R35494: EPHEMERIDES CARMELITICAE - Ephemerides Carmeliticae ; Annus IV fasc.1 (1950) [cura facultatis theologicae de urbe ordinis carmelitarum discaceatorum editae]
R35493: EPHEMERIDES CARMELITICAE - Ephemerides Carmeliticae ; Annus III fasc.3 (1949) [cura facultatis theologicae de urbe ordinis carmelitarum discaceatorum editae]
R35490: EPHEMERIDES CARMELITICAE - Ephemerides Carmeliticae ; Annus II fasc.3 (November 1948) [cura facultatis theologicae de urbe ordinis carmelitarum discaceatorum editae]
R35491: EPHEMERIDES CARMELITICAE - Ephemerides Carmeliticae ; Annus III fasc.1 (1949) [cura facultatis theologicae de urbe ordinis carmelitarum discaceatorum editae]
R35489: EPHEMERIDES CARMELITICAE - Ephemerides Carmeliticae ; Annus II fasc.2 (Iunius 1948) [cura facultatis theologicae de urbe ordinis carmelitarum discaceatorum editae]
R35487: EPHEMERIDES CARMELITICAE - Ephemerides Carmeliticae ; Annus I fasc.2 (november 1947) [cura facultatis theologicae de urbe ordinis carmelitarum discaceatorum editae]
R35486: EPHEMERIDES CARMELITICAE - Ephemerides Carmeliticae ; Annus I fasc.1 (maius 1947) [cura facultatis theologicae de urbe ordinis carmelitarum discaceatorum editae]
R27680: EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES - Ephemerides Theologicae Lovanienses ; Volume 35 (1959)
R27678: EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES - Ephemerides Theologicae Lovanienses ; Volume 27 (1951)
R27679: EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES - Ephemerides Theologicae Lovanienses ; Volume 34 (1958)
R27677: EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES - Ephemerides Theologicae Lovanienses ; Volume 26 (1950)
R27676: EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES - Ephemerides Theologicae Lovanienses ; Volume 24 (1948)
R27675: EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES - Ephemerides Theologicae Lovanienses ; Volume 6 (1929)
R27673: EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES - Ephemerides Theologicae Lovanienses ; Volume 4 (1927)
R27672: EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES - Ephemerides Theologicae Lovanienses ; Volume 3 (1926)
R100275: EPHRAEM SYRUS [EPHREM THE SYRIAN] (CAILLAU D.A.B., GUILLON, EDS.) - Sancti Ephraem, diaconi Syri, Opera [8 volumes, in: Collectio selecta SS. Ecclesiae Patrum, vols.34-41]
R100249: EPHRAEM SYRUS [EPHREM THE SYRIAN] & BICKELL GUSTAVUS (ED.) - S. Ephraemi Syri Carmina Nisibena, additis prolegomenis et supplemento lexicorum syriacorum, primus editit, vertit, explicavit dr. Gustavus Bickell
R86761: EPHREM DE NISIBE (& LELOIR LOUIS, ED.) - Commentaire de l'évangile concordant ou Diatessaron. Traduit du Syriaque et de l'Arménien. Introduction, traduction et notes [dans: Sources chrétiennes, 121]
F105689: EPICTETE [EPICTETUS] (& SOUILHE JOSEPH, ED.) - Entretiens, livre II
F105690: EPICTETE [EPICTETUS] (& SOUILHE JOSEPH, ED.) - Entretiens, livre I
F105117: EPICURUS (& SAMMARTANO RUGGERO, ED.) - Etica - Opere e frammenti. In appendice la "Vita di Epicuro" di Diogene Laerzio
R50022: DE L'EPINOIS HENRI (& ALLARD PAUL) - Les catacombes de Rome
R32077: DE L'EPINOIS HENRI (& ALLARD PAUL) - Les catacombes de Rome
R104410: EPIPHANIUS & NONNUS PANOPOLITANUS (& MIGNE J.-P., ED.) - S.P.N. Epiphanii constantiae in Cypro episcopi, Opera quae reperiri potuerunt omnia, etc., accedunt Nonni Panopolitani scripta quae exstant [in: Patrologiae cursus completus, patrologia graeco-latina XLIII (PG 43)]
R104404: EPIPHANIUS (& MIGNE J.-P., ED.) - S.P.N. Epiphanii, constantiae in Cypro episcopi, opera quae reperiri potuerunt omnia [in: Patrologiae cursus completus, patrologia graeco-latina XLII (PG 42)]
R27811: D'ÉPRAVE HERMAN - Libertés de l'église gallicane
R63237: DE L'EPREVIER COLONEL - La Révérende Mère Marie Salomé, supérieure générale des Soeurs Missionaires de N.-D. d'Afrique (Soeurs Blanches)
F105159: ERACLITO [HERACLITUS] (MONDOLFO RODOLFO & TARAN LEONARDO, EDS.) - Eraclito : Testimonianze e imitazioni (Introduzione, traduzione e commento)
E41785: ERARD MAURICE - La thésaurisation
F31773: ERASME (TRADUITE ET ANNOTÉE D'APRÈS "L'OPUS EPISTOLARUM" DE P.S.ALLEN-H.M.ALLEN-H.W.GARROD PAR MARCEL A.NAUWELAERTS, DIR. A.GERLO & PAUL FORIERS) [ERASMUS, DESIDERIUS] - La correspondance d'Erasme - Volumen IV. 1519-1521
Y22342: ERASME - L'éloge de la folie (traduction de M.Gueudeville, avec une notice biographique, les notes de Gérard Listre et un Index des sujets traités - le tout d'après le manuscrit de Bâle)
F31771: ERASME (MARCEL A.NAUWELAERTS, A.GERLO & P.FORIERS) [ERASMUS DESIDERIUS] - La correspondance d'Erasme, Volumen II: 1514-1517 (traduite et annotée d'après "l'Opus epistolarum" de P.S.Allen-H.M.Allen-H.W.Garrod)
F31772: ERASME [ERASMUS] (TRADUITE ET ANNOTÉE D'APRÈS "L'OPUS EPISTOLARUM" DE P.S.ALLEN-H.M.ALLEN-H.W.GARROD PAR MARIE DELCOURT & HENDRIK VANNEROM, DIR. A.GERLO & PAUL FORIERS) [ERASMUS, DESIDERIUS] - La correspondance d'Erasme - Volumen XI. 1534-1536
F18464: ERASME (TRADUITE ET ANNOTÉE D'APRÈS "L'OPUS EPISTOLARUM" DE P.S.ALLEN-H.M.ALLEN-H.W.GARROD PAR MARIE DELCOURT, DIR. A.GERLO & PAUL FORIERS) [ERASMUS, DESIDERIUS] - La correspondance d'Erasme - Volumen I : 1484-1514
T85270: ERASMUS DESIDERIUS (& SOBRY C., UITG.) - Een vierde twaaftal samenspraken
T100340: ERASMUS DESIDERIUS & TORFS RIK - Encomium Moriae, i.e. Stultitae Laus & Lof der Zotheid & Lof der Lankmoedigheid (door Torfs) [3 volumes]
G73530: ERASMUS (NOORDENBOS O. & VAN LEEUWEN TRUUS, EDS., HUIZINGA J., VOORWOORD) - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vertaald en toegelicht
F36007: ERASMUS (& SOBRY C., VERTALING) - De twee en twintig brieven van Erasmus geschreven in 1521 uit Anderlecht (vertaald uit 't latijn door Dr.C. Sobry)
T94169: ERASMUS DESIDERIUS (& SOBRY C., ED.) - Een vierde twaalftal samenspraken (ingeleid en vertaald door C. Sobry)
T55685: ERASMUS DESIDERIUS (& SOBRY C., ED.) - Een derde twaalftal samenspraken (ingeleid en vertaald door C. Sobry)
F73337: ERASMUS (KOHLER WALTHER & FLITNER ANDREAS, HRSG.) - Erasmus von Rotterdam. Briefe
R85023: ERBA ACHILLE - Proletario di Chiesa per la cristianita. La FACI tra curia romano e fascismo dalle origini alla Conciliazione [2 volumes]
G102962: ERBEN WILHELM - Die Kaiser- und Königsurkunden des Mittelalters in Deutschland, Frankreich und Italien
J59945: ERCMAN SEVINC - Die Organisation und Aufgabe der Jugendgerichte in den USA (besonders in New York), in Deutschland und in der Turkei
G85969: D'ERCOLE MARIA CECILIA - Barletta in eta preromana
T98295: ERDAN ALEXANDRE [PSEUD. DE JACOB ALEXANDRE ANDRÉ) - Congrès linguistique. Les révolutionnaires de l'A-B-C
S87645: ERDMANN KURT (& ERDMANN HANNA, HRSG.) - Siebenhundert Jahre Orientteppich. Zu seiner Geschichte und Erforschung
S88537: ERDMANN KURT - Der Orientalische Knüpfteppich. Versuch einer Darstellung seiner Geschichte
R78582: ERDMANN GOTTFRIED - Die Vorgeschichten des Lukas- und Matthäus-Evangeliums und Vergils vierte Ekloge
F75064: ERDMANN JOHANN EDUARD - Abhandlung ueber Leib und Seele. Eine Vorschule zu Hegel's Philosophie des Geistes
F78939: ERDMANN JOHAN EDUARD (& GLOCKNER HERMANN) - Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der neuern Philosophie. Faksimile-Neudruck in sieben Banden, mit einer Einfuhrung in Johann Eduard Erdmanns Leben und Werke [7 Volumes]
S97160: ERDMANN KURT - Seven hundred years of Oriental Carpets
S87612: ERDMANN KURT - Europa und der Orientteppich
R78520: ERDOZAIN LUIS S.J. - La funcion del signo en la fe segun el cuarto evangelio. Estudio critico exegetico de las pericopas Jn IV, 46-54 y Jn XX, 24-29
G21947: ERENS FONS - Regionale federalisatie - nieuwe strukturen in Benelux en Europa
B89032: ERENS A. O.PRAEM. - De monnik
N27230: ERENS A. O.PRAEM. - De oorkonden van het Norbertinessenklooster St. Catharinadal te Breda - Oosterhout
B27182: ERENS A. O.PRAEM. - Een "Apologie van den vrede" te Antwerpen 1584
H27255: ERENS A. O.PRAEM. - Sint Willibrord (658-739), apostel der Nederlanden (Bij het eeuwfeest 739-1939)
R79511: ERENS AMBR. O.PRAEM. - Tongerloo en 's Hertogenbosch ; de dotatie der nieuwe bisdommen in Brabant 1559-1596
H1020: ERENS EMILE - De pastoor van Ars Saint Jean-Marie-Baptiste Vianney
H63327: ERENS A. O.PRAEM. - Sint Willibrord (658-739), apostel der Nederlanden (Bij het eeuwfeest 739-1939)
X75797: ERGIN MUHARREM - Türk dil bilgisi ["Turkish grammar"]
R63272: ERIAU J.-B. - Louise de la Vallière. De la cour au Carmel
C103283: ERICHSEN W. - Papyrus Harris I, Hierglyphische Transkription [Bibliotheca Aegyptica, V]
R15932: ERICKSEN ROBERT P. - Theologen onder Hitler. Gerhard Knittel - Paul Althaus - Emmanuel Hirsch
G44933: ERIKSSON NILS - Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 1875-1953 - The Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg
S88399: ERLANDE-BRANDENBURG ALAIN - La Dame à la Licorne (musée de Cluny)
G45830: ERLANGER PHILIPPE - Richelieu - I: L'ambitieux, II: Le révolutionnaire, III: Le dictateur [3 tomes]
X61714: ERLASHOVA S. - Georgian pottery and chasing on metal - Keramika i Tchekanka Grusii
R49122: ERMAN F. - Le Congrès Eucharistique de Cologne (4-8 août 1909)
C99471: ERMAN ADOLF & GRAPOW HERMANN (HRSG.) - Agyptisches Handwörterbuch
A74841: VAN ERMEN EDUARD - The United States in old maps and prints
L26410: VAN ERMEN E., VAN MINGROOT E., MINNEN B. & VAN DER EYCKEN M. - Limburg in kaart en prent ; historisch cartografisch overzicht van Belgisch en Nederlands Limburg
N95957: ERMERINS JACOBUS - Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt ; Behelzende een beschryving der stad Vere, tweede stuk [16e eeuw]
R44600: ERMONI V. - La bible et l'orientalisme - II.La bible et l'assyriologie
R24019: ERMONI V. - Histoire du Credo ; Le symbole des apôtres
B92665: ERNALSTEEN JOS. A.U. - De humanist Joannes Custos Brechtanus (c. 1475-1525)
B92779: ERNALSTEEN J. - 1830 in de Kempen
B90097: ERNALSTEEN J. - Jan Frans Isfried Thys 1749-1824
B92619: ERNALSTEEN JOS A.U. - Gilde van Ste Ursula die men noemt 'De Jonge Handboog' te Brecht
B92620: ERNALSTEEN JOS A.U. - Gilde van St Sebastiaan of de Schutterije van den 'Ouden Handboog' te Brecht
P92472: ERNALSTEEN J. - Pint, pintjesmeesters, pintjesboeken
K93161: ERNAULT EMILE - Du parfait en Grec et en Latin
B107045: ERNEST VICTOR (& PIRENNE HENRI, PREF.) - Les volontaires de Carolorégie en 1830
R100424: ERNEST-MARIE DE BEAULIEU O.F.M.CAP. - Le père Honorat de Biala, capucin. Un héros de la Pologne moderne (Une figure, une carrière, des oeuvres étonnantes)
Y25845: ERNEST-CHARLES J. - La passion criminelle ; Les drames de la possession amoureuse
R49809: ERNEST-MARIE DE BEAULIEU O.F.M.CAP. (& VALENTIN CHANOINE, PRÉFACE) - Vie du P. Marie-Antoine des FF.MM.Capucins (1825-1907) - 'Le saint de Toulouse'
K61522: ERNESTI JOHANN AUGUSTUS - Clavis Ciceroniana sive indices rerum et verborum philologico-critici in Opera Ciceronis accedunt Graeca Ciceronis necessariis observationibus illustrata
R52420: ERNST ROBERT - Maria spreekt tot ons - verschijningen sinds 1830
M83224: ERNST ALFRED - L'art de Richard Wagner. L'oeuvre poétique
R70171: ERNST JOSEF - Die eschatologischen Gegenspieler in den Schriften des Neuen Testaments
L17793: ERNST ROBERT - Rosalie Put uit Lummen - gestigmatiseerde van de XXe eeuw 1868-1919 (In het spoor van A.K. Emmerick-)
R13141: ERNST ROBERT - Een moderne heilige : Hieronymus Jaegen
F38335: ERNST OTTO - Nietzsche der falsche Prophet
R78774: ERNST JOSEPH - Die Lehre des Hl. Paschasius Radbertus von der Eucharistie, mit besonderer Berücksichtigung der Stellung des hl. Rhabanus Maurus und des Ratramnus zu derselben
M82599: ERNST ALFRED - L'oeuvre dramatique de H. Berlioz
L24266: ERNST ROBERT - Rosalie Put de Lummen, une stigmatisée du XXe siècle (1868-1919) (sur les trâces d'A.C.Emmerick-)
M91670: ERNST ALFRED & POIREE ELIE - Etude sur Tannhaeuser de Richard Wagner. Analyse et guide thématique
A10474: ERNST, EUGEN - The Rhine - A European river landscape from the air
L69699: ERNST ROBERT - Rosalie Put uit Lummen, gestigmatiseerde van de XXe eeuw 1868-1919 (In het spoor van A.K. Emmerick-)
K61424: ERODIANO [HERODIANUS] (& MANZI PIETRO, TRAD.) - Istoria dell'imperio dopo Marco, libri otto (dal greco in italiano recati da Pietro Manzi)
R52368: VAN ERP MARIANUS - De heiligheid van Maria
H108230: ERPELINCK E.J. - Anna in België - Alfabetisch repertorium van vindplaatsen in kerken en kapellen in België
S90038: ERREMES H. - Handleiding bij het teekenen. Houtskool-, potlood-, krijt-, pen- en pastelteekenen, voorafgegaan van praktische doorzichtkunde en verhoudingen van het menschelijk lichaam
S33168: ERREMES H. - Handleiding bij het teekenen ; houtskool-, potlood-, krijt-, pen- en pastelteekenen
S33170: ERREMES H. - Penteekenen - een handleiding voor beginnelingen en liefhebbers van het teekenen met de pen
W62035: ERRERA L. - Une lecon élémentaire sur le Darwinisme
W97529: ERRERA LEO - Sur l'existence du glycogène dans la Levure de bière & Les réserves hydrocarbonées des Champignons
B89584: ERRERA ISABELLE - Catalogue d'étoffes anciennes et modernes décrites (Musées royaux du cinquantenaire, Bruxelles)
R77035: ERRERA LEO (& MOMMSEN TH., LETTRE-PRÉFACE) - Les Juifs russes. Extermination ou émancipation ?
