Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
62588: NOORDMAN WOLTER - Gevangen op de Veluwe De ervaringen van ondergedoken geallieerde militairen op de Noordoost-Veluwe 1944-1945
44428: WOLTERS J B - Weltevreden
69127: WOLTHERS, REMKO - Het paardje Peter. Met tekeningen van Martje van de Grient. 2e druk.
35076: WOLTHERS, REMKO - Het paardje Peter. Met tekeningen van Martje van de Grient. 2e druk.
74842: HAMELINK JAN EN ABELINA HAMELINK WOLTHUIS - Gedachtenis over het levenn en sterven van onze gelifde ouider samen gesteld door een zoon
69128: WOLTHUIS, G.W. - Duivelskunsten En Sprookjesgestalten: Studien over literatuur en folklore
69129: WOLTING, J. - Niet bij brood alleen. Gedichten van J. Wolting.
75474: WOLTRING J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode A 1919-1930 Deel 4 1 september 1924 - 31 augustus 1925
75444: WOLTRING, DR. J. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. Vierde deel 1886-1890. (R.G.P. Grote Serie, dl. 126)
75462: WOLTRING DR. J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 periode A 1919-1930 Deel 3 1 september - 31 juli 1922 R.G.P. deel 173
75442: WOLTRING, DR. J. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. Vijfde deel 1891-1894 (R.G.P. Grote Serie, dl. 132 )
75449: WOLTRING, DR. J. - Bescheiden betreffende politiek van Nederland 1848-1919 tweede periode 1871-1898 zesde deel 1895-1898 R.G.P. deel 138
75466: WOLTRING DR. J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode A 1919-1930 Deel 5 1 oktober 1923 - 31 augustus 1924
75457: WOLTRING DR. J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 - periode A 1919-1930 deel I1 juli 1919 - 1 juli 1920 R.G.P. deel 156
75460: WOLTRING DR. J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 periode A 1919-1930 deel 2 1 juli 1920- 31 augustus 1921 R.G.P. deel 162
75463: WOLTRING DR. J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode A 1919-1930 Deel 4 1 augustus 1922 - 30 september 1923 R.G.P. 181
71759: WOOD, D. & AL.) - The Illustrated Bible Dictionary. 3 Vol.
73145: WOODSMALL - Hoop op bescherming
70324: WOORDENBOEK (RED.: M. DE VRIES / L. A. TE WINKEL-1882- / A. M. F. J. MOERDIJK-1991-) - Woordenboek der Nederlandsche taal Deel 1: A-Ajuin. Deel 2a: Akant-Berispelijk. Deel 2b: Berispen-Blutten. Deel 3a: Bo- Byzan. Deel 3b: C-Ehem. Deel 3c: El-Fuut. Deel 4: G-Gitzwart. Deel 5: Glaasje-Harpleister. Deel 6: Harst-Izegrim. Deel 7a: J-keurmede. Deel 7b: Keurmeester-kozijn. Deel 8a: Kr- Lichamelijk. Deel 8b: licht-Lyrisme. Deel 9: ontbreekt. Deel 10: O-Ooilam. Deel 11: Ooit-Ozon. Deel 12a: P-Pletseren. Deel 12b: Pletten-quoyer. Deel 12c: R-Rreinigebn12d reinigen-reu met twee loose afleveringen REu-rhythmus Deel 13: Riant-Ruzing. Deel 14: S-Sroop. Deel 15: St-Strever. Deel 16: Stri-Tiend. Deel 17a: Tiende-Toren. Deel 17b: Totalisator-Tusschen 3 losse afleveringen Tusschen- tzigane Deel 17c: U- Uwsgekijk. Deel 18a: V-Ver. Deel 18b: Ver-Vlieden. Deel 19: Verbettering-verhypotheken.
6558: UIT DEN SCHAT DES WOORDS (PREDICATIES VAN PREDIKANTEN GER. GEM.) - 3e jaargang 1949-50. Red. Dr. C. Steenblok.
43309: WORISHOFFER, S. - Robert de scheepsjongen. tochten en avonturen van een duitschen matroos bewerkt doo Ant S Reulen met 12 gravures
53423: DIJKSTRA D L GERF PRED TE WORKUM - GEBEDEN gehouden bij div gelegenheden Op verlangen der Weduwe in druk gebracht
48408: DIJKSTRA D L GERF PRED TE WORKUM - GEBEDEN gehouden bij div gelegenheden Op verlangen der Weduwe in druk gebracht
5923: WORMSER, J. A. - De vurige oven. Een verhaal uit de tijd van de Afscheiding in Nederland.
69143: WORMSER, JOHAN ADAM - Gedichten.,
31951: WORMSER, J.A. (1807-1862) / GROEN VAN PRINSTERER, GUILLAUME (1801-1876) - De onkerkelijke rigting. De onkerkelijke rigting die zich bij vele geloovigen openbaart. door J.A. Wormser. met een voorberigt van Mr. G. Groen van Prinsterer.
69131: WORMSER HASELEN, J.F. VAN - Gedachten van Wormser. Verzameld en ingeleid.
15625: WORMSER, J. A. - De kinderdoop beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven. Vo druk. Bewerkt door Ds. J. A. Schep. Met een inleiding van Mr. Groen van Prinsterer.
25860: WORMSER, J. A. - De kinderdoop. Beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven.
69135: WORMSER, J. A. - De kinderdoop beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven. zevende druk. .
69134: WORMSER, J. A. - Brieven van J. A. Wormser. Medegedeeld door Mr.Groen van Prinsterer. Eerste deel. (1842-1852).
69136: WORMSER, J. A. - De kinderdoop. Beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven.
69141: WORMSER, J.A. - Van Amsterdam naar Pretoria. Acht maanden in Zuid-Afrika. Met 80 platen en portretten.
69142: WORMSER, J.A. (1807-1862) / GROEN VAN PRINSTERER, GUILLAUME (1801-1876) - De onkerkelijke rigting. De onkerkelijke rigting die zich bij vele geloovigen openbaart. door J.A. Wormser. met een voorberigt van Mr. G. Groen van Prinsterer.
69140: WORMSER, J.A. - Drie en zestig jaren in dienst der vrijheid de levensgeschiedenis van Generaal Joubert aan de jongs van Hollandschen stam verhaald door J.A. Wormser met portret en platen
69132: WORMSER, DR. C.W. (EDITOR) - Wat Indië ontving en schonk.
69138: WORMSER, J.A. - Een schat in aarden vaten deel 1-4, deel 1: In twee werelddelen. Het leven van Albertus Christiaan van Raalte, deel 2: Door kwaad en goed gerucht. Het leven van Hendrik Peter Scholte, deel 3. "Werken zolang het dag is" het leven van Hendrick de Cock, deel 4 Karakter en genade, het leven van Simon van Velzen.
69139: WORMSER, J.A. - Een man uit en voor het volk. Het leven van Klaas Kater geschetst door J.A. Wormser.
69137: WORMSER, J. A. - Het leven van Petrus Jacobus Joubert 2e veel vermeerderde druk
48336: WORMSER, JOHAN ADAM - Gedichten.,
14684: WORMSER, J. A. - Brieven van J. A. Wormser. Medegedeeld door Mr.Groen van Prinsterer. Eerste deel. (1842-1852).
17153: WORMSER, J.A. - Een schat in aarden vaten deel 1-4, deel 1: In twee werelddelen. Het leven van Albertus Christiaan van Raalte, deel 2: Door kwaad en goed gerucht. Het leven van Hendrik Peter Scholte, deel 3. "Werken zolang het dag is" het leven van Hendrick de Cock, deel 4 Karakter en genade, het leven van Simon van Velzen.
17509: WORMSER, J. A. - De kinderdoop beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven. zevende druk. .
32215: WORMSER, J.A. - Een man uit en voor het volk. Het leven van Klaas Kater geschetst door J.A. Wormser.
32387: WORMSER HASELEN, J.F. VAN - Gedachten van Wormser. Verzameld en ingeleid.
42114: WORMSER, J.A. - Drie en zestig jaren in dienst der vrijheid de levensgeschiedenis van Generaal Joubert aan de jongs van Hollandschen stam verhaald door J.A. Wormser met portret en platen
69144: WORP, J. - De melodieën der psalmen en lof- en bedezangen. Vierstemmig gezet met voor- en tussenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, piano of gemegd koor.
69147: WORP. J - De melodieën der evangelische gezangen, bij de nederlandsche hervormde kerk in gebruik, vierstemmig gezet met voor- en tusschenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, harmonium, piano of gemengd koor. v
69148: WORP. J. - De melodieën der evangelische gezangen. Bij de nederlandsche hervormde kerk in gebruik, vierstemmig gezet met voor- en tusschenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, harmonium, piano of gemengd koor.
69149: WORP. J. - De melodieën der evangelische gezangen. Bij de nederlandsche hervormde gemeente in gebruik vierstemmig gezet met voor- en tusschenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, piano of gemengd koor. tweede verbeterde druk
41734: WORP. J. - De melodieën van den vervolgbundel der evangelische gezangen. Bij de nederlandsche hervormde gemeente in gebruik vierstemmig gezet met voor- en tusschenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, piano of gemengd koor.
69150: WORP. J. - De melodieën der psalmen en lof- en bedezangen, vierstemmig gezet met voor- en tusschenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, piano of gemengd koor.
39152: WORP, J. - De melodieën der psalmen en lof- en bedezangen. Vierstemmig gezet met voor- en tussenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, piano of gemegd koor.
69151: WORTEL TH P H - Alkmaar in oude ansichten
45352: WORTEL TH P H - Alkmaar in oude ansichten
69551: WORTMANN, J.R. - Ikonen uit de collectie Ikonengalerie Wortman. Ikopnen uit Rusland, Griekenland, Kreta, Byzantium, Macedonië, Venetië, Ionische eilanden, de Melkische Patriarchen en Bulgarije 15e tot 19e eeuw
71483: WOUDE, PROF. DR. S. VAN DER - Die Kölner Bibel 1478/1479 De Keulse Bijbel. De Keulse Bijbel in het licht der historie, heruitgave met apart boek met inleiding, met reproducties van de 100 tekeningen uit het Berlijnse geïllustreerde handschrift.
69154: WOUDE, JOHANNA VAN - Van knop tot bloem. In de vacantie Bibliotheek voor jongens en meisjes. Serie B Meisjesboeken deel 8
73420: WOUDE A.S. - Bijbels Handboek deel 2a
77269: WOUDE A S VAN DER - HAGGAI MALEACHI DE PREDIKING VAN HET oudeTESTAMENT
47415: WOUDE, ROLF VAN DER - Op goede gronden, geschiedenis van de Ned. Chr. Boeren- en Tuidersbond 1918-1995
69153: WOUDE, CORNELIS VAN DER - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie (diss.).
