Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
63289: SMULDERS & CO, J. - Kompas van het Nabije Oosten, bevattende: De Balkan, Turkije met de Dardanellen, Zuid Rusland met Oekraïne en Kaikasus, Irak, Arabiä, Palestina en Syrië, Abessinië, Lybië, Egypte met Roode Zee en Suezkanaal.
70126: SMYRNE (IZMIR). - Collection of 25 photographs.
32617: SMYTHIES, B. E. - Bird Notes from Mt. Kinabalu.
66907: SN. - Suriname voor jongelieden.
19579: SNACKEIJ, ARNOLD. - Berichten en mededeelingen.
56248: SNCASE. - (de Haviland) SE 535 Mistral, 8-PE.
8589: SNEDDON, J. N. AND HUNGGU TADJUDDIN USUP. - Shared Sound Changes in the Gorontalic Language Group: Implications for Subgrouping.
74105: SNEDDON, J. N. - Diglossia in Indonesian.
31473: SNEEUWJAGT, R. J. C. - De Legende van het Ontstaan der Heilige Bronnen te Soeranadi (verzameld uit Inlandsche bronnen). Mededeelingen.
63718: SNELL, E. B. - Cheyenne Indian.
59382: SNELLEMAN, JOH. F. - Indinanen en negers.
59313: SNELLEMAN, JOH. F. - Suriname in beeld.
59626: SNELLEMAN, JOH. F. - Bataks en Bataks. (Review article on: Dr. T.S.G.Moelia, Het primitieve denken in de moderne wetenscap, 1933).
59615: SNELLEMAN, JOH. F. - Zielen in soorten (J.H.F.Kohlbrugge).
59357: SNELLEMAN, JOH. F. - Velerlei hout van Suriname. (Review on:) Dr. J. Ph. Pfeifer. De houtsoorten van Suriname I., 1926).
59294: SNELLEMAN, JOH. F. - Een Surinaamsch papegaaien-boek.
59300: SNELLEMAN, JOH. F. - Trocadéro.
59302: SNELLEMAN, JOH. F. - Een toevalligheid. (West-Indische Tentoonstelling: Onderwijs).
59581: SNELLEMAN, JOH. F. - Dr. H. D. Benjamins. Overleden 23 Januarie 1933. & Dr. H. D. Benjamins herdacht in de Koloniale Staten van Suriname.
59575: SNELLEMAN, JOH. F. - Dr. H. van Cappelle (Overleden 24 Aug. 1932).
59348: SNELLEMAN, JOH. F. - Walter E. Roth.
59429: SNELLEMAN, JOHN F. - Het sprookje van een goudland (Review article: The Discoverie of the large beautiful Empire of Guiana by Sir Walter Raleigh,...1928).
59555: SNELLEMAN, JOH. F. - Meetkundige aardrijkskunde.
59388: SNELLEMAN, JOH. F. - Negers in Nederland.
59170: SNELLEMAN, JOH. F. - De Surinaamsche scholen van de Evangelische Broedergemeente.
59171: SNELLEMAN, JOH. F. - Twijnen en spinnen.
59184: SNELLEMAN, JOH. F. - West-Indische tentoonstelling.
59186: SNELLEMAN, JOH. F. - Chineesche immigranten in Suriname.
59278: SNELLEMAN, JOH. F. - Hout en planken.
59603: SNELLEMAN, JOH. F. - Stulpmand en werpnet.
59323: SNELLEMAN, JOH. F. - Suriname in de Collectie-Six.
59546: SNELLEMAN, JOH. F. - De Nederlanders in Guinee en in Brazilë.
59558: SNELLEMAN, JOH. F. - De kaart voor onzen tijd.
59369: SNELLEMAN, JOH. F. - Surinaamsche muskieten. (Review article on C. Bonne en J. Bonne-Wepster: Mosquitos of Surinam, a study in neotropical mosquitoes, 1925).
50909: (SNELLEN, MAURITS). - De Nederlandsche pool-expeditie 1882-83.
50302: SNELLEN, E. - De nieuwe staatsregeling voor Britisch-Indië.
31794: SNELLIUS. - De uitreis van Hr. Ms. Willebrord Snellius. & De oceanographische expeditie aan boord van Hr. Ms. ,,Willebrord Snellius".
4528: SNELLIUS. - De Snellius-Expeditie. (27 Juli 1929 - 15 November 1930).).
60326: SNELLIUS. - Constructiën van het Problema van Snellius.
46685: SNIEDERS, AUGUST. - Portrait, by E. Barbaix, Gent, after a drawing by EB.
32321: SNIJDERS, W. J. J. - Operatie Sprinkhaan. (Suriname).
50419: SNIJDERS, C. J. - De ministerieele verantwoordelijkheid en het opperbevel.
34839: SNIJDERS, C. J., P. C. J. NOORDUIJN EN F. R. VAN ROYEN. - Atlas, behorende bij: Duurzame en tijdelijke versterkingskunst. Leerboek voor de Cadetten van alle wapens.
70237: SNODGRASS, MAJOR. - Les Birmans. Relation de la guerre qu'ils ont soutenue contre les Anglais; opérations de l'armée du major Campbell, depuis son débarquement à Rangoon, en mai 1824, jusqu'à la conclusion du traité de paix de Yandaboo, en fevrier 1826.
52974: SNOOIJ, D. - Portrait of Naatje (?).
31442: SNOUCK HURGRONJE, C. - Studien over Atjèhsche klank- en schriftleer.
30468: SNOUCK HURGRONJE, C. - Atjehsche taalstudiën.
30405: SNOUCK HURGRONJE, C. - Een miskende Arabische Palataal.
30343: SNOUCK HURGRONJE, C. - Islam und Phonograph.
19699: SNOUCK HURGRONJE, C. - De Chabar Mama Si Hetong.
19686: SNOUCK HURGRONJE, C. - Mensch en ,,Ding" als voegwoord.
29424: SNOUCK HURGRONJE, C. - J. H. C. Kern, 6 April 1833 - 4 Juli 1917.
29370: SNOUCK HURGRONJE, C. - Aanteekeningen op G. P. Rouffaer's opstel over Atjèhsche Soeltanzegels.
29226: SNOUCK HURGRONJE, C. - Nog iets over de Salasila van Koetei.
29210: SNOUCK HURGRONJE, C. - Twee populaire dwalingen, verbeterd door Dr. C. Snouck Hurgronje.
49910: SNOUCK HURGRONJE, C. - Abd Al-Aziez Bin Abd Ar-Rahmaan Aal Sa'oed Koning van den Hidjaaz en van Nedjd en Onderhoorigheden.
6535: SNOUCK HURGRONJE, C., (RED.) - Actes du XVIIIE Congres International des Orientalistes. Leiden 7-12 Septembre 1931.
38414: SNOUCK HURGRONJE, C. - Verspreide geschriften.
6895: SNOUCK HURGRONGE, DR. C. - De laatste vermaning van Mohammed aan zijne gemeente, uitgevaardigd in het jaar 1880 n. C., vertaald en toegelicht.
3338: SNOUCK HURGRONGE, C. - Verspreide geschriften, Deel VI: Boekaankondigingen, Verscheidenheden, Registers, Bibliographie.
4810: SNOW, LOIS WHEELER. - China on Stage. An American Actress in The People's Republic.
7036: SNOW, HELEN FOSTER. - Women in modern China.
73799: SOAMSAALEE. - Portraits of Princess Soamsaalee. Crown price's consort of Thailand. Two Photographs.
14399: SOAR, HENRY. - Portrait of a woman.
46544: SOBINOV, LEONID WITALJEWITSCH. - Leonis Witaljewitsch Soninow.
56249: SOCATA. - R 235 Guerrier.
56250: SOCATA. - MS.880B Rallye-Club, 87.
1390: SOCHA, ROMUALD (1943 - ) & LECH MAJEWSKI (1947 - ). - Umiera Czlowick Potrzebna Krew.
57536: SOCIETÉ ROYALE BELGE DE GÉOGRAPHIE. - Séance générale du 15 Juillet 1885. & Actes de la Société pendant les mois d'Aout et de Septembre 1885. Séance générale du 14 Octobre 1885. Séance générale du 16 Décembre 1885. Séance générale du 14 Janvier 1886. Séance générale du 18 Février 1886. Séance générale du 17 Mars 1886. Séance générale du 14 Avril 1886.
46399: SOCIÉTÉ DES LUNETIERS. - Objectifs Anastigmats "Primus". Objectifs Rectilignes "Clarus" & "Luminus". Oprique de Précision.
57872: SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS. - Projet de status d'une société de secours mutuels des huissiers, garçons de bureau et gens de service des administrations publiques.
65581: SOCIÉTÉ DES OCÉANISTES. - Liste des membres de la Société des Océanistes au 31 Juillet 1949.
8163: SOCINS, A. - Arabische Grammatik. Paradigmen, Literatur, Übungsstücke und Glossar.
8293: SOEBARDI. - Santri-religious elements as reflected in the book of Tjentini.
65454: SOEKAMISKIN. - Groupportrait of Workers at the Soekamiskin Airfield, Bandoeng.
8737: SOEKMONO, R. - In Memoriam A. J. Bernet Kampers 7 Oktober 1906 - 2 Mei 1992. Persoonlijke Herinneringen en Indrukken. Bibliografie van A. J. Bernet Kempers.
76324: SOEMBA/SUMBA. - Waarover spraken zij. Soemba.
68384: SOEMBER DJEROEK. - Portret van P. v. Lit, J.J.v.Gorsel, Camphuys en Kebon (?).
68398: SOEMBER DJEROEK. - Gezicht op de weg voor 't huis te Samboer Djeroek. Wagens en passargangers van Kalisat.
68400: SOEMBER DJEROEK. - Woning met G. Kamphuys.
68401: SOEMBER DJEROEK. - Gezicht op woning.
68402: SOEMBER DJEROEK. - Interieur woning met G. Kamphuys achter zijn bureau.
68403: SOEMBER DJEROEK. - Tabakschuur met stapelmeiden en J. Jaeggi, G. Kamphuys, P. v. LB.
50391: SOENARIOWIDJOJO, S. - Moslimsche feestdagen in leer en leven.
50368: SOENARIOWIDJOJO, S. - Het heilige boek der Javanen (,,Tjiptaning Mintaraga").
35768: SOENEN, VAN PRAET, DE CLIPPELE. - Trois Missionnaires aux mains des brigands. Les Pères Soenen - Van Praet - et De Clippele.
