Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8860: WALLAGE, LEWIS - Ben-Hur een verhaal uit den tijd van Jezus omwandeling op aarde. uit het engels Lewis wallace 9e druk.
68497: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. Door A.S.C. Wallis.
26718: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. Door A.S.C. Wallis.
37632: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. 3 delen in 1 band.
48353: WALLON - Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimés par ordre du Synode Wallon.met alle verzen op noten
68498: WALSH, MICHAEL - De wortels van het christendom
42268: WALSH, MICHAEL - De wortels van het christendom
68499: WALSTRA, J. DR. - Tegen beter weten in een proeve van christelijke identiteit
42267: WALSTRA, J. DR. - Tegen beter weten in een proeve van christelijke identiteit
41346: WALT, TJAART VAN DER. GEBOREN TE PIETERSBURG, ZUID-AFRIKA. - Die koninkryk van God - Naby! Eksegetiese verkennings van die toekomstperpektief van Jesus Christus volgens de getuienis van die sinoptiese evangelies. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de theologie, op gezag van de rector magnificus, Dr. J. L. Koole, in het openbaar te verdedigen op dinsdag 25 september 1962 des namiddags te twee uur in de aula der Theologische Hogeschool, Oudestraat 6, te Kampen.
45003: WOLFF HANS WALTER.0 - 0Haggai (BKAT - Biblischer Kommentar Altes Testament 15/6
77075: GRUNDMANN WALTER - Das Evangelium nac Mattaus-Markus - Lukas Lukas, Theologischer Handkommentar zum neuen Testament.
56545: HERZOG WALTER - Bischof Dr. Eduard Herzog Ein Lebensbild
76166: TOMSON WALTER - Wegendoor de wilsenis mettekeningen van ReinStuurman
45005: WOLFF HANS WALTER - Obadja-Jona Biblischer Kommentar Altes Testament 14/3
68501: WALTERS, NEL - Nederlands spreekwoordenboek 10.000 spreekwoorden. Voorwoord: Wil van Beurden Schuurmans. .
44347: WALTERS, NEL - Nederlands spreekwoordenboek 10.000 spreekwoorden. Voorwoord: Wil van Beurden Schuurmans. .
68502: WALTON, MEVR. O. F. - Achter de schermen. Uit het Engelsch ( a peep behind the scenes) 3e druk, illustraties,
68504: WALTON, O.F - Engeltje's Kerstfeest derde druk
43612: WALTON, O.F. MRS. - Nemo or the wonderful door by Mrs. O.F. Walton author of 'christie's old organ,' 'a peep behind the scenes' etc. etc.
68506: WANDELEN, J. VAN - Inventaris 15 - Straatwegen in de provincie Utrecht
68514: WANDER, NELLEKE - Schuif mij niet terzijde. Omslagillustratie: rino visser
68512: WANDER, N. - Rieneke keert terug.
68513: WANDER, NELLEKE - Petra en Ernst vinden toch het geluk. Illustraties door Ben Horsthuis
75544: WANDER, NELLEKE - Ondakks een verborgen toekomste druk
33800: WANDER, N. - Rieneke keert terug.
39640: WANDER, NELLEKE. - Rineke keert terug.
46244: WANDER, NELLEKE - Tranen en troost
48939: WANDER, NELLEKE - Ook jij bent niet vergeten.omslag illustratie door Arie Schaddelee-Schalk
48943: WANDER, NELLEKE - Kan Renske ook nog blij zijn? omslagillustratie: rino visser Binnenillustraties: Atie Schadelee-Schalk 3e druk
48944: WANDER, NELLEKE - Gelouterde opdracht.
48954: WANDER, NELLEKE - Petra en Ernst vinden toch het geluk. Illustraties door Ben Horsthuis
48955: WANDER, NELLEKE - Om Sabine. Omslagillustratie: Rino Visser
68515: WANGERIN, WALTER - Jezus het leven. Vertaling Bob Vuijk
68518: WANSINK, P.A. - De zeeuwsche hoofdstad voor den geus.
49000: WAPENAAR, A - Naar zee. tweede druk. tekeningen van G. D. Hoogenddorn
38777: WARBURTON, JOHN. - Eenige Brieven, geschreven aan zijn zoon bij den aanvang van diens bediening te Southill Uit het Engelsch bewerkt door D. Schot, Tholen
36358: WARBURTON, JOHN - Eenige brieven. Geschreven aan zijn zoon, bij de aanvang van diens bediening te Southill. Waaraan toegevoegd eene levensbeschrijving van zijn zoon John Warburton Jun., dienaar des Evangeliums te Southill. Uit het Engels bewerkt door D. Schot.
68523: WARBURTON, JOHN. - Eenige Brieven, geschreven aan zijn zoon bij den aanvang van diens bediening te Southill Uit het Engelsch bewerkt door D. Schot, Tholen
1269: WARBURTON, J. - Weldadigheden van een VerbondsGod zijnde een verhaal van eenige van des heeren handelingen in voorzienigheid en genade met John Warburton, dienaar des Evangeliums te Trowbridge in twee deelen uit het Engelsch bewerkt door D. Schot, Tholen.
37480: WARBURTON, JOHN. - Eenige brieven van John Warburton. (...) Geschreven aan zijn zoon bij den aanvang van diens bediening te Southill. Waaraan toegevoegd eene levensbeschrijving van zijn John Warbuton Jun. Uit het Engelsch bewerkt door D. Schot.
68520: WARBURTON, J. - Goede tijding uit verren lande. Eenige brieven van John Warburton jun., bed. des Evangelies te Southill over de 'Rivier van het water des levens en 'Den boom des levens' Vertaald door D. Schot. Tholen.
1443: WARBURTON, J. - Goede tijding uit verren lande. Eenige brieven van John Warburton jun., bed. des Evangelies te Southill over de 'Rivier van het water des levens en 'Den boom des levens' Vertaald door D. Schot. Tholen.
76726: WARBURTON, JOHN SR. - De kindere Uwer knechten Brieven en levensbeschrijving van Warb=urt=on Jr
32603: WARBURTON, ELIOT (1810-1852) (VERTAALD DOOR DR. W.R. VAN HOËVELL.) - De halve maan en het kruis. Waarheid en Verdichting op Reizen in het Oosten. Door Eliot Warburton Esq.. Naar den achtsten druk uit het Engelsch vertaald met eene voorrede van Dr.W.R. van Hoëvell. Eerste en Tweede deel met platen.
68524: WARNECK, GUSTAV - Outline of a history of protestant missions from the reformation to the present time With an Appendix concerning roman Catholic Missions by Gustav Warneck Third english edition
45209: WARNECK, GUSTAV - Outline of a history of protestant missions from the reformation to the present time With an Appendix concerning roman Catholic Missions by Gustav Warneck Third english edition
55829: GUSTAV WARNED (PROFESSOR UND DOCTOR DER THEOLOGIE) - Ubrik einer geschichte der protestantischen missionen von der reformation bis auf di ebegenwart mit einem unhang über die fatholischen missionen neunte neu bearbeitete und vermehrte auflage
42266: GUSTAV WARNED (PROFESSOR UND DOCTOR DER THEOLOGIE) - Ubrik einer geschichte der protestantischen missionen von der reformation bis auf di ebegenwart mit einem unhang über die fatholischen missionen neunte neu bearbeitete und vermehrte auflage
68525: WARNEKROS, H.E., - De joodsche oudheden, ontvouwd en opgehelderd. Uit het Hoogduitsch, naar de tweede verbeterde en vermeerderde uitgaaf. .
47813: WARNEKROS, H.E., - De joodsche oudheden, ontvouwd en opgehelderd. Uit het Hoogduitsch, naar de tweede verbeterde en vermeerderde uitgaaf. .
68487: WALKER MRS. HARRY LESLIE AND LAMONT A. WARNER - A history of the Reformed Church of Bronxville
11145: WARNSINCK, W. H. BZ.- MR ISCAAC DA COSTA - - Proeven van gewijde poëzij. Waarbij De TOEKOMST in drie gezangen WAARBIJ Tafereel van een gelukkig BURGER GEZIN dichtstuk maatschappi tot nut van t algemeen amsterdam 1824 Waarbij Borgers boezem Klagt bij de graven zijner geliefde panden J A de La Vieter Gravenhage 1842 WAARBIJ vijf en twintig jaren een lied in 1840 door Mr Iscaac da Costa Amsterdam D Groede 1840 WAARBIJ aan Nederland de lente van 1844 15 blz WAARBIJ een WOORD aan mijne Landgenooten Leiden 1830
71004: WARNSINCK, MARGOT - Het sein staat veilig (geïllusstreerd door Hans Borrebach)
35388: WARREN, SAMUEL (1807-'77) - Bladen uit het dagboek van een geneesheer; Door S. Warren, schrijver van "10,000 pond 's jaars", Godsvrucht en beproeving" enz. Naar den achtsten druk uit het engelsch door P. van Os. Met platen.
68527: WARREN, SAMUEL (1807-'77) - Bladen uit het dagboek van een geneesheer; Door S. Warren, schrijver van "10,000 pond 's jaars", Godsvrucht en beproeving" enz. Naar den achtsten druk uit het engelsch door P. van Os. Met platen.
68528: WARREN, SUSAN MAY - Op het spel. Roman. vertaald door Josée Westrik
44830: WARRIS, LILIANE - OPENBARING Symboliek van het Hebeeuws Structuur van mens en wereld in taal en getal. Met voorwoord van H. Verweij
68529: WART, A.D.F. - De Groote of Maria Magdalena en haar restauratie.
22608: WART, A.D.F. - De Groote of Maria Magdalena en haar restauratie.
77180: WASSENAAR J D TH DR - Vreemdelingschap Historische en hedendaagse stemmen uit de kerk en theologie
68530: WASSENBURCH, P. - Spieghel aangaande de vijf articulen met de leere der papisten, Luterschen, wederdoperen, &c, overeenkomst door Petrus Wassenburch, predikant in Portugal.
27029: WASSENBURCH, P. - Spieghel aangaande de vijf articulen met de leere der papisten, Luterschen, wederdoperen, &c, overeenkomst door Petrus Wassenburch, predikant in Portugal.
68531: WASSERSTEIN, B. - Het einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945.
22285: WAST, ELISABETH - Zoet en bitter, licht en duisternis op den weg na den hemel, tot haar eigen en andere bestiering opgetekent in den loop van haar verborgen leven met Godt. Met een voorberigt op den inhoud passende door een Dienaar in J. C. Kerke Onveranderde uitgave volgens 1743.
3873: WAST, ELISABETH - Zoet en bitter, licht en duisternis op den weg na den hemel, tot haar eigen en andere bestiering opgetekent in den loop van haar verborgen leven met Godt. (...) uit het engels vertaald door Christoph Parrhesius. Derde druk, van veel drukfouten gezuivert.
31141: WAST, ELISABETH - Zoet en bitter, licht en duisternis, op den weg naar den hemel. Tot haar eigen en anderer bestiering opgeteekend in den loop van haar verborgen leven met God. Onlangs in de Schotse taal uitgekomen en nu in het Nederlandsch overgezet met een voorbericht op den inhoud passende, door een dienaar( Christoph parrehesius) in de kerk van Jezus Christus.
38757: WAST, ELISABETH - Zoet en bitter, licht en duisternis, op den weg naar den hemel. Tot haar eigen en anderer bestiering opgeteekend in den loop van haar verborgen leven met God. Onlangs in de Schotse taal uitgekomen en nu in het Nederlandsch overgezet met een voorbericht op den inhoud passende, door een dienaar( Christoph parrehesius) in de kerk van Jezus Christus.
37457: WAST, ELISABETH - Zoet en bitter, licht en duisternis, op den weg naar den hemel. Onveranderde uitgave volgens 1729.
37458: WAST, ELISABETH - Zoet en bitter, licht en duisternis, op den weg naar den hemel. Onveranderde uitgave volgens 1729.
42891: WAST, ELISABETH - Zoet en bitter, licht en duisternis op den weg na den hemel, tot haar eigen en andere bestiering opgetekent in den loop van haar verborgen leven met Godt. (...). Derde druk, van veel drukfouten gezuivert.
7351: WASZINK, J. H. / UNNIK, W. C. VAN / BEUS, CH. DE - Het oudste Christendom en de antieke cultuur.
68538: WATER, WILLEM TE (1698-1764, AXEL) - Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: begonnen door den wel eerwaarden heer Willem te Water, in zyn leven predikant laatst te Axel; voltooid en uitgegeven door deszelven zoon Jona Willem te Water, predikant te Vlissingen.Waarbij: Bylaagen dienende tot het kort verhaal der reformatie van Zeeland in de XVI. eeuwe.
29810: WATER, WILLEM TE (1698-1764, AXEL) - Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: begonnen door den wel eerwaarden heer Willem te Water, in zyn leven predikant laatst te Axel; voltooid en uitgegeven door deszelven zoon Jona Willem te Water, predikant te Vlissingen.Waarbij: Bylaagen dienende tot het kort verhaal der reformatie van Zeeland in de XVI. eeuwe.
68540: WATERINK, DR. J. - Opdat zij licht zien.
68539: WATERINK, DR. J. - Uren met Calvijn. Tweede druk.
7912: WATERINK, DR. J. - Opdat zij licht zien.
68567: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1960
8111: WATERINK, DR. J. - Wij, Calvinisten .... nú.
8109: WATERINK, DR. J. - De schooljaren onzer kinderen. Samenspel van school en gezin.
68566: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1959
68561: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1952
73491: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1951
68555: WATERINK, DR. J. - Moeder en haar opgroeiende kinderen 2e druk
68546: WATERINK, DR. J. - De oorsprong en het wezen van de ziel.2e druk
68562: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1953
68563: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1955
68550: WATERINK, DR. J. - Grondslagen der didactiek. Met een aanhangsel (pag. 143 - 153) door dr. G. Wielenga.
68564: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1957
52828: COMITÉ AFSCHEID PROFESSOR WATERINK, - Ten afscheid van Dr. J. Waterink. Hoogleraar 1926-1961.
14649: WATERINK, DR. J. - De oorsprong en het wezen van de ziel.
68541: WATERINK, DR. J. - Wij, Calvinisten.......nú.
68542: WATERINK, DR. J. - Brieven aan jonge mensen. Toekomst, levenstijl, sexueel leven, kerk en gemeenschap.
68558: WATERINK, DR. J. - De schooljaren onzer kinderen. Samenspel van school en gezin.
68559: WATERINK, DR. J. - Moeilijkheden met 12- tot 14 jarige jongens.
68560: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1951
68547: WATERINK, DR. J. - Uren met Calvijn. Met portret.
68548: WATERINK, DR. J. - Wij, Calvinisten .... nú.
8107: WATERINK, DR. J. - Ons zieleleven. derdeuitgebreide druk.
58616: KLINKEN VAN J DELFT=WATERINK J - Opkomst en ontwikkeling van het schoolwezen binnen Delft tot 1700 met voorwoord Prof Dr J Waterink
68543: WATERINK, DR. J. - De schooljaren onzer kinderen. Samenspel van school en gezin.
68544: WATERINK, DR. J. - Wij, Calvinisten .... nú.
8108: WATERINK, DR. J. - Brieven aan jonge mensen. Toekomst, levenstijl, sexueel leven, kerk en gemeenschap.
18268: WATERINK, DR. J. - Grondslagen der didactiek. Met een aanhangsel (pag. 143 - 153) door dr. G. Wielenga.
18213: WATERINK, DR. J. - Uren met Calvijn. Met portret.
18227: WATERINK, DR. J. - Wij, Calvinisten .... nú.
18267: WATERINK, DR. J. - Puberteit. De psychologie van de jonge mens in de rijpingsjaren.4e druk
2584: WATERINK, DR. J. - Uren met Calvijn. Tweede druk.
27663: WATERINK, DR. J. (IN SAMENWERKING MET DS. J. G. AALDERS) - Handboek voor de beoefening der Bijbelsche Geschiedenis van Eugene Stock e.a. naar den vierden druk van de bewerking van Ds. W. B. Renkema opnieuw herzien in vijfden druk. I. Ouden Testament. (11) 564 blz. II. Nieuwe Testament. (6) 532 blz.
36845: WATERINK, DR. J. - Moeder en haar man.
40451: OP DEN UIYTKIJK MEDEWEKERS O.A BARTH- BAVINCK-HULST WATERINK - Op den Uitkijk Tijdschrift voor het christelijk gezin elfde jaargang 1935
7952: WATERINK, DR. J. - Wij, Calvinisten.......nú.
41573: WATERSCHOOT, HERWIG - Het Grote Antiekboek. Antiek Kiezen En Kopen
22809: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle de theologische en practicale werken, van den godvruchtigen en zeer geleerden heer Ds. Thomas Watzon, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums tot London. Behelzende vele uitmuntende predicatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engels vertaald, door Ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten.
3650: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - en practicale werken. Behelzende vele uitmuntende predikatien. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engelsch vertaald, door ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten. (11) 1022 blz. Daarbij: Vervolg der theologische en prakticale werken. Behelzende de afbeeldinge of schildereye van een heylige, en leere der bekeeringe; over Psalm 32:6 en Hand. 26: 20. Nevens de ware bestendigheyd in geestelyke dingen, over Prov. 8:21. En den verborgen tempel, over 1 Cor. 3: 17. (2) 267 blz.
28319: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Zielszorg en herderlijke ambt van John Watson (Ian Maclaren), schrijver van 'Harten van goud', enz. Uit het Engelsch door dr. C.D. Sax jr., predikant te Boskoop.
68572: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle de theologische en practicale werken, van den Godvruchtigen en zeer geleerden heer ds. Thomas Watzon, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums tot Londen. Behelzende vele uitmuntende predikatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engelsch vertaald, door ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten.
68573: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Zielszorg en herderlijke ambt van John Watson (Ian Maclaren), schrijver van 'Harten van goud', enz. Uit het Engelsch door dr. C.D. Sax jr., predikant te Boskoop.
68571: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle de theologische en practicale werken, van den godvruchtigen en zeer geleerden heer Ds. Thomas Watzon, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums tot London. Behelzende vele uitmuntende predicatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engels vertaald, door Ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten.
68569: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - en practicale werken. Behelzende vele uitmuntende predikatien. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engelsch vertaald, door ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten. (11) 1022 blz. Daarbij: Vervolg der theologische en prakticale werken. Behelzende de afbeeldinge of schildereye van een heylige, en leere der bekeeringe; over Psalm 32:6 en Hand. 26: 20. Nevens de ware bestendigheyd in geestelyke dingen, over Prov. 8:21. En den verborgen tempel, over 1 Cor. 3: 17. (2) 267 blz.
68570: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle de theologische en practicale werken. Behelzende vele uitmuntende predikatien. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engelsch vertaald, door ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten en van vele drukfouten gesuyvert..
68575: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle de theologische en practicale werken, van den godvruchtigen en zeer geleerden heer Ds. Thomas Watzon, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums tot London. Behelzende vele uitmuntende predicatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engels vertaald, door Ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten. Waarbij geb.: Vervolg der theologische en practicale werken.
4497: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Vervolg der theologische en prakticale werken van Do. Thomas Watzon, in zyn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums te Londen. Behelzende de afbeeldinge of schilderye van een heylige, en leere der bekeeringe over Psalm 32: 6 en Hand. 26:20. Nevens de ware bestendigheyd in geestelyke dingen over Prov. 8: 21 en Den verborgen tempel over I Cor. 3: 17
31370: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - De zaligsprekingen. Geestelijke medetaties over een gedeelte van de beroemde bergrede van Christus.
14650: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alles is uwe. De heerlijke voorrechten van de kinderen Gods. Uit het Engels vertaald door ds. Joannes Fabricus, en in de huidige spelling overgezet door ds. J. van der Haar.
38320: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle de theologische en practicale werken. (...) Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten. (12) 1022 blz. Daarbij: Vervolg der theologische en prakticale werken. Behelzende de afbeeldinge of schildereye van een heylige, en leere der bekeeringe; over Psalm 32:6 en Hand. 26: 20. Nevens de ware bestendigheyd in geestelyke dingen, over Prov. 8:21. En den verborgen tempel, over 1 Cor. 3: 17. (2) 267 blz.
68574: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - De school aan de ouders.
25072: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle de theologische en practicale werken, van den Godvruchtigen en zeer geleerden heer ds. Thomas Watzon, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums tot Londen. Behelzende vele uitmuntende predikatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engelsch vertaald, door ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten.
29570: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle dingen ten goede.
29168: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - De school aan de ouders.
75837: WATSON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - en practicale werken. Behelzende vele uitmuntende predikatien. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engelsch vertaald, door ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in de heerlijkheid Kuynder. Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten. (11) 1022 blz. Daarbij: Vervolg der theologische en prakticale werken. Behelzende de afbeeldinge of schildereye van een heylige, en leere der bekeeringe; over Psalm 32:6 en Hand. 26: 20. Nevens de ware bestendigheyd in geestelyke dingen, over Prov. 8:21. En den verborgen tempel, over 1 Cor. 3: 17. (2) 267 blz.
21134: WATTS, ISAÄK (1674-1748, LONDON) - Kort begrip der geheele Schriftuurlyke historie (...) Voorgesteld by wyze van vraagen en antwoorden. (...) In´t Engelsch opgesteld door J. Watts, D.D. Vertaald en met eene korte aanleiding tot de H. tyd- en aardrykskunde, en de daar toe behoorende landkaartjes, en veele printverbeeldingen vermeerderd. Derde druk.
