Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
48167: KLEMM. - L26, D-2264, Sturm Zigaretten.
47286: KLEMM. - L-25, G-AAFU, 1928.
47039: KLEMM. - L-20, D-1022.
47038: KLEMM. - K136A, D-IJIP.
46856: KLEMM. - BK.1 Eagle, G-ACRG, air to air.
41913: KLEMM. - KL35b, D-EBDR (2).
41912: KLEMM. - KL35b, D-EBDR.
41903: KLEMM. - W KL35, at speed.
41901: KLEMM. - W KL35, D-ERLQ (2).
41902: KLEMM. - W KL35.
41900: KLEMM. - W KL35, D-ERLQ.
41899: KLEMM. - WL25, D-EKJO.
40070: KLEMM. - 35, HA-PCI, Hirth engine.
40067: KLEMM. - Kl 25, Schul-, Sport- und Reiseflugzeug.
40068: KLEMM. - 32, D-EJYZ, Siemens engine.
39483: KLEMM. - Bk.1 Eagle, G-ACRG, air to air.
37555: KLEMM. - Kl 35B, D-EDLY, Ramsgate, 1937.
44185: KLEMM. - Kl.32, D-EXEK, Oasis Race, 1937.
53150: KLENSCKI, J. - Portrait of a young woman.
50008: KLERCK, E. S. DE. - De Java-oorlog herdacht, 1825-1830.
59726: KLERK, C. DE. - De Britsch-Indiërs in Suriname.
59228: KLERK, J. A. DE. - Het petroleumbedrijf op Curaçao.
33939: KLERK, J. B. DE. - De Vechtstreek.
50715: KLERK, R. DE, J. E. VAN MIJLENDONK EN W. A. ALTING. - Rapport over 's Compagnies regt op de Groote-Oost.
19704: KLERKS, E. A. - Geographisch en ethnographisch opstel over de landschappen Korintji, Serampas en Soengai Tenang.
50173: KLERKS, JOS. - Gegevens over Keieesche Huwelijks-adat.
54860: KLETKE, H. - Alex. von Humboldt's Reizen in Amerika en Azië.
47203: KLETT, A. - Bildnis Unteroffizier der Rheinisches Infanterie-Regiment No. 68.
46874: KLETZ, CARL. - Bildnis Soldat königliche preussische Garde.
27960: KLEVE. - Wasserweg.
30512: KLEYNTJENS, J. - De godsdienstige toestand in Voor-Indië onder Hollandsch bestuur.
13118: KLIER, P. A. - Fytche Square Rangoon.
13119: KLIER, P. A. - Rangoon Harbour.
51458: KLIER, P. A. - Group Portrait of 20 members of a Trading Firm in Rangoon.
60482: KLIMOWSKI, ANDRZEJ. - Death of the President. Smierc Prezydenta. Jerzy Kawalerowicz.
49552: KLINGER, FRIEDRICH MAXIMILIAN VON. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
76290: KLINKERT, H. C. & J. R. P. F. GONGGRIJP. - Iets over de Maleische school- en volksleesboeken, bekroond en uitgegeven door het Nederlandsch Indisch Gouvernement. & Eeen woord over het opstel van den heer H. C. Klinkert (,,Iets over ...).
29087: KLINKERT, H. C. - Antwoord op de antikritiek van de Heeren G. R. P. F. Gonggrijp, J. G. F. Riedel en N. Graafland. (Over: "Iets over de Maleische school- en volksleesbooeken").
29080: KLINKERT, H. C. - Iets over de Pantons of Minnezangen der Maleijers.
29153: KLINKERT, H. C. - Twee Maleische handschriften. (De Sjair Sulthan Mansoer Sjah Gemptia. - De Sjair Kahar 'l Masjhoer).
29089: KLINKERT, H. C. - Vervolg op de Maleische spreekwoorden benevens eenige Maleische raadsels en kinderspelen.
29921: KLINKERT, H. C. - Korte inhoud van de Hikajat Radja Boedak op Anak Saudagar Mendjadi Radja.
31391: KLINKERT, H. C. - Korte inhoud van de Hikajat Langlang Boewana.
31390: KLINKERT, H. C. - Het Pada-Loemban-feest te Japara.
29934: KLINKERT, H. C. - Poelau Loos. & Nog iets over Poelau Loos, door E.
29926: KLINKERT, H. C. - Iets over de geneeskunde bij de Maleiers.
76289: KLINKERT, H. C. - Eenige Maleische spreekwoorden en spreekwijzen, verzameld, vertaald en opgehelderd.
29076: KLINKERT, H. C. - Verhaal eener Pelgrimsreis van Singapoera naar Mekah, door Abdoellah Bin Abdil Kadir Moensji, gedaan in het jaar 1854, vertaald door H. C. Klinkert.
74529: KLINKHAMER, JACOB F. - Woonhuis van den heer Dirk Laan te Wormerveer.
71501: KLINKHARDT & EYSSEN. - Prinz Ernst Heinrich, Prinzessin Johann Georg, Prinz Philipp von Bourbon-Sizilien, Graf von Caserta, Prinz Friedrich Christian, Gräfin von Caserta, Prinz Reiner von B.-S., König Friedrich August III, Prinz Gennaro von B.-S., Prinzessin Marie Josephine, Prinzessin Mathilde, Kronprinz Georg, Prinz Johann Georg,
72003: KLINKHARDT & EYSSEN. - Prinzessin Margarethe von Sachsen.
17304: KLIPRIVIER. - Station, with lorry, and workers.
69660: KLM. - Wat mag ik van de KLM verwachten?.
69662: KLM. - Dienstregeling en tarieven voor Nederland en België. 18 April 1948 tot nadere aankondiging. Jubileumjaar 1948, 3.
69663: KLM. - Dienstregeling. 18 April 1948 tot nadere aankondiging. Jubileumjaar 1948, 2.
53808: KLM FOTODIENST. - Waalhaven, Rotterdam, vogelvlucht panorama sea-shore.
7888: KLOCHKO, MIKHAIL A. - Soviet Scientist in China.
12196: KLOKKE, A. H. - Oorsprongsmythen en Afbeeldingen van de Ngaju-Dayak Mihing; De Achtergrond van een Bestaande Methode van Visvangst.
8125: KLOOS, P. - Duolineaire afstamming en het matrilaterale cross-cousin huwelijk: Repliek.
12210: KLOOS, P. - W. G. Ahlbrinck. Missionaris-etnograaf onder de Karaiben in Suriname
8175: KLOOS, P. - Duolineaire afstamming en het matrilaterale cross-cousin huwelijk.
8264: KLOOS, PETER. - Search for Health Among the Maroni River Caribs. Etiology and medical care in a 20th century Amerindian group in Surinam.
74248: KLOOS, DAVID. - A Crazy State. Violence, Psychiatry and Colonialism in Aceh, Indonesia, ca. 1910-1942.
17912: KLOOSTER. - Aangezicht en tuin van een merkwaardig Klooster (Kerk?), Zuid Nederland.
32204: KLOOSTERMAN, J. - Recent onderzoek van de oceaanbodems, in het bijzonder van hun warmtestroom.
12205: KLOPPENBORG, RIA. - The Role of the Buddhist Monk in Development Activities.
2559: KLOPPENBURG, D. - De waterstaatkundige ontwikkeling van het Westerkwartier.
1724: KLOPPENBURG, D. - De waterstaatkundige ontwikkeling van de omgeving der stad Groningen.
2755: KLOPPENBURG, D. - Een merkwaardige oorkonde betreffende Hunzego in de 13de eeuw. & Aanvulling op het artikel ,,Een merkwaardige oorkonde betreffende Hunzego in de 13e eeuw".
4089: KLOPPERT, J.J. - De Geol.-Geogr. excursies onder leiding van Prof. J. van Baren.
72609: KLOPPERT, J. W. - Portrait of two young women.
46887: KLOPPMANN, FR. - Bildnis einer Matrose.
46720: KLOPPMANN, FR. - Bildnis Matrose der Matrosendivision.
72383: KLOPSTOCK, F. G. - Portrait of Friedrich Gottlieb Klopstock.
17957: KLORER & BÜHLER. - Portrait of a man.
7602: KLOSTERS. - View on Klosters, Switserland.
73745: KLÖSZ, GYÖRGY. - Griechisch Statue. Weltausstellung 1873 (Gekauft von Mr John Lewis).
73746: KLÖSZ, GYÖRGY. - Griechisch Statue. Weltausstellung 1873
73747: KLÖSZ, GYÖRGY. - Griechisch Statue. Weltausstellung 1873
68329: KLUGE, EMIL. - Die Reaktionen des Erdinnern gegen die Erdoberflache in den Jahren 1855 und 1856.
74598: KLUIJVE, M. VAN. - Gezicht op de bouw van gebouwen/fabrieken in omgeving Den Haag, de duinen op de achtergrond.
59243: KLUVERS, B. J. - Het Surinamevraagstuk. (Suriname Studie-Syndicaat).
59281: KLUVERS, B. J. - Beschouwingen over het rapport Pyttersen. & (Reactie van) Tj. Pyttersen. & B. J. Kluvers: Nog eens het rapport Pyttersen.
59247: KLUVERS, B. J. - Een wegtracé door het moeras naar Coronie.
59158: KLUVERS, B. J. - De verzekeringskas ban de firma C. Kersten en Co, te Paramaribo.
73932: KNAAP, GERRIT J. - The Saniri Tiga Air (Seram); An Account of its 'Discovery' and Interpretation between about 1675 and 1950.
59306: KNAPPERT, L. - Konig Willem I en de protestantsche gemeente op Curaçao.
59343: KNAPPERT, L. - De Labadisten in Suriname.
29363: KNAPPERT, S. C. - Beschrijving van de Onderafdeeling Koetei.
59426: KNAPPERT, L./M. VAN DIJK. - Verzuimd St. Eustatius. & Nog eens: Verzuimd St. Eustatius,
9961: KNARESBOROUGH. - Dropping Well.
53418: KNAUS, L. - In Tausend Aengsten.
53417: KNAUS, L. - La Cinquantaine.
19538: KNEBEL, C. - Eenige aanteekeningen over de visscherij in de afdeeling Grati.
31409: KNEBEL, J. - Darmakoesoema of Seh Djamboekarang, desa-legende uit het Javaansch medegedeeld.
19732: KNEBEL, J. - A propos d'armes et d'autres objets désignés par le Javanais sous les noms de Kjai, Poen et Si, Kaämpoehan et Kasiat. Croyances populaires et traditions.
19801: KNEBEL, J. - Babad Banjoemas. Volgens een Banjoemaasch Handschrift beschreven.
19739: KNEBEL, J. - Amulettes Javanaises.
30411: KNEBEL, J. - De Asoera in de Doerga-voorstelling van de Hindoe-beeldhouwkunst op Java.
19693: KNEBEL, J. - De Goenoeng Slamet (Antaboga, Koerès, Bangbang-Doersila, Djaka-Adji.) Desa-legende, uit het Javaansch.
30379: KNEBEL, J. - De Doerga-voorstelling in de beeldbouwkunst en litteratuur der Hindoes.
19679: KNEBEL, J. - De Kalang-legende, volgens Tegalsche lezing, uit het Javaansch.
20094: KNEBEL, J. - De legende van Bedji Tawoen, naverteld.
19708: KNEBEL, J. - Desa legenden uit het Javaansch.
30313: KNEBEL, J. - Desa-legenden van Panaraga uit het Javaansch medegedeeld door J. Knebel.
30327: KNEBEL, J. - De weertijger op Midden-Java, den Javaan naverteld.
19545: KNEBEL, J. - Een en ander over het Meer van Grati uit het Javaansch overgezet.
30575: KNEBEL, J. - Een en ander over Krsna en de Krsna-basreliëfs op[ Java. Inleidende Onderzoekingen.
