Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
55003: VOLPATO, J. - Portrait engraving of J. Volpato.
49602: VOLTA, COUNT ALESSANDRO GIUSEPPE ANTONIO ANASTASIO. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
695: VOLTAIRE. - Die Jungfrau. Ein erotisch-satirischer Roman aus der Zeit Karls VII.
31714: VOLZ, WILHELM. - Ausrüstung und Reisepraxis. Erfahrungen auf Forschungsreisen in Niederländisch-Ost-Indien.
3875: VOLZ, W. - Südost-Asien bei Ptolemäus. Met naschrift door H. Kern.
18157: VOLZ, PROF. DR. WILHELM. - Kartographische Ergebnisse meiner Reisen durch die Karo- und Pakpak-Batakländer (Nord-Sumatra) & Nachschrift.
3597: VOLZ, DR. WILHELM. - Zum Toba-See in Central-Sumatra.
66043: VONDERHEYDEN, M. - Le Henné. Chez les musulmans de l'Afrique du Nord.
65875: VONG-A-SANG. - Le territoire de Hai-Ninh avant l'arrivée des Français son aspect ethnique actuel (Présentation: F. Puel de Lorel).
66804: VONK, H. W. - De ..batoe tatahan" bij Air Poear (Pasemah-landen).
69796: VONK, G. - Portrait of two indonesian and two dutch girls.
50795: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - In memoriam J. C. M. Warnsinck.
31798: VOORBEIJTEL CANNENBURGH, W. - Een drietal zeldzame zeeatlassen (Ned. Hist. Scheepvaart Museum, Amsterdam).
4638: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Willem Janszoon Blaeu, 1638 - 21 October 1938.
2576: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - De tinnen schotel van Willem de Vlamingh teruggevonden!
4665: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Dr. F. C. Wieder (23 November 1874 - 7 januari 1943) & De arbeid van Dr. F. C. Wieder op het gebied onzer oude cartographie.
51210: VOORBEYTEL CANNENBURG, W. - Tasman's(?) kaart van zijn Australische ontdekkingen.
31828: VOORBEYTEL CANNENBURG, W. - S. P. L'Honoré Naber + 1865-1936 & Mr. Dr. C. P. Burger + 1858-1936.
2332: VOORBEYTEL CANNENBURG, W. - De aardglobe van Van Langren, anno 1589.
20458: VOORHOEVE, P. - Voorschriften voor de Sembahjang in het Soembawarees.
20368: VOORHOEVE, P. - Twee Simaloengoen-Batakse puzzles.
12271: VOORHOEVE, P. - Van en over Nuruddin ar-Raniri
19277: VOORHOEVE, P. - The Origin of the Malay Sja
29686: VOORHOEVE, P. - Over Nuruddin Ar-Raniri. Korte mededelingen.
19287: VOORHOEVE, P. - Notes on some Manuscripts in the Library of the Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
29616: VOORHOEVE, P. - Lijst der geschriften van Raniri. En Ap[paratus criticus bij de tekst van twee verhandelingen.
8275: VOORHOEVE, P. - Kerintji Documents. A prelimenary list of pusaka documents with notes, and a transliteration by the late Dr. Poerbatjaraka of the lontar-manuscript of Mendapo Hiang.
29674: VOORHOEVE, P. - In Memoriam O. L. Helfrich (1860-1958).
12264: VOORHOEVE, P. - Indonesische handschriften in de Universiteits-bibliotheek te Leiden.
8208: VOORHOEVE, P. - In memoriam Sir Richard Winstedt.
20335: VOORHOEVE, P. - Het boek der tien Vizieren in het Maleisch.
20400: VOORHOEVE, P. - Enkele Batakse mededelingen over de sigale-gale.
19288: VOORHOEVE, P. - De Grote Hikajat Bachtiar.
12309: VOORHOEVE, P. - De dans met de bedjan.
29673: VOORHOEVE, P. - Batakse Buffelwichelarij.
8226: VOORHOEVE, P. - Additional Indonesian Manuscripts in the Chester Beatty Library.
8385: VOORHOEVE, P. (ED. & TRANSL.). - Two Malay Letters in the National Archives of Denmark.
8539: VOORHOEVE, JAN. - The Obiaman and his Influence in the Moravian Parish.
8088: VOORHOEVE, J. AND H. C. VAN RENSELAAR. - Messianism and nationalism in Surinam.
52033: VOORHOEVE, C. L. - The Flamingo Bay Dialect of the Asmat Language.
19280: VOORHOEVE, C. L. - Some Notes on the Linguistic Relations between the Sentani and Asmat Languages of New Guinea.
66948: VOORHOEVE, J. - De nalatenschap van A. H. A. Mamin, 1804-1837, en de plantage Vrouwenvlijt.
66954: VOORHOEVE, JAN. - Fictief verleden. De slaventijd in de Surinaamse belletrie.
66949: VOORHOEVE, JAN. - W. E. H. Winkels: Blankof'cier met palet en papier.
32312: VOORMOLEN, C. - Eemmen, het nieuwe industriecentrum in Zuid-Oost Drenthe.
74546: VOORSCHOTEN. - Nieuwe Hervormde Kerk te Voorschoten.
67704: VOORTHUIZEN. - Evertsenlaan.
51230: VOORTHUYSEN, J. H. VAN. - Recent indigenous and upper-cretaceous derived foraminifera of the Netherlands tidal flats (Wadden).
2560: VOORWIJK, DR. G.H. EN S. HARDJOPRAKOSO. - De vennen te Eerde bij Ommen.
32616: VOOUS, K. H. - A new note on the Races of Yellow Wagtail (Motacilla flava) wintering in Borneo.
66977: VOOUS, K. H. - Zoölogisch onderzoek van de Nederlandse Antillen: 1945-1965.
2723: VOOYS, PROF. DR. A.C. DE. - De bevolkingsspreiding op het Hollandse platteland in 1622 en 1795.
1720: VOOYS, PROF. DR. A.C. DE. - De sterfte in Nederland in het midden der 19e eeuw. Een demogeografische studie.
18609: VOOYS, DR. A.C. DE. - In Memoriam Prof. L. van Vuuren.
4599: VOOYS, DR. A.C. DE. - De geboortedaling in Noordbrabant. Bijdrage tot een demografische indeeling.
1749: VOOYS, DR. A.C. DE. - Enkele aanteekeningen over het bevolkinsvraagstuk in Zeeland.
32272: VOOYS, A.C. DE. - Messinia and Ilia, an analyse of two currant-growing regions.
32264: VOOYS, A.C. DE. - Western Thessaly in transition.
32244: VOOYS, A.C. DE, AND J.J.C.PIKET. - A geographical analysis of two villages in the Peloponnesos.
1764: VOOYS, A.C. DE. - Bijdrage tot de sociale geographie van het eiland Urk.
51277: VOOYS, A. C. DE, A.O. - Symposion 'Het groene Hart van Holland'.
32403: VOOYS, A. C. DE. - De regionale differentiërung in de politieke gezindte op het platteland der drie noordelijke provinciën, 1933-1963.
32379: VOOYS, A. C. DE. - De regionale verscheidenheid in de geboorte-frequentie in de tweede helft der 19e eeuw.
31909: VOOYS, A. C. DE. - Is Marthe een voorloper van Hettner of is hettner een volgeling van Marthe?
35481: VOPO. - Vopo sitting on a chair with his mitralleur upon the Berlin Wall.
58887: VORDEN. - Tuin van het Hotel ,,De Konijnenbult".
19697: VORDERMAN, A. G. - Sakasche woordenlijst.
3506: VORDERMAN, A. G. - Opgave van de namen der Désa's en Kampoengs, waaruit de voornaamste plaatsen van Java bestaan en van het zielental dat deze bevatten.
76306: VORDERMAN, A. G. - Beschrijvende catalogus van Chineesche en Inlandsche voedingsmiddelen van Batavia.
63532: VORPORLAO, R. - Souvenir de Djibouti - La Nuit par clair de Lune.
62064: VOS, MAERTEN DE. - Planetarum effectus et eorum in signis zodiaci, super Prouincias. Regiones et Cinitates dominia. Mercurius, print.
62061: VOS, MAERTEN DE. - Planetarum effectus et eorum in signis zodiaci, super Prouincias. Regiones et Cinitates dominia. Title page, print.
34130: VOS, JO DE. - Herinneringen aan de Baltische Provinciën.
34157: VOS, JO DE. - De huilende Derwisjen van Constantinopel.
60330: VOS, J. - Bepalingen van de hoogste en zigtbaarste punten in de vaarwaters van Riouw, Singapore en Linge.
3040: VOS, IR. F.J. DE. - De waterkracht van de rivieren.
2721: VOS, IR. F.J. DE. - Getijcentrales.
7049: VOS, FRITS. - A study of the Ise-Monogatari with the text according to the Den-Teika-Hippon and an annotated translation.
62063: VOS, MAERTEN DE. - Planetarum effectus et eorum in signis zodiaci, super Prouincias. Regiones et Cinitates dominia. Venus, print.
62062: VOS, MAERTEN DE. - Planetarum effectus et eorum in signis zodiaci, super Prouincias. Regiones et Cinitates dominia. Jupiter, print.
57375: VOS, MARTIN DE. - L'Espérance. École Flamande, XVIe siécle. Reproduction.
28100: VOSKUIL, C. L. C. - Amsterdam. Amstel Hotel, exterieur Op het Prof. Tulpplein 1; gezien vanaf Sarphatistraat.
30083: VOSMAER, J. N. - Kort berigt omtrent Geliting (Noordkust van Flores).
46135: VOSMAER, CAREL. - Portrait.
39274: VOSPER. - 45 Ft. Steel Refullimg Launch, 1190, built by Vosper Ltd. for the Air Ministry.
39275: VOSPER. - 45 Ft. Steel Refullimg Launch, 1168, built by Vosper Ltd. for the Air Ministry.
39279: VOSPER. - 43 Ft. Air Sra Rescue Launch, built by Vosper Ltd, front view.
39280: VOSPER. - Sick Bay of a Vosper 43 ft. Air Sea Rescue Launch, showing Bulkheads, Roof, Sides, Mess-table ...
39276: VOSPER. - 43 Ft. Air Sra Rescue Launch, built by Vosper Ltd.
39277: VOSPER. - Engine Room view in a Vosper 43 ft. Air Sea Rescue Launch.
39278: VOSPER. - Crews quartiers of a Vosper 43 ft. Air Sea Rescue Launch.
49839: VOSS, J. UND H. HANDELMANN. - Zwei zerstörte Riesenbetten auf der Insel Fehmarn. Steinaltergräbern auf dem Wulfener Berge (Fehmarn).
49967: VOSS, A. - Zwei Bronzeschwerter von Lüben, Kreis Deutsch-Crone, Westpreussen.
49939: VOSS, A. - Gräberfunde (Silbergegenstände) von Kolin in Böhmen.
59075: VOSS. - The Road from Eide to Voss.
67070: VOSS, MATHILDE. - Portrait of Mrs Mathilde Voss and another man on Schiphol, 6 sept. 1938.
49598: VOSS, JOHANN HEINRICH. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
32112: VOSSELER, PAUL. - Ueber den Einfluss des Verkehrs auf die Bildung und Verteilung der städtischen Siedlungen in der Schweiz.
32239: VOSSELER, P. - Geomorphologische Forschung in der Schweiz in den letzten zwanzig Jahren.
35644: VOSSENPLEIN BRUSSEL. - Blessing of the animals on the Vossenplein, Bruxelles
76558: VOSTOK. - The "Vostok" (or a replica), the spaceship of Yuri Gagarin, carried by a large chopper, during an airshow at the Toesjino Airport near Moscow, July 9, 1961.
47742: VOUGHT. - 4 Corsairs on USS New Orleans.
38975: VOUGHT. - Corsair I, JT126, 1943.
38976: VOUGHT. - Corsair II, JT274.
56296: VOUGHT - F8U-3 Crusader, 6340
56297: VOUGHT - F-8E(FN) Crusader.
56292: VOUGHT - F7U-1 Cutlass, 124426 and one other.
56293: VOUGHT - RF-8G Crusader.
56294: VOUGHT - F4U-1 Corsair.
56295: VOUGHT - F6U-1 Pirate, 33632.
56290: VOUGHT - A-7K, AF73-006, AZ.
56291: VOUGHT - F7U-3 Cutlass.