R79965: ERSKINE RALPH (& ROSS JAN, VERT.) - De gelukkige en groote vergaderinge der Volkeren tot Schilo : Zynde een Verhandelinge over Gen. XLIX: 10. voorgestelt in verscheide predikatien, op Avondtmaals-tyden, te Kingslassie, te Airth, en te Carnock: nu om deszelfs Voortreffelykheit uit het Engels vertaalt door Jan Ross
R63736: ERSKINE STUART JANET - La société du Sacré Coeur
W89640: VAN ERTBORN OCTAVE BARON - Observations de la planète Mars faites pendant l'opposition de 1877
S85230: ERTZ KLAUS & NITZE-ERTZ CHRISTA (REDS.) - BREUGHEL. Pieter Breughel der Jüngere - Jan Brueghel der Ältere. Flämische Malerei um 1600. Tradition und Fortschritt
S85138: ERTZ KLAUS & NITZE-ERTZ CHRISTA (RED.) - Pieter Breughel de Jonge (1564-1637/8), Jan Brueghel de Oude (1568-1625). Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600
G72033: VAN DEN ES A.H.G.P. - Grieksche antiquiteiten. Handleiding tot de kennis van het staats- en bijzonder leven der Grieken
B91740: VAN ES F., BOES J., VERLOOT L., VANDEN BROUCKE J., DE KEYSER P. & SCHELTJENS L. - De magie van het poppenspel
B88642: VAN ES F. - Waasch sagenboek
J68530: VAN ES W.J.L. - Het eedsvraagstuk
B31344: VAN ESBROECK MARNIX (FOTOGRAFIE) & GOOSSENS MARTINE (TEKST) - Het Vlaams Parlement
X93236: VAN ESBROECK MICHEL - Les plus anciens homéliaires géorgiens. Etude descriptive et historique
R106551: ESCHBACH A. - Disputationes physiologico-theologicae tum medicis chirurgis tum theologis et canonistis utiles : Disputationes I-V [in 3 parts]
F18692: ESCHER DI STEPHANO ANNA - La filosofia di Arturo Schopenhauer
G90064: ESCHER WALTER, GANTNER THEO & TRUMPY HANS (HRSG.) - Festschrift für Robert Wildhaber zum 70. Geburtstag am 3. August 1972
R103851: ESCHER DAVIDES GEORGIUS - Disquisitio de Calvino, librorum N.T. historicorum interprete
F101231: ESCHMANN IGNATIUS O.P. (& SYNAN EDWARD A., ED.) - The Ethics of Saint Thomas Aquinas : Two courses
M91656: ESCHMANN-DUMUR C. - Guide du jeune pianiste. Classification méthodique et graduée d'oeuvres diverses pour piano et directions à l'usage des maitres et des élèves ainsi que de toute personne s'occupant d'éducation musicale
R52408: ESCHOYEZ CH. (TRAD.) [THOMAS A KEMPIS] - Imitation de Jésus-Christ - traduction nouvelle dont chaque chapitre est suivi de réflexions et d'une courte prière, uniquement extraites des Livres Saintes; on y trouvera aussi quelques pensées sur la Sainte Messe avec un exercice pour la bien entendre
K103414: ESCHYLE [AESCHYLUS] & GREGOIRE HENRI, ED. - L'Orestie d'Eschyle. Agamemnon, les Choéphores, les Euménides. Version poétique, notes historiques et littéraires
A59167: ESCUDER RICARDO - El Uruguay. Orientacion espiritual para los turistas
R104525: ESCUDERO JUAN MAYO - Iconografia de Sao Bruno [Analecta Cartusiana, 237]
R104510: ESCUDERO JUAN MAYO (ED.) - Santos y beatos de la Cartuja. Resenas biograficas escritas por varios autores anonimos cartujanos compiladas e illustradas par Juan Mayo Escudero [Analecta Cartusiana, 159]
R104501: ESCUDERO JUAN MAYO - As Cartuxas de Portugal atraves dos séculos. Cronicas das Cartuxas portuguesas [Analecta Cartusiana, 268]
R104527: ESCUDERO JUAN MAYO & OLEA LAURA FUENTES - La Congregacion nacional de los cartujos espanoles 1785-1855 (2 volumes) I: Estudio, II: Facsimil de la cartuja de Valdecristo [Analecta Cartusiana, 262]
S96692: ESKENAZI JOHN & VALCARENGHI DARIO (EDS.) - Kilim anatolici. Antichi tappeti tessuti della Turchia
G50823: ESNEAUX J. & CHENNECHOT - Histoire philosophique et politique de la Russie, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours [5 tomes]
B99382: ESPINAS GEORGES & PIRENNE HENRI - Recueil de documents relatifs à l'Histoire de l'Industrie drapière en Flandre. Première partie: Des origines à l'époque bourguignonne [Ouvrage complet en 4 volumes]
G40243: ESPINAS GEORGES, VERLINDEN CHARLES & BUNTINX JEAN - Privilèges et chartes de franchises de la Flandre - Tome II: Flandre française (deuxième partie)
H48611: D'ESPINEY (& DE VOS P.A., VERTALING) - Leven van Don Bosco den Wonderbare
R65134: ESPINOSA CLEMENT S.J. - Problematic of the spiritual exercises today. The results of an International enquiry
G85012: ESPOSITO ROSARIO F. S.S.P. - La massoneria e l'Italia dal 1800 ai nostri giorni
X77312: ESQUER A. (& GLOTZ MARGUERITE) - Essai sur les castes dans l'Inde [relié avec: Les Parias dans l'Inde d'aujourd'hui, par M.Glotz]
Y92412: ESQUIROS ALPHONSE - L'Emile du dix-neuvième siècle
V93405: VAN ESSCHE MAURICE - Het boekbinden voor allen
B64927: VAN DER ESSEN L. - De historische gebondenheid der Nederlanden
B17414: VAN DER ESSEN LEON - L'Université de Louvain (1425-1940)
B58588: VAN DER ESSEN LÉON - L'université de Louvain - Son origine, son histoire, son organisation 1425-1953
B99135: VAN DER ESSEN LÉON, VAN CAUWENBERGH E., CLAEYS-BOUUAERT F. CAMERLINCKX F., E.A. - L'université de Louvain a travers cinq siècles - Etudes historiques. Cinquième centenaire de la fondation de l'université de Louvain 1426-1926
B98985: VAN DER ESSEN LEON - Notre-Dame de St-Pierre (Louvain) "Siège de la sagesse" 1129-1927
X71659: ESSEN GERD-WOLFGANG & THINGO TSERING TASHI (DALAI LAMA, GELEITWORT & GOEPPER ROGER, INTROD.) - Die Götter des Himalaya. Buddhistische Kunst Tibets. Die Sammlung Gerd-Wolfgang Essen. Tafelband
B79499: VAN DER ESSEN LEON - Notre-Dame de St-Pierre (Louvain) "Siège de la sagesse" 1129-1927
B107878: VAN DER ESSEN LEO - Inval en oorlog in België van Luik tot den Yser, benevens schets der diplomatieke onderhandelingen die aan het conflikt voorafgingen. Derde deel
B73094: VAN DER ESSEN L. & BOUCHERY H.F. - Waarom Justus Lipsius gevierd ?
B107877: VAN DER ESSEN LEO - Inval en oorlog in België van Luik tot den Yser, benevens schets der diplomatieke onderhandelingen die aan het conflikt voorafgingen. Tweede deel
B107879: VAN DER ESSEN LEO - Inval en oorlog in België van Luik tot den Yser, benevens schets der diplomatieke onderhandelingen die aan het conflikt voorafgingen. Vierde deel
B10988: VAN DER ESSEN LEON - Une institution d'enseignement supérieur sous l'ancien régime : L'université de Louvain (1425 - 1797)
S31134: VAN ESSEN C.C. - De kunst van het oude Rome
B58465: VAN DER ESSEN L. & HOOGEWERFF G.J. - Le sentiment national dans les Pays-Bas
B62228: VAN DER ESSEN LEON - Pages d'Histoire Nationale et Européenne
B73095: VAN DER ESSEN L. & BOUCHERY H.F. - Waarom Justus Lipsius gevierd?
B65698: VAN DER ESSEN LEON - Alexandre Farnèse. Prince de Parme, gouverneur général des Pays-Bas (1545-1592). Tome II [des V]: 1578-1582
J60615: VAN ESSEN JOHAN LEONARD CORNELIS - Opmerkingen over de drankwet naar aanleiding van het wetsontwerp tot wijziging van 19 juni 1893
R69288: ESSER WILHELM - Der Einfluss der liturgischen Erneuerung auf die Messpredigt vor dem Erscheinen der Enzyklika "Mediator Dei"
F105338: ESSER HANS PETER - Untersuchungen zu Gebet und Gottesverehrung der Neoplatoniker
R69428: ESSER KAJETAN O.F.M. - Anfänge und ursprüngliche Zielsetzungen des Ordens der Minderbrüder
F100833: ESSERTIER DANIEL - Les formes inférieures de l'explication
F23865: ESSERTIER DANIEL - Philosophes et savants français du Xxe siècle ; extraits et notices - tome V.La Sociologie
P60557: ESSIG CHAS. J. - Dental metallurgy : a manual for the use of dental students
N94101: ESSINK H.B.M. - Een onderzoek naar absolute rechten van de heren van Cuijk ; een bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van het land van Cuijk en de stad Grave
N80816: ESSINK H.B.M. - Het land van Cuijk tussen 20 april 1308 en 31 december 1839. Een bijdrage tot de landbouwgeschiedenis
N81237: ESSINK H.B.M. - De archieven van het Graafse sint Catharina-gasthuis
G81313: ESTERHAZY VALETIN COMTE (& DAUDET ERNEST, ED.) - Lettres du Cte Valentin Esterhazy à sa femme 1784-1792 & Nouvelles lettres du Cte Valentin Esterhazy à sa femme 1792-1795 [2 volumes]
G103128: ESTERMANN MONIKA, WITTMANN REINHARD & STEIN RAFAELA (RED.) - Archiv für Geschichte des Buchwesens : Band 37 (1992) herausgegeben von der Historischen Kommission des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
G103136: ESTERMANN MONIKA & WITTMANN REINHARD (RED.) - Archiv für Geschichte des Buchwesens : Band 41 (1994) herausgegeben von der Historischen Kommission des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
G103129: ESTERMANN MONIKA, WITTMANN REINHARD & STEIN RAFAELA (RED.) - Archiv für Geschichte des Buchwesens : Band 36 (1991) herausgegeben von der Historischen Kommission des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
G103135: ESTERMANN MONIKA, WITTMANN REINHARD & STEIN RAFAELA (RED.) - Archiv für Geschichte des Buchwesens : Band 38 (1992) herausgegeben von der Historischen Kommission des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
G103130: ESTERMANN MONIKA, WITTMANN REINHARD & KLEISS MARIETTA (RED.) - Archiv für Geschichte des Buchwesens : Band 30 (1988) herausgegeben von der Historischen Kommission des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
G103132: ESTERMANN MONIKA, WITTMANN REINHARD & KLEISS MARIETTA (RED.) - Archiv für Geschichte des Buchwesens : Band 28 (1987) herausgegeben von der Historischen Kommission des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
G103133: ESTERMANN MONIKA, WITTMANN REINHARD & KLEISS MARIETTA (RED.) - Archiv für Geschichte des Buchwesens : Band 27 (1986) herausgegeben von der Historischen Kommission des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
G103131: ESTERMANN MONIKA, WITTMANN REINHARD & KLEISS MARIETTA (RED.) - Archiv für Geschichte des Buchwesens : Band 29 (1987) herausgegeben von der Historischen Kommission des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
G103127: ESTERMANN MONIKA & WITTMANN REINHARD (RED.) - Archiv für Geschichte des Buchwesens : Band 40 (1993) herausgegeben von der Historischen Kommission des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
S81955: ESTEVE MAURICE (DORIVAL BERNARD, VORWORT) - Estève 32 Zeichnungen
T94413: ESTEVE EDMOND - Byron et le romantisme français. Essai sur la fortune et l'influence de l'oeuvre de Byron en France de 1812 a 1850
C99985: ESTEVES PEREIRA F.M. - Acta Martyrum I [2 volumes] 1: Textus, 2: Versio [in: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 37-38]
G28717: D'ESTIENNE D'ORVES & DE BENOUVILLE GUILLAIN - La vie exemplaire du commandant d'Estienne d'Orves - Papiers, carnets et lettres, précédés d'une préface de Guillan de Bénouville
W98058: D'ESTIENNE JEAN - Comment s'est formé l'univers, suivi de Sic itur ad astra
H35670: D'ESTIENNE D'ORVES COMTESSE - Saint Charles Borromée (1538-1584)
G34055: ESTIGNARD A. - Essais et notices
R67637: ESTIN COLETTE - Contes et fêtes juives
H96540: ESTIUS GUILLIAUME [GUILIELMUS] - Histoire veritable des martyrs de Gorcom en Hollande, la plus part Freres Mineurs, qui pour la foy catholique ont esté mis a mort à Brile l'an 1572
H96551: ESTIUS GUILIELMUS HESSELIUS [WILLEM VAN EST, HESSELSZOON] - Historiae martyrum gorcomiensium, maiori numero ff. Minorum qui pro fide Catholica a perduellibus interfecti sunt anno Domini 1572. Libri quator
H96549: ESTIUS GUILIELMUS HESSEL-SONE (& SPOELBERG WILLEM O.F.M.,, VERT.) - Waerachtige historie van de martelaers van Gorcom, meesten-deel al Minder-broeders, die veur het Catholijck gheloove van de ketters ghedoodt zijn inden iaere onses Heeren M.D.LXXII [1572]
H104459: ESTIUS GUILIELMUS HESSELIUS [WILLEM VAN EST, HESSELSZOON] (& REUSENS J., ED.) - Historia beatorum Martyrum Gorcomiensium
R96565: ESTIUS GIULIELMUS [VAN EST WILLEM HESSELS] - Annotationes in praecipua ac difficiliora Sacrae Scripturae loca
R68041: ESTIUS GUILLIELMUS [VAN EST WILLEM] - In omnes D. Pauli epistolas item in catholicas commentarii [complete in 3 volumes]
H96205: ESTIUS WILHELMUS (& A.V.D.K. PRIESTER, VERT.) - Historie der heylige martelaers van Gorcum, uyt het Latyn van Gulielmus Estius
H96538: ESTIUS WILHELMUS - Geschiedenis der heilige Martelaars van Gorcum, uit het Latijn van Wilhelmus Estius
R31165: D'ESTOC PAUL - Les idées de Monsieur Arnold
G97771: DE L'ESTOILE PIERRE - Mémoires pour servir à l'histoire de France. Tome premier: depuis 1515 jusqu'en 1589
G98414: ESTRADA GENARO (INTROD.) - Un siglo de relaciones internacionales de Mexico (A traves de la mensajes presidenciales)
G59838: ESTRADA DARDO - Paginas de historia
G59165: ESTRADA NORBERTO - Uruguay contemporaneo
R63042: ESTRADE J.-B. - Les apparitions de Lourdes - souvenirs intimes d'un témoin
R26664: ESTUDIOS ECLESIASTICOS - Estudios eclesiasticos (revista trimestral) ; Tome 15 fasc.1 (Jan.1936), Year 15 nr.57
R26666: ESTUDIOS ECLESIASTICOS - Estudios eclesiasticos (revista trimestral) ; Tome 14, fascs.1-2-3-4 (1935) complete, Year 14 nrs.53-54-55-56
R26667: ESTUDIOS ECLESIASTICOS - Estudios eclesiasticos (revista trimestral) ; Tome 13 fascs.1/2-3-4 (1934) complete, Year 13 nrs.49/50-51-52
R26672: ESTUDIOS ECLESIASTICOS - Estudios eclesiasticos (revista trimestral) ; Tome 8 fascs.1-2-3-4 (1929) complete, Year 8 nrs.29-30-31-32
R26673: ESTUDIOS ECLESIASTICOS - Estudios eclesiasticos (revista trimestral) ; Tome 7 fascs.1-2-3-4 (1928) complete, Year 7 nrs.25-26-27-28
R26668: ESTUDIOS ECLESIASTICOS - Estudios eclesiasticos (revista trimestral) ; Tome 12 fascs.1-2-3-4 (1933) complete, Year 12 nrs.45-46-47-48
R26670: ESTUDIOS ECLESIASTICOS - Estudios eclesiasticos (revista trimestral) ; Tome 10 fascs.1-2-3-4 (1931) complete, Year 10 nrs.37-38-39-40
R26671: ESTUDIOS ECLESIASTICOS - Estudios eclesiasticos (revista trimestral) ; Tome 9 fascs.1-2-3-4 (1930) complete, Year 9 nrs.33-34-35-36
R26665: ESTUDIOS ECLESIASTICOS - Estudios eclesiasticos (revista trimestral) ; Tome 15 fasc.2 (April 1936), Year 15 nr.58
M83499: P.B.F.M.-J. (PROF. À L'ÉTABLISSEMENT DE CARLSBOURG, BELGIQUE) - Cours intuitif d'harmonie et d'accompagnement divisé en quatre parties ; L'étude des accords et de leurs enchainements, La modulation et l'improvisation, L'accompagnement de la mélodie, L'harmonisation du plain-chant
M83023: P.B.F.M.-J. (PROF. À L'ÉTABLISSEMENT DE CARLSBOURG, BELGIQUE) - Cours intuitif d'harmonie et d'accompagnement divisé en quatre parties ; L'étude des accords et de leurs enchainements, La modulation et l'improvisation, L'accompagnement de la mélodie, L'harmonisation du plain-chant
R79160: ETCHEGOYEN GASTON - L'amour divin. Essai sur les sources de sainte Thérèse
F18721: ETCHEVERRY A. - Vers l'immanisme intégrale - l'idéalisme logique de M.L. Weber
F45072: ETCHEVERRY A. - L'homme dans le monde - la connaissance humaine et sa valeur
F14007: ETCHEVERRY AUGUST - Le conflit actuel des humanismes
F20962: ETCHEVERRY AUGUSTE - L'idéalisme français contemporain
R88245: ETHIER A.-M. O.P. - Le "De Trinitate" de Richard de Saint-Victor