30571: KNEBEL, J. - Desa-Legenden.
20101: KNEBEL, J. - Een paar eigenaardige gebruiken in de désa Tjermé, naverteld.
30340: KNEBEL, J. - Opgave van Javaansche woorden, die in de Residentie Tegal in gebruik zijn en verschillen van het Javaansch in Solo.
19674: KNEBEL, J. - Goenoeng Gadjah, Raden Bratasena en Dewi Arimbi, Eene Desa-legende uit het Javaansch.
30431: KNEBEL, J. - Over de plaatsen van de hoogste vereering (poendèn) en eenige andere bijzonderheden in de afdeeling Panaraga, naverteld.
30574: KNEBEL, J. - Over de plaatsen der hoogste vereering (Poenden) in de afdeeling Awi (Madioen), naverteld.
19701: KNEBEL, J. - Rembangsche Desa-legenden uit het Javaansch.
31401: KNEBEL, J. - Proeve van het Maleisch en Chineesch, gesproken op Banka en Blitong.
19734: KNEBEL, J. - Sur la mensuration des armes chez les Javanais (avec un dessin).
19698: KNEBEL, J. - Voordeelen van het Desa-hoofd (Bekel) en de leden van het Desa-bstuur (Djoengdjang Krawat).
19814: KNEBEL, J. - Varia Javanica. (Over Kalangs. - Pasar Londa. - Legende van Telaga-Pasir. - Over het Tingkeb-feest. - Legende van Njahi-Ageng Nagapertala. - Over dievetaal. - Over reiniging), den Javaan naverteld.
28616: KNEBEL FERENCZ. - Portrait of four children.
55129: KNELLER, GODFREY. - Portrait engraving of a Lady.
1055: KNICK, ARTUR. - Über die Histologie der sekundären Degeneration im Rückenmark.
58792: KNIGHT, CHARLES. - Portrait of Queen Victoria. "Her Majesty's Gracious Smile".
8387: KNIGHT, G. R. - John Palmer and Plantation Development in western Java during the earlier nineteenth century.
74064: KNIGHT, C. ROGER AND ARTHUR VAN SCHAIK. - State and Capital in Late Colonial Indonesia. The Sugar Industry, Braakhuur, and the Colonial Bureaucracy in Noth Central Java,
14471: KNIGHT, CHARLES. - Portrait of a woman.
74256: KNIGHT, ROGER. - Rescued from the Myths of Time. Toward a Reappraisal of European Mercantile Houses in Mid-Nineteenth Century Java, c. 1830-1870.
74150: KNIGHT, G. ROGER. - Descrying the bourgeoisie. Sugar, capital and state in the netherlands Indies, circa 1840-1884.
73909: KNIGHTS-WHITTOME, D. - Dom Manoel II of Portugal.
68997: KNIPPING, E. - Reisen und Aufnahmen zwischen Ozaka, Kioto, Nara und Ominesanjo in Nippon.
69124: KNIPPING, E. - Von Kanagawa nach dem Oyama und Hakone-Gebirge.
69130: KNIPPING, E. - Reise durch den mittleren gebirgigen Theil der Hauptinsel von Japan.
69832: KNIPSCHILD, H. - Portrait of a woman.
33994: KNOBEL, F. M. - Per tarantas door Mongolië.
58378: (KNOBEL). - De ontwikkeling van Japan.
59444: KNOBEL, F. M. - Een voordracht te Leipzig over West-Indië.
50605: KNOCHE, WALTER. - Einige Bemerkungen über die Mapuche & Der heilige Stein von Lonquimay.
69829: KNOETSEN ESG., J. F. - Portrait of a young and an older girl.
35259: KNOKKE. - French equipe for the European Songfestival, Knokke 1963.
56327: KNOOP, JOHANN HERMANN. - Beschrijving en afbeeldingen van de beste soorten van appelen en peeren, meest geacht en zorgvuldig aangekweekt in Duitschland, in Frankrijk, in Engeland, en in de XVII provintien. Met voorrede van Johannes Florentius Martinet. Beschrijving van Plantagie-Gewassen (...). Beschrijving van de Plantagie-Tuin of van de wilde boom- en heestergewassen.
64298: KNÖTEL, R. - Hiebfechten (Württembergische Dragoner).
64301: KNÖTEL, R. - Die Württemberger bei Champigny. 2. Dezember 1870.
64300: KNÖTEL, R. - Die Sachsen bei Villiers. 30. November 1870.
51593: KNOTT. - Onder-luitenant Knott, van het 4e Belgische Lansiers, ontvangt van de Canadese Generaal Chubb, de "Canadian Army Trophy", in Soest (Westfalen).
62321: KNSM. - Zomervacantiereizen van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij 1933.
11354: KNUDSEN, K. - Parti af Vien ved Eidfjordvandet, Hardanger.
11362: KNUDSEN, K. - Parti ved Halvtunnellen i Bratlandsdalen, Sundal.
9671: KNUDSEN, K. - Gols Stavekirke paa Bygdø ved Kristiania.
11283: KNUDSEN, K. - Stalheimsfossen.
9330: KNUDSEN, K. - Part af Tunnellen i Bratlandsdalen. Suldal.
7566: KNUDSEN, K. - Lerfossen ved Trondhjem.
59093: KNUDSEN, K. - Vefos ved Hildal, Odde i Hardanger.
11296: KNUDSEN, K. - Vossevangen.
9319: KNUDSEN, K. - Suldalsporten. Suldal.
59109: KNUDSEN, K. - Parti fra Odde i Hardanger.
59097: KNUDSEN, K. - Parti fra Østmandlid ved Røldal.
59092: KNUDSEN, K. - Laatefos, Odde i Hardanger.
59085: KNUDSEN, K. - Skydsbefordring over Folgefon i Hardanger.
59082: KNUDSEN, K. - Buerbraeen seet fra Veien t.Laatefossen Odde i Hardanger.
59083: KNUDSEN, K. - Part ved Tunnellen i Bratlandsdalen. Suldal.
11389: KNUDSEN, K. - Midnatssolen.
11383: KNUDSEN, K. - Nordkap (Midnatsfotografi).
11380: KNUDSEN, K. - Svartisen, Nordland.
11374: KNUDSEN, K. - Hotel ,,Breifond", Røldal.
11375: KNUDSEN, K. - Parti af Røldal fra Horre.
11295: KNUDSEN, K. - Fortun Kirke fra Fantoft ved Bergen.
11372: KNUDSEN, K. - Parti fra Østmandlid ved Røldal.
11308: KNUDSEN, K. - Parti mellen Trangereid og Vandal.
7569: KNUDSEN, K. - Lerfossen ved Trondhjem.
11365: KNUDSEN, K. - Laatefossen, Odde i Hardanger.
11294: KNUDSEN, K. - Parti fra Eide i Hardanger.
64686: KNUDSEN, R. - Kapitän R. Knudsens Fangreise nach der Ostküste Grönlands im Jahre 1889 in dem norwegischen Robbenfangdampfer ,,Hekla".
11355: KNUDSEN, K. - Udsigt fra Røldalsfjeldet nedover Gaarsbottnen mod folgeffonden.
11356: KNUDSEN, K. - Skjeggedalsfossen Odde i Hardanger.
11351: KNUDSEN, K. - Skeggedalsfossen, Ode i Hardanger.
11352: KNUDSEN, K. - Odde i Hardanger.
11350: KNUDSEN, K. - Vir i Eidfjord, Hardanger.
11346: KNUDSEN, K. - Parti fra Faleide i Nordfjord.
11338: KNUDSEN, K. - Parti fra Meroki Geiranger, Søndmør.
11334: KNUDSEN, K. - Geirangerfjord, Søndmør.
11331: KNUDSEN, K. - Øxenelverne i Nordfjord
11328: KNUDSEN, K. - Parti ved Horgheim i Romsdalen.
11325: KNUDSEN, K. - Trondhjems Domkirke.
11326: KNUDSEN, K. - Vermofos i Romsdalen.
11323: KNUDSEN, K. - Oarti ved Gudvangen i Sogn.
11324: KNUDSEN, K. - Trondhjem.
11275: KNUDSEN, K. - Stalheims Hotel og Næarødalen.
11321: KNUDSEN, K. - Parti mod Isterdalen, Romsdalen.
11322: KNUDSEN, K. - Troldtinderne i Romsdalen.
11319: KNUDSEN, K. - Døntefos i Romsdalen.
11267: KNUDSEN, K. - Parti ved Gudvangen i Sogn.
11310: KNUDSEN, K. - Hammerfest (1).
11309: KNUDSEN, K. - En Lappefamilie foran sin gamme, Tromsødalen.
11304: KNUDSEN, K. - Tunnelstenen mellem Stanghele og Dale (Vossenbanen).
11298: KNUDSEN, K. - Parti fra Ulvik i Hardanger.
11292: KNUDSEN, K. - Parti fra Førde, Søndfjord.
11276: KNUDSEN, K. - Kjelfossen ved Gudvangen, Sogn.
11373: KNUDSEN, K. - Suldalsporten, Suldal.
11270: KNUDSEN, K. - Parti fra Fjærland i Sogn.
11269: KNUDSEN, K. - Parti af Nærøfjorden i Sogn.
7567: KNUDSEN, K. - Trondhjems Domkirke.
7575: KNUDSEN, K. - Trondhjem, Panorama in two parts.
11347: KNUDSEN, K. - Vøringfos i Hardanger.
11281: KNUDSEN, K. - Parti af Svartejeld ved Borgrunds Kirke Læaerdal.
11254: KNUDSEN, K. - Parti ved Helgheim Kirke, Jølster.
9737: KNUDSEN, K. - Buerarren odde i Hardanger.
70851: KNUDSEN, K. - Parti af Bergen.
11394: KNUDSEN, K. - Tromsø.
11278: KNUDSEN, K. - Kariol.
68021: KNUDSEN, K. - Bergen seet fra Fjeldveien.
68022: KNUDSEN, K. - Bergen fra Valkendorfs Taarnet.
68023: KNUDSEN, K. - Parti af Engen i Bergen.
68024: KNUDSEN, K. - Parti af Nygaardsparken, Bergen
68025: KNUDSEN, K. - Parti af Torvet i Bergen
11358: KNUDSEN, K. - Parti af Bratlandsdalen, Suldal.
11395: KNUDSEN, K. - Part ved Suldalsvandet (Kolbeinstvet), Suldal.
11302: KNUDSEN, K. - Parti fra Svolvær, Lofoten.
11271: KNUDSEN, K. - Parti Mellem Sande og Vadhelm i Sogn.
11291: KNUDSEN, K. - Parti ved Nedre Vasenden, Jølster.
11261: KNUDSEN, K. - Parti af Esefjorden, Sogn.
11255: KNUDSEN, K. - Parti af Hærøfjorden i Sogn.
59111: KNUDSEN, K. - Parti af Odde, Hardanger (Keiserskibene).
59112: KNUDSEN, K. - Ulvik i Hardanger.
59116: KNUDSEN, K. - Sørfjorden i Hardanger.
11337: KNUDSEN, K. - Vengetinderne og Romsdalshorn.
11305: KNUDSEN, K. - Parti af Bergen.
11306: KNUDSEN, K. - Parti mellen Trangereid og Vandal.
9675: KNUDSEN, K. - Vøringfos. Eidfjord i Hardanger.
11297: KNUDSEN, K. - Udsigt nedover Skjerven mod Eide, Hardanger.
11299: KNUDSEN, K. - Skjærvsfossen i Hardanger.
4318: KNUDSEN, KNUD. - Zur Erinnerung an Norwegen, 1902. 40 Photographs, by Knud Knudsen.
11378: KNUDSEN, K. - Svartisen, Nordland.
11384: KNUDSEN, K. - Nordkaphorn (Midnatsfotografi).
58956: KNUDSEN & CO. - Fra Flaamsdalen.