56288: VOUGHT - F8U-1T Crusader, 01, 143710.
56289: VOUGHT - A-7E Corsair II, 159662.
56287: VOUGHT - SB2U-3 Vindicator.
40382: VOUGHT. - SBU-1, 9750, US Navy, air to air.
49054: VOUGHT. - A-7 Corsair II, 414.
48031: VOUGHT. - F4U-1D, 57975/29, US Navy, air to air, 16 kills.
48032: VOUGHT. - F4U-1D, US Navy, air to air.
48033: VOUGHT. - F4U-4X, 47963, US Navy.
48030: VOUGHT. - Corsair 1 RN, JT118, air to air.
47714: VOUGHT. - Chesapeake I RN, AL924.
47656: VOUGHT. - V-66E Corsair, K3561, at Felixstowe.
45246: VOUGHT. - Kingfisher I, FN668, air to air, floats.
45223: VOUGHT. - Corsair II, JT505, air to air.
45220: VOUGHT. - Chespeake I, air to air.
45221: VOUGHT. - Chespeake I, AL912, 1941.
44387: VOUGHT-SIKORSKY. - Chesapeaker, AL924/K, AL927/A, AL935/D, air to air.
44048: VOUGHT. - 66E Corsair, K3561, Felixstowe.
39154: VOUGHT. - Landing in flames of a Vought Corsair aircraft of Commander (A) Freddy Charlton, British Naval Air Arm pilot on a Royal Navy Aircraft Carrier. Both Pilot and plane escaped damage.
43594: VOUGHT. - V-66E Corsair, K3561, Felixstowe, 1933.
43555: VOUGHT. - Chesanpeake I, AL908, air to air, 1941.
40901: VOUGHT. - O3U-1 Corsair VX-2, 8816/2X-6, US Navy.
40873: VOUGHT-SIKORSKY. - Chesapeake I, AL909.
40874: VOUGHT. - V-66E Corsair, K3561.
45245: VOUGHT. - Kingfisher I, FN656, air to air.
38978: VOUGHT. - Corsair IV, KD300, 1944.
38979: VOUGHT. - Kingfisher I, FN656, 1942.
37400: VOUGHT. - FU-1, US Navy.
36489: VOUGHT-SIKORSKY. - VS Chesapeake I, AL924.
36402: VOUGHT. - UO-1, A6493, lifting on board USS Richmond.
36323: VOUGHT. - F8U-1, 140447, landing.
35897: VOUGHT. - Corsair F4 U-5N, 123190, NA97.
38977: VOUGHT. - Corsair II, JS491, 1944.
66267: VOUILLOUX, DOCTEUR. - Étude de la psycho-motricité d'entants africains au Cameroun test de Gesell et réflexes archaïques.
31373: VOUTE, W. - Het grondbezit der inlanders in Rembang en Krawang.
18238: VOÛTE, E. J. - Roald Amundsen - Herdenking.
51190: VOÛTE, E. J. - Union Geographique Internationale. Uitgebracht rapport over de laatste periode 1 Sept. 1928 - 30 Sept. 1931 & Nederlandsche Afdeeling.
4533: VOÛTE, E. J. - Prof. Fridtjof Nansen * (In memoriam).
31670: VOÛTE, E. J. - Internationaal Geografisch Congres te Cambridge 1928.
4581: VOÛTE, E. J. - Internationaal Geografisch Congres te Warschau 23-31 Augustus 1934.
4557: VOÛTE, E. J. - Internationaal Geografisch Congres te Parijs 1931.
4568: VOÛTE, E. J. - Het 60-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 3 juni 1873 - 1933.
4541: VOÛTE, E. J. - Het honderdjarig bestaan van de ,,Royal Geographical Society".
4537: VOÛTE, E. J. - Een en ander over de ontwikkeling van de aardrijkskundige wetenschap in verband met den wereldoorlog.
31785: VOÛTE, E. J. - Herdenking van het 50-jarig bestaan van de Koninklijke Maatschappij van Aardrijkskunde te Antwerpen en van de Societé Royale de Géographie te Brussel.
4620: VOÛTE, E. J. - De economische ontwikkeling van Siberië.
4522: VOÛTE, E. J. - De internationale geografische congressen.
18264: VOÛTE, E. J. - 3 Juni 1873 - 1933 Zestigjarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig genootschap.
2608: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. DE. - De groei der woonkernen in het Gooi.
8341: VREDENBREGT, J. - Dabus in West Java.
8113: VREDENBREGT, J. - Bawean Migrations.
8084: VREDENBREGT, J. - The Haddj. Some of its features and fuctions in Indonesia.
8776: VREEDE-DE STUERS, CORA. - Adriana; Een kroniek van haar Indische Jaren, 1809-1840.
8710: VREEDE-DE STUERS, C. - Churi; The Fragile Position of Women in Muslim Marriage in North India.
8632: VREEDE-DE STUERS, CORA. - Brieven van R. A. Kartini aan haar Vertrouwelinge.
8352: VREEDE-DE STUERS, CORA. - Girl Students in Kuwait.
8246: VREEDE-DE STUERS, CORA. - The Relevance of Matrimonial Advertisements for the study of Mate Selection in India.
8227: VREEDE-DE STUERS, CORA. - Een nationale heldin: R. A. Katini.
8172: VREEDE-DE STUERS, CORA. - Terminologie de parenté chez les Musulmans Ashraf de l'Inde du Nord.
8145: VREEDE-DE-STUERS, CORA. - Kartini: feiten en ficties. & Korte mededelingen: Kartini: De Feiten, door Kardinah Reksonegoro, & Kartini-Varia.
8126: VREEDE-DE-STUERS, CORA. - In memoriam Jeanne Cuisinier.
30906: VREEDE, C. - Tabakskultuur op Java.
30826: VREEDE, C. - Iets over de tabakscultuur op Java.
29115: VREEDE, A. C. - Tjareta Brakaj. Proeve van Madoereesche spelling door Dr. J. J. van Limburg Brouwer.
12345: VREEDE, A. C. - Kantteekeningen op de Woordenlijst van Kern's ,,de Fidjitaal vergeleken met hare verwanten in Indonesië en Polynesië.
29218: VREEDE, A. C. - Javaansche spreekwijzen.
29216: VREEDE, A. C. - Herinnering aan J. J. Meinsma.
18891: VREEDE, A. C. - Herinnering aan Dr. J. Pijnappel Gzn.
29123: VREEDE, A. C. - Een boekje voor den inlander door het Ned. Ind. Gouvernement uitgegeven.
29159: VREEDE, A. C. - De vertaling der Abiasa door den heer H. C. Humme.
29158: VREEDE, A. C. - De Aanteekeningen van Meinsma op de Babad Tanah Djawi.
18821: VREEDE, A. C. - Ala of Alah.
76299: VREEDE, A. C. - De vertaling der Abiåså door den Heer H. C. Humme.
73940: VREEDE-DE SUERS, CORA. - Siti Soemandari - Ter Herinnering.
60461: VREELAND. - De Vecht met Van Leer Bridge.
51803: VRG-2. - Twee VRG-2 radartoestellen in Bern.
70899: VRIES, B. A. DE. - Portret van Carel en Jan Haverkorn van Rijsewijk, 2 en 3 jaar.
32285: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Geographical planning for agriculture in overcrowded areas.
32309: VRIES REILINGH, H. D. DE. - De sociale aardrijkskunde als geesteswetenschap. & De sociografie in nieuwe gedaante, door A. C. de Vooys. & Antwoord aan Professor De Vooys.
32323: VRIES REILINGH, H. D. DE. - 'Raumforschung' en 'Regional Science' - Nieuwe zakken voor oude wijn?
32352: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Het bevolkingsvraagstuk in zijn diverse aspecten.
32390: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Schaalvergroting en territoriaal bindingsprincipe.
32407: VRIES REILINGH, H. D. DE. - De ruimtelijke spreiding en vorm der Amsterdamse ziekenhuizen.
32483: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Naar een herleving der politieke geografie.
32515: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Een mogelijke nieuwe benadering der sociale geografie?
8553: VRIES ROBBÉ, A. DE. - Teja in de beeldende kunst van Indonesië.
32241: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Kommt die deutsche Geopolitik wieder hoch?
32275: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Agrarische hervormingen in Hessen.
32168: VRIES REILINGH, H.D. DE. - Recente bevolkingsverschuivingen in Oostenrijk.
32138: VRIES REILINGH, H.D. DE. - Gedaanteveranderingen in een Duitse Landkreis. The Kreits: Fallingbostel (Nedersaksen).
31860: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Werk en betekenis van Gerhard Isbary.
31846: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Pierre Gourou over Noord-Vietnam.
18632: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Deltaplan en Europoort. 1926-1967-2000. Beschouwingen op grond van een studie-excursie door de Sociografische Werkgemeenschap der Universiteit van Amsterdam in april-mei 1967.
18611: VRIES REILINGH, H.D. DE. - In Memoriam Prof. Dr. Johan Winsemius.
3055: VRIES REILINGH, H.D. DE. - Een streekplan voor het Kortrijkse.
1817: VRIES REILINGH, H.D. DE. - Stad en staat Rio de Janeiro als ontwikkelingsgebied.
50202: VRIES JR., J. D. DE. - Iets over het Institute of Pacific relations.
2712: VRIES, W.J. DE. - Het vreemdelingenverkeer op Ameland.
2584: VRIES, V. DE. - Over de stikstofvoorziening van de helm in binnen- en buitenduinen.
2817: VRIES, PROF. DR. O. DE. - Beschouwingen en gegevens over het heidepodsol-profiel.
2951: VRIES, O. DE. - Löss. (Begrip en definitie). Naschrift van P. Kruizinga.
2902: VRIES, O. DE, H. KOORNNEEF EN F.J.A. DECHERING. - Een onderzoek naar de bodemgesteldheid in den Huizenbeemd nabij Os (Nbr.).
5393: VRIES, N. DE. - De N.V.Philips' gloeilampenfabrieken en Eindhoven.
46173: VRIES, LOUIS DE. - Portrait, by Henri Berssenbrugge.
20343: VRIES, L. DE. - Over het gebruik van eenige Arabische woorden en uitdrukkingen in het Atjèhsch.
19336: VRIES, J. W. DE. - Adaption of Polymophemic Loanwords; The case of Words Ending in -asi in Indonesian.
3617: VRIES, J.H. DE. - Reis door eenige eilandengroepen der Residentie Amboina.
50695: VRIES, L. DE. - Kitab Toepah en Tuhfat al Muhtadj li sjarkh al Minhadj. Resultaten van een voorlopig onderzoek, met vertaling van den ,,Kitab Toepah".
8395: VRIES, J. W. DE. - De Depokkers: Geschiedenis, sociale structuur en taalgebruik van een geïsoleerde gemeenschap.
8273: VRIES, J. W. DE. - Indonesian Abbreviations and Acronyms.
32165: VRIES, J. DE. - West-Berlijn (Aardrijksjundig Nieuws).
2567: VRIES, IR. J.W.DE. - Uit de geschiedenis van de Rotterdamse Waterweg.
2055: VRIES, IR. J.J.W. DE. - Expeditie door de Dankali-Woestijn in 1930-1931.
33996: VRIES, HUGO DE. - Uit Texas.
33998: VRIES, HUGO DE. - Uit Zuid-Floriade. Reisheriineringen.
33803: VRIES, HUGO DE. - Land en Volk van Californië.
33851: VRIES, HUGO DE. - De aardbeving van San Francisco.
4636: VRIES, G. J. DE. - Les principaux moyens d'existence et de communication auc Pays-Bas.
2577: VRIES, DRS. VOLKERT DE. - Historische geografie van de westpunt van Vlieland.
30170: VRIES, DE. - Kerkelijk Rapport, van den Zendelingleeraar de Vries te Amahei (Ceram).
67126: VRIES, JAKOB DE. - Portrait of W. Harmens Cz, van Harlingen.
54451: VRIES, DIRK DE, GÜNTER SCHILDER, WILLEM MÖRZER BRUYNS, PETER VAN ITERSON AND IRENE JACOBS. - The Van Keulen Cartography Amsterdam 1680-1885. Part I: Family and Firm. The Importance of the Van Keulen to Navigation. The Van Keulens and the Dutch East India Company. The Manuscript Charts. Part II: Catalogue of Manuscript Charts, c. 1704-1749. With supplement [10 leaves, paper wrappers) with 20 index sheets.