69942: WATTS, ISAÄK (1674-1748, LONDON) - Kort begrip der geheele historie nevens een vervolg der Joodse historie van het einde der O. verbonds tot J. Christus waarbij gevoegd is een berigt der voornaamste voorzeggingen, die tot J. Christus betrekelyk zyn voorgesteld in vragen en antwoorden etc. met 4 landkaartjes en 27 printverbeeldingen vierde druk
68582: WATTS, ISAÄK (1674-1748, LONDON) - Predikaatsiën over verscheide Godgeleerde en zedelyke onderwerpen, geschikt tot gebruik van christelyke huisgezinnen, zoo wel als voor de uuren van Godvruchtige afzonderinge door Isaak Watts, Theol. doctor en predikant te Londen. Na den zesden druk uit het Engelsch vertaald. Met een voorreden over Prediker XII: II, ter aanpryzing van dit werk, door Johannes Boskoop, bedienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam. Eerste deel. Waarbij Predikaatsiën over verscheide Godgeleerde en zedelyke onderwerpen , geschikt tot gebruik van christelyke huisgezinnen, zoo wel als voor de uuren van Godvruchtige afzonderinge. Door Isaak Watts, in dezelfs leven Theol. doctor en predikant te Londen. Na den zesden druk uit het Engelsch vertaald. Met een voorreden over Psalm XXIV: 3 en 4 ter verdere aanpryzing van dit werk, door Johannes Boskoop, bedienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam. Tweede deel. Waarbij: Predikatie gedaan by gelegenheid van den dood van wylen den eerwaarden heere Isaak Watts door David Jennings.
68583: WATTS, ISAÄK (1674-1748, LONDON) - The world to come or discourses on the joys and sorrows of departed souls at death: And the glory or terror of the resurrection
30239: WATTS, ISAÄK (1674-1748, LONDON) - Predikaatsiën over verscheide Godgeleerde en zedelyke onderwerpen, geschikt tot gebruik van christelyke huisgezinnen, zoo wel als voor de uuren van Godvruchtige afzonderinge door Isaak Watts, Theol. doctor en predikant te Londen. Na den zesden druk uit het Engelsch vertaald. Met een voorreden over Prediker XII: II, ter aanpryzing van dit werk, door Johannes Boskoop, bedienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam. Eerste deel. Waarbij Predikaatsiën over verscheide Godgeleerde en zedelyke onderwerpen , geschikt tot gebruik van christelyke huisgezinnen, zoo wel als voor de uuren van Godvruchtige afzonderinge. Door Isaak Watts, in dezelfs leven Theol. doctor en predikant te Londen. Na den zesden druk uit het Engelsch vertaald. Met een voorreden over Psalm XXIV: 3 en 4 ter verdere aanpryzing van dit werk, door Johannes Boskoop, bedienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam. Tweede deel. Waarbij: Predikatie gedaan by gelegenheid van den dood van wylen den eerwaarden heere Isaak Watts door David Jennings.
21883: WATTS, ISAÄK (1674-1748, LONDON) - Verhandeling over de oeffening en beschaving van 't verstand; bevattende, als een tweede deel der logica of redenkunst, verscheide gewigtige aanmerkingen en regels, tot de verkryging en mededeeling van nutte kennisse in de Godsdienst, in de wetenschappen en in het burgerlyke leven. Door Isaac Watts, D.D. Naar den vierden Londonschen druk, uit het Engelsch vertaald en met eene aanpryzende voorrede voorzien door den eerw. heere Petrus Nieuwland. Predikant in 's Hage. Tweede druk.
76464: WATTS, ISAÄK (1674-1748, LONDON) - Logica of onderwys van 't recht gebruik der reden, in 't onderzoek der waarheid; neffens eene meenigte regelen, tot verhoeding van dwaalinge, in zaaken van Godsdienst en 't menschelyk leeven, zoo wel als in de wetenschappen. Uit het Engelsch naar den tienden druk, vertaald; en met eene aanpryzende voorrede voorzien door den eerw. heere Petrus Nieuwland, predikant in 's Hage. 2e druk.
36550: WATTS, ISAÄC (1674-1748) - Kort Begrip der geheele Schriftuurlyke Historie, nevens een vervolg der Joodsche Historie van het einde des O. Verbonds, tot op de komst van J. Christus; waar by gevoegd is Een Berigt der voornaamste Voorzeggingen, die to J. Christus betrekkelyk zyn: voorgesteld by wyze van Vraagen en Antwoorden. Opgehelderd door verscheiden Aanmerkingen over de Historie en den Godsdienst der Aartsvaders, Jooden en Christenen; en over de Wetten, Regeering, Gezindheden Gewoontens en Schriften der Jooden en versierd met Afbeeldingen, betrekkelyk tot hunnen openbaaren Godsdienst. In 't Engelsch opgesteld door (...) Vertaald en met eene Korte Aanleiding tot de H. Tyd- en Aardrykskunde, en de daar toe behoorende Landkaartjes, en veele Printverbeeldingen vermeerderd. Tweede Druk.
38261: WATTS, ISAÄK (1674-1748, LONDON) - Verhandelingen van de Liefde Gods, en deszelfs invloed op alle de Harts-togten en Gemoed-bewegingen, Nevens een ontdekking van het rechte gebruik en misbruik der Hartstogten in zaken van Godsdienst. Voorgestelt in zeven byzondere redenvoeringen, zynde by elke Verhandeling eene ziel-verheffende overdenking gevoegt. Door den Wel-Eerwaarden en Godvruchtigen Heere, Isaak Watts, Doctor in de Godgeleerdheid, en Bedienaar des H. Evangeliums te Londen. Uit het Engelsch vertaalt: Overgezien en met een Vorrede over de Genadewerkingen des Geestes, als mede over de natuurlyke en geestelyke kennisse verrykt door Daniel Gerdes, Th. Doctor en Professor in de Universiteyt van Stad en Lande. WAARBIJ Dood en hemel ofte De overwinninge over den dood en de zaligheid der afgescheide zielen der volmaakte regtveerdigen vertaald door GERDES DANIEL.
15518: WATTS, ISAÄK (1674-1748, LONDON) - Predikaatsien over verscheide godgeleerde I. deel.
22960: WATZON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle de theologische en prakticale werken, van (...) Behelzende veele uytmuntende predikatien.(...) Om deszelfs uytnementheydt uyt het Engelsch vertaalt, Door ds. Joannes Fabricius, In zyn leven Bedienaar des H. Evangeliums in de Heerlijkheid Kuynder. Vierde druk. Vermeerdert met vier nieuwe Tractaten en van vele Drukfouten gezuyvert. Daarbij: Vervolg der theologische en prakticale werken. Behelzende de afbeeldinge of schildereye van een heylige, en leere der bekeeringe; over Psalm 32:6 en Hand. 26: 20. Nevens de ware bestendigheyd in geestelyke dingen, over Prov. 8:21. En den verborgen tempel, over 1 Cor. 3: 17.
68584: WATZON, THOMAS (?-1686, LONDEN) - Alle de theologische en prakticale werken, van (...) Behelzende veele uytmuntende predikatien.(...) Om deszelfs uytnementheydt uyt het Engelsch vertaalt, Door ds. Joannes Fabricius, In zyn leven Bedienaar des H. Evangeliums in de Heerlijkheid Kuynder. Vierde druk. Vermeerdert met vier nieuwe Tractaten en van vele Drukfouten gezuyvert. Daarbij: Vervolg der theologische en prakticale werken. Behelzende de afbeeldinge of schildereye van een heylige, en leere der bekeeringe; over Psalm 32:6 en Hand. 26: 20. Nevens de ware bestendigheyd in geestelyke dingen, over Prov. 8:21. En den verborgen tempel, over 1 Cor. 3: 17.
75661: WAVERIJN H.F. - Van armenzorg naar zorgcentrum Een geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur en 25 jaar Burgelijke Instelling voor Bejaardenzorg in Yerseke. 25x16,5 cm. Hard cover. Ill.: illustratiesin zwart-wit
68586: WAVERIJN, F. J. J.ZN. - De erve der vaderen. Treffende, kostbare, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven herinneringen, gebaseerd op historische feiten overwegend uit de donkere en bewogen jaren voor 1940.
68585: WAVERIJN, F. J. J.ZN. - U wacht ik ook. Een treffend, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven verhaal, gebaseerd op historische feiten uit de donkere en bewogen jaren vóór 1940; een verhaal, echt als het leven zelf. Derde druk.
1670: WAVERIJN, F. J. J.ZN. - Als leem in Zijn Hand. Een treffend, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven verhaal, gebaseerd op historische feiten uit de donkere en bewogen jaren vóór 1940; een verhaal, echt als het leven zelf. Eerste druk.
1669: WAVERIJN, F. J. J.ZN. - U wacht ik ook. Een treffend, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven verhaal, gebaseerd op historische feiten uit de donkere en bewogen jaren vóór 1940; een verhaal, echt als het leven zelf. Derde druk.
74538: WAVERIJN, F. J. J.ZN. - U wacht ik ook. Een treffend, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven verhaal, gebaseerd op historische feiten uit de donkere en bewogen jaren vóór 1940; een verhaal, echt als het leven zelf. viede druk.
19672: WAVERIJN, F. J. J.ZN. - De erve der vaderen. Treffende, kostbare, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven herinneringen, gebaseerd op historische feiten overwegend uit de donkere en bewogen jaren voor 1940.
65360: SCHOUTEN. N. M.]]]]]WE { - De paarden van de postillon - tekeningen van Jan Lutz
76575: SCHUTTE NORDHOLT J WE DR, - HERDENKINGSREDE 1945-1985 uitgesproken op 3 mei 1985
68588: WEBB, B.J. - Naomi of de laatste dagen van Jeruzalem. 8e geheel herziene druk. met zes platen.
35597: WEBB, B.J. - Naomi of de laatste dagen van Jeruzalem. 8e geheel herziene druk. met zes platen.
39070: WEBB, B.J. - Naomi, of de laatste dagen van Jeruzalem. Uit het Engelsch van Mrs. B.J. Webb. Zesde druk. Met platen.
46615: WEBB, MRS. - Benaia. Een verhaal uit de gevangenschap. Door Mrs. Webb, Schrijfstervan ''Naomi, of de laatste dagen van Jeruzalem.'' uit het engelsch door E.J. Veenendaal
44760: WEBER, O - ., Grundlagen der Dogmatik. 2 delen. ,
42036: WEBER, HANS EMIL - Reformation orthodoxie und rationalismus erfter teil: Von der reformation zur Orthodxie erfter halbband von Hans Emil Weber mongraphien 35 band
44241: WEBER, D. OTTO. - WEBER, D. OTTO. Karl Barths Kirchliche Dogmatik. Ein einführender Bericht zu den Bänden I, 1 bis IV, 2.
44998: WEBER, OTTO: - Grundlagen der Dogmatik,
68593: WEDEWER, HERMANN. - Johannes Dietenberger 1475-1537. Sein Leben und Wirken.
44388: WEDEWER, HERMANN. - Johannes Dietenberger 1475-1537. Sein Leben und Wirken.
68596: WEEL, H. VAN DER, - De oude kerk op Scheveningen. Het reilen en zeilen van een visserskerk in verleden en heden. Geschreven en getekend.
68595: WEEL, A. VAN DER - Haagse hervormde kerken en kapellen.
68597: WEEL, MR. A. J. VAN - De incorporatie van Culemborg in de bataafse republiek. Gelderse historische reeks.
36987: WEEL, A. VAN DER - Haagse hervormde kerken en kapellen.
9522: WEEL, MR. A. J. VAN - De incorporatie van Culemborg in de bataafse republiek. Gelderse historische reeks.
68599: WEELE, GORNELIA NEELTJE VAN DER - Images of development. Environmental causes in ontogency. Academisch proefschrift.
46517: WEERD, EVERT VAN DE & CREBOLDER, GERJAN - Ede in Wapenrok twee eeuwen militaire geschiedenis in degemeente EDe 2e vermeerderde druk
68603: WEERD, WIM. DE - Henk visser, een jongen van het eiland. omslag en illustraties: A.D. Dekkers. 2e druk
68602: WEERD, R. J. VAN DER - Laat u met God verzoenen.
68600: WEERD DE W. - de "Domeneer" van turfland Tien jaren evangelisatie-arbeid in de Drentsche veenkoloniën.
17313: WEERD, R. J. VAN DER PRED TE VEENENDAAL - Laat u met God verzoenen.
68601: WEERD, H. DE - In de branding der Reformatie. Luther, Zwingli, Calvijn.
68604: WEERDA, J. - Holbein und Calvin. Ein Bildfund.
68605: WEERDA, J. - Holbein und Calvin. Ein Bildfund.
16460: WEERDA, J. - Holbein und Calvin. Ein Bildfund.
47952: WEERDA, J. - Holbein und Calvin. Ein Bildfund.
48157: BAKKER G-BRONDIJK JZN-WEERDEN VAN J - 150 jaar gereformeerde kerk ,t Zandt
68606: WEERDEN, J.S. VAN - Spanningen en Konflikten, verkenningen rondom de Afscheiding van 1834
68607: WEERSTAND, A., VRIES, T. DE, URK, A. VAN - Bloedreizen in barre winters. 160pp., paperback
46705: WEERSTAND, A., VRIES, T. DE, URK, A. VAN - Bloedreizen in barre winters. 160pp., paperback
68608: WEESEL, ADRIANUS VAN - Een regtaardig dicipel van de Heere Jesus. Voorgestelt in VI predikatien.
35621: WEESEL, ADRIANUS VAN - Een regtaardig dicipel van de Heere Jesus. Voorgestelt in VI predikatien. waarachter gevoegdzijn drie zeervoordeftige predikatien door en vermaardeGodgeleerde
68609: WEESP. - Tussen Vecht en Eem. Tijdschrift van de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de Stichting Tussen Vecht en Eem. 12 jaargang, nr. 2, mei 1982 . Mooi ex. Gooi.
47251: WEESP. - Tussen Vecht en Eem. Tijdschrift van de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de Stichting Tussen Vecht en Eem. 12 jaargang, nr. 2, mei 1982 . Mooi ex. Gooi.
68610: WEG, W. VAN DE AZN. (INLEIDING) - Gedenkboek van de geschiedenis van "luctor et emergo". Deel 2.
42468: ANWB WEGENBOEK - Het Grote ANWB Wegenboek Overzichtkaart van Nederland met detailkaarten, plattegronden van 470 plaatsen, gedetailleerde centrumplattegronden van 40 Nederlandse steden
68611: WEGER, JAN DE. - Kees wordt groot 5e druk
47760: WEGER, JAN DE. - Kees wordt groot 5e druk
16793: WEGGEMAN, PIETER (OUDERKERK AAN DEN IJSSEL) - De bekeeringsweg van den nu zaligen heer P. Weggeman. Voorgesteld in zestien brieven.
738: WEGGEMAN, PIETER (OUDERKERK AAN DEN IJSSEL) - De bekeeringsweg van den nu zaligen heer P. Weggeman. Voorgesteld in zestien brieven.met daarbij verzameling NAGELATEN GESCHRIFTEN van de nu zaligen Pieter Weggeman
68614: WEGMAN, H. A. J. - Geschiedenis van de christelijke eredienst in het westen en in het oosten
68615: WEHE, TRUDE - Pepe en Florita. (Voor meisjes vanaf 10 jaar).
18992: WEHE, TRUDE - Pepe en Florita. (Voor meisjes vanaf 10 jaar).
68616: WEHL, NANNIE VAN - Do en Lo Verster. Oorspronkelijk verhaal- jongens en meisjesbibliotheek.
45303: WEHR, GERHARD - Martin Buber
45487: WEHR, HANS; COWAN, J. MILTON (EDITOR) - Dictionary of Modern Written Arabic, A (Arabic - English)
40033: WEHRMANN, JOH. - In de catacomben.
74992: WEIJ P.J. - Een blik op 110 jaar Gereformeerde kerk St. Janseklooster 1888-1988
68617: WEIJDEN, T. V. D. (DORDRECHT) - De oordelen Gods over Nederland. de droevige staat van neerlands kerk door de auteur Gezien in een droom.
68618: WEIJDEN, T. VAN DE - De oordelen Gods over Nederland. Bijzonder is hierin weergegeven de droefige staat van Neerlands Kerk.
68619: WEIJDEN, T. VAN DE - De oordelen Gods over Nederland. Bijzonder is hierin weergegeven de droefige staat van Neerlands Kerk.
68620: WEIJDEN, T. VAN DE - De oordelen Gods over Nederland.
22605: WEIJDEN, T. V. D. (DORDRECHT) - De oordelen Gods over Nederland. de droevige staat van neerlands kerk door de auteur Gezien in een droom.
34435: WEIJDEN, T. VAN DE - De oordelen Gods over Nederland. Bijzonder is hierin weergegeven de droefige staat van Neerlands Kerk.
37218: WEIJDEN, T. VAN DE - De oordelen Gods over Nederland.
68621: WEIJNEN.A. - Zeventiende-eeuwse taal.
41028: WEIJNEN.A. - Zeventiende-eeuwse taal.
48543: WEIJS, FREDERIK J. - Een ambacht met riet riet, biezen en griendhout 2e druk WEIJS, FREDERIK J. Een ambacht met riet riet, biezen en griendhout Lisse, Zuid Boekprodukties, 1990. hardcover met stofomslag, 30,5x24,5 cm. Met afbeeldingen in kleur pagina s niet genummerd.
68623: WEIJS, FREDERIK J. - Een ambacht met riet riet, biezen en griendhout 2e druk WEIJS, FREDERIK J. Een ambacht met riet riet, biezen en griendhout Lisse, Zuid Boekprodukties, 1990. hardcover met stofomslag, 30,5x24,5 cm. Met afbeeldingen in kleur pagina s niet genummerd.
68622: WEIJS, F. J. - Een ambacht met hout - Houtbewerking in de praktijk
74949: WEIJS, FREDERIK J. - De ambachtelijke visserij. Binnenwater, kust en zee Beeldverhaal van de visserij in al zijn facetten, met achtergrond tekst. Prachtig geillustreerd. I
48544: WEIJS, FREDERIK J. - Een ambacht met riet. Riet, biezen en griendhout. 3e druk
68624: WEIJTENS, F.H.C. - Inventaris van de archieven der rijksveeartsenijschool en veeartsenijkundige hogeschool.
19933: WEIJTENS, F.H.C. - Inventaris van de archieven der rijksveeartsenijschool en veeartsenijkundige hogeschool.
68625: WEIL, G. - Mohammes de propheet, zijn leven en zijne leer. In het Nederduitsch bewerkt door Iz. J. Lion.
45316: BEEK DR . DR. J. SPERNA WEILAND - Martin buber hoogleraar aan de universi teit van amsterdam
72564: WEIS, ASHLEY - Onthuld, vertaald door Marijne Thomas
68628: WEISER, ARTUR - Die Psalmen I - II. Psalm 1-60 und Psalm 61-150. 2 Teile.: Das Alte Testament Deutsch Teilband 14/15
46865: WEISER, ARTUR - Die Psalmen I - II. Psalm 1-60 und Psalm 61-150. 2 Teile.: Das Alte Testament Deutsch Teilband 14/15
75631: FRANZ GITTENBERGER & HELMUT WEISS - Zeeland in oude kaarten
68630: WEISS, B. - H.A.W. Meyer's kritisch exegetischer Kommentar über das Neue Testament. Das Matthäus-Evangelium. Achtste Auflage, neu bearbeit von Dr. Bernhard Weiss, Oberconsistorialrath und ordent. Prof. an der Universität Berlin.
12359: WEISS, J. - Die Schriften des neuen Testaments. Neu überseßt und für die Gegenwart erklärt von Otto Baumgarten, Wilhelm Bousset, Hermann Guntel, Wilhelm Heitmüller, Georg Hollmann, Adolf Jülicher, Rudolf Knopf, Franz Koehler, Wilhelm Lueten, Johannes Weiß. Herausgegeben von Johannes Weiß. Die drei älteren Evangelien. Die Apostelgeschichte. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Zweite Band: Die Briefe, die Johanneischen Schriften.
68627: WEISS, J. - Die Schriften des neuen Testaments. Neu überseßt und für die Gegenwart erklärt von Otto Baumgarten, Wilhelm Bousset, Hermann Guntel, Wilhelm Heitmüller, Georg Hollmann, Adolf Jülicher, Rudolf Knopf, Franz Koehler, Wilhelm Lueten, Johannes Weiß. Herausgegeben von Johannes Weiß. Die drei älteren Evangelien. Die Apostelgeschichte. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage.
68629: WEISS, AUG. EN J.C. ANDREAE - Een alleen is maar verdrietig. Een nieuwe zangbundek. Met medewerking van Ferd. Timmermans. Derde gewijzigde en vermeerderde druk.
68626: WEISS, J. - Die Schriften des neuen Testaments. Neu überseßt und für die Gegenwart erklärt von Otto Baumgarten, Wilhelm Bousset, Hermann Guntel, Wilhelm Heitmüller, Georg Hollmann, Adolf Jülicher, Rudolf Knopf, Franz Koehler, Wilhelm Lueten, Johannes Weiß. Herausgegeben von Johannes Weiß. Die drei älteren Evangelien. Die Apostelgeschichte. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Zweite Band: Die Briefe, die Johanneischen Schriften.
23352: WEISS, B. - H.A.W. Meyer's kritisch exegetischer Kommentar über das Neue Testament. Das Matthäus-Evangelium. Achtste Auflage, neu bearbeit von Dr. Bernhard Weiss, Oberconsistorialrath und ordent. Prof. an der Universität Berlin.
23922: WEISS, J. - Die Schriften des neuen Testaments. Neu überseßt und für die Gegenwart erklärt von Otto Baumgarten, Wilhelm Bousset, Hermann Guntel, Wilhelm Heitmüller, Georg Hollmann, Adolf Jülicher, Rudolf Knopf, Franz Koehler, Wilhelm Lueten, Johannes Weiß. Herausgegeben von Johannes Weiß. Die drei älteren Evangelien. Die Apostelgeschichte. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage.
24835: WEISS, AUG. EN J.C. ANDREAE - Een alleen is maar verdrietig. Een nieuwe zangbundek. Met medewerking van Ferd. Timmermans. Derde gewijzigde en vermeerderde druk.
23947: WEITHMANN, M.W. - Brandhaard Balkan. Achtergronden van het Joegoslavische conflict.
68634: WEITHMANN, M.W. - Brandhaard Balkan. Achtergronden van het Joegoslavische conflict.