59055: KNUDSEN & CO. - Bergensbanen. Den roterende sneplog i arbeide ved Taugevandet.
58996: KNUDSEN & CO. - Fra Sognefjorden.
59000: KNUDSEN & CO. - Halvtunnellen ...
58952: KNUDSEN & CO. - Kirke med Menigher, Finmarken.
59015: KNUDSEN & CO. - Fra Sognefjorden.
59021: KNUDSEN & CO. - Hardanger. Udsigt fra Skjerve.
59060: KNUDSEN & CO. - Lapper paa Ski, Finmarken.
59022: KNUDSEN & CO. - Kjosfossen ved Vatnahalsen.
58959: KNUDSEN & CO. - Ostmandfjd, Roldal.
59064: KNUDSEN & CO. - Lapper, Finmarken.
59065: KNUDSEN & CO. - Lappetelt med Pulker.
58961: KNUDSEN & CO. - Vatnahalsen.
59020: KNUDSEN & CO. - Sogn. Vatnehalsen.
58958: KNUDSEN & CO. - Sognefjorden.
11359: KNUDSEN, K. - Espelandsfos i Odde, Hardanger.
11272: KNUDSEN, K. - Gudvangen i Sogn.
11392: KNUDSEN, K. - Parti af Torghatten, Nordland.
11300: KNUDSEN, K. - Parti ved Gravensvandet i Hardanger.
11336: KNUDSEN, K. - Udsigt fra Molde.
9661: KNUDSEN, K. - Parti af Karl Johans gade, Kristiania.
28639: KNUDSEN, K. - Stavanger.
11333: KNUDSEN, K. - Søholdt i Ørskaug, Søndmør.
11317: KNUDSEN, K. - Romsdalshorn, Romsdalen.
11330: KNUDSEN, K. - Parti af Loenvandet i Nordfjord
11311: KNUDSEN, K. - Trolfjorden i Rafsund.
11361: KNUDSEN, K. - Odde i Hardanger.
11259: KNUDSEN, K. - Parti fra Mundal i Fjærland, Sogn.
11313: KNUDSEN, K. - Slettefos i Romsdalen.
11349: KNUDSEN, K. - Parti fra Veien til Vøringfos, Hardanger.
11312: KNUDSEN, K. - Rock with hole.
11335: KNUDSEN, K. - Elven ved Hellesylt, Søndmør.
11364: KNUDSEN, K. - Buerdalen, Odde i Hardanger.
11274: KNUDSEN, K. - Parti fra Vadheim i Sogn.
74519: KNUTTEL, D. E. C. - Stads Gehoorzaal te Leiden.
29292: KO-MO-AN. - Javaansche ,,Gamelan-beschrijving in poëzie. & Errata.
7045: KO WON. - Contemporary Korean Poetry. Compiled and translated by Ko Won.
53574: KOBAYASHI, EITAKU. - Banbutsu hinagata gafu (Picture Pattern Book), Band 5.
11698: KÖBBEN, A. J. F. - Zwarte planters. Proeve ener Facet-Ethnografie.
8196: KÖBBEN, A. J. F. - Structuralism versus comparative functionalism; some comments. & Dupliek (mededelingen).
8213: KÖBBEN, A. J. F. - Unity and siunity - Cottica Djuka as a kinship system.
8231: KÖBBEN, A. J. F. - Continuity in Change - Cottica Djuka Society as a Changing System.
2205: KÖBBEN, A.J. - Eigendom en bezit van land bij de Agni.
10657: KOBE. - View of Kobe.
63693: KOBE. - Swarmed Ships in the Harbour, Kobe.
7124: KOBE. - View of Kobe.
63603: KOBE. - Maiko-no-hama, near Kobe.
10292: KOBE. - Nanko Temple of Kobe.
10303: KOBE. - Ikuta Temple, Kobe.
63695: KOBE. - Bustling View of Kobe City look down from M. Suwa, Kobe.
63706: KOBE. - Mayasan Tenjyoji..
63694: KOBE. - Lovely Sight of the Pier just shipping, Kobe.
63711: KOBE. - Mayasan Chojyo.
63709: KOBE. - Mayasan Okuuc In.
63707: KOBE. - Mayasan Kiukeisho (2).
63705: KOBE. - Mayasan Kiukeisho.
63702: KOBE. - Nunobiki-no-medaki Falls and the Foams Spring high, Kobe.
63704: KOBE. - Mayasan Mayaeki..
63483: KOBE. - Monument of Ito, Okuryama, Kobe.
63692: KOBE. - Great Dock in the Mitsubishi Ship-building Yard, Kobe. Ship: the Hakozaki Maru.
10656: KOBE. - Metaki Water Fall Kobe.
63697: KOBE. - Huogo prefectural Office are standing at the Hilly District, Kobe.
63698: KOBE. - View of Oriental Hotel and its Neighbour-hood, Kobe.
63696: KOBE. - Commanding View of Kobe City and its Suburb from the Cable Car on Mt. Maya, Kobe.
63699: KOBE. - Recreation Ground of the Suwayama commands a very fine Prospect, Kobe.
63602: KOBE. - Inari Temple, Suwayama, Kobe.
63701: KOBE. - Iron-towers rising high among the Clouds at the Imperial Marine Observatory, Kobe.
63700: KOBE. - The great Image of the Daibutsu at the Buddhist Temple of the Nofukuji, Kobe.
63703: KOBE. - Mayasan Keburu.
63708: KOBE. - Mayasan.
17260: KOBE. - German Club.
31516: KOBELL, WILHELM VON. - La Diligene, J. v. Artois p.
68198: KOBELT, W. - Les Dolmens de Guyotville, Algérie.
58914: KØBENHAVN. - Parti fra Rheden.
57955: KOBÈS, A. - Situation de la Colonie Agricole de S. Joseph de Ngasobil (Sénégal). Au 1er avril 1863.
57909: (KOBÈS, MGR.) - Culture du cotonnier au Sénégal.
27596: KOBI. - Grusinische Kriegsstrasse. Ausgang aus dem Höllenthal. Station Kobi. (Georgian Military Highway).
8973: KOBLENZ. - Denkmal Kaiser Wilhelm I.
7257: KOBUS KUCH. - Heerhugowaard. Zaal Heiligenberg. Met een vroklijke Cabaret-Revue m.m.v. Polly Noiret, Louis Noiret, Ton Cup, Antonio en Charly, De vroolijke Zangers.
65238: KOCH, LOUIS. - Bremen. Hafen.
64901: KOCH. HERMAN. - Portrait of Queen Pauline Elisabeth Ottilie Luise zu Wied of Roumania, her brother Wilhelm Adolf zu Wied, and Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Maria (Marie), Princess of the Netherlands.
8260: KOCH, KLAUS-FRIEDRICH. - Warfare and Anthropophagy in Jalé Society.
64294: KOCH, G. - Die Badenser an der Lisaine unter General von Werder am 15-17.Januar 1871.
64295: KOCH, G. - Die Erstürmung der Spicherer Höhen am 6. August 1870. Auffahrt der 2 Batterien des Majors Lyncker auf das Plateau des Spichererberges.
71707: KOCH, OTTO. - Erbprinz Adolf zu Schaumburg-Lippe.
65236: KOCH, LOUIS. - Bremen. Rathhaus.
65234: KOCH, LOUIS. - Bremen. Gustav Adolph Statue.
68278: KOCH, KARL. - Das Rion-Gebiet.
63467: KOCH, PETER. - Fort Davis National Historic Site., Texas. The Ruins of the Post Chapel.
71703: KOCH, OTTO. - Prinz Wolrad von Schaumburg-Lippe.
64899: KOCH. HERMAN. - Portrait of Pauline Elisabeth Ottilie Luise zu Wied, Queen of Roumania.
68722: KOCH, GABRIEL. - Die Geographische Verbreitung der Schmetterlinge über die Erde.
53651: KOCH, GABRIEL. - Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge über die Erde.
263: KOCH-GRÜNBERG, THEODOR. - Zwei Jahre bei den Indianern Nordwest-Brasiliens.
8301: KOCH, KLAUS-FRIEDRICH. - Semantics of Kinship Terms: The Jalé Case.
76088: KOCH, K. F. - De arbeid der Exploratie-detachementen op Nieuw-Guinea.
34593: KOCH, HERMAN. - Portrait Prinses Marie. Wilhelmina Frederika Alexandrine Anna Louise Marie, Prinses der Nederlanden.
34592: KOCH, HERMAN. - Portrait Wilhelm Adolf van Wied.
64900: KOCH. HERMAN. - Portrait of Queen Pauline Elisabeth Ottilie Luise zu Wied of Roumania and her brother Wilhelm Adolph Maximilian Carl.
69760: KOCH, J. W. R. - Bijdrage tot de anthropologie der bewoners van Zuidwest Nieuw-Guinea, benevens uitkomsten van lichaamsmetingen verricht bij Javanen, Sumatranen, Baliërs en Sasaks.
72058: KOCH, EMIL - Portrait of a young man.
63461: KOCH, PETER. - Riggs Memorial Museum, Ft. Stockton, Texas.
8735: KOCHER SCHMID, CHRISTIN. - Cultural Identity As a Coping Strategy Towards Modern Political Structures: The Nayudos Case, Papua New Guinea.
49521: KOCK, CHARLES PAUL DE. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
2461: KOCK, M.A. DE. - Eenige ethnologische en anthropolgische gegevens omtrent een dwergstam in het bergland van Zuid Nieuw-Guinea.
34790: KOCK, GENERAAL DE. - Begrafenis generaal de Kock, met presidentskoets.
34793: KOCK, GENERAAL DE. - Begrafenis generaal de Kock, kanon met lijkkist.
75005: KODAK. - Le "Kodak" chez soi.
46365: KODAK. - Kodaks.
46443: KODAK. - Catalogue des Films de la Cinémathèque Kodascope 8 m/m.
46383: KODAK. - L'Amateur du Kodak. Sommaire du No 30.
46384: KODAK. - Pour les Étrennes. les Kodaks Pliants avec objectit anastigmat.
8342: KOEFOED, G. - De eenlettergrepige Engelse woorden in het Surinaams.
54123: KOEKAS. - De sekte der Koekas in Hindostan.
72239: KOEKKOEK, PIERRE. - Portrait of a man.
53447: KOEKKOEK, B. C. - Un coup de vedt.
33697: KOEKKOEK, M. A. - Een reisje met de ,,Rembrandt."
35506: KOELESJOVA, ROZA. - Roza Koelesjova at the Sverdloc-Institute.
49758: KOELMAN, JOHAN PHILIP. - De groep in het gevelveld der ned. Bank te Amsterdam. Naar de uitstekende teekening van Koelman door den heer Lankhout overgebracht.
49759: KOELMAN, J. PH. - Portrait of Johan Philip Koelman.
49756: KOELMAN, JOHAN PHILIP. - Italiaansch meisje met hare moeder.
49757: KOELMAN, JOHAN PHILIP. - Fragment (de vorsten van Oranje voorstellende) uit het historisch tafereel bestemd voor eene zaal der Staten-Generaal. Beide door Koelman zelven op steen geteekend.
31986: KOEMAN, C. - Een kaartenverzameling ,,Moll" in de Universiteits-Bibliotheek te Brünn.
31990: KOEMAN, C. - Verslag van de eerste technische conferentie van de international cartographic association.
31974: KOEMAN, C. EN F. J. ORMELING. - Enige opmerkingen over de praktijk van de terreinschaduwing.
31977: KOEMAN, C. - De betelenis van de Waterschapskaarten van Delfland voor de geschiedenis van de kartografie in Nederland.
32008: KOEMAN, C. - De 'Vinland Map'. Een wereldkaart uit c. 1440, met een afbeelding van Amerikaans gebied.
31893: KOEMAN, C. - Documentatie in de kartografie I & II.