X31538: ETIENNE L. (& NED ED., PRÉFACE) - Fleurs de civilisations orientales. Etudes d'art égyptien et asiatique
R86153: ETIENNE DE S.FRANCOIS-XAVIER O.C.D. (& PLACIDE DE S.JOSEPH, REVUE PAR) - Exhortations monastiques [3 volumes]
B104264: ETIENNE EUGENE & DE GROX CH. - Historique des Régiments de Grenadiers (1914-1918) [2 volumes]
R74369: ETIENNE JACQUES - Spiritualisme érasmien et théologiens louvanistes. Un changement de problématique au début du XVIe siècle
C39009: ETIENNE E. (DOCTEUR) - Le climat de Banana en 1890, suivi des observations météorologiques faites du 1er décembre 1889 au 16 mai 1891
R35078: ETIENNE DE SAINTE-MARIE O.C.D. - Pas à pas avec Jean de la Croix
T82777: ETIENNE & MOLIERE - Tartuffe, avec de nouvelles notices historiques critiques et littéraires
M77298: ETIENNE FRED. - Essai sur les principes d'exécution du chant grégorien et leur application
R31026: VAN ETTE ALOIS - Les chanoines réguliers de saint Augustin - Aperçu historique
H72688: VAN ETTEN F.J.P.G. O.E.S.A. - Leven van de heilige Monika
H44725: VAN ETTEN F.J.P.G. O.E.S.A. - Leven van de heilige Monika
R95943: VAN ETTEN F.J.P.G. O.E.S.A. - Leven van de heilige Monika
R28735: ETUDES FRANCISCAINES - Etudes franciscaines, publiées par des religieux de l'ordre des Frères Mineurs Capucins (revue mensuelle) - Tome IV (Juillet-Décembre 1900)
R28736: ETUDES FRANCISCAINES - Etudes franciscaines, publiées par des religieux de l'ordre des Frères Mineurs Capucins (revue mensuelle) - Tome VI (Juillet-Décembre 1901)
R28734: ETUDES FRANCISCAINES - Etudes franciscaines, publiées par des religieux de l'ordre des Frères Mineurs Capucins (revue mensuelle) - Tome III (Janvier-Juin 1900)
R28739: ETUDES FRANCISCAINES - Etudes franciscaines (Revue mensuelle) - Tome XXVI (Juillet-Décembre 1911)
R28738: ETUDES FRANCISCAINES - Etudes franciscaines, publiées par des religieux de l'ordre des Frères Mineurs Capucins (revue mensuelle) - Tome VIII (Juillet-Décembre 1902)
R28737: ETUDES FRANCISCAINES - Etudes franciscaines, publiées par des religieux de l'ordre des Frères Mineurs Capucins (revue mensuelle) - Tome VII (Janvier-Juillet 1902)
R28742: ETUDES FRANCISCAINES - Etudes franciscaines (revue mensuelle) - Tome XII (Juillet-Décembre 1904)
R28745: ETUDES FRANCISCAINES - Etudes franciscaines (revue mensuelle) - Tome X (Juillet-Décembre 1903)
R28741: ETUDES FRANCISCAINES - Etudes franciscaines (Revue mensuelle) - Tome XXVIII (Juillet-Décembre 1912)
G59321: ETZRODT HANNA - Schottlandreisen im 18. Jahrhundert. Wie der Engländer die Hochlande sah
R84891: EUBEL CONRADUS O.F.M. (ED.) - Hierarchia Catholica Medii Aevi sive Summorum pontificium, S.R.E. cardinalium, Ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 ad annum 1431 perducta, e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita
C60175: EUCHER O.F.M.RECOLLECT - Le Congo - Essai sur l'histoire religieuse de ce pays depuis sa découverte (1484) jusqu'a nos jours
C103638: EUCHER O.F.M.RECOLLECT - Le Congo - Essai sur l'histoire religieuse de ce pays depuis sa découverte (1484) jusqu'a nos jours
R38246: EUCKEN RUDOLF - Der Wahrheitsgehalt der Religion
S85717: EUDEL PAUL - Le truquage. Les contrefaçons dévoilées
B47726: EUGEEN PATER O.F.M.CAP. - Geschiedenis van Onze Lieve Vrouw van de Krocht wier aloud en mirakuleus beeld te Bornhem met grooten toeloop vereerd wordt
R46954: EUGENE D'ISNY P. - Directoire spirituel du Tiers-Ordre de Saint-François
R75140: EUGENIUS III O.CIST., HERMANNUS TORNACENSIS, GUILLELMUS S. THEODORICI [WILLIAM OF ST-THIERRY] E.A. (MIGNE J.-P., ED.) - Saeculum XII: Eugenii III Romani pontificis: Epistolae et privilegia. Accedunt - [in: Patrologia Latina, 180 (tomus unicus)]
H106004: EUGIPPIUS (& MOMMSEN TH., ED.) - Eugippii Vita Severini
R90508: EUGIPPIUS (VILLEGAS FERNANDUS & DE VOGUE ADALBERTUS, EDS.) - Eugippi Regula
R67988: EULER WALTER (ED.) [LULLUS RAIMUNDUS] - Raimundus Lullus. Opera Latina 101, 102, 105 [Corpus Christianorum, Instrumenta Lexicologica Latina, Fasc.108 Series A]
K77797: EURIPIDE [EURIPIDES] & WEIL HENRI (ED.) - Euripide: Alceste, texte grec avec un commentaire critique et explicatif et une notice par Henri Weil
R73960: EUSEBE D'EMESE [EUSEBIUS OF EMESA, EUSEBIUS EMESENUS] & BUYTAERT E.M. - L'héritage littéraire d'Eusèbe d'Emèse. Etude critique et historique. Textes
R104412: EUSEBIUS ALEXANDRINUS, EUSEBIUS EMESENUS, LEONTIUS BYZANTINUS, E.A. (& MIGNE J.-P., ED.) - Eusebii Alexandrini episcopi, Eusebii Emeseni, Leontii byzantini, Opera quae reperiri potuerunt omnia, etc. [in: Patrologiae cursus completus, patrologia graeco-latina LXXXVI-1 (PG 86-1)]
R67664: EUSEBIUS VERCELLENSIS, FILASTRIUS BRIXIENSIS, PS-HEGEMONIUS, ISAAC IUDAEUS, ARCHIDIACONUS ROMANUS, FORTUNATIANUS AQUILEIENSIS & CHROMATIUS AQUILEIENSIS (BULHART V. E.A., EDS.) - Opera quae supersunt - Diversorum hereseon liber - Adversus haereses - Opera quae supersunt - De reconciliandis paenitentibus - Commentarii in evangelia - Opera quae supersunt [in: Corpus Christianorum Series latina IX, CCSL 9]
R67729: EUSEBIUS GALLICANUS (& GLORIE F., ED.) - Eusebius 'Gallicanus' Collectio homiliarum [in: Corpus Christianorum Series Latina CI, CCSL 101]
R67730: EUSEBIUS GALLICANUS (& GLORIE F., ED.) - Eusebius 'Gallicanus' Sermones extravagantes [Corpus Christianorum. Series latina, 101b]
R95476: EUSEBIUS PAMPHILUS OF CAESAREA (MIGNE J.-P., ED.) - Eusebii Pamphili, Caesareae Palestinae episcopi, Opera Omnia quae existant, curis variorum, nempe: Henrici Valesii, Francisci Vigeri, etc. [6 volumes, complete, Greek-Latin]
R35788: EUSEBIUS HIERONYMUS (STRIDONENSIS PRESBYTERI) - Epistolae selectae
R102868: EUSEBIUS GALLICANUS (PSEUDO-EUSEBIUS EMISENUS) & GLORIE F., ED. - Eusebius 'Gallicanus' Collectio homiliarum & Sermones extravagantes (3 volumes) [in: Corpus Christianorum Series Latina CI-CIA-CIB, CCSL 101-101A-101B]
R102840: EUSEBIUS VERCELLENSIS, FILASTRIUS BRIXIENSIS, PS-HEGEMONIUS, ISAAC IUDAEUS, ARCHIDIACONUS ROMANUS, FORTUNATIANUS AQUILEIENSIS & CHROMATIUS AQUILEIENSIS (BULHART V. E.A., EDS.) - Opera quae supersunt - Diversorum hereseon liber - Adversus haereses - Opera quae supersunt - De reconciliandis paenitentibus - Commentarii in evangelia - Opera quae supersunt [in: Corpus Christianorum Series latina IX, CCSL 9]
R77762: EUSEBIUS ALEXANDRINUS, EUSEBIUS EMESENUS, LEONTIUS BYZANTINUS, EVAGRIUS SCHOLASTICUS, E.A. (MIGNE J.-P., ED.) - Saecula V-VII, Anni 458-610. Eusebii Alexandrini episcopi, Eusebii Emeseni, Leontii Byzantini, Basilii Seleucensis Opera quae reperiri potuerunt omnia ... [in: Patrologia Graeca, 44 A-B]
R75188: EUSEBIUS PAMPHILI [=EUSEBIUS OF CAESAREA, CAESARIENSIS] (LAEMMER HUGO, ED.) - Eusebii Pamphili Historiae ecclesiasticae libri decem / Eusebiou tou Pamphilou Ekklesiastikes historias bibloi deka. Graecum textum collatis qui in Germaniae et Italiae bibliothecis asservantur -
N85618: EUSSEN N.G.H.M., LAUWERS D.J.J., OREMUS J.M.S. & JANSSEN A.M.P.P. - Het Guliks ambt anno 1610
R40184: EUSTACHIUS DE ZICHINIS [EUSTACHIUS VAN ZICHEM] (& COPPENS JOSEPH, ED.) - Eustachius de Zichinis Erasmi Roterodami canonis quinti interpretatio - le dernier écrit louvaniste anti-érasmien édité, introduit et annoté par Joseph Coppens
R48146: EUSTELLE MARIE - Recueil des écrits de Marie Eustelle née à saint-Palais de Saintes le 19 juin 1814 morte le 29 juin 1842 [2 tomes]
R77758: EUTHYMIUS ZIGABENUS E.A. (MIGNE J.-P., ED.) - Saecula XI-XII, anni 1081-1182. Euthymii Zigabeni, monachi Constantinopolitani, Opera Omnia. praecedunt Nicephori Bryennii Historiarum libri quatuor ... [in: Patrologia Graeca, volumes 65-66]
G56338: EUTING JULIUS (& LITTMANN ENNO, HRSG. 2ND VOL.) - Tagbuch einer Reise in Inner-Arabien [2 volumes]
R81796: EVANGELISTE DE S.BEAT O.F.M.CAP. - Saint François et la science ou l'Idée Franciscaine de la science
F104890: EVANS G.R. - Anselm and talking about God
B81184: EVANS LOUIS - Le protestantisme & l'athéisme en Belgique
F105362: EVANS J.D.G. - Aristotle's Concept of Dialectic
R104065: EVANS LUCYLLE H. (& SCHOENBERG WILFRED P. S.J., INTROD.) - St. Mary's in the Rocky Mountains. A History of the Cradle of Montana's Culture
R66208: EVANS G.R. - Augustine on evil
R63967: EVEN MICHEL - Monseigneur Gaston de Ségur
B93780: VAN EVEN EDWARD (ED.) - Brabandsch museum voor oudheden en geschiedenis, aflevering 1 (1860)
B45395: VAN EVEN EDWARD - Mengelingen voor de geschiedenis van Braband
B99586: VAN EVEN EDWARD, E.A. - Louvain dans le passé & dans le présent. Formation de la ville, événements mémorables, territoire, topographie, institutions, monuments, oeuvres d'art [2 volumes]
T90345: VAN EVEN EDWARD - Quinten Metsys of Liefde en kunst, eene Leuvensche legende van 1493 ; tooneelspel met zang, in drie bedrijven. Muziek door A. Tennstedt. Voor de eerste maal vertoond te Leuven den 4 september 1871, en te Brussel den 25 september daarna
B105916: VAN EVEN EDWARD - Louvain dans le passé et dans le présent (formation de la ville, événements mémorables, territoire, topographie, institutions, monuments, oeuvres d'rt)
R41374: EVENEPOEL WILLY - Zakelijke en literaire onderzoekingen betreffende het Liber Cathemerinon van Aurelius Prudentius Clemens [with an english summary]
W73183: EVENS FRANS M.J.C. - Geschiedenis der algologie in België
R52290: EVEQUE D'ORLÉANS [DUPANLOUP MGR.] - La charité chrétienne et ses oeuvres
R44673: L'ÉVÊQUE D'ORLÉANS [= DUPANLOUP FELIX] - La souveraineté pontificale selon le droit catholique et le droit européen
R81630: L'EVEQUE D'ORLEANS [= DUPANLOUP] - Avertissement à la jeunesse et aux pères de famille sur les attaques dirigées contre la religion par quelques écrivains de nos jours
R86299: L'ÉVÊQUE D'ORLEANS [DUPANLOUP] - La convention du 15 septembre et l'encyclique du 8 décembre
R32045: L'EVEQUE D'ORLEANS MGR. [DUPANLOUP] - Les sociétés de charité, les Francs-Maçons et la circulaire du 16 octobre [1861, de m.le ministre de l'intérieur]
R96056: L'EVEQUE D'ORLEANS [DUPANLOUP] - Lettre a m.le Vte. de la Guéronnière en réponse à la brochure "La France, Rome et l'Italie"
G59546: EVEQUE D'ORLÉANS [DUPANLOUP] - Etude sur la Franc-Maçonnerie [relié avec 2 autres ouvrages par ce même auteur: Lettre à Minghetti- sur la spoliation de l'église à Rome et en Italie & Seconde lettre à Minghetti sur la nouvelle loi militaire italienne et ses conséquences pour le clergé-]
C64399: EVERAERT JOHN - De Franse slavenhandel (1763-1793). Organisatie, conjunctuur en sociaal milieu van de driehoekshandel
B80154: EVERAERT J. & STOLS E. (RED.) - Vlaanderen en Portugal. Op de golfslag van twee culturen
B107961: EVERAERT LEOP. & BOUCHERY JEAN - Histoire de la ville de Hal d'après les documents originaux
G32609: EVERAERT J. & PARMENTIER J. (EDS.) - International Conference on Shipping, Factories and Colonization. Brussels, 24-26 November 1994
B87476: EVERAERT JOHN - De internationale en koloniale handel der Vlaamse firma's te Cadiz 1670-1700
H56962: EVERAERTS ADOLPHE - Vie de saint Quentin d'après un manuscrit conservé aux Archives de l'église de saint-Quentin a Louvain. Leven van den H. Quintinus, naar een handschrift bewaard in de archieven van de kerk van den H.Quintinus te Loven [Leuven]
C99675: VAN EVERBROECK NESTOR C.I.C.M. (SCHEUT) - Religie en magie onder de Basakata
J60614: VAN EVERDINGEN ADRIAAN WILLEM - Eenige opmerkingen naar aanleiding van artikel 79 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
F58109: EVERITT NICHOLAS - The non-existence of God
N39354: EVERS F.J.H. - De Nederlandsche marine - met een aanhangsel over de Nederl. Scheepswerven
N69963: EVERS J.H.M. - Historisch repertorium met betrekking tot Wittem als bedevaartsoord
V97228: EVERS INGE - Vilt maken
S55031: EVERS HANS GERHARD - Peter Paul Rubens
N67586: EVERSEN JOS. M.H. & MEULLENERS J.L. - De Limburgsche gemeentewapens vergeleken met de oude plaatselijke zegels en beschouwd in het licht der locale geschiedenis
F66856: EVERSON STEPHEN (ED.) - Companions to ancient thought 2: Psychology
F66857: EVERSON STEPHEN (ED.) - Companions to ancient thought 4: Ethics
M88322: EVERTS H.J.M. - Dichtkransje Het Kindje Jesus ter eere. Liedeen voor de jeugdige leden der Heilige Kindsheid
T75516: EVGENIEVA A.P. (RED.) - Slovar sinonimov russkogo jazyka v dvuch tomach. Tom I: A-N, Tom II: O-Ja [="Dictionary of synonmys in Russian, in 2 volumes"]
R106422: EVIEUX PIERRE - Isidore de Péluse
B86442: EVRARD LOUIS - Les rues de Lasne
B104386: EVRARD RENE & DESCY ARMAND - Histoire de l'usine des Vennes, suivie de Considérations sur les fontes anciennes. 1548-1948
R29840: EVRARD MGR. - Prônes dominicaux sur les Commandements de Dieu et de l'Eglise - Tome II
X79591: EWALD GEO. HENRICUS AUG. - Grammatica critica Linguae Arabicae, cum brevi metrorum doctrina
X77708: EWALD HEINRICH - Ausführliches Lehrbuch der Hebraïschen Sprache des Alten Bundes
W76647: EWERS PAUL - Die Spitzenentladung in ein- und zweiatomigen Gasen
J60577: VAN EWIJCK JOHANNES DIDERIK - Art.461 wetboek van strafrecht
V87770: EWING ELIZABETH - Dress and Undress. A history of women's underwear
G34837: EX ORIENTE LUX - Ex Oriente Lux (Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap) ; Vol.14 (1955-1956)
G34834: EX ORIENTE LUX - Ex Oriente Lux (Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap) ; Vol.13 (1953-1954)
G34833: EX ORIENTE LUX - Ex Oriente Lux (Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap) ; Vol.15 (1957-1958) Jubileumnummer
G18818: EX ORIENTE LUX - Ex Oriente Lux (Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap) ; Vol.11 (1949-1950)
G34842: EX ORIENTE LUX - Ex Oriente Lux (Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap) ; Delen I t.e.m. VI (= Vols.1-19)
G34832: EX ORIENTE LUX - Ex Oriente Lux (Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap) ; volume 10 (1945-1948)
R43627: D'EXAUVILLEZ B. - Histoire de l'abbé de Rancé réformateur de la Trappe
T92442: D'EXIDEUL PIERRE - Le couple humain dans l'oeuvre de Thomas Hardy. Essai sur la sexualité dans les Romans, Contes et Poèmes du Wessex
W76699: EXNER S. (SCHIFFERS F., TRAD.) - Guide dans l'examen microscopique des tissus animaux
R46770: EXUPERE DE PRATS-DE-MOLLO O.F.M.CAP. - La vie douloureuse - Méditations pour le chemin de la Croix
R46970: EXUPERE DE PRATS-DE-MOLLO O.F.M.CAP. - La Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ
R46968: EXUPERE DE PRATS-DE-MOLLO O.F.M.CAP. - L'agonie de Notre-Seigneur Jésus-Christ à Gethsémani
F73342: VON EYB ALBRECHT (WEINACHT HELMUT, INTROD.) - Ob einem manne sey zunemen ein eelichs weyb oder nicht. Mit einer Einführung zum Neudruck
G77441: EYBEN E. - De jonge Romein volgens de literaire bronnen der periode ca. 200 v.Chr. tot ca. 500 n.Chr.