52656: CHAIM WEIZMANN - In dienst van mijn volk. 1e Druk. Book, Autobiografie van Chaim Weizmann, de eerste president van Israel. Met 1 ets van Chaim Weizmann van Harry S. Moskovitz.
32752: WEKKEN, KAATJE VAN DER - Korte levensgeschiedenis & Vijf en twintig brieven. Door de weledele heer P. 't Hart oud-zeekapitein te Maassluis. 3e druk
68637: WELLER, JACOB - D. Jacobi Welleri Grammatica Graeca Noca ante à B. Abrahamo Tellero quod ad Dialectos attinet completa, post autem ab ipso Auctore indicibus Locupleta. In hac verò novissima editiones Syntaxin & Accentuum rationem, breviter & dilucide proposuit Lambertus Bos, Ling. Graec. in Acad. Franeq. Professor.
38096: WELLER, JACOB - D. Jacobi Welleri Grammatica Graeca Noca ante à B. Abrahamo Tellero quod ad Dialectos attinet completa, post autem ab ipso Auctore indicibus Locupleta. In hac verò novissima editiones Syntaxin & Accentuum rationem, breviter & dilucide proposuit Lambertus Bos, Ling. Graec. in Acad. Franeq. Professor.
75451: WELS C. B. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Eerste Periode 1848-1870. Eerste deel, 1848 ( RGP, 139)
60098: LOGMANS-WELTEVREDE. M.C. - Vuile Annemie
72794: LOGMANS-WELTEVREDE M.C. - Een boodschap die nooit aankwam
76668: LOGMANS-WELTEVREDE. M.C. - een vrolijke beestenbende 2e druk
68643: WELY, M.A. PRICK VAN - Het orgel en zijn meesters.
68640: WELY, M. A. VAN PRICK - Het orgel en zijn meesters met talrijke afbeeldingen en portretten
68641: WELY, M.A. PRICK VAN - Het orgel en zijn meesters. Vierde geheel herziene druk.
68639: WELY, J. VAN - Schaepman. Levensverhaal. 2e druk met inleiding en alfabetische overzichtstafel.
68642: WELY, M.A. PRICK VAN - Het orgel en zijn meesters. tweedegeheel herziene druk.met medewerking van Flor Peeters
16341: WELY, J. VAN - Schaepman. Levensverhaal. 2e druk met inleiding en alfabetische overzichtstafel.
25259: WELY, M.A. PRICK VAN - Het orgel en zijn meesters. Vierde geheel herziene druk.
25689: WELY, M.A. PRICK VAN - Het orgel en zijn meesters. tweedegeheel herziene druk.met medewerking van Flor Peeters
40792: WELY, M.A. PRICK VAN - Het orgel en zijn meesters.
41818: WELY, M. A. VAN PRICK - Het orgel en zijn meesters met talrijke afbeeldingen en portretten
47878: VINCENTIUS PUCCINUS; PETRUS WEMMERS - Het wonderbaer leven van de salighe maghet Maria Magdalena de' Pazzi, religieuse van de Carmeliten orden ghenoemt onse l. vrouwebroeders ----- geschreven in het Italiaans---overgezet door s; Petrus Wemmers
68644: WENDEL, FRANÇOIS - Calvin: Ursprung und Entwicklung seiner Theologie .
46547: WENDEL, FRANÇOIS - Calvin: Ursprung und Entwicklung seiner Theologie .
68645: WENTSEL, B. - De openbaring, het verbond en de apriori's. Dogmatik. . Deel.2
68646: WENTSEL, B.PRED GERF KDERK TE GRAVENHAGE WEST - DOGMATIEK 4 delen in 7 banden. Het Woord, De Zoon en de Dienst Dogmatiek deel 1. De Openbaring, het Verbond en de Apriori's Dogmatiek deel 2. God en Mens Verzoend, Godsleer, mensleer en zondeleer Dogmatiek deel 3a. God en Mens Verzoend, Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God Dogmatiek deel 3b. De Heilige Geest, de Kerk en de Laatset Dingen, De Persoon en het werk van de Heilige Geest Dogmatiek deel 4a. De Heilige Geest, de Kerk en de Laatste Dingen, De kerk als het saamhorige volk Gods Dogmatiek deel 4b. De Heilige Geest, de Kerk en de Laatste Dingen, De genademiddelen, het gemenebest en het eschaton Dogmatiek deel 4c.
74535: WENTSEL DR. B. - God en mens verzoend Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God Dogmatiek deel 3b
44758: WENTSEL, B. - Het woord, de zoon en de dienst. Dogmatiek. KAMPEN, Kok 1981 Deel 1.
44759: WENTSEL, B. - De openbaring, het verbond en de apriori's. Dogmatik. . Deel.2
46544: WENTSEL, BENJAMIN - Natuur en genade. Een introductie in en confrontatie met de jongste ontwikkelingen in de rooms-katholieke theologie inzake dit thema (diss.).
68648: WENZ, HELMUT - Körpersprache im Gottesdienst Theorie und Praxis der Kinesik für Theologie und Kirche
41854: WENZ, HELMUT - Körpersprache im Gottesdienst Theorie und Praxis der Kinesik für Theologie und Kirche
68649: WERCKSHAGEN, C. (HRSG.): - Der Protestantismus am Ende des XIX. Jahrhunderts, in Wort und Bild, Herausgeber: Pastor C. Werckshagen,
48537: WERCKSHAGEN, C. (HRSG.): - Der Protestantismus am Ende des XIX. Jahrhunderts, in Wort und Bild, Herausgeber: Pastor C. Werckshagen,
72575: ATLAS WERELD - Verklarende en geillustreerde Wereldatlas. Met uitgebreiden tekst. tal;rijke illustraties n wetenschappelijke beschouwingern uitgave dagblad voor Noorbrabant en Zeeland
73432: ROMEIN DE HOOGHE-JAN VAN DEN AVELEN DE 6 ZGN VROME KAARTEN O.A WERELDKAART( STATENBIJBEL) - 6 kaarten(1687) van Romein de Hooghe-Jan van den Avelen n.l 1Wereldkaart( prophetien vervulingen (paradijs met wereldbol Romein de Hooghe ) 2 Beschrijving van Oorsprong en volkeren- Jan van Avelen 3 Veertigjarige woestijnreis -Jan vanAvelen 4Jeruzalem Romeyn de Hooghe -5 Het beloofde land Jan vanAvelen- 6 De zendingsreizen.Jan vanAvelenie ,,Kaarten in Bijbels pag pag 216-223 Poortman noemde ze vreemde kaarten die hij aanduidt als Vrome kaarten.
73434: STOOPENDAAL DANIEL (1637-1693) WERELDKAERT E.A.(STATENBIJBEL) - 1- de Wereltkaart 2-het Paradijs 3-De Woestijnreis.-4 Jeruzalem- 5-Het beloofde Land 6- De zendingsreize
71554: BUNNING A. WEREMEUS - De Ruyter's Afrikaanse reis geillustreerd door J.O.S.
68651: WERF, J. VAN DER - Oefeningen in het leerhuis.
68650: WERF, DR. J. VAN DER - Oefeningen in het leerhuis.
53151: DAS WERF - - Das Werf - Monatschrift Der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft - XV Jahrgang 1935
53152: DAS WERF - - Das Werf - Monatschrift Der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft - XiV Jahrgang 1934
53153: DAS WERF - - Das Werf - Monatschrift Der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft - 13e Jahrgang 1933
53154: DAS WERF - - Das Werf - Monatschrift Der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft - 12e Jahrgang 1932
53155: DAS WERF - - Das Werf - Monatschrift Der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft - 16e Jahrgang 1936
5808: WERF, DR. J. VAN DER - Oefeningen in het leerhuis.
68652: WERFF, B. VAN DER. DIENAAR DES WOORDS VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN AMSTERDAM-WEST - Heengaan of blijven. Ten afscheid
68653: WERINGH, KOOS VAN - Albert Hanh
45295: WERINGH, KOOS VAN - Albert Hanh
53230: DELTA WERKEN - Delta werken afleveringen 11 t/m 20
77215: KORNET G WERKENDAM - Van doleantiekerk tot bethelkerk 100 jaar kerk Gerformeerde Gemeente
38539: KIEBOOM J W.BOELVERKOPER WERKENDAM - Naftalie en Dudaim De inhoud in de loop der jaren bijeen verzamelt.uit de geschriften der vaderen en belevenissen van allerdag door boekverkoper J W Kieboom
71885: GANGEL J H F PRED TE WERKHOVEN - Lof ter gedachtenis zijner heiligheid zestal leerredenen(feeststoffen)
76398: MERODE WILLEM DE DOOR HANS WERKMAN - willem de merode Verzamelde gedichten Samengesteld en ingeleid door hans werkeman 2e druk
68654: WERKMAN, EVERT - Dat kan ons niet gebeuren... Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog, beschreven door Evert Werkman, met medewerking van Madelon de Keizer en Gert Jan van Setten.
68658: WERKMAN, HANS - De wereld van Willem de Mérode. .
68657: WERKMAN, H. - De haven uitgraven - De wereld van J. K. van Eerbeek, schrijver (Meindert Boss 1898-1937)
7968: WERKMAN, EVERT - Dat kan ons niet gebeuren... Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog, beschreven door Evert Werkman, met medewerking van Madelon de Keizer en Gert Jan van Setten.
9356: WERKMAN, GERHARD - Het Urkerland valt droog.
9818: WERKMAN, GERHARD - Het land der gouden bergen.
66475: STROTHMANN WERNER - Makarios-Symposium über das Böse : Vorträge d. Finn.-Dt. Theologentagung in Goslar 1980. Göttinger Orientforschungen : Reihe 1, Syriaca ; Bd. 24.
68661: WERUMEUS BUNING, J. W. F. - Ik zie, ik zie wat gij niet ziet. Zwerftochten door ons land. Nieuwe vermeerderde uitgave. Geïllustreerd.
10346: WERUMEUS BUNING, J. W. F. - Een boekje van het glas. Behelzende een aantal ophelderende gesprekken en wetenswaardigheden, alsmede talrijke aanwijzingen tot het Groot Nieuw en Leerzaam Glazenspel.
68663: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tristan en Isolde in het kort naverteld met de houtsneden uit het oude volksboek van 1484
68660: WERUMEUS BUNING, J. W. F. - Een boekje van het glas. Behelzende een aantal ophelderende gesprekken en wetenswaardigheden, alsmede talrijke aanwijzingen tot het Groot Nieuw en Leerzaam Glazenspel.
11275: WERUMEUS BUNING, J. W. F. - Ik zie, ik zie wat gij niet ziet. Zwerftochten door ons land. Nieuwe vermeerderde uitgave. Geïllustreerd.
37622: WERUMEUS BUNING, A. - De Ruijter's Afrikaanse reis. Geillustreerd door J.O.S.
44924: WERUMEUS BUNING, A. - met z'n drieen .
46976: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tristan en Isolde in het kort naverteld met de houtsneden uit het oude volksboek van 1484
20751: WERVEKE - ,,BURGUS" Versterking of Nederzetting
68667: WESEL, ADRIANUS VAN 1651-1710 AMSTERDAM - Dertien ktrachtige en ziwlroerende predicatien waar van de meeste handelen over Lyden onzer Saligmakers JESU CHRISTI Nevens Rouw gedichtebn Door Adrianus Wesel, Predikant tot Amsterdam. Op nieuw in hedendaags Nederlands getrouwelijk overgezet door Jan van Vulpen te Woudenberg
68666: WESEL, ADRIANUS VAN 1651-1710 AMSTERDAM - De Heerlykheid van die geen, die Geregtveerdigt zijn in Jesu Christo. Vertoont In de verklaring over het vijfde Cap. des sendbriefs Pauli aan den Romeynen. Waar agter gevoegt is Een uytbreiding over eenige bysondere texten der H. Schriftuure, als Rom. 7: 4, Exod. 3: 2-5, Ps. 40: 7-9, Cant. 1: 2 en Joh. 3 : 14-15. Door Adrianus Wesel, Predikant tot Amsterdam.
68665: WESEL, A. VAN - Luister en Sieraad van Messias vertoond uit eenige plaatsen der H. Schrift nevens een uitbreiding over eenige andere Bybel-stoffen, door Adrianus van Wesel, predikant tot Amsterdam.
26791: WESEL, A. VAN - Luister en Sieraad van Messias vertoond uit eenige plaatsen der H. Schrift nevens een uitbreiding over eenige andere Bybel-stoffen, door Adrianus van Wesel, predikant tot Amsterdam.
6674: WESLEY - Het leven van Johannes Wesley. Naar het Engelsch van Mevr. Frances Bevan. Met vijf platen.
68669: WESLINGH, P. - De lof van Gods genadige bestiering, in de Godvruchtige mildaadigheid, voorgesteld in eene Leerrede, over de Woorden van David, 1 Kron. XXX vers 13 en 14. Ter inwijding van het Lutherse Diakoniehuis te Amsterdam, uitgesproken in de Lutherse Oude Kerk op maandag den 13den van Louwmaand 1772.
68670: WESLY, JENNY E. - Joods. Een fotografische impressie van de joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Fotografie: Jenny E. Wesly. Tekst: Edward van Voolen.
68671: WESSEL, A.M. - Verraad en dapperheid.
68672: WESSEL, J.H. - De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche Gereformeerden en Doopsgezinden in de zestiende eeuw. Door dr. J.H. Wessel.
12969: WESSEL, A.M. - Verraad en dapperheid.
28214: WESSEL, J.H. - De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche Gereformeerden en Doopsgezinden in de zestiende eeuw. Door dr. J.H. Wessel.
68675: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Friesland. 3 delen. Deel 1: De classis Wanswerd (Dokkum) van de Afgescheiden kerken. 296 blz. Deel 2: De classes Drogeham (Drachten) en Leeuwarden van de Afgescheiden kerken. 351 blz. Deel 3: De classes Sexbierum (Franeker), Sneek en Tjalleberd (Heerenveen) van de Afgescheiden kerken. 438 blz.
68674: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Overijssel. 1834-'69. Deel 1. De classis Zwolle.
68676: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel 1 Middenstum 244 blzDeel II: De Classes Appingedam en Pekela. 312 blz. Deel III: De Classis Groningen. 331 blz.
33456: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel II: De Classes Appingedam en Pekela. 312 blz. Deel III: De Classis Groningen. 331 blz.
7348: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Friesland. 3 delen. Deel 1: De classis Wanswerd (Dokkum) van de Afgescheiden kerken. 296 blz. Deel 2: De classes Drogeham (Drachten) en Leeuwarden van de Afgescheiden kerken. 351 blz. Deel 3: De classes Sexbierum (Franeker), Sneek en Tjalleberd (Heerenveen) van de Afgescheiden kerken. 438 blz.
68678: WESSELINK, JOHAN - Zoo is Gelderland. Het landschap, de steden en de dorpen. De cultureele en economische beteekenis. Samengesteld onder de leiding van Johan Wesselink.
4866: WESSELINK, JOHAN - Zoo is Gelderland. Het landschap, de steden en de dorpen. De cultureele en economische beteekenis. Samengesteld onder de leiding van Johan Wesselink.
71429: WESSELIUS, JOHANNES (1671-1745) LEIDEN. - JUBELJAARS Preedikaatsie over psalm 71 vers 17-18 gedachtenis vyftigjaarige prediktambt 16 november 1742
40070: WESSELIUS, JOHANNES (1671-1745) LEIDEN. - Purmerentse en Rotterdamse Kerkreedens, Over De Tydelyke Doot der Geloovige, De Uytgestrektheyt van Christus Preedikinge op Aarden. De Needrige Moses aangemoedigt door Aarons Hulpe En het Gesigte van den Macedonischen Man. By verscheyde Geleegentheeden, en op verscheyde Tyden gedaan Door Johannes Wisselius S:S: Theol: Doctor en Professor tot Leyden. Nu by een versamelt, en voor de tweede reyse gedrukt.
37143: WESSELS, A.M. - Een merkwaardig vijftal.
38529: WESSELS, A. M. - Een merkwaardig vijftal Ds. B. Smytegelt, Ds H. J. Budding, Ds. D. Bakker, Ds. P. van Dijke en Ds. L Boone. Bijdrage tot de kerkelijke historie van Zeeland. 2e druk. Opnieuw bewerkt door H. M. Stoppelenburg.
68683: WESSELS, A.H. (1819-1888, PRED. BIJ DE CHRIST. AFG. GEREF. GEM. TE RHIJNSBURG). - Geschiedenis der Christelijke kerk in de Nederlanden.
1672: WESSELS, A. M. - Een Merkwaardig Vijftal Ds. Bern. Smytegelt, Ds H. J. Budding, Ds. Daan Bakker, Ds. P. van Dijke en Ds. L. Boone. Bijdrage tot de kerkelijke historie in Zeeland.
10339: WESSELS, A.M. - Zeeland in den patriottentijd.
68679: WESSELS, A. M. - Een merkwaardig vijftal Ds. B. Smytegelt, Ds H. J. Budding, Ds. D. Bakker, Ds. P. van Dijke en Ds. L Boone. Bijdrage tot de kerkelijke historie van Zeeland. 2e druk. Opnieuw bewerkt door H. M. Stoppelenburg.
68680: WESSELS, A. M. - Een Merkwaardig Vijftal Ds. Bern. Smytegelt, Ds H. J. Budding, Ds. Daan Bakker, Ds. P. van Dijke en Ds. L. Boone. Bijdrage tot de kerkelijke historie in Zeeland.
68682: WESSELS, A. M. - Een merkwaardig vijftal Ds. B. Smytegelt, Ds H. J. Budding, Ds. D. Bakker, Ds. P. van Dijke en Ds. L Boone. Bijdrage tot de kerkelijke historie van Zeeland. 2e druk. Opnieuw bewerkt door H. M. Stoppelenburg.
68681: WESSELS, A. M. - Waar de Schelde stroomt - Een bundel bijdragen tot de Historie van Zeeland
68685: WESSELS, A.M. - Een merkwaardig vijftal.
68686: WESSELS, A.M. - Waar de Schelde stroomt; een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland.
68684: WESSELS, A.M. - Zeeland in den patriottentijd.
1671: WESSELS, A. M. - Een merkwaardig vijftal Ds. B. Smytegelt, Ds H. J. Budding, Ds. D. Bakker, Ds. P. van Dijke en Ds. L Boone. Bijdrage tot de kerkelijke historie van Zeeland. 2e druk. Opnieuw bewerkt door H. M. Stoppelenburg.
20791: WESSELS, A.H. (1819-1888, PRED. BIJ DE CHRIST. AFG. GEREF. GEM. TE RHIJNSBURG). - Geschiedenis der Christelijke kerk in de Nederlanden.
68687: WESSELSZ, J. - Het leven van de aartsvader Joseph. Benevens enige Stichtelijke mengelwerken
20734: WESSELSZ, J. - Het leven van de aartsvader Joseph. Benevens enige Stichtelijke mengelwerken
68688: WESTENBRUGGE, J. VAN - Tot Oranje vertrok
48847: WESTENBRUGGE, J. VAN - Tot Oranje vertrok
71980: WESTENDORP BOERMA J.J. & SWIGCHEM,C.A. VAN - ZIERIKZEE VROEGER EN NU.
14859: WESTERBEKE, W. UODERLING TE MIDDELBURG - Ziet Hem, Hij komt! Israëls bekering tot verlevendiging van de Kerk.
25312: WESTERBEKE, JOH. - De Bruidegom komt! 150 jaar Gereformeerde Gemeente in Nederland te Bruinisse. 2e druk.
23124: WESTERBEKE, JOH. MIDDELBURG - Een deur der hoop. De historie van de Openbaring.
76012: WESTERBEKE, JOH - Jonge zangers dee7 Jenny de HutbeWoonster-Reinier Buytelaa_Aaltje Zuidam-Jannigje Zondag em Reina Theodora vander Garde
2191: WESTERBEKE, JOH. - In de voorhoven des Heeren. Uit het leven van Jacob van de Velde. 1837-1912 ouderling Ledeboeriaanse gemeenten -1862 -gerf gem 1912
47169: WESTERBEKE, JOH - Jonge zangers het levenseinde en de verwachting van Jan van esch Florus de Wolf Jansje de Waard Agnita Johanna van der stelt Willenm Andries de Bakker barend van Asperen
68704: WESTERBRINK-WIRTZ, J.M. - Flauwerd.
68705: WESTERBRINK-WIRTZ, J.M. - Verzen
12970: WESTERBRINK-WIRTZ, J.M. - Flauwerd.
43645: WESTERBRINK WIRTZ, J.M. - Marjootje wordt Marjó
46940: WESTERBRINK-WIRTZ, J.M. - Verzen
68708: WESTERINGH, C. V. D. - ONDERZOEKINGEN OVER PLANTENGROEISTOFFEN - variaties van de polaire groep en hun invloed op het groeistof-transport
48616: WESTERINGH, C. V. D. - ONDERZOEKINGEN OVER PLANTENGROEISTOFFEN - variaties van de polaire groep en hun invloed op het groeistof-transport
68717: WESTERINK, H. J. - Het Koninkrijk Gods bij Paulus
20302: WESTERINK, H. - Tussen vriend en vijand. illustraties van Jan lutz
30373: WESTERINK, H. - De rattenvanger van Deventer.
68716: WESTERINK, H. - Tussen vriend en vijand. illustraties van Jan lutz - tweede druk
8073: WESTERINK, H. - Roep mij aan. Over de praktijk van ons bidden. Derde druk.
68715: WESTERINK, H. - Je mag het geloven
68713: WESTERINK, H. - Tussen vriend en vijand. illustraties van Jan lutz
68714: WESTERINK, H. - Ik zal opstaan...
68712: WESTERINK, G. - Elburg en Doornspijk. Kerken en andere instellingen uit de middeleeuwen met hare goederen
36878: WESTERINK, DS. J. - Daniel profeet van het rijk van God.
74193: WESTERINK H. - Open voor elkaar, over de omgang binnen de kerkelijke gemeenschap
76925: WESTERINK, H. - De Tempelbouwers roman
35668: WESTERINK, H. - Ik zal opstaan...