31983: KOEMAN, C. - Een fundamentele wijziging van de opvattingen over de geschiedenis der kartografie van Nederland in de periode 1780-1830.
31965: KOEMAN, C. - Enkele opmerkingen naar aanleiding van het verschijnen van een Nederlandse topografische kaart 1 : 100 000.
31900: KOEMAN, C. - In memoriam Dr. Raleigh Ashlin Skelton.
32277: KOEMAN, C. - Some new contributions to the knowledge of Blaeu's atlases.
31952: KOEMAN, C. - The Amsterdam puiblishing house of Van Keulen and the Zee-Fakkel, an 18th century Pilot Guide for the world' seas.
31991: KOEMAN, C. - Restauratie door middel van overtekenen van een Brabantse manuscriptkaart uit de 18e eeuw. (Tilburg en Goirle).
31849: KOEMAN, C. - Nederlandse atlassen uit de 19de eeuw.
2330: KOEMAN, C. - Moderne werkmethoden in de praktische kartografie.
31995: KOEMAN, C. - Kwantitatieve beschouwingen over de kaartering van de aarde.
70904: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of Marinus Johannes Tiele.
70907: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portret of Maria (Mies) en Jacobus Tiele.
17700: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of a young woman in fashion.
67440: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of one of the daughters of Françoise Marie Louise Vogelzang-Valette and Frans Eduard Vogelzang.
74599: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Interieur van een fabriek, Amsterdam.
56355: KOENE, P. - Portrait of a little one.
69825: KOENE & CO. - Portrait of two boys.
46320: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of a woman (2).
46321: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of an older woman.
53568: KOENE & CO. - Portrait of an european (dutch) man.
53567: KOENE & CO. - Portrait of two indonesian children.
53503: KOENE & CO. - Portrait of an Netherlands-Indie man.
53317: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of Jan Heybroek.
53314: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of Daan Heybroek.
53293: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of little girl, the family Rupe related.
53291: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of Bé Rupe (2).
53237: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of Bé Rupe as young girl.
53225: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of Bé Rupe as a little one.
53215: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of Bé Rupe with doll.
53008: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of Bé Rupe.
52865: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of a man.
52835: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of a man.
69815: KOENE & CO. - Portrait of a little girl.
69817: KOENE & CO. - Portrait of a little one.
46238: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of a young girl.
46322: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of Mies and Suze Warsen.
46319: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of a woman.
46311: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of a child.
46323: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of little girl.
53316: KOENE & BÜTTINGHAUSEN. - Portrait of Guus Heybroek.
69814: KOENE & CO. - Portrait of two women and a man.
70933: KOENECKE, W. - Portrait of a european woman.
53918: KOENIG, L. - Le "French Shore" (Souvenits de Campagne à Terre Neuve), par L. Koenig, Lieutenant de Vaisseau, 1886.
12270: KOENIGSWALD, G. H. R. VON. - Indonesian influences in Hawaiian art.
1937: KOENIGSWALD, DR. G. H. R. VON. - Over enkele fossiele zoogdieren van Java.
4594: KOENIGSWALD, G.H.R. VON. - Über altpalaeolithische Artefakte von Java.
32537: KOENIGSWALD, G. H. R. - Fossils from Chinese Drugstores in Borneo.
32540: KOENIGSWALD, G. H. R. - Remarks on the Prehistoric Fauna of the Great Cave at Niah.
27963: KOENIGSWINTER. - Drachenfels und Koenigswinter.
20353: KOENINGSWALD, G. H. R. VON. - Das Neolithicum der Umgebung von Bandoeng.
50230: KOENS, A. J. - Intensiveering van rijstbouw in Nederlandsch-Indië.
50237: KOENS, A. J. - Rentabiliteit van bevloeiingswerken van Overheidsstandpunt.
50223: KOENS, A. J. - Inlandsche Hypotheek.
50193: KOENS, A. J. - De psychologische grondslagen der ethnologie.
50033: KOENS, A. J. - Europeesch en Inlandsch landbouwbedrijf in Ned.-Indië.
50254: KOENS, A. J. - Uitbreiding van de technische verzorging der irrigatie in Ned.-Indië.
19311: KOENTJARANINGRAT. - The Nuclear Family and "Loose" Kin Relations of the Bgu of West Irian.
62721: KOERIER, HR. MS. - Sloepen van de Zr.Ms. Koerier (1890-1896) Seroeweh, op de Tamiang, tijdens de expeditie van 1893.
46047: KOERNER, THEODOR. - Portrait.
8266: KOESNOE, MOH. - Receptie van de radjam straf in de adat Sasak van Bajan (Lombok).
71011: KOETS. - Tweewielige open koets met paard.
72367: KOETSVELD, C. E. VAN. - Een voetreis 100 jaar geleden.
35133: KOEZNETSOV & TSARAPKIN. - Koeznetsov, russian minister of foreign affairs, and Tsarapkin on the conference of the "17" on disarm and nuclear stop in Genève.
68886: KOFFMAHN, O. - Begleiteworte zur Karte der Insel Haiti.
69127: KOFFMAHN, O. - Die Fortschritte unserer Kenntnis von Patagonien seit Musters.
69076: KOFFMAHN, O. - Tracá einer Eisenbahn von Mejillones nach La Paz in Bolivia. (Begleiteworte zu der Karte auf Tafel).
69114: KOFLER, FR. - Desiré Charnay's Expedition nach den Ruinenstätten Central-Amerika's.
68689: KOHL, J. G. - Die ertse Deutsche, von der Weser aus um das Jahr 1040 veranstaltete, Entdeckungsreise zum Nordpol.
2517: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Primitieve denkwijze. Voordracht gehouden in de bestuursvergadering van het K.N.A.G. op 11 Oct. 1919. & Primitieve denkwijze II. Uitstralende krachten in de volkenkunde.
2020: KOHLBRUGGE, DR. J.H.F. - Geographische beschrijving van het Janggebergte (Argopoero) op Java.
29323: KOHLBRUGGE, J. H. F. - Naamgeving in Insulinde.
50224: KOHLBRUGGE, J. H. F. & A. J. KOENS. - Economische Volkenkunde. & Onderschrift.
19714: KOHLBRUGGE, J. H. F. - Waarom de Tenggereezen offers brengen aan den Bromo. De legende van Kjahi Koesoemo.
30310: KOHLBRUGGE, J. H. F. - De Linggatempel en andere oudheden.
31726: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Welke waarde heeft de gemeten vorm van den schedel als kenmerk der rassen? & Bezwaren tegen Dr. Kohlbrugge's opstel over den gemeten vorm van den schedel als kenmerk der rassen, door S. R. STEINMETZ. Met antwoord van Dr. J.H.F.Kohlbrugge.
64343: KOHLER, C. - Portrait of Soldier Gren. Kgl. Königin Olga (1.Württ.) Nr. 119.
73278: KÖHLER, MAX. - Leib-Grenadier-Regt. nr. 100. Kronprinz Georg von Sachsen (Parade auf dem Alaunplatz 1905)
30595: KÖHLER, J. C. - Verslag eener reis in de Lampongsche Distrikten.
30045: KÖHLER, J. C. - Verslag eener reis door een gedeelte der Lampongsche Distrikten.
73373: KOHN, BRÜDER. - Prince François of Bourbon-Parma.
73509: KOHN, BRÜDER. - Portrait of Kaiserin Elisabeth.
73904: KOHN, BRÜDER. - Portrait of Princess Maria Anna of Parma-Bourbon.
75469: KOHN, BRÜDER. - Prinz Georg von Bayern.
71422: KOHN, BRÜDER. - Prinzessin Marie Anna von Bourbon-Parma mit ihren Kindern.
52980: KOK, A. - Portrait of a the families Rupe-Meulman related young man.
52647: KOK, A. - Portrait of a man.
34250: KOK, P. E. W. - Glarnerland.
34000: KOK, P. E. W. - Uit het Dagboek van onze reis door Noorwegen.
32320: KOK, R. - De Haagse stadsuitbreidingen 1945-1961.
60524: KOKOSPALM. - Landhuis met Kokoapalmen.
58415: KOL, H. H. VAN. - De Indische mijnwet en de Tweede Kamer. & De memorie van bedenking van belanghebbenden over het ontwerp- mijnwet.
58434: KOL, H. VAN. - De Indische Mijnwet en het Eigendomsrecht der Mijnen.
2265: KOL, H. VAN. - Iets over de Pyreneeën.
58431: KOL, H. VAN. - Het Lepra-gevaar.
34103: KOL, H. VAN. - Japansche feesten in Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni en Juli, Augustus, September, October, November, December.
51174: KOL, H.H. VAN. - Andorra. Een overblijfsel uit de Middeleeuwen.
3359: KOL, H.H. VAN. - Japan. Indruken van land en volk. Met een voorwoord van Prof.Dr. M.W. de Visser.
70443: KOLÁR, JIRI - The Stories of Jiri Kolar, Poet's Visual Metamorphoses
3282: KOLB, ALBERT. - Die Philippinen.
729: KOLB, ANNETTE. - Festspieltage in Salzburg.
68826: KOLBENHEYER, KARL. - Beitrag zur Kenntniss der ,,Hohen Tatra".
63647: KOLDEWEY, CARL & HEGEMANN. - Voyage des Navires la Germania et la Hansa au Pôle Nord, 1860-1870.
33363: KOLDEWEY, CARL. - Noordpool-reis van de Germania en de Hansa.
53680: KOLDEWEY, K. - Die Deutsche Nordpolar-Expedition, vom 15. Juni 1869 bis zum 11. September 1870.
76640: KOLFF, C. - Portrait of C. Kolffand and Commander of Twente Airfield Jhr. R.C.G.W.H. Wittert van Hoogland.
31892: KOLFF, G. H. VAN DER. - In Memoriam Prof. Mr. C. T. Bertling.
12391: KOLFF, G. H. VAN DER. - De economie van bruin en blank anders en eender.
19314: KOLIG, ERICH. - Aboriginal Dogmatics: Canines in Theory, Myth and Dogma.
2162: KOLK, JOS. VAN DE. - Het tandenvijlen bij de Tanimbareezen.
50162: KOLK, J. VAN DER. - Marindineesche verwantschapsbetrekkingen.
55381: KOLKMAN, J. C. M. - Portrait of Maximilian Joseph C. M. Kolkman. Minsitre des Finances La Haye.
72111: KOLKOW & CIE, VON. - Portrait of a woman.
67396: KOLKOW, FR. JUL, VON. - Portrait of Maria Geertruida Theodora Backer (Bakker). wife of Waalko Jans Waalkens.
67183: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portrait of Josina Petronella Polman Gruys Jvr Lewe Van Nijenstein.
74660: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74661: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74662: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74679: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portrait of a man.
74684: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portrait of a young man.
74685: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portrait of a woman.
74686: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portrait of a young man.
74689: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portrait of an older boy.
74694: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portret van Jan Fresemann Viëtor.
74695: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portret van Willem Augustus Hecker.
74698: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portret van Bernardus Hendrik Cornelis van der Wijck.
74699: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portret van Henri Ernst Moltzer.
74700: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portret van Willem Adriaan Enschede.
74701: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portret van Bernardus Dominicus Hubertus Tellegen.
70693: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portrait of Niza Everdina Smit. married with Herman Jacobus Thorbecke.
74682: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portrait of a woman.
74683: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portrait of a young man.
74697: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portret van Wirardus Modderman.
52696: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portrait of a young man.
52851: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portrait of a woman.
74688: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portrait of an older woman.
67184: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portrait of Mr. Willem Wolter Feith and Josina Petronella Polman Gruys.
74681: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portrait of a man with beard.
67173: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portrait of Jan Bolman.
74687: KOLKOW, FR. JUL. VON. - Portrait of an older man.
67391: KOLKOW, FR. JUL, VON. - Portrait of Pauline Gijsbertine Micheline Jeanne Marie barones van Boecop.