70924: SOERABAIA. - Kätha Mesrope bij de veranda.
70925: SOERABAIA. - Kätha Mesrope en echtgenoot bij de veranda.
70926: SOERABAIA. - Kätha Mesrope, ligstoel, veranda.
75950: SOERABAIA. - Simpangsche Tuin.
70919: SOERABAJA. - Brug, omgeving Soerabaja.
70920: SOERABAJA. - Stoet met draagstoelen.
64384: SOERABAJA. - Hairdresser in Soerabaja.
70934: SOERABAJA. - Portrait of an indonesian and dutch young man.
64420: SOERABAJA. - Portrait of a man in a street (2).
70949: SOERABAJA. - Car with Mr Mesrope and daughter.
70950: SOERABAJA. - Gezicht op het huis van E.E. en K. Mesrope te Soerabaja.
64428: SOERABAJA. - Prau in the Soerabaja Harbour.
70951: SOERABAJA. - Kleuterschool, Groepsportret.
70952: SOERABAJA. - Kleuterschool, Groepsportret (2).
70953: SOERABAJA. - Kleuterschool, Groepsportret (3).
70954: SOERABAJA. - Portret dochter van E.E.Mesrope en drie vriendinnen.
70964: SOERABAJA. - Gezicht op een dorp, omgeving Soerabaja.
70965: SOERABAJA. - Militairen marsch met trommels.,Soerabaja.
70966: SOERABAJA. - Mannen in uniform met kast met vele foto's.
70973: SOERABAJA. - Groepsportret van nederlands indië vrouwen en jongen, gefotograveerd in tradidionele japanse fashion.
70935: SOERABAJA. - Groupsportret van een pseudo-bruiloft.
68377: SOERABAJA. - Gezicht op de reede van Soerabaja, met boten en zeilschepen.
68378: SOERABAJA. - Weg naar het Hospitaal.
68379: SOERABAJA. - Gezicht op de Roode Brug.
68383: SOERABAJA. - Gezicht op een boom en twee vrouwen, omgeving Soerabaja.
70967: SOERABAJA. - Gezicht op dorp/plantage, omgeving Soerabaja.
70968: SOERABAJA. - Kano en bootje op een rivier, omgeving Soerabaja.
74738: SOERABAJA. - Het "taartjespaleis" Grimm & Co. aan de kop van de Pasar Besar, Soerabaja.
68382: SOERABAJA. - Gezicht op een berg, omgeving Soerabaja.
74739: SOERABAJA. - Waaierpalm in Stadstuin, Soerabaja.
74741: SOERABAJA. - Simpang Society, Soerabaja.
68434: SOERABAJA. - Plantage woning, omgeving Soerabaia.
68435: SOERABAJA. - Plantage woning en inlanders, omgeving Soerabaia.
64382: SOERABAJA. - Waifs in Soerabaja, with: Te Huur Van Vloten.
75989: SOERABAJA. - Kanaal met boten.
74742: SOERABAJA. - Militair Hospitaal Simpang, Soerabaja.
53582: SOERABAJA. - Darmo-Soerabaja.
53581: SOERABAJA. - Soerabaja, Kaliemas.
70955: SOERABAJA. - Car met Katha Mesrope en haar dochter.
74740: SOERABAJA. - Groote Boom, Soerabaja.
68433: SOERABAJA. - Droogschuur in aanbouw, omgeving Soerabaia.
70956: SOERABAJA. - Gezicht op het huis van E.E. en K. Mesrope te Soerabaja.
70957: SOERABAJA. - Interieur van het huis van E.E. en K. Mesrope te Soerabaja.
64419: SOERABAJA. - Portrait of a man in a street.
64602: SOERABAJA. - Ships, arrivals. Two Images.
27098: SOERABAJA. - Gezicht van den Uitkijk bij het Haven-kantoor langs de Kalimas, stroomafwaarts.
68431: SOERABAYA. - Pers, B & Co 196, No. 5.
68432: SOERABAYA. - Pers, B & Co 196, No. 5 en planter.
64578: SOERAKARTA. - Old Stone Objects.
64579: SOERAKARTA. - Bridge in Soerakarta Solo.
64580: SOERAKARTA. - Dry River with bridge and workers in Soerakarta Solo.
64585: SOERAKARTA. - View on a Pond.
64586: SOERAKARTA. - View on a cultivated field.
64584: SOERAKARTA. - View on a Pond.
30637: SOERAKARTA. - Vertaling van een Javaansch Handschrift, behelzende eene Geschiedkundige schets der splitsing van het Rijk Van Soerakarta en der Stichting van het Rijk van Djockjokarta.
30739: SOERAKARTA. - Soerakarta in eenige bijzonderheden geschetst.
64582: SOERAKARTA. - View on Houses.
64583: SOERAKARTA. - Panoramic View.
64581: SOERAKARTA. - Merchants along Road and Railway.
64587: SOERAKARTA. - Portrait of two Children.
64588: SOERAKARTA. - View on Houses.
64589: SOERAKARTA. - Panoramic View on Houses.
20329: SOERIAPOETERA, ACHMAD. - Opstellen in het Maleisch van Belitong.
49911: SOERIPTO, RADEN MAS. - De geest onder de Indonesische Studenten in Nederland.
49990: SOEROTO, NOTO. - Principes der Aristo-Democratie.
50731: SOEROTO, NOTO. - Beknopt geschiedkundig overzicht van het Sultanaat Jogjokarto.
31296: SOEST, G. H. VAN. - Het koloniaal stelsel. Redevoering door den heer Van Soest op het internationaal kongres ter bevordering van maatschappelijke wetenschappen te Amsterdam uitgesproken.
29941: SOEST, G. H. VAN. - Het boschwezen op Java.
29889: SOEST, G. H. VAN. - De behoeften van de partikuliere nijverheid op Java.
29880: SOEST, G. H. VAN. - De vrijwillige suikerkultuur in de residentie Cheribon.
29871: SOEST, G. H. VAN. - Een nieuwe vorm van behoud.
29861: SOEST, G. H. VAN. - De koloniale staatkunde in 1860.
29854: SOEST, G. H. VAN. - Eenige denkbeelden over eene regeling der suiker-kultuur.
29850: SOEST, G. H. VAN. - De rawa Wawar in de residentie Bagelen.
29849: SOEST, G. H. VAN. - De kruistogt tegen de vrijwillige nijverheid op Java.
29844: SOEST, G. H. VAN. - De suikerregeling nader toegelicht.
29837: SOEST, G. H. VAN. - Het kultuurstelsel en de verlenging van de suikerkontrakten door den Minister van Koloniën.
29836: SOEST, G. H. VAN. - De vrije arbeid in Rembang.
29833: SOEST, H. H. VAN. - Regeling van de uitgifte der kultuur-kontrakten bij de wet. Interpellatie van den heer Van Hoëvell.
54075: SOEST, J. VAN. - Het roosje verdedigd. (Gedicht).
70044: SOESTDIJK. - Bosch en vijvers.
70045: SOESTDIJK. - Paleis.
76616: SOESTERBERG - Overdracht Commando Luchtverdediging. Met Generaal Majoor W. J. Reynier en Commodore vlieger/waarnemer A.J. de Vries, Maart 1, 1955.
54262: SOESTERBERG. - Koloniehuis ,Hemalie'. Voorzijde.
76611: SOESTERBERG - Vliegbasis Soesterberg. Beediging van officieren bij de Commandant A.J. Reijnierse, 26 November 1954.
60304: SOETERMEER, J. M. - Bepaling van eenige punten in Oost-Indien, aan boord van Z. M. Fregat Zaan, op eene reis naar de Molukkes. - En vergelijkingen met vorige waarnemers.
70810: SOETERS, GEBR. - Paviljoen ,,Zwemlust" Vollenhove.
51011: SOETERWOUDE, W. ELOUT VAN & J. W. TYDEMAN. - Javaansche emigratie naar Suriname.
33852: SOFIA. - In de buurt van Sofia.
10300: SOFUKUJI. - View on Sofukuji.
9707: SOGN. - Stalheimskleven, Nærodal.
9662: SOGN. - Sogn, Fortundalen.
9666: SOGN. - Gudvangen.
57240: SOHL, WWE. L. - Portrait of a girl (2).
14126: SOHL, WWE. L. - Portrait of a girl.
73715: SOHN, RICHARD. - Engelberg.
73716: SOHN, RICHARD. - Arth-Rigi-Bahn.
55042: SOIRON, ALEXANDER VON. - Portrait engraving of Alexander von Soiron, Vicepräsident des constituirenden Parlaments.
32259: SOISSONS. - World War One. Soissons. Transport of an english pilot.
50156: SÖKELAND, H. - Die Roggenkorngemmen des frühchristlichen Kirchengeräthes.
56252: SOKO. - G-4 Super Galeb, 627.
56251: SOKO. - G-2A Galeb, 23002.
65554: SOKOLOFF, VÉRA & JEAN-PAUL FAIVRE. - Mikloukho-Maklai (1846-1888). À l'occasion du centenaire de sa naissance.
59057: SOLBERG. - Skydskjaerre, Odda.
50634: SOLBERG, O. - Die Westgrenze der Samojeden am Ende des 17. Jahrhunderts.
59027: SOLBERG. - Hjem fra Soeteren. Odda Hardanger.
53091: SOLDAAT. - Portret van een soldaat met het embleem van twee gekruiste sabels met een E.
35502: SOLDAT INCONNU. - Les autorités communales rendent hommage à la tombe du Soldat Inconnu, Bruxelles.
35500: SOLDAT INCONNU. - The Royal Inniskilling Dragon Guards at the Unkown Soldier Monument, Brussels.
34777: SOLE. L. C. - Bridge Katberg Pass, upwards.
72000: SOLE. - Königin von Spanien mit Kindern.
34802: SOLE. L. C. - At 1st Bridge Katberg, coming down pass.
34800: SOLE, L. C. - Balfour Waterfall.
34791: SOLE, L. C. - Greykerk Dorf (Belfour, Cape Providence).
32588: SOLHEIM II, WILHELM H. - Two Major Problems in Bornean (and Asian) Ethnology and Archaelogy.
32975: SOLHEIM, WILHELM G. - The Prehistoric Earthenware Pottery of Tanjong Kubor, Santubong.
18785: SOLLEWIJN GELPKE, J. H. F. - I. De rijstkultuur in Italië. Rapport uitgebracht op last van z. e. den minister van koloniën. II. De rijstkultuur op Java, met 11 kaarten.