70059: VRIES KZN, JAN DE. - Portrait of Ds. H. P. Hegenga.
66993: VRIES, JAN DE. - Het medisch werk in Suriname's bosland. Een socio-pedagogische beschouwing.
49660: VRIES, SIMON DE. - Portrait of Simon de Vries, after a photograph by E. v. d. Kerkhoff, Amsterdam of Docteur juriste Simon de Vries. Avocat et échevin Amsterdam.
34538: VRIES, E. DE. - Kerkorgel en preekgestoelte.
34558: VRIES, E. DE. - Polderhuis Wieringerwaard.
34549: VRIES, E. DE. - Vaandel Wieringerwaarder schutters.
34543: VRIES, E. DE. - Kerkorgel.
34524: VRIES, E. DE. - Vrouweninterieur.
73946: VRIES, LOURENS DE. - Numeral Systems of the Awyu Language Family of Irian Jaya.
53210: VRIESENDORP, J. S. J. - Portrait of J. S. J. Vriesendorp, after a photograph of Jacob Staets Johannes Vriesendorp, Directeur de la Nederlandsche Bank, Dordrecht.
30007: VRIESMAN, J. A. - Berigten. Hoofden van gewestelijk bestuur van Tagal.
59525: VRIJMAN, L. C. - Jacques Cassard (1679-1740).
31924: VRISER, IGOR. - The urbanization of Yugoslavia.
34547: VROEGE, HEIN. - Voormalige Tweede Kamer, Den Haag.
2489: VROKLAGE, DR. B.A.G. - Enkele aanteekeningen over in de laatste jaren ontdekte stammen in het Mandaatgebied van Nieuw Guinee. Met naschrift: Oostelijk Centraal Nieuw Guinee, door J.C. Lamster.
50755: VROKLAGE, B. A. G. - Hindoe-Javaansche invloeden op Flores.
36793: VROKLAGE, B. A. G. - Beeldhouwwerk uit de Manggarai (West-Flores).
19459: VROOM, J. DE. - Balineesche Lontarbrieven met vertaling en aanteekeningen III. (vervolg)
30148: VROOM, J. DE. - Balineesche Lontarbrieven met vertaling en aanteekeningen.
19472: VROOM, J. DE. - Hi Lingga P'ta. (Balineesch volksgedicht.)
19470: VROOM, J. DE. - Trouwe liefde beloond; een Balineesch verhaal.
59828: VROON, L. J. - Voorgeschiedenis, opzet en resultaten van het Surinaamse tienjarenplan.
59696: VRYMAN, L. C. - Iets over de Nederlandsche volksplantingen in ,,Cayanen" gedurende de zeventiende eeuw.
57005: VRYONIS, SPEROS. - 9 augustus 378. De dag van de barbaren.
57006: VRYONIS JR., SPEROS. - Byzantium en Europa.
53911: VUILLIER, GASTON. - Voyage aux Iles Baléares. Minorque et Cabrera, 1888.
53935: VUILLIER, GASTON. - En Limousin (Paysages et Récits).
53954: VUILLIER, GASTON. - La Sicile, Impressions du Présent et du Passé.
52807: VUILLIER, GASTON. - Le Val d'Andorre.
33707: VUILLIER, GASTON. - Een kort bezoek aan Tripolis.
33513: VUILLIER, GASTON. - De Balearische-Eilanden (Majorka, Minorka en Carbrera, De Pityusen).
33535: VUILLIER, GASTON. - Corsika. Eene Reisherinnering.
33548: VUILLIER, GASTON. - Sardinië.
33564: VUILLIER, GASTON. - Uit Limousin. Schetsen en beelden.
33571: VUILLIER, GASTON. - Sicilië. Praatjes over het verledene en het tegenwoordige.
52825: VUILLIER, GASTON. - Voyage aux Iles Baléares. Majorque, 1888.
33504: VUILLIER, GASTON. - Andorra.
65919: VUKANOVIC, T. P. - Les éléments de mythologie païnne et de traditions chrétiennes dans l'épopée Serbo-Croate.
65926: VUKANOVIC, T. P. - Les Valaques, habitants autochtones des Pays Balkaniques.
47698: VULTEE. - XA-41, 43-35124, USAF, air to air.
47712: VULTEE. - BT-13A, 41-22172, USAF, air to air.
56298: VULTEE. - A-35B Vengeance.
48037: VULTEE. - Vanguard, BW209, RAF.
48038: VULTEE. - XP-54, 11210, USAAF.
48039: VULTEE. - XP-54, 11211, USAAF, air to air.
48036: VULTEE. - NX28300, air to air.
48035: VULTEE. - Vanguard, NX121755.
47828: VULTEE. - BT-13 Valiant, 10099, air to air.
47717: VULTEE. - Vanguard, BW209, RAF.
47713: VULTEE. - Vanguard, Chinese Air Force.
47688: VULTEE. - A-35 Vengeance, USAAF, air to air.
47680: VULTEE. - BT-138 Valiant, 42-89858, USAF, air to air.
37012: VULTEE. - BT-13A, -/E71, 3 BFTS Miami, 1942.
45896: VULTEE. - Vanguard, Chinese National Air Force.
45327: VULTEE. - BT-13A, N9904H, crop sprayer (2).
44062: VULTEE. - Vengeance I, -/M, 1340 Flt, air to air, 1945.
43483: VULTEE. - BT-13A, N9904H, crop sprayer.
43022: VULTEE. - BT-13A Valiant, BP105, 4 BFTS.
42560: VULTEE. - Reliant, /83, RN, air to air.
41767: VULTEE. - Valiant, air to air, 1951.
41768: VULTEE. - Vengeance I.
41766: VULTEE. - Valiant BT-13A, 122172/L285, USAAC, air to air.
40169: VULTEE. - V-11GB.
40168: VULTEE. - V-11GB, Gun-turret, with gunner.
39444: VULTEE. - (Convair) XL-13, 558708, USAF.
36683: VULTEE. - BT.13B, 289858, USAAF, air to air.
36112: VULTEE. - 48c Vanguard, BW209.
35856: VULTEE. - BT-13B Valiant, 067.
35857: VULTEE. - BT-13B Valiant, WIS ANG 481155.
60054: VUREN EN BAKENS. - Buitenlandsche opgaven van Vuren en Bakens sedert 1 Januarij 1840.
60312: VUREN EN BAKENS. - Buitenlandsche opgaven van Vuren en Bakens (1841).
31658: VUUREN, L. VAN. - Het Ecyclopaedisch Bureau.
4618: VUUREN, PROF. L. VAN. - Kort verslag van de herdenking van het 100 jarig bestaan van de ,,Verein für Geographie und Statistik" te Frankfurt a/M. 8 en 9 December 1936.
4656: VUUREN, PROF. L. VAN. - De relatie mensch - natuur.
49920: VUUREN, L. VAN. - Celebes in vijftig jaren.
2146: VUUREN, L. VAN. - Het Toba-Meer.
2507: VUUREN, L. VAN. - Het eerste congres van het ,,Institut International d'Anthropologie" (Luik, 25 Juli tot 1 Augustus).
3754: VUUREN, L. VAN. - De handel van Baroes, als oudste haven op Sumatra's Westkust, verklaard; en voor de toekomst beschouwd.
4093: VUUREN, L. VAN. - De geografie en het ,,Pan Pacific Science Congress".
4095: VUUREN, L. VAN. - Nieuwe wegen in de Kartografie (Review).
4549: VUUREN, L. VAN. - 8 Maart 1871 - Dr. H. J. Lulofs - 8 Maart 1931.
34832: VUYK, W. J. - Kandelaber - Candelabre.
34828: VUYK, W. J. - Boudoir (Plafond).
34836: VUYK, W. J. - Boudoir.
40213: VVB FLUGZEUGBAU. - Avia 14, OK-CBA (early Ilyushin, IL-14), CSA.
6555: WAAG, ANATOL. - Nirangistan. Der Awestatraktat über die Rituellen Vorschriften. Herausgegeben und bearbeitet.
72272: WAAGE, KARL. - Ansicht vom Meran.
29815: WAAIJ, H. W. VAN. - Produkten van Java. (Djati, Bamboe, Alang-Alang, Nipa).
19585: WAAL, G. DE. - Aanteekeningen betreffende de rijstcultuur op boschgronden in de onderafdeeling Pangkalan Kota baharoe en XII Kota Kampar der Residentie Padangsche Bovenlanden.
19584: WAAL, G. DE. - Aanteekeningen betreffende de rijstcultuur op sawah's in de onderafdeeling Limapoeloeh Kota der Residentie Padangsche Bovenlanden.
31887: WAAL, E. H. V. D. - De verzameling van moderne kaarten in Nederland.
59368: WAAL, L. DE. - Java-methoden voor Suriname? (Landbouw).
32520: WAAL, E. H. VAN DE. - De belgische kartograaf Philippe Vandermaelen, 1795-1869.
55384: WAAL MALEFYT, J. H. DE. - Portrait of J. H. de Waal Malefyt. Ministre des Colonies La Haye.
59386: WAAL, L. DE. - Kolonisatie in Suriname.
66880: WAALDIJK, A. L. - Rede uitgesproken den 26n Mei 1923, ter gelegenheid van het zilveren feest van het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht.
67370: WAALEWIJN, H. N. - Portrait of Paul Eugène Henri Victor Louis. Baron van Boecop, in uniform of the cavalry hussars.
63879: WAALSDORP. - Waalsdorpervlakte met de vier kruisen en een bord met de tekst: In deze omgeving vielen ruim 200 Nederlanders voor de Duitse vuurpelotons. Hier heerse stilte.
63866: WAANDERS, PETER. - Gezicht op een meer met boten.
2558: WAARD, D. DE. - De geologie en geomorfologie van Urk.
2612: WAARD, D. DE EN W.E. VAN LOON. - De glacigene morfologie van het Drents plateau.
3015: WAARD, D. DE. - Miniatuur-vormen in de geomorfologie.
2615: WAARD, DR. D. DE. - Urk omstreeks het jaar 1000.
2960: WAARD, DR. D. DE EN D.P. ERDBRINK. - Warven in Nederland.
5412: WAARD, DR. D. DE. - Suomi, precambrium, pleistoceen en hout.
29839: WAAY, H. M. VAN. - Het teelen van aspersiën in Indië.
6412: WACHENHUSEN, HANS. - Eva in Paris. Kulturhistorische Skizzen.
6413: WACHENHUSEN, HANS. - Paris 1867. Weltausstellungsbilder.
47182: WACHS, A. - Bildnis Soldat der (21. ?) Infanterie-Regiment.
75164: WACHTER, WALTER. - Erbprinz Hans Adam von und zu Liechtenstein.
18118: WACKERS, L. H. F. - Stations voor draadloze telegrafie in Nederlandsch-Indië.
42120: WACO. - S-6, NC15710.
43176: WACO. - CG-4A, 246323, USAAF (2).
48591: WACO. - C6 13A Glider.
46835: WACO. - C-6, NC.
46834: WACO. - F.6, NC15707.
44177: WACO. - C.6, SU-AAN, Oasis Race, 1937.
43482: WACO. - Glider, N887V.
42536: WACO. - QDC, NZ570/INST-31, TTS RNZAF.
42119: WACO. - D, 14130, air to air.
39392: WACO. - CG-13A glider, USAAF.
39084: WACO. - YPT-14, 40-14, USAAC.
37670: WACO. - CG-13A, USAAF.
37667: WACO. - CG-4A, 246323, USAAF.
40204: WACO. - CG-4A, 55276, USAAF.
51238: WADDENZEE. - Map of the Wadden Sea.
57964: WADE, B.-F., ABRAHAM LINCOLN, Q. A. GILLMORE. - Rapport sur la grosse artillerie aux États-Unis.
14610: WADE & CO, G. - Portrait of an older woman with a little girl.
14412: WADE & CO, G. - Portrait of a boy.
34119: WADELL, H. A. - Gletschertochten op IJsland.
74014: WADLEY, REED L. - Reconsidering an Ethnic Label in Borneo. The 'Maloh' of West Kalimantan, Indonesia.
65420: WADUK CIRATA. - Gezicht op houten kerkje en enkele houten huisjes aan het meer vanaf de andere meerzijde.
65417: WADUK CIRATA. - Houten kerkje en enkele houten huisjes aan het meer.
