Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Muziek-warande. Tijdschrift voor muziekminnende Vlamingen. Zevende Jaar. Nr. 10
Description: Brussel 1928. Quer 4. OU. Gewicht/weight ca. 350 gr. Met omslagportr. (deels gescheurd) en artikel over Diepenbrock.

Keywords: zwanzigsten jahrhundert

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: Musikantiquariat Paul van Kuik
- Book number: 70035

See more books from our catalog: Komponisten u. Interpreten: Diepenbrock, A