T65413: VAN EYCK P.N. - Herwaarts. Gedichten
T102329: VAN EYCK P.N. - Getijden
T29531: VAN EYCK P.N. - Verzameld werk - 3
T29532: VAN EYCK P.N. - Verzameld werk - 6
T65457: VAN EYCK P.N. - Getijden
T29528: VAN EYCK P.N. - Verzameld werk - 5
T90352: VAN EYCK HENDRIK - Liederen, verhalen en gedichten voor het volk, 3e deel
H53651: EYCKELER PIERRE - De H. Montfort Louis-Marie Grignion 1673-1716 : apostolisch missionaris - stichter van de Paters Montfortanen en van de Dochters der Wijsheid
H42995: EYCKELER PIERRE - De H. Montfort Louis-Marie Grignion 1673-1716 : apostolisch missionaris - stichter van de Paters Montfortanen en van de Dochters der Wijsheid
H13139: EYCKELER PIERRE - De H. Montfort Louis-Marie Grignion 1673-1716 : apostolisch missionaris - stichter van de Paters Montfortanen en van de Dochters der Wijsheid
B58659: VAN DER EYCKEN MICHEL - Art ancien dans les collections privées - Exposition (+ article: VAN DER EYCKEN Michel, Diest pendant la période qui s'étend des exces des iconoclastes à la treve de 12 ans, 1565-1609)
B99019: VAN EYCKEN PAUL EDWARD (& FALTER ROLF, ED.) - Uit Herents verleden. Het manuscript van Paul Edward Van Eycken (1833-1927) met aantekeningen van Rolf Falter
M94794: VAN EYCKEN KAREL - Bohuslav Martinu
B302: VAN DER EYCKEN M. & BONGAERTS, J. - Diest en het Huis Oranje-Nassau (met 58pp.geschiedkundige bijdragen)
L82339: VAN DER EYCKEN JOHAN EN MICHEL - Wachten op de prins.. Negen eeuwen adellijk damesstift Munsterbilzen
S84485: EYCKERMANS L. (SAMENSTELLING) - Ernest Wijnants
R100984: EYDOUX HENRI-PAUL - L'architecture des églises cisterciennes d'Allemagne
T11745: EYFFINGER, A.C.G.M. - Grotius' Poeta - Aspecten van Hugo Grotius' Dichterschap
R39916: VAN EYGEN URBAAN C.SS.R. - De Redemptoristen - hun leven en hun werken in België en in den vreemde
R46836: EYKHOLT VENANCE O.F.M.CONV. - Aux âmes souffrantes ; Recueil de pensées de textes et de poésies pouvant apporter quelque consolation dans la souffrance
T45014: EYMAEL H.J. - Huygens-Studiën - Nalezingen met critische aanteekeningen op uitgaven van C.Huygens' werken door dr.Verwijs, prof. Verdam, Bilderdijk, Van Vloten en A.W. Stellwagen
T72628: EYMAEL H.J. - Huygens-Studiën - Nalezingen met critische aanteekeningen op uitgaven van C.Huygens' werken door dr.Verwijs, prof. Verdam, Bilderdijk, Van Vloten en A.W. Stellwagen
R72571: EYMARD - La divine eucharistie. Extraits des écrits et des sermons du T.R.P. Eymard, fondateur de la Société du Très-Saint-Sacrement. Troisième série: Retraites aux pieds de Jésus-Eucharistie
R107920: EYMARD P.-J. - Dans le Rayonnement de la Sainte Hostie. Grandes Vérités et Principaux Moyens de la Vie Chrétienne
R106775: EYMARD PIERRE-JULIEN - Recueil des écrits du vénéré père Pierre-Julien Eymard, fondateur de la Congrégation du Très Saint Sacrement. Tome IV: Lettres de direction a des personnes du monde
R106774: EYMARD PIERRE-JULIEN - Recueil des écrits du vénéré père Pierre-Julien Eymard, fondateur de la Congrégation du Très Saint Sacrement. Tome V: Lettres de direction a des personnes du monde
R51859: EYMARD (RED.) - Le très-saint Sacrement - Bulletin de tout ce qui se rapporte a la divine Eucharistie. Années 1866
P44711: EYMIEU ANTONIN - Le gouvernement de soi-même, essai de psychologie pratique : 2e série. L'obsession et le scrupule
P52289: EYMIEU ANTONIN - Le gouvernement de soi-même - Essai de psychologie pratique [4 séries] I: Les grandes lois, II: L'obsession et le scurpule, III: L'art de vouloir, IV: La loi de la vie
P44712: EYMIEU ANTONIN - Le gouvernement de soi-même, essai de psychologie pratique, dernière série: La loi de la vie
P44713: EYMIEU ANTONIN - Le gouvernement de soi-même, essai de psychologie pratique, troisième série: l'art de vouloir
P26075: EYMIEU ANTONIN - Le gouvernement de soi-même - Essai de psychologie pratique ; 2ème série: L'obsession et le scrupule
P27576: EYMIEU ANTONIN - Le gouvernement de soi-même, essai de psychologie pratique : 2e série. L'obsession et le scrupule
T80314: VAN EYNDE FRANK - Auxiliaries and verbal affixes. A monostratal ross-linguistic analysis
T90572: VAN DEN EYNDE JOS. - Losse gedichten
C99885: VAN DEN EYNDE F. - Grammaire Swahili, suivi d'un vocabulaire
R106395: VAN DEN EYNDE DAMIEN O.F.M. - Les définitions des Sacrements pendant la première période de la théologie scolastique (1050-1240)
C74006: VAN DEN EYNDE KAREL - Fonologie en morfologie van het Cokwe
B95520: VAN DEN EYNDE H. - Historische aanteekeningen rakende de heerlijkheid Beersse, de kerk en de kapel van den H. Cornelius
C104177: EYNIKEL HILDE - Spreekuur onder een boom. Lepradokter Frans Hemerijckx 1902-1969
R52248: EYNIKEL HILDE - Damiaan - de definitieve biografie [Damiaan De Veuster]
G94724: EYNIKEL DIMITRI - De schildknaap ; van functie tot rang. De schildknaap in Frankrijk en Engeland van de twaalfde tot de veertiende eeuw
C36613: EYO EKPO & WILLETT FRANK - Kunstschätze aus Alt-Nigeria
G85557: EYSENBACH G. - Histoire du blason et science des armoiries
B64655: EYSKENS GASTON & SMITS JOZEF - Gaston Eyskens. Het laatste gesprek. Herinneringen aan 40 jaar politiek leven
B16880: EYSKENS GASTON - Het laatste gesprek - Herinneringen aan 40 jaar politiek leven
R51869: EYZAGUIRRE JOSÉ IGNACIO VICTOR - El catolicismo en presencia de sus disidentes [2 tomes]
L82336: FAASSEN JACK (TEKST) & COSTENS FRANS (ILLS.) - In en om het Stamprooierbroek
R79168: FABER FREDERICK WILLIAM - Der Fuss des Kreuzes, oder die Schmerzen Mariens
R52282: FABER FREDERIK WILLEM (ORAT.) - De Schepper en het schepsel of de wonderen der goddelijke liefde [3 volumes]
R44662: FABER R.P. - Le Purgatoire (extrait de "Tout pour Jésus")
Y101562: FABER FREDERIC - L'homonyme, comédie en un acte et en prose
R76513: FABER JOHANN [FABRI] (NAEGELE ANTON & HEYER FRIEDRICH, HRSG.) - Johann Fabri Malleus in haeresim Lutheranam (1524). Zweiter halbband
T68134: FABER BASILIUS SORANUS - Thesaurus eruditionis scholasticae, sive ratio docendi ad discendi, facili, plana et compendiaria prorsus via, ex optimis quibusque autoribus, Graecis et Latinis; -
R47404: FABER FRÉDÉRIC-WILLIAM (& BOWDEN J.-E., PUBLIÉ PAR & DE RIVIERES PHILPIN, TRAD. & INTRODUCTION PAR) - Vie et lettres du révérend père Frédéric-William Faber premier supérieur de l'Oratoire de Londres [2 tomes]
R44314: FABER FRÉDÉRIC-WILLIAM - Tout pour Jésus, ou voies faciles de l'amour divin
R106879: FABER MATTHIAS S.J. - Concionum Opus, in quo inseruntur conciones silvae novae, seu auctarii [6 volumes, complete]
J24281: FABIUS D.P.D. - Voorwaardelijke veroordeeling [m.b.t. Nederland + rechtsvergelijkende studie]
F80662: FABRE JOSEPH - La pensée moderne (de Luther à Leibniz)
F80557: FABRE-D'OLIVET (ANTOINE) - Histoire philosophique du genre humain, ou l'homme considéré sous ses rapports religieux et politiques dans l'Etat social, à toutes les époques et chez les différens peuples de la terre [2 volumes]
G88202: FABRE ADOLPHE - Recherches historiques sur le pélerinage des rois de France à Notre-Dame d'Embrun, précédées d'une notice sur Marcellin Fornier
W25099: FABRE J.-H. - La vie des insectes - morceaux choisis (extraits des "souvenirs entomologiques")
W22908: FABRE LUCIEN - Les théories d'Einstein (Nouvelle édition épurée, accrue de notes liminaires, d'un exposé des théories de Weyl, et de trois notes de mm.Guillaume, Brillouin et Sagnac sur leurs propres idées)
B104487: FABRI JOSEPH S.J. - Les Belges au Guatemala 1840-1845
B58392: FABRI RIA - De 17de-eeuwse Antwerpse kunstkast - Typologische en historische aspecten
B99138: FABRI LEO & COCKX EVERT - Het Groot-Begijnhof van Leuven. Een eigenzinnig verhaal van een eigenzinnige beweging
K108278: FABRICIUS JOHANN ALBERT - Bibliothecae Graecae volumen duodecimum, in quo post elenchum situs episcopatuum orbis christiani ultra quater-mille, et scriptorum historiae ecclesiasticae notitiam, de Jctis & Medicis Graecis disseritur
G72856: FABRICIUS - Les responsabilités de la guerre de 1939. Chronique d'une faillite
R88466: FABRICIUS JOANNES ALBERTUS [JEAN ALBERT] - Theologie de l'Eau ou Essai sur la bonte, la sagesse et la puissance de Dieu, manifestées dans la création de l'eau.. traduit de l'Allemand.. avec de nouvelles remarques communiquees au Traducteur
P76616: FABRITIUS H. - Studien über die sensible Leitung im menschlichen Rückenmark auf Grund klinischer und pathologisch-anatomischer Tatsachen
R96611: FABRO CORNELIO - Cornelio Fabro. L'être, la liberté et l'église au XXe siècle
F101526: FABRO CORNELIO - Dio - Introduzione al problema teologico [in: Cornelio Fabro Opere Complete, volume 10]
F101527: FABRO CORNELIO - Breve Introduzione al Tomismo [in: Cornelio Fabro Opere Complete, volume 16]
F101528: FABRO CORNELIO - Profili di Santi [in: Cornelio Fabro Opere Complete, volume 14]
F101529: FABRO CORNELIO - Introduzione all'Esistenzialismo [in: Cornelio Fabro Opere Complete, volume 7]
F101522: FABRO CORNELIO (& FERRARO CHRISTIAN, ED.) - La prima riforma della dialettica hegeliana
F101523: FABRO CORNELIO (& FERRARO CHRISTIAN, ED.) - Riflessioni sulla libertà
F101525: FABRO CORNELIO - Problemi dell'Esistenzialismo [in: Cornelio Fabro Opere Complete, volume 8]
F101531: FABRO CORNELIO - La Fenomenologia della Percezione [in: Cornelio Fabro Opere Complete, volume 5]
R67172: FABRY HEINZ-JOSEF - Die Wurzel SUB in der Qumran-Literatur. Zur Semantik eines Grundbegriffes
G86379: DE FABRY ABBÉ - Méditations sur la Révolution Françoise, rédigées en forme de prière, par mr. l'abbé De Fabry, vicaire-général de St. Omer
T40424: FABRY GENEVIÈVE - Les écrivains espagnols face à la crise de 1898 - Etudes rassemblées et présentées par Geneviève Fabry
R11555: FABRY FRANÇOIS - Les origines du Judaïsme et du Christianisme
H63302: FACCHINETI F.V. O.F.M. - La vie de St Antoine de Padoue, racontée à la jeunesse
R79921: FACCHINETTI VITTORINO O.F.M. (& MAZOYER PH., TRAD.) - Soyez amis. Saint François d'Assise et l'amitié chrétienne
X75532: AL-FACHURI CHANNA - Istorija arabskoj literatury. Vol.1 & 2 [2 vols., "History of the Arab literature"]
G105779: FACO RUI - Cangaceiros e fanaticos. Genese e lutas
R102042: FACUNDUS HERMIANENSIS (& CLEMENT I.-M. O.S.B. & VANDER PLAETSE R., EDS.) - Facundi episcopi ecclesiae Hermianensis Opera omnia [Corpus Christianorum Series latina, CCSL 90a]
R67721: FACUNDUS HERMIANENSIS (& CLEMENT I.-M. O.S.B. & VANDER PLAETSE R., EDS.) - Facundi episcopi ecclesiae Hermianensis Opera omnia [Corpus Christianorum. Series latina, 90a]
B78119: FAELENS G. - Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas 1808-1908 [relié avec:] Verslag over de Jubelfeesten van het Klein Seminarie van Sint-Nicolaas op 2e en 3e oogst 1908
B87450: FAELENS G. - Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas 1808-1908
B89471: FAELENS G. - Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas 1808-1908
C99822: FAGAN BRIAN M. & VAN NOTEN FRANCIS L. - The hunter-gatherers of Gwisho
M94807: DE LA FAGE J.-A. - Histoire générale de la musique et de la danse [2 tomes en 1 volume]
M83094: DE LA FAGE ADRIEN - Lettre écrite à l'occasion d'un mémoire de m.l'abbé Céleste Alix sur le chant romain en France
J108296: FAGEL HENDRIK & VAN DER HOOP JOANNES CORNELIUS - Henrici Fagel Dissertatio de origine et usu juris Romani in Hollandia / nec non J.C. van der Hoop Dissertatio de necessario Romani juris, et subinde quoque canonici juris, in Hollandia, studio
C13342: FAGG W. - L'Art de l'Afrique centrale - Sculptures et masques tribaux
C13341: FAGG WILLIAM - L'Art de l'Afrique occidentale - Sculptures et masques tribaux
C36391: FAGG W.P. (& FORMAN W. & B., PHOTOGRAPHIES) - Vergessene Negerkunst - Afro-Portugiesischen Elfenbein
T73680: FAGGIN GIORGIA & NADIANI GIOVANNI (EDS.) - Poesia fiamminga contemporanea
T56870: FAGNAN E. - Additions aux Dictionnaires arabes
G65487: FAGUET EMILE - Le culte de l'incompétence
G57167: FAGUET EMILE - Discussions politiques
G55345: FAGUET EMILE - Le pacifisme
G72855: FAGUET EMILE - Politiques et moralistes du dix-neuvième siècle [3 tomes]
G59784: FAHMI NU'AIM ZAKI - Turuq at-tigara ad-duwaliya wa-mahattatuha baina s-sarq wal-garb (awahir al-usur al-wusta) [Texte en arabe, arabic text]
F48656: FAHSEL KAPLAN - Die Überwindung des Pessimismus - Eine Auseinandersetzung mit Arthur Schopenhauer
B83854: FAIDER PAUL & FAIDER-FEYTMANS - Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Mons, précédé d'une introduction et suivi de tables méthodiques
B37268: FAIDER CH. - Etude de statistique nationale (Introduction de l'Exposé de la situation de la Belgique, période décennale 1851-1860)
B107355: FAIDER PAUL & VAN SINT JAN PIERRE - Catalogue des manuscrits conservés à Tournai (Bibliothèques de la ville et du séminaire)
S87034: FAIDER-THOMAS THERESE - Prospections d'Eugen von Bosch en Hainaut, 1839 et 1840
B72000: FAIDER PAUL (& VERCAUTEREN ISABELLE) - Bonne-espérance
J34355: FAIDER M.CH. - Etudes sur les constitutions nationales (Pays-Bas autrichiens et pays de Liège)
F75045: FAIGL KARL - Ganzheit und Zahl. Ein Versuch über Bau end Erkenntniswert des mathematischen und ganzheitlichen Begriffsgebäudes
M95237: FAIGNIENT NOE (& SCHREURS EUGEEN, INTROD.) - Noe Faignient. Chansons, madrigales & motetz a quatre, cincq & six parties [facsimile edition]
C36595: FAIK-NZUJI CLEMENTINE - Die Macht des Sakralen - Mensch, Natur und Kunst in Afrika (Eine Reise nach Ihnen)
R32206: FAILLON ETIENNE-MICHEL SULP. (+1870) - Vie de M. Olier, fondateur du séminaire de Saint-Sulpice [3 volumes]
R103042: FAILLON ETIENNE-MICHEL SULP. - Vie de M. Olier, fondateur du séminaire de Saint-Sulpice [3 volumes]