40211: WOUDE, A.S. VAN DER (EINDRED.) . - Bijbels Handboek. 4 dln deel 1 de Wereld van de bijbe-l deel 2 a Het Oude testament -2b tussen oude en nieuwe testament -dln 3 het nieuwe testament
72635: WOUDE, J. VAN - Een verlaten post : met twee platen van Wim Steelink 1e druk met portret
69152: WOUDE, C. VAN DER - Op de grens van reformatie en scholastiek
71767: WOUDE A S VAN DER - HABAKUK-ZEFANJA DE PREDIKING VAN HET OUDE TESTAMENT
40231: WOUDE A S VAN DER - MICHA DE PREDIKING VAN HET oude TESTAMENT
42271: WOUDE, SAPE VAN DER - Johannes busch windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver academisch proefschrift ter verkrijging vna de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam op gezag van de Rector-magificus Dr. G.C. Heringa hoogleraar in de faculteit der geneeskunde in het openbaar te verdedigen in de aula der Universiteit op Vrijdag 19 december 1947 te 15 uur
69156: WOUDEN, H. C. VAN DER - De dynamiek van beleid - Onbetaalde arbeid en theorieën over beleid
48682: WOUDEN, H. C. VAN DER - De dynamiek van beleid - Onbetaalde arbeid en theorieën over beleid
69159: WOUDENBERG, DR. R. VAN - Filosofische gedachten over Godsgeloof.
69158: WOUDENBERG, DR. R. VAN - Filosofische gedachten over Godsgeloof.
45914: BOUW P HERV PRED TE WOUDENBERG - Gedenken en Danken 2 bevrijdingspreeken en en in Memoriam over elk der 10 slachtoffer in de gemeente Wouidenberg
21398: WOUDENBERG, H. M. VAN - De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel.
69164: WOUDTS, SOPHIE - Drie vriendinnen met kerstvacantie.
12954: WOUDTS, SOPHIE - Drie vriendinnen met kerstvacantie.
43957: WOUDTS, SOPHIE - Nel thuis door. Sophie Woudts een boek voor meisjes van 12 tot 18 jaar nummer 15
2488: WOUDWIJK, DS. TH. - Door het geloof behouden.
57751: JANSEN WOUT - Een Gelders verhaal. Meester van de Westeringh en Gelders Veenendaal
41411: JANSEN WOUT - Een Gelders verhaal. Meester van de Westeringh en Gelders Veenendaal
75406: SLOB WOUTER - Het paard in het tuig met foto,s
14100: WOUTERS, D. EN VISSER, W.J. - Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs vooral in Nederland.
69166: WOUTERS, D. - Neerlandia I Bloemlezing voor het voortgezet onderwijs. Met tekeningen van Tjeerd Bottema en Jan Sluijters.
71872: WOUTERS, D, & T.BOKMA - Vervaarlijke schipbreuk van 't Jacht Terschelling in het jaar 1661 met illustraties door Wam Heskes
69168: WOUTERS, D. - Historien onzer lage landen bij de zee. met teekeningen van Isings. 2 dln
69173: WOUTERS, WIELAND - De Spaanse spion. Geïllustreerd door Henk Poeder.
69170: WOUTERS, D. / HOOGWERF, J. - Groot vertelboek van de geschiedenis des vaderlands. (...) Met prenten van R. Dozy, Tjeerd Bottema, J. H. Isings e.a.
69171: WOUTERS, D. EN VISSER, W.J. - Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs vooral in Nederland.
16913: WOUTERS, D. / HOOGWERF, J. - Groot vertelboek van de geschiedenis des vaderlands. Met prenten van R. Dozy, Tjeerd Bottema, J. H. Isings e.a.
70068: WOUTERS, FRANS, - Door Tien Eeuwen Graafse Historie.
69174: WOUTERS, WIELAND - Het vat met de rode rand door Wieland Wouters geïllustreerd door Ben Horsthuis tweede druk
69167: WOUTERS, D. - Neerlandia I Bloemlezing . literatuur - overzicht woordenkunst en poetica met bloemlezing .verlucht met facsimiles in kleur reproductien portretten door ISINGS
75915: WOUTERS, A.PH.F. | ABELS, P.H.A.M. - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621. Deel 1: De nieuwe kerk. Deel 2: De nieuwe samenleving (2 delen)
12950: WOUTERS, WIELAND - Toch chauffeur.
30352: WOUTERS, D. - Neerlandia I Bloemlezing voor het voortgezet onderwijs. Met tekeningen van Tjeerd Bottema en Jan Sluijters.
36676: WOUTERS, D. - Neerlandia I Bloemlezing . literatuur - overzicht woordenkunst en poetica met bloemlezing .verlucht met facsimiles in kleur reproductien portretten door ISINGS
44591: WOUTERS, WIELAND - Het vat met de rode rand door Wieland Wouters geïllustreerd door Ben Horsthuis tweede druk
49174: WOUTERS. D EN ANDRÉ, F - Historische bloemlezing.
76269: WOUW, L.A.F.H., VAN - CCHRISTIAAN de Wet deheld van Zuid Afrika naarhet Duitsch van Klinck Lutetsburg door Wouw, L.A.F.H., van Met portret na het leven getekand door Avan Wouw en vuier oorspronkelijke platen
69183: WRIGHT, VINITA - Benders bron. (3 delen in één band)
69176: WRIGHT, G. ERNEST (ED.). - Great People of the Bible and How They Lived.
69177: WRIGHT, G.F. - Wetenschappelijke bijdragen tot bevestiging der oud-testamentische geschiedenis. Vertaald door C.Oranje, met een voorrede van A.Kuyper.
69175: WRIGHT, G. ERNEST - De Bijbel ontdekt in aarde en steen. Ingeleid door dr. R. A. de Langhe en dr. Th. C. Vriezen.
69181: WRIGHT, THOMAS - Het leven van William Huntington 3e druk.
69182: WRIGHT, THOMAS - Het leven van William Huntington Tweede druk.
69178: WRIGHT, J. STAFFORD - Personen uit de Bijbel.
69179: WRIGHT, MICHAEL - Tuinieren thuis
69180: WRIGHT, TH. - Uit het leven van W. Huntington. Tweede druk.
37108: WRIGHT, TH. - Uit het leven van W. Huntington. Tweede druk.
27803: WRIGHT, J. STAFFORD - Personen uit de Bijbel.
41658: WRIGHT, TOM. - De levende Jezus. De leider van een revolutie.
42029: WRIGHT, MICHAEL - Tuinieren thuis
47969: WRIGHT, G.F. - Wetenschappelijke bijdragen tot bevestiging der oud-testamentische geschiedenis. Vertaald door C.Oranje, met een voorrede van A.Kuyper.
5817: WRIGHT, G. ERNEST - De Bijbel ontdekt in aarde en steen. Ingeleid door dr. R. A. de Langhe en dr. Th. C. Vriezen.
76991: WIJNGAARDEN VAN J WS - Ned Hervromde kerk HEKEMDORP 1995 Restauratie
3690: W(O)UDRIAN, V. (PRED. HAMBURG 1616-'45) - Kruys-schole ofte merckteken des Christendoms, zijnde een onderrichtinghe en leven der waer christenen van het lieve kruys, hoe noodigh en heilzaem het zij en hoe zich een yder daer in moet schikken en dragen. Den 4e druck en van fouten gesuiverd.
69162: W(O)UDRIAN, V. (PRED. HAMBURG 1616-'45) - Kruys-schole ofte merckteken des Christendoms, zijnde een onderrichtinghe en leven der waer christenen van het lieve kruys, hoe noodigh en heilzaem het zij en hoe zich een yder daer in moet schikken en dragen. Den 4e druck en van fouten gesuiverd.
69163: W(O)UDRIAN, VALENTYN (PRED. HAMBURG 1616-'45) - Kruys-schole ofte merckteken des Christendoms, zijnde een onderrichtinghe en leven der waer christenen van het lieve kruys, hoe noodigh en heilzaem het zij en hoe zich een yder daer in moet schicken en dragen. Allen christlijcken herten, die met kruys zijn be;aden, tot troost uyt Godes woort en der beroemsten kercken-leeraers troostschriften, van eenen welversochten kruisbroeder en navolger Christi te samen gestelt. Op 't nieuws overgesien en in een rechte ordre gebracht, door M. Valentyn Wudrian, bedienaer des Woorts Godts binnen Hamborgh. Maer nu in't Nederduytsch vertaelt, en met Schriftuur-spreucken verrijckt. Den derden druck, van veel fouten gesuyvert. Den 4e druck en van fouten gesuiverd.
27233: W(O)UDRIAN, VALENTYN (PRED. HAMBURG 1616-'45) - Kruys-schole ofte merckteken des Christendoms, zijnde een onderrichtinghe en leven der waer christenen van het lieve kruys, hoe noodigh en heilzaem het zij en hoe zich een yder daer in moet schicken en dragen. Allen christlijcken herten, die met kruys zijn be;aden, tot troost uyt Godes woort en der beroemsten kercken-leeraers troostschriften, van eenen welversochten kruisbroeder en navolger Christi te samen gestelt. Op 't nieuws overgesien en in een rechte ordre gebracht, door M. Valentyn Wudrian, bedienaer des Woorts Godts binnen Hamborgh. Maer nu in't Nederduytsch vertaelt, en met Schriftuur-spreucken verrijckt. Den derden druck, van veel fouten gesuyvert. Den 4e druck en van fouten gesuiverd.
75337: WUEST, KENNETH S., - Wuest's Word Studies - from the Greek New Testament for the English Reader, Volumes I - Iii.
16353: WULLSCHLEGER, L. - Scheurmakers en nieuwlichters. Over Remonstranten en Contra-Remonstranten te 's-Gravenhage (1612-1618).
26714: WUMKES, G.A. - De opkomst en vestiging van het baptisme in Nederland.
1613: WUMKES, DR. G. A. - Yn us eigen tael. Tiidskrift fenit Christlik Selskip for Fryske tael- en Skriftenkennisse, onder bistjûr fen Dr. G. A. Wumkes. 8e jiergong.
1614: WUMKES, DR. G. A. - Yn us eigen tael. Tiidskrift fenit Christlik Selskip for Fryske tael- en Skriftenkennisse, onder bistjûr fen Dr. G. A. Wumkes. 1914.
17445: WUMKES, DR. G.A. - Uit het leven en levenswerk van J. van Dijk Mzn.
19198: WUMKES, DR. G. A. - De Gereformeerde kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers. (1595-1796). 2e druk.
42280: WUMKES, G.A. DS. - Tussen flie en borne schetsen uit de geschiedenis van schillingerland ingeleid door Dr. Y. Poortinga
75340: WUNDT, WILHELM. - Allgemeine Geschichte der Philosophie.
69194: WUNSCH, GEORG - Evangelische Wirtschaftsethik.
16205: WUNSCH, GEORG - Evangelische Wirtschaftsethik.
47734: GRAAFF-WÜPPERMANN A. - Dáár staat het in
14580: WURMBRAND, RICHARD - Richards vrouw.
69196: WURMBRAND, DS. RICHARD - De ondergrondse kerk. Gemarteld om Christus' wil.
17291: WURMBRAND, DS. RICHARD - Wurmbrand brieven.
34471: WURMBRAND, DS. RICHARD - De ondergrondse kerk. Gemarteld om Christus' wil.
43214: WURMBRAND, DS. RICHARD - De ondergrondse kerk. Gemarteld om Christus' wil.
48292: WURMBRAND, RICHARD - Hoe zou ik zwijgen
69200: WURTH, G.B. - J.H. Scholten als systematisch theoloog. Academisch proefschrift.