65819: KOLLAVITS, IENÔ. - La psychologie du diable et de la bonne jeune fille dans un conte populaire hongrois.
46871: KOLLE, ADOLF. - Bildnis einer Husar..
73907: KOLLER-KÁROLY. - Monseigneur le Duc d'Orléans.
50637: KOLLMANN, J. - Die Ungarn. Eine anthropologische Skizze.
30139: KOLLMANN, M. H. J. - Bagelen onder het bestuur van Soerakarta en Djokjokarta.
49820: KOLLMANN, J. - Hohes Alter der Menschenrassen.
64746: KOLLMANN, PAUL. - Die Waldungen und der Waldbau des Herzogtums Oldenburg im Rahmen der volkswirtschaftlichen Entwickelung. Auf statisticher Grundlage dargestellt.
664: KOLLONTAY, ALEXANDRA. - Wege der Liebe. Drei Erzählungen.
9819: KÖLN. - Der Dom Sudseite.
71113: KÖLN. - Dom, front.
71114: KÖLN. - Dom, Südseite.
71115: KÖLN. - Dom, Interior.
19888: KÖLN. - Dom, vollendet.
19889: KÖLN. - Der Dom.
19890: KÖLN. - Der Dom, Ostseite.
19891: KÖLN. - Der Dom, Inneres.
52554: KÖLN. - Dom, Westseite.
52555: KÖLN. - Vom Osten mit der Rhein und im Hintergrund der Dom und Stadt.
52556: KÖLN. - Dom, Innenseite.
52553: KÖLN. - Dom, Südseite.
52550: KÖLN. - Dom, Interior.
52551: KÖLN. - Dom, frontview.
52549: KÖLN. - Dom, Interior, detail.
13559: KÖLN. - Dom. Südseite.
19634: KÖLN. - Terasse.
13990: KÖLN. - Der Dom. Südseite, im Bau.
35328: KÖLN. - Prine Carnaval "Hein V" and his partnerin Franziska-Josefin.
31509: KÖLN. - Köln Garten, Flora (2).
31510: KÖLN. - Köln Garten, Flora (3).
31507: KÖLN. - Zoologischer Garten, seagulls.
31508: KÖLN. - Köln Garten, Flora.
31505: KÖLN. - Zoologischer Garten.
31506: KÖLN. - Zoologischer Garten (2).
31504: KÖLN. - Cöln. View on Streetscene and Koelner Hof.
28743: KÖLN. - Köln. Westseite.
9013: KÖLN. - Post.
27970: KÖLN. - Köln. Inneres des Doms.
27967: KÖLN. - Köln, Parthie aus dem Volksgarten.
20546: KÖLN. - Lane with trees.
19623: KÖLN. - Terasse und Mauer mit weiblichen Standbilden.
19620: KÖLN. - Dom und Rhein.
19621: KÖLN. - Mauritio Saxioni. Ludovicus XV.
19622: KÖLN. - Dom, interior.
65078: KÖLN. - Cölner Dom. Interior.
17718: KÖLN, GODESBERG. - 19 Photographs.
16895: KÖLN. - Groß St. Martin.
68857: KOLOKOLTZOV, OBERTSEN. - Der Feldzug nach Chiwa im Jahre 1873. Feldtagebuch.
29925: KOLONIAAL VERSLAG. - Kanttekeningen op het Koloniaal Verslag.
29902: KOLONIALE LETTERKUNDE. - Aankondigingen en Beschouwingen op het gebied der Koloniale Letterkunde, XI-XXVII.
3874: KOLONIALE VERSLAGEN. - Uit de koloniale verslagen van 1911.
54475: KOM OMBOS. - The Temple of Kom Ombos.
66688: KOMAKOSKY. - Portrait of a boy.
34361: KOMANYI, MARGIT ILONA. - The Iban Woman's Role: A Brief Summary of Observations at Samu on the Paku River.
9381: KOMATIEPOORT. - Komatiepoort, South Africa, Moçambique.
9385: KOMATIEPOORT. - Ossenwagens te Komatiepoort.
32460: KOMKOV, A. M. - Cartographical terms as indicators of development of cartographical science and practice.
8639: KOMMERS, J. - The Significance of 18th-Century Literature about the Pacific for the Development of Travel Literature.
50355: KOMODO. - Varanen. (De varanen-expeditie naar West-Flores en Komodo).
11760: KOMTER, J. M. - Heggewinde. Domburgse Cahiers no. XI, 1september 1966.
74723: KONARSKI, M. - Portrait of Binati. Johan Adriaan Feith Portret van Johan Adriaan Feith (circa 1900) Portret van Johan Adriaan Feith (circa 1900) Algemene informatie Geboren Groningen, 25 september 1858 Overleden Groningen, 28 januari 1913 Nationaliteit Nederlands Land Vlag van Nederland Nederland Beroep jurist en historicus Het Feithhuis aan het Martinikerkhof in Groningen, waar Feith jarenlang met zijn familie woonde (2012) Portret van Johan Adriaan Feith, tijdens de maskerade van Vindicat, 1979. Voorstellende Uko Aiksena grave tho Oostfreeslant bij de intocht van graaf Edzard tho Oost Friesland in Groningen op 01-05-1506
66648: KONDO, J. - Portrait of a young man.
51856: KONG LE. - Portrait de le capitaine Kong Le, chef des forces communistes du Pathet Lao.
19341: KONG YUAN ZHI. - A Study of Chinese Loanwords (from South Fujian Dialects) in the Malay and Indonesian Languages.
67425: KÖNIG, F. - Portrait of Louise Julie barones van Boecop-van den Bosch de la Volvene.
46657: KÖNIG JR, H. - Seecadetten-Kapelle, Kapellmeister H. König Jr.
55252: KÖNIG. - The Ship "König" at an Eastafrican coast.
27257: KONIG-SEE. - König-See. Panorama, 19 Juni.
15547: KÖNIG, CHRISTIAN. - Innsbruck vom Berg Isel.
55452: KÖNIGLICHE MUSEEN ZU BERLIN. - Ausführliche Verzeichnis der Aegytischen Altertümer und Gipsabgüsse. Zweite völlig umgearbeitete Auflage.
12663: KÖNIGSEE. - Königsee. St. Bartholomé.
12479: KÖNIGSEE. - Königsee von Malerwinkel.
17081: KÖNIGSTEIN. - Sächsische Schweiz. Stadt und Festung Königstein.
9795: KÖNIGSWINTER. - Königswinter, Drachenfels, Drachenburg.
28891: KÖNIGSWINTER. - Königswinter, Drachenburg & Drachenfels.
28319: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - A Duck, study.
28314: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Rabbit. Study.
28313: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Deer. Study.
28315: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Portrait little girl.
28317: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Dancer (female).
28316: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Portrait young woman.
28318: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - A Swan, study.
28320: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Portrait.
46126: DE KONINCK. - Portrait de Jeune Homme.
444: KONING, C. J. - Der Tabak. Studien über seine Kultur und Biologie.
29344: KONING, D. A. P. - Eenige gegevens omtrent land en volk der Noordoostkust van Ned. Nieuw-Guinea, genaamd Papoea Telandjang.
3670: KONING, D.A.P. & L.V. VAN OOSTERZEE. - Het Santani-Meer. Het Cycloopgebergte. De Wilhelmina- of Tami-Rivier. (Rapporten).
49987: KONING, JOHAN. - Een tentoonstelling van ,,Het Koloniale Boek".
51229: KONING, A. - Observations concerning sedimentation in the Wadden Sea area, in the light of some granular analyses.
62374: KONINGH, J. - Herfst.
62371: KONINGH, J. - Divertimento.
62369: KONINGH, J. - Dorpsgezicht met kerk.
33627: KONINGSBERGER, J. C. - De Botanische Tuin van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. & F. A. F. C. WENT: Dr. M. Treub als Directeur van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg.
70648: KONINGSVELD, WED. VAN. - Portrait of Herman Jacobus Thorbecke, at the HBS in Deventer.
70647: KONINGSVELD, WED. VAN. - Portrait of Herman Jacobus Thorbecke, at the HBS in Deventer.
29109: KONINKLIJK INSTIUUT VOOR DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIË. - Verslag der feestviering van het vijf- en twintig-jarig bestaan van het Instituut (1851-1876).
69545: KONINKLIJKE LUCHTMACHT. - Nederlandse Luchstrijdkrachten.
69532: KONINKLIJKE LUCHTMACHT. - De Koninklijke Luchtmacht op 1 Juli 1961.
69533: KONINKLIJKE MARINE. - De Koninklijke Marine. Overzicht materieel der Koninklijke Marine. Overzicht materieel van de marine-luchtvaartdienst.
66605: KÓNO. - Portrait of a man in a uniform.
7076: KONOW, STEN. - Indien unter englischen Herrschaft.
12600: KONSTANZ. - Konstanzer-Hütte.
12465: KONSTANZ. - Ehrenbreitstein. Konstanz. Brücke.
12590: KONSTANZ. - Ernst Ackermann. Insel Hotel.
46472: KONTOROVICH, JEVGENY. - Portrait.
33968: KOOIJKER VAN DER VEEN, LEO. - In zonnig Afrika.
31680: KOOIJMAN, S. - Some Ritual Clothing from Borneo in Dutch Museums.
8458: KOOIJMAN, SIMON. - Ceremonial Exchange and Art on Moce Island (Fiji): A Functional Interpretation of a Tapa Design.
8530: KOOIJMAN, SIMON. - The Netherlands and Oceania: A Summary of Research. Contributions to the Anthropology, Linguistics and Demography of Oceania by Dutch Social Scientist after the Second World War.
19346: KOOIJMAN, SIMON. - In Memoriam F. C. Kamma 16 Februari 1906 - 24 September 1987.
65673: KOOIJMAN, S. - L'ethnographie et l'Océanie dans les Pays-Bas après la deuxièeme guerre mondiale.
12573: KOOL, R. - Theoretische economie en tropische ontwikkelin.
63: KOOLEMANS BEYNEN, L. R. - De reis der Pandora naar de Noordpoolgewesten, in den zomer van 1875.
76287: KOOLEMANS BEYNEN, L. R. A. DE BRUIJNE, A.O - De verslagen omtrent den tocht met de Willem Barents naar en in de IJszee, in den zomer van 1878 en 1879.
5585: KOOLEMANS BEIJNEN, L. R. - De Tweede reis der Pandora.
66: KOOLEMANS BEYNEN, L. R. A. DE BRUIJNE, A.O. - De reis der Pandora naar de Noordpoolgewesten, in den zomer van 1875. De reis der Pandora in den zomer van 1876. De verslagen omtrent den tocht met de Willem Barents naar en in de IJszee, in den zomer van 1878 en 1879.
32211: KOOLEN, M.A. - Vier stormvloeden in de zestiende eeuw in Zeeland.
74000: KOOLHOF, SIRTJO. - The 'La Galigo' A Bugis Encyclopedia and its Growth.
56016: KOOLHOVEN. - FK 58.
40162: KOOLHOVEN. - Installation of ammunition belts in a Koolhoven F.K.58, compilation of 4 pictures in one.
38418: KOOLHOVEN. - Album. FK46, PK-SAT. Mr. J. E. F. de Kok's private Koolhoven FK46 plane. shipped to Pladjoe an oil installation, near Palembang (Sumatra), the reconstruction and its initial flight there.
14105: KOOLSTRA, W. - Portrait of a woman.
29748: KOOLWIJK, A. J. VAN. - De Indianen-Caraïben, oorspronkelijke bewoners van Curaçao.
29755: KOOLWIJK, A. J. VAN. - De Indianen Caraïben van het eiland Aruba (West-Indië).
2592: KOOPMAN, J. - Het Deltaplan en zijn waterstaatkundige, economische en sociale aspecten.
4260: KOORDERS, S.H. - Iets over een vindplaats van fossiele planten en dieren bij sonder in de Minahassa (Celebes).