H106638: FAILLON ETIENNE-MICHEL - Monuments inédits sur l'apostolat de sainte Marie-Madeleine en Provence, et sur les autres apotres de cette contrée, saint Lazare, saint Maximin, sainte Marthe et les saintes Maries Jacobé et Salomé [2 volumes]
G69711: FAILLON - Histoire de la colonie française en Canada [complet en 3 tomes]
B104303: DE FAILLY BARON (& KESSELS & EENENS A.) - Mémoire explicatif du général baron De Failly, ministre de la guerre et major général de l'armée belge en 1831 [relié avec 2 autres ouvrages sur le même sujet]
C44496: FAIN A. - Contribution à l'étude des formes larvaires des Trématodes au Congo belge et spécialement de la larve de Schistosoma Mansoni
W73161: FAIN A. - A review of the family Epidermoptidae Trouessart parasitic on the skin of birds (Acarina: Sarcoptiformes). Part I + Part II [2 volumes]
B102816: FAIRON EM. (ED.) - Régestes de la Cité de Liège [5 volumes] I: 1103 à 1389, II: Actes perdus signalés dans des répertoires lillois faits en 1409: 1245 à 1407, III: 1390 à 1456, IV: 1456 à 1482, V: (Annexe du tome IV) Glossaire philologique des textes germanique des tomes I-IV, par René Verdeyen
B94270: FAIRON EM. - Chartes confisquées aux bonnes villes du pays de Liège et du comté de Looz après la bataille d'Othée (1408)
W80519: FAIVRE ERNEST - La variabilité des espèces et ses limites
F32050: FAKHRY MAJID - Islamic occasionalism and its Critique by Averroes and Aquinas
R34013: FALAISE CAROLINE - Clotilde ou le triomphe du christianisme chez les Francs
T59638: FALC'HUN F. - Le sytème consonantique du Breton, avec une étude comparative de phonétique expérimentale
F105586: FALCON ANDREA - Corpi e Movimenti. Il 'De caelo' di Aristotele e la sua fortuna nel mondo antico
R54500: FALCONI LÉONARD (& MATERNE E.-J., TRAD.) - Le syllabus pontifical ou Réfutations des erreurs qui y sont condamnées
R49326: FALCONI JEAN & COUET EUGÈNE S.S.S. - Notre pain quotidien c'est-à-dire le T.S.Sacrement de l'autel (traduit et annoté par Eugène Couet), [relié avec:] A propos d'une traduction de 'Notre pain quotidien' (par E.Couet) & Decret de la Sacrée Congrégation du Concile- sur la Communion Quotidienne
R98078: FALCONI LÉONARD (& MATERNE E.-J., TRAD.) - Le syllabus pontifical ou Réfutations des erreurs qui y sont condamnées
C36471: FALGAYRETTES-LEVEAU CHRISTIANE & STEPHAN LUCIEN - Formes et couleurs - Sculptures de l'Afrique noire
E73991: FALISE MICHEL - La demande de monnaie
R59884: FALISE J.B. - Liturgiae practicae compendium sive Sacrorum rituum rubricarumque missalis Breviarii et Riualis Romani compendiosa elucidatio
S85722: FALK BIRGITTA - Etablissement Franz Xaver Hellner, Kempen a/Rhein. 1844-1894 Eine rheinische Goldschmiedewerkstatt om Historismus
R59870: FALK FRANZ - Die Ehe am Ausgange des Mittelalters. Eine kirchen- und kulturhistorische Studie
R59852: FALK FRANZ - Die pfarramtlichen Aufzeichnungen (Liber Consuetudinum) des Florentius Diel zu St Christoph in Mainz (1491-1518)
T71494: FALKENHAN V. & ZIELKE W. - Grammatik der polnischen Sprache
X103346: FALKENSTEIN A. - Die Inschriften Gudeas von Lagas, I: Inleitung
X99946: FALKENSTEIN A. - Grammatik der Sprache Gudeas von Lagas [2 volumes] I: Schrift- und Formenlehre, II: Syntax
H91191: FALKNER ANDREAS & IMHOF PAUL (HRSG.) - Ignatius von Loyola und die Gesellschaft Jesu 1491-1556
F75040: FALKOVITZ HANNA-BARBARA E.A. (HRSG.) - Rationalität und Innerlichkeit
R25349: FALLANI GIOVANNI & ESCOBAR MARI (EDS.) - Het Vaticaan (deel 2)
P57598: FALLOISE ARTHUR - Influence de la température extérieure sur l'échange respiratoires chez les animaux a sang chaud et chez l'homme
P57597: FALLOISE ARTHUR - Influence de la respiration d'une atmosphère suroxygénée sur l'absorption d'oxygène
E39456: FALLON VALÈRE S.J. - Principes d'économie sociale
E1115: FALLON VALÈRE - Principes d'économie sociale
E42582: FALLON VALÈRE S.J. - Principes d'économie sociale
E1021: FALLON VALÈRE - Beginselen der sociale economie
R74511: FALLON V. S.J. - Le révérend père Auguste Petit (1848-1937). Notes et souvenirs
F105109: FALLOT JEAN - Le plaisir et la mort dans la philosophie d'Epicure
R96064: DE FALLOUX COMTE - Question italienne. Du devoir dans les circonstances actuelles
M95076: FALLOWS-HAMMOND PATRICIA - Three hundred years at the keyboard. A piano sourcebook from Bach tot the Moderns. Historical background, composers, styles, compositions, national schools
G105831: FALS-BORDA ORLANDO - Peasant Society in the Colombian Andes : A Sociological Study of Saucio
R39894: FAMULUS TH. - Godloochenaarswijsheid of eenige gewone opwerpingen tegen het Godsbestaan beantwoord
R51568: FANFANI LUDOVICUS O.P. - De Indulgentiis - manuale theoretico-practicum ad normam codicis iuris canonici
G86673: FANTIN-DESODOARDS ANTOINE - Histoire de la République Française, depuis la séparation de la Convention Nationale, jusqu'à la Conclusion de la Paix entre France et l'Empereur. Tome second
A96688: FANTO ALESSANDRO - Kilim curdi d'Anatolia
R53315: FANTOZZI ALDO - Un uomo di fede - Don Filippo Rinaldi
G26440: FAPPANI A. - Achille Grandi - vita e opere
F105627: AL-FARABI [ALFARABI] & ZIMMERMANN F.W., ED. - Al-Farabi's Commentary and Short Treatise on Aristotle's De Interpretatione
F34146: FARBER MARVIN (SOUS LA DIRECTION DE) - L'activité philosophique contemporaine en France et aux Etats-Unis (Etudes publiées sous la direction de Marvin Farber) Tome I.La philosophie américaine
G83392: FARBMAN MICHAEL (& GUEHENNO JEAN, PREFACE) - Piatiletka le plan russe
R52083: DE FARCY PAUL - Abbayes de l'évêché de Bayeux. 1er fasc.: Cerisy 1030-1791
R52084: DE FARCY PAUL - Abbayes de l'évêché de Bayeux. 2e fascicule: II: Cordillon (XIIe s.-1791) & III: Fontenay (XIIe s.-1791)
S97195: DE FARCY LOUIS - La broderie du XIe siècle jusqu'à nos jours d'après les spécimens authentiques et les anciens inventaires [2 volumes]
S81284: DE FARCY M.L. - Notices archéologiques sur les tentures et les tapisseries de la cathédrale d'Angers
G28713: FARGE YVES - Rebelles, soldats et citoyens ; Carnet d'un commissaire de la République
F62427: FARGES ALBERT - L'idée de Dieu d'après la raison et la science. Existence de dieu, Nature de Dieu, Rapports de Dieu et du monde [dans: Etudes philosophiques pour vulgariser les théories d'Aristote et de S.Thomas et leur accord avec les sciences, Tome 7]
F35192: FARGES ALBERT - La liberté et le devoir - Fondements de la morale et critique des systèmes de morale contemporains
F35188: FARGES ALBERT - La vie et l'évolution des espèces, avec une thèse sur l'évolution étendue au corps de l'homme
F35189: FARGES ALBERT - L'objectivité de la perception des sens externes et les théories modernes [dans: Etudes philosophiques pour vulgariser les théories d'Aristote et de S.Thomas et leur accord avec les sciences, Tome 5]
F75029: FARGES ALBERT - Théorie fondamentale de l'acte et de la puissance ou du mouvement
F21200: FARGES ALBERT MGR. - La philosophie de M.Bergson - Exposé et critique
F40678: FARGES ALBERT MGR. - La philosophie de M.Bergson - Exposé et critique
R44868: FARID AL-DIN ATTAR (& PAVET DE COURTEILLE A., TRADUCTION) - Tezkereh-i-Evlia - Le Mémorial des Saints traduit sur le manuscrit Ouigour de la bibliothèque nationale
H49008: FARLEY P.-E. C.S.V. - Saint Viateur - Patron de l'Institut des clercs de saint-Viateur
A14978: FARQUHAR, WILLIAM - Enjoy Europe by Rail - A guide book to railway travel in Western Europe
S96727: FARR CHRISTOPHER, BOURNE MATTHEW & LESLIE FIONA - Contemporary Rugs. Art and Design
R107663: FARRELL BENJAMIN F. - The Rights and Duties of the Local Ordinary regarding Congregations of Women Religious of Pontifical Approval
V96945: FARRELL JEREMY - Umbrellas & Parasols
R78642: FARRENKOPF EDMUND KARL - Breviarium Eberhardi Cantoris. Die mittelalterliche Gottesdienstordnung des Domes zu Bamberg mit einer historischen Einleitung kritisch herausgegeben
W81996: FARRER REGINALD - The English rock-garden [2 volumes]
F21147: FARRER AUSTIN, - The freedom of the will - Gifford Lectures delivered in the University of Edinburgh 1957
C96753: FARRIS THOMPSON R. & BAHUCHET S. - Pygmées ? Peintures sur écorce battue des Mbuti (Haut-Zaire)
R48064: FARRUGIA NICOLAUS (O.S.AUG.) - De matrimonio et causis matrimonialibus - Tractatus canonico-moralis iuxta codicem iuris canonici
M79350: FASSBENDER CARL - Francesco Foggia (1604-1688). Untersuchungen zu seinem Leben und seinem Motettenschaffen
R53080: FASSBINDER MARIA - Princesse et moniale Agnès de Bohême, amie de sainte Claire
N64196: FASSEUR CEES - Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas
N64189: FASSEUR CEES - Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936-1956
N64182: FASSEUR CEES - Wilhelmina. De jonge koningin
T71136: FASSKE HELMUT E.A. - Grammatik der obersorbischen Schriftsprache der Gegenwart: Morphologie / Gramatika hornjoserbskeje spisowneje rece pritomnosce: Morfologija
R74628: FATTORI M.T. & MELLONI A. (EDS.) - Experience, organisations and bodies at Vatican II. Proceedings of the Bologna conference (December 1996)
E41760: FAU ALAIN - Le salaire proportionel
S97136: FAU ALEXANDRA - Histoire des tissus en France
G59044: FAUCHER LEON - Etudes sur l'Angleterre [2 tomes]
G22994: FAUCOMPRET E. - Vrede in het nabije Oosten ?
R75111: FAUCON MAURICE - La librairie des papes d'Avignon - sa formation, sa composition, ses catalogues (1316-1420). Tome premier
M26716: FAUCONNIER A. & ROOSE P. - Het historisch orgel in Vlaanderen - Deel II.a. Brabant, arrondissement Halle-Vilvoorde
R99670: FAULHABER GREGORY M. - Politics, Law & the Church. An examination of the relationship between catholicism & American law as evoked by the exchange between Governor Mario M. Cuomo & Cardinal John J. O'Connor [2 volumes]
P60697: FAULHABER BERNHARD & NEUMANN ROBERT - Die chirurgische Behandlung der Wurzelhauterkrankungen. Schleimhautaufklappung, Wurzelspitzenresektion und Replantation. Ein Leifaden für die Praxis
C103223: FAULKNER R.O. - The ancient Egyptian Coffin Texts, Volume III: Spells 788-1185 & Indexes
C103321: FAULKNER RAYMOND O. - The plural and dual in old Egyptian
R92066: FAURAX J. - La Sainte Maison de Notre-Mère a Lorette [Volumes 1 à 6] I: Première réponse à l'étude historique de m. le chanoine Ulysse Chevalier contre son authenticité [relié avec 5 autres ouvrages par le même auteur sur la sainte Maison]
R54353: FAURAX JOSEPH - La translation miraculeuse de la sainte maison de Notre-Mère à Lorette. IV: Preuves surabondantes de son authenticité
R48720: FAURAX J. - La sainte maison de notre mère à Lorette - Première réponse à l'étude historique de m.le chanoine Ulysse Chevalier contre son authenticité
S88899: FAURE L. - Tapijtwerk in de kathedraal te Burgos
G82739: FAURE-BIGUET CHARLES (& MASSON FREDERIC, LETTRE-PREFACE) - Paroles plébiscitaires 1906-1913
R70327: FAURE JOANNES BAPTISTA S.J. - Dubitationes theologicae de judicio practico, quod super poenitentis, praecipue consuetudinarii aut recidivi, dispositione formare sibi potest ac debet confessarius, ut eum rite absolvat
R45590: FAURE CHARLES - Conduite spirituelle pour les novices (Nouvelle édition, suivant la copie de Paris)
R56707: FAURE GOYAU LUCIE FÉLIX - Christianisme et culture féminine ((sainte Radegonde, la culture de la femme au moyen age, les femmes de la renaissance, regards de femmes sur l'au-dela,-)
G79344: FAURE CHRISTINE (DIR.) - Encyclopédie politique et historique des femmes. Europe, Amérique du Nord
R27127: FAURE GABRIEL - Pèlerinages d'Italie - au pays de Saint François d'Assise et de Sainte Catherine de Sienne
K103564: FAUTH WOLFGANG - Eidos Poikilon. Zur Thematik der Metamorphose und zum Prinzip der Wandlung aus dem Gegensatz in den Dionysiaka des Nonnos von Panopolis
Q81501: FAUVETY CHARLES (DIR.) - La Religion laïque ; organe de régénération sociale sous la direction de Ch. Fauvety. Années 1876-77, 1877-78 et 1878-79 (ensemble de 36 numéros, le tout paru)
G81430: FAVA AMAND-JOSEPH (EVEQUE DE GRENOBLE) - Le secret de la Franc-maçonnerie
G63021: FAVA AMAND-JOSEPH (EVEQUE DE GRENOBLE) - Le secret de la Franc-maçonnerie
G59520: FAVA AMAND-JOSEPH (EVEQUE DE GRENOBLE) - Le secret de la Franc-maçonnerie
T98347: FAVAL EDMOND - Recherches sur les sources latines des contes et romans courtois du Moyen Age
B54819: FAVAUGE JACQUES - Les deux confédérations liégeoises et l'ordonnance de paix de 1271
B34063: FAVAUGE JACQUES - Les deux confédérations liégeoises et l'ordonnance de paix de 1271 [dans: Anciens Pays et Assemblées d'Etats, volume 26]
E87598: FAVIER JEAN - De l'or et des épices. Naissance de l'homme d'affaires au Moyen Age
S24973: FAVIER PAUL - L'architecture et la décoration aux Palais de Versailles et des Trianons
G62255: FAVIER JEAN - In naam van God en des gewins. De wording van de zakenman
R47228: FAVRE MARIE-TH. L'ABBÉ - Théorie et pratique de la communion fréquente et quotidienne, à l'usage des prêtres qui exercent le saint ministère [2 tomes]
T77394: FAVRE L. - Les Patois de la France. Recueil de chants, Noëls, Fables, Dictons, Dialogues, fragments de Poèmes, composés en principaux dialectes de la France,-
R75248: FAVRE J. C.SS.R. - Soeur Marie-Céleste de la Volonté de Dieu, rédemptoristine (1875-1922)
R67210: FAVRE-DORSAZ ANDRE - Calvin et Loyola. Deux reformes
G102980: FAVREAU ROBERT - Les inscriptions médiévales [dans: Typologie des sources du moyen age occidental, TYP 35]
B101658: FAVRESSE FELICIEN - Etudes sur les métiers bruxellois au moyen âge
B67429: FAVRESSE F. - L'avènement du régime démocratique à Bruxelles pendant le Moyen Age (1306-1423)
B64642: FAYAT HENDRIK - Mémoires van een Brusselse Vlaming. I: Niets is voorbij, II: In het teken van Artevelde [volledig in twee vols.]
