Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
S107500: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw en sierkunsten, nr.1, januari 1933 (vierde jaargang)
S107499: DIVERSE AUTEURS - Kunst, het Vlaamsch tijdschrift voor scheppenden arbeid (architectuur, beeldende- en sierkunsten, etc.). Nrs.8-9 1935 (zesde jaargang)
S107498: DIVERSE AUTEURS - Kunst, het Vlaamsch tijdschrift voor scheppenden arbeid (architectuur, beeldende- en sierkunsten, etc.). Nrs.1-2 1935 (zesde jaargang)
S107497: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw- en sierkunsten, nrs.6-7 1934 (vijfde jaargang)
S107496: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw- en sierkunsten, nrs.4-5 1934 (vijfde jaargang)
S107495: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw- en sierkunsten, nrs.2-3 1934 (vijfde jaargang)
S107494: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw- en sierkunsten, nrs.2-3 1934 (vijfde jaargang)
S107493: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw- en sierkunsten, nr.9 september 1933 (vierde jaargang)
S107492: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw- en sierkunsten, nr.6 juni 1933 (vierde jaargang)
S107491: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw- en sierkunsten, nr.5 mei 1933 (vierde jaargang)
S107489: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw en sierkunsten, nr.11 november 1932 (derde jaar)
S107490: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw en sierkunsten, nr.4 april 1933 (vierde jaargang)
S107488: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw en sierkunsten, nr.7 juli 1932 (derde jaar)
S107485: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.9 september 1930 [o.m. Jan Frans Cantré]
S107484: DIVERSE AUTEURS [OST ALFRED] - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.8 augustus 1930 [vnl. over Alfred Ost]
S107483: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.5 mei 1930
S107482: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.5 mei 1930
S107481: DIVERSE AUTEURS (& CANTRE JAN FRANS, ILLS.) - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.4 april 1930
S76182: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.4 (april 1916) [handelt o.a. over F. Hart Nibbrig]
S76180: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.2 (februari 1916) [handelt o.a. over Rik Wouters, Rubens en Van Dyck]
S76177: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.11 (november 1917) [handelt o.a. over Matthijs Maris en Gustave van de Woestijne]
S76178: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.12 (december 1917)
S76179: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.1 (januari 1916) [handelt o.a. over Rubens, Van Dijck en Heyenbrock]
S76186: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.8 (augustus 1916) [handelt voornamelijk over Rembrandt]
S76185: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.7 (juli 1916) [handelt o.a. over Edgard Tijtgat]
S76184: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.6 (juni 1916) [handelt o.a. over Pieter Aertsz, Joachim Beuckelaer en Albert Delstanche]
S76183: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.5 (mei 1916) [handelt o.a. over Isaäc Israëls]
S76181: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.3 (maart 1916) []handelt o.a. over Rembrandt en Victor Rousseau]
S15429: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Sabam 50 - Een halve eeuw kunst in België - Un demi-siècle d'art en Belgique
S15432: DIVERSE AUTEURS, - Kunstenaars en kunstcritici over Crans
S15428: DIVERSE AUTEURS, - Regards sur l'art contemporain
S15420: DIVERSE AUTEURS, - Bruegel - de schilder en zijn wereld
B81760: DIVERSE AUTEURS - De Sint-Hilariuskerk van Bierbeek
R53517: DIVERSE AUTEURS - Als de graankorrel sterft, brengt hij veel vrucht voort- Marthe Robin 1902-1981
R53532: DIVERSE AUTEURS (GRAAS TIM, RED.) - Verborgen kerkschatten 1400-2000 Katholieke kunst uit Zuid-Holland
S102240: DIVERSE AUTEURS - Gentsche Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel VI (6, 1939-1940)
B62903: DIVERSE AUTEURS - Jaer-boecken der stad Brugge, behelsende de gedenckweerdigste geschiedenissen, de welcke soo binnen de selve Stad, als daer-ontrent voorgevallen zijn, Sedert haere eerste beginselen, tot den tegenwoordigen tijd toe. Tweede deel
S85337: DIVERSE AUTEURS - De prinselijke pelgrimstocht. De "Grand Tour" van Prins Ladislas van Polen 1624-1625
B85229: DIVERSE AUTEURS - Leven te Leuven in de late Middeleeuwen
L36283: DIVERSE AUTEURS - Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914
B89558: DIVERSE AUTEURS - Het aartsbisdom Mechelen-Brussel, 450 jaar geschiedenis. Deel I: 1559-1802, deel II: 1802-2009 [2 volumes]
B89591: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de 20ste eeuw. Van Belle Epoque tot Golden Sixties
S82479: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek der feesten, ingericht door de stad Antwerpen, ter gelegenheid van de 350e verjaring van P.P. Rubens' geboorte 1577-1927 [Gedenkboek der Rubensfeesten Antwerpen 1927]
S108467: DIVERSE AUTEURS - Aspecten van de laatgotiek in Brabant
B98415: DIVERSE AUTEURS - Het Houtland, jaarboek 1978
B98416: DIVERSE AUTEURS - Het Houtland, jaarboek 1977
B103692: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Aloïs Van de Voorde
S76176: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.10 (october 1917)
S76167: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.1 (januari 1917) [handelt grotendeels over Rembrandt]
S76175: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.9 (september 1917)
S76171: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.5 (1917) [handelt o.a. over Honthorst]
S76172: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.6 (juni 1917) [handelt o.a. over Willem C. Brouwer]
S76168: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.2 (februari 1917) [handelt grotendeels over Gerard Honthorst en Fantin Latour]
S76170: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.4 (april 1917)
B103602: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Eeuwfeest Krijgsschool - Centenaire Ecole de guerre 1870-1970. Congres: defensiepolitiek der kleine mogendheden - politique de défense des petites puissances, 28-29 sept. 1970
S57397: DIVERSE AUTEURS - Herinneringen - Veertig Vlamingen en hun geliefkoosd kunstwerk
S53852: DIVERSE AUTEURS - Het kind in onze kunst van 1800 tot heden
S84207: DIVERSE AUTEURS - Roger De Backer. De Leie en het vlas uit vervlogen tijden
S84473: DIVERSE AUTEURS - Schilders van het landelijke leven in België. Van realisme tot post-expressionisme
S84466: DIVERSE AUTEURS - Justus van Gent, Berruguete en het hof van Urbino
S84410: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Henri Pauwels
B92583: DIVERSE AUTEURS - Weerspiegeld Antwerpen. Hoe 't vroeger was: onze schrijvers over hun stad
B92622: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen-Transvaal. Gedenknummer uitgegeven bij gelegenheid der tentoonstelling van beeldende kunsten te Antwerpen ingericht [1902]
R97224: DIVERSE AUTEURS - Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis
S30956: DIVERSE AUTEURS - Art@Belgium [Art "ad" Belgium]
S40350: DIVERSE AUTEURS - Het huis van P.P. Rubens - periodisch bulletin nr.1 juli 1938
S84607: DIVERSE AUTEURS - Jheronimus Bosch (herdenkingstentoonstelling te 's Hertogenbosch 1967) + Bijlagen [2 volumes]
T11727: DIVERSE AUTEURS - Protestantse Poëzie uit de 16e en 17e eeuw [2 delen]
S15720: DIVERSE AUTEURS - De naïeve kunst
S15721: DIVERSE AUTEURS - Felix De Boeck
R97749: DIVERSE AUTEURS (O.PRAEM.) - Berne 100 jaar in Heeswijk 1857-1957
S85708: DIVERSE AUTEURS - Sebastiaan. Martelaar of mythe
B108125: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de oud-Oostfrontstrijders, XXIIe (22e) jaargang, 1975 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108126: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de oud-Oostfrontstrijders, XXe (20e) jaargang, 1973 [Volledige jaargang in 12 nummers]
S76213: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.2 (februari 1912) [handelt o.a. over Jozef Israëls en Millet]
S76212: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.3 (maart 1912) [handelt o.a. over Rembrandt en Joh. B. Smits]
S76211: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.4 (april 1912) [handelt o.a. over Emile Berchmans]
S76210: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.7 (juli 1912) [handelt o.a. over W.B. Tholen]
S76208: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.9 (september 1912) [handelt o.a. over Justus van Gent]
S76209: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.8 (augustus 1912) [handelt o.a. over Justus van Gent en Matthijs Maris]
S76244: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.4 (april 1907) [handelt o.a. over Rembrandt en Maréchal]
S76243: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.3 (maart 1907) [handelt o.a. over Dirick Jacobsz. Vellert en Rembrandt]
S76242: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.2 (februari 1907) [handelt o.a. over Joost van Cleef en Johannes Van Eyck]
S76241: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.1 (januari 1907) [handelt o.a. over Paulus Potter en Johannes van Eyck]
S76239: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.11 (november 1908) [handelt o.a. over Rembrandt, Vermeer en Jacob van den Bosch]
S76237: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.9 (september 1908) [handelt o.a. over Rembrandt, Aug. Donnay en Berlage]
S76236: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG JULES E.A.) - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.8 (augustus 1908) [handelt o.a. over Rembrandt en K.P.C. de Bazel]
S76234: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.6 (juni 1908) [handelt o.a. over K.P.C. de Bazel]
S76233: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.5 (mei 1908) [handelt o.a. over Dirick Jacobsz. Vellert]
S76232: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.4 (april 1908) [handelt o.a. over Adriaen Bouwer en Matthijs Maris]
S76225: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.9 (september 1910) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76227: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.11 (november 1910) [handelt o.a. over Rembrandt en Charles de Haes]
S85698: DIVERSE AUTEURS - In dialoog met Van Dyck
S17875: DIVERSE AUTEURS - Sint-Trudo's Erf - Religieuze kunst uit het kerkelijk gebied van de abdij Sint-Truiden (tentoonstellingscatalogus)
S76253: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.4 (april 1906) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76251: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.2 (februari 1906)
S76252: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.3 (maart 1906)
S76250: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.1 (januari 1906)
S76248: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.11 (november 1907)
S76249: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.12 (december 1907) [handelt o.a. over Dirk Bouts]
S76220: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.5 (mei 1911) [handelt o.a. over James Ensor]
S76219: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.4 (april 1911) [handelt o.a. over Jan Toorop en Georg Rueter]
S76218: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.3 (maart 1911) [handelt o.a. over Bert Nienhuis]
S86281: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel V, 4e aflevering (1897-1910). Jaarboeken der ambtelijke commissie- voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens Tome 5, 4e livraison (1897-1910). Annales- pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
B108128: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de oud-Oostfrontstrijders, XVIIIe (18e) jaargang, 1971 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108146: DIVERSE AUTEURS - Het Steen en de burgers - Onderzoek van de laatmiddeleeuwse gevangenis van Mechelen
S76278: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.5 (mei 1903) [handelt o.a. over Jan van Brugge]
S76277: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.4 (april 1903) [handelt o.a. over D. Wiggers en Rubens]
B108127: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de oud-Oostfrontstrijders, IXXe (19e) jaargang, 1972 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108117: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXXVIIIe (48e) jaargang, 2001 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108118: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXXIXe (49e) jaargang, 2002 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108119: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, 50e jaargang, 2003 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108120: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, 51e jaargang, 2004 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108121: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, 52e jaargang, 2005 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108122: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, 53e jaargang, 2006 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108123: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de oud-Oostfrontstrijders, XXVIe (26e) jaargang, 1979 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108124: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de oud-Oostfrontstrijders, XXVe (25e) jaargang, 1978 [Volledige jaargang in 12 nummers]
R12677: DIVERSE AUTEURS, - De grote godsdiensten der wereld
S76281: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst / Notre art. Edition spéciale avec traduction française. 2e jaargang nr.6 (juni 1903) [handelt o.a. over Jan Holswilder]
S71997: DIVERSE AUTEURS - Beeldhouwer Valery Stuyver
M91678: DIVERSE AUTEURS - Muziek rond Memling, het orgel
S29577: DIVERSE AUTEURS - Aspecten van Spanje - Imágenes
S29320: DIVERSE AUTEURS - Lode Bosmans
S86069: DIVERSE AUTEURS - Antwerps zilver [2 volumes] I: Zilver uit de gouden eeuw van Antwerpen, II: Antwerps huiszilver uit de 17e en 18e eeuw
S86061: DIVERSE AUTEURS - Juweelkunst in België van gotiek tot heden