71255: BRILLENBURG WURTH G. - Het Christelijk leven, in huwelijk en huisgezin,
69202: WÜRTHWEIN, ERNST - Der text des alten Testaments. Eine einführung in die Biblia Hebraica. Vierte, erweiterte Auflage
69201: WÜRTHWEIN, ERNST - Der text des alten Testaments. Eine einführung in die Biblia Hebraica von Rudolf Kittel. Mit 40 Abbildungen.
18174: WÜRTHWEIN, ERNST - Der text des alten Testaments. Eine einführung in die Biblia Hebraica von Rudolf Kittel. Mit 40 Abbildungen.
42510: WÜRTHWEIN, ERNST - Der text des alten Testaments. Eine einführung in die Biblia Hebraica. Vierte, erweiterte Auflage
69203: WURZ, IGNAZ. - Anleitung zur geistlichen Beredsamkeit. 2 delen.
34072: WURZ, IGNAZ. - Anleitung zur geistlichen Beredsamkeit. 2 delen.
69204: WÜSTEVELD, W.C.M - Rondom Kerst, prentkunst uit eigen bezit (1475-1750)
47370: WÜSTEVELD, W.C.M - Rondom Kerst, prentkunst uit eigen bezit (1475-1750)
69206: WYCKENBURGIUM, T. - Virga Dei, dat is de roede Gods. Waarmede hij de ingesetenen onses vaderlands kastijd. Midtsgaders de geestelijke vertroostinge onder de kastijdinge. Door Theodorum Wyckenburgium, bedienaar des Heiligen Woords in de gemeente des Jesus Christi tot Haarlem.
27030: WYCKENBURGIUM, T. - Virga Dei, dat is de roede Gods. Waarmede hij de ingesetenen onses vaderlands kastijd. Midtsgaders de geestelijke vertroostinge onder de kastijdinge. Door Theodorum Wyckenburgium, bedienaar des Heiligen Woords in de gemeente des Jesus Christi tot Haarlem.
69208: WYK, R. - Hülfsbuch für die Feste der christlichen Kirche allen Mitarbeitern im Weinberge der Herrn dargeboten von Rud. Wyl, Pfarrer, Wasen, Kt. Bern.
22135: WYK, R. - Hülfsbuch für die Feste der christlichen Kirche allen Mitarbeitern im Weinberge der Herrn dargeboten von Rud. Wyl, Pfarrer, Wasen, Kt. Bern.
16352: WYLIE, J.A. - Geschiedenis van het Protestantisme, naar J.A. Wylie, voor Neerlands volk bewerkt door dr. J.A. Gerth van Wijk, predikant te 's-Gravenhage.
71021: WYNNE, MAY - De brombeer (bewerkt naar het engelsch door Cath. A. Dermout-Visser, geïllustreerd)
69209: WYS, J. J.C.ZOON (PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - Leerredenen, over Genesis 1 vers 3 en Romeinen vijf vers 12-21
44092: WYS, J. J.C.ZOON (PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - Leerredenen, over Genesis 1 vers 3 en Romeinen vijf vers 12-21
44093: WYS, J. J.C.ZOON (PREDIKANT TE SCHIEDAM 'S GRAVENHAGE) - ZestalLeerredenen, over. den toekomende staat Openbaringe 21 ves 4 1 Korenthen 13 vers 9-12 2 petri 3 vers 13-14 - openbaringe 21 vers 3 - Openbaringe 21 vers 23 - Openbaringe 21 vers 27
68846: WILHELMIUS JOHANNES WZ (1720-1771) - Getrouwe herderspligt aangedrongen uit I Petri V: 2, 3, 4. Ter bevestiging in't leeraarampt van D. Wilhelmus Wilhelmius, J.Z.W.N. tot zyn gemeinte te Lekkerkerk, op den 18den augustus 1743. door deszelfs vader Johannes Wilhelmius W.Z. te Rotterdam 1745 (40 47 blz Waarby Dank-predikatie over de vyftigjaarige predikdienst over Jesaias XLVI: (vers) 3, 4 gedaan binnen Rotterdam Op den 26 van Slagtmaand 1744 (12) 46 blz WAARBIJ Het bestuur der godlyke voorzienigheit omtrent de leeraren van zyne kerk, vertoont in een intree-reden in de gemeente van Jezus Christus te Leckkerkerk. Over 2 Kor. IV: 7. / uitgesproken den 18 van Augustus 1743 door Wilhelmus Wilhelmius 1745 (4) 51 blz
75592: GUNNING J H WZN PROF DR. - 621 blz gebonden
15108: BENEDICTUS XIV - Prosperi card. Lambertini postea Benedicti XIV. P.M. commentarius de D.N. Jesu Christi matrisque ejus festis, retractatus atque auctus. Ex Italico in Latinum sermonem vertit Mich. Angel. de Giacomellis ex intimis auctoris capellanis.
50430: BENEDICTUS XIV - Prosperi card. Lambertini postea Benedicti XIV. P.M. commentarius de D.N. Jesu Christi matrisque ejus festis, retractatus atque auctus. Ex Italico in Latinum sermonem vertit Mich. Angel. de Giacomellis ex intimis auctoris capellanis.
69213: YADIN, YIGAEL - Bar Kochba. Archaologen auf den spuren des letzten Fursten von Israel.
69212: YADIN, Y. - Bar Kochba. De herontdekking van de legendarische held van de laatste joodse opstand tegen de Romeinen.
69211: YADIN, Y. - Masada. Herodes' burcht en het laatste bolwerk der joden.
26534: YADIN, Y. - Masada. Herodes' burcht en het laatste bolwerk der joden.
26535: YADIN, Y. - Bar Kochba. De herontdekking van de legendarische held van de laatste joodse opstand tegen de Romeinen.
9361: YADIN, YIGAEL - Bar Kochba. Archaologen auf den spuren des letzten Fursten von Israel.
76028: VIJVEN VAN P YERSEKE - GODS trouw onveranderd Geschierdenis Gegeemte teYerseke 1980-2005
27034: YNIA, B.A. - Eliza in het belegerde Dothan; of raad en onderwijs, benevens een historisch verhaal aan mijne kinderen. tweede deel
58165: KEE H C/YOUNG F W - De wereld van het NieuweTestament.
69222: YOUNG, EDUARD (1683-1765) - De onderwerping en de jongste dag van Eduard Young
69216: YOUNG E J - Thy Word is Truth
69220: YOUNG, EDUARD (1683-1765) - Nachtgedachtenover het leven,den dood en de onsterfelykheid der ziele van den heer Eduard Young. Uit het Engelsch vertaald, en met opgehelderd aanmerkingen env voorzien door J.L. den Jongen .
69218: YOUNG, EDUARD - Nachtgedachten. Gevolgd naar het Engelsch. Door Adrianus Cornelis Schenk. Tweede druk.
5074: YOUNG, EDUARD (1683-1765) - De centaurus geen verdichtsel. In zes brieven, aan een' vriend, over de in zwang gaande leevenswyze der menschen. uit het engels vertaald met eenige ophelderende aanmerkingen enzvoorzien
5131: YOUNG, EDUARD (1683-1765) - De onderwerping en de jongste dag van Eduard Young
70580: YOUNG, EDWARD J. - An Introduction to the Old Testament
69221: YOUNG, EDUARD (1683-1765) - De centaurus geen verdichtsel. In zes brieven, aan een' vriend, over de in zwang gaande leevenswyze der menschen. uit het engels vertaald met eenige ophelderende aanmerkingen enzvoorzien
14687: YOUNG, EDUARD - Nachtgedachten. Gevolgd naar het Engelsch. Door Adrianus Cornelis Schenk. Tweede druk.
923: YOUNG, EDUARD (1683-1765) JOANNES LUBLINK DE JONGE (1736-1816) - Nachtgedachten over het leven, den dood en de onsterfelykheid der ziele, uit het Engelsch van den eerwaarden heere E. Young vertaald. En met ophelderende aanmerkingen, enz. voorzien door Joannes Lublink, den jongen. 2 dln. Deel 1: (48) 391 pag. Met portret. Deel 2: 442 pag.
4294: YOUNG, EDUARD (1683-1765) - Nachtgedachtenover het leven,den dood en de onsterfelykheid der ziele van den heer Eduard Young. Uit het Engelsch vertaald, en met opgehelderd aanmerkingen env voorzien door J.L. den Jongen .
47994: KEE H C/YOUNG F W - De wereld van het NieuweTestament.
69219: YOUNG, EDUARD (1683-1765) JOANNES LUBLINK DE JONGE (1736-1816) - Nachtgedachten over het leven, den dood en de onsterfelykheid der ziele, uit het Engelsch van den eerwaarden heere E. Young vertaald. En met ophelderende aanmerkingen, enz. voorzien door Joannes Lublink, den jongen. 2 dln. Deel 1: (48) 391 pag. Met portret. Deel 2: 442 pag.
71705: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk; door A. Ypeij, doctor en hoogleeraar der godgeleerdheid te Groningen, en I.J. Dermout, secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk en predikant te 's-Gravenhage. en: Aantekeningen op de 'Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk', door A. Ypeij (...) en I.J. Dermout (...).
42627: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk; door A. Ypeij, doctor en hoogleeraar der godgeleerdheid te Groningen, en I.J. Dermout, secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk en predikant te 's-Gravenhage.
69227: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk; door A. Ypeij, doctor en hoogleeraar der godgeleerdheid te Groningen, en I.J. Dermout, secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk en predikant te 's-Gravenhage.
3967: YPEIJ, A. / DERMOUT, I. J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen en achter elk deel aanteekeningen .
15346: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk; door A. Ypeij, doctor en hoogleeraar der godgeleerdheid te Groningen, en I.J. Dermout, secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk en predikant te 's-Gravenhage. en: Aantekeningen op de 'Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk', door A. Ypeij (...) en I.J. Dermout (...).
69225: YPEIJ, A. / DERMOUT, I. J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen en achter elk deel aanteekeningen .
69226: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk; door A. Ypeij, doctor en hoogleeraar der godgeleerdheid te Groningen, en I.J. Dermout, secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk en predikant te 's-Gravenhage. en: Aantekeningen op de 'Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk', door A. Ypeij (...) en I.J. Dermout (...).
45925: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Aantekeningen op de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk
72175: YPEIJ, A. / DERMOUT, I. J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen en achter elk deel aanteekeningen .
69229: YPEREN R VAN - De Nederlande militaire muziek
47449: YPEREN R VAN - De Nederlande militaire muziek
69230: YPMA, EELCKO - Het Generaal Kapittel Van Sion. Zijn Oorsprong, Ontwikkeling En Inrichting.
70065: YSSELDIJK, W.E.P. VAN. - De geschiedenis van Kapelle(Z.-B.)(Kapelle, Biezelinge, Eversdijk, Schore)
77486: TANK YVONNE - Zorgen voor den kwaden dag Pensioen fonds Predikantn en zijn voorgangers 1925-2913
69232: ZAADANDEL, TURKENBURG'S - Keur van eenjarige snijbloemen (1e - 10e Duizendtal)
8871: ZAAIER, ALBERT - Pioniers en papoea's. Een verhaal uit het binnenland van Noord-Nieuw-Guinea. Tweede druk.
14686: ZAALBERG, J. C. - De biddende Jezus. Beschouwing van den Zoon in Zijne gemeenschapsoefening met den Vader.