42687: WESTERINK, H. - Je mag het geloven
48653: WESTERINK, H. J. - Het Koninkrijk Gods bij Paulus
45661: WESTERLOO, ED VAN - Prins Claus, 1926-2002. Omstreden; Verguisd; Geliefd; Betreurd.
1767: WESTERMAN, ADAM (OV. 1635, WORKUM) - De lang beloofde dag, de lang gewenschte dag en de wonderdag. Predikatie over Lukas 2:7 (van de geboorte van Christus) En: De ware nieuwjaarsvreugde in den dierbare name Jezus. Predikatie over Lukas 2:21.
68719: WESTHOFF J P G , EVELEIN C A EN PONT JOH W DR. REDAKTIE - Stemmen uit de Luthersche kerk in Nederland driemaandelijsch tijdschrift met medewerking van vele predikanten en gemeentenleden 1 t/m 6 jaargangen
68720: WESTHOFF J P G - Doctor Maarten Luther met portret
48069: WESTHOFF J P G - Doctor Maarten Luther met portret
68721: WESTLAND, DRS. J. - God onze troost in noden. Een gesprek met hedendaagse theologen over de vragen rond God en het lijden.
68722: WESTLAND, DS. J. - Gaat heen in deze uw kracht.
68723: WESTLAND, L. - Eredienst en maatschappij. Een onderzoek naar de visies van A.A. van Ruler, Prof. dr. G. van der Leeuw-stichting en de beweging van Christenen voor het Socialisme. (Diss.) Summary in English.
68724: WESTLAND, L. JZN. - De geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Huizen.
15184: WESTLAND, DRS. J. - God onze troost in noden. Een gesprek met hedendaagse theologen over de vragen rond God en het lijden.
16343: WESTLAND, L. JZN. - De geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Huizen.
38346: WESTLAND, DS. J. - Gaat heen in deze uw kracht.
10462: WESTRICH, JOSH - Blütenträume.
68727: WESTRICH, JOSH - Blütenträume.
68729: WESTSTRATE, DS. J.C. - De verhoogde middelaar en zijn gaven aan wederhorigen.
23800: WESTSTRATE, DS. J.C. - De verhoogde middelaar en zijn gaven aan wederhorigen.
71983: WESTWELL, I. - De Eerste Wereldoorlog: een overzicht van alle belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen dag na dag.
72754: WETDE, C.R - De strijd tusschen Boer en Brit De herinnering van den boeren-generaal C.R. De Wet
43398: WETDE, C.R - De strijd tusschen Boer en Brit De herinnering van den boeren-generaal C.R. De Wet 14e druk 2 lvs. Tinted lith. portrait of De Wet by Th. Schwartze, num. b/w ills on plts & in the text
73594: WEVER T. - Habakuk, verklaring van een bijbelgedeelte
68731: WEVERS. A. JR. - Catalogus der Boeken geschonken aan de bibliotheek des oudheidkamer "Twente".
31310: WEVERS. A. JR. - Catalogus der Boeken geschonken aan de bibliotheek des oudheidkamer "Twente".
68732: WEYTENS, F. H. C. - Inventaris van het archief van het huis Sparrendaal te Driebergen
68734: WEZEL, LEENDERT VAN - Bladstil.
68735: WEZEL, LEENDERT VAN - Dal van Dura. Novelle. Op haar laatste werkdag wordt een vrouw gevangen in tweestrijd tussen vergelding en geloof.
39257: WEZEL, LEENDERT VAN - Bladstil.
76606: V ISSER WF H - Storm over de Boerderij 1939-1945. (1) Hans van De Polle + (2) Storm over de Polle 2e druk
71248: WHEAT ED, WHEAT GAYE - Liefde voor twee,
71001: WHEELER, JANET, D. - Billie Brandley's vacantie-avanturen (lillustraties en bandtekening van Gretha Bosch van Drakenstein)
71000: WHEELER, JANUET D. - B illie Bradley als detective (bewerking van G.J. Werumeus Buning-Ensink, illustraties en bandtekening van C. Bosch van Drakestein)
68737: WHITE, E. G. - Schreden naar Christus.
8211: WHITE, E. G. - Schreden naar Christus.
68739: WHITE, MICHAEL - Leonardo, the first scientist
68736: WHITE, E. G. - Schreden naar Christus.
68738: WHITE, E.G. - Het gebed des Heeren door E.G. White
20344: WHITE, E. G. - Schreden naar Christus.
33854: WHITE, JAMES EDSON - De komende Koning. Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzoo komen gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien henenvaren. Hand. 1: 11.
45582: WHITE, E.G. - Het gebed des Heeren door E.G. White
46933: WHITE, MICHAEL - Leonardo, the first scientist
34441: WHITEFIELD GEORGE EN DE GREAT AWAKENING DOOR VALEN, L.J. VAN - Zijn akker was de wereld. George Whitefield en de Great Awakening
46102: WHITEFIELD, GEORG - E Letters of George Whitefield. For the Period 1734-1742.
75629: WHITING, CH. & W. TREES - Van Dolle Dinsdag tot Bevrijding: ons langste oorlogsjaar
68741: WHITLAU W. - Niet in de hemel, verkenningen in de wereld van de Joodse traditie
72101: WHYTE, ALEXANDER. - Bible Characters. Adam to Achan.- Gideon to Absalom- Ahithophel to Nehemiah = Joseph and Mary to James the lords brother - Stephen to Timothy - Oud lord characters
68743: WIARDA, JAN - Huibert Duifhuis, de prediker van St. Jacob. Academisch proefschrift, ter verdrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de hoogeschool te Leiden, op gezag van den rector magnificus, den hoogleraar Dr. J. H. Stuffken.
6746: WIARDA, JAN - Huibert Duifhuis, de prediker van St. Jacob. Academisch proefschrift, ter verdrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de hoogeschool te Leiden, op gezag van den rector magnificus, den hoogleraar Dr. J. H. Stuffken.
71029: WIBAUT M. - Het gezellige huisgezin (de familie Mulder, met tekeningen van A.Hahan. Jr.)
73504: WOLTERS WIBRECHT - Der Heidelberger Catechismus in seiner ursprünglichen Gestalt, herausgegeben nebst der Geschiechte seines Ertes im Jahre 1563
68745: WICHE, R.T.P. - Eén of twee negaties in filosofie en natuurlijke taal?
68748: WICHELHAUS, JOHANNES - Zes preken. Uit het Duits vertaald door J. Dankers, met een historische inleiding door Dr. D. Kalmijn.
40832: WICHELHAUS, JOHANNES (LICENTIAAT EN PRIVAATDOCENT IN DE THEOLOGIE, 1819-1858) - Het sacrament van de heilige doop gehandhaafd tegen de aanvallen van de nieuwe wederdopers. Uit het hoogduits vertaald door Ds. D. van Heyst (Ned. Herv. predikant te Ommen).
37609: WICHELHAUS, JOHANNES (LICENTIAAT EN PRIVAATDOCENT IN DE THEOLOGIE 1819-1858) - Het sacrament van de heilige doop gehandhaafd tegen de aanvallen van de nieuwe wederdopers. Uit het hoogduits vertaald door Ds. D. van Heyst (Ned. Herv. predikant te Ommen).
38817: WICHELHAUS, JOHANNES - Zes preken. Uit het Duits vertaald door J. Dankers, met een historische inleiding door Dr. D. Kalmijn.
68749: WICHEN, M. VAN DR, - Realistische theologievisie van A. G. de Hertog
72108: WICK, LORI - Fluistering in het maanlicht, waar de wilde roos bloeit
68750: WICK, LORY - Sabrina. Roman
68751: WIDEMAN, MICHAEL JACQUES LE LONG (1665-1721) - De Bybelsche Keeten, der boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Aaneengeschakelt, Volgens den aardt en de Natuur der daarin achter eeen volgende saaken en geschiedenissen. Waarin, op een kortbondige manier, die inhoudt van de gatsche Bybel, van Boek tot Boek, en van Capittel tot Capittel, aangewezen werdt. Door Michael Wideman, Hof-prediker te Stolberg. Uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. Le Long.
37740: WIDEMAN, MICHAEL JACQUES LE LONG (1665-1721) - De Bybelsche Keeten, der boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Aaneengeschakelt, Volgens den aardt en de Natuur der daarin achter eeen volgende saaken en geschiedenissen. Waarin, op een kortbondige manier, die inhoudt van de gatsche Bybel, van Boek tot Boek, en van Capittel tot Capittel, aangewezen werdt. Door Michael Wideman, Hof-prediker te Stolberg. Uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. Le Long.
66826: TOP WIEBRAND - FIJN en Frisch Seksuksuele voorlichting onder Gereformeerde 1900-1965 academisch proefschrift Promotor prof dr.Ah van Deursen
39999: TOP WIEBRAND - FIJN en Frisch Seksuksuele voorlichting onder Gereformeerde 1900-1965 academisch proefschrift Promotor prof dr.Ah van Deursen
16328: WIEGERAAD, B.J. - Een Calvinist op eigen houtje. Hugo Visscher (1864-1947). proefschrift gesinneerd door de auteur
44560: WIEGMAN, JAN - Versjes die wij nooit vergeten Verzameld en verlucht door Jan Wiegman
76467: BOSMAN A J HERV PRED TE FRAVENHAGE/ WIELDRECHT - Rede over Genesis 32 vers 10a gehouden ter hedening van zijne 25-jarige anbtbediening 17 febr 1924
68756: WIELENGA DR B - De heeer is waarlijk op gestaan
68759: WIELENGA, D.K - Het groote boek
68764: WIELENGA, DS. G. - Laatste woorden uit den arbeid van Ds. G. Wielenga. Uitgegeven en inleiding voorzien door Ds. D. K. Wielenga. Met portret en grafredenen.
48903: WIELENGA, D.K. - Het grote boek. Tekeningen van J. Veenendaal
68760: WIELENGA, D.K. - Het groote boek
68761: WIELENGA, D.K. - Het grote boek. Tekeningen van J. Veenendaal
68762: WIELENGA, DR. B. - De Bijbel als Boek van schoonheid. vierde druk.
68757: WIELENGA, B. - De reformatie van '34.
68758: WIELENGA, B. - Het brandend braambosch. Lezing over wat God gedaan heeft met zijn kerk in de eeuw der onafhankelijkheid.
16345: WIELENGA, B. - De reformatie van '34.
2428: WIELENGA, DR. B. - De Bijbel als Boek van schoonheid. vierde druk.
29074: WIELENGA, DS. G. - Laatste woorden uit den arbeid van Ds. G. Wielenga. Uitgegeven en inleiding voorzien door Ds. D. K. Wielenga. Met portret en grafredenen.
32710: WIELENGA, B. - Het brandend braambosch. Lezing over wat God gedaan heeft met zijn kerk in de eeuw der onafhankelijkheid.
41777: WIELENGA, D.K. - Het groote boek
43133: WIELENGA, DR. B. - Van Jeruzalem naar Rome. De ontwikkelingsgeschiedenis van de Christelijke kerk naar de handelingen der apostelen. Eerste deel: van Jeruzalem naar Antiochië, Tweede deel: van Antiochië naar Rome, (de zendingsreizen), Derde deel: van Antiochië naar Rome, (de zendingsreizen), (vervolg en slot),
45729: WIELENGA DR B - Een kind in ons geboren de schemering dageraad de dag
45730: WIELENGA DR B - De heeer is waarlijk op gestaan
48904: WIELENGA, D.K - Het groote boek
26414: WIELHOUWER, DS. J.C. - 6 augustus 1889 - 6 augustus 1939. ,,Eben-Haëzer''. Predikatie gehouden bij de gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Geref. Gem. te Kalamazoo (Mich.)
68769: WIELHOUWER, J.C. - In nood, doch gered. Predikatie van Ds. J.C. Wielhouwer Predikant der Gereformeerde Gemeente te Grand Rapids (Nord Amerika)
68770: WIELHOUWER, J.C. - In nood doch gered.
68771: WIELHOUWER, J.C. - Veel schooner dan de mensenkinderen. Predikatie over Psalm 45: 3a door ds. J.C. Wielhouwer, predikant der Geref. Gemeente te Grand-Rapids (Noord-Amerika).
68773: WIELHOUWER, J.C. DS. - In nood, doch gered predikatie van Ds. J.C. Wielhouwer Predikant der Gereformeerde Gemeente te Grand Rapids (Noord Amerika) Mattheüs 8 : 24-27
28303: WIELHOUWER, J.C. - In nood, doch gered. Predikatie van Ds. J.C. Wielhouwer Predikant der Gereformeerde Gemeente te Grand Rapids (Nord Amerika)
29143: WIELHOUWER, J.C. - In nood doch gered.
29195: WIELHOUWER, J.C. - Veel schooner dan de mensenkinderen. Predikatie over Psalm 45: 3a door ds. J.C. Wielhouwer, predikant der Geref. Gemeente te Grand-Rapids (Noord-Amerika).
37543: WIELHOUWER, DS. J.C. - Eben-Haezer.
43018: WIELHOUWER, J.C. DS. - In nood, doch gered predikatie van Ds. J.C. Wielhouwer Predikant der Gereformeerde Gemeente te Grand Rapids (Noord Amerika) Mattheüs 8 : 24-27
65617: SILEVIS SMITT DR.P A E EN DR.B WIELINGA - MENIGERLEI GENADE. Redaktie Dr.P A E SILEVIS SMITT en Dr.B WIELINGA 3e jaargang 1913
77301: DR.K DIJK EN DR.B WIELINGA - MENIGERLEI GENADE. Redaktie Dr.K DIJK en Dr.B WIELINGA 40ee jaargang 1953
77302: DR.K DIJK EN DR.B WIELINGA - MENIGERLEI GENADE. Redaktie Dr.K DIJK en Dr.B WIELINGA 20ee jaargang 1930
75055: SILEVIS SMITT DR.P A E EN DR.B WIELINGA - MENIGERLEI GENADE. Redaktie Dr.P A E SILEVIS SMITT en Dr.B WIELINGA 1e jaargang 1911-12
75058: SILEVIS SMITT DR.P A E EN DR.B WIELINGA - MENIGERLEI GENADE. Redaktie Dr.K DIJK en Dr H J HOEK= Polman A D R A 23e jaargang 1950
65616: SILEVIS SMITT DR.P A E EN DR.B WIELINGA - MENIGERLEI GENADE. Redaktie Dr.P A E SILEVIS SMITT en Dr.B WIELINGA 5e jaargang 1915-
75057: DR.K DIJK EN DR.B WIELINGA - MENIGERLEI GENADE. Redaktie Dr.K DIJK en Dr.B WIELINGA 23e jaargang 1933
68774: WIENEN-HEEK, GERRIE. - Wie is mijn naaste?
73389: BUNGE VAN WIEP - Filosoof van Vrede de Haahse Spinoza
38630: WIERBITSKY, CORVIN - De papenspiegel, vertoonende de Roomsche Kerk in hare ware gedaante, naar het Hoogduitsch van Corvin Wierbitsky, schrijver van 'Den Tachtigjarigen oorlog'. (Aangekocht uit het fonds van Otto Weisert) 4e druk.
73642: SIEBRAND J. WIERDA - Visier op de gemeente
48577: WIERENGA, PROF. DR. W.J. [ET AL.]. - Wetenschap en rekenschap, 1880-1980. Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit.
77281: WIERSEMA, B. - schaakspel in de wildernis LOGBOEK LAMMERS no 4
77282: WIERSEMA, B. - de kluizen van de Titanic LOGBOEK LAMMERS no 3
68780: WIERSEMA, M. - Mijn lief, stout engeltje
77624: HOUWENINGEN/KOETSVEND EN WIERSEMA - Lange Nachten Verhalen over de geschiedenis der Joden
46496: WIERSEMA, BERT - De schat van sterke Tjerk
39377: WIERSEMA, BERT - gijzeling op pampus
68776: WIERSEMA, BERT - Noodlanding
24146: WIERSEMA, M. - Mijn lief, stout engeltje
46466: WIERSEMA, BERT - De zenuwslopende zwemvierdaagse.
49217: WIERSEMA, BERT - De omgekeerde wereld.
71778: WIERSEMA, BERT - Brandalarm in de Nachtr. Chris en Jorieke deel 6 Tweede druk
68782: WIERSINGA, DS. W. A. - Omgang met den Bijbel. Tweede druk.
68784: WIERSINGA,H.A. - Op ooghoogte portret van een postmodern geloof
2411: WIERSINGA, DS. W. A. - Omgang met den Bijbel. Tweede druk.
68785: WIERSMA, J.H. - Vergeet uwe Belijdenis niet. 3e druk.
68787: WIERSMA, J.T. - Het geloof van mijn vader en moeder. Leesboek voor het leren kennen van God. Het geloof van mijn vader en moeder. Leesboek voor het leren kennen van God. Een boek vol herinneringen voor hen die niet (meer) naar de kerk gaan, of voor hen die de troost die de kerk vroeger bood, missen. Maar ook kan het dienen als een degelijke basis voor godsdienstonderwijs.
73364: WIERSMA, N. S. - Modelspoorbouw Baanontwerp Techniek Opbouw techniek-opbouw
68786: WIERSMA, J.T. / BREDSCHNEYDER, F.J.C. / LINDE, H. VAN DER - Het raadsel der Joden. De verkiezing van Israël door J.T. Wiersma, de verwerping van Israël door F.J.C. Bredschneyder, de toekomst der Joden door H. van de Linde.
22980: WIERSMA, J.T. / BREDSCHNEYDER, F.J.C. / LINDE, H. VAN DER - Het raadsel der Joden. De verkiezing van Israël door J.T. Wiersma, de verwerping van Israël door F.J.C. Bredschneyder, de toekomst der Joden door H. van de Linde.
43477: WIERSMA, R., - HET VERHAAL DER WERELDGESCHIEDENIS Met o.a. ; De wording der wereld, De wereld zonder mensen, het leven der steentijdjagers, het land der twee stromen,de oorsprong van het alfabet, rome aan de vooravond van zijn grootste roem, de profeet met het zwaard, het verhaal van de dertigjarige oorlog , napoleon bonaparte, aan de vooravond van de wereldoorlog, enkele roemrijke bladzijden. .
46939: WIERSMA, PROF. DR. D. - Moord en sensatie (uit de 19e eeuw)
68788: WIERSTRA, P.J. - Uit het dagboek van een ter dood veroordeelde.
68789: WIERSTRA, P.J. - Uit het dagboek van een ter dood veroordeelde. Door P.J. Wierstra.
30528: WIERSTRA, P.J. - Uit het dagboek van een ter dood veroordeelde. Door P.J. Wierstra.
14556: WIERSTRA, P.J. - Uit het dagboek van een ter dood veroordeelde.
33203: WIERSUM, DR. E.; KERSBERGEN, DR. A.C. - De archieven van kerken en liefdadige instellingen. In 2 delen. Deel 1: 66 blz. Ing. Door Dr. E. Wiersum. 1932. Deel 2: 82 blz. Ing. Door Dr. A.C. Kersbergen. 1934.
68791: WIERTS VAN COEHOORN-STOUT, JOH. - De kindertuin handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3 tot 7 jaar, volgens de methode van Fröbel. Uitgave van H. Wierts Van Coehoorn, Hilversum, 1926, 5e en 6e duizend. Gebonden, linnen. Voorwoord van J. H. Gunning. Rijk geillustreerd met voorbeeldtekeningen
46605: WIERTS VAN COEHOORN-STOUT, JOH. - De kindertuin handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3 tot 7 jaar, volgens de methode van Fröbel. Uitgave van H. Wierts Van Coehoorn, Hilversum, 1926, 5e en 6e duizend. Gebonden, linnen. Voorwoord van J. H. Gunning. Rijk geillustreerd met voorbeeldtekeningen
68792: WIESER PAUL, ZENTRALSEKRETÄR - Handbuch der Reformierten Schweiz, Herausgegeben vom Schweizerischen Protestantischen Volksbund
27729: WIESMANN, HERMANN - Das buch der Sprüche. Die Heilige Schrift des Alten Testamentes.
68793: WIESMANN, HERMANN - Das buch der Sprüche. Die Heilige Schrift des Alten Testamentes.
34477: WIGHT, SARA - Gods souvereine Genade. Verheerlijkt in eene adelijke jonkvrouwe. Hare helleangsten en hare heerlijke verlossing. Uit het Engelsch vertaald.
68796: WIGHT, SARA - Gods souvereine Genade. Verheerlijkt in eene adelijke jonkvrouwe. Hare helleangsten en hare heerlijke verlossing. Uit het Engelsch vertaald.
25412: WIGHT, SARA - Gods Souvereine Genade verheerlikt in eene adelijke jonkvrouw genaamd Sara Wight. Hare Helleangsten en hare heerlijke verlossing. Uit het Engelsch vertaald. En Gods Genade verheerlijkt in Clara Maria Wagner. Geboren te 's Hage 15 october 1784 en overleden 14 september 1790. Verhaald en beschreven door haar gelieve moeder.
68795: WIGHT, SARA - Gods souvereine Genade. Verheerlijkt in eene adelijke jonkvrouwe. Hare helleangsten en hare heerlijke verlossing. Uit het Engelsch vertaald.
68797: WIGMAN, A.B. - Zo leeft de Hoge Veluwe
68798: WIGMANS, CIL MARINUS - Onderwijs en bevrijding. Ontwikkelingstheorie vanuit een messiaans vooroordeel. Proefschrift.
68799: WIGODER, GEOFFREY - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei - Een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling
1846: WIJCHERS, J./KAT, S. - Het Bijbels namenboek3e herziendedruk
71395: WIJGH, HANNEKE - Het Kaïnsteken, mijn kleine oorlog
26935: WIJK, B.J. VAN - Water en Vuur Donkere dagen over Walchren 1944
68807: WIJK, B. J. VAN - VOGELS in de Natuur
68813: WIJK, B.J. - De Bijbelse geschiedenis aan onze kinderen verteld het nieuwe testament deel 2
2011: WIJK, B. J. VAN - Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw. (Leven en werk onzer Gereformeerde Vaderen). 35 korte beschrijvingen van Guido de Bres t/m Th van der Groe
68815: WIJK, B.J. VAN - Lieske
68816: WIJK, J. M. VAN - Teken van Gods trouw. Relaas van ex-strijders bij de Grebbeberg in de meidagen van 1940.