S86053: DIVERSE AUTEURS - Opus Musivum aangeboden aan professor doctor M.D. Ozinga ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op 10 november 1962
S76275: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.3 (maart 1903) [handelt o.a. over Dirk Nijland en van der Goes]
S76273: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.2 (februari 1903) [handelt o.a. over Constantin Meunier]
S26266: DIVERSE AUTEURS (KEERSMAEKERS A., SAMENSTELLING) - Taxandria descripta - Het beeld van de Kempen in de schilderkunst
S13316: DIVERSE AUTEURS - Het masker (alle volken, alle tijden) - Le Masque (de tous peuples, de tous temps) - The Mask (All peoples, all times) - Die Maske (Alle Völker, Alle Zeiten)
S85469: DIVERSE AUTEURS - Hulde aan Broeder Max
T88230: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, I
T88231: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, II
T88232: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, III
T88233: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, IV
T88234: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, V
T88235: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, VI
T88236: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, VII
T88237: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, VIII
R26250: DIVERSE AUTEURS - 50 jaar kerken in de Familiekerk (uitgegeven t.g.v. het 50-jarig bestaan van de H.Familiekerk in Venlo)
S76340: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.9 (september 1911)
S76337: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.13 (december 1911) [handelt o.a. over Joh. B. Smits]
S76336: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.10 (october 1915) [handelt o.a. over Frans Zwollo]
S76335: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.9 (september 1915)
S76334: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.8 (augustus 1915) [handelt o.a. over Hendrik Willem Mesdag]
S76332: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.5 (mei 1915)
S76333: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.6 (juni 1915) [handelt o.a. over Lizzy Ansingh]
S76331: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.4 (april 1915) [handelt o.a. over Lucas van Leyden]
S76329: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.2 (februari 1915) [handelt o.a. over Van Gogh en Justus Suttermans]
S76328: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.1 (januari 1915) [handelt o.a. over Adolphe Lambert]
S76326: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 1e jaargang nr.11 (november 1902)
S76324: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 1e jaargang nr.7 (juli 1902) [handelt o.a. over Frans Courtens]
S76322: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 1e jaargang nr.4 (april 1902) [handelt o.a. over Floris Verster en Victor Gilsoul]
S76319: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.11 (november 1904) [handelt o.a. over Julius Lagae]
S76320: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.12 (december 1904)
S76318: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.6 (juni 1904) [handelt o.a. over Jan Toorop]
S76315: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.3 (maart 1904) [handelt o.a. over Nelly Bodenheim]
S76306: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 24e jaargang nr.2 (augustus 1928) [handelt o.a. over Richard Baseleer en Henri de Braekeleer]
S76314: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.10 (october 1904)
S76304: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 22e jaargang nr.11-12 (november-december 1925)
S76303: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 22e jaargang nr.9-10 (september-october 1925) [handelt o.a. over de zusters de Saedeleer en over Maarten de Vos]
S76302: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 22e jaargang nr.7-8 (juli-augustus 1925) [handelt o.a. over Godecharle]
S76292: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.6 (juni 1914) [handelt o.a. over Hugo van der Goes en William Degouve de Nuncques]
S76291: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.5 (mei 1914) [handelt o.a. over Vincent Van Gogh]
S76290: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.3 (maart 1914) [handelt o.a. over Edouard Huberti]
S76289: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.4 (april 1914) [handelt o.a. over Edouard Huberti]
S76288: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.2 (februari 1914) [handelt o.a. over Edouard Huberti]
B315: DIVERSE AUTEURS - Diest in de vorige eeuw [Tentoonstellingscatalogus 30 mei-31 okt.1986]
V108738: DIVERSE AUTEURS - Grafische revue - maandblad voor de grafische bedrijven. Jaargang 14 (1929-1930) nummers 1 t.e.m. 12 (volledig) & Jaargang 15 (1930) nummers 1 t.e.m. 4
R68506: DIVERSE AUTEURS - 1789: de Franse revolutie en de kerk. Waarom de Franse Revolutie als symbool van vrijheid en gelijkheid zoveel verzet ontmoette van de kant van de kerk
C10818: DIVERSE AUTEURS - Kolonisatie en dekolonisatie (Studiedagen Nr.31 Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, Geschiedenis)
R11542: DIVERSE AUTEURS [RED. J.HUBY], - Christus - Manuel d'histoire des réligions
S85651: DIVERSE AUTEURS - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk oudheidkundig genootschap in het Rijksmuseum
S103845: DIVERSE AUTEURS - Agnes vanden Bossche, een zelfbewuste vrouw en een merkwaardige kunstenares uit het 15de-eeuwse Gent
R97887: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLIV (44), volledige jaargang, 1970 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
S68674: DIVERSE AUTEURS - Artes textiles. Bijdragen tot de geschiedenis van de tapijt-, borduur- en textielkunst. Volume I
S65602: DIVERSE AUTEURS - Kunst of kunstverval
S42849: DIVERSE AUTEURS - Albert Servaes - Het Latemse Marialeven 1922-1935 (privéverzamelingen) & Het Zwitserse Mariaretabel 1950-1952 (Museum J.Dhondt-Dhaenens Deurle)
B29729: DIVERSE AUTEURS - De politieke participatie in België
B29627: DIVERSE AUTEURS - CVP, waar is uw 'geloof' ? - De identiteit van de Vlaamse christen-democraten
G634: DIVERSE AUTEURS - Historiographia Antiqua - Commentationes Lovanienses in honorem W.Peremans septuagenarii editae [bundeling artikels & bibliografie van W.Peremans]
S100629: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, maart 1931 (nr.3) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.6 (maart 1931)
S100628: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, oktober 1930 (nr.10) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.1 (oktober 1930)
S100627: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, november 1930 (nr.11) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.2 (november 1930)
S100626: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, december 1930 (nr.12) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.3 (december 1930)
S100625: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, januari 1931 (nr.1) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.4 (januari 1931)
S100624: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, september 1931 (nr.9) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.12 (september 1931)
S100623: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, augustus 1931 (nr.8) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.11 (augustus 1931)
S100622: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, augustus 1931 (nr.8) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.11 (augustus 1931)
M56634: DIVERSE AUTEURS - Jef Van Hoof - bundel studies en schetsen, verzameld naar aanleiding van zijn aanstaande vijf en zestigste verjaardag op 8 mei 1951
S100260: DIVERSE AUTEURS - Asse vroeger en nu. Deel I: Eugeen Van den Broeck
S104193: DIVERSE AUTEURS - Armand Heins : etser, lithograaf en drukker. De technische wereld van een kunstenaar
S86146: DIVERSE AUTEURS - Schatten in zilver. Topstukken van de National Trust for Scotland, de Beckford en Hamilton verzameling uit Brodick Castle. Argenteries, le trésor du National Trust for Scotland, la collection Beckford et Hamilton du chateau de Brodick
S76258: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.9 (september 1906) [handelt o.a. over Jan Porcellis]
S76259: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.10 (october 1906) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76260: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.11 (november 1906)
V30380: DIVERSE AUTEURS - De bodem als productiefactor
S76216: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.1 (januari 1911) [handelt o.a. over Jan Toorop]
B108113: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXXIVe (44e) jaargang, 1997 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108114: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXXVe (45e) jaargang, 1998 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108115: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXXVIe (46e) jaargang, 1999 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108116: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXXVIIe (47e) jaargang, 2000 [Volledige jaargang in 12 nummers]
S64492: DIVERSE AUTEURS - Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis. Deel XI (11, 1945-1948)
S64491: DIVERSE AUTEURS - Gentsche [Gentse] bijdragen tot de kunstgeschiedenis. Deel IX (1943)
B98955: DIVERSE AUTEURS - De januari-revolte te Leuven
B98951: DIVERSE AUTEURS - Honderdvijfentwintig jaar dekenaat Bierbeek. Twaalf parochies in de kijker. Hulde aan de zalige Walter van Bierbeek
B98954: DIVERSE AUTEURS (VAN ERMEN EDUARD, RED.) - Van Petermannen en koeienschieters. Kroniek van Leuven
S84584: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, XVII (17, 1957-1958)
S84577: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, XXVIII (28, 1989)
S84578: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, XXVI (26, 1981-1984)
B108109: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXVe (35e) jaargang, 1988 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108110: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXVIe (36e) jaargang, 1989 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108111: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXVIIe (37e) jaargang, 1990 [Volledige jaargang in 12 nummers]
R96141: DIVERSE AUTEURS - Tweede Nederlandsch Maria-Congres, 15-18 augustus 1912 Maastricht. Verslagboek
S107548: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, april 1931 (nr.4) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.7 (april 1931)
S107549: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.10, october 1931
S247: DIVERSE AUTEURS (RED.F.W.S.VAN THIENEN) - Algemene kunstgeschiedenis - De kunstgeschiedenis van de oudste tijden tot heden (in vijf delen) I.De oudheid II.Europa tot de renaissance III.Italië (1400-1800)-Frankrijk-Spanje-De Nederlanden(1500-1800) IV.Duitsland-Engeland (1500-1800)-Scandinavië(1400-1800)-Europa (1800-1957) V.De kunst buiten Europa
B98857: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 1
B98855: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 8
B98856: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 2
R45232: DIVERSE AUTEURS - Kardinaal Mercier en de priesteropleiding - Bijdragen uitgegeven ter gelegenheid van, de geboorte van kardinaal Mercier
B90776: DIVERSE AUTEURS - Gentse penningen 1780-1980
S76246: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.8 (augustus 1907) [handelt o.a. over Van Dijck, Alfred Stevens en R.N. Roland Holst]
T97696: DIVERSE AUTEURS - Gezellekroniek, Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap. Nr.4
S29605: DIVERSE AUTEURS - Film, de 10de muze
S29615: DIVERSE AUTEURS [GUFFENS G.E.] - Godfried Guffens 1823-1901
T58847: DIVERSE AUTEURS - Literaire en esthetische receptie omtrent Verschaeve (Verschaeviana, colloquiumnummer jaarboek 1990-1991)
S61633: DIVERSE AUTEURS - Anto Diez
S61593: DIVERSE AUTEURS - Rijn en Maas, kunst en cultuur 800-1400
S61672: DIVERSE AUTEURS - Philippe Lebeau
S53838: DIVERSE AUTEURS - Triomf van de barok [Catalogus Europalia Portugal 1991]
S84553: DIVERSE AUTEURS - 19de eeuwse Nederlandse schilderkunst. Een zestal studies
B84262: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 57e jaargang, 1956 [volledige jaargang]
B84266: DIVERSE AUTEURS [GEZELLE GUIDO, E.A.] - Biekorf. zesde (6e) jaar, 1895 [volledige jaargang]
B84267: DIVERSE AUTEURS [GEZELLE GUIDO, E.A.] - Biekorf. Zevenste (7e) jaar, 1896 [volledige jaargang]
B84268: DIVERSE AUTEURS [GEZELLE GUIDO, E.A.] - Biekorf. Achtste (8e) jaar, 1897 [volledige jaargang]
S58752: DIVERSE AUTEURS - Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis en de oudheidkunde - deel XVIII (1959-1960)
B25747: DIVERSE AUTEURS - Omer Vanaudenhove, een bruggenbouwer [1913-1994]
B26303: DIVERSE AUTEURS - Van Gansen-gedenkboek 1842-1942
B24570: DIVERSE AUTEURS - Jozef Muls herdacht
B24773: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis, bijzonderlijk van het Oud Hertogdom Brabant - reeks III jaar III nr.4
B24774: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het oud hertogdom Brabant - reeks III jaar II nr.3
B24775: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het oud hertogdom Brabant - reeks III jaar II nr.4
B26875: DIVERSE AUTEURS - Tijdschrift Brabant (1980, nrs.2-3) themanummer : 150 Onafhankelijkheid België 1830-1980
B26876: DIVERSE AUTEURS - Koning Boudewijn en de Belgische dynastie (themanummer van tijdschrift Brabant, 1976 nr.1/2)
S47879: DIVERSE AUTEURS - Bouts-nummer [Arca Lovaniensis, 4]
R26063: DIVERSE AUTEURS (UITG.O.L.V.J.A.LOEFF, J.TH.BEIJSENS, B.D.VAN BREDA, N.VAN SPANJE, A.STRUYCKEN, V.DE STUERS, VAN SWAAIJ, F.WESTERHOUDT & J.LOOYMANS] - Het katholiek Nederland 1813-1913 ter blijde herinnering aan het Eeuwfeest onzer Nationale Onafhankelijkheid [2 delen]
S76345: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.4 (april 1909)
S76344: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.3 (maart 1909) [handelt o.a. over Frans Jozef Lonsing]
L17871: DIVERSE AUTEURS - Historische bijdragen over Sint-Truiden - opgedragen aan pater Archangelus Houbaert O.F.M.
