Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
50462: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Tweede Kamer (.....).
50422: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Olie-concessies en olie-reserve. - Het defensie-uitvoerrecht. - Goedkooper couranten-drukpapier.
50397: BOLHUIS, J. J. VAN. - Na veertig jaren regeeren van H. M. Koningin. Herinneringen en indrukken.
50389: BOLHUIS, J. J. VAN - Indië en de Nederlandsche Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Eerste Kamer. - De financieele toestand. - Stijgende uitgaven. - Late behandeling. - Het weerstandsvermogen der bevolking. - Industralisatie, agrarisatie en kolonisatie. - Is er een Indo-Europeesche kwestie? - Dominion-status of Rijksraad. - Het rubberuitvoerrecht. - De verdediging van Nederlandsch Indië.
50334: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Begrooting van Suriname.
50320: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De begrooting van Nederlandsch-Indië. - Koersend naar een sluitende begrooting. - Obstakels. - De schuldenlast. - De vijf stappen. - De olieheffing. - Wat deed het moederland? - Kan Nederland bijspringen? - Ir. Feber als boeman. - Arbeidsinspectie. - Industrialisatie. - Voedselschaarschte. - Onderwijs. - Defensie. - Het beleid vanb den Gouverneur-Generaal.
49851: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting. - Wat al en niet veranderd is. - De Volksraad. - Ministerieele verantwoordelijkheid. - De Gouverneur-Generaal en zijn bestrijders. - Geen felle critiek in de Tweede Kamer. - Het Inlandsche en het Europeesche gevaar. - Ministerieele lyriek en nuchtere werkelijkheid.
49845: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Nieuwe Olie-Contracten.
49854: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting II. - Bestuurshervorming. - Zending en missie. - Erfpachtgronden. - Indisch en imperiaal belang. - Financiën. - De soc.-dem. verloochenen de leuze: ,,Los van Nederland".
49875: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië in ons parlement, 50 jaren geleden en thans.
49866: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Wijziging van de Indische Staatsregeling.
49924: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting I.
50007: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Voorpostengevecht. - Onze Marine. - Curaçao.
49935: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Wijziging van de Indische Staatsregeling: heeft de heer Colijn in de Eerste kamer den oorlog verklaard?
50011: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Surinaamsche begrooting.
50017: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Tweede Kamer. - Langdurige beraadslagingen. - Minister de Graaff onvriendelijker in de afdeelingen dan in openbare vergadering begroet. - De bestuurshervorming: in hoeverre hebben de Staten-Generaal recht op meespreken? - Mr. Joekes bondgenoot en bestrijder tegelijk. - Ir. Feber straft Prof. Steger af en reikt den heer Colijn (denkbeeldig) de hand.
50126: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Het opcenten-voorstel in de Tweede en in de Eerste Kamer. - Thee en bier: een antithese? - Indische opcenten! - Wat ons nog wacht.
50041: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Vlootwet of Vlootplan? - Interpellatie-Cramer over de geinterneerden aan den Boven-Digoel. - Overeenkomst met de Kon. Paketvaart Maatschappij. - De poenale sanctie.
50054: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Interpellatie-Albarda naar aanleiding van de zending van een torpedobootjager naar Sjanghai en over de wenschelijkheid van maatregelen tegen credietverleening en tegen leveranties van oorlogstuig aan de oorlogvoerenden in het Verre Oosten. - Begrooting van Suriname.
50027: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Eerste Kamer.
50022: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De poenale sanctie. - Verleden, heden en toekomst. - Nieuwe plannen der planters. - De psychische werking. - Wat er ontbreekt. - De aanslagen. - Een wekelijksche rustdag. - De loonen. - De wonderlijke vaderlandsliefde van den heer Kupers. - Wat de minister zich voorstelt. - Diverse onderwerpen. - Oud-gepensioneerden. - Financieele toestand. - De nationalistische beweging. - De houding der S.D.A.P.
50228: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De tijdelijke korting op de Indische pensioenen: een succes voor Minister Colijn. Hoofdstuk XI (Koloniën): Curaçao. Wijziging van het tarief van invoerrechten in Ned.-Indië.
50233: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Begrooting van Suriname.
50238: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Tweede Kamer.
50246: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Eerste Kamer. Financiën en volksgezondheid. - Budgetaire mogelijkheden. - Wat het moederland gedaan heeft. - Marine en leger. - Nieuw-Guinea. - De afgelaste reis. - Verbetering te bespeuren?
50199: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Het crisis-Kabinet Colijn.
50329: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Bestuurshervorming in de Buitengewesten. Aanvankelijk worden nog geen Gouverneurs doch Regeerings-commissarissen benoemd.
50247: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Verdeeliong van de Vlootkosten. - Defensie-uitgaven. - Hoofdstuk XI. (Departement van Koloniën). - Opsporing en ontginning van aardolie op Nieuw-Guinea.
50337: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting: Opgewekte verwachtingen en kans op tegenvallers. - Depreciatie-vreugd en depreciatie-wee. - Na zeven magere jaren. - Nog niet alles couleur de rose. - De eerstem ,,mijlpaal" bereikt. - Het schuld-accres beeindigd. - Opleving in de cultures. - Uitvoer-overschot. - Steun van het moederland. - Economische samenwerking. - Wrijvingsmogelijkheden. - Industralisatie. - Aardolie, - Tijdelijk extra-uitvoerrecht. - Rubberfonds. - Herberekening van de pensioenen. - Oorlog en Marine. - De Marinereserve. - Wijziging van de Nederl. Dienstplichtwet. - De Eerste Kamer over critieke dagen in 1936. - De bestuurswisseling. - Interpellatierecht. - Geen Dominion-Status.
50384: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Nadere beschouwing over de begrootingsdebatten in de Tweede Kamer. - Veranderd aspect. - 1937 boven verwachting goed, 1938 in nevelen gehuld, 1939 niet zonder pessimisme tegemoet gezien. - Is het budget voor 1938 ,,reëel en normaal"? - Economisch verweer en internationale samenwerking. - Agrarisatie en industralisatie. - Economische samenwerking. - Contingenteering en tariefsherziening. - Salarissen en loonen. - De aardolie. - Kolonisatie op Nieuw Guinea of elders? - Grondrechten en bestuurshervorming. - Vakonderwijs, volksschool en vervolgschool. - Hollandsch-Inlandsch onderwijs. - Calvinisme in de Oost? - Artikel 177. - De petitie-Soetardjo. - Diverse onderwerpen. - Verlicht en bezwaard gemoed.
50639: BOLINDER, GUSTAF. - Einiges über die Motilon-Indianer der Sierra de Perijá (Kolumbien, Südamerika).
19010: BOLINGII, FRIDERICI. - Oost-Indisch reisboek. Uit het Deensch vertaald door Mej. Joh. Visscher.
51130: BOLK, PROFESSOR. - De antropolgische betekenis van het grijze oog.
70651: BOLKESTEIN, M. - Portrait of Lucas Harms van Eijken, brother of Jacomina Harms van Eijken.
49083: BÖLKOW (KLEMM). - KL-107c, "Bella I".
49082: BÖLKOW. - FS 24 Phönix-3, D-8353.
37680: BOLKOW. - B0-102, trainer.
932: BÖLL, HEINRICH. - Entfernung von der Truppe. Erzählung.
935: BÖLL, HEINRICH. - Das Vermächtnis. Erzählung.
693: BÖLL, HEINRICH. - Haus ohne Hütter. Roman.
681: BÖLL, HEINRICH. - Als der Krieg ausbrach. Als der Krieg zu Ende war. Zwei Erzählungen.
1550: BÖLL, HEINRICH. - Haus ohne Hütter. Roman.
1633: BÖLL, HEINRICH. - Fürsorgliche Belagerung. Roman.
1511: BÖLL, HEINRICH. - Ende einer Dienstfahrt. Erzählung.
937: BÖLL, HEINRICH. - Frankfurter Vorlesungen.
938: BÖLL, HEINRICH. - Frauen vor Flusslandschaft. Roman.
56401: BOLLON, E. - Portrait of a young man.
67123: BOLMAN. - Portrait of mevrouw Bolman-Wibenga.
67103: BOLMAN, J. - Portrait of Mr. Johannes Jacobus Bolman.
58463: BOLOGNA. - Angela, di Michelangelo.
10837: BOLOGNA. - Church Of The Knights Of Malta.
13952: BOLOGNA. - Panorama with Torri Asinelli & Garisendi.
13955: BOLOGNA. - Street to Piazza del Nettuno.
13954: BOLOGNA. - Piazza del Nettuno & Palazzo Comunale.
32706: BOLOGNA. - Piazza Maggiore & Statua.Nettune.
13953: BOLOGNA. - Loggia della Mercanzia.
58338: BOLOGNESI, ANGELO CASTEL- & GUILLAUME LEJEAN. - Voyage au Fleuve des Gazelles (Nil Blanc), 1856-1857. & Gondokoro, esquisse d'un voyage au Nil Blanc, 1861. (All-published).
57589: BOLS. - Notice sur la Colonie Anglaise de l'Ile Maurice & Notes sur la Réinion. Industrie sucrière, commerce, agriculture, immigration.
18973: BOLSIUS S. J., A. - K-uma of -ku-ma? & Toelichting bij het artikel: K-um-a of -Ku-ma.
19035: BOLSIUS, S. J. A. - Eenige aanteekeningen bij de Minahasische Pandagian-Legende.
19046: BOLSIUS, S.J., A. - Over de vormveranderingen van het lidwoord in het Tontemboan.
34898: BOLSWARD. - Deur der Raadzaal te Bolsward.
34886: BOLSWARD. - Raadhuis te Bolsward. Zijgevel.
34887: BOLSWARD. - Raadhuis te Bolsward. Detail.
59338: BOLTEN, D. G. J. - Eene waterleiding voor Paramaribo.
59332: BOLTEN, D. G. J. - Muggenbestrijding.
9956: BOLTON. - The Strid.
9920: BOLTON. - Bolton Abbey.
67742: BOMBAY. - Royal Alfred Sailor's Home, Bombay.
67745: BOMBAY. - Hindu temple on Elephanta Island near Bombay, India.
13093: BOMBAY. - View on Bhendy Bazaar.
13092: BOMBAY. - Victoria-station.
41955: BOMBAY. - 'Bombay No.2', 56.
32080: BOMBAY. - Bhendy Bazaar.
32079: BOMBAY. - Esplanada Road.
33129: BOMBAY. - Bombay en het eiland Elephanta.
37673: BOMBER GROUP. - Formation of 9 aircraft of USAAC's 2nd Bomber Group.
35586: BOMBOKO, JUSTIN. - The delagation of Congo-Leopoldeto the C.E.E. with minister Justin Bomboko.
58080: DE BON. - Les ports militaires de la France. Cherbourg.
31954: BON, J. - Hydrologische veldkenmerken langs de westflank van de Peelhorst.
60121: LE BON, GUSTAVE. - Een uitstapje naar het Tatragebergte.
33489: LE BON, GUSTAVE. - Reis in Nepal.
53872: LE BON, GUSTAVE. - Excursion Anthropologique aux Monts Tatras.
52783: LE BON, GUSTAVE. - Voyage au Népal. Chargé par le Ministère de l'Instruction Publique d'une Mission Archéologique dans l'Inde.
17945: BONALDI, FRANCESCO. - Portrait of a baby.
73340: BONAPARTE, VICTOR NAPOLEON. - Portrait of Victor Napoleon Bonaparte.
18018: BONAPARTE, PRINCE ROLAND. - Une Excursion en Corse.
70156: BONAPARTE, NAPOLÉON. - Description de l'Italie,
6707: BONAPARTE, PRINCE ROLAND. - La Nouvelle-Guinée. IVe Notice. Le Golfe Huon.
57778: BONARD. - Exploration du Grand Fleuve du Cambodge (Septembre 1862) & Le Royaume du Cambodge.
57700: BONARD, CONTRE-AMIRAL. - Expédition de Cochinchine. Prise de Bien-Hoa et de Baria. Prise de Vinh Long.
57823: (BONARD). - Cochine Française. Expédition de Go-Cong.
74148: BONATZ, DOMINIK, JOHN DAVID NEIDEL, AND MAI LIN TJOA-BONATZ. - The megalithic complex of highland Jambi. An archaeological perspective.
30632: BONDJOL. - Bondjol.
74929: BONDONE, GIOTTO DI. - Portrait of Dante.
11411: BONE. - Panoramic view.
11410: BONE. - Grenouillère.
7077: BONET-MAURY, G. - L'Islamisme et le Christianisme en Afrique.
13230: BONFILS, FELIX. - Alexandrie. Colonne pompée et cimetière.
27516: BONFILS, FÉLIX. - Grotte de la Nativité.
27517: BONFILS, FÉLIX. - Grotte de Jérémie et établissement St-Etienne.
