Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
72478: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Jean-Baptiste-Léon Say.
72479: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Aimé-Marie-Édouard Hervé.
72480: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Charles-Marie-René Leconte De Lisle.
72481: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Arsène-Armand Claretie.
72482: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Gabriel Paul Othenin de Cléron, comte d'Haussonville.
72484: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Eugène-Melchior de Voguë.
72485: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Charle-Louis de Saucles de Freycinet.
72486: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Julien Viaud Pierre Loti.
72488: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Vicomte Henrti de Bornier.
72491: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Ferdinand Brunetière.
72468: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Charles-Victor Cherbiliez.
72467: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Louis Pasteur.
72466: KASTOR, ROBERT. - Portrait of René-François-Armand Sully-Prudhomme.
72465: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Aimé-Joseph-Edmond.
72489: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Paul Thureau-Dangin.
72457: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Alfred-Jean-François Mézières.
72464: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Maxime Du Camp.
72490: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Paul-Armand Challemel-Lacour.
72452: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Ernest Legouvé.
72483: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Henri Meilhac.
72462: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Hippolyte-Adolphe Taine.
76708: KASTRUP AIRFIELD. - Actor Kirk Douglas leaving Denmark by Scandinavian Airlines, at Kastrup Airfield.
76709: KASTRUP AIRFIELD. - Actor Kirk Douglas with a scooter at Kastrup Airfield, Copenhagen.
76614: KASTRUP. - Kastrup, Copenhagen Airport, Actor Kirk Douglas om hid way with a scooter.
66642: KASUGA, K. - Portrait of a young man in a uniform.
49893: KAT, R. DE. - Amsterdam als aanvoerhaven en stapelplaats van Nederlandsch-Indische producten, vijftig jaar geleden en thans.
20176: KAT ANGELINO, P. DE. - De léak op Bali.
20162: KAT ANGELINO, P. DE. - De Hygiëne, de Ziekten en de Geneeskunst der Baliërs.
3332: KAT ANGELINO, A.D.A. DE. - Le problème colonial. I.Principes et méthodes. II. Les Indes-Néerlandais.
20184: KAT ANGELINO, P. DE. - Over de smeden en eenige andere ambachtslieden op Bali.
50793: KAT ANGELINO, P. DE. - Een herinnering aan Dr. Van Steijn Callenfels.
4192: KATE JR., DR. H.F.C. TEN. - Eenige mededeelingen omtrent de Hemenway-expeditie. (Twee brieven, December en 10 dec. 1988).
4532: KATE, DR. H. F. C. TEN. - Dr. H. D. Benjamins, 1850 - 25 februari - 1930.
63351: KATE, H. F. C. TEN. - Meeting.
53420: KATE, J. J. L. TEN. - Maar één! Met dichterlijk bijschrift van J. J. L. ten Kate. (A dog).
49701: TEN KATE, H. F. C. - Portrait of Herman Frederik Carel Ten Kate.
49698: TEN KATE, HERMAN FREDERIK CAREL. - Markenschevisschersjongens voor het haardvuur.
49699: TEN KATE, HERMAN FREDERIK CAREL. - Studie van een krijgsman.
68121: KATE, H. TEN. - Quelques observations ethnographiques recueillies dans la presqu'ile Californienne et en Sonora.
49700: TEN KATE, HERMAN FREDERIK CAREL. - Studie van krijslieden.
59179: KATE, HERMAN F. C. TEN. - De Indiaan in de lettrerkunde.
63347: KATE, H. F. C. TEN. - Royal scene.
63357: KATE, H. F. C. TEN. - Wounded man.
68201: KATE, H. TEN. - Sur quelques objets Indiens. Trouvés près de Guaymas (Mexique).
1808: KATE, DR. H. TEN. - De Hendricks-Hodge-Expeditie.
4072: KATE, DR. H. TEN. - James Mooney.
4228: KATE, DR. H. TEN. - Een woord aan Dr. A. Sasse. (On his "Contribution à la craniologie des Araucans Argentins).
1824: KATE, DR. H.F.C. TEN. - De verspreiding van den schedel- en neusindex in de Timorgroep en Polynesië.
18225: KATE, DR. H. TEN. - Kroeber's ethnologische onderzoekingen in Californië.
1826: KATE, DR. H.F.C. TEN. - De Noord-Amerikaansche Indiaan als bondgenoot in de oorlogen der blanken.
3462: KATE, DR. H.F.C. TEN. - Iets over het Indiaansche vraagstuk in de Vereenigde Staten.
3971: KATE, DR. H.F.C. TEN. - In Memoriam Dr. Johan Sasse Azn.
3476: KATE, DR. H.F.C. TEN. - Over Llano en Sierra: Fragmenten uit mijn reisjournaal.
50910: KATE, DR. H.F.C. TEN. - (Schrijven van Dr. H. F. C. Ten Kate): Note sur les récents Voyages du hr. H. ten Kate dan l'Amérique du Sud (by F. Escard & Pronce Roland Bonaparte). Reizen en onderzoekingen van Dr. H. ten Kate & Schrijven van Dr. H. F. C. ten Kate aan de Redactie: Camp Baxter, Las Acquias, bij Tempe, Arizona Terr. 26 Feb. 1888. Camp Hemenway bij Tempe, Arizona 9 Mei 1888 & Camp Cibola, Zuñi, New-Mexico, 21 Aug. 1888. Den Haag, 10 Dec. 1888. & Timor-Koepang, 28 febr. 1891. Timor-Koepang, 1 April 1891. Waingapoe, Soemba, 18 Aug. 1891. Brisbane, Queensland, 7 Dec. 1891. Papeete, Tahiti, 13 febr. 1892. Papeete, Tahiti 3 Mei 1892. Ensenada, Argentinië, 1 Sept. 1892. La Plata, 26 Januari 1897.
5441: KATE, DR. H.F.C. TEN. - Een paar woorden over beschavingswerk onder primirieven.
50999: KATE, DR. H.F.C. TEN. - Onderzoekingen in Noordwestelijk Argentinië.
50939: KATE, DR. H.F.C. TEN. - Verbeteringen en aanvullingen van ,,Reizen en onderzoekingen in Noord-Amerika".
53521: KATE, DR. H.F.C. TEN. - Schrijven van Dr. H. F. C. Ten Kate aan de Redactie, Den Haag, 10 Dec. '88 (Mexico).
53519: KATE, DR. H.F.C. TEN. - Note sur les récents Voyages du hr. H. ten Kate dan l'Amérique du Sud (by F. Escard & Pronce Roland Bonaparte).
2522: KATE, DR. HERMAN F.C. TEN. - Beschouwingen over eenige anthropologische vraagstukken. Met Antwoord aan Dr. Ten Kate, door J. H. F. Kohlbrugge.
1842: KATE, DR. HERMAN TEN. - Aan de chineesche kust.
18061: KATE, DR. HERMAN F.C. TEN. - Verslag eener reis in de Timorgroep en Polynesië. (III. Soemba, IV. Roti.- Savoe, V. Polynesië).
31591: KATE, DR. HERMAN F.C. TEN. - Verslag eener reis in de Timorgroep en Polynesië.
51007: KATE, DR. HERMAN F.C. TEN. - Necrologie. Dr. A. Sasse.
5524: KATE, H. F. C. TEN. - Reisherinneringen. (France, Spain)
3023: KATE, F.P. TEN. - Militaire geografie.
18813: KATE, H. F. C. TEN. - On West Indian stone implements, and other Indian relics.
50925: KATE, H. F. C. - Een Nederlandsche reiziger in Noord-Amerika. St.Louis, Missouri, U.S., 17 Dec, 1882; La Paz, 21 Jan. 1883; La Paz. Ben. Californië, 19 Maart 1883; Tucson, 12 Juni 1883; Santa Fe, New-Mexico, 10 Sept. 1883; Cheyenne- en Arapahoe-Ageny, 3 Oct. 1883; St. Louis Missouri, 28 Nov. 1883.
1807: KATE, H. TEN. - (Boekbespreking:) Erland Nordenskiöld, Comparative ethnographical Studies, III. The ethnography of South America seen from Mojos in Bolivia, Göteborg 1924.
18161: KATE, H. TEN. - De afleiding van ,,Paramaribo", en andere Surinaamsche namen.
19001: KATE, HERMAN F. C. TEN. - Schilder-teekenaars in Nederlandsch oost-en West-Indië en hun beteekenis voor de land- en volkenkunde.
19731: KATE, HERMAN TEN. - Brieven van R. P. Le Cocq d'Armandville.
51041: KATE, HERMAN TEN. - In Memoriam C. W. M. van de Velde.
5488: KATE JR., H. F. C. TEN. - Over anthropologisch onderzoek op reis.
29768: KATE JR., H. F. C. TEN. - Een bezoek bij de Irokeezen.
76087: KATE, DR. H.F.C. TEN. - Eenige opmerkingen betreffende de anthropologie der Mentaweiers.
68137: KATE, H. TEN. - Notes sur l'ethnographie des Zuñis.
59440: KATE, H. TEN. - Versieringskunst der Boschnegers. Review article:) L. C. van Panhuys, De Nigritarum Sylvestrium arte ornandi.
68159: KATE, H. TEN. - Notes ethnographiques sur les Comanches.
18132: KATE, DR. HERMAN F. C. TEN. - Van het Japansche landschap.
19436: KATER, C. - De Dajaks van Sidin. Uittreksel uit een reisbeschrijving van den Adsistent-Resident C. Kater, van Pontianak naar Sidin in April 1865.
19447: KATER, C. - Iets over de bij de Dajaks in de Wester-afdeeling van Borneo zoo gezochte Tempajans of Tadjau's.
19438: KATER, C. - Rapport van den Adsistent-Resident C. Kater, aangaande eene op de Boven-Kapoeas plaats gehad hebbende sneltogt, ondernomen door eene bende Taman-Dajaks, in het voorjaar van 1862.
30717: KATHA SARIT SAGARA. - Eene verzameling van Indische Vertellingen.
8337: KATHIRITHAMBY-WELLS, J. - A Survey of the Effects of British Influence in Indigenous Aythority in Soutwest Sumatra (1685-1824).
66730: KATÓ, S. - Portrait of an older man.
55380: KATO, T. - Portrait of T. Kato (?).
66727: KATÓ. - View on a house or building.
66676: KATO, T. - Portrait of a man.
30115: KATRANGAN. - Darie assal moelanja jang mandjadie Radja di Tanah. Bantam, jang ada terkoeboer di masdjid bessar, sebage ada terseboet di bawa ini.
20061: KATS, J. - Dewi Çrî.
18970: KATS, J. - Zang IV den Wiwaha-Djarwa vergeleken met het oud-javaansche origineel.
47191: KATTNER, GUST. - Bildnis Soldat der Infanterie-Regiment "Bremen" (1. Hanseatisches) Nr. 75.
53230: KAUFFMANN, L. - Portrait of tante Marie Rupe.
53930: KAUFFMANN, P. - Dans la Forêt d'Arcachon, 1891.
33736: KAUFFMANN, P. - Aan de Baai van Arcachon
33556: KAUFFMANN, P. - In het woud van Arcachon.
3296: KAUFMANN, C.M. - Die heilige Stadt der Wüste. Unsere Entdeckungen, Grabungen und Funde in der altchristlichen Menasstadt (...).
50083: KAUFMANN, HR. VON. - Aud rude von Orvieto und das älteste italische Metallgeld.
71935: KAULAK, FOTOGRAFIA. - SS. MM. Reyes de España.
71901: KAULAK, FOTOGRAFIA. - S.M. Alfonso XIII con el Principe de Asturias y el infante Don Jaime.
71822: KAULAK, PHOTO. - H. M. King of Spain & Prince of Asturias. (The Heir to the Spanish Throne).
61628: KAULBACH, HERM. - Schutzengel.
61627: KAULBACH, HERM. - Der Morgen.
71687: KAULBACH, FR. AUG. - Herzogin Thyra von Cumberland, Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg.
53428: KAULBACH, W. VON. - Lotte (Werthers leiden).
53429: KAULBACH, W. VON. - Iphigenie (Iphigenie auf Tauris).
53430: KAULBACH, W. VON. - Zu Gott!
53431: KAULBACH, W. VON. - Mozart's letzte Tage.
53427: KAULBACH, W. VON. - Adelheid (Goetz von Berlichingen).
53408: KAULBACH, W. VON. - Goethe und die Muse (Zueignung). Original photograph after an illustration.
10800: KAULFUSS, A. - Tennisground at the Crag Hotel, Penang.
56008: KAWANISHI. - H3K2, 313.
56009: KAWANISHI. - N1K2-J Shiden, S9.
39007: KAWANISHI. - H6K4-L, ex Japanese Air Force.
39698: KAWANISHI. - H8K2, Navy 2, Large Flying-boat, model 12, "Emily".