S56603: DIVERSE AUTEURS - De mode in Rubens' tijd
S56594: DIVERSE AUTEURS - Rubensjaar 1977 - herinneringsalbum
S108249: DIVERSE AUTEURS - Goddelijk geschilderd - honderd meesterwerken van museum Catharijneconvent
B56596: DIVERSE AUTEURS - Het verenigingsleven in Hemiksem
B56609: DIVERSE AUTEURS - Religieuze stromingen te Antwerpen voor en na 1585 (Wetenschappelijk colloquium, Antwerpen 30 november 1985)
B56637: DIVERSE AUTEURS - In memoriam prof.dr. A.H. Cornette
S62246: DIVERSE AUTEURS - Beeldende kunst in en om Waregem
R89691: DIVERSE AUTEURS - Hekserij in de missielanden (Nederlandsche verslagen der XIVe missiologische week van Leuven, 1936)
G53559: DIVERSE AUTEURS - Luister van Spanje en de Belgische steden 1500-1700 [2 volumes] Europalia 85 Espana
T65674: DIVERSE AUTEURS - Letteroefeningen van het taalminnend genootschap opgericht onder de leerlingen van het Klein-Seminarie te Sint-Truiden. Derde bundel
B53042: DIVERSE AUTEURS - Loven boven altijdt Godt loven - 100 jaar abdij Keizersberg Leuven 1899-1999
B53043: DIVERSE AUTEURS - Wreeck geen quaedt, maer dwing tot goed - Het Sint-Pietersveld, kruispunt van historische en maatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen. 150 jaar Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand in Ruiselede 1849-1999
B53137: DIVERSE AUTEURS - Bastille Boerenkrijg en Tricolore - De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden
B53839: DIVERSE AUTEURS - Baron Surlet de Chokier, regent van België, mens en mythe 1769-1839
B53845: DIVERSE AUTEURS - Piet en Ida Sablon (Liber Amicorum)
G96726: DIVERSE AUTEURS - Ijdel stof. Interieurtextiel in West-Europa van 1600 tot 1900
R55080: DIVERSE AUTEURS - Postillen over kerk en maatschappij in de vijftiende en zestiende eeuw, aangeboden aan pro.dr. R.R. post bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen
B85706: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. 2e reeks, Jaargang 3 (1928) & 4 (1929)
B85707: DIVERSE AUTEURS - Mercator & zijn boeken
B52748: DIVERSE AUTEURS - De Sint-Maartenskerk van Kortrijk
B52260: DIVERSE AUTEURS - Overleie (n.a.v. het honderdjarige bestaan van de Sint-Elooisparochie in Kortrijk)
B52272: DIVERSE AUTEURS - Brussel, breken, bouwen, architectuur en stadsverfraaiing 1780-1914
B87849: DIVERSE AUTEURS - 75 jaar vrij technisch onderwijs te Ieper 1908-1983
B87889: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis (Société d'émulation te Brugge). deel CXIV (114) nr.1/2, 1977
T68510: DIVERSE AUTEURS - Koloniale taalpolitiek in Oost en West. Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba
M79757: DIVERSE AUTEURS - Gaston Feremans herdacht [+ doodsbrief]
B99599: DIVERSE AUTEURS - De Brabantse Folklore, XXste deel, nr.115 tot 120, 1940-1948
B99589: DIVERSE AUTEURS - Kerkelijke kunst in het Hageland
B99588: DIVERSE AUTEURS - Kerkelijke kunst in het oude landdecanaat Diest
S95205: DIVERSE AUTEURS - De beginjaren van De Stijl 1917-1922
S95148: DIVERSE AUTEURS - Historische Avantgarde. Dokumenten ; programmatische teksten van het Italiaans Futurisme, het Russisch Futurisme, Dada, het Constructivisme, het Surrealisme en het Tsjechisch Poëtisme
B50637: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Herman Maes
X78900: DIVERSE AUTEURS - Vietnam. Kunst en culturen van de prehistorie tot op heden
T93414: DIVERSE AUTEURS - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden
S94482: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst opgedragen aan prof.dr. Louis Lebeer, ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Contributions à l'histoire de l'art graphique dédiées au prof.dr. Louis Lebeer
V97227: DIVERSE AUTEURS - Het Russisch volkskostuum - Feestelijke en daagse dracht van de 18e - 20e eeuw (Het Staatsmuseum de Hermitage Sint-Petersburg en Stichting Klederdrachtcollectie Gerrie Otten, Huizen)
G12871: DIVERSE AUTEURS - BIJDRAGEN VOOR DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN (driemaandelijks tijdschrift)
B86082: DIVERSE AUTEURS - Album Jan De Cuyper, aangeboden bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
B99023: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de Lo. Lo 100: met buren verbonden, 13 mei 2000 (Parochie Heilige Familie Bovenlo)
T58492: DIVERSE AUTEURS - Van minne spreken- Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw
T57078: DIVERSE AUTEURS (& RUYSLINCK WARD, INLEIDING) - Jan de Smedt in verzen
T57329: DIVERSE AUTEURS - Mosalect - Bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur
B50345: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Dr. J. Scheerder ; Tijdingen uit Leuven over de Spaanse Nederlanden, de Leuvense Universiteit en historiografie
B50356: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 52, 2e aflevering (1941). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 52, 2e livraison (1941)
B48464: DIVERSE AUTEURS - Het Verbond der verzorgingsinstellingen 1938-1988 Vijftig jaar ten dienste van de Caritas-verzorgingsinstellingen
B111603: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Annalen van de Belgische Vereniging voor hospitaalgeschiedenis. Volumes 1 à 19. Annales de la Société Belge d'histoire des hopitaux [19 tomes]
B111604: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Annalen van de Belgische Vereniging voor hospitaalgeschiedenis, volume XVII (1979). Annales de la Société Belge d'histoire des hopitaux
B47786: DIVERSE AUTEURS - Alfons Vranckx
F21063: DIVERSE AUTEURS, - Herdenking van het vijfentwintigjarig bestaan van het Tijdschrift voor Filosofie 1939-1963 [verzameling van 5 filosofische essays]
B79793: DIVERSE AUTEURS - Annalen Geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en het tenement van Inda. Volume LX (60) 2011. Annales Cercle historique et archéologique de Renaix et du tenement d'Inda
B79784: DIVERSE AUTEURS - De Sint-Catharinakerk te Wachtebeke
B79763: DIVERSE AUTEURS - Liber Memorialis 25 jaar Annales Collegii Medici Antverpiensis
B79743: DIVERSE AUTEURS - De Brabantse stad
S99183: DIVERSE AUTEURS - De Rademakers Collectie. Een romantische kijk
S99179: DIVERSE AUTEURS - Meesterlijke Middeleeuwen. Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute 800-1475
S9905: DIVERSE AUTEURS, - Mooie dingen - over de esthetica van het object
B108106: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXXIIe (42e) jaargang, 1995 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108104: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXXe (40e) jaargang, 1993 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108105: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXXIe (41e) jaargang, 1994 [Volledige jaargang in 12 nummers]
S95529: DIVERSE AUTEURS - Antoni Gaudi 1852-1926
B45171: DIVERSE AUTEURS - Beknopte bibliografie van de politieke en sociaal-economische evolutie van België 1918-1985
B90739: DIVERSE AUTEURS - Stoetenstad. 700 jaar optochten en processies in Mechelen
B90665: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 67e jaargang, 1966, [volledige jaargang]
B90666: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 65e jaargang, 1964 [volledige jaargang]
B90667: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 73e jaargang, 1972, [volledige jaargang]
B90668: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 71e jaargang, 1970, [volledige jaargang]
B90669: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 61e jaargang, 1960 [volledige jaargang]
B90670: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 81e jaargang, 1981 [volledige jaargang]
B90671: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 79e jaargang, 1979 [volledige jaargang]
B90672: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 72e jaargang, 1971 [volledige jaargang]
B90673: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 66e jaargang, 1965 [volledige jaargang]
B90675: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 68e jaargang, 1967 [volledige jaargang]
B90664: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 62e jaargang, 1961, [volledige jaargang]
F67641: DIVERSE AUTEURS - Vier Joodse denkers in de twintigste eeuw: Rosenzweig - Benjamin - Levinas - Fackenheim
T40073: DIVERSE AUTEURS - Het Vlaamsche Kerstboek 1933
T40074: DIVERSE AUTEURS - Het Vlaamsche Kerstboek 193O - Kerstnummer van Ons Volk Ontwaakt
B44578: DIVERSE AUTEURS - Album E. Lousse [4 volumes]
B44781: DIVERSE AUTEURS - Hulde-album Paul-Willem Segers 1900-1970. Minister van Staat, vijftig jaar sociale en politieke activiteit
N15152: DIVERSE AUTEURS - Oud Eindhoven - Voorstudies tot de geschiedenis van Eindhoven
N12653: DIVERSE AUTEURS (O.RED.V.B.EVELS-HOVING & C.G.SANTING & C.P.H.M.TILMANS) - Genoechlicke ende lustige historiën - Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland
B89470: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de XVIde eeuw
B42246: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van de Zottegemse culturele kring 1969-1970-1971 [18e jaarboek]
N89579: DIVERSE AUTEURS - Haarlem ging op wollen zolen. Opkomst, bloei en ondergang van de textielnijverheid aan het Spaarne
C10555: DIVERSE AUTEURS - De missie van Oeroendi [in: Tijdschrift "Nieuw Afrika" missietijdschrift der Witte Paters]
B84402: DIVERSE AUTEURS - Herdenking van het overlijden van dr. A. Laporta 1919-1969
B84178: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXIV (1997)
B84174: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXX (1993)
B84175: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXI (1994)
B84176: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXII (1995)
B84177: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXIII (1996)
B108101: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de oud-Oostfrontstrijders, XXXIe (31e) jaargang, 1984 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108102: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXIIIe (33e) jaargang, 1986 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108099: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de oud-Oostfrontstrijders en geuniformeerde wapendragers, XXVIIIe (28e) jaargang, 1981 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108100: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de oud-Oostfrontstrijders, XXXe (30e) jaargang, 1983 [Volledige jaargang in 12 nummers]
S57038: DIVERSE AUTEURS - Het postmodernisme in de Vlaamse kunst
S57046: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse houtsnijkunst
S57051: DIVERSE AUTEURS - Textielkunst
S57062: DIVERSE AUTEURS - Rubens in de Vlaamse kerken
B91974: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Volksalmanak voor het land van Heist, 1950, jaargang 1
B91975: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Volksalmanak voor het land van Heist, 1951, jaargang 2
B91976: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Volksalmanak voor het land van Heist, 1952, jaargang 3
B91977: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Volksalmanak voor het land van Heist, 1954, jaargang 4
B91978: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Jaarboek voor het land van Heist en omliggende. 1977, jaargang 8
S97213: DIVERSE AUTEURS - De H. Paulus slaat Elymas met blindheid & De H. Petrus straft Ananias. Wandtapijten uit de voormalige Gentse St.-Pietersabdij. Geschiedenis, onderzoek en conservering
B40853: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis - Jg.21 8e deel 2e aflevering (maart-mei 1930)
B40854: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis - Jg.21 8e deel 1e aflevering (januari-februari 1930)
S62214: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Jozef Duverger. Bijdragen tot de kunstgeschiedenis der Nederlanden [2 vols.]
F35631: DIVERSE AUTEURS - Dialektiek van de vooruitgang - Dialectics of progress (Akten van het Colloquium)
T95351: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 6, 1840
T95352: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 5, 1839
T95354: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 4, 1838
T95355: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 3, 1837
T95356: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 7, 1841
B67306: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 4e deel 3e afl. december 1871 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 4e tome 3e livr. décembre 1871
G73692: DIVERSE AUTEURS - De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering. Internationaal Congres (Brussel, 23-27 november 1992). Handelingen VI [in: Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz, 49, 1995]
G73691: DIVERSE AUTEURS - De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering. Internationaal Congres (Brussel, 23-27 november 1992). Handelingen I [in: Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz, 36-37, 1993]
E24807: DIVERSE AUTEURS - De markteconomie in de Westeuropese integratie - Referaten van het 'Zevende Vlaams wetenschappelijk economisch congres' te Leuven 8-9 mei 1965
B55742: DIVERSE AUTEURS - Justus Lipsius (1547-1606) en het Plantijnse Huis
T60901: DIVERSE AUTEURS - Herdenkings-album Alfons De Cock 1850-1921
T38370: DIVERSE AUTEURS - Echo's uit een ander dal - Landschap en taal in wording
T66115: DIVERSE AUTEURS - Algemene conferenties der Nederlandse letteren (1951-1975)
A98371: DIVERSE AUTEURS (GOOSSENS MODEST & VAN HECKE ETIENNE, EDS.) - Van Brussel tot Siebenburgen. Progress in human geography in Europe. Liber Amicorum Prof.Dr. Herman Van der Haegen
T14492: DIVERSE AUTEURS, - Taal - arbeidersklasse - ongelijkheid ; een kritiek op de theoretische en praktische vooronderstellingen van de sociolinguistiek
T14452: DIVERSE AUTEURS, - Studies op het gebied van het hedendaagse Nederlands
T14445: DIVERSE AUTEURS, - Bij de honderdste verjaring der geboorte van Mac Leod en Jozef Vercoullie
T11686: DIVERSE AUTEURS, - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden - deel II: De Middelnederlandse Letterkunde - van omstreeks 1300 tot de Renaissance
T32178: DIVERSE AUTEURS - Proust [in de reeks: Genie en wereld]
T32180: DIVERSE AUTEURS - Shakespeare [in de reeks: Genie en wereld]
S88629: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel XVI (16, 1955-56)
S88628: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel XV (15, 1954)
S88627: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel XIV (14, 1953)
S88626: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel XIII (13, 1951)
N88582: DIVERSE AUTEURS - 's-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990
R44765: DIVERSE AUTEURS - Satan (themanummer van tijdschrift "Speling" 2/71)
R44759: DIVERSE AUTEURS - Eerste Nederlandsch Maria-Congres Averbode (België) 26-28 augustus 1910 - Verslagboek
G77727: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XIX (19) [Blijde Inkomsten, Joyeuses Entrées]
G77725: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XXXIX (39)
G77724: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XL (40)
T56144: DIVERSE AUTEURS (& DE WIT JOZEF, ED.) - Paarsche- en roode passie-bloemen (gegaderd door Jozef De Wit pr.)
T55761: DIVERSE AUTEURS - Le salon Emile Verhaeren. Donation du président René Vandevoir au musée Plantin-Moretus à Anvers - Het salon Emile Verhaeren (Schenking voorzitter R.Vandevoir aan het museum Plantin-Moretus te Antwerpen)
T55715: DIVERSE AUTEURS (CLAES ERNEST, E.A.) - Frans Van Cauwelaert 1880-1950 Vriendenhulde bij zijn zeventigste verjaardag
B88055: DIVERSE AUTEURS - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Provincie Brabant, Arrondissement Leuven (in: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 1)
B88054: DIVERSE AUTEURS - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Stad Antwerpen (in: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 3nA)
B107168: DIVERSE AUTEURS - Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Tweede Jaargang (1904-1905): afleveringen 1, 2, 3, 4, 5/6
B107169: DIVERSE AUTEURS - Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Bulletijn, Vierde Jaargang (1906-1907): afleveringen 3, 4, 5 en 6
B107167: DIVERSE AUTEURS - Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Eerste Jaargang (1903-1904): afleveringen 1, 2, 3, 4 en 6
B107164: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Handelingen, Nieuwe reeks, deel XIV, 1935, tweede aflevering
S88625: DIVERSE AUTEURS - Gentsche [Gentse] Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel X (10, 1944)
T55770: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Letters proeven, prenten smaken - La saveur des caractères, le goût des estampes
R29204: DIVERSE AUTEURS - Mysteries van de bijbel (de blijvende vragen van de Schrift)
T55758: DIVERSE AUTEURS - Wie zoet is krijgt lekkers. Oude kinderboeken, nieuwe illustraties
S88624: DIVERSE AUTEURS - Gentsche [Gentse] Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel VII (7, 1941)
S88623: DIVERSE AUTEURS - Gentsche [Gentse] Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel III (3, 1936)
S88621: DIVERSE AUTEURS - Gentsche [Gentse] Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel IV (4, 1937)
S88622: DIVERSE AUTEURS - Gentsche Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel V (5, 1938)
S88620: DIVERSE AUTEURS - Gentsche [Gentse] Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel I (1, 1934)
S88438: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Vlaamse wandtapijten uit de Wawelburcht te Krakau en uit andere Europese verzamelingen. Tapisseries flamandes du chateau du Wawel à Cracovie et d'autres collections europénnes
T45291: DIVERSE AUTEURS - Album Dr. Louise Kaiser
T45242: DIVERSE AUTEURS - Gezellekroniek nr.1 (bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap)
B107160: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Handelingen, Nieuwe reeks, deel XVI, 1937
B107159: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Handelingen, Nieuwe reeks, deel XVII, 1938
T45243: DIVERSE AUTEURS - Gezellekroniek nr.3 (bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap)
T45021: DIVERSE AUTEURS - Huldegarve E.P. Prof.Dr. J.Van Mierlo S.J.