18867: KOOREMAN, P. J. - Aanteekeningen betreffende de Korintjische Adat.
67377: KOORENHOFF, ABRAHAM. - Portrait of Petrus Jacob Coenraad Constantijn Kern. Husband of Raymondine Jeanne Corisande Victoire barones van Boecop.
70891: KOORENHOFF, A. - Portret van Johanna Maria Henrietta Backer.
54422: KOORENHOFF, ABRAHAM. - Portrait of a boy and a girl.
52960: KOORENHOFF, ABRAHAM. - Portrait of a family Rupe related young woman.
52959: KOORENHOFF, ABRAHAM. - Portrait of a family Rupe related young man.
69342: KOORENHOFF, ABRAHAM. - Portrait of Cornelia Anna van Vloten.
33873: KOOREVAAR, A. - In en om Java's Paradijs.
67638: KOOTEN, N. H. VAN. - De Meern Zonstraat.
33932: KOOYKER VAN DER VEEN, LEO. - Noord-Oostelijk Rhodesia.
2203: KOP, F.H. VAN DER. - De Engelsch-Afghaansche Spoorweg.
34221: KOP, G. G. VAN DER. - Het moderne Siam.
34234: KOP, G. G. VAN DER. - Door Britsch Malakka.
3600: KOPERBERG, M. - Het meer ,,Danau" in Bolaäng Mongondo.
17005: KÖPPE, ERNST. - Portrait of a young man.
1791: KOPPEL, C. VAN DE. - Het Amazone-gebied als producent van tropische grondstoffen.
1799: KOPPEL, C. VAN DE. - Een reis door het droge noordoosten van Brazilië en eenige interessante gewassen.
69831: KÖPPELMANN, W. - Portrait of a woman.
68781: KÖPPEN, FR. TH. - Die geographische Verbreitung der Wanderheuschrecke (Pachytylus migratorius, L.)
68341: KÖPPEN, P. V. - Die dem Russischen reiche unterwofenen Kirgisen. Sechste Beilage zu dem statistischen Werke über die neunte Volkszählung.
68082: KÖPPEN, PETER VON. - Die Bevölkerung Russlands zur Zeit der Neunten Volkszáhlung im Jahre 1851. Nach Petrer von Köppen, vom Herausgeber.
57495: KÖPPEN, W. - Fréquence et routes moyennes des minima barométriques entre les Montagnes Rocheuses et l'Oural.
50295: KOPPIUS, W. J. EN M. UIJTENHOUDT. - Bestaat er op Ceylon nog sympathie voor het vroegere moederland?
50030: KOPPIUS, W. J. - Herman Willem Daendels, Gouv.-Gen. ter Kuste van Guinea 1816-1818.
50335: KOPPIUS, W. J. - Mauritius.
50404: KOPPIUS, W. J. - Een sprookje om Japan.
50476: KOPPIUS, W. J. - Miangas. (Palmas. Las Palmas).
50439: KOPPIUS, W. J. - Herman Willem Daendels, Gouverneur-Generaal van N.O.I., 1808-1811.
50270: KOPPIUS, W. J. - Wat Nederland aan Ceilon heeft verloren.
31481: KOPPMANN, GEORG. - Hamburg. Museum für Kunst und Gewerbe.
31482: KOPPMANN, GEORG. - Hamburg. Lagerhäuser am Sandtorquai.
31483: KOPPMANN, GEORG. - Hamburg. Uhlenhorst, das Fährhaus.
31484: KOPPMANN, GEORG. - Hamburg. Die Reimersbrücke und St. Catharinen Kirche.
31485: KOPPMANN, GEORG. - Hamburg. Die Alster-Arcaden.
38480: KOPSTEIN, FELIX. - Zoologische Tropenreise, mit Kamera und Feldstecher durch die Indo-Australische Tierwelt.
2987: KOREVAAR, A.C.W. - Enkele opmerkingen over nederzettingen in de Ablasserwaard.
61215: KORFMACHER, G. - Portrait of a man.
61216: KORFMACHER, G. - Portrait of a woman.
67388: KORFMACHER, G. - Portrait of Louise Frédérique Marie Victoire Henriette barones van Boecop.
57168: KORFMACHER, G. - Portrait of a young woman (2).
67464: KORFMACHER, G. - Portrait of Paul Eugène Henri Victor Louis. Baron van Boecop, in uniform of the cavalry hussars.
70655: KORFMACHER, G. - Portrait of Hendrik Harms van Eijken, brother of Jacomina Harms van Eijken.
14146: KORFMACHER, G. - Portrait of a young woman.
19291: KORN, FRANCIS. - Terminology and "Structure": the Dieri Case.
8239: KORN, F. - An Analysis of the Use of the term 'Model" in some of Lévi-Strauss's works.
12252: KORN, V. E. - Batakse Offerande.
29609: KORN, V. E. - De Thesawalamai.
12414: KORN, V. E. - De Philippijnen en Indonesië.
50174: KORN, V. E. - De vrouwelijke Mama in de Minangkabausche familie.
29614: KORN, V. E. - In memoriam Henri Titus Damsté, 28 Januari 1874 - 6 Januari 1955. & Aanvulling op de bibliografie van de geschriften van H. T. Damsté.
50181: KORN, V. E. - Een aanvulling op: Nieuw Guinea, een balans en een programma.
29557: KORN, V. E. - Neerlands taak bij het verlenen van internationale hulp aan onderontwikkelde landen.
12292: KORN, V. E. - Mohammedaansch recht en adatrecht in British- en Nederlandsch-Indië.
29668: KORN, V. E. - Nieuw agrarisch recht voor Nederlands Nieuw-Guinea.
29625: KORN, V. E. - Nieuw-Guinea, een balans en een programma. & Aanvulling.
29568: KORN, V. E. - Problemen der Makassaars-Boeginese samenleving.
12235: KORN, V. E. - Oosterse visie op westers bewind.
12268: KORN, V. E. - Verslag der herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te 's-Gravenhage.
57901: KORN. - Excursion dans les forêts qui s'étendent entre Tay Ninh et Relim. Frontières de la Cochinchine et du Cambodge.
17966: KORN, E. - Portrait little girl.
62722: KORPS KOLONIALE RESERVE. - Soldaten van de Korps Koloniale Reserve aan de Oostkust van Sumatra, tijdens de expeditie van 1893.
62724: KORPS KOLONIALE RESERVE. - Begraafplaats van de Korps Koloniale Reserve, West Sumatra.
35827: KORRINGA, H. - Boerenwoningen in Nederland uit de XVIIe en XVIIIe eeuw. Original Typescript. (met een woord vooraf van de directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg - Jr. Dr. E. van Nispen tot Sevenaer -, 348 afbeeldingen naar foto's en 50 tekeningen naar opmetingen van de schrijver).
1333: KORS, ST. - III International Festival of Festivals of Student Theatres.
46489: KORSAKOV, RMINSKI. - Portrait.
72062: KORSTEN, C. J. - Portrait of a little one. (Born 1 Maart 1883).
72095: KORSTEN, C. J. - Portrait of a woman.
70694: KORSTEN, C. J. - Portrait of Maria Cornelia Verrijn Stuart, married with ds. Wilhelmus Nicolaüs Wolterink, and Hendrik Jan Marie Wolterink.
72096: KORSTEN, C. J. - Portrait of a little one. (Born 7 April 1883).
70692: KORSTEN, C. J. - Portrait of Maria Cornelia Verrijn Stuart, married with ds. Wilhelmus Nicolaüs Wolterink.
35311: KORTEN, MANFRED. - Manfred Korten, a lieutenant service man of the german armee with a wooden cross pelgrimage as protest along the borders.
74543: KORTENBURG. - Ontwerp van het landhuis De Kortenburg (Wageningen).
54030: KORTH, FRED G. - New Yorkers on the Beach, in the hot days June 1934.
2248: KORTLANDT, A. - Lapland. Een sociaal-geografische studie naar aanleiding van reizen in 1934 en 1935.
31049: KORTZ, J. A. - De Generaal-Majoor Jhr. Carel van der Wijck.
8396: KORVER, A. PIETER E. - The Samin Movement and Millenarism.
71991: KOSEL, H. C. - Herzogin Sophie von Hohenberg.
73171: KOSEL, ATELIER. - Grossherzogin Marie Adelheid von Luxemburg.
71277: KOSEL, H. C. - Kinder des Herzogs Elie und Herzogin Marianne von Parma.
71332: KOSEL, H. C. - Kinder ihrer Hoheit der Frau Fürstin Elisabeth zu Windisch-Graetz.
71333: KOSEL, H. C. - Prinzessin Stephanie zu Windisch-Graetz.
71334: KOSEL, H. C. - Söhne ihrer k.k Hoheit der Frau Elisabeth Marie zu Windisch-Graetz.
71336: KOSEL, H. C. - Ihre k.k Hoheit der Frau Elisabeth Marie Fürstin zu Windisch-Graetz und Kinder.
71409: KOSEL, H. C. - Fürst Max von Hohenberg.
71410: KOSEL, H. C. - Fürst Ernst von Hohenberg.
71421: KOSEL, H. C. - Fürstin Elisabeth von Windisch-Graetz mit ihren Kindern.
71579: KOSEL, H. C. - Prinzessin Stefanie und Prinz Rudi von Windisch-Graetz.
71582: KOSEL, H. C. - Prinz Nikolaus Prinz zu Salm-Salm (Nicki).
71585: KOSEL, H. C. - Prinz Rudi (Rudolf) zu Winsisch-Graetz.
71613: KOSEL, H. C. - Fürstin Elisabeth zu Windisch-Graetz mit Prinz Erni.
71828: KOSEL, C. H. - Erzherzogin Margaretha und Maria Antonia mit ihren Hunden.
71829: KOSEL, H. C. - Prinz Nikolaus, Prinzessin Isabella, Prinzessin Rosemary zu Salm-Salm.
71606: KOSEL, H. C. - Kaiser Franz Josef mit Erzherzog Franz Josef Otto.
71984: KOSEL, H. C. - Grossherzogin Marie Adelheid von Luxemburg.
71583: KOSEL, H. C. - Prinzessin Maria Franzeska von Bourbon-Parma.
73012: KOSEL, H. C. - Portrait of Ferdinand I, König von Bulgarien.
71274: KOSEL, H. C. - Kinder der Fürstin Elisabeth zu Windisch-Graetz.
73009: KOSEL, H. C. - Prinzessin Nadeschda von Bulgarien.
64950: KOSEL, H. C. - Portrait of Archduchess Margaretha of Austria.
73013: KOSEL, C. - Portrait of Ferdinand I, König von Bulgarien.
73032: KOSEL, H. C. - Der Kaiser im Kriegsjahr 1914.
71505: KOSEL, H. C. - Erzherzog Franz Ferdinand von Oesterreich d'Este mit Familie.
73172: KOSEL, ATELIER. - Marie-Adelaïde. Grande Duchesse de Luxembourg.
73543: KOSEL, H. C. - Kaiserl. Hoheit Feldmarschall Erzherzog Friedrich.
73544: KOSEL, H. C. - Erzherzogin Gabriele.
73549: KOSEL, H. C. - Erzherzogin Maria de los Dolores.
75468: KOSEL, H. C. - Prinz Georg von Bayern.
75390: KOSEL. - Prinz Franz von Bayern und Prinzessin Isabella von Croy.
75393: KOSEL - Prinzessin Isabella von Croÿ.
71577: KOSEL, H. C. - Prinzessin Stefanie, Tochter der Fürstin Elisabeth von Windisch-Graetz.
75464: KOSEL, H. C. - Erzherzogin Isabella Marie.
75466: KOSEL, H. C. - Erzherzogin Isabella Marie.
75467: KOSEL, H. C. - Erzherzogin Isabella Marie.