39701: KAWANISHI. - H8K2, --74, Navy 2, Large Flying-boat, model 32, "Emily".
39690: KAWANISHI. - E15K1 Shiun, High Speed Reconnaissance Floatplane, "Norm".
39689: KAWANISHI. - N1K-J Shiden, No. 1 Interceptor, 5243 "George".
39684: KAWANISHI. - E15K Shiun, "Norm".
39680: KAWANISHI. - N1K Kyofu, Rex.
39676: KAWANISHI. - N1K-J Shiden, 341S-23, "George".
39666: KAWANISHI. - H8K, "Emily".
56014: KAWASAKI. - Ki-45 Toryu KAIc.
56013: KAWASAKI. - (Boeing Vertol) KV-107/IIA-4.
56011: KAWASAKI. - C-1, 021.
56012: KAWASAKI. - P-2J, 51-4758.
42334: KAWASAKI. - Ki-100, 177, Japanese Air Force.
42335: KAWASAKI. - Ki-100-1b, 39, 5 Sentai, Japanese Air Force.
48989: KAWASAKI. - Vertol 107-II, 02-4756.
43209: KAWASAKI. - P-2J, 51-4637, JMSDF, air to air.
42353: KAWASAKI. - Ki96, 1, Japanese Air Force.
41940: KAWASAKI. - Ki-96, 3rd prototype, 3.
39682: KAWASAKI. - Ki-48, "Lily".
39673: KAWASAKI. - Ki-61 Hien, XJ003, "Tony".
39674: KAWASAKI. - Ki-45 Toryu, V, "Nick".
39663: KAWASAKI. - Ki-45 Toryu, Type 2, C, 701, Two-Seat Fighter, "Nick".
56010: KAWASAKI. - T-4, 66-5602.
62105: KAWI. - Specimen of the Kawi Character. From an Inscription of one of the Copper Plates deposited in the Museum of the Arts & Sciences at Batavia. Supposted date about the Javan Year 700.
62408: KAYSER, F. - Portrait of Jacoba Johanna Maria Osti, wife of François Haverschmidt.
70695: KAYSER, F. - Portrait of Jan Albert Smit, Jentje Wolterink, and the children Gezina Smit and Niz Everdina Smit.
51155: KÄYSER, C. C. - Verslag der Corantijn-Expeditie (19 Juli 1910 - 1 April 1911).
29057: KAYSER, S., DR. WAP. - Bronnen voor de taal- land- en volkenkunde van Neêrlandsch Indië.
29059: KAYSER, S. - De spiegel voor leergierige wetgeleerden.
381: KEATE, GEORGE. - Rélation des ÎIles Pelew, situées dans la partie occidentale de l'Océan Pacifique; Composée sur les journeaux et les communications du Capitaine Henri Wilson, et de quelques-uns des ses officiers, qui, en Août 1783, y on fait naufrage sur l'Antilope, paquebot de la Compagnie des Indes orientales. Traduit de l'Anglois de George Keate, écuyer, membre de la Sociéte royale, et de celle des Antquaires.
68566: KEBER, DR. - Flächeninhalt und Küstenlänge: ein stehender Missbrauch beim Vergleich derselben durch Zahlen-Angaben.
34140: KEDIEK. - Een reis door Java.
62107: KEDIRI. - 1. Zodiacal Cup in Copper 1361. 2. The figures presented round it. 3. A Copper Cup. 4. The figures presented round it. 5. A Stone found in Kediri. 6. Inscription upon it A.J. 1220.
62067: KEDÚ. - From Subjects in Stone found in the vianity of Bóro Bódo in Kedú.
62118: KEDU. - From Casts in Metal & Brass etc. found in the District of Kedu.
62114: KEDÚ. - From Casts in Metal found in Kedú.
62116: KEDÚ. - From Casts in Copper etc.found in the District of Kedú.
62102: KEDÚ - BRAMBÁNAN. - From Casts in Metal found in Kedú and near the Ruins of Brambánan and on the Mountain Dieng or Prahu.
35262: KEELER, CHRISTINE. - Proces Ward. Miss Marilyn Rice Davies and Miss Christine Keeler, London.
58829: KEENE, JR., RICHARD. - Portrait of a soldier in hussar uniform.
31515: KEENS, GEORG. - Molen d'Adriaan Haarlem.
12310: KEEREWEER, H. H. - De Koeboes in de onder-afdeeling Moesi Ilir en Koeboestreken.
31867: KEERIS, H. - Enkele karaktertrekken van het agrarisch bedrijf in België.
2128: KEERS, W. - Over de verschillende vormen van het bijzetten der dooden bij de Sa'dan-Torodja.
1848: KEERS, W.C. - Indrukken van het megalitische tijdperk van West-Soembia.
69724: M'KEEVOR, THOMAS. - Realtion d'un voyage dans la Mer d'Hudson.
70609: KEGEL, G. - Portrait of Bernhardina Rocholl, wife of Frans Hendrik Thorbecke.
70610: KEGEL, G. - Portrait of Frans Hendrik Thorbecke, husband of Bernhardina Rocholl.
70615: KEGEL, G. - Portrait of Louise von Griesheim-Thorbecke.
47199: KEGEL, EUGEN. - Bildnis UnterOffizier (Darjes) der Westpreußisches Infanterie-Regiment Nr.129, Graudenz.
17994: KEGEL, G. - Portrait of a man.
53941: KEGOVATZ, DE. - Une Semaine à Diégo-Suarez (Madagascar)
74233: KEHI, BALTHASAR AND LISA PALMER. - Hamatak halirin. The cosmological and socio-ecological roles of water in Koba Lima, Timor.
53758: KEIBUN, MATSUMURA. - Keibun Kacho (blossom and bird).
63307: KEIBUN, MATSUMURA. - Formosan Whistling-thrush.
63349: KEIJSER, N. DE. - Portrait of a woman sitting at a well.
18697: KEIJZER, S. - Hulpmiddelen tot beoefening van het regt der inlanders in den archipel.
29039: KEIJZER, S. - De hulpmiddelen tot beoefening van het Regt der Inlanders in den Archipel.
68471: KEIL, FRANZ. - Der Gross-Glockner und seine Umgebung. Bemerkungen zu seiner auf achtjährige Forschungen und Untersuchungen gestützten Karte vonb Franz Keil in Tirol.
4993: KEILING, WILL. - Mit der Hapag nach Norwegen und Spitzbergen. Nordlandfahrt überreicht von der Hamburg-Amerika Linie.
51796: KEIN BROGEL. - Démonstration de tir au canon, bombardement et bombardement au naplam de 1oe King Wing de Chausseurs Bombardioers de la Force Aérienne belge.
7074: KEITH, A. BERRIEDALE. - The Sanskrit Drama. In its origin, development, theory and practice.
31562: KELLEN, V.D. - Zaal eener Saxische hoeve.
63688: KELLER-LEUZINGER, FRANZ. - Voyage d'Exploration sur l'Amazone et le Madeira. Texte et Dessins par M. Franz Keller-Leuzinger.
64916: KELLER, FERDINAND. - Portrait of King Wilhelm II, Queen Augusta Viktoria Schleswig-Holstein and their children and daughters-in-law.
68855: KELLER, FRANZ. - Franz JKeller's Aufnahmen in Süd-Amerika und die Eisenbahn längs des Madeira-Stromes.
17981: KELLER, M. - Portrait of a woman.
30227: KELLER VAN HOORN, S. C. - De Labang Mesem te Tandjoeng Anjar op het eiland Madoera (Bangkalan).
723: KELLER, GOTTFRIED. - Werke. Herausgegeben mit Einführung von Hannes Kraft.
69121: KELLER, H. - Die Wasserstrassen Frankreichs.
34172: KELLERMANN, BERNARD. - Een Zwerftocht door Japan.
47737: KELLETT. - XR-BA, 44-21908, USAAF, air to air.
66051: KELLEY, HARPER, R.-L. DOIZE, H. BREUIL & HENRI LOTHE. - Collections Africaines du département de préhistoire exotique du Musée d'Ethnographie du Trocadéro. (1935 not present).
49844: KELLING, A. A. J. - De eerste hygiëne tentoonstelling in Nederlandsch-Indië.
49934: KELLING, M. A. J. - Het Hotelwezen in Ned.-Indië.
50218: KELLING, M. A. J. - Een Postchèque- en Girodienst in Nederlandsch-Indië.
50196: KELLING, M. A. J. - Over sterfte en levensverzekering in Nederlandsch-Indië.
49847: KELLING, M. A. J. - Het honderd-jarig bestaan van de Javasche Bank.
66216: KELLY, HARPER. - Outils à gorge Africains.
76608: KEMAJORAN. - Airfield Kemajoran, Batavia. Dutch Generaal-Majoor Kengen and the Britih Commander.
8661: KEMASANG, A. R. T. - Dutch Insanity: Indonesian Historiography's New Cathartic Tool of Colonialism? (Review Article).
32261: KEMMEL. - World War One. Toilet-making in a shell hole. (Ferret Trench).
1939: KEMMERLING, DR. G.L.L. - Topografische en geologische beschrijving van het stroomgebied van de Barito, in hoofdzaak wat de Doesoenlanden betreft. & Naschrift.
2125: KEMMERLING, DR. G.L.L. - De vulkaan G. Dobo op Flores.
2150: KEMMERLING, DR. G.L.L. - Uit Indiën's vulkaanrijk. & Aanvullende mededelingen.
2137: KEMMERLING, DR. G.L.L. - Het Sopoetangebergte in de Minahassa.
2170: KEMMERLING, DR. G.L.L. & J. VAN ROON. - Jaarverslagen van den topografischen dienst in Nederlandsch-Indië. I. Jaarverslag over 1919, deel II. II. Jaarverslag over 1920.
2557: KEMMERLING, DR. G.L.L. - Beschouwingen over de hernieuwde werking van den Merapi der Vorstenlanden van December 1930. Met naschrift.
51187: KEMMERLING, G. L. L. - Opbouwend en vernielend vulkanisme in den Nederlandsch-Indischen Archipel & De vuurtsromen en gloedwolken van den Merapi (Voordrachten).
4510: KEMMERLING, DR. G. L. L. - De actieve vulkanen van den Nederlandsch Indischen Archipel in 1928/29.
7940: KEMP, P. H. VAN DER. - Palembang en Banka in 1816-1820.
8525: KEMP, JEREMY H. - Kinship and the Magement of Personal Relations: Kin Terminologies and the 'Axiom of Amity'.
8423: KEMP, JEREMY H. - Cognatic Descent and the Generation of Social Stratification in South East Asia.
7948: KEMP, P. H. VAN DER. - Mr. C. T. Elout als Minister van Koloniën, in zijne veroordeeling van het beleid der Regeering van den gouverneur-generaal baron Van der Capellen. Blijkens onuitgegeven stukken.
7962: KEMP, P. H. VAN DER. - P. T. Chassé's werkzaamheid als commissaris voor de overneming van Makassar en onderhoorigheden gedurende September-October 1816, blijkens eenige van hem uitgegane en nog niet uitgegeven rapporten.
4761: KEMP, E. G. - Chinese Mettle.
57352: KEMP, E. G. - Chinese Mettle.
7944: KEMP, P. H. VAN DER. - Eene bijdrage tot de geschiedenis der regeerings-reglementen van Ned.-Indië.
18876: KEMP, P. H, VAN DER. - Eene bijdrage tot E. B. Kielstra's opstellen over Sumatra's weskust.
7974: KEMP, P. H. VAN DER. - De vestiging van het Nederlandsch gezag op Borneo's Westerafdeeling in 1818-1819, naar onuitgegeven stukken.
7983: KEMP, P. H. VAN DER. - De Cheribonsche onlusten van 1818, naar oorspronkelijke stukken.
18884: KEMP, P. H, VAN DER. - Sumatra's westkust naar aanleiding van het Londonsch tractaat van 13 Augustus 1814.
18880: KEMP, P. H, VAN DER. - Het afbreken van onze betrekkingen met Bandjermasin onder Daendels en de herstelling van het Nederlandsch gezag aldaar op den 1n Januari 1817.
18903: KEMP, P. H. VAN DER. - De Geschiedenis van het Londensch Tractaat van 17 Maart 1824.
18898: KEMP, P. H. VAN DER. - De stichting van Singapore, de afstand ervan met Malakka door Nederland, en de Britsche aanspraken op den Linga-Riouw-Archipel.
18887: KEMP, P. H, VAN DER. - De Singapoorsche papieroorlog.
18965: KEMP, P. H. VAN DER. - Het herstel van het Nederlandsch gezag in de Molukken in 1817, naar oorspronkelijke stukken.
18996: KEMP, P. H. VAN DER. - De zilveren Java-ropijen van de jaren 1816-1817, naar archiefstukken.