8723: SOLLEWIJN GELPKE, J. H. F. - On the Origin of the Name Papua.
73948: SOLLEWIJN GELPKE, J. H. F. - Alfonso de Albuquerque's pre-Portuguese 'Javanese' Map, Partially Reconstructed from Francisco Rodrigues' Book.
73933: SOLLEWIJN GELPKE, J. H. F. - On the Origin of the Name Papua.
73939: SOLLEWIJN GELPKE, J.H.F. - The Report of Miguel Roxo de Brito of his Voyage in 1581-1582 to the Raja Ampat, the MacCluer Gulf and Seram.
73966: SOLLEWIJN GELPKE, J. H. F. - Johannes Keyts. In 1678 de Eerste Europese Bezoeker van de Argunibaai in Nova Guinea.
58439: SOLO-VALEI. - De werken in de Solo-Valei.
69496: SOLO. - Overstrooming te Solo. (Flood).
69531: SOLO. - Portrait of two princes and three followers.
8476: SOLOMONIK, I. N. - Wayang Purwa Puppets: The Language of the Silhouette.
30882: SOLOR. - Walvischvangst der Solorezen.
70348: SOLOVETS. - Russie. Voyage de Pétersbourg au Monastère de Solovets. (First part).
66660: SOMA, S. - Portrait of a young man.
69985: SOMALI. - Portrait of a groupr of women.
69935: SOMALI. - View on a village.
50888: SOMERVILLE, AUGUSTUS. - The Kumbh Mela
60365: SOMMER, GIORGIO. - Amalfi. Grand Hôtel dei Cappuccini (30.
11561: SOMMER, GIORGIO. - Foro Civile (Pompei).
11568: SOMMER, GIORGIO. - L'Eruzione del Vesuvio 26 Aprile 1872 ore 5 P.M.
13835: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Santa Lucia.
10804: SOMMER, GIORGIO. - Luzern.
13852: SOMMER, GIORGIO. - Tempio di Venere e Diana Baja.
10360: SOMMER, GIORGIO. - Salerno. Cattedrale. Pulpito.
16650: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Panorama.
16651: SOMMER, GIORGIO. - Pozzuoli. Panorama.
16653: SOMMER, GIORGIO. - Capri. Monte Solario da Tiberio.
16654: SOMMER, GIORGIO. - Capri dal Castellone.
60375: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Piazza del Plobisotto (2).
60354: SOMMER, GIORGIO. - Palermo. Carro Siciliano.
13663: SOMMER, GIORGIO. - Eruzione del Vesuvio. Luglio 1895.
13662: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Villa.
11569: SOMMER, GIORGIO. - Lugano. Monte S. Salvatore ed il Belvedere.
13661: SOMMER, GIORGIO. - Pompei. Tempio di Venere.
13659: SOMMER, GIORGIO. - Pompei. Casa dei Forni.
7653: SOMMER, GIORGIO. - Lugano.
27375: SOMMER, GIORGIO. - Capri. Grotta azzura.
27388: SOMMER, GIORGIO. - Museo di Napoli. Pompei. Modello in sughero.
27389: SOMMER, GIORGIO. - Museo di Napoli. Pompei.
12800: SOMMER, GIORGIO. - Sienne. Piazza del Campo.
7691: SOMMER, GIORGIO. - Capri.
7352: SOMMER, GIORGIO. - Genova Camposanto. Monumento Tomato di Villa.
7409: SOMMER, GIORGIO. - Pesto. Tempio di Nettuno. (Paestum).
15462: SOMMER, GIORGIO. - Mangiatori di maccheroni.
32642: SOMMER, GIORGIO. - Certosa di Pavia. (Backside).
32643: SOMMER, GIORGIO. - Certosa di Pavia. (Front).
10783: SOMMER, GIORGIO. - Luzern.
7492: SOMMER, GIORGIO. - Sorrento. Marina coll' Albergo Tramontano.
50712: SOMMER, FERDINAND VON. - Catalogus der Geologische Bestanddeelen van Nieuw-Holland.
58860: SOMMER, ANDREAS CARL. - Portrait of Andreas Carl Sommer, after a photograph by Ebner, Amsterdam of Andreas Carl Sommer. Maler. Haag.
11596: SOMMER, GIORGIO. - Bologna. Portico dei servi.
70841: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Chiesa di S. Martino.
15456: SOMMER, GIORGIO. - Vesuvio. Ferrovia funicolare.
15457: SOMMER, GIORGIO. - Vesuvio. Cratere Luglio 1880.
15442: SOMMER, GIORGIO. - Pozzuoli.
15624: SOMMER, GIORGIO & EDMOND BEHLES. - Amalfi. Convento dei Capuccini.
15625: SOMMER, GIORGIO & EDMOND BEHLES. - Siracusa. Latomie del Paradiso.
15626: SOMMER, GIORGIO & EDMOND BEHLES. - Tempio di Nettuno Pesto.
15627: SOMMER, GIORGIO & EDMOND BEHLES. - Napoli. Strada.
15628: SOMMER, GIORGIO. - Genova. Piazza Acqua Verde.
15631: SOMMER, GIORGIO. - Panorama di Messina.
15632: SOMMER, GIORGIO. - Sicily. Porta Nuova.
27350: SOMMER, GIORGIO. - Amalfi. Cattedrale.
7690: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Palazzo Reale.
15633: SOMMER, GIORGIO. - Panorama da Porta Nuova, Palermo.
10361: SOMMER, GIORGIO. - Strada da Sorrento ad Amalfi.
7694: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Chiostro di S. Martino.
7696: SOMMER, GIORGIO. - Posillipo.
8943: SOMMER, GIORGIO. - Solisbrücke Shynpass (Graubünden).
27844: SOMMER, GIORGIO. - Villa Nazionali, Entrata, Napoli.
16557: SOMMER, GIORGIO. - Gotthardbahn, Wassen.
12750: SOMMER, GIORGIO. - Capri. Grotta azzurra.
7687: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Museo Nazionale.
37901: SOMMER, GIORGIO. - Gotthardbahn, Wassen.
7678: SOMMER, GIORGIO. - Interno di S. Severo, Napoli.
12793: SOMMER, GIORGIO. - Verona. S. Fermo maggiore.
11579: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Ladro di fazzoletti e Lusttrascarpe.
11559: SOMMER, GIORGIO. - Panorama di Pisa.
13657: SOMMER, GIORGIO. - Posillipo. Palazzo di Anna.
15448: SOMMER, GIORGIO. - Capri. Faraglioni.
15449: SOMMER, GIORGIO. - Vietri. Strada di Amalfi.
15450: SOMMER, GIORGIO. - Amalfi (Panorama).
27843: SOMMER, GIORGIO. - Panorama da S. Martino (Napoli).
27823: SOMMER, GIORGIO. - Venere e Amore (Museo di Napoli).
27824: SOMMER, GIORGIO. - Toro Turnese (Museo di Napoli).
27825: SOMMER, GIORGIO. - Trepiede d'una tavola. (Museo di Napoli).
27826: SOMMER, GIORGIO. - Marsia e Apollo. (Museo di Napoli).
27827: SOMMER, GIORGIO. - Ercole farnese. (Museo di Napoli).
27828: SOMMER, GIORGIO. - Marte e Venere. Fresco di Pompei.
27829: SOMMER, GIORGIO. - Freschi di Pompei.
10765: SOMMER, GIORGIO. - Luzern.
11589: SOMMER, GIORGIO. - Genova. Station and statue Christoph Colombo.
7692: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Piazza Dante.
32678: SOMMER, GIORGIO. - Castellammare (Panorama).
32679: SOMMER, GIORGIO. - Faraglioni.
12795: SOMMER, GIORGIO. - Bologna. Panorama.
12778: SOMMER, GIORGIO. - Duomo di Siene.
45973: SOMMER, GIORGIO. - Monreale. Panorama.
10368: SOMMER, GIORGIO. - Amalfi.
13853: SOMMER, GIORGIO. - Tempio di Venere e Castello di Baja (Napoli).
13854: SOMMER, GIORGIO. - Panorama da S. Martino (Napoli).
13850: SOMMER, GIORGIO. - Palazzo d'Anna. Posillipo.
32691: SOMMER, GIORGIO. - Piedigrotta Napoli.
32692: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Fontana Medina.
27337: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Lava del Vesuvio.
13851: SOMMER, GIORGIO. - Anfiteatro di Pozzuoli.
10766: SOMMER, GIORGIO. - Pilatusbahn.
10764: SOMMER, GIORGIO. - Pilatusbahn.
13849: SOMMER, GIORGIO. - Fontana di Sta. Luci. Napoli.
13848: SOMMER, GIORGIO. - Marinella. Napoli.
11597: SOMMER, GIORGIO. - Bologna. Torre Asinelli e Garizenda.
15461: SOMMER, GIORGIO. - Tarantella.
15443: SOMMER, GIORGIO. - Pozzuoli. Tempio di Serapide.
15444: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Baja.
15445: SOMMER, GIORGIO. - Castello d'Ischia.
10363: SOMMER, GIORGIO. - Amalfi dal Grand Hotel dei Cappuccini.
71089: SOMMER, GIORGIO. - Tempio di Nettuno, Pesto(Paestum).
32774: SOMMER, GIORGIO. - Statua di Dante. Napoli.
32772: SOMMER, GIORGIO. - Messina. Panorama.
32773: SOMMER, GIORGIO. - Vierwaldstaettersee. Axenstein.
32771: SOMMER, GIORGIO. - Siracusa. Museo Venere.
32769: SOMMER, GIORGIO. - Museo Nazionale. Napoli.
32768: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Atrio di S. Martino.
32766: SOMMER, GIORGIO. - Villa Nazionali, Entrata, Napoli.
32767: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Teatro S. Carlo.
32765: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Palazzo Reale.
32764: SOMMER, GIORGIO. - Duomo di Siene.
32763: SOMMER, GIORGIO. - Palazzo Reale di Caserta.
32695: SOMMER, GIORGIO. - Casami Isola Ischia.
32687: SOMMER, GIORGIO. - Casa di Tasso. Sorrento.
32684: SOMMER, GIORGIO. - Vesuvio. Cratere Luglio 1880.
32686: SOMMER, GIORGIO. - Sorrento. (Panorama).
32682: SOMMER, GIORGIO. - Sorrento. Panorama. Panorama di Capo di Monte.
32680: SOMMER, GIORGIO. - Convento dei Capuccini (Amalfi).
32675: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Panorama dal Molo.