68802: WIJK G. - CharlesHaddon Spurgeon zijn leven in beeld
68810: WIJK, B. J. VAN - Gerrit van het heidedorp.
68801: WIJK B J - Lieske de boswachters dochter weelke bij de Baron mag logeren ,maar -- een kerstverhaal
68806: WIJK, B. J. VAN - Geslagen, maar geen pijn gevoeld. Een episode uit de oorlogstijd.
74282: WIJK B.J. VAN - Geschiedenissen uit de Bijbel deel 6
68817: WIJK, J.M.; E.A. - DWANGARBEID o.a op de Biirma spoorlijn personnlijke getuigenissen over de wrredheis van de Jappen in de 2e wereldoorlogserie in midden der gevaren Drs W Manuhuta M.M. v.d. Slikke, L. Vogelaar.
47171: WIJK G. - CharlesHaddon Spurgeon zijn leven in beeld
75956: WIJK, B.J. - De Bijbelse geschiedenis aan onze kinderen vcverteld hetb oude ten nieuwetestament met voorwoordvan DsG H Kersten
68805: WIJK, B. J. VAN - Op reis naar het erfland.
14736: WIJK, J. M. VAN - LOTGENOTEN. tijdensde 2e wereld oorlog voorwoord DsAGeuze
68818: WIJK, P. VAN. JR. (LUTH. PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Katechismusonderricht. Opnieuw bezorgd door H.L. Boerlijst. Ev. Luth. predikant te Amsterdam.
32421: WIJK, B.J. VAN - Zoals Gods vinger schrijft. Grepen uit de vaderlandse geschiedenis.
74278: WIJK B.J. VAN - Geschiedenissen uit de Bijbel deel 5
44191: WIJK, B. J. VAN - Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw. (Leven en werk onzer Gereformeerde Vaderen). 35 korte beschrijvingen van Guido de Bres t/m Th van der Groe
14553: WIJK, B. J. VAN - GROOT bijbe;s dagboek illustratie Albert Wessels
2012: WIJK, B. J. VAN - Op reis naar het erfland.
29108: WIJK, B. J. VAN - Kruisgezanten. Uit de 16e en 17e eeuw. (Leven en werk onzer Gereformeerde Vaderen) deel 1
42726: WIJK, P. VAN. JR. (LUTH. PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Katechismusonderricht. Opnieuw bezorgd door H.L. Boerlijst. Ev. Luth. predikant te Amsterdam.
48410: WIJK B J - Lieske de boswachters dochter weelke bij de Baron mag logeren ,maar -- een kerstverhaal
71030: WIJKER W. - De witte olifant (opnieuwe bewerkt, geïllustreerd W.K. de Bruin)
71027: WIJKER, W. - De nieuwe jongen (geïllustreerd door Willem Hardenberg)
71028: WIJKER. W. - In dinest van den prins (opnieuw bewerkt, geïllustreerd door W. Hardenberg)
68819: WIJLEN, TON VAN - Door de bossen van de lage landen.
11968: WIJLEN, TON VAN - Door de bossen van de lage landen.
68820: WIJMA, J. - Onze spreekwoorden. Korte verhalen voor de middelste klasse der lage school. Zevende druk.
29759: WIJMA, J. - Onze spreekwoorden. Korte verhalen voor de middelste klasse der lage school. Zevende druk.
68822: WIJMANS, H.A. - Domme Sytse.
68823: WIJNANDS, WIM - Met Alva's bril naar de t.v. met illustraties van Corrie van der Baan
68825: WIJNANDS, WIM - De wedstrijd.
68824: WIJNANDS, WIM - Beweging om een driewieler. met illustraties van Hein Kray
12976: WIJNANDS, WIM - Met Alva's bril naar de t.v. met illustraties van Corrie van der Baan
12977: WIJNANDS, WIM - Beweging om een driewieler. met illustraties van Hein Kray
12978: WIJNANDS, WIM - De wedstrijd.
30672: WIJNBEEK, D. - Leidens ontzet.
43736: WIJNBEEK, D. - De nachtwacht de historie van een meesterwerk door D. Wijnbeek
68826: WIJNBERG, S. - De Joden in Amsterdam - een studie over verandering in hun attitudes THE JEWS IN AMSTERDAM - A STUDY ON THE CHANGES OF THEIR ATTITUDES
1729: WIJNEN, J. H. (PASTOOR TE LIMBRICHT) - De Godsdienstleer voor de Katholieke jeugd. Eerste uitgave.
68827: WIJNEN, J. H. (PASTOOR TE LIMBRICHT) - De Godsdienstleer voor de Katholieke jeugd. Eerste uitgave.
48615: WIJNGAARDEN, I. VAN - BENZETIMIDE a new anticholinergic agent
74759: THIEME FJ F PRED TE WIJNGARDEN - WEEES GETROUW een belijdenisgeschenk voor de jeudige lidmaTEN MER EENE VOORREDE VAN f c a pANTEKOEK PRED TE aMSTERDFAM
32584: WIJNMAALEN, DS. A.J.NED HERV PRED MAARGTENSDIJK - Wonderen van genade. Overdenkingen.50 jarig ambtsjubileum
25306: WIJNMALEN-VAN DEN HEUVEL, N. - Een wonder van genade. Uit het leven van N. Wijnmalen-Van den Heuvel Door Ds A J Wijnmalen en verslag van de begrafenis.Ds F Mallan,DsJ Roos 2e druk
38029: WIJTING L 1873-1959) OEFENAAR GERG GEM DOOR OTTEN, A./VOGELAAR, L. - Vijf broden en twee vissen. Uit het leven van oefenaar L. Wijting.
76357: VENING WIL - een misje in de hogerwinter geikusstreerd door Reint deJong
33293: WILBREE, B. - De wilde Roos.
38553: POORTMAN WILCO C - Catalogus van de tentoonstelling Bijbel en Prent. (Verzameling Wilco C. Poortman.)
19766: WILCOCK, THOMAS - Honigdroppelen uit den rotssteen Christus. Korte vermaningen aan alle heilbegeerigen en bekommerden. Vertaald uit het Engelsch van Thomas Wilcock. Derde onveranderde druk.
39433: WILCOCKS'S, THOMAS. - Honingdroppelen uit de steenrots Jezus Christus of een kort woord ter vermaning aan alle heiligen en zondaars. uit het Engelsch vertaald. Naar den Veertigsten druk. Derde druk.
24696: WILCOCKSON, A. - Geloovige bastaards en ongeloovige kinderen door mr. A. Wilcockson. Uit het Engelsch. Met een voorwoord van E. Fransen, Gereformeerd leeraar te Kampen. 2e druk
68833: WILCOX, DESMOND - In het voetspoor der ontdekkers. talrijke illustraties in kleur en z / w . Vertaald uit het Engels door M. de Kuyper - Snel. illustratieverantwoording , ISBN 901001582,
42467: WILCOX, DESMOND - In het voetspoor der ontdekkers. talrijke illustraties in kleur en z / w . Vertaald uit het Engels door M. de Kuyper - Snel. illustratieverantwoording , ISBN 901001582,
72706: WILDBERGER, HANS - Biblischer Kommentar Altes Testament. Jesaja. 1. Teilband Jesaja 1-12; 2. Teilband Jesaja 13-27
68838: WILDE, W.J. DE - De Messiaansche opvattingen der Middeleeuwsche exegeten Rasji, Aben Ezra en Kimchi vooral volgens hun commentaren op Jesaja. (Diss. Univ. Groningen).
68837: WILDE, W.J. DE DR. - Geschiedenis van afscheiding en doleantie van hervormd standpunt bezien door Dr. W.J. de Wilde Ned. Hervormd predikan te 'S-Gravenhage tweede druk
68836: WILDE, W. LEERAAR AAN 'T GUMNAS. TE KATWIJK - De Waarheid gehandhaafd tegen Dr.Gunning's ,,Verweer"
68835: WILDE, W. J. DE - Geschiedenis van afscheiding en doleantie van hervormd standpunt bezien. Tweede druk.
68834: WILDE, H. DE - Om de vrijheid. Oranje-Datheen-Oldenbarnevelt.
74452: WILDE A. DE - Das Buch Hiob, Eingeleitet, übersetzt und erläutert, OudTestamentische studiën namens het oudtestamentisch werkgezelschap in Nederland Uitgegeven door A.S. van der Woude Groeningen deel XXII
38863: WILDE, H. DE - Om de vrijheid. Oranje-Datheen-Oldenbarnevelt.
40652: WILDE, M. DE - België in de Tweede Wereldoorlog. Nr. 6: Het verzet, deel 2.
42794: WILDE, W.J. DE DR. - Geschiedenis van afscheiding en doleantie van hervormd standpunt bezien door Dr. W.J. de Wilde Ned. Hervormd predikan te 'S-Gravenhage tweede druk
68841: WILDEBOER-LUITINGH, MEVR. - Jongensstrijd
68840: WILDEBOER, G. - De Letterkunde desOuden verbonds. naar de tijdsorde van haar ontstaan door dr. G. Wilderboer, hoogleeraar te Groningen. 2e druk
39221: WILDEBOER-LUITINGH, MEVR. - Jongensstrijd
5573: WILDEBOER, G. - Het ontstaan van den kanon des Ouden verbonds. Historisch-kritisch onderzoek door dr. G. Wilderboer, hoogleeraar te Groningen.
71714: WILDENHAHN DR. - Martin Luther Kirchengeflichtigtes Lebensbild aus dem erften behntel der Refotmation von
41562: WILDENSTEIN, DANIEL/ RAYMOND COGNIAT - Paul Gauguin 2. Geb. en geïll. 94 pag.
74039: WILGENBURG D. - De schaapskooi van de goede herder
71025: WILGO, JOHAN - Een week vol verassingen (geíllustreerd door Pol Dom
41948: BRAKEL A WILH - Redelijke Godsdienst Bijbels dagboek samen gesteld uit zijn grote werk
54081: [DURER.] WAETZOLDT WILHELM. - Dürer und seine Zeit.
68843: WILHELM. D - Emerging Indonesia new and enlarged edition
71559: BUSCH WILHELM - Samtliche Bildergeschichten mit 3380 zeichnungen herausgegeben von rolf hochhuth
58923: KOHLS ERNST-WILHELM - Die theologie des Erasmus 2 anmerkungen und register
58924: KOHLS ERNST-WILHELM - Die theologie des Erasmus 2
58983: KOLFHAUS D. WILHELM - Vom chrislichen Leben nach Johannes Calvin
58982: KOLFHAUS D. WILHELM - Vom Christlichen Leben nach Johannes Calvin
44794: [DURER.] WAETZOLDT WILHELM. - Dürer und seine Zeit.
55250: GOETERS WILHELM - Der Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande Bis zum Labadistischen Krisis 1670
55249: GOETERS WILHELM - Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670
68844: WILHELMINA - Moederzegen en andere verhalen.
37681: WILHELMINA - Moederzegen en andere verhalen.
34698: WILHELMIUS, JOHANNES (1671-1754 ROTTERDAM) - 't Prent van een getrou leeraar, uit Joh. V:35. Ter gelegenheid van den eerwaardigen godvruchtigen, zeer geleerden heer Lucas Leemaen, in zyn E. Leven getrou leeraar van Jesus Gemeinte te Rotterdam, Opgemaakt door zyn ambtgenoot Johannes Wilhelmius S.S. Th. Doct. Bedienaar des Goddelyken Woords te Rotterdam.
3590: WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - Geestelijke gezangen tot ontdekkinge, overtuiginge, bestieringe en opwekkinge van allerlei soort van menschen, als ook bekeerden, alsmeede eenige beknopte gezangen over de voornaamste Goddelijke waarheden. Waar achter nog gevoegt is een lijkgedicht over den dood van den eerw. Godz. Sicco Tjaden. Nieuw uitgave.
68848: WILHELMUS - Het Wilhelmus Neerlands volkslied geillustreerd door G Westermann Gecalligrafeerd door Tiny ten Have
77617: FRIEDRICH WILHELN - Kurzweilige und wahrhafte Beschreibung der schachten ect
71019: WILKEHUIS C. - Het gezin aan de veenplas (geïllustreerd door Nans van Leeuwen)
71024: WILKENS, DUCO - De verlaten kampjong (geïllustreerd door Pol Dom, leeftijd 10-14 jaar)
32991: WILLCOX, THOMAS - Honing uit de rots Uit het Engels vertaald door J. de Jager. cderdedruk.
2755: WILLE, J. (LECTOR IN DE NEDERLANDSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE) - Marnix' byencorf. Openbare les gehouden den 18den october 1918 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Met herdruk van G. Hervet's brief.
48160: ZUSTERS VAN SINT JOZEF KARDINAAL WILLEBRANDS - Honderd Jaar Zusters van Sint Jozef Amersfoort 1878-1978Jubileumboek
68852: WILLEKENS, DR. EMIEL - Hendrik Conscience en zijn tijd. Catalogus bij de tentoonstelling ter herdenking van de honderdste verjaardag van Consciences afsterven 1883 - 1983 samengesteld door Marc Somers en Antoon van Ruyssevelt.
24451: WILLEKENS, DR. EMIEL - Hendrik Conscience en zijn tijd. Catalogus bij de tentoonstelling ter herdenking van de honderdste verjaardag van Consciences afsterven 1883 - 1983 samengesteld door Marc Somers en Antoon van Ruyssevelt.
73893: BOUWHUIS JAN EN WILMINK WILLEM - REVIUS NU 400 jaar geleden
71456: BILDERDIJK WILLEM - Mengelpoëzy, eerste en tweede deel, tweede dru,
62467: NIJENHUIS WILLEM - ADRIANUS SARAVIA(c 1532-1613) Dutch Calvenist first Reformed defender of the English episcopal Church order on the basis of the ius divinum
46346: BLIJDORP JAN WILLEM - Kroonjuwelen en dode raven Teamdossierdeel 11
60968: MERODE DE WILLEM - De donkere bloei
75527: HEUVEL VANN DEN WILLEM - Straks zul je groot zijn illustraties Reint de Jonge gedichte rondom de gebootrte en Doop
69932: BLIJDORP JAN WILLEM - Spelen met vuur
74152: TEELINCK WILLEM - De gebaande weg ter zaligheid
2367: TEELINCK WILLEM - De praktijk van het Heilig Avondmaal. Vier predicatiën over de woorden des Heeren "Doet dit tot Mijn gedachtenis" Twintigste druk.
41315: WILLEM OTTO,WILH HEIMBURG-D.HARRTING.JACOBUS DE VOS,MAGD THORESEN EN WILLEM VAN LEER - deel 2 bijeengebracht -novvellen van willemotto,wilh heimburg-d.harrting.jacobus de vos,magd thoresen en willem van leer warendorf,s novellen bibliotheek
44972: MUDDE WILLEM . - In de hof der evengelische kerkmuziek
46815: MERODE DE WILLEM - De donkere bloei
46816: MERODE DE WILLEM - De overgave
68854: WILLEMS, DR. J. H. J. - Bernard ter Haar 1806 - 1880, Predikant / Poëet / Professor.
11174: WILLEMS, DR. J. H. J. - Bernard ter Haar 1806 - 1880, Predikant / Poëet / Professor.
35830: WILLEMS, JAAP - De Nederlanders en hun landschap. Over boerenland en buitenplaatsen, natuurgebruik, steden en wegen, van het vroegste verleden tot heden.
68858: WILLEMSEN, J. (1644-?, MIDDELBURG) - Sions zielsbanketten door Jacob Willemsen, kiesheer der stad Middelburg; uitgegeeven met eene voorreden; ter aanpryzing van het heilig en godsdienstig gezang, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiæ professor en predikant te Middelburg. Derde druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd met een nieuw aanhangsel van mengeldichten.
68860: WILLEMSEN, J. (1644-?, MIDDELBURG) - Sions zielsbanketten door Jacob Willemsen, kiesheer der stad Middelburg; uitgegeeven met eene voorreden; ter aanpryzing van het heilig en godsdienstig gezang, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiæ professor en predikant te Middelburg. tweededruk, merkelyk verbeterd en vermeerderd met een nieuw aanhangsel van mengeldichten.
2896: WILLEMSEN, J. (1644-?, MIDDELBURG) - Eene keurige verzameling van. Eenige uijtmuntende predicatien. binnen Middelburg bij verscheijde gelegenheden(1768
23448: WILLEMSEN, J. (1644-?, MIDDELBURG) - Sions ziels-banketten, voor de genooden des Heeren, dat is: Eenige ziels aanmerkingen, over veele troostryke woorden des Heeren, tot voedsel, verkwikking, en sterkte van de Godzoekende zieln, tot eer van god en de rykdommen zyner genade, door onzen Heere Jesus Christus, ontworpen in verscheide dichtmaten, Jacob Willemsen. De tweede druk, merkelyk verbeterd, en vermeerderd met een aanhangsel van mengeldichten.
68859: WILLEMSEN, J. (1644-?, MIDDELBURG) - Sions zielsbanketten door Jacob Willemsen, kiesheer der stad Middelburg; uitgegeeven met eene voorreden; ter aanpryzing van het heilig en godsdienstig gezang, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiæ professor en predikant te Middelburg. Derde druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd met een nieuw aanhangsel van mengeldichten.
32241: WILLEMSEN, J. (1644-?, MIDDELBURG) - Sions zielsbanketten door Jacob Willemsen, kiesheer der stad Middelburg; uitgegeeven met eene voorreden; ter aanpryzing van het heilig en godsdienstig gezang, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiæ professor en predikant te Middelburg. Derde druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd met een nieuw aanhangsel van mengeldichten.
68861: WILLEMSEN, J. (1644-?, MIDDELBURG) - Sions zielsbanketten door Jacob Willemsen, kiesheer der stad Middelburg; uitgegeeven met eene voorreden; ter aanpryzing van het heilig en godsdienstig gezang, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiæ professor en predikant te Middelburg. tweededruk, merkelyk verbeterd en vermeerderd met een nieuw aanhangsel van mengeldichten.
4495: WILLEMSEN, J. (1644-?, MIDDELBURG) - Sions zielsbanketten door Jacob Willemsen, kiesheer der stad Middelburg; uitgegeeven met eene voorreden; ter aanpryzing van het heilig en godsdienstig gezang, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiæ professor en predikant te Middelburg. Derde druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd met een nieuw aanhangsel van mengeldichten.
63061: OUWENEL WILLEN J - De negende koning. Het laatste der hemelrijken. De triomf van Christus over de machten.3e druk
48141: MISKOTTE K H--- MEIDEN WILLEN VAN DER - Omde kracht van het weerwoord de aanhoudende actuaklitiet van K H Miskotte 1894-1976
6896: LOON VAN HENDRIK WILLERM DR. - De mens en zijn kunst ingeleid door Dr.P. Gunning en onder zijn toezicht vertaald door Carel Tervueren.
73782: BURTON DS. WILLIAM - Gods Allerheiligste Rustdag
74136: TIMMS WILLIAM A. - Op de vlucht voor de Spaanse Inquisitie (historisch verhaal uit de dagen van de ketterverbranding in Vallolid, Spanje, in oktober 1559)
68862: WILLIAM - A Sermon preached before the Right Honourable the Lords assembled in Parliament, in the Abbey Church of St. Peters, Westminster, Upon the Fast-day appointed April 10. 1678. By William, Lord Bishop of St. Davids.
40404: WALCOT WILLIAM R E - Modern Masters of Etching Second Volume [ Number 16] . 12 pages of text with 12 tipped in black and white tissue, guarded, photogravure plates, introduction by Malcolm C Salaman
53716: DOD WILLIAM - The beauties of history, or, Pictures of virtue and vice : drawn from examples of men eminent for their virtues, or infamous for their vices : selected for the instruction and entertainment of youth by the lateWilliam Dod
34876: WILLIAM - A Sermon preached before the Right Honourable the Lords assembled in Parliament, in the Abbey Church of St. Peters, Westminster, Upon the Fast-day appointed April 10. 1678. By William, Lord Bishop of St. Davids.
65545: SHARP JOHN HOPKINS WILLIAM - SERMON Preached on the day of the PUBLIC FAST april yje 11e 1679 at St Margarets Westminster beforte the Honoura BLE HOUSE OF COMMONS by John SHARP ect LONDEN Walter Kettiby 1679 51 blz WAARBIJ Hopkins William Sermon preached bestore the Lord Mayor Aldermen and Citizens of the City of Londen in the Parich Church of A Mary le Boe 3 september 1683 ect Walter Kettiby 1683 32-38-40 blz
70224: ASSHETON WILLIAM - A Seafonable APOLOGY for the Honours and Revenues of the CLERGY
48344: GADSBY WILLIAM - Selection of hymns for public worship 6 part Large size new editon
68864: WILLIAMS, LT-KOL, J.H. - Elephant Bill. Met 6000 olifanten in de jungle van Birma. Geautoriseerde vertaling uit het Engels van J.F. Kliphuis
4437: K(EMP), WILLIBRORDUS (DEKEN TE UTRECHT, OVERL. 1747) - Het geestelyk manna voor de hongerige zielen: of de christelijke waerheden, getrokken door een naukeurige opmerking uit de werken der apostelen, en aen de geloovigen voorgesteld door W.K.
414: WILLIGEN, A. VAN (NED. HERV. RIJSSEN) - Een bundeloverdenkingen it de jaren 1923-1933
75252: WILLIGEN, A. VAN (NED. HERV. RIJSSEN) - herinneringenm AAN DE AFGELEGDFE GELOOFSBELIJDENIS
68865: WILLIGEN, DS. J. VAN - De brief van Judas - Bijbelstudies
76586: WILLINK, DANIËL - Lusthof van christelyke dank- en beedezangen, begreepen in twee deelen
54828: FRIES. WILLY - Die Passion gemalt von Willy Fries.
47860: FRIES. WILLY - Die Passion gemalt von Willy Fries.