65418: WADUK CIRATA. - Gezicht op houten kerkje en enkele houten huisjes aan het meer.
65434: WADUK CIRATA. - View Lake.
65435: WADUK CIRATA. - View on the Lake, with houses in the background.
65436: WADUK CIRATA. - View on the Lake.
65439: WADUK CIRATA. - Gezicht op een klein dorp met houten kerk, aan het meer.
65421: WADUK CIRATA. - View on a small village at the Lake of Waduk Cirata (2).
65422: WADUK CIRATA. - Bootje op het meer voor 15 Pass.
65423: WADUK CIRATA. - Strandje aan het meer.
65419: WADUK CIRATA. - View on a small village at the Lake of Waduk Cirata.
29859: WAEIJ, H. W. VAN. - De kakao-kultuur.
31187: WAEIJ, H. W. VAN. - Ontginning van woeste boschgronden tot bouwland.
31204: WAEIJ, H. W. VAN. - Bijdrage tot kennis der kultuur van eenige handelsprodukten van Java.
31215: WAEIJ, H. W. VAN. - De bereiding van de indigo.
72997: WAEL, FANNY DE. - Le Grand-Duc Héréditaire Jean et le Prince Charles de Luxemborurg.
72938: WAEL, FANNY DE. - Madame la Grande-Duchesse et les Princesses de Luxembourg.
35643: WAEYENBERGH. - Portrait of Mr. van Wayenbergh of the Catholic Univeristy of Leuven and Carl Troll, profesor of the Univerity of Bonn.
46653: WAGEN. - 'K heb mijn wagen volgeladen.
34228: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Isla de Pinos.
34217: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Jamaica.
5397: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Een luchtreiziger over het landschap van de Nederlandse Benedenwindse eilanden.
66976: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Botanisch onderzoek van de Nederlandse Antillen.
67007: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & P. J. ROOS. - Rotstekeningen van Curaçao, Aruba en Bonaire. Deel IV.
66970: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Twintig jaren Studiekring 1945-1965.
59820: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Over de namen der dieren in het boek van Hans Hass: Unter Korallen und Haien.
59809: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Over grotten en grottenvorming op Curaçao, Aruba en Bonaire.
59797: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Zoögeografische opmerkingen over de Nederlandsche Benedenwindsche Eilanden.
59798: WAGENAAR PANHUYS, L. C. VAN. - Natuurschoon in Nederlandsch West-Indië.
59741: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies over de Patatta-Luis uit het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Leiden, Besproken door P. Wagenaar Hummelinck.
66975: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Natuurwetenschappelijk onderzoek van de Nederlandse Antillen: 1945-1965.
54271: WAGENINGEN. - Zandgat bij Wageningen.
60112: WAGENVOORT, MAURITS. - Vluchtige indrukken van Egypte. Losse bladen uit een dagboek van Maurits Wagenvoort.
60062: WAGENVOORT, MAURITS. - In den Caucasus. Losse bladen uit het dagboek van Maurits Wagenvoort.
68947: WAGNER, HERMANN. - Das Bolivianische Litoral.
46038: WAGNER, RICHARD. - Portrait.
46656: WAGNER. - Lohengrin No. 1 (6 Sujets).
46575: WAGNER, WILHELM RICHARD. - Portrait.
46547: WAGNER, WILHELM RICHARD. - Portrait.
55361: WAGNER, RICHARD. - Portrait of Richard Wagner.
46675: WAGNER, RICHARD. - Portrait.
46546: WAGNER, RICHARD. - Portrait.
46566: WAGNER, RICHARD. - Opera's III. Das Rheingold I, Die Walküre II, Götterdämmering I.
3514: WAGNER, PROF. DR. HERMANN. - Das Areal der Niederländischen besitzungen in Ostindien.
28404: WAGNER, MORITZ. - Beiträge zu einer physisch-geographischen Skizze des Isthmus von Panama.
68775: WAGNER, HERMANN. - Das Reichsland Elsass-Lothringen nach den definitiven Besteimmungen des Friedensvertrages vom 10. Mai 1871.
68703: WAGNER, H. - Der Deutsche Zollverein und die Freihafengebiete Deutschlands nebst Bemerkungen über die Areal-Angaben der Deutschen Staaten.
68526: WAGNER, MORIZ. - Eine Reise in das Innere der Landenge von San Blas und der Cordillere von Chepo in der Provinz Panama, mit besonderer Berücksichtigung der hypsometrischen Verhältnisse und der Kanalfrage.
67917: WAGNER, HERMANN. - Das Bolivianische Litoral.
68548: WAGNER, MORITZ. - Die Provinz Chiriqui (West-Veragua) in Mittel-Amerika.
68542: WAGNER, MORIZ. - Über einige wenig bekannte Vulkane im tropischen Amerika.
68842: WAGNER, H. - Die Entwickelung des Deitschen Eisenbahnnetzes. Begleiteworte zu G. Vogel'sn Übersichtskarte der Deutschen Eisenbahnen.
9019: WAGNER, RICHARD. - Portrait of Richard Wagner
69064: WAGNER, HERMANN. - Johann Eduard Wappaeus.
67964: WAGNER, HERMANN. - Ernst Behm.
68564: WAGNER, MORITZ. - Physisch-geographische Skizze der Provinz Chiriqui in Mittel-Amerika, mit besonderer Berücksichtigung der Fragen inter-oceanischen Verkehrs und der Neger-Kolonisation.
32405: WAGSTAFF, J.M. - An outline of the agriculture in the Máni region of Southern Greece.
17542: WAGSTAFF. - Portrait of Mrs. Wagstaff, Hampshire.
10042: WAHBA, MAGDI. - An English-Arabic vocabulary of scientific, technical and cultural terms (with an index of Arabic words and phrases).
4682: WAHLEN, AUGUSTE. - Europe. Moeurs, usages et costumes.
5267: WAHLEN, AUGUSTE. - Afrique - Amérique. Moeurs, usages et costumes.
6565: DE WAILLY, M. NATALIS. - Geoffroi de Ville-Hardouin. Conquête de Constantinople, avec la continuation de Henri de Valenciennes, texte original, accompagné d'une traduction.
26595: WAINGAPU. - View on Village, Waingapu, Central Sumba.
68876: WAINRIGHT, JACOB. - Tagebuch von Jacob Wainright über den Transport von Dr. Livingstone's Leiche, 4. Mai 1873 - 18. Februar 1874.
65912: WAISBARD, SIMONE-ROGER. - Les Indiens Shamas de k'Ucayali et du Tamaya.
65928: WAISBARD, S. ET R. - A propos du cinquantenaire de la découverte de Machu-Picchu "huitièeme merveille du monde".
27708: WAITE, C. B. - Washington St. near Toberman, Los Angeles, Cal. Feb. 10th 1898.
27710: WAITE, C. B. - View on Adams St. Los Angeles, Cal.
52350: WAITE, CHARLES BURLINGAME. - Amecameca and Iztaccihuatl.
52348: WAITE, CHARLES BURLINGAME. - Calle de Don Juan Manuel, City of Mexico.
52344: WAITE, CHARLES BURLINGAME. - The Zocalo and Cathedral, Mexico City.
52347: WAITE, CHARLES BURLINGAME. - Castle Chapultepec, Mexico.
27711: WAITE, C. B. - View on Adams St. from Figuroa, Los Angeles, Cal.
27717: WAITE, C. B. - County Court House, Los Angeles, Cal.
27718: WAITE, C. B. - S.P.R.R. Arcade Depot., Los Angeles, Cal.
27716: WAITE, C. B. - Spring St, South from 1st St., Los Angeles, Cal.
27705: WAITE, C. B. - Cottage Window in Roses. Los Angeles, Cal.
74797: WAJANG ORANG. - Wajang Orang, Java.
17258: WAKANOURA. - View of dawning at Wakanoura, Kishiu (Inland Sea).
17252: WAKIDANI. - View on Mountain.
3882: WAL, J.T.J. DE. - Verkenning der Idenburg-Rivier in Nieuw-Guinea (6 Juni-8 Augustus 1911).
19695: WALBEEHM, A. H. J. G. - Eenige opmerkingen over het Javaansch zooals dat gesproken wordt in het distrikt Bandjaran (Residentie Djapara). & Verbetering.
19450: WALBEEHM, C. W. - Lijst van de voornaamste inlandsche ambtsbenamingen met korte aanduiding der aan de betrekkingen verbonden werkzaamheden en voorregten, enz.
30064: WALBEEHM, C. W. - Bijdragen tot de Geschiedenis der Soendalanden. (Uit het maleisch vertaald door C. W. Walbeehm).
18125: WALCHREN, E. W. F. VAN. - Eene reis naar de bovenstreken van Boeloengan (Midden-Borneo) (12 Nov. 1905 - 11 April 1906).
3704: WALCHREN, E.W.F. VAN. - Een tocht naar Apo-Kajan in Centraal-Borneo. (Mededeeling).
70088: WALCKENAER. - Aperçu des recherches géographiques sur l'intérieur de l'Afrique septentrionale. Lu à la séance publique.
69700: WALCKENAER, M. - Extrait d'un premier Mémoire sur les progrès des découvertes géographiques dans le Monde Maritime ou dans les îles situées au sud-est et à 'est de l'Asie, depuis les plus anciens tems jusqu' à l''epoque du voyage de Magellan autour du monde.
34041: WALCOTT, ARTHUR S. - Een reis door ons Indië. Uit het reisverhaal van Arthur S. Walcott.
63426: WALCOTT & SONS. - Old Ft. Davis. Ft. Davis, Texas.
58505: WALDEMAR. - Portrait of Prince Waldemar of Denmark.
73087: WALDEMAR. - Portrait of Prince Waldemar of Denmark.
53656: WALDER, KRAMER UND MEISSEL. - Geographische Forschungen Deutscher Missionäre im See-Gebiete von Central-Australien.
15004: WALENBURG. - Gezicht op Buitenplaats Walenburg, Rotterdam.
72863: WALENKAMP, H. - Academiegebouw voor Schoone Kunsten.
72864: WALENKAMP, H. - Academiegebouw voor Schoone Kunsten.
72958: WALERY. - Portrait of Philippe, Duke of Orléans.
10066: WALFORD, C. F. - Arabian Locust Hunter.
70523: WALKER, ROBERT, MAX KOZLOFF, JAN ANDRIESSE. - Robert Walker. Fotograaf. Color is Power.
60301: WALKER, W. - Looding. Brief van den heer Walker, aan den Uitgever van het Nautical Magazine.
60057: WALKER, WILLIAM. - Rapport van de Commissie voor de bliksem-afleiders van Snow Harris en anderen. Gedrukt op last van het Huis der Gemeenten (uit het engelsch). & Beschrijving der Bliksem-afleiders van Snow Harris.
6211: WALKER, J. - Sketch of the Situation of the Different Countries referred to in the Bráta Yúd'ha &c. according to the Notion of the Javans.
62096: WALKER, J. - South East View of the Palaca of Kulásan near Brambánan.
6106: WALKER, J. & C. - North America, parts of Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Alabama and Arkansas.
6108: WALKER, J. & C. - North America, parts of Louisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama & Florida.
6107: WALKER, J. & C. - North America, Lake Superior.
6075: WALKER, J. & C. - North America, Georgia with parts of North & South Carolina, Tennessee, Alabama & Florida.
66119: WALKER, A. - Conte Tsogo. Recueilli à Sindara (rivière Ngounié, Gabon).
56427: WALKER, W. - Portrait of an older woman.
56426: WALKER. - Portrait of a young woman.
41273: WALKER, C.C. - Portrait of Charles C. Walker, De Haviland Chief Engineer, photographed by Shaw Wildman.
27623: WALKER, E. R. - Chicago. The Masonic Temple Building.
66038: WALKER, L; ABBÉ A. - Les néologismes dans les idiomes Gabonais.
66024: WALKER, L'ABBÉ A. - L'alphabet des idiomes Gabonais.
14206: WALKER & CO, E. (LATE BULLOCK). - Portrait of an older woman.
1477: WALKULSKI, WIESLAW. - Wieslaw Walkulski. Poster Collection Dydo.
62264: WALL, CONSTANT VAN DE. - Doodenzang, op Arabischen tekst. Op.11. Lied voor Middenstem met piano begeleiding.
50783: WALL, V. I. VAN DE. - Het oude koloniale meubel in het land van herkomst.