27518: BONFILS, FÉLIX. - Tombeaux des rois, cour intérieur.
27519: BONFILS, FÉLIX. - Vue générale de l'emplacement du temle de Salomon.
27520: BONFILS, FÉLIX. - Vallée des Tombeaux de Josphat.
27521: BONFILS, FÉLIX. - Mont des Oliviers.
27522: BONFILS, FÉLIX. - Jardin de Gethsemané, vue generale.
27523: BONFILS, FÉLIX. - Tomb of David.
27524: BONFILS, FÉLIX. - Champ du Sang ou vallée de Hinnom.
27525: BONFILS, FÉLIX. - Tombeau de la Vierge et grotte de l'agonie.
27526: BONFILS, FÉLIX. - Ecuries de Salomon.
27527: BONFILS, FÉLIX. - Porte de Damas.
51452: BONFILS, FELIX. - Jerusalem. Wailing Wall, with two jews looking away from the wall.
5688: BONFILS, FÉLIX. - Nile. Water-transport.
5692: BONFILS, FÉLIX. - Village de Memphis - Egypte.
5690: BONFILS, FÉLIX. - Femmes égyptiennes aliant à l'eau.
5691: BONFILS, FÉLIX. - Le Caire - Entrée du pont de Kasr-il-Nil.
27535: BONFILS, FÉLIX. - Escalier allant au St-Sépulchre.
27536: BONFILS, FÉLIX. - Jérusalem. Facade du Saint-Sépulchre.
13956: BONFILS, FÉLIX. - Cheick musulman.
32826: BONFILS, FELIX. - Jerusalem. Intérieur de la Mosquée el Akbar.
32827: BONFILS, FELIX. - Chapelle de Sainte-Heléne dans la basilique. Jérusalem.
52302: BONFILS, FÉLIX. - Temple de Chuffra, le Sphynx et les deux pyramides.
52300: BONFILS, FÉLIX. - Balbek, Vue des deux temples.
12879: BONFILS, FÉLIX. - Water-carriers. Cairo.
51451: BONFILS, FELIX. - Damascus. Wall.
51443: BONFILS, FELIX. - Jerusalem. Maison du Mauvais Riche.
51445: BONFILS, FELIX. - Balbec. Temple de Soleil.
67880: BONFILS, FÉLIX. - Jérusalem. Ruines sur le lieu d'ou Christ predit la ruine de Jérusalem.
67881: BONFILS, FÉLIX. - Charette transportant des femmes arabe (Cairo).
13946: BONFILS, FÉLIX. - Groupe d'habitants de Gaza.
27537: BONFILS, FÉLIX. - Village de Siloé.
27538: BONFILS, FÉLIX. - Tour de David et d'Hippicus.
27539: BONFILS, FÉLIX. - Réservoir d'Ezéchias.
27540: BONFILS, FÉLIX. - Ruelle allant au palais d'Hérode.
27541: BONFILS, FÉLIX. - Jerusalem. V Station.
5693: BONFILS, FÉLIX. - Vue génerale de la Citadelle prise de Sultan Hassan.
27504: BONFILS, FÉLIX. - Jéricho, pris de la tour.
13947: BONFILS, FÉLIX. - Groupe de Bédouines Syriennes.
13948: BONFILS, FÉLIX. - Femme arabe au promenade.
13957: BONFILS, FÉLIX. - Joueurs du violons bedouins.
32892: BONFILS, FELIX. - Le Caire. Intérieur.
32893: BONFILS, FELIX. - Cairo. Veiled woman.
32891: BONFILS, FELIX. - Le Caire. Mosquée de Mohamet Ali (Égypte).
32889: BONFILS, FELIX. - Le Caire. Fontaine de la validé (Égypte).
32890: BONFILS, FELIX. - Barrrage du Nil, près du Caire (Égypte).
32887: BONFILS, FELIX. - Statue renversée de Sésostris à Thebes (Égypte).
32888: BONFILS, FELIX. - Médinet-Abou. Vue générale du petit Temple (Égypte).
32883: BONFILS, FELIX. - Karnak. Avenue centrale de la salle hypostyle (Égypte).
32884: BONFILS, FELIX. - Thebes. Colosses de Memnon (Égypte).
32885: BONFILS, FELIX. - Thebes. Vallée des tombeaux - Bab-el-Molok (Égypte).
32886: BONFILS, FELIX. - Thebes. Montagne des tombeaux des rois (Égypte).
32880: BONFILS, FELIX. - Karnak. Ruines des Salles de granit renfermant le sancuaire (Égypte).
32881: BONFILS, FELIX. - Phyloe. Temple Hypèthre, vue de face (Égypte).
32882: BONFILS, FELIX. - Médinet-Abou. Vue générale du petit Temple, détail de la porte (Égypte).
32879: BONFILS, FELIX. - Médinet-Abou. Grand Temple, cour des colosses (Égypte).
32878: BONFILS, FELIX. - Le Caire. Mosquée Touloun (Égypte).
12878: BONFILS, FÉLIX. - Arabian musicians. Cairo.
32877: BONFILS, FELIX. - Alexandrie. Place des Consuls (Égypte).
32874: BONFILS, FELIX. - Karnak. Colonnade de la salle hypostyle, prise du Sud (Égypte).
32876: BONFILS, FELIX. - Mosaique Kait-Bey, Caire. Tombeau des Mamelouks.
32872: BONFILS, FELIX. - Le Caire. Tombeaux des Khalifes. El-Barkouk (Égypte).
32873: BONFILS, FELIX. - Phyloe. Vue générale des Temples Isis avec Palmier (Égypte).
32871: BONFILS, FELIX. - 1ste Cataracte - Le s Rapides (Égypte).
32848: BONFILS, FELIX. - Vue générale de grande cour.
32842: BONFILS, FELIX. - Grotte de l'Agonie. Jérusalem.
32841: BONFILS, FELIX. - Jérusalem. Intérieur de l'Eg;ise St. Sauveur.
32840: BONFILS, FELIX. - Grotte de la nativité.
32838: BONFILS, FELIX. - Palestine. Intérieur de la chapelle Mensa-Christi à Nazareth.
32839: BONFILS, FELIX. - Grotte de la nativité, la Crêche.
32837: BONFILS, FELIX. - Palestine. Intérieur de l'Eglise de l'Anonciation à Nazareth.
32836: BONFILS, FELIX. - Cathédrale greque dans le St-Sépulcre. (Jérusalem).
32833: BONFILS, FELIX. - Chapelle de H. D. sept Douleurs à Jérusalem.
32834: BONFILS, FELIX. - Intérieur du Saint-Sépulcre XIV. (Jérusalem).
32835: BONFILS, FELIX. - Jérusalem. Pierre de l'onction.
32832: BONFILS, FELIX. - Jérusalem. Eglise.
32830: BONFILS, FELIX. - Eglise de la flagellation. (Jérusalem).
32831: BONFILS, FELIX. - Eglise de l'Ecce-homo. (Jérusalem).
32829: BONFILS, FELIX. - Jérusalem. Le Calvaire. Intérieur.
32828: BONFILS, FELIX. - Jérusalem. Saint-Sepulore. Intérieur.
32825: BONFILS, FELIX. - Jerusalem. Mosquée el Akbar, Intérieur.
32823: BONFILS, FELIX. - Intérieur de la mosquée d'Omar. Le Rocher.
32824: BONFILS, FELIX. - Details intérieur de la mosquée El Akbar.
32821: BONFILS, FELIX. - Jerusalem. Eglise du Pater, intérieur du couloir.
32822: BONFILS, FELIX. - Couvent du Mt. Carmel.
32820: BONFILS, FELIX. - Jerusalem. Intérieur du tombeau de la Vierge.
13950: BONFILS, FÉLIX. - Indigénes moulant du blé à Jéruisalem.
35419: BONFILS, FÉLIX. - Ruelle allant au Palais d'Herode - Lane leading to Herod's palace.
13951: BONFILS, FÉLIX. - Femmes bédouinnes.
27549: BONFILS, FÉLIX. - Vue de Jérusalem, prise du Mt. des Oliviers.
27550: BONFILS, FÉLIX. - Mur des Juifs un vendredi.
27551: BONFILS, FÉLIX. - Jérusalem. Porte de Jaffa, extérieur.
27548: BONFILS, FÉLIX. - Jérusalem, XII et XIII Stations, le Calvaire, autel grece.
27546: BONFILS, FÉLIX. - Jérusalem, mosquée El-Aksa.
27547: BONFILS, FÉLIX. - Jérusalem, Intérieur du St.-Sépulchre.
27545: BONFILS, FÉLIX. - Porte dorée, extérieur.
27544: BONFILS, FÉLIX. - Vue générale de la mosquée d'Omar.
27542: BONFILS, FÉLIX. - Arc de l'Ecce Homo.
27533: BONFILS, FÉLIX. - Tours des 40 martyrs à Ramleh.
27534: BONFILS, FÉLIX. - Bazar de Jaffa.
27532: BONFILS, FÉLIX. - Jaffa, vu de la mer.
27528: BONFILS, FÉLIX. - Eglise de la Nativité, intérieur.
27530: BONFILS, FÉLIX. - Vue générale de Bethléem, du puite de David.
27531: BONFILS, FÉLIX. - Mosquée El-Akasa, Intérieur.
27515: BONFILS, FÉLIX. - Elisa's fountain.
27513: BONFILS, FÉLIX. - Vue générale d'Hebron.
27514: BONFILS, FÉLIX. - Wadi-el-Kelt: couvent St-Elie.
27511: BONFILS, FÉLIX. - Vue générale des vasques de Salomon.
27512: BONFILS, FÉLIX. - Palestine. Small temple.
27509: BONFILS, FÉLIX. - Vue générale de Bethany.
27507: BONFILS, FÉLIX. - La mer Morte et les Montagnes de Judée.
27508: BONFILS, FÉLIX. - (.....) les deux tours.
27506: BONFILS, FÉLIX. - Courbe et cours du Jourdain.
27051: BONFILS, FÉLIX. - Cairo. Mosque Mohamed Aly, interior.
27543: BONFILS, FÉLIX. - Intérieur de la mosquée d'Omar, le Rocher.
27510: BONFILS, FÉLIX. - Grotte de la Nativité, la chrêche.
15750: BONFILS, FÉLIX. - Wood-sawyer and little child.
15751: BONFILS, FÉLIX. - Camel-driver, and camel with little child on it.
15748: BONFILS, FÉLIX. - Turkish soldier.
15749: BONFILS, FÉLIX.CA. 1870 - Two arabian women, one with water-pipe.
15699: BONFILS, FELIX. - (Palestine). View on river and small mountain.
15700: BONFILS, FELIX. - Jerusalem. View on garden and wall.
15698: BONFILS, FELIX. - (Palestine). Panorama on town.
15696: BONFILS, FELIX. - (Palestine). Panorama on village.
15697: BONFILS, FELIX. - (Palestine). View on Mount.
15691: BONFILS, FELIX. - Covent du Mont Carusel.
15693: BONFILS, FELIX. - (Palestine). Panorama on town.
15694: BONFILS, FELIX. - (Palestine). View on Wall.
15695: BONFILS, FELIX. - (Palestine). View on Building.
15687: BONFILS, FELIX. - St. Joan d'Acre.
15688: BONFILS, FELIX. - (Palestine). Citywall on river (pool).
15689: BONFILS, FELIX. - Convent de Mar-Saba.
15690: BONFILS, FELIX. - Jerusalem. Vue intérieur. (Olive-mountain).
15292: BONFILS, FÉLIX. - Sakkas porteurs d'eau au Caire.
15291: BONFILS, FÉLIX. - Musulman gardien de mosquée.
15288: BONFILS, FÉLIX. - Paysannes egyptiennes allant ou beare.
15284: BONFILS, FÉLIX. - Jeune Négresse de la Hte-Egypte.
15285: BONFILS, FÉLIX. - Types de femme du peuple.
15283: BONFILS, FÉLIX. - Femmes égyptiennes costume de sortie.
15280: BONFILS, FÉLIX. - Scène du désert. Caravanne de mellant en marche.
15281: BONFILS, FÉLIX. - Femme arabe et son enfant à baudet.
15279: BONFILS, FÉLIX. - Sakkas vidant leurs outres.
15278: BONFILS, FÉLIX. - Chameliers en marche dans le desert.
15271: BONFILS, FÉLIX. - Café arabe au Caire.
15272: BONFILS, FÉLIX. - Perruquier égyptien dans sa boutique.
15273: BONFILS, FÉLIX. - Porteuse d'eau.
15274: BONFILS, FÉLIX. - Vendeurs d'eau fraiche.
15276: BONFILS, FÉLIX. - Gype de fellah Egyptien.
15277: BONFILS, FÉLIX. - Egyptiens lisant des contes arabes.
13949: BONFILS, FÉLIX. - Jeune fille du Liban en costume de fête.