G64641: FAYAT HENDRIK - Op zoek naar vrede. Internationale problemen van deze tijd
B30209: FAYAT HENDRIK - In het teken van Artevelde
W79659: FAYE H. - Sur l'origine du monde. Théories cosmogoniques des anciens et des modernes
R106543: DE FAYE EUGENE - Etude sur les origines des églises de l'age apostolique
R78692: DE FAYE EUGENE - Gnostiques et gnosticisme. Etude critique des documents du gnosticisme chrétien aux IIe et IIIe siècles
F59141: DE FAYE EUGENE - Origène sa vie, son oeuvre, sa pensée. Volume premier: Sa biographie et ses écrits
F62823: FAYE JEAN PIERRE - Langages totalitaires
W77382: FAYE H. - Cours d'astronomie de l'école polytechnique [2 tomes] I: Astronomie sphérique, description des instruments, théorie des erreurs, géodésie et géographie mathématique-
R47218: DE LA FAYE JACQUES - Nos martyrs - Les Carmélites de Compiegne
G55354: DE LA FAYE JACQUES - La princesse de Rohan et le duc d'Enghien (un roman d'exil)
G55353: DE LA FAYE JACQUES (& DE SEGUR MARQUIS, PRÉFACE) - Amitiés de reine
M82878: FAZY EDMOND - Louis II et Richard Wagner (d'après des documents inédits avec une version nouvelle sur la mort de Louis II)
F14003: FEBER G.H.A. - De impasse van den geest
B104488: LE FEBVE DE VIVY LEON - Documents d'histoire précoloniale belge (1861-1865). Les idées coloniales de Léopold, duc de Brabant
R53053: FEBVRE S. - Connaissance et amour de Marie ou Trente-deux instructions sur la Sainte Vierge
R62201: FEBVRE LUCIEN - Au coeur réligieux du XVIe siècle
F105507: FECHNER H.A. - Über den Gerechtigkeitsbegriff des Aristoteles. Ein Beitrag zur Geschichte der alten Philosophie
R41487: FECKES CARL (& VAN KAATHOVEN PASCH.J. O.PRAEM., VERTALING) - Het mysterie der Heilige Kerk - haar wezen en werking in het organisme van de bovennatuur
R39548: FECKES CARL (& VAN KAATHOVEN PASCH.J. O.PRAEM., VERTALING) - Het mysterie van het goddelijk moederschap - Maria's beeld ontworpen uit de leer der Kerk
G75558: FEDOROVA E.V. - Vvedenie v latinskuju epigrafiku [="Introduction to Latin epigraphy"]
E94375: FEDOROWICZ J.K. - England's Baltic trade in the early seventeenth century. A study in Anglo-Polish commercial diplomacy
R97919: FEE GORDON D. - The First Epistle to the Corinthians
T59662: FEGHALI MICHEL & CUNY ALBERT - Du genre grammatical en sémitique
X56288: FEGHALI MICHEL & FEGHALI JOSEPH - Contes, légendes et coutumes populaires du Liban - Tome II
R60232: FEHR JOSEPH - Staat und Kirche im fränkischen Reiche bis auf Karl den Grossen
R67985: FEIERTAG J.-L. E.A. (EDS.) [HIERONYMUS S. PRESBYTER] - S. Hieronymus Presbyter. Contra Iohannem, Altercatio Luciferiani et Orthodoxi [Corpus Christianorum, Instrumenta Lexicologica Latina, Fasc.114 Series A]
R72807: FEIGE GERHARD (HRSG.) - Christentum und Kultur - ein gestörtes Verhältnis? Erfurter Theologische Woche 1997
R88287: FEIJE HENRICUS JOANNES - De impedimentis et dispensationibus matrimonialibus
B51656: FEIJE HENRICUS JOANNES - De civili romani pontificis principatu et academiae lovaniensis tum antiquae instaurate de eo doctrina Oratio (quam die VII mensis julii MDCCCLXII in solemni candidatorum ad gradus academicos promotione habebat Henricus Joannes Feije)
G259: FEILER, ARTHUR (VRTAALD DOOR TITIA JELGERSMA) - Het Bolsiewistisch Experiment
R15937: FEINER JOHANNES & LOHRER MAGNUS (HERAUSGEGEBEN VON--), - Mysterium Salutis Grundriss heilgeschichtlicher Dogmatik - 7 vol. : 1.Die Grundlagen heilgeschichtlicher Dogmatik & II.Die Heilsgeschichte vor Christus & III.(1-2) Das Christusereignis & IV.(1-2) Das Heilsgeschehen in der Gemeinde & V.Zwischenzeit und V
G79412: FEJER MARIA F. & LAJOS HUSZAR - Bibliographia Numismaticae Hungaricae. Bibliography of Hungarian numismatics. Die Bibliographie der Ungarischen Numismatik. A Magyar numizmatika bibliografiaja
R46781: FELDER HILARIN O.F.M.CAP. (& VESIN MODESTE O.F.M.CAP., TRADUCTION DE L'ALLEMAND) - Jesus de Nazareth
R40508: FELDER HILARIN O.M.CAP. (NAAR 'T DUITSCH DOOR PATRICIUS VAN STEENBERGEN O.M.CAP.) - St.Franciscus en zijn ideaal [2 vols.]
X71555: FELDMANN GEORG WILHELM - Wirtschaft und Markt vor dem Hintergrund der prähistorischen finnougrisch-indogermanischen Sprachberührungen. Versuch einer Deutung der Sprache als ein Instrument der Okonomie
R50751: FELDMANN FRANZ - Der Knecht Gottes in Isaias Kap.40-55
F80660: DE FELETZ CH.-M. - Mélanges de philosophie, d'histoire et de littérature [4 volumes] I: Philosophie, II: Belles-Lettres Poésie, III: Belles-Lettres Prose, IV: Histoire, Mémoires
G35603: DE FELICE RENZO - Aspetti e momenti della vita economica di Roma e del Lazio nei secoli XVIII e XIX
Y88220: FELINSKY, WENZYK, NIEMCOWITZ, OGINSKY, MOWINSKY & KOCHANOWSKY - Chefs-d'oeuvre du théatre polonais. Félinsky, Wenzyk, Niemcowitz, Oginsky, Mowinsky, Kochanowsky
R41322: FELISI J. - Eloge philosophique moral du chanoine Alphonse Muzzarelli théologien de la S.Pénitencerie, prononcé par mr. J.Felisi dans l'oratoire de S.Crispin à Ferrare le 15 juillet [1813]
C36523: FELIX MARC L. - Kipinga - Throwing-blades of Central Africa / Wurfklingen aus Zentralafrika
R73855: FELIX S.J. - Le progrès par le christianisme. Conférences de Notre-Dame de Paris: Année 1866 + Année 1867 [2 années en 1 tome]
R86198: FELIX S.J. - La Carmélite
R55796: FELIX R.P. S.J. - L'art devant le christianisme (Conférence de Notre-Dame 1867) [relié avec:] L'économie sociale devant le christianisme (Conferences de Notre-Dame 1866)
R34635: FÉLIX R.P. - Le progrès par le christianisme - Conférences de Notre-Dame de Paris (Année 1861, 2e édition)
G40273: FELIX R.P. S.J. - Le prince Adam Czartoryski - Discours prononcé le 22 mai 1862 dans l'église de Montmorency à l'occasion du service annuel pour les émigrés polonais morts en France
R48537: FELIX R.P. S.J. - Notre-Dame du Cénacle
Q35928: FELIX H. - Nouvelle collection de tours de cartes - Ouvrage complet renfermant les préceptes et les instructions élémentaires théoriques et pratiques indispensables pour bien réussir dans cet art
R47279: FELIX R.P. S.J. - Le socialisme devant la société - Conférences prononcées à Notre-Dame de Grenoble dans le Carême de 1878
R74183: FELIX S.J. - Le progrès par le christianisme. Conférences de Notre-Dame de Paris: Année 1858 + Année 1859 [2 années en 1 tome]
R74182: FELIX S.J. - Le progrès par le christianisme. Conférences de Notre-Dame de Paris: Année 1856 + Année 1857 [2 années en 1 tome]
R74181: FELIX S.J. - Le progrès par le christianisme. Conférences de Notre-Dame de Paris: Année 1860 + Année 1861 [2 années en 1 tome]
R74180: FELIX S.J. - Le progrès par le christianisme. Conférences de Notre-Dame de Paris: Année 1862 + Année 1863 [2 années en 1 tome]
R74179: FELIX S.J. - Le progrès par le christianisme. Conférences de Notre-Dame de Paris: Année 1864 + Année 1865 [2 années en 1 tome]
B68079: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Supplément aux réclamations belgiques. Quatorzième recueil + Recueil des représentations, protestations et réclamations - Quinzième recueil
B68080: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Supplément aux réclamations belgiques. Quatorzième recueil. Douzième + treizième recueil
B68082: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Quatrième partie du second recueil + Cinquième partie du second recueil
B68083: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Cinquième partie du second recueil + Recueil des représentations, protestations et réclamations - Onzième recueil + Supplément au recueil des réclamations belgiques
B68084: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Troisième + quatrième partie du second recueil
G82301: DE FELLER F.-X. S.J. - Biographie universelle ou Dictionnaire historique des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes- [8 volumes et supplement]
F94128: DE FELLER F.X. S.J. - Catéchisme philosophique ou Recueil d'observations propres à défendre la religion chrétienne contre ses ennemis
B68091: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Onzième recueil
B76114: FELLER JOSEPH - Essai d'orthographe wallonne [dans: Bulletin de la Société Liégeoise de Littérature Wallonne, tome 41 (1900) 1e fasc.]
B68060: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Partie civile: Cinquième + Sixième partie du premier recueil + Table des titres & Table des matières [Extraits du Onzième recueil]
F48269: DE FELLER F.X. S.J. - Catéchisme philosophique ou Recueil d'observations propres à défendre la religion chrétienne contre ses ennemis [3 tomes]
B68086: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Troisième + quatrième partie du premier recueil
B68087: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Cinquième + sixième partie du premier recueil
B68090: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Sixième partie du premier recueil + Onzième recueil + Supplément au recueil des réclamations belgiques + Douzième recueil
B68061: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Partie civile: Troisième partie du premier recueil + Quatrième partie du premier recueil
B68062: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations faites à S.M.I. - Onzième recueil + Supplément au recueil des réclamations belgiques
B68063: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Supplément aux réclamations belgiques. Douzième recueil
B68064: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Supplément aux réclamations belgiques. Treizième recueil
B68065: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Supplément aux réclamations belgiques. Quatorzième recueil
B68066: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Les réclamations belgiques couronnées par la victoire & la liberté, par le triomphe de la religion & des loix. Quinzième recueil
B68068: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Les réclamations belgiques couronnées par la victoire & la liberté, par le triomphe de la religion & des loix. Dix-septième recueil
B68081: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Troisième recueil: deuxième partie du second recueil + Troisième partie du second recueil
B68059: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Partie civile: Première partie du premier recueil + Deuxième partie du premier recueil
B68046: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations [-]. Partie civile. Première partie du premier recueil
B68047: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations de tous les ordres de citoyens [-]. Second recueil
B68048: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations [-]. Partie civile. Deuxième partie du premier recueil
B68050: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations [-]. Partie civile. Quatrième recueil. Troisième partie du premier recueil
B68049: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations de tous les ordres de citoyens [-]. Troisième recueil: deuxième partie du second recueil
B68051: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations [-]. Partie civile. Sixième recueil. Quatrième partie du premier recueil
B68085: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Première + seconde partie du premier recueil
B68072: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Septième recueil: Quatrième partie du second recueil + Suite de la quatrième partie du premier recueil
B68073: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Sixième recueil: quatrième partie du premier recueil
B68071: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Huitième recueil: cinquième partie du premier recueil
B68070: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Neuvième recueil: Cinquième partie du second recueil + Suite de la cinquième partie du premier recueil
B68078: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations couronnées par la victoire & la liberté, par le triomphe de la religion & des loix. Seizième + Dix-septième recueil
B68076: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Second recueil + Recueil des représentations, protestations et réclamations - Seconde partie du premier recueil
B68074: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Quatrième recueil: troisième partie du premier recueil + Suite de la deuxième parte du second recueil
B68075: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - : Suite de la seconde partie du premier recueil + Recueil des représentations, protestations et réclamations - Troisième recueil: deuxième partie du second recueil
B68077: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations faites à S.M.I. par les Représentans & Etats des dix Provinces des Pays-Bas autrichiens assemblés. Premier recueil
B68053: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Partie ecclésiastique. Neuvième recueil: cinquième partie du second recueil + Dixième recueil: Sixième partie du premier recueil
B68052: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations [-]. Partie civile. Huitième recueil: Cinquième partie du premier recueil
R100752: DE FELLER FRANCOIS-XAVIER S.J. - Cours de morale chrétienne et de littérature religieuse, extrait des journaux de m. l'abbé De Feller. Tome premier, tome , tome, tome [4 volumes]
B68069: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations - Dixième recueil: sixième partie du premier recueil + Suite de la cinquième partie du second recueil
B91737: FELLER JULES - Le Bethléem verviétois. Une survivance d'ancien théatre religieux de marionnettes
B95397: DE FELLER FRANÇOIS-XAVIER S.J. - Recueil des représentations, protestations et réclamations faites à S.M.I. par les Représentans & Etats des dix Provinces des Pays-Bas autrichiens assemblés. Premier recueil (en 4 parties)
B94356: FELLER JULES (& GRIGNARD ADELIN S.J.) - Notes de philologie wallonne [relié avec:] Phonétique et morphologie des dialectes de l'Ouest-wallon accompagnées de douze cartes (par Adelin Grignard S.J., éditées par Jules Feller)
S65164: FELLINI FEDERICO & PINELLI TULLIO - La Strada. Sceneggiatura
H47496: DE FELS MARTHE - Monsieur Vincent
B96252: FELSENHART J. - Les colonies anglaises de 1574 à 1660, d'après les State Papers, et Episode de l'émigration belge en Virginie
R12362: FELTEN JOSEPH - Neutestamentliche Zeitgeschichte oder Judentum und Heidentum zur Zeit Christi und der Apostel [2 volumes]
R69978: FELTES HEINZ - Die Gattung des Habakukkommentars von Qumran (1 QpHab). Eine Studie zum frühen jüdischen Midrasch
S96718: FELTON ANTON - Jewish carpets. A history and guide