G68637: DIVERSE AUTEURS - Varia historica, aangeboden aan professor doctor A.W. Byvanck ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag door de Historische Kring te Leiden
G73688: DIVERSE AUTEURS - De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering. Internationaal Congres (Brussel, 23-27 november 1992). Handelingen IX [in: Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz, 58, 1998]
G73689: DIVERSE AUTEURS - De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering. Internationaal Congres (Brussel, 23-27 november 1992). Handelingen VII [in: Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz, 52-53, 1996]
T44997: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek F.A. Snellaert (Kortrijk 1809-Gent 1872)
B108112: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXVIIIe (38e) jaargang, 1991 [Volledige jaargang in 12 nummers]
T44577: DIVERSE AUTEURS - Neerlandica Wratislaviensia V
T42256: DIVERSE AUTEURS - Album Edgard Blancquaert - de gehuldigde aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat door kollega's vakgenoten en oud-leerlingen
T42255: DIVERSE AUTEURS - Feestbundel opgedragen aan prof.dr. Robert Foncke ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag 1 juli 1949
T44981: DIVERSE AUTEURS - Taal- en letterkundig gastenboek voor prof.dr. G.A. Van Es (Opstellen de 70-jarige aangeboden t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de R.U. te Groningen)
T45010: DIVERSE AUTEURS - Huldealbum E.H. De Voght & E.P. Fleerackers 1877-1937
T45089: DIVERSE AUTEURS - Dr. Robrecht Stock - Liber amicorum
S58597: DIVERSE AUTEURS - Het huis van P.P. Rubens - periodisch bulletin nrs.1 & 2 (juli & oktober 1938) [2 volumes]
N15162: DIVERSE AUTEURS - De tijd waarin wij leven : Huidige aspecten van Nederland en zijn cultuur
G64749: DIVERSE AUTEURS - Het 40-45 boek. Fotocollectie Nederlands Instituut voor oorlogsdocumentatie
T11698: DIVERSE AUTEURS - Jan Hammenecker [in: Heemkundig Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant" jg.XII]
B91456: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 89-ste jaar, 1989 [volledige jaargang]
B107163: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Handelingen, Nieuwe reeks, deel X, 1931
B107162: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Handelingen, Nieuwe reeks, deel XII, 1933
B107161: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Handelingen, Nieuwe reeks, deel XIII, 1934
B107171: DIVERSE AUTEURS - Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Bulletijn, Zevende Jaargang (1909-1910): vierde en laatste aflevering
B107170: DIVERSE AUTEURS - Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Bulletijn, Vijfde Jaargang (1907-1908): afleveringen 1, 2 en 4
S76261: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.12 (december 1906) [handelt o.a. over Dirick Jacobsz. Vellert en Armand Rassenfosse]
P13647: DIVERSE AUTEURS - Osteoartrose
N82063: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Zestiende jaargang (16) 1892, Tweede aflevering
T73682: DIVERSE AUTEURS (VAN DIJCK LEEN E.A., EDS.) - Het ontstaan van "Van nu en straks". Een brieveneditie 1890-1894. Teksten + Annotaties [2 vols.]
N82062: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Dertiende jaargang (13) 1889, Eerste aflevering
N82025: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5858 [= 1858]
B107205: DIVERSE AUTEURS - Volk en Taal. Maandschrift over gebruiken, geschiedenis, taalkunde en Dietsche belangen, uitgegeven door de Zantersgilde van Zuid-Vlaanderen. Vierde jaargang (1891-1892, volledig)
B107581: DIVERSE AUTEURS - Antivrijmetselaarstijdschrift [later: Vrijmetselaarsblad, anti-vrijmetselaarsblad], geïllustreerd maandschrift van den Antivrijmetselaarsbond. Collectie van 26 nummers
N82061: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Zestiende jaargang (16) 1892, Eerste aflevering
T50661: DIVERSE AUTEURS - Donum Natalicum Schrijnen - Verzameling van opstellen door oud-leerlingen en bevriende vakgenooten opgedragen aan mgr.prof.dr. Jos. Schrijnen bij gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag 3 mei 1929
N82059: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Dertiende jaargang (13) 1889, Derde aflevering
N82060: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Vijftiende jaargang (15) 1891, Tweede aflevering
B107830: DIVERSE AUTEURS - Taxandria : Gedenkschriften van de geschied- en oudheidkundigen kring der Kempen. Losse nummers beschikbaar (periode 1903-1911)
B107831: DIVERSE AUTEURS - Taxandria : Gedenkschriften van de geschied- en oudheidkundigen kring der Kempen. Losse nummers beschikbaar (periode 1904-1914)
G14289: DIVERSE AUTEURS, - Deutsche Heimat im Osten
B107813: DIVERSE AUTEURS - Taxandria. Gedenkschriften van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring der Kempen. Bijna volledige collectie van 1903 (jaargang 1) tot en met 1954
B107812: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 8e jaargang, 1933 (volledig)
B107811: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 6de jaargang, 1931 (volledig)
B107810: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 5e jaargang, 1930 (volledig)
N82058: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Dertiende jaargang (13) 1889, Tweede aflevering
B107809: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 4de jaargang, 1929 (volledig)
T54923: DIVERSE AUTEURS - Hulde van het Davidsfonds aan Guido Gezelle
T54936: DIVERSE AUTEURS - Liber alumnorum Prof. Dr.E.Rombauts aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag en zijn dertigjarig hoogleraarschap
B39206: DIVERSE AUTEURS - De Brabantse stad - La ville en Brabant (Vierde colloquium Brussel 29-30 maart 1974 / Quatrième colloque Bruxelles 29-30 mars 1974)
B39262: DIVERSE AUTEURS - 300 jaar Minderbroeders kapucijnen te Meersel-Dreef 1687-1987 ; kronologisch en historisch overzicht van hun geschiedenis en invloed op de omgeving
B39267: DIVERSE AUTEURS - De abdij van Averbode
B54955: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Renatus Cornelius Leopoldus Goris 1895 20 juni 1975
B55193: DIVERSE AUTEURS - De werkloosheidsverzekering in de jaren negentig - L'assurance-chomage dans les années nonnante
T21891: DIVERSE AUTEURS, - Nederlands Toneel Gent ; 4de lustrumboek 1980-'85
B102774: DIVERSE AUTEURS (DE KEYSER P., DIR.) - Ars Folklorica Belgica - Deel 1
T55170: DIVERSE AUTEURS - Guido Gezelle herdacht
C10785: DIVERSE AUTEURS - Tijdschrift "Toerisme" Jg.12 nr.7 : Kongonummer
G65600: DIVERSE AUTEURS - Wat is rechts?
N82057: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Vijftiende jaargang (15) 1891, Eerste aflevering
S57023: DIVERSE AUTEURS - Project Rony Heirman
N82055: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Vier en dertigste jaargang (34) 1910, Eerste aflevering
N82056: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Vier en dertigste jaargang (34) 1910, Tweede aflevering
N82054: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Drie en dertigste jaargang (33) 1909, Eerste aflevering
S88069: DIVERSE AUTEURS - Renaissance en Barok. Textilia uit eigen bezit. Stad Gent, Museum voor Sierkunst
S88079: DIVERSE AUTEURS - De dodendans in de kunsten
S56625: DIVERSE AUTEURS - Van Bruegel tot Rubens - De Antwerpse schilderschool 1550-1650
G99542: DIVERSE AUTEURS - Loterijen in Europa. Vijf eeuwen geschiedenis
B91470: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 73e jaargang, 1972 [volledige jaargang]
B91469: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 77e jaargang, 1977 [volledige jaargang]
N82053: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Vijf en dertigste jaargang (35) 1911, Eerste aflevering
B91468: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 79e jaargang, 1979 [volledige jaargang]
T55518: DIVERSE AUTEURS (BAEKELMANS LODE, ENSOR JAMES, TIMMERMANS FELIX, BUYSSE CYRIEL, MINNE RICHARD, NYHOFF MARTINUS, -) - Gedenkboek A. Vermeylen - aangeboden aan A.Vermeylen ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag
B91465: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 80e jaar, 1980 [Volledige jaargang]
B91464: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 83e jaar, 1983 [Volledige jaargang]
N15155: DIVERSE AUTEURS - Aspecten van het sociale leven in Breda na 1850
N82039: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5855 [= 1855]
N82040: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5856 [= 1856]
N82041: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Eerste deel, 1870-1871
N82042: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Tweede jaargang 5871-5872 [1871-1872, volledig in 4 afleveringen]
B91459: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 94e jaar, 1994 [volledige jaargang]
N82038: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5854 [= 1854]
B88056: DIVERSE AUTEURS - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Vlaams Brabant, Halle-Vilvoorde (in: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 2n)
B88057: DIVERSE AUTEURS - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Provincie Brabant, arrondissement Nijvel (in: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 2)
R30243: DIVERSE AUTEURS - Beatam me dicent ; Maria, lichtend teken van vaste hoop (Conferenties van de Mariale Studiedagen 5, 6 en 7 april van het Kroningsjaar 1972 te Scherpenheuvel)
N82043: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Derde deel (jaargang) 1872-1873
N82036: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5852 [= 1852]
N82035: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5850 [= 1850]
N82034: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5849 [= 1849]
B84435: DIVERSE AUTEURS - Stenen herleven. 111 jaar kunstige herstellingen in Brugge 1877-1988
S88090: DIVERSE AUTEURS - Keizer Karel. Wandtapijten en wapenrustingen uit de Spaanse koninklijke verzamelingen
B105939: DIVERSE AUTEURS - Eigen Schoon en De Brabander, maandschrift van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant. Jaargang 32 (1949) volledig
N82052: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Veertiende jaargang (14) 1890, Derde aflevering
N82028: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5861 [= 1861]
N82029: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5882 [= 1882]
T55280: DIVERSE AUTEURS - Prof.Dr. Julius Persijn 1878-1928 Gedenkboek der feestelijkheden ter gelegenheid zijner 50e verjaring te Antwerpen gehouden op 9 september 1928
N82050: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Veertiende jaargang (14) 1890, Eerste aflevering
N15154: DIVERSE AUTEURS, - Studiën op religieus - wetenschappelijk en letterkundig gebied - N°1, 2, 4
N82027: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5860 [= 1860]
T14726: DIVERSE AUTEURS, - De taal is mijn landschap - essays en gedichten over de dichter in zijn landschap (samengesteld
N82048: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Zeventiende jaargang 1893, tweede aflevering
N82049: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Vierentwintigste jaargang (24) 1900, Tweede aflevering
B105765: DIVERSE AUTEURS - Monumenten van zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850
S88082: DIVERSE AUTEURS - De bijbel in huis. Bijbelse verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw
B104603: DIVERSE AUTEURS - Het Paleis van Brussel, acht eeuwen kunst en geschiedenis
B105940: DIVERSE AUTEURS - Eigen Schoon en De Brabander, maandschrift van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant. Jaargang 35 (1952) januari-oktober (nrs.1-10)
N82047: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten. Zeventiende jaargang 1893, eerste aflevering
B105938: DIVERSE AUTEURS - Eigen Schoon en De Brabander, tijdschrift. Jaargang 28 (1945) volledig
B105937: DIVERSE AUTEURS - Eigen Schoon en De Brabander, tweemaandelijks tijdschrift. Jaargang 27 (1944) volledig
B105936: DIVERSE AUTEURS - Eigen Schoon en De Brabander, tweemaandelijks tijdschrift. Jaargang 26 (1943) volledig
S88425: DIVERSE AUTEURS - Achter het behang. Vierhonderd jaar wanddecoratie in het Nederlandse binnenhuis
B104468: DIVERSE AUTEURS (& VAN SOOM LOUIS, EINDRED.) - 50 jaar geleden.. maar niet vergeten. Merksem 1940-1945
T37669: DIVERSE AUTEURS - Colloquium F.A. Snellaert (Gent, 11 oktober 1972)
B104470: DIVERSE AUTEURS - Merksemse nostalgie in prentkaarten
R73422: DIVERSE AUTEURS - Gratias agimus. Opstellen over danken en loven, aangeboden aan Prof. Dr. W.F. Dankbaar
L82315: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XLIII (43) 1988 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L81006: DIVERSE AUTEURS - Anno 2000 ; 150 jaar Leopoldsburg-Heppen
T65479: DIVERSE AUTEURS - Uut goeder jonsten. Studies aangeboden aan prof.dr. L. Roose naar aanleiding van zijn emeritaat
B108435: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 4 (1965) van de Vrijheid en het Land van Geel
T36043: DIVERSE AUTEURS - De Vlijt 1891-1974
T35992: DIVERSE AUTEURS - Het teken van de ram - Jaarboek voor de Claus-studie (vol.1)
T1110: DIVERSE AUTEURS (VOORWOORD DOOR ALBE) - Gouden Garve - Gedichten van zieken
B108433: DIVERSE AUTEURS - Lier vroeger en nu. Maandblad voor plaatselijke kunst en geschiedenis. Jaargang 4 (1930) nummers 1 tot en met 12 (volledige jaargang)
B32957: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving / Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Louvain et environs. Vol.VIII (1968) afl./fasc.1
B32958: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving / Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Louvain et environs. Vol.IX (1969) afl./fasc.1