27505: BONFILS, FÉLIX. - Khan-el-Ahmar.
70896: BONGENAAR. - Portret van Nelly Borel-Bohn.
53434: BONHEUR, AUGUSTE. - L'Abreuvoir.
60967: BONIFACE. - Group of Indians in 's Lands Grond Boniface, Paramaribo, Surinam.
60955: BONIFACE. - Slave and Free in Boniface, Paramaribo, Surinam.
60968: BONIFACE. - Two older woman before their house in 's Lands Grond Boniface, Paramaribo, Surinam.
60969: BONIFACE. - Woman pounding rice in 's Lands Grond Boniface, Paramaribo, Surinam.
57649: BONJOUR, M. - Les batiments cuirassés de l'Angleterre. Essai du Warrior.
9817: BONN. - Bonner Münster am Münsterplatz.
9619: BONN. - Kaiserplatz.
10965: BONN. - Munster, Bonn.
65174: BONN. - Coblenzer Thor.
51666: BONNARD, AIMÉ. - The Car of Aimé Bonnard, cinema-director in Issoudun, after a crash to a tree, which split the car in two parts.
35044: BONNASSIEUX, JEAN-MARIE BIENAIMÉ. - Portrait of Jean-Marie Bienaimé Bonnassieux.
72750: BONNAT, LÉON. - Portrait of Léon Bonnat by Mulnier.
74920: BONNAT. - Portrait of Joseph Ernest Renan
35045: BONNAT, LÉON. - Portrait of Léon Bonnat, by Mulnier.
28477: BONNE, M. - Isles de la Reine Charlotte.
59197: BONNE, C. - Het boschnegerschrift van Afaka..
59322: BONNE, C. - De opleiding en de positie van den districtsgeneesheer in Suriname.
28478: BONNE, M. - Terre de Kerguelen, appellée par M. Cook Isle de la Désolation. (Insert maps:) Isles découvertes par M. Marion du Dresne. Isles du Prince Edouard, Plan du Port Palliser. Plan du Havre de Noël.
28248: BONNE, RIGOBERT. - Plan de la Baye de l'Aventure sur la Terre Van-Diemen & Vue du Côté Méridional de l'Aventure.
66881: BONNE, C. - Organisatie van den geneeskundigen dienst in Suriname.
66890: BONNE, C. - Hygiënische ervaring te Moengo. De Javaan bij behoorlijk medisch toezicht bestand tegen het klimaat van het Surinaamsche binnenland.
66127: BONNEAU, R. P. JOSEPH. - Grammaire Pounou.
66045: BONNEFOND, R. P. ET JEAN LOMBARD. - Notes de folklore Lari.
35046: BONNEGRACE, CHARLES ADOLPHE. - Portrait of Charles Adolphe Bonnegrace, by Berthaud.
7210: BONNET, HONORÉ. - Maison H. Blandin, 3, Rue Paganini, à Nice.
68242: BONNET, DR. - Les gravures sur roches du Sud-Oranais.
57697: BONNY. - Un voyage à Bonny (Côte occidentale d'Afrique).
55323: BONSECOURS. - Jeanne d'Arc (Statue).
68124: BONVALOT, G. - Les Ruines de la Vallée du Sourkhane.
53924: BONVALOT, M. - De Paris au Tonkin. A travers le Tibet Inconnu, 1889-1890.
20290: BOOBERG, G. - De grondanalyse in dienst der archaeologie.
31984: BOODE, E. P. - Overzichtskaart Technische Hogeschool Delft.
31997: BOODE, M. F. - De rivierkaart in gewijzigde vorm.
18691: BOOGAARDT, T. C. - Moko-Moko in 1840.
72592: BOOM, D. J. - Portrait of a boy.
70542: BOOM, MATTIE & HANS ROOSEBOOM. (RED. & EDITED). - Een nieuwe kunst. Fotografie in de 19de eeuw. A New Art. Photography in the 19th Century.
70543: BOOM, MATTIE (INTRODUCTION), A.O. - Spiegel van het geheugen.
12181: BOOMGAARD, PETER. - The Development of Colonial health Care in Java; An Exploratory Introduction.
74140: BOOMGAARD, PETER. - The making and unmaking of tropical science. Dutch research on Indonesia, 1600-2000.
74107: BOOMGAARD, PETER. - Smallpox, vacination, and the Pax Neerlandica. Indonesia, 1550-1930.
70703: BOON, N. J. - Utrecht. Vreeburg.
70726: BOON, N. J. - s- Gravenhage. Koninklijk Paleis.
70727: BOON, N. J. - s- Gravenhage. Binnenhof.
70699: BOON, N. J. - Turfmarkt, Amsterdam.
70700: BOON, N. J. - Amstelstraat, Amsterdam.
70762: BOON, N. J. - Utrecht. Oudegracht.
70728: BOON, N. J. - s- Gravenhage. Duinoord.
70729: BOON, N. J. - s- Gravenhage. Duinoord (2).
70608: BOON, N. J. - Utrecht. Academie.
70706: BOON, N. J. - Amterdam. Prins Hendrikkade en St. Nicolaaskerk.
70707: BOON, N. J. - Amterdam. Kloveniersburgwal en Nieuwmarkt.
70708: BOON, N. J. - Amterdam. Prins Hendrikkade en Centraal Station.
70709: BOON, N. J. - Amterdam. Molen bij het oude Funen.
70710: BOON, N. J. - Amterdam. Sophiaplein.
70711: BOON, N. J. - Amterdam. Dam met Paleis en Nieuwe Kerk.
59568: BOONACKER, J. - Hoe kan Suriname's landbouw tot ontwikkeling komen?
59551: BOONACKER, J. - De tegenwoordige toestand van Suriname op het gebied van den landbouw.
14091: BOONSTOPPEL, H. - Portrait of a woman.
70574: BOONSTRA, ROMMERT. - Without title (Woman on a bench).
70575: BOONSTRA, ROMMERT. - Without title (Stage composition).
70576: BOONSTRA, ROMMERT. - Without title (Building compostion).
1962: BOONSTRA VAN HEERDT, R. - De noorderarm van het eiland Celebes van Paloe tot Bwool.
1990: BOONSTRA VAN HEERDT, R. - De berglandschappen behoorende tot de onderafdeeling Paloe van Midden-Celebes. (Koelawie, Lindoe, Tobakoe, Tolé, Benasoe).
3936: BOONSTRA VAN HEERDT, R. & L. WEBER. - De grensstreken tusschen Loewoe en Mamoedjoe in Centraal-Celebes.
4222: BOOT, W. G. - Korte schets der Noord-kust van Ceram. met een inleiding door C. M. Pleyte Wzn.
41572: BOOTH, J. S. - Portrait of John Stanley Booth, with a manager of Saunders-Roe (?).
15152: BOOTH, W. P. - Portrait of Mr. C. Newbould.
15146: BOOTH, W. P. - Portrait of Mr. C. & H. Newbould.
74236: BOOTH, ANNE. - Colonial Revenue Policies and the Impact of the Transition to Independence in South East Asia.
74209: BOOTH, ANNE. - Splitting, splitting and splitting again. A brief history of the development of regional government in Indonesia since independence.
8748: BOOTSMA, N. - The Discovery of Indonesia; Western (non-dutch) Historiography on the Decolonization of Indonesia.
31783: BOOY, THEODOOR DE. - Onder de Motilone's van de Sierre de Perija (Venezuela).
30131: BOR, A. C. VAN DEN, L. DE SCHEEMAKER & J. C. F. VIGELIUS. - Bijdragen tot de kennis van Sumatra's Noord-Oostkust. I. Rapport over eene reis van Tandjong Balei naar de omstreken van Pasir Mendagei, Bovenlanden van Asahan. II. Aanteekeningen gehouden op eene reis naar de marktplaats (Pedagangan) der Lima Laras, vier dagreizen de rivier van Batoebara opwaarts gelegen. III. Memorie van overgave van het bestuur over de afdeeling Panei en Bila. IV. Nota betreffende het landschap Batoebarah. V. Extrakt uit eene aanteekening van den kontroleur van Panei en Bila.
19669: BOR, R. C. VAN DEN. - De Lijang Na Moewap en de legende daaraan verbonden.
66260: BORATAV, P. N. - Les noirs dans le folklore Turc et le folklore des noirs de Turquie (Notes).
50522: BORCHARDT, PAUL. - Papierabformungen von Monumenten. Winke für Reisende.
28648: BORCHERT, ERIC - ASSOCIATED PRESS. - Berlin. Vom Spatenstich zur Autobahn. (Arbeit auf der Autobahn Berlin-Stettin, Machinen).
28647: BORCHERT, ERIC - ASSOCIATED PRESS. - Berlin. Vom Spatenstich zur Autobahn. (Arbeit auf der Autobahn Berlin-Stettin, fahrendes Haus).
53443: BORCKMANN, A. - Mozart und Beethoven.
36167: BORDEAUX. - Bad weather by rain in Bordeaux, double-photograph.
33948: BORDEAUX, ALBERT. - In een zilverdistrict van Mexico.
67651: BOREAS. - Zeetjalk ,, Boreas" Anno 1897. Harlingen.
58414: BOREL, HENRI. - Opmerkingen over de ontworpn ,,Nieuwe Regeling van den privaatrechtelijken toestand der Chineezen". & Repliek aan den heer Henri Borel, door J. J. M. de Groot.
34013: BOREL, DR. - Een maand op Majorca.
67023: BOREUX, CHARLES. - Les poteries décorées de l'Égypte prédynastique.
75742: BORFNTRÄGER, FRITZ. - Portret van Marie Louise Philippine Freiin von Wintzingerode.
68696: BÖRGEN, C. UND R. COPELAND. - Kurze Geschichte der Überwinterungen in den arktischen Regionen während der letzten 50 Jahre.
64762: BÖRGEN, C. - Über die Ausführung einer Gradmessung im hohen Norden.
50955: BORGMAN, A. - Een drietal opmerkingen, gemaakt op eene kleine excursie door Noord-Overijsel.
9685: BORGUNG. - New Church + Gorge.
49084: BORGWARD. - Kolibri.
30080: BORIE. - Notice sur les Mantras, tribu sauvage de la Peninsule Malaise.
46608: BORIN, CAV UFF. A.. - Portrait of a singer.
73014: BORIS III. - De historische plechtigheid van den overgang van Prins Boris III van Bulgarije tot de Grieksch-orthodoxe Kerk, 1898.
50676: BORK, FERDINAND. - Planetenreihen.
50809: BORK-FELTKAMP, A. J. - De oudste vrouw van Java
6496: BORK-FELTKAMP, ADÈLE JEANNETTE VAN. - Uitkomsten van een onderzoek van een 60-tal hersenen van Chineezen.
35566: BORN, MR. & MR. MAGNEE. - Mr Born hand over a cheque to mr. Magnee for the Organisation for brain-paralyzed children.
35551: BORNEO. - Map of Borneo, 1 : 2 000 000.
62726: BORNEO. - Houses in Betares (?),
30602: BORNEO. - Iets over de Daijakkers. & Uitreksel uit een brief van Sambas. (Over de Daijakkers).
29922: BORNEO. - Bijdrage tot de kennis van Borneo's Noordoosthoek. Eerste, tweede en derde gedeelte.
19432: BORNEO. - Uittreksel uit een Rapport van den Kolonel, Resident der Zuider- en Ooster-Afdeeling van Borneo, van 30 September 1863.
986: BORNSTEIN, PAUL. - Der junge Hebbel. Wesselburen. Lebenszeugnisse und dichterische Anfänge.
53249: BORNTRAEGER, CARL. - Portrait of Uncle Veeckens.
54357: BORNTRAEGER, CARL. - Portrait of a woman.
54359: BORNTRAEGER, CARL. - Portrait of a little girl.
74577: BORO-BOEDOER. - Tempel Boro - Boedoer op Java.
75911: BOROBADOUR. - Makara, Hoofdpoort, Hoofdtempel, Borobadour.
75910: BOROBADOUR. - View on the Borobadour.
53576: BOROBODOER. - Bas-Reliëf.
8369: BOROFSKY, R. - Power, Authority and Disease: a structural analysis.
45996: BORRI, BARTOLOMEO & FIGLIO. - Corfu, View on bay with small island and houses.
45995: BORRI, BARTOLOMEO & FIGLIO. - Corfu, View on bay with rock and village.
11126: BORROMEE. - Isole Borromee.
32631: BORROMEE. - Lac majeur Iles Borromees.
8635: BORSBOOM, AD. - The Savage in European Social Thought: A Prelude to the Conceptualization of the Divergent Peoples and Cultures of Ausralia and Oceania.
8543: BORSBOOM A. P. AND H. DAGMAR. - Cultural Politics: Two Case Studies of Australian Aboriginal Social Movements.