40006: VERDUIN ABRAHAM LEERAAR DER DOOPSGEZINDEN VAN KOOG EN ZAANDYK - CHRISTELIJKE GODGELEERDHEID in leerredenen verhandeld
74571: VERDUIN ABRAHAM LEERAAR DER DOOPSGEZINDEN VAN KOOG EN ZAANDYK - CHRISTELIJKE GODGELEERDHEID in leerredenen verhandeld WAARBIJ Geloofsbelydenis volgens de gronden der Doopsgezindebn
19236: ZACHARIA, PATRE - Tota Pauli scientia, Christus patiens. Contemplationis Christianæ novum opus, & ad gustum concionum. Accessit Sylva Sacrorum, variiargumenti multiplicem theologiam continens. In postrema hac editione notæ ad marginem additæ sunt, quæ auctoritatibus è regione correspondent, loca, & auctores designantes.
65770: SMID T D HAARLEM- URSINUS ZACHARIAS - Bibliographishe opmerkingen over de explicationes catecheticae van Zacharias URSINUS overduk Gereformeerd heologisch tijdschrifr juni 1940 16 blz ing
42073: ZAHN,T. PROF TE ERLANGEN - Kommentar zum Neuen Testament. Unter Mitwirkung von P.Bachman, P.Ewald, F.Hauck, E.Riggenbach, G.Wohlenberg u.a.
38323: ZAHN, FRANZ LUDWIG (1798-1890) - Geschiedenis der Christelijke Kerk Naar het Hoogduitsch van Zahn. (door G.J. van der Flier) (Vervolg op de Bijbelsche Geschiedenissen van denzelfden schrijver.) Vijfde druk.
45010: ZAHN, DR. THEOD. - De Zondag, voornamelijk in de oude kerk Soft Cover. Voorwoord. C.P. Hofstede de Groot
48806: ZAHN, A. - Ueber den biblischen und kirchlichen Begriff der Anrechnung; ein Beitrag zur Rechtfertigungslehre.
47959: ZAHRNT, HEINZ - Martin Luther in seiner Zeit für unsere Zeit 1e druk.
71497: MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN - Handleiding voor postafhandeling en archiefinrichting deel III: Beheer en orderning van de tekeningarchieven MET FIGUREN BEHORENDE BIJ DE HANDLEIDING VOOR DE BRANDWEER
75644: WAAL DE A PRED CHR GERF KERK ZALK - TWAALFTAL OVERDENKINGEN uitgeven ten voordele der Kas vanEnertiPredikanten Predikantsweduwe en Weezen
58557: KLAZIEN UIT ZALK - Duizend dierendingen met foto,s van aart Veldman
58555: KLAZIEN UIT ZALK (K. ROTSEIN- VAN DEN BRINK) - Allerhande dingen over de natuur. Wat groen is en het weer, dieren en zo meer...
14737: KLAZIEN UIT ZALK (K. ROTSEIN- VAN DEN BRINK) - Allerhande dingen over de natuur. Wat groen is en het weer, dieren en zo meer...
14738: KLAZIEN UIT ZALK (K. ROTSEIN- VAN DEN BRINK) - Allerhande dingen over de natuur. 2. Tips en wetenswaardigheden over de natuur.
42081: ZALK, KLAZIEN VAN - Winterlicht verhalen en verzen voor kerst
44423: KLAZIEN UIT ZALK - Duizend dierendingen met foto,s van aart Veldman
14585: ZANCHIUS, H. - De absolute Predestinatie. Met een voorwoord van ds. A. Wink te Veenendaal.
25586: ZANDBERG, J. - Een stem uit de gemeente. Enkele opmerkingen naar aanleiding van twee artikelen van Ds. A.G. Barkey Wolf in het kerkblad der Gereformeerde Kerken van 's-Gravenhage.
12956: ZANDBERGEN, H. - Frans van den smokkelaar. 2e druk.
69246: ZANDSTRA, EVERT / OORTHUYS, CAS - Zwervend door Nederland. 445 foto's, waarvan 51 in kleur, 6 reprodukties in kleur naar schilderijen, 14 gedetailleerde kaarten van toeristische gebieden.
69908: ZANDSTRA, EVERT & W.P. ZEIJLEMAKER. - Zutphen, stad aan de rivier.
38166: ZANDSTRA, EVERT. - De roep in de nacht.
43048: ZANDSTRA, EVERT - Het water: Land en volk. Serie: De schoonheid van ons land foto's van Cas oorthuys e.a. gedichten van Frans Bastiaanse, J.C. bloem e.a.
7976: ZANDSTRA, EVERT / OORTHUYS, CAS - Zwervend door Nederland. 445 foto's, waarvan 51 in kleur, 6 reprodukties in kleur naar schilderijen, 14 gedetailleerde kaarten van toeristische gebieden.
22828: ZANDT, DS. P. - Gedenkt uw voorganger. Vier predikaties.
22621: ZANDT, DS. P.BOEK - Herdenking van het 25-jarig kamerlidmaatschap van ds. P. Zandt, gehouden te Utrecht op 15 september 1950.
29370: ZANDT, DS. P. - het wee en het welin het menselijk levenk. Rede uitgesproken op de Algemene Vergadering der Staatk. Geref. Partij te Utrecht op 22 februari 1956.
36486: ZANDT, DS. P. - DERS HEEREN WEEY Pasrtijrede 1950
14584: ZANDT, DS. P. - Verzamelde geschriften van ds. P. Zandt. II: Hoort des HEEREN Woord. Een bundeling kamerredes, bijdragen uit 'De Banier' en preken. Levensschets, alsmede een aantal reacties op zijn overlijden op 4 maart 1961 door drs. W. Fieret. 275 blz.
69248: ZANDT P DS DOOR HILLE, H. - Als een vogel uit de boom geschoten. Leven en werk van Ds. P. Zandt
69274: ZANDT, DS. P. - Komt, aanschouwt de daden des Heeren. Rede, gehouden op de Algemene Vergadering der Staatk. Geref. Partij te Utrecht
69279: ZANDT, P. - Zalig zijn de doden die in de Heere sterven.
69250: ZANDT, DS. P.BOEK - Gedenkt uw voorganger. Verzamelde geschriften. met voorwoord Ds PJ Dorsman te Staphorst
69281: ZANDT, P. DS. - De stad Gods Psalm 46 : 4 en 5 Leerrede door Ds. P. Zandt te Delft
69283: ZANDT, S.J. - De orgelgeschiedenis van de Grote of Sint Martinuskerk te Dokkum 1584-1979 Een monographie, geschreven naar aanleidig van het gereedkomen en de ingebruikname van het Flentrop-orgel, geplaatst in de kassen van het voormalige Helman-instrument.
69272: ZANDT, DS. P. - De Wet en de Profeten. Rede, uitgesproken ter Algemene Vergadering der Staatk. Geref. Partij te Utrecht op 26 Maart 1952.
43012: ZANDT, P. DS. - De stad Gods Psalm 46 : 4 en 5 Leerrede door Ds. P. Zandt te Delft
69266: ZANDT, DS. P. - Komt, aanschouwt de daden des Heeren.
2014: ZANDT, DS. P. - Gedenkt uw voorganger. Verzamelde geschriften.
36458: ZANDT, DS. P. - Hoort des Heeren woord. Een bundeling kamerredes, bijdragen uit de "banier" en preken. Door W. Fieret.
14685: ZANDT, DS. P. - Mozes en de profeten. Rede, gehouden op de algemene Vergadering der Staatk. Geref. Partij te Utrecht 26
18046: ZANDT, DS. P. - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij.
25171: ZANDT, DS. P. - Mozes en de profeten. Rede, gehouden op de algemene vergadering der SGP te Utrecht, 26 april 1949.
25282: ZANDT, S.J. - De orgelgeschiedenis van de Grote of Sint Martinuskerk te Dokkum 1584-1979 Een monographie, geschreven naar aanleidig van het gereedkomen en de ingebruikname van het Flentrop-orgel, geplaatst in de kassen van het voormalige Helman-instrument.
27209: ZANDT, DS. P. - Komt, aanschouwt de daden des Heeren.
27213: ZANDT, DS. P. - Christelijke Politiek. Rede vervaardigd door Ds. P. Zandt, lid van de Tweede Kamer der STaten Generaal, voor de Algemene Vergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij te Utrecht op 17 februari 1960
29368: ZANDT, DS. P. - De Wet en de Profeten. Rede, uitgesproken ter Algemene Vergadering der Staatk. Geref. Partij te Utrecht op 26 Maart 1952.
31900: ZANDT, DS. P. - Komt, aanschouwt de daden des Heeren. Rede, gehouden op de Algemene Vergadering der Staatk. Geref. Partij te Utrecht
33516: ZANDT, P. - Zalig zijn de doden die in de Heere sterven.
10816: ZEDTWITZ, FRANZ - Dieren en hun karakter. MEt 24 afbeeldingen in kleur.
69284: ZEDTWITZ, FRANZ - Dieren en hun karakter. MEt 24 afbeeldingen in kleur.
72058: ZEE W.R. VAN DER - Wie heef daar woorden voor? Een pastorale over lijdende mensen en een leidende God
69289: ZEE, G. VAN DER - Gemeente en kerkgebou van Den Bommel. Herv. Pred. Te den Bommel
69290: ZEE, G. VAN DER - De goede belijdenis
69291: ZEE, G. VAN DER - 1000 jaar Harderwijk Kerk en Bethel
72056: ZEE W.R. VAN DER - De dood is van gisteren De bijbel over de laatste dingen
69285: ZEE G - Keerpunt
69286: ZEE, DS. G. VAN DE - Kerkgeschiedenis van Vaassen van het jaar de stichting 891tot 1930
34243: ZEE, W.R. VAN DER - Tien klinkende woorden. Uitleg van de tien geboden.
71664: ZEE R. VAN DER - Alles draait nu om jou, Els het gebuerde in en om Steenwijk rond het jaar 1900
14583: ZEE, W.R. VAN DER - Geboren en getogen. Een verhaal over belijdenen en gedoopt worden.
24108: ZEE, G. VAN DER - Vaderlandsche kerkgeschiedenis. Deel I: Voor de hervorming, 234 blz. Deel II: De hervorming, 224 blz. Deel III: Van de hervorming tot heden, 280 blz.
44221: ZEE G - Keerpunt
45177: EMCK (RED) / VAN DER ZEE (INL) - Ridderkerk. Herdenking 500 Jaar 20 October 1946 [met oude advertenties].
46318: ZEE, NEL VAN DER - Het land waar niemand komen kan.
47199: VISSER H HERV PRED KATWIJK AAN ZEE - Geloof en wedergeboorte Refomatie reeks
9365: ZEE, G. VAN DER - De ballingschap. Drie eeuwen uit Israels Geschiedenis. 3 delen
76807: ZEELANDIA - Dopor God geleid eener blz uit de geschiedenis der Hervorming in Italien geillusstreerd
77457: BOS R EN ZEEMAN K - Bos' 1e teken-atlas: in 21 gekleurde kaarten.
21832: ZEEUW J. GZN., P. - Twee zuilen in de kerken der reformatie. I. De Nederlandse Geloosbelijdenis. II. De Heidelbergse Catechismus.