M106697: FENAROLI FEDELE (& MANDANICI PLACIDO, ED.) - Partimenti e regole musicali per quelli che vogliono suonare coi numeri e per i principianti di Contrappunto
F35620: FENART MICHEL - Les assertions bergsoniennes
F28085: FÉNART MICHEL - Les assertions bergsoniennes
R70021: FENEBERG WOLFGANG - Der Markusprolog. Studien zur Formbestimmung des Evangeliums
R78623: FENEBERG RUPERT - Christliche Passafeier und Abendmahl. Eine biblisch-hermeneutische Untersuchung der neutestamentlichen Einsetzungsberichte
R97629: FENELON - De l'éducation des filles, par Fénélon, précédé d'un mémoire sur l'éducation des femmes, présenté à l'Assemblée générale des Catholiques à Malines, dans sa session de 1864
R55871: FENELON - Correspondance de Fénelon archevêque de Cambrai, publiée pour la première fois sur les manuscrits originaux et la plupart inédits [4 tomes]
R106497: FENELON (& DUDON PAUL S.J., ED.) - Le gnostique de saint Clément d'Alexandrie ; opuscule inédit de Fénelon
R75592: FENELON DE SALIGNAC [FENELON FRANÇOIS, VICOMTE] - Les quinze divisions des saints évangiles
R15938: FÉNELON, - De l'existence de Dieu : lettres sur la réligion - discours pour le sacré de l'électeur de Cologne - lettres sur l'église...(précédés d'observations par le Cardinal de Bausset)
R54278: FENELON FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE & DE LA RUE CHARLES [MIGNE, ED.] - Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés- publiée par m.l'abbé Migne. Tome 28: Les oeuvres oratoires complètes de Fénelon et de La Rue
Y44829: FENELON - Les aventures de Télémaque - suivie des aventures d'Aristonous
Y50519: FENELON - Dialogues des morts anciens et modernes avec quelques fables, composés pour l'éducation d'un prince (Procédé d'Hernan)
R76915: FENELON (FRANCOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE, ARCHEVÊQUE DUC DE CAMBRAI) - Demonstration de l'existence de dieu, tirée de la connoissance de la nature, & proportionnée à la foible intelligence des plus simples
R45779: FENELON (FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE, ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI) - Oeuvres de Fénelon - 8 tomes [publiées par l'abbé C. Berton et suivies de son Histoire, écrite par le cardinal de Bausset et revue par Gosselin]
T38292: FENELON (& SCHRANT J.M. PASTOOR TE BOVENKARSPEL, RIDDER DER ORDE VAN DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW EN BENOEMD HOOGLEERAAR AAN DE HOOGESCHOOL TE GENT) - Fenelons gesprekken over de welsprekendheid in het algemeen, en over die van den kansel in het bijzonder ; gevolgd van een uittreksel uit deszelfs brief aan de Fransche hoogeschool, tot het zelfde onderwerp betrekkelijk (uit het Franch, met aanteekeningen door J.M. Schrant- )
R30779: FENNING HUGH O.P. - The undoing of the Friars of Ireland: A study of the Novitiate question in the eighteenth century
X71551: FENZ HENDRIK & KAPPERT PETRA (EDS.) - Turkologie für das 21. Jahrhundert. Herausforderungen zwischen Tradition und Moderne
R52771: LE FER DE LA MOTTE IRMA (& AUBINEAU LÉON, PRÉFACE) - Une femme apotre ou Vie et lettres d'Irma Le Fer de la Motte, en religion soeur François-Xavier décédée a sainte-Marie-des-Bois (Indiana), publiées par une de ses soeurs
C86468: DE FERAL CAROLE - Le nom des langues III: Le nom des langues en Afrique sub-saharienne. Pratiques, dénominations, catégorisations. Naming languages in Sub-Saharan Africa. Practices, Names, Categorisations
F105473: FEREJOHN MICHAEL - The Origins of Aristotelian Science
R38580: FERET P. L'ABBÉ - Henri IV et l'église catholique
R15939: FERET H.-M. - L'apocalypse de Saint Jean - vision chrétienne de l'histoire
W88555: FERGUSON JAMES - Lectures on select subjects in mechanics, hydrostatics, pneumatics, and optics. With the Use of Globes, the Art of Dialing, and the Calculation of the Mean Times of New and Full Moons and Eclipses
F105083: FERGUSON JOHN - Moral Values in the Ancient World
T55289: FERGUUT JAN [= PSEUD.VAN VAN DROOGENBROECK JAN A.] - Makamen en Ghazelen - proeven Oosterscher Poëzie
T11746: FERGUUT JAN - Spreuken en sproken - gedichten en gedachten den zangers en kloosterlingen der Oosterlingen afgeluisterd en nagefluisterd door Jan ferguut
T102350: FERGUUT JAN [= PSEUD.VAN VAN DROOGENBROECK JAN A.] - Makamen en Ghazelen - proeven Oosterscher Poëzie [samen ingebonden met: Spreuken en sproken, gedichten en gedachten, den zangers en kloosterlingen, der Oosterlingen afgeluisterd en nagefluisterd]
T89831: FERGUUT JAN [= PSEUD.VAN VAN DROOGENBROECK JAN A.] - Makamen en Ghazelen - proeven Oosterscher Poëzie
T100181: FERGUUT JAN (= VAN DROOGENBROECK M.J.A.) - Makamen en Ghazelen, Proeven Oosterscher Poëzie
T56114: FERGUUT JAN - Spreuken en sproken, gedichten en gedachten, den zangers en kloosterlingen, der Oosterlingen afgeluisterd en nagefluisterd
T90092: FERGUUT JAN - Spreuken en sproken, gedichten en gedachten, den zangers en kloosterlingen, der Oosterlingen afgeluisterd en nagefluisterd
V106660: FERIER ROCH - Petit cours d'apiculture mobiliste ou Exposé sommaire des moeurs, de l'industrie des abeilles et de leur culture suivant les procédés modernes
J41944: FERLÉ T. (& CHOLLET MGR., PRÉFACE) - La Ligue des Droits de l'Homme
F69774: FERMANI ARIANNA & MIGLIORI MAURIZIO (EDS.) - Attività e virtù. Anima e corpo in Aristotele
R48048: FERMÉ ALBERT O.P. - L'eucharistie - Traité dogmatique, philosophique et moral
R37135: FERMIN MARIA H.J. - Le vocabulaire de Bifrun dans sa traduction des quatre évangiles
R75446: FERNANDES MARIA DE LURDES CORREIA - A biblioteca de Jorge Cardoso (+1669), autor do Agiológio Lusitano. Cultura, erudição e sentimento religioso no Portugal Moderno
R42898: FERNANDEZ ANDREAS S.J. - Commentarius in librum Iosue
C91426: FERNANDEZ CABEZAS JESUS - La persona Pamue desde el punto de vista biotipologico (Conferencia pronunciada en el Instituto de Estudios Africanos el 20 de junio de 1949)
H91172: FERNANDO DA RIESE (PIO X) - Santa Veronica Giuliani implacata inseguitrice di amore e di dolore
R63808: FERNESSOLE PIERRE - Le très Révérand Père Auguste Etchécopar, troisième Supérieure Général des Prêtres du Sacré-Coeur de Bétharram (1830-1897)
R49101: FERON-VRAU PAUL - Les triomphes eucharistiques dans les 25 premiers Congrès Eucharistiques Internationaux
R49257: FERRANDO FRANÇOIS-MARIE O.F.M. (& SANT CÉLESTIN-MARIE O.F.M., TRAD.DE L'ESPAGNOL) - Le mystère de la foi ou Catéchisme eucharistique
H92561: FERRANT J. - Esquisse historique sur le culte et les reliques de saint Bertulphe de Renty en l'église d'Harlbeke [Harelbeke]
H98095: FERRANT J. - Un saint de la Flandre au XIe siècle ; Vie de saint Arnold ou Arnulphe, évêque de Soissons
F65181: FERRARA ALESSANDRO - Justice and judgment. The rise and the prospect of the judgment model in contemporary political philosophy
G101740: FERRARA ORESTES - Le XVIe siècle vu par les Ambassadeurs vénitiens
R106776: FERRARI GIORGIO E., SALMI MARIO & MELLINI GIAN LORENZO - Le bréviaire Grimani, reproduit d'après le manuscrit enluminé, propriété de la Bibliothèque Marciana à Venise
S53474: FERRARI GIULIO - Les deux Canaletto - Antonio Canal, Bernardo Bellotto - peintres
R98150: FERRARIS F. LUCIUS O.F.M. [& MIGNE, ED.] - Prompta Bibliotheca, canonica, juridica, moralis, theologica, nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica, etc. [8 volumes, complete]
B73662: DE FERRARIS (COMTE) - Mémoires historiques, chronologiques et oeconomiques. Mémoire 6: sur les 24 feuilles du No 4 de la Carte de Cabinet des Païs-Bas Autrichiens
G22153: FERRATON HUBERT, - Syndicalisme ouvrier et social-démocratie en Norvège
F80527: FERRAZ M. - Spiritualisme et libéralisme (Histoire de la philosophie en France au XIXe siècle)
G84990: FERREOL GILLES & JUCQUOIS GUY (DIR.) - Dictionnaire de l'altérité et des relations interculturelles
R87012: FERRER ANTONIO CLAVER (& SANTIAGO JOSE LUIS, ED.) - Noticias historiales del conbento de nuestro padre san Augustin de Caragoza y de la demas del reyno de Aragon
R104624: FERRER ARELLANO JOAQUIN - La Mediacion Materna de la Inmaculada. Esperanza Ecumenica de la Iglesia. Hacia el quinto dogma mariano. Razones Teologicas
R56541: FERRERAS AVELINO DE LUIS - La cuestion de la incomprensibilidad de Dios en Karl Rahner
C82594: FERRERE F. - La situation religieuse de l'Afrique romaine, depuis la fin du IVe siècle jusqu'à l'invasion des Vandales (429)
G48256: FERRERO G. - Grandeur et décadence de Rome IV. Antoine et Cléopatre
G91523: FERRERO ARDEA (A CURA DI) - Il ruolo delle regioni nella disciplina e gestione del territorio [in: Studi Urbanistici, collana biennale, volume XII (12)]
S87775: FERRERO VIALE MERCEDES - Arazzi del Cinquecento
S28322: FERRERO MERCEDES VIALE - Rare carpets from east and west
G37849: FERRERO GUGLIELMO - La ruine de la civilisation antique
R97704: FERRETTI LODOVICO O.P. - Vita di monsignor Pio Alberto Del Corona dell'ordine dei Predicatori della Congregazione di San Marco di Firenze, Arcivescovo di Sardica
R43562: FERRETTI ANDRÉ MASTAÏ (EVÊQUE DE PESARO) - Les évangélistes unis, traduits et commentés [2 tomes]
M94175: FERRETTI PAOLO O.S.B. (& AGAESSE A. O.S.B., TRAD.) - Esthétique grégorienne ou Traité des formes musicales du chant grégorien. Volume I [seul volume paru]
R67259: FERRETTI PAOLO O.S.B. (& AGAESSE A. O.S.B., TRAD.) - Esthétique grégorienne ou Traité des formes musicales du chant grégorien. Volume I [seul volume paru]
B90276: FERRIER A. - Description historique et topographique de la ville d'Anvers [relié avec:] Description etc. d'Amsterdam et de ses environs avec une notice particulière sur les villes de Harlem et Utrecht & Description etc. de La Haye
F80562: FERRIERE EMILE - L'ame est la fonction du cerveau [2 volumes]
G56726: DE LA FERRIERE H. - Henri IV - le roi, l'amoureux
S106509: FERRUA ANTONIO S.J. - Le pitture della nuova catacomba di Via Latina
Y50533: FERRY GABRIEL (LOUIS DE BELLEMARE) & SAND GEORGES, PRÉFACE - Le coureur des bois ou Les chercheurs d'or [2 tomes]
B100942: FERY DE GUYON - Mémoires de Fery de Guyon écuyer, bailly général d'Anchin et de Pesquencourt, avec un commentaire historique et une notice sur la vie de l'auteur par A.-P.-L. De Robaulx de Soumoy, auditeur militaire de Brabant
B38637: FERY DE GUYON - Mémoires de Fery de Guyon écuyer, bailly général d'Anchin et de Pesquencourt, avec un commentaire historique et une notice sur la vie de l'auteur par A.-P.-L. De Robaulx de Soumoy, auditeur militaire de Brabant
E81924: FESCH PAUL - L'année sociale et économique en France et à l'étranger. 1908
A68729: FESKENS JOSEPH - Op een troepschip naar Indië
R82492: FESSLER JOS. - Institutiones Patrologiae, quas ad frequentiorem, utiliorem et faciliorem ss. Patrum lectionem promovendam [2 volumes]
H13135: FESTRAETS F. - Messire de La Salle: Gods dappere edelman die de roemrijke Leo XIII heilig verklaarde in het jubeljaar 1900
F105188: FESTUGIERE A.J. O.P. - L'enfant d'Agrigente, suivi de: Le grec et la nature
R104659: FESTUGIERE O.P. - La révélation d'Hermès Trismégiste [4 volumes, complet], I: L'astrologie et les sciences occultes, II: Le Dieu cosmique, III: Les doctrines de l'ame, IV: Le Dieu et la Gnose
F106183: FESTUGIERE A.J. O.P. - Contemplation et vie contemplative selon Platon
R78841: FESTUGIERE O.P. - La révélation d'Hermès Trismégiste, IV: Le Dieu inconnu et la gnose
R103890: FESTUGIERE A.J. O.P. - George Herbert, poète, saint anglican (1593-1633)
F105242: FESTUGIERE A.J. O.P. - Les trois 'protreptiques' de Platon ; Euthydème, Phédon, Epinomis
F105189: FESTUGIERE A.J. O.P. - Le Grec et la nature
R105980: FESTUGIERE ANDRE-JEAN O.P. - Les actes apocryphes de Jean et de Thomas. Traduction française et notes critiques
R106260: FESTUGIERE O.P. - La révélation d'Hermès Trismégiste [4 volumes, complet], I: L'astrologie et les sciences occultes, II: Le Dieu cosmique, III: Les doctrines de l'ame, IV: Le Dieu et la Gnose
R103478: FESTUGIERE A.-J. O.P. (ED.) - Historia Monachorum in Aegypto (Edition critique du texte grec)
G103515: FESTUGIERE A.J. O.P. - Etudes de religion grecque et hellenistique
X105978: FESTUGIERE ANDRE-JEAN O.P. - Actes du Concile de Chalcédoine. Sessions III-VI (La définition de la Foi). Traduction française
M95215: FETIS F.-J. (& POUGIN ARTHUR, DIR.) - Biographie universelle des Musiciens et Bibliographie générale de la musique [8 tomes] + Supplément et complément [2 tomes]
M72031: FETIS F.J. - Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique. Tome cinquième
M72029: FETIS F.J. - Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique. Tome huitième. 1re partie
S100828: FETIS EDOUARD - L'art dans la société et dans l'état
M91528: FETIS F.J. - Traité complet de la théorie et de la pratique de l'harmonie contenant la doctrine de la science et de l'art
M93930: FETIS ED. - Les musiciens belges [2 tomes]
M93929: FETIS ED. - Les musiciens belges [2 tomes]
S94042: FETIS EDOUARD & PINCHART ALEXANDRE - La descendance apostolique de Sainte Anne, triptyque de Quentin Metsys, estampe du XVIe siècle (par Fetis) & Jacques de Gerines batteur de cuivre du Xve siècle, et ses oeuvres (par Pinchart)
S82830: FETIS EDOUARD - Rapport sur les travaux de la classe des beaux-arts de l'Académie royale de Belgique depuis sa fondation et Discours prononcé à la solennité jubilaire du 29 mai 1872
M42635: FETIS - François-Joseph Fétis en het muziekleven van zijn tijd 1784-1871
J81674: FETIS FREDERIC - Des droits du mari sur les biens personnels de la femme dans le régime de la communauté
R37171: FETZ J.F. - Geschichte der kirchenpolitischen Wirren im Freistaat der drei Bünde (Bisthümen Chur und Como). Vom Anfang des 17. Jahrhundert bis auf die Gegenwart
F63569: FEUERBACH LUDWIG - Entwürfe zu einer Neuen Philosophie
G94252: FEUGERE GASTON - Erasme. Etude sur sa vie et ses ouvrages
R106150: FEUILLET A. - Jésus et sa Mère d'après les récits lucaniens de l'enfance et d'après saint Jean - Le rôle de la Vierge Marie dans l'histoire du salut et la place de la femme dans l'église
R49619: FEUILLET A. - Le mystère de l'amour divin dans la théologie johannique
R67178: FEUILLET A. - L'agonie de Gethsémani. Enquête exégétique et théologique suivie d'une étude du "Mystère de Jésus" de Pascal
R78559: FEUILLET A. - Le Christ sagesse de Dieu d'après les épitres pauliniennes
F35254: FEULING DANIEL - Hauptfragen der Metaphysik - Einführung in das philosophische Leben
R84077: FEVAL PAUL - Jésuites !