B32956: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving / Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Louvain et environs. Vol.II (1962) afl./fasc.3
B32921: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde. Jaarboek 17 (1950)
B80114: DIVERSE AUTEURS - Kerkelijk leven in Vlaanderen anno 2000. Opstellen voor prof.dr. Jan Kerkhofs bij zijn emeritaat
M32188: DIVERSE AUTEURS - Chopin [in de reeks: Genie en wereld]
M32192: DIVERSE AUTEURS - Johann Sebastian Bach [in de reeks: Genie en wereld]
S93697: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van De Vlaamsche School) Vijfde jaargang (= deel 9-10) 1906 [Volledig]
R92179: DIVERSE AUTEURS - Tweede Nederlandsch Maria-Congres, 15-18 augustus 1912 Maastricht. Verslagboek
B67328: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 12e deel 4e afl. juni 1890 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 12e tome 4e livr. juin 1890
S85331: DIVERSE AUTEURS - Adriaen De Vries 1556-1626 keizerlijk beeldhouwer
M29244: DIVERSE AUTEURS - Jef Van Hoof - bundel studies en schetsen, verzameld naar aanleiding van zijn aanstaande vijf en zestigste verjaardag op 8 mei 1951
T29276: DIVERSE AUTEURS - Middeleeuwse gedichten
T29281: DIVERSE AUTEURS - Gezellekroniek nr.2 (bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap)
S52843: DIVERSE AUTEURS - Broeder Emiel (Retrospectieve in de galerij "Pro Arte" te Gent, 22 okt.-11 nov.19711)
G35601: DIVERSE AUTEURS - Karel Alexander van Lotharingen ; Mens, veldheer, grootmeester
T11713: DIVERSE AUTEURS, - 7° Winterboek 1928 - 1929
R39530: DIVERSE AUTEURS - Verslagboek van het Maria-congres gehouden te Maastricht op 3, 4,5,6 en 7 september 1947 [Verslag-boek]
R53012: DIVERSE AUTEURS - De encyclieken over Onze Lieve Vrouw
R53013: DIVERSE AUTEURS - De encyclieken over de H. Rozenkrans
R53011: DIVERSE AUTEURS - De encyclieken over Onze Lieve Vrouw
R53010: DIVERSE AUTEURS - De encyclieken over de H. Rozenkrans
T28544: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen prof.Dr. A.A.Weijnen, aangeboden bij zijn zestigste verjaardag (themanummer van tijdschrift "Taal en Tongval")
T28542: DIVERSE AUTEURS - Voor Dr.Jozef Leenen bij zijn tachtigste verjaardag (themanummer van tijdschrift "Taal en Tongval")
B62888: DIVERSE AUTEURS - Dansen uit Diest
B91452: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 78e jaargang, 1978 [volledige jaargang]
B91451: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 85e jaar, 1985 [volledige jaargang in 4 afleveringen]
T25094: DIVERSE AUTEURS - Rouwhulde Dr. C.Godelaine , bestuurder van "Limburg", +12 juni 1942
B90781: DIVERSE AUTEURS (MEES MARC, EINDRED.) - De begijnhofkerk van Lier. Bouwgeschiedenis en inventaris van het kunstpatrimonium van de Sint-Margaretakerk
T25270: DIVERSE AUTEURS - Zuid-Afrikaanse poëzie (verzameld en ingeleid door R.Antonissen]
T25078: DIVERSE AUTEURS - handelingen van het Zesde Vlaamsch Philologencongres, 11-12 Augustus 1923 te Antwerpen gehouden
T26297: DIVERSE AUTEURS - Vier Limburgse prozaschrijvers : Hendrik Prijs, Bernard Kemp, Minus van Looi, Jos Vandeloo
B32403: DIVERSE AUTEURS - Arca Lovaniensis. Artes atque historiae reserans documenta. Jaarboek nr.1, 1972
B92680: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek 50-jarig bestaan van Jongensschool no.7 Markgravelei 28 juni 1914. 1864-1914 (Feestviering van het vijftigjarig bestaan)
G32197: DIVERSE AUTEURS - Catharina van Rusland [in de serie: Genie en wereld]
X72034: DIVERSE AUTEURS - Kunst der Hethieten
T24693: DIVERSE AUTEURS - Nieuwe methoden in de menswetenschappen (Handelingen van het 28ste Vlaams filologencongres, Leuven 5-7 april 1971)
R40887: DIVERSE AUTEURS - Kerk te kijk - Kritische werkgroep pausbezoek
G29328: DIVERSE AUTEURS - Voor een Europees ontwikkelingsmodel - Conferentie "Industrie en samenleving in de Europese Gemeenschap", Venetië 20-22 april 1972
G24108: DIVERSE AUTEURS - Rome
G22015: DIVERSE AUTEURS - Op de bres voor bevrijding - 14 portretten (Moeder Teresa, O.A.Romero, A.D.Esquivel, D.Tutu, N.E.Sadaawi, e.a.)
N73436: DIVERSE AUTEURS - Religie aan de grens. Aspecten van de Limburgse kerkgeschiedenis. Negende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
N73435: DIVERSE AUTEURS - Katholieke Universiteit Nijmegen (1923-1973). Een documentenboek
T24577: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het XXXVe filologencongres, Antwerpen 17-19 april 1963 (Lustrumcongres)
R41281: DIVERSE AUTEURS - Norbertijnen - Gehoorzaam saamhorig [Berne, NL.]
T57019: DIVERSE AUTEURS - Schrijvershuizen deel II
S76276: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst / Notre art. Edition spéciale avec traduction française, 2e jaargang nr.3 (maart 1903) [handelt o.a. over Dirk Nijland en van der Goes]
T24692: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het XXIVste Vlaams filologencongres, Leuven 6-8 april 1961
T24645: DIVERSE AUTEURS - Vlugschriften door het Davidsfonds uitgegeven ; volume I. no. 1-6 (1875-1877)
T24689: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het zeventiende Vlaamse filologencongres, Leuven 1-3 sept.1947
R41269: DIVERSE AUTEURS - Feestnummer aangeboden aan prof.dr. Aurelius Pompen O.F.M. op zijn zestigsten verjaardag 15 mei 1939
G12141: DIVERSE AUTEURS (CLAUDIUS - GOETHE- HITLER - NIETZSCHE - SCHILLER ...), - Ewiges Deutschland - Ein deutsches Hausbuch ; Weihnachtsgabe des Winterhilfswerkes des Deutschen Volkes
G12140: DIVERSE AUTEURS, - Das Deutsche Parlament [trilingue : Allemand/Fr./E.]
G16763: DIVERSE AUTEURS, - Das neue Bild der Alten Welt - Ein Satellitenbild-Atlas
G16745: DIVERSE AUTEURS - Algemene geschiedenis der Nederlanden - 12 delen.
R51124: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XXVII (27) afl.1-4, 1953 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
L82369: DIVERSE AUTEURS - Lied van mijn dorp St. Lambrechts-Herk
B93440: DIVERSE AUTEURS - Om en rond de kruisbooggilden ; Juwelen, wapens, dokumenten
R96156: DIVERSE AUTEURS - F.M.P. Libermann 1852 - 2 februari - 1952. Herdenking
T23024: DIVERSE AUTEURS - Tien jaar 'Elseviers Weekblad' - willekeurige bloemlezing van artikelen, reportages, essays, poëzie en tekeningen verzameld uit de tien jaargangen die verschenen zijn van 10 oct.1945 tot oct. 1955
T26893: DIVERSE AUTEURS - Van popel en eik - gedichten van de studenten, leden der Vlaamsche Academie "Bloemengaard", St-Jozefscollege Hasselt
G24101: DIVERSE AUTEURS - Romeins België en Nederland
N72590: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome / Deel 131 (1995) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
N72587: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome CVII-CVIII (107-108) (1971-1972) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
N72586: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome CXII (112) (1976) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
T11624: DIVERSE AUTEURS - Facetten - Huldeboek Ter nagedachtenis van Maurits Sabbe 1873-1938
T31313: DIVERSE AUTEURS - Huldeboek André Demedts [t.g.v.zijn 70e verjaardag]
G24357: DIVERSE AUTEURS - Tien jaar WEU - Europa
J30109: DIVERSE AUTEURS - Actuele problemen van sociaal recht (Informatiecyclus 1965-1966, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der rechtsgeleerdheid)
N72584: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome / Deel 127 (1991) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
T21895: DIVERSE AUTEURS, - Nederlands Toneel Gent ; tweede lustrumboek 1970-'75
N72579: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap: deel 128 (1992) [Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg. 'Vis unita major']
N72583: DIVERSE AUTEURS - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome CXIII (113) (1977) [Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap]
T14723: DIVERSE AUTEURS (SAMENSTELLING DR. G.ACHTERLAND), - Een tuiltje bloemen (kindergedichten)
B104174: DIVERSE AUTEURS - Ieper Tuindag - Zesde eeuwfeest. Een bundel historische opstellen
B104184: DIVERSE AUTEURS - Het Pand - Acht eeuwen geschiedenis van het oud Dominicanenklooster te Gent
N72194: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CXIX (119) 1983
N72655: DIVERSE AUTEURS - Echter Landj. Heemkundige bijdragen over Echt en omgeving
T100266: DIVERSE AUTEURS (DE BRUYNE JAN & RUELENS K., UITG.) - Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw, verzameld en afgeschreven door Jan De Bruyne. Deel II
T10025: DIVERSE AUTEURS, - Uilenspiegel - wie ben jij ? - zeven eeuwen Tijl en Uilenspiegel
L44741: DIVERSE AUTEURS - Limburg 1995-1975
L43392: DIVERSE AUTEURS - Door het zand getekend - Bijdragen over landschap en verleden van de Kempense grensgemeente Lommel
L42390: DIVERSE AUTEURS - Vriendenboek Albert Dusar 1919-1975
B102812: DIVERSE AUTEURS - Diestersche Kunstkring, Vereeniging voor kunst, geschiedenis, oudheidkunde en folklore. 8ste Jaarboek, 1936
T108673: DIVERSE AUTEURS - De Tijd - Algemeen Vlaamsch Letterkundig Maandschrift. Eerste jaargang, nov.-dec. 1913
T108672: DIVERSE AUTEURS - De Tijd - Algemeen Vlaamsch Letterkundig Maandschrift. Eerste jaargang, sept.-october 1913
T108671: DIVERSE AUTEURS - De Tijd - Algemeen Vlaamsch Letterkundig Maandschrift. Eerste jaargang, juli-augustus 1913
T108670: DIVERSE AUTEURS - De Tijd - Algemeen Vlaamsch Letterkundig Maandschrift. Eerste jaargang, juni 1913
T108669: DIVERSE AUTEURS - De Tijd - Algemeen Vlaamsch Letterkundig Maandschrift. Eerste jaargang, april-mei 1913
T108617: DIVERSE AUTEURS - Stad Leuven, Koninklijke Hoofdrederijkkamer Het Kersouwken gesticht in 1473. Letterkundige bijdragen, kamerjaar februari 1913-1914
T108616: DIVERSE AUTEURS - Stad Leuven, Koninklijke Hoofdrederijkkamer Het Kersouwken. Letterkundige bijdragen, kamerjaar februari 1909-1910
T108615: DIVERSE AUTEURS - Stad Leuven, Koninklijke Hoofdrederijkkamer Het Kersouwken gesticht in 1473. Letterkundige bijdragen, kamerjaar februari 1911-1912
T108614: DIVERSE AUTEURS - Stad Leuven, Koninklijke Hoofdrederijkkamer Het Kersouwken. Letterkundige bijdragen, kamerjaar 1906-1907
T108612: DIVERSE AUTEURS - Aloude hoofdrederijkkamervan Brabant en Mechelen Het Kersouwken van Leuven. Letterkundige bijdragen 1904
T108610: DIVERSE AUTEURS - Aloude hoofdrederijkkamervan Brabant en Mechelen Het Kersouwken van Loven. Letterkundige bijdragen 1896
T108609: DIVERSE AUTEURS - Aloude hoofdrederijkkamervan Brabant en Mechelen Het Kersouwken van Leuven. Letterkundige bijdragen 1899
T108607: DIVERSE AUTEURS - De Tijd - Algemeen Vlaamsch Letterkundig Maandschrift. Eerste jaargang, februari 1913
T16794: DIVERSE AUTEURS - Hulde-album Prof.Dr. J.F.Vanderheyden
T15431: DIVERSE AUTEURS, - Vuurwerk voor Vlaanderen - Bloemlezing buitenlandse en anderstalige dichters en schrijvers [geIll., vnl.door Masereel]
T14948: DIVERSE AUTEURS - Een woordeloos gebed voor nu en later - hulde aan P.G. Buckinx en F. De Boeck
T15291: DIVERSE AUTEURS - Mosalect - Bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur
T11067: DIVERSE AUTEURS, - Vaarwel aan August Vermeylen
T11066: DIVERSE AUTEURS, - Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie - deel XLI
T11062: DIVERSE AUTEURS, - Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden gevierd op 18-20 en 21 mei 1966
N72648: DIVERSE AUTEURS. - Magister artium. Onderwijs, kerk en kunst in Limburg. Opstellen Br. Sigismund Tagage aangeboden bij zijn zeventigste verjaardag
T24100: DIVERSE AUTEURS - Klassieke motieven in de moderne Nederlandse letterkunde
M23536: DIVERSE AUTEURS - Harmonies en fanfares in 150 jaar België [catalogus van een rondreizende tentoonstelling t.g.v. 150 jaar België]
A16746: DIVERSE AUTEURS, - Alpenflug : Geschichte - Geographie - Erlebnis
R101651: DIVERSE AUTEURS - Sacris erudiri - Jaargang 7 (1955) (Jaarboek voor godsdienstwetenschappen [A journal on the inheritance of early and medieval christianity])
B103859: DIVERSE AUTEURS - Memorandum van den wedstrijd voor het benuttigen der beschikbare gronden ten gevolge de slechting der versterkte omheining van Antwerpen
N72192: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel C (100) 1964
N72184: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CXVI-CXVII (116-117) 1980-1981
N72191: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel XCVIII-XCIX (98-99) 1962-1963
N72188: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CXX (120) 1984
N72189: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CIII-CIV (103-104) 1967-1968
N70381: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Achtste deel (1880)
T18296: DIVERSE AUTEURS (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR A.VAN WILDERODE), - Het hart op de tong - Romantische verhalen uit de 19e eeuw
T18298: DIVERSE AUTEURS, - Bijdragen tot de Nederlandsche Taal- en Letterkunde Prof.Dr. Jac. Van Ginneken aangeboden op 21 april 1937 bij zijn 60sten verjaardag (verzameld door J.Wils & Rob. Meesters & W. Slijpen)
T18300: DIVERSE AUTEURS, - Gedichten ontleend aan de Noord- & Zuid-Nederlandsche literatuur - verzameld naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J.A. Alberdingk THIJM : 1ste bundel XII°-XVI° eeuw
B100387: DIVERSE AUTEURS - Het pand der Geschoeide Karmelieten en de wijk "Het Patershol" te Gent
S96833: DIVERSE AUTEURS - Kashmirsjaals en de geweven Westeuropese imitaties
N72187: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CXXII (122) 1986
B100337: DIVERSE AUTEURS (TEIRLINCK FRANK, RED.) - Dom Ambroos Verheul Liber Amicorum
N70377: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Vierde deel (1876)