19007: KEMP, P. H. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis der zoogenaamde ,,Tweede" Expeditie tot herstel van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië.
19026: KEMP, P. H. VAN DER. - Uit den tijd van C. P. J. Elout's toewijding aan de Maleische taal. Een bijdrage tot de geschiedenis van de beoefening der Indologische wetenschappen.
19017: KEMP, P. H. VAN DER. - Nadere mededeelingen over den opstand van Saparoea in 1817.
19040: KEMP, P. H. VAN DER. - Episodes uit de geschiedenis der aanmuntingen ten behoeve van Oost-Indië in 1802-1817. Bijdragen naar oorspronkelijke stukken.
19074: KEMP, P. H. VAN DER. - De jaren 1817-1825 der Nederlandsche factorijen van Hindostans Oostkust. Naar onuitgegeven stukken.
19094: KEMP, P. H. VAN DER. - De ontslagen Gouverneur van Middelkoop en de Schout-bij-Nacht Buijskes over den opstand in de Molukken van 1817-1818.
29276: KEMP, P. H. VAN DER. - Dipanegara, Eene geschiedkundige Hamlettype. Geschetst door P. H. van der Kemp.
29280: KEMP, P. H. VAN DER. - Brieven van den Gouverneur-Generaal van der Capellen over Dipanegara's opstand zoomede eene wederlegging van den Minister Elout.
29317: KEMP, P. H. VAN DER. - Raffles' Atjeh-ovreenkomst van 1819.
29303: KEMP, P. H. VAN DER. - De teruggave der Nederlandsche factorijen in Hindostan krachtens het Londensch Tractaat van 13 Augustus 1814.
29288: KEMP, P. H. VAN DER. - De sluiting van het Londensch tractaat van 13 Augustus 1814.
29282: KEMP, P. H. VAN DER. - De economische oorzaken van den Java-Oorlog van 1835-30.
29286: KEMP, P. H. VAN DER. - De zendingen van Ibbetson en Anderson naar Sumatra's Oostkust in 1820 en 1823.
29338: KEMP, P. H. VAN DER. - De Nederlandsche factorijen in Vóór-Indië in den aanvang der 19e eeuw.
29306: KEMP, P. H. VAN DER. - Het verblijf van Commissaris van den Broek op Bali van 18 December 1817 tot 24 Juni 1818.
29390: KEMP, P. H. VAN DER. - De geschiedenis van het ontstaan der Nederlandsch-Indische Lijnwaden-verordening van 1824. Bijdrage naar onuitgegeven stukken tot de kennis van het bestuur van den Gouverneur-Generaal Van der Capelllen.
29346: KEMP, P. H. VAN DER. - Benloelen krachtens het Londensch Tractaat van 17 Maart 1824.
29413: KEMP, P. H. VAN DER. - Hoe men vóór het cultuurstelsel opnam het consigneeren naar Nederland van de Gouvernementsproducten.
19692: KEMP, P. H. VAN DER. - de Adji Saka-legende over het ontstaan der zoutwaterwellen in de afdeeling Grobogan.
50716: KEMP, P. H. VAN DER. - Aanhangsel tot de Brieven van en aan Mr. H. J. van de Graaff.
58405: KEMPEES, J. K. - De aan den spoorweg Tarik-Soerabaja te geven richting.
12401: KEMPEN, HETTY VAN. - Oudste en jongste generatie van Taman Siswa-leraren.
75861: KEN PHOT, A. - Portret van Sophie Frederia Mathilde, prinses van Württemberg.
55138: KEN, A. - Portrait of Nasser-ed-Deen, Shah of Iran.
15118: KEN, A. - Portrait of Mrs. Friedberg.
28193: KENDAL. - Panorama.
57328: KENDALL, G. - Portrait of a young man (2).
57329: KENDALL, G. - Portrait of a young woman (2).
57327: KENDALL, G. - Portrait of a man (3).
57326: KENDALL & BRERETON. - Portrait of a little bride-girl (2).
57783: KENDALL, M. - Le cotonnier arbre du Pérou. (Extrait du Yeoman de Melbourne).
14626: KENDALL, G. - Portrait of young woman.
14625: KENDALL, G. - Portrait of a young woman.
14624: KENDALL, G. - Portrait of a young men.
14623: KENDALL, G. - Portrait of a man (2).
14622: KENDALL, G. - Portrait of a man.
14620: KENDALL & BRERETON. - Portrait of a little bride-girl.
14621: KENDALL & BRERETON. - Portrait of a little girl with doll-coach.
14619: KENDALL, G. - Portrait of a baby.
14618: KENDALL, G. - Portrait of an older man.
14616: KENDALL, G. - Portrait of three little children.
14617: KENDALL, G. - Portrait of two little children.
14615: KENDALL & BRERETON. - Portrait of a muslim man.
14614: KENDALL, G. - Portrait of a woman.
64157: KENILWORTH. - View on Castle
15610: KENILWORTH. - View at Kenilworth.
51756: KENNEDY, J. F. - John F. Kennedy visiting Rome, sitting in a car.
51746: KENNEDY, J. F. - Les membres de la Maison Blanche défilent devant le dépouille mortelle du Président Kennedy.
42502: KENNEDY AEROPLANES LTD. - Kenney Giant, 2337, 1917.
35702: KENNEDY, J. F. - Funeral of J. F. Kennedy in Arlington.
56621: KENT, W. - Portrait of Jane Ward.
14250: KENT, W. - Portrait of a woman.
6654: KENT, ROCKWELL. - N by E.
14365: KENT, W. H. - Portrait of a woman.
14252: KENT, W. - Portrait of a little child.
72228: KENWORTHY. - Portrait of a young man.
72164: KENWORTHY. - Portrait of a woman (2).
72172: KENWORTHY & CIE. - Portrait of a couple.
72216: KENWORTHY. - Portrait of a young woman.
72138: KENWORTHY. - Portrait of a woman.
72219: KENWORTHY. - Portrait of a young woman.
54102: KENYA-TANZANIA. - Mountain in Kenya or Tanzania.
54095: KENYA. - View on the Mount Kenya.
54099: KENYA--MASSAI. - Massai-woman with baby on the back, Kenya.
54097: KENYA. - View on a village, Kenya.
54098: KENYA--MASSAI. - Massai-woman with child on the back, Kenya.
70242: KEPPEL, GEORGE. - Relation d'un voyage à Bassorah, Bagdad, les ruines de Babylone, le Curdistan, la cour de Perse, la côte occidentale de la mer Caspienne, Astrakan, Novogorod, Moscow et Saint-Pétesbourg. (Extrait).
180: KEPPLER, PAUL WILHELM. - Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient.
6539: KEPPLER, PAUL WILHELM. - Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient.
58169: KERANSTRET, A. DE. - Des ordres de bataille dans les combats à l'éperon.
60058: KERAUDREN. - Over het distilleren van zeewater, ten behoeve van het Scheepsvolk, en het vervangen der IJzeren Waterkisten, aan boord der Schepen in gebruik.
8180: KERAVAL, P. - Le Langage écrit. Ses origines. Son développement et son mécanisme intellectuels.
60553: KERBEL'S. - Herengracht 388, Amsterdam.
64199: KERBER. - Schloss Herren-Chiemsee.
28880: KERBER, HERM. - Königsee.
55235: KERCHMANN, F. W.M. - 25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indië 1905-1930.
30232: KERCKHOFF, CH. E. P. VAN. - Aanteekeningen betreffende eenige der in de afdeeling Padang-Lawas voorkomende Hindoe-oudheden.
50946: KERCKHOFF, CH.E.P. VAN. - Eenige opmerkingen betreffende de zoogenaamde ,,orang loeboe" op Sumatra's Westkust.
30213: KERCKHOFF, CH.E.P. VAN. - Het Maleisch tooneel ter Westkust van Sumatra.
33955: KERGORLAY, JEAN DE. - Een hoekje oudheid in het Oosten.
5123: KERGUELEN. - Van Kerguelens Land door Cook genaamd Eil. van Verwoesting, (with small insert map:) Prins Eduards Eilanden.
28056: KERGUELEN. - Plan du Port Pallisers dans la Terre de Kerguelen, Plan du Havre de Noël, dans la Terre de Kerguelen.
5121: KERGUELEN. - Schets van Pallisers Haven, aan Kerguelens Land, & Kaart van Kersmis Haven aan Kerguelens Land.
28055: KERGUELEN. - Terre de Kerguelen, appellée par M. Cook Isle de la Désolation. With insert map: Isles du prince Edouard.
34609: KERHHEIM. - Maison d'Éducation. Kernheim, Arnhem.
74127: KERKHOF, JASPER VAN DE. - Indonesianisasi of Dutch economic interests, 1930-1960. The case of Internatio.
34748: KERKHOFF & SCHERER. - Binnenhof 4, Den Haag.
74503: KERKHOFF, F. M. L. - Kantoor- en Winkelgebouw in het Agneta-Park te Delft.
57330: KERKHOFF, E. V. D. - Portrait of two girls (2).
56374: KERKHOFF, E. V. D. - Portrait of a young man.
56329: KERKHOFF, E. V. D. - Portrait of a dog.
54792: KERKHOFF, E. V. D. - Portrait of Five Girls (De Krans, V.Z.K.). (Same as booknumber: 54793).
14169: KERKHOFF, E. V. D. - Portrait of two girls.
34460: KERKHOFF & SCHERER. - Duiker onder water.
51581: KERKHOFS, MGR. - Funérailles de Mgr Kerkhofs, évêque-émérite de Liège.
35582: KERKHOFS-LODWIJK-JOZEF. - Portret van de bisschop van Luik, Mgr. Lodewijk-Jozef Kerkhofs.
72607: KERKHOVEN, J. - Portrait of a man.
46021: KERKHOVEN-JONKERS, PHIL. VAN. - Portrait, by Ateliers Schotel.
54930: KERKHOVEN, R. - Portrait of a young man.
61241: KERKMEIJER, E. A. - Portrait of a young woman.
54935: KERKMEIJER, E. A. - Portrait of a priest.
54931: KERKMEIJER, E. A. - Portrait of a young woman.
19210: KERN, R. A. - De Soendasche Umpak Basa.
30576: KERN, H. - De Sanskrit-inscriptie van 't Mahaksobhya-beeld te Simpang.
67431: KERN, P.J.C.C. - Petrus Jacob Coenraad Constantijn Kern in uniform of captain cavalry, husband of Raymondine Jeanne Corisande Victoire barones van Boecop
12293: KERN, A. - Zang en tegenzang.
19539: KERN, H. & H. N. VAN DER TUUK. - Een misverstand. & Misverstand?
35327: KERN, H. & H. H. JUYNBOLL. - Zang I-VI van 't Oudjavaansche Ramayana in vertaling, door H. Kern & Vertaling van Sarga VII- XXVI (slot) van het Oudjavaansche Ramayana, door H. H. Juynboll.
18773: KERN, H. 7 A. B. COHEN STUART. - 't Opschrift van Batoe Beragong op Sumatra. & Nog iets over de opschriften van Menangkabau op Sumatra. & Naschrift.
5491: KERN, H., S. A. NABER, I. DORNSEIFEN, H.C. ROGGE, A.O. - Geschiedkundig Onderzoek der Nederlandsche Aardrijkskundige Namen. Met inleiding.
29400: KERN, H. - Beschrijving van den graftempel te Kajënëngan volgens Nägarakrëtägama, Zang XXXVII.
7964: KERN, H. - Barhala.
29308: KERN, H. - Bevordering van oudheidkundig onderzoek in Fransch Achter-Indië.
18784: KERN, H. - Cankara Acarya's commentaar op de Aphorismen van den Vedanta. Vertaald door Dr. A. Bruining; met eene inleiding van prof. H. Kern.
29088: KERN, H. - Bijdrage ter verklaring van eenige uitdrukkingen in de Wayang-verhalen Palasara en Pandu.
29350: KERN, H. - Cawëli.
18756: KERN, H. - De naamsoorsprong van Java.
29198: KERN, H. - De betrekkingen tusschen Achter-Indië en Indonesië.
30412: KERN, H. - De Wij-inscriptie op het Amoghapâça-beeld van Padang-tjandi. (Batang Hari-districten).
29348: KERN, H. - Drawidische volksnamen op Sumatra.
29271: KERN, H. - Een hollandsch geschrift op palmblad.
29416: KERN, H. - Een juiste verklaring van twee plaatsen uit den Nagarakretagama.
7965: KERN, H. - Een en ander over koning Jayabhaya.
18853: KERN, H. - Een brief van Anquetil du Perron.
29171: KERN, H. - Een bijdrage tot de palaeographie van Nederlandsch Indie.
29185: KERN, H. - Een bijdrage tot de kennis van 't oude Philippijnsche letterschrift.