50765: WALL, V. I. VAN DE. - Beschrijving van eenige werken van Raden Saléh.
50768: WALL, V. I. VAN DE. - Oost en West in onze XIXde eeuwsche teekenkunst.
2604: WALL, IR. J.F.R. VAN DE. - De Zuiderzeewerken.
34838: WALL, V. I. VAN DER. - Oude Hollandsche Buitenplaatsen van Batavia. Deel I (All published).
54868: WALL, V. I. VAN DER. - Indische landhuizen en hun geschiedenis. Deel I (All published).
20217: WALL, V. I. VAN DE. - Een memorie van een Bandaschen Gouverneur in de zeventiende eeuw.
30279: WALL, H. VON. - Eenige opmerkingen op drie kleine geschriften, waarmede de heer H. C. Klinkert als schrijver is opgetreden.
2931: WALL, IR. F.F.R. VAN DE. - De groei van het ontwerp voor de Oosterpolder.
30258: WALL, A. F. VON DE. - Kort begrip der beteekenis van de Tarekat, naar het Maleisch van Sajid Oesman Ibn Abdoellah Ibn Akil Ibn Jahja.
2044: WALL, EDW. HENRY VAN DER. - De Hollanders op Ceylon. Bewerkt en voorzien van enkele aanteekeningen door J.F.L. De Balbian Verster.
19445: WALL, H. VON DE. - Lijst van eenige in 't Maleisch gebruikelijke woorden van Sanskrit-oorsprong, waarvan die afstamming in de maleische woordenboeken van Roorda v Eijsinga(1825),Elout(Marsden,1825),Roorda v Eijsinga(Manuscript,1847),Crawfurd(1852) en Pijnappel(1863)...
62273: WALL, CONSTANT VAN DE. - Maleische Liederen. Voot zangstem met pianobegeleiding.
20342: WALL, V. I. VAN DE. - De bovenlichten van de Toko Merah in het Museum te Batavia.
66811: WALL, V. I. VAN DE. - Bijdrage tot de geschiedenis der Perkeniers 1621-1671.
54121: WALLACE, ALFRED RUSSELL. - Schetsen uit Borneo.
33357: WALLACE, ALFRED RUSSELL. - Schetsen uit de Molukken.
49664: WALLACE, ALFRED RUSSELL. - Uit den Indischen Archipel.
33196: WALLACE, ALFRED RUSSELL. - Archipel Malaisien, patrie de l'Orang-Outang et de l'Oiseau de Paradis. Récits de voyage et étude de l'homme et de la nature.
14413: WALLACE & CO, W. F. - Portrait of two men.
33314: WALLACHIJE. - In de Hooglanden van Wallachije.
19403: WALLAND, J. - Het eiland Engano.
53827: WALLENTIN, FRED. - Schornsteinfeger.
18104: WALLER, E. - Opleiding voor onderzoekings-reizigers te London.
74879: WALLER, MAX. - Portrait of Max Waller.
70174: WALLER, A. - Relation d'un Voyage à Paramaribo, dans la province de Surinam. (Extrait).
14519: WALLER, J. - Portrait of a man.
39284: WALLER, KEN & CAPT. MAX FINDLAY. - Portrait of this famous airman, before the great England to Johannesburg Air Race, which starts from Portmouth on 29th September.
51989: WALLIS BUDGE, E. A. (PREFACE). - A Guide to the Collections in the British Museum & British Museum. A Guide to the Babylonian and Assyrian Antiquities (Second Edition - revised and enlarged). Two parts.
55482: WALLIS BUDGE, E. A. - The Nile. Notes for Travellers in Egypt.
14879: WALLNAU, EDGAR. - Portrait of a young woman.
14878: WALLNAU, R. - Portrait of a young woman.
57630: WALLON, F. & A.VALLON. - Le Royaume de Dahomey. (Côtes occidentales l'Afrique).
76083: WALLON. M. E. - La Photographie Métrique. Session de Nice, Du 24 au 27 Avril 1905.
11459: WALLONIE. - Château in Wallonie.
32789: WALLRAFEN, HANNES & GABRIEL GARCIÁ MÁRQUEZ. - Een dagreis naar Macondo.
70525: WALLRAFEN, HANNES, JULIO ESCOTO, GUILLERMO ANDERSON. - Van de Tijd en de Tropen. Del Tiempo y el Tropico. Honduras.
70572: WALLRAFEN, HANNES. - De eerste communie.
64688: WALLRAFF, WILHELM JOSEPH. - Geographische Verbreitung, Geschichte und kommerzielle Bedeutung der Halfa (Stipa tenacissima L.).
69713: WALPOLE, ROBERT. - Memoirs relating to European and Asiatic Turkey, etc.; Mémoires relatifs à la Turquie d'Europe, d'Asie et d'Afrique, publiés d'après des journaux manuscrits.
35501: WALSERBERG. - View on the motorway Walserberg-Salzburg, during a traffic congestion.
67094: WALSERIJ OOST. - Gezicht op de Walserij-Oost, Hoogovens.
67091: WALSERIJ OOST. - Gezicht op Walserij-Oost, Hoogovens.
67092: WALSERIJ OOST. - Groepsportret Bedrijfsleiding WO. Onderhouds en Reparatiedienst, Walserij-Oost, Hoogovens.
67089: WALSERIJ OOST. - Walserij-Oost, Hoogovens, Blokkenpark, Gasgeneratorgebouw.
67090: WALSERIJ OOST. - Walserij-Oost, Hoogovens, Bedrijfsleiding, Portret.
67088: WALSERIJ OOST. - Opslag Walserij-Oost, Hoogovens.
54873: WALSH, THOMAS. - Journal of the late Campaign in Egypt; including descriptions of that Country, and of Gibraltar, Minorca, Malta, Marmorice, and Macri; with an appendix containing official papers and documents.
70297: WALSH, DR. - Relation d'un voyage de Constantinople en Angleterre.
28432: WALTENBERGER, A. - Die Rhätikon-Kette, Lechthaler- und Vorarlberger Alpen.
8428: WALTER, MICHAEL A. H. B. - Prudent Lechers: A Further Syndrome for Meggitt's Analysis of Sexual Antogonism in the Australian New Guinea Highlands.
29845: WALTER S. S. - Acht-en-negentig balken. (Schouwburg Samarang).
854: WALTER, FRIEDRICH. - Die Reise mit dem Engel. Roman.
32782: WALTER, FRIEDRICH. - Kassandra. Roman.
56410: WALTON, F. - Portrait of a young man.
34342: WAN, M. T. K. - The Bionomics and Control of the Diamondback Moth Plutella xylostella L. (P. maculipennis Curt.) (Lep. Plutellidae) in Sarawak (Malaysian Borneo).
34369: WAN, M. T. K. - Some Observations on the Black Rice Shield Bug Scotinophara coarctata F. (Hemiptera: Pentatomidae) in Sarawak (Malaysian Borneo).
28500: WAN-LI. - Wall and one of the gates of Wan-Li.
14533: WANE, MARSHALL. - Portrait of a young woman.
51639: WANGATA. - Une grenade à été lancée dans un étáblisement Bar-Restaurant Africain Wangata dans la rue aux Choux (Koolstraat) à Bruxelles,
51557: WANGERMÉE, ROBERT. - Robert Wangermée directeur-generaal van de R.T.B. bij een prijsuitreiking.
1066: WANKE, GEORG. - Psychiatrie und Pädagogik. Vortrage.
51142: WANNER, DR. J. - Beiträge zur geologischen Kenntnis der Insel Misol (Niederländisch Ost-Indien).
12424: WANROOY, G. L. - Verleden, heden en toekomst van de tabakscultuur in Indonesië.
367: WAPPÄUS, J. E. - Untersuchungen über die Negerländer der Araber und über den Seehandel der Italiener, Spanier und Portugiesen im Mittelalter.
46110: WAQUIER. - Portrait. Free Kerdee.
63295: WAR OFFICE. - Throughway Plan of Berlin showing Sectors and VBK Boundaries.
53649: WARBURTON, WALDER, KRAMER UND MEISSEL. - Ein Flussdelta im Inneren von Australien und die neuesten Entdeckungen, von Warburton und den Deutschen Missionären Walder, Kramer und Meissel, 1866 und 1867 & McIntyre's Tagebuch seiner Reise vom Darling zum Golg von Carpentaria, 1865 bis 1866.
33418: WARBURTON, P. EGERTON. - Reis door Australië.
63650: WARBURTON, P. EGERTON. - À travers l'Australie, 1873.
51605: WARD, STEPHEN. - Portrait of Stephen Thomas Ward, Osteopath and portrait painter.
14232: WARD, MR. & MRS. - Portrait of an older woman.
70317: WARD, G. & LE COMTE LINATI. - Le Mexique.Costunes civils, militaires et religieux du mexique, dessinés d'après nature.
14592: WARD & CO. - Portrait of a woman.
58171: WARDEN, CONTRE-AMIRAL. - Croisière de l'escadre anglaise de la Manche en 1867.
34082: WARFIELD, WILLIAM. - Sardes en de aldaar opgegraven tempel van Kybele.
34077: WARFIELD, WILLIAM. - Weenen.
72155: WARING. - Portrait of a soldier.
2045: WARINGA, S.H. - Reisindrukken uit Syrië.
75981: WARINGIN. - Een Waringin boom.
234: WARNECK, JOH. - 50 Jahre Batakmission in Sumatra.
29339: WARNECK, F. - Das Eherecht bei den Toba-Batak.
10897: WARNSINCK, J.C.M. - De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst 1785-1935.
32996: WARREN, GEORGE LEWIS, C. K. WARREN, NORVIN DEAN SCHUMAN. - Heights and Weights of Schoolchlidren in the Kapit District, Sarawak.
41274: WARREN, BRUCE. - Portrait of Flight-Lieutenant Bruce Warren.
70106: WARREN, JOHN. - Description des pétrifications qui ce trouvent auprès du village de Trivekera dans le Carnate (Extrait).
68331: WARREN, G. K. - Das Innere des Nord-Amerikanischen Kontinentes. Ein Resumé der neuesten Forschungen Lieut. G. JK. Warren's in den Jahren 1855 und 1856.
69693: WARREN, GEORGE KENDALL. - Portrait of an important man related to the Civil War.
51892: WARRINGTON. - The torpedoboat USS Warrington on the search of the sunk atomic submariner Thresher in the Atlantic Ocean.
57603: WARRIOR. - Les vaisseaux cuirassés de l'Angleterre.
2892: WARTENA, L. - Een en ander over de bodemgestelgheid van de gemeente Westdongeradeel.
18639: WARTENA, L. - Ontwatering van terreinen met stedelijke bebouwing en industrieterreinen.
32316: WARTHA, J. - Die Verkehrsgeographische Situation eines Binnenstaates, dargestellt am Beispiel Oesterreichs.
64159: WARWICK. - View on Castle.
64160: WARWICK. - View on Castle.
64161: WARWICK. - Warwick Castle, Bedroom.
15609: WARWICK. - Warwick Castle. River Front, from the Park.
59906: WASCH & CO. - Portrait of Petrus Augustus de Génestet.
59914: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - A Kaffir Kraal in Transvaal.
64226: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Native Wild Cattle, Cadzow Forest, Lanarkshire.
64230: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Kerrera & Mull, from Oban
11643: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Island of Staffa.
16480: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Tower of London from the Thames.
16482: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Keyser's Royal Hotel, London.
16483: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - London. Westminster Abbey, from the North.
16484: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - London. Paul's Cathedral from Southwark.
64228: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Loch Awe and Bencruachan
64229: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Dunstaffnage Castle, Loch Etive.
55311: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Ely Cathedral, from the Park.
55312: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Choir, Ely Cathedral, looking East.
27608: WASHINGTON. - Obelisk, 555 feet.
72429: WASHINGTON, GEORGE. - Portrait of George Washington, the 1th President of the United States, with 1 page text.
11634: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - West Tower, Ely Cathedral, from the Gallery.
27607: WASHINGTON. - Capitol.
11631: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Choir Ely Cathedral, looking east.
55310: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Have, Ely Cathedral.
55299: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Lady Chapel, Ely Cathedral.
9934: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Intriforum, Durham Cathedral.
9936: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Castleton, Derbyshire.
52326: WASHINGTON. - Capitol Hiil, from right angel.