71161: KOSEL, H. C. - Herzogin von Hohenberg mit Kindern.
73901: KOSEL, H.C. - Portrait of Princess Maria Antonia de Bourbon Parma.
73006: KOSEL, H. C. - Prinz Kyrill von Bulgarien.
75389: KOSEL. - Prinz Franz von Bayern und Prinzessin Isabella von Croy.
71581: KOSEL, H. C. - Töchter ihrer k.u.k. Hoheit Erbprinzessin zu Salm-Salm.
71580: KOSEL, H. C. - Prinz Erni von Windisch-Graetz.
75394: KOSEL - Prinzessin Isabella von Croÿ.
73170: KOSEL, ATELIER. - Grossherzogin Marie Adelheid von Luxemburg.
75157: KOSEL, H. C. - Prinz Nikolaus zu Salm-Salm.
68871: KOSSTENKO, L. - Die Stadt Chiwa im Jahre 1873. Skizze.
55053: KOSSUTH, LAJOS. - Portrait engraving of Lajos Kossuth.
73970: KOSTER, G. L. - Making it New in 1884. Lie Kim Hok's Syair Siti Akbari.
54044: KOSTER, NICO. - Seven men at a Cuban hairdresser.Gelatin silver print, 40x27 cm., signed, "Cuba 99" and "150/150" in black pen.
53804: KOSTER, DE. - Hortensia in de tuin van den heer De Koster te Vlissingen.
31885: KOSTER, E. A. - Aktieve stuifzanden en Celtic Fields in Midden Nederland op luchtfoto's.
8572: KOSTER, G. L. AND H. M. J. MAIER. - A Medicine of Sweetmeats: On the Power of Malay Narrative.
2881: KOSTER, F. - Natuurbescherming in Nederland.
50466: KOSTER, W. - Bestuur en besturen in de Menangkabau.
50465: KOSTER, W. - Economische aanpassing in de Philippijnen. (Uit: Economisch Weekblad).
35176: KOSTER, NICO. - Herman Berserik in zijn atelier.
67665: KOSTER, FOTOSTUDIO GERT JAN. - Reaktiveringscentrum "De Halderhof", Bennekom
51332: KOSTINCI. - Panoramic view, near Kostince.
51331: KOSTINCI. - Village view with soldiers, near Kostince.
51330: KOSTINCI. - Friedhof in Kostinci, 1917.
73668: KOTA-RADJA. - Messiret te Kota-Radja in Atjeh, Moskee Baiturrahman.
73670: KOTA-RADJA. - Station in Kota Radja, met groepsportret.
73678: KOTA-RADJA. - De Missigit Rayah te Kota Radja (Atjeh), De Baiturrahman Moskee.
1334: KOTARBINSKI. - 30 LAT. 30 Rocznica podpisania ukladu oprzyjazni, wspólpracy I wzajene pomocy miedzy prl I ZSRR.
30447: KOTEI. - Verslag van het verhandelde tot regeling der betrekkingen tusschen de Maleische en Boeginesche Nederzettingen aan de Kotei-rivier onder den vorigen Sultan van Kotei, - vertaald uit het oorspronkelijke Maleisch.
72921: KOTÉRA, J. - Wohnhaus in Prag.
14922: KOTRBELETZ, G. - Portrait of a soldier.
68363: KOTSCHY, THEODOR. - Dr. Theodor Kotschy's neue Reise nach Klein-Asien, 1950. Einleitende Notiz. Ersteigung und Erforschung des Djebel Nur und des Schech Meran (Schlangenkönigs). (Nach Original-Briefen des Reisenden). Vorläufige Nachrichten über die Reise vom Schech Meran nach dem Argaeus und zurück nach Mersina; Antritt der Reise nach dem Wan-See, 1. Mai bis 27. Juli 1859. Reise von Traspezunt über Erzerum, den Bimgöll und Musch nach dem Wan-See, Erforschung der unbekannten Gegenden im Süden dieses See's und Rückreise nach Erzerum, 27. Juli bis 25. Oktober 1859.
68535: KOTSCHY, THEODOR. - Dr. Theodor Kotschy´s Reise nach Cypern und Klein-Asien, 1859.
68348: KOTSCHY, THEODOR. - Dr. Theodor Kotschy's Erforschung und Besteigung des Vulkans Demavend.
70116: KOTZEBUE, OTTO DE. - Voyage de découvertes dans la mer du Sud et le détroit de Behring, pour la recherche d'un pasage Nord-Est, fait dans les années 1815 à 1818, aux frais de M. le comte de Romanzoff, sur le vaisseau le Rurik. (Extrait).
49614: KOTZEBUE, AUGUST FRIEDRICH FERDINAND VON. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
5799: KOUS - KEPHT - THEBE - KARNAK. - De Platte-Grond van een Tempel te Kous, van een Tempel en Brug te Kepht; van een Tempel en Poort te Thebe, oostwaard van Karnak; en gezigt dier Poorte.
17087: KOUSBROEK, T.J. - Gouda. Haven.
17086: KOUSBROEK, T.J. - Gouda. Het Park (Overzijde Fluwelensingel).
72608: KOUW, P. H. - Portrait of an older woman.
70062: KOUWENBERG, H.J. - Portret van 1. Luitenant.
10927: KOUWENBERG, H.J. - Delft, poort.
2215: KOUWENHOVEN, A.O. - De nieuwe Moezel: Europese scheepvaartweg.
32415: KOUWENHOVEN, A. O. - De luchtfoto als hulpmiddel bij et sociaal-geografisch onderzoek.
31912: KOUWENHOVEN, A. O. - Enkele communicatieaspecten in de Nederlandse geografiebeoefening.
51291: KOUWENHOVEN, A. O. - Geografische tijdschriften en hun recente ontwikkeling.
7122: KOUZU. - Kouzu.
51551: KOVACS. - The children Pierre(-Nicolas) and Francis Kovacs found in Seignosse and brought to police-station at Bayonne (les enfants sont retrouvés à l'Ermitage de l'abbé Boyer).
74012: KOZOK, ULI. - On Writing the Not-To-Be-Read Litarature and Literacy in a Pre-Colonial 'Tribal' Socirety.
33646: KRAAL, H. - In de provincie Groningen.
66965: KRAAL, JOHANNA FELHOEN. - In Memoriam Johanna Felhoen Kraal. (1902-1965).
51049: KRAAY, C. - Reisindrukken uit Oost-Azië op handels- en ander gebied (Voordracht).
32469: KRABBE, G. EN F. W. MANSVELT BECK. - Zand en bovengrond in de open ruimten.
7915: KRACKE, JR., E. A. - Civil Service in Early Sung China 960-1067, with particular emphasis on the development of controlled sponsorship to foster administrative responsibility.
8206: KRACKOVSKY, I. J. - To the memory of Ch. Snouck Hurgronje.
51337: KRACUJEVAC. - Dvisions-Stabsquartier in Kracujevac (?).
20345: KRAEMER, H. - Eenige grepen uit de moderne Apologie van den Islam I & II.
11727: KRAEMER, JÖRG. - Das Problem der Islamischen Kulturgeschichte.
33064: KRAFFT, M. LE BARON DE (HADJI SCANDER). - Promenades dans la Tripolitaine (Afrique Septentrionale), 1860.
7040: KRAFT, EVA S. - Zum Dsungarenkrieg im 18. Jahrhundert. Berichte des Generals Funingga. Aus einer mandschurischen Handschrift übersetzt und an Hand der chinesischen Akten erläutert.
30786: KRAJENBRINK, J. A. - Iets over den gevonden kalksteen in het oostelijk gedeelte der Residentie Cheribon.
1336: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Malzomkowie Roku II. Jean Paul Belmondo.
1337: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Wiem, ze jestes moderca. Petr Schulhoff.
1338: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Prywatna Wojna Murphyégo. Peter Yates.
1341: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Nokaut. Boro Drascovic.
5366: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Max i Ferajna. Claude Sautet.
16421: KRAL, W. - Wien. Franzensring.
71773: KRALJ DVOR. - Prince Paul of Yugoslavia.
73836: KRALJ DVOR. - King Alexander I of Yugoslavia.
11064: KRAMER, OSCAR. - Salzachbrücke beim Unterstein.
61120: KRAMER, J. H. - Portret van de heer Vijgh.
61130: KRAMER, JOH. H. - Portret van de heer Wildeman.
61125: KRAMER, J. H. - Portret van de heer Bätz (Johan Nicolaas?).
61121: KRAMER, J. H. - Portret van jhr. mr. Martinus Eliza Johannes Jacobus van Lidth de Jeude.
61079: KRAMER, J. H. - Portret van Baakema en echtgenote, kastelein van de Societeit Utrecht.
61073: KRAMER, J. H. - Portret van mr. Charles Ferdinand Pahud de Mortanges.
61069: KRAMER, J. H. - Portret van mr. J.F. Ingen Housz.
61052: KRAMER, J. H. - Portret van Jhr. mr. August Lewis John Melvill van Carnbee.
61050: KRAMER, J. H. - Portret van F.C.H. Royaards.
61035: KRAMER, J. H. - Portret van een kleuter met een klein hondje, relatie hebbend met de Hoeufft familie.
61028: KRAMER, J. H. - Portret van een baby, relatie hebbend met de Hoeufft familie.
74712: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van Louis Bothenius Lohman tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74636: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74718: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van Mr Hendrik Boelmans ter Spill tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74717: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van Feico Pieter Jan Camphuis tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74657: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74708: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van Mr. Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, tijdens de maskerade van Vindicat, 1979. Voorstellende Evert van Varendorp.
74634: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74517: KRAMER, H. H. - Villa Laanzicht te Leeuwarden.
74612: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74613: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74614: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74615: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74616: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74617: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74618: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74620: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van P. J. Kamphuis (of Camphuis) tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74621: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74622: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74624: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74625: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74626: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74629: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74630: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van drie studenten tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74633: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74637: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74640: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74641: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74645: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74646: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74647: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74648: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74649: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74650: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74652: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74653: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74655: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74656: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74658: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74659: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74635: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74702: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van M. Folkersma tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74703: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van P. J. Kamphuis (of Camphuis) tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74704: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van Quintus Johannes Cleveringa tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74705: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een heer tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74706: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van L. Mees tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74707: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74709: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van Quirijn Pieter Anton de Marees van Swinderen, tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74710: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van T. J. de Marees van Swinderen, tijdens de maskerade van Vindicat, 1979. Voorstellende hoveling Tammo tho Oldersum, Gandersum und Borsum.
74714: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van Johan Diderek Blécourt tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74715: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van Hendrik Haitsema Viëtor tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74716: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van Albertus Aemilius Sijno tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74720: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van Antonius Otto Hermannus Tellegen tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74722: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van Johan Adriaan Feith.
74627: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74638: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74643: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74642: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74721: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van Jhr. W. W. Feith, tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74713: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van Prof. Dr. Rutger Adolf Reddingius tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74651: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
69783: KRAMER, J. H. - Portret van Mevr. Snippenberg-Schuurman, Mr. Snippenberg, C. Schuurman.
70644: KRAMER, JOH. H. - Portret of Lubbertus Didrich Johan Thorbecke.
53290: KRAMER, C. - Group-portrait of a teacher with nine young girls (School?).
53054: KRAMER, C. - Group-portrait of a teacher with eight young girls (School?).
74623: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
52562: KRAMER SR., C. - Poort van de Siersmederij F. J. C. Bettenhaussen, Rotterdam.
74644: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74610: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74611: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
53781: KRAMER, C. - De nieuw motorreddingsvliet van de Z.H.R.M. bestemd voor de Zuidzijde van den Nieuwen Waterweg van Hoek van Handel, in Rotterdam aangekomen.
47227: KRÄMER, CARL. - Bildnis Gefreiter der Elsässisches Pionier-Bataillon Nr.15.