N70375: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Tweede deel (1874)
N70376: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Derde deel (1875)
N68842: DIVERSE AUTEURS - Graven bij Valkenburg II: het archeologisch onderzoek in 1986
G11923: DIVERSE AUTEURS, - Zeilvaart 1520-1914
V9904: DIVERSE AUTEURS - De Groote Magazijnen [delen 1 & 2]
B100303: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen op het spoor
B100270: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Handelingen, Nieuwe reeks, deel XX tweede aflevering, 1942-1943
B100268: DIVERSE AUTEURS - 6de Jaarboek van de geschied- en heemkundige kring "De Gaverstreek"
N72183: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel XCII-XCIII (92-93) 1956-1957
N72182: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel XC-XCI (90-91) 1954-1955
N72181: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CII (102) 1966
L17570: DIVERSE AUTEURS, - Rijk Bokrijk
T14756: DIVERSE AUTEURS, - Vrije dichters (verzameld dr. Joh.C.P.Alberts)
T14754: DIVERSE AUTEURS, - Vlaamse Moederlyriek (samengesteld dr. J.Haest)
T14745: DIVERSE AUTEURS - Nieuwe geluiden - Een keuze uit de hedendaagsche poëzie (inleiding en samenstelling dr. D.Coster)
T14748: DIVERSE AUTEURS, - Op de rand van de tijd - thematische verzenbundel over vergankelijkheid en bewustwording (bijeengebracht door T.Luiting & A.Middendorp)
T14750: DIVERSE AUTEURS (& WESTERLINCK ALBERT, SAMENSTELLING) - Poëtisch Panorama - Bloemlezing uit de Dichtkunst van de Zuidelijke Nederlanden (1830-1890) - samengesteld en ingeleid door Albert Westerlinck
T14737: DIVERSE AUTEURS - Ik zeg het met een vers - bloemlezing ; gedichten voor de jeugd (samengesteld dr. Tony Heidekens) - Deel II (II° en III° graad)
T14606: DIVERSE AUTEURS, - De andere Jan Vercammen óok 60
T12598: DIVERSE AUTEURS, - Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie - deel XXXIII
B60966: DIVERSE AUTEURS - Index van personen, plaatsen en realia op Jaarboek 1 tot 5 van de Vrijheid en het Land van Geel (1962-1966)
B60960: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 9 (1970) van de Vrijheid en het Land van Geel
B60952: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 2 (1963) van de Vrijheid en het Land van Geel
B60950: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas. Deel 58 (1953) 2e aflevering
T14580: DIVERSE AUTEURS, - Gedenkboek « Karel van de Woestijne »
N72179: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel LXXXVIII-LXXXIX (88-89) 1952-1953
B102629: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek 1838-1938 Lodewijk De Koninck
T14563: DIVERSE AUTEURS - Anton Van Wilderode
S20573: DIVERSE AUTEURS, - Picasso [in de serie: Genie en wereld)
N65853: DIVERSE AUTEURS - Limburg's jaarboek, jg.22 (volledig in 4 afleveringen)
N65852: DIVERSE AUTEURS - Limburg's jaarboek, jg.11 (volledig in 4 afleveringen)
N65848: DIVERSE AUTEURS - Limburg's jaarboek, jg.13 (volledig in 4 afleveringen)
N72148: DIVERSE AUTEURS - Maaslands Melange: opstellen over Limburgs verleden, Dr. P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
J58663: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Robert Senelle - Vraagpunten van publiek recht
N70380: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Zevende deel (1879)
B29333: DIVERSE AUTEURS (RUYS MANU, RED.) - Vriendenboek Vaast Leysen - een realistisch idealist [n.a.v. zijn 70ste verjaardag]
R39561: DIVERSE AUTEURS - Het Goddelijk Moederschap - Verslagboek der zesde Mariale Dagen (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo van 24 tot 26 augustus 1936)
B29238: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Prof. Mag. C.Van Gestel
T92502: DIVERSE AUTEURS - Gedenkzuil aen J.-F. Willems toegewyd
B102517: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de XVIIIde eeuw. Instellingen - economie - cultuur
B78944: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, Klasse der Letteren, Jaargang 55 (1993) nr.1
T92501: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsche rederykkamer De Olyftak. Dicht- en prozastukken uitgesproken by de plegtige inhuldiging van het gedenkteeken ter eere van den vermaerden dichter en historieschryver den heer J.F. Willems, te Bouchout, op zondag 4 Juny 1848
R39565: DIVERSE AUTEURS - De Mariapassages uit het Mattheusevangelie - Verslagboek der achttiende mariale dagen 1961 (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo van 28 tot 30 augustus 1961)
R39564: DIVERSE AUTEURS - Enkele aspecten van het kindsheidevangelie - Verslagboek der zeventiende mariale dagen 1960 (gehouden in de Norbertijnenabdij van Averbode bij gelegenheid van de kroningsjubelfeesten. 29-31 augustus 1960)
R39563: DIVERSE AUTEURS - Maria in het boodschapsverhaal - Verslagboek der zestiende mariale dagen 1959 (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerlo van 31 augustus tot 2 september 1959)
R39562: DIVERSE AUTEURS - De fundering der mariologie - Verslagboek der vijftiende mariale dagen 1957 (gehouden in de Norbertijner abdij van Berne, Heeswijk, Nederland van 26 tot 28 augustus 1957)
R39559: DIVERSE AUTEURS - Maria's Ten Hemelopneming - Verslagboek der vierde mariale dagen (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo van 27 tot 29 augustus 1934)
R39560: DIVERSE AUTEURS - Maria-Koningin - Verslagboek der vijfde Mariale Dagen (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo van 26 tot 28 augustus 1935)
R39552: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek van het nationaal Maria-congres gehouden te Nijmegen 6,7 en 8 augustus 1932
B93636: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXII (112) 1975 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B29323: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Achiel van Acker
T90808: DIVERSE AUTEURS (COOPMAN TH., DE MONT POL, GEZELLE GUIDO, RODENBACH ALB., E.A.) - Vlaamsch Letterkundig Album. 1ste jaargang 1881
T14717: DIVERSE AUTEURS, - Moderne Vlaamsche religieuze poëzie
T90733: DIVERSE AUTEURS - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850 van Anna Bijns tot Elise van Calcar
N70542: DIVERSE AUTEURS - 40 jaar Henric van Veldeke-college [Maastricht] (1920-1960)
B10216: DIVERSE AUTEURS, - Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds 1851-1976
B29313: DIVERSE AUTEURS (& PEETERS DENIJS, SAMENSTELLING) - Rika De Backer-Van Ocken
B29496: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Raf Hulpiau, ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
R39238: DIVERSE AUTEURS - Berne - jaargang 15 (1962) & 16 (1963) (maandschrift van de Norbertijner abdij te Heeswijk)
B29234: DIVERSE AUTEURS (O.A. JONCKHEERE KAREL, INLEIDING) - Vlaanderen West
B29220: DIVERSE AUTEURS - Hulde aan Prof.Dr. L.Lebeer, vast secretaris van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België 1961-1978
B29198: DIVERSE AUTEURS - Rita De Backer-Van Ocken
B29106: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek Bert Leysen 1959-1969
B29105: DIVERSE AUTEURS - Dries Dequae 70 - een verdienstelijk leven door vrienden getekend
B29096: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Prof.Dr. Antoon Breyne ; Wetenschap en journalistiek
B29015: DIVERSE AUTEURS - Albert de Clerck - gedenkboek
T90511: DIVERSE AUTEURS - Willem Gijssels LXV. Stemmen over den dichter in bonte volgorde (door de tijdsomstandigheden onderbroken)
T90495: DIVERSE AUTEURS - Isidoor Teirlinck album. Verzamelde opstellen opgedragen aan Isidoor Teirlinck ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag 2 januari 1931
T90280: DIVERSE AUTEURS (BILDERDIJK W., DE FOERE L., WILLEMS J.F., TOLLENS H., VAN ERTBORN, ETC.) - Mengel-werken in rym en onrym, door het Antwerpsch tael- en dichtlievend genootschap, bekend onder de zin-spreuk: Tot nut der jeugd. Zesde jaer (1820) + Zevende jaer (1821)
B28367: DIVERSE AUTEURS - Bouwstenen van de Vlaamse autonomie - Vriendenboek Etienne De Ryck
T90202: DIVERSE AUTEURS - De Jonge Kater. Brusselsch tooneel- en letterkundig blad, verschijnt alle zondagen. Jaargang 1 (1898-1899, volledig in 51 fascicules + bijlagen)
L101475: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicitiae E.H. Jozef Neyens : hem aangeboden door enkele vrienden
S87881: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Het herfsttij van de Vlaamse tapijtkunst, Internationaal colloquium 8-10 october 1959. La tapisserie flamande aux XVIIe et XVIIIe siècles, Colloque international 8-10 octobre 1959
R49084: DIVERSE AUTEURS (D'YANVILLE HENRY & VAN DIJK W. O.E.S.A., SAMENSTELLING) - Gedenkboek van het XXVIIe Internationaal Eucharistisch Congres gehouden te Amsterdam van 22 tot 27 juli 1924
R38360: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (19e jaargang afl.4, dec.1967)
B91582: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 109de jaar, 2009 [volledige jaargang]
B91584: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 107de jaar, 2007 [volledige jaargang]
B91585: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 106de jaar, 2006 [volledige jaargang]
G77728: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XVIII (18)
T90047: DIVERSE AUTEUS - E codicibus impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege. I: Bio-bibliografie, handschriften, incunabelen, kalligrafie
R88864: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen over Thomas a Kempis en de Moderne Devotie, uitgegeven ter gelegenheid van de vijfhonderdste sterfdag van Thomas a Kempis (+1471)
R67643: DIVERSE AUTEURS (& KLEIN W.F. & KOPUIT M., INTERVIEW) - De Joden in Nederland. Een beeld van hun leven na 1945
R67635: DIVERSE AUTEURS - Betekenis en verwerking. Het offer van Isaak en de holocaust
B101477: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van het Centrum voor Studie van de Boerenkrijg. Volledige reeks van nr.1 tot en met nr.40
T11706: DIVERSE AUTEURS - 4e Winterboek 1925 - 1926
T11691: DIVERSE AUTEURS, - Studi Medievali - A cura del Centro Italiano di studi sull'alto medio evo ; fasc.II-3°serie - anno XXV
R67626: DIVERSE AUTEURS - Geliefd is de mens. Artikel rondom de Joodse traditie
B60058: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1994
B60051: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1987
T11689: DIVERSE AUTEURS - Liber alumnorum Prof. Dr.E.Rombauts aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag en zijn dertigjarig hoogleraarschap
X65605: DIVERSE AUTEUR - Nicolaas + Alexandria. Het laatste tsarenpaar
B101502: DIVERSE AUTEURS - Thomsen's havenbedrijf Antwerpen N.V. 1928-1953
B101504: DIVERSE AUTEURS - Oudheidkundige opgravingen en vondsten in Oost-Vlaanderen. Zevende reeks (VII)
B101499: DIVERSE AUTEURS - Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant ; Heemkundig Jaarboek, 1e jaargang (1965), 2e jg. (1966), 3e jg. (1967), 4e jg. (1968), 5e jg. (1969-1970) en 6e jg. (1971)
T11673: DIVERSE AUTEURS - Paul Van Ostaijen
T11668: DIVERSE AUTEURS (O.RED.V. MICHEL VAN DER PLAS) - Herinneringen aan Godfried Bomans
T90209: DIVERSE AUTEURS - Gedenkzuil aen J.-F. Willems toegewyd
B101508: DIVERSE AUTEURS - Het Land van Aalst. Tijdschrift van de heemkundige kring "Het land van Aalst". 19 nummers ; jaargangen 1 en 2 volledig, jg.3 nr.6, jg.10 volledig en jg.11 nrs.1-2
B91483: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 67e jaargang, 1966, [volledige jaargang]
A20499: DIVERSE AUTEURS, - Tentoonstellingscatalogus " Europees Humanisme " (Brussel, Paleis voor Schone kunsten, 15.12.1954-28.2.1955)
T90194: DIVERSE AUTEURS - Gedichten en verhandelingen van het koninglyk genootschap van tael- en dichtkunde te Antwerpen
V86424: DIVERSE AUTEURS - Schoenendans in het modemuseum. Schoenen van 1900 tot nu
T11623: DIVERSE AUTEURS, - Noordnederlandse rederijkersspelen
T11621: DIVERSE AUTEURS - Dichterschap en werkelijkheid - Geïllustreerde Literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika
R41648: DIVERSE AUTEURS - Een kijk in haar Ziel - De geestelijke rijkdom van de H.Theresia van het Kind-Jezus (door enkele van haar orde-broeders toegelicht)
B92014: DIVERSE AUTEURS - Lijkplechtigheden van den heer dr. Victor Desguin eere-schepen van Antwerpen. Lijkreden 13 juli 1919
B92015: DIVERSE AUTEURS - Aartsbischoppelijk Sint-Jan Berchmanscollege 1889-1939 (jubelfeesten)
T89770: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van 'De Sonnenwijser', uitgave nr.1, 1931
T89657: DIVERSE AUTEURS - Leven en werken der Zuidnederlandsche schrijvers. Eerste aflevering, Tweede aflevering, Derde aflevering [3 volumes, A-CYPERS]
T92544: DIVERSE AUTEURS - Letteroefeningen van het taelminnend genootschap opgerigt onder de leerlingen van het Klein-Seminarie te Sint-Truiden (Eerste bundel)
T89619: DIVERSE AUTEURS - Album opgedragen aan prof.Dr. J. Vercoullie, 1857-1927, door ambtgenooten, oud-leerlingen en vereerders, ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag en van zijn emeritaat [2 volumes]
A16833: DIVERSE AUTEURS, - The Sophisticated Traveller: Winter - Love it or leave it
A16781: DIVERSE AUTEURS, - Flugbild Frankreich
B97573: DIVERSE AUTEURS - De drie rozen. Driemaandelijks tijdschrift van de heemkring van 's-Gravenwezel. Jaargang 5 (1971) volledig in 4 afleveringen
B97571: DIVERSE AUTEURS - De drie rozen. Driemaandelijks tijdschrift van de heemkring van 's-Gravenwezel. Jaargang 3 (1969) volledig in 4 afleveringen
B97570: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de Geschiedenis van Broechem [5 volumes] I: Het onderwijs, II: Grepen uit het oude Broechem, III: De kerk, Alliers kapel, Het kapelleke van O.L.Vrouw, IV: Historische gebouwen, V: Sedert 1830..