52327: WASHINGTON. - Panoramic view from the air on Washington, with in the foreground the Smithonian Institution and in the background Capitol Hill
11624: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Clifton Bridge from Ashton Meadows - High Water.
11626: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Bart Abbey & Institute Gardens.
10527: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Houses of Parliament, London, from the Thames.
71098: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Linnet S.S. at Cairnbaan Locks, Crinan Canal.
71101: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Fair at Brodick, Arran.
71105: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - The Caledonian Canal at Port Augustus. S S Condolier.
10372: WASHINGTON. - The Capitol.
27609: WASHINGTON. - The Treasury Building.
27610: WASHINGTON. - The White House.
64225: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Hamilton Palace, Lanark.
20591: WASHINGTON. - Capitol, from the left.
16692: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Government Avenue, Cape Town.
16693: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - On the main road at Wynberg, S.A.
16688: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Hout Bay.
16689: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Parliament House and Table Mountain, Cape Town.
16683: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Queens Hotel, Sea Point & Lions Head, S. A.
16682: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Table Mountain, Cape Town.
16680: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Cape Town. Panorama.
64227: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - Loch Long, from Arrochar.
9974: WASHINGTON, GEORGE WILSON. - The Herring Season at Aberdeen.
52328: WASHINGTON. - View on the White House, with in the foreground the pond.
51565: WASILEWSKI, JAN. - Portrait of Jan Wasilewski, new ambassador of Poland in Belgium.
1478: WASILEWSKY, MIECZYSLAW (1942 - ). - Heca. Eberhard Pieper.
35164: WASSEN. - Near Wassen, Switserland a snow-avalanche has blocks the road of th St. Gothard.
856: WASSERMANN, JAKOB. - Lebensdienst. Gesammelte Studien, Erfahrungen und Reden aus drei Jahrzehnten.
73011: WASSILEFF, I. - Portrait of Königin Eleonora von Bulgarien.
73008: WASSILEFF, I. - Prinz Kirill von Bulgarien.
30819: WASSINK. - Schets eener geneeskundige topographie van Kotta Generaal Cochius, zoo als zij was op het einde van 1838.
35529: WASTERLAIN. - Mr. Wasterlain of Nilos, Coppejans, Fardeau and Buyle of the Belgium Athletic Association, revieing the new jumpimg poles.
20063: WASTERVAL, J. A. - Zwangerschap, Geboorte en Kindermoord bij de Papoeas in en om de Humboldtsbaai. Aanteekeningen.
30665: WATER, H. C. TOE. - Vergelijk van den tegenwoordigen toestand der Volken van Celebes met dien van Europa in de middeleeuwen.
30749: WATER, W. C. H. TOE. - Sampela. Een tafereel van Bimaneesche zeden, gewoonten en karakters.
9401: WATERFALL. - Waterffal. Railwaytrack.
9399: WATERFALL. - Waterffal. Trein ongeluk.
52377: WATERFALL. - Waterfall and steps, somewhere in Europe.
9406: WATERFALL, SOUTH AFRICA. - Transvaal, Waterfall, Tunnel East.
9407: WATERFALL. - Waterffal, View under.
34918: WATERHOUSE, ALFRED, ARCHITECT. - New Town Hall Albert Square Manchester. Details of Oriel & Angle Cable Princess St. & Albert Square & Half Elevation of Angle Cable.
34947: WATERHOUSE, ALFRED, ARCHITECT. - Owens College. Manchester.
34949: WATERHOUSE, ALFRED, ARCHITECT. - Manchester. New Town Hall. Details of Belfry Windows.
34950: WATERHOUSE, ALFRED, ARCHITECT. - Manchester. New Town Hall. Details of Principal Entrance Albert Square Front & Details of Main Gable over Principal Entrance.
34946: WATERHOUSE, ALFRED, ARCHITECT. - Manchester. New Town Hall Cooper St Front.
34944: WATERHOUSE, ALFRED, ARCHITECT. - Owens College. Manchester. Staircase and other Windows.
34945: WATERHOUSE, ALFRED, ARCHITECT. - Owens College. Manchester. Plans.
34943: WATERHOUSE, ALFRED, ARCHITECT. - Owens College. Manchester.
34940: WATERHOUSE, ALFRED, ARCHITECT. - Interior of Heythrop Hall, Oxon.
34939: WATERHOUSE, ALFRED, ARCHITECT. - Central Institution of the City & Guilds of London. Institute for the Advancement of Technical Education, Exhibition Road, Kensington.
34919: WATERHOUSE, ALFRED, ARCHITECT. - Town Hall. Details of Albert Square Front, Manchester.
34884: WATERHOUSE, ALFRED, ARCHITECT. - Residence Cambridge.
34861: WATERHOUSE, ALFRED, ARCHITECT. - New Town Hall Manchester. Details of Clock Stage & Upper Part of Tower. Plans.
54264: WATERLOO. - Farm of Hougoumont.
13584: WATERLOO. - Les 3 Monuments.
51686: WATERLOO. - Heavy snow-fall on the route of Brussels-Charleroi.
59152: WATERMAN, N. - De geneeskundige organisatie in de kolonie Curaçao.
54221: WATERMOLEN. - Hollandsche Watermolen.
18266: WATERSCHOOT V.D. GRACHT, W. J. A. M. - De laat-palaeozoische plooiïngsphase in Noord-Amerika.
1959: WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, MR. W.A.J.M. VAN. - Eenige bijzonderheden omtrent de oorspronkelijke Orang Koeboe in de omgeving van het Doewabela-Gebergte van Djambi.
1973: WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, MR. W.A.J.M. - Voorloopige mededeeling in zake de geologie van Centraal-Celebes.
2807: WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, W.A.J.M. VAN. - De onderbouw van Nederland.
1829: WATERSCHOOT V.D. GRACHT, W. J. A. M. - Tectonische Hoofdlijnen van Noord-Amerika.
55393: WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, W-S-J. VAN. - Portrait of W-S-J, van Waterschoot van der Gracht, after a photograph by Koene & Büttinghausen, of Walther-Simon-Joseph van waterschoot van der Gracht. Membre de la 1e chambre des Etats-Généraux.
8756: WATERSON, ROXANA. - Houses, Graves and the Limits of Kinship Groupings among the Sa'dan Toraja.
8578: WATERSON, H. ROXANA. - The Ideology and Terminology of Kinship Among the Sa'dan Toraja.
74231: WATERSOON, ROXANA. - Flows of words and flows of blessing. The poetics of invocatory speech among the Sa'dan Totaja.
9410: WATERVAL-BOVEN. - Waterval Boven, vervoer van steenen.
9412: WATERVAL-BOVEN. - Waterval Boven, panoramic view.
9405: WATERVAL-ONDER. - Waterfall, Onder & Boven. Tunnel.
9421: WATERVAL-BOVEN. - Kaffers Waterval-Boven (2).
9422: WATERVAL-BOVEN. - Kaffers Waterval-Boven (3).
9420: WATERVAL-BOVEN. - Waterval-Boven, landscape with two white Southafricans.
9417: WATERVAL-BOVEN. - Kaffers Waterval-Boven.
9418: WATERVAL. - Administratiegebouw Oosterlijn Waterval-Boven.
9419: WATERVAL-BOVEN. - Waterval-Boven, view.
9400: WATERVAL. - Wateffal, Onder. Railway-workers.
9415: WATERVAL-BOVEN. - Waterval-Boven, station.
9402: WATERVAL-ONDER. - Waterfall, Onder, stones.
9403: WATERVAL. - Waterffal, Panoramic view.
9416: WATERVAL. - Waterval Station.
58823: WATKINS PHOTO, CHARLES. - Portrait of Mr. William White, 21 years doorkeeper at the House of Commons.
58644: WATKINS, HERBERT. - Portrait of a lawyer or judge.
70452: WATKUSKI, WIESLAW. - Rosemary's baby - film Roman Polanski
8315: WATSEKE, F. S. - Tondanose Raadsels.
8296: WATSON, C. W. - Some Preliminary Remarks on the Antecedents of Modern Indonesian Literature.
56718: WATSON, A. S. - Portrait of Lord Hastings.
70385: WATSON, ALBERT. - Mad Dog.
70444: WATSON, WILLIAM. - The great Japan Exhibition. Art of the Edo Period 1600-1868.
49535: WATT, JAMES. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
14267: WATTS & CO. - Portrait of a woman.
29707: WATUSEKE, F. S. - Een Waruga en een Waruga-Deksel in Oud-Tondano. Korte mededelingen.
19296: WATUSEKE, F. S. - Tondanose Raadsels.
8587: WATUSEKE, F. S. - Hukum and Other Administrative Terms in the Languages of Minahasa.
8470: WATUSEKE, F. S. - Minahasische Liederen uit Tonséa.
19300: WATUSEKE, F. S. - Gegevens over de taal van Pantar - een Irian taal. Naschrift door J. C. Anceaux.
8278: WATUSEKE, F. S. - Oude gebruiken bij zwangerschap en geboorte in Tondano.
8382: WATUSEKE, F. S. - Tondanose Liederen - En Tetabaken Né Toudano.
73943: WATUSEKE, F. S. & D. E. F. HENLEY. - C. C. Predigers Verhandeling over het Plaatselijk Bestuur en de Huishouding van de Minahasa in 1804.
68340: WAUGH, A. S. UND T. G. MONTGOMERIE. - Die neuesten Englischen Aufnahmen im mittlern Himalaya, in Kaschmir und im Karakorum.
57519: WAUTERS, A.-J. - Le Congo entre l'Équateur et l'Océan.
57522: WAUTERS, A.-J. - Le role des grandes villes et leur importance politique et sociale.
57451: WAUTERS, A.-J. - Karéma. Première station de l'Association Internationale Africaine.
57453: WAUTERS, A.-J. - Niger et Bénué par Adolphe Burdo. Un voyageur belge dans l'Afrique centrale. Rapport.
57504: WAUTERS, A.-J. - Le Congo et les Portugais. Réponse au Mémorandum publié par la Societé de Géographie de Lisbonne.
57505: WAUTERS, A.-J. - Landen. Description, histoire et institutions.
57437: WAUTERS, A.-J. - L'Afrique Centrale en 1522. Le Lac Sachaf d'après Martin Hylacomilus et Gérard Mercator.
57523: WAUTERS, A.-J. - Attenhoven.
57415: WAUTERS, A. J. - Le Zambèse, son histoire, son cours, son bassin, ses produits, son avenir, étudiés.
57543: WAUWERMANS, H. - Exposition Universelle d'Anvers. Exposition du Congo. Rapport du comité d'organisation.
51818: WAVRE. - New 170 m long Viaduct build on the highway Bruxelles-Wavre.
52365: WAWONA. - Big Tree, Wawona, 28 Ft. Diameter.
14675: WAYLAND & CO. - Portrait of a man.
34875: WEATHERLEY, W. SAM. - Westminster Abbey. Northern Porches. The Late Sir G. Gilbert Scott.
34871: WEATHERLEY, W. SAM. - Choir, Sens. Choir Canterbury. (Illustrating Lectures at the Royal Academy by Sir G. Gilbert Scott, R. A.).
18324: WEBB, GEO. - San Lorenzo River, Santa Cruz.
18325: WEBB, GEO. - Santa Cruz Beach.
18326: WEBB, GEO. - Santa Cruz Beach (2).
18327: WEBB, GEO. - Santa Cruz, Pacific Avenue from the North.
14446: WEBB, SYDNEY. - Portrait of a couple.
28288: WEBBER, JOHN. - Une Femme de l'Entrée du Prince Guillaume.
28293: WEBBER, JOHN. - Divers Ouvrages des Habitants de l'Entrée de Nootka.
28269: WEBBER, JOHN. - Vue des Habitations de l'Entrée de Nootka.
28270: WEBBER, JOHN. - Intérieur d'un Hippah de la Nouvelle Zélande.
28273: WEBBER, JOHN. - Vues de la Côte du Kamtchatka.
28274: WEBBER, JOHN. - Chevaux de Mer.
28275: WEBBER, JOHN. - Un Homme de la Terre de Van-Diemen.
28277: WEBBER, JOHN. - Danse de Nuit, exécutée par les Femmes de Hapaee.
28249: WEBBER, JOHN. - Un Homme de Oonalashka.
28297: WEBBER, JOHN. - Vue du Havre de Noël, Terre de Kerguelen.
28272: WEBBER, JOHN. - Habitans et Habitations de l'Entrée de Norton.