49736: BORSELEN, JAN WILLEM VAN. - Krijttekening van den kunstenaar, van welke de heer Ledeboer de voltooide schilderij bezit.
49738: BORSELEN, J. W. VAN. - Portrait of Jan Willem van Borselen.
49737: BORSELEN, JAN WILLEM VAN. - Eene studie naar de natuur, eenige boomen voorstellende.
20372: BORST, L. - Twee Soendasche Amir Hamzah-verhalen.
20421: BORST, L. - Abdoelsamad.
40108: BORTON, A.E. - Vice Marshall A. E. Borton, with Miss Penelope Jackson, Miss Roma Ahem and Princess Mathilde Windisch zu Graetz, before the circuit-flight on 23.08.1935 in Amsterdam.
40109: BORTON, A.E. - Vice Marshall A. E. Borton, with Miss Penelope Jackson, Miss Roma Ahem and Princess Mathilde Windisch zu Graetz, before the circuit-flight on 23.08.1935 in Amsterdam, in front of an aircraft.
67697: BOS, A. F. - Kûbaerd, Joarunerleane.
3682: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1901.
3689: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1902.
3706: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1904. & De phytophaenologische kaarten van Prof. Egon Ihne.
3716: BOS, DR. H. - Phyto-paenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1905. Met naschrift.
3820: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1909.
3783: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1908.
3852: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1910.
3888: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1911.
3930: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1913.
4149: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1907.
8646: BOS, G. - Cariben (paragoto's?) aan de Perica.
2861: BOS, J. - Het vraagstuk van de bedrijfsvergroting in de landbouw, gebrek aan grond, overschot aan gebouwen.
51075: BOS, H. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1903.
3553: BOS, P.R. - De taak der phyto-phaenologie voorheen en thans. En: Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1895.
2842: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over 1896.
3628: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1899.
3603: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1898.
4256: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over 1894.
3656: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1900.
4272: BOS, P.R. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1897.
76281: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland.
67010: BOS, G. - Communale hutten bij de Trio Indianen.
76286: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over 1895.
3920: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1912.
31623: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1903.
18123: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1906.
63361: BOSBOOM, J. - Church, Interior.
49681: BOSBOOM, JOHANNES. - Portrait of Johannes Bosboom.
49678: BOSBOOM, JOHANNES. - Choor der Groote Kerk te 's-Gravenhage.
49680: BOSBOOM, JOHANNES. - Landschapstudie in Drenthe, bij Zuidlaren.
18902: BOSBOOM, H. D. H. - Een bezoek aan eenige tempelruïnen in Midden Java in 1791.
30356: BOSBOOM, H. D. H. - Nog eens de teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O. I. Compagnie.
19819: BOSBOOM, H. D. H. - Naar aanleiding van teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O. I. Compagnie.
29345: BOSBOOM, H. D. H. - Tempelwachters te Prambanan?
19741: BOSBOOM, H. D. H. - Oude woningen in de stad Batavia. & Aanvulling van het opstel over ,,Oude woningen in de stad Batavia", door J. Brandes.
30384: BOSBOOM, H. D. H. - Opgave van calques en reproducties naar kaarten en plattegronden aanwezig in het Rijksarchief te 's Gravenhage en in de Universiteitsbibliotheek te Leiden, aan het Bataviaasch Genootschap toegezonden.
30365: BOSBOOM, H. D. H. - Het verdwenen Waterkasteel te Djokdjokarta.
30394: BOSBOOM, H. D. H. - Een buitenverblijf of ,,Thuyn" nabij Batavia in de 18de eeuw.
30572: BOSBOOM, H. D. H. - De oorsprong van de kwartierstraat in Oud-Batavia.
49679: BOSBOOM, JOHANNES. - Deel in het Gooi.
20236: BOSCH, F. D. K. - Een oorkonde van het Groote Klooster te Nalanda.
20385: BOSCH, F. D. K. - In Memoriam Dr. P. V. van Stein Callenfels 4 September 1883 - 26 April 1938.
30479: BOSCH, F. D. K. - De Inscriptie op het Aksobhya-beeld van Gondang Lor.
20340: BOSCH, F. D. K. - Het bronzen Buddha-beeld van Celebes' Westkust.
20288: BOSCH, F. D. K. EN C. C. F. M. LE ROUX. - Wat te Parijs verloren ging.
20302: BOSCH, F. D. K. - In Memoriam Dr. J. W. IJzerman. Eerelid van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
67455: BOSCH DE LA VOLVENE, E. VAN DEN. - Portrait of a Mrs. van den Bosch de la Volven related to Louise Julie van den Bosch de la Volvene, wife of Henri Juste baron van Boecop.
67463: BOSCH DE LA VOLVENE, VAN DEN. - Portrait brother of Louise Julie barones van Boecop-van den Bosch de la Volvene.
33681: BOSCH, G. - Een voetreisje in Zwitserland.
75749: BOSCH, VAN. - Portret van Jkvr Anna d'Ablaing-van Lynden.
31199: BOSCH, W. - De vrije en gedwongen arbeid der Javanen feitelijk toegelicht.
52931: BOSCH, TEN. - Portrait of Koo ten Bosch.
59542: BOSCH REITZ, P. - Ananascultuur in Suriname.
30053: BOSCH, C. J. - Aanteekeningen over de Afdeeling Bondowoso (Residentie Bezoeki).
49876: BOSCH, F. D. K. - Onze kennis van de Oud-Javaansche kunst, vijftig jaar geleden en thans.
7995: BOSCH, F. D. K. - De inscriptie op het Manjuçri-beeld van 1265 Çaka.
8236: BOSCH, F. D. K. - Indra's strijd met Vrta.
8144: BOSCH, F. D. K. AND B. DE HAAN. - The Oldjavanese bathing place Jalatunda.
12296: BOSCH, F. D. K. - De laatste der Pandawa's.
12244: BOSCH, F. D. K. - C. C. Berg and ancient Javanese history.
19216: BOSCH, F. D. K. - In Memoriam Dr. N. J. Krom, 5 September 1883 - 8 Maart 1945.
19175: BOSCH, F. D. K. - Een maleische inscriptie in het Buitenzorgsche.
29523: BOSCH, F. D. K.L - De Bhadracari afgebeeld op den hoofdmuur der vierde gaanderij van den Baraboedoer.
29558: BOSCH, F. D. K. - Guru, drietand en bron.
29572: BOSCH, F. D. K. - Çrivijaya, de Çailendra- en de Sanjayavamça.
29586: BOSCH, F. D. K. - Uit het grensgebied tussen Indische invloedssfeer en oud-inheems volksgeloof op Java.
29701: BOSCH, F. D. K. - Een oudheidkundige benadering van het Brahman-probleem.
29708: BOSCH, F. D. K. - De mythische achtergrond van de Kèn Angrok-legende. Korte mededelingen.
29711: BOSCH, F. D. K. - De Asvin-Goden en de Epische Tweelingen in de Oudjavaanse kunst en literatuur.
20156: BOSCH, F. D. K. - Fragmenten eener vertaling van den Nagarakretagama, door wijlen Dr. J. L. A. Brandes.
20152: BOSCH, F. D. K. - Kumbhawajrodakena en Toyeng Kundi sangkeng Langit.
20058: BOSCH, F. D. K. - Een Onderscheiding van staande en zittende Budha-figuren op de Reliefs van de Borobudur en elders.
20191: BOSCH, F. D. K. - Boekaankondiging: Archeologisch onderzoek in Nederlandsch-Indië III. Beschrijving van de Barabudur, samengesteld door N. J. Krom en T. van Erp, 1920. & Toevoeging: Het Awatamsakasutra, de Gandawyuha en Barabudur.
20274: BOSCH, F. D. K. - De stichtingsoorkonde van Kalasan.
31460: BOSCH, F. D. K. - Een oud-Chineesche methode om abklatschen te vervaardigen.
30482: BOSCH, F. D. K. - Het Lingga-Heiligdom van Dinaja. Met naschrift van B. Schrieke.
33837: BOSCH, G. - Auvergne. (Puy de Dôme en Cantal).
33809: BOSCH, G. - De Tarentaise.
50782: BOSCH, F. D. K. - In memoriam Dr V. I. van de Wall.
39097: BOSCH, F. D. K. - De spuierreliëfs van Djalatoenda.
49803: BOSCH, F. D. K. - De Inscriptie van Keloerak.
49805: BOSCH, F. D. K. - Bookreview: Dr. W. F. Stutterheim, A javanese Period in Sumatran History, Surakarta 1929.
33792: BOSCH, G. - Door Engadin te voet over den Val Viola-pas en het Stilfser Joch naar Davos.
8466: BOSCH, F. VAN DEN. - Der javanische Mangsakalender.
30498: BOSCH, F. D. K. - Sylvain Lévi 1863-1935.
20164: BOSCH, F. D. K. - Jîrnnoddhâra. Mededeeling.
29998: BOSCH, C. J. - Uitbarstingen der vulkanen Idjin en Raun (Banjoewangi).
29063: BOSCH, J. VAN DEN. - Memorie van den Commissaris-Generaal J. van den Bosch 1834. Verslag mijner verrigtingen in Indië, gedurende de jaren 1830, 1831, 1832 en 1833.
33859: BOSCH, G. - Zuid-Tirol.
33902: BOSCH, G. - Zuid-Beieren en Vorarlberg.
33911: BOSCH, G. - York.
33921: BOSCH, G. - Yorkshire.
33747: BOSCH, G. - Nog een voetreisje in Zwitserland.
33887: BOSCH, G. - Door Noorwegen.
30984: BOSCH, W. - Antwoord aan de heeren J. C. Baud en H. Stolte.
31264: BOSCH, W. - De Minister van Staat J. J. Rochussen als publicist in 1862 en als Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië in 1845-1851.
31018: BOSCH, W. - De tabaks-kultuur en de welvaart der bevolking. Een antwoord aan den heer C. Vreede.
31167: BOSCH, W. - De vooruitgaande welvaart van Nederlandsch Indië, getoetst aan de tabellen van den Minister van Koloniën.
31033: BOSCH, W. - De waarheid en de heer van Blommestein.
29775: BOSCH, W. - Waarom stelt men ons stelsel niet op de proef?
29811: BOSCH, W. - Toelichting op de redevoering van den minister van Kolonën over het adres van Dr. W. Bosch.
31371: BOSCH, W. - Is de welvaart der Javanen onder het cultuurstelsel toegenomen?
31228: BOSCH, W. - Indië zoo als het geweest is en men het weer zou willen hebben.
31209: BOSCH, W. - De zoutkwestie op Java nader toegelicht.
31152: BOSCH, W. - De welvaart der Javanen, volgens de Ministeriëele verslagen. & Eene brochure over ,,de welvaart der Javanen", door hare eigen cijfers en argumenten gelogenstraft.
30975: BOSCH, W. - De waarde van statistieke opgaven omtrent Java.
3035: BOSCH, DR. C.A. VAN DEN. - Het ontstaan van caldera's.
31262: BOSCH, W. - Het budget der ,,koloniaal-radikalen" en hunne beginselen volgens de geschiedenis.
30991: BOSCH, W. - Een verzoek aan den heer van Blommenstein.
9512: DEN BOSCH. - View into the Peperstraat with the tower of the Sint Jans cathedral in the background.
2448: BOSCHMA, PROF. DR. H. - Voorloopig verslag over het verzamelen van dieren gedurende de expeditie van het K.N.A.G. naar Nieuw-Guinee in 1939.
72004: BOSCOWITZ, ALICE. - Prinzessin Olga von Hannover. Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg.
33751: BOSCQ DE BEAUMONT, GASTON. - Een zending naar Acadië.
28928: BOSETTI. - Basilica of San Fedele lake Como, Interior.
28917: BOSETTI. - Albergo Isole Borr.
28918: BOSETTI. - Giardino Isola Bella.
74264: BOSMA, ULBE. - Smallpox, Vaccinations, and Demographie. Divergences in Nineteenth-Century Colonial Indonesia.
74272: BOSNAK, JUDITH E. - Soap Opera and Muddy Affairs in Indonesia. The Cultural Politics of the Lapindo Mudflow Case (2006-2014).
52271: BOSPHORUS. - Panoramic view.
52273: BOSPHORUS. - Panoramic view.
19433: BOSQUET, J. - Verovering van Ternate door de Engelschen in 1810.
72340: BOSQUIN, JULES. - Portrait of Jules Bosquin by Leébert..
53174: BOSSCHA, JOHANNES. - Portrait of Johannes Bosscha, after a photograph by Fot: Cordes, Haarlem of Johannes Bosscha, Ancien Direcreur de l'Ecole Polytechnique de Delft et Secrétaire de la Société Hollandaise des Sciences.
30030: BOSSCHER, C. - Bijdrage tot de kennis van het Oostelijk gedeelte van Ceram en omliggende eilanden.