29364: KERN, H. - Een Oudjavaansche inscriptie van den Jare 1272 Çaka.
7952: KERN, H. - Een nieuw werk over de geschiedenis der Bengaalsche taal en letterkunde. (History of Bengali Language and Literature, door Dinesh Chandra Sen).
29283: KERN, H. - Een Russisch geleerde over de beeldhouwwerken van den Boro-Boedoer.
29369: KERN, H. - Een Oudjavaansche oorkonde gevonden op de helling van den Kawi.
29197: KERN, H. - Een sanskrit opschrift te Bekasih.
29222: KERN, H. - Eene Oudjavaansche cosmogonie.
29200: KERN, H. - Een werk over oude opschriften van Ceilon.
18882: KERN, H. - Eene merkwaardige tekstverknoeiing in 't Oudjavaansche Ramayana.
29357: KERN, H. - Eenige plaatsen uit de Nagarakretagama betreffende Hayam Wuruk.
29240: KERN, H. - Eenige imperatiefvormen van het oudjavaansch.
18877: KERN, H. - Fabelen in 't Rottineesch.
20111: KERN, H. - Epigrafische aanteekeningen. I. Een woord in 't Sanskrit opschrift van Toegoe (Bekasih) verbeterd. II. Iets over de inscriptie van Kebon-kopi. III. Over de inscriptie van Djamboe.
19047: KERN, H. - Gitada, Bahi, Indrani, Çaci.
29199: KERN, H. - Geschied- en oudheidkundige nasporingen in British Burma.
18940: KERN, H. - Geschiedkundige gegevens in 't gedicht Nagarakretagama.
29079: KERN, H. - Herinneringen uit Britsch-Indie.
19000: KERN, H. - Grafsteenopschrift van Koeboer Radja.
29122: KERN, H. - Het opschrift van Batoe Beragong op niew onderzocht.
18972: KERN, H. - Het infix-prefix in.
30152: KERN, H. - Het Sanskrit op eenen steen, afkomstig uit Prambanan.
35362: KERN, H. - I. De eerste zang van den Nagarakretagama. II. Korte geschiedenis van Koning Rajasa in den Nagarakretagama. Zang V tot XII, XV tot XXXVI en XXXVIII tot het einde van 't gedicht Nagarakretagama (Zang XCVIII).
29378: KERN, H. - Het woord voor pauw in Santali, Mon en Indonesisch.
29418: KERN, H. - Iets over de Hellen der Buddhisten.
31617: KERN, H. - Iets over de oudstbekende aardrijkskundige namen in Nederland.
18920: KERN, H. - In memoriam Dr. J. L. A. Brandes.
18999: KERN, H. - Inscriptie van Kota Kapoer.
29135: KERN, H. - Javaansche mengelingen.
29245: KERN, H. - Jalogra.
12343: KERN, H. - Klankverwisseling in de Maleisch-Polynesische talen.
18750: KERN, H. - Korte opmerkingen over Balineesch en Kawi.
29358: KERN, H. - Labadioe.
29101: KERN, H. - Korte opmerkingen over Balineesch en Kawi.
18939: KERN, H. - Linguistic Survey of India.
29387: KERN, H. - Linguistic Survey of India.
18781: KERN, H. - Nog iets over 't opschrift van Pagger Roejong.
18897: KERN, H. - Oorsprong van het Maleische woord Bedil.
18844: KERN, H. - Opmerkingen over 't Galelareesch naar aanleiding der beknopte spraakkunst van M. J. van Baarda.
29142: KERN, H. - Opschriften op oude bouwwerken in Kambodja.
7951: KERN, H. - Oudheidkundig onderzoek in Engelsch-Indië.
19052: KERN, H. - Oudheidkundig onderzoek in Burma.
7959: KERN, H. - Oudheidkundige nasporingen in Orissa.
18990: KERN, H. - Oudheidkundige nasporingen in Orissa.
19029: KERN, H. - Oudheidkundig onderzoek in Burma.
19065: KERN, H. - Oudheidkundig onderzoek in Engelsch Indië.
19066: KERN, H. - Over den vermoedelijken oorsprong der Naga vereering.
50158: KERN, H. - Oudjavaansche absolutieven.
19039: KERN, H. - Over 't Sanskritvers aan 't begin der inscriptie van den Minto-steen.
18782: KERN, H. - Oudjavaansche eedformulieren op Bali gebruikelijk.
29316: KERN, H. - Over de taal der Jotafa's aan de Humboldtbaai.
18872: KERN, H. - Overeenkomst van een mythe der Kei-Eilanders met een Minahassisch sprookje.
29111: KERN, H. - Over zoogenaamde verbindingsklanken in het Tagala en wat daarmee overeenkomt in 't Kawi.
18828: KERN, H. - Pali-handschriften van 's Rijks Ethnographisch Museum te Leiden.
20124: KERN, H. - Pakabu.
5426: KERN, H. - Professor H. Kern. (6 April 1833-1913).
29242: KERN, H. - Regelen van klankverbinding in 't Oudjavaansch.
18793: KERN, H. - Sanskritische woorden in het Bisaya.
18964: KERN, H. - Sanskritinschrift van Toek Mas (Dakawoe).
29163: KERN, H. - Sanskritsche woorden in het Bisaya.
29181: KERN, H. - Sanskrit-inscriptie ter eere van den Javaanschen vorst Er-Langa.
29188: KERN, H. - Sanskrit-inscriptie van Java, van den Jare 654 Çaka (A.D. 732).
29404: KERN, H. - Sanskritinschrift van Toek Mas (Dakawoe).
29134: KERN, H. - Stamverdubbeling in 't Kawi.
18849: KERN, H. - Sawuneesche bijdragen: Volzinnen, samenspraken en woordenlijst, met eene grammatische inleiding. & Sawuneesch-Nederlandsche woordenlijst.
29274: KERN, H. - Twee krijgstochten uit den Indischen Archipel tegen Ceilon.
18873: KERN, H. - Ter herinnering aan H. C. Humme.
18865: KERN, H. - Woordverwisseling in het Galelareesch.
19034: KERN, H. - Zang XCII tot het einde van 't gedicht Nagarakretagama.
19067: KERN, H. - Ya Wana als naam van Annam.
19011: KERN, H. - Zang LII tot LXXIV van den Nagarakretagama.
19028: KERN, H. - Zang LXXXIV tot XCI van den Nagarakretagama.
18950: KERN, H. - Zang V tot XII en XV tot XVII van den Nagarakretagama.
19019: KERN, H. - Zang LXXV tot LXXXIII van den Nagarakretagama.
7963: KERN, H. - Zang VI van 't Oudjavaansch Ramayana in vertaling.
18978: KERN, H. - Zang XVIII tot XXII van den Nagarakretagama.
18997: KERN, H. - Zang XXXIII tot XXXVI, en XXXVIII, XXXIX, L, LI van den Nagarakretagama.
35363: KERN, H. - Zang XXIII tot XXXII van den Nagarakretagama.
18780: KERN, H. - Zang XV van 't Bharata-Yuddha in Kawi, met vertaling en aanteekeningen.
18930: KERN, R. A. - 't Lemes in 't Soendaasch (met voorwoord en woordenlijst).
32674: KERN, J. H. - Viburnum amplificatum Kern - an endemic Wayfaring tree from Borneo.
29544: KERN, R. A. - De beteekenis van het woord Dalang.
12308: KERN, R. A. - Boegineesche en Makassarsche taalkundige bijdragen.
29504: KERN, R. A. - 't Prefix ha-.
8053: KERN, R. A. - De Partikel pa in de Indonesische talen.
19223: KERN, R. A. - Djakat Anak.
30427: KERN, R. A. - De Wajang Beber van Patjitan.
29542: KERN, R. A. - De Soendasche Ö-klank.
8063: KERN, R. A. - Djandji Dalem.
19201: KERN, R. A. - Een Maleische brief van Nicolaus Engelhard.
29372: KERN, R. A. - Eenige Soendasche fabels en vertelsels.
29327: KERN, R. A. - Een Javaansch sprekende bevolking in de Preanger-Regentschappen.
19264: KERN, R. A. - Een episode uiot het La Galigo Epos.
8073: KERN, R. A. - Het Soendasche Pantoen-verhaal Loetoengkasaroeng.
8077: KERN, R. A. - Gelijkheid en verschil van voorvoegsels in Indonesische talen.
29496: KERN, R. A. - Enkele aanteekeningen op G. Coedès' uitgave van de Maleische inschriften van Çriwijaya.
29528: KERN, R. A. - Het persoonlijk voornaamwoord Aku
12243: KERN, R. A. - Het Javaanse Rijk Tjerbon in de eerste eeuwen van zijn bestaan.
12305: KERN, R. A. - Joartan werdergevonden?
29514: KERN, R. A. - Maleisch Mempelam en verwante vormen.
29479: KERN, R. A. - Javaansche rechtsbedeeling. Een bijdrage tot de kennis der geschiedenis van Java.
8036: KERN, R. A. - Maleisch Mempelam en verwante vormen.
19166: KERN, R. A. - Kabajan.
29573: KERN, R. A. - Pai Unus en Sunda.
19182: KERN, R. A. - Met den Gouverneur-Generaal op reis in 1822.
29545: KERN, R. A. - Pun, Pura.
12288: KERN, R. A. - Proeve van Boegineesche geschiedschrijving
12334: KERN, R. A. - Soendasche bezwerings formules.
19194: KERN. R. A. - Rakai.
19214: KERN, R. A. - Wortels en grondwoorden in de Austronesische talen.
19225: KERN, R. A. - Tweeërlei Prefix Ka- in de Austronesische talen.
20228: KERN, R. A. - Wali poehoen.
20205: KERN, R. - Losse gegevens over het Alasland.
4130: KERN, R.A. - De reis van Koning Hajam Woeroek door Ladmadjang in 1359 A.D.
1851: KERN, R.A. - Lawai, Lawe.
30341: KERN, R. - Dwerghertverhalen uit den Archipel. Sundascher verhalen. Mededeeling. & Corrigenda.
20460: KERN, W. - Uit de verslagen van Dr. W. Kern, taalambtenaar op Borneo 1938-1941.
20450: KERN, W. - Aanteekeningen op de Sja'ir Hémop (Sja'ir Kompendi Welanda berperang dangan Tjina).
52012: KERN, W. - Commentaar op de Salasilah van Koetai.
30543: KERN, W. - Waar verzamelde Pigafetta zijn Maleise woorden?
50160: KERN, H. - Rottineesch-Maleische woordenlijst.
19050: KERN, H. - Samba en Yajna Wati.
76279: KERN, H. - Eene oudheidkundige kaart van Java (Review article).
6957: KERNS, J. ALEXANDER. - Studies in Honor of J. Alexander Kerns. Edited by Robert C. Lugton and Milton G. Saltzer.
10912: KÉROUZÉRÉ. - Château de Kérouzéré, Sibiril.
72032: KERREMANS, GEBR. - Portrait of a woman.
64939: KERSTEN, ARNO. - Portrait of Albert of Saxe-Altenburg.
18360: KERSTEN, C. - IJzerconstructie. Handleiding bij Middelbaar Technisch Onderwijs en bij het ontwerpen en teekenen van ijzerconstructies ten behoeve van bouwkundige samenstellingen.
65290: KERSTEN, ARNO. - Altenburg. Panorama.
35766: KERVYN, JOSEPH. - Le brigandage en Mongolie. Souvenirs de la Chine "Ancienne".
63881: KESKISUOMALAINEN. - Girl reading the Keskisuomalaine newspaper.
59364: KESLER, C. K. - De naam Antillen.
59520: KESLER, C. K. - Maria Sibylla Merian (1647-1717). & Nog iets over Maria Sibylla Marian.
59728: KESLER, C. K. - Moeilijkheden met betrekking tot eedsaflegging en het dragen der wapenen in Berbice in de 18de eeuw.
59567: KESLER, C. K. - Na 100 jaar branden in Paramaribo.
59339: KESLER, C. K. - De Interoceanische verbinding víoór 100 jaar.
59359: KESLER, C. K. - Amsterdamsche bankiers en de West in de 18de eeuw.
59528: KESLER, C. K. - Suriname en Curaçao op de Internationale Koloniale Tentoonstelling te Parijs.
59539: KESLER, C. K. - Twee populaire vruchten van Curaçao. Oranjeappelen en pinda's.
59815: KESLER, C. K. - Hoe Spanje zijn bezittingen in de Caraïbische zaee verkreeg, organiseerde en... verloor.
59588: KESLER, C. K. - Graaf von Zinzendorf in Holland.
59582: KESLER, C. K. - In memoriam Mr. Dr. C. F. Schoch.
59245: KESLER, C. K. - Twee rooftochten met tragischen afloop. (Guyanas).