68872: WILMA - Als het dode hout gaat zingen. 3e druk.
68873: WILMA - De Lichtbrug
68870: WILMA - Als het dode hout gaat zingen.
68871: WILMA - De Lichtbrug 2e druk
68868: WILMA - Menschen handen.
11551: WILMA - Opstanding. Tweede druk
68867: WILMA - Achter de Heuvelen.
18722: WILMA - De lichte nacht. 3e druk.
26115: WILMA - Menschen handen.
26116: WILMA - Kerstkinderen. Houtsneden van Dirk Boode.
37384: WILMA - De Lichtbrug
68869: WILMA - Kerstkinderen. Houtsneden van Dirk Boode.
8083: WILMA - Achter de Heuvelen.
59708: LEERTOUWER E.J. - RICHTERS J.M.P. - WILMANS J.C. - Schoolgymnastiek lager onderwijs
44795: LEERTOUWER E.J. - RICHTERS J.M.P. - WILMANS J.C. - Schoolgymnastiek lager onderwijs
68874: WILMAR, H.A. - Met de mariniersbrigade in Oost-Java Een fotoverhaal over de levensloop der mariniersbrigade.
68875: WILMINK, WILLEM,TEK LIDIA POSTMA. - Het Wilhelmus 3e druk
69697: WILMINK, WILLEM, - Het Wilhelmus met 15 gekleurde platen door Lidia Postma. Twee-kleurendruk
40723: WILMSHURST W.L. - De beteekenis der Vrijmetselarij ., Geautoriseerde Vertaling De auteur Wilmshurst is gewezen provinciale Groot-Bewaarder der Registers (West Yorkshire), ."Dit boek is bestemd voor de Broederschap van Vrijmetselaren en in het bijzonder voor haar meer gevorderde onderzoekers"]
48458: WILSON, J.J.C.P. - Van Warschau tot Hirosjima. Drie delen Deel I: De triomfen der agressie. Deel II: In opmars naar de vrijheid. Deel III: De ondergang van As en Driehoek. ca duizend pp. - linnen
68880: WILSON, J.J.C.P. - Van Warschau tot Hirosjima. Drie delen Deel I: De triomfen der agressie. Deel II: In opmars naar de vrijheid. Deel III: De ondergang van As en Driehoek. ca duizend pp. - linnen
68879: WILSON, H W - After Pretoria: The Guerilla War. the supplement tp With the Flag tp Pretoria 2 Volume Set With many illustrations mainly from photographs taken at the seat of war
73558: WILSON W.: - Wilson's Old Testament Word Studies.
21890: WILTENS, NICOLAAS (1662-1734, AMSTERDAM) - Kerkelyk plakaatboek. Behelzende de plakaten, ordonnantien, ende resolutien, over de kerkelyke zaken. Byeen gebragt door Nikolaas Wiltens, bedienaar des H. Evangeliums te Amsterdam.
71238: WILTS H. - Gezin naar Gods plan, studies over huwelijken en gezinnen in de Bijbel
68883: WILTSCHUT, W. - Zon en leven. 21e druk
40318: VERBOOM WIM DR. - Hulde aan de Heodeberger over de waarde van leerdienst en catechismuspreek
76393: COSTER WIM - Canon van STAPHORST en ROUVEENEen geschiedenis in vijftig vensters ect
41420: AMERONGEN VAN WIM - RITMEESTER INTIMUS ruim een eeuw Sigarenfabriek van tabak naar rook- wat doet een sigaar Een dokementaire en een anecdotisch beeld over het reien en zeilen van een stuk Veende fersc hiedenis
56209: HAZEU WIM - Gerrit Achterberg open domein
76970: BELD VAN DEN HENK EN ARENDSEN WIM - GELOVEN in Monumenten Religieus erf goed en buitenplatsen in Maarn en Maasbergen
76455: ZWOL VAN WIM - Verzet tussen de Rails geeillustreerd door Reint de Jonge 2e druk
40328: IBO WIM - 75 Jaar Nederlands Cabaret En Nu De Moraal Van Dit Lied .Copyright. Hard Cover, 27cm. x 20cm. Gedenkboek, Overzicht van 75 jaar Nederlands cabaret.
45880: HAZEU WIM - Gerrit Achterberg open domein
69733: KROON DE HANS-BOS V/D BERT EN HETEREN VAN WIM - GROEN van TOEN Veenendaal 8 september 2012 openMonumentendag
70244: VERBOOM WIM - JAKOB een pelgrim momenten uit het leven van een aartsvader 1
46837: BERG DS A-GROOT DE J EN WIN K A - KERKBLAD Gerf gemeenten in Nederlad 5e en 6 jaargang 1985-86
77663: BERG DS A-GROOT DE J EN WIN K A - KERKBLAD Gerf gemeenten in Nederlad 11e en 12 jaargang 1991-92
77661: BERG DS A-GROOT DE J EN WIN K A - KERKBLAD Gerf gemeenten in Nederlad 7e en 68jaargang 1987-88
77662: BERG DS A-GROOT DE J EN WIN K A - KERKBLAD Gerf gemeenten in Nederlad 9e en 10jaargang 1989-90
46835: BERG DS A-GROOT DE J EN WIN K A - KERKBLAD Gerf gemeenten in Nederlad 1e en 2 jaargang 1981-82
46836: BERG DS A-GROOT DE J EN WIN K A - KERKBLAD Gerf gemeenten in Nederlad 3e en 4e jaargang 1983-84
68885: WINCKEL, DS. W.F.A. - De strik gebroken.
68884: WINCKEL, DS. F.A. - Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper.
25094: WINCKEL, DS. W.F.A. - De strik gebroken.
39550: WINCKELMAN, JACOBA PETRONELLA (1696-1761) - Samenspraak tusschen eenen min Ervarenen en eenen meer Geöeffende Christen; Over de betamelyke geschiktheid des harten, Voor-, rechte werkzaamheid Op-, en behoorlyke betrachting Na- het houden van een plechtigen Dank-, Vast-, en Bededag. Tot onderricht en bestier van zulken, die deezen Dag, den Heerezoeken waar te neemen. Door (...). Derde Druk, Vermeerderd met een voorbericht.
77348: WINCKELMAN, JACOBA PETRONELLA (1696-1761, MIDDELBURG) - Bondel van stichtelyke mengeldichten, nagelaten door wyle de welgeborene jonkvrouwe Jacoba Petronella Winckelman. tweede deel
46045: WINCKELMAN, JACOBA PETRONELLA (1696-1761) - Samenspraak tusschen eenen min ervaren en meer geoefende Christen, over de betamelyke geschiktheid des herten, voor-, rechte werkzaamheid op-, en behoorlyke betrachting Na- het houden van een plechtigen dank-, vast-, en bededag. Tot onderricht en bestier van zulken, die zo een dag den Heer wenschen waar te neemen. Tweede druk.
75183: INGEBORG WIND - Leven in grootmoeders tijd Grootmoeders tijd: de speciale sfeer van het platteland, de kerk die op zondag volstroomde, de dorpspomp waar het water werd gehaald, de kleine kruideniers, de tijd van aanpakken en, na de oorlog, weer opbouwen. De avonden die bij elkaar aan tafel werden d.
68890: WIND, J. - Het franse meisje Gertrude
43225: WIND, J. - Het franse meisje Gertrude
68891: WINDISCH, H. - Kleinbild-Jagd. 1e druk.
29848: WINDISCH, H. - Kleinbild-Jagd. 1e druk.
68892: WINDLE, JEANETTE - Vuurdoop
66381: STOELLGER WINFRIED - Das Marienbild des Johannes Chrysostomos
68893: WINGERD, W. DE - Het oude huis aan't pleintje.
30686: WINGERD, W. DE - Het oude huis aan't pleintje.
75353: WINGERDEN, JAN VAN - Belevenissen voor de voet ...een gang door de seizoenen!
71531: WINK P.M. - Geillustreerde Encyclopaedie tweede vereeerderde druk twee delen
68896: WINKEL, H. TE - Duisternis en licht, of het lijden en strijden in de christelijke kerk, inzonderheid met betrekking tot de Hervorming en de Hervormers.
68897: WINKEL, J. TE - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde door dr. J. te Winkel. Serie I, II en III. Tweede druk. I: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 1. Van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (16) 518 blz. 2. (8) 520 blz. II: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde: 1: Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (8) 552 blz. 2. Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (8) 549 blz. 3. Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (8) 568 blz. III: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 1: In de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (8) 617 blz. 2: (8) 595 blz.
68898: WINKEL, JAN DERK TE - Kiezen en delen over de politieke en sociale implicaties van het christleijk geloof in de communicatie van het evangelie van het rijk Gods door de missionaire gemeente in eigen omgeving
19068: WINKEL, H. TE - Duisternis en licht, of het lijden en strijden in de christelijke kerk, inzonderheid met betrekking tot de Hervorming en de Hervormers.
27360: WINKEL, J. TE - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde door dr. J. te Winkel. Serie I, II en III. Tweede druk. I: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 1. Van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (16) 518 blz. 2. (8) 520 blz. II: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde: 1: Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (8) 552 blz. 2. Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (8) 549 blz. 3. Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (8) 568 blz. III: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 1: In de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (8) 617 blz. 2: (8) 595 blz.
42274: WINKEL, JAN DERK TE - Kiezen en delen over de politieke en sociale implicaties van het christleijk geloof in de communicatie van het evangelie van het rijk Gods door de missionaire gemeente in eigen omgeving
68899: WINKELER-PRINS, A. - Landen en volken der aarde. (3 delen) rijk geillustreerd
29968: WINKELER-PRINS, A. - Landen en volken der aarde. (3 delen) rijk geillustreerd
68902: WINKELMAN, CORNELIA CONSTANTIA (1692-1716, MIDDELBURG) - Het wondere van Gods vrije genade door Jezus Christus, vertoond in een stervend christen, of het heilig leven en de zalige dood van juffrouw Cornelia Constantia Winkelman, met veel blijdschap in den Heere ontslapen te Middelburg in Zeeland, op den 22sten januari 1816, in den ouderdom van 24 jaren.
68900: WINKELMAN, CORNELIA CONSTANTIA (1692-1716, MIDDELBURG) - Het Wondere van Gods Vrije Genade door Jezus Christus. Vertoond in een stervend Christen of het heilig leven en de zalige dood van jufvrouw Winkelman. Met veel blijdschap in den Heere ontslapen te Middelburg in Zeeland, op den 22e van januarij 1716 in den ouderdom van 24 jaren.
48491: WINKELMAN, CORNELIA CONSTANTIA (1692-1716, MIDDELBURG) - Het wondere van Gods vrije genade door Jezus Christus, vertoond in een stervend christen, of het heilig leven en de zalige dood van juffrouw Cornelia Constantia Winkelman, met veel blijdschap in den Heere ontslapen te Middelburg in Zeeland, op den 22sten januari 1816, in den ouderdom van 24 jaren. Waarbij Jacoba petronelle winckelman Het godvruchtig leven en zalig afsterven van de weledelgeborene jonkvrouwe Jacoba Petronella Winckelman, overleden 30 augustus 1761 in den ouderdom van 65 jaar. 96 blz.
18648: WINKELMAN, CORNELIA CONSTANTIA (1692-1716, MIDDELBURG) - Het Wondere van Gods Vrije Genade door Jezus Christus. Vertoond in een stervend Christen of het heilig leven en de zalige dood van jufvrouw Winkelman. Met veel blijdschap in den Heere ontslapen te Middelburg in Zeeland, op den 22e van januarij 1716 in den ouderdom van 24 jaren.
68904: WINKELMANN, KIRSTEN - Uit pure berekening. Roman
68906: WINKLER PRINS, A (HOOFDRED.) - Geïllustreerde encyclopedie : woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid. 15 delen geillustreerd 1e dr. - Met register. en 16e deel platenatlas
68907: WINKLER, J. - In Gods Naam. Acht levens voor anderen.
48593: WINKLER PRINS, A (HOOFDRED.) - Geïllustreerde encyclopedie : woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid. 15 delen geillustreerd 1e dr. - Met register. en 16e deel platen
16348: WINKLER, J. - In Gods Naam. Acht levens voor anderen.
42083: WINKLER - de beeldhouwer van krakou
49230: WINKLER-VONK, A. & SNELLEBRAND, L. - En nu.... de kaarsjes aan
68909: WINSEMIUS, DIEUWKE - Dat valt niet mee Carien.
68910: WINSEMIUS, DIEUWKE - Nienke, wat doe je voor een ander?
68911: WINSEMIUS, DIEUWKE - Het ezeltje van Matthias.
12945: WINSEMIUS, DIEUWKE - Dat valt niet mee Carien.
12946: WINSEMIUS, DIEUWKE - Nienke, wat doe je voor een ander?
12947: WINSEMIUS, DIEUWKE - Het ezeltje van Matthias.
68912: WINSLOW, HARRIET. - In de dienst van Koning Jezus. Herinneringen van een zendelinge.
68913: WINSLOW, OCTAVIUS - Personal declension and revival of religion in the soul
17229: CHURCHILL WINSTOL - Churchills memoires over de tweede wereldoorlog. compleet 10 dln
48565: ALBERTS / WINTER - Nederland voor honderd jaar. 1859-1959. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de NILLMIJ.
48179: WINTER, J. M, VAN DER - Ridderschap ideaal en werkelijkheid ;
48736: WINTER, DS. J. - Ouderling, waar begin je aan - handreiking voor de beginnende ouderling
41160: WINTERBOEK - Winterboek 1939 Wereldbibliotheekvereeniging.
68916: WINTERN, J. (MAGDEBURG) - Schola tentationis Paulina, das ist Anfechtungs Schule des Apostels Pauli. Darinnen er uns vorhelt vier besondere anfeschtungen. I. Von unser Unwerdigkeit, Schwacheit und Gebrechligkeit. II. Von der Anfechtung unsern Kreutz und Elend. III. Von der ewige Gnadenwahl und Versehung. IV. Von der enntlichen Bestendigkeit. Wie wir uns in solchen Anfechtungen sollen verhalten und trosten. Aus dem Brief an die Römer zusammen verfasset. Daneben auch wegen des dritten Anfechtung etzliche schwere Spruche aus den 9. und 11. Rom. erkleret werden. Wie das Verzeichnus derselben balt hernach zu finden. Auch nach einer jeden Predigt kürtze Disposition in einer Tabel angehesstet. In unterschiedlichen 18 Predigten gehalten im Dom zu Magdeburg von Johanne Wintern, der H. Schrifft Licentiaten, Diener am Wort Gottes daselbst.
37544: WINTERN, J. (MAGDEBURG) - Schola tentationis Paulina, das ist Anfechtungs Schule des Apostels Pauli. Darinnen er uns vorhelt vier besondere anfeschtungen. I. Von unser Unwerdigkeit, Schwacheit und Gebrechligkeit. II. Von der Anfechtung unsern Kreutz und Elend. III. Von der ewige Gnadenwahl und Versehung. IV. Von der enntlichen Bestendigkeit. Wie wir uns in solchen Anfechtungen sollen verhalten und trosten. Aus dem Brief an die Römer zusammen verfasset. Daneben auch wegen des dritten Anfechtung etzliche schwere Spruche aus den 9. und 11. Rom. erkleret werden. Wie das Verzeichnus derselben balt hernach zu finden. Auch nach einer jeden Predigt kürtze Disposition in einer Tabel angehesstet. In unterschiedlichen 18 Predigten gehalten im Dom zu Magdeburg von Johanne Wintern, der H. Schrifft Licentiaten, Diener am Wort Gottes daselbst.
68917: WINZELER, PETER - Widerstehende theologie
44863: WINZELER, PETER - Widerstehende theologie
68918: WINZER, JOHN - Levensbeschrijving van John Winzer 1788-1868. Door S. Newman. (Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.)
14860: WINZER, JOHN - Levensbeschrijving van John Winzer 1788-1868. Door S. Newman. (Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.)
68919: WIRTZ, J. C. CZ. - Beknopt overzicht der kerkgeschiedenis. Vierde, vermeerderde druk.
29066: WIRTZ, J. C. CZ. - Beknopt overzicht der kerkgeschiedenis. Vierde, vermeerderde druk.
43845: WESTERBRINK-WIRTZ - Gerda. tekeningen van Gerard Douwe. 4e druk
49072: WISBOOM VERSTEGEN- KAUTZMANN, C.M.E - Ambtenaresje meisjesroman.
72803: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY" - De abt de l' Epée. Geschiedkundig blyspel. Tweede druk. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Zedelijk schouwtoneel 7de deel 2de stuk
68921: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON (1769-1845) - Adel en Mathilda. Treurspel in vijf bedrijven. (...) Tweede druk. Met aanmerkelijke veranderingen.
16695: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON (1769-1845) - Adel en Mathilda. Treurspel in vijf bedrijven. (...) Tweede druk. Met aanmerkelijke veranderingen.
24561: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Het Engelenlied van Bethlehem, beluisterd van de slagvelden van Europa. Kerstpredikatie in het oorlogsjaar 1915 over Lucas 2 : 13, 14. 5e duizendtal.
38329: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De drie gezellinnen op de pelgrimsreis.
76599: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De ambtelijke bediening van den Christus in de geloovigen. Tweede druk.
12474: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De moderne theosophie.
14571: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Mag ik ten avondmaal gaan? 12 e druk
20103: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De droefheid naar God. 5edruk.
21444: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De ambtelijke bediening van den Christus in de geloovigen. Tweede druk.
75628: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Mag ik ten avondmaal gaan? 10 e druk
14666: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Drie grondzuilen der Reformatie. (Rome gewogen, maar te licht bevonden).
41682: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De dood en het hiernamaals. o.a het stervensvraagstuk en de onsterfelijkheidsleer in de Heilige schrift
72825: WISSE, G. GERF PREDIKANT-- PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - GELOF en WETENSCHAP
70431: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Memoires. Onvergetelijke bladzijden uit mijn levensboek.1e druk
37476: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De zonde tegen de heilige geest.
33920: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Memoires. Onvergetelijke bladzijden uit mijn levensboek.2e druk
21437: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De zeven kruiswoorden.
19196: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Doe dat totdat Hij komt. Een practicale verhandeling over het Godvruchtig avondmaalvieren.
21458: WISSE, C. - Geleid door Zijn raad. Ter nagedachtenis aan ds. C. Wisse.
22616: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Pastorale vertroosting in Spaanse vervolging met Kerstboodschap (brieven aan Spanje) door prof. G. Wisse 1951.
68924: WISSE, A.P. - De Jehovah's getuigen aangeklaagd. Een onthullend verhaal. uit de praltijk 2e druk
14565: WISSE, C. - Geleid door Zijn raad. Ter nagedachtenis aan ds. C. Wisse. 2e druk.
25180: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Een herfst-predikatie. Het leven Christus,- Het sterven gewin. Over Philippenzen 1: 21.
35303: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Avondrood. Brieven uit gewichtvolle dagen.
32730: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Het geteekende volk in het oordeel.
15493: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - In het heiligdom des lijdens Christi.
32729: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Gespaard maar bedreigd.
74972: CONVOLUUT GERRETSEN J HN DR-VOORHOEVER J N-KUYPER A- BAVINCK J- VLUG G WISSE G - Onvereffenbare tegenstrijdigheden des Bijbels Open brief aan Dr J H Gerretsen door J N Voorhoeve Grasvegage 1907 32 blz en Maranatha rede inleiding van de deputatenvergadering 12 mei 1891 Amsterdam J A Wormser24 blz en Toespraak bij vijftigjarig bestaan vande Gereform Kerk door JBavinvk Kampen G Ph Zalsman 190126 blz en G Vlug De strik gebroken enonze hulp in den mNaamm des Heeren toespraak methet oog op de losm,aking der gemeente uit de tegewoordige organisatie van dee Nederlandsche Hervormde Kerkte LIEDERDORP op 18 juki 1886 BRIELLE J Wierema 188620 blz en Calvinnisme en hooger onderwijs door G Wisse jr Gerf Pred te Leiden Amsterdan HJoveker 190531 blz
2064: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De wederkomst des Heeren
2065: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De moderne theosophie. Door ds. G. Wisse jr.
20100: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Gij zult niet echtbreken. De moraal in het zevende gebod. 2e druk.
14570: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De Russische kunstmaan waargenomen door een religeuze kijker door prof. G. Wisse.
23362: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Gij zult niet echtbreken. De moraal in het zevende gebod. Vierde druk.
32732: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De roepstem van de roede Gods.
25131: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De aanslag van Moskou op Bethlehem. Een tijdwoord door Prof. G. Wisse te Apeldoorn. Tweede druk.
73529: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Mag ik ten avondmaal gaan? 17 e druk
14561: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De droefheid naar God en de bekering. Derde druk.
14562: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Vrijzinnige staatkunde. Door G. Wisse jr., Gereformeerd predikant te Leiden.
14568: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Het prinselijk bruidspaar in de poort van Bethlehem, tijdswoord door prof. G. Wisse, oud-Hoogleeraar aan de Theol. School der Chr. Geref. Kerk Ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Tweede druk
14573: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De slang in het Paradijs door G. Wisse Utrecht.
14655: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De droefheid naar God. vierdedruk.
15006: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Doe dat totdat Hij komt. Een practicale verhandeling over het Godvruchtig avondmaalvieren.
1676: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - God en religie. (Een apologetische bijdrage) Een boek mede voor twijfelaars en "zoekers". 1edruk.
1680: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Religie en Christendom. (Een apologetische bijdrage.)
18605: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De droefheid naar God. vijfde druk.
22126: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Uit het zieleleven. Over Geloofs- verzekerdheid.
22218: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De wereldraadselen. (Contra Haeckel) Een boek inzonderheid voor ongeloovigen en twijfelaars.
22678: WISSE, J.C. - Veertig-jarige evangelie-bediening herdacht in een leerrede naar aanleiding van Deut. 8 : 2a.
22703: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Het prinselijk bruidspaar in de poort van Bethlehem. Tijdwoord door prof. G. Wisse, oud-hoogleeraar aan de Theol. School der Chr. Geref. Kerk. Ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.H.D. Prins Bernhard. 2e druk.