74619: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74632: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74628: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74719: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van Wibrandus Joannes Koppius tijdens de maskerade van Vindicat, 1979. Voorstellende jhr. Peter Sickinghe.
30237: KRAMER, FR. - Der Götzendienst der Niasser, Missionar der rheinischen Missionsgesellschaft.
67681: KRAMER. - Graftombe in de kerk Midwolde bij Leer van Karel Heronemus Inn- und Kniphausen (Beeldhouwer Rambout Verhulst).
61051: KRAMER, J. H. - Portret van mr Carel Du Ry van Beest Holle.
74639: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74711: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van Tjeerd Abes Sijbenga tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74654: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
74667: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portrait of a young man.
17631: KRAMER JR., CAREL. - Portrait of a little girl.
14180: KRAMER, J. G. - Portrait of Betsy Moltzer.
74631: KRAMER, JOHANNES GERHARDUS. - Portret van een student tijdens de maskerade van Vindicat, 1979.
2033: KRAMERS, PROF. DR. J.H. - De klassieke geografische litteratuur der Mohammedanen.
4288: KRAMMER, MARIO. - Theodor Fontanes engere Welt. Aus dem Nachlass herausgegeben.
50937: KRAMP, F. G. - De verbinding van de Amoe-Darja met de Kaspische Zee.
18540: KRAMP, F. G. - Reis naar het Zuidoosten van Rusland en den Kaukasus.
3640: KRAMP, F.G. - De grenslanden van China in het bijzonder Mandsjoerië.
51009: KRAMP, F.G. - De geschiedenis der ontdekking van het eiland Sachalin. Voordracht gehouden in de algemene vergadering van 29 April 1893.
51008: KRAMP, F.G. - Japan or Java? An Answer to Mr. George Collingridge's Article on "The Early Cartography of Japan".
4266: KRAMP, F.G. - De tochten naar de Jenisej in 1893 en 1894. Voordracht.
18024: KRAMP, F.G. - P. M. Lessar. Zuid-West-Toerkmenië. Het land der Saryks en Salors. Uit het Russisch vertaald en met aanteekeningen voorzien.
3456: KRAMP, F.G. - Review article on: Matoesowski, Z., Geografisch overzicht van het Chineesche Rijk (...).
72787: KRANTZ, JEAN-BAPTISTE-SÉBASTIEN . - Portrait of Jean-Baptiste-Sébastien Krantz by Liébert.
440: KRANTZ, CLAES. - Den Svenska Pipboken.
58091: KRANTZ, J. - Considérations sur le roulis des bâtiments.
53631: KRAPOTKIN, P. - Reise im Olekminsk-Witim'schen Gebiet, Sommer 1866.
70500: KRASE, ANDREAS. - Paris. Eugene Atget 1857-1927. Edited by Hans Christian Adam.
8179: KRATSCHKOWSKI, I. J. - Über arabische Handschriften gebeugt. Erinnerungen an Bücher und Menschen.
57892: KRATZ, ARTHUR. - La guerre d'Amérique. Résumé des opérations militaires et maritimes. Campagnes dans l'Ouest.
8358: KRATZ, U,. - Pro- und Antibuginesische Texte zur Geschichte Johors im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Quellenlage.
8492: KRATZ, E. U. - The Editing of Malay Manuscripts and Textual Criticism.
14855: KRATZERT, BRUNO. - Portrait of a man.
73177: KRAUS, MATH. - Madame la Grande-Duchesse Charlotte de Luxembourg.
64735: KRAUSE, AUREL. - Über die ökonomische Bedeutung und den gegenwärtigen Zustand der kanarischen Inseln.
64744: KRAUSE, AUREL. - Tenerife. Reiseskizzen aus dem Jahre 1893.
65346: KRAUSE & CO, CARL. - Coblenz. Ansicht.
65348: KRAUSE & CO, CARL. - Ehrenbreitstein. Bootbrücke.
65340: KRAUSE & CO, CARL. - Frankfurt, Palmengarten.
64697: KRAUSE, AUREL. - Seton Karr's Reisen im südlichen Alaska.
69306: KRAUSE, ERNST H. L. - Geographische Übersicht der Flora von Schleswig-Holstein.
55355: KRAUSE, CARL. - Portrait of Luigi Cherubini.
50503: KRAUSE, W. - Bespricht das neue erschienene Buch des Hrn. Eugen Dubois: Pithecanthropos erectus, eine menschenähnliche Uebergangsform aus Java.
34073: KRAUSE, FRITZ. - In de wildernissen van Brazilië.
64702: KRAUSE, AUREL. - Pearys Plan zur Erreichung des nördlichen Endes von Grönland auf dem grönlandischen Inlandreise. & Noch einmal Seton Karrs Reisen im südlichen Alaska.
75015: KRAUSS, E. - Objectifs et Appareils Photographiques.
56917: KRAUSS, VIRGINIE. - Portrait of Virginie Krauss by Liebert.
72999: KRAUTH, ALFRED. - Grossherzogin Luise & Grossherzog Friedrich von Baden.
66849: KRECH, SHEPARD. - Lapp for coats: Clothing adaptation in a pastoral society.
66832: KRECH, SHEPARD. - Interethnic relations in the lower Mackenzie River region.
66857: KRECH III, SHEPARD. - The Beaver Indians and the hostilities at Fort St. John's.
66841: KRECH, SHEPARD. - Introduction: "Reconsiderations" and ethnohistorical research.
60475: KRECHOWICZ, JERZEY. - Pinokio. Teatr Muzyczny w Gdyni. Scena Mtodego Widza.
60471: KRECHOWICZ, JERZEY. - Juliusz Slowacki. Samuel Zborowski. Teatr Wybrzeze.
2001: KREEMER, J. - Wetenschappelijk onderzoek van Atjeh en onderhoorigheden.
7945: KREEMER, J. J. - Bijdrage tot de volksgeneeskunde bij de Maleiers der Padangsche Benedenlanden.
4019: KREEMER, J. - De rijstcultuur in het gewest Atjeh en Onderhoorigheden.
18977: KREEMER, J. - De Loeboes in Mandailing.
3977: KREEMER. J. - De winning van kamferhout, kamferolie en kamfer in het Singkelsche.
2526: KREEMER, J. - De twist van de zon en de maan. (Een natuurverklarende mythe).
19036: KREEMER JR., J. - Volksheelkunde in den Indischen Archipel.
18228: KREEMER, J. - Een franschman over Sabang.
67949: KREITNER, G. - Die Wege von Ansifan durch die Wüste Gobi nach Hami.
69154: KREITNER, G. - Die Wege von Ansifan durch die Wüste Gobi nach Hami.
69110: KREITNER, G. - Von Sa-yang in Y:unnan nach Bamo in Birma.
68521: KREMER, A. VON. - Die Zigeuner in Ägypten. Bruchstück aus dem noch unveröffentlichten Werke ,, Ägypten in seinem gegenwärtigen Zustande".
6884: KREMNITZ, WALTER. - Ambro Lacus - Lexikon der Mythologie Ägyptens, Persiens und des Orients.
59147: KRESNO. - Kresno, wayang figure.
5851: KRETA. - Landkaart van het Eiland Kandie, het oude Kreta, door Richard Pococke.
5756: KRETA. - Een oud halfverheven Beeldwerk op het eiland Kreta.
31567: KRETSCHMER,ALBERT. - Altenburg. Trachten. Aus: Deutsche Volkstrachten.
53432: KRETSCHMER, H. - De ungebetene Gast.
53433: KRETSCHMER, H. - Der welkommene Gast.
65067: KRETZSCHMER, H. - Der willkommene Gast.
65526: KREUGER & AUSTERMÜHLE. - Brug nabij Bandoeng.
34534: KREUK, J. DE. - Interieur studeerkamer herenhuis.
58905: KREUZECKHAUS. - Kreuzeckhaus (1652 m) gegen Zugspitze Höllenthalgletscher und Schwarzenkopf.
19607: KREUZNACH. - Ansicht.
35385: KREUZNACH UND ANDERE. - Poesie-Album durch u.a. Lina. Koehl, Emma Hilgard, G. du Loranzi, Müller, Antonie Jung, Louise Schönstedt aus Burgsteinfurt, Anna Schultz, Emma Hagendorn, Mathilde Robert, Sophie Wentzel, G. Robert, Leonie Robert, Alwine Gastes, Bertha, und andere.
15010: KREUZNACH. - Wohnungen über Bach.
75706: KREWALDT, ROBERT. - Portret van Henriette Josephine Gravin Gravin van Bylandt.
66826: KREYNOVICH, E. A. & HENRI N. MICHAEL (EDITOR). - The Tundra Yukagirs at the turn of the century.
46860: KRICHELDORFF, JULIUS. - Bildnis Soldat königliche preussische Garde.
46717: KRICHELDORFF, JULIUS. - Bildnis Einjahr Freiwiliger der Kaiser Alexander Garde-Grenadier-Regiment Nr. 1.
50608: KRICKEBERG, WALTER. - Einige Neuerwerbungen der nordamerikanischen Sammlung des Königl. Museums für Völkerkunde.
7977: KRIEBEL, D. J. C. - Het eiland Bonerate.
46527: KRIEGSMANN. - Portrait of an older man.
12672: KRIEGSMUSEUM. - Kriegsmuseum (Kannas/Kannen?).
7775: KRIEKEN, GERARDUS SAMUEL VAN. - Khayrak-Dîn et la Tunisie (1850-1881).
2860: KRIJGER, P.D. - Van vaarpolder naar rijpolder. Enkele ruilverkavelingsactiviteiten in Noordholland.
31667: KRIJN, DR. S.A. - Naar IJsland.
35174: KRIKHAAR, HANS. - Group portrait at Galerie Krikhaar. Depicting i.a. Theo Wolvecamp, Anton Rooskens, Hans and Jetty Krikhaar, Eugene Brands, Hans de Jong, Daan Schwagermann and Hans Redeker.
35589: KRIM, BELKACEM. - Mr Belkacem Krim returns from his yourney to Bougie in Algiers.
72521: KRINK, JINDRICH. - Porrait of a little one.
7252: KRO PARADE LEIDEN STADSGEHOORZAAL. - Tournée 1951-52. Medewerkenden: Orkest Zonder Naam o.l.v. Ger de Roos, de Drie Musketiers, Fantasio, Peter Pikos, Zambel en Ton Cup.
19258: KROEF, J. M. VAN DER. - On the Sovereignty of Indonesian States: a Rejoinder.
12491: KROEF, J. M. VAN DER. - Problems of national reconstruction in Malaya.
30206: KROESEN, C. A. - Geschiedenis van Asahan.
30317: KROESEN, J. A. - Nota omtrent de Bataklanden (speciaal Simeloengoen).
19709: KROESEN, J. A. - Eene reis door de landschappen Tandjoeng Kassau, Siantar en Tanah Djawa (Res. Oostkust van Sumatra).
19466: KROESEN, R. C. - Aanteekeningen over de Anambas-, Natoena- en Tambelan-eilanden.
30316: KROESEN, J. A. - Rapport betreffende de aanvaarding van de onderwerping aan het Nederlandsch oppergezag van landschap Tanah Djawa.
18913: KROESEN,R. H., W. D. HELDERMAN. - Mededeelingen betreffende het landschap Panei en het Rajahgebied behoorende tot de Residentie Oostkust van Sumatra.
12501: KROESKAMP, H. - De Chinezen in Batavia (± 1700) als exempel voor de Christenen van West-Europa.
13141: KROKODIL. - Riverview Krokodil near km 76.
9386: KROKODILPOORT. - Krokodilrivier bij Krokodilpoort.
9387: KROKODILPOORT. - Station bij Krokodilpoort.
9414: KROKODILRIVIER. - 1948 Krokodilrivier.
9392: KROKODILRIVIER. - Waterfall by Krokodilrivier.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books[an error occurred while processing this directive]

9/14