59574: KESLER, C. K. - Bacoven in Suriname.
59734: KESLER, C. K. - Barbados. Eenige aanteekeningen omtrent de geschiedenis van het eiland.
59375: KESLER, C. K. - Het Assiento.
59391: KESLER, C. K. - Nog iets omtrent Surinaamsche plantage-leeningen.
59554: KESLER, C. K. - Een paar opmerkingen. (Nederland en Suriname).
59215: KESLER, C. K. - Willem Usselincx en de oprichting van de Westindische Compagnie.
60531: KESLER. - Groupportrait of the Famille Kesler, Août 1907.
49992: KESLER, C. K. - De West-Indische Kamer.
59744: KESLER, C. K. - John Gabriel Stedman (Eenige aanteekeningen omtrent zijn geslacht, loopbaan en werkkring).
59544: KESLER, C. K. - Twee Curaçaosche Gouverneurs. (H. A. van Beuningen & Mr. Jan van Beuningen).
59442: KESLER, C. K. - De ontwikkeling van een modern bankbedrijf. De Maduro's bank op Curaçao.
59432: KESLER, C. K. - Een Duitsch medicus in Essequebo in de laatste jaren der 18e eeuw. (Dr. Ernst Karl Rodschied).
59424: KESLER, C. K. - Duistere bladzijden uit de geschiedenis van Suriname. (ca. 1650-1672).
59400: KESLER, C. K. - Een conflict tusschen Amsterdam en de Staten-Generaal over Suriname in 1774 en '75.
66868: KESLER, C. K. - Nils Otto Tank (1800-1864).
18678: KESSEL, OSCAR VAN. - Reis in de nog onafhankelijke Batak-landen van Klein-Toba, op Sumatra, in 1844. (Vertaald uit "Das Ausland, 1854).
18683: KESSEL, OSKAR VAN. - Herinneringen aan Sumatra.
75182: KESTER & CO. - Prinz und Prinzessin Ludwig von Bayern (Ludwig III).
64984: KESTER & CO. - Portrait of Prince Ludwig III of Bavaria and Princess Maria Theresia on a driving tour.
63338: KESTEREN, C. L. VAN. - Meisje leest boek
63339: KESTEREN, C. L. VAN. - Oudere en jongere vrouw.
63336: KESTEREN, C. L. VAN. - Bijbels tafereel.
63337: KESTEREN, C. L. VAN. - Meisje leest.
58370: KESTEREN, C. E. VAN. - Ter gedachtenis van K. F. Holle.
26743: KESWICK. - Roman Bridge.
8879: KETANEN - SOERABAJA. - Album from: N.V. Lanbouw-Maatschappij ,,Ketanen" 1898-1938.
49208: KETELHAVEN. - 5 Postcards from Museum voor de Scheepsarcheologie Ketelhaven O.-Flevoland.
71488: KÉTELS, J. - Son Altesse la Princesse Marie-José et le Comte de Flandre, Prince Charles de Belgique.
71591: KÉTELS, J. - Son Altesse Royale, le Duc de Brabant, Prince Léopold de Belgique.
19573: KETJEN, E. - Bijdrage tot de geschiedenis der Kalangs op Java.
30457: KETJEN, E. - De Kalangers. Met aanteekeningen van H. L. Ch. te M.
67904: KETTLER, J. I. - Fortschritte in Neu-Seeland. Begleiteworte zu Tafel 8.
68934: KETTLER, J. I. - Fortschritte in Neu-Seeland. Begleiteworte zu Tafel.
30172: KEUCHENIUS, W. M. - Beschrijving der Bataviasche Jurisdictie en onderzoek naar de oorzaken der meerdere ongezondheid van Batavia en deszelfs Rhee, alsmede waaraan de mindere bevolking, de wijnige opbrengst der producten, en de groote onveiligheid in dit anders vruchtbaar gewest toe te schrijven is.
60777: KEUKEN, JOAN VAN DER - REMCO CAMPERT. - Achter glas.
60778: KEUKEN, JOAN VAN DER - SIMON CARMIGGELT. - Wij zijn 17.
35683: KEUMIE. - Deadly accident in Keumie, near Namur.
4635: KEUNIG, DR. H. J. - L'habitat rural aux Pays-Bas.
12519: KEUNING, (H.) J. - Toba-Bataks en Madailing-Bataks.
1748: KEUNING, DR. H.J. - Geomorfologie in de landbeschrijving van Nederland.
32367: KEUNING, H. J. - Doelstelling, ontwikkeling en methoden der agrarische geografie.
12218: KEUNING. (H.) J. - Nederlandse Strafrechtspraak aan de Wisselmeren (met commentaren van J. van Baal, J.J.Fahrenfort, A.F.J.Köbben, en een naschrift van J. Keunig).
12494: KEUNING, H. J. - De Toba-Bataks, vroeger en nu.
31838: KEUNING, H. J. - Historische geografie.
31913: KEUNING, H. J. - Enkele beschouwingen over de image van Nederland.
18558: KEUNING, H. J. - In Memoriam Prof. Dr. W. E. Boerman.
32284: KEUNING, H. J. - The place of social geography within human geography.
32389: KEUNING, H. J. - Het 20ste Internationale Geogragencongres te London.
32358: KEUNING, H. J. - Ontwikkelingstendenties tot een modernisering van de sociale geschiedenis.
2555: KEUNING, J. - De Duitsche mijl en andere in de Nederlanden in de 16de eeuw in gebruik zijnde mijlen.
2938: KEUNING, J. - Cornelis Anthonisz. Zijn caerte van Oostlant, zijn onderwijsinge vander zee en zijn caerte van die Oosterse See.
2854: KEUNING, H.J. - Een halve eeuw Utrechtse sociale geografie. (Enige beschouwingen over object en beginselen).
2341: KEUNING, J. - Blaeu's appendix.
2320: KEUNING, J. - Een reusachtige aardglobe van Joan Blaeu uit het midden der zeventiende eeuw.
2338: KEUNING. J. - De groote Ptolemaeus-publikatie der Vaticana.
2349: KEUNING, J. - De Hattinga's.
2327: KEUNING, J. - De renaissance-tijd der kartografie (vóór de drukkunst).
2344: KEUNING, J. - Hulpmiddelen bij de dateering van verschillende uitgaven van W. J. Blaeu.
3952: KEUNING, J. - Het oudste bericht over de Westkust van Europa.
18591: KEUNING. J. - Petrus Plancius, 1552 - 1952.
2930: KEUNING, J. - Johannes van Keulen van Amsterdam en Johannes van Keulen van Deventer.
2179: KEUNING, MR. J. - De betekenis van Zuid-Afrika voor Nederland.
5432: KEUNING, J. - Kartografie van Friesland tot 1600.
70807: KEUNING, W. - R.H.B. School, Drachten.
35382: KEW-RICHMOND (LONDN). - Small photo-album with 20 photographs of Kew, Richmond, Hampton, Hamptoncourt
59334: KEYE, OTTHO. - Ottho Keye in 1659 over den cacaoboom en de cacao.
53220: KEYSER, CARL DE. - Beachscene, USA.
29048: KEYSER, S. - De leden van de vorstengeslachten in Soerakarta en Jogjakarta.
18745: KEYSER, S. - De twee eerste soera's van den Javaanschen koran.
18748: KEYSER, S. - De oude Bataviasche Statuten. Statuten, keuren en ordonnantien, bijeengebracht op last van den Gouverneur Generael Antonio van Diemen ende Raden van India.
18726: KEYSER, S. - De rouw onder de Javanen.
18720: KEYSER, S. - De troonsopvolging van de Muselmansche Vorsten.
18739: KEYSER, S. - Een verzameling van Javaansche spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen.
18742: KEYSER, S. - Een opstel over het landbezit door den Wedana van het distrikt Bantjar, residentie Rembang. Opgave van de handelingen der menschen van de Javaansche godsdienst in het district Bantjar.
18741: KEYSER, S. - Een belangrijke brief over een belangrijk onderwerp. (Adriaan David Cornets de Groot Jr.).
18744: KEYSER, S. - Inlandsche verhalen van den Regent van Tjiandjoer in 1857.
18743: KEYSER, S. - Eenige alfabetten en proeven van oud Javaansch schrift.
18732: KEYSER, S. - Kitab Toehpah, Javaansch-Mohammedaansch wetboek, uitgeven van wege het Koninklijk instituut voor de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. 's Gravenhage, K. Fuhri, 1853.
29047: KEYSER, S. - Opgave van alle diensten, die van rijkswege verrigt werden in hte Regentschap Bangil, van 1825 tot 1843.
29053: KEYSER, S. - Stukken betreffende het onderzoek het landbezit op Java.
50561: KEYSSER, C. - Vom Sattelberg zum Markham. (Deutsch-Neuguinea).
62573: KEYSTONE. - Cathedrale Saint Patrick, New York.
62569: KEYSTONE. - Fire on the pier of Brooklyn, New York.
62567: KEYSTONE. - Brooklyn, New York, Rescue Tube for invalid persons.
34746: KEYSTONE. - Ukrainian-Canadian boys and girls in school.
60646: KEYSTONE. - View downstairs from a skyscraper into the streets.
60439: KEYSTONE. - A Turkish Meat Market in Constantinople, Tyrkey.
53778: KEYSTONE. - Suz, Achkahabad, Mosque.
53776: KEYSTONE. - Reichtagsgebäude.
34482: KEYSTONE. - Norseman-ship at Sea.
34426: KEYSTONE. - France. Aircraft Carrier.
34430: KEYSTONE. - Funerailles de Jan Masaryk à Prague, passant Square Wanceslas.
56015: KEYSTONE. - LB-7 and a Douglas C-1 transport.
38008: KEYSTONE. - OA.2, AC29-275, USAAC.
27978: KEYSTONE. - One of Japan's Largest Modern Silk Weaving Plants - American Machinery and Methods, Kiryu.
27979: KEYSTONE. - Cocoons of Silkworms, Japan.
54031: KEYSTONE. - Madison Square Park, New York.
53834: KEYSTONE. - Earthquacke in Kamaisji, Japan.
27998: KEYSTONE. - Store of Rich Chinese Tea Merchant. Port Arthur, North China.
27977: KEYSTONE. - Beloved of Artists and Poets - Snow-capped Fuji, the Sacred Mountain of Japan.
27981: KEYSTONE. - Drying Sardines on the Beach, Beppu, Japan.
27973: KEYSTONE. - A Chinese Family.
26827: KEYSTONE. - A Country Girl among the Famous Tea Fields of Shizuoke, Japan.
26828: KEYSTONE. - Rich and Beautiful Ornamentation of the Great Temple Gate, Nikko, Japan.
34498: KEYSTONE (JJS). - Cinderella's Coach and six shetland ponies runs away in at Hatfield. With Screen star Sally Ann Howes.
43268: KEYSTONE. - Puffer, G-CYZH, RCAF.
10470: KEYSTONE. - London. Labour demonstartion. i.a. N.U.W.C.M.
54028: KEYSTONE. - Osaka, Music playing Geisha's in Strike.
53817: KEYSTONE. - Portrait of Edvard Grieg, Bergen Norway.
34744: KEYSTONE. - Ukrainian-Canadian boys and girls vocal musician group.
27999: KEYSTONE. - The Yangtze River, Chinkiang, China.
34433: KEYSTONE. - Triomphe de la Promotion "General Leclerc".
27995: KEYSTONE. - An Open-Air Restaurant Peking.
27996: KEYSTONE. - Chinese School Children and Teacher, Peking, China.
36739: KEYSTONE. - XO-15, 28-195, USAAC.
36476: KEYSTONE. - LB-9, AC.29-10, USAAC.
27997: KEYSTONE. - Road making, Nanking, China.
27983: KEYSTONE. - Rice Harvest, Japan.
27984: KEYSTONE. - A Japanese Garden.
27985: KEYSTONE. - A Family Picnic under the Cherry Blossoms, Kyoto.
27986: KEYSTONE. - The Bund and the Whangpoo River, Shanghai, China.
27987: KEYSTONE. - Setting Out Rice Plants, Japan.
27988: KEYSTONE. - The Graet Bronze Buddha of Kamakura.
27989: KEYSTONE. - Chinese Boys plowing near Port Arthur.
27992: KEYSTONE. - Interior of a Joss House in China.
27993: KEYSTONE. - A Home Scene in Manchukuo.
27994: KEYSTONE. - The Great Wall of China.
34743: KEYSTONE. - Ukrainian-Canadian boys with a Cossack Sword Dance.
34745: KEYSTONE. - Ukrainian-Canadian girls with embroidery.
34740: KEYSTONE. - Ukrainian-Canadian girls in costume, feeding the turkeys, Canada.
34741: KEYSTONE. - Ukrainian-Canadian boys and girls in their national costumes, province of Alberta, Canada.