32644: SOMMER, GIORGIO. - Certosa di Pavia. (Interior).
32633: SOMMER, GIORGIO. - Bacco ed Ariadne. Fresco Pompei.
32587: SOMMER, GIORGIO. - Camposanto interno (Pisa).
32575: SOMMER, GIORGIO. - L'Ospedale (Milano).
32571: SOMMER, GIORGIO. - Casa della nuova fontana. (Pompei).
27293: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Grand Hôtel.
27294: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. (Castello dell Ovo).
31480: SOMMER, GIORGIO. - Fort S. Agóelo e ,,H. M. S. Marlborough". (Malta).
28636: SOMMER, GIORGIO. - Sorrento. Hotel.Tramontano ou Naquit Torquato Tasso.
11594: SOMMER, GIORGIO. - Piazza S.Marco (Venezia).
9872: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Panorama dal Vomero.
9873: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Panorama dal Molo.
27321: SOMMER, GIORGIO. - Fragata Corazzata Italiana. Italia.
27917: SOMMER, PAUL. - Grund von Mathildes Last am Knollen.
27848: SOMMER, GIORGIO. - Nisida.
27847: SOMMER, GIORGIO. - Posilippo, Napoli.
27845: SOMMER, GIORGIO. - Lgo S. Francesco di Paoloa. Napoli.
27846: SOMMER, GIORGIO. - Posilippo (Napoli).
27842: SOMMER, GIORGIO. - Anfiteatro di S. Maria.
27840: SOMMER, GIORGIO. - Panorama di Pompei.
27841: SOMMER, GIORGIO. - Lava di Vesuvio (Napoli).
27839: SOMMER, GIORGIO. - Casa di Marco Oleonio (Pompei).
27838: SOMMER, GIORGIO. - Casa di Fornai (Pompei).
27837: SOMMER, GIORGIO. - Foro Civile (Pompei).
27836: SOMMER, GIORGIO. - Casa del Poeta. Pompei.
27835: SOMMER, GIORGIO. - Sorrento da Capo di Monte (Napoli).
27832: SOMMER, GIORGIO. - Pesto. Tempio di Nettuno.
27833: SOMMER, GIORGIO. - Capri.
27831: SOMMER, GIORGIO. - Capri. Grotta azzurra.
7635: SOMMER, GIORGIO. - Lugano. Panorama.
19749: SOMMER, GIORGIO. - Bern.
27398: SOMMER, GIORGIO. - Napoli Museo Nazionale. Baccante; affresco pompejano.
27397: SOMMER, GIORGIO. - Napoli Museo Nazionale. Baccante; affresco pompejano.
27395: SOMMER, GIORGIO. - Napoli Museo Nazionale Affreschi. Mecea che medita l'ucclisione dei ligli. Pompei.
27396: SOMMER, GIORGIO. - Napoli Museo Nazionale Affreschi. Narciso. Pompei.
27394: SOMMER, GIORGIO. - Napoli Museo. Mosaico Dario.
27393: SOMMER, GIORGIO. - Napoli Museo Nazionale. Sala dei piccoli Bronzi.
27390: SOMMER, GIORGIO. - Museo di Napoli. Sala dei Bronzi.
27391: SOMMER, GIORGIO. - Napoli Museo. Serrature e chiavi.
27392: SOMMER, GIORGIO. - Napoli Museo. Pompei.
27387: SOMMER, GIORGIO. - Capri. Hotel.Pagano.
27386: SOMMER, GIORGIO. - Capri. Hotel.Pagano.
27385: SOMMER, GIORGIO. - Capri. Arco Naturale.
27376: SOMMER, GIORGIO. - Capri. Street.
27374: SOMMER, GIORGIO. - Capri. Grotta azzura.
27370: SOMMER, GIORGIO. - Capri.
27364: SOMMER, GIORGIO. - Sorrento.
27362: SOMMER, GIORGIO. - Strada da Sorrento ad Amalfi. Furore.
27363: SOMMER, GIORGIO. - Strada da Sorrento ad Amalfi.
27361: SOMMER, GIORGIO. - Strada da Sorrento ad Amalfi.
27349: SOMMER, GIORGIO. - Amalfi. dal Grand Hôtel dei Cappuccini.
27348: SOMMER, GIORGIO. - Amalfi. Grand Hôtel dei Cappuccini. (2).
27346: SOMMER, GIORGIO. - Strada da Sorrento ad Amalfi. Capo Conca.
27347: SOMMER, GIORGIO. - Amalfi. Grand Hôtel dei Capuccini.
27345: SOMMER, GIORGIO. - Salerno.Vietri. Golf Salerno.
27339: SOMMER, GIORGIO. - Pesto. Porta della Sirena.
27340: SOMMER, GIORGIO. - Pesto. Tempio di Nettunio. (Paestum).
27338: SOMMER, GIORGIO. - Vesuvio. Ferrovio funicolora Stazione inferiore.
27328: SOMMER, GIORGIO. - Pompei. Imprente umana.
27323: SOMMER, GIORGIO. - Pompei.
27322: SOMMER, GIORGIO. - Baja. Tempio di Venere & Castello.
27305: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Via Roma.
27295: SOMMER, GIORGIO. - Posillipo. Palazzo di Anna (2).
27296: SOMMER, GIORGIO. - St. Lucia.
27292: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Piazza Vittoroia.
27287: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Villa Nazionale.
27280: SOMMER, GIORGIO. - Napoli da Posilipo.
27279: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Panorama da S. Martino.
70405: SOMMER, GIORGIO & FIGLIO. - Album. Souvenir de Naples.
20608: SOMMER, GIORGIO. - Grindelwald. Gletscher.
19755: SOMMER, GIORGIO. - Luzern. Sprauerbrucke.
19752: SOMMER, GIORGIO. - Interlaken & Jungfrau.
19751: SOMMER, GIORGIO. - Meyringen. Aareschlucht.
18655: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Via Roma.
11598: SOMMER, GIORGIO. - Il Duomo Battistero. Il Campanile. Pisa.
11593: SOMMER, GIORGIO. - Panorama e Gondola (Venezia).
12786: SOMMER, GIORGIO. - Sienne. Monte Branda.
12785: SOMMER, GIORGIO. - Ravello. Pulpito della Catedrale. Amalfi.
11590: SOMMER, GIORGIO. - Impronte umane trovato 1868 (Pompei).
12779: SOMMER, GIORGIO. - Verona, S. Zeno.
17710: SOMMER, GIORGIO. - Lugano. Piazza Wilhelmo Tell.
7689: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Piazza del Plobisotto.
10364: SOMMER, GIORGIO. - Strada da Sorrento ad Amalfi. Marina di Prajano.
10365: SOMMER, GIORGIO. - Amalfi. Grand Hôtel dei Cappuccini.
16663: SOMMER, GIORGIO. - Amalfi.
16662: SOMMER, GIORGIO. - Amalfi.
16661: SOMMER, GIORGIO. - Amalfi. Cattedrale.
16658: SOMMER, GIORGIO. - Sorrento.
16659: SOMMER, GIORGIO. - Atrani.
16660: SOMMER, GIORGIO. - Amalfi. Cattedrale.
16657: SOMMER, GIORGIO. - Sorrento.
16655: SOMMER, GIORGIO. - Capri. Marina.
16656: SOMMER, GIORGIO. - Capri. (Road to Anacapri).
16647: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Costumi.
16648: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Riviera di Chiaja.
16649: SOMMER, GIORGIO. - Panorama da Posillipo.
16644: SOMMER, GIORGIO. - Pompei. Panorama.
16646: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Cavali di Bronzo.
16643: SOMMER, GIORGIO. - Pompei. Panorama.
16642: SOMMER, GIORGIO. - Pompei.
16640: SOMMER, GIORGIO. - Strada della Abbondanza. Pompei.
16559: SOMMER, GIORGIO. - Gotthardtunnel.
16554: SOMMER, GIORGIO. - Grindelwald. Wetterhorn.
16323: SOMMER, GIORGIO. - Stanzstad, Pilatus, Panorama.
15636: SOMMER, GIORGIO. - Sicily, view on town.
15637: SOMMER, GIORGIO. - Genova. Terrazzo di Marmo.
15638: SOMMER, GIORGIO. - Marina di Messina.
15634: SOMMER, GIORGIO. - Palermo, Marina.
15635: SOMMER, GIORGIO. - Lava del Vesuvio.
15459: SOMMER, GIORGIO. - Salerno (Panorama).
15460: SOMMER, GIORGIO. - Cascata di Caserta.
15458: SOMMER, GIORGIO. - Convento della S.S. Trinità (Cava dei Tirreni).
15453: SOMMER, GIORGIO. - Casa di Tasso, Sorrento.
15454: SOMMER, GIORGIO. - Castelamarre (Panorama).
15452: SOMMER, GIORGIO. - Sorrento, da Capodimonte.
15451: SOMMER, GIORGIO. - Amalfi. Convento dei Capuccini.
15447: SOMMER, GIORGIO. - Capri. (Panorama).
15446: SOMMER, GIORGIO. - Capri. Marina.
15438: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Piedigrotta.
15439: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Piedigrotta.
15440: SOMMER, GIORGIO. - Nisida.
15441: SOMMER, GIORGIO. - Pozzuoli. Panorama.
15435: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Colonna Vittoria.
15436: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Riviera di Chiaia.
15437: SOMMER, GIORGIO. - Posilipo.
15422: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Villa Nazionali.
15420: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. St. Lucia.
15421: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Hotel Royal des Etrangers.
15419: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Palazzo Reale.
15415: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Teatro S. Carlo.
15416: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Chiesa di S. Francesco di Paola.
15414: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Teatro S. Carlo.
15411: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Via Roma.
15412: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Fontana Medina.
15403: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Panorama.
15404: SOMMER, GIORGIO. - Panorama da S. Martino (Napoli).
15405: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Villa del Popolo.
15406: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Panorama dal Molo.
15407: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Chiostro di S. Martino.
15408: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Chiesa di S. Martino.
15409: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Piazza Dante.
15334: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Museo Toro Farnese.
11585: SOMMER, GIORGIO. - Verona. Arena.
12749: SOMMER, GIORGIO. - Interno Duomo di Siena, Pulpito.
12745: SOMMER, GIORGIO. - Interno di Duomo di Siene.
9230: SOMMER, GIORGIO. - Shynpass (Graubünden).
9493: SOMMER, GIORGIO. - Strada Sorrento da Amalfi.