S32191: DIVERSE AUTEURS - Van Gogh [in de reeks: Genie en wereld]
S32193: DIVERSE AUTEURS - Goya [in de serie: Genie en wereld]
S32189: DIVERSE AUTEURS - Picasso [in de reeks: Genie en wereld]
T88776: DIVERSE AUTEURS - Uit de schaduw. Een beknopte geschiedenis van de West-Vlaamse en de Westfaalse jeugd- en kinderliteratuur
T88809: DIVERSE AUTEURS - Lode Baekelmans ter eere 1945 [2 volumes]
B91076: DIVERSE AUTEURS (DENUCE J., PRIMS FL., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 5e jaargang, 1930, aflevering 2 (april)
B100875: DIVERSE AUTEURS - Album Carlos Wyffels (aangeboden door zijn wetenschappelijke medewerkers, offert par ses collaborateurs scientifiques)
L17749: DIVERSE AUTEURS - Landdag Hasselt (themanummer van tijdschrift Toerisme Jg.17 Nr.11)
B89200: DIVERSE AUTEURS - 650 jaar Heilig Kruis te Asse. Situering, legende en verering
B89201: DIVERSE AUTEURS - Jubileumboek 175 jaar Nieuwen-Bosch 1810-1985
L17740: DIVERSE AUTEURS - Kijk(er) op Hasselt 750 jaar Stad [Tentoonstellingscatalogus]
L17734: DIVERSE AUTEURS - Hasselts zilver
L17732: DIVERSE AUTEURS - 75 jaar vliegveld Kiewit
N64788: DIVERSE AUTEURS - Collaborateurs van niveau. Opkomst en val van de hoogleraren Schrike, Snijder en Van Dam
N64785: DIVERSE AUTEURS - De Nederlandse Volks-Unie. Portret van een racistische splinterpartij
L17645: DIVERSE AUTEURS - Het Leesgezelschap 13 maart 1893-1953 [gedenkboek]
L17642: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum aangeboden aan Meester Jan Gruyters ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag (28 jan.1957) [Bevat vnl. heemkundige bijdragen over Belgisch Limburg]
N65233: DIVERSE AUTEURS - Kunstschatten uit de St.-Servaas. Heiligdomsvaart jaar 1976
B20903: DIVERSE AUTEURS - Hoe België W.O.II. Overleefde!
B18961: DIVERSE AUTEURS - Na 75 jaar ; Jubileumboek 1900-1975 Sint-Jans Berchmanscollege Mol
G38069: DIVERSE AUTEURS - Nicolaas Beets en Rembert Dodoens-hulde op 16 en 17 october 1953
N65225: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van Limburg
B60056: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1973-1974
B60057: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1995
B60052: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1986
B60054: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1993
B60055: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1992
B60049: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1989
B60050: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1988
B57013: DIVERSE AUTEURS - Vlaamse archeologie - opgravingen in binnen- en buitenland
B57068: DIVERSE AUTEURS - Een halve eeuw [tijdschrift] "Vlaanderen". Register 1951-2001
B57143: DIVERSE AUTEURS - Liber Alumnorum Karel Van Isacker S.J. (opstellen aangeboden aan professor Dr.K.Van Isacker door oud-studenten van de UFSIA, ter gelegenheid van zijn emeritaat)
B57129: DIVERSE AUTEURS - In Memoriam Dr. Margriet Baers ("Sed exsultemus")
N65218: DIVERSE AUTEURS - Het nieuwe Limburg. Herstructurering en ontwikkeling
B67330: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 13e deel 2e afl. juni 1891 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 13e tome 2e livr. juni 1891
L17696: DIVERSE AUTEURS - Concentra 100 (n.a.v. het honderdjarig bestaan van N.V. Concentra Het Belang van Limburg - 18 mei 1979)
B60962: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 11 (1972) van de Vrijheid en het Land van Geel
B60047: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1991
B60048: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1990
B60956: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 17 (1980) van de Vrijheid en het Land van Geel
B60959: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 21 (1984) van de Vrijheid en het Land van Geel
B60955: DIVERSE AUTEURS - Geesteszieken in verpleging te Geel in de 18e eeuw [in: Jaarboek 6 (1967) van de Vrijheid en het Land van Geel]
B58862: DIVERSE AUTEURS - Bibliografie van de geschiedenis van de Belgische scheepvaart [Collectanea Maritima, 1]
N70393: DIVERSE AUTEURS - Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht. Bijdragen. 33e + 34e deel (1908-1909) [2 delen in 1 vol.]
N70392: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Negentiende deel (1894)
N70390: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Zeventiende deel (1891)
B101397: DIVERSE AUTEURS - 550 jaar Universiteit Leuven (Tentoonstelling, Leuven, Stedelijk Museum, 31 januari - 25 april 1976)
B59015: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 90: Jaar 1953 afl.1-2
B59016: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 91: Jaar 1954 afl.1-2
B59017: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 95: Jaar 1958 afl.3-4
B59018: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CII (102) 1965 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B59019: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCVII (97) 1960 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
N72578: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap: deel 126 (1990) [Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg. 'Vis unita major']
B59014: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 90: Jaar 1953 afl.3-4
T23030: DIVERSE AUTEURS - De boekenconsument in het Nederlandse taalgebied
B59013: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 95: Jaar 1958 afl.1-2
B59012: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 96: Jaar 1959 afl.3-4
B59002: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 92: Jaar 1955 afl.3-4
B59003: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 98: Jaar 1961 afl.1-2
B59004: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 93: Jaar 1956 afl.3-4
B59005: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 93: Jaar 1956 afl.1-2
B59007: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 94: Jaar 1957 afl.3-4
B59009: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 89: Jaar 1952 afl.3-4
B59010: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 98: Jaar 1961 afl.3-4
B59011: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 88: Jaar 1951 afl.1-2
B59001: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge. Deel 92: Jaar 1955 afl.1-2
N70388: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Vijftiende deel (1888)
N70389: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Zestiende deel (1891)
N70387: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Veertiende deel (1887)
N70385: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Twaalfde deel (1884)
N70383: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Negende deel (1881)
N70384: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Tiende deel (1882)
N70382: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Dertiende deel (1886)
R48736: DIVERSE AUTEURS - Mariale dagen (Nationaal Maria-Congres, Verslagboek der Mariale dagen) deel 1 (1931) tot deel 14 (1954)
R70248: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXII (32), volledige jaargang, 1958 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
F18702: DIVERSE AUTEURS - Het Spinozahuis - één en zestigste jaarverslag 1959
S76349: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.5 (mei 1910) [handelt o.a. over Etienne Bosch]
B58872: DIVERSE AUTEURS - Het volksonderwijs in België in de 19de eeuw (colloquium Leuven 1-2 dec.1978) - L'enseignement populaire en Belgique au XIXe siècle (colloque Louvain 1-2 déc.1978)
B58871: DIVERSE AUTEURS - Lovanium docet - Geschiedenis van de Leuvense Rechtsfaculteit 1425-1914
N96345: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Braband, over den jare 1847
R70246: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXX (30), volledige jaargang, 1956 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
B60038: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Michiel Vandenbussche
N67584: DIVERSE AUTEURS - Honderd jaar sluimeren in gewijde aarde. De geschiedenis van de begraafplaats Sint Barbara te Haarlem
N65856: DIVERSE AUTEURS - Limburg's jaarboek, jg.18 (volledig in 4 afleveringen)
N65857: DIVERSE AUTEURS - Limburg's jaarboek, jg.21 (volledig in 4 afleveringen)
N72193: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CI (101) 1965
S29317: DIVERSE AUTEURS - Staf Van Elzen
L17868: DIVERSE AUTEURS - 150 jaar Zusters van liefde te Sint-Truiden
S76215: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.5 (mei 1912)
B60953: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 3 (1964) van de Vrijheid en het Land van Geel
N60875: DIVERSE AUTEURS - Born een koninklijk domein met een boeiend verleden-
N57342: DIVERSE AUTEURS - 't kepelke van Genuë ; Uit de geschiedenis van de kapel van Onze Lieve Vrouw van Genooi 1631-1981
B60458: DIVERSE AUTEURS - Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXde eeuw. Instellingen, economie, kultuur
S76283: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.8 (augustus 1903) [handelt o.a. over Rubens]
B60363: DIVERSE AUTEURS - Huldebetoon aan dr. Aug. Borms, ingericht door de Groeningerwacht Merksem 21 januari 1917
R70195: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven (1e jaargang, 1948-1949)
R70245: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXIX (29), volledige jaargang, 1955 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
B57386: DIVERSE AUTEURS - De kerk in het midden - Een halve eeuw parochieblad
T74811: DIVERSE AUTEURS - Bloemen verzekes. Een tweede jaarkrans van gedichtjes verschenen in "'t getrouwe Maldeghem" 1925 [Duimpjesuitgave nr.120]
B58738: DIVERSE AUTEURS - In memoriam J.F.J. Heremans 27 januari 1825 - 13 maart 1884
B84179: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXV (1998)
B91453: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 87-ste jaar, 1987 [volledige jaargang]
S87995: DIVERSE AUTEURS (MARTENS MAXIMILIAAN P.J., O.L.V.) - Brugge en de Renaissance. Van Memling tot Pourbus [2 volumes] I: Catalogus, II: Notities
T88687: DIVERSE AUTEURS - Album René Verdeyen
L84675: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van Brustem (in: "Het oude land van Loon" jaargang XXX (30) 1975 Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
B95744: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, Deel 72, 3e en 4e aflevering (1969)
B95745: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 91 (1988)
B95746: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 90 (1987)
B100849: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik. Vijfde reeks
S87766: DIVERSE AUTEURS - Mobiele fresco's van het Noorden. Wandtapijten uit onze gewesten, 16de - 20ste eeuw
B58547: DIVERSE AUTEURS - Saint-André ; De Duitse Orde in Luik 1254-1794
B61711: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamsche Vlagge. Die seer scone historie ofte gheschiedenisse der vrome yeesten ende vroede ghesechden der catievige scriftuere die men noemt 'De Vlaamsche Vlagge'
R70223: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel VII (7), volledige jaargang, 1933 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
B58432: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen & de scheiding der Nederlanden 1585-1985. Tentoonstellingen, voordrachten, historische en folkloristische manifestaties. April-december 1985
B58406: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de XVIIde eeuw
B90108: DIVERSE AUTEURS - Album English. Studies over de kerkelijke en kunstgeschiedenis van West-Vlaanderen, opgedragen aan Z.E.H. Michiel English
R70222: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel VI (6), volledige jaargang, 1932 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
B58349: DIVERSE AUTEURS - 75 jaar scouting op het Onze-Lieve-Vrouwecollege [Antwerpen]
S20747: DIVERSE AUTEURS, - Antiek
M94895: DIVERSE AUTEURS - Richard Wagner ; Tristan und Isolde (Bruxelles, Opera national, 1985)
R70221: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel V (5), volledige jaargang, 1931 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
S95817: DIVERSE AUTEURS - Kunst voor fijnproevers
S76264: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.3 (maart 1909) [handelt o.a. over Frans Jozef Lonsing]