28244: WEBBER, JOHN. - Chapeaux des Naturels d'Oonalashka.
28242: WEBBER, JOHN. - Interieur d'une maison de Oonalashka.
28302: WEBBER, JOHN. - Un Opossum de la Terre Van-Diemen.
28303: WEBBER, JOHN. - Une Femme de la Terre Van-Diemen.
28257: WEBBER, JOHN. - Homme du Kamtchatka.
28258: WEBBER, JOHN. - Un Homme de l'Entrée de Nootka.
28292: WEBBER, JOHN. - Vues des Terres de la Côte Occidentale de l'Amérique, à l'Ouest de la Riviere de Cook.
28287: WEBBER, JOHN. - Vues de la Côte Occidentale d'Amérique.
28262: WEBBER, JOHN. - Vue de l'interieur d'une maison de l'Entrée de Nootka.
28263: WEBBER, JOHN. - Intérieur d'un Morais d'Atooi.
28304: WEBBER, JOHN. - Cimetiere d'Atooi.
28251: WEBBER, JOHN. - Jeune Femme de l'Isle Sandwich.
28252: WEBBER, JOHN. - Homme de l'Isle Sandwich avec son Casque.
28254: WEBBER, JOHN. - Vues de la Côte de Asie.
28256: WEBBER, JOHN. - Offrandes faites au Capitaine Cook, aux Isles Sandwich.
28289: WEBBER, JOHN. - Loutre de Mer.
28296: WEBBER, JOHN. - Danse d'O-Taïti.
28291: WEBBER, JOHN. - Une Vue de l'Interieur de l'Isle d'Atooi.
28255: WEBBER, JOHN. - Canots d"Oonalashka.
28290: WEBBER, JOHN. - Un Homme de l'Entrée du Prince Guillaume.
28229: WEBBER, JOHN. - Un Ours Blanc.
28259: WEBBER, JOHN. - Une femme de l'Entrée de Nootka.
28253: WEBBER, JOHN. - Les Tschutsky et leurs Habitations.
28285: WEBBER, JOHN. - Fiatooka ou Cimetiere de l'Isle de Tongataboo.
28284: WEBBER, JOHN. - Sacrifice humain qui eut lieu dans un des Morais d'O-Taiti.
28283: WEBBER, JOHN. - Natche, ou Grande Fête en l'Honneur du Fils du Roi de Tongataboo.
28278: WEBBER, JOHN. - Danse de Nuit, exécutée par les Hommes de Hapaee.
28280: WEBBER, JOHN. - Une Femme de Eaoo.
28266: WEBBER, JOHN. - Vue de Huaheine.
28264: WEBBER, JOHN. - Vue d'Anamooka.
28260: WEBBER, JOHN. - Vue de l'Anse fermée de l'entrée du Prince Guillaume.
28246: WEBBER, JOHN. - Une femme du Kamtchatka.
28241: WEBBER, JOHN. - Tereoboo, Roi d'Owyhee apportant des presents au Capitaine Cook.
28239: WEBBER, JOHN. - Vue du Havre de St. Pierre et St. Paul, au Kamtchatka.
28240: WEBBER, JOHN. - Homme du Kamtchatka voyageant en hiver.
28237: WEBBER, JOHN. - Intérieur d'une habitation d'hiver du Kamtchatka.
28236: WEBBER, JOHN. - Divers ouvrages des habitans de l'Isle Sandwich.
28235: WEBBER, JOHN. - Habitations d'été et d'hiver du Kamtchatka.
28232: WEBBER, JOHN. - Vue de Bolcheretzkoi Bourgade du Kamtchatka.
28233: WEBBER, JOHN. - Vue de Karakakooa, partie de l'sle Owhyee.
28227: WEBBER, JOHN. - Traîneau des Kamtchadales.
28243: WEBBER, JOHN. - Naturels et Habitations de Oonalashka.
28306: WEBBER, JOHN. - Poulaho, Roi des isles des Amis, buvant la Kava.
28307: WEBBER, JOHN. - Le Corps de Thee, Chef de O-Taiti, tel qu'on le conservoit après sa mort.
65018: WEBER, L. OTTO. - Portrait of Duke Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach and Duchess Carola Feodora Princess von Meiningen.
33788: WEBER, ERNST. - Van de Ganges naar den Amazonenstroom.
69290: WEBER, W. - Die Tiefenverhältnisse des Arabischen Meerbusens (Roten Meeres).
14093: WEBER, JOZEF M. - Portrait of a man and woman.
2012: WEBER, L. & R. BOONSTRA VAN HEERDT. - De grensstreken tusschen Loewoe en Mamoedjoe in Centraal-Celebes.
46586: WEBER, CARL MARIA FRIEDRICH ERNST, FREIHERR VON. - Portrait.
73253: WEBER, L. OTTO. - Herzog George II von Sachsen-Meinigen.
3233: WEBER, MAX. - Siboga-Expeditie 1899-1900. Introduction et description de l'expedition.
70287: WECHABITES. - Expéditions Anglaises en Arabie; Guerre contre les Wechabites; Détails sur ces Arabes, et sur l'Iman de Mascate.
50293: WECHEL, ANT. TE. - Boschwezen en Djatihouthandel op Java.
47217: WECK, A. - Bildnis Feldwebel der 8. Rheinisches Infanterie-Regiment Nr. 70.
47180: WECK, A. - Bildnis Lieutenant Adjudant Weber.
38482: WEDDELL, H. A. - Chloris Andina. Essai d'une Flore de la Région Alpine des Cordillères de L'Amérique du Sud. Tome deuxième.
70215: WEDDELL, J. - Voyage au Pole du Sud, Entrpris pendant les années 1822, 23 et 24, exploration des eaux de la mer antarctique, jusqu'au 74* de lat., et visite à la terre de Feu. (Extrait).
654: WEDDERKOP, HERMANN V. - Der Rhein von den Alpen bis zum Meere. 67 Bilder eingeleitet. Erläutert von Emil Schaeffer.
30642: WEDDIK, A. L., E.A., - De Notenmuskaat-Kultuur op Java. & Schets van den aanleg eener plantagie van Noten-muskaat-boomen. & Proeve over de teelt van den Kruidnagel-boom op Java.
59894: WEDDIK, J. W. TH. - Portrait of J. W.Th. Weddik, Evangelisch-Lutherse predikant te Utrecht.
30661: WEDDIK, A. L., E.A., - De Notenmuskaat-Kultuur op Java. & Schets van den aanleg eener plantagie van Noten-muskaat-boomen. & Proeve over de teelt van den Kruidnagel-boom op Java.
1061: WEDEKIND, ARMIN W. - Beiträge zur Kasuistik der psychischen Infektionen.
5972: WEEL, K.M. VAN. - Een tocht op de Bensbach-Rivier of Torasi, de grensrivier van Zuid Nieuw-Guinea, in Dec. 1906.
5971: WEEL, K.M. VAN. - Toevoegingen tot den onderzoekingstocht-Hellwig in April 1907 per Gouv.-Mar. S.S. ,,Spits".
51139: WEEL, K.M. VAN. - Verkenning van rivieren tusschen Oost-Baai en Digoel-Rivier. (Zuid Nieuw-Guinea).
59599: WEEL, M. A. VAN. - Reisindrukken van Curaçao.
62265: WEEMS, TED & JACQUES RÉALE. - Oh Mo'nah. Légende Orientale. By Ted Weems and "Country" Washburn. Paroles francaises de Jacques Réale.
67670: WEENINK & SNEL. - Middelburg. Luchtopname centrum met stadhuis.
64909: WEENINK & SNEL. - Portrait of Ex-King Wilhelm II.
66980: WEERDEN, J. S. VAN. - Marten Douwes Teenstra in Suriname, 1828-1834. Een groninger pionier in de West.
67592: WEESE, D. A. - Portrait of a little one.
60761: WEESING, H. J. - Portrait of B. L. Voskuil.
56336: WEESING, H. J. - Portrait of a woman.
52987: WEESING, H. J. - Portrait of a the families Rupe-Meulman related young woman.
52986: WEESING, H. J. - Portrait of a the families Rupe-Meulman related man with little boy.
52985: WEESING, H. J. - Portrait of a the families Rupe-Meulman related little girl.
52983: WEESING, H. J. - Portrait of a the families Rupe-Meulman related woman.
46235: WEESING, H. J. - Portrait of a little one.
46348: WEESING, H. J. - Portrait of Willem Blekkingh.
46301: WEESING, H. J. - Portrait of a little girl.
46300: WEESING, H. J. - Portrait of a boy (2).
46245: WEESING, H. J. - Portrait of a boy.
75884: WEESP. - Gezichten te Weesp, 20 originele foto´s.
67526: WEGELING'S. - Kralingsche Veer, IJsselmondselaan.
67672: WEGELING. - Kralingsche Veer.
67673: WEGELING. - Groeten uit Kralingscheveer.
53699: WEGEMANN, G. - Die Veränderung der Ostseeküste des Kreises Hadersleben.
54133: WEGENER & MOTTU. - Portrait of C. N. (Lefabre).
69337: WEGENER & MOTTU. - Portrait of Gerlof van Vloten.
61182: WEGENSTEIN, F. - Hotel Schweizerhof et la Chute du Rhin.
76166: WEGNER, L. - Portrait of Lodewijk Caspar Luzac.
62400: WEGNER & MOTTU. - Portrait of François Haverschmidt.
61297: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a woman (8).
62409: WEGNER & MOTTU. - Portrait of Jacoba Johanna Maria Osti, wife of François Haverschmidt.
61262: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a man (6).
61328: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a baby.
61313: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a woman (9).
61312: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a man (8).
61296: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a woman (7).
61295: WEGNER, LOUIS. - Portrait of a man (4).
61294: WEGNER, LOUIS. - Portrait of a man (3).
61292: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a man (7).
61291: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a woman (6).
61286: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a woman (5).
61277: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a woman (4).
61263: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a woman (2).
61256: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a woman (3).
61254: WEGNER, LOUIS. - Portrait of a man..
61264: WEGNER, LOUIS. - Portrait of a woman.
61177: WEGNER & MOTTU. - Portret van Jkvr Pieternella Cécile Sandberg.
61149: WEGNER & MOTTU. - Portretvan Mr. Dr. Johannes Pieter van Tienhoven.
61025: WEGNER & MOTTU. - Portret van (Baronesse) Anna Habina Jacoba Scholten - Lewe Van Middelstum.
61024: WEGNER & MOTTU. - Portret van een baby, relatie hebbend met de Hoeufft familie.
61023: WEGNER & MOTTU. - Portret van mevrouw van der Meulen-van Hengst.
61009: WEGNER & MOTTU. - Portret van Dr. Gerrit A. Hulsebos.
61268: WEGNER, LOUIS. - Portrait of a man (2)..
60758: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a man (5).
54399: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a woman.
46182: WEGNER & MOTTU. - Portrait of L. S. Croock(e)wit.
72016: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a young man.
72017: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a young man (2).
14057: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a woman leaning on a chair.
70885: WEGNER & MOTTU. - Portret van Jacobus Johannes Tiele.
70676: WEGNER & MOTTU. - Portret van J. Tobias, Jr., Zwolle, voorheen te Zwartsluis.
54384: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a young woman.
54790: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a little child.
54427: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a woman.
54380: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a young girl.
54370: WEGNER & MOTTU. - Portret van een Ritmeester der Huzaren.
54362: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a woman leaning on a chair.
54361: WEGNER & MOTTU. - Portret van een 1e luitenant.
54358: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a man.
54321: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a man.
14054: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a man.
53341: WEGNER & MOTTU. - Portrait of Mrs. Pel- van Eybergs Santhagen.
53309: WEGNER & MOTTU. - Portrait of Henriette Vinsen (?).
53310: WEGNER & MOTTU. - Portrait of Marie de Clercq.
53294: WEGNER & MOTTU. - Portrait of Bartholomeus Theodorus Lublink Weddik.
53254: WEGNER & MOTTU. - Portrait of Willem Veeckens.
53252: WEGNER & MOTTU. - Portrait of Nina Veeckens-Traisfenes (married with Frits Veeckens.
53251: WEGNER & MOTTU. - Portrait of Frits Veeckens.
53250: WEGNER & MOTTU. - Portrait of Aunt Veeckens-Rupe (married with Uncle Veeckens).