28329: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De vreugde Uws heils. Practicale verhandeling naar Psalm 51: 14a. Door Prof. G. Wisse. Vijfde druk.
29229: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Onder de donderwolk boven Europa.
29255: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Het Prinselijk Bruidspaar in de Poort van Bethlehem. Tijdwoord. Ter gelegenheid van het huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana en Z. D. H. Prins Bernhard. Vijfde druk.
31053: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Het Prinselijk Bruidspaar in de Poort van Bethlehem. Tijdwoord. Ter gelegenheid van het huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana en Z. D. H. Prins Bernhard. Vijfde druk.
31202: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Een pastorale brief van Vader Brakel Een Godgeleerde uit de 17e eeuw aan ed vervolgden om des geloofds wil. Met een inleidend woord van Prof. G. Wisse.
31237: WISSE, JS. CZN. - Roem in het kruis. Gedachtenis-leerrede uitgesproken in de Eben-Haëzer-kerk den 13den Maart 1904, na vijf-wn-twintig-jarige Evangeliebediening in de Christelijke Gereformeerde Gemeente te 's Gravenhage, door Js. Wisse Czn.
32728: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Het prinselijk bruidspaar in de poort van Bethlehem. 7e druk.
33534: WISSE, G. PROF CHR GERF KERK DRIEBERGEN - Het nieuwe Jeruzalem.
35304: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Avondrood. Brieven uit gewichtvolle dagen.
36479: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Gods sprake uit den stormvloed. Tijdwoord bij de nationale ramp in februari 1953.
37482: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Uit het zieleleven. Over de geloofs-verzekerdheid. Tweede herziene druk.
37529: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De droefheid naar God. 5e drk
46535: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De Drie Beesten uit de Openbaring
47871: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Is Jezus de Christus? Een apologetische bijdrage door prof. G. Wisse
47872: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De dood en het hiernamaals. o.a het stervensvraagstuk en de onsterfelijkheidsleer in de Heilige schrift
48327: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De droefheid naar God. zesdedruk.
48492: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Onder de onweersgalmen Nederland ten festijn. Gelegenheidspredikatie bij het zilveren jubileum van H.M. de Koningin over 1 Samuël 12: 24 en 25. Door G. Wisse te Arnhem. 8ee duizendtal
68947: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De droefheid naar God. 7edruk.
75627: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - pofessor WissAspecten van leven en werk 2e drukdoor Ds. G. van der Ham.
71263: WISSELINK W.F. - Woorden van God voor mannen en vrouwen, elf preken
69002: WISSINK, J. - De inzet van de theologie. Een onderzoek naar de motieven en de geldigheid van Karl Barths strijd tegen de natuurlijke theologie. (Diss.)
44871: WISSINK, J. - De inzet van de theologie. Een onderzoek naar de motieven en de geldigheid van Karl Barths strijd tegen de natuurlijke theologie. (Diss.)
75366: WIT, W. DE PRED GERF GEM TE MIDDELBURG - Het gedenken van de daden des Heeren Psalm 77 vers 2 uitgesproken bijherdekking van 50-jarig bestaan gerf Gem te OOSTKAPELLE
75367: WIT, W. DE PRED GERF GEM TE MIDDELBURG - Intredeen bevestigingh te Middelburg 17 september 1947 IBevestigingb doorDs G HN KERSTEN
14659: WIT, D. DE - Kudde en herder. Van kerkelijk Kootwijks verleden en heden.
69015: WIT, DS. W. DE IN LEVEN PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE LEIDEN. - Het boek Ruth. Dertig Bijbellezingen. Tweede druk.
73722: BOVEN VA B J - WIT DE D E A - Bij hetv geopende Woord dagboek door predikanten Gerf Gemeenten 2e druk
69017: WIT, J. DR. E. A. - Het lied en de kerk. Een bundel hymnologische opstellen. O.r.v. A.C.Honders, R. Steensma en J. Wit.
69018: WIT, J. G. - Over de enzymatische o-methylering - Aspecten van de stofwisseling van exogene 1.2.3.-trifenolen
69019: WIT, W. DE - Jezus dankdag op de aarde.
69005: WIT, D, DE - De centrale diaconale conferentie van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Gedenkboek bij het gouden jubileum. Voortbestaan en verdere ontwikkeling in de jaren 1913-1939. Op verzoek van het comite der conferentie samengesteld door D. de Wit.
69009: WIT, D. DE - Een boetgezant. Dr. Mr. W. van den Bergh in zijn leven en arbeid geschetst.
2068: WIT, A.W.L. (SAMENST.) - 150 jaar Afscheiding. Verleden-heden-toekomst. Visies van 10 bekende kerkelijke personen. Ds W Verhoekts- A.Moerkerken- K. Veldman e.a
28170: WIT, W. DE PRED GERF GEM TE MIDDELBURG - PAULUS afscheid vande gemeete te Efeze afscheidspredikatie middelbrg 5 juni 1953
69011: WIT, DS. W. DE IN LEVEN PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE LEIDEN. - Het boek Ruth. Dertig Bijbellezingen. Tweede druk.
15005: WIT, DS. W. DE (1906-1954). PREDE GERF GEM - Het boek Ruth. Dertig Bijbellezingen. Tweede druk.
69014: WIT, DS. W. DE (PRED. GER. GEM TE MIDDELBURG LEIDEN) - Het gedenken van de daden des Heeren Herdenking 50 jaar Gerf Gem te OOSTKAPELLE
69013: WIT, DS. W. DE - ,,De wereld der Engelen''
16349: WIT, D, DE - De centrale diaconale conferentie van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Gedenkboek bij het gouden jubileum. Voortbestaan en verdere ontwikkeling in de jaren 1913-1939. Op verzoek van het comite der conferentie samengesteld door D. de Wit.
31323: WIT, DS. W. DE (PRED. GER. GEM TE MIDDELBURG LEIDEN) - Toespraken gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds. W. de Wit.
46877: WIT J DR E.A - .Het lied en de kerk. Een bundel hymnologische opstellen. O.r.v. A.C.Honders, R. Steensma en J. Wit.
48726: WIT, J. G. - Over de enzymatische o-methylering - Aspecten van de stofwisseling van exogene 1.2.3.-trifenolen
69020: WITHERSPOON, JOHN 1761-1800 - Verhandeling over de wedergeboorte. Door den Heer John Witherspoon, D.D. Uit het Engelsch vertaalt, met een Voorbericht van Paulus Chevallier, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, aan de Unviersiteit van Stad en Lande.
69022: WITKAMP, P. H. - Geschiedenis der zeventien Nederlanden. 2dln
15421: WITKAMP, P. H. - Geschiedenis der zeventien Nederlanden. 2dln
6368: WITKAMP, P. H. - Geschiedenis der zeventien Nederlanden. Deel I: De oudste geschiedenis der Nederlanden - de geschiedenis van Holland - Zeeland, Amstel, Vlaanderen en Artois tot 1543
43123: WITS, HERMANNUS. (UTRECHT) - Practyke des Christendoms, ofte Eenvoudige verklaringe van de voornaemste gronden der Godsaligheyt. Voorgesteld in vragen en antwoorden. Mitsgaders Geestelyke printen, van een onwedergeboorne op sijn beste, en een wedergeboorne op sijn slechtste, ontworpen door (...) Professor en Predikant te Utrecht.
69023: WITSEN ELIAS, J.S. JHR DR. - Koorbanken Koorhekken en Kansels: Beeldhouwkunst serie: De schoonheid van ons land met 197 foto's
70143: WITSEN GEYSBEEK, P.J. EN G. ENGELBERTS GERRITS - Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, 8 delen, Geillustreerd met gravures.
43042: WITSEN ELIAS, J.S. JHR DR. - Koorbanken Koorhekken en Kansels: Beeldhouwkunst serie: De schoonheid van ons land met 197 foto's
3831: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist des Heeren met zynen Wyngaart, Dezelve overtuigende van misbruik zyner Weldaden, Onvruchbaerheid in't goede. en al te dertele Weeldrigheid in schadelyke nieuwigheden van Opinien, en schandelyke Oudheid van quade zeeden, met bedreyginge van zyn uiterste ongenade. Bepleyt door H. Witz, predikant te Leeuwaarden en naderhand prof. tot Franeker, Leiden en Utrecht. Den zesden druk. Met titelprent.
77131: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN)V - Oeffeningen over de grondstukken van het algemeyne Christelijke geloove, en het gebed des Heeren: tot ophelderinge der waarheid en aandrang ter Godzaligheid, in het Latijn beschreven. Nu, ten dienste onze Nederduits vertaald. eb Afscheiud predukstien LEEUWARDEN Ontkroond bij de dood va NAMRIA STUART e n treurdichti
45376: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Miscellaneorum sacrorum.tomus alter continens 23 exerciationes--ect Animadversiones irenicae ad controversias quasdam Anglicanas utet orationes quinque
45375: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Miscellaneorum sacrorum libri IV. Quibus de Prophetis & Prophetia, de Tabernaculi Levitici mysteriis,de Collatione Sacerdotii Aarons & Christi,...
36411: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist des Heeren met sijn wyngaert, deselve overtuygende van misbruyk sijner weldaden, ovruchtbaerheydt in 't goede, en al te dertele weeldrigheydt, in schadelijcke nieuwigheden van opinien, en schandelijcke outheyt van quade zeeden, met bedreyginge van sijn uyterste ongenade; bepleyt door Harmannus Witz, predikant tot Leeuwarden. Den tweeden druck met een register vermeerdert.
45378: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - De Oeconomia Foederum Dei Cum hominibus. Libri Quatuor. edito tertia
24068: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist des Heeren met zynen Wyngaart, Dezelve overtuigende van misbruik zyner Weldaden, Onvruchbaerheid in't goede en al te dertele Weeldrigheid in schadelyke nieuwigheden van Opinien, en schandelyke Oudheid van quade zeeden, met bedreyginge van zyn uiterste ongenade. Bepleyt door H. Witz, predikant te Leeuwaarden en naderhand prof. tot Franeker, Leiden en Utrecht. Den vijfde druk.
38363: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT EN LEIDEN) - Geestelijke printen, van een onwedergeboorne op sijn beste, en een wedergeboorne op sijn slechtste. Prakticale Godgeleertheid, of algemeene pligten der Christenen ten opzigte van Godt, van Christus, van zich zelven en zijn naasten. Waar in de zuivre en opregte Godgeleertheid des harten kortbondig voorgestelt, aangeprezen en verklaart word. (...)
2460: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) FY C```````````` - Verhaal van het droevig einde van een godverzaker. Gestorven den 8sten december 1692. Met voorrede van den geleerden heer H. Witzius. En een begeleidend voorwoord van Ds. E. du Marchie van Voorthuijsen. Urk.
69033: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist des Heeren met zynen Wyngaart, Dezelve overtuigende van misbruik zyner Weldaden, Onvruchbaerheid in't goede. en al te dertele Weeldrigheid in schadelyke nieuwigheden van Opinien, en schandelyke Oudheid van quade zeeden, met bedreyginge van zyn uiterste ongenade. Bepleyt door H. Witz, predikant te Leeuwaarden en naderhand prof. tot Franeker, Leiden en Utrecht. Den zesden druk. Met titelprent.
4392: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist des Heeren met Zynen wyngaart, dezelve overtuigende van misbruik Zijner weldaden, onvrugtbaarheid in 't goede en al te dertele weeldrigheid. Den zevenden druk.
69027: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist Des Heeren met sijn wyngaert, De selve Overtuygende van Misbruyk sijner weldaden / Ovruchtbaerheydt in 't goede / En al te dertele weeldrigheydt / in Schadelijcke nieuwigheden van Opinien, En schandelijcke Outheydt van quade zeeden, Met bedreyginge van sijn uyterste ongenade; Bepleyt door Harmannus Witz, Predikant tot Leeuwarden. Den tweeden druck met een register vermeerdert.
69025: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist des Heeren met zynen Wyngaart, Dezelve overtuigende van misbruik zyner Weldaden, Onvruchbaerheid in't goede. en al te dertele Weeldrigheid in schadelyke nieuwigheden van Opinien, en schandelyke Oudheid van quade zeeden, met bedreyginge van zyn uiterste ongenade. Bepleyt door H. Witz, predikant te Leeuwaarden en naderhand prof. tot Franeker, Leiden en Utrecht. Den zesden druk. Met titelprent.
21199: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Hermanni Witsii Meletemata Leidensia. Quibus continentur prælectiones de vita et rebus gestis Pauli Apostoli. Nec non dissertationionum exegeticarum duodecas. Denique commentarius in epistolam Judæ apostoli.
69026: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist des Heeren met Zynen wyngaart, dezelve overtuigende van misbruik Zijner weldaden, onvrugtbaarheid in 't goede en al te dertele weeldrigheid. Den zevenden druk.
21197: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Hermanni Witsii, SS. theol. doctoris, hujusque in academia olim Franequerana, et trajectina, novissime autem Lugdunensi professoris clarissimi, meletemata Leidensia. Quibus continentur prælectiones de vita et rebus gestis Pauli apostoli. Nec non dissertationum exegeticarum duodecas. Denique commentarius in epistolam Judæ apostoli. Editio secunda correctior, cum indice vocum rerumque præcipuarum ut & locorum C. Scripturæ.
19072: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Vier boecken van de verscheyden bedeelinge der verbonden Gods met de menschen. In het Latijn beschreven door Hermannus Wits, in zijn leven Hoogleeraar der H. Godgeleerdheid in de Hooge Schoole te LEIDEN. In het Nederduitsch overgeset door Martinus van Harlingen, predikant tot HOORN, 4e druck, met de laatste Latijnsche vergeleken, vermeerdert en van zeer veele drukfauten gesuiverd.
34118: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist des Heeren met zynen Wyngaart, Dezelve overtuigende van misbruik zyner Weldaden, Onvruchbaerheid in't goede. en al te dertele Weeldrigheid in schadelyke nieuwigheden van Opinien, en schandelyke Oudheid van quade zeeden, met bedreyginge van zyn uiterste ongenade. Bepleyt door H. Witz, predikant te Leeuwaarden en naderhand prof. tot Franeker, Leiden en Utrecht. Den zesden druk. Met titelprent.
18900: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Hermanni Witsii meletemata Leidensia. Quibus continentur prælectiones de vita et rebus gestis Pauli Apostoli. Nec non dissertationum exegeticarum duodecas. Denique commentarius in epistolam Judæ Apostoli.
4075: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Oeffeningen over de grondstukken van het algemeyne Christelijke geloove, en het gebed des Heeren: tot ophelderinge der waarheid en aandrang ter Godzaligheid, in het Latijn beschreven. Nu, ten dienste onzer landzaten in het Nederduits vertaald. Ook zyn 'er bygevoegd twee predikatien, en gedigten van den zelven auteur. Den tweeden druk. (14) 539 (27) 236 (12) blz. Waarbij: Hermannus Wits afscheyd-predikatie, gedaan tot Leeuwarden op den 7. Martii 1675. Uyt 1 Kor. XV:58. Als hy de predikdienst en professie der Theologie soud aanvangen in de kerke en Academie tot Franeker. (3) 36 blz. en: Juda ontkroond, ofte treurpredikaatsie over Jeremias Klaagliederen, Cap. 5 vers 16. Gepast op de overdroeve dood van de doorluchtigste Princesse Maria Stuart, koninginne van Engeland, Schotland, Vrankrijk en Ierland, beschermster des Geloofs. Door Herm. Wits, doctor en professor der H. Theologie, en preikant tot Utregt. blz. 39-76. en: Uytbreyding over het vyfde hoofdstuk van Salomons Hoogelied. 8 blz. en: Ziele-zucht van een verlegen Christen, om Godts genadenryke vertroostinge. 8 blz.
924: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT EN LEIDEN) - Geestelijke printen, van een onwedergeboorne op sijn beste, en een wedergeboorne op sijn slechtste. Prakticale Godgeleertheid, of algemeene pligten der Christenen ten opzigte van Godt, van Christus, van zich zelven en zijn naasten. Waar in de zuivre en opregte Godgeleertheid des harten kortbondig voorgestelt, aangeprezen en verklaart word.
16366: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist Des Heeren met sijn wyngaert, De selve Overtuygende van Misbruyk sijner weldaden / Ovruchtbaerheydt in 't goede / En al te dertele weeldrigheydt / in Schadelijcke nieuwigheden van Opinien, En schandelijcke Outheydt van quade zeeden, Met bedreyginge van sijn uyterste ongenade; Bepleyt door Harmannus Witz, Predikant tot Leeuwarden. Den tweeden druck met een register vermeerdert.
21200: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Hermanni Witsii exercitiationes sacræ in symbolum quod Apostolorum dicitur etc.
21423: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Oeffeningen over de grondstukken van het algemeyne Christelijke geloove, en het gebed des Heeren: tot ophelderinge der waarheid en aandrang ter Godzaligheid, in het Latijn beschreven. Nu, ten dienste onzer landzaten in het Nederduits vertaald. Ook zyn 'er bygevoegd twee predikatien, en gedigten van den zelven auteur. Den tweeden druk. (14) 539 (27) 236 (12) blz. SGT W219. Waarbij geb.: Hermannus Wits afscheyd-predikatie, gedaan tot Leeuwarden op den 7. Martii 1675. Uyt 1 Kor. XV:58. Als hy de predikdienst en professie der Theologie soud aanvangen in de kerke en Academie tot Franeker. (3) 36 blz. Waarbij geb.: Juda ontkroond, ofte treurpredikaatsie over Jeremias Klaagliederen, Cap. 5 vers 16. Gepast op de overdroeve dood van de doorluchtigste Princesse Maria Stuart, koninginne van Engeland, Schotland, Vrankrijk en Ierland, beschermster des Geloofs. Door Herm. Wits, doctor en professor der H. Theologie, en predikant tot Utregt. blz. 39-76 met uytbreyding over het vijfde hoofdstuk over Salomons Hooglied.8 blz
3687: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Oeffeningen over de grondstukken van het algemeyne Christelijke geloove, en het gebed des Heeren: tot opheldering der waarheid en aandrang ter Godzaligheid, in het Latijn beschreven. Nu, ten dienste onzer landzaten in het Nederduits vertaald. Ook zyn er bygevoegd twee predikatien en gedigten van den zelven auteur. (10) 539 (25) 236 (12) blz. waarbij: Hermannus Wits affscheyde-predikatie, gedaan tot LEEUWARDEN op den 7. Martii 1675. Uyt 1 Kor. XV:58. Als hy de predikdienst en professie der Theologie soud aanvangen in de kerke en Academis tot Franeker. (3) 36 blz. en: Juda ontkroond, ofte treurpredikaatsie over Jeremias Klaagliederen, Cap. 5 vers 16. Gepast op de overdroeve dood van de doorluchtigste Princesse Maria Stuart, koninginne van Engeland, Schotland, Vrankrijk en Ierland, beschermster des Geloofs. Door Herm. Wits, doctor en professor der H. Theologie, en predikant tot Utregt 39-76(8) blz. en: Uytbreyding over het 5e hoofdstuk v. Salomons Hooglied. 8 blz.
41636: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) EN GROOT HUGO (1583-1645) - Practijcke des Christendoms, ofte, eenvoudige verklaringe van de voornaamste gronden der Godzaligheyt.voorgestelt in vragen en antwoorden mitz gaders GEESTELIJCKE PRINTEN van een onweder geoornen op zijn best en een Wedergeboorne op sijn slechste ENCHUYSEN Ysbrandt reynersz 1665 WAARBIJ Hogo de Groot Van de Waerheyt der christelijke GODT-DIENST ses boeken handelende 1 Van God,ende Godtsdienst 2 Van de Christelijke Godsdienst 3 Van de Geloofwaerdicheidtde H Schriftuur 4 Tegen de Heidenen 5 Tregen de Joden 6 Tegen de Mahun=metisten Uit het Latijn vertaalt door I D Volder tot Amsterdam voor Jan Rieuwert boek verkooper in Dirk van Assen Steegj 1653
69041: WITT TALMAGE, DR. DE (1832-1902) - Talmage's preeken voor onzen tijd. Ongeloof. Romeinen 3:4. 3e jaargang, no. 1.
19574: WITT TALMAGE, DR. DE (1832-1902) - Talmage's preeken voor onzen tijd. Ongeloof. Romeinen 3:4. 3e jaargang, no. 1.
69046: WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) - Catechisatie over den Heidelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voorgaende visitatie en approbatie van de e. classis van Hoorn, door Petrum de Witte. Den 24e druck, door de auteur van vele ingeslopene druck fauten gezuivert en metregisters vermeerdert
35486: WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) - Wederlegginge der sociniaensche dwaelingen, uytgegeven, na voor-gaende visitatie en approbatie des classis, door Petrum de Witte, Dienaar des Goddelicken Woorts te Leyden.
69047: WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) - Catechizatie over den Heidelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voorgaende visitatie en approbatie des e. classis van Hoorn, door Petrum de Witte, dienaer des Godlicken Woords te Leyden. Den zeven en twintighsten Druck. Door den autheur van vele ingeslopene druck-fauten gezuyvert, en met Registers vermeerdert.
69045: WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) - Wederlegginge der sociniaensche dwaelingen, uytgegeven, na voor-gaende visitatie en approbatie des classis, door Petrum de Witte, Dienaar des Goddelicken Woorts te Leyden.
69043: WITTE, DR. J. L. S.J. - Het probleem individu-gemeenschap in Calvijns geloofsnorm.
74457: WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) - Catechisatie over den Heidelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voorgaende visitatie en approbatie van de e. classis van Hoorn, door Petrum de Witte. Den laatste door den euteur van vele ingeslopen bruck fauten gezuivert en met registers vermeerdert
76483: WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) - den HEIDELBERGCHEN CATECHISMUS der Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voor-gaende visitatie en approbatie des e. classis van Hoorn, door Petrum de Witte, dienaer des Godlicken Woords te Leyden. De een reewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwen dertigsche druck. Na den aucteur .originele Copia gecorrigeert envan vele ingeslopene fouten gezuivert.