34701: KEYSTONE. - Mr. Churchill gives the familiar V-sign as his car left the aerodrome on his arrival at Geneve.
34699: KEYSTONE. - Mr. Winston Churchill takes the Chair during the official Installation ceremony in the Grand Court of Shepway, Dover.
34697: KEYSTONE. - Mr. Churchill wearing his uniform of Warden of the Cinque Ports, inspecting the Guard of Honour at Dover Castle.
34698: KEYSTONE. - Mr. Churchill acknowledges the cheers of the crowd as he drives through the streets of Dover, after the Installation Ceremony, as Lord Warden and Admiral of the Cinque Ports.
34696: KEYSTONE. - Mr. Churchill and Mrs. Churchill, makes a toast on arrival in Geneve.
34505: KEYSTONE. - Queen Wilhelmina presented 36 six horses to King George at Buckingham Palace, London. The King inspecting the horses, with Queen Wilhelmina, who is wearing sandals.
34451: KEYSTONE. - Mr. Charles Martin, 54 ans, moniteurr d'education physique (Un nouveau Gandhi, à Paris). Assis dans son fauteuil, Charles Martin boit de l'eau.
28912: KEYSTONE. - Sioux Indians and Ponies, Colorado. Indian ponies and Riders in Costume.
28913: KEYSTONE. - Indian Village on a Government Reservation, Glacier National Park, Montana.
34742: KEYSTONE. - Ukrainian-Canadian girl with mandolin.
36475: KEYSTONE. - XLB-10, AC.29-27, USAAC.
36474: KEYSTONE. - LB-6, AC.29-15, USAAC.
28000: KEYSTONE. - On the River, Canton, China.
27982: KEYSTONE. - Tokio, the Japanese Capital. Panorama.
27980: KEYSTONE. - A Typical Japanese Farmer in Raincoat and Hat.
27976: KEYSTONE. - Train of Bactrian Camels, Peking, China.
27974: KEYSTONE. - The Museum in Tokyo, one of Japan's Beautiful Modern Buildings.
27975: KEYSTONE. - China's Great River Yang-tse-Kiang at the Village of Muchan and Yougste, China.
26831: KEYSTONE. - All shorts and sizes. A Japanese Shoe Shop.
26832: KEYSTONE. - Before Earthquake of 1923. Shops and Crowds on Batsumati Street, Yokohama, Japan.
26830: KEYSTONE. - Before the Earthquake - West from Nihonbashi (Bridge), Tokyo, Japan.
26829: KEYSTONE. - Dotombori or Theater Street, "The Great White Way" of Osaka, Japan.
26824: KEYSTONE. - Two miles above the clouds. From Fuji towards Lake Yamanaka, Ten Miles away, Japan.
26825: KEYSTONE. - Beloved of Artists and Poets. Snow capped Fuji, Sacred Mountain of Japan.
26826: KEYSTONE. - A Charming Outlook over Fertile Fields and Cozy Homes at Kiriu, Japan.
20727: KEYSTONE. - Feeding Mulberry Leaves in the Voracious Silk Worms, Japan.
20728: KEYSTONE. - Silk Worms Incubator, Japan.
20726: KEYSTONE. - Picking Special Mulberry Leaves for Infant Silk Worms, Japan.
20502: KEYSTONE. - The Chukiang River with its Enormous Floating Population, Canton, China.
20500: KEYSTONE. - Country Circus Troupe with Dancing bear from Balkans, on Turkish Road.
28001: KEYSTONE. - Queen's Road, the Busy Street of Hongkong, China.
26823: KEYSTONE. - A silvery path over the inland sea. Looking North from a boat off the Harima Shore, Japan.
34725: KEYSTONE. - Anti-Aircraft Artillery and a V-2 in the air.
27972: KEYSTONE. - The Canal between the Bund of Canton and the Island of Shameen, China.
29012: KEYZER, S. - De Javaansche handschriften te London.
31388: KEYZER, S. - Reizen over Java door Raden Mas Arja Poerwa Lelana.
46488: KHALDEI, YEVGENY. - Portrait of Doctor in medicine Antonina Choubladze at the piano with her mother Raïsa Ivanovna.
51624: KHAN, ABDUR RAHMAN. - Portrait of Abdur Rahman Khan, ambassador of Pakistan and Paul-Henri Spaak, belgium minister of foreihn affairs.
62270: KHAN, MAHEBOOB. - Hindustani Songs (Only: I. Bhajan (Hindou Hindou Love Song, Nr. 520).
74225: KHAN, SHER BANU A. L. - What happened to Sayf al-Rijal?
33021: KHANIKOFF, M. N. DE. - Mesjhed, de heilige stad in Khorâssan en hare omgeving.
33088: KHANIKOFF, M. N. DE. - Méched, la Ville Sainte, et son territoire, extrais d'un voyage dans le Khorassan, 1858.
8719: KHANNA, VINOD AND MALINI SARAN. - The Ramayana Kakawin: A Product of Sanskrit Scholarship and Independent Literary Genius.
63564: KHARTOUM. - Gordon Stationary, Khartoum, Post-Sudan. Native Market.
65873: KHERUMIAN, R. - Remarque à propos du type physique des populations de l'Orient Classique.
6771: KHOURY, PAUL. - Une lecture de la Pensee Arabe Actuelle. Trois études.
46481: KHRUSHCHEV, NIKITA. - Portrait of Nikita Sergeyevich Khrushchev and Dr. Bruno Dittermann (Vize Kanzler 1972-1973).
26977: KIAUTCHOU. - Ship in Kiautschou-harbour.
15063: KIECHEL, LEOPOLD. - Portrait of a 'Lehrfraulein'.
19298: KIEFER, TH. M. - Parrang Sabbi: Ritual Suicide among the Tausug of Jolo.
8262: KIEFER, THOMAS M. AND CLIFFORD SATHER. - Gravemarkers and the Repression of Sexual Symbolism: The case of two Philippine-Borneo Moslem Societies.
50557: KIEKEBUSCH, HR. - Ausgrabungen des Märkischen Museums bei Breddin, Kreis Ostpriegnitz. Mit Nachträgliche Bemerkung.
50659: KIEKEBUSCH, ALBERT. - Die erste nordische Archäologenversammlungn in Christiania 4.-8. Juli 1916.
50598: KIEKEBUSCH, A. & HR. GROSSE. - Die Ausgrabungen des Märkischen Museums im Jahre 1913 (Sonnewalder Beobachtungen).
11509: KIEL. - Dustrenbroock. Meeresufer.
51694: KIEL. - First european nuclear cargo-boat is building in Kiel.
11505: KIEL. - Dustrenbroock. Harbour.
11503: KIEL. - Dustrenbroock. Wald.
58126: KIEL. - Le Port de Kiel considéré comme futur port de guerre allemand.
11502: KIEL. - Dustrenbroock. Aussicht auf das Meer
11508: KIEL. - Dustrenbroock. Wald, Landstrasse und Eisenbahn.
1143: KIELHOLZ, A. - Jakob Boehme. Ein pathographischer Beitrag zur Psychologie der Mystik.
35742: KIELMANSEGG, GENERAL COUNT VON. - Portrait of General von Kielmansegg and General Wagner.
59627: KIELSTRA, J. C. - Rede door zijne excellentie Mr. J. C. Kielstra Gouverneur van Suriname op 8 Mei 1934 uitgesproken bij gelegenheid van de opening der Koloniale Staten.
29221: KIELSTRA, E. B. - Onze kennis van Sumatra's Westkust omstreeks de helft der achttiende eeuw.
29228: KIELSTRA, E. B. - Het contract met Bondjol van Januari 1824.
29241: KIELSTRA, E. B. - Sumatra's Westkust van 1833-1835.
29233: KIELSTRA, E. B. - Sumatra's Westkust van 1819-1825.
29247: KIELSTRA, E. B. - Sumatra's Westkust van 1841-1849.
29246: KIELSTRA, E. B. - Sumatra's Westkust van 1836-1840.
29248: KIELSTRA, E. B. - Sumatra's Westkust sedert 1850.
49894: KIELSTRA, J. C. - Nieuw Inlandsch economisch leven.
55238: KIELSTRA, E. B. - Sumatra's Westkust van 1819-1825, 1826-1832, 1833-1835, 1836-1840, 1841-1849, sedert 1850.
64345: KIENZLE, FR. - Portrait of an Offizier Gren. Kgl. Königin Olga (1.Württ.) Nr. 119.
64346: KIENZLE, FR. - Portrait of an Offizier Gren. Kgl. Königin Olga (1.Württ.) Nr. 119 (2).
64349: KIENZLE, FR. - Portrait of a Soldat Gren. Kgl. Königin Olga (1.Württ.) Nr. 119 (2).
50044: KIÈS, CH. - De Bestuurshervorming in Nederlandsch-Indië.
50457: KIÈS, CH. - De Staatsmarine in ons Staatsbestel.
50217: KIÈS, CH. - Bezuiniging op de uitgaven voor het Kon. Ned.-Indische Leger.
50402: KIÈS, CH. - De 20-jarige Volksraad.
50206: KIÈS, CH. - Regeerings-beleid voor Ned.-Indië. Met Naschrift van C. K.
50453: KIÈS, CH. - Wat de Finsch-Russische strijd voor de Indische defensie te leeren geeft.
50275: KIÈS, CH. - Een nieuw bestek? (Uitgesproken door Mr. J. J. Schrieke).
50288: KIÈS, CH. - Nog eens ,,Onze Grondwet".
50381: KIÈS, CH. - De welvaart der inheemsche bevolking van Ned.-Indië. Kan kunstmatige bevordering veel helpen?
50432: KIÈS, CH. - Een en ander omtrent kolonisatie ,,en masse" van blanken naar een tropenland.
32473: KIESTRA, H. - Lelystad in Oostelijk Flevoland.
56664: KIEWNING, E, NACHFOLGER, H. MOELLENDORF. - Portrait of Hermann Pertz, son of Major Pertz.
6715: KIFFEN, G. H. - Wagenbouw G. D. Robers Enschede.
75655: KILBIRN, MR. - Portrait of Major F. Vane (Hatton Hale).
20100: KILIAAN, J. TH. E. - Oudheden aangetroffen in het landschap Besoa (Midden-Celebes).
51853: KILIUS & BÄUMLER. - Portrait of Marika Kilius and Hans Jurgen Bäumler, the new european champions figure-skating.
9315: KILLARNEY. - Old Weir Bridge.Killarney. Shooting the Rapids
15359: KILLARNEY. - Eagles Nest.
66182: KILLIAN ET HODENT, M. - Le recensement des paturages sur les hauts-plateau Algériens, les steppes présahariennes et le role de l'aviation.
28194: KILLIECRANKIE. - On the Pass of Killiecrankie.
58848: KILSDONK JR., G. W. J. - Portrait of G. W. J. Kilsdonk Jr., of a photograph by Reesinck, Zutphen-Deventer of Gerardus Willebrordus Joannes Kilsdonk jr. Directeur de la Eerste Nederlandsche Rijwiel- & Machinefabriek voorheen H. Burgers, Deventer.
67839: KIMBEI, KUSAKABE. - Bamboo Grove.
67836: KIMBEI, KUSAKABE. - Portrait of a girl with a fan in her hand.
67837: KIMBEI, KUSAKABE. - Writing Letter.
67848: KIMBEI, KUSAKABE. - Tea Ceremony.
67833: KIMBEI, KUSAKABE. - Theatre, Osaka.
67834: KIMBEI, KUSAKABE. - Rapids, Kioto.
67835: KIMBEI, KUSAKABE. - View of Nagasaki, Harbour.
62174: KIMBEI, KUSAKABE. - Grinding unhulled rice.
62173: KIMBEI, KUSAKABE. - Pilgrims.
62172: KIMBEI, KUSAKABE. - Pilgrims.
62170: KIMBEI, KUSAKABE. - Archery.
62168: KIMBEI, KUSAKABE. - No. 9 Girls.
62167: KIMBEI, KUSAKABE. - Tokio Girls.
62166: KIMBEI, KUSAKABE. - Dressing.
62165: KIMBEI, KUSAKABE. - No. 9 Girls.
62163: KIMBEI, KUSAKABE. - Singer Playing.
62162: KIMBEI, KUSAKABE. - Tea-House Girls.
62155: KIMBEI, KUSAKABE. - Singer Playing.
62152: KIMBEI, KUSAKABE. - Girl's Sport.
62151: KIMBEI, KUSAKABE. - On Snowing (Jinrikisha).
62150: KIMBEI, KUSAKABE. - Manufacturing Silk.
62147: KIMBEI, KUSAKABE. - Eating Soba.
62143: KIMBEI, KUSAKABE. - Wrestlers.
62144: KIMBEI, KUSAKABE. - Drinking Wine.