29995: BOSSCHER, C. F. - Het landbezit in het zuidelijk gedeelte van den Molukschen Archipel.
30018: BOSSCHER, C. EN P. A. MATTHIJSSEN. - Schetsen van de Rijken van Tomboekoe en Banggaai, op de Oostkust van Celebes.
5487: BOSSCHER, C., C. DE GROOT, C. M. KAN, C.E. VAN KESTEREN, A.O. - Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling. Mei-Amsterdam-October. 1883. Programma der Koloniale Afdeeling.
30026: BOSSCHER, C. - Statistieke schets der Zuidwester-Eilanden.
30022: BOSSCHER, C. - Statistieke aanteekeningen omtrent de Aroe-Eilanden.
61171: BOSSE, M. - Portret van Machteld Aleida Schimmelpenninck.
61165: BOSSE, M. - Portret van Johanna Aleida Engelina Schimmelpenninck.
67451: BOSSE, M. - Portrait of Paul Eugène Henri Victor Louis. Baron van Boecop, in uniform of second lieutenant of the cavaley hussars.
67457: BOSSE, M. - Portrait dog Dick of Paul Eugène Henri Victor Louis. Baron van Boecop.
54339: BOSSE, M. - Portret van een generaal-majoor der cavalerie (Visser?).
67372: BOSSE, M. - Portrait of Paul Eugène Henri Victor Louis. Baron van Boecop, in uniform of second lieutenant of the cavaley hussars.
74664: BOSSE, M. - Portrait of a young man.
61159: BOSSE, M. - Portret van Constant Jonkheer Janssens.
67445: BOSSE, M. - Portrait dog Dick of Paul Eugène Henri Victor Louis. Baron van Boecop.
1878: BOSSE, IR. P.M. VAN. - De rol der verweering bij den opbouw van nieuwe, ontginbare, ertsafzettingen en de beteekenis daarvan voor Nederlandsch-Indië.
2008: BOSSE, P.M. VAN. - De Kloet en de Mte Pelée. (Eigenaardige uitingen van vulkanisme bij eenige vulkanen van Nederlandsch-Indië).
31331: BOSSE, VAN. - De tusschenkomst van de wetgevende macht in Nederland in koloniale aangelegenheden.
58739: BOSSU. - Zeeslag tusschen den Graaf van Bossu, en de Noord-Hollanders, voorgevallen 11 en 12 October 1573. After a print or painting.
51636: BOSSUYT, G. & A. DELTEUR. - The damaged car of Godfried Bossuyt from Ostende and his passenger Albert Delteur from Tournai, after a accident on the corner of Chaussée de Nieuport and the Avenue des Roses in Ostende.
59888: BOSWEL, G. H. J. - Portrait of George Henry James Elliot Boswel.
64810: BOT, MARRIE. - Sevilla, Spain. Holy Week, Boy in religious costume, accompanied by his mother. From the Serie: Miserere.
64811: BOT, MARRIE. - Spain. Religious Procession.
64812: BOT, MARRIE. - Lissabon. Couple in a Narrow Market Street
66287: BÔT BA NJOCK, HENRI-MARCEL. - Prééminences sociales et système politico-religieux dans la société traditionnelle Bulu et Fang.
64809: BOT, MARRIE. - Pilgrimage in Andùjar, Spain. From the Serie: Miserere.
76349: BOTAFOGO. - Avenida Beira - Mar. Botafogo. Rio de Janeiro.
6505: BOTHRA, PUSHPA. - The Jaina theory of perception.
2837: BOTKE, DR. J. - De Noord- en Zuidhorner Gast. Bijdrage tot de kennis van het dilivium.
2790: BOTKE, DR. J.. - De Friesche kliffen.
3992: BOTKE, DR. J. - Het aantal ijsbedekkingen van ons land gedurende de glaciale periode.
34007: BOTTE, LOUIS. - Rabat.
74024: BÖTTGER-RÖSSLER, BIRGITT. - Shared aspects of gender and authority in Makassar society.
15545: BÖTTGER, G. - Regensburg. Walhalla. Interior.
966: BÖTTGER, FRITZ (HRSGB.). - Frauen im Aufbruch. Frauenbriefe aus dem Vormärz und der Revolution von 1848.
27907: BOU-SAÂDA. - Fillette de Bou-Saâda.
57597: BOU-EL-MOGHDAD. - Voyage par terre entre Le Sénégal et le Maroc.
68214: BOUCART, A. - Une visite aux ruines de Xochicalco.
71987: BOUCHER, L. J. C. - Son Altesse Royale le Prince Léopold de Belgique. Duc de Brabant. Soldat au 12me Régiment de Ligne.
57372: BOUCHER, F. - L'Air. École Française, XVIIIe siécle. Reproduction.
57369: BOUCHER, F. - La Terre. École Française, XVIIIe siécle. Reproduction.
57374: BOUCHER, F. - Le Feu. École Française, XVIIIe siécle. Reproduction.
57373: BOUCHER, F. - L'Eau. École Française, XVIIIe siécle. Reproduction.
70141: BOUCHER, M. - Souvenirs du pays Basque et des Pyrénées en 1819.
60051: BOUCHERIE. - Over de bewaring van het hout tegen rotting.
58064: BOUCHET. - Les ports militaires de la France. Rochefort.
51943: BOUDEWIJN. - King Boudewijn and Queen Fabiola visiting Spain.
51941: BOUDEWIJN. - King Boudewijn and Queen Fabiola in a car on their way to the Belvedere, Brussels.
51942: BOUDEWIJN. - Le Roi Boudwijn visite de 19eme bataillon d'Artilerie à Cheval.
51938: BOUDEWIJN. - King Boudewijn visiting Liège-Grivegnée.
51940: BOUDEWIJN. - King Boudewijn and Queen Fabiola visiting the belgian ambassade in London.
51923: BOUDEWIJN. - Portrait of King Boudewin, Queen Fabiola visit the Marine-Institute of Orthoedie Sint-Vincentius at Mariakerke.
51919: BOUDEWIJN. - Portrait of King Boudewin, Queen Fabiola and Cardinal Suenens in the Cathedrale St.-Michel.
51917: BOUDEWIJN, LE ROI. - Le Roi Boudewijn visite de marché au poissons d'Ostende.
51918: BOUDEWIJN, LE ROI. - Boudewijn and Fabiola at Ostende, on the trawler "Fabiola".
51916: BOUDEWIJN, KING. - King Boudewijn and Queen Fabiola visit the 21 July the "Cinquantenaire"in Brussels, for the military presentation.
51749: BOUDEWIJN, KING. - Portrait of King Boudewijn, at Chateau Laeken, visiting old members of the resistance movement.
51929: BOUDEWIJN. - Le Roi et la Reine s'entretiennent avec les Grands invalides de guerre aux 45eme anniversaire de l'Armistice de 1918 au Soldat Inconnu à Bruxelles.
51931: BOUDEWIJN. - King Boudewijn on visit at the Societe de l'Espérance Longdoz in Chertal, near Herstal.
29077: BOUDEWIJNSE, J. - Alphabetisch overzicht van het werk van den heer S. van Deventer JSzn. ,,Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java."
51560: BOUDIC, JEAN. - Sailor Jean Boudic, after his medical operation in the clinic "Reine Blanche" in Carrières-sous-Poissy.
73911: BOUËT, LÉON. - Dom Carlos of Portugal.
57956: BOUËT-WILLAUMEZ, VICE-AMIRAL COMTE. - Voyage de l'Empereur Napoéon III en Algérie. Extrait du journal du bord du vaisseau le Solférino.
58159: BOUET-WILLAUMEZ, CTE. - Tactique suplémentaire à l'usage d'une flotte cuirassée.
72686: BOUFFAR, ZULMA. - Portrait of Zulma Bouffar by Reutlinger.
72671: BOUFFÉ. - Portrait of Bouffé by E. Flamant.
6155: DE BOUGAINVILLE, L. - Plan de la Baie, et du Port situé à l'Est des Iles Malouines.
65691: BOUGAINVILLE. - Journal de Bougainville.
57608: BOUGAINVILLE, LOUIS-ANTOINE DE. - Mémoire de Bougainville sur l'état de la nouvelle France à l'époque de la guerre de sept ans (1757).
32816: BOUGAULI, A. - Biskra. View on river.
65613: BOUGE, L.-J. - Première législation Tahitienne. Le Code Pomaré de 1819. Historique et traduction.
65567: BOUGE, L.-J. - Reconstitution du harpon ancien des Iles Marquises avec flèche en os humain ou en bois dur.
65665: BOUGE, LOUIS-JOSEPH. - Historique de la Poste aux Nouvelles-Hébrides.
65671: BOUGE, L.-J. - Le Gouverneur L.-J. Bouge 1878-1960.
14606: BOUGHTON & SONS, W. - Portrait of a woman.
35047: BOUGUEREAU, ADOLPHE-WILLIAM. - Portrait of Adolphe-William Bouguereau.
53391: BOUGUERREAU, ADOLPHE WILLIAM. - Portrait of Adolphe William Bouguerreau.
54842: BOUHOURS, DOMINIQUE. - Les Entretiens d'Ariste et d'Eugene.
2783: BOUHUIJS, A. - De ontginningen in Overijsel.
76169: BOULANGER, GUSTAVE. - Portrait of Gustave Boulanger by Mulnier.
52794: BOULANGIER, EDGAR. - Voyage à Merv, 1887.
51657: BOULEVARD ANSPACH. - Un accident spectaculaire aux Boulevard Anspach, Bruxelles.
73707: BOULOGNE. - Boulogne s/ Mer, Quai de la Douane.
73708: BOULOGNE. - Boulogne s/ Mer, Le Port à Marée Basse.
73709: BOULOGNE. - Boulogne s/ Mer, La Plage et l'Établissement.
54703: BOULOS MEO. - Photographies de Terre-Sainte.48 Images by Félix Bonfils and C.& G. Zangaki Brothers.
54702: BOULOS MEO. - Fleurs de Terre-Sainte.
41643: BOULTON & PAUL. - Defiant TT.1, DR863, proto, air to air.
36351: BOULTON. - Balliol T.2, VW897, air to air.
45909: BOULTON & PAUL. - Defiant TT.II, N3488.
45910: BOULTON & PAUL. - Defiant TT.II, DR863 (2).
59130: BOULTON & PAUL. - Bugle, J7266.
38570: BOULTON & PAUL. - Bobolink, C8655.
38546: BOULTON & PAUL. - Defiant prototype, K8310.
45922: BOULTON & PAUL. - Bittern, J7937 (2).
45923: BOULTON & PAUL. - Sidestrand, J9186 (2).
36521: BOULTON & PAUL. - Phoenix, G-AAIT.
38703: BOULTON & PAUL. - Defiant TT.III, N1697, 1944.
37471: BOULTON & PAUL. - P.71A, G-ACOX, Imperial Airways (2)
44157: BOULTON & PAUL. - Sidestrand, J7718/B.
55675: BOULTON & PAUL. - Defiant Mk 1.
55674: BOULTON & PAUL. - Overstrand, 13, J9186.
44565: BOULTON & PAUL. - BP Balliol, VR596, air to air.
76648: BOULTON & PAUL. - Balliol VL 935, June 24th,1948.
44823: BOULTON & PAUL. - Sidestrand, J7938.
40158: BOULTON & PAUL. - Defiant Mk.I, gun-turret.
42574: BOULTON & PAUL. - Sidestrand III, K1992/Q, 101 Sqn.
35988: BOULTON & PAUL. - P.25A Bugle II J7266.
48352: BOULTON & PAUL. - Overstrand, J9186.
48350: BOULTON & PAUL. - Baillol T.1, VL892, with mamba, air to air.
48351: BOULTON & PAUL. - Sidestrand, J9181.
48349: BOULTON & PAUL. - P.108, VL917.
48343: BOULTON & PAUL. - Bobolink.
48344: BOULTON & PAUL. - P.9.
48345: BOULTON & PAUL. - P.9, G-EAPD.
48346: BOULTON & PAUL. - P.111, VT935, air to air.
48347: BOULTON & PAUL. - P.9, G-EASJ (2).
48348: BOULTON & PAUL. - Balliol T.1, VL892.
48340: BOULTON & PAUL. - Bittern, J7936 (3).
48339: BOULTON & PAUL. - Sea Balliol T.21, VR599 (2).
47579: BOULTON & PAUL. - Phoenix, G-AAIT, air to air.
47577: BOULTON & PAUL. - Atlantic, crashedon first flight.
47578: BOULTON & PAUL. - Bobolink, V8655 (2).
47575: BOULTON & PAUL. - P.10 at Paris Salon, 1919.
47573: BOULTON & PAUL. - Bugle II, J7266.
47574: BOULTON & PAUL. - Bittern, J7937 (3).
47572: BOULTON & PAUL. - Bodmin, J6910.