15022: WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) - Catechizatie over den Heidelberghsche Catechismus, der Gereformeerde Christelijke religie, uytgegeven na voorgaande Visitatie en Approbatie des E. Classis van Hoorn. Den een-en-dertigsten Druck. Door den auteur van veele ingeslopende drukfauten gezuyverd, en met registers vermeerderd.
2580: WITTE, DR. J. L. S.J. - Het probleem individu-gemeenschap in Calvijns geloofsnorm.
74456: WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) - Catechisatie over den Heidelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voorgaende visitatie en approbatie van de e. classis van Hoorn, door Petrum de Witte. Den 24 druk door den euteur van vele ingeslopen bruck fauten gezuivert en met registers vermeerdert
77149: WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) - Catechizatie over den Heidelberghsche Catechismus, der Gereformeerde Christelijke religie, uytgegeven na voorgaande Visitatie en Approbatie des E. Classis van Hoorn. Den een-en-dertigsten Druck. Door den auteur van veele ingeslopende drukfauten gezuyverd, en met registers vermeerderd.
69049: WITTEVEEN, K.M. - Daniel Gerdes. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Godgeleerheid aan de Rijksuiversiteit te Groningen op gezag van de rector magnificus dr.F.H.L.van Os hoogleraar in de factualiteitder wiskunde en natuurwetenschappentegen de bedenkingen van de faculteit der godgeleerdheid te verdedigen op vrijdag 5 April 1963 des namiddags te 4:30 uur precies.
69050: WITTEVEEN, K.M. DR. - Het evanglie tussen pacifisme en geweld Huldrych Zwingli
29296: WITTEVEEN, K.M. - Daniel Gerdes. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Godgeleerheid aan de Rijksuiversiteit te Groningen op gezag van de rector magnificus dr.F.H.L.van Os hoogleraar in de factualiteitder wiskunde en natuurwetenschappentegen de bedenkingen van de faculteit der godgeleerdheid te verdedigen op vrijdag 5 April 1963 des namiddags te 4:30 uur precies.
42273: WITTEVEEN, K.M. DR. - Het evanglie tussen pacifisme en geweld Huldrych Zwingli
20218: WITTFELT, P. - Theologia catechetica, hoc est doctrina christiana, authore R.P. Petro Wittfelt, Societatis Iesu doctore theologo, quinque libris in gratiam parachorum & literatæ Iuventutis explicata, illustrata, contra ethnicos, Iudæos, hæreticos, authoritate sacrarum Scripturarum, sententii SS. Patrum, decretis Conciliorum defensa, roborata privilegio S. Cæsareæ majest. Typis & impensis Bernardi Raefeldi. Monasteri Westphalorum exscripta. Anno 1656.
69051: WITTFELT, P. - Theologia catechetica, hoc est doctrina christiana, authore R.P. Petro Wittfelt, Societatis Iesu doctore theologo, quinque libris in gratiam parachorum & literatæ Iuventutis explicata, illustrata, contra ethnicos, Iudæos, hæreticos, authoritate sacrarum Scripturarum, sententii SS. Patrum, decretis Conciliorum defensa, roborata privilegio S. Cæsareæ majest. Typis & impensis Bernardi Raefeldi. Monasteri Westphalorum exscripta. Anno 1656.
41167: WITTICHIUS, CHRISTOPHORUS (1625-1687, PROF. TE LEIDEN) - Godgeleerde oeffeningen Bestaande in verscheidene verhandeling uit Latijn vertaald door Abraham van Poot Med Doct WAARBIJ De Saake des Heiligen Geestes een Godelik Persoon, van de selve wezenheid met de vader en soon,tegen hret wonderlik voorstel vanC.C.S..of niet door den Heiligen geest het geslachte der Engelen kan verstaan worden.Beweerd enverdedigd --- Alsmede desselfs Saake des Heiligen Geestes overwinnaresse.Tot beter verstand van den Leser is het wonderlik voorstel selve.alsmede den Brief door de Kanttejenaar aan Wittichius geschreven hierbij gevoegd.
30637: WITVLIET, M. - Verboden voor vogelverschrikkers.
70428: PAS G D-VISSER DE J -WITVLIETR A C - Het Braambos niet verteerd. 1908- Gereformeerde Gemeente Gouda - 1983. Het Braambos niet verteerd. 1908- Gereformeerde Gemeente Gouda - 1983. Gouda. Kerkeraad Gereformeerde Gemeente Gouda. 1985
69055: WITZENBURG, ADRI VAN - De rovers van de Bias-Baai. Geïllustreerd door P. Stempels. Dit boek verplaatst ons in China, waarheen Anton's vader, importeur van Chinees porcelein, zijn zoon meeneemt, om hem aan zijn zakenrelaties voor te stellen. Maar dan komt op een dag de vader niet thuis. Hoe deze in handen is gevallen van slechte Chinezen en de avonturen die beleefd worden, eer de bevrijding een feit is, wordt hier op spannende wijze verteld.
76909: MEEUWE VAN D EN POTTERDE WJ REDACTIE - SPANN I NG Bijbel en actualitietbinnen het reformtorisch onderwijs
70498: LEEUWEN VAN WL M E RED - VDe liefde tot zijn land is ieder aangeboren De Liefde tot zijn land is ieder aangeboren Land en volk van Nederland in Kunsten Letteren verzameld en ingeleid door LEEUWEN van WL M E
19201: WOELDERINK, DR. J. G. OUDERKERK AAN DE IJSSEL - Christendom en Humanisme pred over Filipp2vers9-11
35528: WOELDERINK, DR. J. G. OUDERKERK AAN DE IJSSEL WILSCHUT, DR. H.J.C.C.J. - J.G. Woelderink: Om de 'vaste grond des geloofs'. De ontwikkeling in zijn theologisch denken, met name ten aanzien van verbond en verkiezing.
7939: WOELDERINK, J. G. - De rechtvaardiging uit het geloof alleen.
69072: WOELDERINK, J. G. MARCAL G W DR. - Befaamde TheologenWoelderink G G eenkenismaking
69073: WOELDERINK, J. G. - Het kerkelijk karakter der diaconieen vooral ter platen lande referaat gehouden op de diaconale conferentie te Luntren op 21uni 1923
72452: WOELDERINK J.G. - De Geestlijke nood van dezen tijd
12429: WOELDERINK, J.G. - De Gereformeerde gezindte. Haar betekenis en haar grenzen.
14576: WOELDERINK, J.G. - Was de Reformatie een vergissing? Door ds. J.G. Woelderink, Ned .Herv. predikant te Ouderkerk aan de IJssel.
17297: WOELDERINK, DR. J.G. - De civitate. Maandblad van de civitas studiosorum in fundamento reformato.
25672: WOELDERINK, DS. J.G. - De Geestelijke nood van dezen tijd.
26444: WOELDERINK, J.G. - Van den Heiligen Geest en van Zijn werk.
48754: WOELDERINK, DR. J. G. OUDERKERK AAN DE IJSSEL - De Afscheiding en wij
48755: WOELDERINK, DR. J. G. ZIJDERVELD - Belijdenis en Avondmaal
48793: WOELDERINK, J. G. - Het passtoraat rond het heilig avondmaal
5812: WOELDERINK, DR. J. G. - Themanummer. De civitate. Maandblad van de civitas studiosorum in fundamento reformato. Jaargang 24, no 5.
5815: WOELDERINK, DR. J. G. - De uitverkiezing.
7940: WOELDERINK, DR. J. G. - De inzet van de Catechismus. Verklaring van de zondagen 1-7 van de Heidelberger. Met een woord vooraf van dr. A. A. Koolhaas.
69084: WOENSEL KOOY, M. VAN - De Waddewandeling van Vader Iwersen.drde druk
69083: WOENSEL KOOY, M. VAN - Oude en nieuwe zangen tekstboekje behoorende bij de zevende druk der vierstemmige Uitgave.
26473: WOENSEL, J.V. - Het recht gebruik van de eerste sleutel van het koninkrijk der hemelen.
26548: WOENSEL, J.V. - Het recht gebruik van de eerste sleutel van het koninkrijk der hemelen.
43209: WOENSEL KOOY, M. VAN - Oude en nieuwe zangen tekstboekje behoorende bij de zevende druk der vierstemmige Uitgave.
48449: WOENSEL KOOY, M. VAN - De Waddewandeling van Vader Iwersen.drde druk
71520: WOERDEMAN, HUGO JAN - Matrix and operator extensions, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Vije Universiteit te Amsteram, op gezag van de rector magnificus dr. C. Datema, hoogleraar in de faculteit der letteren, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van de promotiecommissie van de faculteit der wiskunde en informatica
26665: WOERDEN, H.C. VAN - Het zendingswerk in Rhodesia op de zift.
15470: WOERDEN, C.B. VAN JR. - De Assurantie en de vaccinatie onvereenigbaar met het geloofsleven van Gods volk.
69094: WOERDEN, C.B. VAN - Een schriftuurlijk protest tegen de vrouw in de kerkelijke ambten.
69089: WOERDEN JR., C. B. VAN - Schotsche geloofshelden en heldinnen. Uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden Jr.
69097: WOERDEN, P. VAN - Het oude oprechte Gereformeerde geloof tegenover het Neo-Gereformeerde schijngeloof. Met als aanhangsel: De geschapen zon en de Zon der Gerechtigheid.
69090: WOERDEN, C. B. VAN - Yeddie's eerste en laatste Avondmaal. Uit het Engelsch door C. B. van Woerden.
69088: WOERDEN JR., C. B. VAN - De assurantie en de vaccinatie. Onvereenigbaar bevonden met het geloofsleven van Gods volk.
39795: WOERDEN JR., C. B. VAN - Schotsche geloofshelden en heldinnen. Uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden Jr.
74077: MIJNDERS-VAN WOERDEN M. A. - De vrouw met het Boek (illustraties Ben Horsthuis, derde druk)
69093: WOERDEN, C.B. VAN - Reformatorische voorlichting Reformatorische voorlichting over huwelijksleven en gezinsvorming.
69096: WOERDEN, P. VAN (OUDERLING DER GEREF. GEM. TE AKKRUM) - De beloften des Evangelies. Met enkele overdenkingen over het geloof, wedergeboorte, doop, belijdenis en assurantie.
67626: VERHEY ABRAHAN CHRISTELIJK GEREFORMEERD PREDIKANT RE WOERDEN - JAKOBS WorstelIngen overwinning met God Predikatie Genesis 32 vers 30
26908: WOERDEN, C.B. VAN - Reformatorische voorlichting Reformatorische voorlichting over huwelijksleven en gezinsvorming.
10636: WOERDEN, C.B. JR. - Ontroerende toespraken van stervende Schotse geloofshelden en bijzonderheden uit hun leven. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Akkrum.
69092: WOERDEN, C.B. VAN - Reformatorische voorlichting over huwelijksleven en gezinsvorming.
69091: WOERDEN, C. B. VAN - Een schriftelijk protest tegen de vrouw in de Kerkelijke Ambten.
1683: WOERDEN, P. VAN (OUDERLING DER GEREF. GEM. TE AKKRUM) - De beloften des Evangelies. Met enkele overdenkingen over het geloof, wedergeboorte, doop, belijdenis en assurantie.
21298: WOERDEN, P. VAN - Het oude oprechte Gereformeerde geloof tegenover het Neo-Gereformeerde schijngeloof. Met als aanhangsel: De geschapen zon en de Zon der Gerechtigheid.
21775: WOERDEN, C. B. VAN - Een schriftelijk protest tegen de vrouw in de Kerkelijke Ambten.
29345: WOERDEN, C.B. VAN - Een schriftuurlijk protest tegen de vrouw in de kerkelijke ambten.
42116: WOERDEN, C. B. VAN - Een waar en treffend verhaal van Gods vrije genade in den Heere Jezus Christus bewezen aan een jongeling op zijn reis naar Oost-Indië.
71798: WOESTIJNE CHR VAN DER - Op U verlaat zich de arme 10 talpredikatien Hebreen11 vers 24 t/m 27 -Romeinen 9vers8 -Exodus 14 vers15 -Daniel6vers11 -Psalm 65 vers10 t/nm 12 -Denterononium 18 vers 15 - Micha 5 vers1 -Lukas 18 vers31 t/m 34 2 preken over -Lukas 22 vers53b
31536: WOESTIJNE, DS. CHR. VAN DE - Afscheid en Intrede van Ds. F. Mallan. Met de bevestigingspredikatie door Ds. Chr. v.d. Woestijne.
43518: WOHL, LOUIS DE - De boodschapper Roman uit het begin onzer Christelijke jaartelling Geautoriseerde vertaling van C. van Eijsden
48776: WOHL, L. DE - De Speer - Roman uit de tijd van Christus' kruisiging
24366: WOLDE, J. DE / COURTZ, J. - Staphorst, zoals het werkelijk is.
69104: WOLDE, J. DE / COURTZ, J. - Staphorst, zoals het werkelijk is.
69105: WOLDENDORP, H. - Waikri
69106: WOLDENDORP, H. - Waikri's jachtavontuur.
12952: WOLDENDORP, H. - Waikri
12953: WOLDENDORP, H. - Waikri's jachtavontuur.
14683: WOLF, E. F. H. - Alphabetische lijst van onderwerpen en denkbeelden. Met aanwijzing van daarop toepasselijke en betrekkelijke psalm-verzen, wier eerste regel is uitgedrukt.
69110: WOLF, GUNTHER. - Luther und die obrigkeit.
69109: WOLF, E. F. H. ( 1829-1904 PREDIKANT TE UTRECHT) - De lijdende Knecht des Heeren. Het drie en vijftigste Hoofdstuk van Jezaja, eene messiaansche profetie.
69107: WOLF, E. F. H. - Alphabetische lijst van onderwerpen en denkbeelden. Met aanwijzing van daarop toepasselijke en betrekkelijke psalm-verzen, wier eerste regel is uitgedrukt.
72708: WOLF, HANS WALTER. - Dodekapropheton 1. Hosea.
44452: HARNAD VON WOLF - Die miffon und uus breiting des schriftums
38234: WOLF, E. F. H. ( 1829-1904 PREDIKANT TE UTRECHT) - De lijdende Knecht des Heeren. Het drie en vijftigste Hoofdstuk van Jezaja, eene messiaansche profetie.
22205: WOLF, E. F. H. (PREDIKANT TE BEEKBERGEN) - Alphabetische lijst van onderwerpen en denkbeelden. Met aanwijzing van daarop toepasselijke en betrekkelijke psalm-verzen, wier eerste regel is uitgedrukt.
31468: WOLF, GUNTHER. - Luther und die obrigkeit.
69111: WOLFENBUTTEL- VAN ROOIEN, H. - Toen Gon de sleutel had. Door H. Wolfenbuttel-van Rooien. Bandtekening en illustraties van Nans van Leeuwen.
31864: WOLFENBUTTEL- VAN ROOIEN, H. - Toen Gon de sleutel had. Door H. Wolfenbuttel-van Rooien. Bandtekening en illustraties van Nans van Leeuwen.
69112: WOLFEREN, K.G. VAN - Japan. De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht.
69115: WOLFF, F. A. DE - Drug effects o interestinal epithelium
69117: WOLFF, I. DE - De strijd om de kerk in de 19e eeuw. 1815-1834.
69118: WOLFF, JULIUS - Der Fliegende Holländer. Eine Seemannssage
69119: WOLFF, WIM EN POST, JANKEES - Oosterschelde het leven in en om het water
69114: WOLFF, B. / DEKEN, A. - Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken. Met aanteekeningen van dr. Joh. Dyserink.
69116: WOLFF, I. DE - De geschiedenis der Godsopenbaring in hoofdlijnen beschreven door ds. I. de Wolff en ds. G. van Dooren.
72709: WOLFF, H.W. - Dodekapropheton 3: Obadja und Jona. Biblischer Kommentar Altes Testament XIV/3.
16350: WOLFF, I. DE - De strijd om de kerk in de 19e eeuw. 1815-1834.
2167: WOLFF, I. DE - De geschiedenis der Godsopenbaring in hoofdlijnen beschreven door ds. I. de Wolff en ds. G. van Dooren.
27296: WOLFF, B. / DEKEN, A. - Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken. Met aanteekeningen van dr. Joh. Dyserink.
27357: CONVOLUUT ARTIKELEN OVER AAGJE DEKEN EN BETJE WOLFF. - VLOTEN, J. van 'Nog wat over Aagje en Betje. Naar onuitgegeven brieven en bescheiden'. Kopie uit 'Nedrland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandschen letterkundigen onder redaktie van dr. Jan ten Brink. Tweede deel'. AMSTERDAM, Loman 1880, blz. 3-21. en: DYSERINCK, J. Bespreking van 'Van en over Betje Wolff, geb. Bekker. Uitgegeven door mr. R.H.J. Gallandat Huet', kopie uit 'De Gids', zes en veertigste jaargang. Derde serie. Twintintigste jaargang. 1882. Onder red. van W.H. de Beaufort, Ch. Boussevain e.a. Eerste deel, AMSTERDAM Van Kampen 1882, blz. 134-155. en: DYSERINCK, J. 'Van en over Betje Wolff'. Kopie uit 'De Gids'. Acht en veertigste jaargang. Vierde serie, tweede jaargang. 1884. Onder red. van W.H. de Beaufort, Ch. Boussevain e.a. Derde deel AMSTERDAM Van Kampen 1884, blz.1-41. en: DYSERINCK, J. 'Wolff en Deken' Kopie uit 'De Gids'. Zes en vijftigste jaargang. Vierde serie. Tiende jaargang. 1892, onder red. van W.H. de Beaufort, J.T. Buys e.a. AMSTERDAM, Van Kampen, blz. 253-300. en: MULLER, J.W. 'Uit brieven van Betje Wolff en Aagje Deken'. Kopie uit 'Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde', uitgegeven vanwege de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. Twintigste deel, nieuwe reeks, twaalfde deel. LEIDEN, Brill 1901 blz. 217-243. en: DYSERINCK, J. 'In de Beemster pastorie. Naar onuitgegeven brieven'. Origineel (met enkele kopieën) uit 'De Gids', zeven en zestigste jaargang. Vierde derie, een en twintigste jaargang. 1903. Onder red. W.G.C. Byvanck, C. Th. van Deventer e.a. AMSTERDAN Van Kampen 1903, blz. 289-331. en: JORISSEN, Th. 'Over Aagje Deken en Betje Wolff. Uit onuitgegeven bescheiden'. Drie afleveringen uit 'Nederland', mei en juni 1879, blz. 1-37 en 121-157. BRINK, J. ten 'Nog wat nieuws van Betjen Wolff' uit: 'Nederland' z.j. 423-437 en: VIEU-KUIK, H.J. 'Stilistisch onderzoek naar het aandeel van Betje Wolff in de werken van Wolff en Deken', I en II. Overdrukken uit: 'Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, deel LXXII, aflevering 1 en 2, 1954. LEIDEN, Brill blz. 43-66 en 81-98. en: KROES-LIGTENBERG, Chr. 'Een vriend van Aagje Deken' I en II. Kopie uit:'De Gids', honderd en zesde jaargang 1942, onder red. A. van Duinkerken, E.J. Dijksterhuis, A.N. Molenaar e.d. AMSTERDAM, van Kampen, blz. 87-100 en 166-181.
43034: WOLFF, WIM EN POST, JANKEES - Oosterschelde het leven in en om het water
43514: WOLFF, B. / DEKEN, A. - Historie vam me. Sara Burgerhart, uitgegeven door Bekker,
48693: WOLFF, F. A. DE - Drug effects o interestinal epithelium
69123: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOYEN, H. - Geschiedenis van het Oude Testament. Met wetenschappelijke medewerking van dr. A. van der Weijden O.E.S.A. Geïllustreerd met 80 gravures van Gustave Doré.
69121: WOLFFENBUTTEL V. ROOYEN, H. - De wonderlijke reis van Leloe Swalijsill: Frans van Noorden
69120: WOLFFENBUTTEL V. ROOYEN, H. - Leloe is thuis in 't nieuwe huis ill: Frans van Noorde
69124: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOYEN, H. - Geschiedenis van het Oude Testament. Met wetenschappelijke medewerking van dr. A. van der Weijden O.E.S.A. Geïllustreerd met 80 gravures van Gustave Doré.
69122: WOLFFENBUTTEL-ROOYEN, H. VAN - Geschiedenis van het oude en nieuwe testament.
2301: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOYEN, H. - Geschiedenis van het Oude Testament. Met wetenschappelijke medewerking van dr. A. van der Weijden O.E.S.A. Geïllustreerd met 80 gravures van Gustave Doré.
2306: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOYEN, H. - Geschiedenis van het Oude Testament. Met wetenschappelijke medewerking van dr. A. van der Weijden O.E.S.A. Geïllustreerd met 80 gravures van Gustave Doré.
34216: WOLFFENBUTTEL-ROOYEN, H. VAN - Geschiedenis van het oude en nieuwe testament.
66853: TRILLHAAS WOLFGANG - DOGMATIK vierte Auslage
47012: GOETHE. JOHANN WOLFGANG VON. - Goethes sämmtliche Werke. Vollständige Ausgabe in funfsehns Bänden. .
55252: GOETHE. JOHANN WOLFGANG VON. - Goethes sämmtliche Werke. Vollständige Ausgabe in funfsehns Bänden. .
69126: WOLFS, S. P. - Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een monasticon.
19191: WOLFS, S. P. - Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een monasticon.
46136: WOLKERS, JAN - Gesponnen suiker
33577: WOLLEBIUS, JOHANNES (1586-1629) - Kort begryp van de Christelicke Gods-Geleertheyt. Op een sorghvuldige maniere alsoo gestelt / dat het zy een Inleydingh Tot het lesen der H. Schriftuur. Tot het by-een-brengen van gelijcke Schriftuer-plaatsen. Tot het verstant der verschillen. De aangetogen Schriftuer plaetsen zijn alle gestelt na de Nieuwe Oversettingh des Bijbels. Vertaalt, en dese Derde Druck naarder oversien, door Mr. W.L. Rechts-geleerde.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/14