10369: SOMMER, GIORGIO. - Calessa di Resina (Napoli). (After a drawing by Gonsalvo Carelli, Napoli).
7693: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Villa.
7688: SOMMER, GIORGIO. - Napoli. Pallonetto S. Lucia.
28426: SONKLAR EDLEM VON INNSTÄDTEN, CARL. - Die Zillerthaler Alpen mit besonderer Rücksicht auf Orographie, Gletscherkunde und Geologie nach eigenen Untersuchungen dargestellt.
53672: SONKLAR, CARL VON. - Die Eintheilung der Schweizer und der Deutschen Alpen.
68739: SONKLAR, CARL VON. - Die Eintheilung der Schweizer und der Deutschen Alpen.
71481: SONNE, CARL. - Kongefamilien paa Fredensborg.
71830: SONNE, CARL. - Den danske Kongefamilie.
73085: SONNE, CARL. - King Frederick VIII.
71370: SONNE. - Crownprince Christian X of Denmark, Alexandrine of Mecklenburg-Schwerin and their sons Prince Frederick and Prince Knud.
73307: SONNE FOT. - Prins Gustav of Denmark.
73308: SONNE FOT. - Portrait of Princess Thyra of Denmark.
73081: SONNE, CARL. - Kong Frederik d. VIII.
55061: SONNENBERG, FRANZ VON. - Portrait engraving of Freiherr Franz Anton Joseph Ignaz Maria von Sonnenberg.
64784: SONNEWALD, A. - Südafrikanische Tierseuchen mit besonderer Berücksichtigung der Rinderpest in ihrer geographischen Bedeutung.
33957: SONOLET, LOUIS. - Vooruitgang van Fransch West-Afrika.
33951: SONOLET, LOUIS. - Liberia, de republiek der zwarten.
60843: SOOCHOW (SUZHOU). - City Wall, Suzhou.
60840: SOOCHOW (SUZHOU). - City Wall and boats, Suzhou.
60831: SOOCHOW (SUZHOU). - Baodai Bridge, Suzhou.
74069: SOON, LIM BENG AND WEE BEE GEOK. - A Study of the Singapore Identity through an Analysis of Media Reports on a National Tragedy.. The Crash of Flight MI 185 in December 1997.
7753: SOONG CHING LING. - The Struggle for New China.
73286: SOPHIA OF NASSAU. - Portrait of Sophia of Nassau, Queen consort of Sweden and Norway.
69871: SOPHIE OF NASSAU. - Portrait of Sophie, Drottning af Sverge og Norge.
75858: SOPHIE. - Portret van Sophie van Würtemberg, Koningin van de Nederlanden.
34586: SOPHIE VAN WÜRTTEMBERG, PRINSES. - Portrait. Koningin Sophie.
73738: SOPHOKLES. - Sophokles. Original Rom Antik.
37160: SOPWITH. - Snipe, Prototype.
37161: SOPWITH. - Dolphin.
37163: SOPWITH. - Bee.
37164: SOPWITH. - 1-1/2-Strutter.
37827: SOPWITH. - F.1 Camel, B6243, Named 'Tsing Tau'.
42649: SOPWITH. - Snipe, E6594, 5 FTS.
45583: SOPWITH. - F.1 Camel, B5740.
47087: SOPWITH. - Camel, C8524, 2 seater close-up.
42057: SOPWITH. - Camel, B9175/5, 44 Aqn, Hainault Farm.
45478: SOPWITH. - Snipe, E7647 + 6, 56 Sqn, Egypt.
36231: SOPWITH. - Cobham, H671.
42429: SOPWITH. - Camel, N5.
42431: SOPWITH. - Snipe, E8179, 30 TDS, Northolt, 1918.
38408: SOPWITH. - Dolphin, C3858.
56253: SOPWITH. - Triplane.
43143: SOPWITH. - Snipe, E8358/7, 1STT, 1923.
42859: SOPWITH. - Pup, C235, 26 TDS, (Diamond marking).
42860: SOPWITH. - Camel, 26 TDS.
36118: SOPWITH. - Snipe Snark, F4068.
36119: SOPWITH. - Grasshopper (2).
45590: SOPWITH. - Snipe, E8132/D, 208 Sqn.
41549: SOPWITH. - Camel, F5990/D, 209 Sqn.
45479: SOPWITH. - Snipe, E8325/17 + 4, 70 Sqn, Bickendorf 1919.
49198: SOPWITH. - Camel, B7270.
49197: SOPWITH. - Blackburn Baby.
49058: SOPWITH. - Pup, N5180.
49048: SOPWITH. - Triplane, N5912, RAF Museum, Hendon.
48853: SOPWITH. - Pup, N5180 (2).
38325: SOPWITH. - 1 1/2-Strutter, A8194.
48500: SOPWITH. - 1, A5992/JD8, on launch, 1918.
48497: SOPWITH. - Pup, N6440, taking off from HMS New Zealand.
48494: SOPWITH. - 1, A59/5, on HMS Australia.
48411: SOPWITH. - Pup, Camel, I, Wireless Exp Est.
48322: SOPWITH. - Camel, B5234, Wireless Exp Est Biggin Hill.
48323: SOPWITH. - 1, A5252/A, Wireless Exp Est Biggin Hill.
48321: SOPWITH. - Camel, C1614/3, Wireless Exp Est Biggin Hill.
48307: SOPWITH. - Snipe, E7993.
48044: SOPWITH. - Dolphin, D3766.
38371: SOPWITH. - Camel, B9280.
47794: SOPWITH. - Snipe, E8138, Boscombe Down, 1919.
47645: SOPWITH. - 1,5Strutter, A954, MS Ps A205/A6630 and BE.126627/1, in line.
47609: SOPWITH. - Camel, B5688/F, after crash.
47550: SOPWITH. - Snipe, E6---/C9, RAF College at Cranwell.
37021: SOPWITH. - Pup in hangar.
36377: SOPWITH. - Grasshopper.
47396: SOPWITH. - IF, B2402, 44 Sqn, Hainault Far, 1918.
47164: SOPWITH. - Pup, A7317, after crash.
47133: SOPWITH. - Camel, B6402, after crash.
47135: SOPWITH. - Dolphin, C3825.
38369: SOPWITH. - Camel, B6450, (1000th built by Ruston).
38370: SOPWITH. - Camel, N6332 (2).
43424: SOPWITH. - Baby, N-1413, RNAS, teddy bear on fin.
45727: SOPWITH. - Snipe, E6178.
45701: SOPWITH. - Triplane, at Hendon, 1936.
45631: SOPWITH. - Pup, G-EAVX.
45579: SOPWITH. - Dolphin, C4162.
45577: SOPWITH. - F.1 Camel.
44995: SOPWITH. - Pup, A7313, after crash.
44981: SOPWITH. - Camel, D9398/J, 201 Sqn.
44525: SOPWITH. - Dolphin 1, TS, Beaulieu, 1918.
44507: SOPWITH. - Camel, N6365, C Sqn, Mudros, 1917.
44490: SOPWITH. - Triplane, N5364.
44487: SOPWITH. - Camels, A & B Flts, 8 Sqn, RVAS, St. Eloi.
44488: SOPWITH. - Triplanes, C Flt, 8 Sqn, RVAS, St. Eloi.
44485: SOPWITH. - 1 1/2 Strutter, A1924.
44422: SOPWITH. - Camel, 50 Sqn, Bekesbourne.
44404: SOPWITH. - Tractor Biplane (2).
44330: SOPWITH. - 1-1/2-Strutter, K8287.
44040: SOPWITH. - Triplane, N5445, Eastchurch, 1917.
44041: SOPWITH. - Camel, B5576, Eastchurch, 1918.
44026: SOPWITH. - Scooter, K-135, Hendon.
43831: SOPWITH. - Camel, -/P, 209 Sqn.
43801: SOPWITH. - Dolphin, C3783.
43799: SOPWITH. - Pup, A627.
43800: SOPWITH. - Pup, B2243.
43756: SOPWITH. - Dolphin, D5261.
43537: SOPWITH. - Snipe, -/K, 43 Sqn, at Bickendorf, 1919.
43529: SOPWITH. - Antelope, G-EASS (2).
43281: SOPWITH. - Camel, B7380, 100th aircraft built by Ruston Proctor.
43245: SOPWITH. - Pup, B604-, (very colourful scheme).
42901: SOPWITH. - Pup, B5374.
43033: SOPWITH. - Camel, -6491, Checks overall.
43012: SOPWITH. - 1 1/2 Strutter on HMS Argus, 1918.
42871: SOPWITH. - Camel, E441-.
42869: SOPWITH. - Camel, -/K, 45 Sqn.
42862: SOPWITH. - Pup, B7575, 26 TDS, (Checks all over), side view.
42861: SOPWITH. - Pup, B7575, 26 TDS, (Checks all over), rear view.
42770: SOPWITH. - Dolphin, C3881.
42746: SOPWITH. - Snipe, E6261.
42744: SOPWITH. - Pup, B5990.
42745: SOPWITH. - Camel, F8507.
42652: SOPWITH. - Snipe, F2479, 5 FTS.
42653: SOPWITH. - Snipe, E6837, 5 FTS, air to air.
42630: SOPWITH. - Camel, N6333, Eastchurch, 1917.
42618: SOPWITH. - Camel, F9409/5.
42385: SOPWITH. - Dolphin (2).
42032: SOPWITH. - Scooter, G-EACZ, Hendon, 1926.
41949: SOPWITH. - 1-1/2-Strutter, N5093 )2'.
41754: SOPWITH. - Camel, F----/Y, 201 Sqn.
41755: SOPWITH. - Camel, B7320/P, 70 Sqn (battle damage).
41731: SOPWITH. - 1 1/2 Strutter, A1052/L, 43 Sqn, 1917.
41732: SOPWITH. - 1 1/2 Strutter, A8252, 42 Sqn, 1917.
41733: SOPWITH. - Snipes, E8329/X etc., 43 Sqn line-up, 1919.
41734: SOPWITH. - Snipe, E8015/E, 43 Sqn, 1919.
41735: SOPWITH. - Snipe, E8104/R, 43 Sqn, 1919.
41736: SOPWITH. - Snipe, F2370/21, 70 Sqn, 1919.
41495: SOPWITH. - Snipe, E6943, 2 FTS.
41309: SOPWITH. - 1 1/5 Strutter, A6901.
41262: SOPWITH. - Camel, C8, 31 TDS.
41264: SOPWITH. - Dolphin, C8195/D, 87 Sqn.