62141: KIMBEI, KUSAKABE. - Buddhist Priests.
62142: KIMBEI, KUSAKABE. - Shinto Priest.
62140: KIMBEI, KUSAKABE (ATTRIBUTED TO). - Buddhist Priest.
62138: KIMBEI, KUSAKABE. - A Dealer in Furniture.
62136: KIMBEI, KUSAKABE (ATTRIBUTED TO). - Fruit & etc. Shop.
62137: KIMBEI, KUSAKABE. - An Embroiderer.
62135: KIMBEI, KUSAKABE. - Coarse Wares Shop.
62134: KIMBEI, KUSAKABE. - A Dealer in Furniture.
62132: KIMBEI, KUSAKABE. - Japanese Lantern Makers.
62129: KIMBEI, KUSAKABE (ATTRIBUTED TO). - Cloth Store.
62130: KIMBEI, KUSAKABE (ATTRIBUTED TO). - Earthen Store, Shimizu, Kioto.
62131: KIMBEI, KUSAKABE (ATTRIBUTED TO). - Fruit Shop.
62128: KIMBEI, KUSAKABE (ATTRIBUTED TO). - Millinery Shop (2).
67869: KIMBEI, KUSAKABE. - Interior of Iyemitsu Temple Nikko.
67850: KIMBEI, KUSAKABE. - Group of Children.
67851: KIMBEI, KUSAKABE. - Visiting Ceremonials.
67852: KIMBEI, KUSAKABE. - Washing & Starching Clothes.
67854: KIMBEI, KUSAKABE. - Suwayama Hill Kobe.
67855: KIMBEI, KUSAKABE. - Nara.
67856: KIMBEI, KUSAKABE. - Koba.
67857: KIMBEI, KUSAKABE. - A Country Bridge, Fujikawa.
67858: KIMBEI, KUSAKABE. - Biwa Lake from Miidera.
67849: KIMBEI, KUSAKABE. - Girls in Bed Room.
67872: KIMBEI, KUSAKABE. - Sacred Bridge, Nikko.
67870: KIMBEI, KUSAKABE. - Yomeimon Great Gate at Nikko.
67871: KIMBEI, KUSAKABE. - Imaichi, Nikko Road.
67861: KIMBEI, KUSAKABE. - Miyanoshita River.
67862: KIMBEI, KUSAKABE. - Ojigoku on Great Boiling Spring. Hakone.
67866: KIMBEI, KUSAKABE. - Enoshima.
62156: KIMBEI, KUSAKABE. - Tea House Woomen.
67846: KIMBEI, KUSAKABE. - Preparing Dinner.
67847: KIMBEI, KUSAKABE. - Eating Rice.
67873: KIMBEI, KUSAKABE. - Wisteria at Kameido, Tokio.
67874: KIMBEI, KUSAKABE. - Autumn View of Maples, Tokyo.
67875: KIMBEI, KUSAKABE. - Hotta's Garden at Tokyo.
67831: KIMBEI, KUSAKABE. - Gion Street, Kioto.
67876: KIMBEI, KUSAKABE. - Iris Garden, Horikiri, Tokyo.
67877: KIMBEI, KUSAKABE. - Temple Gate Shiba, Tokio.
67865: KIMBEI, KUSAKABE. - Daibutsu Bronze Image Kamakura.
67863: KIMBEI, KUSAKABE. - Tamadare Waterfall at Yumoto.
67838: KIMBEI, KUSAKABE. - Kago, Travelling Chair.
67859: KIMBEI, KUSAKABE. - Fujiyama from Hakone Lake.
67860: KIMBEI, KUSAKABE. - Hakone Village & Palace.
67867: KIMBEI, KUSAKABE. - View of Haruna.
67868: KIMBEI, KUSAKABE. - Shiusenji Lake & Nantai San Nikko.
67878: KIMBEI, KUSAKABE. - Mississippi Bay near Yokohama.
74339: KIMBEI, KUSAKABE. - Ojigoku on Great Boiling Spring.
62149: KIMBEI, KUSAKABE. - Harlot, Shimabara, Kioto.
67845: KIMBEI, KUSAKABE. - Girls Dancing.
67829: KIMBEI, KUSAKABE. - Festival Lanterns, Bentendori Yokohama.
67844: KIMBEI, KUSAKABE. - Selling Flowers.
67864: KIMBEI, KUSAKABE. - Miyanoshita Hot Spring.
67842: KIMBEI, KUSAKABE. - Silk Store.
67841: KIMBEI, KUSAKABE. - Planting Rice.
13664: KIMBEI, KUSAKABE. - Two Europeans.
62154: KIMBEI, KUSAKABE. - Eating.
14317: KIMBERLEY, W. F. - Portrait of a young woman.
73679: KIMMEL, CORNELIS. - Portret van Jacob Hobein (1810-1888) met handtekening in facsimile, matroos 2. klasse
64307: KIMMICH, HANS-JÖRG. - Grenadier 119. Jahresbrief 1990.
64308: KIMMICH, HANS-JÖRG. - Grenadier 119. Jahresbrief 1990.
68641: KIND, D. & J. F. JULIUS SCHMIDT. - De neuesten vulkanischen Erscheinungen bei der Griechischen Insel Thera (Santorin).
19377: KINDER, DE CAMARECQ, A. W. - Stamlijsten der regenten van Soemedang en Soekapera.
30086: KINDER DE CAMARECQ, A. W. - Stamlijsten der regenten van Soemedang en Soekapoera in de Preanger regentschappen tot 1858.
30076: KINDER DE CAMARECQ, A. W. - Bijdrage tot de kennis der volksinstellingen in de Oostelijke Soenda-landen.
35727: KINDER, DE. - Portrait of mr. De Kinder, the new gouverneur of Flandre Orientale.
5512: DER KINDEREN, (T.H.) - Het bestuur en de rechtspleging in het Gouvernement van Atjeh en onderhoorigheden.
31267: DER KINDEREN, D. - Herinneringen van eenen togt op Sumatra. (Mandaheling en Angkola).
18848: KINDEREN, T. H. DER. - Levensbericht van Dr. G. A. Wilken.
67424: KINDERMANN, A. - Portrait of Louise Julie barones van Boecop-van den Bosch de la Volvene.
46897: KINDERMANN, J. - Bildnis Soldat der Feld-Artillerie-Regiment General-Feldzeugmeister (2. Brandenburgisches) Nr.18.
46424: KINDERMANN & CO, C. F. - Preis-Liste über photographische Bedarfsartikel. Nr. 18.
14847: KINDERMANN, ATELIER. - Portrait of a soldier.
58795: KING, HORATIO NELSON - Portrait of Arthur Penrhyn Stanley, Dean of Westminster.
58793: KING, HORATIO NELSON - Portrait of Princess Alexandra of Denmark, The Princess of Wales.
70265: KING & STOKES, CAPITAINS. - Expédition nautique des capitains King et Stokes, ordonnée par le gouvernement anglais, pour le relev;e des côtes de l'Amériquie Méridionale et pour léxploration du détroit du Magellan.
40101: KING GEORGE V. - King George V and the Queen Victoria Mary of Teck visit the R.A.F. aerodrome at Bitcham Newton, Norfolk for the R.A.F. Display Empire Day, in company with Wing Commander R. Collishaw and Air Marshall Sir Robert Brooke-Popham.
50229: (KING, HAROLD). - Naar een beter economisch jaar.
50227: (KING, HAROLD). - Naar een beter economisch jaar. & Economische opleving.
8345: KING, VICTOR T. - Some Observations on the Samin Movement of North-Central Java. Suggestions for the Theoretical Analysis of the Dynamic of Rural Unrest.
34380: KING, VICTOR. - Additional Notes on the Malohs and Related Peoples of Kalimantan Barat: The Value of Dutch Ethnography.
8392: KING, VICTOR T. - Cursing, Special Death and Spitits in Embaloh Society.
12200: KING, VICTOR T. - The Sociology of South-East Asia. A Critical Review of Some Concepts and Issues.
8408: KING, VICTOR T. - Unity, Formalism and Structure: Comments on Iban Augury and Related Problems. A Rejoinder by Peter Metcalf.
29723: KING, VICTOR T. - Status, Economic Determinism and Monocausality: More on the Samin. Korte mededelingen.
70142: KING, HENRY. - Journal d'un voyage fait à l'ile Pitchairn, par le capitaine Henri King, en 1819. - Découverte de l'ile Elisabeth.
14366: KING, ARTHUR. - Portrait of a woman.
74292: KING, VICTOR T. - Claiming Authority. Derek Freeman. His Legacy and Interpretations of the Iban of Borneo.
75563: KINGA, MARIA. - Princesse Maria Kinga
51601: KINGET. - Portrait of Mr. Kinget, directeur general du Ministere de l'Agriculture.
14205: KINGHAM, HENY J. - Portrait of a woman.
35675: KINGS PALACE. - Defilee of the air force music band in front of the Palace, Bruxelles.
14367: KINGSBURY, E. A. - Portrait of a woman.
5234: KINNATEL ROI D'ECOSSE. - Le Prince fut mis sur le trône après son frère Congal....
69818: KINSBERGEN, ISIDORE. - Studio portrait of a unknown little one.
56773: KINSBERGEN. - Portret van Luitenant-generaal Karel van der Heijden.
1324: KINSEY, ALFRED C., W. B. POMEROY, C. E. MARTIN & P. H. GEBHARD. - Sexual behavior in the human female.
2083: KINT, A. - Het kaarteringsvraagstuk in Nederlandsch-Indië na de wapenstilstand van 1945.
46708: KINTA RIVER. - Photograph of map of the Kinra River with Gopeng, Batu-gajah, Ipoh, Papan, a.o.
17271: KIOTO. - Fuel Seller, Kioto, Women.
5883: KIOTO - JAPAN. - Collection of 37 photographs of Kioto and surroundings.
7092: KIOTO. - Meple Place of Takao at Kioto.
7107: KIOTO. - Big Bell at Chionin - Kioto.
7114: KIOTO. - Gate of Chionin buddhist temple - Kioto.
7130: KIOTO. - West Honganji Temple-Kioto.
74334: KIOTO. - Rapids.
74335: KIOTO. - Rapids.
7131: KIOTO. - Interior of Chionin Temple Kioto.
10658: KIOTO. - Bamboo Grove, Kioto.
10659: KIOTO. - Kiyomidzu Temple at Kioto.
7108: KIOTO. - Charry Brosom at Maruyama - Kioto.
10240: KIOTO. - Temple, Kioto.
74336: KIOTO. - Yaami Hotel.
17257: KIOTO. - Kiyomizu Kuwanon Kioto.
10243: KIOTO. - Carved Gate of Temple of Nishi Hongangi, Kioto.
7139: KIOTO. - Big room of Hongwanji temple - Kioto.
10653: KIOTO. - Kinkakum at Kioto.
10244: KIOTO. - Carved Gate of Temple of Nishi Hongangi, Kioto. (2).
17265: KIOTO. - Girls for cooling at Kamogawa, Kioto.
10245: KIOTO. - Temple of Nishi Hongangi, Kioto.
75709: KIRCH, CHR. - Portret van een jong meisje.
70893: KIRCH, CHR. - Portret van tante Haverkamp van de Vinne, geb. van de Bosch.
72408: KIRCHBACH, GENERAL V. - Portrait of General von Kirchbach.
69224: KIRCHHOFF, ALFRED. - Die hydropgraphische Zubehör des äquatorialen Muta Nsige.
69227: KIRCHHOFF, ALFRED. - Aus dem Südn der Kamerun-Kolonie.
33410: KIRCHHOFF, THÉODORE. - De Vallei van Yosemiti.
33224: KIRCHHOFF, THÉODORE. - Les merveilles de la Vallée de Yosemiti, 1870-1872.
399: KIRCHMANNUS, JOHANNES & NICOLAUS RIGALTUS. - De funeribus Romanorum & Funus parasiticum sive L. Liberti Curculionis Parasiti mortualia.
46504: KIRILLIN, VLADIMIR ALEKSEEVICH. - Portrait.
71986: KIRILLOVNA. - Prinzessinen Marie und Kyra von Russland mit Fasanen.
71943: KIRK SONS. - The Duke of Cornwall.
71944: KIRK SONS. - Edward, Prince of Wales and Prince Albert.
55079: KIRK, MARY. - Portrait engraving of Mary Kirk, wife of Sr. Thomas Vernon.
11744: KIRK, GEORGE E. - A short history of the Middle East from the Rise of Islam to Modern Times.
59126: KIRKHORN, JACOB ANDREAS. - Parti ved Stalheim
59125: KIRKHORN, JACOB ANDREAS. - Fra Øie, Nordangsfjord.
59124: KIRKHORN, JACOB ANDREAS. - Loen Nordfjord.
59119: KIRKHORN, JACOB ANDREAS. - Fra Loenwand.