76499: ZEEUW DE P - De expeditie Lombok 5 july 24 december 1894
71049: ZEEUW, P. DE - Het kerstrapport (illustraties van Hein Kray)
71415: ZEEUW P. DE - Het kerstfeest van de torenwachter, geïllustreerd door Beckman
77048: ZEEUW, P. DE - Wouter Harmsende geuejongen inLeide n en Vlaa nderen Wijngaarde n in Utrechtverhalen van Gerdes opieuw verteld
14118: ZEEUW DE P - Willem Tell. Serie Oud Goud. Naverteld door P. de Zeeuw J.Gzn. Omslag en platen van Roothciv. Vierde druk.
16354: ZEEUW, P. DE - Slachtschaepkens Christi. Geloofshelden en martelaren uit de Nederlanden in den tijd der groote Reformatie.
69338: ZEEUW, P. DE - Het grote verdriet van Ambe'Roeroe 1e druk
30783: ZEEUW, P. DE J.GZN. - De boerenjongen van Thagaste. leven van Augustinus
73987: ZEEUW P DE - Het grote verdiet van Ambe'roeroe (een verhaal uit Toradja-land, met tekeningen van Ben Horsthuis, eerste druk)
33332: ZEEUW, P. DE - De Franse spion. Met illustraties van H.H. Prahl.
73985: ZEEUW P DE - Een band-recorder voor Ambe'roeroe (een verhaal uit Toradja-land, met tekeningen van Corrie van der Baan)
36074: ZEEUW J. G.ZN , P. DE - De Herberg "Het IJ" Een verhaal uit 1572. Vrij naar het Frans van Jules Adenis.
71492: ZEEUW, P. DE - De boerenjongen van Thagaste, het leven van Aurelius Augustinus.
77530: ZEEUW, P. DE J.GZN - BEN HUR 8e druk (Serie Oud Goud).
71408: ZEEUW P. DE - De beide logeergasten, een verhaal uit Luther's leven
70264: ZEEUW, P. DE J.GZN - De kleine Lord ills JBelleke Dolhain (Serie Oud Goud).3e druk
30638: ZEEUW J.GZN, P. DE - Het slavinnetje van generaal Bakar.
69339: ZEEUW, P. DE - De dubbelgangers
69340: ZEEUW, P. DE - De lotgevallen van Pieter Simpel
12962: ZEEUW, P. DE - De toverdoos van Ambe'Roeroe
69353: ZEEUW, P.DE. J.GZN - De kleine Corsicaan hoe Napoleon kiezer der Fransen werd
69354: ZEEUW, P.W. DE - Hoekewaardse Vertelllingen, een dozijn dorpsverhalen in dialect. Verzameld door de werkgroep dialecten Hoeksche Waard van het Streekmuseum in het hof van Assendelft in Heienoord, en geïllustreerd door D. Stooker ( Deel 1 en 2 )
69347: ZEEUW, P. DE - Bonte bloemen. Leesboek voor de christelijke school. Deel 11 voor het 5e leerjaar 2e druk. Met tal van tekeningen.
69345: ZEEUW, P. DE - Harold de vriend van Bonifatius. 4e herziene druk
69344: ZEEUW, P. DE - De boswachter van Mora. Verhaal uit het leven van Gustaaf Wasa van Zweden. Geïllustreerd door Menno.
69341: ZEEUW, P. DE - Stanley de padvinder. Avonturen van Stanley in Afrika bij het opsporen van Emin Pacha, Illustraties van M.L. Middelhoek
77190: ZEEUW, P. DE - Luthersredding
71076: ZEEUW. P. DE - De dubbelgangers (met illustraties van Hein Kray)
70258: ZEEUW, P. DE J.GZN - Willem Tel ills. Joan Mac Neill(Serie Oud Goud).5e druk
36098: ZEEUW J.GZN, P. DE - De kleinzoon van de burgemeester Het leven van Jan van Riebeeck de stichter van Zuid-Afrika
69336: ZEEUW, P. DE - De kleinzoon van de burgermeester.Het leven van Jan van Riebeeck de stichter van Zuid-Afrika.
48407: ZEEUW J. G.ZN , P. DE - De schoutenknecht van Amsterdam.2e druk
73983: ZEEUW P DE - De toverdoos van Ambe'roeroe (een verhaal uit Toradja-land, met tekeningen van Corrie van der Baan)
12958: ZEEUW, P. DE - Wouter Harmsen de geuzenjongen. Uit de Duine verhalen van Gerdes opieuw verteld
70266: ZEEUW, P. DE J.GZN - Don Quichotte ills Roothciv l (Serie Oud Goud) 6e druk
77046: ZEEUW, P. DE - Wouter Harmsen de geuzenjongen. in Utrechtverhalen van Gerdes opieuw verteld
77047: ZEEUW, P. DE - Wouter Harmsen het huis Wijngaarde n in Utrechtverhalen van Gerdes opieuw verteld
32283: ZEEUW, P.J.GZN.DE - wat een vreemd kerstfeest.
23933: ZEEUW J.GZN, P. DE - Het turfschip van Breda. 2e druk. Met illustraties van H. Prahl.
48862: ZEEUW J. GZN., P. DE - Paul Kruger, de leeuw van Zuid-Afrika. Verhalen uit vroeger tijden opnieuw aan Neerlands jeugd verteld. Deel X in de serie 'Oud Goud'. . Omslag en platen van Roothchiv.
39417: ZEEUW JG ZN, P. - Wendelmoet van Monnikendam. Het verhaal van de waterlandsche geloofsheldin.
12959: ZEEUW, P. DE - Een bandrecorder voor Ambe'Roeroe.
13134: ZEEUW, P. DE - De reis van Marco Polo.
16355: ZEEUW, R. DE - Fotovisie. Nederland en de Doopsgezinden.
2015: ZEEUW, P. DE J.GZN. - De worsteling om het kind. De strijd voor een vrije school. Historisch geschetst.
23389: ZEEUW J. G.ZN , P. DE - Haan's bibliotheek voor de jeugd. De wijde wijde wereld. Naar het Engels van Elisabeth Wetherell. Illustraties van Henk Poeder.
30640: ZEEUW J.GZN, P. DE - Het kerst rapport. Met tekeningen van Hein Kray.
30641: ZEEUW J.GZN, P. DE - De wijnboer van St. Victor. 2e druk. Geillustreerd door Menno.
30642: ZEEUW J. G.ZN , P. DE - De muilezeldrijver van Sevilla. Verhaal over de Hervorming in Spanje. Geillustreerd door Menno.2e druk
32485: ZEEUW, P. DE J.GZN. - Michiel Adriaansz. de Ruyter. De schrik des groten oceaans. Omslag en platen van F. Rend.
33079: ZEEUW J.GZN, P. DE - Ebbend Getij. Verhaal uit den heldenstrijd om zierikzee in 1576.
33884: ZEEUW, P. DE - De toverdoos van Ambe'Roeroe
34004: ZEEUW J. G.ZN , P. DE - De muilezeldrijver van Sevilla. Verhaal over de Hervorming in Spanje. Geillustreerd door Menno. 3e druk.
34009: ZEEUW, P. DE - De predikant van St. Andreas. Geïllustreerd door Menno.
36015: ZEEUW, P. DEL - Water en vuur een verhaal uit de dertigjarige oorlog.
36619: ZEEUW J. G.ZN , P. DE - De oranjesjerp van Jan Ros Een verhaal uit het jaar 1813.
37621: ZEEUW, P. DE - De stroper van Heusden. Een verhaal uit 1593. Met tekeningen van Kees van Lent. 1e druk.
42986: ZEEUW, P. DE - Slachtschaepkens Christi. Geloofshelden en martelaren uit de Nederlanden in den tijd der groote Reformatie. 2e druk
44410: ZEEUW, P. DE - De sprong in de sneeuw Kerstfeest in de hongerwinter 1944-1945 Tekeningen van Mies Bloch 5e druk
43862: ZEEUW, P. DE - De vier heemskinderen door P. de Zeeuw J. Gzn. omslag en platen van F. Rend derde druk
44573: ZEEUW, P. DE - Reinaart de Vos naverteld door P. de Zeeuw J.G. zn. platen van Rie Carmer omslag van Roothciv vijfde druk
44587: ZEEUW J.GZN, P. DE - De wijnboer van St. Victor. 3e druk. Geillustreerd door J.H. Isings
45100: ZEEUW J. GZN., P. DE - de avonturen van Tom sawyer
45112: ZEEUW J. GZN., P. DE - goud eiland
47023: ZEEUW, P.W. DE - Hoekewaardse Vertelllingen, een dozijn dorpsverhalen in dialect. Verzameld door de werkgroep dialecten Hoeksche Waard van het Streekmuseum in het hof van Assendelft in Heienoord, en geïllustreerd door D. Stooker ( Deel 1 en 2 )
48848: ZEEUW, P. DE - Jongensavonturen
48855: ZEEUW, P. DE - Zwervers - Een verhaal uit den tijd der kinderkruistochten
49071: ZEEUW, J.G ZN, P DE - De Tuinman van Ferrara een verhaal uit het leven van Calvijn. Geïllustreerd door Jan Boom. Derde druk.
49150: ZEEUW, P. - De timmerman van Zerbst. Een verhaal uit het begin der Hervorming in Duitsland. Geïllustreerd door E. J. Veenendaal.
49157: ZEEUW, P. DE - verhalen uit vroeger tijden opnieuw aan neérlands jeugd verteld 10/16 jaar
49197: ZEEUW, P. DE - De Wijnboer van St. vicor. Geïllustreed door J. H. Isings. Tweede druk
49198: ZEEUW, P. DE - De Boswachter van Mora. Verhaal uit het leven van Gustaaf Wasa van Zweden. Geïllustreerd door Menno. Tweede druk.
49199: ZEEUW, P. DE - De Boswachter van Mora. Verhaal uit het leven van Gustaaf Wasa van Zweden. Geïllustreerd door Menno. Tweede druk.
49221: ZEEUW, P. DE - DE wijnboer van St Victor. Een verhaal uit het leven van Calvijn Geïllustreerd door J.H. Isings.
70257: ZEEUW, P. DE J.GZN - De avondturen van tom sawyerills. jaap vegter (Serie Oud Goud).3e druk
8102: ZEEUW, P. DE - De worsteling om het kind. De strijd voor een vrije school. Historisch geschetst door P. de Zeeuw J.G. zn.
49188: ZEEUWJ. P. DE - Het grote verdriet van Ambe'r oeroe. Een verhaal uit Toradje-Land Met tekeningen van Ben Horsthuis. Eerste druk.
11141: ZEGGELEN, W. J. VAN - De dichtwerken. Volledige uitgave. Achtste druk. Eerste deel, (16) 224 blz. Tweede deel, 207 blz.
71035: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - De schat van den arme jongen (derde druk)
71036: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - Dona Alve (met illustratie en bandtekening van J. Gabrielse)
71037: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - De schat van den armen jongen (tweede druk)
70829: ZEGGELEN, W.J. VAN - Hoofd en hart
69578: ZEGGELEN, W.J. VAN - De dichtwerken van W.J. van Zeggelen. Volledige uitgave. Tweede deel. Zesde druk. bestempelde band
14549: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - Averij. Geïllustreerd door Tjeerd Bottema.