41188: SOPWITH. - Snipe, E8230/9, 70 Sqn, Bickendorf, 1919.
41180: SOPWITH. - Snipe, E8323/6, 70 Sqn, Bickendorf, 1919.
41182: SOPWITH. - Camel, F5953, 209 Sqn.
40794: SOPWITH. - Camel, B9268.
40797: SOPWITH. - Rhino.
40798: SOPWITH. - Snipe, E8006.
40799: SOPWITH. - Swallow, B9276.
40792: SOPWITH. - Antelope, G-EASS.
40793: SOPWITH. - Camel, USAS.
40625: SOPWITH. - Camel, H6997, (Dimps), Aulnoy 1918.
40626: SOPWITH. - Snipe, F2341, Aulnoy.
40484: SOPWITH. - Dolphin, C8043/Y, 79 Sqn, 1919.
40464: SOPWITH. - Snipe, E6150, 1 FTS, 1921.
40298: SOPWITH. - Camel, 72 Sqn.
48324: SOPWITH. - Dolphin, C4018, Wireless Exp Est Biggin Hill.
40038: SOPWITH. - Snipe, -/A, 43 Sqn, Bickendorf
39768: SOPWITH. - Buffalo, N6438.
39769: SOPWITH. - Pup.
39738: SOPWITH. - 52, Sparrow.
39739: SOPWITH. - Grasshopper.
39740: SOPWITH. - Triplane, N5912-5.
39741: SOPWITH. - Bat Boat.
39742: SOPWITH. - Tractor Biplane.
39743: SOPWITH. - Gunbus.
39745: SOPWITH. - Salamander.
39746: SOPWITH. - Biplane.
39747: SOPWITH. - Dolphin, Type 5.F.1.
39749: SOPWITH. - Snail, C4284.
39750: SOPWITH. - Snark, Triplane.
39751: SOPWITH. - Gunbus, Pusher Seaplane.
39752: SOPWITH. - 1 1/5 Strutter, 2.Seater Fighter, N5093, 1916.
39753: SOPWITH. - Snipe, Type 7.F.1.
39718: SOPWITH. - Camel, H508.
37720: SOPWITH. - Dove, G-EAFI.
39398: SOPWITH. - 1 1/2-Strutter, N5639(?).
39073: SOPWITH. - Snipe.
38405: SOPWITH. - Bulldog.
38407: SOPWITH. - Hippo.
38374: SOPWITH. - Pup, N5180.
38375: SOPWITH. - Triplane, French Markings.
38373: SOPWITH. - 1 1/2-Strutter, N5504.
38356: SOPWITH. - Camel, D9638/111, 203 Sqn, crashed.
38348: SOPWITH. - Scooter, G-EACZ, Hendon, 1920.
38326: SOPWITH. - Camel, B2312.
38324: SOPWITH. - 1 1/2-Strutter, A6901.
38323: SOPWITH. - 1 1/2-Strutter, B762/7, (Night Fighter).
38256: SOPWITH. - Triplane, 4, French Air Force.
38216: SOPWITH. - Pup, G-EBKY.
38403: SOPWITH. - Snipe, E7370.
38404: SOPWITH. - 2.F.1 Camel.
38587: SOPWITH. - L-4 Grasshopper, 666, Sharkmouth & Popeye markings, Digby.
38118: SOPWITH. - Snipes, E7601, E6977, 25 Sqn.
38117: SOPWITH. - Snipe, E7528, 25 Sqn.
37949: SOPWITH. - Snipe, E6268.
37950: SOPWITH. - Pup, A7302.
37828: SOPWITH. - F.1 Camel, N6345, Named 'Chu Chin Chow'.
37831: SOPWITH. - 1 1/2 Strutter, 369/7, French Air Force.
37818: SOPWITH. - Pup, 9914, Le Prieur rockets.
37807: SOPWITH. - 1 1/2 Strutter, RNAS Mullion.
37609: SOPWITH. - Salamander.
37366: SOPWITH. - Camel, B6313, 139 Sqn, Major Barker (later VC).
36889: SOPWITH. - Snipe, (B9962).
36833: SOPWITH. - Snipe, E8102, damaged after actionin which Maj W. G. Barker won his VC.
36828: SOPWITH. - F.1 Camel, E1548, named "Newton Abbot".
36821: SOPWITH. - Dolphin, C3872/D, 23 Sqn.
36704: SOPWITH. - Camel, B2321, crashed at Zillebeke.
36651: SOPWITH. - Camel 2, Fighting School, Marske 1918.
36610: SOPWITH. - 2F.1 Camel, N7149 (Swillington), N7146, Turnhouse 1918.
36601: SOPWITH. - Dolphins, C4155/Q, C4161/P, 87 Sqn Hounslow.
36472: SOPWITH. - Hippo RFC.
36376: SOPWITH. - Rainbow, G-EAKI.
36300: SOPWITH. - Camel, B3801.
36301: SOPWITH. - Camel, B3812.
36305: SOPWITH. - Camel, N6332.
36251: SOPWITH. - Schneider S/P, G-EAKI.
35964: SOPWITH. - Snipe B9966, RFC.
41749: SOPWITH. - Dolphin, C4177/R, 87 Sqn.
41750: SOPWITH. - Dolphin, D3775/N, 87 Sqn.
36936: SOPWITH. - 1,5-Strutter, A1924.
37944: SOPWITH. - Snipe, E8363/18.
30943: SORG, JAN FREDERIC. - De held van Pamangkat. (Jan Frederic Sorg).
63572: SORRENTO. - Sorrento vista dalla colina di T. Tasso.
32585: SORRENTO. - Hôtel Siréne et Tramontana.
27378: SORRENTO. - View on Coast.
27377: SORRENTO. - Group-Portrait.
27367: SORRENTO. - Group-Portrait.
27366: SORRENTO. - View.
63322: SOSAI. - Woman and reflection image.
63323: SOSAI. - Woman with an image roll.
63324: SOSAI. - Woman and tree.
53968: SOUDAK, LOUIS DE. - Les Résidences Impériales en Crimée.
33591: SOUDAK, LOUIS DE. - De Keizerlijke lusthoven in de Krim & De doode steden in de Krim.
1615: SOULIÉ DE MORANT, GEORGE. - L'Acuponcture chinoise. I.L'énergie (Points, Méridiens, Circulation). II.Le maniement de l'énergie.
55120: SOULT, JEAN-DE-DIEU. - Portrait engraving of Jean-de-Dieu Soult.
32301: SOUPIR. - World War One. Front de Marne. Region de Soupir, Aisne.
32303: SOUPIR. - World War One. Spopir, Aisne. Mitrailleusse française contre avions dans le parc du château.
32342: SOUPIR. - World War One. Soupir, Aisne. Momt des Sapins. View on the Battle-field.
58204: SOUS-MARINS. - Les canons sous-marins. Extraits.Rapports sur l'exposition universelle de 1867.
69887: SOUSA, JOAQUIM AUGUSTO DE. - Madeira, View on the Igreja do Monte Church, with Railwaytrack on front (Caminho de Ferro do Monte).
69882: SOUSA, JOAQUIM AUGUSTO DE. - Funchal. View on the Cathedral and Street with in front a bullock sledge for persons.
69879: SOUSA, JOAQUIM AUGUSTO DE. - Funchal. View from the sea, Madeira.
69888: SOUSA, JOAQUIM AUGUSTO DE. - Madeira, View on village in the Mountains.
69886: SOUSA, JOAQUIM AUGUSTO DE. - Madeira, Well and small Chapel, Noel Gonçalves.
65968: SOUSTELLE, GEORGETTE. - Essai comparatif sur cinq populations autochtones du Mexique.
72145: DE SOUTER & FILS, A. - Portrait of a woman.
13971: SOUTH-AFRICA. - Two Kaffer-girls, Bagamoya.
6270: SOUTH AFRICA. - Pretoria. Kerkstraat East.
6305: SOUTH AFRICA. - View on the railway-track Pretoria-Johannesburg.
13961: SOUTH-AFRICA. - Dapper Kerk, Kerkstraat West.
34775: SOUTH AFRICA. - British prisoners of war on train-station (2).
34776: SOUTH AFRICA. - British prisoners of war on train-station in Ladysmit.
60433: SOUTH EAST ASIA. - Panoramic view on a factory emplacement.
60434: SOUTH EAST ASIA. - View on a factory emplacement.
60432: SOUTH EAST ASIA. - Peolpe besides of the road.
59920: SOUTH AFRICA. - Generaal Ch. De Wet en zijn staaf. - Général De Wet and his staff.
59918: SOUTH AFRICA. - Locomotive with train, L.M. N.7.
13641: SOUTH AFRICA. - Boer-soldiers on guard.
13642: SOUTH AFRICA. - Building with soldiers in front.
13643: SOUTH AFRICA. - Boer soldiers and grave.
13644: SOUTH AFRICA. - Soldiers at station.
13968: SOUTH-AFRICA. - (Boer-War) Overtocht van burgers over de Vaalrivier.
4922: SOUTH AFRICA. - Photographiën van Zuid-Afrika, bevattende nauwkeurige voorstellingen van de zich daarin bevindende steden, straten, kerken, parlementshuizen, publieke gebouwen, (...) De Kaapkolonie, Natal, den Oranje-Vrijstaat, Zoeloeland, Swazieland, De Delagoabaai...
9475: SOUTH OF FRANCE. - Chevaux avec chapeause.
56868: SOUTH-EUROPE. - Groupportrait of a couple and an elderly woman, in special dress (Italy or Spain?).
5664: SOUTH AFRICA. - Top of the Snowdon.
5645: SOUTH AMERICA. - Plan, Profil, et Elevation des deux Pyramides.
13120: SOUTH EAST ASIA. - Harbour with British Ships (Rangoon?), with i.a. the Ship the "Mistley Hall, Liverpool", from the port of London to Sydney, New South Wales, 12 January 1886.
13142: SOUTH AFRICA. - Riverview with horses.
13123: SOUTH AFRICA. - Pineaple Field.
16726: SOUTH AFRICA. - Portrait of Jan Hofmeyer.
6311: SOUTH AFRICA. - Photograph of an engraving of a Boer-soldier.
17367: SOUTH AFRICA. - Portret van Mw. J. Begemann ter Beek met haar zoon.
16719: SOUTH AFRICA. - Portrait Stein.
16720: SOUTH AFRICA. - Portrait Stein.
13967: SOUTH-AFRICA. - (Boer-War) Doorbraak der Dam by Ladysmith.