N47262: DIVERSE AUTEURS - Brieven aan R.M. Van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende - IIe deel
B31584: DIVERSE AUTEURS (& DE KEYSER PAUL) - Album Prof.Dr. Paul De Keyser (de jubilaris aangeboden bij zijn zestigste verjaardag)
S15723: DIVERSE AUTEURS - Victor Servranckx
G12357: DIVERSE AUTEURS, - Jerusalem revealed - Archeology in the Holy City 1968-1974
S87962: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - 50 jaar Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1948-1998 Institut royal du Patrimoine artistique 50 ans
S15713: DIVERSE AUTEURS - Tijdschrift "Vlaanderen" Nr.116 : Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond - Jaarboek 1970
S15703: DIVERSE AUTEURS - Pieter Bruegel de Oude ; leven en werken, chronologisch overzicht
S15697: DIVERSE AUTEURS - Bulletin Museum Boymans Rotterdam, juli 1954 (deel 5 nr.2)
S76548: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.9 (september 1914) [handelt o.a. over Rembrandt]
T88686: DIVERSE AUTEURS - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 23 October 1943
N15234: DIVERSE AUTEURS - Nederlands Archief voor kerkgeschiedenis (tijdschrift) - Nieuwe serie : delen XXXIV afl.4 & XXXV 1-2-3-4, XXXVI 1-2-3-4, XXXVII 1-2-3-4, XXXVIII 1-3-4, XXXIX 2/3, XL 4, XLII 1-2-3-4, XLIII 3-4, XLIV 1-2-3-4, XLV 1-3
B57151: DIVERSE AUTEURS - Op-Sinjoorken (gelegenheidsnummer van "De Snek" en "Academia", december 1949)
B57149: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek 1838-1938 Lodewijk De Koninck
R70279: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXVIII (68), volledige jaargang, 1994 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70278: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXVII (67), volledige jaargang, 1993 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
S15584: DIVERSE AUTEURS - Anonieme Vlaamse Primitieven - Zuidnederlandse Meesters met noodnamen van de 15e en het begin van de 16e eeuw - catalogus met wetenschappelijke bijdrage
S15604: DIVERSE AUTEURS - De vrienden van het Museum van Gent - 65 jaar op de bres (Tentoonstellingscatalogus)
H60131: DIVERSE AUTEURS - Beelden van Liduina die maghet van Scyedam
B91476: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 98ste jaar, 1998 [volledige jaargang]
W73091: DIVERSE AUTEURS - Gregor Mendel, herdacht naar aanleiding van de honderdste verjaring van zijn "Versuche über Pflanzenhybriden (1865)" (Openbare vergadering van 9 oktober 1965)
W73087: DIVERSE AUTEURS - Recente problemen in verband met het fysisch onderzoek bij zeer lage temperaturen. Colloquium ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het laboratorium voor lage temperaturen, gehouden te Leuven op 9 en 10 november 1959
R53420: DIVERSE AUTEURS - De Godgewijde Maagdelijkheid (Verslagboek van het Congres van de Raad der onderwijzende Broedercongregaties van België, Oostakker 22-23-24 april 1960)
R107088: DIVERSE AUTEURS - Clairlieu. Tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de Kruisheren. Volledige reeks van jaargang 1 (1943) tot en met jaargang 33 (1975)
B98848: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 9
F38374: DIVERSE AUTEURS - 1831-1931 H.P. Blavatsky jubileumnummer [in "De Theosofische Beweging" oct.1931 jrg.27 nr.10]
B91478: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 82e jaar, 1982 [volledige jaargang]
R70204: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (19e jaargang, 1967)
R70203: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (20e jaargang, 1968)
R70201: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (17e jaargang, 1965)
R70200: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (18e jaargang, 1966)
B94457: DIVERSE AUTEURS - Thuis op de Oude Markt. 150 jaar Jozefieten te Leuven, H.-Drievuldigheidscollege
B82481: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 97 (1994): Speciaal Mercator-nummer ter gelegenheid van het Mercatorjaar
B95808: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; Derde jaargang (1936) 1e en 2e aflevering
L46112: DIVERSE AUTEURS - Album Dr. M. Bussels
B85499: DIVERSE AUTEURS - Memorial Rain. Waregem 1914-1918
B85504: DIVERSE AUTEURS - Heemkundige Kring Dronghine Jaarboek 28 (2009)
B85505: DIVERSE AUTEURS - Annalen geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en het tenement van Inda, LXI (2012). Annales cercle historique et archéologique de Renaix et du tenement d'Inda
B91481: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 69e jaargang, 1968 [volledige jaargang]
G32200: DIVERSE AUTEURS (SAMEZNSTELLING; JACQUES MADAULE) - Julius Caesar [in de serie: Genie en wereld]
G32199: DIVERSE AUTEURS - Alexander de Grote [in de serie: Genie en wereld]
G32196: DIVERSE AUTEURS - Lenin [in de serie: Genie en wereld]
M18958: DIVERSE AUTEURS - Huldeboek Armand Preud'homme - hem aangeboden n.a.v. zijn 70ste verjaardag 21.II.1974
F354: DIVERSE AUTEURS (SAMENGESTELD DOOR L.J.ROGIER) - De zin der geschiedenis voor geloof en rede
S84576: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, XXX (30, 1995)
N39778: DIVERSE AUTEURS - Marnix van sinte Aldegonde - Officieel gedenkboek
S32194: DIVERSE AUTEURS - Rembrandt [in de serie: Genie en wereld]
T60241: DIVERSE AUTEURS - Huldealbum Felix Timmermans 1947-1957
B92697: DIVERSE AUTEURS - Brabant in de twaalfde eeuw ; een renaissance ?
N72185: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CXVIII (118) 1982
N39442: DIVERSE AUTEURS - Hagel en vuur - de jongeren en de politiek
R34623: DIVERSE AUTEURS - Honderd jaar Zusters van sint Jozef te Amersfoort 1878-1978
N40672: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 2000-2001 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg. Deel 136-137)
N72576: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap: deel 139 (2003) [Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg]
N72577: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap: deel 136-137 (2000-2001) [Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg]
R51145: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel IX (9) afl.1-4, 1935 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
F19385: DIVERSE AUTEURS, - Substantie (3 artt.- pp.229-306) & Van conformisme tot non-conformisme (3 artt. pp.307-332); themanummer van "Annalen van het Thijmgenootschap" Jg.54 Afl.III (pp.229-355)
F19384: DIVERSE AUTEURS, - De denkwereld van de gelovige en van de wetenschappen - pp.241-295 themanummer in "Annalen van het Thijmgenootschap" Jg.51 Afl.III (pp.241-348)
F19380: DIVERSE AUTEURS, - De nieuwe waardering van de aardse werkelijkheid
B70583: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 41e jaargang, 1935, [volledige jaargang]
B70586: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 44e jaargang, 1938, [volledige jaargang]
B70587: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 45e jaargang, 1939, [volledige jaargang]
B70592: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 47e jaargang, 1946, [volledige jaargang]
B98988: DIVERSE AUTEURS - Oost-Brabant. Heemkundig handboek voor het arrondissement Leuven, bezorgd door de Oostbrabantse werkgemeenschap. I: Mooi Hageland, II: kanton Leuven, III: kantons Aarschot, Diest, Haacht en Zoutleeuw
B98998: DIVERSE AUTEURS - De Romeinen langs de Vlaamse kust
V100731: DIVERSE AUTEURS - Poppenspeltijdschrift, 5de jaargang nr.3
R70282: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXXI (71), volledige jaargang, 1997 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
F18539: DIVERSE AUTEURS - Filosofische theologie
F18540: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintigjarig bestaan van de Philosophische Bibliotheek 1927-1952
F18505: DIVERSE AUTEURS - Bundeling artikels ; (NN) De relativiteitstheorie van Einstein ; (LUYTEN) Aphilosophische of philosophische physica ?; (GONSETH)Les sciences et la philosophie; (VAN BREDA) Natuurphilosophie positieve wet. En critiek der natuurwet.
N70379: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Zesde deel (1878)
R32936: DIVERSE AUTEURS - Transvaal en de Vlaamsche Benediktijnen
R33399: DIVERSE AUTEURS - Ruimte voor God [m.b.t. Teresia van Lisieux]
N15179: DIVERSE AUTEURS, - Bossche bijdragen - bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogen-bosch : deel XXI Afl.3
T93479: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek der Conscience-feesten Brussel, 1881
B91466: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 70e jaargang, 1969 [volledige jaargang]
B91467: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 93e jaar, 1993 [volledige jaargang]
S57112: DIVERSE AUTEURS - De gouden eeuw van Brussel ; Wandtapijten van de Spaanse kroon
L85583: DIVERSE AUTEURS - De Maasgouw. Ongewijzigde herdruk van de jaargangen 1879-1881 (Jg.1-3)
L85576: DIVERSE AUTEURS - Kortenbos vroeger en nu. Bijdragen tot de geschiedenis en de heemkunde. Deel II
L85575: DIVERSE AUTEURS - Kortenbos vroeger en nu. Bijdragen tot de geschiedenis en de heemkunde. Deel I
L85566: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde opstellen uitgegeven door den Geschied- en Oudheidkundige Studiekring te Hasselt ter eere van den Eerwaarden Heer Pol. Daniëls voorzitter
L85537: DIVERSE AUTEURS - Limburgs Haspengouw - bundel studiën uitgegeven t.g.v. de 100e verjaring der Stichting van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Tongeren
G9865: DIVERSE AUTEURS - BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR NIEUWSTE GESCHIEDENIS (tweetalig Ned./Fr.)
R13171: DIVERSE AUTEURS - Manifestation - Huldebetoon: Van Hove - Maere - Lebon
R97885: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLIII (43), volledige jaargang, 1969 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
T108668: DIVERSE AUTEURS - De Tijd - Algemeen Vlaamsch Letterkundig Maandschrift. Eerste jaargang, maart 1913
T108613: DIVERSE AUTEURS - Aloude hoofdrederijkkamervan Brabant en Mechelen Het Kersouwken van Leuven. Letterkundige bijdragen 1903
T64998: DIVERSE AUTEURS - Enige volkenrechtelijke vragen rond de Nederlandse Taalunie
N38619: DIVERSE AUTEURS - Twents Carmellyceum in Oldenzaal 40 jaar [1923-1963]
B95812: DIVERSE AUTEURS - Het land van Beveren, driemaandelijks heemkundig tijdschrift. Bijna volledige reeks van Jaargang I (1958) tot en met jaargang 24 (1981)
G64750: DIVERSE AUTEURS - Thuisfront. Oorlog en economie in de twintigste eeuw
R51138: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XIV (14) afl.1-4, 1940 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
N44977: DIVERSE AUTEURS - Vriendenboek voor A.J. Bernet Kempers aangeboden door de "Vereniging van het Nederlands Openluchtmuseum" ter gelegenheid van zijn afscheid van het museum
N34636: DIVERSE AUTEURS - Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland - Gedenkboek Gerard Brom
N36000: DIVERSE AUTEURS - Het paardloze voertuig : de auto in Nederland een eeuw geleden
N33568: DIVERSE AUTEURS - Domklok (8 september 1941 - 9 maart 1946, speciaal herdenkingsnummer bij gelegenheid van de blijde intrede in Haaren)
B99139: DIVERSE AUTEURS - Luister van Leuven (een Expeditions project, oral history)
B99126: DIVERSE AUTEURS - Oude dorpsgezichten en landschappen in het natuurpark Dijleland
B99119: DIVERSE AUTEURS - Het Villerscollege te Leuven. Geschiedenis, restauratie, bestemming
B99100: DIVERSE AUTEURS - Tweebronnen. De reconversie van de Technische School van Henry van de Velde tot Openbare Bibliotheek en Archief van Leuven
B99103: DIVERSE AUTEURS - Tienen 1635. Geschiedenis van een Brabantse stad in de zeventiende eeuw
B91073: DIVERSE AUTEURS (PRIMS FL., DENUCE J. & GOETSCHALCKX) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 4de jaargang, 1929, aflevering 3 (juli)
T104066: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek der Conscience-feesten Brussel, 1881
N39389: DIVERSE AUTEURS - Overijselse portretten - Jubileumbundel uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis op maandag 14 juli 1958
S108543: DIVERSE AUTEURS - Art Nouveau België
S108145: DIVERSE AUTEURS - Jacob van Campen - het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar[an error occurred while processing this directive]

6/8