53243: WEGNER & MOTTU. - Portrait of Gonne Zilver Rupe (married with Willem Zilver Rupe).
53242: WEGNER & MOTTU. - Portrait of Willem Zilver Rupe.
53232: WEGNER & MOTTU. - Portrait of tante Anne Rupe.
52992: WEGNER & MOTTU. - Portrait of Koningin Wilhelmina & Hendrik van Mecklenburg-Schwerin.
52945: WEGNER & MOTTU. - Portrait of A. R. Weddik.
52941: WEGNER & MOTTU. - Portrait of Anna Vinsen (?).
52932: WEGNER & MOTTU. - Portrait of Mr. Stellingwerff.
52926: WEGNER & MOTTU. - Portrait of Klaas.
52927: WEGNER, L. - Portrait of Mr. Michmershuyzen.
52928: WEGNER & MOTTU. - Portrait of Mr. Bell.
52916: WEGNER & MOTTU. - Portrait of Bram de Wit and his wife.
52908: WEGNER, L. - Portrait of Th. Reichelt.
52898: WEGNER, LOUIS (LUDWIG). - Portrait of the young Frits C. Veeckens.
52895: WEGNER & MOTTU. - Portrait of oom Veeckens.
52887: WEGNER, LOUIS (LUDWIG). - Portrait of tante Anne (Rupe).
52876: WEGNER, LOUIS (LUDWIG). - Portrait of Mama Rupe.
52689: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a young man (2).
52688: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a young man.
13857: WEGNER & MOTTU (WEGNER, LOUIS (LUDWIG) & P. A. MOTTU). - Villa de Brink te Driebergen. (Architect H. J. van den Brink, 1865).
59899: WEGNER & MOTTU - Portrait of Jan Jakob Lodewijk ten Kate.
46332: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a woman.
46327: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a man (2).
46268: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a young woman.
46226: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a man.
14052: WEGNER & MOTTU. - Portrait of an older woman.
70883: WEGNER & MOTTU. - Portret van Pieter Anton Tiele.
13860: WEGNER & MOTTU (WEGNER, LOUIS (LUDWIG) & P. A. MOTTU). - Sigaren-magazijn van den Hofleverancier P.G.C. Hajenius, op den Dam te Amsterdam (Architect H. J. van den Brink, 1858).
13862: WEGNER & MOTTU (WEGNER, LOUIS (LUDWIG) & P. A. MOTTU). - Groote Club op den Dam te Amsterdam (Architect H. J. van den Brink, 1858).
13859: WEGNER & MOTTU (WEGNER, LOUIS (LUDWIG) & P. A. MOTTU). - Aartsbisschoppelijk Seminarie Rijsenburg, te Driebergen. (Architect H. J. van den Brink, 1858).
34595: WEGNER & MOTTU. - Portrait Jacob Van Lennep.
28544: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a man. Oval on white background.
14056: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a woman with book.
67133: WEGNER & MOTTU. - Portrait of W. Harmens Cz, van Harlingen.
14171: WEGNER & MOTTU. - Portrait of Ds. J. van Leeuwen.
14055: WEGNER & MOTTU. - Portrait of an older woman with shawl.
14053: WEGNER & MOTTU. - Portrait of an older man.
14058: WEGNER & MOTTU. - Portrait of a man sitting on a chair.
14936: WEGRATH. - Portrait of a family.
14937: WEGRATH, OTTO. - Portrait of Johann Pauer.
9571: WEHRLI, GEBR. - Luzern, Löwendenkmal.
12074: WEHRLI, GEBR. - Luzern und die Alpen.
11203: WEHRLI, GEBR. - Handeckfall & Grimselstrasse.
11202: WEHRLI, GEBR. - Grimsel. Hospiz m.Finsteraarhorn.
9570: WEHRLI, GEBR. - Lugano. Via Nassa.
7290: WEHRLI, GEBR. - Der Hahnensee bei St. Moritz.
11199: WEHRLI, GEBR. - Wengeralp. Jungfrau.
64313: WEHRLI, GEBR. - Schweizerisches Landesmuseum in Zürich. Partie aus der untern Kapelle mi Blick in den Kreuzgang.
64312: WEHRLI, GEBR. - Schweizerisches Landesmuseum in Zürich. Die Waffenhalle.
64311: WEHRLI, GEBR. - Zürich. Landesmuseum. Nordfront.
9711: WEHRLI, GEBR. - Territet et la Dent du Midi 3185 m.
11198: WEHRLI, GEBR. - Interlaken; Die Jungfrau.
26723: WEHRLI A.-G. - Axenstrasse und Uri-Rotstock.
11204: WEHRLI, GEBR. - Wengeralp. Eiger & Mönch.
9712: WEHRLI, GEBR. - Genève. Place des Alpas le Jura.
9713: WEHRLI, GEBR. - Territet et le Chemin de fer à Glion.
64314: WEHRLI, GEBR. - Schweizerisches Landesmuseum in Zürich. Zimmer aus dem Seidenhof in Zürich mit Ofen von Ludwig Pfau, Winterthur 1620.
9705: WEHRLI, GEBR. - Genève. Les rues du Montblncn et du Chantepoulet.
9709: WEHRLI, GEBR. - Genève et le Monument Brunswick.
9710: WEHRLI, GEBR. - Genève. Place Neuve.
11201: WEHRLI, GEBR. - Kleine Scheidegg & Wetterhorn.
11200: WEHRLI, GEBR. - Interlaken. Blick von der Heimwehfluh au Eiger Mönch & Jungfrau.
28876: WEHRLI, GEBR. - Lugano. Paradiso e San Salvatore.
28543: WEHRLI, GEBR. - Axenstrasse und Fluelen.
28536: WEHRLI, GEBR. - Blick von Obstalden und Amden,
28535: WEHRLI, GEBR. - Tellskapelle.
28534: WEHRLI, GEBR. - Luzern. Promenade & Pilatus.
9583: WEHRLI, GEBR. - Wettersattel: Blickauf Viescherwand Mönch und Eiger.
20078: WEHRLI, GEBR. - Strasse nach Bättlis.
20079: WEHRLI, GEBR. - Obstalden.
20080: WEHRLI, GEBR. - Urigen Hôtel Post und Kammlistock.
20081: WEHRLI, GEBR. - Am Wallensee, Parthie mit Mühlehorn.
20082: WEHRLI, GEBR. - Glarus.
20083: WEHRLI, GEBR. - Strasse nach Amden. (Rückblick auf Weesen).
20084: WEHRLI, GEBR. - Hertenstein & Pilatus.
20089: WEHRLI, GEBR. - Braunwald. Blick auf Linthal.
20090: WEHRLI, GEBR. - Hôtel Klausen-Passhöhe mit Kammlistock und Scheerhorn.
20028: WEHRLI, GEBR. - Clarens. Petite Ile.
20027: WEHRLI, GEBR. - Axenstrasse.
20023: WEHRLI, GEBR. - Bellagio. Vedudat dall Sasso di San Martino.
20021: WEHRLI, GEBR. - Lago di Lugano. Gandria.
20022: WEHRLI, GEBR. - Lugano; Quai e Monte S. Salvatore.
17374: WEICHSEL. - Weichselbrücke vor dem Abbruch aufgenommen 3.8.27.
17382: WEICHSEL. - Weichselbrücke nach der Fertigstellung aufgenommen 1909.
3306: WEICKER, HANS. - Kiautschou. Das deutsche Schutzgebiet in Ostasien.
63436: WEIDMANN, K. - Calle Colonial. La Guaira - Venezuela.
67954: WEIDNER, FR. - Der mexikanische Staat Sinaloa.
54939: WEIJDERVELDT, LEON A. V. - Portrait of a young man.
54941: WEIJDERVELDT, LEON V. - Portrait of a young woman.
5513: WEIJENBERGH, PROF. H. - Iets over en oorsprong van den vee-rijkdom van Zuid-Amerika.
50800: WEIJER, G. A. PH. - In memoriam Prof. Dr. L. Ph. Le Cosquino de Bussy.
59384: WEIJERMAN, J. W. JENNY. - Van waar moet het water komen voor eene waterleiding te Paramaribo.
66882: WEIJERMAN, J. W. JENNY. - Eene waterleiding voor Paramaribo.
25251: WEIJERS, HENRICO ENGELINO/PETRUS JOHANNES VETH. - Specimen e litteris orientalibus exhibens Majorem Partem Libri as-Sojutii de Nominibus Relativis (...)/ Pars Reliqua Libri as-Sojuti de (...).
4611: WEIJERS, M. - De hooge rand van Bergen op Zoom.
58470: WEIJNEN, JOS. - Groupportrait of Ludmilla d'Ansembourg born Harnoncourt with her 11 children (à' lóccasion du "Hochzeit von Franz").
72947: WEIJNEN, P. - Intocht 's-Hertogenbosch. (Bezoek Koningin?).
67398: WEIJNEN, P. - Portrait of Jean Michel baron van Boecop.
46513: WEIMAR. - View into the reading-room of the "Zentralbibliothek der deutschen Klassik" in Weimar..
623: WEINGARTNER, FELIX. - Franz Schubert und sein Kreis. 72 Bilder eingeleitet.
49661: WEINGARTNER, FELIX. - Portrait of Felix Weingartner, after a photograph of Felix Weingartner, Edler von Münzberg. Kgl. preussischer Kapellmeister, 1. Dirigent der Kaim-Konzerte München.
14134: WEINGARTNER-WEIJERMANS, B. J. C. - Portrait of a little child.
27779: WEINGARTSHOFER. - Semmeringbahn. Bolleros-Tunnel mit dem Viaduct ,,Kalte Rinne".
37542: WEINTHAL, LOUIS JOSEPH. - Portrait of Louis Joseph Weinthal, after a photograph by S. Schotel jr, Rotterdam, with short biography of Louis Joseph Weinthal, Consul de la République de Guatemala, Propriétaire Directeur de la Maison Weinthal & Cie, Rotterdam.
56379: WEISE, P. - Portrait of a boy with a dog.
56369: WEISE, P. - Portrait of a young man.
56337: WEISE, P. - Portrait of a young woman.
56330: WEISE, ATELIER P. - Portrait of a young man.
56370: WEISE, P. - Portrait of a young woman in theatre dress.
53211: WEISE, OTTO FRÉDERIC. - Portrait of Otto Fréderic Weise, after a photograph of Otto Fréderic Weise, de la maison d'Imortation et d'Exportation Weise & Cie, Rotterdam.
14858: WEISE, G. - SOMMEFRELD. - Portrait of a woman.
56359: WEISE, P. - Portrait of a woman.
855: WEISENBORN, GÜNTHER. - Die Illegalen. Drama aus der deutschen Widerstandsbewegung.
68171: WEISGERBER, H. - Notes sur l'Oued-Rir et ses habitants et sur quelques monuments du Sahara Algérien.
34054: WEISKIRCH, JOHANNA. - Over de stad aan den Gouden Hoorn. (Konstantinople).
34849: WEISMANN, A. - R. K. Dorpskerk - Eglise Catholique.
34831: WEISMANN, A. - Dorpskerk voor de R. K. Eeredienst.
34827: WEISMANN, A. - Graftome in een kerk in gotischen style. Monument funéraire Style gothique.
6775: WEISS, THEODOR. - Zur ostsyrischen Laut- und Akzentlehre auf Grund der ostsyrischen Massorah-Handschrift des Britisch Museum. Mit Facsimiles von 50 Seiten der Londoner Handschrift.
68276: WEISS, FRIEDRICH. - Über den Orthodromismus der Erhebungen. Zur Orographie von Mittel-Deutschland.
18012: WEISS, CARL. - Portrait of two boys.
65913: WEISS, LOUISE. - Une visite à l'Institut des Minorités nationales de la République Populaire de Chine.
50551: WEISSENBERG, S. - Zur Anthropologie der deutschen Juden.
17380: WEISSENBERG. - Sandbänke oberhalb von Weissenberg, 15.8.1928.
17379: WEISSENBERG. - Drieländerecke bei Weissenberg mit Sandbank, 15.8.1928.
75935: WEISSENBORN, THILY. - Weg naar Telaga-Bodas. Vulkaan Tjikorai.
76205: WEISSENBORN, THILY. - Hotel Papandajan, Stationsweg, Garoet.
76189: WEISSENBORN, THILY. - Meer van Garoet.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books[an error occurred while processing this directive]

9/14