43584: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - De schat van den armen jongen. 3de druk, 6 platen F. Gebhard,
46428: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN 1811-1879 - Gedichten o.a Lach en Luim 5e druk 92 blz en Kijkjes in t Leven 4e druk 106 blz en Hoofd en hart 3e druk100blz en Spokkels 2e druk 99 blz en Luimige verhalen 3e druk103 blz en vroolijke schetsen 3e druk 103 blz en Licht en bruin 3e druk 98 blz en stekles uit den vreemde 2e druk96 blz
40742: ZEHN, JOHANN KASPAR - LEBENSABRISS
75013: ZEILER, FRITS DAVID - Erfgoed Van Overijssel. Deel 3 Bescherming V
62608: NOORT VAN DEN G J PRED GERF GEM ZEIST - DEs Heeren troostboodschap aan zijn ellenig volk cerslag befrafenis en drie preken
54127: ECKEVELD JJ PRED GERF GEM TE ZEIST - Het loflied van Paulus meditaties over romeinen 8 vers 31-30
70383: NOORT VAN DEN G J PRED GERF GEM ZEIST - een heilrijke belofte voor een arm volk 7 predicaties
70003: NOORT VAN DEN G J PRED GERF GEM ZEIST - REHOBOTH verslag bouw en ingebruiknaming nieuwe kerk
8853: ZELANDIA - Op en om den eikenhof. Tweede druk.
38956: ZELLER, H - Biblisches Wörterbuch für das christliche Volk. In Verbindung mit den evang. Geistlichen Württembers herausgegeben. ..
69368: ZELLER, H - Biblisches Wörterbuch für das christliche Volk. In Verbindung mit den evang. Geistlichen Württembers herausgegeben. ..
69217: YOUNG E R ZENDELING S - Onder de ROORHUIDEN van NOORD AMERIKA uit hert Hoogduitsch door S uitgegeven door de halfstuivers Vereniging der Rijnse Zending.
69369: ZENDING - Zendingsboekje van de MBUMA-zending. Toespraken en referaten van de op 18 juli 1964 te Utrecht gehouden1e zendingsdag o.a de Redelijkheid- -Breevaart - Donald Maclean- j van Woerden- E du Marchie van Voorthuysen-Zwijnenburg- En H Ligtenberg
39836: ZENDING - Zendingsboekje van de MBUMA-zending. Toespraken en referaten van de op 18 juli 1964 te Utrecht gehouden1e zendingsdag o.a de Redelijkheid- -Breevaart - Donald Maclean- j van Woerden- E du Marchie van Voorthuysen-Zwijnenburg- En H Ligtenberg
41226: ZENDING - Zendingsblad der Nederlands Hervormde Kerk. Eeuwfeest Nieuw-Guinea-Zending. 39e jaargang no 1en2
41227: ZENDING - Na zestig jaren. De Nederlandsche zendingsvereeniging in de Soendalanden en Zui-Oost Celebes. 1858-1918.
69374: ZETTA - Joop's Grote vriend
69373: ZETTA - Joop's grote vriend met tekeningen Rie Reinderhoff
42305: ZETTA - Joop's grote vriend met tekeningen Rie Reinderhoff
47801: ZETTA - Joop's Grote vriend
33627: ZEVENBERGEN,P A - Wat betekent Toelichting bij moeilijke woorden in de statenvertaling
745: ZIEGENMEYER, JACOB (CA.1729, NIJMEGEN) - De wereldling ontdekt, en tot een juychend Christen opgeleyd. In ses samenspraken. Sevenden druk. Vermeerderd agter de voorreeden, met een kort bericht van des autheurs voorbeeldig leeven en zalig sterven, opgesteld door de predikanten der stad Nymegen.
19763: ZIEGENMEYER, JACOB (CA.1729, NIJMEGEN) - De wereldling ontdekt, en tot een juychend Christen opgeleyd. Samenspraken.
76326: ZIEGENMEYER, JACOB (CA.1729, NIJMEGEN)EN LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De wereldling ontdekt, En tot een juychend christen opgeleyd. In ses samenspraken Tot Ontdekking, Overtuyging en Bestiering van wereldlingen Als ook tot Versterking en Leyding van begenadigden door Jacob Ziegenmeyer. derde drujk WAARBIJVierAcademischeverhandelingen van hetzaligmakend GELOOF AMSTERDAmSchoonenburg Antiony 1725(8)196 blz
21962: ZIEGENMEYER, JACOB (CA.1729, NIJMEGEN) - De wereldling ontdekt, en tot een juychend Christen opgeleyd. In ses samenspraken. Tot ontdekking, overtuyging en bestiering van wereldlingen als ook tot versterking en leyding van begenadigden door Jacob Ziegenmeyer. 2e druk.
35489: ZIEGENMEYER, JACOB (CA.1729, NIJMEGEN) - Vrymoedig Dog teffens Nedrig Discours, Betreffende Eenige zaaken van het In- en Uytwendigen Des Christendoms: Gehouden in vier Samenspraken, tusschen een Christen, en de Autheur van den 'Wereldling Ontdekt'. Den derden druk. Met Privilegie.
36450: ZIEGENMEYER, JACOB (CA.1729, NIJMEGEN); HERMSEN, HERMANNUS (LIDMAAT TE DOESBURG) - De wereldling ontdekt, en tot een juichend christen opgeleid. In zes zamenspraken; tot ontdekking, overtuiging en bestiering van wereldlingen als ook tot versterking en leiding van begenadigden. (28) 312 blz. Opn. geb. 8o. SGT Z18. Waarbij geb.: Hermannes Hermsen, De uitneemende kracht van Christus' liefde, ontdekt in de bekering van Hermanus Hermsen. (10) 176 (4) blz. Zonder titelpagina.
42970: ZIEGENMEYER, JACOB (CA.1729, NIJMEGEN) - De wereldling ontdekt, en tot een juychend Christen opgeleyd. In ses samenspraken. Tot ontdekking, overtuyging en bestiering van wereldlingen als ook tot versterking en leyding van begenadigden door Jacob Ziegenmeyer.
5538: ZIEGENMEYER, JACOB (CA.1729, NIJMEGEN) - De wereldling ontdekt, en tot een juychend Christen opgeleyd. In ses samenspraken. Tot ontdekking, overtuyging en bestiering van wereldlingen als ook tot versterking en leyding van begenadigden door Jacob Ziegenmeyer. Sesde druk. Vermeerdert agter de voorreden, met een kort bericht van des Autheurs voorbeeldig leeven en zalig sterven, opgesteld door de predikanten der stad Nymegen.
5109: ZIELER, DR. K. - Lehrbuch und Atlas der Haut- und Geslechtskrankheiten für praktische Artze und Studierende. Mit 322 farbigen und 2 schwarzen Abbildungen auf 169 Tafeln und 99 Textbildern.
69993: VELDE OP DEN P PRED CHR GERF KERK ZIERIKZEE - Niet sterven maar leven Tergedachtenis van Ds P op den Velde
25560: ZIJDERVELD, DS. G.A. PRED GERF GEM - Het Gebedsleven.6 prekjen
69394: ZIJDERVELD, G.A. DS - De Majestueuze opstanding van Christus
69395: ZIJDERVELD, W. VAN - Eeuwenlang varen tusen Gorcum en Vianen - Tien eeuwen scheepvaart op Zederik, Zederikkanaal en Merwedekanaal
14586: ZIJDERVELD, G.A. CHR GERF/ GERF GEM - Van 's Heeren wegen. 6-tal predikaties.
1842: ZIJDERVELD, G. A. - De wonderen Gods met Israël.
1860: ZIJDERVELD, G. A. - Ons Broedervolk. Zuidafrika
25130: ZIJDERVELD, DS. G.A. - Petrus' geloofsbelijdenis. Predikatie over Johannes 21 : 16, uitgesproken op 27 april 1969, ter gelegenheidvan de Openbare Belijdenis.
71252: ZIJL B.J. - het gezin, huwelijk en gezin in bijbels perspectief
33870: ZIJL, B.J. - Het gezin.
69399: ZIJLSTRA, S. - En bijdrage tot de geschiedenis van het Davidjorisme
39673: ZIJLSTRA, K.H. - Een blik in de ziekenkamer of het zalig afsterven van Klaaske H. Zijlstra, dochter van K.H. Zijlstra, Evangeliedienaar bij de Gereform.gemeente te Kooten(FR.) Opnieuw uitgegeven.
48884: ZIJLSTRA, J. - In een ander licht - Kijken naar ikonen
22711: ZIJP, A. - Moeten of mogen wij onze kindertjes laten doopen? Bezwaarschrift ingezonden aan de Generale Synode der Gereformeerde Kerken, met het antwoord der Synode. Door A. Zijp.
25591: ZIJP, A. - Moeten of mogen wij onze kindertjes laten doopen? Bezwaarschrift ingezonden aan de Generale synode der Gereformeerde Kerken, met het antwoord der synode.
45364: ZIJP, R. P - LUTHER in de Lage Landen. , Catalogus van tentoonstelling. Lay-out en vormgeving omslag: Rineke Borman. Voorwoord: H. L. M. Defoer. Essay van R. P. Zijp: 'Luther in de Lage Landen'. 104 z/w afbeeldingen. Met bibliografie. 72 pag.
16357: ZIJPP, N. V.D. - Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland
26050: ZIJPP, N VAN DER - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland.
26272: ZIJPP, N. VAN DER - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland.
69408: ZIJTVELD-KAMPERT, W. VAN - Als het leven roept.
69409: ZIJVELT-KAMPERT, W. VAN - Paul en zijn vrienden. Jongensboek leeftijd 10 tot 12 jaar. Omslagontwerp en tekeningen Ben Horsthuis.
69410: ZILVERBERG, DR. S.B.J, - Dissidenten in de Gouden Eeuw - Geloof en geweten in de Republiek
47450: ZILVERBERG, S. B. J. DR - Ketters in de Middeleeuwen
15288: ZILVERBERG, S. B. J. - Geloof en geweten in de zeventiende eeuw.
47456: ZILVERBERG, S. B. J. - Geloof en geweten in de zeventiende eeuw
72704: ZIMMERLI, W. - Ezechiel. 1: Ezechiel 1-24. 2: Ezechiel 25-48. (2 Bände) Biblischer Kommentar Altes Testament, XIII,1-2.
41837: ZINK, JÖRG - Erfahrung mit Gott Einübung in den christlichen Glauben.
69416: ZINK, JÖRG - Hoop die leven doet gedachten over de grenzen van het leven
69415: ZINK, JÖRG - Erfahrung mit Gott Einübung in den christlichen Glauben.
41852: ZINK, JÖRG - Hoop die leven doet gedachten over de grenzen van het leven
62358: NES VAN JAC C ZN - SABBATH en ZONDAG
43324: ZEEUW DE P JG ZN - De Wijde Wijdewereld na het Engels van Elisabeth Wethereld bewerkt met Illustraties van Henk Poeder
47523: ZOET, AALTJE - De vraag van een goed geweten tot God 1 Petrus 3:21 bekeeringsweg van Aaltje Zoet Geboren te Doornspijk, 16 November 1856 overleden aldaar, 22 October 1882 Door haar zelf beschreven Uitgegeven ten voordeele van de arbeid onder onze Doornspijksche jongens, die hun miliataire dienst in Indië vervullen.
9907: ZOETHOUT, R.J. - Album over kerk, dorp en omgeving van ter Aa.