59107: KIRKHORN, JACOB ANDREAS. - Parti fra Grotli.
59108: KIRKHORN, JACOB ANDREAS. - Parti fra Fjeldet, Stryn.
59106: KIRKHORN, JACOB ANDREAS. - Brigsdalvrae. Olden.
59100: KIRKHORN, JACOB ANDREAS. - Fra Oldenvand.
59101: KIRKHORN, JACOB ANDREAS. - Part fra Tvinde.
59104: KIRKHORN, JACOB ANDREAS. - Kjendaksbrae, Loenvand.
59096: KIRKHORN, JACOB ANDREAS. - Sunde, Stryn.
59095: KIRKHORN, JACOB ANDREAS. - Parti fra Merrok.
59091: KIRKHORN, JACOB ANDREAS. - Parti fra Merrok.
59110: KIRKHORN, JACOB ANDREAS. - Parti fra Merok.
59113: KIRKHORN, JACOB ANDREAS. - Parti fra Fjeldet, Stryn.
59114: KIRKHORN, JACOB ANDREAS. - Parti fra Fjeldet, Stryn.
59115: KIRKHORN, JACOB ANDREAS. - Parti fra Fjeldet, Stryn.
74093: KIRKSEY, S. EBEN AND KIKI VAN BILSEN. - A road to freedom. Mee articilatuions and the Trans-Papua Highway.
12643: KIRNITZSCHTAL. - Der Kuhstal.
14765: KIRSCH, JOSEPH. - Portrait of Joannes Simon Renard, Pastoor te Ditsen.
14898: KIRSCH, ADOLF. - Portrait of a young woman.
14735: KIRSCH, JOSEPH. - Portrait of a man.
19939: KIRSCH, JOS. - Liège. Place du Théatre.
19940: KIRSCH, JOS. - Liège. Pont des Arches.
19937: KIRSCH, JOS. - Liège. Statue de Charlemagne.
19938: KIRSCH, JOS. - Liège. Eglise St. Martin.
33626: KISAK TAMAI. - Drie Japansche fabels.
727: KISCH, EGON ERWIN. - Beehrt sich darzubieten: Paradies Amerika.
728: KISCH, EGON ERWIN. - Asien gründlich verändert.
1258: KISCH, HEINRICH. - Die sexuelle Untreue der Frau. Eine sozial-medizinische Studie.
1504: KISCH, EGON ERWIN. - Geschichten aus sieben Ghettos.
34169: KISSENBERTH, WILHELM. - Uit mijn Braziliaansch Dagboek.
74425: KITAGATAMACHI. - The Most of the Houses at Kitagatamachi in Gifuken was Broken by Earthquake.
66588: KITAMURA, S. - Groupportrait of boys in a uniform.
66713: KITAYAMA. - Portrait of two young men.
14200: KITCH, G. - Portrait of a Victorian lady.
76580: KITE. - Squadron-Leader F.J. Cable in the "Kite" Autogyro, August 3rd, 1949.
67539: KITTLE, H. M. - Portrait of an older woman.
10295: KJERSMEIER, CARL. - Negerskulptur.
4350: KJERSMEIER, CARL. - Afrikanske Negerskulpturer. African Negro Sculptures.
11709: KJERSMEIER, CARL. - Centres de style de la sculpture nègre africaine.
58975: KKA. - A. Risteigen. Rabbits.
58977: KKA. - Ducks.
58973: KKA. - Girls. Traditional dress.
35313: KLABBERS. - The german shepherd's dog "Lassie" from the family Klabbers from Well aan de Maas, after rescues of two boys out of the river.
35297: KLAENHARDT, JÜRGEN & WERNER SCHALER. - Before the start in Ostende for the Ralley of Monte Carlo with their NSU Prinz no. 238.
76610: KLAPPENBERG. - Kranslegging op de Klappenberg te Etten-Leur. Monument dat de plaats merkeert, waar 50 jaar daarvoor voor het eerste een vliegtuig opsteeg. Foro: Ge van der Werff, Juni 14, 1959.
32355: KLASEMA, M. - De stand van de werkzaamheden aan de Zuiderzeepolders.
979: KLATT, FRITZ. - Rainer Maria Rilke.
34087: KLAVEREN, L. M. VAN. - Reisherinneringen van een bestuursambtenaar in Zuid-Celebes.
32363: KLD. - Egypt. Sphinx.
32362: KLD. - Egypt. Vue lointaine des Pyramides.
30302: KLEIAN, E. F. - Lijst van woorden in het Maleisch, Hollandsch, Rottineesch en Timoreesch.
32004: KLEIJ, J. VAN DER. - Het ontstaan en de geschiedenis, de functie en de betekenis van de Waterstaatskaart en de kartografische aspecten daarvan.
59527: KLEIJNTJENS, J. - Het apostolisch vicariaat van Curaçao.
14507: KLEIN & WILENSKY. - Portrait of a woman.
34689: KLEIN, AART. - Een keep, verwant aan de nederlandse vink, (call-bird). (4).
51659: KLEIN-KASTEELTJE. - Tram-ongeluk (nr. 1091/106) op het kruispunt van de Toekomststraat en de Nieuwpoortlaan, nabij het Klein-Kasteeltje te Brussel.
34687: KLEIN, AART. - Een keep, verwant aan de nederlandse vink, (call-bird). (2).
34688: KLEIN, AART. - Een keep, verwant aan de nederlandse vink, (call-bird). (3).
69766: KLEIN, W. C. - Nieuw Guinee. Uitgegeven voor het Molukken-Instituut. With an english summary. With separate plate and 3D looking-glass.
2482: KLEIN, DR. W.C. - Het ontwikkelingstempo van Nederlandsch Nieuw Guinee in vergelijking met dat van het Australische gebied, in het bijzonder wat den mijnbouw betreft.
1747: KLEIN, DR. IR. W.C. - Schendingen van ons landschapsschoon en zijn herstel.
1739: KLEIN, DR. IR. W.C. - Schepping van recreatieterreinen voor de bevolking van het industrieele Westland door uitvoering van een ''natuurschoonplan".
2491: KLEIN, DR. W.C. - De nieuwe topografische kaarten 1: 100 000 van den Vogelkop en andere gedeelten van Nieuw-Guinea, berustende op luchtfotogrammetrie, en hunne beteekenis voor de ontwikkeling van het land.
50279: (KLEIN, W. C.). - Luchtdiensten op Nieuw-Guinea.
3935: KLEIN, DR. W.C. - Spoorweg-geologie in Zuid-Limburg.
50413: KLEIN, W. C. - De militaire exploratie van Nieuw Guinea tijdens de regeering van Koningin Wilhelmina.
50231: (KLEIN, W. C.). - Nieuw-Guinea, exploratie, exploitatie, kolonisatie.
50435: KLEIN, W. C. - Het nationale belang bij den invoer van Curaçao.
50475: KLEIN, W. C. - Economische exploratie van Suriname's verre binnenland. Resultaten van recente onderzoekingen in Britisch en Venezolaansch Guyana.
50220: KLEIN, W. C. - Het ontwikkelingstempo van Nederlandsch Nieuw Guinee in vergelijking met dat van het Australische gebied, in het bijzonder wat den mijnbouw betreft. (Ruim uittreksel van het K.N.A.G.).
31711: KLEIN, W.C. - De hydrologische gesteldheid van het Zuid-Limburgsche mijndistrict.
12376: KLEIN, W. C. - Opmerkingen in het Nieuw-Guinea Rapport van de heer van Eechoud, Resident van dat Gewest, over sociale en economische vraagstukken. (Mededeling).
34691: KLEIN, AART. - Portret van de harpiste Rosa Spier.
34690: KLEIN, AART (1909-2001). - Portret van de harpiste Rosa Spier.
34684: KLEIN, AART. - Portret man, Prinsengracht, Amsterdam.
34685: KLEIN, AART. - Eeen batterij lokvogels (call-birds).
34686: KLEIN, AART. - Een keep, verwant aan de nederlandse vink, (call-bird).
34683: KLEIN, AART. - Paardenhoofd.
34681: KLEIN, AART. - Klompen Grietje van Altena.
34682: KLEIN, AART. - W. Galema uit Harlingen, 51 jaar, Vierdaagse 8e maal.
34680: KLEIN, AART. - Grondwerker klimt over een prikkeldraad omheining.
34679: KLEIN, AART & HENK JONKER. - Oud-Sergeant P. van Noort uit den Briel, op de Vierdaagse, met de verkenner L. de Koningh.
34677: KLEIN, AART. - Man met opgeladen bakfiets.
69757: KLEIN, W. C. (HOOFDREDACTIE), A.J.BEVERSLUIS & A.F.KUYSTEN. - Nieuw Guinea: de ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied, in Nederlands en Australisch Nieuw Guinea.
46317: KLEINE-GARTMAN. - Portrait of Maria Johanna Kleine-Gartman.
66850: KLEINFELD, JUDITH, JACK KRUSE AND ROBERT TRAVIS. - Inupiat participation in the Wage economy: Effects of culturally adapted jobs.
75886: KLEINGROTHE. - Watherfall, Eastcoast of Sumatra.
29507: KLEINTJES, PH. - Gegevens betreffende de medewerking van Jean Chrétien Baud aan de samenstelling van de ontwerpen van wet tot vaststelling van het reglement op het beleid der regeering van Ned.-Indië en hun toelichtingen (1851-1853).
49616: KLEIST, EWALD CHRISTIAN VON. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
1033: KLEIST, HEINRICH VON. - Kleist. Leben und Werk im Bild. Herausgeg. von Eberhard Siebert.
1886: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Wat weten wij van den vóórhistorischen mensch in den Indischen Archipel en op het naburig Aziatisch continent? Samenvattend overzicht.
49895: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Dwergstammen in den Indischen Archipel.
1897: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Bijgeloof in den Indischen Archipel in zake krankzinnigheid . Samenvattend overzicht.
1930: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Bijgeloof in den Indischen Archipel inzake overspel.
1974: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Indische instituten.
1987: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - De aap in het volksgeloof der inlanders van den Indischen Archipel.
2003: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Denkbeelden der inlanders van den Indischen Archipel omtrent de geboorte van tweelingen.
2078: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J.P. - Opvattingen omtrent het ontstaan en de genezing van ziekte in Indonesië.
2081: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J.P. - Geslepen stenen werktuigjes van het eiland Bali.
2085: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Ziekenverzorging bij de inheemsche bevolking van den Indischen Archipel.
2087: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J.P. - Bijgeloof der inlanders van den Nederlandsch-Indischen Archipel betreffende de geboorte.
2090: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Aanteekeningen betreffende het gebruik van een menschelijken schedel in den Nederlandsch-Indischen Archipel.
2155: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Het asylrecht bij overspel in den Indischen Archipel.
2172: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J. P. - Oude urn-schedels van Melolo (Oost-Soemba).
2514: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Is het Neanderthal-ras uitgestorven?
2263: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - De rassen van Europa. Samenvattend overzicht. Met Naschrift: De rassen van Europa, door Dr. H. Ten Kate.
2964: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Bijdrage tot de anthropologie der Mentaweiers. & Eenige opmerkingen betreffende de anthropologie der Mentaweiers, door H. F. C. Ten Kate.
3873: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - De ,,Pontianak" op Nias.
2999: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Opvattingen der inlanders in onze oost omtrent de schadelijke invloeden der geesten van onvoldragen en van doodgeboren voldragen kinderen.
4520: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J. P. - Bijdrage tot de anthropologie van Celebes.
4556: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J. P. - Het eeuwfeest der British Association for the Advancement of Science. London, 23-30 September 1931.
4517: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Het 4de ,,Pacific Science Congress", gehouden te Batavia en Bandoeng van 16-25 Mei jl.
4059: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Het ,,Institut International d'Anthropologie".
4600: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Professor J. C. van Eerde. 11 Maart 1871 - 1 April 1936.
18577: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J.P. - J. P. Kleiweg de Zwaan.
18596: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J.P. - Fritz Sasarin.
18556: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Mevrouw Jeannette Visser-Hooft*.
31664: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J. P. & C. C. RAMAER. - Het eeuwfeest van onze Parijsche vakgenooten.
31746: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J. P. - Brief van Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan naar aanleiding van de bespreking door dr. J. Sasse Az. van zijn werk ,,Anthropologische Untersuchungen über die Niasser".
19054: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Dierenverhalen en dieren-bijgeloof bij de inlanders van den Indischen Archipel.
50778: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Houten lampjes van Bali en Oost-Lombok.
7969: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - De verhouding tot de aangetrouwde familie in den Indischen Archipel.
31925: KLEMENCIC, VLADIMIR. - Types of the areas of the emptying or concentrating population in Slovenia - Yugoslavia.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books[an error occurred while processing this directive]

9/14