R45587: LE FEVRE PIERRE S.J. [= LEFEVRE, FABER PETRUS] & BOUIX MARCEL S.J. (ED.) - Mémorial du bienheureux Pierre le Fèvre premier compagnon de S. Ignace de Loyola - publié pour la première fois en son texte latin et traduit en français par Marcel Bouix
R100043: FEVRE MGR. - Histoire apologétique de la papauté depuis saint Pierre jusqu'à Pie IX [7 volumes]
F79379: FEVRE LOUIS - Penser avec Ricoeur. Introduction à la pensée et à l'action de Paul Ricoeur
R41081: FEY CLARA [PUBLIÉE PAR UN MEMBRE DE LA CONGRÉGATION) - La Pratique Préféree de mère Clara Fey fondatrice de la Congrégation des Soeurs du pauvre Enfant Jésus - ou le Recueillement en Jésus-Eucharistie
R46335: FEY CLARA [PUBLIÉE PAR UN MEMBRE DE LA CONGRÉGATION) - La Pratique Préféree de mère Clara Fey fondatrice de la Congrégation des Soeurs du pauvre Enfant Jésus - ou le Recueillement en Jésus-Eucharistie
X106665: FEYDIT FREDERIC - Manuel de langue arménienne. Arménien occidental moderne
R52588: FEYENS J.-B. - Le prêtre guidé dans l'oeuvre de l'éducation de la jeunesse
G90463: FEYENS J.-B. - Histoire politique de la Grèce
S79989: FEYO BARATA - Arte Portuguesa. A Escultura de Alcobaca
F14001: FEYS R. - De ontwikkeling van het logisch denken
H30849: FIALON EUGÈNE - Etude d'histoire et littéraire sur Saint Basile, suivie de l'Hexaméron, traduit en français
R46412: FICHAUX (CHANOINE) - Dom Sébastien Wyart Abbé Général de l'Ordre Cistercien réformé auparavant Capitaine adjudant-major aux Zouaves Pontificaux
R84866: FICHAUX (CHANOINE) - Dom Sébastien Wyart, Abbé Général de l'Ordre Cistercien réformé auparavant Capitaine adjudant-major aux Zouaves Pontificaux
F80532: FICHTE (& BARCHOU DE PENHOEN, TRAD.) - Destination de l'homme, de Fichte
F74942: FICHTE JOHANN GOTTLIEB (MEDICUS FRITZ, ED.) - Johann Gottlieb Fichte, Uber den Begriff der Wissenschaftslehre
F35196: FICHTE & VALENSIN AUGUSTE - L'essence de la théorie de la science (traduction, avec notes, du 'Sonnenklarer Bericht' de Fichte) suivie de notes diverses par Auguste Valensin
F28187: FICHTE J.G. - La destination de l'homme
G78317: FICHTENAU HEINRICH (& KAISER DENISE A., TRANSL.) - Heretics and scholars in the high middle ages 1000-1200
V21204: FICHTER JOSEPH-H., - La sociologie - notions de base
F78338: FICINO MARSILIO (& ALLEN MICHAEL J.B., ED. & TRANSL.) - Commentaries on Plato, volume I: Phaedrus and Ion [in: The I Tatti Renaissance Library, volume 34]
F70900: FICINO MARSILIO - The letters of Marsilio Ficino, translated from the Latin. Volume 3 (Liber IV)
F70901: FICINO MARSILIO - The letters of Marsilio Ficino, translated from the Latin. Volume 6 (Liber VII)
R78629: FIEBIG PAUL - Jesu Bergpredigt. Rabbinische Texte zum Verständnis der Bergpredigt, ins Deutsche übersetzt, in ihren Ursprachen dargeboten und mit Erläuterungen und Lesarten versehen. Mit Registern
F58292: FIELD J.V. & JAMES FRANK A.J.L. (EDS.) - Renaissance & Revolution - Humanists, scholars, craftsmen & natural philosophers in early modern Europe
V93595: FIELD ALBERT - Transformation playing cards
G37842: FIELD HAVILAND H. (JR.) - The political role of the General Assembly
G90105: FIELHAUER HELMUT (HRSG.) - Volkskunde und Volkskultur. Festschrift für Richard Wolfram (zum 65. Geburtstag)
F80426: FIERENS-GEVAERT H. - La tristesse contemporaine. Essai sur les grands courants moraux et intellectuels
S56627: FIERENS-GEVAERT - La peinture à Bruges - Guide historique et critique
H54501: FIERENS ALFONS - Franciscus van Assisi
S53914: FIERENS PAUL - Pierre Caille
S82480: FIERENS-GEVAERT - Etudes sur l'art flamand. La renaissance septentrionale et les premiers maitres des Flandres ; Jacques Cavael, Jacques de Baerze, Pierre de Bruxelles, Melchior Broederlam, Jean Pepin de Huy, Jean de Liège, Jean de Marville, Jean de Beaumetz, André Beauneveu, Claes Sluter, etc.
S91860: FIERENS PAUL - Le fantastique dans l'Art Flamand
S58645: FIERENS PAUL - Antoine Mortier
R21395: FIERENS ALFONS - De geschiedkundige oorsprong van den Aflaat van Portiunkula, met een aanhangsel over de wereldbrieven van Sint Franciscus
S45284: FIERENS PAUL - Permeke
S83138: FIERENS-GEVAERT - La peinture à Bruges. Guide historique et critique
S85168: FIERENS PAUL - La peinture et les peintres
S100332: FIERENS PAUL - Chaires et confessionaux baroques
R98042: FIERENS ALFONS - Voormannen [2 delen]
M82681: FIERENS-GEVAERT - Liège, La maison Grétry. Catalogue illustré
G72844: FIERENS ALFONS & UYTERHOEVEN J. - A. Lallemand's hoofdzaken uit de nieuwste geschiedenis (1789-1927)
R49168: FIERENS ALFONS - Vrouwenbeelden [over: Julia Billiart stichteres van de Zusters van O.L.V. van Namen, Zuster Blanche van de Barmhartige Zusters van den H.Vincentius alias gravin de St.Martial & Zuster Theresia van het Kindje Jesus & Zuster Leonie van Schaerbeeck]
S29113: FIERENS PAUL - H.V. Wolvens
S83143: FIERENS-GEVAERT - La peinture au Musée ancien de Bruxelles, précédé d'un guide historique et critique
S40969: FIERENS PAUL - La peinture flamande des origines à Quentin Metsys
R27502: FIERENS ALFONS - Vrouwenbeelden [over: Julia Billiart stichteres van de Zusters van O.L.V. van Namen, Zuster Blanche van de Barmhartige Zusters van den H.Vincentius alias gravin de St.Martial & Zuster Theresia van het Kindje Jesus & Zuster Leonie van Schaerbeeck]
B39949: FIERENS-GEVAERT H. - Psychologie d'une ville - Essai sur Bruges
R106151: FIERENS ALFONS - De geschiedkundige oorsprong van den Aflaat van Portiunkula, met een aanhangsel over de wereldbrieven van Sint Franciscus
B81757: FIERLANTS EDMOND (& VAN ROEY J. INLEIDING & VAN PUTTE ANDRÉ) - Van 't Kipdorp tot 't Zuid, gefotografeerd door E. Fierlants (1860)
B83766: FIERS STEFAAN - Vijftig jaar volksvertegenwoordiging. De circulatie onder de Belgische parlementsleden 1946-1995
R53786: FIEVEZ MARGUERITE - La vie de Fernand Tonnet premier Jociste
B58848: FIEVEZ MARGUERITE - Inventaris van het Fonds-Cardijn
W57730: FIEVEZ CH. - Recherches sur le spectre du carbone dans l'arc électrique en rapport avec le spectre des comètes et le spectre solaire
Z52674: FIFA - Statuts et reglements de la F.I.F.A.
G68792: FIGEAC-CHAMPOLLION M. (ED.) - Lettres de rois, reines et autres personnages des cours de France et d'Angleterre depuis Louis VII jusqu'à Henri IV, tirées des archives de Londres par Bréquigny. Tome 1 (de 2): de l'année 1162 à l'année 1300
S51792: FIGEE THEA (TEKST) & OPREIJ WILLY (FOTO'S) - Pierre Lumey
C99835: FIGUEIRA LUIZ - Africa Bantu, racas e tribos de Angola. Estudo
Q81484: FIGUIER LOUIS - Le lendemain de la mort ou La vie future selon la science
Q77817: FIGUIER LOUIS - Histoire du merveilleux dans les temps modernes [4 volumes]
T92435: FIGUIER LOUIS - Le théatre scientifique
R59137: FIGUS ANTONINO - Etiopia e Roma sotto Urbano VIII (1623-1644)
X69122: FILCHNER WILHELM - Bismillah! Vom Huang-ho zum Indus
S85724: FILEDT KOK J.P. (COMP.) - Livelier than life. The Master of the Amsterdam Cabinet or the Housebook Master, ca. 1470-1500
R41194: VON FILEK IGNAZ - Die liberalisirenden Priester und ihre Ausschreitungen. Ein freies Wort an den Clerus Deutschlands, insbesondere an die Geistlichkeit der Erzdiöcese Köln
R78556: FILHO DOMINGOS BARBOSA - A Vontade salvifica e predestinante de Deus e a questao do cristocentrismo. Um estudo sobre a doutrina de Joao Duns Escoto e seus ecos na teologia contemporanea
R57368: FILIPOVIC ANA - Religiöse Erziehung als Hilfe zur Menschwerdung. Eine Untersuchung zur Religionspädagogik Adolf Exelers (1926-1983)
C36616: FILIPOWIAK WLADYSLAW & SZERNIEWICZ BOGUSLAW - Forschung, Kunst und Kultur in Westafrika (Ein Ausstellung des Muzeum Naodowe Szczecin)
H55549: FILLION L.-CL. - Saint Pierre
H45569: FILLION L.-CL. - Saint Pierre
M83015: FILLONNEAU ERNEST - Les concerts de Paris. Revue de la saison musicale de 1860
R33518: FILTHAUT THÉODORE - La théologie des mystères - Exposé de la controverse
F77406: FINAMORE JOHN F. - Iamblichus and the Theory of the Vehicule of the Soul
F71943: DE FINANCE JOSEPH - Etre et agir dans la philosophie de Saint Thomas
R101286: DE FINANCE IOSEPHUS S.J. - Ethica Generalis
F35214: DE FINANCE JOSEPH S.J. - Essai sur l'agir humain
V97173: FINCH KAREN & PUTNAM GRETA - Caring for textiles
T78140: FINCK FRANZ NIKOLAUS - Die Aufgabe und Gliederung der Sprachwissenschaft
R69991: FINDEIS HANS-JÜRGEN - Versöhnung - Apostolat - Kirche. Eine exegetisch-theologische und rezeptionsgeschichtliche Studie zu den Versöhnungsaussagen des Neuen Testaments (2 Kor, Röm, Kol, Eph)
X76785: FINDEISEN HANS - Schamanentum, dargestellt an Beispiel der Besessenheitspriester nordeurasisatischer Völker
G93202: FINDEL J.G. - De grondstellingen der vrijmetselarij in den gang der geschiedenis. Eene historisch wijsgeerige bespiegeling
G81644: FINDEL J.G. - Beiträge zur Humanitätslehre. Elf Logenreden
F105324: FINDLAY J.N. - Plato - The Written and Unwritten Doctrines
F105201: FINDLAY J.N. (& DIAZ JESUS, TRANSL.) - La disciplina de la caverna & La transcendencia de la caverna [2 volumes]
A102742: FINET ANDRE - L'accadien des lettres de Mari
R41320: FINETTI F. CHANOINE - Oraison funèbre de très-illustre, très-docte et très-vertueux prêtre Alphonse Muzzarelli de Ferrare, prononcée à ses obsèques solemnelles, célébrées à l'église du Jésus le 1er Juillet 1813
E42664: FINIT JULES & SIMONS MARCEL - Commerce et technique commerciale
X92901: FINK WALTER - Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik. Register zu Band 1-32
R39837: FINK KARL AUGUST - Das Vatikanische Archiv - Einführung in die Bestände und ihre Erforschung unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Geschichte
F104690: FINKENZELLER JOSEF - Offenbarung und Theologie nach der Lehre des Johannees Duns Skotus. Eine historische und systematische Untersuchung
F101348: FINNIS JOHN - Moral Absolutes. Tradition, Revision and Truth
F107844: FINNIS JOHN - Natural Law and Natural Rights
X71732: FINOT LOUIS - Les questions de Milinda. Milinda-panha, traduit du Pali avec introduction et notes
W73162: FINOULST JULES - Bijdrage tot de theorie der regelmatige veelhoeken
N67596: FIOLET H.A.M. O.F.M. - Een kerk in onrust om haar belijdenis. Een phaenomenologische studie over het ontstaan van de richtingenstrijd in de Nederlandse hervormde kerk
R108271: FIORENTINI GIROLAMO - De hominibus dubiis sive abortivis baptizandis pia prothesis
F66261: FIORENTINO FRANSCESCO - Francesco di Meyronnes. Libertà e contingenza nel pensiore tardo-medievale
M95324: FIORENTINO P.-A. - Les grands guignols. Première série
R78506: FIORENZA ELISABETH SCHLÜSSER - Priester für Gott. Studien zum Herrschafts- und Priestermotiv in der Apokalypse
X71374: FIRDOUSI ABOU'LKASIM (MOHL JULES, TRAD.) - Le livre de Feridoun et de Minoutchehr, rois de Perse, d'après le Shah-Nameh
B94987: FIRKET AD. - Etude sur les gites métallifères de la mine de Landenne et sur la faille silurienne du champ d'Oiseaux
B101613: FIRMIN BROEDER [DE SMIDT F.S.C.] - De Romaansche kerkelijke bouwkunst in West-Vlaanderen
B85240: FIRMIN BROEDER [DE SMIDT F.S.C.] - De Romaansche kerkelijke bouwkunst in West-Vlaanderen
R79972: FIRMUS VAN ST.-TRUIDEN [PETRUS THEODORUS] O.F.M.CAP. - Wapenhuis der geloovigen, of leerredenen tegen de hedendaagsche dwaalingen der geenen, welke geene goddelyke openbaaring aanvaarden. Eerste deel
R69506: FISCHER WOLFGANG P. - Frankreich und die Wiederöffnung des Konzils von Trient (1559-1562)
K87376: FISCHER JOS. S.J. (HRSG.) - Der 'Deutsche Ptolomäus' aus dem Ende des XV. Jahrhunderts (um 1490) in Faksimiledruck
P60753: FISCHER GUIDO - Die lokale Anästhesie in der Zahnheilkunde, mit spezieller Berucksichtigung der Schleimhaut- und Leitungsanästhesie. Kurz gefasstes Lehrbuch für Zahnärzte, ärzte und Studierende
R41302: FISCHER HERMANN SVD. - Mutter Maria Michaele - Adolfine Tönnies, Mitgründerin und erste Generaloberin der Steyler Anbetungsschwestern
C103327: FISCHER HENRY GEORGE - The Orientation of Hieroglyphs. Part 1: Reversals
G81424: FISCHER HENRI - Militarisme. Conférence faite à la loge "Le Lien des Peuples"
F58111: FISCHER JOHN MARTIN (ED.) - God, foreknowledge, and freedom
C103313: FISCHER HENRY GEORGE - Inscriptions from the Coptite Nome, Dynasties VI-XI
R23598: FISCHER NORBERT (HRSG. VON P.PASCHALIS NEYER O.F.M.) - Nicolaus Bares - Bischof von Berlin
R70094: FISCHER ULRICH - Eschatologie und Jenseiterwartung im hellenistischen Diasporajudentum
F80526: FISCHER KUNO - Arthur Schopenhauer. Erste Buch: Schopenhauers Leben und Charakter, Zweites Buch: Darstellung und Kritik der Lehre
A102190: FISCHER THEOBALD (HRSG.) - Sammlung mittelalterlicher Welt- und Seekarten italienischen Ursprungs und aus italienischen Bibliotheken und Archiven
R104836: FISCHER NORBERT - Augustins Philosophie der Endlichkeit. Zur systematischen Entfaltung seines Denkens aus der Geschichte der Chorismos-Problematik
R51896: FISCHER ENGELBERT LORENZ - Heidenthum und Offenbarung - Religionsgeschichtliche Studien über die Berührungspunkte der ältesten heiligen Schriften der Inder, Perser, Babylonier, Assyrer und Aegypter mit der Bibel - auf Grund der neuesten Forschungen
G80315: FISCHLI MELCHIOR - Geplante Altstadt. Zürich 1920-1960
F65198: FISCHMAN DENNIS - Political discourse in exile. Karl Marx and the Jewish question
P60519: FISH WILFRED E. - An experimental investigation of enamel, dentine and the dental pulp
P74485: FISHEER J.T. & HAWLEY L.S. - Een tikje getikt? Een gezonde en geestige kijk op werk van de psychiater
E41835: FISHER A.G.B. - Economic progress and social security
C97012: FISHER ANGELA - Fastueuse Afrique
G79274: FISHER CHARLES HENRI (& GORVILLE JACQUES, TRAD. & ADAPT.) - La vie érotique pendant la guerre
T80323: FISIAK JACEK (ED.) - Historical dialectology, regional and social
W82099: FITZ-PATRICK J. & CHEVREL GEORGES (TANNERY JULES, PREFACE) - Exercices d'arithmétique. Enoncés et solutions
P60501: FITZGERALD JOHN - Pyorrhoea Alveolaris and its relations to general medicine
R78715: FITZMYER JOSEPH A. S.J. - The Genesis Apocryphon of Qumran cave I. A commentary
G56785: FITZMYER JOSEPH A. S.J. - The Aramaic inscriptions of Sefire
R9788: FITZMYER JOSEPH A. - Essays on the Semitic background of the New Testament
R66498: FITZPATRICK P.J. - In breaking of bread. The Eucharist and ritual
H91189: FIUME GIOVANNA & MODICA MARILENA (EDS.) - San Benedetto il Moro. Santita, agiografia e primi processi di canonizzazione
G73924: FLACHE HANS (ED.) - Aufsätze zur portugesischen Kulturgeschichte. 13. Band (1974/1975)
G73923: FLACHE HANS (ED.) - Aufsätze zur portugesischen Kulturgeschichte. 10. Band (1970)
R83381: FLACHERE A. - Sous la menace des idoles. Souvenirs et émotions
F102634: FLAM L. - Fluisterende stemmen
F106835: FLAM LEOPOLD - Profielen - van Plato tot Sartre
L100874: FLAMEND JAN - Gids voor Groot Sint-Truiden
R96607: FLAMENT AUG. JEAN - Catalogus der bibliotheek van het rectoraat des Beggijnhofs te Amsterdam (Catalogus librorum Patris Begginagii Aemstelredamensis)
B18219: FLAMENT JULIEN - Les Marionnettes de Belgique
R69692: FLAMENT A.J.A. - Kunsthistorische beschrijving van een zeventigtal Mariabeelden en eenige schilderijen van de 12e tot en met de 18e eeuw, naar aanleiding van de tentoonstelling te Maastricht in Aug. 1912
J94515: FLAMEY PETER, GHYSELS JAN, VERBEECK BENGT & WYCKAERT STEPHAN - Arrestenboek Raad van State 10 jaar rechtspraak (ed.2005)
R31527: FLAMION J. - Les actes apocryphes de l'Apôtre André. Les Actes d'André et de Mathias, de Pierre et d'André et les textes apparentés
Q81483: FLAMMARION CAMILLE - Les forces naturelles inconnues

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar[an error occurred while processing this directive]

9/14