17359: SOUTH AFRICA. - Country-houses in a row, near Johannesburg.
17360: SOUTH AFRICA. - Portrait of "SAKA BONE".
17361: SOUTH AFRICA. - NGR. Train in landscape.
59917: SOUTH AFRICA. - Generaal Lucas Meyer - Kommandant generaal Louis Botha. - General L. Meyer - Commander in chief L. Botha.
17363: SOUTH AFRICA. - Boer-soldiers and coach on a train to Natal.
34783: SOUTH AFRICA. - Boer soldiers on horses.
13963: SOUTH-AFRICA. - Boer-war. Prisoners.
34822: SOUTH AFRICA. - Two young Kaffier girls, with babies on their backs.
34823: SOUTH AFRICA. - Locomotive and train-unit.
34819: SOUTH-AFRICA. - Village street-view with in the background a small fair-ground, and a mountain.
34818: SOUTH-AFRICA. - Portrait with large group black South-Africans and a white person with two grey-hounds.
34805: SOUTH-AFRICA. - Train-station, with horses on train, boer-soldiers and civilians.
34801: SOUTH-AFRICA. - Tower and parc.
34764: SOUTH AFRICA. - Panorama in 3 parts with view on small village, with in the middle a bar & billiard room.
34766: SOUTH AFRICA. - Wooden sledge pulled by an ox with accompaniment, and two occupants.
34767: SOUTH AFRICA. - British prisoners of war on train-station.
34768: SOUTH AFRICA. - Boer soldiers armed.
17455: SOUTH AFRICA. - View on the Howick Fall in KwaZulu-Natal Province, South Africa.
17456: SOUTH AFRICA. - Destroyed Bridge and Train.
13124: SOUTH AFRICA. - Banana Plantage.
13640: SOUTH AFRICA. - Boer farm with coaches and soldiers.
17593: SOUTH OR CENTRAL AMERICA. - Pig hunting.
17450: SOUTH AFRICA. - Bridge with an ox-coach passing.
17451: SOUTH AFRICA. - Bridge.
17447: SOUTH AFRICA. - Train-wagon with english soldiers.
17448: SOUTH AFRICA. - Train-wagon to Johannesburg, Volkspust, Heidelberg.
17438: SOUTH AFRICA. - Destroyed Building.
17439: SOUTH AFRICA. - Steam-Locomotive No. 3.
17435: SOUTH AFRICA. - Boer Prisoners.
17436: SOUTH AFRICA. - Destroyed Bridge, near Johannesburg (2).
17432: SOUTH AFRICA. - Portrait of a South-African Boer.
17431: SOUTH AFRICA. - Portrait of a South-African Red-Cross worker.
17425: SOUTH AFRICA. - Destroyed Bridge, near Johannesburg.
17421: SOUTH AFRICA. - English Concentration Camp.
17412: SOUTH AFRICA. - Boer and waterpump.
17409: SOUTH AFRICA. - Red Cross Trainwagon no. ZASM 7004.
17410: SOUTH AFRICA. - Beds in Boeren Lager.
17411: SOUTH AFRICA. - Boeren and Boer Soldiers on a station.
17408: SOUTH AFRICA. - Portrait of a South African Boer.
17370: SOUTH AFRICA. - Country-house Gauteng.
17365: SOUTH AFRICA. - Boer Coaches on train for Natal.
17358: SOUTH AFRICA. - Country-houses, near Johannesburg.
17356: SOUTH AFRICA. - Destroyed House, near Johannesburg.
17357: SOUTH AFRICA. - Trainwagon and railroad-workers, near Johannesburg.
17355: SOUTH AFRICA. - Train of the metals, near Johannesburg.
17354: SOUTH AFRICA. - Country-house, near Johannesburg.
17353: SOUTH AFRICA. - Watertank at a railroadtrack.
17352: SOUTH AFRICA. - Interior of a South-african living-room.
17351: SOUTH AFRICA. - South Africans drinking wine.
17349: SOUTH AFRICA. - Waterfall between rocks.
17350: SOUTH AFRICA. - Trains with black people.
17182: SOUTH AFRICA. - Brug over de Vaalrivier te 14 Stroomen, gesprongen door dinamiet.
17157: SOUTH AFRICA. - Monument, Gauteng.
16862: SOUTH AFRICA. - Portrait of a company.
16732: SOUTH AFRICA. - Portrait of Henry de Villiers, Headjudge.
16730: SOUTH AFRICA. - Portrait young politician (2).
16731: SOUTH AFRICA. - Portrait of Mr. Schreiner, the Africander Premier of Cape Colony.
16729: SOUTH AFRICA. - Portrait of a young politician.
16724: SOUTH AFRICA. - Portrait Christaan A. de Wet.
16723: SOUTH AFRICA. - Portrait Louis Botha.
16685: SOUTH AFRICA. - Table Mountain, Panorama.
16684: SOUTH AFRICA. - Lions Head from Kloof Road.
13126: SOUTH AFRICA. - Boers crossing a river.
13965: SOUTH-AFRICA. - Shambles during Siege of Pretoria.
60634: SOUTHAMPTON. - On board at the Southampton.
38236: SOUTHERN. - Martlet, G-AAVD.
55075: SOUTHESK, LADY. - Portrait engraving of Lady Anne Hamilton, Countess of Southesk.
26739: SOUTHPORT. - Hesketh Park, Southport.
26740: SOUTHPORT. - Botanical Garden, Southport.
51658: SOUTHSEA. - Trees on cars by stormy weather in Southsea, Hampshire.
58611: SOUTHWELL, WILLIAM. - Portrait of the Prince of Wales, later King Edward VII, & Prince Alfred.
58606: SOUTHWELL, WILLIAM. - Portrait of Queen Victoria.
76249: SOUTHWELL, WILLIAM. - Portrait of a Victorian Lady.
76155: SOUTHWELL, WILLIAM. - Portrait of Lady Sarah Isabella Spencer.
76149: SOUTHWELL, WILLIAM. - Portrait of the Honourable Louisa Mary Portman.
57820: SOUZY. - L'immigration Africaine aux Antilles.
69051: SOYAUX, H. - Nachrichten vom Gabun.
10726: SPA. - Les Bains.
11450: SPA. - Allée des 7 heures, les chalets.
11448: SPA. - Barrage de la Gileppe (view).
11447: SPA. - Barrage de la Gileppe (bridge).
11445: SPA. - Le Tonnelet.
11446: SPA. - Barrage de la Gileppe.
11439: SPA. - La Géronstère.
11431: SPA. - Vue générale.
11432: SPA. - Place Royale.
11433: SPA. - Le Pouhon.
591: SPA, JAAP J. - Traits en Tons en Enya. Phonologie générative d'une langue bantique.
11440: SPA. - La Sauvenière.
11442: SPA. - Promenade d'Orléans.
54691: SPA. - La rue Royale.
10755: SPA. - Le Pouhon.
10756: SPA. - Promenade d'Orléans.
10757: SPA. - View in the Ardennes, surrounding of Spa.
11430: SPA. - Les Bains.
13510: SPA. - La source de Géronstére.
13509: SPA. - La Promenade des Artistes.
11449: SPA. - Le Barisart.
11451: SPA. - Barrage de la Gileppe (sideview).
10751: SPA. - Cascade de Coo.
11444: SPA. - Rue Royale.
10741: SPA. - Allée des 7 heures, les chalets.
14586: SPA STUDIO, THE. - Portrait of a two young men.
11443: SPA. - Allée des 7 heures.
51604: SPAAK, PAUL-HENRI. - Portrait of Paul-Henri Spaak and the american Christian Herter of the President Kennedy administration.
35622: SPAAK. - Portrait of Minister Spaak and the congolese minister Bomboko.
35619: SPAAK. - Portrait of Minister Spaak and the german ambassador Schroeder.
35263: SPAAK. - Negotiations entre la Belgique et le Burundi, Spaak, Brasseur,
2002: SPAAN, A.H. - De landstreek tusschen Sangkoelirang en Doemaring (Borneo). (Verslag eener reis, van 27 April-24 Mei 1914).
3632: SPAAN, A.H. - Een landreis van Berouw naar Samarinda.
3666: SPAAN, A.H. - Reis van Berouw naar Boelongan.
3679: SPAAN, A.H. - Naar de Boven-Kelei (Sambalioeng). Een reis in de binnenlanden van Borneo (26 Augustus-17 September 1901) & In het Birang-stroomgebied (21-30 Mei 1901).
58748: SPAANSCHE BLOEDRAAD. - De Spaansche Bloedraad door den Hertog van Alva ingesteld, in 1567. After a print or painting.
56256: SPAD. - S.13C.1, VI, S-5995.
56254: SPAD. - A.2, S-31.
56255: SPAD. - S.11.
49199: SPAD. - VII, S4523, PU.145, PC.140/1.
48328: SPAD. - VII, A8799, Wireless Exp Est Biggin Hill.
47605: SPAD. - VII, A8806, 30 Sqn.
47606: SPAD. - VIIs, A8806/A8812, 30 Sqn.
47138: SPAD. - VII, A88-4.
44996: SPAD. - A.2, S:79, Imperial Russian Air Force.
43803: SPAD. - VII, A8878.
39590: SPAD. - VII (?).
39589: SPAD. - VII, S254/2, "Vieux Charles" from Geoges Guynemer.
37832: SPAD. - XIII, 3215, French Air Force.
44233: SPAD. - 27, F-CMAV, Messageries Aeriennes.
46540: SPADAVECCHIA, ANTONIO. - (Folder:) Antonio Spadavecchia.
71825: SPAEGHT, STUDIO. - Princess May of Teck.
71896: SPAEIGHT. - H.R.H. Princess Mary's Son. The Hon. G. H. Hubert and Gerald David Lascelles.
71946: SPAEIGHT. - The Crown Prince & Princess of Belgium (Prince Léopold & Princess Astrid).
71957: SPAEIGHT. - Lady May Cambridge.
73646: SPAEIGHT. - The Crown Princess of Belgium. Princess Astrid.
73639: SPAEIGHT. - Princess Marie-José of Belgium.
73640: SPAEIGHT. - Princess Marie-José of Belgium.
71895: SPAEIGHT. - H.R.H. Princess Mary's Son. The Hon. G. H. Hubert Lascelles.
73593: SPAEIGHT. - Queen Elisabeth of Belgium.
73594: SPAEIGHT. - Queen Elisabeth of Belgium.