47497: BOULTON. - Balliol T.2, VW897, air to air.
47095: BOULTON & PAUL. - Sidestrand III, J9178, 101 Sqn.
45919: BOULTON & PAUL. - Sidestrand, J7938 (2).
45920: BOULTON & PAUL. - Sidestrand, J7939.
45921: BOULTON & PAUL. - Partridge, J8459 (2).
45916: BOULTON & PAUL. - Bugle I, J6984.
45918: BOULTON & PAUL. - Bugle I, J7235.
45912: BOULTON & PAUL. - Sidestrand III, J9770.
45913: BOULTON & PAUL. - Overstrand, J9770 (2).
45914: BOULTON & PAUL. - Sidestrand III, J9186 (3).
45915: BOULTON & PAUL. - P.64, G-ABYK, mailplane, air to air.
45911: BOULTON & PAUL. - P.92/2, V3142 (2).
45623: BOULTON & PAUL. - P.9, G-EASJ.
40354: BOULTON & PAUL. - Defiant, N3468.
36104: BOULTON & PAUL. - P.82 Defiant prototype, K8310.jpg
44796: BOULTON & PAUL. - Balliol T.2s line up (incl WF992/D), 7 FTS.
44708: BOULTON & PAUL. - Defiant I, N1536/PS-R, 264 Sqn, Kirton, 1940.
44562: BOULTON & PAUL. - BP Mailplane, G-ABYK, air to air.
44563: BOULTON & PAUL. - BP P.92/2, V3142.
44561: BOULTON & PAUL. - BP Bittern, J7936 (2).
44510: BOULTON & PAUL. - Sidestrand 2, J9177.
44430: BOULTON & PAUL. - Defiant, K8310 (2).
44394: BOULTON & PAUL. - Defiant I, N3313/PS-P, 264 Sqn, air to air.
43805: BOULTON & PAUL. - Bugle, J7260, air to air.
42704: BOULTON & PAUL. - Balliol, VW899, 3rd prototype, air to air.
42209: BOULTON & PAUL. - Sidestrand III, J9186 (2).
38989: BOULTON & PAUL. - T.1/37.
41520: BOULTON & PAUL. - Sidestrand II, J9180/B1, 101 Sqn, air to air.
41325: BOULTON & PAUL. - Phoenix, G-AAIT, 1930.
41324: BOULTON & PAUL. - Bittern, J7937, 1928.
41135: BOULTON & PAUL. - Sidestrand, J9187/E, 101 Sqn.
40592: BOULTON & PAUL. - Defiant 11, N1551.
40589: BOULTON & PAUL. - Defiant 1, PS-A/V/T, 264 Sqn, air to air.
40590: BOULTON & PAUL. - Defiant, K8620.
40591: BOULTON & PAUL. - Defiant 11, N1550, prototype.
40341: BOULTON & PAUL. - Defiant II, AA370.
40163: BOULTON & PAUL. - P.92, V3142, four gun turret fighter.
39502: BOULTON & PAUL. - Sea Balliol T.21, VR599, 1952.
39503: BOULTON & PAUL. - Sidestrand III, J9186.
39501: BOULTON & PAUL. - Partridge, J8459.
39495: BOULTON & PAUL. - Balliol, VL917, (Mamba engine), 1948.
39496: BOULTON & PAUL. - Balliol, VW900, (Merlin engine), 1949.
39498: BOULTON & PAUL. - Bugle II.
39499: BOULTON & PAUL. - Overstrand, J9770.
39494: BOULTON & PAUL. - Balliol, VL892, (Mercury engine), 1947.
39475: BOULTON & PAUL. - BP Sidestrand III, J9181.
39394: BOULTON & PAUL. - Sidestrand, J9769, 101 Sqn, air to air.
38701: BOULTON & PAUL. - Defiant NF.II, 1941.
38702: BOULTON & PAUL. - Defiant TT.II, DR863, 1942.
38698: BOULTON & PAUL. - Defiant prototype, K8310, 1937.
38700: BOULTON & PAUL. - Defiant TT.1, DR967, 1944.
38571: BOULTON & PAUL. - P.6, X25.
38275: BOULTON & PAUL. - Defiant TT.1, DS124, 727 Sqn.
38104: BOULTON & PAUL. - Defiant II, N1551.
38085: BOULTON & PAUL. - P.71A, G-ACOX.
37273: BOULTON & PAUL. - Sidestrand IIIs, J9176/F. J9769/G, 101 Sqn, air to air.
37048: BOULTON & PAUL. - P.71A, G-ACOX, Imperial Airways.
76579: BOULTON-PAUL. - P111 A, at Farnborough, September 9th, 1953.
36522: BOULTON & PAUL. - 8 Commercial Biplane, G-EAPE.
36500: BOULTON & PAUL. - Bolton, J6584.
36501: BOULTON & PAUL. - Sidestrand, J9186.
36498: BOULTON & PAUL. - Bittern, J7936.
38704: BOULTON & PAUL. - P.92/2, V3142, 1943.
36016: BOULTON & PAUL. - P.108 Baltish T.I prototype, VL892.
39500: BOULTON & PAUL. - P.III, VT935, 1950.
48341: BOULTON & PAUL. - P.6, X25, RAF c/s.
48342: BOULTON & PAUL. - Bourges, F2903.
59895: BOUMAN, HERMANNUS. - Portrait of Hermannus Bouiman. Hoogleraar in de Theologie te Utrecht.
20221: BOUMAN, M. A. - Ethnografische aanteekeningen omtrent de Gouvernementslanden in de boven-Kapoeas, Westerafdeeling van Borneo.
19215: BOUMAN, M. A. - De Aloreesche dansplaats.
20129: BOUMAN, J. - Nadere gegevens omtrent den Batoe Pahat in Sekadau.
3497: BOUMAN, H. - Proeve van eene kaart der dialecten, die in Nederland worden gesproken.
12537: BOUMAN, H. - De betekenis van particuliere correspondentie als tijdsbeeld voor de geschiedvorming in Indonesië.
58287: BOURCHET, A. - Essai sue les moeurs et les instititions du peuple Annamite.
57615: BOURDAIS. - Nécrologie. Le Commandant Bourdais.
57745: BOURDIN, E. - Le personnel de la réserve navale en Abgleterre.
33860: BOURDON, HENRI. - De ramp van Valparaiso.
70124: BOURET, BENIGNE. - Relation faite à M. le Commissaire de la Marine, à Marseille, par le malelot Benigne Bouret, ágá 30 ans, du Naufrage du navir le Neptune, dans lequel il a été sauvé seul, après avoir demeuré onze jours dans la grande hune, sans prendre aucune espèce de nourriture.
73153: BOURG-BOURGER. - Grossherzog Wihelm von Luxemburg.
6857: BOURGEOIS & DELETTRE. - Élévation de la Façade antérieure du Parthénon & Plan du Parthénon.
6855: BOURGEOIS & FOUCHEROT. - Élévation de la Façade du temple de Thésée, & Plan du Temple de Thésée.
6856: BOURGEOIS. - Vue Perspective du Temple de Thésée.
6838: BOURGEOIS. - Les deux frontons du Parthénon, dans l'état où ils se trouvoient en 1674.
57389: BOURGEOIS. - Platon sur le Cap Sunium, au Milieu de ses Disciples.
49630: BOURGEOIS, LÉON. - Portrait of Léon Bourgeois, after a photograph by Benque, Paris of Léon Bourgeois.
6836: BOURGEOIS & FOUCHEROT. - Elevation en Perspective de la Facade des Propylées & Plan des Propylées.
6837: BOURGEOIS. - Vue perspective du Parthénon.
34573: BOURGEOIS. - Quatre jeux seulement? C'est que l'un des trois n'y voyait pas clair.
34572: BOURGEOIS. - A look-through in a wall with two figures in the form of a deadth's head.
58557: BOURGES. - Portrait of Macée de Leopart wife of Jacques Coeur
10888: BOURGES. - View on building.
57802: BOURGOIS, S. - Réputation du système des vents de M. Maury.
58162: BOURGOIS. - De l'équilibre et du mouvement de l'atmosphère.
57779: BOURGOIS, S. - Renseignements nautiques recueillis à bord du Duperré et de la Forte pendant un voyage en Chine.
57874: BOURGOIS, S. - Notice sur la Baie du Pei-ho dans le Golfe de Pe-Tche-Li.
58243: BOURGOIS, J. - Théorie du gouvernail et ses applications aux mouvements giratoires des navires à vapeur.
58061: BOURGOIS, S. - Méthodes de navigation, d'expériences et d'évolutions pratiques sur l'escadre d'évolutions de la Méditerranée, sous les commandement du vice-amiral sénateur, comte Bouet-Willaumez.
58145: BOURGOIS. - Des vents dans les régions tempérées et tropicales de l'Océan Atlantique.
58025: BOURGOIS. - Notice sur le phénomène de la rotation diurne des vents et sur les mouvements g'néraux de l'atmosphère.
67759: BOURNE, SAMUEL. - Lucknow.
67757: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - Apollo Bunder, Bombay.
67758: BOURNE, SAMUEL. - Memoiral Well, Cawnpore.
67786: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - View from the Imperial Museum, Calcutta.
67744: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - Bombay. Government Buildings.
67749: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - Amber, The old capital of Jaipur.
67750: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - View near Sanatorium, Matheran.
67751: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - View from Louisa Point, Matheran.
67752: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - The Shah Alam Mosque, Ahmedabad.
67753: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - The Indur Mahal, Jeypore.
67763: BOURNE, SAMUEL. - Taj Mahal, Interior, Agra.
67764: BOURNE, SAMUEL. - Taj Mahal, Interior, Agra.
67760: BOURNE, SAMUEL. - Cawnpore.
67761: BOURNE, SAMUEL. - Jumma Mashid, Dehli.
67762: BOURNE, SAMUEL. - Tomb of Itimad Ud-Daulah, Agra.
67776: BOURNE, SAMUEL. - Calcutta. Streetview.
67748: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - View fron Chowk Point, Matheran.,
67768: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - Maharaja College, Jaipur.
5272: BOURNE, SAMUEL. - Banyan Tree. Botanical Garden, Calcutta.
5269: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - Bathing on the Hooghly, Calcutta.
5268: BOURNE, SAMUEL. - View in the Eden Gardens, Calcutta..
67766: BOURNE, SAMUEL. - Trees, Darjeeling.
67767: BOURNE, SAMUEL. - Great Emambara & Mosque, Lucknow.
67788: BOURNE, SAMUEL. - View on Darjeeling, Himalayas.
32057: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - Amber Fort, Jaipur.
67765: BOURNE, SAMUEL. - Taj Mahal, Agra.
67770: BOURNE, SAMUEL. - Agra Fort.
67769: BOURNE, SAMUEL. - Himalayas from Darjeeling. Kangchenjunga 28,000 ft.
67741: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - Bombay. Public Buildings.
67740: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - View on Bombay from Malabar Hill.
32076: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - Interior of the Jain temple at Dilwara on Mount Abu.
32077: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - Interior of the Jain temple at Dilwara on Mount Abu.
32046: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - Bombay. Town of Ulwar.
67747: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - View from Great Fall, Matheran, India.
67756: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - Jaipur, Panorama.
67754: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - Borah Bazar Street, Bombay.
67755: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - Hawa Mahal, Jaipur.
18289: BOURNE, SAMUEL. - Temple on riverside.
11603: BOURNEMOUTH. - View on beach.
33368: BOURQUELOT, FÉLIX. - Een uitstapje naar Sicilië.
58303: BOURQUELOT, FÉLIX. - Un mois en Sicile, 1843.
76316: BOURQUIN, G. - Buenos-Aires. With 55 Views.
57636: BOURREL. - Voyage dans le pays des Maures Brakna, rive droit du Sénégal (Juin-octobre 1860).
65725: BOURRET, DOMINIQUE. - État de l'agriculture vivrière mélanésienne en Nouvelle-Calédonie.
65620: BOURRICAUD, FRANÇOIS. - Note sur la théorie de la Magie et de la Religion chez Bergson et chez Malinowski.
20404: BOUSQUET, G. H. - Quelques sanctuaires sasaks de Lombok.
15135: BOUSSETON & APPERT. - Portrait of a young woman.
62396: BOUSSOD & VALADON. - Portrait of the painter J, A. Stroebel.
62397: BOUSSOD & VALADON. - Portrait of the painter J. Weissenbruch.
7216: BOUSSOD & VALADON. - Portrait of the painter August Allebé.
7221: BOUSSOD & VALADON. - Portrait of the painter J. W. van Borselen.
7214: BOUSSOD & VALADON. - Portrait of the painter Johan Philip Koelman.
7222: BOUSSOD & VALADON. - Portrait of the painter Cornelis Springer.
62398: BOUSSOD & VALADON. - Portrait of the painter H. J. Scholten.