69419: ZOETHOUT, R.J. - Album over kerk, dorp en omgeving van ter Aa.
69421: ZOETMULDER, S.H.A.M. (REDACTIE) & WESSEM, CONSTANT VAN & WAYENBURG, ALEX VAN - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen, 6 delen compleet
69420: ZOETMULDER, S.H.A.M. (REDACTIE) & WESSEM, CONSTANT VAN & WAYENBURG, ALEX VAN - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen, 6 delen compleet
75396: ZOETMULDER, S.H.A.M., RED., - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! 4. Onze vernedering I Herinneringen en onthullingen 1940-1945. Met medewerking van Alex van Wayenburg, Constant van Wessem en het archief A.J. Govers.
48560: ZOETMULDER, S.H.A.M. (REDACTIE) & WESSEM, CONSTANT VAN & WAYENBURG, ALEX VAN - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen, 6 delen compleet
48561: ZOETMULDER, S.H.A.M. (REDACTIE) & WESSEM, CONSTANT VAN & WAYENBURG, ALEX VAN - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen, 6 delen compleet
48562: ZOETMULDER, S.H.A.M. (REDACTIE) & WESSEM, CONSTANT VAN & WAYENBURG, ALEX VAN - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen, 6 delen compleet
69423: ZOMER, DS. G. (RED.) - Komende in de wereld; komende tot leven; komende in heerlijkeheid (3 delen) Deel 1: (1975) komende in de wereld (256 pp.) Deel 2: (1977) komende tot leven (229 pp). Deel 3: (1979) Komende in heerlijkheid (224 pp.
69425: ZONDAG KOEN, REDAKSJE - Te Stoel en te Bank
72205: ZONDAGSRUST - Een lied op den sabbatdag VOORVALLEN uit het leven berteffende de heiliging van de zondag, deel 3
61559: ZONDAGSRUST - Een lied op den sabbatdag VOORVALLEN uit het leven berteffende de heiliging van de zondag, deel 3
72204: ZONDAGSRUST - Een lied op den sabbatdag, VOORVALLEN uit het leven berteffende de heiliging van de zondag,deel 1
46331: ZONDAGSRUST - een lied op den sabbatdag VOORVALLEN uit het leven berteffende de heiliging van de zondag, deel 1-2-3-4 (2006-2009- 2012-1Q5
72617: ZONDERVAN - niv bible commentary volume 1 Ols Testament volume 2 New Testament Kenneth L Barker &John r Kohlenberger consulting editors
74400: ZONDERWIJK, P - Natuurontwikkeling in waterwingebieden in Gelderland
69427: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - Katrijntje van waterhoek. Geïllustreerd door Rie Reinderhoff
69426: ZOOMERS- VERMEER, J.P. - Joosje uit de heidehut
69428: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - De moedertjes. Geïllustreerd door R. Reinderhoff.
43664: ZORGDRAGER, H. T (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) --- - Theologie die verschil maakt. Taal en sekse-differentie als sleutels tot Schleiermachers denken. (Diss.) met stellingen als nieuw
69429: ZSCHOCH, HELLMUT - Klosterreform und monastische Spiritualität im 15. Jahrhundert
40572: ZSCHOCH, HELLMUT - Klosterreform und monastische Spiritualität im 15. Jahrhundert
69430: ZSCHOKKE, H. - Ziet opwaarts! Huisboek voor Christenen, of de keurigste gedeelten uit de "Stunden der Andacht" (uren aan de godsdienst gewijd.) Tot nieuwe stichtelijke overdenkingen bijeen gevoegd en bewerkt door F. L. Reinhold. Overgebragt naar den vierden druk uit het hoogduitsch door A. Winkler Prins, predikant te Veendam.
69433: ZSCHOKKE, H. - Uw huisboek (Familien-Andachtsbuch). Uit het Hoogduitsch van Heinrich Zschokke, door H. de Man, Pz. Derde herziene druk. Volks-uitgave.
69436: ZSCHOKKE, JOHANN HEINRICH DANIEL - Zwitserse vertellingen. 1: Nikolaas, of: weet men wie regeert? 2: Mariëtte, of: de gebroken vaas. 3: Jonathan Frock. 4: De oude tante. 5: De oudejaarsnacht.
69432: ZSCHOKKE, H. - Stichtelijke uren van Heinrich Zschokke. Uit de volledige Duitsche uitgave uitgelezen en vertaald.
69437: ZSCHOKKE,JOHAN HEIRICH DANIEL 1771-1848 - Johan Heirich Daniel Zschokke in de voornaamste oogenblikken zijns levens,geschiften en handelingen met zijnen vijanden
69435: ZSCHOKKE, HEIRICH 1771-1848 - Mijn leven,denken en werken naar het hoogduitsch van Heinrich Zschokke eenig schrijver van de uren aan de godsdienst gewijd
69438: ZSCHOKKE,JOHAN HEIRICH DANIEL 1771-1848 LUBLINK WEDDIK J W TH EVAN LUTH PREDIKANT TE ZUTPHEN - JEZUS CHRISTUS in zijn persoon en werk en hret Christendom in de gemeente des Heeren op aarde overdenkingen van Heinrich Zsckooke bijeengebracht en vertaald uit de Stindes derandacht door Lublink Weddik J W Th Evan Luth predikant te Zutphen
39361: ZSCHOKKE, JOHANN HEINRICH DANIEL - Zwitserse vertellingen. 1: Nikolaas, of: weet men wie regeert? 2: Mariëtte, of: de gebroken vaas. 3: Jonathan Frock. 4: De oude tante. 5: De oudejaarsnacht.
2494: ZSCHOKKE, H. - Ziet opwaarts! Huisboek voor Christenen, of de keurigste gedeelten uit de "Stunden der Andacht" (uren aan de godsdienst gewijd.) Tot nieuwe stichtelijke overdenkingen bijeen gevoegd en bewerkt door F. L. Reinhold. Overgebragt naar den vierden druk uit het hoogduitsch door A. Winkler Prins, predikant te Veendam.
28885: ZSCHOKKE, H. - Stichtelijke uren van Heinrich Zschokke. Uit de volledige Duitsche uitgave uitgelezen en vertaald.
34897: ZSCHOKKE, H. - Uw huisboek (Familien-Andachtsbuch). Uit het Hoogduitsch van Heinrich Zschokke, door H. de Man, Pz. Tweede herziene druk.
45788: ZSCHOKKE, HEIRICH 1771-1848 - Mijn leven,denken en werken naar het hoogduitsch van Heinrich Zschokke eenig schrijver van de uren aan de godsdienst gewijd
45789: ZSCHOKKE,JOHAN HEIRICH DANIEL 1771-1848 - Johan Heirich Daniel Zschokke in de voornaamste oogenblikken zijns levens,geschiften en handelingen met zijnen vijanden
45790: ZSCHOKKE,JOHAN HEIRICH DANIEL 1771-1848 LUBLINK WEDDIK J W TH EVAN LUTH PREDIKANT TE ZUTPHEN - JEZUS CHRISTUS in zijn persoon en werk en hret Christendom in de gemeente des Heeren op aarde overdenkingen van Heinrich Zsckooke bijeengebracht en vertaald uit de Stindes derandacht door Lublink Weddik J W Th Evan Luth predikant te Zutphen
69439: ZSIGMONDY, RICHARD. - Kolloidchemie. Ein Lehrbuch.
44470: ZSIGMONDY, RICHARD. - Kolloidchemie. Ein Lehrbuch.
69440: ZUID-AFRIKA LION CACHET, F. - De Worstelstrijd der Transvalers. Aan het volk van Nederland verhaald. Met platen en kaarten.
24457: ZUID-AFRIKA LION CACHET, F. - De Worstelstrijd der Transvalers. Aan het volk van Nederland verhaald. Met platen en kaarten.
69441: ZUIDAM, A. - Gods groote, wonderlijke daden bewezen aan de ellendigsten.
32747: ZUIDAM, AALTJE - Gods groote, wonderlijke daden bewezen aan de ellendigste uit de ellendigsten.
33532: ZUIDAM, A. - Gods groote, wonderlijke daden bewezen aan de ellendigsten.
10475: ZUIDEMA, S.U., H. VAN RIESSEN, A.D.R. POLMAN, H. RIDDERBOS, WURTH, POPMA, SEVERIJN, SMITSKAMP, KRAAN, DE ROOS, & D.W. ORMEL - Denkers van deze tijd. Deel I:Kierkeraad-niettzsche-Barth- Niebuhr-sarte-Bu;tman 329 blz. k. Deel II: Heidegger-Dostojewski-Jaspers-Toynbee213 blz. Deel III: Marx-Schumpeter-Sorel-Keynes-Rppke 260 blz.
46874: ZUIDEMA, WILLEM - Gods partner. / Ontmoeting met het Jodendom. .vijfde geheel herziene en uitgebreide druk
44189: ZUTFEN CHR - Kismet
24508: ZUTHEM, JOHAN VAN - 'Heelen en halven'. Orthodox-protestantse voormannen en het 'politiek' antipapisme in de periode 1872 - 1925. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren.
74406: LAANSMA S ZUTHEN - Geschiedenis van de Nederlands Hervormde kerk vanRENSWOUDE
74407: LAANSMA S ZUTHEN - het liefelijk RENSWOUDE
74408: LAANSMA S ZUTHEN - RENSWOUDE fotoalbum 1 e en 2e deel
74405: LAANSMA S ZUTHEN - RENSWOUDE zoals het vroeger was deel 1
74522: LAANSMA S ZUTHEN - Personeel van Kasteel Renswouideen Huize Overbosch
60624: MARTINET J.F. ZUTPHEN - vanaf de Romeinsche tijd; Met een (uitklapbare) gekleurde kaart van de zeven Provincien(Nederland), met zes gravures en een uitklapbare lijst met handtekeningen van Stadhouders, Staatsmannen, Land- en Zeehelden en twee uitklapbare lijsten met Schilders, Graveerders en Etsers., 1ste druk, Het vereenigd NEDERLAND door J F Martinet Meester der vrije konsten,doctor in de wys geerte,lid van de hollandsche en Zweeuwsche maatscappen dewetenschappen te Haarlem,Rotterdam, en Vlisingen en Predikant te Zurphen met plaaten
71417: SERENIUS JACOB (1700-1776) CORDESLUDOLPH GOTTLIEB ZUTPHEN - Getuigeniszen van Jesus, getrokken uit de schriften der heidenen, en voornamentlyk, uit de boeken van Flavius Joesphus, ter bevestiging van het geloof der christenen.
69449: ZUYDEWIJN, NOORTJE DE ROY VAN - Kijkatlas van Zeeland. Fotografie: Jan Heuff.
20005: ZUYDEWIJN, NOORTJE DE ROY VAN - Kijkatlas van Zeeland. Fotografie: Jan Heuff.
35478: ZWAAG, DR. K. VAN DER - Cesar Malanm prediker vann het Frans-Zwitsers reveil
35260: ZWAAG, W. VAN DER - Jean Louis Bernhardi. Een leketheoloog uit de school van Kohlbrugge en Bilderdijk.