73613: SPAEIGHT. - The Prince Léopold of Belgium. Duke of Brabant.
73633: SPAEIGHT. - Famille Royale de Belgique.
73642: SPAEIGHT-BUYLE. - La Dynastie Belge. S.M. Léopold I, S.M. Léopold II, S.M. Albert I, S.M. Léopold III.
73597: SPAEIGHT. - Queen Elisabeth of Belgium.
13059: SPAIN. - Church entrance.
13007: SPAIN. - Interior, catedrale, chorus.
60647: SPAIN. - View on a school yard with boys.
6061: SPAIN - P0RTUGAL. - Historical map of Hispania.
1680: SPAIN. - Spain. Glass-slides.
4378: SPAIN BIBLIOGRAPHY. - España e Hispanoamérica. Catálogo de libros españoles y publicaciones extranjeras sobre España e Hispanoamérica.
13047: SPAIN. - Two woman with tower.
12998: SPAIN. - Christ on mountain.
12994: SPAIN. - Funeral.
12999: SPAIN. - Angel with monch.
13070: SPAIN. - Harbour.
13074: SPAIN. - Puerto.
13061: SPAIN. - Detail Portada church.
13062: SPAIN. - Palais Justice.
13060: SPAIN. - Detail facade church.
13043: SPAIN. - Rafael. Museo del Prado, Madrid.
13032: SPAIN. - Sheperds with cattle.
13033: SPAIN. - Madonna with angels. (Museo del Prado, Madrid, 380).
13006: SPAIN. - Interior, chorus.
13004: SPAIN. - Interior chapel.
13002: SPAIN. - Dilligence scene.
12997: SPAIN. - Angels and monch.
13003: SPAIN. - Puerto.
12995: SPAIN. - Water well.
13005: SPAIN. - Interior catedrale.
13046: SPAIN. - Angel in monch arms. Museo del Prado, Madrid.
34555: SPAIN. - View on mountain, town and electric central-station.
34463: SPAIN. - Entrance to house, with sweeper.
10579: SPAIN. - Man in costume.
13027: SPAIN. - Ranch with cows and drivers.
13050: SPAIN. - Scene on Haceinda.
10998: SPAIN. - Interior of a church.
74499: SPAKLER JR., J. C. - Woonhuizen te Amsterdam.
56591: SPALDING, FREDERICK. - Portrait of Major Jodrell.
15103: SPALDING, F. - Portrait of a woman.
52515: SPALT. - Katholische Kirche.
34083: SPANJAARD, ROSA. - Corinthe.
60113: SPANJAARD, ROSA. - Corfù. Fragment uit een ,,Grieksch Dagboek".
67649: SPANJERSBERG. - Rotterdam in vogelvlucht vanaf de Euromast.
56478: SPANTON, W. - Hunting Scene, photograph after a print or painting (3).
56479: SPANTON, W. - Hunting Scene, photograph after a print or painting (4).
56476: SPANTON, W. - Hunting Scene, photograph after a print or painting (1).
14239: SPANTON, W. - Portrait of the Reverend John Richardson.
56477: SPANTON, W. - Hunting Scene, photograph after a print or painting (2).
46755: SPARR, HEINRICH. - Bildnis Soldat der Großherzoglich Mecklenburgischen Grenadier-Regiment Nr. 89, (I oder III Bataillon).
38286: SPARTAN AIRCRAFT. - Arrow, G-ACHE.
47392: SPARTAN AIRCRAFT. - Spartan 3 Seater, G-ABLJ, at Ford, 1934.
42981: SPARTAN AIRCRAFT. - Cruiser 3, G-ADEM, Railway Air Services.
41948: SPARTAN AIRCRAFT. - Clipper, G-ACEG.
41946: SPARTAN AIRCRAFT. - Arrow, G-ABBE, on floats.
41947: SPARTAN AIRCRAFT. - A.24 Mailplane, G-ABLI.
49912: SPAT, C. - De beoefening van het Maleisch in de laatste vijftig jaren.
30362: SPAT, C. - Inhoudsopgave van het Maleische gedicht Sjâir Râdja Mambang Djoeâri. Gedicht van Koning Mambang Djoeâri.
71301: SPEAIGHT. - Prince George of Wales.
71359: SPEAIGHT. - The Children of the Crown Prince and Princess of Sweden, Princes Ingrid, Prince Gustavus, Prince Bertil, Prince Sigvard.
71555: SPEAIGHT. - Princes Mary, with Viscount Lascelles, and their sons , Georg Hubert & Gerarld David.
71556: SPEAIGHT. - Princes Mary, Viscountess Lascelles, with her sons, Georg Hubert & Gerarld David.
71559: SPEAIGHT. - Princes Mary, Viscountess Lascelles, with her children, Georg Hubert & Gerarld David.
73327: SPEAIGHT. - Princess May of Teck.
73619: SPEAIGHT. - Prince Charle de Belgique.
73306: SPEAIGHT, LTD. - Princess Ingrid, The princes Gustavus, Bertil and Sigvard, children of the Crown Prince and Princess of Sweden.
52753: SPECHT, G. - Tafel van de XVII Nederlandze Provincien Vertonende der zelver verdeling, grootte van Landen en Steden (.....) (Utrecht, 1705). Facsimile.
60060: SPECK OBREEN, H. A. VAN DER. - Iets over het keggen der masten.
60319: SPECK OBREEN, H. A. VAN DER. - Over het meten van den tonnenlast van zeeschepen.
66958: SPECKMAN, J. D. - Het taalgebruik bij de Hindostanen in Suriname.
32359: SPECKMANN, J. D., A. M. DE WAAL MALEFIJT & H. C. VAN RENSELAAR. - De positie van de Hindostaanse bevolkingsgroep in de sociale en ekonomische struktuur van Suriname. Het Sociaal-economisch vermogen van de Javanen in Suriname. Het Sociaal-economisch vermogen van de Creolen in Suriname.
8168: SPECKMANN, J. D. - De houding van de Hindostaanse bevolkingsgroep in Suriname ten opzichte van de Creolen.
8617: SPECKMANN, J. D. EN G.W. LOCHER. - In Memoriam Rudolf Asueer Jacob van Lier 24 Augustus 1914 - 28 Mei 1987.
66945: SPECKMANN, J. D. - Enkele uitkomsten van een sociologisch onderzoek onder de Hindostaanse leerlingen van de Mulo-school in Nieuw Nickerie.
69386: SPECTACLES. - Collection of 113 Postcards, with spectacles motifs.
69385: SPECTACLES. - Collection of 32 Spectacles Postcards, with mounted spectacles and noises.
16948: SPEDEBACKER UND SOHN. - Cafe-scene aus 1809.
67577: SPEECHLY, S. T. - Portrait of a young woman.
60837: SPEELMAN, J. - Speelman shaved by a chinese barber.
71824: SPEIGHT LTD. - Princess Alexander of Teck (Princess Alice, Countess of Athlone) with children: Prince Rupert and Princess May of Teck.
14470: SPEIGHT, E. H. - Portrait of a mother with two children.
70441: SPEISER, FELIX. - In het oerwoud en bij de kannibalen op de Nieuwe Hebriden.
50599: SPEISER, FELIX. - Forschungsreisen in den Neuen Hebriden 1910-1912. Vortrag.
34075: SPEISER, FELIX. - In het oerwoud en bij de kannibalen op de Nieuwe Hebriden.
2941: SPEK, DR. JAC. VAN DER. - ,Rood zand' en praehistorische bewoning (Een rectificatie).
58352: SPEKE, CAPITAINE. - Les sources du Nil, journal d'un voyage de découvertes, 1860-1863.
68365: SPEKE, J. H. - Der grosse Inner-Afrikanische See und die Quelle des Nils. Resuiltate der Englischen Expedition unter Burton und Speke. Nachrichten von Roscher.(Nach Original-Briefen des Reisenden). Erste Reise ins Innere, am Pangani-Fluss und bis Fuga, 1857. Hauptergtebnisse der zweiten Reise ins Innere, Erforschung des See's von Ujiji, Entdeckung des Nyanza. Reise nach Ujiji und Erforschung und Befahrung des See's von Ujiji durch Kapitän J. H. Speke. Kapitäb J. H. Speke's Entdeckung des Victoria Nyanza oder Ukerewe-See's.
68560: SPEKE & GRANT. - Die Entdeckung der Nil-Quelle durch Capt. Speke und Capt. Grant.
50678: SPELLING, FRITZ. - Die Wanjamwesi. Ein Beitrag zur Völkerkunde Ostafrikas.
35150: SPELLMAN, CARDINAL. - Cardinal Spellman of New York before his visit to the US Marine in the Antarctic.
12207: SPENNEMANN, DIRK R. - Right- and Left-handedness in Early Southeast Asia: The Graphic Evidence of the Borobudur. Korte Mededeling.
29739: SPENNEMANN, DIRK R. - Right- and left-handedness inearly Southeast Asia: The Graphic evidence of the Borobudur. Korte mededeling.
46500: SPERAWSKY, PROF. A. D. - Portrait.
18925: SPEYER, J. S. - De koopman, die tegen zijne moeder misdreef. Een op den Boro Boedoer afgebeeld Jataka.
29405: SPEYER, J. S. - De Indische oorsprong van den heiligen reus Sint Christophorus.
18866: SPEYER, J. S. - Jatakamala (Garland of Birth-stories). Translated from the original Sanskrit.
881: SPEYER, WILHELM. - Der Hof der schönen Mädchen. Roman aus dem Jahre 1805.
53707: SPEZIA. - Palme, Giardini Pubblici.
12854: SPEZIA. - Hotel Croce di Malta.
12855: SPEZIA. - Via Chiosa.
54476: SPHINX. - The Sphinx of Gizeh in front of the Pyramide, Cairo.
19671: SPIEGEL, H. VAN DEN. - Eenige Madoereesche versjes, raadsels en spreekwoorden.
30303: SPIEGEL, H. VAN DEN. - Eenige Madoereesche versjes, raadsels en spreekwoorden.
55477: SPIEGELBERG, WLHELM. - Koptisches Handwörterbuch.
26691: SPIER, JO. - Onze schulden zijn hun schulden.
6474: SPIER, JO. - West. Met tekst van Piet Bakker.
76553: SPIERENBURG, S. A. - Portrait of Splinter Adolphe Spierenburg. Head of the Philips Flight Division.
9087: SPIES, FRIEDRICH. - Baden-Baden, Murgthal v. Schloss Eberstein.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books[an error occurred while processing this directive]

9/14