16384: BOUSSOD & VALADON. - Portrait of the painter Stortenbeker.
6406: BOUSSUM PHOTO. - San Francisco's Reception to the Belgians May 14 Fbre.'18.
51848: BOUSSY-LEZ-WALCOURT. - De waterdiensten van Barbençon-Boussu gaan over tot de drooglegging van 130 ha. bouwgrond.
57854: BOUTAKOV, G. - Nouvelles bases de tactique navale pour les navires à vapeur.
57963: BOUTAKOV, GREGORY. - La tactique navale moderne.
58141: BOUTAKOV. - L'escadre russe de la Baltique en 1867. Divers ordres de son Commandant en chef.
14794: BOUTE (DOOREMAN VEUVE, HENRI). - Portrait of a woman.
71503: BOUTE. - S.M. La Reine Elisabeth et ses enfants.
71511: BOUTE. - S.A.R. Monseigneur le Comte de Flandre, Prince Charles Théodore de Belgique.
71914: BOUTE. - Le Prince Charles-Théodore de Belgique. Comte de Flandre.
71915: BOUTE. - Le Prince Léopold de Belgique. Duc de Brabant.
71916: BOUTE. - La Princesse Marie-José de Belgique.
73615: BOUTE. - Le Comte de Flandre, Prince Charles de Belgique.
73608: BOUTE. - Le Duc de Brabant, Prince Héritier, Prince Léopold de Belgique.
73342: BOUTE. - Portrait of Le Prince Napoléon.
64980: BOUTE. - Portrait of Queen Elisabeth of Bavaria and her three children: Léopold Philippe Charles Albert Meinrad Hubertus Marie Miguel, Duke of Brabant, Prince of Belgium; Charles-Théodore Henri Antoine Meinrad, Count of Flanders, Prince of Belgium, Regent of Belgium; and Marie-José Charlotte Sophie Amélie Henriette Gabrielle, Princess of Belgium.
73611: BOUTE. - Portrait of the Prince Léopold of Belgium.
73563: BOUTE. - Marie-Henriette, 2ème Reine des Belges.
73587: BOUTE. - Portrait Reine Elisabeth of Belgium.
73607: BOUTE. - Le Duc de Brabant, Prince Léopold de Belgique.
73617: BOUTE. - Le Prince Charles Théodore de Belgique, Comte de Flandre.
73637: BOUTE. - La Reine des Belges. Elisabeth.
14714: BOUTE-DOOREMAN. - Portrait of a boy.
73625: BOUTE. - La Princesse Marie-José de Belgique.
73624: BOUTE. - La Princesse Marie-José de Belgique.
71643: BOUTE. - S.M. La Reine Elisabeth des Belges.
73586: BOUTE. - Portrait Albert I.
73629: BOUTE. - La Princesse Marie-José de Belgique.
73630: BOUTE. - La Princesse Marie-José de Belgique.
65876: BOUTEILER, MARCELLE. - Le défunt dans les sociétés Indiennes de l'Amérique du Nord.
65885: BOUTEILLER, MARCELLE. - Le coutumier rural magique. Notes de Folklore berrichon.
65893: BOUTEILLER, MARCELLE. - Cahiers de pansements magiques.Présentation de documents recueillis en Berry entre 1952 et 1955.
65914: BOUTEILLER, MARCELLE. - Cosmologie et médicine magique selon notre folklore rural. Esquisse d'analyse structurale.
65922: BOUTEILLER, MARCELLE. - Magie provençale et guérison de l'insolation (À propos du centième anniversaire de la publication de "Mireiro" de Frédéric Mistral).
65929: BOUTEILLER, MARCELLE. - Thérapeutiques populaires en Anjou: commentaires d'enquêtes (1961-1962).
65938: BOUTEILLER, MARCELLE. - Traditionnalisme et évolution dans un petit port Saumurois: Le Thoureil (Maine-et-Loire).
65949: BOUTEILLER, MARCELLE. - Les types sociaux décrits à propos de l'Orphelin dans la littérature "Enfantine" de 1800 à 1890.
31648: BOUTON. - Nieuwe indeeling van het landschap Bouton.
8029: BOUVY, A. C. N. - Uit en over de Minahassa. I. De Minahassa en de geneeskunst.
2609: BOUWMAN, O.F.M., P.FR.TH. - Een gedeelte van de kom van Heerlen.
72507: BOUWMEESTER. - Portrait of a boy.
54206: BOUWMEESTER. - Portrait of Bouwmeester als Herodes.
46017: BOUWMEESTER, THÉO. - Portrait.
46177: BOUWMEESTER, LOUIS. - Portrait, by Geveke.
57767: BOUYER, J. - Culture du coton dans la Guyane Hollandaise.
33263: (BOUYER, FRÉDÉRIC). - Guyana.
33115: BOUYER, FRÉDÉRIC. - Voyage dans la Guyane Française, 1862-1863.
58121: DU BOUZET. - Nécrologie. Le contre-amiral Mis Du Bouzet (Joseph-Fidèle-Eugène du Bouzet).
72860: BOVEN, W. VAN. - Academiegebouw voor Schoone Kunsten.
53908: BOVET, MARIE ANNE DE. - Trois Mois en Irlande, 1889.
33611: BOVET, MARIE ANNE DE. - In Schotland.
53974: BOVET, MARIE ANNE DE. - En Écosse.
38481: BOVILL, E.W. (EDITED). - Missions to the Niger. Vol I- the Journal of Friedrich Hornemann. Travels from Cairo to Murzuk in the Years 1797-98 & the Letters of Major Alexander Gordon Laing 1824-26; Vols. II, III & IV: The Bornu Mission, 1822-25.
69712: BOWDICH, T. ÉDOUARD. - An account opf the mission, etc. - Histoire de la mission envoyée du cap Coast Castle, au royaume d'Ashantée, en Afrique.
70178: BOWDICH, M. - Ambassade de M. Dupuis à Coomassie, au-près du roi des Adhantées.
15162: BOWEN, JOHN. - Portrait of Jennie Newbould.
14321: BOWEN, JOHN. - Portrait of a young woman.
66065: BOWLER-KELLEY, ALICE. - Sur une pointe provenant de Healdtown (Province du Cap).
42963: BOWLUS. - XCG-7, USAAF.
42964: BOWLUS. - XCG-8, USAAF.
14339: BOWN, H. - Portrait of a boy.
28994: BOWRING, JOHN. - The Kingdom and People of Siam; with a narrative of the Mission to that Country in 1855.
32063: BOXER, C. R. - Francisco Vieira de Figueiredo: A Portuguese Merchant-Adventurer in South East Asia, 1624-1667.
67556: BOYCOTT, J. - Portrait of a man.
59863: BOYER, P., SUCCR. VAN BOSCH. - Portrait of Yvette Guilbert.
35435: BOYER, JACQUES. - Jerusalem. Panoramic view on the jewish quarter.
35436: BOYER, JACQUES. - Karnak. Sacred Lake of the Temple of Amon.
35434: BOYER, JACQUES. - Jerusalem.Panoramic view on the Saint Sepulcre.
33397: BOYLE, ROBERTO. - Nova Experimenta Physico - Mechanica de Vi Aëris Elastica et ejusdem Effectibus, Facta maximam partem in Nova Machina Pneumatica, Et ad (Nepotem suum) Nobillissimum Dnum Carolim (...).Accessit Defensis advergus Objectiones Franc Lini.
33387: BOYLE, ROBERTO. - Tentamina, Quædam Physiologica. Diversis Temporibus, & Occasionibus conscripta. & Historia Fluiditatis et Firmitatis.
57579: BOZEC, A. LE. - Hygiène et médecine. Note sur les vaccinations et revaccinations opérées en 1860 dans le 2e régiment d'infanterie de marine.
11069: BOZEN (BOLZANO). - Panoramic view.
27269: BOZEN. - Meran. Panorama.
27268: BOZEN. - Bozen gegen die Dolomiten. Panorama.
20014: BOZEN. - Bozen, Mendelstrasse g. d. Rosengarten.
20006: BOZEN. - Bozen g. Rosengarten.
20007: BOZEN. - Rosengarten b. Bozen.
20005: BOZEN. - Botzen. Johannisplatz.
76482: BPM - SHELL - DJAKARTA. - Twee foto albums met foto-documentatie van BPM - Shell in Jakarta, Java, Sumatra in de periode van 1945 tot ca. 1950, aangeboden aan de heer D. H. Klaasen, Chairman of the Board.
7349: BRA, J. - Britain, Servants (complete staff) of a country home.
2789: BRAAK, K. - De Schermer - het landbedrijf onder invloed van den oorlog.
2784: BRAAK, K. - Luchtpiegeling en verwante verschijnselen in ons polderland.
5420: BRAAK, DR. C. - Kenmerkende eigenschappen van het tropisch klimaat.
2540: BRAAK, DR. C. - Periodieke dag- en nachtwinden.
4542: BRAAK, DR. C. - IJslawines en gloedwolken.
46691: BRAAK, MENNO TER. - Portrait.
2537: BRAAK, K. - Over lucht en wolken in het hooggebergte.
2632: BRAAK, K. - Morphologie der Schoorlsche duinen.
46042: BRAAKENSIEK. - De Dokter.
8598: BRAAKHUIS, H. E. M. - Artificers of the Days: Functions of the Howler Monkey Gods Among the Mayas.
30263: BRAAM MORRIS, D. F. VAN. - Geschiedenis van het Bondgenootschap Masenrempoeloe of Masenre-Boeloe & Nota van toelichting op het Contract gesloten met het landschap Maiwa (Masenrempoeloe) op den 8en September 1890; Landschap Doeri (Masenrempoeloe) op den 30en September 1890; Landschap Kassa (Masenrempoeloe) op den 23en November 1890; Landschap Batoelappa (Masenrempoeloe) op den 23en November 1890; Landschap Alietta (Adjatapparang) op den 20en Juli 1890; Landschap Soeppa (Adjatapparang) op den 18en Juli 1890 & het Landschap Sawietto (Adjatapparang) op den 30sten October 1890.
30233: BRAAM MORRIS, D. F. VAN. - Het landschap Loehoe, getrokken uit een rapport van den Gouverneur van Celebes, en heer D. F. van Braam Morris.
50277: BRAAM, J. S. VAN. - De particuliere djatihout-handel en 's Lands djatiboschcultuur op Java. Hoofdstuk V (Slot).
12389: BRAASEM, W. A. - Moderne Indonesische poëzie.
35808: BRABANTERE, F.-A. DE. - Portrait of Fernand-Arthur De Brabantere, the possible murder of his girlfriend Marie Verrsth in Bonheiden.
14656: BRACE. - Portrait of a man.
14827: BRACKELAIRE, THÉOPHILE. - Portrait of two little girls.
50215: BRACONIER, A. DE. - Het Prostitutie-vraagstuk in Nederlandsch-Indië.
68718: BRADASKA, FRANZ. - Die Slaven in der Türkei.
68311: BRADDELL, T. - Die englische Kolonie Malakka und Naning.
39709: BRADFORD, TONY. - Handboek Caravan.
35339: BRADFORD. - Sister Cabrini of the St. Josephschool in Bradford, and her young football-players.
57047: BRADING, & CO. - Portrait of a girl.
14433: BRADING, & CO. - Portrait of a woman.
14578: BRADSHAW, GEORGE W. - Portrait of a couple.
64783: BRAESS, MARTIN. - Die siebenbürgisch-ungarischen Grenzgebirge.
64800: BRAESS, MARTIN. - Jajce, die alte Königsstadt Bosniens.
64791: BRAESS, MARTIN. - Die Schwaben in Banat.
73981: BRAGINSKY, VLADIMIR I. - Two Eastern Christian Sources on Medieval Nusantara.
8718: BRAGINSKY, V. I. - Universe - Man - Text: The Sufi Concept of Literature (With Special Reference to Malay Sufism).
8376: BRAGINSKY, V. Y. - Some Remarks on the Structure of the "Sya'ir Perahu" by Hamzah Fansuri.
19352: BRAGINSKY, V. I. - Hikayat Hang Tuah: Malay Epic and Muslim Mirror; Some Cosiderations on its Date, Meaning and Structure.
74146: BRAGINSKY, VLADIMIR. - Structure, date and sources of Hikayat Aceh revisited. The problem of Mughal-Malay literary ties.
61518: BRAHAM. - Portrait of Pater Brouwers.
46590: BRAHMS, JOHANNES. - Portrait.
46407: BRAHMS, JOHANNES. - Portrait.
61238: BRAINACH & LEUSINK. - Portrait of two girls.
61234: BRAINACH & LEUSINK. - Portrait of a young woman, Gretha, 18 jear of age.
61218: BRAINACH & LEUSINK. - Portrait of a young woman.
61217: BRAINACH & LEUSINK. - Portrait of a young man.
54929: BRAINICH & LEUSINK. - Portrait of a young man.