47174: ZWAAG, W. VAN DER - Twaalf Reveilgetuigen willem Biderdijk en zijn geestverwanten
46276: ZWAAG, W. VAN DER - Apostel van de hoge Alpen Het werk van Felix Neff onder deWaldenmzen
37797: ZWAAG, DR. K. VAN DER - Afwachten of verwachten? De toe-eigening des heils in historisch en theologisch perspectief.
14690: ZWAAG, W. VAN DER BARNEVE:D - Vaccinatie en Christendom. Een noodgedwongen steekproef.verdediging van tegenstanders van de vaccinatie Da Coasta-Capadose en H de Cock
35258: ZWAAG, W. VAN DER BARNEVELD - Om de schat van Christus' bruid. Vaderlandse kerkgeschiedenis sins Reveil en Afscheiding.
15630: ZWAAG, DRS. K. VAN DER - De kerk op weg naar 2000. Gesprekken met theologen, predikanten en filosofen. Over kerk-zijn in een tijd van secularisatie en Godsverduistering.
46278: ZWAAG VAN DER, BERTHILDE - als christus verschijnt
47173: ZWAAG, BERTHILDE VAN DER - Als CHRISTUS verschijnt chrustusversijningen in deze tijd
5900: ZWAAG, DRS. K. VAN DER - Augustinus, de kerkvader van het westen. Ingeleid door dr. J. van Oort.
70422: ZWAAL, M. VAN DER - Scarpenzell voor en na --- Scherpenzeel voor en na. Een hap en een sanp uit Scherpenzeels geschiedenis.
8212: ZWAAL, F. C. JR. (GEREF. PREDIKANT TE WINTERSWIJK) - De dwaalleer der z.g. "Jehovah-getuigen".
69461: ZWAAN, G VAN DE - De eenvoudigen geloofsgetuigen op de Noordwest-Veluwe
69463: ZWAAN, J. - Groen van prinsterer en de klassieke oudheid (Groen van prinsteren and classical antiquity proefschrift met stellingen
57559: HUYGENS C. UITGEGEVEN EN TOEGELICHT DOOR F.L. ZWAAN - Avondmaalsgedichten en Heilige dagen
38960: ZWAAN, R. VAN DER - Wandel op den Hemelweg, waarin worden voorgesteld, verscheidene handelingen van God met dat volk, hetwelk Hij naar den hemel leidt, mitsgaders vele zaken, die hen op den hemelweg ontmoeten, en de oplossing of beantwoordinge van meest al hunne gemoedsbezwaren. Door R. van der Zwaan, Lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Bergen-op-Zoom. Nieuwe, behalve de spelling onveranderde uitgave.
41031: ZWAAN, F.L. - Tien gedichten van Constantijn Huygens.
45282: ZWAAN, J. - Een kabinet van Westfriese Gezichten. Met 83 pagina-grote afbeeldingen en 2 kaarten. Groen kunstleer, goud beletterd en gedecoreerd. Papier eenzijdig bedrukt. Groot-8vo. Zonder paginering. Oude prenten betreffende West-Friesland; uit de serie: Een kabinet van... (Gelimiteerde oplage. Dit is nr. 846). Mooi exemplaar.
69583: ZWAARDEMAKER-VISSCHER, J.B. - Bijeengegaard. Schetsen en Novellen. Bestempelde band.
69467: ZWAGER, HAIJO - Waarover spraken zij? salons en conversatie in de achttiende eeuw van Gorcum's Historische bibliotheek Nr. 85
69466: ZWAGER, H.H. DR. - Nederland en de verlichting
69465: ZWAGER, H. H - Nederland en de verlichting
42278: ZWAGER, H.H. DR. - Nederland en de verlichting
48171: ZWAGER, H. H - Nederland en de verlichting
69470: ZWANENBURG, DR. L.G. - Gerrit Jan Vos Az. Het recht van de kerk.
69471: ZWANENBURG, L. G. - Jezus Christus en Gods Voorzienigheid - Een preek over de polioprik
69472: ZWANENBURG, L.G. - Gerrit Jan Vos Az. Het recht van de Kerk.
69469: ZWANENBURG, DR. L.G. - Gerrit Jan Vos Az.
14588: ZWANENBURG, L.G. - Gerrit Jan Vos Az. Het recht van de Kerk.
47433: ZWANEPOL, KLAAS - Belijdenisgeschriften voor de protestantse kerk in Nederland
74980: DOEKES G. ZWANEPOL S. - Al 300 jaar klinkt het orgel in de St. Nicolaas-Kerk te Vollenhoven
69475: ZWART, S.D. - Approach to the truth. Verisimilitude and truthlikeness. Bibliografie. Dissertatie.
17887: ZWART, W. DE - Calvijn in het licht zijner brieven.
35568: ZWART, KERST - Vogelboek. Zangers en Krassers bij huis en schuur, in tuin en park, langs weg en gracht, in weide, veld en bosch, aan plas en strand. Tweede druk. Compleet met 30 platen.
41789: ZWART, A.C. DE - Vurige kolen in het ijskoude water eene kerstvertelling
42423: ZWART, A.C. DE-- JAMES GARFIELD - Van de planken hut naar het Witte Huis het leven van James Garfield herziene uitgave geillustreerd door Isings
42488: ZWART, A.C. DE - Willem van Oranje een Nederlandsche macchabeër
45347: ZWART H.H - Kent u z nog ... die van appelscha
70786: HELLINGA-ZWART T. - Het huisje aan de dijk (schrijfster van: Jaap en Niki, wat 'n pret, 'n kerstvacantie, enz. met tekeningen van ids Wiersma)
69477: ZWEDEN, J. VANPREDGERF GEM - GodsReddende en zorgvol;leliefde
14590: ZWEDEN, J. VAN - Rondom het altaar. Het leven en de brieven van Johannes van Zweden. Samengesteld door W. Westerbeke.
74425: HULST W.G. VAN DE ZWEEP L. VAN DER - Ha.....!Lezen!
47968: ZWEMER, JAN PIETER - In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw (diss.).
69480: ZWEMER, JAN - Het gevaar van het hellend vlak. De gereformeerde gemeenten en de SGP in historisch perspektief.
26068: ZWEMER, JAN - Het gevaar van het hellend vlak. De gereformeerde gemeenten en de SGP in historisch perspektief.
71031: ZWET, C. VAN DER - Sluwardig, de bunzing en Corax de jonge raaf (geïllustreerd door Greta Bruigom, bandtekening an IR. M.C.A. Meischke)
43626: ZWIERS .J - Schipper hou je roer recht !
69483: ZWIETEN, J.W. VAN - Oude prentkaarten vertellen over: Alphen. Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam (II) 1e druk75 zw.w.foto's met tekst.
48773: ZWIETEN, J.W. VAN - Oude prentkaarten vertellen over: Alphen. Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam (II) 1e druk75 zw.w.foto's met tekst.
48911: ZWIJ-NEN-BUG, N. - Het vo-gel-nest-je
2605: ZWIJNENBURG, H.J.C.H PRED CHR. GEREF. GEMEENTE TE GOUDERAK - De stem op het feest. Zestal predicaties deel1 1 nieuwjaarspreek en 3 biddagspreken met 2 lijdensstoffen
69486: ZWIJNENBURG, H.J.C.H. PRED DER CHR GERF GEM - De zang in het venster. Achttal predikaties.
69488: ZWIJNENBURG, N. - Het vo-gel-nest-je
69485: ZWIJNENBURG, H.J.C.H PRED CHR. GEREF. GEMEENTE TE GOUDERAK - De stem op het feest. Zestal predicaties deel1 1 nieuwjaarspreek en 3 biddagspreken met 2 lijdensstoffen deel 2 met 5 lijdenstoffen en 1 goede Dl. 1: 126 blz. dl. 2: 157 blz.Vrijdag
8002: ZWIJNENBURG, H.J.C.H. PRED CHR. GEREF. GEMEENTE TE GOUDERAK - De stem op het feest. Zestal predicaties. Deel 2 met 5 lijdenstoffen en 1 goede Vrijdag.
35603: ZWIJNENBURG, H.J.C.H. PRED DER CHR GERF GEM TE GOUDERAK - De zang in het venster. Achttal predikaties. uitgegeven door de Kerkraad
2016: ZWIJNENBURG, DS. H. J. C. H. PRED CHR GERF GEM TE GOUDERAAK - De komende morgenstond. Advents- en Kerstpredicaties.
69490: ZWINGLI --- BÜSSER, FRITZ - Das katholische Zwinglibild. Von der Reformation bis zur Gegenwart.
69489: ZWINGLI -- GESTRICH, CHRISTOF - Zwingli als Theologe. Glaube und Geist beim Zürcher Reformator.
76882: ZWINGLI --- BÜSSER, FRITZ - Doop.ederdoop en kinderdoop vertaald dootr H I Rotk
39349: ZWINGLI, HULDRICH - Zeven en zestig artikelen en zijn korte christelijke inleiding. met uitleg doorH L Roth
69491: ZWINGLI, HULDRYCH) GÄBLER, ULRICH - Huldrych Zwingli. His Life and Work. Translated by Ruth C.L. Gritsch. : 1986.
44374: ZWINGLI --- BÜSSER, FRITZ - Das katholische Zwinglibild. Von der Reformation bis zur Gegenwart.
44385: ZWINGLI, HULDRYCH) GÄBLER, ULRICH - Huldrych Zwingli. His Life and Work. Translated by Ruth C.L. Gritsch. : 1986.
44389: ZWINGLI -- GESTRICH, CHRISTOF - Zwingli als Theologe. Glaube und Geist beim Zürcher Reformator.
76573: SNS BANK ZWOLLE - 175 jaar tot het algemeen Nut van de Zwollenaren
75575: LINDENBOOM L - DOUMA E - KLINKERT H J ZWOLLE - Gedent den sabbatdag dat gij dien heiligt Raport enn advies inn terzake de heiliging vandendag des Heeren ingediend bij de Synode der Vhrist Geref kerk gehoudenn teAssen Op haar last algemeen verkrijgbaar gesteld door hare commissie AdHoc
71627: SCHILPEROORT JACOB 1939 ZWOLLE - De toepasbaarheid van electrocardiografische dianostiek in de huisartspraktijk ect
69493: ZWOLLE, ISY & EVY - Wandelen door de Krimpener-, Lopiker- en Alblasserwaard
64634: ROUBOS KLARINUS ZWOLLE - Profetie en cultus in Israel (prophecy and cult in israel) achtergrond en betekenis van enige profetische uitspraken inzake de cultus
75588: VELEMA J H CHR GERF PRED TE ZWOLLE - Als destormklok luidt Preek gehouden opm deNationale Gedekkdag 8 februari 1953 tergelegenheidvannDeRamp
75348: BONUS ARTHUR VERTAALD A VAN WIJK TE ZWOLLE - Tusschen deregels een en ander voor hoofd en hart uit het Duitsch door Avan WIJK predikantvtezwolle
44742: ROUBOS KLARINUS ZWOLLE - Profetie en cultus in Israel (prophecy and cult in israel) achtergrond en betekenis van enige profetische uitspraken inzake de cultus
69494: ZWTIZER,H.L. & HESHUSIUS,C.A. - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950
69495: ZYL, A.H. VAN - The Moabites. (Pretoria Oriental Series 3).
70289: ZYL, A.H. VAN - 1 Samuël. Volume 1- 2 (POT - De Prediking van het Oude Testament).
[an error occurred while processing this directive]

9/14