74067: BRAKEL-PAPENHUYZEN, CLARA. - The Tale of the Skull. An Islamic Description of Hell in Javanese.
75725: BRAKEL, C. VAN. - Portret van Catharina Elisabeth van Brakel-Kuipers en Fr. van Brakel.
19284: BRAKEL, L. F. - A Note on the Importance of the Ngoko-Krama Distinction for the Determination of Javanese Language Structure.
12170: BRAKEL-PAPENHUYZEN, CLARA. - Of Sastra, Pènget and Pratélan.
10082: BRAKEL, L. F. - The Hikayat Muhammad Hanafiyyah. A Medieval Muslim-malay Romance.
67669: BRAKEL. - Slot Loevestein.
62115: BRAMBÁNAN. - From Casts in Metal found near Brambánan.
62112: BRAMBÁNAN. - From Casts in Metal found near the Ruins at Brambánan and in the Mountain Dieng or Prahu.
62110: BRAMBÁNAN. - From Subjects in Stone found near Brambánan and Singa-sari.
62099: BRAMBÁNAN. - Durga, called Lara Jong'grang by the Modern Javans. From a Subject in Stone brought from Brambánan.
62088: BRAMBÁNAN. - Specimen opf an Inscription in the ancient Devanagari at Brambánan,
62073: BRAMBÁNAN. - One of the smaller Temples at Brambánan restored to its original state.
62074: BRAMBÁNAN. - The large Temple at Brambánan.
62071: BRAMBÁNAN. - The large Temple at Brambánan restored.
62075: BRAMBÁNAN. - One of the smaller Temples at Brambánan in its present state.
31973: BRAMLAGE, J. H. - Kaartering van Nederlands Nieuw-Guinea.
2333: BRAMLAGE, J.H. - Hoe de topografische kaart tot stand komt. Het werk van de topografische dienst en meer speciaal van de opnemingsdienst.
8389: BRANA-SHUTE, GARY. - Social Conflict and Ritual Restoration: A Case of Lower Class Creole Mating in Disequilibrium.
8441: BRANA-SHUTE, ROSEMARY AND GARY. - Death in the Family: Ritual Therapy in a Creole Community.
65092: BRAND FRÈRES. - Hôtel-de-Ville de Bruxelles.
65087: BRAND FRÈRES. - Colonne du Congrès et monument du Soldat inconnu, place du Congrès à Bruxelles.
65090: BRAND FRÈRES. - Bruxelles, Eglise de la Chapelle.
72978: BRAND, CÄCILIE. - Portrait of Dona Maria, Queen of Portugal, after an engraving of Cäcilie Brand from 1833.
65093: BRAND FRÈRES. - Bruxelles. Statue de Godefroid de Bouillon.
65088: BRAND FRÈRES. - Vue prise dans le Parc, Bruxelles.
65089: BRAND FRÈRES. - Bruxelles, Chaire de St. Gudule.
65083: BRAND FRÈRES. - Dinant.
1494: BRAND, GUIDO K. - Werden und Wandlung. Eine Geschichte der deutschen Literatur von 1880 bis Heute.
8249: BRAND, W. - Some Statistical Data on Indonesia.
49877: BRAND, J. D. - De Scheepvaart in Nederlandsch-Indië vóór en na de oprichting der Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
35383: BRAND, MARTIN, PAUL ESSER, PIET DEN HARTOG, GERT JAN BESTEBREURTJE. - Langendijk 6-8 te Vianen. Geschiedenis van het huis en zijn bewoners. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig bestaan van Antiquariaat Gert Jan Bestebreurtje.
8373: BRAND, A. - Merit, Hierarchy and Royal Gift-Giving in Traditional Thai Society.
70347: BRAND, CHARLES. - Madagascar: Relation d'un voyage dans cette île.
72551: BRANDEBOURG FILS, CH. - Portrait of a young girl. and a baby.
72539: BRANDEBOURG FILS, CH. - Portrait of a Luxemburg military Officer.
72549: BRANDEBOURG FILS, CH. - Portrait of an older woman.
72548: BRANDEBOURG FILS, CH. - Portrait of three women.
72552: BRANDEBOURG FILS, CH. - Portrait of a Albert Van(...), a young man
72550: BRANDEBOURG FILS, CH. - Portrait of a young girl..
72553: BRANDEBOURG FILS, CH. - Portrait of a Albert Van(...), a boy.
38513: BRANDEL-SYRIER, MIA. - The Religious Duties of Islam as Taught and Explained by Abu Bakr Effendi. A translation from the original arabic and afrikaans, edited with an introduction and notes.
50654: BRANDENBURG, E. - Über eine phrygische Kultgrotte.
50539: BRANDENBURG, E. - Über Felsarchitektur im Mittelmeergebiet.
50643: BRANDENBURG, E. - Über einige Funde im gebiete der Fels-Architektur und ihre Beziehungen zu sonstigen Bauten.
50606: BRANDENBURG, C. - Reisenotizen aus Sardinien.
67050: BRANDENBURG, E. - Italische Untersuchungen.
61552: BRANDERHORST, R. G. - Kasteel Doorwerth, leporello van 10 photocards.
61467: BRANDERHORST, R. G. - Onderaardsche keuken met waterput Kasteel Doorwerth.
61468: BRANDERHORST, R. G. - Hoofdingang Kasteel Doorwerth.
69495: BRANDES, J. - Dwerghert-verhalen uit den Archipel. Maleische verhalen. De door den Heer H. C. Klinkert in 1885 gelithographeerd uitgegeven Hikajat Pelandoek Djinaka of de Reinaert de Vos der Maleiers & De door den Heer H. C. Klinkert in 1893 onder den Hollandschen titel ,,De Pelandoek Djinaka of het guitige dwerghert, naar een ander Masleisch handschrift voor de pers bewerkt", uitgegeven Hikasyast Pelandoek Djinaka.
30215: (BRANDES, J.) - De Tempelgroep van Tjandi Sewoe.
30389: BRANDES, J. & L. FINOT. - Verslag van het Internationaal Oriëntalistencongres te Hanoi van 1-6 December 1902. & Bijlage: Note sur l'école française d'Extrême Orient.
30334: BRANDES, J. - Bladvulling. Palmbladhandschriften (lontar's, kropak's).
19804: BRANDES, J. - Arya Panangsang's rechten en pogingen tot herstel daarvan. Mededeeling.
30229: BRANDES, J. - De inkt gebezigd voor het schrijven der Oud-Javaansche handschriften uit de 14e en 15e Çaka-eeuw.
30307: BRANDES, J. - De maandnaam Hapit.
30319: BRANDES, J. - De inhoud van de groote Hikayat Baktiyar volgens eene aanteekening van Dr. H. N. van der Tuuk.
19662: BRANDES, J. - Dwerghert-verhalen uit den Archipel. Maleische verhalen. De door den Heer H. C. Klinkert in 1885 gelithographeerd uitgegeven Hikajat Pelandoek Djinaka of de Reinaert de Vos der Maleiers.
19822: BRANDES, J. - Djakuwès in de Babad, tijdens de belegering van Batavia = Jacques Lefebvre. Medeeling.
30224: BRANDES, J. - Drie koperen platen uit den Mataram'schen tijd, gevonden in de residentie Krawang.
19795: BRANDES, J. - Dwerghert-verhalen buiten den Archipel. Verhaal uit Engelsch Indië, Frere, Old Deccan days or Hindoo fairy legends. Tjam'sche (of Tjampa'sche) verhalen, Excursions et reconnaissances. Kambodja' sche verhalen, zooals voorkomen bij de Annamiten, Excursions et reconnaissances, Textes Khmers.
30370: BRANDES, J. - Dwerghert-verhalen uit den Archipel. Javaansche verhalen. De door de Firma G. C. T. van Dorp te Samarang uitgegeven Serat Kantjil. De in 1878 door Dr. W. Palmer van den Broek, en later nog eens in 1889 door den Heer D. F. van der Pant uitgegeven Serat Kantjil van Amongsastra. De Serat Saloka Darma betitelde bewerking der Kantjil-verhalen van Pangeran Arya Sasraningrat.
19796: BRANDES, J. - Een plattegrond van Batavia van 1632.
19680: BRANDES, J. - Een Javaansche preek van den duivel.
30267: BRANDES, J. - Een paar bijzonderheden uit een handshrift van de Hikajat Kalila Dan Damina.
30400: BRANDES, J. - Een puzzle opgehelderd (Het Lingga-voetstuk van Singasari).
30342: BRANDES, J. - Een hofreis naar Mataram om en bij 1648 A.D., mededeeling. Bladvulling.
31443: BRANDES, J. - Een verslag van Professor A. C. Vreede omtrent eene verzameling Javaansche en Madoereesche handschriften.
30404: BRANDES, J. - Een Buddhistisch monninksbeeld, en naar aanleiding daarvan het een en ander over eenige der voornaamste mudrâ's.
19678: BRANDES, J. - Eenige officieele stukken met betrekking tot Tjerbon, naar aanleiding van het bijschrift bij de Pepakem Tjerbon on Ms. Orient. Acad. Lugd. Bat., no. 1907.
19700: BRANDES, J. - Het Damar Wulan verhaal in Lakon-vorm.
30226: BRANDES, J. - Iets over een ouderen Dipanegara in verband met een prototype van de voorstellingen van Jayabaya.
30399: BRANDES, J. - Enkele oude stukken, betrekking hebbende op oud-javaansche opschriften en bewaard in de Rijks Universiteits boekerij te Leiden.
20282: BRANDES, J. - Het probleem van de Maleische Hikâyat Kalilah dan Daminah.
19691: BRANDES, J. - Nadere opmerkingen over de Maleische bewerkingen van de Geschiedenis der 10 Vizieren. Hikajat Golam (Hik. Zadabaktin, Hik. Azbak), Hik. Kalila dan Damina (laatste gedeelte), en de daarvan te onderscheiden, bij de Maleiers voorhanden uiteenloopende
30358: BRANDES, J. - Lo Tong, een Javaansche reflex van een Chineeschen ridder-roman.
30373: BRANDES, J. - Insluimeren van het gevoel voor de symbolieke waarde van ornament ook in de Chineesche kunst op te merken.
30323: BRANDES, J. - Iets over het Papegaai-boek zoals het bij de Maleiers voorkomt.
19816: BRANDES, J. - Twee oude berichten over de Baraboedoer.
30339: BRANDES, J. - Omina et Portenta.
30234: BRANDES, J. - Nog eenige Javaansche piagem's uit het Mohammedaansche tijdvak, afkomstig van Mataram, Banten en Palembang. (& 1e - 8e vervolg).
19675: BRANDES, J. - Warung, Bata, en Wangan.
30225: BRANDES, J. - Nog iets over een reeds vroeger gepubliceerden Piagem van Sultan Ageng.
19673: BRANDES, J. - Verslag over een Babad Balambangan & Nalezing.
19786: BRANDES, J. - Van Oud-Batavia. Losse mededeelingen (Eerste reeks) & vervolg.
19677: BRANDES, J. - Yogyakarta.
1810: BRANDES SZ., A. - Bolivia.
2050: BRANDES SZ., A. - Marokko.
2243: BRANDES SZ., A. - Alfred Hettner's ,,Russland".
2051: BRANDES SZ., A. - De Sáhara.
3960: BRANDES SZ., A. - De rivieren van Zuid-Amerika en de landschappen langs hare oevers.
3729: BRANDES SZ. A. - Eenige opmerkingen uit de praktijk naar aanleiding der ,,Nieuwere opvattingen van aardrijkskunde", van Prof. Dr. C.M. Kan.
70598: BRANDES, J. - Dwerghert-verhalen uit den Archipel. Javaansche verhalen. De Serat Saloka Darma betitelde bewerking der Kantjil-verhalen van Pangeran Arya Sasraningrat.
70599: BRANDES, J. - Dwerghert-verhalen uit den Archipel. Javaansche verhalen. De in 1878 door Dr. W. Palmer van den Broek, en later nog eens in 1889 door den Heer D. F. van der Pant uitgegeven Serat Kantjil van Amongsastra.
61972: BRANDES, GEORG. - Die Litteratur des neunzehnten Jahrhunderts in ihren Hauptströmungen. 1: Emigrantenlitteratur; 2: Romantische Schule in Deutschland; 3: Reaktion in Frankreich; 4: Naturalismus in England; 5: Romantische Schule in Frankreich; 6: Das junge Deutschland.
50428: BRANDHOF, J. L. M. VAN DEN. - Klewangaanvallen op Atjeh's Westkust in 1902.
59563: BRANDON, H. G. - Proefneming voor machinale hoeverijstcultuur op de Plantage Guadeloupe in Suriname in 1925-1926.
59717: BRANDON, H. G. - De proefneming van de Suriname Hoeve Maatschappij.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books[an error occurred while processing this directive]

9/14